ÅRSMØTE BMW Car Club Norway kl. 11:00. Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMØTE BMW Car Club Norway. 26.04.2014 kl. 11:00. Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen"

Transkript

1 ÅRSMØTE BMW Car Club Norway kl. 11:00 Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen

2 SAKSLISTE 1. ÅPNING 2. HOVEDSTYRETS ÅRSBERETNING 3. REGNSKAP REVISJONSBERETNING 5. GJENNOMGANG AV BUDSJETTFORSLAG 2014 MED FORUTSETNINGER 6. BEHANDLING AV INNKOMMEDE FORSLAG AV ØKONOMISK KARAKTER 7. FASTSETTELSE AV MEDLEMSKONTINGENT 8. VEDTAK AV BUDSJETT (justert for konsekvenser i punktene 5, 6 og 7) 9. INNKOMMEDE FORSLAG (ikke-økonomiske) 10. ANSVARSFRITAK FOR STYRET 11. VALG 2

3 1. Åpning 1.1 Godkjenne de fremmøtte og eventuelle fullmakter 1.2 Godkjenne sakslisten og forretningsorden 1.3 Valg av: A: dirigent B: referent C: to fremmøtte til å underskrive protokollen 2. Hovedstyrets årsberetning 2.1 Virksomhetens art BMW Car Club Norway er en frivillig og ideell organisasjon som er medlem av BMW Clubs European Federation (BCEF) og anerkjent av BMW AG. Klubbens formål er å organisere eiere og sympatisører av BMW-biler (fra 3 hjul og mer). Utvikle og aktivisere BMWs eget begrep: "Freude am Fahren" i nyttemessige, sportslige og sosiale forhold Klubbens adresse er: Sorgenfriveien 11, 7037 Trondheim Klubben har i 2013 benyttet innleid hjelp til regnskap og klubbmagasinet Fahrfreude 2.2 Hovedstyret og andre komitéer Hovedstyrets sammensetning: President: Øivind Seielstad Visepresident: Lars Almlie Økonomiansvarlig: Ragnar Hansen Sekretær: Kine Engebakken Mediaansvarlig: Vegard Brattli Styremedlem: Jan-Åsmund Bondhus Varamenn: Joachim Fjeld Kjetil Norheim Årsmøtevalgte komitéer A. Revisorer: Ketill Jacobsen Erik Fjogstad B. Valgkomité: Øyvind Berg Robert Nilsskog Vara: Jens Kristian Gunneng 3

4 2.3 Hovedstyrets møter Hovedstyret har i 2013 avholdt tre ordinære styremøter februar: Salberg og Bjørgs Trafikkskole, Stjørdal. Budsjettmøte, hvor vi gikk igjennom budsjettforslag og forberedte årsmøtesaker. Opprettelse av DK Buskerud, samt en del praktiske avklaringer på henvendelser styret hadde fått. Også noen avklaringer angående klubblokale. 28. april: Dagen etter årsmøtet på Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen. Hand over i fra forrige styre, med hvilke saker som var i gang og skulle i gang. Ikke store utskiftingene i styret, så det var overkommelig å få oversikt. 26. oktober: Klubblokalet, Trondheim. Agendaen var evaluering BMW-dagene på Rudskogen og Våler, status webshop, medlemskort/velkomstpakker, avtaler med samarbeidspartnere, deadline FF og terminliste Ellers brukes vårt interne diskusjonsforum aktivt, det samme med e-post og telefon, til å løse saker og henvendelser. 2.4 Klubbens aktiviteter BMW CCN s hovedstyre har i 2013 stått for følgende aktiviteter: april: Årsmøte, Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen mai: BMW-dagene, Rudskogen Motorsenter, Rakkestad juni: Landstreff, Lillehammer (i samarbeid med DK Hedmark & Oppland) september: BMW-dagene, Norsk Trafikksenter, Våler Utover dette har det vært arrangert en rekke treff i regi av distriktsklubbene og 02/Classic rundt omkring i landet. Racing-gruppen har også kjørt full serie i Årsmøtet Det ble for andre gang arrangert etter de nye vedtektene med delegater i fra hver DK/UG. Møtet ble i år gjennomført på en dag, i stedet for som i fjor, da det gikk over to dager. Delegatene virket fornøyde med det. BMW-dagene Rudskogen Motorsenter Vi var på plass igjen på Rudskogen, denne gang med Porscheklubben som inviterte gjester. Oppmøtet var forholdsvis bra, med tanke på at det som vanlig sammenfalt med Gatebil. Det var også lagt til rette for kjøretrening med lisensierte biler, samt at det også var satt opp tid for drifting. Det funket ikke helt etter planen, men det var nyttig lærdom og absolutt noe vi skal ta med oss videre! Landstreff Lillehammer For andre gang ble det arrangert et sosialt treff for hovedklubben som gikk over en hel helg. Oppmøtet ble på ca. 50 biler og noe mere folk. Oppmøtet kunne vært 4

5 bedre, men alt i alt en hyggelig helg med god stemning. DK Hedmark & Oppland sto for forberedelsene og den praktiske gjennomføringen, sammen med Classicgruppen og hovedstyret. BMW-dagene Våler Som vanlig samler Vålertreffet medlemmer fra hele landet, takket være sin sentrale beliggenhet. Oppmøtet var greit, med tanke på at vi her også hadde samme helg som Gatebil. Gode tilbakemeldinger i fra fornøyde deltakere og i fra NAFs banemannskap, men vi gikk på en smell på driftingen. Vi hadde fått kontrakt på at hele banen kunne benyttes, men da vi skulle sette i gang, fikk vi bare benytte deler av den. Akkurat det skapte en del misnøye, men det ble en orden på det etter hvert. Det ble arrangert utstilling med premiering i flere klasser. På lørdagskvelden ble det som vanlig avholdt felles middag på Hotell Central i Elverum og stemningen var svært god, om enn litt tynt oppmøte. Under middagen ble tradisjon tro avholdt premieutdeling og lotteri med mye flotte premier fra våre sponsorer. Alt i alt en fin helg. Vi vil for senere arrangementer forsøke å unngå å krasje med Gatebilhelgene! 2.5 Klubblad Fahrfreude kom ut med to nummer i Ett på 64 sider og ett stort dobbeltnummer på 84 sider. Tilgangen på artikler har vært for dårlig, noe som resulterte i at vi i år ikke klarte å gi ut tre nummer som ønsket. Redaktør Tor Arne Hæg har for hver utgave økt kvaliteten på bladet og det begynner nå å få sin form. I fra 2/2013 blir bladet trykket hos United Press i Riga, Latvia. Her er det store besparelser for oss! Det bør nevnes at Fahrfreude kunne hatt godt av flere annonsører. Vi er en klart definert målgruppe med god kjøpekraft. 2.6 Distriktsavdelinger og undergrupper I 2013 har BMW Car Club Norway hatt tretten distriktsklubber og to undergrupper. Nesten alle DK/UG har avholdt attraktive arrangementer, med alt fra kjøretreff, til klubbkvelder og sosiale treff. DK Buskerud ble etablert, men fikk aldri noe tak på medlemmene og har svunnet hen. DK Agder prøvde seg også på en revitalisering ved at noen gamle styremedlemmer prøvde å få med yngre og nye krefter, men dessverre dårlig respons, så den har også gått inn i dvale igjen. 2.7 Klubbens administrasjon Medlemstallet har i 2013 økt jevnt og trutt og er tilbake til gamle høyder. Klubben hadde pr ca medlemmer. Medlemsregisteret er nå satt ut til ekstern leverandør og blir nå ajourført fortløpende, ved hjelp av KID-innbetalinger og VISA-betalinger via nettet. Dette har medført betydelig mindre manuelt arbeid! 2.8 Klubbens forhold til BMW Clubs European Federation ble BMW Car Club Norway medlem av BCEF (www.bcef.eu) 5

6 BCEF opererer under retningslinjer av BMW Clubs International Council (BCIC), som en offisiell paraplyorganisasjon. BMW CCN pleier kontakt med BCEF via kostnadsfrie Skype videokonferanser. 2.9 Helhetsvurdering av driftsåret 2013 Hovedstyret er i hovedsak fornøyd med driftsåret En del av de aktivitetene hovedstyret har utført er: Vi flyttet i fra lageret på Brumunddal og til nye klubblokaler i Trondheim. Etablert nytt medlemsregister levert og vedlikeholdt av Styreweb, hvor det er mulig å betale med VISA og få fakturaer med KIDnummer, så betalingene automatisk blir oppdatert i registeret. Lansert nytt diskusjonsforum og nettbutikk. Jobbet med å hente tilbake tidligere medlemmer. La ned en betydelig jobb i å få til en klubbtur til Tyskland, men fikk dessverre ikke med nok deltakere til å gjennomføre den. Velkomstpakker kom på plass i fra sommeren. Info ut til medlemmene har bedret seg og mail blir besvart. Klubbens offisielle mailadresse er konstant bemannet, med rask respons. Opprettholdt kontakt med våre nordiske søsterklubber, samt MC-klubben i Norge. Opprettholdt den gode kontakten med BMW Norge, Rudskogen Motorsenter/Harald Huysman og Norsk Trafikksenter Våler. Websidene: Kommunikasjon innad i styret via internt diskusjonsforum Alle DK/UG har fått tilgang til lukket diskusjonsforum med hovedstyret Valgkomitèen har sitt eget diskusjonsforum Alle DK/UG har egne sider på subdomener under bmwccn.no Alle DK/UG har tilgang til medlemslister for sine områder i Styreweb Alle DK/UG kan bruke e-post/sms-utsendelser Egen plass til dokumenter for nedlastning Kalender som alle DK/UG, samt HK kan holde oppdatert Nettbutikk Stabil serverløsning Annonseplasser på fremsiden Nytt diskusjonsforum Kontingentbetaling via Nets med direkte oppdatering i medlemsregisteret Besøksstatistikk Ikke alle DK/UG fikk tildelt kontingentandel som ansøkt, men ble behovsvurdert ift. økonomi og aktiviteter. Oppdatert offentlige informasjoner og banktilganger. Gjennomgått alle avtalene klubben har med samarbeidspartnere, leverandører, baneutleiere m.m. Søkt om momsrefusjon via LMK. 6

7 Samlet sett har de ovenstående aktivitetene vært arbeidskrevende og hovedstyret har lagt ned mange arbeidstimer for å få ting på plass. Hovedstyret er av den oppfatningen at klubben nå er tilbake i ordinær driftsmodus etter en del utfordrende år, selv om vi henger litt etter økonomisk. Vi i hovedstyret vil benytte anledningen til å takke alle våre medlemmer, samarbeidspartnere og styrene i DK/UG for all hjelp og støtte i Dette har oppmuntret oss i hovedstyret til å yte vårt aller beste over lang tid for å bidra til å gi alle en ennå bedre klubb. Vi håper å kunne fortsette dette framover også. Det er derfor veldig inspirerende å registrere at klubben igjen har over 2500 medlemmer! Hovedstyret ser på 2014 som et spennende og aktivitetsfylt år. Vil som vanlig gjøre arrangementer som BMW-dagene på Rudskogen og Våler og ikke minst Landstreffet. Vi satser også på Oslo Motor Show. Vi vil benytte anledningen til å ønske alle medlemmer og samarbeidspartnere velkommen til deltakelse på både de lokale og nasjonale treffene våre. 3. REGNSKAP Regnskap hovedklubben Regnskapet for 2013 viser i motsetning til de siste årene et betydelig og gledelig overskudd. Den negative utviklingen som klubben har hatt de siste årene er dermed snudd. Dette skyldes i stor grad at medlemskontingentene nå er tilbake på et nivå hvor klubben igjen kan videreutvikle tjenestetilbudet til medlemmene. Vi antar at både forenklet elektronisk innmelding, innbetaling via bank (m/kid) og den store innsatsen som har blitt lagt ned av lokalstyrer, hovedstyret og gjennom arrangementer er hovedårsaker til dette. Driftsregnskapet viser derfor samlede inntekter på i overkant av kr og med samlede utgifter på ca. kr gir dette et driftsresultat på ca Inntektene er med dette nesten fordoblet fra fjoråret. Dette må sies å være meget tilfredsstillende sett i lys av de tidligere årenes svake økonomiske utvikling. Klubbens økonomiske basis er derfor styrket betydelig og med tilsvarende positiv utvikling for 2014, er klubben driftsmessig tilbake i normaltilstand. Resultatet er vesentlig bedre enn budsjettert noe som primært skyldes større medlemsinngang enn forutsatt. 7

8 Konto Navn Driftsinntekter Salgsinntekter varer og tjenester Inntekter 3000 Medlemskontingent Medlemskontingent 250kr Annen innbetaling Inntekter Arrangement Inntekt Arrangement Rudskogen Inntekt Arrangement Våler Loddsalg Salg Effekter & Varer Annonseinntekter FF Provisjon Annonser FF MVA Kompensasjon Annen inntekt Påløpt annonseinntekt Sum inntekter Driftskostnader Utgifter 00 Varekjøp effekter Beholdningsendring varer Flytting, transport Service, reparasjon, utstyr Forsikringer Leie lokaler Kostnader, lokaler Leie utstyr, Betalingsterminal Andre Leiekostnader Baneleie 0 ACR Baneleie Rudskogen Baneleie, Vålerbanen Baneleie, arrangement Annet Nürburgring Depositum Innventar, utstyr Driftsmateriale Data, EDB Programvare Domene, e-post og hjemmeside Regnskapstjenester Påløpt Regnskap & Revisjon kostnad 0 67 Honorar medlemsservice Honorar grafisk Fahrfreude Honorar FF Annen fremmedtjeneste Kontorrekvisita Trykking, kopiering Xdsl, bredbånd

9 6908 SMS Varslingstjeneste Betalingsterminal, abonnement Porto Pakketering og utsendelser Bilgodtgjør., ikke oppgavepliktig Refusjon annen bilkostnad Reisekostnad, ikke oppgavepliktig Konferanse, dagpakker hotell Diettkostnader, ikke oppgavepliktig Møtemat, bevertning Gaver og premier Billetter, arrangementskostnader Andre foreningsrettede kostnader Produksjon Medlemskort Overføring kontingent lokalavdeling Kontingent LMK Annonser, reklame, profilering Avgifter, offentlig Bankgebyrer Årspris Visakort/ Bankkort BBS, Bankterminal kostnad Avgift Paypal Purregebyr, leverandører Andre kostnader Feilføringer -4 Sum utgifter Driftsresultat Renteinntekter, bank Valutatap (disagio) Årsresultat Øreavrunding 2 10

10 Balanse Eiendeler Omløpsmidler 1900 Kontanter, bank-/postgiro Postgiro Bank, , , Bank , , Paypal konto , ,32 Sum Kontanter, bank-/postgiro , ,21 Kortsiktige fordringer 1500 Kundefordringer Fordringer DK Mellomværende styret , Andre forskuddbet. kostn , Påløpt ikke fakturert inntekt Sum kortsiktige fordringer Varelager/beholdninger 10 Varelager ,75 Sum omløpsmidler , ,09 Sum eiendeler , ,09 Gjeld/egenkapital Kortsiktig gjeld 20 Leverandørgjeld , Påløpt medlemskontingent Påløpt regnskap og revisjon Gjeld DK Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld , Egenkapital Fri egenkapital/udekket tap 2050 Egenkapital , , Årsresultat , ,64 Sum Egenkapital , ,97 Sum gjeld og egenkapital , ,97 10

11 Noter til resultatregnskapet: Annen innbetaling kr er inntektsføring avsetning avtale BMW Norge Treffregnskapene er avstemt Inntekter arrangement er landstreff Lillehammer Forsikringer er økt som følge av økning i medlemsmassen Økning i leie lokaler er fakturering Brummunddal i Baneleie arrangement annet er Landstreff Håkonshall er utgift depositum for Tysklandstur Domene mv. Økning skyldes omleggning til Styreweb Fahrfreude-utgifter dekker også siste utgave i 2012 (ref. fjorårets beretning) Postene 71, 7150 og 7160 må sees i sammenheng og er Årsmøtet Noter til balansen: a) Varelager er balanseført til kostpris b) Forskuddsbetalte kostnader er ført på passivasiden og denne framstår derfor som fradrag til egenkapitalen c) Rentedifferanser ført mot egenkapital 11

12 3.2 REGNSKAP/BUDSJETT DISTRIKTSKLUBBER OG UNDERGRUPPER 1. UG Classic: BMW CCN Avd: Classic Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap RESULTAT Inntekter: Andel medl.kont Treff innt Loddsalg Effektsalg Differanse kontantsalg 8 Renteinnt Div. innt. Salg delelager Sum inntekter: Utgifter: Treffutg Premier Effektkjøp Regulert varelager Porto Reklame/profilering Stand leie Kjøregodgjørelser Anskaffelse/utstyr 0 Styreutgifter: Div. Innkjøp delelager Div. Innkjøp partytelt Uoverennstemmelse kontantsalg 55 Bankomkostninger Sum utgifter: ÅRSRESULTAT Bevegelse EK EK pr Årsresultat EK pr Avd: Classic Regnskap BALANSE 2013 Eiendeler: Varelager 0 Bankkto Kasse 0 Fordringer 0 Sum eiendeler

13 Gjeld / EK EK pr Gjeld 0 Sum Gjeld og EK DK Hedmark & Oppland: BMW CCN Avd: Hedmark og oppland Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap RESULTAT Inntekter: Andel medl.kont Treff innt Loddsalg Effektsalg Renteinnt , Div. innt. 0 0 Sum inntekter: , Utgifter: Treffutg , Premier Effektkjøp Porto Møteutg./lokalleie ,5 Rekvisita/utstyr Reiser/tlf godtgjørelse ,96 Div. utg Bankomkostninger Sum utgifter: , ,46 ÅRSRESULTAT , ,54 Bevegelse EK EK pr ,10 Årsresultat -6225,02 EK pr ,08 Avd: Regnskap BALANSE Eiendeler: Varelager 0 Bankkto ,05 Kasse 3521 Fordringer 0

14 Sum eiendeler 31347,05 Gjeld / EK EK pr ,08 Gjeld 0 Sum Gjeld og EK 31347,08 3. DK Hordaland: BMW CCN Avd: Hordaland Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap RESULTAT Inntekter: Andel medl.kont , Treff innt , Loddsalg 500 Effektsalg 1500 Renteinnt. 26, ,00 Div. innt. Sum inntekter: , Utgifter: Treffutg , , ,8 Premier 11044, , ,6 Effektkjøp Banner med ny logo 6000 Møteutg. / Lokalleie 1155, , ,5 Rekvisita 4711, Div. utg Bankomkostninger 100 Sum utgifter: , , ,9 ÅRSRESULTAT , ,00 90,1 Bevegelse EK EK pr ,39 Årsresultat -4169,72 EK pr ,67 Avd: Regnskap BALANSE 2013 Eiendeler: Varelager Bankkto ,97 Kasse 7427,00 Fordringer

15 Sum eiendeler 21361,97 Gjeld / EK EK pr ,67 Gjeld Sum Gjeld og EK 21361,67 4. DK Møre og Romsdal: Inntekter: Andel medl.kont Treff innt Loddsalg Effektsalg 1100 Renteinnt Div. innt. 0 Sum inntekter: Utgifter: Treffutg , Premier Effektkjøp Porto,, Møteutg. / Lokalleie Rekvisita Div. utg Bankomkostninger 20 19, ,5 Sum utgifter: , ,5 ÅRSRESULTAT , ,5 Avd: Regnskap BALANSE 2013 Eiendeler: Bankkto ,68 Kasse 3652,5 Sum eiendeler 13728,18 Gjeld / EK EK pr ,01 Sum eiendeler 12394,01 Bevegelse EK EK pr ,01 Årsresultat 1334,17 EK pr ,18

16 5. DK Nordland: BMW CCN Avd: Nordland Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap RESULTAT Inntekter: Andel medl.kont Treff innt Loddsalg Effektsalg Renteinnt Div. innt. Sum inntekter: Utgifter: Treffutg Premier Effektkjøp Porto Møteutg. / Lokalleie Rekvisita 0 Div. utg Bankomkostninger Sum utgifter: ÅRSRESULTAT Bevegelse EK EK pr ,71 Årsresultat EK pr ,71 Avd: Regnskap BALANSE 2012 Eiendeler: Varelager 0 Bankkto. 1352,71 Kasse 2615 Fordringer Sum eiendeler 3967,71 Gjeld / EK EK pr ,71 Gjeld Sum Gjeld og EK 3967,71 Bevegelse EK EK pr ,71 Årsresultat -3974

17 EK pr ,71 6. DK Sogn & Fjordane: Avd: Regnskap BALANSE 2012 Eiendeler: Varelager 0 Bankkto. 1352,71 Kasse 2615 Fordringer Sum eiendeler 3967,71 Gjeld / EK EK pr ,71 Gjeld Sum Gjeld og EK 3967,71 Avd: Sogn og Fjordane Regnskap BALANSE Eiendeler: Varelager - Bankkto Kasse Fordringer Sum eiendeler Gjeld / EK EK pr Sum eiendeler Bevegelse EK EK pr Årsresultat EK pr

18 7. DK Telemark: BMW CCN Avd: Telemark Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap RESULTAT Inntekter: Andel medl.kont ,00 0, , ,00 Treffinnt , , , ,00 Loddsalg Effektsalg 100,00 0,00 250,00 250,00 Renteinnt. 100,00 104,55 100,00 94,19 Div. innt. 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum inntekter: , , , ,19 Utgifter: Treffutg , , , ,77 Premier 1 700, , , ,00 Effektkjøp 0,00 0,00 0,00 0,00 Porto 0,00 0,00 0,00 0,00 Møteutg. / Lokalleie 1 000,00 800, ,00 800,00 Rekvisita 300, ,00 800,00 100,00 Nedskrivning varelager 0,00 0,00 0,00 0,00 Div. utg , ,14 900,00 818,14 Bankomkostninger 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum utgifter: , , , ,91 ÅRSRESULTAT 1 500, ,82 0, ,28 Avd: Telemark Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap BALANSE Eiendeler: Varelager 0,00 0,00 0,00 0,00 Bankkto , , , ,03 Kasse 1 500, , , ,00 Fordringer 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum eiendeler , , , ,03 Gjeld / EK EK pr , , , ,89 Gjeld 0, ,00 0, ,14 Sum eiendeler , , , ,03 Bevegelse EK EK pr , , , ,61 Årsresultat 1 500, ,82 0, ,28 EK pr , , , ,89

19 8. DK Trøndelag: Saldo pr ,01 Kassebeholdning 2000,00 Sum pr ,01 Inntekter kontoutskrift Dato Inntekt Beløp Overføring ekstramidler fra hovedklubb 10000, Effektsalg GS-treff 1070, Overføring andel medl.kontigent hovedklubb 15000, Kontanter inntekt Frøya-treffet 65, Loddsalg Frøya-treff 18, Delt underskudd med Møre&Romsdal Frøya-treffet 10151, Kontanter inntekt Lånketreff Høst 7965, Inntekt fra kortterminal Lånke Høst 2070, Inntekt fra kortterminal Frøya-treffet 7718, Refusjon depositum ved hyttebestilling Frøya-treffet 800, Sponsing Sparebank1 Finans SMN AS 3000, Renteinntekter 6,38 Total inntekt 66160,68 Utgifter kontoutskrift Dato Utgift Beløp Bankomkostninger 300, Porto innsending av regnskap 235, Bankomkostninger 2, Mat til styremøte 770, Bankomkostninger 2, Mat til styremøte 9, Bankomkostninger 3, Garantisum ved hyttebestilling Frøya-treff 800, Pokaler til GS-treff 873, Loddbøker 76, Kjøregodtgjørelse ifbm rekognisering til Frøya-treff 1932, Kjøregodtgjørelse frakting av klubbtelt 93, Bankomkostninger 15, Hytteleie til styre i Trøndelag og M&R Frøya-treff 7200, Pokaler til Frøya-treff 3175, Leie av hoppeslott til Lånke-treff 2500, Baneleie Frøya 200, Bankomkostninger 9, Innkjøp av mat og drikke til salg på Lånke-treff 2113, Premier Lånke-treff (nye pokalemblemer) 150, Baneleie Lånke 5000, Bryllupsgave til styremedlem Einar Sveen 693, Bankomkostninger 11,50 Tilbakebetaling av brus tatt ved feiltakelse Lånketreff , Bankomkostninger 3,00

20 Drikke til styremøte 151, Mat til styremøte 785, Bankomkostninger 5, Data/telefongodtgjørelse formann 2000, Data/telefongodtgjørelse kasserer 1000, Data/telefongodtgjørelse sekretær 2000, Bankomkostninger 9,00 Totale utgifter 56567,90 Banksaldo pr ,79 Kontantkasse pr ,00 Sum egenkapital 13190,79 9. DK Vestfold: BMW CCN Avd: Vestfold Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap RESULTAT Inntekter: Andel medl.kont Treff inntekter Loddsalg Effektsalg Renteinntekter Diverse Inntekter Sum inntekter: Utgifter: Treffutgifter Premier Effektkjøp Porto/SMS Møteutg. / Lokalleie Rekvisita Diverse Utgifter Bankomkostninger 4 4 Sum utgifter: ÅRSRESULTAT Avd: Vestfold Regnskap Regnskap BALANSE Eiendeler: UB UB Varelager (se eget Ark) Bankkonto (jmf kontoutdrag) Kasse (opptelt) Fordringer 0 0

21 Avvik 21 1 Sum eiendeler Gjeld / EK EK pr Sum eiendeler Bevegelse EK EK pr Årsresultat EK pr DK Østfold: BMW CCN Avd: Østfold Budsjett Regnskap Budsjett RESULTAT Inntekter: Andel medl.kont Støttebeløp BMW CCNorge Sponsorinntekt Stamsaas AS Påmelding bilens dag Loddsalg Bilens Dag Salg Pique skjorter Medlemsavgift møter Div. innt Sum inntekter: Utgifter: Kjøpt pique trøyer + banner Premier, 3 stk t-shirt Effektkjøp Porto Reklame/profilering Møteutgifter Reiser Div. utg. ( Randulf ) Bankomkostninger Sum utgifter: ÅRSRESULTAT Bevegelse EK EK pr ,00 Årsresultat EK pr ,00 Avd: Regnskap BALANSE 2013 Eiendeler: Bankkto

22 Fordring Stamsaas AS 5000 Fordring BMW CCN Andres fordringer Sum eiendeler Gjeld / EK EK pr ,00 Randulf Glørud 0 Sum Gjeld og EK 24146, UG Racing: Vi har ikke mottatt regnskaper fra UG Racing. UG Racing mottok i støtte. Budsjett Racing 2013: Ikke budsjettert med inntekter, men har følgende budsjetterte utgifter: Årsmøte kr Medlemsmøte kr Kurs løpsleder kr Reise/overnatting kr Veieutstyr kr Støymåler kr Bremsevæskemåler kr Nytt klasseberegningsark kr Sum (=omsøkt beløp fra HK) kr DK Rogaland: Vi har ikke mottatt regnskaper fra DK Rogaland for DK Oslo & Akershus: BMW CCN Avd: Oslo & Akershus Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap RESULTAT Inntekter: Andel medl.kont.* , Treff innt , Loddsalg , Effektsalg 0 0, Ekstraordinær bevilgning * 0 0, Renteinnt , ,42 Div. innt. 0 Sum inntekter: , ,42 Utgifter: Treffutg , Premier ,

23 Effektkjøp 0 0, Porto/ sms , ,27 Møteutg. / Lokalleie , Rekvisita , Nedbetaling gjeld HK Div. utg , Bankomkostninger 500 0, Sum utgifter: , ,27 ÅRSRESULTAT , ,85 Avd: Oslo & Akershus Regnskap BALANSE 2013 Eiendeler: Varelager 0,00 Bankkto ,00 Kasse 0,00 Fordringer ,77 Gjeld til HK ,00 0,00 0,00 Sum eiendeler ,77 Gjeld / EK EK pr ,03 Gjeld til HK Sum eiendeler ,03 Bevegelse EK EK pr ,03 Årsresultat ,69 EK pr , DK Buskerud: Vi har ikke mottatt regnskaper fra DK Buskerud for REVISJONSBERETNINGEN Til Årsmøtet i BMW Car Club Norway REVISJONSBERETNING FOR 2013 Jeg har revidert årsregnskapet for BMC Car Club Norway, hovedklubbens årsoppgjør, som består av balanse per 31. desember 2013 og resultatregnskap som viser et overskudd på kr ,05 og en egenkapital på kr ,02 for regnskapsåret avsluttet per denne datoen.

24 En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. Revisjon omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger informasjonen i årsregnskapet og vurdering av innholdet og presentasjonen av årsregnskapet. Etter min oppfatning er de innhentede bevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for min konklusjon. Konklusjon Etter min mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til BMW Car Club Norway per 31. desember 2013 og av resultater for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Presisering/øvrige forhold. Regnskapet viser en fordring kr mot distriktsklubben Oslo og Akershus. Oslo, 29. mars 2014 Erik Fjogstad Revisor (sign.) REVISJONSBERETNING FOR BMW CCN FOR REGNSKAPSÅRET 2013 Jeg har gjennomført revisjonen for DK/UG for Dette innebærer å revidere distriktsklubbenes og undergruppenes årsoppgjør, regnskaper, budsjetter samt behandling av klubbens øvrige anliggender i henhold til Klubbens vedtekter 9 Regnskaper. Det vises til innkallingen til årsmøtet for nærmere detaljer om regnskapene. Alle mottatte regnskaper er revidert og hermed godkjent. Revisjonen av mottatte regnskaper er avsluttet pr Oslo, Ketill Jacobsen Revisor (Sign.) 5. GJENNOMGANG BUDSJETTFORSLAG 2014 MED FORUTSETNINGER

PROGRAM OG HANDLINGER FOR 2012 ÅRSMØTET I BMW CAR CLUB NORWAY. Thon Oslo Airport Hotel

PROGRAM OG HANDLINGER FOR 2012 ÅRSMØTET I BMW CAR CLUB NORWAY. Thon Oslo Airport Hotel PROGRAM OG HANDLINGER FOR 2012 ÅRSMØTET I BMW CAR CLUB NORWAY Thon Oslo Airport Hotel Fredag 27. april 2012: Årsmøteforhandlinger Lørdag 28. april 2012: Årsmøteforhandlinger og Årsmøte Søndag 29. april

Detaljer

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 11 mars 2015 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes onsdag 11. mars 2015

Detaljer

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 15 mars 2012 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes torsdag 15. mars 2012

Detaljer

REPRESENTANTSKAPSMAPPE. Norske Fotterapeuters Forbund

REPRESENTANTSKAPSMAPPE. Norske Fotterapeuters Forbund REPRESENTANTSKAPSMAPPE Norske Fotterapeuters Forbund 2009 INNHOLD DAGSORDEN... 3 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 4 SAK 2 Årsmelding 2008... 5 Nøkkelpersoner NFF sentralstyre 2008... 8 Nøkkeltall 2008... 9 Aktiviteter...

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2008... 4 Nøkkelpersoner i NFFs sentralstyre i perioden 01.01.07-22.04.07... 6 I perioden 22.04. 2007 31.12.07... 6 Nøkkeltall

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2012 28. februar 2013 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2012 28. februar 2013 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2012 28. februar 2013 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til

Detaljer

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19. Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014 Saksliste: Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.00 Klubbhuset Godkjenning av innkalling Valg av møteleder og referent Valg

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2012

GENERALFORSAMLING 2012 Norsk Bearded Collie Klubbs GENERALFORSAMLING 2012 lørdag 2. juni - kl 16.00 Drammen Travbane Veiforklaring og ytterligere info finner du på klubbens webside www.nbck.net side 1 DAGSORDEN Sak 1: Sak 2:

Detaljer

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet. Årsmøte 2014. Onsdag 26.mars kl. 19:00

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet. Årsmøte 2014. Onsdag 26.mars kl. 19:00 Årsmøte 2014 Onsdag 26.mars kl. 19:00 SAKSLISTE 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive

Detaljer

NSFLIS Generalforsamling 2015. Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS)

NSFLIS Generalforsamling 2015. Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) Generalforsamling Drammen 23.september 2015 1 Velkommen til årets Generalforsamling! Det er en glede å invitere til Generalforsamling

Detaljer

Årsmøtereferat fra årsmøtet 2011. Avholdt Mandag 19. mars 2012 kl. 19.00. Victoria Hotel Hamar

Årsmøtereferat fra årsmøtet 2011. Avholdt Mandag 19. mars 2012 kl. 19.00. Victoria Hotel Hamar Årsmøtereferat fra årsmøtet 2011 Avholdt Mandag 19. mars 2012 kl. 19.00 Victoria Hotel Hamar Årsmøte fulgte følgende dagsorden: 1. Åpning. Godkjenning av innkalling, valg av møteleder og referent. 2. Årsberetning

Detaljer

Forhåndstemmer sendes sekretæren: Norsk Shetland Sheepdog Klubb v/ann-cathrin Johannessen, Haldenveien 1318, 1892 Degernes.

Forhåndstemmer sendes sekretæren: Norsk Shetland Sheepdog Klubb v/ann-cathrin Johannessen, Haldenveien 1318, 1892 Degernes. NORSK SHETLAND SHEEPDOG KLUBB Innkalling til Generalforsamling Dato: Lørdag 18. april 2015, klokken 12.00 Sted: Thon Hotell, Gardermoen Balder Alle 2, 2060 Gardermoen (Fra flyplassen kjører Nettbuss, egen

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

Gardermoen, 9. mai 2015 Thon Hotel Oslo Airport Side 1 av 68

Gardermoen, 9. mai 2015 Thon Hotel Oslo Airport Side 1 av 68 Side 1 av 68 Gardermoen, 9. mai 2015 Thon Hotel Oslo Airport PROGRAM 8. 9.5.15 Fredag 8.5. Kl. 10.00 Kl. 18.00 Kl. 18.00 Styremøte Ledermøte Møter i komitéer og utvalg etter behov Middag fredag 8.5. må

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 Comfort Hotel RunWay MØTET STARTER KL 10.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som er

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 27. ordinære Representantskapsmøte 18.april

NORSK SPANIEL KLUBs 27. ordinære Representantskapsmøte 18.april NORSK SPANIEL KLUBs 27. ordinære Representantskapsmøte 18.april 2009 Garder Kurs og Konferansesenter MØTET STARTER KL 10.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for

Detaljer

NORSK BULLMASTIFF KLUBB

NORSK BULLMASTIFF KLUBB NORSK BULLMASTIFF KLUBB Innkalling til årsmøte i Norsk Bullmastiff Klubb Søndag 03. april 2011 kl 13.00 Gamle Kantina til Institutt For Energiteknikk, Kjeller v/lillestrøm Medlemmer (hovedmedlemmer og

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 23. ordinære Representantskapsmøte 9. - 10. 4. 2005

NORSK SPANIEL KLUBs 23. ordinære Representantskapsmøte 9. - 10. 4. 2005 NORSK SPANIEL KLUBs 23. ordinære Representantskapsmøte 9. - 10. 4. 2005 Hotell Hadeland, Gran MØTET STARTER KL 11.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som

Detaljer

Norsk Bobil og Caravan Club - avd. Salten ÅRSMØTE 2015

Norsk Bobil og Caravan Club - avd. Salten ÅRSMØTE 2015 Norsk Bobil og Caravan Club - avd. Salten ÅRSMØTE 2015 Skagen Hotel, Bodø Tirsdag 10. februar 2015 Saksliste: 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden 3. Valg av: a) Møtedirigent b) Møtesekretær

Detaljer

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Dokumenter for Årsmøtet i Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.2009 Sted: Hull 19 Tid: 19.00 2 FORRETNINGSORDEN Årsmøtet ledes av den valgte møteleder.

Detaljer

Innkalling til ordinært årsmøte

Innkalling til ordinært årsmøte Innkalling til ordinært årsmøte Møtet avholdes hos Arve Larsen, lørdag 2. mai 2015 kl 17 00 Det innkalles herved til ordinært årsmøte i Norsk Volvo Amazon Klubb for 2015. Som sted for Årsmøtet er valgt

Detaljer

NORSK BULLMASTIFF KLUBB

NORSK BULLMASTIFF KLUBB NORSK BULLMASTIFF KLUBB Innkalling til Generalforsamling i Norsk Bullmastiff Klubb Søndag 18. februar 2007 kl 13.00 Sted: Norsk Kennel Klub's møtelokaler Nils Hansens vei 20, 3. etg. 0611 Oslo I henhold

Detaljer

Innkalling til ordinært årsmøte 2014

Innkalling til ordinært årsmøte 2014 Årsmøtepapirer 2014 Lørenskog Innkalling til ordinært årsmøte 2014 Ordinært årsmøte i Norsk Folkehjelp Lørenskog vil bli avholdt fredag 28. februar kl. 18.00 i våre lokaler "Floka" ved Sørlihavna. Etter

Detaljer

HVALER-NYTT - NR. 2/2008 17

HVALER-NYTT - NR. 2/2008 17 lom også i sommertiden, det vil si fra mai og ut september. For de som trer ut av styret blir abonnementet overført til til den nyvalgte representanten. Exakt regnskapsbyrå Styret besluttet i 2007 å overlate

Detaljer

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golfklubb 2013 27. februar 2014 kl. 19.00 Holmestrand fjordhotell

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golfklubb 2013 27. februar 2014 kl. 19.00 Holmestrand fjordhotell Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golfklubb 2013 27. februar 2014 kl. 19.00 Holmestrand fjordhotell Golf for alle! Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av

Detaljer

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr.

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014 Skui 18. mars 2015 IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. 984495358 Gjennom trivsel og glede skapes resultater IL Jutul s motto

Detaljer

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012 Årsberetning for 2012 Vedlegg 1 Lier Idrettslag 2012 Årsmøtet avholdes på Lier IL klubbhus tirsdag 19 mars og begynner kl 1900. Alle medlemmer er hjertelig velkomne! Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

DAGSORDEN. Representantskapsmøte 2006

DAGSORDEN. Representantskapsmøte 2006 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2005... 4 Nøkkelpersoner i NFF i perioden 23.04.2005 22.04.2006... 7 Nøkkeltall i 2005... 8 Diverse aktiviteter... 8 Sak

Detaljer

HAKADAL GOLFKLUBB - ÅRSMØTE 2010

HAKADAL GOLFKLUBB - ÅRSMØTE 2010 ! # # " # $ % &! & & Innkalling til årsmøtet Lagt ut på www.hakadalgolf.no under nyheter 18.02.11 HAKADAL GOLFKLUBB - ÅRSMØTE 2010 Styret i Hakadal Golfklubb innkaller med dette til årsmøte for 2010. Sted:

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer