Årsrapport NBBL Fulltegningsforsikring AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2010. NBBL Fulltegningsforsikring AS"

Transkript

1 Årsrapport 2010 NBBL Fulltegningsforsikring AS

2 Innholdsfortegnelse NBBL Fulltegningsforsikring AS 2 Innseilingen Sogsti 4 Norske Boligbyggelag 6 Nøkkeltall 7 Styrets årsberetning 8 Resultatregnskap 10 Balanse 11 Kontantstrømoppstilling 12 Noter til regnskapet 13 Kontrollkomiteens uttalelse 23 Revisjonsberetning 24 Forsikrede prosjekter Forsidebilde: Sameiet Victoriagården, Porsgrunn Bamle Borgestad BBL Bilde på side 3: Floen BRL, Sandnes BBL Bilde på side 8: Fribeten BRL, Hamar BBL Bilde på side 23: Myklaberget BRL, Stavanger BBL Bilde på side 25: Trasopgrenda BRL, Usbl Baksidebilde: Sameiet Os Sjøfront, StorBergen BBL Portretter: nyebilder.no Design/grafiskgjennomføring: Cathrines cmykeri Trykkproduksjon og gjennomføring: Datarekvisita Norge as, grafisk avdeling NBBL Fulltegningsforsikring AS Boligmarkedet har styrket seg gjennom hele Det er stort behov for nye boliger i Norge, og etter vår mening er nyboligproduksjonen langt under det underliggende behovet. Kraftig befolkningvekst, sentralisering, flere eldre og lav bygging gjennom de siste par årene bidrar til å skape behov for nye boliger. De siste to årene etter finanskrisen har det skjedd en dreining mot at de nye boligene er større og dyrere. Det bygges nå hovedsakelig større leiligheter til målgruppen 60+ og rekkehusleiligheter, mens det bygges langt færre små leiligheter enn for bare 3-4 år siden. En gjennomsnittsbolig forsikret med fulltegningsforsikring i 2010 kostet kr. 3,1 mill, mens den i 2007 kostet i snitt kr 2,1 mill. Vår målsetning er å forsikre boligprosjekter som kjennetegnes ved at de har høy gjennomføringsevne, gode kvaliteter og riktig pris. Vi ønsker å være ledende i Norge på kompetanse om nyboligmarkedet. Før vi forsikrer prosjekter foretar vi en grundig risikoanalyse av prosjektet. Det vi legger mest vekt på er aktørene i prosjektet, prisdifferensiering og at man oppnår et forhåndssalg på 40%. Generelt er våre erfaringer fra de siste årene at kvalitet er viktigere enn pris for boligkjøperen. Kraftig befolkningvekst, sentralisering, flere eldre og lav bygging gjennom de siste par årene bidrar til å skape behov for nye boliger. 2 NBBL Fulltegningsforsikring AS

3 Vårt forhåndssalgskrav blir akseptert hos byggelånsbankene. På 358 prosjekter og over boliger forsikret siden 1994, har det ikke vært tap for en eneste byggelånsbank. Ved å kunne starte byggingen allerede ved 40% forhåndssalgskrav har boligbyggelagene et unikt konkurransefortrinn i markedet. disse er organisert som borettslag eller eierseksjonssameier. Det kreves imidlertid at et boligbyggelag tilsluttet NBBL er forsikringstaker. NBBL Fulltegningsforsikring AS opererer i samarbeid med boligbyggelag, entreprenører og eiendomsutviklere over hele landet, og kan forsikre alle typer boligprosjekter enten Arne Vinorum Adm. direktør NBBL Fulltegningsforsikring AS 3

4 SUITE: De øverste leilighetene i Innseilingen i Drøbak har full kontroll over skipsleia i sundet. Kristen Rikter-Svendsen i Profier og Henrik Thaysen, prosjektleder i Follo Boligbyggelag gleder seg over salget av toppleiligheten. (Foto: Vidar Frislie) Innseilingen Sogsti i Drøbak Bygger cruise-leiligheter i Drøbak Cruise-skipet Fantasy og blokkene i Drøbak har mye felles. Byggeprosjektet skårer høyt på opplevelse. Teks og foto: Vidar Frislie Det nye boligprosjektet som Follo Boligbyggelag startet i Drøbak står nå ferdig. De tre blokkene ligger i skråningen mot innseilingen i Drøbak. Bygningene er som cruiseskipet Fantasy som passerer i sundet mens vi er på besøk. De har parkering på nederste dekk, under alle tre blokkene. Også gjestene får parkert i den ytterste delen av parkeringsdekket. Blokkene skråner og stiger to etasjer i terrenget, mens parkeringsdekket bare stiger en etasje. Det øverste parkeringsanlegget blir liggende to etasjer under bakkenivå, akkurat som bunndekket på Fantasy ute i sundet. Finanskrise Prosjektet Innseilingen Sogsti i Drøbak ligger såpass langt opp i hellingen at alle ser deler av sjøen. Fra toppleiligheten kan vi følge store deler av sundet. Det er viktig å se sjøen her i Drøbak, sier Henrik Thaysen, prosjektsjef i Follo Boligbyggelag. Boligbyggelaget kjøpte tomta i 2005 av Frogn kommune. Da var det en gammel skole på området. Eiendommen ble solgt til Profier som kom inn i prosjektet i Det var midt under finanskrisa, da boligmarkedet omkring i landet var som svartest. Det var så å si ingen bygging omkring i landet. Kristen Rikter-Svendsen i Profier er stolt over at de klarte å starte dette prosjektet på det tidspunktet. Det var vanskelig å få lån i banker både for utbyggere og boligkjøpere. Vi fikk til en fin modell med Follo 4 NBBL Fulltegningsforsikring AS

5 FANTASY: Fra flere av leilighetene i Innseilingen er det mulig å følge med på cruiseskipene som går i Drøbak-sundet. (Foto: Vidar Frislie) Varme fra fjellet Det er lagt inn mange kvaliteter i Innseilingen som hever produktet. Det er gasspeis i alle leilighetene med tilvalg om uttak til gassgrill på terrassen, det er heltre parkett og vannbåren varme i gulvet. Varmen kommer fra et eget varmepumpeanlegg som er basert på grunnvarme. Det er 10 borehull som går 200 meter ned i grunnen. Fra disse hullene hentes energien som så går gjennom en varmepumpe (vann/vann) som leverer varmen i gulvene og som forvarming til varmtvannet. Slike varmepumpeanlegg virker like godt uansett hvor kaldt det er ute, og er kjent som de rimeligste i drift. Boligbyggelag og NBBL Fulltegningsforsikring, sier Rikter- Svendsen. Hadde dere startet om dere ikke hadde fått fulltegningsforsikring? På det tidspunktet var det helt umulig uten. Da ville vi nok ventet med byggingen. Finansmarkedet var spesielt usikkert våren 2009, da vi startet, sier Rikter-Svendsen. Raske tak Det er mange rekorder som er slått under byggingen av Innseilingen i Drøbak. Etter at det ble bestemt at det skulle bygges ble prosjektet presentert, det ble arrangert salgsmøte og medlemmene i Follo Boligbyggelag fikk muligheter til å bruke forkjøpsretten på leilighetene. De første 10 leilighetene ble solgt på salgsmøtet og klarsignal for å starte byggingen ble gitt bare tre måneder etter at prosjektet ble restartet våren Byggelederen forteller at de har fulgt framdriftsplanen. Nå er alle tre blokkene overlevert og flere har flyttet inn. Opplevelse De som kjøper seg en leilighet i Innseilingen får også med seg en bo-opplevelse med beliggenheten. Det er mer enn et tak over hodet. - Hvor går grensen mellom det å skaffe seg tak over hodet og boligopplevelse? Det skjer noe med folk når de passerer 55 år. Investeringsiveren stopper og flaskehalsen er tid, mer enn resurser. De sitter godt i det økonomisk og ønsker en mer aktiv livsstil. Begrepet Tak over hodet ble borte på syttitallet. Da forsvant boligmangelen i Norge, med unntak for vanskeligstilte grupper. Boligtype nå går på livskvalitet, livsfaser og økonomi. De eldre vil bo praktisk, sentralt og med god standard. De yngre er opptatt av hva de får for pengene og om de gjør er en god investering, sier Rikter-Svendsen. Normalt ville 70 prosent av de som kjøpte seg inn her komme fra det Rikter-Svendsen kaller heis-peis-garasjemarkedet som består av personer over 50 år. Her er det en større blanding av generasjoner. Det er trolig på grunn av at boligene ligger midt i et område med skole og barnehage, samtidig som enhetsprisen for de minste leilighetene er overkommelig, sier Rikter-Svendsen. NBBL Fulltegningsforsikring AS 5

6 Norske Boligbyggelag Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) har som formål å samle boligbyggelagene i Norge og arbeide for deres felles interesser. Et hovedmål er å p åvirke myndighetene slik at det føres en bolig- og bygningspolitikk som fører til at boligbyggelagenes medlemmer og folk flest kan sikres en god bolig i et godt bomiljø. Boligbyggelagene er den største gruppen av profesjonelle aktører i det norske boligmarkedet. De 64 boligbyggelagene som er med i NBBL har medlemmer. Samlet sett er Norske Boligbyggelag landets fjerde største medlemsorganisasjon. Boligbyggelagene forvalter boliger i over boligselskap. I 2010 igangsatte boligbyggelagene bygging av 1454 boliger. NBBL har i snart 20 år arbeidet målbevisst med etablering og drift av trygghetsskapende tiltak for borettslag og boligbyggelag. Gjennom selskapet NBBL Fulltegningsforsikring AS sikres boligbyggelagene mot tap som følge av eventuelle usolgte boliger når nye byggeprosjekter er ferdigstilt. Stiftelsen Borettslagenes Sikringsfond tilbyr borettslagene sikkerhet for at ikke andelseiere som ikke greier å betale felleskostnadene påfører borettslaget og de øvrige andelseierne økonomisk tap. Innseilingen Sogsti, Follo BBL 6 NBBL Fulltegningsforsikring AS

7 Nøkkeltall Brutto forsikringspremie inngåtte forsikringer pr. år i mill NOK Igangsatte boliger på landsbasis i 2010: Antall igangsatte boliger med forkjøpsrett til boligbyggelagsmedlemmer i 2010: 1722* * Tallet for igangsatte boliger med tildelingsrett til boligbyggelagets medlemmer (1722) er 1454 boliger igangsatt i egen regi og 268 boliger som ble skaffet tilveie. NBBL Fulltegningsforsikring AS 7

8 Styrets årsberetning 2010 Virksomhetens art Selskapet har som formål å drive direkte skadeforsikringsvirksomhet og tilbyr produktet fulltegningsforsikring. Forsikringen dekker økonomiske tap på usolgte boliger i nye byggeprosjekter. Et stort antall boligbyggelag over hele landet bruker forsikringen fordi den i tillegg til tapsdekning gir en rekke fordeler som raskere igangsetting, gunstigere byggelån, entrepriser, samt en kvalitetssikring av prosjektene. Selskapet er lokalisert i Øvre Vollgate 11 i Oslo. Utvikling i 2010 Boligmarkedet utviklet seg positivt gjennom hele Etterspørselen etter nye boliger har vært god, men markedet er allikevel mer avventende enn det var før prisfallet i De fleste prosjektene oppnår krav til forhåndssalg, men det er også prosjekter som ikke blir igangsatt grunnet lavt forhåndssalg. Boligene som er igangsatt i 2010 er som for 2009-årgangen noe større og dyrere enn de var for noen år siden. Det har vært god etterspørsel etter gode boliger med gode kvaliteter til målgruppen 60+. De få rekkehusprosjektene som har vært forsikret har også solgt meget godt. Selskapet forventer at denne utviklingen fortsetter i Ved inngangen til 2010 var det 170 usolgte ferdigstilte boliger i selskapets forsikringsportefølje hvorav 95 var utleid. I løpet av 2010 ble dette redusert til 125 usolgte hvorav 80 utleide. Disse boligene vil fortløpende bli lagt ut for salg når leietakerne flytter ut. Selv om boligene har vært utleid selges de til høyere pris enn det hadde vært mulig å oppnå under finanskrisen. Boligene som er igangsatt i 2010 er som for 2009-årgangen noe større og dyrere enn de var for noen år siden. I 2010 ble det forsikret 480 boliger fordelt på 18 prosjekter til en total salgspris på kr mill. Salgsutviklingen for disse boligene har vært god, noe som gjenspeiler den økte etterspørselen etter nye boliger. Ved slutten av 2010 var 340 av disse boligene solgt. Brutto premieinntekter ble i 2010 kr 30,5 mill., som er en økning på 97% fra Det er ikke foretatt økning av sikkerhetsavsetningene utover fastsatte minimumskrav. Det er utbetalt kr. 14,2 mill. i skadeutbetalinger i Brutto erstatningsavsetninger utgjør ved årsskiftet kr 38,7 mill. Endring i eierskap Selskapet har inntil desember 2010 vært eid 100% av NBBL Partner AS. NBBL Partner AS ble på ekstraordinært landsmøte i desember 2010 besluttet solgt til 56 boligbyggelag. Fra desember 2010 er NBBL Fulltegningsforsikring AS eid 100% av NBBL FF Holding AS, som igjen er eid 100% av A/L NBBL. Risikostyring Selskapet opererer innen virksomhetsområdene fulltegningsforsikring og finansforvaltning. For fulltegningsforsikring følges fastlagte rutiner for å kartlegge og håndtere risiko. Alle prosjekter utredes etter faste rutiner for å avgjøre om det skal tilbys forsikring eller ikke. Forhåndssalgskravet FF setter til prosjektene er et viktig element i styringen av selskapets risikoeksponering. I et svakt boligmarked vil det være vanskeligere å oppnå forhåndssalget og dermed oppfylle kravene til FF. Statusrapporter innhentes fra alle prosjekter hvert kvartal og er et viktig element i styringen av risikoen i forsikringsporteføljen. Det rapporteres om utvikling i salg, fremdrift, kostnader og endringer i prosjektet. Innen finansforvaltning følges strategier som omhandler aktivaklasse, rating av verdipapir, løpetid og 8 NBBL Fulltegningsforsikring AS

9 risikospredning. Overordnet mål for forvaltningen er å ha relativt lav risiko og tilfredsstillende likviditet. Dette følges opp kontinuerlig ved å påse at fastsatte rammer for ulike aktivaklasser følges har vært et år der kredittrisikoen har variert mindre enn de siste årene. Obligasjonsporteføljen er delt mellom investeringer i relativt sikre papirer som stat, kommune og finans og litt mindre sikre papirer som industri. Av plasseringen i industripapirer er en relativt liten andel plassert i papirer med høyere kredittrisiko. Hovedprinsipp er at plasseringer i høyere risikoklasser har lave beløp per papir. Likviditetsrisikoen er gjennom 2010 bedret i takt med at markedene generelt har fungert bedre. Størstedelen av selskapets portefølje er plassert i lett omsettelige verdipapirer. Markedsrisikoen på obligasjonsporteføljen er relativt lav som følge av at den hovedsakelig består av papirer med flytende rente. Aksjeporteføljen har stor diversifisering da den er delt mellom plasseringer i ulike norske og utenlandske aksjefond. I tillegg er noe plassert i aktive fond og noe i indeks fond. Selskapets forsikringsvirksomhet i nyboligmarkedet er sensitivt for renteøkninger, og vi har i 2010 derfor foretatt noen rentesikringer (FRA) for å begrense noe av denne risikoen. Selskapet har som mål å ha en lav korrelasjon mellom de to virksomhetsområdene fulltegningsforsikring og finansforvaltning. Arbeidsmiljø, personale og ytre miljø Selskapet har ved utgangen av 2010 seks egne ansatte. Sykefraværet har vært 4,0 %. To av seks styremedlemmer er kvinner og en av seks ansatte er kvinner. Det er et mål for selskapet å rekruttere flere kvinner. Det har ikke vært noen skader eller ulykker verken på person eller materiell i Opplysninger om godtgjørelse til tillitsmenn, ansatte m.v. er gitt i noter til regnskapet. Det er ikke blitt drevet virksomhet som i nevneverdig grad forurenser det ytre miljø. Resultat, finansiering og likviditet Årsresultatet er på kr mot kr i Selskapets totalkapital økte i 2010 med ca 1,5 % til kr 238 mill. Innskutt kapital utgjør kr 39,5 mill. og fri egenkapital kr 31,2 mill. Den finansielle stilling anses som god. Det har ikke inntrådt spesielle forhold etter årets utgang som kan antas å få særlig betydning for vurderingen av selskapet. Etter styrets oppfatning gir det fremlagte resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noter et riktig bilde av selskapets drift og stilling pr Årsresultat og disponeringer Årets overskudd på kr foreslås overført til økning av annen egenkapital. Fortsatt drift Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Til grunn ligger mål for virksomheten, strategi og budsjett for Markedet som fulltegningsforsikring opererer i er svært konjunkturavhengig, så det vil være en del usikkerhet knyttet til vurderingene av fremtidige forhold. Selskapet tror imidlertid at den positive trenden med økt etterspørselen etter nye boliger fortsetter inn i 2011, og vi forventer derfor en bedret etterspørsel etter selskapets forsikringsprodukt og et tilfredsstillende økonomisk resultat. Oslo, den 8 mars 2011 Arne Vinorum Adm. direktør Thor Eek Styremedlem Tove Karlsen Styremedlem Geir-Ove Skogø Styremedlem Gøril Bergh Styremedlem Roy Berg Pedersen Styreleder H. Sigurd Sivertsen Styremedlem NBBL Fulltegningsforsikring AS 9

10 Resultatregnskap Premieinntekter m.v. Note Forfalt bruttopremie Avgitte gjenforsikring Endring i avsetning for ikke opptjent bruttopremie Gjenforsikringsandel Sum premieinntekter for egen regning Allokert investeringsavkastning fra ikke-teknisk regnskap Erstatningskostnader i skadeforsikring Betalte brutto erstatninger 5, Gjenforsikringsandel Endring brutto erstatningsavsetning Gjenforsikringsandel Sum erstatningskostnader for egen regning Premierabatter og andre gevinstavtaler Forsikringsrelaterte driftskostnader Salgskostnader 11, Forsikringsrelaterte administrasjonskostnader 4, 11, Sum forsikringsrelaterte driftskostnader Resultat av teknisk regnskap før sikkerhetsavsetninger Endring i sikkerhetsavsetning m.v. i skadeforsikring Endring i sikkerhetsavsetning Sum endring i sikkerhetsavsetninger m.v Resultat av teknisk regnskap for skadeforsikring Netto inntekt fra investeringer Renteinntekt og utbytte mv. på finansielle eiendeler Verdiendringer på investeringer Realisert gevinst og tap på investeringer Administrasjonskostnader knyttet til investeringer, herunder rentekostnader 11, Sum netto inntekter fra investeringer Allokert investeringsavkastning overført teknisk regnskap Andre inntekter Resultat av ikke teknisk-regnskap Resultat av ordinær virksomhet Skattekostnad Årsresultat Overføringer og disponeringer Avsatt til konsernbidrag (uten skatteeffekt) Overført administrasjonsavsetning Overført til annen egenkapital Sum overføringer og disponeringer NBBL Fulltegningsforsikring AS

11 Balanse Eiendeler Note Immaterielle eiendeler Egenutviklet programvare Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Investeringer Finansielle eiendeler som måles til amortisert kost Investeringer som holdes til forfall Finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi Aksjer og andeler 1, 3, Obligasjoner 1, 2, Sum investeringer Gjenforsikringsandel av forsikringstekniske bruttoavsetninger Gjenforsikringsandel av ikke opptjent bruttopremie Gjenforsikringsandel av brutto erstatningsavsetning Sum gjenforsikringsandel av forsikringstekniske bruttoavsetninger Fordringer Forsikringstakere Fordringer i forbindelse med gjenforsikring Andre fordringer Sum fordringer Andre eiendeler Bank Sum andre eiendeler Sum eiendeler Egenkapital og forpliktelser Innskutt egenkapital Aksjekapital 7, 8, Overkursfond 7, 8, Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen opptjent egenkapital Administrasjonsavsetning 6, Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Forsikringstekniske avsetninger Avsetning for ikke opptjent bruttopremie 1, Brutto erstatningsavsetning 1, Sikkerhetsavsetning 1, Sum forsikringstekniske avsetninger Avsetninger for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Sum avsetninger for forpliktelser Forpliktelser Forpliktelser i forbindelse med direkte forsikring Forpliktelser i forbindelse med gjenforsikring - - Finansielle derivater Andre forpliktelser Sum forpliktelser Sum egenkapital og forpliktelser NBBL Fulltegningsforsikring AS 11

12 Kontantstrømoppstilling Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad Nedskrivning anleggsmidler Forsikringstekniske avsetninger Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Endring i forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger i pensjonsordninger Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak Innbetalinger ved salg av andre investeringer Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Utbetalinger av konsernbidrag Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter pr Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter pr

13 Noter til regnskapet 1. Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med Forskrift om årsregnskap m.m. for forsikringsselskaper av 1998, regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk. Premieinntektene opptjenes lineært over forsikringsperioden. Prinsipper for forsikringstekniske avsetninger fremgår av note 5. Selskapet inngår i konsernregnskap som utarbeides for A/L NBBL. A/L NBBL har forretningskontor i Øvre Vollgate 11 i Oslo. Selskapet benytter muligheten som er gitt gjennom årsregnskapsforskriften for forsikring 3-3 og IAS 39 pkt 9 til å vurdere alle våre finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet i samsvar med virkelig verdi opsjonen, så lenge ikke annet særskilt bestemmes ved anskaffelsen. Dette innebærer at virkelig verdi justeringer på finansielle eiendeler skal føres over resultatet før andre resultatkomponenter Vanlige kjøp og salg av finansielle eiendeler regnskapsføres på oppgjørstidspunktet. Finansielle eiendeler som føres til virkelig verdi over resultatet regnskapsføres ved anskaffelsen til virkelig verdi og transaksjonskostnader resultatføres. Finansielle eiendeler fjernes fra balansen når rettighetene til å motta kontantstrømmer fra investeringen opphører eller når disse rettighetene er blitt overført og selskapet i hovedsak har overført all risiko og hele gevinstpotensialet ved eierskapet. Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet vurderes til virkelig verdi etter førstegangs balanseføring. Gevinst eller tap fra endringer i virkelig verdi av eiendeler klassifisert som finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet, inkludert renteinntekt og utbytte, tas med i resultatregnskapet under Verdiendringer på investeringer og Realisert gevinst og tap på investeringer i den perioden de oppstår. Utbytte fra finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet er inkludert når selskapets rett til utbytte er fastslått. Måling av virkelig verdi av aksjefondsandeler er basert på kurser fra fondsleverandør. Måling av virkelig verdi av obligasjoner er basert på kurser beregnet av Norges Fondsmeglerforbund som igjen er basert på markedsdata. Måling av virkelig verdi av ikke børsnoterte investeringer er basert på sondering med megler og interne skjønnsmessige vurderinger basert på dette. Virkelig verdi av fremtidige renteavtaler er basert på kurser innhentet fra motpart, som er en norsk bank. På hver balansedag vurderer selskapet om det finnes objektive indikatorer som tyder på verdiforringelse av enkelte eiendeler eller grupper av finansielle eiendeler. Forsikringstekniske avsetninger er gjort i henhold til forskrifter om forsikringstekniske avsetninger og risikostatistikk i skadeforsikring. Med unntak av sikkerhetsavsetning, er det foretatt minimumsavsetninger. Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttegjort. Administrasjonsavsetning i annen egenkapital er presentert som 100 % av nominelt beløp. 2. Obligasjoner Obligasjon Pålydende Kostpris Markedsverdi Risikovekt pr AP Møller-Mærsk AS 09/ % Bank 1 Oslo AS 10/ % Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap 08/ % BN Bank 10/20 Ansvarlig % Bonheur ASA 09/ % Color Group AS 10/ % Color Group AS % DOF Subsea ASA 07/ % Eitzen Chemicals 06/ % Elkem 04/ % Energiselskapet Buskerud 09/ % Entra Eiendom % Farstad Shipping ASA 10/ % Fjellinjen AS 10/ % KLP Kommunekreditt AS 10/ % NBBL Fulltegningsforsikring AS 13

14 Noter til regnskapet Obligasjon Pålydende Kostpris Markedsverdi Risikovekt pr Kungsleden AB 10/ % Norwegian Air Shuttle 09/ % Oceanlink LTD 07/ % Olav Thon Eiendomsselskap AS 10/ % Orkla ASA % Primorsk International Shipping 07/ % Prosafe SE 09/ % Ringerikes Sparebank 10/ % Schibsted ASA 10/ % Seadrill Limited 09/ % Sparebank 1 Midt-Norge 07/18 Ansvarlig % Sparebank 1 Nord Norge 10/ % Sparebank 1 SMN 10/ % Sparebanken Vest % Statkraft AS 04/ % Statkraft SF % Storebrand Livsforsikring AS 08/14 Ansvarlig % Opptjente renter obligasjoner Sum børsnoterte obligasjoner Sum pålydende verdi av obligasjonsporteføljen var pr kr Aksjer og andeler NBBL Fulltegningsforsikring AS er generelt en langsiktig investor. I Norge investeres det hovedsakelig i aksjefond som investerer i selskaper notert på Oslo Børs, med unntak av aksjen Romania Invest AS som er en ikke børsnotert aksje. Investering i utlandet skjer gjennom fond. Anleggsmidler Selskap Totalt antall Aksje Pålydende Kostpris Nedskriving Bokført verdi aksjer i tusen beholdning pr Romania Invest AS Sum ikke børsnoterte aksjer Tidligere beholdning av stk aksjer i Romania Invest III AS ble slettet og nye stk aksjer ble tildelt i Romania Invest AS.AS. Omløpsmidler Aksjefond Antall Kostpris Markedsverdi andeler pr Holberg Norge Pluss Indeks KLP AksjeNorge Indeks Sum norske aksjefond KLP Aksjeglobal Indeks III Skagen Global Skage Kon-Tiki Sum utenlandske aksjefond Sum aksjefond Finansielle eiendeler - bokført verdi og virkelig verdi Bokført verdi Virkelig verdi Bokført verdi Virkelig verdi Finansielle eiendeler frivillig kategorisert til virkelig verdi over resultatet Sum finansielle eiendeler NBBL Fulltegningsforsikring AS

15 4. Kostnadsførte honorarer til styre, kontrollkomite, revisor og aktuar Styre: 2010 Styreleder Roy Berg Pedersen Styremedlem Per Chr. Quale Styremedlem Tove Karlsen Styremedlem Thor Eek Styremedlem Sigurd Sivertsen Styremedlem Inger Kirkestuen Foss Kontrollkomite: Kontrollkomiteleder Tore Fjørtoft Kontrollkomitemedlem Asle Granerud Kontrollkomitemedlem Aashild Farkvam Revisor (lovpålagt revisjon) inklusiv mva: Revisor (andre attestasjonstjenester) inklusiv mva: Aktuar: Styrehonorar for Roy Berg Pedersen og Thor Eek overføres til NBBL, der de er ansatt. Noter til regnskapet 5. Premieinntekter og forsikringstekniske avsetninger Forfalt bruttopremie: Forfalt bruttopremie er kr og er kr høyere enn i Premieavsetning: Opptjent premie er inntektsført lineært over forsikringsperioden. Gjenforsikringsandel av ikke opptjent premie føres som en eiendel. Ikke opptjent premie for egen regning utgjør kr Brutto betalte erstatninger: Det er utbetalt kr i erstatninger. Gjenforsikringsandelen utgjør kr Erstatningsavsetning: Erstatningsavsetning avsettes lineært opp til det opprinnelige erstatningsanslaget over avtaleperioden. Dette erstatningsanslaget settes i utgangspunkt til en prosentsats av prosjektkostnaden, men vurderes løpende av selskapets administrasjon. Hvis alle boliger i et borettslag er solgt ved ferdigstillelse, bortfaller vilkåret for erstatning og erstatningsavsetningen blir deretter inntektsført. Avsetningen er gjort for å dekke erstatninger som ikke er gjort opp eller ikke rapportert. Selskapet beregner avsetningene etter forenklede regler og minstekravet til erstatningsavsetning vil derfor være selskapets eget anslag på erstatningsansvaret. Endring erstatningsavsetning for egen regning utgjør kr Fra regnskapsåret 2007 føres gjenforsikringsandel av erstatningsavsetninger som en eiendel og ikke som en netting av gjeldssiden i balansen. Sikkerhetsavsetning: Avsetning for å dekke unormale skadeår. Denne skal minimum utgjøre 15 % av summen av erstatningsavsetning og uopptjent premie. For sikkerhetsavsetning utgjør minimumsavsetning kr Total avsetning er kr Reassuranseavsetning: Avsetningen er for å dekke kostnader dersom reassurandør ikke er i stand til å innfri sine forpliktelser. Avsetningssatsen avhenger av reassurandørs internasjonale rating. Reassuranseavsetningen er fra regnskapsåret 2007 reklassifisert fra forsikringstekniske avsetninger til annen egenkapital og inngår i annen opptjent egenkapital. Den utgjør kr Administrasjonsavsetning: Avsetningen skal dekke kostnader som påløper i forbindelse med skadeoppgjør ved en eventuell avvikling av forsikringsporteføljen. Det avsettes fem prosent av summen av minstekravet til erstatningsavsetning. Administrasjonsavsetningen er fra regnskapsåret 2008 reklassifisert fra forsikringtekniske avsetninger til annen egenkapital. Administrasjonsavsetningen er klassifisert på egen linje under annen egenkapital. Endringen i administrasjonsavsetningen er ført på egen linje under overføringer og disponeringer under resultatregnskapet. NBBL Fulltegningsforsikring AS 15

Årsrapport. NBBL Fulltegningsforsikring AS

Årsrapport. NBBL Fulltegningsforsikring AS 2012 Årsrapport NBBL Fulltegningsforsikring AS Innholdsfortegnelse NBBL Fulltegningsforsikring AS 2 Sørenga 4 Norske Boligbyggelag 6 Nøkkeltall 7 Styrets årsberetning 8 Resultatregnskap 10 Balanse 11 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

ÅRSRapport NBBL FULLTEGNINGSFORSIKRING AS

ÅRSRapport NBBL FULLTEGNINGSFORSIKRING AS ÅRSRapport NBBL FULLTEGNINGSFORSIKRING AS INNhOLd 02 Administrerende direktør har ordet 04 Rustabakken 06 Norske Boligbyggelag 07 Nøkkeltall 08 Styrets årsberetning 10 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

ÅRSRapport NBBL FULLTEGNINGSFORSIKRING AS

ÅRSRapport NBBL FULLTEGNINGSFORSIKRING AS ÅRSRapport NBBL FULLTEGNINGSFORSIKRING AS 2014 Innhold 02 Administrerende direktør har ordet 04 Klosterøya 06 Norske Boligbyggelag 07 Nøkkeltall 08 Styrets årsberetning 10 Resultatregnskap 11 Balanse 12

Detaljer

Boligbyggelagenes Forsikring Årsrapport 2007

Boligbyggelagenes Forsikring Årsrapport 2007 Boligbyggelagenes Forsikring Årsrapport 2007 1 Innhold boligbyggelagenes forsikring as 3 fulltreff med hagle 4 Norske boligbyggelag 6 nøkkeltall 7 styrets årsberetning 8 resultatregnskap 10 balanse 11

Detaljer

ÅRSRapport Borettslagenes sikringsordning

ÅRSRapport Borettslagenes sikringsordning ÅRSRapport Borettslagenes sikringsordning 2014 Borettslagenes Sikringsordning Innhold 02 Administrerende direktør har ordet 04 God sikring på Fjell 06 Styrets årsberetning 08 Resultatregnskap 09 Balanse

Detaljer

Norske Boligbyggelags Landsforbund. NBBL Årsrapport 2008

Norske Boligbyggelags Landsforbund. NBBL Årsrapport 2008 Norske Boligbyggelags Landsforbund NBBL Årsrapport 2008 Innholdsfortegnelse Styreleder har ordet 3 Styrets årsberetning 4 Resultatregnskap 8 Balanse 9 Noter 10 Kontantstrømoppstilling 19 Revisjonsberetning

Detaljer

Norske Boligbyggelags Landsforbund. NBBL Årsrapport 2007

Norske Boligbyggelags Landsforbund. NBBL Årsrapport 2007 Norske Boligbyggelags Landsforbund NBBL Årsrapport 2007 Innholdsfortegnelse Styreleders tilbakeblikk 3 Styrets årsberetning 4 Årsregnskap konsern 6 Balanse 7 Noter 8 Kontantstrømoppstilling 17 Nøkkeltall

Detaljer

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 6 589 4 717

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 6 589 4 717 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 Premieinntekter 2/3 Forfalt bruttopremie 483 629 497 466 Avgitte gjenforsikringspremier -162 004-144 649 Forfalt premie for egen regning 321

Detaljer

Årsrapport 2010. Stiftelsen Borettslagenes Sikringsfond

Årsrapport 2010. Stiftelsen Borettslagenes Sikringsfond Årsrapport 2010 Stiftelsen Borettslagenes Sikringsfond Innholdsfortegnelse Nye krav til sikringsordninger 3 Norske Boligbyggelag 4 Nøkkeltall 5 Årsberetning 6 Årsregnskap 8 Balanse 9 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Årsrapport 2014. Jernbanepersonalets forsikring gjensidig

Årsrapport 2014. Jernbanepersonalets forsikring gjensidig Årsrapport 2014 Jernbanepersonalets forsikring gjensidig ÅRSBERETNING 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig (JFG) tilbyr privat skadeforsikring i Norge for ansatte i og pensjonister fra jernbanedefinert

Detaljer

årsrapport Foto: Anders Hals

årsrapport Foto: Anders Hals årsrapport 2012 Foto: Anders Hals 1 Vi går for 100 nye år I 2012 fylte Skogbrand 100 år, og jubileumsmarkeringen pågikk gjennom hele året og på flere måter. Vår jubileumsgave til medlemmene var gratis

Detaljer

Årsberetning og årsregnskap for 2014

Årsberetning og årsregnskap for 2014 TELENOR FORSIKRING AS Årsberetning og årsregnskap for 2014 Fornebu, 12. mars 2015 Innhold Nøkkeltall Side 1 Årsberetning år 2014 Side 2 Resultatregnskap Side 5 Balanse Side 7 Egenkapital Side 9 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

LANDBRUKSFORSIKRING ÅRSBERETNING 2013

LANDBRUKSFORSIKRING ÅRSBERETNING 2013 LANDBRUKSFORSIKRING ÅRSBERETNING 2013 OM SELSKAPET Landbruksforsikring AS ble etablert i 2001 for å betjene personforsikringene til virksomhetene i Landbrukssamvirket. Selskapet har siden den gang utvidet

Detaljer

Styrets beretning 2014

Styrets beretning 2014 Årsrapport 2014 Styrets beretning 2014 Bakgrunn Troll Forsikring AS ble stiftet den 8. mars 2007 og fikk Finanstilsynets tillatelse til å drive skadeforsikringsvirksomhet den 28. oktober 2011 under forutsetning

Detaljer

Årsberetning for. Forside og 2 foto i beretning: Anders Hals SKOGBRAND ÅRSRAPPORT 2014 3

Årsberetning for. Forside og 2 foto i beretning: Anders Hals SKOGBRAND ÅRSRAPPORT 2014 3 ÅRSRAPPORT 2014 Årsberetning for 2014 Forside og 2 foto i beretning: Anders Hals SKOGBRAND ÅRSRAPPORT 2014 3 12000 10000 Stormforsikring 8000 Brannforsikring 6000 Produktivt skogareal 4000 2000 0 Foto:

Detaljer

ÅRSRAPPORT. Foto: Bo Göran Backström/SKOGENbild

ÅRSRAPPORT. Foto: Bo Göran Backström/SKOGENbild ÅRSRAPPORT 2013 Foto: Bo Göran Backström/SKOGENbild 2013 Nok et stormår! Siste del av 2013 ble ikke den rolige førjulstiden skogeierne og Skogbrand hadde håpet på. Det startet med Hilde 16. november og

Detaljer

Årsrapport 2013. Eika Forsikring

Årsrapport 2013. Eika Forsikring Årsrapport 2013 Eika Forsikring Virksomhetens art og hvordan den drives Eika Forsikring AS har siden 1.januar 2000 utviklet og levert skadeforsikringer til person-, landbruks- og småbedriftsmarkedet lokalt

Detaljer

ÅRSBERETNING 2010 FOR FORNEBU SPAREBANK

ÅRSBERETNING 2010 FOR FORNEBU SPAREBANK Årsrapport 2010 1 2 Innhold styrets ÅRSBERETNING... 4 resultatregnskap... 10 BALANSE... 11 KONTANTSTRØMANALYSE... 12 NOTER... 13 revisjonsberetning... 27 kontrollkomiteens BERETNING... 29 ANSATTE OG STYRENDE

Detaljer

I SAMARBEID MED GJENSIDIGE FORSIKRING ASA ÅRSMELDING 2014

I SAMARBEID MED GJENSIDIGE FORSIKRING ASA ÅRSMELDING 2014 I SAMARBEID MED GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 2 INNHOLD Side Årsberetning 2014... 4 Resultatregnskap... 7 Balanse... 8 Endringer i egenkapital/ Kontantstrømanalyse... 10 Noter... 12 Kontrollkomiteen... 21

Detaljer

Kvartalsrapport -4/2014

Kvartalsrapport -4/2014 Kvartalsrapport -4/2014 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endring i egenkapital Kontantstrømoppstilling Noter til regnskapet Solvensmargin og kapitaldekning RAPPORT ETTER FJERDE

Detaljer

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Sammendrag av årets virksomhet 2007 vil inngå som et merkeår i bankens historie. Banken ble etablert i 2003 og har dermed lagt bak seg sitt femte regnskapsår, det

Detaljer

Årsrapport 2014. Eika Forsikring

Årsrapport 2014. Eika Forsikring Årsrapport 2014 Eika Forsikring Årsberetning 2014 Virksomhetens art Eika Forsikring leverer skadeforsikring i person-, landbruks- og næringslivsmarkedet samt ettårige personforsikringsprodukter i privatmarkedet.

Detaljer

I SAMARBEID MED GJENSIDIGE FORSIKRING ASA. Foto: Shutterstock.com ÅRSMELDING 2 0 13

I SAMARBEID MED GJENSIDIGE FORSIKRING ASA. Foto: Shutterstock.com ÅRSMELDING 2 0 13 I SAMARBEID MED GJENSIDIGE FORSIKRING ASA Foto: Shutterstock.com ÅRSMELDING 2 0 13 2 INNHOLD Side Årsberetning 2013... 4 Resultatregnskap.... 7 Balanse... 8-9 Endringer i egenkapital/ Kontantstrømanalyse...

Detaljer

Årsrapport 2010 Nordea Eiendomskreditt AS

Årsrapport 2010 Nordea Eiendomskreditt AS Årsrapport 2010 Nordea Eiendomskreditt AS - 2 - Innhold Innhold... 2 Finansielle nøkkeltall... 3 Årsberetning... 4 Resultatregnskap... 9 Utvidet resultatregnskap etter IAS 1... 10 Balanse... 10 Oppstilling

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

Statnett SFs Pensjonskasse

Statnett SFs Pensjonskasse Statnett SFs Pensjonskasse Årsrapport 2013 Innhold Årsberetning 3 Resultatregnskap 12 Balanse 14 Egenkapitaloppstilling 16 Kontantstrømoppstilling 17 Noter 19 Revisjonsberetning 34 Aktuarens beretning

Detaljer

Årsrapport 2014 Oslo Pensjonsforsikring

Årsrapport 2014 Oslo Pensjonsforsikring Årsrapport 2014 Oslo Pensjonsforsikring Foto: Olav Heggø (fotovisjon.no) Innhold Viktige hendelser 5 Nøkkeltall 5 Direktøren har ordet 6 Årsberetning 9 Selskapets virksomhet og resultat 9 Forsikringsforpliktelser

Detaljer

årsrapport 2011 KLP Banken AS

årsrapport 2011 KLP Banken AS årsrapport 2011 Innhold Styrets beretning 3 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Egenkapitaloppstilling 12 Egenkapitaloppstilling konsern 13 Noter til regnskapet 14-41 Revisjonsberetning

Detaljer

Styrets beretning 2014

Styrets beretning 2014 Årsregnskap 2014 Styrets beretning 2014 Vardia Insurance Group ASA (Vardia ASA) er morselskap i et norsk, uavhengig skadeforsikringskonsern etablert i 2009. Morselskapet eier fem heleide datterselskaper

Detaljer

Forsikring med lokal forankring

Forsikring med lokal forankring Forsikring med lokal forankring Årsrapport 2014 Innhold Med vind i seilene... side 3 Nøkkeltall... side 3 Nøkkeltall selskapets utvikling... side 4 Tillitsvalgte i Møretrygd... side 4 Årsberetning... side

Detaljer