Vi ønsker alle våre lesere en god pinsehelg og en god sommer!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vi ønsker alle våre lesere en god pinsehelg og en god sommer!"

Transkript

1 Nr. 2 Våren årgang Vi ønsker alle våre lesere en god pinsehelg og en god sommer! 17. mai toget fra Skogheim skole til Seegård kirke gikk i år for siste gang før skolen blir lagt ned fra førstkommende høst. Arkivfoto: Rolf Steinar Bergli Beisedugnad ved Seegård kirke side 11 Nytt skyteanlegg i Elvedalen side 6 Barnas plass i menighet og kirke side 11

2 D E N N O R S K EK I R K E Snertingdal Sokn SNERTINGDAL SOKN er en del av Biri Prestegjeld. SNERTINGDAL MENIGHETS- KONTOR er felles kontor for Prest og menighetsråd. MENIGHETSKONTORETS BESØKS-ADRESSE: Seegård krk, Seegårdsvegen 106 Tlf POSTADRESSE: Kirkekontoret, Øvre Torggt. 24B, 2815 Gjøvik Telefon: Telefax: KONTORTIDER: Gjøvik kirkekontor: Åpent mandag - fredag kl Prest: Torsdag fra kl Diakon: Tlf Menighetssekretær: Torsdag kl Mandag er fridag for prestene. ANSATTE I MENIGHETEN: Hansen, Terje Sokneprest Nygård, Laila Men.sekretær Skard, John Olav Diakon Sønstegaard, Knut Sokneprest Ødegård, Helge Menighetsrådsleder Aaslund, Odd Kirketjener, Nykirke Schiager, Inger Organist Leder Ord som gaver Jeg så en bok en gang med tittelen : Ord som gaver. Vi kan gi hverandre ord i gaver ved livet ulike høytider; Ord i glede og ord i sorg. Vi sier ord til hverandre for å glede, vi sier ord for å trøste. Noen ganger føler vi at ordene ikke strekker til. Men ord kan noen ganger såre, like ofte kan mangelen på ord føles sårt. Helene Løvenskiold har skrevet en liten bok som heter : Livsglede - Små ord store gleder. Hun har her noen fine betraktninger om ord.. Sitat: I dag har jeg lyst til å skrive litt om ord. Dette kontaktskapende middel som vi nytter hver dag. Hvordan bruker vi dem egentlig? Intetsigende selskapssnakk? Harde ord som krysser rommet som spiddende piler? Pingpongballer som smeller mellom oss? Prøver vi å la ordene få mening? De myke kjærlige ordene kan nesten føles som fløyel mot huden. Enkelte ganger faller gode ord til jorden uten å bli verdsatt. Du får nesten lyst til å fange dem opp og holde dem i hånden. Varme deg på dem. For så å gi dem videre til andre som trenger varme. Ordet har makt. Sier vi de gode ordene som vi tenker? De som våre nærmeste trenger. Eller er det bare de vonde, hatske som farer ut? De ramler forresten oftest ut av seg selv, dessverre. De gode ordene sitter merkelig nok mer fast. De er det nesten litt flaut å si. Underlig nok. Et lyst Hallo, hvordan har du det i dag? kan på mørke dager være en ren vitaminsprøyte. Ord som sies. Ord på plakater. Ord som taktfast ropes, mens takten markeres med knyttede never. Er det makt? Jeg tror det ligger mer makt i de kjærlige ordene. Ord som TAKK, TILGI og JEG ER GLAD I DEG. Det er i slike ord makten ligger! Et annet sitat sier: Gleden er som et lys - tenner du det for andre, faller skinnet tilbake på deg selv. E.K et blad for kirke og bygd i Snertingdal Utgiver: Snertingdal Menighetsråd ANSV. REDAKTØR: Bernt Nygård REDAKSJONSKOMITE: Terje A. Hansen, Arnhild Hasle, Magnar Sjevelås og Elisabeth Kruse. Annonsemedarbeider: Anne Marit Stanes BANKKONTO: Bladet sendes alle husstander i Snertingdal Bladpenger kr 100. (men alle beløp mottas med takk). Utensoknsboende kan abonnere på bladet for kr. 150,-. Trykk: Land Trykkeri, Dokka. CD for barn: Kirkerottene kommer Bli kjent med rottene Vesle og Fredo! En gang bodde de på et Sirkus, men sinte katter gjorde livet farlig og nå leter de etter et nytt hjem. En mørk og stormfull kveld kommer de til en gammel kirke i skogen. Der hører de sang, og de går inn i kirken. Det blir starten på et nytt og spennende eventyr for dem. CD en skal være sendt til alle og 6 åringer, men er det noen som ønsker å kjøpe den er den til salgs for kr. 80,- på Gjøvik kirkekontor, Øvre Torggt. 24b, 2815 Gjøvik. Tlf

3 Oppslagstavla Seegård kirkes kor har VÅRKONSERT i Seegård kirke tirsdag 29.mai kl sammen med Biri kantori. Gunn Inga Tofsrud medvirker på fiolin. Kollekt til dekning av utgifter. Alle ønskes velkommen til en vårlig sangstund i kirken! Hjertelig takk Hjemmets venner takker hjerteligst for minnegave i forbindelse med Oddvar Nerengs begravelse. Kåre Haugen Leder Sommer i Gudbrandsdalen juli og juli ønsker Normisjon å gi et tilbud til fastboende og ferierende! Kirketeigen, like bak Kvam kirke, ønsker velkommen til den 34.sesongen med bibelcamping. Kirketeigen har siste vinter vært delvis stengt/hatt lav aktvitet, men Normisjon ønsker å satse på arrangementet også denne sommeren. Det er mulig å komme på dagsbesøk på enkeltmøter eller være med hele tiden. Overnattingsmuligheter. Taler- og sangkrefter er hentet inn fra andre steder i landet. Første perioden kommer Åge Løsnesløkken, fra Heidal. Han har tatt utdannelse som prest, men er nå adm.sjef i Normisjon. Organist Geir Ivar Bjerkestrand fra Frei på Nordmøre skal sammen med sin kone Liv og Åse Løsnesløkken være med å bidra med masse sang og musikk. Andre perioden vil misjonskonsulent i Normisjon Svein Granerud, fra Sørum og også prest, tale på bibeltimer og kveldssamlinger. Regionleder Tor Arne Isene deltar. Sang og musikk blir her lokale krefter fra Oppland. Frivillige vil sørge for at besøkende skal bli møtt og kjenne på trivelig fellesskap. Bibelcampingen foregår i gode lokaler innom hus. Også grilling og kaffe på tunet! Gudstjenester i Kvam kirke holdes og av talerne både 15. og 22.juli. Se for øvrig omtale i lokalavis/gd. Evt. tlf. Normisjon Oppland: e-post: Dugnad Seegård kirke Lørdag 16. juni, dagtid og påfølgende mandag-onsdag, kveldstid blir det dugnad på beising av Seegård kirke. Se nærmere omtale annet sted i bladet. Alle velkommen Rusletur i skogen Bygdekvinnelaget ønsker velkommen til rusletur ved Hemsangen hyttefelt mandag den 11. juni. Ta med kaffe og niste. Felles avreise fra Auto garasjen kl Les På Kirkevangen også på 3

4 Andakt: Mens vi venter Tekst: Apgj.1,6-11 Mens de var sammen, spurte de ham: H e rre, er tiden nå kommet da du vil g j e n reise riket for Israel? Han svart e : Det er ikke dere gitt å kjenne tider og stunder som Far har fastsatt av sin egen makt. Men dere skal få kraft når Den Hellig Ånd kommer over dere, og d e re skal være mine vitner i Jeru s a l e m og hele Judea, i Samaria og helt til jor - dens ender. Da han hadde sagt dette, ble han løftet opp mens de så på, og en sky tok ham b o rt foran øynene deres. Som de nå s t i rret mot himmelen mens han dro b o rt, sto med ett to menn i hvite klær foran dem og sa: Galileere, hvorfor står dere og ser mot himmelen? Denne Jesus som ble tatt bort fra dere opp til himmelen, han skal komme igjen på samme måte som dere har sett ham fare opp til himmelen. Teksten vår er en av tekstene på Kristi Himmelfartsdag. Denne dagen kalles også for tronstigningsdagen. Jesus inntok sin plass ved Faderens høyre hånd etter å ha fullført sitt frelsesverk. Han forsonet oss med Gud og overvant djevelens makt. Han ble reist opp fra de døde påskedag og i de 40 dagene frem til Kristi Himmelfartsdag viste han seg mange ganger for disiplene og samtalte med dem. Jesus var legemlig oppstått. Det var det ingen tvil om blant disiplene. Derfor var de frimodige. Jesus har noe viktig å si disiplene før han blir løftet opp til himmelen. Han kommer med et løfte om Den Hellige Ånd som skal bli gitt dem og han kommer med en befaling til dem om at de skal være vitner om Ham, hans liv og hans ord, - ikke bare til Israelfolket, men til jordens ender. Fra nå av skulle de leve under den opphøyde Jesus, han som er gitt all makt i himmel og på jord. Jesus kan nå være til stede overalt uavhengig av tid og rom. Det har vært mange store navn opp gjennom tiden. Berømmelsen har gitt noen et navn også etter at de var død. Men sammenliknet med Jesu navnet, blekner de alle med tiden. Og til slutt når solen mer ei skinner, Jesunavnet lyser enn, som det heter i en kjent salme. Vi lever under den opphøyde Jesus. Men han er likevel ikke langt i fra oss. Hans trone befinner seg ikke langt borte et sted. Nei, han er med oss her i vår verden slik som han har lovt. Disiplene var i en særstilling, de vandret omkring i Israel sammen med Jesus. De var øyenvitner og kunne føre samtaler med Jesus. Etter Kristi himmelfart kunne de fortsatt se ham, men da med troens øye. Den Hellige Ånd gjorde det mulig. Den Hellige Ånd gjør Jesu nærvær mulig også for oss. Den Hellige Ånd er knyttet opp imot Ordet, fortellingen om Jesus, og sakramentene dåp og nattverd. Gjennom disse møtestedene gis Den Hellige Ånd. Ånden lærer oss Jesus å kjenne. Vi kan se Jesus med troens øye. Vi kan få oppleve at han er midt i blant oss. Men bare til den ydmyke gis Ånden. Gud står de stolte imot. Den stolte har ikke behov for noen frelser, derfor kan han ikke få øye på Jesus. Evangeliet er for ham bare en teori som han kan gjøre rede for, men som ikke har ført til omvendelse og tro. De troende vitner om den opphøyde Jesus. Apostlenes vitnesbyrd er grunnleggende fordi de var øyenvitner. Men også vi er kalt til å være vitner. Vi vitner ikke bare om en person vi har hørt om, men om en som vi kjenner. Det personlige samfunn med Jesus utløser vitnesbyrdet både i ord og gjerning. Dere skal være mine vitner, sier Jesus. Hyklerne er opptatt av å vitne om sin egen fromhet. Det er dem selv og deres egen ære som står i sentrum. Men den oppriktig troende vil ha et ønske om at andre skal bli kjent med Jesus. Fordi vi kjenner frykten for Herren prøver vi å overbevise mennesker, skriver Paulus. Hvor henter vi så kraften til å være vitner? Ved å være sammen med Jesus. Vi møter ham i Ordet, i sakramentene, i bønnen og i det Kristne fellesskap. Det nytter ikke å søke andre steder. Skal vi være sanne vitner om Jesus må vi selv kjenne ham, leve sammen med ham. Apostlenes gjerninger som vår tekst er hentet fra kalles også for den første kirkehistoriske beretning. Den handler om hvordan Jesus fortsatt virker i historien etter sin himmelfart. Jesus virker også i dag. Han utruster fortsatt mennesker til å være hans vitner både i Ord og gjerning. Guds folk lever under den opphøyde Jesus, - vitner under den opphøyde Jesus. Og Guds folk venter den opphøyde Jesus. En dag vil Jesus komme tilbake slik som englene vitnet om. Da vil han ikke komme som den ydmyke tjener, men som Kongenes konge og Herrenes Herre. Han vil komme for å dømme levende og døde. Denne verden vil ikke for evig bestå. - Og godt er det, når her er så mye lidelse og død. Mange teologer og predikanter mener at det er mange tegn i tiden som peker på at tiden for Jesu gjenkomst nærmer seg. Vi er i alle fall kommet nesten 2000 år nærmere enn apostlene var. Men dagen og timen er det bare Gud som kjenner. Vi kalles til å våke og be mens vi venter. Da vil den store dag ble en gledens dag for oss. Vi vil få se Jesus slik som han er og fullt ut få del i Guds rike. Amen. Terje Hansen 4

5 Kirkens Nødhjelps Fasteaksjon 2007 Overskriften på årets fasteaksjon var Forglemmegei Grunnen til denne overskriften var at vi ikke skal glemme de mange kriger og konflikter som ikke lenger er i medienes søkelys eller som aldri har vært der. Det finnes altfor mange mennesker som lever i vedvarende krise uten mulighet til å skape en trygg framtid for seg og sine. Snertingdal menighet hadde som mål å kopiere det gode resultatet fra i fjor, men det ble en nedgang på ca 3000 kroner. Resultatet for årets aksjon ble på kr ,- Men uansett kronebeløp gjorde konfirmantene/ foreldre/ foresatt og frivillige i menigheten en god innsats. Takk til dere alle. Tilslutt en takk til alle gode givere i Snertingdal. Min Salme Jeg ble utfordret av Kari Drogseth, og her kommer mitt bidrag til PÅ KIRKEVANGEN. Salme nr. 124 i norsk salmebok er skrevet av Augustus Toplady. Han var prest i Devon i England på 1700 tallet. Salmen er oversatt til 148 språk. Klippe, du som brast for meg, la meg skjule meg i deg! La det vann og blod som går fra din sides åpne sår, rense meg i nådens pakt fra all syndens skyld og makt. Om jeg alt mitt beste gav, fyltes ikke lovens krav. Ble min iver aldri matt, gråt jeg både dag og natt, synd og skyld er alltid der. Bare du min frelse er! Intet kan jeg bringe deg, til ditt kors jeg klynger meg. Fattig i meg selv jeg er, hjelpeløs til deg jeg ser. Rens meg, Jesus, i ditt blod, gi meg liv i nådens flod. Ved hvert flyktig åndedrag og når jeg skal dø en dag, når til ukjent land jeg går, når jeg for din domstol står klippe, du som brast for meg, la meg skjule meg i deg! Så går stafettpinnen videre til Mona Grøterud. Hilsen Solfrid Engen Her er 4 av årets konfirmanter klare til innsats med hver sin bøsse. Foto: Berit Bergli Hilsen John Olav Skard Dikt til trøst og støtte: Fotsporene En natt hadde en mann en drøm. Han drømte at han spaserte langs stranden sammen med Herren! Over himmelen kom bilder fra livet hans til syne. For hvert bilde han så, oppdaget han at det var to par fotspor i sanden; det ene var hans egne, og det andre var Herrens. Da det siste bilde for forbi over himmelen, så han tilbake på fotsporene i sanden. Han la merke til at mange ganger i livets løp var det bare ett par fotspor. Da oppdaget han også at det var de gangene da livet hans hadde vært vanskeligst og mest smertefullt. Dette forsto han ikke, så han spurte Herren: Herre, du sa en gang at da jeg bestemte meg for å følge deg, så ville du alltid gå med meg og aldri forlate meg. Men så ser jeg at da min nød var størst og livet vanskeligst å leve, da er det bare ett par fotspor. Jeg forstår ikke hvorfor du forlot meg da jeg trengte deg mest. Da svarte Herren: Mitt kjære og dyrebare barn! Jeg elsker deg og vil aldri forlate deg. De gangene i livet ditt da prøvelsene og lidelsene dine var størst - og du bare kan se ett spor i sanden, det var de gangene da jeg bar deg i armene mine. Skrevet av Mary Stevenson

6 Skytterlag i ny drakt De som jevnlig kjører Gravåsveien på sin vei til/ fra Snertingdal vil ha registrert stor aktivitet med påfølgende endringer i terrenget over lang tid ved skytterhuset til Snertingdal skytterlag. Stedet gjennomgår en ansiktsløfting nærmest fra A til Å, i det minste dersom en regner med det første som sto for tur: en fullstendig innvendig restaurering og utvendig oppussing av selve skytterhuset, som sto ferdig i desember Deretter fulgte en pause før skogen på tomta ble hogget i august Formålet med hogsten var å rydde plass til nytt uthus. Det gamle uthuset ble revet, og på tomta etter dette reiste Snertingdal Jeger- og Fiskeforening eget klubbhus. Dette sto under tak før julehøgtida satte inn, og sto ferdig til SJFF s tiårsjubileum i februar 2006 (omtalt i På Kirkevangen nr 1/ 2006). En del av klubbhuset inneholder bl.a. lagerplass for skytterlaget. Den gamle standplass en historisk dokumentasjon? På årsmøtet til Snertingdal skytterlag i desember 2005 ble det vedtatt å bygge ny standplass samt elektronisk bane. Moderniseringer må til for å henge med, også innen skytesporten, og elektroniske baner er noe mange lag i dag investerer i, investeringer som medvirker til å holde deltakerantallet på skytestevner oppe. Siden Gjøvik kommune var i ferd med å legge ny vann- og kloakkledning gjennom Snertingdal, var tidspunktet strategisk i forhold til å gjøre seg nytte av det gravings- og planeringsarbeid kommunen allikevel skulle gjøre. Høsten og vinteren 2005/ 06 var flere av skytterlagets medlemmer travelt opptatt i tømmerskogen - i Etnedal kommune! Styremedlem Per Villy Nygård hadde arvet skog og donerte materialer til ny standplass. Totalt fire turer måtte til for å hogge tilstrekkelig med tømmer til bygginga, bl.a. en tur i romjula denne vinteren. Tømret ble saget på Lien sag. I august 2006 var gravemaskin på plass. Tomt til ny standplass ble gravd ut og nødvendige planeringer gjort En aktiv styreleder rettet forespørsler til Gjøvik og Dokka videregående skoler. Henvendelsene ble kronet med hell, og 1.september var 15 elever fra 2.klasse ved tømrerlinja på Gjøvik videregående på plass. De tok på seg oppdraget med å sette opp standplass og har vinteren igjennom fått sin utdanning gjennom utfordrende arbeidsoppgaver knyttet til reisingen av bygget. Mandager og tirsdager i hele høst og vinter har de møtt opp i dalen og vil fortsette fram til skoleåret er slutt. Da skulle det meste være ferdig. På selve baneanlegget er kulefang for 100 meter på det nærmeste ferdigstilt, og det er lagt rør til de elektroniske ledningene mellom standplass og skivene. Materialer fra rivinga av ungdomsskolen i dalen er å gjenfinne som mur- og steinmasser i kulefanget, en fornuftig utnytting av ressurser. Fortsatt gjenstår noe planeringsarbeid samt transport av masse for å ferdigstille kulefang for 200 meter. Skog-donator Per Villy Nygård og Sveinung Hoff tar en pause i trefellingen i Etnedal høsten 2005 I disse dager er stor spenning knyttet til om Snertingdal får tildelt ytterligere tippemidler inneværende år. Avgjørelsen er 6

7 like rundt hjørnet. Tildeling eller ikke vil være avgjørende for hvor mye skytterlaget får ferdigstilt inneværende år. Enkelte av skytterlagets medlemmer har nedlagt en betydelig innsats i den restaurering og nybygging som er utført. Uten denne innsatsen ville det ikke vært økonomi til å gjennomføre et så stort prosjekt, selv med tildeling av tippemidler! Når baneanlegget litt fram i tid ferdigstilles, vil Snertingdal skytterlag og bygda Snertingdal eie et anlegg det er grunn til å være stolt av! Lagets skyttere ser trolig fram til å ta anlegget i bruk med glede og spenning. Under byggeperioden har de vært henvist til å benytte Øvre Snertingdal og Revhiholen som arenaer både ved trening, jaktprøveskyting og konkurranser. Foto: Tekst: John Olav Haldsrud Magnar Sjevelås Standplassen må vike for overmakten Fra grunnarbedeme høsten 2006: elever fra Gjøvik vgs i full sving Snøen lot vente på seg i vinter, men til slutt måtte det måking til også på nybygget Arbeidet med ny standplass er kommet langt - 2. mai

8 Vårfest og årsmøte på Hjemmet Siste søndag i april har i flere år som regel vært arena for vårlig sammenkomst i regi av Hjemmets venner. Styret i foreningen viste seg tradisjonen tro da de inviterte beboere på Hjemmet, deres pårørende samt beboerne i omsorgsboligene til hyggelig Vårfest og årsmøte denne dagen. Med drøyt 90 frammøtte må en kunne si at dette er Snertingdals (mulig også regionens?) best besøkte årsmøte! Det er tydelig at dette er et arrangement som blir satt pris på! Til dette arrangementet hadde en minivariant av Svein & Elvedalsjint n gjenoppstått: Åse Engen, Solfrid Ødegårdstuen og Svein Øversveen serverte den ene kjente og kjære melodi/ sang etter den andre. I tråd med gyldig viten om hvor mye sang og musikk betyr for mennesker, ikke minst for eldre i institusjon, ble underholdningen nærmeste å betrakte som en skreddersydd ønskekonsert for gjestene på festen; - til glede, fred, ro, en ubekymret stund sammen med kjente og kjære. Superlativene kan være mange når en slik hyggestund skal beskrives God mat, kaffe og kaker hører med, inkludert livlig samtale rundt matbordet og kjøkkenet spiller på lag med foreningen. Mett og fornøyd er det kanskje ikke så rart at åresalget går som en lek (?) Denne kvelden slo trolig alle tidligere rekorder for loddsalg i foreningens regi: Hele 4.300,- kr. ble sluttresultatet! Med slik en respons og slikt et resultat er det kanskje ikke så rart at valget ga få utskiftninger: Kun Aslaug Ringvold gikk ut av styret. Hun har i en liten generasjon vært varamedlem til styret men er nå flyttet til Gjøvik. I hennes sted kom Jorunn Kalløkkebakken inn. Åse Engen, Solfrid Ødegårdstuen og Svein Øversveen bidrog til god stemning gjennom sine sanger av typen kjent og kjær. Der det er hjerterom er det husrom å ha det litt trangt hører med Det gjenstår bare å ønske Hjemmets venner LYKKE TIL videre med en innsats som gleder så mange Foto: Tekst: Lars Ligaarden Magnar Sjevelås Ansiktsuttrykkene tyder på at forsamlingen er med på notene til Svein & Elvedalsjint n (ved to av dem ) 8

9 Årsberetning for Hjemmets venner 2006 Styret har bestått av følgende medlemmer: Kåre Haugen leder Lars Ligaarden kasserer Grethe Engeseth sekretær Alf Nereng styremedlem Kari Sørensen styremedlem Åse Furuseth Rognstad repr. for Hjemmet Varamedlemmer: Valgkomité: Revisor: Aslaug Ringvold og Egil Sandvold Marie Sveum og IngerAalseth Odd Nyseth Hjemmets venner har hatt 71 medlemmer i året som har gått, og det er holdt 5 styremøter. Faste arrangement Hjemmets venner har også i år gjennomført de fire faste arrangementene, vårfest, grillfest, høstfest og juletrefest. Vårfest m/årsmøte søndag 23. april. Årsberetning og regnskap ble godkjent uten merknader. Nye i styret ble Kåre Haugen, Kari Sørensen og Grethe Engeseth. Avtroppende medlemmer Odd Sveum og Magnar Sjevelås fikk blomster og mange takkens ord for stor innsats gjennom mange år. Kari og Kristiane Drogseth spilte piano til allsang, beboerne Aud Ligaarden og Johanna Engeseth leste dikt og Oddvar Nereng spilte munnspill. Grillfest søndag 20.august. Regnet høljet ned og festen måtte holdes innendørs. Likevel, folket koste seg og trubadur Torbjørn Berget underholdt med Prøysen og andre kjente viser. Lars Ligaarden leste prøysenstubber. Høstfest søndag 29. oktober. Fredheim sanglag gledet oss med mange kjente slagere hvor vi nynnet med. Lars Ligaarden leste fra boka - Bare en ser Mjøsa - av Kjetil Bergmann og Inger Hjelpestein. Juletrefest søndag 7. januar. Kari Drogseth spilte piano til våre kjære julesanger inkludert to omganger rundt juletreet. På piano og fiolin underholdt ungdommene Kristiane Drogseth og Gunn Inga Tofsrud. Diakon John Olav Skard holdt andakt. På hvert av de fire arrangementene deltok ca feststemte personer og kjøkkenet/hjemmets venner hadde som vanlig sørget for nydelig mat. Åresalg (unntatt på juletrefesten hvor det ikke selges årer) ga imponerende mange kroner i kassa. Underholdere stiller velvillig opp. Mandag 29. mai kl Hunndalen mannskor Onsdag 20. september kl Elisabeth Åsheim Tirsdag 24. oktober kl Seegård kirkes kor Onsdag 22. november kl Gjøvik Folkedanslag Mandag 18. desember kl Hunndalen M.kor/ rakfisklag I jordbærsesongen serverte vi jordbær med fløte til beboerne. Gaver Av gaver vi har kjøpt kan nevnes: Ett sett hvite duker slik at omsorgssenteret nå har to fullstendige sett til høytider og festlige anledninger. CDer til bruk for beboerne. Blomster til julepynting. Adventsstaker til noen av beboelsesrommene. Klokker til noen av beboelsesrommene I tillegg arbeides det med produksjon og montering av myggnetting på alle beboelsesrom. Dette arbeidet vil bli sluttført i Erindringsrom ved omsorgssenteret Hjemmets venner støtter initiativet fra Omsorgssenteret vedr. etablering av erindringsrom ved omsorgssenteret. Økonomi Hjemmets venner har også dette året mottatt minnegaver i forbindelse med begravelser. I tillegg har vi inntekter fra medlemskontingent og loddsalg på våre fester. I sum gir dette oss gode muligheter til å bruke penger både til gaver og til kostnader i forbindelse med fester og underholdning for beboerne. For mer detaljerte opplysninger vises til regnskapet for Til slutt vil Hjemmets venner rette en spesiell takk til kjøkkenpersonalet for all hjelp ved våre tilstelninger. Likeså en stor takk til alle som har underholdt og til alle dere andre som har støttet oss i året som har gått. Ref.: Grethe Engeseth Månedlige kulturelle innslag: Tradisjonen tro har vi hatt et kulturelt innslag ca. hver måned for beboerne. 9

10 Glimt fra 1. mai feringen 2007 Tradisjon tro ble 1. mai markert utenfor Alders- og sykehjemmet med musikk, tale, utnevning av «Årets Snertingdøl» og servering av kaffe og kaker til alle. I sin tale i egen bygd, gledet ordfører Kåre Haugen seg over den nye skolen som står ferdig til bruk fra høsten, bygging av ny barnehage som bygges med støtte fra kommunen og mulighet for nytt helsesenter. Alt med bakgrunn i bedret kommuneøkonomi. Han mintes også den tragiske bilulykken to dager tidligere, hvor Ørjan Stenseth omkom. En slik ulykke gjør noe med oss alle og dagens egentlige budskap blekner, sa Haugen bl.a. Stenseth ble hedret med et minutts stillhet. På sin side takket Seierstad for at han hadde fått kjøpe næringssentret og på den måten fikk anledning til å utvikle det videre. Før hjemreisen slo Knut Andersen og Per Bergshaugen av en prat med musikantene Nils Harald Bekkelund og John Bråten. Foto: Bernt Nygård Snertingdal musikkforening gledet som vanlig med frisk og god janitsjarmusikk. Her under sin dirigent Svein Erik Solstad og med forsterkninger fra skolekorpset. Leder i Snertingdal arbeiderlag Asbjørn Sundland ledet dagens program og utnevnte Leif Magne Seierstad til «Årets Snertingdøl». Som begrunnelse ble nevnt Seierstads pågangsmot og oppfinnsomhet som har skapt optimisme i bygda. Med rette har han skapt tiltrengte arbeidsplasser og omsetning i bygda skrev forslagsstiller. Maiblomsten 100 år I Norge har salget av maiblomsten brakt inn cirka 140 millioner kroner i løpet av de 100 årene den har eksistert. Det var svenske Beda Hallberg som i 1907 fikk ideen til den lille blomsten. I de første årene gikk inntektene til tuberkulosearbeidet. Med maiblomsten på jakkeslaget støtter du i dag det frivillige helsearbeidet Nasjonalforeningen for folkehelsen og Norske Kvinners Sanitetsforening driver. Takk for ditt bidrag! 10

11 Dugnad på beising av Seegård Kirke Lørdag 16. juni og påfølgende mandag, tirsdag og onsdag skal endelig Seegård Kirke få et lenge etterlengtet strøk med beis. Kirkevergen vil prøve å få dette gjordt med egne ansatte, dvs kirketjenere, siden de begrensede midlene Gjøvik Kirkelige Fellesråd har til vedlikehold må gå til kirker hvor behovet er enda mer prekært. Det er foreløpig satt av 3 dager, mandag 18. til onsdag 20. juni hvor kirketjenere vil holde på med dette på dagtid. For å rekke over hele kirken, vil de gjerne ha hjelp, hvis det er folk i bygda som ønsker å være med å ta vare på den flotte kirka si. Vi i menighetsrådet i Snertingdal ønsker å bidra til dette. Derfor vil lifter, stiger og lignende komme på plass allerede fredag 15. juni. Vi håper mange vil komme og hjelpe til. Ta gjerne med stige, gardintrapp eller lignende, og beiskost. Ikke alle trenger henge høyt til værs, det er mye som kan gjøres fra bakkenivå, og fra torvtaket. Vi trenger også noen som kan ordne mat og drikke til ivrige beisere. Lørdag 16 juni fra kl 9:00 til 15:00 vil bli den store dagen for dugnad, men kan du ikke denne dagen, vil det også være aktuelt mandag, tirsdag og onsdag kveld kl 18:00 til 21:00 i påfølgende uke. For å kunne planlegge hva som trengs av utstyr, ønsker vi en tilbakemelding senest mandag 11. juni. Vi trenger å vite hvem som kan komme, når, og hva du kan ta med av utstyr. Det trengs stiger av variert lengde, og har du den typen stige som kan settes sammen til et enkelt stillas er det veldig kjærkomment. Har du kost er det fint, hvis ikke skaffer vi. Meld fra til Helge Ødegård tlf , Ole Jakob Rustad tlf eller noen andre i menighetsrådet. Så får vi be presten legge inn et ledd i forbønnen om godt og tjenlig vær disse dagene! Ole Jakob Rustad fra menighetsrådet håper på fint vær og stor dugnads - innsats dugnadsdagene. Foto: Bernt Nygård Barnas plass i menighet og kirke Barn og voksne hører sammen i Guds menighet på jord. Det ser ikke alltid slik ut. Når vi tenker etter, er det de voksne som har den største arenaen. De har sine gudstjenester og samlinger, de er det lettere og arrangere og legge til rette for, for de voksne er der, om ikke alltid så mange som vi skulle ønske. Barnearbeidet krever at noen voksne ser behovet, legger til rette for arbeidet, tar del i det og går sammen med ungene i det videre arbeidet. Hvem skal lede menighetsarbeidet om noen år, om ikke troen deles med dagens barn, slik at de skjønner at de er skapt for å tilhøre Gud. Mange steder blomstrer barnearbeidet, barn og voksne trives sammen, blir kjent med hverandre og troens ord legger seg som korn i en åker. Heldigvis finnes det også mange gode hjelpemidler. Norsk Søndagsskoleforbund har utarbeidet et opplegg som understreker barnas forskjellighet, og har dermed tatt høyde for et opplegg som understreker dette. Nesten 1300 barnegrupper/søndagsskoler tok i bruk dette redskapet i Opplegget har fått navnet Sprell Levende Hva er det som skal til for å starte en ny søndagsskole/barnegruppe? Noen voksne som ser behovet og noen barn som har lyst til å være med. Av erfaring vet jeg at dette med ledersituasjonen ikke er så lett, men vi må prøve å se litt utenfor rammene noen ganger, og vi har lov til å be om at Gud må åpne noen dører. Trives barna, blir det flere barn - og flere voksne. Vi må løfte fram at vi står i verdens viktigste jobb vi vil gi Jesus til barna. Videre informasjon og opplæring kan fåes ved hjelp av søndagsskolekonsulenten som etter behov beveger seg her fylket. Randi Korsveien Søndagsskolekonsulent 11

12 Strande Brudesalong & Selskapslokaler m/catering 70 brudekjoler, tilbehør, brudepike, brudesvenn, dåpsantrekk og selskapsklær. Sept har vi 5 forskjellige herreantrekk i alle str. Selskapslokale med 100 sitteplasser i matsalen. Vi leverer også mat, med eller uten servitører og kokke. Bestill brudekjole og selskapslokale for bryllupet og få 25% på kjole med tilbehør. SNERTINGDAL FOTKLINIKK SNERTINGDALSVEIEN SNERTINGDAL FOTPLEIE. SALG AV PRODUKTER OG GAVEKORT. RING FOR BESTILLING: INNEHAVER: RIGMOR SKAUG ENGEN Velkommen Tlf mob Snertingdalsvn. 1670, 2838 Snertingdal Landbruksregnskap Eierskiftebistand Forretningsregnskap Aut. regnskapsfører Erik Hasli Hasligrenda 41, 2839 Øvre Snertingdal Tlf.: Mobil: Info: El-forsyning og El. Installasjon tlf DOKKA 12

13 LYRIKKHJØRNET Våren er i ferd med å gå over i sommer. Kveldene blir lengre og lysere. Naturen har slått ut i full blomst. Nettopp dette skildrer dikteren Hans Børli i sitt vare og stemningsfulle dikt Junikveld. Nyt diktet, fellesskapet og sommeren. Junikveld Vi sitter i slørblå junikveld og svaler oss ute på trammen. Og alt vi ser på har dobbelt liv, fordi vi sanser det sammen. Se- skogsjøen ligger og skinner rødt av sunkne solefalls-riker. Og blankt som en ting av gammelt sølv er skriket som lommen skriker. Og heggen ved grinda brenner så stilt av nykveikte blomsterkvaster. Nå skjelver de kvitt i et pust av vind, - det er som om noe haster. Å, flytt deg nærmere inn til meg her på kjøkkentrammen! Den er så svinnende kort den stund vi mennesker er sammen. En av salmene som ble sunget i Ørjan Stenseth s begravelse den 8. mai 2007 står i Norsk Salmebok på nr. 493 Ein fin liten blome i skogen eg ser, i granskogen diger og dryg, og vent mellom mose og lyng han seg ter. Han står der så liten og blyg. Sei ottast du ikkje i skogen stå gøymd der skuggane tyngja deg må? A nei, for av Herren eg aldri vert gløymd, til ringaste blom vil han sjå SJØMANNSKIRKEN - NORSK KIRKE I UTLANDET holder for tiden på å lage et nyhetsbrev vi skal sende pr e-post til interesserte. I den forbindelse sender vi e-post til ulike prestegjeld/menigheter og hører om menighetsbladene hos dere er interessert i å motta et slikt nyhetsbrev. Sjømannskirken ønsker å være menighetens forlengede arm overfor medlemmer som befinner seg utenfor den hjemlige menighetsgrense, og nyhetsbrevet skal være en kilde til informasjon om Sjømannskirkens arbeid i forbindelse med dette. Nyhetsbrevene sendes ut 1 gang pr mnd, og skal blant annet inneholde; Generelle informasjon om Sjømannskirken - se blant annet våre nettsider Tips om reiser med Sjømannskirken - Sjømannskirken har mange trofaste støttespillere i Norge. Ved å tilby reiser til sjømannskirkene rundt om i verden, ønsker vi å gi gode ferieopplevelser, fellesskap og førstehåndskunnskap om det arbeidet som drives. Beredskap - Sjømannskirken har lang erfaring med å bistå når ulykken rammer. For å være bedre tilgjengelig har Sjømannskirken opprettet en 24-timers beredskapsordning. Beredskapstelefon: Informasjon i forbindelse med å besøke sjømannskirkene i ferier. Mange turister legger turen innom sjømannskirkene når de er på ferie. Det er det mange gode grunner til; lokal kunnskap, en smak av Norge, overnatting, bryllup. Dersom dette skulle være av interesse, ber vi dere sende oss de aktuelle e-postadressene til Vennlig hilsen Sjømannskirken v/marianne Skants Om enn eg er liten, har Herren meg kjær, med honom eg kjenner meg sæl. Kvar morgon meg bønna til himmelen ber, med bøna eg sovnar kvar kveld. Ja glad skal eg vakna hos Jesus eingong, i morgonen æveleg klår, og blanda med heilage englar min song i himmelen, dit døden ei når! 13

14 Slekters gang Døpte Olav Inge Klette, 1. april Rikke Hagestuen Tomter, 8. april Henrik Onsrud Jensen, 22. april Døde Oddvar Nereng, f Johnny Johansen, f Reidar Ringvold, f Magnhild Drogseth, f Ørjan Stenseth, f Ragnar Nyseth, f (etternavnet var feil skrevt i forrige nr.) 14

15 15

16 Kirkekalender 27.mai, Pinsedag Nykirke kl.11, høytidsgudstjeneste, v/hansen - Apgj. 2,36-41 Takkoffer: Immanuelkirkens daghjem, Bangkok 3.juni, Treenighetssøndag Seegård kl.11, v/hansen -Joh. 3, 1-15 Takkoffer: Menighetens dåpsopplæring 10.juni 2.s.e.pinse Nykirke kl.11, dåp, v/hansen -Luk. 16, Takkoffer: Menighetens konfirmantarbeid 17.juni, 3.s.e.pinse Seegård kl.11, Diakoniens dag v/ Hansen og Skard - Luk. 14, Takkoffer: Menighetens diakonale arbeid 24.juni 4.s.e. pinse Nykirke kl.11, v /Grønland -Luk. 1, Takkoffer: Menighetens dåpsopplæring 1.juli 5.s.e.pinse Seegård kl.11 v /Sønstegaard -Matt. 7, 1-5 Takkoffer: Menighetens arbeid 8.juli 6.s.e. pinse Biri kl.11 v/sønstegaard -Luk. 5, juli 7.s.e. pinse Seegård kl. 11, v/hansen -Matt. 5,20-26 Takkoffer: Menighetens diakonale arbeid 22.juli 8.s.e. pinse Biri kl.11, v/hansen -Mark. 8, 1-9 Returadresse: Kirkekontoret, Øvre Torggt. 24B, 2815 Gjøvik Møter Markeng Misjonsforening NLM: Onsdag kl Misjonsmøte v/arnfinn Gilberg. Nykirke/Tabor IM tilsl. Normisjon: Mandag kl Misjonsmøte hos Berit og Arnulf Bergli v/peder Amund Lunde. Søndag 1.07 kl Stevne på Lundssetra v/else Stensrud og ei blåsegruppe Onsdag 8.08 kl Misjonsmøte hos Agnethe og Norleif Nordby v/aslaug Buflaten. Øvre S.dal misjonsfor. av NMS: Onsdag kl Misjonsmøte hos Ester og Einar Hovdelien. Onsdag kl Misjonsmøte hos Mary og Erling Frydenlund. Onsdag kl Misjonsmøte hos Agnethe og Norleif Nordby. Skogheim IM: Onsdag kl Formiddagstreff v/helene Johansen og Åse Berit Rognstad. Øvre Sn.dal misjonsfor. av NLM: Mandag kl (2. pinsedag) Stevne på Betel. Onsdag kl Misjonsmøte på Kampebu (obs: dato kan bli endret) Onsdag kl Misjonsmøte på Betel. Les gudstjenestelisten i Oppland Arbeiderblad hver fredag Frist for stoff til neste nummer er fredag 15. juni. Sendes til: eller tips pr. brev eller telefon. 16

Auto n - Årets Snertingdøl Satser friskt med to nye busser

Auto n - Årets Snertingdøl Satser friskt med to nye busser Nr. 2 Vår / Sommer 2006 18. årgang Auto n - Årets Snertingdøl Satser friskt med to nye busser A/S Snertingdal Auto presenterer her sin nye turbuss, en Volvo B12M- 9700H med 420 hestekrefter lakkert i de

Detaljer

God påske ønskes alle våre lesere

God påske ønskes alle våre lesere Nr. 1 Vinteren 2006 18. årgang God påske ønskes alle våre lesere Påskesalme av Johan Halmrast 1890 1. Å salige stund uten like, 2. Han lever, og jeg skal få bringe 3. Å salige stund uten like, han lever

Detaljer

Menighetsblad for Lista, Herad, Farsund og Spind. Nr 1-2009 MENIGHETSBLAD. Nr. 1 2009 årgang 68

Menighetsblad for Lista, Herad, Farsund og Spind. Nr 1-2009 MENIGHETSBLAD. Nr. 1 2009 årgang 68 MENIGHETSBLAD FOR LISTA, HERAD, FARSUND OG SPIND Nr. 1 2009 årgang 68 2. plass 2008 Julefestene disse flotte jentene var på kan det leses om på sidene 27, 28 og 30. Om deres synder er som purpur, skal

Detaljer

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg.

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg. Kirkebladet Vang og Hamar menigheter Nr 1/2015. 2. årg. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon 2 Å BLI KJENT MED GUD Å bli kjent med Gud Noen ganger i

Detaljer

Lærerikt og spennende Side 12. Grunnlovsjubileet Side 14. Ny kantor Side 10. Pinsebetrakning Side 5. Tro og lys Side 13

Lærerikt og spennende Side 12. Grunnlovsjubileet Side 14. Ny kantor Side 10. Pinsebetrakning Side 5. Tro og lys Side 13 Lærerikt og spennende Side 12 Grunnlovsjubileet Side 14 Ny kantor Side 10 Pinsebetrakning Side 5 Tro og lys Side 13 Nr. 2-61. årg -juni - september 2014 - informasjon Ansatte Sokneprest Fredrik Ulseth

Detaljer

Nr. 1 Februar 2011 75. årgang. Nordsinni kirke. Foto: Kirsti Thomlevold

Nr. 1 Februar 2011 75. årgang. Nordsinni kirke. Foto: Kirsti Thomlevold Nr. 1 Februar 2011 75. årgang Nordsinni kirke Foto: Kirsti Thomlevold NORDRE LAND PRESTEGJELD Kirkekontoret, Storgt. 30, 2870 Dokka (2. etg. Etnedal Sparebank) Sokneprest i Nordre Land: Knut Ellefsrud

Detaljer

Lund Prestegjeld. Innhold:

Lund Prestegjeld. Innhold: Innhold: Lund Prestegjeld 3 4-5 6-8 9 10-11 12-13 14 15 16 17 18-19 20-21 22-23 24 25-26 27 28-31 Prestens Penn Bæluba Fri fra Rusen Kristne symbolder: Oblaten KRIK Vidar Bogstad om troen Dåpen - Rolf

Detaljer

mghblad:nlmgh-blad 25.06.2009 09:24 Side 1 Nr. 3 Juni 2009 74. årgang God Sommer!

mghblad:nlmgh-blad 25.06.2009 09:24 Side 1 Nr. 3 Juni 2009 74. årgang God Sommer! mghblad:nlmgh-blad 25.06.2009 09:24 Side 1 Nr. 3 Juni 2009 74. årgang God Sommer! mghblad:nlmgh-blad 25.06.2009 09:24 Side 2 NORDRE LAND PRESTEGJELD Sokneprest: Knut Ellefsrud Sokneprestkontoret, tlf.

Detaljer

DYKK I BIBELEN. Åp 21,1-4 En ny himmel og en ny jord

DYKK I BIBELEN. Åp 21,1-4 En ny himmel og en ny jord MENIGHETSBLADET for E I D E B R E M S N E S K O R N S T A D Nr.. 2 JUNI 2015 62. årg ang K V E R N E S I denne fagre sumarstid gå ut, mi sjel, og gled deg i vår Herres store under! Sjå hagen prydd med

Detaljer

Høsten 2013 Nr. 3/13 Årgang 96

Høsten 2013 Nr. 3/13 Årgang 96 Menighetsbudet Høsten 2013 Nr. 3/13 Årgang 96 Halleluja! Syng lovsang, Herrens tjenere, pris Herrens navn! Velsignet være Herrens navn, fra nå og til evig tid! Der sol går opp og sol går ned, skal Herrens

Detaljer

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 Løvstakksidene Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 La oss JUSTERE KURSEN litt Ofte sier vi at julen er vår største høytid. Det er nok sant sett i forhold til den tradisjonen

Detaljer

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn Lund & Heskestad Menighetsblad www.dalane.kirken.no Besøksadresse: Moivn. 7, 4460 Moi Postadresse: Moivn. 9, 4460 Moi E-post adresser: soknepresten@lund.kommune.no kateketen@lund.kommune.no kirkevergen@lund.kommune.no

Detaljer

Normisjons egen turoperatør ønsker deg velkommen på tur i år

Normisjons egen turoperatør ønsker deg velkommen på tur i år Nytt fra April/mai 2014 Nr. 2 14. årgang www.normisjon.no Oppland/Øst Randi Korsveien Hva var det som fikk Maria til å være så raus? 11 2 oppland 8 øst Jesusnett når mange nye! Foreningen Jesusnett feiret

Detaljer

Menighetsbudet. Lovprisning av den høyeste Gud. Husk Kirkens Nødhjelps fasteaksjon i Biri. Dør til dør innsamling mandag 22. mars fra kl. 17.00.

Menighetsbudet. Lovprisning av den høyeste Gud. Husk Kirkens Nødhjelps fasteaksjon i Biri. Dør til dør innsamling mandag 22. mars fra kl. 17.00. Menighetsbudet Vinteren 2010 Nr. 1/10 Årgang 93 «Måtte de skjønne at du alene, du som har navnet Herren, er Den Høyeste over hele jorden.» Salme 83,19. Lovprisning av den høyeste Gud Du er den hellige

Detaljer

Lindesneshallen, Vigeland 8. - 13. juli

Lindesneshallen, Vigeland 8. - 13. juli De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 4 april 2008 Årgang 104 Lindesneshallen, Vigeland 8. - 13. juli Herre, la meg kjenne dine veier, lær meg dine stier! Salme 25, 4 Portrettet Dåpsvekkelse Skoletaper

Detaljer

Jeg fant, jeg fant! Kjære leser. Herren er nær hos dem som har et nedbrutt hjerte,og han frelser dem som har en knust ånd.

Jeg fant, jeg fant! Kjære leser. Herren er nær hos dem som har et nedbrutt hjerte,og han frelser dem som har en knust ånd. I D ETTE N U M M E R E T R EDAKTØREN HAR O R DET FRA P R E K E S T O L E N Side Fra prekestolen............... 3 Lensene 150 år............... 4 Skjer a...................... 8 17. mai i Dalen..............

Detaljer

misjon tidende nr. 11/12-2012 167. årgang

misjon tidende nr. 11/12-2012 167. årgang god jul misjon s tidende nr. 11/12-2012 167. årgang Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Misjonsmarka 1, 4024 Stavanger Telefon 51 51 61 00

Detaljer

Menighetsbudet. Husk Kirkens Nødhjelps fasteasjon dør til dør innsamling i Biri menighet tirsdag 27. mars fra kl. 17.30.

Menighetsbudet. Husk Kirkens Nødhjelps fasteasjon dør til dør innsamling i Biri menighet tirsdag 27. mars fra kl. 17.30. Menighetsbudet Vinteren 2006 Nr. 1/07 Årgang 90 Slik er fasten som jeg vil ha: at du løslater dem som med urett er lenket, sprenger båndene i åket og setter de undertrykte fri, ja, bryter hvert åk i stykker,

Detaljer

Menighetsbudet. Morgenlys

Menighetsbudet. Morgenlys Menighetsbudet Vinteren 2011 Nr. 1/11 Årgang 94 Vend om til Herren deres Gud! For han er nådig og barmhjertig, langmodig og rik på miskunn. Joel 2,13 Morgenlys Takk, Gud, for vakre morgenstunder. Takk,

Detaljer

K2 nytt bygg midt i byen MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke.

K2 nytt bygg midt i byen MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D Nr. 3 2013 Årgang 72 Vanse kirke Vestbygda kapell K2 nytt bygg midt i byen Herad kirke Frelserens kirke Spind kirke DEN NORSKE KIRKE FARSUND

Detaljer

M enighetsblad. for Søndre Land. God Påske! Av innholdet: Nr. 1 Mars 2008 68. årgang. Liv Anne Rød Larsen vigslet til diakon søndag 24.

M enighetsblad. for Søndre Land. God Påske! Av innholdet: Nr. 1 Mars 2008 68. årgang. Liv Anne Rød Larsen vigslet til diakon søndag 24. M enighetsblad for Søndre Land Nr. 1 Mars 2008 68. årgang Liv Anne Rød Larsen vigslet til diakon søndag 24. februar Av innholdet: God Påske! Konsert med Sondre Bratland og Annbjørg Lien Da Randsfjorden

Detaljer

MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND. Nr. 6 2010 årgang 69. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. Frelserens kirke.

MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND. Nr. 6 2010 årgang 69. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. Frelserens kirke. Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund. Nr 6-2010 MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND Nr. 6 2010 årgang 69 Vanse kirke Vestbygda kapell Herad kirke Frelserens kirke Spind kirke Til kirken

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

Salvator - Frelseren

Salvator - Frelseren MENIGHETSBLADET Nr. 1-2008 64. årgang «- Vi har selv hørt ham, og vi vet at han virkelig er verdens frelser.» Joh 4, 42 Hilsen til menighetene i Brydalen, Tylldalen, Tynset og Kvikne Salvator - Frelseren

Detaljer

Slik, venner, farer livet med all verdens løvetenner - først blir de ild, så blir de sne, og siden gamle mennesker

Slik, venner, farer livet med all verdens løvetenner - først blir de ild, så blir de sne, og siden gamle mennesker Nr. 2 Mai 2009 74. årgang Slik, venner, farer livet med all verdens løvetenner - først blir de ild, så blir de sne, og siden gamle mennesker Inger Hagerup NORDRE LAND PRESTEGJELD Sokneprest: Knut Ellefsrud

Detaljer

MENIGHETSBLAD. En spurv har dog sitt rede og sikre hvilebo. en svale må ei bede om nattely og ro, en løve vet sin hule hvor den kan hvile få -

MENIGHETSBLAD. En spurv har dog sitt rede og sikre hvilebo. en svale må ei bede om nattely og ro, en løve vet sin hule hvor den kan hvile få - SANNIDAL MENIGHETSBLAD MENIGHETSBLAD SANNIDAL OG H DESEMBER 2014 NR. 4 74. ÅRGANG JUNI 2010 NR. 2 En spurv har dog sitt rede og sikre hvilebo en svale må ei bede om nattely og ro, en løve vet sin hule

Detaljer

Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 2 2011 17. Årgang. Fra venstre: Janne Knutsen, Malin Pedersen, Kathrine Lillebakken.

Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 2 2011 17. Årgang. Fra venstre: Janne Knutsen, Malin Pedersen, Kathrine Lillebakken. Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 2 2011 17. Årgang God pinse og God sommer! Eldretreffet: Stor oppslutning om Eldretreffet. les mer s. 8+9 Potetkakebaking: Koperviks hemmelighet avslørt på Aldershjemmet!

Detaljer

God sommer! NES-posten. Kanotur på Bjørknessjøen kan være en flott opplevelse. Bjørknesmuligheten side 2-3. Glimt fra konfirmantaktivitetene side 5

God sommer! NES-posten. Kanotur på Bjørknessjøen kan være en flott opplevelse. Bjørknesmuligheten side 2-3. Glimt fra konfirmantaktivitetene side 5 Informasjon NES-posten M E N I G H E T S B L A D F O R N E S N R. 2 S t. h a n s 2 0 1 2 4 5. Å R G A N G Bjørknesmuligheten side 2-3 Kanotur på Bjørknessjøen kan være en flott opplevelse. God sommer!

Detaljer

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus.

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2010 Årgang 106 Tor André Bergmann er ny ungdomspastor på Saron Åkrehamn. SE MER SIDE 12-13 Reidar Gamst setter i lederskolen fokus på lederskap og

Detaljer

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 9 oktober 2009 Årgang 105 DFEF ønsker å satse på å bygge opp et stort menighetssenter i Swaziland. LES MER SIDE 2-4 Menighet for alle generasjoner. Møt familien

Detaljer