IAvisa. Ringerike satser friskt Langtidsfriskt. NAV Arbeidslivssenter Buskerud Nummer 21, september 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "IAvisa. Ringerike satser friskt Langtidsfriskt. NAV Arbeidslivssenter Buskerud Nummer 21, september 2009"

Transkript

1 IAvisa NAV Arbeidslivssenter Buskerud Nummer 21, september 2009 Ringerike satser friskt Langtidsfriskt Tekst og foto: Elin Kaafjeld 18. desember i fjor vedtok Ringerike kommune å satse på metoden Langtidsfrisk. Målet er å øke trivsel og arbeidsglede og forebygge sykefravær. Med et enkelt, felles verktøy i bunn, skal politikere, ledere og tillitsvalgte få økonomien på fote igjen og heve kvaliteten på tjenestene. Samtlige ledere fra ordfører, rådmann og kommunalsjefer til enhetsledere og tillitsvalgte, har deltatt i en to dagers opplæring. I tillegg utdannes 15 prosessveiledere. Sammen skal de få Langtidsfrisktankegangen inn i hodene og hjertene til kommunens 2350 ansatte. Fremmende perspektiv Gunnar Jacobsen og Magnus Nilholm er prosessveiledere i Langtidsfrisk, sammen med Knut Kirkaune fra NAV Arbeidslivssenter. De er sikre på at gevinstene vil bli store, både for kommunen, hver enkelt ansatt og brukerne av kommunale tjenester. Langtidsfrisk innebærer en helt annen måte å tenke og jobbe med sykefravær på, forklarer Gunnar Jacobsen. Før holdt vi på med reparasjon. Vi tok tak i problemene når de oppsto. Nå er vi opptatt av det fremmende perspektivet, av å finne det som gir helse og fremgang. En ledelsesmodell For oss handler helsefremmende arbeidsplasser om langt mer enn trim og frisk frukt. Nå har vi funnet en ledelsesmodell som tydeliggjør og muliggjør det fremmende perspektivet, sier Magnus Nilholm, som også er prosjektleder i Langtidsfrisk. Vil bli best på IA. Magnus Nilholm (t.h.) og Gunnar Jacobsen får mye god hjelp fra sin IA-rådgiver, Knut Kirkaune (t.v.). Ringerike kommune trenger å tenke tanker som ikke har vært tenkt før. Det gjør vi i en fremmende organisasjon. Vi er ute etter å finne og styrke de faktorene som fremmer helse, effektivitet og lønnsomhet. Langtidsfrisk er ikke et tiltak, men en total omveltning. Det handler om holdninger og kultur. Om hvordan vi ser på oss selv, meningen med det vi gjør, måten vi gjør ting på, og hvordan vi kommuniserer med hverandre, sier Nilholm. Konstruktivitetsprinsippet Langtidsfrisk er utviklet av Johnny Johnsson, bedriftslege i Stora Enso Fors. Metoden tar utgangspunkt i tre spørsmål: 1 Hvordan skal det se ut når det er som best? 2 Hvordan ser det ut i dag? 3 Hva må dermed gjøres? Å beskrive idealsituasjonen, finne en felles strategi for veivalget og deretter komme dit i fellesskap, er grunnsteinen i metoden. Tro kan flytte fjell I følge Johnny Johnsson er lønnsomhet, utvikling og helse tre sider av samme sak. Helse skaper effektivitet, og effektivitet skaper lønnsomhet. På kurset minner han lederne om betydningen av å bli sett, hørt og verdsatt. Tro på deres medarbeidere. Oppmuntre dem til å lykkes, til å nå sine mål. Tror man på mennesker, så vokser de. Det utvikler virksomheten, og det er langtidsfrisk. Så enkelt er det. 1

2 - fortsettelse fra side 1 Helse er å trives med tilværelsen Det er ikke morsomt å ta medisin, men det er god medisin å ha det morsomt Svensk ordtak Helsebegrepet kan defineres på ulike måter. Definisjonen til Verdens helseorganisasjon WHO, er at helse innebærer fravær av sykdom og en følelse av velvære. Vi bruker en annen definisjon. Helse er subjektivt; helse er en opplevelse. Helse er en opplevelse av velvære, en tilstand hvor man finner mening med livet og hvor livet er i balanse. Helse i arbeidslivet er på samme måte en tilstand av velvære. Man har en arbeidsevne som hvis den utnyttes gir arbeidet og livet mening. Man trives med tilværelsen og seg selv. (Fra boken Langtidsfrisk av Johnny Johnsson, Anders Lugn og Birger Rexed) -Når det er på sitt beste, er det morsomt å være på jobben. Hvordan bør det så være når det er på sitt beste? spør Johnny Johnsson. Arbeid og psykisk helse Tekst og foto: Elin Kaafjeld Jeg lurer på om et minne er noe du har, eller om det er noe du har mistet Woody Allen Psykiske problemer er årsaken til hver femte sykefraværsdag i Norge. Arbeid er god medisin, men mange arbeidsgivere er usikre på hvordan de skal håndtere personer med psykiske lidelser. Det ønsker NAV å gjøre noe med. Undersøkelser viser at det er behov for mer kompetanse på området. Derfor styrker NAV sin satsing overfor arbeidsgivere i henhold til Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Som et ledd i denne satsingen, inviterer Arbeidslivssenteret i Buskerud til kurs flere steder i fylket i løpet av høsten. Grenseland Psykiske problemer behøver ikke bety at du ikke kan fungere på jobben. IA-rådgiver Lisbeth Norøm Men du trenger tilrettelegging i perioder og et godt samarbeid med leder, sier IA-rådgiver og kursansvarlig Lisbeth Norøm. Hun trekker frem noen av temaene på kurset: Hva er psykiske lidelser og hva er normalt? Hvor går grensen? Hva er mitt ansvar som arbeidsgiver, og hva gjør jeg? Hvordan snakker jeg med en medarbeider som sliter psykisk? Hvilke krav kan jeg stille? Hva slags hjelp kan jeg få, fra hvem? For de aller fleste betyr jobben mye for vår mentale helse. Kan du bidra til å hindre at noen faller ut av arbeidslivet, eller at medarbeidere kommer raskere tilbake, har du gjort en viktig jobb, mener Norøm. For mer informasjon og påmelding til dette og andre kurs, se 2

3 Ingen jobb for pingler Tekst og foto: Elin Kaafjeld En mann skulle aldri skamme seg for å tilstå at han har feilet, for dette er jo i virkeligheten å si at han er klokere i dag enn i går Abraham Lincoln Prøv ikke å bli vellykket, prøv heller å bli et verdifullt menneske Albert Einstein De som tror at folk over 60 vegrer å omstille seg, eller at betongpumpesjåfører og kranførere er machomenn i en bransje preget av cowboyvirksomhet og lovløse tilstander, tar fullstendig feil. Norges største kranfirma tar godt vare på og tilrettelegger for sine 240 ansatte. Det er selskapets avdeling i Drammen et lysende eksempel på. Da helsa til 60 år gamle Per Evans begynte å skrante, søkte selskapet NAV Arbeidslivssenter om tilretteleggingstilskudd, og gikk i gang med intern omskolering. I dag er den tidligere betongpumpeføreren blitt lærergutt. Kranførersertifikatet og en ny hverdag er rett rundt hjørnet. Still going strong Per Evans har vært betongpumpesjåfør i 25 år, de siste seks hos T. O. Bull. Arbeidet har vært preget av tunge løft, lange dager og utendørsjobbing i all slags vær, sommer som vinter. Til slutt sa kroppen ifra. Jeg fikk problemer med å gå. Faen, nå er jeg 60, nå er det slutt, tenkte jeg. Et drøyt år, en rygg- og to skulderoperasjoner senere, er jeg still going strong, erklærer Evans. Mens han var sykmeldt, holdt han tett kontakt med miljøet i T. O. Bull. T. O. Bull AS gjør et krafttak også på IA-området. Fra venstre: Kåre Bråthen, Robert Cocozza, Terje Iversen og Per Evans. Han kunne ikke kjøre betongpumpe lenger. Sammen med arbeidsgiver bestemte han seg for å satse på intern omskolering, en mulighet slett ikke alle får eller tar. Jeg blir i selskapet, selv om jeg må lære meg et helt nytt yrke. Kåre lærer meg opp, forteller han. Bygde om 12 kraner Kåre Bråthen har selv erfart hvordan T. O. Bull tenker tilrettelegging. For tre år siden ble hydrauliske spaker i 12 kraner byttet ut med elektroniske. Grunnen var at nettopp disse kranene forårsaket belastningsskader i armer, nakke, skuldre og rygg. Fraværet blant førerne var høyt. T. O. Bull fikk støtte fra NAV, og brukte selv flere hundre tusen kroner på ombyggingen. Siden har sykefraværet gått dramatisk ned. Jeg hadde ikke vært yrkesaktiv i dag, hadde vi ikke skiftet spakene, slår kranfører Bråthen fast. Etter å ha kjørt kran i 35 år, var håndleddene hans ødelagte. Det beste var at vi ble hørt. Vi sa ifra, opplevde å bli tatt på alvor, det ble gjort noen tiltak. Det er en spesiell følelse, som gjør at respekten for arbeidsgiver øker, slår han fast. - fortsettelse side 4 3

4 - fortsettelse fra side 3 Det mest beundringsverdige ved å leve, er ikke aldri å falle, men å reise oss hver gang vi faller Nelson Mandela En komité er en blindgate hvor man narrer inn idéer, for å kvele dem i stillhet En revolusjon Mannen som har fått IAtankegangen rotfestet i selskapet, heter Terje Iversen. Han begynte som kranfører i T. O. Bull for 16 år siden, og har vært HMSsjef de siste 14. Iversen har brukt Arbeidslivssenteret flittig i sin innsats for å få ned og forebygge fravær, blant annet i form av kursing av ledere i fraværsoppfølging og samtaletrening. De ansatte merker de nye taktene. Vi har opplevd en revolusjon, sier Bråthen. Ledelsen har virkelig tatt tak i dette, sammen med bedriftshelsetjenesten. Selv om jeg er tillitsvalgt, var jeg imot IA i starten. Jeg fryktet innblanding fra myndig-hetene i form av en pekefinger. Jeg må innrømme at jeg tok grundig feil. Personlig synes jeg det har vært flott å bli fulgt opp, både av arbeidsgiver og NAV. Jeg har blitt spurt om hva jeg selv tror vil fungere, hva jeg ønsker. Jeg har fått påvirke egen fremtid, slår Evans fast. Konge på byggeplassen Yrkesstolthet og arbeidsmoral ligger tykt rundt karene fra T. O. Bull. Hva er det som gjør at de trives så godt, på byggeplass etter byggeplass, vinter som sommer, bak spakene på en kran? HMS-sjef Terje Iversen (t.v) og eksbetongpumpesjåfør Per Evans Det er vanskelig å komme seg ut av dette miljøet, sier Evans. Folk tror det er et machomiljø, men det er så mye mer. Det er en livsstil. Frihet. Variasjon. Du vet aldri hva som venter deg i morgen. Du må omstille deg hele tiden. Du drar ut på jobb klokken seks, og vet ikke når du kommer hjem. I tillegg ligger det mye tilfredshet i å klare å løse oppgaver andre ser på som umulige. Du drar hjem med en visshet om at du har gjort noe bra når arbeidsdagen er over. Familieliv? Det er fullt mulig, men det krever forståelse, selvstendighet og fleksibilitet fra kone og barn, svarer Bråthen. Det er også en helt spesiell følelse å se alt du har vært med på å bygge, f.eks her i Drammens-regionen. Monumenter som vil stå i flere hundre år, som Drammensbroen, Ypsilon, Union Scene. Det nye Drammensbadet hadde ikke stått her uten oss. Også er det ingen som forteller deg hva du skal gjøre, skyter Evans inn. Når du får oppdraget ditt om morgenen, setter deg i krana eller betongbilen og lukker døra, er det du som er sjefen. Det frister ikke å sitte i kontorlandskap med tretti medarbeidere som skal ha en mening om det du gjør. Det er herlig å kunne være sin egen herre. Abraham Lincoln Fakta om T. O. Bull AS: Norges største kranfirma. Leier ut bemannet utstyr til bygg- og anleggsbransjen. Utfører løfte- og kjøreoppdrag, og har betongpumper. Etablert i ansatte totalt. Hovedkontor i Oslo, seks avdelingskontor. 31 ansatte i Drammen. 4

5 Nye muligheter for sykmeldte Tekst: Elin Kaafjeld Den beste måten å få et arbeid til å virke vanskelig på, er å utsette det Winston Churchill Livet er ikke hva som har hendt deg, men hva du husker og hvordan du husker det Tjenesten OPPFØLGING er et virkemiddel fra NAV, som er lite kjent og brukt. Her er det hjelp å få i en krevende tilbakeføringsfase. Oppfølging er en individuell tjeneste, hvor en ekstern veileder bistår både sykmeldt og arbeidsgiver i en periode. NAV har i denne forbindelse inngått avtale med en kompetent tjenesteyter for 2-3 år. Det er et individuelt tilpasset opplegg, som innebærer at en tredjepart er med på å finne løsninger som fungerer for begge parter, forteller prosjektkoordinator Ulla Nielsen Olsborg i NAV Buskerud. Felles plan Målgruppen for tjenesten er helt eller gradert sykmeldte arbeidstakere, som trenger tilrettelegging og oppfølging for å kunne fortsette i jobben. Sykmeldte med alt fra fysiske til psykiske lidelser kan få hjelp. Det begynner med en rask avklaring for å sikre at tilbakeføring til arbeidsplassen er realistisk. Sammen legger man så en plan, som man jobber ut ifra, sier Olsborg. oppfølging. Sykmeldt og gjerne leder er med på å designe både gjennomføring og innhold i tjenesten. Veilederen, eller coachen, er med og yter praktisk bistand hele veien. Ta kontakt Dette er en tjeneste langt flere bør benytte seg av, mener Ulla Nielsen Olsborg. Ofte er det overraskende lite som skal til for å skape en god arbeidssituasjon, til glede for virksomheten og arbeidstaker. Interessert? Ta kontakt med ditt lokale NAV kontor, din IA-rådgiver på Arbeidslivssenteret eller Ulla Nielsen Olsborg i NAV Buskerud Oversikt over høstens kurs ved Arbeidslivssenteret i Buskerud finner du her Gabriel García Márquez Skreddersøm Timeantall og varighet varierer, avhengig av den enkelte sykmeldtes og/eller arbeidsgivers behov. For enkelte kan tjenesten vare i inntil seks måneder. I utgangspunktet legges det opp til to måneder med 5

6 Det er den draumen Det er den draumen me ber på at noko vedunderleg skal skje, at det må skje - at tidi skal opna seg, at hjarta skal opna seg, at dører skal opna seg, at berget skal opna seg, at kjeldor skal springa - at draumen skal opna seg, at me ei morgonstund skal glida inn på ein våg me ikkje har visst um. Olav H Hauge Arbeidslivssenteret ønsker alle sine kunder og samarbeidspartnere en fin høst! NAV Arbeidslivssenter Buskerud Ingeniør Rybergsgate 114 Postboks Drammen Tel: Fax: Grafisk formgiver: Ole Nohre

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

Åpent arbeidsmarked. inkluderende rekruttering

Åpent arbeidsmarked. inkluderende rekruttering Åpent arbeidsmarked inkluderende rekruttering En veileder med fokus på hvordan du ansetter og tar i mot personer som har eller har hatt en psykisk sykdom eller som sliter psykisk Ønsk velkommen! Arbeidskraften

Detaljer

Verdens største IA-konferanse Onsdag den 3. juni 2009 inntar opp mot 6.000 mennesker Brunstad Conference Center for nok en gang å la seg begeistre.

Verdens største IA-konferanse Onsdag den 3. juni 2009 inntar opp mot 6.000 mennesker Brunstad Conference Center for nok en gang å la seg begeistre. Verdens største IA-konferanse Onsdag den 3. juni 2009 inntar opp mot 6.000 mennesker Brunstad Conference Center for nok en gang å la seg begeistre. 2 En begeistret hilsen fra Oss som står bak Dette er

Detaljer

nkluderende A rbeidsliv IA-bedrifter i Norges Bilbransjeforbund

nkluderende A rbeidsliv IA-bedrifter i Norges Bilbransjeforbund nkluderende A rbeidsliv IA-bedrifter i Norges Bilbransjeforbund Bilbransjen og inkluderende arbeidsliv Norges Bilbransjeforbund (NBF) ønsker med dette heftet å synliggjøre inkluderende arbeidsliv (IA)

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 2. utgave 2011 2 Forord både plikter

Detaljer

Forebygging og oppfølging

Forebygging og oppfølging Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 3. utgave 2015 1 Bedre føre var...

Detaljer

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler Arbeid og psykisk helse Fem gode eksempler Rapport nr 2/2013 Utgitt: 2013 Utgiver: Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) Redaksjon: Siri Bjaarstad, Kjetil Orrem og Roald Lund Fleiner

Detaljer

Rapport 2010-006. Tidligpensjonering i pleie- og omsorgssektoren

Rapport 2010-006. Tidligpensjonering i pleie- og omsorgssektoren Rapport 2010-006 Tidligpensjonering i pleie- og omsorgssektoren Econ-rapport nr. 2010-006, Prosjekt nr. 5Z090091.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-109-9 ETO/kki, EBO, 12. januar 2010 Offentlig Tidligpensjonering

Detaljer

TEKST- SAMLING. En innføring i helsefremmende tankegang. Helse- fremmende. arbeidsplasser. - for et arbeidsliv som inkluderer

TEKST- SAMLING. En innføring i helsefremmende tankegang. Helse- fremmende. arbeidsplasser. - for et arbeidsliv som inkluderer En innføring i helsefremmende tankegang TEKST- SAMLING Helse- fremmende arbeidsplasser - for et arbeidsliv som inkluderer Idébanken.org for et arbeidsliv som inkluderer 2012 1.opplag 2012 Oppsett og design:

Detaljer

Steinar Olsen Daglig leder og Stormberggründer STORMBeRG. Veileder. Inkluderende rekruttering

Steinar Olsen Daglig leder og Stormberggründer STORMBeRG. Veileder. Inkluderende rekruttering Steinar Olsen Daglig leder og Stormberggründer STORMBeRG 1 Veileder Inkluderende rekruttering 2 3 00 Sitter du på mulighetene? Arbeidskraften er vår aller viktigste ressurs. Uansett konjunktursvingninger

Detaljer

Jobb for alle ARBEIDSLIV OG P SYKISK HELSE

Jobb for alle ARBEIDSLIV OG P SYKISK HELSE Jobb for alle ARBEIDSLIV OG P SYKISK HELSE Knus mytene i arbeidslivet! Rådet for psykisk helse vet at mange med psykiske plager møter stengte dører i arbeidslivet. Ikke fordi de ikke kan jobbe, men fordi

Detaljer

Bekhterever n Nr. 4 / 2014 30. årgang

Bekhterever n Nr. 4 / 2014 30. årgang Bekhterever n Nr. 4 / 2014 30. årgang Når fotballen er livet Tema: Kronisk syk i arbeidslivet Statsbudsjettet skremmer uføre Aktivitetstur til Kroatia www.spafonorge.no NHO åpner bakdøren og skaper ringer

Detaljer

Kommunikasjon, trygghet og tillit

Kommunikasjon, trygghet og tillit I hvilke situasjoner og med hvem synes du det er lett å kommunisere?? Hvilke egenskaper har mennesker som er flinke til å kommunisere? Hvilke ferdigheter må du ha for å kommunisere med barn fra 0 til 2

Detaljer

Forord 2/3. Vi jobber målrettet med denne visjonen gjennom avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv.

Forord 2/3. Vi jobber målrettet med denne visjonen gjennom avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv. Innhold Forord... 3 Inkluderende arbeidsliv... 5 Tilbake til arbeidslivet... 6 Springbrett ut i arbeidslivet... 9 Fra praksisplasser til fast arbeid... 12 Overtalt til omskolering... 15 Helsa sviktet fikk

Detaljer

ARBEID OG PSYKISK HELSE. Psykiske problemer og jobb råd og fakta om oppfølging av medarbeidere

ARBEID OG PSYKISK HELSE. Psykiske problemer og jobb råd og fakta om oppfølging av medarbeidere ARBEID OG PSYKISK HELSE Psykiske problemer og jobb råd og fakta om oppfølging av medarbeidere Verktøy for ledere Arbeidslivet er tøffere enn før. Kravene om å takle omstillinger og endringer er høye. Tempoet

Detaljer

Inkluderende. Trivsel er avgjørende. Storfornøyde med ny IA-avtale s. 3-5. Dette betyr 1. Må skje på arbeidsplassen. begrepene s. 10-11. s.

Inkluderende. Trivsel er avgjørende. Storfornøyde med ny IA-avtale s. 3-5. Dette betyr 1. Må skje på arbeidsplassen. begrepene s. 10-11. s. Inkluderende Temabilag fra lo media arbeidsliv Trivsel er avgjørende s. 12 15 Storfornøyde med ny IA-avtale s. 3-5 Dette betyr 1 begrepene s. 10-11 Må skje på arbeidsplassen s. 18-19 Inkluderende Arbeidsliv

Detaljer

Folk flest er tilbake til striskjorte og havrelefse på jobb, klare til

Folk flest er tilbake til striskjorte og havrelefse på jobb, klare til Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet ARBEIDSMILJØ & HELSE 6. UTGAVE - AUGUST 2008 FRA SYKDOM TIL ARBEID: LETTERE Å VÆRE ÆRLIG: LEDERE PÅ KURS: Raskere tilsyke foreldre Gjør gode bake i varmen

Detaljer

Ungdom, motivasjon og muligheter i industribedrifter (UMMI) Av Anne Inga Hilsen og Helle Suseg

Ungdom, motivasjon og muligheter i industribedrifter (UMMI) Av Anne Inga Hilsen og Helle Suseg Ungdom, motivasjon og muligheter i industribedrifter (UMMI) Av Anne Inga Hilsen og Helle Suseg Desember 2004 Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Metode... 3 3. Hva er forventningene og ønskene til ungdommene?...

Detaljer

Redusert funksjonsevne og aktiv i arbeidslivet

Redusert funksjonsevne og aktiv i arbeidslivet E T I N K L U D E R E N D E A R B E I D S L I V G o d e e k s e m p l e r Rikstrygdeverket Sannergt. 2 0426 Oslo Telefon: 22 92 70 00 Faks: 22 92 70 15 ia-prosjektet@ Redusert funksjonsevne og aktiv i

Detaljer

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juni 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr.4. Formålet med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske

Detaljer

Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv

Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen VEILEDER Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv - for et arbeidsliv som inkluderer Idébanken.org for et arbeidsliv som inkluderer 2012 3.opplag 2012 Illustrasjoner

Detaljer

Norge på bunn i bedriftshelse

Norge på bunn i bedriftshelse Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet ARBEIDSMILJØ & HELSE Jobb og helse: Nyskapende virksomhet: Mobbing: Helsefremmende arbeidsplass Trivs bäst i öppna landskap 5. UTGAVE DESEMBER 2007 Hva skjer

Detaljer

Bedre når du er. hver dag

Bedre når du er. hver dag Bedre når du er TILSTEDE hver dag Å BRY SEG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE HVER DAG Brosjyren er utviklet i samarbeid mellom Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Hensikten

Detaljer

Sammen. Arbeiderpartiets medlemsavis. LO versus NHO 8 Til kamp mot frafall 15 Inn i bloggosfæren 17

Sammen. Arbeiderpartiets medlemsavis. LO versus NHO 8 Til kamp mot frafall 15 Inn i bloggosfæren 17 Sammen Arbeiderpartiets medlemsavis LO versus NHO 8 Til kamp mot frafall 15 Inn i bloggosfæren 17 NR 1 FEBRUAR 2010 Jens' hjørne Nr. 1 - Februar 2010 Snorre Wikstrøm er statssekretær på Statsministerens

Detaljer

VIRKEMÅLET: Virkes arbeidslivsundersøkelse

VIRKEMÅLET: Virkes arbeidslivsundersøkelse 1 VIRKEMÅLET: Virkes arbeidslivsundersøkelse 1 Hver eneste arbeidsuke er nordmenn på jobb i til sammen 88 millioner timer. Vi er ansatt i over 200 000 private virksomheter, er selvstendig næringsdrivende,

Detaljer

INKLUDERT IDÉBANKENS ÅRLIGE MAGASIN 2014

INKLUDERT IDÉBANKENS ÅRLIGE MAGASIN 2014 INKLUDERT IDÉBANKENS ÅRLIGE MAGASIN 2014 1 LEIAR Oppskrifta på suksess Idébanken får ofte spørsmål om kva oppskrifta på godt IA-arbeid er. Folk vil gjerne ha tydelege framgangsmåtar og konkrete tiltak.

Detaljer

TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1

TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1 TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1 Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen Idébanken inkluderende

Detaljer

Styrker de friske NÆRING BEGEISTRINGER. Her er det mye pågangsmot, bare fantasien som stopper oss.

Styrker de friske NÆRING BEGEISTRINGER. Her er det mye pågangsmot, bare fantasien som stopper oss. 22 MARS 2011 UKE 10 SUNN KROPP GIR GODT HUMØR: I et lager i kjellerens trimrom poserer deler av prosjektgruppa for helsefremmende arbeidsplasser villig. Bak fra venstre ser vi Stein Marius Larsen, Bente

Detaljer