Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag"

Transkript

1 Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag Møtedato: Møtested: Steinkjer Rådhus Hilmar Aleksandersen Tidspunkt: Kl Fravær: Torunn Austheim, Jacob Br. Almlid, Jon Arve Hollekim, Truls Eggen, Morten Aakvik, Nanna Dyrendal, Rolf Bosnes, Anders H Haraldsen, Liv Inger Masdal Næss SAKSLISTE: Koder: O; orientering, D; drøfting, A; anbefaling Felles møte PSA/ASG utviklingsprogram for byregioner Administrativ styringgruppe Inn-Trøndelag 14/27 Referat fra ASG (A) 14/28 Søknad Regional Næringsfond Lekeland Steinkjer (A) 14/29 Søknad Regionalt Næringsfond Dans i Nord-Trøndelag (A) 14/30 Søknad Regionalt næringsfond Nils Aas Kunstverksted (A) 14/31 Samarbeid om tekniske tjenester i Inn-Trøndelag (A) 14/32 Samarbeid om Vekst/Attføring i Inn-Trøndelag (O) 14/33 Differensiert arbeidsgiveravgift Felles uttalelse (A) 14/34 Strategisk Næringsplan for Inn-Trøndelag (O) 14/35 Fordeling av Regionalt/kommunalt næringsfond (A) 14/36 Eventuelt Vel møtt! Jon Arve Hollekim /s Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelag Side 1 av 63

2 14/27 Referat fra ASG (A) Referat fra felles møte i ASG for Inn-Trøndelag Møtedato Sted Referent Steinkjer Rådhus Anders H Haraldsen Deltagere Forfall Jon Arve Hollekim, Inderøy kommune Jacob Br. Almlid, Verran kommune Torunn Austheim, Steinkjer kommune Truls Eggen. Snåsa kommune Morten Aakvik, TV Rolf Bosnes TV Anders H Haraldsen SP-Inn-Trøndelag (Referent) Nanna Dyrendal TV Sak Frist Ansvar Truls Eggen, Rådmann i Snåsa, orienterte før møte om Snåsa Kommunes vedtak i kommunestyret Resutatet av kommunens retningsvalgprosessen er Inn- Trøndelag. Samarbeidet med Indre Namdal har 1 års oppsigelsestid. Rådmannen i Snåsa opptas derved som fullverdig medlem i Inn-Trøndelag ASG. Tillitsvalgtsrepresentasjon bør også vurderes. 14/19 Referat fra Vedtak. Referatet fra godkjennes ASG (A) 14/20 Referat fra Inn- Tatt til orientering Trøndelag regionalt Næringsfond (O) 14/21 Referat fra Inn- Tatt til orientering Trøndelag regionalt Næringsfond (O) 14/22 Strategisk Næringsplan for Inn- Trøndelagsregionen høringsutkast (A) Vedtak: Administrativ styringsgruppe har mottatt utkast til Strategisk næringsplan fra Steinkjer Næringsselskap til behandling for eventuell utlegging til høring. 14/23 Innherredsprogrammet innbetaling av utestående (A) Administrativ styringsgruppe ber om at utkastet bearbeides ytterligere i forhold til beskrivelse av: næringstatus og utfordringer i Inn-Trøndelag konkretisering av felles mål, strategier og tiltak Vedtatte samfunnsplaner i de respektive kommuner reflekteres Vedtak: Kroner utbetales til Innherredsprogrammet. Midlene tas fra Regionalt næringsfond. Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelag Side 2 av 63

3 14/24 Utviklingsprogrammet for byregioner (A) Vedtak: 1. Steinkjer Kommune er prosjektets eier 2. Administrativ Styringsgruppe for Inn-Trøndelag med tillitsvalgte er prosjektets styringsgruppe 3. Anders Haraldsen og Arnt Ivar Kverndal engasjeres som prosjektleder 4. Det opprettes en referansegruppe for prosjektet. Det skal legges vekt på at denne gruppen er representativ og kompetent 5. Ekstern FOU-institusjon engasjeres for innhenting av kunnskapsbaserte data 6. Det etableres arbeidsgrupper ved behov 7. Inn-Trøndelagsregionen har intensjon om å bli med i prosjektets fase 2. 14/25 Samarbeid om tekniske tjenester i Inn-Trøndelag (A) OBS! Deltagende kommuner forventes å stille opp på prosjektsamling 20/ i Stjørdal. Saken utsettes til neste møte 14/26 Eventuelt Forskrift om distriktsrettet investering/transportstøtte. Anders skriver et forslag til uttalelse på vegne av Inn-Trøndelagsregionen Utredning om storkommune: Jacob B Almlid orienterte om vedtaket i Kommunestyret i Verran: Her bes rådmannen i Verran utrede sammenlåing til en større kommune. Alternativt en raskere utvikling innenfor Inn-Trøndelagssamarbeidet. Scenario 3 generalistkommunen anses som usannsynlig og bør derfor ikke vektlegges i stor grad i videre arbeid. Sak om fordeling av regionalt næringsfond til neste møte Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelag Side 3 av 63

4 14/28 Søknad Regional Næringsfond Lekeland Steinkjer (A) Status regionalt Næringsfond Kommentar Sak Inngående Utgående Innvilget Overført fra 2013 kr ,50 Innvilget 2013, ikke utbetalt kr ,00 Tilskudd 2014, første andel kr ,00 Mulighetsstudie Verran Kommune kr ,00 Trøndertreff i Tigerstaden kr ,00 Lekeland kr ,00 Innherredsprogrammet kr ,00 Dans i Nord-Trøndelag kr ,00 Nils Aas Kunstverksted kr ,00 Andel sekretariatet 2014 kr ,00 Siste andel tilskudd 2014 kommer mot slutten av året kr ,00 kr ,50 kr ,00 kr ,00 Saldo på konto kr ,50 Disponibelt i fondet kr ,50 Gjør oppmerksom på at ,- kommer på k Søknad Søknadsnr Søknadsår 2014 Arkivsak Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelag Side 4 av 63

5 Støtteordning Prosjektnavn Inntrøndelag regionalt næringsfond lekeland steinkjer Kort beskrivelse Utvikling av forretningside - Lekeland Prosjektbeskrivelse Utvikling av forretningskonsept og ide for Lekeland. Vi har som mål å etablere et lekeland i Sjøfartsgata 12 i Steinkjer. Nærmeste lekeland er etablert i Trondheim (12 mil sør for Steinkjer) og i Bodø (60 mil nord for Steinkjer). Det er gjort grundig forarbeid som bekrefter en åpen posisjon i markedet. Vårt prosjekt blir følgende: Utvikling av forretningskonsept og ide for Lekeland. Et lekeland i Steinkjer vil dekke behovet for innendørs lek og aktivitet for barn i alderen 0-12 år. Lekelandet vil gi flere arbeidsplasser i Steinkjer, 4,5 årsverk til å begynne med. Lekelandet vil også gjøre Steinkjer enda mer attraktivt for barnefamilier, både for å fortsette å bo her, for tilflyttere og ikke minst som handelssted. Kontaktopplysninger Funksjon Navn Adresse/poststed Mobil Søker / Prosjekteier Kontaktperson Prosjektleder Lykkeland Steinkjer AS Sjøfartsgata 12 Org.nr: STEINKJER Marion Kyrresdatter Sjøfartsgata STEINKJER Lykkeland Steinkjer AS Sjøfartsgata STEINKJER Mottatt offentlig støtte tidligere: Nei Spesifikasjon Bakgrunn Nærmeste lekeland er lokalisert i Trondheim i Sør og Bodø i Nord. Vi vet at mange fra vårt fylke drar til Trondheim både uke- og helgedager for å dra på lekeland sammen med barna. Lekeland er en bransje som har vært i stor vekst de siste årene. Det er bare tre fylker i hele Norge som ikke har et eller flere lekeland. Nord-Trøndelag er et av disse. Et lekeland skal dekke behovet for innendørs aktivitet og lek for barnefamilier, skoler, barnehager, idrettslag, foreninger og andre med ansvar for barn i alderen 0-12 år. I lekelandet får barna styrket sin motorikk, testet ferdigheter og vært i bevegelse i trygge omgivelser. Vi har også savnet et sted hvor det kan arrangeres bursdager med servering, lek og aktivitet - dette vil vi kunne tilby i lekelandet. Lekelandet vil også kunne tilby en positiv vekst av antall arbeidsplasser i Steinkjer kommune i form av 4,5 årsverk til å begynne med. Å starte og drive lekelandet er vårt hovedprosjekt. Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelag Side 5 av 63

6 Prosjektmål Å kvalitetssikre oppstart av nytt firma med grundig forretningsutvikling. Det er gjort grundig forarbeid som bekrefter en åpen posisjon i markedet. Prosjekts mål er å starte opp og drive et økonomisk lønnsomt lekeland i Steinkjer kommune innen juli Vi har utifra tall funnet hos statistisk sentralbyrå satt opp et realistisk driftsbudsjett som viser driftsoverskudd. Målet om en lønnsom drift kan måles ift driftsbudsjettet. Dersom vi handler lekeproduktene fra en kinesisk leverandør, Funlandia, vil investeringskostnadene reduseres med ca 60% ift å benytte en nordisk leverandør. Kostnadene knyttet til forberedelsene ifm å ta avgjørelsen om å benytte Funlandia er relativt små mtp at vi kan spare 60% av investeringskostnadene. Det er viktig at vi er effektive i prosessen med forarbeidet. Det vil derfor være styrkende for forberedelsene at alle tre grunderne møtes og får jobbet effektivt sammen for å skaffe et best mulig beslutningsgrunnlag når avgjørelser skal tas. Vi kan i ettertid se om målene nås ved at avgjørelsene og forberedelsene som vi sammen skal gjøre, vil gi vanntette og gode løsninger og avtaler. Vi vil også oppleve at vi er forberedt på det meste, både på godt og vondt, dersom vi gjør et godt forarbeid. Det er et mål at vi når ut til så mange potensielle kunder som mulig. Per dd er det ikke alle som har opplevd og vet hva et lekeland er. For å nå ut til flest mulig må vi ha en tiltalende og selvforklarende logo, en god og brukervennlig hjemmeside/ facebookside og riktig reklame. Det vil vise seg om vi når flest mulig ved å se om vi oppnår budsjettert antall besøkende. Forankring Vi er tre personer som har gått sammen om denne forretningsutviklingen og bedriftsetableringen. For å kunne gjennomføre hovedprosjektet er det nødvendig med en del større investeringer. Vi har alle tre gått inn med en egenkapital på kr , tilsammen kr For å finansiere resterende har vi fått bedriftslån hos Sparebank1 Midt-Norge på kr Vi har vært til veiledning hos Steinkjer næringsselskap siden planleggingen av prosjektet startet. Vi har signert en 10-års husleiekontrakt med Steinkjer handelspark. Søknad om bruksendring av lokalet (sjøfartsgata 12) er sendt til kommunen og arbeidet med bruksendringen starter i løpet av mars Prosjektorganisering Vi er tre eiere og alle tre er medarbeidere i bedriften. Vi samarbeider om alle oppgavene som gjelder utvikling av forretningskonseptet, men vi har hvert vårt hovedansvar. Marion Kyrresdatter: daglig leder i bedriften med ansvar for drift og økonomi. Trude Brandtzæg: styreleder og medarbeider med hovedansvar for gjennomføring av bursdagsfeiringer og eventer. Veronica Holm: Medarbeider og hovedansvarlig for kafedrift. Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelag Side 6 av 63

7 Samarbeidspartnere Steinkjer Næringsselskap: Veiledning Snopp Media: Markedsføring, hjemmeside, reklame mm. Vårt regnskap AS: regnskapsfører BDO: Revisor Saxvik AS: Leverandør av kasse- og banksystem. Elkjøp Namsos: Leverandør av hvitevarer. Funlandia Playgrounds, Kina: Leverandør av lekekonstruksjon og lekeapparat. Leisure Activities, Kina: Leverandør av oppblåsbare sklier, hoppeslott ol. Sparebank1 Midt-Norge: Bankforbindelse og lånegiver. Gjensidige: Forsikring. Steinkjer handelspark: huseier Stabburet v/per Anders Arntzen: leverandør av mat Tine meierer: leverandør av melkeprodukter Ringnes: leverandør av drikke Steinkjeradvokatene: juridisk bistand ifm kontrakter mm. Trøndelag storkjøkkenservice: leverandør av kjøkkenutstyr. Telenor: leverandør av telefoner med abbonement NTE: leverandør av internett lyngstad-arkitekter: Arkitekttjenester Kaffe-Compagniet: leverandør kaffe og kaffemaskin Bygdaservice AS: entreprenør Pole Star: Maskotutvikling Kiwi: leverandør av matvarer Diplom-is: leverandør av is og reklame. Trønder-Avisa og Steinkjeravisa: media Jobbint: Leverandør av tjenester ifm ansettelse av arbeidskraft Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelag Side 7 av 63

8 Aktiviteter - Konsultasjon med advokat ifm. kontrakt og kjøp fra Funlandia. Vi er ikke kjent med kjøp og import av varer fra Kina og ønsker å konsultere med en advokat for å sikre oss en best mulig avtale/ kontrakt med selger. Kontrakten er skrevet på engelsk og alle priser er oppgitt i USD. -Konsultasjon med advokat ifm forretningsavtale mellom oss tre grundere. Vi ønsker å utarbeide en forretningsavtale oss partene imellom som sikrer en god håndtering av mulige situasjoner i fremtiden. - Konsultasjon; Snopp media: Vi ønsker å produsere en god og tiltalende logo og en brukervennlig hjemmeside. Vi føler ikke at vi har nok kompetanse innenfor dette området selv. Vi ønsker derfor å leie inn hjelp til utvikling og ferdigstillelse av logo og hjemmeside slik at vi enkelt kan drifte dette selv i fremtiden. - Konsultasjon; Jobbint: For å kunne være synlig for arbeidssøkere og for å sikre oss best mulig arbeidskraft til bedriften ønsker vi å benytte oss av tjenestene til Jobbint i prosessen med annonsering av stillinger og ansettelse av medarbeidere. - Studietur Fantasy4kids: Vi ønsker å kjøpe lekekonstruksjon og lekeapparater fra Funlandia Playgrounds, Shanghai. Dersom vi velger denne leverandøren vil vi spare 60-70% av investeringsutgiftene i motsetning til å velge SPI som er den eneste nordiske forhandleren av lekekonstruksjoner. Den eneste lekeland-aktøren i Europa som har handlet fra Funlandia, er etablert i Ede, Nederland. Funlandia har forsikret oss om at de har endret på sine produkter slik at de skal tilfredsstille Europeiske krav. En del av utstyret som er satt opp hos Fantasy4kids har nylig blitt forbedret. Vi ønsker å besøke Fantasy4kids for å kvalitetssikre endringene som er gjort slik at vi vet at utstyret faktisk tilfredsstiller EU-kravene. - Reiser for å undersøke varer/inventar: Vi ønsker å dra til Trondheim, da dette er nærmeste sted for samling av leverandører, for å besøke ulike leverandører av utstyr og inventar som vi har behov for. Dvs alt unntatt lekekonstruksjon og lekeapparater. Vi ønsker å godkjenne kvalitet på utstyret (se og ta på), velge farger, sammenligne priser og forhandle fram gode avtaler. Eks på inventar/ utstyr er bord, stoler, kjøkken, kontormøbler, garderobe mm. - Møtevirksomhet: Det er nødvendig med mye konsultasjon og møtevirksomhet med leverandører. Det er mange ulike tilbud og avtaler som må grundig gjennomgås for at vi skal sikre oss et best mulig beslutningsunderlag. Det vil legges ned mye arbeidstimer ift å finne riktige leverandører, forberedelser til møter, selve konsultasjonen/ møtene, reise til og ifra og etterarbeid. Se forøvrig under samarbeidspartnere for å se et utvalg av hvilke leverandører vi ønsker å benytte oss av. - Møtevirksomhet mellom grundere: Det er viktig at vi som grundere og eiere av bedriften har jevnlige møter slik at vi hele tiden er oppdaterte og samstemte om visjon og utvikling av bedriften. Vi må dele oppgaver oss imellom og foreta viktige beslutninger sammen. I den forbindelse vil det bli nødvendig for den ene grunderen, Veronica Holm, å reise til Steinkjer regelmessig i utviklings- og oppstartsfasen. Veronica skal på sikt flytte til Steinkjer for å arbeide i- og drive Lykkelandet på heltid sammen med Marion og Trude. Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelag Side 8 av 63

9 Målgrupper Målgruppen for prosjektet er oss tre som medeiere og forretningsutviklere. Resultat - en kvalitetssikret oppstart. - Konsultasjon med advokat ifm kontrakt og kjøp fra Funlandia. Resultatet er at vi får en god kjøpekontrakt hvor vi er sikret dersom det skulle oppstå uenigheter eller feil/ mangler med varene. -Konsultasjon med advokat ifm forretningsavtale. Resultatet er en juridisk god forretningsavtale mellom eierne. - Konsultasjon; Snopp media: Resultat er en god og brukervennlig hjemmeside som vi enkelt kan drifte selv og som markedsfører bedriften på best mulig måte. Og en flott og tiltrekkende logo som representerer vår bedrift på best mulig måte. - Konsultasjon; Jobbint: Resultat er å bli synlige for de aktuelle jobbsøkere i vår region slik at vi får de beste medarbeiderne. - Studietur Fantasy4kids: Resultat er at vi er sikre på at varene vi bestiller fra Funlandia tilfredsstiller europeisk standard. - Reiser for å undersøke varer/inventar: Resultat er at vi får best mulig pris på varene/ inventaret kombinert med kvalitet og at vi får rett brukervennlighet, utseende, tekstur og farge på inventaret. - Møtevirksomhet: Resultatet blir at vi tar de rette beslutningene i forbindelse med våre investeringer. - Møtevirksomhet mellom grundere: Resultatet er at vi som grundere/eiere er samstemte og enige ifm utvikling av bedriften, avgjørelser og beslutninger. Effekter - en kvalitetssikret oppstart. Effekten vil bli minimert risiko for at bedriften skal satse feil i forhold til marked og pris, og derigjennom risikere å ikke lykkes med forretningsvirksomheten. - Konsultasjon med advokat ifm kontrakt og kjøp fra Funlandia. Effekten er at vi slipper usikkerhetselementene i forbindelse med kontraktene og kjøpene fra Kina. -Konsultasjon med advokat ifm forretningsavtale. Effekten er at vi kan benytte forretningsavtalen ved uventede konflikter eller andre situasjoner som kan oppstå mellom oss som parter. - Konsultasjon; Snopp media: Effekten er at vi blir synlig for våre gjester. - Konsultasjon; Jobbint: Effekten er at vi får et godt medarbeider-team som igjen fører til økt kvalitet på service, godt omdømme, mersalg, lønnsomhet osv. - Studietur Fantasy4kids: Effekten er et lekeland der sikkerheten er ivaretatt, mtp barnas beste. Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelag Side 9 av 63

10 - Reiser for å undersøke varer/inventar: Effekten er et gjennomtenkt designet innemiljø med et tiltalende utseende og holdbare produkter. - Møtevirksomhet: Effekten er en lønnsom og varig bedrift. - Møtevirksomhet mellom grundere: Effekten er et godt forretningssamarbeid og en veldrevet bedrift. Tids- og kostnadsplan Tidsplan Milepælsplan: - Konsultasjon med advokat ifm. kontrakt og kjøp fra Funlandia: Uke 15, Konsultasjon med advokat ifm forretningsavtale mellom oss tre grundere: Uke 17, Konsultasjon; Snopp media: Uke 15 og Konsultasjon; Jobbint: Uke 18 - Studietur Fantasy4kids: Uke 14 eller Reiser for å undersøke varer/inventar: Uke Forretningsutvikling/Møtevirksomhet: uke Forretningsutvikling/Møtevirksomhet mellom grundere: uke sluttrapport og prosjekt fullført: uke 22 Kostnadsplan Tittel SUM Forretningsutvikling (150 t, a 300,-) Jobbint, konsulenttjenester, annonsering Konsultasjon med advokat ifm forretningsavtale mel Konsultasjon med advokat ifm. kontrakt og kjøp fra Møtevirksomhet; leverandører og avtaleinngåelse Reise t/r Oslo - Steinkjer for Veronica Reiser for å undersøke varer/inventar Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelag Side 10 av 63

11 Snopp media (utvikling av logo og hjemmeside) Studietur Fantasy4kids Sum kostnad Finansieringsplan Tittel SUM Egeninnsats Egenkapital Inn-Trøndelag Regional næringsfond Sum finansiering Geografi 1700-Nord-Trøndelag Vedleggsliste Dokumentnavn Filstørrelse Dato Fondssøknad.xlsx Skjermbilde (10).png Skjermbilde (11).png Skjermbilde (2).png Skjermbilde (3).png Skjermbilde (4).png Skjermbilde (5).png Skjermbilde (6).png Skjermbilde (7).png Skjermbilde (8).png Skjermbilde (9).png Tilsagnsbrev Søknadsår 2014 Støtteordning Inntrøndelag regionalt næringsfond Tittel lekeland steinkjer Søker Lykkeland Steinkjer AS Gyldig til dato Arkivsak Tilsagnsnr Status Under behandling Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelag Side 11 av 63

12 Saksbehandler astrid.fuglesang (Astrid Fuglesang) E-post Mobil Vurdering Her omsøkes det kr 75% for utvikling av forretningskonsept og ide for et nytt Lekeland i Steinkjer, der markedet er minimum Nord-Trøndelag. Nærmeste lekeland er etablert i Trondheim og i Bodø. Vi har veiledet gründerne i arbeidet med å utrede mulighetene for å etablere seg med utgangspunkt i denne forretningsideen, og mener gründerne har evnet å operasjonalisere veiledningen inn i et grundig forarbeid som bekrefter en åpen posisjon i markedet. Prosjektet de søker støtte til er utvikling og kvalitetssikring av selve forretningskonsept og ideen for et lekeland. Et lekeland i Steinkjer vil dekke et behov for innendørs lek og aktivitet for barn i alderen 0-12 år. Lekelandet vil gi flere arbeidsplasser i Steinkjer, det er estimert til 4,5 årsverk fra oppstart. Lekelandet vil også gjøre Inn-Trøndelag og Steinkjer enda mer attraktivt for barnefamilier, både for å fortsette å bo her og for tilflyttere. Lekeland er en bransje som har vært i stor vekst de siste årene. Det er bare tre fylker i hele Norge som ikke har ett eller flere lekeland. Nord-Trøndelag er ett av disse. I lekelandet får barna styrket sin motorikk, testet ferdigheter og vært i bevegelse i trygge omgivelser. Andre produkt er knyttet til å arrangere bursdager med servering, lek og aktivitet. Gründerne søker på mindre enn 50% av totale omkostninger for prosjektet. Bilag (kopi av tilbud) knyttet til billetter og kjøp av tjenester er gjennomgått, og vi verifiserer at rimeligste løsninger velges. Forslag til vedtak Lykkeland Lekeland får tildelt kr ,- til forretningsutvikling og kvalitetssikring av oppstart av ny bedrift. Finansieringskilder Innvilgetbeløp Søknadsbeløp Finansieringskilde År Ramme/budsjettomr. Beløp Tilskudd Tilbakeført Inn-Trøndelag Regional næringsfond 2014 Intr Reg Intr Reg Sum finansieringskilder Prosjektbeskrivelse Kort beskrivelse Utvikling av forretningside - Lekeland Prosjektbeskrivelse Utvikling av forretningskonsept og ide for Lekeland. Vi har som mål å etablere et lekeland i Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelag Side 12 av 63

13 Sjøfartsgata 12 i Steinkjer. Nærmeste lekeland er etablert i Trondheim (12 mil sør for Steinkjer) og i Bodø (60 mil nord for Steinkjer). Det er gjort grundig forarbeid som bekrefter en åpen posisjon i markedet. Vårt prosjekt blir følgende: Utvikling av forretningskonsept og ide for Lekeland. Et lekeland i Steinkjer vil dekke behovet for innendørs lek og aktivitet for barn i alderen 0-12 år. Lekelandet vil gi flere arbeidsplasser i Steinkjer, 4,5 årsverk til å begynne med. Lekelandet vil også gjøre Steinkjer enda mer attraktivt for barnefamilier, både for å fortsette å bo her, for tilflyttere og ikke minst som handelssted. Kontaktopplysninger Funksjon Navn Adresse Poststed Mobil Søker/prosjekteier Lykkeland Steinkjer AS Sjøfartsgata STEINKJER Kontaktperson Marion Kyrresdatter Sjøfartsgata STEINKJER Prosjektleder Lykkeland Steinkjer AS Sjøfartsgata STEINKJER Mottatt offentlig støtte tidligere: Nei Spesifikasjon Bakgrunn Nærmeste lekeland er lokalisert i Trondheim i Sør og Bodø i Nord. Vi vet at mange fra vårt fylke drar til Trondheim både uke- og helgedager for å dra på lekeland sammen med barna. Lekeland er en bransje som har vært i stor vekst de siste årene. Det er bare tre fylker i hele Norge som ikke har et eller flere lekeland. Nord-Trøndelag er et av disse. Et lekeland skal dekke behovet for innendørs aktivitet og lek for barnefamilier, skoler, barnehager, idrettslag, foreninger og andre med ansvar for barn i alderen 0-12 år. I lekelandet får barna styrket sin motorikk, testet ferdigheter og vært i bevegelse i trygge omgivelser. Vi har også savnet et sted hvor det kan arrangeres bursdager med servering, lek og aktivitet - dette vil vi kunne tilby i lekelandet. Lekelandet vil også kunne tilby en positiv vekst av antall arbeidsplasser i Steinkjer kommune i form av 4,5 årsverk til å begynne med. Å starte og drive lekelandet er vårt hovedprosjekt. Prosjektmål Å kvalitetssikre oppstart av nytt firma med grundig forretningsutvikling. Det er gjort grundig forarbeid som bekrefter en åpen posisjon i markedet. Prosjekts mål er å starte opp og drive et økonomisk lønnsomt lekeland i Steinkjer kommune innen juli Vi har utifra tall funnet hos statistisk sentralbyrå satt opp et realistisk driftsbudsjett som viser driftsoverskudd. Målet om en lønnsom drift kan måles ift driftsbudsjettet. Dersom vi handler lekeproduktene fra en kinesisk leverandør, Funlandia, vil investeringskostnadene reduseres med ca 60% ift å benytte en nordisk leverandør. Kostnadene knyttet til forberedelsene ifm å ta avgjørelsen om å benytte Funlandia er relativt små mtp at vi kan spare 60% av investeringskostnadene. Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelag Side 13 av 63

14 Det er viktig at vi er effektive i prosessen med forarbeidet. Det vil derfor være styrkende for forberedelsene at alle tre grunderne møtes og får jobbet effektivt sammen for å skaffe et best mulig beslutningsgrunnlag når avgjørelser skal tas. Vi kan i ettertid se om målene nås ved at avgjørelsene og forberedelsene som vi sammen skal gjøre, vil gi vanntette og gode løsninger og avtaler. Vi vil også oppleve at vi er forberedt på det meste, både på godt og vondt, dersom vi gjør et godt forarbeid. Det er et mål at vi når ut til så mange potensielle kunder som mulig. Per dd er det ikke alle som har opplevd og vet hva et lekeland er. For å nå ut til flest mulig må vi ha en tiltalende og selvforklarende logo, en god og brukervennlig hjemmeside/ facebookside og riktig reklame. Det vil vise seg om vi når flest mulig ved å se om vi oppnår budsjettert antall besøkende. Forankring Vi er tre personer som har gått sammen om denne forretningsutviklingen og bedriftsetableringen. For å kunne gjennomføre hovedprosjektet er det nødvendig med en del større investeringer. Vi har alle tre gått inn med en egenkapital på kr , tilsammen kr For å finansiere resterende har vi fått bedriftslån hos Sparebank1 Midt-Norge på kr Vi har vært til veiledning hos Steinkjer næringsselskap siden planleggingen av prosjektet startet. Vi har signert en 10-års husleiekontrakt med Steinkjer handelspark. Søknad om bruksendring av lokalet (sjøfartsgata 12) er sendt til kommunen og arbeidet med bruksendringen starter i løpet av mars Prosjektorganisering Vi er tre eiere og alle tre er medarbeidere i bedriften. Vi samarbeider om alle oppgavene som gjelder utvikling av forretningskonseptet, men vi har hvert vårt hovedansvar. Marion Kyrresdatter: daglig leder i bedriften med ansvar for drift og økonomi. Trude Brandtzæg: styreleder og medarbeider med hovedansvar for gjennomføring av bursdagsfeiringer og eventer. Veronica Holm: Medarbeider og hovedansvarlig for kafedrift. Samarbeidspartnere Steinkjer Næringsselskap: Veiledning Snopp Media: Markedsføring, hjemmeside, reklame mm. Vårt regnskap AS: regnskapsfører BDO: Revisor Saxvik AS: Leverandør av kasse- og banksystem. Elkjøp Namsos: Leverandør av hvitevarer. Funlandia Playgrounds, Kina: Leverandør av lekekonstruksjon og lekeapparat. Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelag Side 14 av 63

15 Leisure Activities, Kina: Leverandør av oppblåsbare sklier, hoppeslott ol. Sparebank1 Midt-Norge: Bankforbindelse og lånegiver. Gjensidige: Forsikring. Steinkjer handelspark: huseier Stabburet v/per Anders Arntzen: leverandør av mat Tine meierer: leverandør av melkeprodukter Ringnes: leverandør av drikke Steinkjeradvokatene: juridisk bistand ifm kontrakter mm. Trøndelag storkjøkkenservice: leverandør av kjøkkenutstyr. Telenor: leverandør av telefoner med abbonement NTE: leverandør av internett lyngstad-arkitekter: Arkitekttjenester Kaffe-Compagniet: leverandør kaffe og kaffemaskin Bygdaservice AS: entreprenør Pole Star: Maskotutvikling Kiwi: leverandør av matvarer Diplom-is: leverandør av is og reklame. Trønder-Avisa og Steinkjeravisa: media Jobbint: Leverandør av tjenester ifm ansettelse av arbeidskraft Aktiviteter - Konsultasjon med advokat ifm. kontrakt og kjøp fra Funlandia. Vi er ikke kjent med kjøp og import av varer fra Kina og ønsker å konsultere med en advokat for å sikre oss en best mulig avtale/ kontrakt med selger. Kontrakten er skrevet på engelsk og alle priser er oppgitt i USD. -Konsultasjon med advokat ifm forretningsavtale mellom oss tre grundere. Vi ønsker å utarbeide en forretningsavtale oss partene imellom som sikrer en god håndtering av mulige situasjoner i fremtiden. - Konsultasjon; Snopp media: Vi ønsker å produsere en god og tiltalende logo og en brukervennlig hjemmeside. Vi føler ikke at vi har nok kompetanse innenfor dette området selv. Vi ønsker derfor å leie inn hjelp til utvikling og ferdigstillelse av logo og hjemmeside slik at vi enkelt kan drifte dette selv i fremtiden. Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelag Side 15 av 63

16 - Konsultasjon; Jobbint: For å kunne være synlig for arbeidssøkere og for å sikre oss best mulig arbeidskraft til bedriften ønsker vi å benytte oss av tjenestene til Jobbint i prosessen med annonsering av stillinger og ansettelse av medarbeidere. - Studietur Fantasy4kids: Vi ønsker å kjøpe lekekonstruksjon og lekeapparater fra Funlandia Playgrounds, Shanghai. Dersom vi velger denne leverandøren vil vi spare 60-70% av investeringsutgiftene i motsetning til å velge SPI som er den eneste nordiske forhandleren av lekekonstruksjoner. Den eneste lekeland-aktøren i Europa som har handlet fra Funlandia, er etablert i Ede, Nederland. Funlandia har forsikret oss om at de har endret på sine produkter slik at de skal tilfredsstille Europeiske krav. En del av utstyret som er satt opp hos Fantasy4kids har nylig blitt forbedret. Vi ønsker å besøke Fantasy4kids for å kvalitetssikre endringene som er gjort slik at vi vet at utstyret faktisk tilfredsstiller EU-kravene. - Reiser for å undersøke varer/inventar: Vi ønsker å dra til Trondheim, da dette er nærmeste sted for samling av leverandører, for å besøke ulike leverandører av utstyr og inventar som vi har behov for. Dvs alt unntatt lekekonstruksjon og lekeapparater. Vi ønsker å godkjenne kvalitet på utstyret (se og ta på), velge farger, sammenligne priser og forhandle fram gode avtaler. Eks på inventar/ utstyr er bord, stoler, kjøkken, kontormøbler, garderobe mm. - Møtevirksomhet: Det er nødvendig med mye konsultasjon og møtevirksomhet med leverandører. Det er mange ulike tilbud og avtaler som må grundig gjennomgås for at vi skal sikre oss et best mulig beslutningsunderlag. Det vil legges ned mye arbeidstimer ift å finne riktige leverandører, forberedelser til møter, selve konsultasjonen/ møtene, reise til og ifra og etterarbeid. Se forøvrig under samarbeidspartnere for å se et utvalg av hvilke leverandører vi ønsker å benytte oss av. - Møtevirksomhet mellom grundere: Det er viktig at vi som grundere og eiere av bedriften har jevnlige møter slik at vi hele tiden er oppdaterte og samstemte om visjon og utvikling av bedriften. Vi må dele oppgaver oss imellom og foreta viktige beslutninger sammen. I den forbindelse vil det bli nødvendig for den ene grunderen, Veronica Holm, å reise til Steinkjer regelmessig i utviklings- og oppstartsfasen. Veronica skal på sikt flytte til Steinkjer for å arbeide i- og drive Lykkelandet på heltid sammen med Marion og Trude. Målgrupper Målgruppen for prosjektet er oss tre som medeiere og forretningsutviklere. Resultat - en kvalitetssikret oppstart. - Konsultasjon med advokat ifm kontrakt og kjøp fra Funlandia. Resultatet er at vi får en god kjøpekontrakt hvor vi er sikret dersom det skulle oppstå uenigheter eller feil/ mangler med varene. -Konsultasjon med advokat ifm forretningsavtale. Resultatet er en juridisk god forretningsavtale mellom eierne. - Konsultasjon; Snopp media: Resultat er en god og brukervennlig hjemmeside som vi enkelt kan drifte selv og som markedsfører bedriften på best mulig måte. Og en flott og tiltrekkende logo som representerer vår bedrift på best mulig måte. Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelag Side 16 av 63

17 - Konsultasjon; Jobbint: Resultat er å bli synlige for de aktuelle jobbsøkere i vår region slik at vi får de beste medarbeiderne. - Studietur Fantasy4kids: Resultat er at vi er sikre på at varene vi bestiller fra Funlandia tilfredsstiller europeisk standard. - Reiser for å undersøke varer/inventar: Resultat er at vi får best mulig pris på varene/ inventaret kombinert med kvalitet og at vi får rett brukervennlighet, utseende, tekstur og farge på inventaret. - Møtevirksomhet: Resultatet blir at vi tar de rette beslutningene i forbindelse med våre investeringer. - Møtevirksomhet mellom grundere: Resultatet er at vi som grundere/eiere er samstemte og enige ifm utvikling av bedriften, avgjørelser og beslutninger. Effekter - en kvalitetssikret oppstart. Effekten vil bli minimert risiko for at bedriften skal satse feil i forhold til marked og pris, og derigjennom risikere å ikke lykkes med forretningsvirksomheten. - Konsultasjon med advokat ifm kontrakt og kjøp fra Funlandia. Effekten er at vi slipper usikkerhetselementene i forbindelse med kontraktene og kjøpene fra Kina. -Konsultasjon med advokat ifm forretningsavtale. Effekten er at vi kan benytte forretningsavtalen ved uventede konflikter eller andre situasjoner som kan oppstå mellom oss som parter. - Konsultasjon; Snopp media: Effekten er at vi blir synlig for våre gjester. - Konsultasjon; Jobbint: Effekten er at vi får et godt medarbeider-team som igjen fører til økt kvalitet på service, godt omdømme, mersalg, lønnsomhet osv. - Studietur Fantasy4kids: Effekten er et lekeland der sikkerheten er ivaretatt, mtp barnas beste. - Reiser for å undersøke varer/inventar: Effekten er et gjennomtenkt designet innemiljø med et tiltalende utseende og holdbare produkter. - Møtevirksomhet: Effekten er en lønnsom og varig bedrift. - Møtevirksomhet mellom grundere: Effekten er et godt forretningssamarbeid og en veldrevet bedrift. Tids- og kostnadsplan Tidsplan Milepælsplan: - Konsultasjon med advokat ifm. kontrakt og kjøp fra Funlandia: Uke 15, Konsultasjon med advokat ifm forretningsavtale mellom oss tre grundere: Uke 17, Konsultasjon; Snopp media: Uke 15 og 16. Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelag Side 17 av 63

18 - Konsultasjon; Jobbint: Uke 18 - Studietur Fantasy4kids: Uke 14 eller Reiser for å undersøke varer/inventar: Uke Forretningsutvikling/Møtevirksomhet: uke Forretningsutvikling/Møtevirksomhet mellom grundere: uke sluttrapport og prosjekt fullført: uke 22 Godkjent kostnadsplan Tittel SUM Forretningsutvikling (150 t, a 300,-) Jobbint, konsulenttjenester, annonsering Konsultasjon med advokat ifm forretningsavtale mel Konsultasjon med advokat ifm. kontrakt og kjøp fra Møtevirksomhet; leverandører og avtaleinngåelse Reise t/r Oslo - Steinkjer for Veronica Reiser for å undersøke varer/inventar Snopp media (utvikling av logo og hjemmeside) Studietur Fantasy4kids Sum kostnad Godkjent finansieringsplan Tittel SUM Egeninnsats Egenkapital Inn-Trøndelag Regional næringsfond Sum finansiering Geografi 1700-Nord-Trøndelag Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelag Side 18 av 63

19 Vedleggsliste Dokumentnavn Filstørrelse Dato Fondssøknad.xlsx Skjermbilde (10).png Skjermbilde (11).png Skjermbilde (2).png Skjermbilde (3).png Skjermbilde (4).png Skjermbilde (5).png Skjermbilde (6).png Skjermbilde (7).png Skjermbilde (8).png Skjermbilde (9).png Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelag Side 19 av 63

20 14/29 Søknad Regionalt Næringsfond Dans i Nord-Trøndelag (A) Søknad Søknadsnr Søknadsår 2014 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Inntrøndelag regionalt næringsfond Videreutvikling av produsentenhet ved Dans i Nord-Trøndelag (kopi) Kort beskrivelse Forretningsutvikling for produsentenhet ved Dans i Nord-Trøndelag. Prosjektbeskrivelse Prosjektmål: Å utvikle et produkt som er knyttet til å selge produsenttjenester ved Dans i Nord-Trøndelag og som bidrar til en bærekraftig virksomheten. Innhold: Dans i Nord-Trøndelag mener det er en åpen posisjon i markedet i Nord-Trøndelag når det gjelder å tilby produkt knyttet til å selge produsenttjenester. Ved å bygge opp en produsentenheten vil Dans i N-T sikre økonomisk bærekraft og levedyktighet i et fremtidsperspektiv. Oppgaver vi ønsker å få gjennomført: *Kartlegge markedsmuligheter og markeder for definerte produkter innen salg av produksjonstjenester. *Utvikle nye produkter med hensikt å øke salget. *Avtalegjennomgang og tilhørende bistand. *Utforming av konkret forretningsmodell for produksjonsenheten. *Som en del av utviklingsprosjektet skal vi lage et forprosjekt for utvikling av to nye produkt i samsvar med ny forretningsmodell for salg av produsenttjenester. *Utvikling av markedsmateriell. Utviklingsprosjektet skal utvikle to nye produkt i samsvar med ny forretningsmodell for vår produsentenhet. Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelag Side 20 av 63

Søknad på NTFK: Regionale utviklingsmidler (RUP)

Søknad på NTFK: Regionale utviklingsmidler (RUP) Søknad på NTFK: Regionale utviklingsmidler (RUP) Søknadsnr. 2014-0038 Søknadsår 2014 Arkivsak Prosjektnavn Videreutvikling av produsentenhet ved Dans i Nord-Trøndelag Kort beskrivelse Forretningsutvikling

Detaljer

Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag

Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag Møtedato: 26.05.14 Møtested: Snåsa - Samstadbua Tidspunkt: Kl. 12.30 15.00 Fravær: Torunn Austheim, Jacob Br. Almlid, Jon Arve Hollekim, Truls Eggen,

Detaljer

Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag

Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag Møtedato: 27.05.13 Møtested: Inderøy Rådhus Tidspunkt: Kl. 12.00 15.30 Fravær: Torunn Austheim, Jacob Br. Almlid, Jon Arve Hollekim, Truls Eggen, Morten

Detaljer

Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen

Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen Møtedato: 26.06.13 Møtested: Steinkjer Rådhus Olve 3. etg Tidspunkt: Kl. 10.00 11.00 Ida Stuberg, Bjørn Skjelstad, Bjørn Arild Gram, Jacob Br.

Detaljer

Saksbehandler bodil.vekseth (Bodil Vekseth) E-post Mobil

Saksbehandler bodil.vekseth (Bodil Vekseth) E-post Mobil Tilsagnsbrev Søknadsår 2016 Støtteordning Inntrøndelag regionalt næringsfond Tittel IoT Testlab og ideutvikling (kopi) Søker Nornir AS Gyldig til dato 31.10.2017 Arkivsak 2016-0031 Tilsagnsnr 2016-0031

Detaljer

Søknad på «Støtteordning»

Søknad på «Støtteordning» Søknad på «Støtteordning» Søknadsnr. 2013-0034 Søknadsår 2013 Arkivsak Prosjektnavn Søknad om støtte til traineeordning Kort beskrivelse Intro Innherred er en regional traineeordning på aksen Steinkjer-Inderøy-Verdal-Levanger-Stjørdal,

Detaljer

Søknadsnr Søknadsår 2016 Arkivsak Inntrøndelag regionalt næringsfond IoT Testlab og ideutvikling (kopi)

Søknadsnr Søknadsår 2016 Arkivsak Inntrøndelag regionalt næringsfond IoT Testlab og ideutvikling (kopi) Søknad Søknadsnr. 2016-0031 Søknadsår 2016 Arkivsak 2016-0031 Støtteordning Prosjektnavn Inntrøndelag regionalt næringsfond IoT Testlab og ideutvikling (kopi) Kort beskrivelse Gjennom utvikling av en helt

Detaljer

Søknad på «Støtteordning»

Søknad på «Støtteordning» Søknad på «Støtteordning» Søknadsnr. 2013-0092 Søknadsår 2013 Arkivsak Prosjektnavn Utvikling av profesjonelt dansemiljø videreføring Kort beskrivelse Dans i Nord-Trøndelag ønsker å videreutvikles som

Detaljer

Saksbehandler bodil.vekseth (Bodil Vekseth) E-post Mobil

Saksbehandler bodil.vekseth (Bodil Vekseth) E-post Mobil Tilsagnsbrev Søknadsår 2016 Støtteordning Inntrøndelag regionalt næringsfond Tittel Øyna, oppgradert på salg/markedsføring Søker Øyna Parken AS Gyldig til dato 03.05.2017 Arkivsak 2016-0017 Tilsagnsnr

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelagssamarbeidet

MØTEPROTOKOLL. Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelagssamarbeidet MØTEPROTOKOLL Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelagssamarbeidet Møtedato: 02.05.2016 Tidspunkt: 12:00-14:00 Møtested: Steinkjer rådhus, Fredrikkesalen, 3.etasje Følgende medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Referat fra møte i ASG for Inn-Trøndelag

Referat fra møte i ASG for Inn-Trøndelag Referat fra møte i ASG for Inn-Trøndelag Møtedato Sted Referent 24.06.2015 Steinkjer Hilmar Aleksandersen Anders H Haraldsen Deltagere Forfall Truls Eggen, Rådmann Snåsa Jacob Almlid, Rådmann Verran Jon

Detaljer

Søknad på «Støtteordning»

Søknad på «Støtteordning» Søknad på «Støtteordning» Søknadsnr. 2013-0015 Søknadsår 2013 Arkivsak Prosjektnavn Drift- og fondsmider 2013 Kort beskrivelse SØKNAD FOR BUDSJETTÅRET 2013 Styret i Midtnorsk Filmfond søker med dette eierne

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelagsregionen

MØTEINNKALLING. Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelagsregionen MØTEINNKALLING Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelagsregionen Møtedato: 14.11.2016 Møtested: e-post, Tidspunkt: Saken sendes ut på e-post og det bes om tilbakemelding senest i løpet av 14.11.2016

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013

Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Søknad Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn "Inderøy - best i lag" Kort beskrivelse Prosjektet «Inderøy best i lag» skal fremme bolyst, tilflytting og inkludering.

Detaljer

Søknad på NTFK: Regionale utviklingsmidler (RUP)

Søknad på NTFK: Regionale utviklingsmidler (RUP) Søknad på NTFK: Regionale utviklingsmidler (RUP) Søknadsnr. 2014-0041 Søknadsår 2014 Arkivsak Prosjektnavn Utvikling Næringscampus Nord-Trøndelag Kort beskrivelse Prosjektet har som formål og utvikle og

Detaljer

Møteinnkalling. Styret for næringsfondet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Styret for næringsfondet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 08.03.2017 Tidspunkt: 09:00 Styret for næringsfondet Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74 12 42 28. Vararepresentanter

Detaljer

Møtedato Sted Referent. 26.01.2015 Snåsa Snåsa Hotell Anders H Haraldsen

Møtedato Sted Referent. 26.01.2015 Snåsa Snåsa Hotell Anders H Haraldsen Referat fra felles møte i ASG for Inn-Trøndelag Deltagere Møtedato Sted Referent 26.01.2015 Snåsa Snåsa Hotell Anders H Haraldsen Jon Arve Hollekim, Inderøy kommune Jacob Br. Almlid, Verran kommune Torunn

Detaljer

Verran kommune. Saksframlegg. Søknad om tilskudd til konsept- og kommunikasjonsplattform stor kr fra Malm Hotell AS ved Jekta AS

Verran kommune. Saksframlegg. Søknad om tilskudd til konsept- og kommunikasjonsplattform stor kr fra Malm Hotell AS ved Jekta AS Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2014/408-6 Saksbehandler: Trygve Wannebo, Næringssjef Ansvarlig leder: Godkjent av: Jacob Br. Almlid, Rådmann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Søknad

Detaljer

Olympiatoppen Midt- Norge Tilsagnsnr

Olympiatoppen Midt- Norge Tilsagnsnr RF13.50 www.regionalforvaltning.no Tilsagnsbrev Søknadsår 2015 Støtteordning Inntrøndelag lokalt fond Steinkjer Kommune Tittel Forprosjekt toppidrett Søker Gyldigtil dato Olympiatoppen Midt- Norge 23.01.2017

Detaljer

Søknad på «Støtteordning»

Søknad på «Støtteordning» Søknad på «Støtteordning» Søknadsnr. 2012-0102 Søknadsår 2012 Arkivsak Prosjektnavn Utviklingsprosjektet Trønderhallen - LHK Kort beskrivelse Prosjektstilling for utvikling av salgs og markedsarbeid for

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0154 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Ny giv i den Samiske kommunen Karasjok

Søknadsnr. 2013-0154 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Ny giv i den Samiske kommunen Karasjok Søknad Søknadsnr. 2013-0154 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Ny giv i den Samiske kommunen Karasjok Kort beskrivelse Det treårige prosjektet skal skape et attraktivt lokalsamfunn

Detaljer

Søknad Byregion Fase 2

Søknad Byregion Fase 2 Søknad Byregion Fase 2 Søknadsnr. 2015-0010 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner fase 2 (2015-2017) Prosjektnavn Byregion Midt-Telemark Kort beskrivelse Skape en god

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelagsregionen

MØTEPROTOKOLL. Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelagsregionen MØTEPROTOKOLL Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelagsregionen Møtedato: 27.03.2017 Tidspunkt: 12:00-15:30 Møtested: Inderøy, Skarnsundet Følgende medlemmer møtte: Navn Jacob B Almlid Torunn Austheim

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelagssamarbeidet

MØTEPROTOKOLL. Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelagssamarbeidet MØTEPROTOKOLL Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelagssamarbeidet Møtedato: 27.06.2016 Tidspunkt: 12:00-15:30 Møtested: Steinkjer rådhus, Asbjørn Følling, 4.etasje Følgende medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Jarle Kirkeberg,

Jarle Kirkeberg, Verran kommune Rådmann Vår dato Saksnummer 08.05.2015 2015/584-10 Saksbehandler Deres referanse Jarle Kirkeberg, 98 24 40 34 Verran Næringsforum Melding om vedtak Svar på søknad fra Verran Næringsforum

Detaljer

Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen

Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen Møtedato: 30.09.2015 Møtested: Verran Rådhus møterom Fosdalen Tidspunkt: Kl. 09.00-12.00 Fravær: Ida Stuberg, Bjørn Skjelstad, Bjørn Arild Gram,

Detaljer

Kvalitetssikre og promotere søknad om Landsskytterstevnet 2018

Kvalitetssikre og promotere søknad om Landsskytterstevnet 2018 Søknad Søknadsnr. 2014-0011 Søknadsår 2014 Arkivsak 2014-0011 Støtteordning Inntrøndelag lokalt fond Steinkjer Kommune Prosjektnavn Kvalitetssikre og promotere søknad om Landsskytterstevnet 2018 Kort beskrivelse

Detaljer

Søknadsnr Søknadsår 2016 Arkivsak Inntrøndelag regionalt næringsfond Kompetansemiljø Inn på tunet Norge

Søknadsnr Søknadsår 2016 Arkivsak Inntrøndelag regionalt næringsfond Kompetansemiljø Inn på tunet Norge Søknad Søknadsnr. 2016-0022 Søknadsår 2016 Arkivsak 2016-0022 Støtteordning Prosjektnavn Inntrøndelag regionalt næringsfond Kompetansemiljø Inn på tunet Norge Kort beskrivelse Inn på tunet Norge SA ble

Detaljer

Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen

Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen Møtedato: 08.06.2015 Møtested: Snåsa Tidspunkt: Kl. 10.00 13.00 Fravær: Ida Stuberg, Bjørn Skjelstad, Bjørn Arild Gram, Vigdis Hjulstad Belbo,

Detaljer

Søknad Byregion Fase 2

Søknad Byregion Fase 2 Søknad Byregion Fase 2 Søknadsnr. 2015-0005 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner fase 2 (2015-2017) Prosjektnavn Tynset og Røros som motorer i regional utvikling -

Detaljer

Søknadsnr Søknadsår 2017 Arkivsak. Visit Varanger - et regionalt samarbeid for salg innen reiselivsnæringen

Søknadsnr Søknadsår 2017 Arkivsak. Visit Varanger - et regionalt samarbeid for salg innen reiselivsnæringen Søknad Søknadsnr. 2017-0005 Søknadsår 2017 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Kommunalt næringsfond Tana Visit Varanger - et regionalt samarbeid for salg innen reiselivsnæringen Kort beskrivelse Visit

Detaljer

Søknad Byregion Fase 2

Søknad Byregion Fase 2 Søknad Byregion Fase 2 Søknadsnr. 2015-0044 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner fase 2 (2015-2017) Prosjektnavn Utviklingsprogrammet - Molderegionen Kort beskrivelse

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelagsregionen. Verran kommune Steinkjer kommune Inderøy kommune.

MØTEPROTOKOLL. Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelagsregionen. Verran kommune Steinkjer kommune Inderøy kommune. MØTEPROTOKOLL Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelagsregionen Møtedato: 28.11.2016 Tidspunkt: 12:00-15:30 Møtested: Steinkjer, Hilmar Aleksandersen Følgende medlemmer møtte: Navn Jacob B Almlid

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0034 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Det gode liv i Steinkjer, Åpen Lys Glad - bygdebyen

Søknadsnr. 2013-0034 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Det gode liv i Steinkjer, Åpen Lys Glad - bygdebyen Søknad Søknadsnr. 2013-0034 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Det gode liv i Steinkjer, Åpen Lys Glad - bygdebyen Kort beskrivelse Prosjektet er en fremtidsrettet satsing for

Detaljer

Søknadsnr. 2014-0020 Søknadsår 2014 Arkivsak. Etablererstipend Malangen klatre-og aktivitetspark

Søknadsnr. 2014-0020 Søknadsår 2014 Arkivsak. Etablererstipend Malangen klatre-og aktivitetspark Søknad Søknadsnr. 2014-0020 Søknadsår 2014 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Kommunalt næringsfond Etablererstipend Malangen klatre-og aktivitetspark Kort beskrivelse Jeg planlegger å starte en klatre-

Detaljer

Tilsagnsnr. Vurdering

Tilsagnsnr. Vurdering Tilsagnsbrev Søknadsår 2016 Støtteordning Inntrøndelag regionalt næringsfond Tittel Delfinansiering ByRegionprogrammet Søker Steinkjer kommune Gyldig til dato - Arkivsak Status Sendt Tilsagnsnr Saksbehandler

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen

Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen Søknad Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen Kort beskrivelse Midtre Gauldal

Detaljer

Søke tilskudd. Helle Bygdevoll

Søke tilskudd. Helle Bygdevoll Søke tilskudd Helle Bygdevoll 20.04.2017 Søke støtte til utviklingsprosjekter Regionale utviklingsmidler Utviklingsprosjekt Prosess og prosjektbeskrivelse Rød tråd Praktiske tips og råd Våre tilskuddsordninger

Detaljer

Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen

Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen Møtedato: 27.03.2015 Møtested: Steinkjer Rådhus Hilmar Aleksandersen 3. etg Tidspunkt: Kl. 11.15 13.15 Fravær: Ida Stuberg, Bjørn Skjelstad,

Detaljer

Verran kommune. Saksframlegg

Verran kommune. Saksframlegg Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2014/408-14 Saksbehandler: Trygve Wannebo, Næringssjef Ansvarlig leder: Godkjent av: Jacob Br. Almlid, Rådmann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Søknad

Detaljer

Regionale effekter Smart-Grid kr ,00 kr , Bergmannsparken og gruveområdet kr ,00 kr ,00

Regionale effekter Smart-Grid kr ,00 kr , Bergmannsparken og gruveområdet kr ,00 kr ,00 INVEST næringsfond Dato Kommentar Sak Inngående Utgående Ikke utbetalt 02.07.2012 Overført fra Verran Kommune 3 197 506,00 Inderøy Kommune Lensmyra (overført fra Verran) 129 626,00 NAV Verran Ung gnist

Detaljer

Søknad på NTFK: Regionale utviklingsmidler (RUP)

Søknad på NTFK: Regionale utviklingsmidler (RUP) Søknad på NTFK: Regionale utviklingsmidler (RUP) Søknadsnr. 2013-0243 Søknadsår 2013 Arkivsak Prosjektnavn Frostatingsprosjektet - hovedprosjekt Kort beskrivelse Forprosjektperioden for Frostatingsprosjektet

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00 Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Regionalt Næringsfond for Midtre Namdal ORIENTERING FOR SØKERE

Regionalt Næringsfond for Midtre Namdal ORIENTERING FOR SØKERE ORIENTERING FOR SØKERE Midtre Namdal Regionråd har fått overført midler fra Nord-Trøndelag Fylkeskommune til påfyll av regionalt næringsfond. Tildelingen for 2005 er på kr. 1.500.000. Alle bedrifter og

Detaljer

En arena for kompetanseheving og innovasjon. Søknad om tilskudd til forprosjekt.

En arena for kompetanseheving og innovasjon. Søknad om tilskudd til forprosjekt. Saknr. 15/7116-2 Saksbehandler: Turid Lie En arena for kompetanseheving og innovasjon. Søknad om tilskudd til forprosjekt. Innstilling til vedtak: Fylkesrådet ser positivt på at næringslivet i Hamarregionen

Detaljer

Søknadsnr Søknadsår 2016 Arkivsak Inntrøndelag regionalt næringsfond

Søknadsnr Søknadsår 2016 Arkivsak Inntrøndelag regionalt næringsfond Søknad Søknadsnr. 2016-0029 Søknadsår 2016 Arkivsak 2016-0029 Støtteordning Prosjektnavn Inntrøndelag regionalt næringsfond Forprosjekt Surf Kombucha Kort beskrivelse Surf Kombucha har hatt produksjon

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/02616-7 Eli Rishaug 30.01.2015

Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/02616-7 Eli Rishaug 30.01.2015 Innherred Samkommune Postboks 130 7601 LEVANGER Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/02616-7 Eli Rishaug 30.01.2015 Tilsagnsnr: KMD-2015-10 Regionalt utviklingsprogram for Nord-Trøndelag

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0096 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Sysselsetting som metode for befolkningsvekst i Andøy

Søknadsnr. 2013-0096 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Sysselsetting som metode for befolkningsvekst i Andøy Søknad Søknadsnr. 2013-0096 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Sysselsetting som metode for befolkningsvekst i Andøy Kort beskrivelse Iverksette tiltak som bidrar til at næringslivet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Politisk styringsgruppe for Inn-Trøndelagsregionen

MØTEPROTOKOLL. Politisk styringsgruppe for Inn-Trøndelagsregionen MØTEPROTOKOLL Politisk styringsgruppe for Inn-Trøndelagsregionen Møtedato: 12.05.2017 Tidspunkt: 11:00-14:30 Møtested: Steinkjer rådhus, Fredrikkesalen, 3.etasje Følgende medlemmer møtte: Navn Anders Lindstrøm

Detaljer

Søknadsnr Søknadsår 2016 Arkivsak

Søknadsnr Søknadsår 2016 Arkivsak Søknad Søknadsnr. 2016-0215 Søknadsår 2016 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Tilskudd til utviklingstiltak Marin kartlegging Ofotregionen Kort beskrivelse Marine grunnkart er nøkkelen til å forstå hvordan

Detaljer

Møteinnkalling. Styret for næringsfondet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: 04.06.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Styret for næringsfondet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: 04.06.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 04.06.2014 Tidspunkt: 09:00 Styret for næringsfondet Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124228. Vararepresentanter

Detaljer

Møteprotokoll fra møte i styringsgruppen for DMS Inn-Trøndelag

Møteprotokoll fra møte i styringsgruppen for DMS Inn-Trøndelag Møteprotokoll fra møte i styringsgruppen for DMS Inn-Trøndelag Møtedato: 09.02.2009 Møtested: Steinkjer rådhus Tidspunkt: Kl. 13.00 Deltakere: Forfall: Jacob Br. Almlid (Verran kommune), Dagfinn Thorsvik

Detaljer

Søknadsnr Søknadsår 2014 Arkivsak Regionale utviklingsmidler i Lier, Røyken og Hurum (Region Vestviken)

Søknadsnr Søknadsår 2014 Arkivsak Regionale utviklingsmidler i Lier, Røyken og Hurum (Region Vestviken) Søknad Søknadsnr. 2014-0110 Søknadsår 2014 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Regionale utviklingsmidler i Lier, Røyken og Hurum (Region Vestviken) Inkludering gjennom dialog Søknadssum kr 388 200 Kort

Detaljer

Søknad om tilskudd- næringsfondet

Søknad om tilskudd- næringsfondet JUN?016 RF13.50 www.regionalforvaltning.no Søknad Søknadsnr. 2016-0013 Søknadsår 2016 Arkivsak Støtteordning Kommunalt næringsfond Prosjektnavn Søknad om tilskudd- næringsfondet Kort beskrivelse Oppfylle

Detaljer

Søknadsnr. 2014-0022 Søknadsår 2014 Arkivsak. Fornyelse av innvendig belysning i selskapets lokaler

Søknadsnr. 2014-0022 Søknadsår 2014 Arkivsak. Fornyelse av innvendig belysning i selskapets lokaler Søknad Søknadsnr. 2014-0022 Søknadsår 2014 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Kommunalt næringsfond Fornyelse av innvendig belysning i selskapets lokaler Kort beskrivelse Selskapets lokaler mangler tilstrekkelig

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0044 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013

Søknadsnr. 2013-0044 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Søknad Søknadsnr. 2013-0044 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Engeslandstunet Kort beskrivelse Bygdeutviklingsgruppa Neste Skritt (under Vegusdal Ve og Vel) ønsker å utvikle

Detaljer

Utbygging av bredbånd i Skaun kommune, områdene Venn, Aunbygda og Råbygda.

Utbygging av bredbånd i Skaun kommune, områdene Venn, Aunbygda og Råbygda. Søknad Søknads nr Søknads år 2015 Arkivsak Støtteordning Bredbåndsutbygging Nasjonal tilskuddsordning PROSJEKTNAVN Utbygging av bredbånd i Skaun kommune, områdene Venn, Aunbygda og Råbygda. KORT BESKRIVELSE

Detaljer

Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen

Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen Møtedato: 28.04.14 Møtested: Steinkjer Rådhus Tidspunkt: Kl. 11.00 12.30 Fravær: Ida Stuberg, Bjørn Skjelstad, Bjørn Arild Gram, Vigdis Hjulstad

Detaljer

Norsk Elgfestival 2014 Søknad om støtte

Norsk Elgfestival 2014 Søknad om støtte Saknr. 14/5014-3 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Norsk Elgfestival 2014 Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner prosjektet Norsk Elgfestival 2014 forenlig med Regional plan for

Detaljer

Arnfinn Bjerkestrand Slowpoke Management Org nr.: 993 844 861 kurs@arnfinnbjerkestrand.no. +47 91684281 Arnfinn Bjerkestrand

Arnfinn Bjerkestrand Slowpoke Management Org nr.: 993 844 861 kurs@arnfinnbjerkestrand.no. +47 91684281 Arnfinn Bjerkestrand Slowpoke Management Org nr.: 993 844 861 kurs@arnfinnbjerkestrand.no +47 91684281 Før du skriver søknaden; Les kriteriene! Objektive kriterier? Skjønnskriterier? Sjekk tilskuddsnivå Se hvem som har fått

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0156 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Kulturbaserte arbeidsplasser i samarbeid med flerkulturell kompetanse

Søknadsnr. 2013-0156 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Kulturbaserte arbeidsplasser i samarbeid med flerkulturell kompetanse Søknad Søknadsnr. 2013-0156 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Kulturbaserte arbeidsplasser i samarbeid med flerkulturell kompetanse Kort beskrivelse Det skal bygges opp en

Detaljer

Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag

Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag Møtedato: 31.03.14 Møtested: Steinkjer Rådhus Tidspunkt: Kl. 12.00 15.30 Torunn Austheim, Jacob Br. Almlid, Jon Arve Hollekim, Morten Aakvik, Nanna Dyrendal,

Detaljer

AVTALE MELLOM HATTFJELLDAL KOMMUNE OG HATTFJELLDAL VEKST AS.

AVTALE MELLOM HATTFJELLDAL KOMMUNE OG HATTFJELLDAL VEKST AS. AVTALE MELLOM HATTFJELLDAL KOMMUNE OG HATTFJELLDAL VEKST AS VEDR. NÆRINGSARBEID. 24.06.2015. Side 1 av 5 1. BAKGRUNN Hattfjelldal Vekst skal jobbe med forretningsideer i kommunen som har et lokalt, regionalt

Detaljer

Søknadsnr. 2015-0123 Søknadsår 2015 Arkivsak Regionale utviklingsmidler i Midt-Buskerud Videreføring av Ja bedrift

Søknadsnr. 2015-0123 Søknadsår 2015 Arkivsak Regionale utviklingsmidler i Midt-Buskerud Videreføring av Ja bedrift Søknad Søknadsnr. 20150123 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Regionale utviklingsmidler i MidtBuskerud Videreføring av Ja bedrift Kort beskrivelse Ja bedrift ordningen legger til rette

Detaljer

Kort beskrivelse Tana ungdomsrådet foreslår at det iverksettes et åpent debattmøte om å gjøre Tana

Kort beskrivelse Tana ungdomsrådet foreslår at det iverksettes et åpent debattmøte om å gjøre Tana Søknad Søknadsnr. 2013-0120 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Tana som vekstkommune Kort beskrivelse Tana ungdomsrådet foreslår at det iverksettes et åpent debattmøte om å

Detaljer

Dansemiljøet i regionen i dag

Dansemiljøet i regionen i dag Dansemiljøet i regionen i dag Interessen for dans er i stadig vekst. Kulturskoler, private danseskoler som Steps dansestudio og åpne tilholdssted for streetdancere som L54 i Sandnes og Metropolis i Stavanger

Detaljer

Søknad på «Støtteordning»

Søknad på «Støtteordning» Søknad på «Støtteordning» Søknadsnr. 2012-0085 Søknadsår 2012 Arkivsak Prosjektnavn SØKNAD OM ØKONOMISK BISTAND TIL OMSTILLINGSARBEID Kort beskrivelse Sødra Cell AB har i brev av 27.8.2012 til Nord Trøndelag

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0023 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013

Søknadsnr. 2013-0023 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Søknad Søknadsnr. 2013-0023 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn 200 ledige hus Kort beskrivelse Prosjektet skal skape økt bolyst gjennom å arbeide for å få fast bosetting på

Detaljer

Søknad på «Støtteordning»

Søknad på «Støtteordning» Søknad på «Støtteordning» Søknadsnr. 2013-0005 Søknadsår 2013 Arkivsak Prosjektnavn Utvikling av profesjonelt dansemiljø Kort beskrivelse Søknad for utvikling av profesjonelt dansemiljø ved Dans i Nord-Trøndelag

Detaljer

NESNA KOMMUNALE NÆRINGSFOND. (Vedtatt av Nesna kommunestyre i møte , K-sak 32/07 og revidert i formannskapet )

NESNA KOMMUNALE NÆRINGSFOND. (Vedtatt av Nesna kommunestyre i møte , K-sak 32/07 og revidert i formannskapet ) VEDTEKTER NESNA KOMMUNALE NÆRINGSFOND (Vedtatt av Nesna kommunestyre i møte 16.9.07, K-sak 32/07 og revidert i formannskapet 15.05.2013) 1. Bakgrunn Nesna kommunale næringsfond er bygd opp av overføringer

Detaljer

KVINNOVASJON I FJELLREGIONEN SØKNAD OM STØTTE TIL DEL 2 - HØSTEN 2010

KVINNOVASJON I FJELLREGIONEN SØKNAD OM STØTTE TIL DEL 2 - HØSTEN 2010 Saknr. 09/4195-10 Ark.nr. U01 Saksbehandler: Turid Lie KVINNOVASJON I FJELLREGIONEN SØKNAD OM STØTTE TIL DEL 2 - HØSTEN 2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet Kvinnovasjon

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av næringsfondet

Retningslinjer for tildeling av næringsfondet Retningslinjer for tildeling av næringsfondet Vedtatt i styret 25.09.2015 Nordkapp Kommune / Om Kapp KF Retningslinjer for bruk av næringsfondet i Om Kapp KF Vedtatt av kommunestyret 16.05.06, med senere

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. a) Forprosjekt b) Hovedprosjekt - X

Detaljer

MAGNOR NÆRINGSHAGE AS - SØKNAD OM UTVIKLINGSTØTTE 2008

MAGNOR NÆRINGSHAGE AS - SØKNAD OM UTVIKLINGSTØTTE 2008 Saknr. 3941/08 Løpenr.10737/08 Ark.nr. 243. Saksbehandler: Turid Lie Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet Magnor Næringshage

Detaljer

MØTEINNKALLING. Faste medlemmer melder evt forfall, som skal være begrunnet, til servicetorget, tlf ,

MØTEINNKALLING. Faste medlemmer melder evt forfall, som skal være begrunnet, til servicetorget, tlf , Trysil kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Fondsstyret Dato: 24.01.2017 Møtested: Trysil rådhus, Kommunestyresalen Tidspunkt: 09:00 Faste medlemmer melder evt forfall, som skal være begrunnet, til servicetorget,

Detaljer

Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Auditoriet, HUNT forskningssenter Dato: (OBS Mandag) Tid: 10:00

Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Auditoriet, HUNT forskningssenter Dato: (OBS Mandag) Tid: 10:00 Innherred samkommune Møteinnkalling Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Auditoriet, HUNT forskningssenter Dato: 07.09.2015 (OBS Mandag) Tid: 10:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 02.09.15

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 02.09.15 Arkivsak. Nr.: 2013/93-13 Saksbehandler: Trygve Wannebo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 02.09.15 Søknad om støtte til markedsføring stor kr. 200 000 fra Den Gyldne Omveg Rådmannens

Detaljer

Saknr. 4755/09. Ark.nr Saksbehandler: Turid Lie MAGNOR NÆRINGSHAGE AS - SØKNAD OM STØTTE FOR Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 4755/09. Ark.nr Saksbehandler: Turid Lie MAGNOR NÆRINGSHAGE AS - SØKNAD OM STØTTE FOR Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 4755/09 Ark.nr. 243. Saksbehandler: Turid Lie MAGNOR NÆRINGSHAGE AS - SØKNAD OM STØTTE FOR 2009 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner

Detaljer

Strategiplan. Utdrag fra denne ble presentert på Driftsassistanseseminaret i Hamar av styreleder Trude Bertnes.

Strategiplan. Utdrag fra denne ble presentert på Driftsassistanseseminaret i Hamar av styreleder Trude Bertnes. Strategiplan Arbeidsmøte 4 og 5 desember 2013 Utdrag fra denne ble presentert på Driftsassistanseseminaret i Hamar 22.01.2014 av styreleder Trude Bertnes. 1 Formål vedtatt 2002 at vannforsyning bygges

Detaljer

Søknadsnr. 2015-0116 Søknadsår 2015 Arkivsak Regionale utviklingsmidler i Midt-Buskerud Montering av glassgulv og lys i Edvardsjakt på Koboltgruvene

Søknadsnr. 2015-0116 Søknadsår 2015 Arkivsak Regionale utviklingsmidler i Midt-Buskerud Montering av glassgulv og lys i Edvardsjakt på Koboltgruvene Søknad Søknadsnr. 2015-0116 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Regionale utviklingsmidler i Midt-Buskerud Montering av glassgulv og lys i Edvardsjakt på Koboltgruvene Kort b eskrivelse

Detaljer

Kommunalt næringsfond:

Kommunalt næringsfond: Kommunalt næringsfond: Målet med det kommunale næringsfondet er å synliggjøre kommunens støtte til næringsutvikling og nyskaping. Næringsfondet skal i hovedsak benyttes til næringsutvikling i forhold til

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 04.12.2013 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

Søknad Byregion Fase 2

Søknad Byregion Fase 2 Søknad Byregion Fase 2 Søknadsnr. 2015-0038 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner fase 2 (2015-2017) Prosjektnavn Robuste,bærekraftige sentre i felles bo og arbeids

Detaljer

Akkvisisjon av virksomheter til Hamarregionen Søknad om støtte- Nettverk- og klyngeutvikling

Akkvisisjon av virksomheter til Hamarregionen Søknad om støtte- Nettverk- og klyngeutvikling Saknr. 14/8941-4 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Akkvisisjon av virksomheter til Hamarregionen Søknad om støtte- Nettverk- og klyngeutvikling Innstilling til vedtak: Fylkesrådet ser at deler av aktiviteten

Detaljer

Møteprotokoll fra møte i styringsgruppen for DMS Inn-Trøndelag

Møteprotokoll fra møte i styringsgruppen for DMS Inn-Trøndelag Møteprotokoll fra møte i styringsgruppen for DMS Inn-Trøndelag Møtedato: 05.10.09 Møtested: Steinkjer rådhus Tidspunkt: Kl. 13.00 Deltakere: Forfall: Dagfinn Thorsvik (Helse Nord-Trøndelag HF), Jacob Br.

Detaljer

Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen

Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen Møtedato: 26.06.14 Møtested: Steinkjer Rådhus møterom Hilmar Aleksandersen Tidspunkt: Kl. 08.00 10.30 Fravær: Ida Stuberg, Bjørn Skjelstad,

Detaljer

Søknad Byregion Fase 2

Søknad Byregion Fase 2 Søknad Byregion Fase 2 Søknadsnr. 2015-0030 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner fase 2 (2015-2017) Prosjektnavn Namsosregionen Kort beskrivelse Utgangspunktet er utfordringer

Detaljer

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena

Detaljer

Søknad Byregion Fase 2

Søknad Byregion Fase 2 Søknad Byregion Fase 2 Søknadsnr. 2015-0043 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner fase 2 (2015-2017) Prosjektnavn By- og regionutvikling og næringsutvikling på Nedre

Detaljer

Saksbehandler Trygve Wannebo (Trygve Wannebo) E-post Mobil

Saksbehandler Trygve Wannebo (Trygve Wannebo) E-post Mobil Tilsagnsbrev Søknadsår 2016 Støtteordning Inntrøndelag regionalt næringsfond Tittel Straumen Hageby. Søker Art Inderøy AS Gyldig til dato - Arkivsak 2016-0010 Tilsagnsnr 2016-0010 Status Under behandling

Detaljer

Næringsbygget på Røstad - Samlokalisering av Film- og TV-produksjon.

Næringsbygget på Røstad - Samlokalisering av Film- og TV-produksjon. Næringsbygget på Røstad - Samlokalisering av Film- og TV-produksjon. Bakgrunn Ønsker om samlokalisering av miljø fra bransjen Åpning for Node til Tindved kulturhage gjennom det nye næringshageprogrammet.

Detaljer

Søknadsnr Søknadsår 2014 Arkivsak Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner 2014 Byregionen Harstad samspill imella bygd og by

Søknadsnr Søknadsår 2014 Arkivsak Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner 2014 Byregionen Harstad samspill imella bygd og by Søknad Søknadsnr. 2014-0053 Søknadsår 2014 Arkivsak Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner 2014 Prosjektnavn Byregionen Harstad samspill imella bygd og by Kort beskrivelse Prosjektet "Byregionen

Detaljer

Fløterfestival Østerdalen festivalforening Søknad om støtte

Fløterfestival Østerdalen festivalforening Søknad om støtte Saknr. 15/846-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Fløterfestival 2015 - Østerdalen festivalforening Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Fylkesrådet ser det som positivt at Østerdalen festivalforening

Detaljer

Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag

Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag Møtedato: 02.96.2015 Møtested: Snåsa Samstadgården (Snåsaprodukter) Tidspunkt: 12.00 15.30 Tilstede: Fravær: SAKSLISTE: Torunn Austheim, Jacob Br. Almlid,

Detaljer

Rett til å si det -debatt for folk flest (Ref #f479afa9)

Rett til å si det -debatt for folk flest (Ref #f479afa9) Rett til å si det -debatt for folk flest (Ref #f479afa9) Søknadssum: 120 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Levanger bibliotek

Detaljer

Internasjonal koordinator - 3-årig prosjekt - Delfinansiering. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Internasjonal koordinator - 3-årig prosjekt - Delfinansiering. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Namdalseid Saksmappe: 2010/3320-1 Saksbehandler: Roar Pedersen Saksframlegg Internasjonal koordinator - 3-årig prosjekt - Delfinansiering Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid styre

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

Møteinnkalling. Inderøy kommune. 7670 Inderøy

Møteinnkalling. Inderøy kommune. 7670 Inderøy Inderøy kommune 7670 Inderøy Møteinnkalling Utvalg: Styret for næringsfondet Møtested: Inderøy samfunnshus, møterom: Kantina Dato: 02.06.2010 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Søknad på NTFK: Regionale utviklingsmidler (RUP)

Søknad på NTFK: Regionale utviklingsmidler (RUP) Søknad på NTFK: Regionale utviklingsmidler (RUP) Søknadsnr. 2013-0188 Søknadsår 2013 Arkivsak Prosjektnavn Skogpådriverprosjekt Namdal Kort beskrivelse Skogpådriverprosjekt Namdal er et aktvitetspådriverprosjekt

Detaljer