Vi ønsker alle våre lesere en god pinsehelg og en god sommer!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vi ønsker alle våre lesere en god pinsehelg og en god sommer!"

Transkript

1 Nr. 2 Våren årgang Vi ønsker alle våre lesere en god pinsehelg og en god sommer! 17. mai toget fra Skogheim skole til Seegård kirke gikk i år for siste gang før skolen blir lagt ned fra førstkommende høst. Arkivfoto: Rolf Steinar Bergli Beisedugnad ved Seegård kirke side 11 Nytt skyteanlegg i Elvedalen side 6 Barnas plass i menighet og kirke side 11

2 D E N N O R S K EK I R K E Snertingdal Sokn SNERTINGDAL SOKN er en del av Biri Prestegjeld. SNERTINGDAL MENIGHETS- KONTOR er felles kontor for Prest og menighetsråd. MENIGHETSKONTORETS BESØKS-ADRESSE: Seegård krk, Seegårdsvegen 106 Tlf POSTADRESSE: Kirkekontoret, Øvre Torggt. 24B, 2815 Gjøvik Telefon: Telefax: KONTORTIDER: Gjøvik kirkekontor: Åpent mandag - fredag kl Prest: Torsdag fra kl Diakon: Tlf Menighetssekretær: Torsdag kl Mandag er fridag for prestene. ANSATTE I MENIGHETEN: Hansen, Terje Sokneprest Nygård, Laila Men.sekretær Skard, John Olav Diakon Sønstegaard, Knut Sokneprest Ødegård, Helge Menighetsrådsleder Aaslund, Odd Kirketjener, Nykirke Schiager, Inger Organist Leder Ord som gaver Jeg så en bok en gang med tittelen : Ord som gaver. Vi kan gi hverandre ord i gaver ved livet ulike høytider; Ord i glede og ord i sorg. Vi sier ord til hverandre for å glede, vi sier ord for å trøste. Noen ganger føler vi at ordene ikke strekker til. Men ord kan noen ganger såre, like ofte kan mangelen på ord føles sårt. Helene Løvenskiold har skrevet en liten bok som heter : Livsglede - Små ord store gleder. Hun har her noen fine betraktninger om ord.. Sitat: I dag har jeg lyst til å skrive litt om ord. Dette kontaktskapende middel som vi nytter hver dag. Hvordan bruker vi dem egentlig? Intetsigende selskapssnakk? Harde ord som krysser rommet som spiddende piler? Pingpongballer som smeller mellom oss? Prøver vi å la ordene få mening? De myke kjærlige ordene kan nesten føles som fløyel mot huden. Enkelte ganger faller gode ord til jorden uten å bli verdsatt. Du får nesten lyst til å fange dem opp og holde dem i hånden. Varme deg på dem. For så å gi dem videre til andre som trenger varme. Ordet har makt. Sier vi de gode ordene som vi tenker? De som våre nærmeste trenger. Eller er det bare de vonde, hatske som farer ut? De ramler forresten oftest ut av seg selv, dessverre. De gode ordene sitter merkelig nok mer fast. De er det nesten litt flaut å si. Underlig nok. Et lyst Hallo, hvordan har du det i dag? kan på mørke dager være en ren vitaminsprøyte. Ord som sies. Ord på plakater. Ord som taktfast ropes, mens takten markeres med knyttede never. Er det makt? Jeg tror det ligger mer makt i de kjærlige ordene. Ord som TAKK, TILGI og JEG ER GLAD I DEG. Det er i slike ord makten ligger! Et annet sitat sier: Gleden er som et lys - tenner du det for andre, faller skinnet tilbake på deg selv. E.K et blad for kirke og bygd i Snertingdal Utgiver: Snertingdal Menighetsråd ANSV. REDAKTØR: Bernt Nygård REDAKSJONSKOMITE: Terje A. Hansen, Arnhild Hasle, Magnar Sjevelås og Elisabeth Kruse. Annonsemedarbeider: Anne Marit Stanes BANKKONTO: Bladet sendes alle husstander i Snertingdal Bladpenger kr 100. (men alle beløp mottas med takk). Utensoknsboende kan abonnere på bladet for kr. 150,-. Trykk: Land Trykkeri, Dokka. CD for barn: Kirkerottene kommer Bli kjent med rottene Vesle og Fredo! En gang bodde de på et Sirkus, men sinte katter gjorde livet farlig og nå leter de etter et nytt hjem. En mørk og stormfull kveld kommer de til en gammel kirke i skogen. Der hører de sang, og de går inn i kirken. Det blir starten på et nytt og spennende eventyr for dem. CD en skal være sendt til alle og 6 åringer, men er det noen som ønsker å kjøpe den er den til salgs for kr. 80,- på Gjøvik kirkekontor, Øvre Torggt. 24b, 2815 Gjøvik. Tlf

3 Oppslagstavla Seegård kirkes kor har VÅRKONSERT i Seegård kirke tirsdag 29.mai kl sammen med Biri kantori. Gunn Inga Tofsrud medvirker på fiolin. Kollekt til dekning av utgifter. Alle ønskes velkommen til en vårlig sangstund i kirken! Hjertelig takk Hjemmets venner takker hjerteligst for minnegave i forbindelse med Oddvar Nerengs begravelse. Kåre Haugen Leder Sommer i Gudbrandsdalen juli og juli ønsker Normisjon å gi et tilbud til fastboende og ferierende! Kirketeigen, like bak Kvam kirke, ønsker velkommen til den 34.sesongen med bibelcamping. Kirketeigen har siste vinter vært delvis stengt/hatt lav aktvitet, men Normisjon ønsker å satse på arrangementet også denne sommeren. Det er mulig å komme på dagsbesøk på enkeltmøter eller være med hele tiden. Overnattingsmuligheter. Taler- og sangkrefter er hentet inn fra andre steder i landet. Første perioden kommer Åge Løsnesløkken, fra Heidal. Han har tatt utdannelse som prest, men er nå adm.sjef i Normisjon. Organist Geir Ivar Bjerkestrand fra Frei på Nordmøre skal sammen med sin kone Liv og Åse Løsnesløkken være med å bidra med masse sang og musikk. Andre perioden vil misjonskonsulent i Normisjon Svein Granerud, fra Sørum og også prest, tale på bibeltimer og kveldssamlinger. Regionleder Tor Arne Isene deltar. Sang og musikk blir her lokale krefter fra Oppland. Frivillige vil sørge for at besøkende skal bli møtt og kjenne på trivelig fellesskap. Bibelcampingen foregår i gode lokaler innom hus. Også grilling og kaffe på tunet! Gudstjenester i Kvam kirke holdes og av talerne både 15. og 22.juli. Se for øvrig omtale i lokalavis/gd. Evt. tlf. Normisjon Oppland: e-post: Dugnad Seegård kirke Lørdag 16. juni, dagtid og påfølgende mandag-onsdag, kveldstid blir det dugnad på beising av Seegård kirke. Se nærmere omtale annet sted i bladet. Alle velkommen Rusletur i skogen Bygdekvinnelaget ønsker velkommen til rusletur ved Hemsangen hyttefelt mandag den 11. juni. Ta med kaffe og niste. Felles avreise fra Auto garasjen kl Les På Kirkevangen også på 3

4 Andakt: Mens vi venter Tekst: Apgj.1,6-11 Mens de var sammen, spurte de ham: H e rre, er tiden nå kommet da du vil g j e n reise riket for Israel? Han svart e : Det er ikke dere gitt å kjenne tider og stunder som Far har fastsatt av sin egen makt. Men dere skal få kraft når Den Hellig Ånd kommer over dere, og d e re skal være mine vitner i Jeru s a l e m og hele Judea, i Samaria og helt til jor - dens ender. Da han hadde sagt dette, ble han løftet opp mens de så på, og en sky tok ham b o rt foran øynene deres. Som de nå s t i rret mot himmelen mens han dro b o rt, sto med ett to menn i hvite klær foran dem og sa: Galileere, hvorfor står dere og ser mot himmelen? Denne Jesus som ble tatt bort fra dere opp til himmelen, han skal komme igjen på samme måte som dere har sett ham fare opp til himmelen. Teksten vår er en av tekstene på Kristi Himmelfartsdag. Denne dagen kalles også for tronstigningsdagen. Jesus inntok sin plass ved Faderens høyre hånd etter å ha fullført sitt frelsesverk. Han forsonet oss med Gud og overvant djevelens makt. Han ble reist opp fra de døde påskedag og i de 40 dagene frem til Kristi Himmelfartsdag viste han seg mange ganger for disiplene og samtalte med dem. Jesus var legemlig oppstått. Det var det ingen tvil om blant disiplene. Derfor var de frimodige. Jesus har noe viktig å si disiplene før han blir løftet opp til himmelen. Han kommer med et løfte om Den Hellige Ånd som skal bli gitt dem og han kommer med en befaling til dem om at de skal være vitner om Ham, hans liv og hans ord, - ikke bare til Israelfolket, men til jordens ender. Fra nå av skulle de leve under den opphøyde Jesus, han som er gitt all makt i himmel og på jord. Jesus kan nå være til stede overalt uavhengig av tid og rom. Det har vært mange store navn opp gjennom tiden. Berømmelsen har gitt noen et navn også etter at de var død. Men sammenliknet med Jesu navnet, blekner de alle med tiden. Og til slutt når solen mer ei skinner, Jesunavnet lyser enn, som det heter i en kjent salme. Vi lever under den opphøyde Jesus. Men han er likevel ikke langt i fra oss. Hans trone befinner seg ikke langt borte et sted. Nei, han er med oss her i vår verden slik som han har lovt. Disiplene var i en særstilling, de vandret omkring i Israel sammen med Jesus. De var øyenvitner og kunne føre samtaler med Jesus. Etter Kristi himmelfart kunne de fortsatt se ham, men da med troens øye. Den Hellige Ånd gjorde det mulig. Den Hellige Ånd gjør Jesu nærvær mulig også for oss. Den Hellige Ånd er knyttet opp imot Ordet, fortellingen om Jesus, og sakramentene dåp og nattverd. Gjennom disse møtestedene gis Den Hellige Ånd. Ånden lærer oss Jesus å kjenne. Vi kan se Jesus med troens øye. Vi kan få oppleve at han er midt i blant oss. Men bare til den ydmyke gis Ånden. Gud står de stolte imot. Den stolte har ikke behov for noen frelser, derfor kan han ikke få øye på Jesus. Evangeliet er for ham bare en teori som han kan gjøre rede for, men som ikke har ført til omvendelse og tro. De troende vitner om den opphøyde Jesus. Apostlenes vitnesbyrd er grunnleggende fordi de var øyenvitner. Men også vi er kalt til å være vitner. Vi vitner ikke bare om en person vi har hørt om, men om en som vi kjenner. Det personlige samfunn med Jesus utløser vitnesbyrdet både i ord og gjerning. Dere skal være mine vitner, sier Jesus. Hyklerne er opptatt av å vitne om sin egen fromhet. Det er dem selv og deres egen ære som står i sentrum. Men den oppriktig troende vil ha et ønske om at andre skal bli kjent med Jesus. Fordi vi kjenner frykten for Herren prøver vi å overbevise mennesker, skriver Paulus. Hvor henter vi så kraften til å være vitner? Ved å være sammen med Jesus. Vi møter ham i Ordet, i sakramentene, i bønnen og i det Kristne fellesskap. Det nytter ikke å søke andre steder. Skal vi være sanne vitner om Jesus må vi selv kjenne ham, leve sammen med ham. Apostlenes gjerninger som vår tekst er hentet fra kalles også for den første kirkehistoriske beretning. Den handler om hvordan Jesus fortsatt virker i historien etter sin himmelfart. Jesus virker også i dag. Han utruster fortsatt mennesker til å være hans vitner både i Ord og gjerning. Guds folk lever under den opphøyde Jesus, - vitner under den opphøyde Jesus. Og Guds folk venter den opphøyde Jesus. En dag vil Jesus komme tilbake slik som englene vitnet om. Da vil han ikke komme som den ydmyke tjener, men som Kongenes konge og Herrenes Herre. Han vil komme for å dømme levende og døde. Denne verden vil ikke for evig bestå. - Og godt er det, når her er så mye lidelse og død. Mange teologer og predikanter mener at det er mange tegn i tiden som peker på at tiden for Jesu gjenkomst nærmer seg. Vi er i alle fall kommet nesten 2000 år nærmere enn apostlene var. Men dagen og timen er det bare Gud som kjenner. Vi kalles til å våke og be mens vi venter. Da vil den store dag ble en gledens dag for oss. Vi vil få se Jesus slik som han er og fullt ut få del i Guds rike. Amen. Terje Hansen 4

5 Kirkens Nødhjelps Fasteaksjon 2007 Overskriften på årets fasteaksjon var Forglemmegei Grunnen til denne overskriften var at vi ikke skal glemme de mange kriger og konflikter som ikke lenger er i medienes søkelys eller som aldri har vært der. Det finnes altfor mange mennesker som lever i vedvarende krise uten mulighet til å skape en trygg framtid for seg og sine. Snertingdal menighet hadde som mål å kopiere det gode resultatet fra i fjor, men det ble en nedgang på ca 3000 kroner. Resultatet for årets aksjon ble på kr ,- Men uansett kronebeløp gjorde konfirmantene/ foreldre/ foresatt og frivillige i menigheten en god innsats. Takk til dere alle. Tilslutt en takk til alle gode givere i Snertingdal. Min Salme Jeg ble utfordret av Kari Drogseth, og her kommer mitt bidrag til PÅ KIRKEVANGEN. Salme nr. 124 i norsk salmebok er skrevet av Augustus Toplady. Han var prest i Devon i England på 1700 tallet. Salmen er oversatt til 148 språk. Klippe, du som brast for meg, la meg skjule meg i deg! La det vann og blod som går fra din sides åpne sår, rense meg i nådens pakt fra all syndens skyld og makt. Om jeg alt mitt beste gav, fyltes ikke lovens krav. Ble min iver aldri matt, gråt jeg både dag og natt, synd og skyld er alltid der. Bare du min frelse er! Intet kan jeg bringe deg, til ditt kors jeg klynger meg. Fattig i meg selv jeg er, hjelpeløs til deg jeg ser. Rens meg, Jesus, i ditt blod, gi meg liv i nådens flod. Ved hvert flyktig åndedrag og når jeg skal dø en dag, når til ukjent land jeg går, når jeg for din domstol står klippe, du som brast for meg, la meg skjule meg i deg! Så går stafettpinnen videre til Mona Grøterud. Hilsen Solfrid Engen Her er 4 av årets konfirmanter klare til innsats med hver sin bøsse. Foto: Berit Bergli Hilsen John Olav Skard Dikt til trøst og støtte: Fotsporene En natt hadde en mann en drøm. Han drømte at han spaserte langs stranden sammen med Herren! Over himmelen kom bilder fra livet hans til syne. For hvert bilde han så, oppdaget han at det var to par fotspor i sanden; det ene var hans egne, og det andre var Herrens. Da det siste bilde for forbi over himmelen, så han tilbake på fotsporene i sanden. Han la merke til at mange ganger i livets løp var det bare ett par fotspor. Da oppdaget han også at det var de gangene da livet hans hadde vært vanskeligst og mest smertefullt. Dette forsto han ikke, så han spurte Herren: Herre, du sa en gang at da jeg bestemte meg for å følge deg, så ville du alltid gå med meg og aldri forlate meg. Men så ser jeg at da min nød var størst og livet vanskeligst å leve, da er det bare ett par fotspor. Jeg forstår ikke hvorfor du forlot meg da jeg trengte deg mest. Da svarte Herren: Mitt kjære og dyrebare barn! Jeg elsker deg og vil aldri forlate deg. De gangene i livet ditt da prøvelsene og lidelsene dine var størst - og du bare kan se ett spor i sanden, det var de gangene da jeg bar deg i armene mine. Skrevet av Mary Stevenson

6 Skytterlag i ny drakt De som jevnlig kjører Gravåsveien på sin vei til/ fra Snertingdal vil ha registrert stor aktivitet med påfølgende endringer i terrenget over lang tid ved skytterhuset til Snertingdal skytterlag. Stedet gjennomgår en ansiktsløfting nærmest fra A til Å, i det minste dersom en regner med det første som sto for tur: en fullstendig innvendig restaurering og utvendig oppussing av selve skytterhuset, som sto ferdig i desember Deretter fulgte en pause før skogen på tomta ble hogget i august Formålet med hogsten var å rydde plass til nytt uthus. Det gamle uthuset ble revet, og på tomta etter dette reiste Snertingdal Jeger- og Fiskeforening eget klubbhus. Dette sto under tak før julehøgtida satte inn, og sto ferdig til SJFF s tiårsjubileum i februar 2006 (omtalt i På Kirkevangen nr 1/ 2006). En del av klubbhuset inneholder bl.a. lagerplass for skytterlaget. Den gamle standplass en historisk dokumentasjon? På årsmøtet til Snertingdal skytterlag i desember 2005 ble det vedtatt å bygge ny standplass samt elektronisk bane. Moderniseringer må til for å henge med, også innen skytesporten, og elektroniske baner er noe mange lag i dag investerer i, investeringer som medvirker til å holde deltakerantallet på skytestevner oppe. Siden Gjøvik kommune var i ferd med å legge ny vann- og kloakkledning gjennom Snertingdal, var tidspunktet strategisk i forhold til å gjøre seg nytte av det gravings- og planeringsarbeid kommunen allikevel skulle gjøre. Høsten og vinteren 2005/ 06 var flere av skytterlagets medlemmer travelt opptatt i tømmerskogen - i Etnedal kommune! Styremedlem Per Villy Nygård hadde arvet skog og donerte materialer til ny standplass. Totalt fire turer måtte til for å hogge tilstrekkelig med tømmer til bygginga, bl.a. en tur i romjula denne vinteren. Tømret ble saget på Lien sag. I august 2006 var gravemaskin på plass. Tomt til ny standplass ble gravd ut og nødvendige planeringer gjort En aktiv styreleder rettet forespørsler til Gjøvik og Dokka videregående skoler. Henvendelsene ble kronet med hell, og 1.september var 15 elever fra 2.klasse ved tømrerlinja på Gjøvik videregående på plass. De tok på seg oppdraget med å sette opp standplass og har vinteren igjennom fått sin utdanning gjennom utfordrende arbeidsoppgaver knyttet til reisingen av bygget. Mandager og tirsdager i hele høst og vinter har de møtt opp i dalen og vil fortsette fram til skoleåret er slutt. Da skulle det meste være ferdig. På selve baneanlegget er kulefang for 100 meter på det nærmeste ferdigstilt, og det er lagt rør til de elektroniske ledningene mellom standplass og skivene. Materialer fra rivinga av ungdomsskolen i dalen er å gjenfinne som mur- og steinmasser i kulefanget, en fornuftig utnytting av ressurser. Fortsatt gjenstår noe planeringsarbeid samt transport av masse for å ferdigstille kulefang for 200 meter. Skog-donator Per Villy Nygård og Sveinung Hoff tar en pause i trefellingen i Etnedal høsten 2005 I disse dager er stor spenning knyttet til om Snertingdal får tildelt ytterligere tippemidler inneværende år. Avgjørelsen er 6

7 like rundt hjørnet. Tildeling eller ikke vil være avgjørende for hvor mye skytterlaget får ferdigstilt inneværende år. Enkelte av skytterlagets medlemmer har nedlagt en betydelig innsats i den restaurering og nybygging som er utført. Uten denne innsatsen ville det ikke vært økonomi til å gjennomføre et så stort prosjekt, selv med tildeling av tippemidler! Når baneanlegget litt fram i tid ferdigstilles, vil Snertingdal skytterlag og bygda Snertingdal eie et anlegg det er grunn til å være stolt av! Lagets skyttere ser trolig fram til å ta anlegget i bruk med glede og spenning. Under byggeperioden har de vært henvist til å benytte Øvre Snertingdal og Revhiholen som arenaer både ved trening, jaktprøveskyting og konkurranser. Foto: Tekst: John Olav Haldsrud Magnar Sjevelås Standplassen må vike for overmakten Fra grunnarbedeme høsten 2006: elever fra Gjøvik vgs i full sving Snøen lot vente på seg i vinter, men til slutt måtte det måking til også på nybygget Arbeidet med ny standplass er kommet langt - 2. mai

8 Vårfest og årsmøte på Hjemmet Siste søndag i april har i flere år som regel vært arena for vårlig sammenkomst i regi av Hjemmets venner. Styret i foreningen viste seg tradisjonen tro da de inviterte beboere på Hjemmet, deres pårørende samt beboerne i omsorgsboligene til hyggelig Vårfest og årsmøte denne dagen. Med drøyt 90 frammøtte må en kunne si at dette er Snertingdals (mulig også regionens?) best besøkte årsmøte! Det er tydelig at dette er et arrangement som blir satt pris på! Til dette arrangementet hadde en minivariant av Svein & Elvedalsjint n gjenoppstått: Åse Engen, Solfrid Ødegårdstuen og Svein Øversveen serverte den ene kjente og kjære melodi/ sang etter den andre. I tråd med gyldig viten om hvor mye sang og musikk betyr for mennesker, ikke minst for eldre i institusjon, ble underholdningen nærmeste å betrakte som en skreddersydd ønskekonsert for gjestene på festen; - til glede, fred, ro, en ubekymret stund sammen med kjente og kjære. Superlativene kan være mange når en slik hyggestund skal beskrives God mat, kaffe og kaker hører med, inkludert livlig samtale rundt matbordet og kjøkkenet spiller på lag med foreningen. Mett og fornøyd er det kanskje ikke så rart at åresalget går som en lek (?) Denne kvelden slo trolig alle tidligere rekorder for loddsalg i foreningens regi: Hele 4.300,- kr. ble sluttresultatet! Med slik en respons og slikt et resultat er det kanskje ikke så rart at valget ga få utskiftninger: Kun Aslaug Ringvold gikk ut av styret. Hun har i en liten generasjon vært varamedlem til styret men er nå flyttet til Gjøvik. I hennes sted kom Jorunn Kalløkkebakken inn. Åse Engen, Solfrid Ødegårdstuen og Svein Øversveen bidrog til god stemning gjennom sine sanger av typen kjent og kjær. Der det er hjerterom er det husrom å ha det litt trangt hører med Det gjenstår bare å ønske Hjemmets venner LYKKE TIL videre med en innsats som gleder så mange Foto: Tekst: Lars Ligaarden Magnar Sjevelås Ansiktsuttrykkene tyder på at forsamlingen er med på notene til Svein & Elvedalsjint n (ved to av dem ) 8

9 Årsberetning for Hjemmets venner 2006 Styret har bestått av følgende medlemmer: Kåre Haugen leder Lars Ligaarden kasserer Grethe Engeseth sekretær Alf Nereng styremedlem Kari Sørensen styremedlem Åse Furuseth Rognstad repr. for Hjemmet Varamedlemmer: Valgkomité: Revisor: Aslaug Ringvold og Egil Sandvold Marie Sveum og IngerAalseth Odd Nyseth Hjemmets venner har hatt 71 medlemmer i året som har gått, og det er holdt 5 styremøter. Faste arrangement Hjemmets venner har også i år gjennomført de fire faste arrangementene, vårfest, grillfest, høstfest og juletrefest. Vårfest m/årsmøte søndag 23. april. Årsberetning og regnskap ble godkjent uten merknader. Nye i styret ble Kåre Haugen, Kari Sørensen og Grethe Engeseth. Avtroppende medlemmer Odd Sveum og Magnar Sjevelås fikk blomster og mange takkens ord for stor innsats gjennom mange år. Kari og Kristiane Drogseth spilte piano til allsang, beboerne Aud Ligaarden og Johanna Engeseth leste dikt og Oddvar Nereng spilte munnspill. Grillfest søndag 20.august. Regnet høljet ned og festen måtte holdes innendørs. Likevel, folket koste seg og trubadur Torbjørn Berget underholdt med Prøysen og andre kjente viser. Lars Ligaarden leste prøysenstubber. Høstfest søndag 29. oktober. Fredheim sanglag gledet oss med mange kjente slagere hvor vi nynnet med. Lars Ligaarden leste fra boka - Bare en ser Mjøsa - av Kjetil Bergmann og Inger Hjelpestein. Juletrefest søndag 7. januar. Kari Drogseth spilte piano til våre kjære julesanger inkludert to omganger rundt juletreet. På piano og fiolin underholdt ungdommene Kristiane Drogseth og Gunn Inga Tofsrud. Diakon John Olav Skard holdt andakt. På hvert av de fire arrangementene deltok ca feststemte personer og kjøkkenet/hjemmets venner hadde som vanlig sørget for nydelig mat. Åresalg (unntatt på juletrefesten hvor det ikke selges årer) ga imponerende mange kroner i kassa. Underholdere stiller velvillig opp. Mandag 29. mai kl Hunndalen mannskor Onsdag 20. september kl Elisabeth Åsheim Tirsdag 24. oktober kl Seegård kirkes kor Onsdag 22. november kl Gjøvik Folkedanslag Mandag 18. desember kl Hunndalen M.kor/ rakfisklag I jordbærsesongen serverte vi jordbær med fløte til beboerne. Gaver Av gaver vi har kjøpt kan nevnes: Ett sett hvite duker slik at omsorgssenteret nå har to fullstendige sett til høytider og festlige anledninger. CDer til bruk for beboerne. Blomster til julepynting. Adventsstaker til noen av beboelsesrommene. Klokker til noen av beboelsesrommene I tillegg arbeides det med produksjon og montering av myggnetting på alle beboelsesrom. Dette arbeidet vil bli sluttført i Erindringsrom ved omsorgssenteret Hjemmets venner støtter initiativet fra Omsorgssenteret vedr. etablering av erindringsrom ved omsorgssenteret. Økonomi Hjemmets venner har også dette året mottatt minnegaver i forbindelse med begravelser. I tillegg har vi inntekter fra medlemskontingent og loddsalg på våre fester. I sum gir dette oss gode muligheter til å bruke penger både til gaver og til kostnader i forbindelse med fester og underholdning for beboerne. For mer detaljerte opplysninger vises til regnskapet for Til slutt vil Hjemmets venner rette en spesiell takk til kjøkkenpersonalet for all hjelp ved våre tilstelninger. Likeså en stor takk til alle som har underholdt og til alle dere andre som har støttet oss i året som har gått. Ref.: Grethe Engeseth Månedlige kulturelle innslag: Tradisjonen tro har vi hatt et kulturelt innslag ca. hver måned for beboerne. 9

10 Glimt fra 1. mai feringen 2007 Tradisjon tro ble 1. mai markert utenfor Alders- og sykehjemmet med musikk, tale, utnevning av «Årets Snertingdøl» og servering av kaffe og kaker til alle. I sin tale i egen bygd, gledet ordfører Kåre Haugen seg over den nye skolen som står ferdig til bruk fra høsten, bygging av ny barnehage som bygges med støtte fra kommunen og mulighet for nytt helsesenter. Alt med bakgrunn i bedret kommuneøkonomi. Han mintes også den tragiske bilulykken to dager tidligere, hvor Ørjan Stenseth omkom. En slik ulykke gjør noe med oss alle og dagens egentlige budskap blekner, sa Haugen bl.a. Stenseth ble hedret med et minutts stillhet. På sin side takket Seierstad for at han hadde fått kjøpe næringssentret og på den måten fikk anledning til å utvikle det videre. Før hjemreisen slo Knut Andersen og Per Bergshaugen av en prat med musikantene Nils Harald Bekkelund og John Bråten. Foto: Bernt Nygård Snertingdal musikkforening gledet som vanlig med frisk og god janitsjarmusikk. Her under sin dirigent Svein Erik Solstad og med forsterkninger fra skolekorpset. Leder i Snertingdal arbeiderlag Asbjørn Sundland ledet dagens program og utnevnte Leif Magne Seierstad til «Årets Snertingdøl». Som begrunnelse ble nevnt Seierstads pågangsmot og oppfinnsomhet som har skapt optimisme i bygda. Med rette har han skapt tiltrengte arbeidsplasser og omsetning i bygda skrev forslagsstiller. Maiblomsten 100 år I Norge har salget av maiblomsten brakt inn cirka 140 millioner kroner i løpet av de 100 årene den har eksistert. Det var svenske Beda Hallberg som i 1907 fikk ideen til den lille blomsten. I de første årene gikk inntektene til tuberkulosearbeidet. Med maiblomsten på jakkeslaget støtter du i dag det frivillige helsearbeidet Nasjonalforeningen for folkehelsen og Norske Kvinners Sanitetsforening driver. Takk for ditt bidrag! 10

11 Dugnad på beising av Seegård Kirke Lørdag 16. juni og påfølgende mandag, tirsdag og onsdag skal endelig Seegård Kirke få et lenge etterlengtet strøk med beis. Kirkevergen vil prøve å få dette gjordt med egne ansatte, dvs kirketjenere, siden de begrensede midlene Gjøvik Kirkelige Fellesråd har til vedlikehold må gå til kirker hvor behovet er enda mer prekært. Det er foreløpig satt av 3 dager, mandag 18. til onsdag 20. juni hvor kirketjenere vil holde på med dette på dagtid. For å rekke over hele kirken, vil de gjerne ha hjelp, hvis det er folk i bygda som ønsker å være med å ta vare på den flotte kirka si. Vi i menighetsrådet i Snertingdal ønsker å bidra til dette. Derfor vil lifter, stiger og lignende komme på plass allerede fredag 15. juni. Vi håper mange vil komme og hjelpe til. Ta gjerne med stige, gardintrapp eller lignende, og beiskost. Ikke alle trenger henge høyt til værs, det er mye som kan gjøres fra bakkenivå, og fra torvtaket. Vi trenger også noen som kan ordne mat og drikke til ivrige beisere. Lørdag 16 juni fra kl 9:00 til 15:00 vil bli den store dagen for dugnad, men kan du ikke denne dagen, vil det også være aktuelt mandag, tirsdag og onsdag kveld kl 18:00 til 21:00 i påfølgende uke. For å kunne planlegge hva som trengs av utstyr, ønsker vi en tilbakemelding senest mandag 11. juni. Vi trenger å vite hvem som kan komme, når, og hva du kan ta med av utstyr. Det trengs stiger av variert lengde, og har du den typen stige som kan settes sammen til et enkelt stillas er det veldig kjærkomment. Har du kost er det fint, hvis ikke skaffer vi. Meld fra til Helge Ødegård tlf , Ole Jakob Rustad tlf eller noen andre i menighetsrådet. Så får vi be presten legge inn et ledd i forbønnen om godt og tjenlig vær disse dagene! Ole Jakob Rustad fra menighetsrådet håper på fint vær og stor dugnads - innsats dugnadsdagene. Foto: Bernt Nygård Barnas plass i menighet og kirke Barn og voksne hører sammen i Guds menighet på jord. Det ser ikke alltid slik ut. Når vi tenker etter, er det de voksne som har den største arenaen. De har sine gudstjenester og samlinger, de er det lettere og arrangere og legge til rette for, for de voksne er der, om ikke alltid så mange som vi skulle ønske. Barnearbeidet krever at noen voksne ser behovet, legger til rette for arbeidet, tar del i det og går sammen med ungene i det videre arbeidet. Hvem skal lede menighetsarbeidet om noen år, om ikke troen deles med dagens barn, slik at de skjønner at de er skapt for å tilhøre Gud. Mange steder blomstrer barnearbeidet, barn og voksne trives sammen, blir kjent med hverandre og troens ord legger seg som korn i en åker. Heldigvis finnes det også mange gode hjelpemidler. Norsk Søndagsskoleforbund har utarbeidet et opplegg som understreker barnas forskjellighet, og har dermed tatt høyde for et opplegg som understreker dette. Nesten 1300 barnegrupper/søndagsskoler tok i bruk dette redskapet i Opplegget har fått navnet Sprell Levende Hva er det som skal til for å starte en ny søndagsskole/barnegruppe? Noen voksne som ser behovet og noen barn som har lyst til å være med. Av erfaring vet jeg at dette med ledersituasjonen ikke er så lett, men vi må prøve å se litt utenfor rammene noen ganger, og vi har lov til å be om at Gud må åpne noen dører. Trives barna, blir det flere barn - og flere voksne. Vi må løfte fram at vi står i verdens viktigste jobb vi vil gi Jesus til barna. Videre informasjon og opplæring kan fåes ved hjelp av søndagsskolekonsulenten som etter behov beveger seg her fylket. Randi Korsveien Søndagsskolekonsulent 11

12 Strande Brudesalong & Selskapslokaler m/catering 70 brudekjoler, tilbehør, brudepike, brudesvenn, dåpsantrekk og selskapsklær. Sept har vi 5 forskjellige herreantrekk i alle str. Selskapslokale med 100 sitteplasser i matsalen. Vi leverer også mat, med eller uten servitører og kokke. Bestill brudekjole og selskapslokale for bryllupet og få 25% på kjole med tilbehør. SNERTINGDAL FOTKLINIKK SNERTINGDALSVEIEN SNERTINGDAL FOTPLEIE. SALG AV PRODUKTER OG GAVEKORT. RING FOR BESTILLING: INNEHAVER: RIGMOR SKAUG ENGEN Velkommen Tlf mob Snertingdalsvn. 1670, 2838 Snertingdal Landbruksregnskap Eierskiftebistand Forretningsregnskap Aut. regnskapsfører Erik Hasli Hasligrenda 41, 2839 Øvre Snertingdal Tlf.: Mobil: Info: El-forsyning og El. Installasjon tlf DOKKA 12

13 LYRIKKHJØRNET Våren er i ferd med å gå over i sommer. Kveldene blir lengre og lysere. Naturen har slått ut i full blomst. Nettopp dette skildrer dikteren Hans Børli i sitt vare og stemningsfulle dikt Junikveld. Nyt diktet, fellesskapet og sommeren. Junikveld Vi sitter i slørblå junikveld og svaler oss ute på trammen. Og alt vi ser på har dobbelt liv, fordi vi sanser det sammen. Se- skogsjøen ligger og skinner rødt av sunkne solefalls-riker. Og blankt som en ting av gammelt sølv er skriket som lommen skriker. Og heggen ved grinda brenner så stilt av nykveikte blomsterkvaster. Nå skjelver de kvitt i et pust av vind, - det er som om noe haster. Å, flytt deg nærmere inn til meg her på kjøkkentrammen! Den er så svinnende kort den stund vi mennesker er sammen. En av salmene som ble sunget i Ørjan Stenseth s begravelse den 8. mai 2007 står i Norsk Salmebok på nr. 493 Ein fin liten blome i skogen eg ser, i granskogen diger og dryg, og vent mellom mose og lyng han seg ter. Han står der så liten og blyg. Sei ottast du ikkje i skogen stå gøymd der skuggane tyngja deg må? A nei, for av Herren eg aldri vert gløymd, til ringaste blom vil han sjå SJØMANNSKIRKEN - NORSK KIRKE I UTLANDET holder for tiden på å lage et nyhetsbrev vi skal sende pr e-post til interesserte. I den forbindelse sender vi e-post til ulike prestegjeld/menigheter og hører om menighetsbladene hos dere er interessert i å motta et slikt nyhetsbrev. Sjømannskirken ønsker å være menighetens forlengede arm overfor medlemmer som befinner seg utenfor den hjemlige menighetsgrense, og nyhetsbrevet skal være en kilde til informasjon om Sjømannskirkens arbeid i forbindelse med dette. Nyhetsbrevene sendes ut 1 gang pr mnd, og skal blant annet inneholde; Generelle informasjon om Sjømannskirken - se blant annet våre nettsider Tips om reiser med Sjømannskirken - Sjømannskirken har mange trofaste støttespillere i Norge. Ved å tilby reiser til sjømannskirkene rundt om i verden, ønsker vi å gi gode ferieopplevelser, fellesskap og førstehåndskunnskap om det arbeidet som drives. Beredskap - Sjømannskirken har lang erfaring med å bistå når ulykken rammer. For å være bedre tilgjengelig har Sjømannskirken opprettet en 24-timers beredskapsordning. Beredskapstelefon: Informasjon i forbindelse med å besøke sjømannskirkene i ferier. Mange turister legger turen innom sjømannskirkene når de er på ferie. Det er det mange gode grunner til; lokal kunnskap, en smak av Norge, overnatting, bryllup. Dersom dette skulle være av interesse, ber vi dere sende oss de aktuelle e-postadressene til Vennlig hilsen Sjømannskirken v/marianne Skants Om enn eg er liten, har Herren meg kjær, med honom eg kjenner meg sæl. Kvar morgon meg bønna til himmelen ber, med bøna eg sovnar kvar kveld. Ja glad skal eg vakna hos Jesus eingong, i morgonen æveleg klår, og blanda med heilage englar min song i himmelen, dit døden ei når! 13

14 Slekters gang Døpte Olav Inge Klette, 1. april Rikke Hagestuen Tomter, 8. april Henrik Onsrud Jensen, 22. april Døde Oddvar Nereng, f Johnny Johansen, f Reidar Ringvold, f Magnhild Drogseth, f Ørjan Stenseth, f Ragnar Nyseth, f (etternavnet var feil skrevt i forrige nr.) 14

15 15

16 Kirkekalender 27.mai, Pinsedag Nykirke kl.11, høytidsgudstjeneste, v/hansen - Apgj. 2,36-41 Takkoffer: Immanuelkirkens daghjem, Bangkok 3.juni, Treenighetssøndag Seegård kl.11, v/hansen -Joh. 3, 1-15 Takkoffer: Menighetens dåpsopplæring 10.juni 2.s.e.pinse Nykirke kl.11, dåp, v/hansen -Luk. 16, Takkoffer: Menighetens konfirmantarbeid 17.juni, 3.s.e.pinse Seegård kl.11, Diakoniens dag v/ Hansen og Skard - Luk. 14, Takkoffer: Menighetens diakonale arbeid 24.juni 4.s.e. pinse Nykirke kl.11, v /Grønland -Luk. 1, Takkoffer: Menighetens dåpsopplæring 1.juli 5.s.e.pinse Seegård kl.11 v /Sønstegaard -Matt. 7, 1-5 Takkoffer: Menighetens arbeid 8.juli 6.s.e. pinse Biri kl.11 v/sønstegaard -Luk. 5, juli 7.s.e. pinse Seegård kl. 11, v/hansen -Matt. 5,20-26 Takkoffer: Menighetens diakonale arbeid 22.juli 8.s.e. pinse Biri kl.11, v/hansen -Mark. 8, 1-9 Returadresse: Kirkekontoret, Øvre Torggt. 24B, 2815 Gjøvik Møter Markeng Misjonsforening NLM: Onsdag kl Misjonsmøte v/arnfinn Gilberg. Nykirke/Tabor IM tilsl. Normisjon: Mandag kl Misjonsmøte hos Berit og Arnulf Bergli v/peder Amund Lunde. Søndag 1.07 kl Stevne på Lundssetra v/else Stensrud og ei blåsegruppe Onsdag 8.08 kl Misjonsmøte hos Agnethe og Norleif Nordby v/aslaug Buflaten. Øvre S.dal misjonsfor. av NMS: Onsdag kl Misjonsmøte hos Ester og Einar Hovdelien. Onsdag kl Misjonsmøte hos Mary og Erling Frydenlund. Onsdag kl Misjonsmøte hos Agnethe og Norleif Nordby. Skogheim IM: Onsdag kl Formiddagstreff v/helene Johansen og Åse Berit Rognstad. Øvre Sn.dal misjonsfor. av NLM: Mandag kl (2. pinsedag) Stevne på Betel. Onsdag kl Misjonsmøte på Kampebu (obs: dato kan bli endret) Onsdag kl Misjonsmøte på Betel. Les gudstjenestelisten i Oppland Arbeiderblad hver fredag Frist for stoff til neste nummer er fredag 15. juni. Sendes til: eller tips pr. brev eller telefon. 16

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. DÅP 1. Forberedelse L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Med takk og glede tar menigheten imot barnet/barna som i dag skal bli døpt i Guds hus. Gud har gitt oss livet og skapt oss til fellesskap

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING BOKMÅL INNHOLD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLES... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEDNING VED LEDER... 2 4. BØNN:... 2 5. MINNEORD....

Detaljer

I. MOTTAKELSE TIL DÅP

I. MOTTAKELSE TIL DÅP Forslag til dåpsliturgi i hovedgudstjenesten til KR sept 2010 etter BM-vedtak I. MOTTAKELSE TIL DÅP Dåpssalmen kan synges her, før skriftlesningen, før forsakelsen og troen som avslutning på dåpshandlingen.

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund

Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Dåp Skaunmenighetene

Dåp Skaunmenighetene Dåp Skaunmenighetene Revidert dåpsliturgi 2015 Revidert dåpsliturgi 2015 1 1 Mottakelse til dåp I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. I dag skal NN/(antall) barn bli døpt. I tillit og glede bringer

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi Forslag til ny dåpsliturgi MOTTAKELSE L Vi skal feire dåp i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Med takk og glede kommer vi med NN/disse barna til Gud, som har skapt oss i sitt bilde. Ved vann

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

1. januar Anne Franks visdom

1. januar Anne Franks visdom 1. januar Anne Franks visdom Den jødiske jenta Anne Frank bodde i Holland under siste verdenskrig. Vennlige mennesker gjemte henne unna så hun ikke skulle bli tatt. Hun havnet likevel i en av Hitlers dødsleirer

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

Hvem var Peter? (1) Simon sønn av Johannes, levde år 1-64 fisker med base i Kapernaum gift og hadde familie. var ca. 30 år ble disippel av Jesus fikk nytt navn av Jesus: Peter - Klippen Hvem var Peter?

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2.

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2. G2 Høsten 2007 Bønnemøte i Lillesalen fra kl:16:30 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet 2. Nådehilsen Kjære menighet. Nåde være med dere

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer

i den hellige dåp. I dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus.

i den hellige dåp. I dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus. Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2017 1 Mottakelse til dåp L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. ELLER L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn: Vår skaper,

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper».

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». GUD Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». Den lille Bibel Johannes 3.16 «For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn den enbårne,

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle I. SAMLING 1 Forberedelse Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle Klokkeringing Informasjon om dagens

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

Vi ber for Forbønnsopplegg

Vi ber for Forbønnsopplegg Vi ber for Forbønnsopplegg 1 Forord Det er ingen selvfølge at barn og unge som vokser opp i dag får høre om Jesus. Og det er heller ingen selvfølge at noen ber for dem. Derfor er forbønnsopplegget Jeg

Detaljer

Hvordan er det egentlig Er det egentlig noen forskjell på kristne?

Hvordan er det egentlig Er det egentlig noen forskjell på kristne? Disippelskap DHÅ fylt av DHÅ Hva er likt for alle: Rom 3,22-23: «det er ingen forskjell, alle har syndet og står uten ære for Gud. Og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i

Detaljer

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste.

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste. Bønner til konfirmasjonstidens gudstjenester Kirkerådet har i februar 2002 i samsvar med reglene for liturgisaker vedtatt nye bønner for gudstjenestene i konfirmasjonstiden som liturgisk forsøkssak. 1.

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG 44 17. mai fest kl. 18.00 Kretsmøte 1.-2. juni Meld deg på forsamlingstur til Visthus 14-16 Juni www.moldebedehus.no Forsamlingslederen har ordet

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE DEN ÅTTENDE DAGEN FARGELEGG BILDENE SELV. FØRSTE DAG: ANDRE DAG: TREDJE DAG: PALMESØNDAG MANDAG TIRSDAG JESUS RIR INN I JERUSALEM. JESUS ER PÅ TEMPELPLASSEN. EN FATTIG ENKE JESUS ER SAMMEN MED JESUS RIR

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 12 KOMMENDE UKE Velkommen til Påskefeiring i kirka vår! Vi starter nå på Palmesøndag hvor barne og ungdomskorene er med med palmegrener og hosiannarop. Salmer vi skal

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien.

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien. INNLEDNING DÅPEN - ett barn Presten mottar dåpsbarnet og familien. Presten: Vi er samlet her for å feire det store under at et nytt menneske er født. Denne begivenheten får oss til å stanse opp, den stiller

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

Den hellige Ånd i mitt liv

Den hellige Ånd i mitt liv Den hellige Ånd i mitt liv TEMA 5 DEN HELLIGE ÅND I MITT LIV Hvem er Den hellige ånd? Den hellige ånd er den tredje personen i treenigheten. Han er en likestilt partner i guddommen sammen med Faderen og

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra,

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, himmelen på jorda. Ja, himmelen begynner egentlig her på jorda, sier Bibelen, når menneskene er glad i hverandre i stedet for å slå hverandre i hjel. Det er

Detaljer

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Inngang Preludium (alle står) Inngangssalme: salme 268 - melodi fra Rana Herre Gud, ditt dyre navn og ære over verden høyt i akt skal være, og alle sjele, de trette træle,

Detaljer

dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus.

dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus. Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2017 Liturgien tas i bruk i menighetene senest innen 1. september 2017 Liturgien vil foreligge trykt i mai. Det kan da bli noen mindre endringer

Detaljer

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen...

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen... ORDNING FOR NATTVERD BOKMÅ INNHOD Ordning for nattverd... 2 Hva nattverden er... 2 Nattverden i uthers lille katekisme... 2 Noen praktiske råd... 3 Nattverdhandlingen... 5 1. Innbydelse... 5 2. Innstiftelsesordene...

Detaljer

1.5 Luthers lille katekisme.

1.5 Luthers lille katekisme. Organisasjons- og personalhåndbok / Bekjennelsesskrifter / Luthers lille katekisme 1.5 Luthers lille katekisme. 1. DE TI BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og

Detaljer

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse Maria hadde gledet seg til å være med til kirken! Det var familiemesse, og i kirken var det helt fullt av mennesker. Presten hadde lest om de som var grekere, og

Detaljer

Vigsel i Den norske kirke Forenklet liturgihefte for prest og andre medvirkende.

Vigsel i Den norske kirke Forenklet liturgihefte for prest og andre medvirkende. VIGSEL Vigsel i Den norske kirke Forenklet liturgihefte for prest og andre medvirkende. 1 VIGSEL I løpet av handlingen kan det gis rom for medvirkning av ulike slag. Det kan være medvirkning fra bryllupsfølget

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT,

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, som holder alt i sine hender. Vi tror på en Gud som ingen kan sammenlignes med, som overgår all forstand - men noe av det mest oppsiktsvekkende er at vi tror

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1.

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. Den Nytestamentlige Menighets Offertjeneste 1. Pet. 2:4 5 Når dere kommer til Ham som er Den Levende Stein, som

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap?

Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap? Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap? Jesus sa: Stå fast! Skrevet av en dame fra Nord Irland som ble forlatt av ektemannen. Gud kalte henne til å stå fast i bønnen for sin ektefelle og

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Preken Kristi forklarelsesdag. Fjellhamar kirke 8. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og

Detaljer

La Kristi ord få rikelig rom hos dere!

La Kristi ord få rikelig rom hos dere! La Kristi ord få rikelig rom hos dere! Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti. Salme 119,105 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

LUTHERS LILLE KATEKISME. Første parten: Budene

LUTHERS LILLE KATEKISME. Første parten: Budene LUTHERS LILLE KATEKISME Første parten: Budene Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke

Detaljer

Høringsforslag Forslag fra komité A Komitéens kommentarer Et lite flertall ønsker. dåp. og Den hellige ånds navn. Alternativt kan benyttes:

Høringsforslag Forslag fra komité A Komitéens kommentarer Et lite flertall ønsker. dåp. og Den hellige ånds navn. Alternativt kan benyttes: Høringsforslag Forslag fra komité A Komitéens kommentarer Et lite flertall ønsker 1 Mottakelse til 1 Mottakelse til den utvidede hilsen inn som en kan- mulighet, dåp dåp men ønsker ikke å gi anledning

Detaljer

HVILEDAGEN - GUDS HELLIGE SABBAT

HVILEDAGEN - GUDS HELLIGE SABBAT HVILEDAGEN - GUDS HELLIGE SABBAT INNLEDNING: Må Herren få veilede oss alle under dette bibelstudium, så vi bare ønsker å vite hva den evige og nådige Gud har talt. Slik skal dere si hver til sin neste

Detaljer

FG/Hj 22.s.e.pinse/II Matt.11,25-30. I teksten vår i dag står et ord som mange av oss kan utenat.

FG/Hj 22.s.e.pinse/II Matt.11,25-30. I teksten vår i dag står et ord som mange av oss kan utenat. FG/Hj 22.s.e.pinse/II Matt.11,25-30 I teksten vår i dag står et ord som mange av oss kan utenat. Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, så vil jeg gi dere hvile. (Matt.11,28) I Det er

Detaljer

Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt kl

Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt kl Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt. 2016 kl. 11.00 20. søndag i treenighetstiden NRK Radio Velkommen til gudstjeneste i Elverhøy kirke! Bokstaven M - står for menighet A - for alle (liturg

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

«Hvor overveldende stor hans makt er, Det var denne han viste på Kristus da han reiste ham opp fra de døde.» Ef.1, 20.

«Hvor overveldende stor hans makt er, Det var denne han viste på Kristus da han reiste ham opp fra de døde.» Ef.1, 20. Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO mai 2014 Jesus Kristus lever! Påsketiden er ikke slutt! Den varer frem til Pinse! Vi har seks søndager i påsketiden: 4. mai er 3. søndag i påsketiden. JESUS KRISTUS oppsto

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Er du blant dem som pleier å lengte etter våren? Lengter du etter å kjenne varmen fra solen, se knopper på trærne, pinseliljer i full blomst? Husker du sommervarmen i forrige uke? Vi åpnet døren, tok kaffien

Detaljer

Menighetens oppdrag. John. 20, Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder.

Menighetens oppdrag. John. 20, Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder. Menighetens oppdrag John. 20, 19-22 Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder. Skien, 28. august 2016 Matt. 28, 18 20: Og Jesus trådte frem, talte

Detaljer

Vi ber for hver søster og bror som må lide

Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide, alene og glemt, når de bærer ditt kors. Vi ber for de mange som tvinges til taushet og stumt folder hender i skjul

Detaljer

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys!

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL 1. Velkomst 2. Sang ved elever 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! Et lys skal brenne for denne lille jord. Den blanke himmelstjerne,

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

New York. Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus.

New York. Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus. Gudstjeneste i Sjømannskirken New York SAMLING Informasjon om gudstjenesten og tre bønneslag Preludium Salme Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus. Amen! Samlingsbønn

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Misjonsbefalingene. 7. juni 2015

Misjonsbefalingene. 7. juni 2015 Misjonsbefalingene 7. juni 2015 Mosebøkene 1 Mos 12,3 - I deg skal alle slekter på jorden velsignes. 2 Mos 19,5-6: Dere skal være min dyrebare eiendom framfor alle folk; for hele jorden er min. Dere skal

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 2011 - Fra kraft til kraft og fra seier til seier! Vi har lagt et spennende år bak oss. Avisa DagenMagazinet hadde en reportage om oss 4 okt. der de beskrev

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017

Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017 Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017 1. lesning 5 Mos 8,2 3.14b 16a Han gav deg en mat som hverken du eller dine fedre kjente til Moses talte til folket og sa: Kom ihu

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

30. oktober - 6. november. Bøn og fasteveke 2016

30. oktober - 6. november. Bøn og fasteveke 2016 30. oktober - 6. november Bøn og fasteveke 2016 I bønne og fasteuka setter vi oss som menigheten og som enkeltindivider til side for å søke Gud og Hans hensikt, vilje og plan med menigheten - og våre liv.

Detaljer

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet I. Samling 1 Forberedelse Der det er praktisk mulig ønsker vi at: Kirkerommet kan være åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

Sankthans 2017 (25. juni) Tekst: Luk 1,5-17 Det var Sankthans i går, eller Jonsok som man sier mange steder i landet. Vi feirer dagen til minne om

Sankthans 2017 (25. juni) Tekst: Luk 1,5-17 Det var Sankthans i går, eller Jonsok som man sier mange steder i landet. Vi feirer dagen til minne om Sankthans 2017 (25. juni) Tekst: Luk 1,5-17 Det var Sankthans i går, eller Jonsok som man sier mange steder i landet. Vi feirer dagen til minne om Døperen Johannes fødselsdag. Han kom til verden akkurat

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår Januar -16

Arbeidsplan for Gullhår Januar -16 Arbeidsplan for Gullhår Januar -16 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 Vi feirer Angelika 2 år. Fiskegrateng m/ grønsaker. grupper Tur med Askeladden. Vi feirer Olav 2 år. 11/1 12/1

Detaljer

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger.

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger. Preken 1. Påskedag 2006 Tekst: Lukas 24,1-12 Antall ord: 2114 Han er oppstanden! Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand.

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE I SAMLING 1 FORBEREDELSE Klokkeringing til kl 11.00 ML: Informasjon om dagens gudstjeneste og: La oss være stille for Gud Kort stillhet Tre klokkeslag 2 PRELUDIUM og INNGANGSSALME, prosesjon 3 INNGANGSORD

Detaljer