Seksualtekniske hjelpemidler og Steriliseringsrådet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Seksualtekniske hjelpemidler og Steriliseringsrådet"

Transkript

1 Seksualtekniske hjelpemidler og Steriliseringsrådet NFSS- konferansen i Stavanger- mars 2015 Mette Wallace, spes sykepleier, spesialist i sexologisk rådgivning NACS, HABU Sykehuset Østfold HF, nestleder i NFSS

2 Seksualtekniske hjelpemidler

3 For hvem? Folketrygdloven for å bedre brukers funksjonsevne i dagliglivet. Seksuallivet er en viktig del av dagliglivet. Hvis du har dårlig eller ingen seksuell funksjonsevne som følge av sykdom eller skade og problemet kan løses ved seksualtekniske hjelpemidler, kan du få stønad til hjelpemidlet. Den seksuelle funksjonsevnen må være varig nedsatt, det vil si at problemet må anses å ha en varighet på minst to år.

4 Anskaffelsesteam Våren 2012 ble nytt anskaffelsesteam for seksualtekniske hjelpemidler i regi av NAV dannet Gunn Limandvik, ansvarlig, Oddbjørg Furre, anskaffelsesstøtte, Herleif Berntsen, Juridisk rådgiver i NAV A&FJ og Terje Otto Elvedal, rådgiver fra NAV HOT Fagpersoner utenfor NAV: Ann Kristin Dobbe fra NFKS, Henning Storvand fra Sunnaas, Tore Borg fra Radiumhospitalet og Mette Wallace fra HABU Østfold og NFSS. Kunnskap om aktuelle brukergrupper og hvilke typer seksualtekniske hjelpemidler som er aktuelle Oppdraget ble Avsluttet

5 Føringer Alle autoriserte leger har rett til å rekvirere seksualtekniske hjelpemidler. Sender skjema direkte til avtalte leverandør uten noen søknadsprosedyre Leger kan også rekvirere andre hjelpemidler enn de som har rammeavtale med NAV. Legen må i tilfelle innhente dispensasjon fra NAV før bestilling. Må faglig begrunnes hvorfor dette fungerer bedre enn de produkt med avtale - se skjema Siste avtale fungerer godt og den brukes. Leverandørene er leveringsdyktige! Leveringstid: 10 virkedager. Garanti på 2 år Latexfrie

6 Godkjente produkt Finner produkt- og prisoversikt og eget bestillingsskjema Noogleberry Manuell penispumpe fra Quintet AS Active ereksjonssystem - batteridrevet penispumpe fra Alere AS Ferticare - vibrator for menn fra Alere AS Vagiwell- dilatatorsett fra Alere AS Feminaform- dilatatorsett fra Quintet AS Laid C.1 vibrator for kvinner fra Quintet AS Europe Magic Wand- vibrator for kvinner og menn fra Alere AS Avtalen gjelder fra til

7 Egen erfaring Greit å anbefale seksualtekniske hjelpemidler når de er godkjent av NAV. Da er det seriøst! Kan også kjøpe selv eks på nett. Ikke nødvendigvis så dyrt. Om man vil ha noe annet som leketøy osv

8 Steriliseringsrådet NFSS-konferansen 10. til 12. mars Stavanger Mette Wallace, spesialsykepleier, spesialist i sexologisk rådgivning NACS, HABU Sykehuset Østfold HF, nestleder i NFSS

9 Medlemmer av Steriliseringsrådet 1. juni til 1. januar Rådet administreres av Helsedirektoratet. Sekretær i rådet er rådgiver Siri Haavi (tilbake nå etter lengre permisjon) seniorrådgiver Arne-Birger Knapskog tidvis vikar Rådets leder: Torild Hagerup- Jenssen, ass fylkeslege hos Fylkesmannen i Vest-Agder I tillegg til leder er det 4 medlemmer med personlige varamenn 1. tingrettsdommer Peter Andreas Blom 2. overlege dr. med. Per E Børdahl 3. lege Henning Aanes 4. Helsesøster og sexologisk rådgiver Mette Wallace (representerer NFSS)med personlige varamann; psykologspesialist og sexologisk rådgiver Peter Zachariassen, Voksenhabilitering. Ullevål universitets sykehus

10 Steriliseringsrådets oppgaver Klageinstans over avslag i steriliseringsnemdene i fylkene Sikre større grad av ensartet praksis i steriliserings nemdene (fra 2005) Føre oppgave (oversikt) over innvilgede og utførte inngrep. Er nå veldig på etterskudd grunnet bemanningssituasjon. Behandle søknader om kirurgisk kastrering ikke vært behandlet søknader på flere ti-år Arrangere Steriliseringskonferanse annen hvert år. Skulle vært arrangert i Ikke planlagt i 2015 heller pga få henvendelser fra steriliseringsnemdene og bemanningssituasjon

11 Sterilisering Sterilisering er en liten operasjon som fjerner evnen til å få barn: Hovedregelen er at alle som bor i Norge og har fylt 25 år kan bli sterilisert om de ønsker det. Noen må søke spesielt via fastlegen og få saken behandlet av et utvalg : en steriliseringsnemd- i hvert fylke under Fylkesmannen Gjelder: Personer under 25 år Personer med alvorlig sinnslidelse Psykisk utviklingshemmet eller Psykisk svekket 99 % foretas etter egen begjæring 20 til 30 søknader går årlig til steriliseringsnemda Kunnskap og enhetlig behandling er viktig for rettsikkerheten

12 Aktuelle lover- veileder og rapport Lov om sterilisering av 3. juni 1977 Lov om sterilisering- Veileder til lov og forskrift (august/ 2012) IS Status på steriliseringsfeltet Rapport fra Steriliseringsrådet for årene (11/ 2012) IS-2034

13 Kostnader Det er ikke forhøyet egenandel ved sterilisering for mennesker med utviklingshemning Koster ellers ca kr for kvinner og ca kr for menn derav har steriliseringsantallet av kvinner gått ned. Kan være en god prevensjonsmetode. Diskriminering? Gir ulikhet.

14 Ikke krav om utprøving av annen prevensjon først Steriliseringsrådet mener dette er hensiktsmessig fordi sterilisering i enkelte tilfeller vil være det beste prevensjonsvalget både m h t brukervennlighet, sikkerhet og bi-virkninger. Hormonspiral vil være et godt alternativ til sterilisering for de med lett til moderat utv hemning vil også redusere menstruasjonsblødningen. For de med alvorlig utv hemning kan sterilisering være best da det å sette inn hormonspiral (hvert 5 år oftest i narkose, kan virke som et overgrep). Derav er sterilisering etisk best forsvarlig som prevensjonsmetode (Min tanke: Er dette aktuelt for mange? Samleie skal være bevisst og ønsket)

15 Rådets arbeid videre Arbeidet overfor habiliteringstjenestene: Steriliserings rådet er opptatt av å sikre at alle habiliteringstjenestene har kunnskap om psykisk utviklingshemning og seksualitet, og kjennskap til steriliseringslovens bestemmelser. Sikre at personer med en utviklingshemning får like muligheter til sterilisering. Rådet tenker å delta på en landskonferanse for å orientere om steriliseringsfeltet, lovverk og praksis (sagt i 2012) Ønskelig at NFSS tar opp dette på neste rådsmøte?

16 Tanke HABU og HAVO samarbeide med sine respektive fylkesmenn dvs fylkesleger? Østfold skal ha møte nå i mars Hvor mange søknader får de? Hva mener de om prevensjonsmidler contra sterilisering? Hvilke prev midler anbefaler de? Hva anbefaler de / hva sier de til foreldre som ringer? mm

Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv

Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv Til Helsedirektoratet Postboks 7000 St. Olavs Plass 0130 OSLO Kristiansand 24.02.12 RAPPORT FOR BRUK AV TILDELTE MIDLER ÅRET 2011 KAP 762 POST 73 Nettverket takker for de tildelte kr 200 000,- for året

Detaljer

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF.

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. HVA BETYR ORDENE? 1 Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. Prosjektgruppa har bestått av Else Mønnesland, Rigmor Holm og Arja Melteig. Prosjektet

Detaljer

Kommunikasjonssvikt og arroganse i norsk helsevesen

Kommunikasjonssvikt og arroganse i norsk helsevesen Anne-Margrethe Nyhus Kommunikasjonssvikt og arroganse i norsk helsevesen Michael 2008;8: 388 95. Jeg har et ønske og en drøm om at flere leger tar seg bedre tid i sitt møte med meg som pasient. Jeg vil

Detaljer

Foreldres ansvar overfor barn En innføring i norske regler

Foreldres ansvar overfor barn En innføring i norske regler Foreldres ansvar overfor barn En innføring i norske regler Del 1: Barneoppdragelse og barnevern Forord Denne brosjyren har blitt til ved hjelp av mange. Integrasjonsog mangfoldsdirektoratet har finansiert

Detaljer

PC-støtten UNGDOM DYSLEKSI. - et notat fra Dysleksi Ungdom -

PC-støtten UNGDOM DYSLEKSI. - et notat fra Dysleksi Ungdom - DYSLEKSI UNGDOM PC-støtten - et notat fra Dysleksi Ungdom - I 2010 ble stønad til ordinært datautstyr gjennom NAV fjernet fra statsbudsjettet. Kommunene skulle nå finansiere utstyr. I 2013 har færre elever

Detaljer

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE RUTINER VED BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP I BARNEHAGENE I GRIMSTAD KOMMUNE Jmf. plan for spesialpedagogiske tjenester i Grimstad kommune pkt. 3.1-3.2 Utarbeidet

Detaljer

Elevenes psykososiale skolemiljø. Til deg som er forelder

Elevenes psykososiale skolemiljø. Til deg som er forelder Elevenes psykososiale skolemiljø Til deg som er forelder Brosjyren gir en oversikt over de reglene som gjelder for elevenes psykososiale skolemiljø. Vi gir deg hjelp til hvordan du bør ta kontakt med skolen,

Detaljer

Folk tenker seg nøye om før de legger seg under kniven, erfarer sykepleier Lise Tobiassen (bildet).

Folk tenker seg nøye om før de legger seg under kniven, erfarer sykepleier Lise Tobiassen (bildet). Tema Kosmetisk behandling 32 Når de har bestemt seg, er det etter nøye vurdering 33 Dette fikser vi på 35 Ønsker tydeligere regler 37 5 på gangen Folk tenker seg nøye om før de legger seg under kniven,

Detaljer

vergemål er et viktig velferdsgode. av ulike grunner ikke er i stand til å ivareta egne interesser,

vergemål er et viktig velferdsgode. av ulike grunner ikke er i stand til å ivareta egne interesser, trenger Du verge? vergemål er et viktig velferdsgode. Når en person av ulike grunner ikke er i stand til å ivareta egne interesser, kan det oppnevnes en verge som skal hjelpe personen. vergen fungerer

Detaljer

HÅNDBOK for arbeidstakere på VTA

HÅNDBOK for arbeidstakere på VTA HÅNDBOK for arbeidstakere på VTA Viktige adresser og telefoner Brenselsutsalget AS Fyllingsvn 11, 9900 Kirkenes Postboks 370 Tel. 78 99 25 09 Fax 78 99 37 57 E-mail: bjorn@brenselsutsalget.no Pasvik-gruppa

Detaljer

Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9

Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 Rapport IS-XXXX Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 Utredning av forholdet mellom utdanningskravene i kapittel 9 og kompetansesituasjonen ved bruk av tvang

Detaljer

Barnevernet - til barnets beste

Barnevernet - til barnets beste Barnevernet - til barnets beste I Norge er omsorg og oppdragelse av barn i første rekke foreldrenes ansvar. Men noen ganger kan foreldre trenge hjelp til å ta vare på barnet sitt. Foreldre kan ha behov

Detaljer

Dine rettigheter. i spesialisthelsetjenesten

Dine rettigheter. i spesialisthelsetjenesten Dine rettigheter i spesialisthelsetjenesten I denne brosjyren finner du informasjon om dine rettigheter når du blir henvist til undersøkelse og/ eller behandling i spesialisthelsetjenesten. Rett til vurdering

Detaljer

Innlegg 22-11-13 (Lars Grue)

Innlegg 22-11-13 (Lars Grue) Innlegg 22-11-13 (Lars Grue) I FNs Barnekonvensjon, heter det under artikkel 23 bl.a. at barn med funksjonshemming har rett til et fullverdig og anstendig liv. Hva som menes med dette er nærmere redegjort

Detaljer

Utgitt august 2012 Aina Tjosås, Husbanken Region vest. Heftet kan lastes ned fra Britt Nina Borge, Husbanken Region vest

Utgitt august 2012 Aina Tjosås, Husbanken Region vest. Heftet kan lastes ned fra Britt Nina Borge, Husbanken Region vest Boligtilpassing // Boligtilpassing Innhold FORORD s 3 HVORFOR s 4 BOLIGRÅDGIVING? UTFORDRINGER VED s 4 BOLIGTILPASSING Boligrådgiving Finansiering ROLLER OG ANSVAR s 6 Bruker og byggherre Kommune Hjelpemiddelsentralen

Detaljer

Rapport om NAV kontorenes praksis ved behandling av søknader om midlertidig botilbud

Rapport om NAV kontorenes praksis ved behandling av søknader om midlertidig botilbud Sosial- og helseavdelingen Kommunene i Aust-Agder Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2014/378 / FMAAKRK 28.05.2014. Rapport om NAV kontorenes praksis ved behandling av søknader om

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER Opplæring for virksomhetens øverste leder i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ofte stilte spørsmål (mars 2012) Mange av medlemsvirksomhetene i Virke har spørsmål til arbeidsmiljølovens krav til at virksomhetens

Detaljer

VEILEDER BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE Grimstad kommune

VEILEDER BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE Grimstad kommune VEILEDER BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE Grimstad kommune Forord Veilederen er ment å gi svar på spørsmål som vil dukke opp underveis. Mange kommuner har hatt ordningen i flere år, mens noen er helt nye.

Detaljer

Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA

Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA IS-2313 Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA 2 // INNHOLD // 3 Innhold FORORD... 5 1. GRUNNLEGGENDE OM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE... 7 1.1 Hva er brukerstyrt personlig assistanse?...

Detaljer

Individuell plan (IP) = brukers plan

Individuell plan (IP) = brukers plan Individuell plan (IP) = brukers plan Kjapp innføring for fagfolk og brukere 2 Innhold: Innledning Hva er Individuell plan? Hvordan komme i gang? Det handler om samarbeid! Ordene har makt Gode spørsmål

Detaljer

d eb ra-nytt Nr 1 MARS 2015

d eb ra-nytt Nr 1 MARS 2015 debra-nytt Nr 1 MARS 2015 Året 2015 blir spennende, EB har fått eget punkt i blåreseptordningen. Håpet er at overgangen skal gli best mulig uten særlig friksjon. DEBRA har blitt invitert sammen med flere

Detaljer

Veileder IS-1512. Pårørende. en ressurs. Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester

Veileder IS-1512. Pårørende. en ressurs. Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester IS-1512 Veileder Pårørende en ressurs Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester Heftets tittel: Pårørende en ressurs Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester

Detaljer

SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB

SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB Januar 2012 1 I N N H O L D side 1. Sammendrag 3 2. Bakgrunn for prosjektet 4 3. Prosjektets måloppnåelse 5 3.1 Målsetting for gravide ansatte i Sande kommune 6 4. Gjennomføring

Detaljer

.. en likemann er en medgåer som er en god lytter.

.. en likemann er en medgåer som er en god lytter. for Personskadeforbundet LTNs likemenn.. en likemann er en medgåer som er en god lytter. Sekretariatet: Telefon: 22 35 71 00 E-post: post@ltn.no Adresse: Hausmanns gate 19, 0182 Oslo www.personskadeforbundet.no

Detaljer

1.0 Hvordan kan en få støtte til aktivitetshjelpemidler? 2.0 Hvem kan få hjelpemidler til lek og sportsaktiviteter, og hva kan en få?

1.0 Hvordan kan en få støtte til aktivitetshjelpemidler? 2.0 Hvem kan få hjelpemidler til lek og sportsaktiviteter, og hva kan en få? Innholdsliste 1.0 Hvordan kan en få støtte til aktivitetshjelpemidler?... 2 2.0 Hvem kan få hjelpemidler til lek og sportsaktiviteter, og hva kan en få?... 2 3.0 Hva skjer etter at man har fått vedtak

Detaljer

som psykiatrisk pasient eller pårørende?

som psykiatrisk pasient eller pårørende? Hva har du rett til som psykiatrisk pasient eller pårørende? Psykiske problemer? Du har rett til nødvendig helsehjelp fra kommunens helsetjeneste og spesialisthelsetjenesten. øyeblikkelig hjelp hvis det

Detaljer

Pasientinformasjon Gastric Sleeve

Pasientinformasjon Gastric Sleeve Aleris Sykehus Frederik Stangs gate 11-13, 0264 Oslo www.aleris.no Pasientinformasjon Gastric Sleeve Helse og omsorg hele livet Innhold: 1 Aleris Overvektsklinikk 4 2 Vårt tilbud 5 3 Fedme et alvorlig

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

Rettigheter for pasienter og pårørende

Rettigheter for pasienter og pårørende Rettigheter for pasienter og pårørende Trygderettigheter, pasientrettigheter og andre tilbud Mars 2011 kreftforeningen.no > Nettutgaven av denne brosjyren blir regelmessig oppdatert på nyheter, satser

Detaljer

Tilleggsytelser AAP: Ved barnetillegget får man i dag kr 27 per dag mandag fredag. Vi ber om at ytelsen økes og man får støtte for hele uka.

Tilleggsytelser AAP: Ved barnetillegget får man i dag kr 27 per dag mandag fredag. Vi ber om at ytelsen økes og man får støtte for hele uka. Høringssvar til Arbeid- og sosialkomiteen 11.11.13 Personskadeforbundet LTN (tidligere Landsforeningen for trafikkkskadde) er en interesseorganisasjon for alle mennesker med påført skade, deres pårørende

Detaljer