Rennebu Menighetsblad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rennebu Menighetsblad"

Transkript

1 Rennebu Menighetsblad Nr. 4 september årgang Hævertjønna Foto: Tore Samuelsen

2 Prestens hjørne Klær skaper folk? I Norge kler vi oss ganske fritt. Også i kirken er det stort spillerom for å kle seg etter egen smak og lommebok. Finnes det noen spesielle krav til bekledning i den kristne tro? For et par generasjoner siden kunne man i noen miljøer se at kvinner gjerne hadde skaut og kanskje en hårknute i nakken, i enkelte frikirkemiljøer krevdes det at kvinner ikke gikk i bukser inntil for noen tiår siden. Men ser vi på gamle bilder ser vi at kvinner i alle slags miljøer både badet og gikk på ski i skjørt til langt ut på 1900-tallet.Det har altså vært en utvikling som preger både samfunn og kirke. Vi ser at det gjerne er kvinnene det er krav til når det gjelder bekledning. Mannen slipper lett unna! I de siste par årene har vi hatt en veldig debatt om hodebekledning i islam. Er det ok med hijab, burka eller nikab, eller er det en uting? Bør det tillates? Islam oppstod i en kultur hvor både jødedom og kristendom stod sterkt, og Muhammed var påvirket av dette. Og i kirken var det lenge slik at kvinner skulle ha et hodeplagg; Derfor må kvinnen for englenes skyld ha noe på hodet, som et myndighetstegn skriver Paulus i 1. Korinterbrev. Kanskje er islams kleskode i første hånd inspirert av kristendom? Ellers var det kravene til sømmelighet som var viktig, at man ikke skulle kle seg utfordrende, men sømmelig, ikke med flotte frisyrer, gullsmykker, perler eller dyre klær. Når det gjelder klær var vel det også en forventning om at man skulle kle seg enkelt, nøkternt. Det advares mot at man tar bedre imot velkledde folk i menigheten, enn den fattige. At man blir bedre behandlet når man er velkledd, er jo noe for eksempel mange kriminelle vet å utnytte. Påfallende mange av dem går i dress. Frans av Asissi var vokst opp med en livsstil med luksuriøse og kostbare klær, for faren drev handel med klær og stoffer. Når Frans etterhvert innstiftet sin orden krevde han at medlemmene skulle kle seg i en enkel, grå kappe. Man skulle leve så enkelt som mulig, og ikke bruke kostbare farger i klærne. Det kunne se litt vel enkelt ut, og derfor har vi fått uttrykket fille-frans. Når det kommer til stykket, er det ikke klærne det kommer an på. For i kristentroen er det slik at Gud ser først og fremst på hjertets tilstand og troen vår. Vårt indre menneske er det viktigste, og hva hjelper det med fine eller enkle klær hvis vi er ukjærlige, stolte og utålmodige? Derfor kan bibelen møte oss med formaninger som: Og over alt dette, kle dere i kjærlighet, som er det bånd som binder sammen og fullender. Det hersker altså en stor frihet i hvordan vi kler oss. Og godt er det. Men allikevel bør vi gi akt på skriftstedene om dette temaet! Det er noe å ta med seg der også. Tore Navn og nummer i Rennebu Rennebu Menighetsblad Bladet blir utgitt av menighetsrådene i Rennebu. Opplag: Adresse: Kjerkveien 5, 7391 Rennebu. Bladets kasserer: Karl Petter Gustafsson, Berkåk, 7391 Rennebu. Bankkontonr.: Neste nummer kommer ut 29. oktober. Frist for levering av stoff er 13. oktober. Menighetskontoret Åpningstid: Mandag, tirsdag og torsdag Postadresse: Kjerkveien 5, 7391 Rennebu Besøksadresse: Berkåk menighetshus (ved Berkåk kirke) Menighetssekretær: Kristin Brekke Telefon: Telefaks: Sokneprest Tore Samuelsen Kontortid: Tirsdag og torsdag Tlf / priv Mobiltelefon: Kirkeverge Herborg Skorpe Skjolden Tlf /mobil Direktetelefon: Kateket Mirjam Moiba (perm.) Organist Gunnar Bonsaksen 7332 Løkken Verk, tlf Berkåk kirke: Kirketjener/kirkegårdsarbeider: Ingvar Sollid, tlf Innset kirke: Kirketjener/klokker/kirkegårdsarbeider: Sigrunn Joramo, tlf / Rennebu kyrkje: Kirketjener: Jon Olav Voll, tlf /mobil Klokker Tora Husan, tlf Nerskogen kapell: Klokker/kirketjener: Tomas Breen mobil Siv Kristin Breen mobil Ledere i menighetsråd Innset: Sigmund I. Joramo, tlf Berkåk: Ingrid Lånke, tlf Rennebu: Anne Helene Aarflot, tlf Rennebu Minnefond Kontonr Kontaktpersoner Innset kirke: Hildur Lilleindset tlf Berkåk kirke: Spiren AS, tlf Nerskogen kapell: Sigmund Ofstad, tlf Rennebu kirke: Anne Helene Kvam, tlf Rennebu Menighetsblad

3 Kjølsetra ved Holtveien: Stillhet og dramatikk på setra Fra Nåverdalen på Innset går det en gammel ferdselsvei nordover forbi Døåvatnet og videre mot Nordskogen, nemlig Holtveien. På slutten av 1700-tallet ble veien opprustet. Den skulle være seks meter bred, og vi ser fortsatt mange fine broer og detaljer fra den tid. Døåbrua er det fremste eksempel på dette. I dag er det stille langs veien, og her, litt sør for Døåvatnet finner vi Kjølsetra, eller Øyasetra. Dette er Per R. Aunes fredelige jordbærsted, hvor han har tilbrakt utallige dager siden han fikk leie stedet i Det var seterdrift her fram til 1967, og her var også 40 mål dyrket mark. Det var Øyen-gårdene som altså hadde seter her, men etterhvert begynte setra å forfalle. Rundt 1990 spurte Per eieren Anders Trondskog om å få leie stedet mot å restaurere bygningene der. En 10-års leieavtale ble inngått, og etter dette har Per og kona Sonja tilbrakt mye tid her. Et år hadde vi 128 overnattinger her, forteller Per. Når fredagskvelden kom tok de gjerne turen hit, enten ved å kjøre om Innset, eller å gå fra Døåbrua. På vintrene har snøscooter blitt brukt. Per har bygd på og restaurert seterhus og låve, og ny utedo kjørte han innover med snøscooter. -Det har vært mye arbeid her, men jeg liker å ha noe å holde på med. Vi sitter og tar en kaffe på en av de mange uteplassene her, og snakker om disse årene som har gått, og hvor viktig dette stedet har blitt. Etter at Sonja døde tidligere i år, blir det aldri helt det samme mer. Men Per er her fortsatt ofte på dagsturer, og gresset på den fine og velstelte tomta blir klippet ukentlig. Kjølsetra ved Holtveien værhardt her, særlig sønnavinden kan ta på. I området rundt setra er det en håndfull hytter, og litt mot nord ligger Slipersetra, som Slipran overtok i Ved Døåvatnet har Per båt, og i vannet er det fisk å hente. Ellers har Per og Sonja vært på mange fjellturer og molteturer i området. Noe som bidrar til stillheten her er at det altså ikke er mobildekning her, og TV finner vi heller ikke. -Her kjenner jeg på en glede og en frihet, og her slapper jeg av. I 2007 fikk Per kjøpt stedet, og hit vil det nok også bli mange turer i framtiden. På Kjølsetra, en seter fra 1820, litt sør for Døåvatnet. Per R. Aune -I 2001 var det dramatisk her. Det var flom, tordenvær og rasfare, og vi ble evakuert med SeaKing-helikopter. I det hele tatt kan det være Tore Rennebu Menighetsblad

4 Rennebu Menighetsblad Redaktør: Tore Samuelsen Red.komite: Anne Helene Aarflot, Anne Lise Landrø, Eldrid Eithun og Jon Olav Voll Sats/layout: Mediaprofil as Trykk: PK trykk Gjest eller bidragsyter? Høsten er her, og ulike forsamlinger, lag og organisasjoner i menigheter og lokalsamfunn står i disse dager ved begynnelsen av et nytt semester. Det er mange tilbud av ulike slag vi kan være med på, og for et aktivt foreningsmenneske kan det til tider være vanskelig å velge hvor mye en skal engasjere seg i om gangen. I en hektisk hverdag kan det være nødvendig å prioritere, og mange av oss velger å engasjere oss i sammenhenger der vi opplever at vi får noe, at aktivitetene, møtene eller fellesskapet gir oss noe. Vi kommer til gudstjenester, møter og andre arrangementer som konsumenter, med bevisste eller ubevisste forventninger til eller krav om at vi skal få tilfredsstilt noen av våre behov. Når det hele er over, har vi som regel en formening om gudstjenesten, møtet eller arrangementet gav oss noe, eller om det ikke gjorde det. Vi inntar rollen som gjest, og gjester er mottakere som forventer at vertskapet gir dem noe. Regionsleder i Normisjon Inger Brit Rødberg har blant annet vært opptatt av de ulike rollene en kan ha i en forsamling eller på et møte. Hun setter gjesterollen opp mot en vertsrolle, og utfordrer oss til å vri litt på vår egen mentalitet som deltaker, det være seg på gudstjeneste, møte eller andre arrangementer. I stedet for å bare være en passiv gjest som spør hva får jeg her?, kunne vi kanskje prøve rollen som aktiv vert/bidragsyter og spørre hva kan jeg bidra med her?. I det ligger et felles ansvar for det arrangementet vi deltar på, der vi alle har et felles ansvar for at møtet blir bra, og for at andre kan føler seg sett i de sammenhenger vi er med i. Det innebærer ikke at alle nødvendigvis behøver å stille i arrangementskomiteen til hvert møte som skal avholdes, men det kan noen ganger være greit å bli minnet om at vi som deltakere på et arrangement også har ansvar for hvordan arrangementet skal bli. AHAa Fra kildene Gjennom hvert minutt denne dagen, vær hos meg, Herre. Gjennom hver dag denne uken, vær hos meg, Herre! Gjennom hver uke dette året, vær hos meg, Herre! Gjennom alle årene hele livet, vær hos meg, Herre! Da skal dagene, og ukene og årene bli tredd som på en gyllen tråd og alt være i din fylde, så jeg når tiden har gått ved din nåde kan være hos deg. Sitatet John Oxenham, Det rare ved det norske samfunnet er at det er så anti-religiøst. Du blir sett ned på som mindre begavet hvis du sier du er troende. Her tror vi på sosial-demokratiet, teknologien og fremskrittet. Jeg pleier å si at i Norge er vi meteorologister; vi tror på vitenskapen og værmeldingen. Den er vår messe. Vi ler av amerikanerne som stoler på Gud. Samtidig ser du at vi får en islett av stolte muslimer for hvem troen er en integrert del av identiteten. I Italia er det også slik. Asle Skredderberget, forfatter av Metallmyk, til Vårt Land Diakonalt vindu Med skadeverk og redsle flyt gjørmeelva svær, men vatn som kan drikkast kan ingen finna her. Angst, svolt og tørst no piner og plagar store, små. Og alle spør og undrast: Skal inga hjelp oss nå? Det er så sårt det ropet som lydlaust når heilt inn til likesæle hjarte som vaknar opp og finn at noko kan eg gjera, eg og har litt å gje, i barneauga ser eg den bøn som ei gjev fred. EFE 4 Rennebu Menighetsblad

5 Andakten Eit hjerte av gull Det er eit merkeleg uttrykk vi brukar av og til at han eller ho har eit hjerte av gull. Kva meiner vi med det? Kva er det som kjenneteiknar dei som har eit hjerte av gull? Ein skulle jo tru at det var dei som var ekstra opptatt av pengar og gull. Men sannsynlegvis har du, som eg, erfart at det er motsatt! Om du er så heldig at du kjenner, eller har kjent, noen som du vil bruke uttrykket eit hjerte av gull om, så vil du også vita at det er heilt andre ting som betyr noe for dei enn pengar og gull. Kva er da bakgrunnen for dette uttrykket? Det er ikkje bruken av gull som verdimålar og som materiale for myntar. Nei, uttrykket siktar til ein annan av gullets eigenskapar: at det er så blankt at det lyser, fordi det reflekterer lyset som fell på det. Eg har i mitt liv berre kjent noen få menneske som eg ville seia det om at dei har eit hjerte av gull. Etter mi erfaring er det slike som har levd eit langt liv i kjærlighet til Gud og sin neste. Dei fleste av dei eg kjenner har dessutan det til felles at dei er bestemødre eller bestefedre. Kanskje er det slik du har erfart det også. Jesus seier at hjertet vårt vil bli prega av dei prioriteringane vi gjer i livet: Der skatten din er, der vil hjertet ditt òg vera. Om skatten din, det du held for aller mest verdifullt i livet, er i himmelen, vil du bli prega av det, om skatten din er på jorda, vil du bli prega av det. Om nokon har eit hjerte av gull, ser vi det av augene som lyser mot oss. Auger som lyser av takknemlighet. Dette er menneske som har lite, men som takkar for det dei har og gjerne deler med andre. Kvar vi verkeleg har vår skatt i himmelen eller på jorda, det blir avslørt av måten vi ser på det vi har fått for å nyte her på jorda med eit takknemlig blikk eller med eit begjærleg blikk. Alt det som finnes her på jorda vil ta slutt ein dag. Uansett om det kan kjøpast for pengar eller ikkje, så må alt ta slutt ein dag. Det hører med til møllens og rustens rike. Ein vakker kropp, popularitet, helse, gode karakterar, ein god jobb Korleis ser du på alt dette? Ser du på det med takknemlighet for det du har fått om det er lite eller mye? Ser du på det med begjær etter stadig meir, eller med vilje til å gje det frå deg, når tida er inne? Den sanne rikdomen består ikkje i å eige mykje, men i å behøve lite, seier kirkefaderen Gregor av Nazians. Han var ein av dei som visste kvar han hadde sin skatt. Han visste kvar han hadde funne det vakre, det sanne og det gode. Augene hans var opna og retta mot Gud, som er den som er opphavet til alle gode gåver. Da eg var ung, i 1972, gav rockaren Neill Young ut sin store hit: A Heart of Gold Eit hjerte av gull. Han syng om korleis han har leita over heile verda etter eit hjerte av gull. Han har leita i sitt eige sinn, i Holywood og langt borte over havet, men ikkje funne det. No begynner han å bli gamal, men songen sluttar nesten som ei bønn om at han ikkje må gje opp leitinga: Keep me searching for a heart of gold. You keep me searching for a heart of gold. And I m growing old I ve been a miner for a heart of gold. Eg gjekk på skattejakt etter eit hjerte av gull. Ein vakker kropp, popularitet, helse, rikdom og berømmelse. Neill Young hadde alt dette, men det høyrer med til møllens og rustens rike. Det einaste som er evig, det er det lyset som reflekteres i eit hjerte av gull for det er lyset frå Guds hjerte. Keep me searching for a heart of gold La meg aldri gje opp før eg har funne dette hjertet! Prost Øystein Flø Rennebu Menighetsblad

6 Navn: Brit Karin Kvam Status: Sykepleier og gardkjerring, mor til 4, bestemor til 7 Aktuell som prosjektleder for sjelesorgsenteret FERMATE Dette er viktig for meg Vaffelduft og en hjertelig velkomst møter meg når jeg ankommer Bergtun. Brit Karin har nyplukka molt og heimlaga rømme. Herlig! Ute på verandaen i den varme sommerkvelden spør jeg henne hvordan det har seg at hun, med en god jobb på legekontoret, nå har sagt ja til å arbeide med sjelesorgsenteret Fermate? - Jeg har lenge hatt et ønske om å bruke meg sjøl på en annen måte. Å møte enkeltmennesker og ta del i andres livshistorier har gitt meg så mye at jeg kunne tenke meg å arbeide videre med noe i den retning. Teleioskursene motiverte meg til å ta videreutdanning i sjelesorg. Da spørsmålet kom om å ta på som prosjektleder for Fermate, så jeg en mulighet for å jobbe videre med dette, og sa ja til utfordringa. Jeg har fått ett års permisjon fra legekontoret foreløpig og skal starte i 40 % som prosjektleder. Sammen med flere frivillige sjelesørgere ønsker vi å tilby samtaler og kurs. Vi håper at menighetene skal føle at dette er deres, at de kan føle et eierskap til dette tilbudet, og at vi kan få til et godt samarbeid! - Hvordan kjennes det å skulle jobbe i en sjelesorgsammenheng? -Jeg føler på en ydmykhet i forhold til det jeg skal gå inn i. Et stort ansvar, men samtidig et privilegium. Det er berikende og motiverende å oppleve at folk som har det vanskelig reiser seg og får nytt mot. Personlig har jeg selv fått erfare å få nytt mot ved nettopp å dele med noen det som har vært smertefullt i livet mitt. - Hvem ser du for deg kan ta kontakt? - Den som har behov for å dele noe med et annet menneske. Ethvert behov for hjelp og støtte i en situasjon er et reelt behov. De fleste har jo venner og familie, men noen ganger er det greit med utenforstående. Å dele tanker og følelser med et annet menneske åpner ofte opp for veien videre. Vi ønsker at folk skal kjenne at det er likeverd mellom partene i samtalene. Dette skal være et lavterskeltilbud, dvs. en trenger ikke å tenke at en skal ha de store problemene for å ta kontakt. Her ønsker vi at den enkelte skal bli møtt og tatt på alvor i den livssituasjon en er, og det gjelder også i forhold til livssyn. Kanskje noen tenker at sjelesorg er forbeholdt de som definerer seg som kristne, men vi setter ingen betingelser når det gjelder den enkeltes trosliv. - Blir dette en form for terapi? - Samtaler og sjelesorg skal ikke være terapi, men en veiledning. Det vil være naturlig å bruke den kunnskapen vi har om hvordan vi som mennesker er satt sammen, hvordan ånd, sjel og kropp påvirker hverandre. Enkelte ganger kan det være nyttig å gjøre seg bruk av bl.a terapeutiske metoder. Ser vi behov for mer faglig hjelp, vil vi være behjelpelig med å henvise videre. Vi håper senteret kan være et sted hvor en møter varme, respekt og empati; at folk som tar kontakt ikke Britt Karin Kvam skal være redde for at det blir pinlig eller dumt å komme med det en har. - Kan en ta opp spørsmål om tvil og tro i en slik sammenheng? - Naturligvis! Dette er en del av helheten i et menneskes liv! Ei ramme for sjelesorgen (les sjeleomsorgen) er troen på en Gud som er ufattelig glad i oss og bryr seg om oss. Ofte kan det være vanskelig å forstå det når vi står midt i en vond situasjon. - Hvordan tar en kontakt? Vi har fått kontor på Støren kirkekontor og det er bare å ta direkte kontakt via eget telefonnummer og e-postadresse. Kontoret blir betjent 2 dager i uka og samtalene vil først og fremst bli der. Men vi er åpne for å gjøre avtaler etter det som vil passe i forhold til tidspunkt og også evt sted. Vi ønsker å spre brosjyrer etter hvert og legge ut disse på prestekontor, sevicetorg, legekontor etc,. Brit Karins blikk gløder i sommerkvelden. Vi kunne fint blitt sittende til midnatt. Menneskelivet er forunderlig rikt, og vi trenger hverandre, tenker jeg, idet jeg takker for meg og tar farvel. A.L.L. Se mer på 6 Rennebu Menighetsblad

7 September-QUIZ 1) Hvor er dette? Ny salme Det enda som bär 1. Det enda som bär, när allting annat vacklar, det är Guds nåd och Guds barmhärtighet All jordisk berömmelse och glans den slocknar, när sist jag står hos Gud i härlighet. 2) Hva het Oslo før 1925? 3) Hva het broren til Marta og Maria? 4) Fra hvilket fylke var Hans Nilsen Hauge? 5) Hva heter hovedstaden i Sveits? 6) Hvem har skrevet salmen Blott en dag? 7) I hvilket fylke ligger Kirkenes? 8) Hva betyr ordet pilegrim? 9) Hva heter Sveriges største innsjø? 10) Hvor ligger Norges største stavkirke? 11) Når fikk Norge farge-tv? 12) Hvem ble solgt som slave til Egypt av brødrene sine? 13) Hva heter det høyeste fjellet på Dovrefjell? 14) Hva heter ordføreren i Oppdal? 15) Hvilken kristendomsform er vanligst i Polen? 16) Hvor var Kjell Aukrust fra? 17) Hvor utgis avisen Trønderavisa? 18) Hva heter den største kristne dagsavisen i Norge? 19) Hva heter fjellet mellom Gjevilvatnet og Storlidalen? 20) Hvilket år giftet kronprins Håkon og Mette-Marit seg? Blir du med til Lia gård? Siste helg i september arrangerer Berkåk menighet tur til Lia gård i Rendalen. Her skal vi oppleve smak av retreat fra fredag 24. til søndag 26. Vi drar fra Berkåk i tiden på fredag, og vi kan se fram til stille dager hvor vi kan nyte godt av det fine opplegget det gjestfrie vertskapet lager for oss, og hvor vi kan utforske denne spennende plassen.kanskje blir det en tur også til pannekakehuset? Vi vil gjerne ha med folk også utenfor Berkåk menighet. Prisene blir 1600 kr for enkeltrom og 1350 kr pr. person i dobbeltrom. Vi kjører med egne biler, og samkjører transporten. Påmelding til menighetskontoret tlf innen tirsdag Se bilder på Svar: 1) Svartdalssetra, Nerskogen, 2)Kristiania, 3)Lasarus, 4)Østfold, 5)Bern, 6)Lina Sandell, 7)Finnmark, 8)Fremmed, 9)Vänern, 10)Heddal i Notodden, 11)1972, 12)Josef, 13)Snøhetta, 14)Ola Røtvei, 15)Katolsk tro, 16)Alvdal, 17)Steinkjer, 18)Vårt Land, 19)Okla, 20)2001. Refr Det enda jag vet, det är att nåden räcker, att Kristi blod min synd, min skuld betäcker. Det enda jag har att lita till engång, det är Guds nåd, Guds gränslösa nåd. 2. Det enda som står igenom alla tider är Kristi kors och blodets säkra grund. Ty alt, vad jag byggt av hö och strå, det faller. Det varar blott en kort och flyktig stund. 3. Det enda jag har inför den vita tronen det er en frälsad själ. Halleluja! Och detta er nog, ty all min synd blev sonad när jesus dog för mig på Golgata. Lydia Lithell Dette er ingen ny salme! Den er allikevel foreslått å komme inn i den nye salmeboken for første gang. Dette er jo en sang i bedehustradisjonen som mange kjenner til. Selv opplevde jeg at denne ble sunget som solo-sang i min fars begravelse, og etter det har jeg fått et sterkt forhold til sangen Tore Rennebu Menighetsblad

8 Konfirmantjubileum i Innset kirke Søndag 22.august var det konfirmantjubileum for 50- og 60- årskonfirmanter i Innset kirke. Etterpå var det middag på bedehuset. Fra v.. Ruth Stuen, Solveig Hagen, Martha Olsen, Ingeborg Kleffelgård, Hanne Kvam og Erling Nygård. Medlemsmøte om målform, Rennebu sokn Pr. i dag bruker vi som kjent nynorsk som målform på vanlige gudstjenester i soknet, mens vi bruker bokmål på familiegudstjenester og konfirmasjoner. I de andre soknene i Rennebu kommune brukes bokmål på alle typer gudstjenester. Rennebu sokneråd ønsker å ta opp spørsmålet om målform i soknet til ny vurdering. Tirsdag 16. november i år blir det derfor medlemsmøte om hvilken målform vi i framtida skal bruke på gudstjenester i Rennebu sokn (inkludert Nerskogen). Klokkeslett og møtelokale vil bli kunngjort på kirkens hjemmeside, på gudstjenester og ved oppslag lokalt i god tid før møtet. Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at det bare er kirkemedlemmer registrert i kirkemanntallet for Rennebu sokn (inkludert Nerskogen) som har tale- og stemmerett på dette møtet. For Rennebu sokneråd Anne Helene Aarflot, leder 8 Rennebu Menighetsblad

9 Takkelysninger Takk for vennlig deltagelse ved Kitty Pauline Eggan sin bortgang og for god pleie og omsorg ved Rennebu Helsesenter. Familien Takk til alle som viste oppmerksomhet i anledning Randi Johanne Hårstad sin gravferd Søskenbarna Takk for all deltagelse ved Sonja sin bortgang. En stor takk til Rennebu helsesenter, Nordstuggu. Takk for pengene som kom inn til Norsk Folkehjelps demensforskning kr Per, Siri, Jo-Eirik, Mona, Silje, Ingeborg, Per Stian, Camilla Hjertelig takk til Berkåk diakoniutvalg og Berkåk menighet for den fine CD-en jeg fikk på dagen min. Arne Haugen Stor takk for alle hilsener, blomster og telefoner ved vår kjære Sigurd Bruholt sin bortgang og begravelse. Takk også for pengegaven til Mjuklia Ungdomssenter. Oddbjørg, Rolf, Ola og Jon Roar m/familier Hjarteleg takk for blomar, minnegåver og deltaking da Erik Torgeir Tverdal vart gravlagt ved Rennebu kyrkje 22. juli Helsing frå søstrene Birgit og Magnhild Takk for gaver og blomster jeg fikk på dagen av slekt og venner. Takk til diakoniutvalget og Berkåk menighet for blomster jeg fikk på dagen min. Joar Skamfer Takk for oppmerksomheten ved vår kjære Lars L. Havdal sin sin sykdom og bortgang. Gunvor, Bjørn m/fam, Magnhild m/fam Hjertelig takk for all oppmerksomhet på dagen min, for gaver, vakre blomster og hilsener. Takk også til diakoniutvalget og Rennebu menighet for andaktsboka. Margit Steigedal Aas En stor takk for pengegaven som ble gitt til veglys på Stamnan i forbindelse med Ingeborg Bakk Uv sin begravelse. Stamnan Grendalag Hjertelig takk for pengegaven som ble gitt til sykehjemmet i forbindelse med Kitty Eggan sin begravelse. Enhetsleder IPO, Borgny Lien Takk til dugnadsfolk på Innset vedr. tjærebreiing av gjerdet ved Innset kirke Innset menighetsråd v/ Sigmund Joramo Pilgrimsvandring til Meldal 27. juni var det vandring fra Jorlia til Meldal kirke, hvor vi hadde pilegrimsgudstjeneste. Etterpå var det kirkekaffe i prestegårdshagen, en hage som er offentlig tilgjengelig for alle. Tur til Madagaskar Første halvdel av oktober ( 1-16), vil Tore Samuelsen dra på en reise til Madagaskar. Det vil bli en gruppereise i regi av Ravinala reiser,og turen vil omfatte besøk i gassiske kirker og på misjonsprosjekter til NMS, samt at noen dager vil gå med til å besøke nasjonalparker og turistattraksjoner. Turen er i utgangspunktet en vervepremie for vervede givere til NMS, som de lokale ververne har gitt til presten. Reisen vil bli dokumentert i menighetsblad og på nettside, samt ved billedkvelder i Rennebu senere. Rennebu Menighetsblad

10 Møteplassen September 05. Semesteråpning/høsttur se egen notis Sangmøte i Hoelsmoen, Trøndelag kretskor deltar Arr. Misjonssambandet I Rennebu er det mange ulike aktiviteter innen trosopplæring som barn og unge kan være med på. Her er en oversikt over de ulike tilbudene: Blåveisen Kor & Hobby - Innset Alder: 4 10 år Mandager kl Innset bedehus Sept: Okt Kontakt: Sigrunn Joramo Micro Berkåk Alder: klasse Onsdager kl Mjuklia Ungdomssenter Sept: Okt: 27. Kontakt: Jostein Landrø Onsdagsskole Berkåk Alder: 3 7 år Onsdager kl Menighetshuset Sept: Okt: Kontakt: Herborg Skjolden Rennebu Barnegospel - Hoelsmoen Alder: klasse Mandager Hoelsmoen bedehus Sept: Okt: 18. Kontakt: Oddvar Skjerve Søndagsskole og Yngres Voll Alder: Sønd.skolen: opp til skolealder Yngres: 1. 7 klasse Mandager Misjonshuset Sept: 20. Okt: Kontakt: Anne Helene Kvam Kjellfrid Torsen Skolelaget Berkåk Alder: Fra 8. klasse Onsdager kl Menighetshuset Se plakater for møtedatoer Kontakt: Siri Kvam NUFR - Normisjons ungdomsforrening Rennebu - Hoelsmoen Alder: Fra 8. klasse Fredagskveldene er det alltid en eller annen aktivitet. Kungjøres i eget semesterprogram og plakater Kontakt: Gjermund Kvam SEMESTERÅPNING/HØSTTUR 5. september Kl Gudstjeneste I Nerskogen kapell. Kl Lånkesetra hos Torill og Øystein Ommedal. Aktiviteter. Andakt og sang. Det blir lagt til rette for grilling Alle tar med sin egen grillmat og kaffemat. Velkommen! Arr. Normisjon/ Misjonssambandet / Søndagsskolen Misjonsrestaurant på Menighetshuset fredag 17. sept. kl 19.30! Tre retters middag for kr 200,- som gis til NMS (misjonsselskapet). Bjørg Sand, Japanmisjonær. Sang ved Hanne Jorun Olsen, Herborg og Rune Skjolden. INNSET KIRKE 10 ÅR Innset kirke kl 11. Jubileumsgudstjeneste. Musikkinnslag. Kirkekaffe på samfunnshuset. Alle velkommen! Innset kirke kl 20. Konsert med Ryssan fra Oppdal. 10 Rennebu Menighetsblad

11 Gudstjenester Tekst: Joh 5,1-15 NERSKOGEN KAPELL kl 11. Nattverd. Ofring til menighetens misjonsprosjekt Tekst: Luk 10,38-42 RENNEBU KYRKJE kl 11 Konfirmantjubileum og konfirmantpresentasjon. Besøk av Jon Solve Strand. Ofring til Changemakers. INNSET KIRKE kl 20. Konfirmantpresentasjon. Ofring til Laget Torsdag INNSET KIRKE kl Morgenmesse Tekst: Luk 7, BERKÅK KIRKE kl 11 Konfirmantjubileum og konfirmantpresentasjon. Ofring til menighetsbladet Tur til Lia gård (se egen notis) Tekst: Mark 10,17-27 Ingen gudstjeneste i Rennebu Tekst: 1. Mos 9, 8-17 NERSKOGEN KAPELL kl 11 Ved prost Øystein Flø. Nattverd. Ofring til soknerådsarbeidet Tekst: Mark 10,13-16 INNSET KIRKE kl års-jubileumsgudstjeneste. Musikkinnslag. Ofring til diakoniutvalget. Kirkekaffe på samfunnshuset Tekst: Matt 11,25-30 BERKÅK KIRKE kl 11 Familiegudstjeneste. Utdeling 4-og 6-årsbøker. Ofring til IKO Torsdag BERKÅK KIRKE kl 9.30 Morgenmesse Tekst: Luk 13,23-30 RENNEBU KYRKJE kl 11. Familiegudsteneste. Utdeling 4- og 6-årsbøker. Ofring. Slekters gang Dåp Berkåk kirke Solveig Toresen Hæverstøl Martin Aa Niclas Valli Langklopp Innset kirke Håkon Eithun Ingeborg Opsahl Nerskogen kapell Miriam Spange Wikdahl Olav Sellesbakk Rennebu kyrkje Isak Lygre (Orkdal kirke) Linnea Grøtte Halland Lionel Aas Alma Vagnildhaug Sara Linnea Solemsli Vigsler Rennebu kyrkje Julie Kvam og Christopher Magnus Weydahl Lene Anita Olufsen og Oddvar Lien Caroline Vold og Vegard Løkken Therese Ommedal og Ole Kristian Tveten Gravferder Berkåk kirke Kitty Pauline Eggan Sonja Bakkebø Aune Lars L. Havdal Szymon Lukasz Janiszyn Innset kirke Gabriel Herman Winsnes Rennebu kyrkje John Sigurd Bruholt Ingeborg Uv Bakk Erik Torgeir Tverdal Åse Gynnild Rennebu Menighetsblad

12 B-blad FULLDISTRIBUSJON Ettersendes ikke ved varig adresseforandring, men returneres med opplysninger om ny adresse. Returadresse: Kjerkveien 5, 7391 Rennebu Konfirmanter i Rennebu rekke fra venstre : Ingrid Eidem Fossmo, Kristine Sørløkk, Ina Katrin Grendal Nergård, Ida Katrin Ødegård, Saga Ingolfsdottir Dragset 2. rekke fra venstre : Anita Haugen Olsen, Ellen Marie Granali, Cathrine Brekke, Ingvild Elven Fjellstad, Natalie Stuen, Stine Eriksen Myhren, Janne Kvam, Daniel Sæther Flå 3. rekke fra venstre : Tore A. Samuelsen, Einar Uvsløkk, Sven-Marius Næverdal Øversjøen, Anders Stene, Andreas Eggen Haugan,Vegard Haarr, Ole Grendal, Jonas Hårstad, Christian Ilvang 4. rekke fra venstre : Stig Erik Solstad Gunnes, Audun Frøseth Ytterhus, Øystein Østerås, Glenn Engum Gottheim, Eivin Hansen Botnan, Sindre Smestu Holm, Håkon Myrmo, Alexander Vaagen Andresen.

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING BOKMÅL INNHOLD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLES... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEDNING VED LEDER... 2 4. BØNN:... 2 5. MINNEORD....

Detaljer

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt Ser du det? Hvordan jobbe med trosopplæring og bibelfortellinger med hovedvekt på det visuelle. Vi lever i en mer og mer visuell tid, og dette bør få konsekvenser for hvordan kirken kommuniserer med og

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

VELSIGNING AV HUS OG HEIM

VELSIGNING AV HUS OG HEIM KR 15.4/12 VELSIGNING AV HUS OG HEIM 1 Denne liturgien kan brukast når folk bed presten eller ein annan kyrkjeleg medarbeidar om å koma og velsigna den nye heimen deira. 2 Dersom presten blir beden om

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera

Detaljer

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Guds familie: Rio Emne: Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Film: Rio Start 32:50 & Stopp 35:08 Bibelen: Efeserbrevet 2 v 19 Utstyr: Filmen Rio, dvd-spiller eller prosjektor Utstyr til leken:

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING NYNORSK INNHALD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLAST... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEIING VED LEIAR... 2 4. BØN... 2 5. MINNEORD...

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera stille

Detaljer

ÅRSPLAN(TRUSOPPLÆRING Kvar%T'dag%er%merka%med%"T"%og%nummer,%samt%"S"%(for%Stord%kyrkjelyd)%eller%"N"%(for%Nysæter%kyrkjelyd) T14%er%ikkje%sett%inn%,%fordi%den%er%sett%saman%av%ei%rekkje%med%hendingar%over%eit%heilt%skuleår.%Det%pregar%likevel%oppsettet%av%andre%T'dagar,%t.d.%ved%at%det%er%liten%aktivitet%i%april/mai%som%er%tida%for%konfirmasjonar%hos%oss.

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Johannes 14, 16-20 Dato: 28. mai 2006 Antall ord: 1814 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7 Bønn «Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet: «I ein by var det ein dommar som ikkje hadde ærefrykt for Gud og ikkje tok omsyn til noko menneske.i same byen var det

Detaljer

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min DET MØRKNAR SVEVNENS KJÆRLEIK JAMNE BØLGJER EIT FJELL I DAGEN eg står og ser på dei to hjortane og dei to hjortane står og ser på meg lenge står vi slik eg står urørleg hjortane står urørlege ikkje noko

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Resultatliste Offisiell liste

Resultatliste Offisiell liste NOCLAS 0 200 A2 Ukjent løper NOTEAM 7:53:38 05:47 Antall 1 Påmeldte: 1 Startende: 0 etiming versjon 3.0 16:24:41 Side:1 Herrer f. 1981-1996 1 Inge Olav Nyberg Berkåk Veikro AS 08:36 2 Øistein Østerås Byggmakker

Detaljer

Brødsbrytelsen - Nattverden

Brødsbrytelsen - Nattverden Brødsbrytelsen - Nattverden 1.Kor 11:17-34 17 Men når eg gjev dykk desse påboda, kan eg ikkje rosa at de kjem saman til skade, og ikkje til gagn. 18 For det fyrste høyrer eg at det er usemje mellom dykk

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

BREV I BIBELEN Av Marit og Preben

BREV I BIBELEN Av Marit og Preben BREV I BIBELEN Av Marit og Preben Brev Tid Forfattar Adressat Romarbrevet 56-57. e. kr. Paulus Romarane 1. Korintarane 55 e. kr. Paulus Korintarane 2. Korintarane 56 e. kr. Paulus Korintarane Galatarane

Detaljer

TUSENTIPS? møteplassen RING OSS 91 700 100 M I N N E B O K E N. Gir midler til friluftstiltak

TUSENTIPS? møteplassen RING OSS 91 700 100 M I N N E B O K E N. Gir midler til friluftstiltak N A V N E D A G Joar, Jarle og Jarl Jarle Gundersen er med i «navnedagklubben» denne tirsdagen. 24.1.2012 P Å D E N N E D A G årets 24. dag 24. januar 1965 døde Winston Churchill, statsminister i Storbritannia

Detaljer

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse Maria hadde gledet seg til å være med til kirken! Det var familiemesse, og i kirken var det helt fullt av mennesker. Presten hadde lest om de som var grekere, og

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 2011 - Fra kraft til kraft og fra seier til seier! Vi har lagt et spennende år bak oss. Avisa DagenMagazinet hadde en reportage om oss 4 okt. der de beskrev

Detaljer

Fagplan RLE i 3. trinn

Fagplan RLE i 3. trinn FILOSOFI OG ETIKK Bruke FNs barnekonvensjon for å forstå barns rettigheter og likeverd og kunne finne eksempler i mediene og bruk av internett Uttrykke tanker om livet, tap og sorg, godt og ondt og gi

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Konfirmantåret 2015/2016

Konfirmantåret 2015/2016 Konfirmantåret 2015/2016 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn?

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn? Opplegg til samling Tema: Er jeg en god venn? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

MÅNADSPLAN APRIL FOR BLÅKLOKKE

MÅNADSPLAN APRIL FOR BLÅKLOKKE Nymannsbråtet barnehage MÅNADSPLAN APRIL FOR BLÅKLOKKE Månadens tema;.«nysgjerrigper» - vann, trafikk Månadens sang: To dråper vann Sosial kompetanse; Vennskap Fagområde: natur, miljø og teknikk og nærmiljø

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer

Oversikt over vers. Dine kjære feller tårer, ved ditt savn, i Jesu navn.

Oversikt over vers. Dine kjære feller tårer, ved ditt savn, i Jesu navn. Oversikt over vers Akk en plass er tom! Hvor vi ser oss om, luften synes enn å gjemme klangen av den kjære stemme; Gjenlyd av små trinn går til sjelen inn. Alltid andres ve og vel aldri sparte du deg selv.

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Anders: Jeg tror Gud er en mann, kanskje bare en ånd. Jeg tror at han har stor stemme! Eli: Jeg tror Gud er en mann.

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1.

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. Den Nytestamentlige Menighets Offertjeneste 1. Pet. 2:4 5 Når dere kommer til Ham som er Den Levende Stein, som

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer:

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer: Velkomen til Dette heftet tilhøyrer: 1. samling: Kva er Bibelen? Skapinga. Babels tårn Forskaroppgåve 1 På denne samlinga har vi snakka om Bibelen. Det er ei gammal bok som har betydd mykje for mange.

Detaljer

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn!

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn! Konfirmasjonsgudstjenester September 2009 Gudstjenesten er et tverrfaglig samarbeid i staben og med ungdomsledere der konfirmantene er hovedpersoner og medvirker også med sang. Ungdomsledere (20-25stk)

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober Menigheten kalles til 21.-27.oktober Når dere faster......skal dere ikke gå med dyster mine sa Jesus. Og det har vi ikke tenkt å gjøre heller. Men 21.-27. oktober kaller lederskapet i Filadelfiakirken

Detaljer

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen...

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen... ORDNING FOR NATTVERD BOKMÅ INNHOD Ordning for nattverd... 2 Hva nattverden er... 2 Nattverden i uthers lille katekisme... 2 Noen praktiske råd... 3 Nattverdhandlingen... 5 1. Innbydelse... 5 2. Innstiftelsesordene...

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16:

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Preken 21. s i treenighet 18. oktober 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Det var en rik mann som kledde seg i purpur og fineste lin

Detaljer

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT,

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, som holder alt i sine hender. Vi tror på en Gud som ingen kan sammenlignes med, som overgår all forstand - men noe av det mest oppsiktsvekkende er at vi tror

Detaljer

MINE EGNE CD ER : 1. Minner (2012) 2. 12 BARNESANGER (2010) 3. Vera i lag (2009)

MINE EGNE CD ER : 1. Minner (2012) 2. 12 BARNESANGER (2010) 3. Vera i lag (2009) MINE EGNE CD ER : 1. Minner (2012) 2. 12 BARNESANGER (2010) 3. Vera i lag (2009) Variert musikk, Varierte tekster. Guri er komponist, tekstforfatter og sangsolist på alle sangene på cd-ene : Minner, 12

Detaljer

Korpsnytt. Januar og februar 2016. «Herre, lær meg din vei, så jeg kan vandre i sannhet» Salme 86,11

Korpsnytt. Januar og februar 2016. «Herre, lær meg din vei, så jeg kan vandre i sannhet» Salme 86,11 Korpsnytt Januar og februar 2016 «Herre, lær meg din vei, så jeg kan vandre i sannhet» Salme 86,11 Korpslederen har ordet.. Kjære venner! Hvilken høst vi har hatt! Jeg tenker bare på noen av de begivenheter

Detaljer

Dagens prekentekst står skrevet i Salme 113: Halleluja! Syng lovsang, Herrens tjenere, lovsyng Herrens navn!

Dagens prekentekst står skrevet i Salme 113: Halleluja! Syng lovsang, Herrens tjenere, lovsyng Herrens navn! Dagens prekentekst står skrevet i Salme 113: Halleluja! Syng lovsang, Herrens tjenere, lovsyng Herrens navn! Velsignet er Herrens navn, fra nå og til evig tid! Der sol går opp og der sol går ned, skal

Detaljer

Se på Jesus! Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO September 2011

Se på Jesus! Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO September 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO September 2011 Se på Jesus! Viktig å ha rett fokus! Tiden går, årene går... du ber og venter på Guds under i ekteskapet. Det er ikke alltid like lett å være tålmodig i

Detaljer

Opplegg for Lysmesse i Røros kapell

Opplegg for Lysmesse i Røros kapell Opplegg for Lysmesse i Røros kapell Dato: 9. desember 2012 Klokkeslett: 11:00; oppmøte 10:00 (NB!) Husk å ta med konfirmantkappe! (Meld fra til Harald prest på forhånd dersom du ikke har fått kappe ennå!)

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.1, 4.januar 2015 Hei alle venner av Narvik Misjonskirke! Godt nyttår til deg og dine! Vi lever i en tid der teknologien utfordrer oss på den måten at arbeid og hvile flyter

Detaljer

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem.

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem. Preken 15. April 2012 i Fjellhamar kirke 2. s i påsketiden Kapellan Elisabeth Lund Hva er vi opptatt av? I dag får vi høre om Simon Peter. En av disiplene til Jesus. Alle som har lest litt i Bibelen kjenner

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er?

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Inger Oline Jeg tror Gud er snill, omtenksom og hjelpsom. Karoline Jeg tror egentlig at Gud er ganske liten, og så er Gud glad og snill. Inger

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Velkomsthelsing. Leiar: Forsamlinga skal i dag ta imot dette barnet (bruk gjerne namnet). Vi gjer dette med glede og i bevissthet om det ansvaret dette legg på

Detaljer

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper».

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». GUD Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». Den lille Bibel Johannes 3.16 «For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn den enbårne,

Detaljer

Spørreundersøkelse MUV Gjerdrum og Heni menighet. 1. Det er vanskelig å få informasjon om hva som foregår i min lokale kirke

Spørreundersøkelse MUV Gjerdrum og Heni menighet. 1. Det er vanskelig å få informasjon om hva som foregår i min lokale kirke Spørreundersøkelse MUV Gjerdrum og Heni menighet 1. Det er vanskelig å få informasjon om hva som foregår i min lokale kirke Mine erfaringer med den lokale kirken På en skala fra 1-6, hvor enig eller uenig

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Jesus spør den blinde: Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Den blinde svarer: Rabbuni! La

Jesus spør den blinde: Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Den blinde svarer: Rabbuni! La 30. Søndag i det alminnelige kirkeår - År B (Messeboken s. 607) 25. oktober 2009 Første lesning: Jer 31, 7-9 Salme 126. Omkved: Herren har gjort store ting mot oss, og vi ble fulle av glede Annen lesning:

Detaljer

PIONÉRMAIL. mai :: 2014

PIONÉRMAIL. mai :: 2014 PIONÉRMAIL mai :: 2014 Inkludere, utruste og utsende JAN TORLAND I HAUGESUND: - TYGG PÅ ORDENE Hvordan studere Guds ord og hvordan fungere i det profetiske? Dette var temaet første helgen i april da Jan

Detaljer

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening Større enn meg selv Per Arne Dahl Større enn meg selv Om å lete etter mening Per Arne Dahl: Større enn meg selv Schibsted Forlag, Oslo 2008 Elektronisk utgave 2013 Første versjon, 2013 Elektronisk tilrettelegging:

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

Åndelig omsorg. Sykehjemsprest Anne Jørstad Demensomsorgens ABC. Arendal 10. og 11. april 2014

Åndelig omsorg. Sykehjemsprest Anne Jørstad Demensomsorgens ABC. Arendal 10. og 11. april 2014 Åndelig omsorg Sykehjemsprest Anne Jørstad Demensomsorgens ABC Arendal 10. og 11. april 2014 Jeg vil ha dere med på Hva mener vi med åndelig omsorg? Hva med vår egen åndelighet? Hvordan kan vi støtte våre

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Hva - og for hvem? De som er født i 2000, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2014 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 SEPTEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg september 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI Kirken. Vi tror Gud

Detaljer

Håp gjennom en god frokost

Håp gjennom en god frokost 2. søndag i påsketiden (27 april) Hovedtekst: Joh 21,1-14 GT tekst: Jes 43,10-13 Epistel tekst: 1 Kor 15,12-21 Barnas tekst: Joh 21,1-14 Håp gjennom en god frokost 60 S ø n d a g e n s t e k s t T E K

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi Forslag til ny dåpsliturgi MOTTAKELSE L Vi skal feire dåp i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Med takk og glede kommer vi med NN/disse barna til Gud, som har skapt oss i sitt bilde. Ved vann

Detaljer

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. DÅP 1. Forberedelse L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Med takk og glede tar menigheten imot barnet/barna som i dag skal bli døpt i Guds hus. Gud har gitt oss livet og skapt oss til fellesskap

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien.

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien. INNLEDNING DÅPEN - ett barn Presten mottar dåpsbarnet og familien. Presten: Vi er samlet her for å feire det store under at et nytt menneske er født. Denne begivenheten får oss til å stanse opp, den stiller

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette er ment som et relativt

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

Esau Skapelsen Josef * * * * Isak

Esau Skapelsen Josef * * * * Isak I Det Gamle Testamente, 1. Mosebok, kan vi lese om hvordan jorden ble til og om alt det spennende som skjedde på jorden den første tiden etter at verden var skapt. Vi kan også lese om stamfedrene våre

Detaljer

Hva betyr kirken for deg?

Hva betyr kirken for deg? Hva betyr kirken for deg? Kirken/menigheten på Nykirke finner du: I kirken (selvsagt!), på bedehuset og i kirkestua. Noen ganger også på skøytebanen, i akebakken eller ved bålplassen.. Vi ønsker at kirken

Detaljer

Drevet av Guds kjærlighet

Drevet av Guds kjærlighet Drevet av Guds kjærlighet Evangelisering kan fort bli en del av et program, noe vi gjør eller ikke gjør, en aktivitet i menigheten. For meg handler det om et liv og en livsstil. Evangelisering er ganske

Detaljer

Opplegg for en samling i kirkerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang

Opplegg for en samling i kirkerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang Skattejakt for 8-åringer Opplegg for en samling i kirkerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang Kort sagt Dette opplegget bygger på boka Skatten i Liljedal hvor de tre hovedpersonene

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Den hellige Ånd i mitt liv

Den hellige Ånd i mitt liv Den hellige Ånd i mitt liv TEMA 5 DEN HELLIGE ÅND I MITT LIV Hvem er Den hellige ånd? Den hellige ånd er den tredje personen i treenigheten. Han er en likestilt partner i guddommen sammen med Faderen og

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer