HOL ELDRERÅD OG RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HOL ELDRERÅD OG RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE."

Transkript

1 Hol Eldreråd og Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Egen adresseliste Arkivkode Vår ref. Deres ref. Dato / HO-ASHA BEFARING PÅ GEILO 07.JUNI 2010 MED TANKE PÅ UNIVERSELL UTFORMING - SAMARBEID MELLOM ELDRERÅDET OG RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE Fra møtet i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og Hol Eldreråd den Hol Eldreråd og Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne gjennomførte en befaring i Geilo sentrum 07.juni Befaringen ble gjort med utgangspunkt i LOV nr. 42: Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Under befaringen ble det brukt en sjekkliste som er utarbeidet av Norges Handikap Forbund. (vedlegg) Rådene ønsker med dette å gi noen tilbakemeldinger etter befaringen, og håper det kan bidra til å gjøre Geilo Sentrum mer tilgjengelig for alle kommunens innbyggere. Med hilsen Annette K. Medhus Leder i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Ingeborg Strid Sveingard Leder i Eldrerådet Vedlegg: Tilbakemeldinger etter befaring 07.juni 2010 Brosjyre Velkommen inn fra NHF Sjekkliste for virksomheter DTL og universell utforming fra NHF Ålmannvegen 8 Tlf: Nettside: Bank: HOL Fax: E-post: Org.nr:

2 TILBAKEMELDINGER ETTER BEFARING 07.JUNI 2010 HOL ELDRERÅD OG RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE. Befaringen ble delt inn i følgende steder: 1. Ligningskontor, NAV, Servicetorget 2. Tunet Varehus, Megabygget 3. Fysio- ergoterapi, legesenteret, velferdssenteret, Geilotun alders- og sjukeheim, Helsestasjonen. 4. Skianleggene (ble ikke tid til befaring her) 5. Benker i sentrum 6. Jernbanestasjonen, Handikapparkering ellers (banken, turistinfo m.m.) 1. LIGNINGSKONTOR, NAV, SERVICETORGET - litt smalt inn til trygdekontor - inngangen til servicekontoret bør ha bedre fargekontrast, og info-tekst på dør må ha annen farge. Dette er viktig for svaksynte. - Automatisk skyvedør fungerer bra. - Det bør være to høyder på håndlist i trappen mellom NAV og Servicetorget. Disse høydene skal være på ca. 0,7 og 0,9 m på begge sider. Håndlisten skal ha tydelig fargekontrast. Det mangler rekkverk på nederste trinn. - Manglende ledelinjer for svaksynte. - Teleslynge på servicetorget og NAV er ikke installert. - Glatt gulv spesielt på vinteren. - Ønske om mulighet til å sette seg ned for å ta av brodder for eksempel stol i inngangspartiet. - Biler kjører litt fort forbi v/utgang nødvendig med bedre skjerming etter utgangen. - Viktig at handikapparkeringen beholdes dersom det skjer endringer utenfor inngangspartiet. - Ingen mulighet til å komme inn på ligningskontoret for rullestolbrukere eller andre som ikke kan gå i trapp. Ingen heis og veldig bratt og lang trapp! 2. TUNET VAREHUS, MEGABYGGET Tunet varehus: - Hovedinngang; dør ok, trerist utenfor hovedinngang vanskelig å gå over for svaksynte. Løs dørlist. - Det finnes ikke rampe ved inngang oppe. Dette mangler også inn til kiosken nede. - Dør inn til toalett kun 60cm bør være minimum 86 cm, lett å åpne og terskelfri. - Ingen handikaptoalett bortsett fra på Peppes Pizza. - Dør inn til heisen kun 80 cm bør være minimum 90 cm. Automatisk dør. - Det mangler håndlist i to høyder på rekkverk inne på varehuset. Det anbefales håndlist å ca. 0,7 og 0,9m på begge sider. Håndlisten skal ha tydelig fargekontrast. - Det bør være trinnfritt og terskelfritt i hele varehuset. - Det anbefales elektrisk/automatisk åpning av inngangsdører. - Etter stengetid av varehuset er det ingen mulighet for å benytte heisen for besøkende på Peppes Pizza. Dette er spesielt viktig på vinteren når inngangen til Peppes Pizza er dekket med snø og is. 2

3 Mega varehus: - Det finnes ikke rampe i inngangspartiet. - Håndlisten i trappa fra Mega og opp til 2.etg. er for kort. Det anbefales håndlister i to høyder på ca. 0,7 og 0,9 m på begge sider. Håndlisten skal ha tydelig fargekontrast. - Det anbefales elektrisk/automatisk åpning av inngangsdører. - Det anbefales at inngangen er lett å finne ved at døren eller dens omramming har tydelig fargekontrast til veggen. - Det finnes kun toalett v/capri. Det er ikke speil for både sittende og stående. 3. FYSIO- ERGOTERAPI AVD., LEGESENTERET, VELFERDSSENTERET, GEILOTUN ALDERS- OG SJUKEHEIM, HELSESTASJONEN Fysio- ergoterapiavd.: - Inngangsdør er for smal til tvillingvogn - Ledelinje for svaksynte mangler Legesenteret: - det anbefales rekkverk langs veggen utenfor fordi flisene blir glatte spesielt på vinterstid. - Inngangsdøra bør justeres går for fort igjen. - Ønske om høyere stoler i venterommet for de som har vond rygg og vonde knær. Velferdssenteret: - Døra til toalettet er for smal. Det anbefales en fri bredde på min. 86cm. - Toalettet er for lavt anbefalt høyde minimum 48 cm. - Det anbefales oppfellbare arm støtter på begges sider av toalettskål. Norges Handikap Forbund anbefaler at disse er veggmontert. - Det mangler ledelinjer for svaksynte. Helsestasjonen: - Inngangsdør/parti er for smal til tvillingvogn. - Det anbefales automatisk døråpner - Det mangler ledelinjer for svaksynte. - Ønske om høyere stoler i venterommet for de som har vond rygg og vonde knær. Geilotun alders- og sjukeheim: - Det bør være terskelfritt inn til alle pasient rom. (eller maks 2,5cm). Dette gjelder spesielt pasient rom i den nye avdelingen + 2 rom v/heis. - Døra til heisen i underetasjen går ikke opp automatisk. - Automatisk døråpner v/hovedinngang oppe mangler. 5. BENKER I SENTRUM Eksisterende benkplasseringer: Gangen under R7 fra Geilojordet til Tunet/Megabygget: Benken som står her bør settes på andre siden av gangveien. Tunet, inngangen til ICA: Benken ved kiosken kan med fordel plasseres ved inngangen. Ved Mega: Benkene som er plassert ved husvegg og i grøntområdet virker fornuftig. Ved Fjellmat/Info.senter: Rundbenken som står der i dag fungerer godt. Plassen øst for Solariumet i Rustbygget: Dette er en fin plass som gir store muligheter. Her vil vi foreslå at benkene snues og flyttes til nordsiden av plassen slik at man har mer glede av sol og utsikt. Blomsterkassene mot syd kan med fordel settes på langs. Ved kirken: Godt plassert benk Ved Servicetorget: Benken kan med fordel plasseres nærmere inngangen. Forslag til nye benkplasseringer: Legesenteret: Her foreslår vi plassering av en benk i tilknytning til legesenteret, helst i solen. 3

4 Nordre hjørne av Tunet mot Off Pist: I den grønne trekanten vil en tilrettelegging for plassering av en benk passe godt. Søplekassen kan med fordel erstattes av en lavere variant som ikke er så dominerende. Utenfor Tunet på nordsiden: Gjerne en utebenk i tillegg til benkene inne i senteret. Gangveien nedenfor RoKro: Her ser vi for oss tilrettelegging for plassering av benk øverst i det grønne området. Geilovegen fra Ustekveikja Energi til Ro Kro: Her forutsetter vi at foreliggende planer tar hensyn til utplassering av benker eller andre hvile muligheter med plass til mer enn 2. Vest for Matkroken der gangveien begynner: Her ser vi gjerne en benk plassert mot sør. Bussholdeplassene vis avis Geilo Sport: Her bør det være benk eller annen hvilemulighet som også kan skjerme ved dårlig vær. Geilo Sport har satt ut benker på sin side. På gangvegen vest for Karma før gangen under veien til Kongsberg: hadde det vært fint med en benk og en søppelbøtte. I bakken bortenfor lensmannskontoret: kunne vært fint med en benk. Jernbanestasjonen: ønskelig med benker mot Ro Kro 6. JERNBANESTASJONEN, HANDIKAPPARKERING ELLERS (BANKEN, TURISTINFO M.M. Jernbanestasjonen: - Det anbefales trinn og terskelfritt ved inngangen (eller maks 2,5 cm terskel) - Det anbefales elektrisk/automatisk åpning av inngangsdør eller lett å åpne for alle. - Det anbefales håndlist på rekkverk i to høyder. Ca. 0,7 og 0,9m på begge sider. Håndlisten skal ha tydelig fargekontrast. - Det er 14 cm åpning mellom perrong og trinn som gjør det vanskelig for bevegelseshemmede og barn å stige om bord på toget. Det er også 10cm. høydeforskjell på stigtrinnet. - Ekspedisjonsdisken er 103 cm. Norges Handikap Forbund anbefaler ca. 80cm. - Det anbefales merket teleslynge i tilknytning til ekspedisjonspunktet. - Toalettforholdene er tilfredstillende. - Det mangler parkeringsplasser for langtidsparkering. - Ønskelig med ledelinjer, trappemarkering, markering på gelender før trappetrinn og lydfyr (knepping) v/hovedinngang. Handikapparkering i sentrum: I utgangspunktet mener rådene at slike parkeringsplasser skal ligge sentralt i forhold til butikker og servicetjenester og ikke gjemmes bort på bekostning av vanlig parkering. Plassene må merkes skikkelig! Norges Handikap Forbund har følgende anbefalinger til handikap parkering: Parkering er omtalt i tekniske forskrifter til plan- og bygningsloven og i veiledningen til disse forskriftene. Der går det fram at det skal være minst 1 parkeringsplass reservert forflytningshemmede i nærheten av byggverk. Veiledningen anbefaler på parkeringsplasser at det reserveres minst 5 % av totalt antall plasser, men dette er en anbefaling og ikke et krav. Før var det slik at målene på en HC-plass skulle være 3,8 4,0m X 5 m, det siste som har vært noen få år er krav om 4,5m X 6,0m. De bør ligge nær inngang, helst innen 20 m, men hvis det er slett og fine forhold gjør det ikke noe om det blir litt lengre. Parkeringsplasser som er anlagt og oppmerket for kanskje 5 år siden, som er riktig merket, må vi si er greie selv om de har gamle mål, hvis alt annet er ok. Skal det anlegges plasser pr i dag, er målet 4,6 X 6. Det pågår for tiden et arbeid som Samferdselsdepartementet leder, hvor parkering gjennomgås med tanke på bedre og tydeligere parkeringsregler. NHF sin seniorrådgiver Tore Amblie Bjørback sitter i den arbeidsgruppen. 4

5 Oppsummering av Geilo sentrums handikapparkeringer: Ved Annekset: Reservert parkeringsplass bør flyttes fra Handelslags-tomta og nærmere Off Pist der fortauskanten er trukket noe tilbake. Dagens plass er opptatt av container. Ved Mega på nordsiden: Her bør det være reservert parkering for lett tilgang til Mega, kiosken og Sport1. og Apoteket. Det finnes kun handikapparkering øverst i parkeringshuset. Ved Fjellmat/Info.senter: Her bør det være reservert parkering for lett tilgang til de nye fasilitetene og Reiselivssenteret. Plassen på vestsiden av gamle Posten blir mye misbrukt, og det er langt fra inngangene. Geilovegen fra Ustekveikja Energi til Ro Kro: Vi vil gjerne ha en reservert plass i nærheten av Bakeriet og/eller Ro Kro. Det finnes ingen handikapparkering på denne strekningen pr.idag. Tunet på nordsiden: Plass til reservert parkering i tilnytning til inngangspartiet. Posten ligger her inntil videre! Tunet nede ved hovedinngang: Her er 2 handikapparkeringsplasser. Veldig bra. Servicetorget: Her kan reservert parkering med fordel flyttes til motsatt side og merkes med skikkelig bredde på plassen. Hol Sparebank: Viktig servicefunksjon som fortjener en reservert plass. Jernbanestasjonen: Mangler handikapparkering. Hol Sparebank: - hoveddør mangler lydmarkering - Ekspedisjonspunktet er 110cm høyt. Det anbefales høyde på ca. 80cm. - Mangler teleslynge ved ekspedisjonspunktet - Terskel inn til minibank er 5cm. Det anbefales maks 2,5cm terskel. - Kortleser i minibank står 136cm oppe på veggen. Anbefalt høyde ca. 80cm. - Minibanken mangler talefunksjon for blinde - Døra til minibanken er tung og slår utover. Det anbefales automatisk døråpner. Minibank v/turistinfo: - Kortleser i minibank står 98cm oppe på veggen. Anbefalt høyde ca. 80cm. - Minibanken mangler talefunksjon for blinde - Det er en 3cm høy kant ut fra veggen som gjør det vanskelig for rullestolbrukere å benytte minibanken. Lensmannskontoret: - Det er 2 inngangsdører med 73 og 79 cm bredde. Anbefalt fri bredde er minimum 86 cm. - Dørtersklene bør ikke overstige 2,5 cm. - Hovedinngangen bør merkes bedre for svaksynte. - Ekspedisjonspunktet er 110 cm. høyt. Det anbefales at deler av ekspedisjonen er ca.80cm høyt. - Det anbefales teleslynge ved ekspedisjonspunktet. Diverse i sentrum: - Det er ingen spisesteder i sentrum som er tilgjengelige for funksjonshemmede. - Capri og Peppes Pizza er tilgjengelig via heis, men kun i butikkenes åpningstider. - Geilo sentrum er preget av høye brostener og kanter opptil 10-15cm. - Manglende markering av trappetrinn utenfor Geilo Sport. 5

6 DISTRIBUSJONSLISTE: Hol kommune v/rådmann Hol kommune v/ordfører Hol kommune v/berit Heitmann Hol kommune v/teknisk etat Hol kommune v/kultur og oppvekstetatetn Hol kommune v/helse- og sosialetaten Servicetorget Hol kommune v/ellen Palmstørm Hol Kommune, NAV, v/herman Trillhus Skatt Sør Hol, Postboks 2412, 3104 Tønsberg NSB Geilo stasjon, Geilovn., 3580 Geilo Tunet Varehus, Kyrkjevn., 3580 Geilo Geilosenteret v/may-britt Junger, Furusetvn. 19, 3580 Geilo Hol Sparebank, Postboks 190, 3581 Geilo Hol Lensmannskontor, 3580 Geilo Norges Handikap Forbund, Postboks 9217, Grønland, 0134 OSLO Fylkesrådet for funksjonshemmede, v/laila Klem Tveten, Buskerud Fylkeskommune, fylkeshuset, 3020 Drammen Hol pensjonistlag, v/sølvi Ek, Postboks 2, 3580 Geilo Likestillings- og diskrimineringsombudet, Grensen 5, 0159 Oslo Sekretærene i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Hallingdal, epost RMF Hallingdal v/rita Helgerud, epost Medlemmer og varamedlemmer i Eldrerådet og Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Radio Hallingdal, 3576 Hol Epost-avisen, epost Hallingdølen, Postboks 193, 3570 Ål 6

Universell utforming i kommunale publikumsbygg. (Inngang Allergot ungdomsskole) Kartlegging. Høsten 2008

Universell utforming i kommunale publikumsbygg. (Inngang Allergot ungdomsskole) Kartlegging. Høsten 2008 Universell utforming i kommunale publikumsbygg (Inngang Allergot ungdomsskole) Kartlegging Høsten 2008 Rapport 19.12.2008 Side 1 1 Innledning Hovedutvalg for overordnet planlegging vedtok, i saksnr 169/08,

Detaljer

velkommen inn! dtl og universell utforming velkommen inn

velkommen inn! dtl og universell utforming velkommen inn DISKRIMINERINGS- OG TILGJENGELIGHETSLOVEN UNIVERSELL UTFORMING velkommen inn! dtl og universell utforming velkommen inn 1 dtl og universell utforming velkommen inn 1 ALLE SKAL HA TILGANG TIL BUTIKKER OG

Detaljer

Tilgjengelig for alle. Bygg og atkomst. VEILEDER. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE VEILEDER FOR UNIVERSELL UTFORMING OKTOBER 2009

Tilgjengelig for alle. Bygg og atkomst. VEILEDER. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE VEILEDER FOR UNIVERSELL UTFORMING OKTOBER 2009 RANDABERG KOMMUNE VEILEDER FOR UNIVERSELL UTFORMING OKTOBER 2009 Tilgjengelig for alle. Bygg og atkomst. VEILEDER Randaberg kommune Det er mange turmuligheter i Randaberg, som her fra Harestadmyra. Foto:

Detaljer

Kristin Margarete Crawford. Veien til tilgjengelighet - en håndbok for deg som skal jobbe med tilgjengelighet og universell utforming

Kristin Margarete Crawford. Veien til tilgjengelighet - en håndbok for deg som skal jobbe med tilgjengelighet og universell utforming Kristin Margarete Crawford Veien til tilgjengelighet - en håndbok for deg som skal jobbe med tilgjengelighet og universell utforming Bildene er hentet fra Lillehammer kommunes bildearkiv. Opplag: 3.000

Detaljer

Veileder for universell utforming i Bærum kommune

Veileder for universell utforming i Bærum kommune Veileder for universell utforming i Bærum kommune Rådhuset oppgradert i 2009 i tråd med prinsipper for universell utforming Bilde: Pedro Ardila Siste oppdatering: 23.09.09 Overordnet plan i PMA Side 1

Detaljer

Se på - ta på - høre på

Se på - ta på - høre på Se på - ta på - høre på Pantone Pantone Om tilgjengelighet og formidling. Erfaringer fra Bergen Byarkiv. 459 c6 m7 y55 k0 r242 g255 b140 #F2E18C 151 484 c0 m43 y87 k0 r249 g161 b58 #F9A13A Pantone c0 m87

Detaljer

FULL DELTAKELSE OG LIKESTILLING TILGJENGELIGE BYGG OG UTEOMRÅDER

FULL DELTAKELSE OG LIKESTILLING TILGJENGELIGE BYGG OG UTEOMRÅDER FULL DELTAKELSE OG LIKESTILLING TILGJENGELIGE BYGG OG UTEOMRÅDER 1 F O R O R D Deltakelse og likestilling Regjeringens mål er full deltaking og likestilling for funksjonshemmede i samfunnet. Universell

Detaljer

universell utforming og likestilling tilgjengelige bygg og uteområder

universell utforming og likestilling tilgjengelige bygg og uteområder universell utforming og likestilling tilgjengelige bygg og uteområder 1 forord Deltakelse og likestilling Regjeringens visjon er at Norge skal være universelt utformet innen 2025. Regjeringen legger universell

Detaljer

Verftstomta -bæste tomta i by n. Birgit Høyland 30.04.2008 Prosjektoppgave: Universell utforming, fordypning byrom og uteområder

Verftstomta -bæste tomta i by n. Birgit Høyland 30.04.2008 Prosjektoppgave: Universell utforming, fordypning byrom og uteområder Verftstomta -bæste tomta i by n Birgit Høyland 30.04.2008 Innholdsfortegnelse Innhold side Innledning 3 Eksisterende forhold på tomta 4-5 Reguleringsplan 6 Analyse 7 Landskapsplan. Mål 1:500 10 Plan Verftsplassen.

Detaljer

Beboernes innspill til endringer av uteområdeplanen Etterstad Sør Borettslag

Beboernes innspill til endringer av uteområdeplanen Etterstad Sør Borettslag Beboernes innspill til endringer av uteområdeplanen Etterstad Sør Borettslag Satt sammen av Outi Torvinen, 31.1.2014 A Innspill til parkeringsplasser og veier Imøtekomme kravene fra godkjent reguleringsplan

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Versjon 2, 07.11.05 1

INNHOLDSFORTEGNELSE. Versjon 2, 07.11.05 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Universell utforming - Eksempler på gode løsninger...2 Hva er universell utforming?...2 0versikt over brukte symboler...3 Inngangsparti...4 Høydeforskjeller trapper og ramper...12 Høydeforskjeller

Detaljer

Universell utforming flerleilighetsbygg

Universell utforming flerleilighetsbygg Byutvikling Universell utforming flerleilighetsbygg Et prosjekteringsverktøy Universell utforming Tilgjengelighet for alle INNLEDNING Innhold 00:01 00: INNLEDNING 01.02.2009 Innhold 00:01 01.02.2009 Forord

Detaljer

MERKNADSBEHANDLING REGULERINGSPLAN - OMRÅDEREGULERING

MERKNADSBEHANDLING REGULERINGSPLAN - OMRÅDEREGULERING MERKNADSBEHANDLING REGULERINGSPLAN - OMRÅDEREGULERING Sak: REGULERINGSPLAN OMRÅDEREGULERING HOV SENTRUM MERKNADSBEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN 2010 Bakgrunn: Formannskapet er Planutvalg i Søndre Land.

Detaljer

Diskrimineringsjuss i PRAKSIS

Diskrimineringsjuss i PRAKSIS P R A K S I S Diskrimineringsjuss i PRAKSIS innhold praksis 2009 forord: si ifra! 6 sammendrag 9 ombudets rolle og rettslige verktøy 13 3.1. Alternativ til domstolene 13 3.2. Lovgrunnlag 14 3.3. Partshjelper

Detaljer

Tilgjengelighet i Verdal sentrum

Tilgjengelighet i Verdal sentrum Tilgjengelighet i Verdal sentrum Praksisprosjekt i ergoterapi Vår 2007 Ergoterapeututdanningen Avdeling for helse og sosial Høgskolen i Sør-Trøndelag Et prosjekt utført av: Hilde Vollan Caroline Osjord

Detaljer

NBBLs medlemslag v/daglig leder. Oslo, 21. april 2009. Deres ref. Vår ref. 3377-12587/BJ. FRAMTIDSPROSJEKT 2030 - om eldre og bolig

NBBLs medlemslag v/daglig leder. Oslo, 21. april 2009. Deres ref. Vår ref. 3377-12587/BJ. FRAMTIDSPROSJEKT 2030 - om eldre og bolig NBBLs medlemslag v/daglig leder Oslo, 21. april 2009 Deres ref. Vår ref. 3377-12587/BJ FRAMTIDSPROSJEKT 2030 - om eldre og bolig Boliger og boservice tilpasset eldre utfordring og mulighet Som del av NBBLs

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/48-22-AAS 21.10.2009

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/48-22-AAS 21.10.2009 NHF V/ Arne Lein Postboks 9271 Grønland 0134 OSLO Vår ref. Deres ref. Dato: 09/48-22-AAS 21.10.2009 UTTALELSE - SAK OM MANGLENDE GENERELL TILGJENGELIGHET Likestillings- og diskrimineringsombudet viser

Detaljer

INGEN HINDRING. Tilgjengelighet for funksjonshemmede til vår felles kulturarv

INGEN HINDRING. Tilgjengelighet for funksjonshemmede til vår felles kulturarv INGEN HINDRING Tilgjengelighet for funksjonshemmede til vår felles kulturarv Utgitt av SINTEF Bygg og Miljø avdeling Arkitektur og Byggteknikk. Heftet er utarbeidet med støtte fra DELTA-senteret, Riksantikvaren

Detaljer

Parkeringspolitikk i Hamar kommune Handlingsplan 2014 2017 Vedtatt forslag av formannskapet 20.august 2014

Parkeringspolitikk i Hamar kommune Handlingsplan 2014 2017 Vedtatt forslag av formannskapet 20.august 2014 Parkeringspolitikk i Hamar kommune Handlingsplan 2014 2017 Vedtatt forslag av formannskapet 20.august 2014 Handlingsplan 2014-2017 Side 1 Innhold Side Forord 4 Sammendrag 5 Del 1 Område i og utenfor sentrum

Detaljer

Dato: 21.02.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2011/1096 Camilla Skjerve-Nielssen 512.0

Dato: 21.02.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2011/1096 Camilla Skjerve-Nielssen 512.0 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 21.02.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2011/1096 Camilla Skjerve-Nielssen 512.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 26.03.2014 Bydelsutvalget

Detaljer

fire eksempler på individuelle løsninger

fire eksempler på individuelle løsninger fire eksempler på individuelle løsninger side 4 side 8 side 12 side 16 Norges Handikapforbund har formulert følgende visjon for framtidens boligpolitikk: Alle skal ha en individuelt valgt bolig som gir

Detaljer

Mandal kommmune. Teknisk forvaltning v/ Glenn Anderson og Joann Rexen Busk

Mandal kommmune. Teknisk forvaltning v/ Glenn Anderson og Joann Rexen Busk Mandal kommune Teknisk forvaltning v/ Glenn Anderson og Joann Rexen Busk Planutvalget Mandal kommmune VEDR. SAKSFREMSTILLING FOR BEHANDLING AV FORSLAG TIL OMREGULERING AV DETALJREGULERING AV MARNAR BRYGGE

Detaljer

Kapittel 12. Planløsning og bygningsdeler i byggverk

Kapittel 12. Planløsning og bygningsdeler i byggverk Kapittel 12. Planløsning og bygningsdeler i byggverk Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 08.07.2015 Kapittel 12. Planløsning og bygningsdeler i byggverk Innledning Dette kapitlet omfatter bestemmelser

Detaljer

Universell utforming - publikumsbygg. Univer

Universell utforming - publikumsbygg. Univer Universell utforming - publikumsbygg Et prosjekteringsverktøy Univer Et p tøy PUBLIKUMSBYGG Innhold 00:01 00: INNLEDNING 20.12.2012 Innhold 00:01 20.12.2012 Forord 00:02 20.12.2012 De sju prinsipper for

Detaljer

Universell utforming av læringsmiljø

Universell utforming av læringsmiljø Universell utforming av læringsmiljø Veileder 2 Universell utforming av læringsmiljø Veileder Innhold Forord... 3 Kapittel 1: Hva er universiell utforming?... 4 Intervju med Randi Tiller.... 9 Kapittel

Detaljer

Virksomhet bryter ikke plikten til universell utforming

Virksomhet bryter ikke plikten til universell utforming Vår ref.: Dato: 12/47 10.11.2012 Virksomhet bryter ikke plikten til universell utforming Ombudet kom til at en virksomhet ikke bryter plikten til universell utforming i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING STENFELTBAKKEN GRENDELAG Langhus 2. oktober 2012 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus; Dagsorden Onsdag 17. oktober

Detaljer

2009-03-16 Rev 2009-08-25

2009-03-16 Rev 2009-08-25 Mindre kollektivterminaler i Akershus. Statusrapport om tilgjengelighet, tilstand og universell utforming sommeren 2008, supplert med vinterstatus januar 2009. 2009-03-16 Rev 2009-08-25 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Prosjektdokument. Anlegg 2017

Prosjektdokument. Anlegg 2017 Prosjektdokument Anlegg 2017 Innhold 1 Mandat... 4 1.1 Mandat... 4 1.2 Økonomi... 4 1.3 Rapportering... 4 1.4 Framdrift - milepæler... 4 1.5 Målsetting... 4 1.6 Prosjektgruppe... 4 1.7 Årsmøtevedtak...

Detaljer

Fritt Fram. Flere universelle boliger. Stopp. diskrimineringen. Selvbetjeningssamfunnet. Side 5. Side 9. Side 13. et temabilag om universell utforming

Fritt Fram. Flere universelle boliger. Stopp. diskrimineringen. Selvbetjeningssamfunnet. Side 5. Side 9. Side 13. et temabilag om universell utforming FRA GAZELLE COMMUNICATION Fritt Fram et temabilag om universell utforming Flere universelle boliger Side 5 Selvbetjeningssamfunnet Stopp Side 9 diskrimineringen Side 13 Publisher: Per Erik Wilsbeck, tlf:

Detaljer