Velkommen til Ormåsen oppvekstsenter ORMÅSEN BARNEHAGE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til Ormåsen oppvekstsenter ORMÅSEN BARNEHAGE"

Transkript

1 Velkommen til Ormåsen oppvekstsenter ORMÅSEN BARNEHAGE

2 Til foresatte!.. har fått plass i Ormåsen kommunale barnehage. Fra nå av skal du som foresatt og vi som personale dele ansvaret for at barnets utbytte av oppholdet skal bli best mulig. Du har rett til å påvirke barnehagen, og vi tilstreber oss å imøtekomme individuelle behov for deg og ditt barn. Du er alltid velkommen til å delta i vårt arbeid, diskutere med oss, gi synspunkter og forslag. Vi håper dette skrivet vil gi deg nyttige opplysninger og danne grunnlaget for et godt samarbeid med oss. Barnehagen har fire avdelinger: Harestua og Bjørnehiet 0-3 år Ormebolet (ny og gammel hytte) 3-6 år. har fått plass.. For at. skal bli godt kjent i barnehagen vil ta seg spesielt av den første tiden. Den første dagen i barnehagen er kl De som har delt plass i barnehagen går hver dag den første uka. De påfølgende uker blir slik: 2

3 TILVENNINGSTIDEN Gradvis tilvenning er viktig for å skape tillit og trygghet hos barnet. Den voksne som tar imot barnet den første dagen vil være barnets kontaktperson så lenge behovet er tilstede. Minst en av foreldrene/foresatte må være med i tilvenningsperioden. I løpet av de 2 første ukene setter vi av tid så foreldre/foresatte kan ha en samtale som tar utgangspunkt i en momentliste som dere får utdelt før samtalen. Etter hvert vil barnet få like mye kontakt med de andre voksne på gruppa. Tilvenningen kan foregå slik: 1. dag: Barn og foreldre kommer til avtalt tid, og blir i barnehagen ca. 2 timer. 2. dag: Dere kommer til avtalt tid og blir ca. 3 timer. 3. dag: Dere kommer til avtalt tid. Denne dagen kan barnet være litt alene på gruppa. Mor eller far kan være i nærheten, slik at de kan nås om nødvendig. Noen barn er nå modne for å være alene, så mor eller far kan forlate barnehagen, andre trenger noe lengre tid. Tidspunktene kan avtales med kontaktpersonen. Dette er et generelt opplegg og må tilpasses barnets individuelle behov, men vi understreker at en av foreldrene må være med de 3 første dagene. Utover dette bestemmer vi i samarbeid med dere hvor lang tid dere vil bruke på tilvenningen. Forlat aldri barnehagen uten at barnet er informert, og hold tidsavtaler du har gjort med barnet. Si alltid «ha det» når dere går! KONTAKTOPPLYSNINGER: Bjørnefaret 7, 3320 Vestfossen Tlf nummer barnehage: Ny hytte: Tlf nummer skole: Gammel hytte: Tlf nummer SFO: Bjørnehiet: Tlf nummer styrer: Harestua: Webadresse 3

4 PERSONALET I BARNEHAGEN. Fagleder: Sine Frødin Ansatte på Harestua og Bjørnehiet: Pedagogisk leder: Anne Kathe Firing Pedagogisk leder: Linn Hansson (i fødselsperm) Fagarbeider: Gry Skibrek Olsen Assistent: Solveig Bermingrud Pedagogisk leder: Camilla Saasen (i fødselsperm) Pedagogisk leder: Heidi Faye Johansen Pedagogisk leder: Jon Nestby Pettersen Assistent: Zaneta Stroiwas Assistent: Ellen Holstad Assistent: Gro Moen Assistent: Tone Helen Hammer Ansatte i Ormebolet: Pedagogisk leder: Eskil Aasland Pedagogisk leder: Kristine Ekeberg Fagarbeider: Mari Syversen Assistent: Eli Tanja Carita Nordseth Assistent: Simen Skar Ellingsen Assistent: Kristin Rønning Pedagogisk leder: Henning Larsen Pedagogisk leder: Per Inge Sønju Assistent: Rita Gundersen Vaktmester: Roger Olsen Renholder: Lisbeth Hammer Vikarer: Hege Fossum Bjørg Hansen Romelyn Paulsen Stella Gogoleva Trude Wang 4

5 DAGSRYTME Ormebolet: Ormebolet åpner. Forming/sang/leik Frokost Planlagt aktivitet/tur/leik Vi spiser lunsj leik Frukt Ormebolet stenger Bjørnehiet og Harestua: Småbarnsavdelingene følger en dagsrytme som i grove trekk ser slik ut: Kl barnehagen åpner Kl frokost Kl leik, tur, organisert aktivitet Kl lunsj Kl leik, hvile Kl fruktmåltid/mellommåltid Kl leik Kl barnehagen stenger Søvn etter behov. Dagsrytmen er ikke bindende. Det vil komme dager da gruppene avviker fra denne rytmen p.g.a. turer, aktiviteter, prosjekter og lignende. Dette vil det bli gitt informasjon om i ukeplanene. I løpet av dagen har Harestua og Bjørnehiet en samling, av ulik varighet, hvor fellesskapet står i fokus, der vi synger og prater sammen, bruker rim og regler, og tar opp temaer som opptar barna og barnehagen. Faste rutiner i hverdagen er viktig for å skape forutsigbarhet og trygghet for de minste, og det å synge sammen er gøy! I Ormebolet har vi samlingsstunder der vi synger, dramatiserer, leker med rim og regler, leser med mer. Mer informasjon vil komme i årsplanen, ukeplaner og rapporter. 5

6 INFORMASJON Frammøte Barna må følges helt inn i barnehagen. Den som følger barnet må ikke forlate det før det har fått av seg yttertøyet og blir tatt imot av personalet. På Bjørnehiet og Harestua har vi rutine for at foreldrene vasker barnets hender ved ankomst. Dette for å forebygge sykdom på avdelingene. Fridager, ferie, sykdom: Gi alltid beskjed til barnehagen. For at barnet skal få deltatt i planlagte aktiviteter, bør det være i barnehagen kl Hvis barnet blir levert seinere på dagen, vennligst gi beskjed til barnehagen. Dette ønsker vi på grunn av turdager og aktiviteter vi gjennomfører, vanligvis fra kl Oppholdstid Julaften og nyttårsaften er barnehagen stengt, onsdag før skjærtorsdag stenger vi kl I høytidene og i sommerferien samarbeider Ormebolet og de to avdelingene på huset. Barnehagen er stengt 2 uker i juli, uke 29 og 30. Henting Ta aldri barnet med fra barnehagen uten å gi beskjed til personalet i barnehagen. Skal barnet hentes av andre enn den/de som vanligvis henter, må vi få beskjed om dette på forhånd. Er det ønskelig at eldre søsken el.l. henter barnet (mindreårige), må dette søkes om til fagleder. Vi overlater aldri barnet til fremmede. Husk! Barnet skal være hentet innen åpningstiden, dere skal være ute av barnehagen til kl Iflg. Vedtektene blir det gitt bot ved for sent henting fra 2. gang eller flere ganger. Ormebolet er uten gjerder Barna i Ormebolet vet hvor de usynlige grensene rundt lekeområdet sitt er, og personalet har rutiner for å gjøre de kjent for barn og voksne. Vi har også rutiner for å sikre oversikt over barna gjennom dagen. 6

7 Kjøp av ekstradag: Det er mulig å kjøpe ekstradag i barnehagen. Pga mange barn og forholdsvis store barnegrupper til daglig er vi noe "strenge" på dette tilbudet. Kjøp av dag er for spesielle dager hvor det blir ekstra vanskelig for dere f. eks i forbindelse med sykdom, begravelse, eksamen, problemer hjemme osv. Vi prøver å imøtekomme foreldrenes ønsker, men hvis det er dager med veldig mange barn kan det hende vi må avslå kjøp av ekstradag. Pris for en dag er for tiden kr. 170,-Denne kommer på neste måneds barnehageregning. Måltider i barnehagen: Harestua og Bjørnehiet har tre smøremåltider/varmmat pr. uke. De andre dagene er det niste til lunsj. Drikke får de i barnehagen. Antall måltider vil bli tatt opp i SU møte på høsten. Ormebolet har et varmt måltid pr uke og havregrøt til frokost hver dag. Det er niste de andre dagene. De får drikke (vann + melk) til frokost. Drikke til lunsj må de ha med seg selv. Alle barn får et fruktmåltid m/knekkebrød pr dag, som kommer i tillegg til medbrakt mat/niste til mellommåltidet. I hele juli og august må barna ha med niste til alle måltider p. g. a ferieavvikling og tilvenning av nye barn. Men de vil fortsatt få drikke og frukt. NB! DET ER ØNSKELIG MED VANN PÅ BARNAS DRIKKEFLASKER (IKKE SAFT) 7

8 Sykdom: For å kunne være i barnehagen bør barnets allmenn tilstand være så god at barnet kan være ute. Barnet skal være fri for feber. Vi følger Folkehelseinstituttets anbefalinger når barn er syke se Ved tvil avgjør styrer om barnet kan være i barnehagen. Helsestasjon er en naturlig drøftingspart i slike tilfeller. Ved kroniske sykdommer gjøres det avtaler ang. hvert enkelt barn. Medisinering av barn: Vi gir barnet de medisiner det trenger i løpet av dagen. Dette gjelder både kroniske og akutte sykdommer. NB! Medisiner må medbringes i originalemballasje og med barnets navn, og foreldre må fylle medisinskjema ihht. Forskrifter. Fødselsdager: Alle barnas fødselsdager blir feiret i barnehagen. Personalet og barnet ordner krone sammen. Foreldrene har med frukt, gjærbakst, kake eller lignende selv. Dere, gjerne i samråd med barnet, velger hva dere tar med til feiringen, men vi oppfordrer til å velge sunne alternativer Leker hjemmefra: Barna ønsker ofte å ha med seg leker hjemmefra for å vise til de andre barna. Leker som barna har med seg kan personalet ikke påta seg ansvaret for. Huset og Ormebolet praktiserer noe ulike ordninger, dette vil dere få informasjon om ved oppstart. Forsikring: Alle barn er forsikret i den tiden de oppholder seg i barnehagen eller er i barnehagens varetekt. Bilkjøring: Ved diverse turer/utflukter tar personalet og foreldre i barnehagen barna med i sin private bil. Dette gir dere som foreldre/foresatte tillatelse til dersom dere ønsker det. Vi gjør oppmerksom på at barna alltid er forskriftsmessig sikret i slike tilfeller. Videobruk: Barnehagen ønsker å ha muligheten til bruke video- opptak av samspillsituasjoner i barnehagen. Dette skal kun brukes internt i personalgruppa for å evaluere samspillet mellom barn og voksne, samt kunne brukes til dokumentasjon på vår nettside. Dette kan dere som foreldre gi tillatelse til dersom dere ønsker det. 8

9 FORELDRE OG PERSONALET Foreldresamarbeid: MÅLET MED FORELDRESAMARBEIDET ER AT VI SKAL BLI GODT KJENT OG TRYGGE PÅ HVERANDRE, SLIK AT VI KAN SKAPE ET GODT MILJØ FOR BARNA. Vi ønsker å legge vekt på den daglige kontakten. Dette for å kunne utveksle informasjon og hendelser både i barnehagen og hjemme. Dette er viktig for trygghet og tillit både for barn og voksne. Det er også viktig at barn møter noen av de samme holdninger og regler hjemme og i barnehagen, og da er den daglige kontakten uunnværlig. Vi inviterer til foreldresamtale to ganger pr. år, hvor den ene er obligatorisk. Foreldrene kan utover dette be om samtale når de ønsker det. På foreldremøte på høsten velges det representanter til barnehagens samarbeidsutvalg. Samarbeidsutvalget skal først og fremst ivareta samarbeidet mellom barnehagen og foreldrene, og samarbeidsutvalget skal bestå av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen. Styrer (fagleder) har møte-, taleog forslagsrett i samarbeidsutvalget. I barnehageloven av 17.juni 2005, nr.64, står det: Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ Intensjonen med et samarbeidsutvalg er at dette organet skal ha mulighet til å ivareta foreldregruppas kontakt med barnehagen og sikre deres medvirkning. Samarbeidsutvalget har møter etter behov 4-6 ganger i året. Samarbeidsutvalget skal bli forelagt og har rett til å uttale seg i saker som er av viktighet for barnehagens innhold, virksomhet og forholdet til foreldrene. Slike saker er blant annet forslag til budsjett, driftsendringer, utnyttelse av ute- og innearealer m.m. Samarbeidsutvalget skal fastsette årsplanen for barnehagens pedagogiske virksomhet. 9

10 Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna i barnehagen. Alle er automatisk med i foreldrerådet i kraft av sin stilling som foreldre eller foresatte. Dette er et forum der foreldrene kan møtes og utveksle sine tanker om barnehagen og diskutere med hverandre. Foreldrerådet skal i følge Lov om barnehager fremme fellesinteressene til foreldrene og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. På foreldremøtet på høsten blir det opprettet arbeidsgrupper for ulike arrangementer i barnehagen, juletrefest, skilekdag, 17.mai, sommerfest. Disse arrangementene er det foreldrene som arrangerer og er ansvarlige for. Gjennom året blir foreldre invitert til sammenkomster/arrangementer. Ofte blir alle barna invitert, også de som ikke har dag. Men for at vi skal få til det, er vi avhengige av å få hjelp av dere foreldre. Vi kan noen ganger trenge hjelp av noen av dere, disse dagene. Da kontakter vi dere for hjelp. Barnehagen har dugnad 1-2 ganger i året. Takket være dugnadene blir barnehagens fysiske miljø bedre og gir foreldre og personal en uformell ramme for å bli kjent med hverandre. Dugnader er hyggelig og meningsfylt! 10

11 KORT PRAKTISK HUSKELISTE 1. ALT AV BARNETS KLÆR OG UTSTYR SKAL MERKES. Mange barn har samme slags tøy og det blir vanskelig for oss å holde oversikt. Navn på tøyet gjør det mulig for oss å vite hvem som eier hva. 2. Ha reservetøy som passer til årstiden liggende i barnehagen. Det er behov for minimum et helt skift, helst noe mer. 3. Ta en titt på foreldretavla i garderoben hver dag. Her finnes mye viktig informasjon om hva som foregår i barnehagen. Dere får også ukeplaner og månedlige evalueringer som informerer dere om hva som skjer hver måned. 4. Unngå misforståelser spør personalet hvis det er noe du lurer på. 5. Alle ansatte har taushetsplikt 6. Klær man er redd for bør helst ikke brukes i barnehagen. Vi kan ikke garantere flekkfrie barn ved dagens slutt TIL SLUTT ØNSKER VI DERE ALLE VELKOMMEN TIL BARNEHAGEN! 11

12 NOEN GLIMT FRA UTEOMRÅDENE Bjørnehiet og Harestua: Ormebolet: 12

Hauglegda og Øvre Bergmo

Hauglegda og Øvre Bergmo Hauglegda og Øvre Bergmo INNHOLDSFORTEGNELSE Presentasjon av Høbb barnehager s. 3 Barnehagens styringsdokument s. 5 I barnehagen for alle første gang, tilvenning s. 6 Hva er viktig å ha med seg i barnehagen

Detaljer

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE Adresse; Postboks 1515 7658 VERDAL Besøksadresse; Åkerveien 6 Epost adresse; vinne.barnehage@verdal.kommune.no Telefon; Vinne barnehage (kontor) 74065370 / 90939894 (daglig

Detaljer

OLIVIABAKKEN BARNEHAGE

OLIVIABAKKEN BARNEHAGE ÅRSPLAN DEL 2 2015/2016 OLIVIABAKKEN BARNEHAGE PRAKTISK INFORMASJON PRAKTISK INFORMASJON - OLIVIABAKKEN BARNEHAGE Innholdsfortegnelse: Side Presentasjon av Oliviabakken barnehage......................................

Detaljer

PRAKTISK OG PEDAGOGISK INFORMASJON TIL DEG SOM HAR BARN I BRANNPOSTEN NATURBARNEHAGE

PRAKTISK OG PEDAGOGISK INFORMASJON TIL DEG SOM HAR BARN I BRANNPOSTEN NATURBARNEHAGE PRAKTISK OG PEDAGOGISK INFORMASJON TIL DEG SOM HAR BARN I BRANNPOSTEN NATURBARNEHAGE Brannposten naturbarnehage Løkkebergveien 6. 3014 Drammen Tlf. 32 83 80 08. 90 19 25 60 E-post: brannposten.barnehage@drmk.no

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR ÅRENGEN BARNEHAGE. Vår visjon: Nærhet og trygghet for liten og stor!

INFORMASJONSHEFTE FOR ÅRENGEN BARNEHAGE. Vår visjon: Nærhet og trygghet for liten og stor! INFORMASJONSHEFTE FOR ÅRENGEN BARNEHAGE Vår visjon: Nærhet og trygghet for liten og stor! Innholdsfortegnelse: Velkommen til Årengen barnehage 3 Barnehagen vår Administrasjon Åpningstid og dagsrytme 4

Detaljer

Innhold: Informasjon Hjemmeside Søke plass, endre oppholdstid, oppsigelse Åpningstid Ferie Priser Planleggingsdager Dagsrytmen Måltid Medisinering

Innhold: Informasjon Hjemmeside Søke plass, endre oppholdstid, oppsigelse Åpningstid Ferie Priser Planleggingsdager Dagsrytmen Måltid Medisinering Innhold: Informasjon Hjemmeside Søke plass, endre oppholdstid, oppsigelse Åpningstid Ferie Priser Planleggingsdager Dagsrytmen Måltid Medisinering Påkledning ekstra tøy Bringe og hente Parkering Skotrekk

Detaljer

Info. til foreldre. Kyrkjevegen 21 4327 Sandnes tlf: 970 09 393 https://www.sandnes.kommune.no/barnehager/oygard/

Info. til foreldre. Kyrkjevegen 21 4327 Sandnes tlf: 970 09 393 https://www.sandnes.kommune.no/barnehager/oygard/ Info til foreldre Kyrkjevegen 21 4327 Sandnes tlf: 970 09 393 https://www.sandnes.kommune.no/barnehager/oygard/ Velkommen til Øygard barnehage Dette heftet er laget for at du lettere skal finne deg til

Detaljer

Velkommen til Kolsås barnehage

Velkommen til Kolsås barnehage Velkommen til Kolsås barnehage Sommer Høst Vinter Vår Informasjon til nye foreldre 1 KOLSÅS BARNEHAGE Kolsås barnehage ble åpnet og godkjent i august 1978 og eier er Bærum kommune. Vi er en heldagsbarnehage

Detaljer

Kyrkjevegen 21 4327 Sandnes tlf: 51 33 74 50 https://www.sandnes.kommune.no/barnehager/oygard/

Kyrkjevegen 21 4327 Sandnes tlf: 51 33 74 50 https://www.sandnes.kommune.no/barnehager/oygard/ Kyrkjevegen 21 4327 Sandnes tlf: 51 33 74 50 https://www.sandnes.kommune.no/barnehager/oygard/ Velkommen til Øygard barnehage Dette heftet er laget for at du lettere skal finne deg til rette som foreldre

Detaljer

VELKOMMEN TIL SØRÅSTEIGEN BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL SØRÅSTEIGEN BARNEHAGE VELKOMMEN TIL SØRÅSTEIGEN BARNEHAGE Søråsteigen barnehage Søråsteigen barnehage er en kommunal barnehage med 125 plasser for barn i alderen 1-6 år. Barnehagen startet høsten 1970, og flyttet høsten 2007

Detaljer

Informasjonshefte & årsplan

Informasjonshefte & årsplan Informasjonshefte & årsplan Straume SFO 2014 2015 Informasjonsheftet og årsplanen er et arbeidsverktøy for personalet ved skolefritidsordningen (SFO) på Straume skole og et oppslagsverk for foreldre/foresatte.

Detaljer

Åpningstid Ferie Priser Plass Pris pr mnd Matpenger Bleier KJØP Pris Bytte av dager Planleggingsdager

Åpningstid Ferie Priser Plass Pris pr mnd Matpenger Bleier KJØP Pris Bytte av dager Planleggingsdager Åpningstid Barnehagen har åpent mandag til fredag kl. 07.00 16.30,med mulighet for lengre åpningstid enkeltdager etter avtale. Julaften holdes barnehagen stengt. Nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag

Detaljer

Vedtekter for Skogstua private barnehage

Vedtekter for Skogstua private barnehage Vedtekter for Skogstua private barnehage Sist revidert desember 2014, gjeldende fra januar 2015 1 Eierforhold: Skogstua private barnehage er en barnehage med plass for barn 0-3 år. Barnehagen er nå et

Detaljer

VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE Informasjonsskriv Årsplan del 3 Rolighetsmoen barnehage Skinnerudveien 8, 3360 Geithus Tlf kontor: 32 78 10 80 Mail: rolighetsmoen@modum.kommune.no Innholdsfortegnelse

Detaljer

INFORMASJON GARDERÅSEN BARNEHAGE

INFORMASJON GARDERÅSEN BARNEHAGE INFORMASJON GARDERÅSEN BARNEHAGE 2015-16 VELKOMMEN TIL GARDERÅSEN BARNEHAGE Garderåsvn 202 1900 Fetsund Dette er informasjon til deg som ønsker eller har fått plass til barnet ditt i barnehagen vår. I

Detaljer

Velkommen til Bakkebygrenda barnehage. Tilvenning og informasjon til nye foreldre 2014/2015

Velkommen til Bakkebygrenda barnehage. Tilvenning og informasjon til nye foreldre 2014/2015 Velkommen til Bakkebygrenda barnehage Tilvenning og informasjon til nye foreldre 2014/2015 Innholdsfortegnelse Velkommen, side 3 Vår visjon, side 3 En hilsen fra oss, side 4 Åpningstider, side 5 Kontaktliste,

Detaljer

Praktisk informasjon Snøde barnehage. Livet er her og nå! Vi former fremtiden for store og små.

Praktisk informasjon Snøde barnehage. Livet er her og nå! Vi former fremtiden for store og små. Praktisk informasjon Snøde barnehage Livet er her og nå! Vi former fremtiden for store og små. Snøde barnehage Postadresse: Risabergveien 60 Snøde barnehage, Postboks 99 4056 Tananger 4097 Sola telefon

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE. Versjon 1.3

INFORMASJONSHEFTE. Versjon 1.3 INFORMASJONSHEFTE Versjon 1.3 Innholdsfortegnelse: Side 3: Velkommen Bakgrunn/historikk Side 4: Personalet ved Stenrød barnehage Side 5: Beliggenhet Side 6: Dagen vår (Rød, Blå og Grønn avdeling) Side

Detaljer

Forside 1. Innhold 2. Velkommen til Berg Familiebarnehage 3. Målsetting 4. Dette vektlegger vi i barnehagen 5

Forside 1. Innhold 2. Velkommen til Berg Familiebarnehage 3. Målsetting 4. Dette vektlegger vi i barnehagen 5 Årsplan 2010/ 2011 Innhold Forside 1 Innhold 2 Velkommen til Berg Familiebarnehage 3 Målsetting 4 Dette vektlegger vi i barnehagen 5 Rammeplanens fagområder/barns medvirkning 7 Månedens tema 8 Kosthold

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE NYE BARN OG FORESATTE TUNVEIEN BARNEHAGE

INFORMASJONSBROSJYRE NYE BARN OG FORESATTE TUNVEIEN BARNEHAGE INFORMASJONSBROSJYRE NYE BARN OG FORESATTE TUNVEIEN BARNEHAGE Åpningstider Barnehageåret starter 1.augsut til 1.august året etter Åpningstiden er fra kl. 07.00-17.00. Barna må være hentet og ute av barnehagen

Detaljer

START STUDENTBARNEHAGE

START STUDENTBARNEHAGE Velkommen til START STUDENTBARNEHAGE Et informasjonshefte om hvordan Start studentbarnehage drives. Heftet er ment for nye foreldre med barn i barnehagen, samt som en informasjon til nye ansatte, vikarer,

Detaljer

Bli kjent med Nesset Barnehage En ABC til deg som lurer litt.

Bli kjent med Nesset Barnehage En ABC til deg som lurer litt. A Adresse: Nesset barnehage, 7270 Dyrvik Aldersbestemte grupper I tillegg til de avdelingene barna tilhører er barna av og til med i aldersbestemte grupper. Dette gjøres for å kunne tilpasse en del aktiviteter,

Detaljer

PRAKTISK OG PEDAGOGISK INFORMASJON TIL DEG SOM HAR BARN I LILLELØKKA BARNEHAGE

PRAKTISK OG PEDAGOGISK INFORMASJON TIL DEG SOM HAR BARN I LILLELØKKA BARNEHAGE PRAKTISK OG PEDAGOGISK INFORMASJON TIL DEG SOM HAR BARN I LILLELØKKA BARNEHAGE Lilleløkka barnehage Amtmand Bangssgt.8 3019 Drammen Tlf: 32 04 47 70 Epost: lillelokka.barnehage@drmk.no Historikk, drift

Detaljer

FORELDREORIENTERING FURULY BARNEHAGE 2014 /2015

FORELDREORIENTERING FURULY BARNEHAGE 2014 /2015 FORELDREORIENTERING FURULY BARNEHAGE 2014 /2015 1 VELKOMMEN TIL FURULY BARNEHAGE Furuly barnehage har en flott beliggenhet, lunt avskjermet av fjellknauser mot nord og vest, og i god avstand fra riksvei.

Detaljer

INFORMASJON TIL NYE FORELDRE I VADSØ KOMMUNALE BARNEHAGER

INFORMASJON TIL NYE FORELDRE I VADSØ KOMMUNALE BARNEHAGER INFORMASJON TIL NYE FORELDRE I VADSØ KOMMUNALE BARNEHAGER 1 1. OPPSTARTEN Tilvenningsperioden Å begynne i barnehagen markerer en ny tilværelse for både barn og foreldre. Det er viktig å få til et godt

Detaljer

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Årsplan August 2010- august 2011 for Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund Tlf: 70 16 24 95 1 Forord Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehageår her på

Detaljer

Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan

Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan Kap. 1 Presentasjon av Kampen Kunstbarnehage Barnehagens historikk og nærmiljø Kampen Kunstbarnehage drives av Friluftsbarnehagene A/S som er et driftsselskap som

Detaljer

Les foreldreorienteringen og vedtektene nøye, og ta godt vare på den. Vi tar gjerne imot tilbakemeldinger.

Les foreldreorienteringen og vedtektene nøye, og ta godt vare på den. Vi tar gjerne imot tilbakemeldinger. FORELDREORIENTERING Innholdsfortegnelse GENERELT...3 FERIEAVVIKLING...3 OPPSTART NYTT BARNEHAGEÅR...3 BARNEHAGENS PLANLEGGINGSDAGER...3 FRAVÆR...4 PERMISJON...4 SYKE BARN...4 HENTING OG BRINGING...4 SAMARBEID

Detaljer

Vedtekter for Osa Gårdsbarnehage.

Vedtekter for Osa Gårdsbarnehage. Vedtekter for Osa Gårdsbarnehage. 1. EIERFORHOLD Barnehagen er en privat barnehage som eies og drives av Osa Gårdsbarnehage as. Eiere av Osa Gårdsbarnehage as er Rolf Skjæveland og Marit Osa Skjæveland.

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE Siggerud Gård Barnehage Bekkefaret 10, 1404 Siggerud Tlf: 64 85 70 30 / mobil styrer: 907 67 325 e-post: marie.jonsson@ski.kommune.no Innhold 1. VELKOMMEN

Detaljer