I første del av Levekårsutvalgets møte blir det en diskusjon om arbeidet med «Helseog omsorgsplanen 2030».

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I første del av Levekårsutvalgets møte blir det en diskusjon om arbeidet med «Helseog omsorgsplanen 2030»."

Transkript

1 VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Levekårsutvalget Dato: kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 14/00003 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til eller til Hilde Grundetjern tlf / Saksdokumenter sendes også til varamedlemmer, men disse møter bare etter nærmere beskjed. I første del av Levekårsutvalgets møte blir det en diskusjon om arbeidet med «Helseog omsorgsplanen 2030». SAKSKART Saker til behandling 24/14 14/ Permisjonsreglement for elever i grunnskolen 25/14 14/ Permisjon til elever ved Polenturer 26/14 14/ Orientering om ekstern skolevurdering Samkom skole 27/14 13/ /14 13/ /14 14/ /14 12/ Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Unntatt etter offentlighetsloven Offl 13, Fvl 13 Saksframlegg Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Unntatt etter offentlighetsloven Offl 13, Fvl 13 Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Unntatt etter offentlighetsloven Offl 13, Fvl 13 Søknad om salgsbevilling for alkoholholdig drikk grp. 1 frem tom Søker: NG Kiwi Agder AS 1

2 31/14 14/ Utvikling av Moseidmoen Idrettsplass 32/14 14/ Årsberetning 2013 Vennesla Frivilligsentral 33/14 14/ Årsberetning 2013 Hægeland og Øvrebø Frivilligsentral 34/14 12/ Inga og Olav Øvrebøs legat årsberetning/årsregnskap 2013 Referatsaker 5/14 14/ Resolusjon frå årsmøtet i Vennesla dialekt og mållag Vennesla, Torhild Bransdal ordfører 2

3 Saker til behandling 24/14 Permisjonsreglement for elever i grunnskolen Arkivsak dok. 14/ Arkivkode. Saksbehandler Audhild Linde Røed 3

4 Vennesla kommune Elevpermisjonsreglement For Grunnskolen i Vennesla kommune 2014

5 Innhold 1. Målgruppe og innhold Permisjonsbestemmelsen i opplæringslova Permisjon eleven har krav på Permisjon eleven ikke har krav på Permisjonens varighet Vedtaket Forsvarlighetsvurdering Vurderinger av permisjonssøknader Behandling av ugyldig fravær i grunnskolen Saksgang ved søknad om permisjon Oversendelse av klagesak til Oppvekstseksjonen Informasjon til foresatte om reglene for permisjon

6 1. Målgruppe og innhold. Bestemmelsene i avsnitt 3 til avsnitt 11 for permisjon fra lovfestet opplæring, gjelder for alle grunnskoleelever i Vennesla kommune. Bestemmelsene skal ikke benyttes i forbindelse med helserelatert fravær. 2. Permisjonsbestemmelsen i opplæringslova 2-11 i opplæringslova gir rammer for elevpermisjoner. Første ledd omfatter permisjoner eleven ikke har krav på, og andre ledd permisjoner eleven etter søknad har krav på å få. 2.1 Permisjon eleven har krav på 2-11 andre ledd sier: E D å vere borte frå skolen dei dagane trussamfunnet deira har helgedag. Det er eit vilkår for retten at foreldra sørger for undervisning i permisjonstida, slik at eleven kan følgje med i den allmenne undervisninga etter at permisjonstida er ute.» Denne retten gjeld uavhengig av vurdering om forsvarlighet. 2.2 Permisjon eleven ikke har krav på 2-11 første ledd sier: N søknad gi den enkelte eleven permisjon i Søknader etter første ledd skal gis en todelt vurdering. Skolen må først vurdere om det er forsvarlig at eleven får permisjon. En slik vurdering kan gi ulikt resultat fra en elev til en annen. Dersom skolen konkluderer med at det ikke er forsvarlig å innvilge permisjon, skal søknaden avslås. Sentrale momenter i forsvarlighetsvurderingen er beskrevet i avsnitt 6. Dersom skolen finner at det er forsvarlig å innvilge permisjon, skal skolen vurdere om det er andre forhold som påvirker om søknaden kan gis. Dersom skolen konkluderer med at det er andre forhold som gjør at permisjon ikke kan innvilges, skal søknaden avslås. Retningslinjer for dette er beskrevet i avsnitt Permisjonens varighet Opplæringslova sier at maksimal permisjonstid er på to uker (10 skoledager). Ingen er gitt fullmakt til å gå utover denne grensen. Permisjon mer enn 10 skoledager per skoleår skal ikke gis til grunnskoleelever i Vennesla kommune. 2

7 4. Vedtaket Vedtak om permisjon fra den lovpålagte opplæringa er et enkeltvedtak, og vedtaksfullmakten er delegert til skolens rektor eller den rektor delegerer oppgaven til. 5. Forsvarlighetsvurdering Innvilgelse av en søknad om permisjon forutsetter at rektor finner det forsvarlig at eleven er borte fra skolen i et kortere tidsrom (se avsnitt 2.2). Dette er det første rektor skal ta stilling til. Viktige momenter her er: (Elevens skoleprestasjoner)utgår! Skolens undervisningsopplegg i permisjonstida Elevens permisjonshistorikk Elevens fraværsstatistikk 6. (Andre) Vurderinger av permisjonssøknader. Retningslinjene nedenfor sier noe om i hvilke situasjoner skolen kan innvilge permisjon når det er forsvarlig, og i hvilke situasjoner skolen ikke skal innvilge permisjon. Det skal ikke innvilges permisjon i perioder med forberedelse til og gjennomføring av: Statlige kartleggingsprøver Nasjonale prøver Kommunale kartleggingsprøver Eksamener, skriftlig og muntlig Skriftlige terminprøver Det skal normalt ikke innvilges permisjon til ferie, festpregede familiebegivenheter eller deltagelse i kulturelle/idrettslige konkurranser/stevner utover 5 dager per skoleår. Det kan innvilges permisjon i forbindelse med sykdom, dødsfall og begravelse i familien også på dager der det gjennomføres prøver eller forberedelse til prøver. (Det kan innvilges permisjon når eleven er tatt ut til å delta på idrettslig eller kulturell konkurranse/stevne på nivå over kommunalt nivå. Normalt skal det ikke gis permisjon til treningssamlinger eller lignende.)utgår! 3

8 7. Behandling av ugyldig fravær i grunnskolen. Dersom elever blir borte fra opplæringen i lengre tid enn det er innvilget permisjon for, eller blir borte uten innvilget permisjon, er det å anse som udokumentert fravær. Skolen skal da følge prosedyrer for udokumentert fravær gitt i Utdanningsdirektoratets veileder Barn som ikke møter på skole, jfr. veileder fra Udir Saksgang ved søknad om permisjon Alle søknader skal sendes til og besvares ved den enkelte skole. Søknad om permisjon skal være sendt skolen i god tid før tidsrommet det søkes permisjon for. Søknadsskjema som skal brukes ved permisjonssøknad skal legges ut på skolens hjemmeside. Maler for enkeltvedtak og svarbrev ligger som vedlegg til dette dokumentet. Malene skal legges over på skolens brevark. Dersom foresatte klager på vedtaket, skal klagen først behandles på nytt på skolen. Dersom skolen opprettholder sitt vedtak, skal klagen oversendes oppvekstseksjonen. Kopi av oversendelsesbrev, uten vedlegg, skal også sendes foresatte. 9. Oversendelse av klagesak til Oppvekstseksjonen. I en klagesak skal følgende dokumenter oversendes oppvekstseksjonen: Rektors oversendelsesbrev Foresattes søknad Rektors begrunnede enkeltvedtak Foresattes klage Eventuell annen dokumentasjon. Oppvekstseksjonen oversender klagen til fylkesmannen for endelig avgjørelse. (Skolen skal ikke gjøre dette selv). 10. Informasjon til foresatte om reglene for permisjon Oppvekstseksjonen utarbeider informasjonsskriv til foresatte, og forutsetter at skolene informerer foresatte om regler og rutiner som gjelder elevpermisjon. Informasjonsskrivet skal også legges ut på den enkelte skoles hjemmeside. 4

9 Vennesla kommune Elevpermisjonsreglement For Grunnskolen i Vennesla kommune 2014

10 Innhold 1. Målgruppe og innhold Permisjonsbestemmelsen i opplæringslova Permisjon eleven har krav på Permisjon eleven ikke har krav på Permisjonens varighet Vedtaket Forsvarlighetsvurdering Vurderinger av permisjonssøknader Behandling av ugyldig fravær i grunnskolen Saksgang ved søknad om permisjon Oversendelse av klagesak til Oppvekstseksjonen Informasjon til foresatte om reglene for permisjon

11 1. Målgruppe og innhold. Bestemmelsene i avsnitt 3 til avsnitt 11 for permisjon fra lovfestet opplæring, gjelder for alle grunnskoleelever i Vennesla kommune. Bestemmelsene skal ikke benyttes i forbindelse med helserelatert fravær. 2. Permisjonsbestemmelsen i opplæringslova 2-11 i opplæringslova gir rammer for elevpermisjoner. Første ledd omfatter permisjoner eleven ikke har krav på, og andre ledd permisjoner eleven etter søknad har krav på å få. 2.1 Permisjon eleven har krav på 2-11 andre ledd sier: E D å vere borte frå skolen dei dagane trussamfunnet deira har helgedag. Det er eit vilkår for retten at foreldra sørger for undervisning i permisjonstida, slik at eleven kan følgje med i den allmenne undervisninga etter at permisjonstida er ute.» Denne retten gjeld uavhengig av vurdering om forsvarlighet. 2.2 Permisjon eleven ikke har krav på 2-11 første ledd sier: «Når det er forsvarleg, kan kommunen etter søknad gi den enkelte eleven permisjon i Søknader etter første ledd skal gis en todelt vurdering. Skolen må først vurdere om det er forsvarlig at eleven får permisjon. En slik vurdering kan gi ulikt resultat fra en elev til en annen. Dersom skolen konkluderer med at det ikke er forsvarlig å innvilge permisjon, skal søknaden avslås. Sentrale momenter i forsvarlighetsvurderingen er beskrevet i avsnitt 6. Dersom skolen finner at det er forsvarlig å innvilge permisjon, skal skolen vurdere om det er andre forhold som påvirker om søknaden kan gis. Dersom skolen konkluderer med at det er andre forhold som gjør at permisjon ikke kan innvilges, skal søknaden avslås. Retningslinjer for dette er beskrevet i avsnitt Permisjonens varighet Opplæringslova sier at maksimal permisjonstid er på to uker (10 skoledager). Ingen er gitt fullmakt til å gå utover denne grensen. Permisjon mer enn 10 skoledager per skoleår skal ikke gis til grunnskoleelever i Vennesla kommune. 2

12 4. Vedtaket Vedtak om permisjon fra den lovpålagte opplæringa er et enkeltvedtak, og vedtaksfullmakten er delegert til skolens rektor eller den rektor delegerer oppgaven til. 5. Forsvarlighetsvurdering Innvilgelse av en søknad om permisjon forutsetter at rektor finner det forsvarlig at eleven er borte fra skolen i et kortere tidsrom (se avsnitt 2.2). Dette er det første rektor skal ta stilling til. Viktige momenter her er: Skolens undervisningsopplegg i permisjonstida Elevens permisjonshistorikk Elevens fraværsstatistikk 6. Vurderinger av permisjonssøknader. Retningslinjene nedenfor sier noe om i hvilke situasjoner rektor kan innvilge permisjon når det er forsvarlig, og i hvilke situasjoner rektor ikke skal innvilge permisjon. Det skal ikke innvilges permisjon i perioder med forberedelse til og gjennomføring av: Statlige kartleggingsprøver Nasjonale prøver Kommunale kartleggingsprøver Eksamener, skriftlig og muntlig Skriftlige terminprøver Det skal normalt ikke innvilges permisjon til ferie. Det kan gis permisjon til festpregede familiebegivenheter og deltagelse i kulturelle/idrettslige konkurranser/stevner inntil 5 dager per skoleår. Det kan innvilges permisjon i forbindelse med sykdom, dødsfall og begravelse i familien også på dager der det gjennomføres prøver eller forberedelse til prøver. 3

13 7. Behandling av ugyldig fravær i grunnskolen. Dersom elever blir borte fra opplæringen i lengre tid enn det er innvilget permisjon for, eller blir borte uten innvilget permisjon, er det å anse som udokumentert fravær. Skolen skal da følge prosedyrer for udokumentert fravær gitt i Utdanningsdirektoratets veileder Barn som ikke møter på skole, jfr. veileder fra Udir Saksgang ved søknad om permisjon Alle søknader skal sendes til og besvares ved den enkelte skole. Søknad om permisjon skal være sendt skolen i god tid før tidsrommet det søkes permisjon for. Søknadsskjema som skal brukes ved permisjonssøknad skal legges ut på skolens hjemmeside. Maler for enkeltvedtak og svarbrev ligger som vedlegg til dette dokumentet. Malene skal legges over på skolens brevark. Dersom foresatte klager på vedtaket, skal klagen først behandles på nytt på skolen. Dersom skolen opprettholder sitt vedtak, skal klagen oversendes oppvekstseksjonen. Kopi av oversendelsesbrev, uten vedlegg, skal også sendes foresatte. 9. Oversendelse av klagesak til Oppvekstseksjonen. I en klagesak skal følgende dokumenter oversendes oppvekstseksjonen: Rektors oversendelsesbrev Foresattes søknad Rektors begrunnede enkeltvedtak Foresattes klage Eventuell annen dokumentasjon. Oppvekstseksjonen oversender klagen til fylkesmannen for endelig avgjørelse. (Skolen skal ikke gjøre dette selv). 10. Informasjon til foresatte om reglene for permisjon Oppvekstseksjonen utarbeider informasjonsskriv til foresatte, og forutsetter at skolene informerer foresatte om regler og rutiner som gjelder elevpermisjon. Informasjonsskrivet skal også legges ut på den enkelte skoles hjemmeside. 4

14 5

15 Barnas kommunestyre Vennesla Vennesla Saksnummer Høringssvar permisjonsreglement for elever i grunneskolen i Vennesla kommune Under følger en oppsummering av uttalelsene som ble fremsatt under Barnas Kommunestyre sitt møte Kjedelig hvis man har familie i utlandet man vil besøke. ( en helg er ikke nok) - Familien bør bestemme hvor mye man skal være borte, og i hvilke anledninger. - Elever kan ta med seg skolearbeid. Foreldrene og elevene har ansvar for at arbeidet blir gjort. Skolen kan sjekke med en "uke prøve" når elevene kommer tilbake. - Hvis noen er mye syke og har stort fravær, så bør de ikke ta seg fri til ferie i tillegg, da mister de for mye av undervisningen. ( Hvis en kan få fri til ferie om en ikke har noe særlig fravær, så kan dette gjøre at de som bare er litt syke kommer på skolen) - Det blir vanskelig for teateret å holde forestillinger for barnehager og skoler. - Det blir vanskelig for korpset å holde konsert for skolene i skoletiden. - Det er noen foreldre som ikke får fri i skolens ferie, det blir veldig kjedelig at disse familiene aldri kan reise på ferie. - Noen ganger får elevene mulighet til å være med foreldrene på jobbreiser, på slike reiser kan man lære mye om andre land og bli gode til å snakke engelsk. - Det er foreldrenes ansvar. Ved en eventuell sak mot kommune for manglende skolering, vil en kunne gå tilbake og se at foreldrene har tatt en fri. Mye mer byråkrati i det offentlige ved individuelle vurderinger, istedenfor å fokusere på noe annet, som feks å forbedre skolen. Barnas kommunestyre - Vennesla.

16

17

18

19

20

21 Foreldrenes arbeidsutvalg Ved Samkom skole v/leder Eva D. Bäckstrøm Dale 4730 Vatnestrøm Vennesla kommune Postboks VENNESLA Høringsuttalelse til «Permisjonsreglement for elever i grunnskolen» Vi som er i FAU ved Samkom skole synes det er litt for urimelige krav knyttet til denne innskjerpingen, og at det bør være en viss form for skjønn. Det bør i større grad tas hensyn til tidligere fraværsstatestikk på eleven og også tidligere permisjoner. Om mulig mener vi det bør være mulig å få inn en kolonne hvor foresatte må ta ansvar for at elevens læring på grunn av feriepermisjon blir fulgt opp. Mer ansvar bør ligge på foresatte når det er de som velger å ta ut denne permisjonen. Vi ønsker å ha de samme reglene som er i dag, men snu fokus til noe positivt og i større grad ta hensyn til tidligere fravær/permisjon. Ettersom vi har hørt har ikke dette vært ett stort problem for vår skole, så mulig de skolene som har store problemer med dette bør bli flinkere til å bruke reglene som er i dag. Det står jo i regleverk i dag også i avsnitt 2.2. at skolen skal avslå søknad dersom det ikke er forsvarlig at eleven får innvilget permisjon. Mvh Eva D. Bäckstrøm FAU Samkom skole

22 FAU- Vennesla skole v/leder Mihaela Girovanu Vennesla kommune v/ Oppvekstsjef Kristin Robstad Levekårseksjonen Dato: Høringsuttalelse til «Permisjonsreglement for elever i grunnskolen i Vennesla kommune» Vi viser til Vennesla kommunes høringsdokument «Permisjonsreglementet for elever i Grunnskolen i Vennesla kommune», med saksnr , og avgir herved høringsuttalelse. Vi i FAU ved Vennesla skole synes at det er positivt at det blir innstramning i forhold til permisjoner gitt i forbindelse med ferier, men det er viktig at det ikke blir noen absolutter. Vi mener at det må tas hensyn til at i dag er det mange foreldre som er i 100 % jobb og ikke har mulighet til fellesferier i skolens ferier. Skolens årsplan er ikke lagt opp etter arbeidslivet til foreldrene nå som begge foreldrene jobber. Mange foreldre synes at det er viktig for dem og barna deres å kunne få muligheten til å reise bort i noen dager sammen, i løpet av året. Dette kan gi positive opplevelse for barna, styrke familierelasjoner, og kan skape mer motivasjon til læring for barna. I tillegg er det ikke alltid lett for å få tak i billetter i skoleferier, og billettene er ofte veldig dyre/ kostbare. Dette vil være en økonomisk påkjenning for mange. Vi synes at det er viktig at det ikke kommer absoluttet som skal styre, for det kan føre til sivil ulydighet. Forslag: Det at man endrer eventuelt antall dager fra 10 til minst 5 dager i året, som en mulighet til permisjoner i forbindelse med feriereiser Det skal kunne gis samlet eller som enkelte dager. Angående punkt 5 i Permisjonsreglementet, som går på forsvarlighetsvurdering - (første moment E Forslag: Vi ønsker at dette momentet tas bort. Grunnen er at det må ikke gjøres forskjell på barn i forhold til skoleprestasjoner da kan man oppleve å få permisjon for et, men ikke et annet

23 søsken. Man kan også risikere at bare de som er skoleflinke kan ta permisjon, men ikke de andre som ikke er så flinke. Dette ser vi som negativ og diskriminerende. Vi håper at våres ønsker tas med i vurderingen. Med vennlig hilsen Mihaela Girovanu FAU- leder v/ Vennesla skole Monika Quarstein FAU- nestleder v/ Vennesla skole

24 From: Oddbjoern Aanonsen Sent: 1. april :13:18 To: post Cc: Subject: SV: 14/ Høring - permisjonsreglement for elever i grunnskolen Hei. I Foreldrerådsmøte ved Vennesla Ungdomsskole, i høst, - ble det stillt spørsmål om hva som er foresattes syn på en eventuell innstramming av permisjonsreglement for elever, - som også vil berøre Vennesla Ungdomsskole. Foreldrerådsmøte er et rutinemessig møte en gang pr skoleår, der alle foresatte innkalles, - og klassekontaktene (to pr klasse) har møteplikt. Det er Foreldrerådsmøte som velger FAU. Innstilling/høringsinnspill fra Foreldrerådsmøte/FAU er følgende: Hverken foresatte eller skolens ledelse har opplevd dagens reglement som problematisk eller ødeleggende for elevers resultater. Foresatte/elever ser det som en betydelig fordel å ha denne muligheten tilgjengelig. Skolen opplever ikke at muligheten misbrukes/brukes i for stor grad. Rektor har mulighet til å eventuelt avslå søknad om det søkes uansvarlig/overdrevet. Dersom permisjonsreglene innstrammes, - har vi forstått at foresatte fremdeles mulighet til å ordne fri ved å skrive eleven ut av skolen de dagene det gjelder. Konklusjon; Foreldrerådet/FAU ved Vennesla Ungdomsskole går inn for at dagens permisjonsreglement ikke strammes inn. Med hilsen Oddbjørn Ånonsen leder FAU Vennesla Ungdomsskole > From: Sent: :17:58 CET > To: > Cc: > Subject: 14/ Høring - permisjonsreglement for elever i grunnskolen > > Hei alle saman. > > Vedlagt finner dere brev m/vedlegg der vi spør om høringsuttalelse om nytt permisjonsreglement for elever ved grunnskolen i Vennesla kommune. > > > Mvh > Audhild Linde Røed > Rådgiver > Seksjon for oppvekst > > Tel: > Mob: > Web: > >

25

26

27 From: Tellefsen, Eivind Sent: 23. april :18:14 To: post Cc: Subject: saksnummer «Høringssvar Permisjonsreglement for elever i grunnskolen i Vennesla kommune.» Personalet ved Vennesla ungdomsskole har på trinnivå følgende høringssvar ifm nytt permisjonsreglement for elever i grunnskolen: Man må se mot Oslo og de erfaringene de gjør i forbindelse med nytt reglement.erfaringene der, slik vi har registrert, er at foresatte tar elevene fri uansett om det er ønskelig, og at dette systemet på den måten oppfordrer foresatte til å juge om barns fravær. Hvem skal ta avgjørelsen om en elev skal få permisjon eller ikke? Kontaktlærer eller rektor? Det kan nemlig være en fare for en ytterligere byråkratisering og ekstraarbeid for lærere ved at rektor må samle inn informasjon fra hver elev i forkant av et permisjonsvedtak. Det bør være en plan å forholde seg til som er lik på nasjonalt nivå På 10. trinn må det muligens være et strengere system for permisjonsinnvilgelser. Vi bør bli flinkere til positivt å formidle til foresatte viktigheten av å møte på skolen, i stedet for tvang og nekting av permisjon. Når det gjelder elevens skoleprestasjoner, så mener vi at en elev som gjør så godt han/hun kan. men likevel oppnår lav måloppnåelse innenfor fag, må få samme mulighet som en elev med middels eller høy måloppnåelse når det gjelder å få innvilget permisjon. Er elevprestasjoner riktig grunnlag for permisjon (best presterende), hva med de som trenger en pust i bakken? Det kan også gi seg utslag i forskjellsbehandling, for eksempel mellom søsken som ikke har like gode skoleprestasjoner. Vi lurer litt på hva som menes med begrepet festpregede familiebegivenheter. Dette er noe diffust.

28 Vi mener at under punkt 6 burde stått «Det KAN innvilges permisjon til ferie eller festpregede familiebegivenheter». Da blir det opp til den enkelte skole/rektor å bestemme hva som innvilges. Generelt sett er alle enige om at man forstår behovet for en innskjerping av permisjonsreglementet. Vennesla ungdomsskole Eivind Strand Tellefsen

29 VENNESL A K O M M U N E Skarpengland skole Høringssvar Permisjonsreglement for elever i grunnskolen i Vennesla kommune Saksnr: Svar fra personalet på Skarpengland skole Forslag til permisjonsreglementet er drøftet i teamene på skolen samt i plangruppa. Ut fra dette gir vi følgende svar som: Svarene knytter seg til punkt 6 i permisjonsreglementet: - Her er det ulike meninger i personalet, noen mente det burde være lovlig med både 5 og 10 dager fri for å reise på ferie, men at det er foreldrenes ansvar å følge opp det elevene mister på skolen mens de er borte. Andre mener at det er bra at dette skjerpes inn. - Plangruppa er enige i at skolen skal være streng med å gi elevene fri, og at dette bør skjerpes inn. Vi ser at antall fridager øker for elevene. Dette gjelder ikke bare ukesfri for å reise til Syden, men også fredagsfri for å reise til Hovden. - Det har kommet reaksjoner på at det føles for strengt med å gi fri til festpregede familiebegivenheter. Å reise i 80 års-dag eller gullbryllup til foreldre på Vestlandet burde vært like lovlig som å delta i begravelser. - Vi savner litt mer om hva som blir konsekvensen hvis elevene blir borte fra skolen uten å ha fått innvilget permisjon. Her bør det stå litt mer enn bare en henvisning. - Er det lovlig å være borte hvis foreldrene melde elevene ut av skolen? Bør det stå noe om det å melde elevene ut av skolen? Øvrebø, 9/4-14 Anne Marie Robstad Hagen Besøksadresse Postadresse Telefon Foretaksregisteret Skarpengland Skarpengland skole Øvrebø Bankkonto E-postadresse 4715 Øvrebø

30 Vennesla kommunale foreldreutvalg v/leder Jan Morten Berntsen Bjørkelivegen VENNESLA Vennesla kommune Postboks VENNESLA Høringssvar Permisjonsreglement for elever i grunnskolen i Vennesla kommune deres ref Vi viser til Vennesla kommunes høringsdokument «Permisjonsreglement for elever - Grunnskolen i Vennesla kommune» og avgir herved høringsuttalelse. 1. Innledning Vennesla kommunale foreldreutvalg (KFU) vil innledningsvis kommentere at høringsdokumentet inneholder lite om bakgrunnen for påstandene om problemer som følge av dagens reglement. Hvor mange søknader kommer hvert skoleår? Hvor manger innvilges? Er det snakk om tidagerspermisjoner eller todagers-permisjoner? Når søkes det om permisjon? KFU savner også bakgrunnsstoff som støtter en hypotese om sammenheng mellom permisjon, trivsel og skoleresultater. KFU setter spørsmålstegn ved at det er store problemer forbundet med permisjoner. Dagens reglement, og lovverk, setter som et ufravikelig krav at permisjon skal være forsvarlig. KFU legger til grunn at det ikke innvilges uforsvarlige permisjoner i dag, og har tillit til at skolelederne allerede tar de riktige vurderingene. Dersom uforsvarlige permisjoner er et problem, kan man stramme inn på dette innenfor dagens reglement. Vi har forståelse for at fravær kan bli et problem for den enkelte elev, men mener dette bør håndteres innenfor dagens reglement. KFU savner nytenking og en mer offensiv holdning. Hvordan kan skolen tilpasse seg dagens familesituasjoner? Hvordan kan skolen omstille seg til en reisevant og kravstor foreldregenerasjon? Hvordan kan man sikre at elever får med seg nødvendig kunnskap uten at hele klassen må igjennom pensum en gang til? KFU har stor tiltro til at dette kan håndteres på en god nok måte samtidig som man opprettholder den valgfriheten som ligger i dagens reglement. 2. Kommentarer til momenter i høringsdokumentet 2.1. Generelle kommentarer KFU er opptatt av at familie- og jobbstruktur er i stadig forandring. Dagens fastsatte ferier er lite fleksible og det er langt fra alle familier som har mulighet til å ta en samlet ferie i høstferien. Det er ikke lenger slik at «potetferier» er aktuelt for de aller fleste av oss. Den enkelte families frihet til å planlegge ferier er viktig for å opprettholde det viktigste limet i dagens samfunnsordning.

31 Resultatet av å innføre regler som strider mot folks generelle rettsoppfatning kan ofte være at reglene ikke blir fulgt. KFU tror, med bakgrunn i de diskusjoner som har vært i de enkelte FAUene og i KFU, at resultatet av et strengt reglement vil være at foreldrene ikke vil respektere dette. Dette er uheldig på mange nivå, men mest av alt beklagelig med tanke på at de elevene som ikke burde ta permisjon, allikevel gjør dette. Fokuset burde være å fange opp disse elevene, og at skoleleder i dialog med foreldre kan være med å påvirke når og om permisjon bør gjennomføres. Det er bedre å få en godkjent permisjon med et godt opplegg og ønske om «god tur» enn at man må snike seg rundt og bryte reglene. Vi er i utgangspunktet ikke tilhenger av å bryte regler men mener kommunen her vil sette en tvangstrøye på foreldrene. KFU mener forslag til nytt reglement er for inngripende og at det i verste fall kan virke mot sin hensikt Innspill til enkeltpunkter i reglementet Til punkt 5. Forsvarlighetsvurdering Med det nye reglementet skal skoleleder trekke inn elevens skoleprestasjoner i helhetsvurderingen. Nå er ikke dette noe nytt, da det vil være naturlig å trekke dette implisitt inn i en helhetsvurdering. Samtidig ser vi med tristhet frem til den den dagen en elev ikke kan reise i begravelsen til farmor (eller kanskje farfars 80-årsdag) fordi han eller hun har prestert for dårlig på skolen. Til punkt 6. Andre vurderinger av permisjonssøknader. Det foreslås at det normalt ikke skal innvilges permisjon til ferie eller andre festpregede familiebegivenheter. KFU mener dette er svært uheldig og ser heller ikke hvordan permisjonsårsaken er relevant i en forsvarlighetsvurdering. Hvorvidt det er forsvarlig å ta permisjon må vel bero på en helhetsvurdering der eleven er utgangspunktet? Om man skal i begravelse, bursdag, NM i kappgang eller to uker på Kreta har vel ingen innvirkning på hvorvidt det er forsvarlig å være borte fra skolen? KFU er overhodet ikke imot permisjoner for å delta på idrettslig eller kulturell konkurranse/stevne på nivå over kommunalt nivå, men ser ikke helt hvordan dette skiller seg ut med tanke på en forsvarlighetsvurdering. Vi ser heller ikke hvordan dette skiller seg ut med tanke på påstanden om at «Fravær fører til at det må brukes mer tid til å sikre at alle elever har grunnlaget for ny læring. I praksis betyr det at både de som har permisjon og de som er igjen på skolen, blir skadelidende». Med nytt reglement er det ikke forsvarlighet som er fokus. Årsaken til permisjon blir avgjørende for hvorvidt en søknad skal innvilges. Dette er ikke i harmoni med intensjonene i opplæringsloven. Som sagt i innledningen frykter KFU at en hovedregel om at det ikke skal innvilges permisjon til ferie o.l. vil kunne virke mot sin hensikt. Til punkt 9. Oversendelse av klagesak til Oppvekstseksjonen. KFU mener det bør presiseres at klager skal sendes til Oppvekstseksjonen, og at klager ikke skal vurderes på nytt av skoleleder. Reglementet må inneholde korte frister for oversendelse til Fylkesmannen, slik at man ikke risikerer at klager blir liggende hos Oppvekstseksjonen. 3. Konklusjon KFU mener dagens reglement bør opprettholdes og at en revidert versjon av forslag til nytt reglement kan utformes som veileder for skolelederne når de skal vurdere permisjonssøknader. Se punkt 2. Vennesla kommunale foreldreutvalg Jan Morten Berntsen leder

32 Vennesla Saksnummer Høringssvar Permisjonsreglement for elever i grunnskolen i Vennesla kommune: Utdanningsforbundet Vennesla har drøftet forslaget via den arbeidsplasstillitsvalgte og klubben på den enkelte skole. Utdanningsforbundet Vennesla er klar over at det tas ut mange elevpermisjoner i grunnskolen i Vennesla i løpet av et år. Vi ser behovet for en endring i reglementet. Likevel oppfatter vi forslaget til reglement som noe rigid og dette kan motvirke god kommunikasjon med foresatte. Det er noe urimelig at det aldri skal være godkjent fravær, en sjelden gang, å reise på ferie eller i et familieselskap. Det er fint med klare regler, men at det må tas hensyn til at folk har forskjellig økonomi, barn kommer fra delte hjem der det ikke alltid kan samkjøres. Noen har også foreldre i andre deler av landet, skal de kunne være med på familiebegivenheter, så må de gjerne ha fri. Punkt 5 Forsvarlighetsvurdering bekymrer oss. Å knytte elevers skoleprestasjoner opp mot vurdering av permisjonssøknader er uheldig. Det er viktig at alle elever er tilstede i undervisningen, uansett elevens faglige prestasjoner. Utbyttet av skolegang og undervisning er mye mer enn bare målbare faktorer, slik som karakterer og prøveresultater. Det vil være mye byråkrati forbundet med å kartlegge alle momentene, som er beskrevet i punkt fem, hver gang rektor mottar en permisjonssøknad. De ulike klubbene i Utdanningsforbundet Vennesla har følgende forslag til endringer: - Det er noe urimelig at det aldri skal gis permisjon for ferie, men dette bør begrenses til et gitt antall dager for hele grunnskoleløpet. - Det er viktig å bevisstgjøre foreldre om hva som forventes av dem og elevene i permisjonen. Det bør utvikles et fast system for hva slags beskjeder og oppgaver som pålegges foreldre i forhold til kunnskap og læring i permisjonstiden. - Det bør jobbes bevisst med holdningsendring hos foreldre når det gjelder å reise på ferie i skoletiden. For Utdanningsforbundet Vennesla Kristin Vasvik Håland Lokallagsleder og Hovedtillitsvalgt

33 25/14 Permisjon til elever ved Polenturer Arkivsak dok. 14/ Arkivkode. Saksbehandler Audhild Linde Røed 4

34 Vår saksbehandler: Jorunn Sandvold Direkte tlf: E-post: Vår dato: Deres dato: Vår referanse: 2005/2033 Deres referanse: 2006/1591 Fylkesmannen i Buskerud Postboks Drammen Om "gratisprinsippet" i grunnskolen Utdanningsdirektoratet viser til brev fra Kunnskapsdepartementet vedlagt brev fra Drammen kommune og til brev fra Fylkesmannen i Buskerud. Slik direktoratet ser det er det reist spørsmål om tolking av to bestemmelser i opplæringsloven, 2-15 om gratisprinsippet og 2-11 om permisjoner. Opplæringsgloven 2-15 Det rettslige grunnlaget for gratisprinsippet er nå lovfestet i opplæringsloven Ved Ot. prp. 94 ( ) og Innst. O. nr. 43 ( ) ble bestemmelsen i opplæringsloven om gratisprinsippet endret. Bakgrunnen for endringen var en presisering av bestemmelsen slik at lovteksten tydeliggjør at den offentlige grunnskoleopplæring skal være gratis. Bestemmelsen lyder nå: Elevane har rett til gratis offentleg grunnskoleopplæring. Kommunen kan ikkje krevje at elevane eller foreldra dekkjer utgifter i samband med grunnskoleopplæringa, til dømes utgifter til undervisningsmateriell, transport i skoletida, leirskoleopphald, ekskursjonar eller andre turar som er ein del av grunnskoleopplæringa. Lovbestemmelsen slår fast at den offentlige grunnskoleopplæringen skal være gratis for elevene. Det betyr at kommunen ikke kan kreve betaling for verken undervisningsmateriell eller aktiviteter (faglige eller sosiale) som foregår i skoletiden i skolens regi, som en del av grunnskoleopplæringen. Forbudet mot å kreve egenbetaling gjelder all virksomhet i forbindelse med grunnskoleopplæringen, også aktiviteter som foregår utenom ordinær skoletid når disse aktivitetene er ledd i at skolen gjennomfører grunnskoleopplæringen i samsvar med lov og forskift. Bestemmelsen regulerer ikke aktiviteter som blir arrangert av skolen og som ikke er en del av grunnskoleopplæringen, dvs aktiviteter som faller utenfor virkeområdet for opplæringsloven og forskrift til loven. Forarbeidene Direktoratet viser til forarbeidene til bestemmelsen, Ot. prp. nr 94 ( ), det blant annet heter: Forslaget inneber at alle delar av grunnskoleopplæringa skal vere gratis, og at det avgrensa høvet til å ta betaling for visse utgifter knytte til leirskoleopphald som vi i dag har, fell bort. Departementet legg til grunn at kommunen ikkje kan krevje betaling for undervisningsmateriell og faglege og sosiale aktivitetar som går føre seg i skoletida og i skolens regi, og som er ein del av grunnskoleopplæringa i samsvar med opplæringslova og forskrifta til denne. Kommunen kan heller ikkje krevje betaling for aktivitetar som går føre seg utanom ordinær skoletid, når desse aktivitetane er ledd i at skolen gjennomfører oppgåvene i samsvar med lov og forskrift. Departementet viser til at rammene for kva aktivitetar som kan definerast som del av Postadresse: Postboks 2924 Tøyen, 0608 Oslo Besøksadresser: Kolstadgata 1, Oslo Verftsgata 10, Molde Parkgata 36, Hamar Telefon: Telefaks: E-post: Internett: Bankgiro: Org.nr.: NO MVA

35 Side 2 av 4 grunnskoleopplæringa, er vide, jf. formålsføresegna i opplæringslova 1-2 og den generelle delen av læreplanen, som gir eit breitt og omfattande mandat for opplæringa i skolen. Det er i forarbeidene gitt eksempler på undervisningsmateriell og utgifter til aktiviteter som kommunen ikke kan kreve at eleven eller foresatte skal dekke, men listen er ikke uttømmende. Eksempler på undervisningsmateriell er skrive- og tegnesaker, lærebøker, ordlister og kalkulator. Eksempler på utgifter til aktiviteter er kost og losji i sammenheng med leirskoleopphold eller andre tematurer, eventuelle transportutgifter eller utgifter til inngangsbilletter ved ekskursjoner og nødvendig transport i skoletida til svømmehall og bibliotek. Videre er det uttalt i forarbeidene at: Kommunen kan heller ikkje krevje at elevane eller deira føresette skal dekkje utgifter til aktivitetar som går føre seg utanom ordinær skoletid, når desse aktivitetane er ledd i at skolen gjennomfører oppgåvene i samsvar med lov og forskrift. Det er utformet et eget rundskriv F som presiserer og fortolker lovens prinsipper. Det fremgår også av rundskrivet eksempler på undervisningsmateriell og utgifter til aktiviteter som kommunen ikke kan kreve at elevene eller foresatte skal dekke. I rundskrivet er spørsmålet om egenandeler til dekning av leirskole og andre turer, og spørsmålet om frivillige gaver og dugnader nærmere omtalt. Det er for eksempel ikke forbud mot å ta imot frivillig innsats som for eksempel økonomiske bidrag, så lenge bidragene brukes slik at de kommer hele gruppen til gode. En klar forutsetning er bl.a. at ingen utsettes for press til å yte denne innsatsen. Om turer Problemstillingen vil være om turer kan ansees å være i regi av skolen og være er en del av grunnskoleopplæringen eller ikke. Dette må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle. Momenter i en slik vurdering kan for eksempel være om: skoleeier (kommunen) er ansvarlig dersom det oppstår uhell på turen det er utarbeidet reglement for turen det er utarbeidet sanksjoner for eksempel for hjemsendelse turen fremgår av skolens virksomhetsplan/ årsplan det er organisert opplæringstilbud til eventuelt andre elever som ikke er med på turen Direktoratet presiserer at listen over momenter ikke er uttømmende. Direktoratets vurdering Dersom et eller flere av momentene er til stede, vil arrangementet kunne ansees som en del av grunnskoleopplæringen og omfattes av gratisprinsippet. Lærernes arbeidsforhold reguleres ikke av opplæringsloven. Det er likevel direktoratets vurdering at dersom det er lærere med på slike turer, og disse lærerne mottar lønn i den tiden de er på tur, vurderes dette som lærerens arbeidstid og det sees på som grunnskoleopplæring for elevene. Permisjoner Fylkesmannen i Buskerud har i sitt brev reist spørsmål om det kan gis permisjon til elever i forbindelse med skoleturer. Spørsmål i denne sammenhengen blir om kommunen med hjemmel i opplæringsloven 2-11 kan gi permisjon til en gruppe elever til turer, og om slike turer faller innenfor rammen av permisjonsreglene. Opplæringsloven 2-11 første ledd lyder: Når det er forsvarleg, kan kommunen etter søknad gi den enkelte eleven permisjon i inntil to veker. Opplæringsloven 2-11 regulerer permisjoner fra den pliktige opplæringen. Etter ordlyden i første ledd er det den enkelte eleven som kommunen etter søknad kan gi permisjon. Elevene har ikke rett til permisjon etter 2-11 første ledd. Forutsetningen for å gi permisjon etter første ledd er at det er forsvarlig å gi eleven fri fra opplæringen. Om permisjonen er forsvarlig eller ikke må avgjøres etter en konkret vurdering.

36 Side 3 av 4 Det følger av forarbeidene til bestemmelsen at dersom en permisjon er gitt etter første ledd, avkorter det retten til opplæring i for eleven tilsvarende jf. Ot. prp. nr 46 ( ). Den opplæringen eleven mister i forbindelse med permisjonen etter 2-11, har eleven ikke rett til å få erstattet sener. Direktoratets vurdering Ordlyden i opplæringsloven 2-11 regulerer permisjoner knyttet til den enkelte elev, og bestemmelsen regulerer derfor ikke permisjoner for grupper av elever. Opplæringsloven 2-11 kan heller ikke brukes når turen er en del av grunnskoleopplæringen. Hensynet bak regelen er at foresatte skal ha mulighet til å ta ut elevene fra den obligatoriske grunnskoleopplæringen utenom skolens ferier. Både ordlyden og hensynet bak regelen tilsier derfor at bestemmelsen ikke kan brukes slik at det blir en omgåelse av gratisprinsippet. Kommunen kan derfor ikke innvilge permisjon for en gruppe elever med hjemmel i opplæringsloven Avgrensing mot annet regleverk Kommunen har ansvar for å gi grunnskoleopplæring jf. opplæringsloven Det følger av dette at kommunen er ansvarlig for den opplæringen som faller innenfor rammene av gratisprisnippet i opplæringsloven I den forbindelse blir det viktig å avgrense innholdet i gratisprinsippet mot innholdet i andre regler som reguler forhold knyttet til barnets utdanning. Vi viser i den forbindelse til barneloven 30 andre ledd om innholdet i foreldreansvaret: Dei som har foreldreansvaret, er skyldige til å gje barnet forsvarleg oppseding og forsyting. Dei skal syte for at barnet får utdanning etter evne og givnad. Det er Barne- og likestillingsdepartementet som har ansvaret for å tolke barneloven. Slik direktoratet ser det, er det de som har foreldreansvaret for eleven som vil være de som er nærmest til dekke nødvendige utgifter til mat, drikke, nødvendig klær og utstyr som ikke er undervisningsmateriell og dermed ikke faller innenfor gratisprinsippet i Andre forhold Drammen kommune har i sitt brev reist spørsmål om blant annet kantinedrift ved skoler, om utstyr til elevene og om elevers erstatningsansvar i forbindelse med skade på undervisningsmateriell sett i forhold til gratisprinsippet. Kantinedrift At kommunen gir tilbud om salg av for eksempel mat og drikke samt kantinedrift i skoletiden, anser direktoratet som et tilbud fra kommunens side som ikke reguleres av opplæringsloven. Selv om kommunen har slike tilbud, er det frivillig om elevene ønsker å benytte seg av tilbudet. Det forutsettes imidlertid at foreldrene har ansvaret for å gi elevene forsvarleg oppseding og forsyting. Slik vi ser det vil foreldrenes ansvar være uavhengig av aktiviteter på skolen, men foreldrene vil ha et ansvar for å utstyre elevene med nødvendig mat, klær og utstyr i skoletiden.

37 Side 4 av 4 Ordensreglement/erstatningsansvar Opplæringsloven 2-9 har regler om ordensreglement og lignende. Kommunen har en plikt til å gi forskifter om ordensreglementet på den enkelte skole. Utdanningsdirektoratet har utarbeidet rundskriv om ordensreglement i grunnskolen og videregående skoler, Rundskriv UDir Her er det orientert om framgangsmåten ved utarbeidelse av reglementet, samt gitt noen eksempler på hva som kan fastsettes i reglementet når det gjelder innholdet og eksempler på refsingstiltak. Direktoratet viser i den forbindelse til pkt. 2 om innholdet i ordensreglementet. Det er i rundskrivet også gitt eksempler på utformingen av reglementet, og vi viser til det som er skrevet om generell orden, oppførsel og sanksjoner. På side 5 er erstatningsansvar omtalt. Med vennlig hilsen Erik Bolstad Pettersen områdedirektør Lars Gunnar Nag avdelingsdirektør Kopi: Drammen kommune

38 26/14 Orientering om ekstern skolevurdering Samkom skole Arkivsak dok. 14/ Arkivkode. Saksbehandler Aud Marit Emanuelsen 5

39 SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING Knutepunktet SØRLANDET SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING Vurderingstema: Vurdering for læring og vekst i et trygt læringsmiljø. VURDERINGSRAPPORT Svein Anders Heggem Skolenettverket ekstern vurdering Knutepunkt Sørlandet. Svein Anders Hornnes Skolenettverket ekstern vurdering Knutepunkt Sørlandet. Kurt Helge Pedersen Skolenettverket ekstern vurdering Region Hordaland Samkom skole rektor: Liv Kari Bjerland Adresse: Venneslaveien 512, 4700 Vennesla e-post: Samkom skole Ekstern skolevurdering

40 SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING Knutepunktet SØRLANDET Innholdsliste: 1. Forord 2. Fakta om skolen/vurderingstema 3. Vurdering 4. Glansbilde 5. Sterke sider 6. Utviklingsområde 7. Videre arbeid Vedlegg: 1. Deltakere i vurderingen 2. Tidsplan 3. Metoder 4. Tomme maler som har vært brukt i vurderinga Samkom skole Ekstern skolevurdering

41 SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING Knutepunktet SØRLANDET 1 FORORD Regionalt samarbeid om ekstern vurdering De sju kommunene i Knutepunkt Sørlandet, Birkenes, Iveland, Kristiansand, Lillesand, Songdalen, Søgne og Vennesla, har valgt å samarbeide om ekstern skolevurdering i regionen. I tillegg deltar Austre Aust-Agder og Lister-regionen i dette samarbeidet. Ekstern skolevurdering er støttet av Utdanningsdirektoratet. Modellen som benyttes i vurderinga er utviklet på bakgrunn av en modell fra Hardanger/Voss. Det er etablert ei vurderingsgruppe på ca 25 personer fra kommunene i Knutepunkt Sørlandet. Disse har bred og variert pedagogisk bakgrunn. Flere har erfaring med ekstern vurdering fra tidligere. Formålet er at vurderingsgruppa skal bistå skoleeier i arbeidet med pedagogisk kvalitetsutvikling i kommunenes grunnskoler. De gir ekstern hjelp i vurderingsarbeidet. På denne måten oppfylles kravet i Opplæringsloven som sier at skoleeier skal ha eit forsvarleg system for å vurdere om krava i lovverket og forskriftene blir oppfylte, og eit forsvarleg system for å følgje opp resultata frå desse vurderingane og nasjonale kvalitetsvurderingar. Vurderinga gir mulighet for en solid her-og-nå-vurdering av valgte fokusområder. Deltakerskolene velger tema for vurderinga i samarbeid med skolefaglig ansvarlig i kommunen. I forhold til metodikken som benyttes settes det opp konkrete tegn på hva som skal kjennetegne god praksis (glansbilder). Dette vektlegger involvering og løsningsorientering i stedet for problemfokusering. Tegnene er retningsviser i vurderingsprosessen. Hva gjør vurdererne? Skolen velger et fokusområde for vurdering i samråd med skolefaglig ansvarlig i kommunen Vurdererne benytter verktøy utviklet av Utdanningsdirektoratet, bl.a. Ståstedsanalysen og Elevundersøkelsen Vurderingsparet forbereder selve vurderinga gjennom et første møte med skolen, glansbilde utarbeides, dvs kriterium for kvalitet og tegn på god praksis utformes, metodevalg gjøres og verktøy tilpassa det skolen ønsker fokus på Vurderingsuka gjennomføres og rapport skrives Samkom skole Ekstern skolevurdering

42 Rapport SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING Knutepunktet SØRLANDET På bakgrunn av dokumentanalyse, intervju med elever og lærere, møte med foreldre og observasjon på skolen, skriver vurderingsparet en rapport om resultat av vurderinga. Rapporten gir informasjon om rammene for vurderinga; tidsbruk, metodevalg, verktøy med mer. Rapporten trekker frem virksomhetens sterke sider og hvilke utviklingsområder skolen har. Politisk ledelse holdes orientert om resultat og skolens plan for oppfølging. Vurderinga tar ikke mål av seg til å gi et fullstendig bilde av skolen, men finne ut hva skolen trenger å sette fokus på for å oppnå en positiv utvikling. Redskap og metoder som benyttes i ekstern vurdering, kan brukes i skolens interne vurderingsarbeid. Det er vedtatt felles rutiner i skolenettverket for Knutepunkt Sørlandet for oppfølging av rapporten; skoleeier velger ut skoler og følger opp sine skoler i prosessen skoleeier følger opp rapporten fra den enkelte skole avtaler om oppfølging bør inngå i kontrakten på forhånd skoleeier informerer i sine systemer og leder arbeidet internt Modell for skolevurdering Skolenettverket Ekstern vurdering Knutepunkt Sørlandet Åse Paulsen Koordinator Pedagogisk senter Kristiansand Samkom skole Ekstern skolevurdering

43 SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING Knutepunktet SØRLANDET 2 FAKTA OM SKOLEN OG VALG AV VURDERINGSTEMA Fakta om skolen. Samkom skole ligger lengst nord i Vennesla kommune. Skolebygningen er plassert ved siden av veien, med elv på to sider. Skolen har gode lekeområder og fine turområder i nærheten. Uteområde er i heia ovenfor byggefeltet Samkomheia. Skolen er en 1 7 skole med 7 klasser og 84 elever. Det er ei gruppe på hvert trinn, men med sammenslåtte klasser i enkelte fag. Gruppestørrelsen varierer fra 9 til 14 elever. Skolefritidsordningen som er fra 1-4.trinn har idag 14 barn som også har sfo-tilbud i skolens ferier. SFO benytter samme rom som 1.trinn. Antall ansatte ved skolen er 20 fordelt på rektor, lærere, fagarbeidere, renholdere, kontor og driftsoperatør. Adm. ressursen er på 24 t/u, og det er en merkantil bemanning på 36%. Rektor ved skolen er Liv Kari Bjerland. Skolen samarbeider med Vennesla voksenopplæring, og har for tiden en som har arbeidspraksis her. Skolen samarbeider også med andre instanser. Som følge av resultatene i Ståstedsanalysen og Organisasjonsanalysen har skolen, i samarbeid med den skolefaglige ansvarlige i Vennesla kommune, valgt Vurdering for læring og vekst i et trygt læringsmiljø som tema for ekstern vurdering. Samkom skole Ekstern skolevurdering

44 SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING Knutepunktet SØRLANDET 3 VURDERING Skolevurdering Endring av praksis Samkom skole Ekstern skolevurdering

Elevpermisjonsreglement

Elevpermisjonsreglement Vennesla kommune Elevpermisjonsreglement For Grunnskolen i Vennesla kommune Vedtatt i Vennesla kommunestyre 19.6.14. Gjelder fra 01.08.14. 2014 Innhold 1. Målgruppe og innhold.... 2 2. Permisjonsbestemmelsen

Detaljer

Standard for behandling av søknader om permisjon fra grunnskoleopplæringen. (mindre endringer 02.09.15 i tråd med Fylkesmannens uttalelse)

Standard for behandling av søknader om permisjon fra grunnskoleopplæringen. (mindre endringer 02.09.15 i tråd med Fylkesmannens uttalelse) Standard for behandling av søknader om permisjon fra grunnskoleopplæringen (mindre endringer 02.09.15 i tråd med Fylkesmannens uttalelse) 1 Det er et viktig premiss for læring at elevene er til stede i

Detaljer

Oslostandard for behandling av søknader om permisjon fra grunnskoleopplæringen

Oslostandard for behandling av søknader om permisjon fra grunnskoleopplæringen Oslo kommune Utdanningsetaten Oslostandard for behandling av søknader om permisjon fra grunnskoleopplæringen Det er et viktig premiss for læring at elevene er til stede i skoletiden. Skoleåret består av

Detaljer

Oslostandard for behandling av søknader om permisjon fra grunnskoleopplæringen

Oslostandard for behandling av søknader om permisjon fra grunnskoleopplæringen Oslo kommune Utdanningsetaten Rundskriv 11/2014 Til: Alle grunnskoler Saksnr: 12/04809-49 Arkivkode: 400 Fra: Utdanningsadministrasjonen Utsendt dato: 26.05.2014 Saksbeh: Olav Befring Gjelder fra: 18.08.2014

Detaljer

Oslostandard for behandling av søknader om permisjon fra grunnskoleopplæringen

Oslostandard for behandling av søknader om permisjon fra grunnskoleopplæringen Oslo kommune Utdanningsetaten Oslostandard for behandling av søknader om permisjon fra grunnskoleopplæringen Det er et viktig premiss for læring at elevene er til stede i skoletiden. I grunnskolen i Oslo

Detaljer

Sel kommunes retningslinjer for behandling av søknader om permisjon fra grunnskoleopplæringen

Sel kommunes retningslinjer for behandling av søknader om permisjon fra grunnskoleopplæringen Foto: Anders Wesnes Sel kommunes retningslinjer for behandling av søknader om permisjon fra grunnskoleopplæringen Vedtatt i driftsutvalget 26.6.17, sak 21/17 - vedlegg til lokal forskrift til ordensreglement

Detaljer

1. Målgruppe og innhold Permisjonsbestemmelsen Permisjon eleven har krav på Permisjon eleven ikke har krav på...

1. Målgruppe og innhold Permisjonsbestemmelsen Permisjon eleven har krav på Permisjon eleven ikke har krav på... Innhold 1. Målgruppe og innhold... 3 2. Permisjonsbestemmelsen... 3 2.1 Permisjon eleven har krav på... 3 2.2 Permisjon eleven ikke har krav på... 3 3. Permisjonens varighet... 3 4. Vedtaket... 4 5. Forsvarlighetsvurderingen...

Detaljer

RETNINGSLINJER for permisjon fra den pliktige opplæringa i grunnskolen i Kongsvinger kommune

RETNINGSLINJER for permisjon fra den pliktige opplæringa i grunnskolen i Kongsvinger kommune RETNINGSLINJER for permisjon fra den pliktige opplæringa i grunnskolen i Kongsvinger kommune Det er et viktig premiss for læring at elevene er til stede i skoletida. Skoleåret består av 190 dager, det

Detaljer

Retningslinje for permisjon fra grunnskoleopplæring. Retningslinje for permisjon fra grunnskoleopplæring. Versjon 3 2014. Vedtatt av styret:

Retningslinje for permisjon fra grunnskoleopplæring. Retningslinje for permisjon fra grunnskoleopplæring. Versjon 3 2014. Vedtatt av styret: Retningslinje for permisjon fra grunnskoleopplæring Versjon 3 2014 Ansvarlig for utarbeidelsen:. JAB/RES Vedtatt av styret: 26.08.2014 Saksnummer: Retningslinje for permisjon fra grunnskoleopplæring INNHOLD

Detaljer

Revisjon: Bergensstandarden for permisjon fra grunnskoleopplæringen

Revisjon: Bergensstandarden for permisjon fra grunnskoleopplæringen BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Rundskriv Til grunnskolene i Bergen Rundskriv nr.: 33/2014 Dato: 01.10.2014 Saksnr.: Saksbehandler: MJST Emnekode: ESARK-20 BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling

Detaljer

PERMISJON FRA UNDERVISNINGEN REGLER SOM GJELDER I OSLOSKOLEN

PERMISJON FRA UNDERVISNINGEN REGLER SOM GJELDER I OSLOSKOLEN PERMISJON FRA UNDERVISNINGEN REGLER SOM GJELDER I OSLOSKOLEN 1. Målgruppe og innhold Oslostandarden for behandling av søknader om permisjon fra opplæringen omfatter alle elever i grunnskolen i Oslo kommune.

Detaljer

Bergensstandarden for permisjon fra grunnskoleopplæringen

Bergensstandarden for permisjon fra grunnskoleopplæringen BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Rundskriv Til grunnskolene i Bergen Rundskriv nr.: 28/2013 Dato: 29. august 2013 Saksnr.: 201300138-28 Saksbehandler: MJST Emnekode: ESARK-20 Bergensstandarden

Detaljer

Retningslinje for behandling av søknader om permisjon fra opplæringen i Ski kommune

Retningslinje for behandling av søknader om permisjon fra opplæringen i Ski kommune Retningslinje for behandling av søknader om permisjon fra opplæringen i Ski kommune Mål Å sikre likebehandling av permisjonssøknader fra elevene i de kommunale grunnskolene i Ski Å redusere omfanget av

Detaljer

VURDERINGSRAPPORT TINNTJØNN SKOLE

VURDERINGSRAPPORT TINNTJØNN SKOLE SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT TINNTJØNN SKOLE UKE 13 2014 TEMA: LESING SOM GRUNNLEGGENDE FERDIGHET Rektor: Jarle Langeland Adresse: Repstadveien 70, 4640 Søgne E-post: tinntjonn.skole@sogne.kommune.no

Detaljer

Saker til behandling. 42/15 15/ Orientering om ekstern skolevurdering Moseimoen skole 2

Saker til behandling. 42/15 15/ Orientering om ekstern skolevurdering Moseimoen skole 2 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Levekårsutvalget Dato: 17.09.2015 kl. 9:00 Sted: sal 2 Arkivsak: 15/00003 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

3. Vurdering av permisjonssøknader Det må vurderes om eleven totalt sett får en forsvarlig grunnskoleopplæring dersom søknaden om permisjon innvilges.

3. Vurdering av permisjonssøknader Det må vurderes om eleven totalt sett får en forsvarlig grunnskoleopplæring dersom søknaden om permisjon innvilges. Permisjon for elever i bergensskolen 1. Målgruppe og innhold Bergensstandarden for behandling av søknader om permisjon fra opplæringen omfatter alle elever i de kommunale grunnskolene i Bergen kommune.

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Elevenes rett til gratis grunnskoleopplæring «Gratisprinsippet» LAUVSNES SKOLE FLATANGER KOMMUNE Desember 2013 Dok 2013/6474-7 Innhold: 1 Innledning... 2 2 Tema for tilsynet...2

Detaljer

P E R MI S J O N S R E G L E M E N T

P E R MI S J O N S R E G L E M E N T P E R MI S J O N S R E G L E M E N T for grunnskole eleve ne i Rissa kommune Permisjons reglementet er vedtatt av Hovedutvalget for oppvekst og kultur 4.6.2015. Permisjonsreglementet er forankret i opplæringsloven

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 23/13 Tjenesteutvalget 22.05.2013

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 23/13 Tjenesteutvalget 22.05.2013 Søgne kommune Arkiv: B57 Saksmappe: 2013/1567-14702/2013 Saksbehandler: Liv Landaas Dato: 24.04.2013 Saksframlegg Retningslinjer for skoleturer i Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 23/13 Tjenesteutvalget

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Elevenes rett til gratis grunnskoleopplæring «Gratisprinsippet» UTVORDA SKOLE FLATANGER KOMMUNE Desember 2013 Dok 2013/6474-7 Innhold: 1 Innledning... 2 2 Tema for tilsynet...2 2.1

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Høyenhall skole FAU møte

Oslo kommune Utdanningsetaten. Høyenhall skole FAU møte Høyenhall skole FAU møte 14.9.16 Nytt for skoleåret Økt naturfag 5. 7. trinn Spisepause for elevene Alle NP'er elektronisk Økt timetall (ikke for oss ) i svømming ferdighetsprøve i svømming Bygg og uteområdet

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Rett til gratis offentlig grunnskoleopplæring. Bergen kommune, Blokkhaugen skole

TILSYNSRAPPORT. Rett til gratis offentlig grunnskoleopplæring. Bergen kommune, Blokkhaugen skole TILSYNSRAPPORT Rett til gratis offentlig grunnskoleopplæring Bergen kommune, Blokkhaugen skole 1 1. Innledning Rapporten er utarbeidet etter tilsyn med Bergen kommune, Blokkhaugen skole. Rapporten gir

Detaljer

Rundskriv. BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole. Rundskriv nr.: 7 Dato: 7. februar 2014 Saksnr.: 201400012-7 Saksbehandler:

Rundskriv. BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole. Rundskriv nr.: 7 Dato: 7. februar 2014 Saksnr.: 201400012-7 Saksbehandler: BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Rundskriv Rundskriv nr.: 7 Dato: 7. februar 2014 Saksnr.: 201400012-7 Saksbehandler: LASA Emnekode: ESARK-20 Til kommunale grunnskoler Skoleturer og

Detaljer

HVORDAN JOBBE MED EKSTERN SKOLEVURDERING LOKALT?

HVORDAN JOBBE MED EKSTERN SKOLEVURDERING LOKALT? Side 2 av 8 HVORDAN JOBBE MED EKSTERN SKOLEVURDERING LOKALT? Dette notatet er en veiledning om organisering og gjennomføring av ekstern skolevurdering lokalt. Her beskrives hvordan kommuner kan samarbeide

Detaljer

Lokale retningslinjer for elevpermisjoner

Lokale retningslinjer for elevpermisjoner Byråd for utdanning Forslag til Lokale retningslinjer for elevpermisjoner Forslag til vedtak: Forslag til lokale retningslinjer for elevpermisjoner vedtas. Retningslinjene gjøres gjeldende fra og med skoleåret

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT 1 ENDELIG TILSYNSRAPPORT Elevenes rett til gratis videregående opplæring Ytre Namdal videregående skole Nord-Trøndelag fylkeskommune 2 Innhold 1 Innledning... 3 2 Om tilsynet med Nord-Trøndelag fylkeskommune...

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Elevenes rett til gratis grunnskoleopplæring «Gratisprinsippet» STEINKJER UNGDOMSSKOLE STEINKJER KOMMUNE Januar 2014 Innhold: 1 Innledning... 2 2 Tema for tilsynet... 2 2.1 Kommunen

Detaljer

Skoleeiermøte 9. oktober 2013

Skoleeiermøte 9. oktober 2013 Skoleeiermøte 9. oktober 2013 Info fra Fylkesmannen v/ Sølvi Melum 3 temaer: 1. Gratisprinsippet i grunnskolen - turer 2. Privat hjemmeundervisning 3. Kort om omgjøring av vedtak uten klage Gratisprinsippet

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT 1 ENDELIG TILSYNSRAPPORT Elevenes rett til gratis videregående opplæring Meråker videregående skole Nord-Trøndelag fylkeskommune 2 Innhold 1 Innledning... 3 2 Om tilsynet med Nord-Trøndelag fylkeskommune...

Detaljer

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING Knutepunktet SØRLANDET SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING Knutepunktet SØRLANDET SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT 02.11-05.11.15 Praktisk og variert undervisning som fremmer læring. rektor: Øystein Dybesland Adresse: Nye Kirkevei 264645 Nodeland e-post: songdalen.ungdomsskole@songdalen.kommune.no

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT 1 ENDELIG TILSYNSRAPPORT Elevenes rett til gratis videregående opplæring Inderøy videregående skole Nord-Trøndelag fylkeskommune 2 Innhold 1 Innledning... 3 2 Om tilsynet med Nord-Trøndelag fylkeskommune...

Detaljer

Klasseturer i grunnskolen

Klasseturer i grunnskolen Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.05.2015 35359/2015 2015/2886 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/14 Komitè for levekår 02.06.2015 Bystyret 18.06.2015 Klasseturer i grunnskolen

Detaljer

Alversund skule 5911 Alversund Tlf

Alversund skule 5911 Alversund Tlf Alversund skule 5911 Alversund Tlf. 56 37 50 50 FØREORD Kvart år reiser elevar frå Alversund skule ei veke på leirskule. Her får dei ta del i praktisk tilrettelagt undervisning inne og ute. Under leirskuleopphaldet

Detaljer

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT SJØSTRAND SKOLE 07.-10.11.2016 VURDERING FOR LÆRING Rektor: Øystein Mosfjeld Adresse: Måkeveien 1, 4623 Kristiansand E-post: sjostrand.skole@kristiansand.kommune.no Telefon: 38 00 41

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT 1 ENDELIG TILSYNSRAPPORT Elevenes rett til gratis videregående opplæring Verdal videregående skole Nord-Trøndelag fylkeskommune 2 Innhold 1 Innledning... 3 2 Om tilsynet med Nord-Trøndelag fylkeskommune...

Detaljer

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT VURDERINGSRAPPORT Tema: Vurdering for læring 8. - 11. mai 2017 rektor: Bjørn Vidar Andersen Adresse: Strømmeveien 95, 4638 Kristiansand e-post: stromme.skole@kristiansand.kommune.no Innholdsliste: 1. Forord

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Retten til gratis offentlig grunnskoleopplæring. Bergen kommune, Skranevatnet skole

TILSYNSRAPPORT. Retten til gratis offentlig grunnskoleopplæring. Bergen kommune, Skranevatnet skole TILSYNSRAPPORT Retten til gratis offentlig grunnskoleopplæring Bergen kommune, Skranevatnet skole 1 1. Innledning Rapporten er utarbeidet etter tilsyn med Bergen kommune, Skranevatnet skole. Rapporten

Detaljer

Permisjon fra pliktig opplæring. En veiledning for Farsundskolen

Permisjon fra pliktig opplæring. En veiledning for Farsundskolen Permisjon fra pliktig opplæring En veiledning for Farsundskolen Farsund kommune 2009 Ifølge Farsund kommunes delegasjonsreglement er det rektor som fatter enkeltvedtak om permisjon fra den pliktige opplæringen

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Retten til gratis offentlig grunnskoleopplæring. Bergen kommune, Lynghaug skole

TILSYNSRAPPORT. Retten til gratis offentlig grunnskoleopplæring. Bergen kommune, Lynghaug skole TILSYNSRAPPORT Retten til gratis offentlig grunnskoleopplæring Bergen kommune, Lynghaug skole 1 1. Innledning Rapporten er utarbeidet etter tilsyn med Bergen kommune, Lynghaug skole. Rapporten gir ingen

Detaljer

Knutepunktet SØRLANDET SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT. Uke 12 16.mars - 19.mars 2015

Knutepunktet SØRLANDET SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT. Uke 12 16.mars - 19.mars 2015 SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT Uke 12 16.mars - 19.mars 2015 Tema: De 4 prinsippene i Vurdering for læring Rektor: Anne Beth Torkelsen Adresse: Repstadveien 11, 4640 Søgne e-post:

Detaljer

Godkjent av: Kommunalsjef 01.01.2013

Godkjent av: Kommunalsjef 01.01.2013 Pr. 01.01.2013 Rutinebeskrivelser Rutinebetegnelse: Rutiner ved fravær i skolen i Lunner Tilgjengelig på: Kommunens hjemmeside Skolenes hjemmeside Godkjent av: Kommunalsjef Dato: 01.01.2013 Tidspunkt for

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 01.03.2010 10/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 01.03.2010 10/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201001158 : E: B40 : Richard Olsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 01.03.2010 10/10 ORIENTERING OM RETTEN

Detaljer

Godkjent av: Kommunalsjef 01.03.2015

Godkjent av: Kommunalsjef 01.03.2015 Pr. 01.03.2015 Rutinebeskrivelser Rutinebetegnelse: Rutiner ved fravær i skolen i Lunner Tilgjengelig på: Kommunens hjemmeside Skolenes hjemmeside Godkjent av: Kommunalsjef Dato: 01.03.2015 Tidspunkt for

Detaljer

GRATIS- PRINSIPPET I GRUNNSKOLEN KAPP SKOLE

GRATIS- PRINSIPPET I GRUNNSKOLEN KAPP SKOLE GRATIS- PRINSIPPET I GRUNNSKOLEN KAPP SKOLE Den offentlege grunn- og vidaregåande opplæringa skal vere gratis for elevane. Dette er lovfesta i opplæringslova 2-15 og 3-1. Begge lovreglane har vore endra

Detaljer

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT Uke 45, 7.-10.november 2016 Hånes skole Tema: Læringsledelse Hånes skole Rektor Inger Brit Torsøe e-post: Inger.Brit.E.Torsoe@kristiansand.kommune.no Innholdsliste: 1. Forord 2. Fakta

Detaljer

VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET?

VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET? INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET? Foto: Elever ved Møvig skole Fotograf: Helge Dyrholm Begreper: Vurdering for Vurdering læring for læring De fire prinsippene Læringsmål De fire

Detaljer

Metodikken som ekstern skolevurdering baserer seg på er beskrevet i veiledningsmateriellet Tegn på god praksis.

Metodikken som ekstern skolevurdering baserer seg på er beskrevet i veiledningsmateriellet Tegn på god praksis. Kom i gang med ekstern vurdering Det er opp til hver enkelt region hvordan arbeidet med ekstern skolevurdering skal organiseres. Her er noen råd og punkter det er verdt å huske på underveis, og et eksempel

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Folkestad skule i uke 21/2014 Tema: Vurdering for læring Vurderere:Gerd Helga Stifoss-Hanssen og Kjersti Østmoe I. Forord Kunnskapsløftet

Detaljer

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING Knutepunktet SØRLANDET SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT. Krossen skole, nærmiljøskolen.

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING Knutepunktet SØRLANDET SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT. Krossen skole, nærmiljøskolen. SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT Krossen skole, nærmiljøskolen. Vurdering for læring Venke K. Nome Skolenettverket ekstern vurdering Knutepunkt Sørlandet. Arvid Frøsland Skolenettverket

Detaljer

Vurdering på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Nå gjelder det

Vurdering på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Nå gjelder det Vurdering på ungdomstrinnet og i videregående opplæring Nå gjelder det Nå gjelder det 1. august 2009 ble forskrift til opplæringsloven kapittel 3 Individuell vurdering i grunnskolen og i videregående

Detaljer

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING Knutepunktet SØRLANDET SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING Knutepunktet SØRLANDET SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT Uke 19 8-11.mai 2017 Tema: VURDERING FOR LÆRING rektor: Arild Sæbø Adresse:Tretjønnveien 2 4633 Kristiansand e-post: Arild.Sabo@kristiansand.kommune.no

Detaljer

INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET?

INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET? INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET? Begreper: Vurdering for læring De fire prinsippene Læringsmål Kriterier Egenvurdering Kameratvurdering Læringsvenn Tilbake/ Fremover melding Elevsamtaler

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE S13/5446 L18287/14 FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE Lokal forskrift vedtatt av Asker kommunestyre 13.mai 2014. Gjeldende fra 1. august 2014. Ordensreglementet er gitt med hjemmel

Detaljer

Elevpermisjonar. Retningsliner for søknad om permisjon frå grunnskuleopplæringa

Elevpermisjonar. Retningsliner for søknad om permisjon frå grunnskuleopplæringa Elevpermisjonar Retningsliner for søknad om permisjon frå grunnskuleopplæringa 14.11.2013 Reglar for skulefri for elevar utanom skuleferiar og fridagar i skuleruta For å læra er det viktig at elevane er

Detaljer

Arendal kommune. Veileder vedr. skolefri For elever i kommunale grunnskoler Vedtatt av Arendal Bystyre 24. april 2014 PS 59/14

Arendal kommune. Veileder vedr. skolefri For elever i kommunale grunnskoler Vedtatt av Arendal Bystyre 24. april 2014 PS 59/14 Arendal kommune Veileder vedr. skolefri For elever i kommunale grunnskoler Vedtatt av Arendal Bystyre 24. april 2014 PS 59/14 2014 VEILEDER FOR SKOLEFRI GJELDER ELEVER I KOMMUNALE GRUNNSKOLER I ARENDAL

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE OG SFO STORFJORD KOMMUNE fellesdel. Redigert sist:26/2-2008 Revidert i rektormøte okt. 09

ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE OG SFO STORFJORD KOMMUNE fellesdel. Redigert sist:26/2-2008 Revidert i rektormøte okt. 09 ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE OG SFO STORFJORD KOMMUNE fellesdel. Redigert sist:26/2-2008 Revidert i rektormøte okt. 09 Ordensreglementet er hjemlet i Opplæringsloven 2-9, 3-7 og forskrifter til OPL 12-1

Detaljer

Opplæringsloven noen sentrale bestemmelser

Opplæringsloven noen sentrale bestemmelser Opplæringsloven noen sentrale bestemmelser Samarbeidsutvalgene i Sandnes 5.oktober 2011 Opplæringsloven 16 kapittel Regulerer på avgjørende måte handlingsrommet til den enkelte skole Tilgjengelig på www.lovdata.no

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Nordskogen skole i uke 43/2015 Skoleutvikling I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er i endring. Grunnopplæringen

Detaljer

«For akkurat som når jeg legger et puslespill og plukker en tilfeldig brikke fra haugen av brikker, så kaster jeg ikke brikken bare fordi den hører

«For akkurat som når jeg legger et puslespill og plukker en tilfeldig brikke fra haugen av brikker, så kaster jeg ikke brikken bare fordi den hører «For akkurat som når jeg legger et puslespill og plukker en tilfeldig brikke fra haugen av brikker, så kaster jeg ikke brikken bare fordi den hører til midt i bildet og ikke nær rammen der jeg har begynt

Detaljer

[13.2.14] GRUNNSKOLER ORDENSREGLEMENT INKL. SFO. Storfjord kommune

[13.2.14] GRUNNSKOLER ORDENSREGLEMENT INKL. SFO. Storfjord kommune [13.2.14] GRUNNSKOLER INKL. SFO ORDENSREGLEMENT Storfjord kommune ENDRINGSKONTROLL Rev./dato Avsnitt Beskrivelse av endring Referanse et er hjemlet i Opplæringsloven 2-9, 3-7 og forskrifter til OPL 12-1

Detaljer

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT. Tunballen skole. Tema: Grunnleggende ferdigheter og varierte arbeidsmåter i alle fag

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT. Tunballen skole. Tema: Grunnleggende ferdigheter og varierte arbeidsmåter i alle fag VURDERINGSRAPPORT Tema: Grunnleggende ferdigheter og varierte arbeidsmåter i alle fag 13. - 16. april 2015 rektor: Ruth Ringstad Kolnes Adresse: Tunballvegen 21, 4645 Nodeland e-post: tunballen.skole@songdalen.kommune.no

Detaljer

Saksliste FAU møte. Onsdag 29.10.2014, kl 17.30-19.00 Holte skole. 12-14/15. Godkjenning av referat 25.09.14 og møteinnkalling

Saksliste FAU møte. Onsdag 29.10.2014, kl 17.30-19.00 Holte skole. 12-14/15. Godkjenning av referat 25.09.14 og møteinnkalling Saksliste FAU møte Onsdag 29.10.2014, kl 17.30-19.00 Holte skole 12-14/15. Godkjenning av referat 25.09.14 og møteinnkalling 13-14/15. Informasjonssaker Informasjon fra rektor Informasjon fra Komfug-møtet

Detaljer

16/8357. Departementets vurderinger nedenfor må ses i sammenheng med avgrensningene ovenfor.

16/8357. Departementets vurderinger nedenfor må ses i sammenheng med avgrensningene ovenfor. Utdanningsdirektoratet Postboks 9359 Grønland 0135 OSLO Deres ref Vår ref 16/8357 Dato 19.05.2017 Bruk av robot i undervisningen Kunnskapsdepartementet mottok 6. desember 2017 brev fra Utdanningsdirektoratet.

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten Lusetjern skole

Oslo kommune Utdanningsetaten Lusetjern skole Oslo kommune Utdanningsetaten Lusetjern skole Dato 21.04.16 Lusetjern skole og Lusetjern skoles FAU gjennomfører foreldreundersøkelsen fra og med uke 17. Foreldreundersøkelsen er en brukerundersøkelse

Detaljer

Kunnskapsdepartementet v/avdelingsdirektør Kjetil Moen Postboks 8119 Dep 0032 Oslo

Kunnskapsdepartementet v/avdelingsdirektør Kjetil Moen Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Kunnskapsdepartementet v/avdelingsdirektør Kjetil Moen Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Saksbehandler Vår dato 06.10.2009 Vår referanse 09/387-2 Ingebjørg Johannessen Deres dato 05.06.2009 Deres referanse 2000902951-/SRM

Detaljer

Veileder for behandling av søknader om permisjon fra den pliktige opplæringen

Veileder for behandling av søknader om permisjon fra den pliktige opplæringen Veileder for behandling av søknader om permisjon fra den pliktige opplæringen Vedtatt 23.04.2014, jf. 2 11 i opplæringsloven. 1 Veileder for behandling av søknader om permisjon fra den pliktige opplæringen,

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND Utdanningsavdelinga

FYLKESMANNEN I ROGALAND Utdanningsavdelinga FYLKESMANNEN I ROGALAND Utdanningsavdelinga Bergen kommune, fagavdeling barnehage og skole Postboks 7700 5020 Bergen Vår ref.: 2010/8283 Deres ref.: Arkivnr.: 630 Vår dato: 17.11.2010 Tilsyn med Bergen

Detaljer

i gang med skoleutvikling

i gang med skoleutvikling Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen Vurderingsrapport på Vikhammer skole i uke 43/2013 i gang med skoleutvikling I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning

Detaljer

Midtun skoles. Plan for helhetlig vurdering

Midtun skoles. Plan for helhetlig vurdering Midtun skoles Plan for helhetlig vurdering Oppdatert 2010 Vurdering Rett til vurdering Elevene i offentlig grunnskole har rett til vurdering etter reglene i kapittel 3 i forskriftene til opplæringsloven.

Detaljer

VURDERINGSRAPPORT DRAG SKOLE ÁJLUOVTA SKÅVLLÅ

VURDERINGSRAPPORT DRAG SKOLE ÁJLUOVTA SKÅVLLÅ VURDERINGSRAPPORT DRAG SKOLE ÁJLUOVTA SKÅVLLÅ 04. 07.11 2013-10-28 På Drag skole er det et godt sosialt miljø for elever og ansatte. Drag skole Rektor: Britt-Karin Hansen Adresse. 8270 Drag E-post:britt-karin.hansen@tysfjord.kommune.no

Detaljer

Permisjon fra pliktig opplæring

Permisjon fra pliktig opplæring Permisjon fra pliktig opplæring En veiledning for Verranskolen Verran kommune 2015 I følge Verran kommunes delegasjonsreglement er det rektor som fatter enkeltvedtak om permisjon fra den pliktige opplæringen

Detaljer

STANDPUNKTKARAKTER 2015

STANDPUNKTKARAKTER 2015 Fylkesmannen i Vest-Agder STANDPUNKTKARAKTER 2015 Veiledning ved behandling av klage i grunnskolen 1 Innhold 1. INNLEDNING... 2 Klagefrist... 2 Informasjons- og veiledningsplikt til skolen... 2 Skjema...

Detaljer

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for oppvekst 09.06.2011 010/11 BTHE Kommunestyret 23.06.

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for oppvekst 09.06.2011 010/11 BTHE Kommunestyret 23.06. KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for oppvekst 09.06.2011 010/11 BTHE Kommunestyret 23.06.2011 072/11 BTHE Saksansv.: Unni Strøm Arkiv:K2-A20 : Arkivsaknr.:

Detaljer

VURDERINGSRAPPORT MOSEIDMOEN SKOLE

VURDERINGSRAPPORT MOSEIDMOEN SKOLE VURDERINGSRAPPORT MOSEIDMOEN SKOLE Uke 44 2007 1 1 FORORD Regionalt samarbeid om vurdering og kvalitetsutvikling Kommunene Søgne, Songdalen, Vennesla og Birkenes har valgt å opprette ei vurderingsgruppe

Detaljer

Velkommen til foreldremøte for 1.trinn

Velkommen til foreldremøte for 1.trinn Velkommen til foreldremøte for 1.trinn Høst 2015 Vi ønsker å utvikle et stadig bedre Møteagenda velkommen ved rektor skole-hjem samarbeid forventninger støtte for barnet i opplæringen kartlegging på 1.trinn

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Oppdal ungdomsskole - Oppdal kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Oppdal ungdomsskole - Oppdal kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Oppdal ungdomsskole - Oppdal kommune Vurderingsområde: Elevvurdering Dato: 25.-28.10.2010 Vurderingsgruppa i Gauldal

Detaljer

TILSYNSRAPPORT DEL - B

TILSYNSRAPPORT DEL - B TILSYNSRAPPORT DEL - B Barnehagens navn Barnehagens valgte emne for tematilsyn: Bilde av n Barnehagens navn adresse Styrer: Epost: Tlf. Dato: Side 1 1 Forord Regionalt samarbeid om tilsyn og kvalitetsutvikling

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling. Rapport fra ekstern vurdering på Måseide skule i uke 18/2012

Kom i gang med skoleutvikling. Rapport fra ekstern vurdering på Måseide skule i uke 18/2012 Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Måseide skule i uke 18/2012 I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er i endring. Grunnopplæringen må

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten 2014/2015

Oslo kommune Utdanningsetaten 2014/2015 Oslo kommune Utdanningsetaten 2014/2015 FAG OG LÆRING HVA KAN DU FORVENTE AV DIN SKOLE? Skolen gir undervisning i tråd med gjeldende lovverk og læreplaner. Skolen er kjent med elevens faglige ståsted fra

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for oppvekst og kultur 11.11.2013 009/13 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 03.02.

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for oppvekst og kultur 11.11.2013 009/13 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 03.02. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FA-A20, TI-&00 13/938 13/5740 Bjørn Erik Davidsen 23.01.2014 Klasseturer i Hattfjelldal kommune Utvalg Møtedato

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Levekårsutvalget. Dato: 23.10.2014 kl. 9:00 15.00 Sted: sal 2 Arkivsak: 14/00003 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. Levekårsutvalget. Dato: 23.10.2014 kl. 9:00 15.00 Sted: sal 2 Arkivsak: 14/00003 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE Levekårsutvalget Dato: 23.10.2014 kl. 9:00 15.00 Sted: sal 2 Arkivsak: 14/00003 Arkivkode: 033 Tilstede: Inger Turid Tonstad (Kr F), Tor Søren Drivenes (H), Tommy Røinås Ingebretsen (Kr

Detaljer

Saker til behandling. Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 13, Fvl 13

Saker til behandling. Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 13, Fvl 13 VENNESLA KOMMUNE Levekårsutvalget Dato: 15.01.2015 kl. 9:00 Sted: sal 2 Arkivsak: 15/00003 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern tlf.

Detaljer

STANDPUNKTKARAKTER 2016

STANDPUNKTKARAKTER 2016 Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder STANDPUNKTKARAKTER 2016 Veiledning ved behandling av klage i grunnskolen 1 Innhold 1. INNLEDNING... 2 Klagefrist... 2 Informasjons- og veiledningsplikten til skolen...

Detaljer

Vurderingsrapport fra Bell skole i uke 40/2013

Vurderingsrapport fra Bell skole i uke 40/2013 Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen Vurderingsrapport fra Bell skole i uke 40/2013 om i gang med skoleutvikling Vurderingstema: Tilpasset I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur

Detaljer

Vurderingsgruppa Midtregionen i Agder VURDERINGSRAPPORT VENNESLA UNGDOMSSKOLE

Vurderingsgruppa Midtregionen i Agder VURDERINGSRAPPORT VENNESLA UNGDOMSSKOLE Vurderingsgruppa Midtregionen i Agder VURDERINGSRAPPORT VENNESLA UNGDOMSSKOLE 30. mars - 1 FORORD Regionalt samarbeid om vurdering og kvalitetsutvikling Kommunene Søgne, Songdalen, Vennesla og Birkenes

Detaljer

SLUTTRAPPORT FRA TILSYN MED Oppland fylkeskommune. 24. august 2011 til 28. februar 2012. Kontaktpersoner i Oppland fylkeskommune:

SLUTTRAPPORT FRA TILSYN MED Oppland fylkeskommune. 24. august 2011 til 28. februar 2012. Kontaktpersoner i Oppland fylkeskommune: SLUTTRAPPORT FRA TILSYN MED Oppland fylkeskommune Tidsrom: Adresse: Fylkesmannens tilsynsgruppe: Kontaktpersoner i Oppland fylkeskommune: 24. august 2011 til 28. februar 2012 Oppland fylkeskommune Postboks

Detaljer

Vurderingsgruppa Midtregionen Agder VURDERINGSRAPPORT HEREFOSS SKOLE

Vurderingsgruppa Midtregionen Agder VURDERINGSRAPPORT HEREFOSS SKOLE VURDERINGSRAPPORT HEREFOSS SKOLE 1 FORORD Regionalt samarbeid om vurdering og kvalitetsutvikling Kommunene Søgne, Songdalen, Vennesla og Birkenes har valgt å opprette ei vurderingsgruppe i regionen. 13.10

Detaljer

Rapport fra ekstern skolevurdering Skjomen skole og barnehage

Rapport fra ekstern skolevurdering Skjomen skole og barnehage Rapport fra ekstern skolevurdering Skjomen skole og barnehage 14.03 17.03 2016 Vurderingstema: Klasseledelse i fådelt skole Styrer/enhetsleder: Kari Willgohs-Knudsen Adresse: Skjomenveien 210, 8523 Elvegård

Detaljer

Frist for innsending av høringsuttalelser til Utdanningsdirektoratet er: 10. mai 2013

Frist for innsending av høringsuttalelser til Utdanningsdirektoratet er: 10. mai 2013 Vår saksbehandler: Hilde Austad Til høringsinstansene, jf. vedlagt liste Vår dato: 15.03.2013 Deres dato: Vår referanse: 2012/6605 Deres referanse: Høring om forskriftsendringer Økt fleksibilitet i grunnskolen

Detaljer

OPPVEKST Avdeling. Dvergsnes skole. Utruste til et godt liv gjennom trygghet, kunnskap og humør

OPPVEKST Avdeling. Dvergsnes skole. Utruste til et godt liv gjennom trygghet, kunnskap og humør OPPVEKST Avdeling Dvergsnes skole Utruste til et godt liv gjennom trygghet, kunnskap og humør FLiK Forskningsbasert Læringsmiljø i Kristiansand Skape inkluderende læringsmiljø som: - øker alle barns sosiale

Detaljer

Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016

Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016 Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016 Grunnleggende ferdigheter Elevvurdering Klasseledelse Elevaktiv læring Foreldresamarbeid Innhold Visjon for Bodøskolene 2012-2016... 3 Utviklingsområde 1: GRUNNLEGGENDE

Detaljer

Møteinnkalling. Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Lokalene til Frivillighetssentralen, Rødberg

Møteinnkalling. Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Lokalene til Frivillighetssentralen, Rødberg Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 5 6 Utvalg: Møtested: Dato: 02.04.2009 Tidspunkt: 14:00 Første del av møtet blir Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Lokalene til Frivillighetssentralen,

Detaljer

Ekstern skolevurdering - et verktøy for kvalitetsutvikling i skolen.

Ekstern skolevurdering - et verktøy for kvalitetsutvikling i skolen. Ekstern skolevurdering - et verktøy for kvalitetsutvikling i skolen Hvorfor? Hjelpe skolen med å få innspill på dens sterke sider og et tema som ståstedsanalysen og organisasjonsanalysen viser at skolen

Detaljer

KLAGE PÅ STANDPUNKTKARAKTER I FAG...

KLAGE PÅ STANDPUNKTKARAKTER I FAG... Skoleåret 2015/2016 INNHOLD GENERELT... 1 Skolens informasjons- og veiledningsplikt... 1 Klagebehandling... 1 Oversendelse til Fylkesmannen... 1 KLAGE PÅ STANDPUNKTKARAKTER I FAG... 2 Oversendelse til

Detaljer

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT 31.10.-.03.11.16 VURDERING FOR LÆRING rektor: Heidi Hauge Uldal Adresse: Havliveien 8 4634 Kristiansand e-post: Heidi.Hauge.Uldal@kristiansand.kommune.no

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I VADSØ KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I VADSØ KOMMUNE FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I VADSØ KOMMUNE Vadsø kommune Vedtatt av Rådmannen august 2015 1 Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Vadsø kommune Hjemmel: Fastsatt av rådmannen med

Detaljer

Kulturelt innslag ved elever fra 10.trinn Informasjon om skolen ved rektor og avdelingsleder Utekontakten orienterer FAU orienterer Foreldremøter

Kulturelt innslag ved elever fra 10.trinn Informasjon om skolen ved rektor og avdelingsleder Utekontakten orienterer FAU orienterer Foreldremøter Kulturelt innslag ved elever fra 10.trinn Informasjon om skolen ved rektor og avdelingsleder Utekontakten orienterer FAU orienterer Foreldremøter trinnvis ca kl. 19.10-20.10 Oppveksttun Senter med kultur

Detaljer

Dag Hvorfor Foreldreskolen? v/rektor 2. Bli-kjent-aktivitet - Gym. 3. Læringsstasjoner: lesing, regning, engelsk, sosial kompetanse og IKT

Dag Hvorfor Foreldreskolen? v/rektor 2. Bli-kjent-aktivitet - Gym. 3. Læringsstasjoner: lesing, regning, engelsk, sosial kompetanse og IKT FORELDRESKOLEN 2017 Dag 1 1. Hvorfor Foreldreskolen? v/rektor 2. Bli-kjent-aktivitet - Gym 3. Læringsstasjoner: lesing, regning, engelsk, sosial kompetanse og IKT Hvorfor FORELDRESKOLEN Skolen griper inn

Detaljer

Velkommen til samarbeidsmøte og årsmøte for FAU

Velkommen til samarbeidsmøte og årsmøte for FAU Gulskogen skole Velkommen til samarbeidsmøte og årsmøte for FAU Programmet Del 1 17.30: - Velkommen og intro v/rektor - Kurs for klassekontaktene - Årsmøte for FAU ( ca 18.00) Del 2: 19.00: Samarbeid mellom

Detaljer

INFORMASJON TIL GRUNNSKOLENE OM SAKSBEHANDLING VED KLAGE PÅ KARAKTERER. Skoleåret 2015/2016

INFORMASJON TIL GRUNNSKOLENE OM SAKSBEHANDLING VED KLAGE PÅ KARAKTERER. Skoleåret 2015/2016 INFORMASJON TIL GRUNNSKOLENE OM SAKSBEHANDLING VED KLAGE PÅ KARAKTERER Skoleåret 2015/2016 Fylkesmannen i Buskerud Informasjon om saksbehandlingen ved klager på karakterer 3 Innhold 1 Klage på standpunktkarakter

Detaljer