K L Æ R S O M K U N S T. Marit Helen AKSLEN. Ove Harder FINSETH. Gunnar FON. Ida GULLHAV. Marit Eken KALAGER. Svein Ove KIRKHORN. Siri Merete LARSEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "K L Æ R S O M K U N S T. Marit Helen AKSLEN. Ove Harder FINSETH. Gunnar FON. Ida GULLHAV. Marit Eken KALAGER. Svein Ove KIRKHORN. Siri Merete LARSEN"

Transkript

1 K L Æ R S O M K U N S T KUNSTBANKEN Hedmark Kunstsenter 24. JUNI TIL 3. SEPTEMBER 2006 Marit Helen AKSLEN Ove Harder FINSETH Gunnar FON Ida GULLHAV Marit Eken KALAGER Svein Ove KIRKHORN Siri Merete LARSEN Christina LOVERY Hege MOEN Pia MYRVOLD Ina NIKOLIC Maria Manuela RODRIGUES Armando SANTOS Julie SKARLAND Mona STRAND Hege Mari SØRUM Karina Kjenner TITZE

2

3 KLÆR SOM KUNST EN UTSTILLING MED SYTTEN AV VÅRE MEST PROFILERTE KLESKUNSTNERE Marit Helen AKSLEN Ove Harder FINSETH Gunnar FON Ida GULLHAV 24. JUNI TIL 3. SEPTEMBER 2006 Marit Eken KALAGER Svein Ove KIRKHORN Siri Merete LARSEN Christina LOVERY Hege MOEN Pia MYRVOLD Ina NIKOLIC Maria Manuela RODRIGUES Armando SANTOS Julie SKARLAND Mona STRAND Hege Mari SØRUM Karina Kjenner TITZE

4 KLÆR SOM KUNST Kurator: Aase Marie Brun Katalog: Aase Marie Brun (ansvarlig redaktør), Ingrid Blekastad, Brit Botheim og Kjersti Skar Stårvik KUNSTBANKEN Hedmark Kunstsenter 2006 Parkgt 21, postboks 224, 2302 Hamar Tlf Fotografer for: Marit Helen Akslen: Øyvind Nordstrand Ove Harder Finseth: Sandra Aslaksen Gunnar Fon: Sandra Aslaksen Ida Gullhav: Camilla Isene Marit Eken Kalager: Hans Fredrik Asbjørnsen Svein Ove Kirkhorn: Kunstneren Siri Merete Larsen: Inger Marie Grini Christina Lovery: Lise Fjeld Hege Moen: Karl Henrik Børseth Pia Myrvold Ina Nikolic: Kiro Lilly Maria Manuela Rodrigues: Kunstneren Armando Santos: Odd-Morten Sørby Julie Skarland: Guri Dahl Mona Strand: Sandra Aslaksen Hege Mari Sørum: Kunstneren Karina Kjenner Titze: Blunderbuss Oversettelse: Patience Allen Grafisk utforming: Torleiv Sverdrup Trykk: idé-trykk Utstillingen og katalogen er støttet av Norsk Kulturråd, Norske Kunsthåndverkere, Hedmark fylkeskommune og Hamar kommune Forside: Ove Harder Finseth Foto: Sandra Aslaksen

5 FORORD FOREWORD Utstillingen Klær som Kunst vil sette søkelys på den delen av norsk tekstilkunst som omfatter klær; fra kostymer og motedesign til friere konseptbaserte uttrykk. Norge har en lang og interessant tradisjon å bygge på når det gjelder utnyttelse av tekstile ressurser til å skape både hverdagsklær og festklær. Vi har islendere, vadmelsklær og uttallige strikkevariasjoner, men også stasplagg som bunaden med sine fint broderte skjorter og tynt vevde sjal. Disse gamle teknikkene blir stadig hentet fram igjen av moteskaperne, videreutviklet og satt inn i nye sammenhenger. Det norske miljøet innen motedesign gjør seg stadig sterkere gjeldene i dagens kunstbilde; de inntar de store museene og galleriene og får bred omtale i mediene. Blandt de inviterte deltakerne er det både nyutdannede kunstnere, som representerer nye tendenser, og velatablerte med et solid kunstnerskap bak seg. De har utdannelse innen tekstil og klesdesign fra kunsthøgskoler, studioer og motehus. Gjennom sin deltakelse på utstillinger og visninger fra Milano til Tokyo har flere allerede rukket å få et navn i det internasjonale miljøet. Her kan nevnes Pia Myrvold, Ove Harder Finseth og Armando Santos.To av utstillerne har arbeidet med egne kolleksjoner i Paris i en årrekke. Flere har designet klær for medlemmer av det norske kongehus. Vi vil blant annet presentere Christina Loverys operakostymer, kjente og Paris-baserte Julie Skarlands mote som er bygget på norske tradisjoner og Maria Manuela Rodrigues kreative gjenbruk av materialer. Med utstillingen Klær som kunst ønsker Kunstbanken å formidle det høye nivået og de kunstneriske aspektene som dagens kleskunstnere avspeiler i sine arbeider. Det at så mange arbeider med dette temaet på et idébasert vis, gjør at begrepet klesdesign utvides til å omfatte uventede kunstneriske opplevelser. The exhibition Klær som Kunst (Clothes as Art) will highlight the part of Norwegian textile art which includes clothes from costumes and design/fashion to conceptbased expressions of clothing. Norway has a long and interesting tradition to build upon when it comes to making use of textile resources for creating both every day clothes and party clothes. We have Fair Isle sweaters, home spun clothes and uncountable numbers of knitting variations, but also party clothes such as the bunad with its fine embroidered shirts and thinly woven shawls. These old techniques and expressions of clothing are often further developed and set in new contexts by fashion designers. The Norwegian art clothing environment is becoming increasingly more pronounced in today s art scene. They are captivating the large muesums and galleries and obtaining significant press in the media. For this exhibition both newly educated and well-established artists are invited to participate. They have professional artistic training from artschools, studios and fashion houses. Through their participation in shows and exhibitions outside of Norway, from Milano to Tokyo many of the participating clothing designers are gaining international attention, such as Pia Myrvold, Ove HarderFinseth og Armando Santos. Two of the exhibitors have worked with their own collections in Paris for years. Several have designed clothes for members of the Norwegian Royal Family. Amongst others we will present Christina Lovery s opera costumes, well-known Julie Skarland s Paris based fashion with Norwegian traditions and Maria Manuela Rodrigues artprojects based on recycled materials. With the exhibition Klær som Kunst Kunstbanken wishes to demonstrate the high level of quality and the 3

6 Vi er svært glade for den entusiasmen som alle de 17 inviterte kunstnere har uttrykt i forhold til utstillingen og vil takke for et godt samarbeid. De fleste har i lengre tid arbeidet med tanke for denne utstillingen og viser helt nye arbeider. Kunstbanken feirer 10 år som stiftelse i sommer og denne utstillingen er et slikt jubileum verdig. Ingrid Blekastad direktør Aase Marie Brun kurator artistic aspects which today s clothing artists reflect in their works. The fact that these artists work with consept based ideas, shows how art clothing is expanding to include unexpected artisticexperiences. We are thankful for all the enthusiasm which all of the 17 invited artists expressed in reference to the exhibition and want to thank them for their good teamwork. Most of them have been working for quite awhile with the notion of this exhibition and are showing new works. Kunstbanken celebrates 10 years as a foundation this summer and this exhibition is definitely worthy enough for such an anniversary. Ingrid Blekastad Director Aase Marie Brun Curator 4

7 MOTE PÅ EGNE BEN FASHION ON ITS OWN Er mote kunst? Nesten hele forrige århundre var den konvensjonelle oppfatning at moten var kunstens fiende og ikke hørte inn under de visuelle uttrykksformer. Der var øyeblikk med omfavnelse, men disse var få og hastige. Med de konseptuelt orienterte avantgarde designerne som kom på 1970 og 80-tallet begynte grensene imidlertid å flyttes og konvensjoner ble utfordret. 1 I 1982 havnet et plagg av Issey Miyake på det toneangivende kunsttidskriftet Art Forums forside. Redaktøren den gang, Ingrid Sischy, minnes at folk ble ville. 2 Debattene som fulgte ut tiåret og inn i det neste, omhandlet spørsmål som: Hva gjør kunstnere og hva gjør designere? Hva tenker de om sitt arbeide? Hva er likt og hva er ulikt? Den store interessen fra publikum resulterte i 1996 til at Firenze Biennalen, kuratert av blant andre Sichy, ble viet forholdet kunst og mote. Biennalen som fikk stor oppmerksomhet, men blandet mottakelse, skulle komme til å bli et landemerke for koblingen mellom kunst og mote. Og den genererte enda mer debatt som foreløpig konkluderte med at moten og kunsten er forskjellige. Men hva er forskjellen? Filosofen Lars Fr. H. Svendsen påstand er at: Kunstbegrepet i løpet av det siste århundret er utvidet så radikalt at det vanskelig kan tenkes noe objekt eller noen hendelse som ikke kan innlemmes i det, slik at det er blitt umulig å trekke noe skille mellom kunst og ikkekunst. 3 Altså kan alt være kunst, også mote, og spørsmålet er mote kunst? blir irrelevant og overflødig. Motescenen har siden 80-tallet, men kanskje fremfor alt siden 90-tallet, forandret seg radikalt. Det finnes i dag moteskapere hvor metoder, problemstillinger og arbeider har mange likhetstrekk med de samtidige kunstnernes, ikke bare visuelt men også konseptuelt. Eksempler er Martin Margiela, Viktor & Rolf, Hussein Chalayan og Alexander McQueen. Disse innehar en kritisk Is fashion art? For almost the entire last century the conventional opinion was that fashion was the enemy of art and did not belong to the visual forms of expression. There were moments where fashion was embraced, but these were few and passed quickly. With the conceptually oriented avant-garde designers who appeared in the 1970 s and 1980 s, the borders were pushed and conventions challenged. 1 In 1982 a garment by Issey Miyake landed on the front cover of the cutting edge art magazine, Art Forum. The Editor at that time, Ingrid Sischy, remembers that people went wild. 2 The debates which followed during the subsequent ten years and into the next, dealt with questions such as: What do artists do, and what do designers do? How do they think about their work? What s similar? What s different? The significant public interest resulted in the Florence Biannual in 1996, curated by Sichy among others, where the consummation of the relationship between art and fashion took place. The Biannual which gained a lot of attention, but mixed acceptance, was to become a landmark, for the connection between art and fashion. That generated even more debate which provisionally concluded that fashion and art are different. But what is the difference? Philosopher Lars Fr. H. Svendsen s assertion is: The concept of art during the last century has expanded so radically that it is difficult to come upon an object or an event which can not be incorporated in it, it becomes impossible to separate art from non-art. 3 Consequently everything can be art, also fashion, and the question is fashion art? becomes irrelevant and superfluous. The fashion scene has, since the 1980 s, but especially since the 1990 s, radically changed. Today there are fashion designers where methods, the presentation 5

8 og analytisk holdning til moten som fenomen i sine presentasjoner. Det er denne selvkritiske holdningen, i tillegg til konseptuelle og håndverksmessige kvaliteter som gjør at disse designerne er mer beslektet med kunstens område enn med mote som ren kommersiell virksomhet. Samlet har de kommet til å omformulere fundamentale begreper innen moten, slik som sesonger, trender, kvinnelighet og skjønnhet. Lignende tendenser ser vi også blant norske designere. Julie Skarland er en av dem. Hun har alltid arbeidet konseptuelt og fant tidlig faglige forbilder i de japanske designerne Rei Kawakubo og Yohji Yamamoto. Hun kaster seg ikke på nye trender, men følger sin egen intuisjon om å skape en kompromissløs og leken motedesign. Gjennom resirkulering av stoffer og materialer ønsker hun å fremheve det gamle og slitte, og tillater kalkulerte feil i utformingen for å synliggjøre prosessen med å skape klærne. Resirkuleringsaspektet står også sterkt blant flere andre av dagens norske designere. I The Cover Collection får Hege Moens private garderobe et utvidet liv ved at hun gjenbruker forgangen mote i ny produksjon. Hos Armando Santos blir fletting og sammenføyning av tøyremser fra oppstrimlede brukte tekstiler til skulpturelle kjoler innenfor et bærekraftig konsept. Maria Rodrigues vil med prosjektet Give me more skape en bevissthet omkring både de vestlige landenes bruk og kast mentalitet og omkring barnearbeid. I prosjektet i Kunstbanken blir barn tatt ut av skolen og plassene deres stående tomme. Sammen med barna gis en mengde klær fra loppemarkeder nytt liv etter noen runder på symaskinen. For Rodrigues som selv har sett barnearbeid på nært hold i sitt hjemland Portugal, blir de tomme pultene stående som markører for barn i produksjonsland som må arbeide i stedet for å gå på skolen. Slik makter disse designerne of ideas, and the works have many similarities with those of contemporary artists, not only visually but also conceptually. Examples are Martin Margiela, Viktor & Rolf, Hussein Chalayan and Alexander McQueen. They hold a critical and analytical attitude to fashion as a phenomenon. This self critical attitude, in addition to conceptual and craft-related qualities, make them more related to the realm of art than fashion as a pure commercial business. These designers have come to transform fundamental concepts within fashion, such as seasons, trends, femininity and beauty. Similar tendencies can also be seen among Norwegian designers. Julie Skarland is one of them. She has always worked conceptually and found early professional rolemodels in the Japanese designers Rei Kawakubo and Yohji Yamamoto. She does not focus on new trends but follows her own intuition on how to create uncompromising and playful fashion designs. Through recycling fabrics and materials she wishes to emphasize the old and the worn out and allows calculated failures in the design in order to illustrate the process in creating the clothes. The concept of recycling is also popular among other current Norwegian designers. In The Cover Collection, Hege Moen s own private wardrobe gets an extended life through her reuse of past fashion in new creations. Armando Santos strips of cloth from ripped up, used textiles, are braided and joined together to form sculptural dresses within a sustainable concept. With the project Give me more Maria Rodrigues wants to create a consciousness around both the western countries disposable mindset and around child labor. In the project children are taken out of school and their places left empty. Together with the children, a number of clothes from flea markets are given a new life after a few rounds at the 6

9 å belyse etiske og miljømessige utfordringer ved vestens stadig voksende og ressurskrevende tekstilforbruk, samtidig som de kritiserer motesystemet som de selv opererer innenfor. Kombinasjonen av et utvidet kunstbegrep og en forandret motescene har i de senere år resultert i at kunstmuseer stadig oftere åpner dørene for utstillinger med klær og mote som tema. Men til tross for store likhetstrekk med samtidskunsten, er mange av moteskaperne innenfor den nye æraen av mote selv ofte nøye med å påpeke at det de gjør ikke er kunst. For moten har en egen kulturell betydning og egne koder og trenger ikke kunsten å støtte seg til.d en eksisterer på egne premisser og står trygt på egne ben. Så mer relevant enn å stille spørsmål om mote er kunst, er å spørre seg om hvorvidt mote, betraktet som kunst, er god kunst. Men hvem skal bedømme det? Her er det et problem at moten, i motsetning til andre samtidsuttrykk som eksempelvis billedkunst, litteratur og musikk, mangler tradisjoner for en seriøs kritikk. 4 Motejournalistikken har en tendens til å være for ukritisk til å fremstå som troverdig. Dette er en viktig grunn til at moten ikke har fått samme anerkjennelse som annen kunst. Karun Nordgård kunsthistoriker sewing machine. Rodrigues herself has seen child labor first hand in her homeland, Portugal. The empty desks are a marker for children who must work instead of going to school. In this way these designers are able to highlight ethical and environmental challenges with regards to the West s constantly growing and resource demanding use of textiles, at the same time as they criticize the fashion system within which they operate themselves. The combination of an expanded concept of art and a changed fashion scene, have in recent years resulted in that art museums are increasingly often opening their doors to exhibit fashion desig. Despite similarities with contemporary art, many fashion designers in this new era of fashion often emphasize what they do is not art. Fashion has its own cultural meaning and codes, independant of art as idea. It exists on its own terms and stands tall on its own legs. More relevant than asking if fashion is art, is perhaps to ask the question whether fashion, considered as art, is good art. Who can decide this? This is a problem. In contradiction to other forms of contemporary expression such as for example fine art, literature and music, fashion is missing the tradition of serious critical analysis. 4 Fashion journalism has a tendency to be too uncritical to be considered trustworthy. This is an important reason why fashion has not received the same attention as other art forms. Karun Nordgård Art historian 1 Designerne det først og fremst dreier seg om er /The Designers we refer to here are Yohji Yamamoto, Rei Kawakubo (Comme des Garcons) og Issey Miyake. 2 Time Magazine. 3 Svendsen, Lars Fr. H, Mote. Et filosofisk essay, Oslo Davis, Fred: Fashion, Culture and Identity, Chicago

10 Marit Helen AKSLEN (1971) Eg ønskjer gjennom arbeida mine å seie noko om sosiale skilje, makt og maktmisbruk. Til dette arbeidet har eg funne det formålstjeneleg å mellom anna nytta klede eller delar av klede. Den kvite herreskjorta har stått sentralt i mange av arbeida mine. Skjortedelane har eg sett inn i nye samanhengar der dei kan formidle meining. Det har også vore viktig for meg å behandle desse tema med eit visst fokus på kjønn. På utstillinga Klær som kunst vil eg i hovudsak presentere to kjolar som omhandlar desse tema. Dei to kjolane er bygd opp av kragar frå herreskjortar. Skjortekragane er festa i kvarandre ved hjelp av ein kneppeteknikk som skaper ein form for nettverk. Kjolane er teknisk sett bygd opp på same vis, men dei skil seg i val av farge og utforming og dermed også innhald. Marit Helen Akslen er utdannet ved Kunsthøgskolen i Bergen med hovedfag ved avdeling for spesialisert kunst, tekstil i Hun har hatt en omfattende kunstnerisk virksomhet med utstillinger og oppdrag siden hun startet eget atelier i Trondheim etter endt utdanning. Våren 2006 stilte hun ut i Kunstnerforbundet, Oslo, hvor hun viste arbeider i store formater basert på skjortekragekonseptet under tittelen; Now way out. Hun har deltatt på kollektivutstillinger og biennaler i inn og utland og har flere ganger vært representert på Høstutstillingen. Sommeren 2006 stiller hun ut i Kunstnersenteret Møre og Romsdal. Akslen har mottatt flere stipend og ble tildelt Statens 3-årige arbeidsstipend i Hun er innkjøpt av Norsk Kulturråd og Innkjøpsfondet for Norsk Samtidskunsthåndverk og har hatt utsmykningsoppdrag blant annet for Royal Caribbean Cruise Lines. I wish through my work to say something about social differences, power and the misuse of power. For this work I found it expedient to use clothing or parts of clothing. The white men s shirt stands as a central component in many of my works. The shirts have been set in a new situation where they can bring forth new meaning. It has also been important for me to treat these themes with a specific focus on gender. In the exhibition Klær som Kunst I will primarily present two dresses which touch upon these themes. The two dresses are constructed out of collars from men s shirts. Shirt collars are attached to each other with the help of a button technique which creates a type of network. The dresses are technically created in the same manner but they differ from each other in the choice of color, design and then also content. Marit Helen Akslen was educated at the Art School in Bergen with a masters from the Department for Specialized Art: Textile in She has had an extensive art business with exhibitions and commissions since starting her own studio in Trondheim at the end of her education. In the spring of 2006 she exhibited at the Art Association of Oslo where she showed works in large format based on the shirt collar concept, with title Now way out. She has participated in group shows and biennaler both within and outside of Norway and has several times been shown at the Fine Art Fall Exhibition. In the summer of 2006 she will exhibit at the Art Center in Møre and Romsdal. Akslen has received several grants and was awarded the 3 year National Work Grant in She is in the collections of the Arts Council of Norway and the Collection Fund for Contemporary Norwegian Arts and Crafts and has had Public Art commissions at Royal Caribbean Cruise Lines among others. 8

11

12 Ove Harder FINSETH (1965) Til denne utstillingen har jeg laget en liten gruppe av feminine selskapsklær med masse fest over seg. De rike stoffene har jeg dekorert med en del broderi og ornamentikk i form av perler, steiner og roulurer. Stoffene er i blonde og silke og mye av inspirasjonen kommer fra dem. Jeg har også latt meg inspirere av drakthistorien. Ove Harder Finseth har hovedfag fra Statens håndverks- og kunstindustriskole i 1993 og diplom fra Ecole Chambre Syndicale de la Couture i Paris. I den franske hovedstaden praktiserte han også hos Christian Lacroix. Her hjemme var Finseth lenge ansatt hos designeren Kjell Torheim, før han i 1998 åpnet sitt eget atelier på Grunerløkka i Oslo. Her arbeider han med kolleksjoner til utstillinger og visninger eller bestillingsverk til enkeltkunder. Hans kreasjoner er kjøpt inn av museer både i Norge og i utlandet, blant annet til Kunstindustrimuseet i Oslo og til cruiseskipet Adventures of the Seas. Finseth har deltatt på en rekke utstillinger, blant annet 5 Crossing Borders ved Det Kongelige Slott i Stockholm og på Norsk Form i Oslo, henholdsvis i 2005 og 2006, og Typisk Norsk? på Vigelandsmuseet i Oslo i Kunstneren har mottatt Oslo bys kulturpris og Fashion Award, årets designer Han er også mannen bak brudekjolen til HKH kronprinsesse Mette-Marit (2001). For this exhibition I created a little group of feminine party gowns which are quite festive. I decorated the rich fabrics with embroidery and ornaments including pearls, stones and roulurer. The fabrics are lace and silk and much of the inspiration comes from them. I was also inspired by the history of suits. Ove Harder Finseth has a masters from The Oslo National Academy of the Arts in 1993 and a diploma from the Ecole Chambre Syndicale de la Couture in Paris. In the capital of France he worked at the house of Christian Lacroix. For a long period Finseth was employee of the designer Kjell Torheim before he opened his own studio in the Grünerløkka neighbourhood of Oslo in From here he works on collections for exhibitions and fashion shows or commissioned works for individual customers. His creations are owned by museums both within and outside of Norway, among them the Museum of Decorative Arts and Design in Oslo and the cruise ship Adventure of the Seas. Finseth has participated in a series of fashion shows including 5 Crossing Borders at the Royal Palace in Stockholm and at Norsk Form in Oslo, in 2005 and 2006 respectively, and in Typically Norwegian? at the Vigeland Museum in Oslo in The artist was awarded the City of Oslo s Culture Prize and Fashion Award, recognized as Designer of the Year He is also the man behind the wedding gown of Crown Princess Mette-Marit (2001). 10

13

14 Gunnar FON (1962) Til denne utstillingen har Mona Strand og jeg sammen med fotograf Sandra Aslaksen latt oss inspirere av trær, grener og ikke minst reder. Jeg har arbeidet med rede som en metafor på hele mitt liv, og ønsket å samle i dette ene lille ordet alle de som har preget meg til å bli den jeg er. Jeg inviterte alle rundt meg; familie, kjæresten min, venner og kolleger, til å bidra til prosjektet. Alle bidro med biter av hvite stoffer som alle forteller deler av deres historie. Jeg har sprettet opp gamle plagg, og klippet ut stykker fra oppvaskkluter, putevar, lommetørklær og damaskduker - for så å sy det hele sammen igjen til de plaggene som vises på denne utstillingen. Jeg har valgt å jobbe i runde, organiske former av flere årsaker. Reder er runde, livet går i sirkel, historien gjentar seg - gammelt blir nytt i omarbeidet form. Å gå inn i historiene som fulgte med dette materialet, har vært en ekstra dimensjon ved arbeidet. En venninne sa; Dette putevaret har vært med meg på reise i flere år, - it has all my joys and all my sorrows! Det var dette jeg var på jakt etter; at det genuine fra hver enkelt, blandet med alle de andre historiene, blir et større hele - en del av meg. Jeg jobbet veldig prosessorientert, - det ga meg rik anledning til å filosofere over hvor jeg står i livet nå, og hvem jeg omgir meg med - kort sagt; jeg har gått på skattejakt i redet mitt og kjenner meg svært privilegert. Gunnar Fon bor og arbeider i Oslo. Han har sin utdannelse fra Kjole- og draktlinjen ved Sogn videregående skole og fra Moteskolen ESMOD(1994). Fon etablerte Balder Klesdesign i Oslo (1994) og har vært lærer ved ESMOD i Oslo og Osaka, Japan. Han arbeider nå som freelance designer og med prosjekter fra eget atelier. Fon har deltatt i utstillingen 5 Crossing Borders 2005 ved Det Kongelige Slott Stockholm, og Norsk Form Han mottok Statens Kunstnerstipend i For this exhibition Mona Strand and I along with photographer Sandra Aslaksen let ourselves be inspired by trees, branches and not least nests. I have worked with nest as a metaphor for my entire life, and wished to gather in this little word all that has marked me to develop into who I am. Everyone around me was invited; family, my partner, friends and colleagues, to participate in the project. They provided bits of white fabric which all tell about parts of their lives. I ripped up old garments and cut out pieces from dish rags, pillowcase, handkerchiefs and damask cloth. All to sew the entire thing together onto new material thus creating the garments displayed in this exhibition. For several reasons, I chose to work with round organic shapes. Nests are round, life goes in a circle, history repeats itself old becomes new in a reworked form. The stories which followed the materials added another dimension. A friend said: This pillowcase has been travelling with me for many years - it has all my joys and all my sorrows! That was exactly what I was hunting for - the genuine expressions from each of them, blended with all the stories, became a whole, and thus a part of me. This process gave me ability to philosophize over my life by now. In short, I have gone on a treasure hunt in my nest and have come out feeling very privileged. Gunnar Fon lives and works in Oslo. He has his education from the Dress and Suit line at Sogn High School and from the Fashion School ESMOD. Fon has worked at Balder Clothing Design and as a teacher at ESMOD in Oslo and in Osaka, Japan. He works now as a freelance designer and with projects from his own studio. Fon participated in the exhibition 5 Crossing Borders at the Royal Palace in Stockholm and at Norsk Form in Oslo in He received The National Grant for Artists in

15

16 Ida GULLHAV (1978) Jeg vil forføre verden og jeg vil at verden skal forføre meg. Ida Gullhav har tidligere jobbet med mange ulike farger i sine kolleksjoner. I høst/vinter 06/07- kolleksjonen har undertøysprinsessen prøvd noe helt nytt: Å jobbe med hvitnyanser! Med innslag av sirkus, romantisk perlemor og strenge fruer i brune toner, har den nye kolleksjonen tatt form. Hvitt går igjen i alle temaene og orange overraskelser gjemmer seg her og der. Undertøy møter ikke verden på samme måte som klærne utenpå Ida Gullhav er utdannet fra Institutt for klær og kostyme ved Statens håndverks- og kunstindustriskole, hvor hun tok hovedfag i Hun har sitt eget designstudio, og herfra kreerer hun under merkenavnet Made by me. Designeren har også hatt flere kostymeoppdrag for teater og ballett. Gullhavs kreasjoner har blitt presentert på en rekke visninger, blant annet under Oslo Fashion Week og Iceland Fashion Week. Hun har deltatt i flere internasjonale designkonkurranser, og gikk i år til topps i Hennes designkonkurranse Nåløyet. I want to seduce the world and I want the world to seduce me. Ida Gullhav has previously worked with many dissimilar colors in her collections. In the Fall/Winter 06/07- collection the underwear princess tried something entirely new - working with nuances of white! With elements from the circus, romantic mother of pearl and strict wives in brown tones the new collection has taken form. White runs through all the themes with sudden surprise flashes of orange hidden here and there. Underwear doesn t meet the world in the same way as clothes worn on the outside Ida Gullhav studied at the Institute for Fashion Design and Costume Design at The Oslo National Academy of the Arts where she received her masters in She has her own design studio out of which she creates under the brand name Made by me. The designer has also several costume commissions for the theater and the ballet. Gullhav s creations have been presented in a series of fashion shows, most notably Oslo Fashion Week and Iceland Fashion Week. She has participated in several international design competitions and this year went to the top in Henne s (a popular women s magazine) design competition Nåløyet (the Needle s Eye). 14

17

18 Marit Eken KALAGER (1948) Jeg lager plagg som er ment for kroppen, men som samtidig skal kunne stå som et selvstendig, skulpturelt uttrykk. Form og proporsjoner har alltid interessert meg, og spesielt hvordan disse samspiller med materialet. Jeg bruker håndstrikkemaskinen som verktøy til å strikke form og snitt direkte inn i strikkeplagget. Hele plagget skapes i strikkemaskinen uten, eller minimalt med sømmer. Jeg etterarbeider strikkeplagget gjennom krymping i vaskemaskin, noe som endrer strikkekvaliteten til et nytt visuelt materiale. Jeg strikker former og proporsjoner, og setter dem sammen slik at de gir påminnelse om barndommens iboende minner om ullkjoler og folkedrakter, kultur og natur. Jeg bruker ullgarn. Ull er et materiale som er vennlig mot menneske og miljø; en stor naturressurs som vi behøver å tenke på når et økologisk levesett blir mer og mer viktig. Ull er lett å forme og egner seg til krymping. Marit Eken Kalager har sin utdannelse fra Statens håndverks- og kunstindustriskole, hvor hun tok hovedfag i 1997, og fra Kunst og Håndverksskolen i Bergen, hvor hun studerte stofftrykk (1987). Kalager har deltatt på en rekke kollektivutstillinger, og har hatt separatutstilling blant annet i Kunstnerforbundet i Oslo. For tiden deltar hun på vandreutstillingen Scandinavian Beyond the myth i Europa. Fra midten av 1980-tallet har Kalager deltatt på visninger i inn- og utland, og hun mottok i 2004 Grassiprisen i Leipzig, Tyskland. Kalager ble tildelt Statens garantiinntekt for kunstnere i I create garments for the body, but which at the same time can stand alone as sculptural works. Shapes and proportions have always interested me, and especially how they play together with the materials. I use a hand-knitting machine as a tool to knit shapes and intersections directly into the knitted garment. The entire garment is created in the knitting machine without, or only minimally with seams. I finish the knitted garment by shrinking it in the washing machine, something which transforms the quality of the knit into a visually new material. I knit forms and proportions and set them together so that they give reminders of childhood s inherent memories of wool dresses and folk costumes; culture and nature. I use wool yarn. Wool is a material that is friendly to both people and to the environment; a huge natural resource which we need to think of as the ecological way of life becomes more and more important. Wool is easy to shape and is suited for shrinking. Marit Eken Kalager is educated from The Oslo National Academy of the Arts, where she received her masters in 1997, and from the School of Arts and Crafts in Bergen, where she studied printing on fabrics. Kalager has participated in a series of group exhibitions and has had solo shows at among other places, the Artists Union in Oslo. Currently she is participating in the traveling exhibition Scandinavian Beyond the Myth in Europe. From the mid 1980 s Kalager has participated in fashion shows both within and outside of Norway and was awarded the Grassi Prize in 2004 in Leipzig, Germany. Kalager received the National Guaranteed Income for Artists in

19

20 Svein Ove KIRKHORN (1956) Hva med et mannsplagg som byr på helhet og komfort, personlighet og forvandlingsmulighet. Et plagg med plass for den nye mannen i en maskulin tradisjon Body is to spirit As cloth is to body Grown to its own size: Room in the air. Air in the weave. Waves in the breeze. The earth spins and Things come to an end. So, day and night, a body blooms at its own hour. Stretch the pause Through the sky, Or float muted banner Signs, no designs. Signs, no designs. Or float muted banner Through the sky, Stretch the pause at its own hour. a body blooms So, day and night, Things come to a end. The earth spins and Waves in the breeze. Air in the weave. Room in the air. Grown to its own size: As clothes is to body Body is to spirit. Laurance Wieder Kirkhorn har siden endt utdanning ved Kunsthøgskolen i Bergen i 1986, markert seg med grenseoverskridende kleskunstprosjekter. Med sine kraftfulle gummidrakter og kamuflasjedresser har han bidratt til å utfordre og utvide oppfatningen av begrepet klær. Kirkhorn har hatt stor kunstnerisk aktivitet med performance, visninger og utstillinger. I 2000 deltok han på Venezia biennalen med to selskinnskjeledresser. En av hans kunstnerisk uttrykkerformer er fotografiet, og han har blitt innkjøpt av Norsk kulturråd som fotograf. Han er opptatt av det sceniske, og har hatt mange kostyme og scenografioppdrag opp gjennom årene, noe han også trekker inn i presentasjonen av egne arbeider. De siste årene har han vært aktiv innen kunstformidling i skolen med prosjekter som involverer elevene. I 2005 ble han tildelt Statens Garantiinntekt for kunstnere. What about a man s garment which concerns itself with the entirety and comfort, personality and the ability to change. A garment with room for the new man in a masculine tradition... Since completing his education at the Bergen National Academy of the Arts in 1986, Kirkhorn has become known for his special art clothing projects. With his powerful rubber and camouflage suits he has contributed to challenging and expanding opinions around the concept of clothes. During the years he has had a great number of performances, shows and exhibitions. In 2000 he participated in the Venice Biannual with two seal skin coveralls. He is fascinated by the theatrical, which he use in his own works as well as in commissions for costume and stage design. In the past few years he has been actively coordinating art projects in schools involving students. He is back as a clothes designer after receiving the National Guaranteed Income for Artists in

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) Garn Pickles Pure Alpaca 300 (350) 400 (400) g hovedfarge 100 (100) 150 (150) g hver av

Detaljer

Macbeth: Frozen Scenes

Macbeth: Frozen Scenes Macbeth: Frozen Scenes Using Frozen Scenes There are several ways to use these scenes 1. Along with the scene one can give the students the lines from the play and ask them to perform their scene with

Detaljer

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

Profile handbook. for

Profile handbook. for Profile handbook for March 2007 Logo For the logo, we have chosen a shape in conformity with the general visual direction. The logo is inspired by the shape of the product, and the circle also creates

Detaljer

Fair made er vårt nye slagord I en tid som krever mer bevisst holdning til det vi kjøper. 155 fq Cardigan 153 av Shell 156 fq Wristlets

Fair made er vårt nye slagord I en tid som krever mer bevisst holdning til det vi kjøper. 155 fq Cardigan 153 av Shell 156 fq Wristlets 1 155 fq 153 av 156 fq Wristlets Silkevegen er en utømmelig kilde til inspirasjon for oss som driver med tekstil. De siste årene har Oleana fulgt Silkevegen bakover og brukt dette som ramme for designutviklingen.

Detaljer

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Dannelse på norsk fra ord til handling Professor Ove Jakobsen HHB/UiN Frihet med ansvar Om høyere utdanning og forskning i Norge NOU 2000:14 Det er

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

For at salget skal se organisert ut, er det viktig at klær henges på klesstativene og legges i kassene på en ryddig måte. Da vil du få solgt mer!

For at salget skal se organisert ut, er det viktig at klær henges på klesstativene og legges i kassene på en ryddig måte. Da vil du få solgt mer! If we are organized in the way we hang clothes on the racks and put clothes in the bins, we ll have a wonderfully organized sale! And you will sell more! With the front of the clothing item facing you,

Detaljer

klassisk angoragenser classic angora sweater

klassisk angoragenser classic angora sweater klassisk angoragenser classic angora sweater www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) XL (XXL) Garn Pickles Angora 150 (175) 200 (225) 250 (275) g Pinner 80 og 40 cm rundpinne og

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva.

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Newtons fargeskive Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Se hva som skjer med fargene. Hvitt lys består av en blanding av alle farger. Når fargeskiva roterer

Detaljer

329 Q Cardigan 324 D Wristlets 321 D Skirt

329 Q Cardigan 324 D Wristlets 321 D Skirt OLEANA Oleana er stolte av å kunne si at vi både strikker og syr alt vi produserer i Norge. Vår designer, Solveig Hisdal, står bak alle Oleanas mønstre. Høst/vinter-kolleksjonen som du ser presentert i

Detaljer

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen Dialogkveld 03. mars 2016 Mobbing i barnehagen Discussion evening March 3rd 2016 Bullying at kindergarten Mobbing i barnehagen Kan vi si at det eksisterer mobbing i barnehagen? Er barnehagebarn i stand

Detaljer

Trude Westby Nordmark Fossveien 23.b 0551 Oslo

Trude Westby Nordmark Fossveien 23.b 0551 Oslo NAME: BORN: 12-12-69 PHONE: +47 22717311 STUDIO: Velliveien 13, 1342 Jar Norway Trude Westby Nordmark Fossveien 23.b 0551 Oslo Norway EDUCATION: GROUP EXHIBITIONS: COMMISSIONS: Documentation: Other related

Detaljer

FASMED. Tirsdag 21.april 2015

FASMED. Tirsdag 21.april 2015 FASMED Tirsdag 21.april 2015 SCHEDULE TUESDAY APRIL 21 2015 0830-0915 Redesign of microorganism lesson for use at Strindheim (cont.) 0915-1000 Ideas for redesign of lessons round 2. 1000-1015 Break 1015-1045

Detaljer

English translation:

English translation: 1 Da jeg flyttet til New York, malte jeg mange hjemløse ut fra fotografier jeg tok på gaten. Det ble til en serie jeg kalte «Faceless», for jeg malte dem uten ansikt. Etterhvert la jeg fra meg referansematerialet

Detaljer

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff.

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Norway Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Arts Council Norway Tel: +47 21 04 58 00 post@kulturrad.no

Detaljer

kjell-aksel og iselin-genser kjell-aksel and iselin sweaters

kjell-aksel og iselin-genser kjell-aksel and iselin sweaters kjell-aksel og iselin-genser kjell-aksel and iselin sweaters www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser 1 (2) 3-4 (5-6) 7-8 år Garn Pickles Tweedy Hovedfarge Iselin: 200 (200) 300 (300) 300 g Hovedfarge

Detaljer

PARABOLSPEIL. Still deg bak krysset

PARABOLSPEIL. Still deg bak krysset PARABOLSPEIL Stå foran krysset på gulvet og se inn i parabolen. Hvordan ser du ut? Still deg bak krysset på gulvet. Hva skjer? Hva skjer når du stiller deg på krysset? Still deg bak krysset Det krumme

Detaljer

Moving Innovation Forward!

Moving Innovation Forward! ! Movation Innovasjonsdugnaden! Norges ledende partnernettverk? Utfordringen! Flere enn 45 000 virksomheter startes hvert år i Norge... Mindre enn 20% overlever i løpet av de 3 første årene... Samtidig

Detaljer

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis)

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) 1. Gå til print i dokumentet deres (Det anbefales å bruke InDesign til forberedning for print) 2. Velg deretter print

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

SERVICE BULLETINE 2008-4

SERVICE BULLETINE 2008-4 S e r v i c e b u l l e t i n e M a t e r i e l l Materiellsjef F/NLF kommuniserer påminnelse omkring forhold som ansees som vesentlige for å orientere om viktige materiellforhold. Målgruppen for Servicbulletinen

Detaljer

Welcome to one of the world s coolest golf courses!

Welcome to one of the world s coolest golf courses! All Photography kindly supplied by kevinmurraygolfphotography.com Velkommen til Verdens råeste golfbane! Lofoten Links er en spektakulær 18-hulls mesterskapsbane som ligger vakkert i naturen. Her kan sola

Detaljer

7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg. since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm

7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg. since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm 15 years in the advertising business 7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm maksimere strategisk utviklingsplan

Detaljer

Øystein Haugen, Professor, Computer Science MASTER THESES Professor Øystein Haugen, room D

Øystein Haugen, Professor, Computer Science MASTER THESES Professor Øystein Haugen, room D Øystein Haugen, Professor, Computer Science MASTER THESES 2015 Professor Øystein Haugen, room D1-011 1 Hvem er jeg? Øystein Haugen, nytilsatt professor i anvendt informatikk på Høyskolen i Østfold, avdeling

Detaljer

bråkmakergenser troublemaker sweater

bråkmakergenser troublemaker sweater bråkmakergenser troublemaker sweater www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser Jente eller gutt 1 (2) 3/4 (5/6) 7/8 (10) 12 år Garn Pickles Pure Thin Alpaca Jente: 300 (350) 400 (500) 550 (600)

Detaljer

04 About Hillestad 05 Designers

04 About Hillestad 05 Designers 2012 1 2 Index 04 About Hillestad 05 Designers 06 Karin Andersen 10 Alida Rudjord 18 Kari Sløtte 28 Anna Berthelsen 38 Truls Grønvold 40 Pia Myrvold 42 Sverre Høvren Johnsen 44 Kari Sløtte 45 Sigrid Høivik

Detaljer

LOGO. For the 25th anniversary, the Oslo City logo has been modernized. The campaign logo was: We celebrate...you!

LOGO. For the 25th anniversary, the Oslo City logo has been modernized. The campaign logo was: We celebrate...you! ADVERTISING CONTENT Logo 3 Graphic profile 4 Chocolate 5 Balloons 6 Gift cards 7 Luxury paper bags 8 Prints 9 Rollup/Banners 10 Advertising 11 Visual merchandising 12-13 Door decor 14 VIP Lounge 15 Cheque

Detaljer

STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner

STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner Manuset ligger på NSKI sine sider og kan kjøpes på www.adlibris.com Sara and Callie are walking through New York City's West Village very late at

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

The internet of Health

The internet of Health The internet of Health! Biler, helse og fremtiden!! Velkon 2014, 22. October 2014 Nard Schreurs, IKT-Norge Få ut begrepet «pasient» av tanker om helse. Aldring 1980-2010 Menn 72 år til 79 år Kvinner 79

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

Arkeologisk museum i Stavanger 12. november 2006-15. april 2007

Arkeologisk museum i Stavanger 12. november 2006-15. april 2007 Arkeologisk museum i Stavanger 12. november 2006-15. april 2007 Åpningstider Man., ons., tors., fre., lør. 11.00-15.00 Tirsdag 11.00-20.00 Søndag 11.00-17.00 Besøksadresse Peder Klowsgate 30A Telefon publikumsmottak

Detaljer

ÅRSPLAN I ENGELSK 10. TRINN, 2012 2013 FAGERTUN SKOLE

ÅRSPLAN I ENGELSK 10. TRINN, 2012 2013 FAGERTUN SKOLE Læreverk: New flight 3, Cappelen. 34-35 ÅRSPLAN I ENGELSK 10. TRINN, 2012 2013 FAGERTUN SKOLE Week Chapter, themes, grammar Mål for perioden Projects, tests, etc. Vurdering My summer 2012/My trip to Drøfte

Detaljer

Språkleker og bokstavinnlæring

Språkleker og bokstavinnlæring FORSLAG OG IDEER TIL Språkleker og bokstavinnlæring POCOS hjelper barnet med språkutvikling og begrepsforståelse og er også nyttig til trening av øye-hånd-koordinasjon, fokus og konsentrasjon. POCOS fremmer

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

Hvorfor skal vi lære grammatikk?

Hvorfor skal vi lære grammatikk? 120 www.gyldendal.no/steps Grammar Hvorfor skal vi lære grammatikk? Grammatikk forteller oss hvordan vi setter sammen ord. Den forteller for eksempel at man kan si Jeg liker denne hesten, men at jeg like

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Exam: ECON1210 Consumer Behaviour, Firm behaviour and Markets Eksamensdag: 12.12.2014 Sensur kunngjøres:

Detaljer

VEIEN TIL ROM: HVORDAN JEG BLE KATOLIKK (NORWEGIAN EDITION)

VEIEN TIL ROM: HVORDAN JEG BLE KATOLIKK (NORWEGIAN EDITION) VEIEN TIL ROM: HVORDAN JEG BLE KATOLIKK (NORWEGIAN EDITION) (first published 1999) Synopsis: Download A Veien Til Rom: Hvordan Jeg Ble Katolikk (Norwegian Edition) PDF ebook by Kjell Arild Pollestad Veien

Detaljer

of color printers at university); helps in learning GIS.

of color printers at university); helps in learning GIS. Making a Home Page Why a Web Page? Easier to submit labs electronically (lack of color printers at university); Easier to grade many labs; Provides additional computer experience that helps in learning

Detaljer

QUALIFICATION DESIGN BY FRIDA SVENSSON

QUALIFICATION DESIGN BY FRIDA SVENSSON QUALIFICATION DESIGN BY FRIDA SVENSSON HELLO Frida is produced in Motala in Sweden, and is composed of a broad interest in design. She started up her design schooling with three years on the Aesthetic

Detaljer

322 FQ Cardigan / 309 F Top 323 FQ Shawl / 324 FQ Wristlets

322 FQ Cardigan / 309 F Top 323 FQ Shawl / 324 FQ Wristlets OLEANA Opp gjennom historien har menneskene latt blomstene pryde tekstiler, tapeter, serviser, smykker og hus. Fra nord til sør, fra øst til vest, har blomster vært det viktigste utgangspunktet både i

Detaljer

Eksamensoppgave i GEOG Menneske og sted I

Eksamensoppgave i GEOG Menneske og sted I Geografisk institutt Eksamensoppgave i GEOG1000 - Menneske og sted I Faglig kontakt under eksamen: Britt Engan Dale Tlf.: 73 59 19 14 Eksamensdato: 18.12.2014 Eksamenstid: 4 timer Studiepoeng: 7.5 Sensurdato:

Detaljer

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata IFD International Framework for Dictionaries Hvordan bygges en BIM? Hva kan hentes ut av BIM? Hvordan

Detaljer

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools The Visions Conference 2011 UiO 18 20 May 2011 Kirsten Palm Oslo University College Else Ryen

Detaljer

oleana news fall/winter

oleana news fall/winter oleana news fall/winter 1 159 W Cardigan 75 FC Skirt 130 F Hat 156 W Wristlets Høstblader og vinterroser Autumn leaves and winter roses 3 159 D Cardigan 138 O Top 80 DQ Cuffs 159 R Cardigan 97 G Skirt

Detaljer

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Siden vi i det siste har vært ganske mange på treningene, har det vært litt kaos, og vanskelig å få trent bra. Derfor vil jeg her forklare noen regler som dere

Detaljer

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort.

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2011 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2012 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Jeg vil bare danse Tekst / Mel.: Tor- Jørgen Ellingsen

Jeg vil bare danse Tekst / Mel.: Tor- Jørgen Ellingsen 1. vers Når jeg hører musikk, Kan jeg ikke sitte stille Når jeg hører det groover, B yner beina å gå Jeg får ikke ro, Selv om jeg gjerne ville Jeg vil bare danse, Det er noe jeg må Jeg vil bare danse Tekst

Detaljer

Come to praise. We have come to praise your name and give thanks for all things you ve done We lift our voices up to you You are worthy of our song

Come to praise. We have come to praise your name and give thanks for all things you ve done We lift our voices up to you You are worthy of our song Come to praise We have come to praise your name and give thanks for all things you ve done We lift our voices up to you You are worthy of our song We ve come to sing and give you praise We worship you

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

Issues and challenges in compilation of activity accounts

Issues and challenges in compilation of activity accounts 1 Issues and challenges in compilation of activity accounts London Group on environmental accounting 21st meeting 2-4 November 2015 Statistics Netherlands The Hague Kristine E. Kolshus kre@ssb.no Statistics

Detaljer

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission:

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: VIKINGTIDSMUSEET Plan- og designkonkurranse/design competition Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: Det benyttes en egen elektronisk løsning for innlevering (Byggeweb Anbud). Dette

Detaljer

Vurderingsveiledning SPR3008 Internasjonal engelsk Eleven gir stort sett greie og relevante svar på oppgavene i samsvar med oppgaveordlyden.

Vurderingsveiledning SPR3008 Internasjonal engelsk Eleven gir stort sett greie og relevante svar på oppgavene i samsvar med oppgaveordlyden. Answering Exam Tasks Currently the exam for this course has two tasks. Task 1 is referred to as the short task and task 2 is referred to as the long task. There are sometimes two parts to Task 1, a and

Detaljer

Kartleggingsskjema / Survey

Kartleggingsskjema / Survey Kartleggingsskjema / Survey 1. Informasjon om opphold i Norge / Information on resident permit in Norway Hvilken oppholdstillatelse har du i Norge? / What residence permit do you have in Norway? YES No

Detaljer

The Official Newsletter of Projects Abroad Bo. March 2013

The Official Newsletter of Projects Abroad Bo. March 2013 The Official Newsletter of Projects Abroad Bo ia March 2013 1 Editor s Letter Hi all, Welcome to the March edition of our Newsletter for Projects Abroad Bolivia. This newsletter aims to inform all ur volunteers

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1220 Velferd og økonomisk politikk Exam: ECON1220 Welfare and politics Eksamensdag: 29.11.2010 Sensur kunngjøres: 21.12.2010 Date of exam: 29.11.2010

Detaljer

Kurs i Nettverksbygging Edgar Valdmanis,MBA

Kurs i Nettverksbygging Edgar Valdmanis,MBA Kurs i Nettverksbygging Edgar Valdmanis,MBA Markedsdirektør, Den Norske Dataforening Bergen, 5.april 2011 Hvorfor nettverke? Du kan hjelpe andre med informasjon (om hvor de finner mer og rett informasjon)

Detaljer

Manuset ligger på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com

Manuset ligger på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com STOP KISS av Diana Son Scene for to kvinner. Manuset ligger på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com Sara and Callie are walking through New York City's West Village very late at night,

Detaljer

Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst

Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst Sauda, 21. september 2011 Grete Solli, spesialrådgiver, Helse Sør-Øst Magne Paulsrud, seniorrådgiver, Initiativ for etisk handel Helse Sør-Øst: nye etiske

Detaljer

KVINNELIG OMSKJÆRING MER ENN BARE LEMLESTELSE?

KVINNELIG OMSKJÆRING MER ENN BARE LEMLESTELSE? KVINNELIG OMSKJÆRING MER ENN BARE LEMLESTELSE? Kommunesamling tema folkehelse og barn og ungdom Trondheim, 20. november Thea Grydeland Ersvik thea.grydelandersvik@gmail.com / t.g.ersvik@nkvts.unirand.no

Detaljer

Avdelingslederen den nye pedagogiske lederen?

Avdelingslederen den nye pedagogiske lederen? Møte i kvalitetsnettverket, Skien 17. september 2015 Avdelingslederen den nye pedagogiske lederen? Førsteamanuensis Marit Aas Marit.aas@ils.uio.no Agenda 10.00-11.00: Internasjonale trender og politikkutforming

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

«Changingplaces and spaces in the kindergarden»

«Changingplaces and spaces in the kindergarden» Childrens sosial participation and creativ transformation in «Changingplaces and spaces in the kindergarden» Aview intooneofthe projectsof«unused areas» Observationsfrom guidedstudentprojectin leadingart

Detaljer

Nøtteknekkeren fem år etter

Nøtteknekkeren fem år etter part of Aker Geir Arne Drangeid Konserndirektør kommunikasjon 13. april 2011 2011 Aker Solutions Film skal legges inn her Slide 2 Formidlingskraft Aker er en viktig hjørnestensbedrift i det norske samfunnet

Detaljer

Residency at Arts Printing House for Performing Artists

Residency at Arts Printing House for Performing Artists Bergen - Vilnius Residency at Arts Printing House for Performing Artists It should be noted that according to Norwegian law (Offentleglova 3) that applications for grants, including any attachments, is

Detaljer

Design til terningkast tre? Design med et kritisk blikk

Design til terningkast tre? Design med et kritisk blikk FREDRIK EIVE REFSLI Design til terningkast tre? Design med et kritisk blikk OM MEG SJØL Hovedfag i visuell kommunikasjon, khio, 2006 Grafisk designer i Blæst design as Skriver for Snitt, tidsskrift for

Detaljer

I can introduce myself in English. I can explain why it is important to learn English. I can find information in texts. I can recognize a noun.

I can introduce myself in English. I can explain why it is important to learn English. I can find information in texts. I can recognize a noun. Pets and vets The key to communication The key to communication 34-35 36 Kommentere eget arbeid med å lære engelsk emner Uttrykke seg med flyt og sammenheng tilpasset formål og situasjon Uttrykke og begrunne

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

Alvdal. www.alvdal.kommune.no

Alvdal. www.alvdal.kommune.no På kan du gå i den flotte naturen på ski eller til fots. Du kan jakte og fiske. Av butikker har vi kafèer, bensinstasjoner og et lite sentrum med sportsbutikk, dagnligvarebutikker, lekebutikk, blomsterbutikk

Detaljer

Hvorfor nettverke? Bedre Nettverksbygging Med smart bruk av LinkedIn Edgar Valdmanis,MBA. Markedsdirektør, Den Norske Dataforening

Hvorfor nettverke? Bedre Nettverksbygging Med smart bruk av LinkedIn Edgar Valdmanis,MBA. Markedsdirektør, Den Norske Dataforening Bedre Nettverksbygging Med smart bruk av LinkedIn Edgar Valdmanis,MBA Markedsdirektør, Den Norske Dataforening DND, Faggruppen CRM, 28.mai 2013 Hvorfor nettverke? Du kan hjelpe andre med informasjon (om

Detaljer

-it s all about quality!

-it s all about quality! -it s all about quality! It s all about quality At Stavanger Maskinering, we specialise in the supply of high quality products to the oil industry. From the very start in 2001, we have been at the forefront

Detaljer

lytte etter og bruke engelske språklyder gjennom praktiskestetiske gi eksempler på noen situasjoner der det kan være nyttig å kunne engelsk

lytte etter og bruke engelske språklyder gjennom praktiskestetiske gi eksempler på noen situasjoner der det kan være nyttig å kunne engelsk Årsplan i for 2.trinn 2014-2015 Faglærer Yngve Henriksen Læreverk: Stairs 2 Kompetansemål etter 2.årstrinn Ulike tema, delmål og arbeidsformer brukes på veien mot kompetansemålene fra K06 Språklæring Muntlig

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014.

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2014 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

Nærings-PhD i Aker Solutions

Nærings-PhD i Aker Solutions part of Aker Motivasjon og erfaringer Kristin M. Berntsen/Soffi Westin/Maung K. Sein 09.12.2011 2011 Aker Solutions Motivasjon for Aker Solutions Forutsetning Vilje fra bedrift og se nytteverdien av forskning.

Detaljer

The building blocks of a biogas strategy

The building blocks of a biogas strategy The building blocks of a biogas strategy Presentation of the report «Background report for a biogas strategy» («Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi») Christine Maass, Norwegian Environment

Detaljer

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett Prosjektet epensum på lesebrett Vi ønsker å: Studere bruk av digitalt pensum i studiesituasjonen.

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 18.06.2013 Date of exam: 18.06.2013 Tid for eksamen: kl.

Detaljer

a) What brand identity element are they using in their logo (e.g. abstract mark or word mark)?

a) What brand identity element are they using in their logo (e.g. abstract mark or word mark)? Læringsaktivitet forstå idealer Visit a well- known retail outlet, like an Apple, Nike, Levi, H&M or Ikea store. (The brand must be well- known and you must visit a shop where their products are being

Detaljer

1 User guide for the uioletter package

1 User guide for the uioletter package 1 User guide for the uioletter package The uioletter is used almost like the standard LATEX document classes. The main differences are: The letter is placed in a \begin{letter}... \end{letter} environment;

Detaljer

Markedsrapport Tyskland 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Tyskland 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Tyskland 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Gjestedøgn formidlet via hytteformidlere Tyske turister i Norge 2014 Norges posisjon blant

Detaljer

Plagiat og PhD: Hva gjør man med det? Kunnskapsløs eller juksemaker? Plagiatsaker 18.09.2009

Plagiat og PhD: Hva gjør man med det? Kunnskapsløs eller juksemaker? Plagiatsaker 18.09.2009 Plagiat og PhD: Hva gjør man med det? Ole Bjørn Rekdal, Høgskolen i Bergen Solstrand 17. sept., 2009 Kunnskapsløs eller juksemaker? Tvilen skal komme tiltalte til gode Hvordan eliminere tvilen? Plagiatprøve?

Detaljer

Markedsrapport Norge 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Norge 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Norge 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Andel av befolkningen som ferierer utenlands Planlagte feriemål 2014-2016 Ferie- og fritidsturer i inn- og utland Turistundersøkelsen, resultater

Detaljer

Eksamen 23.05.2013. ENG1002/1003 Engelsk fellesfag Elevar og privatistar/elever og privatister. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål

Eksamen 23.05.2013. ENG1002/1003 Engelsk fellesfag Elevar og privatistar/elever og privatister. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål Eksamen 23.05.2013 ENG1002/1003 Engelsk fellesfag Elevar og privatistar/elever og privatister Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Eksamen varer i 5 timar. Alle hjelpemiddel

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Sluttrapport pr. 20. April 2010 Alle 9 kunder av FHI s produksjonsavdeling for biofarmasøytiske produkter (SMAP) i perioden 2008-2009 mottok i januar 2010 vårt spørreskjema

Detaljer

FRANK April, du var fantastisk. Og det mener jeg.

FRANK April, du var fantastisk. Og det mener jeg. REVOLUTIONARY ROAD av Justin Haythe Scene for mann og kvinne. Manuset finner du på www.imsdb.com A young couple living in a Connecticut suburb during the mid-1950s struggle to come to terms with their

Detaljer

ØYET. Ved å ta delene fra hverandre, kan du se hvordan øyet er bygd opp. Men hva er det egentlig som gjør at vi kan se?

ØYET. Ved å ta delene fra hverandre, kan du se hvordan øyet er bygd opp. Men hva er det egentlig som gjør at vi kan se? ØYET Ved å ta delene fra hverandre, kan du se hvordan øyet er bygd opp. Men hva er det egentlig som gjør at vi kan se? Når reflektert lys fra det vi ser på, går gjennom pupillen og linsa, dannes det et

Detaljer

DA DET PERSONLIGE BLE POLITISK PDF

DA DET PERSONLIGE BLE POLITISK PDF DA DET PERSONLIGE BLE POLITISK PDF ==> Download: DA DET PERSONLIGE BLE POLITISK PDF DA DET PERSONLIGE BLE POLITISK PDF - Are you searching for Da Det Personlige Ble Politisk Books? Now, you will be happy

Detaljer

SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD) adapted to Norwegian companies in a model consisting of six main components.

SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD) adapted to Norwegian companies in a model consisting of six main components. Hovedoppgave Masteroppgave ved ved IMM Høsten 2013 Lean Product Development Stability Drivers. Identifying Environmental Factors that Affect Performance. SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD)

Detaljer

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard Trådløsnett med MacOSX 10.5 Leopard Wireless network with MacOSX 10.5 Leopard April 2010 Slå på Airport ved å velge symbolet for trådløst nettverk øverst til høyre på skjermen. Hvis symbolet mangler må

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren?

Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren? Odd Arild Lehne, Advisor Innovation Projects, Oslo Medtech Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren? Oslo Medtech facts & figures Founded

Detaljer

Striped cowl. By Matilde Skår

Striped cowl. By Matilde Skår Striped cowl By Matilde Skår Ikke for kommersielt bruk Vanskelighetsgrad: Lett Størrelse: Onesize Mål på ferdig arbeid: Lengde (omkrets): 125 cm Bredde: 20 cm Garn: Tynn alpakka, Du store alpakka (100

Detaljer

Obj135. TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) 34-34 Friendship/ Relationships

Obj135. TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) 34-34 Friendship/ Relationships Obj135 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i engelsk for 10. trinn 2013/14 Læreverk: New Flight 3/New Flight 3 Extra, Cappelen TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell,

Detaljer

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro?

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro? GYRO MED SYKKELHJUL Hold i håndtaket på hjulet. Sett fart på hjulet og hold det opp. Det er lettest om du sjølv holder i håndtakene og får en venn til å snurre hjulet rundt. Forsøk å tippe og vri på hjulet.

Detaljer