Referat. Tidspunkt: Høknes ungdomsskole. Møte i rådgivernettverket for Indre og Midtre Namdal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat. Tidspunkt: 19.11.09 09.30 15.30 Høknes ungdomsskole. Møte i rådgivernettverket for Indre og Midtre Namdal"

Transkript

1 Referat Møte i rådgivernettverket for Indre og Midtre Namdal Tidspunkt: Høknes ungdomsskole Til stede: Rådgivere: Håkon Holmen, Marit Aamo Aagård, Leif Tore Estil, Rune Grongstad, Elin Einvik, Roald Grongstad, Ann Jorid Resell, Jarle Holien, Geir Solbu, Johanne Guntvedt, Inge Olsen, Hege Jansen, Tove Jenssen, Håvard Strøm, Harald Berg, Ingunn Sagmo Andre: Øyvind Brandsås (rektor Høknes), Dagfinn Johansen, (prosjektleder skoleutvikling IN/ MNR), Heidi Skaret Barsøe, Lisbeth Pedersen, Hege Jansen (karriereveilednings-senter i Namsos), Gunn Bårna Langstrand (Ungt entreprenørskap), Arne Holm (Olav Duun vgs) og Anne Strøm Bjøru (Olav Duun vgs). Referent: Dagfinn Johansen Velkommen v/rektor Øyvind Brandsås Han ønsket velkommen og fortalte litt om skolen. Dagfinn Johansen, Prosjektleder skoleutvikling for Midtre og Indre Namdal Han fortalte litt om opprettelse av prosjektstillingen for skoleutvikling. Fortalte litt om de prioriterte områdene i det regionale samarbeidet, der vurdering for læring og lesing er hovedsatsningen i 2009/ Prosjektlederen vil være en støttespiller for rådgivernettverket, og vil hjelpe til med gjennomføringene av samlingene og ellers komme med innspill. Viktig at samlingene fortsatt går på omgang på skolene i IN og MNR. Nettsiden Pedagogisk treffsted Namdalen ( ) er den eksterne samarbeidsplassen på nett. Her det opprettet et eget menypunkt for rådgiversamlingene, der innkallinger, referat og andre ting kan legges ut. Prosjektlederen vil samarbeide med karrieresenteret i Namsos, først og fremst i forbindelse Utdanningsvalg, men også andre samarbeidsområder kan være aktuelle. Det siste som har skjedd i det regionale samarbeidet mellom grunnskole og vgs i MNR, er at det nå blir opprettet fagnettverk i fagene engelsk, norsk og matematikk i første omgang. Oppstart engelsk 10. november. De 2 andre nettverkene startes opp i januar/ februar. Informasjon om dette er gått ut til alle rektorer i MNR Heidi Skaret Barsøe, Lisbet Pedersen, Hege Jansen: Karrieresenter i Namsos. Lisbet Pedersen fortalte om opprettelse i Verdal og Namsos. Samarbeidsprosjekt. Målgruppe: Alle voksne og ungdom utenfor skolesystemet og hjelp til fagpersoner som jobber med karriereveiledning. Bakgrunn. Manglende helhetlig veiledningstilbud for voksne. Komplisert utdanningssystem. Oppdelt tjeneste. Lav gjennomføring i utdanningen. Behov for økt profesjonalitet styrket tjeneste. Eiere: NTFK, NAV og KS. Regionalt: kommuner, NAV, VGS, arbeidsliv mfl Namsos: Samlokalisert med NAV Namsos Prosjektleder: Lisbeth Pedersen Midtre Namdal: Heidi Skaret Barsøe og Hege Jansen (1,5 stillinger)

2 Verdal/ Levanger: Anne Grete Dahlen, Ingunn Barli og Torfinn Kvello (1, 5 stillinger) Førstelinjetjeneste: direkte rettet mot voksne Andrelinje: Karriereveiledere og andre Utvalg: Forslag om å doble ressursen til karriereveiledning i grunnskolene. Vurderes om det skal opprettes nasjonal enhet for karriereveiledning. Satsningsområder i høst: - Operativt arbeid - Få på plass organisasjonen - Kartlegge status - Nettverksbygging, forankring - Utarbeide web-sider - Kompetanseutvikling, intern og ekstern - Deltakere i lokale prosjekter Regional koordineringsgruppe: KS: Marit Moe, LO: Rune Hallstrøm, NHO: Eivind Johnsen, NAV NT: Vidar Ferstad. Heidi Skaret Barsøe presenterte seg og fortalte om sin bakgrunn. Hege Jansen: Rådgiver ved Overhalla barne- og ungdomsskole i tillegg til å jobbe i Karrieresenteret. Skal være kompetanseressurs for karriereveilederne i regionen. Fortalte om oppbygging av Karriereside på IT s Learning for OBUS. Gjennomgang hver høst med lærerne. Nytt: Utv-pakken (ny digital mappe). Spesielt for 10. trinn. Denne pakken er mer visuell enn skoletest. Elevbedrift har vært vanskelig å få til, og samarbeidet med Ungt entreprenørskap kunne vært bedre. Hun viste også systemet for utplassering på 9. trinn. Refleksjon knyttet til arbeidet som rådgiver. Vanskelig å få alle lærere til å ta ansvar. Gjennomgang av faget Utdanningsvalg hvem har ansvar? Hele skolens ansvar. Viktig at lærerne får tips om hvordan det kan jobbes i fag med utdanningsvalg. Hvordan er det mulig å få tidsressursen til å strekke til? Karrieresenteret skal bidra til å lage en modell for faget. Senteret trenger hjelp fra kommunene. Jarle: Ønskelig at karrieresenteret kan bidra i forhold til elever som er vanskelig å veilede. Lisbeth: Dette vil være mulig. Arne Holm/Anne Strøm Bjøru: Studiespesialisering hvordan selge det? Studieledere for studiespesialisering begge to. Rådgivning og rekruttering -Synkende søknadsmengde -Lavt snitt på karakterer ved inntak -Diffus identitet (hva er studieretningen egentlig?) -Vg1 2009/2010: 2 paralleller Olav Duun Hvordan markedsføres studiespesialisering i kommunene? - Færre elever gir strammere økonomi - Smalere fagtilbud Noen elever må velge andre fag enn de egentlig ønsker - Mindre fleksibilitet - Mangelfull utdanning - Skaper dårlig omdømme og en ond sirkel

3 Viktig at Namdalen har et godt studietilbud innenfor studiespesialisering. En del elever må ut av regionen for å få tatt videregående tilbud. Samspill mellom grunnskole og vgs - Studiespesialisering er ikke en videreføring av ungdomsskolen. - Valgmuligheter/ konkurranse. Flere fagområder enn på u-trinnet er det viktig å fokusere på. Karakterene har betydning for å komme inn på det fagvalget elevene primært ønsker. - Teoretisk programområde. Kreves mer av elevene enn på ungdomsskolen. De med gode arbeidsvaner klarer seg best. Elevene må få et rett bilde av hva studiespesialisering egentlig er. - Høyt faglig nivå/ fordypning Mange kommer inn på 3. valg, og dette er ofte ikke så vellykket. Viktig å fokusere på hva man bli etter videregående. Studiespes er ikke et yrke. - Muligheter etter skolegangen: høyskole/ universitet Skal du videre på høyskole/ universitet så er det studiespes som gir det beste grunnlaget (i tillegg musikk og idrettsfag). Førstegangsvitnemålet etter 3 år, er det som gjelder ved førstegangsopptak. - Viktig med kunnskaper om arbeidsmarkedet etter endt høyskole/ universitet nasjonalt og regionalt. Den artige veien fram til studiespesialisering trenger ikke å være så enkel. Spesiell studiekompetanse oppnås kun gjennom studiespesialisering. Innspill: Kunne vært en fordel hvis elever hadde vært med ut på u-skolene og fortalt u-elevene om hva studiespesialisering egentlig er. Grong gjør dette. Tar med elever på foreldre/ elevmøter. Viktig å fortelle elevene at de også må ha teorifag også på f eks musikk og idrett. En del elever får ikke tatt det språkfaget de ønsker, dette er meget synd. Kan elevbesøk være et norskprosjekt for elevene i videregående? Kan være mulighet. Fylket må vurdere om det er kun etterspørsel som skal avgjøre kapasiteten på studieretningene. Konkrete planer: - Kompass - Økt fokus på studiespesialiserring i regionen - Felles fagdager med ungdomsskolen - Fagdager på ODVS. Synliggjøre fagene i vgs - Profilering i media. Inge Olsen: Utfordringer knyttet til minoritetsspråklige elever Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter Ny plan kom for 2 år siden. Skal brukes fra eleven kommer på skolen, og til vedkommende kan begynne å følge ordinær opplæring. Plan på 3 nivå for å plassere eleven best mulig. Skolen bestemmer hvordan dette skal organiseres. Europeisk standard er brukt i oppbyggingen av grunnleggende norsk. Den Globale skalaen ble gjennomgått (A til C) Hvem skal ha læreplan i grunnleggene norsk? De som skal følge vanlig læreplan må være over B1 i nivå. Det skal ikke være karakter i h t grunnleggende plan. Botid i Norge. Snitt 5 7 år i Norge for å beherske norsk.

4 Udir har laget kartleggingsmateriell for Språkkompetanse i grunnleggende norsk. Veldig tidkrevende kartlegging, men den er bra. Viktig at videregående vet hvilket nivå minoritetselevene har før de starter i vgs. Bør innføres kartlegging i grunnskolene der det er aktuelt. Namsos Opplæringssenter tilbyr å hjelpe kommunene med testing før inntak i vgs 1. mars. Desember kan være et passende tidspunkt. Språkopplæring - Overflatespråk læres raskt - Tankespråk/ det kognitive tar det tid å lære. 70% av afrikanske gutter faller fra i videregående. Stort skille mellom vestlige elever og elever fra den 3. verden. Foreldrene har stor påvirkning på elevenes skolegang. Hva er viktigst, sosial eller faglig tilpasning? Vikig for framtida at de lærere seg et fag! Aktuelle spørsmål til lufting Gunn Bårna Langstrand: Ungt entreprenørskap Bra med nasjonal plan for entreprenørskap. Nettsiden for UE er bra! Opprett konto som lærer. Verdiskapning er å være til nytte for andre. Dreier seg ikke bare om å tjene penger. Selv om det er stort fokus på fag, så kan UE-programmene brukes for å støtte oppunder fagene Grundercamp: elevene finner produktløsninger i grupper på som kan følges opp f eks i elevbedrift. Klassesett i økonomi og karrierevalg: 3 økter på 90 minutter. Rollespill/ yrkesspill. Sparebank 1 er utfordret på å være veiledere på skolene. De har også fokus på tilgjengelige midler. UE har utfordret SP1 på hva de kan tilby, og tilbudet til skolene blir deretter. Lærer må være til stede i timen (et krav). Lærere kan kurses hvis flere skoler går sammen, så er dette en fordel. Gratis fra UE. UE bruker progressjonsmodell. Jobbskygging: 8. trinn 1 dag, der foreldre brukes. I 9. Skal de skygge noen de ikke kjenner så godt. I 10. Er det besøk på vgs. Se mulighetene: Se muligheter og reflektere over egne muligheter. EMINA-messen: Mars Kreativ kortstokk: Er utviklet og vil bli brukt på kreativ dag, for å aktivisere den kreative muskel - Rådgiverforum Norge ble omtalt. Her er det mulig å melde seg inn. Koster kr 450,- i året. Roald Grongstad: Utfordringer knyttet til 2. fremmedspråk. Hva er alternativet hvis en elev ikke ønsker f eks spansk i 3 år. Hva er fordypning i norsk og engelsk? Eksempel i engelsk (Otterøy): - elever fra alle 3 trinn samles til felles fordypning der elevene får selvstendige oppgaver.

5 - elevene må inn å få svar f eks fra nettsider. (Irene Haukø har jobbet med dette i mange år) Eksempel i norsk (Namdalseid): - Photo Story og internett brukes Overhalla: Elevbedrift i norsk fordypning. Høknes: Har fordypningstilbud på trinnene. Neste års samling: Grong videregående. Servering på samlingene betales av det regionale samrbeidet for skoleutvikling, og sendes fra neste samling til prosjektleder Dagfinn Johansen.

KarriereTroms. Årsmelding

KarriereTroms. Årsmelding KarriereTroms Årsmelding 2012 Leder Å ta de gode valgene er ikke lett. Det gjelder i mange situasjoner i livet, men også når det gjelder utdanning og yrker. Hva skal jeg bli? Skal jeg ta studiespesialisering

Detaljer

Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger.

Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger. Rapport fra prosjektgruppe 1. juli 2010 Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger. Innhold: 1. Innledning

Detaljer

Fremmedspråk. Strategisk plan for økt rekruttering til fremmedspråk 2013-2016

Fremmedspråk. Strategisk plan for økt rekruttering til fremmedspråk 2013-2016 Fremmedspråk Strategisk plan for økt rekruttering til fremmedspråk 2013-2016 Innhold DEL 1 Målsetting og status... 3 1 Innledning... 3 2 Målsetting... 3 3 Status i Nord-Trøndelag... 4 4 Tiltak for økt

Detaljer

SKEDSMO KOMMUNE Utdanningssektoren. Lokal læreplan for Utdanningsvalg

SKEDSMO KOMMUNE Utdanningssektoren. Lokal læreplan for Utdanningsvalg Utdanningssektoren Lokal læreplan for Utdanningsvalg FORORD Kommunaldirektøren for undervisning nedsatte høsten 2008 en arbeidsgruppe bestående av rådgiverne ved ungdomsskolene. Arbeidsgruppen fikk følgende

Detaljer

Kombinasjonsklassen - fra prosjekt til suksess!

Kombinasjonsklassen - fra prosjekt til suksess! Kombinasjonsklassen - fra prosjekt til suksess! Inger Hjortland, leder ved Larvik læringssenter «Det er kjempeviktig å gå i KK. I Kombinasjonsklassen lærer du sånn konkret i alle fagene, både skriftlig

Detaljer

Rådgivning i skolen. Nord-Trøndelag fylkeskommune

Rådgivning i skolen. Nord-Trøndelag fylkeskommune Rådgivning i skolen Nord-Trøndelag fylkeskommune Forvaltningsrevisjon nr 1700-1/2008 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden september til desember 2008 gjennomført en forvaltningsrevisjon med tittel

Detaljer

Foreldre, en glemt ressurs?

Foreldre, en glemt ressurs? Foreldre, en glemt ressurs? av Heidi Synnøve Flåt Isaksen Helt fra barna er en neve store, spør vi «hva skal du bli når du blir stor?» Enten det er brannmann, bonde eller kokk, blir det gjerne fulgt opp

Detaljer

Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE

Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse 1.0. Mål og bakgrunn for planen.4 1.1. Mål for planen for samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år...

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

Grunnleggende ferdigheter i kommunen. Erfaringer fra Øvre og Nedre Eiker

Grunnleggende ferdigheter i kommunen. Erfaringer fra Øvre og Nedre Eiker Grunnleggende ferdigheter i kommunen Erfaringer fra Øvre og Nedre Eiker Opplæring i grunnleggende ferdigheter i kommunen. Erfaringer fra Øvre og Nedre Eiker. Kaja Winsnes og Randi Husemoen ISBN 978-82-7724-176-0

Detaljer

https://web.questback.com/isarep/chart.aspx?valueid=34584464&questid=4184610&reporterset... 1 of 1 3/24/11 12:41 PM

https://web.questback.com/isarep/chart.aspx?valueid=34584464&questid=4184610&reporterset... 1 of 1 3/24/11 12:41 PM Quest Reporter - Chart https://web.questback.com/isarep/chart.aspx?valueid=34584464&questid=4184610&reporterset... Har du utdanning og/eller kurs i karriereveiledning? Sammenligne: - Uten sammenligning

Detaljer

Høringsuttalelse fra Østfold fylkeskommune til - NOU 2010:7 Mangfold og Mestring - flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet

Høringsuttalelse fra Østfold fylkeskommune til - NOU 2010:7 Mangfold og Mestring - flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Vår ref.: 2010/7786-29590/2010 Deres ref.: 201003005 Dato: 30.07.2010 Høringsuttalelse fra Østfold fylkeskommune til - NOU 2010:7 Mangfold og Mestring

Detaljer

Innhold. Copyright 2011 1

Innhold. Copyright 2011 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn for NY GIV... 3 3 Organisering av NY GIV Aust-Agder... 4 3.1 Overgangsprosjektet... 4 3.2 Oppfølgingsprosjektet... 4 3.3 Formidlingsprosjektet... 5 3.4 Statistikkprosjektet...

Detaljer

Karriereveiledning viser vei! En analyse av brukeres opplevelse og utbytte av veiledningstilbudet ved et utvalg karrieresentre i Norge.

Karriereveiledning viser vei! En analyse av brukeres opplevelse og utbytte av veiledningstilbudet ved et utvalg karrieresentre i Norge. Karriereveiledning viser vei! En analyse av brukeres opplevelse og utbytte av veiledningstilbudet ved et utvalg karrieresentre i Norge. Karriereveiledning viser vei! En analyse av brukeres opplevelse og

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap

SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

Detaljer

Verktøykasse i utdanningsvalg

Verktøykasse i utdanningsvalg Verktøykasse i utdanningsvalg Verktøykasse i Utdanningsvalg. Denne verktøykassa ble laget fordi jeg kom over mange gode undervisningsopplegg i arbeidet mitt med Ny modell for karriereveiledning i det 13.

Detaljer

RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006

RAPPORT PILOTPROSJEKTET SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE SKOLE" Oppsummering fra rektorene Jan Helge Atterås

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

Foreldrene avgjørende i kampen mot frafall

Foreldrene avgjørende i kampen mot frafall Av Hanne Magnussen I denne artikkelen har jeg lyst til å adressere frafallsproblematikken ved å sette søkelyset utenfor selve utdanningsinstitusjonene. Utallige mediedebatter, rapporter og undersøkelser

Detaljer

Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler

Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler Mai, 2012 Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: o o o Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn

Detaljer

Karriereveiledning for innvandrere

Karriereveiledning for innvandrere 1 Karriereveiledning for innvandrere erfaringer fra Bærum kommunale voksenopplæring 2 Karriereveiledning for innvandrere - erfaringer fra Bærum kommunale voksenopplæring Forfattere: Cathinca F. Hatlem,

Detaljer

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013 Ringsaker videregående skole Årsmelding for skoleåret 2012/2013 30. august 2013 Årsmelding 2012-2013: Ringsaker videregående skole Innhold: 1. GRUNNDATA FOR SKOLEN... 4 VIRKSOMHETSDATA... 4 ELEVENES FORUTSETNINGER...

Detaljer

«Æ SKJØNNE ITJ, Æ VÅKNE

«Æ SKJØNNE ITJ, Æ VÅKNE «Æ SKJØNNE ITJ, Æ VÅKNE OPP KVAR DAG Å VIL BLI NÅ NYTT Æ» SKOLENS RÅDGIVING I MØRE OG ROMSDAL, SØR-TRØNDELAG OG NORD-TRØNDELAG Trond Buland, Ida Holth Mathiesen og Siri Mordal, med bidrag fra Christin

Detaljer

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Innholdsfortegnelse Innledning Side 3 1 Rammebetingelser Side 4 1.1 Bakgrunn for opprettelsen av et elev- og lærlingombud Side 4 1.2 Mandat og stillingsbeskrivelse

Detaljer

Utdanningsspeilet 2008. Tall og analyse av grunnopplæringen i Norge

Utdanningsspeilet 2008. Tall og analyse av grunnopplæringen i Norge Utdanningsspeilet 2008 Tall og analyse av grunnopplæringen i Norge Grunnopplæringen i Norge Alder Trinn STUDIEFORBEREDENDE YRKESFAG 18 16 13 13 11 8 VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRUNNSKOLE Læretid i bedrift

Detaljer

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Monika S. Luktvasslimo NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2003 Tittel Forfatter NTF-notat : 2003:1 Prosjektnummer : 1533 : HVA HENDTE SIDEN?

Detaljer

Evaluering av fleksibel videregående opplæring i Båtsfjord

Evaluering av fleksibel videregående opplæring i Båtsfjord Rapport 2010:7 Evaluering av fleksibel videregående opplæring i Båtsfjord Vigdis Nygaard Monica Bjerklund Tittel : Forfattere : Evaluering av fleksibel videregående opplæring i Båtsfjord Vigdis Nygaard

Detaljer

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Juni

Detaljer