Møteinnkalling. Merk! Medlemmene inviteres til Styringsgruppemøte kl. 16:00 vedr. byggeprosjekter! Halden kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Merk! Medlemmene inviteres til Styringsgruppemøte kl. 16:00 vedr. byggeprosjekter! Halden kommune"

Transkript

1 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Merk! Medlemmene inviteres til Styringsgruppemøte kl. 16:00 vedr. byggeprosjekter! Side 1

2 Saksliste PS 2011/18 PS 2011/19 PS 2011/20 PS 2011/21 Innhold Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte Referatsaker RS 2011/16 Referat fra møte i Samarbeidsutvalget 17. februar 2011 Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkiv- Saksnr 2009/1759 RS 2011/17 Referat fra møte i SU/SMU /336 RS 2011/18 Referat fra su-møte ved Tistedal barnehage /765 RS 2011/19 Referat SU Rødsberg /6174 RS 2011/20 RS 2011/21 RS 2011/22 RS 2011/23 RS 2011/24 Referat fra tilsyn ved Svingen dyr- og familiebarnehage Referat etter tilsyn ved Berg barnehage 1.mars 2011 Referat fra tilsyn ved Bergknatten barnehage 9.mars Referat fra tilsynsbesøk ved Isebakke barnehage 9.mars Referat fra Skolemiljøutvalget 17. februar / / / / /1759 RS 2011/25 Resultater Ungdomsundersøkelsen /7879 RS 2011/26 RS 2011/27 System for kvalitetsutvikling av barnehager og skoler i Halden kommune Fordeling av offentlig tilskudd ikke kommunale barnehager / /2302 PS 2011/22 Finansiering av SFO 2009/7582 PS 2011/23 Avslutning av 16 investeringsprosjekter - Undervisning og oppvekst PS 2011/24 Rapport om sykefraværet i januar 2010 i kommunalavdeling undervisning og oppvekst 2009/ /1626 Side nr. Fridtjof Dahlen utvalgsleder Side 2

3 Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 17:00 17:45 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Fridtjof Dahlen Leder SV Mona Bråthen Medlem AP Ellen Simensen Medlem AP Øystein Lillås Medlem KRF Tove Kristin Fager Medlem FRP Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Tone Skråning MEDL V Elisabeth Giske NESTL AP Odd Riise MEDL AP Roar Lund MEDL H Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer John Østensvig Elisabeth Giske AP Kristin Johansen Odd Riise AP Else-Kathrine Hveding Roar Lund H Geir Helge Sandsmark Tone Skråning V Merknader Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Marie Axelsen Rådmannens representant/kommunalsjef skole og undervisning Rolf Odberg Fagleder Lill Stende Rådgiver Underskrift: Side 3

4 Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. Fridtjof Dahlen Utvalgsleder Kirsten Mellingseter Utvalgssekretær Side 4

5 Saksliste PS 2011/8 PS 2011/9 PS 2011/10 PS 2011/11 RS 2011/11 RS 2011/12 RS 2011/13 RS 2011/14 RS 2011/15 PS 2011/12 PS 2011/13 PS 2011/14 PS 2011/15 PS 2011/16 Innhold Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte Referatsaker Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkivsaksnr Referat fra SU-møte /101 Referat fra møtet i Samarbeidsutvalget ved Iddevang skole Referat fra SU/SMU på Låby skole, 3. februar / /508 Utdanningsdirektoratets veilederkorps 2010/543 Til alle landets ordførere - Invitasjon til samarbeid mot mobbing (Manifest mobbing ) Utdeling av stipend fra "Legat til beste for studier og opplæring i Halden" Fordeling av budsjetterte investeringsmidler i 2011 til oppgradering og investeringer i skoler og barnehager Høring - sammenslåing av Iddevang og Øberg skolers opptaksområde Skolefritidsordningene - endring av finansieringsmodell Rapport om sykefraværet i desember, og samlet oversikt over sykefraværet i 2010 i kommunalavdeling undervisning og oppvekst 2009/ / / / / /1626 Side nr. Fridtjof Dahlen utvalgsleder Side 5

6 PS 2011/8 Godkjenning av innkalling Saksprotokoll i Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Behandling: Innkallingen ble enstemmig godkjent. Vedtak: Innkallingen godkjent. PS 2011/9 Godkjenning av saksliste Saksprotokoll i Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Behandling: Mona Bråthen, Ap, meldte forespørsel. Sakslisten ble enstemmig godkjent. Vedtak: Sakslisten godkjent. PS 2011/10 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Saksprotokoll i Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Behandling: Protokollen fra forrige møte ble enstemmig godkjent. Vedtak: Protokollen fra forrige møte godkjent. PS 2011/11 Referatsaker Saksprotokoll i Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Behandling: Referatsaker enstemmig tatt til orientering. Vedtak: Referatsaker tatt til orientering. Side 6

7 RS 2011/11 Referat fra SU-møte RS 2011/12 Referat fra møtet i Samarbeidsutvalget ved Iddevang skole RS 2011/13 Referat fra SU/SMU på Låby skole, 3. februar 2011 RS 2011/14 Utdanningsdirektoratets veilederkorps RS 2011/15 Til alle landets ordførere - Invitasjon til samarbeid mot mobbing (Manifest mobbing ) PS 2011/12 Utdeling av stipend fra "Legat til beste for studier og opplæring i Halden" Saksprotokoll i Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Behandling: Utvalgsleder Fridtjof Dahlen, SV, fremmet følgende forslag til vedtak: Kjersti Husby og Reidun Andersen tildeles stipend fra Legat til beste for studier og opplæring i Halden med kr Dahlens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Kjersti Husby og Reidun Andersen tildeles stipend fra Legat til beste for studier og opplæring i Halden med kr PS 2011/13 Fordeling av budsjetterte investeringsmidler i 2011 til oppgradering og investeringer i skoler og barnehager Saksprotokoll i Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Behandling: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Rådmannen viser til saksutredningen, og innstiller på følgende fordeling: Oppgradering av barnehager og skoler - fordeling av investeringsmidler 2011: Berg skole : kr. Folkvang skole : kr. Gimle skole : kr. Hjortsberg skole/hjortsberghallen : kr. Iddevang skole : kr. Låby skole : kr. Side 7

8 Os skole : kr. Os skole - forprosjekt : kr. Rødsberg skole : kr. Bergknatten barnehage : kr. Bjørklund barnehage : kr. Karrestad barnehage : kr. Stangeløkka barnehage : kr. Tistedal barnehage : kr. Brekkerød barnehage : kr. IKT-utstyr : kr. Uforutsette behov barnehager/skoler : kr. Totalt : kr. PS 2011/14 Høring - sammenslåing av Iddevang og Øberg skolers opptaksområde Saksprotokoll i Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Behandling: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Saken sendes ut på høring til de berørte parter. 2. Høringsfristen settes til mandag 2. mai. PS 2011/15 Skolefritidsordningene - endring av finansieringsmodell Saksprotokoll i Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Behandling: Utvalgsleder Fridtjof Dahlen, SV, fremmet forslag om utsettelse med følgende begrunnelse: Saken utsettes: Administrasjonen legger fram en oversikt til neste møte i HUO som viser følgende: -antall barn som benytter SFO ved hver enkelt skole -type plass barna benytter (hel plass, mindre enn hel plass, andre tilbud som benyttes) -oppholdsbetalingen som benyttes og betaling for matservering -reduksjon i oppholdsbetaling for barn som benytter leksehjelp -antall stillinger knyttet til SFO ved den enkelte skole I tillegg legger administrasjonen fram en oversikt over følgende: -økonomisk vurdering av alternative typer plass (ettermiddagsplass, andre ordninger) -økonomisk vurdering av søskenmoderasjon (20 % for barn nr. to, 50 % fra barn nr. tre) Side 8

9 -økonomisk vurdering av redusert pris der skattbar familieinntekt er under 3G. Dahlens forslag ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Saken utsettes: Administrasjonen legger fram en oversikt til neste møte i HUO som viser følgende: -antall barn som benytter SFO ved hver enkelt skole -type plass barna benytter (hel plass, mindre enn hel plass, andre tilbud som benyttes) -oppholdsbetalingen som benyttes og betaling for matservering -reduksjon i oppholdsbetaling for barn som benytter leksehjelp -antall stillinger knyttet til SFO ved den enkelte skole I tillegg legger administrasjonen fram en oversikt over følgende: -økonomisk vurdering av alternative typer plass (ettermiddagsplass, andre ordninger) -økonomisk vurdering av søskenmoderasjon (20 % for barn nr. to, 50 % fra barn nr. tre) -økonomisk vurdering av redusert pris der skattbar familieinntekt er under 3G. PS 2011/16 Rapport om sykefraværet i desember, og samlet oversikt over sykefraværet i 2010 i kommunalavdeling undervisning og oppvekst Saksprotokoll i Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Behandling: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Sykefraværet i kommunalavdeling undervisning og oppvekst i desember, og samlet i kalenderåret 2010 tas til orientering. Side 9

10 PS 2011/17 Forespørsel Saksprotokoll i Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Behandling: Utvalgsleder besvarte forespørsel i møte. Vedtak: Besvart i møte. FO 2011/1 Forespørsel fra Mona Bråthen, Ap, vedr. referat fra samarbeidsmøte Side 10

11 Side 11

12 PS 2011/18 Godkjenning av innkalling PS 2011/19 Godkjenning av saksliste PS 2011/20 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Side 12

13 PS 2011/21 Referatsaker Side 13

14 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Per Ole Pihlstrøm Referatsak Utvalg Utvalgssak Møtedato Referat fra møte i Samarbeidsutvalget 17. februar 2011 Side 14

15 Halden kommune Folkvang skole Elevrådet ved Folkvang skole Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: 2009/ A20 Hege Machulla, Til stede under møtet: Representanten for pedagogisk personale: Sissel Kallar Representantene fra foreldrene: Tone Johansson, Marianne Eylertsen og Knut Kleive Representantene fra elevene: Andrea Bjørnhovde Karlsen og Fredrik Berger Representanten fra kommunen: Rektor Hege Machulla Ikke til stede under møtet: Representanten for pedagogisk personale: Thor Sørlie Representantene fra foreldrene: Vibeke Ystrøm og Fred Voldset Representanten fra kommunen: Politiker Tone Skråning Referat fra møte i SU/SMU Sak 1/11 Sak 2/11 Sak 3/11 Sak 4/11 Sak 5/11 Referat fra forrige møte godkjennes. Det enes imidlertid om at referater heretter også skal inneholde en oversikt over uteblitte deltakere slik at det kommer fram hvilke parter som ikke var representert. Karsten Stang i ballbingeutvalget informerer om sakens anliggende: Planleggingen er godt i gang. Tilbud er innhentet, nabovarsel er sendt og ingen innsigelser er kommet inn innenfor fristen, kommunen har gått med på å opprette en prosjektkonto. Holder på med arbeidet rundt å skaffe ytterligere sponsormidler og entreprenører. Trenger til byggefasen håndverkere og dugnadsarbeidere. Videre asfaltering av skolegården bør avventes til ballbingen står ferdig. Det foreslås at FAU og elevrådet møtes til en idédugnad i nær framtid. Gjennomgang av budsjettkonsekvenser for Folkvang skole i forhold til kommunale reduksjoner. Kommunen har bl.a. besluttet omlegging av leirskole, sammenslåing av SFO er i ferier, reduksjon i assistenter og miljøarbeidere, reduksjon i midler til renhold og strøm. Ytterligere generelle kutt er tatt i fra ikke lovpålagte aktiviteter som biblioteksbøker, ekskursjoner, kursing av personalet, reduksjon i læremidler og transportutgifter. Flere abonnement og medlemskap er sagt opp. Hva gjelder leirskole, har skolen bindende avtaler for elever på årets 6., 5. og 4. trinn. Saken om arbeidet mot mobbing utsettes pga. et ønske om bedre tid til forberedelser fra alle parter rundt et slikt viktig samarbeidsfelt. Videre er det et ønske om bedre representasjon fra flere av partene under gjennomgangen av dette temaet. Kommentarer til utviklingsplanen for neste skoleår: Viktig med skjerming av timer til tidlig innsats Fortsette med lesestyrkingen slik den har vært inneværende skoleår og la det Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: Postboks 150, 1751 Halden Hovsv E-post: Internett: Telefaks: Org.nr: Side 15

16 Sak 6/11 Sak 7/11 fortsette i noen grad oppover i trinnene Komme i gang med matematikkstyrking Rektor og SFO-leder kommer med forespørsel om muligheten for å øke kostpengene for redusert plass til kr Elever med full SFO-plass betaler i dag kr Argumentet er først og fremst det faktum at elever med redusert plass er til stede under alle måltider. Dvs. de får den samme drikken, maten og frukten, men til en redusert kostnad. De ekstra kostinntektene vil kunne medføre en dag til i uken hvor elevene får servert et måltid på SFO. Forslaget vedtas enstemmig. Godkjenning av nye vedtekter for SU/ SMU utsettes pga. et ønske om bedre representasjon fra flere av partene under gjennomgangen av vedtektene. Med hilsen Hege Machulla Referent i SU / SMU Side 16 Side 2 av 2

17 Halden kommune Tistedal barnehage Monica Johansen Monica Holberg Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: 2010/765-8 A10 Käthe Moe, Referat fra su-møte ved Tistedal barnehage Tilstede: Monica Johansen (foreldrerepr.) Anette Feragen (foreldrerepr.) Monica Eng Holberg (foreldrerepr.) Käthe Moe (styrer) Tove Svendsen (ansattes rep.) Karina Buer (ansattes rep.) Ikke tilstede: Mariann Sandberg (foreldrerepr.) Käthe Moe informerte om samarbeidsutvalgets representanter og vararepr. sine funksjoner og om hvilke oppgaver de har lokalt i barnehagen. Saker: 1) Evaluering av barnehageåret : Brukerundersøkelse; Barnehageforum. Denne brukerundersøkelse behandler åtte områder. Käthe M gikk gjennom spørsmålene i brukerundersøkelsen, og vi diskuterte de forskjellige nyansene/endringene. Brukerundersøkelsen ble positivt mottatt fra foreldrerepr. Og de ansattes rep, og vi ble enige om at denne kan danne et utgangspunkt for en brukerundersøkelse i barnehagen. Ble enige om den bør leveres ut 7.mars og frist til 14.mars. ( 1 ukes frist. ) 2) 16. mai feiring: 16. mai feiringen kommer på en mandag, og i år blir det på den gamle tradisjonsmåten. Dvs. vi arr. 16. mai tog for alle førskolebarn i Tistedal med påfølgende bevertning i bhg. Sponsor: Kringla: Monica E (boller 200 stk.) Mattis: Monica J (penger) Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: Postboks 150, 1751 Halden Bjerkelundveien E-post: Internett: Telefaks: Org.nr: Side 17

18 Maxi Mat: Monica J (penger) Rema 1000: Monica E (is 150 stk.) Barnhagen ordner med plakater sammen med barna i barnehagen. Barnehagen ordner med saft, krus og lignende Vi må ha hjelp/vakter i trafikken: Ved Mattis, i krysset ved banken og ved brua. Ansvar for trafikkvakter er Monica J og Monica H. Monica J. sjekker om hvor mye korps koster. 3) Budsjett: Käthe M gikk gjennom budsjettet for 2011, innsparing: ,-. Hva kan vi spare inn på! Ble enige om at vi gjør mye bra, men nå er vi mer bevisst på sparing i barnehagen. Standard: DET KOMMUNALE BARNEHAGETILBUDET. Käthe M gikk gjennom følgende punkter: Lovhjemmel Omfang Bemanning Innhold / organisering Hverdagsaktiviteter Samarbeid / oppfølging Evaluering Avvik Denne henger på alle avdelinger på barnehagen. 4) Foreldremøte : Kommunale barnehagene hadde en undersøkelse høsten 2010, om hva foreldrene ønsket som tema for foreldremøte Tema: Språkutvikling. 5) Eventuelt: Sommeråpen barnehage. Diskuterte for og imot sommeråpne barnehage. Var enige om at det ikke var så stor pågang fra foreldrene. Turpenger: Minne foreldrene på at fristen er 1.april. Dato for neste møte er: Tirsdag 5. april 2011 kl Takk for et godt møte! Referent: Karina Buer. Side 18 Side 2 av 2

19 Med hilsen Käthe Moe styrer Kopi til: Marie E. Axelsen Kirsten Mellingseter Side 19 Side 3 av 3

20 Halden kommune Rødsberg ungdomsskole «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Referent: Dato: «REF» 2010/ Ulf Ellingsen, Møtereferat Referat SU Rødsberg Handlingsplan mot mobbing ved Rødsberg Ungdomsskole ble gjennomgått. Diskusjon rundt det psykososiale rundt mobbing, og blir enige om at dette inngår i handlingsplanen. Mobbing er ikke alltid like synlige for andre. Handlingsplanen godkjennes av SU med noen kommentar ref. pkt. 2.1 telefon hjem pkt Elevundersøkelse 9.trinn og 10.trinn ståstedsanalyse gjennomgått. Budsjett: 600 mer i budsjett for å drifte Rødsberg. Høy strømregning for siste kvartal som må betales med 2011-penger. 3 mill. er brukt til rehab av Rødsberg i perioden Det er bevilget 800 for 2011 som skal benyttes til å installere godkjente branndører. Prosjektene står i kø på Rødsberg!! Burde man tenke nytt mht plassering av en ny ungdomsskole ifbm ny Kunnskapspark på Remmen? tenke satsningsområde: realfag Er Rødsberg-bygningen ett bygg for fremtidig skole? Hvor mye penger skal man bruke til å rehabilitere ett gammelt bygg. /Hanne Side 20

21 Halden kommune Kommunalsjef undervisning og oppvekst Svingen dyr- og familiebarnehage Svingen 1789 BERG I ØSTFOLD Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Referent: Dato: 2011/ A10 Kirsten Mellingseter, Møtereferat Referat fra tilsyn ved Svingen dyr- og familiebarnehage Tilsyn iht. Lov om barnehager 16 var varslet pr. mail 15.februar Fra barnehagen møtte eiere Marianne Kirkerød Larsen, Tom Henskjold Jensen og styrer / førskolelærer Jeanette Moen. Fra kommunen møtte rådgiver Lill Stende og koordinator barnehage Kirsten Mellingseter. I mailen ble det vedlagt rapporteringsskjema som ble bedt utfylt før tilsynsbesøket. Ved tilsynet vil en ha fokus på to områder: 1. Bemanning 2. Pedagogisk arbeid. Bemanning: Familiebarnehagen har fra januar 2011 tilsatt styrer / førskolelærer i 80 % stilling. I tillegg er det tilsatt 2 assistenter. I henhold til vilkår for offentlig tilskudd som er fastsatt av kommunen, skal samtlige godkjente barnehager ha ordnede lønns- og arbeidsvilkår for ansatte. Bemanningen er tilstrekkelig iht. Lov om barnehager med hensyn til pedagogisk bemanning og øvrig bemanning. Men i tilsynet fremkommer det helt klart at eier ikke har klart å utarbeider stillingsbeskrivelser eller har inngått arbeidsavtaler med de ansatte som tilfredsstiller krav gitt i Arbeidsmiljøloven. Ansatte skal ha klare arbeidsavtaler som definerer bl.a. følgende områder: Arbeidstid arbeidsforholdets begynnelse og varighet, stillingsstørrelse, ukearbeidstid, bunden/ubunden tid. Side 21

22 Lønnsforhold fastsatt årslønn, eventuelle tillegg, hvilke lønnsjusteringer skal foretas i perioden, pensjonsforhold, avregning ferie utbetaling ferielønn, forsikringer. Oppsigelsesfrister Eier opplyser i møte at barnehagens åpningstid er kl , med svært ofte åpner den ikke før kl Ansatte har følgelig en svært liten forutsigbarhet mht. sin arbeidstid, men blir ringt etter ved behov. Det fremkommer videre at det ikke er klarhet i hvilket administrativt ansvar og oppgaver som styrer har sammenliknet med eier. Avvik: Svingen dyr- og familiebarnehage har ikke ordnede lønns og arbeidsforhold for sine ansatte jfr. Vilkår vedtatt av Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Vilkår: q Ansatte skal minimum ha tilsvarende lønns- og arbeidsforhold som ansatte i kommunens egne barnehager. q Godkjente barnehager skal ha vedtektsfestet arealnorm som i de kommunale barnehager / 4 kvm. netto lekeareal for barn over 3 år og 5,5 kvm. pr. barn under 3 år. q Barnehager som tar inn barn fra andre kommuner, er forpliktet til å gi melding om dette til kommunen ved oppstart. q Barnehagene er forpliktet til enhver tid til å påse at antall barn er i samsvar med godkjenning gitt i lov. q Samtlige barnehager er forpliktet til å følge kriteriene mht. samordnet opptak. Pedagogisk arbeid - årsplan: I tilsynet fremkommer det at årsplanen ble utarbeidet av eier i 2009 og ikke er revidert fra den gang. Styrer som ble tilsatt fra januar inneværende år, var ikke kjent med årsplanens innhold. Ved gjennomgang av årsplanen som også er lagt ut på barnehagens hjemmeside, kommer det frem at eier har tatt utgangspunkt i de syv fagområdene i rammeplanen og brukt de mål som er satt for disse som barnehagens mål. Barnehagens overordnede målsetting fremkommer ikke klart ved lesing av årsplan. Dette til tross for at eier ved utfylling av tilsynsrapport har presisert at satsingsområde er sosial kompetanse og språklig kompetanse. Vi kan heller ikke se at innholdet er implementert i det daglige arbeidet ved barnehagen bortsett fra ved beskrivelsene som er gitt av rutinesituasjoner ved barnehagen. Eier utrykker at foreldre er gitt mulighet til å ytre seg mht. innholdet i årsplan, men har ikke deltatt aktivt. Avvik: Alle barnehager skal i sine vedtekter ha definert formålsbestemmelsene iht. Lov om barnehager. Innholdet i årsplan skal være iht. forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. I henhold til forskriften skal alle barnehager utarbeide en årsplan. Barnehagene kan lage en langtidsplan for å sikre progresjon og sammenheng i barns læring og opplevelser gjennom hele barnehageoppholdet, men dette er ikke et krav i forskriften. Men årsplanen skal: Side 22 Side 2 av 2

23 Være et arbeidsredskap for barnehagens personale for å styre virksomheten i ønsket retning. Være et utgangspunkt for foreldre / foresattes mulighet til å kunne påvirke innholdet i barnehagen. Være en informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid til eier, politikere, kommune og andre samarbeidspartnere. Slik årsplansarbeidet er gjennomført, så anses dette som et brudd på forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver del 111 planlegging og samarbeid. Pålegg: Svingen dyr - og familiebarnehage gis etter tilsyn 2 pålegg. 1. Barnehageeier pålegges å inngå skriftlige lønns- og arbeidskontrakter med sine ansatte jfr. vedtak i HUO samt i henhold til AMU. Videre skal det utarbeides stillingsbeskrivelser for ansatte, der ansvars- og arbeidsoppgaver klart fremkommer. Frist for retting av avvik: 10.april Barnehageeier pålegges å lage en plan for arbeid med årsplansarbeid jfr. forskrift om rammeplan del 111. Planen skal vise hvordan barnehagen skal revidere årsplan, planlegge årsplanarbeid, hvordan foreldregruppen og personalgruppen skal tas med i arbeidet og hvordan årsplanen skal implementeres i det daglige arbeid. Frist for innsending av plan: 1.mai Halden kommune takker for hyggelig samarbeid ved tilsynsbesøket og ser fram til videre samarbeid. Vennlig hilsen Kirsten Mellingseter Koordinator barnehage Lill Stende Rådgiver Vedlegg (sendes ikke barnehagen): 1 Tilsynsrapport Svingen dyr- og familiebarnehage 2 Årsplan Svingen dyr og familiebarnehage Side 3 av 3 Side 23

24 Side 24

25 Side 25

26 Side 26

27 Side 27

28 Side 28

29 Side 29

30 Side 30

31 Side 31

32 Side 32

33 Halden kommune Kommunalsjef undervisning og oppvekst Berg barnehage Berg Menighetshus 1763 HALDEN Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Referent: Dato: 2011/ A10 Kirsten Mellingseter, Møtereferat Referat etter tilsyn ved Berg barnehage 1.mars 2011 Tilsyn iht. Lov om barnehager 16 var varslet pr. mail 15.februar I mailen ble det vedlagt rapporteringsskjema som ble bedt utfylt før tilsynsbesøket. Ved tilsynet vil en ha fokus på to områder: 1. Bemanning 2. Pedagogisk arbeid. Fra barnehagen møtte styrer Birthe Kjernlie og styreformann Gunn Johnsson. Fra kommunen møtte rådgiver Lill Stende og koordinator barnehage Kirsten Mellingseter. 1. Bemanning: Barnehage har pr. dato 6 ansatte, der samtlige ansatte har deltidsstillinger. Barnehagen har et meget stabilt personale og deltidsstillingene innebærer at barnehagen ikke har behov for å benytte seg av vikarer som ikke er kjente for brukerne. Den pedagogiske bemanningen er tilstrekkelig iht. forskrift til barnehageloven 17 og 18. Barnehagen har i tillegg tilsatt to førskolelærere i stilling som assistenter. Ved tilsynet fremkom det at en ansatt er alene med barna i tidsrommet fra til og i tidsrommet til Barnehagen har vurdert dette som sikkert da det i dette tidsrom ankommer svært mange foresatte i bringe og hente situasjoner. Kommunen vil imidlertid anbefale at barnehagen gjennomfører en risikovurdering av ordningen. Kommunen vil anbefale at ingen ansatte er alene med barna da det kan oppstå situasjoner i barnehagen som krever at det minimum er 2 voksne tilstede til samme tid. I henhold til Lov om barnehager og forskriftens 18, skal bemanningen være Side 33

34 tilstrekkelig til at barnehagen kan drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet. Ordningen med en ansatt i barnehagen i dette tidsrom, anses ikke som et brudd på barnehageloven. Men barnehagen anbefales å gjennomføre en risikovurdering der også foresatte deltar. Det anbefales at denne gjennomføres snarlig og senest innen påske. Resultat av risikovurderingen oversendes kommunen. 2. Pedagogisk arbeid Åsplan. Berg barnehage har en periodeplan som går over tre år Den tar utgangspunkt i barnehagens formålsparagraf, beliggenhet og nærmiljø, og i personalets interesser og ressurser. Periodeplanen rullerer, og har følgende fordypning hver tredje år: 1. Bondegården. 2. Naturen 3. Estetiske/kreative fag. Temaet innenfor hvert område, varierer fra gang til gang, slik at ingen år blir like. Dessuten er det naturlig at en hvert år har med litt fra hvert tema, men selve fordypningen følger periodeplanen. Årsplanen bygger på periodeplanen, og er utarbeidet i samarbeid mellom personalet og barnehagens foreldre. Rammeplanen sier at de syv fagområdene må tilpasses de lokale forhold som: Barnas alder, barnehagens åpningstid, gruppesammensetningen, plass, økonomi og nærmiljø. Årsplanen må være såpass generell at den ikke hindrer barnehagen i å følge det enkelte barns og gruppas spontane utvikling og ønsker. Samtlige fagområder er implementert i årsplan. Inneværende år har barnehagen satsing på - Estetiske /kreative fag - med vekt på billedkunst. Samtlige ansatte er med i utarbeidelse av årsplan. Arbeidet starter allerede i januar i personalgruppen og foreldre/foresatte gis mulighet til å komme med bidrag/ideer i foreldremøte allerede i mars måned. Barnehagen er øvingsbarnehage for HIØ. Videre deltar barnehagen i nettverksarbeid med de andre barnehagene i kommunen, samt PPT nettverk og ledernettverk. Når det gjelder kartlegging av barn, så brukes ikke dette automatisk. Barnehagen benytter imidlertid TRAS alle med. I foreldresamtaler benyttes fastlagt skjema som deles ut på forhånd, begge foresatte/foreldre får alltid skjema utdelt før foreldresamtalene skal finne sted. Oppsummering: Det fremkommer at barnehagen har gode rutiner i sitt arbeid. Dette gjelder både mht. HMS arbeid, pedagogisk arbeid, foreldresamarbeid og personalarbeid. Kommunen har således ingen merknader mht. barnehagens pedagogiske arbeid. Det fremkommer fra vedlagt dokumentasjon og fra samtalen, at barnehagen har gode rutiner mht. det pedagogiske arbeid i barnehagen. Arbeid med årsplan er implementert i både personalgruppe og foreldregruppe. Side 34 Side 2 av 2

35 Halden kommune takker for hyggelig samarbeid ved tilsynsbesøket og ser fram til videre samarbeid. Vennlig hilsen Kirsten Mellingseter Koordinator barnehage Lill Stende Rådgiver Vedlegg (sendes ikke barnehagen): 1 Rapport Berg barnehage 2 Virksomhetsplan Berg barnehage Side 3 av 3 Side 35

36 Side 36

37 Side 37

38 Side 38

39 Side 39

40 Side 40

41 Side 41

42 Side 42

43 Side 43

44 Side 44

45 Side 45

46 Side 46

47 1 ÅRSPLAN BERG BARNEHAGE, GENERELL DEL. Berg barnehages årsplan bygger på Lov om barnehager, og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Her vektlegges Omsorg, lek og læring Disse begrepene flyter mye over i hverandre, og foregår kontinuerlig i løpet av barnehagedagen. I ordet omsorg, ligger også oppdragelse. Gjennom lek, forgår det mye læring, også sosial kompetanse og språkutvikling. Læring. Barn lærer i alle situasjoner, men rammeplanen har delt læring inn i syv fagområder. Disse fagområdene er: 1. Kommunikasjon, språk og tekst. 2. Kropp, bevegelse og helse. 3. Kunst, kultur og kreativitet. 4. Natur, miljø og teknikk. 5. Etikk, religion og filosofi. 6. Nærmiljø og samfunn. 7. Antall, rom og form Alle barna skal ha vært bort alle syv fagområder i løpet av året, men hvordan det skjer, vil variere fra år til år. Disse erfaringene kan skje, enten i voksenledete, planlagte aktiviteter, eller i de daglige situasjonene som lek (ute/inne), måltid og omsorgssituasjoner, og erfaringene vil variere mye ettersom hva årets tema/emne er, barnas alder, og hvordan barnegruppa er. Berg barnehage har en periodeplan som går over tre år: Den tar utgangspunkt i barnehagens formålsparagraf, beliggenhet og nærmiljø, og i personalets interesser og ressurser. Periodeplanen rullerer, og har følgende fordypning hver tredje år: 1. Bondegården. 2. Naturen 3. Estetiske/kreative fag. Temaet innenfor hvert område, vil variere fra gang til gang, slik at ingen år blir like. Dessuten er det naturlig at vi hvert år har med litt fra hvert tema, men selve fordypningen, følger periodeplanen. Årsplanen bygger på periodeplanen, og er utarbeidet i samarbeid mellom personalet og barnehagens foreldre. Rammeplanen sier at de syv fagområdene må tilpasses de lokale forhold som: Barnas alder, barnehagens åpningstid, gruppesammensetningen, plass, økonomi og nærmiljø. Årsplanen må være såpass generell at den ikke hindrer oss i å følge det enkelte barns og gruppas spontane utvikling og ønsker. Mye uforutsett kan skje i løpet av et år, og planene må derfor kunne justeres underveis. Årsplanen kan av denne grunn ikke lages ferdig, før vi har lært gruppa litt å kjenne. Side 47

48 Slik vil Berg barnehage ivareta rammeplanens syv fagområder. 2 1.Språk, tekst, kommunikasjon. Den daglige samtalen og samværet med barna er her det viktigste. Vi prater med barna om ting vi har opplevd, om tanker og følelser. I tillegg vil vi bruke diktning, eventyr, høytlesing, rim, sanger og begrepslære (nye ord) i forbindelse med temaer vi tar opp. De minste har faste rim/regler og sanger, som de bruker i stellestund, og ved måltidet. De største lager egne dikt og fortellinger, i storeklubb, og når de har opplevd noe spesielt. Bok-utvalget er stort, og vi låner i tillegg på biblioteket. For de små leses det enkle pekebøker, mens de store har både billedbøker, og høytlesingsbøker. Dette blir benyttet både i samlingstund, i storeklubb, ved måltidet og når barna vil leses for i den frie leken. De kan også sitte og titte i bøker på egen hånd. Vi har flere spill som går på å rime, og å forstå begreper, som farger, over/ under, stor/liten, og mye annet. Disse benyttes for de over tre år, og de mest avanserte taes fram i storeklubben. I storeklubben, og ofte ellers, møter barna bokstaver, og tall. Vi har som mål at alle skal kunne skrive navnet sitt, før de begynner på skolen, og at de kan kjenne igjen flere tall og bokstaver. 2.Kropp, bevegelse og helse. Det viktigste her er den daglige leken, der barna får bruke kroppen sin inne, ute på lekeplassen og på de ukentlige skogsturene. Inne bruker vi ribbeveggen, turnringene, hoppemadrasser, turnmadrass, dans og bevegelsesleker. Ute kan barna klatre, balansere, hoppe, ha ball- lek, sykle, ake, gå på stylter og være med på organiserte leker. Vi er ute hver dag, uansett vær. Fra en til over tre timer, etter vær og årstid. Vi vektlegger et sunt kosthold, med gode matpakker med sunt pålegg. Det serveres gulrøtter etter lunch, og frukt før kl Vi lager mat i barnehagen en gang i uka. Det blir ofte snakket om kosthold, da særlig ved måltidet. Temaet om kroppen, og hvordan den fungerer, blir tatt opp med jevne mellomrom, da særlig med de eldste. Vi innarbeider god hygiene med barna, ved toalettbesøk, og håndvask før maten. Personalet blir jevnlig oppdatert med førstehjelpskurs. 3. Kunst, kultur og kreativitet. Vi vil variere mellom diktning, forming, drama og musikk som uttrykksformer for barna. Enten i voksenledete aktiviteter, eller noe spontant, som barna finner på selv. Vi vektlegger å ta vare på barnas initiativ, og legge til rette for å bygge videre på dette. Dette gjelder både forming, eksperimentering, musikk, dans og drama. Da i vi i Berg barnehage, er spesielt opptatt av forming/ skapende virksomhet, har vi laget et eget kapittel om dette nedenfor. Vi vil i løpet av året la barna få oppleve en konsert, dramaforestilling og/ eller en kunst-utstilling. Enten i barnehagen, eller vi reiser ut i byen på noe. Hver tredje år har barnehagen, etter periodeplanen, fordypning i Kunst/ kreativitet. Dette kan være forming, litteratur/ dikting, drama eller musikk. Dette året vil barna få med seg ekstra mye innenfor dette feltet. Side 48

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 02.03.2011 Tidspunkt: 17:00 17:45 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Roar Lund MEDL H Odd Riise MEDL AP Tove Kristin Fager MEDL FRP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Roar Lund MEDL H Odd Riise MEDL AP Tove Kristin Fager MEDL FRP Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 28.04.2010 Tidspunkt: 17:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 30.01.2014 Tidspunkt: 17:30 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 13.03.2013 Tidspunkt: 17:00-19:30 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2010 2011 1 Innhold 1. Hva er åpen barnehage?... 3 2. Barnehagens åpningstider, lokaliteter og beliggenhet... 3 3. Målsetting for Knøttetreff åpen barnehage... 3 4. Omsorg og oppdragelse...

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 Litt om hva en årsplan er: En årsplan skal være et grunnlagsdokument for den enkelte ansatte og for personalgruppa som et team. Den er et utgangspunkt

Detaljer

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage!

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Velkommen til et nytt barnehageår her i Kongla familiebarnehage. De ansatte i barnehagen er Christin Wasmuth som er assistent i 100 % stilling. Alejandra

Detaljer

Dønski barnehage. Dønskiveien 43c 1346 Gjettum

Dønski barnehage. Dønskiveien 43c 1346 Gjettum Dønski barnehage Dønskiveien 43c 1346 Gjettum Dønski barnehage åpnet i august 2011 og er Bærums nyeste kommunale barnehage. Her kan vi ta imot inntil 120 barn i alderen 1-6 år Bygget består av 6 baserom,

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 24.03.2010 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha det bra. Her skal barna

Detaljer

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 I årsplanen presenterer vi det pedagogiske innholdet i barnehagen, som skal være et arbeidsredskap for de ansatte. Den gir også foreldre en mulighet til å

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 08.02.2012 Tidspunkt: 17:00-18:05 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 20.11.2014 Tidspunkt: 18:30 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER BAMSEBU BARNEHAGE SA Læring har lenge vært et viktig tema i barnehagen. Barna skal gjennom årene de går her bli godt forberedt til å møte skolen og den mer formelle undervisningen

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 15.05.2014 Tidspunkt: 17:30 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Årsplan for Skolefritidsordningen

Årsplan for Skolefritidsordningen Årsplan for Skolefritidsordningen Myrene Skole Porsgrunn Kommune 2015-16 1 INNLEDNING: En årsplan er: et arbeidsredskap for personalet et informasjonsredskap som presenterer arbeidet vårt for foreldrene,

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013 Periodeplan for avdeling Lek August til desember 2013 Velkommen til et nytt barnehageår! Dette barnehageåret vil vi være 11 barn på avdelingen. 6 gutter og 5 jenter. Personalet på Lek er: Pedagogisk leder

Detaljer

Velkommen til Tøffe barnehage

Velkommen til Tøffe barnehage Velkommen til Tøffe barnehage Årsplan del 1 2013-1016 FORORD Velkommen til Tøffe Barnehage! Dette er del en av vår årsplan. Denne revideres hvert tredje år. Dokumentet skal gi informasjon om våre langsiktige

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 16.05.2012 Tidspunkt: 17:00-18:45 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Personalet på Lek er: Pedagogisk leder (100%): Monika Skjønhaug Granholt Assistent (80%): Anita Johansen (Fri fredag) Assistent (80%): For Mariann Søberg(Sykmeldt)

Detaljer

Progresjonsplan fagområder

Progresjonsplan fagområder Progresjonsplan fagområder Natur, miljø og teknikk. Målsetning i barnehagen Vi ønsker at alle barn skal oppleve glede av å være ute Vi ønsker å vise barna ulike sider ved i naturen Vi ønsker å lære barna

Detaljer

Følgende medlemmer møtte ikke: Navn Funksjon Representerer Eva Evita Lexander Medlem FRP. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer møtte ikke: Navn Funksjon Representerer Eva Evita Lexander Medlem FRP. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 28.04.2015 Tidspunkt: 17:30 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

TEMA: " JEG KAN! " Base Ludvig august november 2011 MÅL: Bli kjent og oppleve mestring gjennom uteliv!

TEMA:  JEG KAN!  Base Ludvig august november 2011 MÅL: Bli kjent og oppleve mestring gjennom uteliv! TEMA: " JEG KAN! " Base august november 2011 MÅL: Bli kjent og oppleve mestring gjennom uteliv! Velkommen til! Vi har gledet oss til oppstarten, få treffe og bli kjent med dere som foreldre, og barna deres.

Detaljer

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Detaljer

PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme.

PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme. PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme. Vi ønsker at barna i løpet av barnehageårene skal få ulike opplevelser

Detaljer

JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN

JEG KAN!  Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN MÅL: sette enkeltbarnet i fokus! Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 14.03.2012 Tidspunkt: 17:05-19:45 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Vegar Johansen MEDL FRP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Vegar Johansen MEDL FRP Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 25.11.2015 Tidspunkt: 17:30 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Årsplan for foreldre Gamleskolen barnehage

Årsplan for foreldre Gamleskolen barnehage Årsplan for foreldre 2013-2014 Gamleskolen barnehage BARNEHAGEN SKAL I SAMARBEID OG FORSTÅELSE MED HJEMMET IVARETA BARNAS BEHOV FOR OMSORG OG LEK, OG FREMME LÆRING OG DANNING SOM GRUNNLAG FOR ALLSIDIG

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer John Østensvig Leder AP Roy Eilertsen Medlem SV Else-Kathrine Hveding Medlem H

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer John Østensvig Leder AP Roy Eilertsen Medlem SV Else-Kathrine Hveding Medlem H Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 08.06.2010 Tidspunkt: 16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 05.09.2012 Tidspunkt: 17:00-18:45 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Pedagogisk plan 2013-2015

Pedagogisk plan 2013-2015 Pedagogisk plan 2013-2015 Bakkeli barnehage ~ Natur og sosial kompetanse Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Side 2 Litt om oss Side 3 Vårt verdigrunnlag Side 4 Barns medvirkning Side 5 Rammeplanens

Detaljer

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden.

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden. Innholdsfortegnelse 1. Åpen Barnehage Berger 2. Årstider 3. Lek og læring 4. De syv fagområdene 4.1 Kommunikasjon, språk og tekst 4.2 Kropp, bevegelse og helse 4.3 Kunst, kultur og kreativitet 4.4 Natur,

Detaljer

Årsplan Del 2 vår Kilden Barnehage Årsplan del 2

Årsplan Del 2 vår Kilden Barnehage Årsplan del 2 Årsplan 2015-2016 Del 2 vår 2016 Kilden Barnehage Årsplan del 2 2 Innhold ÅRETS SATSNINGSOMRÅDE... 3 HALVÅRSPLAN våren 2016... 4 MEDVIRKNING, dokumentasjon og vurdering... 8 OVERSIKT OVER VIKTIGE DATOER

Detaljer

Årsplan for skolefritidsordningen

Årsplan for skolefritidsordningen Berlevåg skole Årsplan for skolefritidsordningen SFO skal være et sted hvor barnet opplever å bli ivaretatt, og hvor det finner helhet og sammenheng i hverdagen. Virksomheten legger til rette for lek,

Detaljer

TRØMBORG SFO ÅRSINFORMASJON 2014/2015

TRØMBORG SFO ÅRSINFORMASJON 2014/2015 TRØMBORG SFO ÅRSINFORMASJON 2014/2015 Årsinfo 2014 /2015 for foresatte ved Trømborg SFO ELEVSYN VED TRØMBORG SKOLE / SFO Alle elever er unike med sine evner og forutsetninger. Alle elever er likeverdige

Detaljer

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage)

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage) Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger vi sosial og språklig kompetanse. Dette

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

FOR SØVIK BARNEHAGE VEDTATT I SAMARBEIDSUTVALGET 7. NOVEMBER

FOR SØVIK BARNEHAGE VEDTATT I SAMARBEIDSUTVALGET 7. NOVEMBER FOR SØVIK BARNEHAGE VEDTATT I SAMARBEIDSUTVALGET 7. NOVEMBER 2011 1 INNHOLD FORORD s.2 ORGANISERING..s.3 KOMMUNENS SATSNINGSOMRÅDE s.3 - Kommunikasjon, språk og tekst Materiell.s.5 Andre fagområder.s.5

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

EKNE BARNEHAGE ÅRSPLAN BLÅ AVDELING 2013/2014

EKNE BARNEHAGE ÅRSPLAN BLÅ AVDELING 2013/2014 EKNE BARNEHAGE ÅRSPLAN BLÅ AVDELING 2013/2014 EKNE BARNEHAGE BURSFLATA 27 7624 EKNE TLF. 74053165 ekne.barnehage@levanger.kommune.no NAVNELISE BARN NAVNELISTE ANSATTE BARNEGRUPPEN DAGSRYTME ÅRSOVERSIKT

Detaljer

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Visjon Felles visjon for alle BKF Barnehager er Verdier i fokus. Vi vil legge til rette for at barna får mulighet til å utvikle de beste sidene ved seg selv rett og

Detaljer

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar».

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar». Halvårsplan Barna er inne i deres siste halve barnehage år. Vi går nå en spennende vår i møte. Halvårsplanen vil gjelde fra 1. Februar til barna begynner på skolen. Vi er 18 barn, 3 voksne og 2 ekstraressurser

Detaljer

Furumohaugen Familie Barnehage.

Furumohaugen Familie Barnehage. Furumohaugen Familie Barnehage. "Vi vil sette spor, og skape gode barndomsminner" 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lena Beate Karlsen NESTL H Ellen Simensen MEDL AP Geir Helge Sandsmark MEDL V

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lena Beate Karlsen NESTL H Ellen Simensen MEDL AP Geir Helge Sandsmark MEDL V Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 29.01.2015 Tidspunkt: 16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage.

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Furumohaugen familiebarnehage ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til

Detaljer

ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011

ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011 ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011 Godkjent i samarbeidsutvalget 14.09.10. Vårt pedagogiske grunnsyn: Vi legger vekt på å ta utgangspunkt i hvert enkelt barn sitt ståsted, og skape en hverdag

Detaljer

GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009

GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009 GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009 Forrige halvår var fullt av utforskende og nysgjerrige barn som bare vokste og vokste. Språket gikk fra enstavelsesord til hele setninger, de som krabbet begynte

Detaljer

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE v/innset og Vonheim Barnehager Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING FOR BARNEHAGENE

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FAMILIEBARNEHAGEN 2013-2014

ÅRSPLAN FOR FAMILIEBARNEHAGEN 2013-2014 ÅRSPLAN FOR FAMILIEBARNEHAGEN 2013-2014 FAMILIEBARNEHAGEN I ASKER INNHOLD Presentasjon av den enkelte familiebarnehage Familiebarnehagens visjon og voksenrollen Innhold, mål og samhandling i hverdagsaktiviteter

Detaljer

Årsplan for SFO ved Strusshamn skole 2015-2016

Årsplan for SFO ved Strusshamn skole 2015-2016 Årsplan for SFO ved Strusshamn skole 2015-2016 Årsplanen er et arbeidsredskap for personalet ved skolefritidsordningen (SFO) på Strusshamn skole. Den gir foresatte og andre informasjon om innhold og organisering

Detaljer

Situasjon: Åpningstid og morgenstund Tidsrom: 7.15 9.30

Situasjon: Åpningstid og morgenstund Tidsrom: 7.15 9.30 Situasjon: Åpningstid og morgenstund Tidsrom: 7.15 9.30 Hovedmål: Alle skal føle trygghet når de kommer i barnehagen. Velkommen! Forankring i Rammeplanen: Kap 4: Sosialt samspill, lek og hverdagsaktiviteter

Detaljer

SYKEHUSBARNEHAGEN INFORMASJONSHEFTE. VELKOMMEN TIL OSS!

SYKEHUSBARNEHAGEN INFORMASJONSHEFTE. VELKOMMEN TIL OSS! SYKEHUSBARNEHAGEN INFORMASJONSHEFTE. VELKOMMEN TIL OSS! OM SYKEHUSBARNEHAGEN. Sykehusbarnehagen liger på hjørnet av Anders Sandvigsgate og Søndre gate i to gule hus innenfor et rødt gjerde. Innkjøring

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 23.01.2014 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Årsplan 2011/2012 FURUKOLLEN FAMILIEBARNEHAGE

Årsplan 2011/2012 FURUKOLLEN FAMILIEBARNEHAGE FURUKOLLEN FAMILIEBARNEHAGE 2011-2012 Til foreldre og foresatte på Furukollen fam. barnehage Denne virksomhetsplanen skal gi dere et innblikk i hva vi gjør i barnehagen. Planen inneholder informasjon om

Detaljer

Velkommen til Kilden barnehage

Velkommen til Kilden barnehage Velkommen til Kilden barnehage Innhold Kilden barnehage - innledning... 3 Avdelingene i Kilden...4 Barnehagens pedagogiske grunnsyn...5 Kristent menneskesyn og verdigrunnlag... 6 Sosial kompetanse... 6

Detaljer

Hestehoven barnehage Blomsterbakken 78 2611 LILLEHAMMER Tlf: 61 25 85 70 E-post: hestehovenbarnehage@gmail.com

Hestehoven barnehage Blomsterbakken 78 2611 LILLEHAMMER Tlf: 61 25 85 70 E-post: hestehovenbarnehage@gmail.com er en foreldreeid barnehage som holder til i Vårsetergrenda. Både barnehagens eget uteområde og nærmiljø er variert, og gir rike muligheter til fysiske utfoldelser i lek og læring hele året. Barnehagen

Detaljer

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1 1 Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til skog, vann, butikk og tog.

Detaljer

PING VINN BARNEHAGE ÅRSHJUL FOR RØDKLØVER 2015/2016

PING VINN BARNEHAGE ÅRSHJUL FOR RØDKLØVER 2015/2016 PING VINN BARNEHAGE ÅRSHJUL FOR RØDKLØVER 2015/2016 INNLEDNING Velkommen til et nytt og spennende barnehageår i Ping Vinn barnehage. Vi i Ping Vinn barnehage bygger vår virksomhet på verdigrunnlaget og

Detaljer

JEG KAN! " PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR

JEG KAN!  PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR JEG KAN! " PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR JESPER VED ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE.

HALVÅRSPLAN FOR JESPER VED ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE. HALVÅRSPLAN FOR JESPER VED ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE. Vår 2009 VÅRHALVÅRSPLAN PÅ JESPER ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE. På Jesper har vi 18 plasser. Dette halvåret har vi: 8 jenter 10 gutter. 6 stk som er født

Detaljer

ÅRSPLAN ELLINGSØY BARNE- OG UNGDOMSSKOLE SKOLEÅRET 2008/2009

ÅRSPLAN ELLINGSØY BARNE- OG UNGDOMSSKOLE SKOLEÅRET 2008/2009 ÅRSPLAN SFO ELLINGSØY BARNE- OG UNGDOMSSKOLE SKOLEÅRET 2008/2009 Innholdsliste 1. INNLEDNING......2 2. FORMÅL...3 2.1. SENTRALE FORMÅL......3 2.2. FORMÅL ÅLESUND KOMMUNE......3 2.3. MÅL ELLINGSØY BARNE-

Detaljer

Årsplan Øversveen Barnehage 2014 2015

Årsplan Øversveen Barnehage 2014 2015 Årsplan Øversveen Barnehage 2014 2015 Side 1 En ring av gull En riktig stor Med plass til alle hender Der ingen er størst Der ingen er minst Der ingen er først Der ingen er sist Vi holder fast så alle

Detaljer

VELKOMMEN TIL SFO INFORMASJON 2008/2009

VELKOMMEN TIL SFO INFORMASJON 2008/2009 Austmarka barne- og ungdoms skole 2224 A u s tm arka VELKOMMEN TIL SFO INFORMASJON 2008/2009 INNHOLDSFORTEGNELSE Velkommen til SFO side 3 Praktiske opplysninger side 4 Vedtekter side 6 Dagsrytmen side

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 18.09.2014 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Praktisk informasjon:

Praktisk informasjon: Årshjul for Folen Dette årshjulet er ment som et arbeidsredskap for de ansatte på avdelingen, samt som informasjon for foreldre og foresatte om vår virksomhet. Målet vårt med dette er å lette planleggingsarbeid

Detaljer

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE Oslo kommune Bydel Nordstrand LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE liv.johansen@bns.oslo.kommune.no Telefon: 22283578 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold

Detaljer

Lov om barnehager, rammeplan. s. 5. Lek, omsorg og sosialt samspill. s. 5. Faglig og kulturelt ( syv fagområder ).. s. 5

Lov om barnehager, rammeplan. s. 5. Lek, omsorg og sosialt samspill. s. 5. Faglig og kulturelt ( syv fagområder ).. s. 5 1 Innholdsfortegnelse Innledning.. s. 3 Organisasjon. s. 3 Personalet.. s. 4 Foreldre s. 4 Hva styrer oss. s. 5 Lov om barnehager, rammeplan. s. 5 Lek, omsorg og sosialt samspill. s. 5 Faglig og kulturelt

Detaljer

Rammeplan. for. skolefritidsordning ved Lyngdal Kristne grunnskole

Rammeplan. for. skolefritidsordning ved Lyngdal Kristne grunnskole Rammeplan for skolefritidsordning ved Lyngdal Kristne grunnskole Innledning Lyngdal Kristne Grunnskole sin visjon er å fostre unge mennesker med sunne, bibelske karaktertrekk i deres liv, samt utruste

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013

Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013 Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013 Lurer på om det kommer en båt. Barnehage året 2012 2013 er vi 10 barn på avdeling Lykke. Vi vil være 3 faste personale på avdelingen fordelt slik Personalet

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Mariann Melhus Faraasen MEDL H Cathrine Eng Skotnes MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Mariann Melhus Faraasen MEDL H Cathrine Eng Skotnes MEDL AP Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 16.11.2016 Tidspunkt: 17:30 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

LILLA AVDELING BARNEHAGEÅRET 2015/2016

LILLA AVDELING BARNEHAGEÅRET 2015/2016 LILLA AVDELING BARNEHAGEÅRET 2015/2016 EKNE BARNEHAGE-BURSFLATA 27 7624 EKNE- TLF.74053165 ekne.barnehage@levanger.kommune.no Årsplan må ses i sammenheng med virksomhetsplanen INNHOLD I ÅRSPLAN NAVNELISTE

Detaljer

ÅRSPLAN FOR REIPÅ SKOLE/SFO

ÅRSPLAN FOR REIPÅ SKOLE/SFO ÅRSPLAN FOR REIPÅ SKOLE/SFO 2015 2016 1 Innholdsfortegnelse Innledning s.3 Praktiske opplysninger s.4-5 Priser på ulike SFO-satser og matpenge-satser s.6 Grønt flagg s.7 Læringsmål for sosial kompetanse

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

Årsplan for L A N G N E S B A R N E H A G E

Årsplan for L A N G N E S B A R N E H A G E Årsplan for L A N G N E S B A R N E H A G E 2 0 1 3 / 2 0 1 4-1 - ÅRSPLAN 2013/2014 Vårt fokus for i år er : Barns utforsking og samarbeid. Alt arbeid som det legges til rette for skal ha fokus på barns

Detaljer

Årsplan 2009-2010. Barnehage Avd.Gul.

Årsplan 2009-2010. Barnehage Avd.Gul. Årsplan 2009-2010 Barnehage Avd.Gul. 1 Personalet: Solveig Garlid Pedagogisk leder, 100 % Laila Gundersen Fagarbeider, 100 % Kine Sofie Ofte Grimeland Fagarbeider, 100 % Bente Grey Førskolelærer, 100 %

Detaljer

Arbeid med fagområdene i rammeplanen. FISKEDAMMEN - Innegruppa

Arbeid med fagområdene i rammeplanen. FISKEDAMMEN - Innegruppa Arbeid med fagområdene i rammeplanen FISKEDAMMEN - Innegruppa Fagområde Mål for barna Innhold Kommunikasjon, språk og tekst Lære å lytte, observere og gi respons i gjensidig samhandling med barn og voksne

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage Årsplan 2011-2012 Ervik barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning Lek

Detaljer

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Barnehage året 2013 2014 er vi 12 barn på avdeling Glede. Personalet på avdelingen vil være fordelt slik: Personalet på Glede: Pedagogisk leder: Anette

Detaljer

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Med for alle Innhold Vår visjon... 3 Barnehagens pedagogiske grunnsyn... 4 Barns medvirkning:... 4 Fagområdene... 5 Satsningsområdet:... 6 Språklig utvikling:...

Detaljer

Eventyrheia barnehage Tlf 38 18 13740/ 38 18 3741 e-post: monica.ommundsen@songdalen.kommune.no Barnehagens hjemmeside:

Eventyrheia barnehage Tlf 38 18 13740/ 38 18 3741 e-post: monica.ommundsen@songdalen.kommune.no Barnehagens hjemmeside: Eventyrheia barnehage Tlf 38 18 13740/ 38 18 3741 e-post: monica.ommundsen@songdalen.kommune.no Barnehagens hjemmeside: www.minbarnehage.no/eventyrheia Velkommen til Eventyrheia barnehage. Eventyrheia

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2014

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2014 HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2014 DEL 2 BARNEHAGENS VISJON: En lekende hverdag fylt med læring og mestring. 1 AVDELINGEN VÅR Veslefrikk er en 0-3 års avdeling med 15 barn fordelt på 14 plasser. Det

Detaljer

HANDLINGSPLAN MARIHØNA

HANDLINGSPLAN MARIHØNA HANDLINGSPLAN MARIHØNA 2012-2013 Marihøna 2012 2013 1 VELKOMMEN TIL BARNEHAGEÅRET 2012 2013 Med denne handlingsplanen ønsker vi å formidle de tanker og planer som ligger til grunn for den barnehagehverdag

Detaljer

Barna på Humor tok spikkesertifikat 1.november 2011 På lang, lang rekke mot livslang læring.

Barna på Humor tok spikkesertifikat 1.november 2011 På lang, lang rekke mot livslang læring. Periodeplan for avdeling Humor Hauge natur og skjærgårdsbarnehage Januar til juli 2012 Barna på Humor tok spikkesertifikat 1.november 2011 På lang, lang rekke mot livslang læring. Sosial kompetanse og

Detaljer

- et godt sted å være - et godt sted å lære

- et godt sted å være - et godt sted å lære - et godt sted å være - et godt sted å lære JANUAR JUNI 2014 1 Mølleplassen Kanvas- barnehage har to avdelinger: Kjøttmeis og Svale. I år har vi 15 barn født i 2009 som vil tilhøre Storeklubben. 10 barn

Detaljer

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN.

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET I SYKEHUSBARNEHAGEN. FORMÅL: Barnehagelovens formålsparagraf er slik: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse

Detaljer

INNLEDNING. Det pedagogiske arbeidet i barnehagen reguleres av:

INNLEDNING. Det pedagogiske arbeidet i barnehagen reguleres av: INNLEDNING Det pedagogiske arbeidet i barnehagen reguleres av: Lov om barnehager Rammeplan for barnehagen (RP) Vedtekter Opplevelses og erfaringsplan Årsplan Månedsplaner Opplevelse og erfaringsplan bygger

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. INNSET barnehage HØST 2013

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. INNSET barnehage HØST 2013 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. INNSET barnehage HØST 2013 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015

Detaljer

- et godt sted å være - et godt sted å lære

- et godt sted å være - et godt sted å lære - et godt sted å være - et godt sted å lære JANUAR JUNI 2014 1 Mølleplassen Kanvas- barnehage har to avdelinger: Kjøttmeis og Svale. I år har vi 19 barn født i 2008 som vil tilhøre Storeklubben. 13 barn

Detaljer

Personalet har kurs i Steg for Steg -Kveldstid

Personalet har kurs i Steg for Steg -Kveldstid Nærmiljø og samfunn I Grandehagen bhg vil vi at barna skal møte omverden med trygghet og nyskjerrighet. Vi vil utforske vårt nærmiljø og bruke de inntrykk og erfaringer vi gjør oss i blant annet naturen

Detaljer

Periodeplan for avdeling Humor Januar til juni 2013

Periodeplan for avdeling Humor Januar til juni 2013 Periodeplan for avdeling Humor Januar til juni 2013 Barnehageåret 2012-2013 er vi 24 barn, 8, 2007 barn og 16, 2008 barn. Vi vil være 5 faste personale på avdelingen fordelt slik: Pedagogisk leder: Eva

Detaljer

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009 Årsplan AUGUST 2008 AUGUST 2009 Storhaugen barnehage Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 BARNEHAGELOVEN Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode

Detaljer

PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014

PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014 PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014 Barnets tid ditt og mitt ansvar Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og

Detaljer

HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: GRUMLEREN

HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: GRUMLEREN HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: GRUMLEREN JEG KAN - innebærer at vi skal jobbe for at: Barna skal oppleve mestring Barna får et positivt syn på seg selv Barna får tro på

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer