DEL A: KUNST OG FORMKULTUR OPPGAVE 2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DEL A: KUNST OG FORMKULTUR OPPGAVE 2"

Transkript

1 DEL A: KUNST OG FORMKULTUR OPPGAVE 2 I denne oppgaven vil jeg gjøre en bildeanalyse av " En bondebegravelse" av Erik Werenskiold. Analysen består av denotasjon: beskrivelsesdel med fakta, bildebeskrivelse og formalanalyse/kunstneriske virkemidler, og konnotasjon: tolkningsdel, hvor jeg setter bildet inn i en kunsthistorisk kontekst og gir en personlig tolkning av verket basert på analysen. DENOTASJON Fakta Maleriet "En bondebegravelse" ble malt av kunstneren Erik Werenskiold i Bildet har et format på 102,5 x 150,5 cm, og er stilt ut på Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design. Erik Werenskiold levde på siste halvdel av 1800-tallet, og kan knyttes til den kunstneriske stilepoken realismen/naturalismen innenfor modernismen. Han var en del av Kristianiabohemen i norge. Erik Werenskiold malte bildene sine utendørs, og brukte modeller til å male etter. Maleriene gjorde han ferdig ute, fremfor å gjøre de ferdige i atelieret sitt. Beskrivelse Motivet i bildet er hentet fra en begravelse, hvor menneskene er plassert i et landskapsmaleri. I midten av bilde står en mann ikledd et bunadslignende-antrekk med brunsvart langbukse, hvit skjorte og svart vest med noe som ligner sølvknapper, og tørkle i halsen. Han har armene bak ryggen og ser ned på en jordhaug, en grav, plassert i midten av nederste bildekant. Rundt jordhaugen er det et firkantet område av brun/grå jord. Jorda på toppen av grava er formet som et kors, og det ligger en lilla blomsterkrans øverst. Menneskene i bildet er plassert rundt grava, som er i fokus. Til venstre for grava, står en mann i en brungrønn jakke og bukse og leser fra en bok, muligens en salmebok. Han ser ut som en som jobber i kirken, men ikke en prest. Han er plassert i profil, delvis med ryggen til. Til venstre for denne mannen, ytterst i venstre del, står det ei dame alene med hvitt mønstrete skaut på hode, et brunt slitt sjal, og en blå kjole/skjørt. Hun er også vendt delvis med ryggen til i profil. Til høyre for mannen i midten står det en gutt, vendt med ansiktet frem, og blikket ned mot grava. Deretter er det plassert tre voksne menn i bunadlignende mørke klær, hvite skjorter og tørkler i halsen. Alle står vendt mot mannen som leser fra salmeboka. Den ene av disse mennene (som står fremst), en eldre mann, støtter seg til en spade. Det er også plassert en eldre mann lenger bak til høyre i motivet, som holder seg for pannen. Samtlige av de bunadskledde mennene foran i bildet ser ut til å være skitne på skoene. Mellom menneskene som står ved graven og mannen i bakgrunnen går det et hvitt stakittgjerde diagonalt innover i maleriet. Men mennene i forkant dekker for mesteparten av gjerdet. Til venstre i bildet, mellom menneskene, kan vi skimte to svarte gravkors, delvis gjenngrodd av gress. I midten av motivet ("mellomgrunnen") bak personene er bakken ellers dekket av friskt, delvis langt, grønt gress og blomster. I ca. øverste tredjedel av bilde er det plassert et grått steingjerde som går vannrett. Bak dette befinner det seg grønne trær, furu/granskog og jorder i det fjerne. I øverste bildekant skimter vi fjell, og små former som ser ut som en gård med hvite og røde hus. Formalanalyse - kunstneriske virkemidler Formatet, 102,5 x 150,5 er et mellomstort format. Maleren har mest sannsynlig brukt oljemaling på lerret som material og teknikk. Videre skal jeg ta for meg hvilke faktorer som er med på å skape komposisjonen i bildet. Maleriet har en synsvinkel sett fra et normalperspektiv, vi ser rett på dem. Personene er plassert i forholdsvis normal avstand fra betrakteren, verken nære eller fjernt. Lyskildene i bildet er naturlig, og lyset kommer frem PÅ motivet. En forutsetning for dette er at maleriet har et "romlig" perspektiv, hvor lyset stammer fra en naturlig lyskilde. I dette tilfellet er lyskilden sola, ettersom motivet er utendørs. Spesielt er det nødvendig å legge vekt på malerens bruk

2 av skygger. På personene har han fått frem egenskygger, men de gir også slagskygger på bakkeplan. Skyggene er malt ved hjelp av mørkere fargeområder, feks. i gresset. Også på det hvite stakittgjerde er det lett å se hvor lyset treffer, og hvor det er skygge. Maleren ønsker her å oppnå en tredimensjonalitet i bildet, og modelleringen og malestilen er derfor taktil-lineær i dette maleriet. Dette kommer blant annet frem ved bruken av lys og skygge på personene. Personene kan oppleves som at de er til å ta/føle på. Den taktil-lineære stilen gjør at teksturen og overflaten på lerretet oppleves som glatt (litt vanskelig å se på papir selvfølgelig). Werenskiold gjør flere kunstneriske grep for å skape følelse av dybde og rom i dette maleriet. For det første går alle linjene parallelt med bildekanten, noe som gjør at vi opplever noe som lenger frem i bildet, og noe som er i bakgrunnen. Her er steingjerdet et sentralt skille mellom det vi opplever som nære og det vi opplever som mer fjernt. Dessuten bruker maleren størrelsen på de samme objektene som et virkemiddel til å skape dybde. Mannen helt til høyre i bildet er plassert noe lenger bak de andre ved å gjøre han mindre. Det samme gjør maleren med trærne i bakgrunnen. Trærne blir mindre jo lenger bak i bildet de er plassert. Det er også brukt overlapping, hvor noen av personene er plassert foran/bak hverandre, og også foran andre ting, som feks. gjerdene. Den diagonale linjen som følger det hvite stakittgjerdet innover i bildet er også en måte å skape dybde på. I tillegg har maleren brukt en uklarhetsteknikk, som går på at motivet i bakgrunnen, mot øverste bildekant, er gjort mer uklart enn det klare motivet i forgrunnen. Dette skaper også følelse av dybde og rom. Balansen i bildet er god, da tyngden er fordelt både på høyre og venstre side. Menneskene er plassert rundt graven, men samtidig er ikke balansen og plasseringen av personer symmentrisk. De fleste personene er plassert i høyre side av bildet. Likevel er personene plassert slik at de fyller hele bildeflaten fra venstre til høyre. Ingen områder står "tomme". Bevegelsen i bildet kan sies å knyttes til både linjer og blikk. Det er lite bevegelse knyttet til personene i bildet, de står tilsynelatende stille. Blikket til betrakteren blir likevel ledet av blikkene til personene i bildet, som går ned på grava, og setter derfor denne i fokus. I tillegg gir den diagonale linjen til gjerdet en viss bevegelse innover i bildet. Fargebruken i bildet er i hovedsak knyttet til naturalistiske jordfarger. Naturen er i hovedsak malt med ulike nyanser av grønt, med innslag av litt blått, grått og brunt. Gresset har en delvis skarp grønnfarge, mens furu og grantrærne i bakgrunn har en mørkere grønnfarge. Personene er malt slik at hudfargen kommer naturlig frem. Klærne har også naturalistiske farger. De eneste fargene som delvis skiller seg ut er blåfargen på kjolen/skjørtet og lillafargene på blomsten. Blånyanser går også igjen i øverste bildekant på høyre side. På skautet dama har på seg og tørklene mennene har i halsen går det igjen en fornemmelse av røde og gule toner. KONNOTASJON Kunsthistorisk sammenheng Som nevnt kan Erik Werenskiold som kunstner knyttes til realismen. Denne epoken varte fra rundt , og omtales ofte som opptakten til modernismen. Bildet "en bondebegravelse" går også i hovedsak innenfor denne stilepoken. De realistiske kunstnerne var opptatt av å skildere virkeligheten gjennom bildene sine. Dette handlet om det kunstnerne så, og å fremstille tingene slik som de er. De ønsket å male øyeblikksbilder. For å få frem virkeligheten på en mest mulig realistisk og naturalistisk måte har Werenskiold malt dette bildet utendørs ved bruk av modeller. Han har gjort bildet ferdig utendørs slik at det skulle ligne mest mulig på situasjonen (fremfor å ta med maleriet til atelieret, slik det var vanlig i romantikken). Selv om bildet i hovedsak er realistisk og naturalistisk, kan motivet, med den norske naturen og bøndene i sine folkedrakter, også knyttes til motiv og tema som var typisk i nasjonalromantikken. Bildet kan også ses på som en parallell til maleriet "Begravelse i Ornans". Som kunstner var også Werenskiold inspirert av impresjonistenes fokus på å få frem lyset. Dette er noe han tydelig har fått frem gjennom å fokusere på lys og skygge og klare farger. Kunstnerne i realismen i Norge var opptatt av å skildre også de vonde og uhyggelige sidene, noe som er gjort i dette bildet. Likevel er bildet udramatisk, og personene viser ingen følelser i

3 ansiktsutrykkene, noe som skaper en ro og alvorlighet over bildet. Den realistiske kunsten kan ofte ses på som en kritikk av verdisettet til borgerskapet. I dette tilfellet er motivet hentet fra og knyttet til bondefolket. Det var ikke vanlig å vise hvordan deres hverdag var gjennom bilder. Det realistiske og naturalistiske i bildet kommer godt frem gjennom bruk av naturlige jordfarger, lys/skygge, normalperspektiv, modellering av personene og alle dybdefunksjonene i bildet. Werenskiold får frem mange klare detaljer, spesielt på menneskene. Dette gir maleriet et fotografisk uttrykk. Noe realistene ofte strebet etter. Egne assosiasjoner/tolkning Tittelen "En bondebegravelse" forteller oss tydelig hva motivet i bildet dreier seg om. Det er en bonde som begraves. I tillegg kan motivet være lett å oppfatte gjennom elementene i bildet: jordhaug, gravkors, lesing fra salmebok, "tomme" blikk og ansiktsutrykk, kroppsholdning. Landskapet og naturen i bildet minner også om et landlig sted, med feks. skog, fjell, jorder og noe som mest sannsynlig er en gård i bakgrunnen. Landskapet vitner også om at dette er en begravelse som trolig foregår i Norge. Korsene er tegn på at dette er en kristen begravelse. At dette er bønder kommer til utrykk gjennom klærne de har på seg. At det ser ut til at de er skitne på skoene, kanskje også noen på klærne, vitner også om at dette er arbeidsfolk. Dama i bildet, spesielt klærne hennes, viser også tydelig at dette ikke dreier seg om borgerskapet, men et fattigere bondefolk. Plasseringen av dama gir uttrykk for at hun muligens kan være kona til bonden som begraves. Dette er også rimelig å tro ettersom hun er den eneste dama tilstede i begravelsen. Mannen som leser fra salmeboka er ikke en prest, men mest sannsynlig en som jobber i kirken. Dette er et tegn på at det ikke er noen storbonde som begraves. Bruk av lys og skygge, samt farger i bildet, gjør at dette kan oppfattes som en varm sommerdag hvor sola står på. Det grønne gresset med friske blomster, og mannen som står i skyggen bakerst og holder seg for panna er også et tegn på dette. De begrensede ansiktsutrykkene skaper en ro over bildet. At maleren har valgt å skape en rolig natur med udramatiske linjer understreker også roligheten i bildet. Samtidig skaper motivet i seg selv en sørgmodig alvorlighet. Menneskenes fraværende reaksjoner i en begravelse kan muligens oppfattes som noe underlig? DEL B: FAGDIDAKTIKK OPPGAVE 2 I denne oppgaven vil jeg se påstanden "å tegne er å se" i sammenheng med persepsjonsprosessen. Tegnepedagogen Betty Edwards har kommet med påstanden "å tegne er å se". Denne påstanden kan ses i sammenheng med persepsjonsprosessen på i hovedsak to måter. Før det første handler å tegne om å kunne utnytte seg av gestaltfaktorene. For det andre handler å se om å kunne se bort fra optiske illusjoner og konstanslovene. Videre vil jeg derfor gjøre rede for persepsjonsprosessen og diskutere disse organisasjonstendensene. Persepsjon er nært knyttet til våre sanseopplevelser. I denne oppgaven tar jeg for meg den visuelle delen, det å se. Persepsjon handler om å kunne oppfatte synsinntrykkene og kunne gi disse mening. Før trodde man at persepsjon handlet om at alle som kunne se normalt, ville se den samme tingen på lik måte. Det handlet kun om synsinntrykket. I dag vet vi at det handler om noe mer, det handler også om at kunnskaper, erfaringer og forestillinger spiller inn i persepsjonsprosessen med å gi tingen man ser betydning og mening. I persepsjonsprosessen benyttes hjernen til å oppfatte synsinntrykkene og gi dem mening. Persepsjonsprosessen har følgende rekkefølge: Stimuli --> Netthinnebilde --> persepsjon. Blikket flytter seg rundt, og netthinnebilde tar opp elementer av det man ser. Videre mottar hjernen disse bildene, og prøver å samle og organisere elementene til en helhet, og gi de en mening. For at hjernen skal kunne organisere delelementer til en helhet finnes det noen organiserinstendenser som hjelper og gjør persepsjonsprosessen lettere.

4 Den første organisasjonstendensen er knyttet til figur/bakgrunn. Her kan vi oppfatte noe som forgrunn lenger frem i bildet, og noe som bakgrunn lenger bak i bildet. Den andre organisasjonstendensen er knyttet til gestaltfaktorene. Her er målet at en ting skal oppfattes som en helhet. Dersom noe oppfattes som gelstalt, betyr det at tingen har god helhet og er behagelig. Det finnes tilsammen fem gestaltfaktorer. Disse er nødvendig å vite om og benytte i tegneutviklingen. 1. Nærhetsfaktoren - handler om at delelementer som ligger i nær avstand til hverandre er enklere å oppfatte som en helhet fremfor elementer som er plassert langt fra hverandre. 2. Likhetsfaktoren - handler om at delelementer som er like i form, størrelse, farge og flatestruktur lettere oppfattes som en helhet. 3. Sluttethet - handler om at former som er samlet av linjer, konturer eller farger er lettere å oppfatte som en helhet enn de formene hvor linjene ikke slutter seg rundt. 4. Den gode kurve - handler om at synet vårt lettere følger retningen og strukturen på en regelmessig og konsekvent linje. Det kan være både organiske og rette linjer, men disse bør forekomme hver for seg for at de skal være enklest å oppfatte. 5. Pregnansfaktoren - handler om at en form blir klar og tydelig for oss. Formen er treffende og svanger. Persepsjonen bidrar til at vi oppfatter noe tydeligere enn det kanskje er. Denne faktoren knytter seg til flere ting. Det handler om orden, hvor delelementene er ordnet til en helhet. Det handler om enhetlighet hvor formene er i slekt, eller like hverandre. Det handler om symmentri, som skaper en likevekt. Det handler om balanse, hvor tyngden er en balansert likevekt. Og det handler om regelmessighet, hvor det er gjentakelse av form eller farge. I en tegneprosess er disse gestaltfaktorene derfor nødvendig å utnytte for å kunne oppleve en ting/kunst som gestalt, helhetlig. En lett persipierbar ting kan både være behagelig og kjedelig. Er derimot tingen vanskelig persipierbar kan den være uinterressant og utfordrende. Lett persipierbar handler ikke nødvendigvis om en vellykket estetisk opplevelse, derfor er det viktig å finne en balansegang mellom det som både kan være behagelig og utfordrende. En tredje organiseringstendens i persepsjonsprosessen er optiske illusjoner. Disse er synsbedrag som hele tiden forekommer i hverdagen, og som lurer oss. De skal være med på å gjøre persepsjonen lettere. Videre vil jeg gi noen eksempler. En optisk illusjon kan knytte seg til fargekontraster. Vi oppfatter blå farger som kalde og fjerne, mens vi opplever røde og gule farger som varme og nære. I virkeligheten er de i lik avstand fra flaten. En annen opptisk illusjon er sentralperspektivet vi bruker når vi tegner. I virkeligheten er det bare en todimensjonal flate, men vi opplever det som et rom. Også bilder hvor prikker utgjør en romlig form er en optisk illusjon. I tillegg kan fargeblandinger være optiske illusjoner, hvor farger som står nære hverandre, feks. gul og blå oppleves som grønn. Linjer og linjedynamikk, hvor linjene gir betrakteren følelse av bevegelse er også en optisk illusjon. Linjene står i virkeligheten stille. I tegneutvikling er det svært viktig å se bort fra optiske illusjoner, spesielt når vi skal drive med perspektivtegning. Dersom man ikke klarer å se bort fra optiske illusjoner vil det i mange tilfeller være umumlig å kunne tegne tingen slik den er og det man egentlig ser, og man vil da tegne den slik man tror man ser den. En fjerde organiseringstendens er konstanslovene. Alle mennesker med normalt syn opplever slike konstanter. Det dreier seg om at objekter kan oppfattes som like selv om det er variasjon i størrelse, form og farge. 1. Størrelsekonstans - handler om at et objekt, til tross for at det har ulik størrelse kan oppfattes som lik størrelse. Et eksempel er dersom et likt objekt plasseres i forgrunnen og i bakgrunnen i et bilde. Selv om størrelsen er forskjellig, vil vi oppleve den som lik 2. Formkonstans - handler om at et objekts form kan oppleves som lik selv om formen varierer på papiret. Et eksempel er mønstrer av sirkeler, som etterhvert går over til elipseform. Elipseformen vil trolig likevel oppfattes som en sirkel. 3. Fargekonstans - handler om at øynene våre oppfatter farger som like, til tross for at avstanden på gjenstanden og belysning i utgangspunktet gjør at fargen varierer. Konstanslovene gjør at det ikke er samsvar mellom netthinnebildet og persepsjonen, altså verden og hjernen. Når man tegner er det viktig å ignorere konstanslovene, slik at det blir samsvar mellom disse delene. På den måten kan tegningen bli "rett". I tillegg til disse organiseringstendendsene finnes det også andre faktorer som virker inn på

5 persepsjonsprosessen. For det første kan både erfaringer og kunnskap påvirke persepsjonen. Mer erfaring og kunnskap fører til at man har et mer nyansert blikk, at man lettere kan oppfatte helheten og gi mening til flere ting. For det andre kan innstilthet og oppmerksomhet spille inn. Hvilke interesser og følelser vi har kan påvirke hva vi legger merke til. Vi vil, naturlig nok, legge lettere merke til ting vi interesserer oss for. I dette tilfellet handler det i tegning om å fokusere på å være innstilt til tingen man skal se, både på det indre og ytre plan, slik at man får med seg de formene man skal. En tredje faktor er de kulturelle. Dette handler om hvordan man har lært å se på ting gjennom kulturer. Det finnes tradisjonelle og kulturbetingende måter å oppfatte ting på. En siste faktor er konteksten. Hvordan man oppfatter en ting vil avhenge av hvilken kontekst og hvor tingen befinner seg. Det vil være annerledes å skulle peresptere en ting på et naturmuseum (insektsbein), hos psykologen (emosjonelt bilde) og på en kunstutstilling (estetisk). Dersom jeg går tilbake til påstanden "å tegne er å se", så har jeg vist at det er det en klar sammenheng med hvordan dette kan ses i forhold til persepsjonsprosessen. For å kunne tegne på best mulig måte er det nødvendig å trene opp oppmerksomheten til å kunne se, oppfatte og å gi noe mening. Til dette er det også nødvendig å utvide kunnskaper, erfaringer og forestillinger, noe som kan skje gjennom å arbeide med feks. varierte uttrykksformer og andre arbeidsmåter og øvelser. Det er nødvendig å utnytte og være bevisst på gestaltfaktorene for å kunne tegne, og man må også ta hensyn til og overse optiske illusjoner og konstanslovene for å kunne se og oppfatte objekter på riktig måte.

Møter med utvalgte malerier. av Inger Sitter

Møter med utvalgte malerier. av Inger Sitter Møter med utvalgte malerier av Inger Sitter 1952 1967 Emnekode KVI-3900 Sissel Dybvik Mastergradsoppgave i kunstvitenskap Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Universitetet i Tromsø

Detaljer

Digital Foto Innføring i bruk av kameraet, og litt til.

Digital Foto Innføring i bruk av kameraet, og litt til. Digital Foto Innføring i bruk av kameraet, og litt til. Kurset omfatter: Hvordan holde kameraet Eksponeringsvalg Objektivvalg ISO-innstilling Riktig eksponering Lysmåling Lyslære Hvitbalanse Fargelære

Detaljer

STREK. en tegneutstilling fra Kunst i Skolen

STREK. en tegneutstilling fra Kunst i Skolen 1 STREK en tegneutstilling fra Kunst i Skolen INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning side 3 Til formidlingsansvarlig side 3 Bildene i utstillingen og kunstnerbiografier side 4 Om tegning, tegneredskaper og ulike

Detaljer

Om forvrengning av bilder

Om forvrengning av bilder Barrel / pincussion distortion Om forvrengning av bilder Forvrengning av bilder er et velkjent fenomen for de fleste som har fotografert en stund, og forekommer når man tar bilder på visse avstander med

Detaljer

Nærbilder. Fotografier av Morten Krogvold og Rune Johansen. Lærerveiledning

Nærbilder. Fotografier av Morten Krogvold og Rune Johansen. Lærerveiledning Nærbilder Fotografier av Morten Krogvold og Rune Johansen Lærerveiledning NORDNORSK KUNSTMUSEUM TROMSØ 2000 Innhold Forord... 3 Fotografiet som kunstnerisk uttrykksmiddel... 4 Morten Krogvold... 7 Rune

Detaljer

Illusjonsutstillingen Du tror det ikke når du har sett det

Illusjonsutstillingen Du tror det ikke når du har sett det Illusjonsutstillingen Du tror det ikke når du har sett det Lærerveiledning Utgave 1 Vitensenteret Trondheim Nils Kr. Rossing Vitensenteret i Trondheim 2010 Illusjonsutstilling - Du tror det ikke når du

Detaljer

Perspektivtegning. -12 timers kurs

Perspektivtegning. -12 timers kurs Perspektivtegning -12 timers kurs Utarbeidet av Gunn Åse Røstad Letnes, Vinne skole. 2009 Undervisningsopplegg i kunst og håndtverk, 5.-7. klasse. Tema 1. Perspektivtegning a) Sentralperspektiv b) Forminskning

Detaljer

DETTE SKAL DU LÆRE OM

DETTE SKAL DU LÆRE OM Kapittel 3 LYS, SYN OG FARGER Du har sikkert sett fargene i en regnbue. Øynene våre er lagd slik at de kan oppfatte lys og farger. Men hva er lys? Og hva er det som gjør at det blir farger? Vi bruker kikkert

Detaljer

FOTO Skrevet av Per-Otto Larsen En innføring i fotografering og kamerateknikk.

FOTO Skrevet av Per-Otto Larsen En innføring i fotografering og kamerateknikk. FOTO Skrevet av Per-Otto Larsen En innføring i fotografering og kamerateknikk. Fotokompendie - sist revidert: 10.04.07 No rights reserved Forord Dette kompendiet ble opprinnelig skrevet til bruk ved kurs.

Detaljer

Hvilket rektangel liker du best? Foreta denne uhøytidelige og svært uvitenskapelige undersøkelsen for å se om et flertall av elevene synes

Hvilket rektangel liker du best? Foreta denne uhøytidelige og svært uvitenskapelige undersøkelsen for å se om et flertall av elevene synes 1 Hvilket rektangel liker du best? Foreta denne uhøytidelige og svært uvitenskapelige undersøkelsen for å se om et flertall av elevene synes rektangelet som er laget etter det gylne snitt (E) er penest.

Detaljer

Del 1: Informasjon om nasjonale prøver i lesing 8. trinn

Del 1: Informasjon om nasjonale prøver i lesing 8. trinn Versjon 19. september 2007 Bokmål Del 1: Informasjon om nasjonale prøver i lesing 8. trinn Her følger informasjon om den nasjonale prøven i lesing og hva prøven måler. 1. Lesing Nasjonale prøver i lesing

Detaljer

Forord. tangenten barnehageheftet 1

Forord. tangenten barnehageheftet 1 Forord Dette er et spennende hefte som handler om hvordan barn i barnehagen lærer seg matematikk gjennom lek, samtale og andre aktiviteter, og hvordan barnehagepersonell kan støtte barna i deres utvikling.

Detaljer

Spine. - Modulbasert møbel i betong

Spine. - Modulbasert møbel i betong Spine - Modulbasert møbel i betong Masteroppgave i produktdesign ved Høgskolen i Akershus, våren 2010 Karoline Sandnes Bommen & Ingvild Wasbotten Mørk Sammendrag Stian og Bjarne Varre skal etablere et

Detaljer

STEFFEN KVERNELAND TEGNER MUNCH

STEFFEN KVERNELAND TEGNER MUNCH STEFFEN KVERNELAND TEGNER MUNCH Steffen Kverneland (f. 1963) er en tydelig tegner med en treffsikker strek. Humor, komikk, underfundighet, ironi og selvironi, men også alvor finnes i hans uttrykk, enten

Detaljer

Barns utvikling - Ettåringen

Barns utvikling - Ettåringen Barns utvikling - Ettåringen Motoriske ferdigheter Rundt 1 års alderen er tiden da barnet skal kaste seg utpå og gå på egne ben. Så lenge de har en trygg havn innen rekkevidde, kaster de seg utpå et par

Detaljer

Verden gjennom et lite hull

Verden gjennom et lite hull Prøvetrykk 1.2 Vitensenteret Trondheim Verden gjennom et lite hull Nils Kr. Rossing ... om å se verden gjennom et hull Midt Nordisk Vitensenteret 2006 Verden gjennom et lite hull ISBN-13 978-82-92088-xx-x

Detaljer

SVARTE VEIKART: DEPRESSIV TENKNING Torkil Berge og Arne Repål 1

SVARTE VEIKART: DEPRESSIV TENKNING Torkil Berge og Arne Repål 1 SVARTE VEIKART: DEPRESSIV TENKNING Torkil Berge og Arne Repål 1 Tenk deg at du er på arbeid og møter en kollega som ikke hilser på deg. Du blir lei deg, og du grubler på om han har fått noe imot deg. Senere

Detaljer

Veiledningsmateriell om å tilrettelegge opplæringen i fag for sterkt svaksynte og blinde elever

Veiledningsmateriell om å tilrettelegge opplæringen i fag for sterkt svaksynte og blinde elever Veiledningsmateriell om å tilrettelegge opplæringen i fag for sterkt svaksynte og blinde elever Innhold 1. Om veiledningsmateriellet 4 2. Arbeid med kompetansemål og vurdering 7 3. Arbeid med kompetansemål

Detaljer

PRESISJON SIKTING BRILLENE, ETC.

PRESISJON SIKTING BRILLENE, ETC. VEDLEGG 2 1 PRESISJON SIKTING BRILLENE, ETC. Hvis du har to øyne, bruk dem begge når du sikter og skyter. Ja, sikt med begge øyne åpne, og stol på at lederøyet ditt tar utfordringen. Dette kan vise seg

Detaljer

Barns kognitive utvikling

Barns kognitive utvikling Barns kognitive utvikling En redegjørelse om hvordan kognisjon utvikles hos barn Jean Piaget (1896-1980) Skrevet av Stig Atle Grimsrud, 1994 Side 1 Kognitiv utvikling handler om hvordan barn utvikler evnen

Detaljer

Hvorfor er ikke hvitt en farge? Hvorfor blir speilbildet speilvendt? Hvor kommer fargene i regnbuen fra? Hvorfor er solnedgangen rød?

Hvorfor er ikke hvitt en farge? Hvorfor blir speilbildet speilvendt? Hvor kommer fargene i regnbuen fra? Hvorfor er solnedgangen rød? Hvorfor er ikke hvitt en farge? Hvorfor blir speilbildet speilvendt? Hvor kommer fargene i regnbuen fra? Hvorfor er solnedgangen rød? Er en tomat rød i mørket? Dette kapittelet kan gi deg svar på disse

Detaljer

Kommunikasjon, trygghet og tillit

Kommunikasjon, trygghet og tillit I hvilke situasjoner og med hvem synes du det er lett å kommunisere?? Hvilke egenskaper har mennesker som er flinke til å kommunisere? Hvilke ferdigheter må du ha for å kommunisere med barn fra 0 til 2

Detaljer

Frafall i den videregående skolen

Frafall i den videregående skolen Frafall i den videregående skolen Det 11. skoleår et hinder i søken etter mening? Hva skjer i møtet mellom det 11. skoleår og den fenomenologiske kropp? Hva vil dette ha å si for elevens søken etter mening,

Detaljer

Skriftlig oppgave Trener III

Skriftlig oppgave Trener III Skriftlig oppgave Trener III for Tor Martin Hegrenes Situasjoner keeperen opplever i, og konsekvenser for trening av keeperen Februar 2010 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning side 4 2. Hypotese og problemstilling

Detaljer

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE En veiledning* fra * basert på revidert utgave: Veiledning fra Angstringen Oslo dat. juni 1993 Dette er en veiledning til

Detaljer

OVERFLATE FRA A TIL Å

OVERFLATE FRA A TIL Å OVERFLATE FRA A TIL Å VEILEDER FOR FORELDRE MED BARN I 5. 7. KLASSE EMNER Side 1 Innledning til overflate... 2 2 Grunnleggende om overflate.. 2 3 Overflate til:.. 3 3 3a Kube. 3 3b Rett Prisme... 5 3c

Detaljer

Matematikk på småskoletrinnet

Matematikk på småskoletrinnet Bokmål Kartlegging av matematikkforståelse Matematikk på småskoletrinnet Kartlegging av matematikkforståelse Bjørnar Alseth Matematikk på småskoletrinnet Utdanningsdirektoratet 1998 Trykk: GAN Grafisk

Detaljer

«Rulle rulle»: Toåringers meningsskaping med tredimensjonale konstruksjoner i papir

«Rulle rulle»: Toåringers meningsskaping med tredimensjonale konstruksjoner i papir «Rulle rulle»: Toåringers meningsskaping med tredimensjonale konstruksjoner i papir Marit Holm Hopperstad Ved hjelp av et sosialsemiotisk perspektiv og begrepsapparat, undersøker jeg i denne artikkelen

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Nær døden opplevelser

Nær døden opplevelser Kommentar: Denne artikkelen ble ferdig skrevet i oktober 1995. For det meste er det utdrag fra bøker som omhandler nær døden opplevelser. Historiene til de som har hatt disse opplevelsene har jeg latt

Detaljer