Hva skjer med gjelden når jeg ikke betaler?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hva skjer med gjelden når jeg ikke betaler?"

Transkript

1 Hva skjer med gjelden når jeg ikke betaler? Kan kreditorene kreve hva og hvor mye de vil? En stor og uoversiktlig inkassobunke kan virke skremmende på alle og enhver. For mange fører slike bunker til stress og mye indre uro. For andre kan inkassobunken være den direkte årsaken til psykiske problemer og dype depresjoner. Mange er redd for at innkreverne kan komme og ta innbo, personlige eiendeler og i verste fall bilen eller også boligen. Andre har fått påleggstrekk i lønnen og er redd for at alle kreditorene skal gjøre det samme. Det er viktig å være klar over at det finnes helt klare og strenger lover og regler for hva innkrevere har lov til å ta av eiendeler, og hvor mange påleggstrekk som kan gjøres i en og samme lønn. Personlige eiendeler av rimelig verdi som familien har i sitt hjem, som klær og innbo, har ikke kreditorene beslagsrett i. Du har i tillegg krav på å få beholde en viss sum penger hver måned av din lønn/trygd/stønad for å kunne betjene vanlige boutgifter og sørge for et normalt livsopphold. Når det gjelder innkreving av penger, må en skille mellom offentlige (kommunale og statlige) kreditorer og private kreditorer (inkassobyrå). Enkelte instanser har prioritet på pengene dine sammenlignet med andre, som må stille seg i kø. Dersom du finner ut at en eller flere kreditorer har ilagt deg så høye/høyt påleggstrekk at du ligger under vanlige satser for livsopphold, kan du melde fra om dette til den aktuelle namsmyndighet (som har sisteprioritet). Du vil da ha krav på å få vurdert utsettelse eller nedsettelse av trekket. Det er viktig å være klar over at kreditor da, som et alternativ, kan velge å ta pant i boligen i stedet, dersom du har friverdi i denne. Dette blir en vurdering du selv må ta stilling til som debitor i saken.

2 «Vinduskonvolutt-angst» De fleste som har slitt med gjeldsproblemer over en periode, utvikler «vinduskonvolutt-angst». Ikke så rart kanskje, når det ene inkassokravet etter det andre finner veien til postkassen. Angsten fører ofte til at konvolutten ikke blir åpnet, men derimot stuet bort i en skuff eller rett og slett kastet. For de fleste kan det føles litt bortkastet å ta regningen ut av konvolutten når en likevel ikke har mulighet til å gjøre noe med det. Ordlyden i brevene er heller ikke slik utformet at det frister til finlesing. Det første skrittet på veien mot å få ordnet opp i gjeldskaoset er å ta tak i «vinduskonvolutt-angsten». For å få oversikt over hvor mye og til hvem du skylder penger, MÅ du legge deg til vanen å åpne konvoluttene. Klarer du ikke å gjøre dette alene, har du kanskje en god venn eller venninne som kan hjelpe deg? Hvem kan trekke hva? De ulike kreditorene opererer med forskjellige satser for livsopphold. De skal ikke trekke ut over det som med rimelighet trengs til underhold av skyldner og skyldners husstand. Det vil si det som trengs til et rimelig livsopphold, brensel og boutgifter. Dette fremgår av dekningsloven 2-7 Utlegg i lønnskrav m v. «Utlegg kan tas i skyldnerens krav på forfalt eller uforfalt lønn etter fradrag av forskuddstrekk i den utstrekning lønnen overstiger det som med rimelighet trengs til underhold av skyldneren og skyldnerens husstand. Ved vurderingen legges til grunn det som er tilbake av nettolønnen etter allerede besluttete trekk med bedre prioritet.» Enkelte av kreditorene regner strømutgifter med i livsoppholdet, mens andre holder strømutgiftene utenfor. At du derfor ikke har en og samme sum å forholde deg til når du skal vurdere om en eller flere kreditorer trekker deg for mye, kan gjøre det vanskelig. Det er heller ikke slik at kreditorene har lik rett på ditt eventuelle økonomiske overskudd. «Den som kommer først til mølla» gjelder ikke uten videre i forbindelse med påleggstrekk. De forskjellige kreditorene må følge en vedtatt prioriteringsrekkefølge. Det vil si at enkelte kreditorer har krav på å få dekket sine krav fullt ut før noen andre får noe. Prioriteringsrekkefølgen som følges av namsmyndighetene (a) (b) (c) (d) (e) krav som grunner seg på lovbestemt forsørgelsesplikt krav på erstatning eller oppreisning for skade voldt ved en straffbar handling krav på bøter krav på skatt eller offentlig avgift andre krav (for eksempel inkassosaker innsendt Namsmannen) For andre krav gjelder regler for tidsprioritet. Private trekkavtaler stiller alltid etter trekk fastsatt av Namsmannen.

3 Oversikt over de forskjellige kreditorenes veiledende satser De enkelte kreditorene har krav på å kreve inn det du eventuelt har til overs hver måned etter at faste og nødvendige utgifter er betalt og penger er satt av til nødvendig livsopphold. Innkrevingen skjer ofte gjennom påleggstrekk. Hva de enkelte kreditorene bruker som beregningsgrunnlag når det gjelder det som kalles nødvendig livsopphold, vil du finne i oversikten under. Arbeids- og velferdsetatens innkrevingssentral Livsoppholdet er ment å dekke: mat og drikke, hygieneartikler, klær, TV-lisens, avis, telefon, forsikring, legeutgifter, fritidsaktiviteter og reiseutgifter osv. Strømutgiftene er ikke inkludert i livsoppholdet. (Satsene er veiledende) Satser pr Enslige 5 770,- Ektepar/samboere samlet 9 820,- Barn 0 5 år 2 800,- Barn 6 10 år 3 000,- Barn år 4 310,- Er det mer enn tre personer i husstanden, beregnes en såkalt stordriftseffekt som kommer til uttrykk ved at de fleste individspesifikke utgiftene reduseres med 20 % i hushold med flere enn tre personer. Statens Innkrevingssentral Livsoppholdet er ment å dekke: mat og drikke, hygieneartikler, klær, TV-lisens, avis, telefon, forsikring, legeutgifter, fritidsaktiviteter, reiseutgifter og strømutgifter. (Satsene er veiledende) Enslige 6 837,- Ektepar/samboere samlet ,- Ektepar/samboere enkeltvis 5 789,- Barn 0 5 år 1 800,- Barn 6 10 år 2 325,- Barn år 2 950,- Er det mer enn tre personer i husstanden, beregnes en såkalt stordriftseffekt som kommer til uttrykk ved at de fleste individspesifikke utgiftene reduseres med 20 % i hushold med flere enn tre personer. Sosialtjenesten / kommunale innkrevere Satsene for økonomisk sosialhjelp er skjønnsbasert, og det er kommunen du oppholder deg i, som fastsetter endelige satser til livsopphold. Livsoppholdet er ment å dekke: mat og drikke, hygieneartikler, klær, TV-lisens, avis, telefon, forsikring, legeutgifter, fritidsaktiviteter og reiseutgifter osv.

4 Strømutgiftene er ikke inkludert i livsoppholdet. De fleste sosialkontor ligger omtrent på satsene beskrevet under: (Satsene er veiledende) Enslige 4 720,- Ektepar/samboere samlet 7 840,- Person i bofellesskap 3 920,- Barn 0 5 år 1 800,- Barn 6 10 år 2 390,- Barn år 3 000,- Er det mer enn tre personer i husstanden, beregnes en såkalt stordriftseffekt som kommer til uttrykk ved at de fleste individspesifikke utgiftene reduseres med 20 % i hushold med flere enn tre personer. Livsoppholdssatser for Namsmannen (veiledende ved gjeldsordning og fastsettelse av påleggstrekk) Livsoppholdet er ment å dekke: mat og drikke, hygieneartikler, klær, TV-lisens, avis, telefon, forsikring, legeutgifter, fritidsaktiviteter, reiseutgifter og strømutgifter. (Satsene er veiledende) Enslige 8 487,- Ektepar/samboere samlet ,- Ektepar/samboere enkeltvis 7 778,- Barn 0 5 år 1 800,- Barn 6 10 år 2 325,- Barn år 2 950,- Er det mer enn tre personer i husstanden, beregnes en såkalt stordriftseffekt som kommer til uttrykk ved at de fleste individspesifikke utgiftene reduseres med 20 % i hushold med flere enn tre personer. Grunnlag for kravet Gjeldsbrev Kreditor kan kun kreve betaling av den eller de som har underskrevet gjeldsbrevet. Dersom det ligger en avtale mellom den som har underskrevet gjeldsbrevet og en annen part om at også denne skal stå ansvarlig for hele eller deler av lånet, blir det skyldners oppgave å sørge for at de to kommer frem til en løsning/oppgjør seg imellom. Dette kan være tilfellet om man for eksempel kjøper en bil eller leilighet sammen. 4

5 Avtaler uten gjeldsbrev Muntlige avtaler er like bindende som skriftlige. Det kan likevel i mange tilfeller være vanskelig i ettertid å klarlegge hva som faktisk ble avtalt. Dersom det ikke er undertegnet gjeldsbrev i saken, er det den eller de som har inngått avtalen muntlig eller skriftlig som er ansvarlig for å betale. I tilfeller der det eksisterer flere skyldnere for samme krav, kan kreditor som hovedregel velge hvem han vil kreve penger av. Han kan da kreve vedkommende for hele beløpet (solidaransvar). En avtale mellom låntakerne om hvem som skal betale lånet og/eller hvor mye hver enkelt skal betale, angår ikke kreditor. Dette får skyldnerne ordne opp i på egen hånd. Det kan likevel avtales med kreditor at hver enkelt av skyldnerne kun skal være ansvarlig for en begrenset del av lånet. Dette kalles prorata-ansvar. Kausjonist Mange utlånere krever sikkerhet ved kausjon som et vilkår for å gi ut lån. Kausjon er et løfte fra en tredjepart om å betale lånet dersom låntakeren selv ikke kan eller vil forholde seg til nedbetalingsavtalen med långiveren. En avtale om kausjon er derfor en avtale mellom kausjonisten og banken, ikke mellom kausjonisten og låntakeren. Det å stå oppført som kausjonist medfører at banken også har en annen enn låntakeren å holde ansvarlig for at lånet tilbakebetales. Det er også mulig at flere kausjonister kausjonerer for hver sin del av det beløpet som totalt kreves som sikkerhet. En god regel er aldri å stille som kausjonist for andre med mindre du har vilje og mulighet til å betale gjelden selv dersom noe skulle tilstøte låntakeren. Forholdet mellom skyldneren og kausjonisten er ikke noe som angår kreditor. Det er nesten umulig å komme unna et kausjonsansvar dersom kausjonistens betalingsplikt først inntrer. Fra krav til påleggstrekk Det finnes forskjellige typer krav og dermed også forskjellige typer kreditorer, både offentlige og private. Uansett hvilken kreditor du skylder penger til, har du krav på varsling før saken blir sendt videre i systemet. Saksgangen når det dreier seg om private kreditorer, er ofte annerledes enn hos de offentlige, da sistnevnte har myndighet til selv å ilegge deg trekk i lønn/trygd (for eksempel bøter, restskatt, bidragsgjeld). Private kreditorer (for eksempel inkasso) har ikke samme myndighet til selv å sette i gang tvangsinndrivelse. De må derfor sende saken videre til Forliksrådet og Namsmannen. Uansett hva saken gjelder og til hvem du skylder penger, er det mye å spare på å ta kontakt med aktuelle innkrever på et så tidlig tidspunkt som mulig. De aller fleste instanser er meget i møtekommende når det gjelder å komme til en tilpasset nedbetalingsavtale. 5

6 Bidragsgjeld Har du opparbeidet deg bidragsgjeld, vil du mest sannsynlig (hvis økonomien tillater det) bli ilagt påleggstrekk i lønn eller trygdeytelse. Det er Arbeids- og velferdsetatens innkrevingssentral som fastsetter og igangsetter bidragstrekket. Hvis du mottar en lønn eller trygdeytelse som er lavere enn den aktuelle satsen, har du krav på betalingsutsettelse. Du må selv dokumentere dette overfor Arbeids- og velferdsetatens innkrevingssentral. Som tidligere nevnt har bidragsgjeld førsteprioritet når det skal gjøres påleggstrekk. Har du fått innvilget offentlig gjeldsordning, skal bidragsgjelden som hovedregel ha full dekning gjennom ordningen. Det finnes likevel noen få unntak. Ta kontakt med Arbeids- og velferdsetatens innkrevingssentral dersom du er usikker på dine rettigheter og/eller mener å ha krav på hel sletting eller reduksjon av opparbeidet bidragsgjeld. Bidragsgjelden bortfaller ikke selv om det yngste barnet er over 18 år. Ønsker du å klage på fastsatt bidragstrekk, må du ta kontakt med Arbeids- og velferdsetatens innkrevingssentral. Statens Innkrevingssentral Statens Innkrevingssentral (SI) krever inn krav som: erstatninger eller bøter idømt i offentlig straffesak, saksomkostninger, inndragninger, vegtrafikkgebyr, misligholdt veiavgift, NRK-lisens og studielån. Når du som skyldner ikke betaler frivillig før forfall på siste varsel, anses kravet som misligholdt. Videre innkreving vil skje ved tvangsinnkreving, det kan bety påleggstrekk. Størrelsen på påleggstrekket, uansett nevnte type krav, blir satt ut ifra gjeldende satser. Er du ilagt et for høyt trekk, må du så raskt som mulig ta kontakt med SI for å få justert trekket ned. Krav på bøter eller erstatninger voldt ved straffbar handling skal som hovedregel ha full oppdekking gjennom en eventuell offentlig gjeldsordning. Hvis Lånekassen overfører permanent et misligholdt krav til SI, gjør dette at låntaker mister alle sine rettigheter i forhold til Lånekassen, blant annet muligheten til å søke studielån senere. For nærmere informasjon: 6

7 Kommunale innkrevere Krav som kommunen eller kemneren kan innkreve, er for eksempel misligholdte krav på: kommunal barnehage/sfo, husleie på kommunal bolig, bibliotekbøker, kommunale avgifter, hjemmehjelp, restskatt med mer. Innfordringskontoret i kommunen sørger for fakturering og oppfølging av disse kravene. Ved spørsmål om kravet må man henvende seg til den enheten hvor kravet er oppstått. Dersom kravene ikke betales innen forfall, kan kommunens innfordringskontor eller kemneren direkte eller via forliksrådet og Namsmannen foreta trekk i lønn, ta pant i eiendeler og om nødvendig begjære disse solgt. Det påløper forsinkelsesrenter. Rentesatsen justeres hvert halvår (1. juni og 1. januar). Kommunen bruker ofte samme sats som sosialtjenesten når de skal beregne størrelsen på påleggstrekket. Mottar du inntekt lik eller lavere enn denne satsen, må du så raskt som mulig ta kontakt med kommunen for å få utsatt innkrevingen en periode. Selv om du får utsatt selve kravet, vil det påløpe renter. Ved en eventuell offentlig gjeldsordning skal kommunale krav tas med i ordningen. Klage på kravet eller søknad om ut-/nedsettelse stiles til den kommunen som står oppført som innkrever i saken. Private kreditorer Det første som skjer, dersom ikke annet er avtalt, er at du mottar et vanlig krav eller en faktura/ regning. En god regel er alltid å se nøye på alle krav du mottar, for å finne ut om kravet er riktig. Kanskje er regningen stilet til en «navnebror», eller kanskje du allerede har betalt det. Mottar du et krav som du mener er feil, må du så raskt som mulig kontakte den som krever deg for penger. Er du enig i kravet, men likevel ikke betaler, er saksgangen som følger: 1 Purring Fristen for å betale det opprinnelige kravet må ha utløpt, og purringen skal gi en betalingsfrist på minimum 14 dager. (Du kan motta mer enn én purring per sak.) 2 Inkassovarsel Også her skal betalingsfristen være minimum 14 dager. Det skal i tillegg informeres om at det kan føre til ytterligere kostnader og rettslig inndriving av kravet om du ikke betaler. Det skal også informeres om retten til å kreve nemdsbehandling. I kravet skal det også stå oppført størrelsen på forsinkelsesrentene og beregningsdato. 3 Betalingsoppfordring Når kravet er sendt til inkasso, får du tilsendt en betalingsoppfordring. Betalingsoppfordringen kan tidligst sendes 14 dager etter at inkassovarselet er sendt. Den første betalingsoppfordringen inkluderer 7

8 et enkelt inkassosalær. Salæret avhenger av kravets størrelse. Hvis du fortsatt unnlater å betale (innen to uker), påløper det et såkalt tungt inkassosalær. Innkreving av inkassokrav skjer innenfor to områder: a. Utenrettslig inndriving Innkrevingen skjer før saken blir sendt til Namsmannen eller forliksrådet (telefon eller oppsøking hjemme). b. Rettslig inndriving gjennom forliksklage Saken blir sendt til Namsmannen eller forliksrådet. Forliksrådet Forliksrådet består av tre valgte lekdommere og like mange varamedlemmer, som kommunestyret har valgt for fire år om gangen. Forliksrådet har både meklings- og domskompetanse. Før du innkalles til forliksmøtet, vil du få forkynt forliksklagen med pålegg om å svare på denne innen en fastsatt frist. Dersom du ikke overholder denne fristen, blir du dømt uten innkalling til møtet. Forliksmøtet er en god mulighet for deg (skyldner) til å få til en tilpasset avtale om eventuell nedbetaling. Dersom du er uenig i kravet, er det særs viktig at du møter for å kunne legge frem din versjon av saken, og for å kunne legge frem dokumentasjon på dine muligheter eller mangel på muligheter til nedbetaling. Til stede på møte er foruten deg (skyldneren) vanligvis kun representant for kreditor (inkassobyrået) og forliksrådet. Møteplikt Begge parter plikter i utgangspunktet å møte personlig etter innkalling til forliksrådet. Dersom du har gyldig grunn til ikke å møte (dokumentert sykemelding dersom du er for syk til å møte), må du melde fra til forliksrådet snarest. Du kan enten be om utsettelse eller be forliksrådet godkjenne at du møter ved fullmektig. Hvis du av en eller annen grunn ønsker å bruke advokat, må du varsle forliksrådet og motparten om dette senest en uke før møtet i forliksrådet. Namsmannen Når oppfyllelsesfristen i en dom, for eksempel i forliksrådet, er gått ut, vil kreditor/inkassobyrået henvende seg til Namsmannen med en begjæring om utlegg (utpanting). Namsmannen vil da gjøre en undersøkelse av hva som kan være et passende påleggstrekk, eller om du har verdier (bolig, bil osv.) som det kan tas pant i. Eksempel: Sarah har mye inkassogjeld. Hun anslår selv en total inkassogjeld på rundt ,- kroner. Hun har mottatt begjæring om utlegg fra Namsmannen, og er usikker på hva som nå kommer til å skje. Hun jobber som hjemmehjelp, og det er ikke rom for eventuelle påleggstrekk i lønnen hennes. Sarah har derimot en nesten nedbetalt bolig. Friverdien i boligen er beregnet til ca ,- kroner. Namsmannen vil mest sannsynlig i denne saken kreve salg av Sarahs bolig. Ved et salg vil hun ha penger nok til å betale ut all inkassogjeld. Det mest lønnsomme for Sarah er at hun selv, på et tidlig tidspunkt, tar kontakt med megler for frivillig salg. 8

9 Inkassosalær Inkassosalær er det beløpet et inkassoselskap kan ta seg betalt for å behandle en inkassosak. Oversikten under over størrelsen over inkassokravene illustrerer hvor dyrt det kan være å ikke betale regningene før de blir sendt til inkasso. Eksemplet er et utdrag fra et krav sendt til debitor fra, i dette tilfellet, Lindorff. Innkrever Kreditor Hovedstol Renter Omkostning Saldo Lindorff DnB Nor Lindorff Dragefossen Lindorff Studentskipn Lindorff Telenor P Lindorff Lindorff Cap Totalt Ved å la saken gå så langt har kroner etter en periode økt til kroner, altså en fordyring på kroner , nesten en fordobling. Som det fremgår av kravet ovenfor, kan det å ha inkassosaker bli en meget dyr affære. Dette understreker viktigheten av å unngå at regninger blir en inkassosak. Ta alltid kontakt med kreditor i det du innser at du vanskelig kan betale kravet innen forfall. Forklar situasjonen og be om en betalingsutsettelse, eventuelt en tilpasset nedbetaling. Anmerkning og foreldelsesfrist Anmerkninger Har du betalingsanmerkninger, kan du komme ut for en situasjon der du nektes forsikring, lån/kreditt hos banker, leie av bolig, levering av strøm, jobb i enkelte yrker, internett- og mobilabonnement osv. I gjennomsnitt tar det 130 dager etter første forfall før saken blir en betalingsanmerkning. Betalingsanmerkningen skal slettes omgående etter at du har gjort opp for deg. En anmerkning skal som hovedregel uansett ikke stå lenger enn i 4 år. Foreldelsesfrist Et krav fra en kreditor kan bli foreldet. Det vil si at hvis kravet ikke er blitt betalt etter et bestemt antall år, faller kravet bort. Det betyr at du ikke lenger har noen rettslig plikt til å betale kravet. Hovedregelen er at pengekrav, som for eksempel vanlige regninger, foreldes etter 3 år. Det er likevel noen unntak fra regelen: for gjeldsbrev og pengelån er foreldelsestiden 10 år. Den løpende foreldelsestiden avbrytes hvis du på noen måte erkjenner overfor kreditor at du skylder pengene, f.eks. ved å love å betale eller inngå en betalingsavtale. Erkjennelsen må komme overfor kreditor. Det er ikke nok at den skjer overfor andre, som gjeldsrådgiver eller en annen offentlig etat. 9

10 Når foreldelsestiden brytes, begynner den å løpe på nytt. I praksis kan den løpe hele livet ut. Foreldelsesloven 14 lyder slik: «Foreldelse avbrytes når skyldneren overfor fordringshaveren uttrykkelig eller ved sin handlemåte erkjenner forpliktelsen, så som ved løfte om betaling eller ved å betale renter.» Kreditor kan også avbryte fristen. Det gjøres ved å sende inn en klage til forliksrådet, Namsmannen eller domstolene. Hvis kreditor sender deg en betalingsoppfordring eller et inkassovarsel, er dette i seg selv ikke nok til å avbryte foreldelsesfristen. Får kreditor godkjent sin klage ved dom eller at en eventuell mekling ender med et forlik, starter det å løpe en ny foreldelsesfrist på 10 år. Dette gjelder også for krav som i utgangspunktet foreldes etter 3 år. Påleggstrekk eller utkastelse av bolig? For de fleste som har fått innsendt et eller flere krav til Namsmannen, er nok det å miste boligen det som virker mest skremmende. Dersom inntekten din gir rom for å ilegge deg påleggstrekk, er det i de aller fleste tilfeller dette Namsmannen bruker som første virkemiddel. Dersom du (debitor/skyldner) har en lav lønn eller trygdeytelse som eneste inntekt, men har friverdi i egen bolig, er sannsynligheten for utleggspant i boligen større. Igangsetting av påleggstrekk Inkassobyråene kan ikke selv ilegge deg påleggstrekk. De må sende saken over til Namsmannen, som så vurderer om det er rom for et eventuelt trekk. Hvis du ønsker å søke om å få påleggstrekket utsatt eller nedsatt, er det Namsmannen du må ta kontakt med. Tvangssalg av bolig Når for eksempel et inkassobyrå har forsøkt å kreve inn et krav over en lengre periode, uten at du (skyldner) betaler kravet eller gjør forsøk på å komme til en ordning, kan byrået velge å gå til «rettslig inndriving». Betaler du ikke, til tross for varsel om rettslige skritt, kan det bli tatt ut forliksklage. Du vil i så fall bli tilsendt et tilsvarsskjema. Dersom du ønsker å møte i forliksrådet, fyller du ut skjemaet og returnerer det til forliksrådet. Du vil da, i løpet av noe tid, motta en innkalling til forliksmøte. Dersom du ikke ønsker å møte, vil du få en uteblivelsesdom. Møtet i forliksrådet er et møte mellom deg, kreditor og forliksrådets medlemmer. Forliksrådet vil prøve å komme frem til en så god ordning som mulig mellom deg og kreditoren. Det vil være til stor fordel for deg selv om du møter. Velger du å la være, svekker det helt klart saken din. Utfallet av møtet vil i så fall 10

11 bygge helt og holdent på kreditors fremstilling av saken. Du vil i tillegg få en uteblivelsesdom. Etter dom om pengekrav i forliksrådet har du 14 dager på deg til å gjøre opp for deg (regnet fra forkynnelse av dommen). Har du etter avgjørelsen i forliksrådet ikke betalt innen tidsfristen, går saken til Namsmannen. Dette betyr i praksis at inkassobyrået kan ta pant i dine verdier/eiendeler. Det finnes helt klare begrensinger for hva det kan bli tatt pant i, men bolig og dyr bil står utenfor disse begrensningene. Hvis du fortsatt unnlater å betale, kan inkassobyrået kreve at gjenstanden det er tatt utlegg eller pant i, blir solgt. På dette tidspunktet kommer det nye omkostninger. Bare det faktum at saken er behandlet i forliksrådet og oversendt Namsmannen, koster penger. Det beløpet må du betale uansett, selv om kravet blir innfridd før det kommer så langt som til utpanting. Hvis det blir tatt pant i bolig, har du muligheten til å selge denne selv før det blir holdt tvangsauksjon. Ofte kan du oppnå en bedre pris dersom du selger selv, enn ved en eventuell tvangsauksjon. Utkastelse av leid bolig Spørsmål om en utleier har rett til å kaste folk «på gaten», dukker ofte opp. Svaret er: Ja, det har han. Men utleier må følge de lover og retningslinjer som finnes, og kan ikke egenhendig låse verken deg eller dine eiendeler ut av leiligheten. En huseier kan anmode Namsmannen om å kaste deg ut hvis en av følgende regler er brutt: Hvis du ikke har betalt husleie etter avtale. Hvis du etter skriftlig advarsel ikke vedlikeholder det du skal, eller på annen måte er til alvorlig skade for utleieren, eiendommen eller øvrige beboere. Hvis du lar andre bo i leiligheten uten at det er avtalt med huseier. Hvis du bruker boligen til annet enn det som er avtalt. Utleieren er forpliktet til å gi deg en skriftlig advarsel om at leieavtalen sies opp. Dette skal gi deg mulighet til å rette opp feilgrep som beskrevet ovenfor. Dersom du etter en advarsel har bedret det huseier har klaget på, kan ikke huseieren kaste deg ut. Huseier kan heve kontrakten ved grove brudd på denne. Han kan i tillegg kreve at du flytter ut med en gang. Utleier må likevel gi deg et varsel først. Hvis du da ikke har flyttet innen 14 dager, kan saken bringes inn for Namsmannen eller namsretten. Hvis du lar være å betale husleien, kan huseieren kaste deg ut. Du har krav på 14 dagers varsel. Hvis du betaler i dette tidsrommet, kommer ikke saken inn for Namsmannen. Dersom saken er brakt inn for Namsmannen, skal du ha 14 dagers frist til å uttale deg om saken. Om du velger å ikke uttale deg, eller ikke kommer med opplysninger Namsmannen vektlegger, kan utkastelsesdato bestemmes. Namsmyndighetenes behandlingstid er normalt på 5 6 uker. 11

12 Kan man arve gjeld? Mange med store gjeldsproblemer bekymrer seg for at deres etterkommere må arve gjelden deres når de dør. Men det er ingen automatikk i at arvtakere arver gjelden til den avdøde. Etter dødsfallet må arvingene innen en frist avgjøre om de ønsker å overta boet til privat skifte. I så fall må minst en arving ta ansvar for gjeld og arv. Dersom man arver en overbelånt bolig, plikter man ikke å overta gjelden. Hvis man likevel bestemmer seg for å beholde boligen, må gjelden innenfor boligens verdi overtas. Har du gått igjennom avdødes verdier og gjeld, men fremdeles er usikker på om all gjeld er med, er det en god idé å be din lokale tingrett om å utstede et såkalt preklusivt proklama. Dette proklamaet er en kunngjøring der avdødes kreditorer blir oppfordret til å melde sine krav i boet innen et bestemt tidspunkt. Hvis kravet ikke er meldt innen denne fristen, vil kravet falle bort. Det kan imidlertid finnes krav som ikke faller bort selv om kravene ikke meldes under proklamaet. Vil du be skifteretten om hjelp, må du gjøre det skriftlig. Du må betale et gebyr for å dekke utgiftene. En arving er altså ikke ansvarlig for den avdødes gjeld, med mindre han/hun, av fri vilje, påtar seg denne ved skriftlig å underrette tingretten. Tar man ikke på seg gjeldsansvaret, kan man som hovedregel heller ikke disponere over boets eiendeler. God inkassoskikk All inkassovirksomhet skal utøves etter det som i inkassoloven er beskrevet som god inkassoskikk. Hvis et inkassoselskap eller andre som forsøker å drive inn et eller flere krav, opptrer i strid med god inkassoskikk, er du ikke lenger ansvarlig for inkassoomkostningene. Disse må kreditor i så fall dekke selv. Hovedstol må du likevel regne med å måtte betale. Brudd på god inkassoskikk kan for eksempel være: At inkassobyrået i et krav skriver uriktige opplysninger om følgene ved ikke å betale. Inkassokontoret og dets ansatte kan ikke drive med sjikanerende oppførsel. Inkassokontoret kan ikke true deg med å gjøre forholdet kjent for andre, for eksempel arbeidsgiver. Telefoner på kvelds- og nattetid. Dersom inkassokontoret registrerer betalingsanmerkning, selv om kravet er omstridt. Dersom inkassokontoret fortsetter inndrivingen av kravet, selv om kravet er varslet omstritt. Inkassokontorene skal ikke bruke «glorete» konvolutter med merker som røper hvilken type brev det er. 12

13 Bryter inkassokontoret med god inkassoskikk, harer du full rett til å sende inn klage. Du vil sjelden eller aldri oppnå å få slettet hele beløpet, men du kan oppnå at inkassokontoret må slette de ekstra omkostningene som er lagt på hovedbeløpet. En eventuell klage sendes til Inkassoklagenemda. Hvor henvender jeg meg ved spørsmål eller klage? Dersom du ønsker å klage på kravet eller saksgangen, kan du gå inn på Her finner du oversikt over rettighetene dine, og gode råd for hvordan du går frem når du skal sende en klage. Du kan også ta kontakt med Forbrukerrådet på publikumstelefonen Du kan i tillegg ta kontakt med: Kredittilsynet Adresse: Postboks 100 Bryn, 0611 Oslo Telefon: Inkassoklagenemnda Adresse: Pb. 311, 3201 Sandefjord Telefon: Bankklagenemda Adresse: Pb. 6855, 0130 Oslo Telefon: Gjeldskrisetelefonen Gjeldsofferalliansen Telefon: man/tors Utarbeidet av Kommuneforlaget AS. 13

Gjeldskravets gang. 23. okt Inkasso Utlegg Særnamsmenn Prioritet. Hallvard Øren Økonomisk rådgiver GJELDSKRAVET OPPSTÅR

Gjeldskravets gang. 23. okt Inkasso Utlegg Særnamsmenn Prioritet. Hallvard Øren Økonomisk rådgiver GJELDSKRAVET OPPSTÅR Grunnkurs i økonomisk rådgivning Gjeldskravets gang Inkasso Utlegg Særnamsmenn Prioritet Hallvard Øren Økonomisk rådgiver GJELDSKRAVET OPPSTÅR Debitor Kreditor Parter i saken: Debitor (skyldner) og kreditor

Detaljer

Hvis du ikke protester på kravet og heller ikke betaler innen fristen, finnes det klare bestemmelser for den videre inndrivingen av kravet.

Hvis du ikke protester på kravet og heller ikke betaler innen fristen, finnes det klare bestemmelser for den videre inndrivingen av kravet. Inkasso Det gjelder særlige regler for inndriving av pengekrav. Reglene finnes i inkassoloven og i inkassoforskriften. Loven er ufravikelig overfor deg som forbruker. Det betyr at de som driver inn krav

Detaljer

Hva kan jeg selv gjøre med gjelden min?

Hva kan jeg selv gjøre med gjelden min? Hva kan jeg selv gjøre med gjelden min? Gjeldsproblemer Gjeldsproblemer har du om du har en høyere gjeldsbyrde enn du klarer å betale/betjene med din økonomi i dag. Vi kan skille mellom de som har forbigående

Detaljer

For verden er du bare et menneske, men for et menneske kan du være en hel verden.

For verden er du bare et menneske, men for et menneske kan du være en hel verden. For verden er du bare et menneske, men for et menneske kan du være en hel verden. 1 Introduksjon i økonomisk rådgivning Generelt om økonomisk rådgivning Statens satsningsområde 2 Nettverk Finnmark Hvem/hva

Detaljer

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG //Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp NAV Laksevåg LAKSEVÅG Versjon 1/2012 Innholdsfortegnelse Utgangspunkt:... 2 Personlig konkurs:... 2 Når kan man slå seg konkurs?... 2 Hva betyr konkurs i praksis?...

Detaljer

Gjeldsrådgivning. - selvhjelpspakke

Gjeldsrådgivning. - selvhjelpspakke Gjeldsrådgivning - selvhjelpspakke Innhold 1. Inntekter og utgifter lag budsjett! Side 4 2. Ring 800GJELD - Økonomirådstelefonen i NAV Side 4 3. Gjeld lag oversikt! Side 4 4. Søknad om betalingsutsettelse

Detaljer

Forhåndsvarsel om at SI vil motregne ubetalte krav i skattepenger

Forhåndsvarsel om at SI vil motregne ubetalte krav i skattepenger i i i uo Statens *innkrevingssentral RUNE LEANDER HANSEN VIKEVEGEN 1808 5568 VIKEBYGD Dato: 23. mai 2017 Vår referanse: 2737632 Forhåndsvarsel om at SI vil motregne ubetalte krav i skattepenger Statens

Detaljer

Statens innkrevingssentral (Sl) viser til tidligere varsel om tvangsfullbyrdelse. Vi har besluttet å avholde utleggsforretning.

Statens innkrevingssentral (Sl) viser til tidligere varsel om tvangsfullbyrdelse. Vi har besluttet å avholde utleggsforretning. il STATENS INNKREVINGSSENTRAL www.sismo.no Organisasjonsnummer 971 648 198 0055680301130001000561 BERAMMELSE Forretningen avholdes ved den 10.12.2012 kl. 08:00 RUNE LEANDER HANSEN TINDELAND 5568 VIKEBYGD

Detaljer

Til deg som leser denne brosjyren.

Til deg som leser denne brosjyren. Til deg som leser denne brosjyren. Juss-Buss, Juss-studentenes rettsinformasjon, er et studentdrevet rettshjelpstiltak, tilknyttet juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo. Siden stiftelsen i 1971 har

Detaljer

I telefaks 04.06.09 til fordringshaver bestred klager kravet mottatt i inkassovarsel 20.05.09.

I telefaks 04.06.09 til fordringshaver bestred klager kravet mottatt i inkassovarsel 20.05.09. Sandefjord, 17. juni 2010: Vedtak i sak 49-2010. Klager: NN Innklaget: Kreditorforeningen Midt-Norge, Sjøfartsgata 6, 7714 Steinkjer Saken gjelder: Om nemndas kompetanse. Om å fremme flere saker for samme

Detaljer

Har du gjeldsproblemer? en veileder for deg som kan ha behov for gjeldsordning

Har du gjeldsproblemer? en veileder for deg som kan ha behov for gjeldsordning Har du gjeldsproblemer? en veileder for deg som kan ha behov for gjeldsordning Gjeldsordningsloven gir deg som har alvorlige gjeldsproblemer mulighet til å få kontroll over din økonomi. Dersom du er varig

Detaljer

Begreper innen økonomisk saksbehandling

Begreper innen økonomisk saksbehandling Begreper innen økonomisk saksbehandling Innen den økonomiske verden er det i bruk en del begreper som vi til daglig ikke bruker så ofte. Derfor kan det være nyttig å ta med en gjennomgang av disse. Dette

Detaljer

NAV GULEN. Når har du rett til å få økonomisk sosialhjelp?

NAV GULEN. Når har du rett til å få økonomisk sosialhjelp? NAV GULEN Når har du rett til å få økonomisk sosialhjelp? Bestemmelsens primære mål er å sikre alle som oppholder seg i Norge forsvarlig livsopphold. Du har krav på økonomisk sosialhjelp når du ikke har

Detaljer

I vedlegget fiimer du en oversikt over de kravene som vi vil dekke med skattepengene dine.

I vedlegget fiimer du en oversikt over de kravene som vi vil dekke med skattepengene dine. 2949 sstatens innkrevingssentral RUNE LEANDER HANSEN tx VIKEVEGEN 1808 5568 VIKEBYGD Dato: Vår referanse: 27. mai 2015 2737632 Klagefrist: 1 maned Erklæring - vi motregner skattepengene du har til gode

Detaljer

Varsel om rettslig pågang ble sendt, da innklagede ikke hadde mottatt noen innbetaling. Salæret var uendret. Varselet var sendt til adressen: YY.

Varsel om rettslig pågang ble sendt, da innklagede ikke hadde mottatt noen innbetaling. Salæret var uendret. Varselet var sendt til adressen: YY. Sandefjord, 18. september 2015. Vedtak i sak 143-2015 Klager: NN Innklaget: Inkassotjenester AS, Postboks 254 Lilleaker, 0216 Oslo. Saken gjelder: Om kravet er korrekt varslet. Om klager i tide har fremmet

Detaljer

Oppdragsgivers spesifikasjon av Tjenesteytelsen

Oppdragsgivers spesifikasjon av Tjenesteytelsen Oppdragsgivers spesifikasjon av Tjenesteytelsen 1 Formål med anskaffelsen SI skal inngå en samarbeidsavtale med en leverandør i forbindelse med innkreving av misligholdte studielån for innkreving og erstatningskrav

Detaljer

Økonomisk sosialhjelp

Økonomisk sosialhjelp Økonomisk sosialhjelp Generelt Beskrivelse Lov om sosiale tjenester 5-1 De som ikke kan sørge for sitt livsopphold gjennom arbeid eller ved å gjøre gjeldende økonomiske rettigheter, har krav på økonomisk

Detaljer

F O R L I K S R Å D E T

F O R L I K S R Å D E T F O R L I K S R Å D E T Ofte er det ikke nok å bare ha rett Se muligheter 2 3 ikke begrensninger Det finnes alltid muligheter Hva er forliksrådet? Forliksrådet er det laveste ledd i rettssystemet for sivile

Detaljer

Saksbehandling av innsigelser mot krav, parabolselskap

Saksbehandling av innsigelser mot krav, parabolselskap Saksbehandling av innsigelser mot krav, parabolselskap Utskriftsdato: 17.12.2017 08:24:27 Status: Gjeldende Dato: 13.2.2007 Nummer: 085-2006 Utgiver: Inkassoklagenemnda Dokumenttype: Avgjørelse/vedtak

Detaljer

Ektefelles ansvar for varer kjøpt av den annen ektefelle

Ektefelles ansvar for varer kjøpt av den annen ektefelle Ektefelles ansvar for varer kjøpt av den annen ektefelle Utskriftsdato: 3.1.2018 09:26:40 Status: Gjeldende Dato: 26.1.2007 Nummer: 106-2006 Utgiver: Inkassoklagenemnda Dokumenttype: Avgjørelse/vedtak

Detaljer

Gjeldsrådgivning. - Min tilnærming til tunge økonomiske saker som verge

Gjeldsrådgivning. - Min tilnærming til tunge økonomiske saker som verge Gjeldsrådgivning - Min tilnærming til tunge økonomiske saker som verge Klassifisering økonomiproblemer Forebygging / Betalingsvansker Normalt bare tiltak på skyldnersiden Får ikke endene til å møtes Midlertidig

Detaljer

Jusshjelpa I NORD-NORGE UNIVERSITETET I TROMSØ

Jusshjelpa I NORD-NORGE UNIVERSITETET I TROMSØ Forord Jusshjelpa i Nord-Norge er et gratis studentrettshjelpstiltak hvor det arbeider viderekomne jusstudenter ved Universitetet i Tromsø. Jusshjelpa har en sosial profil. Vi prioriterer derfor saker

Detaljer

Omkostninger av tre krav mellom samme parter

Omkostninger av tre krav mellom samme parter Omkostninger av tre krav mellom samme parter Utskriftsdato: 20.1.2018 08:16:35 Status: Gjeldende Dato: 5.12.2005 Nummer: 134-2005 Utgiver: Inkassoklagenemnda Dokumenttype: Avgjørelse/vedtak Innholdsfortegnelse

Detaljer

Kravet gjelder ubetalte kostnader for kabel-tv til AS XXgaten??. Klager bestrider så vel hovedkravet som kravet på inkassokostnadene.

Kravet gjelder ubetalte kostnader for kabel-tv til AS XXgaten??. Klager bestrider så vel hovedkravet som kravet på inkassokostnadene. Sandefjord, 7. april 2016: Vedtak i sak 237-2015. Klager: NN Innklaget: Hammersborg Inkasso AS, Postboks 6620 St. Olavs plass, 0129 Oslo. Saken gjelder: Om klager i tide har fremmet en innsigelse han burde

Detaljer

INKASSOLOVEN. Lov om inkassovirksomhet og annen inndriving av forfalte pengekrav (inkassoloven). Kapittel I. Område, definisjoner og fravikelighet

INKASSOLOVEN. Lov om inkassovirksomhet og annen inndriving av forfalte pengekrav (inkassoloven). Kapittel I. Område, definisjoner og fravikelighet INKASSOLOVEN 1988 Inkassoloven - inkl. Dato: LOV-1988-05-13-26 Departement: JD (Justisdepartementet) Publisert: ISBN 82-504-1468-3 Ikrafttreden: 1989-10-01 Endret: LOV-1993-06-11-83 fra 1994-01-01 Lov

Detaljer

Klager fremsatte klage for Inkassoklagenemnda. Hun anførte at hun hadde betalt mottatte fakturaer og avviste derfor alle inkassokrav.

Klager fremsatte klage for Inkassoklagenemnda. Hun anførte at hun hadde betalt mottatte fakturaer og avviste derfor alle inkassokrav. Sandefjord, 17. juni 2016: Vedtak i sak 188-2015. Klager: A E L Innklaget: Kredinor, Postboks 782 Sentrum, 0106 Oslo. Saken gjelder: Om klager i tide har fremmet en innsigelse hun burde fått vurdert. 1.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 10. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 10. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 10. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i HR-2011-00945-U, (sak nr. 2011/619), sivil sak, anke over kjennelse: Abderrazek

Detaljer

Pengekravrettens utvikling Ny og sentral rettspraksis. Advokat Kjetil Vangsnes

Pengekravrettens utvikling Ny og sentral rettspraksis. Advokat Kjetil Vangsnes Pengekravrettens utvikling Ny og sentral rettspraksis Advokat Kjetil Vangsnes Gjeldsordning FORDELING AV FELLESUTGIFTER Hun tjente kr. 270 000 i året og søkte gjeldsordning Han tjente kr 501 000 i året.

Detaljer

1 Avtalens omfang Avtalen omfatter alle saker som er til innfordring, herunder til oppfølgning, inkasso, rettslig inkasso og overvåkning.

1 Avtalens omfang Avtalen omfatter alle saker som er til innfordring, herunder til oppfølgning, inkasso, rettslig inkasso og overvåkning. Standardvilkår for INKASSOAVTALE mellom kunde og Kredeni AS - for tjenester levert av Kredeni AS, orgnr 914 153 131, med inkassobevilling i medhold av inkassoloven av 13.mai 1988 nr.2624 annet ledd, jf.

Detaljer

Saken omhandler kredittkortgjeld for perioden april mai 2004 etter særavtale for studenter i utlandet som er medlemmer i ANSA.

Saken omhandler kredittkortgjeld for perioden april mai 2004 etter særavtale for studenter i utlandet som er medlemmer i ANSA. Oslo 28. januar 2005, vedtak sak 179-04 Klager: NN Innklaget: Aktiv Kapital Norge AS, postboks 6426 Etterstad, 0604 Oslo Saken gjelder: Om inkassovarsel er betryggende sendt, om gjelden er forfalt før

Detaljer

Besl. O. nr. 29. (2002-2003) Odelstingsbeslutning nr. 29. Jf. Innst. O. nr. 15 (2002-2003) og Ot.prp. nr. 99 (2001-2002)

Besl. O. nr. 29. (2002-2003) Odelstingsbeslutning nr. 29. Jf. Innst. O. nr. 15 (2002-2003) og Ot.prp. nr. 99 (2001-2002) Besl. O. nr. 29 (2002-2003) Odelstingsbeslutning nr. 29 Jf. Innst. O. nr. 15 (2002-2003) og Ot.prp. nr. 99 (2001-2002) År 2002 den 3. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov

Detaljer

VELKOMMEN TIL KURS. Økonomisk rådgivning. Karianne Hansen og Beate Høegh NAV Sarpsborg. NAV, Side 1

VELKOMMEN TIL KURS. Økonomisk rådgivning. Karianne Hansen og Beate Høegh NAV Sarpsborg. NAV, Side 1 VELKOMMEN TIL KURS Økonomisk rådgivning Karianne Hansen og Beate Høegh NAV Sarpsborg NAV, 08.02.2017 Side 1 Målsetting med økonomisk rådgivning: Hjelpe mennesker med økonomiske utfordringer til å bli i

Detaljer

STATENS INNKREVINGSSENTRAL www.sismo.no Organisasjonsnummer 971 648 198

STATENS INNKREVINGSSENTRAL www.sismo.no Organisasjonsnummer 971 648 198 STATENS INNKREVINGSSENTRAL www.sismo.no Organisasjonsnummer 971 648 198 i K i i i i i M i i i n i i i i 0055680301700001000687 971 RUNE LEANDER HANSEN TINDELAND 5568 VIKEBYGD Dato: Vår ref: 29.10.2013

Detaljer

FORBEREDELSE TIL SKOLEBESØK

FORBEREDELSE TIL SKOLEBESØK FORBEREDELSE TIL SKOLEBESØK Ta Kontroll er et digitalt læringsspill i personlig økonomi for ungdomsskoleelever og elever på videregående skole. Spillet foregår i besøkssenteret på Nordeas hovedkontor.

Detaljer

Retningslinjer for endring av rente- og avdragsvilkår og utenrettslige gjeldsforhandlinger for privatpersoner med betalingsproblemer

Retningslinjer for endring av rente- og avdragsvilkår og utenrettslige gjeldsforhandlinger for privatpersoner med betalingsproblemer HB 5.B.4 21.12.2009 Retningslinjer for endring av rente- og avdragsvilkår og utenrettslige gjeldsforhandlinger for privatpersoner med betalingsproblemer INNHOLDSFORTEGNELSE Hjemmelsforhold Endring av rente-

Detaljer

1 Avtale om innfordringstjenester. 2 Tjenester som inngår. 3 Økonomi. 1.1 Avtale

1 Avtale om innfordringstjenester. 2 Tjenester som inngår. 3 Økonomi. 1.1 Avtale 1 Avtale om innfordringstjenester 1.1 Avtale Vilkår og betingelsene fremgår av denne avtalen som er inngått mellom Lindorff AS, heretter kalt Lindorff og Kunde. 2 Tjenester som inngår 2.1 Denne avtalen

Detaljer

1. Kravet. Saken gjelder innkreving av to ubetalte fakturaer for tannlegebehandling. 2. Saksforholdet.

1. Kravet. Saken gjelder innkreving av to ubetalte fakturaer for tannlegebehandling. 2. Saksforholdet. Sandefjord, 19. mai 2015: Vedtak i sak 244-2014. Klager: NN. Innklaget: Inkassotjenester AS, Postboks 254 Lilleaker, 0216 Oslo. Saken gjelder: Om kravet er korrekt inkassovarslet, om adgangen til å beregne

Detaljer

Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver. Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver.

Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver. Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver. Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver. 1. Innledning Hvis du som arbeidstaker ikke får lønn og feriepenger

Detaljer

Salgsbetingelser for kjøp av varer fra

Salgsbetingelser for kjøp av varer fra Salgsbetingelser for kjøp av varer fra www.radonkompetanse.no Innledning: Dette kjøpet er regulert av den nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Med forbrukerkjøp

Detaljer

Saken gjelder manglende betaling av faktura nr fra XX. Kravet var pålydende kr og forfalt til betaling

Saken gjelder manglende betaling av faktura nr fra XX. Kravet var pålydende kr og forfalt til betaling Sandefjord, 10. mai 2016: Vedtak i sak 20160619. Klager: NN Innklaget: Lindorff AS, 7074 Trondheim. Saken gjelder: Om klager i tide har fremsatt en innsigelsen som hun burde fått vurdert før inkasso ble

Detaljer

Konkursrådet. Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring

Konkursrådet. Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring Konkursrådet Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver Hvis du som arbeidstaker ikke får lønn og feriepenger utbetalt til avtalt tid kan det være nødvendig å begjære arbeidsgiver

Detaljer

1 Avtalens omfang Avtalen omfatter alle saker som er til innfordring, herunder til oppfølgning, inkasso, rettslig inkasso og overvåkning.

1 Avtalens omfang Avtalen omfatter alle saker som er til innfordring, herunder til oppfølgning, inkasso, rettslig inkasso og overvåkning. Standardvilkår for INKASSOAVTALE mellom kunde og Kredeni AS - for tjenester levert av Kredeni AS, orgnr 914 153 131, med inkassobevilling i medhold av inkassoloven av 13.mai 1988 nr.2624 annet ledd, jf.

Detaljer

Inkassobransjen 2013 Nøkkeltall for inkassobransjen 1. halvår 2010-2. halvår 2013

Inkassobransjen 2013 Nøkkeltall for inkassobransjen 1. halvår 2010-2. halvår 2013 1 Inkassobransjen Nøkkeltall for inkassobransjen - 2 Innhold Om statistikken... 3 Kort om inkassobransjen... 4 Omsetning... 4 Antall årsverk... 5 Omsetning per årsverk... 6 Driftsmargin... 7 Nøkkeltall

Detaljer

Purreomkostninger og renter når hovedstol er betalt før betalingsfristen

Purreomkostninger og renter når hovedstol er betalt før betalingsfristen Purreomkostninger og renter når hovedstol er betalt før betalingsfristen Utskriftsdato: 2.1.2018 04:11:16 Status: Gjeldende Dato: 12.6.2006 Nummer: 105-2006 Utgiver: Inkassoklagenemnda Dokumenttype: Avgjørelse/vedtak

Detaljer

Inkassopågang mot mindreårige

Inkassopågang mot mindreårige Inkassopågang mot mindreårige Utskriftsdato: 30.12.2017 01:22:22 Status: Gjeldende Dato: 20.10.2005 Nummer: 140-2005 Utgiver: Inkassoklagenemnda Dokumenttype: Avgjørelse/vedtak Innholdsfortegnelse Inkassopågang

Detaljer

7. AVSKRIVING AV FORDRINGER

7. AVSKRIVING AV FORDRINGER 1 7. AVSKRIVING AV FORDRINGER 7.1. Innledning Ethvert korrekt kommunalt krav, det være seg faktura, termin på utlån eller andre krav skal betales til rett tid. Enkelte ganger oppstår imidlertid situasjoner

Detaljer

1 Avtale om innfordringstjenester. 2 Tjenester som inngår. 1.1 Avtale

1 Avtale om innfordringstjenester. 2 Tjenester som inngår. 1.1 Avtale 1 Avtale om innfordringstjenester 1.1 Avtale Vilkår og betingelsene fremgår av denne avtalen som er inngått mellom Lindorff AS, heretter kalt Lindorff og heretter kalt Kunde. 2 Tjenester som inngår 2.1

Detaljer

1. Kravet. 2. Saksforholdet.

1. Kravet. 2. Saksforholdet. Sandefjord, 14. desember 2014. Vedtak i sak 184-2014. Klager: NN Innklaget: Gothia AS, Postboks 115, 7901 Rørvik. Saken gjelder: Om varsler er avsendt på betryggende måte. Om klager i tide har fremmet

Detaljer

Ut fra fengsel til hva? Kommunens ansvar Økonomi/gjeld Bolig

Ut fra fengsel til hva? Kommunens ansvar Økonomi/gjeld Bolig Ut fra fengsel til hva? Kommunens ansvar Økonomi/gjeld Bolig Hvem er disse personene? 60% av innsatte har et rusproblem Her trengs behandling Motivasjon og støtte Fremtidsplanlegging Kompetanse 50% er

Detaljer

Avtale innfordringstjenester Versjon: 0.1 Domstoladministrasjonen

Avtale innfordringstjenester Versjon: 0.1 Domstoladministrasjonen Avtaleutkast Innholdsfortegnelse Avtaleutkast... 1 1. Avtale om levering av innfordringstjenester... 3 2 Avtalen... 3 2.1 Formål med avtalen... 3 2.2 Kontaktpersoner... 3 2.3 Kravtyper... 3 2.4 Etablering

Detaljer

Avtale Visma AutoCollect mellom Visma Collectors AS (org.nr.984842252)

Avtale Visma AutoCollect mellom Visma Collectors AS (org.nr.984842252) Avtale Visma AutoCollect mellom Visma Collectors AS (org.nr.984842252) og (org.nr. ) Dato Visma Collectors AS Signatur Fordringshaver Visma AutoCollect Følgende forutsetninger gjelder for løsningen: Helautomatisk

Detaljer

1,055 kg 1,5 kg 1,505 kg. Hverdagsmatte. Praktisk regning for voksne Del 6 Personlig økonomi

1,055 kg 1,5 kg 1,505 kg. Hverdagsmatte. Praktisk regning for voksne Del 6 Personlig økonomi 1,055 kg 1,5 kg 1,505 kg Hverdagsmatte Praktisk regning for voksne Del 6 Personlig økonomi Innhold Del 6, Personlig økonomi Budsjett 1 Regninger 5 Inkasso 7 Lønn og skatt 8 Sparing 9 Sarah skal kjøpe leilighet

Detaljer

Innholdsoversikt. kapittel 2 gjenstand for kreditorenes beslagsrett... 32. kapittel 6 tvangsdekning i løsøre ved tilbakelevering...

Innholdsoversikt. kapittel 2 gjenstand for kreditorenes beslagsrett... 32. kapittel 6 tvangsdekning i løsøre ved tilbakelevering... Innholdsoversikt kapittel 1 innledning.......................................... 27 kapittel 2 gjenstand for kreditorenes beslagsrett......... 32 kapittel 3 utenrettslig inkasso...............................

Detaljer

Forliksrådet i Lillehammer Namsmannen i Lillehammer. Berit Bråtesveen, forliksrådsekretær Gry Elisabeth Røhr, seksjonsleder

Forliksrådet i Lillehammer Namsmannen i Lillehammer. Berit Bråtesveen, forliksrådsekretær Gry Elisabeth Røhr, seksjonsleder GUDBRANDSDAL POLICE DISTRIKCT Forliksrådet i Lillehammer Namsmannen i Lillehammer av: Berit Bråtesveen, forliksrådsekretær Gry Elisabeth Røhr, seksjonsleder FOR FYLKESMANNEN I OPPLAND 24.11.15 GUDBRANDSDAL

Detaljer

Inkassobransjen 2015 Nøkkeltall for inkassobransjen

Inkassobransjen 2015 Nøkkeltall for inkassobransjen Inkassobransjen 215 Nøkkeltall for inkassobransjen -215 Innhold Om statistikken... 2 Kort om inkassobransjen... 3 Omsetning... 3 Antall årsverk... 4 Driftsmargin... 5 Nøkkeltall om inkasso... 6 Mottatte

Detaljer

Fra Juss-Buss ved Gjelds- og familiegruppen. vedrørende forslag til endringer i inkassoforskiften. Høring: 31. mars 2009

Fra Juss-Buss ved Gjelds- og familiegruppen. vedrørende forslag til endringer i inkassoforskiften. Høring: 31. mars 2009 U }lls:ui.s.:.!10 U8 KOMMENTARER TIL HØRING Fra Juss-Buss ved Gjelds- og familiegruppen vedrørende forslag til endringer i inkassoforskiften Høring: 31. mars 2009 Innsendt: 31. mars 2009 Om Juss-Buss Juss-Buss

Detaljer

Lønnsgarantiordningen.

Lønnsgarantiordningen. Juridisk avdeling 31.12.12 Lønnsgarantiordningen. Momentliste - framgangsmåte når arbeidstaker må begjære arbeidsgiver konkurs Etter reglene i Statens lønnsgarantiordning må det være åpnet konkurs hos

Detaljer

Husleieloven. Jus for nyansatte Oslo desember Elisabeth Aas Nilsen, advokat i NBBL

Husleieloven. Jus for nyansatte Oslo desember Elisabeth Aas Nilsen, advokat i NBBL Husleieloven Jus for nyansatte Oslo 6.- 7. desember 2016 Elisabeth Aas Nilsen, advokat i NBBL Hva er husleie? Avtale om bruksrett til husrom mot vederlag. Eksempler på forhold faller utenfor: avtale om

Detaljer

Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med inkassooppdrag pay back

Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med inkassooppdrag pay back Rundskriv Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med RUNDSKRIV: 18/2012 DATO: 05.11.2012 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Fremmedinkassoforetak Filialer av utenlandske

Detaljer

FOR 2002-12-03 nr 1352: Forskrift om påleggstrekk.

FOR 2002-12-03 nr 1352: Forskrift om påleggstrekk. Side 1 av 5 FOR 2002-12-03 nr 1352: Forskrift om påleggstrekk. DATO: DEPARTEMENT: FOR-2002-12-03-1352 FIN (Finansdepartementet) AVD/DIR: Skattelovavd. PUBLISERT: 12002 hefte 17 IKRAFTTREDELSE: 2003-01-01

Detaljer

Avtale om inkassosamarbeid mellom Conecto AS (Leverandør) org. Nr: 952 226 010 og #>name<# (Oppdragsgiver) org. Nr: #>orgnr<# 1.

Avtale om inkassosamarbeid mellom Conecto AS (Leverandør) org. Nr: 952 226 010 og #>name<# (Oppdragsgiver) org. Nr: #>orgnr<# 1. Avtale om inkassosamarbeid mellom Conecto AS (Leverandør) org. Nr: 952 226 010 og #>nameorgnr

Detaljer

Klager betalte inn kr på belastningskonto hos fordringshaver den

Klager betalte inn kr på belastningskonto hos fordringshaver den Sandefjord, 7. april 2016: Vedtak i sak 258-2015. Klager: NN v/adv. XX Innklaget: Conecto AS, Postboks 85, 1332 Østerås. Saken gjelder: Om nemdas kompetanse. Om sammenslåing av krav. Om erstatning for

Detaljer

1. Kravene: 2. Saksforholdet:

1. Kravene: 2. Saksforholdet: Sandefjord, 27. april 2016: Vedtak i sak 83-2015. Klager: NN Innklaget: Melin Collectors AS, Postboks 483 Skøyen, 0214 Oslo Saken gjelder: Om klager i tide har fremmet en innsigelse hun burde fått vurdert.

Detaljer

Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med inkassooppdrag pay back

Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med inkassooppdrag pay back Rundskriv Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med RUNDSKRIV: 5/2014 DATO: 23. juni 2014 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Fremmedinkassoforetak Filialer av

Detaljer

Konkursrådet. Innføring i konkurs 1 INNFØRING I KONKURS

Konkursrådet. Innføring i konkurs 1 INNFØRING I KONKURS Konkursrådet Innføring i konkurs Konkursrådet gir her en kort innføring i konkursrett, beregnet på folk som er uten forhåndskunnskaper. 1. Hvordan oppstår en konkurs? 1.1 Innledning 1.2 Skyldneren må være

Detaljer

Standard salgsbetingelser

Standard salgsbetingelser Standard salgsbetingelser Innledning Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig

Detaljer

1 Kravet. 2 Saksforholdet

1 Kravet. 2 Saksforholdet Skien, 2. mai 2007, vedtak sak 101-06 Klager: NN Innklaget: Lindorff AS, Postboks 7015, 5020 Bergen Saken gjelder: Saken gjelder spørsmål om det er i strid med god inkassoskikk a. å gjøre henvendelse til

Detaljer

Byrådssak 299/13. Ny praksis ved manglende betaling for plass i barnehage og SFO ESARK-12-201301217-11

Byrådssak 299/13. Ny praksis ved manglende betaling for plass i barnehage og SFO ESARK-12-201301217-11 Byrådssak 299/13 Ny praksis ved manglende betaling for plass i barnehage og SFO LRS ESARK-12-201301217-11 Hva saken gjelder: Fra 2008 endret Bergen kommune praksisen rundt oppsigelse/tap av barnehageplass

Detaljer

Retningslinjer for startlån fra Husbanken

Retningslinjer for startlån fra Husbanken HB 7.B.13 Januar 2013 Retningslinjer for startlån fra Husbanken 1 Formål Startlån skal tildeles kommuner for videre utlån, og skal bidra til å skaffe og sikre egnede boliger for unge og vanskeligstilte

Detaljer

Standard salgsbetingelser

Standard salgsbetingelser //LAGT TIL ETTER ØNSKE FRA KUNDE! Standard salgsbetingelser Kjøpsbetingelser for forhandlere finner du her Innholdsfortegnelse: 1. Innledning 2. Avtalen 3. Partene 4. Priser 5. Avtaleinngåelsen 6. Ordrebekreftelse

Detaljer

Standard salgsbetingelser

Standard salgsbetingelser Standard salgsbetingelser Innholdsfortegnelse: Innledning 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelsen 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering 8. Risikoen for varen 9. Angrerett 10. Undersøkelsesplikt

Detaljer

EKSEMPEL: SAMTALE MED KREDITOR

EKSEMPEL: SAMTALE MED KREDITOR EKSEMPEL: SAMTALE MED KREDITOR Du er kommet til Innkreving Inkasso, hva kan jeg hjelpe med Ja, hei. Det er Paul Smith som ringer. Jeg prøver å få oversikt over gjelden min og lurer på om jeg kan be om

Detaljer

SAMBOERKONTRAKT. Arbins gate 7 0253 Oslo. Sentralbord 22 84 29 00 Telefaks 22 84 29 01 Internett http://www.jussbuss.no

SAMBOERKONTRAKT. Arbins gate 7 0253 Oslo. Sentralbord 22 84 29 00 Telefaks 22 84 29 01 Internett http://www.jussbuss.no Arbins gate 7 0253 Oslo Jusstudentenes rettsinformasjon Sentralbord 22 84 29 00 Telefaks 22 84 29 01 Internett http://www.jussbuss.no SAMBOERKONTRAKT Oslo, 2013 FORORD Utgangspunktet i dagens rettssystem

Detaljer

Lovvedtak 22. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Beriktiget. Innst. 108 L ( ), jf. Prop. 127 L ( )

Lovvedtak 22. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Beriktiget. Innst. 108 L ( ), jf. Prop. 127 L ( ) Lovvedtak 22 (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 108 L (2012 2013), jf. Prop. 127 L (2011 2012) I Stortingets møte 10. desember 2012 ble det gjort slikt vedtak til lov om Statens

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN

RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN Vedtatt i K-styre 16.12.2014 1 1. Formål Startlån skal bidra til at personer med langvarige boligfinansieringsproblemer kan skaffe seg en egnet bolig og beholde den. Retningslinjene

Detaljer

Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med inkassooppdrag pay back

Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med inkassooppdrag pay back Rundskriv Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med RUNDSKRIV: 13/2011 DATO: 17.03.2011 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Fremmedinkassoforetak Filialer av utenlandske

Detaljer

FORORD. JURK tar forbehold om regelendringer i tiden etter publisering. Vi takker for gode innspill fra øvrige medarbeidere i JURK.

FORORD. JURK tar forbehold om regelendringer i tiden etter publisering. Vi takker for gode innspill fra øvrige medarbeidere i JURK. FORORD Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgivning for kvinner (JURK), som er et uavhengig rettshjelpstiltak drevet av kvinnelige jusstudenter ved Universitetet i Oslo. JURK gir gratis juridisk rådgivning

Detaljer

nou 1992:35 side 1 av 6

nou 1992:35 side 1 av 6 Dokumenttype nou 1992:35 Dokumentdato 1992-11-01 Tittel Effektivisering av betalingsfordring mv Utvalgsnavn Betalingsinnfordringsutvalget Utvalgsleder Mikalsen, Geir Utgiver Finans-og tolldepartementet

Detaljer

Vestvågøy kommune Retningslinjer for tildeling av startlån

Vestvågøy kommune Retningslinjer for tildeling av startlån Vestvågøy kommune Retningslinjer for tildeling av startlån 1. Formål Startlån skal bidra til å skaffe og sikre egnede boliger for unge og vanskeligstilte på boligmarkedet. Lånet skal være et finansieringstilbud

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring på personer i alderen 18 til og med 66 år. En forsikringsavtale kan bare

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 13. mai 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Webster og Arntzen i

NORGES HØYESTERETT. Den 13. mai 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Webster og Arntzen i NORGES HØYESTERETT Den 13. mai 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Webster og Arntzen i HR-2015-01038-U, (sak nr. 2015/783), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

Visma AutoCollect HVORDAN UNNGÅ TAP PÅ FORDRINGER? 8. OKTOBER 2013. Per Øivind Elvebakk, Visma Collectors

Visma AutoCollect HVORDAN UNNGÅ TAP PÅ FORDRINGER? 8. OKTOBER 2013. Per Øivind Elvebakk, Visma Collectors Visma AutoCollect HVORDAN UNNGÅ TAP PÅ FORDRINGER? 8. OKTOBER 2013 Per Øivind Elvebakk, Visma Collectors Agenda Hvordan unngå tap på fordringer? Inkassotrend i Norge Betalingsstatistikk på faktura Hvilke

Detaljer

LEIEBOER? - På vei inn i et leieforhold... - Under leieforholdet... - Når leieforholdet avsluttes...

LEIEBOER? - På vei inn i et leieforhold... - Under leieforholdet... - Når leieforholdet avsluttes... LEIEBOER? - På vei inn i et leieforhold... - Under leieforholdet... - Når leieforholdet avsluttes... På vei inn i et leieforhold... HVOR FINNER JEG BOLIG TIL LEIE? Et godt sted å begynne og lete etter

Detaljer

Orkla Credit AS Organisasjonsnummer: NO 944 211 136 MVA Bank: 4266 15 20641

Orkla Credit AS Organisasjonsnummer: NO 944 211 136 MVA Bank: 4266 15 20641 Vi takker for din interesse, vedlagt finner du våre avtalevilkår. Inkassoavtale Vi er avhengig av å ha avtale for å kunne sende inkassovarsel og/eller starte en inkassosak på vegne av dere. Så fort avtalen

Detaljer

Vilkår / Salgsbetingelser Chaga Company

Vilkår / Salgsbetingelser Chaga Company Vilkår / Salgsbetingelser Chaga Company 1. Avtalen Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom

Detaljer

FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER?

FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER? FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER? Til deg som leser denne brosjyren Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonen Juss-Buss. Den er ment som en lettfattelig innføring i regelverket

Detaljer

Innfordring mot dødsbo og arvinger. Liv Johanne Ro Dommerfullmektig Lofoten tingrett

Innfordring mot dødsbo og arvinger. Liv Johanne Ro Dommerfullmektig Lofoten tingrett Innfordring mot dødsbo og arvinger Liv Johanne Ro Dommerfullmektig Lofoten tingrett Hva skjer med avdødes gjeld? Uskifte Privat skifte Offentlig skifte "Flytende bo" Kreditor har tvangsgrunnlag overfor

Detaljer

Veileder for Tapsdeling og Tapsfond

Veileder for Tapsdeling og Tapsfond 1 Veileder for Tapsdeling og Tapsfond Veileder til punktene 9.3.1 tapsdeling og 9.3.2 tapsfond i retningslinjene for startlån (HB 7.B.13). Kommunen må gjøre seg kjent med retningslinjene. Denne veilederen

Detaljer

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG. Adresse: Rådhusveien 18, 9620 Kvalsund. Telefon: 784 15 555.

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG. Adresse: Rådhusveien 18, 9620 Kvalsund. Telefon: 784 15 555. LEIEKONTRAKT FOR BOLIG 1. PARTENE Utleier: Kvalsund kommune, Driftsavdelingen Adresse: Rådhusveien 18, 9620 Kvalsund. Telefon: 784 15 555. Leietaker: Adresse: Telefon: Type bolig: Leieobjektets adresse:

Detaljer

Søknad om skilsmisse etter to års samlivsbrudd (etter ekteskapsloven 22)

Søknad om skilsmisse etter to års samlivsbrudd (etter ekteskapsloven 22) Søknad om skilsmisse etter to års samlivsbrudd (etter ekteskapsloven 22) Dersom samlivet har vært brutt i minst to år, kan hver av dere kreve skilsmisse ved å fylle ut dette skjemaet. Fylkesmannen har

Detaljer

Restkrav i to forskjellige krav

Restkrav i to forskjellige krav Restkrav i to forskjellige krav Utskriftsdato: 30.12.2017 08:25:10 Status: Gjeldende Dato: 15.5.2006 Nummer: 060-2006 Utgiver: Inkassoklagenemnda Dokumenttype: Avgjørelse/vedtak Innholdsfortegnelse Restkrav

Detaljer

Bergen, 03.06.2010. Viktig informasjon til brukere av BankID / digital signatur

Bergen, 03.06.2010. Viktig informasjon til brukere av BankID / digital signatur Bergen, 03.06.2010 Viktig informasjon til brukere av BankID / digital signatur En del av våre kunder som benytter BankID/digital signatur har støtt på problemer i forbindelse med saker hvor man har vært

Detaljer

Retningslinjer for utbygging Retningslinjer for utbygging av leiligheter i Kolåsbakken borettslag vedtatt på generalforsamling 07.05.

Retningslinjer for utbygging Retningslinjer for utbygging av leiligheter i Kolåsbakken borettslag vedtatt på generalforsamling 07.05. Retningslinjer for utbygging Retningslinjer for utbygging av leiligheter i Kolåsbakken borettslag vedtatt på generalforsamling 07.05.03 UTBYGGING AV LEILIGHETER I KOLÅSBAKKEN BORETTSLAG VEDTATT PÅ GENERALFORSAMLING

Detaljer

Høringsuttalelse om endringer i gjeldsordningsloven mv.

Høringsuttalelse om endringer i gjeldsordningsloven mv. Arbeids- og velferdsdirektoratet Ved: Juridisk seksjon Postboks 5, St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref: Vår ref: Vår dato: 22.02.2012 Høringsuttalelse om endringer i gjeldsordningsloven mv. Viser til Barne-,

Detaljer

Kjøpekontrakt for boligtomt

Kjøpekontrakt for boligtomt Kontraktsutkast 06.04.2016 Kjøpekontrakt for boligtomt Selger: Rindal kommune, Rindalsvegen 17, 6657 Rindal Org.nr.: 940138051 Telefon: 71664700 Kjøper: Navn: Adresse: Postnr./poststed: Fødselsnr. (11

Detaljer

KONGSBERG TINGRETT KJENNELSE i Kongsberg tingrett, mot. Kirsten Leikny Femundsenden

KONGSBERG TINGRETT KJENNELSE i Kongsberg tingrett, mot. Kirsten Leikny Femundsenden KONGSBERG TINGRETT KJENNELSE Avsagt: Sak nr.: Dommer: Saken gjelder: 11.11.2014 i Kongsberg tingrett, 12-138194TVA-KONG Benita Tjørn Tvangssalg fast eiendom Ørland Sparebank Inkassotjenester AS mot Kirsten

Detaljer

Vedlegg A. Kravspesifikasjon. Vedlegg A. Kravspesifikasjon. Side 1 av 6

Vedlegg A. Kravspesifikasjon. Vedlegg A. Kravspesifikasjon. Side 1 av 6 Vedlegg A Kravspesifikasjon Side 1 av 6 1 Domstoladministrasjonens virksomhetsområde Domstoladministrasjonen (DA) har ansvaret for den sentrale administrasjonen av Norges alminnelige domstoler og jordskiftedomstolene,

Detaljer

STATENS IN NK REVING SSENTRAL

STATENS IN NK REVING SSENTRAL 7 STATENS IN NK REVING SSENTRAL www.sism.n Organisasjnsnummer 971 648 198 5568020199010394 RUNE LEANDER HANSEN VIKEVEGEN 1808 5568 VIKEBYGD Dat 03.11.2014 Vår referanse: 06125537993 AVHOLDT UTLEGGSFORRETNING

Detaljer

FORSLAG TIL KONTRAKTSBESTEMMELSER. Nytt orgel Melhus kirke

FORSLAG TIL KONTRAKTSBESTEMMELSER. Nytt orgel Melhus kirke FORSLAG TIL KONTRAKTSBESTEMMELSER Nytt orgel Melhus kirke Vedlegg 2 til konkurransegrunnlaget Tilbudsfrist: 14. april 2014 kl. 1200 INNHOLD 1 FORMÅL... 3 2 KONTRAKTSDOKUMENTENE... 3 2.1 Følgende dokumenter

Detaljer

Juss-Buss avtale for samboere. Veiledning:

Juss-Buss avtale for samboere. Veiledning: Juss-Buss avtale for samboere Veiledning: Innledning Vi anbefaler alle som har tenkt å benytte seg av denne samboeravtalen å lese nøye gjennom denne veiledningen før man begynner å fylle ut de enkelte

Detaljer