Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag"

Transkript

1 Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag Møtedato: Møtested: Steinkjer Rådhus Hilmar Aleksandersen Tidspunkt: Kl Fravær: Torunn Austheim, Jacob Br. Almlid, Jon Arve Hollekim, Truls Eggen, Morten Aakvik, Nanna Dyrendal, Rolf Bosnes, Anders H Haraldsen, Liv Inger Masdal Næss SAKSLISTE: Koder: O; orientering, D; drøfting, A; anbefaling Felles møte PSA/ASG utviklingsprogram for byregioner Administrativ styringgruppe Inn-Trøndelag 14/27 Referat fra ASG (A) 14/28 Søknad Regional Næringsfond Lekeland Steinkjer (A) 14/29 Søknad Regionalt Næringsfond Dans i Nord-Trøndelag (A) 14/30 Søknad Regionalt næringsfond Nils Aas Kunstverksted (A) 14/31 Samarbeid om tekniske tjenester i Inn-Trøndelag (A) 14/32 Samarbeid om Vekst/Attføring i Inn-Trøndelag (O) 14/33 Differensiert arbeidsgiveravgift Felles uttalelse (A) 14/34 Strategisk Næringsplan for Inn-Trøndelag (O) 14/35 Fordeling av Regionalt/kommunalt næringsfond (A) 14/36 Eventuelt Vel møtt! Jon Arve Hollekim /s Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelag Side 1 av 63

2 14/27 Referat fra ASG (A) Referat fra felles møte i ASG for Inn-Trøndelag Møtedato Sted Referent Steinkjer Rådhus Anders H Haraldsen Deltagere Forfall Jon Arve Hollekim, Inderøy kommune Jacob Br. Almlid, Verran kommune Torunn Austheim, Steinkjer kommune Truls Eggen. Snåsa kommune Morten Aakvik, TV Rolf Bosnes TV Anders H Haraldsen SP-Inn-Trøndelag (Referent) Nanna Dyrendal TV Sak Frist Ansvar Truls Eggen, Rådmann i Snåsa, orienterte før møte om Snåsa Kommunes vedtak i kommunestyret Resutatet av kommunens retningsvalgprosessen er Inn- Trøndelag. Samarbeidet med Indre Namdal har 1 års oppsigelsestid. Rådmannen i Snåsa opptas derved som fullverdig medlem i Inn-Trøndelag ASG. Tillitsvalgtsrepresentasjon bør også vurderes. 14/19 Referat fra Vedtak. Referatet fra godkjennes ASG (A) 14/20 Referat fra Inn- Tatt til orientering Trøndelag regionalt Næringsfond (O) 14/21 Referat fra Inn- Tatt til orientering Trøndelag regionalt Næringsfond (O) 14/22 Strategisk Næringsplan for Inn- Trøndelagsregionen høringsutkast (A) Vedtak: Administrativ styringsgruppe har mottatt utkast til Strategisk næringsplan fra Steinkjer Næringsselskap til behandling for eventuell utlegging til høring. 14/23 Innherredsprogrammet innbetaling av utestående (A) Administrativ styringsgruppe ber om at utkastet bearbeides ytterligere i forhold til beskrivelse av: næringstatus og utfordringer i Inn-Trøndelag konkretisering av felles mål, strategier og tiltak Vedtatte samfunnsplaner i de respektive kommuner reflekteres Vedtak: Kroner utbetales til Innherredsprogrammet. Midlene tas fra Regionalt næringsfond. Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelag Side 2 av 63

3 14/24 Utviklingsprogrammet for byregioner (A) Vedtak: 1. Steinkjer Kommune er prosjektets eier 2. Administrativ Styringsgruppe for Inn-Trøndelag med tillitsvalgte er prosjektets styringsgruppe 3. Anders Haraldsen og Arnt Ivar Kverndal engasjeres som prosjektleder 4. Det opprettes en referansegruppe for prosjektet. Det skal legges vekt på at denne gruppen er representativ og kompetent 5. Ekstern FOU-institusjon engasjeres for innhenting av kunnskapsbaserte data 6. Det etableres arbeidsgrupper ved behov 7. Inn-Trøndelagsregionen har intensjon om å bli med i prosjektets fase 2. 14/25 Samarbeid om tekniske tjenester i Inn-Trøndelag (A) OBS! Deltagende kommuner forventes å stille opp på prosjektsamling 20/ i Stjørdal. Saken utsettes til neste møte 14/26 Eventuelt Forskrift om distriktsrettet investering/transportstøtte. Anders skriver et forslag til uttalelse på vegne av Inn-Trøndelagsregionen Utredning om storkommune: Jacob B Almlid orienterte om vedtaket i Kommunestyret i Verran: Her bes rådmannen i Verran utrede sammenlåing til en større kommune. Alternativt en raskere utvikling innenfor Inn-Trøndelagssamarbeidet. Scenario 3 generalistkommunen anses som usannsynlig og bør derfor ikke vektlegges i stor grad i videre arbeid. Sak om fordeling av regionalt næringsfond til neste møte Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelag Side 3 av 63

4 14/28 Søknad Regional Næringsfond Lekeland Steinkjer (A) Status regionalt Næringsfond Kommentar Sak Inngående Utgående Innvilget Overført fra 2013 kr ,50 Innvilget 2013, ikke utbetalt kr ,00 Tilskudd 2014, første andel kr ,00 Mulighetsstudie Verran Kommune kr ,00 Trøndertreff i Tigerstaden kr ,00 Lekeland kr ,00 Innherredsprogrammet kr ,00 Dans i Nord-Trøndelag kr ,00 Nils Aas Kunstverksted kr ,00 Andel sekretariatet 2014 kr ,00 Siste andel tilskudd 2014 kommer mot slutten av året kr ,00 kr ,50 kr ,00 kr ,00 Saldo på konto kr ,50 Disponibelt i fondet kr ,50 Gjør oppmerksom på at ,- kommer på k Søknad Søknadsnr Søknadsår 2014 Arkivsak Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelag Side 4 av 63

5 Støtteordning Prosjektnavn Inntrøndelag regionalt næringsfond lekeland steinkjer Kort beskrivelse Utvikling av forretningside - Lekeland Prosjektbeskrivelse Utvikling av forretningskonsept og ide for Lekeland. Vi har som mål å etablere et lekeland i Sjøfartsgata 12 i Steinkjer. Nærmeste lekeland er etablert i Trondheim (12 mil sør for Steinkjer) og i Bodø (60 mil nord for Steinkjer). Det er gjort grundig forarbeid som bekrefter en åpen posisjon i markedet. Vårt prosjekt blir følgende: Utvikling av forretningskonsept og ide for Lekeland. Et lekeland i Steinkjer vil dekke behovet for innendørs lek og aktivitet for barn i alderen 0-12 år. Lekelandet vil gi flere arbeidsplasser i Steinkjer, 4,5 årsverk til å begynne med. Lekelandet vil også gjøre Steinkjer enda mer attraktivt for barnefamilier, både for å fortsette å bo her, for tilflyttere og ikke minst som handelssted. Kontaktopplysninger Funksjon Navn Adresse/poststed Mobil Søker / Prosjekteier Kontaktperson Prosjektleder Lykkeland Steinkjer AS Sjøfartsgata 12 Org.nr: STEINKJER Marion Kyrresdatter Sjøfartsgata STEINKJER Lykkeland Steinkjer AS Sjøfartsgata STEINKJER Mottatt offentlig støtte tidligere: Nei Spesifikasjon Bakgrunn Nærmeste lekeland er lokalisert i Trondheim i Sør og Bodø i Nord. Vi vet at mange fra vårt fylke drar til Trondheim både uke- og helgedager for å dra på lekeland sammen med barna. Lekeland er en bransje som har vært i stor vekst de siste årene. Det er bare tre fylker i hele Norge som ikke har et eller flere lekeland. Nord-Trøndelag er et av disse. Et lekeland skal dekke behovet for innendørs aktivitet og lek for barnefamilier, skoler, barnehager, idrettslag, foreninger og andre med ansvar for barn i alderen 0-12 år. I lekelandet får barna styrket sin motorikk, testet ferdigheter og vært i bevegelse i trygge omgivelser. Vi har også savnet et sted hvor det kan arrangeres bursdager med servering, lek og aktivitet - dette vil vi kunne tilby i lekelandet. Lekelandet vil også kunne tilby en positiv vekst av antall arbeidsplasser i Steinkjer kommune i form av 4,5 årsverk til å begynne med. Å starte og drive lekelandet er vårt hovedprosjekt. Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelag Side 5 av 63

6 Prosjektmål Å kvalitetssikre oppstart av nytt firma med grundig forretningsutvikling. Det er gjort grundig forarbeid som bekrefter en åpen posisjon i markedet. Prosjekts mål er å starte opp og drive et økonomisk lønnsomt lekeland i Steinkjer kommune innen juli Vi har utifra tall funnet hos statistisk sentralbyrå satt opp et realistisk driftsbudsjett som viser driftsoverskudd. Målet om en lønnsom drift kan måles ift driftsbudsjettet. Dersom vi handler lekeproduktene fra en kinesisk leverandør, Funlandia, vil investeringskostnadene reduseres med ca 60% ift å benytte en nordisk leverandør. Kostnadene knyttet til forberedelsene ifm å ta avgjørelsen om å benytte Funlandia er relativt små mtp at vi kan spare 60% av investeringskostnadene. Det er viktig at vi er effektive i prosessen med forarbeidet. Det vil derfor være styrkende for forberedelsene at alle tre grunderne møtes og får jobbet effektivt sammen for å skaffe et best mulig beslutningsgrunnlag når avgjørelser skal tas. Vi kan i ettertid se om målene nås ved at avgjørelsene og forberedelsene som vi sammen skal gjøre, vil gi vanntette og gode løsninger og avtaler. Vi vil også oppleve at vi er forberedt på det meste, både på godt og vondt, dersom vi gjør et godt forarbeid. Det er et mål at vi når ut til så mange potensielle kunder som mulig. Per dd er det ikke alle som har opplevd og vet hva et lekeland er. For å nå ut til flest mulig må vi ha en tiltalende og selvforklarende logo, en god og brukervennlig hjemmeside/ facebookside og riktig reklame. Det vil vise seg om vi når flest mulig ved å se om vi oppnår budsjettert antall besøkende. Forankring Vi er tre personer som har gått sammen om denne forretningsutviklingen og bedriftsetableringen. For å kunne gjennomføre hovedprosjektet er det nødvendig med en del større investeringer. Vi har alle tre gått inn med en egenkapital på kr , tilsammen kr For å finansiere resterende har vi fått bedriftslån hos Sparebank1 Midt-Norge på kr Vi har vært til veiledning hos Steinkjer næringsselskap siden planleggingen av prosjektet startet. Vi har signert en 10-års husleiekontrakt med Steinkjer handelspark. Søknad om bruksendring av lokalet (sjøfartsgata 12) er sendt til kommunen og arbeidet med bruksendringen starter i løpet av mars Prosjektorganisering Vi er tre eiere og alle tre er medarbeidere i bedriften. Vi samarbeider om alle oppgavene som gjelder utvikling av forretningskonseptet, men vi har hvert vårt hovedansvar. Marion Kyrresdatter: daglig leder i bedriften med ansvar for drift og økonomi. Trude Brandtzæg: styreleder og medarbeider med hovedansvar for gjennomføring av bursdagsfeiringer og eventer. Veronica Holm: Medarbeider og hovedansvarlig for kafedrift. Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelag Side 6 av 63

7 Samarbeidspartnere Steinkjer Næringsselskap: Veiledning Snopp Media: Markedsføring, hjemmeside, reklame mm. Vårt regnskap AS: regnskapsfører BDO: Revisor Saxvik AS: Leverandør av kasse- og banksystem. Elkjøp Namsos: Leverandør av hvitevarer. Funlandia Playgrounds, Kina: Leverandør av lekekonstruksjon og lekeapparat. Leisure Activities, Kina: Leverandør av oppblåsbare sklier, hoppeslott ol. Sparebank1 Midt-Norge: Bankforbindelse og lånegiver. Gjensidige: Forsikring. Steinkjer handelspark: huseier Stabburet v/per Anders Arntzen: leverandør av mat Tine meierer: leverandør av melkeprodukter Ringnes: leverandør av drikke Steinkjeradvokatene: juridisk bistand ifm kontrakter mm. Trøndelag storkjøkkenservice: leverandør av kjøkkenutstyr. Telenor: leverandør av telefoner med abbonement NTE: leverandør av internett lyngstad-arkitekter: Arkitekttjenester Kaffe-Compagniet: leverandør kaffe og kaffemaskin Bygdaservice AS: entreprenør Pole Star: Maskotutvikling Kiwi: leverandør av matvarer Diplom-is: leverandør av is og reklame. Trønder-Avisa og Steinkjeravisa: media Jobbint: Leverandør av tjenester ifm ansettelse av arbeidskraft Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelag Side 7 av 63

8 Aktiviteter - Konsultasjon med advokat ifm. kontrakt og kjøp fra Funlandia. Vi er ikke kjent med kjøp og import av varer fra Kina og ønsker å konsultere med en advokat for å sikre oss en best mulig avtale/ kontrakt med selger. Kontrakten er skrevet på engelsk og alle priser er oppgitt i USD. -Konsultasjon med advokat ifm forretningsavtale mellom oss tre grundere. Vi ønsker å utarbeide en forretningsavtale oss partene imellom som sikrer en god håndtering av mulige situasjoner i fremtiden. - Konsultasjon; Snopp media: Vi ønsker å produsere en god og tiltalende logo og en brukervennlig hjemmeside. Vi føler ikke at vi har nok kompetanse innenfor dette området selv. Vi ønsker derfor å leie inn hjelp til utvikling og ferdigstillelse av logo og hjemmeside slik at vi enkelt kan drifte dette selv i fremtiden. - Konsultasjon; Jobbint: For å kunne være synlig for arbeidssøkere og for å sikre oss best mulig arbeidskraft til bedriften ønsker vi å benytte oss av tjenestene til Jobbint i prosessen med annonsering av stillinger og ansettelse av medarbeidere. - Studietur Fantasy4kids: Vi ønsker å kjøpe lekekonstruksjon og lekeapparater fra Funlandia Playgrounds, Shanghai. Dersom vi velger denne leverandøren vil vi spare 60-70% av investeringsutgiftene i motsetning til å velge SPI som er den eneste nordiske forhandleren av lekekonstruksjoner. Den eneste lekeland-aktøren i Europa som har handlet fra Funlandia, er etablert i Ede, Nederland. Funlandia har forsikret oss om at de har endret på sine produkter slik at de skal tilfredsstille Europeiske krav. En del av utstyret som er satt opp hos Fantasy4kids har nylig blitt forbedret. Vi ønsker å besøke Fantasy4kids for å kvalitetssikre endringene som er gjort slik at vi vet at utstyret faktisk tilfredsstiller EU-kravene. - Reiser for å undersøke varer/inventar: Vi ønsker å dra til Trondheim, da dette er nærmeste sted for samling av leverandører, for å besøke ulike leverandører av utstyr og inventar som vi har behov for. Dvs alt unntatt lekekonstruksjon og lekeapparater. Vi ønsker å godkjenne kvalitet på utstyret (se og ta på), velge farger, sammenligne priser og forhandle fram gode avtaler. Eks på inventar/ utstyr er bord, stoler, kjøkken, kontormøbler, garderobe mm. - Møtevirksomhet: Det er nødvendig med mye konsultasjon og møtevirksomhet med leverandører. Det er mange ulike tilbud og avtaler som må grundig gjennomgås for at vi skal sikre oss et best mulig beslutningsunderlag. Det vil legges ned mye arbeidstimer ift å finne riktige leverandører, forberedelser til møter, selve konsultasjonen/ møtene, reise til og ifra og etterarbeid. Se forøvrig under samarbeidspartnere for å se et utvalg av hvilke leverandører vi ønsker å benytte oss av. - Møtevirksomhet mellom grundere: Det er viktig at vi som grundere og eiere av bedriften har jevnlige møter slik at vi hele tiden er oppdaterte og samstemte om visjon og utvikling av bedriften. Vi må dele oppgaver oss imellom og foreta viktige beslutninger sammen. I den forbindelse vil det bli nødvendig for den ene grunderen, Veronica Holm, å reise til Steinkjer regelmessig i utviklings- og oppstartsfasen. Veronica skal på sikt flytte til Steinkjer for å arbeide i- og drive Lykkelandet på heltid sammen med Marion og Trude. Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelag Side 8 av 63

9 Målgrupper Målgruppen for prosjektet er oss tre som medeiere og forretningsutviklere. Resultat - en kvalitetssikret oppstart. - Konsultasjon med advokat ifm kontrakt og kjøp fra Funlandia. Resultatet er at vi får en god kjøpekontrakt hvor vi er sikret dersom det skulle oppstå uenigheter eller feil/ mangler med varene. -Konsultasjon med advokat ifm forretningsavtale. Resultatet er en juridisk god forretningsavtale mellom eierne. - Konsultasjon; Snopp media: Resultat er en god og brukervennlig hjemmeside som vi enkelt kan drifte selv og som markedsfører bedriften på best mulig måte. Og en flott og tiltrekkende logo som representerer vår bedrift på best mulig måte. - Konsultasjon; Jobbint: Resultat er å bli synlige for de aktuelle jobbsøkere i vår region slik at vi får de beste medarbeiderne. - Studietur Fantasy4kids: Resultat er at vi er sikre på at varene vi bestiller fra Funlandia tilfredsstiller europeisk standard. - Reiser for å undersøke varer/inventar: Resultat er at vi får best mulig pris på varene/ inventaret kombinert med kvalitet og at vi får rett brukervennlighet, utseende, tekstur og farge på inventaret. - Møtevirksomhet: Resultatet blir at vi tar de rette beslutningene i forbindelse med våre investeringer. - Møtevirksomhet mellom grundere: Resultatet er at vi som grundere/eiere er samstemte og enige ifm utvikling av bedriften, avgjørelser og beslutninger. Effekter - en kvalitetssikret oppstart. Effekten vil bli minimert risiko for at bedriften skal satse feil i forhold til marked og pris, og derigjennom risikere å ikke lykkes med forretningsvirksomheten. - Konsultasjon med advokat ifm kontrakt og kjøp fra Funlandia. Effekten er at vi slipper usikkerhetselementene i forbindelse med kontraktene og kjøpene fra Kina. -Konsultasjon med advokat ifm forretningsavtale. Effekten er at vi kan benytte forretningsavtalen ved uventede konflikter eller andre situasjoner som kan oppstå mellom oss som parter. - Konsultasjon; Snopp media: Effekten er at vi blir synlig for våre gjester. - Konsultasjon; Jobbint: Effekten er at vi får et godt medarbeider-team som igjen fører til økt kvalitet på service, godt omdømme, mersalg, lønnsomhet osv. - Studietur Fantasy4kids: Effekten er et lekeland der sikkerheten er ivaretatt, mtp barnas beste. Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelag Side 9 av 63

10 - Reiser for å undersøke varer/inventar: Effekten er et gjennomtenkt designet innemiljø med et tiltalende utseende og holdbare produkter. - Møtevirksomhet: Effekten er en lønnsom og varig bedrift. - Møtevirksomhet mellom grundere: Effekten er et godt forretningssamarbeid og en veldrevet bedrift. Tids- og kostnadsplan Tidsplan Milepælsplan: - Konsultasjon med advokat ifm. kontrakt og kjøp fra Funlandia: Uke 15, Konsultasjon med advokat ifm forretningsavtale mellom oss tre grundere: Uke 17, Konsultasjon; Snopp media: Uke 15 og Konsultasjon; Jobbint: Uke 18 - Studietur Fantasy4kids: Uke 14 eller Reiser for å undersøke varer/inventar: Uke Forretningsutvikling/Møtevirksomhet: uke Forretningsutvikling/Møtevirksomhet mellom grundere: uke sluttrapport og prosjekt fullført: uke 22 Kostnadsplan Tittel SUM Forretningsutvikling (150 t, a 300,-) Jobbint, konsulenttjenester, annonsering Konsultasjon med advokat ifm forretningsavtale mel Konsultasjon med advokat ifm. kontrakt og kjøp fra Møtevirksomhet; leverandører og avtaleinngåelse Reise t/r Oslo - Steinkjer for Veronica Reiser for å undersøke varer/inventar Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelag Side 10 av 63

11 Snopp media (utvikling av logo og hjemmeside) Studietur Fantasy4kids Sum kostnad Finansieringsplan Tittel SUM Egeninnsats Egenkapital Inn-Trøndelag Regional næringsfond Sum finansiering Geografi 1700-Nord-Trøndelag Vedleggsliste Dokumentnavn Filstørrelse Dato Fondssøknad.xlsx Skjermbilde (10).png Skjermbilde (11).png Skjermbilde (2).png Skjermbilde (3).png Skjermbilde (4).png Skjermbilde (5).png Skjermbilde (6).png Skjermbilde (7).png Skjermbilde (8).png Skjermbilde (9).png Tilsagnsbrev Søknadsår 2014 Støtteordning Inntrøndelag regionalt næringsfond Tittel lekeland steinkjer Søker Lykkeland Steinkjer AS Gyldig til dato Arkivsak Tilsagnsnr Status Under behandling Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelag Side 11 av 63

12 Saksbehandler astrid.fuglesang (Astrid Fuglesang) E-post Mobil Vurdering Her omsøkes det kr 75% for utvikling av forretningskonsept og ide for et nytt Lekeland i Steinkjer, der markedet er minimum Nord-Trøndelag. Nærmeste lekeland er etablert i Trondheim og i Bodø. Vi har veiledet gründerne i arbeidet med å utrede mulighetene for å etablere seg med utgangspunkt i denne forretningsideen, og mener gründerne har evnet å operasjonalisere veiledningen inn i et grundig forarbeid som bekrefter en åpen posisjon i markedet. Prosjektet de søker støtte til er utvikling og kvalitetssikring av selve forretningskonsept og ideen for et lekeland. Et lekeland i Steinkjer vil dekke et behov for innendørs lek og aktivitet for barn i alderen 0-12 år. Lekelandet vil gi flere arbeidsplasser i Steinkjer, det er estimert til 4,5 årsverk fra oppstart. Lekelandet vil også gjøre Inn-Trøndelag og Steinkjer enda mer attraktivt for barnefamilier, både for å fortsette å bo her og for tilflyttere. Lekeland er en bransje som har vært i stor vekst de siste årene. Det er bare tre fylker i hele Norge som ikke har ett eller flere lekeland. Nord-Trøndelag er ett av disse. I lekelandet får barna styrket sin motorikk, testet ferdigheter og vært i bevegelse i trygge omgivelser. Andre produkt er knyttet til å arrangere bursdager med servering, lek og aktivitet. Gründerne søker på mindre enn 50% av totale omkostninger for prosjektet. Bilag (kopi av tilbud) knyttet til billetter og kjøp av tjenester er gjennomgått, og vi verifiserer at rimeligste løsninger velges. Forslag til vedtak Lykkeland Lekeland får tildelt kr ,- til forretningsutvikling og kvalitetssikring av oppstart av ny bedrift. Finansieringskilder Innvilgetbeløp Søknadsbeløp Finansieringskilde År Ramme/budsjettomr. Beløp Tilskudd Tilbakeført Inn-Trøndelag Regional næringsfond 2014 Intr Reg Intr Reg Sum finansieringskilder Prosjektbeskrivelse Kort beskrivelse Utvikling av forretningside - Lekeland Prosjektbeskrivelse Utvikling av forretningskonsept og ide for Lekeland. Vi har som mål å etablere et lekeland i Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelag Side 12 av 63

13 Sjøfartsgata 12 i Steinkjer. Nærmeste lekeland er etablert i Trondheim (12 mil sør for Steinkjer) og i Bodø (60 mil nord for Steinkjer). Det er gjort grundig forarbeid som bekrefter en åpen posisjon i markedet. Vårt prosjekt blir følgende: Utvikling av forretningskonsept og ide for Lekeland. Et lekeland i Steinkjer vil dekke behovet for innendørs lek og aktivitet for barn i alderen 0-12 år. Lekelandet vil gi flere arbeidsplasser i Steinkjer, 4,5 årsverk til å begynne med. Lekelandet vil også gjøre Steinkjer enda mer attraktivt for barnefamilier, både for å fortsette å bo her, for tilflyttere og ikke minst som handelssted. Kontaktopplysninger Funksjon Navn Adresse Poststed Mobil Søker/prosjekteier Lykkeland Steinkjer AS Sjøfartsgata STEINKJER Kontaktperson Marion Kyrresdatter Sjøfartsgata STEINKJER Prosjektleder Lykkeland Steinkjer AS Sjøfartsgata STEINKJER Mottatt offentlig støtte tidligere: Nei Spesifikasjon Bakgrunn Nærmeste lekeland er lokalisert i Trondheim i Sør og Bodø i Nord. Vi vet at mange fra vårt fylke drar til Trondheim både uke- og helgedager for å dra på lekeland sammen med barna. Lekeland er en bransje som har vært i stor vekst de siste årene. Det er bare tre fylker i hele Norge som ikke har et eller flere lekeland. Nord-Trøndelag er et av disse. Et lekeland skal dekke behovet for innendørs aktivitet og lek for barnefamilier, skoler, barnehager, idrettslag, foreninger og andre med ansvar for barn i alderen 0-12 år. I lekelandet får barna styrket sin motorikk, testet ferdigheter og vært i bevegelse i trygge omgivelser. Vi har også savnet et sted hvor det kan arrangeres bursdager med servering, lek og aktivitet - dette vil vi kunne tilby i lekelandet. Lekelandet vil også kunne tilby en positiv vekst av antall arbeidsplasser i Steinkjer kommune i form av 4,5 årsverk til å begynne med. Å starte og drive lekelandet er vårt hovedprosjekt. Prosjektmål Å kvalitetssikre oppstart av nytt firma med grundig forretningsutvikling. Det er gjort grundig forarbeid som bekrefter en åpen posisjon i markedet. Prosjekts mål er å starte opp og drive et økonomisk lønnsomt lekeland i Steinkjer kommune innen juli Vi har utifra tall funnet hos statistisk sentralbyrå satt opp et realistisk driftsbudsjett som viser driftsoverskudd. Målet om en lønnsom drift kan måles ift driftsbudsjettet. Dersom vi handler lekeproduktene fra en kinesisk leverandør, Funlandia, vil investeringskostnadene reduseres med ca 60% ift å benytte en nordisk leverandør. Kostnadene knyttet til forberedelsene ifm å ta avgjørelsen om å benytte Funlandia er relativt små mtp at vi kan spare 60% av investeringskostnadene. Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelag Side 13 av 63

14 Det er viktig at vi er effektive i prosessen med forarbeidet. Det vil derfor være styrkende for forberedelsene at alle tre grunderne møtes og får jobbet effektivt sammen for å skaffe et best mulig beslutningsgrunnlag når avgjørelser skal tas. Vi kan i ettertid se om målene nås ved at avgjørelsene og forberedelsene som vi sammen skal gjøre, vil gi vanntette og gode løsninger og avtaler. Vi vil også oppleve at vi er forberedt på det meste, både på godt og vondt, dersom vi gjør et godt forarbeid. Det er et mål at vi når ut til så mange potensielle kunder som mulig. Per dd er det ikke alle som har opplevd og vet hva et lekeland er. For å nå ut til flest mulig må vi ha en tiltalende og selvforklarende logo, en god og brukervennlig hjemmeside/ facebookside og riktig reklame. Det vil vise seg om vi når flest mulig ved å se om vi oppnår budsjettert antall besøkende. Forankring Vi er tre personer som har gått sammen om denne forretningsutviklingen og bedriftsetableringen. For å kunne gjennomføre hovedprosjektet er det nødvendig med en del større investeringer. Vi har alle tre gått inn med en egenkapital på kr , tilsammen kr For å finansiere resterende har vi fått bedriftslån hos Sparebank1 Midt-Norge på kr Vi har vært til veiledning hos Steinkjer næringsselskap siden planleggingen av prosjektet startet. Vi har signert en 10-års husleiekontrakt med Steinkjer handelspark. Søknad om bruksendring av lokalet (sjøfartsgata 12) er sendt til kommunen og arbeidet med bruksendringen starter i løpet av mars Prosjektorganisering Vi er tre eiere og alle tre er medarbeidere i bedriften. Vi samarbeider om alle oppgavene som gjelder utvikling av forretningskonseptet, men vi har hvert vårt hovedansvar. Marion Kyrresdatter: daglig leder i bedriften med ansvar for drift og økonomi. Trude Brandtzæg: styreleder og medarbeider med hovedansvar for gjennomføring av bursdagsfeiringer og eventer. Veronica Holm: Medarbeider og hovedansvarlig for kafedrift. Samarbeidspartnere Steinkjer Næringsselskap: Veiledning Snopp Media: Markedsføring, hjemmeside, reklame mm. Vårt regnskap AS: regnskapsfører BDO: Revisor Saxvik AS: Leverandør av kasse- og banksystem. Elkjøp Namsos: Leverandør av hvitevarer. Funlandia Playgrounds, Kina: Leverandør av lekekonstruksjon og lekeapparat. Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelag Side 14 av 63

15 Leisure Activities, Kina: Leverandør av oppblåsbare sklier, hoppeslott ol. Sparebank1 Midt-Norge: Bankforbindelse og lånegiver. Gjensidige: Forsikring. Steinkjer handelspark: huseier Stabburet v/per Anders Arntzen: leverandør av mat Tine meierer: leverandør av melkeprodukter Ringnes: leverandør av drikke Steinkjeradvokatene: juridisk bistand ifm kontrakter mm. Trøndelag storkjøkkenservice: leverandør av kjøkkenutstyr. Telenor: leverandør av telefoner med abbonement NTE: leverandør av internett lyngstad-arkitekter: Arkitekttjenester Kaffe-Compagniet: leverandør kaffe og kaffemaskin Bygdaservice AS: entreprenør Pole Star: Maskotutvikling Kiwi: leverandør av matvarer Diplom-is: leverandør av is og reklame. Trønder-Avisa og Steinkjeravisa: media Jobbint: Leverandør av tjenester ifm ansettelse av arbeidskraft Aktiviteter - Konsultasjon med advokat ifm. kontrakt og kjøp fra Funlandia. Vi er ikke kjent med kjøp og import av varer fra Kina og ønsker å konsultere med en advokat for å sikre oss en best mulig avtale/ kontrakt med selger. Kontrakten er skrevet på engelsk og alle priser er oppgitt i USD. -Konsultasjon med advokat ifm forretningsavtale mellom oss tre grundere. Vi ønsker å utarbeide en forretningsavtale oss partene imellom som sikrer en god håndtering av mulige situasjoner i fremtiden. - Konsultasjon; Snopp media: Vi ønsker å produsere en god og tiltalende logo og en brukervennlig hjemmeside. Vi føler ikke at vi har nok kompetanse innenfor dette området selv. Vi ønsker derfor å leie inn hjelp til utvikling og ferdigstillelse av logo og hjemmeside slik at vi enkelt kan drifte dette selv i fremtiden. Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelag Side 15 av 63

16 - Konsultasjon; Jobbint: For å kunne være synlig for arbeidssøkere og for å sikre oss best mulig arbeidskraft til bedriften ønsker vi å benytte oss av tjenestene til Jobbint i prosessen med annonsering av stillinger og ansettelse av medarbeidere. - Studietur Fantasy4kids: Vi ønsker å kjøpe lekekonstruksjon og lekeapparater fra Funlandia Playgrounds, Shanghai. Dersom vi velger denne leverandøren vil vi spare 60-70% av investeringsutgiftene i motsetning til å velge SPI som er den eneste nordiske forhandleren av lekekonstruksjoner. Den eneste lekeland-aktøren i Europa som har handlet fra Funlandia, er etablert i Ede, Nederland. Funlandia har forsikret oss om at de har endret på sine produkter slik at de skal tilfredsstille Europeiske krav. En del av utstyret som er satt opp hos Fantasy4kids har nylig blitt forbedret. Vi ønsker å besøke Fantasy4kids for å kvalitetssikre endringene som er gjort slik at vi vet at utstyret faktisk tilfredsstiller EU-kravene. - Reiser for å undersøke varer/inventar: Vi ønsker å dra til Trondheim, da dette er nærmeste sted for samling av leverandører, for å besøke ulike leverandører av utstyr og inventar som vi har behov for. Dvs alt unntatt lekekonstruksjon og lekeapparater. Vi ønsker å godkjenne kvalitet på utstyret (se og ta på), velge farger, sammenligne priser og forhandle fram gode avtaler. Eks på inventar/ utstyr er bord, stoler, kjøkken, kontormøbler, garderobe mm. - Møtevirksomhet: Det er nødvendig med mye konsultasjon og møtevirksomhet med leverandører. Det er mange ulike tilbud og avtaler som må grundig gjennomgås for at vi skal sikre oss et best mulig beslutningsunderlag. Det vil legges ned mye arbeidstimer ift å finne riktige leverandører, forberedelser til møter, selve konsultasjonen/ møtene, reise til og ifra og etterarbeid. Se forøvrig under samarbeidspartnere for å se et utvalg av hvilke leverandører vi ønsker å benytte oss av. - Møtevirksomhet mellom grundere: Det er viktig at vi som grundere og eiere av bedriften har jevnlige møter slik at vi hele tiden er oppdaterte og samstemte om visjon og utvikling av bedriften. Vi må dele oppgaver oss imellom og foreta viktige beslutninger sammen. I den forbindelse vil det bli nødvendig for den ene grunderen, Veronica Holm, å reise til Steinkjer regelmessig i utviklings- og oppstartsfasen. Veronica skal på sikt flytte til Steinkjer for å arbeide i- og drive Lykkelandet på heltid sammen med Marion og Trude. Målgrupper Målgruppen for prosjektet er oss tre som medeiere og forretningsutviklere. Resultat - en kvalitetssikret oppstart. - Konsultasjon med advokat ifm kontrakt og kjøp fra Funlandia. Resultatet er at vi får en god kjøpekontrakt hvor vi er sikret dersom det skulle oppstå uenigheter eller feil/ mangler med varene. -Konsultasjon med advokat ifm forretningsavtale. Resultatet er en juridisk god forretningsavtale mellom eierne. - Konsultasjon; Snopp media: Resultat er en god og brukervennlig hjemmeside som vi enkelt kan drifte selv og som markedsfører bedriften på best mulig måte. Og en flott og tiltrekkende logo som representerer vår bedrift på best mulig måte. Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelag Side 16 av 63

Søknad på «Støtteordning»

Søknad på «Støtteordning» Søknad på «Støtteordning» Søknadsnr. 2013-0005 Søknadsår 2013 Arkivsak Prosjektnavn Utvikling av profesjonelt dansemiljø Kort beskrivelse Søknad for utvikling av profesjonelt dansemiljø ved Dans i Nord-Trøndelag

Detaljer

Møteinnkalling. Styret for næringsfondet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet. Dato: 06.03.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Styret for næringsfondet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet. Dato: 06.03.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 06.03.2013 Tidspunkt: 09:00 Styret for næringsfondet Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter

Detaljer

Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen

Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen Mulighetsstudie Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen Stavanger, 20.12.2011, side 1 av 41 Mulighetsstudie: Investeringsfond for kulturnæringer i Stavanger regionen Sammendrag Denne mulighetsstudien

Detaljer

PARTNERSKAP OFOTEN. SAKSLISTE STYREMØTE 07.12.09, kl. 18:00 Formannskapssalen, Narvik Rådhus

PARTNERSKAP OFOTEN. SAKSLISTE STYREMØTE 07.12.09, kl. 18:00 Formannskapssalen, Narvik Rådhus PARTNERSKAP OFOTEN SAKSLISTE STYREMØTE 07.12.09, kl. 18:00 Formannskapssalen, Narvik Rådhus SAK 09/09 Revisjon av strategisk næringsplan for Ofoten, videreføring av prosjekt. SAK 10/09 Søknad om dekning

Detaljer

SAKSLISTE NF- JAN HARALD JANSEN -ETABLERING A V NYTT SELSKAP SAMT STØTTE TIL LIVSOPPHOLD

SAKSLISTE NF- JAN HARALD JANSEN -ETABLERING A V NYTT SELSKAP SAMT STØTTE TIL LIVSOPPHOLD l Berg ommune Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 26.03.2014 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 85 90 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 06.05.2014 09.00. Møteinnkalling

FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 06.05.2014 09.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 06.05.2014 09.00 herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3 Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 SATSINGSOMRÅDER OG PROSJEKTER 5 Sammendrag 5 Etablere Ung

Detaljer

Torkel Rønold Bråthen. -ta dans på ordet! Finansiering og utvikling av dansekunst i Norge

Torkel Rønold Bråthen. -ta dans på ordet! Finansiering og utvikling av dansekunst i Norge Torkel Rønold Bråthen ta dans på ordet! Finansiering og utvikling av dansekunst i Norge Norske Dansekunstnere Oslo 2007 Norske Dansekunstnere Forbundet for dansere, koreografer og pedagoger Rapport nr.

Detaljer

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta Prosjektplan Arbeid og entreprenørskap i Alta Vi vil at Altasamfunnet skal være ledende innen entreprenørskap og nyskaping, og at dette skal gjennomsyre alle samfunnsledd. Prosjekteier Alta kommune Samarbeidsparter

Detaljer

Møteinnkalling. Inderøy kommune. Formannskapet. 7670 Inderøy. Utvalg: Inderøyheimen, møterom: 3. etg. Dato: 13.04.2011 Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Inderøy kommune. Formannskapet. 7670 Inderøy. Utvalg: Inderøyheimen, møterom: 3. etg. Dato: 13.04.2011 Tidspunkt: 12:00 Inderøy kommune 7670 Inderøy Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 13.04.2011 Tidspunkt: 12:00 Inderøyheimen, møterom: 3. etg. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter

Detaljer

Behandlingskriterier for næringsfond i Berg - revisjon. SAKSLISTE

Behandlingskriterier for næringsfond i Berg - revisjon. SAKSLISTE ' Berg kommune" NÆRINGSFONDET Kommunestyresalen Møtedato: 05.1 1.2013 Tid: 09.00 Utvalg: Møtested: Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 85 90 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Referat: Behandlingskriterier

Detaljer

Kultursamarbeid i Salten - videreføring - videreføring

Kultursamarbeid i Salten - videreføring - videreføring Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.05.2011 26672/2011 2011/4189 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/12 Komite for oppvekst og kultur 26.05.2011 11/106 Bystyret 16.06.2011 Kultursamarbeid

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet. Dato: 25.09.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet. Dato: 25.09.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 25.09.2013 Tidspunkt: 09:00 Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter

Detaljer

Handlingsplan FOR FILM 2006-2009

Handlingsplan FOR FILM 2006-2009 Handlingsplan FOR FILM 2006-2009 INNHOLD 1. Innledning...5 2. Visjon og mål...6 3. Norsk filmpolitikk og overordnede planer...7-8 4. Status for filmmiljøet i Stavangerregionen...9-10 5. Det offentliges

Detaljer

Attraktivitetsprogrammet Steinkjer åpen, lys og glad SLUTTRAPPORT. for arbeidet april 2009 desember 2011

Attraktivitetsprogrammet Steinkjer åpen, lys og glad SLUTTRAPPORT. for arbeidet april 2009 desember 2011 1 Attraktivitetsprogrammet Steinkjer åpen, lys og glad SLUTTRAPPORT for arbeidet april 2009 desember 2011 2 Innhold Hovedmål... 5 Ulike innganger til få til økt attraktivitet... 5 Hovedmålgruppen... 5

Detaljer

MØTE I REGIONRÅDET 21. 22. NOVEMBER 2013

MØTE I REGIONRÅDET 21. 22. NOVEMBER 2013 Salten Regionråd Dokument: sr131121-saksliste Regionrådet Side: 1 av 1 MØTE I REGIONRÅDET 21. 22. NOVEMBER 2013 KJERRINGØY SAKSLISTE Møtestart kl. 13.00 Velkommen til Kjerringøy SR-sak 38/13 Nord-Norges

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 04.03.2015 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Prosjektet Liv i fjøsan. Sluttrapport. ("Fra tomme fjøs til nærings- og kulturinstitusjoner") 2009-2013

Prosjektet Liv i fjøsan. Sluttrapport. (Fra tomme fjøs til nærings- og kulturinstitusjoner) 2009-2013 Prosjektet Liv i fjøsan ("Fra tomme fjøs til nærings- og kulturinstitusjoner") 2009-2013 Sluttrapport 2 1 Bakgrunn og formål med prosjektet Endringer i bosetting, bruksstruktur og driftsforhold i landbruket

Detaljer

Innkalling til møte i styringsgruppa for ungdomsprosjektet i Lofoten

Innkalling til møte i styringsgruppa for ungdomsprosjektet i Lofoten Innkalling til møte i styringsgruppa for ungdomsprosjektet i Lofoten Tid og sted Tid: 11. september 2013, klokken 14.00 17.30 Sted: Lofoten studie- og høgskolesenter. Saksliste 025/2013 Godkjenning av

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Formannskapssalen. Dato: 13.05.2015 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Formannskapssalen. Dato: 13.05.2015 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 13.05.2015 Tidspunkt: 09:00 Rådhuset Formannskapssalen Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12,

Detaljer

Oversikt søknader til Regionale utviklingsmidler for Midt-Buskerud 2013

Oversikt søknader til Regionale utviklingsmidler for Midt-Buskerud 2013 Oversikt søknader til Regionale utviklingsmidler for Midt-Buskerud 2013 Tittel Søker Søkt 1 Aktiv365 Midtfylket - Ungdomsløftet Buskerud Idrettskrets 375000 2 Søknad om tilskudd til oppdrettsanlegg Tyrifjordfisk

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0083 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013

Søknadsnr. 2013-0083 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Søknad Søknadsnr. 2013-0083 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Europeisk arbeidsinnvandring Kort beskrivelse Siste årene har det vært mange diskusjoner om at rekruttering av

Detaljer

SNF-rapport 08/08. Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune

SNF-rapport 08/08. Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune SNF-rapport 08/08 Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune Inger Beate Pettersen Kari Anne K. Drangsland Stig-Erik Jakobsen SNF-prosjekt 6156: Sluttevaluering av omstillingsprogrammet

Detaljer

Arbeidslivets KulturSeilas (AKS)

Arbeidslivets KulturSeilas (AKS) ØF-rapport 04/2013 Arbeidslivets KulturSeilas (AKS) Evaluering av kulturtilbud på arbeidsplassen av Birgitta Ericsson og Hans Olav Bråtå ØF-rapport 04/2013 Arbeidslivets KulturSeilas (AKS) Evaluering

Detaljer

Møteinnkalling. Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyremøte, Skjervøy rådhus Dato: 29.06.2015 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyremøte, Skjervøy rådhus Dato: 29.06.2015 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyremøte, Skjervøy rådhus Dato: 29.06.2015 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Innspill til utredning om kunstnerøkonomien fra Norske Dansekunstnere

Innspill til utredning om kunstnerøkonomien fra Norske Dansekunstnere Kulturdepartementet e-post: kunstnerokonomi@kud.dep.no Oslo, 15.august 2014 Deres ref: 14/2284 Innspill til utredning om kunstnerøkonomien fra Norske Dansekunstnere Norske Dansekunstnere, forbundet for

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 11.06.2015 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 11.06.2015 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 11.06.2015 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

Røros; et sentrum for arrangementskompetanse

Røros; et sentrum for arrangementskompetanse Røros; et sentrum for arrangementskompetanse SLUTTDOKUMENT Utarbeidet av Røros kommune og Rørosregionen Næringshage as - behandlet og vedtatt i styringsgruppa i prosjektet 12.12.2013 Røros, januar 2014

Detaljer

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Regionalplan kultur 2010 2013 Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Forord Kulturpolitikk i Norge utøves av mange og på mange plan. Og det er enda flere som berører eller berøres av, kulturelle aktiviteter.

Detaljer