RINGNYTT RINGNYTT NR INNHOLD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RINGNYTT RINGNYTT NR.1 2011 INNHOLD"

Transkript

1 RINGNYTT RINGNYTT NR INNHOLD Møte om sauehold, bygninger og økonomi. Slutt på kontantbetaling Kurs plantevern Settepotet, jordbær, grønnsaker Kurstilbud Fra avløserlaget. Viktig om sykeavløsning. Biologisk mangfold på Kalle Norsk landbruks- rådgivning Lofoten Tlf Lofoten Avløserlag Storeidøya 87 Storeidøya LEKNES 8370 LEKNES

2 FAGMØTE SAU TORSDAG 3. FEBRUAR kl Kl Kl Kl Kl Kl Omvising i nytt sauefjøs hos Bjørn Helge Kristoffersen Oppmøte på menighetshuset på Leknes. Kaffeservering Kriterier for leveranse av Lofotlam Gode råd ved bruksutbygging av saufjøs. Bygningsplanlegger Stein Åge Reppe Karlsen Plan og hensyn ved eiendomsoverdragelse. Regnskapsfører Finn Andersen Vel møtt til en utviklingsprat om sauehold med framtid. Menighetshuset

3 SLUTT PÅ KONTANT BETALING!!!!!! Fra årsskiftet må alle slutte med på å betale kontant for varer og tjeneste dersom man ønsker å sikre at kostnadene skal utgiftsføres i regnskapet. Det betyr at betaling av rørleggere, snekkere, malere og andre håndverkere samt avløsere nå må skje over bankkonto. Kjøper du tjenester fra en næringsdrivende for over kroner i kontanter, kan du fra 1. januar 2011 bli gjort medansvarlig hvis den næringsdrivende unndrar skatt og avgifter Privatpersoner og næringsdrivende som betaler over kroner kontant for kjøp av tjenester, kan i fremtiden bli medansvarlige for uærlige selgere som ikke har orden på moms og skatt. Ansvaret gjelder også dersom utbetaling av lønn foretas med mindre beløp over flere ganger. I det øyeblikk man passerer kr til sammen bryter man loven. Regnskapsførere vil fra og med nyttår ikke godta kvitteringer for utbetalt lønn dersom dette gjøres kontant. Medansvaret betyr økonomisk ansvar for ordinær skatt og moms selgeren eventuelt har unndratt. Dermed kan du risikerer å måtte betale skatt og avgift som den næringsdrivende skulle betalt! Setter tak Ordningen fører til at det settes følgende klare grenser: Kjøpere av tjenester, eller varer sammen med tjenester, blir medansvarlige for selgerens eventuelle skattesnusk, hvis betalingen er over kroner i kontanter. Næringsdrivende og andre vil ikke få fradrag i skatteregnskapet eller i momsregnskapet for kostnader over kroner som er betalt kontant. Dette vil gjøre kontantbruken svindyr. Dette betyr at man først som sist kan innføre en regel om ikke å betale kontant, men bruke kort eller giro ved alle transaksjoner. Lønnet arbeid For bønder er det særlig viktig å minne om oppgjør for lønnet arbeid på gården. Det skal ikke utbetales lønn direkte fra bonde til arbeidsfolk uansett om dette er familiemedlemmer eller innleid arbeidskraft. Dette gjelder også avløsere. Det skal innberette skatt og arbeidsgiveravgift og dersom man kommer over kr i samlet utbetaling av lønn mister man retten til å utgiftsføre dette i regnskapet. De nye tiltakene er gjort med den hensikt å presse betalingene til å gå via bank, for eksempel nettbank. Da kan transaksjonene spores fra kjøper til selger.

4 AUTORISASJONSKURS PLANTEVERN Fornyelse og nybegynnerkurs 22. februar kl Sted: Møterommet vårt i Storeidøya Kurset er obligatorisk for alle som skal bruke plantevernmidler. Etter avlagt eksamen utstedes sertifikat som er gyldig i 10 år. Alle må ha nye bøker og for at vi skal kunne bestille materiellet, må du melde deg på kurset innen 3. februar. Velkommen til fornyet kunnskap om plantevern. SETTEPOTET OG JORDBÆR. For å sikre deg kontrollert settepotet og jordbærplanter må du bestille disse nå. Vi har kan foreta felles bestilling, men må vite ditt behov nå! Aktuelle sorter: Jorbær: Zephyr er fortsatt hovedsorten i Lofoten da den er den mest vinterherdige. Korona og Polka har vist seg å gi noe vinterskade. Honoeye er relativ svak for frost og av den grunn har vi ikke hatt gode erfaringer med den. Potet: Det er fortsatt bra tilgang på settepotet, men for å sikre deg tilgang må bestillingen skje nå. Aktuelle sorter er: Mandel (det er fritt for klon 1, mens det ennå er noe igjen av klon 6). Troll er en potetsort som er på tur ut. Den er populær i hobbydyrking da den er forholdsvis tidlig og gir god avling. Asterix er en potetsort på fremmasj. Den har langoval form, er rød i skallet og lys gul i kjøttet. Smaken er nøytral og velegnet som skrellepotet. Koketiden er lang og den koker ikke i stykker. Asterix har godt skall og tåler dermed maskinell opptaking godt. Den er utsatt for skurv, og det er registrert en del kolv i midten av knollen. Den må gjødsles moderat med nitrogen for å få et godt tørrstoffinnhold. SORTSVALG I GRØNNSAKER: Gulrot, kålrot, blomkål og brokkoli gir helse i hver fiber. Det gir ekstra livsglede å høste grønnsaker fra egen hage, og her får du tips om de sortene som gir best resultat her nord. Gulrot: Yuokon har vært førstevalget, da det gir god avling av glatte og slette røtter med fin rund rotavslutting. Smaken er god, men svak for lagringsråte. Panther er en litt seinere sort, med gode egenskaper på form og smak. Den lagrer godt når den er dyrket på sykdomsfri jord. Kålrot: nordens appelsin er populær å dyrke. Vige eller Vigod er aktuelle sorter. Kålflua gjør at den må dyrkes på sykdomsfri jord under duk.

5 Blomkål: Fremont er hovedsorten, kraftigvoksende, klimastabil og dyrkingssikker. Helsinki er en nyere sort og noe tidligere høsteklar. Brokkoli: Lord og Marathon er gode sorter. Lord er best i gråvær, mens Marathon er hovedsort. PERMAKULTUR DESIGNKURS 72 timer grunnkurs 31.mars 4.april og juni, Vestvågøy I to tidsrom vil vi våren 2011 arrangere et sertifikatgivende permakulturkurs. Kurset gir opplæring i en bevisst bruk av økologiske prinsipper på alt fra små hageinngrep til matproduksjon og bydelsplanlegging. Permakultur brukes i dag over hele verden og det 72-timers sertifikatgivende kurset har det samme grunninnholdet overalt. Ytterligere informasjon og påmelding: Kontakt Ragnhild Lie, e-post: tlf: Se også KURSTILBUD VÅREN 2011 Bygging av trebåt. 30 timer oppstart 14. februar Vedlikehold/ reparasjon av trebåt. 3 timer oppstart 4. april Begge båtkurs hos Bjerkli Båtverksted. Samarbeid med Kyslaget. Lafting med kamlafthjørne. 26 timer oppstart 4.februar. Sted Gravdal Produksjon av lister, panel og pløyde bord. Dagskurs- tid ikke fastsatt. For opplysning/ påmelding kontakt Trygve Brenna, tlf /e-post

6 LOFOTEN AVLØSERLAG ORIENTERER. For å kunne gi et godt tilbud til dere gårdbrukere om landbruksvikar ved sykdom, er vi avhengig av å ha en oppegående ordning med dyktige avløsere. Styret i Lofoten avløserlag har tilsatt to landbruksvikarer, og de er i aktiv tjeneste store deler av året. I perioder er mange bønder syke, og vi må foreta en vurdering om hvem som har størst behov. Deltidsavløserne har vært til stor hjelp for å finne løsninger under slike forhold. Av og til har det vist seg at det er mindre behov for landbruksvikarer og da har vi gitt tilbudt om fritidsavløsning. Det har blitt tatt godt i mot, og ført til at begge landbruksvikarene har vært i arbeid. I høst har det vært en periode da dere som bønder ikke har hatt behov verken for sykeavløsning eller ferie og fritid. Før styret i avløserlaget gikk til tilsetting av de to landbruksvikarene, ble det gjort avtale om at når det ikke er behov for sykdomsavløsning, var dere villige til å holde landbruksvikarene inntil ei uke med forefallende arbeid på gården. Dette har vi praktisert i høst, og dermed har vi opprettholdt en god landbruksvikarordning i regionen. For å få ordningen til å fungere, må dere være villige til å ta i mot landbruksvikarene i opptil en uke. Dersom vi skal ha to landbruksvikarer ansatt ser det ut til at det kan bli nødvendig at hver enkelt gård tar ansvar for inntil en uke annet hvert år. Vi ber om forståelse for en slik ordning og er glad for at de som har blitt kontaktet har vært positiv til tiltaket. Alternativt er å redusere antall landbruksvikarer til en og dermed bygge ned tilbudet. VIKTIG INFO OM REFUSJON SYKDOMSAVLØSNING. Kommunene og fylkesmannen har påpekt at regelverket setter krav om innsending av refusjon for sykdomsavløsning skal skje umiddelbart og seinest innen tre måneder etter at en sykdomsavløsning har funnet sted. Overholdes ikke fristen kan det i verste fall medføre bortfall av refusjon.

7 Biologisk mangfold på Kalle. Naturmangfold er et begrep som får stadig større betydning. Ettersom vi driver et intensivt jordbruk vil dette gå ut over det naturlige biologiske mangfoldet. Biologisk mangfold er altså jordas variasjon av livsformer, dvs arvestoff og det kompliserte samspill de er en del av. I landbruket har vi et spesielt ansvar for bevaring av økosystemer (naturtyper). De utvalgte naturtyper er særlig viktige i denne sammenheng. I Lofoten har vi fokusert på spesielt artsrike, sjeldne og truede arter i eng og beite. Fylkesmannens miljøavdeling har fått kartlagt noen områder i Vågan, og det er planlagt å videreføre dette arbeidet i andre deler av Lofoten til sommeren. I Vågan er deler av Kalle pekt ut, i tillegg til et felt i Østre Vågan og et område ovenfor E 10 vei krysset til Laukvik. Vi har gjort registrering på feltet i Kalle, utarbeidet skjøtselplan og foretatt slått av slåttemark. Dette område har ikke vært i aktiv landbruksproduksjon på år. Deler av området er preget av gjengroingen med oppslag av kratt på 1,5 til 2 meter. Kantsonene er imidlertid godt bevart med stor variasjon i artsrikdom. Lokaliteten består både av slåtteeeng og slåttemyr. Hvorfor er slåtteeng en viktig naturtype? Artsmessig skiller slåtteeng seg ut ved å ha et større mangfold av insekter som lever på blomsterplanter, samt bedre levevilkår for lite beitetolerante planter som for eksempel orkideer. Det viser seg at ca 60 % av våre dagsommerfugler knyttet til kulturlandskapet har slåtteengene som et viktig leveområde. Slåttemyr vil gjennom slåtten favorisere enkelte arter slik at det opprettholder en rikere tilstand enn hva myr ville hatt i en naturtilstand uten slått. Direktoratet for naturforvaltning påpeker at alle slåttemyrer som holdes i hevd, og som har et artsinventar som dokumenterer dette, er så sjeldne at de må prioriteres. Området er unikt for sommerfugler og øyenstikker

8 A A Telefon : Faks : Innmelding slakt : Arild Horn Kontakt regnskap : Magne Bernhardsen Topp moderne dyrebiler med mobiltelfonnr : Arthur Willy Einar Werner Nødslakt.tlf: Vi er der når du trenger oss Et ønsket alternativ

DET ER TID FOR PLANLEGGING AV KOMMENDE VEKSTSESONG OG BESTILLING AV GJØDSELPLAN!

DET ER TID FOR PLANLEGGING AV KOMMENDE VEKSTSESONG OG BESTILLING AV GJØDSELPLAN! DET ER TID FOR PLANLEGGING AV KOMMENDE VEKSTSESONG OG BESTILLING AV GJØDSELPLAN! Det er tid for å gjøre opp status, og planlegge kommende sesong. Hvilke skifter ga gode avlinger og hvilke var problematiske?

Detaljer

Medlemsskriv nr. nr 3 Desember 2 /2012 2013

Medlemsskriv nr. nr 3 Desember 2 /2012 2013 Medlemsskriv nr. nr 3 Desember 2 /2012 2013 Medlemsvilkår 2014 Næringsutvikling på gården (NUG) Lønnstariffer gjeldende fra 1.april 2013 Økologisk bringebær på friland i Balsfjord Engrapp - en viktig plante

Detaljer

+ Gjødselplanskjema Retur innen 25.11.10. Styret og ansette ønsker våre medlemmer/eiere ei god jul og et godt nyttår!

+ Gjødselplanskjema Retur innen 25.11.10. Styret og ansette ønsker våre medlemmer/eiere ei god jul og et godt nyttår! Tunrappen Nr 3/2010 November ********************************************** Innhold: Situasjonsrapport Gjødselplan 2011 Gjødselinnkjøp. Når? Konsolidering på Sør-Helgeland - aksjon Bedre rådgivningstilbud

Detaljer

SATSING PÅ SKOGSBILVEGER I ORKDAL

SATSING PÅ SKOGSBILVEGER I ORKDAL SATSING PÅ SKOGSBILVEGER I ORKDAL Det foregår for tida store vegarbeider i Orkdal. Det investeres for i alt 8,2 millioner kroner på tre veger. Disse er Strømtjønnvegen, Mjovassvegen og Hamranvegen. Alle

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2.

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2. k u r s Regnskapskurs for store foreninger Innføring i regnskap del 1 av 2. Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og

Detaljer

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og budsjettarbeid for økonomiansvarlige i studentforeninger med stor økonomi.

Detaljer

For 2011 er jordbruksfradraget: Det generelle fradraget er 54 200 kr. Det prosentvise fradraget er 32 prosent. Maksimalt fradrag er kr 142 000.

For 2011 er jordbruksfradraget: Det generelle fradraget er 54 200 kr. Det prosentvise fradraget er 32 prosent. Maksimalt fradrag er kr 142 000. JORDBRUKSFRADRAG Flere har i disse dager fått brev fra Skatteetaten, der det står at fradragsført jordbruksfradrag ikke er godtatt. Vi har derfor tatt med litt om hovedkravene for jordbruksfradrag. Den

Detaljer

ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2011

ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2011 Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2011 Kleiva, 8400 Sortland Tel 907 88 531 Fax 76 20 14 11 Org.nr. 970921621 landbrukstjenesten@lr.no www.landbrukstjenesten.no http://halogaland.lr.no/

Detaljer

Landbruk Nord - Medlemsskriv nr. 1-2014. Småplukk 3. Kort referat fra årsmøte! 5. Har du kontroll på HMS (helse, miljø og sikkerhet) - arbeidet?

Landbruk Nord - Medlemsskriv nr. 1-2014. Småplukk 3. Kort referat fra årsmøte! 5. Har du kontroll på HMS (helse, miljø og sikkerhet) - arbeidet? Innhold: Landbruk Nord - Medlemsskriv nr. 1-2014 Småplukk 3 Kort referat fra årsmøte! 5 Har du kontroll på HMS (helse, miljø og sikkerhet) - arbeidet? 6 Kan du tenke deg å ha russisk praktikant på din

Detaljer

GRØNN MIX INNHOLD: MELDING TIL JORD- OG SKOGBRUKERE I MODUM

GRØNN MIX INNHOLD: MELDING TIL JORD- OG SKOGBRUKERE I MODUM INNHOLD: GRØNN MIX MELDING TIL JORD- OG SKOGBRUKERE I MODUM 2009 side 2 Bemanningen på kontoret og hos Landbrukstjenester Buskerud Hovedutvalgets medlemmer side 3 Levering av rundballeplast Avlingsskade

Detaljer

Rapport. Reindriftsforvaltningen. Velferdsordninger i reindriften AGENDA

Rapport. Reindriftsforvaltningen. Velferdsordninger i reindriften AGENDA Rapport ScØ ^0Ø6/3R^ Reindriftsforvaltningen Velferdsordninger i reindriften AGENDA / Reindriftsforvaltningen Velferdsordninger i reindriften AGENDA Utredning & Utvikling AS Malmskrivervn 35 Postboks 542

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

Landbruker n. Hedmarken Nr 2. 2012. Ringsaker

Landbruker n. Hedmarken Nr 2. 2012. Ringsaker Landbruker n Hedmarken Nr 2. 2012 Ringsaker Hedmark Landbruksrådgiving Tlf: 62 55 02 50 Hjemmeside: http://hedmark.lr.no E-post: hedmark@lr.no Tilpasset rådgiving For inneværende sesong kan vi tilby følgende

Detaljer

Landbruker n. Hedmarken Nr 1. 2012. Ringsaker

Landbruker n. Hedmarken Nr 1. 2012. Ringsaker Landbruker n Hedmarken Nr 1. 2012 Ringsaker Hedmark Landbruksrådgiving Tlf 625 50 250 hedmark@lr.no http://hedmark.lr.no Vurderer du BIOVARMEANLEGG? Vi hjelper deg med - muligheter og løsninger - anlegg

Detaljer

Medlemsblad for Landbruk Nordvest BA RINGREVEN. Nr. 1/2011 www. landbruknordvest.no årgang 31

Medlemsblad for Landbruk Nordvest BA RINGREVEN. Nr. 1/2011 www. landbruknordvest.no årgang 31 Medlemsblad for Landbruk Nordvest BA RINGREVEN Nr. 1/2011 www. landbruknordvest.no årgang 31 2 Innhold Det er artig å driva gard, men det krev pengar. Pengar til fjøs og til maskiner og litt til oss sjølve..

Detaljer

Info til Kasserer i undergruppe

Info til Kasserer i undergruppe Info til Kasserer i undergruppe Redigert av Marte Collin 12.02.2010 Opprettet av Marte Collin 02.02.2010 Tromsøstudentenes Idrettslag 2 INNLEDNING 3 HVORFOR HAR VI REGNSKAP 4 DIVERSE BEGREPER 4 DET DOBBELTE

Detaljer

Generasjonsskifte eierskifte En veileder om viktige forhold knyttet til eiendomsoverdragelse i landbruket

Generasjonsskifte eierskifte En veileder om viktige forhold knyttet til eiendomsoverdragelse i landbruket Generasjonsskifte eierskifte En veileder om viktige forhold knyttet til eiendomsoverdragelse i landbruket Foto: Terje Rakke / Nordic Life Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde, Pressefoto AS / Fylkesmannen i Nordland

Detaljer

GENERASJONS- SKIFTE PÅ GÅRDEN RAPPORTEN #4-2010

GENERASJONS- SKIFTE PÅ GÅRDEN RAPPORTEN #4-2010 RAPPORTEN #4-2010 GENERASJONS- SKIFTE PÅ GÅRDEN FLERE SAKER I DETTE NUMMERET: NYE REGLER FOR KONTANTKJØP FRA NYTTÅR SKATTEMYNDIGHETENE KRIMINALISERER NORSK NÆRINGSLIV YTELSE TIL BESVÆR VÅRE KUNDER ER IKKE

Detaljer

Nytt liv til landbruket

Nytt liv til landbruket Nytt liv til landbruket lokal økologisk mat i felleskap Verdier og mål i Øverland Andelslandbruk BA 2010 Øverland Andelslandbruk BA Gamle Ringeriksvei 123 1356 Bekkestua www.overlandel.no Beskriver verdier,

Detaljer

VEIEN VIDERE: REVISJONSPLIKTEN

VEIEN VIDERE: REVISJONSPLIKTEN RAPPORTEN #1-2011 VEIEN VIDERE: REVISJONSPLIKTEN FJERNES FLERE SAKER I DETTE NUMMERET: DET VI TRENGER, NÅR VI TRENGER DET VELKOMMEN VALGFRIHET! PERSONALFORSIKRING HVA KREVES AV ARBEIDSGIVER? KUNDENS VALG

Detaljer

I Norge er arbeidslivet regulert av mange ulike lover og regler som både arbeidsgivere og arbeidstakere må følge.

I Norge er arbeidslivet regulert av mange ulike lover og regler som både arbeidsgivere og arbeidstakere må følge. I Norge er arbeidslivet regulert av mange ulike lover og regler som både arbeidsgivere og arbeidstakere må følge. Hva er skatt, og hvordan fungerer arbeidslivet i Norge? Hva tenker dere når dere ser dette

Detaljer

Informasjonsskrivet sendes alle som søker om produksjonstilskudd i Ringerike og Hole VETERINÆRVAKTA

Informasjonsskrivet sendes alle som søker om produksjonstilskudd i Ringerike og Hole VETERINÆRVAKTA Landbrukskontoret for Hole og Ringerike Informasjon fra Landbrukskontoret 2010 Informasjonsskrivet sendes alle som søker om produksjonstilskudd i Ringerike og Hole Steinssletta - et nasjonalt utvalgt kulturlandskap

Detaljer

GRØNN MIX INNHOLD: MELDING TIL JORD- OG SKOGBRUKERE I MODUM

GRØNN MIX INNHOLD: MELDING TIL JORD- OG SKOGBRUKERE I MODUM INNHOLD: GRØNN MIX MELDING TIL JORD- OG SKOGBRUKERE I MODUM 2008 side 2 Bemanningen på kontoret. Hovedutvalgets medlemmer. side 3 Produksjonstilskudd i jordbruket Landbrukstjenester (tidligere Avløserlaget)

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 01.03.2011 Tid: Kl. 16.00 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Ny fleksibel alderspensjon. Hva betyr det for deg? Informasjon og råd fra Nordea

Ny fleksibel alderspensjon. Hva betyr det for deg? Informasjon og råd fra Nordea Ny fleksibel alderspensjon Hva betyr det for deg? Informasjon og råd fra Nordea RADGIVNING 2 Nytt pensjonssystem øker behovet for personlig rådgivning Når du blir pensjonist skal du leve av pensjonen din,

Detaljer

KLIMASTASJONENE ET NYTTIG VERKTØY

KLIMASTASJONENE ET NYTTIG VERKTØY KLIMASTASJONENE ET NYTTIG VERKTØY Nå er klimastasjonene satt ut i Meldal (Muan), Rindal (Rindalsskogen) og Rennebu (Stamnan). Klimastasjonene måler jordtemperatur, lufttemperatur, luftfuktighet, vindhastighet,

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Undersøkelse om svart arbeid. Januar/februar 2011

Undersøkelse om svart arbeid. Januar/februar 2011 Undersøkelse om svart arbeid Januar/februar 2011 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen s. 03 Kjøp av svart arbeid s. 04 Vurdering av kjøp av svart arbeid s. 09 Hvem er kjøperen av svart arbeid? s. 16 Hva

Detaljer