Etablering av Telenor Norge AS Prosjektfaglige erfaringer fra en av de største fusjonene i Norge i 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Etablering av Telenor Norge AS Prosjektfaglige erfaringer fra en av de største fusjonene i Norge i 2009"

Transkript

1 Etablering av Telenor Norge AS Prosjektfaglige erfaringer fra en av de største fusjonene i Norge i 2009 Henning Granum, Telenor og Elisabeth Krogh Svendsen, Terramar

2 Kort om Telenor Telenor er det 6. største mobilselskapet i verden, målt i antall abonnement (168millioner abonnenter) Telenor finnes i 13 land og har over ansatte Telenor er Nordens største telecomselskap, og Norges største leverandør av mobile teletjenester med nesten 3 millioner abonnenter og en markedsandel på 54% Telenor Norge tilbyr en rekke tele- og datatjenester, både over mobil- og fastlinjenettet: Taletelefoni. Telenor kobler opp samtaler og gir den bredeste, raskeste og mest pålitelige dekningen i inn- og utland. Data. Telenor satser offensivt på utbygging av bredbånd, bade mobilt og fastlinjebasert (for eksempel ADSL og fiberoptisk kommunikasjon). Innhold. Telenor er markedsledende på tv-distribusjon gjennom datterselskapene Canal Digital, Conax, Norkring og Satellite Broadcasting (via kabel og digitalt bakkenett). Telenor tilbyr også mobilinnhold (for eksempel ringetoner, musikk, filmer, sport og mobil-tv). Andre tjenester. Telenor tilbyr en rekke nettsentriske tjenester, som ITsikkerhet for privatkunder og bedrifter, og maskin-til-maskin-tjenester (M2M) for bedrifter. Telenor tilbyr også IT-rådgivning og tjenester innen maritim kommunikasjon og luftfartskommunikasjon. 2

3 Hele Norge samlet! 1. januar 2010 ble de juridiske selskapene Telenor Telecom Solutions AS, Telenor Mobil AS, Telenor Bedrift AS og Telenor Privat AS samlet. Det nye selskapet heter Telenor Norge AS. Formålet med fusjonen er å understøtte Telenors strategi om å forenkle strukturell kompleksiteten for dermed å redusere kostnader og øke kvaliteten. Ved denne endringen ble den juridiske selskapsstrukturen tilpasset den allerede etablerte organisatoriske strukturen i Telenor Norge. For å bygge felles kultur, etablere felles mål, samt fremstå samlet overfor kundene er denne endringen viktig, sier Ragnar Kårhus, leder for Telenor Norge. 3

4 Hovedleveransene i prosjektet er delt i følgende delleveranser: Legal fusjon: Beslutning / behandling i alle interne og eksterne formelle fora Flytting av ansatte fra Telenor Mobil til Telenor Norge Endring av selskapsnavn, adresse og organisasjonsnummer i alle systemer som f.eks fakturasystemer, websider, brev og systemgenerert mail Stoppe internfakturering Informasjon til myndigheter og eiere, samt 7000 leverandører i 120 land Regnskapsmessig sammenslåing: Konsolidering og flytting av ERP funksjonalitet til ny felles plattform 10 ERP-systemer ble re-etablert (Oracle og egenutviklete) Endringer i integrasjon mellom IS og ERP systemene 40 systemer med grensesnitt ble endret inkludert ny mellomvare 4

5 Konkrete effekter av fusjonen Bortfall av internhandel og andre transaksjoner Antall interne fakturaer: 3700 Antall eksterne fakturaer 3000 Antall betalinger 5400 Antall avsetninger 8200 Antall ADI bilag 300 Rydding i kodeverk i Telenor Norge Ansvarssteder har blitt redusert fra 4017 til 487 Produktkoder har blitt redusert fra 3148 til 1072 Reservekoden har blitt redusert fra 288 til 39 Prosjektkoder har blitt redusert med ca koder Ca ansatte flyttet til nytt selskap 3 selskaper oppløst Generelle forenklinger som følge av færre selskaper innenfor: Fullmakter Inngående fakturahåndtering Bestillinger

6 Telenors prosjektmodell:

7 Erfaringer i analysefasen Overordnet struktur og arbeidsmodell Interessentbildet To interne leverandører Kritisk risikoelement ingen slakk i gjennomføring Veien til omforent gjennomføringsplan

8 Overordnet struktur og arbeidsmodell Prosjekteier: Ragnar Kårhus Styringsgruppe: Katarina Norderud (leder) Håkon Sæther Morten Dunham Terje Foyn Johannessen Torild Uribarri Erik Blaafjell Prosjektleder: Henning Granum (Elisabeth Krogh Svendsen) Ulike roller: Premissgiver / kravstillere Regnskap/RA/Sox Rapportering AR/Fakt/Coll HR Utfører av tekniske løsninger TKP IS/IT Spesialistkompetanse for definerte behov Regulatorisk Informasjon TKP: Lars Jorde IS/IT: Else Gullaksen Regnsk/RA/Sox Håvar Hissingby Rapportering: Marianne Tjøm AR/Fakt./Coll: Bjørn Ola Holm Regul./Juridisk: Siri Kalager Informasjon: Torild Uribarri Samhandling programnivå Identifiserte avhengigheter Hver 2. uke, prosjektmøte for alle delprosjektledere Hver 2. uke, referansegruppe for behandling av problemstillinger på tvers av delprosjektene HR Helge Moen Referansegruppe i forhold til å sikre krav / behov hos TKP og IS/IT

9 Interessentbildet: DnB BBS PT MEP Styringsgruppe Investormarkedet PFERP/ TKP 3PI IS 3PI PFERP/ TKP Going Dynamics IS Regnskap SOX Skatt Faktura og kreditt Kommunikasjon Telenorkunden Kundeservice Programledelse Rapport Web i Norge Ansattes org. HR IR/FRC CFO Norge K.N Prosjekt Langtidslagring Lover og Avtaler CEO Norge RK Regulat. Juridisk CEO Nordic MKS Interessentbildet viste seg Todelt interessentbilde Teknisk på systemsiden godt dekket Brukersiden ikke tilfredsstillende identifisert dette gav oss utfordringer senere i prosjektet Vanskelig kommuniserbar Ikke godt forankret og ikke fulgt opp med ny analyse Ikke knyttet opp mot kommunikasjonsplan på dette tidspunktet

10 To interne leverandører ulike prosesser for å ta frem krav for å forankre analysefasen frem mot beslutning TKP W02 W03 W04 W05 W06 W07 W08 W09 W10 W11 W12 W13 Phase 1) As-is review & validation Start-up & project planning As-is doc. review = TKP Steering group meeting = Decision point meeting = Reference group meeting Map/decide on info gaps Phase 2) To-be design and gap identification, prioritization and decision Prepare workshops Perform Analysis workshops to identify process, system and organization related gaps and improvement suggestions Prioritize, decide, and schedule gap resolution Develop Business Case Solution validation cross functional areas D2 mtrl for Jul09 legal merge & Jan10 op. merge

11 To interne leverandører ulike prosesser for å ta frem krav for å forankre analysefasen frem mot beslutning IS Vinterferie Påske Forretnings krav til IS 03/03 Regnskapsammenslåing IS WS og analyse IS System estimering/- forankring 3PI forberedelse 21/05 3PI innlevering IS 3PI behandling 15/06 3PI revie w B2 Forretnings System krav estimering og QA Legal fusjon 01/04 B2 25/02 18/03 20/03 30/04 11/06

12 Høy gjennomføringsrisiko Kritisk suksessfaktor: Sikre at begge leverandører er i synk til oppstart UAT 1. oktober # Beskrivelse Tiltak 3 Krav fra TKP til integrasjon kommer sent Sammen med TKP finne løsninger som innebærer mest mulig ASIS for IS 9 Problemer med produksjonssetting og migrering i enkelte systemer Dedikert ressurs og detaljerte planer for migrering 13 Releas i julefrys Søke dispensasjon, starte planlegging tidlig og sikre allokering av ressurser. Gjennomføre så mye som mulig i forkant 15 Nye forretningskrav kan medfører at problemstillinger identifiseres sent i implementeringsfasen 16 Ingen slakk i implementeringsplan og høy risiko for forsinkelser/merkostnader ved ethvert avvik fra planlagte leveranser og avhengigheter Signoff fra forretningssiden på forutsetninger, krav løsningsvalg. Stramt endringsregime Detaljert planlegging av ressursbruk og god planlegging av aktiviteter med klare ansvarsforhold Oppstart detaljert design i juni Sannsynlighet HØY MIDDELS LAV LAV MIDDELS HØY Konsekvens 17 Usikkerhet rundt sikring av datakvalitet før sammenslåing av TTS og Mobil 18 Utfordrende gjennomføring av System Integrasjon Test og User Acceptance Test Sikre god planlegging og klare retningslinjer for rydding i forkant God koordinering mellom alle involverte parter og tidlig start av SIT/UAT planlegging

13 Tidsplan Fusjon TTS og Telenor Mobil delprosjekt legal fusjon og regnskapsmessig sammenslåing Jun Jul Aug Sep Oct Nov Des Jan Feb Mar B B B B 3 B MS MS MS MS MS Design, Utvikling, og Test gjennomføring Migr./deploy Stabiliseringsperiode Regnsk. prosesser fase 1 Regnskapsprosesser fase Fusjonstidspkt HR/Valg Styrerepresentanter HR endringer ansatte IS Design Felles Legal Fusjon IS IS utvikling & systemtest Legal Fusjon Akseptansetest - Legal Fusjon - Felles regnskap Migrering/deploy Utrekk/lister Wholesale kundecase Overlevering / Stabilisering Evaluering / Avslutning Design Felles Regnskap IS IS utvikling & systemtest Felles Regnskap IS SI-test IS VK-test Test A-test R-test Prod.setting Legal Fusjon Prod.setting Felles regnskap Testdata, testmiljø Testdata, testmiljø Design Felles Regnskap TKP - Atlas og Saturn Detaljert design B2 beslutning Detaljert design ferdig IS utvikling & systemtest Detaljert design ferdig Legal Fusjon Klart for SI test SI-test Klart for A-test A-test Migrering/deploy Klar for prod. setting Go live Atlas Stabilisering / overvåkning Overlevering til linjen Avslutning

14 Erfaringer i gjennomføringsfasen Endret overordnet struktur og arbeidsmodell Endringshåndtering Risikostyring Test og forberedelse til produksjonssetting

15 Endret overordnet struktur og arbeidsmodell Proskjektleder Henning Granum Changeboard Vidar Pedersen Ass.prosjektleder Elisabeth Krogh Svendsen Controller Martin Bondlid Ressursgruppe Kont.pers. i divisjonene/innkj. Regnskapsmessig og legal fusjon nn Harmonisering av avtaler og goder nn Juridisk struktur holdingselskaper Henning Granum Reskontrosammenslåing nn TKP Lars Jorde IS Else Gullaksen HR/ Valg styrerepres. Helge Moen Prosesser Henning Granum Juridisk Jørn Ramnes/Pål Svartberg Informasjon Wenche Hjartholm Regulatorisk Siri Kallager Regnskap Hallvard Julseth Skatt Pål Svartberg Juridisk Jørn Ramnes Tydeliggjort prosjektene i henhold til leveranser Ressursene i divisjoner og markedsutløp samles i en felles ressursgruppe. Disse burde vært bedre forankret mot prosjektet. Strukturerer programmet for bedre oppfølging og kontroll. Hensyntatt erfaringer fra også andre store Telenor prosjekter Changeboard etableres for å få kontroll med endringer

16 Prosess for håndtering av endringer Regimet bidro til å redusere risiko kraftig Unngikk alle ønsker underveis Medførte redusert kompleksitet Kontroll på kostnader Requester Register Change Manager* Screening of CR Update CR status based on decision to reject Rejected YES Out of scope? NO Activity CR status. QA of Template YES New Received NO New Change Change Development Sub project Decision made to postpone CR. Update CR-status Postponed CR has impact < on cost and no impact on time, scope or benefits Approved minor Change board Change Test Change Decision made to implement Approved YES NO Steering Group* CB Implement? NO Sub project Analyse CR in Sub Project Analysis YES NO Approve for analysis NO Implemented END Update CR status based on decision to reject Update CR status based on decision to reject Rejected Rejected

17 Change Request SAG Endring i design og estimat CR-Categories: a. FN (Func New) - Nytt funksjonelt krav b. FC (Func Change) - Endring i funksjonelt krav c. FR (Func Removal) - Fjerning av funksjonelt krav d. FZ (Func Zero) - Ikke endring i funksjonelle krav REQUESTER: Knut Inge Sande STATUS: DEVELOPMENT VERSION: 1.0 CR-No: 01 CR-Category: FC Opex estimate: ,- Add. Document.: Y Pri: Type: CR Description: Endring i design fra TKP I forhold til tidligere forutsetninger har medført behov for endring i SAG: 1. Endringen i design av eksport fra Atlas (påvirker SAG) 2. Endringer knyttet til overføring av store datamengder mot Atlas over Metro. 3. Mangel i tidligere estimat (uteglemt rydding i plsql kode). Disse endringene må gjennomføres. Hvis ikke vil ikke løsningen ikke fungere og risikoen for feil vil øke Se mail fra Knut Inge Sande for detaljer Functional and Process: (Else Gullaksen) Consequence for product functionality and process support Commitment required: no OPEX-consequences: no Benefit-consequences: no Kommentar fra Change Board. Vi tester ISIT: (Else Gullasken) Consequence on cost (NOK): ,- Time: no Risk: risk reduction Se oppdatert estimat SAG alt1 Metro v2.xls Tiara CHG TKP: (NAME) Specify recommendation regarding scope of TKP delivery Ref to additional documentation Change Board Recommendation: Describe what needs to be done next and level of approval expected.

18 Risikostyring Oppdatert hver måned til SGmøter Kombinasjon av ulike metoder gav et godt grunnlag for å styre prosjektet i forhold til prioritering mot produksjonssetting Gjennomføringsrisiko Operasjonell risiko Helsesjekken Resulterte i 99% oppetid på produksjonssystemene i konverterings- og driftsfasen 5,500 Elektronisk hver måned Prosjektmål Engasjement og samhandling med prosjekteier 7 Prosjektplanlegging Tillit/Konflikt Sannsynlighet HØY MIDDELS LAV LAV MIDDELS HØY Konsekvens 5,000 4,500 SeptemberOktober November To runder med omfattende prosesser Kapasitet og kompetanse Prosjektoppfølging Kommunikasjon Enkel risikovurdering av Operasjonell risiko som følge av Fusjonsprosjektet Risiko og Endringshåndtering

19 Fusjonsprosjektet: Kompleks release og akseptanseplan Phase: SIT UAT Deployment and conversion I Post prod. support Conversion II 1/10 1/11 1/12 1/ / /11 16/12 GoLive 4/1-10 Release: 1/ /10 2/ /11 30/ / /12 2/ /01 SIT Start SIT End UAT Start IS navne endringer UAT End IS navne endringer Rel. 9.5 Rel WS kunde case Rel Rel (Bugfix) IS navne endringer Start UAT UAT Acceptance IS Atlas integrasjon IS navneendringer Acceptance: Start deployment Confirm continued deployment Confirm Go-live Systems comprised by release (add IS systems): Atlas Janus Saturn Cassini Artemis Metro Gatetrade, efaktura IS Wholesale IS Atlas integrasjon IS navnendringer Go/NoGo production deployment (additional release meetings according to MRM process TKP Steering Committee Norway Programme checkpoints Legend:

20 Godkjenningsprosedyrer Beslutningspunkt Dato Beslutningsgrunnlag Kommentar UAT akseptanse ATLAS integrasjon (Mailgodkjennelse) Go/No-Go Kundecase Wholesale (Møte og mail) UAT akseptanse Legal fusjon (Møte og mail) Start/No-Start Utrulling (Møte og mail) 9.12 UAT statusrapport ATLAS int. Restanseliste beskrivelse av konsekvenser for forretningssiden work around Feilrettningstid Status test Wholesale prosessen Restanseliste beskrivelse av konsekvenser for forretningssiden work around feilrettningstid UAT statusrapport Legal fusjon Restanseliste beskrivelse av konsekvenser for forretningssiden work around feilrettningstid Godkjent UAT akseptanse ATLAS integrasjon og legal fusjon Restanseliste med work around En akseptanse med forbehold kan tas i dette møtet. Endelig aksept utrulling gjøres i Start/No-Start møtet den Kritisk å måle status opp mot kriterier for Entreprenør- og Provisjonseringsprosessene Beslutning vedrørende utrulling Wholesale prosessen tas i praksis i dette møtet Beslutning vedrørende utrulling legal fusjon tas i praksis i dette møtet I praksis en akseptanse for produksjonssetting for de prosessen der det ikke dukker opp utfordringer ved produksjonsverifiseringen. Kritisk å måle status opp mot kriterier for Entreprenør- og Provisjonseringsprosessene Go/No-Go Produksjonssetting (Møte) 2.1 sen kveld Statusrapport utrulling og produksjonsverifisering Restanseliste med work around Point of no-return Kritisk å måle status opp mot kriterier for Entreprenør- og Provisjonseringsprosessene

21 Godkjenningsprosedyrer (forts) Area Operative responsibility Additional resources (Execution and QA) Formal responsibility Status godkjenning TKP TKP Merge Project According to UAT and deployment plans TKP Steering Committee UAT RLS 9.12 OK IS IS Merge project According to UAT and deployment plans Norway/Finance Hallvard Julseth I samspill med øvrige områder Norway (per area) Henning Granum UAT RLS 9.12 OK UAT Legalfusjon UAT RLS - OK Henning Granum sendt mail til TKP Norway/Logistics Amund W. Moen UAT RLS OK Bekreftelsesmail Norway/HR Helge Moen Henning Granum UAT RLS OK Bekreftelsesmail Norway/Reporting Marianne Tjøm Henning Granum UAT RLS OK Bekreftelsesmail Norway/Project John Kvernes Henning Granum UAT RLS OK Bekreftelsesmail Norway/Commission Hilde Rønsen Line Theil Strømsnes, Jon Terje Schwartz Norway/Invoice Bjørn Ola Holm Øyvind Eldegard, Georg Fosså Henning Granum Henning Granum UAT RLS OK Bekreftelsesmail UAT RLS OK Bekreftelsesmail UAT Legalfusjon Norway/Network Engeneering Arne Sandland Trond Garnes Henning Granum UAT RLS OK Bekreftelsesmail Norway/Wholesale Sigrid Fremstad Elin Iversen Henning Granum Godkjenning kundecase Norway/Regulatory Siri Kalager Bjørn Løken Henning Granum Bekreftet oktober 2009

22 Lansering - produksjonssetting Prosedyrer for utrulling vs. tilbakerulling Oppfølging under og etter produksjonssetting

23 Utrullning vs. tilbakerulling Det forligger workarounds og feilrettingsplaner for de kritiske verdikjedene som er definert til å være entreprenørkjøp og provisjonering Prosjektet fokuserer på beredskapsplaner for å være forberedt på eventuelle hendelser under og etter utrulling nyttårshelgen. MRM-kooridnator er involvert i disse prosessene. Det vurderes derfor som hensiktsmessig å legge fokus på å korrigere eventuelle driftsproblemer også etter 4. januar, fremfor en tilbakerulling iverksatt allerede 3.januar Tilbakerulling til as-is er mulig, men vil være meget tids-, kostnads- og ressurskrevende Plan Beskrivelse Antatt beslutnings-tidspunkt A B C Utrullning ihht foreliggende planer. Kun mindre feil og issues etter go-live. Utrullning ihht foreliggende planer. Betydelige driftsproblemer i enkelte verdikjeder/prosesser, men Workaround foreligger Ressurser tilgjengelig for feilretting og manuelle prosedyrer Feilretting antas mulig innenfor akseptable tidsrammer. Betydelige driftsproblemer i enkelte verdikjeder/prosesser etter go-live, og feilretting ikke lenger mulig innenfor akseptable tidsrammer Lørdag 2.jan. Søndag 3.jan. Løpende vurdering, seneste tidspunkt kan være godt ute i januar, men avhenger av feilsituasjon

24 Oppfølging under og etter produksjonssetting Oppfølging i desember Start/No-start utrulling I praksis en akseptanse for produksjonssetting Dersom de operasjonelt ansvarlige ikke anbefaler produksjonssetting vil det innkalles til et hastemøte med styringsgruppens representanter fra TKP, IS og Finance Daglige statusmøter romjulen Operasjonelt ansvarlige involveres ved behov Oppfølging i januar /februar Produksjonsstartmøte Beslutning fra Start/No-Start møtet den er gjeldene Basert på status produksjonsverifisering vil man ta stilling til hvor stor del av plan B som skal iverksettes. Daglige statusmøter første uken i januar Orientering til styringsgruppen Styringsgruppemøte Statusmøter 2-3 ganger i uken frem til januar-rapportering er gjennomført

25 Erfaringer fra prosjektavslutning Dette er det vi holder på med nå Prosjektevaluering og avslutning i delprosjektene Planlagt arbeidssamling for utvidet kjerneteam, dvs. alle som var involvert i statusmøtene fra godkjenning UAT og senere Planlagt prosjektavslutning for alle deltakere i prosjektet

Den som har skoen på, burde vite hvor den trykker!,

Den som har skoen på, burde vite hvor den trykker!, Den som har skoen på, burde vite hvor den trykker!, Om prosjekteierstyring og effekt av byggeprosjekter, konklusjoner fra en PhD-avhandling støttet av et følgeforskningsprosjekt Prosjekt Norge 17.01.2018

Detaljer

Why Desperate Houswives make Excellent Test Managers Testprosjektet som suksessfaktor i et hvert prosjekt

Why Desperate Houswives make Excellent Test Managers Testprosjektet som suksessfaktor i et hvert prosjekt Why Desperate Houswives make Excellent Managers prosjektet som suksessfaktor i et hvert prosjekt dagen ODIN 21.November 2012 Hvem er jeg Astrid Notø Larsen Cand Scient i Informatikk fra UiO 15 års erfaring

Detaljer

EBIR Prosjektdefinisjon

EBIR Prosjektdefinisjon Versjon 0.1 Avslutning og overlevering til linjen Dato: 26.04.2011 Prosjektleder / assisterende prosjektleder Marit Nielsen/ Alexander Løberg GODKJENNING Rolle Navn Dato Signatur Prosjekteier, EBIR Gøran

Detaljer

Hva kreves av en god byggherre? «Store utbyggingsprosjekter», 23. okt 2014

Hva kreves av en god byggherre? «Store utbyggingsprosjekter», 23. okt 2014 Hva kreves av en god byggherre? «Store utbyggingsprosjekter», 23. okt 2014 Paul Torgersen Leder Metier Consulting 20. oktober 2014 Side 2 Innhold Hva er prosjektsuksess? Hva kjennetegner de beste? Mine

Detaljer

Introduksjon til prosjektarbeid del 3. Prosjektadministrasjon Styring, organisasjon og ledelse

Introduksjon til prosjektarbeid del 3. Prosjektadministrasjon Styring, organisasjon og ledelse Introduksjon til prosjektarbeid del 3 Prosjektadministrasjon Styring, organisasjon og ledelse Prosjektadministrasjon Er alle oppgaver som har å gjøre med styring, organisasjon og ledelse av prosjektutførelsen

Detaljer

Erfaringer og eksempler fra Nord-Europas største implementering av SAP BPC for konsolidering. Stig Skoglund Leading Consultant Statoil

Erfaringer og eksempler fra Nord-Europas største implementering av SAP BPC for konsolidering. Stig Skoglund Leading Consultant Statoil Erfaringer og eksempler fra Nord-Europas største implementering av SAP BPC for konsolidering Stig Skoglund Leading Consultant Statoil Teknologidrevet energiselskap - 30 300 ansatte i 42 land (2010) Egenproduksjon

Detaljer

Oppgraderinger i SAP. Planlegge, organisere og gjennomføre en oppgradering til ECC 5.0/ECC 6.0. Sveinung Gehrken

Oppgraderinger i SAP. Planlegge, organisere og gjennomføre en oppgradering til ECC 5.0/ECC 6.0. Sveinung Gehrken Oppgraderinger i SAP Planlegge, organisere og gjennomføre en oppgradering til ECC 5.0/ECC 6.0. Sveinung Gehrken Gehrken Systems Agenda Vurdere 1 2 oppgradering 4 Erfaringer og hjelpemidler Planlegge oppgradering

Detaljer

Erfaringer fra en Prosjektleder som fikk «overflow»

Erfaringer fra en Prosjektleder som fikk «overflow» Erfaringer fra en Prosjektleder som fikk «overflow» Per Franzén, Project Manager August 30 th, 2017 ERFARINGER FRA EN PROSJEKTLEDER SOM FIKK «OVERFLOW» AV GDPR BEGREPER OG INSTRUKSER Purpose limitation

Detaljer

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem 7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem Å bytte forretningssystem er en beslutning som modner over tid. En rekke problemstillinger har ført til at dere stiller kritiske spørsmål ved løsningen dere

Detaljer

MODUL A Prosjektledelse Oversikt og Innsikt Dag 3 BETTER PROJECTS THE KNOWLEDGE TO GET YOU THERE

MODUL A Prosjektledelse Oversikt og Innsikt Dag 3 BETTER PROJECTS THE KNOWLEDGE TO GET YOU THERE MODUL A Prosjektledelse Oversikt og Innsikt Dag 3 Morten A. Torp Version 2.3 14.10.2017 Gjennomføringsplan Dag 1: Dag 3: 1. Prosjekter & prosjektledelse 2. Kunde og leverandør 3. Organisering 4. Eierstyring

Detaljer

Migrering hos Gjensidige Bank. 9. februar 2011 Ellen Aaslund - Gjensidige Bank Knut Erik Terjesen - bwise

Migrering hos Gjensidige Bank. 9. februar 2011 Ellen Aaslund - Gjensidige Bank Knut Erik Terjesen - bwise Migrering hos Gjensidige Bank 9. februar 2011 Ellen Aaslund - Gjensidige Bank Knut Erik Terjesen - bwise Historie 2 Nøkkeltall per Q3 2010 84 291 kunder 142 ansatte Oslo 92 fra Citibank Førde 50 fra GB

Detaljer

En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket

En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket NIRF 17. april 2012 En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket Haakon Faanes, CIA,CISA, CISM Internrevisjonen NAV NAVs ITIL-tilnærming - SMILI NAV, 18.04.2012 Side 2 Styring av tjenestenivå Prosessen omfatter

Detaljer

Erfaringer med smidige metoder på store prosjekter i Telenor. Kristoffer Kvam, Strategic Project Manager, Portfolio & Projects, Telenor Norway

Erfaringer med smidige metoder på store prosjekter i Telenor. Kristoffer Kvam, Strategic Project Manager, Portfolio & Projects, Telenor Norway Erfaringer med smidige metoder på store prosjekter i Telenor Kristoffer Kvam, Strategic Project Manager, Portfolio & Projects, Telenor Norway Smidig metodikk brukt riktig kan gi store effekter. Her >30%

Detaljer

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem 7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem Å bytte forretningssystem er en beslutning som modner over tid. En rekke problemstillinger har ført til at dere stiller kritiske spørsmål ved løsningen dere

Detaljer

Lean Forum Oslo Verdikjeder på tvers av Telenor. 15.Feb 2012 Ingeborg Svanes

Lean Forum Oslo Verdikjeder på tvers av Telenor. 15.Feb 2012 Ingeborg Svanes Lean Forum Oslo Verdikjeder på tvers av Telenor 15.Feb 2012 Ingeborg Svanes Verdikjeder på tvers av Telenor Bakgrunn Lean i Telenor Prosjekt eksempel The Telenor Lean Model describes the definition of

Detaljer

Neste generasjon ERP-prosjekter

Neste generasjon ERP-prosjekter Neste generasjon ERP-prosjekter Jan-Olav Arnegård 27. okt 2016 Nøkkeltall 2015 22 Land der vi er direkte representert 36 BearingPoint-kontorer 67 Kontorer der vi er representert via vår globale alliansepartnere

Detaljer

Oppsummert. Trude Rosendal. Ingebjørg Hammersland

Oppsummert. Trude Rosendal. Ingebjørg Hammersland 20.09.2016 Ingebjørg Hammersland Trude Rosendal Oppsummert INNHOLD Vipps, fra idé til DNBs stolthet Vipps, sånn tester vi Vipps, så var det testet Nov 2014 Mai 2015 30. mai 2015 26. juni 2015 4. nov 2015

Detaljer

Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation

Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation Avanserte Marine Operasjoner - Fra operasjon til skip og utstyr Dag McGeorge Ålesund, 1 Contents Introduction - Cheaper,

Detaljer

Itil-prosesser. NIF-ITs arbeid med utbedring av feilen

Itil-prosesser. NIF-ITs arbeid med utbedring av feilen Innhold NIF-IT 1 NIF-IT 1.1 Service Level Agreement (SLA) 1.2 Support (SPOC) 1.3 Request Fulfillment 1.4 Incident Management 1.5 Problem Management 1.6 Supplier Management 1.7 Change Management 1.8 Release

Detaljer

PRINCE2. Projects In Controlled Environments v2

PRINCE2. Projects In Controlled Environments v2 PRINCE2 Projects In Controlled Environments v2 A temporary organization that is created for the purpose of delivering one or more business s according to an agreed Business Case Time = Days, weeks, months

Detaljer

A tool for collaborating to success in a development project Experience with Visual Studio 2010 and Test Manager at Lånekasse

A tool for collaborating to success in a development project Experience with Visual Studio 2010 and Test Manager at Lånekasse A tool for collaborating to success in a development project Experience with Visual Studio 2010 and Manager at Lånekasse 21.mars.2013 Heza Wasfy Hvem er Sogeti? Sogeti Norge er et heleid datterselskap

Detaljer

Organisering og prosess for innovasjon og designstyring. Motsetning eller nødvendighet?

Organisering og prosess for innovasjon og designstyring. Motsetning eller nødvendighet? Organisering og prosess for innovasjon og designstyring. Motsetning eller nødvendighet? Hilde Britt S.Mellbye Konserndirektør HÅG Noen innledende spørsmål: Kan man analysere deg frem til banebrytende ideer?

Detaljer

Proactima Etablering av beredskap PREPARED.

Proactima Etablering av beredskap PREPARED. Proactima Etablering av beredskap PREPARED. Proactima Konsulentselskap etablert i September 2003 I dag et fagmiljø med over 170 medarbeidere 100% eid av de ansatte Stavanger Oslo Bergen Trondheim Vår reise...

Detaljer

Nye krav i ISO 9001, hvilke er de og hvordan implementere disse i TQM? Ragna Karoline Aasen

Nye krav i ISO 9001, hvilke er de og hvordan implementere disse i TQM? Ragna Karoline Aasen Nye krav i ISO 9001, hvilke er de og hvordan implementere disse i TQM? Ragna Karoline Aasen IMPLEMENTERINGSPLAN September 2015 ISO 9001:2015 publiseres Høst 2015 Akkreditering av sertifiseringsorganene

Detaljer

Oppsummering. Prosjektdelen

Oppsummering. Prosjektdelen Oppsummering Prosjektdelen Tre Prosjektdefinisjoner Et prosjekt er en engangsoppgave for å nå et klart formulert mål innen en gitt tidsfrist og med en gitt kostnadsramme En organisasjonsform for mest mulig

Detaljer

Utfordring, tiltak og status:

Utfordring, tiltak og status: Utfordring, tiltak og status: Organisasjon, bemanning og kompetanse Komplisert og tidkrevende for systemeierskap å få et helhetlig bilde av både utfordringer og ansvarsområde, spesielt i forhold til NISSY.

Detaljer

Implementering av Agresso: Erfaringer fra Kartverket

Implementering av Agresso: Erfaringer fra Kartverket Implementering av Agresso: Erfaringer fra Kartverket FØRST 1. April 2014 Våre kjerneverdier er inkluderende, kompetent, åpen, pålitelig og engasjert Myndighetsansvar Nasjonal kartmyndighet Tinglysingsmyndighet

Detaljer

Implementering Fra forbedring til effekt

Implementering Fra forbedring til effekt Implementering Fra forbedring til effekt Robert Lohne Karabin AS www.karabin.no Grad av prosessutvikling Hvor begynner vi? Om å implementere endringer Measurement is the first step that leads to control

Detaljer

Saksframlegg. Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 10/06/2015

Saksframlegg. Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 10/06/2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 10/06/2015 SAK NR 38-2015 Statusrapportering prosjekt Mine pasientreiser per 30.04.15 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

pr. 31. desember 2014

pr. 31. desember 2014 Møtedato: 26. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bengt Nilsfors/Hilde Rolandsen Bodø, 13.2.2015 Styresak 17-2015 FIKS 1 -prosjekt: Tertialrapport pr. 31. desember 2014 Bakgrunn Styret i Helse

Detaljer

Finansportalen Historiske bankdata

Finansportalen Historiske bankdata Bilag 5: Testing og godkjenning For Finansportalen Historiske bankdata Bilag 5 Testing og godkjenning Innholdsfortegnelse 1.1 OMFANG... 3 1.1.1 Systemtest 3 1.1.2 Godkjenningsprøve 3 1.2 GJENNOMFØRING...

Detaljer

License Management Morten A. Steien EDB Business Partner Industri

License Management Morten A. Steien EDB Business Partner Industri License Management Morten A. Steien EDB Business Partner Industri 2009-02-04 EDB Business Partner organisasjon Bank & Finance Public sector Telecom Industry 1000 FTE s 1600 MNOK revenue Application Services

Detaljer

Smidig utvikling NTNU 10.01.2014 Tor-Erik Mathisen tor-erik.mathisen@accenture.com

Smidig utvikling NTNU 10.01.2014 Tor-Erik Mathisen tor-erik.mathisen@accenture.com Smidig utvikling NTNU 10.01.2014 Tor-Erik Mathisen tor-erik.mathisen@accenture.com Accenture, its logo, and High Performance Delivered are trademarks of Accenture. Agenda Hvorfor Hva Scrum Prosjekteksempel

Detaljer

IT I PRAKSIS!!!!! IT i praksis 20XX

IT I PRAKSIS!!!!! IT i praksis 20XX IT I PRAKSIS 1 IT i praksis 20XX 2 IT I PRAKSIS FORORD 3 INNHOLD 4 IT I PRAKSIS Styringsmodell for utviklingsprosjekter (SBN) 5 Fra en idé til gevinstrealisering styringsmodell for utviklingsprosesser

Detaljer

Nyttestyring og viktigheten av den gode kunde. Magne Jørgensen

Nyttestyring og viktigheten av den gode kunde. Magne Jørgensen Nyttestyring og viktigheten av den gode kunde Magne Jørgensen Hva er et vellykket IT-prosjekt? Suksess er kontekstavhengig, men bør minimum inkludere: Oppnådd nytte (gevinster, verdi, måloppnåelse, ROI)

Detaljer

Hva gjør de ledende prosjektvirksomhetene, og hvordan jobber de metodisk for å bli enda bedre?

Hva gjør de ledende prosjektvirksomhetene, og hvordan jobber de metodisk for å bli enda bedre? Hva gjør de ledende prosjektvirksomhetene, og hvordan jobber de metodisk for å bli enda bedre? Statsbygg 29. oktober 2014 Halvard S. Kilde B A 2 0 1 5 - E N B A E - N Æ R I N G I V E R D E N S K L A S

Detaljer

IT i Prosjektorienterte Bedrifter Harald Haugerud SAP Norge

IT i Prosjektorienterte Bedrifter Harald Haugerud SAP Norge IT i Prosjektorienterte Bedrifter Harald Haugerud SAP Norge SAP Norge AS 1999 SAP PS Oversiktspresentasjon (H.Haugerud) / 1 Facts & Figures SAP Omsatte for NOK 41 milliarder i 1999 ( 5,11 billion) 18%

Detaljer

System integration testing. Forelesning Systems Testing UiB Høst 2011, Ina M. Espås,

System integration testing. Forelesning Systems Testing UiB Høst 2011, Ina M. Espås, System integration testing Forelesning Systems Testing UiB Høst 2011, Ina M. Espås, Innhold Presentasjon Hva er integration testing (pensum) Pros og cons med integrasjonstesting Når bruker vi integration

Detaljer

Hvordan få ut et kringkastingsbudskap?

Hvordan få ut et kringkastingsbudskap? Hvordan få ut et kringkastingsbudskap? Norkring 28.05.2015 Presentasjon Norkring Kort om Norkring Beredskapsansvar Radiodekning i Trøndelag Sendere Infrastruktur og sårbarhet Overvåkning av kringkastingsnettet

Detaljer

- FOR ØKT PROSJEKTIVITET. 1 www.metier.no Metier

- FOR ØKT PROSJEKTIVITET. 1 www.metier.no Metier 1 www.metier.no Metier Arbeidsseminar om tidligfasen i sykehusprosjekter Bruk av risikoanalyser og usikkerhetsstyring i tidligfasen - for å oppnå prosjektsuksess 2 www.metier.no Metier Agenda Introduksjon

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Bedre prosess og mer tid til analyse av månedlige økonomirapporter. Nasjonalt topplederprogram. Erik A Hansen

Utviklingsprosjekt: Bedre prosess og mer tid til analyse av månedlige økonomirapporter. Nasjonalt topplederprogram. Erik A Hansen Utviklingsprosjekt: Bedre prosess og mer tid til analyse av månedlige økonomirapporter Nasjonalt topplederprogram Erik A Hansen Bodø 5. november 2010 Bakgrunn og problemstilling Helseforetakene har siden

Detaljer

Avtale med Telenor - Forbund, kretser og klubber

Avtale med Telenor - Forbund, kretser og klubber Avtale med Telenor Forbund, kretser og klubber Forutsetninger for avtalen Mobil abonnement med Idretten Intern Mobilt Bredbånd Proffnett Internett 2 NIFavtalen forutsetninger Klubber og lag for å inngå

Detaljer

Profileringsprosjektet Statusrapport, oktober 2014 Øyvind Såtvedt

Profileringsprosjektet Statusrapport, oktober 2014 Øyvind Såtvedt Profileringsprosjektet Statusrapport, oktober 2014 Øyvind Såtvedt Viktig for Osloregionen: Tiltrekke talenter Tiltrekke investeringer og lokaliseringer Styrke innflytelse og muligheter ved internasjonalt

Detaljer

Suksessfaktorer for styring av prosjekt

Suksessfaktorer for styring av prosjekt Suksessfaktorer for styring av prosjekt B2G utviklingscamp 20. oktober Erik Aursnes Dammen Metier i dag Forretningsidè: Vi forbedrer våre kunders forretningsmessige mål gjennom riktige og effektive prosjekter

Detaljer

AVVIKSBEHANDLING No. of Sheets: 7

AVVIKSBEHANDLING No. of Sheets: 7 For access or copy of document, please contact: hilde.lillegraven@pgs.com This document can be updated by: Stein Fines, stein.fines@pertra.no 02 20021023 Issued for Use S. Fines O.A. Isdal E. Haugane 01

Detaljer

Jara NetBusiness og Jara B2B Volum

Jara NetBusiness og Jara B2B Volum Vilkårs - og funksjonsbeskrivelse for Jara NetBusiness og Jara B2B Volum 01.01.2010 Versjon 7.0 Innholdsfortegnelse VILKÅRS - OG FUNKSJONSBESKRIVELSE... 1 1 INNLEDNING... 4 1.1 HENSIKT... 4 1.2 DEFINISJONER...

Detaljer

Statusrapport. MUSIT Ny IT-arkitektur Pilot. NØKKELINFORMASJON Rapporteringstidspunkt 3. februar 2017 Rapporteringsperiode Januar 2017

Statusrapport. MUSIT Ny IT-arkitektur Pilot. NØKKELINFORMASJON Rapporteringstidspunkt 3. februar 2017 Rapporteringsperiode Januar 2017 Statusrapport MUSIT Ny IT-arkitektur Pilot NØKKELINFORMASJON Rapporteringstidspunkt 3. februar 2017 Rapporteringsperiode Januar 2017 Prosjektleder Line Arild Sjo Prosjekteier Leder MUSIT styre Prosjektnummer

Detaljer

Tom Røise. IMT 2243 : Systemutvikling 1. Forelesning IMT2243 27. Januar 2009. Prosjektstyring. Deltemaer innen prosjektstyring

Tom Røise. IMT 2243 : Systemutvikling 1. Forelesning IMT2243 27. Januar 2009. Prosjektstyring. Deltemaer innen prosjektstyring Forelesning IMT2243 27. Januar 2009 Tema : Prosjektstyring i systemutviklingsprosjekter Prosjektplanlegging (inkl. mal for Forprosjektrapport) Øvingstimene : Planleggingverktøy - MS-Project ( A209 ) Pensum

Detaljer

Kundecase: Forbedring av Request Fulfillment prosess

Kundecase: Forbedring av Request Fulfillment prosess Kundecase: Forbedring av Request Fulfillment prosess Lean + ITIL = Sant? Oslo 30. mai 2012 Roger Tøftum Seniorrådgiver Steria Consulting E-post: rogt@steria.no Steria Telefon: 911 88 573 Ulike ambisjoner

Detaljer

Statusrapportering DIPS Hovedprosjekt

Statusrapportering DIPS Hovedprosjekt Statusrapportering DIPS Hovedprosjekt Program Regional klinisk dokumentasjon Dato /11-1 B Fullført G Tilfredsst. Y Krever tiltak R Kritisk IP Ikke påbegynt Samlet status G Y Fremdrift Y Kostnader G Ressurser

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 28. mai 2009 Dato møte: 4. juni 2009 Saksbehandler Administrerende direktør SAK 84/2009 STATUS SAMMENSLÅINGSAKTIVITETER Tidsplan Programmets og prosjektenes

Detaljer

3G Ny teknologi - nye muligheter

3G Ny teknologi - nye muligheter 3G Ny teknologi - nye muligheter Kjersti Solem Business Development Manager Telenor Nordic Lillestrøm 12. oktober Updated Q2 2005 3G Kort status 3G Evulusjon eller revulusjon? 3G Implementering i organisasjonen

Detaljer

MODUL A Prosjektledelse Oversikt og Innsikt Dag 2 BETTER PROJECTS THE KNOWLEDGE TO GET YOU THERE

MODUL A Prosjektledelse Oversikt og Innsikt Dag 2 BETTER PROJECTS THE KNOWLEDGE TO GET YOU THERE MODUL A Prosjektledelse Oversikt og Innsikt Dag 2 Morten A. Torp Version 3.3 28.08.2017 Gjennomføringsplan Dag 1: Dag 3: 1. Prosjekter & prosjektledelse 2. Kunde og leverandør 3. Organisering 4. Eierstyring

Detaljer

«TELEFORVALTNING SATT I SYSTEM»

«TELEFORVALTNING SATT I SYSTEM» «TELEFORVALTNING SATT I SYSTEM» HAR DU EN «GISKE» I ORGANISASJONEN DIN? «Huff, jeg visste ikke at summen var så høy Kr. 246.952,-» Publisert 20.03.13-07:40. VG «Trond Giske ble over fakturert av Telenor.

Detaljer

Nasjonal løsning for elektronisk faktura og e-handel

Nasjonal løsning for elektronisk faktura og e-handel Nasjonal løsning for elektronisk faktura og e-handel Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014 Olav Kristiansen, prosjektleder - elektronisk faktura, Difi Per Martin Jøraholmen seksjonssjef, DFØ

Detaljer

ESTIMERING I SMIDIGE PROSJEKTER

ESTIMERING I SMIDIGE PROSJEKTER ESTIMERING I SMIDIGE PROSJEKTER Hvorfor forsker vi på estimering av systemutviklingsarbeid? I 2007 er estimatene tilsynelatende like unøyaktige som for 30 år siden Undersøkelser viser at, da som nå, er

Detaljer

Egenevalueringsskjema

Egenevalueringsskjema Egenevalueringsskjema Prosjekthåndtering Dato: 05.09.2011 Versjon 1.00 Finanstilsynet Tlf. 22 93 98 00 post@finanstilsynet.no www.finanstilsynet.no Innholdsfortegnelse: Prosjektoppstart 3 Prosjektmetode

Detaljer

Informasjonssikkerhet En tilnærming

Informasjonssikkerhet En tilnærming 10 JUNE, 2016 INFORMASJONSSIKKERHET 2016 Informasjonssikkerhet En tilnærming EVRY Agenda Hvorfor informasjonssikkerhet Hva kan vi hjelpe deg med? Våre tjenester Prosessen vi tilbyr Krav Informasjonssikkerhet

Detaljer

Vi bruker stadig mer tid på medier...

Vi bruker stadig mer tid på medier... Vi bruker stadig mer tid på medier... ...og mediene kommer og tar oss! 30.000.000 APP ER LASTET NED HVER DAG! Tablet Social Forside Rekruttering Mobil websider Events TV konkurranser Responsiv E-handel

Detaljer

MODUL C Prosjektorganisering og Teamutvikling BETTER PROJECTS THE KNOWLEDGE TO GET YOU THERE

MODUL C Prosjektorganisering og Teamutvikling BETTER PROJECTS THE KNOWLEDGE TO GET YOU THERE MODUL C Prosjektorganisering og Teamutvikling Morten A. Torp Version 1.3 24.08.2017 Organisering av Virksomheter Side 2 Organisering av Prosjekter Typiske kjennetegn for prosjekter: - Har min. 2-3 deltakere

Detaljer

1500 brukere fra Notes til Exchange i skyen

1500 brukere fra Notes til Exchange i skyen Januar 2013 Cloud Services from EVRY 1500 brukere fra Notes til Exchange i skyen Baard Mühlbradt Regionsdirektør Erik Sundet Senior konsulent www.cloudservices.no BIS Production Partner Group Project:

Detaljer

Nyttestyring i praksis Hovedstadsområdets nettverk for IT-styring og ledelse, 11.03.2016

Nyttestyring i praksis Hovedstadsområdets nettverk for IT-styring og ledelse, 11.03.2016 Nyttestyring i praksis Hovedstadsområdets nettverk for IT-styring og ledelse, 11.03.2016 - Gunnar Olving, PROMIS - Stein Grimstad, Scienta 11.03.2016 Scienta og PROMIS 1 11.03.2016 Scienta og PROMIS 2

Detaljer

Robotene kommer - Introduksjon om RPA og AI

Robotene kommer - Introduksjon om RPA og AI Robotene kommer - Introduksjon om RPA og AI Hva er kunstig intelligens, hva kan det brukes til og hvordan må man bygge compliance inn i jobben som utføres? Høstseminar 18. oktober 2017 18.10.2017 Knowit

Detaljer

Elektronisk fakturering mellom bedrifter

Elektronisk fakturering mellom bedrifter Elektronisk fakturering mellom bedrifter Oversikt over den internasjonale utviklingen Arild Haraldsen Adm. Dir. NorStella Vice Chair UN/CEFACT BUREAU Arbeidet med standardisering av elektronisk fakturering

Detaljer

Egenevalueringsskjema

Egenevalueringsskjema Egenevalueringsskjema for foretakets IT-virksomhet forenklet versjon basert på 12 COBIT prosesser Dato: 10.07.2012 Versjon 2.6 Finanstilsynet Tlf. 22 93 98 00 post@finanstilsynet.no www.finanstilsynet.no

Detaljer

Ny ISO 9001:2015. Disclaimer:

Ny ISO 9001:2015. Disclaimer: Ny ISO 9001:2015 Disclaimer: Presentasjon basert på draft versjon Subjektiv vurdering av endringer Subjektiv vurdering av hva som oppfattes som viktig Representerer ikke et sertifiseringsorgan Ny ISO 9001:2015

Detaljer

Lyse IT Prosjekt og endringsledelse Emil Vasseng & Tommy Dignes

Lyse IT Prosjekt og endringsledelse Emil Vasseng & Tommy Dignes Lyse IT Prosjekt og endringsledelse Emil Vasseng & Tommy Dignes Om Lyse IT og Lyse gruppen 03.03.2015 2 Lyse gruppen Tema for foredrag kan fylles inn her.. 03.03.2015 3 Merkevarer i Lyse gruppen Konsernet

Detaljer

Prosjektstyring, metodikk og løsningsutforming for SAP prosjekter. Sveinung Gehrken Fram

Prosjektstyring, metodikk og løsningsutforming for SAP prosjekter. Sveinung Gehrken Fram Prosjektstyring, metodikk og løsningsutforming for SAP prosjekter Sveinung Gehrken Fram Til diskusjon Hva kjennetegner vellykkede SAP prosjekter? Hvilken metodikk skal man velge? Noen tanker om løsningsvalg

Detaljer

Hvordan få ut et kringkastingsbudskap?

Hvordan få ut et kringkastingsbudskap? Hvordan få ut et kringkastingsbudskap? Norkring 27.03.2014 Presentasjon Norkring Kort om Norkring Beredskapsansvar Radiodekning i Østfold Sendere Infrastruktur og sårbarhet Overvåkning av kringkastingsnettet

Detaljer

Agenda. Difi og DFØ. Historien om elektronisk faktura. Standard prosesser. Formater og status. Kom i gang

Agenda. Difi og DFØ. Historien om elektronisk faktura. Standard prosesser. Formater og status. Kom i gang Agenda Difi og DFØ Historien om elektronisk faktura Standard prosesser Formater og status Kom i gang Regjeringen Regjeringen Solberg KMD - Kommunal- og moderniseringsdepartementet Finansdepartementet Jan

Detaljer

Status for IMOs e-navigasjon prosess. John Erik Hagen, Regiondirektør Kystverket

Status for IMOs e-navigasjon prosess. John Erik Hagen, Regiondirektør Kystverket Status for IMOs e-navigasjon prosess John Erik Hagen, Regiondirektør Kystverket E-Navigasjoner skal føre til: - økt navigasjonssikkerhet - økt effektivitet i shipping - enklere adgang til havner og farvann,

Detaljer

Integrasjonsstatus uke 48

Integrasjonsstatus uke 48 Integrasjonsstatus uke 48 Overgripende prosjektplan med viktigste milepæler Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase Forberede closing og eierskapsskifte Start operasjonell drift med felles profilering Ferie Operasjonell

Detaljer

PROSJEKTPLAN. Prosjektfase. Prosjektnavn. Kort beskrivelse av prosjektet. Sted, dato. Prosjektplan 1

PROSJEKTPLAN. Prosjektfase. Prosjektnavn. Kort beskrivelse av prosjektet. Sted, dato. Prosjektplan 1 PROSJEKTPLAN Prosjektfase Prosjektnavn Kort beskrivelse av prosjektet. Sted, dato Prosjektansvarlig: NN Tittel Organisasjon Prosjektleder: NN Tittel Organisasjon Prosjektplan 1 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn

Detaljer

Erfaringer med opplæring i et ERPprosjekt. v/ Nina Holt Aas og Fredrik Elnæs

Erfaringer med opplæring i et ERPprosjekt. v/ Nina Holt Aas og Fredrik Elnæs Erfaringer med opplæring i et ERPprosjekt v/ Nina Holt Aas og Fredrik Elnæs 2 Agenda Intro om Brødrene Dahl Kort om ERP oppgraderingen Fra Movex (10.9) til M3 (13.2) Roller og Prosjektorganisering Suksesskriterier

Detaljer

Prosjektdirektiv. Regional Radiologiløsning

Prosjektdirektiv. Regional Radiologiløsning 1 / 12 Regional Radiologiløsning GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Mal Malversjon godkjent 10.01.11 1.1 2 / 12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 PROSJEKTETS NAVN... 4 2 PROSJEKTEIER... 4 3 BAKGRUNN FOR, HENSIKT

Detaljer

SAK NR TERTIALRAPPORT FOR IKT-PROGRAMMET DIGITAL FORNYING

SAK NR TERTIALRAPPORT FOR IKT-PROGRAMMET DIGITAL FORNYING Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18. juni 2015 SAK NR 040-2015 TERTIALRAPPORT 1 2015 FOR IKT-PROGRAMMET DIGITAL FORNYING Forslag til vedtak: Styret tar status for gjennomføringen

Detaljer

Testbilag til IT kontrakter

Testbilag til IT kontrakter Testbilag til IT kontrakter Grunner til å lage dette testbilaget Unngår å diskutere de samme problemstillingene i hver kontrakt testfaglige selvfølgeligheter blir landet av testfaglig personell en gang

Detaljer

Alma i betafase. Velkommen til informasjonsmøte! Bergen 2. juni 2015

Alma i betafase. Velkommen til informasjonsmøte! Bergen 2. juni 2015 Velkommen til informasjonsmøte! Alma i betafase Bergen 2. juni 2015 Henning Storhaug, kvalitetsleder/testleder Ingrid Mogset, opplæring og brukerstøtte Agenda og tidspunkt Tid Varighet Tema 10:00 45 Introduksjon

Detaljer

Etableringsprosjekt Sykehusinnkjøp HF. Statusrapport fra hver enkelt arbeidsstrøm Samlet risikovurdering og pr arbeidsstrøm pr.

Etableringsprosjekt Sykehusinnkjøp HF. Statusrapport fra hver enkelt arbeidsstrøm Samlet risikovurdering og pr arbeidsstrøm pr. Etableringsprosjekt Sykehusinnkjøp HF Statusrapport fra hver enkelt arbeidsstrøm Samlet risikovurdering og pr arbeidsstrøm pr. juni 2016 Innhold I II Status pr. arbeidsstrøm pr. juni 2016 Risikorapportering

Detaljer

Sykehusinnkjøp HF. Prosjekt Etablering av Sykehusinnkjøp Masterplan v juni 2016

Sykehusinnkjøp HF. Prosjekt Etablering av Sykehusinnkjøp Masterplan v juni 2016 Sykehusinnkjøp HF Prosjekt Etablering av Sykehusinnkjøp Masterplan v0.4 20.juni 2016 Innhold Formålet med masterplanen Prosjektets mål og oppdrag De viktigste milepælene i prosjektet og arbeidsstrømmene

Detaljer

Hvorfor digitalisere innkjøpsprosessen? Knut Riise Seniorrådgiver, Difi

Hvorfor digitalisere innkjøpsprosessen? Knut Riise Seniorrådgiver, Difi Hvorfor digitalisere innkjøpsprosessen? Knut Riise Seniorrådgiver, Difi Fra: Omfattende papirdokumentasjon i tilbud Til: Innsending av elektroniske dokumenter Til: Utveksling av strukturert informasjon

Detaljer

Kontrakter og test i smidige prosjekter. Fagmøte Dataforeningen i Trondheim 12.Mars 2012

Kontrakter og test i smidige prosjekter. Fagmøte Dataforeningen i Trondheim 12.Mars 2012 Kontrakter og test i smidige prosjekter Fagmøte Dataforeningen i Trondheim 12.Mars 2012 Agenda Smidige manifest Smidige prosjekter og testing Samarbeid og tillit teori Hva er en kontrakt Gjennomgang av

Detaljer

Metoder og erfaringer med prosjektporteføljestyring i Telenor

Metoder og erfaringer med prosjektporteføljestyring i Telenor Metoder og erfaringer med prosjektporteføljestyring i Telenor Utdrag fra Presentasjon for NSP Lysaker 14 desember Ragna Brekke Prosjektporteføljestyring Prinsipper og metoder for prosjekt porteføljestyringen

Detaljer

FORENKLING OG FOKUSERING

FORENKLING OG FOKUSERING FORENKLING OG FOKUSERING Lederutvikling i en mellomstor bedrift Eva Skille & Morten Müller-Nilssen 2 REVISED STRATEGY Flexible European generation and market operations International hydropower FOKUSERT

Detaljer

1 MÅL OG RAMMER ORGANISERING BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER RISIKOANALYSE GJENNOMFØRING AVTALER...

1 MÅL OG RAMMER ORGANISERING BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER RISIKOANALYSE GJENNOMFØRING AVTALER... 1 1 MÅL OG RAMMER... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Rammer... 3 2 ORGANISERING... 4 3 BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER... 4 3.1 Beslutningspunkter... 4 3.2 Oppfølging... 4 3.3 Milepæler...

Detaljer

IT Service Management

IT Service Management IT Service Management Forelesning uke 7 Innhold Endringer Endringer i ITIL: Service Transition Endringer - en nødvendig onde? If it ain t broke don t fix it. De fleste supportsaker synes å skyldes endringer

Detaljer

Kapittel 3 De fire prinsippene for Lean ledelse

Kapittel 3 De fire prinsippene for Lean ledelse Kapittel 3 De fire prinsippene for Lean ledelse De fire Toyotaprinsippene for ledelse 1. Ingenting kan erstatte direkte observasjon 2. Alle endringer er eksperimenter (PDSA) 3. Gjør endringer så ofte som

Detaljer

SAS Forum Norge 2011

SAS Forum Norge 2011 SAS Forum Norge 2011, kompetanse og organisering; tre fokusområder for datavarehusavdelingen på If Skadeforsikring 25. mai Bernt Dingstad, If Skadeforsikring Agenda Introduksjon Spørsmål 1 2 3 4 5 If skadeforsikring

Detaljer

Hvordan få ut et kringkastingsbudskap?

Hvordan få ut et kringkastingsbudskap? Hvordan få ut et kringkastingsbudskap? Norkring 02.12.2014 Presentasjon Norkring Kort om Norkring Beredskapsansvar Radiodekning i Rogaland Sendere Infrastruktur og sårbarhet Overvåkning av kringkastingsnettet

Detaljer

Status for integrasjonen. Økern, 8. januar 2010

Status for integrasjonen. Økern, 8. januar 2010 Status for integrasjonen Økern, 8. uar Overordnet prosjektplan med viktigste milepæler Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase Forberede closing og eierskapsskifte Start operasjonell drift med felles profilering

Detaljer

Planlegging av arbeidsmiljøprosjekter

Planlegging av arbeidsmiljøprosjekter Planlegging av arbeidsmiljøprosjekter Innhold 1. HVA ER ET PROSJEKT? 5 2. HVA SKAL TIL FOR Å LYKKES MED PROSJEKTER? 5 3. ORGANISERING AV PROSJEKTER 6 3.1. Prosjekteier 6 3.2. Styringsgruppe 6 3.3. Prosjektleder

Detaljer

IT-forum våren 2004. ITIL et rammeverk for god IT-drift

IT-forum våren 2004. ITIL et rammeverk for god IT-drift IT-forum våren 2004 ITIL et rammeverk for god IT-drift Jon Iden, dr. polit Institutt for prosessutvikling og arbeidsflyt AS Institutt for informasjons- og medievitenskap, UiB Institutt for Prosessutvikling

Detaljer

PROSJEKT SOM ARBEIDSMETODE

PROSJEKT SOM ARBEIDSMETODE PROSJEKT SOM ARBEIDSMETODE Felles forståelse for prosjekt som metode - en kritisk faktor for prosjektets suksess! Spesialrådgiver Bjørg Røstbø, Prosjektledersamling Pulje lll,18.09.08 Hvorfor er det så

Detaljer

Akkumulert risikovurdering oktober 2015

Akkumulert risikovurdering oktober 2015 Akkumulert risikovurdering oktober 201 Sannsynlighet 1 Risiko for driftsstans i PRO og NISSY som følge av svakheter i løsning levert fra (6) Risiko for at Mine pasientreiser blir levert forsinket med redusert

Detaljer

PROSJEKT OSLOBARNEHAGEN MANDATUTKAST TIL DELPROSJEKT:

PROSJEKT OSLOBARNEHAGEN MANDATUTKAST TIL DELPROSJEKT: Oslo kommune Byrådsavdeling for kultur og utdanning PROSJEKT OSLOBARNEHAGEN MANDATUTKAST TIL DELPROSJEKT: MÅLTALL, NØKKELINDIKATORER OG RAPPORTERING Vedtatt av styringsgruppen 17. 02. 2010 1. Mål med delprosjektet

Detaljer

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 28/02/2011

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 28/02/2011 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 28/02/2011 SAK NR 009-2011 Virksomhetsrapportering pr 31.01.2011 Forslag til vedtak: 1. Styret tar virksomhetsrapporteringen

Detaljer

HYDROs. Arbeids- og beslutnings prosesser for Investeringsstudier og prosjekter HTP

HYDROs. Arbeids- og beslutnings prosesser for Investeringsstudier og prosjekter HTP HYDROs Arbeids- og beslutnings prosesser for Investeringsstudier og prosjekter HTP Introduksjon: Denne presentasjon er beskriver hovedprinsipper for anvendelse av arbeids- og beslutnings-prosessene for

Detaljer

Foretakets navn : Dato: Underskrift :

Foretakets navn : Dato: Underskrift : Evalueringsskjema IT-virksomhet for filialforetak Foretakets navn : Dato: Underskrift : Versjon 1.0 24.11.2008 Side 1 av 16 Rangering av prosess Planlegging og organisering (POx): PO1 Definere en IT-strategi

Detaljer

Hvordan sikre valg av optimal kontraktstrategi?

Hvordan sikre valg av optimal kontraktstrategi? Hvordan sikre valg av optimal kontraktstrategi? Morten Aagaard, Metier Legal 26 januar 2016 All rights reserved - Metier AS - BETTER PROJECTS Innhold Arbeid med kontraktstrategi Kravspesifikasjoner og

Detaljer