K L Æ R S O M K U N S T. Marit Helen AKSLEN. Ove Harder FINSETH. Gunnar FON. Ida GULLHAV. Marit Eken KALAGER. Svein Ove KIRKHORN. Siri Merete LARSEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "K L Æ R S O M K U N S T. Marit Helen AKSLEN. Ove Harder FINSETH. Gunnar FON. Ida GULLHAV. Marit Eken KALAGER. Svein Ove KIRKHORN. Siri Merete LARSEN"

Transkript

1 K L Æ R S O M K U N S T KUNSTBANKEN Hedmark Kunstsenter 24. JUNI TIL 3. SEPTEMBER 2006 Marit Helen AKSLEN Ove Harder FINSETH Gunnar FON Ida GULLHAV Marit Eken KALAGER Svein Ove KIRKHORN Siri Merete LARSEN Christina LOVERY Hege MOEN Pia MYRVOLD Ina NIKOLIC Maria Manuela RODRIGUES Armando SANTOS Julie SKARLAND Mona STRAND Hege Mari SØRUM Karina Kjenner TITZE

2

3 KLÆR SOM KUNST EN UTSTILLING MED SYTTEN AV VÅRE MEST PROFILERTE KLESKUNSTNERE Marit Helen AKSLEN Ove Harder FINSETH Gunnar FON Ida GULLHAV 24. JUNI TIL 3. SEPTEMBER 2006 Marit Eken KALAGER Svein Ove KIRKHORN Siri Merete LARSEN Christina LOVERY Hege MOEN Pia MYRVOLD Ina NIKOLIC Maria Manuela RODRIGUES Armando SANTOS Julie SKARLAND Mona STRAND Hege Mari SØRUM Karina Kjenner TITZE

4 KLÆR SOM KUNST Kurator: Aase Marie Brun Katalog: Aase Marie Brun (ansvarlig redaktør), Ingrid Blekastad, Brit Botheim og Kjersti Skar Stårvik KUNSTBANKEN Hedmark Kunstsenter 2006 Parkgt 21, postboks 224, 2302 Hamar Tlf Fotografer for: Marit Helen Akslen: Øyvind Nordstrand Ove Harder Finseth: Sandra Aslaksen Gunnar Fon: Sandra Aslaksen Ida Gullhav: Camilla Isene Marit Eken Kalager: Hans Fredrik Asbjørnsen Svein Ove Kirkhorn: Kunstneren Siri Merete Larsen: Inger Marie Grini Christina Lovery: Lise Fjeld Hege Moen: Karl Henrik Børseth Pia Myrvold Ina Nikolic: Kiro Lilly Maria Manuela Rodrigues: Kunstneren Armando Santos: Odd-Morten Sørby Julie Skarland: Guri Dahl Mona Strand: Sandra Aslaksen Hege Mari Sørum: Kunstneren Karina Kjenner Titze: Blunderbuss Oversettelse: Patience Allen Grafisk utforming: Torleiv Sverdrup Trykk: idé-trykk Utstillingen og katalogen er støttet av Norsk Kulturråd, Norske Kunsthåndverkere, Hedmark fylkeskommune og Hamar kommune Forside: Ove Harder Finseth Foto: Sandra Aslaksen

5 FORORD FOREWORD Utstillingen Klær som Kunst vil sette søkelys på den delen av norsk tekstilkunst som omfatter klær; fra kostymer og motedesign til friere konseptbaserte uttrykk. Norge har en lang og interessant tradisjon å bygge på når det gjelder utnyttelse av tekstile ressurser til å skape både hverdagsklær og festklær. Vi har islendere, vadmelsklær og uttallige strikkevariasjoner, men også stasplagg som bunaden med sine fint broderte skjorter og tynt vevde sjal. Disse gamle teknikkene blir stadig hentet fram igjen av moteskaperne, videreutviklet og satt inn i nye sammenhenger. Det norske miljøet innen motedesign gjør seg stadig sterkere gjeldene i dagens kunstbilde; de inntar de store museene og galleriene og får bred omtale i mediene. Blandt de inviterte deltakerne er det både nyutdannede kunstnere, som representerer nye tendenser, og velatablerte med et solid kunstnerskap bak seg. De har utdannelse innen tekstil og klesdesign fra kunsthøgskoler, studioer og motehus. Gjennom sin deltakelse på utstillinger og visninger fra Milano til Tokyo har flere allerede rukket å få et navn i det internasjonale miljøet. Her kan nevnes Pia Myrvold, Ove Harder Finseth og Armando Santos.To av utstillerne har arbeidet med egne kolleksjoner i Paris i en årrekke. Flere har designet klær for medlemmer av det norske kongehus. Vi vil blant annet presentere Christina Loverys operakostymer, kjente og Paris-baserte Julie Skarlands mote som er bygget på norske tradisjoner og Maria Manuela Rodrigues kreative gjenbruk av materialer. Med utstillingen Klær som kunst ønsker Kunstbanken å formidle det høye nivået og de kunstneriske aspektene som dagens kleskunstnere avspeiler i sine arbeider. Det at så mange arbeider med dette temaet på et idébasert vis, gjør at begrepet klesdesign utvides til å omfatte uventede kunstneriske opplevelser. The exhibition Klær som Kunst (Clothes as Art) will highlight the part of Norwegian textile art which includes clothes from costumes and design/fashion to conceptbased expressions of clothing. Norway has a long and interesting tradition to build upon when it comes to making use of textile resources for creating both every day clothes and party clothes. We have Fair Isle sweaters, home spun clothes and uncountable numbers of knitting variations, but also party clothes such as the bunad with its fine embroidered shirts and thinly woven shawls. These old techniques and expressions of clothing are often further developed and set in new contexts by fashion designers. The Norwegian art clothing environment is becoming increasingly more pronounced in today s art scene. They are captivating the large muesums and galleries and obtaining significant press in the media. For this exhibition both newly educated and well-established artists are invited to participate. They have professional artistic training from artschools, studios and fashion houses. Through their participation in shows and exhibitions outside of Norway, from Milano to Tokyo many of the participating clothing designers are gaining international attention, such as Pia Myrvold, Ove HarderFinseth og Armando Santos. Two of the exhibitors have worked with their own collections in Paris for years. Several have designed clothes for members of the Norwegian Royal Family. Amongst others we will present Christina Lovery s opera costumes, well-known Julie Skarland s Paris based fashion with Norwegian traditions and Maria Manuela Rodrigues artprojects based on recycled materials. With the exhibition Klær som Kunst Kunstbanken wishes to demonstrate the high level of quality and the 3

6 Vi er svært glade for den entusiasmen som alle de 17 inviterte kunstnere har uttrykt i forhold til utstillingen og vil takke for et godt samarbeid. De fleste har i lengre tid arbeidet med tanke for denne utstillingen og viser helt nye arbeider. Kunstbanken feirer 10 år som stiftelse i sommer og denne utstillingen er et slikt jubileum verdig. Ingrid Blekastad direktør Aase Marie Brun kurator artistic aspects which today s clothing artists reflect in their works. The fact that these artists work with consept based ideas, shows how art clothing is expanding to include unexpected artisticexperiences. We are thankful for all the enthusiasm which all of the 17 invited artists expressed in reference to the exhibition and want to thank them for their good teamwork. Most of them have been working for quite awhile with the notion of this exhibition and are showing new works. Kunstbanken celebrates 10 years as a foundation this summer and this exhibition is definitely worthy enough for such an anniversary. Ingrid Blekastad Director Aase Marie Brun Curator 4

7 MOTE PÅ EGNE BEN FASHION ON ITS OWN Er mote kunst? Nesten hele forrige århundre var den konvensjonelle oppfatning at moten var kunstens fiende og ikke hørte inn under de visuelle uttrykksformer. Der var øyeblikk med omfavnelse, men disse var få og hastige. Med de konseptuelt orienterte avantgarde designerne som kom på 1970 og 80-tallet begynte grensene imidlertid å flyttes og konvensjoner ble utfordret. 1 I 1982 havnet et plagg av Issey Miyake på det toneangivende kunsttidskriftet Art Forums forside. Redaktøren den gang, Ingrid Sischy, minnes at folk ble ville. 2 Debattene som fulgte ut tiåret og inn i det neste, omhandlet spørsmål som: Hva gjør kunstnere og hva gjør designere? Hva tenker de om sitt arbeide? Hva er likt og hva er ulikt? Den store interessen fra publikum resulterte i 1996 til at Firenze Biennalen, kuratert av blant andre Sichy, ble viet forholdet kunst og mote. Biennalen som fikk stor oppmerksomhet, men blandet mottakelse, skulle komme til å bli et landemerke for koblingen mellom kunst og mote. Og den genererte enda mer debatt som foreløpig konkluderte med at moten og kunsten er forskjellige. Men hva er forskjellen? Filosofen Lars Fr. H. Svendsen påstand er at: Kunstbegrepet i løpet av det siste århundret er utvidet så radikalt at det vanskelig kan tenkes noe objekt eller noen hendelse som ikke kan innlemmes i det, slik at det er blitt umulig å trekke noe skille mellom kunst og ikkekunst. 3 Altså kan alt være kunst, også mote, og spørsmålet er mote kunst? blir irrelevant og overflødig. Motescenen har siden 80-tallet, men kanskje fremfor alt siden 90-tallet, forandret seg radikalt. Det finnes i dag moteskapere hvor metoder, problemstillinger og arbeider har mange likhetstrekk med de samtidige kunstnernes, ikke bare visuelt men også konseptuelt. Eksempler er Martin Margiela, Viktor & Rolf, Hussein Chalayan og Alexander McQueen. Disse innehar en kritisk Is fashion art? For almost the entire last century the conventional opinion was that fashion was the enemy of art and did not belong to the visual forms of expression. There were moments where fashion was embraced, but these were few and passed quickly. With the conceptually oriented avant-garde designers who appeared in the 1970 s and 1980 s, the borders were pushed and conventions challenged. 1 In 1982 a garment by Issey Miyake landed on the front cover of the cutting edge art magazine, Art Forum. The Editor at that time, Ingrid Sischy, remembers that people went wild. 2 The debates which followed during the subsequent ten years and into the next, dealt with questions such as: What do artists do, and what do designers do? How do they think about their work? What s similar? What s different? The significant public interest resulted in the Florence Biannual in 1996, curated by Sichy among others, where the consummation of the relationship between art and fashion took place. The Biannual which gained a lot of attention, but mixed acceptance, was to become a landmark, for the connection between art and fashion. That generated even more debate which provisionally concluded that fashion and art are different. But what is the difference? Philosopher Lars Fr. H. Svendsen s assertion is: The concept of art during the last century has expanded so radically that it is difficult to come upon an object or an event which can not be incorporated in it, it becomes impossible to separate art from non-art. 3 Consequently everything can be art, also fashion, and the question is fashion art? becomes irrelevant and superfluous. The fashion scene has, since the 1980 s, but especially since the 1990 s, radically changed. Today there are fashion designers where methods, the presentation 5

8 og analytisk holdning til moten som fenomen i sine presentasjoner. Det er denne selvkritiske holdningen, i tillegg til konseptuelle og håndverksmessige kvaliteter som gjør at disse designerne er mer beslektet med kunstens område enn med mote som ren kommersiell virksomhet. Samlet har de kommet til å omformulere fundamentale begreper innen moten, slik som sesonger, trender, kvinnelighet og skjønnhet. Lignende tendenser ser vi også blant norske designere. Julie Skarland er en av dem. Hun har alltid arbeidet konseptuelt og fant tidlig faglige forbilder i de japanske designerne Rei Kawakubo og Yohji Yamamoto. Hun kaster seg ikke på nye trender, men følger sin egen intuisjon om å skape en kompromissløs og leken motedesign. Gjennom resirkulering av stoffer og materialer ønsker hun å fremheve det gamle og slitte, og tillater kalkulerte feil i utformingen for å synliggjøre prosessen med å skape klærne. Resirkuleringsaspektet står også sterkt blant flere andre av dagens norske designere. I The Cover Collection får Hege Moens private garderobe et utvidet liv ved at hun gjenbruker forgangen mote i ny produksjon. Hos Armando Santos blir fletting og sammenføyning av tøyremser fra oppstrimlede brukte tekstiler til skulpturelle kjoler innenfor et bærekraftig konsept. Maria Rodrigues vil med prosjektet Give me more skape en bevissthet omkring både de vestlige landenes bruk og kast mentalitet og omkring barnearbeid. I prosjektet i Kunstbanken blir barn tatt ut av skolen og plassene deres stående tomme. Sammen med barna gis en mengde klær fra loppemarkeder nytt liv etter noen runder på symaskinen. For Rodrigues som selv har sett barnearbeid på nært hold i sitt hjemland Portugal, blir de tomme pultene stående som markører for barn i produksjonsland som må arbeide i stedet for å gå på skolen. Slik makter disse designerne of ideas, and the works have many similarities with those of contemporary artists, not only visually but also conceptually. Examples are Martin Margiela, Viktor & Rolf, Hussein Chalayan and Alexander McQueen. They hold a critical and analytical attitude to fashion as a phenomenon. This self critical attitude, in addition to conceptual and craft-related qualities, make them more related to the realm of art than fashion as a pure commercial business. These designers have come to transform fundamental concepts within fashion, such as seasons, trends, femininity and beauty. Similar tendencies can also be seen among Norwegian designers. Julie Skarland is one of them. She has always worked conceptually and found early professional rolemodels in the Japanese designers Rei Kawakubo and Yohji Yamamoto. She does not focus on new trends but follows her own intuition on how to create uncompromising and playful fashion designs. Through recycling fabrics and materials she wishes to emphasize the old and the worn out and allows calculated failures in the design in order to illustrate the process in creating the clothes. The concept of recycling is also popular among other current Norwegian designers. In The Cover Collection, Hege Moen s own private wardrobe gets an extended life through her reuse of past fashion in new creations. Armando Santos strips of cloth from ripped up, used textiles, are braided and joined together to form sculptural dresses within a sustainable concept. With the project Give me more Maria Rodrigues wants to create a consciousness around both the western countries disposable mindset and around child labor. In the project children are taken out of school and their places left empty. Together with the children, a number of clothes from flea markets are given a new life after a few rounds at the 6

9 å belyse etiske og miljømessige utfordringer ved vestens stadig voksende og ressurskrevende tekstilforbruk, samtidig som de kritiserer motesystemet som de selv opererer innenfor. Kombinasjonen av et utvidet kunstbegrep og en forandret motescene har i de senere år resultert i at kunstmuseer stadig oftere åpner dørene for utstillinger med klær og mote som tema. Men til tross for store likhetstrekk med samtidskunsten, er mange av moteskaperne innenfor den nye æraen av mote selv ofte nøye med å påpeke at det de gjør ikke er kunst. For moten har en egen kulturell betydning og egne koder og trenger ikke kunsten å støtte seg til.d en eksisterer på egne premisser og står trygt på egne ben. Så mer relevant enn å stille spørsmål om mote er kunst, er å spørre seg om hvorvidt mote, betraktet som kunst, er god kunst. Men hvem skal bedømme det? Her er det et problem at moten, i motsetning til andre samtidsuttrykk som eksempelvis billedkunst, litteratur og musikk, mangler tradisjoner for en seriøs kritikk. 4 Motejournalistikken har en tendens til å være for ukritisk til å fremstå som troverdig. Dette er en viktig grunn til at moten ikke har fått samme anerkjennelse som annen kunst. Karun Nordgård kunsthistoriker sewing machine. Rodrigues herself has seen child labor first hand in her homeland, Portugal. The empty desks are a marker for children who must work instead of going to school. In this way these designers are able to highlight ethical and environmental challenges with regards to the West s constantly growing and resource demanding use of textiles, at the same time as they criticize the fashion system within which they operate themselves. The combination of an expanded concept of art and a changed fashion scene, have in recent years resulted in that art museums are increasingly often opening their doors to exhibit fashion desig. Despite similarities with contemporary art, many fashion designers in this new era of fashion often emphasize what they do is not art. Fashion has its own cultural meaning and codes, independant of art as idea. It exists on its own terms and stands tall on its own legs. More relevant than asking if fashion is art, is perhaps to ask the question whether fashion, considered as art, is good art. Who can decide this? This is a problem. In contradiction to other forms of contemporary expression such as for example fine art, literature and music, fashion is missing the tradition of serious critical analysis. 4 Fashion journalism has a tendency to be too uncritical to be considered trustworthy. This is an important reason why fashion has not received the same attention as other art forms. Karun Nordgård Art historian 1 Designerne det først og fremst dreier seg om er /The Designers we refer to here are Yohji Yamamoto, Rei Kawakubo (Comme des Garcons) og Issey Miyake. 2 Time Magazine. 3 Svendsen, Lars Fr. H, Mote. Et filosofisk essay, Oslo Davis, Fred: Fashion, Culture and Identity, Chicago

10 Marit Helen AKSLEN (1971) Eg ønskjer gjennom arbeida mine å seie noko om sosiale skilje, makt og maktmisbruk. Til dette arbeidet har eg funne det formålstjeneleg å mellom anna nytta klede eller delar av klede. Den kvite herreskjorta har stått sentralt i mange av arbeida mine. Skjortedelane har eg sett inn i nye samanhengar der dei kan formidle meining. Det har også vore viktig for meg å behandle desse tema med eit visst fokus på kjønn. På utstillinga Klær som kunst vil eg i hovudsak presentere to kjolar som omhandlar desse tema. Dei to kjolane er bygd opp av kragar frå herreskjortar. Skjortekragane er festa i kvarandre ved hjelp av ein kneppeteknikk som skaper ein form for nettverk. Kjolane er teknisk sett bygd opp på same vis, men dei skil seg i val av farge og utforming og dermed også innhald. Marit Helen Akslen er utdannet ved Kunsthøgskolen i Bergen med hovedfag ved avdeling for spesialisert kunst, tekstil i Hun har hatt en omfattende kunstnerisk virksomhet med utstillinger og oppdrag siden hun startet eget atelier i Trondheim etter endt utdanning. Våren 2006 stilte hun ut i Kunstnerforbundet, Oslo, hvor hun viste arbeider i store formater basert på skjortekragekonseptet under tittelen; Now way out. Hun har deltatt på kollektivutstillinger og biennaler i inn og utland og har flere ganger vært representert på Høstutstillingen. Sommeren 2006 stiller hun ut i Kunstnersenteret Møre og Romsdal. Akslen har mottatt flere stipend og ble tildelt Statens 3-årige arbeidsstipend i Hun er innkjøpt av Norsk Kulturråd og Innkjøpsfondet for Norsk Samtidskunsthåndverk og har hatt utsmykningsoppdrag blant annet for Royal Caribbean Cruise Lines. I wish through my work to say something about social differences, power and the misuse of power. For this work I found it expedient to use clothing or parts of clothing. The white men s shirt stands as a central component in many of my works. The shirts have been set in a new situation where they can bring forth new meaning. It has also been important for me to treat these themes with a specific focus on gender. In the exhibition Klær som Kunst I will primarily present two dresses which touch upon these themes. The two dresses are constructed out of collars from men s shirts. Shirt collars are attached to each other with the help of a button technique which creates a type of network. The dresses are technically created in the same manner but they differ from each other in the choice of color, design and then also content. Marit Helen Akslen was educated at the Art School in Bergen with a masters from the Department for Specialized Art: Textile in She has had an extensive art business with exhibitions and commissions since starting her own studio in Trondheim at the end of her education. In the spring of 2006 she exhibited at the Art Association of Oslo where she showed works in large format based on the shirt collar concept, with title Now way out. She has participated in group shows and biennaler both within and outside of Norway and has several times been shown at the Fine Art Fall Exhibition. In the summer of 2006 she will exhibit at the Art Center in Møre and Romsdal. Akslen has received several grants and was awarded the 3 year National Work Grant in She is in the collections of the Arts Council of Norway and the Collection Fund for Contemporary Norwegian Arts and Crafts and has had Public Art commissions at Royal Caribbean Cruise Lines among others. 8

11

12 Ove Harder FINSETH (1965) Til denne utstillingen har jeg laget en liten gruppe av feminine selskapsklær med masse fest over seg. De rike stoffene har jeg dekorert med en del broderi og ornamentikk i form av perler, steiner og roulurer. Stoffene er i blonde og silke og mye av inspirasjonen kommer fra dem. Jeg har også latt meg inspirere av drakthistorien. Ove Harder Finseth har hovedfag fra Statens håndverks- og kunstindustriskole i 1993 og diplom fra Ecole Chambre Syndicale de la Couture i Paris. I den franske hovedstaden praktiserte han også hos Christian Lacroix. Her hjemme var Finseth lenge ansatt hos designeren Kjell Torheim, før han i 1998 åpnet sitt eget atelier på Grunerløkka i Oslo. Her arbeider han med kolleksjoner til utstillinger og visninger eller bestillingsverk til enkeltkunder. Hans kreasjoner er kjøpt inn av museer både i Norge og i utlandet, blant annet til Kunstindustrimuseet i Oslo og til cruiseskipet Adventures of the Seas. Finseth har deltatt på en rekke utstillinger, blant annet 5 Crossing Borders ved Det Kongelige Slott i Stockholm og på Norsk Form i Oslo, henholdsvis i 2005 og 2006, og Typisk Norsk? på Vigelandsmuseet i Oslo i Kunstneren har mottatt Oslo bys kulturpris og Fashion Award, årets designer Han er også mannen bak brudekjolen til HKH kronprinsesse Mette-Marit (2001). For this exhibition I created a little group of feminine party gowns which are quite festive. I decorated the rich fabrics with embroidery and ornaments including pearls, stones and roulurer. The fabrics are lace and silk and much of the inspiration comes from them. I was also inspired by the history of suits. Ove Harder Finseth has a masters from The Oslo National Academy of the Arts in 1993 and a diploma from the Ecole Chambre Syndicale de la Couture in Paris. In the capital of France he worked at the house of Christian Lacroix. For a long period Finseth was employee of the designer Kjell Torheim before he opened his own studio in the Grünerløkka neighbourhood of Oslo in From here he works on collections for exhibitions and fashion shows or commissioned works for individual customers. His creations are owned by museums both within and outside of Norway, among them the Museum of Decorative Arts and Design in Oslo and the cruise ship Adventure of the Seas. Finseth has participated in a series of fashion shows including 5 Crossing Borders at the Royal Palace in Stockholm and at Norsk Form in Oslo, in 2005 and 2006 respectively, and in Typically Norwegian? at the Vigeland Museum in Oslo in The artist was awarded the City of Oslo s Culture Prize and Fashion Award, recognized as Designer of the Year He is also the man behind the wedding gown of Crown Princess Mette-Marit (2001). 10

13

14 Gunnar FON (1962) Til denne utstillingen har Mona Strand og jeg sammen med fotograf Sandra Aslaksen latt oss inspirere av trær, grener og ikke minst reder. Jeg har arbeidet med rede som en metafor på hele mitt liv, og ønsket å samle i dette ene lille ordet alle de som har preget meg til å bli den jeg er. Jeg inviterte alle rundt meg; familie, kjæresten min, venner og kolleger, til å bidra til prosjektet. Alle bidro med biter av hvite stoffer som alle forteller deler av deres historie. Jeg har sprettet opp gamle plagg, og klippet ut stykker fra oppvaskkluter, putevar, lommetørklær og damaskduker - for så å sy det hele sammen igjen til de plaggene som vises på denne utstillingen. Jeg har valgt å jobbe i runde, organiske former av flere årsaker. Reder er runde, livet går i sirkel, historien gjentar seg - gammelt blir nytt i omarbeidet form. Å gå inn i historiene som fulgte med dette materialet, har vært en ekstra dimensjon ved arbeidet. En venninne sa; Dette putevaret har vært med meg på reise i flere år, - it has all my joys and all my sorrows! Det var dette jeg var på jakt etter; at det genuine fra hver enkelt, blandet med alle de andre historiene, blir et større hele - en del av meg. Jeg jobbet veldig prosessorientert, - det ga meg rik anledning til å filosofere over hvor jeg står i livet nå, og hvem jeg omgir meg med - kort sagt; jeg har gått på skattejakt i redet mitt og kjenner meg svært privilegert. Gunnar Fon bor og arbeider i Oslo. Han har sin utdannelse fra Kjole- og draktlinjen ved Sogn videregående skole og fra Moteskolen ESMOD(1994). Fon etablerte Balder Klesdesign i Oslo (1994) og har vært lærer ved ESMOD i Oslo og Osaka, Japan. Han arbeider nå som freelance designer og med prosjekter fra eget atelier. Fon har deltatt i utstillingen 5 Crossing Borders 2005 ved Det Kongelige Slott Stockholm, og Norsk Form Han mottok Statens Kunstnerstipend i For this exhibition Mona Strand and I along with photographer Sandra Aslaksen let ourselves be inspired by trees, branches and not least nests. I have worked with nest as a metaphor for my entire life, and wished to gather in this little word all that has marked me to develop into who I am. Everyone around me was invited; family, my partner, friends and colleagues, to participate in the project. They provided bits of white fabric which all tell about parts of their lives. I ripped up old garments and cut out pieces from dish rags, pillowcase, handkerchiefs and damask cloth. All to sew the entire thing together onto new material thus creating the garments displayed in this exhibition. For several reasons, I chose to work with round organic shapes. Nests are round, life goes in a circle, history repeats itself old becomes new in a reworked form. The stories which followed the materials added another dimension. A friend said: This pillowcase has been travelling with me for many years - it has all my joys and all my sorrows! That was exactly what I was hunting for - the genuine expressions from each of them, blended with all the stories, became a whole, and thus a part of me. This process gave me ability to philosophize over my life by now. In short, I have gone on a treasure hunt in my nest and have come out feeling very privileged. Gunnar Fon lives and works in Oslo. He has his education from the Dress and Suit line at Sogn High School and from the Fashion School ESMOD. Fon has worked at Balder Clothing Design and as a teacher at ESMOD in Oslo and in Osaka, Japan. He works now as a freelance designer and with projects from his own studio. Fon participated in the exhibition 5 Crossing Borders at the Royal Palace in Stockholm and at Norsk Form in Oslo in He received The National Grant for Artists in

15

16 Ida GULLHAV (1978) Jeg vil forføre verden og jeg vil at verden skal forføre meg. Ida Gullhav har tidligere jobbet med mange ulike farger i sine kolleksjoner. I høst/vinter 06/07- kolleksjonen har undertøysprinsessen prøvd noe helt nytt: Å jobbe med hvitnyanser! Med innslag av sirkus, romantisk perlemor og strenge fruer i brune toner, har den nye kolleksjonen tatt form. Hvitt går igjen i alle temaene og orange overraskelser gjemmer seg her og der. Undertøy møter ikke verden på samme måte som klærne utenpå Ida Gullhav er utdannet fra Institutt for klær og kostyme ved Statens håndverks- og kunstindustriskole, hvor hun tok hovedfag i Hun har sitt eget designstudio, og herfra kreerer hun under merkenavnet Made by me. Designeren har også hatt flere kostymeoppdrag for teater og ballett. Gullhavs kreasjoner har blitt presentert på en rekke visninger, blant annet under Oslo Fashion Week og Iceland Fashion Week. Hun har deltatt i flere internasjonale designkonkurranser, og gikk i år til topps i Hennes designkonkurranse Nåløyet. I want to seduce the world and I want the world to seduce me. Ida Gullhav has previously worked with many dissimilar colors in her collections. In the Fall/Winter 06/07- collection the underwear princess tried something entirely new - working with nuances of white! With elements from the circus, romantic mother of pearl and strict wives in brown tones the new collection has taken form. White runs through all the themes with sudden surprise flashes of orange hidden here and there. Underwear doesn t meet the world in the same way as clothes worn on the outside Ida Gullhav studied at the Institute for Fashion Design and Costume Design at The Oslo National Academy of the Arts where she received her masters in She has her own design studio out of which she creates under the brand name Made by me. The designer has also several costume commissions for the theater and the ballet. Gullhav s creations have been presented in a series of fashion shows, most notably Oslo Fashion Week and Iceland Fashion Week. She has participated in several international design competitions and this year went to the top in Henne s (a popular women s magazine) design competition Nåløyet (the Needle s Eye). 14

17

18 Marit Eken KALAGER (1948) Jeg lager plagg som er ment for kroppen, men som samtidig skal kunne stå som et selvstendig, skulpturelt uttrykk. Form og proporsjoner har alltid interessert meg, og spesielt hvordan disse samspiller med materialet. Jeg bruker håndstrikkemaskinen som verktøy til å strikke form og snitt direkte inn i strikkeplagget. Hele plagget skapes i strikkemaskinen uten, eller minimalt med sømmer. Jeg etterarbeider strikkeplagget gjennom krymping i vaskemaskin, noe som endrer strikkekvaliteten til et nytt visuelt materiale. Jeg strikker former og proporsjoner, og setter dem sammen slik at de gir påminnelse om barndommens iboende minner om ullkjoler og folkedrakter, kultur og natur. Jeg bruker ullgarn. Ull er et materiale som er vennlig mot menneske og miljø; en stor naturressurs som vi behøver å tenke på når et økologisk levesett blir mer og mer viktig. Ull er lett å forme og egner seg til krymping. Marit Eken Kalager har sin utdannelse fra Statens håndverks- og kunstindustriskole, hvor hun tok hovedfag i 1997, og fra Kunst og Håndverksskolen i Bergen, hvor hun studerte stofftrykk (1987). Kalager har deltatt på en rekke kollektivutstillinger, og har hatt separatutstilling blant annet i Kunstnerforbundet i Oslo. For tiden deltar hun på vandreutstillingen Scandinavian Beyond the myth i Europa. Fra midten av 1980-tallet har Kalager deltatt på visninger i inn- og utland, og hun mottok i 2004 Grassiprisen i Leipzig, Tyskland. Kalager ble tildelt Statens garantiinntekt for kunstnere i I create garments for the body, but which at the same time can stand alone as sculptural works. Shapes and proportions have always interested me, and especially how they play together with the materials. I use a hand-knitting machine as a tool to knit shapes and intersections directly into the knitted garment. The entire garment is created in the knitting machine without, or only minimally with seams. I finish the knitted garment by shrinking it in the washing machine, something which transforms the quality of the knit into a visually new material. I knit forms and proportions and set them together so that they give reminders of childhood s inherent memories of wool dresses and folk costumes; culture and nature. I use wool yarn. Wool is a material that is friendly to both people and to the environment; a huge natural resource which we need to think of as the ecological way of life becomes more and more important. Wool is easy to shape and is suited for shrinking. Marit Eken Kalager is educated from The Oslo National Academy of the Arts, where she received her masters in 1997, and from the School of Arts and Crafts in Bergen, where she studied printing on fabrics. Kalager has participated in a series of group exhibitions and has had solo shows at among other places, the Artists Union in Oslo. Currently she is participating in the traveling exhibition Scandinavian Beyond the Myth in Europe. From the mid 1980 s Kalager has participated in fashion shows both within and outside of Norway and was awarded the Grassi Prize in 2004 in Leipzig, Germany. Kalager received the National Guaranteed Income for Artists in

19

20 Svein Ove KIRKHORN (1956) Hva med et mannsplagg som byr på helhet og komfort, personlighet og forvandlingsmulighet. Et plagg med plass for den nye mannen i en maskulin tradisjon Body is to spirit As cloth is to body Grown to its own size: Room in the air. Air in the weave. Waves in the breeze. The earth spins and Things come to an end. So, day and night, a body blooms at its own hour. Stretch the pause Through the sky, Or float muted banner Signs, no designs. Signs, no designs. Or float muted banner Through the sky, Stretch the pause at its own hour. a body blooms So, day and night, Things come to a end. The earth spins and Waves in the breeze. Air in the weave. Room in the air. Grown to its own size: As clothes is to body Body is to spirit. Laurance Wieder Kirkhorn har siden endt utdanning ved Kunsthøgskolen i Bergen i 1986, markert seg med grenseoverskridende kleskunstprosjekter. Med sine kraftfulle gummidrakter og kamuflasjedresser har han bidratt til å utfordre og utvide oppfatningen av begrepet klær. Kirkhorn har hatt stor kunstnerisk aktivitet med performance, visninger og utstillinger. I 2000 deltok han på Venezia biennalen med to selskinnskjeledresser. En av hans kunstnerisk uttrykkerformer er fotografiet, og han har blitt innkjøpt av Norsk kulturråd som fotograf. Han er opptatt av det sceniske, og har hatt mange kostyme og scenografioppdrag opp gjennom årene, noe han også trekker inn i presentasjonen av egne arbeider. De siste årene har han vært aktiv innen kunstformidling i skolen med prosjekter som involverer elevene. I 2005 ble han tildelt Statens Garantiinntekt for kunstnere. What about a man s garment which concerns itself with the entirety and comfort, personality and the ability to change. A garment with room for the new man in a masculine tradition... Since completing his education at the Bergen National Academy of the Arts in 1986, Kirkhorn has become known for his special art clothing projects. With his powerful rubber and camouflage suits he has contributed to challenging and expanding opinions around the concept of clothes. During the years he has had a great number of performances, shows and exhibitions. In 2000 he participated in the Venice Biannual with two seal skin coveralls. He is fascinated by the theatrical, which he use in his own works as well as in commissions for costume and stage design. In the past few years he has been actively coordinating art projects in schools involving students. He is back as a clothes designer after receiving the National Guaranteed Income for Artists in

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX)

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Peter J. Rosendahl Click here if your download doesn"t start automatically Han Ola of Han Per:

Detaljer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget IES Dragons Vi kommer fra Härnosänd Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer IES i Sundsvall

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) Garn Pickles Pure Alpaca 300 (350) 400 (400) g hovedfarge 100 (100) 150 (150) g hver av

Detaljer

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega.

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega. Kapittel 2 2.1.1 Familien min Hei, jeg heter Martine Hansen. Nå bor jeg i Åsenveien 14 i Oslo, men jeg kommer fra Bø i Telemark. Jeg bor i ei leilighet i ei blokk sammen med familien min. For tiden jobber

Detaljer

Bostøttesamling

Bostøttesamling Bostøttesamling 2016 Teresebjerke@husbankenno 04112016 2 09112016 https://wwwyoutubecom/watch?v=khjy5lwf3tg&feature=youtube 3 09112016 Hva skjer fremover? 4 09112016 «Gode selvbetjeningsløsninger» Kilde:

Detaljer

Macbeth: Frozen Scenes

Macbeth: Frozen Scenes Macbeth: Frozen Scenes Using Frozen Scenes There are several ways to use these scenes 1. Along with the scene one can give the students the lines from the play and ask them to perform their scene with

Detaljer

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven Gol Statlige Mottak Modul 7 Ekteskapsloven Paragraphs in Norwegian marriage law 1.Kjønn To personer av motsatt eller samme kjønn kan inngå ekteskap. Two persons of opposite or same sex can marry 1 a. Ekteskapsalder.

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

PATIENCE TÅLMODIGHET. Is the ability to wait for something. Det trenger vi når vi må vente på noe

PATIENCE TÅLMODIGHET. Is the ability to wait for something. Det trenger vi når vi må vente på noe CARING OMSORG Is when we show that we care about others by our actions or our words Det er når vi viser at vi bryr oss om andre med det vi sier eller gjør PATIENCE TÅLMODIGHET Is the ability to wait for

Detaljer

Profile handbook. for

Profile handbook. for Profile handbook for March 2007 Logo For the logo, we have chosen a shape in conformity with the general visual direction. The logo is inspired by the shape of the product, and the circle also creates

Detaljer

Fair made er vårt nye slagord I en tid som krever mer bevisst holdning til det vi kjøper. 155 fq Cardigan 153 av Shell 156 fq Wristlets

Fair made er vårt nye slagord I en tid som krever mer bevisst holdning til det vi kjøper. 155 fq Cardigan 153 av Shell 156 fq Wristlets 1 155 fq 153 av 156 fq Wristlets Silkevegen er en utømmelig kilde til inspirasjon for oss som driver med tekstil. De siste årene har Oleana fulgt Silkevegen bakover og brukt dette som ramme for designutviklingen.

Detaljer

How we connect online and offline

How we connect online and offline How we connect online and offline Hvordan bruke tekstene til å besvare oppgavene? Introduksjonen til temaet: This year s topic is how we connect with people, both online in the virtual world of the internet,

Detaljer

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Dannelse på norsk fra ord til handling Professor Ove Jakobsen HHB/UiN Frihet med ansvar Om høyere utdanning og forskning i Norge NOU 2000:14 Det er

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

Assignment. Consequences. assignment 2. Consequences fabulous fantasy. Kunnskapsløftets Mål Eleven skal kunne

Assignment. Consequences. assignment 2. Consequences fabulous fantasy. Kunnskapsløftets Mål Eleven skal kunne Consequences Kunnskapsløftets Mål Eleven skal kunne KRL Filosofi og etikk reflektere over filosofiske temaer knyttet til identitet og livstolkning, natur og kultur, liv og død, rett og galt. gjøre rede

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

klassisk angoragenser classic angora sweater

klassisk angoragenser classic angora sweater klassisk angoragenser classic angora sweater www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) XL (XXL) Garn Pickles Angora 150 (175) 200 (225) 250 (275) g Pinner 80 og 40 cm rundpinne og

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON360/460 Samfunnsøkonomisk lønnsomhet og økonomisk politikk Exam: ECON360/460 - Resource allocation and economic policy Eksamensdag: Fredag 2. november

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

For at salget skal se organisert ut, er det viktig at klær henges på klesstativene og legges i kassene på en ryddig måte. Da vil du få solgt mer!

For at salget skal se organisert ut, er det viktig at klær henges på klesstativene og legges i kassene på en ryddig måte. Da vil du få solgt mer! If we are organized in the way we hang clothes on the racks and put clothes in the bins, we ll have a wonderfully organized sale! And you will sell more! With the front of the clothing item facing you,

Detaljer

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva.

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Newtons fargeskive Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Se hva som skjer med fargene. Hvitt lys består av en blanding av alle farger. Når fargeskiva roterer

Detaljer

Enkel og effektiv brukertesting. Ida Aalen LOAD september 2017

Enkel og effektiv brukertesting. Ida Aalen LOAD september 2017 Enkel og effektiv brukertesting Ida Aalen LOAD.17 21. september 2017 Verktøyene finner du her: bit.ly/tools-for-testing Har dere gjort brukertesting? Vet du hva dette ikonet betyr? Mobil: 53% sa nei Desktop:

Detaljer

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF283, HØST 16 Er du? Er du? - Annet Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 =

Detaljer

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning EN-435 1 Skriving for kommunikasjon og tenkning Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 EN-435 16/12-15 Introduction Flervalg Automatisk poengsum 2 EN-435 16/12-15 Task 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 EN-435

Detaljer

329 Q Cardigan 324 D Wristlets 321 D Skirt

329 Q Cardigan 324 D Wristlets 321 D Skirt OLEANA Oleana er stolte av å kunne si at vi både strikker og syr alt vi produserer i Norge. Vår designer, Solveig Hisdal, står bak alle Oleanas mønstre. Høst/vinter-kolleksjonen som du ser presentert i

Detaljer

Trude Westby Nordmark Fossveien 23.b 0551 Oslo

Trude Westby Nordmark Fossveien 23.b 0551 Oslo NAME: BORN: 12-12-69 PHONE: +47 22717311 STUDIO: Velliveien 13, 1342 Jar Norway Trude Westby Nordmark Fossveien 23.b 0551 Oslo Norway EDUCATION: GROUP EXHIBITIONS: COMMISSIONS: Documentation: Other related

Detaljer

Building conservation in practice

Building conservation in practice Building conservation in practice Aadne Gunnar Sollid Cultural heritage leader in Aust- Agder county. Aust-Agder fylkeskommune 2 Synagogen er blant de eldste eksisterende tresynagogen i Øst-Europa. Den

Detaljer

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen Dialogkveld 03. mars 2016 Mobbing i barnehagen Discussion evening March 3rd 2016 Bullying at kindergarten Mobbing i barnehagen Kan vi si at det eksisterer mobbing i barnehagen? Er barnehagebarn i stand

Detaljer

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF234 Er du? Er du? - Annet Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor

Detaljer

Geir Lieblein, IPV. På spor av fremragende utdanning NMBU, 7. oktober 2015 GL

Geir Lieblein, IPV. På spor av fremragende utdanning NMBU, 7. oktober 2015 GL Å ta ansvar refleksjon som grunnlag for læring Geir Lieblein, IPV På spor av fremragende utdanning NMBU, 7. oktober 2015 GL 11.08.2014 Refleksjon Individuelt og sammen Agroecology MSc vårt konseptuelle

Detaljer

FASMED. Tirsdag 21.april 2015

FASMED. Tirsdag 21.april 2015 FASMED Tirsdag 21.april 2015 SCHEDULE TUESDAY APRIL 21 2015 0830-0915 Redesign of microorganism lesson for use at Strindheim (cont.) 0915-1000 Ideas for redesign of lessons round 2. 1000-1015 Break 1015-1045

Detaljer

Information search for the research protocol in IIC/IID

Information search for the research protocol in IIC/IID Information search for the research protocol in IIC/IID 1 Medical Library, 2013 Library services for students working with the research protocol and thesis (hovedoppgaven) Open library courses: http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin/medbiblkurs

Detaljer

Digital Transformasjon

Digital Transformasjon Digital Transformasjon HVORDAN KAN DU TA GREP OM DIGITALISERINGEN? KURT S. HELLAND EVRY Key Highlights # 1 Norway # 4 Sweden # 1 Financial Services in the Nordics NOR FIN Offices in9countries 9,100 employees

Detaljer

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler UNIVERSITETET I OSLO INF1300 Introduksjon til databaser Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler Institutt for informatikk Dumitru Roman 1 Eksempel (1) 1. The system shall give an overview

Detaljer

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff.

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Norway Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Arts Council Norway Tel: +47 21 04 58 00 post@kulturrad.no

Detaljer

Støtteark Tidsformer (verb) Presens (nåtid): Når vi skriver i presens så bruker vi verbet i sin grunnform, men hvis det er

Støtteark Tidsformer (verb) Presens (nåtid): Når vi skriver i presens så bruker vi verbet i sin grunnform, men hvis det er Støtteark Tidsformer (verb) Presens (nåtid): Når vi skriver i presens så bruker vi verbet i sin grunnform, men hvis det er he, she eller it som gjør noe, så føyer vi til en s (-es). Det har altså ikke

Detaljer

STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner

STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner Manuset ligger på NSKI sine sider og kan kjøpes på www.adlibris.com Sara and Callie are walking through New York City's West Village very late at

Detaljer

- En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april Mer bioteknologi i næringslivet hvordan?

- En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april Mer bioteknologi i næringslivet hvordan? Instituttsektoren - En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april 2011 Mer bioteknologi i næringslivet hvordan? Torstein Haarberg Konserndirektør SINTEF Materialer

Detaljer

Oleana er stolte av å kunne si at vi både strikker og syr alt vi produserer i Norge. Vår designer, Solveig Hisdal, står bak alle Oleanas mønstre.

Oleana er stolte av å kunne si at vi både strikker og syr alt vi produserer i Norge. Vår designer, Solveig Hisdal, står bak alle Oleanas mønstre. OLEANA Oleana er stolte av å kunne si at vi både strikker og syr alt vi produserer i Norge. Vår designer, Solveig Hisdal, står bak alle Oleanas mønstre. Høst/vinter-kolleksjonen som du ser presentert i

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

kjell-aksel og iselin-genser kjell-aksel and iselin sweaters

kjell-aksel og iselin-genser kjell-aksel and iselin sweaters kjell-aksel og iselin-genser kjell-aksel and iselin sweaters www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser 1 (2) 3-4 (5-6) 7-8 år Garn Pickles Tweedy Hovedfarge Iselin: 200 (200) 300 (300) 300 g Hovedfarge

Detaljer

7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg. since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm

7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg. since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm 15 years in the advertising business 7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm maksimere strategisk utviklingsplan

Detaljer

Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø. vår

Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø. vår Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø vår Kurs i denne kategorien skal gi pedagogisk og didaktisk kompetanse for å arbeide kritisk og konstruktivt med IKT-baserte, spesielt nettbaserte,

Detaljer

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis)

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) 1. Gå til print i dokumentet deres (Det anbefales å bruke InDesign til forberedning for print) 2. Velg deretter print

Detaljer

PARABOLSPEIL. Still deg bak krysset

PARABOLSPEIL. Still deg bak krysset PARABOLSPEIL Stå foran krysset på gulvet og se inn i parabolen. Hvordan ser du ut? Still deg bak krysset på gulvet. Hva skjer? Hva skjer når du stiller deg på krysset? Still deg bak krysset Det krumme

Detaljer

English translation:

English translation: 1 Da jeg flyttet til New York, malte jeg mange hjemløse ut fra fotografier jeg tok på gaten. Det ble til en serie jeg kalte «Faceless», for jeg malte dem uten ansikt. Etterhvert la jeg fra meg referansematerialet

Detaljer

Ole Isak Eira Masters student Arctic agriculture and environmental management. University of Tromsø Sami University College

Ole Isak Eira Masters student Arctic agriculture and environmental management. University of Tromsø Sami University College The behavior of the reindeer herd - the role of the males Ole Isak Eira Masters student Arctic agriculture and environmental management University of Tromsø Sami University College Masters student at Department

Detaljer

Emnedesign for læring: Et systemperspektiv

Emnedesign for læring: Et systemperspektiv 1 Emnedesign for læring: Et systemperspektiv v. professor, dr. philos. Vidar Gynnild Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her. 2 In its briefest form, the paradigm that has governed

Detaljer

SERVICE BULLETINE 2008-4

SERVICE BULLETINE 2008-4 S e r v i c e b u l l e t i n e M a t e r i e l l Materiellsjef F/NLF kommuniserer påminnelse omkring forhold som ansees som vesentlige for å orientere om viktige materiellforhold. Målgruppen for Servicbulletinen

Detaljer

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Nordisk Adressemøte / Nordic Address Forum, Stockholm 9-10 May 2017 Elin Strandheim,

Detaljer

Hva er din dårligste egenskap?/what is your worst asset? Utålmodig/Impatient

Hva er din dårligste egenskap?/what is your worst asset? Utålmodig/Impatient Edgar Aksel Tandberg edgartandberg@outlook.com Bevegelsesvitenskap bachelor, 1. trinn Hvilke stillinger stiller du til?/what positions are you running for? FTV = Fakultetstillitsvalgt / Faculty Student

Detaljer

Moving Innovation Forward!

Moving Innovation Forward! ! Movation Innovasjonsdugnaden! Norges ledende partnernettverk? Utfordringen! Flere enn 45 000 virksomheter startes hvert år i Norge... Mindre enn 20% overlever i løpet av de 3 første årene... Samtidig

Detaljer

Improving Customer Relationships

Improving Customer Relationships Plain Language Association International s 11 th conference Improving Customer Relationships September 21-23, 2017 University of Graz, Austria hosted by Klarsprache.at Copyright of this presentation belongs

Detaljer

Perpetuum (im)mobile

Perpetuum (im)mobile Perpetuum (im)mobile Sett hjulet i bevegelse og se hva som skjer! Hva tror du er hensikten med armene som slår ut når hjulet snurrer mot høyre? Hva tror du ordet Perpetuum mobile betyr? Modell 170, Rev.

Detaljer

Welcome to one of the world s coolest golf courses!

Welcome to one of the world s coolest golf courses! All Photography kindly supplied by kevinmurraygolfphotography.com Velkommen til Verdens råeste golfbane! Lofoten Links er en spektakulær 18-hulls mesterskapsbane som ligger vakkert i naturen. Her kan sola

Detaljer

Øystein Haugen, Professor, Computer Science MASTER THESES Professor Øystein Haugen, room D

Øystein Haugen, Professor, Computer Science MASTER THESES Professor Øystein Haugen, room D Øystein Haugen, Professor, Computer Science MASTER THESES 2015 Professor Øystein Haugen, room D1-011 1 Hvem er jeg? Øystein Haugen, nytilsatt professor i anvendt informatikk på Høyskolen i Østfold, avdeling

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014

SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014 SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014 Om emnet SAMPOL 270 ble avholdt for førsten gang høsten 2013. Det erstatter til dels SAMPOL217 som sist ble avholdt høsten 2012. Denne høsten 2014 var Michael Alvarez

Detaljer

The internet of Health

The internet of Health The internet of Health! Biler, helse og fremtiden!! Velkon 2014, 22. October 2014 Nard Schreurs, IKT-Norge Få ut begrepet «pasient» av tanker om helse. Aldring 1980-2010 Menn 72 år til 79 år Kvinner 79

Detaljer

Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Examination paper for SOS1000 Introduction to Sociology

Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Examination paper for SOS1000 Introduction to Sociology Institutt for sosiologi og statsvitenskap Department of sociology and political science Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Examination paper for SOS1000 Introduction to Sociology Faglig kontakt

Detaljer

Arkeologisk museum i Stavanger 12. november 2006-15. april 2007

Arkeologisk museum i Stavanger 12. november 2006-15. april 2007 Arkeologisk museum i Stavanger 12. november 2006-15. april 2007 Åpningstider Man., ons., tors., fre., lør. 11.00-15.00 Tirsdag 11.00-20.00 Søndag 11.00-17.00 Besøksadresse Peder Klowsgate 30A Telefon publikumsmottak

Detaljer

LOGO. For the 25th anniversary, the Oslo City logo has been modernized. The campaign logo was: We celebrate...you!

LOGO. For the 25th anniversary, the Oslo City logo has been modernized. The campaign logo was: We celebrate...you! ADVERTISING CONTENT Logo 3 Graphic profile 4 Chocolate 5 Balloons 6 Gift cards 7 Luxury paper bags 8 Prints 9 Rollup/Banners 10 Advertising 11 Visual merchandising 12-13 Door decor 14 VIP Lounge 15 Cheque

Detaljer

04 About Hillestad 05 Designers

04 About Hillestad 05 Designers 2012 1 2 Index 04 About Hillestad 05 Designers 06 Karin Andersen 10 Alida Rudjord 18 Kari Sløtte 28 Anna Berthelsen 38 Truls Grønvold 40 Pia Myrvold 42 Sverre Høvren Johnsen 44 Kari Sløtte 45 Sigrid Høivik

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

VEIEN TIL ROM: HVORDAN JEG BLE KATOLIKK (NORWEGIAN EDITION)

VEIEN TIL ROM: HVORDAN JEG BLE KATOLIKK (NORWEGIAN EDITION) VEIEN TIL ROM: HVORDAN JEG BLE KATOLIKK (NORWEGIAN EDITION) (first published 1999) Synopsis: Download A Veien Til Rom: Hvordan Jeg Ble Katolikk (Norwegian Edition) PDF ebook by Kjell Arild Pollestad Veien

Detaljer

OLEANA ÅR!

OLEANA ÅR! OLEANA 1992-2017 25 ÅR! Vår største drøm var å vise at det var mulig å drive med produksjon av klær i et høykostland som Norge. Vi ønsket å satse på design av ypperste klasse og i bærekraftige råmaterialer.

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

bråkmakergenser troublemaker sweater

bråkmakergenser troublemaker sweater bråkmakergenser troublemaker sweater www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser Jente eller gutt 1 (2) 3/4 (5/6) 7/8 (10) 12 år Garn Pickles Pure Thin Alpaca Jente: 300 (350) 400 (500) 550 (600)

Detaljer

Katalognummer 01. Happy small feet. Størrelse/Size: 50x70cm - Pris / Price 500 nok. Størrelse/Size: 20x29cm - Pris / Price 200 nok

Katalognummer 01. Happy small feet. Størrelse/Size: 50x70cm - Pris / Price 500 nok. Størrelse/Size: 20x29cm - Pris / Price 200 nok Katalognummer 01 Happy small feet Food is not the only necessity which starving children need. Keeping their skin, body and feet healthy is one of the necessities. The new blankets and shoes provided by

Detaljer

JULEKAMPANJE november 24. desember 2017

JULEKAMPANJE november 24. desember 2017 LYSforVERDEN JULEKAMPANJE 2017 24. november 24. desember 2017 TEMA Når vi følger Frelserens eksempel og lever slik han levde og slik han forkynte, vil dette lyset brenne i oss og lyse opp veien for andre.

Detaljer

Manuset ligger på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com

Manuset ligger på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com STOP KISS av Diana Son Scene for to kvinner. Manuset ligger på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com Sara and Callie are walking through New York City's West Village very late at night,

Detaljer

ERINDRING ERINDRING MARLEN L HAGEN mobil Org.nr

ERINDRING ERINDRING MARLEN L HAGEN mobil Org.nr Separatutstillinger 2016 Galleri Skallum (januar) 2014 Rikshospitalet Oslo 2014 Galleri Skallum, Stabekk 2012 Bekkestua Eldresenter, Bærum 2012 Palma, Skøyen 2007 Jeppe, Oslo 2006 Etta Place, Oslo mobil

Detaljer

Språkleker og bokstavinnlæring

Språkleker og bokstavinnlæring FORSLAG OG IDEER TIL Språkleker og bokstavinnlæring POCOS hjelper barnet med språkutvikling og begrepsforståelse og er også nyttig til trening av øye-hånd-koordinasjon, fokus og konsentrasjon. POCOS fremmer

Detaljer

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd GEOV219 Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd Mener du at de anbefalte forkunnskaper var nødvendig? Er det forkunnskaper du har savnet? Er det forkunnskaper

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE KANDIDATER: (Fornavn, etternavn) Den årlige fremdriftsrapporteringen er et viktig tiltak som gjør instituttene og fakultetene

Detaljer

ÅRSPLAN I ENGELSK 10. TRINN, 2012 2013 FAGERTUN SKOLE

ÅRSPLAN I ENGELSK 10. TRINN, 2012 2013 FAGERTUN SKOLE Læreverk: New flight 3, Cappelen. 34-35 ÅRSPLAN I ENGELSK 10. TRINN, 2012 2013 FAGERTUN SKOLE Week Chapter, themes, grammar Mål for perioden Projects, tests, etc. Vurdering My summer 2012/My trip to Drøfte

Detaljer

322 FQ Cardigan / 309 F Top 323 FQ Shawl / 324 FQ Wristlets

322 FQ Cardigan / 309 F Top 323 FQ Shawl / 324 FQ Wristlets OLEANA Opp gjennom historien har menneskene latt blomstene pryde tekstiler, tapeter, serviser, smykker og hus. Fra nord til sør, fra øst til vest, har blomster vært det viktigste utgangspunktet både i

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Exam: ECON1210 Consumer Behaviour, Firm behaviour and Markets Eksamensdag: 12.12.2014 Sensur kunngjøres:

Detaljer

Eksamensoppgave i GEOG Menneske og sted I

Eksamensoppgave i GEOG Menneske og sted I Geografisk institutt Eksamensoppgave i GEOG1000 - Menneske og sted I Faglig kontakt under eksamen: Britt Engan Dale Tlf.: 73 59 19 14 Eksamensdato: 18.12.2014 Eksamenstid: 4 timer Studiepoeng: 7.5 Sensurdato:

Detaljer

Emneevaluering GEOV360 V17

Emneevaluering GEOV360 V17 Emneevaluering GEOV360 V17 Forelesere: Christian H Eide Gijs Henstra Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 47% (8 av 17 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...?

Detaljer

QUALIFICATION DESIGN BY FRIDA SVENSSON

QUALIFICATION DESIGN BY FRIDA SVENSSON QUALIFICATION DESIGN BY FRIDA SVENSSON HELLO Frida is produced in Motala in Sweden, and is composed of a broad interest in design. She started up her design schooling with three years on the Aesthetic

Detaljer

P(ersonal) C(omputer) Gunnar Misund. Høgskolen i Østfold. Avdeling for Informasjonsteknologi

P(ersonal) C(omputer) Gunnar Misund. Høgskolen i Østfold. Avdeling for Informasjonsteknologi ? Høgskolen i Østfold Avdeling for Informasjonsteknologi Mobile Applications Group (MAG), HiØ Har holdt på siden 2004 4-5 fagansatte (inkludert professor og stipendiat) Tverrfaglig: Brukergrensesnitt Sosiale

Detaljer

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata IFD International Framework for Dictionaries Hvordan bygges en BIM? Hva kan hentes ut av BIM? Hvordan

Detaljer

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools The Visions Conference 2011 UiO 18 20 May 2011 Kirsten Palm Oslo University College Else Ryen

Detaljer

oleana news fall/winter

oleana news fall/winter oleana news fall/winter 1 159 W Cardigan 75 FC Skirt 130 F Hat 156 W Wristlets Høstblader og vinterroser Autumn leaves and winter roses 3 159 D Cardigan 138 O Top 80 DQ Cuffs 159 R Cardigan 97 G Skirt

Detaljer

TEMA LÆRESTOFF/MÅL ARBEIDSMÅTAR/OPPGÅVER EVALUERING

TEMA LÆRESTOFF/MÅL ARBEIDSMÅTAR/OPPGÅVER EVALUERING Lindås ungdomsskule 5955 LINDÅS Tlf. 56375054 Faks 56375055 FOR: 2016 2017 KLASSE: 9 A og B FAG: Engelsk FAGLÆRAR: Vibeke Kessner og Anne Julie Hetland ÅRSPLAN Mål: http://www.udir.no/lareplaner/grep/modul/?gmid=10&gmi=58547

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT 1 UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT BOKMÅL Utsatt eksamen i: ECON2915 Vekst og næringsstruktur Eksamensdag: 07.12.2012 Tid for eksamen: kl. 09:00-12:00 Oppgavesettet er på 5 sider Tillatte hjelpemidler:

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

Kartleggingsskjema / Survey

Kartleggingsskjema / Survey Kartleggingsskjema / Survey 1. Informasjon om opphold i Norge / Information on resident permit in Norway Hvilken oppholdstillatelse har du i Norge? / What residence permit do you have in Norway? YES No

Detaljer

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort.

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2011 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2012 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission:

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: VIKINGTIDSMUSEET Plan- og designkonkurranse/design competition Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: Det benyttes en egen elektronisk løsning for innlevering (Byggeweb Anbud). Dette

Detaljer

Audun Mortensen Fire dager i Berlin

Audun Mortensen Fire dager i Berlin AV SAMME FORFATTER Alle forteller meg hvor bra jeg er i tilfelle jeg blir det (poesi, 2009) Roman (roman, 2010) Aaliyah (poesi, 2011) The Collected Jokes of Slavoj Žižek (prosa, 2012) 27 519 tegn med mellomrom

Detaljer

OLEANA ÅR!

OLEANA ÅR! OLEANA OLEANA 1992-2017 25 ÅR! Vår største drøm var å vise at det var mulig å drive med produksjon av klær i et høykostland som Norge. Vi ønsket virkelig å satse på design av ypperste klasse og i bærekraftige

Detaljer