Protokoll. FRA: MØTESTED: MØTEDATO: Møterommet (6. etg) Fra sak: Til sak: Fra kl.: Til kl.:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll. FRA: MØTESTED: MØTEDATO: 14.05.2009 Møterommet (6. etg) Fra sak: Til sak: Fra kl.: Til kl.:"

Transkript

1 Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Narvik rådhus, Møterommet (6. etg) Fra sak: Til sak: 16/ /2009 Fra kl.: Til kl.: Følgende medlemmer møtte: Anne Rabaas Hagesæter (leder) Per Henrik Mørk (nestleder) Tone Viklem Olsen Thor Bjørn Eriksen IKKE MØTT /IKKE MELDT FORFALL: Ingen MELDT FORFALL: Anbalagan Ratnasingam Per Storlien FRA ADMINISTRASJONEN MØTTE: Fra sekretariatet møtte: Espen Lund Håvard Nystad ANDRE: Fra KomRev Nord møtte Elsa Saghaug Jan-Egil Dørum Fra Narvik VAR KF møtte til sak 18/08 Per Inge Lyngvær Simonsen Simonsen møtt til sak 17/09 4 av 5 medlemmer møtte. Kontrollutvalget var beslutningsdyktig.

2 Sak 16/09 Godkjenning av protokoll fra møte den 16. april Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 16. april 2009 ble gjennomgått. Det ble etter gjennomgangen av protokollen fattet slikt Protokoll fra møte i Narvik kontrollutvalg den 16. april 2009 godkjennes.. Sak 17/09 Ødelagt kloakk og påstander om saksbehandlingsfeil B. Normannsvei 7, Bjerkvik utsatt sak 11/09. Ivar M. Simonsen var invitert til møtet for å orientere om saken. I følge Simonsen brøt den gamle kloakken hans fra 50-tallet sammen midt i årene. Han ble da enig med sin nabo om å legge ny felles kloakk i plast frem til kommunal kloakk. Dette ble også gjennomført. I ettertid er det laget ny gangvei forbi dette området, og i følge Simonsen merket han surkling i kloakken etter at gangveien kom. Omtrent ett år etterpå oppdaget han at kloakken var tett. Han henvendte seg da til kommunen som fraskrev seg alt ansvar. Samme svar fikk han fra Statens Vegvesen ved henvendelse dit. Han fikk da beskjed om at de ikke hadde noe med dette å gjøre, men at det var kommunen som hadde leid inn et firma fra Ballangen for å utføre jobben. Simonsen engasjerte advokat som gikk på Simonsens eget forsikringsselskap som nektet ansvar og ville ikke dekke skaden. I ettertid engasjerte, i følge Simonsen, hans forsikringsselskap et maskinfirma som koblet han inn på den gamle kloakken fra 50- tallet igjen. I følge Simonsen prøvde han å stoppe dette uten å lykkes. Involveringen av så vel Simonsens som kommunens forsikringsselskap fremstår som uklar. I følge Simonsen finnes det ingen godkjent gravemelding eller ferdigattest på kloakken. Kloakken er ikke godkjent og han tør ikke å bo i huset eller leie det ut siden kloakken ikke er godkjent. I følge Simonsen er han kun på jakt etter en objektiv og rettferdig vurdering, og ønsker å få gravd opp igjen og lagt ny og godkjent kloakk i plast frem til kommunal kloakk slik den opprinnelig var før ny gangvei ble laget. Kontrollutvalget hadde en generell drøfting av problemstillingen med bakgrunn i orientering fra Simonsen Simonsen. Det ble deretter fattet slikt Kontrollutvalget ber Narvik kommune om en redegjørelse om behandling av saken. Sak 18/09 Behandling av årsregnskap for Narvik VAR KF for Økonomisjef Per Inge Lyngvær i Narvik VAR KF orienterte kort om regnskapet for 2008 og brukte resten av tiden til å orientere om foretakets virksomhet, samt strategier og utfordringer for Narvik VAR KF. Det ble også svart på spørsmål fra kontrollutvalgets medlemmer. Protokoll kontrollutvalgsmøte Narvik Espen, sak 16/09 21/09 Side 2 av 5

3 Kontrollutvalget har merket seg at Narvik VAR KF s regnskap for 2008 viser et mindreforbruk (overskudd) for 2008 på kr ,-. Det er store avvik mellom budsjett og regnskap. Forholdet har medført presisering i revisjonsberetningen for Ut over dette har kontrollutvalget ingen merknader til Narvik VAR KF s årsregnskap for Kontrollutvalget fattet så slikt 1. Kontrollutvalget tar økonomisjefen i Narvik VAR KF sin orientering til underretning. 2. Kontrollutvalget konstaterer at regnskapet ikke ble avlagt innenfor lovens frist, jfr. revisjonens presisering i revisjonsberetningen for Kontrollutvalget avga deretter slik UTTALELSE Kontrollutvalget har i møte 14. mai 2009 behandlet regnskapet til Narvik VAR KF for regnskapssåret Grunnlaget for behandlingen har vært det fremlagte årsregnskapet, styrets beretning og revisjonsberetningen datert 22. april Økonomisjef Per Inge Lyngvær i Narvik VAR KF orienterte kort om regnskapet for 2008 og brukte resten av tiden til å orientere om foretakets virksomhet, samt strategier og utfordringer for Narvik VAR KF. Det ble også svart på spørsmål fra kontrollutvalgets medlemmer. Kontrollutvalget har merket seg at Narvik VAR KF s regnskap for 2008 viser et mindreforbruk for 2008 på kr ,-. Det er store avvik mellom drifts budsjett og drifts regnskap. Forholdet har medført presisering i revisjonsberetningen for Ut over dette har kontrollutvalget i ngen merknader til Narvik VAR KF s årsregnskap for Sak 19/09 Oppfølging KU-sak 03/09 og KU-sak 51/08 Stiftelsen Nordnorsk Fredssenter Per Henrik Mørk erklærte seg inhabil og fratrådte under behandlingen av denne saken. Saken har vært oppe i kontrollutvalget tidligere og gjelder manglende utbetaling av tilskudd for 2. halvår 2007 til Nordnorsk Fredssenter fra Narvik kommune. I følge kommunen er årsaken til at tilskuddet ikke er utbetalt manglende regnskap fra Protokoll kontrollutvalgsmøte Narvik Espen, sak 16/09 21/09 Side 3 av 5

4 Fredssenteret. Kontrollutvalget har gjennomgått oversendt dokumentasjon fra administrasjonen og diskuterte hvorvidt dette kan anses så mangelfullt at tilbakehold av budsjettert/innvilget tilskudd er berettiget. Det er kontrollutvalgets oppfatning at den fremlagte dokumentasjonen, ut fra de tilleggsopplysninger som er gitt fra administrasjonen om foreliggende avtaleverk, er tilfredsstillende til at kommunen plikter å utbetale tilskuddet til Stiftelsen NordNorsk Fredssenter Narvik. Etter en generell drøfting fattet kontrollutvalget følgende 1. Kontrollutvalget finner det ikke tilfredsstilende dokumentert at kommunen har rett til å holde tilbake bevilget tilskudd til Stiftelsen NordNorsk Fredssenter for 2.halvår Kontrollutvalgets leder og sekretariatet utarbeider saksfremlegg for Narvik Bystyre. Sak 20/09 Oppfølging KU-sak 13/09 Spørsmål om valgbarhet og fritak fra politisk stilling som følge av ledende stilling i kommunen. Sekretariatet orienterte om den gjennomgang dette og kontrollutvalgets juridiske representant har foretatt i forhold til vedtak i KU-sak 13/09 med den konklusjon at det rettes en henvendelse til til Fylkesmannen i Nordland med anmodning om utredning av forholdet. Orienteringen tas til etteretning. Sak 21/09 Eventuelt/orienteringssaker - Kontrollrapport 2008 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Narvik kommune. Kommunen er invitert til å gi en kort orientering om status og arbeidssituasjon i neste møte. Orienteringen tas til orientering. - Rapport fra KPMG vedr. Terra-saken. Sekretariatet orientert om det er rettet en henvendelse til administrasjonen men at det ennå ikke var kommet noe tilbakemelding. Sekretariatet følger opp saken igjen til neste møtet. Orienteringen tas til orientering. Protokoll kontrollutvalgsmøte Narvik Espen, sak 16/09 21/09 Side 4 av 5

5 Møte ble deretter hevet ca. kl Narvik, 15. mai 2009 Kontrollutvalget i Narvik Anne Rabaas Hagesæther Leder kontrollutvalget i Narvik Protokoll kontrollutvalgsmøte Narvik Espen, sak 16/09 21/09 Side 5 av 5

Protokoll. FRA: MØTESTED: MØTEDATO: 12.12.2012 Møterommet, 6.etg Fra sak: Til sak: Fra kl.: Til kl.:

Protokoll. FRA: MØTESTED: MØTEDATO: 12.12.2012 Møterommet, 6.etg Fra sak: Til sak: Fra kl.: Til kl.: Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Narvik rådhus, 12.12.2012 Møterommet, 6.etg Fra sak: Til sak: 37/2012 43/2012 Fra kl.: Til kl.: 13.00 15.30 Følgende medlemmer møtte: Roger Bergersen

Detaljer

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte onsdag den 15. april 2015, kl. 08.00 ved rådhuset i Tysfjord. Sakskart Sak 07/15 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 11. februar 2015

Detaljer

Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015. Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: Fra kl.: Til kl.:

Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015. Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: Fra kl.: Til kl.: Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Tysfjord rådhus, 11. februar 2015 formannskapssalen Fra sak: Til sak: 01/2015 06/2015 Fra kl.: Til kl.: 08:00 11:30 Følgende medlemmer møtte: Ann Aashild

Detaljer

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte fredag den 24. oktober 2014, kl. 10.00 ved rådhuset i Tysfjord. Sakskart Sak 06/14 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 3. juni 2014

Detaljer

Protokoll. Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015 FRA: MØTESTED: MØTEDATO: formannskapssalen Fra sak: Til sak: 12/2014 19/2014. Fra kl.: Til kl.

Protokoll. Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015 FRA: MØTESTED: MØTEDATO: formannskapssalen Fra sak: Til sak: 12/2014 19/2014. Fra kl.: Til kl. Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Tysfjord rådhus, 4. desember 2014 formannskapssalen Fra sak: Til sak: 12/2014 19/2014 Fra kl.: Til kl.: 10.00 14:00 Følgende medlemmer møtte: Ann Aashild

Detaljer

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte tirsdag den 29. april 2008, kl. 13.00 ved rådhuset i Tysfjord. Sakskart Sak 07/08 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 26. mars 2008.

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 20. APRIL 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 20. APRIL 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN PROTOKOLL FRA MØTET 20. APRIL 2012 KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 20. APRIL 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll fra

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 19. mai 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Namsos Samfunnshus, Hudiksvall De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31. Kontrollutvalget innkalles til møte: Torsdag 7. mai 2015 kl 13:00. Møtested: Kommunehuset,

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RENNEBU KOMMUNE

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RENNEBU KOMMUNE MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RENNEBU KOMMUNE Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommunelovens 31. MØTEDATO: Onsdag 13. mai 2015 KL.: 11:00 STED: Møterom i 2. etg., Rennebu

Detaljer

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Møtested: Rådhuset Dato: 12.06.2013 Tidspunkt: Kl. 9.00 Møtenr: 3-2013 Til behandling: Sak nr Sakstittel 13/13 Godkjenning av protokoll fra møtet den 11.

Detaljer

Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi. Møte nr. 2/2015 19 Mai 2015 MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi. Møte nr. 2/2015 19 Mai 2015 MØTEUTSKRIFT Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi Møte nr. 2/2015 19 Mai 2015 Arkivkode 4/1 04 Journalnr. 2015/14041-1 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall:

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG...3 1 INNLEDNING...5 2 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER...5 2.1 TILSYN OG KONTROLL...5 2.1.1 Gjennomført tilsyn med forvaltningen...5

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 06.04.2011 11/203 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Torsdag 14. april 2011 kl. 09.00 Møtested: Møterom Støtt, rådhuset, Ørnes

Detaljer

Kontrollutvalget i Nordkapp kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Nordkapp kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 3/2012 13. september 2012 Arkivkode 4/1 09 Journalnr. 2012/19033-19 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Dan Kåre Nilsen, leder Bjørnar Pettersen, medlem Per-Tore Schjelderup, varamedlem

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møtested: Aremark kommune, møterom Rådmanns kontor Tidspunkt: 12.05.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I NITTEDAL KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I NITTEDAL KOMMUNE MØTEBOK Sted: Nittedal rådhus, møterom Slåttemyra. Tid: Torsdag 7.5.2015, kl. 18:00 21:10. Tilstede medlemmer Arne Sømhovd (leder) Arvid Ruus (nestleder) Erland Vestli Gunvor A. Olsen Arne Olsen Tilstede

Detaljer

KARMØY KONTROLLUTVALG

KARMØY KONTROLLUTVALG KARMØY KONTROLLUTVALG PROTOKOLL Onsdag 20. mai 2015 ble det avholdt møte i Karmøy kontrollutvalg under ledelse av utvalgets leder Simon Næsse. MØTESTED: Karmøy Rådhus, møterom 309 MØTESTART/MØTESLUTT:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall meldes til tlf. 73 81 61 26/28 eller 91 58 21 02, eventuelt til arvid.hanssen@konsek.no

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall meldes til tlf. 73 81 61 26/28 eller 91 58 21 02, eventuelt til arvid.hanssen@konsek.no Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtedato: 09.05.2007 Tidspunkt: 17.00 Møtested: Formannskapssalen MØTEINNKALLING Eventuelle forfall meldes til tlf. 73 81 61 26/28 eller 91 58 21 02, eventuelt til arvid.hanssen@konsek.no

Detaljer

1. varamedlem møter fast. Øvrige varamedlemmer møter etter nærmere avtale / i tråd med tidligere praksis.

1. varamedlem møter fast. Øvrige varamedlemmer møter etter nærmere avtale / i tråd med tidligere praksis. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: Tirsdag 17.04.07 kl. 10.00 STED: Liss-salen Nordli Samfunnshus Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

KontrollutvalgetiEvenes kommune

KontrollutvalgetiEvenes kommune KontrollutvalgetiEvenes kommune Innkallingtil kontrollutvalgsmøtetorsdag 5. juni 2014 kl. 14.00 ved Evenes rådhus. Sakskart Sak 01/14 Godkjenningav protokoll fra kontrollutvalgsmøte den 3. desember 2013

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune /tid: 03.05.2011 kl. 17:00 19:50 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Formannskapsalen, Rådhuset Gunnar Lohse, leder

Detaljer

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte onsdag den 11. februar 2015, kl. 08.00 ved rådhuset i Tysfjord. Sakskart Sak 01/15 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 24. oktober 2014

Detaljer

Rådmannen og kommunekasserer er invitert til starten av møtet for å orientere/svare på spørsmål ang. årsregnskap og årsberetning.

Rådmannen og kommunekasserer er invitert til starten av møtet for å orientere/svare på spørsmål ang. årsregnskap og årsberetning. GRONG KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: Mandag 24.04.2006 kl. 09.00 STED: Møterom Herredshuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 02/14 Dato: 06.05.14 kl. 13.00 15.00. Sted: Rådhuset, formannskapssalen FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Bjørn Pedersen, leder Harald Skaar, medlem Martin Reinertsen, nestleder

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune Møtedato/tid: 03.05.2012 kl. 09:30 13:00 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, kommunestyresalen Per Bjarne Bonesvoll,

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune /tid: 25.10.2012 kl. 12:15 15:30 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, formannskapssalen Tormod Solem Slupphaug, fungerende

Detaljer

Innkallingen og saksliste ble godkjent. Alle saker ble behandlet for åpne dører. Møtet ble satt kl. 18.00.

Innkallingen og saksliste ble godkjent. Alle saker ble behandlet for åpne dører. Møtet ble satt kl. 18.00. Kontrollutvalget i Larvik kommune MØTEPROTOKOLL Dato: 28.04.2015 Møtested: Romberg.gt 4, Møterom Brunlanes Disse møtte: Ingar Døler, leder Live Jetlund, nestleder Kjersti Michaelsen, medlem Janne Ekmann,

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Tydal kommune /tid: 10.05.2012 kl. 09:00 11:05 Møtested: Møtende medlemmer: Rådhus 2, møterom Storkleppen Kari Slungård, leder Astrid Jensen Toralf Øverås Forfall: Møtende

Detaljer

Hemsedal kommune Møteprotokoll Kontrollutvalget

Hemsedal kommune Møteprotokoll Kontrollutvalget Møte dato Torsdag 15. mai 2014 kl. 09.00 14.30 Møtested Møterom «Skogshorn», Kommunehuset Medlemmer/varamedlemmer til stede i møtet Leder Odd Bekkevold, medlem Torstein Tuv, varamedlem Bernt Müller Forfall

Detaljer