bladet Fosser frem mot Paralympics Fikk et nytt liv med et «nytt» syn Intensiv trening for de minste Se side 16 Nr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "bladet Fosser frem mot Paralympics Fikk et nytt liv med et «nytt» syn Intensiv trening for de minste Se side 16 Nr. 1 2014 60."

Transkript

1 CP bladet Nr årgang Tidsskrift for Cerebral Parese-foreningen Fikk et nytt liv med et «nytt» syn se side 6 Intensiv trening for de minste se side 22 Fosser frem mot Paralympics Se side 16

2 CP bladet Nr årgang Tidsskrift for Cerebral Parese-foreningen Fikk et nytt liv med et «nytt» syn se side 6 Intensiv trening for de minste se side 22 Innhold 14 REDAKTØREN HAR ORDET Trening kan være så mangt Fosser frem mot Paralympics UTGIVER Cerebral Parese-foreningen Bergsalléen 21, 0854 Oslo Tlf: Faks: E-post: Hjemmeside: Redaktør: Solveig Espeland Ertresvaag Forsidebildet er av Andreas Bjørnstad Foto: Solveig Espeland Ertresvaag Grafisk design: Trykk: PoliNor AS Opplag: 3300 ISSN: ISSN: (digitalutgaven) STOFF TIL CP-BLADET Henvendelse til CP-foreningen Frist for nr : 20. mai 2014 CP-foreningen forbeholder seg retten til å publisere innsendt og bestilt stoff på cp.no, enten i direkte eller bearbeidet form. ANNONSER Kontakt CP-foreningen Tlf: Se side 16 6 Fra generalsekretæren... 4 Kurstilbud for alle medlemmer... 5 Landsmøtet Fikk et nytt liv med et «nytt» syn... 6 Storsamling: Inviterer til bred kurshelg CP-konferansen 2014: Nyttige dager med mye påfyll...14 Fosser mot Paralympics...16 Intensiv trening for de minste...22 Ingen grenser i El-innebandy FRA FYLKESAVDELINGENE Fylkesledersamling Stort oppmøte på juletrefest i Hordaland...33 Populær juleavslutning med klovner og nisse og «ny julekveld» på Sabeltanngymmen i januar CP-treff og julebord i Nordland HVA SKJER CPU Stemningsrapport fra arbeidsgruppa...20 Reisetips: Riga Akkurat nå pågår Paralympics i Sotsji i Russland. Dette er toppidrettsutøvere som legger ned flerfoldige treningstimer på lik linje med utøvere uten funksjonsnedsettelse og prestasjonene er imponerende. I dette bladet treffer du to flotte ungdommer som trener med mål om deltagelse i sommer-paralympics. Svømmerne Andreas og Mina Marie er bare 16 år gamle, men har stålviljen som trengs for å nå langt, og vi heier også på dem! Nylig deltok de på en åpen samling for svømmere, og vi fikk så vidt tid til en prat mellom alle treningsøktene. Du møter dem på side 16. Nylig besøkte jeg også et av de mange intensive trenings- og habiliteringstilbudene som tilbys fra habiliteringstjenestene, nemlig PITH, som står for program intensiv trening/habilitering. Den artikkelen finner du på side 22, og målet mitt er at vi etter hvert skal skrive om flere slike tilbud, som tilbys i ulike varianter mange steder i landet. Men trening kan være så mangt. I dette bladet kan du også treffe Anna Tøndevold, som er 40 år. Riktignok er hun også fysisk aktiv, men det er likevel en annen form for trening hun i dag bedriver, og som hennes historie handler om. For da Anna var liten, var det aldri noen som fant ut at synet hennes ikke var helt normalt, at hun faktisk hadde kompliserte og alvorlige synsvansker. Det tok mange år før hun fikk en skikkelig utredning, noe som endte opp med en CVI-diagnose og som ga henne mange svar. «Det var en helt fantastisk beskjed», sier hun, og opplevde at hun endelig fikk riktige og gode forklaringer. Nå trener hun seg på å finne ut hvordan hennes synsverden faktisk er, og med å kunne sette ord på det overfor omverdenen. Annas historie er spesiell, og du finner den på side 6. ANNONSEPRISER Helside: 8500 Halvside: 5500 Tospalter: 6500/3500 Enspalter: 3500/2000 Bakside: Rabatt ved flere innrykk av samme annonse: 25 % på alle etter første innrykk. FAG De «usynlige» synsvanskene KONTAKTINFORMASJON Likemenn Sentralstyret Sekretariatet Fylkesavdelinger Nesten 40 prosent av personer med CP har synsvansker, og derfor er jeg glad for at en av Annas tidligere hjelpere, Almut Prahl, som arbeider i Statped, ville bidra med en fagartikkel om synsvansker. Hun er psykologspesialist og spesialist på syn. Hun har lagt ned mye arbeid i saken, slik at den på en best mulig måte kan forklare disse vanskene. Syn er mer enn bare «det vi ser», for i tolkningen av det vi ser, involveres også hjernen. Jeg er blitt litt klokere etter å ha lest artikkelen som starter på side 38, og jeg har i hvert fall lært noe nytt. Det håper jeg at dere også gjør, og at bladets øvrige saker også faller i smak. Artikler, innlegg og annonser i bladet representerer nødvendigvis ikke Cerebral Parese-foreningens offisielle syn. Artikler og innlegg står for forfatternes egen regning. I NESTE CP-BLAD KAN DU LESE OM: Landsmøtet 2014 SDR hva er det? CP-bladet kommer ca. 20 juni 34 God lesning og god påske! Solveig Espeland Ertresvaag 2 3

3 GENERALSEKRETÆREN HAR ORDET Vi er avhengige av frivillige krefter Når vi nå nærmer oss påske med full Januarundersøkelsen bekrefter undersøkelsen er rettigheter, fart, har vi lagt bak oss en todagers klart at CP-bladet ønskes i papir trening og forebygging, senskader samt barnehage, skole CP-konferanse som samlet over 400 som i dag. Selv om mange leser deltakere og mange dyktige innledere. Mange av medlemmene nettbrett, er det godt å få bekreftet ord nok å gripe fatt i, og vi kan e-post og bruker smarttelefon og og utdanning. Det er med andre våre deltok på disse to dagene i hva vi ikke trenger å endre på i ikke klare å innfri alles ønsker på tillegg til fagpersoner hovedsakelig nærmeste framtid. kort tid. Vi vil gjerne signalisere fra kommunene og spesialisthelsetjenesten. Nå skal kunnskapen om- det er et ønske om å få flere tema- dere medlemmer på alvor. Vi vil Medlemsundersøkelsen viser at at vi tar tilbakemeldingene fra settes i praksis, slik at de som har møter med aktuelle saker tilpasset arbeide videre med å utvikle behov for bistand, får den hjelpen målgruppen som deltar. På den tilbudene til medlemmene. de trenger. Evalueringen av konferansen gir oss god skår, og fag- som deltar. Dette vil CP-foreningen er vi avhengige av at vi har med- måten blir nytten størst for dem Dersom vi skal lykkes med det, personell rapporterer om at konferansen er til nytte for dem. Det er sing av tema og tilpasning til delta- tak. Det kan være å dele erfarin- arbeide videre med. Hvordan spislemmer som er villige til å ta i et vi glade for å høre. I CP-foreningen kergruppen kan gjøres i praksis, vil ger i en gruppe eller innlede til er vi dessuten svært stolte over vekke debatt lokalt, fordi behovene debatt ut fra eget ståsted, å bistå de innleggene medlemmene våre åpenbart er ulike og man ønsker å styret i fylkesavdelingen med framfører, som formidles med innhold og kraft. Tusen takk til alle dere voksne med CP ønsker treff over ei møte eller gi tips om gode inn- nå fram til alle. Mens majoriteten av praktiske forberedelser til et som gjennom mange år har delt av helg, er foreldregruppen mer åpne ledere. Vår erfaring er at mange egne erfaringer! Det har stor betydning for fagpersonell å få del i deres dagstid en ukedag dersom reise- ja når de blir spurt om å gjøre for også å få tilbud på ettermid- ønsker å bidra, og de fleste sier brukerkunnskap. avstanden ikke er for lang. Det er noe de kan. Fylkesledersamlingen hadde forskjell på gruppen med komplekse hjelpebehov og de med lettere i gang med årsmøtene, og nye Fylkesavdelingene er nå dette året som hovedtema hvordan CP-foreningen kan følge opp medlemsundersøkelsen. Undersøkelsen sagt, er det viktig å huske at innad velkommen til dere som er nye nedsatt funksjonsevne. Når det er styrer skal velges. Vi ønsker ble gjennomført i januar og er en i disse gruppene er det også svære og takk for sist til dere som tar oppfølging til tidligere undersøkelse som viser at medlemmene foreløpig konklusjon vi har trukket, viktige for oss. Vi er helt av- variasjoner i behov og ønskemål. En på dere en ny periode. Dere er ønsker informasjon og mulighet for er at tilbudene kan spisses mer slik hengige av frivillige krefter. erfaringsutveksling. Undersøkelsen at medlemmene selv får mulighet bekrefter at fylkesavdelingenes til å oppsøke tilbudene som kjennes lokale temamøter og treff betyr mest attraktive for dem. Eva Buschmann mye for medlemmene. Temaer som er rangert høyest i generalsekretær Kurstilbud for alle medlemmer Storsamling 2014: Fredag 12. søndag 14. september Sted: Thon Hotel Arena, Lillestrøm Landsmøtet Landsmøtet 2014 går av stabelen i Bergen den 10. og 11. mai på Radisson Blu Hotel Norge. Antall delegater I henhold til CP-foreningens vedtekter punkt kan alle fylkesavdelinger sende delegater til landsmøtet ut fra medlemstall pr foregående år: Fylkesavdeling med inntil 200 medlemmer kan sende to delegater Fylkesavdeling med mellom 201 og 300 medlemmer kan sende tre delegater Fylkesavdeling med mellom 301 og 500 medlemmer kan sende fire delegater Fylkesavdeling med 501 medlemmer eller flere kan sende fem delegater Storsamlingen 2014 starter fredag ettermiddag og avsluttes søndag etter lunsj. Innholdet består av fellessamlinger i plenum og enkeltkurs rettet mot ulike grupper av medlemmer. Lørdagen er også i år satt av til enkeltkurs. Det blir kurs for foreldre, ungdom og voksne med CP. Nytt i år: Dersom du kun ønsker å delta på et av kursene på lørdag, men ikke har mulighet til å være hele helgen, er dette også mulig. skal settes opp som litt Påmeldingsfrist 15. mai. «annonsepreget» - bruk gjerne en header fra For å delta på Storsamlingen må du være medlem storsamlingen i fjor..den av CP-foreningen. Vi vil bruke nettsidene våre til å der grønne..litt sånn informere om innholdet i de enkelte kursene, så følg gjenkjennende. med på for å velge et kurs og for å melde deg på. Dersom du ikke har tilgang til nett kan du ringe CP-foreningen på så kan vi hjelpe deg med påmelding. LES OGSÅ SIDE Alle som skal delta på landsmøtet må ha betalt kontingent t.o.m. landsmøteåret. Delegatene, sentral- styrets medlemmer og varamedlemmer har uttale- og forslagsrett. Kontrollkomiteens medlemmer har uttalerett. Fylkesavdelingen kan sende observatører til landsmøtet. Observatører har ikke uttale- eller forslagsrett. Observatører betaler selv kostnadene ved deltakelse. Fylkesavdelinger som ønsker saker behandlet på landsmøtet må oversende disse til CP-foreningens administrasjon senest seks uker før landsmøtet. 4 5

4 Tekst og foto: Solveig Espeland Ertresvaag PORTRETTET Fikk et nytt liv med et «nytt» syn Navn: Anna Tøndevold Alder: 40 Interesser: Trening, utendørs aktiviteter. Shoppe og treffe venner. Lydbøker. Liker å lage mat og se en god film på DVD/TV. Siden jeg bruker lengre tid på alt pga. CP, syn og lunger, går dagene fort og jeg kjeder meg ikke. Anna Tøndevold (40) har en spesiell historie. Hun har en moderat motorisk CP, men synsvanskene er mer kompliserte. Først som voksen ble hun skikkelig utredet og riktig diagnostisert. Nå forsøker Anna å leve et nytt liv med et «nytt» syn. Det er en dunkel vinterdag idet bussen like utenfor Tønsberg, blir og strekker ut hånden. Jeg har bussen stopper. En typisk dag som jeg raskt møtt av en kvinne som jeg allerede snakket med henne på aldri blir helt lys. Idet jeg går av skjønner er Anna. Hun kommer bort telefonen og oppfattet henne som Jeg er først og fremst veldig takknemlig for å at jeg endelig fikk god hjelp, sier Anna Tøndevold (40), som prøver å venne seg til å forklare andre hvilke synsvansker hun har. skarp, veltalende og humoristisk. Inntrykket bekreftes. Hun snakker raskt og entusiastisk og ser meg rett inn i øynene. Jeg stusser. Har hun virkelig store synsvansker? Hun viser veien, og vi går i raskt tempo fra hovedveien og snarveien til den kommunale leiligheten der Anna bor. Små hus ligger tett i tett, og da vi nærmer oss siste husrekken, går plutselig døren opp til et av dem. «Her bor jeg», sier Anna blidt, og går målbevisst inn døren, tar av seg jakken og henger den i entreen, før hun durer inn på kjøkkenet for å lage kaffe. Jeg ser at hun strever med den ene hånden som er ganske sammenknyttet og stiv, men synsvansker? Førsteinntrykket kan bedra, og Annas historie er spesiell. Mens jeg sitter i stua og leser i den tjukke permen med diverse journaler, epikriser, ekspertuttalelser og tester, synker det gradvis inn. At Annas væremåte er en del av kompenserende strategier for synsvanskene. Hukommelsen er uovertruffen, hun bruker hendene og hørselen til ett og alt, og hun kan høre om det er lokalbussen eller ekspressbussen som kommer. Hun er rett og slett «vanskelig å gjennomskue». Stå-på-jente Men la oss først spole noen år tilbake. Anna er adoptert fra Korea. Som toåring kom hun til Norge, og da tok det ikke lang tid før hun bablet i vei på både svensk, norsk og koreansk. De første ordene hun sa var «Anna vil ikke, Anna kan selv». At hun hadde CP, ble ganske raskt slått fast, men lite snakket om. Hun gikk i vanlig klasse, og fra tidlig barneskolealder var hun en typisk «stå-på-jente» som jobbet hardt for å holde følge med de andre. Det eneste var at hun liksom alltid «sto i veien», at hun sovnet foran TV-en og aldri var interessert i følge med på veien når de kjørte bil og at hun strevde med å finne frem på nye steder. Hun gikk på Steinerskolen, i et godt klassemiljø. Jeg gikk i en fin klasse hvor de andre kjente meg, men jeg opplevde mobbing fra andre elever pga CP-en min og fordi jeg gikk rart. I ettertid ser jeg at dette med synet gjorde seg gjeldende allerede da. Jeg var aldri glad i teoretiske fag og syntes det var vanskelig å følge undervisningen med mye skriving fra tavla. Mer sans Jeg fikk ofte høre at jeg var uoppdragen som ikke hilste på kjente. hadde jeg for de praktiske fagene hvor jeg kunne bruke hendene, forteller Anna. Hun hatet forandringer i skolemiljøet, som ommøblering i klasserommet. Dessuten fikk jeg ofte høre at jeg var uoppdragen som ikke hilste på kjente. Det besynderlige er likevel at Anna opplevde og opplever seg selv som helt normalt seende og at ingen rundt henne reagerte. Selv sier hun leende: «Jeg har jo alltid sett som jeg gjør, det er normalt for meg!». Tidlig var hun kjapp i replikken. I møtet med henne er hun rask til å påpeke hvilket kamera jeg har og hun mener jeg driver yoga «ut fra kroppsholdningen min» (som stemmer). Men i ettertid forteller hun at hun googlet meg for å finne ut hvordan ansiktet mitt ser ut. Når jeg spør henne hvilke bilder som henger på veggen i leiligheten svarer hun kjapt og uten å nøle men innrømmer at det «hadde nok tatt noen uker før jeg hadde skjønt det dersom du hadde byttet ut et av bildene». Hendene hennes føler seg frem til hvilken notisblokk jeg bruker og hun spør om jeg liker å spille «Angry Birds» på telefonen (noe som også stemmer.) 6 7

5 Jeg bruker min taktile og auditive fagfolk, som også nå sto på «min Hun opplever likevel fremdeles hjulpet henne med å forstå syns- sans, som gir meg raskt og effektivt side», og det var en ubeskrivelig god at noen rundt henne ikke forstår vanskene, og i dag forsøker hun korrekt informasjon, og jeg bruker følelse. Det var også oppklarende, hennes vansker, og holder fast ved å finne egne ord for sitt «nye liv». også de referansepunktene jeg har blant annet forsto jeg hvorfor jeg at det er psykisk relatert. Jeg kaller det for å gå på fra tidligere opplevelser, forklarer aldri hadde likt å kjøre i mørket eller I møtet med systemet virker jeg «CVI-skole»: For én ting var hvordan hun. Dette er noen av Annas smarte i bytrafikk! Det eneste negative er at veldig kjekk og grei, og jeg snakker verden var. Men å innse at min syns- kompenserende strategier. Proble- jeg mistet lappen, ikke bare midler- godt for meg. Det er vanskelig for verden er en illusjon, var også ille. met for den unge Anna ble at de tidig, men permanent, sier hun og dem å skjønne denne problematik- Det var rett og slett et sjokk å finne visuelle vanskene hun viste, ikke ble ler. Etter å ha kjørt bil i 16 år med ken, sier hun, men medgir samtidig ut at min synsverden ikke var nor- tolket som synsvansker, men derimot store synsvansker var det nok likevel at det ikke alltid er så lett å forklare mal. I det siste har jeg blitt stadig førte henne inn i psykiatrien. Hun greit for trafikksikkerheten i Tøns- hva hun trenger hjelp til på en for- mer nysgjerrig på hvordan min vegret seg for å gå ut og leke i store berg at det ble nedlagt kjøreforbud. ståelig måte. syns verden ser ut kontra andres, grupper, og trivdes best i små grupper. Hun var livredd for å miste læreren da de var på klassetur og hun Jeg hadde nok ikke sett det dersom et av de bildene hadde blitt byttet ut, sier Anna ettertenksomt. Anna kan le av det i ettertid, og humor og selvironi som hun er født med, har vært gode å ha for å kom- Gått på «CVI-skole» Hovedsakelig føler hun seg likevel og det tar tid å bli bevisst og forstå dette. Jeg har nå gått til veiledning i to år, men jeg strever ennå med sørget for å unngå nye steder. Som me gjennom den vanskelige tiden. mer forstått og akseptert. Nevro- å forstå hva det innebærer i praksis, ung voksen ble hun sendt til psyko- ringssenteret for voksne i Vestfold, ikke å bruke hendene, kun øynene. Hun er ikke så lysten på å bore seg psykologen og en synspedagog har sier hun bestemt. log, og så fulgte mange år med ulike og på samme tid byttet hun også Anna opplever det som at nevro- ned i det som har vært vanskelig, diagnoser i det psykiatriske helse- fastlege. Da begynte den riktige psykologen «plutselig» slenger noe og er stor nok til å erkjenne at syns- vesenet. Dette ga henne mange ballen å rulle. foran henne, og hun blir frustrert og vanskene hennes er svært kompli- dårlige opplevelser og minner. På habiliteringstjenesten traff skjønner ikke poenget. Det tar om serte, både for henne og de som Inni meg visste hun endelig noen lag tre kvarter før hun ser en and møter henne. jeg at de tok feil, men det var tungt å stå i. Det var heller aldri snakk om CPen. Jeg fikk enten medi siner eller råd om å gå lange turer, Jeg ville bli trodd på at det var noe annet som medførte alle problemene som var villige til å lytte, og gjøre nye undersøkelser. Det ble oppdaget avvik på syn som gjorde at hun ble henvist til Huseby. som manifesterer seg foran henne, mens personer med normalt syn ville ha sett dem hele tiden. Til slutt får hun ta på gjenstanden og løser oppgaven. Deretter ble det utført flere tester, og resultatene gjorde at utredningen ble mer omfattende Du vet, når jeg sitter og snakker med en psykolog og sier «jeg hører stemmer, men ser ikke noen» og forteller om at det «plutselig dukker folk opp fra intet» og at «jeg skvetter når folk kommer bort til meg» så virker det jo helt sprøtt! Ikke rart de siden jeg var sliten Jeg husker enn opprinnelig planlagt. Utrednin- trodde jeg var psykisk syk. Men nå og trøtt. Det resul- det første møtet gen tok utgangspunkt i CVI og syns- har jeg jo skjønt at det er fordi mine terte i mange fall. Til slutt ble jeg på Huseby utrolig godt. Jeg var vansker, og kulminerte i at Anna synsfelt er såpass innskrenket at jeg desperat jeg ville bli trodd på at nervøs og stressa da jeg møtte gikk fra å ha psykiske problemer til ikke får øye på folk før de blir synlige det var noe annet som medførte alle nevropsykologen, for jeg var redd å ha omfattende kompleks syns- for meg og da kan det også ta litt problemene, forteller hun. for å bli misforstått igjen. Det tok problematikk, blant annet svaksynt tid før hjernen min «skjønner det» Nervøs og stressa lang tid før jeg forsto at dette var en person som virkelig ville hjelpe med alvorlig grad av CVI, som gjør at hun ikke har bevisst visuell form- og da kan jeg skvette til! I 2000 ble endelig de første MR- meg. oppfatning og orienteringsvansker. bildene tatt av hodet. De viste en stor cyste i hjernen i høyre hjernehalvdel, som antagelig er årsaken til CP og CVI. Det tok likevel noen år til før bildene førte til en bred utredning. I 2007 kom hun inn til Habilite- Annas reaksjon på møtet med nevropsykolog og synsspesialist Almut Prahl og testingen som skulle gjennomføres, står beskrevet i detalj i papirene jeg blar igjennom. Ved teststart får hun streng beskjed om Hun fikk diagnosen tre dager før bursdagen sin i 2011, da var hun blitt 37 år. Det var en helt fantastisk beskjed! Etter utredningen fikk jeg gradvis aksept og forståelse fra flere Anna har fått god hjelp gjennom hjelpemiddelet WalkAide. Gangmønsteret er bedre, muskulaturen foran på leggen styrkes og volumet øker. Jeg bruker den hele tiden og har ikke tatt Botox på lenge. Den holder foten min myk, sier Anna fornøyd. 8 9

6 Hun har begynt å bruke mange gode synshjelpemidler som er tilpasset hennes vansker og i tillegg fått god og tilpasset hjelp fra en rekke ulike fagpersoner. Mitt første synshjelpemiddel som jeg følte hjalp, var en Daisyspiller, som er en lydbokavspiller. Den gir leseren veldig mange muligheter, og min spiller er i bruk omtrent en time daglig. Jeg har også filterbriller og en hvit stokk jeg bruker aktivt. Dessuten har jeg PC/Ipad med talesynteseprogram som leser digital tekst høyt og leselist slik at man kan lese digital tekst i punktskrift, forteller hun. Anna har dessuten vært en av få med CP som har fått lov til å prøve ut en elektrisk ankelortose som heter WalkAide. Tidligere gikk hun på tå på det dårlige benet, haltet, snublet og falt ofte og ble også vurdert for forlengelse av akillessenen. Nå har hun fått et bedre gangmønster, bruken av rullestol er halvert, hun har mindre smerter og er mykere i det dårligere benet samt har bedre balanse. Hun har ikke tatt Botox i det dårlige benet på over et halvt år, og spasmene kommer mye sjeldnere og er mindre smertefulle. I tillegg til synsvanskene og CP har hun også dårlig lungekapasitet, astma og allergier. Likevel vegrer hun seg for å klage. For først og fremst er hun takknemlig for endelig å ha fått en forklaring som samstemmer med det hun følte i så mange år. Det føles faktisk som å ha fått et helt nytt liv, og jeg er utrolig glad for at jeg til slutt fikk hjelp. n Annas historie gjorde inntrykk Almut Prahl er blant de fagpersonene som Anna Tøndevold forteller om som har vært til spesiell hjelp for henne. Prahl er psykologspesialist og jobbet ved Statped sørøst, avdeling Huseby, den gangen de to møttes for første gang. Anna har fritatt Almut Prahl for taushetsplikten, og Prahl husker Anna svært godt. De har hatt kontakt flere ganger etter deres første møte i Ja, Anna husker jeg godt, og hennes historie gjorde inntrykk på meg. Da jeg traff Anna, skjønte jeg raskt at det trengtes mer tid og en grundigere utredning, forteller Prahl. I den skriftlige oppsummeringen etter utredningen av Anna, betegner Prahl det som ««tragisk» at det er gått over sju år fra første CT-bilde ble tatt og til relatering av funn med hjerneorganisk dysfunksjon til konsekvenser for adferd og daglig fungering». Prahl skriver også at: «Anna viser en sjelden og sammensatt synsfunksjonsvanske som har skapt mye forvirring for både henne og omverdenen.» I en kommentar sier Prahl at synsvanskene til Anna er kompliserte, og at hun mener at det fremdeles gjenstår en del før Anna får den hjelpen hun trenger. Hun har selv engasjert seg for å få dette på plass, og de to har også hatt flere samtaler, også overfor lokalt hjelpeapparat. De to har fremdeles sporadisk kontakt, men i dag jobber Prahl ved Statped Nord i Tromsø. I dette CP-bladet har Almut Prahl skrevet en fagartikkel om CVI, den kan du lese på side 38. INNOWALK Innowalk er et unikt, motorisert hjelpemiddel. Innowalk gir bevegelseshemmede en fantastisk mulighet for assistert, guidet og gjentakende bevegelse i oppreist posisjon med vektbæring. For å bruke Innowalk kreves ingen selvstendig stå- eller gå- funksjon. Vår jente på 4 år har stor glede av både Innowalk og NF-Walker. Etter at hun fikk Innowalk har hun faktisk begynt å flytte beina selv i NF- Walker. Nå er hun mer fysisk aktiv. Mamma madeformovement.com facebook.com/madeformovementgroup Rehabilitering for Barn, Ungdom og Voksne med Cerebral parese Rehabiliteringsoppholdet varer i 2 uker (barn) eller 3 uker (voksne) med 2 ukers oppfølging ved begge. Det legges opp til trening som du kan klare ut fra dine forutsetninger. REHABILITERING BARN OG UNGDOM Aldersgruppen er 4-18 år med diagnosen Cerebral Parese. Må ha med ledsager som deler rom med pasienten under oppholdet. REHABILITERING VOKSNE Voksne over 18 år. Motivert for å bidra til egen rehabilitering. HENVISNING OG INNTAK Fastlege eller spesialist kontaktes for å bli henvist til tilbudet. INFORMASJON PÅ NETTSIDEN Om rehabiliteringen og annen pasientinformasjon:

7 Tekst: Solveig Espeland Ertresvaag Inviterer til bred kurshelg Margaretha Nicolaysen og Randi Væhle jobber i disse dager med programmet til CP-foreningens «Storsamling». Storsamlingen er det største medlemsarrangementet CP-foreningen arrangerer hvert år og er en likemannssamling hvor det å møte andre medlemmer fra hele landet, dele erfaringer og få ny kunnskap står sentralt. Vi vet det er verdifullt for mange å treffe andre som opplever eller har opplevd noe av det samme som deg selv. Mange av våre medlemmer sier dette ofte, noe som forplikter. Våre medlemmer er imidlertid også like forskjellige som alle andre. Vi forsøker derfor å gi et bredt tilbud av kurs i håp om at de fleste skal finne noe de har lyst til å delta på. I fjor lyste vi ut 12 ulike kurstilbud. Samtlige kurs ble gjennomført fordi påmeldingen var stor, forteller Margaretha og Randi i CP-foreningen. De er primus motorer for arrangementet, som i år gjennomføres helgen september. Ulike behov Folk er forskjellige; noen ønsker seg mer tid til samvær, andre ser ikke behovet for det og ønsker seg heller mange og kjappe kortere bolker. Det er vanskelig å gjøre alle tilfredse, men vi prøver! sier de to entusiastiske kursplanleggerne. De jobber nå på spreng med å få tak i de beste interne og eksterne kurslederne til Storsamlingen. Årets tilbud vil bestå av noen helt nye kurs og noen som gjentas fra i fjor. Foreldrekursene vil blant annet endres. Vi vil lyse ut tre ulike kurs for foreldre i år også, men vi endrer både innhold og gjennomføringen av kursene. Resultatet av medlemsundersøkelsen vår viste at foreldre til barn er svært opptatt av rettigheter og tilbud. Foreldrekursene vil derfor fokusere nettopp på rettigheter og tilbud i tillegg til diagnose og variasjoner. Flere av de faglige innledningene vil være felles, mens erfaringsutvekslingen i etterkant vil foregå på det enkelte kurset, forteller Randi. Med på laget har de også fått med juridisk rådgiver Atle Larsen fra Rettighetssenteret til Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) og forfatter av foreldreboka «Til foreldre fra foreldre», Hilde Løberg. Et annet eksempel på gjenbruk av tema er arbeidskurs for unge, men i år vil dette bli rettet spesifikt mot medlemmer som er i ferd med å avslutte eller nettopp har avsluttet høyere utdanning. Her har vi fått Unge Funksjonshemmede med på laget, sier Margaretha. Hun forteller også at det også vil bli lyst ut et tenåringskurs med fokus på ungdomshverdagen på skole, fritid og i familien. Dette vil i år som i fjor bli ledet av Marie Holten. Også kurset «Organisering av hverdagen kognitive vansker» gjentas med psykolog Helene Høye som kursleder. For tiden jobber de to med det resterende programmet, som sannsynligvis også vil inneholde et kurs med fokus på musikk og et kurs med fokus på pusteteknikker. Følg med på nettet! Vi tenker også litt nytt rundt starten i år. I stedet for faglige fellesforelesninger på fredag, vil vi heller trekke frem «de gode eksemplene»; medlemmer som det siste året har markert seg også litt utenfor foreningen og som kan gi oss alle en «boost». Dette tror vi kan bli morsomt, sier Margaretha. Noe annet nytt blir muligheten til kun å delta på ett av kursene på lørdag. Dette fikk vi spørsmål om i fjor, så i år blir dette mulig. Vi tenker at det kanskje kan være aktuelt for folk som ikke har lang reisevei eller mulighet for å overnatte, sier Margaretha. I fjor var det også bocciaturnering for første gang. Den ble godt mottatt, så den gjentas i år, med frivillig deltakelse. Men Randi og Margaretha avslutter med en klinkende klar oppfordring: Følg med på nettsidene til CPforeningen! Der vil vi informere om innhold på alle kurs og påmelding skjer også via nettsidene. Vi håper at så mange som mulig synes tilbudene er spennende og har lyst til å bli med, avslutter de to. n Fakta om Storsamling 2014 Hvem Alle medlemmer i CP-foreningen Når Fredag 12. til søndag 14. september Sted Thon Hotel Arena, Lillestrøm Påmelding Frist 15. mai via Dersom du ikke har tilgang til nett, kan du ringe CP-foreningen på , så kan vi hjelpe deg med påmeldingen. OBS! Vi tar forbehold om at ikke alle kursene vil bli arrangert, dette avhenger av hvor mange som melder seg på, så vi oppfordrer deg til å melde din interesse så tidlig du kan. Pris kr. 1500,- pr. person. Det inkluderer full kost og losji fra fredag ettermiddag til søndag lunsj, forelesninger, kurs og aktiviteter. Dersom du har behov for assistent dekker CP-foreningen reise og opphold for denne. Du må selv skaffe assistent. Reiseutgifter over kr. 500,- pr. deltaker dekkes av CP-foreningen etter reiseregning med originale kvitteringer/billetter. Pris for deltakelse kun på kurs lørdag er kr. 500,-. Dette inkluderer lunsj og kurspakke. Ingen refusjon av reiseutgifter. Spørsmål? Kontakt oss på eller telefon Se også annonse side 5. Noen av kursene har foreldre som målgruppe. Mye handler om å utveksle erfaringer, tips, møte hverandre og kanskje knytte noen nye kontakter. Bildet er fra fjorårets storsamling

8 Tekst: Solveig Espeland Ertresvaag Foto: Marit Helene Gullien CP-KONFERANSEN 2014 Nyttige dager med mye påfyll Det får bli oppsummeringen etter årets CP-konferanse, som i år gikk over to dager. Torsdag 30. januar handlet det om voksne med CP og fredag 31. januar satte fokus på barn. De faglige foredragene er tilgjengelig på «Slik er dagene i vår familie», fortalte mamma Marianne Ødegården Vindfjell (øverst) under åpningen av den andre dagen på CP-konferansen, som ble innledet med sang av Anita Skorgan (til høyre). To av foredragsholderne var medisinstudent Magnus Odin Dahlseng ved NTNU, som snakket om ernæring, og ortoped ved Rikshospitalet, Per Reidar Høiness, som snakket om ortopediske inngrep hos barn med CP. Anki Landås (t. v.), Hilde Vogt og Wenche Løyning er alle tre BPA-assistenter for samme person med CP. Brukeren de er assistent for, bor i egen bolig, men BPA-ordningen administreres av foreldrene. Boligen er fullstendig tilrettelagt, fordi foreldrene kom tidlig inn i byggeprosessen, noe som er en suksessfaktor, i følge de tre. De tre assistentene har reist fra Vennesla, deltok på CP-konferansen sammen og synes det var en hyggelig anledning til å få kombinert faglig input og sosialt samvær. Vi får en bekreftelse på at mye vi gjør er riktig og synes vi er heldige som kan delta, sier Løyning. Temaene på konferansen ble opplevd som viktige. For eksempel er ernæring aktuelt med tanke på at mye av ansvaret i det daglige ligger på oss. Det kan fort bli mye kos, men vi må jo passe på i forhold til vektoppgang. Da var det nyttig å få tilført kunnskap om dette, sier de tre engasjerte sørlendingene. Fire i farta Hvilke forelesninger på årets CPkonferanse tror du har vært mest nyttig for deg i din jobb? Håvard Hesselberg, fysioterapeut, Voksenhabiliteringen A-Hus Både Reidun Jahnsen om prioritering av energibruk og Elisabet Rodby Bousquet om CPUP voksne var spennende å høre på. Jeg håper at begge temaene får fokus blant behandlere i årene fremover. Christer Mark Myerscough Aarvik, fysioterapeut, Voksenhabiliteringen A-Hus Jeg er glad konferansen viet en hel dag til voksne med CP. Programmet var godt satt sammen, med ulike relevante temaer. Psykologspesialistene Helene Høye og Peter Zachariassen presenterte viktige perspektiver å ha med seg i habiliteringen. Det var også spennende med Reidun Jahnsens forelesning om prioritering av energibruk. Ellers var CPOP og Sunnaas og Steffensruds presentasjoner veldig nyttige. Jeg satt også pris på innledningen Min hverdag. En bra dag! Ørn Olafsson, ortopediingeniør, Atterås Ortopediteknikk AS Programmet var interessant både om voksne og barn, men det innlegget som gjorde størst inntrykk og var mest nyttig for vår jobb, var Marianne Ødegården Vindfjells presentasjon Slik er dagene i vår familie. Hennes fortelling om Matheo ga oss stor forståelse for familiens utfordringer, og dette understreker viktigheten av vår jobb som ortopedi ingeniører. Vi ønsker å gi barn, unge og voksne med CP best mulig hjelp for å takle hverdagen. Lene Østlie, vernepleier, Gjøvik aktivitetssenter og avlastningsenhet. Anita Skorgan dag 2 var en fin introduksjon. Jeg synes forelesningen til medisinstudent Magnus Odin Dahlseng og professor Ann Christin Eliasson belyste godt viktigheten av å starte med behandling tidlig og hvordan dette kan ha stor betydning for videre utvikling og livskvalitet. Ellers var det fysioterapeut Elisabet Rodby Bousquet jeg tok med meg mest fra, fordi hun snakket om hvordan de små tingene vi gjør nå, kan være av stor betydning senere i livet

9 Tekst og foto: Solveig Espeland Ertresvaag Fosser frem mot Paralympics Mina Marie Heyerdahl Klausen og Andreas Bjørnstad er to av Norges unge svømmetalenter. 16-åringene legger ned utallige treningstimer i bassenget for å bli best mulig. Målet er å ta medalje i Paralympics 2016 i Rio. Kom igjen, to runder til! På kanten av bassenget står Morten Eklund og gir beskjeder med myndig stemme. I vannet er det stor aktivitet, konsentrerte svømmere fosser frem og tilbake i bassenget på Norges Idrettshøgskole ved Sognsvann i Oslo. Det er først når ungdommene skal opp av vannet at de ulike funksjonshemningene blir synlige. I desember 2013 arrangerte Norges Svømmeforbund Åpen samling, med base på Olympiatoppen. På samlingen får nye svømmere og de som er «godt i gang», trene og bo sammen med landslaget for funksjonshemmede. Det er fjerde året på rad vi har denne typen samling, og nå er vi allerede i gang med å planlegge tilsvarende samling i 2014, også denne på Olympiatoppen desember, forteller Kristin Homb i Norges Svømmeforbund. I forkant av de årlige samlingene inviteres alle klubber til å melde inn eventuelle deltagere. Vi er ikke så opptatt av diagnoser og hva en kan få til på land. Det viktigeste er hva de klarer i vannet samt lysten til å drive aktivt med svømming, sier Homb. De 17 deltagerne kom fra ulike deler av landet, den yngste var bare 12 år. Alle med et mål om å bli så god som mulig. Ni økter i uken Tre av de 17 svømmerne på den åpne samlingen hadde CP, og to av dem er på landslaget. Mina Marie Heyerdahl Klausen og Andreas Bjørnstad er begge 16 år og svømmer for Drammen Svømmeklubb. Andreas begynte å svømme da han var åtte år. Jeg startet med svømming fordi foreldrene mine så at jeg ikke klarte fotball så godt. I svømming begynte jeg derimot å gjøre det bra, og jeg likte det veldig godt. Jeg synes det er godt å bli skikkelig sliten, forteller Andreas. Han startet å konkurrere for fire fem år siden og trives med lange dager og mye trening. På hverdagene har han normalt tre treningsøkter om dagen. To av dem er i bassenget, og det er først når han er hjemme klokka åtte på kvelden at det blir tid til skolearbeid. Jeg synes det er gøy spesielt å konkurrere, forteller 16-åringen, som har som hovedmål å konkurrere i Tokyo om syv år samt Paralympics i Rio i Første delmål er EM til sommeren i Nederland. Da må det legges ned mye trening. Jeg er ingen festetype og jeg liker å jobbe hele tiden med å for- bedre meg. Skal du bli best, må du fokusere, sier den målbevisste 16-åringen, som ønsker seg flere å trene med og konkurrere mot. Og gjerne flere gutter, legger han til med et lite lurt smil bort på klubbvenninnen Mina Marie. De to går i samme klasse på Drammen toppidrett, og etter mange års vennskap kjenner de hverandre godt. Bedre selvtillit Mina Marie startet også å svømme som åtteåring, men opp igjennom ungdomsårene prøvde hun ulike idretter før hun returnerte til svømmingen i Mina Marie har tidligere også holdt innlegg i regi av blant annet CP-foreningen, hvor hun har snakket om hvor mye svømmingen har betydd for henne. Mine Marie har lenger fartstid på landslaget enn klubbkameraten. Allerede i 2011 reiste hun med landslaget for første gang. Da fikk hun en internasjonal klassifisering innen sitt handikap. Hittil har hun tatt fem gull i junior NM, tre gull i senior NM, åtte sølv i senior NM, to bronser i junior NM, fire bronser i senior NM, og én fjerdeplass i EM. Hun fikk også åttende beste tid i 100 meter bryst i Paralympics Andreas Bjørnstad og Mina Marie Heyerdahl Klausen er på landslaget i svømming

10 i London i 2012 og 14. plass på 100 meter rygg. Hun har satt fem norske rekorder, og Paralympics 2012 er naturlig nok et desidert høydepunkt i svømmelivet til nå. Jeg brenner veldig for svømmingen og vil oppfordre mange med CP til å begynne å svømme, for det er utrolig bra trening. Men skal du drive med toppidrett, må du virkelig like å trene! God idrett for mange med CP Landslagstrener Morten Eklund forteller at det er tett oppfølging av landslaget, men at det avgjørende er hvorvidt utøverne selv har et selvstendig ønske om å se hvor gode de kan bli ut fra sine forutsetninger. Gode utøvere motiveres av veien mot målet, og de som klarer dette, lykkes best. Den daglige motivasjonen er avgjørende, for det er ingen tvil om at dette handler om å være mentalt utholdende. Det handler om å stå opp klokken seks hver eneste morgen også på mørke vinterdager for å dra til bassenget og svømme lengde på lengde, fremholder landslagstreneren. Han trekker likevel frem at gode rammebetingelser også er viktig. Flere faktorer spiller inn. Mina og Andreas er i en proff klubb, og et Landslagstrener Morten Eklund: Allsidig aktivitet er viktigst godt treningsmiljø er viktig. Dessverre ser vi at når funksjonshemmede kommer til en lokal klubb, kan de oppleve å bli plassert sammen med langt yngre funksjonsfriske utøvere, og dette er ikke motiverende. Mange steder sliter de dessuten med hallkapasitet, det er ikke nok treningstid i bassenget andre steder kan det være for kaldt eller for varmt vann for man kan ikke drive svømmetrening i terapibasseng. De beste utøverne våre er inkludert med de andre svømmerne, og vi tilstreber å gi dem et tilbud som er basert på inkludering med likesinnede, sier Eklund. n Ønsker du å begynne med svømming? Norsk svømming har kommet langt i forhold til tilbud for funksjonshemmede, og stadig flere klubber kan tilby og tilrettelegge for at også funksjonshemmede lærer å svømme og får muligheten til å trene. Men svømmeforbundet jobber hele tiden for å bli bedre slik at enda flere funksjonshemmede skal få muligheten til å gå på svømmekurs og få muligheten til å trene. Dette sier Kristin Homb, som jobber med inkludering i Norges Svømmeforbund. Hun forteller at svømming er en idrett så godt som alle kan drive med, fordi belastningen på kroppen er mindre i vann og funksjonshemningen blir for mange knapt nok synlig. Homb forteller at det er over 260 svømmeklubber i Norge med tilbud om svømmeopplæring og trening, og at flere av klubbene har erfaring med og tilbud til funksjonshemmede. Og selv om din lokale klubb ikke har tilbud i dag, er dette noe de kan utvikle i takt med etterspørsel etter tilbud, sier hun, og forteller at det nå er økt fokus på svømmeopplæring for dem som trenger litt ekstra tilrettelegging. Barn med en funksjonshemning har like stort behov for å lære å svømme som andre barn, og stadig flere klubber får nå kompetanse til å ha kurs for dem som trenger litt ekstra tilrettelegging, sier hun. For mer informasjon om trening eller kurs kan du ta kontakt med den lokale svømmeklubben, og på Norges Svømmeforbunds hjemmeside, (menyen Funksjonshemmede- Klubber med tilbud) er det en oversikt over klubber som har meldt inn at de har tilbud til funksjonshemmede. Du kan også ta kontakt med Kristin Homb i Norges Svømmeforbund, Fakta om svømming Konkurransesvømming for funksjonshemmede innebærer at utøverne må gjennom en klassifisering. Klassifisering er et system for å gjøre konkurranser for utøvere med funksjonsnedsettelser rettferdig. Klassifikasjonen skjer ut fra funksjonsnedsettelse, ikke diagnose, og klassifiseringssystemet er utviklet av Den internasjonale paralympiske komité (IPC), slik at alle IPCs medlemsland benytter det samme Mitt beste råd er at alle barn bør være allsidig fysisk aktive i tre timer hver dag. Dette gjelder også for fysisk funksjonshemmede, sier Morten Eklund, trener for landslaget i svømming. Svømming gir lav belastning i vannet og er hva vi vi kaller en ikke vektbærende aktivitet. For utøvere med CP er balansetrening også viktig, og å finne kombinasjonen mellom hvile og belastning. Morten Eklund har bred erfaring fra å trene utøvere med ulike funksjonsnedsettelser og diagnoser. Generelt sier han at jo mer aktiv du er som liten, jo bedre forutsetninger har du når du blir større. Det tar lengre tid hvis du starter senere og ikke har trent som barn. Vi regner jo generelt med at du må gjøre en bevegelse ganger før du kan den, og da er det helt klart en fordel å starte tidlig. Jeg mener at barn trenger minst tre timers aktivitet hver dag og da i form av allsidighet. Idrettsspesifikk kan du heller bli etter hvert, men rådet til foreldre vil være å fokusere på aktivitet, sier Eklund. Hans erfaring er at mange barn med funksjonsnedsettelse kommer senere inn i idretten enn andre barn. Inntrykket mitt er at det ofte blir mye habilitering og rehabilitering, og det er jo forståelig. Men vi ser ofte at funksjonshemmede barn kommer senere inn i idretten enn andre, og slik burde det ikke være. Det er liksom sånn at når gutta begynner på fotball, går Per på rehab. Jeg skulle ønske meg at flere funksjonshemmede barn kom tidligere inn i idretten, for det kan gi et bredere spekter senere. Vi i idretten ønsker jo også flere barn inkludert, sier landslagstreneren. n De to unge utøverne sammen med Kristin Homb i svømmeforbundet og landslagstrener Morten Eklund. systemet

11 CPU skal være et forum hvor du som ungdom kan skrive om ting du er opptatt av! Send inn ditt bidrag til OBS! Bilder MÅ ha høy oppløsning. Stemningsrapport fra samlingshelgen til arbeidsgruppa Helgen 31. januar 2. februar var arbeidsgruppa for unge med CP samlet på Thon hotell Opera i Oslo. Samlingen gikk med til å planlegge arbeidsgruppas arbeid i Effektivitet er et stikkord som beskriver helgen godt. Vi hadde et langt program vi skulle igjennom, men klarte å dekke alle postene til tross for sykdom i forkant av og under samlingen. Vi snakket om hva arbeidsgruppa kan gjøre for å bli mer synlig for andre unge med CP, at vi endelig tenker å oppdatere internettsiden vår på cp.no, hva vi skal ha på ungdomssidene i CP-bladet og hvilke interessepolitiske saker vi ønsker å engasjere oss i. Vi snakket blant annet om skole, arbeid, helse og NAV. Dette med interessepolitikk og interessepolitiske saker kan være vanskelig. Dersom du som leser dette, tenker på en bestemt sak du brenner for, noe du synes er dumt eller ønsker en endring på, si ifra til oss i CPU. Kanskje det er et tema som kan være viktig for andre unge med CP. Det var en produktiv helg. Da vi dro hver til vårt på søndagen, hadde alle fått nye tanker og ideer om hva CPU kan og bør være. I tillegg hadde vi hatt noen koselige timer sammen, spist god mat og rukket å bli bedre kjent. Tekst: Stine Dybvig Reisetips: Riga Tekst: Stine Dybvig Foto: Petter Dybvig Kilder: Lyst til å dra på tur, men usikker på hvor du skal dra? I denne og neste utgave av CP-bladet, trekker vi fram forslag til reisemål. Først ut er Riga. Riga er hovedstaden i Latvia med omtrent innbyggere (tall fra 2011). Byen ligger en kort flytur unna Oslo Lufthavn Gardermoen. Selve fly turen tar ikke mer enn litt over en time. Det er altså veldig behagelig reisetid for dem som synes det er slitsomt å sitte på fly. Riga likner på byer i Norden, men kan virke litt mer sliten og grå. Byen har imidlertid mange flotte gamle bygninger, og bykjernen er kompakt og oversiktlig. Gjennom byen renner det en liten elv med en fin park langs elvebredden. Undertegnede var der en helg i desember, og det var lite snø. Litt dårlig vær legger imidlertid ikke en demper på stemningen. Her er det mange koselige kafeer og restauranter og nok å finne på for en shoppingglad sjel. Rundt juletider er det blant annet et stort utendørs julemarked du kan besøke. Prisene ligger litt under det norske nivået. Du kan altså regne med å komme hjem igjen med en fin fangst. Mange høye fortauskanter Byen er ikke spesielt godt til rettelagt for rullestolbrukere. Kvaliteten på fortauene er varierende, og det er mange høye fortauskanter. Jeg kan heller ikke skryte av at jeg så mange rullestolbrukere ute i gatene. Så lenge du har med deg noen som kan dytte litt av og til, går det likevel helt greit å bevege seg rundt. Mange av de store shoppingsentrene ligger litt utenfor by- kjernen. Dit kan du ta taxi. Disse sentrene er akkurat som shoppingsentrene hjemme. Hvis du vil, kan du fint oppholde deg på et senter en hel dag uten å gå ut. Dette veier til en viss grad opp for den dårlige tilgjengeligheten utendørs. Gående personer som fort blir slitne i bena, kan hvile seg på kafeer og benker som er plassert rundt omkring. Penere negler Riga er kjent for å være et spamekka. Her kan du få alt fra det veldig dyre til det mer rimelige. Oljer, massasjer, manikyr og pedikyr er dagligdags. Det første senteret vi prøvde, var fullbooket flere dager frem i tid. Med en litt stiv og spastisk kropp kunne jeg helt sikkert hatt godt av en massasje. Jeg hadde hørt rykter om at massøren tar skikkelig i, og nesten klemmer deg flat som en pannekake. Det hadde jeg ikke så lyst til å prøve ut, så jeg nøyde meg med å få litt penere negler. Som rullestolbruker er jeg vant til at neglelakk faller av få dager etter at jeg har tatt den på. Denne gangen satt lakken så godt at jeg faktisk ikke fikk den av da jeg skulle fjerne den. Med andre ord: Det var ingenting å si på kvaliteten. Nå har jeg kanskje klart å skremme vekk alle gutter som kunne tenkt seg en svipptur til det store utland. Frykt ikke, dere kan nok finne på en god del annet enn å gå på spa og shoppe! 20 21

12 Tekst og foto: Solveig Espeland Ertresvaag Intensiv trening for de minste Det kan være vanskelig å løsne lekefruktene fra hverandre når den ene hånden ikke helt vil samarbeide. Tohåndstrening er likevel viktig, og Mats (2,5) står på, og klarer det til slutt. synges. Barna, foreldrene og fagpersonene synger seg igjennom Lille Petter edderkopp, Ro ro til fiskeskjær og andre kjente barneklassikere. måtte streve seg ned i sittende igjen, men etter hvert går hun ned, hviler seg litt før det er opp igjen. Maira og foreldrene kommer fra Oslo. Maira er på sitt andre opphold på PITH og har ingen klar diagnose. Individuell trening Hun kommer seg frem ved å ake på fokuserer spesielt på kommunika- Etter sangstunden løser gruppen rumpa og har ikke talespråk. Til sjon, motorikk og spiseferdigheter. seg opp. Nå er det individuelle økter daglig går hun i spesialbarnehage Målene for barna settes opp i sam- basert på hvert enkelt barns forut- hvor foreldrene synes hun får god arbeid med foreldrene, og en eller setninger og definerte mål. Maira hjelp. Likevel mener de deltagelsen begge foreldre skal delta aktivt i Noreen (4,5) skal trene seg på å i PITH er verdifull. treningen, både under samlingene reise seg opp i stående posisjon. Barnehagen gjør mye bra, og i mellomperiodene. Hun strever seg opp ved å holde men det er ikke alltid så lett for CP-bladet besøker PITH akkurat fast i en liten ribbevegg. Ved siden oss foreldre å vite hva vi skal gjøre den dagen Mats og de andre skal av sitter mamma Sobia Noreen, hjemme, sier Khawar. Han trekker ta fatt på sin syvende og siste uke. pappa Khawar Bashir og ergotera- frem kommunikasjon som et Familiene har allerede gjennomført peut Carine Skarpenes og kommer spesielt viktig tema som de har seks ukers trening i tre ulike tre- med oppmuntring og støtte. lært mye om. ningsbolker. Både barn og foreldre Bra, Maira!, sier pappa stolt når Det kan være vanskelig å forstå vet at de skal starte dagen innerst hun står der oppe rak i ryggen og hva hun vil, og selv om vi har tavler i lokalene, i en lun liten «kosekrok», med et fornøyd smil. med symboler hjemme, er det van- hvor det er lagt ut matter, puter og Hun er mindre fornøyd med å skelig å huske på og få tid til å bruke benker. De voksne setter seg på store benker, mens barna sitter ved siden av hverandre på små benker eller myke puffer inn mot veggen. Ikke alle vil men det hjelper at mamma eller pappa setter seg ved Det er full konsentrasjon når Mats skal slippe klinkekulen med sin høyre hånd. Fingrene vil liksom ikke samarbeide. Men toåringen gir ikke opp. Dette skal han klare! Mats (2,5) er et av fem barn med foreldre som møtes en mørk høstmorgen i et hus nedenfor Sinsenkrysset i Oslo. På døren står det «PITH», «Program Intensiv Trening/ Habilitering», et tilbud som gis innenfor Helse Sør Øst. Tilsvarende siden av. Dagen starter alltid med en felles samling, og det er Bjørgny Grandum, vernepleier og spesialpedagog, som sitter klar med gitaren. Hun viser barna kort med symboler, slik at hvert barn skal få bestemme hvilke sanger som skal intensive trenings-/habiliteringstilbud gis også andre steder i landet, men innholdet er bygget opp noe ulikt. PITH skal være et tilbud til foreldre som ønsker et intensivt behandlingstilbud for sine barn og Anita Lizano (4) elsker smykker, så de brukes som motivasjon for å få henne til å komme seg opp trappen

13 dem. Her blir vi vist konkrete øvelser og har også fått hjelp med hensyn til hjelpemidler, sier foreldrene, som nylig fikk en Krabat Pilot, et krabbehjelpemiddel, i hus. Da er det fint å være her og få tips om hvordan vi skal bruke den. Den første uken kan være tøff Rundt hjørnet er Anita Lizano (4) i gang med å få tak i et smykke med store perler. Pappa Jorge Lizano og spesialpedagog Bjørgny Grandum heier henne frem idet hun møysommelig kommer seg opp de to trappe trinnene og kan strekke armen ut etter det etterlengtede smykket. Det gjelder å finne ut hva som motiverer hvert enkelt barn, og Anita er veldig glad i smykker, sier Bjørgny. Det er fagpersonene som styrer opplegget og som varsomt foreslår å skifte øvelser, sted og treningsopplegg. Det forventes likevel at foreldrene deltar aktivt. Det kan være uvant for mange, forteller fysioterapeut og leder for PITH, Guro Vaule Staurheim. Den første uken ser vi ofte er tøff, for det kan være hardt å se hva barnet kan og ikke kan. Men ved oppstarten av prosjektperioden starter vi alltid med en grundig kartlegging med utgangspunkt i barnet. I samarbeid med foreldrene definerer vi to til fire områder der vi lager graderte individuelle mål (GAS-mål). Dette bidrar til å sette realistiske mål og sikre felles fokus, forteller Staurheim. Hun sier erfaringen er at de færreste har jobbet så intensivt sammen med barna sine før og at mange rapporterer at både de og barna er slitne når dagen er over. Det kan være lurt å forberede seg på at det å være her hver dag er noe helt annet enn å være på jobb, vektlegger Staurheim. Stor utvikling Morgenøkten med trening varer frem til kl. 11. En halvannen times lunsjpause skal også gi tid til en liten høneblund for dem som trenger det. Spisetrening er et av områdene det fokuseres på for mange av barna, og i lunsjen treffer vi Mats (2,5) og foreldrene Nina Idsøe og Jarle Moberg. Mats har CP, hemiplegi, og strever med den høyre siden. Nam, nam, jeg spiser yoghurt, sier han, og viser stolt frem for journal isten. Så griper han det halvfulle melkeglasset begjærlig og tømmer det i et par tre slurker før han stolt legger til: Jeg drikker melk, før han viser hvordan han kan skru av og på korken på kartongen. Mats spiser med skje og drikker av glass, noe pappa Jarle bemerker er et av fremskrittene sønnen har hatt. Begge foreldrene deltar med sønnen, og de fant selv frem til informasjon om PITH via nettet. Deretter spurte vi på habiliteringstjenesten. Ingen hadde nevnt dette for oss på forhånd, forteller Nina. Både hun og mannen forteller om stor utvikling i løpet av prosjektperioden, spesielt når det gjelder språk, sosialt samspill og tohåndsaktiviteter. Felipe Oliveira Underdal (2,5) har CP og sitter på gulvet sammen med pappa Lars Underdal. Siden Felipe har portugisisk mor, har han på PITH fått hjelp til å lage symboler som både er skrevet på norsk og portugisisk. Det er jo selvfølgelig også tiden som har gått, men utviklingen har vært stor. Fokuset på kommunikasjon og sosialt samspill har gjort ham godt. Språket har løsnet og han snakker masse. I tillegg har Mats fått øvd seg masse på trappe gåing, og vi har også hatt vottetrening med å bruke høyrehånden, forteller foreldrene. Da han startet i PITH hadde han lite hjelp i barnehagen og trivdes dårlig, men nå er situasjonen bedre. I tillegg mener foreldrene at de selv har hatt stort utbytte av å delta så tett. Her gir de gode råd og tør å si ifra. De stiller krav til hva som skal være målene, og vi ble med en gang utfordret på at vi satte opp for lette mål. Det var litt tøft i starten, men veldig lærerikt. Vi fikk tilbakemeldinger på hva vi kunne gjøre bedre, noe som er kjempebra, sier Nina og legger til: Nå lar vi ham prøve seg mer selv. Han skal lære på egne premisser. Ja, og vi opplever også at de tar hånd om oss. Utenfor er vi så alene og må stå på hele tiden, og på habiliteringstjenesten er vi jo sjelden. For eksempel var en av de som jobber her med til Sophies Mindre for å skaffe Mats en ny ortose, og da fikk han også en ortose til hånden, forteller pappa Jarle. Foreldrene har fulgt Mats hele tiden og har satt pris på det. Vi opplever ting forskjellig. Å gjenfortelle til hverandre i ettertid ville ikke blitt det samme, avslutter de to foreldrene. n «Vi kommer tett på familiene» PITH (Program Intensiv Trening/ Habilitering) er en del av barnehabiliteringstjenesten i Oslo, men er åpent for familier med barn med nedsatt funksjonsevne i hele Helse Sør-Øst. Enkelte deltagere har også kommet fra andre helseregioner. PITH startet i 2005 som et prosjekt og har vært fast siden I dag er det seks faste stillinger fordelt på sju personer ved PITH, og alle er aktivt inne i alle gruppene. PITH har nye 20 plasser i året, og tilbudet strekker seg over ti måneder fordelt på tre samlinger og to mellomperioder. Den første samlingen er på tre uker, de neste to er på to uker hver, til sammen sju uker. Familiene samles i grupper på fem barn og minst en av foreldrene er alltid til stede under treningen. Foreldrene får opplæringspenger for å delta, og i mange tilfeller deltar begge foreldre eller bytter på å være med. De fleste barna er mellom ett og tre år ved oppstart, og det eneste kravet vi setter er at de skal være under skolealder og ikke ha progredierende tilstand eller autisme som hoveddiagnose, forteller leder for PITH, Guro Vaule Staurheim. Til sammen har rundt 170 barn deltatt siden oppstarten, og rundt halvparten har hatt CP. Barna søkes inn fra habiliteringstjenesten, og det er fire nye grupper i året. Vi er diagnoseuavhengig, og barna trenger ikke være ferdig utredet. Men henvisningen må komme fra habiliteringstjenesten, sier Staurheim. I løpet av oppholdene er det også gjerne besøk fra barnets lokale nærpersoner, som barnehage, fysioterapeut, ergoterapeut samt at søsken og besteforeldre også har vært på besøk. Det er trening hver arbeidsdag fra kl. 9 til 14 inkludert spising og soving. Jeg føler at vi gir familiene en slags boost. Ved å jobbe fokusert rundt barna og familiene opplever vi å styrke foreldrenes rolle. Forskning viser at man oppnår mest når flere jobber sammen mot de samme målene, og vi ser ofte at mye skjer mellom de ulike samlingene. Her kommer vi tett på både foreldre og førstelinjefolk, og selve poenget med dette er at det skal oppleves som et godt tilbud til foreldre, sier Staurheim. I mellomperioden er det alltid et veiledningsbesøk, og det gis også skriftlig informasjon. Når de reiser hjem herfra er det med et omfattende treningsprogram i bagasjen. Men vi legger opp til at mesteparten av treningen skal kunne integreres i hverdagsaktiviteter, og det er ikke meningen at barna skal trene på alle elementene i programmet samtidig, sier Staurheim. n Vil du vite mer om PITH? Ta kontakt med Guro V. Staurheim på telefon eller mail: I neste CP-blad: Hva tilbys av intensive trenings- og habiliteringstilbud landet over? Se også «Hva skjer»-siden

14 Tekst og foto: Silje Borgan Ingen grenser i El-innebandy Casper (10) i full konsentrasjon for å få tak i ballen. Hele 15 lag møtte til dyst, da Nyborg IL inviterte til midtnorsk mesterskap i El-innebandy i Trondheim Spektrum den første helgen i februar. Ikke alle var like rutinerte. Vigdis Meldal, tidligere leder i Nyborg IL ønsket velkommen til turneringen for fjerde år på rad og snakket til en spent gjeng. Noen satt allerede i de spesiallagde stolene som brukes til å spille den fartsfylte sporten El-innebandy. De ventet utålmodig på å få lov til å starte kampene sine på de tre små banene som var spredt rundt i den store gymsalen i Trondheim Spektrum. Alle representerte idrettslag fra sin kommune. El-innebandy er en lagsport opprinnelig fra Danmark. Hvert lag består av tre spillere og tre innbyttere. Hver kamp har to omganger på 15 minutter med fem minutters pause imellom. Banen de spiller på er 20 x 14 meter. Ballen er oransje så den skal være lett å se blant de hvite køllebladene. Første gang på parketten En av kommunene som var representert, var Frosta i Nord-Trøndelag. Casper Axelsen Hønnnås, Helene Kandahl og Mille Elvrum utgjør El-innebandylaget «Ingen grenser», som skulle prøve seg i turneringen for første gang. Vi har bare hatt tre treninger, men tenkte at det var så uhøytidelig her, så det ville nok gå bra, forteller Stein Hønnås, far til Casper. Mannen fra hjelpemiddelsentralen, som leverte stolene, fortalte det nyoppstartede laget om turneringen i Trondheim. Det ble også sendt ut en invitasjon fra Nyborg IL til alle de midtnorske El-innebandyklubbene. Ungene ville også gjerne være med, og da alle var enige, var det bare å melde seg på. Casper som er ti år gammel og har CP, forteller at de i utgangspunktet bare er en vanlig trimgruppe for funksjonshemmede som ville prøve El-innebandy. Fint miljø Lillebror Robin Hønnås løfter storebror Casper oppi El-innebandystolen med det som ser ut som vante bevegelser. Casper er spent, men litt nervøs før den første kampen. Mamma Mari Axelsen beroliger. Casper har med seg hele familien sin. De startet dagen klokken seks om morgenen for å rekke turneringen. Helene og Mille har også med seg mange støttespillere og kjenner godt til noen av de andre lagene. Keeper Helene Kandahl forsvarer målet til «Ingen grenser» og prøver å ikke slippe inn for mange mål. Vi har vært mye på barnegruppene på Beitostølen og treffer igjen kjentfolk derfra. Det er jo like gøy for oss foreldre som det er for ungene, sier Eva Kandahl. Et av lagene som de kjente godt, var Nordmøre El-innebandy klubb. Deltar for å lære Det første laget som nykommerne fra Frosta møtte var det litt mer erfarne hjemmelaget Nyborg IL. Hjemmelaget hadde mange flere treninger bak seg enn det Frosta hadde, og resultatet ble 13 1 til Nyborg. Vi ville jo vinne, men det var veldig artig likevel, sier Casper etter kampen. Neste kamp er mot Nordmøre, og «Ingen grenser» legger opp en strategi: Kanskje vi skal prøve å slippe inn litt færre mål, foreslår Helene. Neste kamp går bedre og «Ingen grenser» taper med færre mål. Mellom hver kamp står foreldrene klare med sunne snacks og oppmuntrende ord. Caspers mor Mari understreker at de bare er der for å lære. Den fjerde og siste kampen, taper de bare 1 2 mot kjenningene fra Nordmøre. Det er en sliten, men fornøyd gjeng som drar hjem til Frosta. Neste år er de kanskje tilbake etter å ha trent enda mer? n Silje Borgan (24 år) er en nesten ferdig utdannet journalist som bor og studerer, i Trondheim. Der studerer hun litteratur vitenskap for å fullføre journalist bacheloren sin, noe hun trives godt med

15 Foto: Larsen, Oslo Funkispark Hva skjer? Vet du om et arrangement, kurs, konferanse eller et annet relevant tilbud som vi burde ha på disse sidene? Send dine tips til innen 20. mai, så omtaler vi tilbudene i CPbladet nr Juniorlekene idrett for alle Juniorlekene er Norges største idrettsstevne for fysisk funksjonshemmede barn og ungdom. Lekene arrangeres for 29. gang på Norges Idrettshøgskole i Oslo lørdag 14. og søndag 15. juni Alder er fra sju år og oppover, og øvelser det konkurreres i er blant annet friidrett, racerunning, boccia, bordtennis, svømming, El-bandy, rullestoldans, stafetter og femkamp. Du trenger ikke å være medlem av noe idrettslag for å delta, og barn og unge fra hele landet deltar og møtes til dyst gjennom to dager med aktivitet, idrett og sosialt samvær. Mer informasjon: Gruppeopphold for voksne som har CP Haugland Rehabiliteringssenter, Sogn og Fjordane Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter er en spesialistinstitusjon som eies av Sogn og Fjordane Røde Kors og som ble åpnet som rehabiliteringssenter i I dag har institusjonen avtale med Helse Vest, med totalt 70 godkjente plasser. Senteret har to særskilte tilbud for voksne med CP i 2014, det ene var i januar og det andre arrangeres fra onsdag 13. august til onsdag 3. september Mer informasjon: Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter, 6968 Flekke, Tlf Kastvollen rehabiliteringssenter, Midt-Norge Kastvollen Rehabiliteringssenter ligger på Inderøy i Helse Midt- Norge. Gruppeoppholdet på Kastvollen består av individuell trening med fysioterapeut, trening i gruppe, evt. oppfølging av ergoterapeut, undervisning og sosialt fellesskap. Stedet arrangerer med jevne mellomrom gruppeopphold for voksne med CP, og i 2014 planlegges gruppeopphold CP til perioden: 22. april til 14. mai. Mer informasjon på telefon eller epost nett: Steffensrud rehabiliteringssenter, Oppland Steffensrud Rehabiliteringssenter inviterer til rehabiliteringstilbud «CP-gruppe» to ganger i Hvert opphold er på fire uker og er et «trenings-, mestrings- og læringsopphold til voksne med CP». Gruppen skal være for sju personer og er beregnet for personer med CP som har klart seg godt i mange år, men som er kommet til et punkt i livet der sykdommen gir flere plager og det er fare for at han/hun ikke lenger kan være så aktivt deltagende i f.eks. arbeidslivet. I 2014 arrangerer Steffensrud to slike opphold: 7. mai 4. juni september 22. oktober 2014 Mer informasjon på Sunnaas sykehus, Nesodden Sunnaas sykehus tilbyr jevnlig gruppeopphold for deg som har cerebral parese av «lett til moderat grad» og som er selvhjulpen i dagliglivet. Overordnet tema er å leve et aktivt liv med CP i et livsløp. Neste gruppeopphold vil arrangeres med oppmøte søndag 11. mai og avslutning fredag 16. mai Tilbudet er lagt opp til felles økter i gruppe og det vil ikke være anledning til individuelle vurderinger, men Sunnaas sykehus har også individuelle vurderingsopphold for voksne med CP. Søknadsfrist for vårens gruppeopphold er 25. april 2014, og søknaden må gå via din fastlege. NB! Søknaden må merkes «gruppeopphold»! Mer informasjon: no, epost: inntakskoordinator Kristin Breivi; tlf , epost: Program Intensivert Habilitering (PIH) for førskolebarn i Helse Sør-øst PIH er et multimodalt habiliteringstilbud i spesialisthelsetjenesten for førskolebarn med CP eller andre former for hjerneskader/funksjonsnedsettelser. PIH kan være et supplement til annet habiliteringsarbeid, og det er primært førskolebarn i alderen to til fem år med CP eller lignende hjerneskade, som kan henvises fra barnets habiliteringstjeneste. Programmet strekker seg over cirka et år med tre fire gruppesamlinger på én til to uker. Årlig startes tre grupper med cirka fem barn med foreldre i hver gruppe. «Frister» for henvisning er 1. mai (oppstart høst) og 1. november (oppstart vår). PIH har en tverrfaglig sammensatt stab som bl.a. består av fysioterapeut, ergoterapeut, spesialpedagog, psykolog samt kontor og miljøpersonell. Et noe tilsvarende tilbud finnes også andre steder i landet, deriblant BIP i Buskerud, ved Østerlide i Rogaland og ved Barnas Fysioterapisenter i Bergen. For mer informasjon om PIH: se Se også artikkel om PITH, et tilbud fra habiliteringstjenesten i Helse Sørøst, side 22. «Hva med oss?»- kurs 2014 «Hva med oss?»-programmet administreres av Barne-, ungdomsog familiedirektoratet. Det holdes «Hva med oss?» i alle landets regioner. Informasjon om «Hva med oss?»-kursene finnes på vår nettside: og det er nå kommet ny kurskatalog for kursene i I Region Sør planlegges det eksempelvis fire samlivskurs for par, et oppfølgingskurs for par og et kurs for aleneforeldre. Kursene er et tilbud til foreldre som har ansvar for barn med nedsatt funksjonsevne og kronisk sykdom. Kursene holdes på gode hoteller og varer fra fredag kveld til søndag ettermiddag. Petø-intensivtrening Tromsø Universitetssykehuset i Tromsø arrangerer Petø-samlinger med tre ukers intensivtrening hver vår og høst, som et tilbud til eldre ungdom og unge voksne med CP. Dette er gruppeopphold hvor fokuset er på gang- og funksjonstrening, spesielt i forhold til dagliglivets aktiviteter. Gruppene er i størrelse fire til åtte personer, og treningen blir tilpasset individuelt. Det finnes tilpassede leiligheter og ved behov kan assistenter følge med. Neste opphold: 28. april 16. mai. Henvisningen må sendes fra fastlege. Barnehabiliteringen gir lignende tilbud til barn og ungdommer. Kontakt: Ann Kristin Jordan / Monika Olsen / Peder Joakimsen på telefon , epost: peder. Du finner også informasjon på (bruk søketjenesten oppe til høyre «Petø») Aktiviteter og kurs i idretten Idrettsforbundet har en egen kalender med idrettsarrangementer, kurs, konferanser, temakvelder og andre arrangementer som har spesiell fokus på idrett for funksjonshemmede. Du kan også følge dem på Facebook: Idrett for funksjonshemmede funkisidrett Mer informasjon: idrett.no/tema/funksjonshemmede/ Sider/arrangementer.aspx Helsesportsentrene Beitostølen Helsesportsenter og Valnesfjord Helsesportssenter arrangerer ulike kurs og tilbud for både barn, unge og voksne med ulike behov og diagnoser. For mer informasjon om tilbud i 2014: se og

16 CP-BLADET CP-BLADET CP-BLADET CP-BLADET Pegasus et kommunikasjonsmateriale for barn - i Rolltalk Designer PEGASUS Pegasus er resultatet av et prosjekt med Statped vest, Habiliteringstjenesten i Oppland og Abilia AS, og er utprøvd med 11 barn og deres nærpersoner. Vil du vite mer? Se vår hjemmeside for mer informasjon ABILIA AS Tel Fax Brukerstyrt personlig assistanse i Aleris er supert! PEGASUS PEGASUS GIR BARNET - en aktiv rolle i kommunikasjonen - en tidlig start på samspill og lek - en inngang til norsk barnekultur gjennom en samling av norske bøker, barnesanger, eventyr, aktiviteter samt rim og regler Minneord Anne Brit Sørsdahl cerebral parese, og den første intensive motoriske treningsgruppen for barn med CP i Norge ble gjennomført. Den 17. februar 2010 tok Anne Brit doktorgraden ved Seksjon for fysioterapivitenskap, Institutt for samfunnsvitenskapelige fag ved Universitetet i Bergen. Tittelen på avhandlingen var: Intensive group training in a local community setting for children with cerebral palsy. Methodological aspects and change in motor functioning. Hun arbeidet etter dette og helt til hun gikk bort, ved Institutt for Det var med stor sorg vi mottok fysioterapi ved Høgskolen i Bergen meldingen om at Anne Brit Sørsdahl sovnet inn 4. desember. Et flott innen CP habilitering på nasjonalt og var sentral i forskningsarbeid menneske, en god venn og kollega plan. og en dyktig fagperson er ikke Vi fikk gleden av å arbeide tett lenger hos oss. sammen med Anne Brit i over 15 år. Anne Brit var ferdig utdannet Anne Brit hadde en stor og ekte fysioterapeut fra Statens Fysioterapiskole i Bergen i 1984, og cand. barn og hun ønsket å gjøre en interesse for arbeidet med og for scient. fra Universitetet i Bergen forskjell ved blant annet å utvikle i Hun har siden brukt store undersøkelses- og behandlingsprogrammer som kunne ha praktisk deler av sitt yrkesliv til beste for barn med cerebral parese. Hun betydning for barna i deres dagligliv. Hun hadde en fantastisk evne til hadde lang klinisk erfaring med barn fra både kommune- og å få barna med på tester og undersøkelser som kunne være vanske- spesialisthelsetjenesten. I 1998 begynte vi samarbeidet lige, men som barna gjennom Anne om utviklingen av et intensivt Brits rolige ledelse oppfattet som treningsprogram for barn med lek. For foreldrene representerte Anne Brit en kunnskapsrik og trygg fagperson. For oss var hun en nær, dyktig og god samarbeidspartner. Hun satte i gang med store multisenterstudier og hadde en enorm arbeidskapasitet, vilje til frivillig innsats og satsing og stor stå-påog gjennomføringsevne. Hun var grundig, strukturert, rolig og engasjert. Utfordringer var til for å løses, og ingenting var umulig. Hun delte rundhåndet av sin kunnskap med alle som kunne ha bruk for den, det være seg oss i fagmiljøet i Bergen eller Norge for øvrig. Til tross for at hun var syk i flere år, sto hun på og var positiv og glad. Hun jobbet helt til det siste, hun var aktiv og trente regelmessig og var glødende opptatt av barna og familien sin. Barn med CP og alle oss som er opptatt av CP og habilitering har mistet en av våre ildsjeler. Anne Brit vil bli dypt savnet både som venn og kollega. Våre tanker går nå til Torbjørn, Line og Simen. Vi lyser fred over Anne Brits minne. Barnas Fysioterapisenter og TURBO; brukere, medarbeidere, støttespillere Ved Jannike Rieber og Helga Kaale tlf: e-post: CP-bladet på CD Ønsker du CP-bladet innlest på CD? Gi i så fall beskjed på telefon eller Bladet innlest på CD blir sendt ut i etterkant av papirutgaven. Tjenesten er gratis. CP bladet Nr årgang Tidsskrift for Cerebral Parese-foreningen Richard ble rak i ryggen Se side 6 9 CP bladet Nr årgang Tidsskrift for Cerebral Parese-foreningen HANNE PETERSEN: Vi må fortsatt kjempe mot fordommer Se side 6 CP bladet Nr årgang Tidsskrift for Cerebral Parese-foreningen Solfylte sommerleire Se side 24 Hjelp i startfasen se side 14 Gigant-samling på Lillestrøm CP bladet Nr årgang Tidsskrift for Cerebral Parese-foreningen Fikk tvillinger ble fylkesleder Drar i gang medlemsaksjon: Søker epost og familiemedlemmer se side 16 se side 14 CPOP hva er det? se side 30 SOMMERLEIR: HUSK SØKNADSFRIST 1. FEBRUAR Se side

17 Tekst: Solveig Espeland Ertresvaag Foto: Solveig Espeland Ertresvaag og Einar Georg Johannessen Tekst og foto: Bente Heggø Olsen, leder i fylkesavdelingen Hordaland Sogn og Fjordane Stort engasjement FRA FYLKESAVDELINGENE på fylkesledersamling Et fast innslag i CP-foreningen er en samling hvor landets fylkesledere, administrasjon og sentralstyre møtes i Oslo. Målet er erfaringsutveksling, opplæring og organisasjonsutveksling, og i år fant samlingen sted helgen januar. Det var flere temaer som sto på dagsorden da drøye 25 engasjerte aktive medlemmer og ansatte møttes på Thon Hotel på Ullevaal stadion. Et av dem var gjennomgang av den nylig gjennomførte medlemsundersøkelsen, og general sekretær Eva Buschmann fortalte at det til sammen kom inn rundt 300 svar. Fra festmiddagen på Berg gård på lørdagskvelden. Det kunne vært flere, men vi er godt fornøyde med at så mange likevel tar seg tid til å svare, sa generalsekretæren, som mente at svarene gir mange nyttige innspill til det videre arbeidet. Vi merker oss at de tre områdene med høyest prioritet blant medlemmene er informasjon og aktivitet omkring stønader/rettigheter, trening og forebygging samt senskader. I tillegg synes vi det er interessant at et flertall ønsker mer informasjon på e-post. Vi vil se nærmere på hvordan vi kan imøtekomme dette, sa blant annet Buschmann. Svarene i undersøkelsen tyder også på at medlemmene ønsker mer aktivitet i foreningen, noe som inkluderer fylkesavdelingene. Folk ønsker seg aktivitet lokalt. Dette skapte engasjement i forsamlingen, som diskuterte hva som er mulig å få til, og flere mente man ikke kunne forlange mer av fylkesavdelingene, som består av engasjerte foreldre og voksne med CP som gjør dette i tillegg til en ofte travel hverdag. Tidligere i samlingen hadde fylkeslederne fortalt litt om aktiviteten i egen fylkesavdeling siden sist, og mangfoldet til sammen var stort, fra temakvelder om kognisjon, psykisk helse, høstturer, julebord, bowling, teatertur og badetilbud til voksentreff og ungdomstreff. Det er veldig spennende og inspirerende å høre hva andre har arrangert. På den måten får vi også ideer til egne arrangementer og mulighet til å knytte kontakter, slik at vi på sikt kan arrangere noe sammen, hvisket en fylkesleder til undertegnede i etterkant av «Norge rundt i CP-foreningen». n Engasjerte deltakere på fylkesledersamlingen i januar: (fv) Frode Dyrkorn fra Møre og Romsdal, Vera Eriksen fra Østfold, Ingrid Lang fra Vestfold. Stort oppmøte på juletrefest i Hordaland Søndag 5. januar ble det arrangert juletrefest for våre medlemmer i Hordaland og Sogn og Fjordane. Det var 80 festglade deltagere som møtte til denne tradisjonsrike julefesten på Scandic Hotel, Kokstad. Festen startet med god mat og drikke etterfulgt av trylleshow med Steinar Thelen, som imponerte både store og små med sine numre. Deretter ble det servert kaffe og kaker som videre ble avsluttet med gang rundt juletreet. Nissen med sin trofaste hjelper tok også dette året turen til Scandic så barn og unge fikk pakker som en verdig avslutning på årets juletrefest. (Fv) Kristin Gjærde fra Nordland, Thomas Pettersen fra Troms og Laila Pedersen fra Finnmark diskuterer hvordan de kan samarbeide om prosjekter på tvers av fylkesavdelingsgrensene. To av deltakerne på juletrefesten var Truls Johannessen og Magne Berge 32 33

18 Tekst og foto: Øystein Ulltvedt, fylkesavdelingen i Oslo og Akershus Populær juleavslutning med klovner og nisse FRA FYLKESAVDELINGENE «Suksess» er sannsynligvis den mest dekkende betegnelsen på Sabeltann-gymmens juleavslutning, som foregikk på Norges Idrettshøyskole midt i den hektiske førjulstiden søndag 8. desember. Sykehusklovnene frembrakte undring og gledesstrålende hyl, og nissebesøk med godteposer avsluttet arrangementet som under holdt nær 70 fremmøtte sabeltannpirater, søsken og foreldre. Ideen om juleavslutning ble unnfanget i en drikkepause noen søndager tidligere, og da vi hadde fått på plass underholdningen og sendt ut invitasjoner på mail og SMS, tok det bare knappe tre timer før ca. 80 påmeldinger var registrert. Utleiebelegget på idrettshøyskolen nødvendiggjør hastige og bråe overganger, så avslutningsnummeret til den foregående treningsgruppen, Asker Cheer Team Ace, dannet opptakten til vår juleavslutning. Mange beundrende blikk gikk til jentene som roterte rundt i «fri dressur» oppunder taket til heftige rytmer og utrop. Mens sabeltannpiratene gikk i gang med leken, kom det raskt opp langbord og stoler til foreldre. Så mange samtidig fremmøtte er sjelden kost, og det ga muligheter for mye luft under «fallskjermleken» vi normalt ikke får til så lett. Plutselig stoppet leken opp, foranlediget av intens banking på døren. Inn kom to klovner fra Sykehusklovner som straks fanget oppmerksomheten til både liten og stor. Kjemien var umiddelbart på plass, og ivrige barnehender strakte seg i været og ville være Langbord med pepperkaker, boller, kringle, jus, gløgg og kaffe var dekket i gymsalen. klovnene behjelpelige. Det ble mange magiske øyeblikk og betraktende blikk fra måpende barn i undring over hva klovnene kunne få seg til å gjøre. Takket være velvillig støtte fra Bakers og Tine kunne vi tilby våre små og store besøkende både tørt og vått etter klovnenes show og plutselig midt i bollespisingen banket det igjen på døren. Denne gangen var det julenissen som i sin hektiske førjulstid hadde lagt turen innom Sabeltannpiratene med en Fallskjermen fikk et godt løft ved hjelp av mange ivrige foreldre. stor sekk på ryggen. Som ved et Over: Godteposene ble pakket og klargjort. trylleslag hadde han samlet alle barna rundt seg og kunne fortelle at sleden med reinsdyrene var parkert raskt videre for å rekke rundt til alle forventningsfulle barn i verden og med seg på reisen fikk han mange dørindustrien (Medema-gruppen/ Krabat/Bardum/etac/ made for movement/handinor/ergoseat) for Til venstre: Klovner i full konsentrasjon. De trollbandt både store og små. rett utenfor. Etter å ha fått hjelp med å tømme sekken måtte nissen klemmer fra Sabeltannpirater. Sabeltanngjengen takker leveran- velvillige bidrag til finansiering av et svært populært arrangement. n 34 35

19 FRA FYLKESAVDELINGENE Tekst og foto: Ann-Inger Emilsen Spente Sabeltanndeltagere med store forventninger til hva som skjuler seg i eskene. CP-treff og julebord i Nordland Tema: Seksualitet Ei helg i november var vi samlet til CP-treff i Bodø. Vi hadde invitert alle medlemmene i foreningen, så her var det både familier og voksne som selv har CP. og «ny julekveld» på Sabeltanngymmen i januar! Det var nærmest som en ny julaften for Sabeltanngymmen, da de i begynnelsen av januar fikk levert en pall med nye leker på Norges Idretts-høyskole. Innkjøpene er muliggjort gjennom finansiell støtte fra Stiftelsen Sophies Minde. Sabeltanngymmen er et lavterskelaktivitetstilbud til våre yngste medlemmer (alderen ett ti år) og samler ca barn med CP gjennom året i tillegg til søsken, venner og foreldre. Det er sjelden alle barna kommer samtidig, men avhengig av familienes øvrige aktiviteter og gjøremål, har vi som regel mellom seks tolv CP-barn på besøk hver søndag. Aktiviteten er en viktig inngang til CP-foreningens øvrige aktivitetstilbud, som styret i størst mulig grad forsøker å tilpasse medlemmenes ønsker og interesser. Bånd knyttes, og relasjoner utvikles og blir til livslange vennskap. Det uformelle sosiale nettverket som også utvikles mellom foreldre, har opp gjennom tiden ført til felles utflukter og ferieturer. Det tilstrebes også å la jevnaldrende Sabeltannbarn komme i fellesgruppe ved opphold på Beitostølen Helsesportsenter. For at Sabeltanngymmen skal kunne opprettholdes som den viktige arenaen den er for vårt rekrutteringsarbeid, er det fra tid til annen behov for utstyrsfornyelse. Siden vårt arbeid er basert på frivillighet med begrenset økonomisk støtte, må vi til stadighet søke etter nye og alternative finansieringskilder. Stor var gleden da vi fikk positivt svar på vår søknad om støtte fra en institusjon som mange av våre medlemmer kommer i kontakt med Sophies Minde. De nye lekene har virkelig slått an, og spesielt har et lite hoppetårn tiltrukket seg barnas oppmerksomhet. Stor takk til Stiftelsen Sophies Minde! n Lørdag hadde vi et faglig tema med fokus på seksualitet. Vi hadde noen dyktige forelesere fra voksenhabiliteringstjenesten som på en super måte klarte å engasjere både små og store. Foreleserne snakket mye om at alle har en seksualitet uansett om de er alene eller har partner og at det er viktig å sette grenser for hvor nært vi vil at andre fysisk skal komme innpå oss. Vi fikk også informasjon om hvilke hjelpemidler som finnes. Siste del av foredraget gikk foreldrene ut slik at de som selv har CP fikk mulighet til å stille spørsmål uten at foreldrene hørte på. Det ble også vist en film om onanering. Under lunsjen fikk de yngste en liten overraskelse. Gleden barna og ungdommene viser ved å bli satt pris på på denne måten, er bare helt herlig å få med seg og verdt hver krone. På kvelden var det julebord for både små og store. Det ble servert både ribbe og pinnekjøtt. Maten var nydelig, og praten gikk livlig rundt bordene. Nye vennskap ble stiftet, og mang en erfaring ble delt med andre. Dette var ei veldig bra helg med både faglig påfyll og sosialt samvær. For våre medlemmer er det viktig å ha et møtepunkt der vi treffer igjen gamle kjente og der nye bekjentskaper blir stiftet. Vi får delt noen av våre erfaringer og får tips fra andre om ting som kan være lurt å tenke på. Søndag var det deilig frokost for de som lå på hotellet, før alle dro hjem. n 36 37

20 Tekst: Almut Prahl, psykologspesialist, klinisk nevropsykologi, Statped Nord, fagavdeling syn Foto: Solveig Espeland Ertresvaag De «usynlige» synsvanskene FAG Motoriske vansker er som regel synlige. En hjernebetinget synsvanske kan være vanskeligere å oppdage. En bred utredning og gode kompenserende tiltak kan gjøre synsvanskene mer forståelige og lettere å leve med. Det bør også vurderes hvorvidt behandling kan avhjelpe vanskene. Synsvansker er relativt vanlig for personer med CP. Tall fra CP-registeret viser at 36 prosent har nedsatt syn, fem prosent i alvorlig grad (blind eller alvorlig nedsatt). typer skjeling, der begge øyne ser på ulike punkter i rom og dermed får ulike synsinntrykk, kan korrigeres. Ved hjernebetingete synsvansker hjelper dette sjelden. ding av synsinntrykk, en tolkning som skjer på bakgrunn av kontekst, erfaringer og følelsesmessig tilstand. Enkelte «vanlige» synsvansker, som noen former for nærsynthet og langsynthet, er relatert til øyeeplets funksjon og kan stort sett kompenseres for med briller. Til og med noen Å se handler altså ikke bare om hva øynene våre ser men hva hjernen klarer å tolke. Forskere går i dag ut fra at over femti prosent av hjernen er involvert ved bearbei- PVL og CVI hva er hva? For mange kan det være forvirrende å vite forskjellen på PVL og CVI. PVL er en forkortelse for periventrikulær leukomalasi og er en radiologisk Å se handler altså ikke bare om hva øynene våre ser men hva hjernen klarer å tolke. diagnose. Det betyr at det er funn på MR-bilde eller andre hjerne-avbildningsmetoder. CVI derimot er en funksjonsbeskrivelse, og den gir en beskrivelse ut fra atferd. PVL kan forårsake CVI, men ikke omvendt, og barn uten hjerneorganisk avvik på MR-bilde kan også vise karakteristisk CVI-problematikk. Dersom en antatt redusert surstofftilførsel til hjernen (oksygenmangel) oppstår i svangerskapsuke kan utviklingen av hvit substans i hjernen påvirkes. Hvit substans er hjernens nervetråder, som overfører nerveimpulser/informasjon mellom nerveceller. Spesielt de som ligger rundt de bakre hulrom (ventrikler) kan være påvirket ved beskrevet oksygenmangel. Oksygenmangelen kan skyldes for eksempel blodpropp, hjerneblødning eller infeksjon, og dersom dette skjer i de nevnte uker, kan dette gi PVL. PVL fører ofte til et karakteristisk symptombilde med visuoperseptuelle vansker, rom-/ retningsvansker, evt. visuelle oppmerksomhetsvansker og visuomotoriske vansker. Tidlige tegn på PVL kan være at barnet har vansker med å fiksere (holde øyne rolig på et punkt). Barnet kan skjele eller ha «urolige øyne» (nystagmus). Øyelegen kan se synsnervehodet direkte ved en spesiell undersøkelse. Dersom synsnervestørrelsen er uvanlig, bør barnet henvises til en MR-undersøkelse, som kan avdekke PVL. Ved skader etter uke 34 er det mer sannsynlig at det er hjernens nerveceller, den grå substans, som blir berørt. Avhengig av når i svangerskapet skaden opptrer, kan synsnerven være forandret eller skadet. Dersom dette er tilfelle, kan informasjonen fra øyet til de ulike synssentrene i hjernen bli mindre godt transportert. Evt. oppstår det et hjernebetinget synsfeltutfall. På norsk bruker vi betegnelser som hjernesynshemning eller perseptuelle synsvansker om CVI, og beskrivelsen som et samlebegrep for ulike synsvansker som skyldes en antatt dysfunksjon på hjernenivå. Selve begrepet CVI er forkortelse for Cerebral Visual Impairment, eller Cortical Visual Impairment (for eksempel Roman-Lantzy, 2007), og en kort, men muligens ufullstendig definisjon er «synsvansker som s kaper større vansker enn skarpsyn (visus) og synsfelt skulle tilsi». CVI er ofte knyttet til prematuritet, men kan også opptre som følge av skade under svangerskapet, under fødselen eller etter fødselen. Den kan opptre som en hjerneskade begrenset til et eller få områder i hjernen (fokale hjernelesjoner) eller som en mer diffus hjerneskade som ikke kan lokaliseres på få områder. Synsfunksjonsavvik er da mindre enhetlig fordi ulike hjerneområder eller samspill mellom dem administrerer ulik (syns)funksjon. Traumatisk hjerneskade, som shaken babysyndrom, ulykker, eller trykkavvik i hjernen som resulterer i blødninger, Almut Prahl (bildet) er psykologspesialist i klinisk nevropsykologi og har jobbet med utredning av CVI og synsproblematikk ved Huseby kompetansesenter (nå Statped sørøst, fagavdeling syn) helt frem til august i fjor. Nå jobber hun ved Statped Nord, fagavdeling syn i Tromsø

Seniortreff i Trondheim

Seniortreff i Trondheim STORSAMLING: HUSK PÅMELDING INNEN 1. MAI Nr. 1 2015 61. årgang Tidsskrift for Cerebral Parese-foreningen se side 16 ADRIAN BJØRDAL: Foto for livet se side 10 CP-BLADET 1-2015 Seniortreff i Trondheim se

Detaljer

bladet HANNE PETERSEN: Vi må fortsatt kjempe mot fordommer Se side 6 Nr. 2 2013 59. årgang Tidsskrift for Cerebral Parese-foreningen CP-BLADET 2-2013

bladet HANNE PETERSEN: Vi må fortsatt kjempe mot fordommer Se side 6 Nr. 2 2013 59. årgang Tidsskrift for Cerebral Parese-foreningen CP-BLADET 2-2013 CP bladet Nr. 2 2013 59. årgang Tidsskrift for Cerebral Parese-foreningen HANNE PETERSEN: Vi må fortsatt kjempe mot fordommer Se side 6 CP bladet Nr. 2 2013 59. årgang Tidsskrift for Cerebral Parese-foreningen

Detaljer

Engasjert, uredd og utålmodig. bladet. Rett til brukerstyrt personlig assistent. Den store overgangen. Storsamling 2014. Hilde Løberg: Se side 6

Engasjert, uredd og utålmodig. bladet. Rett til brukerstyrt personlig assistent. Den store overgangen. Storsamling 2014. Hilde Løberg: Se side 6 CP bladet Nr. 3 2014 60. årgang Tidsskrift for Cerebral Parese-foreningen Rett til brukerstyrt personlig assistent se side 5 Den store overgangen se side 24 Storsamling 2014 se side 10 Hilde Løberg: Engasjert,

Detaljer

bladet Fysioterapeuten som vet hvordan det er å ha CP Se side 6 Tilrettelegging ved kognitive vansker Nr. 4 2010 56.

bladet Fysioterapeuten som vet hvordan det er å ha CP Se side 6 Tilrettelegging ved kognitive vansker Nr. 4 2010 56. CP bladet Nr. 4 2010 56. årgang Tidsskrift for Cerebral Parese-foreningen Tilrettelegging ved kognitive vansker Side 36 Spasmefri under vann Side 12 Slik var det å flytte hjemmefra Side 16 Fysioterapeuten

Detaljer

bladet Richard ble rak i ryggen Se side 6 9 Nr. 1 2013 59. årgang Tidsskrift for Cerebral Parese-foreningen CP-BLADET 1-2013

bladet Richard ble rak i ryggen Se side 6 9 Nr. 1 2013 59. årgang Tidsskrift for Cerebral Parese-foreningen CP-BLADET 1-2013 CP bladet Nr. 1 2013 59. årgang Tidsskrift for Cerebral Parese-foreningen Richard ble rak i ryggen Se side 6 9 CP bladet Nr. 1 2013 59. årgang Tidsskrift for Cerebral Parese-foreningen Innhold 12 Richard

Detaljer

bladet Utsikt og visjoner Helle-Viv Magnerud: Hverdager er best! Se side 6 Nr. 2 2012 58. årgang Fra landsmøtet, se side 12

bladet Utsikt og visjoner Helle-Viv Magnerud: Hverdager er best! Se side 6 Nr. 2 2012 58. årgang Fra landsmøtet, se side 12 CP Utsikt og visjoner Fra landsmøtet, se side 12 bladet Nr. 2 2012 58. årgang Tidsskrift for Cerebral Parese-foreningen Helle-Viv Magnerud: Hverdager er best! Se side 6 CP bladet Nr. 2 2012 58. årgang

Detaljer

bladet Tøff start for Anine! «Et terapeutisk pusterom» NAV gjør oss til «krigere» Musikk: Maiken Kvåle: Nr. 2 2011 57. årgang Se side 24 Se side 6

bladet Tøff start for Anine! «Et terapeutisk pusterom» NAV gjør oss til «krigere» Musikk: Maiken Kvåle: Nr. 2 2011 57. årgang Se side 24 Se side 6 CP bladet Nr. 2 2011 57. årgang Tidsskrift for Cerebral Parese-foreningen Musikk: «Et terapeutisk pusterom» Se side 24 Maiken Kvåle: NAV gjør oss til «krigere» Se side 26 Tøff start for Anine! Se side

Detaljer

bladet Veien videre for Sondre En helt unik arbeidsplass Om unge og fordommer Nr. 1 2011 57. årgang Se side 20 Se side 28 Se side 6

bladet Veien videre for Sondre En helt unik arbeidsplass Om unge og fordommer Nr. 1 2011 57. årgang Se side 20 Se side 28 Se side 6 CP bladet Nr. 1 2011 57. årgang Tidsskrift for Cerebral Parese-foreningen En helt unik arbeidsplass Se side 20 Om unge og fordommer Se side 28 Veien videre for Sondre Se side 6 CP bladet N r. 1 2011 57.

Detaljer

bladet Alle tiders sommerleir! Se side 12 15 Nå vil jeg jobbe! godt stell! Se side 19 Elisabeth: Alle føtter trenger Nr. 3 2011 57.

bladet Alle tiders sommerleir! Se side 12 15 Nå vil jeg jobbe! godt stell! Se side 19 Elisabeth: Alle føtter trenger Nr. 3 2011 57. CP bladet Nr. 3 2011 57. årgang Tidsskrift for Cerebral Parese-foreningen Elisabeth: Nå vil jeg jobbe! Se side 6 Alle føtter trenger godt stell! Se side 19 Alle tiders sommerleir! Se side 12 15 CP bladet

Detaljer

RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG. Kjelkehockey er livet

RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG. Kjelkehockey er livet RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG Kjelkehockey er livet Gjør meg friskere En evig dans Fint med forpliktelser leder May-Heidi Sandvik Styreleder Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen

Detaljer

Familiepuslespillet ble komplett Stemmen leger sårene

Familiepuslespillet ble komplett Stemmen leger sårene RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 1-2015 - 33. ÅRGANG Familiepuslespillet ble komplett Stemmen leger sårene leder May-Heidi Sandvik Styreleder Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen Våren

Detaljer

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling NERVEN - Angstringen Norges deltakeravis - Forum

Detaljer

MUSKELNYTT Nr. 1 2014

MUSKELNYTT Nr. 1 2014 Tidsskrift for Foreningen for Muskelsyke MUSKELNYTT Nr. 1 2014 Muskelsyk toppidrettsutøver Med rullestol: Nordland på langs ALS-Alice: Jeg lever jo fortsatt! Ny spalte: MIN MENING Thorgeirs mareritt: Promille

Detaljer

En samtale om å få barn

En samtale om å få barn RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 2-2013 - 32. ÅRGANG Beliebers Å leve med hydrocephalus, NF og svaksynthet Koser meg på havets bunn! Les mer side 19 Les mer side 30 Les mer side 33 En samtale

Detaljer

Pårørendearbeid. Idékompendium. Løsblad fra en kokebok

Pårørendearbeid. Idékompendium. Løsblad fra en kokebok Pårørendearbeid Idékompendium Løsblad fra en kokebok Oppskrift + egne «hemmeligheter» Dette idékompendiet er laget over samme lest som en kokebok: Det gir en grov oversikt over hva man trenger for å gjøre

Detaljer

Å aksepte og å gå videre - livet etter en hjerneskade

Å aksepte og å gå videre - livet etter en hjerneskade 31 Magasinet for Personskadeforbundet LTN #Utgave 4-2015 s.4 Å aksepte og å gå videre - livet etter en hjerneskade Justering i øverste nakkevirvel Ungdom og s.8 s.11 Barn og unge s.26 smertelindring Personskade

Detaljer

Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse

Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse Redaktør: Gerd Vidje Illustrasjoner: Pippip Ferner (www.pippip.no) Design: Aase Bie Trykk: www.kursiv.no

Detaljer

SLAGORDET. Aktiviteten blomstrer. Om jeg var minister. Lønnsomt. Humør og uhøytidlighet... ISSN: 0803-6217

SLAGORDET. Aktiviteten blomstrer. Om jeg var minister. Lønnsomt. Humør og uhøytidlighet... ISSN: 0803-6217 3-2008 SLAGORDET Side ISSN: 0803-6217 SLAGORDET Tidsskrift for Landsforeningen For Slagrammede Nr. 3-2008 - 18. årgang Aktiviteten blomstrer Om jeg var minister Side 4 Humør og uhøytidlighet... Side 12

Detaljer

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH Side 1 Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS) er en ledende kompetanseaktør innen feltet pasient- og pårørendeopplæring. Vår hovedoppgave er å understøtte lærings- og mestringsvirksomhet

Detaljer

Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen

Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen Innhold Livet med Parkinson er utgitt av Norges Parkinsonforbund. Redaksjon: Per K. Bakken og Liselotte Krebs. Dessuten

Detaljer

H ertebarnet. Les mer om:

H ertebarnet. Les mer om: Nr. 3 2013 Utgis av Foreningen for hjertesyke barn H ertebarnet Les mer om: Foreldrerollen i endring side 9-11 En tøff start, men vi takler det sammen side 12-17 Søsken må bli sett, hørt og forstått side

Detaljer

ERFARINGER FRA MENNESKER MED DØVBLINDHET

ERFARINGER FRA MENNESKER MED DØVBLINDHET 6/6 [ ] ERFARINGER FRA MENNESKER MED DØVBLINDHET nordisk prosjekt Fortellinger Birgitte Ravn Olesen og Kirsten Jansbøl Dagliglivet som døvblindblitt Et femårig nordisk prosjekt med fokus på døvblindblittes

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Mediepåvirkning. hvordan veilede barna VOKSNE FOR BARN. Tema MAGASINET. virkning av. Reklametrykket mot barn og unge er større enn noen gang

Mediepåvirkning. hvordan veilede barna VOKSNE FOR BARN. Tema MAGASINET. virkning av. Reklametrykket mot barn og unge er større enn noen gang Nr. 1 // 2012 91. årgang MAGASINET VOKSNE FOR BARN Forbrukerombudet: Reklametrykket mot barn og unge er større enn noen gang for barn og unges psykiske helse På nett med elevene: Akademiet vgs bruker sosiale

Detaljer

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen...

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... ... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... Innhold: side: Selvhjelpsgruppa et mentalt treningsstudio Måtte gjøre noe... Å akseptere fortid som fortid... Det viktigste er å våge det du ikke

Detaljer

Voksne kan trene opp kognitive funksjoner

Voksne kan trene opp kognitive funksjoner RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 2-2014 - 33. ÅRGANG Voksne kan trene opp kognitive funksjoner Å sveve under vann En hobby med mening Vi har mye å lære innhold leder May-Heidi Sandvik Styreleder

Detaljer

Stamposten. Shapiros suksess. Medlemsblad for Norsk interesseforening for stamme (NIFS) Nr 4/2014 - desember 2014. Side 20. Side 9

Stamposten. Shapiros suksess. Medlemsblad for Norsk interesseforening for stamme (NIFS) Nr 4/2014 - desember 2014. Side 20. Side 9 Medlemsblad for Norsk interesseforening for stamme (NIFS) Nr 4/2014 - desember 2014 Shapiros suksess Vi blir fortalt alt vi ikke skal gjøre. Hvordan skal vi da forstå hva vi skal gjøre? spør David Shapiro.

Detaljer

TEMA: Hjertefeil i et livsløp side 9-21 FAG: Kontaktsykepleier på St Olavs Hospital side 26-29 Rettigheter på dagsordenen side 34-36

TEMA: Hjertefeil i et livsløp side 9-21 FAG: Kontaktsykepleier på St Olavs Hospital side 26-29 Rettigheter på dagsordenen side 34-36 Nr. 3 2010 Utgis av Foreningen for hjertesyke barn TEMA: Hjertefeil i et livsløp side 9-21 FAG: Kontaktsykepleier på St Olavs Hospital side 26-29 Rettigheter på dagsordenen side 34-36 LeDer Anne Giertsen

Detaljer

MAGASINET. Møt landsstyrekandidatene LTN FOR PERSONSKADEFORBUNDET. På full fart mot landsmøte i Personskadeforbundet LTN. s. 8-13

MAGASINET. Møt landsstyrekandidatene LTN FOR PERSONSKADEFORBUNDET. På full fart mot landsmøte i Personskadeforbundet LTN. s. 8-13 MAGASINET FOR PERSONSKADEFORBUNDET LTN PERSONSKADEFORBUNDET LTN nr. 7-12. årgang 2013 Én + én + to = fire s. 4-7 Vårt potensiale er stort s. 8 Informasjon fra Statens sivilrettsforvaltning s. 14 På full

Detaljer