ALVORLIGE ULYKKER, SYKDOM, DØDSFALL I SKOLEMILJØET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ALVORLIGE ULYKKER, SYKDOM, DØDSFALL I SKOLEMILJØET"

Transkript

1 ALVORLIGE ULYKKER, SYKDOM, DØDSFALL I SKOLEMILJØET HANDLINGSPLAN Når det utenkelige skjer. Versjn 1 Mars 2010

2 Alvrlige ulykker, sykdm, dødsfall i sklemiljøet I N N H O L D Viktige telefnnumre s 3 Rektrs ppgaver ved en ulykke eller et dødsfall blant elevene s 5 Alvrlige ulykker eller et dødsfall i skletida hvem gjør hva? s 6 Dødsfall i skletida hvem gjør hva neste dag? s 7 Alvrlige ulykker eller et dødsfall utenm skletida hvem gjør hva samme dag? s 8 Dødsfall utenm skletida - hvem gjør hva neste dag? s 8 Hva gjør vi med de mest berørte elevene? s 9 Hva gjør vi de neste dagene? s 9 Kntakt med heimen s 9 Begravelsen s 10 Tida etterpå s 10 Dødsfall persnale s 11 Hvis elever eller ansatte dør i ferie s 13 Ved alvrlig sykdm hs en av våre elever s 13 Ved alvrlig sykdm i heimen hs en av våre elever s 13 Dødsfall elev mister en av sine nærmeste s 14 Elever sm har kmmet pp i vanskelige situasjner s 15 Selvmrd g selvmrdsfrsøk s 16 Veien videre s bud fr riktig msrg (fra krybbedødfreningen) s 18 Side 1

3 Vanlige srgreaksjner hs barn s 19 Frslag til klassermssamtale s 23 Vedlegg 1. Frslag til brev Dødsfall i klasse s Frslag til brev Begravelse s Frslag til Minnesamvær s Frslag ved Besøk i heimen s 29 Litteraturliste s 30 Side 2

4 VIKTIGE TELEFONNUMRE: ØYEBLIKKELIG HJELP OG AMBULANSE, NØDTELEFON 113 POLITI, NØDTELEFON 112 BRANN, NØDTELEFON 110 Legesenter i Levanger: LEVANGER LEGESENTER, Håkn den Gdes gate ØYEBLIKKELIG HJELP MEIERIGÅRDEN LEGESENTER, Håkn den Gdes gt ØYEBLIKKELIG HJELP SKOGN LEGESENTER, Åsvegen 7, 7620 Skgn ØYEBLIKKELIG HJELP ÅSEN LEGEKONTOR, 7630 Åsen ØYEBLIKKELIG HJELP LEGEVAKT, mandag - fredag , lør-man LENSMANNEN I LEVANGER POLITIET Side 3

5 Kmmunale grunnskler Levanger: EKNE SKOLE FROL OPPVEKSTSENTER HALSAN SKOLE MULE OG OKKENHAUG OPPVEKSTOMRÅDE NESHEIM SKOLE NESSET UNGDOMSSKOLE SKOGN BARNE- OG UNGDOMSSKOLE TUV SKOLE YTTERØY SKOLE ÅSEN BARNE- OG UNGDOMSSKOLE SJEFSGÅRDEN VOKSENOPPLÆRING OPPVEKST, via SENTRALBORDET PP-TJENESTEN LEVANGER KIRKEKONTOR Skneprest Kjartan Bergslid Skneprest Anne Græsli Nrdvll Skneprest Eirik Bakken Sknediakn Egil Brende ANDRE TELEFONNUMRE FÅS GJENNOM OPPLYSNINGEN Side 4

6 Rektrs ppgaver ved en ulykke eller et dødsfall blant elevene 1. Plitiet varsles ved ulykke. Det er pliti, eventuelt prest sm varsler heimen m dødsfall. 2. Hvis elev(er) er sendt til sykehus, varsles m mulig heimen ved persnlig kntakt ved alvrlig ulykke, eller via telefn ved lettere skade. Gi beskjed m telefnnummer dit freldre kan ringe. Gi klar angivelse av sted dit freldre kan ringe, g eventuelt navn på lege eller kntaktpersn. Avtal med freldre hvr g når søsken skal varsles g hvem sm skal gjøre det. 3. Alle vksne sm arbeider ved sklen, skal varsles. Ved dødsfall skal m mulig gså de sm er ute i permisjn, varsles. 4. Hvis ei alvrlig ulykke skjer i skletida, skal kmmunalsjefen varsles. 5. Ved dødsfall infrmerer rektr vaktmester straks de nærmeste pårørende er varslet, slik at sklens flagg kan heises. 6. Rektr gir elevene samlet en krt framstilling av det sm er skjedd. 7. Rektr tar seg av eventuell kntakt med presse, TV g radi. Side 5

7 Alvrlige ulykker eller et dødsfall i skletida hvem gjør hva? 1. Den vksne sm kmmer først til stedet sørger fr at førstehjelp settes i gang, g at ambulanse blir tilkalt (tlf. 113) 2. Rektr gis beskjed umiddelbart, g starter med sine ppgaver. 3. Elever sm har sett, eller vært invlvert på annen måte i hendelsen, ledes brt g samles i gymsal, annet rm avhengig av antall. Lærer(e) er hs dem hele tiden. 4. Minimum en vksen blir igjen hs den sm er skadet/frulykket. 5. Rektr ppsøker det rmmet hvr elevene er samlet jfr pkt 3 g gir elevene en krtfattet g knkret infrmasjn. 6. Elevene går tilbake til klassermmene sammen med klasselærer g frtsetter samtalen der. 7. Øvrige vksne samles på persnalrmmet g legger pp det videre arbeid i tråd med denne handlingsplanen/kriseplanen. 8. Ved dødsfall samler elever g vksne seg ved flaggstanga når flagget heises. Dette kan først skje når de nærmeste pårørende er varslet. 9. Evt. søsken av den sm er skadet/frulykket, tas spesielt hånd m. Det samme gjelder andre elever med påfallende reaksjner. Søsken ved andre skler må få beskjed i samråd med freldre. 10. Om mulig bør freldre til andre elever varsles, slik at de kan hente sine barn eller kmme tidlig heim. Elever med sterke reaksjner, eller sm vi er usikre på reaksjnene til, skal ikke kmme heim til tmt hus. Det bør vurderes m det beste er å være på sklen ut dagen. Side 6

8 Dødsfall i skletida hvem gjør hva neste dag? 1. Det flagges på halv stang når skledagen starter. 2. Det arrangeres en felles samling fr hele sklen. Kntaktlærer tar sin klasse med til samlingsstedet. Om mulig setter vi fram et bilde av den sm er død, i tillegg til at det pyntes med blmster g lys. Rektr infrmerer g hlder en liten minnetale. Passende musikk spilles. Det synges en fellessang. Alle elever får med seg et skriv heim med infrmasjn m den markering sm er gjrt, g sm vil kmme. Frslag til tekst, se vedlegg 1. Det kalles inn til klassefreldremøte i den klassen sm har mistet en elev, g i klasser til evt. søsken. Respekt g deltagelse er fr alle, men den altverskyggende srgreaksjnen tilhører de sm var særlig knyttet til den avdøde. Side 7

9 Alvrlige ulykker eller et dødsfall utenm skletida hvem gjør hva samme dag? 1. Den sm får kjennskap til at nen blant elevene eller ansatte er mkmmet eller alvrlig skadet utenm skletida, kntakter rektr. 2. Rektr, undervisningsinspektør, rådgiver, ssiallærer g vernembud møtes m mulig m kvelden fr å planlegge pplegget fr neste dag. 3. Rektr er sklens talsmann verfr media. Aktuelle prblemstillinger ved dødsfall: Hvrdan legger vi pp neste dag? Hva gjør vi med elever sm std avdøde nær? Hva gjør vi i klassen til avdøde? Hva har vi å gi av knkret infrmasjn? Er det ressurspersner vi skal bruke? Er det spesielle ting sm skal ivaretas i kntakt med pårørende? Dødsfall utenm skletida - hvem gjør hva neste dag? Prsedyren ved dødsfall i skletida følges, hvis ikke annet er avtalt kvelden før. Side 8

10 Hva gjør vi med de mest berørte elevene? 1. Samling i klassermmet rett etter fellessamlingen. Hvis det er en elev sm er død, bør nære venner fra andre klasser få være med. 2. Lærer, prest eller andre kan/bør a. Si ne m hva sm skjer med ss når vi pplever srg b. Frklare fysiske g mentale reaksjner, slik at elevene frstår at de ikke er alene m å reagere annerledes enn hva de pleier c. Si ne m å respektere at vi reagerer frskjellig d. Orientere m hvrdan resten av skledagen blir, hvrdan de neste dagene blir, g m det er bestemt ne m begravelsen. e. Understreke betydningen av vennskap g samhld Hva gjør vi de neste dagene? 1. La eleven få sørge på sin måte a. Ha et bilde av den avdøde framme b. Sett blmster, bilder g lys på den tmme pulten c. Ta med g spill egnet musikk d. La elevene lese dikt 2. Snakk m det i klassene 3. Respekter g gi rm fr elevenes behv fr å være sammen g dele srgen med hverandre. Finn en naturlig balanse mellm srgarbeid g sklearbeid, tilpasset hver klasse. Kntakt med heimen Rektr g/eller kntaktlærer fretar et besøk i heimen i tida mellm dødsfall g begravelse. Uthøre m det er spesielle ønsker fra familien i frbindelse med begravelsen. Det er viktig å hlde kntakt med familien i tida etter dødsfallet. Følg spesielt pp søsken av avdøde i sklesammenheng. Vær ppmerksm på deres srgreaksjner. Side 9

11 Begravelsen All deltakelse i sklens regi skal skje i samråd med heimen. Etter at heimen har gitt evt. klarsignal, bearbeider kntaktlærer klassen til å møte pp. De sm ønsker det, deltar med diktlesing, tenning av lys, legge blmster på kista eller andre handlinger. Elever sm medvirker aktivt, skal ha en vksen støttespiller med seg i kirka (lærer/freldre eller lignende). Rektr legger ned krans fra sklen. En representant fr sklen hilser fra klassen. Elever sm har deltatt i begravelsen, må få mulighet til samvær etterpå. Kntaktlærer planlegger dette, evt. i samarbeid med klassekntakter. Dette er siste dag med flagget på halv stang. Vaktmester sørger fr at flagget heises til tpps når begravelsen er ver. Tida etterpå 1. Avdødes eiendeler leveres heimen innen en måned. 2. Klassen markerer minnet ved avdødes fødselsdag g dødsdag, ved jul g ved avslutning av skleåret det første skleåret etter. 3. Lærere må være ekstra ppmerksm på avvikende adferd hs elevene. Nen kan ppleve tunge g vanskelige srgreaksjner. Disse må få hjelp. Side 10

12 Dødsfall - persnale UMIDDELBART ETTER DØDSFALLET 1. Rektr underretter persnalet. 2. Alle klasser underrettes. Hvis det er en kntaktlærer sm er død, bør en lærer sm kjenner elevene i klassen underrette dem, g ta hånd m dem resten av skledagen. Snakk åpent g knkret m det sm har skjedd. La elevene snakke m det de tenker g føler. 3. Når alle klasser er underrettet, heises flagget på halv stang. 4. Fresatte i den (de) aktuelle klassen(e) underrettes, g bes eventuelt hente elevene. En bør unngå at elever er alene når de kmmer hjem. 5. Rektr skriver brev sm går ut til de fresatte i den/de aktuelle klassen(e). 6. Presten besøker lærerens klasse(r) så snart sm mulig. 7. Persnalet møtes g drøfter knkrete ppgaver i frbindelse med dødsfallet, blant annet kntakt med de pårørende. MINNESAMLING Minnesamling med persnalet på persnalrmmet Vurdere minnesamling med klassen/klasser, eller alle elever samlet. BEGRAVELSESDAGEN - FORBEREDELSE Rektr rienterer persnalet m begravelsen. Elevdeltakelse drøftes. Evt. deltakelse av elever må skje i samråd med familien til avdøde. Dersm elever ønsker å delta i begravelsen, får elevene en rientering med hjem. Frslag til tekst, vedlegg 2. Det sm skal skje i begravelsen gjennmgås i de berørte klasser. Side 11

13 Klassen er samlet i skletiden begravelsesdagen. De elevene sm ønsker å være sammen med sine fresatte, bør få anledning til det. På begravelsesdagen følges vanlige flaggrutiner. ETTERARBEID Viktig i tiden sm følger at en i kllegiet gir hverandre støtte g hjelp psykisk g på det praktiske plan. Alle tar ansvar fr å finne gde løsninger fr elever g ansatte. Lærerne må være spesielt ppmerksmme på ulike reaksjnsmåter hs elevene. Nen kmmer raskt i gang med srgen etter at dødsfallet er kjent. Andre vil først i ettertid få merkbare reaksjner, fr eksempel atferdsfrstyrrelser, depresjn g skyldfølelse. Det er viktig at sklen setter atferdsendringene i frbindelse med tapet. Veiledning kan være nødvendig. Presten kan være til hjelp i etterarbeidet. Om srgens faser, se kapittel: Vanlige srgreaksjner hs barn. Side 12

14 Hvis elever eller ansatte dør i ferie 1. Hvis begravelse har funnet sted, hlder sklen g klassen minnesamvær i ettertid 2. De sm std avdøde nær, får besøke gravstedet 3. Kntakt med pårørende avtales i klassen eller i sklen sm helhet. Ved alvrlig sykdm hs en av våre elever 1. Klassen får jevnlig infrmasjn fra kntaktlærer m klassekameratens utvikling. 2. Freldre g/eller helsepersnell kan kmme i klassen g gi infrmasjn. 3. Evt. sykehuslærer kan inviteres til klassen. 4. Dersm eleven er syk heime eller på sykehus, bør det, i samarbeid med heimen, etableres en besøksrdning. Brev, tegninger g andre ppmuntringer fra klassen betyr gjerne svært mye. Brev, bilder g annet fra den sm er syk, tas gdt vare på. Dette vil være viktige hjelpemidler i srgarbeidet hvis sykdmmen skulle få dødelig utgang. Ved alvrlig sykdm i heimen hs en av våre elever 1. Kntaktlærer avtaler med heimen hvilken g på hvilken måte infrmasjn skal gis til klassen. 2. Vi viser frståelse verfr eleven vedr. mangelfullt sklearbeid m.m. 3. Hvedsak å vise ppmerksmhet g deltakelse. Side 13

15 Dødsfall - elev mister en av sine nærmeste Dersm dødsfall skjer i skletida, må den eleven sm er direkte berørt helst få infrmasjn m dette av nen i sin nærmeste familie. Eleven må bringes eller hentes hjem til sin familie. Når sklen får melding m dødsfallet, må det avklares m elevens klasse skal rienteres. Kntaktlærer tar kntakt med eleven g familien, g blir enig med dem m den infrmasjnen sm skal gis i klassen. Eleven bestemmer selv m han/hun da vil være til stede. Temaet srg g msrg bør tas pp i klassen. Snakke m hvrdan de kan være til hjelp g støtte fr den eleven sm er rammet. Kntakt med heimen Kntaktlærer, evt. rektr besøker familien. Tar med blmster. Gjerne ne til eleven fra klassen. Begravelsesdagen Sklen flagger når elev har mistet freldre eller søsken. Sklen bør være representert i begravelsen. All deltakelse fra sklens side må skje etter samråd med avdødes familie. De elever sm ønsker det, kan delta sammen med fresatte. Etterarbeid Kntaktlærer følger pp eleven. Ha kntakt med fresatte, hvis ønskelig være behjelpelig med å kntakte fagpersner sm kan bistå eleven/familien. Kntaktlærers ppgave å hjelpe medelevene til å gi støtte g msrg. Side 14

16 Elever sm har kmmet pp i vanskelige situasjner sm fr eksempel verfall, vldtekt, ran, incest el ler annen mishandling. Kntaktlærer/kntaktlærer infrmerer rektr, inspektør, avdelingsleder. Rektr kntakter PPT, helsesøster, Barn i krise-gruppen, etter behv. Gi saklig infrmasjn til klasse, elever i samråd med heimen.. Samtale m varsmhet g demping av rykter. Ta vare på søsken i sklen. Side 15

17 Selvmrd g selvmrdsfrsøk Prinsipper: Rutiner følges sm ved en annen brå død. Vær ppmerksm på den økte selvbebreidelsen g den dårlige samvittigheten sm alltid følger en selvmrdshandling. Kntaktlærer bør innhente ressurspersner i miljøet sm kan støtte (PP-tjenesten, helsesøster, rganisasjnen LEVE (Landsfreningen fr etterlatte ved selvmrd)). Selvmrdfrsøk: Ved rykter m selvmrdsfrsøk, innkall da elev g freldre g prøv sammen å finne løsninger sm møter ryktene. Aktiviser elevene mkring temaet, men ikke fkuser ensidig på selvmrdsprblematikk. Gi barn g ungdm kunnskaper m knflikter, kmmunikasjn g hvrdan man hjelper hverandre. Tilpass undervisningen etter alderstrinnet. Når en lærer får betrelser eller hører rykter m at en elev har selvmrdstanker skal dette undersøkes g det skal skaffes hjelp. Man skal ikke gå inn i nen allianse med eleven eller andre sm frteller lærer det. Selvmrd: Pårørende kntaktes, de skal bestemme hva sm skal sies til klassen. Gi en faktisk rientering m hva sm har skjedd. Ryktet m selvmrd spres frt, sørg derfr fr at alle elevene på sklen får den samme infrmasjn til samme tid. Rektr eller en annen fagpersn kan lage en skriftlig rientering fr bruk i klassene. Avlyse undervisningen resten av dagen i den klassen sm er rammet. Bruk isteden dagen sammen med elevene. La elevene snakke sammen m det de vet, sine tanker g følelser. Vær klar ver smitteeffekten ved selvmrd g selvmrdsfrsøk. Det er ekstra viktig med grundig infrmasjn g tid til å dele pplevelsen med hverandre, men dvel ikke fr lenge ved temaet. Vær ppmerksm på utsatte elever etterpå. Merknader: Dersm en elev har tatt sitt eget liv bør man være spesielt ppmerksm på at i tillegg til Side 16

18 sjkket g srgen kan selvbebreidelse g dårlig samvittighet kmme mye sterkere inn enn i frbindelse med andre dødsfall. Vi kan gså møte en syndebukkprblematikk. Hvis nen spesielle har påført den døde stre belastninger, g dette er kjent, vil andre frt kunne danne vnde (hatske) frnter mt dem det gjelder. Det kan fte være persner sm selv sliter med uuthldelig skyldfølelse sm er mest ivrig etter å finne en syndebukk. Dette må man være særskilt ppmerksm på. Side 17

19 Veien videre Vi reagerer ulikt på srg g savn, g dette kan finne så mange utslag fra de umiddelbare reaksjner de første dagene, til reaksjner sm går ver lang tid. Vår ppgave er å stille pp, være et vksent medmenneske g å minne hverandre m de 20 bud fr riktig msrg. 20 bud fr riktig msrg ( fra krybbedødfreningen) 1. Du skal vite at srgarbeid er en nrmal g nødvendig prsess 2. Du skal være sammen med de sørgende ikke løse prblemene deres 3. Du skal anerkjenne andres smerte, lære deg å gå inn i den, ikke frsøke å fjerne den 4. Du skal høre g framfr alt lytte til det den sørgende frteller deg 5. Du skal la dem få lv til å gjenta seg selv m g m igjen 6. Du skal snakke minst mulig g unngå enhver trøst sm innebærer en underkjennelse av tapet 7. Du skal akseptere at alle sørger på frskjellig måte g at ingen srg er riktig eller gal 8. Du skal vite at ingen er nødt til å rettferdiggjøre dine følelser 9. Du skal ppmuntre de sm er sammen m srgen til å dele den med hverandre m de klarer det 10. Du skal erkjenne at de sørgende har lidd et tap 11. Du skal ikke hindre nen i å uttrykke skyldfølelse eller sinne hvis de har behv fr det 12. Du skalhjelpe de sørgende til å innse at den døde aldri kmmer tilbake 13. Du skal gi de etterlatte tid til å sørge 14. Du skal tillate de sørgende å ha virkelige minner fra et virkelig frhld til den avdøde 15. Du skal anerkjenne de sørgendes behv fr å snakke m den de har mistet 16. Du skal ppmuntre de sørgende til å bearbeide smerten g vise sine følelser uten å dømme 17. Du skal gi barn anledning til å delta i srgprsessen sammen med de vksne 18. Du skal huske at mange sm yter umiddelbar støtte, fte blir brte etter en stund 19. Du skal ikke la avvisning hindre deg i å kmme tilbake med nye tilbud m hjelp 20. Du skal ppmuntre de sørgende til å leve g elske igjen men først når de føler seg rede. Side 18

20 VANLIGE SORGREAKSJONER HOS BARN ETTERREAKSJONER Spennvidden i barns reaksjner er svært str. De umiddelbare reaksjnene kan variere fra prtest, til gråt, sinne eller apati. Vksne gjør lurt i ikke å presse barnet til å reagere på en bestemt måte, men akseptere g bekrefte barnets reaksjn. Etterreaksjner kan deles inn i de reaksjnene sm kmmer de første dagene g ukene etter et dødsfall, g de sm kan strekke seg ver måneder g år. De reaksjnene sm mtales i det følgende, er nrmale reaksjner på et dødsfall. Mange, men slett ikke alle barn har en eller flere av disse reaksjnene, g variasjnene i reaksjnstype, intensitet g varighet er stre. Frdi mange barn først gradvis, gjennm fraværet av den de har mistet, pplever tapet, er det kanskje fraværet av reaksjner i den første tiden sm er vanligst. De minste trenger å få gjentatt at den døde er brte g ikke vil kmme tilbake igjen. Slik skjønner de at tapet er virkelig. Blant vanlige reaksjner er: Frykt g redsel Små barn viser sin redsel gjennm at de knstant krever tilstedeværelse av freldre eller gjenlevende freldre. De trenger infrmasjn, frsikringer, frståelse fr sine reaksjner g behv, g trygghet fr at livet frtsetter nenlunde sm før. Søvnfrstyrrelser Sinne g ppmerksmhetskrevende atferd Et barn kan kjenne et eksplsivt sinne ver at nen det er glad i, blir brte. Dette er frvirrende g sterke følelser fr barnet, g det kan selv bli frtvilet ver sine reaksjner. Ikke sjelden kan barna bli vanskelige å ha med å gjøre i sklen, ved at sinnet går ut ver andre barn. Sensitive g frståelsesfulle vksne sm tillater barn å reagere, men hjelper dem til å finne uttrykksmåter sm ikke går ut ver andre, kan være til str hjelp i en slik situasjn. Tilbaketrekking g islasjn Hvis slike reaksjner ses hs barnet, må vksne være ppmerksmme på at barnet kanskje kan slite med tanker g følelser det trenger hjelp fra vksne til å uttrykke. Side 19

21 Sm vksne kan vi bidra til å mtvirke islasjn ved aktivt å invlvere barnet i samvær med andre barn. Tristhet, lengsel g savn Barn har krtere tristhetsspenn enn vksne, ne sm kan frlede vksne til å tr at barna ikke sørger så mye eller så dypt. Barn bygger br i savnet ved å ppsøke steder der de var sammen med den døde, eller situasjner g ting sm de frbinder med den døde. De kan ppnå nærhet g bygge br i savnet gjennm å lukte på den dødes klær, se på bilder, vide eller på ting de har fått fra den sm er brte. Barna kan gså frsvare seg mt tristheten ved å benekte det sm skjedde i fantasien eller gjennm handlinger. Skyldfølelse g selvbebreidelse Små barn kan tr at ting sm skjer, er et resultat av tanker de har gjrt seg, ønsker de hadde, eller handlinger de har utført. Slik magisk tenkning gjør at de på irrasjnelt vis kan ta på seg ansvar fr ting sm skjer. Hvis det er et søsken sm dør, skal man være spesielt ppmerksm på selvbebreidelser, frdi søskensjalusi er nkså utbredt. Lek knyttet til det inntrufne Små barn uttrykker fte tanker m g reaksjner på det sm har hendt, gjennm lek. I leken skaper de sammenheng mellm frtid g nåtid, g de tumler rundt med det sm skjedde fr å frstå det bedre. Gjennm leken kan de gså uttrykke ulike følelser, samtidig sm de kan gjennmgå, utfrske g utprøve det sm har hendt, frstå spesielt vanskelige øyeblikk, uttrykke ønsker m at de hadde kunnet gjøre ne fr å hjelpe sv. Ikke sjelden vil mindre barn legge inn små rituelle markeringer sm hjelper dem til å uttrykke ulike følelser. Mer barnslig atferd Barn kan ta et steg tilbake i utvikling. Vanligvis er slik atferd frbigående, g vksne med litt tålmdighet vil se at den går ver av seg selv. Plagsmme gjenpplevelser g fantasier Nen ganger er barn vitne til et dødsfall, slik at de tar inn sterke sanseinntrykk når dødsfallet skjer. Ting i barnets hverdag vil senere kunne minne m tapet g sette i gang reaksjner. Tanker m mening En del barn tenker på ulike meningsaspekter ved taper, blant annet på urettferdigheten ved at dette skulle skje dem. Side 20

22 REAKSJONER OVER LANG TID Mens mange av de reaksjnene sm er beskrevet ver, vil dempes i løpet av de første ukene g månedene etter tapet, vil savn, lengsel g tristhet kunne vedvare ver år, g på sett g vis vare livet ut. Dette betyr ikke at reaksjnene frtsetter å være sterke, men at de kan være der sm bakgrunn i barnets liv, spesielt hvis det har mistet en av sine aller nærmeste. I barnets hverdag kan det være mange ting sm minner det m den sm er brte. Slike påminnelser kan plutselig føre til at barnet fylles med tristhet g gråt, uten at det alltid vet hvrfr. Vksne kan hjelpe barna til å sette rd på dette savnet, g trøste dem når det er sm verst. Gitt msrgsfulle vksne g gd ivaretakelse av barnet er det liten grunn til å frvente at barnet vkser pp med større risik fr utvikling av langvarige psykiske prblemer. Blant risikfaktrer sm øker sjansen fr at barnet får prblemer, er: Barnet var vitne til det sm hendte. Freldre eller gjenlevende freldre får eller sliter med stre prblemer. Barnet pplevde å være i str fare. Barnet pplever sterke reaksjner hs freldre uten at det blir frklart hvrfr. Hjemmefrhldene er svært negative fr barnet (alkhlisme, neglisjering). Sterk benekting av det sm har hendt i hjemmet, g ttalt fravær av åpen g direkte samtale m det sm skjedde. Dersm flere risikfaktrer er til stede, g barnets atferd frandrer seg påfallende, eller sterke følelser frtsetter med samme intensitet, bør fagflk kntaktes slik at man kan få råd m hvrdan barnets srgarbeid kan støttes i frtsettelsen. VOKSENREAKSJONER Barns reaksjner på et tap vil ikke bare avspeile deres egen srg g savn, men gså freldrenes reaksjner på tapet. Det er vndt fr barn å se freldre gråter, eller å ppleve at mr g far ikke viser den msrgen de pleier. Freldre i srg vil naturligvis ha mindre verskudd til barn, g det kan i perider lett skje at freldre blir utålmdige g sinte når barn krever ppmerksmhet. Side 21

23 Mange freldre frsøker å skjule sine reaksjner fr barna fr å beskytte dem. Erfaring viser imidlertid at barn er best tjent med at freldre setter rd på følelsene sine slik at barna bedre kan frstå hvrfr mr eller far reagerer sm de gjør. Dette gjør det gså lettere fr barna å vise egne følelser eller dele sine tanker med freldrene. HVORDAN BARN OVER TID BEARBEIDER DET SOM HAR SKJEDD Barn har strt behv fr å minnes den sm er brte, g samtidig bearbeide det sm skjedd. De kan hjelpes i dette på ulikt vis: La barnet ppsøke knkrete minner. La barnet stille spørsmål. Lek hjelper barn til å frstå bedre. Barn kan beskytte de vksne. Gi nærhet g fysisk kntakt. RÅD TIL FORELDRE OG ANDRE VOKSNE Følgende råd kan hjelpe vksne til å støtte barnet i den srgen de pplever. Det må sterkt understrekes at rådene må tilpasses den individuelle situasjn: Gi barna tydelig lv til å reagere. Hjelp barna til å anerkjenne sine reaksjner g frstå hva sm har hendt. Si at du kmmer til å være der i tiden sm kmmer. Sm vksne skal vi lytte etter underliggende temaer g dypere mening i barnas kmmentarer, spørsmål g atferd. Sm vksne kan vi frtelle at tanker, følelser, ønsker, atferd g pplevelser de har er nrmale. Hjelp små barn til å gjenkjenne, navngi g skille mellm følelser. Åpen, sannferdig kmmunikasjn. Unngå frvirring gi frklaringer sm er tilpasset barnets alder. Gjør tapet virkelig. Kntinuitet i hjem g skle frsøk å hlde på rutiner. Gjennm samtale demp barns angst fr at de selv eller freldrene skal dø eller bli brte. Demp eventuell skyldfølelse ved å la barna sette rd på, leke eller tegne det de tenker, samtidig sm de gis frsikringer m at ingenting de har tenkt eller gjrt førte til det sm skjedde. Side 22

24 FORSLAG TIL KLASSEROMSSAMTALE Atle Dyregrv har laget en mal med seks punkter sm han mener kan være en hensiktsmessig struktur på en klassermssamtale: 1. INTRODUKSJON: Døden skaper mange inntrykk hs ss sm det er viktig å snakke m Tanker g følelser gjør ss triste g vi kan bli redde g sinte. Gjennm å snakke m det sm har skjedd, kan vi bedre lære ss å frstå hvrdan andre har det. Gjennm å snakke sammen kan vi få ppklart misfrståelser. Det kan kjennes vndt å snakke m det sm har hendt. Ved å snakke m det, vil det vnde trykket inni ss litt etter litt bli mindre. REGLER FOR SAMTALEN: Det klassekameratene har pplevd, tenkt g følt, skal en ikke frtelle videre til andre. Der er viktig å respektere andre. Ikke kritisere eller erte nen etterpå fr det de sa, eller fr måten de reagerer på! Hver elev snakker fr seg selv, g ingen frteller hvrdan andre har det. Alle er ikke nødt til å si ne, brtsett fra å frtelle hvrdan de fikk vite m det sm har hendt. 2. FAKTA: Elevene sitter gjerne i ring g hver elev frteller sin histrie Hvr var du da du fikk greie på at N. N. var død? Hvrdan fikk du greie på dette? Faktafasen hjelper til å sette sammen hendelsen fra begynnelsen til slutt. Hver g en elev får hjelp til å sette rd på det han eller hun bærer inni seg sm er en intens g krevende pplevelse. I faktafasen får en gså frmidlet infrmasjn fra barn sm vet mye m hendelsen til barn sm vet lite, - g misfrståelse g frvirring kan ppklares. Læreren må gi elevene nøktern g riktig infrmasjn m dødsfallet. I frbindelse med et tragisk dødsfall, verserer det fte mange rykter g mye spekulasjner rundt det sm har hendt. Side 23

25 Ved ulykker g spesielle dødsfall er det viktig at læreren vet hva slags infrmasjn han/hun kan gi til elevene. Det kan hende at plitiet i enkelte tilfeller setter en frist fr å gi infrmasjn m dødsfallet, dersm det knytter seg uvisshet g ytterligere etterfrskning til hendelsen. Nen ganger kan det være relevant å trekke inn plitiet, - eller andre fr at de kan gi elevene infrmasjn direkte. 3. TANKER: Still spørsmålet: Hva tenkte du etter at du fikk vite at N. N. var død? Selv mer stille g innesluttete elever vil i en slik situasjn kunne få hjelp til å sette rd på tankene sine. I en slik samtale kmmer det fram mye nyttig infrmasjn til læreren m hvrdan hver enkelt elev har det. Læreren får innblikk i m nen av elevene er mer rammet enn andre, m nen var vitne til dødsfallet, eller fått vite m det på en spesiell brutal måte. På denne bakgrunnen kan læreren søke videre hjelp til elever sm måtte trenge det. Spørsmålet m hvilke tanker eleven gjrde seg da de fikk høre m dødsfallet, fører nkså autmatisk ver på en samtale m reaksjner g inntrykk. 4. REAKSJONER: Still spørsmålet: Hvrdan har du reagert etter at du fikk vite at N. N. var død? I reaksjnsfasen får vi vite hvrdan elevene reagerte - umiddelbart - senere - samme dag, - hvrdan natta var, - hvrdan de har det nå. Her kan vi få fram både srg, savn, hjelpeløshet, redsel, sinne g frtvilelse. I en slik samtale sveiser klassen seg sammen i srgsituasjnen. Elevene får hjelp til å kaste maska, g en knkret utfrdring til å støtte g hjelpe hverandre. Det er reaksjnsfasen sm tar lengst tid! Barn kan vise sterke følelsesmessige reaksjner. Om så skjer, er det viktig at læreren mbiliserer msrg g støtte gså fra de andre elevene, slik at ikke læreren blir midtpunkt i prsessen. Barn kan være svært msrgsfulle, snille g støttende mt hverandre i slike situasjner, g det er læreren sin ppgave å fremme disse sidene ved barns naturlige medfølelse. 5. INFORMASJON: I infrmasjnsfasen samler læreren trådene fra det sm elevene har frtalt, g peker på like tanker g reaksjner sm kmmer fram, g understreker nrmaliteten i det de pplever. Side 24

26 Tidligere erfaring g kunnskap m barns reaksjner i lignende situasjner, kan en bruke fr å vise elevene at reaksjnene deres er vanlige. I tillegg til dette bør læreren gi infrmasjn m etter-reaksjner ved slike hendelser. Denne infrmasjnen gjør elevene frberedt på reaksjner sm kan kmme seinere. Læreren må sette rd på frykt- g angstreaksjner, på sinne g eventuelle hevntanker, på skam g skyldfølelse. Det er nyttig at elevene blir frberedt på at de etter plutselige, uventa dødsfall, i større eller mindre grad kan frtsette å tenke på en slik hendelse i uker g måneder etterpå. Læreren kan gså gi råd m hva elevene kan gjøre fr å få bedre grep m det sm har hendt. En kan råde dem til å: Snakke med freldrene sine m det. Snakke med venner m det. Besøke gravstedet. Skrive, dikt, dagbk etc. Gjør ne i fellesskap fr de etterlatte. 6. AVSLUTNING: Oppsummering av samtalen. Tid til å ta pp spørsmål. Planlegging av det sm skal skje framver. Side 25

27 VEDLEGG 1 Sklens brevmal Til freldre/fresatte i kl. DØDSFALL I KLASSE Sklen har i dag mttatt den triste beskjeden m at xxx xxx er død. Dette går sterkt inn på ss alle, g i særlig grad på elevene i klassen. Vi vil derfr bruke mye tid de nærmeste dagene til å snakke sammen m det sm har skjedd. Det vil være av str betydning fr elevene at det gså hjemme snakkes åpent m dette. I mrgen vil presten kmme på besøk i klassen. Det vil bli arrangert freldremøte en av de nærmeste dagene. Navn skle Rektr Kntaktlærer Side 26

OMSORG FOR BARN I SORG OG KRISE

OMSORG FOR BARN I SORG OG KRISE OMSORG FOR BARN I SORG OG KRISE 2008 / 09-1 - Innholdsfortegnelse. Forord s. 3 Overordnede prinsipper s. 4 Akuttsider, informasjon, viktige telefonnummer s. 5 Telefonliste over ansatte s. 6 Når en elev

Detaljer

FLYKTNINGEKRISEN I EUROPA - Hva skal vi si til barna? Av psykologene Atle Dyregrov, Magne Raundalen og Unni Heltne Senter for Krisepsykologi

FLYKTNINGEKRISEN I EUROPA - Hva skal vi si til barna? Av psykologene Atle Dyregrov, Magne Raundalen og Unni Heltne Senter for Krisepsykologi FLYKTNINGEKRISEN I EUROPA - Hva skal vi si til barna? Av psyklgene Atle Dyregrv, Magne Raundalen g Unni Heltne Senter fr Krisepsyklgi Frfatterne har arbeidet pp mt en rekke krigssituasjner i ulike deler

Detaljer

Veiledning til Comenius mobilitetsprogram for elever

Veiledning til Comenius mobilitetsprogram for elever Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever 1 2 Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever 3 4 Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever Innhld / ppbygning av elektrnisk presentasjn Innledning

Detaljer

program for foreldreveiledning BUF00039 Små barns sorg til foreldre og andre voksne Informasjon og veiledning Atle Dyregrov

program for foreldreveiledning BUF00039 Små barns sorg til foreldre og andre voksne Informasjon og veiledning Atle Dyregrov program for foreldreveiledning BUF00039 Små barns sorg Informasjon og veiledning til foreldre og andre voksne Atle Dyregrov program for foreldreveiledning Dette temaheftet inngår i en serie av materiell

Detaljer

BARN I SORG OG KRISE. En kommunal beredskapsplan for skole og barnehage- SKEDSMO KOMMUNE

BARN I SORG OG KRISE. En kommunal beredskapsplan for skole og barnehage- SKEDSMO KOMMUNE BARN I SORG OG KRISE En kommunal beredskapsplan for skole og barnehage- SKEDSMO KOMMUNE Innledning Både foreldre og lærere har vært med på å fortie, skyve bort og overse barns behov når døden rammer hjemmet

Detaljer

Plutselige dødsfall Hvordan kan du hjelpe? Av psykolog Atle Dyregrov

Plutselige dødsfall Hvordan kan du hjelpe? Av psykolog Atle Dyregrov Plutselige dødsfall Hvordan kan du hjelpe? Av psykolog Atle Dyregrov Brosjyren er utgitt av Landsforeningen uventet barnedød med midler fra stiftelsen Helse og Rehabilitering. 2. opplag 2007 finansiert

Detaljer

Den doble sorgen. Besteforeldres sorg når et barnebarn dør

Den doble sorgen. Besteforeldres sorg når et barnebarn dør Den doble sorgen Besteforeldres sorg når et barnebarn dør Dette heftet er skrevet til besteforeldre som har mistet et lite barnebarn. Til tross for at besteforeldre er sterkt berørt, finnes det få tilbud

Detaljer

Denne rapporten er laget av elever ved Selbu videregående skole, på oppdrag av Selbu kommune våren 2015.

Denne rapporten er laget av elever ved Selbu videregående skole, på oppdrag av Selbu kommune våren 2015. Denne rapprten er laget av elever ved Selbu videregående skle, på ppdrag av Selbu kmmune våren 2015. Hensikten ved ppdraget har vært å invlvere ungdm i bygden i debatten m kmmunesammenslåingen. Elevene

Detaljer

Ungdom og sorg. Kari E. Bugge, Eline Grelland og Line Schrader

Ungdom og sorg. Kari E. Bugge, Eline Grelland og Line Schrader Ungdom og sorg Kari E. Bugge, Eline Grelland og Line Schrader Dette informasjonsheftet er utgitt av Landsforeningen uventet barnedød i samarbeid med Foreningen vi som har et barn for lite, Kreftforeningen,

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING Handlingsplan fr Kippermen ungdmsskle mt krenkende adferd g mbbing HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING Kippermen ungdmsskle 1 Handlingsplan fr Kippermen ungdmsskle mt krenkende adferd g mbbing

Detaljer

Den generelle delen av læreplanen

Den generelle delen av læreplanen Den generelle delen av læreplanen INNLEDNING 2 DET MENINGSSØKENDE MENNESKE 3 KRISTNE OG HUMANISTISKE VERDIER 3 KULTURARV OG IDENTITET 4 DET SKAPENDE MENNESKE 5 KREATIVE EVNER 5 TRE TRADISJONER 6 KRITISK

Detaljer

Når sorgen rammer en av dine ansatte. Atle Dyregrov og Kari Dyregrov

Når sorgen rammer en av dine ansatte. Atle Dyregrov og Kari Dyregrov Når sorgen rammer en av dine ansatte Atle Dyregrov og Kari Dyregrov Heftet Når sorgen rammer en av dine ansatte er utgitt av Landsforeningen uventet barnedød. Hovedforfatter er dr. philos Atle Dyregrov

Detaljer

Se meg lærer! Illustrasjonsfoto. en lærerveiledning om barn og ungdom i krise og sorg

Se meg lærer! Illustrasjonsfoto. en lærerveiledning om barn og ungdom i krise og sorg Se meg lærer! Illustrasjonsfoto en lærerveiledning om barn og ungdom i krise og sorg 1 Innhold Hvorfor trengs en lærerveiledning? 3 I hvilke situasjoner kan det være aktuelt å bruke lærerveiledningen?

Detaljer

Denne sportsplan er en revidert utgave av den som ble gitt ut i 2004 (Kjetil Aakre var da Leder Fotball Ungdom).

Denne sportsplan er en revidert utgave av den som ble gitt ut i 2004 (Kjetil Aakre var da Leder Fotball Ungdom). Håndbk fr Ftballgruppa SPORTSPLAN FOR FOTBALLUNGDOM (FU) Frrd Sprtsplan fr Ftballgruppa skal være et viktig dkument fr trenere, lagledere, spillere, fresatt g andre ansvarlige ledere til å arbeide etter

Detaljer

Til deg som har mistet noen i selvmord

Til deg som har mistet noen i selvmord Til deg som har mistet noen i selvmord Foto: Anita Sælø Introduksjon Denne brosjyren har som formål å belyse noen av de vanligste praktiske og følelsesmessige forholdene som berører etterlatte ved selvmord.

Detaljer

BARNS DELTAGELSE I RITUALER ETTER DØDSFALL

BARNS DELTAGELSE I RITUALER ETTER DØDSFALL BARNS DELTAGELSE I RITUALER ETTER DØDSFALL En veiledning til foreldre, helsepersonell, lærere og andre voksne. Dr. philos. Atle Dyregrov Senter for Krisepsykologi RITUALENES FUNKSJON Når nyttes ritualer?

Detaljer

Når de minste sørger. Om sorg og støtte til barn under seks år. Eline G. Røkholt, Kari E. Bugge, Elin Busch Reitan og Line Schrader

Når de minste sørger. Om sorg og støtte til barn under seks år. Eline G. Røkholt, Kari E. Bugge, Elin Busch Reitan og Line Schrader Når de minste sørger Om sorg og støtte til barn under seks år Eline G. Røkholt, Kari E. Bugge, Elin Busch Reitan og Line Schrader Når de minste sørger er utgitt av Landsforeningen uventet barnedød (LUB)

Detaljer

I) Policy mot trakassering, utilbørlig adferd og harde personkonflikter

I) Policy mot trakassering, utilbørlig adferd og harde personkonflikter 1 av 11 Persnalavdelingen I) Plicy mt trakassering, utilbørlig adferd g harde persnknflikter Denne plicyen er utarbeidet i 2011 g gjelder fr alle NTNUs ansatte. Plicyen legger NTNUs strategi 2011-2020

Detaljer

BARN I SORG OG KRISE. Av AUDUN ASKIM

BARN I SORG OG KRISE. Av AUDUN ASKIM Av AUDUN ASKIM Askim har utdanning som kateket og spesialpedagog. Han har arbeidet som anleggsprest i Statoil. Askim har arbeidet mye med barn, unge og voksne som har opplevd sorg og kriser av ulik art.

Detaljer

1. Innledning / rammer

1. Innledning / rammer Avdeling fr infrmatikk g e-læring, Høgsklen i Sør-Trøndelag Innledning / rammer Bjørn Klefstad 16.08.2013 Lærestffet er utviklet fr faget Systemfrvaltning 1. Innledning / rammer Resymé:I denne leksjnen

Detaljer

Til deg som har mistet noen i selvmord

Til deg som har mistet noen i selvmord Et rom står avlåst. Jeg lengter etter deg. Et rom står avlåst i kroppen min. Alle tingene dine fins der og avtrykkene av det korte livet ditt, flyktige som skygger på snøen i måneskinnet. Nøkkelen har

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK og Operative Prosedyrer BERGEN AERO KLUBB

KLUBBHÅNDBOK og Operative Prosedyrer BERGEN AERO KLUBB g Operative Prsedyrer BERGEN AERO KLUBB Operative Prsedyrer Bergen Aer Klubb Side 3 av 29 Dat: 2015-00-00 Innhld 1. INTRODUKSJON 6 1.1. OM HÅNDBOKEN 6 1.2. MÅLSETTING 6 1.3. MILJØREGLER I BERGEN AERO

Detaljer

SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET. Evalueringsrapport for kurs i coachende kommunikasjon og veiledning i grupper

SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET. Evalueringsrapport for kurs i coachende kommunikasjon og veiledning i grupper SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET Evalueringsrapprt fr kurs i cachende kmmunikasjn g veiledning i grupper Steinkjer kmmune, landbruksfrvaltningen, inviterte i ktber 2010 rådgivere innen landbruket til utprøving

Detaljer

ÅS KOMMUNE PERIODEPLAN FRYDENHAUG BARNEHAGE AVD. EIKA

ÅS KOMMUNE PERIODEPLAN FRYDENHAUG BARNEHAGE AVD. EIKA ÅS KOMMUNE PERIODEPLAN FRYDENHAUG BARNEHAGE AVD. EIKA Januar Mars 2011 GODT NYTTÅR! Så er vi klare fr et nytt år med mange nye muligheter! Den første tiden i høst ble brukt til å få alle barna på plass

Detaljer

Gravferdsveiledning. for foreldre som har mistet et lite barn

Gravferdsveiledning. for foreldre som har mistet et lite barn Gravferdsveiledning for foreldre som har mistet et lite barn Denne brosjyren er ment som en veiledning til foreldre som har mistet et lite barn og til de profesjonelle som er rundt foreldrene den første

Detaljer

Foto: Anita Sælø. Til deg som har mistet noen i selvmord

Foto: Anita Sælø. Til deg som har mistet noen i selvmord Foto: Anita Sælø Til deg som har mistet noen i selvmord Foto: Anita Sælø Innhold Introduksjon... 3 Reaksjoner etter selvmord... 4 Sørgende med ulike reaksjoner og behov.... 8 Hvordan kan venner, kollegaer

Detaljer

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo Vedtatt i Skleeierfrum i Fll 31. januar 2014 Retningslinjer fr lkalt gitt eksamen i Fll Enebakk Frgn Nesdden Oppegård Ski Vestby Ås 2015 INNHOLD 1. Innledning... 3 2. Begrepsavklaringer... 4 3. Frmålet

Detaljer

Fjelltunglimt Årgang 01/08. Forandring, fellesskap og framtid - Lys til hjerte i Japan - Fjelltunreklame og praksis - Distriktsbibelskole

Fjelltunglimt Årgang 01/08. Forandring, fellesskap og framtid - Lys til hjerte i Japan - Fjelltunreklame og praksis - Distriktsbibelskole Fjelltunglimt Årgang 33 01/08 Frandring, fellesskap g framtid - Lys til hjerte i Japan - Fjelltunreklame g praksis - Distriktsbibelskle rektrspalten av Odd Geir Nrland 3 Rektrspalten 4 Glimtandakt 5 Frandring,

Detaljer

Veileder om reklame i skolen. - skoleeiers plikt til å skjerme elevene for uønsket påvirkning etter opplæringsloven 9-6 og privatskoleloven 7-1a

Veileder om reklame i skolen. - skoleeiers plikt til å skjerme elevene for uønsket påvirkning etter opplæringsloven 9-6 og privatskoleloven 7-1a Veileder m reklame i sklen - skleeiers plikt til å skjerme elevene fr uønsket påvirkning etter pplæringslven 9-6 g privatsklelven 7-1a 1 Sklen en reklamefri sne! Vi utsettes daglig fr en knstant strøm

Detaljer

ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN

ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN Viktige telefonnumre: BRANN 110 AMBULANSE 113 POLITI 112 Strømstans Vannskader Innbrudd/hærverk Dagtid: 5523 Vakttelefon: 48 21 84 14 Drift og utbygging Meldes: Postmottak.

Detaljer