ÅRSMØTE BMW Car Club Norway kl. 11:00. Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMØTE BMW Car Club Norway. 26.04.2014 kl. 11:00. Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen"

Transkript

1 ÅRSMØTE BMW Car Club Norway kl. 11:00 Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen

2 SAKSLISTE 1. ÅPNING 2. HOVEDSTYRETS ÅRSBERETNING 3. REGNSKAP REVISJONSBERETNING 5. GJENNOMGANG AV BUDSJETTFORSLAG 2014 MED FORUTSETNINGER 6. BEHANDLING AV INNKOMMEDE FORSLAG AV ØKONOMISK KARAKTER 7. FASTSETTELSE AV MEDLEMSKONTINGENT 8. VEDTAK AV BUDSJETT (justert for konsekvenser i punktene 5, 6 og 7) 9. INNKOMMEDE FORSLAG (ikke-økonomiske) 10. ANSVARSFRITAK FOR STYRET 11. VALG 2

3 1. Åpning 1.1 Godkjenne de fremmøtte og eventuelle fullmakter 1.2 Godkjenne sakslisten og forretningsorden 1.3 Valg av: A: dirigent B: referent C: to fremmøtte til å underskrive protokollen 2. Hovedstyrets årsberetning 2.1 Virksomhetens art BMW Car Club Norway er en frivillig og ideell organisasjon som er medlem av BMW Clubs European Federation (BCEF) og anerkjent av BMW AG. Klubbens formål er å organisere eiere og sympatisører av BMW-biler (fra 3 hjul og mer). Utvikle og aktivisere BMWs eget begrep: "Freude am Fahren" i nyttemessige, sportslige og sosiale forhold Klubbens adresse er: Sorgenfriveien 11, 7037 Trondheim Klubben har i 2013 benyttet innleid hjelp til regnskap og klubbmagasinet Fahrfreude 2.2 Hovedstyret og andre komitéer Hovedstyrets sammensetning: President: Øivind Seielstad Visepresident: Lars Almlie Økonomiansvarlig: Ragnar Hansen Sekretær: Kine Engebakken Mediaansvarlig: Vegard Brattli Styremedlem: Jan-Åsmund Bondhus Varamenn: Joachim Fjeld Kjetil Norheim Årsmøtevalgte komitéer A. Revisorer: Ketill Jacobsen Erik Fjogstad B. Valgkomité: Øyvind Berg Robert Nilsskog Vara: Jens Kristian Gunneng 3

4 2.3 Hovedstyrets møter Hovedstyret har i 2013 avholdt tre ordinære styremøter februar: Salberg og Bjørgs Trafikkskole, Stjørdal. Budsjettmøte, hvor vi gikk igjennom budsjettforslag og forberedte årsmøtesaker. Opprettelse av DK Buskerud, samt en del praktiske avklaringer på henvendelser styret hadde fått. Også noen avklaringer angående klubblokale. 28. april: Dagen etter årsmøtet på Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen. Hand over i fra forrige styre, med hvilke saker som var i gang og skulle i gang. Ikke store utskiftingene i styret, så det var overkommelig å få oversikt. 26. oktober: Klubblokalet, Trondheim. Agendaen var evaluering BMW-dagene på Rudskogen og Våler, status webshop, medlemskort/velkomstpakker, avtaler med samarbeidspartnere, deadline FF og terminliste Ellers brukes vårt interne diskusjonsforum aktivt, det samme med e-post og telefon, til å løse saker og henvendelser. 2.4 Klubbens aktiviteter BMW CCN s hovedstyre har i 2013 stått for følgende aktiviteter: april: Årsmøte, Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen mai: BMW-dagene, Rudskogen Motorsenter, Rakkestad juni: Landstreff, Lillehammer (i samarbeid med DK Hedmark & Oppland) september: BMW-dagene, Norsk Trafikksenter, Våler Utover dette har det vært arrangert en rekke treff i regi av distriktsklubbene og 02/Classic rundt omkring i landet. Racing-gruppen har også kjørt full serie i Årsmøtet Det ble for andre gang arrangert etter de nye vedtektene med delegater i fra hver DK/UG. Møtet ble i år gjennomført på en dag, i stedet for som i fjor, da det gikk over to dager. Delegatene virket fornøyde med det. BMW-dagene Rudskogen Motorsenter Vi var på plass igjen på Rudskogen, denne gang med Porscheklubben som inviterte gjester. Oppmøtet var forholdsvis bra, med tanke på at det som vanlig sammenfalt med Gatebil. Det var også lagt til rette for kjøretrening med lisensierte biler, samt at det også var satt opp tid for drifting. Det funket ikke helt etter planen, men det var nyttig lærdom og absolutt noe vi skal ta med oss videre! Landstreff Lillehammer For andre gang ble det arrangert et sosialt treff for hovedklubben som gikk over en hel helg. Oppmøtet ble på ca. 50 biler og noe mere folk. Oppmøtet kunne vært 4

5 bedre, men alt i alt en hyggelig helg med god stemning. DK Hedmark & Oppland sto for forberedelsene og den praktiske gjennomføringen, sammen med Classicgruppen og hovedstyret. BMW-dagene Våler Som vanlig samler Vålertreffet medlemmer fra hele landet, takket være sin sentrale beliggenhet. Oppmøtet var greit, med tanke på at vi her også hadde samme helg som Gatebil. Gode tilbakemeldinger i fra fornøyde deltakere og i fra NAFs banemannskap, men vi gikk på en smell på driftingen. Vi hadde fått kontrakt på at hele banen kunne benyttes, men da vi skulle sette i gang, fikk vi bare benytte deler av den. Akkurat det skapte en del misnøye, men det ble en orden på det etter hvert. Det ble arrangert utstilling med premiering i flere klasser. På lørdagskvelden ble det som vanlig avholdt felles middag på Hotell Central i Elverum og stemningen var svært god, om enn litt tynt oppmøte. Under middagen ble tradisjon tro avholdt premieutdeling og lotteri med mye flotte premier fra våre sponsorer. Alt i alt en fin helg. Vi vil for senere arrangementer forsøke å unngå å krasje med Gatebilhelgene! 2.5 Klubblad Fahrfreude kom ut med to nummer i Ett på 64 sider og ett stort dobbeltnummer på 84 sider. Tilgangen på artikler har vært for dårlig, noe som resulterte i at vi i år ikke klarte å gi ut tre nummer som ønsket. Redaktør Tor Arne Hæg har for hver utgave økt kvaliteten på bladet og det begynner nå å få sin form. I fra 2/2013 blir bladet trykket hos United Press i Riga, Latvia. Her er det store besparelser for oss! Det bør nevnes at Fahrfreude kunne hatt godt av flere annonsører. Vi er en klart definert målgruppe med god kjøpekraft. 2.6 Distriktsavdelinger og undergrupper I 2013 har BMW Car Club Norway hatt tretten distriktsklubber og to undergrupper. Nesten alle DK/UG har avholdt attraktive arrangementer, med alt fra kjøretreff, til klubbkvelder og sosiale treff. DK Buskerud ble etablert, men fikk aldri noe tak på medlemmene og har svunnet hen. DK Agder prøvde seg også på en revitalisering ved at noen gamle styremedlemmer prøvde å få med yngre og nye krefter, men dessverre dårlig respons, så den har også gått inn i dvale igjen. 2.7 Klubbens administrasjon Medlemstallet har i 2013 økt jevnt og trutt og er tilbake til gamle høyder. Klubben hadde pr ca medlemmer. Medlemsregisteret er nå satt ut til ekstern leverandør og blir nå ajourført fortløpende, ved hjelp av KID-innbetalinger og VISA-betalinger via nettet. Dette har medført betydelig mindre manuelt arbeid! 2.8 Klubbens forhold til BMW Clubs European Federation ble BMW Car Club Norway medlem av BCEF (www.bcef.eu) 5

6 BCEF opererer under retningslinjer av BMW Clubs International Council (BCIC), som en offisiell paraplyorganisasjon. BMW CCN pleier kontakt med BCEF via kostnadsfrie Skype videokonferanser. 2.9 Helhetsvurdering av driftsåret 2013 Hovedstyret er i hovedsak fornøyd med driftsåret En del av de aktivitetene hovedstyret har utført er: Vi flyttet i fra lageret på Brumunddal og til nye klubblokaler i Trondheim. Etablert nytt medlemsregister levert og vedlikeholdt av Styreweb, hvor det er mulig å betale med VISA og få fakturaer med KIDnummer, så betalingene automatisk blir oppdatert i registeret. Lansert nytt diskusjonsforum og nettbutikk. Jobbet med å hente tilbake tidligere medlemmer. La ned en betydelig jobb i å få til en klubbtur til Tyskland, men fikk dessverre ikke med nok deltakere til å gjennomføre den. Velkomstpakker kom på plass i fra sommeren. Info ut til medlemmene har bedret seg og mail blir besvart. Klubbens offisielle mailadresse er konstant bemannet, med rask respons. Opprettholdt kontakt med våre nordiske søsterklubber, samt MC-klubben i Norge. Opprettholdt den gode kontakten med BMW Norge, Rudskogen Motorsenter/Harald Huysman og Norsk Trafikksenter Våler. Websidene: Kommunikasjon innad i styret via internt diskusjonsforum Alle DK/UG har fått tilgang til lukket diskusjonsforum med hovedstyret Valgkomitèen har sitt eget diskusjonsforum Alle DK/UG har egne sider på subdomener under bmwccn.no Alle DK/UG har tilgang til medlemslister for sine områder i Styreweb Alle DK/UG kan bruke e-post/sms-utsendelser Egen plass til dokumenter for nedlastning Kalender som alle DK/UG, samt HK kan holde oppdatert Nettbutikk Stabil serverløsning Annonseplasser på fremsiden Nytt diskusjonsforum Kontingentbetaling via Nets med direkte oppdatering i medlemsregisteret Besøksstatistikk Ikke alle DK/UG fikk tildelt kontingentandel som ansøkt, men ble behovsvurdert ift. økonomi og aktiviteter. Oppdatert offentlige informasjoner og banktilganger. Gjennomgått alle avtalene klubben har med samarbeidspartnere, leverandører, baneutleiere m.m. Søkt om momsrefusjon via LMK. 6

7 Samlet sett har de ovenstående aktivitetene vært arbeidskrevende og hovedstyret har lagt ned mange arbeidstimer for å få ting på plass. Hovedstyret er av den oppfatningen at klubben nå er tilbake i ordinær driftsmodus etter en del utfordrende år, selv om vi henger litt etter økonomisk. Vi i hovedstyret vil benytte anledningen til å takke alle våre medlemmer, samarbeidspartnere og styrene i DK/UG for all hjelp og støtte i Dette har oppmuntret oss i hovedstyret til å yte vårt aller beste over lang tid for å bidra til å gi alle en ennå bedre klubb. Vi håper å kunne fortsette dette framover også. Det er derfor veldig inspirerende å registrere at klubben igjen har over 2500 medlemmer! Hovedstyret ser på 2014 som et spennende og aktivitetsfylt år. Vil som vanlig gjøre arrangementer som BMW-dagene på Rudskogen og Våler og ikke minst Landstreffet. Vi satser også på Oslo Motor Show. Vi vil benytte anledningen til å ønske alle medlemmer og samarbeidspartnere velkommen til deltakelse på både de lokale og nasjonale treffene våre. 3. REGNSKAP Regnskap hovedklubben Regnskapet for 2013 viser i motsetning til de siste årene et betydelig og gledelig overskudd. Den negative utviklingen som klubben har hatt de siste årene er dermed snudd. Dette skyldes i stor grad at medlemskontingentene nå er tilbake på et nivå hvor klubben igjen kan videreutvikle tjenestetilbudet til medlemmene. Vi antar at både forenklet elektronisk innmelding, innbetaling via bank (m/kid) og den store innsatsen som har blitt lagt ned av lokalstyrer, hovedstyret og gjennom arrangementer er hovedårsaker til dette. Driftsregnskapet viser derfor samlede inntekter på i overkant av kr og med samlede utgifter på ca. kr gir dette et driftsresultat på ca Inntektene er med dette nesten fordoblet fra fjoråret. Dette må sies å være meget tilfredsstillende sett i lys av de tidligere årenes svake økonomiske utvikling. Klubbens økonomiske basis er derfor styrket betydelig og med tilsvarende positiv utvikling for 2014, er klubben driftsmessig tilbake i normaltilstand. Resultatet er vesentlig bedre enn budsjettert noe som primært skyldes større medlemsinngang enn forutsatt. 7

8 Konto Navn Driftsinntekter Salgsinntekter varer og tjenester Inntekter 3000 Medlemskontingent Medlemskontingent 250kr Annen innbetaling Inntekter Arrangement Inntekt Arrangement Rudskogen Inntekt Arrangement Våler Loddsalg Salg Effekter & Varer Annonseinntekter FF Provisjon Annonser FF MVA Kompensasjon Annen inntekt Påløpt annonseinntekt Sum inntekter Driftskostnader Utgifter 00 Varekjøp effekter Beholdningsendring varer Flytting, transport Service, reparasjon, utstyr Forsikringer Leie lokaler Kostnader, lokaler Leie utstyr, Betalingsterminal Andre Leiekostnader Baneleie 0 ACR Baneleie Rudskogen Baneleie, Vålerbanen Baneleie, arrangement Annet Nürburgring Depositum Innventar, utstyr Driftsmateriale Data, EDB Programvare Domene, e-post og hjemmeside Regnskapstjenester Påløpt Regnskap & Revisjon kostnad 0 67 Honorar medlemsservice Honorar grafisk Fahrfreude Honorar FF Annen fremmedtjeneste Kontorrekvisita Trykking, kopiering Xdsl, bredbånd

9 6908 SMS Varslingstjeneste Betalingsterminal, abonnement Porto Pakketering og utsendelser Bilgodtgjør., ikke oppgavepliktig Refusjon annen bilkostnad Reisekostnad, ikke oppgavepliktig Konferanse, dagpakker hotell Diettkostnader, ikke oppgavepliktig Møtemat, bevertning Gaver og premier Billetter, arrangementskostnader Andre foreningsrettede kostnader Produksjon Medlemskort Overføring kontingent lokalavdeling Kontingent LMK Annonser, reklame, profilering Avgifter, offentlig Bankgebyrer Årspris Visakort/ Bankkort BBS, Bankterminal kostnad Avgift Paypal Purregebyr, leverandører Andre kostnader Feilføringer -4 Sum utgifter Driftsresultat Renteinntekter, bank Valutatap (disagio) Årsresultat Øreavrunding 2 10

10 Balanse Eiendeler Omløpsmidler 1900 Kontanter, bank-/postgiro Postgiro Bank, , , Bank , , Paypal konto , ,32 Sum Kontanter, bank-/postgiro , ,21 Kortsiktige fordringer 1500 Kundefordringer Fordringer DK Mellomværende styret , Andre forskuddbet. kostn , Påløpt ikke fakturert inntekt Sum kortsiktige fordringer Varelager/beholdninger 10 Varelager ,75 Sum omløpsmidler , ,09 Sum eiendeler , ,09 Gjeld/egenkapital Kortsiktig gjeld 20 Leverandørgjeld , Påløpt medlemskontingent Påløpt regnskap og revisjon Gjeld DK Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld , Egenkapital Fri egenkapital/udekket tap 2050 Egenkapital , , Årsresultat , ,64 Sum Egenkapital , ,97 Sum gjeld og egenkapital , ,97 10

11 Noter til resultatregnskapet: Annen innbetaling kr er inntektsføring avsetning avtale BMW Norge Treffregnskapene er avstemt Inntekter arrangement er landstreff Lillehammer Forsikringer er økt som følge av økning i medlemsmassen Økning i leie lokaler er fakturering Brummunddal i Baneleie arrangement annet er Landstreff Håkonshall er utgift depositum for Tysklandstur Domene mv. Økning skyldes omleggning til Styreweb Fahrfreude-utgifter dekker også siste utgave i 2012 (ref. fjorårets beretning) Postene 71, 7150 og 7160 må sees i sammenheng og er Årsmøtet Noter til balansen: a) Varelager er balanseført til kostpris b) Forskuddsbetalte kostnader er ført på passivasiden og denne framstår derfor som fradrag til egenkapitalen c) Rentedifferanser ført mot egenkapital 11

12 3.2 REGNSKAP/BUDSJETT DISTRIKTSKLUBBER OG UNDERGRUPPER 1. UG Classic: BMW CCN Avd: Classic Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap RESULTAT Inntekter: Andel medl.kont Treff innt Loddsalg Effektsalg Differanse kontantsalg 8 Renteinnt Div. innt. Salg delelager Sum inntekter: Utgifter: Treffutg Premier Effektkjøp Regulert varelager Porto Reklame/profilering Stand leie Kjøregodgjørelser Anskaffelse/utstyr 0 Styreutgifter: Div. Innkjøp delelager Div. Innkjøp partytelt Uoverennstemmelse kontantsalg 55 Bankomkostninger Sum utgifter: ÅRSRESULTAT Bevegelse EK EK pr Årsresultat EK pr Avd: Classic Regnskap BALANSE 2013 Eiendeler: Varelager 0 Bankkto Kasse 0 Fordringer 0 Sum eiendeler

13 Gjeld / EK EK pr Gjeld 0 Sum Gjeld og EK DK Hedmark & Oppland: BMW CCN Avd: Hedmark og oppland Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap RESULTAT Inntekter: Andel medl.kont Treff innt Loddsalg Effektsalg Renteinnt , Div. innt. 0 0 Sum inntekter: , Utgifter: Treffutg , Premier Effektkjøp Porto Møteutg./lokalleie ,5 Rekvisita/utstyr Reiser/tlf godtgjørelse ,96 Div. utg Bankomkostninger Sum utgifter: , ,46 ÅRSRESULTAT , ,54 Bevegelse EK EK pr ,10 Årsresultat -6225,02 EK pr ,08 Avd: Regnskap BALANSE Eiendeler: Varelager 0 Bankkto ,05 Kasse 3521 Fordringer 0

14 Sum eiendeler 31347,05 Gjeld / EK EK pr ,08 Gjeld 0 Sum Gjeld og EK 31347,08 3. DK Hordaland: BMW CCN Avd: Hordaland Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap RESULTAT Inntekter: Andel medl.kont , Treff innt , Loddsalg 500 Effektsalg 1500 Renteinnt. 26, ,00 Div. innt. Sum inntekter: , Utgifter: Treffutg , , ,8 Premier 11044, , ,6 Effektkjøp Banner med ny logo 6000 Møteutg. / Lokalleie 1155, , ,5 Rekvisita 4711, Div. utg Bankomkostninger 100 Sum utgifter: , , ,9 ÅRSRESULTAT , ,00 90,1 Bevegelse EK EK pr ,39 Årsresultat -4169,72 EK pr ,67 Avd: Regnskap BALANSE 2013 Eiendeler: Varelager Bankkto ,97 Kasse 7427,00 Fordringer

15 Sum eiendeler 21361,97 Gjeld / EK EK pr ,67 Gjeld Sum Gjeld og EK 21361,67 4. DK Møre og Romsdal: Inntekter: Andel medl.kont Treff innt Loddsalg Effektsalg 1100 Renteinnt Div. innt. 0 Sum inntekter: Utgifter: Treffutg , Premier Effektkjøp Porto,, Møteutg. / Lokalleie Rekvisita Div. utg Bankomkostninger 20 19, ,5 Sum utgifter: , ,5 ÅRSRESULTAT , ,5 Avd: Regnskap BALANSE 2013 Eiendeler: Bankkto ,68 Kasse 3652,5 Sum eiendeler 13728,18 Gjeld / EK EK pr ,01 Sum eiendeler 12394,01 Bevegelse EK EK pr ,01 Årsresultat 1334,17 EK pr ,18

16 5. DK Nordland: BMW CCN Avd: Nordland Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap RESULTAT Inntekter: Andel medl.kont Treff innt Loddsalg Effektsalg Renteinnt Div. innt. Sum inntekter: Utgifter: Treffutg Premier Effektkjøp Porto Møteutg. / Lokalleie Rekvisita 0 Div. utg Bankomkostninger Sum utgifter: ÅRSRESULTAT Bevegelse EK EK pr ,71 Årsresultat EK pr ,71 Avd: Regnskap BALANSE 2012 Eiendeler: Varelager 0 Bankkto. 1352,71 Kasse 2615 Fordringer Sum eiendeler 3967,71 Gjeld / EK EK pr ,71 Gjeld Sum Gjeld og EK 3967,71 Bevegelse EK EK pr ,71 Årsresultat -3974

17 EK pr ,71 6. DK Sogn & Fjordane: Avd: Regnskap BALANSE 2012 Eiendeler: Varelager 0 Bankkto. 1352,71 Kasse 2615 Fordringer Sum eiendeler 3967,71 Gjeld / EK EK pr ,71 Gjeld Sum Gjeld og EK 3967,71 Avd: Sogn og Fjordane Regnskap BALANSE Eiendeler: Varelager - Bankkto Kasse Fordringer Sum eiendeler Gjeld / EK EK pr Sum eiendeler Bevegelse EK EK pr Årsresultat EK pr

18 7. DK Telemark: BMW CCN Avd: Telemark Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap RESULTAT Inntekter: Andel medl.kont ,00 0, , ,00 Treffinnt , , , ,00 Loddsalg Effektsalg 100,00 0,00 250,00 250,00 Renteinnt. 100,00 104,55 100,00 94,19 Div. innt. 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum inntekter: , , , ,19 Utgifter: Treffutg , , , ,77 Premier 1 700, , , ,00 Effektkjøp 0,00 0,00 0,00 0,00 Porto 0,00 0,00 0,00 0,00 Møteutg. / Lokalleie 1 000,00 800, ,00 800,00 Rekvisita 300, ,00 800,00 100,00 Nedskrivning varelager 0,00 0,00 0,00 0,00 Div. utg , ,14 900,00 818,14 Bankomkostninger 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum utgifter: , , , ,91 ÅRSRESULTAT 1 500, ,82 0, ,28 Avd: Telemark Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap BALANSE Eiendeler: Varelager 0,00 0,00 0,00 0,00 Bankkto , , , ,03 Kasse 1 500, , , ,00 Fordringer 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum eiendeler , , , ,03 Gjeld / EK EK pr , , , ,89 Gjeld 0, ,00 0, ,14 Sum eiendeler , , , ,03 Bevegelse EK EK pr , , , ,61 Årsresultat 1 500, ,82 0, ,28 EK pr , , , ,89

19 8. DK Trøndelag: Saldo pr ,01 Kassebeholdning 2000,00 Sum pr ,01 Inntekter kontoutskrift Dato Inntekt Beløp Overføring ekstramidler fra hovedklubb 10000, Effektsalg GS-treff 1070, Overføring andel medl.kontigent hovedklubb 15000, Kontanter inntekt Frøya-treffet 65, Loddsalg Frøya-treff 18, Delt underskudd med Møre&Romsdal Frøya-treffet 10151, Kontanter inntekt Lånketreff Høst 7965, Inntekt fra kortterminal Lånke Høst 2070, Inntekt fra kortterminal Frøya-treffet 7718, Refusjon depositum ved hyttebestilling Frøya-treffet 800, Sponsing Sparebank1 Finans SMN AS 3000, Renteinntekter 6,38 Total inntekt 66160,68 Utgifter kontoutskrift Dato Utgift Beløp Bankomkostninger 300, Porto innsending av regnskap 235, Bankomkostninger 2, Mat til styremøte 770, Bankomkostninger 2, Mat til styremøte 9, Bankomkostninger 3, Garantisum ved hyttebestilling Frøya-treff 800, Pokaler til GS-treff 873, Loddbøker 76, Kjøregodtgjørelse ifbm rekognisering til Frøya-treff 1932, Kjøregodtgjørelse frakting av klubbtelt 93, Bankomkostninger 15, Hytteleie til styre i Trøndelag og M&R Frøya-treff 7200, Pokaler til Frøya-treff 3175, Leie av hoppeslott til Lånke-treff 2500, Baneleie Frøya 200, Bankomkostninger 9, Innkjøp av mat og drikke til salg på Lånke-treff 2113, Premier Lånke-treff (nye pokalemblemer) 150, Baneleie Lånke 5000, Bryllupsgave til styremedlem Einar Sveen 693, Bankomkostninger 11,50 Tilbakebetaling av brus tatt ved feiltakelse Lånketreff , Bankomkostninger 3,00

20 Drikke til styremøte 151, Mat til styremøte 785, Bankomkostninger 5, Data/telefongodtgjørelse formann 2000, Data/telefongodtgjørelse kasserer 1000, Data/telefongodtgjørelse sekretær 2000, Bankomkostninger 9,00 Totale utgifter 56567,90 Banksaldo pr ,79 Kontantkasse pr ,00 Sum egenkapital 13190,79 9. DK Vestfold: BMW CCN Avd: Vestfold Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap RESULTAT Inntekter: Andel medl.kont Treff inntekter Loddsalg Effektsalg Renteinntekter Diverse Inntekter Sum inntekter: Utgifter: Treffutgifter Premier Effektkjøp Porto/SMS Møteutg. / Lokalleie Rekvisita Diverse Utgifter Bankomkostninger 4 4 Sum utgifter: ÅRSRESULTAT Avd: Vestfold Regnskap Regnskap BALANSE Eiendeler: UB UB Varelager (se eget Ark) Bankkonto (jmf kontoutdrag) Kasse (opptelt) Fordringer 0 0

21 Avvik 21 1 Sum eiendeler Gjeld / EK EK pr Sum eiendeler Bevegelse EK EK pr Årsresultat EK pr DK Østfold: BMW CCN Avd: Østfold Budsjett Regnskap Budsjett RESULTAT Inntekter: Andel medl.kont Støttebeløp BMW CCNorge Sponsorinntekt Stamsaas AS Påmelding bilens dag Loddsalg Bilens Dag Salg Pique skjorter Medlemsavgift møter Div. innt Sum inntekter: Utgifter: Kjøpt pique trøyer + banner Premier, 3 stk t-shirt Effektkjøp Porto Reklame/profilering Møteutgifter Reiser Div. utg. ( Randulf ) Bankomkostninger Sum utgifter: ÅRSRESULTAT Bevegelse EK EK pr ,00 Årsresultat EK pr ,00 Avd: Regnskap BALANSE 2013 Eiendeler: Bankkto

22 Fordring Stamsaas AS 5000 Fordring BMW CCN Andres fordringer Sum eiendeler Gjeld / EK EK pr ,00 Randulf Glørud 0 Sum Gjeld og EK 24146, UG Racing: Vi har ikke mottatt regnskaper fra UG Racing. UG Racing mottok i støtte. Budsjett Racing 2013: Ikke budsjettert med inntekter, men har følgende budsjetterte utgifter: Årsmøte kr Medlemsmøte kr Kurs løpsleder kr Reise/overnatting kr Veieutstyr kr Støymåler kr Bremsevæskemåler kr Nytt klasseberegningsark kr Sum (=omsøkt beløp fra HK) kr DK Rogaland: Vi har ikke mottatt regnskaper fra DK Rogaland for DK Oslo & Akershus: BMW CCN Avd: Oslo & Akershus Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap RESULTAT Inntekter: Andel medl.kont.* , Treff innt , Loddsalg , Effektsalg 0 0, Ekstraordinær bevilgning * 0 0, Renteinnt , ,42 Div. innt. 0 Sum inntekter: , ,42 Utgifter: Treffutg , Premier ,

23 Effektkjøp 0 0, Porto/ sms , ,27 Møteutg. / Lokalleie , Rekvisita , Nedbetaling gjeld HK Div. utg , Bankomkostninger 500 0, Sum utgifter: , ,27 ÅRSRESULTAT , ,85 Avd: Oslo & Akershus Regnskap BALANSE 2013 Eiendeler: Varelager 0,00 Bankkto ,00 Kasse 0,00 Fordringer ,77 Gjeld til HK ,00 0,00 0,00 Sum eiendeler ,77 Gjeld / EK EK pr ,03 Gjeld til HK Sum eiendeler ,03 Bevegelse EK EK pr ,03 Årsresultat ,69 EK pr , DK Buskerud: Vi har ikke mottatt regnskaper fra DK Buskerud for REVISJONSBERETNINGEN Til Årsmøtet i BMW Car Club Norway REVISJONSBERETNING FOR 2013 Jeg har revidert årsregnskapet for BMC Car Club Norway, hovedklubbens årsoppgjør, som består av balanse per 31. desember 2013 og resultatregnskap som viser et overskudd på kr ,05 og en egenkapital på kr ,02 for regnskapsåret avsluttet per denne datoen.

24 En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. Revisjon omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger informasjonen i årsregnskapet og vurdering av innholdet og presentasjonen av årsregnskapet. Etter min oppfatning er de innhentede bevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for min konklusjon. Konklusjon Etter min mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til BMW Car Club Norway per 31. desember 2013 og av resultater for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Presisering/øvrige forhold. Regnskapet viser en fordring kr mot distriktsklubben Oslo og Akershus. Oslo, 29. mars 2014 Erik Fjogstad Revisor (sign.) REVISJONSBERETNING FOR BMW CCN FOR REGNSKAPSÅRET 2013 Jeg har gjennomført revisjonen for DK/UG for Dette innebærer å revidere distriktsklubbenes og undergruppenes årsoppgjør, regnskaper, budsjetter samt behandling av klubbens øvrige anliggender i henhold til Klubbens vedtekter 9 Regnskaper. Det vises til innkallingen til årsmøtet for nærmere detaljer om regnskapene. Alle mottatte regnskaper er revidert og hermed godkjent. Revisjonen av mottatte regnskaper er avsluttet pr Oslo, Ketill Jacobsen Revisor (Sign.) 5. GJENNOMGANG BUDSJETTFORSLAG 2014 MED FORUTSETNINGER

ÅRSMØTE BMW Car Club Norway. 27.04.2013 kl. 11:00. Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen

ÅRSMØTE BMW Car Club Norway. 27.04.2013 kl. 11:00. Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen ÅRSMØTE BMW Car Club Norway 27.04.2013 kl. 11:00 Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAKSLISTE 1. ÅPNING 2. HOVEDSTYRETS ÅRSBERETNING 3. REGNSKAP 2012 4. REVISJONSBERETNING 5. GJENNOMGANG AV BUDSJETTFORSLAG

Detaljer

Årsmøteinnkalling BMW CCN Trøndelag 2014

Årsmøteinnkalling BMW CCN Trøndelag 2014 Årsmøteinnkalling BMW CCN Trøndelag 2014 Lørdag 01. Februar klokken 15.00 Sted: Clarion Hotel & Congress Trondheim Middag på hotellet 19.00 Innkommende saker må være styret i hende senest en uke før møtets

Detaljer

ÅRSMØTE BMW CCN. 15.05.2011 kl. 11:00 17:00. Thon Hotel Oslo Airport Gardermoen

ÅRSMØTE BMW CCN. 15.05.2011 kl. 11:00 17:00. Thon Hotel Oslo Airport Gardermoen ÅRSMØTE BMW CCN 15.05.2011 kl. 11:00 17:00 Thon Hotel Oslo Airport Gardermoen SAKSLISTE 1. ÅPNING 2. HOVEDSTYRETS ÅRSBERETNING 3. REGNSKAP 2010 4. REVISJONSBERETNING 5. GJENNOMGANG AV BUDSJETTFORSLAG MED

Detaljer

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand Årsregnskap for 2008 4689 Kristiansand Innhold: Resultatregnskap Balanse Utarbeidet av: Agder Regnskapsservice AS Pb 1621 Lundsiden 4688 Kristiansand Org.nr. 884460522 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Innkalling(til(generalforsamling(for(Norsk(Biokjemisk(Selskap( Dagsorden:(

Innkalling(til(generalforsamling(for(Norsk(Biokjemisk(Selskap( Dagsorden:( Innkalling(til(generalforsamling(for(Norsk(Biokjemisk(Selskap( Tid:Mandag27.oktober2014kl.14:00 Sted:Rom2217a,KristineBonnevieshus,Blindern,Oslo Dagsorden:( 1. Godkjenningavinnkallingogdagsorden. 2. Valgavreferent

Detaljer

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Lørdag 16. februar klokken 16.00 19.00 Sted: Alfred Hess`s veg 2B, Trondheim Etter møtet vil det være muligheter for å kjøpe mat og drikke. Sosiale aktiviteter

Detaljer

NORSK BERNER SENNENHUNDKLUBB

NORSK BERNER SENNENHUNDKLUBB RESULTATREGNSKAP FOR 2014 (periode 01.01.-31.12.) Tekst Regnskap 2014 Budsjett 2014 Avvik 2014 Regnskap 2013 Kontingenter hovedmedlem -330 750,00-350 000-19 250-342 125,00 Kontingenter husstandsmedlem

Detaljer

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Oslo-områdets INNKALLINGTILÅRSMØTE2015 Oslo&områdetsinnkallertilordinærtårsmøtepåBjerkesalen Bingenveien1,1923Sørum. Torsdag26.FEBRUARKL19.00. Tilbehandlingforeligger: 1.Godkjenningavinnkallingen. 2.Godkjennelseavsakslisten.

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2014

Innkalling til årsmøte 2014 Innkalling til årsmøte 2014 Idrett gir styrke til daglig yrke Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Fredag 7. februar 2014, kl. 19.00 Sted: Making Waves, Kristian IVs gate 13 SAKSLISTE 1. Godkjenning

Detaljer

Sum inntekter kr 707 899,00 kr 691 500,00 Kr 795 406,00 kr 703 000,00

Sum inntekter kr 707 899,00 kr 691 500,00 Kr 795 406,00 kr 703 000,00 Resultatregnskap Inntekter Regnskap 2012 Budsjett 2013 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Annonseinntekter (3040) kr 5 000,00 kr 2 000,00 kr 8 900,00 kr 8 000,00 Andre inntekter (3070,3080) Note 1 kr 13 770,00

Detaljer

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00.

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling. 2. Valg av møteleder, referent, 2 medlemmer

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Ordet og Israel

Årsregnskap 2013 for Ordet og Israel Årsregnskap 2013 for Ordet og Israel Organisasjonsnr. 980343391 Virksomhetens art Ordet og Israel er en bevegelse som ble stiftet i 1978 Den har som formål formidle budskap om bibelen og at jødene er Guds

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2016

Innkalling til generalforsamling 2016 Innkalling til generalforsamling 2016 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 17. mars kl 17.30 i garderobe 3 i Manglerud skoles gymsal, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

Årsmøtet arrangeres i samband med Sommertur 2015 og avholdes på Utsikten Hotell, Kvinesdal. Årsmøtet er åpent for alle betalende medlemmer av klubben.

Årsmøtet arrangeres i samband med Sommertur 2015 og avholdes på Utsikten Hotell, Kvinesdal. Årsmøtet er åpent for alle betalende medlemmer av klubben. Innkalling til årsmøte. Det innkalles til ordinært årsmøte i Norsk MX-5/Miata klubb Lørdag 27.06.2015 Årsmøtet arrangeres i samband med Sommertur 2015 og avholdes på Utsikten Hotell, Kvinesdal. Årsmøtet

Detaljer

Innkalling til årsmøte NTK`s rasegruppe for WHWT. Dagsorden

Innkalling til årsmøte NTK`s rasegruppe for WHWT. Dagsorden Innkalling til årsmøte NTK`s rasegruppe for WHWT Mandag 10.desember 2012 kl.19:00 Marchè Lier Sør v/shell stasjon og Plantasjen (E18 retning Oslo) Adresse: St. Hallvardsvei 1, 3400 Lier Dagsorden 1. Godkjenning

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemskontigent 263 476 274 172 Salgsinntekt 2 7 367 946 6 188 464 Annen driftsinntekt 553 193 504 058 Sum driftsinntekter 8 184 615 6 966 694

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NORSK ARABERHESTFORENING 2009

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NORSK ARABERHESTFORENING 2009 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NORSK ARABERHESTFORENING 2009 Foreningens fung. leder, Marit Rakvaag, ønsket velkommen, og sekretær, Anne S. Bakken foretok opptelling. 33 fremmøtte hvorav alle var stemmeberettiget.

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945

Årsregnskap 2014 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945 Årsregnskap 2014 for Vestlisvingen Huseierlag Foretaksnr. 992017945 Til årsmøtet i Vestlisvingen Huseierlag Oslo 10.03.2015 Revisjonsberetning for 2014. Jeg har revidert årsregnskapet for Vestlisvingen

Detaljer

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Innkalling(til(årsmøte...2 Årsmelding(2014...3( Regnskap(2014...11( Innkomne(forslag((sak(6)...13( Forslag(til(medlemskontigent(2015((sak(7)...14( Forslag(til(budsjett(for(2015((sak(8)...15(

Detaljer

LEVANGER HÅNDBALLKLUBB. Perioderapport juli - august 2012. Rapporten er utarbeidet av:

LEVANGER HÅNDBALLKLUBB. Perioderapport juli - august 2012. Rapporten er utarbeidet av: eton LEVANGER HÅNDBALLKLUBB Perioderapport juli - august 2012 Rapporten er utarbeidet av: Leiv Tore Berg Telefon: 90914523 Epost: leiv.berg@smnregnskap.no Dato: 24.09.2012 2012 2011 Autorisert regnskapsførerselskap:

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

Haugesundregionens Nærings- Forening. Resultatregnskap

Haugesundregionens Nærings- Forening. Resultatregnskap Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Salgsinntekt 6 096 917 4 571 105 1 Sum driftsinntekter 6 096 917 4 571 105 Varekostnader 464 553 89 578 3 Lønnskostnader m.m. 2 204 884 1 971 266

Detaljer

Å R S R E G N S K A P

Å R S R E G N S K A P Å R S R E G N S K A P 2 0 1 2 Oslo Cyklekrets Org. 980 649 008 Innhold Forside Side 2: Resultat Side 3: Balanse Side 4: Noter Side 6: Prosjektrapport Side 7: Resultatkonti 1 Resultat 2012 Noter 2012 2011

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen om bord på Pearl Seaways Timeplan Program for Københavnstur 4-6. februar 2011 Dato Tid Aktivitet 4. februar 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015

Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015 Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015 Sted: Tid: Ruter, Dronningens gate 40, Oslo Medlemsmøte kl. 11.00 15.00 (lunsj ved oppstart) Generalforsamling 15.00 16.00 Middag kl.

Detaljer

Årsmøte Oslo 21.02.2015

Årsmøte Oslo 21.02.2015 Årsmøte Oslo 21.02.2015 Saksliste 1. Konstituering av årsmøtet 2. Styrets årsmelding 3. Vedtektsendringer 4. Regnskap 5. Budsjett 6. Kontingent 7. Styrevalg Årsregnskap 2014 for Norsk Pokerforbund Foretaksnr.

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemskontigent 270 000 263 476 Salgsinntekt 2 7 654 255 7 367 946 Annen driftsinntekt 357 535 553 193 Sum driftsinntekter 8 281 790 8 184 615

Detaljer

Redaktør: Tore Jemtegaard E-post: post@vingtor.org Hjemmeside: www.vingtor.org VINGFORMASJON Medlemsavis for Vingtor RC Club Nr.

Redaktør: Tore Jemtegaard E-post: post@vingtor.org Hjemmeside: www.vingtor.org VINGFORMASJON Medlemsavis for Vingtor RC Club Nr. Redaktør: Tore Jemtegaard E-post: post@vingtor.org Hjemmeside: www.vingtor.org VINGFORMASJON Medlemsavis for Vingtor RC Club Nr. 1 / 215 Velkommen til årsmøte tirsdag 3. februar. Første møte i 215 er som

Detaljer

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6 1 av 6 Alle kontoer gruppert [1] Eiendeler [10] Immaterielle eiendeler 1070 Utsatt skattefordel Sum [10] Immaterielle eiendeler [12] Transportmidler,inventar,maskiner 1200 Maskiner og anlegg 1250 Inventar

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING 2013 SARPSBORG AVISKLUB. Walther Stensgård Ketil Koppang

STYRETS ÅRSBERETNING 2013 SARPSBORG AVISKLUB. Walther Stensgård Ketil Koppang Styret har i det forløpne år bestått av: STYRETS ÅRSBERETNING 2013 SARPSBORG AVISKLUB FORMANN KASSERER/VISEFORMANN STYREMEDLEM STYREMEDLEM STYREMEDLEM VARAMENN HUSINSPEKTØR Per Kristian Ubøe Jan Wessel

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Rogaland Volleyballkrets

Rogaland Volleyballkrets RESULTATREGNSKAP PR 31.12 Note 2011 2010 Tilskudd 2 222 072 224 265 Medlemskontigent 74 800 68 200 Andre inntekter 319 571 517 028 SUM DRIFTSINNTEKTER 616 443 809 493 Lønnskostnader m.m. 2 467 523 401

Detaljer

Det innkalles herved til årsmøte i Rasegruppe Cairn Terrier Lørdag 21.11.2015 kl 14.00, Slattum Skole, Nittedal. Adresse: Skoleveien 15 1480 Slattum

Det innkalles herved til årsmøte i Rasegruppe Cairn Terrier Lørdag 21.11.2015 kl 14.00, Slattum Skole, Nittedal. Adresse: Skoleveien 15 1480 Slattum Det innkalles herved til årsmøte i Rasegruppe Cairn Terrier Lørdag 21.11.2015 kl 14.00, Slattum Skole, Nittedal. Adresse: Skoleveien 15 1480 Slattum DAGSORDEN 1. Valg av møteleder, referent 2 medlemmer

Detaljer

Høybråten og Stovner idrettslag

Høybråten og Stovner idrettslag Resultatregnskap for 2013 for perioden 01.01. - 31.12. Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemsinntekter 2 2 901 133 2 703 273 Aktivitetsinntekter 3 1 076 934 690 241 Sponsor og reklameinntekter

Detaljer

Balanse pr. 31. desember 2009 Norsk Bullmastiff Klubb

Balanse pr. 31. desember 2009 Norsk Bullmastiff Klubb Resultatregnskap for 2009 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett

Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett Organisasjonsnr. 997321006 Utarbeidet av: Sparebank 1 Regnskapshuset Østlandet AS Autorisert regnskapsførerselskap Fredvang alle 10 2321 HAMAR Organisasjonsnummer:

Detaljer

Norsk Forening for Kollektivtrafikk - generalforsamlingen 29. mars 2012

Norsk Forening for Kollektivtrafikk - generalforsamlingen 29. mars 2012 Norsk Forening for Kollektivtrafikk - generalforsamlingen 29. mars 2012 Sted: Akershus fylkeskommune, Schweigaards gate 4 (Galleriet), Oslo Tid: Kl. 11.30 12.30 Saksliste og dokumenter Årsrapport for 2011

Detaljer

Regnskap 2006 og Budsjett 2007

Regnskap 2006 og Budsjett 2007 Regnskap 2006 og Budsjett 2007 Regnskap 2006 Side: 1/8 Skydeselskabet Skarpskytten har i 2006 hatt driftsinntekter på kr 435 568,- og oppnådde et underskudd på kr 18 113,10,- 1) Årsaken til underskudd

Detaljer

Protokoll fra ekstraordinært årsmøte i Norsk Boxerklubb 6. november 2014

Protokoll fra ekstraordinært årsmøte i Norsk Boxerklubb 6. november 2014 Protokoll fra ekstraordinært årsmøte i Norsk Boxerklubb 6. november 2014 Møtet ble avholdt i Norsk Kennel Klubs møtelokaler på Bryn i Oslo. Møtet ble satt kl. 11.30. Tilstede i salen var 14 medlemmer med

Detaljer

1 Konstituering av møtet 2 Årsberetning og regnskap for 2014 3 Endring av Sarkomers vedtekter;

1 Konstituering av møtet 2 Årsberetning og regnskap for 2014 3 Endring av Sarkomers vedtekter; ÅRSMØTE 2015 1 Konstituering av møtet 2 Årsberetning og regnskap for 2014 3 Endring av Sarkomers vedtekter; - I 4c) foreslås tatt inn «har eller» slik at paragrafen vil lyde: «Rett til familemedlemskap

Detaljer

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79.

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79. BALANSE Tyrifjord Barnehage Side 1 EIENDELER Anleggsmidler 79.523 Omløpsmidler: Fordringer: Kundefordringer, foreldre 9.116 Kundefordringer, offentlig -264.316 Interims konto -796 Opptjent offentlig tilskudd

Detaljer

ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB. 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER

ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB. 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER Saksliste: 1. Åpning av møtet ved styreleder 2. Godkjenning av de stemmeberettigede 3. Valg av dirigent, sekretær

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Timeplan Program for Københavnstur 5-7. februar 2010 Dato Tid Aktivitet 5. februar 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00 Avgang Oslo 17:00 Årsmøtet starter

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2005

GENERALFORSAMLING 2005 1. februar 25 GENERALFORSAMLING 25 Holmen Fjordhotel 29. januar 25 REFERAT 1 Møtet ble konstituert. Ingen innsigelser på innkallingen Møteleder ble valgt til Jan Hunsbedt Referent ble valgt til Erik Langeland

Detaljer

ÅRSREGNSKAP For HARSTAD BÅTFORENING

ÅRSREGNSKAP For HARSTAD BÅTFORENING ÅRSREGNSKAP For HARSTAD BÅTFORENING Innhold: 2012 Regnskap for Båtforeningen Resultatregnskap Balanse Investeringer / Bokført verdi Noter Regnskap for Drivstoffanlegget Resultatregnskap Balanse Noter Revisorrapport

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Child Africa. Organisasjonsnr. 977458056

Årsregnskap 2013 for Child Africa. Organisasjonsnr. 977458056 Årsregnskap 2013 for Child Africa Organisasjonsnr. 977458056 Child Africa Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Innsamlede midler, gaver 5 646 919 2 653 779

Detaljer

GAUSTATOPPEN NATURPARK VELFORENING ÅRSMØTE 2016

GAUSTATOPPEN NATURPARK VELFORENING ÅRSMØTE 2016 ÅRSMØTE 206 INNKALLING TIL ÅRSMØTE I GAUSTATOPPEN NATURPARK VELFORENING Torsdag 26. mai 206 kl 8.00 i Oslo Eiendomssenter sine lokaler i 7. etg. Hegdehaugsveien 3, 0352 Oslo Konstituering Godkjenning av

Detaljer

Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2

Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2 Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2 SAKSLISTE 1. KONSTITUERING Godkjenning av innkalling til Årsmøtet Valg av dirigent og referent Valg av to til å undertegne

Detaljer

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad Bønes idrettslag Avdeling Hovedlag Dato: 20.03.2007 Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3030 BIL-bladet annonser -14 60-14 60 3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie -10 00-10 00 3210 Automatinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Landslaget for Dølehest. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006

Resultatregnskap. Landslaget for Dølehest. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemskontingent 364 548 340 489 Salg dølehestkalender 77 460 53 120 Salg videofilm Dølehesten 2 400 9 200 Salg hingstekatalog 1 700 8 950 Salg

Detaljer

Sveiva Innebandy. Resultatregnskap

Sveiva Innebandy. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3000 Inngangspenger 77 500,00 60 493,00 3050 Dugnad 352 020,00 42 820,00 3100 Salg utstyr 69 762,30 233 694,00 3111 Reisetilskudd fra forbund

Detaljer

TROMSØ SKISKYTTERLAG

TROMSØ SKISKYTTERLAG Årsregnskap for 2014 TROMSØ SKISKYTTERLAG Utarbeidet av: itide økonomi as Jektveien 22 9017 TROMSØ Org.nr. 988411574 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap for 2014 Note Driftsinntekter Annen

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 17.mars 2015 kl 09:00 Årsmøtet avholdes i forkant av sentrale Geomatikkdager på Lillehammer. Sted: Trollsalen på Radisson Blue hotel, Lillehammer

Detaljer

Årsregnskap 2013, resultat og balanse

Årsregnskap 2013, resultat og balanse Norsk Retrieverklubb avd. Trondheim og omegn Årsregnskap 2013, resultat og balanse Driftsinntekter Budsjett 2013 Regnskap 2013 Administrasjon/felles 49 400 48 643 Kontingent 39 000 34 590 Annen inntekt

Detaljer

Resultatregnskap ISACA Norway Chapter

Resultatregnskap ISACA Norway Chapter Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemskontingenter 1 104 896 126 418 Julemøte/årsmøte/medlemsmøter 53 500 47 988 CISA-seminar 280 000 134 125 CISM-seminar 54 000 0 Nasjonale seminarer

Detaljer

c. ÅRSREGNSKAP 4p ri PROFO VESTERÅLEN 0Ai. SAKSLISTE ÅRSMØTE 16. FEBRUAR 2016 L.AMARKTUNET KL.1830 A. KONSTITUERING

c. ÅRSREGNSKAP 4p ri PROFO VESTERÅLEN 0Ai. SAKSLISTE ÅRSMØTE 16. FEBRUAR 2016 L.AMARKTUNET KL.1830 A. KONSTITUERING L.AMARKTUNET KL.1830 SAKSLISTE ÅRSMØTE 16. FEBRUAR 2016 PROFO VESTERÅLEN 0Ai. 4p ri i. 4. REVISOR 2. 2 STYREMEDLEMMER FOR 2 ÅR 3. i MEDLEM TIL VALGKOMMITE 1. LEDER FOR i ÅR E. VALG 1. UROLOGITILBUDET VED

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsmøte i. Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00. Saksliste

Årsmøte i. Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00. Saksliste Årsmøte i Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00 Saksliste Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Sak 7 Godkjenning av saksliste Valg av møteleder og sekretær Årsberetning

Detaljer

Skarpskytten Regnskap 2011 og budsjett 2012

Skarpskytten Regnskap 2011 og budsjett 2012 Regnskap 2011 og budsjett 2012 Regnskap 2011 Skydeselskabet har i 2011 hatt inntekter på kr 747 021,- og oppnådde et overskudd på kr 269 654,- De største inntektspostene i 2011 er medlemskontingent (108

Detaljer

REGNSKAP OG BUDSJETT RESULTATREGNSKAP 2013

REGNSKAP OG BUDSJETT RESULTATREGNSKAP 2013 ØKONOMI I denne beretningen er både regnskap for året 2013 og for sesongen 2013/2014 medtatt. For året 2013 viser breddes regnskap en omsetning på kr 2 458 196 og et overskudd på kr 163.414,- Vi er pliktige

Detaljer

Helge Stanghelle Jan Olav Røseng Kenneth Syversen Sigmund Ivar Bakke president visepresident styremedlem styremedlem

Helge Stanghelle Jan Olav Røseng Kenneth Syversen Sigmund Ivar Bakke president visepresident styremedlem styremedlem Norsk Bridgeforbund Resultatregnskap 2006 Note 2005 DRIFTSINNTEKTER: Salgsinntekter (1.015.518) 3 (866.400) Medlemskontingenter og lisenser (3.194.321) (3.095.975) Startavgifter mesterskapsturneringer

Detaljer

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA Åroppgjør for 2011 9310 SØRREISA Resultatregnskap for 2011 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen

Detaljer

Valg av møteleder, referent og to representanter til å undertegne protokollen. Valg iht. valgkomiteens innstilling (deles ut på årsmøtet)

Valg av møteleder, referent og to representanter til å undertegne protokollen. Valg iht. valgkomiteens innstilling (deles ut på årsmøtet) 1 30.03.2016 Årsmøte i Leirsund Velforening i henhold til Vedtektene 4. Tid: Onsdag 30. Mars 2016 Klokken: 18.00 Sted: Leirsund Velhus Følgende Årsmøtesaker skal behandles Sak 1 Åpning av møtet, godkjenning

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. 1 I henhold til vedtektenes 3-4 behandler årsmøtet følgende agenda: 1. ÅPNING Valg av møteleder.

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 398 354 496 174 Annen driftsinntekt 105 152 129 372 Offentlig tilskudd 4 66 378 46 499 Sum driftsinntekter 569 884

Detaljer

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Sted : Comfort Hotell Børsparken Tollbugata 4 0152 OSLO Dato : Lørdag 22. November Kl. : 15:00 17:00 1. Valg av ordstyrer 2. Valg av referent 3. Godkjennelse av

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2015

Innkalling til generalforsamling 2015 Innkalling til generalforsamling 2015 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 26. mars kl 17.30 i gymsal 3 på Manglerud skole, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING 2014 SARPSBORG AVISKLUB. Marius Pedersen Walther Stensgård. Flemming Børresen Walther Stensgård.

STYRETS ÅRSBERETNING 2014 SARPSBORG AVISKLUB. Marius Pedersen Walther Stensgård. Flemming Børresen Walther Stensgård. Styret har i det forløpne år bestått av: STYRETS ÅRSBERETNING 2014 SARPSBORG AVISKLUB Formann Kasserer/viseformann Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamenn Revisor I Revisor II Per Kristian Ubøe Jan

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

NØTTERØY BADMINTON KLUBB PROGRAM ÅRSMØTE 2009

NØTTERØY BADMINTON KLUBB PROGRAM ÅRSMØTE 2009 NØTTERØY BADMINTON KLUBB PROGRAM ÅRSMØTE 2009 TID/ STED: 22/4-2010 kl. 19:00 Hårkollhallen kafeteria AGENDA: Sak 1. Valg av ordstyrer og referent Sak 2. Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 3. Godkjenning

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note 2010 2009

Driftsinntekter og -kostnader Note 2010 2009 Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2010 2009 Annonseinntekter 1 494 706 1 639 477 Overføring fra semesteravgiften 2 008 000 1 950 000 Tilskudd fra UiO 13 600 28 000 Andre inntekter 292

Detaljer

Resultatregnskap (avrundet til hele kroner)

Resultatregnskap (avrundet til hele kroner) Wikimedia Norge Regnskap 2014 Regnskap for Wikimedia Norge for 2014, inklusive årets disponeringer. Det er ingen nedskrivninger eller avskrivninger, etter disponeringer er resultatet et overskudd på kr

Detaljer

Skarpskytten Regnskap 2012 og budsjett 2013

Skarpskytten Regnskap 2012 og budsjett 2013 Regnskap 2012 og budsjett 2013 Regnskap 2012 Skydeselskabet har i 2012 hatt inntekter på kr 726 565,- og oppnådde et overskudd på kr 251 236,- De største inntektspostene i 2012 er medlemskontingent (109

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG Tid: Skjærtorsdag 2. april 2015 KL. 10:00. Sted: Hellebekk turistseter AGENDA 1. Godkjenning av innkalling og valg av 2 (to) personer til å underskrive protokollen.

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB INNHOLDSFORTEGNELSE Oppsummering Resultatrapport forenklet Balanserapport Budsjett 2015 forenklet Resultatrapport detaljert 1 2 3 4 5 Resultatregnskap Beskrivelse

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2015

Innkalling til årsmøte 2015 Myrsnipa Velforening Innkalling til årsmøte 2015 Sted : Hårstad skole Tid : 19. mars 2015 kl. 19:00 Saksliste 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Godkjenning av fullmakter 3. Valg av ordstyrer

Detaljer

Norsk Berner Sennenhundklubb Årsmøtet

Norsk Berner Sennenhundklubb Årsmøtet RESULTATREGNSKAP FOR 2015 (periode 01.01.-31.12.) Kontingenter hovedmedlem -319 325,00-330 000-10 675-330 750,00 Kontingenter husstandsmedlem -7 650,00-8 000-350 -7 950,00 Avlsrådet, inntekter -3 488,09-6

Detaljer

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Tid: Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 Sted: Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Detaljer

ÅRSREGNSKAP PR. 31.12.2014 FOR FINSLAND CROSS KLUBB INNHOLD: STYRETS ÅRSMELDING DRIFTSREGNSKAP RESULTATREGNSKAP SALDOBALANSE NOTER

ÅRSREGNSKAP PR. 31.12.2014 FOR FINSLAND CROSS KLUBB INNHOLD: STYRETS ÅRSMELDING DRIFTSREGNSKAP RESULTATREGNSKAP SALDOBALANSE NOTER ÅRSREGNSKAP PR. 31.12.2014 FOR FINSLAND CROSS KLUBB INNHOLD: STYRETS ÅRSMELDING DRIFTSREGNSKAP RESULTATREGNSKAP SALDOBALANSE NOTER Regnskapsår 2014 (01.01-31.12) Driftsregnskap (NOK) Konto Kontonavn Noter

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Meldingsblad for Stokkanhaugen velforening Nr 2 Mars 2009 Postboks 5801 Moholt, 7449 Trondheim Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Dato: Onsdag 25 mars 2009 Tid: kl 19 Sted: Brundalen skole

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Rune Pettersen, leder (valgt i 2008 for to år) Tore Olsen, nestleder (valgt i 2007 for to år) Tor Ivar Kolpus, kasserer

Detaljer

Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL

Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Fredag 6. mars 2015, kl. 19.00 Sted: The Dubliners, Rådhusgata SAKSLISTE 1. Godkjenning av stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden

Detaljer

Thorbjørg Hauge/ Bergen Senior 1's legat Org.nr. 980 423 409. Årsregnskap 2014. Resultatregnskap. Balanserapport. Noter. Revisjonsberetning

Thorbjørg Hauge/ Bergen Senior 1's legat Org.nr. 980 423 409. Årsregnskap 2014. Resultatregnskap. Balanserapport. Noter. Revisjonsberetning Thorbjørg Hauge/ Bergen Senior 1's legat Org.nr. 980 423 409 Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Balanserapport Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2014 Virksomhetens art Legatets virksomhet består i tildeling

Detaljer

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen Sentralstyret er representert ved: Forbundsleder Mona Boysen Fungerende forb.leder Tone F. Zakariassen

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2013 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2013 2012 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Langhus 7. mars 2014 Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus; Onsdag 19. mars kl. 19.00 Dagsorden 1) Konstituering

Detaljer

Årsmøte Foreningen arbeidshesten

Årsmøte Foreningen arbeidshesten Årsmøte Foreningen arbeidshesten Lørdag 9. november 2013 Kl 14:30 Mjonøy Telemark Saksliste 1 Valg av møteleder 2 Valg av referent 3 Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 4 Årsberetning (vedlegg

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening Foretaksnr. 985413320 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 842 466 608 390 Tilskudd 1 659 867 1 678

Detaljer

NORSK BERGMEKANIKKGRUPPE

NORSK BERGMEKANIKKGRUPPE NORSK BERGMEKANIKKGRUPPE Tilsluttet: TEKNA Norsk Jord- og Fjellteknisk Forbund International Society for Rock Mechanics International Association for Engineering Geology and the Environment Norwegian Group

Detaljer

SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL

SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL SAK 1. SAK 2. SAK 3. SAK 4. VELKOMMEN V/STYRELEDER DELTAKELSE GODKJENNELSE AV INNKALLINGEN VALG AV MØTELEDER

Detaljer

Velkommen til ÅRSMØTE I NYBORG IL. Trondheim, 1. mars 2010 kl. 2000, Nyborg skole

Velkommen til ÅRSMØTE I NYBORG IL. Trondheim, 1. mars 2010 kl. 2000, Nyborg skole Velkommen til ÅRSMØTE I NYBORG IL Trondheim, 1. mars 2010 kl. 2000, Nyborg skole SAKLISTE 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkallingen, sakliste og forretningsorden. Innkalling,

Detaljer

Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer

Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer Foto: Lars Nilssveen/ Heisefesten 2011. 1 av 10 SAKSLISTE 1. Innledning v/ formann 2. Registrering av stemmeberettigede. 3. Godkjenning

Detaljer

Årsmøtehelg i Drammen. 20.- 22. november. First Hotel Ambassadeur

Årsmøtehelg i Drammen. 20.- 22. november. First Hotel Ambassadeur Årsmøtehelg i Drammen 20.- 22. november First Hotel Ambassadeur PROGRAM for årsmøtehelg i Drammen, 20.- 22. november. First Hotel Ambassadeur Fredag 20. november 18.00 Fylkeslagssamling 20.00 Middag 21.00

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Foretaksnr. 971368101 Utarbeidet av: Bedriftspartner AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 65 6501 KRISTIANSUND N Regnskapsførernummer 31241 Resultatregnskap

Detaljer