Periode:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Periode: 03-01-2012-03-01-2012"

Transkript

1 DMS Software nnovation Offentlig journal Periode: Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Advokatforum Gnr. 6, bnr. 99, Venneslaveien Søknad om bruksendring/tillegg til hoveddel. Tiltakshaver: Mona Lill og Raymond Bærø. (Se tidl. sak 11/01511.) Gnr. 6, bnr tiltakshaver Raymond Bærø. Klage fra Karly Sport & Spill v/ Mathisen. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / sleann Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / sleann 11/ Per Kjetil Dalane Bygging av ny kommunal barnehage på Eikeland i Hægeland - opopvekstsenter. (Se tidl. sak 11/00046.) Eikeland skole / barnehage - godkjenning fra Kommunelegen. Saksansv: Enhet for byggforvaltning / nesalf Saksbeh: Enhet for byggforvaltning / lunrei 11/ Dok.dato: Jour.dato: Det Kongelige kunnskapsdepartement Revisjon av læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Rundskriv Q-35/ iverksetting av rett og plikt til 600 timer opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Saksansv: Seksjon for oppvekst / robkri Saksbeh: Seksjon for oppvekst / robkri 11/ U Tilg. kode: UO Offl 13, Fvl 13 Trio Ving Bestilling av nøkler. (Se tidl. sak 07/00843) Bestilling av nøkler. Saksansv: Enhet for byggforvaltning / jorjan Saksbeh: Enhet for byggforvaltning / jorjan 11/ Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO ungdomsskole Offl 13, Fvl 13 Avskjermet - elevmapper Elevmappe - Avskjermet Referat fra ansvarsgruppemøte / U Tilg. kode: UO ungdomsskole Offl 13, Fvl 13 Avskjermet - elevmapper Elevmappe - Avskjermet Halv-års rapport om spesialundervisning 2011/2012 Høst 11/ U Tilg. kode: UO ungdomsskole Offl 13, Fvl 13 Avskjermet - elevmapper

2 Elevmappe - Avskjermet Halv-års rapport om spesialundervisning 2011/2012 Høst 11/ U Tilg. kode: UO ungdomsskole Offl 13, Fvl 13 Avskjermet - elevmapper Elevmappe - Avskjermet Halv-års rapport om spesialundervisning 2011/2012 Høst 11/ U Tilg. kode: UO ungdomsskole Offl 13, Fvl 13 Avskjermet - elevmapper Elevmappe - Avskjermet Halv-års rapport om spesialundervisning 2011/2012 Høst 11/ U Tilg. kode: UO ungdomsskole Offl 13, Fvl 13 Avskjermet - elevmapper Elevmappe - Avskjermet Halv-års rapport om spesialundervisning 2011/2012 Høst 11/ U Servicepartner 1 AS Anbud - levering av tjenester: Sanering av Øvrebøhallen. Øvrebøhallen. Avtale for levering av saneringsarbeider. Saksansv: Enhet for byggforvaltning / nesing Saksbeh: Enhet for byggforvaltning / nesing 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Fylkesmannen i Vest-Agder - Embetsledelsen Budsjett og økonomiplan Oversender Vennesla kommunes budsjett og økonomiplan vedtatt i kommunestyret sak 96/11. Saksansv: Økonomiseksjonen / vigger Saksbeh: Økonomiseksjonen / vigger 11/ Skov- Skov & Bergstøl ANS Gnr. 78, bnr. 37, Eikeland. Søknad om rammetillatelse for påbygg skole - ny barnehage / oppvekstsenter. Ansvarlig søker: Skov Skov & Bergstøl ANS. Tiltakshaver: Vennesla kommune. Gnr. 78, bnr. 37, Eikeland. Søknad om midlertidig brukstillatelse. Tiltakshaver: Vennesla kommune Saksansv: Enhet for plan og utbygging / hedjan Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / hedjan 11/ Neset, Alf Tellef Gnr. 78, bnr. 37, Eikeland. Søknad om rammetillatelse for påbygg skole - ny barnehage / oppvekstsenter. Ansvarlig søker: Skov Skov & Bergstøl ANS. Tiltakshaver: Vennesla kommune. VS: Kommunelegens godkjenning Saksansv: Enhet for plan og utbygging / hedjan Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / hedjan 11/ U Skov- Skov & Bergstøl ANS

3 Gnr. 78, bnr. 37, Eikeland. Søknad om rammetillatelse for påbygg skole - ny barnehage / oppvekstsenter. Ansvarlig søker: Skov Skov & Bergstøl ANS. Tiltakshaver: Vennesla kommune. Gnr. 78, bnr Hægeland barnehage - Søknad om midlertidig brukstillatelse innvilges. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / hedjan Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / hedjan 11/ N Seksjon for oppvekst - norwen Enhet for plan og utbygging - hedjan Gnr. 78, bnr. 37, Eikeland. Søknad om rammetillatelse for påbygg skole - ny barnehage / oppvekstsenter. Ansvarlig søker: Skov Skov & Bergstøl ANS. Tiltakshaver: Vennesla kommune. Tilsyn av barnehageadministrasjonen ved oppstart av Eikeland oppvekstsenter barnehage - referat fra befaringen Saksansv: Enhet for plan og utbygging / hedjan Saksbeh: Seksjon for oppvekst / norwen 11/ U Else og Kjell Manneråk Gnr. 91, bnr. 20, Lauvås. Rekvisisjon av oppmålingsforretning - fradeling av festetomt i hytteområde. Eier: Gunhild og Olav Åsland. Fester: Else og Kjell Manneråk. Oversendelse av matrikkelbrev, avregning og orientering om klageadgang. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / aanari Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / aanari 11/ U Gunhild og Olav Åsland Gnr. 91, bnr. 20, Lauvås. Rekvisisjon av oppmålingsforretning - fradeling av festetomt i hytteområde. Eier: Gunhild og Olav Åsland. Fester: Else og Kjell Manneråk. Oversendelse av matrikkelbrev og orientering om klageadgang. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / aanari Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / aanari 11/ Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO ungdomsskole Offl 13, Fvl 13 Avskjermet - elevmapper Elevmappe - Avskjermet Timeavtale for WSC-test / U Halvor Barikmo Gnr. bnr. - Oppfølging av abonnenter som ikke har installert vannmåler - evt. tvangsmulkt - Gnr. 4 bnr. 55, Snømyr 10 - Vedtak om tvangsmulkt. 11/ U Rune Støylen Gnr. bnr. - Oppfølging av abonnenter som ikke har installert vannmåler - evt. tvangsmulkt - Gnr. 4 bnr. 344, Løvsangervegen 66 - Vedtak om tvangsmulkt. 11/ U

4 Kjell Ove Kåvenes Gnr. bnr. - Oppfølging av abonnenter som ikke har installert vannmåler - evt. tvangsmulkt - Gnr. 5 bnr. 322, Venneslavegen Vedtak om tvangsmulkt. 11/ U Edgard Ellertsen Gnr. bnr. - Oppfølging av abonnenter som ikke har installert vannmåler - evt. tvangsmulkt - Gnr. 5 bnr. 559, Bakhei 21 - Vedtak om tvangsmulkt. 11/ U Hilde Eriksen Gnr. bnr. - Oppfølging av abonnenter som ikke har installert vannmåler - evt. tvangsmulkt - Gnr. 5 bnr. 782, Drivenesvegen 21 - Vedtak om tvangsmulkt. 11/ U Arkadiusz Szudzik Gnr. bnr. - Oppfølging av abonnenter som ikke har installert vannmåler - evt. tvangsmulkt - Gnr. 6 bnr. 71, Venneslavegen Vedtak om tvangsmulkt. 11/ U Frank Tønnessen Gnr. bnr. - Oppfølging av abonnenter som ikke har installert vannmåler - evt. tvangsmulkt - Gnr. 6 bnr. 320, Røllend 3 - Vedtak om tvangsmulkt. 11/ U Tor-Richard Eriksen Gnr. bnr. - Oppfølging av abonnenter som ikke har installert vannmåler - evt. tvangsmulkt - Gnr. 6 bnr. 574, Graslijordet 18 - Vedtak om tvangsmulkt. 11/ U Henry Villy Olsen Gnr. bnr. - Oppfølging av abonnenter som ikke har installert vannmåler - evt. tvangsmulkt - Gnr. 6 bnr. 699, Storevollhei 11 - Vedtak om tvangsmulkt. 11/ U Frode Tornli - Brandetoppen 2 Gnr. bnr. - Oppfølging av abonnenter som ikke har installert vannmåler - evt. tvangsmulkt - Gnr. 6 bnr. 733, Brandetoppen 2 - Vedtak om tvangsmulkt.

5 11/ U Lindhus Eiendom AS Gnr. bnr. - Oppfølging av abonnenter som ikke har installert vannmåler - evt. tvangsmulkt - Gnr. 6 bnr. 1760, Heptekjerrvegen 61 - Vedtak om tvangsmulkt. 11/ U Pinos Jaroslav Gnr. bnr. - Oppfølging av abonnenter som ikke har installert vannmåler - evt. tvangsmulkt - Gnr. 7 bnr. 31, Veråsvegen 87 - Vedtak om tvangsmulkt. 11/ U Linda Ågesen Gnr. bnr. - Oppfølging av abonnenter som ikke har installert vannmåler - evt. tvangsmulkt - Gnr. 31 bnr. 37, Slettebrotan 5 - Vedtak om tvangsmulkt. 11/ U Bjarne Kåbuland Gnr. bnr. - Oppfølging av abonnenter som ikke har installert vannmåler - evt. tvangsmulkt - Gnr. 56 bnr. 75, Solknipen 17 - Vedtak om tvangsmulkt. 11/ U Berit Bjerland Gnr. bnr. - Oppfølging av abonnenter som ikke har installert vannmåler - evt. tvangsmulkt - Gnr. 58 bnr. 83, Lolandsvegen 42 - Vedtak om tvangsmulkt. 103 Gnr. 23, bnr 147. Tinglyst egenerklæring om konsesjonsfrihet. Erververs navn: Anne Marie Jenssen. 104 Gnr. 23, bnr 147. Tinglyst egenerklæring om konsesjonsfrihet. Erververs navn: Vivian Andersen. 105

6 Tilg. kode: U Gnr. 23, bnr 147. Tinglyst egenerklæring om konsesjonsfrihet. Erververs navn: Kristine Fredriksen 106 Gnr. 23, bnr 147. Tinglyst egenerklæring om konsesjonsfrihet. Erververs navn: Dag Tore Fredriksen 107 Gnr. 23, bnr 147. Tinglyst egenerklæring om konsesjonsfrihet. Erververs navn: Janne Beathe Robstad Nordahl. 108 Gnr. 23, bnr 147. Tinglyst egenerklæring om konsesjonsfrihet. Erververs navn: Geir Johan Nordahl. 109 Gnr. 23, bnr 147. Tinglyst egenerklæring om konsesjonsfrihet. Erververs navn: Anne Berit Skripeland 110 Gnr. 23, bnr 147. Tinglyst egenerklæring om konsesjonsfrihet. Erververs navn: Vigeleik Skripeland. 111 Gnr. 23, bnr 738. Tinglyst egenerklæring om konsesjonsfrihet. Erververs navn: Ewa Pielka

7 Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / iverun 112 Gnr. 23, bnr 738. Tinglyst egenerklæring om konsesjonsfrihet. Erververs navn: Tomasz Pielka. 113 Gnr. 30, bnr 44. Tinglyst egenerklæring om konsesjonsfrihet. Erververs navn: Bjerland bygg AS 114 Gnr. 4, bnr 378. Tinglyst egenerklæring om konsesjonsfrihet. Erververs navn: Stian Hansen Drangsholt 115 Gnr. 4, bnr 378. Tinglyst egenerklæring om konsesjonsfrihet. Erververs navn: Vibeke Kjær. 11/ Øvrebø idrettslag v/leder Øystein Drange Kunstgressbane på Homme idrettsanlegg. Se tidl. sak 07/ Kunstgress på Homme - oppsett på finansiering/ kostnadsoverslag. Saksansv: Enhet for park og idrett / orfjor Saksbeh: Enhet for park og idrett / orfjor 11/ U Tilg. kode: UO ungdomsskole Offl 13, Fvl 13 Avskjermet - elevmapper Elevmappe - Avskjermet Halv-års rapport om spesialundervisning 2011/2012 Høst Saksbeh: Vennesla ungdomsskole / godlei 11/ U Tilg. kode: UO ungdomsskole Offl 13, Fvl 13 Avskjermet - elevmapper Elevmappe - Avskjermet Halv-års rapport om spesialundervisning 2011/2012 Høst 11/ U

8 Tilg. kode: UO ungdomsskole Offl 13, Fvl 13 Avskjermet - elevmapper Elevmappe - Avskjermet Halv-års rapport om spesialundervisning 2011/2012 Høst 11/ U Bjørn Arne Krampe Andersen Gnr. 23, bnr. 713, Fiolvegen 22. Søknad om tiltak uten ansvarsrett - oppføring av garasje på 28 m2. Tiltakshaver: Bjørn Arne Krampe Andersen. Gnr. 23, bnr Fiolvegen 22 Søknad om ferdigattest for garasje Saksansv: Enhet for plan og utbygging / hedjan Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / hedjan 11/ U Tilg. kode: UO ungdomsskole Offl 13, Fvl 13 Avskjermet - elevmapper Elevmappe - Avskjermet Halv-års rapport om spesialundervisning 2011/2012 Høst 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO ungdomsskole Offl 13, Fvl 13 Avskjermet - elevmapper Elevmappe - Avskjermet Halv-års rapport om spesialundervisning 2011/2012 Høst Saksbeh: Vennesla ungdomsskole / godlei 11/ U Gnr. 32, bnr , Solknatten 8. Rekvisisjon av oppmålingsforretning. Søker: Torbjørg Espetveit Sletten. Tinglysing av ny eiendom gnr. 32 bnr. 78. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / aanari Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / amutor 11/ U Agder Energi AS Fylkesmannen i Vest-Agder Jernbaneverket NVE - Norges vassdrags- og energidirektorat Statens vegvesen - Region Sør Vennesla Frilynt Ungdomslag - Mary Mjåland Vennesla sentrumsforrening Kjøp Vennesla Vest-Agder fylkeskommune Gnr. 23, bnr. 685, 692 m.fl. - Reguleringsplan for Otraparken / Hunsøya. Se tidl. sak 07/03787 Gnr. 23, bnr. 685, 692 m.fl. - Reguleringsplan for Otraparken / Hunsøya. Offentlig ettersyn. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / maueiv Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / maueiv 11/ Gnr. 23, bnr. 685, 692 m.fl. - Reguleringsplan for Otraparken / Hunsøya. Se tidl. sak 07/03787 Bekrefter mottakelse av plankart og planbestemmelser Saksansv: Enhet for plan og utbygging / maueiv Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / maueiv 11/

9 Gnr. 23, bnr. 685, 692 m.fl. - Reguleringsplan for Otraparken / Hunsøya. Se tidl. sak 07/03787 VS: 11/ Gnr. 23, bnr. 685, 692 m.fl. - Reguleringsplan for Otraparken / Hunsøya. Offentlig ettersyn. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / maueiv Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / maueiv 11/ Statens vegvesen - Region Sør Gnr. 23, bnr. 685, 692 m.fl. - Reguleringsplan for Otraparken / Hunsøya. Se tidl. sak 07/03787 SV: 11/ Gnr. 23, bnr. 685, 692 m.fl. - Reguleringsplan for Otraparken / Hunsøya. Offentlig ettersyn. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / maueiv Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / maueiv 11/ Statens vegvesen - Region Sør Gnr. 23, bnr. 685, 692 m.fl. - Reguleringsplan for Otraparken / Hunsøya. Se tidl. sak 07/03787 SV: 11/ Plankart og planbestemmelser Saksansv: Enhet for plan og utbygging / maueiv Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / maueiv 11/ Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO ungdomsskole Offl 13, Fvl 13 Avskjermet - elevmapper Elevmappe - Avskjermet Timeavtale for WSC-test / U Tilg. kode: UO ungdomsskole Offl 13, Fvl 13 Avskjermet - elevmapper Foresatte Elevmappe - Avskjermet Halv-års rapport om spesialundervisning / høst 11/ Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO ungdomsskole Offl 13, Fvl 13 Avskjermet - elevmapper Elevmappe - Avskjermet nformasjon om undersøkelse i familien Saksbeh: Vennesla ungdomsskole / godlei 11/ U Tilg. kode: UO ungdomsskole Offl 13, Fvl 13 Avskjermet - elevmapper Elevmappe - Avskjermet Halv-års rapport om spesialundervisning 2011/2012 Høst 11/ U Tilg. kode: UO ungdomsskole Offl 13, Fvl 13 Avskjermet - elevmapper Foresatte Elevmappe - Avskjermet Halv-års rapport om spesialundervisning /2012 høst Saksbeh: Vennesla ungdomsskole / godlei 11/ U Pensjonistforbundet Vest-Agder

10 Søknad om økonomisk støtte - Pensjonistforbundet Vest - Agder. Svar på søknad om økonomisk støtte Saksansv: Økonomiseksjonen / vigger Saksbeh: Seksjon for helse og omsorg / jorjud 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Personalarkiv Tilg. kode: UO Offl 23 første ledd Mirjam Pettersen Personalmappe - Avskjermet Arbeidsbekreftelse - Avskjermet Saksansv: Solsletta barnehage / aanber Saksbeh: Solsletta barnehage / aanber 11/ Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO voksenopplæring Offl 13, Fvl 13 Avskjermet - elevmapper Elevmappe - Avskjermet Timeavtale for WSC-test Saksbeh: Vennesla ungdomsskole / godlei 11/ U Tilg. kode: UO voksenopplæring Offl 13, Fvl 13 Avskjermet - elevmapper Elevmappe - Avskjermet Halv-års rapport om spesialundervisning 2011/2012 Høst 11/ Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO ungdomsskole Offl 13, Fvl 13 Avskjermet - elevmapper Elevmappe - Avskjermet Timeavtale for WSC-test Saksbeh: Vennesla ungdomsskole / godlei 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Tor Kristian Ellingsberg Adressetildeling Loland i Øvrebø. Ang. husnummer på gnr. 58 bnr. 4 Saksansv: Enhet for plan og utbygging / grekje Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / grekje 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Borgestadklinikken Blå Kors, avd. Loland Adressetildeling Loland i Øvrebø. Ang. adressering av eiendommer på Loland Saksansv: Enhet for plan og utbygging / grekje Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / grekje 11/ Tilg. kode: UO Offl 13, Fvl 13 Avskjermet Vennesla skole - nnmelding 1. klasse - Avskjermet Saksansv: Vennesla skole / grisig Saksbeh: Servicetorget / Vennesla skole 11/ Tilg. kode: UO Offl 13, Fvl 13 Avskjermet Eikeland skole - nnmelding 1. klasse - Avskjermet Saksansv: Eikeland skole / strole Saksbeh: Servicetorget / Eikeland skole 11/ U Fysioterapeut Pål Aksel Hagerup Andersen Fysioterapeut Susanne Schenk

11 Økt driftstilskudd privatpraktiserende fysioterapeuter Angående forespørsel om økt driftstilskudd Saksansv: Seksjon for helse og omsorg / jorjud Saksbeh: Seksjon for helse og omsorg / jorjud 11/ Vest-Agder Museet Avd. Setesdalsbanen Setesdalsbanens fremtid. Se tidl. sak 10/03080 Setesdalsbanenen - Vest-Agder Museet - Oppsigelse av konsolidering, driftsavtale og avtale for jernbanedrift - forhandlingene videreføres. Saksansv: Seksjon for samfunnsutvikling / wegasl Saksbeh: Seksjon for samfunnsutvikling / wegasl 11/ Dok.dato: Jour.dato: Gnr. 91, bnr. 1, bnr. 81 festenr. 7, Lauvås. Rekvisisjon på oppmåling - gjelder fradeling av festetomt i hyttefelt. Eier: Olav og Gunhild Åsland. Fester: Yngvar og Olaug Knutsen. Gnr. 91,bnr 1/81 - Retur av tinglyst dokument. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / aanari Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / aanari 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Offl 5 Fylkesmannen i Vest-Agder Kulturarrangement - Avskjermet Oversendelse Saksansv: Seksjon for samfunnsutvikling / wegasl Saksbeh: Seksjon for samfunnsutvikling / wegasl 11/ Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO ungdomsskole Offl 13, Fvl 13 Avskjermet - elevmapper Elevmappe - Avskjermet Legeerklæring i forbindelse med skade - fri gym 2 uker Saksbeh: Vennesla ungdomsskole / godlei 11/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Overformynderiet Tilg. kode: UO - klientarkiv Offl 13, Fvl 13 Oppnevning av hjelpeverge - økonomi / arv - Avskjermet Div. kontoinformasjon vedr. - Avskjermet Saksansv: Overformynderiet / robbjo Saksbeh: Overformynderiet / fjebea 11/ Fredrik Linge Nygaard Gnr. 23, bnr. 315, Ringvegen 1. Varsel om igangsatt arbeid med detaljregulering. Strek Arkitekter. Ringvegen 1 - Sol/skygge-analyse Saksansv: Enhet for plan og utbygging / sagodd Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / sagodd 11/ Fredrik Linge Nygaard Gnr. 23, bnr. 315, Ringvegen 1. Varsel om igangsatt arbeid med detaljregulering. Strek Arkitekter. Ringvegen 1 - Sol/skygge-analyse for A6 Saksansv: Enhet for plan og utbygging / sagodd Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / sagodd 11/ Dok.dato: Jour.dato: Gnr. 24, bnr. 18 og 78. Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter.

12 Hjemelshaver: Alfred Johan Reber. Gnr. 24, bnr Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses Saksansv: Enhet for plan og utbygging / amutor Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / amutor 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Kai Otto Gundersen Gnr. 31, bnr Homstean - Søknad om tiltak uten ansvarsrett. Tilbygg til eksisterende bussgarasje. Tiltakshaver: Kai Otto Gundersen. Gnr. 31, bnr Homstean - Søknad om tiltak uten ansvarsrett. Tilbygg til eksisterende bussgarasje. Tiltakshaver: Kai Otto Gundersen. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / saklei Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / saklei 11/ Det Kongelige justis- og politidepartement Valg av meddommere, lagrettemedlemmer og jordskiftemedlemmer for perioden Valg av forliksrådsmedlemmer og skjønnsmedlemmer Saksansv: Vennesla kommune / ordfor Saksbeh: Servicetorget / Hilde Grundetjern 11/ U Glenn Harry Lian Gnr. 5, bnr. 430, 435. Grensejustering og Krav om sammenslåing. Gnr. 5, bnr. 434 Grensejustering, og bnr 724 oppmåling av midlertidig forretning. Avregning og matrikkelbrev over gnr. 5 bnr Saksansv: Enhet for plan og utbygging / amutor Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / amutor 11/ U Gnr. 32, bnr Homme i Øvrebø. Søknad om tillatelse til tiltak. Oppretting/endring av matrikkel. Tiltakshaver: Arne Jonny Hægeland Tinglysing av ny eiendom gnr. 32, bnr. 79. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / amutor Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / amutor 11/ U H & K Eiendomsutvikling AS Gnr. 23, bnr Smååsane. Begjæring om oppdeling i eierseksjon. Søker: Endre Moseid Ferdig tinglyst seksjonering for gnr. 23, bnr Saksansv: Enhet for plan og utbygging / simkje Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / simkje 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Jan Kåre Hunsbedt Gnr. 56, bnr 80, Solknipen 15. Søknad om tiltak uten ansvarsrett - oppføring av garasje. Tiltakshaver: Jan Kåre Hunsbedt. Gnr. 56, bnr 80, Solknipen 15. Svar på søknad om tiltak uten ansvarsrett - oppføring av garasje. Tiltakshaver: Jan Kåre Hunsbedt. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / sleann Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / sleann 11/ U Øyvind Viksnes Gnr. 6, bnr. 27, Nesvegen. Søknad om fradeling av tomt / arealoverføring. Søker: Øyvind Viksnes. Svar på søknad om deling - gnr. 6 bnr Vennesla kommune.

13 11/ N Enhet for plan og utbygging - iverun Økonomiseksjonen - wensir Gnr. 6, bnr. 27, Nesvegen. Søknad om fradeling av tomt / arealoverføring. Søker: Øyvind Viksnes. Behandlingsgebyr - søknad om tillatelse til deling etter jordloven - gnr. 6 bnr. 27, Neset. 11/ U Hansen & Jepsen A/S Gnr. 6, bnr Beverstien 30 - Søknad om ferdigattest. Tiltakshaver: Hansen & Jensen A/S ( Se tild.sak 10/01182) Gnr. 6, bnr Beverstien 30 - Søknad om ferdigattest. Tiltakshaver: Hansen & Jepsen A/S Saksansv: Enhet for plan og utbygging / saklei Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / saklei 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Kristiansand kommune Refusjonskrav vedr. barn fra andre kommuner. Refusjonskrav for barn bosatt i Kristiansand kommune med plass i ikke-kommunale barnehager i Vennesla Saksansv: Seksjon for oppvekst / norwen Saksbeh: Seksjon for oppvekst / norwen 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Froland kommune Refusjonskrav vedr. barn fra andre kommuner. Refusjonskrav for barn bosatt i Froland kommune med plass i ikke-kommunal barnehage i Vennesla Saksansv: Seksjon for oppvekst / norwen Saksbeh: Seksjon for oppvekst / norwen 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Birkenes kommune Refusjonskrav vedr. barn fra andre kommuner. Refusjonskrav for barn bosatt i Birkenes kommune med plass i ikke-kommunal barnehage i Vennesla Saksansv: Seksjon for oppvekst / norwen Saksbeh: Seksjon for oppvekst / norwen 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Søgne kommune Refusjonskrav vedr. barn fra andre kommuner. Refusjonskrav for barn bosatt i Søgne kommune med plass i ikke-kommunal barnehage i Vennesla Saksansv: Seksjon for oppvekst / norwen Saksbeh: Seksjon for oppvekst / norwen 11/ U Dok.dato: Jour.dato: veland kommune Refusjonskrav vedr. barn fra andre kommuner. Refusjonskrav for barn bosatt i veland kommune med plass i ikke-kommunal barnehage i Vennesla Saksansv: Seksjon for oppvekst / norwen Saksbeh: Seksjon for oppvekst / norwen 11/ Dok.dato: Jour.dato:

14 Tilg. kode: UO ungdomsskole Offl 13, Fvl 13 Avskjermet - elevmapper Elevmappe - Avskjermet Timeavtale for WSC-test / U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO ungdomsskole Offl 13, Fvl 13 Avskjermet - elevmapper Elevmappe - Avskjermet Henvisning med pedagogisk rapport til PPT 11/ Tilg. kode: UO OFFL. 25 Avskjermet Veileder ved NAV Vennesla Vennesla kommune - st. ref Søknad og CV - Veileder ved NAV Vennesla - st. ref. ( ) - - Avskjermet 11/ U Tilg. kode: UO OFFL. 25 Avskjermet Veileder ved NAV Vennesla Vennesla kommune - st. ref Svarbrev, søknad mottatt - Veileder ved NAV Vennesla Vennesla kommune - st. ref Avskjermet 11/ Tilg. kode: UO OFFL. 25 Avskjermet Veileder ved NAV Vennesla Vennesla kommune - st. ref Søknad og CV - Veileder ved NAV Vennesla - st. ref. ( ) - - Avskjermet 11/ U Tilg. kode: UO OFFL. 25 Avskjermet Veileder ved NAV Vennesla Vennesla kommune - st. ref Svarbrev, søknad mottatt - Veileder ved NAV Vennesla Vennesla kommune - st. ref Avskjermet 11/ Tilg. kode: UO OFFL. 25 Avskjermet Veileder ved NAV Vennesla Vennesla kommune - st. ref Søknad og CV - Veileder ved NAV Vennesla - st. ref. ( ) - - Avskjermet 11/ U Tilg. kode: UO OFFL. 25

15 Avskjermet Veileder ved NAV Vennesla Vennesla kommune - st. ref Svarbrev, søknad mottatt - Veileder ved NAV Vennesla Vennesla kommune - st. ref Avskjermet 11/ Tilg. kode: UO OFFL. 25 Avskjermet Veileder ved NAV Vennesla Vennesla kommune - st. ref Søknad og CV - Veileder ved NAV Vennesla - st. ref. ( ) - - Avskjermet 11/ U Tilg. kode: UO OFFL. 25 Avskjermet Veileder ved NAV Vennesla Vennesla kommune - st. ref Svarbrev, søknad mottatt - Veileder ved NAV Vennesla Vennesla kommune - st. ref Avskjermet 11/ Tilg. kode: UO OFFL. 25 Avskjermet Veileder ved NAV Vennesla Vennesla kommune - st. ref Søknad og CV - Veileder ved NAV Vennesla - st. ref. ( ) - - Avskjermet 11/ U Tilg. kode: UO OFFL. 25 Avskjermet Veileder ved NAV Vennesla Vennesla kommune - st. ref Svarbrev, søknad mottatt - Veileder ved NAV Vennesla Vennesla kommune - st. ref Avskjermet 11/ Tilg. kode: UO OFFL. 25 Avskjermet Veileder ved NAV Vennesla Vennesla kommune - st. ref Søknad og CV - Veileder ved NAV Vennesla - st. ref. ( ) - - Avskjermet 11/ U Tilg. kode: UO OFFL. 25 Avskjermet Veileder ved NAV Vennesla Vennesla kommune - st. ref Svarbrev, søknad mottatt - Veileder ved NAV Vennesla Vennesla kommune - st. ref Avskjermet

16 11/ Tilg. kode: UO OFFL. 25 Avskjermet Veileder ved NAV Vennesla Vennesla kommune - st. ref Søknad og CV - Veileder ved NAV Vennesla - st. ref. ( ) - - Avskjermet 11/ U Tilg. kode: UO OFFL. 25 Avskjermet Veileder ved NAV Vennesla Vennesla kommune - st. ref Svarbrev, søknad mottatt - Veileder ved NAV Vennesla Vennesla kommune - st. ref Avskjermet 11/ Tilg. kode: UO OFFL. 25 Avskjermet Veileder ved NAV Vennesla Vennesla kommune - st. ref Søknad og CV - Veileder ved NAV Vennesla - st. ref. ( ) - - Avskjermet 11/ U Tilg. kode: UO OFFL. 25 Avskjermet Veileder ved NAV Vennesla Vennesla kommune - st. ref Svarbrev, søknad mottatt - Veileder ved NAV Vennesla Vennesla kommune - st. ref Avskjermet 11/ U Wayback Kristiansand Søknad fra Wayback om tilskudd til arbeid med innsatte og løslatte som sliter med rus, kriminalitet, økonomi osv. Svar på søknad om tilskudd Saksansv: Seksjon for helse og omsorg / jorjud Saksbeh: Seksjon for helse og omsorg / jorjud 12/ U Gnr. 6, bnr. 231, Koldalsvegen 5. Søknad om deling av grunneiendom. Søker: Agderbygg AS: Tinglysing av ny eiendom gnr. 6 bnr Saksansv: Enhet for plan og utbygging / amutor Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / amutor 12/ U Hompetitten barnehage Diverse barnehager - søknad om dispensasjon pedagogisk leder (Se evt. tidli. sak 11/01684.) Svar på søknad om midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet. Saksansv: Seksjon for oppvekst / thobes

17 Saksbeh: Seksjon for oppvekst / thobes 12/ Det kongelige Barne- og likestillings- og inkluderingsdepartement Retningslinjer for statstilskudd til incestsentre og voldtekstssentre i Retningslinjer for statstilskudd til støttesentre mot incest og seksuelle overgrep i voldtektssentre Saksansv: Seksjon for helse og omsorg Saksbeh: Seksjon for helse og omsorg 12/ Det kongelige Barne- og likestillings- og inkluderingsdepartement Revidert forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon - rettighetsforskriften. Revidert forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon, fra Saksansv: Enhet for barn og familie / hodann Saksbeh: Enhet for barn og familie / hodann 12/ Dok.dato: Jour.dato: Frank Arntzen Gnr. 5, bnr. 81, Rakkestad 34. Søknad om forstøtningsmur. Tiltakshaver: Frank Arntzen. Gnr. 5, bnr. 81, Rakkestad 34. Søknad om forstøtningsmur. Tiltakshaver: Frank Arntzen. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / hedjan Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / hedjan 12/ FAU Samkom skole v/ Beate Fjellestad Reguleringsplan for gang og sykkelsti ved Samkom skole. Se tidl. sak 11/ Fau v/samkom skole ber om oppdatering og utarbeidelse av nyreguleringsplan for gang og sykkelsti. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / sagodd Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / sagodd 12/ Dok.dato: Jour.dato: Det Digitale Agder Det Digitale Agder - mobildekning og mobiltelefoniavtale. Mobildekning, mobiltelefoni og mobilt bredbånd - utforming av kontrakt. Saksansv: Vennesla kommune / skisve Saksbeh: Vennesla kommune / skisve 12/ Vennesla dialekt- ogmållag - Oddvar Moen Stedsnavn og navnebruk ved adressetildeling. Stedsnavn og navnebruk ved adressetildeling - kommunen bør arbeide med å ta vare på navn av kulturhistorisk verdi. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / grekje Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / grekje 12/ Dok.dato: Jour.dato: Norges Vassdrags- og energidirektoratet Pris på konsesjonskraft år 2012 for konsesjoner gitt etter Se tidl. sak 08/ Pris på konsesjonskraft år 2012 for konsesjoner gitt etter Saksansv: Vennesla kommune / skisve Saksbeh: Vennesla kommune / skisve 12/

18 Tilg. kode: U Neset, Alf Tellef Godkjenning av Eikeland oppvekstsenter barnehage. Kopi av Kommunelegens godkjenning. Saksansv: Seksjon for oppvekst / thobes Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / hedjan

Periode: 27-12-2012-27-12-2012

Periode: 27-12-2012-27-12-2012 DMS2002 - Software Innovation 02.01.2013 Offentlig journal Periode: 27-12-2012-27-12-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01651-12 I Tilg. kode:

Detaljer

Periode: 23-03-2012-23-03-2012

Periode: 23-03-2012-23-03-2012 DMS2002 - Software Innovation 27.03.2012 Offentlig journal Periode: 23-03-2012-23-03-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01572-139 I Dok.dato:

Detaljer

Periode: 14-01-2013-14-01-2013

Periode: 14-01-2013-14-01-2013 DMS2002 - Software Innovation 16.01.2013 Offentlig journal Periode: 14-01-2013-14-01-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01599-5 N Enhet for barn

Detaljer

Periode: 06-10-2011-06-10-2011

Periode: 06-10-2011-06-10-2011 DMS2002 - Software Innovation 07.10.2011 Offentlig journal Periode: 06-10-2011-06-10-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01611-8 U Dok.dato: 05.10.2011

Detaljer

Periode: 22-03-2013-22-03-2013

Periode: 22-03-2013-22-03-2013 DMS2002 - Software nnovation 26.03.2013 Offentlig journal Periode: 22-03-2013-22-03-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01802-19 N Servicetorget

Detaljer

Periode: 09-09-2011-09-09-2011

Periode: 09-09-2011-09-09-2011 DMS2002 - Software Innovation 12.09.2011 Offentlig journal Periode: 09-09-2011-09-09-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01652-2 U Dok.dato: 01.09.2011

Detaljer

Periode: 11-05-2012-11-05-2012

Periode: 11-05-2012-11-05-2012 DMS2002 - Software Innovation 14.05.2012 Offentlig journal Periode: 11-05-2012-11-05-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01731-40 U Dok.dato:

Detaljer

Periode: 03-05-2012-03-05-2012

Periode: 03-05-2012-03-05-2012 DMS2002 - Software Innovation 07.05.2012 Offentlig journal Periode: 03-05-2012-03-05-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01726-8 U Norsk Byggservice

Detaljer

Periode: 24-01-2014-24-01-2014

Periode: 24-01-2014-24-01-2014 DMS2002 - Software Innovation 28.01.2014 Offentlig journal Periode: 24-01-2014-24-01-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01755-12 I Dok.dato:

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 01072008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Offentlig journal. Periode: 01072008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Offentlig journal Periode: - Alle Alle Alle Nei 02072008 07/00321-2 U Dok.dato: 23062008 Jour.dato: Organisasjonsseksjonen - STETOR Arbeidsmiljø - Innkalling

Detaljer

Periode: 07-01-2013-07-01-2013

Periode: 07-01-2013-07-01-2013 DMS2002 - Software Innovation 14.01.2013 Offentlig journal Periode: 07-01-2013-07-01-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01637-9 U Dok.dato: 03.01.2013

Detaljer

Periode: 13-12-2013-13-12-2013

Periode: 13-12-2013-13-12-2013 DMS2002 - Software Innovation 17.12.2013 Offentlig journal Periode: 13-12-2013-13-12-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01633-9 U Stiftelsen

Detaljer

Periode: 10-09-2014-10-09-2014

Periode: 10-09-2014-10-09-2014 DMS2002 - Software Innovation 15.09.2014 Offentlig journal Periode: 10-09-2014-10-09-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01565-126 I KLP Skadeforsikring

Detaljer

Periode: 07-05-2014-07-05-2014

Periode: 07-05-2014-07-05-2014 DMS2002 - Software Innovation 09.05.2014 Offentlig journal Periode: 07-05-2014-07-05-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02268-27 I Fylkesmannen

Detaljer

Periode: 06-02-2012-06-02-2012

Periode: 06-02-2012-06-02-2012 DMS2002 - Software Innovation 08.02.2012 Offentlig journal Periode: 06-02-2012-06-02-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01596-3 I Dok.dato: 31.01.2012

Detaljer

Periode: 27092010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 29092010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 27092010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 29092010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 29092010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/00532-22 I Dok.dato: 20092010 Jour.dato: Arkivdel:

Detaljer

Periode: 28042009-28042009

Periode: 28042009-28042009 DMS2002 - Vennesla Kommune 30042009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/01233-15 I Dok.dato: 28032009 Jour.dato: Arkivdel: VUS-ELEV1

Detaljer

Periode: 02022011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 07022011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 02022011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 07022011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 07022011 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Nei 07/00438-15 I Dok.dato: 25012011 Jour.dato: Arkivdel:

Detaljer

Periode: 10-12-2013-10-12-2013

Periode: 10-12-2013-10-12-2013 DMS2002 - Software Innovation 12.12.2013 Offentlig journal Periode: 10-12-2013-10-12-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01599-7 N Enhet for barn

Detaljer

Periode: 16-12-2014-16-12-2014

Periode: 16-12-2014-16-12-2014 DMS2002 - Software Innovation 17.12.2014 Offentlig journal Periode: 16-12-2014-16-12-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02064-7 I Personalmappe

Detaljer

Periode: 05052009-05052009

Periode: 05052009-05052009 DMS2002 - Vennesla Kommune 06052009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/00330-47 I Dok.dato: 24042009 Jour.dato: Tilg. kode: UO Par.:

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 12022008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Offentlig journal. Periode: 12022008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Offentlig journal Periode: - Alle Alle Alle Nei 15022008 07/00503-29 U Dok.dato: 20122007 Jour.dato: Enhet for teknisk forvaltning - BRERUT Harald Granås

Detaljer

Periode: 19012010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 21012010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 19012010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 21012010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 21012010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/03466-65 I Dok.dato: 18012010 Jour.dato: Knærten

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 03072008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Offentlig journal. Periode: 03072008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Offentlig journal Periode: - Alle Alle Alle Nei 04072008 07/00341-16 U Dok.dato: 01072008 Jour.dato: Enhet for plan og utbygging - SAGODB Eiendomsutvikling

Detaljer

Periode: 24022011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 25022011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 24022011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 25022011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 25022011 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/00843-23 U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for byggforvaltning

Detaljer

Periode: 11052009-11052009

Periode: 11052009-11052009 DMS2002 - Vennesla Kommune 13052009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/00792-32 I Dok.dato: 07052009 Jour.dato: pal.endal@posten.no

Detaljer

Periode: 09022011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 11022011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 09022011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 11022011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 11022011 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/02443-7 U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: VEN-PERS1

Detaljer

Periode: 01062011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 03062011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 01062011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 03062011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 03062011 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/02015-15 N Dok.dato: 20022011 Jour.dato: Elevmappe

Detaljer

Periode: 10112009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 11112009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 10112009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 11112009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 11112009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/00348-47 U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for plan

Detaljer

Periode: 14072009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 15072009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 14072009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 15072009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 15072009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/04325-19 I Dok.dato: 13072009 Jour.dato: Statens

Detaljer