Personvernrapporten 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Personvernrapporten 2010"

Transkript

1 Apenes trer av men vil ikke tie side Hva skjedde med personvernet? side Mange vil ha levd hele liv på Internett side Personvernrapporten 2010 Ungdomspartiene krangler mye, men én ting er de enige om: Side 6 11

2 Personvernrapporten 2010 Skylder vi fellesskapet vårt privatliv? I en av sine satiriske snutter beskriver den polske forfatteren Slawomir Mrozek hvordan uroen øker mens en person går gjennom en mørk, farlig skog der det skal finnes banditter. Jeg-personen passerer det farlige stedet, da tre personer kommer ut i veien: «Er dere banditter? spurte jeg. Vi? Hvordan kan du tro noe slikt? Vi er skogvoktere. Jeg pustet lettet ut. Men siden du er inne på det, så er det litt av hvert som holder til her. Vi foreslår at du gir oss det du har av kontanter, så kan vi ta vare på det. Ingen vits i å ta noen sjanser. Jeg ga dem alt jeg hadde med meg, så gikk jeg bekymringsløst videre. Det var foreresten ingen som antastet meg, ikke spor av banditter. Men så er jeg da også forsiktig av meg.» (Slawomir Mrozek, Bazar forlag, 2004) Vi har teknologien som setter oss i stand til om vi vil å registrere det meste om de fleste. Den som i en eller annen god eller ond hensikt ønsket å skaffe seg opplysninger om individer eller grupper av individer, er sjelden mer enn en håndfull tastetrykk unna. Oftest er hensikten god, som å bedre muligheten til å ta kriminelle, eller til å forske på folkehelsen, og det følger så å si alltid med forsikringer om at opplysningene er helt sikre, aldri vil komme på avveier, bare vil bli brukt til gode og viktige formål, og så slettet. Undertegnede har beskrevet grunnholdningen som ligger bak datalagringsdirektivet som en form for «totalitært svermeri». Dette direktivet krever lagring av alle våre e-post- og telefonkontakter, samt når og hvor vi er når vi kommuniserer elektronisk, til bruk i en fremtidig, eventuell politietterforskning. Det hele fremstår som en utopi, en storstilet, automatisk innhenting, bearbeidelse, lagring og analyse av personopplysninger som presenteres som en sikker vei mot varige løsninger av politiske, sosiale og kulturelle problemer. Men den som intet har å skjule, har heller ikke noe å frykte, sier politiet. Utmerket. Men de fleste har heller ingen ting å frykte når det gjelder helseopplysninger, apotekregninger eller innkjøpsmønstre fra netthandel. Men likevel ønsker vi, ja noen av oss insisterer på, at levering av personopplysninger til innsamlere statsautoriserte eller ikke er noe som strider mot grunnleggende personvernhensyn dersom vi ikke får si «ja» eller «nei» selv. På forhånd. Georg Apenes direktør Datatilsynet Innhold DATALAGRINGSDIREKTIVET side 6 Ungdomspolitikerne sier unisont NEI! portrettet side 12 Georg Apenes går av men vil ikke tie glimt side 18 Hull hos tannhelsen side 19 Bom- og kollektivselskapene vil nødig slette side 20 Rapporterer elevopplysninger etter nasjonale prøver 30 år med personvern side 22 Norges første id-tyveri endte i tragedie side 26 Stoppet norsk film fra fengselet side 27 Fikk lov til å sette opp do-kamera milepæler side 28 Fryktet at elskerinner skulle bli fotografert av fotobokser side 29 Makabre reklametilbud til avdøde personer side 31 Et privatliv i helseregistrene? teknologi side 32 Erik Newth har sett inn i fremtiden «Slettmeg.no» side 35 Krenket på nett? Her kan du få hjelp skole side 36 Slik tar du kontroll på nettet Personvernrapporten

3 Viktige personvernprinsipper Noen prinsipper står sentralt i oppbyggingen av personvernlovgivningen. Prinsippene bygger på et grunnleggende ideal om at den enkelte skal ha bestemmelsesrett over personopplysninger om seg selv. Saklig begrunnelse Behandling av personopplysninger skal være saklig begrunnet. Opplysningene skal samles inn til uttrykkelig angitte og legitime formål, og brukes i overensstemmelse med disse. Frivillig samtykke Registrering av personopplysninger skal i størst mulig grad være basert på et frivillig, uttrykkelig og informert samtykke. Opplysninger i offentlige registre hvor registrering er pliktig, skal være lovhjemlet. Opplysningsplikt for DEN behandlingsansvarlige Ved innhenting av personopplysninger har den enkelte rett til å få vite om det er frivillig eller obligatorisk å oppgi personopplysningene, hvilket formål opplysningene skal brukes til, og om de vil bli utlevert til andre. Rett til innsyn Den behandlingsansvarlige skal bistå den registrerte med å gi innsyn i hvilke opplysninger som er lagret, hva de skal brukes til, og hvor de er hentet fra. Registreringen skal være riktig Opplysningene som registreres skal være korrekte og oppdaterte. Feilaktige opplysninger skal rettes Feilaktige personopplysninger skal endres, slettes eller sperres. Unødvendige opplysninger skal slettes Overskuddsinformasjon og opplysninger som ikke lenger er nødvendige for formålet med registreringen, skal slettes. Informasjonssikkerhet skal ivaretas Den behandlingsansvarlige skal sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet. Det må kunne dokumenteres at rutiner og tiltak som sikrer personopplysningene blir etterlevd i praksis. Risikovurderingene må ta hensyn til at brukerne har ulike forutsetninger for å ivareta egen informasjonssikkerhet. Strengere regler ved følsomme opplysninger Behandling av følsomme personopplysninger er underlagt særlig strenge regler. Retten til å være anonym Borgeren bør kunne ferdes anonymt. Når nye teknologiske løsninger tas i bruk, skal det legges til rette for at det fortsatt finnes muligheter til anonym ferdsel. Rett til manuell vurdering Den registrerte har rett til å få en manuell vurdering av avgjørelser som fullt ut er basert på automatisk behandling av personopplysninger, dersom avgjørelsen er av vesentlig betydning for vedkommende. Foto: Istock 4 Personvernrapporten 2010 Personvernrapporten

4 datalagringsdirektivet Ungdomsopprøret Landets ungdomspartier står samlet og sier nei til EUs datalagringsdirektiv. Hvordan kan en sak forene ungdom fra alle politiske fløyer? Tekst: Jan P. Solberg Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen 7. januar hadde ungdomspartilederne en felles kronikk i Dagbladet. På vei mot et totalitært samfunn, var overskriften. De åtte uttrykte sin bekymring for demokratiets kår om Stortinget vedtar EU-direktivet for lagring av tele- og datatrafikk, og spurte: «Hvorfor skal informasjon om hvilke mennesker som kontakter oss lagres? Hvorfor skal informasjon om hvor vi befinner oss når vi kontakter journalister lagres? Hvorfor skal avsendertidspunkt for tekstmeldingene som vi sender våre medlemmer lagres? Hvorfor skal lengden på telefonsamtalene med våre politiske venner i utlandet lagres? Hvorfor vil norske politikere gi opp personvernet vårt?» Nå gjenstår det å se om dette betyr noe for «de voksne», sier Anne Solsvik, leder i Unge Venstre. Ungdom berøres direkte Jon Wessel-Aas, styremedlem i norsk avdeling i Den internasjonale juristkommisjon, tror ungdom engasjerer seg i saken fordi de har et lengre perspektiv. De unge skal leve videre med vedtakene som blir gjort. Ungdom er dessuten storforbrukere av elektroniske kommunikasjonstjenester. Saken berører dem direkte. Mennesker som er litt eldre, ser i større grad på datalagringsdirektivet som et forlokkende middel i kampen mot kriminalitet. Mens de tekniske fakta rundt datalagringsdirektivet kan fortone seg som abstrakte og fjerne for eldre årganger, har ungdom ganske stor innsikt, ifølge Wessel-Aas. De vet hvor lett det er å søke informasjon om noen på nettet og kartlegge vedkommende, og de forstår mer av misbrukspotensialet i informasjonslagring. Wessel-Aas, konsernadvokat i NRK, samfunnsdebattant og blogger, trekker også frem at ungdom er mer skeptisk til autoriteter enn etterkrigsgenerasjonen med dugnadsånd og det å stille opp for fellesskapet. Også de samfunnsengasjerte bloggerne har engasjert seg sterkt i debatten, og Wessel-Aas er en av dem. Han tror bloggernes beveggrunner er noen av de samme som ungdommens. Stor forståelse for teknologi og bevissthet om rettigheter. Ja-siden hevder at teleselskapene allerede lagrer personopplyninger, og at datalagringsdirektivet bare er en videreføring av dette. Det er helt feil. Dagens lagring har ikke et politiformål, opplysningene er ment brukt internt til fakturering. Datalagringsdirektivet er ikke noe annet enn en helt ny kurs. Folket våkner Professor Thomas Mathiesen ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Universitetet i Oslo, gleder seg over at personvern endelig debatteres. At ungdomspartiene har engasjert seg og står samlet mot datalagringsdirektivet, syns han er storartet. Disse unge menneskene blir sentrale spillere i fremtidens politikk. Det lover bra for fremtiden at de tar et klart standpunkt. Ifølge Mathiesen, som har vært opptatt av personvern en mannsalder, har uavhengige jurister i hele Europa lenge vært bekymret for konsekvensene av datalagringsdirektivet. At debatten nå også foregår på grasrota, ser han på som en seier. Når sist hadde vi debatt om et EUdirektiv? Sak etter sak er blitt vedtatt. Men jeg syns vi skal spørre oss hvorfor debatten kommer nå? Og ikke før? Jeg tror det er fordi datalagringsdirektivet rammer alle. Tidligere har det bare vært deler av befolkningen som er blitt utsatt for overvåking. Han referer til en amerikansk kriminolog som hevder at overvåking utvikler seg i tre faser: 1. Man ser etter dem som er farlige. 2. Man ser etter dem som risikerer å være far- lige. 3. Fordi punkt 1 og 2 ikke er effektive nok, må alle overvåkes. Synes du debatten belyser viktige momenter bra nok? Aspektet med at vi alle settes under overvåking, syns jeg er blitt belyst bra. Og jeg tror det er mye derfor folk har våknet. Jeg syns også det har vært grei fokus på betingelsene for å kunne bruke verktøyet, men jeg etterlyser en del avklaringer: Hva skjer i en krisesituasjon? Vil politiet følge vedtatte rammer, eller blir regelverket lagt i en skuff mens krisen varer? Etter 11. september så vi på begge sider av Atlanterhavet en klar tendens til å legge regelverk og menneskerettigheter til side. Man var villig til å gå langt i kampen mot terror. Kjør debatt! Wessel-Aas er fornøyd med at debatten pågår, men er skuffet over nivået. Han mener særlig ja-siden svikter. Jeg får sjelden svar på det prinsipielle spørsmålet: Hvorfor skal opplysninger om meg lagres hvis jeg ikke er mistenkt eller knyttet til noen konkret etterforskning? Kjell Ingolf Ropstad, leder i KrFU Jeg tror ikke den eldre generasjonen helt vet hva datalagringsdirektivet innebærer. Foreldrene mine har ikke vært opptatt av saken, men faren min er blitt det nå. Det er en stor utfordring å få folk interessert i et direktiv fra EU. Jeg tror mange tenker på EU-direktiver som noe virkelighetsfjernt og vanskelig å gjøre noe med. KrF er et EØS-parti som ikke ønsker å sette EØS-avtalen i fare. Men denne saken er så viktig at man ikke har noe valg. Vi må stå opp og bruke vetoretten. Reservasjonsretten er til for å brukes når det er nødvendig, og det tidspunktet er nå! Mari Eifring, leder i Rød Ungdom Jeg er mest opprørt over at datalagringsdirektivet mistenkeliggjør en hel befolkning. Jeg tror det er litt i tiden. Vi så det i København under klimaforhandlingene i fjor høst. Politiet fikk fullmakt til å arrestere demonstranter som kunne komme til å gjøre noe, og de arresterte 1000 stykker. Dette er en farlig utvikling, og vi må gjøre alt vi kan for å fortelle hva som kan skje hvis personvernet og ytringsfriheten innskrenkes. At ungdom er mer engasjert i debatten, skyldes nok at ungdom er storbrukere av Internett og de nye mediene. De unge er i større grad er i stand til å forutse de negative konsekvensene. Anne Solsvik, leder i Unge Venstre Datalagringsdirektivet er del av en rekke forslag som ingen ende vil ta. De fremmes i det godes hensikt, og det er lett å akseptere målene. Men om man begynner å analysere konsekvensene, ser man alvoret. En slik type informasjonslagring kan lett bli en usynlig klam hånd som hemmer ytringsfriheten og rettssikkerheten. Det er interessant å se at Europa begynner å nøle også. Tyskland har målt effekten av datalagringsdirektivet på oppklarte kriminalsaker, og effekten er ingen eller minimal. Etter hvert som vi får terrorangrepene i Europa og USA litt på avstand, er folk i stand til å bruke fornuften, og mange ser at datalagringsdirektivet er et svært lite målrettet tiltak. Ove Vanebo, leder i FpU Det er fint å se at ungdomspartiene kan stå samlet om en sak. Jeg kan ikke huske at det har skjedd før. Begrunnelsen for at ungdomspartiene er imot, varierer, men det syns jeg ikke gjør noe. Det viktigste er at vi står sammen i dette svært viktige spørsmålet. For meg føles det også godt at moderpartiet har tatt et så klart standpunkt mot EUs datalagringsdirektiv, som er en trussel mot rettssikkerheten. Inntil nå har det vært slik at etterforskning igangsettes ved mistanke om kriminalitet. Tiltakene er altså målrettede og man er uskyldig inntil noe annet er bevist. Datalagringsdirektivet innebærer at hele befolkningen overvåkes og mistenkeliggjøres. 6 Personvernrapporten 2010 Personvernrapporten

5 EUs datalagringsdirektiv: Vedtatt av EU 15. mars Pålegger internett- og teleselskapene å langtidslagre opplysninger om hvem alle snakker med på fasttelefon, mobiltelefon og IP-telefon, hvor lenge samtalen varer, hvor samtalepartene befinner seg, og når samtalen finner sted. Det skal også lagres opplysninger om hvem folk sender og mottar e-post fra, og når de er tilkoblet Internett. Hensikten er å gi politi og påtalemyndighet et bedre verktøy for å avdekke, etterforske og rettsforfølge alvorlig kriminalitet. Stortinget avgjør om Norge skal implementere datalagringsdirektivet i norsk lov. Regjeringen har sendt forslaget ut på høring. Fristen går ut 12. april. EØS-medlemskapet gir Norge mulighet til å reservere seg mot å innføre direktivet. Johannes Rindal, leder i Senterungdommen Datalagringsdirektivet er prinsipielt forkastelig fordi det innfører en lagringsplikt for informasjon fra en hel befolkning. Jeg syns ikke de som er for direktivet, argumenter godt nok. Politiet har gode verktøy allerede og det er vanskelig å forstå at man må overvåke alle for å bekjempe kriminalitet. Det er heller ikke dokumentert at direktivet vil oppnå det politiet påstår. Direktivet føyer seg inn i en rekke saker som angriper personvernet. Utviklingen er glidende og vanskelig å reversere, derfor er det så viktig at vi nå sier nei. Vår oppgave nå er å bevisstgjøre folk og få dem til å skjønne alvoret. Advokaten har selv deltatt i ganske mange paneldebatter, og gang på gang opplever han at arrangøren ringer og spør om han vet om noen på ja-siden som kan stille. De sliter rett og slett med å få tak i folk som kan snakke overbevisende om hvorfor vi trenger datalagringsdirektivet. Man skulle tro Arbeiderpartiet ville vært på banen, siden det er det regjeringspartiet som ønsker datalagringsdirektivet. Men nei. Det samme ser vi i politiet. Jeg ender ofte med å debattere med politiets fagforening. Jeg tror ja-siden unngår å stille fordi de ser begrensningene i sin egen argumentasjon. Wessel-Aas sier han ser klare paralleller til Sverige. I 2008 vedtok Sverige den såkalte FRA-loven, som også handler om storstilt lagring av kommunikasjonsinformasjon. Regjeringen slet med å få loven igjennom og Wessel-Aas tror den svenske regjeringen nå kvier seg for en ny runde med debatt. Martin Henriksen, leder i AUF Vi lever i en tid der personvernet er truet på mange hold. Endringene er gjerne små, og det kan være vanskelig å se konsekvensene. Men datalagringsdirektivet er en svært stor endring som det er lett å se konsekvensen av. For AUF er datalagringsdirektivet en prinsippsak. Det handler om å kartlegge og overvåke en hel befolking. Vi tror det fins andre måter å bekjempe alvorlig kriminalitet på. Vi ser datalagringsdirektivet som en invasjon av folks privatliv og et inngrep mot friheten. De demokratiske prosessene kan også være truet. Man risikerer at meningsytringen hemmes fordi folk legger bånd på seg. En slik utvikling kan vi ikke tillate. Politiet holder igjen Naboene var en av pådriverne for å få datalagringsdirektivet gjennom i EU i 2006, men ifølge Svenska Dagbladet har regeringen ikke noe forslag om hvordan loven skal inn i svensk lov. Sveriges ferske EU-kommissær Cecilia Malmstrøm har varslet at hun ønsker ny gjennomgang av datalagringsdirektivet. EU skal evaluere direktivet neste år. Siv Alsén, informasjonsrådgiver i Politiets sikkerhetstjeneste, sier at PST ikke ønsker å kommentere datalagringsdirektivet på nåværende tidspunkt. Vi har valgt å ligge lavt i debatter inntil vårt høringsutkast er ferdig. Da kommer dere på banen? Det vil jeg da anta. Arne Johannessen, leder i Politiets fellesforbund, har stilt i et uttall debatter og sier han gjør det gjerne. Datalagringsdirektivet er enormt viktig for politietaten, sier han. Politi og justissektor burde deltatt mye mer i debatten. De som er mot datalagringsdirektivet har mye tyngre krefter på banen. Tilhengerne har nok ikke helt sett alvoret i motkreftene. Jeg har forsøkt å utfordre det tunge fagmiljøet i Kripos til å delta og komme med analyser av konsekvensene om Norge ikke vedtar direktivet. Ser du at datalagringsdirektivet kan ha noen ulemper? Ja visst. Jeg har ingen problemer med å forstå en del av argumentene til motstanderne. Det er alltid fare for at informasjon som lagres kan misbrukes. Og jo lenger informasjonen lagres, jo større er risikoen. Men for meg er fordelene større enn ulempene. Jeg mener dessuten at datalagringsdirektivet er med og sikrer personvernet. Nettkriminalitet for eksempel, ser jeg som en krenkelse av personvern. Med datalagringsdirektivet på plass vil politiet bedre være i stand til å oppklare den type forbrytelser. Etter mange samtaler med tunge politifaglige miljøer, er han ikke i tvil om at datalagringsdirektivet er nødvendig. Han sier det gjør inntrykk å snakke med politifolk som i dag jobber med lagret informasjon. Johannessen sier han tror datalagringsdirektivet blir vedtatt, men er spent på rammene: Hvordan skal politiet få ut informasjonen? Hvor lang lagringstid? Det må gjerne være strenge rammer og strenge kontrollordninger. Det har politiet ingenting imot. Men vi mener lagringstiden minst må være ett år. Særlig i etterforskning av økonomisk kriminalitet trenger man å gå såpass tilbake i tid for å skaffe bevis. Internasjonalt politiarbeid Inger Marie Sunde ved Det nasjonale statsadvokatembetet sier hun er temmelig oppgitt over datalagringsdirektiv-debatten. Det fremstilles som om det er politiets behov vs. hele befolkningens personverninteresser. Men politiet har da ingen egeninteresse i saken. Politifolk er vanlige borgere som vil «Det fremstilles som om det er noe nytt at man skal lagre opplysninger om telefoni. Men i Norge har man lagret opplysninger om telefoni i flere tiår. Hvorfor har man ikke har tenkt på dette som personopplysninger før nå?» bli utsatt for den samme datalagringen. Dessuten er det Stortinget som bestemmer hvilke verktøy som kan brukes. Det politiet prøver å formidle, er at man ikke har alternative kilder til disse opplysningene. I 2003 vedtok Stortinget en sletteplikt for trafikkdata, og jeg synes ikke politikerne skal ha lov å underslå dette, fordi sletteplikten er med på å skape det dilemmaet man nå befinner seg i. Det er ikke politiets feil at politikerne bestemmer sletting så politiet må be om datalagring senere. Sunde har vært leder av Politiets datakrimsenter og førstestatsadvokat i Økokrim. Hun har også forsket i internettkriminalitet. Juristen etterlyser sakligere informasjon i debatten. Det fremstilles som om det er noe nytt at man skal lagre opplysninger om telefoni. Men i Norge har man lagret slike opplysninger i flere tiår. Hvorfor har man ikke tenkt på dette som personopplysninger før nå? Siden stadig mer kommunikasjon flyttes til Internett, mener Sunde at politiets vilkår Henrik Asheim, leder i Unge Høyre Å si nei til datalagringsdirektivet er for meg en ryggmargsrefleks som liberaler og konservativ. Det handler om å verne befolkningen mot inngrep fra statens side. Jeg tar sterk avstand fra Helga Pedersens retorikk om at datalagringsdirektivet kan rettferdiggjøres om man bare klarer å redde ett barn fra overgrep. Mange godt voksne skjønner nok ikke helt konsekvensene av datalagringsdirektivet. Men tenk deg at noen skulle stå ved siden av postkassen din hjemme og se hvem du får brev fra og hvor ofte. Nei, nå må politikerne for en gangs skyld sette foten ned og tenke på personvernet. for å drive etterforskning forringes. Man trenger pliktig lagring fordi det er mindre datalagring på internettsiden. Man må huske på at de straffbare handlingene som politiet etterforsker, er historiske forhold som allerede er begått. Man kan ikke lagre data fremover i tid for å oppklare forhold som ligger tilbake i tid. Derfor er det nødvendig at trafikkdata om alle lagres. Ifølge EU-direktivet er det tilbyderne av telefon- og internettjenester som skal ha ansvar for lagringen. Skeptikerne hevder at deres lagringsløsninger ikke er trygge nok, men Sunde påpeker at Datatilsynet i en årrekke har ført kontroll med foretakenes informasjonslagring, og at det finnes et klart regelverk. I likhet med andre profesjonelle foretak må de overholde regelverket. I dag trenger politiet en rettskjennelse for å få hentet ut opplysninger om telefoni som er relevant i en konkret sak. Sunde sier at forslaget til datalagring skjerper rutinene for uthenting av informasjon i forhold til i dag. Mali Steiro Tronsmoen, leder i Sosialistisk Ungdom Internett og e-post er en del av livet til unge mennesker, og derfor er det ikke unaturlig at det er vi som sterkest mener at det er viktig å verne om rettighetene. Datalagingsdirektivet handler om å overvåke hele befolkningen, selv om de aller fleste er lovlydige. Kanskje ikke så farlig i dag, men hva om vi får nye makthavere som er ute etter å forfølge mennesker. Jeg er svært opptatt av personvern. Ikke all verdens informasjon bør lages! Som ung mener og sier man mye som man kanskje ikke er interessert i skal bli stående for alltid. I et demokrati er det viktig med fristeder, hvor man kan mene og tenke og snakke, uten at det blir stående til evig tid. 8 Personvernrapporten 2010 Personvernrapporten

6 «Bloggere generelt er opptatt av ytringsfrihet og teknologi. Samfunnets meningsutveksling har i stadig større grad beveget seg over på Internett...» Om direktivet ikke blir vedtatt, kan det få store konsekvenser for norsk deltakelse i internasjonalt politiarbeid, advarer Sunde. Alvorlige typer organisert kriminalitet, som narkotikahandel og barneporno på nettet, kan ofte ikke etterforskes om man ikke har tilgang på lagrede trafikkdata. Hva med demokratiets kår. Kan datalagringsdirektivet ha en kjølende effekt? Overvåking er helt klart en trussel mot demokratiet. Men slik jeg ser det er ikke datalagringsdirektivet overvåking. Jeg ser ikke hvilke elementer i direktivet som kan skape dårligere kår for meningsbrytende debatt. Det er ikke snakk om at innhold skal lagres. Trafikkdata om fasttelefoni har til nå vært lagret i tre til fem måneder, og jeg kan ikke forstå at det har virket kjølende på demokratiet. Farlig signaleffekt Regjeringen er splittet i synet på datalagringsdirektivet. Ap er for, SV og Senterpartiet er mot. Mot er også KrF, Venstre og FrP. Høyre avgjør saken når den kommer opp i Stortinget. Partileder Erna Solberg har manet til ro i rekkene inntil regjeringen har avklart en del premisser, blant annet lagringstid. Men flere lokallag, blant andre Bergen og Oslo Høyre, har allerede sagt nei. Høyremedlem Heidi Nordby Lunde, kjent som bloggeren Vampus, sier hun blir enormt skuffet om direktivet vedtas. Ikke minst på vegne av sitt eget parti, Høyre, som alltid har satt individets frihet i fokus. Ja til EU-siden vil også få seg et slag i ansiktet, sier hun. Folk blir skeptiske når de ser hvordan Norge legger seg flat for et EU-direktiv. stopp datalagringsdirektivet Sammen med andre bloggere står Nordby Lunde bak aksjonen Stopp datalagringsdirektivet, som stykker har signert. Hun sier det ikke er tilfeldig at bloggerne sloss mot direktivet. Bloggere generelt er opptatt av ytringsfrihet og teknologi. Samfunnets meningsutveksling har i stadig større grad beveget seg over på Internett, og alt som er med og innskrenker bredden i den frie meningsutveklingen må forhindres. Hva syns du er positivt i debatten? Engasjementet. Når sist var det en sak om personvern som vekket debatt? Det er vanligvis noe ullent som folk flest ikke helt får tak på. Men datalagringsdirektivet har vekket mange. Debatten er levende og nye momenter bringes stadig inn. Hva syns du kommer for dårlig frem i debatten? Aspektet med lokaliseringsdata, at det registreres hvor jeg til enhver tid befinner meg. Det utgjør en personlig sikkerhetsrisiko. Det er mange mennesker jeg ikke vil skal vite alt om hvor jeg er, uten at jeg av den grunn er en trussel mot samfunnet. Jeg syns også bakgrunnen for direktivet kommer for dårlig frem, at det oppstod som et svar på terroraksjonene og skal være et redskap til å oppklare terror og alvorlig kriminalitet. Verden har endret seg mye siden den gang. USA har fått ny president. Vi har fått andre viktige spørsmål som trenger oppmerksomhet, ikke minst klimakrisen. Skal vi da bruke penger og ressurser på å samle informasjon som mistenkeliggjør alle borgerne i et land? Og så er det signaleffekten på andre land, sier Nordby Lunde. Jeg tror ikke det er fare for at Norge skal bli et diktatur, men i en del andre land skorter det på respekt for menneskerettigheter og demokratiske prinsipper. Når lederne der ser at Europa overvåker befolkingen, vil de jo bruke de samme metodene. Er det det vi ønsker? For Vidar Refvik, Assisterende politidirektør 1. Bør Norge innføre datalagringsdirektivet Ja. 2. Hva grunner du ditt syn på? Lagring av trafikkdata er ikke noe nytt og har vært gjort siden telefonen ble tatt i bruk i Norge. Det har vært hjemmel for utlevering av slike data til politiet etter foreskrevne prosedyrer til bruk i etterforsking av straffesaker. Politiet kan dokumentere svært god nytte av trafikkdata i etterforskning av flere typer straffesaker, og innføring av datalagringsdirektivet også i Norge vil sikre at politiet fortsatt kan ha tilgang til trafikkdata. Særlig viktig er bruk av trafikkdata i etterforskningsøyemed når det gjelder seksuelle overgrep mot barn. Uten tilgang til trafikkdata vil politiet i mange saker bli stående uten spor. Debatten omkring datalagringsdirektivet tilspisser seg. Her er argumentene fra to motpoler. Leif T. Aanensen, Avdelingsdirektør i Datatilsynet 1. Bør Norge innføre datalagringsdirektivet Nei. Mot 2. Hva grunner du ditt syn på? Direktivet representerer et betydelig inngrep i ditt og mitt privatliv. Staten pålegger leverandører av elektroniske kommunikasjonstjenester en lagringsplikt om hvem du snakker i telefon eller sender e-post med. Det skal også lagres hvilket tidspunkt det skjer på, og hvor du befinner deg når du surfer på nettet, tar en telefon eller sender e-post. Tiltaket er massivt og overhodet ikke målrettet. Alle, unge som gamle, kjeltringer som besteborgere, vil rammes. Jeg mener datalagringsdirektivet er overvåking og syns vi skal kalle en spade for en spade uavhengig om spadens potensial utnyttes. Systematisk samling av trafikkdata om oss er overvåking, det tror jeg folk flest gjennomskuer. 3. Hva mener du er motpartens beste argument? Jeg føler ikke at vi har noen motpart. Jeg antar at alle motargumentene kommer frem på en ryddig måte i høringsrunden som nå pågår. Vår oppgave er å synliggjøre og dokumentere politiets behov for bruk av trafikkdata i etterforskningsøyemed samt å foreslå prosessuelle ordninger som gjør at lagrede trafikkdata ikke misbrukes til andre formål enn det gis adgang til. Vi ser at det er viktig at teleselskapene lager sikre og gode rammer rundt lagring av data, og at vi får rutiner som ikke setter personvernet under press. 4. Er det noen argumenter du mener ikke kommer godt nok frem i debatten? De fleste argumentene er vel kommet frem, men det er stor forskjell på hvordan de som har deltatt i debatten vekter argumentene. Jeg opplever at de som mener at det er riktig å innføre direktivet hittil har vært litt for lite til stede i debatten. 5. Hva tenker du om samfunnsutviklingen? For få år siden var datalagringsdirektivet uaktuelt, nå er det svært aktuelt Det er jo samfunns- og teknologiutviklingen som skaper behov for et datalagringsdirektiv. Datautviklingen har skapt betydelige muligheter for økt kriminalitet i nye former. I dag blir for eksempel grov barnepornografi sendt verden over via nettet. Jeg synes det blir rart om den teknologiske utviklingen skaper gode rammer for alvorlig kriminalitet uten at samfunnet forsøker å beskytte seg mot en slik kriminalitet. 3. Hva mener du er motpartens beste argument? Påstanden om Norge som fristed for kriminelle spesielt pedofile. Ikke at det er et saklig argument, men det rammer oss rett i hjerteroten. Hvor mange vil ikke ofre litt privatliv om vi kan redde et lite barn? Utover det har jeg ikke problemer med å forstå at man ut fra et polititeknisk ståsted mener at direktivet er nyttig. Det dreier seg likevel om så mye mer enn det. Vi bør forvalte og overlevere et samfunn til våre barn hvor det er balanse i makten mellom mannen i gaten og statens sivile maktapparat. En gang kan vi nemlig få bruk for en slik balanse. 4. Er det noen argumenter du mener ikke kommer godt nok frem i debatten? Jeg synes i grunn debatten er god. Datatilsynets mål er å skape bevissthet i samfunnet vårt før vi tar så prinsipielle valg. Våre folkevalgte bør ha et bredest mulig grunnlag før de lander sin beslutning. 5. Hva tenker du om samfunnsutviklingen? For få år siden var datalagringsdirektivet uaktuelt, nå er det svært aktuelt Direktivet vil i seg selv ikke underminere våre samfunnsverdier. Men grunnmuren svekkes. Bare tiden vil vise hvilke virkninger vi får på sikt. Spørsmålet er hvor langt noen er villig til å gå for å bekjempe kriminalitet? Hvis vi ikke stiller krav om solid dokumentasjon av behov og interesseavveining, kommer vi raskt inn i en negativ spiral hvor våre friheter forvitres, uten at vi får den lovede tryggheten tilbake. 10 Personvernrapporten 2010 Personvernrapporten

Personvernrapporten 2009

Personvernrapporten 2009 Billig datalagring truer personvernet side 2 25 Sjefen kan lese e-posten din, men ikke når som helst side 18 19 GPS-merking: overvåking eller omsorg? side 32 36 Personvernrapporten 29 Datatilsynet har

Detaljer

Personvernrapporten 2007

Personvernrapporten 2007 Bevisbyrden flyttes: Bevis din uskyld! thomas mathiesen side 18 Helsejournaler er ikke trygge på sykehus alvorlig svikt side 22 Ingen jubel for norsk personvern kommentar side 25 Personvernrapporten 2007

Detaljer

Hva er vi redde for? Personvernrapporten 2008. Id-tyver har gode arbeidsforhold i Norge. Ubegrunnet frykt styrer livet vårt

Hva er vi redde for? Personvernrapporten 2008. Id-tyver har gode arbeidsforhold i Norge. Ubegrunnet frykt styrer livet vårt Ubegrunnet frykt styrer livet vårt side 1 Id-tyver har gode arbeidsforhold i Norge side 8 Stor iver blant unge filmmakere side Personvernrapporten 008 Hva er vi redde for? Alle har noe de frykter noe de

Detaljer

Som søvngjengere inn i et overvåkingssamfunn?

Som søvngjengere inn i et overvåkingssamfunn? 2005 PERSONVERNRAPPORTEN S 06 S 22 S 30 S 32 Trygg med kamera? Er det uønsket informasjon om deg på Internett? Anders Ryssdal: Rettssikkerhet på vikende front Har arbeidsgiver rett til å vite alt? Som

Detaljer

Retten til å være i fred

Retten til å være i fred 2006 PERSONVERNRAPPORTEN S 12 S 14 S 20 S 24 Privatlivets fred Farvel anonymitet Gjesteskribent Are Kalvø Spar tid og ressurser med god internkontroll Retten til å være i fred LEDER Dr. Stockman og vi

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2013 Hva rører seg på personvernfeltet og hva har Datatilsynet gjort i året som gikk

ÅRSMELDING FOR 2013 Hva rører seg på personvernfeltet og hva har Datatilsynet gjort i året som gikk ÅRSMELDING FOR 2013 Hva rører seg på personvernfeltet og hva har Datatilsynet gjort i året som gikk Forord Den 7. juni i år trykket Washington Post en artikkel om en mann med navn Edward Snowden. Han var

Detaljer

PREMISS. Tidsskrift for EU-debatt Nº 2 9 PERSON- VERN

PREMISS. Tidsskrift for EU-debatt Nº 2 9 PERSON- VERN PREMISS Tidsskrift for EU-debatt Nº 2 9 PERSON- VERN PREMISS Tidsskrift for EU-debatt Nº 2 9 PERSON- VERN PREMISS N 1 2009 Tidsskrift for EU-debatt ISSN 1891 0939 LØSSALG KR 50, Redaktør Kim-André Åsheim

Detaljer

Møte mandag den 4. april 2011 kl. 12 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte mandag den 4. april 2011 kl. 12 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 3191 Møte mandag den 4. april 2011 kl. 12 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 70): 1. Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om endringer i ekomloven og straffeprosessloven

Detaljer

PERSONVERN TILSTAND OG TRENDER

PERSONVERN TILSTAND OG TRENDER PERSONVERN 2014 TILSTAND OG TRENDER 2013 THE GUARDIAN AVSLØRER DEN STØRSTE OVER- VÅKNINGSSKANDALEN SIDEN WATERGATE GPS-SPORING AV DEMENTE 14. JUNI Stortinget tillater helse- og omsorgstjenester å benytte

Detaljer

Jurister på topp i frivillighet

Jurister på topp i frivillighet JURIST k o n t a k t w w w. j u r i s t k o n t a k t. n o NR 4 2010 44. ÅRGANG Arne Fliflet har vært folkets ombudsmann i 20 år Kjersti Berg Sand studerer barnebortføring Jus-Norge splittet om datalagringsdirektivet

Detaljer

Årsmeldingen for 2012

Årsmeldingen for 2012 Årsmeldingen for 2012 Manus til stortingsmeldingen om Datatilsynets virksomhet, jf. personopplysningsloven 42. Oversendt Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, februar 2013. 1 Forord Året

Detaljer

2,4 % 12,5 % 61 % 5,8 % Politi nr.4 // desember 2009. Kan vi vinne over vinning? Norsk

2,4 % 12,5 % 61 % 5,8 % Politi nr.4 // desember 2009. Kan vi vinne over vinning? Norsk Norsk Politi nr.4 // desember 2009 2,4 % oppklaringsprosent Grovt tyveri fra person på offentlig sted 12,5 % oppklaringsprosent Grovt tyveri fra villa 61 % av alle ameldte forbrytelser første halvår 2009

Detaljer

NR. 4:2008 HØYREMAGASINET MULIGHETER BLÅ HVERDAG I NITTEDAL SIDE 16-18 INTEGRASJON SIDE 21 FINNES DET PRIVATE ROM? TEMA SIDE 6-12

NR. 4:2008 HØYREMAGASINET MULIGHETER BLÅ HVERDAG I NITTEDAL SIDE 16-18 INTEGRASJON SIDE 21 FINNES DET PRIVATE ROM? TEMA SIDE 6-12 NR. 4:2008 HØYREMAGASINET MULIGHETER BLÅ HVERDAG I NITTEDAL SIDE 16-18 INTEGRASJON SIDE 21 FINNES DET PRIVATE ROM? TEMA SIDE 6-12 HØYRE MENER:. PERSONVERN Høyre mener det må stilles strenge krav til personvern

Detaljer

Tema: Sikkerhet og personvern

Tema: Sikkerhet og personvern TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4 2011 SAMFUNNSVITEREN Tema: Sikkerhet og personvern TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4-2011 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK Gunn Kvalsvik SIKKERHET OG PERSONVERN Klokka ringer

Detaljer

Overvåkning, personvern og sikkerhet

Overvåkning, personvern og sikkerhet Overvåkning, personvern og sikkerhet Hva mener du? Innhold 1 Velkommen til SurPRISE 5 1.1 Hvordan lese informasjonsheftet 6 2 Oppsummering 7 3 En helt vanlig dag 9 3.1 Overvåkning, personvern og sikkerhet

Detaljer

boikottet Møtet som ble

boikottet Møtet som ble Høringsmøtet som Knut Storberget arrangerte om datalagringsdirektivet ble boikottet av Advokatforeningen, Presseforbundet og den internasjonale Juristkommisjonen. De få kritikerne som møtte opp ble raskt

Detaljer

Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 09/00286-3 /CBR 28. august 2009. Høringsuttalelse - NOU 1:2009 Individ og integritet

Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 09/00286-3 /CBR 28. august 2009. Høringsuttalelse - NOU 1:2009 Individ og integritet -_ Datatilsynet FORNYINGS- OG ADMINISTRASJONSDEPARTEMENTET 31 AUG, 2009 Fornyings- og administrasjonsdepartementet Postboks 8004 Dep ARKIVKODE_ 4 SAKSNR: 9,-00 ct0o15`6-0030 OSLO Deres referanse Vår referanse

Detaljer

Uverdig av NAV Robert Eriksson reagerer sterkt på NAVs behandling av cp-rammede Henrik Nygård Nilsen. Side 4. Monsteropprøret

Uverdig av NAV Robert Eriksson reagerer sterkt på NAVs behandling av cp-rammede Henrik Nygård Nilsen. Side 4. Monsteropprøret Siri Yvonne En av få Side 14 Uverdig av NAV Robert Eriksson reagerer sterkt på NAVs behandling av cp-rammede Henrik Nygård Nilsen. Side 4 Kostbart sameting Side 8 Lørdag 5. februar 2011. Nr. 2. 37. årgang

Detaljer

straffesaker Kraftig fall i Jeg har ingen tro på at kriminaliteten har gått ned, sier tingrettsdommer Kjetil Gjøen. Interne stridigheter i PU

straffesaker Kraftig fall i Jeg har ingen tro på at kriminaliteten har gått ned, sier tingrettsdommer Kjetil Gjøen. Interne stridigheter i PU Interne stridigheter i PU Side 18 19 20 21 Fortsatt høy PF-tillit Side 14 15 Brutal terror truer rettssamfunnet Side 12 13 26.06.2009 løssalg kr 55,- Nr 06/07 Kraftig fall i straffesaker Jeg har ingen

Detaljer

1. Sammendrag Datalagringsdirektivet reiser viktige spørsmål om avveiningen av personvernhensyn opp mot samfunnets behov for å bekjempe kriminalitet.

1. Sammendrag Datalagringsdirektivet reiser viktige spørsmål om avveiningen av personvernhensyn opp mot samfunnets behov for å bekjempe kriminalitet. Det kongelige samferdselsdepartement Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 09/585 2010/00134-5 008 012.04.2010 Høring om datalagring Vi viser til departementets høringsbrev av

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 201 2002 10. juni Riksrevisjonens melding om virksomheten i 2001

Forhandlinger i Stortinget nr. 201 2002 10. juni Riksrevisjonens melding om virksomheten i 2001 Forhandlinger i Stortinget nr. 201 2002 10. juni Riksrevisjonens melding om virksomheten i 2001 2971 Møte mandag den 10. juni kl. 10 President: E i r i n F a l d e t Dagsorden (nr. 95): 1. Innstilling

Detaljer

opplysninger om den enkelte kan føres tilbake til vedkommende. Møte torsdag den 30. november kl. 12.35 President: Jorunn Ringstad

opplysninger om den enkelte kan føres tilbake til vedkommende. Møte torsdag den 30. november kl. 12.35 President: Jorunn Ringstad 2000 30. nov. Endr. i medisinsk bioteknologiloven 121 Møte torsdag den 30. november kl. 12.35 President: Jorunn Ringstad Dagsorden (nr. 9): 1. Innstilling fra sosialkomiteen om lov om endringer i lov 5.

Detaljer

Balanserer butikk og alkoholpolitikk

Balanserer butikk og alkoholpolitikk JURIST k o n t a k t w w w. j u r i s t k o n t a k t. n o NR 3 2010 Pris til Carsten Smith Jobber som advokat og tannlege Curt A. Lier nyvalgt leder av Juristforbundet Namsfunksjonen utfordrer rettssikkerheten

Detaljer

PERSONVERN 2013 TILSTAND OG TRENDER

PERSONVERN 2013 TILSTAND OG TRENDER PERSONVERN 2013 TILSTAND OG TRENDER 4 ISBN 978-82-92447-56-7 (trykket utgave) ISBN 978-82-92447-57-4 (elektronisk utgave) Rapport 1/2013 Utgitt: Oslo, januar 2013 Omslag: Commando Group Trykk: ILAS Elektronisk

Detaljer

tillit Viktigst av alt er Politi nr.2 // juni 2009 Norsk

tillit Viktigst av alt er Politi nr.2 // juni 2009 Norsk Norsk Politi nr.2 // juni 2009 Viktigst av alt er tillit Publikums tillit er selve fundamentet for politiets arbeid ifølge Eirik Jensen. Han leder Gjengprosjektet i Oslo-politiet og nyter stor respekt

Detaljer

PERSONVERN TILSTAND OG TRENDER

PERSONVERN TILSTAND OG TRENDER PERSONVERN TILSTAND OG TRENDER 2015 2014 APRIL DATALAGRINGSDIREKTIVET KJENT UGYLDIG EU-domstolen kjenner datalagringsdirektivet (DLD) ugyldig, og konkluderer med at direktivet innebærer alvorlige inngrep

Detaljer

JURISTkontakt. Flyselskapenes skrekk. Forbrukerombud Bjørn Erik Thon. Student diktet jusoppgave. Jurist på piratjakt i Somalia. Dommerfullmektiger

JURISTkontakt. Flyselskapenes skrekk. Forbrukerombud Bjørn Erik Thon. Student diktet jusoppgave. Jurist på piratjakt i Somalia. Dommerfullmektiger Magasinet for hele jus-norge www.juristkontakt.no NR 6 2009 43. ÅRGANG JURISTkontakt Student diktet jusoppgave Stortingsvalget: Jurister om hjertesaker Advokataction på TV Jurist på piratjakt i Somalia

Detaljer

Delta i debatten. Politimestere:

Delta i debatten. Politimestere: Politimester under etterforskning Politimesteren var mistenkt for beruselse under tjeneste, men underlagt sjef varslet ikke Spesialenheten. side 6-7 Nye UP Tre år etter at UP flyttet fra Oslo til Stavern

Detaljer

Masteroppgave i Dokumentar og journalistikk

Masteroppgave i Dokumentar og journalistikk Masteroppgave i Dokumentar og journalistikk Journalister og dataangrep Studiepoeng 45 Morten Åsland 05/2014. Sammendrag Denne oppgavens formål er å undersøke om norske journalister står ovenfor nye utfordringer

Detaljer