IAvisa. Høster frukter av IA-arbeidet. NAV Arbeidslivssenter Buskerud Nummer 24, juni 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "IAvisa. Høster frukter av IA-arbeidet. NAV Arbeidslivssenter Buskerud Nummer 24, juni 2010"

Transkript

1 IAvisa NAV Arbeidslivssenter Buskerud Nummer 24, juni 2010 Høster frukter av IA-arbeidet For et år siden hadde BAMA Industri AS et fravær på nærmere 14 prosent. Det ville ikke ledelsen være bekjent av. Derfor bestemte de seg i fjor høst for å gi IAarbeidet topp prioritet. Resultatet: Fraværet er halvert på seks måneder. Samtidig har produktiviteten økt. Administrerende direktør Atle Beyer mener suksessen skyldes at selskapet har satt seg klare, ambisiøse mål og konkrete tiltak, som evalueres og følges opp fra øverste hold. Ryddet opp i enkeltsaker Neste steg er å få IA inn som en del av kulturen, sier Beyer, som gleder seg over det de har oppnådd så langt. Han forteller at BAMA har gått systematisk til verks, i alle avdelinger og på samtlige nivåer i organisasjonen. Først tok vi tak i langtidsfraværet og avklarte en del enkeltsaker. Samtidig bygde vi om produksjonen. I samarbeid med bedriftshelsetjenesten har vi gått gjennom hele linja og fjernet arbeidsbelastende operasjoner. Dette er en måte å si at vi bryr oss om våre ansatte og noe vi har fått gode tilbakemeldinger på. Beyer presiserer at bistanden fra IA-rådgiver Runar Lie har vært betydelig, spesielt i avklaringsarbeidet. Lie har hjulpet oss med å finne løsninger for langtidssykmeldte. Han har gitt oss kunnskap om rettigheter, krav vi som bedrift kan stille, og muligheter som finnes både innenfor og utenfor BAMA. Satser friskt på IA: IA-rådgiver Runar Lie (f.v.) Hans Chr. Bjerketveit og Sarbjit Singh Shergill. Tiden rant ut for den engasjerte administrerende direktør Atle Beyer, som måtte løpe videre før bildet ble tatt. Mot samme mål Fabrikksjef Hans Chr. Bjerketveit understreker at BAMA er opptatt av å tilrettelegge for de ansatte, men at de også stiller tydelige krav. For å sørge for at budskapet når frem til hver enkelt ansatt, bruker de tolk. Det har ingen hensikt å informere om spilleregler og oppfølgingsrutiner, hvis folk ikke forstår. Og mangfoldet i produksjonen er stort. Vi har ansatte fra 15 ulike land, sier Bjerketveit. Det betyr at den norske modellen ikke har rotfeste her, legger Beyer til. Vi har lagt vekt på å trekke de tillitsvalgte med i IAarbeidet, for å sikre at vi snakker samme språk og jobber mot samme mål. Faktisk har vi oppfordret de ansatte til å fagorganisere seg. Det gir oss en mer effektiv samarbeidspartner og drahjelp også i holdningsskapende arbeid. Et slikt samarbeid er helt nødvendig for å få til innovasjon og endring. Personalledelse viktigst Mens strategi, kvalitet og maskiner er viktig, er personalledelse aller viktigst, konstaterer Beyer og Bjerketveit. De forteller at de trekker på HR-avdelingen, bedriftshelsetjenesten og NAV ved behov. Vi har vektlagt å gi førstelinjelederne verktøy og kompetanse i å lede, inspirere og få ting gjort, sier Beyer. Hvordan snakker du til andre? Hvordan får du teamet ditt, som består av folk fra Irak, Kongo, Polen og Afghanistan, til å jobbe mot et felles mål? Hvordan få hver enkelt til å føle seg sett og verdsatt? Produkssjonssjef Sarbjit Singh Shergill sitter nærmest mellomlederne. Han bruker mye tid på å støtte og trygge dem i lederrollen, og sørge for at de har tidlig og tett dialog med medarbeiderne. Det gjør at ansatte ofte er tilbake allerede neste dag med tilrettelagt arbeid. Det blir satt pris på. 1

2 - fortsettelse fra side 1 De vennlige ord som sies i dag, kan bære frukt i morgen. (Mahatma Gandhi) At folk møter på jobb, er jo et signal i så måte, sier Shergill. Han legger til at han er i ferd med å få en helt annen arbeidshverdag. Før brukte jeg mye tid på avvikshåndtering, fraværsoppfølging og bemanningsplaner. Når fraværet går ned, får jeg frigjort tid til andre kjerneoppgaver. Jeg får brukt tiden min på dem som er på jobb. Det gir både økt trivsel og økonomisk gevinst. Fakta om BAMA Industri AS: 220 ansatte Består av fire avdelinger Fabrikken på Lierstranda (=avdeling salater) har 135 ansatte fordelt på seks avdelinger: råvare, trim, pakking, lager, et laboratorium og vedlikehold Salatdelen omsetter for 320 millioner kroner i året Total omsetning i BAMA Industri AS er kr. 450 mill. Visjon: BAMA gjør Norge ferskere og sunnere Kjerringa mot strømmen Få virksomheter jobber mer målrettet med IA-arbeidet sitt, sier selskapets IArådgiver Runar Lie fra NAV Arbeidslivssenter. Han er imponert over driven og engasjementet i BAMA, og gleder seg over resultatene. Vannmelon er en fin frukt. Du spiser, drikker og vasker ansiktet samtidig. (Enrico Caruso) Det er motiverende å se at det faktisk nytter, at innsats gir resultater. Lie peker på det han ser som noen suksessfaktorene i BAMA: Forankring i toppledelsen. Klare resultatmål og handlingsplaner, som følges opp. Målene er såpass ambisiøse at man må gjøre noe annerledes for å nå dem. Arbeidet er organisert i et nærværsprosjekt, som ledes av fabrikksjefen. Med seg har han produksjonssjefen, representanter fra de tillitsvalgte, bedriftshelsetjenesten og NAV Arbeidslivssenter. Prosjektgruppa rapporterer til AMU og administrerende direktør. Fokus på personalledelse. Ansvaret ligger i linja. Støttespillere fra HR-avdelingen, bedriftshelsetjenesten og Arbeidslivssenteret brukes ved behov. Arbeidet har reell førsteprioritet. Noen har myndighet og ansvar, og får bruke tid til å jobbe med det. Krav og gjensidige forpliktelser følges opp. Cluet ligger i å levendegjøre planene på papiret, å få IA-arbeidet inn i daglig drift. 2

3 Et hav av muligheter Når du tilgir noen, forandrer du ikke fortiden, men du kan være sikker på at du forandrer fremtiden. (Bernhard Meltzer) Det virkelige tegnet på intelligens er ikke viten, men fantasi. (Albert Einstein) Vi har satt oss noen hårete nærværsmål, men tror de er innen rekkevidde, sier styrer Aina Wøien i Nærsnes kystbarnehage. For henne er det vesentlig å fremheve hver enkelt medarbeider. Ros og positive tilbakemeldinger sitter løst i barnehagen. Et sett husregler er derimot spikret. På hjemmesidene deres står det litt om hva hver av de ansatte er spesielt interesserte i og flinke til. Hva er tanken bak det? Det er artig at du trekke frem dette. Siden er faktisk den mest besøkte på våre nettsider. Det er viktig å synliggjøre utad hvem vi er og hva slags kompetansen som finnes i barnehagen. Samtidig er det hyggelig for personalet å vite at de er verdsatt som kolleger og yrkesutøvere. Jeg ønsker å finne ut hva hver enkelt er god på, og bruker dette bevisst i barnehagen. Hver høst setter vi forventninger, roller og kompetansekartlegging på agendaen. Hva brenner du for, og hvordan kan vi legge til rette for at du får brukt det i jobben? De ansatte presenterer seg selv for de andre, noe som i seg selv er nyttig. Vi har blant annet en medarbeider på 62 år, som har jobbet i industrien i alle år. Han kom hit på arbeidstrening via NAV for et par år siden, og har vært her siden. Mannen er et oppkomme av historier og kunnskap om kystkultur, flora og fauna, som passer perfekt til vår filosofi. Han får jobbe med det han er opptatt av, og det gjør noe med hans motivasjon og trivsel. Profesjonalitet Wøien er en synlig og engasjert lederskikkelse. Hun er tydelig og tett på sine ansatte, er raus med ros og tilbakemeldinger, men stiller også strenge krav. Jeg er opptatt av profesjonalitet. Barnehager har ry på seg for å være et sted hvor alle kan jobbe. Aina Wøine startet Nærsnes kystbarnehage i Røyken-barnehagen har 11 ansatte og 43 barn. Slik er det ikke. Her stiller vi krav og legger noen premisser. Foreldre skal ikke oppleve å møte en voksen med kaffekopp, som står og prater ute. De ansatte skal være i samspill med barna. Turfrekvensen er høy og barnehagens profil, som blant annet orienterer seg mot kystkultur, sjø og natur, er godt fundamentert hos alle voksne. Å like å være utendørs er derfor en soleklar forventning. Hustavle Dere har et sett husets regler, hva går de ut på? Husreglene sier noe om grunnholdningene i personal -gruppa, hvilken adferd vi skal ha overfor barna, foreldrene og hverandre. Jeg vil absolutt anbefale andre å utarbeide en slik hustavle. Jeg har hatt mange samtaler med ansatte, hvor jeg påpeker at jeg ser en atferd som ikke stemmer overens med barnehagens verdier. Da er hustavlen gull verdt, nettopp fordi den er klart kommunisert og vedtatt på forhånd. Personlig ansvar Dere ble IA-bedrift på tampen av fjoråret hva har det hatt å si? Det har gitt meg og oss et løft. Særlig med tanke på oppfølging av den enkelte; hvordan jeg kan snakke med sykmeldte, tips til gode spørsmål i samtalen, hva jeg kan forvente. Jeg ante ikke hvilke muligheter som faktisk finnes innenfor NAV-systemet av virkemidler og støtte. Hva med forebygging? Forebygging handler om å kartlegge hvilke faktorer som bidrar til at du blir sliten, og hva vi kan gjøre med det. Ofte er sykdom et sensitivt tema du ikke tar opp i plenum. Vi har god erfaring med å snakke om fraværet vårt og hva det betyr for teamet at noen er borte. Folk skal vite at det spiller en rolle at de kommer på jobb. En vikar blir aldri det samme. Mitt ønske er at hver og en skal oppleve at de er betydningsfulle, ta personlig ansvar og være trygge nok til å fatte egne avgjørelser. 3

4 Ny IA-avtale Tekst: Elin Kaafjeld Partene i arbeidslivet har bestemt at det skal lages en ny samarbeidsavtale mellom de lokale arbeidslivssentrene og den enkelte IA-virksomhet. Den nye samarbeidsavtalen skal være klar i høst. Måteholdent måtehold er best. Umåtelig måtehold skader bare måteholdssaken. (Mark Twain) I den nye IA-avtalen står det at IA-virksomheter skal fastsette og følge opp konkrete aktivitets- og resultatmål i IA-arbeidet. I denne utgaven av IAvisa kan du lese om to virksomheter som har gjort nettopp dette. Vi minner også om noen virkemidler som følger med IA-medlemskap: Fast kontaktperson ved Arbeidslivssenteret: Bistår i arbeidet med målrettet og resultatorientert utvikling av en mer inkluderende arbeidsplass. Tilretteleggingstilskudd: Kompensasjon for merutgifter eller merinnsats i forbindelse med tilrettelegging, utprøving og opplæring i nye arbeidsoppgaver, eller praktisk hjelp som arbeidstakeren har behov for. Honorar til bedriftshelsetjeneste: IA-virksomheter kan helt eller delvis få refundert utgifter til bruk av bedriftshelsetjeneste (BHT), enten ved deltakelse på dialogmøte, når BHT bidrar til at arbeidstakere kan unngå sykmelding eller hvis sykmeldte personer med redusert arbeidsevne kan tilbakeføres til arbeid. Arbeidsplasskartlegging ved fysioterapeut: NAV kan også dekke utgifter til ekstern fysioterapeut/ergoterapeut som gjør en arbeidsplassvurdering for arbeidstakere som er sykmeldte eller står i fare for å bli det. Les mer på nav.no. En bekvem måte å lyve på, er å tie om sannheten. (A. Weiss) 4

5 Formaning Jeg står her og blar på en bokhandlerdisk i et verk med plansjer av dyphavsfisk. Men også med plansjer av laks i en foss. Merkverdig hva fisk kan fortelle om oss! Det gis en formaning i plansjene her: Vær overfladisk som laksen er! For går du i dypet, da tar du en risk på engang å bli til en dyphavsfisk! André Bjerke Arbeidslivssenteret ønsker alle våre kunder og samarbeidspartnere en god sommer! NAV Arbeidslivssenter Buskerud NAV-huset Grønland 55 Postboks Drammen Tel: Grafisk formgiver: Ole Nohre

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Verdens største IA-konferanse Onsdag den 3. juni 2009 inntar opp mot 6.000 mennesker Brunstad Conference Center for nok en gang å la seg begeistre.

Verdens største IA-konferanse Onsdag den 3. juni 2009 inntar opp mot 6.000 mennesker Brunstad Conference Center for nok en gang å la seg begeistre. Verdens største IA-konferanse Onsdag den 3. juni 2009 inntar opp mot 6.000 mennesker Brunstad Conference Center for nok en gang å la seg begeistre. 2 En begeistret hilsen fra Oss som står bak Dette er

Detaljer

nkluderende A rbeidsliv IA-bedrifter i Norges Bilbransjeforbund

nkluderende A rbeidsliv IA-bedrifter i Norges Bilbransjeforbund nkluderende A rbeidsliv IA-bedrifter i Norges Bilbransjeforbund Bilbransjen og inkluderende arbeidsliv Norges Bilbransjeforbund (NBF) ønsker med dette heftet å synliggjøre inkluderende arbeidsliv (IA)

Detaljer

Forord 2/3. Vi jobber målrettet med denne visjonen gjennom avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv.

Forord 2/3. Vi jobber målrettet med denne visjonen gjennom avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv. Innhold Forord... 3 Inkluderende arbeidsliv... 5 Tilbake til arbeidslivet... 6 Springbrett ut i arbeidslivet... 9 Fra praksisplasser til fast arbeid... 12 Overtalt til omskolering... 15 Helsa sviktet fikk

Detaljer

Stjørdal kommune som arbeidsgiver

Stjørdal kommune som arbeidsgiver Stjørdal kommune som arbeidsgiver Forebygging av sykefravær og oppfølging av sykmeldte Stjørdal kommune Forvaltningsrevisjon nr 1714-2/2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS 2011

Detaljer

Lurt å vite. Tillitsvalgtes rolle og oppgaver i arbeidet med intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA)

Lurt å vite. Tillitsvalgtes rolle og oppgaver i arbeidet med intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA) Lurt å vite Tillitsvalgtes rolle og oppgaver i arbeidet med intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA) Utgitt av Landsorganisasjonen i Norge, Youngsgt 11, 0181 Oslo, www.lo.no Trykk: LO Media,

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1

TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1 TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1 Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen Idébanken inkluderende

Detaljer

Steinar Olsen Daglig leder og Stormberggründer STORMBeRG. Veileder. Inkluderende rekruttering

Steinar Olsen Daglig leder og Stormberggründer STORMBeRG. Veileder. Inkluderende rekruttering Steinar Olsen Daglig leder og Stormberggründer STORMBeRG 1 Veileder Inkluderende rekruttering 2 3 00 Sitter du på mulighetene? Arbeidskraften er vår aller viktigste ressurs. Uansett konjunktursvingninger

Detaljer

SERVICE. Bedre helse? NR. 2-2007 NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA.

SERVICE. Bedre helse? NR. 2-2007 NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA. SERVICE M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) NR. 2-2007 14. ÅRGANG Bedre helse? NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA.

Detaljer

Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv

Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen VEILEDER Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv - for et arbeidsliv som inkluderer Idébanken.org for et arbeidsliv som inkluderer 2012 3.opplag 2012 Illustrasjoner

Detaljer

Veileder for IA-arbeid i staten

Veileder for IA-arbeid i staten Veileder for IA-arbeid i staten Kjære ledere med personalansvar, ansatte, tillitsvalgte og verneombud! 2 Innhold Forord s 3 Kapittel 1: Om IA-avtalen og veilederen s 4 Kapittel 2: IA-metodikk. Ansvar.

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

Åpent arbeidsmarked. inkluderende rekruttering

Åpent arbeidsmarked. inkluderende rekruttering Åpent arbeidsmarked inkluderende rekruttering En veileder med fokus på hvordan du ansetter og tar i mot personer som har eller har hatt en psykisk sykdom eller som sliter psykisk Ønsk velkommen! Arbeidskraften

Detaljer

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Hitra kommune November 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden juni - november 2007.

Detaljer

INKLUDERT IDÉBANKENS ÅRLIGE MAGASIN 2014

INKLUDERT IDÉBANKENS ÅRLIGE MAGASIN 2014 INKLUDERT IDÉBANKENS ÅRLIGE MAGASIN 2014 1 LEIAR Oppskrifta på suksess Idébanken får ofte spørsmål om kva oppskrifta på godt IA-arbeid er. Folk vil gjerne ha tydelege framgangsmåtar og konkrete tiltak.

Detaljer

fleksimag NO MAGASIN FOR FLEKSI BEMANNING februar 2014

fleksimag NO MAGASIN FOR FLEKSI BEMANNING februar 2014 fleksimag NO MAGASIN FOR FLEKSI BEMANNING februar 2014 01 Med Marius på jobb side 6-7 Til og med klærne er bra i Fleksi, sier Marius Woyciechowski. For tiden jobber han som fasademøntør på Tasta. Klare

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

Sammen. Arbeiderpartiets medlemsavis. LO versus NHO 8 Til kamp mot frafall 15 Inn i bloggosfæren 17

Sammen. Arbeiderpartiets medlemsavis. LO versus NHO 8 Til kamp mot frafall 15 Inn i bloggosfæren 17 Sammen Arbeiderpartiets medlemsavis LO versus NHO 8 Til kamp mot frafall 15 Inn i bloggosfæren 17 NR 1 FEBRUAR 2010 Jens' hjørne Nr. 1 - Februar 2010 Snorre Wikstrøm er statssekretær på Statsministerens

Detaljer

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juni 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr.4. Formålet med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv i kunnskapsbedrifter

Inkluderende arbeidsliv i kunnskapsbedrifter Inkluderende arbeidsliv i kunnskapsbedrifter Det er deg det gjelder Knut Aarbakke Leder i Akademikerne IA-avtalen forplikter partene og angår derfor oss. Avtalen ble inngått mellom regjeringen ved arbeids-

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer

IA-avtalen i praksis. Små og mellomstore virksomheter. Rapport 2013-11

IA-avtalen i praksis. Små og mellomstore virksomheter. Rapport 2013-11 IA-avtalen i praksis Små og mellomstore virksomheter Rapport 2013-11 Proba-rapport nr. 2013-11, Prosjekt nr. 12062 ISSN: 1891-8093 LEB/PDS, TT, 09.08.2013 -- Offentlig -- Rapport 2013-11 IA-avtalen i

Detaljer

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Delårsrapport Eldre-Event UB Sandvika Videregående skole Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Organisasjonsnummer: 999 170 536 Innholdsfortegnelse

Detaljer

ÅRSRAPPORT. Coffee Bags UB. Lister Videregående skole avd. Flekkefjord Studiespesialisering 2014/2015

ÅRSRAPPORT. Coffee Bags UB. Lister Videregående skole avd. Flekkefjord Studiespesialisering 2014/2015 ÅRSRAPPORT Coffee Bags UB Lister Videregående skole avd. Flekkefjord Studiespesialisering 2014/2015 Mentor: Thor- Eivind Fosse (Flekkefjord Produkter AS). Ansvarlig lærer: Ellen Netland. Organisasjonsnummer:

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Oppfølging av sykmeldte i Pleie og omsorg Rapport 2010-14 Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfølging av

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Redusert funksjonsevne og aktiv i arbeidslivet

Redusert funksjonsevne og aktiv i arbeidslivet E T I N K L U D E R E N D E A R B E I D S L I V G o d e e k s e m p l e r Rikstrygdeverket Sannergt. 2 0426 Oslo Telefon: 22 92 70 00 Faks: 22 92 70 15 ia-prosjektet@ Redusert funksjonsevne og aktiv i

Detaljer