GENERELT 2 SIKKERHEDSANVISNINGER 2 Advarsel 2 Sikkerhedsanvisninger 2. BESKRIVELSE AF PRODUKTET 2 Sammensætning 2 Anvendelsesområde 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GENERELT 2 SIKKERHEDSANVISNINGER 2 Advarsel 2 Sikkerhedsanvisninger 2. BESKRIVELSE AF PRODUKTET 2 Sammensætning 2 Anvendelsesområde 2"

Transkript

1 A-DK 26/04/07 15:21 Page 1 INDHOLD GENERELT 2 SIKKERHEDSANVISNINGER 2 Advarsel 2 Sikkerhedsanvisninger 2 DK BESKRIVELSE AF PRODUKTET 2 Sammensætning 2 Anvendelsesområde 2 PUNKTER, DER SKAL KONTROLLERES FØR INSTALLATION 3 Indledende kontroleftersyn 3 Sikkerhedsanvisninger 3 INSTALLATION 3 Installationshøjde 3 Detaljer vedrørende de forskellige installationstrin 3 PROGRAMMERING 5 Beskrivelse af programmeringstasterne 5 Automatisk kodning 5 Lagring af fjernbetjeningerne i hukommelsen 5 FUNKTIONSTEST 5 Brug af fjernbetjeningerne 5 Registrering af en forhindring 5 Indbygget lys 6 TILSLUTNING AF TILBEHØR 6 Beskrivelse af det forskellige tilbehør 6 Elektrisk tilslutning af det forskellige tilbehør 6 INDSTILLING AF PARAMETRE 7 Generel oversigt over indstilling af parametre 7 De forskellige parametres betydning 7 SÆRLIGE ANVENDELSER 8 SLETNING AF FJERNBETJENINGER OG ALLE INDSTILLINGER 8 Sletning af fjernbetjeninger 8 Initialisering af alle indstillinger 8 FEJLFINDING 8 Visning af funktionskoderne 8 Visning af programmeringskoderne 9 Visning af fejlkoder og funktionsproblemer 9 Visning af de gemte data 9 TEKNISKE SPECIFIKATIONER 10 1

2 A-DK 26/04/07 15:21 Page 2 GENERELT DK Dette produkt er i overensstemmelse med normen for sikkerhed, særlige regler for motorer til garageporte med vertikal åbning til privat brug (normen EN ). Når produktet er installeret i henhold til nærværende anvisninger og skemaet til kontrol af installationen, er installationen i overensstemmelse med normerne EN og EN Anvisningerne i produktets installations- og betjeningsvejledning imødekommer alle krav for materiale- og personsikkerhed samt ovennævnte normer. Hvis anvisningerne ikke overholdes, kan Somfy ikke holdes ansvarlig for skader, der måtte opstå. Produktet Dexxo Pro skal installeres inde i garagen med et styresystem med indbygget sikkerhed. Vi, SOMFY, erklærer hermed, at produktet er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre væsentlige bestemmelser i direktivet 1999/5/EF. En overensstemmelseserklæring kan læses på internetadressen (Dexxo Pro). Produktet kan anvendes i Den Europæiske Union og Schweiz. SIKKERHEDSANVISNINGER Advarsel Vigtige sikkerhedsanvisninger. Følg alle anvisninger, idet en ukorrekt installation kan medføre alvorlige skader. Sikkerhedsanvisninger Før motoren installeres, skal alle ledninger og kæder, som ikke benyttes, fjernes, og alt udstyr, som ikke skal bruges i forbindelse med portens motorstyrede funktion, skal sættes ud af drift. Før motoren installeres, skal det kontrolleres, at den drevne del er i god mekanisk stand, afbalanceret, og at den åbner og lukker korrekt. Anbring alle betjeningsknapper mindst 1,5 meter over jorden og synligt fra indgangen, men på afstand af alle bevægelige dele. Monter den manuelle frakoblingsenhed højst 1,8 meter over jorden. Hvis betjeningsenheden er aftagelig, anbefales det at opbevare den lige i nærheden af garageporten. Klæb etiketten om den manuelle reserveanordning fast ved siden af betjeningsenheden. Klæb etiketterne med advarsler mod masning fast ved siden af eventuelle faste betjeningsenheder, så de er let synlige for brugeren. Kontrollér efter installationen, at mekanismen er korrekt indstillet, og at motoren skifter retning, når porten støder på en forhindring, der er 50 mm høj, og som er placeret på jorden. Kontrollér efter installationen, at portens dele ikke går ud over et fortov eller en vejbane, der er offentlig tilgængelig. Kontrollér efter installationen, at motoren forhindrer eller standser åbnebevægelsen, når porten er belastet med en vægt på 20 kg, der er fastgjort midt på portens nederste kant. BESKRIVELSE AF PRODUKTET Sammensætning Fig. 1 Pkt. Antal Beskrivelse Pkt. Antal Beskrivelse 1 1 Motorhoved 14 4 Fingerskrue H M8x Motordæksel 15 6 Møtrik HU8 3 1 Skærmplade til indbygget lys 16 2 Akse 4 1 Beslag til overligger 17 2 Låsering 5 1 Beslag til garageport 18 4 Selvskærende skrue φ 3x Fastspændingsplade til loft 19 4 Selvformende skrue φ 4x8 7 2 Fastspændingsplade til motorhoved 20 2 Skrue til plast φ 3,5x Manuel frakoblingsenhed 21a 1 Helstøbt skinne 9 1 Forbindelsesstang 21b 1 Todelt skinne 10 2 Endestop 21b1 1 Muffe 11 4 Kædeholder 21b2 8 Selvformende skrue φ 4x Netledning 22 2 Keytis fjernbetjening 13 2 Skrue H M8x Pære 230 V 40 W type E14 Anvendelsesområde Fig. 2 Porttype (Fig. 2) A: Vippeport med stort udhæng ved åbning. B: Ledport. Hvis portarealet er større end 10 m 2, eller hvis den øverste profil er speciel, skal beslaget til ledporte anvendes, ref.: C: Fløjport. Benyt dette beslag til fløjporte, ref.: D: Vippeport med lille udhæng ved åbning. Benyt dette beslag til sidehængte vippeporte med lille udhæng ved åbning, ref.:

3 A-DK 26/04/07 15:21 Page 3 Portmål (Fig. 3) Motorens vandring kan optimeres til portenes maksimale højder:. Ved at montere motorhovedet i 90 (Fig. 7- ).. Ved at fastspænde beslaget til overliggeren i loftet højst 200 mm forskudt i forhold til overliggeren (Fig. 5- ).. Ved at skære forbindelsesstangen over. PUNKTER, DER SKAL KONTROLLERES FØR INSTALLATION Indledende kontroleftersyn Garageporten skal fungere manuelt uden modstand. Kontrollér, at den mekanisk er i god stand (remskiver, holdere osv.), og at den er afbalanceret (fjederspænding). Enhver indstilling af portens fjedre kan medføre fare (nedstyrtning af porten). Dexxo Pro kan solidt fastgøres til garagens struktur (mure, overligger, sidevægge, tværstykker, portens skinner osv.). Forstærk den eksisterende struktur, hvis nødvendigt. Sprøjt ikke vand på systemet. Installer ikke Dexxo Pro på et sted med risiko for opsprøjt af vand. Den nederste del af porten skal være forsynet med en fjederprofil for at undgå hård kontakt og for at forøge kontaktfladen. Hvis garageporten er den eneste adgang til garagen, skal der monteres en frakoblingsenhed udvendigt (lås til udvendig oplåsning med nøgle (ref ) eller en udvendig oplukning, (ref ), og der skal indbygges et reservebatteri (ref ). Hvis garageporten er udstyret med en dør, skal porten forsynes med et system, der forhindrer, at den bevæger sig, når døren er åben (sikkerhedssæt til døre, ref ). Hvis garageporten vender ud mod offentlig vej, skal der installeres en signalanordning med en orange lampe (ref ). Hvis garageporten fungerer automatisk, skal der installeres en sikkerhedsanordning med en fotoelektrisk celle (ref eller ref ) og en signalanordning med en orange lampe. Kontroller, at der ikke er nogen tilgængelige farlige dele på porten, og beskyt dem i givet fald. Når porten låses op, kan det medføre en ukontrolleret bevægelse, hvis porten ikke er korrekt afbalanceret. DK Sikkerhedsanvisninger Sikkerhedsanvisningerne skal overholdes under hele installationen:. Tag alle smykker af (armbånd, halskæder mv.) under installationsarbejdet.. Ved bore- og svejsearbejde skal der bruges specialbriller og passende beskyttelsesanordninger.. Brug egnet værktøj.. Håndter motorsystemet forsigtigt for at undgå risiko for skader.. Tilslut ikke systemet til ledningsnettet eller reservebatteriet, før monteringen er helt afsluttet.. Anvend aldrig en højtryksrenser til rengøring. INSTALLATION Fig. 4 Installationshøjde Mål afstanden D mellem portens øverste punkt og loftet. Hvis D ligger mellem 35 og 200 mm, skal enheden fastspændes direkte i loftet. Hvis D er større end 200 mm, skal enheden fastspændes, så højden H ligger mellem 10 og 200 mm. Detaljer vedrørende de forskellige installationstrin Fig. 5 til 16 Fastspænding af beslaget til overliggeren og beslaget til porten (Fig. 5) Ved installering direkte i loftet (klæbet på loftet) kan beslaget til overliggeren fastspændes til loftet og om nødvendigt med en maksimal forskydning på 200 mm i forhold til overliggeren. (Fig. 5- ). Samling af den todelte skinne (Fig. 6) [1] [2] [3]. Fold skinnens to dele ud. [4]. Saml skinnens to dele med samleflangen. [5]. Fastspænd enheden med de 8 låseskruer. Ved installering i loftet må samleflangens låseskruer ikke anvendes. 3

4 A-DK 26/04/07 15:21 Page 4 Samling af skinnen og motorhovedet (Fig. 7) Fastspænding af enheden til garageloftet (Fig. 8 til 10) Fastspænding til overliggerens beslag (Fig. 8) DK Fastspænding i loftet. Fastspændt i loftet: Fastspænding direkte i loftet ved hjælp af skinnen (Fig. 9). Der kan tilføjes fæstningspunkter ved motorhovedet (Fig. 9- ).. Ophængt i loftet (Fig. 10) Der kan tilføjes fæstningspunkter på skinnen, især på en todelt skinne eller en skinne, der er 3500 mm lang (Fig. 10- ). Fastspænding af stangen til porten og til slæden (Fig. 11) [1]. Frakobl slæden ved hjælp af en manuel frakoblingsanordning. [2]. Før slæden hen til porten. [3]. Fastspænd stangen til portens beslag og til slæden. Fastspænding og indstilling af endestop (Fig. 12 og 13) Stopanslag for lukning (Fig. 12) [1]. Kobl slæden fra trækenheden ved hjælp af den manuelle frakoblingsanordning, og før porten til lukket position. Luk porten mest muligt. [2]. Anbring stopanslaget for lukning mod slæden, og fastspænd det på skinnen. Stopanslag for åbning (Fig. 13) [1]. Kobl slæden fra trækenheden ved hjælp af den manuelle frakoblingsanordning, og før porten til åben position. Åbn ikke porten til maksimum, men indstil den, så den ikke når stopanslagene. [2]. Anbring stopanslaget for åbning mod slæden, og fastspænd det på skinnen. Bemærk: Stopanslagenes position kan indstilles ved at anbringe porten i åben eller lukket position ved hjælp af funktionen til forceret drift (Fig. 39). Montage af kædeholderne (Fig. 14) Kun ved brug af skinner med kæde. Anbring kædeholderen i skinnens første hul, uden for hvert stopanslag. Sørg for at skubbe holderen længst muligt ind, så placeringsstiften går ud over skinnen. Kontroller, at den manuelle frakoblingsanordning er højst 1,80 meter over jorden. Forlæng ledningen, hvis det er nødvendigt. Kontrol af kædens eller remmens spænding (Fig. 15) Dexxo Pro leveres med en forudindstillet og kontrolleret spænding. Tilpas spændingen, hvis det er nødvendigt. Spændegummiet eller -fjederen må aldrig trykkes helt sammen under brug. Elektrisk tilslutning af strømforsyningen (Fig. 16) [1]. Tag motordækslet af, og fjern beskyttelsesarket. [2]. Sæt pæren i. [3]. Tilslut til ledningsnettet. Slut fødekablet til en egnet stikkontakt, der er i overensstemmelse med gældende krav til elektricitet. El-forsyningen skal udstyres med en beskyttelsesanordning (sikring eller automatsikring med en mærkeværdi på 16 A) og en fejlstrømsafbryder (30 ma). Der skal monteres en frakoblingsanordning, der afbryder alle poler:. enten med et fødekabel, der er udstyret med et stik.. eller med en afbryder med 3 mm brydeafstand i alle poler (i henhold til normen EN ). 4

5 A-DK 26/04/07 15:21 Page 5 PROGRAMMERING Beskrivelse af programmeringstasterne. Tryk i 2 sek.: Lagring af fjernbetjeningerne i hukommelsen. Tryk i 7 sek.: Sletning af fjernbetjeninger i hukommelsen. Tryk i 0,5 sek.: Åbning og afslutning af indstillingsmenuen. Tryk i 2 sek.: Aktivering af den automatiske kodning. Tryk i 7 sek.: Sletning af den automatiske kodning og parametrene. Afbrydelse af den automatiske kodning. Valg af en parameter. Ændring af en parameterværdi. Brug af funktionen til forceret drift. Aktivering af automatisk kodning. Godkendelse af et parametervalg. Godkendelse af en parameterværdi DK Automatisk kodning Fig. 17 og 18 Indstilling af porttypen (Fig. 17) Motoren er forkonfigureret til at fungere med ledporte og vippeporte (visning S1). Hvis der anvendes en motor til en fløjport, skal konfigurationen ændres ved at trykke på tasten + eller -, indtil værdien S0 vises. Automatisk kodning (Fig. 18) [1]. Tryk på tasten SET, indtil pæren tænder (2 sek.). Displayet viser S2. [2]. Tryk på tasten - eller +, indtil transmissionssystemets trækenhed indkobles på slæden:. Et langt tryk på tasten - får trækenheden til at flytte sig mod lukningen.. Et langt tryk på tasten + får trækenheden til at flytte sig mod åbningen. [3]. Tryk på tasten OK for at aktivere kodningen. Porten bevæger sig til lukket position og udfører derefter en komplet åbne-lukke-bevægelse.. Hvis den automatiske kodning er korrekt udført, viser displayet C1.. Hvis den automatiske kodning ikke er korrekt udført, viser displayet S0 eller S1. Den automatiske kodning kan startes når som helst, når slæden er indkoblet, og displayet viser S2. Under den automatiske kodning:. Hvis porten er i bevægelse, standses bevægelsen med et tryk på en vilkårlig tast, og den automatiske kodning afbrydes.. Hvis porten ikke bevæger sig, afsluttes den automatiske kodning med et tryk på tasten SET. Man kan når som helst aktivere den automatiske kodning, også når den automatiske kodning allerede er aktiveret, og displayet viser C1. Lagring af fjernbetjeningerne i hukommelsen Der kan gemmes kommandoer på op til 32 kanaler. Fig. 19 Hvis denne procedure udføres med en kanal, der allerede har en kommando gemt, slettes den. På dette tidspunkt af installationen er motoren Dexxo Pro klar til brug. FUNKTIONSTEST Brug af fjernbetjeningerne Fig. 20 Registrering af en forhindring Fig. 21 og 22 Hvis der registreres en forhindring under portens åbning, standser porten (Fig. 21). Hvis der registreres en forhindring under portens lukning, åbner porten igen (Fig. 22). Kontroller, at registreringen af forhindringer virker, når porten støder på en forhindring, der er 50 mm høj, og som er placeret på jorden. 5

6 A-DK 26/04/07 15:21 Page 6 Indbygget lys Lyset tænder, hver gang motoren aktiveres. Det slukker automatisk et minut efter, at portens bevægelse er afsluttet. Denne tidsindstilling kan ændres (se afsnittet om parametre). Ved gentagen brug, hvorved lampen lyser konstant, kan den automatiske slukning aktiveres på grund af en termisk beskyttelse. TILSLUTNING AF TILBEHØR DK Beskrivelse af det forskellige tilbehør Fig. 23 Elektrisk tilslutning af det forskellige tilbehør Afbryd motorens strømforsyning, før der udføres arbejde på tilbehøret. Kontrollér kabelføringen, hvis displayet ikke tænder, når arbejdet er afsluttet (kan skyldes en kortslutning eller ombytning af polerne). Generelt elektrisk ledningsdiagram (Fig. 23) Fotoelektriske celler (Fig. 24) Der kan udføres to typer tilslutning: 6 Pkt. Beskrivelse Pkt. Beskrivelse 1 Orange lampe 6 Batteri 2 Udendørsbelysning 7 Sikkerhedssæt til dør 3 Kodelås til døråbning 8 Fotoelektriske celler 4 Nøglekontakt 9 Celle af typen Reflex 5 Antenne 10 Følerstang A:Standard (uden autotest): programmer parameteren P2 = 2. B : Med autotest: programmer parameteren P2 = 1. Bruges til at udføre en automatisk funktionstest af de fotoelektriske celler, hver gang porten bevæger sig. Hvis funktionstesten er negativ, kan porten ikke bevæge sig. Fotoelektrisk Reflexcelle (Fig. 25) Med autotest: programmer parameteren P2 = 1. Bruges til at udføre en automatisk funktionstest af den fotoelektriske celle, hver gang porten bevæger sig. Hvis funktionstesten er negativ, kan porten ikke bevæge sig. Det er nødvendigt at programmere parameteren P2, for at de fotoelektriske celler eller følerstangen fungerer rigtigt. Følerstang (Fig. 26) Med autotest: programmer parameteren P2 = 1. Bruges til at udføre en automatisk funktionstest af den fotoelektriske celle, hver gang porten bevæger sig. Hvis funktionstesten er negativ, kan porten ikke bevæge sig. Orange lampe (Fig. 27) Programmer parameteren P1 eefter den ønskede funktionsmåde:. Uden varsel før porten bevæger sig: P1 = 0.. Med et varsel 2 sek. før porten bevæger sig: P1 = 1. Kodelås til døråbning (Fig. 28) Sikkerhedssæt til dør (Fig. 29) Når dørkontakten monteres, skal den tilsluttes i stedet for den bro, der er etableret mellem klemme 5 og 6 på den elektriske tilslutnings klemrække. Hvis dørkontakten fjernes, er det vigtigt igen at etablere en bro mellem klemme 5 og 6 på den elektriske tilslutnings klemrække Batteri (Fig. 30) Antenne (Fig. 31) Udendørsbelysning (Fig. 32) Fig. 23 til 32 Al belysning, der tilsluttes, skal være af typen klasse 2 (dobbelt isolation). Hvis der anvendes belysning af klasse 1 (enkelt isolation), skal der altid udføres en tilslutning til jordnettet.

7 A-DK 26/04/07 15:21 Page 7 INDSTILLING AF PARAMETRE Generel oversigt over indstilling af parametre De forskellige parametres betydning Fig. 33 Kode Beskrivelse Værdier Bemærkninger P0 Funktionsmåde 0: Enkelttryk 1: Automatisk lukning Porten kan kun fungere med automatisk lukning, hvis de fotoelektriske celler er installeret. Det vil sige P2=1 eller P2=2. Med automatisk lukning lukkes porten automatisk efter den programmerede tidsindstilling med parameteren t0. DK P1 Varsel med orange lampe 0: Uden varsel 1: Med 2 sek. varsel P2 Sikkerhedsindgang 0: Ingen sikkerhedsanordning 1: Sikkerhedsanordning med autotest 2: Sikkerhedsanordning uden autotest Hvis garagen vender ud mod offentlig vej, skal der anvendes et varsel: P1=1. Hvis værdien 0 er valgt, tages der ikke højde for sikkerhedsindgangen. Hvis værdien 1 er valgt, udføres der en autotest af sikkerhedsanordningen ved hver funktionscyklus. Hvis værdien 2 er valgt: Sikkerhedsanordning uden autotest. Anordningen skal afprøves hver 6. måned. P3 Følsomhed for systemet til registrering af en forhindring 0: Meget lidt følsomt 1: Lidt følsomt 2: Standard 3: Meget følsomt Hvis denne parameter ændres, er det vigtigt at måle belastningen, når installationen er udført (se kontrolskemaet for korrekt installation af en port til privat brug i et beboelsesområde) eller at installere en følerstang. P4 Delvis åbnecyklus 0: Ikke gyldig 1: Gyldig Hvis den delvise åbnecyklus er godkendt:. Med et kort tryk på fjernbetjeningens tast åbnes porten delvist.. Med et langt tryk på fjernbetjeningens tast åbnes porten helt. P5 Lukkehastighed 0: Høj hastighed 1: Standardhastighed 2: Lav hastighed Hvis denne parameter ændres, er det vigtigt at måle belastningen, når installationen er udført (se kontrolskemaet for korrekt installation af en port til privat brug i et beboelsesområde) eller at installere en følerstang. P6 Delvis åben position Registrering af den faktiske position i henhold til Fig. 35. P7 Krybehastighed ved lukning 0: Standard 1: Kort krybehastighed 2: Lang krybehastighed P7=0: Ingen krybehastighed ved slutning af portlukningen P7=1: Hastigheden nedsættes de sidste 20 cm af lukningen. P7=2: Hastigheden nedsættes de sidste 50 cm af lukningen. A0 Sikkerhedshandling før åbning (ADMAP-sikkerhed) 0: Uden virkning 1: Bevægelse afbrudt Hvis værdien 1 er valgt, forhindrer sikkerhedsindgangen, at porten åbnes. A1 Sikkerhedshandling før lukning 1: Stop 2: Delvis åbning igen 3: Fuld åbning igen Værdien 1 er forbudt, hvis der benyttes en følerstang på sikkerhedsindgangen. A2 Registrering af forhindring ved lukning 2: Stop + retur 3: Fuld åbning igen t0 Tidsindstilling for automatisk lukning 0 til 12 (værdi for tidsindstilling = værdi x 10 sek.) 2: 20 sek. t1 Tidsindstilling for belysning 0 til 60 (værdi for tidsindstilling = værdi x 10 sek.) 6: 60 sek. Bemærk: På grund af den termiske beskyttelse kan den indbyggede belysning automatisk blive afbrudt ved længere tids aktivering. Det anbefales derfor kun at vælge en tidsforsinkelse for belysningen på mere end 2 min. (t1=12), når der anvendes en udvendig belysning. (Standardværdierne er angivet med fed skrifttype) 7

8 A-DK 26/04/07 15:21 Page 8 Programmeringseksempel: Indstilling af krybehastighed ved lukning P7 (Fig. 34) Indstilling af et langt stykke med krybehastighed P7 = 2. DK Særlige forhold: Indstilling af portens position til delvis åbning (Fig. 35) Åbn parameteren P6, og godkend med OK Indstil porten i den ønskede position for delvis åbning:. Tryk i lang tid på tasten - for at lukke porten.. Tryk i lang tid på tasten + for at åbne porten.. Godkend med OK Forceret drift (Fig. 36) Denne funktion bruges til at indstille porten i en præcis position:. Tryk i lang tid på tasten - for at lukke porten.. Tryk i lang tid på tasten + for at åbne porten. Lagring af fjernbetjeningen til styring af udendørsbelysningen (Fig. 37) Lagring af en fjernbetjening af typen Télis eller lignende (Fig. 38) SÆRLIGE ANVENDELSER Se brugsanvisningen side 5. SLETNING AF FJERNBETJENINGER OG ALLE INDSTILLINGER Sletning af fjernbetjeninger Tryk på tasten PROG, indtil pæren blinker (7 sek.). Alle de gemte fjernbetjeninger slettes. Initialisering af alle indstillinger Fig. 39 Fig. 40 Tryk på tasten SET, indtil pæren slukker (7 sek.). Den automatiske kodning slettes, og standardværdierne for alle parametre gendannes. FEJLFINDING Visning af funktionskoderne Kode Beskrivelse Bemærkninger C1 C2 C3 C4 Afventer kommando Åbning af porten Afventer lukning af porten Lukning af porten C5 Registrering af en forhindring Visning i 30 sek. ved registrering af en forhindring. C6 C9 Sikkerhedsindgang aktiv Sikkerhed for dørkontakt aktiv Visning ved styring af en bevægelse eller under en bevægelse, når sikkerhedsindgangen er aktiv. Visningen er aktiv, så længe sikkerhedsindgangen er aktiv Visning ved styring af en bevægelse eller under en bevægelse, når dørkontakten er åben. Visningen er aktiv, så længe dørkontakten er åben Ca Sikkerhedsanordnings autotest i gang Visning, når autotesten af sikkerhedsanordningerne udføres. Cb Cd Permanent ledningsforbundet styring Funktion med reservebatteri Afventer kommando Angiver, at indgangen til ledningsforbundet styring er aktiveret permanent (kontakt lukket). Styring med en radiofjernbetjening er i så fald ikke tilladt. 8

9 A-DK 26/04/07 15:21 Page 9 Visning af programmeringskoderne Kode Beskrivelse Bemærkninger S0 Afventer indstilling: Motorens omdrejningsretning til fløjporte Tryk på tasten + eller - på tastaturet for at skifte ti S1. Tryk på tasten SET i 2 sek. for at aktivere den automatiske kodning. S1 Afventer indstilling : Motorens omdrejningsretning til vippeporte eller ledporte Tryk på tasten + eller - på tastaturet for at skifte til S0. Tryk på tasten SET i 2 sek. for at aktivere den automatiske kodning. S2 Automatisk kodning Tryk på tasten OK for at aktivere den automatiske kodning. Visningen S2 blinker under hele cyklussen. Tryk på tasten + eller - for at styre motoren i forceret drift. DK F0 Afventer lagring af motorkommando Tryk på en tast på fjernbetjeningen for at tildele denne tast til styring af motoren. Tryk på PROG for at skifte til Afventer lagring af kommando til udendørsbelysning: F1. F1 Afventer lagring af kommando til udendørsbelysning Tryk på en tast på fjernbetjeningen for at tildele denne tast til styring af udendørsbelysningen. Tryk på PROG for at skifte til Afventer lagring af motorkommando: F0. Visning af fejlkoder og funktionsproblemer Kode Beskrivels Bemærkninger Hvad skal jeg gøre? E1 Maksimal kraft er nået Under den automatiske kodning kræver porten for stor kraft til motoren. E2 Sikkerhedsindgang permanent aktiv Vises, når sikkerhedsindgangen aktiveres i mere end 3 minutter. Kontroller afbalanceringen, og at porten fungerer manuelt. Kontroller, at ingen forhindring aktiverer cellerne eller følerstangen. Kontroller indstillingen af parameteren P2 i henhold til den anordning, der er tilsluttet på sikkerhedsindgangen. Kontroller sikkerhedsanordningernes kabelføring. Hvis der benyttes fotoelektriske celler, skal det kontrolleres, at de er korrekt indstillet. E4 Fejl ved sikkerhedsanordningens autotest Sikkerhedsanordningens autotest er ikke korrekt. Kontroller indstillingen af parameteren P2 i henhold til den anordning, der er tilsluttet på sikkerhedsindgangen. Kontroller sikkerhedsanordningernes kabelføring. Hvis der benyttes fotoelektriske celler, skal det kontrolleres, at de er korrekt indstillet. Eb Ec Andre fejl og funktionsproblemer Disse koder svarer til forskellige fejl på de elektroniske kredsløbskort. Afbryd strømforsyningen (hovedforsyning + reservebatteri). Vent i nogle minutter, og tilslut derefter strømforsyningen igen. Udfør en automatisk kodning. Kontakt Somfys tekniske assistance, hvis fejlen fortsætter. Visning af de gemte data Vælg parameteren Ud, og tryk på OK for at få vist de gemte data (Fig. 33). Data U0 U1 U2 U3 U4 U5 d0 til d9 Beskrivelse Tæller total cyklus: Tiere og enere Tæller total cyklus: Tusinddele og hundrededele Tæller total cyklus: Hundrede tusind Cyklustæller med registrering af forhindring: Tiere og enere Cyklustæller med registrering af forhindring: Tusinde Antal gemte styrekanaler Historik over de 10 seneste fejl dd Slet fejlhistorikken: tryk på OK i 7 sek. (Fig. 33) 9

10 A-DK 26/04/07 15:21 Page 10 TEKNISKE SPECIFIKATIONER DK Netspændingsforsyning Strømforsyning til el-motor Strømforbrug i standby Dexxo Pro 800 Dexxo Pro V 50 Hz 24 V DC Maksimalt strømforbrug 350 W (ekskl. udendørsbelysning) Trækkraft 800 N 1000 N Disponibel skinnetyp Kæde - Rem - Højtydende transmission Disponibel skinnelængde mm: Helstøbt eller todelt skinne mm: Helstøbt eller todelt skinne Maksimale portmål 9 m 2 (se Fig. 3) 15 m 2 (se Fig. 3) 20 cyklusser pr. dag med standardskinne (testet til cyklusser) Anvendelse 50 cyklusser pr. dag med højtydende skinne (testet til cyklusser) Minimumshøjde under overligger Samlet længde Vægt Åbningshastighed 5 W 35 mm Med skinne på mm: mm (3.090 mm ved montering af motorhoved i 90 ) Med skinne på mm: mm (3.590 mm ved montering af motorhoved i 90 ) Motorhoved: 6,8 kg Skinne: 5,6 til 10 kg afhængigt af skinnetypen Maks. 18 cm/s Antal kanaler, der kan gemmes 32 SOMFY s radiofrekvens Indbygget belysning 433,42 MHz RTS Maks. 230 V / 40 W Fatning E14 Udendørsbelysning Maks. 230 V / 500 W Klasse 2 Driftstemperatur Varighed for tildelt funktion Elektrisk isolering -20 C / +60 C 60 sek. Klasse 2 - Dobbelt isolering 10

11 A-DK 26/04/07 15:21 Page 11 somfy.com Dexxo Pro RTS BRUGSANVISNING DK A 11

12 A-DK 26/04/07 15:21 Page 2 INDHOLD GENERELT 2 Somfys verden 2 Support 2 DK SIKKERHEDSANVISNINGER 3 Normer 3 Sikkerhedsanvisninger 3 PRÆSENTATION AF PRODUKTET 3 Beskrivelse 3 FUNKTIONSMÅDE OG BRUG 4 Normal funktion 4 Særlige anvendelser 5 FEJLFINDING 6 TILBEHØR 6 Beskrivelse af det forskellige disponible tilbehør 6 VEDLIGEHOLDELSE 7 Udskiftning af den indbyggede lyspære 7 Kontrol af registrering af en forhindring 7 Kontrol af sikkerhedsanordningerne 7 Kontrol af reservebatteriet 7 TEKNISKE SPECIFIKATIONER 7 NOTATER 8 GENERELT Tak, fordi du har valgt dette udstyr fra SOMFY. Materiellet er designet og fremstillet af Somfy i henhold til en kvalitetssikring, der er i overensstemmelse med normen ISO Somfys verden Somfy udvikler, producerer og forhandler automatik til åbning og lukning i hjemmet. Alle Somfys produkter, alarmcentraler, automatik til rullegardiner, skodder, garager og indgangsporte opfylder gældende sikkerhedskrav samt brugernes forventninger til komfort og tidsbesparelse i hverdagen. Hos Somfy søger vi konstant at forbedre kvaliteten. Somfy er kendt i hele verden for sine produkters driftssikkerhed, innovation og høje teknologiske kvalitet. Support Det er vigtigt for Somfy at kende sine kunder, lytte til dem og imødekomme deres behov. Kontakt en Somfy-installatør for at få yderligere oplysninger om valg, køb eller installation af et Somfy-system, eller kontakt en Somfy-konsulent direkte, som vil vejlede dig. Vi forbeholder os ret til når som helst at foretage de ændringer af vores modeller, som vi vurderer er hensigtsmæssige, for hele tiden at udvikle og forbedre dem. SOMFY. SOMFY SAS, kapital euro, RCS Bonneville

13 A-DK 26/04/07 15:21 Page 3 SIKKERHEDSANVISNINGER Normer Dette produkt er i overensstemmelse med normen for sikkerhed, særlige regler for motorer til garageporte med vertikal åbning til privat brug (normen EN ). Når produktet er installeret i henhold til nærværende anvisninger og skemaet til kontrol af installationen, er installationen i overensstemmelse med normerne EN og EN Anvisningerne i produktets installations- og betjeningsvejledning imødekommer alle krav for materiale- og personsikkerhed samt ovennævnte normer. Hvis anvisningerne ikke overholdes, kan Somfy ikke holdes ansvarlig for skader, der måtte opstå. Produktet Dexxo Pro skal installeres inde i garagen med et styresystem med indbygget sikkerhed. Vi, SOMFY, erklærer hermed, at produktet er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre væsentlige bestemmelser i direktivet 1999/5/EF. En overensstemmelseserklæring kan læses på internetadressen (Dexxo Pro). Produktet kan anvendes i Den Europæiske Union og Schweiz. Vigtige sikkerhedsanvisninger. Det er af sikkerhedsmæssige hensyn vigtigt at følge anvisningerne. Gem denne brugsanvisning. Sikkerhedsanvisninger Kontroller en gang om måneden, at porten skifter bevægelsesretning, når den støder på en forhindring, der er mindst 50 mm høj og placeret på jorden. Kontakt installatøren, hvis dette ikke er tilfældet. Pas på under brug af den manuelle frakoblingsanordning, da en manuel port hurtigt kan falde ned, hvis fjedrene er svage eller ødelagte eller ikke korrekt indstillet. Før betjening eller udførelse af vedligeholdelsesarbejde skal strømforsyningen afbrydes, og batteriet skal i givet fald tages ud (Fig. 1). Lad ikke børn lege med portens betjeningsanordning. Opbevar fjernbetjeningerne utilgængeligt for børn (Fig. 2). Brug kun en pære med en maksimal effekt på 230 V 40 W, fatning E14 (Fig. 3). til den indbyggede belysning. Kontroller installationen med jævne mellemrum, specielt kabler, fjedre og fæstninger, for at finde alle tegn på slitage, beskadigelse eller forkert indstilling. Brug ikke systemet, hvis det skal repareres eller indstilles, da en fejl i installationen eller en port, der er i ubalance, kan medføre personskade. Overvåg portens bevægelser, og hold alle personer på afstand, indtil bevægelsen er udført. DK Maks. 230 V 40 W PRÆSENTATION AF PRODUKTET Beskrivelse (Fig. 4) Motoren Dexxo PRO er beregnet til garageporte i private hjem. Motoren består af følgende dele:. et motorhoved (pkt. 1) med indbygget belysning (pkt. 2) og et digitaldisplay (pkt. 5).. en skinneenhed (pkt. 3) med en manuel frakoblingsanordning (pkt. 4). 4 3

14 A-DK 26/04/07 15:21 Page 4 FUNKTIONSMÅDE OG BRUG Normal funktion Brug af en fjernbetjening af typen Keytis eller tilsvarende (Fig. 5). DK 5 Registrering af en forhindring (Fig. 6 og 7) Hvis der registreres en forhindring under portens åbning, standser porten (Fig. 6). Hvis der registreres en forhindring under lukningen, standser porten og åbner igen (Fig. 7). Den indbyggede belysning aktiveres i 30 sek. ad gangen. 6 7 Indbygget lys Lyset tænder, hver gang motoren aktiveres. Det slukker automatisk et minut efter, at portens bevægelse er afsluttet. Denne tidsindstilling kan ændres (se afsnittet om parametre). Ved gentagen brug, hvorved lampen lyser konstant, kan den automatiske slukning aktiveres på grund af en termisk beskyttelse. Den manuelle frakoblingsanordnings funktionsmåde (Fig. 8) Dexxo Pro er udstyret med en manuel frakoblingsanordning, så porten kan betjenes manuelt, f.eks. i tilfælde af strømafbrydelse. Anordningen skal være let tilgængelig og placeres højst 1,80 meter over jorden. [1]. Frakobling af motoren Træk i snoren for at frakoble portens drivsystem. [2]. Manuel aktivering af porten Dette er muligt, når drivsystemet er frakoblet. [3]. Tilkobling af motoren Betjen porten manuelt, indtil drivanordningen låses fast på skinnen. 8 Når motoren frakobles, kan det medføre pludselige bevægelser af porten, hvis porten ikke er afbalanceret, og det kan være farligt. Brug kun snoren til at frakoble motoren. Brug aldrig snoren til at betjene porten manuelt. Tilkobl altid motoren, før porten betjenes igen. 4

15 A-DK 26/04/07 15:21 Page 5 Særlige anvendelser Afhængigt af hvilket tilbehør der er installeret, og hvilke options installatøren har programmeret, kan motoren Dexxo PRO bruges til særlige anvendelser: Brug af en fjernbetjening af typen TELIS eller lignende (Fig. 9) 9 DK Sikkerhedscellernes funktionsmåde. En forhindring placeret mellem cellerne forhindrer, at porten lukker. Hvis der registreres en forhindring under lukning af porten, standser den og åbner igen helt eller delvist afhængigt af, hvilken indstilling der er programmeret under installationen. Den indbyggede belysning aktiveres i 30 sek. ad gangen. Sikkerhedsdørens funktionsmåde. Når portens indbyggede dør er åben, kan porten ikke bevæges. Den indbyggede belysning aktiveres i 30 sek. ad gangen. Funktion med en blinkende orange lampe Den orange lampe aktiveres, hver gang porten bevæger sig. Under installationen kan der programmeres et signal, der aktiveres, 2 sek. før bevægelsen starter. Udendørsbelysning Lyset tænder, hver gang motoren aktiveres. Det slukker automatisk et minut efter, at portens bevægelse er afsluttet. Tidsindstillingen kan justeres under installationen. Hvis en tast på fjernbetjeningen er programmeret til udendørsbelysningen, virker den på følgende måde (Fig. 10). 10 Funktion med delvis åbning. Hvis denne indstilling er godkendt:. Med et kort tryk på fjernbetjeningens tast åbnes porten delvist. Med et langt tryk på fjernbetjeningens tast åbnes porten helt. Positionen for delvis åbning kan kun nås, hvis porten var lukke. Automatisk lukning. Porten lukker automatisk efter et tidsrum, der programmeres under installationen. En ny kommando i løbet af det programmerede tidsrum annullerer den automatiske lukning, og porten forbliver åben. Den efterfølgende kommando medfører, at porten lukkes.. Funktion med reservebatteri. Hvis et reservebatteri er installeret, kan motoren Dexxo PRO fungere, selvom der er strømafbrydelse. Funktionsmåden er i så fald følgende:. Nedsat hastighed.. Belysningen virker ikke.. Sikkerhedstilbehøret virker ikkes. Specifikationer for batteriet:. Levetid: 24 timer. 5 til 10 funktionscyklusser afhængigt af portens vægt.. Opladningstid: 48 timer. Levetid før udskiftning: Ca. 3 år. For at opnå optimal levetid for batteriet anbefales det at afbryde hovedstrømforsyningen og lade motoren køre på batteri i flere cyklusser, 3 gange årligt. 5

16 A-DK 26/04/07 15:22 Page 6 FEJLFINDING Digitaldisplayet er placeret under den indbyggede belysnings lampeglas. Det viser oplysninger om motorens drift. Der er følgende væsentlige koder for drift: DK Kode Beskrivelse Bemærkninger C1 Afventer kommando C2 C3 C4 Åbning Afventer automatisk lukning Lukning C5 Registrering af en forhindring Angiver, at porten er stødt på en modstand. Visningen er aktiv 30 sek. efter registreringen. C6 Sikkerhedsindgang aktiv Angiver, at en forhindring, der spærrer for portens lukning, er placeret mellem de fotoelektriske celler eller er i kontakt med en sikkerhedskant, der er installeret under porten. C9 Sikkerhed for dørkontakt aktiv Angiver, at den indbyggede dør i porten er åben. Portens bevægelser er spærret. Cb Permanent ledningsforbundet styring Angiver, at indgangen til ledningsforbundet styring er aktiveret permanent. Styring med en radiofjernbetjening er i så fald ikke tilladt. Cd Funktion med reservebatteri Afventer kommando Angiver, at motorens hovedstrømforsyning er afbrudt, og at motoren kører på reservebatteri Kontakt installatøren, hvis der vises andre koder. TILBEHØR Der kan tilsluttes forskelligt tilbehør. 11 Pkt. Beskrivelse Bemærkninger 1 Fjernbetjeningen KEYTIS 2NS RTS Bærbar fjernbetjening med 2 kanaler. 2 Fjernbetjeningen KEYTIS 4NS RTS Bærbar fjernbetjening med 4 kanaler. 3 Trykknappen RTS Fjernbetjeningspunkt på væggen med 2 kanaler. Anvendes inde i garagen. 4 Kodelås til døråbning RTS Kodelåsen skal installeres uden for garagen. 5 Fotoelektriske celler Spærrer lukningen af porten i tilfælde af forhindringer. 6 Orange lampe Signalerer portens bevægelser uden for garagen. 7 Nøgletænding Nøglestyret afbryder. Anvendes uden for garagen. 8 Batteri Garanterer korrekt funktion i tilfælde af strømafbrydelse. 9 Lås til udvendig oplåsning med nøgle Giver mulighed for at oplåse motoren udefra ved hjælp af en nøglelås. Anbefales kraftigt, når garageporten er den eneste adgangsmulighed til garagen. 10 Udvendig oplukning Giver mulighed for at oplåse motoren udefra ved hjælp af håndtaget på porten. Anbefales kraftigt, når garageporten er den eneste adgangsmulighed til garagen. 11 Låsesæt til port Med dette system forstærkes portens låsning. 6

17 A-DK 26/04/07 15:22 Page 7 VEDLIGEHOLDELSE Udskiftning af den indbyggede lyspære (Fig. 12) [1] [2]. Tag lampeglasset af. [3] [4]. Skru og udskift den defekte pære. [5] [6] [7]. Sæt lampeglasset på igen. Brug kun pærer på 230 V 40 W med fatningen E14 DK 12 Maks. 230 V 40 W. Kontrol af registrering af en forhindring Kontroller hver 6. måned, at porten skifter bevægelsesretning, når den støder på en forhindring, der er mindst. Kontrol af sikkerhedsanordningerne (celler, dørkontakt, følerstang) Kontroller hver 6. måned, at de fungerer korrekt (se side 5). Kontrol af reservebatteriet For at opnå optimal levetid for batteriet anbefales det at afbryde hovedstrømforsyningen og lade motoren køre på batteri i flere cyklusser, 3 gange årligt. TEKNISKE SPECIFIKATIONER Grundlæggende tekniske specifikationer Dexxo Pro 800 Dexxo Pro 1000 Netspændingsforsyning Strømforbrug i standby 230 V 50 Hz Maksimalt strømforbrug 350 W (ekskl. udendørsbelysning) Trækkraft 800 N 1000 N Anvendelse 5 W 20 cyklusser pr. dag med standardskinne (testet til cyklusser) 50 cyklusser pr. dag med højtydende skinne (testet til cyklusser) Antal kanaler, der kan gemmes 32 SOMFY s radiofrekvens Indbygget belysning 433,42 MHz RTS Maks. 230 V / 40 W Fatning E14 Udendørsbelysning Maks. 230 V / 500 W Klasse 2 Driftstemperatur -20 C / +60 C 7

18 A-DK 26/04/07 15:22 Page 8 NOTATER DK 8

19 A-FIN 26/04/07 15:27 Page 1 SISÄLLYS YLEISTÄ 2 TURVAOHJEET 2 Varoitus 2 Turvaohjeet 2 TUOTEKUVAUS 2 Rakenne 2 Sovellusala 2 TARKISTETTAVAT KOHDAT ENNEN ASENNUSTA 3 Alustavat tarkistukset 3 Turvaohjeet 3 ASENNUS 3 Asennuksen korkeus 3 Asennuksen eri vaiheiden yksityiskohdat 3 OHJELMOINTI 5 Ohjelmointinäppäinten kuvaus 5 Automaattinen oppiminen 5 Kaukosäädinten tallennus 5 FIN TOIMINTATESTI 5 Kaukosäädinten käyttö 5 Esteen havaitsijan toiminta 5 Sisäänrakennetun valaistuksen toiminta 6 LISÄLAITTEIDEN LIITTÄMINEN 6 Eri lisälaitteiden kuvaukset 6 Eri lisälaitteiden sähköliitäntä 6 PARAMETRIEN ASETUS 7 Parametrien yleiskaavio 7 Eri parametrien merkitys 7 ERITYISTOIMINNOT 8 KAUKOSÄÄDINTEN JA SÄÄTÖJEN POISTAMINEN 8 Kaukosäädinten poisto 8 Kaikkien säätöjen uudelleenalustus 8 KOODIEN MÄÄRITYS 8 Toimintokoodien näyttö 8 Ohjelmointikoodien näyttö 9 Virheiden ja vikojen näyttö 9 Pääsy tallennettuihin tietoihin 9 TEKNISET TIEDOT 10 1

20 A-FIN 26/04/07 15:27 Page 2 YLEISTÄ Tämä tuote vastaa normia: turvallisuus, erityissäännöt koskien ylös avautuvien ja kotikäyttöön tarkoitettujen autotallin ovien motorisointia (normi EN ). Alla olevien ohjeiden mukaan asennettu tuote, joka vastaa asennustarkistuslistaa, voidaan laittaa paikoilleen normien EN ja EN mukaan. Ohjeilla, jotka on lueteltu tämän tuotteen asennus- ja käyttötiedoissa, on tarkoituksena täyttää omaisuuden ja henkilöiden ja ko. normien turvallisuutta koskevat vaatimukset. Jos ohjeita ei noudateta, Somfy vapautuu kaikesta mahdollisesta vahinkovastuusta. Dexxo Pro-tuote tulee asentaa autotallin sisälle sisäänrakennetulla turvasäätimellä varustettuna. SOMFY ilmoittaa, että tämä tuote vastaa perusvaatimuksia ja muita direktiivin 1999/5/EY asiaankuuluvia säädöksiä. Vastaavuusilmoitus on löydettävissä Internet-osoitteessa (Dexxo Pro). Tuotetta voi käyttää Euroopan Unionissa ja Sveitsissä. TURVAOHJEET Varoitus Tärkeitä turvaohjeita. Noudata kaikkia ohjeita, sillä väärä asennus voi johtaa vakaviin vammoihin. FIN Turvaohjeet Ennen moottorin asennusta poista kaikki tarpeettomat köydet ja ketjut ja poista käytöstä kaikki laitteet, jotka eivät ole tarpeellisia oven moottoritoiminnalle. Ennen moottorin asennusta tarkista, että asennettu osa on hyvässä mekaanisessa käyttökunnossa, että se on tasapainossa, avautuu ja sulkeutuu oikein. Asenna säätimen kaikki näppäimet vähintään 1,5 metrin korkeudelle maasta sisäänkäynnin näkyvälle osalle, mutta poissa liikkuvien osien luota. Asenna manuaalinen avauslaite enintään 1,8 metrin korkeudelle maasta. Jos käytössä on irrotettava ohjauslaite, se suositellaan asennettavaksi oven välittömään läheisyyteen. Kiinnitä pysyvästi varoituslappu manuaalisesta korjauslaitteesta lähelle sen ohjauslaitetta. Kiinnitä pysyvästi varoituslaput murskautumisesta lähelle mahdollisia kiinteitä säätimiä niin, että käyttäjä ne varmasti näkee. Asennuksen jälkeen on varmistettava, että mekanismi on oikein säädetty ja moottori vaihtaa suuntaa, kun ovi osuu 50 mm:n korkuiseen maahan asetettuun esteeseen. Varmista asennuksen jälkeen, että oven osat eivät ulotu yleisessä käytössä olevan jalkakäytävän tai ajoradan yläpuolelle. Varmista asennuksen jälkeen, että motorisointi estää tai pysäyttää avausliikkeen, kun ovea painaa sen alapuolen keskelle kiinnitetty 20 kg:n paino. TUOTEKUVAUS Rakenne Kuva 1 kohta Määrä Nimitys kohta Määrä Nimitys 1 1 Moottoripää 14 4 Pyöröruuvi H M8x Moottoripään kansi 15 6 Ruuvi HU8 3 1 Kiinteän valaistuksen kansi 16 2 Akseli 4 1 Ovenkamanan suojus 17 2 Pyörökiinnike 5 1 Oven suojus 18 4 Itseporautuva ruuvi φ 3x Kattokiinnikkeen koukku 19 4 Muovautuva ruuvi φ 4x8 7 2 Moottoripään kiinnikkeen koukku 20 2 Muoviruuvi φ 3,5x Manuaalinen avauslaite 21a 1 Yhtenäinen kisko 9 1 Liitosvarsi 21b 1 2-osainen kisko 10 2 Liikkeen pysäyttäjä 21b1 1 Varsi 11 4 Ketjun ylläpitolaakeri 21b2 8 Muovautuva ruuvi φ 4x Virransyöttöjohto 22 2 Kaukosäädin Keytis 13 2 Ruuvi H M8x Lamppu 230 V 40 W tyyppi E14 Sovellusala Kuva 2 Ovityypit (Kuva 2). A: ylimenevä kippiovi. B: lohko-ovi. Jos oven pinta-ala ylittää 10 m 2 tai jos yläprofiili on erikoinen, käytä lohko-oven sarjaa viite: C: kaksiosainen ovi. Käytä heilurioven sarjaa viite: D: puoliksi ylimenevä ovi. Käytä puoliksi ylimenevä oven sarjaa viite:

Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper

Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper 40 300 W Transparent/Läpinäkyvä 1 2008 Biltema Nordic Services AB Golvdimmer Allmänt Elektronisk, steglös ljusreglering av vanliga glödlampor. Inbyggd

Detaljer

Lufttrycksmätare Lufttryksmåler

Lufttrycksmätare Lufttryksmåler Lufttrycksmätare Lufttrykksmåler Ilmanpainemittari Lufttryksmåler Lufttrycksmätare Egenskaper Batteridrift Tydlig LCD-display Mätenheter: psi, bar, kpa Automatisk avstängning efter 5 sekunder LED-belysning

Detaljer

Oslo, Sept 2007 Rev: jn070907 INSTRUKS FOR INNSØKING AV TRÅDLØST ROMTERMOSTATSYSTEM PROSJEKTMODELL

Oslo, Sept 2007 Rev: jn070907 INSTRUKS FOR INNSØKING AV TRÅDLØST ROMTERMOSTATSYSTEM PROSJEKTMODELL Oslo, Sept 2007 Rev: jn070907 INSTRUKS FOR INNSØKING AV TRÅDLØST ROMTERMOSTATSYSTEM PROSJEKTMODELL Før start 1. Kontroller at mottager (master) er tilkoblet i henhold til medfølgende skjema og at antennen

Detaljer

Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman.

Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman. Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman. Ø 3/16" (5 mm) Ø 3/16" (10 mm) Förlängningsdel Mutter Spännskruv Insexnyckel

Detaljer

TURBOTIMER. INSTALLATION 1. Koppla bort minuspolen från batteriet. 2. Utför installationen enligt skissen. 3. Anslut minuspolen till batteriet igen.

TURBOTIMER. INSTALLATION 1. Koppla bort minuspolen från batteriet. 2. Utför installationen enligt skissen. 3. Anslut minuspolen till batteriet igen. TURBOTIMER VARNING! Ska endast användas i tävlingssammanhang. Missbruk av produkten kan medföra fara för personer och egendom. Produkten får inte användas inomhus. Personer som saknar förståelse för funktionen

Detaljer

SmartAir TS1000. Konvertéring af updater fra 4.23 til 5

SmartAir TS1000. Konvertéring af updater fra 4.23 til 5 SmartAir TS1000 Konvertéring af updater fra 4.23 til 5 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Konvertering trin for trin... 3 Tilslut enheder til Updateren... 3 Afinstallere BDE filerne... 4 Hent Konverteringsfilerne...

Detaljer

VARVRÄKNARE TURTELLER KIERROSLUKUMITTARI OMDREJNINGSTÆLLER

VARVRÄKNARE TURTELLER KIERROSLUKUMITTARI OMDREJNINGSTÆLLER VARVRÄKNARE för dieselmotorer TURTELLER for dieselmotorer KIERROSLUKUMITTARI diesel-motoreihin OMDREJNINGSTÆLLER til dieselmotorer Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg.

Detaljer

Fasadebelysning LED. LED-julkisivuvalaisin

Fasadebelysning LED. LED-julkisivuvalaisin Fasadbelysning LED med markspjut Fasadebelysning LED med bakkespyd LED-julkisivuvalaisin maapiikillä Facadelampe LED med jordspyd 1 2010 Biltema Nordic Services AB Fasadbelysning LED med markspjut Läs

Detaljer

CHAR. Instruction manual MODEL 69005. DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning. NO Verkstedlader 3 Bruksanvisning. SE Verkstadsladdare 4 Bruksanvisning

CHAR. Instruction manual MODEL 69005. DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning. NO Verkstedlader 3 Bruksanvisning. SE Verkstadsladdare 4 Bruksanvisning MODEL 69005 1 Instruction manual DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning NO Verkstedlader 3 SE Verkstadsladdare 4 SF Latauslaite 5 Käyttöohje Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark.

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2009 Biltema Nordic Services AB Nollställningsverktyg Servicelampa

Detaljer

Røgalarm Optic Wireless Model 27730 & 27735

Røgalarm Optic Wireless Model 27730 & 27735 Fig. 2-2 /3 plans beboelse Røgalarm Optic Wireless Model 27730 & 27735 Vi takker Dem for købet af denne røgalarm, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. Værelse

Detaljer

XENON HDI KONVERTERINGSKIT XENON HDI KONVERTERINGSSETT KSENON HDI -MUUNNOSSARJA XENON HDI KONVERTERINGSKIT

XENON HDI KONVERTERINGSKIT XENON HDI KONVERTERINGSSETT KSENON HDI -MUUNNOSSARJA XENON HDI KONVERTERINGSKIT 42-375 42-376 42-377 Manual.indd 2012-03-23, 14.06.41 Art. 42-375, 42-376, 42-377 XENON HDI KONVERTERINGSKIT XENON HDI KONVERTERINGSSETT KSENON HDI -MUUNNOSSARJA XENON HDI KONVERTERINGSKIT Original manual

Detaljer

Digital febertermometer Digitalt febertermometer Digitaalinen kuumemittari Digitalt febertermometer

Digital febertermometer Digitalt febertermometer Digitaalinen kuumemittari Digitalt febertermometer Digital febertermometer Digitaalinen kuumemittari SE Digital febertermometer Tekniska specifikationer Temperaturområde:...32,0 C 43,0 C Lägsta mått:...0,1 C Exakthet:... ± 0,1 C (35,5 C 42,0 C); ± 0,2

Detaljer

KAPITEL 7 Konfigurationsfiler

KAPITEL 7 Konfigurationsfiler KAPITEL 7 Konfigurationsfiler Alle indstillingerne i ZoomText kan gemmes og hentes frem efter behov. Konfigurationsfilerne indeholder indstillingerne inklusiv forstørrelsen, typen af zoomvindue, skærmfremhævningerne,

Detaljer

Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler

Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler Oljetrycksmätare Specifikationer Mätområde: 0~7 bar Anslutning: Endast. Analog mätare med 270 skala som visar oljetrycket. 1. Oljetrycksmätaren

Detaljer

Lystiden är 5 8 timmar. Superstarka lysdioder ger starkt ljus.

Lystiden är 5 8 timmar. Superstarka lysdioder ger starkt ljus. Solcellsdriven lampa OBS: Användarmanualen beskriver hur du använder produkten på korrekt sätt och förlänger livslängden. Läs och förstå den här manualen innan du använder solcellslamporna. Spara manualen

Detaljer

KASSASKÅP, BRANDSÄKERT SAFE, BRANNSIKKER KASSAKAAPPI, PALONKESTÄVÄ PENGESKAB, BRANDSIKKERT

KASSASKÅP, BRANDSÄKERT SAFE, BRANNSIKKER KASSAKAAPPI, PALONKESTÄVÄ PENGESKAB, BRANDSIKKERT 87-7885_manual.indd 2012-04-27, 10.09.09 Art. 87-7885 KASSASKÅP, BRANDSÄKERT SAFE, BRANNSIKKER KASSAKAAPPI, PALONKESTÄVÄ PENGESKAB, BRANDSIKKERT EN-1047 NT FIRE 017-60 paper NORDTEST ISO834 2012 Biltema

Detaljer

TAKFÄSTE UNIVERSAL FÖR PROJEKTOR TAKFESTE UNIVERSAL FOR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOFTBESLAG TIL PROJEKTOR

TAKFÄSTE UNIVERSAL FÖR PROJEKTOR TAKFESTE UNIVERSAL FOR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOFTBESLAG TIL PROJEKTOR 24-735 manual 131016.indd 2013-10-16, 10.25.23 Art. 24-735 TAKÄSTE UNIVERSAL ÖR PROJEKTOR TAKESTE UNIVERSAL OR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOTBESLA TIL PROJEKTOR

Detaljer

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender Stavmixer Stavmikser Sauvasekoitin Stavblender 2009 Biltema Nordic Services AB Stavmixer Säkerhetsinstruktioner Läs bruksanvisningen noga innan stavmixern används första gången. Kontrollera att spänning

Detaljer

ES 80. Bruksanvisning Brugsanvisning. Norsk Dansk

ES 80. Bruksanvisning Brugsanvisning. Norsk Dansk Norsk Dansk Bruksanvisning Brugsanvisning ES 80 Les bruksanvisningen og sikkerhetsinstruksene før du begynner å bruke maskinen! Læs brugermanualen og sikkerhedsanvisningerne inden maskinen tages i brug!

Detaljer

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18584 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Detaljer

2. Indholdsfortegnelse. 1. Symbolforklaring

2. Indholdsfortegnelse. 1. Symbolforklaring Comfort 220.2, 250.2, 252.2, 250.2 speed Portautomatik til garageporte Portåpnersystem for garasjeporter Drivsystem för garageportar Autotallin ovien avaaja FIN S N DK Montering og betjeningsvejledning

Detaljer

UV-system komplet ClearWater sandfiltersystem. Håndbok NO ID KODE:M-1604.2013. Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun.

UV-system komplet ClearWater sandfiltersystem. Håndbok NO ID KODE:M-1604.2013. Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun. Håndbok NO ID KODE:M-1604.2013 Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun.com 1 HÅNDBOK NO Veiledning for UV-system 18 W Artikkelnummer: 1604 Komplett UV-system for installasjon i ClearWater-filtersystemer

Detaljer

FJÄRRSTRÖMBRYTARE FJERNBRYTER KAUKO-OHJATTAVA VIRTAKATKAISIN FJERNBETJENING

FJÄRRSTRÖMBRYTARE FJERNBRYTER KAUKO-OHJATTAVA VIRTAKATKAISIN FJERNBETJENING FJÄRRSTRÖMBRYTARE För utomhusbruk, IP FJERNBRYTER For utendørs bruk, IP KAUKO-OHJATTAVA VIRTAKATKAISIN Ulkokäyttöön, IP FJERNBETJENING Til udendørs bruk, IP Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan,

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2008 Biltema Nordic Services AB Modell IOR-403 (V4.0) för VW/Audi &

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2009 Biltema Nordic Services AB Nollställningsverktyg Servicelampa

Detaljer

INSTALLASJONS manual. inteo Soliris Sensor RTS

INSTALLASJONS manual. inteo Soliris Sensor RTS Ref. 051010 _no.pdf INSTALLASJONS manual NO Art.nr. 9000830 inteo er en sol- & vindgiver for Somfy Altus RTS og Orea RTS motorer med innebygd sol- & vindautomatikk. Informasjon om rådende sol- & vindforhold

Detaljer

/ 8 0 / 008086 S FI DK N INJUSTRING AV LUFTFLÖDN ILMAVIRTOJ SÄÄTÖ INDRGULRING AF LUFTMÆNGDN INJUSTRING AV LUFTSTRØMMN / 8 0 / 008086 S INJUSTRING AV LUFTFLÖDN SPJÄLLINSTÄLLNING Justering av luftflöden

Detaljer

Stativ till tablet Stativ til nettbrett Teline taulutietokoneelle Stativ til tablet

Stativ till tablet Stativ til nettbrett Teline taulutietokoneelle Stativ til tablet Stativ till tablet Stativ til nettbrett Teline taulutietokoneelle Stativ til tablet Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Detaljer

Automatisk AV/PÅ. Superstarka lysdioder ger starkt ljus.

Automatisk AV/PÅ. Superstarka lysdioder ger starkt ljus. Solcellslampor OBS: Användarmanualen beskriver hur du använder produkten på korrekt sätt och förlänger livslängden. Läs och förstå den här manualen innan du använder solcellslamporna. Spara manualen för

Detaljer

T V - d e k o d e r t i l N e x t G e n T e l T V

T V - d e k o d e r t i l N e x t G e n T e l T V T V - d e k o d e r t i l N e x t G e n T e l T V Installasjonsveiledning (Modell: ISB2201 og ISB2231) Gratulerer med din nye TV-dekoder Din nye TV-dekoder vil gi deg muligheten til å se på TV fra NextGenTel

Detaljer

Printer, valgmulighed og Stand Compatibility Guide. Laserprintere

Printer, valgmulighed og Stand Compatibility Guide. Laserprintere Printer, valgmulighed og Stand Compatibility Guide Laserprintere August 2014 Indhold 2 Indhold Understøttede maksimale konfigurationer...3 Printer maskintype 5027...3 Printer maskintype 7527...4 Printer

Detaljer

306 040-02 03.2013 ENGINEERING ADVANTAGE. Thermostatic Control TRV 300

306 040-02 03.2013 ENGINEERING ADVANTAGE. Thermostatic Control TRV 300 luft radiatorn 306 040-02 03.2013 Thermostatic Control ENGINEERING ADVANTAGE TRV 300 Inställningsskala/Innstillingsskala/Säätöasteikot/Indstillingsskalaer Termostat med inbyggd givare / termostat med lös

Detaljer

Art. 84-109. Elvisp Håndmixer. 2009 Biltema Nordic Services AB

Art. 84-109. Elvisp Håndmixer. 2009 Biltema Nordic Services AB Elvisp Håndmikser Sähkövatkain Håndmixer 2009 Biltema Nordic Services AB Elvisp Bruksanvisning Säkerhetsinstruktioner Läs bruksanvisningen noga innan elvispen används första gången. Får endast användas

Detaljer

LYNKOBLINGER SERIE QR

LYNKOBLINGER SERIE QR LYNKOBLINER SERIE QR HYDROSCAND LIDT TÆTTERE PÅ Hydroscand tilbyder dig høj service, fra bestilling til leverance.vores produktsortiment er bredt og holder en høj kvalitet. Desuden er mange af vores produkter

Detaljer

VEJLEDNING. Oplad batteriet 8 12 timer ved første opladning. Herefter 3 5 timer

VEJLEDNING. Oplad batteriet 8 12 timer ved første opladning. Herefter 3 5 timer VEJLEDNING OPLADNING Oplad batteriet 8 12 timer ved første opladning. Herefter 3 5 timer START 1. Indsæt simkort og batteri. (Husk at vælge pinkode fra inden du sætter simkortet i enheden, det gøres ved

Detaljer

800-serien Bruksanvisning

800-serien Bruksanvisning 800-serien Bruksanvisning Bruksanvisning Bilalarm 800-serien N Gratulerer med ny DEFA Bilalarm! Med over 40 års erfaring med utvikling av bilelektriske produkter, er du med din DEFA Auto Security Bilalarm

Detaljer

Strömbrytarpanel Bryterpanel

Strömbrytarpanel Bryterpanel Strömbrytarpanel Bryterpanel Katkaisinpaneeli Strømafbryderpanel 25881 258810 SE Montering (25-881) 1. Gör håltagningen enligt bifogad mall. 2. Anslut (+) från säkringshållare via skarvdon (medföljer)

Detaljer

AVFALLSHINK AVFALLSBØTTE ROSKAKORI AFFALDSSPAND

AVFALLSHINK AVFALLSBØTTE ROSKAKORI AFFALDSSPAND Art. 87-9 AVFALLSHINK AVFALLSBØTTE ROSKAKORI AFFALDSSPAND Med sensor/jossa liiketunnistin INTRODUKTION Avfallshink med automatisk öppning/stängning av locket som förenklar när du ska slänga skräp i badrummet.

Detaljer

Lystiden är 5 8 timmar. Superstarka lysdioder ger starkt ljus.

Lystiden är 5 8 timmar. Superstarka lysdioder ger starkt ljus. Solcellsdriven markbelysning OBS: Användarmanualen beskriver hur du använder produkten på korrekt sätt och förlänger livslängden. Läs och förstå den här manualen innan du använder solcellslamporna. Spara

Detaljer

Eurodisc. 958800.book : t95880.fm Seite 1 Freitag, September 21, 2001 9:08 AM. Pagina...6 Pagina...3. Side... 95. Sayfa... 17 9 I NL S GR CZ H P

Eurodisc. 958800.book : t95880.fm Seite 1 Freitag, September 21, 2001 9:08 AM. Pagina...6 Pagina...3. Side... 95. Sayfa... 17 9 I NL S GR CZ H P 958800.book : t95880.fm Seite 1 Freitag, September 21, 2001 9:08 AM Eurodisc 32 314 DS Sida Seite... 1 GB DK Page... Side... 21 NF Page... Side... 32 FIN E Página Side... 42 I NL S DK Pagina...5 Pagina...3

Detaljer

Garageportstyring Brugsanvisning. Garasjeportåpner Bruksanvisning. Garageportöppnare Bruksanvisning. Autotallin ovikoneisto Käyttöohjeet

Garageportstyring Brugsanvisning. Garasjeportåpner Bruksanvisning. Garageportöppnare Bruksanvisning. Autotallin ovikoneisto Käyttöohjeet Garageportstyring Brugsanvisning Garasjeportåpner Bruksanvisning Garageportöppnare Bruksanvisning Autotallin ovikoneisto Käyttöohjeet KEASY L 1215063 KEASY XL 1215064 NEW Dansk 4 Norsk 28 Svenska 52 Suomi

Detaljer

Automatisk AV/PÅ. Superstarka lysdioder ger starkt ljus.

Automatisk AV/PÅ. Superstarka lysdioder ger starkt ljus. Solcellslampor OBS: Användarmanualen beskriver hur du använder produkten på korrekt sätt och förlänger livslängden. Läs och förstå den här manualen innan du använder solcellslamporna. Spara manualen för

Detaljer

1 Tekniske data: 2 Sendere:

1 Tekniske data: 2 Sendere: Ref. 000071 No INSTALLASJONS guide Altus RTS Elektronisk styrt rørmotor med RTS radiomottaker, sol- & vindautomatikk SOMFY Altus RTS er en rørmotor med innebygd RTS radiomottaker, sol- & vindautomatikk

Detaljer

25-772 25-770 25-771. Art. 25-770-772. Lanterna. Lanterna. Lanterne. Lanterne. Venelyhty. Venelyhty. Lanterne. Lanterna. Lanterne.

25-772 25-770 25-771. Art. 25-770-772. Lanterna. Lanterna. Lanterne. Lanterne. Venelyhty. Venelyhty. Lanterne. Lanterna. Lanterne. Lanterna med inskjutbar stång Lanterne med innskyvbar stang Venelyhty jossa teleskooppinen tanko Lanterne med indskydelig stang Lanterna med rostfri stång Lanterne med rustfri stang Venelyhty jossa ruostumaton

Detaljer

Art. 14-332. 2010 Biltema Nordic Services AB

Art. 14-332. 2010 Biltema Nordic Services AB SE Sköt om dina målade trämöbler, så håller de mycket längre! Måla Dessa möbler är gjorda av massiv akacia och är målade med en utomhus polyuretanfärg som skyddar träet mot bl.a. UV-ljus. Färglagret kommer

Detaljer

C100 Bruksanvisning Betjeningsvejledning

C100 Bruksanvisning Betjeningsvejledning C100 Bruksanvisning Betjeningsvejledning Les denne bruks- og sikkerhetsanvisningen før du tar maskinen i bruk! Læs denne betjeningsvejledning og sikkerhedsanvisningerne igennem, før du tager maskinen i

Detaljer

SHREDDER MAKULATOR MAKULATOR. DK Makulator 2 Brugsanvisning. NO Makuleringsmaskin 3 Bruksanvisning. SE Dokumentförstörare 4 Bruksanvisning

SHREDDER MAKULATOR MAKULATOR. DK Makulator 2 Brugsanvisning. NO Makuleringsmaskin 3 Bruksanvisning. SE Dokumentförstörare 4 Bruksanvisning MODEL 79299 SHREDDER SHREDDER Instruction manual Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. DK Makulator 2 Brugsanvisning NO Makuleringsmaskin 3 SE Dokumentförstörare 4 SF Paperinsilppuri

Detaljer

Trådløs forseringsbryter - Spirit

Trådløs forseringsbryter - Spirit 110984N-05 2016-02 Trådløs forseringsbryter - Spirit Monteringsveiledning ART.NR.: 113243 Trådløs forseringsbryter Innhold 1 Funksjon 2 2 Installasjon 3 2.1 Valg av installasjonssted 3 2.2 Installasjon

Detaljer

Turbotrycksmätare Turbotrykkmåler. Turbomanometer

Turbotrycksmätare Turbotrykkmåler. Turbomanometer Turbotrycksmätare Turbotrykkmåler Ahtopainemittari Turbomanometer Turbotrycksmätare Art. 32-265 Specifikationer Mätområde: -1,0 ~ +2,0 bar Anslutning. Endast. Analog mätare med 270 skala som visar turbotrycket.

Detaljer

Dörrklocka, trådlös, modell 2. Dørklokke, trådløs, model 2

Dörrklocka, trådlös, modell 2. Dørklokke, trådløs, model 2 Dörrklocka, trådlös, modell 2 Dørklokke, trådløs, modell 2 Ovikello, langaton, malli 2 Dørklokke, trådløs, model 2 1 Art. 35-389 Dörrklocka, trådlös, modell 2 Trådlös dörrklocka med 32 olika ljudsignaler

Detaljer

Kopplingsur Koblingsur

Kopplingsur Koblingsur Kopplingsur Koblingsur Kellokytkin Tænd/sluk-ur digitalt/digitaalinen 24 H Digitalt programmerbart dygnstidur Du får själv byta ut el-material såsom sladdar, lamphållare och stickproppar i flyttbara bruksföremål

Detaljer

Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber

Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber Knivslip Läs och spara denna manual. Översiktsbild 1. Strömbrytare 2. Gummiplatta 3. Sliphus 4. Finslipsfåra 5. Grovslipsfåra 6. Fin slipsten 7. Grov slipsten

Detaljer

Webbkamera. Webkamera. Web-kamera. Webkamera

Webbkamera. Webkamera. Web-kamera. Webkamera Webbkamera för laptop Webkamera for laptop Web-kamera kannettaviin tietokoneisiin Webkamera til laptop 1 2008 Biltema Nordic Services AB Webbkamera för laptop Behåll dessa instruktioner för framtida behov.

Detaljer

TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD

TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD VTT-RTH-00095-10 SC 0420-09 VA 1.42/18876 1 PS 1407 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB INSTALLATION

Detaljer

Fleksibelt luftfordelingssystem

Fleksibelt luftfordelingssystem Fleksibelt luftfordelingssystem BESKRIVELSE Uniflexplus+ er et patenteret luftfordelingssystem til ventilation, som kan bruges i hjem, lejligheder og små bygninger. De fleksible luftkanaler og deres tilhørende

Detaljer

TRÄGUNGA TREHUSKE PUUKEINU TRÆGYNGE

TRÄGUNGA TREHUSKE PUUKEINU TRÆGYNGE TRÄGUNGA TREHUSKE PUUKEINU TRÆGYNGE Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32 84 91

Detaljer

[Item no. 132-02] Rev. 06.09.07. USB 2.0 for Laptop

[Item no. 132-02] Rev. 06.09.07. USB 2.0 for Laptop [Item no. 132-02] Rev. 06.09.07 ENGLISH USB 2.0 for Laptop DANSK System requirements 1 available PC Card CardBus (32 bit) slot Pentium PC or compliant CD-ROM drive or Internet connection NORSK SVENSKA

Detaljer

Sådan optimerer du dine. call to action-knapper

Sådan optimerer du dine. call to action-knapper Sådan optimerer du dine call to action-knapper 213,16% flere konverteringer Statistisk signifikansniveau: 99% Lille ændring på siden STOR EFFEKT på beslutningen Det kritiske punkt mellem bounce og konvertering

Detaljer

International patents pending. All imitations will be prosecuted. GYMFORM AB GENERATOR is a registered EU/CTM trade mark.

International patents pending. All imitations will be prosecuted. GYMFORM AB GENERATOR is a registered EU/CTM trade mark. International patents pending. All imitations will be prosecuted. GYMFORM AB GENERATOR is a registered EU/CTM trade mark. 1 2 3 4 5 6 4SVENSKA TRÄNINGSGUIDE FÖR GYMFORM AB GENERATOR Innan du börjar träna

Detaljer

CLUTCH TOOL. Kopplingsverktyg för SAC-kopplingar Clutchverktøy for SAC-clutch Liitostyökalu SAC-liitoksille Koblingsværktøj til SAC-koblinger

CLUTCH TOOL. Kopplingsverktyg för SAC-kopplingar Clutchverktøy for SAC-clutch Liitostyökalu SAC-liitoksille Koblingsværktøj til SAC-koblinger CLUTCH TOOL Kopplingsverktyg för SAC-kopplingar Clutchverktøy for SAC-clutch Liitostyökalu SAC-liitoksille Koblingsværktøj til SAC-koblinger Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66

Detaljer

Relätestare. Relætester. Reletesteri

Relätestare. Relætester. Reletesteri Relätestare Relétester Reletesteri Relætester Relätestare Funktion: För enkel test av olika typer av Mini-ISO-reläer hos motorfordon. Kontrollerar om reläet fungerar på korrekt sätt och om dess ingångsresp.

Detaljer

Brevvåg, elektronisk Brevvekt, elektronisk Kirjevaaka, elektroninen Brevvægt, elektronisk

Brevvåg, elektronisk Brevvekt, elektronisk Kirjevaaka, elektroninen Brevvægt, elektronisk Brevvåg, elektronisk Brevvekt, elektronisk Kirjevaaka, elektroninen Brevvægt, elektronisk 1 2008 Biltema Nordic Services AB Brevvåg, elektronisk OBS! Läs manualen noggrant före användning. Spara manualen

Detaljer

SKYMNINGSRELÄ SKUMRINGSRELÉ HÄMÄRÄRELE DÆMRINGSRELÆ

SKYMNINGSRELÄ SKUMRINGSRELÉ HÄMÄRÄRELE DÆMRINGSRELÆ SKYMIGSREÄ SKUMRIGSREÉ HÄMÄRÄREE DÆMRIGSREÆ Art. 46-3058 IP44 1 2009 Biltema ordic Services AB SKYMIGSREÄ TEKISKA DATA 230 V~ 50Hz 6 A/230 V (1300 W) : 5 300 IP44 Temperatur: -30 C +50 C Mått: 118() X

Detaljer

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07 DEUTSCH D Electric 8-00-0 S SVENSKA 5 8 6 9 5 5.. SVENSKA S = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 50 mm 0 mm 60 mm A C B.. 5.. 6. S SVENSKA 8. 9. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

ca 300 m ved fritt felt eller ca 20 m gjennom to betongvegger Klasse 2, dobbelisolert

ca 300 m ved fritt felt eller ca 20 m gjennom to betongvegger Klasse 2, dobbelisolert Ref. 000067 No INSTALLASJONS guide inteo Soliris Sensor RTS Soliris Sensor RTS er en sol- & vindgiver for Somfy Altus RTS og Orea RTS motorer med innebygd sol- & vindautomatikk. Informasjon om rådende

Detaljer

Type IOD 12690-90 X. DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 39

Type IOD 12690-90 X. DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 39 Type IOD 12690-90 X DK Betjeningsvejledning 2 NO Bruksanvisning 39 Tillykke med din nye GRAM indbygningsovn DK Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager ovnen i brug. Gør dig fortrolig med din nye

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine NO Bruksanvisning 32 Vaskemaskin AL 97699 F

DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine NO Bruksanvisning 32 Vaskemaskin AL 97699 F DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine NO Bruksanvisning 32 Vaskemaskin AL 97699 F 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. BETJENINGSPANEL... 7

Detaljer

Personaleomsætningsstatistik

Personaleomsætningsstatistik Personaleomsætningsstatistik Statistikken er baseret på månedlige indberetninger med data for ansat i den kommunale eller regionale og registreret med løn. Dette kan medføre, at i ulønnet orlov eller i

Detaljer

MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER

MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER 1 2 3 4 MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER 5 Programmering og menyer for GM800 og GM1000 1. Før programmeringen starter må porten åpnes

Detaljer

Rotationslaser Rotasjonslaser

Rotationslaser Rotasjonslaser 15-241 manual.indd 2012-11-1, 08.50.33 I utfall Datum och filnamn underlättar spårning, sista versionen. Art. 15-241 Rotationslaser Rotasjonslaser Pyörivä laser Original manual 2012-11-01 Biltema Nordic

Detaljer

BRUKSANVISNING OG MONTERING

BRUKSANVISNING OG MONTERING GARASJEPORTÅPNER 6710310200 BRUKSANVISNING OG MONTERING BRUKSANVISNING I: Forberedelse Pakk ut åpneren. Kontroller at alle delene er på plass. II: Verktøy du trenger. Se på bilde 1 Skiftenøkkel/fastnøkler

Detaljer

Art. 45-932. Inställning av kombinationslåset. Ändringsspak. Ändringsspak

Art. 45-932. Inställning av kombinationslåset. Ändringsspak. Ändringsspak Inställning av kombinationslåset Ändringsspak Ändringsspak Kombinationslåset är fabriksinställt på 000 men du kan byta till en egen kod genom att följa följande instruktioner: 1. Tryck på öppningsknappen

Detaljer

Omstillingsvejledning. h Bemærk. d Fare! H Fare! e Fare! a Advarsel! Henvisninger vedrørende dokumentationen. Omstilling af gasart

Omstillingsvejledning. h Bemærk. d Fare! H Fare! e Fare! a Advarsel! Henvisninger vedrørende dokumentationen. Omstilling af gasart Omstillingsvejledning Omstilling ecotec plus /3, ecotec pro /3 fra naturgas- til propangasdrift omstillingssæt art.nr. 0020010641 Henvisninger vedrørende dokumentationen De følgende henvisninger er en

Detaljer

DIGITAL INOMHUSANTENN DVB-T DIGITAL INNENDØRSANTENNE DVB-T DIGITAALINEN SISÄANTENNI DVB-T DIGITAL INDENDØRSANTENNE DVB-T

DIGITAL INOMHUSANTENN DVB-T DIGITAL INNENDØRSANTENNE DVB-T DIGITAALINEN SISÄANTENNI DVB-T DIGITAL INDENDØRSANTENNE DVB-T DIGITAL INOMHUSANTENN DVB-T DIGITAL INNENDØRSANTENNE DVB-T DIGITAALINEN SISÄANTENNI DVB-T DIGITAL INDENDØRSANTENNE DVB-T 1 SE DIGITAL INOMHUSANTENN DVB-T INTRODUKTION Inomhusantenn för marksända digitala

Detaljer

Stolplykta Stolpelykt. Standerlampe

Stolplykta Stolpelykt. Standerlampe Stolplykta Stolpelykt Pylväsvalaisin Standerlampe Låg/lav/matala 1 2008 Biltema Nordic Services AB Stolplykta, låg Du får själv byta ut el-material såsom sladdar, lamphållare och stickproppar i flyttbara

Detaljer

Bruksanvisning til GSM Tyverialarm 16 soner

Bruksanvisning til GSM Tyverialarm 16 soner Bruksanvisning til GSM Tyverialarm 16 soner Før du går I gang med å installere skal du sikre deg følgende: 1. SIM kortet har en 4 sifret PIN-kode når du mottar kortet fra teleselskapet. Det er viktig at

Detaljer

Designed for Sleep Comfort. N: Monterings- og bruksanvisning DK: Monterings- og brugervejledning F: Asennus- ja käyttöohje JENSEN DREAM BASIC

Designed for Sleep Comfort. N: Monterings- og bruksanvisning DK: Monterings- og brugervejledning F: Asennus- ja käyttöohje JENSEN DREAM BASIC Designed for Sleep Comfort N: Monterings- og bruksanvisning DK: Monterings- og brugervejledning F: Asennus- ja käyttöohje JENSEN DREAM BASIC x x4 4 a 4 b 7 JENSEN DREAM BASIC 4 INTRODUKSJON Vi gratulerer

Detaljer

BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING. www.p-touch.com

BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING. www.p-touch.com BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 2480 Læs denne brugsanvisning grundigt, inden De tager Deres P-touch i brug. Hav denne brugsanvisning ved hånden, så De hurtigt kan konsultere den. Les nøye

Detaljer

Modul Specifikation Skrevet af. Gruppen. Version 1.0

Modul Specifikation Skrevet af. Gruppen. Version 1.0 Modul Specifikation Skrevet af Gruppen. Version 1.0 Indholds fortegnelse 1. INDLEDNING...4 1.1. FORMÅL...4 1.2. REFERENCER...4 2. MODUL OVERSIGT...5 3. MODUL GUIDE...6 3.1. CGUARDLOGRECORDSET...6 3.1.1.

Detaljer

Vort Vario Dansk /PSTL 1

Vort Vario Dansk /PSTL 1 Vort Vario Dansk 1 2 Læs venligst instruktionerne inden installation og ibrugtagning. Thermex tager ikke ansvar for skader forvoldt på grund af at brugsvejledningen ikke har været fulgt. Dette apparat

Detaljer

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning 49-425-426 Manual.indd 2011-02-17, 11.04.33 Art. 49-425-426 Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Utomhusbelysning OBS! Läs och

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer DK DYNAMISK NO DANSK 4 NORSK 29 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Installation 7 Produktbeskrivelse af apparatet 9 Betjening 10 Daglig brug 14 Råd og tip 18 Vedligeholdelse

Detaljer

ENN2854COW... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 NO KOMBISKAP BRUKSANVISNING 24 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 46

ENN2854COW... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 NO KOMBISKAP BRUKSANVISNING 24 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 46 ENN2854COW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 NO KOMBISKAP BRUKSANVISNING 24 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 46 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER...............................................

Detaljer

Bälteskudde Beltepute Istuinkoroke Selepude

Bälteskudde Beltepute Istuinkoroke Selepude Bälteskudde Beltepute Istuinkoroke Selepude UNIVERSAL 15-36 kg E9 044007 ECE R44/04 2012 Biltema Nordic Services AB Bälteskudde VIktIgt Läs instruktionerna noga innan ni använder bälteskudden, följ dem

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer KULINARISK DK NO DANSK 4 NORSK 23 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Installation 8 Produktbeskrivelse 8 Før ibrugtagning 8 Daglig brug 9 Urfunktionstaster 12 Brug af tilbehøret 12

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

Bluetooth keyboard case

Bluetooth keyboard case IPD2-240, IPD2-24 luetooth keyboard case EN SE FI DK NO User Manual Användarhandledning Käyttöohje rugervejledning rukerveiledning EN User Manual SE Användarhandledning This wireless luetooth keyboard

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer DK FROSTFRI NO DANSK 4 NORSK 22 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Installation 7 Produktbeskrivelse af apparatet 8 Betjening 9 Daglig brug 11 Råd og tip 13 Vedligeholdelse

Detaljer

Sensorlampa Sensorlampe Tunnistinlamppu

Sensorlampa Sensorlampe Tunnistinlamppu 32-144.qxd 03-06-12 13.25 Sida 1 Sensorlampa Sensorlampe Tunnistinlamppu SE NO FI DK Batteridriven sensorlampa, som tack vare en passiv infraröd (P.I.R.) sensor känner av värmestrålningen från människor

Detaljer

Funk bussystem Funk persienneaktuator Mini. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.-nr. : 0425 00. Bruksanvisning

Funk bussystem Funk persienneaktuator Mini. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.-nr. : 0425 00. Bruksanvisning Best.-nr. : 0425 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

DANSK 4. Indhold. Sikkerhedsanvisninger. Fejlfinding 17 Tekniske data 19 Installation 19 Skån miljøet 20 IKEA-GARANTI 21

DANSK 4. Indhold. Sikkerhedsanvisninger. Fejlfinding 17 Tekniske data 19 Installation 19 Skån miljøet 20 IKEA-GARANTI 21 DYNAMISK DK NO DANSK 4 NORSK 24 DANSK 4 Indhold Sikkerhedsanvisninger 4 Produktbeskrivelse 7 Ibrugtagning 11 Daglig brug 11 Nyttige oplysninger og råd 15 Vedligeholdelse og rengøring 16 Ret til ændringer

Detaljer

Slide. El.regulerbar seng El.reglerbar sängbotten Sengebund med elektrisk indstilling Sähkökäyttöinen säätöpohja

Slide. El.regulerbar seng El.reglerbar sängbotten Sengebund med elektrisk indstilling Sähkökäyttöinen säätöpohja Slide El.regulerbar seng El.reglerbar sängbotten Sengebund med elektrisk indstilling Sähkökäyttöinen säätöpohja MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING MONTERINGS- OG BRUGSVEJLEDNING

Detaljer

BEJUBLAD HYLLAD DK NO

BEJUBLAD HYLLAD DK NO BEJUBLAD HYLLAD DK NO DANSK 4 NORSK 23 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Installation 8 Produktbeskrivelse 8 Før ibrugtagning 8 Daglig brug 9 Urfunktionstaster 11 Brug af tilbehøret

Detaljer

Spridarvagn Spredervogn Levitysvaunu Spredevogn

Spridarvagn Spredervogn Levitysvaunu Spredevogn Spridarvagn Spredervogn Levitysvaunu Spredevogn SE Spridarvagn Läs instruktionerna innan du använder denna produkt och spara dem för framtida behov. A. Handtag med justeringsvred (inkl. skruvar x 2, trekantsmuttrar

Detaljer

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3.

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3. ASU-4 Kode Beskrivelse Fabrikk Bruker innst. innstillinger ASU-4 1.00 Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) 21 21 1.01 Software versjon nummer 2.08 2.08 1.13 Tidsforsinkelse på sirene ved alarm kontakt 10 sekund...

Detaljer

DANSK 4. Indhold. Sikkerhedsanvisninger

DANSK 4. Indhold. Sikkerhedsanvisninger FROSTFRI DK NO DANSK 4 NORSK 19 DANSK 4 Indhold Sikkerhedsanvisninger 4 Produktbeskrivelse 7 Betjeningspanel 8 Ibrugtagning 10 Daglig brug 10 Nyttige oplysninger og råd 11 Ret til ændringer uden varsel

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer ISANDE DK NO DANSK 4 NORSK 26 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Installation 7 Produktbeskrivelse af apparatet 8 Betjening 9 Før ibrugtagning 12 Daglig brug 12 Råd og

Detaljer