>>> Les mer på side 10. Vi står overfor flere utfordringer og viktige veivalg for Normisjon region Telemark i kommende år.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download ">>> Les mer på side 10. Vi står overfor flere utfordringer og viktige veivalg for Normisjon region Telemark i kommende år."

Transkript

1 Region Telemark TIDENDE region telemark Foto: Sxc Regionblad for Normisjon nr. 6 desember 2010/januar 2011 årgang tweens på festival Fire menigheter, i Skien og Siljan, sender 12-åringer på Acta-leir som ledd i trosopplæringen. 24 hours festivalen som nylig ble gjennomført på stevneplassen i Skien viser at lokale menigheter og kirkens frivillige organisasjoner, Acta/Normisjon og Skjærgårds Live, kan bety noe sammen for å realisere det store løftet trosopplæringen, Størst av alt, er. Leir som trosopplæring I påvente av å få ansatt trosopplærer i enheten har disse menighetene valgt å bruke noen av de midlene som er bevilget til trosopplering på å sende menighetenes 12-åringer på 24 festival. Invitasjonen gikk ut med beskjed om at førstemann- til- mølla ville få gratis leir. 120 barn kunne få friplass på dette Actaarrangementet og 83 tok imot tilbudet. Vi Vi vil lokal misjon ser at når barn kommer opp i en viss alder, ikke minst den gruppen som kalles tweens, år, så er det spennende å møte likesinnede fra andre steder og knytte nye kontakter. I løpet av dette døgnet fikk menighetene hjelp av Skjærgårds Live og Acta barn og unge i Normisjon til å gi denne målgruppen en flott opplevelse og god trosformidling på en kreativ og engasjerende måte. Trond Engnes >>> Les mer på side 10 Vi står overfor flere utfordringer og viktige veivalg for Normisjon region Telemark i kommende år. Regionstyret har tatt initiativ til å føre en bred samtale om Normisjons arbeid i Telemark. Vi vil med dette understreke at det er lokalt det alt vesentlige skjer når vi snakker om misjon og fellesskapsbygging. Det gjelder i Norge og i Normisjons samarbeidsland. Derfor er disse møtepunktene viktig for oss i regionstyret. Regionblader i forandring Det nummeret av Tidende du nå holder i hånda er det siste meldingsbladet som region Telemark utgir alene. Når vi går inn i 2011 forlater vi både navnet, formatet og layouten på bladet. Vil du satse? Vil du være med og se barn og unge møte Jesus i ditt nærmiljø? Acta satser stort på å knytte til seg engasjerte frivillige personer. Velkommen til Innvik Fjordhotell! 31. mars 5. april: Påske v/fjord og fjell. Inge Hyld. Marta og Johan Vistnes. Ragnhild og Thor Bjørn Tjelta mai: SI-reiser. Pinsetur til Innvik. Påmelding til SI-reiser juni: Konferanse. Veien til Livsglede og sjelefred på Bibelens grunn. Viggo Wilhelmsen og Bernt Christensen (Bryggepresten) Arr.: Breim Misjonssenter >> Klikk for å komme til vår nettside >> nytt fra Telemark/Vestfold Buskerud Sannsynligvis er du flere ganger i uka i kontakt med mennesker som lengter etter kontakt, fellesskap og vennskap. Hvodan møter vi disse og hva gjør vi for dem? telemark 9 Vestfold Buskerud 2 Elevstrøm til Normisjons skoler Det er stor glede på alle skoler. En drøm har gått i oppfyllelse. Lærere har fått ny giv og gleder seg stort over alle elever som de kan være med å påvirke i positiv retning. utland 5 Helsehagen gir nytt håp i Mali Vil du være med og se barn og unge møte Jesus? Vil du gjøre det sammen med Gud, og sammen med oss i Acta? Da kan du være en Medvandrer. norge 7 Ny rektor ved bibelskolen Vil du være med og se barn og unge møte Jesus? Vil du gjøre det sammen med Gud, og sammen med oss i Acta? Da kan du være en Medvandrer. Se giro på baksiden Januar/ februar 2011 nr årgang Faksimile av layouten på det nye bladet. Omleggingen av regionbladproduksjonen i Normisjon først og fremst med kostnadsreduksjoner, men også med ønske om en bedre og mer enhetlig profilering av Normisjon å gjøre. Det er billigere å produsere og distribuere et blad med stort opplag, enn et blad som blir trykket i få eksemplarer, derfor slår så godt som alle regioner sitt blad sammen med en naboregion. For vårt vedkommende får vi et felles blad mellom regionene Telemark og Vestfold Buskerud. martin Hansen >>> Les mer på side 4 9

2 Sam Tore Bamle regionleder i Normisjon Telemark region telemark Det himmelske syn REGIONBLAD TELEMARK NR. 6/2010 Årgang 7 Ansvarlig redaktør: Sam Tore Bamle Redaktør: Chris Millett Region Telemark Lundegt. 15 Postboks 297 Sentrum 3701 SKIEN Tlf / faks E -post: Regionkontoret er åpent mandag, onsdag, torsdag og fredag kl Bankgiro Regionleder Sam Tore Bamle E-post: Tlf Regionstyreformann Trond Engnes Mobil: Oksøya leirsted: Tlf Trovassli leirstad: Tlf: Ansatte: Chris Millett, Områdearbeider/foreningssekretær Tlf Lillian Ottersen, kontorfullmektig Tlf Gunn-Marit Eriksrød Selle, Acta-leder Tlf / Knut Gunnar Støyle. Acta Tlf FELLESSTOFF FRA ORGANISASJONEN Ansvarlig redaktør Leif Gunnar Vik, tlf e-post: Grafisk formgiver: Torunn Hvale Trykkeri: Haugesund Bok & Offset AS Opplag: 1600 Utkommer med seks nummer i året. Frist for stoff: 10. januar Reдionblaд Telemark 2010 Utenom foreldrene var hyrdene på marken de første som fikk møte Jesus (Luk.2,15-16). Da de drog tilbake etter å ha sett barnet i krybben, priste og lovet de Gud for det de hadde sett. Midt i vår verden hadde de fått et glimt av himmelen, - og det preget dem. Paulus møtte også Jesus. Det ble skjellsettende for hans liv. Til tross for motstand og forfølgelse, lot han synet av Jesus være retningsgivende for alt han foretok seg. «Jeg har ikke vært ulydig mot det himmelske syn», sa han da han måtte stå til rette for kong Agrippa» (Apg. 26,19). Det Paulus så var ikke noe han kunne gjemme i sitt hjerte eller holde for seg selv. Synet drev ham til handling. Jesus drev ham. «Jeg har vist meg for deg for å utvelge deg til tjener og til vitne, både om det du har sett av meg og det som du siden skal få se. Fra ditt folk skal jeg redde deg og fra folkeslagene som jeg sender deg til. Du skal åpne deres øyne, så de vender om fra mørke til lys, fra Satans makt og til Gud, for at de skal få tilgivelse for syndene og arverett sammen med dem som blir helliget ved å tro på meg» (Apg. 26,16-18). Går det med utgangspunkt i denne teksten virkelig an å tenke at Jesus bare er en av mange muligheter? Går det an å tenke at kristendom er noe vi kan holde for oss selv? Går det an å tenke at det er mulig å møte Jesus uten at det skal berøre alle deler av vårt liv? Det er en intim sammenheng mellom vårt møte med Jesus og vitnetjenesten, både overfor eget folk og for folkeslagene. Det er også en ubrytelig sammenheng mellom tro og troskap. Er det ikke også en sammenheng mellom lydigheten mot det himmelske syn og uttrykket din første kjærlighet i Åp.3,4? Det er kjærligheten som er misjonens drivkraft, slik også 1. Joh. 4,19 uttrykker det: Vi elsker fordi han elsket oss først. I et av hoveddokumentene til Cape Town-konferansen om verdensmisjon tidligere i høst, heter det at The mission of God flows from the love of God Guds misjon strømmer ut fra Guds kjærlighet. Hvis det er en ubrytelig sammenheng mellom Guds kjærlighet og misjonsvirksomhet, må så ikke utviklingen innenfor misjonsorganisasjonene først og fremst ha sin årsak i vårt forhold til Guds kjærlighet? Har vi forlatt vår første kjærlighet eller mistet det himmelske syn? Verdensmisjonen er avhengig av at vi vender tilbake til utgangspunktet, til bevisstheten om at Jesus er verdens frelser og eneste håp. Ja, ikke bare verdens, men også vårt eget. Normisjon er også avhengig av at våre folk vender tilbake til utgangspunktet, til troskapen mot det himmelske syn og den verden Gud gjerne vil frelse. Vi ber ikke om lov eller hjelp til å holde på med misjon. Vårt mål er å være et tjenlig verktøy for mennesker som brenner for at folk både fjernt og nært må få møte Jesus. Vi ønsker et oppfinnsomt og aktivt Normisjonsfolk, som engasjerer seg både lokalt og internasjonalt, som har meninger om hvordan vi forvalter innsamlede midler og hvordan vi skal bygge organisasjonen for å nå lengst mulig ut. Vær utålmodig, menneske! Hyrdene så Frelseren i stallen, men det var ikke meningen at han skulle bli værende der. Jesus vil at alle mennesker skal få se frelsen fra vår Gud. Det er vårt kall og oppdrag å kjøre ham kjent.

3 Vi vil lokal misjon - Distriktsvise ledersamlinger Distriktsvise ledersamlinger gjennomføres i januar Før regionstyret kan ta noen avgjørelser om framtida til region Telemark er det viktig for oss i regionstyret å lytte til Normisjons lokale ledere og deres oppfatning av hva som er aktuelt og brennbart i det lokale arbeidet og hvilke muligheter og utfordringer man står overfor rundt om i våre foreningers nærmiljø. Vi er også opptatt av å få tak i hvilken rolle foreningsstyrene mener at regionleddet skal ha i ny tid med endrede forutsetninger for vår organisasjon. Derfor inviterer vi de lokale lederne, foreningsstyrer og kontaktpersoner, til samtaler og inspirasjonssamlinger om dette og andre viktige temaer som nettverksbygging og samarbeid foreningene i mellom, Normisjons internasjonale arbeid, eierforhold og vedtekter for bedehus og ny organisering av regionens oppgaver og arbeid. Vår intensjon er at disse møtene skal gi inspirasjon og oppmuntring til lokal misjon, derfor vil vi også hente inspirasjon fra skriften og i bønn for og med hverandre disse kveldene. Regionstyret ser fram til gode, åpenhjertige meningsutvekslinger med de lokale lederne til gjensidig inspirasjon og nytte i vårt felles arbeid for Normisjon. Vi håper derfor at alle tar imot invitasjonen og blir med i denne viktige samtalen. Se møteplan på side 12. Start med bønnegrupper! I arbeidet med handlingsplanen fram til 2012 for region Telemark, har Solveig Sollie stilt noen spørsmål angående virksomheten vår i den enkelte forening. Er vi fornøyd med oppslutningen om virksomheten på vårt bedehus? Har det kommet til noen nye medlemmer det siste året-eller de siste 5 åra? Hvordan er gjennomsnittsalderen på medlemmene i din og min forening? Er din og min forening fornøyd med de midlene vi sender til Normisjon regionalt? Kan vi si oss fornøyd med Normisjonens engasjement i ytremisjon? Jeg antar at det vil være ulike svar. Noen positive, men også noen heller dystre. Det er kjempeflott med alle trofaste medlemmer som holder virksomheten i gang på det jevne. Men det er også viktig å stille noen grunnleggende spørsmål. Vi er mange som er glad i Normisjon, og ønsker at arbeidet skal vokse og at nye mennesker skal få oppleve Guds frigjørende kraft. Gammelt tankegods Noen ganger i livet er det riktig og nødvendig å legge noe av vårt gamle tankegods tilside. Jeg tror det er på høy tid å slippe nye tanker fram i vår virksomhet. Faktum er jo at på de fleste bedehus er vi svært få og til dels godt oppi årene. Hva om 5-10 år? Dersom det ikke skjer en radikal fornyelse med tilsig av nye medlemmer,vil virksomheten mest sannsynlig være borte flere steder. Minst 15 bønnegrupper i løpet av Hva er så svaret på denne utfordringen? Hadde vi visst det helt og fullt, hadde det vært greitt. Men en ting vet vi helt sikkert: All åndelig vekst begynner med bønn! Vil du være med og starte en bønnegruppe på ditt sted? Regionstyret har som mål at i løpet av 2011 skal det være minst 15 bønnegrupper i arbeid. Bønneevne kan bl.a. være ønske om ny vekst, inspirasjon til tjeneste.og veien videre fram for virksomheten i Normisjon. Tar du utfordringen? Vårt mål er at i løpet av 2012 skal vi se en begynnende vekst en eller flere steder. Ny satsing Ny satsing har også en økonomisk side. Det må bety større ansvar for den enkelte forening. Dersom det skal satses på noe nytt f.eks i Grenlandsregionen og i f.eks.bø,for å nevne to sentrale steder,må regionen få tilført friske krefter i form av en person i >>> Les mer på side 12 regionnytt Trovassli leirstad. Praktisk anlagt? Har du lyst til å holde på med noe som både er praktisk og meningsfullt? Da har vi en utfordring til deg! Vi trenger en nevenyttig omsorgsarbeider som kan føre tilsyn med og ta vedlikeholdsoppgaver på Oksøya leirsted utenfor Brevik og på Trovassli leirsted i Vinje. Du bør bo i rimelig nærhet av det respektive leirsted, slik at du har mulighet til jevnlig oppfølging av stedet. For oss er leirstedene viktige misjonsstasjoner vi og våre leietagere bruker for å samle barn og unge om Guds ord til kristent felleskap. Vi du være med og tilrettelegge leirstedet for at unge mennesker kan bli kjent med Jesus? Vi ser for oss at dette kan være glimrende oppgaver for spreke pensjonister som vil ha en praktisk tjeneste i misjonen. Det kan være at du kan ta tjenesten som en frivillig oppgave, eller som en deltidsstilling med vanlige lønnsvilkår. Vi er åpne for begge modeller. I lønnet stilling er arbeidsmengden stipulert til 25% på Trovassli og 25-40% på Oksøya. Kanskje det kan være mulig å lage et team som deler på tidsrom eller oppgaver seg imellom? Hvis dette kan virkeinteressant for deg, så ta kontakt med undertegnede. Sam Tore Bamle, regionleder tlf eller Oksøya leirsted. Reдionblaд Telemark

4 regionnytt Besøk hos Kongen Regionblader i forandring Navnet på bladet blir foreløpig «Nytt fra Normisjon Telemark, Vestfold og Buskerud». nytt fra Rogaland/Agder Sannsynligvis er du flere ganger i uka i kontakt med mennesker som lengter etter kontakt, fellesskap og vennskap. Hvodan møter vi disse og hva gjør vi for dem? rogaland 9 agder 2 Elevstrøm til Normisjons skoler Det er stor glede på alle skoler. En drøm har gått i oppfyllelse. Lærere har fått ny giv og gleder seg stort over alle elever som de kan være med å påvirke i positiv retning. utland 5 Januar/ februar 2011 nr årgang Martin Hansen 9 Odd Eriksrød fra Skien møtte generalsekretær Rolf Kjøde og de andre ansatte ved Normisjons hovedkontor i Oslo. Etterpå skulle han til slottet og hilse på kongen. Torsdag 4. november møtte Odd Eriksrød fra Skien generalsekretær Rolf Kjøde og de andre ansatte ved Normisjons hovedkontor i Oslo før han skulle til slottet og hilse på kongen. I sommer fikk Odd Eriksrød kongens fortjenestemedalje i sølv. I over femti år har han arbeidet med barn og unge på Aas bedehus, både som søndagsskolelærer og leder i barne- og ungdomsgruppene. To sølvvinnere I dag skulle han og kona på audiens hos kongen. Men først kom de til Normisjons hovedkontor, og hadde lunsj sammen med de ansatte her. Det var veldig stort for meg å få komme hit, sa Odd Eriksrød. Også en annen sølvvinner tilknyttet Normisjon var spesielt invitert til hovedkontoret i dag. Ruth Malme fra Asker mottok tidligere i høst Kongens fortjenestemedalje i sølv for sin innsats i misjon og menighet. Ga råd om kongebesøk Svein Granerud, leder i Normisjon i Norge, gratulerte de to sølvvinnerne, og roste dem og takket dem for innsatsen gjennom mange år. Det samme gjorde generalsekretær Rolf Kjøde. Ruth Malme har allerede vært i audiens hos kongen. Hun hadde følgende å si til Odd Eriksrød før han skulle gå til slottet: - Du kjenner det litt i knærna på vei inn til kongen, men kongen er en så enkel og fin mann at du blir ikke nervøs når du er sammen med ham. Kristina Hvarnes Andersen Førstesiden kommer til å ha et hovedoppslag hver gang, som kommer til å veksle mellom regionene. I tillegg får den regionene som ikke har hovedoppslaget to henvisningssaker på forsiden. Hver region vil disponere 3 sider hver i bladet. Det kommer ikke til å bli faste Acta-sider slik som nå, men det vil likevel bli rikelig med stoff fra Acta i bladet. Midtarket vil som før bli fellesstoff fra hovedkontoret. Siden «Santalen» ble borte har mange savnet et blad som presenterer aktuelt misjonsstoff. Dette vil dere nå finne i hvert nummer på midtsidene, som i sin helhet blir viet internasjonale prosjekter. Selv om noen sikkert kommer til å savne det bladet de har lært seg å kjenne å bli glade i, så tro vi omleggingen av regionbladene vil gi oss et enda bedre og mer aktuelt meldingsblad. I tillegg til stoff fra den regionen dere kjenner best, får dere også kjennskap til hva som skjer i en naboregion. Gled dere til det nye bladet dumper ned i postkassene ca. 3. februar! Tenk som en journalist! Skal en omlegging av regionbladene lykkes, er vi avhengige av at det stoffet som kommer på trykk oppleves som aktuelt. Det er i høy grad avhengig av hvordan vi skriver. Et prinsipp som ofte blir benyttet for å avgjøre hva som skal komme med i en avis, kan sammenfattes i tre K er, - kort, Journalist Johan Berents fra Sunnmørsposten underviste på Normisjons journalistkurs. Vil du satse? Vil du være med og se barn og unge møte Jesus i ditt nærmiljø? Acta satser stort på å knytte til seg engasjerte frivillige personer. Velkommen til Innvik Fjordhotell! 31. mars 5. april: Påske v/fjord og fjell. Inge Hyld. Marta og Johan Vistnes. Ragnhild og Thor Bjørn Tjelta mai: SI-reiser. Pinsetur til Innvik. Påmelding til SI-reiser juni: Konferanse. Veien til Livsglede og sjelefred på Bibelens grunn. Viggo Wilhelmsen og Bernt Christensen (Bryggepresten) Arr.: Breim Misjonssenter >> Klikk for å komme til vår nettside >> Helsehagen gir nytt håp i Mali Vil du være med og se barn og unge møte Jesus? Vil du gjøre det sammen med Gud, og sammen med oss i Acta? Da kan du være en Medvandrer. norge 7 Ny rektor ved bibelskolen Vil du være med og se barn og unge møte Jesus? Vil du gjøre det sammen med Gud, og sammen med oss i Acta? Da kan du være en Medvandrer. Se giro på baksiden kontroversielt og kommersielt. Uttrykkene er ikke så konfliktsøkende som de kan gi inntrykk av. Kommersielt betyr at vi må skrive slik at folk er villige til å betale penger for bladet. Det må m.a.o. være hensynet til leserne som må settes i sentrum for det som blir skrevet. Kontroversielt betyr at oppmerksomheten må rettes mot det som løfter ut det som blir presentert fra det vanlige. En personlig vri gjør at leserne blir interesserte, for eksempel Møtte Jesus på påskeleir», «Ble fornyet på seniortur», «Kokke med misjonsglød» og lignende. Fordi det er mange saker som kjemper om lesernes oppmerksomhet, må våre oppslag være relevante, korte og konsise. Journalist Johan Berents fra Sunnmørsposten advarer mot lange broderier uten egentlig innhold. Fortell hva som er skjedd, hvem det har skjedd med, hvor det har skjedd og når det har skjedd. Kutt ut det uvesentlige og få fram det som virkelig er ønskelig å nå leserne med. STB Redaktørene for regionbladene var samlet til journalistkurs på Gå Ut Senteret. Fra venstre: Synøve Risan, Johan Berents, Ole- Martin Storemyr, Knut Gjengedal og Chris Millett 4 Reдionblaд Telemark 2010

5 Gla bedehus-sang Over 700 sanggladepersoner var tilstede i Ibsenhuset. For 9. år på rad innviterte Normisjon til stor bedehussangkveld. Denne gangen i Ibsenhuset i Skien. Med som arrangør var Mediagruppe Grenland som feiret 25år med kristen radio i distriktet. Denne gangen var det flyttet til Ibsenhuset i Skien og det var en nesten fullsatt sal som stemte i å synge: «Si kjenner du det skjønne Jesunavnet.» Som vanlig var det et 8 manns orkester som spilte til sangene og det var et stort felles musikklag på 55 som sang de kjente og kjære musikklagssangene. Siden det var flyttet over til Ibsenhuset var det også plass til andre aktører. Så vi hadde med oss både Flekkerøy sangkamerater, Bjørg Johnsen og Gunstein Draugedalen. Skrudde tiden tilbake Grenland folkehøgskole markerte skolens 90 års-jubileum med en reise tilbake til I tidsriktige klær anno 1920 stilte elver og lærere opp for å feire skolen som ble opprette i Guttene i snikers og sixpence, jentene i lange skjørt og bluser. Tiden var skrudd tilbake 90 år og det var ikke bare klærne som var byttet ut, men også de vanlige fagene. Etikette For guttene var det blant annet hogging av trær og raking av løv som sto på programmet, mens jentene blant annet broderte og lagde eplemos. Dagen startet med flaggheising og «Ja, vi elsker» før elevene steg inn i foredragssalen for en noe annerledes morgensamling. Skolepresten holdt andakt lignende det de ville gjort for 90 år siden og selvfølgelig ble det innføring i etikette. Det at mennene skulle holde døren for en dame og ingen albuer på bordet under måltidet var på denne tiden en selvfølge. En god del annerledes enn i dag, men elever og lærer gjorde sitt ytterste for å følge 90 år gamle skikker og regler. Mediagruppen Grenland var med som medarrangør i sitt 25 års jubileumsår, og var med på å sette sitt preg på kvelden. Både Erik A Hansen, Anne Berit Holte Langmyr og Ole Andrè Eliassen deltok fra radioarbeidet. Gerd Rønningen som både er med i radioen og som har reist i Indremisjon / Normisjon i mange år kom med et godt vitnesbyrd til den store forsamlingen. Det var en fryd og høre allsangen i den store salen. KHE Flere bilder på Elevene ved Grenland folkehøgskole fikk litt andre oppgaver enn de pleier å ha. Flesk og duppe Dagens høydepunkt var middagen der grenlandsfolket fikk servert flesk og duppe. Måltidet gikk med til å snakke om dagens gjøremål og fortelle hverandre vittigheter. I løpet av dagen hadde skolen fått sitt eget pikekor og de underholdt også med vakre toner i løpet av ettermiddagen. Dagen ble avsluttet med gjester fra fjern og nær som kom for å feire skolen de tidligere hadde vært en del av. Elever og lærere var alle fornøyde med dagen og skolen satser på nye vellykkede 90 år. Grenland Folkehøgskole er drevet som en stiftelse med representanter fra Normisjon, Norges KFUK/KFUM og kommunene i Grenland. Anne Apesland og Kristina Hvarnes Andersen Foto: Anne Apesland Dette er alvorlig! Det kan se ut som det er mye mer stas å gi penger til TV Visjon Norge enn å støtte misjonsarbeid gjennom bestående organisasjoner som vi er medlemmer av. Gaveinntektene går ned. Det kan skyldes flere forhold, men det er et faktum at hittil i år har det kommet inn ca kr. mindre fra foreningene, sammenlignet med foregående år i region Telemark av Normisjon. Ubibelsk syn Men ikke nok med det. Leder i TVkanalen, Jan Hanvold, står for et syn på sykdom og funksjonshemming som er helt ubibelsk. Ved å sende penger til Visjon Norge, støtter en også et forferdelig syn på sykdom og funksjonshemming som rammer mennesker som sliter nok fra før. Det opprører meg at forstandige mennesker ikke forstår dette. Jan Hanvold,som er leder for kanalen, forsvarer TV-sendingene med den amerikanske predikanten Thurman Scrivner som hevder at funksjonshemninger skyldes synd. Videre ber Scrivner bl.a kreftsyke mennesker ikke ta medisinsk behandling. Han påfører mennesker skyldfølelse og ansvar som ligger langt utenfor dem selv. Det er etter mitt skjønn å trampe på våre medmennesker. Det er kynisk og skremmende fra Hanvold sin side å forsvare sendingene med at de øker publisiteten og dermed kanalens økonomi. Jeg håper mange givere tenker seg om neste gang det anmodes om gaver til TV-kanalen. Det er jo heller ikke småbeløp leder og styre bevilger seg i lønn og godtgjørelse. Millionbeløp er ikke akkurat vanlig i slike sammenhenger. Solveig Sollie Reдionblaд Telemark

6 24 H festival og den beste hittil! Foto: GMS november var 260 barn og cirka 70 ledere samlet i storhallen på stevneplassen i Skien til festival. Det var et svært vellykket arrangement med ny rekord i antall deltagere. I skrivende stund (få timer etter festivalen) kjennes det at det var et hektisk døgn for oss ledere. Jeg er sliten i både kropp og hode, men utrolig takknemlig til Gud for at dette gikk så godt og for at vi fikk samlet så mange barn for å fortelle dem om Jesus, forteller Acta leder Gunn-Marit Selle. Her ser dere noen bilder fra festivalen. Flere kan du se på hjemmesiden vår hvis du har lyst. G MS Actastyret snakker om hvem Acta er. Actastyret på tur 22. og 23. oktober var Actastyret på en samling sammen med de andre Actastyrene på Østlandet: region Oppland, region Øst, region Østfold og region VeBu. Målet med samlingen var å snakke sammen om mulige samarbeidsområder og å bli kjent med hverandre. Etter en presentasjonsrunde, satt vi i grupper på tvers av regionene for å snakke om hvem Acta er, hva vi vil m.m. Actalederne fulgte samtalene fra sidelinja og var skikklig stolte av styrene sine! Det er utrolig flinke ungdommer og voksne som sitter i styrene våre. Aktuelle samarbeidsområder: Ledertrening, idé- og erfaringsutveksling, festival, leir for de eldste ungdommene m.m. 4 på 24 Vi har stilt spørsmål til 4 som var på 24 Hours Festivalen. 1. Hvorfor er du på 24 H? 2. Hva synes du om 24 H? 3. Hva er det kuleste å gjøre på 24 H? Marte Edvardsen 1. Jeg har vært her før og jeg synes at det er gøy å være med vennene mine her. 2. Det er gøy 3. Menneskebowling er det morsomste Eivind Kjerøen Erikstad: 1. Var med i fjor og noen venner fikk meg med 2. Det er gøy og vi får møte gamle venner 3. Bruskasseklatring Håvard Hole 1. Jeg har vært her før og hadde lyst til å komme igjen 2. Det er hysterisk morsomt! 3. Hoppeslotta er det kuleste Stina Marie Vågsland: 1. Har vært her før og det var mange venner som skulle 2. Det er gøy, og så er det mange kule ledere og en veldig kul fotograf 3. Wrecking ball 10 Regionblad Telemark 2010

7 Foto: KGS Fantastisk ledertur til London! Acta Telemark satser for fullt på ledertrening i høst. Siste helga i oktober reiste 14 ungdommer og 3 ledere til London. Det er fredag ettermiddag, og gjengen fra Telemark er på vei til London fra Torp. Det er en spent gjeng som skal til London, Som vi har sagt tidligere kom dette i stand i forbindelse med økt satsing på ledertrening og rekruttering av nye og unge ledere til leir. Vi håper samtidig at dette også skaper engasjement i den tjenesten de har der de bor. Turen til London hadde som mål at vi skulle bli bedre kjent, skape engasjement og oppleve noe sammen. I løpet av turen skulle ungdommene også løse ulike gruppeoppgaver og de ble virkelig utfordret. Etter en grei flytur til Stansted airport, og en varm busstur til Victoria station kom vi til hotellet. Lite visste vi om hotellet ville oppgradere oss for samme pris, og vips så hadde vi fått to leiligheter i Londons dyreste gate; Buckingham Palace Road. Det var stas! Etter en litt kort natts søvn var det allerede blitt lørdag, og vi skulle oppleve London. Vi startet dagen med en sightsingtur i London, med en Duckmarine. Dette er en farkost som kan gå både til lands og til vanns, så da fikk Foto: Marianne Rundholt En tur med Duckmarine Gjengen venter på undergrunnsbanen. vi se byen både fra veien og fra elva Themsen. Deretter var neste stopp Madame Tussaud. Der vi fikk hilse på flere kjente og berømte voksfigurer. Etter å ha blitt litt kjent med byen, var det klart for shopping, og ungdommene fikk brukt litt penger, Kvelden ble avsluttet med middag på Pizza Hut og kveldssamling i en av leilighetene våre. Natt til søndag skulle vi stille klokka, og det skapte litt kaos i gutteleiligheten søndag morgen. En time kortere tid på morgenstell og frokost utgjør en del, men alt går. Etter å ha sjekket ut var det klart for gudstjeneste på Hillsong. Det er en engelsk ungdomsmenighet kjent for sin lovsang og turneer rundt i Europa. Det var en flott opplevelse! Turen hjem gikk med tog fra London til Liverpool, og fly til Torp. Ungdommene hadde hatt en kjempeflott tur, med mange inntrykk på kort tid. De var virkelig blitt tent og kjempemotivert til å hjelpe Acta i tida framover. Vi håper dere skal bli godt kjent med mange av våre unge og flotte ledere! Ida og Knut Gunnar Ida og Michael Jackson Acta-kalender Leirer på Trovassli desember: Adventsleir 1, alder: klasse desember: Adventsleir 2, alder: klasse Trovassli vinter 2011 Vinterleir februar, alder trinn Pappaleir:11-13.mars 2011 Kvikk lunch leir, april, videregående og oppover Ungdomsleir, april, trinn Oksøya sommer 2011 Alf leir juni Kompisleir, juni, ferdig med trinn Kids Camp, juni, ferdig med trinn Besteforeldre & barnebarnleir, 30. juni 3. juli Familieleir, juli, OBS flyttet! Ta Sjansen, juli, ferdig med trinn Annet: Actadag 9. april Celebration: 11. desember, 15. januar, 12. februar, 12. mars. 9. april, 14. mai Flaskus er i gang I forrige Tidene skrev vi at Acta Telemark er i gang med å utvikle et nytt leirkonsept som vi vil ta med rundt til lagene våre. Vi har hatt noen samlinger og en ting er sikkert, det mangler ikke på kreative forslag. Gruppa som jobber med dette er av våre beste ledre, og vi har nå delt oss inn i grupper for å jobbe med undervisninga og aktivitetene. Arbeidstittelen vi har satt på på dette konseptet er «Flaskus», og at flasker har en viktig rolle i opplegget. Det er bare å glede dere til mars 2011, for da vi skal vi være klare til å ta det med ut til dere! Her er bilde fra idemyldringa fra 1.samling, med lapper for å velge oss tema. Reдionblaд Reдionblaд Telemark Møre

8 B-Postabonnement Returadresse: NORMISJON Region Telemark Postboks 297 Sentrum, 3701 SKIEN oppslagstavle Kontortid i julen Vekstnettverket - for fellesskap som vil videre Regionkontoret er stengt f.o.m. onsdag 22. desember t.o.m. søndag 2. januar En velsignet Jul og Godt Nytt År fra oss på regionkontoret! Julaften i Vestsiden menighetshus v/vestsiden kirke, Porsgrunn Åpen fra kl Samling fra kl Julaften på menighetshuset er for deg som av en eller annen grunn ikke har så mange å feire jul sammen med. Vi inviterer til god julemiddag, julemusikk, julegaver, sosialt samvær, - rett og slett en trivelig julaften sammen med andre. Ingen påmelding Alt gratis Trenger du skyss: Ring Menighetskontoret kl Velkommen til en koselig julekveld for alle. Arr.: Porsgrunn Normisjon Velkommen til en inspirerende weekend på Normisjons vekstnettverkkonferanse! Gjennom undervisning, gruppearbeid, lovsang og forbønn ønsker vi å hjelpe hverandre til og vokse videre. Vekstnettverkskonferansen skal holdes på Eikeli leirstad, Froland fredag til lørdag 28.- søndag 29. januar. Vekstnetteverket er et tilbud til foreningene i regionene hvor man lære av hverandre, utveksle erfaringer og ideer, tenke strategisk sammen og inspirere hverandre. Konferansen arrangeres sammen med region Agder og alle foreninger som er >>> Fortsettelse fra side 3 Start med bønnegrupper! en prosjektstilling over 2 år.denne må hel- eller delfinansieres av foreninger og enkeltpersoner. Dette er en ny tanke i vår sammenheng, men slett ikke umulig. Andre har med stor glød fått til dette. Ny satsing må også bety at en del foreninger i nærområdet til satsingsstedet må oppfordres til å legge noe tilside av sin bestående virksomhet for å være med og skape noe nytt sammen med andre. Solveig Sollie Deltakere fra Aas Normisjon på årets Vekstnettverkskonferanse interessert i å være med er velkommen. Vi tror at dette blir dager hvor det du kan ta med deg mye godt tilbake til din forening. Tar kontakt med Chris Millett for påmelding eller informasjon. CM. Møteplan for distriktsledersamlinger: Grenland: Tirsdag 11. januar Foreningene i Porsgrunn, Skien og Siljan Midt Telemark: Onsdag 12. januar Foreninger i Bø, Gvarv, Lunde og Seljord Nedre Telemark: Torsdag 27.januar Foreningene i Bamble, Drangedal og Kragerø Øst Telemark: Torsdag 20. januar Foreningene i Hjartdal, Notodden og Tinn Vest Telemark: Tirsdag 25. januar Foreningene i Fyresdal, Kviteseid, Nissedal, Tokke og Vinje (Brev med sted og tidspunkt sendes til alle foreninger senere) 12 Reдionblaд Telemark 2010

TIDENDE. Åpning av det «nye» bedehuset i Bø. Region Telemark. regionnytt. Fra Siljan til Guayaquil. Gla bedehussang.

TIDENDE. Åpning av det «nye» bedehuset i Bø. Region Telemark. regionnytt. Fra Siljan til Guayaquil. Gla bedehussang. Region Telemark regionnytt TIDENDE region telemark Regionblad for Normisjon nr. 5 oktober/november 2009 årgang 6 Åpning av det «nye» bedehuset i Bø Fra Siljan til Guayaquil Søndag 27. september var det

Detaljer

Vi forbinder gjerne noe positivt med vekst. Barn og barnebarn som vokser og utvikler seg er et kjært samtaleemne rundt mange kaffebord.

Vi forbinder gjerne noe positivt med vekst. Barn og barnebarn som vokser og utvikler seg er et kjært samtaleemne rundt mange kaffebord. Nytt fra Februar/ mars 2011 Nr. 1 11 årgang www.normisjon.no Telemark og Vestfold/Buskerud Vi forbinder gjerne noe positivt med vekst. Barn og barnebarn som vokser og utvikler seg er et kjært samtaleemne

Detaljer

Glade vandrere på tur i fjellet. Hyggekvelder med mye glede

Glade vandrere på tur i fjellet. Hyggekvelder med mye glede Region Vestfold / Buskerud VEBU stikka region vestfold/buskerud Foto: Erling Smemo Regionblad for Normisjon nr. 5 oktober/november 2010 årgang 7 Dager til livsglede og rekreasjon fantastiske dager på Hermon

Detaljer

NorKontakt FRA INNHOLDET: Leder, s. 3. Intervju med Gunnar Navestad, s. 4-7. Arrangementer, s. 8. Acta, s. 9-12. Haugetun, s. 13

NorKontakt FRA INNHOLDET: Leder, s. 3. Intervju med Gunnar Navestad, s. 4-7. Arrangementer, s. 8. Acta, s. 9-12. Haugetun, s. 13 NorKontakt FRA INNHOLDET: Leder, s. 3 Intervju med Gunnar Navestad, s. 4-7 Arrangementer, s. 8 Acta, s. 9-12 Haugetun, s. 13 Takk og bønn, s. 16 Organ for region Østfold og Haugetun Folkehøyskole Nr. 4-2010

Detaljer

Herrens øyne hviler på dem som frykter ham og venter på hans miskunn. vestfold/buskerud 2 telemark 8 Bibelen skapte kaos

Herrens øyne hviler på dem som frykter ham og venter på hans miskunn. vestfold/buskerud 2 telemark 8 Bibelen skapte kaos Nytt fra Vestfold/Buskerud/Telemark April/mai 2013 Nr. 2 13 årgang www.normisjon.no Herrens øyne hviler på dem som frykter ham og venter på hans miskunn Chris Millett 11 vestfold/buskerud 2 telemark 8

Detaljer

Troen er ikke først og fremst å vite og mene, men kanskje uten å forstå så mye, å overgi seg til Jesus.

Troen er ikke først og fremst å vite og mene, men kanskje uten å forstå så mye, å overgi seg til Jesus. Nytt fra Vestfold/Buskerud/Telemark Oktober/ november 2013 Nr. 5 13. årgang www.normisjon.no Troen er ikke først og fremst å vite og mene, men kanskje uten å forstå så mye, å overgi seg til Jesus. Liv

Detaljer

ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen. Friluftsvukku. 24 28 juni for 9 til 15 år

ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen. Friluftsvukku. 24 28 juni for 9 til 15 år Nytt fra Rogaland/Agder Februar/mars 2015 Nr. 1 15. årgang www.normisjon.no Kjærligheten er Guds innerste vesen. Inge Flaat 11 ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen 16. desember ble en merkedag på

Detaljer

vestfold/buskerud 2 telemark 8 Uten frivillighet stopper alt

vestfold/buskerud 2 telemark 8 Uten frivillighet stopper alt Nytt fra Vestfold/Buskerud/Telemark Desember 2014/ januar 2015 Nr 6 14 årgang www.normisjon.no Profetiene gjekk i oppfylling då Jesus vart født. Gunnvor Kreken 11 vestfold/buskerud 2 telemark 8 Uten frivillighet

Detaljer

Hvordan kan de tro på en de ikke har hørt om? Kan han regne med oss? 11. vestfold/buskerud 2 telemark 8 Sommerleir er toppen

Hvordan kan de tro på en de ikke har hørt om? Kan han regne med oss? 11. vestfold/buskerud 2 telemark 8 Sommerleir er toppen Nytt fra Vestfold/Buskerud og Telemark August/ september 2012 Nr. 4 12 årgang www.normisjon.no Hvordan kan de tro på en de ikke har hørt om? Kan han regne med oss? Sam Tore Bamle 11 vestfold/buskerud 2

Detaljer

Region Vestfold / Buskerud

Region Vestfold / Buskerud Region Vestfold / Buskerud VEBUstikka region vestfold/buskerud Foto: Stockxpert Regionblad for Normisjon nr. 1 januar/februar 2009 årgang 6 Endelig fredag Endelig Fredag er storfamiliesamlinger i Normisjon

Detaljer

Normisjons egen turoperatør ønsker deg velkommen på tur i år

Normisjons egen turoperatør ønsker deg velkommen på tur i år Nytt fra April/mai 2014 Nr. 2 14. årgang www.normisjon.no Oppland/Øst Randi Korsveien Hva var det som fikk Maria til å være så raus? 11 2 oppland 8 øst Jesusnett når mange nye! Foreningen Jesusnett feiret

Detaljer

vestfold/buskerud 2 telemark 8 Pappaleir med venteliste

vestfold/buskerud 2 telemark 8 Pappaleir med venteliste Nytt fra Vestfold/Buskerud og Telemark April/ mai 2012 Nr. 2 12 årgang www.normisjon.no Det er ikkje lett å tru noko så heilt urimeleg at det er ein himmel som er gjord i stand til å ta imot meg! Haldor

Detaljer

Ny lokalisering av regionkontoret

Ny lokalisering av regionkontoret Region Vestfold / Buskerud VEBU stikka region vestfold/buskerud Foto: Stockxpert Foto: Njål Arve Melberg Regionblad for Normisjon nr. 4 august/september 2010 årgang 7 Elever viste solidaritet Elevrådsleder

Detaljer

Bli misjonspartner. Nytt fra. Tuberkulosefamilien. Vurderer Gå Ut Senteret. Vestfold/Buskerud/Telemark

Bli misjonspartner. Nytt fra. Tuberkulosefamilien. Vurderer Gå Ut Senteret. Vestfold/Buskerud/Telemark Nytt fra Vestfold/Buskerud/Telemark August/ september2014 Nr. 4 14. årgang www.normisjon.no Grunnen til at vi aldri får tid nok, er at vi aldri gir oss tid nok. Dr. Erling Danbolt 11 TELEMARK 2 VESTFOLD

Detaljer

møre 2 Med Jesus i familien

møre 2 Med Jesus i familien Nytt fra Møre Oktober/ november 2012 Nr. 5 12 årgang www.normisjon.no Gud har gitt oss et ufattelig kall: Han vil gjøre oss slik som han er for å vise verden hvem han er Eivind Kaare Osnes 11 møre 2 8

Detaljer

Vi vil videre «Gud vil vi skal gå videre med evangeliet. Vi ser fremover i forventning til hva han ønsker å gjøre» Nytt fra. Vil ha datteren hjem

Vi vil videre «Gud vil vi skal gå videre med evangeliet. Vi ser fremover i forventning til hva han ønsker å gjøre» Nytt fra. Vil ha datteren hjem Nytt fra Øst/Oppland Februar/ Mars 2011 Nr. 1 11 årgang www.normisjon.no Øst Gud lengter etter å bli kjent med oss og å ha en relasjon med oss. Oppland Anne-Lin Bringaker Hynnekleiv 11 8 Jubileumsfest

Detaljer

«Enighet» i 90 år Kvinneforeninga «Enighet» feiret hele 90 år som forening. Leder Ingeborg Larsen håper på å nå 100 år.

«Enighet» i 90 år Kvinneforeninga «Enighet» feiret hele 90 år som forening. Leder Ingeborg Larsen håper på å nå 100 år. Nytt fra Nordland/Troms/Finnmark Juni/juli 2012 Nr. 3 12 årgang www.normisjon.no Hvem får lov til å være Gud i livet ditt? Jesus eller et annet substitutt? Jostein Østvoll 11 Nord 8 nordland 2 Jesusfokus

Detaljer

Ser du hvem Han er? Ser du at jul er mye mer enn en stall med ei krybbe, mer enn et Tekst lite Tekst barn på Marias fang.

Ser du hvem Han er? Ser du at jul er mye mer enn en stall med ei krybbe, mer enn et Tekst lite Tekst barn på Marias fang. nytt Nytt fra?????????????????????????????????? Østfold Ser du hvem Han er? Ser du at jul er mye mer enn en stall med ei krybbe, mer enn et Tekst lite Tekst barn på Marias fang. Sett inn bilde Jeg Sett

Detaljer

Dette sprengte mitt gudsbilde, og lærte meg at Gud er enda mer enn jeg tror. Tør du å la gudsbildet ditt bli sprengt?

Dette sprengte mitt gudsbilde, og lærte meg at Gud er enda mer enn jeg tror. Tør du å la gudsbildet ditt bli sprengt? Nytt fra Nordland/Troms/Finnmark Desember 2011/ Januar 2012 Nr. 6 11 årgang www.normisjon.no Dette sprengte mitt gudsbilde, og lærte meg at Gud er enda mer enn jeg tror. Tør du å la gudsbildet ditt bli

Detaljer

NMS Agder & Telemark. det norske misjonsselskap nr 4 SEPTEMBER 2014. Mange barn og unge har kost seg på leir i sommer

NMS Agder & Telemark. det norske misjonsselskap nr 4 SEPTEMBER 2014. Mange barn og unge har kost seg på leir i sommer NMS Agder & Telemark det norske misjonsselskap nr 4 SEPTEMBER 2014 Mange barn og unge har kost seg på leir i sommer ADRESSER OG TELEFONER Det Norske Misjonsselskap Region Sør Barstølveien 50 a 4636 Kristiansand

Detaljer

Årsmøte på Jørpeland. Nytt fra. Businesstips til ungdom. Fikk nytt syn på misjon. Rogaland/Agder

Årsmøte på Jørpeland. Nytt fra. Businesstips til ungdom. Fikk nytt syn på misjon. Rogaland/Agder Nytt fra Rogaland/Agder April/mai 2012 Nr. 2 12 årgang www.normisjon.no Ta deg tid til å lytte til Jesus. Ta deg tid til å være i Hans nærhet. Ta deg tid til å gå inn i skriftene i Bibelen og lytte. Jesus

Detaljer

Her nylig opplevde jeg hvordan Jesus la alt så fint til rette... Han vet om alt - stort eller smått og har uuttømmelige ressurser til disposisjon.

Her nylig opplevde jeg hvordan Jesus la alt så fint til rette... Han vet om alt - stort eller smått og har uuttømmelige ressurser til disposisjon. Nytt fra Nordland/Troms/Finnmark April/mai 2012 Nr. 2 12 årgang www.normisjon.no Her nylig opplevde jeg hvordan Jesus la alt så fint til rette.... Han vet om alt - stort eller smått og har uuttømmelige

Detaljer

NorKontakt. Deilig med spa på leir! Intervjuer med gammel og ny regionleder - sidene 4 og 5. Nr. 4/2009

NorKontakt. Deilig med spa på leir! Intervjuer med gammel og ny regionleder - sidene 4 og 5. Nr. 4/2009 NorKontakt Organ for region Østfold og Haugetun Folkehøyskole Nr. 4/2009 FRA INNHOLDET: Deilig med spa på leir! Leder, s. 3 Arrangementer, s. 8 Acta, s. 10-12 Haugetun, s. 13 Takk og bønn, s. 16 Intervjuer

Detaljer

Norvisjon. Ny spire i Karasjok og Lakselv. Forandringer?! Regionblad for Normisjon nr. 3 juli/august 2009 årgang 6

Norvisjon. Ny spire i Karasjok og Lakselv. Forandringer?! Regionblad for Normisjon nr. 3 juli/august 2009 årgang 6 Norvisjon region nord Regionblad for Normisjon nr. 3 juli/august 2009 årgang 6 Ny spire i Karasjok og Lakselv Barnas og ungdommenes stevne Barnas og ungdommenes sommer i nord (BUSiN) begynner nå å ta form.

Detaljer

ROGALAND 2 AGDER 8 Sommerens høydepunkt. Samhold. Velkommen til Kristen-Norges eget forsikringsselskap

ROGALAND 2 AGDER 8 Sommerens høydepunkt. Samhold. Velkommen til Kristen-Norges eget forsikringsselskap Nytt fra Rogaland/Agder Juni/juli 2014 Nr. 3 14. årgang www.normisjon.no Ånden kan forvandle oss, lede oss og gi oss frelsesglede. Kari T. Johnsen 11 ROGALAND 2 AGDER 8 Sommerens høydepunkt For kollega

Detaljer

Fellesskap med Vår Herre, Sønnen og Den Hellige Ånd gir oss helhet. oppland 2 Øst 8 Er bedehuset et bønnehus?

Fellesskap med Vår Herre, Sønnen og Den Hellige Ånd gir oss helhet. oppland 2 Øst 8 Er bedehuset et bønnehus? Nytt fra Oppland/Øst Desember 2012/ januar 2013 Nr. 6 12 årgang www.normisjon.no Fellesskap med Vår Herre, Sønnen og Den Hellige Ånd gir oss helhet. Svein Ruud 11 oppland 2 Øst 8 Er bedehuset et bønnehus?

Detaljer

Prioritering og vårt ansvar

Prioritering og vårt ansvar Nytt fra Agder/Rogaland Desember 2014/ januar 2015 Nr 6 14 årgang www.normisjon.no Måtte julen 2014 bli en slik tid at du, og de du bryr deg om, får oppleve fred, ro og hvile. Torunn Fjelde Hansen 11 Agder

Detaljer

Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. NORDLAND 2 NORD 8 Vil være i Guds ledelse

Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. NORDLAND 2 NORD 8 Vil være i Guds ledelse Nytt fra Nordland/Troms/Finnmark Juni/juli 2014 Nr. 3 14. årgang www.normisjon.no Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. Live Fossen Gundersen

Detaljer

NorKontakt. Nr. 3/2008. Organ for region Østfold og Haugetun Folkehøyskole FRA INNHOLDET:

NorKontakt. Nr. 3/2008. Organ for region Østfold og Haugetun Folkehøyskole FRA INNHOLDET: NorKontakt Organ for region Østfold og Haugetun Folkehøyskole Nr. 3/2008 FRA INNHOLDET: ð Sjelesorg, s. 2 ð Leder, s. 3 ð Nytt fra Aserbajdsjan, s. 4 ð Teologisider, s. 6-7 ð Arrangementer, s. 8-9 ð Acta,

Detaljer

Tent for å nå ut. Etter GF: takk til alle. Nytt fra. Rekordmange kunder. Vedtok flere menigheter. Agder/Rogaland. Vi retter en hjertens takk til alle

Tent for å nå ut. Etter GF: takk til alle. Nytt fra. Rekordmange kunder. Vedtok flere menigheter. Agder/Rogaland. Vi retter en hjertens takk til alle Nytt fra Agder/Rogaland August/ september 2012 Nr. 4 12 årgang www.normisjon.no Gud, som er så rik på herlighet i Kristus Jesus, vil gi oss alt vi trenger. Ja mer en det, han har allerede gitt oss overflod

Detaljer