Møteinnkalling. Merk! Medlemmene inviteres til Styringsgruppemøte kl. 16:00 vedr. byggeprosjekter! Halden kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Merk! Medlemmene inviteres til Styringsgruppemøte kl. 16:00 vedr. byggeprosjekter! Halden kommune"

Transkript

1 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Merk! Medlemmene inviteres til Styringsgruppemøte kl. 16:00 vedr. byggeprosjekter! Side 1

2 Saksliste PS 2011/18 PS 2011/19 PS 2011/20 PS 2011/21 Innhold Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte Referatsaker RS 2011/16 Referat fra møte i Samarbeidsutvalget 17. februar 2011 Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkiv- Saksnr 2009/1759 RS 2011/17 Referat fra møte i SU/SMU /336 RS 2011/18 Referat fra su-møte ved Tistedal barnehage /765 RS 2011/19 Referat SU Rødsberg /6174 RS 2011/20 RS 2011/21 RS 2011/22 RS 2011/23 RS 2011/24 Referat fra tilsyn ved Svingen dyr- og familiebarnehage Referat etter tilsyn ved Berg barnehage 1.mars 2011 Referat fra tilsyn ved Bergknatten barnehage 9.mars Referat fra tilsynsbesøk ved Isebakke barnehage 9.mars Referat fra Skolemiljøutvalget 17. februar / / / / /1759 RS 2011/25 Resultater Ungdomsundersøkelsen /7879 RS 2011/26 RS 2011/27 System for kvalitetsutvikling av barnehager og skoler i Halden kommune Fordeling av offentlig tilskudd ikke kommunale barnehager / /2302 PS 2011/22 Finansiering av SFO 2009/7582 PS 2011/23 Avslutning av 16 investeringsprosjekter - Undervisning og oppvekst PS 2011/24 Rapport om sykefraværet i januar 2010 i kommunalavdeling undervisning og oppvekst 2009/ /1626 Side nr. Fridtjof Dahlen utvalgsleder Side 2

3 Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 17:00 17:45 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Fridtjof Dahlen Leder SV Mona Bråthen Medlem AP Ellen Simensen Medlem AP Øystein Lillås Medlem KRF Tove Kristin Fager Medlem FRP Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Tone Skråning MEDL V Elisabeth Giske NESTL AP Odd Riise MEDL AP Roar Lund MEDL H Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer John Østensvig Elisabeth Giske AP Kristin Johansen Odd Riise AP Else-Kathrine Hveding Roar Lund H Geir Helge Sandsmark Tone Skråning V Merknader Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Marie Axelsen Rådmannens representant/kommunalsjef skole og undervisning Rolf Odberg Fagleder Lill Stende Rådgiver Underskrift: Side 3

4 Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. Fridtjof Dahlen Utvalgsleder Kirsten Mellingseter Utvalgssekretær Side 4

5 Saksliste PS 2011/8 PS 2011/9 PS 2011/10 PS 2011/11 RS 2011/11 RS 2011/12 RS 2011/13 RS 2011/14 RS 2011/15 PS 2011/12 PS 2011/13 PS 2011/14 PS 2011/15 PS 2011/16 Innhold Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte Referatsaker Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkivsaksnr Referat fra SU-møte /101 Referat fra møtet i Samarbeidsutvalget ved Iddevang skole Referat fra SU/SMU på Låby skole, 3. februar / /508 Utdanningsdirektoratets veilederkorps 2010/543 Til alle landets ordførere - Invitasjon til samarbeid mot mobbing (Manifest mobbing ) Utdeling av stipend fra "Legat til beste for studier og opplæring i Halden" Fordeling av budsjetterte investeringsmidler i 2011 til oppgradering og investeringer i skoler og barnehager Høring - sammenslåing av Iddevang og Øberg skolers opptaksområde Skolefritidsordningene - endring av finansieringsmodell Rapport om sykefraværet i desember, og samlet oversikt over sykefraværet i 2010 i kommunalavdeling undervisning og oppvekst 2009/ / / / / /1626 Side nr. Fridtjof Dahlen utvalgsleder Side 5

6 PS 2011/8 Godkjenning av innkalling Saksprotokoll i Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Behandling: Innkallingen ble enstemmig godkjent. Vedtak: Innkallingen godkjent. PS 2011/9 Godkjenning av saksliste Saksprotokoll i Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Behandling: Mona Bråthen, Ap, meldte forespørsel. Sakslisten ble enstemmig godkjent. Vedtak: Sakslisten godkjent. PS 2011/10 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Saksprotokoll i Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Behandling: Protokollen fra forrige møte ble enstemmig godkjent. Vedtak: Protokollen fra forrige møte godkjent. PS 2011/11 Referatsaker Saksprotokoll i Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Behandling: Referatsaker enstemmig tatt til orientering. Vedtak: Referatsaker tatt til orientering. Side 6

7 RS 2011/11 Referat fra SU-møte RS 2011/12 Referat fra møtet i Samarbeidsutvalget ved Iddevang skole RS 2011/13 Referat fra SU/SMU på Låby skole, 3. februar 2011 RS 2011/14 Utdanningsdirektoratets veilederkorps RS 2011/15 Til alle landets ordførere - Invitasjon til samarbeid mot mobbing (Manifest mobbing ) PS 2011/12 Utdeling av stipend fra "Legat til beste for studier og opplæring i Halden" Saksprotokoll i Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Behandling: Utvalgsleder Fridtjof Dahlen, SV, fremmet følgende forslag til vedtak: Kjersti Husby og Reidun Andersen tildeles stipend fra Legat til beste for studier og opplæring i Halden med kr Dahlens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Kjersti Husby og Reidun Andersen tildeles stipend fra Legat til beste for studier og opplæring i Halden med kr PS 2011/13 Fordeling av budsjetterte investeringsmidler i 2011 til oppgradering og investeringer i skoler og barnehager Saksprotokoll i Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Behandling: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Rådmannen viser til saksutredningen, og innstiller på følgende fordeling: Oppgradering av barnehager og skoler - fordeling av investeringsmidler 2011: Berg skole : kr. Folkvang skole : kr. Gimle skole : kr. Hjortsberg skole/hjortsberghallen : kr. Iddevang skole : kr. Låby skole : kr. Side 7

8 Os skole : kr. Os skole - forprosjekt : kr. Rødsberg skole : kr. Bergknatten barnehage : kr. Bjørklund barnehage : kr. Karrestad barnehage : kr. Stangeløkka barnehage : kr. Tistedal barnehage : kr. Brekkerød barnehage : kr. IKT-utstyr : kr. Uforutsette behov barnehager/skoler : kr. Totalt : kr. PS 2011/14 Høring - sammenslåing av Iddevang og Øberg skolers opptaksområde Saksprotokoll i Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Behandling: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Saken sendes ut på høring til de berørte parter. 2. Høringsfristen settes til mandag 2. mai. PS 2011/15 Skolefritidsordningene - endring av finansieringsmodell Saksprotokoll i Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Behandling: Utvalgsleder Fridtjof Dahlen, SV, fremmet forslag om utsettelse med følgende begrunnelse: Saken utsettes: Administrasjonen legger fram en oversikt til neste møte i HUO som viser følgende: -antall barn som benytter SFO ved hver enkelt skole -type plass barna benytter (hel plass, mindre enn hel plass, andre tilbud som benyttes) -oppholdsbetalingen som benyttes og betaling for matservering -reduksjon i oppholdsbetaling for barn som benytter leksehjelp -antall stillinger knyttet til SFO ved den enkelte skole I tillegg legger administrasjonen fram en oversikt over følgende: -økonomisk vurdering av alternative typer plass (ettermiddagsplass, andre ordninger) -økonomisk vurdering av søskenmoderasjon (20 % for barn nr. to, 50 % fra barn nr. tre) Side 8

9 -økonomisk vurdering av redusert pris der skattbar familieinntekt er under 3G. Dahlens forslag ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Saken utsettes: Administrasjonen legger fram en oversikt til neste møte i HUO som viser følgende: -antall barn som benytter SFO ved hver enkelt skole -type plass barna benytter (hel plass, mindre enn hel plass, andre tilbud som benyttes) -oppholdsbetalingen som benyttes og betaling for matservering -reduksjon i oppholdsbetaling for barn som benytter leksehjelp -antall stillinger knyttet til SFO ved den enkelte skole I tillegg legger administrasjonen fram en oversikt over følgende: -økonomisk vurdering av alternative typer plass (ettermiddagsplass, andre ordninger) -økonomisk vurdering av søskenmoderasjon (20 % for barn nr. to, 50 % fra barn nr. tre) -økonomisk vurdering av redusert pris der skattbar familieinntekt er under 3G. PS 2011/16 Rapport om sykefraværet i desember, og samlet oversikt over sykefraværet i 2010 i kommunalavdeling undervisning og oppvekst Saksprotokoll i Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Behandling: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Sykefraværet i kommunalavdeling undervisning og oppvekst i desember, og samlet i kalenderåret 2010 tas til orientering. Side 9

10 PS 2011/17 Forespørsel Saksprotokoll i Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Behandling: Utvalgsleder besvarte forespørsel i møte. Vedtak: Besvart i møte. FO 2011/1 Forespørsel fra Mona Bråthen, Ap, vedr. referat fra samarbeidsmøte Side 10

11 Side 11

12 PS 2011/18 Godkjenning av innkalling PS 2011/19 Godkjenning av saksliste PS 2011/20 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Side 12

13 PS 2011/21 Referatsaker Side 13

14 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Per Ole Pihlstrøm Referatsak Utvalg Utvalgssak Møtedato Referat fra møte i Samarbeidsutvalget 17. februar 2011 Side 14

15 Halden kommune Folkvang skole Elevrådet ved Folkvang skole Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: 2009/ A20 Hege Machulla, Til stede under møtet: Representanten for pedagogisk personale: Sissel Kallar Representantene fra foreldrene: Tone Johansson, Marianne Eylertsen og Knut Kleive Representantene fra elevene: Andrea Bjørnhovde Karlsen og Fredrik Berger Representanten fra kommunen: Rektor Hege Machulla Ikke til stede under møtet: Representanten for pedagogisk personale: Thor Sørlie Representantene fra foreldrene: Vibeke Ystrøm og Fred Voldset Representanten fra kommunen: Politiker Tone Skråning Referat fra møte i SU/SMU Sak 1/11 Sak 2/11 Sak 3/11 Sak 4/11 Sak 5/11 Referat fra forrige møte godkjennes. Det enes imidlertid om at referater heretter også skal inneholde en oversikt over uteblitte deltakere slik at det kommer fram hvilke parter som ikke var representert. Karsten Stang i ballbingeutvalget informerer om sakens anliggende: Planleggingen er godt i gang. Tilbud er innhentet, nabovarsel er sendt og ingen innsigelser er kommet inn innenfor fristen, kommunen har gått med på å opprette en prosjektkonto. Holder på med arbeidet rundt å skaffe ytterligere sponsormidler og entreprenører. Trenger til byggefasen håndverkere og dugnadsarbeidere. Videre asfaltering av skolegården bør avventes til ballbingen står ferdig. Det foreslås at FAU og elevrådet møtes til en idédugnad i nær framtid. Gjennomgang av budsjettkonsekvenser for Folkvang skole i forhold til kommunale reduksjoner. Kommunen har bl.a. besluttet omlegging av leirskole, sammenslåing av SFO er i ferier, reduksjon i assistenter og miljøarbeidere, reduksjon i midler til renhold og strøm. Ytterligere generelle kutt er tatt i fra ikke lovpålagte aktiviteter som biblioteksbøker, ekskursjoner, kursing av personalet, reduksjon i læremidler og transportutgifter. Flere abonnement og medlemskap er sagt opp. Hva gjelder leirskole, har skolen bindende avtaler for elever på årets 6., 5. og 4. trinn. Saken om arbeidet mot mobbing utsettes pga. et ønske om bedre tid til forberedelser fra alle parter rundt et slikt viktig samarbeidsfelt. Videre er det et ønske om bedre representasjon fra flere av partene under gjennomgangen av dette temaet. Kommentarer til utviklingsplanen for neste skoleår: Viktig med skjerming av timer til tidlig innsats Fortsette med lesestyrkingen slik den har vært inneværende skoleår og la det Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: Postboks 150, 1751 Halden Hovsv E-post: Internett: Telefaks: Org.nr: Side 15

16 Sak 6/11 Sak 7/11 fortsette i noen grad oppover i trinnene Komme i gang med matematikkstyrking Rektor og SFO-leder kommer med forespørsel om muligheten for å øke kostpengene for redusert plass til kr Elever med full SFO-plass betaler i dag kr Argumentet er først og fremst det faktum at elever med redusert plass er til stede under alle måltider. Dvs. de får den samme drikken, maten og frukten, men til en redusert kostnad. De ekstra kostinntektene vil kunne medføre en dag til i uken hvor elevene får servert et måltid på SFO. Forslaget vedtas enstemmig. Godkjenning av nye vedtekter for SU/ SMU utsettes pga. et ønske om bedre representasjon fra flere av partene under gjennomgangen av vedtektene. Med hilsen Hege Machulla Referent i SU / SMU Side 16 Side 2 av 2

17 Halden kommune Tistedal barnehage Monica Johansen Monica Holberg Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: 2010/765-8 A10 Käthe Moe, Referat fra su-møte ved Tistedal barnehage Tilstede: Monica Johansen (foreldrerepr.) Anette Feragen (foreldrerepr.) Monica Eng Holberg (foreldrerepr.) Käthe Moe (styrer) Tove Svendsen (ansattes rep.) Karina Buer (ansattes rep.) Ikke tilstede: Mariann Sandberg (foreldrerepr.) Käthe Moe informerte om samarbeidsutvalgets representanter og vararepr. sine funksjoner og om hvilke oppgaver de har lokalt i barnehagen. Saker: 1) Evaluering av barnehageåret : Brukerundersøkelse; Barnehageforum. Denne brukerundersøkelse behandler åtte områder. Käthe M gikk gjennom spørsmålene i brukerundersøkelsen, og vi diskuterte de forskjellige nyansene/endringene. Brukerundersøkelsen ble positivt mottatt fra foreldrerepr. Og de ansattes rep, og vi ble enige om at denne kan danne et utgangspunkt for en brukerundersøkelse i barnehagen. Ble enige om den bør leveres ut 7.mars og frist til 14.mars. ( 1 ukes frist. ) 2) 16. mai feiring: 16. mai feiringen kommer på en mandag, og i år blir det på den gamle tradisjonsmåten. Dvs. vi arr. 16. mai tog for alle førskolebarn i Tistedal med påfølgende bevertning i bhg. Sponsor: Kringla: Monica E (boller 200 stk.) Mattis: Monica J (penger) Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: Postboks 150, 1751 Halden Bjerkelundveien E-post: Internett: Telefaks: Org.nr: Side 17

18 Maxi Mat: Monica J (penger) Rema 1000: Monica E (is 150 stk.) Barnhagen ordner med plakater sammen med barna i barnehagen. Barnehagen ordner med saft, krus og lignende Vi må ha hjelp/vakter i trafikken: Ved Mattis, i krysset ved banken og ved brua. Ansvar for trafikkvakter er Monica J og Monica H. Monica J. sjekker om hvor mye korps koster. 3) Budsjett: Käthe M gikk gjennom budsjettet for 2011, innsparing: ,-. Hva kan vi spare inn på! Ble enige om at vi gjør mye bra, men nå er vi mer bevisst på sparing i barnehagen. Standard: DET KOMMUNALE BARNEHAGETILBUDET. Käthe M gikk gjennom følgende punkter: Lovhjemmel Omfang Bemanning Innhold / organisering Hverdagsaktiviteter Samarbeid / oppfølging Evaluering Avvik Denne henger på alle avdelinger på barnehagen. 4) Foreldremøte : Kommunale barnehagene hadde en undersøkelse høsten 2010, om hva foreldrene ønsket som tema for foreldremøte Tema: Språkutvikling. 5) Eventuelt: Sommeråpen barnehage. Diskuterte for og imot sommeråpne barnehage. Var enige om at det ikke var så stor pågang fra foreldrene. Turpenger: Minne foreldrene på at fristen er 1.april. Dato for neste møte er: Tirsdag 5. april 2011 kl Takk for et godt møte! Referent: Karina Buer. Side 18 Side 2 av 2

19 Med hilsen Käthe Moe styrer Kopi til: Marie E. Axelsen Kirsten Mellingseter Side 19 Side 3 av 3

20 Halden kommune Rødsberg ungdomsskole «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Referent: Dato: «REF» 2010/ Ulf Ellingsen, Møtereferat Referat SU Rødsberg Handlingsplan mot mobbing ved Rødsberg Ungdomsskole ble gjennomgått. Diskusjon rundt det psykososiale rundt mobbing, og blir enige om at dette inngår i handlingsplanen. Mobbing er ikke alltid like synlige for andre. Handlingsplanen godkjennes av SU med noen kommentar ref. pkt. 2.1 telefon hjem pkt Elevundersøkelse 9.trinn og 10.trinn ståstedsanalyse gjennomgått. Budsjett: 600 mer i budsjett for å drifte Rødsberg. Høy strømregning for siste kvartal som må betales med 2011-penger. 3 mill. er brukt til rehab av Rødsberg i perioden Det er bevilget 800 for 2011 som skal benyttes til å installere godkjente branndører. Prosjektene står i kø på Rødsberg!! Burde man tenke nytt mht plassering av en ny ungdomsskole ifbm ny Kunnskapspark på Remmen? tenke satsningsområde: realfag Er Rødsberg-bygningen ett bygg for fremtidig skole? Hvor mye penger skal man bruke til å rehabilitere ett gammelt bygg. /Hanne Side 20

21 Halden kommune Kommunalsjef undervisning og oppvekst Svingen dyr- og familiebarnehage Svingen 1789 BERG I ØSTFOLD Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Referent: Dato: 2011/ A10 Kirsten Mellingseter, Møtereferat Referat fra tilsyn ved Svingen dyr- og familiebarnehage Tilsyn iht. Lov om barnehager 16 var varslet pr. mail 15.februar Fra barnehagen møtte eiere Marianne Kirkerød Larsen, Tom Henskjold Jensen og styrer / førskolelærer Jeanette Moen. Fra kommunen møtte rådgiver Lill Stende og koordinator barnehage Kirsten Mellingseter. I mailen ble det vedlagt rapporteringsskjema som ble bedt utfylt før tilsynsbesøket. Ved tilsynet vil en ha fokus på to områder: 1. Bemanning 2. Pedagogisk arbeid. Bemanning: Familiebarnehagen har fra januar 2011 tilsatt styrer / førskolelærer i 80 % stilling. I tillegg er det tilsatt 2 assistenter. I henhold til vilkår for offentlig tilskudd som er fastsatt av kommunen, skal samtlige godkjente barnehager ha ordnede lønns- og arbeidsvilkår for ansatte. Bemanningen er tilstrekkelig iht. Lov om barnehager med hensyn til pedagogisk bemanning og øvrig bemanning. Men i tilsynet fremkommer det helt klart at eier ikke har klart å utarbeider stillingsbeskrivelser eller har inngått arbeidsavtaler med de ansatte som tilfredsstiller krav gitt i Arbeidsmiljøloven. Ansatte skal ha klare arbeidsavtaler som definerer bl.a. følgende områder: Arbeidstid arbeidsforholdets begynnelse og varighet, stillingsstørrelse, ukearbeidstid, bunden/ubunden tid. Side 21

22 Lønnsforhold fastsatt årslønn, eventuelle tillegg, hvilke lønnsjusteringer skal foretas i perioden, pensjonsforhold, avregning ferie utbetaling ferielønn, forsikringer. Oppsigelsesfrister Eier opplyser i møte at barnehagens åpningstid er kl , med svært ofte åpner den ikke før kl Ansatte har følgelig en svært liten forutsigbarhet mht. sin arbeidstid, men blir ringt etter ved behov. Det fremkommer videre at det ikke er klarhet i hvilket administrativt ansvar og oppgaver som styrer har sammenliknet med eier. Avvik: Svingen dyr- og familiebarnehage har ikke ordnede lønns og arbeidsforhold for sine ansatte jfr. Vilkår vedtatt av Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Vilkår: q Ansatte skal minimum ha tilsvarende lønns- og arbeidsforhold som ansatte i kommunens egne barnehager. q Godkjente barnehager skal ha vedtektsfestet arealnorm som i de kommunale barnehager / 4 kvm. netto lekeareal for barn over 3 år og 5,5 kvm. pr. barn under 3 år. q Barnehager som tar inn barn fra andre kommuner, er forpliktet til å gi melding om dette til kommunen ved oppstart. q Barnehagene er forpliktet til enhver tid til å påse at antall barn er i samsvar med godkjenning gitt i lov. q Samtlige barnehager er forpliktet til å følge kriteriene mht. samordnet opptak. Pedagogisk arbeid - årsplan: I tilsynet fremkommer det at årsplanen ble utarbeidet av eier i 2009 og ikke er revidert fra den gang. Styrer som ble tilsatt fra januar inneværende år, var ikke kjent med årsplanens innhold. Ved gjennomgang av årsplanen som også er lagt ut på barnehagens hjemmeside, kommer det frem at eier har tatt utgangspunkt i de syv fagområdene i rammeplanen og brukt de mål som er satt for disse som barnehagens mål. Barnehagens overordnede målsetting fremkommer ikke klart ved lesing av årsplan. Dette til tross for at eier ved utfylling av tilsynsrapport har presisert at satsingsområde er sosial kompetanse og språklig kompetanse. Vi kan heller ikke se at innholdet er implementert i det daglige arbeidet ved barnehagen bortsett fra ved beskrivelsene som er gitt av rutinesituasjoner ved barnehagen. Eier utrykker at foreldre er gitt mulighet til å ytre seg mht. innholdet i årsplan, men har ikke deltatt aktivt. Avvik: Alle barnehager skal i sine vedtekter ha definert formålsbestemmelsene iht. Lov om barnehager. Innholdet i årsplan skal være iht. forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. I henhold til forskriften skal alle barnehager utarbeide en årsplan. Barnehagene kan lage en langtidsplan for å sikre progresjon og sammenheng i barns læring og opplevelser gjennom hele barnehageoppholdet, men dette er ikke et krav i forskriften. Men årsplanen skal: Side 22 Side 2 av 2

23 Være et arbeidsredskap for barnehagens personale for å styre virksomheten i ønsket retning. Være et utgangspunkt for foreldre / foresattes mulighet til å kunne påvirke innholdet i barnehagen. Være en informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid til eier, politikere, kommune og andre samarbeidspartnere. Slik årsplansarbeidet er gjennomført, så anses dette som et brudd på forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver del 111 planlegging og samarbeid. Pålegg: Svingen dyr - og familiebarnehage gis etter tilsyn 2 pålegg. 1. Barnehageeier pålegges å inngå skriftlige lønns- og arbeidskontrakter med sine ansatte jfr. vedtak i HUO samt i henhold til AMU. Videre skal det utarbeides stillingsbeskrivelser for ansatte, der ansvars- og arbeidsoppgaver klart fremkommer. Frist for retting av avvik: 10.april Barnehageeier pålegges å lage en plan for arbeid med årsplansarbeid jfr. forskrift om rammeplan del 111. Planen skal vise hvordan barnehagen skal revidere årsplan, planlegge årsplanarbeid, hvordan foreldregruppen og personalgruppen skal tas med i arbeidet og hvordan årsplanen skal implementeres i det daglige arbeid. Frist for innsending av plan: 1.mai Halden kommune takker for hyggelig samarbeid ved tilsynsbesøket og ser fram til videre samarbeid. Vennlig hilsen Kirsten Mellingseter Koordinator barnehage Lill Stende Rådgiver Vedlegg (sendes ikke barnehagen): 1 Tilsynsrapport Svingen dyr- og familiebarnehage 2 Årsplan Svingen dyr og familiebarnehage Side 3 av 3 Side 23

24 Side 24

25 Side 25

26 Side 26

27 Side 27

28 Side 28

29 Side 29

30 Side 30

31 Side 31

32 Side 32

33 Halden kommune Kommunalsjef undervisning og oppvekst Berg barnehage Berg Menighetshus 1763 HALDEN Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Referent: Dato: 2011/ A10 Kirsten Mellingseter, Møtereferat Referat etter tilsyn ved Berg barnehage 1.mars 2011 Tilsyn iht. Lov om barnehager 16 var varslet pr. mail 15.februar I mailen ble det vedlagt rapporteringsskjema som ble bedt utfylt før tilsynsbesøket. Ved tilsynet vil en ha fokus på to områder: 1. Bemanning 2. Pedagogisk arbeid. Fra barnehagen møtte styrer Birthe Kjernlie og styreformann Gunn Johnsson. Fra kommunen møtte rådgiver Lill Stende og koordinator barnehage Kirsten Mellingseter. 1. Bemanning: Barnehage har pr. dato 6 ansatte, der samtlige ansatte har deltidsstillinger. Barnehagen har et meget stabilt personale og deltidsstillingene innebærer at barnehagen ikke har behov for å benytte seg av vikarer som ikke er kjente for brukerne. Den pedagogiske bemanningen er tilstrekkelig iht. forskrift til barnehageloven 17 og 18. Barnehagen har i tillegg tilsatt to førskolelærere i stilling som assistenter. Ved tilsynet fremkom det at en ansatt er alene med barna i tidsrommet fra til og i tidsrommet til Barnehagen har vurdert dette som sikkert da det i dette tidsrom ankommer svært mange foresatte i bringe og hente situasjoner. Kommunen vil imidlertid anbefale at barnehagen gjennomfører en risikovurdering av ordningen. Kommunen vil anbefale at ingen ansatte er alene med barna da det kan oppstå situasjoner i barnehagen som krever at det minimum er 2 voksne tilstede til samme tid. I henhold til Lov om barnehager og forskriftens 18, skal bemanningen være Side 33

34 tilstrekkelig til at barnehagen kan drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet. Ordningen med en ansatt i barnehagen i dette tidsrom, anses ikke som et brudd på barnehageloven. Men barnehagen anbefales å gjennomføre en risikovurdering der også foresatte deltar. Det anbefales at denne gjennomføres snarlig og senest innen påske. Resultat av risikovurderingen oversendes kommunen. 2. Pedagogisk arbeid Åsplan. Berg barnehage har en periodeplan som går over tre år Den tar utgangspunkt i barnehagens formålsparagraf, beliggenhet og nærmiljø, og i personalets interesser og ressurser. Periodeplanen rullerer, og har følgende fordypning hver tredje år: 1. Bondegården. 2. Naturen 3. Estetiske/kreative fag. Temaet innenfor hvert område, varierer fra gang til gang, slik at ingen år blir like. Dessuten er det naturlig at en hvert år har med litt fra hvert tema, men selve fordypningen følger periodeplanen. Årsplanen bygger på periodeplanen, og er utarbeidet i samarbeid mellom personalet og barnehagens foreldre. Rammeplanen sier at de syv fagområdene må tilpasses de lokale forhold som: Barnas alder, barnehagens åpningstid, gruppesammensetningen, plass, økonomi og nærmiljø. Årsplanen må være såpass generell at den ikke hindrer barnehagen i å følge det enkelte barns og gruppas spontane utvikling og ønsker. Samtlige fagområder er implementert i årsplan. Inneværende år har barnehagen satsing på - Estetiske /kreative fag - med vekt på billedkunst. Samtlige ansatte er med i utarbeidelse av årsplan. Arbeidet starter allerede i januar i personalgruppen og foreldre/foresatte gis mulighet til å komme med bidrag/ideer i foreldremøte allerede i mars måned. Barnehagen er øvingsbarnehage for HIØ. Videre deltar barnehagen i nettverksarbeid med de andre barnehagene i kommunen, samt PPT nettverk og ledernettverk. Når det gjelder kartlegging av barn, så brukes ikke dette automatisk. Barnehagen benytter imidlertid TRAS alle med. I foreldresamtaler benyttes fastlagt skjema som deles ut på forhånd, begge foresatte/foreldre får alltid skjema utdelt før foreldresamtalene skal finne sted. Oppsummering: Det fremkommer at barnehagen har gode rutiner i sitt arbeid. Dette gjelder både mht. HMS arbeid, pedagogisk arbeid, foreldresamarbeid og personalarbeid. Kommunen har således ingen merknader mht. barnehagens pedagogiske arbeid. Det fremkommer fra vedlagt dokumentasjon og fra samtalen, at barnehagen har gode rutiner mht. det pedagogiske arbeid i barnehagen. Arbeid med årsplan er implementert i både personalgruppe og foreldregruppe. Side 34 Side 2 av 2

35 Halden kommune takker for hyggelig samarbeid ved tilsynsbesøket og ser fram til videre samarbeid. Vennlig hilsen Kirsten Mellingseter Koordinator barnehage Lill Stende Rådgiver Vedlegg (sendes ikke barnehagen): 1 Rapport Berg barnehage 2 Virksomhetsplan Berg barnehage Side 3 av 3 Side 35

36 Side 36

37 Side 37

38 Side 38

39 Side 39

40 Side 40

41 Side 41

42 Side 42

43 Side 43

44 Side 44

45 Side 45

46 Side 46

47 1 ÅRSPLAN BERG BARNEHAGE, GENERELL DEL. Berg barnehages årsplan bygger på Lov om barnehager, og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Her vektlegges Omsorg, lek og læring Disse begrepene flyter mye over i hverandre, og foregår kontinuerlig i løpet av barnehagedagen. I ordet omsorg, ligger også oppdragelse. Gjennom lek, forgår det mye læring, også sosial kompetanse og språkutvikling. Læring. Barn lærer i alle situasjoner, men rammeplanen har delt læring inn i syv fagområder. Disse fagområdene er: 1. Kommunikasjon, språk og tekst. 2. Kropp, bevegelse og helse. 3. Kunst, kultur og kreativitet. 4. Natur, miljø og teknikk. 5. Etikk, religion og filosofi. 6. Nærmiljø og samfunn. 7. Antall, rom og form Alle barna skal ha vært bort alle syv fagområder i løpet av året, men hvordan det skjer, vil variere fra år til år. Disse erfaringene kan skje, enten i voksenledete, planlagte aktiviteter, eller i de daglige situasjonene som lek (ute/inne), måltid og omsorgssituasjoner, og erfaringene vil variere mye ettersom hva årets tema/emne er, barnas alder, og hvordan barnegruppa er. Berg barnehage har en periodeplan som går over tre år: Den tar utgangspunkt i barnehagens formålsparagraf, beliggenhet og nærmiljø, og i personalets interesser og ressurser. Periodeplanen rullerer, og har følgende fordypning hver tredje år: 1. Bondegården. 2. Naturen 3. Estetiske/kreative fag. Temaet innenfor hvert område, vil variere fra gang til gang, slik at ingen år blir like. Dessuten er det naturlig at vi hvert år har med litt fra hvert tema, men selve fordypningen, følger periodeplanen. Årsplanen bygger på periodeplanen, og er utarbeidet i samarbeid mellom personalet og barnehagens foreldre. Rammeplanen sier at de syv fagområdene må tilpasses de lokale forhold som: Barnas alder, barnehagens åpningstid, gruppesammensetningen, plass, økonomi og nærmiljø. Årsplanen må være såpass generell at den ikke hindrer oss i å følge det enkelte barns og gruppas spontane utvikling og ønsker. Mye uforutsett kan skje i løpet av et år, og planene må derfor kunne justeres underveis. Årsplanen kan av denne grunn ikke lages ferdig, før vi har lært gruppa litt å kjenne. Side 47

48 Slik vil Berg barnehage ivareta rammeplanens syv fagområder. 2 1.Språk, tekst, kommunikasjon. Den daglige samtalen og samværet med barna er her det viktigste. Vi prater med barna om ting vi har opplevd, om tanker og følelser. I tillegg vil vi bruke diktning, eventyr, høytlesing, rim, sanger og begrepslære (nye ord) i forbindelse med temaer vi tar opp. De minste har faste rim/regler og sanger, som de bruker i stellestund, og ved måltidet. De største lager egne dikt og fortellinger, i storeklubb, og når de har opplevd noe spesielt. Bok-utvalget er stort, og vi låner i tillegg på biblioteket. For de små leses det enkle pekebøker, mens de store har både billedbøker, og høytlesingsbøker. Dette blir benyttet både i samlingstund, i storeklubb, ved måltidet og når barna vil leses for i den frie leken. De kan også sitte og titte i bøker på egen hånd. Vi har flere spill som går på å rime, og å forstå begreper, som farger, over/ under, stor/liten, og mye annet. Disse benyttes for de over tre år, og de mest avanserte taes fram i storeklubben. I storeklubben, og ofte ellers, møter barna bokstaver, og tall. Vi har som mål at alle skal kunne skrive navnet sitt, før de begynner på skolen, og at de kan kjenne igjen flere tall og bokstaver. 2.Kropp, bevegelse og helse. Det viktigste her er den daglige leken, der barna får bruke kroppen sin inne, ute på lekeplassen og på de ukentlige skogsturene. Inne bruker vi ribbeveggen, turnringene, hoppemadrasser, turnmadrass, dans og bevegelsesleker. Ute kan barna klatre, balansere, hoppe, ha ball- lek, sykle, ake, gå på stylter og være med på organiserte leker. Vi er ute hver dag, uansett vær. Fra en til over tre timer, etter vær og årstid. Vi vektlegger et sunt kosthold, med gode matpakker med sunt pålegg. Det serveres gulrøtter etter lunch, og frukt før kl Vi lager mat i barnehagen en gang i uka. Det blir ofte snakket om kosthold, da særlig ved måltidet. Temaet om kroppen, og hvordan den fungerer, blir tatt opp med jevne mellomrom, da særlig med de eldste. Vi innarbeider god hygiene med barna, ved toalettbesøk, og håndvask før maten. Personalet blir jevnlig oppdatert med førstehjelpskurs. 3. Kunst, kultur og kreativitet. Vi vil variere mellom diktning, forming, drama og musikk som uttrykksformer for barna. Enten i voksenledete aktiviteter, eller noe spontant, som barna finner på selv. Vi vektlegger å ta vare på barnas initiativ, og legge til rette for å bygge videre på dette. Dette gjelder både forming, eksperimentering, musikk, dans og drama. Da i vi i Berg barnehage, er spesielt opptatt av forming/ skapende virksomhet, har vi laget et eget kapittel om dette nedenfor. Vi vil i løpet av året la barna få oppleve en konsert, dramaforestilling og/ eller en kunst-utstilling. Enten i barnehagen, eller vi reiser ut i byen på noe. Hver tredje år har barnehagen, etter periodeplanen, fordypning i Kunst/ kreativitet. Dette kan være forming, litteratur/ dikting, drama eller musikk. Dette året vil barna få med seg ekstra mye innenfor dette feltet. Side 48

VIRKSOMHETSPLAN RUSTADSAGA BARNEHAGE BA 2009/2012

VIRKSOMHETSPLAN RUSTADSAGA BARNEHAGE BA 2009/2012 VIRKSOMHETSPLAN RUSTADSAGA BARNEHAGE BA 2009/2012 Adresse: General Rugesvei 94, 0694 Oslo Tlf. kontor:23 38 89 60 Tlf. Solan: 23 38 89 63 E-post: rustadsaga.bhg@c2i.net Tlf. Ludvig: 23 38 89 62 Hjemmeside:

Detaljer

Møteinnkalling. PS! Styringsgruppemøte for byggeprosjekter kl. 16:30. Halden kommune

Møteinnkalling. PS! Styringsgruppemøte for byggeprosjekter kl. 16:30. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 11.05.2011 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69

Detaljer

LITT OM SØRMARKA FAMILIEBARNEHAGE...

LITT OM SØRMARKA FAMILIEBARNEHAGE... ÅRSPLAN - 2 - Innholdsfortegnelse Innhold Side 1 LITT OM SØRMARKA FAMILIEBARNEHAGE... 3 1.1 PERSONALE... 3 1.2 DAGSRYTMEN... 4 1.3 PLANLEGGINGSDAGER/KURS... 4 1.4 KLÆR... 5 1.5 FØDSELSDAGSFEIRING.... 5

Detaljer

VELKOMMEN TIL BJERKE BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL BJERKE BARNEHAGE Nannestad kommune Red.juli -13 Bjerke barnehage Dvergspettveien 13 2032 Maura Tlf.66105360 Fax 66105019 e-post: eva.stad.sjoberg @ nannestad.kommune.no Nettside: www.nannestad.kommune.no/virksomheter/bjerkebarnehage

Detaljer

VELKOMMEN TIL KNØTTENE FAMILIEBARNEHAGE...

VELKOMMEN TIL KNØTTENE FAMILIEBARNEHAGE... ÅRSPLAN 2014/2015 - 2 - Innholdsfortegnelse Innhold Side 1 VELKOMMEN TIL KNØTTENE FAMILIEBARNEHAGE.... 3 1.1 PERSONALE... 3 1.2 DAGSRYTMEN... 4 1.3 PLANLEGGINGSDAGER/KURS 2014/2015... 4 1.4 KLÆR... 5 1.5

Detaljer

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE 2014 2015 Innhold PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 4 RÅDHUSMARKA BARNEHAGE SITT SATSINGSOMRÅDE... 4 SAMARBEID MED VITENFABRIKKEN... 4 SOSIAL KOMPETANSE... 4 BARNEHAGENS LEDELSE...

Detaljer

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!!

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! www.nannestad.kommune.no/midtbygdabarnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Grunnlag for det pedagogiske arbeidet

Detaljer

ÅRSPLAN 2010-11. www.tunetbarnehage.no

ÅRSPLAN 2010-11. www.tunetbarnehage.no ÅRSPLAN 2010-11 www.tunetbarnehage.no INNHOLDSFORTEGNELSE Hvorfor årsplan s. 3 1 Generell informasjon s. 4 1.1 Eierforhold/adresse/tlf mm s. 4 1.2 Åpningstider, stengte dager, ferie s. 4 1.3 Forsikring

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Årsplan for Solvang barnehage

Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for foreldre / foresatte Barnehageåret 2013 / 2014 Skrevet og redigert av personalet i Solvang barnehage. Drøftet og godkjent av barnehagens samarbeidsutvalg 2 Innhold

Detaljer

Barndommen kan ikke forseres, den kan ikke tas igjen, og den skal ta sin tid.

Barndommen kan ikke forseres, den kan ikke tas igjen, og den skal ta sin tid. ÅRSPLAN 2006/2007 1 FORORD Årsplanen skal gi en oversikt over de ulike aktivitetene i barnehagen og den pedagogiske virksomheten gjennom barnehageåret. Den skal være et arbeidsredskap for personalet ved

Detaljer

Ryliveien 2340 Løten Tlf : 62 56 42 67 (kontor) -42 68 (Hvitveis) 95 36 94 28 (Blåveis) Hjemmeside: http://www.loten.kommune.no/category4153.

Ryliveien 2340 Løten Tlf : 62 56 42 67 (kontor) -42 68 (Hvitveis) 95 36 94 28 (Blåveis) Hjemmeside: http://www.loten.kommune.no/category4153. Ryliveien 2340 Løten Tlf : 62 56 42 67 (kontor) -42 68 (Hvitveis) 95 36 94 28 (Blåveis) Hjemmeside: http://www.loten.kommune.no/category4153.html 1 INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSPLAN FOR RYLI BARNEHAGE 1. Innledning

Detaljer

VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE Informasjonsskriv Årsplan del 3 Rolighetsmoen barnehage Skinnerudveien 8, 3360 Geithus Tlf kontor: 32 78 10 80 Mail: rolighetsmoen@modum.kommune.no Innholdsfortegnelse

Detaljer

ÅRSPLAN FOR UTØY BARNEHAGE 2014-2017

ÅRSPLAN FOR UTØY BARNEHAGE 2014-2017 ÅRSPLAN FOR UTØY BARNEHAGE 2014-2017 1 INNHOLDSFORTENGNELSE DEL 1 Informasjon om barnehagen.3 Innledning..4 Pedagogisk grunnsyn..5 Personalsamarbeid 6 Samarbeid med barnas hjem.7 Ulike samarbeidspartnere

Detaljer

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Tårnsvalen barnehage AS Måltrosten barnehage Tårnsvalen ble startet som en familiebarnehage med 8 barn og 2 ansatte

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN. Slingrebekken barnehage

VIRKSOMHETSPLAN. Slingrebekken barnehage j VIRKSOMHETSPLAN Slingrebekken barnehage Stampeleina 2, 3475 SÆTRE 2015-2016 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Presentasjon av barnehagen s. 3 2. Driften s. 3 2.1 Lov om barnehager 2.2 Rammeplanen 2.3 Vedtekter

Detaljer

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Innhold Barnehagens plandokument Vår visjon s. 3 Vurdering av barnehageåret 2012/13 s. 4 Barnehagens organisasjon s. 6 Prosjektarbeid 2012/13 s. 7 Barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN. Godkjent i Samarbeidsutvalget 15.10.2014

ÅRSPLAN. Godkjent i Samarbeidsutvalget 15.10.2014 ÅRSPLAN 2014 2015 Godkjent i Samarbeidsutvalget 15.10.2014 Innhold Forord... 3 Barnehagens innledning... 4 1 Barnehagens formål, oppgaver og samarbeid... 5 1.1 Foreldresamarbeid... 6 1.2 Tidlig innsats...

Detaljer

GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15

GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15 GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15 1 1. TROLLHAUGEN BARNEHAGE Trollhaugen barnehage er en 4 avdelings heldagsbarnehage. Barnehagen har til ca. 54 hele plasser for barn i alderen 0 5 år.

Detaljer

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE ÅRSPLAN 2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE Side 1 av 63 Velkommen til Østerøy Naturbarnehage! Østerøy Naturbarnehage er organisert som et samvirkeforetak med foreldre som eiere og initiativtager til barnehagen

Detaljer

Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE. Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk

Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE. Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk KONTAKTINFORMASJON Melløsparken barnehage SA Dyreveien 16b 1532 Moss Tlf: 69206530 post@mellosparkenbarnehage.no

Detaljer

Forside 1. Innhold 2. Velkommen til Berg Familiebarnehage 3. Målsetting 4. Dette vektlegger vi i barnehagen 5

Forside 1. Innhold 2. Velkommen til Berg Familiebarnehage 3. Målsetting 4. Dette vektlegger vi i barnehagen 5 Årsplan 2010/ 2011 Innhold Forside 1 Innhold 2 Velkommen til Berg Familiebarnehage 3 Målsetting 4 Dette vektlegger vi i barnehagen 5 Rammeplanens fagområder/barns medvirkning 7 Månedens tema 8 Kosthold

Detaljer

Årsplan for Linken barnehage

Årsplan for Linken barnehage Årsplan for Linken barnehage Forord Velkommen til Linken barnehage. Denne årsplanen er skrevet med utgangspunkt i Lov om barnehager, Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, Standard for kvalitet

Detaljer

Bjørketun Barnehage bra bagasje!

Bjørketun Barnehage bra bagasje! Virksomhetsplan/informasjonshefte Bjørketun Barnehage bra bagasje! Adresse: Vestheiveien 2, 4550 Farsund Tlf. 38390560/47413940 www.bjorketun.barnehageside.no e-post: bj-bhg@online.no Styrer Vigdis M.

Detaljer

PERSONALET I SPRINGKLEIV

PERSONALET I SPRINGKLEIV PERSONALET I SPRINGKLEIV Anna Lisa Stenhaug Styrer Marit Langemyr Ped. leder Bente Solheim Ped. leder Anita Vaagsnes Assistent Cecilie Sigbjørnsen Assistent Helene S. Fløistad Assistent Harpa R. Hardardottir

Detaljer

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15 Årsplan 2014-15 Lovverk All barnehagevirksomhet skal drives i henhold til Lov om barnehager Barnehageloven av 17. juni 2005 nr. 64, samt tilhørende forskrifter og merknader til bestemmelsene. De to viktigste

Detaljer

ÅRSPLAN MØLNBUKT BARNEHAGE 2012/-13

ÅRSPLAN MØLNBUKT BARNEHAGE 2012/-13 ÅRSPLAN MØLNBUKT BARNEHAGE 2012/-13 Godkjent i samarbeidsutvalget 27. september 2012 PLANVERKTØY SOM LEGGER FØRINGER FOR VÅRT ARBEID: LOV OM BARNEHAGER RAMMEPLAN FOR BARNEHAGEN BARNEHAGENS VEDTEKTER EVALUERING

Detaljer

Vækerø Gård barnehage ANS. Drammensveien 250 0277 Oslo. Årsplan for

Vækerø Gård barnehage ANS. Drammensveien 250 0277 Oslo. Årsplan for Vækerø Gård barnehage Drammensveien 250 0277 Oslo Årsplan for Vækerø Gård barnehage ANS 2015 Daglig leder 45 21 73 11 Bingen 95 28 52 19 Hønsehuset 95 83 77 61 Høyloftet 95 84 03 65 E-post: dagligleder@vakerogardbhg.no

Detaljer

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 1 ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 2012 2013 2 Innholdsliste: Velkommen Informasjonsdel Emneplan for 2012 / 2013 Barnehagerute for 2012 / 2013 Personalet i Ebbegarden barnehage Pedagogisk arbeid i Ebbegarden

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer