Respekt for barnas forstand

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Respekt for barnas forstand"

Transkript

1 Respekt for barnas forstand Om vårt voksenansvar for nasjonens barn året etter 22. juli 2011 Av Magne Raundalen En fire- og et halvt-åring sitter med bestefar og filosoferer over sitt eget livsløp etter at han har vært i begravelse til et familiemedlem som ble meget gammelt: «Når jeg blir seks skal jeg begynne på skolen, så skal jeg bli ungdom, kanskje blir jeg umulig, og så skal jeg lære å kjøre bil, og så skal jeg bli pappa, og så bestefar og få hvitt hår, og bli veldig gammel, og så død og begravet. Hvis jeg ikke blir påkjørt.» Denne lille historien skal minne oss om to forhold: for det første at selv små barn har en framtidsberedskap, de har forsket seg til holdepunkter for vekst og utvikling. selv yngre enn fire begynner med denne øvelsen, men da tror de samtidig at de går i sirkel og blir små igjen når de har nådd høyden. Det andre barnet ovenfor skal minne oss om, er at de allerede omkring fireårs-alderen har tapt noe av sin uskyld. De kan ikke lengre leve i full visshet om å være totalbeskyttet av allmektige foreldre. De kan bli påkjørt, det kan komme noe farlig som heter krig, noen barn dør av sykdom og foreldre «kjøper skilt» som 3-åringen sa da han skulle forklare at pappa flyttet ut av huset. Barnas framtidsberedskap er et godt begrep å ha med seg i møtet med små barn om vanskelige samtaletema. Det å snakke med dem om deres forestillinger om egen framtid er i seg selv et godt utgangspunkt for å få til en god samtale. Oppfølging av de største blant de minste Når det gjelder omsorg for nasjonens barn året etter 22.juli, tenker jeg ikke at fire-fem-åringene er den første og viktigste målgruppen for strukturerte opplegg. Jeg bruker dem mer som en påminning om å ha «antennene oppe», og at vi i alle fall ikke kan fortsette å neglisjere aldersgruppen over, seksåringene, for ikke å si aldersgruppene etter dem også. Mitt inntrykk er nemlig at et stort alderssegment er forsømt. Selv om de ble snakket til ved skolestart og de fikk veldig greie innspill fra Super-Nytt i NRK blant annet under rettssaken, ble det likevel korte brokker og biter og liten voksenhjelp til å sette dem sammen til et trygghetsskapende og forståelig helhetsbilde. Ett problem er selvsagt det faktum at mange voksne opplever at det samme kunne sies om dem. Da jeg ble invitert til Kringkastingsrådet for å gi noen betraktninger til nrk- dekningen av rettssaken i et barneog familieperspektiv, hadde jeg ingen grunn til å klage på form og innhold. Men jeg påpekte to savn. Jeg savnet en løpende modell-reportasje fra noen utvalgte skoler om hvordan rettssaken ble fulgt opp i klasserommene. På samme måte savnet jeg rapport, for eksempel fra uke til uke, fra innsiden av noen familier med barn og unge på ulike alderstrinn. Ble veiledningene fra i fjor fulgt opp i skolen? Mot skolestart, august 2011, ble det laget og lagt ut på nettet en rekke innspill beregnet som støtte til foreldre og lærere. Jeg var selv med på å skrive noen av disse veiledningene, og jeg merket meg at de ble fremhevet av utdanningsminister Kristin Halvorsen og andre fremtredende i skolesammenheng. Når jeg nå skriver at jeg har inntrykk av at store aldersgrupper er blitt neglisjert og forsømt i året som gikk, ikke minst under den turbulente psykiatristriden under rettssaken, må det understrekes at det er inntrykk. Jeg har snakket med en del barn i året som er gått, men jeg har ikke foretatt noen systematisk undersøkelse. Det mest symptomatiske, som styrker mitt inntrykk, er at det ikke er mulig å oppdrive rapporter eller undersøkelser om oppfølgingen av det store flertallet av nasjonens barn etter 22.juli. Det barna har fortalt meg, er at det ble slutt med samtalene i skolen ganske kort tid etter skolestart. Det er ikke for sent nå er tiden inne Det er imidlertid ikke for sent å møte barna på en ny og bedre måte. Vi har hatt ett år på oss, mye har skjedd, mye er skrevet, mye ligger på nettet ladet med både terapeutiske og pedagogiske muligheter. Dessuten vokser barna i visdom og innsikt og trenger voksenstøtte til å oppdatere og revurdere så vel egen forståelse om 1

2 reaksjoner og holdninger, spesielt vil jeg her understreke aldersgruppen 10 til 14. Tidligere har jeg kalt dette trinnet for den gyldne tid for engasjement, revurdering og holdningsdannelse. Under året er jeg ved mange anledninger blitt spurt om de som er barn i dag kommer til å bli preget av terrorbombingen i Regjeringskvartalet og massedrapene på Utøya. Jeg har startet med å påpeke to viktig utgangspunkt vi alltid må forholde oss til, nemlig barnas alder og barnas tilstand. Alderstilpasning sier seg selv, men den må arbeides med. Barnas tilstand handler om de sårbare som er direkte rammet, dernest de sårbare som blir skjelvende fordi de er rammet på andre måter tidligere, samt de barna som lever i frykt og bekymring forårsaket av psykiske plager. Det var tankevekkende da vi intervjuet barn med krigsbakgrunn etter Tsunamien. Mange fortalte om lange fravær og problemer med konsentrasjon på skolen i uker og måneder etterpå. Selv om Tsunamien ikke kunne sammenlignes med krig, var det eksponeringen for ødeleggelse og død som traff dem så sterkt. Dernest må vi ikke svikte det store flertallet, nasjonens én million barn. Noen viktige begreper Videre har jeg valgt å reflektere over noen viktige begreper når det gjelder det å komme seg igjen etter konfronteringen med voldsomme og katastrofale hendelser. Et viktig begrep for meg å forstå barn jeg har møtt barn i sorg og krise, er virkningen det har på deres antagelsesverden. Dette er et begrep fra sorgfeltet, oversatt fra engelsk the assumptive world. Dette begreper handler om den tryggheten vi har bygget rundt vår hverdag når den går sin gode gang uten store påkjenninger. I vår antagelsesverden antar vi at det ikke hender oss. Selv om det er en illusjon, og etter hvert vet vi det, er det likevel et beskyttende»lasertak» vi liker å leve under. Men så hender det. Lynet slår ned i vår verden. Det blir ikke bare et lite hull i taket vårt som lett lar seg tette igjen. Taket forsvinner. Det er faktisk passende å si at vi lett kan miste taket, etter dette. Det som har hjulpet meg i arbeidet med rammede barn, er å forstå og leve meg inn i hvor ubeskyttet de nå over meget lang tid kan oppleve at livet er. Dette arbeidet, etter krise, tap og sorg, er selvsagt tyngst for de nærmeste. Jeg har likevel sett at så vel voksne som barn har tapt sine positive antagelser på grunn av hendelser som ikke direkte rammet dem. For dette har også amerikanerne et godt uttrykk: it was to close to home. Når det gjelder terrorbombingen og massedrapene er det blitt sagt igjen og igjen at det var et angrep på Norge, på hele det norske folk, endog med sterke ringvirkningen til våre nordiske naboland. Når så mange nå året etter snakker om å finne igjen tryggheten, statsministeren og Kongen inkludert, gir de uttrykk for at de og vi må arbeide med å gjenopprette vår egen antagelsesverden. Jeg mener at vi ikke kan leve med at vi ikke har tatt ansvar for nasjonens barn etter 22.juli. Min erfaring, fra samtaler med barn mellom 6 og 10 år, når jeg har spurt dem om de voksne har tatt initiativ og forklart dem om bombeangrepet og massedrapene, er at de blir redde i blikket, urolige i bevegelsene og sprø i stemmen på grunn av assosiasjonene. Og så kommer svaret at det er ikke mye de har fått fra de voksne, hverken i skolen eller hjemme. Bortsett fra i starten. Barna trenger «knagger» Ett enkelt og godt begrep jeg stadig kommer tilbake til når jeg skal snakke med barn om vanskelige hendelser, er «knagger». Ofte sier jeg at barn trenger to. Og på dem skal de henge fra seg. På knagg nummer én skal de henge fra seg unødig frykt. På knagg nummer to skal de ved vår voksenhjelp henge fra seg uforstått forvirring. Dette handler om grunnleggende støtte til alle de tre nevnte grupper av barn i denne prioriterte rekkefølge: de som er direkte rammet, de som er skjelvende fordi de lever med et nettverk av tidligere, vonde minner, og det siste, store flertallet av nasjonens barn som skal finne et sted å plassere frykt og forvirring. Hva er det barna trenger så å si uavhengig av alderstrinn? Behovet for sammenheng Som svar på dette spørsmålet, vil jeg vende meg til de forskere som har vært mine veivisere gjennom tidene. Først til Aaron Antonovsky. Selv om han først og fremst forsket på hvordan voksne kom seg igjen etter de verst tenkelige hendelser, er budskapet hans mer enn relevant som program for å støtte barna som strever med å forstå. Et sentralt helsefremmende begrep hos Antonovsky handler om at det forferdelige ble begripelig. Vi må kontinuerlig gi barna vår beste voksenversjon av det som hendte 22.juli i et språk de på de ulike alderstrinnene kan forstå. Det skulle ikke være uoverkommelig å utarbeide en rimelig guide for hvordan vi skulle gjøre det, faktisk på bakgrunn av det som allerede er skrevet bortsett fra samtalen med de minste som 2

3 jeg skal ta mot slutten. Videre handler det om å gjøre verden forutsigbar igjen. Var det flere enn meg som tenkte på en ganske bred aldersgruppe av barn som måtte forholde seg til massakren under nattpremieren på siste Batmanfilmen i Aurora kino i Denver? Hvor skulle de plassere 71 skuddskadde, derav 12 drepte, to dager før minnemarkeringen for 22.juli? Hos oss som har vært opptatt av å samtale med barn om de skremmende avisforsidene, kjentes det skrekkelig at barna skulle gå alene med dette. Et viktig begrep hos Antonovsky er at de skrekkelige hendelsene må bli håndterbare. Det handler først og fremst om at man kan sette ord på det verste, både for seg selv og i samtale med andre. Alt for mange barn har gjennom årene sagt at de ikke kan snakke med de voksne om ulike sensitive og dramatisk tema. På spørsmålet om hvorfor ikke, har de oftest svart:»de vet ikke hva de skal si!» Det er ofte sagt at barn ikke snakker med foreldrene fordi de beskytter dem. Det er noe i det, men det er mindre enn halve sannheten. De vegrer seg mot å snakke med mamma og pappa fordi de beskytter seg mot uforutsigbare reaksjoner, alt fra sinne til tristhet. Et barns skjelvende indre tåler ikke hva som helst fra foreldre i ubalanse. Og det vet de. Derfor bør Antonovskys håndterbarhet ofte håndteres av balanserte, ikke så sterkt involverte, utenfra. I alle fall i starten. Et siste, men svært viktig element i denne sammenheng handler om at det må være meningsfylt. Det viktigste her er at voksne og barn som skal inn på vanskelige tema sammen må ha en fellesforstått plattform for dialogen. Det vil si at barnet som ofte kommer til å føle både frykt og smerte i starten, må få en grunnleggende forståelse for hvorfor denne samtalen er viktig. De må oppleve mening i å investere i en påkjenning som en slik dialog ofte oppleves som. Under minnemarkeringen nå 22. juli har alle, så vel statsråder som biskoper og overlevende, understreket betydningen av å sette ord på vonde og vanskelige følelser. De sier det fordi livserfaringen har lært dem det. De små barna er ikke i stand til å sette ord på denne erfaringen ennå. Vi må ta vårt voksenansvar. Det hjelper å sette ord på Når det gjelder det å sette ord på og det å bearbeide vonde og vanskelige følelser knyttet til forferdelige, traumatiske minner, står flere faglige giganter i kø for å oppmuntre oss til å gi voksenstøtte til nasjonens barn etter terrorbombingen og massedrapene. Den verdenskjente psykologiprofessoren James Pennebaker, som er blitt mest berømt for sin forskning på helsebringende skrivning, konkluderer med at de som legger lokk følelsene etter «dagliglivets jordskjelv» får en dårligere mental helse sammenlignet med dem som snakker og skriver. En av våre fremste aggresjonsforsker gjennom tidene, Leonard Berkowitz, har vist at bearbeiding av «det negative nettverk av vonde minner» reduserer ubehag og sinne. Det forebygger tap av kontroll og dermed alvorlige voldshandlinger. Ved hjelp av moderne metoder har hjerneforskere vist hvordan negative minner og tanker kan ta forskjellige ruter i hjernen, og noen av dem uroer hele personen. Mange blant dem som får hjelp til å sette ord på det vonde, det vil si bearbeide og lagre det i språkhjernen, fungerer bedre i dagliglivet og ikke minst på skolen. Ganske ny forskning har sannsynliggjort skade på hjernen ved å leve med langvarig frykt, selv om denne er av moderat karakter. Det er så mye å vinne på å roe barnehjernen at jeg har våget meg til å spå at barnepsykologien står på terskelen til «fryktens tiår». Jeg ser selvsagt betydningen av at barna opplever vår daglige trygghet, slik den gir seg uttrykk ved at vi lever som før. Danskene skapte et godt uttrykk for dette under krigen:»trivialitetens triumf» - uansett måtte vi ha vårt daglige brød, vaske våre klær, klippe vårt hår, og gå på jobb og skole. Barna legger også merke til at rosetog, konserter og barnesanger er en del av det dystre bildet. Det er likevel slik at barn trenger ord og forklaringer for å parkere unødig uro og forvirring. Når det først har «løsnet» for de barna jeg har snakket med, kommer de med to meget påtrengende spørsmål, nesten uavhengig av alder: «Hvorfor gjorde han det?» og «Kommer det til å hende igjen?» Dette handler om å ha respekt for barnas forstand. Vi skal trygge våre barn med begripelige ord, ikke overlate det til en usynlig osmose. To perspektiver: det terapeutiske og det pedagogiske Begrunnelsen for å samtale med så vel små som store barn om tøffe temaer som når dem via media skolemassakre, tsunamier med og uten atomkatastrofe, lommemannen, Baneheia har to perspektiver. Det første perspektivet, som er mest aktuelt for de minste barna, har jeg valgt å kalle det terapeutiske. Formålet er 3

4 da først og fremst å trygge barnet for at det ikke kommer til å hende her, at det er langt borte, at vi skal passe på ungene våre. Det kan være veldig viktig å forklare barna forskjellen på å være redd og forskrekket. Vi voksne kan være veldig forskrekket fordi det er så grusomt, og fordi det (heldigvis!) hender så sjelden. Men det betyr ikke at vi går og ser oss over skulderen og tror at det kommer til å hende igjen eller hende her. Det andre perspektivet «øker med alder» for å si det slik, da handler det om det pedagogiske. Det vil si de læringsmulighetene som ligger der som innganger til å formidle viktig innsikt læring for livet. Det er lykkeligvis ingen motsetning mellom disse perspektivene. Tvert om har et kognitivt, forstandsmessig, rammeverk rundt skrekkelige hendelser også viktige terapeutiske potensialer. Denne erkjennelsen har dannet grunnlaget for et nytt fagbegrep, dessverre språklig helt knotete: psykoedukasjon. Når det gjelder de minste barna, er det et aktuelt spørsmål om vi påfører dem problemer som ennå ikke har nådd dem. Skal ikke barn få være barn så lenge som mulig i denne skremmende mediaverden. Jeg vil snu spørsmålet slik at vi får fram det egentlige innholdet: Skal ikke vi voksne få lov til å stikke hodet i sanden og holde det der til det går over? Svaret er nei. Jeg har ikke dermed sagt at vi skal sitte med en liste over verdens ondskap og krysse av etter hvert som vi har opplyst våre fem-åringer. Et eksempel vil illustrere hva jeg mener. Alle fire-åringer snakker om krig, skyting, fly og bomber. Og de lager lyder de har sett og hørt på Tv, eller fra alle verdens spill hos større søsken eller søskenbarn. Ta-ta-ta-ta-ta, biiooong, boohhff! Større gutter og jenter forteller dem hva ordentlig krig er. Synes vi de er bedre til det enn oss? Vi kunne i alle fall begynne med å spørre hva fireåringen vet og tenker om krig. Og være forberedt på en terapeutisk og pedagogisk kortversjon. Kortversjon er viktig, blir den lengre stikker han av! Det finnes ingen barnepsykologiske erfaringer som tilsier at barn blir redde av at voksne som kjenner dem, ut og inn, snakker rolig og betryggende til dem om et tøft tema. Vi skal ikke vente og se vi skal høre nå Mitt hovedpoeng er at vi ikke skal vente og se, vente til de spør, vi skal gå for å høre, og vi må ha en plan. Og det er nettopp det jeg etterlyser i denne artikkelen om nasjonens barn året etter 22.juli En langsomtgående og langsgående plan for hvordan vi skal bruke året som kommer til å rydde opp i året som gikk. Foreldreveiledning kunne skje ved at de fikk del i skolens og barnehagens program. To begivenheter nå bør aktivere vårt voksenansvar: 22. juli-kommisjonens rapport av 13. august, som allerede har nådd oss og barna i alle kanaler, og dommen den 24. august. Det må lages et rammeverk for skole og barnehage, som foreldre kan søke veiledning hos når det ligger på nettet. Vi kan ikke løpe fra dette ansvaret når vi skal være voksne for barn. Hvordan skal et slikt rammeverk se ut? Hvis ett utgangspunkt er 22.juli-kommisjonens rapport, gir den en samlet framstilling av hva som hendte, hvordan det kunne skje, og hva som gikk galt. Og hva vi må lære av det. Jeg er usikker på hvordan man kan lande kritikk av politi og politikk hos 5-6-åringer, men en enkel forklaring på at vi var for dårlig forberedt, kan være en start. De forstår for eksempel at det å kjøre over fjellet på sommerdekk om vinteren fordi man ikke tror det kommer snø, er både dumt og farlig. Det samme er det å kle seg dårlig på tur når det kan bli veldig kaldt. Det samme kan man si om båttur uten redningsvest. Utgangspunktet for ryddeaksjon hos skolebarna under ti år, kan være det klassen samlet har hørt og oppfattet av hva som skjedde da bomben falt i Regjeringskvartalet og massemorderen tok veien til Utøya. Barna bør få del i den saklige kritikken og analysen fra kommisjonsrapporten og hvordan det kunne skje så mye feil. Generelt for alle barna gjelder det at ingen er tjent med at det blir etablert et generelt bilde av politikken og politiet som dumme og slemme. Det kan forebygges ved å snakke om det vi alle har lært, og hva politiet og politikken må gjøre med det. Når det gjelder de eldste barna finnes det mye skrevet allerede, og Thomas Hylland Eriksens bok skrevet til ungdommen er et meget godt tilbud som oppsummering for denne gruppen. Gode pedagoger vil finne mye godt stoff i selve dommen og i det som følger av diskusjon i dens kjølevann for å drive godt pedagogisk ryddearbeid hos alle aldersgrupper i skolen. 4

5 DOMMEN På mange måter er Breivik-dommen, sammen med 22. juli-kommisjonens rapport, to grunnleggende kilder vi kan støtte oss til når vi skal «rydde» i skolebarnas mangfoldige forestillinger om hvorfor han gjorde det, og hvorfor alle snakker om alt som gikk galt. Det er en fordel å behandle de to temaene hver for seg. Når man gjør dette i klasser og grupper er det en god begynnelse å invitere elevene til å komme med spørsmål de gjerne vil ha svar på. Det kan skje ved at de selv skriver det ned, hver enkelt for seg, eller de sier det og det blir notert. Selv har jeg best erfaring med at de får et ark og skriver, da blir det mer varierte svar, og vi får det fra alle. Dette gjelder selvsagt elever som har nådd tilstrekkelige skriveferdigheter. I det følgende har jeg skrevet slik at teksten delvis gir innspill til hvordan man kan formulere forklaringer til barn, i alle fall til noe større barn. Dommen gir ett sammensatt svar på hvorfor han gjorde det. Dommerne slår fast at han ikke var psykotisk når han planla og gjennomførte terrorbombingen og massedrapene. Barna trenger en forklaring på hvorfor dette spørsmålet er blitt så viktig. Det vil si at de må få en forståelse av at norsk lov har bestemt at psykotiske personer ikke kan straffes, de må legges inn på sykehus og få behandling, uansett hvor forferdelige handlinger de har begått. Derfor har vi regler for når en person blir sett på, erklært som psykotisk. Da er han faktisk «klin kokos» fordi han hverken vet hva han gjør, har helt ville forestillinger om hvorfor han gjør det, og samtidig viser mange andre tegn på at hele tankeverdenen hans er forstyrret og i kaos. Et eksempel på drap i psykotisk tilstand er han som drepte naboen fordi han trodde Batman hadde overtatt kroppen til naboen, og nå planla Batman å komme for å drepe ham. Derfor tok han geværet sitt og gikk og skjøt naboen. Han kom på sykehus i stedet for fengsel. Ett ord som går igjen her er utilregnelig. Det betyr at gjerningsmannen er «helt utafor», det vil si psykotisk. Det motsatte er tilregnelig. det vil si at gjerningsmannen visste hva han gjorde, og da må han få sin straff i fengsel. For å få svar på slike spørsmål som handler om fengsel eller sykehus, må retten sørge for at gjerningsmannen blir undersøkt av leger som har greie på, det vil si er spesialister på psykoser. Problemet i Breivik-saken var at legene, spesialistene, var uenige. To av dem mente han var psykotisk og måtte på sykehus, mens to andre mente han både planla nøye, og hadde en klar hensikt med det forferdelige han gjorde. Dommerne i Breivik-saken er helt klare på at han hadde forferdelige feiltanker og at det var noe alvorlig i veien med ham, men han ville det han gjorde og han visste hva han gjorde. Derfor dømte de ham til fengsel og forvaring. Det skal barna få en forklaring på. Spørsmålet er hvordan retten ble sikker på at han ville det grusomme med egen vilje. Retten bygger på det han selv har sagt og skrevet og på vitner som hadde kjennskap til de gruppene på nettet som han søkte støtte hos. Retten skriver at han følte og trodde han var en kriger. Han skulle redde Norge, ja gjerne hele Europa, fra å bli invadert og tatt av muslimer. Han beskyldte Arbeiderpartiet for å gi fra seg Norge til muslimene fordi de hadde åpnet grensene for innvandring. Derfor måtte han som kriger sprenge Regjeringsbygget og drepe Arbeiderpartiets ungdom som var samlet på Utøya for å lære om politikk. Han visste at Arbeiderpartiets tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland, som er verdensberømt, var og holdt foredrag på Utøya. I retten fortalte han nesten opprømt at han hadde planlagt å halshugge henne denne dagen. Han ville drepe for å få folk til å våkne, og deretter sende muslimene ut av landet, og kanskje velge ham til ny leder i Norge. De aller fleste blant oss vil tenke at dette er helt sprøtt og selvsagt helt galt. Og det er det. Likevel, sier retten, er det faktisk ganske mange Breivik har truffet på nettet som ser på kampen mot muslimene som en krig, selv om de ikke ville gjøre det grusomme Breivik gjorde. De bruker sin ytringsfrihet til å skrive at Europa er i krig fordi muslimske arabere vil ta oss og gjøre Europa til Eurabia. De gruppene på nettet og ute i samfunnet som mener dette blir kalt høyreekstremister. Mange mener at feiltankene deres er veldig farlige fordi det kan bli kort vei fra tanke til handling. Hva tror elevene om det, er det kort vei fra tanker og ord 5

6 til grusomme handlinger? I alle fall er det kloke folk som heter filosofer og antropologer som mener at det er viktig at dagens skoleungdom blir bevisst på å møte farlige, høyreekstremistiske ord og tanker med motinnlegg og mottanker. Derfor er det viktig å snakke om det på skolen. Det er viktige ting som står på spill. Antropologen, professor Thomas Hylland Eriksen, har skrevet om nettopp det. Med utgangspunkt i terrorbombingen og massedrapene har han skrevet en bok til ungdommen, og den heter nettopp «Det som står på spill.» I boken understreker han at det er viktig å diskutere og tåle uenighet. Han sier at vi Norge er blitt enige om å være uenige! Det betyr likevel ikke at vi mister evnen til å vite forskjell på rett og galt, eller forskjellen på det onde og det gode. De aller, aller fleste tenker og mener at terrorbombingen og massedrapene som Anders Behring Breivik nå er dømt for, er det verste og grusomste som har hendt i Norge siden krigen. I Norge har ikke dommerne mulighet til å dømme noen til å sitte i fengsel for resten av livet. Den lengste straffen noen kan få er 21 år i fengsel. For å være sikker på at vi ikke slipper ut livsvarige forbrytere når de er ferdig med straffen, har vi fått ordningen med forvaring. Det vil si at Breivik kan bli dømt til nye år i fengsel hvert femte år. Det vil si at han kan bli sittende i fengsel i mange tiår, eller helt til han dør. Det er denne ordningen som heter forvaring. Det er noen som mener at vi må endre lovene slik at veldig alvorlige forbrytelser kan føre til livstidsstraff. De argumenterer med at alvorlighetsgraden i forbrytelsen må komme i dommen. Da snakker de om hvor mange som ble drept og skadet, hvor mye som ble sprengt og ødelagt og hvor mange som må leve med skrekk og psykiske plager selv om de overlevde. Nå et år etter 22.juli er det to av tre som sliter med både traumer, trøtthet, søvn og konsentrasjon. Vi vet ikke hvor mange som ikke klarer den utdannelsen de hadde tatt sikte på fordi de nå har for mange vonde minner å bære på. Det ligger mye viktig pedagogikk og læring for livet i alt som ligger på nettet, for eksempel hos Senter for Krisepsykologi, Modum Bad og Helsemyndighetene om hjelp til familier i sorg og ungdommer som skal leve med minnene om djevelskapen som rammet dem på Utøya. 6

Innspill til lærere og foreldre om veiledning av barn under rettssaken om terror og massedrap

Innspill til lærere og foreldre om veiledning av barn under rettssaken om terror og massedrap Innspill til lærere og foreldre om veiledning av barn under rettssaken om terror og massedrap - Refleksjoner om beskyttelse og involvering Av Magne Raundalen, Jon-Håkon Schultz og Åse Langballe Vi står

Detaljer

program for foreldreveiledning BUF00039 Små barns sorg til foreldre og andre voksne Informasjon og veiledning Atle Dyregrov

program for foreldreveiledning BUF00039 Små barns sorg til foreldre og andre voksne Informasjon og veiledning Atle Dyregrov program for foreldreveiledning BUF00039 Små barns sorg Informasjon og veiledning til foreldre og andre voksne Atle Dyregrov program for foreldreveiledning Dette temaheftet inngår i en serie av materiell

Detaljer

RÅD I FORHOLD TIL RETTSSAKEN

RÅD I FORHOLD TIL RETTSSAKEN RÅD I FORHOLD TIL RETTSSAKEN Bakgrunn Senter for Krisepsykologi har fått i oppdrag fra Helsedirektoratet å utarbeide et skriv om råd i forhold til rettsaken. Helsedirektoratet er opptatt av at alle rammede

Detaljer

ERFARINGER FRA MENNESKER MED DØVBLINDHET

ERFARINGER FRA MENNESKER MED DØVBLINDHET 2/6 [ ] ERFARINGER FRA MENNESKER MED DØVBLINDHET nordisk prosjekt Å få en diagnose Birgitte Ravn Olesen og Kirsten Jansbøl For å være ærlig, så visste jeg ingenting om hva det var Om erfaringer med å

Detaljer

Når jeg blir stor hvis jeg blir stor

Når jeg blir stor hvis jeg blir stor Når jeg blir stor hvis jeg blir stor om betydningen av at lærere hjelper elevene til å forstå krisepregede nyheter Magne Raundalen Jon-Håkon Schultz 1 Små barn stiller store spørsmål 1 Krisepedagogikk

Detaljer

ikke Stikka TEMA: PÅRØRENDE VI TRENGER HVERANDRE NR. 01 2009 UTGITT AV STØTTESENTER MOT INCEST OSLO WWW.SENTERMOTINCEST.NO

ikke Stikka TEMA: PÅRØRENDE VI TRENGER HVERANDRE NR. 01 2009 UTGITT AV STØTTESENTER MOT INCEST OSLO WWW.SENTERMOTINCEST.NO ikke Stikka VI TRENGER HVERANDRE NR. 01 2009 UTGITT AV STØTTESENTER MOT INCEST OSLO WWW.SENTERMOTINCEST.NO TEMA: PÅRØRENDE 241 Innhold Tema: PÅRØRENDE Hva med meg da? søsken til den incestutsatte s. 04

Detaljer

BARN I SORG OG KRISE. En kommunal beredskapsplan for skole og barnehage- SKEDSMO KOMMUNE

BARN I SORG OG KRISE. En kommunal beredskapsplan for skole og barnehage- SKEDSMO KOMMUNE BARN I SORG OG KRISE En kommunal beredskapsplan for skole og barnehage- SKEDSMO KOMMUNE Innledning Både foreldre og lærere har vært med på å fortie, skyve bort og overse barns behov når døden rammer hjemmet

Detaljer

Kommunikasjon, trygghet og tillit

Kommunikasjon, trygghet og tillit I hvilke situasjoner og med hvem synes du det er lett å kommunisere?? Hvilke egenskaper har mennesker som er flinke til å kommunisere? Hvilke ferdigheter må du ha for å kommunisere med barn fra 0 til 2

Detaljer

Å FÅ EN 6-ÅRING I FAMILIEN

Å FÅ EN 6-ÅRING I FAMILIEN Å FÅ EN 6-ÅRING I FAMILIEN Tema Adopsjon - 1 - - OM ADOPSJON AV ELDRE BARN INNHOLD Innledning En annerledes måte å være foreldre på Hvordan kan man forberede seg? Barnets forberedelser I familien Å sette

Detaljer

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen...

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... ... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... Innhold: side: Selvhjelpsgruppa et mentalt treningsstudio Måtte gjøre noe... Å akseptere fortid som fortid... Det viktigste er å våge det du ikke

Detaljer

Krigen i Gaza hva skal vi si til barna?

Krigen i Gaza hva skal vi si til barna? Krigen i Gaza hva skal vi si til barna? Av Psykologene Magne Raundalen og Atle Dyregrov. Atle Dyregrov og Magne Raundalen har arbeidet i Midtøsten og har lang erfaring med å snakke med barn om vanskelige

Detaljer

Enda kortere tid er det siden vi

Enda kortere tid er det siden vi Temasak 22. juli 2011 Ett år etter terroren Bombingen av regjeringskvartalet og massakren på Utøya. Det kjennes så lenge siden. Så mange ord er blitt skrevet. Så mange steiner er blitt snudd. Så mange

Detaljer

Ungdom og sorg. Kari E. Bugge, Eline Grelland og Line Schrader

Ungdom og sorg. Kari E. Bugge, Eline Grelland og Line Schrader Ungdom og sorg Kari E. Bugge, Eline Grelland og Line Schrader Dette informasjonsheftet er utgitt av Landsforeningen uventet barnedød i samarbeid med Foreningen vi som har et barn for lite, Kreftforeningen,

Detaljer

Når de minste sørger. Om sorg og støtte til barn under seks år. Eline G. Røkholt, Kari E. Bugge, Elin Busch Reitan og Line Schrader

Når de minste sørger. Om sorg og støtte til barn under seks år. Eline G. Røkholt, Kari E. Bugge, Elin Busch Reitan og Line Schrader Når de minste sørger Om sorg og støtte til barn under seks år Eline G. Røkholt, Kari E. Bugge, Elin Busch Reitan og Line Schrader Når de minste sørger er utgitt av Landsforeningen uventet barnedød (LUB)

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

Jeg vil drømme gode drømmer

Jeg vil drømme gode drømmer Jeg vil drømme gode drømmer Barnehøring om krenkelser i skolen Innspill til djupedalutvalget fra barn og unge som har opplevd mobbing i skolen 2014 innhold Innledning... 3 Hva har barna opplevd?... 4 Ikke

Detaljer

BARN I SORG OG KRISE. Av AUDUN ASKIM

BARN I SORG OG KRISE. Av AUDUN ASKIM Av AUDUN ASKIM Askim har utdanning som kateket og spesialpedagog. Han har arbeidet som anleggsprest i Statoil. Askim har arbeidet mye med barn, unge og voksne som har opplevd sorg og kriser av ulik art.

Detaljer

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling NERVEN - Angstringen Norges deltakeravis - Forum

Detaljer

Traumer - Hvordan kan du hjelpe?

Traumer - Hvordan kan du hjelpe? Traumer - Hvordan kan du hjelpe? Av psykolog, dr. philos Atle Dyregrov, Senter for Krisepsykologi Innledning Det er blitt vanlig å høre mennesker si at det viktigste om en opplever en vanskelig situasjon

Detaljer

LYKKELIGE FORELDRE. LYKKELIGE BARN?

LYKKELIGE FORELDRE. LYKKELIGE BARN? Lunds universitet Sociologiska institutionen LYKKELIGE FORELDRE. LYKKELIGE BARN? Voksne barn og foreldrenes skilsmisse. Författare: Kristine Knappskog Uppsats Soc 446, 41-80 p vårtermin: 2001 Handledare:

Detaljer

Badeliv. Krisehåndtering. Tøffe gutter gråter også Noe meningsfylt i det meningsløse. Et magasin fra MODUM BAD. Nr. 3/2011-20.

Badeliv. Krisehåndtering. Tøffe gutter gråter også Noe meningsfylt i det meningsløse. Et magasin fra MODUM BAD. Nr. 3/2011-20. Nr. 3/2011-20. årgang Badeliv Et magasin fra MODUM BAD Hovedtema: Krisehåndtering Tøffe gutter gråter også Noe meningsfylt i det meningsløse På På lederplass Badeliv Et magasin fra MODUM BAD Årgang 20

Detaljer

Terrorangrepet 22. juli 2011. Opplevelser og reaksjoner hos de som var på Utøya

Terrorangrepet 22. juli 2011. Opplevelser og reaksjoner hos de som var på Utøya Terrorangrepet 22. juli 20. Opplevelser og reaksjoner hos de som var på Utøya Instruks til intervjuer Først skal SAMTYKKE ERKLÆRINGEN underskrives av informanten. Ha alltid den med til intervjuene sammen

Detaljer

Den doble sorgen. Besteforeldres sorg når et barnebarn dør

Den doble sorgen. Besteforeldres sorg når et barnebarn dør Den doble sorgen Besteforeldres sorg når et barnebarn dør Dette heftet er skrevet til besteforeldre som har mistet et lite barnebarn. Til tross for at besteforeldre er sterkt berørt, finnes det få tilbud

Detaljer

Gud er til å stole på!

Gud er til å stole på! Gud er til å stole på! Sett din lit til Gud! Dette dokumentet kan inneholde skrivefeil. Hvis du ønsker å hjelpe meg med å se igjennom og rette den, skriv meg en mail på tore@bibelundervisning.com Jeg vet

Detaljer

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 Ǧ ǣ Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 www.drammen.kommune.no Senter for oppvekst Nedre

Detaljer

Gestaltterapeuten. Tema: Sorg og traumer. nr211 NGF. Vi kan ikke unngå minnene. Når jeg er rolig, kan vi bli rolige sammen. Gro Skottun om sorg:

Gestaltterapeuten. Tema: Sorg og traumer. nr211 NGF. Vi kan ikke unngå minnene. Når jeg er rolig, kan vi bli rolige sammen. Gro Skottun om sorg: Gestaltterapeuten nr211 NGF Tema: Sorg og traumer Gro Skottun om sorg: Vi kan ikke unngå minnene Side 18-19 Sundvollen 23. juli: Når jeg er rolig, kan vi bli rolige sammen Side 10-11 Min lovsang til gestaltterapien

Detaljer

Traumer - Hvordan kan du hjelpe?

Traumer - Hvordan kan du hjelpe? Traumer - Hvordan kan du hjelpe? Av psykolog, dr. philos Atle Dyregrov, Senter for Krisepsykologi Innledning Det er blitt vanlig å høre mennesker si at det viktigste om en opplever en vanskelig situasjon

Detaljer

"Nytt liv, nye muligheter" - incestutsatt og gravid

Nytt liv, nye muligheter - incestutsatt og gravid "Nytt liv, nye muligheter" - incestutsatt og gravid Maria er 31 år og gravid for annen gang. Hun er gift og har en sønn på 1 1/2 år. Hun ble utsatt for incest fra faren da hun var barn. Moren tror henne

Detaljer

Mediepåvirkning. hvordan veilede barna VOKSNE FOR BARN. Tema MAGASINET. virkning av. Reklametrykket mot barn og unge er større enn noen gang

Mediepåvirkning. hvordan veilede barna VOKSNE FOR BARN. Tema MAGASINET. virkning av. Reklametrykket mot barn og unge er større enn noen gang Nr. 1 // 2012 91. årgang MAGASINET VOKSNE FOR BARN Forbrukerombudet: Reklametrykket mot barn og unge er større enn noen gang for barn og unges psykiske helse På nett med elevene: Akademiet vgs bruker sosiale

Detaljer

VERKTØYKASSA. Foto: Anna Berit Føyen. Barnet og det vonde. - kompass for kristen trosformidling. tema nr 4. Av Torborg Aalen Leenderts

VERKTØYKASSA. Foto: Anna Berit Føyen. Barnet og det vonde. - kompass for kristen trosformidling. tema nr 4. Av Torborg Aalen Leenderts OM-heftene Veiledning til trosopplæreren VERKTØYKASSA Foto: Anna Berit Føyen tema nr 4 Barnet og det vonde - kompass for kristen trosformidling Av Torborg Aalen Leenderts 1 BARNET OG DET VONDE - Jeg har

Detaljer