Vi hjelper deg når du trenger oss

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vi hjelper deg når du trenger oss"

Transkript

1 Høgskolen i Gjøvik, Eureka Når noen dør Nils Arve Karlsen (59 ) har arbeidet som gravferdskonsulent i Fonus AS siden Gjennom årene har han hjulpet mange hundre familier etterlatt i sorg, - med planlegging og gjennomføring av seremonier innen de fleste trosretninger. I arbeidet har han også hjulpet mange med planlegging av egen begravelse. Nils Arve leder også livssynsnøytrale seremonier når etterlatte ønsker dette. Vi hjelper deg når du trenger oss

2 Om Fonus Nordens største begravelsesbyrå (kjede) Ivaretar ca dødsfall i Norge og Sverige hvert år 25 begravelsesbyråer i Norge Oslo, Akershus, Østfold og Hedmark Fonus Träindustri AB, egen produksjon av kister m.m. Vi hjelper deg når du trenger oss

3 Dødsfall i Norge Befolkningen øker, færre dør Økende levealder Bedre helse Mer behandling Større sikkerhet Dødsfall i alt Dødsfall Dødsfall Dødsfall i alt Vi hjelper deg når du trenger oss

4 Hvor skjer dødsfall nå (2010)? 2010 Dødsfall 4 % 2 % 15 % : -16,7% : +29,4% 44 % 35 % Hjemme Region-, fylkes- og somatisk spesialsykehus Andre pleie- og helseinstitusjoner Annet sted Uoppgitt : -16,7%

5 Viktig med kunnskap om døden Døden flytter seg fra sykehus til helsetjenesten i kommunene Helsefagarbeidere i kommunale helsetjenester opplever flest dødsfall Utviklingen øker

6 Hva gjør du når noen dør? Vær rolig og trygg Kontakt overordnede Fordel ansvaret: Varsle pårørende Tilkalle lege Grunnleggende stell

7 Ved dødsfall Gjør minst mulig med avdøde før legen har synet avdøde Grunnleggende stell kan i de fleste tilfeller gjøres (OBS Rettsmedisinsk obduksjon) Legge avdøde på ryggen Rette ut (hvis mulig) og samle armer og ben Lukke munn og øyne

8 Videre håndtering av avdøde Identifikasjon Legeerklæring ( dødsattest ) OBS Pacemaker Merking av avdøde Veilede pårørende Pårørende velger selv begravelsesbyrå Sikre forsvarlig oppbevaring

9 Tidsfrister ved dødsfall Når noen dør er det ikke lenger livet om å gjøre Frist for gravlegging/kremasjon er 10 dager Som regel er det tilstrekkelig å få avdøde til kjølerom i løpet av ett døgn

10 Begravelsesbyråets oppgaver Transport Dokumentasjon NB! Planlegge avskjeden sammen med de pårørende Levere nødvendige varer og tjenester Koordinere alle bidragsytere

11 Krav til begravelsesbyråene Gravferdsloven Forskrift om transport, håndtering og emballering av lik samt gravferd (hygieneforskrift) Yrkesetiske krav Forventninger hos kundene og samfunnet

12 Transport Begravelsesbyrået foretar all transport av avdøde Ambulansene kjører ikke døde, unntatt av og til ved ulykker og lignende (lokale variasjoner) Transportere avdøde til oppbevaring i kjølerom Transportere avdøde til gravsted/krematorium

13 Stell og preparering Begravelsesbyrået steller avdøde før nedlegging i kiste Påkledning (likskjorte eller annet/rituellt/eget tøy) Trim av hår/skjegg (helst på avdeling) Nødvendig preparering av øyne, munn/ hulrom (helst på avdelingen)

14 Stell og preparering I Norge og Norden er tradisjonen å preparere minst mulig Avdøde får se naturlige ut I USA og Sør-Europa er det helt vanlig med utstrakt preparering av avdøde: Balsamering (blodet erstattes av formaldehydløsning) Sminking og kirurgi

15 Kiste I Norge er det påbudt med kiste Kister skal være laget av trevirke Kisten er normalt utstyrt med innvendig trekk, polstret bunn ( madrass ), pute og teppe Alt i kisten skal være nedbrytbart i jord eller ild Kunstsilke (rayon eller cellull ) er mest brukt

16 Begravelse eller kremasjon? Den ansvarlige for gravferden bestemmer Kremasjon kan ikke velges hvis det er kjent at den avdøde motsatte seg kremasjon Kommunen kan (vil oftest) kreve avgift for kremasjon (ca kr.)

17 Krav til gravlegging I Norge krever loven at alle døde gravlegges: Begravelse kisten senkes direkte i gravstedet Kremasjon kisten med innhold brennes, asken samles i en urne som settes ned i gravstedet, evt. askespredning

18 Utsendelse Kiste eller urne kan sendes til utlandet for gravlegging Vanlig blant første generasjon innvandrere Turister og andre med midlertidig opphold Kostbart å transportere kiste ( kr)

19 Kostnader ved gravferd Normal gravferd ca kr Kisten, transport, blomster og begravelsesbyråets honorar er som regel hovedpostene Gravferden betales med penger den avdøde etterlater seg. (av dødsboet) Den som påtar seg ansvaret for gravferden, er ansvarlig for betalingen.

20 Ytelser ved gravferd Alle har rett til fri grav i hjemkommunen Gravferdsstønad fra NAV til når barn dør (under 18 år) (2013: ,- kr) Gravferdsstønad fra NAV når avdøde ikke etterlater seg penger eller andre verdier Forsikringsselskap, fagforeninger, bedrifter og pensjonskasser kan ha ordninger for ytelser ved dødsfall

21 Humanetisk Forbund Før dødsfallet Ingen spesielle seremonier når livet nærmer seg slutten, men det kan være en støtte for den døende å få mulighet til å ha en samtale med noen som deler det humanistiske synet på livet og døden.

22 Humanetisk Forbund Etter dødsfallet Humanistene har ingen generelle retningslinjer i forhold til begravelse eller kremasjon. Tenn gjerne lys ved den døde, som her symboliserer «lys og varme og livets forgjengelighet»

23 Buddhister Før dødsfallet Den døende - stille og fredfull atmosfære. Dødsøyeblikket er en meget viktig. Legger vekt på å unngå medisiner med en sløvende virkning. Buddhistisk munk eller en representant fra tempelet skal tilkalles. Det kan være ønskelig med levende lys, røkelse, buddhabilde og blomster i rommet.

24 Buddhister Etter dødsfallet Kan være ønske om buddhistmunk Ifølge visse buddhistiske tradisjoner bør ikke kroppen berøres umiddelbart etter døden har inntruffet. Det er ingen spesielle regler for vask og stell av avdøde. Pårørende kan ha ønske om å gjøre det selv. Gjentatte samlinger for å se den døde, tenne røkelse osv. inngår ofte.

25 Hinduer Før dødsfallet Hinduer vil ha enerom. I tillegg til den nærmeste familie pleier man også å tilkalle slekt og venner når døden nærmer seg. I tillegg til blomster, røkelse, og gudebilder. Den eldste mannen i storfamilien spiller vanligvis en viktig rolle i denne sammenhengen.

26 Hinduer Etter dødsfallet Diskuter vask og stell med pårørende. Den som foretar stellet bør være av samme kjønn som avdøde. Mens stellet pågår skal den døde hele tiden ligge vendt mot øst, mot soloppgangen. Hvilke klær avdøde svøpes i er avhengig av hvem som er død. Hinduer er motstandere av inngrep i kroppen og tillater obduksjon kun når det er høyst nødvendig.

27 Jehovas vitner Før dødsfallet Ingen spesielle seremonier. Etter dødsfallet Ingen spesielle seremonier. Jehovas vitner konsentrerer seg om å ta seg av de pårørende. Svøp og nedlegg følger vanlig norsk tradisjon og utføres vanligvis av begravelsesbyrået.

28 Mosaiske trossamfunn Før dødsfallet Pårørende, venner og en religiøs forstander er tilstede. Pasienten kan ønske å snakke med rabbineren eller en annen representant fra det mosaiske trossamfunn.

29 Mosaiske trossamfunn Etter dødsfallet De nærmeste samles omkring den døde for en andakt. Stearinlys tennes ved hodegjerde. (holdes brennende inntil avdøde er flyttet til kapellet eller til kjølerommet.) Snu sengen, slik at føttene peker mot døra. Dekk til eventuelle speil i rommet. Armene legges langsmed kroppen.

30 Mosaiske trossamfunn Hvis dødsfallet skjer etter Sabattens inngang fredag kveld, kan avdøde ikke flyttes før Sabattens utgang lørdag kveld. Avdøde kan imidlertid flyttes til et tomt værelse. Den døde må ikke etterlates alene uten vakt. Jødene er i utgangspunktet imot obduksjon og kremasjon. Kontakt pårørende før stell. Menn steller menn og kvinner steller kvinner.

31 Kristensamfunnet Før dødsfallet Mulighet til å møte en prest. To av sakramentene kan utdeles ved sykeleiet: Nattverden og samtalens sakrament. Dersom døden nærmer seg gis også den Hellige olje. Etter dødsfallet Avdøde legges i kisten rett etter dødsfallet, og likvaken foregår (helst i hjemmet) som regel med åpen kiste i tre døgn. Avdøde kan kles etter pårørendes ønsker.

32 Mormonerne (Jesu Kristi kirke av Siste dagers Hellige) Ingen spesielle hensyn før eller etter dødsfallet. Ikke kors verken i rommet eller kapellet

33 Muslimer Før dødsfallet Ønsker å dø hjemme. På sykehjem er det sterkt ønske om enerom. Det er viktig å ha slekt og venner i nærheten. Ønsker ofte besøk av en imam. Etter dødsfallet Når døden har inntrådt, lukkes den avdødes øyne og ansiktet vendes mot Mekka. (Orienter sengen) Vi hjelper deg når du trenger oss

34 Muslimer Vask av den døde vil som oftest finne sted umiddelbart etter dødsfallet. Vanligvis er det de pårørende selv, som regel i samarbeid med representanter fra avdødes trossamfunn, som sørger for rituell vask og stell (vaskeseremoni). Ved dødsfall er det derfor vanlig at menn steller menn og kvinner steller kvinner, uten at noen av det annet kjønn er til stede. Vi hjelper deg når du trenger oss

35 Romersk Katolske Før dødsfallet En katolsk pater tilkalles. Sett inn et bord som kan fungere som alter. På dette bordet legges det en hvit duk med et krusifiks (spør pårørende) og to stearinlys. Den døende bør kunne se bordet under hele ritualet. Alle bør få dø med et familiemedlem eller en nær venn tilstede. Når døden inntreffer ber en pater eller lekmann de bønnene som er foreskrevet for dette øyeblikket.

36 Romersk Katolske Etter dødsfallet Når døden har inntruffet bes det en spesiell bønn for de døde. Den romersk katolske kirke har ingen spesielle regler angående svøp, bortsett fra at den døde ofte får en rosenkrans eller et kors i hånden.

37 Ortodokse Før dødsfallet Kontakt med ortodoks prest. (Som regel varsler pårørende sjekk) Enerom med et bord med hvit duk.(alter) Etter dødsfallet Bør være omgitt av sin familie. Presten ber de bønnene som er foreskrevet for dette øyeblikket. Stelles helst av pårørende. (spør)

38 Sikhisme Før dødsfallet Turbanen eller lignende må kanskje forstyrres. Dette er et viktig punkt som må tas opp med de pårørende. En løsning kan f.eks. være at man legger attributtene i nærheten av den døende. Pleiepersonalet bør, om mulig, være av samme kjønn som den døende. Det kan også være upassende å hilse på de pårørende gjennom å ta dem i hånden. Det hender at den døende ønsker bønnelesning.

39 Sikhisme Etter dødsfallet Den døde kan vaskes og stelles av pleiepersonalet, men helst skal de pårørende tilbys muligheten til selv å vaske og kle på avdøde, som en siste handling av respekt. Kroppen svøpes i et hvitt tøystykke av bomull og de fem symbolene følger kroppen. Pårørende og venner viser ofte respekt gjennom å ta av seg skoene.

40 Romfolket Før dødsfallet Mye folk. De nærmeste våker over ved den syke, mens øvrige oppholder seg så nærme som mulig. (OBS) Etter dødsfallet Når døden har inntruffet bryter alle ut i gråt og høylytt klaging og de roper avdødes navn. Avdøde legges som regel i sine egne klær. Familien vil gjerne være alene med avdøde og legger da ofte forskjellige gjenstander i kisten.

41 Høgskolen i Gjøvik, Eureka Når noen dør Mer informasjon finner du på: Takk for oppmerksomheten og lykke til

Gravferdsveiledning. for foreldre som har mistet et lite barn

Gravferdsveiledning. for foreldre som har mistet et lite barn Gravferdsveiledning for foreldre som har mistet et lite barn Denne brosjyren er ment som en veiledning til foreldre som har mistet et lite barn og til de profesjonelle som er rundt foreldrene den første

Detaljer

Hva skjer etter et dødsfall i familien? Slik går du frem

Hva skjer etter et dødsfall i familien? Slik går du frem Hva skjer etter et dødsfall i familien? Slik går du frem Når en av de nærmeste dør, er det mange praktiske spørsmål som dukker opp. Hva må ordnes? Hvem gjør hva? Denne orienteringen er ment som en hjelp

Detaljer

Til deg som har mistet en av dine

Til deg som har mistet en av dine Til deg som har mistet en av dine 1 SØ-9065 Ei kort stund var jeg hos deg, ei kort stund hvilte jeg Og nå min venn kjære fugl, nå er det tid å dra. Alltid slik til slutt Nils-Aslak Valkeapää Til deg som

Detaljer

Håndbok for ansatte på kirkegård/gravplass. omtanke solidaritet samhold Håndbok

Håndbok for ansatte på kirkegård/gravplass. omtanke solidaritet samhold Håndbok Håndbok for ansatte på kirkegård/gravplass omtanke solidaritet samhold Håndbok Innholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Gravlegging... 4 3. Gravskikker... 6 4. Møte med mennesker... 7 5. Etikk...............................................

Detaljer

Ungdom og sorg. Kari E. Bugge, Eline Grelland og Line Schrader

Ungdom og sorg. Kari E. Bugge, Eline Grelland og Line Schrader Ungdom og sorg Kari E. Bugge, Eline Grelland og Line Schrader Dette informasjonsheftet er utgitt av Landsforeningen uventet barnedød i samarbeid med Foreningen vi som har et barn for lite, Kreftforeningen,

Detaljer

BARNS DELTAGELSE I RITUALER ETTER DØDSFALL

BARNS DELTAGELSE I RITUALER ETTER DØDSFALL BARNS DELTAGELSE I RITUALER ETTER DØDSFALL En veiledning til foreldre, helsepersonell, lærere og andre voksne. Dr. philos. Atle Dyregrov Senter for Krisepsykologi RITUALENES FUNKSJON Når nyttes ritualer?

Detaljer

KRISEPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALL BLANT STUDENTER

KRISEPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALL BLANT STUDENTER Universitetet for miljø og biovitenskap (UMB) Rutinebeskrivelse og kriseplan ved dødsfall blant studenter KRISEPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALL BLANT STUDENTER UNIVERSITETET FOR MILJØ OG BIOVITENSKAP (UMB)

Detaljer

Veiledning ved dødsfall

Veiledning ved dødsfall Kirkegårdskontoret Veiledning ved dødsfall Til etterlatte ved dødsfall: Å miste noen kan være vanskelig. I tillegg til sorgen er det også mange praktiske spørsmål som må avklares. Det er ofte lettere å

Detaljer

Arbeidsbok helse- og omsorgsmodul

Arbeidsbok helse- og omsorgsmodul Arbeidsbok helse- og omsorgsmodul 1 INTRODUKSJON DEL 1 1 Individuell pleie i en flerkulturell sammenheng DEL 2 Kulturelle normer og tradisjoner DEL 3 Mat, måltider og kulturelle tradisjoner DEL 4 Helsetilstander

Detaljer

ravferd. www.begravelsedrammen.no

ravferd. www.begravelsedrammen.no 2015 Enkel informasjon om gravferd ravferd. www.begravelsedrammen.no Enkel informasjon om gravferd 3 Bank og post 4 Trygd og økonomisk støtte Gravferdstønad 4 Hjelp til dødsannonser 5 Enkel informasjon

Detaljer

Foto: Veer Incorporated. Spørsmål om døden

Foto: Veer Incorporated. Spørsmål om døden Foto: Veer Incorporated Spørsmål om døden Hvilken plass har døden i samfunnet og kulturen vår? Både kulturell og religiøs tilhørighet påvirker våre holdninger til viktige livsbegivenheter, og i alle kulturer

Detaljer

Beredskapsplan ved kriser og ulykker

Beredskapsplan ved kriser og ulykker Beredskapsplan ved kriser og ulykker August 2014 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BEREDSKAPSPLAN VED KRISER OG ULYKKER... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 MÅL OG MÅLGRUPPE... 3 2. DEFINISJONER...

Detaljer

Velkommen til Nyfødtintensiv seksjon

Velkommen til Nyfødtintensiv seksjon Velkommen til Nyfødtintensiv seksjon Barneavdelingen Nyfødtintensiv seksjon Tlf. 75 53 44 85 Nyfødtintensiv seksjon L1 Nyfødtinteinsiv seksjon L1 er en avdeling for premature og syke nyfødte barn. Vi holder

Detaljer

Velkommen. Norge ditt nye hjemland. Et godt liv i Norge. Ansvaret for innvandrerne

Velkommen. Norge ditt nye hjemland. Et godt liv i Norge. Ansvaret for innvandrerne Velkommen 1 Norge ditt nye hjemland Du har valgt å flytte til Norge. I Norge vil du møte nye utfordringer, nye systemer og nye mennesker. Du vil bli kjent med nye verdier, tradisjoner og en ny kultur.

Detaljer

Til deg som har mistet noen i selvmord

Til deg som har mistet noen i selvmord Til deg som har mistet noen i selvmord Foto: Anita Sælø Introduksjon Denne brosjyren har som formål å belyse noen av de vanligste praktiske og følelsesmessige forholdene som berører etterlatte ved selvmord.

Detaljer

Når de minste sørger. Om sorg og støtte til barn under seks år. Eline G. Røkholt, Kari E. Bugge, Elin Busch Reitan og Line Schrader

Når de minste sørger. Om sorg og støtte til barn under seks år. Eline G. Røkholt, Kari E. Bugge, Elin Busch Reitan og Line Schrader Når de minste sørger Om sorg og støtte til barn under seks år Eline G. Røkholt, Kari E. Bugge, Elin Busch Reitan og Line Schrader Når de minste sørger er utgitt av Landsforeningen uventet barnedød (LUB)

Detaljer

BARN I SORG OG KRISE. En kommunal beredskapsplan for skole og barnehage- SKEDSMO KOMMUNE

BARN I SORG OG KRISE. En kommunal beredskapsplan for skole og barnehage- SKEDSMO KOMMUNE BARN I SORG OG KRISE En kommunal beredskapsplan for skole og barnehage- SKEDSMO KOMMUNE Innledning Både foreldre og lærere har vært med på å fortie, skyve bort og overse barns behov når døden rammer hjemmet

Detaljer

Trude Jægtvik, Stein Kåre Ulvestad, Agnes Brønstad og Hilde Eide. God kommunikasjon. Vg2 helsearbeiderfag. Bokmål

Trude Jægtvik, Stein Kåre Ulvestad, Agnes Brønstad og Hilde Eide. God kommunikasjon. Vg2 helsearbeiderfag. Bokmål Trude Jægtvik, Stein Kåre Ulvestad, Agnes Brønstad og Hilde ide God kommunikasjon Vg2 helsearbeiderfag Bokmål 1 Til deg som skal bruke boka! God kommunikasjon er en av fire bøker som sammen dekker programområdet

Detaljer

HELHETLIG OMSORG VEILEDNING OM OPPGAVER OG ROLLEFORDELING ETTER ULYKKER OG KATASTROFER G-0302 B

HELHETLIG OMSORG VEILEDNING OM OPPGAVER OG ROLLEFORDELING ETTER ULYKKER OG KATASTROFER G-0302 B HELHETLIG OMSORG VEILEDNING OM OPPGAVER OG ROLLEFORDELING ETTER ULYKKER OG KATASTROFER G-0302 B DET KGL. JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENT REDNINGS- OG BEREDSKAPSAVDELINGEN 2002 F O R O R D Ulykker og katastrofer

Detaljer

Arv. Forord. JURK ønsker å takke advokatene Per Racin Fosmark og Ola Viken, som har bidratt med råd og veiledning under utarbeidelsen av brosjyren.

Arv. Forord. JURK ønsker å takke advokatene Per Racin Fosmark og Ola Viken, som har bidratt med råd og veiledning under utarbeidelsen av brosjyren. 1 Forord Arveloven av 1972 er den sentrale loven som regulerer ulike forhold ved arv i Norge. Arveloven består av ulike paragrafer ( ) som regulerer de ulike arverettslige problemstillingene. Til venstre

Detaljer

Håndbok i palliasjon for sykehjem i. Tromsø kommune

Håndbok i palliasjon for sykehjem i. Tromsø kommune Håndbok i palliasjon for sykehjem i Tromsø kommune Foto: Gloria Han 2012 Forord Som tidligere pårørende, er jeg svært glad for denne håndboken. De tre årene jeg vandret i sykehjemskorridorer lærte jeg

Detaljer

Om brosjyren. Håper brosjyren gir deg de svarene du søker og at det vedlagte hefte er et nyttig redskap for deg. Magne Wang Fredriksen Generalsekretær

Om brosjyren. Håper brosjyren gir deg de svarene du søker og at det vedlagte hefte er et nyttig redskap for deg. Magne Wang Fredriksen Generalsekretær Om brosjyren Denne brosjyren er et hjelpemiddel for nære omsorgspersoner som vurder om partneren trenger sykehjemsplass eller som har en partner på sykehjem. Brosjyren er delt inn i fire hovedkapitler.

Detaljer

OMSORG FOR BARN I SORG OG KRISE

OMSORG FOR BARN I SORG OG KRISE OMSORG FOR BARN I SORG OG KRISE 2008 / 09-1 - Innholdsfortegnelse. Forord s. 3 Overordnede prinsipper s. 4 Akuttsider, informasjon, viktige telefonnummer s. 5 Telefonliste over ansatte s. 6 Når en elev

Detaljer

Når sorgen rammer en av dine ansatte. Atle Dyregrov og Kari Dyregrov

Når sorgen rammer en av dine ansatte. Atle Dyregrov og Kari Dyregrov Når sorgen rammer en av dine ansatte Atle Dyregrov og Kari Dyregrov Heftet Når sorgen rammer en av dine ansatte er utgitt av Landsforeningen uventet barnedød. Hovedforfatter er dr. philos Atle Dyregrov

Detaljer

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Du blir frisk av tuberkulose norsk Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Da jeg fikk vite at jeg hadde fått tuberkulose, ble jeg ikke så veldig fortvilet. Jeg visste i det minste hva som var galt med

Detaljer

INFORMASJON TIL ANSATTE OM VÅRE ENGANGSUTBETALTE FORSIKRINGER I KLP

INFORMASJON TIL ANSATTE OM VÅRE ENGANGSUTBETALTE FORSIKRINGER I KLP Severin Myklebust Aut. forsikringsrådgiver Tlf. +47 70 01 09 52 Mob. + 47 97 14 29 35 Faks. + 47 70 01 26 66 INFORMASJON TIL ANSATTE OM VÅRE ENGANGSUTBETALTE FORSIKRINGER I KLP GARANTI KLPs nære samarbeid

Detaljer

Informasjonshefte om barn som har mor eller far i fengsel. Informasjonsheftet er utarbeidet av Foreningen for Fangers Pårørende. Foto: Paal Audestad

Informasjonshefte om barn som har mor eller far i fengsel. Informasjonsheftet er utarbeidet av Foreningen for Fangers Pårørende. Foto: Paal Audestad Informasjonshefte om barn som har mor eller far i fengsel Informasjonsheftet er utarbeidet av Foreningen for Fangers Pårørende Foto: Paal Audestad I løpet av ett år opplever omtrent 4000 barn at mor eller

Detaljer

Til deg som har mistet noen i selvmord

Til deg som har mistet noen i selvmord Et rom står avlåst. Jeg lengter etter deg. Et rom står avlåst i kroppen min. Alle tingene dine fins der og avtrykkene av det korte livet ditt, flyktige som skygger på snøen i måneskinnet. Nøkkelen har

Detaljer

Helse og yrke H. Aschehoug & Co.

Helse og yrke H. Aschehoug & Co. Del av Dette er en elektronisk versjon av læreboka til bruk på skoler som har undertegnet en avtale med Aschehoug forlag for skoleåret 2011/2012. Filene må behandles i henhold til åndsverksloven, og må

Detaljer