AV-29TX1EP AV-29TX1EPS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AV-29TX1EP AV-29TX1EPS"

Transkript

1 NORSK SUOMI DANSK SVENSKA ORTUGUÊS -9TXE -9TXES FARGEFJERNSYN VÄRITELEVISIO FARVEFJERNSYN FÄRG- TELEVISOR A CORES BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG BRUKSANVISNING INSTRUÇÕES

2 FARGEFJERNSYN -9TXE -9TXES NORSK Bruksanvisning Takk for at du kjøpte dette JVC farge--apparatet. Du bør lese denne håndboken grundig før du begynner slik at du vet hvordan du skal bruke det nye -apparatet. ADVARSEL: FOR Å FORHINDRE BRANN ELLER ELEKTRISK STØT, MÅ DETTE AARATET IKKE UTSETTES FOR REGN ELLER FUKTIGHET. ADVARSEL: FØLG DISSE REGLENE FOR BRUK DETTE AA- RATET FOR Å IVARETA DIN SIKKERHET.. Må bare brukes fra den oppgitte strømkilden (0 40 V, 50 Hz) på enheten.. Unngå skade på kontakten og strømledningen.. Unngå feilinstallering. lasser aldri enheten der det ikke er tilstrekkelig ventilasjon. Når du installerer dette -apparatet, må du følge anbefalingene om avstand mellom gulv og vegg, i tillegg til reglene om installering i et lukket område eller møbel. Følg de angitte minimumskravene for sikker bruk. 5 cm 0 cm 0 cm 5 cm 4. Det må ikke komme gjenstander eller væske inn i kabinettet. 5. Hvis det oppstår feil, kobler du fra strømmen og kontakter service. Ikke reparer selv og ikke fjern bakdekselet. Når du ikke bruker -apparatet i en lengre periode, må du ta ut støpselet fra stikkontakten. INNHOLD Klargjøring T-V LINK-funksjoner Grunnleggende bruk Fjernkontrollknapper og funksjoner Bruke menyen Bilde innstilling Bilde finesser Lyd justering Inngangsvalg Finesser Oppstart Indeks Demo Tilleggsklargjøring Koble til et lydanlegg Kanaltabell lassering av fjernkontroll knapper roblemløsing Spesifikasjoner

3 Klargjøring Tilkobling av antenne og VIDEO Hvis du kobler til en video, følger du A B C D. Hvis du ikke kobler til en video, følger du. Nettuttak (0 40 V, 50 Hz) Strømkabel Antennekontakt VHF/UHF-antenne 75-ohm Koaksialkabel Merknader: Du finner flere opplysninger i håndboken til enheten som skal tilkobles. Tilkoblingskablene følger ikke med. Du kan se på video fra videoopptakeren uten å utføre C. Du finner flere opplysninger i håndboken til videoopptakeren. Objektene som er skyggelagt, følger ikke med. Hvis du skal koble til flere eksterne enheter, se side 6. Hvis du skal koble til et lydsystem, se side 7. L R AUDIO OUT Video/S-VHS Video EXT- EXT- * EXT- S -pins scartkabel Antenneplugg INN/UT Kontakt 75-ohm koaksialkabel Til antenne signal inn Til antenne signal ut Antenneplugg * Dette -apparatet er T-V LINKkompatibelt. For å bruke T-V LINK, må en T-V LINK-kompatibel videoopptaker være tilkoblet EXT--kontakten på -apparatet. Merknader: Du finner mer om T-V LINK på side 5. Når en dekoder er koblet til en T- V LINK-kompatibel videoopptaker, setter du Dekoder (EXT-) på menyen Finesser til Å. (Se Dekoder (EXT-) på side 0.) Hvis ikke, kan du ikke se kodede kanaler. Sette inn batterier i fjernkontrollen Bruk to AAA/R0-tørrcellebatterier. Sett inn batteriene fra siden, og pass på at polaritetene ª og er riktig. Når du skal åpne batterirommet, skyver du døren nedover og løfter opp. For å lukke, skyver du døren oppover til den festes. Merknader: Ta hensyn til advarslene på batteriene. Batteriets levetid er fra seks måneder til ett år, avhengig av hvor ofte de brukes. Hvis ikke fjernkontrollen virker riktig, skifter du batteriene. Batteriene som følger med, er bare for å installere og teste apparatet. Erstatt dem som fort som mulig. Bruk alltid batterier av god kvalitet.

4 Klargjøring Første innstilling Du kan stille inn opptil 99 -stasjoner til R-kanalene R til R 99 på dette -apparatet. Trykk på Hovedstrømknapp. Nettlampen lyser rødt (strøm på), deretter grønt ( på). Første gang du slår på apparatet, starter første innstillingsmodus, og JVC-logoen blir vist. Hovedstrømknapp Strømlampe ECO Merknader: Hvis nettlampen lyser rødt og ikke skifter til grønt: -apparatet er i ventemodus. Trykk på ventemodusknappen (ventemodus) på fjernkontrollen for å slå på -apparatet. -apparatet går bare inn i den første innstillingsmodusen første gang det slås på. Hvis du vil endre språk og programinnstillinger etter dette, se side. NORSK Trykk Trykk / for å velge NORSK. 0 Blå knapp 4 Trykk. Språket er angitt for menyspråket i bildet, og menyen Land vises. 5 Trykk / / / for å velge land. 6 Trykk på den blå knappen. Auto-programmering starter. Redigering-menyen vises etter at R-kanalene er innstilt. Merknader: Hvis -apparatet identifiserer et -stasjonsnavn, blir dette -stasjonsnavnet også automatisk registrert i en R-kanal. Hvis du vil avbryte automatisk kanalsøk, trykk. Hvis du skal redigere R-kanaler eller plassere en stasjon til R0-kanalen (), se side Rediger/Manuell. (Fortsetter på neste side)

5 Klargjøring AUTO KANAL S K CH 0 0% REDIGERING R ID NRK CH/CC CH CH CH CH 4 CH 5 CH 6 CC 0 CC 0 CC 0 FLYTT ID SETT INN SLETT MANUELL Merk: Hvis en stasjon du vil se på ikke er tildelt en R-kanal, kan du gjøre dette manuelt ved å bruke menyen Rediger. (Se side.) Når ACI-menyen vises: Hvis kabel--stasjonen støtter ACI (automatisk kanalinstallering), vises ACI-menyen. Bruk denne menyen som forklart under Bruke av ACI nederst på denne siden. Kanalen stilles raskt inn til R-kanalen i samsvar med rekkefølgen som er bestemt for alle kanalene. 7 Trykk på for å gå ut av Redigeringsmenyen (EDIT). Menyen T-V LINK blir vist. Når en T-V LINK-kompatibel video er tilkoblet 8 Slå på videoopptakeren. 9 Trykk. Når ikke en T-V LINK-kompatibel video er tilkoblet 8 Trykk. Menyen forsvinner. Dette avslutter de innledende innstillingene. Overføringen av R-kanaldata fra -apparatet til videoen starter.-bildet forsvinner når dataoverføringen er ferdig. Dette avslutter de innledende innstillingene. Merknader: Du finner mer om T-V LINK på side 5. Avhengig av hva slags video du har, kan bildet endre seg når dataoverføringen slutter. I dette tilfellet bør du se i håndboken til videoopptakeren. Bruk av ACI Trykk / for å velge ditt område. Trykk. ACI blir vist på menyen AUTO KANAL SØK og ACI starter. REDIGER-menyen blir vist etter at kanalene er innstilt. Hvis ACI FEIL blir vist, trykker du for å starte ACI på nytt. Hvis ACI FEIL blir vist allikevel, trykker du knappen og avbryter ACI. Deretter starter du vanlig Auto-programmering. Merk: Det er ikke sikkert at ACI virker riktig hvis du ikke har gode mottaksforhold. 4

6 T-V LINK-funksjoner Når du har en T-V LINK-kompatibel video koblet til EXT--kontakten på -apparatet, er det en enklere fremgangsmåte for å klargjøre videoopptakeren og for å se på videofilmer. T-V LINK bruker disse funksjonene: Funksjon Virkning Kommentar Forhåndsinnstill e Nedlasting Laster ned informasjon om R-kanaler fra -apparatet til videoopptakeren. Starter automatisk når den første innstillingen er fullført, eller når du har utført Auto kanal søk eller Rediger/Manuell fra menyen Oppstart. Denne funksjonen kan utføres fra videoen. DIRECT REC (WYSIWYR) What You See Is What You Record Du kan ta opp på video de bildende du ser i øyeblikket på ved hjelp av ett trykk. Du finner flere opplysninger i håndboken til videoopptakeren. Brukes fra videoopptakeren. (Bruk fra -en er ikke mulig.) VIDEO GJØR OTAK blir vist. NORSK Auto strøm på Videobildevisning Når videoen starter avspillingen, slår -en seg automatisk på og bytter til inngangsmodus EXT-. Når videomenyen benyttes, slår -en seg automatisk på og bytter til inngangsmodus EXT-. Denne funksjon virker ikke hvis -ens hovedbryter er slått av. Slå på -ens hovedbryter (ventemodus). Slik bruker du T-V LINK: du må ha en T-V LINK-kompatibel videoopptaker. videoopptakeren må være koblet til EXT--kontakten på -apparatet med en fullstendig SCART-kabel. T-V LINK-kompatible videoopptakere: I tillegg til alle JVC-videoopptakere med T-V LINK-logoen, er alle videoopptakere med en av disse logene tilgjengelige for bruk: Q-LINK (varemerke for anasonic Corporation) Data Logic (varemerke for Metz Corporation) Easy Link (varemerke for hillips Corporation) Megalogic (varemerke for Grundig Corporation) SMARTLINK (varemerke for Sony Corporation) Disse videoopptakerne støtter alle eller noen av funksjonene beskrevet ovenfor. Du finner flere opplysninger i håndboken til videoopptakeren. Når FINESSE IKKE TILGJENGELIG blir vist: Hvis FINESSE IKKE TILGJENGELIG blir vist etter nedlastingen, ble ikke nedlastingen utført riktig. Bekreft følgende før du utfører nedlastingen på nytt: videoopptakeren er slått på. videoopptakeren er T-V LINK-kompatibel. videoopptakeren er koblet til EXT--kontakten. SCART-kabelen er en fullstendig kabel. Bruk av DIRECT REC: En videoopptaker kan normalt ikke ta opp en kanal som ikke mottas skikkelig av videoopptakeren selv om kanalen kan ses på -apparatet. I følgende tilfeller vil videoopptakeren stanse opptaket hvis -apparatet slås av, hvis du skifter -kanal eller innsignal eller hvis menyen vises på -apparatet: Når du tar opp bilder fra en ekstern enhet koblet til kontaktene EXT-, EXT- eller EXT-4. Når du tar opp fra en kanal etter at den er dekodet på en dekoder. Når du tar opp fra en kanal ved hjelp av -apparatets signaler, fordi kanalen ikke kan mottas skikkelig gjennom videoopptakeren. Merk: Ikke alle videoopptakere støtter denne typen datakommunikasjon. Enkelte støtter noen funksjoner og ikke alle. Du finner fullstendige opplysninger i håndboken til videoopptakeren. Merk: Noen videoopptakere kan ta opp fra en kanal ved å bruke -apparatets signaler, selv om kanalen ikke mottas skikkelig av videoopptakeren. Du finner flere opplysninger i håndboken til videoopptakeren. 5

7 Grunnleggende bruk Slå på hovedstrømknapp. Strømlampe lyser rødt og -apparatet står i ventemodus. Hvis strømlampe lyser grønt, er -apparatet allerede på. Slik slår du hovedbryteren av: Strømlampe slukker. For å spare strøm bør du slå av hovedbryteren hvis du ikke skal bruke -apparatet over en lengre periode. Bruke med fjernkontrollen Slå på -apparatet fra ventemodus. eller eller Strømlampe skifter fra rødt til grønt. Slik slår du av -apparatet: Nettlampen skifter fra grønt til rødt. -apparatet går over i ventemodus Velg en -kanal. eller Eksempel R= trykk ~ og Ÿ.. R6 = trykk Bruk R-liste: F.T/L RM-C795 FREEZE SUB- Vis R-liste. R LISTE R ID 0 NRK Merknader: For kanaler med barnesikring, vil -merket (låst) vises ved siden av kanalnummeret. Ved å bruke R-listen, kan du også velge EXT. Hver EXT ligger etter R 99-kanalen. Hvis bildet ikke er klart eller det ikke er i farger, kan du endre fargesyststemet manuelt. Se Fargesystem på side 6. Velg en -kanal. Trykk. Juster volumet. Volum-indikatoren vises og volumet endres når du trykker /+. 6

8 Grunnleggende bruk Se på bilder fra eksterne enheter. Velge en EXT-kontakt eller R 0-kanal (). 0 eller R LISTE R ID E E E E4 0 NRK 0 EXT-kontaktene er registrert etter R 99-kanalen. Ved å trykke på -knappen, vil funksjonene skifte som følger: -modus R-kanal nummer 0 eller EXT- E -0 EXT-modus E +0 EXT- eller S Merknader: Hvis du skal bruke S-Videomodus til å se innsignaler fra en S-VHS-videoopptaker, se Velge S-VIDEO innsignal på side 8. Når du velger EXT-, EXT- og EXT-4 som S-VIDEOinnsignal, endres E, E og E4 til S, S og S4 på bildet. Hvis du ikke har et klart bilde eller det ikke vises farger, endrer du farger manuelt. (Se Fargesystem på side 6.) Når du velger en EXT uten signal inn, blir EXT-nummeret og ID-en værende i bildet. NORSK EXT-4 E4 eller S4 E EXT- eller S Slik går du tilbake til en -kanal: eller eller eller R LISTE R E E E E4 0 0 ID NRK Når og video er koblet sammen bare med RF-kabel, må VCR RF-kanal* være forhåndsinnstilt til kanal R 0 () for å se på video. Når du velger kanal R 0 (), kan du se bilder fra VCR. Når du trykker knappen, endres valgene slik: R-kanal nummer -modus 0 R 0-kanal EXT-modus EXT- E EXT-4 E EXT- eller EXT- S Merk: VCR RF-kanal er den kanalen som sendes som RF-signal fra videoopptakeren. Hvis du skal angi video-rf-kanalen til R 0 (), kan du lese Rediger/ Manuell på side. Se også i håndboken som fulgte med videoopptakeren. E4 eller S4 E eller S Bruke med knappene på -apparatet (Bak frontdeksel) Slå på -apparatet fra ventemodus. Velg en kanal eller en EXT-kontakt. Juster volumet. Trykk. Volumindikatoren vises. Trykk /+ når volumindikatoren vises. Indikatoren vises. 7

9 Fjernkontrollknapper og funksjoner Dempe-knapp Du kan raskt slå av lyden. Ved å trykke på (Dempe) endres volumet til C 9 0 Nummer-knapper Du kan velge en kanal ved å taste inn kanalnummeret. Eksempel: R trykk på ~ og Ÿ.. R 6 trykk på. 7 F.T/L A B Du kan velge en EXT-terminal eller R 0 ()-kanal ved å trykke gjentatte ganger på -knappen. ZOOM-knapp 0 Du kan endre bildestørrelsen. (Se side 9.) Trykk ZOOM og trykk / for å velge ZOOMmodus. ZOOM AUTOMATISK REGUL R ZOOM ZOOM 6:9 Trykk. Bildet utvides og den valgte ZOOM-modusen vises i cirka 5 sekunder. RM-C795 Eksempler: Du finner detaljer på neste side. returnerer til REGULÆR modus når R-kanalen eller inngangen endres under ZOOM modus. Hvordan åpne panelet. 8

10 Fjernkontrollknapper og funksjoner ZOOM-knapp (fortsettelse) Modus Anbefalt bilde (Aspekt) Visning Kommentar REGULÆR Normalt bilde ZOOM 4:9 Sideforhold Bildet forstørres og øverste, nederste, venstre og høyre del av bildet klippes. NORSK ZOOM 6:9 Sideforhold Bildet forstørres og øverste, nederste, venstre og høyre del av bildet klippes. 6:9 resset sammen til 6:9 sideforhold Bildet vises med tomrom øverst og nederst. AUTOMATISK 6:9 sideforhold med et WSS* signal Når en sending med 6:9 sideforhold med WSS signaler mottas, vil bildet automatisk forstørres til ZOOM. *WSS (Wide Screen Signals = Bredskjermsignaler) 9

11 Fjernkontrollknapper og funksjoner 4 Hyper lyd-knapp Du kan høre lyden med bredere atmosfære. Hyper lyd slås på eller av ved å trykke på HYER LYD HYER LYD (Hyper Lyd). 6 -knapp Du kan raskt gå tilbake til -modus ved å trykke på. -knappen brukes også til meny-betjening. Se. Bruke menyen på side 4 for nærmere detaljer. 7 -knapper Til å justere lydstyrken. HYER LYD kan også stilles på Å ved hjelp av MENY. Nærmere detaljer finnes under Hyper Lyd på side 7. 5 Informasjons-knapp (Informasjon), endres vis- Når du trykker ningen slik. R LISTE R ID 0 NRK :0 Klokkeslett Ingen indikasjon Om R-Liste: Du kan velge -kanaler og EXT-kontakter når du bruker Rlisten. Du finner flere opplysninger under Bruk R-liste på side 6. / -knappen kan også brukes til menybetjening. Se Bruke menyen på side 4 for nærmere informasjon. 8 Ventemodus-knapp Når -knappen (Ventemodus) trykkes, slås n på eller av. Når n slås på, vil strømlape skifte fra rød til grønn. 9 Fargeknapper Fargeknappene brukes til betjening av tekst-tv eller meny-betjening. Se Kontrollknapper for tekst-tv og bryter for VCR/ TEXT på side eller Bruke menyen på side 4 for nærmere betjening. 0 -knapp -knappene brukes også til menybetjening. Se Bruke menyen på side 4 for nærmere informasjon. - -knapper Du kan velge en kanal ved å trykke på -knappene. / -knappene brukes også til menybetjening. Se Bruke menyen på side 4 for nærmere informasjon. / Om gjeldende klokkeslettvisning: Dette -apparatet bruker tekst--data for å bestemme gjeldende klokkeslett. Hvis -apparatet ikke har mottatt en stasjon som har data fra tekst- siden det ble slått på, er klokkeslettvisningen tom. For å se gjeldende klokkeslett, velger du en stasjon som sender tekst-. Så lenge du ikke slå av -apparatet, vises tiden selv om du velger andre stasjoner. Når du ser på video, kan det av og til vises feil tid. Merk: Når det velges en EXT-kontakt uten inn-signal, blir EXT-tallet og ID-en stående i bildet. (Informasjon)-knappen brukes også til meny-betjening. Se Bruke menyen på side 4 for nærmere detaljer. 0

12 Fjernkontrollknapper og funksjoner = VCR-kontrollknapper og VCR/ TEXT-bryter. Du kan kontrollere din JVC-videospiller via VCR-kontrollknappene. Still VCR/TEXT-bryteren til VCR-siden. VCR TEXT VCR TEXT Trykk på en VCR-kontrollknapp for å kontrollere JVC-videospilleren din. NORSK F.T/L Merknader: For nærmere detaljer om VCR-kontrollknappene, se videospillerens brukerhåndbok. Avhengig av videospillermodellen, kan det forekomme at fjernkontrollen ikke fungerer helt som den skal, og kan muligens ikke kontrollere videospilleren idet hele tatt.

13 Fjernkontrollknapper og funksjoner 9 = ~ Kontrollknapper for tekst-tv og bryter for VCR/TEXT Grunnleggende bruk Du kan se på tre typer tekst--sendinger på -apparatet; Fastext, TO og WST. Velg en kanal som sender tekst-. Sett velgeren VCR/TEXT til TEXTe. VCR TEXT VCR TEXT Bruke Listemodus Du kan lagre sidetallene til dine favorittsider og raskt hente dem opp ved hjelp av fargeknappene. Slik lagrer du sidetall Start Listemodus. F.T/L Lagrede sidetall blir vist nederst i bildet. Vise tekst-. Velg posisjon og oppgi sidetallet. Ved å trykke på (Tekst) endres modus slik: modus Trykk (lagre) og hold. Det firesifrede tallet blinker i hvitt for å angi at det er lagret i minnet. 4 TEXT--- TEXT--- Tekstmodus Velg en tekst--side. Hente en lagret side Start Listemodus. F.T/L eller Avbryt Listemodus: F.T/L 0 For å gå tilbake til -modus: eller Trykk på en av fargeknappene som du har tildelt en side til. Merknader: Hvis du har problemer med å motta tekst--sendinger, kan du kontakte din lokale forhandler eller -stasjon. Det kan hende det vises kategorinavn på tekst--sider i stedet for sidetall. I tekstmodus er ZOOM-modus alltid innstilt på REGULÆR. Ingen Meny-betjeninger er mulig når du ser et tekst- program. Hold Du kan holde en tekst--side i bildet så lenge du vil, selv om flere andre tekst--sider blir mottatt. Hold-angivelse Avbryt hold:

14 Fjernkontrollknapper og funksjoner Underside Noen tekst--sider har undersider som blir vist automatisk. Du kan stoppe en underside eller se på den når du vil. Vis undersideliste. Farge* Gult Hvitt Blått eller rødt Undersidetallene vises til venstre i bildet. *: Bakgrunnsfargen til undersidetallet. Velg en underside. Betydning av undersidetall Vises nå. Kan vises. Kan ikke vises og er ikke sendt. Hovedside Du kan raskt gå tilbake til hovedsiden. Fastext/TO/WST: Går tilbake til side 00 eller en annen oppgitt side. Listemodus: Går tilbake til sidetallet som vises i det nedre venstre området i bildet. Avbryt Du kan søke etter en tekst--side mens du ser på. Velg en tekst--side. -apparatet søker etter tekst--siden. Avbryt tekst--modus midlertidig. -programmet blir vist. Når tekst--siden blir funnet, vises sidetallet øverst til venstre i bildet. NORSK Avbryt en underside: Gå tilbake til en tekst--side når sidetallet vises i bildet. Vis skjult Noen tekst--sider inneholder skjult tekst (f.eks. svar på spørsmål). Hver gang du trykker teksten vist. (vis skjult), blir den skjulte + = x = + = x = 6 Forstørre Du kan gjøre tekst--siden dobbelt så stor.

15 Bruke menyen Vis menyen (MENY). Menyen (hovedmenyen) vises. Velg et punkt. MENY BILDE INNSTILLING BILDE FINESSER LYD JUSTERING INNGANGSVALG FINESSER OSTART INDEKS DEMO unkter Knapper på fjernkontrollen for å bruke menyen. Vis Undermenyen. MENY BILDE INNSTILLING 4 Velg et punkt på Undermenyen. FARGETONE KONTRAST LYS SKARHET FARGE KUL R ECO MODUS VARM Undermenypunkt RESET 5 Endre innstilling. Avhengig av Sub-meny displayet, kan følgende knapper brukes. 6 Fullfør innstillingen. Menyen forsvinner. Gå tilbake til forrige meny eller avslutt menyen (MENY). For å gå ut av MENY omgående. 4

16 Bilde innstilling MENY BILDE INNSTILLING FARGETONE KONTRAST LYS SKARHET FARGE KUL R ECO MODUS Vis menyen (MENY). Velg BILDE INNSTILLING. VARM RESET Bildejustering Du kan justere bildet slik du liker det best. Trykk / Trykk / Lavere Mørkere Mykere Lysere Rødaktig for å velge et punkt. for å justere innstillingen. unkt KONTRAST (bildekontrast) LYS (bildets lyshet) SKARHET (bildets skarphet FARGE (bildets farger) KULØR (bildets kulør) Høyere Lysere Skarpere Dypere Grønnaktig NORSK Hent frem Bildeinnstilling-menyen. Merk: Du kan justere kuløren bare når fargesystemet er NTSC.58 eller NTSC 4.4. Når du skal tilbake til standardinnstillingen, trykker du den blå knappen. Fargetone Du kan velge en av tre fargetonemodi for å justere bildeinnstillingene automatisk. Trykk / Trykk / for å velge FARGETONE. for å velge en modus. KJØLIG: En kjølig hvitbasert farge med forsterkning av farge og kontrast skaper et mer levende bilde. VARM: En varm farge basert på oransje/rød gir passende farge og kontrast for å se på filmer. NORMAL: Vanlig fargebasert med normal farge og kontrast. Trykk. Dette fullfører innstillingen. Trykk. Dette fullfører innstillingen. Eco modus Når du setter Eco modus til Å, blir kontrasten justert automatisk til en innstilling som passer med lysstryken i rommet. Dette reduserer øyetrettheten og minsker strømforbruket til -apparatet. Trykk / for å velge ECO MODUS. Trykk / for å velge Å. Når du skal avbryte Eco modus, velg. Trykk. Dette fullfører innstillingen. Hvis du setter Eco modus til Å, lyser Eco-lampen. 5

17 Bilde finesser MENY BILDE FINESSER DIGITAL VNR Digiure FARGESYSTEM Fargesystem Fargesystemet velges automatisk, men hvis bildet ikke er klart eller du ikke har farger, velger du fargesystemet manuelt. Trykk / for å velge FARGESYSTEM. Deretter trykker du. FARGESYSTEM Vis menyen (MENY). AL Velg BILDE FINESSER. Hent frem Bildefinesse-menyen. Trykk / for å velge det passende fargesystemet. AL: AL-system. SECAM: SECAM-system. NTSC.58: NTSC.58 MHz-system. NTSC4.4: NTSC 4.4 MHz-system. AUTOMATISK: Automatisk valg av fargesystem. Digital VNR Når du setter Digital VNR til Å, kan du redusere bildeforstyrrelser slik at bildekvaliteten blir ytterligere forbedret. Trykk / for å velge Digital VNR. Trykk / for å velge Å. For å avbryte Digital VNR, velger du. Trykk. Dette fullfører innstillingen. Merknader: Det er ikke sikkert at automatisk virker riktig under dårlig signalkvalitet. Hvis bildet ikke er bra i automatisk modus, velger du et annet fargesystem manuelt. Når du er i -modus (R til R 99), kan du ikke velge automatisk, NTSC.58 eller NTSC 4.4. Når du er i -modus (R 0), kan du ikke velge NTSC.58 eller NTSC 4.4. Trykk. Dette fullfører innstillingen. Digiure Når Digiure er satt til ON (å), vil optimal kantkompensering gjelde hver del av samme bilde via den digitale kantkompensasjonen. Dermed får du et klart og naturlig bilde. Trykk / for å velge Digiure. Trykk / for å velge Å. For å avbryte Digiure, velger du. Trykk. Dette fullfører innstillingen. Merknader: Sett Digiure til Å. Digiure innstillingen kan forandres ved at knappene på ets forsidepanel trykkes. Når knappen presses 5 sekunder eller lengere vil den aktuelle Digiure innstillingen komme på skjermen. Digiure innstillingen kan endres ved at - / + knappene trykkes mens bildet vises på skjermen. 6

18 Lyd justering Lydinnstilling Du kan justere lyden slik du vil ha den. Trykk / for å velge et punkt. Trykk / for å justere. unkt Vis menyen (MENY). Svakere BASS Sterkere Svakere DISKANT Sterkere Venstre BALANSE Høyre NORSK Velg LYD JUSTERING. Trykk. Dette fullfører innstillingene. Hyper lyd Du kan høre lyden med bredere atmosfære. Hent frem Lydjustering-menyen. Trykk på / for å velge HYER LYD. Stereo / I II Du kan velge Multi-lydmodus stereoprogrammer og tospråklige programmer. Merk: Multi-lydfunksjonen har ingen innvirkning på andre programmer enn A (B/G)- og NICAM (B/G, L)-sendinger. Trykk / Trykk / for å velge STEREO / I II. Merknader: Multi-lydmodus skiller seg fra det sendte programmet. Multi-lydfunksjonen virker ikke i EXT-modus. Og STEREO / I II vises ikke på menyen LYD JUSTE- RING. for å velge en Multi-lydmodus. : Stereolyd : Tospråklig I (Sub I) : Tospråklig II (Sub II) : Normal lyd Trykk på / for å velge Å. Hyper Lyd kanselleres ved å velge. Trykk. Dette fullfører innstillingen.. Slik brukes (Hyper Lyd) knappen. Hyper Lyd kan slås på med ett trykk. Nærmere detaljer finnes under Hyper lyd-knapp på side 0. Høyttaler Du kan forhindre at lyden blir sendt fra -høyttalerne. Denne funksjonen bør bare brukes for å sende lyd fra et lydanlegg koblet til -apparatet som en erstatning for -høyttalere. Når du bruker lydanlegget i stedet for -høyttalere: Slå opp på Koble til et lydanlegg på side 7. Sende ut lyd fra -høyttalerne: Trykk / Trykk / for å velge HØYTTALER. for å velge Å. Trykk. Dette fullfører innstillingen. Trykk Dette fullfører innstillingen. Merk: Når du viser gjeldende R-kanalnummer, vises den aktuelle Multi-lydmodusen i cirka sekunder. 7

19 Inngangsvalg MENY INNGANGSVALG EXT- EXT- EXT-4 KOIERING EXT- Tildele en EXT ID Trykk på / / / for å velge en EXT-kontakten. EXT- ID LISTE S-INN EXT- EXT- EXT-4 Vis MENY. Velg INNGANGSVALG. Trykk på den blå knappen. ID LISTE blir vist. MENY INNGANGSVALG ID LISTE Hent frem Inngangsvalg-menyen. EXT- EXT- EXT-4 KOIERING EXT- VHS S-VHS DVC SAT STB GAME LD DVD 8mm Hi-8 Inngangsvalg Du kan velge S-VIDEO eller normalt innsignal for EXT-, EXT- og EXT-4, og du kan tildele en EXT ID til hver EXT innkontakt. Velge S-VIDEO innsignal for å velge en EXT-kontak- Trykk på / / / ten. Trykk / for å velge en EXT ID. Merk: Når du skal slette EXT ID-en, velger du et mellomrom. 4 Trykk. EXT ID er angitt for å velge en EXT-kontakten. 5 Trykk. Dette fullfører prosedyren. EXT- Kopiering EXT- EXT-4 EXT- Du kan velge utsignal til en videoopptaker eller en annen enhet som er koblet til EXT--kontakten. Merk at du ikke kan sende utsignaler fra EXT--kontakten når -apparatet er slått av. Trykk den gule knappen. S-VIDEO-innsignal blir vist. Hvis du vil ha vanlig innsignal, trykker du på den gule knappen på nytt. Trykk. Dette fullfører prosedyren. Merk: RGB-signaler fra -spill og tekst- kan ikke sendes fra EXT--kontakter. Trykk / for å velge EXT-. Trykk / for å velge utsignal. Hvis du velger : Lyden og bildet til den valgte kanalen er utsignal til EXT-, og dette utsignalet kan tas opp på en videoopptaker som er koblet til EXT--kontakten mens du ser på video fra andre kontakter. 8 Trykk. Dette fullfører prosedyren.

20 Finesser MENY FINESSER Merk: Ett minutt før innsovningstimeren slår av -apparatet, vises GOD NATT!. INNSOVNINGS TIMER BL BAKGRUNN BARNESIKRING DEKODER(EXT-) Vis MENY. Blå bakgrunn Du kan stille -apparatet slik at bildet automatisk endres til blått og uten lyd når det mottas et svakt signal eller ikke noe signal, eller når det ikke kommer signal inn fra en ekstern enhet. Trykk / for å velge BLÅ BAKGRUNN. NORSK Trykk / for å velge Å. Velg FINESSER. For å kansellere Blå bakgrunn, velger du. Trykk. Dette fullfører innstillingen. Hent frem Finesser-menyen. Barnesikring Du kan låse enkelte kanaler for å forhindre at barna ser uønskede programmer. Slik bruker du barnesikring Innsovnings timer Du kan stille inn -apparatet slik at det slår seg av automatisk etter en bestemt tid. Merk: Innsovningstimeren slår ikke av hovedbryteren. Trykk / for å velge INNSOVNINGS TIMER. Deretter trykker du. Menyen Innsovnings Timer blir vist. INNSOVNINGS TIMER 0 0 Trykk / for å velge en tidsperiode. Du kan angi tidsperioden til maksimalt 0 minutter i intervaller på 0 minutter. Trykk på / for å velge BARNESIKRING. Menyen Sett inn ID Nr. blir vist. Trykk deretter på (nummer 0). SETT INN ID NR Oppgi ID-nummeret.. Trykk på / for å velge et nummer.. Trykk på / for flytte markøren. Trykk. Menyen Barnesikring blir vist. BARNESIKRING R ID NRK CH/CC CH CH CH CH 4 CH 5 CH 6 CC 0 CC 0 CC 0 L ST 0 Trykk. Lampen for Innsovningstimer lyser når du bruker denne funksjonen. Slik viser du gjenværende tid: Utfør trinn for å vise menyen Innsovnings Timer, og trykk etter at du har kontrollert gjenværende tid. Slik avbryter du INNSOVNINGS TIMER: Utfør trinn for å vise menyen Innsovnings Timer. Trykk for å velge, og trykk deretter. Lampen for Innsovningstimer slukker. 9

21 Finesser 4 Trykk / for å velge en kanal, og trykk deretter den blå knappen. Merket (låst) blir vist, og den valgte kanalen blir låst. Hvis du vil avbryte barnesikringen, trykker du på den blå knappen på nytt. Gjenta trinn 4 hvis du vil låse flere kanaler. 5 Trykk. Dette fullfører innstillingen. Merknader: Du kan ikke velge en sperret kanal med / -knappene på fjernkontrollen eller med -knappene på n. Selv om en låst kanal vises, kan du ikke se på programmet. Slik ser du på en låst kanal Trykk på tallknappene for å velge en låst kanal. Merket (låst) blir vist. 5 Dekoder (EXT-) Når du kobler til en dekoder til en T-V LINK-kompatibel videoopptaker, må du sette Dekoder (EXT-) på menyen til Å for å se på krypterte kanaler. Velg en kryptert kanal. Det krypterte bildet blir vist. Hvis bildet vises riktig, trenger du ikke å endre innstillingen for Dekoder (EXT-). Trykk for å vise MENY. Deretter trykker du / for å velge FINESSER. Trykk 4 Trykk / 5 Trykk / 6 for å vise menyen Finesser. for å velge DEKODER (EXT-). for å velge Å. Trykk. Menyen T-V LINK blir vist. Trykk (Informasjon). Menyen ID Nummeret. blir vist. 5 ID NR.: Trykk på tallknappene for å oppgi ID-nummeret. Nå kan du se på den låste kanalen. Hvis du glemmer ID-nummeret: Utfør trinn under Slik bruker du barnesikring. Etter å ha bekreftet ID-nummeret, trykker du for å gå ut av menyen. 7 Trykk. Overføringen av kanaldata fra -apparatet til videoopptakeren starter. -bildet forsvinner når dataoverføringen er ferdig. Gjenta trinn til 7 for å se på en annen kanal ved hjelp av dekoderen. Merk: Avhengig av hva slags video du har, kan bildet endre seg når dataoverføringen slutter. I dette tilfellet kan du lese i håndboken til videoopptakeren. 0

22 Oppstart Menyen Land blir vist. Trykk / / / for å velge landet. Vis MENY. Velg OSTART. Trykk på den blå knappen. Automatisk programmering starter. Rediger-menyen blir vist etter at R-kanalene er innstilt. Hvis ACI-menyen blir vist: Hvis kabel--stasjonen støtter ACI (automatisk kanalinstallering), vises ACI-menyen. Bruk denne menyen som forklart under Bruk av ACI nederst på side 4. Kanalen stilles raskt inn til R-kanalen i samsvar med rekkefølgen som er bestemt for alle kanalene. NORSK Hent frem Oppstart-menyen. Språk Du kan velge mellom 0 språk for menyene. Trykk / for å velge SRÅK. Menyen Språk blir vist. Merknader: Hvis -apparatet identifiserer et -stasjonsnavn, blir dette -stasjonsnavnet også automatisk registrert i en R-kanal. Hvis du vil avbryte automatisk programmering, trykker du. Hvis en stasjon du vil se på ikke er angitt til en R-kanal, kan du manuelt angi den ved å bruke menyen Rediger. (Se side.) Hvis du skal redigere R-kanaler eller plassere en stasjon til R 0-kanalen (), se side Rediger/Manuell. 4 Trykk. Dette fullfører prosedyren og menyen T-V LINK blir vist. Trykk / for å velge et språk. Når en T-V LINK-kompatibel video er tilkoblet: Du kan overføre de nyeste R-kanaldataene fra -apparatet til videoopptakeren. Følg fremgangsmåten som er forklart under Laste ned R-kanaldata til videoopptakeren på side 4. Trykk. Dette fullfører innstillingen. Auto kanal søk Når en T-V LINK-kompatibel video ikke er tilkoblet: Du kan ikke overføre de nyeste R-kanaldataene fra -apparatet til videoopptakeren. Trykk for å avslutte menyen T-V LINK. Du kan automatisk stille inn opptil 99 -stasjoner til R-kanalene (R til R 99) på dette -apparatet. Trykk / for å velge AUTO KANAL SØK, og trykk deretter.

AV-29TX1EP AV-29TX1EPS

AV-29TX1EP AV-29TX1EPS FARGEFJERNSYN -9TXE -9TXES NORSK Bruksanvisning Takk for at du kjøpte dette JVC farge--apparatet. Du bør lese denne håndboken grundig før du begynner slik at du vet hvordan du skal bruke det nye -apparatet.

Detaljer

AV28CH1EU FARGEFJERNSYN VÄRITELEVISIO FARVEFJERNSYN FÄRG-TV AV28CH1EU BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG BRUKSANVISNING

AV28CH1EU FARGEFJERNSYN VÄRITELEVISIO FARVEFJERNSYN FÄRG-TV AV28CH1EU BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG BRUKSANVISNING NORSK SUOMI DANSK SVENSKA 281EU 281EU VICTOR COMPANY OF JAPAN, LIMITED FARGEFJERNSYN VÄRITELEVISIO FARVEFJERNSYN FÄRG- BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG BRUKSANVISNING 20 VICTOR COMPANY OF JAPAN,

Detaljer

AV-32T5SP AV-28T5SP FARGEFJERNSYN VÄRITELEVISIO FARVEFJERNSYN FÄRG-TV BRUKSANVISNING NORSK SUOMI DANSK SVENSKA KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG

AV-32T5SP AV-28T5SP FARGEFJERNSYN VÄRITELEVISIO FARVEFJERNSYN FÄRG-TV BRUKSANVISNING NORSK SUOMI DANSK SVENSKA KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG NORSK SUOMI DANSK SVENSKA AV-32T5SP AV-28T5SP FARGEFJERNSYN VÄRITELEVISIO FARVEFJERNSYN FÄRG- BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG BRUKSANVISNING Slik flytter du -apparatet Når du flytter -apparatet,

Detaljer

C-J14EP/C-J21EP/ C-JT14EP/C-JT21EP

C-J14EP/C-J21EP/ C-JT14EP/C-JT21EP C-J14EP/C-J21EP/ C-JT14EP/C-JT21EP FARGEFJERNSYN BRUKSANVISNING Takk for at du kjøpte et JVC fargefjernsyn. For å være sikker på at du forstår hvordan dette apparatet virker, bør du lese nøye gjennom denne

Detaljer

AV28CT1EP FARGEFJERNSYN VÄRITELEVISIO FARVEFJERNSYN FÄRG-TV $9&7(3 NORSK SUOMI DANSK SVENSKA BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG BRUKSANVISNING

AV28CT1EP FARGEFJERNSYN VÄRITELEVISIO FARVEFJERNSYN FÄRG-TV $9&7(3 NORSK SUOMI DANSK SVENSKA BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG BRUKSANVISNING NORSK SUOMI DANSK SVENSKA $9&7(3 AV28CT1EP FARGEFJERNSYN VÄRITELEVISIO FARVEFJERNSYN FÄRG-TV BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG BRUKSANVISNING VICTOR COMPANY OF JAPAN, LIMITED 2001 VICTOR COMPANY

Detaljer

LT-26C31BUE LT-26C31SUE LT-26C31BJE LT-26C31SJE

LT-26C31BUE LT-26C31SUE LT-26C31BJE LT-26C31SJE LT-26C31BUE LT-26C31SUE LT-26C31BJE LT-26C31SJE LCD FLAT -SKJERM LITTEÄ LCD-TELEVISIO FLADT LCD- LCD FLATBILDSTELEVISION NORSK SUOMI DANSK SVENSKA BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG BRUKSANVISNING

Detaljer

PD-42V31BUE PD-42V31BJE

PD-42V31BUE PD-42V31BJE NORSK SUOMI DANSK SVENSKA PD-42V31BUE PD-42V31BJE PDP FARGEFJERNSYN PDP VÄRITELEVISIO PDP FARVEFJERNSYN PDP FÄRG- BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG BRUKSANVISNING 1 Takk for at du har kjøpt dette

Detaljer

LT-37S60BU LT-37S60SU LT-32S60BU LT-32S60SU LT-32S60AU LT-32S60WU LT-32S60RU LT-26S60BU LT-26S60SU

LT-37S60BU LT-37S60SU LT-32S60BU LT-32S60SU LT-32S60AU LT-32S60WU LT-32S60RU LT-26S60BU LT-26S60SU LT-37S60BU LT-37S60SU LT-3S60BU LT-3S60SU LT-3S60AU LT-3S60WU LT-3S60RU LT-6S60BU LT-6S60SU 6:9 LCD- BRUKSANVISNING NESTEKENÄYTÖLLÄ VARUSTETTU KÄYTTÖOHJE LAAJAKUVATELEVISIO WE-SCREEN LCD- INSTRUKTIONSBOG

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

Seu manual do usuário JVC AV-29TX1EP

Seu manual do usuário JVC AV-29TX1EP Você pode ler as recomendações contidas no guia do usuário, no guia de técnico ou no guia de instalação para. Você vai encontrar as respostas a todas suas perguntas sobre a no manual do usuário (informação,

Detaljer

GET BOX MIKRO OPPKOBLING

GET BOX MIKRO OPPKOBLING GET BOX MIKRO OPPKOBLING 1 2 FJERNKONTROLLEN Slår tv av/på Se side 22 og 23 Skru Get-boks av/på Åpne Reprise Radio Åpne hovedmenyen Tar deg til guide når du ser på tv Volum Tar deg til fullskjerm video

Detaljer

LT-32A61BU LT-32A61SU LT-26A61BU LT-26A61SU

LT-32A61BU LT-32A61SU LT-26A61BU LT-26A61SU NORSK SUOMI DANSK SVENSKA LT-32A61BU LT-32A61SU LT-26A61BU LT-26A61SU 16:9 LCD-TV BRUKSANVISNING NESTEKIDENÄYTÖLLÄ VARUSTETTU LAAJAKUVATELEVISIO WIDE-SCREEN LCD-TV BREDBILDS LCD-TV KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG

Detaljer

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL?

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL? Ditt ekstra minne Du har nettopp kjøpt den talende hjelpen for din hukommelse. For fullstendig tilfredshet med apparatet, vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen. HVA BRUKES TIL? MEM-X er det

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på SRP3013. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på  SRP3013. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips SRP3013 Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Universell fjernkontroll 2 Innledning

Detaljer

2. Bøy skjermtråden bakover og avisoler 8-9 mm av senterlederen.

2. Bøy skjermtråden bakover og avisoler 8-9 mm av senterlederen. KOBLE ANTENNEKABELEN TIL PLUGG Aller først må du koble kabelen til antennepluggen. 1. Fjern 15 mm av plastikken på kabelen. 2. Bøy skjermtråden bakover og avisoler 8-9 mm av senterlederen. 3. Åpne skruene

Detaljer

Start her Hurtigstartveiledning

Start her Hurtigstartveiledning Blu-ray Disc /DVD hjemmekinosystem BDV-N5200W NO Start her Hurtigstartveiledning BDV-N5200W 1 Innholdet i esken / koble til høyttalerne BDV-N5200W 2 3 Koble til TV-en Koble til annet utstyr Hovedenhet

Detaljer

Bruksanvisning. Samtaleforsterker MAXI. Vestfold Audio AS. Art.nr. BE2020. HMS art.nr. 160893

Bruksanvisning. Samtaleforsterker MAXI. Vestfold Audio AS. Art.nr. BE2020. HMS art.nr. 160893 Bruksanvisning Samtaleforsterker MAXI Art.nr. BE2020 HMS art.nr. 160893 Vestfold Audio AS Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Dette bør du lese... 3 Enhetens kontroller og tilkoblinger...

Detaljer

AV-28KM3SN COLOUR TELEVISION INSTRUCTIONS FARBFERNSEHGERÄT FÄRG- TV FARVEFJERNSYN FARGEFJERNSYN VÄRITELEVISIO ENGLISH DEUTSCH SVENSKA DANSK NORSK

AV-28KM3SN COLOUR TELEVISION INSTRUCTIONS FARBFERNSEHGERÄT FÄRG- TV FARVEFJERNSYN FARGEFJERNSYN VÄRITELEVISIO ENGLISH DEUTSCH SVENSKA DANSK NORSK AV-28KM3SN ENGLISH DEUTSCH SVENSKA DANSK NORSK SUOMI COLOUR TELEVISION FARBFERNSEHGERÄT FÄRG- TV FARVEFJERNSYN FARGEFJERNSYN VÄRITELEVISIO INSTRUCTIONS BEDIENUNGSANLEITUNG BRUKSANVISNING INSTRUKTIONSBOG

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Generelle forsiktighetsregler - For å minske sjansen for brann eller elektrisk sjokk, må du holde spilleren borte fra vann og fuktighet. Spilleren bør ikke stå i umiddelbar

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

Tilkobling for videoinngangssignalet (høyre). Tilkobling for S-VIDEO-inngangssignalet.

Tilkobling for videoinngangssignalet (høyre). Tilkobling for S-VIDEO-inngangssignalet. Produktinformasjon Tilkoblinger Tilkobling VGA INN PC AUDIO INN VGA UT STEREO UT TV UT ANTENNE DC-INN AUDIO-L INN AUDIO-R INN VIDEO INN Kontrollpanel S-VIDEO INN CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Detaljer

Din bruksanvisning PHILIPS 28PT4721 http://no.yourpdfguides.com/dref/999176

Din bruksanvisning PHILIPS 28PT4721 http://no.yourpdfguides.com/dref/999176 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Telefunken trener manual

Telefunken trener manual Telefunken trener manual Fjernkontroll & Funksjons taster: PÅ/Standby Pause Volum + Språkvalg. Trykk 5 sekunder, alternativt trykk 2-sifret språk kode Framover/neste Forrige Bakover Volum - Sjokk ikke

Detaljer

FM-sender med Bluetooth

FM-sender med Bluetooth FM-sender med Bluetooth Prod.nr. 7071531590974 Bruksanvisning Takk for at du kjøpte dette produktet. Les bruksanvisningen grundig før bruk for å få best mulig ytelse fra produktet. Introduksjon Denne FM-senderen

Detaljer

Bruksanvisning MAXI Samtaleforsterker BE2020 Art.nr. 1235

Bruksanvisning MAXI Samtaleforsterker BE2020 Art.nr. 1235 HMS art.nr. 160893 Bruksanvisning MAXI Samtaleforsterker BE2020 Art.nr. 1235 2014-08-28 Dok.nr.: 0156B1 Vestfold Audio AS Sandefjord Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Dette bør

Detaljer

CINEMA SB100 aktiv lydlisthøyttaler

CINEMA SB100 aktiv lydlisthøyttaler CINEMA SB100 aktiv lydlisthøyttaler hurtigveiledning Takk for at du valgte dette produktet fra JBL JBL Cinema SB100 aktiv lydlisthøyttaler er et komplett, integrert lydsystem som gir en dramatisk forbedring

Detaljer

Hurtigveiledning. Tilbehør som er inkludert. Plater for innspilling LX7500R. Norsk

Hurtigveiledning. Tilbehør som er inkludert. Plater for innspilling LX7500R. Norsk LX7500R Tilbehør som er inkludert 1 1 1 1 Hurtigveiledning Norsk 2 1 3 3 3 3 3 3 4 5 6 7 9! 8 0 DVD-systemet leveres med 1 2 front-, 1 senter- og 2 bakhøyttalere (se side 2) 2 1 subwoofer 3 6 høyttalerkabler

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

Tillegg til bruksanvisning på modell PR-D3. Gjelder DAB modulen på modell DPR 45 Hvordan bruke din digitale mottaker DAB 1. Trykk på knappen for Standby for å slå på din digitale mottaker. Dersom den digitale

Detaljer

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon.

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon. 1. Viktig: a) For å unngå å miste noen av de lagrede data vær vennlig å ikke press på noen av knappene mens du bytter batteri. b) Før første gangs bruk vær vennlig å resette alle kommandoer. Dette gjøres

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Versjon: 1.0. Brukerhåndbok DAB+/FM Radio

Versjon: 1.0. Brukerhåndbok DAB+/FM Radio Versjon: 1.0 Brukerhåndbok DAB+/FM Radio Produktoversikt 1. Standby/Modus Trykk på skifte mellom FM og DAB-modus på arbeidsmodus, trykk og hold nede for å gå inn i standby-modus. 2. Skanne Trykk for å

Detaljer

PD-42B50BU PD-35B50BU PD-42B50BJ PD-35B50BJ

PD-42B50BU PD-35B50BU PD-42B50BJ PD-35B50BJ NORSK SUOMI DANSK SVENSKA PD-42B50BU PD-35B50BU PD-42B50BJ PD-35B50BJ PDP FARGEFJERNSYN PDP VÄRITELEVISIO PDP FARVEFJERNSYN PDP FÄRG-TV BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG BRUKSANVISNING Takk for

Detaljer

QUICK GUIDE - RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM VOLVO WEB EDITION

QUICK GUIDE - RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM VOLVO WEB EDITION VOLVO QUICK GUIDE - RSE WEB EDITION REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM Din bil har et eksklusivt multimedieanlegg. Rear Seat Entertainment-systemet utvider bilens ordinære lydanlegg med: To bildeskjermer A/V-AUX-inngang

Detaljer

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Start her Hei, dette er din hurtigveiledning

Start her Hei, dette er din hurtigveiledning Blu-ray Disc/DVD hjemmekinosystem BDV-L800 BDV-L800M NO Start her Hei, dette er din hurtigveiledning BDV-L800 1 NO Hva følger med Konfigurere høyttalerne 2 Koble til TV-en 3 Koble til andre enheter 4 Det

Detaljer

LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker. Brukerveiledning. Norsk

LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker. Brukerveiledning. Norsk LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker Brukerveiledning Norsk Modell 2970 LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker Brukerveiledning Toppdeksel Fjernkontroll Sensor Power Display

Detaljer

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING For informasjon og support, se target.no ADVARSEL Fare for elektrisk støt Lynsymbolet varsler om fare for ikkeisolerte,

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på SRP2018. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på  SRP2018. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips SRP2018 Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Universell fjernkontroll 2 Innledning

Detaljer

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Trådløs overvåkningssystem

Trådløs overvåkningssystem Trådløs overvåkningssystem Bruksanvisning Lynsymbolet viser at deler på innsiden av apparatet inneholder elementer med høy spenning. Utropstegnsymbolet viser brukeren at enkelte operasjoner og deler har

Detaljer

Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP

Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk. SIKKERHETSINSTRUKSJONER For å sikre deg trygghet og bruksglede, les og følg sikkerhetsinstruksjonene

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på SRP3014. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på  SRP3014. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips SRP3014 Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Universell fjernkontroll 2 Innledning

Detaljer

Modell: LTV15L43-1- 15.1 LCD TV / MONITOR ON SCREEN DISPLAY FJERNKONTROLL AUDIO / VIDEO / VGA-INN S-VIDEO INNGANG HODETELEFON UTTAK SCART M/RGB

Modell: LTV15L43-1- 15.1 LCD TV / MONITOR ON SCREEN DISPLAY FJERNKONTROLL AUDIO / VIDEO / VGA-INN S-VIDEO INNGANG HODETELEFON UTTAK SCART M/RGB Modell: LTV15L43-1- 15.1 LCD TV / MONITOR ON SCREEN DISPLAY FJERNKONTROLL AUDIO / VIDEO / VGA-INN S-VIDEO INNGANG HODETELEFON UTTAK SCART M/RGB SPESIFIKASJONER Mottakssystem : BG / DK / I Fargesystem :

Detaljer

AV-21NT4SU AV-21NT4BU AV-28NT4SU AV-28NT4BU

AV-21NT4SU AV-21NT4BU AV-28NT4SU AV-28NT4BU SUOMI DANSK SVENSKA AV-21NT4SU AV-21NT4BU AV-28NT4SU AV-28NT4BU FARGEFJERNSYN BRUKSANVIING VÄRITELEVISIO FARVEFJERNSYN FÄRG-TV KÄYTTÖOHJE INSTUKTIONSBOG BRUKSANVISNING Takk for at du kjøpte JVC farge-tv-appartet.

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION W5000

Din bruksanvisning HP PAVILION W5000 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION W5000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION W5000 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning Delenummer: 92P1932 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Tilbehør 1. 2. Tilkobling og kontroll 2. 2.1 Bakpanel... 2 2.2 Fjernkontroll... 3. 3. Tilkobling 5

INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Tilbehør 1. 2. Tilkobling og kontroll 2. 2.1 Bakpanel... 2 2.2 Fjernkontroll... 3. 3. Tilkobling 5 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Tilbehør 1 2. Tilkobling og kontroll 2 2.1 Bakpanel... 2 2.2 Fjernkontroll... 3 3. Tilkobling 5 3.1 Tilkobling til TV... 5 3.1 Tilkobling av kabeltvsignal... 6 4. Oppsett 7 4.1 Første

Detaljer

BRUKSANVISNING CR-420 Les denne brukerhåndboken nøye før du begynner å bruke produktet.

BRUKSANVISNING CR-420  Les denne brukerhåndboken nøye før du begynner å bruke produktet. BRUKSANVISNING CR-420 WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM Les denne brukerhåndboken nøye før du begynner å bruke produktet. KONTROLLER OG INDILATORLAMPER 1. PÅ/AV -knapp 2. TIME TU - -knapp 3. MIN TU + -knapp 4.

Detaljer

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok HP UC-høyttalertelefon Brukerhåndbok Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke som tilhører sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. Windows

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på SRP3011. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på  SRP3011. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips SRP3011 Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Universell fjernkontroll 2 Innledning

Detaljer

Sikom GSM Alarm Controller III for bruk med DEFA Premium abonnement

Sikom GSM Alarm Controller III for bruk med DEFA Premium abonnement Sikom GSM Alarm Controller III for bruk med DEFA Premium abonnement Gratulerer med anskaffelsen av Sikom GSM Alarm Controller III - din nye strømstyringsenhet. Sentralen er en kraftig GSM-basert enhet

Detaljer

BRUKSANVISNING SKAGEN

BRUKSANVISNING SKAGEN BRUKSANVISNING SKAGEN Takk for at du valgte din digitale portable radio med DAB-teknologi fra mydab. Vi tar gjerne imot dine meninger og synspunkter på vår epost-adresse: mydab@ veibel.no Nyheter og info

Detaljer

Digital høyttaler Brukerveiledning Vennligst les før bruk

Digital høyttaler Brukerveiledning Vennligst les før bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Bruksanvisning for Telefunken treningssimulator

Bruksanvisning for Telefunken treningssimulator Fjernkontroll & Funksjonstaster: Bruksanvisning for Telefunken treningssimulator PÅ/Standby Pause Volum + Språkvalg. Trykk 5 sekunder, alternativt trykk 2- sifret språk kode Framover/neste Bakover/forrige

Detaljer

Brukerhåndbok. Opal. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0507

Brukerhåndbok. Opal. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0507 Brukerhåndbok Opal Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0507 Innhold Innledning...3 Hva inneholder esken?...3

Detaljer

Brukerveiledning VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Brukerveiledning VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER Brukerveiledning Takk for at du har kjøpt TV SoundBox. Vennligst les gjennom brukerveiledningen før du tar den i bruk og spar den for fremtid konsultasjoner. Hvis du har noen spørsmål, vennligst kontakt

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q CLOCK RADIO Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q NO NORSK 2 ALARM TIME SLEEP SNOOZE UP DOWN RADIO ON AL 1 1+2 2 - TUNING + FM MW U + VOLUME - 3 NORSK NORSK 05-13 4 NORSK SIKKERHET OG INNSTILLING 7 Denne enheten

Detaljer

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk INNHOLD I ESKEN 1. A3IP med dokkingstasjon 4. Bruksanvisning 2. Audio kabel 5. Ipod holder 3. AC Adapter 6.

Detaljer

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem Brukerveiledning TALITOR TA-1000 Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.: 2227400 INNHOLD Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem... 1 Generell

Detaljer

AEG CTV 4803 ST/VT. Farge-TV. Bruksanvisning

AEG CTV 4803 ST/VT. Farge-TV. Bruksanvisning AEG CTV 4803 ST/VT Farge-TV Bruksanvisning Takk for at du kjøpte dette TV-apparatet. Studer bruksanvisningen nøye for å se hvordan du kan få mest nytte av ditt nye produkt. Generelt Sikkerhet: - Ikke plasser

Detaljer

Satmap Active 10 forklaring

Satmap Active 10 forklaring HURTIG MANUAL Satmap Active 10 forklaring GPS antenne SD Kort Utskiftbart front deksel Bærestropp Lysbryter Strøm ( Av og På) Tastatur (Drop in meny, som viser seg ved å trykke på dem) USB(strøm,data)

Detaljer

FØR DU BEGYNNER Å BRUKE RADIOEN Lading av batteri Det finnes 3 ulike tilbehør for lading til Proline Plus. Lader inngår ikke ved kjøp av radioen.

FØR DU BEGYNNER Å BRUKE RADIOEN Lading av batteri Det finnes 3 ulike tilbehør for lading til Proline Plus. Lader inngår ikke ved kjøp av radioen. HURTIGGUIDE FØR DU BEGYNNER Å BRUKE RADIOEN Lading av batteri Det finnes 3 ulike tilbehør for lading til Proline Plus. Lader inngår ikke ved kjøp av radioen. Flere tilbehørsartikler finner du på www.zodiac.no

Detaljer

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere.

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. A. Av/på bryter. (TV/Radio) B. Sendingsbryter Radio: UKW/MW TV: VL/VH/UHF

Detaljer

Hurtigstart-guide CD180

Hurtigstart-guide CD180 Hurtigstart-guide CD180 Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt i de tekniske spesifikasjonene. Produktet må ikke komme i kontakt med væsker. Eksplosjonsfare hvis batteriet

Detaljer

PRESENTASJON. Display. Telefonsvarer-tast. Telefonliste-tast. Rør Av/På-tast. Gjenta-tast. Norsk. Tast for flersamtale/hold med ventemusikk.

PRESENTASJON. Display. Telefonsvarer-tast. Telefonliste-tast. Rør Av/På-tast. Gjenta-tast. Norsk. Tast for flersamtale/hold med ventemusikk. PRESENTASJON Hørerør Display Telefonliste-tast Telefonsvarer-tast Rør Av/På-tast Tastatur Gjenta-tast Tast for flersamtale/hold med ventemusikk Norsk R- og Program-tast Mikrofon Brukerhåndbok Høyttaler-tast

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

LT-17E31 BUG LT-17E31 SUG LT-23E31 BUG LT-23E31 SUG

LT-17E31 BUG LT-17E31 SUG LT-23E31 BUG LT-23E31 SUG LT-17E31 BUG LT-17E31 SUG LT-23E31 BUG LT-23E31 SUG DANSK SUOMI SVENSKA FJERNSYN MED LCD- FLADSKÆRM LCD FLATSKJERM-TV LCD-LITTEÄTELEVISIO Platt LCD TV BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJEET INSTRUKTIONER

Detaljer

HyttaMi Comfort for bruk med DEFA Premium abonnement

HyttaMi Comfort for bruk med DEFA Premium abonnement HyttaMi Comfort for bruk med DEFA Premium abonnement Gratulerer med anskaffelsen av HyttaMi Comfort - din nye strømstyringsenhet. Sentralen er en kraftig GSM-basert enhet for strøm- og alarmstyring. Med

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION SLIMLINE S7700

Din bruksanvisning HP PAVILION SLIMLINE S7700 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION SLIMLINE S7700. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION SLIMLINE S7700 i bruksanvisningen

Detaljer

AV-mottaker med flere kanaler. Begynn her Hei! Dette er din hurtigoppsettsveiledning

AV-mottaker med flere kanaler. Begynn her Hei! Dette er din hurtigoppsettsveiledning AV-mottaker med flere kanaler STR-DN1020 Begynn her Hei! Dette er din hurtigoppsettsveiledning 1 Koble til høyttalerne 2 Koble TV-en til andre enheter 3 Andre tilkoblinger 4 Velge høyttalere og optimalisere

Detaljer

ThinkPad X Series. Delenummer: 67P4585. h Datamaskin. h Batteri

ThinkPad X Series. Delenummer: 67P4585. h Datamaskin. h Batteri Delenummer: 67P4585 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

Instrument för målning av komprimeringen i grunnen. CompactoBar ALFA-040-050N/0827

Instrument för målning av komprimeringen i grunnen. CompactoBar ALFA-040-050N/0827 Instrument för målning av komprimeringen i grunnen CompactoBar ALFA-040-050N/0827 Innhold Innhold...1 1 Innledning...2 2 Slå på...2 3 Innstilling...2 3.1 Start CMV...2 3.2 Displayets lysstyrke...2 4 Start/stopp

Detaljer

Din bruksanvisning PHILIPS 25PT4523

Din bruksanvisning PHILIPS 25PT4523 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

VELKOMMEN TIL DIN NYE TV-OPPLEVELSE

VELKOMMEN TIL DIN NYE TV-OPPLEVELSE OPPKOBLING 1 VELKOMMEN TIL DIN NYE TV-OPPLEVELSE Med Get box ll kan du se tv akkurat når det passer deg. Du kan ta opp programmer, se direkte eller starte forfra. Det du gikk glipp av forrige uke finner

Detaljer

T V - d e k o d e r t i l N e x t G e n T e l T V

T V - d e k o d e r t i l N e x t G e n T e l T V T V - d e k o d e r t i l N e x t G e n T e l T V Installasjonsveiledning (Modell: ISB2201 og ISB2231) Gratulerer med din nye TV-dekoder Din nye TV-dekoder vil gi deg muligheten til å se på TV fra NextGenTel

Detaljer

BH280/BH380 Klassisk skjerm ("bar type") Brukerhåndbok

BH280/BH380 Klassisk skjerm (bar type) Brukerhåndbok BH280/BH380 Klassisk skjerm ("bar type") Brukerhåndbok Fraskrivelse BenQ Corporation fremsetter ingen krav eller garantier, verken uttrykte eller underforståtte, med hensyn til innholdet i dette dokumentet.

Detaljer

TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER

TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER Brukerveiledning Versjon 1.0 1 1. Innholdet i emballasjen Vennligst kontroller innholdet i emballasjen før du leser gjennom bruksanvisningen. Den skal inneholde følgende:

Detaljer

BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm

BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm Vennligst les brukermanualen nøye før bruk! BRUKE RADIOEN FOR FØRSTE GANG: TILKOPLING/STRØMFORSYNING: 1. Tilkopling av strømforsyning: a. Strømforsyningsenhet

Detaljer

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.:

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: Videomatic VEO Bruker- og vedlikeholdsveiledning Videomatic VEO Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: 1 Innhold Videomatic VEO... 1 Generelt... 3 Medisinsk klassifisering... 3 Levetid... 3 Installasjon...

Detaljer

Utseende. 1.Objektiv 2.Opptaksknapp 3.Knapp for å ta bilder _ NOR 01

Utseende. 1.Objektiv 2.Opptaksknapp 3.Knapp for å ta bilder _ NOR 01 Utseende 3 2 1 1.Objektiv 2.Opptaksknapp 3.Knapp for å ta bilder NOR 01 13 4.Mikro USBEK-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Av/på-knapp for batteri 6.Side opp-knapp 7.På-knapp 8.OK-knapp 9.Side ned-knapp 10.LCD

Detaljer

Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer. Bruksanvisning

Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer. Bruksanvisning Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer Bruksanvisning Innhold Kontrollknapper... 2 3 Bruk av klokkeradioen for første gang. 4 Generell bruk av din klokkeradio... 5 Valg av stasjon

Detaljer

MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold

MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold 1 x veho MUVI ATOM micro DV kamera 1 x micro SD kort 1 x USB Kabel 1 x MUVI ATOM programvare 1 x MUVI ATOM fjærfeste klips 1 x MUVI ATOM hals kjede 1 x MUVI ATOM bæreveske

Detaljer

Trinn 1: Lokaliser de nødvendige kablene på motoren.

Trinn 1: Lokaliser de nødvendige kablene på motoren. Gratulere med ny turtallsperre. Monteringen består av fire trinn. Det er viktig at du leser gjennom hele denne bruksanvisningen før du starter monteringen av turtallsperren. Det anbefales å gjennomgå alle

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. CD191 CD196. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke

Registrer produktet og få støtte på.  CD191 CD196. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome CD191 CD196 Hurtigstartveiledning 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt

Detaljer

Bruksanvisning. Talepåminner med mikrofon, tidsstyring og batteridrift. Dørtaler VARENR.: Dok. nr.: 2226 A

Bruksanvisning. Talepåminner med mikrofon, tidsstyring og batteridrift. Dørtaler VARENR.: Dok. nr.: 2226 A HMS art.nr. 215433 FlexiLife Bruksanvisning Talepåminner med mikrofon, tidsstyring og batteridrift. Dørtaler VARENR.: 1486 Dok. nr.: 2226 A1 2016.03.30 Vestfold Audio Sandefjord HMS art.nr. 215433 FlexiLife

Detaljer

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0 2017 Versjon 1.0 Kjære kunde Takk for at du kjøpte denne enheten! Hver enhet har blitt grundig testet og er levert i optimal tilstand. Emballasje/pakke Kontroller emballasjen for skader som kan ha oppstått

Detaljer

Brukerhåndbok. Varenr Artikkelnr. UNO-863 HMS-nr.: Høyttaler for TV-lytting Med forsterker og trådløs overføring fra TV

Brukerhåndbok. Varenr Artikkelnr. UNO-863 HMS-nr.: Høyttaler for TV-lytting Med forsterker og trådløs overføring fra TV Varenr. 1561 Artikkelnr. UNO-863 HMS-nr.: 233385 Høyttaler for TV-lytting Med forsterker og trådløs overføring fra TV Brukerhåndbok Dok. nr.: 2438A1 Dato: 2017.04.21 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3

Detaljer

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter)

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) For at bruken av JA-100 systemet skal være så enkel som mulig kan man velge blant flere typer av betjeningsenheter. Betjening (tilkobling, frakobling

Detaljer

FUNKSJONER OG KNAPPER 1. DISPLAYET 2. DISPLAY AUTO AV 3. VOLUM OPP / ALARM 2 PÅ / AV INNSTILLING 4. << / SØK -

FUNKSJONER OG KNAPPER 1. DISPLAYET 2. DISPLAY AUTO AV 3. VOLUM OPP / ALARM 2 PÅ / AV INNSTILLING 4. << / SØK - BRUKSANVISNING Norwegian FUNKSJONER OG KNAPPER 1. DISPLAYET 2. DISPLAY AUTO AV 3. VOLUM OPP / ALARM 2 PÅ / AV INNSTILLING 4.

Detaljer

Brukerveiledning. SuperTalker. Varenr. 107 000

Brukerveiledning. SuperTalker. Varenr. 107 000 Brukerveiledning SuperTalker Varenr. 107 000 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 SuperTalkers funksjoner:... 3 Skisse av SuperTalker... 4 Batteri / Strømforbruk... 5 Bytt Overlegg og Fingerguide... 5 Valg

Detaljer

INSTALLASJONSGUIDE TV-adapter

INSTALLASJONSGUIDE TV-adapter INSTALLASJONSGUIDE TV-adapter 3 Innhold Formålet med denne guiden 4 TV-adapter oversikt 5 Strømtilkobling 6 Tilkobling til TV 7 Valgfritt adapter for tilkobling til TV 8 Klargjør SoundGate for lytting

Detaljer

Montere HP TouchSmart på vegg. Brukerhåndbok

Montere HP TouchSmart på vegg. Brukerhåndbok Montere HP TouchSmart på vegg Brukerhåndbok De eneste garantiene for Hewlett-Packardprodukter og -tjenester er angitt i de uttrykte erklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ingenting i

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Okayo II trådløs kommunikasjon, guidesystem Bruker- og vedlikeholdsveiledning OKAYO II trådløs kommunikasjon, Guidesystem 16 kanaler 863 865 MHz Okayo II trådløs kommunikasjon, Guidesystem Best. nr.: 1104501

Detaljer