Tilbudsgrunnlag FROLAND KOMMUNE. Verkstedbygg Utvidelse og ombygging. Totalentreprise Dok. Id.: PG Ver. 0

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilbudsgrunnlag FROLAND KOMMUNE. Verkstedbygg Utvidelse og ombygging. Totalentreprise Dok. Id.: PG-01 12.09.2012 Ver. 0"

Transkript

1 FROLAND KOMMUNE Verkstedbygg Utvidelse og ombygging Tilbudsgrunnlag Totalentreprise Dok. Id.: PG Ver. 0

2 Tilbudsgrunnlag Side: 2 av 39 Innholdsfortegnelse 1. TILBUDSSKJEMA Tilbudssum Opsjoner Lønns- og prisendringer Fastpristilbud Indeksregulering Regningsarbeider / tiltransport Fremdrift Underentreprenører Ansvarlige ledere Sikkerhetsstillelse Avbestilling / forkasting av tilbudene Forbehold Straffbare forhold Bruk av utenlandsk arbeidskraft Opplysninger om tilbyder / signatur ORIENTERING Generelt om prosjektet Bygning VVS-anlegg El-anlegg Ansvar og myndighet Fremdrift TILBUDSREGLER Generelle regler Spesielle regler Tilbudsbefaring Innlevering og tilbudsåpning Forhandlinger Avtaleinngåelse Vedståelsesfrist Underentreprenører Forbehold Kvalifikasjonskrav Valg av tilbud KONTRAKTSBESTEMMELSER Pkt. 5 Varsler og krav Pkt. 18 Forhold på byggeplassen Pkt Mangel Pkt "Reklamasjon ved overtakelse" ANDRE BESTEMMELSER... 17

3 Tilbudsgrunnlag Side: 3 av Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) Ansvar SHA-plan og informasjon på byggeplassen Forebyggende tiltak Forhåndsmelding Kvalitetssikring Korrespondanse Prosedyre ved endringer Fakturaer Sikkerhetsstillelse fra underentreprenører... Feil! Bokmerke er ikke definert. 5.7 Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU) Merking i h.h.t. TFM merkesystem (Statsbygg) for alle anleggsdeler FDVU-dokumentasjon: Opplæring Ferdigattest / samsvarserklæringer FUNKSJONSKRAV OG TEKNISKE KRAV Felleskostnader, Rigg og drift Bygning Bygningstekniske arbeider (RIB) Bygningsmessig beskrivelse (ARK) VVS-installasjoner Kravspesifikasjon for sanitæranlegg Kravspesifikasjon for varmeanlegg (opsjonspost) Kravspesifikasjon for ventilasjonsanlegg Elektrotekniske anlegg... 33

4 Tilbudsgrunnlag Side: 4 av 39 Vedlegg 1. Adresseliste, datert Brann-notat: Multiconsult AS Notat RIBR 01, datert , med branntegninger, Plan 1.etg. og Plan hems, datert Bilder eksisterende bygg Tegninger, tegningslister og tabeller 4. Arkitekt - Tegningsliste, Arkitekt - Tegning A001, Arkitekt - Tegning A111, Arkitekt - Tegning A210, Arkitekt - Tegning A110, Arkitekt - Dør- og vindusskjema, Romskjema ventilasjon, Sørlandets VVS Kontor AS, Utstyrstabell, Sørlandets VVS kontor AS (se post om sanitæranlegg, 6.3.2)

5 Tilbudsgrunnlag Side: 5 av TILBUDSSKJEMA 1.1 Tilbudssum Kode Bygningsdel 6.1 Felleskostnader, Rigg og drift Kr Bygningstekniske arbeider (RIB) Kr Bygningsmesssige beskrivelse (ARK) Kr 6.3 VVS-installasjoner Kr 6.4 Elktrotekniske anlegg Kr 6.5 Andre installasjoner Kr Regningsarbeider - timepriser Kr SAMLET KOSTNAD EKS. MVA MVA SAMLET KOSTNAD INKL. MVA Kr Kr Kr Kode Opsjoner Alle tall er eks. mva. Opsjoner arkitekt og utomhusanlegg Bygg (rom) for avfallshåndtering Kr Opparbeidelse og asfaltering av uteområder Kr Gjerde med porter Kr Taktekking - eksisterendebygning Kr Opsjoner VVS-anlegg

6 Tilbudsgrunnlag Side: 6 av Sanitæranlegg, oljetank 3000l, komplett med ringer / rør(ekstra beredsskapstank) Varmeanlegg komplett, inkl. fjernvarmenett Ventilasjonsaggregat, inkl. automatikk for SD-anlegg, inkl. nødvemdige tilpassinger / kanalbatt. Ventilasjonsanlegg Kr Kr Kr Kr Opsjoner El-anlegg Vannvarme tilkopling av varmeveksler (se ellers beskrivelse fra RIV) Kr Lys i areal for avfallshåndtering Kr Tilførsel til utvendig port ved innkjøringen il området. Skal ha automatikk for telefonstyring. Skal være slik at godkjente telefonnummer for bruk u systemet kan innprogrammeres. Kr 1.2 Opsjoner Opsjoner er beskrevet under hvert hovedavsnitt. Pris på opsjonene skal føres opp i tilbudsskjema, under opsjoner. Ved evaluering vil samlet tilbudssum, inkl. valgte opsjoner, bli lagt til grunn. Valg av alternativ vil altså bli foretatt før kontrahering. 1.3 Lønns- og prisendringer Undertegnede forlanger kompensasjon for endringer i lønninger, priser og sosiale utgifter etter følgende alternativ (stryk det som ikke passer) Fastpristilbud Undertegnede påtar seg risikoen for eventuelt tillegg / fradrag til tilbudssummen på grunn av endringer i priser, lønninger og sosiale utgifter fra tilbudsdato til avtalt ferdigstillelse for en fast sum. Fast sum ekskl. merverdiavgift kr Indeksregulering Undertegnede forutsetter at kontraktssummen reguleres ved bruk av Statistisk Sentralbyrås byggekostnadsindeks... pr. dato: Regningsarbeider / tiltransport Lønn

7 Tilbudsgrunnlag Side: 7 av 39 Regningsarbeid. Timepris inkl. alle påslag eks. MVA. Kategori Timepris Antall timer Pris Ingeniør / saksbehandler 20 Fagarbeider tømrer/snekker 100 Fagarbeider maling/belegg 20 Fagarbeider elektriker 30 Fagarbeider rørlegger 30 Fagarbeider blikkenslager 20 Hjelpearbeider / lærling generelt 20 Sum alle kategorier. Føres til sammendrag Materialer For bruk av materialer ved regningsarbeid aksepterer undertegnede å få utbetalt netto selvkost multiplisert med faktoren K m =... Tiltransport For tiltransport av andre entreprenører beregner undertegnede en påslagsfaktor K t = Fremdrift Undertegnede kan tilby bygget ferdig til innflytting dato:. 1.6 Underentreprenører Undertegnede forutsetter å bruke følgende underentreprenører for gjennomføringen av prosjektet: Fag Firma

8 Tilbudsgrunnlag Side: 8 av Ansvarlige ledere Undertegnede forutsetter å bruke følgende personer for gjennomføringen av prosjektet: Funksjon Navn Yrke Praksis(år) Prosjektansvarlig Byggeplassansvarlig Fagansvarlig bygg Fagansvarlig VVS Fagansvarlig elektro 1.8 Sikkerhetsstillelse Sikkerhet for oppfyllelse av undertegnedes kontraktsforpliktelser i utførelsestiden og i reklamasjonsperioden vil bli stillet gjennom garanti. 1.9 Avbestilling / forkasting av tilbudene Oppdragsgiver tar forbehold om å forkaste tilbudene, dersom tilbudssummene ligger over de bevilgede midler, uten at dette medfører kostnader for byggherren Forbehold Undertegnede har ingen forbehold / forbehold som er beskrevet i tilbudsbrev 1.11 Straffbare forhold Undertegnede erklærer å ikke være strafferettslig domfelt i arbeidsforhold Bruk av utenlandsk arbeidskraft Undertegnede erklærer at offentlige lover og forskrifter, herunder almenngjøringsforskriftene vedr. lønns- og arbeidsvilkår vil bli fulgt i forbindelse med bruk av utenlandsk arbeidskraft. Se forøvrig kontraktsbestemmelser Opplysninger om tilbyder / signatur Firma:... Adresse:... Foretaksnummer:...

9 Tilbudsgrunnlag Side: 9 av 39 Telefon / Telefax / mobiltlf:.../.../... E-post:... Sted:...Dato:... Sign.: Vedleggsoversikt Vedlegg type Vedlegg nr. Kvalifikasjonskrav (utvelgelseskriterier): A1 Firmaattest.... A2 Skatteattester... A3 Årsregnskaper... A4 HMS-erklæring og beskrivelse av IK-system... A7 Sentral godkjenning... B1 Oversikt over teknisk personell... B2 Referanselister... B3 Beskrivelse av kvalitetsstyring... B4 Dokumentasjon på deltakelse i lærlingeprogram...

10 Tilbudsgrunnlag Side: 10 av ORIENTERING 2.1 Generelt om prosjektet Ved Mjølhusmoen i Froland kommune, ca. 1,5 km nordvest for Froland sentrum og ved siden av nye Froland Misjonskirke, ligger den kommunale verkstedhallen for drift og vedlikehold i Froland kommune. Dette prosjektet omfatter tilbygg på tre av byggets sider, en delvis renovering/ombygging av eksisterende bygg, mindre utomhus arbeider, samt at det skal settes opp gjerde rundt hele anleggsområdet. Byggets nordvestlige del skal være kontorlokaler, garderober og kantine. Verkstedhallen, lager og avfallshåndteringen skal ligge i byggets sydøstlige del. Bygget skal være i èn etasje, med hems over kontorlokalene, rom , og med en liten hems over rom 115, 117 og 118. Både ut- og innvendig grunnplan skal anlegget skal være tilgjengelig for alle, i henhold til TEK Dette forutsetter at alt som forskriftene krever med hensyn til universell utforming er inkludert i tilbudet. Froland kommune har ved en egen plan-/brukergruppe deltatt i utarbeidelsen av vedlagt prosjektmateriale. Det er viktig at verkstedhallen gis en solid og motstandsdyktig utforming, da hardhendt bruk må påregnes. Især nederste del av utvendige vegger må være robuste og tåle snøbrøyting Bygning Eksisterende bygg er på 19,0x12,5 m. BYA er på 237,5 m 2, med et totalt BRA på ca. 282 m 2. Bærende konstruksjon er stålsøyler og gitterdragere. Taket har 5 graders fall, selvbærende takplater, 150 mm isolasjon og to lag papptekking. Yttervegger består av pussede lecablokker i nederste del, mens øverste del er isolerte stålvegger med plater på begge sider, se vedlagte bilder. Kontorlokaler osv. er innvendig påforet med 100 mm innvendig isolasjon, mens verkstedhallens vegger er pusset leca. Utvidelse av hallen til 45,95x15,95 m. BYA økes med 427,9 m 2 og BRA økes med 488,0 m 2. Tilbygg oppføres med bærende konstruksjon i stål, som eksisterende, og med samme takvinkel. Taket tekkes med papp. Vinduer, dører og porter skal ha samme utførelse som eksisterende VVS-anlegg Se kap. 6.3, VVS-installasjon El-anlegg Se kap. 6.4, Elektrotekniske anlegg

11 Tilbudsgrunnlag Side: 11 av Ansvar og myndighet Ansvarlig søker Totalentreprenøren skal være ansvarlig søker i byggetiden (fra og med søknad om igangsettingstillatelse). Totalentreprenørens rådgivere Totalentreprenøren står fritt til å velge rådgivere. Byggherreforskriften Totalentreprenøren ivaretar funksjonen til byggherrens representant, herunder koordinator under utførelsen (KU) og koordinator for utarbeidelse av tilbudsmaterialet (KP) i henhold til egen avtale som inngås. Totalentreprenør utarbeider SHA-plan og risikoanalyse. 2.2 Fremdrift Utsendelse av tilbudsmateriale: Tilbudsfrist: Onsdag kl. 12:00 Kontrahering antatt: Ferdigstillelse: Kontaktpersoner Byggeleder: Steinar Hesthag, Froland kommune, tlf , epost: Arkitekt: Jan Skjølsvik, Arkitekt-Service AS, tilf , Epost: Prosjektleder for byggherren: Sigurd A Jensen, tlf , Epost:

12 Tilbudsgrunnlag Side: 12 av TILBUDSREGLER 3.1 Generelle regler For denne tilbudskonkurransen gjelder i nevnte rekkefølge: Lov om offentlige anskaffelser med siste endringer fra Forskrift om offentlige anskaffelser med siste endringer Kunngjøringen Øvrig tilbudsgrunnlag 3.2 Spesielle regler Tilbudsbefaring Tilbudsbefaring vil finne sted fredag kl Oppmøte ved Verkstedbygget, Mjølhusmoen i Froland kommune, ca. 1,5 km nordvest for Froland sentrum og ved siden av nye Froland Misjonskirke Innlevering og tilbudsåpning Tilbudet skal utarbeides og sendes / leveres i lukket konvolutt/pakke merket Froland Kommune Verkstedbygg Utvidelse og ombygging - tilbud totalentreprise til følgende adresse: Kommunehuset, Froland Kommune, Osedalen, 4820 Froland Tilbudet må være fremme på mottaksstedet senest: onsdag kl. 12:00 Tilbudet kan også sendes i posten, men må være på mottaksstedet innen innleveringsfristen. Tilbud som er innlevert / mottatt etter fristens utløp vil bli avvist. Det vil ikke finne sted offentlig åpning av de innkomne tilbud. Tilbudet skal også leveres elektronisk i ett samlet dokument Forhandlinger Konkurransen gjennomføres som konkurranse med forhandlinger etter FOA Avtaleinngåelse Det vises til pkt. 1.9 i tilbudsgrunnlaget Vedståelsesfrist Tilbudet er bindende i 3 mnd. fra tilbudsåpning Underentreprenører Tilbyderne skal i tilbudsskjemaet oppgi navnene på de underentreprenører han akter å benytte. Endringer etter inngitt tilbud skal godkjennes av byggherren. Dersom underentreprenører ikke er oppgitt i tilbudet, forbeholder byggherren seg retten til å godkjenne de underentreprenører entreprenøren vil benytte.

13 Tilbudsgrunnlag Side: 13 av Forbehold Forbehold må være spesifisert og inntatt i tilbudsbrevet for å være gyldige. Bemerkninger til den ytelsesbeskrivelsen kan likevel anføres på det aktuelle sted, men skal i så fall også opplistes i tilbudsbrevet med henvisning til sidetall og postnummer. I motsatt fall er det ikke gyldig som forbehold. Eventuelle forbehold i tilbudet må være presise og entydige slik at byggherren kan kostnadsberegne disse i tilbudsvurderingen uten kontakt med tilbyderen. Forbehold mot tilbudsgrunnlaget vil kunne føre til at det blir gitt tillegg i tilbudssummen i byggherrens tilbudsvurdering. Forbehold som ikke lar seg kostnadsberegne med et normalt faglig skjønn vil føre til at tilbudet blir avvist Kvalifikasjonskrav Byggherren stiller krav til tilbyderne. Kravene skal sikre at leverandøren er egnet. Kravene er tilpasset Lov om offentlige anskaffelser med forskrift: A. Organisatorisk og juridisk stilling Oppdragsgivers kvalifikasjonskrav A1 Det kreves at tilbyder er et lovlig etablert foretak. A2 Tilbyder og eventuelle underleverandører skal ikke ha restanser på skatter og avgifter som tilbyder ikke har fått fastsatt en nedbetalingsavtale for med skatteog avgiftsmyndighetene. A3. Det kreves at tilbyder har god soliditet med siste årsomsetning på minst 2 ganger tilbudets verdi. I tillegg må tilbyder ikke være insolvent eller ha negativ arbeidskapital, dvs. at omløpsmidler må være større enn kortsiktig gjeld i siste balanse. A4. Tilbyder og eventuelle underleverandører skal ha et system for ivaretakelse av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i henhold til internkontrollforskriften. A5. Det kreves at tilbyder ikke er strafferettslig domfelt i arbeidsforhold A6. Det kreves at tilbyder vil rette seg etter de lover og regler som Dokumentasjon som kreves som bevis for at de stilte krav er oppfylt. Attest for registrering i det faglige register som bestemt ved lovgivningen i det land hvor leverandøren er etablert, for eksempel Foretaksregisteret i Brønnøysund, samt evt. fastsatt klassifikasjon for registeret der dette finnes. Skatteattest for skatt og skatteattest for merverdiavgift. Levering av foretakets årsregnskap siste 3 regnskapsår. HMS -egenerklæring i samsvar med FOA. 3-4 samt beskrivelse og innholdsfortegnelse for internkontrollsystemet Erklæring i tilbudsskjema Erklæring i tilbudsskjema

14 Tilbudsgrunnlag Side: 14 av 39 gjelder for bruk av utenlandsk arbeidskraft. A7. Det kreves at tilbyder har de nødvendige godkjenninger i hht. plan- og bygningsloven. Dokumentasjon på sentral godkjenning etter PBL, hvis slik forefinnes B. Kompetanse og kapasitet Oppdragsgivers kvalifikasjonskrav B1. Det kreves at tilbyder har tilstrekkelig kapasitet til å gjennomføre oppdraget. B2. Det kreves at tilbyder har gjennomført tilsvarende oppdrag tidligere B3. Det kreves at tilbyder har et tilfredsstillende system for kvalitetssikring av utførelsen B4. Det kreves at tilbyder deltar i byggebransjens lærlingeprogram. Dokumentasjon som kreves som bevis for at de stilte krav er oppfylt. Oversikt over teknisk personell eller tekniske avdelinger som leverandøren disponerer over, enten de tilhører foretaket selv eller ikke, samt over de som har ansvar for kvalitetskontrollen. Oversikt over tidligere utførte oppdrag av samme kategori og vanskelighetsgrad Beskrivelse av leverandørens kvalitetsstyring. Dokumentasjon av eget lærlingeprogram eller deltakelse i felles program. Alle fag oppgis Valg av tilbud Byggherren vil gå i forhandlinger med de 3-5 økonomisk mest gunstige tilbyderne, basert på nedenstående kriterier og vil til slutt tildele kontrakten til det økonomisk mest gunstige tilbudet, etter gjennomførte forhandlinger Totalpris Kontrollregnet og ferdig forhandlet tilbud inkl. tillegg for eventuelle forbehold og vurdering av prisstigning. Pris for endelig vurdering vil være etter valg av opsjoner. 4. KONTRAKTSBESTEMMELSER Som kontraktsbestemmelser gjelder NS 8407:2011 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser, med følgende endringer og suppleringer: 4.1 Pkt. 5 Varsler og krav Tillegg til 1. ledd: Alle varsler skal fremsettes på eget varselskjema. 2 ledd utgår og erstattes av: Varsler og krav som er fremsatt muntlig, også i møter, regnes ikke som varsel uten oppfølging med eget skriftlig varsel på varselskjema.

15 Tilbudsgrunnlag Side: 15 av Pkt. 18 Forhold på byggeplassen Pkt Lover, forskrifter og offentlige vedtak Nytt ledd Entreprenøren har ansvaret for at hans prosjektering, og hans kontraktsmedhjelperes prosjektering er belagt med nødvendige offentlige ansvarsretter etter plan- og bygningsloven for prosjektering og kontroll av prosjektering. Entreprenøren er ansvarlig for at nødvendig dokumentasjon for sine relevante offentligrettslige ansvarsområder, fremlegges tidsnok til at byggherren kan fremskaffe nødvendige tillatelser til planlagt oppstartstidspunkt for de omsøkte arbeider. Entreprenøren skal før slik dokumentasjon utarbeides, kontakte ansvarlig søker, for avklaring av ansvar og grensesnitt mot andre prosjekterende. Arbeidet som skal utføres under denne kontrakten er gjenstand for en allmenngjort tariffavtale etter allmenngjøringsloven. Det innebærer at samtlige arbeidstakere hos entreprenøren minst skal ha de lønns- og arbeidsvilkår som følger av forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for byggeplasser i Norge. Entreprenøren skal sørge for at ansatte i egen organisasjon og ansatte hos kontraktsmedhjelpere ikke har dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det som følger av tariffavtale (se bl.a. allmenngjøringsforskriftene av nr 1121 og 1122), regulativ eller det som er normalt på det stedet der arbeidet blir utført og for vedkommende yrke. Dette gjelder bare for ansatte som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten. Lederen av virksomheten er ansvarlig for at denne kontraktsbestemmelsen blir etterlevd. Alle avtaler entreprenøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser. Dersom entreprenøren ikke etterlever klausulen, har byggherren rett til å holde tilbake deler av kontraktssummen til det er dokumentert at forholdet er i orden. Byggherren kan holde tilbake et beløp tilsvarende ca. to ganger besparelsen for arbeidsgiveren. Entreprenøren skal på oppfordring legge frem dokumentasjon for lønns- og arbeidsvilkårene som blir benyttet. Entreprenøren skal også fremlegge dokumentasjon på lønns- og arbeidsvilkårene hos underentreprenørene Det vises til Forskrift om informasjons- og påseplikt og innsynsrett (FOR ) 4.3 Pkt Mangel Nytt 3. og 4.ledd: Ethvert brudd på en offentlig lov eller forskrift, eller prosjektets SHA-plan, er å anse som en mangel etter dette pkt., og gir byggherren rett til å kreve retting eller utbedring fra entreprenørenes side, evt. holde tilbake betaling eller nekte overtakelse i h.h.t pkt Byggherren kan også i slike tilfeller kreve øyeblikkelig stans i arbeidene, med de konsekvenser det kan få for fremdriften og krav fra andre entreprenører og brukere/leietakere. 4.4 Pkt "Reklamasjon ved overtakelse" Nytt 3. ledd: Når frist for utbedring av reklamasjonsarbeider er satt, gjøres dagmulkt på 5 av reklamasjonsarbeidets verdi gjeldende pr. dag ved oversitting av frist. Entreprenøren må i tillegg dekke de ekstrakostnadene byggherren påføres ved ekstra administrasjon

16 Tilbudsgrunnlag Side: 16 av 39 og etterkontroll av reklamasjonsarbeidet, f.eks. til prosjektadministrasjon, teknisk kontroll og rådgivende ingeniører.

17 Tilbudsgrunnlag Side: 17 av ANDRE BESTEMMELSER 5.1 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) Ansvar Entreprenøren har ansvar som hovedbedrift i h.h.t. arbeidsmiljøloven 2-2. Totalentreprenøren ivaretar funksjonene som koordinator for prosjekterings- og utførelsesfasen, og utarbeider SHA på vegne av byggherren (skal godkjennes av byggherren). Det lages en egen avtale om oppgavefordelingen SHA-plan og informasjon på byggeplassen Entreprenøren har ansvar for at alle som skal arbeide på byggeplassen, i kortere eller lenger tid, er gjort kjent med SHA-plan (jfr. byggherreforskriften BHF 7) samt den SHA-informasjonen han selv har utarbeidet, herunder nødvendige oversettelser for utenlandske arbeidstakere. Entreprenøren har ansvar for å følge forskrift om id-kort og føre oversiktslister i h.h.t. BHF Forebyggende tiltak Entreprenøren skal treffe nødvendige tiltak for å sikre at ikke uvedkommende får atkomst til byggeplassen. Entreprenøren må ta spesielt hensyn til kontroll av adkomst til byggeplass, sikkerhet ved transport til og fra byggeplassen og utslipp av støv og støy. Entreprenøren har ansvar for å holde god orden og fullt forsvarlige hygieniske forhold på byggeplassen. Dette gjøres bl.a. med gjennomføring av rent-tørt-byggprosedyrer. Entreprenøren har ansvar for å etablere sikker adkomst til arbeidsplassene og sikre ferdselsveier inne på byggeplassen. Entreprenøren har ansvar for avmerking og tilrettelegging av områder for lagring og oppbevaring av forskjellige materialer, særlig farlige materialer og stoffer. Plass til materiallager er avmerket på riggplan. Entreprenøren er ansvarlig for vedlikehold, kontroll før igangsettelse og kontroll av anlegg og utstyr, for å kunne rette opp feil som kan påvirke arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Entreprenøren er ansvarlig for lagring, håndtering og fjerning av avfall og farlige materialer. Entreprenøren har ansvar for all avfallshåndtering og det skal lages avfallsplan før igangsetting. Det er krav til kildesortering av avfall. Entreprenøren er ansvarlig for at arbeidet gjennomføres med forsvarlige arbeidstidsordninger, tilfredsstillende personalrom og forsvarlig innkvartering Forhåndsmelding Entreprenøren skal sende forhåndsmelding til arbeidstilsynet i h.h.t. BHF Kvalitetssikring Entreprenørenes kvalitetssikring skal være planlagt ved et dokumentert kvalitetssystem.

18 Tilbudsgrunnlag Side: 18 av 39 Kvalitetssystemet skal være et middel til å sikre at de krav som stilles i kontrakt samt relevante myndighetskrav blir oppfylt og dokumentert. Byggherren har rett til å foreta kvalitetsrevisjoner etter behov. Disse vil bli varslet på forhånd. Entreprenørene har ikke krav på vederlagsjustering eller fristforlengelse for den tiden som medgår til revisjoner. 5.3 Korrespondanse All korrespondanse til partene sendes til vedkommendes forretningsadresse, dersom ikke annet er avtalt. Ett brev bør omhandle en sak. All korrespondanse skal være datert, signert og det skal framgå hvem som har fått kopi, eventuelt med og uten vedlegg. All korrespondanse skal påføres følgende overskrift: Froland kommune Verkstedbygg Utvidelse og ombygging Hva saken handler om 5.4 Prosedyre ved endringer Normal prosedyre for bestilling av et endrings- eller tilleggsarbeid er flg.: Et behov for endring oppstår i prosjektet som følge av ønske fra bruker eller byggherre, eller det er nødvendig for tilpasning av produksjon på byggeplassen. Det kan også komme som et uavhengig forslag fra entreprenør eller rådgiver. Ved endringer initiert av byggherren utarbeides endringsliste, som sammen med aktuelle tegninger, danner grunnlag for pristilbud fra entreprenøren. Standard skjema benyttes. Ved forhold som oppstår på byggeplass, eller ved forslag til endring fra entreprenørens side, utarbeider entreprenøren et varsel i h.h.t. varslingsreglene i NS8407. Entreprenøren gir pristilbud ved å fylle ut og underskrive endringslisten. Listen returneres byggherrens prosjektleder. Alternativt varsler entreprenøren i h.h.t. NS8407 ved pålegg utenom endringsliste. Varslet skal da inneholde et estimat på konsekvenser for omfang og fremdrift, selv om endelige konsekvenser meddeles senere. Arbeidet bestilles av byggherrens prosjektleder. Endringslister fyller følgende funksjon: Beskrivelse av en foreslått/besluttet endring. Prisforespørsel til entreprenør. Pristilbud fra entreprenør. Endringslister merkes med prosjektnummer og -navn, entreprisenummer og -navn samt løpenummer. Det samme gjelder rekvisisjoner og varsler fra entreprenøren. 5.5 Fakturaer Faktura på henholdsvis kontraktsarbeider, tilleggsarbeider og prisregulering sendes separat. Faktura fra entreprenøren vedlagt nødvendige dokumenter sendes til byggherren, eller hans representant (for eksempel byggeleder), for kontroll, attestasjon og anvisning. Faktura som ikke er vedlagt nødvendige underbilag avvises og sendes i retur. Forfallsfrist begynner å løpe når korrekt faktura er mottatt hos byggherren.

19 Tilbudsgrunnlag Side: 19 av Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU) Entreprenørens FDVU-leveranser omfattes av kontrakten på samme måte som øvrige leveranser og ytelser, bl.a. når det gjelder framdrift, overtagelse, sluttoppgjør og reklamasjon. Entreprenørens FDVU-leveranser vil i hovedsak være: Merking i h.h.t. TFM merkesystem (Statsbygg) for alle anleggsdeler. Det skal legges vekt på at merking i anlegget blir utført på en slik måte at det gir entydig og varig informasjon for korrekt betjening og bruk av anlegget. Levetid for benyttet merkeutstyr skal minst tilsvare levetiden for den enkelte anleggsdel/komponent som skal merkes. Merking skal i hovedsak utføres med graverte skilt festet med skruer eller kjede. Klistremerker godtas i hovedsak ikke som varig merking. Alle sentraler og komponenter merkes med skilt. For kabelmerking skal det benyttes spesiell merkeholder som festes til kabelen. Teksting med merkeholderen skal utføres med fortrykte selvklebende merkeremser, eller merkekomponenter som skyves på plass. For ledermerking av små ledningstverrsnitt skal det brukes kabelendehylster med merkehoder og fortrykte merkekomponenter som skyves på plass. For ledermerking av større ledningstverrsnitt kan brukes merkesystem som angitt for kabelmerking. Der hvor tekniske komponenter plasseres over himling skal dette være angitt med gravert skilt på himlingsprofil eller vegg FDVU-dokumentasjon: Tegninger, beskrivelser, mengder og spesifikasjoner av anlegg, bygningsdeler og komponenter, herunder leverandørtegninger, materialspesifikasjoner, reservedelslister, brosjyrer, kataloger, prøve- og måleprotokoller Adresseliste samtlige underentreprenører og leverandører Beskrivelse av entreprisens / leveransens omfang Drifts- og bygningsdelsinformasjon Tilsyn- og vedlikeholdsskjema Oversikt over forbruksmateriell og reservedeler Tilbud på serviceavtaler og reservedeler Oppnevning av FDVU-ansvarlig kontaktperson Opplæring av driftspersonell. FDVU-dokumentasjonen skal bygges opp iht. NS3456 Mønster for dokumentasjon og bruksanvisninger for bygninger og Rådgivende ingeniørers FDV-norm 2000 slik at dokumentasjonen blir enhetlig og oversiktlig for alle fag. All dokumentasjon skal være à jour til som bygget. Dokumentasjonen skal være på norsk med mindre annet avtales. Dokumentasjonen skal overleveres i 2 eksemplarer i hvite ringpermer med plastlommer samt elektronisk med oversiktlig katalogstruktur, både i PDF-format og DWG-format. Opplegg for FDVU-dokumentasjon skal leveres byggherren for godkjenning min. 3 uker. før overtakelse. Prosjektets merkesystem for tekniske anlegg og komponenter skal benyttes på selve anlegget og i FDVU-dokumentasjonen. Prosjektets merkesystem for tegninger skal benyttes for alle entreprenør- / leverandørtegninger. Avstengingsguide skal utarbeides for alle rør og ledninger med gass og væske under trykk.

20 Tilbudsgrunnlag Side: 20 av Opplæring Entreprenøren skal besørge opplæring av byggherrens driftspersonell mot slutten av byggeperioden og som ledd i overtakelsen. Supplerende opplæring skal gjennomføres etter 12 mnd. Entreprenøren skal levere en opplæringsplan for godkjenning hos byggherren min. to uker før overtakelse. 5.8 Ferdigattest / samsvarserklæringer Samsvarserklæringer leveres byggherren i forb. med overtakelse, og evt. delerklæringer for de deler som er nødvendig for å kunne få ferdigattest på bygget før øvrige arbeider er ferdige. Ferdigattest skal foreligge til overtakelse. Søknad om ferdigattest må sendes inn minimum 3 uker før overtakelsesdato. Følgende dokumentasjon må foreligge hos ansvarlig søker før det kan søkes om ferdigattest: Godkjent FDVU-dokumentasjon, inkl. som-bygget-tegninger og innreguleringsprotokoller. Sluttrapport med bilag for avfallshåndtering Samsvarserklæring (egen og eventuelle underentreprenørers)

21 Tilbudsgrunnlag Side: 21 av FUNKSJONSKRAV OG TEKNISKE KRAV 6.1 Felleskostnader, Rigg og drift Generelt: Eksisterende verkstedhall skal være i drift under hele byggetiden. Videre ønsker byggherren at ombygging av eksisterende kontordel gjøres så raskt som mulig, da de ønsker å bruke den så mye som mulig i byggetiden. Felleskostnader: Totalentreprenøren skal ha med all rigg og drift for egne og sine underentreprenørers arbeider ihht. NS3420-A Beskrivelsestekster for bygg og anlegg. Del A: Forsikringer, sikkerhetsstillelse, rigg og drift. Totalentreprenøren skal ta med nødvendig sikring av byggeplass. Riggplassen vil bli nærmere anvist. Dersom Totalentreprenøren velger annen måte å rigge på redegjøres dette for i tilbudsbrevet og gjennomgås i kontraktsforhandlinger. Totalentreprenøren skal utarbeide riggplan. Byggrenhold: Ved bygging skal renhold og tetting mot vær utføres regelmessig i byggetiden. Veiledningen Rent tørt bygg. Forebyggende helsevern i bygninger. Rådgivende ingeniørers forening sept legges til grunn der denne er relevant. Formålet med planmessig byggrenhold og værtetting er å: Forhindre at støv, fukt og forurensinger som skapes i byggeprosessen får helsemessige konsekvenser for aktørene på byggeplassen Legge forholdene til rette for at innemiljøet i bygget etter ferdigstillelse ikke blir belastet med støv og fukt fra byggeprosessen Minske skader på ferdig utførte arbeider i byggeperioden. Viktige tiltak for å oppnå dette er: I størst mulig grad å forhindre at byggestøv utvikles og spres Forhindre at materialer og elementer nedfuktes av regnvann og kondens Å tilrettelegge for at støv og avfall lett kan fjernes Systematisk fjerning av avfall fra og rengjøring i alle arealer Systematisk rengjøring og fjerning av støv og smuss under og etter den enkelte arbeidsoperasjon. At alle maskiner som det er tvingende nødvendig å benytte i bygget skal ha eget avsug montert på maskinen. Det er et overordnet mål at bygget skal være rent og tørt ved ferdigstilling og overtakelse. Renhetskvalitet skal ved ferdigstilling og overtakelse kontrolleres ved stikkprøvekontroll i 8 tilfeldig utvalgte rom. Det legges til grunn normal renholdsklasse hvor ikke mer enn 20 % av målingene skal være over maks-verdiene. I alle rom som måles skal det tas målinger fra samtlige typer overflater. Byggherren vil føre kontroll med at totalentreprenøren utfører byggrenhold i byggetiden, og vil om nødvendig pålegge eller rekvirere ekstra renhold. Kostnadene ved ekstra renhold vil bli belastet totalentreprenøren.

Innhold. Dokument: BOK 0 Prosjektnavn: Trimveien 6 og Marselis' gate 24 Prosjektnr: 284 og 283 Byggherre: SiO Eiendom T-2 Prosjekt Asker AS

Innhold. Dokument: BOK 0 Prosjektnavn: Trimveien 6 og Marselis' gate 24 Prosjektnr: 284 og 283 Byggherre: SiO Eiendom T-2 Prosjekt Asker AS Innhold 0 Generelt... 3 0.1 Byggherre (BH) og byggesaken... 3 0.2 Byggherrens prosjektorganisasjon... 3 0.3 Entrepriseform... 5 1 Kontraktsbestemmelser... 5 1.1 Sikkerhetsstillelse:... 5 1.2 Evt. regulering

Detaljer

1/56 INNHOLDSFORTEGNELSE TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUDSBESTEMMELSER 2 - PRISSKJEMAER 11-25

1/56 INNHOLDSFORTEGNELSE TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUDSBESTEMMELSER 2 - PRISSKJEMAER 11-25 1/56 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE KAP 0 TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUDSBESTEMMELSER 2 - PRISSKJEMAER 11-25 KAP 1 ORIENTERING, GENERELLE KRAV OG RIGG/DRIFT 26 ROMFUNKSJONSBESKRIVELSE KAP 2 BYGNING 51 KAP 3 VVS

Detaljer

SAMEIENE BLINDERNVEIEN 2 og 4 Rehabilitering av fasader

SAMEIENE BLINDERNVEIEN 2 og 4 Rehabilitering av fasader S. nr. 7191/92 SAMEIENE BLINDERNVEIEN 2 og 4 Rehabilitering av fasader TILBUDSMATERIALE FOR TOTALENTREPRISE utarbeidet av: oktober 2013 TILBUDSINNBYDELSE På vegne av Sameiene Blindernveien 2 og 4 inviterer

Detaljer

Vedrørende tilbud Buksnes skole.

Vedrørende tilbud Buksnes skole. Til Tilbydere Buksnes skole ref:tilbudsbrev juli 2006.DOC/SEL e-mail: post@aursark.no Namsos 24.07.2006 Vedrørende tilbud Buksnes skole. Viser oversendte tilbudsdokumenter. Tilbudsbefaring vil ikke bli

Detaljer

ANBUD BOK 0 Felles anbudsgrunnlag.

ANBUD BOK 0 Felles anbudsgrunnlag. Anbud Vadsø Helsesenter Omsorgssenteret. Vadsø Kommune. ANBUD BOK 0 Felles anbudsgrunnlag. Namsos Mai 2003 Y:\-2002\2002-04 - Vadsø, omsorgsboliger\3 BESKRIVELSER\VADSØ - Anbudsbok bok 0 Orginal.doc (02.10.02)

Detaljer

STAVANGER LUFTHAVN, SOLA

STAVANGER LUFTHAVN, SOLA STAVANGER LUFTHAVN, SOLA HELIKOPTERTERMINAL OMBYGGING, UTBYGGING, OPPRUSTING KONKURRANSE MED FORHANDLING T-183684 BAGASJETRANSPORTANLEGG Oktober 2014 Tilbyderne Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse

Detaljer

NORHEIMSUND NYE BARNESKULE

NORHEIMSUND NYE BARNESKULE 1 KVAM HERAD NORHEIMSUND NYE BARNESKULE NYBYGG, OMBYGGING OG UTOMHUSARBEID MAI 2011 Beskrivelse med masseberegning K 401 ELEKTRO Rådgivere: ARK - Og Arkitekter as RIB/ RIBr/ RIE/ RIM/ RIV - Cowi AS RIAKU

Detaljer

EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune

EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune FELLES TILBUDSGRUNNLAG / BOK 0 - (PA-BOK) - (HMS-Plan) - (Tekniske redegjørelser) Innholdsfortegnelse A. Tilbudsinnbydelse... 3 B. Prosjektet... 4 B1. Innledning... 4 B2.

Detaljer

VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE

VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE Byggherre: Sandefjord Kommunes Boligstiftelse v/usbl Prosjekt: Vardeveien 41 VVS installasjoner F2 2015-01-06 For anskaffelse Joott Fbell Fbell D1 2014-12-12 Tilbudsdokument

Detaljer

ANBUDSINNBYDELSE KVALITETSHEVING AV KARTVERK

ANBUDSINNBYDELSE KVALITETSHEVING AV KARTVERK ANBUDSINNBYDELSE KVALITETSHEVING AV KARTVERK Prosjekt i regi av: GODT VANN DRAMMENSREGIONEN Februar 2010 / GIS-Gruppen 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE...2 2 TILBUDSINNBYDELSE...4 2.1 INNBYDELSE...4

Detaljer

Tårnet barnehage. Elektro- og teletekniskeanlegg. Vikna kommune

Tårnet barnehage. Elektro- og teletekniskeanlegg. Vikna kommune Tårnet barnehage Elektro- og teletekniskeanlegg. Vikna kommune 15.10.2012 Side 00-1 01 TILBUDSINNBYDELSE På vegne av Vikna kommune innbyr vi Dem herved til å gi tilbud på: Elektro- og teletekniske anlegg

Detaljer

Parsell: Delprosjekt Nord-Trøndelag grense - Fauske

Parsell: Delprosjekt Nord-Trøndelag grense - Fauske Statens vegvesen Region nord A0-1 A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2014-12-19 Konkurransegrunnlag Totalentreprise med samspill Prosjekt: Prosjekt tunneloppgradering Region nord Parsell:

Detaljer

STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR TOTALENTREPRISER

STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR TOTALENTREPRISER TOTALENTREPRISEBOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR TOTALENTREPRISER Side 1 av 33 DEL I... 4 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 4 1 Definisjoner (NS 8407 pkt 1)... 4 1.1 byggherre

Detaljer

VEILEDER I KONTRAHERING AV BYGGELEDERE HVORDAN UNNGÅ BYGGESKANDALER!

VEILEDER I KONTRAHERING AV BYGGELEDERE HVORDAN UNNGÅ BYGGESKANDALER! VEILEDER I KONTRAHERING AV BYGGELEDERE HVORDAN UNNGÅ BYGGESKANDALER! Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer (FOBE) Januar 2008 Side 1 Innhold FORORD...3 1. INNLEDNING...5 HAR KOMMUNEN NØDVENDIG BESTILLERKOMPETANSE?...5

Detaljer

Konkurransegrunnlag Totalentreprise

Konkurransegrunnlag Totalentreprise Statens vegvesen Region Nord A0-1 A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2013-01-16 Konkurransegrunnlag Totalentreprise Prosjekt: Fv.78 Halsøya-Leirosen Tilbudsnummer: 2013/005313 Statens vegvesen

Detaljer

Bjørnar Eiendom AS Moveien 111, Sandefjord

Bjørnar Eiendom AS Moveien 111, Sandefjord Bjørnar Eiendom AS Moveien 111, Sandefjord TOTALENTREPRISE Spesiell beskrivelse Sanitær, varme og sprinkleranlegg INNHOLDSFORTEGNELSE ANBUDSSKJEMA... 4 30 GENERELT... 6 301 Orientering... 6 301.02 Tilbudet...

Detaljer

IKEA EIENDOM HOLDING AS Itech AS

IKEA EIENDOM HOLDING AS Itech AS Tiltakshaver Utarbeidet av Dato Rev. Dato : : : : IKEA EIENDOM HOLDING AS Itech AS 21. Februar 2013 1. Mars 2013 IKEA Eiendom Holding AS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 310 Sanitærinstallasjoner, generelt....22

Detaljer

K 401 Sulitjelma skole

K 401 Sulitjelma skole VSO CONSULTING 0 K 401 Sulitjelma skole Nytt tilbygg og ombygging Elektro- og teletekniske anlegg. Fauske kommune 12.09.2011 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE VSO CONSULTING BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Dato: 3.10.2013

KONKURRANSEGRUNNLAG. Dato: 3.10.2013 KONKURRANSEGRUNNLAG Prosjektering og leie av deponigasspumpestasjon med fakkel (testanlegg). Prosjektering og etablering av tilkoblingspunkt til eksisterende deponigassanlegg. Opsjon 1: Etablere overføringsledning

Detaljer

Konkurransegrunnlag PROSJEKTLEDELSE X SKOLE. Innleveringsfrist for tilbud: 28. februar 201x kl 12:00

Konkurransegrunnlag PROSJEKTLEDELSE X SKOLE. Innleveringsfrist for tilbud: 28. februar 201x kl 12:00 Konkurransegrunnlag PROSJEKTLEDELSE X SKOLE Innleveringsfrist for tilbud: 28. februar 201x kl 12:00 Anskaffelsen er omfattet av Lov om offentlige anskaffelser av 16. juli 1999 nr. 69, og Forskrift om offentlige

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Kjøp av rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid, basert på NS 8402:2010. for

Konkurransegrunnlag. Kjøp av rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid, basert på NS 8402:2010. for Konkurransegrunnlag Kjøp av rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid, basert på NS 8402:2010 for Forside kan lages i forsidegenerator på vegveven/grafisk senter Konkurransegrunnlag av Region:Klikk

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406 pkt. 2)... 3 1.2 Underentreprenør, underleverandør, innleid og utsendt

Detaljer

Funksjonsbeskrivelse elektro anlegg. IKEA Ringsaker

Funksjonsbeskrivelse elektro anlegg. IKEA Ringsaker Funksjonsbeskrivelse elektro anlegg IKEA Ringsaker Tiltakshaver: Utarbeidet av: IKEA EIENDOM HOLDING AS Itech AS Dato: 05. desember 2012 Rev. Dato: 01. mars 2013 IKEA Eiendom Holding ASSide 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406 pkt. 2)... 3 1.2 Underentreprenør, underleverandør, innleid og utsendt

Detaljer

GRØTVEDT SKOLE REHABILITERING

GRØTVEDT SKOLE REHABILITERING FEB 2014 ASKIM KOMMUNE GRØTVEDT SKOLE REHABILITERING FORPROSJEKT REV-2 ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no FEB 2014 ASKIM KOMMUNE GRØTVEDT

Detaljer

Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse (Konkurranse uten forhandlinger) for Oppgradering av barnehagegjerder og porter

Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse (Konkurranse uten forhandlinger) for Oppgradering av barnehagegjerder og porter Alta kommune Drift og utbygging Kommunale Bygg Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse (Konkurranse uten forhandlinger) for Oppgradering av barnehagegjerder og porter Alta 9.6.15 Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Kjøp av veterinærvakttjenester

Kjøp av veterinærvakttjenester Konkurransegrunnlag Tjenestekontrakt Tilbudskonkurranse Oppdragsgiver: Landbrukskontoret Avtaleperiode: 2014-2016 (2018) Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Innbydelse... 4 1.2 Om oppdragsgiver... 4 1.3 Orientering

Detaljer

TILBUDSFORESPØRSEL PROSJEKTERING. 5445 Gjerdrum Bo- og behandlingssenter Nye sykehjemsplasser

TILBUDSFORESPØRSEL PROSJEKTERING. 5445 Gjerdrum Bo- og behandlingssenter Nye sykehjemsplasser Gjerdrum kommune Eiendomsforvaltningen TILBUDSFORESPØRSEL PROSJEKTERING 5445 Gjerdrum Bo- og behandlingssenter Nye sykehjemsplasser Mai 2013 Side 2 av 16 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...... 3 1.1 Innbydelse......3

Detaljer

ENTREPRISEBOKA STATSBYGGS

ENTREPRISEBOKA STATSBYGGS ENTREPRISEBOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENKLERE ENTREPRISER Godkjent dato: 01.04.2014 Side 1 av 31 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 4 1 Definisjon (NS 8406 pkt 2)...

Detaljer

ENTREPRISEBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENKLERE ENTREPRISER

ENTREPRISEBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENKLERE ENTREPRISER ENTREPRISEBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENKLERE ENTREPRISER Side 1 av 27 0. 1. Innhold 1. Innhold... 2 2. Definisjon (NS 8406 pkt 2)... 4 3. Partenes representanter

Detaljer