>>> Les mer på side 10. Vi står overfor flere utfordringer og viktige veivalg for Normisjon region Telemark i kommende år.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download ">>> Les mer på side 10. Vi står overfor flere utfordringer og viktige veivalg for Normisjon region Telemark i kommende år."

Transkript

1 Region Telemark TIDENDE region telemark Foto: Sxc Regionblad for Normisjon nr. 6 desember 2010/januar 2011 årgang tweens på festival Fire menigheter, i Skien og Siljan, sender 12-åringer på Acta-leir som ledd i trosopplæringen. 24 hours festivalen som nylig ble gjennomført på stevneplassen i Skien viser at lokale menigheter og kirkens frivillige organisasjoner, Acta/Normisjon og Skjærgårds Live, kan bety noe sammen for å realisere det store løftet trosopplæringen, Størst av alt, er. Leir som trosopplæring I påvente av å få ansatt trosopplærer i enheten har disse menighetene valgt å bruke noen av de midlene som er bevilget til trosopplering på å sende menighetenes 12-åringer på 24 festival. Invitasjonen gikk ut med beskjed om at førstemann- til- mølla ville få gratis leir. 120 barn kunne få friplass på dette Actaarrangementet og 83 tok imot tilbudet. Vi Vi vil lokal misjon ser at når barn kommer opp i en viss alder, ikke minst den gruppen som kalles tweens, år, så er det spennende å møte likesinnede fra andre steder og knytte nye kontakter. I løpet av dette døgnet fikk menighetene hjelp av Skjærgårds Live og Acta barn og unge i Normisjon til å gi denne målgruppen en flott opplevelse og god trosformidling på en kreativ og engasjerende måte. Trond Engnes >>> Les mer på side 10 Vi står overfor flere utfordringer og viktige veivalg for Normisjon region Telemark i kommende år. Regionstyret har tatt initiativ til å føre en bred samtale om Normisjons arbeid i Telemark. Vi vil med dette understreke at det er lokalt det alt vesentlige skjer når vi snakker om misjon og fellesskapsbygging. Det gjelder i Norge og i Normisjons samarbeidsland. Derfor er disse møtepunktene viktig for oss i regionstyret. Regionblader i forandring Det nummeret av Tidende du nå holder i hånda er det siste meldingsbladet som region Telemark utgir alene. Når vi går inn i 2011 forlater vi både navnet, formatet og layouten på bladet. Vil du satse? Vil du være med og se barn og unge møte Jesus i ditt nærmiljø? Acta satser stort på å knytte til seg engasjerte frivillige personer. Velkommen til Innvik Fjordhotell! 31. mars 5. april: Påske v/fjord og fjell. Inge Hyld. Marta og Johan Vistnes. Ragnhild og Thor Bjørn Tjelta mai: SI-reiser. Pinsetur til Innvik. Påmelding til SI-reiser juni: Konferanse. Veien til Livsglede og sjelefred på Bibelens grunn. Viggo Wilhelmsen og Bernt Christensen (Bryggepresten) Arr.: Breim Misjonssenter >> Klikk for å komme til vår nettside >> nytt fra Telemark/Vestfold Buskerud Sannsynligvis er du flere ganger i uka i kontakt med mennesker som lengter etter kontakt, fellesskap og vennskap. Hvodan møter vi disse og hva gjør vi for dem? telemark 9 Vestfold Buskerud 2 Elevstrøm til Normisjons skoler Det er stor glede på alle skoler. En drøm har gått i oppfyllelse. Lærere har fått ny giv og gleder seg stort over alle elever som de kan være med å påvirke i positiv retning. utland 5 Helsehagen gir nytt håp i Mali Vil du være med og se barn og unge møte Jesus? Vil du gjøre det sammen med Gud, og sammen med oss i Acta? Da kan du være en Medvandrer. norge 7 Ny rektor ved bibelskolen Vil du være med og se barn og unge møte Jesus? Vil du gjøre det sammen med Gud, og sammen med oss i Acta? Da kan du være en Medvandrer. Se giro på baksiden Januar/ februar 2011 nr årgang Faksimile av layouten på det nye bladet. Omleggingen av regionbladproduksjonen i Normisjon først og fremst med kostnadsreduksjoner, men også med ønske om en bedre og mer enhetlig profilering av Normisjon å gjøre. Det er billigere å produsere og distribuere et blad med stort opplag, enn et blad som blir trykket i få eksemplarer, derfor slår så godt som alle regioner sitt blad sammen med en naboregion. For vårt vedkommende får vi et felles blad mellom regionene Telemark og Vestfold Buskerud. martin Hansen >>> Les mer på side 4 9

2 Sam Tore Bamle regionleder i Normisjon Telemark region telemark Det himmelske syn REGIONBLAD TELEMARK NR. 6/2010 Årgang 7 Ansvarlig redaktør: Sam Tore Bamle Redaktør: Chris Millett Region Telemark Lundegt. 15 Postboks 297 Sentrum 3701 SKIEN Tlf / faks E -post: Regionkontoret er åpent mandag, onsdag, torsdag og fredag kl Bankgiro Regionleder Sam Tore Bamle E-post: Tlf Regionstyreformann Trond Engnes Mobil: Oksøya leirsted: Tlf Trovassli leirstad: Tlf: Ansatte: Chris Millett, Områdearbeider/foreningssekretær Tlf Lillian Ottersen, kontorfullmektig Tlf Gunn-Marit Eriksrød Selle, Acta-leder Tlf / Knut Gunnar Støyle. Acta Tlf FELLESSTOFF FRA ORGANISASJONEN Ansvarlig redaktør Leif Gunnar Vik, tlf e-post: Grafisk formgiver: Torunn Hvale Trykkeri: Haugesund Bok & Offset AS Opplag: 1600 Utkommer med seks nummer i året. Frist for stoff: 10. januar Reдionblaд Telemark 2010 Utenom foreldrene var hyrdene på marken de første som fikk møte Jesus (Luk.2,15-16). Da de drog tilbake etter å ha sett barnet i krybben, priste og lovet de Gud for det de hadde sett. Midt i vår verden hadde de fått et glimt av himmelen, - og det preget dem. Paulus møtte også Jesus. Det ble skjellsettende for hans liv. Til tross for motstand og forfølgelse, lot han synet av Jesus være retningsgivende for alt han foretok seg. «Jeg har ikke vært ulydig mot det himmelske syn», sa han da han måtte stå til rette for kong Agrippa» (Apg. 26,19). Det Paulus så var ikke noe han kunne gjemme i sitt hjerte eller holde for seg selv. Synet drev ham til handling. Jesus drev ham. «Jeg har vist meg for deg for å utvelge deg til tjener og til vitne, både om det du har sett av meg og det som du siden skal få se. Fra ditt folk skal jeg redde deg og fra folkeslagene som jeg sender deg til. Du skal åpne deres øyne, så de vender om fra mørke til lys, fra Satans makt og til Gud, for at de skal få tilgivelse for syndene og arverett sammen med dem som blir helliget ved å tro på meg» (Apg. 26,16-18). Går det med utgangspunkt i denne teksten virkelig an å tenke at Jesus bare er en av mange muligheter? Går det an å tenke at kristendom er noe vi kan holde for oss selv? Går det an å tenke at det er mulig å møte Jesus uten at det skal berøre alle deler av vårt liv? Det er en intim sammenheng mellom vårt møte med Jesus og vitnetjenesten, både overfor eget folk og for folkeslagene. Det er også en ubrytelig sammenheng mellom tro og troskap. Er det ikke også en sammenheng mellom lydigheten mot det himmelske syn og uttrykket din første kjærlighet i Åp.3,4? Det er kjærligheten som er misjonens drivkraft, slik også 1. Joh. 4,19 uttrykker det: Vi elsker fordi han elsket oss først. I et av hoveddokumentene til Cape Town-konferansen om verdensmisjon tidligere i høst, heter det at The mission of God flows from the love of God Guds misjon strømmer ut fra Guds kjærlighet. Hvis det er en ubrytelig sammenheng mellom Guds kjærlighet og misjonsvirksomhet, må så ikke utviklingen innenfor misjonsorganisasjonene først og fremst ha sin årsak i vårt forhold til Guds kjærlighet? Har vi forlatt vår første kjærlighet eller mistet det himmelske syn? Verdensmisjonen er avhengig av at vi vender tilbake til utgangspunktet, til bevisstheten om at Jesus er verdens frelser og eneste håp. Ja, ikke bare verdens, men også vårt eget. Normisjon er også avhengig av at våre folk vender tilbake til utgangspunktet, til troskapen mot det himmelske syn og den verden Gud gjerne vil frelse. Vi ber ikke om lov eller hjelp til å holde på med misjon. Vårt mål er å være et tjenlig verktøy for mennesker som brenner for at folk både fjernt og nært må få møte Jesus. Vi ønsker et oppfinnsomt og aktivt Normisjonsfolk, som engasjerer seg både lokalt og internasjonalt, som har meninger om hvordan vi forvalter innsamlede midler og hvordan vi skal bygge organisasjonen for å nå lengst mulig ut. Vær utålmodig, menneske! Hyrdene så Frelseren i stallen, men det var ikke meningen at han skulle bli værende der. Jesus vil at alle mennesker skal få se frelsen fra vår Gud. Det er vårt kall og oppdrag å kjøre ham kjent.

3 Vi vil lokal misjon - Distriktsvise ledersamlinger Distriktsvise ledersamlinger gjennomføres i januar Før regionstyret kan ta noen avgjørelser om framtida til region Telemark er det viktig for oss i regionstyret å lytte til Normisjons lokale ledere og deres oppfatning av hva som er aktuelt og brennbart i det lokale arbeidet og hvilke muligheter og utfordringer man står overfor rundt om i våre foreningers nærmiljø. Vi er også opptatt av å få tak i hvilken rolle foreningsstyrene mener at regionleddet skal ha i ny tid med endrede forutsetninger for vår organisasjon. Derfor inviterer vi de lokale lederne, foreningsstyrer og kontaktpersoner, til samtaler og inspirasjonssamlinger om dette og andre viktige temaer som nettverksbygging og samarbeid foreningene i mellom, Normisjons internasjonale arbeid, eierforhold og vedtekter for bedehus og ny organisering av regionens oppgaver og arbeid. Vår intensjon er at disse møtene skal gi inspirasjon og oppmuntring til lokal misjon, derfor vil vi også hente inspirasjon fra skriften og i bønn for og med hverandre disse kveldene. Regionstyret ser fram til gode, åpenhjertige meningsutvekslinger med de lokale lederne til gjensidig inspirasjon og nytte i vårt felles arbeid for Normisjon. Vi håper derfor at alle tar imot invitasjonen og blir med i denne viktige samtalen. Se møteplan på side 12. Start med bønnegrupper! I arbeidet med handlingsplanen fram til 2012 for region Telemark, har Solveig Sollie stilt noen spørsmål angående virksomheten vår i den enkelte forening. Er vi fornøyd med oppslutningen om virksomheten på vårt bedehus? Har det kommet til noen nye medlemmer det siste året-eller de siste 5 åra? Hvordan er gjennomsnittsalderen på medlemmene i din og min forening? Er din og min forening fornøyd med de midlene vi sender til Normisjon regionalt? Kan vi si oss fornøyd med Normisjonens engasjement i ytremisjon? Jeg antar at det vil være ulike svar. Noen positive, men også noen heller dystre. Det er kjempeflott med alle trofaste medlemmer som holder virksomheten i gang på det jevne. Men det er også viktig å stille noen grunnleggende spørsmål. Vi er mange som er glad i Normisjon, og ønsker at arbeidet skal vokse og at nye mennesker skal få oppleve Guds frigjørende kraft. Gammelt tankegods Noen ganger i livet er det riktig og nødvendig å legge noe av vårt gamle tankegods tilside. Jeg tror det er på høy tid å slippe nye tanker fram i vår virksomhet. Faktum er jo at på de fleste bedehus er vi svært få og til dels godt oppi årene. Hva om 5-10 år? Dersom det ikke skjer en radikal fornyelse med tilsig av nye medlemmer,vil virksomheten mest sannsynlig være borte flere steder. Minst 15 bønnegrupper i løpet av Hva er så svaret på denne utfordringen? Hadde vi visst det helt og fullt, hadde det vært greitt. Men en ting vet vi helt sikkert: All åndelig vekst begynner med bønn! Vil du være med og starte en bønnegruppe på ditt sted? Regionstyret har som mål at i løpet av 2011 skal det være minst 15 bønnegrupper i arbeid. Bønneevne kan bl.a. være ønske om ny vekst, inspirasjon til tjeneste.og veien videre fram for virksomheten i Normisjon. Tar du utfordringen? Vårt mål er at i løpet av 2012 skal vi se en begynnende vekst en eller flere steder. Ny satsing Ny satsing har også en økonomisk side. Det må bety større ansvar for den enkelte forening. Dersom det skal satses på noe nytt f.eks i Grenlandsregionen og i f.eks.bø,for å nevne to sentrale steder,må regionen få tilført friske krefter i form av en person i >>> Les mer på side 12 regionnytt Trovassli leirstad. Praktisk anlagt? Har du lyst til å holde på med noe som både er praktisk og meningsfullt? Da har vi en utfordring til deg! Vi trenger en nevenyttig omsorgsarbeider som kan føre tilsyn med og ta vedlikeholdsoppgaver på Oksøya leirsted utenfor Brevik og på Trovassli leirsted i Vinje. Du bør bo i rimelig nærhet av det respektive leirsted, slik at du har mulighet til jevnlig oppfølging av stedet. For oss er leirstedene viktige misjonsstasjoner vi og våre leietagere bruker for å samle barn og unge om Guds ord til kristent felleskap. Vi du være med og tilrettelegge leirstedet for at unge mennesker kan bli kjent med Jesus? Vi ser for oss at dette kan være glimrende oppgaver for spreke pensjonister som vil ha en praktisk tjeneste i misjonen. Det kan være at du kan ta tjenesten som en frivillig oppgave, eller som en deltidsstilling med vanlige lønnsvilkår. Vi er åpne for begge modeller. I lønnet stilling er arbeidsmengden stipulert til 25% på Trovassli og 25-40% på Oksøya. Kanskje det kan være mulig å lage et team som deler på tidsrom eller oppgaver seg imellom? Hvis dette kan virkeinteressant for deg, så ta kontakt med undertegnede. Sam Tore Bamle, regionleder tlf eller Oksøya leirsted. Reдionblaд Telemark

4 regionnytt Besøk hos Kongen Regionblader i forandring Navnet på bladet blir foreløpig «Nytt fra Normisjon Telemark, Vestfold og Buskerud». nytt fra Rogaland/Agder Sannsynligvis er du flere ganger i uka i kontakt med mennesker som lengter etter kontakt, fellesskap og vennskap. Hvodan møter vi disse og hva gjør vi for dem? rogaland 9 agder 2 Elevstrøm til Normisjons skoler Det er stor glede på alle skoler. En drøm har gått i oppfyllelse. Lærere har fått ny giv og gleder seg stort over alle elever som de kan være med å påvirke i positiv retning. utland 5 Januar/ februar 2011 nr årgang Martin Hansen 9 Odd Eriksrød fra Skien møtte generalsekretær Rolf Kjøde og de andre ansatte ved Normisjons hovedkontor i Oslo. Etterpå skulle han til slottet og hilse på kongen. Torsdag 4. november møtte Odd Eriksrød fra Skien generalsekretær Rolf Kjøde og de andre ansatte ved Normisjons hovedkontor i Oslo før han skulle til slottet og hilse på kongen. I sommer fikk Odd Eriksrød kongens fortjenestemedalje i sølv. I over femti år har han arbeidet med barn og unge på Aas bedehus, både som søndagsskolelærer og leder i barne- og ungdomsgruppene. To sølvvinnere I dag skulle han og kona på audiens hos kongen. Men først kom de til Normisjons hovedkontor, og hadde lunsj sammen med de ansatte her. Det var veldig stort for meg å få komme hit, sa Odd Eriksrød. Også en annen sølvvinner tilknyttet Normisjon var spesielt invitert til hovedkontoret i dag. Ruth Malme fra Asker mottok tidligere i høst Kongens fortjenestemedalje i sølv for sin innsats i misjon og menighet. Ga råd om kongebesøk Svein Granerud, leder i Normisjon i Norge, gratulerte de to sølvvinnerne, og roste dem og takket dem for innsatsen gjennom mange år. Det samme gjorde generalsekretær Rolf Kjøde. Ruth Malme har allerede vært i audiens hos kongen. Hun hadde følgende å si til Odd Eriksrød før han skulle gå til slottet: - Du kjenner det litt i knærna på vei inn til kongen, men kongen er en så enkel og fin mann at du blir ikke nervøs når du er sammen med ham. Kristina Hvarnes Andersen Førstesiden kommer til å ha et hovedoppslag hver gang, som kommer til å veksle mellom regionene. I tillegg får den regionene som ikke har hovedoppslaget to henvisningssaker på forsiden. Hver region vil disponere 3 sider hver i bladet. Det kommer ikke til å bli faste Acta-sider slik som nå, men det vil likevel bli rikelig med stoff fra Acta i bladet. Midtarket vil som før bli fellesstoff fra hovedkontoret. Siden «Santalen» ble borte har mange savnet et blad som presenterer aktuelt misjonsstoff. Dette vil dere nå finne i hvert nummer på midtsidene, som i sin helhet blir viet internasjonale prosjekter. Selv om noen sikkert kommer til å savne det bladet de har lært seg å kjenne å bli glade i, så tro vi omleggingen av regionbladene vil gi oss et enda bedre og mer aktuelt meldingsblad. I tillegg til stoff fra den regionen dere kjenner best, får dere også kjennskap til hva som skjer i en naboregion. Gled dere til det nye bladet dumper ned i postkassene ca. 3. februar! Tenk som en journalist! Skal en omlegging av regionbladene lykkes, er vi avhengige av at det stoffet som kommer på trykk oppleves som aktuelt. Det er i høy grad avhengig av hvordan vi skriver. Et prinsipp som ofte blir benyttet for å avgjøre hva som skal komme med i en avis, kan sammenfattes i tre K er, - kort, Journalist Johan Berents fra Sunnmørsposten underviste på Normisjons journalistkurs. Vil du satse? Vil du være med og se barn og unge møte Jesus i ditt nærmiljø? Acta satser stort på å knytte til seg engasjerte frivillige personer. Velkommen til Innvik Fjordhotell! 31. mars 5. april: Påske v/fjord og fjell. Inge Hyld. Marta og Johan Vistnes. Ragnhild og Thor Bjørn Tjelta mai: SI-reiser. Pinsetur til Innvik. Påmelding til SI-reiser juni: Konferanse. Veien til Livsglede og sjelefred på Bibelens grunn. Viggo Wilhelmsen og Bernt Christensen (Bryggepresten) Arr.: Breim Misjonssenter >> Klikk for å komme til vår nettside >> Helsehagen gir nytt håp i Mali Vil du være med og se barn og unge møte Jesus? Vil du gjøre det sammen med Gud, og sammen med oss i Acta? Da kan du være en Medvandrer. norge 7 Ny rektor ved bibelskolen Vil du være med og se barn og unge møte Jesus? Vil du gjøre det sammen med Gud, og sammen med oss i Acta? Da kan du være en Medvandrer. Se giro på baksiden kontroversielt og kommersielt. Uttrykkene er ikke så konfliktsøkende som de kan gi inntrykk av. Kommersielt betyr at vi må skrive slik at folk er villige til å betale penger for bladet. Det må m.a.o. være hensynet til leserne som må settes i sentrum for det som blir skrevet. Kontroversielt betyr at oppmerksomheten må rettes mot det som løfter ut det som blir presentert fra det vanlige. En personlig vri gjør at leserne blir interesserte, for eksempel Møtte Jesus på påskeleir», «Ble fornyet på seniortur», «Kokke med misjonsglød» og lignende. Fordi det er mange saker som kjemper om lesernes oppmerksomhet, må våre oppslag være relevante, korte og konsise. Journalist Johan Berents fra Sunnmørsposten advarer mot lange broderier uten egentlig innhold. Fortell hva som er skjedd, hvem det har skjedd med, hvor det har skjedd og når det har skjedd. Kutt ut det uvesentlige og få fram det som virkelig er ønskelig å nå leserne med. STB Redaktørene for regionbladene var samlet til journalistkurs på Gå Ut Senteret. Fra venstre: Synøve Risan, Johan Berents, Ole- Martin Storemyr, Knut Gjengedal og Chris Millett 4 Reдionblaд Telemark 2010

5 Gla bedehus-sang Over 700 sanggladepersoner var tilstede i Ibsenhuset. For 9. år på rad innviterte Normisjon til stor bedehussangkveld. Denne gangen i Ibsenhuset i Skien. Med som arrangør var Mediagruppe Grenland som feiret 25år med kristen radio i distriktet. Denne gangen var det flyttet til Ibsenhuset i Skien og det var en nesten fullsatt sal som stemte i å synge: «Si kjenner du det skjønne Jesunavnet.» Som vanlig var det et 8 manns orkester som spilte til sangene og det var et stort felles musikklag på 55 som sang de kjente og kjære musikklagssangene. Siden det var flyttet over til Ibsenhuset var det også plass til andre aktører. Så vi hadde med oss både Flekkerøy sangkamerater, Bjørg Johnsen og Gunstein Draugedalen. Skrudde tiden tilbake Grenland folkehøgskole markerte skolens 90 års-jubileum med en reise tilbake til I tidsriktige klær anno 1920 stilte elver og lærere opp for å feire skolen som ble opprette i Guttene i snikers og sixpence, jentene i lange skjørt og bluser. Tiden var skrudd tilbake 90 år og det var ikke bare klærne som var byttet ut, men også de vanlige fagene. Etikette For guttene var det blant annet hogging av trær og raking av løv som sto på programmet, mens jentene blant annet broderte og lagde eplemos. Dagen startet med flaggheising og «Ja, vi elsker» før elevene steg inn i foredragssalen for en noe annerledes morgensamling. Skolepresten holdt andakt lignende det de ville gjort for 90 år siden og selvfølgelig ble det innføring i etikette. Det at mennene skulle holde døren for en dame og ingen albuer på bordet under måltidet var på denne tiden en selvfølge. En god del annerledes enn i dag, men elever og lærer gjorde sitt ytterste for å følge 90 år gamle skikker og regler. Mediagruppen Grenland var med som medarrangør i sitt 25 års jubileumsår, og var med på å sette sitt preg på kvelden. Både Erik A Hansen, Anne Berit Holte Langmyr og Ole Andrè Eliassen deltok fra radioarbeidet. Gerd Rønningen som både er med i radioen og som har reist i Indremisjon / Normisjon i mange år kom med et godt vitnesbyrd til den store forsamlingen. Det var en fryd og høre allsangen i den store salen. KHE Flere bilder på Elevene ved Grenland folkehøgskole fikk litt andre oppgaver enn de pleier å ha. Flesk og duppe Dagens høydepunkt var middagen der grenlandsfolket fikk servert flesk og duppe. Måltidet gikk med til å snakke om dagens gjøremål og fortelle hverandre vittigheter. I løpet av dagen hadde skolen fått sitt eget pikekor og de underholdt også med vakre toner i løpet av ettermiddagen. Dagen ble avsluttet med gjester fra fjern og nær som kom for å feire skolen de tidligere hadde vært en del av. Elever og lærere var alle fornøyde med dagen og skolen satser på nye vellykkede 90 år. Grenland Folkehøgskole er drevet som en stiftelse med representanter fra Normisjon, Norges KFUK/KFUM og kommunene i Grenland. Anne Apesland og Kristina Hvarnes Andersen Foto: Anne Apesland Dette er alvorlig! Det kan se ut som det er mye mer stas å gi penger til TV Visjon Norge enn å støtte misjonsarbeid gjennom bestående organisasjoner som vi er medlemmer av. Gaveinntektene går ned. Det kan skyldes flere forhold, men det er et faktum at hittil i år har det kommet inn ca kr. mindre fra foreningene, sammenlignet med foregående år i region Telemark av Normisjon. Ubibelsk syn Men ikke nok med det. Leder i TVkanalen, Jan Hanvold, står for et syn på sykdom og funksjonshemming som er helt ubibelsk. Ved å sende penger til Visjon Norge, støtter en også et forferdelig syn på sykdom og funksjonshemming som rammer mennesker som sliter nok fra før. Det opprører meg at forstandige mennesker ikke forstår dette. Jan Hanvold,som er leder for kanalen, forsvarer TV-sendingene med den amerikanske predikanten Thurman Scrivner som hevder at funksjonshemninger skyldes synd. Videre ber Scrivner bl.a kreftsyke mennesker ikke ta medisinsk behandling. Han påfører mennesker skyldfølelse og ansvar som ligger langt utenfor dem selv. Det er etter mitt skjønn å trampe på våre medmennesker. Det er kynisk og skremmende fra Hanvold sin side å forsvare sendingene med at de øker publisiteten og dermed kanalens økonomi. Jeg håper mange givere tenker seg om neste gang det anmodes om gaver til TV-kanalen. Det er jo heller ikke småbeløp leder og styre bevilger seg i lønn og godtgjørelse. Millionbeløp er ikke akkurat vanlig i slike sammenhenger. Solveig Sollie Reдionblaд Telemark

6 24 H festival og den beste hittil! Foto: GMS november var 260 barn og cirka 70 ledere samlet i storhallen på stevneplassen i Skien til festival. Det var et svært vellykket arrangement med ny rekord i antall deltagere. I skrivende stund (få timer etter festivalen) kjennes det at det var et hektisk døgn for oss ledere. Jeg er sliten i både kropp og hode, men utrolig takknemlig til Gud for at dette gikk så godt og for at vi fikk samlet så mange barn for å fortelle dem om Jesus, forteller Acta leder Gunn-Marit Selle. Her ser dere noen bilder fra festivalen. Flere kan du se på hjemmesiden vår hvis du har lyst. G MS Actastyret snakker om hvem Acta er. Actastyret på tur 22. og 23. oktober var Actastyret på en samling sammen med de andre Actastyrene på Østlandet: region Oppland, region Øst, region Østfold og region VeBu. Målet med samlingen var å snakke sammen om mulige samarbeidsområder og å bli kjent med hverandre. Etter en presentasjonsrunde, satt vi i grupper på tvers av regionene for å snakke om hvem Acta er, hva vi vil m.m. Actalederne fulgte samtalene fra sidelinja og var skikklig stolte av styrene sine! Det er utrolig flinke ungdommer og voksne som sitter i styrene våre. Aktuelle samarbeidsområder: Ledertrening, idé- og erfaringsutveksling, festival, leir for de eldste ungdommene m.m. 4 på 24 Vi har stilt spørsmål til 4 som var på 24 Hours Festivalen. 1. Hvorfor er du på 24 H? 2. Hva synes du om 24 H? 3. Hva er det kuleste å gjøre på 24 H? Marte Edvardsen 1. Jeg har vært her før og jeg synes at det er gøy å være med vennene mine her. 2. Det er gøy 3. Menneskebowling er det morsomste Eivind Kjerøen Erikstad: 1. Var med i fjor og noen venner fikk meg med 2. Det er gøy og vi får møte gamle venner 3. Bruskasseklatring Håvard Hole 1. Jeg har vært her før og hadde lyst til å komme igjen 2. Det er hysterisk morsomt! 3. Hoppeslotta er det kuleste Stina Marie Vågsland: 1. Har vært her før og det var mange venner som skulle 2. Det er gøy, og så er det mange kule ledere og en veldig kul fotograf 3. Wrecking ball 10 Regionblad Telemark 2010

7 Foto: KGS Fantastisk ledertur til London! Acta Telemark satser for fullt på ledertrening i høst. Siste helga i oktober reiste 14 ungdommer og 3 ledere til London. Det er fredag ettermiddag, og gjengen fra Telemark er på vei til London fra Torp. Det er en spent gjeng som skal til London, Som vi har sagt tidligere kom dette i stand i forbindelse med økt satsing på ledertrening og rekruttering av nye og unge ledere til leir. Vi håper samtidig at dette også skaper engasjement i den tjenesten de har der de bor. Turen til London hadde som mål at vi skulle bli bedre kjent, skape engasjement og oppleve noe sammen. I løpet av turen skulle ungdommene også løse ulike gruppeoppgaver og de ble virkelig utfordret. Etter en grei flytur til Stansted airport, og en varm busstur til Victoria station kom vi til hotellet. Lite visste vi om hotellet ville oppgradere oss for samme pris, og vips så hadde vi fått to leiligheter i Londons dyreste gate; Buckingham Palace Road. Det var stas! Etter en litt kort natts søvn var det allerede blitt lørdag, og vi skulle oppleve London. Vi startet dagen med en sightsingtur i London, med en Duckmarine. Dette er en farkost som kan gå både til lands og til vanns, så da fikk Foto: Marianne Rundholt En tur med Duckmarine Gjengen venter på undergrunnsbanen. vi se byen både fra veien og fra elva Themsen. Deretter var neste stopp Madame Tussaud. Der vi fikk hilse på flere kjente og berømte voksfigurer. Etter å ha blitt litt kjent med byen, var det klart for shopping, og ungdommene fikk brukt litt penger, Kvelden ble avsluttet med middag på Pizza Hut og kveldssamling i en av leilighetene våre. Natt til søndag skulle vi stille klokka, og det skapte litt kaos i gutteleiligheten søndag morgen. En time kortere tid på morgenstell og frokost utgjør en del, men alt går. Etter å ha sjekket ut var det klart for gudstjeneste på Hillsong. Det er en engelsk ungdomsmenighet kjent for sin lovsang og turneer rundt i Europa. Det var en flott opplevelse! Turen hjem gikk med tog fra London til Liverpool, og fly til Torp. Ungdommene hadde hatt en kjempeflott tur, med mange inntrykk på kort tid. De var virkelig blitt tent og kjempemotivert til å hjelpe Acta i tida framover. Vi håper dere skal bli godt kjent med mange av våre unge og flotte ledere! Ida og Knut Gunnar Ida og Michael Jackson Acta-kalender Leirer på Trovassli desember: Adventsleir 1, alder: klasse desember: Adventsleir 2, alder: klasse Trovassli vinter 2011 Vinterleir februar, alder trinn Pappaleir:11-13.mars 2011 Kvikk lunch leir, april, videregående og oppover Ungdomsleir, april, trinn Oksøya sommer 2011 Alf leir juni Kompisleir, juni, ferdig med trinn Kids Camp, juni, ferdig med trinn Besteforeldre & barnebarnleir, 30. juni 3. juli Familieleir, juli, OBS flyttet! Ta Sjansen, juli, ferdig med trinn Annet: Actadag 9. april Celebration: 11. desember, 15. januar, 12. februar, 12. mars. 9. april, 14. mai Flaskus er i gang I forrige Tidene skrev vi at Acta Telemark er i gang med å utvikle et nytt leirkonsept som vi vil ta med rundt til lagene våre. Vi har hatt noen samlinger og en ting er sikkert, det mangler ikke på kreative forslag. Gruppa som jobber med dette er av våre beste ledre, og vi har nå delt oss inn i grupper for å jobbe med undervisninga og aktivitetene. Arbeidstittelen vi har satt på på dette konseptet er «Flaskus», og at flasker har en viktig rolle i opplegget. Det er bare å glede dere til mars 2011, for da vi skal vi være klare til å ta det med ut til dere! Her er bilde fra idemyldringa fra 1.samling, med lapper for å velge oss tema. Reдionblaд Reдionblaд Telemark Møre

8 B-Postabonnement Returadresse: NORMISJON Region Telemark Postboks 297 Sentrum, 3701 SKIEN oppslagstavle Kontortid i julen Vekstnettverket - for fellesskap som vil videre Regionkontoret er stengt f.o.m. onsdag 22. desember t.o.m. søndag 2. januar En velsignet Jul og Godt Nytt År fra oss på regionkontoret! Julaften i Vestsiden menighetshus v/vestsiden kirke, Porsgrunn Åpen fra kl Samling fra kl Julaften på menighetshuset er for deg som av en eller annen grunn ikke har så mange å feire jul sammen med. Vi inviterer til god julemiddag, julemusikk, julegaver, sosialt samvær, - rett og slett en trivelig julaften sammen med andre. Ingen påmelding Alt gratis Trenger du skyss: Ring Menighetskontoret kl Velkommen til en koselig julekveld for alle. Arr.: Porsgrunn Normisjon Velkommen til en inspirerende weekend på Normisjons vekstnettverkkonferanse! Gjennom undervisning, gruppearbeid, lovsang og forbønn ønsker vi å hjelpe hverandre til og vokse videre. Vekstnettverkskonferansen skal holdes på Eikeli leirstad, Froland fredag til lørdag 28.- søndag 29. januar. Vekstnetteverket er et tilbud til foreningene i regionene hvor man lære av hverandre, utveksle erfaringer og ideer, tenke strategisk sammen og inspirere hverandre. Konferansen arrangeres sammen med region Agder og alle foreninger som er >>> Fortsettelse fra side 3 Start med bønnegrupper! en prosjektstilling over 2 år.denne må hel- eller delfinansieres av foreninger og enkeltpersoner. Dette er en ny tanke i vår sammenheng, men slett ikke umulig. Andre har med stor glød fått til dette. Ny satsing må også bety at en del foreninger i nærområdet til satsingsstedet må oppfordres til å legge noe tilside av sin bestående virksomhet for å være med og skape noe nytt sammen med andre. Solveig Sollie Deltakere fra Aas Normisjon på årets Vekstnettverkskonferanse interessert i å være med er velkommen. Vi tror at dette blir dager hvor det du kan ta med deg mye godt tilbake til din forening. Tar kontakt med Chris Millett for påmelding eller informasjon. CM. Møteplan for distriktsledersamlinger: Grenland: Tirsdag 11. januar Foreningene i Porsgrunn, Skien og Siljan Midt Telemark: Onsdag 12. januar Foreninger i Bø, Gvarv, Lunde og Seljord Nedre Telemark: Torsdag 27.januar Foreningene i Bamble, Drangedal og Kragerø Øst Telemark: Torsdag 20. januar Foreningene i Hjartdal, Notodden og Tinn Vest Telemark: Tirsdag 25. januar Foreningene i Fyresdal, Kviteseid, Nissedal, Tokke og Vinje (Brev med sted og tidspunkt sendes til alle foreninger senere) 12 Reдionblaд Telemark 2010

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Kjære alle sammen! Høsten 2012 er her be Herren om at Han utruster og sender meg og deg!

Kjære alle sammen! Høsten 2012 er her be Herren om at Han utruster og sender meg og deg! Kjære alle sammen! Under Normisjons generalforsamling i år ble vår nye visjon- og våre nye verdier vedtatt. Normisjons visjon: Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag. Normisjons kjerneverdier:

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 "Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler" "For så høyt har Gud elsket verden" 1 2 3 Ut på fredagskvelder - Tilby kaffe/te/vaffel i gågata. Spesielt rettet mot

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Andakten ved Brit Jorun Hovin Sandvand

Andakten ved Brit Jorun Hovin Sandvand Livstegn fra Nr 2 2014 Kontaktorgan Årgang 20 Åpne arrangement: her finnes noe for alle! 16. 18. jan 2015 Kvinnehelg 1/2, taler Marit Landrø 3. 5. februar Bibelkurs, taler Anfin Skaaheim 13. 15. februar

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

ImF Ung. Barnebladene

ImF Ung. Barnebladene ImF Ung Barnebladene Nr 3-2013 Passer du inn? Vet du hva? Gud sier at alle passer inn! Guds rike er for alle! Jesus sa en gang: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører

Detaljer

VINTERLEIRER 2010 TROVASSLI LEIRSTED, ØYFJELL

VINTERLEIRER 2010 TROVASSLI LEIRSTED, ØYFJELL VINTERLEIRER 2010 TROVASSLI LEIRSTED, ØYFJELL PAPPALEIR KVIKK LUNSJ LEIR YNGRES PÅSKELEIR LOVED LEIR 12.-14 MARS 26.-29 MARS 29.MARS - 1.APRIL 1. - 4.APRIL GODT NYTT LEIRÅR! SNØEN LIGGER TETT RUNDT TROVASSLI,

Detaljer

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys!

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL 1. Velkomst 2. Sang ved elever 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! Et lys skal brenne for denne lille jord. Den blanke himmelstjerne,

Detaljer

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte.

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. KONFIRMANT 2015-16 Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. Dere skal ha mottatt informasjon om konfirmasjon fra Den norske kirke sentralt i posten. Her kommer litt mer informasjon

Detaljer

DROTTNINGBORG 23.-26. JULI

DROTTNINGBORG 23.-26. JULI DROTTNINGBORG 23.-26. JULI 2015 DE UNGES SOMMERFEST Minior, Junior Tweens & Ungdom MØTER, SEMINARER & FAMILIE- SAMLINGER MISJON, SOMMER, FEST & GLEDE GJØRE DISIPLER - SOM KAN FORANDRE VERDEN Hovedtaler:

Detaljer

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet.

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. En disippel's bønn. Praksis. Roald Kvam 2008 I. Når kan vi be? A. Be til bestemte tider oppdag bønnens virkninger. Apg 13:22 (David), Dan 10:11 (Daniel).

Detaljer

Askeladden. Nr. 4 2009. Les om: Juleverksted Kirkebesøk Grøtservering Julesanger. Lucia Månedsplan Adventstiden

Askeladden. Nr. 4 2009. Les om: Juleverksted Kirkebesøk Grøtservering Julesanger. Lucia Månedsplan Adventstiden Askeladden Nr. 4 2009 Les om: Juleverksted Kirkebesøk Grøtservering Julesanger Lucia Månedsplan Adventstiden Juleforberedelsene i barnehagen begynner like før 1. søndag i advent. Feiring av julehøytiden

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn?

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn? Opplegg til samling Tema: Er jeg en god venn? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Guds familie: Rio Emne: Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Film: Rio Start 32:50 & Stopp 35:08 Bibelen: Efeserbrevet 2 v 19 Utstyr: Filmen Rio, dvd-spiller eller prosjektor Utstyr til leken:

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Og det er godt mulig du skal gjøre noe som enda ikke står på denne oversikten. Hva har Gud lagt på hjertet ditt? Snakk med oss!

Og det er godt mulig du skal gjøre noe som enda ikke står på denne oversikten. Hva har Gud lagt på hjertet ditt? Snakk med oss! Oslo misjonskirke Betlehem består av alle mulige slags mennesker i fellesskap rundt Jesus. Med alle mulige slags talenter, nådegaver og engasjement! Kirken er også Jesu kropp, og mye mer enn møter og arrangementer

Detaljer

Når Jesus forteller lignelsen om mannen som ville holde gjestebud, er han selv til stede i et gjestebud hos en fariseer og rådsmedlem.

Når Jesus forteller lignelsen om mannen som ville holde gjestebud, er han selv til stede i et gjestebud hos en fariseer og rådsmedlem. Preken 25. juni 2017 3. i treenighet Kapellan Elisabeth Lund Prekentekst: Lukas 14, 16-24 Vi har hørt det Jesus forteller om gjestebudet. Om en mann som ville lage fest for vennene sine. Det er fint å

Detaljer

Konfirmantåret 2015/2016

Konfirmantåret 2015/2016 Konfirmantåret 2015/2016 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

Bli med som Tårnagent i Eidanger kirke for å løse oppdrag og mysterier!

Bli med som Tårnagent i Eidanger kirke for å løse oppdrag og mysterier! Trosopplæring i Eidanger menighet Bli med som Tårnagent i Eidanger kirke for å løse oppdrag og mysterier! Til deg som er 9 år Har du lyst å gå på skattejakt i kirka? Lurer du på hva slags mysterier du

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Et annerledes døgn i kirka

Et annerledes døgn i kirka Et annerledes døgn i kirka Illustrasjon: Guro Rohde Lys våken, lys, lys våken, her er det liv, det er lys, det er sang Og vi synger sammen Lys våken, lys, lys våken Her er det fest, vi blir med med en

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen...

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen... ORDNING FOR NATTVERD BOKMÅ INNHOD Ordning for nattverd... 2 Hva nattverden er... 2 Nattverden i uthers lille katekisme... 2 Noen praktiske råd... 3 Nattverdhandlingen... 5 1. Innbydelse... 5 2. Innstiftelsesordene...

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

MEDLEM I HAMAR NORMISJON?

MEDLEM I HAMAR NORMISJON? Kjære leser! Enten du er kjent eller ukjent med Hamar Normisjon, ønskes du velkommen til å være med og bygge fellesskap som betyr noe for deg. Vi tror at gode fellesskap gir noe tilbake til den enkelte,-

Detaljer

Bli med som Tårnagent i Brevik kirke for å løse oppdrag og mysterier!

Bli med som Tårnagent i Brevik kirke for å løse oppdrag og mysterier! Trosopplæring i Brevik menighet Bli med som Tårnagent i Brevik kirke for å løse oppdrag og mysterier! DEN NORSKE KIRKE Brevik menighet Til deg som er 9 år Har du lyst å gå på symboljakt I kirka? Lurer

Detaljer

Vi ber for Forbønnsopplegg

Vi ber for Forbønnsopplegg Vi ber for Forbønnsopplegg 1 Forord Det er ingen selvfølge at barn og unge som vokser opp i dag får høre om Jesus. Og det er heller ingen selvfølge at noen ber for dem. Derfor er forbønnsopplegget Jeg

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Johannes 14, 16-20 Dato: 28. mai 2006 Antall ord: 1814 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel: Elisabeth Lund Preken julaften i Lørenskog kirke 2008 Et barn er født i Betlehem. Har det noe å si for livet vårt? Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel: Det skjedde

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET MAI 2012 Hei alle sammen! Tusen takk for enda en super måned sammen med barna deres! Det har skjedd mye den siste måneden, med bursdager, 17.mai-forberedelser og feiring,

Detaljer

Temagudstjeneste for Haukeland skole

Temagudstjeneste for Haukeland skole Temagudstjeneste for Haukeland skole Tirsdag 20. desember 2010 kl. 1130 Ansvar: 3. klasse og 7. klasse Inngang / Prosesjon ( 3. klasse m/ lys - mørk kirke) Inngangsord ( presten ) / (lys legges fremme

Detaljer

Veivalgskonferanse 16.-17. oktober

Veivalgskonferanse 16.-17. oktober : Til skolen Rundskriv S 14-2014 Oslo, 25.08.2014 Veivalgskonferanse 16.-17. oktober Folkehøgskoleforbundet og NKF inviterer til Veivalgkonferansen 16.-17. oktober 2014. Åsane og Nordhordland folkehøgskole

Detaljer

Invitasjon til Veivalgkonferansen 2014

Invitasjon til Veivalgkonferansen 2014 Til (vær vennlig å videresend til) Rektor Inspektør Tillitsvalgte Styremedlemmer Vår ref.: 54/14/A 1.08 Oslo, 25.08.2014 FHF-rundskriv 22/2014 Invitasjon til Veivalgkonferansen 2014 Vedlagt ligger invitasjon

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

OPPLEGG FOR CELLEGRUPPER. følg Ham! Våren 2011. gunnar warebergsgt. 15, 4021 stavanger, tlf.: 51 84 21 60, www.imikirken.no

OPPLEGG FOR CELLEGRUPPER. følg Ham! Våren 2011. gunnar warebergsgt. 15, 4021 stavanger, tlf.: 51 84 21 60, www.imikirken.no OPPLEGG FOR CELLEGRUPPER følg Ham! Våren 2011 gunnar warebergsgt. 15, 4021 stavanger, tlf.: 51 84 21 60, www.imikirken.no følg Ham! MARTIN CAVE pastor EGIL ELLING ELLINGSEN nestpastor egilelling@imikirken.no

Detaljer

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundet - et sted hvor hverdager deles Hjemforbundet er Frelsesarmeens verdensomspennende kvinneorganisasjon. Program og aktiviteter har utgangspunkt

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Actas satsning for barn mellom 4-10 år!!!!!!!

Actas satsning for barn mellom 4-10 år!!!!!!! Actas satsning for barn mellom 4-10 år Dåpsopplæring med misjonsperspektiv Hvem er vi? Amigos er Actas satsning for barn mellom 4-10 år. Amigos er synlig gjennom lagsvirksomhet, leirer, Amigosfestivalen,

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 38 KOMMENDE UKE Søndag 13. september kl. 11.00 Søndag 13. september kl. 11.00 på Ambjørnrød senter Mandag 14. september kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd.

Detaljer

PIONÉRMAIL. mai :: 2014

PIONÉRMAIL. mai :: 2014 PIONÉRMAIL mai :: 2014 Inkludere, utruste og utsende JAN TORLAND I HAUGESUND: - TYGG PÅ ORDENE Hvordan studere Guds ord og hvordan fungere i det profetiske? Dette var temaet første helgen i april da Jan

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 50 KOMMENDE UKE Søndag 6. desember kl. 11.00: Søndag 6. desember kl. 11.00 Søndag 06. desember Kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Sneltorp) Offer til: Kirkens

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ AUGUST 2015 HEI ALLE SAMMEN! Vi har nå kommet til september måned og vi har kommet godt i gang med den nye barnehagehverdagen. Barnegruppen vår i år vil bestå av 5 gutter

Detaljer

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag MÅNEDSPLAN FOR SOLBLOM Mars 2013 9 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1. 10 Mandag 4. Tirsdag 5. opplegg Onsdag 6. hele uka Torsdag 7. Fredag 8. Frist for påmelding til påskeferien 11 Mandag 11. Teaterforestilling

Detaljer

Nær gud - nær mennesker

Nær gud - nær mennesker Fastelavnssøndag (2..mars) Hovedtekst: Joh 17,20-26 GT tekst: Høys 8,6-7 Epistel tekst: 1 Kor 13,1-7 Barnas tekst: Joh 12,1-8 Nær gud - nær mennesker 32 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: J

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Hva - og for hvem? De som er født i 2000, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2014 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Ukeplan Grønnfink Uke: 50

Ukeplan Grønnfink Uke: 50 Ukeplan Grønnfink Uke: 50 Mandag 7. Tirsdag 8. Onsdag 9. Torsdag 10. Fredag 11. Informasjon: Vi baker lussekatter Ha med dag 10.45 Ped.ledermøte 10.45 11.30 Basemøte og hamed-samling 11.30 Vi griller pølser

Detaljer

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015.

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. 1 Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. Sted: Underetg, Skien baptistkirke. Tidspunkt: 19.00 21.10 Antall fremmøtte: 40 Kaffe fra klokken 18.45. Harald Dønnestad innledet kvelden. Harald takker

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! +TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2014 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2014 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2014 ÅRGANG 45 Seminar med Åpne Dører 28. febr. 2. mars Ytremisjonsprosjekt Innholdsrik møteaksjon med Steinar Harila En våken disippel www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Meldingsblad. Nr

Meldingsblad. Nr Meldingsblad Nr. 1. 2012. Sender 31 timer i uka Hovedsenderen 105,6 MHz Radioen.net utgis av Kristen Nærradio Haugaland. P.B. 306 5501 HAUGESUND Tlf. 52 22 32 44 E.post: post@radioen.net Ansvarlig for

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

Troens Liv Barnehage

Troens Liv Barnehage Troens Liv Barnehage Skal vi være venner? Skal vi leke sammen du og jeg? Det å gå alene, det er så kjedelig syns jeg. Vi kan være venner! Vi kan leke sammen du og jeg Kom og rekk meg hånden, så går vi

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2016. Hei alle sammen, og tusen takk for en travel, men samtidig veldig flott måned hvor vi har blitt bedre kjent med våre nye barn, delt erfaringer og utforsket

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET FEBRUAR 2012 Hei alle sammen Vi er på vei mot våren og vi gleder oss over at sola titter mer frem og at temperaturen stiger! Denne måneden har vi hatt karnevalsfeiring og

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 2. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 2. kapittel: Preken julaften i Lørenskog kirke 24. desember 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 2. kapittel: Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus

Detaljer

Månedsplan for Haukene november 2013

Månedsplan for Haukene november 2013 Månedsplan for Haukene november 2013 Tema: Fellesskap Mål: Styrke barnets/ gruppens sosiale og personlig intelligens. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uke nr 36 1. Uke nr 37 4. Dans Uke nr 38 11. Filisofiske

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Jeg heter januar og jeg er svært til kar, og kommer jeg så må du ikke gå med nesa bar. Men gaver kan jeg gi hvis du vil stå på ski så strør jeg snø på vei og sti -

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

Meldingsblad Årgang 01 nr

Meldingsblad Årgang 01 nr Meldingsblad Årgang 01 nr. 3. 2012. Anne Berit Skogøy 2. Redaktørens side Radioen.net Kristen Nærradio Haugaland. Org.nr.994 020455 P.B. 306, 5501 HAUGESUND Tlf. 52 22 32 44 Epost: post@radioen.net En

Detaljer

lsi!~mesteravlesere og kj(ijkkenhjelp Kjeere medarbeiderei normisjon Mars 2012

lsi!~mesteravlesere og kj(ijkkenhjelp Kjeere medarbeiderei normisjon Mars 2012 Kjeere medarbeiderei Mars 2012 normisjon region enfold Den andre helgen i februar var aile leir, forening og fellesskaps- ledere invitert til Lederhelg pa Sj0glimt. Leir og Acta- ledere var samlet hele

Detaljer

Andedammen. Hva har vi gjort i september?

Andedammen. Hva har vi gjort i september? Månedsbrev oktober 2015 Andedammen Hva har vi gjort i september? Vi har blitt et godt og komplett lag på Andedammen. Vi voksne har blitt godt kjent med hele barnegruppen, og dere foreldre. Vi vet hvem

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober Menigheten kalles til 21.-27.oktober Når dere faster......skal dere ikke gå med dyster mine sa Jesus. Og det har vi ikke tenkt å gjøre heller. Men 21.-27. oktober kaller lederskapet i Filadelfiakirken

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Kalender desember 2015 - januar 2016

Kalender desember 2015 - januar 2016 Søndag 29. november kl. 18.00 Gudstjeneste 1. søndag i advent Tale: Tove Sæhle Uke 49 Kalender desember 2015 - januar 2016 Tirs. 01.des.- Tirs. 20.des Settes Julegrytene ved Kløverhuset, på Torgalmenningen

Detaljer

GUDS RIKE ER NÆR Program for 1. halvår 2015

GUDS RIKE ER NÆR Program for 1. halvår 2015 GUDS RIKE ER NÆR Program for 1. halvår 2015 Hei! Dette er Hamar normisjons program for første halvår 2015. Enten du er kjent med denne type program fra før, eller det er nytt for deg, så oppfordrer vi

Detaljer

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN F R egne med at Gud finnes, I G J O R T og at jeg betyr noe for Ham og at Han har makt til å sette meg i frihet. Salige er de som sørger, for de skal trøstes. Matt 5,4 Velg å TRO Håpets valg HÅPETS BØNN

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 3. 3 september - desember 2015 12 Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø 1 Korpsnytthilsen sept 2015 En barnslig tro? Nettopp

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG 44 17. mai fest kl. 18.00 Kretsmøte 1.-2. juni Meld deg på forsamlingstur til Visthus 14-16 Juni www.moldebedehus.no Forsamlingslederen har ordet

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 12 KOMMENDE UKE Velkommen til Påskefeiring i kirka vår! Vi starter nå på Palmesøndag hvor barne og ungdomskorene er med med palmegrener og hosiannarop. Salmer vi skal

Detaljer

Invitasjon til Seniorkurs 55+ for folkehøgskoleansatte

Invitasjon til Seniorkurs 55+ for folkehøgskoleansatte Til ATT: Kopi: Folkehøgskolene (vær vennlig å videresende til:) Rektor, ass. rektor/inspektør Lokallagsleder/alle ansatte Utvalgene Vår ref.: 10/16/A 1.08 Oslo, 03.02.2016 FHF-rundskriv 3/2016 Invitasjon

Detaljer