Tilbudsgrunnlag FROLAND KOMMUNE. Verkstedbygg Utvidelse og ombygging. Totalentreprise Dok. Id.: PG Ver. 0

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilbudsgrunnlag FROLAND KOMMUNE. Verkstedbygg Utvidelse og ombygging. Totalentreprise Dok. Id.: PG-01 12.09.2012 Ver. 0"

Transkript

1 FROLAND KOMMUNE Verkstedbygg Utvidelse og ombygging Tilbudsgrunnlag Totalentreprise Dok. Id.: PG Ver. 0

2 Tilbudsgrunnlag Side: 2 av 39 Innholdsfortegnelse 1. TILBUDSSKJEMA Tilbudssum Opsjoner Lønns- og prisendringer Fastpristilbud Indeksregulering Regningsarbeider / tiltransport Fremdrift Underentreprenører Ansvarlige ledere Sikkerhetsstillelse Avbestilling / forkasting av tilbudene Forbehold Straffbare forhold Bruk av utenlandsk arbeidskraft Opplysninger om tilbyder / signatur ORIENTERING Generelt om prosjektet Bygning VVS-anlegg El-anlegg Ansvar og myndighet Fremdrift TILBUDSREGLER Generelle regler Spesielle regler Tilbudsbefaring Innlevering og tilbudsåpning Forhandlinger Avtaleinngåelse Vedståelsesfrist Underentreprenører Forbehold Kvalifikasjonskrav Valg av tilbud KONTRAKTSBESTEMMELSER Pkt. 5 Varsler og krav Pkt. 18 Forhold på byggeplassen Pkt Mangel Pkt "Reklamasjon ved overtakelse" ANDRE BESTEMMELSER... 17

3 Tilbudsgrunnlag Side: 3 av Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) Ansvar SHA-plan og informasjon på byggeplassen Forebyggende tiltak Forhåndsmelding Kvalitetssikring Korrespondanse Prosedyre ved endringer Fakturaer Sikkerhetsstillelse fra underentreprenører... Feil! Bokmerke er ikke definert. 5.7 Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU) Merking i h.h.t. TFM merkesystem (Statsbygg) for alle anleggsdeler FDVU-dokumentasjon: Opplæring Ferdigattest / samsvarserklæringer FUNKSJONSKRAV OG TEKNISKE KRAV Felleskostnader, Rigg og drift Bygning Bygningstekniske arbeider (RIB) Bygningsmessig beskrivelse (ARK) VVS-installasjoner Kravspesifikasjon for sanitæranlegg Kravspesifikasjon for varmeanlegg (opsjonspost) Kravspesifikasjon for ventilasjonsanlegg Elektrotekniske anlegg... 33

4 Tilbudsgrunnlag Side: 4 av 39 Vedlegg 1. Adresseliste, datert Brann-notat: Multiconsult AS Notat RIBR 01, datert , med branntegninger, Plan 1.etg. og Plan hems, datert Bilder eksisterende bygg Tegninger, tegningslister og tabeller 4. Arkitekt - Tegningsliste, Arkitekt - Tegning A001, Arkitekt - Tegning A111, Arkitekt - Tegning A210, Arkitekt - Tegning A110, Arkitekt - Dør- og vindusskjema, Romskjema ventilasjon, Sørlandets VVS Kontor AS, Utstyrstabell, Sørlandets VVS kontor AS (se post om sanitæranlegg, 6.3.2)

5 Tilbudsgrunnlag Side: 5 av TILBUDSSKJEMA 1.1 Tilbudssum Kode Bygningsdel 6.1 Felleskostnader, Rigg og drift Kr Bygningstekniske arbeider (RIB) Kr Bygningsmesssige beskrivelse (ARK) Kr 6.3 VVS-installasjoner Kr 6.4 Elktrotekniske anlegg Kr 6.5 Andre installasjoner Kr Regningsarbeider - timepriser Kr SAMLET KOSTNAD EKS. MVA MVA SAMLET KOSTNAD INKL. MVA Kr Kr Kr Kode Opsjoner Alle tall er eks. mva. Opsjoner arkitekt og utomhusanlegg Bygg (rom) for avfallshåndtering Kr Opparbeidelse og asfaltering av uteområder Kr Gjerde med porter Kr Taktekking - eksisterendebygning Kr Opsjoner VVS-anlegg

6 Tilbudsgrunnlag Side: 6 av Sanitæranlegg, oljetank 3000l, komplett med ringer / rør(ekstra beredsskapstank) Varmeanlegg komplett, inkl. fjernvarmenett Ventilasjonsaggregat, inkl. automatikk for SD-anlegg, inkl. nødvemdige tilpassinger / kanalbatt. Ventilasjonsanlegg Kr Kr Kr Kr Opsjoner El-anlegg Vannvarme tilkopling av varmeveksler (se ellers beskrivelse fra RIV) Kr Lys i areal for avfallshåndtering Kr Tilførsel til utvendig port ved innkjøringen il området. Skal ha automatikk for telefonstyring. Skal være slik at godkjente telefonnummer for bruk u systemet kan innprogrammeres. Kr 1.2 Opsjoner Opsjoner er beskrevet under hvert hovedavsnitt. Pris på opsjonene skal føres opp i tilbudsskjema, under opsjoner. Ved evaluering vil samlet tilbudssum, inkl. valgte opsjoner, bli lagt til grunn. Valg av alternativ vil altså bli foretatt før kontrahering. 1.3 Lønns- og prisendringer Undertegnede forlanger kompensasjon for endringer i lønninger, priser og sosiale utgifter etter følgende alternativ (stryk det som ikke passer) Fastpristilbud Undertegnede påtar seg risikoen for eventuelt tillegg / fradrag til tilbudssummen på grunn av endringer i priser, lønninger og sosiale utgifter fra tilbudsdato til avtalt ferdigstillelse for en fast sum. Fast sum ekskl. merverdiavgift kr Indeksregulering Undertegnede forutsetter at kontraktssummen reguleres ved bruk av Statistisk Sentralbyrås byggekostnadsindeks... pr. dato: Regningsarbeider / tiltransport Lønn

7 Tilbudsgrunnlag Side: 7 av 39 Regningsarbeid. Timepris inkl. alle påslag eks. MVA. Kategori Timepris Antall timer Pris Ingeniør / saksbehandler 20 Fagarbeider tømrer/snekker 100 Fagarbeider maling/belegg 20 Fagarbeider elektriker 30 Fagarbeider rørlegger 30 Fagarbeider blikkenslager 20 Hjelpearbeider / lærling generelt 20 Sum alle kategorier. Føres til sammendrag Materialer For bruk av materialer ved regningsarbeid aksepterer undertegnede å få utbetalt netto selvkost multiplisert med faktoren K m =... Tiltransport For tiltransport av andre entreprenører beregner undertegnede en påslagsfaktor K t = Fremdrift Undertegnede kan tilby bygget ferdig til innflytting dato:. 1.6 Underentreprenører Undertegnede forutsetter å bruke følgende underentreprenører for gjennomføringen av prosjektet: Fag Firma

8 Tilbudsgrunnlag Side: 8 av Ansvarlige ledere Undertegnede forutsetter å bruke følgende personer for gjennomføringen av prosjektet: Funksjon Navn Yrke Praksis(år) Prosjektansvarlig Byggeplassansvarlig Fagansvarlig bygg Fagansvarlig VVS Fagansvarlig elektro 1.8 Sikkerhetsstillelse Sikkerhet for oppfyllelse av undertegnedes kontraktsforpliktelser i utførelsestiden og i reklamasjonsperioden vil bli stillet gjennom garanti. 1.9 Avbestilling / forkasting av tilbudene Oppdragsgiver tar forbehold om å forkaste tilbudene, dersom tilbudssummene ligger over de bevilgede midler, uten at dette medfører kostnader for byggherren Forbehold Undertegnede har ingen forbehold / forbehold som er beskrevet i tilbudsbrev 1.11 Straffbare forhold Undertegnede erklærer å ikke være strafferettslig domfelt i arbeidsforhold Bruk av utenlandsk arbeidskraft Undertegnede erklærer at offentlige lover og forskrifter, herunder almenngjøringsforskriftene vedr. lønns- og arbeidsvilkår vil bli fulgt i forbindelse med bruk av utenlandsk arbeidskraft. Se forøvrig kontraktsbestemmelser Opplysninger om tilbyder / signatur Firma:... Adresse:... Foretaksnummer:...

9 Tilbudsgrunnlag Side: 9 av 39 Telefon / Telefax / mobiltlf:.../.../... E-post:... Sted:...Dato:... Sign.: Vedleggsoversikt Vedlegg type Vedlegg nr. Kvalifikasjonskrav (utvelgelseskriterier): A1 Firmaattest.... A2 Skatteattester... A3 Årsregnskaper... A4 HMS-erklæring og beskrivelse av IK-system... A7 Sentral godkjenning... B1 Oversikt over teknisk personell... B2 Referanselister... B3 Beskrivelse av kvalitetsstyring... B4 Dokumentasjon på deltakelse i lærlingeprogram...

10 Tilbudsgrunnlag Side: 10 av ORIENTERING 2.1 Generelt om prosjektet Ved Mjølhusmoen i Froland kommune, ca. 1,5 km nordvest for Froland sentrum og ved siden av nye Froland Misjonskirke, ligger den kommunale verkstedhallen for drift og vedlikehold i Froland kommune. Dette prosjektet omfatter tilbygg på tre av byggets sider, en delvis renovering/ombygging av eksisterende bygg, mindre utomhus arbeider, samt at det skal settes opp gjerde rundt hele anleggsområdet. Byggets nordvestlige del skal være kontorlokaler, garderober og kantine. Verkstedhallen, lager og avfallshåndteringen skal ligge i byggets sydøstlige del. Bygget skal være i èn etasje, med hems over kontorlokalene, rom , og med en liten hems over rom 115, 117 og 118. Både ut- og innvendig grunnplan skal anlegget skal være tilgjengelig for alle, i henhold til TEK Dette forutsetter at alt som forskriftene krever med hensyn til universell utforming er inkludert i tilbudet. Froland kommune har ved en egen plan-/brukergruppe deltatt i utarbeidelsen av vedlagt prosjektmateriale. Det er viktig at verkstedhallen gis en solid og motstandsdyktig utforming, da hardhendt bruk må påregnes. Især nederste del av utvendige vegger må være robuste og tåle snøbrøyting Bygning Eksisterende bygg er på 19,0x12,5 m. BYA er på 237,5 m 2, med et totalt BRA på ca. 282 m 2. Bærende konstruksjon er stålsøyler og gitterdragere. Taket har 5 graders fall, selvbærende takplater, 150 mm isolasjon og to lag papptekking. Yttervegger består av pussede lecablokker i nederste del, mens øverste del er isolerte stålvegger med plater på begge sider, se vedlagte bilder. Kontorlokaler osv. er innvendig påforet med 100 mm innvendig isolasjon, mens verkstedhallens vegger er pusset leca. Utvidelse av hallen til 45,95x15,95 m. BYA økes med 427,9 m 2 og BRA økes med 488,0 m 2. Tilbygg oppføres med bærende konstruksjon i stål, som eksisterende, og med samme takvinkel. Taket tekkes med papp. Vinduer, dører og porter skal ha samme utførelse som eksisterende VVS-anlegg Se kap. 6.3, VVS-installasjon El-anlegg Se kap. 6.4, Elektrotekniske anlegg

11 Tilbudsgrunnlag Side: 11 av Ansvar og myndighet Ansvarlig søker Totalentreprenøren skal være ansvarlig søker i byggetiden (fra og med søknad om igangsettingstillatelse). Totalentreprenørens rådgivere Totalentreprenøren står fritt til å velge rådgivere. Byggherreforskriften Totalentreprenøren ivaretar funksjonen til byggherrens representant, herunder koordinator under utførelsen (KU) og koordinator for utarbeidelse av tilbudsmaterialet (KP) i henhold til egen avtale som inngås. Totalentreprenør utarbeider SHA-plan og risikoanalyse. 2.2 Fremdrift Utsendelse av tilbudsmateriale: Tilbudsfrist: Onsdag kl. 12:00 Kontrahering antatt: Ferdigstillelse: Kontaktpersoner Byggeleder: Steinar Hesthag, Froland kommune, tlf , epost: Arkitekt: Jan Skjølsvik, Arkitekt-Service AS, tilf , Epost: Prosjektleder for byggherren: Sigurd A Jensen, tlf , Epost:

12 Tilbudsgrunnlag Side: 12 av TILBUDSREGLER 3.1 Generelle regler For denne tilbudskonkurransen gjelder i nevnte rekkefølge: Lov om offentlige anskaffelser med siste endringer fra Forskrift om offentlige anskaffelser med siste endringer Kunngjøringen Øvrig tilbudsgrunnlag 3.2 Spesielle regler Tilbudsbefaring Tilbudsbefaring vil finne sted fredag kl Oppmøte ved Verkstedbygget, Mjølhusmoen i Froland kommune, ca. 1,5 km nordvest for Froland sentrum og ved siden av nye Froland Misjonskirke Innlevering og tilbudsåpning Tilbudet skal utarbeides og sendes / leveres i lukket konvolutt/pakke merket Froland Kommune Verkstedbygg Utvidelse og ombygging - tilbud totalentreprise til følgende adresse: Kommunehuset, Froland Kommune, Osedalen, 4820 Froland Tilbudet må være fremme på mottaksstedet senest: onsdag kl. 12:00 Tilbudet kan også sendes i posten, men må være på mottaksstedet innen innleveringsfristen. Tilbud som er innlevert / mottatt etter fristens utløp vil bli avvist. Det vil ikke finne sted offentlig åpning av de innkomne tilbud. Tilbudet skal også leveres elektronisk i ett samlet dokument Forhandlinger Konkurransen gjennomføres som konkurranse med forhandlinger etter FOA Avtaleinngåelse Det vises til pkt. 1.9 i tilbudsgrunnlaget Vedståelsesfrist Tilbudet er bindende i 3 mnd. fra tilbudsåpning Underentreprenører Tilbyderne skal i tilbudsskjemaet oppgi navnene på de underentreprenører han akter å benytte. Endringer etter inngitt tilbud skal godkjennes av byggherren. Dersom underentreprenører ikke er oppgitt i tilbudet, forbeholder byggherren seg retten til å godkjenne de underentreprenører entreprenøren vil benytte.

13 Tilbudsgrunnlag Side: 13 av Forbehold Forbehold må være spesifisert og inntatt i tilbudsbrevet for å være gyldige. Bemerkninger til den ytelsesbeskrivelsen kan likevel anføres på det aktuelle sted, men skal i så fall også opplistes i tilbudsbrevet med henvisning til sidetall og postnummer. I motsatt fall er det ikke gyldig som forbehold. Eventuelle forbehold i tilbudet må være presise og entydige slik at byggherren kan kostnadsberegne disse i tilbudsvurderingen uten kontakt med tilbyderen. Forbehold mot tilbudsgrunnlaget vil kunne føre til at det blir gitt tillegg i tilbudssummen i byggherrens tilbudsvurdering. Forbehold som ikke lar seg kostnadsberegne med et normalt faglig skjønn vil føre til at tilbudet blir avvist Kvalifikasjonskrav Byggherren stiller krav til tilbyderne. Kravene skal sikre at leverandøren er egnet. Kravene er tilpasset Lov om offentlige anskaffelser med forskrift: A. Organisatorisk og juridisk stilling Oppdragsgivers kvalifikasjonskrav A1 Det kreves at tilbyder er et lovlig etablert foretak. A2 Tilbyder og eventuelle underleverandører skal ikke ha restanser på skatter og avgifter som tilbyder ikke har fått fastsatt en nedbetalingsavtale for med skatteog avgiftsmyndighetene. A3. Det kreves at tilbyder har god soliditet med siste årsomsetning på minst 2 ganger tilbudets verdi. I tillegg må tilbyder ikke være insolvent eller ha negativ arbeidskapital, dvs. at omløpsmidler må være større enn kortsiktig gjeld i siste balanse. A4. Tilbyder og eventuelle underleverandører skal ha et system for ivaretakelse av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i henhold til internkontrollforskriften. A5. Det kreves at tilbyder ikke er strafferettslig domfelt i arbeidsforhold A6. Det kreves at tilbyder vil rette seg etter de lover og regler som Dokumentasjon som kreves som bevis for at de stilte krav er oppfylt. Attest for registrering i det faglige register som bestemt ved lovgivningen i det land hvor leverandøren er etablert, for eksempel Foretaksregisteret i Brønnøysund, samt evt. fastsatt klassifikasjon for registeret der dette finnes. Skatteattest for skatt og skatteattest for merverdiavgift. Levering av foretakets årsregnskap siste 3 regnskapsår. HMS -egenerklæring i samsvar med FOA. 3-4 samt beskrivelse og innholdsfortegnelse for internkontrollsystemet Erklæring i tilbudsskjema Erklæring i tilbudsskjema

14 Tilbudsgrunnlag Side: 14 av 39 gjelder for bruk av utenlandsk arbeidskraft. A7. Det kreves at tilbyder har de nødvendige godkjenninger i hht. plan- og bygningsloven. Dokumentasjon på sentral godkjenning etter PBL, hvis slik forefinnes B. Kompetanse og kapasitet Oppdragsgivers kvalifikasjonskrav B1. Det kreves at tilbyder har tilstrekkelig kapasitet til å gjennomføre oppdraget. B2. Det kreves at tilbyder har gjennomført tilsvarende oppdrag tidligere B3. Det kreves at tilbyder har et tilfredsstillende system for kvalitetssikring av utførelsen B4. Det kreves at tilbyder deltar i byggebransjens lærlingeprogram. Dokumentasjon som kreves som bevis for at de stilte krav er oppfylt. Oversikt over teknisk personell eller tekniske avdelinger som leverandøren disponerer over, enten de tilhører foretaket selv eller ikke, samt over de som har ansvar for kvalitetskontrollen. Oversikt over tidligere utførte oppdrag av samme kategori og vanskelighetsgrad Beskrivelse av leverandørens kvalitetsstyring. Dokumentasjon av eget lærlingeprogram eller deltakelse i felles program. Alle fag oppgis Valg av tilbud Byggherren vil gå i forhandlinger med de 3-5 økonomisk mest gunstige tilbyderne, basert på nedenstående kriterier og vil til slutt tildele kontrakten til det økonomisk mest gunstige tilbudet, etter gjennomførte forhandlinger Totalpris Kontrollregnet og ferdig forhandlet tilbud inkl. tillegg for eventuelle forbehold og vurdering av prisstigning. Pris for endelig vurdering vil være etter valg av opsjoner. 4. KONTRAKTSBESTEMMELSER Som kontraktsbestemmelser gjelder NS 8407:2011 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser, med følgende endringer og suppleringer: 4.1 Pkt. 5 Varsler og krav Tillegg til 1. ledd: Alle varsler skal fremsettes på eget varselskjema. 2 ledd utgår og erstattes av: Varsler og krav som er fremsatt muntlig, også i møter, regnes ikke som varsel uten oppfølging med eget skriftlig varsel på varselskjema.

15 Tilbudsgrunnlag Side: 15 av Pkt. 18 Forhold på byggeplassen Pkt Lover, forskrifter og offentlige vedtak Nytt ledd Entreprenøren har ansvaret for at hans prosjektering, og hans kontraktsmedhjelperes prosjektering er belagt med nødvendige offentlige ansvarsretter etter plan- og bygningsloven for prosjektering og kontroll av prosjektering. Entreprenøren er ansvarlig for at nødvendig dokumentasjon for sine relevante offentligrettslige ansvarsområder, fremlegges tidsnok til at byggherren kan fremskaffe nødvendige tillatelser til planlagt oppstartstidspunkt for de omsøkte arbeider. Entreprenøren skal før slik dokumentasjon utarbeides, kontakte ansvarlig søker, for avklaring av ansvar og grensesnitt mot andre prosjekterende. Arbeidet som skal utføres under denne kontrakten er gjenstand for en allmenngjort tariffavtale etter allmenngjøringsloven. Det innebærer at samtlige arbeidstakere hos entreprenøren minst skal ha de lønns- og arbeidsvilkår som følger av forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for byggeplasser i Norge. Entreprenøren skal sørge for at ansatte i egen organisasjon og ansatte hos kontraktsmedhjelpere ikke har dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det som følger av tariffavtale (se bl.a. allmenngjøringsforskriftene av nr 1121 og 1122), regulativ eller det som er normalt på det stedet der arbeidet blir utført og for vedkommende yrke. Dette gjelder bare for ansatte som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten. Lederen av virksomheten er ansvarlig for at denne kontraktsbestemmelsen blir etterlevd. Alle avtaler entreprenøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser. Dersom entreprenøren ikke etterlever klausulen, har byggherren rett til å holde tilbake deler av kontraktssummen til det er dokumentert at forholdet er i orden. Byggherren kan holde tilbake et beløp tilsvarende ca. to ganger besparelsen for arbeidsgiveren. Entreprenøren skal på oppfordring legge frem dokumentasjon for lønns- og arbeidsvilkårene som blir benyttet. Entreprenøren skal også fremlegge dokumentasjon på lønns- og arbeidsvilkårene hos underentreprenørene Det vises til Forskrift om informasjons- og påseplikt og innsynsrett (FOR ) 4.3 Pkt Mangel Nytt 3. og 4.ledd: Ethvert brudd på en offentlig lov eller forskrift, eller prosjektets SHA-plan, er å anse som en mangel etter dette pkt., og gir byggherren rett til å kreve retting eller utbedring fra entreprenørenes side, evt. holde tilbake betaling eller nekte overtakelse i h.h.t pkt Byggherren kan også i slike tilfeller kreve øyeblikkelig stans i arbeidene, med de konsekvenser det kan få for fremdriften og krav fra andre entreprenører og brukere/leietakere. 4.4 Pkt "Reklamasjon ved overtakelse" Nytt 3. ledd: Når frist for utbedring av reklamasjonsarbeider er satt, gjøres dagmulkt på 5 av reklamasjonsarbeidets verdi gjeldende pr. dag ved oversitting av frist. Entreprenøren må i tillegg dekke de ekstrakostnadene byggherren påføres ved ekstra administrasjon

16 Tilbudsgrunnlag Side: 16 av 39 og etterkontroll av reklamasjonsarbeidet, f.eks. til prosjektadministrasjon, teknisk kontroll og rådgivende ingeniører.

17 Tilbudsgrunnlag Side: 17 av ANDRE BESTEMMELSER 5.1 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) Ansvar Entreprenøren har ansvar som hovedbedrift i h.h.t. arbeidsmiljøloven 2-2. Totalentreprenøren ivaretar funksjonene som koordinator for prosjekterings- og utførelsesfasen, og utarbeider SHA på vegne av byggherren (skal godkjennes av byggherren). Det lages en egen avtale om oppgavefordelingen SHA-plan og informasjon på byggeplassen Entreprenøren har ansvar for at alle som skal arbeide på byggeplassen, i kortere eller lenger tid, er gjort kjent med SHA-plan (jfr. byggherreforskriften BHF 7) samt den SHA-informasjonen han selv har utarbeidet, herunder nødvendige oversettelser for utenlandske arbeidstakere. Entreprenøren har ansvar for å følge forskrift om id-kort og føre oversiktslister i h.h.t. BHF Forebyggende tiltak Entreprenøren skal treffe nødvendige tiltak for å sikre at ikke uvedkommende får atkomst til byggeplassen. Entreprenøren må ta spesielt hensyn til kontroll av adkomst til byggeplass, sikkerhet ved transport til og fra byggeplassen og utslipp av støv og støy. Entreprenøren har ansvar for å holde god orden og fullt forsvarlige hygieniske forhold på byggeplassen. Dette gjøres bl.a. med gjennomføring av rent-tørt-byggprosedyrer. Entreprenøren har ansvar for å etablere sikker adkomst til arbeidsplassene og sikre ferdselsveier inne på byggeplassen. Entreprenøren har ansvar for avmerking og tilrettelegging av områder for lagring og oppbevaring av forskjellige materialer, særlig farlige materialer og stoffer. Plass til materiallager er avmerket på riggplan. Entreprenøren er ansvarlig for vedlikehold, kontroll før igangsettelse og kontroll av anlegg og utstyr, for å kunne rette opp feil som kan påvirke arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Entreprenøren er ansvarlig for lagring, håndtering og fjerning av avfall og farlige materialer. Entreprenøren har ansvar for all avfallshåndtering og det skal lages avfallsplan før igangsetting. Det er krav til kildesortering av avfall. Entreprenøren er ansvarlig for at arbeidet gjennomføres med forsvarlige arbeidstidsordninger, tilfredsstillende personalrom og forsvarlig innkvartering Forhåndsmelding Entreprenøren skal sende forhåndsmelding til arbeidstilsynet i h.h.t. BHF Kvalitetssikring Entreprenørenes kvalitetssikring skal være planlagt ved et dokumentert kvalitetssystem.

18 Tilbudsgrunnlag Side: 18 av 39 Kvalitetssystemet skal være et middel til å sikre at de krav som stilles i kontrakt samt relevante myndighetskrav blir oppfylt og dokumentert. Byggherren har rett til å foreta kvalitetsrevisjoner etter behov. Disse vil bli varslet på forhånd. Entreprenørene har ikke krav på vederlagsjustering eller fristforlengelse for den tiden som medgår til revisjoner. 5.3 Korrespondanse All korrespondanse til partene sendes til vedkommendes forretningsadresse, dersom ikke annet er avtalt. Ett brev bør omhandle en sak. All korrespondanse skal være datert, signert og det skal framgå hvem som har fått kopi, eventuelt med og uten vedlegg. All korrespondanse skal påføres følgende overskrift: Froland kommune Verkstedbygg Utvidelse og ombygging Hva saken handler om 5.4 Prosedyre ved endringer Normal prosedyre for bestilling av et endrings- eller tilleggsarbeid er flg.: Et behov for endring oppstår i prosjektet som følge av ønske fra bruker eller byggherre, eller det er nødvendig for tilpasning av produksjon på byggeplassen. Det kan også komme som et uavhengig forslag fra entreprenør eller rådgiver. Ved endringer initiert av byggherren utarbeides endringsliste, som sammen med aktuelle tegninger, danner grunnlag for pristilbud fra entreprenøren. Standard skjema benyttes. Ved forhold som oppstår på byggeplass, eller ved forslag til endring fra entreprenørens side, utarbeider entreprenøren et varsel i h.h.t. varslingsreglene i NS8407. Entreprenøren gir pristilbud ved å fylle ut og underskrive endringslisten. Listen returneres byggherrens prosjektleder. Alternativt varsler entreprenøren i h.h.t. NS8407 ved pålegg utenom endringsliste. Varslet skal da inneholde et estimat på konsekvenser for omfang og fremdrift, selv om endelige konsekvenser meddeles senere. Arbeidet bestilles av byggherrens prosjektleder. Endringslister fyller følgende funksjon: Beskrivelse av en foreslått/besluttet endring. Prisforespørsel til entreprenør. Pristilbud fra entreprenør. Endringslister merkes med prosjektnummer og -navn, entreprisenummer og -navn samt løpenummer. Det samme gjelder rekvisisjoner og varsler fra entreprenøren. 5.5 Fakturaer Faktura på henholdsvis kontraktsarbeider, tilleggsarbeider og prisregulering sendes separat. Faktura fra entreprenøren vedlagt nødvendige dokumenter sendes til byggherren, eller hans representant (for eksempel byggeleder), for kontroll, attestasjon og anvisning. Faktura som ikke er vedlagt nødvendige underbilag avvises og sendes i retur. Forfallsfrist begynner å løpe når korrekt faktura er mottatt hos byggherren.

19 Tilbudsgrunnlag Side: 19 av Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU) Entreprenørens FDVU-leveranser omfattes av kontrakten på samme måte som øvrige leveranser og ytelser, bl.a. når det gjelder framdrift, overtagelse, sluttoppgjør og reklamasjon. Entreprenørens FDVU-leveranser vil i hovedsak være: Merking i h.h.t. TFM merkesystem (Statsbygg) for alle anleggsdeler. Det skal legges vekt på at merking i anlegget blir utført på en slik måte at det gir entydig og varig informasjon for korrekt betjening og bruk av anlegget. Levetid for benyttet merkeutstyr skal minst tilsvare levetiden for den enkelte anleggsdel/komponent som skal merkes. Merking skal i hovedsak utføres med graverte skilt festet med skruer eller kjede. Klistremerker godtas i hovedsak ikke som varig merking. Alle sentraler og komponenter merkes med skilt. For kabelmerking skal det benyttes spesiell merkeholder som festes til kabelen. Teksting med merkeholderen skal utføres med fortrykte selvklebende merkeremser, eller merkekomponenter som skyves på plass. For ledermerking av små ledningstverrsnitt skal det brukes kabelendehylster med merkehoder og fortrykte merkekomponenter som skyves på plass. For ledermerking av større ledningstverrsnitt kan brukes merkesystem som angitt for kabelmerking. Der hvor tekniske komponenter plasseres over himling skal dette være angitt med gravert skilt på himlingsprofil eller vegg FDVU-dokumentasjon: Tegninger, beskrivelser, mengder og spesifikasjoner av anlegg, bygningsdeler og komponenter, herunder leverandørtegninger, materialspesifikasjoner, reservedelslister, brosjyrer, kataloger, prøve- og måleprotokoller Adresseliste samtlige underentreprenører og leverandører Beskrivelse av entreprisens / leveransens omfang Drifts- og bygningsdelsinformasjon Tilsyn- og vedlikeholdsskjema Oversikt over forbruksmateriell og reservedeler Tilbud på serviceavtaler og reservedeler Oppnevning av FDVU-ansvarlig kontaktperson Opplæring av driftspersonell. FDVU-dokumentasjonen skal bygges opp iht. NS3456 Mønster for dokumentasjon og bruksanvisninger for bygninger og Rådgivende ingeniørers FDV-norm 2000 slik at dokumentasjonen blir enhetlig og oversiktlig for alle fag. All dokumentasjon skal være à jour til som bygget. Dokumentasjonen skal være på norsk med mindre annet avtales. Dokumentasjonen skal overleveres i 2 eksemplarer i hvite ringpermer med plastlommer samt elektronisk med oversiktlig katalogstruktur, både i PDF-format og DWG-format. Opplegg for FDVU-dokumentasjon skal leveres byggherren for godkjenning min. 3 uker. før overtakelse. Prosjektets merkesystem for tekniske anlegg og komponenter skal benyttes på selve anlegget og i FDVU-dokumentasjonen. Prosjektets merkesystem for tegninger skal benyttes for alle entreprenør- / leverandørtegninger. Avstengingsguide skal utarbeides for alle rør og ledninger med gass og væske under trykk.

20 Tilbudsgrunnlag Side: 20 av Opplæring Entreprenøren skal besørge opplæring av byggherrens driftspersonell mot slutten av byggeperioden og som ledd i overtakelsen. Supplerende opplæring skal gjennomføres etter 12 mnd. Entreprenøren skal levere en opplæringsplan for godkjenning hos byggherren min. to uker før overtakelse. 5.8 Ferdigattest / samsvarserklæringer Samsvarserklæringer leveres byggherren i forb. med overtakelse, og evt. delerklæringer for de deler som er nødvendig for å kunne få ferdigattest på bygget før øvrige arbeider er ferdige. Ferdigattest skal foreligge til overtakelse. Søknad om ferdigattest må sendes inn minimum 3 uker før overtakelsesdato. Følgende dokumentasjon må foreligge hos ansvarlig søker før det kan søkes om ferdigattest: Godkjent FDVU-dokumentasjon, inkl. som-bygget-tegninger og innreguleringsprotokoller. Sluttrapport med bilag for avfallshåndtering Samsvarserklæring (egen og eventuelle underentreprenørers)

21 Tilbudsgrunnlag Side: 21 av FUNKSJONSKRAV OG TEKNISKE KRAV 6.1 Felleskostnader, Rigg og drift Generelt: Eksisterende verkstedhall skal være i drift under hele byggetiden. Videre ønsker byggherren at ombygging av eksisterende kontordel gjøres så raskt som mulig, da de ønsker å bruke den så mye som mulig i byggetiden. Felleskostnader: Totalentreprenøren skal ha med all rigg og drift for egne og sine underentreprenørers arbeider ihht. NS3420-A Beskrivelsestekster for bygg og anlegg. Del A: Forsikringer, sikkerhetsstillelse, rigg og drift. Totalentreprenøren skal ta med nødvendig sikring av byggeplass. Riggplassen vil bli nærmere anvist. Dersom Totalentreprenøren velger annen måte å rigge på redegjøres dette for i tilbudsbrevet og gjennomgås i kontraktsforhandlinger. Totalentreprenøren skal utarbeide riggplan. Byggrenhold: Ved bygging skal renhold og tetting mot vær utføres regelmessig i byggetiden. Veiledningen Rent tørt bygg. Forebyggende helsevern i bygninger. Rådgivende ingeniørers forening sept legges til grunn der denne er relevant. Formålet med planmessig byggrenhold og værtetting er å: Forhindre at støv, fukt og forurensinger som skapes i byggeprosessen får helsemessige konsekvenser for aktørene på byggeplassen Legge forholdene til rette for at innemiljøet i bygget etter ferdigstillelse ikke blir belastet med støv og fukt fra byggeprosessen Minske skader på ferdig utførte arbeider i byggeperioden. Viktige tiltak for å oppnå dette er: I størst mulig grad å forhindre at byggestøv utvikles og spres Forhindre at materialer og elementer nedfuktes av regnvann og kondens Å tilrettelegge for at støv og avfall lett kan fjernes Systematisk fjerning av avfall fra og rengjøring i alle arealer Systematisk rengjøring og fjerning av støv og smuss under og etter den enkelte arbeidsoperasjon. At alle maskiner som det er tvingende nødvendig å benytte i bygget skal ha eget avsug montert på maskinen. Det er et overordnet mål at bygget skal være rent og tørt ved ferdigstilling og overtakelse. Renhetskvalitet skal ved ferdigstilling og overtakelse kontrolleres ved stikkprøvekontroll i 8 tilfeldig utvalgte rom. Det legges til grunn normal renholdsklasse hvor ikke mer enn 20 % av målingene skal være over maks-verdiene. I alle rom som måles skal det tas målinger fra samtlige typer overflater. Byggherren vil føre kontroll med at totalentreprenøren utfører byggrenhold i byggetiden, og vil om nødvendig pålegge eller rekvirere ekstra renhold. Kostnadene ved ekstra renhold vil bli belastet totalentreprenøren.

Klæbu Kommune. Klæbu - Omsorgsboliger sentrum Del 0.3 Tilbudsskjema. TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE Rev 1.0 02.10.2014. Tilbud fra: Side 1 av 8

Klæbu Kommune. Klæbu - Omsorgsboliger sentrum Del 0.3 Tilbudsskjema. TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE Rev 1.0 02.10.2014. Tilbud fra: Side 1 av 8 Klæbu - Omsorgsboliger sentrum TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE Rev 1.0 02.10.2014 Tilbud fra: Side 1 av 8 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 2 2. TILBUDSSKJEMA... 3 2.1. HOVEDSAMMENDRAG (NIVÅ

Detaljer

Norheimsund nye barneskule Tilbudssammendrag

Norheimsund nye barneskule Tilbudssammendrag Norheimsund nye barneskule Tilbudssammendrag Prosjekt: Norheimsund nye barneskule Side 00-2 02 POST A Tilbudsskjema del 1 Post A TILBUDSSKJEMA SAMMENDRAG Bok K201 Felles rigg- og drift Kap. 01 Rigg- og

Detaljer

BYGGELEDERBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR BYGGELEDEROPPDRAG. Side 1 av 7

BYGGELEDERBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR BYGGELEDEROPPDRAG. Side 1 av 7 BYGGELEDERBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR BYGGELEDEROPPDRAG Side 1 av 7 1. Innhold 2. Partenes samarbeid og gjensidige plikter (NS 8403 pkt 2)... 3 2.1. Reklame (tillegg til

Detaljer

for en tilbudssum + 25 % MVA Kr. Total tilbudssum (inkl. 25 % mva)

for en tilbudssum + 25 % MVA Kr. Total tilbudssum (inkl. 25 % mva) Vedlegg 1 E3 TILBUDSSKJEMA E3.1 Samlet tilbudssum Tilbudsskjema skal utfylles i sin helhet. Undertegnede tilbyr med dette å utføre de arbeider og leveranser som følge av tilbudsinnbydelsen med tilhørende

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Bolig til 1 bruker Dømmesmoen

KONKURRANSEGRUNNLAG Bolig til 1 bruker Dømmesmoen KONKURRANSEGRUNNLAG Bolig til 1 bruker Dømmesmoen Grimstad kommune Side 2 av 8 Vedlegg nr 2 - Tilbudsskjema 1. Minsteav og kvalifikasjonsav jmf 4.1 og 4.2 Krav Dokumentasjon Vedlegg nr Firmaattest: Foretaket

Detaljer

Langøyåsen Barnehage

Langøyåsen Barnehage Fredrikstad kommune, Teknisk drift, Bygg og Eiendom Postboks 1405 1602 Fredrikstad Langøyåsen Barnehage TILBUDSKONKURRANSE - ANSKAFFELSE AV INTERIØRARKITEKT FREDRIKSTAD KOMMUNE TD, Bygg og Eiendomsavdelingen,

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema - Totalentreprise Sametinget. Tilbygg K201 Totalentreprise DL

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema - Totalentreprise Sametinget. Tilbygg K201 Totalentreprise DL TILBUDSSKJEMA For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og

Detaljer

Funksjons og leveransebeskrivelse

Funksjons og leveransebeskrivelse Målselv kommune Funksjons og leveransebeskrivelse TILBYGG SFO BJØRKENG Steinar Jensen 13.06.2016 Innhold Målselv kommune 1 Funksjons- og ytelsesbeskrivelse tilbygg SFO Bjørkeng... 2 BYGG... 2 Fundament...

Detaljer

Horten kommune Telefon: Kommunalområde teknisk. SFO Lillås ANBUDSINNBYDELSE / ANBUDSSKJEMA

Horten kommune Telefon: Kommunalområde teknisk. SFO Lillås ANBUDSINNBYDELSE / ANBUDSSKJEMA Dato: 18.06.2014 SFO Lillås A ANBUDSINNBYDELSE / ANBUDSSKJEMA A.1 ANBUDSINNBYDELSE Horten kommune ønsker anbud på: Totalentreprise på SFO Lillås. Anbudsgrunnlaget består av: Anbudsinnbydelse med anbudsskjema,

Detaljer

BERGEN KOMMUNALE BYGG

BERGEN KOMMUNALE BYGG BERGEN KOMMUNALE BYGG INDRE ARNA SKOLE REHABILITERING AV SKOLENES FASADER Side 1 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE Kap. Innhold Side 0 Innholdsfortegnelse 2 1 Generelt om prosjektet 21 2 Tilbudsskjema med mer.

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE TILBYGG KARLSØY SYKEHJEM KARLSØY KOMMUNE DEL I - BILAG B0 VEDERLAG

KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE TILBYGG KARLSØY SYKEHJEM KARLSØY KOMMUNE DEL I - BILAG B0 VEDERLAG KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE TILBYGG KARLSØY SYKEHJEM KARLSØY KOMMUNE DEL I - BILAG B0 VEDERLAG 01.05.13 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 PRISSAMMENDRAG... 3 2 REGULERING AV KONTRAKTSUMMEN... 4 2.1 INDEKSREGULERING...

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON FDVU KS 9001

KRAVSPESIFIKASJON FDVU KS 9001 INNHOLD: 1 INNLEDNING/HENSIKT... 2 2 GENERELT... 2 3 DOKUMENTASJON... 2 4 TESTPERIODE... 3 5 OPPLÆRING... 4 6 MAPPESTRUKTUR MED INNHOLD... 4 7 LOVER, FORSKRIFTER OG VEILEDERE... 5 8 ENDRING OG HISTORIKK...

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema Entreprise Basis NS Høgskolen i Harstad,Kantine K203 Generalentreprise DL

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema Entreprise Basis NS Høgskolen i Harstad,Kantine K203 Generalentreprise DL TILBUDSSKJEMA For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og

Detaljer

DEL II: ORIENTERING OM PROSJEKTET

DEL II: ORIENTERING OM PROSJEKTET DRAGVOLL BYGG 5 DEL II: ORIENTERING OM PROSJEKTET Side 1 av 6 Innholdsfortegnelse 1. Opplysninger om byggherre og engasjerte rådgivere... 3 1.1 Byggherre... 3 1.2 Prosjektering... 3 1.3 Koordinator prosjektering

Detaljer

Bok 2 Generelle konkurranseregler og forretningsrutiner

Bok 2 Generelle konkurranseregler og forretningsrutiner Side 1 av 7 Bok 2 Generelle konkurranseregler og forretningsrutiner Side 2 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONKURRANSEREGLER... 3 1.1 GENERELT... 3 1.2 TILBUDET... 3 1.3 FORBEHOLD... 3 1.4 ALTERNATIVE TILBUD...

Detaljer

Tilbudsforespørsel. Bygningsmessige arbeider

Tilbudsforespørsel. Bygningsmessige arbeider 2015 Tilbudsforespørsel. OPPGRADERING AV MEKANISK VERKSTED RJUKAN VIDEREGÅENDE SKOLE Versjon 1.0 Innhold Tilbudsforespørsel 1 Tilbudsinnbydelse... 2 2 Tilbudsbrev... 3 2.1 Timepriser... 3 3 Opplysninger

Detaljer

LEBESBY KOMMUNE BYGGING AV OMSORGSBOLIGER I KJØLLEFJORD 2014-2015. Innbydelse og konkurransegrunnlag for BYGGELEDELSE

LEBESBY KOMMUNE BYGGING AV OMSORGSBOLIGER I KJØLLEFJORD 2014-2015. Innbydelse og konkurransegrunnlag for BYGGELEDELSE LEBESBY KOMMUNE BYGGING AV OMSORGSBOLIGER I KJØLLEFJORD 2014-2015 Innbydelse og konkurransegrunnlag for BYGGELEDELSE ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FORSKRIFT OM OFF. ANSKAFFELSER DEL 1 1. Innbydelse Lebesby kommune,

Detaljer

Son Havn Katodisk beskyttelse. Konkurransegrunnlag Del I - Tilbudsbestemmelser DEL I Tilbudsbestemmelser

Son Havn Katodisk beskyttelse. Konkurransegrunnlag Del I - Tilbudsbestemmelser DEL I Tilbudsbestemmelser DEL I Tilbudsbestemmelser 06.11.2014 Side 1 av 6 DEL I Tilbudsbestemmelser Innholdsfortegnelse 1. GENERELT... 3 1.1 Konkurransegrunnlaget... 3 1.2 Tilbudsbefaring... 3 1.3 Tilleggsopplysninger oppdragsgivers

Detaljer

TILBUDSSKJEMA - TOTALENTREPRISE

TILBUDSSKJEMA - TOTALENTREPRISE TILBUDSSKJEMA - TOTALENTREPRISE Bjugn Kommune Helsesenterveien 17b Gjenoppbygging etter brannskade TOGIN AS Vollalia 7298 Budalen Postadresse Telefon E-post/web Bankgiro Vollalia + 47 90 86 27 64 oip@togin.no

Detaljer

VALMUEVEIEN 9 OMSORGSBOLIGER BOK 1 GENERELT - FUNKSJONSBESKRIVELSE

VALMUEVEIEN 9 OMSORGSBOLIGER BOK 1 GENERELT - FUNKSJONSBESKRIVELSE BOK 1 GENERELT - FUNKSJONSBESKRIVELSE 1 (8) Oppdragsgiver Larvik kommune, Eiendom 2014-06-04 Rev C VALMUEVEIEN 9 OMSORGSBOLIGER BOK 1 GENERELT - FUNKSJONSBESKRIVELSE BOK 1 GENERELT - FUNKSJONSBESKRIVELSE

Detaljer

Hurum Eiendomsselskap KF

Hurum Eiendomsselskap KF Hurum Eiendomsselskap KF UTVIKLING OG UTBYGGING AV NYTT KOMMUNSENTER FOR HURUM KOMMUNE. TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE 1 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1.

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider,

Detaljer

Undertegnede tilbyr å utføre følgende arbeider/leveranser som beskrevet i tilbudsdokumentene med tilhørende tegninger for:

Undertegnede tilbyr å utføre følgende arbeider/leveranser som beskrevet i tilbudsdokumentene med tilhørende tegninger for: Side 1 TILBUDSSKJEMA 1 TILBUDSSAMMENDRAG Bok 1 inneholder tilbudsskjema, krav til opplysninger om tilbyder, teknisk beskrivelse m.v., og skal sees i sammenheng med Bok 0 og tegningene. Undertegnede tilbyr

Detaljer

Konkurransegrunnlag del I

Konkurransegrunnlag del I Konkurransegrunnlag del I Tilbudsforespørsel KT 1309 VA-sanering Åstadveien Sanering VA-ledninger Asker 24.02.2014 Konkurransegrunnlag del I - Tilbudsforespørsel KT 1309 Åstadveien Side 2 av 10 Innholdsfortegnelse

Detaljer

TIENBRÅTEN BARNEHAGE TILBUDSKONKURRANSE- TOTALENTREPRISE SVARDOKUMENT

TIENBRÅTEN BARNEHAGE TILBUDSKONKURRANSE- TOTALENTREPRISE SVARDOKUMENT TIENBRÅTEN BARNEHAGE TILBUDSKONKURRANSE- TOTALENTREPRISE SVARDOKUMENT Denne og etterfølgende sider returneres i utfylt stand til oppdragsgiver. Det påføres initialer på hver side av person som har fullmakt

Detaljer

TILBUDSKJEMA. De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av konkurransegrunnlaget tilbys utført for:

TILBUDSKJEMA. De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av konkurransegrunnlaget tilbys utført for: Prosjekt nr. 1501149 Vedlegg 4 TILBUDSKJEMA PROSJEKTNR: 1501149 PROSJEKTNAVN: Bærum Rådhus Utskifting av vinduer 1. TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av konkurransegrunnlaget

Detaljer

Formular for kontrakt om totalentreprise

Formular for kontrakt om totalentreprise BYGGBLANKETT 8407 A Formular for kontrakt om totalentreprise Blanketten skal brukes ved inngåelse av kontrakt etter NS 8407 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser. 1 Partene Byggherre Navn

Detaljer

Innbydelse til. anbudskonkurranse. for kjøp av. Glassfelter til Dal skole, i Eidsvoll kommune

Innbydelse til. anbudskonkurranse. for kjøp av. Glassfelter til Dal skole, i Eidsvoll kommune Innbydelse til anbudskonkurranse for kjøp av Glassfelter til Dal skole, i Eidsvoll kommune Innholdsfortegnelse: INNBYDELSE...3 1. OPPDRAGSGIVERS REPRESENTANT...3 2. LEVERANSENS OMFANG...3 3. LEVERINGSTIDSPUNKT...3

Detaljer

TILBUDSSKJEMA - TOTALENTREPRISE. Utbedringer etter vann- og brannskadede konstruksjoner.

TILBUDSSKJEMA - TOTALENTREPRISE. Utbedringer etter vann- og brannskadede konstruksjoner. TILBUDSSKJEMA - TOTALENTREPRISE Dr Saurs vei 3 Utbedringer etter vann- og brannskadede konstruksjoner. TOGIN AS Vollalia 7298 Budalen Postadresse Telefon E-post/web Bankgiro Vollalia + 47 90 86 27 64 oip@togin.no

Detaljer

FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP. K201 Bygningsmessige arbeider Bok 201-0 Felles tibudskjema(rib/ark)

FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP. K201 Bygningsmessige arbeider Bok 201-0 Felles tibudskjema(rib/ark) FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP K201 Bygningsmessige arbeider Bok 201-0 Felles tibudskjema(rib/ark) - Tilbudskjema - Rigg og Drift Prosjekteringsgruppe PGL/ARK - Espen Aursand Arkitektkontor AS LARK - Rambøll

Detaljer

Kap. Innhold Side. Kringlebotn Skole ligger på Nesttun. Skolen er bygget i 2 byggetrinn, 1994, 1997.

Kap. Innhold Side. Kringlebotn Skole ligger på Nesttun. Skolen er bygget i 2 byggetrinn, 1994, 1997. INNHOLDSFORTEGNELSE Kap. Innhold Side 0 Innholdsfortegnelse 1 1 Generelt om prosjektet 1 2 Tilbudsskjema med mer. 2 4 3 Funksjonsbeskrivelse generelt 5 4 Rigg og drift 5 5 Leveransen 6 10 Vedlegg: Situasjonsplan/Riggplan

Detaljer

NORDBYEN OMSORGSSENTER

NORDBYEN OMSORGSSENTER Gjøvik Kommune NORDBYEN OMSORGSSENTER 214240 Mottakskjøkken Vedlegg A Kontraktsbestemmelser 2015-01-13 Oppdragsnr.: 5135477 Innhold Vedlegg A Kontraktsbestemmelser 1 Generelle kontraktsbestemmelser 3 Punkt

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1.

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider,

Detaljer

TILBUDSFORESPØRSEL. Oppføring av garasje og brannstasjon UNJÀRGGA GIELDA / NESSEBY KOMMUNE 9840 VARANGERBOTN UNJÀRGGA GIELDA / NESSEBY KOMMUNE

TILBUDSFORESPØRSEL. Oppføring av garasje og brannstasjon UNJÀRGGA GIELDA / NESSEBY KOMMUNE 9840 VARANGERBOTN UNJÀRGGA GIELDA / NESSEBY KOMMUNE 9840 VARANGERBOTN TILBUDSFORESPØRSEL Oppføring av garasje og brannstasjon 1 Innholdsfortegnelse 1. Tilbudsinnbydelse...3 1.1 Innbydelse... 3 1.2 Orientering om prosjektet... 3 1.3 Entrepriseform... 3 1.4

Detaljer

TOTALENTREPRISE FILLAN BARNEHAGE, NYBYGG

TOTALENTREPRISE FILLAN BARNEHAGE, NYBYGG HITRA KOMMUNE TOTALENTREPRISE FILLAN BARNEHAGE, NYBYGG TILBUDSSKJEMA 1 PRISSAMMENDRAG Undertegnede tilbyr å utføre følgende arbeider/ leveranser som beskrevet i tilbudsdokumentene for: 1.1 Rigg og drift,

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema Entreprise Basis NS Prosjekt Nytt Nasjonalmuseum K208 Alabasthallfasade DL

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema Entreprise Basis NS Prosjekt Nytt Nasjonalmuseum K208 Alabasthallfasade DL TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av konkurransegrunnlaget tilbys utført for: Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling av bygge-

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema - Totalentreprise HVO, Kaarstad-bygget K110 Undervisningsrigg

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema - Totalentreprise HVO, Kaarstad-bygget K110 Undervisningsrigg TILBUDSSKJEMA For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune Innholdsfortegnelse 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13

Detaljer

Vedlegg 1 - Prisskjema 1 med sammendrag

Vedlegg 1 - Prisskjema 1 med sammendrag Vedlegg 1 - Prisskjema 1 med sammendrag 1 Generelt Undervisningsbygg presiserer at det skal leveres et komplett utfylt tilbud med svar på alle forhold som er krevd i konkurransegrunnlaget. Unnlatelse av

Detaljer

AVTALEDOKUMENT. Lunner kommune, Eiendom og infrastruktur. Pxxx- Rehabilitering av tegelfasader ved Lunner Rådhus

AVTALEDOKUMENT. Lunner kommune, Eiendom og infrastruktur. Pxxx- Rehabilitering av tegelfasader ved Lunner Rådhus AVTALEDOKUMENT Dette avtaledokument er bygget opp med grunnlag i NS 3410. 4. utgave september 1994. «Formular for kontrakt om utførelse av bygg- og anleggsarbeider» Lunner kommune, Eiendom og infrastruktur

Detaljer

MANDAL KOMMUNE PASSIVHUS SKINSNESHEIA

MANDAL KOMMUNE PASSIVHUS SKINSNESHEIA MANDAL KOMMUNE PASSIVHUS SKINSNESHEIA TILBUDSFORESPØRSEL VVS ANLEGG Sanitæranlegg Varmeanlegg Ventilasjonsanlegg ILLUSTRASJON MOT SØR UTSNITT REGULERINGSPLAN. Tomt nr. 6 m/felles teknisk bod og solfangere

Detaljer

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser Arbeidstilsynet Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser 1 Innhold 3 Byggherreforskriften 4 Byggherrens ansvar og plikter/oppgaver 7 SHA-koordinatorens

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1.

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider,

Detaljer

Tannhelsetjenesten i Vestfold Lardal tannklinikk side 1 TILBUDSINNBYDELSE LARDAL TANNKLINIKK TOTALENTREPRISE OMBYGGING AV EKSISTERENDE AREALER

Tannhelsetjenesten i Vestfold Lardal tannklinikk side 1 TILBUDSINNBYDELSE LARDAL TANNKLINIKK TOTALENTREPRISE OMBYGGING AV EKSISTERENDE AREALER Tannhelsetjenesten i Vestfold Lardal tannklinikk side 1 TILBUDSINNBYDELSE LARDAL TANNKLINIKK TOTALENTREPRISE OMBYGGING AV EKSISTERENDE AREALER Fylles ut av tilbyder: Bedriftsnavn: Org.nr. Ansvarlig for

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Oslo kommune Vann- og avløpsetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr./personnr.:. om Utblokking

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1.

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. TILBUDSSKJEMA For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og

Detaljer

BOLIGBYGGING PÅ UTSIRA ETTER HAMARØYMODELLEN

BOLIGBYGGING PÅ UTSIRA ETTER HAMARØYMODELLEN BOLIGBYGGING PÅ UTSIRA ETTER HAMARØYMODELLEN SAMMENDRAG Utsira kommune vil i samarbeid med byggefirma bygge fire eneboliger. Det skal bygges etter Hamarøymodellen, som gjør at private bygger, eier, leier

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del II. Kvalifikasjonskrav

Konkurransegrunnlag Del II. Kvalifikasjonskrav Firma: Konkurransegrunnlag Del II Selskapsform: Foretaksnummer: Gateadresse: Postadresse: Telefon: Telefaks: E-post: Internettadresse: Kontaktperson: Kvalifikasjonskrav NB: Skal leveres i egen konvolutt

Detaljer

Følgende tekniske anlegg er medtatt i prosjekteringsoppdraget og skal vurderes:

Følgende tekniske anlegg er medtatt i prosjekteringsoppdraget og skal vurderes: Følgende tekniske anlegg er medtatt i prosjekteringsoppdraget og skal vurderes: Sanitæranlegg Ventilasjonsanlegg Varmeanlegg: varmepumpe, EL/olje - kjel med vannbåren oppvarming av bygget via radiator-

Detaljer

NRK B-fløy. Fasaderehabilitering Fuger og vinduer. Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering. Rambøll Norge AS

NRK B-fløy. Fasaderehabilitering Fuger og vinduer. Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering. Rambøll Norge AS NRK B-fløy Fasaderehabilitering Fuger og vinduer Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering NRK Rambøll Norge AS januar 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innbydelse... 3 2. Anskaffelsesprosedyre... 3 3. Orientering

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. Overtid (2) 100 % (etter kl.20.00, mandag til fredag + lørdag, søndag og helligdager)

TILBUDSSKJEMA. Overtid (2) 100 % (etter kl.20.00, mandag til fredag + lørdag, søndag og helligdager) TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema Det vil ikke være anledning til å belaste Statsbygg utgifter som ikke er priset i nærværende skjema. 1 REGNINGSARBEIDER (NS 8406 pkt 23.4) 1.1 Lønn for egne ansatte Prisene

Detaljer

Fluberg prestegård Rehabilitering

Fluberg prestegård Rehabilitering Opplysningsvesenets Fond Fluberg prestegård Rehabilitering TILBUDSDOKUMENT for MALERARBEIDER Postboks 310, 2602 Lillehammer Telefon 61 24 66 00 Telefax 61 25 37 02 E-mail: tl.lillehammer@lieng.no 1 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Øygarden kommune. Boliger for vanskeligstilte, Rongøy - Totalentreprise. Utgave: 0 Dato:

Øygarden kommune. Boliger for vanskeligstilte, Rongøy - Totalentreprise. Utgave: 0 Dato: Boliger for vanskeligstilte, Rongøy - Totalentreprise Utgave: 0 Dato: 2012-08-31 Boliger for vanskeligstilte, Rongøy - Totalentreprise 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Tilbudsinnbydelse... 3 2 Orientering om prosjektet...

Detaljer

Byggherreforskriften Link til forskriften ligger i overskriften

Byggherreforskriften Link til forskriften ligger i overskriften Byggherreforskriften Link til forskriften ligger i overskriften Samling for foretakshovedverneombud og vernetjenesten i Helse Vest 28.9.2011 -Tilsynsleder Gro Ellingsen -Seniorinspektør Jan Lien -Arbeidstilsynet

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Bymiljøetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Bygging av turvei A10 Sollerudstranda Kontrakt NS 8406:2009

Detaljer

BJUGN KOMMUNE. VA Myran. Generell del og HMS-egenerklæring. BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift Anbudsgrunnlag VA Myran 2015

BJUGN KOMMUNE. VA Myran. Generell del og HMS-egenerklæring. BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift Anbudsgrunnlag VA Myran 2015 BJUGN KOMMUNE VA Myran Generell del og HMS-egenerklæring Bjugn Kommune Rådhuset 7160 Bjugn 1.0 ANBUDSINNBYDELSE Bjugn kommune innbyr med dette til anbudskonkurranse for utførelse av VA anlegg på Myran.

Detaljer

KONTRAKTBESTEMMELSER 2. PRESISERINGER OG ENDRINGER I FORHOLD TIL ANVENDT KONTRAKTSSTANDARD

KONTRAKTBESTEMMELSER 2. PRESISERINGER OG ENDRINGER I FORHOLD TIL ANVENDT KONTRAKTSSTANDARD Vedlegg 04 KONTRAKTBESTEMMELSER 1. KONTRAKTSBESTEMMELSER Som kontraktsbestemmelser gjelder NS 8407:2011 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser (i det følgende "NS 8407"), samt de presiseringer

Detaljer

0 Generelle forhold NORDRE HOVEDGÅRDS VEI 18, HUSET KRISTIANSAND BOLIGSELSKAP KF. Dok. Id.: Rev. A

0 Generelle forhold NORDRE HOVEDGÅRDS VEI 18, HUSET KRISTIANSAND BOLIGSELSKAP KF. Dok. Id.: Rev. A KRISTIANSAND BOLIGSELSKAP KF NORDRE HOVEDGÅRDS VEI 18, HUSET 0 Generelle forhold Dok. Id.: 10.12.08 Rev. A 0 Generelle forhold Side: 2 av 18 Innholdsfortegnelse 0.1. ORIENTERING...3 0.1.1 Generelt om prosjektet...3

Detaljer

BONDEN I BYGGEFASEN -SUKSESSKRITERIER

BONDEN I BYGGEFASEN -SUKSESSKRITERIER BONDEN I BYGGEFASEN -SUKSESSKRITERIER ENTREPRISEFORM, TILBUDSGRUNNLAG, KONTRAKT OG BYGGEFASE Galleriet i Steinkjer rådhus 26.06.2012 Vegar Brenne rådgiver landbruksbygg 1 Prosess Forprosjekt Strategiarbeid

Detaljer

REGULERING AV KONTRAKTSSUMMEN

REGULERING AV KONTRAKTSSUMMEN TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider,

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Heis nr 2 ved Vestvågøy sykehjem

KONKURRANSEGRUNNLAG Heis nr 2 ved Vestvågøy sykehjem KONKURRANSEGRUNNLAG Heis nr 2 ved Vestvågøy sykehjem Ny heis ved: Anleggsadresse: Vestvågøy Sykehjem 8372 Gravdal Tilbudsfrist: 17. oktober 2016 Klokken 1200. Heis nr 2 ved Vestvågøy Sykehjem side 1 Innhold

Detaljer

GRAVEENTREPRISE 10090 NY KUNSTGRESSBANE HEMNES IL NY KUNSTGRESSBANE GRAVEENTREPRISE

GRAVEENTREPRISE 10090 NY KUNSTGRESSBANE HEMNES IL NY KUNSTGRESSBANE GRAVEENTREPRISE HEMNES IL NY KUNSTGRESSBANE Sign: Check: C:\Users\Antoine\Documents\hil\høghågen\tilbud gravearbeider\beskrivelse gravearbeider.doc 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 0.1 TILBUDSINNBYDELSE... 3 0.2 PROSJEKTORGANISASJON...

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1.

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. TILBUDSSKJEMA For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og

Detaljer

HFKF (R22) 14V115K302.02

HFKF (R22) 14V115K302.02 TILBUDSSKJEMA For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og

Detaljer

Oppgradering av rådhus Aurskog Høland kommune KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL E. Svardokumenter

Oppgradering av rådhus Aurskog Høland kommune KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL E. Svardokumenter Oppgradering av rådhus Aurskog Høland kommune KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL E Svardokumenter 3 Prissammendrag revidert 10.03.2014 CD FMH CD 2 Konkurransegrunnlag revidert 28.02.2014 CD RL CD 1 Konkurransegrunnlag

Detaljer

Grunnundersøkelser for Moss Havn KF og Høegh Eiendom AS

Grunnundersøkelser for Moss Havn KF og Høegh Eiendom AS Moss Havn KF Grunnundersøkelser for Moss Havn KF og Høegh Eiendom AS Instruks til tilbyder Oppdragsnr.: Innhold 1 Innledning 4 1.1 Anskaffelsen 4 1.2 Konkurransegrunnlaget 4 1.3 Alminnelige regler for

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV ENTREPRISER: Akerselva nedre del 5 med flere Rehabilitering av avløpsledninger Anskaffelse 2/2014 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oslo kommune v/

Detaljer

TILBUDSSKJEMA 1. TILBUDSSAMMENDRAG

TILBUDSSKJEMA 1. TILBUDSSAMMENDRAG TILBUDSSKJEMA fylles ut og vedlegges tilbudet som eget dokument slik det er besevet i Konkurransegrunnlagets del I pkt. 2.1.1. 1. TILBUDSSAMMENDRAG Undertegnede firma påtar seg herved å utføre de komplette

Detaljer

SNÅSA HELSESENTER-MEDISINSK BAD FELLES TILBUDSSKJEMA (RIB/ARK) BOK 2.0:

SNÅSA HELSESENTER-MEDISINSK BAD FELLES TILBUDSSKJEMA (RIB/ARK) BOK 2.0: Prosjekt: Bok 2.0 Felles tilbudskjema Side 1 Snåsa kommune SNÅSA HELSESENTER-MEDISINSK BAD FELLES TILBUDSSKJEMA (RIB/ARK) BOK 2.0: Tilbudssjema, Rigg og Drift Prosjekteringsgruppe: PGL/ARK- Espen Aursand

Detaljer

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen for bygge- og anleggsplassen RINGERIKE KOMMUNE 1.10.2012 Dato Rev nr Beskrivelse / Endringer: Revidert av: 1.10.2012 0 Tilbudsfase RAN 0. Formål SHA-planens formål er å verne arbeidstakerne mot farer ved

Detaljer

Konkurransegrunnlag for Svelvik sykehjem nytt ledelys

Konkurransegrunnlag for Svelvik sykehjem nytt ledelys Konkurransegrunnlag for Svelvik sykehjem nytt ledelys 1 1. OPPDRAGSGIVER Svelvik kommune, heretter kalt Oppdragsgiver. 2. ANSKAFFELSESPROSEDYRE OG KONTRAKTSTYPE Anskaffelsesprosedyren er en tilbudskonkurranse

Detaljer

Bilag B1-Vederlag. Bygningsmessige arbeider

Bilag B1-Vederlag. Bygningsmessige arbeider Prosjekttittel: Oslo Lufthavn AS A131059 Tralleheis forplass Tittel: Bilag B1-Vederlag Bygningsmessige arbeider E01 20.1.2014 For tilbud GMOJK GMRBN GMAMA Revisjon Dato Tekst Laget Kontrollert Godkjent

Detaljer

BONDEN SOM BYGGHERRE BYGGEPROSESSEN - SUKSESSKRITERIER. SKJETLEIN, Grønt kompetansesenter Bjørn Garberg rådgiver landbruksbygg

BONDEN SOM BYGGHERRE BYGGEPROSESSEN - SUKSESSKRITERIER. SKJETLEIN, Grønt kompetansesenter Bjørn Garberg rådgiver landbruksbygg BONDEN SOM BYGGHERRE BYGGEPROSESSEN - SUKSESSKRITERIER SKJETLEIN, Grønt kompetansesenter 05.02.2015 Bjørn Garberg rådgiver landbruksbygg 1 10 KRITERIER FOR SUKSESS OPPSTARTSMØTE OG BYGGEMØTER FRAMDRIFT

Detaljer

0 Innholdsfortegnelse. Årstad Tannklinikk

0 Innholdsfortegnelse. Årstad Tannklinikk Side 1 av 6.. i henhold til forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften) Forskrift av 07.08.2009 SHA- planen består av 2 deler: 1. for det enkelte prosjekt

Detaljer

Skjeftejordet Bofellesskap KONKURRANSEGRUNNLAG FOR UAVHENGIG KONTROLL I HHT PBL. ÅPEN KONKURRANSE I HHT FOA DEL I og II

Skjeftejordet Bofellesskap KONKURRANSEGRUNNLAG FOR UAVHENGIG KONTROLL I HHT PBL. ÅPEN KONKURRANSE I HHT FOA DEL I og II Skjeftejordet Bofellesskap KONKURRANSEGRUNNLAG FOR UAVHENGIG KONTROLL I HHT PBL ÅPEN KONKURRANSE I HHT FOA DEL I og II 1.Bakgrunn. Skjeftejordet Bofellesskap er et bygg på totalt 3000 kvm med 32 plasser.

Detaljer

TILBUDSSKJEMA 1. TILBUDSSAMMENDRAG

TILBUDSSKJEMA 1. TILBUDSSAMMENDRAG TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema fylles ut og vedlegges tilbudet som eget dokument slik det er besevet i Konkurransegrunnlagets del I pkt. 2.1.1. 1. TILBUDSSAMMENDRAG Undertegnede firma påtar seg herved å utføre

Detaljer

Bok 0. Glør IKS Glør IKS -Tilbygg garasje

Bok 0. Glør IKS Glør IKS -Tilbygg garasje Glør IKS Side 1 Bok 0 Tiltakshaver: Prosjekt: Glør IKS Glør IKS -Tilbygg garasje Glør IKS Side 2 1 INNBYDELSE Glør IKS innbyr til åpen anbudskonkurranse på totalentreprise i forbindelse med påbygg garasje

Detaljer

Tilbudsforespørsel. Stenberg gt 13: Totalentreprise. for. Studentsamskipnaden i Oslo (SiO) SiO Eiendom

Tilbudsforespørsel. Stenberg gt 13: Totalentreprise. for. Studentsamskipnaden i Oslo (SiO) SiO Eiendom Tilbudsforespørsel Stenberg gt 13: Totalentreprise for Studentsamskipnaden i Oslo (SiO) SiO Eiendom Tilbud skal være mottatt senest: 02.10.2012, kl 12.00 Tilbud skal være gyldig tom: 01.01.2013 Side 1

Detaljer

Byggherreforskriften 1. januar 2010

Byggherreforskriften 1. januar 2010 Byggherreforskriften 1. januar 2010 Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 3. august 2009 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. 1-4 første,

Detaljer

E Svardokumenter E1 Dokumentasjon fra tilbyder

E Svardokumenter E1 Dokumentasjon fra tilbyder Statens vegvesen Region Nord E1-1 E1 Dokumentasjon fra tilbyder 2015-04-07 E1 Dokumentasjon fra tilbyder Dokumentasjon som skal inngå i tilbudet (evt. også med tilhørende vedlegg). Dokumentasjon av kvalifikasjoner,

Detaljer

Konkurranse kjøp under. terskelverdi. kjøp av rehabilitering bad

Konkurranse kjøp under. terskelverdi. kjøp av rehabilitering bad Konkurranse kjøp under terskelverdi kjøp av rehabilitering bad 1. Innledning Bardu kommune ønsker tilbud på rehabilitering av 3 bad som i Åsveien 56. Det skal oppgis fast pris inkludert alle utgifter som

Detaljer

SNÅSA HELSESENTER FELLES TILBUDSSKJEMA (RIB/ARK) BOK 2.0:

SNÅSA HELSESENTER FELLES TILBUDSSKJEMA (RIB/ARK) BOK 2.0: Prosjekt: Bok 2.0 Felles tilbudskjema Side 1 Snåsa kommune SNÅSA HELSESENTER FELLES TILBUDSSKJEMA (RIB/ARK) BOK 2.0: Tilbudssjema, Rigg og Drift Prosjekteringsgruppe: PGL/ARK- Espen Aursand Arkitektkontor

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Totalentreprise Ny barnehage i Fluberg

Konkurransegrunnlag. Totalentreprise Ny barnehage i Fluberg Søndre Land Kommune Konkurransegrunnlag Nr: 214166 Totalentreprise Ny barnehage i Fluberg Vedlegg D - Prisskjema Side 1 av 6 1 Innhold 1 Innhold 1 2 TILBUDSSKJEMA 3 3 KOSTNADSOVERSIKT 4 3.1 Generelt 4

Detaljer

LEVERING AV HØYDEBASSENG FOR DRIKKEVANN

LEVERING AV HØYDEBASSENG FOR DRIKKEVANN LEVERING AV HØYDEBASSENG FOR DRIKKEVANN HÅNESÅSEN HØYDEBASSENG 06.03.2013 A1 TILBUDSINNBYDELSE På vegne av Røros kommune innbyr vi Dem herved til å gi tilbud på levering av 1 stk komplett høydebasseng

Detaljer

PROSJEKT: Hentelager og tilbygg 2014. Hagebyveien 26 AS, Skien Revidert den: 11.02.2014. Firmanavn: Postadresse: Organisasjonsnr: Daglig leder:

PROSJEKT: Hentelager og tilbygg 2014. Hagebyveien 26 AS, Skien Revidert den: 11.02.2014. Firmanavn: Postadresse: Organisasjonsnr: Daglig leder: 00.14.1 SVARDOKUMENT DOKUMENTASJON FRA TILBYDER 1.1 Generelle opplysninger Firmanavn: Postadresse: Organisasjonsnr: Daglig leder: Kontaktperson:.......... Tlf: Faks:.. E-post :.. 1.2 Attester fra myndigheter:

Detaljer

TOTALENTREPRISE RENOVERING FILLAN BARNEHAGE

TOTALENTREPRISE RENOVERING FILLAN BARNEHAGE HITRA KOMMUNE TOTALENTREPRISE RENOVERING FILLAN BARNEHAGE TILBUDSSKJEMA Hitra kommune renovering Fillan barnehage 10.desember 2015 1 PRISSAMMENDRAG Undertegnede tilbyr å utføre følgende arbeider/ leveranser

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER. Gjemnes kommune

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER. Gjemnes kommune KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Gjemnes kommune og.. (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.: om Rammeavtale (kort beskrivelse av kontraktsarbeidet) Kontrakt NS 8406:2009 Forenklet

Detaljer

Totalentreprise ENØK - Villa Enerhaugen og Grünerløkka sykehjem

Totalentreprise ENØK - Villa Enerhaugen og Grünerløkka sykehjem Vedlegg 3-TILBUDSSKJEMA Totalentreprise ENØK - Villa Enerhaugen og Grünerløkka sykehjem INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 PRISSAMMENDRAG... 2 1.1 PRISER KAPITEL 36 LUFTBEHANDLINGSANLEGG... 4 1.2 INDEKSREGULERING...

Detaljer

PROSJEKTERINGSHÅNDBOKA

PROSJEKTERINGSHÅNDBOKA Kontraktsbestemmelser for prosjektering Fyll inn prosjektnummer og navn Fyll inn kontraktsnummer og navn Dato:XXXXX PROSJEKTERINGSHÅNDBOKA HAMMERFEST KOMMUE V/TEKNISK DRIFT GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER

Detaljer

Bilag B1 - Vederlag. Minikonkurranse. 72612 Forenklet Transfer. Bygningsmessige arbeider

Bilag B1 - Vederlag. Minikonkurranse. 72612 Forenklet Transfer. Bygningsmessige arbeider Prosjekttittel: Oslo Lufthavn Tittel: Bilag B1 - Vederlag Minikonkurranse 72612 Forenklet Transfer Bygningsmessige arbeider E01 15.12.2014 For tilbud GMBFL GMJSK GMALH Revisjon Dato Tekst Laget Kontrollert

Detaljer

TILBUD. TEKNISK BYGGELEDELSE OG HMS-koordinator (KU)

TILBUD. TEKNISK BYGGELEDELSE OG HMS-koordinator (KU) TILBUD TEKNISK BYGGELEDELSE OG HMS-koordinator (KU) NY FÆRDER VIDEREGÅENDE SKOLE Fylles ut av tilbyder: Bedriftsnavn: Org.nr. Ansvarlig for tilbudet: E-post: Tlf: Mobil: Fax: Postadresse: Web-adresse:

Detaljer

Prosjekt Ramstad barnehage

Prosjekt Ramstad barnehage Konkurransegrunnlagets del 1 Tilbudsinnbydelse og konkurranseregler Prosjekt Ramstad barnehage Anskaffelse av Sanitær- og varmeinstallasjon NS8406 Innholdsfortegnelse 1 Innledning generelt... 4 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

FROGNERHAGEN NYE FROGNER SYKEHJEM KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE

FROGNERHAGEN NYE FROGNER SYKEHJEM KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE FROGNERHAGEN NYE FROGNER SYKEHJEM KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE BILAG D: VEDERLAG Tilbudsskjema og enhetspriser Rev. Beskrivelse 00 Konkurransegrunnlag totalentreprise Dato Sign Kontroll sign SOLEM

Detaljer

SPYDEBERG KOMMUNE. Nye lokaler til PPT Griniveien 14, Spydeberg. Entreprise Totalentreprise etter NS8407. Vedlegg D. Bilag 1 Prissammendrag

SPYDEBERG KOMMUNE. Nye lokaler til PPT Griniveien 14, Spydeberg. Entreprise Totalentreprise etter NS8407. Vedlegg D. Bilag 1 Prissammendrag SPYDEBERG KOMMUNE Nye lokaler til PPT Entreprise Totalentreprise etter NS8407 Vedlegg D Bilag 1 Prissammendrag 2013-02-25 Oppdragsnr.: 5130606 Innhold 1 Tilbudssammendrag nivå 1 3 2 Tilbudsskjema nivå

Detaljer

Bilag B1-Vederlag. Bygningsmessige arbeider

Bilag B1-Vederlag. Bygningsmessige arbeider Prosjekttittel: Oslo Lufthavn AS A127372 Økt toalettkapasitet Pir øst Tittel: Bilag B1-Vederlag Bygningsmessige arbeider B01 03.02.2014 For tilbud GMRBN GMSNG GMAMA Revisjon Dato Tekst Laget Kontrollert

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Oslo kommune v/vann- og avløpsetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Ullern Bru, kryssing av T-bane Anskaffelse

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Universitetssykehuset Nord-Norge HF KONKURRANSEGRUNNLAG FOR LEVERING AV 1 AMBULANSEBIL TIL UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF Mars 2008 Vedlegg: Vedlegg 1: spesifikasjon Vedlegg 2: HMS-egenerklæring KONKURRANSEGRUNNLAG

Detaljer

Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen

Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktsarbeidet) Kontrakt NS 8406:2009 Forenklet

Detaljer

1. TILBUDSFORESPØRSEL

1. TILBUDSFORESPØRSEL 1. TILBUDSFORESPØRSEL 1.1 Innbydelse Bodø kommune som oppdragsgiver innbyr til å inngi tilbud vedrørende: Brannteknisk oppgradering av Kongensgate 16 arkitekt. Innbydelsen gjelder anskaffelse under terskelverdi,

Detaljer