Etablering av Telenor Norge AS Prosjektfaglige erfaringer fra en av de største fusjonene i Norge i 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Etablering av Telenor Norge AS Prosjektfaglige erfaringer fra en av de største fusjonene i Norge i 2009"

Transkript

1 Etablering av Telenor Norge AS Prosjektfaglige erfaringer fra en av de største fusjonene i Norge i 2009 Henning Granum, Telenor og Elisabeth Krogh Svendsen, Terramar

2 Kort om Telenor Telenor er det 6. største mobilselskapet i verden, målt i antall abonnement (168millioner abonnenter) Telenor finnes i 13 land og har over ansatte Telenor er Nordens største telecomselskap, og Norges største leverandør av mobile teletjenester med nesten 3 millioner abonnenter og en markedsandel på 54% Telenor Norge tilbyr en rekke tele- og datatjenester, både over mobil- og fastlinjenettet: Taletelefoni. Telenor kobler opp samtaler og gir den bredeste, raskeste og mest pålitelige dekningen i inn- og utland. Data. Telenor satser offensivt på utbygging av bredbånd, bade mobilt og fastlinjebasert (for eksempel ADSL og fiberoptisk kommunikasjon). Innhold. Telenor er markedsledende på tv-distribusjon gjennom datterselskapene Canal Digital, Conax, Norkring og Satellite Broadcasting (via kabel og digitalt bakkenett). Telenor tilbyr også mobilinnhold (for eksempel ringetoner, musikk, filmer, sport og mobil-tv). Andre tjenester. Telenor tilbyr en rekke nettsentriske tjenester, som ITsikkerhet for privatkunder og bedrifter, og maskin-til-maskin-tjenester (M2M) for bedrifter. Telenor tilbyr også IT-rådgivning og tjenester innen maritim kommunikasjon og luftfartskommunikasjon. 2

3 Hele Norge samlet! 1. januar 2010 ble de juridiske selskapene Telenor Telecom Solutions AS, Telenor Mobil AS, Telenor Bedrift AS og Telenor Privat AS samlet. Det nye selskapet heter Telenor Norge AS. Formålet med fusjonen er å understøtte Telenors strategi om å forenkle strukturell kompleksiteten for dermed å redusere kostnader og øke kvaliteten. Ved denne endringen ble den juridiske selskapsstrukturen tilpasset den allerede etablerte organisatoriske strukturen i Telenor Norge. For å bygge felles kultur, etablere felles mål, samt fremstå samlet overfor kundene er denne endringen viktig, sier Ragnar Kårhus, leder for Telenor Norge. 3

4 Hovedleveransene i prosjektet er delt i følgende delleveranser: Legal fusjon: Beslutning / behandling i alle interne og eksterne formelle fora Flytting av ansatte fra Telenor Mobil til Telenor Norge Endring av selskapsnavn, adresse og organisasjonsnummer i alle systemer som f.eks fakturasystemer, websider, brev og systemgenerert mail Stoppe internfakturering Informasjon til myndigheter og eiere, samt 7000 leverandører i 120 land Regnskapsmessig sammenslåing: Konsolidering og flytting av ERP funksjonalitet til ny felles plattform 10 ERP-systemer ble re-etablert (Oracle og egenutviklete) Endringer i integrasjon mellom IS og ERP systemene 40 systemer med grensesnitt ble endret inkludert ny mellomvare 4

5 Konkrete effekter av fusjonen Bortfall av internhandel og andre transaksjoner Antall interne fakturaer: 3700 Antall eksterne fakturaer 3000 Antall betalinger 5400 Antall avsetninger 8200 Antall ADI bilag 300 Rydding i kodeverk i Telenor Norge Ansvarssteder har blitt redusert fra 4017 til 487 Produktkoder har blitt redusert fra 3148 til 1072 Reservekoden har blitt redusert fra 288 til 39 Prosjektkoder har blitt redusert med ca koder Ca ansatte flyttet til nytt selskap 3 selskaper oppløst Generelle forenklinger som følge av færre selskaper innenfor: Fullmakter Inngående fakturahåndtering Bestillinger

6 Telenors prosjektmodell:

7 Erfaringer i analysefasen Overordnet struktur og arbeidsmodell Interessentbildet To interne leverandører Kritisk risikoelement ingen slakk i gjennomføring Veien til omforent gjennomføringsplan

8 Overordnet struktur og arbeidsmodell Prosjekteier: Ragnar Kårhus Styringsgruppe: Katarina Norderud (leder) Håkon Sæther Morten Dunham Terje Foyn Johannessen Torild Uribarri Erik Blaafjell Prosjektleder: Henning Granum (Elisabeth Krogh Svendsen) Ulike roller: Premissgiver / kravstillere Regnskap/RA/Sox Rapportering AR/Fakt/Coll HR Utfører av tekniske løsninger TKP IS/IT Spesialistkompetanse for definerte behov Regulatorisk Informasjon TKP: Lars Jorde IS/IT: Else Gullaksen Regnsk/RA/Sox Håvar Hissingby Rapportering: Marianne Tjøm AR/Fakt./Coll: Bjørn Ola Holm Regul./Juridisk: Siri Kalager Informasjon: Torild Uribarri Samhandling programnivå Identifiserte avhengigheter Hver 2. uke, prosjektmøte for alle delprosjektledere Hver 2. uke, referansegruppe for behandling av problemstillinger på tvers av delprosjektene HR Helge Moen Referansegruppe i forhold til å sikre krav / behov hos TKP og IS/IT

9 Interessentbildet: DnB BBS PT MEP Styringsgruppe Investormarkedet PFERP/ TKP 3PI IS 3PI PFERP/ TKP Going Dynamics IS Regnskap SOX Skatt Faktura og kreditt Kommunikasjon Telenorkunden Kundeservice Programledelse Rapport Web i Norge Ansattes org. HR IR/FRC CFO Norge K.N Prosjekt Langtidslagring Lover og Avtaler CEO Norge RK Regulat. Juridisk CEO Nordic MKS Interessentbildet viste seg Todelt interessentbilde Teknisk på systemsiden godt dekket Brukersiden ikke tilfredsstillende identifisert dette gav oss utfordringer senere i prosjektet Vanskelig kommuniserbar Ikke godt forankret og ikke fulgt opp med ny analyse Ikke knyttet opp mot kommunikasjonsplan på dette tidspunktet

10 To interne leverandører ulike prosesser for å ta frem krav for å forankre analysefasen frem mot beslutning TKP W02 W03 W04 W05 W06 W07 W08 W09 W10 W11 W12 W13 Phase 1) As-is review & validation Start-up & project planning As-is doc. review = TKP Steering group meeting = Decision point meeting = Reference group meeting Map/decide on info gaps Phase 2) To-be design and gap identification, prioritization and decision Prepare workshops Perform Analysis workshops to identify process, system and organization related gaps and improvement suggestions Prioritize, decide, and schedule gap resolution Develop Business Case Solution validation cross functional areas D2 mtrl for Jul09 legal merge & Jan10 op. merge

11 To interne leverandører ulike prosesser for å ta frem krav for å forankre analysefasen frem mot beslutning IS Vinterferie Påske Forretnings krav til IS 03/03 Regnskapsammenslåing IS WS og analyse IS System estimering/- forankring 3PI forberedelse 21/05 3PI innlevering IS 3PI behandling 15/06 3PI revie w B2 Forretnings System krav estimering og QA Legal fusjon 01/04 B2 25/02 18/03 20/03 30/04 11/06

12 Høy gjennomføringsrisiko Kritisk suksessfaktor: Sikre at begge leverandører er i synk til oppstart UAT 1. oktober # Beskrivelse Tiltak 3 Krav fra TKP til integrasjon kommer sent Sammen med TKP finne løsninger som innebærer mest mulig ASIS for IS 9 Problemer med produksjonssetting og migrering i enkelte systemer Dedikert ressurs og detaljerte planer for migrering 13 Releas i julefrys Søke dispensasjon, starte planlegging tidlig og sikre allokering av ressurser. Gjennomføre så mye som mulig i forkant 15 Nye forretningskrav kan medfører at problemstillinger identifiseres sent i implementeringsfasen 16 Ingen slakk i implementeringsplan og høy risiko for forsinkelser/merkostnader ved ethvert avvik fra planlagte leveranser og avhengigheter Signoff fra forretningssiden på forutsetninger, krav løsningsvalg. Stramt endringsregime Detaljert planlegging av ressursbruk og god planlegging av aktiviteter med klare ansvarsforhold Oppstart detaljert design i juni Sannsynlighet HØY MIDDELS LAV LAV MIDDELS HØY Konsekvens 17 Usikkerhet rundt sikring av datakvalitet før sammenslåing av TTS og Mobil 18 Utfordrende gjennomføring av System Integrasjon Test og User Acceptance Test Sikre god planlegging og klare retningslinjer for rydding i forkant God koordinering mellom alle involverte parter og tidlig start av SIT/UAT planlegging

13 Tidsplan Fusjon TTS og Telenor Mobil delprosjekt legal fusjon og regnskapsmessig sammenslåing Jun Jul Aug Sep Oct Nov Des Jan Feb Mar B B B B 3 B MS MS MS MS MS Design, Utvikling, og Test gjennomføring Migr./deploy Stabiliseringsperiode Regnsk. prosesser fase 1 Regnskapsprosesser fase Fusjonstidspkt HR/Valg Styrerepresentanter HR endringer ansatte IS Design Felles Legal Fusjon IS IS utvikling & systemtest Legal Fusjon Akseptansetest - Legal Fusjon - Felles regnskap Migrering/deploy Utrekk/lister Wholesale kundecase Overlevering / Stabilisering Evaluering / Avslutning Design Felles Regnskap IS IS utvikling & systemtest Felles Regnskap IS SI-test IS VK-test Test A-test R-test Prod.setting Legal Fusjon Prod.setting Felles regnskap Testdata, testmiljø Testdata, testmiljø Design Felles Regnskap TKP - Atlas og Saturn Detaljert design B2 beslutning Detaljert design ferdig IS utvikling & systemtest Detaljert design ferdig Legal Fusjon Klart for SI test SI-test Klart for A-test A-test Migrering/deploy Klar for prod. setting Go live Atlas Stabilisering / overvåkning Overlevering til linjen Avslutning

14 Erfaringer i gjennomføringsfasen Endret overordnet struktur og arbeidsmodell Endringshåndtering Risikostyring Test og forberedelse til produksjonssetting

15 Endret overordnet struktur og arbeidsmodell Proskjektleder Henning Granum Changeboard Vidar Pedersen Ass.prosjektleder Elisabeth Krogh Svendsen Controller Martin Bondlid Ressursgruppe Kont.pers. i divisjonene/innkj. Regnskapsmessig og legal fusjon nn Harmonisering av avtaler og goder nn Juridisk struktur holdingselskaper Henning Granum Reskontrosammenslåing nn TKP Lars Jorde IS Else Gullaksen HR/ Valg styrerepres. Helge Moen Prosesser Henning Granum Juridisk Jørn Ramnes/Pål Svartberg Informasjon Wenche Hjartholm Regulatorisk Siri Kallager Regnskap Hallvard Julseth Skatt Pål Svartberg Juridisk Jørn Ramnes Tydeliggjort prosjektene i henhold til leveranser Ressursene i divisjoner og markedsutløp samles i en felles ressursgruppe. Disse burde vært bedre forankret mot prosjektet. Strukturerer programmet for bedre oppfølging og kontroll. Hensyntatt erfaringer fra også andre store Telenor prosjekter Changeboard etableres for å få kontroll med endringer

16 Prosess for håndtering av endringer Regimet bidro til å redusere risiko kraftig Unngikk alle ønsker underveis Medførte redusert kompleksitet Kontroll på kostnader Requester Register Change Manager* Screening of CR Update CR status based on decision to reject Rejected YES Out of scope? NO Activity CR status. QA of Template YES New Received NO New Change Change Development Sub project Decision made to postpone CR. Update CR-status Postponed CR has impact < on cost and no impact on time, scope or benefits Approved minor Change board Change Test Change Decision made to implement Approved YES NO Steering Group* CB Implement? NO Sub project Analyse CR in Sub Project Analysis YES NO Approve for analysis NO Implemented END Update CR status based on decision to reject Update CR status based on decision to reject Rejected Rejected

17 Change Request SAG Endring i design og estimat CR-Categories: a. FN (Func New) - Nytt funksjonelt krav b. FC (Func Change) - Endring i funksjonelt krav c. FR (Func Removal) - Fjerning av funksjonelt krav d. FZ (Func Zero) - Ikke endring i funksjonelle krav REQUESTER: Knut Inge Sande STATUS: DEVELOPMENT VERSION: 1.0 CR-No: 01 CR-Category: FC Opex estimate: ,- Add. Document.: Y Pri: Type: CR Description: Endring i design fra TKP I forhold til tidligere forutsetninger har medført behov for endring i SAG: 1. Endringen i design av eksport fra Atlas (påvirker SAG) 2. Endringer knyttet til overføring av store datamengder mot Atlas over Metro. 3. Mangel i tidligere estimat (uteglemt rydding i plsql kode). Disse endringene må gjennomføres. Hvis ikke vil ikke løsningen ikke fungere og risikoen for feil vil øke Se mail fra Knut Inge Sande for detaljer Functional and Process: (Else Gullaksen) Consequence for product functionality and process support Commitment required: no OPEX-consequences: no Benefit-consequences: no Kommentar fra Change Board. Vi tester ISIT: (Else Gullasken) Consequence on cost (NOK): ,- Time: no Risk: risk reduction Se oppdatert estimat SAG alt1 Metro v2.xls Tiara CHG TKP: (NAME) Specify recommendation regarding scope of TKP delivery Ref to additional documentation Change Board Recommendation: Describe what needs to be done next and level of approval expected.

18 Risikostyring Oppdatert hver måned til SGmøter Kombinasjon av ulike metoder gav et godt grunnlag for å styre prosjektet i forhold til prioritering mot produksjonssetting Gjennomføringsrisiko Operasjonell risiko Helsesjekken Resulterte i 99% oppetid på produksjonssystemene i konverterings- og driftsfasen 5,500 Elektronisk hver måned Prosjektmål Engasjement og samhandling med prosjekteier 7 Prosjektplanlegging Tillit/Konflikt Sannsynlighet HØY MIDDELS LAV LAV MIDDELS HØY Konsekvens 5,000 4,500 SeptemberOktober November To runder med omfattende prosesser Kapasitet og kompetanse Prosjektoppfølging Kommunikasjon Enkel risikovurdering av Operasjonell risiko som følge av Fusjonsprosjektet Risiko og Endringshåndtering

19 Fusjonsprosjektet: Kompleks release og akseptanseplan Phase: SIT UAT Deployment and conversion I Post prod. support Conversion II 1/10 1/11 1/12 1/ / /11 16/12 GoLive 4/1-10 Release: 1/ /10 2/ /11 30/ / /12 2/ /01 SIT Start SIT End UAT Start IS navne endringer UAT End IS navne endringer Rel. 9.5 Rel WS kunde case Rel Rel (Bugfix) IS navne endringer Start UAT UAT Acceptance IS Atlas integrasjon IS navneendringer Acceptance: Start deployment Confirm continued deployment Confirm Go-live Systems comprised by release (add IS systems): Atlas Janus Saturn Cassini Artemis Metro Gatetrade, efaktura IS Wholesale IS Atlas integrasjon IS navnendringer Go/NoGo production deployment (additional release meetings according to MRM process TKP Steering Committee Norway Programme checkpoints Legend:

20 Godkjenningsprosedyrer Beslutningspunkt Dato Beslutningsgrunnlag Kommentar UAT akseptanse ATLAS integrasjon (Mailgodkjennelse) Go/No-Go Kundecase Wholesale (Møte og mail) UAT akseptanse Legal fusjon (Møte og mail) Start/No-Start Utrulling (Møte og mail) 9.12 UAT statusrapport ATLAS int. Restanseliste beskrivelse av konsekvenser for forretningssiden work around Feilrettningstid Status test Wholesale prosessen Restanseliste beskrivelse av konsekvenser for forretningssiden work around feilrettningstid UAT statusrapport Legal fusjon Restanseliste beskrivelse av konsekvenser for forretningssiden work around feilrettningstid Godkjent UAT akseptanse ATLAS integrasjon og legal fusjon Restanseliste med work around En akseptanse med forbehold kan tas i dette møtet. Endelig aksept utrulling gjøres i Start/No-Start møtet den Kritisk å måle status opp mot kriterier for Entreprenør- og Provisjonseringsprosessene Beslutning vedrørende utrulling Wholesale prosessen tas i praksis i dette møtet Beslutning vedrørende utrulling legal fusjon tas i praksis i dette møtet I praksis en akseptanse for produksjonssetting for de prosessen der det ikke dukker opp utfordringer ved produksjonsverifiseringen. Kritisk å måle status opp mot kriterier for Entreprenør- og Provisjonseringsprosessene Go/No-Go Produksjonssetting (Møte) 2.1 sen kveld Statusrapport utrulling og produksjonsverifisering Restanseliste med work around Point of no-return Kritisk å måle status opp mot kriterier for Entreprenør- og Provisjonseringsprosessene

21 Godkjenningsprosedyrer (forts) Area Operative responsibility Additional resources (Execution and QA) Formal responsibility Status godkjenning TKP TKP Merge Project According to UAT and deployment plans TKP Steering Committee UAT RLS 9.12 OK IS IS Merge project According to UAT and deployment plans Norway/Finance Hallvard Julseth I samspill med øvrige områder Norway (per area) Henning Granum UAT RLS 9.12 OK UAT Legalfusjon UAT RLS - OK Henning Granum sendt mail til TKP Norway/Logistics Amund W. Moen UAT RLS OK Bekreftelsesmail Norway/HR Helge Moen Henning Granum UAT RLS OK Bekreftelsesmail Norway/Reporting Marianne Tjøm Henning Granum UAT RLS OK Bekreftelsesmail Norway/Project John Kvernes Henning Granum UAT RLS OK Bekreftelsesmail Norway/Commission Hilde Rønsen Line Theil Strømsnes, Jon Terje Schwartz Norway/Invoice Bjørn Ola Holm Øyvind Eldegard, Georg Fosså Henning Granum Henning Granum UAT RLS OK Bekreftelsesmail UAT RLS OK Bekreftelsesmail UAT Legalfusjon Norway/Network Engeneering Arne Sandland Trond Garnes Henning Granum UAT RLS OK Bekreftelsesmail Norway/Wholesale Sigrid Fremstad Elin Iversen Henning Granum Godkjenning kundecase Norway/Regulatory Siri Kalager Bjørn Løken Henning Granum Bekreftet oktober 2009

22 Lansering - produksjonssetting Prosedyrer for utrulling vs. tilbakerulling Oppfølging under og etter produksjonssetting

23 Utrullning vs. tilbakerulling Det forligger workarounds og feilrettingsplaner for de kritiske verdikjedene som er definert til å være entreprenørkjøp og provisjonering Prosjektet fokuserer på beredskapsplaner for å være forberedt på eventuelle hendelser under og etter utrulling nyttårshelgen. MRM-kooridnator er involvert i disse prosessene. Det vurderes derfor som hensiktsmessig å legge fokus på å korrigere eventuelle driftsproblemer også etter 4. januar, fremfor en tilbakerulling iverksatt allerede 3.januar Tilbakerulling til as-is er mulig, men vil være meget tids-, kostnads- og ressurskrevende Plan Beskrivelse Antatt beslutnings-tidspunkt A B C Utrullning ihht foreliggende planer. Kun mindre feil og issues etter go-live. Utrullning ihht foreliggende planer. Betydelige driftsproblemer i enkelte verdikjeder/prosesser, men Workaround foreligger Ressurser tilgjengelig for feilretting og manuelle prosedyrer Feilretting antas mulig innenfor akseptable tidsrammer. Betydelige driftsproblemer i enkelte verdikjeder/prosesser etter go-live, og feilretting ikke lenger mulig innenfor akseptable tidsrammer Lørdag 2.jan. Søndag 3.jan. Løpende vurdering, seneste tidspunkt kan være godt ute i januar, men avhenger av feilsituasjon

24 Oppfølging under og etter produksjonssetting Oppfølging i desember Start/No-start utrulling I praksis en akseptanse for produksjonssetting Dersom de operasjonelt ansvarlige ikke anbefaler produksjonssetting vil det innkalles til et hastemøte med styringsgruppens representanter fra TKP, IS og Finance Daglige statusmøter romjulen Operasjonelt ansvarlige involveres ved behov Oppfølging i januar /februar Produksjonsstartmøte Beslutning fra Start/No-Start møtet den er gjeldene Basert på status produksjonsverifisering vil man ta stilling til hvor stor del av plan B som skal iverksettes. Daglige statusmøter første uken i januar Orientering til styringsgruppen Styringsgruppemøte Statusmøter 2-3 ganger i uken frem til januar-rapportering er gjennomført

25 Erfaringer fra prosjektavslutning Dette er det vi holder på med nå Prosjektevaluering og avslutning i delprosjektene Planlagt arbeidssamling for utvidet kjerneteam, dvs. alle som var involvert i statusmøtene fra godkjenning UAT og senere Planlagt prosjektavslutning for alle deltakere i prosjektet

Hva kreves av en god byggherre? «Store utbyggingsprosjekter», 23. okt 2014

Hva kreves av en god byggherre? «Store utbyggingsprosjekter», 23. okt 2014 Hva kreves av en god byggherre? «Store utbyggingsprosjekter», 23. okt 2014 Paul Torgersen Leder Metier Consulting 20. oktober 2014 Side 2 Innhold Hva er prosjektsuksess? Hva kjennetegner de beste? Mine

Detaljer

Why Desperate Houswives make Excellent Test Managers Testprosjektet som suksessfaktor i et hvert prosjekt

Why Desperate Houswives make Excellent Test Managers Testprosjektet som suksessfaktor i et hvert prosjekt Why Desperate Houswives make Excellent Managers prosjektet som suksessfaktor i et hvert prosjekt dagen ODIN 21.November 2012 Hvem er jeg Astrid Notø Larsen Cand Scient i Informatikk fra UiO 15 års erfaring

Detaljer

Introduksjon til prosjektarbeid del 3. Prosjektadministrasjon Styring, organisasjon og ledelse

Introduksjon til prosjektarbeid del 3. Prosjektadministrasjon Styring, organisasjon og ledelse Introduksjon til prosjektarbeid del 3 Prosjektadministrasjon Styring, organisasjon og ledelse Prosjektadministrasjon Er alle oppgaver som har å gjøre med styring, organisasjon og ledelse av prosjektutførelsen

Detaljer

Erfaringer og eksempler fra Nord-Europas største implementering av SAP BPC for konsolidering. Stig Skoglund Leading Consultant Statoil

Erfaringer og eksempler fra Nord-Europas største implementering av SAP BPC for konsolidering. Stig Skoglund Leading Consultant Statoil Erfaringer og eksempler fra Nord-Europas største implementering av SAP BPC for konsolidering Stig Skoglund Leading Consultant Statoil Teknologidrevet energiselskap - 30 300 ansatte i 42 land (2010) Egenproduksjon

Detaljer

Erfaringer med smidige metoder på store prosjekter i Telenor. Kristoffer Kvam, Strategic Project Manager, Portfolio & Projects, Telenor Norway

Erfaringer med smidige metoder på store prosjekter i Telenor. Kristoffer Kvam, Strategic Project Manager, Portfolio & Projects, Telenor Norway Erfaringer med smidige metoder på store prosjekter i Telenor Kristoffer Kvam, Strategic Project Manager, Portfolio & Projects, Telenor Norway Smidig metodikk brukt riktig kan gi store effekter. Her >30%

Detaljer

Itil-prosesser. NIF-ITs arbeid med utbedring av feilen

Itil-prosesser. NIF-ITs arbeid med utbedring av feilen Innhold NIF-IT 1 NIF-IT 1.1 Service Level Agreement (SLA) 1.2 Support (SPOC) 1.3 Request Fulfillment 1.4 Incident Management 1.5 Problem Management 1.6 Supplier Management 1.7 Change Management 1.8 Release

Detaljer

Oppgraderinger i SAP. Planlegge, organisere og gjennomføre en oppgradering til ECC 5.0/ECC 6.0. Sveinung Gehrken

Oppgraderinger i SAP. Planlegge, organisere og gjennomføre en oppgradering til ECC 5.0/ECC 6.0. Sveinung Gehrken Oppgraderinger i SAP Planlegge, organisere og gjennomføre en oppgradering til ECC 5.0/ECC 6.0. Sveinung Gehrken Gehrken Systems Agenda Vurdere 1 2 oppgradering 4 Erfaringer og hjelpemidler Planlegge oppgradering

Detaljer

En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket

En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket NIRF 17. april 2012 En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket Haakon Faanes, CIA,CISA, CISM Internrevisjonen NAV NAVs ITIL-tilnærming - SMILI NAV, 18.04.2012 Side 2 Styring av tjenestenivå Prosessen omfatter

Detaljer

Migrering hos Gjensidige Bank. 9. februar 2011 Ellen Aaslund - Gjensidige Bank Knut Erik Terjesen - bwise

Migrering hos Gjensidige Bank. 9. februar 2011 Ellen Aaslund - Gjensidige Bank Knut Erik Terjesen - bwise Migrering hos Gjensidige Bank 9. februar 2011 Ellen Aaslund - Gjensidige Bank Knut Erik Terjesen - bwise Historie 2 Nøkkeltall per Q3 2010 84 291 kunder 142 ansatte Oslo 92 fra Citibank Førde 50 fra GB

Detaljer

Oppsummering. Prosjektdelen

Oppsummering. Prosjektdelen Oppsummering Prosjektdelen Tre Prosjektdefinisjoner Et prosjekt er en engangsoppgave for å nå et klart formulert mål innen en gitt tidsfrist og med en gitt kostnadsramme En organisasjonsform for mest mulig

Detaljer

Proactima Etablering av beredskap PREPARED.

Proactima Etablering av beredskap PREPARED. Proactima Etablering av beredskap PREPARED. Proactima Konsulentselskap etablert i September 2003 I dag et fagmiljø med over 170 medarbeidere 100% eid av de ansatte Stavanger Oslo Bergen Trondheim Vår reise...

Detaljer

A tool for collaborating to success in a development project Experience with Visual Studio 2010 and Test Manager at Lånekasse

A tool for collaborating to success in a development project Experience with Visual Studio 2010 and Test Manager at Lånekasse A tool for collaborating to success in a development project Experience with Visual Studio 2010 and Manager at Lånekasse 21.mars.2013 Heza Wasfy Hvem er Sogeti? Sogeti Norge er et heleid datterselskap

Detaljer

Nye krav i ISO 9001, hvilke er de og hvordan implementere disse i TQM? Ragna Karoline Aasen

Nye krav i ISO 9001, hvilke er de og hvordan implementere disse i TQM? Ragna Karoline Aasen Nye krav i ISO 9001, hvilke er de og hvordan implementere disse i TQM? Ragna Karoline Aasen IMPLEMENTERINGSPLAN September 2015 ISO 9001:2015 publiseres Høst 2015 Akkreditering av sertifiseringsorganene

Detaljer

Implementering av Agresso: Erfaringer fra Kartverket

Implementering av Agresso: Erfaringer fra Kartverket Implementering av Agresso: Erfaringer fra Kartverket FØRST 1. April 2014 Våre kjerneverdier er inkluderende, kompetent, åpen, pålitelig og engasjert Myndighetsansvar Nasjonal kartmyndighet Tinglysingsmyndighet

Detaljer

Smidig utvikling NTNU 10.01.2014 Tor-Erik Mathisen tor-erik.mathisen@accenture.com

Smidig utvikling NTNU 10.01.2014 Tor-Erik Mathisen tor-erik.mathisen@accenture.com Smidig utvikling NTNU 10.01.2014 Tor-Erik Mathisen tor-erik.mathisen@accenture.com Accenture, its logo, and High Performance Delivered are trademarks of Accenture. Agenda Hvorfor Hva Scrum Prosjekteksempel

Detaljer

Implementering Fra forbedring til effekt

Implementering Fra forbedring til effekt Implementering Fra forbedring til effekt Robert Lohne Karabin AS www.karabin.no Grad av prosessutvikling Hvor begynner vi? Om å implementere endringer Measurement is the first step that leads to control

Detaljer

IT i Prosjektorienterte Bedrifter Harald Haugerud SAP Norge

IT i Prosjektorienterte Bedrifter Harald Haugerud SAP Norge IT i Prosjektorienterte Bedrifter Harald Haugerud SAP Norge SAP Norge AS 1999 SAP PS Oversiktspresentasjon (H.Haugerud) / 1 Facts & Figures SAP Omsatte for NOK 41 milliarder i 1999 ( 5,11 billion) 18%

Detaljer

- FOR ØKT PROSJEKTIVITET. 1 www.metier.no Metier

- FOR ØKT PROSJEKTIVITET. 1 www.metier.no Metier 1 www.metier.no Metier Arbeidsseminar om tidligfasen i sykehusprosjekter Bruk av risikoanalyser og usikkerhetsstyring i tidligfasen - for å oppnå prosjektsuksess 2 www.metier.no Metier Agenda Introduksjon

Detaljer

Utfordring, tiltak og status:

Utfordring, tiltak og status: Utfordring, tiltak og status: Organisasjon, bemanning og kompetanse Komplisert og tidkrevende for systemeierskap å få et helhetlig bilde av både utfordringer og ansvarsområde, spesielt i forhold til NISSY.

Detaljer

Hva gjør de ledende prosjektvirksomhetene, og hvordan jobber de metodisk for å bli enda bedre?

Hva gjør de ledende prosjektvirksomhetene, og hvordan jobber de metodisk for å bli enda bedre? Hva gjør de ledende prosjektvirksomhetene, og hvordan jobber de metodisk for å bli enda bedre? Statsbygg 29. oktober 2014 Halvard S. Kilde B A 2 0 1 5 - E N B A E - N Æ R I N G I V E R D E N S K L A S

Detaljer

Profileringsprosjektet Statusrapport, oktober 2014 Øyvind Såtvedt

Profileringsprosjektet Statusrapport, oktober 2014 Øyvind Såtvedt Profileringsprosjektet Statusrapport, oktober 2014 Øyvind Såtvedt Viktig for Osloregionen: Tiltrekke talenter Tiltrekke investeringer og lokaliseringer Styrke innflytelse og muligheter ved internasjonalt

Detaljer

Tom Røise. IMT 2243 : Systemutvikling 1. Forelesning IMT2243 27. Januar 2009. Prosjektstyring. Deltemaer innen prosjektstyring

Tom Røise. IMT 2243 : Systemutvikling 1. Forelesning IMT2243 27. Januar 2009. Prosjektstyring. Deltemaer innen prosjektstyring Forelesning IMT2243 27. Januar 2009 Tema : Prosjektstyring i systemutviklingsprosjekter Prosjektplanlegging (inkl. mal for Forprosjektrapport) Øvingstimene : Planleggingverktøy - MS-Project ( A209 ) Pensum

Detaljer

Jara NetBusiness og Jara B2B Volum

Jara NetBusiness og Jara B2B Volum Vilkårs - og funksjonsbeskrivelse for Jara NetBusiness og Jara B2B Volum 01.01.2010 Versjon 7.0 Innholdsfortegnelse VILKÅRS - OG FUNKSJONSBESKRIVELSE... 1 1 INNLEDNING... 4 1.1 HENSIKT... 4 1.2 DEFINISJONER...

Detaljer

Hvordan få ut et kringkastingsbudskap?

Hvordan få ut et kringkastingsbudskap? Hvordan få ut et kringkastingsbudskap? Norkring 28.05.2015 Presentasjon Norkring Kort om Norkring Beredskapsansvar Radiodekning i Trøndelag Sendere Infrastruktur og sårbarhet Overvåkning av kringkastingsnettet

Detaljer

Nasjonal løsning for elektronisk faktura og e-handel

Nasjonal løsning for elektronisk faktura og e-handel Nasjonal løsning for elektronisk faktura og e-handel Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014 Olav Kristiansen, prosjektleder - elektronisk faktura, Difi Per Martin Jøraholmen seksjonssjef, DFØ

Detaljer

Egenevalueringsskjema

Egenevalueringsskjema Egenevalueringsskjema Prosjekthåndtering Dato: 05.09.2011 Versjon 1.00 Finanstilsynet Tlf. 22 93 98 00 post@finanstilsynet.no www.finanstilsynet.no Innholdsfortegnelse: Prosjektoppstart 3 Prosjektmetode

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 28. mai 2009 Dato møte: 4. juni 2009 Saksbehandler Administrerende direktør SAK 84/2009 STATUS SAMMENSLÅINGSAKTIVITETER Tidsplan Programmets og prosjektenes

Detaljer

Avtale med Telenor - Forbund, kretser og klubber

Avtale med Telenor - Forbund, kretser og klubber Avtale med Telenor Forbund, kretser og klubber Forutsetninger for avtalen Mobil abonnement med Idretten Intern Mobilt Bredbånd Proffnett Internett 2 NIFavtalen forutsetninger Klubber og lag for å inngå

Detaljer

Suksessfaktorer for styring av prosjekt

Suksessfaktorer for styring av prosjekt Suksessfaktorer for styring av prosjekt B2G utviklingscamp 20. oktober Erik Aursnes Dammen Metier i dag Forretningsidè: Vi forbedrer våre kunders forretningsmessige mål gjennom riktige og effektive prosjekter

Detaljer

Egenevalueringsskjema

Egenevalueringsskjema Egenevalueringsskjema for foretakets IT-virksomhet forenklet versjon basert på 12 COBIT prosesser Dato: 10.07.2012 Versjon 2.6 Finanstilsynet Tlf. 22 93 98 00 post@finanstilsynet.no www.finanstilsynet.no

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Bedre prosess og mer tid til analyse av månedlige økonomirapporter. Nasjonalt topplederprogram. Erik A Hansen

Utviklingsprosjekt: Bedre prosess og mer tid til analyse av månedlige økonomirapporter. Nasjonalt topplederprogram. Erik A Hansen Utviklingsprosjekt: Bedre prosess og mer tid til analyse av månedlige økonomirapporter Nasjonalt topplederprogram Erik A Hansen Bodø 5. november 2010 Bakgrunn og problemstilling Helseforetakene har siden

Detaljer

1500 brukere fra Notes til Exchange i skyen

1500 brukere fra Notes til Exchange i skyen Januar 2013 Cloud Services from EVRY 1500 brukere fra Notes til Exchange i skyen Baard Mühlbradt Regionsdirektør Erik Sundet Senior konsulent www.cloudservices.no BIS Production Partner Group Project:

Detaljer

AVVIKSBEHANDLING No. of Sheets: 7

AVVIKSBEHANDLING No. of Sheets: 7 For access or copy of document, please contact: hilde.lillegraven@pgs.com This document can be updated by: Stein Fines, stein.fines@pertra.no 02 20021023 Issued for Use S. Fines O.A. Isdal E. Haugane 01

Detaljer

Kundecase: Forbedring av Request Fulfillment prosess

Kundecase: Forbedring av Request Fulfillment prosess Kundecase: Forbedring av Request Fulfillment prosess Lean + ITIL = Sant? Oslo 30. mai 2012 Roger Tøftum Seniorrådgiver Steria Consulting E-post: rogt@steria.no Steria Telefon: 911 88 573 Ulike ambisjoner

Detaljer

Lyse IT Prosjekt og endringsledelse Emil Vasseng & Tommy Dignes

Lyse IT Prosjekt og endringsledelse Emil Vasseng & Tommy Dignes Lyse IT Prosjekt og endringsledelse Emil Vasseng & Tommy Dignes Om Lyse IT og Lyse gruppen 03.03.2015 2 Lyse gruppen Tema for foredrag kan fylles inn her.. 03.03.2015 3 Merkevarer i Lyse gruppen Konsernet

Detaljer

3G Ny teknologi - nye muligheter

3G Ny teknologi - nye muligheter 3G Ny teknologi - nye muligheter Kjersti Solem Business Development Manager Telenor Nordic Lillestrøm 12. oktober Updated Q2 2005 3G Kort status 3G Evulusjon eller revulusjon? 3G Implementering i organisasjonen

Detaljer

IT I PRAKSIS!!!!! IT i praksis 20XX

IT I PRAKSIS!!!!! IT i praksis 20XX IT I PRAKSIS 1 IT i praksis 20XX 2 IT I PRAKSIS FORORD 3 INNHOLD 4 IT I PRAKSIS Styringsmodell for utviklingsprosjekter (SBN) 5 Fra en idé til gevinstrealisering styringsmodell for utviklingsprosesser

Detaljer

Ny ISO 9001:2015. Disclaimer:

Ny ISO 9001:2015. Disclaimer: Ny ISO 9001:2015 Disclaimer: Presentasjon basert på draft versjon Subjektiv vurdering av endringer Subjektiv vurdering av hva som oppfattes som viktig Representerer ikke et sertifiseringsorgan Ny ISO 9001:2015

Detaljer

Statusrapportering DIPS Hovedprosjekt

Statusrapportering DIPS Hovedprosjekt Statusrapportering DIPS Hovedprosjekt Program Regional klinisk dokumentasjon Dato /11-1 B Fullført G Tilfredsst. Y Krever tiltak R Kritisk IP Ikke påbegynt Samlet status G Y Fremdrift Y Kostnader G Ressurser

Detaljer

Prosjektstyring, metodikk og løsningsutforming for SAP prosjekter. Sveinung Gehrken Fram

Prosjektstyring, metodikk og løsningsutforming for SAP prosjekter. Sveinung Gehrken Fram Prosjektstyring, metodikk og løsningsutforming for SAP prosjekter Sveinung Gehrken Fram Til diskusjon Hva kjennetegner vellykkede SAP prosjekter? Hvilken metodikk skal man velge? Noen tanker om løsningsvalg

Detaljer

Foretakets navn : Dato: Underskrift :

Foretakets navn : Dato: Underskrift : Evalueringsskjema IT-virksomhet for filialforetak Foretakets navn : Dato: Underskrift : Versjon 1.0 24.11.2008 Side 1 av 16 Rangering av prosess Planlegging og organisering (POx): PO1 Definere en IT-strategi

Detaljer

Agenda. Difi og DFØ. Historien om elektronisk faktura. Standard prosesser. Formater og status. Kom i gang

Agenda. Difi og DFØ. Historien om elektronisk faktura. Standard prosesser. Formater og status. Kom i gang Agenda Difi og DFØ Historien om elektronisk faktura Standard prosesser Formater og status Kom i gang Regjeringen Regjeringen Solberg KMD - Kommunal- og moderniseringsdepartementet Finansdepartementet Jan

Detaljer

Vi bruker stadig mer tid på medier...

Vi bruker stadig mer tid på medier... Vi bruker stadig mer tid på medier... ...og mediene kommer og tar oss! 30.000.000 APP ER LASTET NED HVER DAG! Tablet Social Forside Rekruttering Mobil websider Events TV konkurranser Responsiv E-handel

Detaljer

Etableringsprosjekt Sykehusinnkjøp HF. Statusrapport fra hver enkelt arbeidsstrøm Samlet risikovurdering og pr arbeidsstrøm pr.

Etableringsprosjekt Sykehusinnkjøp HF. Statusrapport fra hver enkelt arbeidsstrøm Samlet risikovurdering og pr arbeidsstrøm pr. Etableringsprosjekt Sykehusinnkjøp HF Statusrapport fra hver enkelt arbeidsstrøm Samlet risikovurdering og pr arbeidsstrøm pr. juni 2016 Innhold I II Status pr. arbeidsstrøm pr. juni 2016 Risikorapportering

Detaljer

Hvorfor digitalisere innkjøpsprosessen? Knut Riise Seniorrådgiver, Difi

Hvorfor digitalisere innkjøpsprosessen? Knut Riise Seniorrådgiver, Difi Hvorfor digitalisere innkjøpsprosessen? Knut Riise Seniorrådgiver, Difi Fra: Omfattende papirdokumentasjon i tilbud Til: Innsending av elektroniske dokumenter Til: Utveksling av strukturert informasjon

Detaljer

«TELEFORVALTNING SATT I SYSTEM»

«TELEFORVALTNING SATT I SYSTEM» «TELEFORVALTNING SATT I SYSTEM» HAR DU EN «GISKE» I ORGANISASJONEN DIN? «Huff, jeg visste ikke at summen var så høy Kr. 246.952,-» Publisert 20.03.13-07:40. VG «Trond Giske ble over fakturert av Telenor.

Detaljer

Hvordan få ut et kringkastingsbudskap?

Hvordan få ut et kringkastingsbudskap? Hvordan få ut et kringkastingsbudskap? Norkring 27.03.2014 Presentasjon Norkring Kort om Norkring Beredskapsansvar Radiodekning i Østfold Sendere Infrastruktur og sårbarhet Overvåkning av kringkastingsnettet

Detaljer

System integration testing. Forelesning Systems Testing UiB Høst 2011, Ina M. Espås,

System integration testing. Forelesning Systems Testing UiB Høst 2011, Ina M. Espås, System integration testing Forelesning Systems Testing UiB Høst 2011, Ina M. Espås, Innhold Presentasjon Hva er integration testing (pensum) Pros og cons med integrasjonstesting Når bruker vi integration

Detaljer

Kapittel 3 De fire prinsippene for Lean ledelse

Kapittel 3 De fire prinsippene for Lean ledelse Kapittel 3 De fire prinsippene for Lean ledelse De fire Toyotaprinsippene for ledelse 1. Ingenting kan erstatte direkte observasjon 2. Alle endringer er eksperimenter (PDSA) 3. Gjør endringer så ofte som

Detaljer

PROSJEKT SOM ARBEIDSMETODE

PROSJEKT SOM ARBEIDSMETODE PROSJEKT SOM ARBEIDSMETODE Felles forståelse for prosjekt som metode - en kritisk faktor for prosjektets suksess! Spesialrådgiver Bjørg Røstbø, Prosjektledersamling Pulje lll,18.09.08 Hvorfor er det så

Detaljer

Akkumulert risikovurdering oktober 2015

Akkumulert risikovurdering oktober 2015 Akkumulert risikovurdering oktober 201 Sannsynlighet 1 Risiko for driftsstans i PRO og NISSY som følge av svakheter i løsning levert fra (6) Risiko for at Mine pasientreiser blir levert forsinket med redusert

Detaljer

FORENKLING OG FOKUSERING

FORENKLING OG FOKUSERING FORENKLING OG FOKUSERING Lederutvikling i en mellomstor bedrift Eva Skille & Morten Müller-Nilssen 2 REVISED STRATEGY Flexible European generation and market operations International hydropower FOKUSERT

Detaljer

Alma i betafase. Velkommen til informasjonsmøte! Bergen 2. juni 2015

Alma i betafase. Velkommen til informasjonsmøte! Bergen 2. juni 2015 Velkommen til informasjonsmøte! Alma i betafase Bergen 2. juni 2015 Henning Storhaug, kvalitetsleder/testleder Ingrid Mogset, opplæring og brukerstøtte Agenda og tidspunkt Tid Varighet Tema 10:00 45 Introduksjon

Detaljer

Why Desperate Houswives make Excellent Test Managers En gjennomgang av testfaser i prosjekt

Why Desperate Houswives make Excellent Test Managers En gjennomgang av testfaser i prosjekt Why Desperate Houswives make Excellent Test Managers En gjennomgang av testfaser i prosjekt NFP s Arena for Prosjektledere 19.April 2012 Hvem er jeg Astrid Notø Larsen Cand Scient i Informatikk fra UiO

Detaljer

PROSJEKT OSLOBARNEHAGEN MANDATUTKAST TIL DELPROSJEKT:

PROSJEKT OSLOBARNEHAGEN MANDATUTKAST TIL DELPROSJEKT: Oslo kommune Byrådsavdeling for kultur og utdanning PROSJEKT OSLOBARNEHAGEN MANDATUTKAST TIL DELPROSJEKT: MÅLTALL, NØKKELINDIKATORER OG RAPPORTERING Vedtatt av styringsgruppen 17. 02. 2010 1. Mål med delprosjektet

Detaljer

Integrasjonsstatus uke 48

Integrasjonsstatus uke 48 Integrasjonsstatus uke 48 Overgripende prosjektplan med viktigste milepæler Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase Forberede closing og eierskapsskifte Start operasjonell drift med felles profilering Ferie Operasjonell

Detaljer

Standarder for Asset management ISO 55000/55001/55002

Standarder for Asset management ISO 55000/55001/55002 Standarder for Asset management ISO 55000/55001/55002 bjorn.fredrik.kristiansen@multiconsult.no 1 Multiconsults kjernevirksomhet er rådgivning og prosjektering Multiconsult skal være multifaglige tilby

Detaljer

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Informasjonssikkerhet

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Informasjonssikkerhet Prosjektmandat Hovedprosjekt Informasjonssikkerhet Side 2 av 6 Innhold 1 Innledning...3 2 Mål og rammer...3 2.1 Mål... 3 2.2 Rammer... 4 3 Omfang og avgrensning...4 4 Organisering...4 5 Beslutningspunkter

Detaljer

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Innovasjonsvennlig anskaffelse UNIVERSITETET I BERGEN Universitetet i Bergen Innovasjonsvennlig anskaffelse Fredrikstad, 20 april 2016 Kjetil Skog 1 Universitetet i Bergen 2 Universitetet i Bergen Driftsinntekter på 4 milliarder kr

Detaljer

SeSAM-prosjektet. Status for fase 2 og plan for fase 3 utrulling

SeSAM-prosjektet. Status for fase 2 og plan for fase 3 utrulling SeSAM-prosjektet Status for fase 2 og plan for fase 3 utrulling Brukerkontaktseminar, 23. oktober, 2014 Fra IKT-strategiplanen: Mål: OKF skal oppnå effektivisering av arbeidsoppgaver og kvalitet i tjenesteproduksjonen

Detaljer

Quotes (forespørsler)

Quotes (forespørsler) Quotes (forespørsler) Quotes (forespørsler) Quotes uten vedlegg Quotes med vedlegg 2 Quotes (forespørsler) Quotes uten vedlegg Quotes med vedlegg 3 Quotes, forespørsler uten vedlegg Benyttes til forespørsler

Detaljer

IT Service Management

IT Service Management IT Service Management Forelesning uke 7 Innhold Endringer Endringer i ITIL: Service Transition Endringer - en nødvendig onde? If it ain t broke don t fix it. De fleste supportsaker synes å skyldes endringer

Detaljer

PROSJEKT OSLOBARNEHAGEN MANDATUTKAST TIL DELPROSJEKT:

PROSJEKT OSLOBARNEHAGEN MANDATUTKAST TIL DELPROSJEKT: Oslo kommune Byrådsavdeling for kultur og utdanning PROSJEKT OSLOBARNEHAGEN MANDATUTKAST TIL DELPROSJEKT: SAMMENHENG OG SAMARBEID MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE Vedtatt av styringsgruppen 17. 02. 2011 1. Mål

Detaljer

Overordnet planlegging

Overordnet planlegging Overordnet planlegging Betydning av planlegging Prosjektmandat Milepæler Milepælsplan Suksessfaktorer og suksesskriterier Nettverksanalyse Jon Lereim Polfareren Roald Amundsen Flaks er resultat av fremragende

Detaljer

IT-forum våren 2004. ITIL et rammeverk for god IT-drift

IT-forum våren 2004. ITIL et rammeverk for god IT-drift IT-forum våren 2004 ITIL et rammeverk for god IT-drift Jon Iden, dr. polit Institutt for prosessutvikling og arbeidsflyt AS Institutt for informasjons- og medievitenskap, UiB Institutt for Prosessutvikling

Detaljer

FM strategi: Bruk av standarder for sourcing, effektivisering og dialog

FM strategi: Bruk av standarder for sourcing, effektivisering og dialog April 2015 FM strategi: Bruk av standarder for sourcing, effektivisering og dialog MERETE HOLMEN MURVOLD En standard er en frivillig akseptert måte å gjøre det på og en harmonisering av beste praksis Foto:

Detaljer

Revisjonsutvalgets fokus og arbeidsoppgaver - viktige praktiske bidrag for økt kvalitet på utvalgets arbeid

Revisjonsutvalgets fokus og arbeidsoppgaver - viktige praktiske bidrag for økt kvalitet på utvalgets arbeid Revisjonsutvalgets fokus og arbeidsoppgaver - viktige praktiske bidrag for økt kvalitet på utvalgets arbeid Audit & Advisory 18. september 2012 Agenda 1. Innledning 2. Formålet med revisjonsutvalg og utvalgets

Detaljer

Nyttestyring i praksis Hovedstadsområdets nettverk for IT-styring og ledelse, 11.03.2016

Nyttestyring i praksis Hovedstadsområdets nettverk for IT-styring og ledelse, 11.03.2016 Nyttestyring i praksis Hovedstadsområdets nettverk for IT-styring og ledelse, 11.03.2016 - Gunnar Olving, PROMIS - Stein Grimstad, Scienta 11.03.2016 Scienta og PROMIS 1 11.03.2016 Scienta og PROMIS 2

Detaljer

Metoder og erfaringer med prosjektporteføljestyring i Telenor

Metoder og erfaringer med prosjektporteføljestyring i Telenor Metoder og erfaringer med prosjektporteføljestyring i Telenor Utdrag fra Presentasjon for NSP Lysaker 14 desember Ragna Brekke Prosjektporteføljestyring Prinsipper og metoder for prosjekt porteføljestyringen

Detaljer

UTDANNELSE 1995.08 1999.12 NTNU i Trondheim, Sivilingeniør i datateknikk og informasjonsvitenskap

UTDANNELSE 1995.08 1999.12 NTNU i Trondheim, Sivilingeniør i datateknikk og informasjonsvitenskap Markvard er utdannet Sivilingeniør fra NTNU innen datateknikk og informasjonsvitenskap, og har siden år 2000 jobbet med utvikling, testing og forvaltning innen datavarehus, data migrering og rapporteringsløsninger.

Detaljer

Kost-nytte innen sikkerhet: Hva er prisen, hva er verdien, og hvordan prioritere blant tiltak?

Kost-nytte innen sikkerhet: Hva er prisen, hva er verdien, og hvordan prioritere blant tiltak? Kost-nytte innen sikkerhet: Hva er prisen, hva er verdien, og hvordan prioritere blant tiltak? Aida Omerovic Seminar om kost-nytte analyse i en risikoevaluering 18. Feb. 2015 SINTEF Technology for a better

Detaljer

Integrasjonsstatus uke 47

Integrasjonsstatus uke 47 Integrasjonsstatus uke 47 Overgripende prosjektplan med viktigste milepæler Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase Forberede closing og eierskapsskifte Start operasjonell drift med felles profilering Ferie Operasjonell

Detaljer

www.steria.no 08.09.2011 1 Konfidensiell - Navn på presentasjon.ppt

www.steria.no 08.09.2011 1 Konfidensiell - Navn på presentasjon.ppt 08.09.2011 1 Konfidensiell - Navn på presentasjon.ppt En praktisk tilnærming til tjenestekatalog Svein Erik Schnell, Senior Consultant Steria AS Tine Hedelund Nielsen, Consultant Steria AS Steria Agenda

Detaljer

EBL, Toveiskommunikasjon i Norge

EBL, Toveiskommunikasjon i Norge 13.-14.5.2009 EBL, Toveiskommunikasjon i Norge Utskifting og drift, metode tilpasset det enkelte nettselskap Tom Wirkola tom.wirkola@energicompagniet.no Tlf +47 41 67 90 47 www.energicompagniet.no Copyright

Detaljer

Hvordan sikre gjennomføring av prosjekter når organisasjonen er i omstilling. Prosjekt 2007 Senior Vice President Halfdan Brustad StatoilHydro

Hvordan sikre gjennomføring av prosjekter når organisasjonen er i omstilling. Prosjekt 2007 Senior Vice President Halfdan Brustad StatoilHydro Hvordan sikre gjennomføring av prosjekter når organisasjonen er i omstilling Prosjekt 2007 Senior Vice President Halfdan Brustad StatoilHydro 2 Oversikt hvilke prosjekttyper StatoilHydro har Investerings

Detaljer

Tom Røise 27.Jan 2011

Tom Røise 27.Jan 2011 Forelesning IMT2243 27. Januar 2011 Tema : Risikostyring i systemutviklingsprosjekter Prosjektstyring i systemutviklingsprosjekter Presentasjon av prosjektoppgave 2011 Prosjektplandokumentet (Innlevering

Detaljer

Testbilag til IT kontrakter

Testbilag til IT kontrakter Testbilag til IT kontrakter Grunner til å lage dette testbilaget Unngår å diskutere de samme problemstillingene i hver kontrakt testfaglige selvfølgeligheter blir landet av testfaglig personell en gang

Detaljer

Avtale med Telenor - Forbund, kretser og klubber

Avtale med Telenor - Forbund, kretser og klubber Avtale med Telenor Forbund, kretser og klubber Forutsetninger for avtalen Mobil abonnement med Idretten Intern Mobilt Bredbånd Proffnett Internett 2 NIFavtalen forutsetninger Klubber og lag for å inngå

Detaljer

Sykehuspartner HF En partner for helsetjenester i utvikling. Hvordan bygge et sykehus ved å bruke TOGAF rammeverk. En praktisk tilnærming

Sykehuspartner HF En partner for helsetjenester i utvikling. Hvordan bygge et sykehus ved å bruke TOGAF rammeverk. En praktisk tilnærming Sykehuspartner HF En partner for helsetjenester i utvikling Hvordan bygge et sykehus ved å bruke TOGAF rammeverk. En praktisk tilnærming 1 Agenda Bakgrunn TOGAF : organisering & leverabler Gjennomgang

Detaljer

ISO-standarderfor informasjonssikkerhet

ISO-standarderfor informasjonssikkerhet Verifying security since 1999 ISO-standarderfor informasjonssikkerhet ISO/IEC 27000-serien Information technology Security techniques oiso/iec 27000 Information security management systems Overview and

Detaljer

Sikkerhetsstyring i prosjekter - NSB FLIRT. Statens jernbanetilsyns sikkerhetsseminar 2012

Sikkerhetsstyring i prosjekter - NSB FLIRT. Statens jernbanetilsyns sikkerhetsseminar 2012 Sikkerhetsstyring i prosjekter - NSB FLIRT Statens jernbanetilsyns sikkerhetsseminar 2012 FLIRT eller type 74 og type 75 50 nye tog leveres av Stadler AG i Sveits Flirt er Stadlers produktnavn, levert

Detaljer

Status for integrasjonen. Økern, 8. januar 2010

Status for integrasjonen. Økern, 8. januar 2010 Status for integrasjonen Økern, 8. uar Overordnet prosjektplan med viktigste milepæler Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase Forberede closing og eierskapsskifte Start operasjonell drift med felles profilering

Detaljer

SAS Forum Norge 2011

SAS Forum Norge 2011 SAS Forum Norge 2011, kompetanse og organisering; tre fokusområder for datavarehusavdelingen på If Skadeforsikring 25. mai Bernt Dingstad, If Skadeforsikring Agenda Introduksjon Spørsmål 1 2 3 4 5 If skadeforsikring

Detaljer

Kontrakter og test i smidige prosjekter. Fagmøte Dataforeningen i Trondheim 12.Mars 2012

Kontrakter og test i smidige prosjekter. Fagmøte Dataforeningen i Trondheim 12.Mars 2012 Kontrakter og test i smidige prosjekter Fagmøte Dataforeningen i Trondheim 12.Mars 2012 Agenda Smidige manifest Smidige prosjekter og testing Samarbeid og tillit teori Hva er en kontrakt Gjennomgang av

Detaljer

Digitalisering innen offentlig sektor Hvordan påvirker det handelen i det offentlige og private marked?

Digitalisering innen offentlig sektor Hvordan påvirker det handelen i det offentlige og private marked? Digitalisering innen offentlig sektor Hvordan påvirker det handelen i det offentlige og private marked? Jan Mærøe Seniorrådgiver (Difi) Hva er Difi, og hva jobber vi med Difi utvikler offentlig sektor.

Detaljer

Testing tidlig i livssyklusen smidige prosjekter. Arne Erik Hurum Helsedirektoratet Bjørn Andersen - Steria

Testing tidlig i livssyklusen smidige prosjekter. Arne Erik Hurum Helsedirektoratet Bjørn Andersen - Steria Testing tidlig i livssyklusen smidige prosjekter Arne Erik Hurum Helsedirektoratet Bjørn Andersen - Steria 20.03.2014 Arne Erik Hurum, Testansvarlig Helseforvaltningsløsninger/eSaks Hva er esaks Hvordan

Detaljer

Samhandlingsportal mellom aktørene i transportkjeden. 27. November 2009

Samhandlingsportal mellom aktørene i transportkjeden. 27. November 2009 Samhandlingsportal mellom aktørene i transportkjeden 27. November 2009 TakeCargo - Fremdrift 2000-2005 2005-2010 2000: Prosjektstart Entra data, med støtte fra forskningsrådet Scope; formidling basert

Detaljer

Monitoring water sources.

Monitoring water sources. Monitoring water sources. Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/38336681.aspx Ekstern anbuds ID 223314-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Detaljer

PRODUKTBESKRIVELSE TJENESTE. NRDB Nummerportabilitet

PRODUKTBESKRIVELSE TJENESTE. NRDB Nummerportabilitet PRODUKTBESKRIVELSE TJENESTE NRDB Nummerportabilitet Versjon 2.0 11/10/04 Nasjonal referansedatabase AS 15/10/04 Page 1 of 8 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...3 1.1 NUMMERPORTABILITET...3 1.2 VIDERESALG

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: 11.02.2015

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: 11.02.2015 SAKSFRAMLEGG Forum: Skate Møtedato: 11.02.2015 Sak under løpende rapportering og oppfølging Sak 02-2014. Veikart for nasjonale felleskomponenter. I dette møtet: Beslutningssak. Historikk/bakgrunn Skate

Detaljer

IBX eorder Rekvirentens Bruksanvisning

IBX eorder Rekvirentens Bruksanvisning IBX eorder Rekvirentens Bruksanvisning Manuell Revisjon: 12.2 Date: 29. MARS 2012 Language: Norwegian Dokumentkontroll Endre logg Kapittel Dato Beskrivelse 1.1 18.01.2011 Oppdatering av mal 2.2 18.04.2011

Detaljer

Guide til effektiv dialog med forretningskollegaer

Guide til effektiv dialog med forretningskollegaer Guide til effektiv dialog med forretningskollegaer 1 2 3 4 Behandle forretningen som VIP Ha alltid en plan Fortell en tydelig, overbevisende historie Gi alternativer / finn løsninger 5 Visualiser IT og

Detaljer

Utfordringer med feil adresser

Utfordringer med feil adresser Frode Wold, Norway Post Karleby/Kokkola, Finland, 22.5.2014 GATEADRESSERT BOKSPOST POST TO P.O.BOX BUT ADDRESSED WITH STREET ADDRESSES Konsekvenser; Posten sorteres til postbudet først. Forsinkelser, merkostnader,

Detaljer

Skanska BIM prosjektering til FDV. Rupert Hanna BIM Knowledge Manager, Skanska 07.Januar 2014

Skanska BIM prosjektering til FDV. Rupert Hanna BIM Knowledge Manager, Skanska 07.Januar 2014 Skanska BIM prosjektering til FDV Rupert Hanna BIM Knowledge Manager, Skanska 07.Januar 2014 1 Entreprenør prosesser støttet av BIM Kalkulasjon Mengder til bestilling, kontrahering av UE, innkjøp Kollisjonskontroll

Detaljer

Planlegging av arbeidsmiljøprosjekter

Planlegging av arbeidsmiljøprosjekter Planlegging av arbeidsmiljøprosjekter 1 KLP tildeler prosjektstøtte til utvalgte HMS-prosjekter hvert år. For å få økonomisk støtte, stiller KLP krav om en grundig utfylt prosjektplan. Vi har utarbeidet

Detaljer

PAS 55 kvalitetsstandard for anleggsforvaltning i infrastrukturselskaper. Elsikkerhetskonferansen 2013 NEK

PAS 55 kvalitetsstandard for anleggsforvaltning i infrastrukturselskaper. Elsikkerhetskonferansen 2013 NEK PAS 55 kvalitetsstandard for anleggsforvaltning i infrastrukturselskaper Elsikkerhetskonferansen 2013 NEK Hvorfor? Ambisjon: Statnetts anleggsforvaltning skal reflektere god praksis iht. PAS 55 Økt presisjon

Detaljer

CRM Columbus IT og Marlink

CRM Columbus IT og Marlink CRM Columbus IT og Marlink Columbus IT maximizing productivity Columbus IT Columbus IT CRM 2011 Trial Columbus IT maximizing productivity Spesialtilpasset norsk versjon Registrer deg på Automatisk oppslag

Detaljer

Duet. for Microsoft Office og SAP. Freddy Hafskjold Solution Management SAP Norge. (tidligere prosjekt Mendocino)

Duet. for Microsoft Office og SAP. Freddy Hafskjold Solution Management SAP Norge. (tidligere prosjekt Mendocino) Duet for Microsoft Office og SAP (tidligere prosjekt Mendocino) Freddy Hafskjold Solution Management SAP Norge Duet Duet knytter sammen effektive kontorrutiner og virksomhetens øvrige forretningsprosesser.

Detaljer

Bilag 4 Prosjekt- og fremdriftsplan for migrering til ny plattform

Bilag 4 Prosjekt- og fremdriftsplan for migrering til ny plattform Bilag 4 Prosjekt- og fremdriftsplan for migrering til ny plattform Versjonshåndtering Versjon Dato Initiert av Endringsårsak 1.0 16.05.2013 Difi Dokument distribuert til tilbydere 2.0 20.08.2013 Difi Dokument

Detaljer

Helhetlig integrasjonsplattform. Per Olav Nymo

Helhetlig integrasjonsplattform. Per Olav Nymo Helhetlig integrasjonsplattform Per Olav Nymo Affecto i korte trekk Bergen I Norge siden 1997 Spesialisert på Enterprise Information Management 130 ansatte i Oslo og Bergen 1.000 ansatte i Norden og Baltikum

Detaljer