Rennebu Menighetsblad

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rennebu Menighetsblad"

Transkript

1 Rennebu Menighetsblad Nr. 4 september årgang Hævertjønna Foto: Tore Samuelsen

2 Prestens hjørne Klær skaper folk? I Norge kler vi oss ganske fritt. Også i kirken er det stort spillerom for å kle seg etter egen smak og lommebok. Finnes det noen spesielle krav til bekledning i den kristne tro? For et par generasjoner siden kunne man i noen miljøer se at kvinner gjerne hadde skaut og kanskje en hårknute i nakken, i enkelte frikirkemiljøer krevdes det at kvinner ikke gikk i bukser inntil for noen tiår siden. Men ser vi på gamle bilder ser vi at kvinner i alle slags miljøer både badet og gikk på ski i skjørt til langt ut på 1900-tallet.Det har altså vært en utvikling som preger både samfunn og kirke. Vi ser at det gjerne er kvinnene det er krav til når det gjelder bekledning. Mannen slipper lett unna! I de siste par årene har vi hatt en veldig debatt om hodebekledning i islam. Er det ok med hijab, burka eller nikab, eller er det en uting? Bør det tillates? Islam oppstod i en kultur hvor både jødedom og kristendom stod sterkt, og Muhammed var påvirket av dette. Og i kirken var det lenge slik at kvinner skulle ha et hodeplagg; Derfor må kvinnen for englenes skyld ha noe på hodet, som et myndighetstegn skriver Paulus i 1. Korinterbrev. Kanskje er islams kleskode i første hånd inspirert av kristendom? Ellers var det kravene til sømmelighet som var viktig, at man ikke skulle kle seg utfordrende, men sømmelig, ikke med flotte frisyrer, gullsmykker, perler eller dyre klær. Når det gjelder klær var vel det også en forventning om at man skulle kle seg enkelt, nøkternt. Det advares mot at man tar bedre imot velkledde folk i menigheten, enn den fattige. At man blir bedre behandlet når man er velkledd, er jo noe for eksempel mange kriminelle vet å utnytte. Påfallende mange av dem går i dress. Frans av Asissi var vokst opp med en livsstil med luksuriøse og kostbare klær, for faren drev handel med klær og stoffer. Når Frans etterhvert innstiftet sin orden krevde han at medlemmene skulle kle seg i en enkel, grå kappe. Man skulle leve så enkelt som mulig, og ikke bruke kostbare farger i klærne. Det kunne se litt vel enkelt ut, og derfor har vi fått uttrykket fille-frans. Når det kommer til stykket, er det ikke klærne det kommer an på. For i kristentroen er det slik at Gud ser først og fremst på hjertets tilstand og troen vår. Vårt indre menneske er det viktigste, og hva hjelper det med fine eller enkle klær hvis vi er ukjærlige, stolte og utålmodige? Derfor kan bibelen møte oss med formaninger som: Og over alt dette, kle dere i kjærlighet, som er det bånd som binder sammen og fullender. Det hersker altså en stor frihet i hvordan vi kler oss. Og godt er det. Men allikevel bør vi gi akt på skriftstedene om dette temaet! Det er noe å ta med seg der også. Tore Navn og nummer i Rennebu Rennebu Menighetsblad Bladet blir utgitt av menighetsrådene i Rennebu. Opplag: Adresse: Kjerkveien 5, 7391 Rennebu. Bladets kasserer: Karl Petter Gustafsson, Berkåk, 7391 Rennebu. Bankkontonr.: Neste nummer kommer ut 29. oktober. Frist for levering av stoff er 13. oktober. Menighetskontoret Åpningstid: Mandag, tirsdag og torsdag Postadresse: Kjerkveien 5, 7391 Rennebu Besøksadresse: Berkåk menighetshus (ved Berkåk kirke) Menighetssekretær: Kristin Brekke Telefon: Telefaks: Sokneprest Tore Samuelsen Kontortid: Tirsdag og torsdag Tlf / priv Mobiltelefon: Kirkeverge Herborg Skorpe Skjolden Tlf /mobil Direktetelefon: Kateket Mirjam Moiba (perm.) Organist Gunnar Bonsaksen 7332 Løkken Verk, tlf Berkåk kirke: Kirketjener/kirkegårdsarbeider: Ingvar Sollid, tlf Innset kirke: Kirketjener/klokker/kirkegårdsarbeider: Sigrunn Joramo, tlf / Rennebu kyrkje: Kirketjener: Jon Olav Voll, tlf /mobil Klokker Tora Husan, tlf Nerskogen kapell: Klokker/kirketjener: Tomas Breen mobil Siv Kristin Breen mobil Ledere i menighetsråd Innset: Sigmund I. Joramo, tlf Berkåk: Ingrid Lånke, tlf Rennebu: Anne Helene Aarflot, tlf Rennebu Minnefond Kontonr Kontaktpersoner Innset kirke: Hildur Lilleindset tlf Berkåk kirke: Spiren AS, tlf Nerskogen kapell: Sigmund Ofstad, tlf Rennebu kirke: Anne Helene Kvam, tlf Rennebu Menighetsblad

3 Kjølsetra ved Holtveien: Stillhet og dramatikk på setra Fra Nåverdalen på Innset går det en gammel ferdselsvei nordover forbi Døåvatnet og videre mot Nordskogen, nemlig Holtveien. På slutten av 1700-tallet ble veien opprustet. Den skulle være seks meter bred, og vi ser fortsatt mange fine broer og detaljer fra den tid. Døåbrua er det fremste eksempel på dette. I dag er det stille langs veien, og her, litt sør for Døåvatnet finner vi Kjølsetra, eller Øyasetra. Dette er Per R. Aunes fredelige jordbærsted, hvor han har tilbrakt utallige dager siden han fikk leie stedet i Det var seterdrift her fram til 1967, og her var også 40 mål dyrket mark. Det var Øyen-gårdene som altså hadde seter her, men etterhvert begynte setra å forfalle. Rundt 1990 spurte Per eieren Anders Trondskog om å få leie stedet mot å restaurere bygningene der. En 10-års leieavtale ble inngått, og etter dette har Per og kona Sonja tilbrakt mye tid her. Et år hadde vi 128 overnattinger her, forteller Per. Når fredagskvelden kom tok de gjerne turen hit, enten ved å kjøre om Innset, eller å gå fra Døåbrua. På vintrene har snøscooter blitt brukt. Per har bygd på og restaurert seterhus og låve, og ny utedo kjørte han innover med snøscooter. -Det har vært mye arbeid her, men jeg liker å ha noe å holde på med. Vi sitter og tar en kaffe på en av de mange uteplassene her, og snakker om disse årene som har gått, og hvor viktig dette stedet har blitt. Etter at Sonja døde tidligere i år, blir det aldri helt det samme mer. Men Per er her fortsatt ofte på dagsturer, og gresset på den fine og velstelte tomta blir klippet ukentlig. Kjølsetra ved Holtveien værhardt her, særlig sønnavinden kan ta på. I området rundt setra er det en håndfull hytter, og litt mot nord ligger Slipersetra, som Slipran overtok i Ved Døåvatnet har Per båt, og i vannet er det fisk å hente. Ellers har Per og Sonja vært på mange fjellturer og molteturer i området. Noe som bidrar til stillheten her er at det altså ikke er mobildekning her, og TV finner vi heller ikke. -Her kjenner jeg på en glede og en frihet, og her slapper jeg av. I 2007 fikk Per kjøpt stedet, og hit vil det nok også bli mange turer i framtiden. På Kjølsetra, en seter fra 1820, litt sør for Døåvatnet. Per R. Aune -I 2001 var det dramatisk her. Det var flom, tordenvær og rasfare, og vi ble evakuert med SeaKing-helikopter. I det hele tatt kan det være Tore Rennebu Menighetsblad

4 Rennebu Menighetsblad Redaktør: Tore Samuelsen Red.komite: Anne Helene Aarflot, Anne Lise Landrø, Eldrid Eithun og Jon Olav Voll Sats/layout: Mediaprofil as Trykk: PK trykk Gjest eller bidragsyter? Høsten er her, og ulike forsamlinger, lag og organisasjoner i menigheter og lokalsamfunn står i disse dager ved begynnelsen av et nytt semester. Det er mange tilbud av ulike slag vi kan være med på, og for et aktivt foreningsmenneske kan det til tider være vanskelig å velge hvor mye en skal engasjere seg i om gangen. I en hektisk hverdag kan det være nødvendig å prioritere, og mange av oss velger å engasjere oss i sammenhenger der vi opplever at vi får noe, at aktivitetene, møtene eller fellesskapet gir oss noe. Vi kommer til gudstjenester, møter og andre arrangementer som konsumenter, med bevisste eller ubevisste forventninger til eller krav om at vi skal få tilfredsstilt noen av våre behov. Når det hele er over, har vi som regel en formening om gudstjenesten, møtet eller arrangementet gav oss noe, eller om det ikke gjorde det. Vi inntar rollen som gjest, og gjester er mottakere som forventer at vertskapet gir dem noe. Regionsleder i Normisjon Inger Brit Rødberg har blant annet vært opptatt av de ulike rollene en kan ha i en forsamling eller på et møte. Hun setter gjesterollen opp mot en vertsrolle, og utfordrer oss til å vri litt på vår egen mentalitet som deltaker, det være seg på gudstjeneste, møte eller andre arrangementer. I stedet for å bare være en passiv gjest som spør hva får jeg her?, kunne vi kanskje prøve rollen som aktiv vert/bidragsyter og spørre hva kan jeg bidra med her?. I det ligger et felles ansvar for det arrangementet vi deltar på, der vi alle har et felles ansvar for at møtet blir bra, og for at andre kan føler seg sett i de sammenhenger vi er med i. Det innebærer ikke at alle nødvendigvis behøver å stille i arrangementskomiteen til hvert møte som skal avholdes, men det kan noen ganger være greit å bli minnet om at vi som deltakere på et arrangement også har ansvar for hvordan arrangementet skal bli. AHAa Fra kildene Gjennom hvert minutt denne dagen, vær hos meg, Herre. Gjennom hver dag denne uken, vær hos meg, Herre! Gjennom hver uke dette året, vær hos meg, Herre! Gjennom alle årene hele livet, vær hos meg, Herre! Da skal dagene, og ukene og årene bli tredd som på en gyllen tråd og alt være i din fylde, så jeg når tiden har gått ved din nåde kan være hos deg. Sitatet John Oxenham, Det rare ved det norske samfunnet er at det er så anti-religiøst. Du blir sett ned på som mindre begavet hvis du sier du er troende. Her tror vi på sosial-demokratiet, teknologien og fremskrittet. Jeg pleier å si at i Norge er vi meteorologister; vi tror på vitenskapen og værmeldingen. Den er vår messe. Vi ler av amerikanerne som stoler på Gud. Samtidig ser du at vi får en islett av stolte muslimer for hvem troen er en integrert del av identiteten. I Italia er det også slik. Asle Skredderberget, forfatter av Metallmyk, til Vårt Land Diakonalt vindu Med skadeverk og redsle flyt gjørmeelva svær, men vatn som kan drikkast kan ingen finna her. Angst, svolt og tørst no piner og plagar store, små. Og alle spør og undrast: Skal inga hjelp oss nå? Det er så sårt det ropet som lydlaust når heilt inn til likesæle hjarte som vaknar opp og finn at noko kan eg gjera, eg og har litt å gje, i barneauga ser eg den bøn som ei gjev fred. EFE 4 Rennebu Menighetsblad

5 Andakten Eit hjerte av gull Det er eit merkeleg uttrykk vi brukar av og til at han eller ho har eit hjerte av gull. Kva meiner vi med det? Kva er det som kjenneteiknar dei som har eit hjerte av gull? Ein skulle jo tru at det var dei som var ekstra opptatt av pengar og gull. Men sannsynlegvis har du, som eg, erfart at det er motsatt! Om du er så heldig at du kjenner, eller har kjent, noen som du vil bruke uttrykket eit hjerte av gull om, så vil du også vita at det er heilt andre ting som betyr noe for dei enn pengar og gull. Kva er da bakgrunnen for dette uttrykket? Det er ikkje bruken av gull som verdimålar og som materiale for myntar. Nei, uttrykket siktar til ein annan av gullets eigenskapar: at det er så blankt at det lyser, fordi det reflekterer lyset som fell på det. Eg har i mitt liv berre kjent noen få menneske som eg ville seia det om at dei har eit hjerte av gull. Etter mi erfaring er det slike som har levd eit langt liv i kjærlighet til Gud og sin neste. Dei fleste av dei eg kjenner har dessutan det til felles at dei er bestemødre eller bestefedre. Kanskje er det slik du har erfart det også. Jesus seier at hjertet vårt vil bli prega av dei prioriteringane vi gjer i livet: Der skatten din er, der vil hjertet ditt òg vera. Om skatten din, det du held for aller mest verdifullt i livet, er i himmelen, vil du bli prega av det, om skatten din er på jorda, vil du bli prega av det. Om nokon har eit hjerte av gull, ser vi det av augene som lyser mot oss. Auger som lyser av takknemlighet. Dette er menneske som har lite, men som takkar for det dei har og gjerne deler med andre. Kvar vi verkeleg har vår skatt i himmelen eller på jorda, det blir avslørt av måten vi ser på det vi har fått for å nyte her på jorda med eit takknemlig blikk eller med eit begjærleg blikk. Alt det som finnes her på jorda vil ta slutt ein dag. Uansett om det kan kjøpast for pengar eller ikkje, så må alt ta slutt ein dag. Det hører med til møllens og rustens rike. Ein vakker kropp, popularitet, helse, gode karakterar, ein god jobb Korleis ser du på alt dette? Ser du på det med takknemlighet for det du har fått om det er lite eller mye? Ser du på det med begjær etter stadig meir, eller med vilje til å gje det frå deg, når tida er inne? Den sanne rikdomen består ikkje i å eige mykje, men i å behøve lite, seier kirkefaderen Gregor av Nazians. Han var ein av dei som visste kvar han hadde sin skatt. Han visste kvar han hadde funne det vakre, det sanne og det gode. Augene hans var opna og retta mot Gud, som er den som er opphavet til alle gode gåver. Da eg var ung, i 1972, gav rockaren Neill Young ut sin store hit: A Heart of Gold Eit hjerte av gull. Han syng om korleis han har leita over heile verda etter eit hjerte av gull. Han har leita i sitt eige sinn, i Holywood og langt borte over havet, men ikkje funne det. No begynner han å bli gamal, men songen sluttar nesten som ei bønn om at han ikkje må gje opp leitinga: Keep me searching for a heart of gold. You keep me searching for a heart of gold. And I m growing old I ve been a miner for a heart of gold. Eg gjekk på skattejakt etter eit hjerte av gull. Ein vakker kropp, popularitet, helse, rikdom og berømmelse. Neill Young hadde alt dette, men det høyrer med til møllens og rustens rike. Det einaste som er evig, det er det lyset som reflekteres i eit hjerte av gull for det er lyset frå Guds hjerte. Keep me searching for a heart of gold La meg aldri gje opp før eg har funne dette hjertet! Prost Øystein Flø Rennebu Menighetsblad

6 Navn: Brit Karin Kvam Status: Sykepleier og gardkjerring, mor til 4, bestemor til 7 Aktuell som prosjektleder for sjelesorgsenteret FERMATE Dette er viktig for meg Vaffelduft og en hjertelig velkomst møter meg når jeg ankommer Bergtun. Brit Karin har nyplukka molt og heimlaga rømme. Herlig! Ute på verandaen i den varme sommerkvelden spør jeg henne hvordan det har seg at hun, med en god jobb på legekontoret, nå har sagt ja til å arbeide med sjelesorgsenteret Fermate? - Jeg har lenge hatt et ønske om å bruke meg sjøl på en annen måte. Å møte enkeltmennesker og ta del i andres livshistorier har gitt meg så mye at jeg kunne tenke meg å arbeide videre med noe i den retning. Teleioskursene motiverte meg til å ta videreutdanning i sjelesorg. Da spørsmålet kom om å ta på som prosjektleder for Fermate, så jeg en mulighet for å jobbe videre med dette, og sa ja til utfordringa. Jeg har fått ett års permisjon fra legekontoret foreløpig og skal starte i 40 % som prosjektleder. Sammen med flere frivillige sjelesørgere ønsker vi å tilby samtaler og kurs. Vi håper at menighetene skal føle at dette er deres, at de kan føle et eierskap til dette tilbudet, og at vi kan få til et godt samarbeid! - Hvordan kjennes det å skulle jobbe i en sjelesorgsammenheng? -Jeg føler på en ydmykhet i forhold til det jeg skal gå inn i. Et stort ansvar, men samtidig et privilegium. Det er berikende og motiverende å oppleve at folk som har det vanskelig reiser seg og får nytt mot. Personlig har jeg selv fått erfare å få nytt mot ved nettopp å dele med noen det som har vært smertefullt i livet mitt. - Hvem ser du for deg kan ta kontakt? - Den som har behov for å dele noe med et annet menneske. Ethvert behov for hjelp og støtte i en situasjon er et reelt behov. De fleste har jo venner og familie, men noen ganger er det greit med utenforstående. Å dele tanker og følelser med et annet menneske åpner ofte opp for veien videre. Vi ønsker at folk skal kjenne at det er likeverd mellom partene i samtalene. Dette skal være et lavterskeltilbud, dvs. en trenger ikke å tenke at en skal ha de store problemene for å ta kontakt. Her ønsker vi at den enkelte skal bli møtt og tatt på alvor i den livssituasjon en er, og det gjelder også i forhold til livssyn. Kanskje noen tenker at sjelesorg er forbeholdt de som definerer seg som kristne, men vi setter ingen betingelser når det gjelder den enkeltes trosliv. - Blir dette en form for terapi? - Samtaler og sjelesorg skal ikke være terapi, men en veiledning. Det vil være naturlig å bruke den kunnskapen vi har om hvordan vi som mennesker er satt sammen, hvordan ånd, sjel og kropp påvirker hverandre. Enkelte ganger kan det være nyttig å gjøre seg bruk av bl.a terapeutiske metoder. Ser vi behov for mer faglig hjelp, vil vi være behjelpelig med å henvise videre. Vi håper senteret kan være et sted hvor en møter varme, respekt og empati; at folk som tar kontakt ikke Britt Karin Kvam skal være redde for at det blir pinlig eller dumt å komme med det en har. - Kan en ta opp spørsmål om tvil og tro i en slik sammenheng? - Naturligvis! Dette er en del av helheten i et menneskes liv! Ei ramme for sjelesorgen (les sjeleomsorgen) er troen på en Gud som er ufattelig glad i oss og bryr seg om oss. Ofte kan det være vanskelig å forstå det når vi står midt i en vond situasjon. - Hvordan tar en kontakt? Vi har fått kontor på Støren kirkekontor og det er bare å ta direkte kontakt via eget telefonnummer og e-postadresse. Kontoret blir betjent 2 dager i uka og samtalene vil først og fremst bli der. Men vi er åpne for å gjøre avtaler etter det som vil passe i forhold til tidspunkt og også evt sted. Vi ønsker å spre brosjyrer etter hvert og legge ut disse på prestekontor, sevicetorg, legekontor etc,. Brit Karins blikk gløder i sommerkvelden. Vi kunne fint blitt sittende til midnatt. Menneskelivet er forunderlig rikt, og vi trenger hverandre, tenker jeg, idet jeg takker for meg og tar farvel. A.L.L. Se mer på 6 Rennebu Menighetsblad

7 September-QUIZ 1) Hvor er dette? Ny salme Det enda som bär 1. Det enda som bär, när allting annat vacklar, det är Guds nåd och Guds barmhärtighet All jordisk berömmelse och glans den slocknar, när sist jag står hos Gud i härlighet. 2) Hva het Oslo før 1925? 3) Hva het broren til Marta og Maria? 4) Fra hvilket fylke var Hans Nilsen Hauge? 5) Hva heter hovedstaden i Sveits? 6) Hvem har skrevet salmen Blott en dag? 7) I hvilket fylke ligger Kirkenes? 8) Hva betyr ordet pilegrim? 9) Hva heter Sveriges største innsjø? 10) Hvor ligger Norges største stavkirke? 11) Når fikk Norge farge-tv? 12) Hvem ble solgt som slave til Egypt av brødrene sine? 13) Hva heter det høyeste fjellet på Dovrefjell? 14) Hva heter ordføreren i Oppdal? 15) Hvilken kristendomsform er vanligst i Polen? 16) Hvor var Kjell Aukrust fra? 17) Hvor utgis avisen Trønderavisa? 18) Hva heter den største kristne dagsavisen i Norge? 19) Hva heter fjellet mellom Gjevilvatnet og Storlidalen? 20) Hvilket år giftet kronprins Håkon og Mette-Marit seg? Blir du med til Lia gård? Siste helg i september arrangerer Berkåk menighet tur til Lia gård i Rendalen. Her skal vi oppleve smak av retreat fra fredag 24. til søndag 26. Vi drar fra Berkåk i tiden på fredag, og vi kan se fram til stille dager hvor vi kan nyte godt av det fine opplegget det gjestfrie vertskapet lager for oss, og hvor vi kan utforske denne spennende plassen.kanskje blir det en tur også til pannekakehuset? Vi vil gjerne ha med folk også utenfor Berkåk menighet. Prisene blir 1600 kr for enkeltrom og 1350 kr pr. person i dobbeltrom. Vi kjører med egne biler, og samkjører transporten. Påmelding til menighetskontoret tlf innen tirsdag Se bilder på Svar: 1) Svartdalssetra, Nerskogen, 2)Kristiania, 3)Lasarus, 4)Østfold, 5)Bern, 6)Lina Sandell, 7)Finnmark, 8)Fremmed, 9)Vänern, 10)Heddal i Notodden, 11)1972, 12)Josef, 13)Snøhetta, 14)Ola Røtvei, 15)Katolsk tro, 16)Alvdal, 17)Steinkjer, 18)Vårt Land, 19)Okla, 20)2001. Refr Det enda jag vet, det är att nåden räcker, att Kristi blod min synd, min skuld betäcker. Det enda jag har att lita till engång, det är Guds nåd, Guds gränslösa nåd. 2. Det enda som står igenom alla tider är Kristi kors och blodets säkra grund. Ty alt, vad jag byggt av hö och strå, det faller. Det varar blott en kort och flyktig stund. 3. Det enda jag har inför den vita tronen det er en frälsad själ. Halleluja! Och detta er nog, ty all min synd blev sonad när jesus dog för mig på Golgata. Lydia Lithell Dette er ingen ny salme! Den er allikevel foreslått å komme inn i den nye salmeboken for første gang. Dette er jo en sang i bedehustradisjonen som mange kjenner til. Selv opplevde jeg at denne ble sunget som solo-sang i min fars begravelse, og etter det har jeg fått et sterkt forhold til sangen Tore Rennebu Menighetsblad

8 Konfirmantjubileum i Innset kirke Søndag 22.august var det konfirmantjubileum for 50- og 60- årskonfirmanter i Innset kirke. Etterpå var det middag på bedehuset. Fra v.. Ruth Stuen, Solveig Hagen, Martha Olsen, Ingeborg Kleffelgård, Hanne Kvam og Erling Nygård. Medlemsmøte om målform, Rennebu sokn Pr. i dag bruker vi som kjent nynorsk som målform på vanlige gudstjenester i soknet, mens vi bruker bokmål på familiegudstjenester og konfirmasjoner. I de andre soknene i Rennebu kommune brukes bokmål på alle typer gudstjenester. Rennebu sokneråd ønsker å ta opp spørsmålet om målform i soknet til ny vurdering. Tirsdag 16. november i år blir det derfor medlemsmøte om hvilken målform vi i framtida skal bruke på gudstjenester i Rennebu sokn (inkludert Nerskogen). Klokkeslett og møtelokale vil bli kunngjort på kirkens hjemmeside, på gudstjenester og ved oppslag lokalt i god tid før møtet. Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at det bare er kirkemedlemmer registrert i kirkemanntallet for Rennebu sokn (inkludert Nerskogen) som har tale- og stemmerett på dette møtet. For Rennebu sokneråd Anne Helene Aarflot, leder 8 Rennebu Menighetsblad

9 Takkelysninger Takk for vennlig deltagelse ved Kitty Pauline Eggan sin bortgang og for god pleie og omsorg ved Rennebu Helsesenter. Familien Takk til alle som viste oppmerksomhet i anledning Randi Johanne Hårstad sin gravferd Søskenbarna Takk for all deltagelse ved Sonja sin bortgang. En stor takk til Rennebu helsesenter, Nordstuggu. Takk for pengene som kom inn til Norsk Folkehjelps demensforskning kr Per, Siri, Jo-Eirik, Mona, Silje, Ingeborg, Per Stian, Camilla Hjertelig takk til Berkåk diakoniutvalg og Berkåk menighet for den fine CD-en jeg fikk på dagen min. Arne Haugen Stor takk for alle hilsener, blomster og telefoner ved vår kjære Sigurd Bruholt sin bortgang og begravelse. Takk også for pengegaven til Mjuklia Ungdomssenter. Oddbjørg, Rolf, Ola og Jon Roar m/familier Hjarteleg takk for blomar, minnegåver og deltaking da Erik Torgeir Tverdal vart gravlagt ved Rennebu kyrkje 22. juli Helsing frå søstrene Birgit og Magnhild Takk for gaver og blomster jeg fikk på dagen av slekt og venner. Takk til diakoniutvalget og Berkåk menighet for blomster jeg fikk på dagen min. Joar Skamfer Takk for oppmerksomheten ved vår kjære Lars L. Havdal sin sin sykdom og bortgang. Gunvor, Bjørn m/fam, Magnhild m/fam Hjertelig takk for all oppmerksomhet på dagen min, for gaver, vakre blomster og hilsener. Takk også til diakoniutvalget og Rennebu menighet for andaktsboka. Margit Steigedal Aas En stor takk for pengegaven som ble gitt til veglys på Stamnan i forbindelse med Ingeborg Bakk Uv sin begravelse. Stamnan Grendalag Hjertelig takk for pengegaven som ble gitt til sykehjemmet i forbindelse med Kitty Eggan sin begravelse. Enhetsleder IPO, Borgny Lien Takk til dugnadsfolk på Innset vedr. tjærebreiing av gjerdet ved Innset kirke Innset menighetsråd v/ Sigmund Joramo Pilgrimsvandring til Meldal 27. juni var det vandring fra Jorlia til Meldal kirke, hvor vi hadde pilegrimsgudstjeneste. Etterpå var det kirkekaffe i prestegårdshagen, en hage som er offentlig tilgjengelig for alle. Tur til Madagaskar Første halvdel av oktober ( 1-16), vil Tore Samuelsen dra på en reise til Madagaskar. Det vil bli en gruppereise i regi av Ravinala reiser,og turen vil omfatte besøk i gassiske kirker og på misjonsprosjekter til NMS, samt at noen dager vil gå med til å besøke nasjonalparker og turistattraksjoner. Turen er i utgangspunktet en vervepremie for vervede givere til NMS, som de lokale ververne har gitt til presten. Reisen vil bli dokumentert i menighetsblad og på nettside, samt ved billedkvelder i Rennebu senere. Rennebu Menighetsblad

10 Møteplassen September 05. Semesteråpning/høsttur se egen notis Sangmøte i Hoelsmoen, Trøndelag kretskor deltar Arr. Misjonssambandet I Rennebu er det mange ulike aktiviteter innen trosopplæring som barn og unge kan være med på. Her er en oversikt over de ulike tilbudene: Blåveisen Kor & Hobby - Innset Alder: 4 10 år Mandager kl Innset bedehus Sept: Okt Kontakt: Sigrunn Joramo Micro Berkåk Alder: klasse Onsdager kl Mjuklia Ungdomssenter Sept: Okt: 27. Kontakt: Jostein Landrø Onsdagsskole Berkåk Alder: 3 7 år Onsdager kl Menighetshuset Sept: Okt: Kontakt: Herborg Skjolden Rennebu Barnegospel - Hoelsmoen Alder: klasse Mandager Hoelsmoen bedehus Sept: Okt: 18. Kontakt: Oddvar Skjerve Søndagsskole og Yngres Voll Alder: Sønd.skolen: opp til skolealder Yngres: 1. 7 klasse Mandager Misjonshuset Sept: 20. Okt: Kontakt: Anne Helene Kvam Kjellfrid Torsen Skolelaget Berkåk Alder: Fra 8. klasse Onsdager kl Menighetshuset Se plakater for møtedatoer Kontakt: Siri Kvam NUFR - Normisjons ungdomsforrening Rennebu - Hoelsmoen Alder: Fra 8. klasse Fredagskveldene er det alltid en eller annen aktivitet. Kungjøres i eget semesterprogram og plakater Kontakt: Gjermund Kvam SEMESTERÅPNING/HØSTTUR 5. september Kl Gudstjeneste I Nerskogen kapell. Kl Lånkesetra hos Torill og Øystein Ommedal. Aktiviteter. Andakt og sang. Det blir lagt til rette for grilling Alle tar med sin egen grillmat og kaffemat. Velkommen! Arr. Normisjon/ Misjonssambandet / Søndagsskolen Misjonsrestaurant på Menighetshuset fredag 17. sept. kl 19.30! Tre retters middag for kr 200,- som gis til NMS (misjonsselskapet). Bjørg Sand, Japanmisjonær. Sang ved Hanne Jorun Olsen, Herborg og Rune Skjolden. INNSET KIRKE 10 ÅR Innset kirke kl 11. Jubileumsgudstjeneste. Musikkinnslag. Kirkekaffe på samfunnshuset. Alle velkommen! Innset kirke kl 20. Konsert med Ryssan fra Oppdal. 10 Rennebu Menighetsblad

11 Gudstjenester Tekst: Joh 5,1-15 NERSKOGEN KAPELL kl 11. Nattverd. Ofring til menighetens misjonsprosjekt Tekst: Luk 10,38-42 RENNEBU KYRKJE kl 11 Konfirmantjubileum og konfirmantpresentasjon. Besøk av Jon Solve Strand. Ofring til Changemakers. INNSET KIRKE kl 20. Konfirmantpresentasjon. Ofring til Laget Torsdag INNSET KIRKE kl Morgenmesse Tekst: Luk 7, BERKÅK KIRKE kl 11 Konfirmantjubileum og konfirmantpresentasjon. Ofring til menighetsbladet Tur til Lia gård (se egen notis) Tekst: Mark 10,17-27 Ingen gudstjeneste i Rennebu Tekst: 1. Mos 9, 8-17 NERSKOGEN KAPELL kl 11 Ved prost Øystein Flø. Nattverd. Ofring til soknerådsarbeidet Tekst: Mark 10,13-16 INNSET KIRKE kl års-jubileumsgudstjeneste. Musikkinnslag. Ofring til diakoniutvalget. Kirkekaffe på samfunnshuset Tekst: Matt 11,25-30 BERKÅK KIRKE kl 11 Familiegudstjeneste. Utdeling 4-og 6-årsbøker. Ofring til IKO Torsdag BERKÅK KIRKE kl 9.30 Morgenmesse Tekst: Luk 13,23-30 RENNEBU KYRKJE kl 11. Familiegudsteneste. Utdeling 4- og 6-årsbøker. Ofring. Slekters gang Dåp Berkåk kirke Solveig Toresen Hæverstøl Martin Aa Niclas Valli Langklopp Innset kirke Håkon Eithun Ingeborg Opsahl Nerskogen kapell Miriam Spange Wikdahl Olav Sellesbakk Rennebu kyrkje Isak Lygre (Orkdal kirke) Linnea Grøtte Halland Lionel Aas Alma Vagnildhaug Sara Linnea Solemsli Vigsler Rennebu kyrkje Julie Kvam og Christopher Magnus Weydahl Lene Anita Olufsen og Oddvar Lien Caroline Vold og Vegard Løkken Therese Ommedal og Ole Kristian Tveten Gravferder Berkåk kirke Kitty Pauline Eggan Sonja Bakkebø Aune Lars L. Havdal Szymon Lukasz Janiszyn Innset kirke Gabriel Herman Winsnes Rennebu kyrkje John Sigurd Bruholt Ingeborg Uv Bakk Erik Torgeir Tverdal Åse Gynnild Rennebu Menighetsblad

12 B-blad FULLDISTRIBUSJON Ettersendes ikke ved varig adresseforandring, men returneres med opplysninger om ny adresse. Returadresse: Kjerkveien 5, 7391 Rennebu Konfirmanter i Rennebu rekke fra venstre : Ingrid Eidem Fossmo, Kristine Sørløkk, Ina Katrin Grendal Nergård, Ida Katrin Ødegård, Saga Ingolfsdottir Dragset 2. rekke fra venstre : Anita Haugen Olsen, Ellen Marie Granali, Cathrine Brekke, Ingvild Elven Fjellstad, Natalie Stuen, Stine Eriksen Myhren, Janne Kvam, Daniel Sæther Flå 3. rekke fra venstre : Tore A. Samuelsen, Einar Uvsløkk, Sven-Marius Næverdal Øversjøen, Anders Stene, Andreas Eggen Haugan,Vegard Haarr, Ole Grendal, Jonas Hårstad, Christian Ilvang 4. rekke fra venstre : Stig Erik Solstad Gunnes, Audun Frøseth Ytterhus, Øystein Østerås, Glenn Engum Gottheim, Eivin Hansen Botnan, Sindre Smestu Holm, Håkon Myrmo, Alexander Vaagen Andresen.

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn Lund & Heskestad Menighetsblad www.dalane.kirken.no Besøksadresse: Moivn. 7, 4460 Moi Postadresse: Moivn. 9, 4460 Moi E-post adresser: soknepresten@lund.kommune.no kateketen@lund.kommune.no kirkevergen@lund.kommune.no

Detaljer

BØRSA BUVIK SKAUN. Aktive konfirmanter deltok på Fasteaksjonen 2008. les mer side 6. I dette nummer av bladet: Nr 2 April 2008 Årgang 56

BØRSA BUVIK SKAUN. Aktive konfirmanter deltok på Fasteaksjonen 2008. les mer side 6. I dette nummer av bladet: Nr 2 April 2008 Årgang 56 BØRSA BUVIK SKAUN Nr 2 April 2008 Årgang 56 I dette nummer av bladet: Aktive konfirmanter deltok på Fasteaksjonen 2008 les mer side 6 Min tro side 3 Grensetreff side 7 Eldres dag side 10 Visjon og planer

Detaljer

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 4 september 2013-54. årgang

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 4 september 2013-54. årgang Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 4 september 2013-54. årgang Sommeren går mot slutten, men mange tar med seg lyse sommerminner inn i høstmørket. Blant de gode minnene er den gudstjenesten

Detaljer

Nr. 2 Juli 2014 79. årgang

Nr. 2 Juli 2014 79. årgang Nr. 2 Juli 2014 79. årgang Bautaen ved Åmot kirke. Blant skarpskytterne fant Asbjørn Sollien sin tipp tipp oldefar Anders Mikkelsen Sollien Foto: Hans Olav Smedsrud Menighetsbladet for nordre land nr.

Detaljer

K2 nytt bygg midt i byen MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke.

K2 nytt bygg midt i byen MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D Nr. 3 2013 Årgang 72 Vanse kirke Vestbygda kapell K2 nytt bygg midt i byen Herad kirke Frelserens kirke Spind kirke DEN NORSKE KIRKE FARSUND

Detaljer

Magnor Mydland om tro og bil. Erik Fjelland Moi i misjonstjeneste. Etiopia. << Andre saker

Magnor Mydland om tro og bil. Erik Fjelland Moi i misjonstjeneste. Etiopia. << Andre saker Kjøreplan: Lund Prestegjeld Postadresse: Kirkekontoret, 4460 Moi E-post: gsrettedal@yahoo.no Bankkontonummer: 3213 63 20024 Redaksjon og Layout: Frist for stoff 11. nov. Ut ca. uke 50 Nr. 4-2009 Lund og

Detaljer

BØRSA BUVIK SKAUN. I dette nummer av bladet: Min tro side 3. LysVåken side 4. Nye vikarer side 6. Nr 1 Februar 2009 Årgang 57

BØRSA BUVIK SKAUN. I dette nummer av bladet: Min tro side 3. LysVåken side 4. Nye vikarer side 6. Nr 1 Februar 2009 Årgang 57 BØRSA BUVIK SKAUN Nr 1 Februar 2009 Årgang 57 I dette nummer av bladet: Min tro side 3 LysVåken side 4 Nye vikarer side 6 Demokratireformen Stein Ellinggard Den 15. november 2008 vedtok kirkemøtet Særskilte

Detaljer

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg.

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg. Kirkebladet Vang og Hamar menigheter Nr 1/2015. 2. årg. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon 2 Å BLI KJENT MED GUD Å bli kjent med Gud Noen ganger i

Detaljer

a:men God påske! Nå kommer biskop Nordhaug Les side 4 7 Moro med karnevalsgudstjenester Kristendommen er ganske drøy ASKØY MENIGHETSNYTT - NR.

a:men God påske! Nå kommer biskop Nordhaug Les side 4 7 Moro med karnevalsgudstjenester Kristendommen er ganske drøy ASKØY MENIGHETSNYTT - NR. a:men ASKØY MENIGHETSNYTT - NR. 2 2015 God påske! Moro med karnevalsgudstjenester Side 3 Kristendommen er ganske drøy Side 8-9 Nå kommer biskop Nordhaug Les side 4 7 innhold: Redaktøren har ordet Side

Detaljer

Jubileumsfest. Les mer side 7

Jubileumsfest. Les mer side 7 Nr 1 mars 2014 46. årgang Jubileumsfest Les mer side 7 Andakten La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg Joh 14, 1-6 Jesus var sammen med disiplene, vennene sine. De begynte å bli

Detaljer

Nr 4-2011 - 61. årgang

Nr 4-2011 - 61. årgang Nr 4-2011 - 61. årgang Jeg løfter mine øyne opp mot fjellene: Hvor skal min hjelp komme fra? Min hjelp kommer fra Herren, han som skapte himmel og jord. Engelsk sangerstevne i Orkdal kirke I løpet av helgen

Detaljer

ÅKRA. Misjonsvinduet s. 4-5 Kirkebasaren i Åkra kirke s. 6-7 En prat med Odd Jostein Fabrin s. 8-9 GO LIVE gjør budskapet levende s.

ÅKRA. Misjonsvinduet s. 4-5 Kirkebasaren i Åkra kirke s. 6-7 En prat med Odd Jostein Fabrin s. 8-9 GO LIVE gjør budskapet levende s. Menighetsblad for ÅKRA Åkrehamn Vedavågen Ådland Sævelandsvik Nr. 1 Mars 2011 utgitt av åkra sokneråd 18. årgang Misjonsvinduet s. 4-5 Kirkebasaren i Åkra kirke s. 6-7 En prat med Odd Jostein Fabrin s.

Detaljer

Søndre Berg pensjonistforening 25 år... side 4. Bilder fra tunnelåpningen... side 8. Bispedømme-jubileum i Dyrøy... side 9

Søndre Berg pensjonistforening 25 år... side 4. Bilder fra tunnelåpningen... side 8. Bispedømme-jubileum i Dyrøy... side 9 Nr. 4/2004 59. årgang Søndre Berg pensjonistforening 25 år... side 4 Bilder fra tunnelåpningen... side 8 Bispedømme-jubileum i Dyrøy... side 9 Afrikanske kvinner står opp for å bedre livsvilkårene... side

Detaljer

NR. 2 - SOMMER 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Beboerne på. Intervju med avtroppende rektorpar, s. 6-7. Fra kirkebygg til fysikalsk, s.

NR. 2 - SOMMER 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Beboerne på. Intervju med avtroppende rektorpar, s. 6-7. Fra kirkebygg til fysikalsk, s. NR. 2 - SOMMER 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Beboerne på Smertu Dagsenter, s. 4-5 Intervju med avtroppende rektorpar, s. 6-7 Fra kirkebygg til fysikalsk, s.14-15 Jorden, vårt hjem i kosmos Herre, du har gitt

Detaljer

God jul! Alpha kurs side 3 Rød jul side 5 Juleandakt side 10. Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet INFORMASJON. Nr.

God jul! Alpha kurs side 3 Rød jul side 5 Juleandakt side 10. Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet INFORMASJON. Nr. INFORMASJON Nr. 4 2010 Årgang 42 Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet Foto: Toril Karin Solheim. Alpha kurs side 3 Rød jul side 5 Juleandakt side 10 God jul! BRUA Menighetsblad for Saltstraumen

Detaljer

MENIGHETSBLADET. J esus sier : Kom til meg, alle som strever o g har tungt å bær e, o g jeg vil gi dere hvile! (Mat.11,28)

MENIGHETSBLADET. J esus sier : Kom til meg, alle som strever o g har tungt å bær e, o g jeg vil gi dere hvile! (Mat.11,28) MENIGHETSBLADET Nr. 2 JUNI 2013 J esus sier : Kom til meg, alle som strever o g har tungt å bær e, o g jeg vil gi dere hvile! (Mat.11,28) 60. årgang ... tidlig en søndags morgen... Ordet midt iblant oss

Detaljer

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 3 juni 2006-47. årgang

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 3 juni 2006-47. årgang Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 3 juni 2006-47. årgang Blomsterkorset i Feda kirke pyntes på ny ved gudstjenesten 18. juni. Menigheten ønskes velkommen til en kirke som lovpriser Skaperen

Detaljer

Nr 4 desember 2014 46. årgang

Nr 4 desember 2014 46. årgang Nr 4 desember 2014 46. årgang Mitt hjerte alltid vanker I Jesu føderum, Der samles mine tanker Som i sin hovedsum, Der er min lengsel hjemme, Der har min tro sin skatt, Jeg kan dig aldri glemme, Velsignet

Detaljer

Nr. 3-56. årgang Kyrkjelydsblad for Tinn Høsten 2011 GOD HØST!

Nr. 3-56. årgang Kyrkjelydsblad for Tinn Høsten 2011 GOD HØST! Nr. 3-56. årgang Kyrkjelydsblad for Tinn Høsten 2011 Livgivande vatn - rikeleg! GOD HØST! DU ER ALLTID VELKOMEN TIL GUDSTENESTE Foto: Hans Kr. Langeland SUNDAG ER KYRKJEDAG Austbygde sokn Døde: 17.06.11:

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

Døpt og tatt opp som medlem, Se side 3 BLAD

Døpt og tatt opp som medlem, Se side 3 BLAD NR. 5 2014, ÅRGANG 81 SMART- Metodistkirken i Larvik PRO- GRAM Døpt og tatt opp som medlem, Se side 3 BLAD LIVET I KIRKEN Sannhet Misjon Adorasjon Relasjon Tjeneste V E R D I E R Fantastisk Gospelkonsert,

Detaljer

Menighetsbladet. 70 år. Nr 4 / 2014 Ringebu prestegjeld 70. årgang. Ringebu Fåvang Venabygd. Foto: Anne Jordbruen

Menighetsbladet. 70 år. Nr 4 / 2014 Ringebu prestegjeld 70. årgang. Ringebu Fåvang Venabygd. Foto: Anne Jordbruen Menighetsbladet 70 år Menighetsbladet Nr 4 / 2014 Ringebu prestegjeld 70. årgang Ringebu Fåvang Venabygd Foto: Anne Jordbruen 2 R I N G E B U M E N I G H E T S B L A D Andakt «Kan mennesket leve uten Gud?»

Detaljer

Døves Blad. BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang ISSN: 0807-8963

Døves Blad. BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang ISSN: 0807-8963 ISSN: 0807-8963 Døves Blad BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang Over: Gudstjeneste i Døvesenteret i Kristiansand i forbindelse med Bispevisitas i det Sørvestenfjelske

Detaljer

Kyrkjebladet. for Torvastad og Utsira

Kyrkjebladet. for Torvastad og Utsira Nr. 1-2004 - Årgang 48 Kyrkjebladet for Torvastad og Utsira «La de små barn komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike hører slike til. Sannelig, jeg sier dere: Den som ikke tar imot Guds rike likesom

Detaljer

I N N H O L D NR. 1 FEBRUAR 2015 66. ÅRGANG. Side Misjonsdag 30 Krise 35 Klever 36 Bruno 38 Legesenter 47 Dilemma 52 Glimt 57

I N N H O L D NR. 1 FEBRUAR 2015 66. ÅRGANG. Side Misjonsdag 30 Krise 35 Klever 36 Bruno 38 Legesenter 47 Dilemma 52 Glimt 57 NR. 1 FEBRUAR 2015 66. ÅRGANG I N N H O L D Side Med rom for hvorfor 1 Prisdryss 4 Diakoniens år 8 Noen må våke 16 Kultur 21 SMS-varsling 24 Juletrefest 26 Side Misjonsdag 30 Krise 35 Klever 36 Bruno 38

Detaljer

tidende Norge Retning, mening og mål Norges første basar 150 år Tema nr. 8-2013 168. årgang misjonstidende 8-2013 1

tidende Norge Retning, mening og mål Norges første basar 150 år Tema nr. 8-2013 168. årgang misjonstidende 8-2013 1 norge misjon s tidende nr. 8-2013 168. årgang Tema Norge Retning, mening og mål Norges første basar 150 år 4 8 misjonstidende 8-2013 1 Kjære leser Japanerne er mange om plassen, og de må utnytte den godt.

Detaljer

God påske! Hva foregår i Åkra menighet side 3. Teleios-kurs i kirken side 5. Medarbeidere i ungdomsarbeidet. side 10

God påske! Hva foregår i Åkra menighet side 3. Teleios-kurs i kirken side 5. Medarbeidere i ungdomsarbeidet. side 10 Hva foregår i Åkra menighet side 3 Teleios-kurs i kirken side 5 Nr. 1/2004-11. årgang - Utgitt av Åkra Sokneråd Medarbeidere i ungdomsarbeidet side 10 Intervju med Thor André Lindstad side 16 Karneval

Detaljer

Skattekista på Tex mex -fest

Skattekista på Tex mex -fest kontakt_2-07.qxp 11.06.2007 08:51 Side 1 Skattekista på Tex mex -fest Alle hadde kledd seg ut som cowboys og cowgirls da koret Skattekista inviterte til Tex mex -fest på Kyrkjetunet. Linedance og taco

Detaljer

Menighetsbladet Juni 03/2015

Menighetsbladet Juni 03/2015 Menighetsbladet Juni 03/2015 Side 11-14 Nytt alphakurs side 4 festen i kirka SIDE 6 Musikerparet Krisztina og Sigmund Eikeset side 18-19 kunstner Åse Sandvikmoen side 20-21 leder Menighetsbladet Redaksjon:

Detaljer

Kirkeblad for Øyer og Tretten. Desember 2009. 62. årgang

Kirkeblad for Øyer og Tretten. Desember 2009. 62. årgang Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 8 Desember 2009 62. årgang Redaktørens hjørne Kirkeblad for Øyer og Tretten Utgiver: Øyer og Tretten kirkelige råd Redaksjon: Ole Johs. Gillebo Tlf. 976 62 560, Knut Mellemberg

Detaljer