Menighetsbudet. Fjellets rene hvithet. Husk Kirkens Nødhjelps fasteasjon Dør til dør innsamling i Biri menighet tirsdag 31. mars fra kl

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Menighetsbudet. Fjellets rene hvithet. Husk Kirkens Nødhjelps fasteasjon Dør til dør innsamling i Biri menighet tirsdag 31. mars fra kl. 18.00."

Transkript

1 Menighetsbudet Vinteren 2009 Nr. 1/09 Årgang 92 Jesus var sammen med Peter, Jakob og Johannes på et høyt fjell. Da ble hans utseende forvandlet for øynene på dem; hans ansikt skinte som solen, og klærne ble hvite som lyset. Matt 17,1-2 Fjellets rene hvithet Fjellets endeløse vidde Foto: åpner Arne seg Havik. for meg. Mykt glir skien gjennom snøen, Gud jeg priser deg. Takk for lyset, takk for fjellet, takk at jeg kom hit til en kjent, men annen verden, grenseløs og hvit. Gud, la fjellets rene hvithet minne om de klær Jesu venner så ham bære den gang de var der på det fjell han ble forvandlet, da den drakt han bar, strålte hvitere enn snøen, lysende og klar. Solen stråler. Lyset gnistrer. Minn meg, Gud, om ham, han, hvis ansikt er som solen, Jesus Krist, Guds Lam. Gjennom gravens mørke grotte gikk hans seiersvei. Over fjell og gjennom daler følger Jesus meg. Ta meg, Frelser, til ditt hjerte, si at Gud er god. Rød er skylden. Hvit er nåden. Rens meg ved ditt blod. Du som bærer hele verden, ta meg i din favn. Over snø og hvite vidder jubler jeg ditt navn. Fotograf: Kristin Iren Landgraff Ekern Eyvind Skeie (fra Salmebok 2008) Husk Kirkens Nødhjelps fasteasjon Dør til dør innsamling i Biri menighet tirsdag 31. mars fra kl

2 Redaktørens hjørne Vi er allerede kommet et par måneder inn i året Dette året er et stort valgår. Det er Stortingsvalg, menighetsrådsvalg og det skal velges bispedømmeråd/kirkemøte til høsten. De kirkelige valgene foregår samtidig med stortingsvalget på valgdagene 13. og 14.september. Du vil finne mer informasjon om dette på andre steder i bladet. Til menighetsrådet i Biri skal det velges 8 medlemmer og 5 varamedlemmer. Det er med andre ord mange personer som skal velges og det er mange som vil få forespørsel om å la seg nominere. Ikke vær beskjeden når du blir forespurt. Still deg til disposisjon, la deg nominere. For når nettopp du er spurt, så er det fordi noen har tro på deg. Tro på at du duger og kan være med å gjøre en innsats. For kirka, for bygda, for menigheten og det arbeidet som foregår der. Still deg til disposisjon og gi kirka et godt råd! Slekters gang Spalten gjelder medlemmer i Den Norske Kirke, for ekteskapsinngåelser der minst en av brudefolkene tilhører DNK. Navn på døde som ikke var medlem i DNK tas med hvis pårørende gir beskjed om at det er ønskelig. Døpte Emilie Allergodt-Aamodt Maria Madison Trettsveen Grønvold William Jakola Sand Per Lunn Jørgen Framnes FOLKETONEMESSE Kantor Inger Schiager har inngått et samarbeid med Gjøvik spelemannslag om et folketonemesseprosjekt sammen med Seegård kirkes kor og med gudstjenester søndag 8.mars i Biri og 15.mars i Seegård. Begge er på kvelden kl Hva er ei folketonemesse? I en annen tid ville koblingen mellom et spelemannslag, med fele og trekkspill, og gudstjenste ha vært utenkelig. Utgangspunktet for dette prosjektet er en opplevelse fra et kirkemusikkkurs som kantoren var på i Nidasrosdomen høsten Der ble det feiret ei folktonemesse, utviklet av kirkestaben og folkemusikere fra Ål i Hallingdal. Det var ei messe basert på religiøse folketoner som vi har mange av i vår salmebok. Salmer og liturgi ble akkompagnert av folkemusikkinstrumenter og orgel i skjønn forening, og det var usedvanlig vakkert. Med dette som utgangspunkt samarbeider nå Gjøvik spelmannslag med kantor og kor om å lage et tilsvarende gudstjenesteopplegg tilpasset lokale forhold her. Det finnes mye lokal forankret folkemusikk i distriktet og dyktige musikere. Dette tror vi blir et spennende prosjekt og vi tror dere vil komme til å oppleve en vakker gudstjeneste. Døde Ada Olstad Ole Ottosen Astri Signe Gullord Ingebjørg Synnøve Trettsveen Karen Skogstad Laura Hauglien Aasmund Engelund menighetens Årsfest med menighetmøte Bethel bedehus, søndag 29.mars kl.1800 Orientering om arbeidet i menigheten/årsmelding for 2008 Orientering om hovedlinjene i regnskapet for 2008 Kort presentasjon av årets fasteaksjon Servering Gudstjenestereformen i Den norske kirke Sokneprest Ole Jakob Nyhus orienterer og deler erfaringer fra reformarbeidet Hjertelig takk. for minnegaven ved Ingebjørg Synnøve Trettsveens begravelse. Hjemmetjenesten i Biri Ny salmebok Kantor Inger Schiager gir noen glimt fra salmebokforslaget vel møtt! 2 Menighetsbudet 1/09

3 Faste - for ikke å bli sittende fast Når jeg gir brød til de fattige kaller de meg en helgen. Når jeg spør hvorfor de fattige ikke har brød, kaller de meg kommunist, sa biskop Don Helder Camera i Brasil. Det er nødvendig å stille kritiske spørsmål for ikke å bli sittende fast i forestillinger som fratar mennesker og livet deres verd og verdighet. Kirken har en dobbel rolle i verden. Den skal forkynne evangeliet og drive diakoni, men samtidig våge å stille de ubehagelige spørsmål som i neste omgang kan hjelpe oss til endring av vår måte å leve i verden på. At vi i vår jødekristne kultur kan uttrykke oss kritisk til både våre politiske og religiøse ledere er en arv fra profetene i Det gamle testamentet som Jesus videreførte. Hvilke utfordringer står verden overfor i dag? Hva er kirkens oppgave/misjon i møte med disse? I disse dager tenker jeg på lidelse som følge av krig/vold, fattigdom og miljøødeleggelser. Bilder av barn som har mistet sine foreldre eller foreldre som står med døde barn i sine armer. Fremtid, drømmer og håp som er revet bort. Da jeg besøkte Burundi i fjor fikk jeg selv se dette på nært hold. Jeg lærte også noe om sammenhengen mellom krig, fattigdom, miljøødeleggelse og vår livsstil. I Kongo, nabolandet til Burundi er det krig. Blant årsakene til konflikten er fattigdom og kamp om verdifulle naturressurser. Vi har vent oss til et forbruk som må øke hvert år for at ikke vår del av verden skal få en økonomisk krise. Dette samtidig som mennesker i andre land må leve med dårlige arbeidsvilkår, lav lønn, mangel på frihet og utnytting av naturressurser. Mens noen beskriver dette som konkurransefortrinn erfarer vi dette som billig tilgang på varer og produkter. Vår livsstil får følger for mennesker som lever på den andre siden av kloden. Vi ser dette gjennom den globale økonomien, og vi ser det gjennom klimaendringene. CO2 fra oljen som skal sikre vår fremtid er med på å skape et klima i endring som tar livsvilkårene bort fra andre mennesker. Flere millioner av mennesker står i fare for å miste tilgang til vann. Andre mennesker igjen er truet av flom. Det er først og fremst de mest fattige og sårbare som er mest truet. Fasteaksjonen Klimaaksjonen SOS fra sør Menighetsbudet 1/09 velger å stille seg ved siden av de som er hardest rammet i klimaendringene og ønsker å se virkeligheten fra deres sted. Faste er tiden for å stille de ubehagelige, men likevel livsnødvendige spørsmål. Bare gjennom det kan vi komme videre. Fasten kan slik hjelpe oss til ikke å bli sittende fast i det gamle. Det nye vi må skjønne er at frarøver vi andre mennesker naturens ressurser så fratar vi oss selv også livsgrunnlaget. Alt henger sammen. Verden er en! Vi må se samfunnet under naturens synsvinkel det de gamle lærde kalte sub spesie naturae. Den gylne regel for vår tid heter: Det du vil at andre og naturen skal gjøre mot deg, skal du gjøre mot dem. I sin vandring mellom mennesker stilte Jesus seg alltid ved siden av de som var i utkanten av det gode selskap. I Bibelen blir samfunnets helse alltid vurdert opp mot hvordan det tar vare på de svakeste og mest sårbare. Gjennom sine lignelser og sine mange spørsmål, sine handlinger og forkynnelse, snudde Jesus opp ned på tilvante forstillinger. Han skapte på den måten nytt rom for undring og deretter for ny handling som ga mennesker og livet verd og verdighet. Hva skal jeg ha med når jeg trer fram for Herren og bøyer meg for Gud i det høye? Skal jeg komme til ham med brennoffer, bære fram årsgamle kalver? Bryr Herren seg om tusener av værer, titusener av oljebekker? Skal jeg ofre min førstefødte for min synd, min livsfrukt for min overtredelse? Menneske, Herren har jo sagt deg hva godhet er, og hva han krever av deg: at du skal gjøre det som er rett, vise trofast kjærlighet og vandre ydmykt med din Gud. Mika 6,6-8 Solveig Fiske biskop 3

4 SOS fra sør Kirkens Nødhjelps fasteaksjon i 2009 setter fokus på fattige menneskers møte med klimaendringene. Klimaaksjonen SOS fra sør tar på alvor at fattige mennesker sender ut sine nødrop om mer tørke, flom og ekstreme værforhold. Den 31. mars vil bøssebærere, vesentlig konfirmantene fra Biri menighet, gå fra dør til dør og samle inn penger til ofrene for klimaendringene. - Flommen i fjor var den største jeg kan huske. Vannet steg her på øya og folk satt på takene og ropte på hjelp. Hvis naturkatastrofene blir flere og sterkere, vil det ramme oss hardt, sier Asha fra Bangladesh, en av mange som roper SOS, og ber oss ta klimatrusselen på alvor. Mens vi i den rike delen av verden kan forebygge og forsikre mot naturens ødeleggelser, står mennesker i fattige land i fare for å miste alt når katastrofen rammer. Derfor går penger fra årets fasteaksjon blant annet til å gjøre fattige i stand til å møte mer ekstremt vær. I flomutsatte områder som Bangladesh innebærer det blant annet treplanting, som hindrer at verdifull jord skylles bort når flommen rammer. Dessuten sikres hus mot flom og det opprettes lokale krisegrupper som har ansvar for flomvarsling og redningsarbeid når katastrofen skjer. I Kenya, som rammes av hyppigere tørke, støtter Kirkens Nødhjelp prosjekter som samler og lagrer regnvann til tørre perioder. Dessuten dyrkes planten jatropha som trives i tørre områder og som gir biodrivstoff, velegnet til strømaggregater og biler. Klimaendringer er tvunget stadig høyere opp på dagsorden i den vestlige del av verden, og Kirkens Nødhjelp ønsker å markere at klimaendringer er et rettferdighetsspørsmål. Vi som bor i den rike del av verden bidrar mest til endringene i klimaet og har derfor et spesielt ansvar for å lytte til SOS-ropene fra fattige mennesker. Ta derfor godt i mot bøssebærerne fra Biri menighet når de banker på din dør! Du kan også støtte aksjonen gjennom givertelefon: (175 kroner) eller via kontonummer Denne sangen er jeg glad i Gjev meg jorda til bustad er ei vise om de nære og viktige ting i livet - om de verdier som egentlig betyr noe: et godt sted å bo, mat hver dag, barn. Den handler også om den ikkematerielle siden ved tilværelsen, det å legge merke til og glede seg over fuglekvitter eller en blomst, for eksempel. Halvor J. Sandsdalen skriver stemningsfylt om det enkle liv uten statusjag og mas. Et slikt liv mange i vår tid vil vende tilbake til, men som nå blir kalt simple living. Melodien er laget av Ivar Medaas, og den er vakker og lett å synge. Prøv sjøl! Visa ble urframført i Søndagsposten i Siden har jeg hørt den mange ganger i radioen, alltid sunget av komponisten. Både tekst og noter finnes i Norsk visebok. Gjev meg jorda til bustad. Gjev meg jorda til bustad, ein måne bak pæretreet, ei gryte i grua ei vogge i stua ei fortrekksgardine mot gatelyktskinet, min venn, min venn. Gje meg vokslys i staken og granved på gruehella ein kylling i gryta og brød vi kan bryta ei fortrekksgardine mot gatelyktskinet min venn, min venn. Set ein syngjande måltrost og morgon i pæretreet ein stare på taket med reir til ein make ei fortrekksgardine mot gatelyktskinet min venn, min venn. Heng ei bjølle i porten, eit tingel frå barndomslandet ein nellik i glaset og fivreld i graset ei fortrekksgardine mot gatelyktskinet min venn, min venn Jeg har utfordret Kristin Ekern til neste nummer og hun har sagt ja! Gleder meg til å synge sangen hennes!! Hilsen Synnøve Bratberg 4 Menighetsbudet 1/09

5 Vidunderplanten Jatrophaplanten er uspiselig, men kan likevel gjøre underverker: Den kan både redusere klimaendringene og sørge for at John (17) får gå på skolen. I 2009 setter Kirkens Nødhjelps fasteaksjon SOS fra sør fokus på hvordan fattige mennesker rammes av klimaendringene bøssebærere over hele landet viser tirsdag 31. mars sitt engasjement. Biri menighet deltar i aksjonen. En av dem som håper på stort engasjement i norske menigheter er John fra Lamu-distriktet i Kenya: - Neste uke blir jeg kanskje kastet ut av skolen. Familien min er fattig og har ikke råd til å betale skoleavgiften. Nå håper han at vidunderplanten jatropha skal sikre skolegangen. Rammes av klimaendringene. Klimaet i Kenya er tørt, og mange steder er jorda lite fruktbar. Klimaendringene har forverret situasjonen for fattige mennesker som sliter med å skaffe nok mat når regnet uteblir. - Med de endringene i klimaet vi merker i Kenya nå, blir jordbruk svært vanskelig å leve av. Folk har ingenting å spise og ingenting å selge. Det vil stoppe utviklingen i Kenya og gjøre oss enda fattigere. Det går hardest ut over de som ikke har utdannelse, sier John. Johns bestemor, Peris (66), driver en liten gård for å forsørge åtte barn som hun har påtatt seg ansvaret for. Tidligere ble gården til bestemor Peris adskilt fra den ville skogen like i nærheten av en stor innsjø. - Nå har innsjøen nesten tørket helt inn, og vi får stadig besøk av elefanter, bøfler, sebraer og flodhester. De spiser opp avlingene våre. Og så er de ganske skumle, synes John. Håp i et nøtteskall. Johns lillebror, Fred, har midlertidig måttet slutte på skolen. Nå frykter John at det samme kan skje med ham. - Hvis jeg må slutte på skolen, er jeg redd for at jeg ender opp like fattig som familien min. I verste fall kan jeg havne på gata. Men jeg håper å utdanne meg innen jordbruk, business og matte, sier John. Blikket hans er alvorlig, men den unge gutten har håp. Dette håpet finner han i de små nøttene fra jatrophaplanten. Gjennom et av Kirkens Nødhjelps klimaprosjekter i Kenya har Johns bestemor fått støtte til å dyrke jatrophaplanten. - Familien min jobber hardt for å dyrke jatrophaplanten slik at de kan tjene penger og betale regningen fra skolen, sier syttenåringen. Miljøvennlig energi Jatrophaplanten tåler tørke og vokser godt selv i næringsfattig jord, der vanlige matplanter ikke kan gro. Menighetsbudet 1/09 Oljen fra nøttene er ubrukelig til matlaging, men de siste årene har man oppdaget at den fungerer ypperlig til miljøvennlig drivstoffproduksjon. Energi er en viktig nøkkel til utvikling i samfunnet, og jatrophaplanten kan bidra til å forsyne Lamu-distriktet med fornybar energi. - Jatrophaplanten er viktig for oss. Bestemor håper at vi barnebarn kan bli rike av dette en dag, sier John. Gjennom å støtte Kirkens Nødhjelps fasteaksjon, kan du hjelpe mennesker som John så de kan stå sterkere når tørkeperiodene kommer stadig hyppigere. 31. mars håper vi at hele Biri menighet blir med på å kjempe mot klimaendringene! PS: Aksjonen trenger flere voksne bøssebærere som kan gå sammen med konfirmantene. Meld deg til en meningsfylt kveld ved å kontakte Diakon John Ola Skard tlf Jatrophaplanten ble kåret til planteverdenens Askepott av magasinet National Geographic trives best i ekstremt tørt og varmt klima produserer nøtter som inneholder opptil 40 prosent olje som er egnet til drivstoff både i biler og i kraftverk 5

6 Årsmelding for Biri menighet Menighetsrådets sammensetning - utvalg, komitéer og representasjon A) Menighetsrådets sammensetning: Målfrid Smedstuen Schiager - leder Kjell Ødegårdsstuen - nestleder Audun Torvik Ingun Rindal Andreas Ekern Solveig Haugen Tusvik Randi Skarseth Gerd Elfrida Aannerud Knut Yngvar Sønstegaard - geistlig representant. Torfinn Semb - vararepresentant Alf Kjetil Andresen - vararepresentant Harry Bakken - vararepresentant Anne Merete Moe Kjenseth - vararepresentant May-Britt Lium Selmo - vararepresentant B) Underutvalg, komiteer og kontaktpersoner: Diakoniutvalg: Gerd Elfrida Aannerud, Kristin Ekern, Kjell Ødegårdstuen, Harry Bakken, Sekretær: Diakon John Olav Skard. Trosopplæringsutvalg: Ingun Rindal (leder), Ole Gunnar Hagen, sokneprest Knut Yngvar Sønstegaard. Musikk- og kulturutvalg: Børre Feiring, Arild Johansen, Sissel Morken Gullord, Gunhild Ekerhaugen og kantor Inger Schiager Gudstjenesteutvalg: Inger Schiager (leder), Knut Yngvar Sønstegaard, Solveig Haugen Tusvik, Randi Skarseth, Andreas Ekern og Torfinn Semb. Kontakter: KN-kontakt: Diakon John Olav Skard (kontaktperson med Kirkens Nødhjelp). C) Representasjon Gjøvik kirkelig fellesråd: Representant: Audun Torvik Vararepresentant: Andreas Ekern Representantskapsmøte i Kirkens SOS: Representant: Harry Bakken Vararepresentant: Kjell Ødegårdstuen 2. Ansatte i menigheten A) Ansatte av Gjøvik kirkelig fellesråd: Soknediakon John Olav Skard, 100% i Biri og Snertingdal menigheter Kantor Inger Schiager, 100% i Biri og Snertingdal menigheter Kirketjener Sven Feiring, 100 %. Saksbehandler Gunhild Ekerhaugen, 100%. (Biri, Engehaugen, Gjøvik og Snertingdal menigheter, klokker i Biri utgjør 10 %.) B) Ansatte av Hamar Bispedømmeråd: Sokneprest Knut Yngvar Sønstegaard 80 %. De resterende 20 % av soknepreststillingen skulle dekkes opp av sokneprestene i Snertingdal, prostipresten og eventuelt prosten De utførte gravferder på de dager hvor Sønstegaard utførte fengselpresttjenesten, men dette tilsvarte ikke 20 %. 3. Arbeidet i menighet og menighetsråd A) Menighetsrådet I menighetsrådets 3. funksjonsår er det avholdt 10 ordinære menighetsrådsmøter. Det er journalført 81 politiske saker og 44 referatsaker i Saker som har vært behandlet i det konstituerende møte og de ordinære møtene: Møteplan 2008, Årsstatistikk 2007, Årsmelding 2007, Årsregnskap 2007, Revisjonsberetning 2007, Disposisjon av årsoverskudd 2007, Menighetens årsmøte, Regnskapsrapporter/Budsjettkontroll, Revidering av årsbudsjett 2008, Menighetsbasar, Redaktør av Menighetsbudet, Sammenslåing av organiststillingene i Biri og Snertingdal/endring av gudstjenestetidspunkt, Evaluering av Trosopplæringsreformen, Trosopplæringsplan for Gjøvik kirkekommune høring, Trosopplæring i en ny fase, Nattevakter på konfirmantleir, Parkeringsvakter ved konfirmasjonsgudstjenestene, LysVåken-adventsnatt i kirken, Innkjøp av konfirmantkapper, Tidspunkt for konfirmasjonsgudstjenester, Konfirmantjubileet, Ny plan for diakoni, lokal diakoniplan, Misjonens år 2008 i Hamar bispedømme, Evaluering av endret gudstjenestetidspunkt, Gudstjenesteutvalgets mandat, Nattverdmedhjelper, Kirkegårdsdugnad, Biridagen 2008, Sommeråpen kirke, Vedlikehold av servicebygget, Fritak fra boplikt for soknepresten, sokneprestestillingen i Biri sokn, Styrket demokrati i DNK - Høringsuttalelse, Godkjenning av gravminner - høring, Lydanlegg i kirka - menighetens egenandel, Oppfølging av kirkekonsulentens befaring, Mobilt alterbord, Utleie av kirka til ikke-kristne tros- og livssynssamfunn, Offersøknader 2009, Årsbudsjett 2009, Møteplan 2009, Valg på leder og nestleder 2009, Kirkevalg 2009, Opprettelse av nominasjonskomité for menighetsrådsvalget B) Menighetsmøte Det har vært avholdt ett menighetsmøte med 19 deltakere - menighetens årsmøte etter gudstjenesten i Biri kirke søndag 25. mars. På dagsorden stod: valg av møteleder, møtereferent og to representanter til å underskrive proto- 6 Menighetsbudet 1/09

7 kollen, orientering om arbeidet i menigheten/årsmelding for 2007 og hovedlinjene i årsregnskapet for C) Årsstatistikk Nøkkeltall Innmeldt i DNK Utmeldt av DNK Dåpshandlinger utført i soknet Døpte bosatt i soknet Kirkelige vigsler utført i soknet Vigsler der minst en av ektefellene bor i soknet Forbønn for borgerlig inngått ekteskap Gravferder Unge som har deltatt i konfi rmasjonsgudstjenesten deltakere deltakere deltakere deltakere Hovedgudstjenester på søn og helligdager Gjennomsnittelig antall 88,7 76,6 84,8 80 deltakere pr. gudstjeneste Andre gudstjenester o.l Gudstjenester totalt Gjennomsnittelig antall 85, ,5 deltakere pr. gudstjeneste Messefall avlyste gudstjenester nattverdgjester nattverdsgjester nattverdgjester nattverdgjester Hovedgudstjenester søn- og helligdager m/nattverd gj.snitt: 26, gj.snitt: gj.snitt: 23, gj.snitt: 25,2 Andre gudstjenester m/ nattverd 4 78 gj.snitt: 19, gj.snitt: gj.snitt: gj.snitt: 26,3 Totalt gudstj. m/nattverd Gjennomsnittelig antall 26,7 26,5 22,6 25,3 nattverdgjester pr. gudstjeneste deltakere deltakere deltakere deltakere Familiegudstjenester (Julaften ikke inkludert) Gjennomsnittelig 100,7 89,4 93,8 80,6 antall deltakere pr. familiegudstjeneste Julaftensgudstjeneste Gudstjenester for barnehage- og skolebarn Konserter Gjennomsnittelig antall deltakere pr. konsert 76,7 120,8 159,3 84,2 Kommentarer: At det er en liten variasjon i gudstjenesteframmøtet fra det ene år til det andre ser ut til å være normalt. Menighetsbudet 1/09 I 2008 ble det avholdt totalt 61 gudstjenester, det er 3 flere enn forrige år. Gjennomsnittelig frammøte ved alle gudstjenester var 79,5 i 2008, mens det tilsvarende tall i 7

8 2007 var 83. Altså er det noe nedgang. Ved hovedgudstjenester på søn- og helligdager var gjennomsnitt frammøtet i 2008 på 80, mens det i 2007 var 84,8. En kan undres om flyttingen av gudstjenestetidpunktet fra kl.1100 til kl.1000, som ble i verksatt fra , har hatt noe å si for frammøtet. Det synes vanskelig å bruke dette som argument for nedgangen i og med at frammøtet i 2006 faktisk var lavere da var gjennomsnittelig frammøte ved søn- og helligdagsgudstjenestene 76,6. Gjennomsnittelig frammøte ved familiegudstjenester er også lavere i 2008 enn foregående år, en reduksjon på 13,2 fra 93,8 til 80,6. Frammøtet på 17.maigudstjenesten er stadig synkende. Siste år var antall frammøtte 95 mens frammøtet i 2007 var 142. Frammøtet ved julaftens gudstjenesten er også synkende. Det samme er tilfelle ved gudstjenestene for barnehage- og skolebarn. D) Trosopplæring Trosopplæringsutvalg Utvalget hadde ingen møter i Invitasjon til dåp Det sendes ut invitasjon til alle fødte hvor minst en av foreldrene er medlem i Den norske kirke. Dåpsamtale Soknepresten har samtale med dåpsbarnets foreldre. Ved denne samtalen får familien boka I Guds hånd en liten innføring om dåpen og også dåpsfilmen som er laget i trosopplæringsprosjektets regi. Fadderhilsen til alle faddere leveres dåpsbarnets foreldre ved dåpssamtalen. Dåplys På dåpsdagen får dåpsbarnet et dåpslys m/lysestake i tre (korsformet). 2-åringer Alle døpte 2-åringer som var bosatt i menigheten ble invitert til Familiegudstjeneste den 14. desember hvor Aftenbønn CD n Nu lukker seg mitt øye ble utdelt. Av de 29 inviterte kom 13 til kirken. Det er faktisk en dobling siden åringer Alle døpte 4 åringer som var bosatt i menigheten ble invitert til Familiegudstjeneste den 9. november hvor Barnas Kirkebok ble utdelt. Av 36 inviterte mottok 23 boka. 6-åringer Sammen med 6-åringene ble også 7-åringene invitert til påskevandring i kirka og barnas påskegudstjeneste. Fordi det i 2007 ikke var tilbud (pga opplegge rundt Kirkerottene) om påskevandring til dette årets 6-åringer, ble disse barna innbudt som 7-åringer. Invitasjon gikk ut til 69 barn, hvorav 9 deltok. 8-åringer Årets 8-åringene ble spesielt invitert til Høsttakkegudstjenesten den 12.oktober. De deltok i inngangsprosesjonen med å bære inn av årets grøde. I gudstjenesten, hvor 8 av 26 inviterte deltok, fikk 8-åringene og noen få andre barn som også var på gudstjenesten hvert sitt lys laget av bivoks. Lysene var sponset av Biri og Snertingdal birøkterlag. 10-åringer ble invitert til Familiegudstjeneste 4.januar 2008 for å motta Den levende boka en reise gjennom Bibelen. Av 26 inviterte, tok 8 i mot invitasjonen og boka. LysVåken adventsnatt i kirken for 11-åringer LysVåken adventsnatt i kirken. Dette var et tilbud til menighetens 11-åringer natten til 1. søndag i advent. Dette var et landsomfattende tiltak og var en markering av at nå er tiden for trosopplæringsprosjektene over. I Biri kirke var det 7 11-åringer som deltok (33 var invitert) fra kl lørdag ettermiddag til ca. kl på søndag formiddag. LysVåken adventsnatt i kirken handlet ikke om at ungene skulle være våkne hele natta, men at de sammen skulle være LysVåkne for det som rører seg i oss og rundt oss. LysVåkne for hverandre, for verden, for Gud. Mange ulike aktiviteter ble gjennomført i Biri kirke, Det var leker, drama, film, kirkevandring, adventsanger og kurvlaging, tårnvandring, mat, korssamling m.m. Men de skulle også overnatte, sove i kirka. Ikke helt lett og falle til ro kanskje, men søvnen kom nok sigende og noe søvn ble det på de fleste. 12-åringer Menighetens 12-åringer ble invitert til familiegudstjenesten den 17. februar for å motta en Cd-plate med sanger 8 Menighetsbudet 1/09

9 og salmer beregnet på ungdom. Platen har tittelen CD3:16. Det var meget liten respons på dette tiltaket og kun en 12-åring deltok. Samarbeid med Biri Speidertropp I 17.mai-gudstjenesten var det deltakelse av speidere. Den tradisjonelle lysmessa med speideropptak ble avholdt 1. søndag i advent med god oppslutning. Trosopplæringsreformen Alle menighetene i Gjøvik kommune ble tildelt prosjektmidler i forbindelse med trosopplæringsreformen for fasen 0-6 år og konfirmanttida. Året 2008 var siste år av prosjektet. Kristian Sandmark var prosjektleder i Gjøvik. Følgende tiltak/oppgaver har blitt gjennomført i 2008: Dåpsfilmen som ble laget i 2005 ble delt ut i dåpsamtalen. Det ble utarbeidet invitasjon og opplegg til gjennomføring av småbarnsgudstjeneste, alle 3-åringer ble spesielt invitert Barnehagebarn fikk en jule-dvd. Konfirmantopplæring KonfPro 08, et konfirmantopplegg som er likt for alle menigheter i kommunen, ble gjennomført. Det var 53 ungdommer fra Biri menighet som deltok i forberedelsene til konfirmasjonen og ble konfirmert i Biri kirke i september. Den første fellessamlingen for alle konfirmanter i kirkekommunen, KICKOFF I, ble avholdt i Hunn kirke på høsten Konfirmantene ble presentert i gudstjenesten 20. januar. I perioden med lokalt opplegg var alle konfirmantene samlet på Herredshuset en lørdag formiddag. Der jobbet konfirmantene i grupper som forberedte aktiv deltakelse i en gudstjeneste. Disse gudstjenestene var 6. februar, 2. og 9. mars. Hovedbolken av konfirmasjonsforberedelsen var på 5-dagers leiren på Merket i Valdres sammen med konfirmantene fra Engehaugen og Gjøvik menigheter i august. Samtalegudstjenesten var siste søndag i august. Som tjenesteoppgave hadde konfirmantene husstandsinnsamling til Kirkens Nødhjelps fasteaksjon den 11. mars. Innsamlingsresultatet i Biri ble kr ,-. En stor takk rettes herved til konfirmantene og foreldre og andre frivillige som bidro til gjennomføring av aksjonen som hadde slagordet Fra drøm til virkelighet. E) Samarbeid kirke/barnehage Soknepresten var på 2 barnehagebesøk i forbindelse med påske og 1 besøk i forbindelse med jul. Dessuten var barnehagene invitert til blomstergudstjeneste i juni og til julegudstjeneste. Til sammen deltok det 220 på barnehagegudstjenestene. F) Samarbeid kirke/skole Det ble avholdt skolegudstjenester for samtlige barneskoler og ungdomskolen før jul, til sammen 3 gudstjenester med 330 deltakere. Skrinnhagen skole hadde i juni en kulturvandring med pilegrimsmotiv, hvor de også var i Biri kirke. Menighetsbudet 1/09 G) Diakoni Diakoniutvalg Diakoniutvalget har avholdt 6 møter, hvorav 1 møte var felles med diakoniutvalget i Snertingdal. Hovedsaker som har blitt drøftet: Ny diakoniplan/utarbeidelse av lokal plan. Temakvelder. Grønn menighet. Temakvelder I samarbeid med diakoniutvalget i Snertingdal har det blitt arrangert 2 temakvelder i Den 25. september var det temakveld på Biri Herredshus hvor rådgiver i Hamar bispedømme, Bjørn Vilberg, tok opp temaet: Miljøet, angår det oss som menighet og lokalsmfunn. Den 13. november var temakvelden lagt til Seegård kirke. Der deltok sokneprest Jens Dale med Inntrykk fra en rundreise i Israel. Fasteaksjonen Er nevnt under konfirmantopplæring. Det er konfirmantene som danner grunnstammen i bøssebærerkorpset, men det er ønskelig at hele menigheten skal ha et ansvar for fasteaksjonen. Derfor utfordres også voksne til bøssebærertjeneste og som sjåfører, spesielt blir konfirmantenes foreldre oppfordret til å delta som sjåfører. Besøkstjeneste Det har vært 1 samling for besøkerne i Det er 7 personer med i den frivillige besøkstjenesten. Nettverkgruppe Formålet er å utvide nettverket til den enkelte i gruppa. Fordi flere sliter, er dette ei ustabil gruppe, dvs ikke alle møter hver gang. Det er fast møtedag hver onsdag på Furulund. Tiltaket er et samarbeid mellom psykiatrisk sykepleier i Biri omsorgsdistrikt og diakonen. Formiddagstreff på Bethel - samarbeid med Normisjon Under gjengis årsrapport for 2008 fra leder av formiddagstreffet, Inger Marie Gjessvåg: Treffene har fortsatt med samme formål og opplegg andre tirsdag i måneden kl bortsett fra september måned da vi var innbudt til Fåberg menighetshus der Karen Ekern var dagens gjest og gledet alle med glimt fra arbeidet i Mali. Fellessamlingen på Skogstad i juni samlet 16 deltakere fra Biri og til sammen Vi har hatt besøk av Knut Sønstegaard, John Olav Skard, Finn Andresen, Ole Gunnar Hagen, Ingjerd Sæbø Sønsteli, Inger Schiager og Gunhild Ekerhaugen. Takk til dere alle for hyggelig besøk! Frammøtet er stabilt personer per sammenkomst. En trofast flokk støtter opp om Normisjons arbeid i Mali. Det er plass til flere på Bethel. Til møtene får vi brev fra Karen Ekern som forteller fra arbeidet med spennende utfordringer og tiltak og glimt fra dagliglivet som gir både kunnskap, inspirasjon og engasjement. Karen Ekern fikk 6 babytepper med til Mali ved utreisen i fjor høst. I løpet av 2008 har vi overført kr ,50 9

10 til Helsehageprosjektet. Takk til alle som stiller opp og gjør det mulig å gjennomføre treffene. En stab av frivillige sørger for servering, kjøring, musikk og ledelse. Takk for stor innsats og fint fellesskap i 2008! Kirkeskyss Til hver søndagsgudstjeneste kl går det gratis kirkeskyss fra aldersboligene. Det er noen trofaste brukere av dette tilbudet. Målfrid og Øyvind Schiager koordinerer dette tilbudet og kjører kirkeskyssen de fleste søndagene, men av og til må de ha stedfortredere. Dette er et viktig tilbud for de som benytter seg av det, så det er flott at noen ser det som sin oppgave å utføre denne frivillige tjenestent. Menighetstur ble arrangert torsdag 28. august. Denne gangen i samarbeid med Snertingdal menighet. Det ble også dette året to busser som dro av gårde med vel 60 deltakere. Dette året gikk turen til Gudbrandsdalen. Første stopp var Ringebu Stavkirke fra ca. 1220, hvor kirkestaben ledet en tidebønn, Morgensang. Deretter fikk vi grundig og interessant informasjon om kirka av lokal guide som hadde mye kunnskap og god formidlingsevne. Vi fortsatte så til Ringebu Prestegard hvor vi hadde bestilt formiddagsmat; kaffe og rundstykker. Også der hadde vi lokal guide som orienterte om Prestegarden som var blitt kunstgalleri og museum. Vi fikk også anledning til å se på Weidemannsamlingen. Fra Ringebu gikk turen videre til Sør-Fron kirke på Hundorp. Her ble vi møtt av sokneprest Berit Basmo Kvidaland som tok godt i mot oss og fortalte om kirka. Vår organist Inger, spilte på kirkeorgelet. Endemålet for turen nordover Gudbrandsdalen var Kirketeigen på Kvam. Her var middagen bestilt. Etter en god stopp med middagsservering rullet vi ut på E-6 igjen og kjørte tilbake til Biri. Institusjonsandakter og gudstjenester Normalt er det andakt ved prest eller diakon og kantor på Furulund Alders- og sykehjem annenhver uke, men noen ganger faller disse samlingene ut på grunn av andre tjenester. Dette året var det 3 gudstjenester med nattverd på Furulund. Sjelesorg En betydelig del av arbeidstid for prest og diakon ligger innenfor feltet sjelesorg. Dette er samtaler med enkeltmennesker eller flere, sykebesøk og husbesøk. For prestens vedkommende kommer samtaler i forbindelse med dåp, vigsler og gravferder i tillegg. H) Kirkemusikk Kirkemusikalsk arbeid er et satsingsområde for menigheten. I det ligger det å legge til rette for gode opplevelser i kirkerommet hvor musikken er uttrykksmidlet. Dette oppnås blant annet gjennom et variert konserttilbud. Musikk og kulturutvalget har arbeidet med dette og legger ned en betydelig innsats for å få dette til. I tillegg til utarbeidelse av konsertprogrammet, utfører komiteen oppgaver i forbindelse med finansiering, søknader om støtte og sponsormidler, markedsføring og praktiske oppgaver ved gjennomføringen av konsertene. Som et ledd i den kirkemusikalske satsingen opprettet menighetsrådet fra 1. juli 2006 en prosjektstilling i 2 år for kantor. Primæroppgaven for denne stillingen var å starte opp og lede Biri kantori. Prosjektet ble avsluttet etter endt periode En forlengelse var ikke aktuell i og med at organiststillingen i Biri og Snertingdal ble slått sammen til en 100% stilling. Kantoriet har ikke hatt den store pågangen av medlemmer. Med bare 8 sangere er det vanskelig å drive som kor, derfor har kantoriet i 2008 hatt som prøveordning en sammenslåing med Seegård kirkes kor. Ved årets slutt var det registrert 31 medlemmer i det sammensatte koret. Kantor Inger Schiager har vært korets dirigent og primus motor sammen med korets styre. Koret har deltatt ved en Folketonemesse i Biri kirke, ved Taizegudstjeneste i Seegård, ved gudstjenestene i Biri og Seegård kirker på Allehelgensdag og ved gudstjenesten i Seegård på juledag. Smågrupper fra koret har også deltatt i forsangertjeneste ved noen gudstjenester. I samarbeid med Snertingdal Gospelkor ble det arrangert en sangkveld i Seegård kirke. Koret har hatt vårkonsert både i Biri og Seegård sammen med gjestene 4Fun. Dessuten ble det arrangert julekonsert i Seegård kirke hvor Ragnhild Skundberg, Ole Jakob Rustad, Gunn Inga Tofsrud og Madelen Jostad deltok i tillegg til koret. Konserter I 2008 ble det arrangert 5 konserter i Biri kirke i menighetsrådets regi. Til sammen deltok 421 personer på konsertene, det er en gjennomsnittelig deltakelse på 84,2 pr. konsert. Oversikt over avholdte konserter: 5. mars Pasjonskonsert /m/gjøvik Kammerensemble og Gro Ann Uthaug. 13. april Vårkonsert m/anna Sundstrøm Otervik, Tom Ottar og Roger Andreassen. 25. mai Forsommerkonsert med Seegård kirkes kor/ Biri kantori, 4Fun, Inger Schiager. 14. september Ketil Bjørnstad. 22. desember Julekonsert med lokale utøvere: Torild Grytting Berg, Cecilie Cathrine Ødegården, Inger Schiager. Kor- og solistdeltakelse i gudstjenester Foruten Biri kantori/seegård kirkes kors deltakelse i gudstjenester har følgende deltatt: Asmund Hellerud fiolin deltok på langfredagsgudstjenesten, Jarle Hillestad trompet/flygelhorn har deltatt på flere gudstjenester blant annet på julaften, juledag og nyttårsaften. Noen jenter fra Gjøvik kunst- og kulturskoles kor på Skrinnhagen deltok på gudstjenesten julaften. Der var det også et solistinnslag med Kristian Andresen på flygel. Menighetsrådet er glade og takknemlige for den innsats alle disse har vist - deres deltakelse har vært berikende. 10 Menighetsbudet 1/09

Menighetsbudet. Lovprisning av den høyeste Gud. Husk Kirkens Nødhjelps fasteaksjon i Biri. Dør til dør innsamling mandag 22. mars fra kl. 17.00.

Menighetsbudet. Lovprisning av den høyeste Gud. Husk Kirkens Nødhjelps fasteaksjon i Biri. Dør til dør innsamling mandag 22. mars fra kl. 17.00. Menighetsbudet Vinteren 2010 Nr. 1/10 Årgang 93 «Måtte de skjønne at du alene, du som har navnet Herren, er Den Høyeste over hele jorden.» Salme 83,19. Lovprisning av den høyeste Gud Du er den hellige

Detaljer

Menighetsbudet. Husk Kirkens Nødhjelps fasteasjon dør til dør innsamling i Biri menighet tirsdag 27. mars fra kl. 17.30.

Menighetsbudet. Husk Kirkens Nødhjelps fasteasjon dør til dør innsamling i Biri menighet tirsdag 27. mars fra kl. 17.30. Menighetsbudet Vinteren 2006 Nr. 1/07 Årgang 90 Slik er fasten som jeg vil ha: at du løslater dem som med urett er lenket, sprenger båndene i åket og setter de undertrykte fri, ja, bryter hvert åk i stykker,

Detaljer

Menighetsbudet. Morgenlys

Menighetsbudet. Morgenlys Menighetsbudet Vinteren 2011 Nr. 1/11 Årgang 94 Vend om til Herren deres Gud! For han er nådig og barmhjertig, langmodig og rik på miskunn. Joel 2,13 Morgenlys Takk, Gud, for vakre morgenstunder. Takk,

Detaljer

Sommeren 2005 Nr. 3/05 Årgang 88

Sommeren 2005 Nr. 3/05 Årgang 88 Menighetsbudet Sommeren 2005 Nr. 3/05 Årgang 88 Se på liljene på marken, hvordan de vokser! De arbeider ikke og spinner ikke, men jeg sier dere: Selv ikke Salomo i all sin prakt var kledd som en av dem.

Detaljer

God påske ønskes alle våre lesere

God påske ønskes alle våre lesere Nr. 1 Vinteren 2006 18. årgang God påske ønskes alle våre lesere Påskesalme av Johan Halmrast 1890 1. Å salige stund uten like, 2. Han lever, og jeg skal få bringe 3. Å salige stund uten like, han lever

Detaljer

Vinteren 2005 Nr. 1/05 Årgang 88

Vinteren 2005 Nr. 1/05 Årgang 88 Menighetsbudet Vinteren 2005 Nr. 1/05 Årgang 88 Frykt ikke! Jeg er den første og den siste og den levende. Jeg var død, men se, jeg lever i all evighet og har nøklene til døden og dødsriket. Åp 1,17b-18

Detaljer

Høsten 2013 Nr. 3/13 Årgang 96

Høsten 2013 Nr. 3/13 Årgang 96 Menighetsbudet Høsten 2013 Nr. 3/13 Årgang 96 Halleluja! Syng lovsang, Herrens tjenere, pris Herrens navn! Velsignet være Herrens navn, fra nå og til evig tid! Der sol går opp og sol går ned, skal Herrens

Detaljer

Elverum menighetsblad nr. 1 Februar 2009 Årgang 84

Elverum menighetsblad nr. 1 Februar 2009 Årgang 84 Elverum menighetsblad nr. 1 Februar 2009 Årgang 84 En kirke for alle Menighetene i Elverum driver et allsidig arbeid for ulike aldersgrupper. Mye av det er basert på frivillig arbeid og gaver. Hvordan

Detaljer

Maria var en møy så ren

Maria var en møy så ren Menighetsbudet Julen 2012 Nr. 4/12 Årgang 95 Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn, og de skal gi ham navnet Immanuel det betyr: Gud med oss. Matt 1, 23 Maria var en møy så ren Maria var en møy

Detaljer

Menighetsbudet. God sommer! SKAPERENS STEMME SKAPERENS KRAFT

Menighetsbudet. God sommer! SKAPERENS STEMME SKAPERENS KRAFT Menighetsbudet Sommeren 2014 Nr. 2/14 Årgang 97 Gud så på alt det han hadde gjort, og se, det var overmåte godt. 1 Mos 1,31 SKAPERENS STEMME SKAPERENS KRAFT Fotograf: Solveig Haugen Tusvik Skaperens stemme

Detaljer

M enighetsblad. for Søndre Land. God Påske! Av innholdet: Nr. 1 Mars 2008 68. årgang. Liv Anne Rød Larsen vigslet til diakon søndag 24.

M enighetsblad. for Søndre Land. God Påske! Av innholdet: Nr. 1 Mars 2008 68. årgang. Liv Anne Rød Larsen vigslet til diakon søndag 24. M enighetsblad for Søndre Land Nr. 1 Mars 2008 68. årgang Liv Anne Rød Larsen vigslet til diakon søndag 24. februar Av innholdet: God Påske! Konsert med Sondre Bratland og Annbjørg Lien Da Randsfjorden

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent SAKER Godkjenning av Lund menighets årsmelding for 2014 Lund menighets

Detaljer

speilet vil ha mer demokrati i kirken ... side 10 ... side 11 20 år siden... side 12 50-årsfest... side 13

speilet vil ha mer demokrati i kirken ... side 10 ... side 11 20 år siden... side 12 50-årsfest... side 13 kirke Nr 1 2009 mars 40. årgang L o k a l b l a d for kirken på Nesodden Utgitt av Nesodden, Gjøfjell og Skoklefall menigheter Utgitt første gang juni 1969 dette er på gang... side 3 I Speilet: tryggve

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg BLADET vårt Menighetsblad for Tveit og Hånes, Den norske kirke Nr 2-2015 - ÅRGANG 11 Tror du på mor? Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi Barnehagegudstjenester Vi bryr oss - og trenger deg

Detaljer

Sørfold Menighetsblad. nr 2-2009. God Sommer! Les om: Kirkevalg s. 4-8 Årets gullkonfi rmanter s. 12 Vårfest på bakeriet s. 18

Sørfold Menighetsblad. nr 2-2009. God Sommer! Les om: Kirkevalg s. 4-8 Årets gullkonfi rmanter s. 12 Vårfest på bakeriet s. 18 Sørfold Menighetsblad nr 2-2009 God Sommer! Les om: Kirkevalg s. 4-8 Årets gullkonfi rmanter s. 12 Vårfest på bakeriet s. 18 Andakt Det er noe som jeg har lyst til å skrive litt om. Noe som jeg har lyst

Detaljer

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2013

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2013 Årsmelding 2013 Årsmelding 2013. FLEKKERØY MENIGHET 2 INNHOLD 1. Menighetsrådets arbeid A. Menighetens oppdrag, visjon og verdier B. Menighetens struktur C. Menighetsrådet D. Personell E. Barnearbeid F.

Detaljer

Menighetsbladet. Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen menighet

Menighetsbladet. Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen menighet Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen Nr. 4 23. årgang desember 2009 K jærlighet fra Gud for glede, håp og fred Helga Haugland Byfuglien, biskop, borg bispedømme Hva er det mennesker

Detaljer

Årsmelding. Nittedal menighet DEN NORSKE KIRKE

Årsmelding. Nittedal menighet DEN NORSKE KIRKE Årsmelding 2011 Nittedal menighet DEN NORSKE KIRKE Nittedal menighetsråd innkaller medlemmer av Den norske Kirke til Nittedal menighets årsmøte Søndag 18. mars 2012, kl. 12:45 etter gudstjenesten i Nittedal

Detaljer

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2014

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2014 Årsmelding 2014 Årsmelding 2014. FLEKKERØY MENIGHET 2 INNHOLD 1. Menighetsrådets arbeid A. Menighetens oppdrag, visjon og verdier B. Menighetens struktur C. Menighetsrådet D. Personell E. Barnearbeid F.

Detaljer

Årsmelding 2011. Velkommen til. Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten)

Årsmelding 2011. Velkommen til. Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten) Årsmelding 2011 Velkommen til Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten) Gjennomgang av menighetens årsmelding med foreninger, lag, utvalg Regnskapet for

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR 2014 ASKØY KIRKELIGE FELLESRÅD

ÅRSRAPPORT FOR 2014 ASKØY KIRKELIGE FELLESRÅD 0 ÅRSRAPPORT FOR 2014 ASKØY KIRKELIGE FELLESRÅD Kirkeformål: Administrasjon, kirker og kirkegårder. ÅRET 2014 I KORTE TREKK Askøy kirkelige fellesråd sitt arbeidsområde og ansvar er knyttet opp mot Kirkeloven

Detaljer

Barnas gudstjenestedag... side 4. Konfirmasjon våren 2005... side 6. Kirken Nødhjelps fasteaksjon 2005... side 7. Hilsen fra Anders...

Barnas gudstjenestedag... side 4. Konfirmasjon våren 2005... side 6. Kirken Nødhjelps fasteaksjon 2005... side 7. Hilsen fra Anders... Nr. 1/2005 60. årgang Barnas gudstjenestedag... side 4 Konfirmasjon våren 2005... side 6 Kirken Nødhjelps fasteaksjon 2005... side 7 Hilsen fra Anders... side 8 Flombølge-katastrofen... side 12 Påskefeiring...

Detaljer

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg.

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg. Kirkebladet Vang og Hamar menigheter Nr 1/2015. 2. årg. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon 2 Å BLI KJENT MED GUD Å bli kjent med Gud Noen ganger i

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR ØSTENSTAD MENIGHET

ÅRSRAPPORT FOR ØSTENSTAD MENIGHET ÅRSRAPPORT FOR ØSTENSTAD MENIGHET 2014 Foto: Hilde Totland Harket VÅR VISJON TILHØRIGHET * TRO * TJENESTE Østenstad kirke skal være et åpent hus med mange rom hvor alle kan oppleve tilhørighet, få hjelp

Detaljer

Menighetsbladet Juni 03/2015

Menighetsbladet Juni 03/2015 Menighetsbladet Juni 03/2015 Side 11-14 Nytt alphakurs side 4 festen i kirka SIDE 6 Musikerparet Krisztina og Sigmund Eikeset side 18-19 kunstner Åse Sandvikmoen side 20-21 leder Menighetsbladet Redaksjon:

Detaljer

Jubileumsfest. Les mer side 7

Jubileumsfest. Les mer side 7 Nr 1 mars 2014 46. årgang Jubileumsfest Les mer side 7 Andakten La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg Joh 14, 1-6 Jesus var sammen med disiplene, vennene sine. De begynte å bli

Detaljer

Nr. 1 Februar 2011 75. årgang. Nordsinni kirke. Foto: Kirsti Thomlevold

Nr. 1 Februar 2011 75. årgang. Nordsinni kirke. Foto: Kirsti Thomlevold Nr. 1 Februar 2011 75. årgang Nordsinni kirke Foto: Kirsti Thomlevold NORDRE LAND PRESTEGJELD Kirkekontoret, Storgt. 30, 2870 Dokka (2. etg. Etnedal Sparebank) Sokneprest i Nordre Land: Knut Ellefsrud

Detaljer

Årsmelding. Hundvåg sokn

Årsmelding. Hundvåg sokn Årsmelding Hundvåg sokn 2014 Innhold: Side 1 av 40 Ansatte s. 3 Menighetsrådets medlemmer s. 3 Menighetsrådets årsmelding s. 3 Økonomi s. 4 Sokneprestens årsmelding s. 5 Gudstjenesteutvalg s. 5 Trosopplæringsutvalg

Detaljer

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 Løvstakksidene Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 La oss JUSTERE KURSEN litt Ofte sier vi at julen er vår største høytid. Det er nok sant sett i forhold til den tradisjonen

Detaljer