AV-29TX1EP AV-29TX1EPS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AV-29TX1EP AV-29TX1EPS"

Transkript

1 NORSK SUOMI DANSK SVENSKA ORTUGUÊS -9TXE -9TXES FARGEFJERNSYN VÄRITELEVISIO FARVEFJERNSYN FÄRG- TELEVISOR A CORES BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG BRUKSANVISNING INSTRUÇÕES

2 FARGEFJERNSYN -9TXE -9TXES NORSK Bruksanvisning Takk for at du kjøpte dette JVC farge--apparatet. Du bør lese denne håndboken grundig før du begynner slik at du vet hvordan du skal bruke det nye -apparatet. ADVARSEL: FOR Å FORHINDRE BRANN ELLER ELEKTRISK STØT, MÅ DETTE AARATET IKKE UTSETTES FOR REGN ELLER FUKTIGHET. ADVARSEL: FØLG DISSE REGLENE FOR BRUK DETTE AA- RATET FOR Å IVARETA DIN SIKKERHET.. Må bare brukes fra den oppgitte strømkilden (0 40 V, 50 Hz) på enheten.. Unngå skade på kontakten og strømledningen.. Unngå feilinstallering. lasser aldri enheten der det ikke er tilstrekkelig ventilasjon. Når du installerer dette -apparatet, må du følge anbefalingene om avstand mellom gulv og vegg, i tillegg til reglene om installering i et lukket område eller møbel. Følg de angitte minimumskravene for sikker bruk. 5 cm 0 cm 0 cm 5 cm 4. Det må ikke komme gjenstander eller væske inn i kabinettet. 5. Hvis det oppstår feil, kobler du fra strømmen og kontakter service. Ikke reparer selv og ikke fjern bakdekselet. Når du ikke bruker -apparatet i en lengre periode, må du ta ut støpselet fra stikkontakten. INNHOLD Klargjøring T-V LINK-funksjoner Grunnleggende bruk Fjernkontrollknapper og funksjoner Bruke menyen Bilde innstilling Bilde finesser Lyd justering Inngangsvalg Finesser Oppstart Indeks Demo Tilleggsklargjøring Koble til et lydanlegg Kanaltabell lassering av fjernkontroll knapper roblemløsing Spesifikasjoner

3 Klargjøring Tilkobling av antenne og VIDEO Hvis du kobler til en video, følger du A B C D. Hvis du ikke kobler til en video, følger du. Nettuttak (0 40 V, 50 Hz) Strømkabel Antennekontakt VHF/UHF-antenne 75-ohm Koaksialkabel Merknader: Du finner flere opplysninger i håndboken til enheten som skal tilkobles. Tilkoblingskablene følger ikke med. Du kan se på video fra videoopptakeren uten å utføre C. Du finner flere opplysninger i håndboken til videoopptakeren. Objektene som er skyggelagt, følger ikke med. Hvis du skal koble til flere eksterne enheter, se side 6. Hvis du skal koble til et lydsystem, se side 7. L R AUDIO OUT Video/S-VHS Video EXT- EXT- * EXT- S -pins scartkabel Antenneplugg INN/UT Kontakt 75-ohm koaksialkabel Til antenne signal inn Til antenne signal ut Antenneplugg * Dette -apparatet er T-V LINKkompatibelt. For å bruke T-V LINK, må en T-V LINK-kompatibel videoopptaker være tilkoblet EXT--kontakten på -apparatet. Merknader: Du finner mer om T-V LINK på side 5. Når en dekoder er koblet til en T- V LINK-kompatibel videoopptaker, setter du Dekoder (EXT-) på menyen Finesser til Å. (Se Dekoder (EXT-) på side 0.) Hvis ikke, kan du ikke se kodede kanaler. Sette inn batterier i fjernkontrollen Bruk to AAA/R0-tørrcellebatterier. Sett inn batteriene fra siden, og pass på at polaritetene ª og er riktig. Når du skal åpne batterirommet, skyver du døren nedover og løfter opp. For å lukke, skyver du døren oppover til den festes. Merknader: Ta hensyn til advarslene på batteriene. Batteriets levetid er fra seks måneder til ett år, avhengig av hvor ofte de brukes. Hvis ikke fjernkontrollen virker riktig, skifter du batteriene. Batteriene som følger med, er bare for å installere og teste apparatet. Erstatt dem som fort som mulig. Bruk alltid batterier av god kvalitet.

4 Klargjøring Første innstilling Du kan stille inn opptil 99 -stasjoner til R-kanalene R til R 99 på dette -apparatet. Trykk på Hovedstrømknapp. Nettlampen lyser rødt (strøm på), deretter grønt ( på). Første gang du slår på apparatet, starter første innstillingsmodus, og JVC-logoen blir vist. Hovedstrømknapp Strømlampe ECO Merknader: Hvis nettlampen lyser rødt og ikke skifter til grønt: -apparatet er i ventemodus. Trykk på ventemodusknappen (ventemodus) på fjernkontrollen for å slå på -apparatet. -apparatet går bare inn i den første innstillingsmodusen første gang det slås på. Hvis du vil endre språk og programinnstillinger etter dette, se side. NORSK Trykk Trykk / for å velge NORSK. 0 Blå knapp 4 Trykk. Språket er angitt for menyspråket i bildet, og menyen Land vises. 5 Trykk / / / for å velge land. 6 Trykk på den blå knappen. Auto-programmering starter. Redigering-menyen vises etter at R-kanalene er innstilt. Merknader: Hvis -apparatet identifiserer et -stasjonsnavn, blir dette -stasjonsnavnet også automatisk registrert i en R-kanal. Hvis du vil avbryte automatisk kanalsøk, trykk. Hvis du skal redigere R-kanaler eller plassere en stasjon til R0-kanalen (), se side Rediger/Manuell. (Fortsetter på neste side)

5 Klargjøring AUTO KANAL S K CH 0 0% REDIGERING R ID NRK CH/CC CH CH CH CH 4 CH 5 CH 6 CC 0 CC 0 CC 0 FLYTT ID SETT INN SLETT MANUELL Merk: Hvis en stasjon du vil se på ikke er tildelt en R-kanal, kan du gjøre dette manuelt ved å bruke menyen Rediger. (Se side.) Når ACI-menyen vises: Hvis kabel--stasjonen støtter ACI (automatisk kanalinstallering), vises ACI-menyen. Bruk denne menyen som forklart under Bruke av ACI nederst på denne siden. Kanalen stilles raskt inn til R-kanalen i samsvar med rekkefølgen som er bestemt for alle kanalene. 7 Trykk på for å gå ut av Redigeringsmenyen (EDIT). Menyen T-V LINK blir vist. Når en T-V LINK-kompatibel video er tilkoblet 8 Slå på videoopptakeren. 9 Trykk. Når ikke en T-V LINK-kompatibel video er tilkoblet 8 Trykk. Menyen forsvinner. Dette avslutter de innledende innstillingene. Overføringen av R-kanaldata fra -apparatet til videoen starter.-bildet forsvinner når dataoverføringen er ferdig. Dette avslutter de innledende innstillingene. Merknader: Du finner mer om T-V LINK på side 5. Avhengig av hva slags video du har, kan bildet endre seg når dataoverføringen slutter. I dette tilfellet bør du se i håndboken til videoopptakeren. Bruk av ACI Trykk / for å velge ditt område. Trykk. ACI blir vist på menyen AUTO KANAL SØK og ACI starter. REDIGER-menyen blir vist etter at kanalene er innstilt. Hvis ACI FEIL blir vist, trykker du for å starte ACI på nytt. Hvis ACI FEIL blir vist allikevel, trykker du knappen og avbryter ACI. Deretter starter du vanlig Auto-programmering. Merk: Det er ikke sikkert at ACI virker riktig hvis du ikke har gode mottaksforhold. 4

6 T-V LINK-funksjoner Når du har en T-V LINK-kompatibel video koblet til EXT--kontakten på -apparatet, er det en enklere fremgangsmåte for å klargjøre videoopptakeren og for å se på videofilmer. T-V LINK bruker disse funksjonene: Funksjon Virkning Kommentar Forhåndsinnstill e Nedlasting Laster ned informasjon om R-kanaler fra -apparatet til videoopptakeren. Starter automatisk når den første innstillingen er fullført, eller når du har utført Auto kanal søk eller Rediger/Manuell fra menyen Oppstart. Denne funksjonen kan utføres fra videoen. DIRECT REC (WYSIWYR) What You See Is What You Record Du kan ta opp på video de bildende du ser i øyeblikket på ved hjelp av ett trykk. Du finner flere opplysninger i håndboken til videoopptakeren. Brukes fra videoopptakeren. (Bruk fra -en er ikke mulig.) VIDEO GJØR OTAK blir vist. NORSK Auto strøm på Videobildevisning Når videoen starter avspillingen, slår -en seg automatisk på og bytter til inngangsmodus EXT-. Når videomenyen benyttes, slår -en seg automatisk på og bytter til inngangsmodus EXT-. Denne funksjon virker ikke hvis -ens hovedbryter er slått av. Slå på -ens hovedbryter (ventemodus). Slik bruker du T-V LINK: du må ha en T-V LINK-kompatibel videoopptaker. videoopptakeren må være koblet til EXT--kontakten på -apparatet med en fullstendig SCART-kabel. T-V LINK-kompatible videoopptakere: I tillegg til alle JVC-videoopptakere med T-V LINK-logoen, er alle videoopptakere med en av disse logene tilgjengelige for bruk: Q-LINK (varemerke for anasonic Corporation) Data Logic (varemerke for Metz Corporation) Easy Link (varemerke for hillips Corporation) Megalogic (varemerke for Grundig Corporation) SMARTLINK (varemerke for Sony Corporation) Disse videoopptakerne støtter alle eller noen av funksjonene beskrevet ovenfor. Du finner flere opplysninger i håndboken til videoopptakeren. Når FINESSE IKKE TILGJENGELIG blir vist: Hvis FINESSE IKKE TILGJENGELIG blir vist etter nedlastingen, ble ikke nedlastingen utført riktig. Bekreft følgende før du utfører nedlastingen på nytt: videoopptakeren er slått på. videoopptakeren er T-V LINK-kompatibel. videoopptakeren er koblet til EXT--kontakten. SCART-kabelen er en fullstendig kabel. Bruk av DIRECT REC: En videoopptaker kan normalt ikke ta opp en kanal som ikke mottas skikkelig av videoopptakeren selv om kanalen kan ses på -apparatet. I følgende tilfeller vil videoopptakeren stanse opptaket hvis -apparatet slås av, hvis du skifter -kanal eller innsignal eller hvis menyen vises på -apparatet: Når du tar opp bilder fra en ekstern enhet koblet til kontaktene EXT-, EXT- eller EXT-4. Når du tar opp fra en kanal etter at den er dekodet på en dekoder. Når du tar opp fra en kanal ved hjelp av -apparatets signaler, fordi kanalen ikke kan mottas skikkelig gjennom videoopptakeren. Merk: Ikke alle videoopptakere støtter denne typen datakommunikasjon. Enkelte støtter noen funksjoner og ikke alle. Du finner fullstendige opplysninger i håndboken til videoopptakeren. Merk: Noen videoopptakere kan ta opp fra en kanal ved å bruke -apparatets signaler, selv om kanalen ikke mottas skikkelig av videoopptakeren. Du finner flere opplysninger i håndboken til videoopptakeren. 5

7 Grunnleggende bruk Slå på hovedstrømknapp. Strømlampe lyser rødt og -apparatet står i ventemodus. Hvis strømlampe lyser grønt, er -apparatet allerede på. Slik slår du hovedbryteren av: Strømlampe slukker. For å spare strøm bør du slå av hovedbryteren hvis du ikke skal bruke -apparatet over en lengre periode. Bruke med fjernkontrollen Slå på -apparatet fra ventemodus. eller eller Strømlampe skifter fra rødt til grønt. Slik slår du av -apparatet: Nettlampen skifter fra grønt til rødt. -apparatet går over i ventemodus Velg en -kanal. eller Eksempel R= trykk ~ og Ÿ.. R6 = trykk Bruk R-liste: F.T/L RM-C795 FREEZE SUB- Vis R-liste. R LISTE R ID 0 NRK Merknader: For kanaler med barnesikring, vil -merket (låst) vises ved siden av kanalnummeret. Ved å bruke R-listen, kan du også velge EXT. Hver EXT ligger etter R 99-kanalen. Hvis bildet ikke er klart eller det ikke er i farger, kan du endre fargesyststemet manuelt. Se Fargesystem på side 6. Velg en -kanal. Trykk. Juster volumet. Volum-indikatoren vises og volumet endres når du trykker /+. 6

8 Grunnleggende bruk Se på bilder fra eksterne enheter. Velge en EXT-kontakt eller R 0-kanal (). 0 eller R LISTE R ID E E E E4 0 NRK 0 EXT-kontaktene er registrert etter R 99-kanalen. Ved å trykke på -knappen, vil funksjonene skifte som følger: -modus R-kanal nummer 0 eller EXT- E -0 EXT-modus E +0 EXT- eller S Merknader: Hvis du skal bruke S-Videomodus til å se innsignaler fra en S-VHS-videoopptaker, se Velge S-VIDEO innsignal på side 8. Når du velger EXT-, EXT- og EXT-4 som S-VIDEOinnsignal, endres E, E og E4 til S, S og S4 på bildet. Hvis du ikke har et klart bilde eller det ikke vises farger, endrer du farger manuelt. (Se Fargesystem på side 6.) Når du velger en EXT uten signal inn, blir EXT-nummeret og ID-en værende i bildet. NORSK EXT-4 E4 eller S4 E EXT- eller S Slik går du tilbake til en -kanal: eller eller eller R LISTE R E E E E4 0 0 ID NRK Når og video er koblet sammen bare med RF-kabel, må VCR RF-kanal* være forhåndsinnstilt til kanal R 0 () for å se på video. Når du velger kanal R 0 (), kan du se bilder fra VCR. Når du trykker knappen, endres valgene slik: R-kanal nummer -modus 0 R 0-kanal EXT-modus EXT- E EXT-4 E EXT- eller EXT- S Merk: VCR RF-kanal er den kanalen som sendes som RF-signal fra videoopptakeren. Hvis du skal angi video-rf-kanalen til R 0 (), kan du lese Rediger/ Manuell på side. Se også i håndboken som fulgte med videoopptakeren. E4 eller S4 E eller S Bruke med knappene på -apparatet (Bak frontdeksel) Slå på -apparatet fra ventemodus. Velg en kanal eller en EXT-kontakt. Juster volumet. Trykk. Volumindikatoren vises. Trykk /+ når volumindikatoren vises. Indikatoren vises. 7

9 Fjernkontrollknapper og funksjoner Dempe-knapp Du kan raskt slå av lyden. Ved å trykke på (Dempe) endres volumet til C 9 0 Nummer-knapper Du kan velge en kanal ved å taste inn kanalnummeret. Eksempel: R trykk på ~ og Ÿ.. R 6 trykk på. 7 F.T/L A B Du kan velge en EXT-terminal eller R 0 ()-kanal ved å trykke gjentatte ganger på -knappen. ZOOM-knapp 0 Du kan endre bildestørrelsen. (Se side 9.) Trykk ZOOM og trykk / for å velge ZOOMmodus. ZOOM AUTOMATISK REGUL R ZOOM ZOOM 6:9 Trykk. Bildet utvides og den valgte ZOOM-modusen vises i cirka 5 sekunder. RM-C795 Eksempler: Du finner detaljer på neste side. returnerer til REGULÆR modus når R-kanalen eller inngangen endres under ZOOM modus. Hvordan åpne panelet. 8

10 Fjernkontrollknapper og funksjoner ZOOM-knapp (fortsettelse) Modus Anbefalt bilde (Aspekt) Visning Kommentar REGULÆR Normalt bilde ZOOM 4:9 Sideforhold Bildet forstørres og øverste, nederste, venstre og høyre del av bildet klippes. NORSK ZOOM 6:9 Sideforhold Bildet forstørres og øverste, nederste, venstre og høyre del av bildet klippes. 6:9 resset sammen til 6:9 sideforhold Bildet vises med tomrom øverst og nederst. AUTOMATISK 6:9 sideforhold med et WSS* signal Når en sending med 6:9 sideforhold med WSS signaler mottas, vil bildet automatisk forstørres til ZOOM. *WSS (Wide Screen Signals = Bredskjermsignaler) 9

11 Fjernkontrollknapper og funksjoner 4 Hyper lyd-knapp Du kan høre lyden med bredere atmosfære. Hyper lyd slås på eller av ved å trykke på HYER LYD HYER LYD (Hyper Lyd). 6 -knapp Du kan raskt gå tilbake til -modus ved å trykke på. -knappen brukes også til meny-betjening. Se. Bruke menyen på side 4 for nærmere detaljer. 7 -knapper Til å justere lydstyrken. HYER LYD kan også stilles på Å ved hjelp av MENY. Nærmere detaljer finnes under Hyper Lyd på side 7. 5 Informasjons-knapp (Informasjon), endres vis- Når du trykker ningen slik. R LISTE R ID 0 NRK :0 Klokkeslett Ingen indikasjon Om R-Liste: Du kan velge -kanaler og EXT-kontakter når du bruker Rlisten. Du finner flere opplysninger under Bruk R-liste på side 6. / -knappen kan også brukes til menybetjening. Se Bruke menyen på side 4 for nærmere informasjon. 8 Ventemodus-knapp Når -knappen (Ventemodus) trykkes, slås n på eller av. Når n slås på, vil strømlape skifte fra rød til grønn. 9 Fargeknapper Fargeknappene brukes til betjening av tekst-tv eller meny-betjening. Se Kontrollknapper for tekst-tv og bryter for VCR/ TEXT på side eller Bruke menyen på side 4 for nærmere betjening. 0 -knapp -knappene brukes også til menybetjening. Se Bruke menyen på side 4 for nærmere informasjon. - -knapper Du kan velge en kanal ved å trykke på -knappene. / -knappene brukes også til menybetjening. Se Bruke menyen på side 4 for nærmere informasjon. / Om gjeldende klokkeslettvisning: Dette -apparatet bruker tekst--data for å bestemme gjeldende klokkeslett. Hvis -apparatet ikke har mottatt en stasjon som har data fra tekst- siden det ble slått på, er klokkeslettvisningen tom. For å se gjeldende klokkeslett, velger du en stasjon som sender tekst-. Så lenge du ikke slå av -apparatet, vises tiden selv om du velger andre stasjoner. Når du ser på video, kan det av og til vises feil tid. Merk: Når det velges en EXT-kontakt uten inn-signal, blir EXT-tallet og ID-en stående i bildet. (Informasjon)-knappen brukes også til meny-betjening. Se Bruke menyen på side 4 for nærmere detaljer. 0

12 Fjernkontrollknapper og funksjoner = VCR-kontrollknapper og VCR/ TEXT-bryter. Du kan kontrollere din JVC-videospiller via VCR-kontrollknappene. Still VCR/TEXT-bryteren til VCR-siden. VCR TEXT VCR TEXT Trykk på en VCR-kontrollknapp for å kontrollere JVC-videospilleren din. NORSK F.T/L Merknader: For nærmere detaljer om VCR-kontrollknappene, se videospillerens brukerhåndbok. Avhengig av videospillermodellen, kan det forekomme at fjernkontrollen ikke fungerer helt som den skal, og kan muligens ikke kontrollere videospilleren idet hele tatt.

13 Fjernkontrollknapper og funksjoner 9 = ~ Kontrollknapper for tekst-tv og bryter for VCR/TEXT Grunnleggende bruk Du kan se på tre typer tekst--sendinger på -apparatet; Fastext, TO og WST. Velg en kanal som sender tekst-. Sett velgeren VCR/TEXT til TEXTe. VCR TEXT VCR TEXT Bruke Listemodus Du kan lagre sidetallene til dine favorittsider og raskt hente dem opp ved hjelp av fargeknappene. Slik lagrer du sidetall Start Listemodus. F.T/L Lagrede sidetall blir vist nederst i bildet. Vise tekst-. Velg posisjon og oppgi sidetallet. Ved å trykke på (Tekst) endres modus slik: modus Trykk (lagre) og hold. Det firesifrede tallet blinker i hvitt for å angi at det er lagret i minnet. 4 TEXT--- TEXT--- Tekstmodus Velg en tekst--side. Hente en lagret side Start Listemodus. F.T/L eller Avbryt Listemodus: F.T/L 0 For å gå tilbake til -modus: eller Trykk på en av fargeknappene som du har tildelt en side til. Merknader: Hvis du har problemer med å motta tekst--sendinger, kan du kontakte din lokale forhandler eller -stasjon. Det kan hende det vises kategorinavn på tekst--sider i stedet for sidetall. I tekstmodus er ZOOM-modus alltid innstilt på REGULÆR. Ingen Meny-betjeninger er mulig når du ser et tekst- program. Hold Du kan holde en tekst--side i bildet så lenge du vil, selv om flere andre tekst--sider blir mottatt. Hold-angivelse Avbryt hold:

14 Fjernkontrollknapper og funksjoner Underside Noen tekst--sider har undersider som blir vist automatisk. Du kan stoppe en underside eller se på den når du vil. Vis undersideliste. Farge* Gult Hvitt Blått eller rødt Undersidetallene vises til venstre i bildet. *: Bakgrunnsfargen til undersidetallet. Velg en underside. Betydning av undersidetall Vises nå. Kan vises. Kan ikke vises og er ikke sendt. Hovedside Du kan raskt gå tilbake til hovedsiden. Fastext/TO/WST: Går tilbake til side 00 eller en annen oppgitt side. Listemodus: Går tilbake til sidetallet som vises i det nedre venstre området i bildet. Avbryt Du kan søke etter en tekst--side mens du ser på. Velg en tekst--side. -apparatet søker etter tekst--siden. Avbryt tekst--modus midlertidig. -programmet blir vist. Når tekst--siden blir funnet, vises sidetallet øverst til venstre i bildet. NORSK Avbryt en underside: Gå tilbake til en tekst--side når sidetallet vises i bildet. Vis skjult Noen tekst--sider inneholder skjult tekst (f.eks. svar på spørsmål). Hver gang du trykker teksten vist. (vis skjult), blir den skjulte + = x = + = x = 6 Forstørre Du kan gjøre tekst--siden dobbelt så stor.

15 Bruke menyen Vis menyen (MENY). Menyen (hovedmenyen) vises. Velg et punkt. MENY BILDE INNSTILLING BILDE FINESSER LYD JUSTERING INNGANGSVALG FINESSER OSTART INDEKS DEMO unkter Knapper på fjernkontrollen for å bruke menyen. Vis Undermenyen. MENY BILDE INNSTILLING 4 Velg et punkt på Undermenyen. FARGETONE KONTRAST LYS SKARHET FARGE KUL R ECO MODUS VARM Undermenypunkt RESET 5 Endre innstilling. Avhengig av Sub-meny displayet, kan følgende knapper brukes. 6 Fullfør innstillingen. Menyen forsvinner. Gå tilbake til forrige meny eller avslutt menyen (MENY). For å gå ut av MENY omgående. 4

16 Bilde innstilling MENY BILDE INNSTILLING FARGETONE KONTRAST LYS SKARHET FARGE KUL R ECO MODUS Vis menyen (MENY). Velg BILDE INNSTILLING. VARM RESET Bildejustering Du kan justere bildet slik du liker det best. Trykk / Trykk / Lavere Mørkere Mykere Lysere Rødaktig for å velge et punkt. for å justere innstillingen. unkt KONTRAST (bildekontrast) LYS (bildets lyshet) SKARHET (bildets skarphet FARGE (bildets farger) KULØR (bildets kulør) Høyere Lysere Skarpere Dypere Grønnaktig NORSK Hent frem Bildeinnstilling-menyen. Merk: Du kan justere kuløren bare når fargesystemet er NTSC.58 eller NTSC 4.4. Når du skal tilbake til standardinnstillingen, trykker du den blå knappen. Fargetone Du kan velge en av tre fargetonemodi for å justere bildeinnstillingene automatisk. Trykk / Trykk / for å velge FARGETONE. for å velge en modus. KJØLIG: En kjølig hvitbasert farge med forsterkning av farge og kontrast skaper et mer levende bilde. VARM: En varm farge basert på oransje/rød gir passende farge og kontrast for å se på filmer. NORMAL: Vanlig fargebasert med normal farge og kontrast. Trykk. Dette fullfører innstillingen. Trykk. Dette fullfører innstillingen. Eco modus Når du setter Eco modus til Å, blir kontrasten justert automatisk til en innstilling som passer med lysstryken i rommet. Dette reduserer øyetrettheten og minsker strømforbruket til -apparatet. Trykk / for å velge ECO MODUS. Trykk / for å velge Å. Når du skal avbryte Eco modus, velg. Trykk. Dette fullfører innstillingen. Hvis du setter Eco modus til Å, lyser Eco-lampen. 5

17 Bilde finesser MENY BILDE FINESSER DIGITAL VNR Digiure FARGESYSTEM Fargesystem Fargesystemet velges automatisk, men hvis bildet ikke er klart eller du ikke har farger, velger du fargesystemet manuelt. Trykk / for å velge FARGESYSTEM. Deretter trykker du. FARGESYSTEM Vis menyen (MENY). AL Velg BILDE FINESSER. Hent frem Bildefinesse-menyen. Trykk / for å velge det passende fargesystemet. AL: AL-system. SECAM: SECAM-system. NTSC.58: NTSC.58 MHz-system. NTSC4.4: NTSC 4.4 MHz-system. AUTOMATISK: Automatisk valg av fargesystem. Digital VNR Når du setter Digital VNR til Å, kan du redusere bildeforstyrrelser slik at bildekvaliteten blir ytterligere forbedret. Trykk / for å velge Digital VNR. Trykk / for å velge Å. For å avbryte Digital VNR, velger du. Trykk. Dette fullfører innstillingen. Merknader: Det er ikke sikkert at automatisk virker riktig under dårlig signalkvalitet. Hvis bildet ikke er bra i automatisk modus, velger du et annet fargesystem manuelt. Når du er i -modus (R til R 99), kan du ikke velge automatisk, NTSC.58 eller NTSC 4.4. Når du er i -modus (R 0), kan du ikke velge NTSC.58 eller NTSC 4.4. Trykk. Dette fullfører innstillingen. Digiure Når Digiure er satt til ON (å), vil optimal kantkompensering gjelde hver del av samme bilde via den digitale kantkompensasjonen. Dermed får du et klart og naturlig bilde. Trykk / for å velge Digiure. Trykk / for å velge Å. For å avbryte Digiure, velger du. Trykk. Dette fullfører innstillingen. Merknader: Sett Digiure til Å. Digiure innstillingen kan forandres ved at knappene på ets forsidepanel trykkes. Når knappen presses 5 sekunder eller lengere vil den aktuelle Digiure innstillingen komme på skjermen. Digiure innstillingen kan endres ved at - / + knappene trykkes mens bildet vises på skjermen. 6

18 Lyd justering Lydinnstilling Du kan justere lyden slik du vil ha den. Trykk / for å velge et punkt. Trykk / for å justere. unkt Vis menyen (MENY). Svakere BASS Sterkere Svakere DISKANT Sterkere Venstre BALANSE Høyre NORSK Velg LYD JUSTERING. Trykk. Dette fullfører innstillingene. Hyper lyd Du kan høre lyden med bredere atmosfære. Hent frem Lydjustering-menyen. Trykk på / for å velge HYER LYD. Stereo / I II Du kan velge Multi-lydmodus stereoprogrammer og tospråklige programmer. Merk: Multi-lydfunksjonen har ingen innvirkning på andre programmer enn A (B/G)- og NICAM (B/G, L)-sendinger. Trykk / Trykk / for å velge STEREO / I II. Merknader: Multi-lydmodus skiller seg fra det sendte programmet. Multi-lydfunksjonen virker ikke i EXT-modus. Og STEREO / I II vises ikke på menyen LYD JUSTE- RING. for å velge en Multi-lydmodus. : Stereolyd : Tospråklig I (Sub I) : Tospråklig II (Sub II) : Normal lyd Trykk på / for å velge Å. Hyper Lyd kanselleres ved å velge. Trykk. Dette fullfører innstillingen.. Slik brukes (Hyper Lyd) knappen. Hyper Lyd kan slås på med ett trykk. Nærmere detaljer finnes under Hyper lyd-knapp på side 0. Høyttaler Du kan forhindre at lyden blir sendt fra -høyttalerne. Denne funksjonen bør bare brukes for å sende lyd fra et lydanlegg koblet til -apparatet som en erstatning for -høyttalere. Når du bruker lydanlegget i stedet for -høyttalere: Slå opp på Koble til et lydanlegg på side 7. Sende ut lyd fra -høyttalerne: Trykk / Trykk / for å velge HØYTTALER. for å velge Å. Trykk. Dette fullfører innstillingen. Trykk Dette fullfører innstillingen. Merk: Når du viser gjeldende R-kanalnummer, vises den aktuelle Multi-lydmodusen i cirka sekunder. 7

19 Inngangsvalg MENY INNGANGSVALG EXT- EXT- EXT-4 KOIERING EXT- Tildele en EXT ID Trykk på / / / for å velge en EXT-kontakten. EXT- ID LISTE S-INN EXT- EXT- EXT-4 Vis MENY. Velg INNGANGSVALG. Trykk på den blå knappen. ID LISTE blir vist. MENY INNGANGSVALG ID LISTE Hent frem Inngangsvalg-menyen. EXT- EXT- EXT-4 KOIERING EXT- VHS S-VHS DVC SAT STB GAME LD DVD 8mm Hi-8 Inngangsvalg Du kan velge S-VIDEO eller normalt innsignal for EXT-, EXT- og EXT-4, og du kan tildele en EXT ID til hver EXT innkontakt. Velge S-VIDEO innsignal for å velge en EXT-kontak- Trykk på / / / ten. Trykk / for å velge en EXT ID. Merk: Når du skal slette EXT ID-en, velger du et mellomrom. 4 Trykk. EXT ID er angitt for å velge en EXT-kontakten. 5 Trykk. Dette fullfører prosedyren. EXT- Kopiering EXT- EXT-4 EXT- Du kan velge utsignal til en videoopptaker eller en annen enhet som er koblet til EXT--kontakten. Merk at du ikke kan sende utsignaler fra EXT--kontakten når -apparatet er slått av. Trykk den gule knappen. S-VIDEO-innsignal blir vist. Hvis du vil ha vanlig innsignal, trykker du på den gule knappen på nytt. Trykk. Dette fullfører prosedyren. Merk: RGB-signaler fra -spill og tekst- kan ikke sendes fra EXT--kontakter. Trykk / for å velge EXT-. Trykk / for å velge utsignal. Hvis du velger : Lyden og bildet til den valgte kanalen er utsignal til EXT-, og dette utsignalet kan tas opp på en videoopptaker som er koblet til EXT--kontakten mens du ser på video fra andre kontakter. 8 Trykk. Dette fullfører prosedyren.

20 Finesser MENY FINESSER Merk: Ett minutt før innsovningstimeren slår av -apparatet, vises GOD NATT!. INNSOVNINGS TIMER BL BAKGRUNN BARNESIKRING DEKODER(EXT-) Vis MENY. Blå bakgrunn Du kan stille -apparatet slik at bildet automatisk endres til blått og uten lyd når det mottas et svakt signal eller ikke noe signal, eller når det ikke kommer signal inn fra en ekstern enhet. Trykk / for å velge BLÅ BAKGRUNN. NORSK Trykk / for å velge Å. Velg FINESSER. For å kansellere Blå bakgrunn, velger du. Trykk. Dette fullfører innstillingen. Hent frem Finesser-menyen. Barnesikring Du kan låse enkelte kanaler for å forhindre at barna ser uønskede programmer. Slik bruker du barnesikring Innsovnings timer Du kan stille inn -apparatet slik at det slår seg av automatisk etter en bestemt tid. Merk: Innsovningstimeren slår ikke av hovedbryteren. Trykk / for å velge INNSOVNINGS TIMER. Deretter trykker du. Menyen Innsovnings Timer blir vist. INNSOVNINGS TIMER 0 0 Trykk / for å velge en tidsperiode. Du kan angi tidsperioden til maksimalt 0 minutter i intervaller på 0 minutter. Trykk på / for å velge BARNESIKRING. Menyen Sett inn ID Nr. blir vist. Trykk deretter på (nummer 0). SETT INN ID NR Oppgi ID-nummeret.. Trykk på / for å velge et nummer.. Trykk på / for flytte markøren. Trykk. Menyen Barnesikring blir vist. BARNESIKRING R ID NRK CH/CC CH CH CH CH 4 CH 5 CH 6 CC 0 CC 0 CC 0 L ST 0 Trykk. Lampen for Innsovningstimer lyser når du bruker denne funksjonen. Slik viser du gjenværende tid: Utfør trinn for å vise menyen Innsovnings Timer, og trykk etter at du har kontrollert gjenværende tid. Slik avbryter du INNSOVNINGS TIMER: Utfør trinn for å vise menyen Innsovnings Timer. Trykk for å velge, og trykk deretter. Lampen for Innsovningstimer slukker. 9

21 Finesser 4 Trykk / for å velge en kanal, og trykk deretter den blå knappen. Merket (låst) blir vist, og den valgte kanalen blir låst. Hvis du vil avbryte barnesikringen, trykker du på den blå knappen på nytt. Gjenta trinn 4 hvis du vil låse flere kanaler. 5 Trykk. Dette fullfører innstillingen. Merknader: Du kan ikke velge en sperret kanal med / -knappene på fjernkontrollen eller med -knappene på n. Selv om en låst kanal vises, kan du ikke se på programmet. Slik ser du på en låst kanal Trykk på tallknappene for å velge en låst kanal. Merket (låst) blir vist. 5 Dekoder (EXT-) Når du kobler til en dekoder til en T-V LINK-kompatibel videoopptaker, må du sette Dekoder (EXT-) på menyen til Å for å se på krypterte kanaler. Velg en kryptert kanal. Det krypterte bildet blir vist. Hvis bildet vises riktig, trenger du ikke å endre innstillingen for Dekoder (EXT-). Trykk for å vise MENY. Deretter trykker du / for å velge FINESSER. Trykk 4 Trykk / 5 Trykk / 6 for å vise menyen Finesser. for å velge DEKODER (EXT-). for å velge Å. Trykk. Menyen T-V LINK blir vist. Trykk (Informasjon). Menyen ID Nummeret. blir vist. 5 ID NR.: Trykk på tallknappene for å oppgi ID-nummeret. Nå kan du se på den låste kanalen. Hvis du glemmer ID-nummeret: Utfør trinn under Slik bruker du barnesikring. Etter å ha bekreftet ID-nummeret, trykker du for å gå ut av menyen. 7 Trykk. Overføringen av kanaldata fra -apparatet til videoopptakeren starter. -bildet forsvinner når dataoverføringen er ferdig. Gjenta trinn til 7 for å se på en annen kanal ved hjelp av dekoderen. Merk: Avhengig av hva slags video du har, kan bildet endre seg når dataoverføringen slutter. I dette tilfellet kan du lese i håndboken til videoopptakeren. 0

22 Oppstart Menyen Land blir vist. Trykk / / / for å velge landet. Vis MENY. Velg OSTART. Trykk på den blå knappen. Automatisk programmering starter. Rediger-menyen blir vist etter at R-kanalene er innstilt. Hvis ACI-menyen blir vist: Hvis kabel--stasjonen støtter ACI (automatisk kanalinstallering), vises ACI-menyen. Bruk denne menyen som forklart under Bruk av ACI nederst på side 4. Kanalen stilles raskt inn til R-kanalen i samsvar med rekkefølgen som er bestemt for alle kanalene. NORSK Hent frem Oppstart-menyen. Språk Du kan velge mellom 0 språk for menyene. Trykk / for å velge SRÅK. Menyen Språk blir vist. Merknader: Hvis -apparatet identifiserer et -stasjonsnavn, blir dette -stasjonsnavnet også automatisk registrert i en R-kanal. Hvis du vil avbryte automatisk programmering, trykker du. Hvis en stasjon du vil se på ikke er angitt til en R-kanal, kan du manuelt angi den ved å bruke menyen Rediger. (Se side.) Hvis du skal redigere R-kanaler eller plassere en stasjon til R 0-kanalen (), se side Rediger/Manuell. 4 Trykk. Dette fullfører prosedyren og menyen T-V LINK blir vist. Trykk / for å velge et språk. Når en T-V LINK-kompatibel video er tilkoblet: Du kan overføre de nyeste R-kanaldataene fra -apparatet til videoopptakeren. Følg fremgangsmåten som er forklart under Laste ned R-kanaldata til videoopptakeren på side 4. Trykk. Dette fullfører innstillingen. Auto kanal søk Når en T-V LINK-kompatibel video ikke er tilkoblet: Du kan ikke overføre de nyeste R-kanaldataene fra -apparatet til videoopptakeren. Trykk for å avslutte menyen T-V LINK. Du kan automatisk stille inn opptil 99 -stasjoner til R-kanalene (R til R 99) på dette -apparatet. Trykk / for å velge AUTO KANAL SØK, og trykk deretter.

LT-37S60BU LT-37S60SU LT-32S60BU LT-32S60SU LT-32S60AU LT-32S60WU LT-32S60RU LT-26S60BU LT-26S60SU

LT-37S60BU LT-37S60SU LT-32S60BU LT-32S60SU LT-32S60AU LT-32S60WU LT-32S60RU LT-26S60BU LT-26S60SU LT-37S60BU LT-37S60SU LT-3S60BU LT-3S60SU LT-3S60AU LT-3S60WU LT-3S60RU LT-6S60BU LT-6S60SU 6:9 LCD- BRUKSANVISNING NESTEKENÄYTÖLLÄ VARUSTETTU KÄYTTÖOHJE LAAJAKUVATELEVISIO WE-SCREEN LCD- INSTRUKTIONSBOG

Detaljer

NORSK SUOMI DANSK SVENSKA

NORSK SUOMI DANSK SVENSKA LT-7R70BU/SU LT-7E70BU LT-R70BU/SU LT-E70BU LT-6R70BU/SU LT-6E70BU 6:9 LCD- BRUKSANVISNING NESTEKENÄYTÖLLÄ VARUSTETTU KÄYTTÖOHJE LAAJAKUVATELEVISIO WE-SCREEN LCD- INSTRUKTIONSBOG BREDBILDS LCD- BRUKSANVISNING

Detaljer

FINLUX LED TV 32C32224F

FINLUX LED TV 32C32224F FINLUX LED TV 32C32224F BRUKSANVISNING Innhold Pakke ut TV apparatet / Tilbehør... 3 Montere / Fjerne stativ.... 4 Front / Visning høyre side samt betjening... 5 Baksiden og stikkontakter... 6 Fjernkontroll..

Detaljer

LCD TV 27" United LTV27W60 Brukerveiledning

LCD TV 27 United LTV27W60 Brukerveiledning LCD TV 27" United LTV27W60 Brukerveiledning Innhold Sikkerhetsinformasjon... 3 Forberedelser... 5 Bruk av fjernkontroll... 5 Batterier til fjernkontrollen... 5 Antennetilkobling... 6 Strømtilkobling...

Detaljer

Brukerveiledning MEDIAMASTER 9800 S

Brukerveiledning MEDIAMASTER 9800 S Brukerveiledning MEDIAMASTER 9800 S NO 1 MEDIAMASTER 9800 S Innehåll GENERELT OM BRUK AV MEDIAMASTER 9800 S 4 SIKKERHETSTILTAK 4 FJERNKONTROLL 6 Bakpanel 6 Frontpanel 6 OM SMARTKORTET OG CA-MODULEN 7 Betal-TV-tjenester

Detaljer

Oversikt over fjernkontrollen...(3) Oversikt over knappene og indikatorene på TV-en...(9)

Oversikt over fjernkontrollen...(3) Oversikt over knappene og indikatorene på TV-en...(9) Innhold Fjernkontrollen og TV-indikatorer Oversikt over fjernkontrollen...(3) Oversikt over knappene og indikatorene på TV-en...(9) Se TV Se TV...(14) Bruke den digitale elektroniske programguiden (EPG)...(21)

Detaljer

HR-S7600EU HR-S7611EU

HR-S7600EU HR-S7611EU VCR 0000 TV CABLE /SAT : VPS/PDC DAILY/QTDN. WEEKLY/HEBDO AUX ENTER/ENTREE EXPRESS 0 SEC + DIGITAL TBC/NR 6 db NORM VPS/PDC VCR SP REVIEW JOG SHUTTLE VIDEOSPILLER HR-S7600EU HR-S76EU LCD PROG AUDIO 6 7

Detaljer

22 LED-TV med smal DVD-spiller

22 LED-TV med smal DVD-spiller 22 LED-TV med smal DVD-spiller ICAST 22 Bruksanvisning Vi forbeholder oss retten til å endre skjermmenyen uten varsel for å sikre kontinuerlig produktforbedring. Det betyr at skjermmenyen som beskrives

Detaljer

Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer. Bruksanvisning

Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer. Bruksanvisning Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer Bruksanvisning Innhold Kontrollknapper... 2 3 Bruk av klokkeradioen for første gang. 4 Generell bruk av din klokkeradio... 5 Valg av stasjon

Detaljer

LC-45GD1E (BILDSKÄRM/NÄYTTÖ/DISPLAY/SKJERM) TU-45GD1E (AVC-MOTTAGARE/AVC-JÄRJESTELMÄ/AVC-SYSTEM/AVC-MOTTAKER)

LC-45GD1E (BILDSKÄRM/NÄYTTÖ/DISPLAY/SKJERM) TU-45GD1E (AVC-MOTTAGARE/AVC-JÄRJESTELMÄ/AVC-SYSTEM/AVC-MOTTAKER) LC-5GDE (BILDSKÄRM/NÄYTTÖ/DISPLAY/SKJERM) TU-5GDE (AVC-MOTTAGARE/AVC-JÄRJESTELMÄ/AVC-SYSTEM/AVC-MOTTAKER) LCD-FÄRG-TV NESTEKIDENÄYTTÖINEN VÄRITELEVISIO LCD FARVEFJERNSYN LCD FARGEFJERNSYN BRUKSANVISNING

Detaljer

HR-E249E BRUKS- ANVISNING VIDEOSPILLER NORSK INNHOLD SE AUTOMATISK OPPSETT PÅ BAKSIDEN. SIKKERHET 2 Sikkerhetsanvisninger... 2

HR-E249E BRUKS- ANVISNING VIDEOSPILLER NORSK INNHOLD SE AUTOMATISK OPPSETT PÅ BAKSIDEN. SIKKERHET 2 Sikkerhetsanvisninger... 2 A B C.MEMORY DISPLAY C.RESET CANCEL START STOP ADD TIME DAILY AUX TV VOL. DATE EXPRESS PROGRAMMING WEEKLY TIMER AUDIO MONITOR TV/VCR TV VCR (MONITOR) SAT PUSH JOG MULTI BRAND REMOTE CONTROL UNIT TV PROG.

Detaljer

Digital satellite receiver? Digital satellitmottagare? Digital parabolmodtager? Digital satellittmottaker?

Digital satellite receiver? Digital satellitmottagare? Digital parabolmodtager? Digital satellittmottaker? Digital satellite receiver? Digital satellitmottagare? Digital parabolmodtager? Digital satellittmottaker? Extra information - Svenska Emballage Vänligen spara allt kartongemballage till din Digitalbox,

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP LC65GD1E/TU-65GD1E http://no.yourpdfguides.com/dref/1278746

Din bruksanvisning SHARP LC65GD1E/TU-65GD1E http://no.yourpdfguides.com/dref/1278746 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SHARP LC65GD1E/TU-65GD1E. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SHARP LC65GD1E/TU-65GD1E i bruksanvisningen

Detaljer

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21.

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21. Bruksanvisning Innhold 1. Innhold.... 2. Viktig informasjon angående sikkerhet. 3. Kontroller 4. Strømforsyning.. 5. Generelle funksjoner.... 6. Bruk av radioen for første gang.. 7. Modus for DAB.. 8.

Detaljer

7 bærbar DVD-spiller. Bruksanvisning. Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner. For informasjon og support kontakt www.target.

7 bærbar DVD-spiller. Bruksanvisning. Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner. For informasjon og support kontakt www.target. 7 bærbar DVD-spiller Bruksanvisning Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner For informasjon og support kontakt www.target.no Sikkerhetsinformasjon, Apparatet er Klasse 1 laserprodukt. Bruk av kontroller,

Detaljer

Innholdsfortegnelse Norsk

Innholdsfortegnelse Norsk Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 Sikkerhetsinformasjon... 2 VIKTIG - Vennligst les disse instruksjonene helt før du installerer eller bruker... 2 Komme i Gang... 3 Varslinger og funksjoner

Detaljer

DSB-H670N. Brukerhåndbok NOR DIGITAL SATELLITTMOTTAKER

DSB-H670N. Brukerhåndbok NOR DIGITAL SATELLITTMOTTAKER Brukerhåndbok NOR DIGITAL SATELLITTMOTTAKER 03-H670N_VIA_NOR.indd ii-iii 2007-12-10 오전 9:05:02 SIKKERHETSINSTRUKSJONER Denne mottakeren er produsert i henhold til internasjonale sikkerhetsstandarder. Vennligst

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Viaplay (VOD)... 23. Viasat Ticket... 25 Ticket (ikke tilgjengelig i Norge)... 25

Innholdsfortegnelse. Viaplay (VOD)... 23. Viasat Ticket... 25 Ticket (ikke tilgjengelig i Norge)... 25 Innholdsfortegnelse Forholdsregler.... 2 Velkommen til digitalt satellitt-tv!.. 3 Viktig.... 3 Oppdateringer til mottakeren.... 3 Miljømessige hensyn.... 4 Merknader om opphavsrett.... 4 Fjernkontrollen....

Detaljer

DCR-5047 High Definition PVR

DCR-5047 High Definition PVR DCR-5047 High Definition PVR 1 Dette skal være med i pakken... 4 KASSERING... 5 INTRODUKSJON... 6 Formål... 6 Sikkerhetsinstruksjoner... 6 Plastfilm... 6 Advarsel!... 8 FJERNKONTROLL... 9 FRONTPANEL...

Detaljer

Les denne håndboken nøye før du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Brukerveiledning

Les denne håndboken nøye før du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Brukerveiledning Les denne håndboken nøye før du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Brukerveiledning INNHOLD Innledning...5 Opphavsrett til bilder...5 Viktig...5 Merknader til brukere som viser

Detaljer

COLOUR TELEVISION ELEGANCE 21 FLAT TVD 55-2502/5 TOP DANSK SVENSKA NORSK SUOMI ENGLISH

COLOUR TELEVISION ELEGANCE 21 FLAT TVD 55-2502/5 TOP DANSK SVENSKA NORSK SUOMI ENGLISH COLOUR TELEVISION ELEGANCE 21 FLAT TVD 55-2502/5 TOP DANSK SVENSKA SUOMI ENGLISH INNHOLD 3 Plassering og sikkerhet 4 Tilkobling/forberedelser 4 Tilkobling av antenne og nettkabel 4 Innsetting av batterier

Detaljer

TV fra Telenor Brukerveiledning. Innhold i esken TV fra Telenor Brukerveiledningl 1

TV fra Telenor Brukerveiledning. Innhold i esken TV fra Telenor Brukerveiledningl 1 TV fra Telenor Brukerveiledning Innhold i esken TV fra Telenor Brukerveiledningl 1 2 TV fra Telenor Brukerveiledning Innhold i esken Telenor TV-opptaker 5 7 Forside 1. USB (Ikke i bruk) 2. Åpning for programkort

Detaljer

Brukerhåndbok. Forberedelser før bruk av projektoren. Vise et bilde. Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera

Brukerhåndbok. Forberedelser før bruk av projektoren. Vise et bilde. Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera Brukerhåndbok Forberedelser før bruk av projektoren Vise et bilde Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera Bruke projektoren i nettverk Endre projektorinnstillingene Feilsøking Vedlikehold

Detaljer

GZ-MC100 DIGITALT MEDIAKAMERA

GZ-MC100 DIGITALT MEDIAKAMERA NORSK KOMME I GANG 6 DIGITALT MEDIAKAMERA GZ-MC100 GRUNNLEGGENDE BRUK (OPPTAK OG AVSPILLING) 19 MENYINNSTILLINGER 26 REFERANSER 32 Hvis du vil deaktivere demonstrasjonen, angir du DEMO MODE som OFF. (

Detaljer

Digital HD PVR-dekoder for parabol

Digital HD PVR-dekoder for parabol Brukermanual HD PVR ST Digital HD PVR-dekoder for parabol MPEG / MPEG Kom i gang på Pakkens innhold Kontroller at leveransen er komplett før du monterer dekoderen. Esken skal inneholde: dekoder fjernkontroll

Detaljer

Brukermanual HD 104 C. Digital HD-dekoder MPEG2 / MPEG4

Brukermanual HD 104 C. Digital HD-dekoder MPEG2 / MPEG4 Brukermanual HD 104 C Digital HD-dekoder MPEG2 / MPEG4 Kom i gang på 1 2 3 Pakkens innhold Kontroller at leveransen er komplett før du monterer dekoderen. Esken skal inneholde: 1 digital HD-dekoder 1 fjernkontroll

Detaljer

Din bruksanvisning LG 50PK750N http://no.yourpdfguides.com/dref/3904191

Din bruksanvisning LG 50PK750N http://no.yourpdfguides.com/dref/3904191 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Internett portal... 20 TV Kontrollknapper & Drift... 7. Netflix... 20 Koble til strøm... 7. HBBTV System... 21 Antenne / Kabel / Kabeltilkobling...

Internett portal... 20 TV Kontrollknapper & Drift... 7. Netflix... 20 Koble til strøm... 7. HBBTV System... 21 Antenne / Kabel / Kabeltilkobling... Innholdsfortegnelse TV - Egenskaper... 2 Konfigurering av Nettverksinnstillinger... 19 Kjære SHARP-kunde... 3 Koble til din mobile enhet via WiFi... 19 Viktige sikkerhetsregler... 3 Bruk av MIRACAST...

Detaljer

OPEN/CLOSE REW FFWD STOP/EJECT PLAY RECORD PROG. DUBBING SELECT STOP PLAY RECORD

OPEN/CLOSE REW FFWD STOP/EJECT PLAY RECORD PROG. DUBBING SELECT STOP PLAY RECORD STANDBY-ON 1_15_BeforeSrart_.fm Page 1 Friday, October 21, 2005 10:18 AM Brukerveiledning Opptaker med Videokassettopptaker DRV-A2831 Før du begynner Komme i gang Opptak OPEN/CLOSE REW FFWD STOP/EJECT

Detaljer

Brukerhåndbok. Før du tar projektoren i bruk. Vise et bilde. Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera. Bruke projektoren i nettverk

Brukerhåndbok. Før du tar projektoren i bruk. Vise et bilde. Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera. Bruke projektoren i nettverk Brukerhåndbok Før du tar projektoren i bruk Vise et bilde Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera Bruke projektoren i nettverk Endre projektorinnstillingene Feilsøking Vedlikehold Tillegg

Detaljer