Journaldato: , Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: Dok.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Journaldato: 04.05.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 03.05.2010. Dok."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A Søknad om infomøte med Telenor på Fornebu TKK - nnenlandsreiser invitasjoner - møter N 2009/ /2010 Oddvar Overa Prop 108 S Oppfølgingsspørsmål fra komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet Prop. 108 S ( ) tviding og finansiering av Bergensprogrammet 2010/ /2010 Samferdselsdepartementet Statsråden Prop 107 L Anmodning om høring Prop. 107 L ( ) A) Lov om avtalefestet pensjon for medlemmer av Statens Pensjonskasse B) Endringer i lov om Statens Pensjonskasse, lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser og i enkelte andre lover (oppfølging av avtale om tjenestepensjon o 2010/ /2010 Arbeidsgiverforeningen Spekter Side: 1 av 15

2 Markering kl Søknad om demonstrasjoner - stand - markering - arrangement på Eidsvolls plass / / Spire - tviklingsfondets ngdomsorganisasjon Tillatelse til markering kl Søknad om demonstrasjoner - stand - markering - arrangement på Eidsvolls plass / /2010 Spire - tviklingsfondets ngdomsorganisasjon Behandlingen av stortingsmelding om eksport av forsvarsmateriell fra Norge 2009 FK - Henvendelser til komiteen - forsvarssaker / /2010 Kirkens Nødhjelp m.fl. Timer medgått til etablering av testmiljø - utarbeide egen endringsordre til forberedelse til storskalatesten Kjøpsavtale for konferanseanlegg til stortingssalen - konferansesystem - Benum Hovedprosjekt - Sak forprosjekt Sak/dok nr: 2008/ Løpenr.: 4418/2010 Capgemini Side: 2 av 15

3 Storskalatest - testprosedyre 1 - komponenter - strømforsyning og infrastruktur Kjøpsavtale for konferanseanlegg til stortingssalen - konferansesystem - Benum Hovedprosjekt - Sak forprosjekt Sak/dok nr: 2008/ Løpenr.: 4420/2010 Capgemini Anskaffelsesprotokoll 2010/32 på rammeavtale for kjøp av jernvare- og isenkramprodukter Rammeavtale på anskaffelse av jernvare- og isenkramprodukter - Jernia Detalj / / Rigmor Nymoen Anskaffelse kjøp av tjenester innen samhandling, utvikling og konflikthåndtering - avvisning av tilbud Samhandling, utvikling og konflikthåndteringstjeneste i Stortingets administrasjon 2010/ /2010 novati Proposisjoner og meldinger til Stortinget vårsesjonen Lov om nasjonalt D-kort - Lov om endringer i politiloven - Lov om endringer i våpenloven - utsettelse av fremleggelse Oversikt over proposisjoner og meldinger til Stortinget høstsesjonen vårsesjonen / /2010 Justis- og politidepartementet Side: 3 av 15

4 Dok8:126 S Forslag om å styrke avskrivningsreglene som næringspolitisk virkemiddel DOK8:126 S Forslag om å styrke avskrivningsreglene som næringspolitisk virkemiddel 2010/ /2010 Høyres stortingsgruppe Dokument 8:121 S Ber om departementets vurdering av forslag om rask iverksettelse av samfunnsøkonomisk lønnsomme klimatiltak fra Klimakur 2020 og oppfølging av klimaforliket Dokument 8:121 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Line Henriette Hjemdal, Nikolai Astrup og Borghild Tenden om rask iverksettelse av samfunnsøkonomisk lønnsomme klimatiltak fra Klimakur 2020 og oppfølging av klimaforliket 2010/ /2010 Miljøverndepartementet Statsråden Dok8:127 S Forslag om tilbaketrekking av utslippstillatelsen til gasskraftverket på Mongstad DOK8:127 S Forslag om tilbaketrekking av utslippstillatelsen til gasskraftverket på Mongstad 2010/ /2010 Kristelig Folkepartis stortingsgruppe nvitasjon til Norges Råfisklags 72 representantskapsmøte - Tromsø NÆK - nnenlandsreiser invitasjoner - møter Sak/dok nr: 2009/ Løpenr.: 4427/2010 Norges Råsfisklag Side: 4 av 15

5 Dokument 8:107 S Behandling av representantforslaget Dokument 8:107 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ketil Solvik-Olsen, Siri A. Meling, Line Henriette Hjemdal og Borghild Tenden om etablering av et test- og demonstrasjonsprogram «Demo 2020», for havvindteknologi i Norge N 2010/ / Marit Halleraker m.fl. Prop 75 L Svar på komiteens spørsmål i brev av Prop. 75 L ( ) Endringer i naturmangfoldloven, viltloven mv. (nødverge, bruk av åte) 2010/ / Miljøverndepartementet Statsråden Dokument 8:85 S Svar på spørsmål fra Venstres stortingsgruppe Dokument 8:85 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild Tenden om en helhetlig gjennomgang av vilkårene for enkeltpersonsforetak 2010/ /2010 Finansdepartementet Finansministeren Dekning av besøksreise for representantenes familie Besøksreise for representantenes familie 2010/ /2010 Tilg.kode SD Hjemmel: SDO 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** Side: 5 av 15

6 Søknad barnehageplass Søknad barnehageplass - Sak DL 2008/ /2010 Tilg.kode SD Hjemmel: SDO 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** Søknad om dekning av reiseutgifter til COSAC møte i Madrid FK - COSAC møte i Madrid / /2010 Bjarne Syrdal Prop 107 L Anmodning om høring Prop. 107 L ( ) A) Lov om avtalefestet pensjon for medlemmer av Statens Pensjonskasse B) Endringer i lov om Statens Pensjonskasse, lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser og i enkelte andre lover (oppfølging av avtale om tjenestepensjon o 2010/ /2010 Vin og Brennevinarbeidernes Forening Forespørsel om innsyn i Stortingets dokumenter Forespørsel om innsyn i Stortingets dokumenter 2010/ / Hansen Svein Roald Side: 6 av 15

7 Dokument 8:118 S Ber om departementets vurdering av forslag om oppsigelse av hovedavtalen for jordbruket Dokument 8:118 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Harald T. Nesvik, Per Roar Bredvold og Torgeir Trældal om oppsigelse av hovedavtalen for jordbruket 2010/ /2010 Landbruks- og matdepartementet Statsråden Dokument 8:50 S Taletidsfordeling Dokument 8:61 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild Tenden om etablering av et eget regelråd 2010/ /2010 Beate Nygård Dokument 8:50 S Taletidsfordeling Dokument 8:50 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Harald T. Nesvik, Per Sandberg, Christian Tybring-Gjedde, Per Roar Bredvold og Torgeir Trældal om at det skal utarbeides en stortingsmelding om rammevilkår for små og mellomst 2010/ /2010 Beate Nygård Personal ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Personal N 2010/ /2010 Tilg.kode SD Hjemmel: SDO 7 Taushetsbelagte opplysninger Sissel Kvarnes Side: 7 av 15

8 Personal - permisjon Personal - Sak DL 2008/ / Tilg.kode SD Hjemmel: SDO 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** nvitasjon og program til Helsekonferansen Oslo Radisson Blu Plaza Hotell KFK - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2009/ / Helse- og omsorgsdepartementet Statsråden Dokument 8:58 S Taletidsfordeling Dokument 8:58 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Svein Flåtten, Anne Karin Olli, Elisabeth Røbekk Nørve og Arve Kambe om samfiske for kystflåten 2010/ /2010 Beate Nygård Prop 104 L Høringsnotat Prop. 104 L ( ) Endringer i arbeidsmiljøloven (midlertidig ansettelse mv.) 2010/ /2010 KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon Side: 8 av 15

9 Prop 104 L Høringsnotat Prop. 104 L ( ) Endringer i arbeidsmiljøloven (midlertidig ansettelse mv.) 2010/ /2010 Handels- og Servicenæringenes Hovedorganisasjon Søknad om dekning av reiseutgifter ved utenrikskomiteledermøte i Riga FK - utenrikskomiteledermøte i Riga / /2010 Bjarne Syrdal Prop 82 L Spørsmål fra Kristelig Folkepartis stortingsgruppe Prop. 82 L ( ) Endringer i folketrygdloven mv. (pensjonsreformen - tilpasninger i reglene for alderspensjon til mottakere av dagens uførepensjon) 2010/ / Arbeidsdepartementet Statsråden Prop 82 L Svar på spørsmål fra Kristelig Folkepartis stortingsgruppe i brev av Prop. 82 L ( ) Endringer i folketrygdloven mv. (pensjonsreformen - tilpasninger i reglene for alderspensjon til mottakere av dagens uførepensjon) 2010/ /2010 Arbeidsdepartementet Statsråden Side: 9 av 15

10 Prop 107 L Spørsmål fra Kristelig Folkepartis stortingsgruppe Prop. 107 L ( ) A) Lov om avtalefestet pensjon for medlemmer av Statens Pensjonskasse B) Endringer i lov om Statens Pensjonskasse, lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser og i enkelte andre lover (oppfølging av avtale om tjenestepensjon o 2010/ / Arbeidsdepartementet Statsråden Dok8:128 S Forslag om å stanse forsøk med å avgi elektronisk stemme utenfor valglokale DOK8:128 S Forslag om å stanse forsøk med å avgi elektronisk stemme utenfor valglokale 2010/ /2010 Høyres stortingsgruppe Dokument 8:68 S nnpill - Lukas Stiftelsen Dokument 8:68 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Jon Jæger Gåsvatn, Per Arne Olsen og Kari Kjønaas Kjos om innføring av samfunnskontrakt for å bedre samspill mellom offentlig sektor og ideell sektor 2010/ /2010 Lukas Stiftelsen Meld St 8 Taletidsfordeling Meld. St. 8 ( ) Gjennomføring av råfiskloven og fiskeeksportloven i 2007 og / / Beate Nygård Side: 10 av 15

11 Takkebrev etter komiteens besøk i Brussel og NÆK - tenlandsreiser invitasjoner - møter 2009/ / Europaparlamentet Norges delegasjon Takkebrev etter møte i Brussel NÆK - tenlandsreiser invitasjoner - møter 2009/ / Lövin sabella Takkebrev etter møte i Brussel NÆK - tenlandsreiser invitasjoner - møter 2009/ / lvskog Marita Svar på henvendelse Klage mot skole 2009/ /2010 Tilg.kode SD Hjemmel: SDO 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** Side: 11 av 15

12 nnsyn i Stortingets dokumenter Forespørsel om innsyn i Stortingets dokumenter 2010/ /2010 Hansen Svein Roald Amalgamrelaterte spørsmål Helsevesenet - henvendelser / / Gjersdal Lidvard P - om å endre status og bli en konvensjonsbasert organisasjon P - om å endre status og bli en konvensjonsbasert organisasjon 2010/ /2010 Hans Brattesta Behandling av representantforslag 107 S DOK8:107 S Forslag om etablering av et test- og demonstrasjonsprogram Demo 2020 for havvindteknologi i Norge 2010/ / Marit Halleraker m.fl. Side: 12 av 15

13 Oppfølging - amalgamrelaterte spørsmål Helsevesenet - henvendelser / / Gjersdal Lidvard Brev fra justisminsteren om prop 97 L - supplerende opplysninger Prop. 97 L ( ) Endringer i straffeloven 1902 m.v. (skjerping av straffen for drap, annen grov vold og seksuallovbrudd) 2010/ /2010 Stortingets presidentskap og direktør nvitasjon til frokostseminar - Bør vi frykte Kina kl Aschehougs forlag FK - nvitasjoner / /2010 niversitetsforlaget Representantforslag 122 S DOK8:122 S Forslag om en lovfestet fullverdig nettolønnsordning for sjøfolk 2010/ /2010 Stortingets presidentskap og direktør Side: 13 av 15

14 nvitasjon til NP-seminar Chad Darfur and future of N peace operations FK - nvitasjoner Sak/dok nr: 2009/ Løpenr.: 4468/2010 Norsk tenrikspolitisk nstitutt Menneskerettigheter i Etiopia - appell til humanitære og politiske organisasjoner FK - Henvendelser til komiteen - utenrikssaker / /2010 Aragaw Zelalam Tefera Menneskerettigheter i Etiopia - appell til humanitære og politiske organisasjoner FK - Henvendelser til komiteen - utenrikssaker / /2010 Aragaw Zelalam Tefera Den utvidede utenriks- og forsvarskomite - DFK - oppgaver - funksjon FK - Henvendelser til komiteen - utenrikssaker / /2010 Solum Torgeir Side: 14 av 15

15 nvitasjon til sesjon i Kampala ganda nternational Criminal Court and the Rule of Law Parliamentarians for Global Action - PGA - invitasjoner 2010/ / Parliamentarians for Global Action - PGA Side: 15 av 15

Journaldato: 24.2.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A

Journaldato: 24.2.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.2.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 25.02.2010 Svar på henvendelse av 180110 - klage - NAV Dagpenger

Detaljer

Journaldato: 04.02.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 03.02.

Journaldato: 04.02.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 03.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 07.02.2011 Familie- og kulturkomiteens studiereise til Japan - Vietnam

Detaljer

Dok.dato: 26.02.2010. DOK8:83 S 2009-2010 Forslag om finansieringsalternativer for investeringsprosjekter innenfor samferdselsområdet. Dok.

Dok.dato: 26.02.2010. DOK8:83 S 2009-2010 Forslag om finansieringsalternativer for investeringsprosjekter innenfor samferdselsområdet. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.3.2010, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 12.03.2010 Takkebrev etter kirke- utdannings- og forskningskomiteens studiereise til Finland 220210-240210 KK -

Detaljer

Journaldato: 18.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.12.2010. Dok.

Journaldato: 18.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.12.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 19.01.2011 Rapport fra næringskomiteens reise til Kina og

Detaljer

Svar på brev av 251010 - Anmodning om møte med komiteen - i løpet av mars 2011 - senest før påske 2011. Dok.dato: 08.11.2010. Dok.dato: 08.11.

Svar på brev av 251010 - Anmodning om møte med komiteen - i løpet av mars 2011 - senest før påske 2011. Dok.dato: 08.11.2010. Dok.dato: 08.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.11.2010, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 10.11.2010 Svar på brev av 251010 - Anmodning om møte med komiteen - i løpet av mars 2011 - senest før påske 2011

Detaljer

Forsikringstjenester i perioden 010111-311214. Gruppelivs, ulykkes- og reiseforsikring og selvassuranse - Sak 200803168. Dok.dato: 31.01.

Forsikringstjenester i perioden 010111-311214. Gruppelivs, ulykkes- og reiseforsikring og selvassuranse - Sak 200803168. Dok.dato: 31.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.2.2011, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 04.02.2011 Forsikringstjenester - opphør av tidligere avtaler fra 010211 - ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****

Detaljer

Journaldato: 12.04.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 21.02.2013. Dok.

Journaldato: 12.04.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 21.02.2013. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 15.04.2013 nnhold: Oppfølging av trussel fremsatt 120213 Evaluering

Detaljer

Journaldato: 08.02.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A

Journaldato: 08.02.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 09.02.2010 Svar på henvendelse - anmodning om møte for å diskutere

Detaljer

Offentlig journal. Svar på henvendelse av 281111. Henvendelser - pensjoner - 2009-2013 2009/1932-28 593/2012 19.01.2012 25.01.2012

Offentlig journal. Svar på henvendelse av 281111. Henvendelser - pensjoner - 2009-2013 2009/1932-28 593/2012 19.01.2012 25.01.2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 25.01.2012 Svar på henvendelse av 281111 Henvendelser - pensjoner - 2009-2013 2009/1932-28 593/2012 Dag Forsberg Dokument

Detaljer

Journaldato: 19.03.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 19.03.2010. Dok.

Journaldato: 19.03.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 19.03.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,U,N,X, Status: J,A 22.03.2010 Statusnotat pr 180310 om utviklingen av VEU - Vesteuropeiske

Detaljer

Offentlig journal. Svar på brev av 130810. Henvendelser - skole og utdanning - 2009-2013 2009/1890-24 7178/2010 31.08.2010 27.08.

Offentlig journal. Svar på brev av 130810. Henvendelser - skole og utdanning - 2009-2013 2009/1890-24 7178/2010 31.08.2010 27.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.8.2010, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 31.08.2010 Svar på brev av 130810 Henvendelser - skole og utdanning - 2009-2013 2009/1890-24 7178/2010 Østberg

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om komitereise til Stavanger i forbindelse med komiteens behandling av Meld St 28 om petroleumsvirksomheten - 081111

Offentlig journal. Søknad om komitereise til Stavanger i forbindelse med komiteens behandling av Meld St 28 om petroleumsvirksomheten - 081111 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,N,X, Status: J,A 01.11.2011 nnhold: Søknad om komitereise til Stavanger i forbindelse med komiteens behandling av Meld St 28 om petroleumsvirksomheten

Detaljer

Offentlig journal. Komitehøringer - fremmøte av tidligere statsråder. Komitehøringer - fremmøte av tidligere statsråder 2010/1241-1 7098/2010

Offentlig journal. Komitehøringer - fremmøte av tidligere statsråder. Komitehøringer - fremmøte av tidligere statsråder 2010/1241-1 7098/2010 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 25.08.2010 Komitehøringer - fremmøte av tidligere statsråder Komitehøringer - fremmøte av tidligere statsråder X 2010/1241-1

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om dekning av utgifter til enkel bevertning. FIK - Innenlandsreiser 2011 - invitasjoner - møter 2010/1801-41 4926/2011

Offentlig journal. Søknad om dekning av utgifter til enkel bevertning. FIK - Innenlandsreiser 2011 - invitasjoner - møter 2010/1801-41 4926/2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.5.2011, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 10.05.2011 Søknad om dekning av utgifter til enkel bevertning FK - nnenlandsreiser 2011 - invitasjoner - møter X

Detaljer

Dok.dato: 27.10.2010. Dok.dato: 09.11.2010. Statsbudsjettet 2011 Kap 44 Kontrollutvalget for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenesten EOS

Dok.dato: 27.10.2010. Dok.dato: 09.11.2010. Statsbudsjettet 2011 Kap 44 Kontrollutvalget for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenesten EOS Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 11.11.2010 Dokument 8:7 S Ber om departementets uttalelse til forslaget Dokument 8:7 S (2010-2011) Representantforslag fra

Detaljer

Søknad om samtykke til dekning av reiseutgifter - komiteens medlem Laila Dåvøy skal besøke Solgården og ReumaSol i Spania 080310. Dok.

Søknad om samtykke til dekning av reiseutgifter - komiteens medlem Laila Dåvøy skal besøke Solgården og ReumaSol i Spania 080310. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.2.2010-21.2.2010, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 22.02.2010 Søknad om samtykke til dekning av reiseutgifter - komiteens medlem Laila Dåvøy skal besøke

Detaljer

Journaldato: 17.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 11.01.

Journaldato: 17.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 11.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 18.01.2011 Søknad om komitereise til Brussel og Haag 180511-200511

Detaljer

Journaldato: 2.3.2015, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 05.03.2014. Dok.

Journaldato: 2.3.2015, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 05.03.2014. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.3.2015, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 05.03.2015 Henvendelse - menneskerettigheter ved sykdom Henvendelse

Detaljer

Dok.dato: 13.11.2009. Dok.dato: 13.11.2009. Avtale om kjøp av vernemaske NM180 - Forsvarets Logistikkorganisasjon/Forsyning/Materiellstyring - 050609

Dok.dato: 13.11.2009. Dok.dato: 13.11.2009. Avtale om kjøp av vernemaske NM180 - Forsvarets Logistikkorganisasjon/Forsyning/Materiellstyring - 050609 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 17.11.2009 nvitasjon til paneldebatt i anledning lanseringen av Alliansen Ny Oljepolitikk - Oslo Cafe MONO 191109 EMK - nvitasjoner

Detaljer

Journaldato: 04.06.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 29.05.2012. Dok.

Journaldato: 04.06.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 29.05.2012. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,U,N,, Status: J,A 05.06.2012 Meld St 24 Program åpen høring 290512 Meld. St. 24 (2011-2012)

Detaljer

Offentlig journal. Dokument 8:42 S Spørsmål om behandlingsdato

Offentlig journal. Dokument 8:42 S Spørsmål om behandlingsdato Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.4.2014, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 02.04.2014 Dokument 8:42 S Spørsmål om behandlingsdato Dokument 8:42 S (2013-2014) Representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Offentlig journal. Dokument 12:36 Søknad om utsettelse av avgivelser

Offentlig journal. Dokument 12:36 Søknad om utsettelse av avgivelser Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.5.2014, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 15.05.2014 Dokument 12:36 Søknad om utsettelse av avgivelser Dokument 12:36 (2011-2012) Grunnlovsforslag fra Per-Kristian

Detaljer

Dok.dato: 18.11.2013. Dok.dato: 22.11.2013. Dok.dato: 21.11.2013

Dok.dato: 18.11.2013. Dok.dato: 22.11.2013. Dok.dato: 21.11.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.12.2013, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 03.12.2013 Brev fra finansdepartementet med anmodning om endring av prop. 1 S tillegg 1 (2013-2014) Oversikt over

Detaljer

Dok.dato: 30.01.2013. Dok.dato: 24.01.2013

Dok.dato: 30.01.2013. Dok.dato: 24.01.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 30.01.2013 Søknad om dekning av reiseutgifter - diverse arrangementer - Oslo 060213-180213 ASK - arbeids- og sosialkomiteen

Detaljer

Revidert avtale om arbeidstid i Stortingets administrasjon pr. 061009 - Tilleggsprotokoll til arbeidstidsavtalen pr. 010508. Dok.dato: 06.10.

Revidert avtale om arbeidstid i Stortingets administrasjon pr. 061009 - Tilleggsprotokoll til arbeidstidsavtalen pr. 010508. Dok.dato: 06.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,n,x, Status: J,A 29.10.2009 nnhold: Revidert avtale om arbeidstid i Stortingets administrasjon pr. 061009 - Tilleggsprotokoll til arbeidstidsavtalen

Detaljer

Innsynsbegjæring fra Aftenposten - reiser Per Sandberg 2013 og reiseregninger til stortingsrepresentantene. Dok.dato: 11.12.2013. Dok.

Innsynsbegjæring fra Aftenposten - reiser Per Sandberg 2013 og reiseregninger til stortingsrepresentantene. Dok.dato: 11.12.2013. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.12.13, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 13.12.2013 nnsynsbegjæring fra Aftenposten - reiser Per Sandberg 2013 og reiseregninger til stortingsrepresentantene

Detaljer

Meld. St. 17 (2012-2013) Byggje - bu - leve. Ein bustadpolitikk for den einskilde, samfunnet og framtidige generasjonar. Dok.dato: 13.06.

Meld. St. 17 (2012-2013) Byggje - bu - leve. Ein bustadpolitikk for den einskilde, samfunnet og framtidige generasjonar. Dok.dato: 13.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,N,, Status: J,A 17.06.2013 Meld St 17 nnspill Meld. St. 17 (2012-2013) Byggje - bu - leve. Ein bustadpolitikk for den einskilde, samfunnet

Detaljer

Dok.dato: 31.08.2010. Dok.dato: 18.08.2010

Dok.dato: 31.08.2010. Dok.dato: 18.08.2010 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.9.2010, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 02.09.2010 Endring av dag og klokkeslett for markering til 020910 kl 1800-1900 2010/2-319 7245/2010 Foreningen for

Detaljer

Journaldato: 06.03.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.06.

Journaldato: 06.03.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 07.03.2012 Samtykke til komitereise til Brasil 100312-170312 alternativt

Detaljer

Journaldato: 13.12.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 09.12.2010. Dok.

Journaldato: 13.12.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 09.12.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 14.12.2010 Søknad om å få delta på statsrådsmiddag 120111 og sentralbanksjefens

Detaljer