nr 44/ NO årgang 104 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 44/14-2014.10.27 NO årgang 104 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 44/ NO årgang 104 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 innholdsfortegnelse og inid-koder /14 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Ansvarsmerker Innsigelser Avgjørelser etter innsigelser Avgjørelser fra Klagenemnda Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Begrensing av varer eller tjenester for nasjonale registreringer Trekninger/slettelser begjært av søker/innehaver Merker som ikke er fornyet Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Lisenser Endringer i fullmaktsforhold Rettelse av internasjonale varemerkeregistreringer Krav om administrativ overprøving av varemerkeregistreringer Fornyelser Fornyede internasjonale registreringer Ikke fornyede internasjonale registreringer Slettede internasjonale registreringer Rettelse INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (180) Registreringen utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (526) Unntaksannmerkning (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (541) Merket er et ordmerke (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker nr 44/14 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 22. I løpet av tre måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 26 og varemerkeforskriften 23. For søknader som har søknadsdag fra 1. juli 2010 gjelder varemerkeregistreringen i ti år fra søknadsdagen. Registreringer som har søknadsdag før 1. juli 2010 gjelder i ti år fra registreringsdagen. Se varemerkeloven 32 jf. 83 annet ledd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PENSUM GROUP AS, Ramstadsletta 17, 1363 HØVIK, Klasse 36 Forsikringsvirksomhet, Golfbaneforsikring NØTTEMAKER'N AS, Veralia 24, 3219 SANDEFJORD, Klasse 29 Snacks, tørkede frukter; nøtter, saltede og sukrede nøtter. Klasse 30 Snacks; glaserte og sjokoladetrukkede nøtter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Swissgear Sàrl, Haldenstrasse 5, CH-6340 BAAR, Sveits Advokatfirmaet Thommessen AS, Postboks 1484 Vika, 0116 OSLO, Klasse 9 Solbriller; stikkontakter og støpsler; beskyttelseshjelmer for bruk i sport; brannslukningsapparater; solbatterier; personlige beskyttelsesanordninger mot ulykker. Klasse 14 Klokker [ur]; deler til klokker, klokkespenner; klokkereim; armbåndsur; elektroniske klokker og ur; armbånd; sentralur [hovedklokke]; kronometer; kronoskoper; sportsklokker; dykkerklokker; mansjettknapper; slipsnåler; stoppeklokker; kronografer [ur]. Klasse 18 Reisekofferter; ryggesekker; lommebøker; håndvesker; sportsbager; dokumentmapper; skolesekker, skolevesker og ransler; lærremmer: paraplyer; klær til kjæledyr; garderobeposer for klær [for reiseformål]; sekker (camping); toalettvesker (tom); kosmetikk-kofferter; bag for babyutstyr; lommebok for kredittkort; verktøyvesker av lær; hestedekken; salmakervarer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen GOODFOODMOOD Duni AB, Box 237, SE MALMÖ, Sverige Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 4 Lys, telys, lysvoks for lamper, potter og beholdere for engangsbruk, hagelys, gravlys, antennelsespapir, antennelsesblokker, briketter, antennelseskubber og vedkubber. Klasse 16 Servietter, bordtepper og -duker, dekkeservietter, løpere, underlag for kopper, glass og tallerkener, håndkler, lommetørkler, vaskekluter, ansiktsservietter, kaffefiltre, dekorasjonsbånd og dukkjoler laget av papir; dessertservietter, silkepapir, gaveinnpakninger; innpakninger laget av papir, papp, plast, biologiske nedbrytbare materialer; innpakningsfilm laget av plast. Klasse 20 Beholdere for innpakking laget av plast. Klasse 21 Tallerkener, kopper, glass, eggeglass, kopper, koppholdere, lysestaker, holdere for stearinslys og telys, sterinlysringer, serviettholdere, serviettringer, brikker (ikke av papir), dispensere for kniver, gafler, skjeer, tallerkener, kopper, glass, brett, servietter, plastfoile, folie; boller, krukker, mugger, brett, beholdere; tallerkener, serveringsbrett, kurver, tekanner, kaffekanner, isolerte kanner og flasker, melkemugger, fløtemugger, sukkerboller, vaser, tannpirkere, festklyper av plast, cocktailpinner, sugerør. 3

4 registrerte varemerker nr 44/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BIVROST AuroraSpirit AS, Oksvik, 9060 LYNGSEIDET, Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Klasse 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl.). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen FOXINETTE Novartis AG, CH-4002 BASEL, Sveits Awapatent A/S, Rigensgade 11, DK-1316 KØBENHAVN K, Danmark Klasse 5 Farmasøytiske preparater for bruk på mennesker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , DE, EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Interpharus EMHÜ, Lahe 3/A, Alle 11, EE TALLIN, Estland Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 16 Avrivningskalendere; klebeetiketter; klistremerker (papirvarer); bøker; brosjyrer; brevpapir; tegneseriehefter; fargetrykk; fotografier; grafiske fremstillinger; prospekter; plakater; poster; flyveblader; nyhetsbrev; trykksaker; trykt informasjons- og reklamemateriell; instruksjons- og undervisningsmateriell, unntatt apparater; kalender; avtrekksbilder; annonseringskort (papirvarer), kort; bilder; blyanter; notisblokker (skrivesaker og papirvarer); kontorartikler (unntatt møbler); bokmerker; magasiner (tidsskrifter); notisbøker; postkort; mapper (kontorartikler), papir, papp (kartong); skrivesaker og papirvarer; plakater av papir og kartong, skilt av papir og kartong; skriveredskaper; skrifter (publikasjoner); visittkort; poser for emballasje (hylstre, lommer) av papir eller plast; tegneblokker; tegninger; tidsskrifter; aviser. Klasse 21 Beger; beholdere for husholdning eller kjøkken; glass [beholdere]; kjøkkenbeholdere; beger av papir og plast; tallerkener av papir; porselen; skåler; drikkebeholdere; husholdningsredskaper; bordserviser; tallerkener; kopper. Klasse 25 Bekledning; barnetøy; dameklær; hetter [hodebekledninger]; hodebekledninger; yttertøy; trøyer; T-skjorter; hatter; luer; skotøy. Klasse 36 Fremskaffelse av finansinformasjon; finansanalyser; finansrådgivning; finansiell støtte; finansieringsvurdering [forsikring, bank, fast eiendom]; finansiell sponsorvirksomhet; finansieringstjenester; finansvesen; innsamling av donasjoner for tredjemann; innsamling av donasjoner for veldedighetsformål. Klasse 38 Tilveiebringelse av praterom på internett; tilveiebringelse av online fora; tjenester fra pressebyråer. Klasse 41 Rådgivning om utdannelse, videregående utdannelse og oppdragelse; utdannelse; informasjon om fritidsaktiviteter; informasjon om arrangementer [underholdning]; yrkesveiledning; drift av sportsinstallasjoner; drift av innspillingsstudioer; drift av ferieleirer [underholdning]; drift av helseklubber, drift av barnehager [oppdragelse]; drift av innretninger for ungdomsforsorg; drift av sportsleirer, drift av varietéteater, utlån av bøker [leiebibliotek]; coaching; demonstrasjonsundervisning i praktiske øvelser; tjenester som utføres av underholdningskunstnere; tjenester i forbindelse med fritidsaktiviteter; tjenester i forbindelse med innspillings- og fjernsynsstudioer; forlagstjenester, unntatt trykkeriarbeider; oversettelse av tegnspråk; gjennomføring av pedagogiske tester, gjennomføring av dansearrangementer; gjennomføring av live-arrangementer, opprettelse av fotografireportasjer, utdannelse på akademier; utdannelse og undervisning; fjernkurser; fjernsynsunderholdning; fjernundervisning; fotografi; gymnastikkundervisning; utgivelse av tekster, unntatt reklametekster; arbeid innen barne- og ungdomsforsorgen; komponering av musikk, musikkunderholdning [orkester]; onlinepublikasjon av elektroniske bøker og tidsskrifter; organisasjon og realisering av kulturelle sportslige arrangementer; organisasjon og realisering av fotballturneringer; organisasjon og arrangering av konferanser; organisasjon og arrangering av kongresser; organisasjon og arrangering av konserter; organisasjon og arrangering av symposier; pedagogisk rådgivning; pedagogisk hjelp for barn, ungdom og familier; personalutvikling gjennom utdannelse og videregående utdannelse; produksjon av forestillinger; publikasjon av tidsskrifter og bøker i elektronisk form, også på internett; opplæring; sportslige og kulturelle aktiviteter; teaterforestillinger; trening; turnundervisning; underholdning; arrangering av sportslige konkurranser; arrangering og realisering av seminarer; arrangering og realisering av arbeidsgrupper [utdanning]; arrangering og ledelse av kollokvier; arrangering av utstillinger for kulturelle formål og undervisningsformål; arrangering av lotterier; arrangering av underholdningsforestillinger [kunstneragentur]; arrangering av konkurranser [utdannelse og underholdning]; sirkusforestillinger. Klasse 43 Drift av en ferieleir; drift av hoteller; tjenesteytelser i en barnehage; tjenesteytelser i gamle- og aldershjem; tjenesteytelser i forbindelse med kost og losji av gjester; utleie av gjesteværelser; forpleining av gjester i kafeer; forpleining av gjester i kafeteriaer; forpleining av gjester i kantiner; forpleining av gjester i restauranter; forpleining av gjester i selvbetjeningsrestauranter; formidling av losji [hoteller, pensjonater]. 4

5 registrerte varemerker nr 44/14 Klasse 44 Ambulante helsetjenester; drift av pleiehjem; drift av omsorgsinstitusjoner for barn; drift av omsorgsinstitusjoner for voksne, drift av omsorgsinstitusjoner for familier; tjenester som utføres i et sykehus; tjenester som utføres av en logoped, tjenester som utføres av en psykolog, psykologisk hjelp for barn, psykologisk hjelp for ungdommer; psykologisk hjelp for familier, tjenester som utføres av sykepleier; tjenesteytelser fra sanatorium og rekonvalesenshjem; tjenesteytelser fra helsesentre; tjenesteytelser fra sanatorier; utførelse av medisinske og kliniske undersøkelser; gjennomføring av terapier; avvenningskurer for stoffmisbrukere; helsekonsultasjoner; sykepleiertjenester; psykologisk hjelp; pleietjenester for seniorer; terapeutisk hjelp og legebehandling; terapitjenester. Klasse 45 Barnevakttjenester; juridiske tjenester; lisensiering av immaterielle eiendomsrettigheter; mekling; juridisk etterforskning; etterforskning av forsvunne personer; online-tjenester for å knytte sosiale kontakter; meklingstjenester; tildeling av lisenser for immaterielle eiendomsrettigheter; tildeling av lisenser for franchisekonsepter. forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Brainwells BRAINWELLS AS, Underhaugsveien 1, 0354 OSLO, Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Maricult MARICULT AS, Marmorneset 14, 5232 PARADIS, Klasse 5 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetisk mat og stoffer for medisinsk bruk og veterinær bruk, næringsmidler for spedbarn; kosttilskudd for mennesker og dyr; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og ANAIT Ltd, P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, VG- ROAD TOWN, TORTOLA, De britiske jomfruøyene Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, Klasse 14 Vekkerklokker; ankere (for urverk); atomdrevne ur; fjærhus i urverk; urkasser; etuier til klokker og ur; skrin for ur; kronografer; kronometre; kronometriske instrumenter; kronoskoper; klokkekasser og urkasser; urvisere; klokker; elektriske klokker og ur; urverk; sentralur (hovedklokke); urskiver (urverk); sentralur (hovedklokke); gangverk for ur; balansehjul og pendler (urverkeri); stoppeklokker; klokkeremmer; solur; urremmer, urlenker; urkapsler; lommeurkjeder; glass for armbåndsur; klokkefjærer, urfjærer; armbåndsur. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen DCVAX Northwest Biotherapeutics Inc, 4800 Montgomery Lane, Suite 800, US-MD20814 BETHESDA, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 5 Immunceller, nemlig celler for medisinsk eller veterinær bruk; bioteknologiske preparater for forebygging, håndtering og behandling av kreft, eller modulering av immunsystemet eller bestemte elementer i immunsystemet ved å øke eller redusere omfanget, timingen eller varigheten av 5

6 registrerte varemerker nr 44/14 immunresponsen eller ved å endre formen på immunresponsen; medisinske preparater for forebygging, håndtering og behandling av kreft, eller for modulering av immunsystemet eller bestemte elementer i immunsystemet ved å øke eller redusere omfanget, timingen og varigheten av immunresponsen eller ved å endre formen på immunresponsen; farmasøytiske preparater og substanser for bruk som adjuvant i vaksiner, immunsystemstimulatorer eller - suppressorer, samt immunsystemmodulatorer; derivater og modulatorer av immunceller, nemlig, vaksiner, proteiner, peptider, enzymer, cytokiner, chemokiner, antistoffer, DNA, RNA, vekstfaktorer, cellelysat, ekstracellulær matriks og kondisjonerte medier for medisinsk eller veterinær bruk; vaksiner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Mari Care MARICULT AS, Marmorneset 14, 5232 PARADIS, Klasse 5 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetisk mat og stoffer for medisinsk bruk og veterinær bruk, næringsmidler for spedbarn; kosttilskudd for mennesker og dyr; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. Klasse 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SMITH & WESSON Smith & Wesson Corp, 2100 Roosevelt Avenue, US- MA01104 SPRINGFIELD, USA Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 13 Skytevåpen samt deler, komponenter og tilbehør til slike. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BISTRO BROCANTE Blender AS, Postboks 260, 1326 LYSAKER, Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. Klasse 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Klasse 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; pub- og bartjenester; snackbartjenester; restaurant-, kafé og kafeteriatjenester; cateringtjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Chia Cherne Industry Co Ltd, No. 55, Alley 121, Lane 175, Kou Shen Rd., TW- CHANG HWA CITY, Taiwan Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, Klasse 12 Enkeltdeler til sykler og motorsykler, nemlig bremsekabler, hylster til bremsekabler, girkabler, utvendige og ytre bremsemantler og -kapper, utvendige og ytre girmantler og girkasser, hydrauliske bremser, skivebremser; universalbremsekabler, bremsesett, bremsesko og seteklemmer og -bøyler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen TRAVELWIRE Galileo International Technology LLC, Braemar Court # 2, Deighton Road, BB-BB14017 ST. MICHAEL, Barbados Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 9 Dataprogramvare; dataprogramvare for bruk i reiselivsbransjen, til nettverklinking, og til regnskap og rapportering av reise- og representasjonsutgifter; dataprogrammer for bruk i forbindelse med reiser, transport, reservasjon og booking av reise og underholdning, bilutleie, fremskaffelse av tilgang til databaser, interaktive skjermer, sanntidstilgang for reservasjon og booking, markedsføringsdata, administrering av reiser, lagerstyring, markedsundersøkelser for reiselivsbransjen, 6

7 registrerte varemerker nr 44/14 reservasjonslister, reklamevirksomhet, on-line informasjon om lagring og gjenfinning, kontor- og forretningsledelse i reiselivsbransjen, billettering, hotellog overnattingsreservasjon og -beskrivelse; datakraftprogramvare og programvare for bruk av reisebyråer for å utføre transportarrangementer for kunder. Klasse 16 Instruksjonsmanualer; datamaskinmanualer; trykksaker; trykte publikasjoner knyttet til datamaskiner, datasystemer, datarelaterte varer og -tjenester; driftsog brukermanualer; instruksjons- og undervisningsmateriell; bøker; datamaskinutskrifter; nyhetsbrev; tidsskrifter; aviser. Klasse 42 Dataprogrammering; konsultasjon og teknisk samarbeid innenfor bruk og utnyttelse av databaser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen GODE VIBRASJONER AS, Minister Ditleffs vei 3B, 0862 OSLO, Klasse 45 Online sosiale nettverkstjenester. Kontaktbyråer. Polinova AB, c/o Polarbröd AB, SE ÄLVSBYN, Sverige Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 30 Brød; bakverk. Klasse 35 Sponsorvirksomhet innen sport- og idrettsbransjen, annonse- og reklamevirksomhet; forretningsmessig bistand ved arrangement av konkurranser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen DURATELL STEFFEN RØNEID BORGERSEN, Gyldenløves Gate 87, 4614 KRISTIANSAND S, Klasse 9 Dataprogrammer (software) [nedlastbar programvare] 7

8 registrerte varemerker nr 44/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/162,959 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ZIMURA Ophthotech Corporation, One Penn Plaza, 35th Floor, US-NY10119 NEW YORK, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 5 Farmasøytiske preparater til behandling av aldersrelatert maculardegenerasjon (AMD). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BEACH ME Unilever Plc, Port Sunlight, GB-CH624ZD WIRRAL, MERSEYSIDE, Storbritannia Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 3 Såper; parfymevarer; eteriske oljer; deodoranter og antiperspiranter; hårpleieprodukter; hårfargemidler, hårfargestoffer, hårvann, hårbølgingspreparater, shampoer, balsam, hårspray, hårpulver, hårbehandlingsmidler, hårlakk, hårmousses, glansemidler for hår, hårgels, fuktighetsgivende hårpleiemidler, hårvæsker, beskyttende hårpleiemidler, hårpleiemidler for håruttørking, håroljer, hår-tonic, hårkremer, bade- og/eller dusj-preparater; ikkemedisinske toalettpreparater; hudpleie preparater; kosmetikk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BEACH FREAK Unilever Plc, Port Sunlight, GB-CH624ZD WIRRAL, MERSEYSIDE, Storbritannia Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 3 Såper; parfymevarer; eteriske oljer; deodoranter og antiperspiranter; hårpleieprodukter; hårfargemidler, hårfargestoffer, hårvann, hårbølgingspreparater, shampoer, balsam, hårspray, hårpulver, hårbehandlingsmidler, hårlakk, hårmousses, glansemidler for hår, hårgels, fuktighetsgivende hårpleiemidler, hårvæsker, beskyttende hårpleiemidler, hårpleiemidler for håruttørking, håroljer, hår-tonic, hårkremer, bade- og/eller dusj-preparater; ikkemedisinske toalettpreparater; hudpleie preparater; kosmetikk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BEACH READY Unilever Plc, Port Sunlight, GB-CH624ZD WIRRAL, MERSEYSIDE, Storbritannia Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 3 Såper; parfymevarer; eteriske oljer; deodoranter og antiperspiranter; hårpleieprodukter; hårfargemidler, hårfargestoffer, hårvann, hårbølgingspreparater, shampoer, balsam, hårspray, hårpulver, hårbehandlingsmidler, hårlakk, hårmousses, glansemidler for hår, hårgels, fuktighetsgivende hårpleiemidler, hårvæsker, beskyttende hårpleiemidler, hårpleiemidler for håruttørking, håroljer, hår-tonic, hårkremer, bade- og/eller dusj-preparater; ikkemedisinske toalettpreparater; hudpleie preparater; kosmetikk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BEACH BOUND Unilever Plc, Port Sunlight, GB-CH624ZD WIRRAL, MERSEYSIDE, Storbritannia Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 3 Såper; parfymevarer; eteriske oljer; deodoranter og antiperspiranter; hårpleieprodukter; hårfargemidler, hårfargestoffer, hårvann, hårbølgingspreparater, shampoer, balsam, hårspray, hårpulver, hårbehandlingsmidler, hårlakk, hårmousses, glansemidler for hår, hårgels, fuktighetsgivende hårpleiemidler, hårvæsker, beskyttende hårpleiemidler, hårpleiemidler for håruttørking, håroljer, hår-tonic, hårkremer, bade- og/eller dusj-preparater; ikkemedisinske toalettpreparater; hudpleie preparater; kosmetikk. 8

9 registrerte varemerker nr 44/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Sebec STUDIO VON STORM, Berg gt 11, 1607 FREDRIKSTAD, Klasse 16 Bordbrikker av papir; bordservietter av papir; brevpapir; bøker; dekketøy av papir; grafiske trykk; innpakningspapir; kort; notatblokker; plakater; postkort; poser for emballasje [av papir eller plast]; servietter av papir; skrivebøker; skriveblokker; skrin for papirartikler [kontorrekvisita]; skriveredskaper; skrivesaker; tallerkenbrikker av papir; tegneblokker; tegnesaker; viskelær. Klasse 25 Barnetøy; bleiebukser [klær]; forkle [bekledning]; leggvarmere; morgenkåper; pyjamaser; smekker, ikke av papir. Klasse 28 Bjeller [juletrepynt]; dukker; figurleketøy; kosedyr; leker; leketøy; masker [leketøy]; puslespill; snøglobus [leker]; teddybjørner; julekuler. intern revisjon og elektroniske databehandlingsrevisjonsteknikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/275,274 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Norwegian PURE-3 NORWEGIAN PURE-3 AS, POSTBOKS 141 NORDSTRAND, 1112 OSLO, Klasse 5 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetisk mat og stoffer for medisinsk bruk og veterinær bruk, næringsmidler for spedbarn; kosttilskudd for mennesker og dyr; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/203,846 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Information Systems Audit and Control Association Inc, 3701 Algonquin Road, US-IL60008 ROLLING MEADOWS, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 9 Forhåndsinnspilte media, nemlig CD-er inneholdende instruksjons-, utdannings- og undervisningsmateriell innenfor området informasjonsteknologi for bedriftsadministrasjon, konsultasjon og revisjon av informasjonssystemer; programvare inneholdende instruksjons-, utdannings- og undervisningsmateriell innenfor området informasjonsteknologi for bedriftsadministrasjon, konsultasjon og revisjon av informasjonssystemer; nedlastbar programvare og nedlastbar sky programvare for bruk innen områdene utdannelse, informasjonsteknologi, bedriftsadministrasjon og informasjonsteknologi; nedlastbare dokumenter innen områdene utdannelse, informasjonsteknologi, bedriftsadministrasjon og informasjonsteknologi. Klasse 16 Nyhetsbrev og tidsskrifter relatert til revisjon og databehandling. Klasse 35 Organisasjonstjenester, nemlig promotering av interessene til revisorer og databehandlere innen området intern revisjon. Klasse 41 Utdanningstjenester; nemlig ledelse av konferanser, seminarer og workshops innen området telekommunikasjon, databaseprestasjonsevaluering, (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ICON Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse 41 Helse- og fritidsklubbfasiliteter; tilveiebringelse av sportsaktiviteter og fasiliteter for rekreasjonstilbud, fritidstilbud, svømming og rekreasjonsmuligheter; fysisk trening, herunder med personlig trener; treningssenter. Klasse 44 Massasjetjenester, helsefarmtjenester, tilveiebringelse av fasiliteter for sauna og tyrkisk bad. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen IKON Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse 41 Helse- og fritidsklubbfasiliteter; tilveiebringelse av sportsaktiviteter og fasiliteter for rekreasjonstilbud, fritidstilbud, svømming og rekreasjonsmuligheter; fysisk trening, herunder med personlig trener; treningssenter. Klasse 44 Massasjetjenester, helsefarmtjenester, tilveiebringelse av fasiliteter for sauna og tyrkisk bad. 9

10 registrerte varemerker nr 44/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Skruf Snus AB, Kungsgatan 12-14, 7th Floor, SE STOCKHOLM, Sverige Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 34 Tobakk; bearbeidet og ubearbeidet tobakk; tobakksprodukter; snus; tobakksubstitutter, ikke for medisinske eller helbredende formål; sigaretter; fyrstikker og artikler for røykere; sigarettpapir; sigarettetuier; sigaretthylser/-rør; filtre for tobakksprodukter; sigarettrullemaskiner; håndholdte maskiner for innføring av tobakk i papirhylser/-rør for røyking; snusbokser og -dåser (ikke av edelt metall); askebegre (ikke av edelt metall). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen TALENTBIN Monster Worldwide Inc, 622 Third Avenue, US- NY10017 NEW YORK, USA Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 42 Tilveiebringe søkemotorer på internett for profesjonell bemanning og rekruttering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Point Fish Point Fish AS, c/o Råd og Regnskap, Tullins gate 6, 0166 OSLO, Advokatfirmaet advokat.no AS, Torggata 10, 0181 OSLO, Klasse 29 Kjøtt; oster; potetchips; potetskiver; pølser; saltet kjøtt; saltet fisk; fisk [ikke levende]; fisk, konservert; fiskefileter; fiskehermetikk; fiskelim for næringsmidler; fiskemat; fiskemel som menneskeføde; fiskemousse; fiskeprodukter; sjømat; sjøpølser [ikke levende]; skalldyr [ikke levende]; fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker; geleer; syltetøy; kompotter; egg; melk og meieriprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse 33 Alkoholholdige drikker [unntatt øl]; alkoholholdige drikker med frukter; alkoholholdige ekstrakter; alkoholholdige essenser; alkoholholdige fruktekstrakter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Mama Noura Trading Est, P.O.Box 60403, King Fahad Street, Al Jaffal Center, SA RIYADH, Saudi Arabia Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 43 Kafeer, kafeteriaer, kantiner, catering av mat og drikke, restauranter, selvbetjeningsrestauranter, snackbarer. 10

11 registrerte varemerker nr 44/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Pur Plast AS, Bureiservegen 6, 2864 FALL, MPDESIGN AS, Postboks 627, 8003 BODØ, Klasse 20 Møbler; stoler [seter]; taburetter. Klasse 35 Salg av hjelpemidler for eldre og funksjonshemmede. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BML Group Ltd, G.B. Building Watar Street, MT- XBX1301 TA'XBIEX, Malta Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 9 Dataprogramvare; registrert dataprogramvare; dataprogrammer (nedlastbar programvare); interaktive multimedia-dataprogrammer; dataprogrammer for nettverksstyring; dataprogrammer (nedlastbare programvare); dataprogramvare for grafikk; dataprogrammer for adgang til og anvendelse av Internett; dataprogramvare som gjør det mulig å spille spill; spillprogramvare; dataprogrammer for interaktivt fjernsyn og for interaktive spill og/eller quiz; interaktiv underholdningsprogramvare for datamaskiner; interaktiv underholdningsprogramvare for anvendelse med personlige datamaskiner; dataprogramvare som kan lastes ned fra et globalt datanettverk. Klasse 41 Spilltjenester; arrangering av spill; organisering av spill; tilveiebringelse av spill; spilltjenester online; underholdningstjenester vedrørende spillautomater; utleie av spillautomater; kasino, spill og gamblingtjenester; informasjon til spillere av spill om rangeringen av deres spillresultater via nettsteder; tjenester vedrørende organisering av spill; arrangering av spill og tevlinger; spilltjenester online (via datanettverk); organisering av quiz, spill og tevlinger; organisering av tevlinger, quiz og spill; tilveiebringelse av spill via et datamaskinbasert system; tjenester via Internett vedrørende elektronisk spill og tevlinger; spilltjenester som leveres via direkte tilknytning til et datanettverk; elektroniske spilltjenester som leveres fra en datamaskinbasert database eller via Internett; tilveiebringelse av informasjon via nettet vedrørende dataspill og datastyrt forbedring av spill; levering av interaktive dataspill for flere spillere via Internett og elektroniske kommunikasjonsnett; elektroniske spilltjenester, inklusiv levering av dataspill gjennom direkte tilknytning eller gjennom et globalt datanettverk; gambling; kasinotjenester; kasinoer; kasino (hasardspill); gamblingvirksomhet; gamblingtjenester; hasardspill; hasardspilltjenester; hasardspilltjenester for underholdningsformål; underholdning; underholdningstjenester; interaktiv underholdning; direktekoblet underholdning; anbringelse av underholdning; underholdning vedrørende tevlinger; tilveiebringelse av underholdning online; tilveiebringelse av underholdning via Internett. Klasse 42 Design og utvikling av datamaskinvare og - programvare; utvikling av programvare, programmering og implementering; dataprogrammering; dataprogrammeringsvirksomhet; dataprogrammering og vedlikehold av dataprogrammer; frembringelse av dataprogrammer; utvikling av dataprogrammer; vedlikehold av dataprogrammer; designtjenester vedrørende dataprogrammer; utforming av dataprogrammer; oppdatering av dataprogrammer; installasjon av dataprogrammer; modifisering av dataprogrammer; konfigurasjon av dataprogarmvare; konfigurering av dataprogramvare; dataprogramvare (vedlikehold av); vedlikehold av dataprogramvare; dataprogramvare (oppdatering av); dataprogramvare (utforming av); dataprogrammering for Internett; fremstilling, oppdatering og tilpasning av dataprogrammer; utforming, utvikling og applikasjon av dataprogramvare; vedlikehold, reparasjon og oppdatering av dataprogramvare; utforming av spill; utvikling av dataprogrammer; utvikling av datasystemer; utvikling av programvare; utvikling av databaserte nettverk; utforming og utvikling av databaser; design og utvikling av datamaskinvare; utvikling av programvare til dataspill; utvikling, design og oppdatering av hjemmesider; design, utvikling og vedlikehold av intranett; utvikling av programvare for å lagre og motta multimedia. 11

12 registrerte varemerker nr 44/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Klasse 44 Oppdrett av dyr, fiskeoppdrettstjenester (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Grieg Maturitas AS, C Sundtsgate 17/19, 5004 BERGEN, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS, Postboks 1213 Sentrum, 5811 BERGEN, Klasse 29 Laks (fersk og preparert), fisk (ikke levende), fiskeprodukter. Klasse 31 Fisk (levende), oppdrettsprodukter. Klasse 35 Faglig konsultasjoner om forretninger, konsulentbistand i forretningssaker, regnskapsførsel, økonomisk planlegging, økonomiske beregninger, regnskapsanalyser, rådgivning for forretningsledelse Klasse 36 Bestyrelse av fast eiendom; bestyrelse av leiegårder; forpaktning av eiendom; eiendomsomsetning; faktoringselskaper; finansiell virksomhet; leasingfmansiering; fmansieringsrådgiving; fmansieringsinformasjon; forvaltning av formue; forpaktningsvirksomhet; forsikringsagenturer; forsikringsinformasjon; forsikringsmegler; forsikringsrådgivning; forsikringsvirksomhet; husleieinnkreving; garantier; kausjon; kapitalinvesteringer; meglervirksomhet; rådgivning i finansielle spørsmål; rådgivning i forsikringsspørsmål; sjøforsikring; tollspeditører, ulykkesforsikring; utleie av kontorer (fast eiendom), utleie av leiligheter, fmansrådgivning, kapitalinvesteringer, rådgivning i finansielle spørsmål Klasse 39 Befraktningsvirksomhet; godsbefraktning; befraktning; bilutleie; biltransport; busstransport; båttransport; båtutleie; containerutleie; organisering av cruisefart; elvetransport; fergetransport; flottberging av skip; frakt (varetransport); garasjeutleie; assistanse ved kjøretøyuhell, sleping; kurertjenester (kurerpost eller varer); utleie av lagerplass; lagring av varer; lasthåndtering; lektertransport; lossing av gods; lufttransport; skipsmeglervirksomhet; oppbevaring; organisering av reiser; utleie av parkeringsplasser; passasjertransport; plassreservering; redningstjenester; redningstjenester (transport); reiseledervirksomhet; reisereservering; sightseeing; sjøtransport; sjåførtjenester; berging av skip; flottberging av skip; skipsmeglervirksomhet; sleping; spedisjonstjenester; transitt-tjenester; jernbanetransport; lektertransport; verditransport; transport av reisende; transport med lastebiler; transport av avfall; transportinformasjon; transportmeglingsvirksomhet; transportreservering; turoperatør; undervannsberging; undervannsredning; utbringelse av pakker; utbringelse av varer; utleie av kjøretøy; utleie av lagerplass; utleie av turistbusser; utleie av vogner; utsendelse av varer via postordre; vareinnpakning, havnedrift Klasse 40 Avfallsbehandling (gjenvinning), skraping, Klasse 42 Konsulentbistand ved oljefelt. Grieg Maturitas AS, C Sundtsgate 17/19, 5004 BERGEN, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS, Postboks 1213 Sentrum, 5811 BERGEN, Klasse 29 Laks (fersk og preparert), fisk (ikke levende), fiskeprodukter. Klasse 31 Fisk (levende), oppdrettsprodukter. Klasse 35 Faglig konsultasjoner om forretninger, konsulentbistand i forretningssaker, regnskapsførsel, økonomisk planlegging, økonomiske beregninger, regnskapsanalyser, rådgivning for forretningsledelse Klasse 36 Bestyrelse av fast eiendom; bestyrelse av leiegårder; forpaktning av eiendom; eiendomsomsetning; faktoringselskaper; finansiell virksomhet; leasingfmansiering; fmansieringsrådgiving; fmansieringsinformasjon; forvaltning av formue; forpaktningsvirksomhet; forsikringsagenturer; forsikringsinformasjon; forsikringsmegler; forsikringsrådgivning; forsikringsvirksomhet; husleieinnkreving; garantier; kausjon; kapitalinvesteringer; meglervirksomhet; rådgivning i finansielle spørsmål; rådgivning i forsikringsspørsmål; sjøforsikring; tollspeditører, ulykkesforsikring; utleie av kontorer (fast eiendom), utleie av leiligheter, fmansrådgivning, kapitalinvesteringer, rådgivning i finansielle spørsmål Klasse 39 Befraktningsvirksomhet; godsbefraktning; befraktning; bilutleie; biltransport; busstransport; båttransport; båtutleie; containerutleie; organisering av cruisefart; elvetransport; fergetransport; flottberging av skip; frakt (varetransport); garasjeutleie; assistanse ved kjøretøyuhell, sleping; kurertjenester (kurerpost eller varer); utleie av lagerplass; lagring av varer; lasthåndtering; lektertransport; lossing av gods; lufttransport; skipsmeglervirksomhet; oppbevaring; organisering av reiser; utleie av parkeringsplasser; passasjertransport; plassreservering; redningstjenester; redningstjenester (transport); reiseledervirksomhet; reisereservering; sightseeing; sjøtransport; sjåførtjenester; berging av skip; flottberging av skip; skipsmeglervirksomhet; sleping; spedisjonstjenester; transitt-tjenester; jernbanetransport; lektertransport; verditransport; transport av reisende; transport med lastebiler; transport av avfall; transportinformasjon; transportmeglingsvirksomhet; transportreservering; 12

13 registrerte varemerker nr 44/14 turoperatør; undervannsberging; undervannsredning; utbringelse av pakker; utbringelse av varer; utleie av kjøretøy; utleie av lagerplass; utleie av turistbusser; utleie av vogner; utsendelse av varer via postordre; vareinnpakning, havnedrift Klasse 40 Avfallsbehandling (gjenvinning), skraping, Klasse 42 Konsulentbistand ved oljefelt. Klasse 44 Oppdrett av dyr, fiskeoppdrettstjenester (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen YOU+NISSAN Nissan Jidosha KK (also trading as Nissan Motor Co., Ltd), No 2 Takara-cho, Kanagawa-ku, JP- YOKOHAMA-SHI, KANAGAWA-KEN, Japan Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 35 Planlegging av rutinemessige vedlikeholdsavtaler; tilveiebringelse av informasjon om vedlikeholdsavtaler verørende motorkjøretøy; tilveiebringelse av informasjon om brukerens kjøretøyvedlikeholdshistorie; online detaljhandel tjenester og online-engroshandel tjenester for motorkjøretøy, deler og tilbehør hertil; reklame og publisitetsfremmende tjenester for motorkjøretøy; informasjonstjenester, nemlig, tilveiebringelse av prissammenligningsinformasjon om drivstoff; tilveiebringelse av informasjon om kjøretøy, nemlig, forbrukerproduktinformasjon og prissammenligningsinformasjon. Klasse 38 Tilveiebringelse av nettsider med informasjon angående reparasjon og vedlikehold av motorkjøretøy; tilveiebringelse av nettsider/portaler til brukere for å planlegge service- og vedlikeholdsavtaler med bilforhandlere; tilveiebringelse av nettsider med informasjon om biltilbehør tilpasset spesifikke brukere; tilveiebringelse av nettsider med forbrukerproduktinformasjon om biler og informasjon knyttet til kjøp av biler. Klasse 39 Tilveiebringelse av informasjon vedrørende GPS navigasjonstjenester og reiseruteplanlegging vedrørende lokasjon og tilgjengelighet av bensinstasjoner; tilveiebringelse av informasjon vedrørende GPS navigasjonstjenester og reiseruteplanlegging vedrørende lokasjon og tilgjengelighet av elektriske ladepunkter for kjøretøy; tilveiebringelse av vei- og trafikkinformasjon; GPS navigasjonstjenester, nemlig, tilveiebringelse av veiledning vedrørende beste kjørerute; utleie av kjøretøy og leasingtjenester. Klasse 42 Tilveiebringelse av en nettside med informasjon om servicehistorikk for motorkjøretøy; tilveiebringelse av et nettsted for bileiere med teknologi som gir medlemmene mulighet til å beregne kjøretøyets drivstoffkostnader, estimere kjøretøyets fremtidige driftskostnader, og motta råd om drivstoffeffektiv kjøring, alt basert på kjøretøy data; online systemdrifttjenester som lar brukerne se, overvåke, programmere, styre og kontrollere batterisystemer og og klimaanlegg i elektriske kjøretøy; fjernovervåknig av funksjonen for lading av elektrikse kjøretøy; fjernovervåkning av funksjonen av elektriske systemer brukt i landkjøretøy, nemlig, elektriske batterisystemer for elektriske kjøretøy; online systemdriftstjenester som tillater brukere å fjernprogrammere tidsstyring av klimaanlegg i kjøretøy via mobiltelefoner og internett; tilveiebringelse av en nettside for bileiere med teknologi som tilbyr medlemmer å bestille, planlegge, fornye, og betale leieavtaler av motorkjøretøy; tilveiebringelse av en nettside til bileiere med teknologi som tilbyr medlemmer muligheten til å fornye og betale forsikring av motorkjøretøy; drifte et online nettsamfunn med informasjon om kjøretøy for eiere av kjøretøy. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CAPAS Comrod AS, Fiskåveien 1, 4120 TAU, Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, Klasse 6 Klasse 7 Klasse 9 Master av metall. Elektriske motorer for posisjonering og høydejustering av master, antenner, kamera, sensorer og annet kommunikasjonsutstyr. Nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til måling, signalering og kontroll; radiomaster; dataprogramvare for styring av høyden på master samt posisjonering og justering av antenner, kamera, sensorer og annet kommunikasjonsutstyr; system for automatisk styring av høyden på master samt posisjonering og justering av antenner, kamera, sensorer og annet kommunikasjonsutstyr. Klasse 19 Master, ikke av metall. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen blekksprut1 CRAIG JOHN HARVEY, Snipeveien 14, 3470 SLEMMESTAD, Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Klasse 36 Utleie av kontorer (fast eiendom). Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. 13

14 registrerte varemerker nr 44/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Friluftslivets Fellesorganisasjon, Nedre Slottsgate 25, 0157 OSLO, Klasse 16 Papir og papp, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. Klasse 22 Tau, reip, hyssing, nett, telt, presenninger, seil, sekker (ikke opptatt i andre klasser); materiale til polstring (ikke av gummi eller plast); ubearbeidet tekstilfibermateriale. Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen TruckYa! Continental Automotive GmbH, Vahrenwalder Strasse 7, DE HANNOVER, Tyskland Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; grensesnitt for datamaskiner; datamaskiner; dataprogrammer (registrerte) og dataoperativprogrammer (registrerte); dataprogrammer (nedlastbar programvare). Klasse 35 Sammenstilling, for andre, av et utvalg av varer (unntatt transport av disse varene), nemlig av de forannevnte varer i klasse 9 og av kjøretøy, og kjøretøydeler og -tilbehør; presentasjon av varer, nemlig av de forannevnte varer i klasse 9 og av kjøretøy og kjøretøydeler og -tilbehør; online postordretjenester innen området for kjøretøy og deler og tilbehør til kjøretøy, datamedia og elektroniske produkter. Klasse 37 Installasjon og vedlikehold av maskinvare for nettverkssystemer. Klasse 38 Telekommunikasjonsvirksomhet; tilveiebringelse/forsyning av tilgang til informasjon på internett; tilveiebringelse/forsyning av chatterom på internett; elektronisk utveksling av meldinger via chatteliner, chatterom og internettfora; telekommunikasjonsvirksomhet ved hjelp av plattformer og portaler på internett; web-meldingsvirksomhet; dataassistert overføring av meldinger og bilder; elektronisk post. Klasse 42 Design og utvikling av datamaskinvare og dataprogramvare; oppdatering av dataprogramvare; oppdatering av internettsider; tilveiebringelse/forsyning av søkemotorer for internett; design og opprettelse av hjemmesider og internettsider; installasjon og vedlikehold av programvare; konfigurering av datanettverk ved hjelp av programvare; konvertering av dataprogrammer og data; tilveiebringelse/forsyning eller utleie av elektronisk minne på internett (webspace); vertstjenester for datarom (webområder); sikkerhetstjenester for beskyttelse mot ulovlig nettverkstilgang; utleie av dataprogramvare. Diageo Scotland Ltd, Edinburgh Park, 5 Lochside Way, GB-EH129DT EDINBURGH, Storbritannia Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO, Klasse 33 Alkoholholdige drikkevarer (unntatt øl). 14

15 registrerte varemerker nr 44/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Swedish Match North Europe AB, SE STOCKHOLM, Sverige Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse 34 Tobakk; artikler for røkere; fyrstikker; tobakksubstitutt (ikke til medisinsk bruk); snus- og tobakksalternativer i form av vekstfiberbaserte produkter for annet oralt bruk enn fortæring; snus; tobakksfri snus; urtesnus. Julian Reed design by Hugo Grimsrud, Rådyrveien 48 E, 1413 TÅRNÅSEN, Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse 14 Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelervarer, smykker, herunder ringer, mansjettknapper og ørepynt; edle steiner; klokker, ur og kronometriske instrumenter. Klasse 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; håndvesker; vesker, herunder vesker for datavarer og telefoner, visittkortholdere av skinn, lær; paraplyer. Klasse 25 Klær, belter, fottøy, hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Swedish Match North Europe AB, SE STOCKHOLM, Sverige Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse 34 Tobakk; artikler for røkere; fyrstikker; tobakksubstitutt (ikke til medisinsk bruk); snus- og tobakksalternativer i form av vekstfiberbaserte produkter for annet oralt bruk enn fortæring; snus; tobakksfri snus; urtesnus. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SENSATIONOIL Unilever Plc, Port Sunlight, GB-CH624ZD WIRRAL, MERSEYSIDE, Storbritannia Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 3 Såper; parfymevarer; eteriske oljer; deodoranter og antiperspiranter; hårpleieprodukter; hårfargemidler, hårfargestoffer, hårvann, hårbølgingspreparater, shampoer, balsam, hårspray, hårpulver, hårbehandlingsmidler, hårlakk, hårmousses, glansemidler for hår, hårgels, fuktighetsgivende hårpleiemidler, hårvæsker, beskyttende hårpleiemidler, hårpleiemidler for håruttørking, håroljer, hår-tonic, hårkremer, bade- og/eller dusj-preparater; ikkemedisinske toalettpreparater; hudpleie preparater; kosmetikk. 15

16 registrerte varemerker nr 44/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Rentael HANS KETIL ENGSTRØM, Tontveit, 3855 TREUNGEN, Klasse 12 Elektriske kjøretøy. Klasse 35 Salg av elektriske kjøretøy. Klasse 37 Vedlikehold av elektriske kjøretøy. Klasse 39 Utleie av elektriske kjøretøy, deriblant leasing og andre leieforhold. investeringsplattformprodukter, segregerte fond, verdipapirer og verdipapirbaserte investeringsprodukter; fondsinvesteringsrådgivning; fondsinvesteringstjenester knyttet til verdipapirer tilbudt i henhold til tidligere etablerte kriterier; fondsinvestering; forvaltning av et kapitalinvesteringsfond; aksje- og verdipapirfondsmegling; megling knyttet til børshandlede fond; investeringstjenester for børshandlede fond. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/320,048 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Unilever N.V., Weena 455, NL-3013AL ROTTERDAM, Nederland Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 3 Tannpussemidler, ikke-medisinsk munnvann, tannpoleringsmiddel, tannpulver. BlackRock Fund Advisors, 400 Howard St., US- CA94105 SAN FRANCISCO, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 36 Banktjenester; investeringsrådgivningstjenester vedrørende aksje- og verdipapirfond; kapitalforvaltningstjenester; finansielle investeringstjenester innen kollektive investeringsfond, herunder børshandlede fond; tilveiebringelse av informasjon innen områdene finans og investering; tilveiebringelse av informasjon innen områdene finans og investering via elektroniske midler; tilveiebringelse av en interaktiv webside og online database innen finansområdene; finansielle rådgivningstjenester, herunder strukturering, salg, distribusjon, forvaltning og administrasjon av investeringer, herunder børshandlede fond, aksje- og verdipapirfond, vare- og råvarefond, kollektive fond, hedgefond, lukkede fond, prinsipalgaranterte investeringer (PPN), investeringsplattformprodukter, segregerte fond, verdipapirer og verdipapirbaserte investeringsprodukter; finansprodukttjenester, nemlig megling, rådgivning, distribusjon, administrasjon, forvaltning, formynder- og formuesforvaltertjenester for aksje- og verdipapirfond, vare- og råvarefond, kollektive fond, hedgefond, børshandlede fond, lukkede fond, prinsipalgaranterte investeringer (PPN), 16

17 registrerte varemerker nr 44/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen RAGGED NOBLESKRISTOFFER BJØRNSTAD SVENDSEN, Grefsenveien 107 B, 0492 OSLO, Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg, badebukser, badedrakter, badehetter, badekåper, bandanas [halstørkler], bekledning for syklister, benklær, albuelapper, bukser, bærestykker for skjorter, drakter, dresser, forkle [bekledning], frakker, gensere, hetter [klær], hode- og halstørkler av silke, hodebånd [bekledning], jakker, kapper, kjoler, klær for gymnastikk, kåper, morgenkåper, parkas, ponchoer, pyjamaser, pyntelommetørkle [del av klesdrakt], regntøy, shortsskjørt, skjorte (kortermet), skjortebryst, skjorter, skyggeluer, slips, slåbroker, sokker, solskjermer [hodeplagg], sportssingleter, strikkegensere, t-skjorter, togaer, topper [undertøy], trikotjakker, trikotklær, truser, trøyer, underkjoler [undertøy], underskjorter, undertrøyer, undertøy, undertøy [teddies], uniformer, ytterfrakker, yttertøy, øreklaffer [bekledning]. Yazaki Corporation, 4-28, Mita 1-chome, Minato-ku, JP TOKYO, Japan Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse 7 Klasse 9 Kondensert hydrokarbongass (LPG) forgassere. Kabelbunter for automobiler; kabelbunter; batterikabler; tennpluggkabler; elektriske ledninger og kabler for automobiler; koplingsstykker for isolering av koplingsklemmer; koplingsklemmer; holdere for koplingsstykker; avstandsholdere for koplingsstykker; støpt plast for beskyttelse av kabelbunter; rør for beskyttelse av kabelbunter; klemmer for festing av kabelbunter; bånd for binding av kabelbunter; koplingsbokser for automobiler; roterende forbindelsesledd for ratt; optiske fiberkabler; optiske forbindelsesledd; drivkabler for måleapparater; uisolerte ledninger; koaksialkabler; elektriske kraftlinjer; elektriske ledninger og kabler for kommunikasjon; brannsikre elektriske ledninger og kabler; varmebestandige elektriske ledninger og kabler; elektriske ledninger og kabler for alarminstrumenter; ferdig-montert kabelbunter for bygninger og/eller boliger; kabelbunter for bygninger/boliger; elektriske ledninger og kabler; elektriske koplingsklemmer; elektriske releer; elektriske sikringer; elektriske smeltekontakter; sikringsbokser; relébokser; elektriske kontrollenheter; kombinasjonsbryter på rattstamme; kontrollenheter for automatiske dører; parafinnivåbryter; kraftfordeling eller kontrollmaskiner og -apparater; roterende omformere; faseregulatorer; takografer; taxametre; drivstofforbrukindikatorer; lastemålere; sentrert informasjonsdisplay for automobiler; multimålere for automobiler; speedometre; takometre; kilometertellere; tripptellere; drivstoffmålere; vanntemperaturmålere; oljetrykkmålere; oljetemperaturmålere; drivstoffølere; trykkfølere; temperaturfølere; måleapparater for registrering; måleapparater for registrering av temperatur for kjølebiler; gassmålere; gasstrykk regulatorer; trykkskrivere; trykkmåleutstyr; måling eller testmaskiner og instrumenter; printere for taxameter; elektroniske bompengeinnkrevingsenheter for kjøretøy; digitale kameraer; registreringsapparater for trafikkulykker; posisjoneringssystem for kjøretøy; dataregistrering og analysatorer for anleggsutstyr; gasslekasjedetektorer og -alarmer; CO (karbonmonoksid) gasslekasjedetektorer og -alarmer; brannfølere og - alarmer; gassdetektor; CO (karbonmonoksid) detektorer; automatiske gassomkoplingsregulatorer; telekommunikasjonsutstyr og -apparater; computer programmer; elektroniske kretser, magnetdisker, magnetkort, magnetark, magnetbånd og magnetbånd tatt opp med dataprogrammer; elektroniske maskiner; apparater og deler dertil. 17

18 registrerte varemerker nr 44/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen STRUXURE C. R. Bard, Inc., 730 Central Avenue, US-NJ07974 MURRAY HILL, USA Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse 10 Medisinske instrumenter og apparater, nemlig styretråder og kits til central linje prosedyrer og inngrep, og deler og tilbehør dertil. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen David Amar Si Said Norberg, Skippergata 12, 0152 OSLO, Klasse 14 Smykker Klasse 25 Bukser; hansker [bekledning]; klær; skjerf; sko, Belter, (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Helly Hansen AS, Munkedamsveien 35, 0250 OSLO, Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 9 Livredningsutstyr, -apparater, -instrumenter, -klær, - vester, -jakker, -belter og -tilbehør; livredningsvester til bruk for hunder; flyteklær, -drakter, -dresser, -jakker, - vester og -hjelpemidler; våt- og tørrdrakter og -dresser for dykking; overlevelsesdrakter og -dresser; sikkerhetsseler, -liner, -tau, -belter og -snorer; optiske apparater, instrumenter og tilbehør; solbriller; briller; etuier, kjeder, snorer og innfatninger for briller og solbriller; sportsbriller, vernebriller, beskyttelsesbriller og kikkerter; drakter og dresser for beskyttelse mot ulykker, skader og brann; mobiltelefoner, smarttelefoner; etuier, -futteraler og -omslag til mobiltelefoner og smarttelefoner; deler, komponenter, utstyr, tilbehør, reservedeler og elementer til de forannevnte varer. Klasse 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer; skinn og huder; kofferter og reisevesker, -bager, og - kister, vadsekker; sekker, ryggsekker, bager, bager for sport, skuldervesker, ransler, mapper, bæremeis for bæring av barn, varenett for innkjøp, lommebøker; paraplyer, parasoller og spaserstokker; seletøy. Klasse 25 Klær; sportsklær; regntøy; undertøy; badetøy; jakker, kåper, frakker, kapper, anorakker, parkas, kjoler, drakter, sweater, overdeler/topper, bukser, shorts, hansker, yachthansker, votter, pulsvanter, skjerf, sokker, badekåper; fottøy; fritidssko, fjellstøvler, gummistøvler, sko og sandaler; gamasjer, gamasjer for fjellklatring; hodeplagg; hetter, caps, (lue)skygger, luer, balaclavaer, sydvester; belter (bekledning); bukser, herunder overtrekksbukser for kanopadling; våt- og tørrdrakter og -dresser for vannsport, seiling og undervannssvømming. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet, salgsfremmende virksomhet, utstilling i reklameøyemed, markedsføring; detalj-, engros- og agentursalg av varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser), nøkkelringer og - holdere av metall, karabinringer og -holdere av metall, sikkerhetskjeder og -etuier, livredningsutstyr, - apparater, -instrumenter, -klær, -vester, -jakker, -belter og -tilbehør, livredningsvester til bruk for hunder, flyteklær, -drakter, -dresser, -jakker, -vester og - hjelpemidler, våt- og tørrdrakter og -dresser for dykking, overlevelsesdrakter og -dresser, sikkerhetsseler, -liner, -tau, -belter og -snorer, optiske apparater, instrumenter og tilbehør, solbriller, briller, etuier, kjeder, snorer og innfatninger for briller og solbriller, sportsbriller, vernebriller, beskyttelsesbriller og kikkerter, drakter og dresser for beskyttelse mot ulykker, skader og brann, mobiltelefoner, smarttelefoner, etuier, -futteraler og -omslag til mobiltelefoner og smarttelefoner, deler, komponenter, utstyr, tilbehør, reservedeler og elementer til de forannevnte varer, edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser, juvelervarer, ornamenter (smykker), ur og kronometriske instrumenter, klokker (ur), armbåndsur, papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding, fotografier, skrivesaker og papirvarer, klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk, artikler til bruk for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler), instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater), plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser), trykktyper, klisjéer, etiketter og merkelapper av papir, emballasje av papir og papp, etuier og omslag for pass og penner, seddelklemmer, lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, skinn og huder, kofferter og reisevesker, -bager, og -kister, vadsekker, sekker, ryggsekker, bager, bager for sport, skuldervesker, ransler, mapper, bæremeis for bæring av barn, varenett for innkjøp, lommebøker, paraplyer, parasoller og spaserstokker, seletøy, klær, sportsklær, regntøy, undertøy, badetøy, jakker, kåper, frakker, kapper, anorakker, parkas, kjoler, drakter, sweater, overdeler/topper, bukser, shorts, hansker, yachthansker, votter, pulsvanter, skjerf, sokker, badekåper, fottøy, fritidssko, fjellstøvler, gummistøvler, sko og sandaler, gamasjer, gamasjer for fjellklatring, hodeplagg, hetter, caps, (lue)skygger, luer, balaclavaer, sydvester, belter (bekledning), bukser, herunder overtrekksbukser for kanopadling, våt- og tørrdrakter og -dresser for vannsport, seiling og undervannssvømming, spill og leketøy, gymnastikk- og 18

19 registrerte varemerker nr 44/14 sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser, svømmevester og -belter, svømmejakker for hunder, hansker for sport, juletrepynt, spillkort, de forannevnte tjenester også tilgjengelige online. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen INTOLIFE - WILL NICHOLSON, Vesteråsveien 7 C, 0382 OSLO, Klasse 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisker, DVDer og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; brannslukningsapparater. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ZEGLYSTO Merck Sharp & Dohme Corp, One Merck Drive, US- NJ08889 WHITEHOUSE STATION, USA Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 5 Farmasøytiske preparater til bruk for mennesker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen First Carlings AS, Bergerveien 5, 1396 BILLINGSTAD, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 25 Klær, hodeplagg, fottøy. Klasse 35 Salg av klær, fottøy, hodeplagg herunder online detaljhandel via internet med klær, fottøy og hodeplagg og postordresalg av klær, fottøy og hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen VOLDA KOMMUNE, Stormyra 2, 6100 VOLDA, Klasse 35 PR-virksomhet. Klasse 41 Informasjon om utdannelse. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Solhaugen Miljøhjem AS, Sveavegen 293, 2740 ROA, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse 44 Helsetjenester herunder psyko-dynamisk behandling; 19

20 registrerte varemerker nr 44/14 medisinske tjenester; psykologtjenester; rehabilitering av stoffmisbruk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Bybonden MARIT LINDA HJELJORD, RABBEVEIEN 9 A, 1484 HAKADAL, Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; utgivelse av bøker; undervisning; publisering av elektroniske bøker og tidsskrifter on-line; layouttjenester, andre enn for reklameformål; korrespondansekurs. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Kongla MARIT LINDA HJELJORD, RABBEVEIEN 9 A, 1484 HAKADAL, Klasse 18 Bager (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 9 Dataprogramvare; databaser; elektroniske publikasjoner. Klasse 16 Trykksaker; instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); brosjyrer; nyhetsbrev; bøker; håndbøker. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; innsamling av informasjon til bruk i databaser; systematisering av informasjon for bruk i databaser; forretningsinformasjoner. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; arrangering av kurs og seminarer om immaterielle verdier og rettigheter; oversettelser. Klasse 42 Undersøkelser, analyser og vurderinger knyttet til immaterielle verdier og rettigheter; teknisk konsulentvirksomhet; ingeniørtjenester. Klasse 45 Juridiske tjenester; juridisk rådgivning; rådgivning vedrørende immaterielle verdier og rettigheter; overvåking av immaterielle verdier og rettigheter; strategiplanlegging vedrørende etablering, vedlikehold og håndheving av immaterielle verdier og rettigheter. Unilever N.V., Weena 455, NL-3013AL ROTTERDAM, Nederland Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 9 Filmer, videospill, videobånd, DVD-er, VCD-er, CD-er, CD-ROM-er, minidisker og andre magnetiske databærere og opptaksplater. Klasse 16 Trykksaker inkludert bøker, tegneserier, magasiner, tidsskrifter, postkort, papirvarer, skrivesaker. Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse 28 Spill, leker, dukker, leketøy. Klasse 30 Iskrem; saftis; frosne konfektyrer; frossen yoghurt. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; underholdningsvirksomhet. 20

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.02.25 11:29:00 Tekst i merket Status Detaljstatus KVIKK LUNSJ Søknadsnummer 200305996 Inngitt 2003.06.25

Detaljer

nr 50/12-2012.12.10 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 50/12-2012.12.10 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 50/12-2012.12.10 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/09-2009.05.04 NO årgang 7 ISSN 1503-5808

nr 10/09-2009.05.04 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 . nr 10/09-2009.05.04 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.07.22 11:22:00 Tekst i merket Status Hovedstatus Detaljstatus LACTACYD Søknadsnummer 19942855 Inngitt

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad BIL-GUSS AS Postboks 190 3471 SLEMMESTAD Oslo, 2012.08.27 Deres ref.: Jan Håkon Tvervaag Saksnr.: 201204360 Merke: POWER TOOLS Søker: BIL-GUSS AS Berostillelse av varemerkesøknad Behandlingen av deres

Detaljer

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00069 8. desember 2017 Klager: Representert ved: Tine SA Advokatfirmaet Grette DA Innklaget: Representert ved: Synnøve Finden AS Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 25/14-2014.06.16 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 25/14-2014.06.16 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 25/14-2014.06.16 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2012.11.05 Deres ref.: 310154-513 Svarfrist: 2013.02.07 1 Saksnr.: 201207490 Merke: TEN Søker: Oslo Kommune Kulturetaten Uttalelse i varemerkesøknad

Detaljer

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 . nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/10-2010.04.19 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 16/10-2010.04.19 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 16/10-2010.04.19 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38/09-2009.09.14 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 38/09-2009.09.14 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 38/09-2009.09.14 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-585 Søknadsnr: 201315784 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

design tidende nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

design tidende nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

mønster tidende nr 8-2003.04.14 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk www.patentstyret.no

mønster tidende nr 8-2003.04.14 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk www.patentstyret.no nr 8-2003.04.14 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk mønster tidende www.patentstyret.no Norsk mønstertidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor mønsterområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 19/13-2013.05.06 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 19/13-2013.05.06 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 19/13-2013.05.06 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42/14-2014.10.13 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 42/14-2014.10.13 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 42/14-2014.10.13 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 03/ NO årgang 7 ISSN

nr 03/ NO årgang 7 ISSN . nr 03/09-2009.01.26 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 20/09-2009.05.11 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 20/09-2009.05.11 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 20/09-2009.05.11 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL)

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL) Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Logo Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.07.02 16:18:00 Tekst i merket Hovedstatus Detaljstatus UNILEVER Søknadsnummer 201001796 Inngitt 2010.02.17

Detaljer

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 . nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/10-2010.11.15 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 46/10-2010.11.15 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 46/10-2010.11.15 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808

nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 . nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 36/07-2007.09.03 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 36/07-2007.09.03 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 36/07-2007.09.03 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 48/06-2006.11.27 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

design tidende nr NO årgang 3 ISSN Norsk

design tidende nr NO årgang 3 ISSN Norsk nr 18-2005.08.29 NO årgang 3 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet!!!!!! BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 47/06-2006.11.20 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 47/06-2006.11.20 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 47/06-2006.11.20 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 19/12-2012.05.07 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 19/12-2012.05.07 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 19/12-2012.05.07 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24/11-2011.06.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 24/11-2011.06.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 24/11-2011.06.14 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 45/14-2014.11.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 45/14-2014.11.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 45/14-2014.11.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 34/08-2008.08.18 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 39/11-2011.09.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 24/12-2012.06.11 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 12/08-2008.03.17 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/09-2009.06.22 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 26/09-2009.06.22 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 26/09-2009.06.22 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/13-2013.06.17 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 25/13-2013.06.17 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 25/13-2013.06.17 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/08-2008.01.28 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 05/08-2008.01.28 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 05/08-2008.01.28 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 28/11-2011.07.11 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 28/11-2011.07.11 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 28/11-2011.07.11 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/15-2015.08.17 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 34/15-2015.08.17 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 34/15-2015.08.17 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 48/10-2010.11.29 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer