NR ÅRGANG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NR. 1 2005 28. ÅRGANG"

Transkript

1 I N F O R M A S J O N S B L A D F O R E L D R E I S TAVA N G E R NR ÅRGANG

2 Informasjonsblad for eldre i Stavanger Utgitt av: Stavanger kommune Oppvekst og levekår Redaktør: Stein Hugo Kjelby Redaksjonskomité: Inger Lied Helga Laake Halvor Ingebrethsen Randi Folkestad Gerd Borgenvik Stein Hugo Kjelby Redaksjonens adresse: «Mortepumpen» Eiganes og Tasta helse- og sosialdistrikt St. Svithunsgt Stavanger Tlf Bladet kommer ut 4 ganger pr. år og sendes fritt til alle over 67 år i Stavanger kommune Neste nummer kommer ut 10. juni 2005 Stoff må være i redaksjonen 22.april 2005 Forsidebilde: Turistforeningens «Eldregarde» på tur i Sokndal Foto: Njål Vadla Opplag: eksemplarer Trykk og layout: Allservice AS 4017 Stavanger På redaktørkrakken: I friluftslivets tegn År 2005 vil inneholde mye interessant som det er verd å få med seg. Å rangere det ene arrangementet foran det andre er vanskelig, fordi vi har så ulike interesser. At vi feirer 100 år som selvstendig stat er verd å merke seg. Utnevningen av Stavanger som universitetsby er og en milepel. At 2005 også står i friluftslivets tegn vil Mortepumpen dvele litt ved. Friluftsliv er livet i det fri. Skal vi nyte dette livet må vi ut. Og når vi først er ute kan vi gå en tur og få litt frisk luft. Du kan selv velge mellom korte eller lange turer, alene eller sammen med andre. Dersom du vil, har du store muligheter fordi mange foreninger og lag arrangerer nettopp fellesturer. Din og min utfordring er å si ja og bli med! Uten å heve noen moralsk pekefinger, er vel de fleste av oss enige i at tur og frisk luft er sunt og gjør godt. Det vanskeligste i denne prosessen er å komme opp av sofaen og komme i gang. Friluftslivets år og motiveringskampanjene skal hjelpe oss til det. Lykke til! Vi i redaksjonen er meget glad for denne positive responsen fra dere lesere. Det gir inspirasjon til fortsatt innsats. Til gjengjeld vil vi minne dere på at foreninger, lag og organisasjoner er velkommen til å annonsere, eller profilere sin virksomhet i Mortepumpen. Det er ikke bare Skipper Worse som kan bruke spalteplass. De er flinke til å annonsere og mange tror derfor at Mortepumpen utgis av dem, men det er Stavanger kommune som utgir Mortepumpen! Mortepumpen er derfor like mye ditt blad. Så bruk mulighetene du også. Kanskje har du en liten historie som kan glede andre lesere? Tenk over det når du er ute og går. God tur! 2

3 BYPROFILEN Olav Bjørgaas Tekst Halvor Ingebrethsen Foto: Børge Kalvik privat Byprofilen vår denne gang har et langt og opplevelsesrikt liv bak seg, med utallige oppgaver og verv innenfor kommunal såvel som privat virksomhet, med sterkt engasjement både i sin hjemby Stavanger og ute i verden innenfor sosial- og helsetjeneste. Han er en ekte «siddis» fra 1926, og som han selv sier: «født i Kleiva, i skyggen av Folkets hus. Jeg opplevde den sosiale forskjellen på Solvang skole, hvor skillet gikk ved Løkkeveien, hvor de «priviligerte» bodde ovenfor og de med sosialt vanskeligere kår bodde ned mot Straen og Sølvberget. Jeg opplevde kontrastene som store i hvert klasserom. I ettertid har jeg forstått at nettopp dette som jeg opplevde i mine tidlige barneår, har preget meg mer enn jeg trodde. Og ut fra dette har jeg alltid følt dragningen mot et sosialt engasjement gjennom livet. At far ble arbeidsledig i de harde 30-årene og at mor drev hjemmebakeri for å livberge familien, har nok også betydd noe for mitt senere sosiale engasjement. Albert Schweitzer og japaneren Kagawa har også vært en inspirasjonskilde for meg. Og spedalskarbeidet spesielt, har jeg alltid følt som et kall. Ikke minst da det sykehuset som vi bygget på Taiwan, nå er overtatt av kineserne selv, som har bygget videre og utvidet dette til 800 senger. Omfattende utdannelse og praksis En kort oppregning av hans virksomhet vil se slik ut: Artium ved Kongsgård skole, medisinstudier i Utrech, Holland, praksis ved Sentralsjukehuset i Rogaland (SiR), som nygift til legetjeneste på Taiwan, turnus ved Aker sjukehus-rikshospitalet og Barneklinikken i Bergen, tropeskole i London, engasjementer ved Haugesund sykehus, Hagavik sykehus og ved Hiimsmoen tuberkulose sanatorium, distriktslege i Øygarden. Privatpraksis i Stavanger fra Ut fra dette kunne vi sikkert fylt et helt nummer av Mortepumpen. Det har vi dessverre ikke anledning til. Vi får «nøye» oss med noen spredte inntrykk av alt det dette omfattende engasjementet har betydd for land og folk, i Stavanger og i Asia. (Særlig aktuelt idet denne samtalen fant sted mens inntrykkene fra flodbølgen der flommet inn over oss via fjernsynsskjermen). Og Bjørgaas forteller om sitt omfattende engasjement gjennom Misjonsalliansen hvor han var med og startet oppbyggingen av et nytt misjonsarbeid og et sykehus for spedalske på Taiwan. Før så langt kom var han blitt anmodet av den Taiwanske stat til å arbeide på det statlige sykehuset for spedalske. Det hele endte opp med et nytt felt for hjelpear- 3

4 beid også i Vietnam. Senere hadde han to turer til Bolivia med Aymara-indianere på høyplatået i Andesfjellene som mål. Med så mange og tildels lange fravær ute forteller han engasjert hva det betydde for ham å komme hjem til dem han representerte og fortelle at arbeidet ute lyktes. I 12 år var han medlem av hovedstyret i Misjonsalliansen. Han var med på å legge til rette muligheten for internasjonale gudstjenester i Stavanger for de amerikanske «oljefolkene» som nå har sin virksomhet i Frue kirke i Stavanger (Hetlandskirken). Dette arbeidet ble etablert i samarbeid med hans gode venn, Arthur Harstad (se byprofilen i forrige nummer om Anne Harstad) som hadde lang erfaring fra slikt internasjonalt arbeid i Sør Afrika. I åtte år var han også medlem av hovedstyret i World Wide Missions som har sitt hovedkontor i Los Angeles. Og vi kunne gå videre i listen over tillitsverv og engasjement, såsom formann i kristelig legeforening i Rogaland, medlem av styret i Nasjonalforeningen, Rogaland medisinske selskap. Han var med og tilrettela forholdene for kineserne som kom til Stavanger, Sola og Sandnes og som startet egne restauranter her. Det ble holdt samlinger for disse og nå til julen 2004 deltok 135 kinesere på en slik tilstelning for dem. Privatpraksis og kommunalt engasjement I syttiårene fikk jeg anledning til å starte privatpraksis i Stavanger inkludert bedriftslegearbeid, fortsetter han. Under langvarige reiser ble dette ivaretatt av vikarer. Mellom reisene ble det anledning til å engasjere seg lokalt. Jeg ble innvalgt i Bystyret, var med i sosialstyret hvor edruskapspolitikken ble det området jeg hadde sterke følelser for. Det var på denne tiden vi også startet Storhaug A-klinikk som ble forløperen for Rogaland A-senter. Jeg ble tilsynslege ved KK (Kameratklubben) og Lagård tilsynshjem og ut fra dette drev jeg egne grupper i regi av KK og AA (Anonyme alkoholikere). Videre var jeg aktivt med i å tilrettelegge forholdene for våre nye landsmenn som det stadig ble flere av i byen». Adopsjon av kinesiske barn Du har også spesielt vært engasjert i adopsjon av kinesiske barn til Norge? Ja, i 70 og 80 årene var vi en del opptatt av spedalskarbeid i Vietnam og Kina. Og jeg fikk da flere henvendelser fra mennesker som gjerne ville adoptere foreldreløse barn fra disse landene. Jeg ble bedt om å formidle kontaktene og vi fikk se understimulerte barn som fikk livsgnisten tilbake når de fikk foreldre som ga omsorg og kjærlighet. Det har vi også opplevet i vår familie. Kona mi, Kari og jeg har i tillegg til to egne barn også to fosterbarn fra Taiwan. Og vår fosterdatter er utdannet logoped i Norge, noe som har kommet mange cerebral parese-barn på Taiwan og i Kina til gode. Hva med kona di opp i alt dette? spør vi. Kari har alltid vært en del av mitt engasjement. Hun er utdannet arbeidsterapeut og er i tillegg en god sjåfør. Hun har vært helt uerstattelig i arbeidet. Og trofast og solidarisk selv om prosjektene vi sto overfor kunne virke temmelig urealistiske mange ganger. Uten henne kunne jeg gitt opp for lenge siden. Også begge barna våre har fulgt opp i våre spor og har valgt legeyrket. De er nå opptatt av funksjonshemmede og underpriviligerte i den 3. verden. 4

5 Omsorg for eldre og frivillighetstjeneste på sykehjemmene Bjørgaas er nå medlem av Eldrerådet i Stavanger. Han er spent på hvordan Eldres hus ved parken i Stavanger vil utvikle seg. Han ser for seg et senter som både kan forebygge ensomhet og samtidig også være en kilde til kunnskap, f.eks. opplæring i bruk av datateknikk. Han er opptatt av utviklingen for hjelp til våre eldre med bakgrunn i mangelen på utbygging av sykehjemsplasser. Han minner oss på at om år vil vi ha omtrent dobbelt så mange 90- og 100-åringer som i dag. 70 prosent av pasientene på SiR er over 70 år og skrives ofte ut etter svært kort sykehusopphold. Han regner med at det vil bli alt for liten økning i sykehjemsplasser og han vet at behovet framover vil være enormt. Trenden med stadig flytting av den yngre generasjon vil tilta. «Hjemmesykepleien vil ikke makte den store belastningen, og plasseringen i sykehjem kan bli dårlige løsninger kvalitetsmessig om vi ikke bygger flere slike ut. Det økende antall demente pasienter krever også omsorgstilbud utenfor hjemmet. Jeg skulle ønske at det var gjennomførbart med en utbygging av en større mottakelsesavdeling og en geriatrisk avdeling med større sengekapasitet og en grundig kartlegging av behovet for den enkelte pasient. Men i første omgang tror jeg at «frivillighetens tjeneste» (se en annen artikkel om dette emne i dette nummer) må være det vi satser på. Frivillige som melder sin hjelp til sykehjemmene for å avlaste dem som arbeider der. F.eks. hjelp under måltidene, lesning av aviser, tidsskrifter og annen meningsfylt litteratur, slik at sykehjemsbeboerne blir aktivisert i stedet for å sove i sine stoler. Derved kan de ansatte med Byprofilen sammen med en spedalsk pasient ved sykehuset i Vietnam. mer kraft og god samvittighet ta seg av primærtjenesten for dem som bor der», understreker Bjørgaas med sterkt engasjement før vi stiller ham det siste spørsmålet: Har du et ønske for fremtiden? Ja, at det blir gjennomført en god og human gjenoppbygging i Sørøst-Asia. 5

6 Friluftslivets dag Tekst og foto: Halvor Ingebrethsen Eldrerådet i Stavanger kommune forbereder stor satsing på friluftsaktivitet. Mortepumpens redaksjon vil kommentere fremdriften av denne i de kommende nummer fram til selve datoen. Og datoen for dette er lørdag 1. oktober 2005 og dagen skal minne oss på betydningen av å bruke dagene våre bevisst gjennom natur og friluftsliv. Eldrerådet har oppnevnt en egen komite til å forestå framdriften og vi har tatt kontakt med en av rådets medlemmer som sitter i arrangementskomiteen for tiltaket, Liv Bodil Kallelid, som selv er et levende eksempel på friluftslivets velsignelser. Er det ikke så? spør vi henne. Jo, jeg er glad i naturen og det den kan gi oss. Og derfor er det viktig å gjøre bruk av de mange anledninger til dette som blir tilrettelagt for oss. Tenk på alle de årlige fotturene som det inviteres til i dette landet. Alle som arrangerer trimturer både for eldre og yngre. Tenk på turistforeningene og det enorme tilbudet de representerer, som mange bruker, men hvor det er plass til langt flere, sier hun. Storting og regjering Men nå har altså Stortinget og Regjeringen vedtatt at året 2005 skal være et «Friluftslivets år». Kallelid forteller at alle landets kommuner og fylkeskommuner nå er pålagt å utarbeide et opplegg for 1. oktober som er Den internasjonale eldredagen. Eldrerådet i Stavanger går da sammen med Nasjonalforeningen og Stavanger Turistforening om et felles opplegg. Det er ønskelig at kommunene markerer dagen og at det legges opp til varierte aktiviteter hvor alle kan delta i eller med et eller annet. Derfor er det også viktig å lage et program som inkluderer både yngre og eldre generasjoner. Dette er særdeles viktig, fortsetter Kallelid idet hun minner oss om at eldre ofte sitter inne med lokalhistoriske kunnskaper om både spesi- Turområdet rundt Mosvannet har Eldrerådet pekt ut som passende til ulike aktiviteter, 6

7 elle områder og bruk av naturen som er ukjent for barn og yngre voksne i dag. Derfor er det viktig å bringe disse kunnskapene videre til dagens barn og ungdom og en slik anledning som dette egner seg ypperlig både til lærdom og underholdning. Så her kan man skape et program for dagen med mange innfallsvinkler, sier hun. Og dette skal ta imot badelystne på Friluftslivets dag. Eldrerådets planer Har Eldrerådet skissert noen tiltak som kan røpes allerede nå? Vi i komiteen har tenkt på et todelt opplegg. Vi foreslår at dagen i Stavanger starter med Mosvannet som utgangspunkt. En tur rundt vannet med innlagte oppgaver som vil kunne passe både for unge og eldre. Bassengtilbudet på Gamlingen vil stå til disposisjon for dem som ønsker en dukkert. Og her kan det jo også arrangeres ulike aktiviteter som har med vann og vannsport å gjøre. Om ettermiddagen vil det bli en tilstelning på Hotel Atlantic hvor selvsagt friluftslivet blir satt i sentrum, både gjeennom foredrag og ved underholdningsinnslag, sier Liv Bodil Kallelid til slutt. Landsomfattende tiltak Dette er altså ikke et lokalt tiltak, men et utspill fra Storting og Regjering til å få oss alle, over hele landet, opp av godstolen, bort fra fjernsynsapparatet for en stund, og ut for å møte friluftslivets gleder, både enkeltvis og i flokk. Vel møtt i skog og mark, i fjell og hei på Friluftslivets dag 1. oktober Mortepumpen vil bringe mer nytt om tiltaket i neste nummer. Helle Baardsgaard og Morten Husebø ved Stavanger Bad gamlingen, ruller av presenningene og klargjør bassenget for bruk. 7

8 I frivillighetens tjeneste Vi får mer igjen enn det vi yter, sier ekteparet Eldbjørg og Jan Løvås I forrige nummer av bladet vårt, altså nr. 4/04 som kom like før jul, hadde Helga Laake en fin reportasje om kreativitet og frivillighet på Skipper Worse. Artikkelen bragte en takk til alle som i mange år har stått i frivillig tjeneste, men sluttet med en bekymring over hvem som, når disse engang slutter av, skal overta arbeidet. Helga Laake stilte i sin artikkel følgende spørsmål: Er det kanskje noen der ute som vil ta imot utfordringen? Nå gjaldt dette en helt spesiell institusjon og bekymringen for den. En bekymring som er berettiget. Men Skipper Worse er bare ett av mange steder hvor det utøves Tekst: Halvor Ingebrethsen Foto: Endre Løvås Eldbjørg og Jan Løvås har en ledig stund for seg selv i sin egen stue. en uegennyttig, frivillig tjeneste for andre. Skipper Worse har jo ingen direkte tilknytning til bladet vårt, men de er flinke til å signalisere hva som skjer der og peke på situasjoner og mennesker som det er verdt å sette i fokus. Mange ensomme trenger en håndsrekning Redaksjonen har derfor tatt imot også denne utfordringen og funnet fram til andre som også har sett betydningen av den frivillige tjeneste. Ekteparet Eldbjørg og Jan Løvås er begge pensjonister. Men intet er lengre fra deres tanke om pensjonisttilværelsen enn det å sette seg ned og «nyte sitt otium». Lenge før pensjonisttiden innhentet dem, har deres hverdag vært fylt av trangen og gleden til å hjelpe andre, stille opp for den ensomme, hjelpe den som ikke kommer noen vei, og delta med aktuelle innslag og oppgaver på syke- og aldershjem. Hva er det som driver dere til denne frivillighetstjenesten og hva 8

9 består den i? spør vi. De svarer begge at for dem er det en naturlig ting og en viktig del av deres liv å dele med andre den takknemlighet de føler for selv å ha et godt og meningsfylt liv. Vi oppdaget tidlig at det er så mange rundt oss som er ensomme og trenger en håndsrekning. Og den kan vi gi dem ut fra slik vi har det. Og dermed får vi tilbake, ja, faktisk mer enn det vi yter, sier begge to. Faste ukeoppdrag De har begge faste ukeoppdrag ved siden av de behov som ellers måtte melde seg. Hun, Eldbjørg er på onsdager engasjert i Ramsvik beboer- og dagsenter med ulike oppgaver. En gang i måneden arrangeres f.eks. et «syng med oss»-program ved Rosendal sjukeheim. Utenom det er det oppgaver i ulike foreninger i menighet, i Sjømannsmisjonen og sporadiske hyggetreff ved St. Petri aldershjem. Han, Jan har sett sin oppgave i innvandrerarbeidet: Kan noen tenke seg en mer spennende oppgave enn å møte mennesker fra andre kulturer. Høre hva de har å fortelle og «snakke norsk» med disse på Midjord Bydelshus i regi av Frivillighetssentralen? ivrer han. Ellers er han sin kones gode hjelper til de mange oppgavene vi nevnte. Hjelp i sommermånedene er viktig På spørsmål fra oss forteller de villig om andre oppgaver som dukker opp og som de med glede går inn i, såsom å stille seg til disposisjon når eldre skal på tur, sykebesøk, følge en som har vanskelig for å gå alene til f.eks. lege og tannlege. Kort sagt være en støtte for den som har behov for det. Men dere har hytte på Bergsagel, Familien deltar med «smått og stort» ved juletilstelninger på sykehjemmene. minner vi dem på. Og hva skjer da med de faste oppgavene? Onsdagsbesøket i Ramsvik er viktig, slår Eldbjørg fast og mens hun er der ordner mannen en rekke oppdrag han har påtatt seg. De kjører til byen og avsetter denne dagen til slike gjøremål. For oss er det spesielt viktig å stille opp i sommermånedene hvor mange nettopp er ensomme og hjelpetrengende. 9

10 Og så er dere besteforeldre!? Og det er de til gangs. Hver jul tar de deler av familien med til julearrangementet på sykehjemmene og lager programkvelder for beboerne. Det synes både beboerne er hyggelig og familien vår synes det er et høydepunkt i julen, istemmer de begge. Alle kan noe Ekteparet Løvås har en lang og aktiv yrkesbakgrunn som de nå bruker av til å være noe for andre. Eldbjørgs profesjon er kjøkkenet med stillinger innen faget som kjøkkensjef og kokke ved Mosheim sjukeheim og Stavanger Sykehus. Jan er utdannet som rørlegger og V.V.S. ingeniør, de siste årene som overingeniør i Arbeidstilsynet. Sine erfaringer lar de nå andre nyte godt av. Har dere en appell til slutt? De nikker samstemt: Alle som har tid til overs: Meld dere til tjeneste, i Frivillighetssentralen, i Røde Kors, ved Skipper Worse eller i deres lokale menighet! Garantert vil dere få et rikere liv! Ingen kan alt men alle kan noe!!! Barnebarnet Torbjørn, nå 11 år, har deltatt på juletilstelningene i Ramsvik fra han var ett år. Her som «pepperkakenisse». Styret i Skipper Worse pensjonistforening Ledaal 2005 Leder: Jan T. Svendsen, Bømloveien 24, 4029 Stavanger, tlf Nestleder: Margareth Pedersen, Øvre Stokkavei 44/L 203, 4023 Stavanger, tlf Sekretær: Reidun Hjelm, Chr. Bjellandsgt. 6, 4026 Stavanger, tlf Kasserer: Ellen Erstad, Riiser Larsensgt. 1/L 40, 4019 Stavanger, tlf Styremedl.: Malvin Langeland, Trysil Knutsgt. 24, 4021 Stavanger, tlf Styremedl.: Tordis Helgeland, Magnus Lagabøtersgt. 33, 4010 Stavanger, tlf Styremedl.: Knut Pedersen, Øvre Stokkavei 44/L 203, 4023 Stavanger, tlf Styremedl.: Karin Seljø Haugland, Rappstien 5, 4041 Hafrsfjord, tlf

11 Mellom gulnede sider Av Randi Folkestad I januar fikk jeg et anfall av håpløshet eller optimisme en slags sinnstilstand mot en blanding av grått skylag og at det går mot lysere tider på en slik midt-imellom-dag fikk jeg det for meg at jeg skulle gå i gang med litt rydding. Etter å ha opplevd å være eneste barnebarn og barn, er det blitt mitt lodd i livet å ta vare på all verdens dokumentasjon om familien. Jeg har flyttet rundt i det ganske land og fra bolig til bolig sammen med en skuff i en kommode, så breddfull av papirer og konvolutter at jeg har problemer med å lukke skuffen når jeg først har klart å åpne den. På denne bestemte dagen var jeg kommet til det at jeg må begynne å kaste, sortere og kvitte meg med en god del av skuffeinnholdet. Jeg kan ikke la det arme avkommet påta seg den jobben når jeg er henfaren. Ikke kjente de særlig til mine forfedre og slett ikke hvordan livet forholdt seg i en fjern landsdel der krapylet knapt har satt sine ben. En del av det jeg har i skuffen har vært der siden jeg gikk gjennom mine foreldres etterlatenskaper. Hva fant jeg så? Jo, min oldemors poesibok fra ca Da må hun ha vært 13 år. Da hun tok imot de første nedtegnelser i det som for øvrig slett ikke er en bok, men en liten eske, ca. fem ganger ti centimeter. I den ligger små ark med blondekanter. Noen skrev med gotisk skjønnskrift de få linjene det var plass til, andre brukte latinske bokstaver. Naar Du engang de forsvunne Dage minde, som Du har tilbagelagt, Veninde. Da vil jeg den beskedne Tanke bære ut at Du i Hjertet mindet om mig bær. Dette tilsynelatende hjemmelagde verset er nedtegnet i Bergen av Christine. Jasså, var min oldemor på tur til Bergen? Det visste jeg ikke. Det var nemlig langt fra Helgeland til Bergen i Et annet vers lyder: Din Lykke er mit Ønske. Dit Venskab mit Haab. Din stedse tro Eliza. Slik skrev altså trettenåringer til hverandre for mer enn 150 år siden. Men se, der finner jeg sannelig min mormors poesialbum, påbegynt så sent som i 1887, av en syttenåring. Der skrev jeg selv en hilsen til min mormor i 1943, ti år gammel. Ta du en ting med det onde, da støter du snart på grund. Tar du ting med det gode, med hjerte og barnemunn, Da følger deg hele verden selv den arrigste ille hund. Det ble ikke mer rydding på meg den dagen. Skuffen skal få være i fred. Jeg kan ikke gi meg til å kaste mine formødres poesibøker. Jeg overlater likevel det til neste generasjon. 11

12 Mitt skjegg og andres hårvekst Av Randi Folkestad Skal du ikke snart ta skjegget? Det var ett av mine tallrike barnebarn som kom med dette noe impertinente spørsmålet. En oppfordring til barbering? Her har jeg nettopp gitt henne en av mine varmeste klemmer, og så hadde ungen den frekkhet å si slikt rett inn i øret mitt. En nærmere utspørring frambrakte følgende: Det hendte det stakk i det ømfindtlige kinnet til det arme barnet når min hake berørte hennes. Ja, og hva så? Stakk ikke bestefars hake vel så mye når det gikk mot kveldstid og morgenbarberingen var et for lengst tilbakelagt stadium? Nei, den gjorde visst ikke det, den haka. Vel, da var det altså en hake ved min hake, og jeg måtte innrømme. Den blir ikke barbert daglig. Jeg har ennå ikke skjønt nødvendigheten av sådan håndtering av nettopp min ansiktshud. En pinsett har vært mitt foretrukne våpen til skjeggvekstens bekjempelse inntil dags dato. Jeg nekter simpelthen å gå til innkjøp av høvel og skum. Til legger og andre mulige tilgrodde steder har jeg elektrisk maskin. Og det får da være grenser! Hvorfor kan ikke gamle damer få lov til å ha skjegg? I enkelte av Østens land betyr det ulykke å fjerne hår som gror på vorter og føflekker og ellers på ansiktshuden. Jeg har sett kvinner i Malaysia med så langt hår i ansiktet at du kunne lage flette av det og knytte sløyfe på i tillegg. Her blir jeg henvist av en snørrunge på seks til å stå foran forstørrelsesspeilet og nippe og nappe til jeg er blå i trynet! Jeg kom plutselig på en historie min mormor fortalte med jevne mellomrom. Hun hadde en fetter som het Lund (jo, ganske riktig også en slektning til familien Lund i Kongeparken). Denne fetteren hadde skjemt seg ut for familien, ifølge mormor. Eller forresten, kanskje var de litt stolte av ham siden hun stadig repeterte historien. Denne fetter Lund reiste rundt i Skandinavia og viste fram Den skjeggete damen og Apemennesket mot betaling. Forholdt 12

13 det seg slik rykter sa at Den skjeggete damen egentlig var fetter Lunds datter, og at jeg derfor muligens bærer på gener jeg ikke tør tenke på? Kanskje kan jeg få plass i et lignende menasjeri med tid og stunder dersom jeg ikke begynner å barbere meg? Historier om skjeggete damer har jeg fått bekreftet ved flere anledninger. Det eksisterer virkelig kvinner med frittgående hår over, ikke bare ansiktet, men over hele kroppen. I så måte er jeg forskånet. Jeg leste nylig om en slik behåret jente. Hun var avbildet i en avis og dermed neppe noen avisand. Hun lider av en ytterst sjelden sykdom som skyldes et avvikende gen, kalt Ambras syndrom. Mormors fetter tjente en formue, sier familiekrøniken. Hans senere tivoliforetak ble grunnlagt på denne formuen han ervervet ved å stille ut hårete mennesker og misfostre. Jeg må vel være glad dersom min ringe skjeggvekst ikke er av det genetiske slaget, men bare ett av disse særpreg eldre damer får. Men jeg vil nødig rispe barnebarn i ansiktshuden så jeg får vel fortsette med pinsetten og forstørrelsesspeilet. Rådgivningskontoret for pensjonister Trenger du hjelp til følgende problemer: fylle ut skjemaer, søknader, selvangivelsen m.m. råd i arvespørsmål eller skrive testamente overføre eiendom (hus eller hytte) til barna finne frem til rett person eller kontor som kan løse problemet for deg hvor du skal henvende deg vedrørende pensjonen din behov for en samtale om noe som plager deg andre problemer? Da er det mulig at Rådgivningskontoret for pensjonister kan hjelpe deg. Kontoret har åpent alle dager fra mandag til fredag mellom og 12.00, unntatt de dagene/ukene som grunnskolen har ferie eller har andre fridager. Rådgivningskontoret drives av Fellesutvalget for pensjonistforeninger i Stavanger. Rådgivningen er gratis og er et tilbud til alle pensjonister i Stavanger. Vår adresse er Kongsgaten 43, inngang fra Parken. Ring gjerne og bestill time på telefon

14 Vi har flyttet! Når denne artikkelen leses har Rådgivningskontoret for pensjonister allerede flyttet inn i nye lokaler i Eldres Hus, Kongsgaten 43. Av Helga Laake I skrivende stund vi har så vidt passert den andre uken i januar går vi som arbeider på Rådgivningskontoret og gleder oss. Vi vet nemlig nå, at den 14. februar åpner Rådgivningskontoret sine dører i nye lokaler, nærmere bestemt i Eldres Hus, Kongsgaten 43. Kontoret vil ha inngang fra parken døren vil være tydelig markert så det vil bli lett å finne frem til oss. Alt er dessuten lagt til rette også for rullestolbrukere, både når det gjelder inngangsdør, garderobe og toaletter, samt heis opp til kafeen i første etasje og møtelokalene i andre. Det nye kontoret vårt vil bestå av 2 rom. Det ene vil være en kombinasjon av venteværelse og møterom. Det andre rommet vil være selve kontoret der vi også prater med dem som besøker oss. De øvrige rom i denne etasjen vil være lagerrom, garderobe og toaletter og sist men ikke minst viktig, inngang til heisen. Til dere som ikke kjenner til dette tilbudet fra før av, kan jeg fortelle at Rådgivningskontoret for pensjonister ble opprettet i Initiativtager var Fellesutvalget for pensjonistforeninger. Fordi et slikt tiltak 14

15 ikke var en lovpålagt oppgave for kommunen, og kommunen heller ikke kunne prioritere et slikt tiltak, besluttet Fellesutvalget å drive dette på frivillig basis. De kommunale myndigheter vedtok imidlertid å stille både kontorlokale og telefon til fri disposisjon. Alle rådgiverne 5 faste og 4 vikarer arbeider imidlertid frivllig, dvs uten lønn. Det hender at noen spør oss; er det noe kjekt da, å arbeide uten å få lønn for det? Til det tillater jeg meg å svare ja, vi synes faktisk det. For selv om samtlige av oss har mange år i arbeidslivet bak oss, og derfor husker hvor kjekt det var den dagen lønningen kom inn på konto, opplever vi i dag en helt annen frihet med det vi gjør nå som pensjonister, enn da vi var lønnsslaver. Da måtte vi arbeide for pengene. Det må vi ikke lenger. Nå er det helt opp til oss selv hvordan vi vil bruke tiden og kreftene våre. Vil vi reise til Syden og daffe rundt der halve året, kan vi det. Foretrekker vi ovnsvarmen, go stolen, bøkene og fjernsynet, eller stelle med hobbyene våre, enten det er innendørs eller utendørs, kan vi det også. Vi kan m.a.o. gjøre som vi lyster, vel og merke innenfor den grense pengene og helsa setter. Noen av oss har imidlertid valgt å bruke litt av tiden vår til frivillig arbeid på Rådgivningskontoret. Om det er strevsomt? Nei, strevsomt vil jeg ikke kalle det. Jeg vil heller kalle det spennende, fordi en aldri vet hva en ny arbeidsdag vil bringe av nye problemer som må løses. Krevende, fordi vi alltid må skjerpe oss, interessant fordi vi hele tiden møter nye mennesker og nye utfordringer, og sist men ikke minst givende. Her vil jeg bare sitere lederen vår ved kontoret. I mange år har han hatt viktige lederoppgaver i Stavanger kommune. Likevel sier han både ofte og gjerne at «dette er noe av det mest meningsfylte jeg har gjort i hele mitt liv». Arbeidet består stort sett i å gi råd og veiledning og konkret hjelp til den som trenger det. Råd og veiledning gis både over telefon og på kontoret, men som regel ringer man og bestiller time. Og spørsmålene og problemene som presenteres er høyst forskjellige. Noen har problemer med å finne frem i byråkratijungelen hvilket kontor de skal henvende seg til, hvor det ligger og hvem de bør snakke med. I slike tilfeller hender det ofte at vi også sørger for at de får en avtale med den rette person. Andre har behov for råd og hjelp når det gjelder arvespørsmål og det å skrive et testamente. De fleste kvier seg for å gå til advokat, for det er så dyrt. Vel, det må vi jo være enige i ofte er det heller ikke nødvendig men det hender selvsagt at i blant er det å henvende seg til en praktiserende jurist det eneste riktige, og da råder vi dem selvsagt til å gjøre det. Andre igjen sliter med skjemaer som skal fylles ut og søknader som skal skrives. Når ektefellen skal legges inn på langtidsopphold på sykehjem for eksempel, eller tiden er kommet for å søke om omsorgsbolig, er det mange spørsmål som melder seg. Det er også dem som er misfornøyde med den hjelpen de har fått i hjelpeapparatet, og derfor trenger noen å snakke med. Vel, dette er bare noen eksempler på hva vi tar oss av. Om vi har kompetanse til alt dette? Stort sett ja. Som jeg allerede har nevnt har samtlige rådgivere lang erfaring fra yrkeslivet de fleste fra kommunal eller annen offentlig virksomhet og det er denne erfaring som er vår kompetanse. Men det hender selvsagt at vi rett som det er råder folk til å ta kontakt med det profesjonelle hjelpeapparatet når det er nødvendig. Formålet vårt er jo først og fremst å sørge for at folk får den hjelp de har behov for. 15

16 I mange år hadde Rådgivningskontoret sine lokaler i «Rådhuset» med inngang fra Lars Hertervigsgate samme inngang som til byarkivet. Her trivdes vi veldig godt, og her trivdes også de som konsulterte oss. Her var det lett både å finne oss og ikke minst, komme inn til oss. Men for snart to år siden måtte vi dessverre flytte opp i Olav Kyrresgate 23, fordi da skulle arbeidet med det såkalte 1000-års prosjektet begynne. Vi visste allerede da at vår endelige adresse skulle bli Eldres Hus i Kongsgaten og at plasseringen i Olav Kyrresgate var en midlertidig løsning. Men at det skulle ta så lang tid, visste vi ikke! Vel, når dette leses er vi i hvert fall helt sikkert flyttet til vår nye og forhåpentlig i lang tid fremover faste adresse: Eldres Hus, Kongsgaten 43, med inngang fra parken. Så nå er altså den dagen endelig kommet, da vi med stolthet kan si at her i Stavanger har vi ikke bare konserthus og kulturhus her har vi også et eldres hus må vite. Så når vi her etter viser gjester fra fjern og nær omkring i byens sentrum, kan vi stoppe opp foran Kongsgaten 43 og si: «og dette vakre gamle huset her, det er Eldres Hus. Her er alt tilrettelagt for oss eldre, både når det gjelder kafé, møtelokaler og kontorer. I underetasjen forøvrig med inngang fra parken finner du Rådgivningskontoret for Pensjonister. Det er et veldig bra tiltak! Så fikk jeg sagt det også! Men vil du vite mer om kontoret vårt ta en tur innom. Velkommen skal du være. Brosjyren kan bestilles fra: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress A/S. Tlf Faks: Adresse: Kirkeveien 166, Bygning Z, 0407 Oslo. E-post: 16

17 TRO OG TANKE En dag går livet videre «Ingenting blir som før», sier den kjente sjelesørgeren Rainer Haak når han omtaler den som har opplevd dyp sorg «Men en dag går livet videre. Jeg vet ikke når og heller ikke hvordan». Slik blir det nok også for katastrofeofrene, de som overlevde da julens solfylte ferieparadis i løpet av noen få minutter ble knust og smadret av monsterbølgene. Mange mistet sine nærmeste venner og kjære. Noen havnet på sykehus. Ikke bare kroppen, men også sinn og sjel fikk et brutalt slag. Og så skal livet leves videre. Selv om katastrofer av slike dimensjoner sjelden opptrer i historiens løp, så kjenner de aller fleste av oss til sorg og smerte. Det er noe som hører livet til: barnet som sørger over et kjæledyr, kjærlighetsforholdet som sprekker, foreldre som fortviler over en sønn eller datter som har havnet på kjøret, trafikkofferet, eller den som blir utsatt for vold og drap. Om tapet er stort eller lite, vil vi like fullt føle på smerten. I livet er det alltid slik at noe kommer og noe går. Barndom, ungdom, alderdom. Livet og døden. Etter sjokket følger sorgen, og den må bearbeides. Det hjelper ikke å stenge den inne eller prøve å dulme den med kunstige midler. Sorgen tar sin tid, kort eller lang, men den har også en slutt. Ellers ville det ikke være mulig å komme videre. I sorgens tid kan Gud ofte kjennes fjern. Det er mange ubesvarte spørsmål som trenger seg på når ulykke og død rammer oss: «Hvorfor skulle dette skje?» «Jeg ba, og du svarte ikke». Etter hvert vil det gå opp for oss at han var der likevel. Midt i smerten og sorgen kom han til oss i form av et medmenneske som hadde tid til å lytte, eller som hadde opplevd noe av det samme. Midt i det vonde er det godt å ha en gudstro. Den tar ikke fra meg sorgen, men den holder meg oppe når det ser som mørkest ut. Salmedikteren David uttrykker det slik: «Min sjel henger fast ved deg, du holder meg oppe med din høyre hånd». Med en slik forsikring i ryggen kan vi gå framtiden trygt i møte. På den andre siden av sorgen ligger det en ny begynnelse og venter på oss alle. Gerd Borgenvik 17

18 Visningstur til Baltikum oktober 2004, et reisebrev En visningstur behøver ikke være annerledes enn en vanlig tur for turister flest. Forskjellen kan være at man føler å bli tatt bedre hånd om, noe som slett ikke behøver å være riktig. Visningsturen til SØR-VEST reiser var beregnet på ledere av lag eller grupper og i vårt tilfelle representerte man en relativt beskjeden turgruppe i Madla og det ble en virkelig opplevelse. Av Oddvar Høiland 24/10 startet turen fra Terminalen i Stavanger med nærmere 25 personer. Ved god hjelp av sjåfør og reiseleder, fant de seg god plass i bussen som hadde flere ledige seter. Neste stopp var Sandnes og deretter Egersund. To personer ville slutte seg til oss i Ski, nær Oslo. Vår reiseleder, Ulf Dahlmo, sammen med sjåfør Magne Grønsdal hadde tålmodighet til at de reisende fikk god tid til å bli kjent med hverandre. Da det lysnet av dag viste naturen seg fra sin beste side, med blikkstille vann som ga speilbilde til fjell og åser. Sjåføren stoppet flere ganger gjennom Agderfylkene og det var neppe tilfeldigheter at han ofte fant steder ved idylliske landskaper, noe også reiselederen bemerket. Ved tiden var det lunsj ved Høvåg Gjestehus med rikelige matporsjoner slik at mange av oss døste av utover ettermiddagen. Uten større forsinkelser i trafikken ankom vi Rainbow Hotel i Ski kl hvor også de to siste personene sluttet seg Speilbildet var ofte skarpere enn originalen, slik som her på Sørlandet et sted. til oss. Kl var det 3 retters middag på «Egon bar» i resepsjonsplanet, denne var dekorert med silhuetter av de fire kjente fra Olsen-banden og selvfølgelig Egon og Valborg i full størrelse på dørene til herre- og dametoalettene. Til Sverige Etter en solid frokost var vi klar for neste etappe til Stockholm og etter noe yr klarnet det opp igjen og vi fikk se praktfulle speilbilder av naturen i de fineste høstfar- 18

19 ger. Pauser og mat er en sak, men å oppleve dette blant nye venner er noe helt annet og for mange var det ikke lenge før praten gikk om felles kjente. Man hadde merket seg at veiene i Sverige var noe mer ujevne enn i Norge og det ble også fleipet med at i Sverige finnes det bare en rundkjøring og den var ved grensebyen Örje hvor det står: «Max 7 ganger rundt», tro det den som vil. Av sjåføren ble vi forskånet av forstyrrende musikk, men fra tid til annen hørte vi likevel en svak men behagelig bakgrunnsmusikk. Vi fryktet forsinkelser i Stockholm under rushtiden, men før vi visste ordet av det var vi ombord i M/S Victoria (svenskeprinsessen). Vi fant fort frem til de relativt rommelige lugarene (firemanns for to) og gjorde oss klar til et usedvanlig rikholdig koldtbord. Igjen merket man seg at sjåfør og reiseleder ikke satte seg før alle var kommet skikkelig på plass. En fin gest som også virket betryggende på hele reisefølget på 31 personer. Ved 21-tiden møtte mange opp i dansebaren «Starlight» hvor musikken var så variert at alle kunne danse. Men toppen var likevel revyen med kjente parodier av bl.a. Dean Martin og Frank Sinatra som ble avsluttet med en flott oppvisning av «Le Cabaret» med sparkepiker og Can-Can fra «Moulin Rouge». Første møte med Baltikum Igjen en solid frokostbuffet, denne gang også med dessert. Vi ankom Tallin hvor vår guide, Marita møtte oss i bussen for å ta oss med gjennom det som før het Estiske, Latviske og Litauiske SSR, men nå best kjent som Baltikum. Underveis til Riga var det 2-retters lunsj i badebyen Parnu i den slaviske restauranten Postipoiss, et spennende sted med noe grovt men festlig interiør, her fikk vi i tillegg tid til å handle litt. Flere av oss kjøpte «Rigabalsam» i 40 % og 45 % som suvenir, vi Byguiden informerer. I flere rehabiliterte bygninger bor i dag tidligere eiere av hus som nå er solgt til «Byggelag». 19

20 kjente til «honning og rigabalsam» til medisinsk bruk fra før. Vi nærmet oss Riga, men først en stopp ved Rigabukta. Det vi merket oss gjennom Baltikum, var slettelandet som vi følte lå bare noen få meter over havet og vi kunne se så langt øyet rakk innenfor jordens krumming. Gjennom hele landskapet kunne vi se praktfulle villahager og parker i de vakreste høstfarger fra det lyseste gult til det mørkeste brun-sort, men også gamle falleferdige hus, trodde vi. Men faktum var at de fleste av eierne til disse «falleferdige» husene var fraflyttet grunnet kostbare vedlikeholdsutgifter og solgte dem senere til «Byggelag» som hadde fast rehabiliteringsprogram hvor første punkt var tetting av tak og slik kunne de stå i årevis. Vi ankom Riga og sjekket inn på Reval Hotel Latvia med 26 etasjer og 3 heiser. En time senere var det middag. Her var det en i reisefølget som oppdaget at mobilen var blitt igjen på ferga og meldte fra slik at den ble sperret. Det var satt av 2 timer på «strøket» og Marita fortalte om de forskjellige stedene, bl.a. at Riga var opphavet til vår tids juletradisjon. Uvant «kaffemat» Det ble bare en lett frokost etter all spisingen dagen før og like etter var det sightseeing med lokalguide. Hun tok oss bl.a. med inn i byens mest kjente kirke og til et flott utsiktspunkt like ved, hvor det ble stilt mange spørsmål som ble besvart på en lettfattelig måte. Senere var vi fri og mange tok en tur på byen gjennom en usedvanlig flott park like ved hotellet og lunsj ble for noen inntatt på et konditori, men på slike steder bør man være varsomme og ikke tro det øyet ser. Noe som liknet en smultring viste seg å være fylt Fra Lido med figurer og gjenstander opplyst av «millioner» med små minilamper med en blanding av poteter og kjøttdeig som slett ikke smakte godt for de som trodde dette var kaffemat. Vi vandret videre gjennom gamlebyen hvor vi hadde vært dagen før. Om kvelden kjørte vi til «Lido», et svært kompleks med 6 7 adskilte spisesteder og underholdning med forskjellige folkeshow. Etter denne middagen tok mange av oss turen innom de forskjellige stedene, uten spise- eller drikkeplikt. Mest overrasket var vi over de parkmessige hagene hvor vi på nært hold kunne studere dyrefigurer i metalltråder, opplyst med «millioner» av minilamper som dannet en fin ramme omkring de mange små fossefall og fontener, en opplevelse vi ikke ville unnvært. 20

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne Manuset får du kjøpt på www.adlibris.com Vi møter en mann og en kvinne som forelsker seg i hverandre. De har møttes før, men ikke satt ord på sine

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

En liten valp satt ved utkanten av en stor skog. Den hadde. blitt forlatt der etter at dens eiere ikke hadde klart å gi den

En liten valp satt ved utkanten av en stor skog. Den hadde. blitt forlatt der etter at dens eiere ikke hadde klart å gi den Bok 1 To fremmende møtes En liten valp satt ved utkanten av en stor skog. Den hadde blitt forlatt der etter at dens eiere ikke hadde klart å gi den bort til noen andre. Valpen som var svært ung hadde aldri

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Hei, alle sammen. November var en veldig produktiv og fin måned. Vi fikk ommøblert på avdelingen på planleggingsdag, kjøpt inn nye leker og utstyr, og gjort

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Preken Kristi forklarelsesdag. Fjellhamar kirke 8. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og

Detaljer

Heisann alle sammen! Nå har det gått noen mnd siden sist nyhetsbrev, så nå er det på tide med noen oppdateringer fra oss her i Nytt Liv. Her i Bolivia startet nytt skoleår i februar, og vi fikk også i

Detaljer

Du er klok som en bok, Line!

Du er klok som en bok, Line! Du er klok som en bok, Line! Denne boken handler om hvor vanskelig det kan være å ha oppmerksomhets svikt og problemer med å konsentrere seg. Man kan ha vansker med oppmerk somhet og konsentrasjon på

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, JANUAR 2013. Hei alle sammen! Da ønsker vi alle barn og foreldre velkommen til et nytt år på avdeling Sølje. Det er rart med det, men alltid etter en ferie ser vi forandringer

Detaljer

Kvinner møter kvinner

Kvinner møter kvinner 1 Kvinner møter kvinner I noen land er det vanlig at kvinner "skravler" i bussen med andre, helt ukjente kvinner, på veien hjem. I noen land er det vanlig å prate med en hjemløs kvinne på gata, en som

Detaljer

Vi og de andre. Oss og dem. Vi som vet og de andre som ikke skjønner noenting.

Vi og de andre. Oss og dem. Vi som vet og de andre som ikke skjønner noenting. 1 Vi og de andre Jeg heter Lene Jackson, jeg er frivillig i Angstringen Fredrikstad og i Angstringen Norge. Jeg begynte i Angstringen i 2000 og gikk i gruppe i 4,5 år, nå er jeg igangsetter og frivillig.

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

Litt om Edvard Munch for de minste barna

Litt om Edvard Munch for de minste barna Litt om Edvard Munch for de minste barna Basert på en tekst av Marit Lande, tidligere museumslektor ved Munch-museet Edvard Munch var kunstmaler. Hele livet laget han bilder. Det var jobben hans. Han solgte

Detaljer

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE 1 Endelig skulle jeg få lov til å være med som fotograf på en fødsel, forteller denne kvinnen. Med fotoapparat og en egenopplevd traumatisk fødsel i håndbagasjen møter hun

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

Kristin Ribe Natt, regn

Kristin Ribe Natt, regn Kristin Ribe Natt, regn Elektronisk utgave Forlaget Oktober AS 2012 Første gang utgitt i 2012 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1049-8 Observer din bevissthet

Detaljer

Livet på Hospice Stabekk...

Livet på Hospice Stabekk... Livet på Hospice Stabekk... HOSPICEFORUM NORGE WEDNESDAY, APRIL 27, 2016 Her handler ikke alt om døden. Det handler også om livet. Om små gleder i den tøffeste tid. Om sola som skinner eller duften av

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem.

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem. Int, kjøkken, morgen Vi ser et bilde av et kjøkken. Det står en kaffekopp på bordet. Ved siden av den er en tallerken med en brødskive med brunost. Vi hører en svak tikkelyd som fyller stillheten i rommet.

Detaljer

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre)

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre) Malta uke 3 Så var vi alt på den siste uken, på tirsdagen arrangerte vi en «Beauty dag» på saura home. Vi Vasket hendene og masserte inn med fuktighets krem og lakkerte neglene deres. Det var mange som

Detaljer

Marit Nicolaysen Svein og rotta og kloningen. Illustrert av Per Dybvig

Marit Nicolaysen Svein og rotta og kloningen. Illustrert av Per Dybvig Marit Nicolaysen Svein og rotta og kloningen Illustrert av Per Dybvig 2009, 2012 H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard), Oslo www.aschehoug.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-03-25574-8

Detaljer

Moldova besøk september 2015

Moldova besøk september 2015 Moldova besøk september 2015 Lørdag 3. september var åpningsdatoen for vårt etterlengtede hjem for barna våre i Belt. Vi ankom Moldova sent torsdag kveld og ble kjørt fra flyplassen av Pedro fra Bethany

Detaljer

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du?

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du? BLUE ROOM SCENE 3 STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. Hva gjør du? Skriver brev. Ok. Til hvem? Til en mann jeg møtte på dansen/

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Far din

Bjørn Ingvaldsen. Far din Bjørn Ingvaldsen Far din Far din, sa han. Det sto en svart bil i veien. En helt vanlig bil. Stasjonsvogn. Men den sto midt i veien og sperret all trafikk. Jeg var på vei hjem fra skolen, var sein, hadde

Detaljer

Kristina Ohlsson mennesker. Det var så typisk mormor å si slike ting. En gruppe mennesker. Ja, det kunne Simona også se. Men hvilke mennesker? Det vis

Kristina Ohlsson mennesker. Det var så typisk mormor å si slike ting. En gruppe mennesker. Ja, det kunne Simona også se. Men hvilke mennesker? Det vis Steinengler 1. Det begynte med statuene i hagen til mormor. De var fire stykker og så ut som en familie. To barn og to voksne. Laget av hard, grå stein. De sto i en liten ring med ryggen mot hverandre.

Detaljer

Ernas reise. Gruppe 5. 2010 Gruppe 5

Ernas reise. Gruppe 5. 2010 Gruppe 5 Ernas reise av Gruppe 5 2010 Gruppe 5 Åpning EXT. Scene 1 En regnfull ettermiddag utenfor advokat-garasjen. Det er grått og trist. Kameraet zoomer inn på garasjen og inn mot vinduet. Her ser vi Erna titte

Detaljer

Nytt fra volontørene. Media og jungeltelegrafen

Nytt fra volontørene. Media og jungeltelegrafen NUMMER 3 Nytt fra volontørene Nytt fra april 2011 I dette nummeret 1 Media og jungeltelegrafen 2 Hundvåg bydelshus 3 Metropolis 4 Tasta bydelshus 5 Bekkefaret bydelshus 5 Neste måned Media og jungeltelegrafen

Detaljer

B Grammatikkoppgaver Gjør grammatikkoppgavene som du har fått på egne ark: om uregelmessige verb, om preposisjoner og om adjektivbøyning.

B Grammatikkoppgaver Gjør grammatikkoppgavene som du har fått på egne ark: om uregelmessige verb, om preposisjoner og om adjektivbøyning. OPPGAVER MELLOM SAMLINGENE i november og desember: Mellom samlingene på høgskolen skal du jobbe med noen oppgaver. Snakk med veilederen din om oppgavene og be om hjelp hvis du har spørsmål. 1. Kommunikasjon

Detaljer

Santa Lucia. et adventspill. Medvirkende:

Santa Lucia. et adventspill. Medvirkende: Santa Lucia et adventspill av Axel Hambræus oversatt av Vera Melland Medvirkende: 1. Søster Ensomhet 2. Søster Lætitia 3. Søster Serena 4. Søster Barmhjertighet 5. Søster Tro 6. Søster Irene 7. Søster

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen Kristina Ohlsson Mios blues Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen «Det gjør vondt å lese Lotus blues. Jeg mener, jeg husker jo så fordømt godt hvordan det var. Lucy eksperimenterte med solkremer

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

Sorgvers til annonse

Sorgvers til annonse Sorgvers til annonse 1 Det led mot aften, din sol gikk ned, din smerte stilnet og du fikk fred. 2 Snart vil den evige morgen løfte det tårevåte slør. Der i det fredfulle rike. Ingen blir syke eller dør.

Detaljer

Se på Jesus! Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO September 2011

Se på Jesus! Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO September 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO September 2011 Se på Jesus! Viktig å ha rett fokus! Tiden går, årene går... du ber og venter på Guds under i ekteskapet. Det er ikke alltid like lett å være tålmodig i

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Katrine Olsen Gillerdalen. En mors kamp for sin sønn

Katrine Olsen Gillerdalen. En mors kamp for sin sønn Katrine Olsen Gillerdalen Odin En mors kamp for sin sønn Til Odin Mitt gull, min vakre gutt. Takk for alt du har gitt meg. Jeg elsker deg høyere enn stjernene. For alltid, din mamma Forord Jeg er verdens

Detaljer

LANDET BAK DØRA. 1. Treet som ikke ville gå. Vi bor på grensa mellom fantasi og virkelighet. I et hus så midt på som det er mulig å

LANDET BAK DØRA. 1. Treet som ikke ville gå. Vi bor på grensa mellom fantasi og virkelighet. I et hus så midt på som det er mulig å LANDET BAK DØRA 1. Treet som ikke ville gå Vi bor på grensa mellom fantasi og virkelighet. I et hus så midt på som det er mulig å komme. Går du ut gjennom inngangsdøra, er folk folk, biler er biler og

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Roald Dahl. Matilda. Illustrert av Quentin Blake. Oversatt av Tor Edvin Dahl

Roald Dahl. Matilda. Illustrert av Quentin Blake. Oversatt av Tor Edvin Dahl Roald Dahl Matilda Illustrert av Quentin Blake Oversatt av Tor Edvin Dahl Kapittel 1 Bokleseren Det er noe merkelig med foreldre. Selv når barnet deres er så ufyselig at du knapt kan tro det, synes de

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled.

Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled. Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled. Av: Betty Cathrine Schweigaard Selmer Jeg 1 år var og var

Detaljer

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman Du glemmer ikke, men noe klangløst tar bolig i deg. Roland Barthes Jeg ville kaste nøklene om jeg kunne, men jeg kommer alltid tilbake til de låste dørene for å åpne rom etter

Detaljer

INNESTENGT / UTESTENGT. Oda Jenssen. Inspirert av diktet "Sinnets fengsel" av Eva Lis Evertsen

INNESTENGT / UTESTENGT. Oda Jenssen. Inspirert av diktet Sinnets fengsel av Eva Lis Evertsen INNESTENGT / UTESTENGT By Oda Jenssen Inspirert av diktet "Sinnets fengsel" av Eva Lis Evertsen Oda Jenssen 93294925 odajenssen@gmail.com 1 EXT. RIKMANNSBOLIG - KVELD HVITT HUS OG HAGE, I VINDUENE ER LYSENE

Detaljer

Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med?

Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med? Helse sjekk SINN Bli god Å SNAKKE Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med? med TEKST OG FOTO: TORGEIR W. SKANCKE På bordet er

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen Anne-Cath. Vestly Mormor og de åtte ungene i skogen Morten oppdager litt for mye, han Hvis du kommer gjennom skogen en gang litt ovenfor den store byen og får øye på et grått hus som ligger på et lite

Detaljer

Kristina Ohlsson. Glassbarna. Oversatt av Elisabeth Bjørnson

Kristina Ohlsson. Glassbarna. Oversatt av Elisabeth Bjørnson Kristina Ohlsson Glassbarna Oversatt av Elisabeth Bjørnson Om forfatteren: Kristina Ohlsson (f. 1979) omtales som Sveriges nye barnebokforfatter, og sammenliknes med Maria Gripe. Glassbarna er hennes første

Detaljer

Logg fra uke 2 i Cordoba

Logg fra uke 2 i Cordoba Logg fra uke 2 i Cordoba Uken har flydd av sted med mye aktiviteter og dårlig vær, men humøret har vært bra. Vi har begynt å få kontakt med de polske guttene og jentene her. Begge parter prøver å kommunisere

Detaljer

Kapittel 5 Lubenittenes historie

Kapittel 5 Lubenittenes historie Kapittel 5 Lubenittenes historie Lange dager og netter Lubenittene har levd på Månen like lenge som menneskene har levd på Jorden. Helt til for noen tusen år siden bodde de kun på den siden av Månen som

Detaljer

Håkon Øvreås. Brune. Illustrert av Øyvind Torseter

Håkon Øvreås. Brune. Illustrert av Øyvind Torseter Håkon Øvreås Brune Illustrert av Øyvind Torseter Den dagen bestefaren døde, måtte Rune være hos tante Ranveig hele dagen mens moren og faren var på sykehuset. Huset til tante Ranveig luktet leverpostei.

Detaljer

Arbeidsplan for Rødhette desember 2014

Arbeidsplan for Rødhette desember 2014 Arbeidsplan for Rødhette desember 2014 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1 Adventsamling på avdeling kl 9.00 Med Ellen 3 9.00 med Marianne Kulturskole 3 år kl 10.15 4 år kl 11.00 8 9.00 med Marianne

Detaljer

Mamma er et annet sted

Mamma er et annet sted Tanja Wibe-Lund Mamma er et annet sted En bok om mobbing Om forfatteren: Aasne Linnestå (f. 1963) er romanforfatter, lyriker og dramatiker. er hennes første roman for ungdom. Om boken: Mamma er død. Jeg

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Hedda syntes at nyttår, med alle nyttårsløftene, heller burde være i august. Det var jo da man var motivert for å forbedre seg.

Hedda syntes at nyttår, med alle nyttårsløftene, heller burde være i august. Det var jo da man var motivert for å forbedre seg. Kapittel 1 Pappa og mamma hadde stilt inn høyttalerne i bilen sånn at musikken bare hørtes bak. Hedda kunne nesten ha så høyt volum hun bare ville. Hun hørte på sommerhits som var lystige og trallete,

Detaljer

Oversikt over vers. Dine kjære feller tårer, ved ditt savn, i Jesu navn.

Oversikt over vers. Dine kjære feller tårer, ved ditt savn, i Jesu navn. Oversikt over vers Akk en plass er tom! Hvor vi ser oss om, luften synes enn å gjemme klangen av den kjære stemme; Gjenlyd av små trinn går til sjelen inn. Alltid andres ve og vel aldri sparte du deg selv.

Detaljer

Stolt av meg? «Dette er min sønn han er jeg stolt av!»

Stolt av meg? «Dette er min sønn han er jeg stolt av!» 1 Stolt av meg? «Dette er min sønn han er jeg stolt av!» Omtrent sånn lyder det i mine ører, selv om Matteus skrev det litt annerledes: «Dette er min sønn, den elskede, i ham har jeg min glede.» Sånn er

Detaljer

Thomas Enger. Den onde arven. Gyldendal

Thomas Enger. Den onde arven. Gyldendal Thomas Enger Den onde arven Gyldendal Til verdens beste barn Prolog I dag fant jeg ut at jeg er død. Det kom som et sjokk på meg, selv om jeg visste at det kunne skje etter så mange år. Min egen dødsannonse.

Detaljer

JOE Kathleen Kelly. Hei. For et sammentreff. Har du noe imot at jeq setter meg? KATHLEEN Ja det har jeg faktisk. Jeg venter på noen.

JOE Kathleen Kelly. Hei. For et sammentreff. Har du noe imot at jeq setter meg? KATHLEEN Ja det har jeg faktisk. Jeg venter på noen. DU HAR MAIL KATHELEEN FORHISTORIE: Joe og Kathleen er bitre fiender i arbeidslivet, etter at Joe har åpnet en konkurrerende, kommersiell bokhandel like ved Kathleens tradisjonelle bokhandel som hun har

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør «Det var en gang en som bygde en campingbil» Slik startet dette eventyret som i dag heter Norsk Bobilforening. Det er i år 30 år siden foreningen ble stiftet.

Detaljer

Månedsbrev november I oktober måned Vi trener på å gjøre ting helt selv! Prosjekt ansiktet dit og mitt FN- dagen Prosjekt stopp

Månedsbrev november I oktober måned Vi trener på å gjøre ting helt selv! Prosjekt ansiktet dit og mitt FN- dagen Prosjekt stopp Månedsbrev november I oktober måned har vi kost oss masse med deilig vær av sol, og regn og rusk. Dette har vært flott for prosjekt høst for oss. Det har gjort at vi har fått deilige turer rundt tunevannet

Detaljer

Kapittel 12 Sammenheng i tekst

Kapittel 12 Sammenheng i tekst Kapittel 12 Sammenheng i tekst 12.1 vi har har vi har vi har vi 12.2 Anna har både god utdannelse og arbeidserfaring. Anna har verken hus eller bil. Både Jim og Anna har god utdannelse. Verken Jim eller

Detaljer

FØRST BLIR MAN JO FØDT av Line Knutzon. Scene for en mann og to kvinner. Manus kan kjøpes på www.dramas.no

FØRST BLIR MAN JO FØDT av Line Knutzon. Scene for en mann og to kvinner. Manus kan kjøpes på www.dramas.no FØRST BLIR MAN JO FØDT av Line Knutzon Scene for en mann og to kvinner Manus kan kjøpes på www.dramas.no Axel slår opp med Nymse, fordi han ikke elsker henne på den riktige måten. Hun ender med å sitte

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

Tiger i hagen. Fortellinger

Tiger i hagen. Fortellinger ARI BEHN Tiger i hagen Fortellinger Til Nina Ryland, bokhandler i Oslo To godstog møtes Du har ikke noe hjerte Hun bærer det i kofferten Hva er det som sies? Hva er det som ikke sies? Hun tar av seg jakken

Detaljer

Praksisrapport for praksisstudier i utlandet

Praksisrapport for praksisstudier i utlandet Praksisrapport for praksisstudier i utlandet I tillegg til studiekrav skal studenter som har praksis i utlandet skrive en praksisrapport. Denne skal inneholde følgende momenter: 1. Innledning Student:

Detaljer

Utgitt av MUIL: Myra ungdoms-og idrettslag. Sykkel- og snowboardløype på Myra

Utgitt av MUIL: Myra ungdoms-og idrettslag. Sykkel- og snowboardløype på Myra Nr. 1-2011. Opplag: 750. Årgang 33 Ansvarlig redaktør.vanja Grut Utgitt av MUIL: Myra ungdoms-og idrettslag vanja.grut@gmail.com www.muil.no Sykkel- og snowboardløype på Myra Myra UIL har fått bevilget

Detaljer

ELI RYGG. Jeg vet at man kan bli helt glad igjen. Min historie

ELI RYGG. Jeg vet at man kan bli helt glad igjen. Min historie ELI RYGG Jeg vet at man kan bli helt glad igjen Min historie Eli Rygg har blant annet skrevet disse bøkene: Hvor gammel blir en bølge? Gyldendal Tiden, 2001 Jeg sa ikke kom inn. Gyldendal, 2005 Koppen

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2016. Hei alle sammen, og tusen takk for en travel, men samtidig veldig flott måned hvor vi har blitt bedre kjent med våre nye barn, delt erfaringer og utforsket

Detaljer

Runo Isaksen Noen har endelig funnet meg. Roman

Runo Isaksen Noen har endelig funnet meg. Roman Runo Isaksen Noen har endelig funnet meg Roman Om forfatteren: Runo Isaksen (f. 1968) er oppvokst i Lyngen (Troms) og Stavanger, nå bosatt ved Bergen. Han har tidligere utgitt fem romaner: Åpen bok (1997),

Detaljer

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal David Levithan En annen dag Oversatt av Tonje Røed Gyldendal Til nevøen min, Matthew. Måtte du finne lykke hver dag. Kapittel én Jeg ser bilen hans kjøre inn på parkeringsplassen. Jeg ser ham komme ut.

Detaljer

mange tilbake til Sørigarden og de smakte veldig deilig til lunsj. Bilder fra turen til ungdomskolen henger inne på avdelingen.

mange tilbake til Sørigarden og de smakte veldig deilig til lunsj. Bilder fra turen til ungdomskolen henger inne på avdelingen. MÅNEDSBREV FOR MAI I april har vi gjort mange forskjellige og morsomme ting. Nå skal jeg fortelle dere om litt av alt det vi har drevet. Vi startet april med å gjøre ferdig Munch utstillingen vår. Alle

Detaljer

LÆR MEG ALT. vis meg rundt, på nye steder og ta dine erfaringer med før meg dit du vet der é glede for denne skogen hører andre té

LÆR MEG ALT. vis meg rundt, på nye steder og ta dine erfaringer med før meg dit du vet der é glede for denne skogen hører andre té LÆR MEG ALT vis meg rundt, på nye steder og ta dine erfaringer med før meg dit du vet der é glede for denne skogen hører andre té vekk meg opp før signalet kommer og legg en plan over kor vi ska gå fyll

Detaljer

Daniel, Gunn, Silje N, Evangelina, Lene, Mona, Ida, Kristine, Linda, Christine, Tine, Silje B og Jannike

Daniel, Gunn, Silje N, Evangelina, Lene, Mona, Ida, Kristine, Linda, Christine, Tine, Silje B og Jannike I august har vi Velkommen til et nytt barnehageår alle nye og gamle barn og foreldre! August er forbi, og med den også en tid der vi har fått blitt kjent med mange nye barn og foreldre. Det har begynt

Detaljer

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt.

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 27. november 2016 Matteus 21,1-11 (Det er et fiktivt brev jeg henviser til om Aleksandra fra Romania. Historien er inspirert

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

TUR TIL PARGA I HELLAS FRA 12. TIL 26. JUNI 2007

TUR TIL PARGA I HELLAS FRA 12. TIL 26. JUNI 2007 TUR TIL PARGA I HELLAS FRA 12. TIL 26. JUNI 2007 Vi hadde bestilt på Hotel Alexandra via Ving. Vi skulle reise fra Gardermoen og parkere bilen på Dalen Parkering. Kvelden før vi reiste fikk jeg en urinveisinfeksjon.

Detaljer

Liv Mossige. Tyskland

Liv Mossige. Tyskland Liv Mossige Tyskland Ha langmodighet, o Herre, Med oss arme syndens børn! Gi oss tid og far med tål Før du tender vredens bål, Og når hele verden brenner, Rekk imot oss begge hender! (Salme 647, Landstad,

Detaljer

Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd!

Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd! Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd Bibelen sier at Gud ikke har gitt oss motløshetens (eller fryktens) ånd (2Tim 1:7), men kraft kjærlighet og selvkontroll (sindighet/sunt sinn). Jeg tror en bror

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

TILBAKE MOT GUD 6 SNU MAX LUCADO 7

TILBAKE MOT GUD 6 SNU MAX LUCADO 7 SNU TILBAKE MOT GUD Hvis da dette folket som mitt navn er nevnt over, ydmyker seg og ber, søker meg og vender seg bort fra sine onde veier, skal jeg høre dem fra himmelen, tilgi dem syndene og lege landet.

Detaljer

Ufrivillig barnløs? om sorg og omsorg

Ufrivillig barnløs? om sorg og omsorg Ufrivillig barnløs? om sorg og omsorg Til deg og dine nære Fra Ønskebarn, norsk forening for fertilitet og barnløshet Visste du dette? For de fleste mennesker er det en selvfølge å få barn. Ønsket om barn

Detaljer

«Ja, når du blir litt større kan du hjelpe meg,» sa faren. «Men vær forsiktig, for knivene og sylene mine er svært skarpe. Du kunne komme til å

«Ja, når du blir litt større kan du hjelpe meg,» sa faren. «Men vær forsiktig, for knivene og sylene mine er svært skarpe. Du kunne komme til å Ulykken i verkstedet En liten fransk gutt som het Louis, fikk en lekehest til treårsdagen sin. Hesten var skåret ut i tykt lær og var en gave fra faren. Selv om den var liten og smal, kunne den stå. Ett

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014

ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014 ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014 «Man trenger noen ganger å være alene, så man slipper å gjøre seg mindre enn man er.» KJELL ASKILDSEN, notatbok, 24. februar 2007 INNHOLD

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

Magne Helander. Historien om Ylva og meg. Skrevet i samarbeid med Randi Fuglehaug

Magne Helander. Historien om Ylva og meg. Skrevet i samarbeid med Randi Fuglehaug Magne Helander ENGLEPAPPA Historien om Ylva og meg Skrevet i samarbeid med Randi Fuglehaug 2014 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Trine + Kim designstudio Omslagfoto: Bjørg Hexeberg Layout: akzidenz as Dag

Detaljer