april mars juli juni mai august november Avsender: Atema AS Returadresse: Hurum Energiverk as Øvre Skoledalen Tofte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "april mars juli juni mai august november Avsender: Atema AS Returadresse: Hurum Energiverk as Øvre Skoledalen 12 3482 Tofte"

Transkript

1 o v e rs i k t s k a l e n d e r Januar o februar o mars o april o mai o juni o juli o august o september o oktober o november o desember o Avlesninger 2015 noen enkle førstehjelpstips ved: orgiftninger: Evt. kunstig åndedrett / tabilt sideleie. Ring 113 og giftinfosentralen Rusk i øyet: Gni det friske øyet for å fremkalle tårer. kyll øyet. Kontakt evt. lege. remmedlegeme i halsen: Voksne: tå bak, trykk hardt litt over navlen. Barn: øft etter føttene, slå med flat hånd mellom skulderbladene. Kontakt evt. lege. årbehandling: Rens og legg sårbandasje for å hindre evt. infeksjon. Kontakt evt. lege. Blødninger: orbrenning: Brudd: Besvimelse: Drukning: Hjertestans: topp synlige blødninger. Hev den blødende delen hvis mulig. Kontakt lege. Avkjøl den skadde huden, minimum 30 min. i lunkent vann. Kontakt lege. topp evt. blødning og dekk til sår. tabiliser bruddet før transport. Kontakt lege. Prøv å få kontakt med pasienten. ørg for frie luftveier. Kontakt lege. ørg for frie luftveier. Gi munn-til-munn og hjertekompresjon. Ring 113. ørg for frie luftveier. Gi munn-til-munn og hjertekompresjon. Ring 113. Avsender: Atema A Returadresse: Hurum Energiverk as Øvre koledalen ofte «iltvet yr 1905»

2 Hurum Historielag Initiativet til å danne et historielag i Hurum ble tatt av arbeidsutvalget som var satt ned for å få utgitt en moderne bygdebok for Hurum. De arrangerte et stort propagandamøte på olkets Hus på ofte 13. februar 1948, der det møtte over hundre personer. Dette førte til at Hurum Historielag ble stiftet på et møte på Varden på Kana 5. mai Årsskriftet Hudrimar så dagens lys i Den første utgaven var en samling historiske artikler trykt i et illustrert hefte på vel 70 sider. Utgivelsen markerte også lagets 40-årsjubileum. iden 1993 har Hudrimar vært utgitt i forbindelse med historielagets årsmøte. kriftet inneholder informasjon om lagets aktiviteter i året som gikk, samt artikler av historisk interesse. es mer på Hurum Kommunes lokalhistoriske arkiv Hurum Historielag startet med innsamling og registrering av gamle fotografier allerede i Aktiviteten var beskjeden, men ble like fullt starten på det som i dag heter Hurum okalhistoriske Arkiv og er en del av Hurum folkebibliotek på ofte. Historielagets første innsamlede bilder er inkludert i samlingen. I 1985 overtok Hurum kommune ansvaret, og siden 1989 har arkivet stått for registrering og arkivering av bildene. Historielaget har hele tiden vært samarbeidspartner og støttespiller. aget har bidratt til å arrangere flere utstillinger, som under kommunens kulturhelg i 2004 og ved 100-årsjubileet til Rødtangen Kvinneforening og bedehuset på Rødtangen i Historielaget har også støttet arbeidet økonomisk. aget har på sin side stor nytte av den innholdsrike og velordnede samlingen til illustrasjoner i Årbok for Hurum, Hudrimar og andre publikasjoner. Arkivet teller i dag vel 5500 fotografier. I tillegg omfatter arkivet, som kommunens kulturetat har ansvar for, eldre fagforeningsprotokoller, gamle dokumenter, folketellinger og avskrift av blant annet tingbøker og kirkebøker. otogruppen i Hurum Historielag Historielagets fotogruppe ble opprettet i Året før hadde Hurum okalhistoriske Arkiv ytret ønske om å digitalisere de historiske fotografiene for å legge dem ut på internett, slik at allmennheten kunne få lettere tilgang til bildene. Dette var også historielaget interessert i. aget gikk med i virksomheten ved å stille kostnadsfri arbeidskraft til å skanne bildene, mens biblioteket skaffet teknisk utstyr og kompetanse. pplæringen og arbeidet kom i gang i mars il nå er det lagt ut ca fotografier. Ved bruk av elektrisk utstyr otalhavari iltak: Ha jevnlig kontroll av anlegget. onter seriekoblet røkvarslere. Ansvar: Eier / brr. Konsekvens: Hendelse som kan få uante konsekvenser for mange. ølg bruksanvisningen for elektriske apparater, både når det gjelder bruk og vedlikehold. Bruk ikke apparater til andre ting enn de er tiltenkt. Reparasjoner skal utføres av fagfolk.» Elektriske småapparater, t.d. kaffetrakter, vannkoker, hårtørker, strykejern osv. må slåes av etter bruk. Branntilløp iltak: Bevisst bruk av elektrisitet og elektrisk utstyr. Ansvar: Eier / brr. Konsekvens: tore konsekvenser for deg, dine og ditt.» lå av V og PC etter bruk.» ad mobiltelefoner, mp3 spillere og lignende under tilsyn og trekk ut støpselet etter bruk.» Vaskemaskiner og tørketrommel må kun brs under tilsyn og slåes av etter bruk. Rengjør alltid lofilter på tørketrommel før bruk.» Brunsvidde stikkontakter/deksel tyder på skadelig varmeutviking og brannfare. anglende vedlikehold iltak: Jevnlig kontroll av ditt elektriske anlegg. Ansvar: Eier / brr. Konsekvens: Branntilløp med påfølgende konsekvenser. ekst: Atema / oto: crestock.com ysbue: Dårlig kontakt kan føre til lysbue som kan ha en temperatur opp mot C. Årsak: anglende vedlikehold og ikke fagmessig utført arbeid. Konsekvens: Branntilløp. 2107

3 januar 2014 andag irsdag nsdag orsdag redag ørdag øndag Nyttårsdag Når ble Hurum Energiverk stiftet? rist: 1. februar. Premien er Årbok for Hurum Husk måleravlesning 1. januar: til lf Prinsesse Ingrid Alexandra ætre Gård ætre gård startet med isdrift og eksporterte fra tallet is til en rekke europeiske land. angs stranden fra ætre brygge til Bestonstranda finnes det fortsatt flere fortøyningsbolter og ringer som minner om denne perioden. Det ble skåret is på dammene i ætre-området helt til ut på 1950-tallet. Hagebruk sto også sentralt i driften av ætre gård. Varme somre og milde vintre i Hurum gav godt næringsgrunnlag for slikt virke. Våningshuset på ætre gård er trolig oppført i 1870-årene og er et typisk eksempel på sveitserstil fra denne tiden. Huset er et av Hurums eldste gjenværende bygg og er definert som verneverdig. Gården er nå omgjort til en stiftelse, hvor formålet er å bevare et kulturminne og gjøre dette tilgjengelig for allmennheten. Gårdens historie legger rammen rundt stedet, hovedmålet er å formidle kunst og kultur til befolkningen. 3107

4 februar 2014 andag irsdag nsdag orsdag redag ørdag øndag amefolkets dag Kong Harald Når sto fyrstasjonen på iltvet ferdig? rist: 1. mars. Premien er et brannteppe. Rødtangen Hotell Hurum Drosjeeierforening samlet til møte i Bildet viser samtlige drosjer i Hurum utenfor Rødtangen Hotel. ra venstre: pel Blitz buss Bussen ble kalt olskinnsbussen, 2 ukjente drosjer med ukjente sjåfører, -698 Einar Jensen, årsmodell ca , -655 Hjalmar lsen, Nash 1928, -694 Harald Andersen, Dodge 1936, -697 Goldberg lsen, Dodge 1935, -660 redrik Braathen, Chrysler 1937, -699 horleif lsen, Plymouth 1938, -666 Peder Pedersen, Plymouth aiblomst i grillen på Plymouth nr. 2 fra høyre sier noe om årstiden. 4107

5 mars 2014 andag irsdag nsdag orsdag redag ørdag øndag astelavn Den int. kvinnedagen Når sto ofte Cellulosefabrikk ferdig? rist: 1. april. Premien er en nødhammer. Husk måleravlesning 1. mars: til lf Vårjevndøgn ommertid 1 t fram Grytnes Gård Gården lå der hvor ætre barneskole nå ligger. Bildet er tatt i 1930-årene og viser hovedbygningen på Grytnes gård, ætre, samt drengestua og litt av uthusbygningen. Bygningene ble revet ned først i 1960-årene. ætre hadde behov for nye og tidsmessige skolelokaler, og i 1964 sto ætre nye barneskole med samfunnshus ferdig bygget. kolen fikk et flott anlegg med stort uteareal. 5107

6 april 2014 andag irsdag nsdag orsdag redag ørdag øndag ørste sommerdag kjærtorsdag angfredag 1. Påskedag 2. Påskedag Palmesøndag Når startet Nitroglycerin Compagniet på ætre sin produksjon? rist: 1. mai. Premien er en skumslukker. Hurum verdensteater Huset til venstre i bildet er Hurum Verdensteater Huset ble oppført i 1914 og var oftes første kinematograf. I tillegg til kinodrift fungerte også huset som samfunnshus og ble brukt både som danselokale og til øvingslokale for sang og musikk. Hurum Verdensteater var i full drift til nye olkets Hus ble bygget i il høyre i bildet ser man gamle Central Hotel (ofte Gjestgiveri.) 6107

7 mai 2014 andag irsdag nsdag orsdag redag ørdag øndag ff. høytidsdag rigjøringsdag I 1877 startet det en dampskipsrute mellom ætre og slo. Hva het skipet? rist: 1. juni. Premien er en førstehjelpspute Grunnlovsdag Husk måleravlesning 1. mai: til lf Kristi Himmelfartsdag «odemagasinet» Parti i området som i dag er Østre trandvei 20. urhuset til høyre er osjelokalet. ite rødt hus med hvit dør er ofte Brannstasjon. ite hvitt hus er Bogens motemagasin, senere ofte talestasjon og Kari reiders tobakk- og sjokoladeforretning. Carla Boger var visst ei underlig dame sies det. I sin ungdom var hun kåret til Østfoldprinsesse, selv om det visstnok ikke var så mye prinsessetakter over henne de seneste årene hun drev sitt lille modemagasin. Hun brukte skrå på sine gamle dager og tok det ikke så nøye om hun sendte en skikkelig brun stråle ut av sitt vindu mot veien. Hun var en stor elsker av klassisk musikk, og hun glemte både hatter, skrå og drammeglass når hun hørte noen av de store klassikerne. 7107

8 juni andag irsdag nsdag orsdag redag ørdag øndag 2. Pinsedag t. Hansaften Unionsoppløsningen 1905 ommersolverv 1. Pinsedag 1 Anthon B. Nilsen er et kjent navn i Hurums industrihistorie. Hva var hans fulle navn? rist: 1. juli. Premien er en ED Campinglykt. Klokkarstua skysstasjon Klokkerstuen - skyds, telefonstation og thingstue lige ved kirken. Bygdeveien gaar derimellem, skriver scar Alb. Johnsen i sin bok Hurum Herred utg Videre skriver han: Navnet Klokkerstuen har vi første gang paatruffet i thingprotokol for Hurum og Røken 1712 i anledning et stygt slagsmaal, som havde fundet sted samme steds straks efter gudstjenesten. Klokkerstuen kaldtes nu og senere for en plads. Den benyttedes til thingstue første gang den 15de arts 1720 og kaldes 7de Jan for Klockerstuens anordnede thingstue. tedet har hele tiden fra med en kort afbrydelse i begyndelsen af de 19de aarhundrede - vedblevet at være Hurums hingstue. I sin bok Hurum før og nu, utg. 1902, skriver H.K. Busland at Klokkerstuen tidlig ble frasolgt gården Hoff. tedet har fra Arilds id vært klokkerbolig. ra ca (når stedet først nevnes som tingsted) bodde klokkeren i velvik, men hadde et Aftrædelsesrum til Indtegning av kirkelige orretninger i Klokkerstuen. Busland skriver også at stedet i tillegg til skydsstation og telefonstation er brukt som kommunelokale og gjestgiveri. 8107

9 juli 2014 andag irsdag nsdag orsdag redag ørdag øndag Dronning onja Hurum Kirke er det eldste kirkebygget i Hurum. ra hvilket år er den? rist: 1. august. Premien er en optisk brannvarsler Kronprins Haakon Husk måleravlesning 1. juli: til lf lsok Hurum eieri Bygningen midt i bildet er Hurum eieri og er tatt ca elk var et viktig produkt som stort sett bare ble solgt fra gårdene, bare en liten del gjennom kolonialbutikkene. Etter som befolkningen vokste steg misnøyen med distribusjon, kvalitet og priser og tilslutt måtte distriktslegen gripe inn av hygieniske årsaker. Alt melkesalg ble flyttet til en egen melkehandler med utsalg på ofte, men problemene fortsatte. I 1928 ble de første planer om et meieri på ofte lagt frem og initiativet kom både fra Hurums bønder og befolkningen på ofte. 15. mars 1932 ble meieriet satt i gang, og i 1935 leverte samtlige bønder i Hurum melken til det nye meieriet på ofte. Etter krigen ble driften utvidet og i 1947 ble det investert i et anlegg for å lage iskrem. atsingen var en stor suksess og isen solgte godt. Etterhvert gikk bøndene over fra melkeproduksjon til korndyrking, og med det forsvant grunnlaget for et meieri. I 1968 ble Hurum eieri nedlagt. enere ble bygningen kommunal, og Hurum brannstasjon hadde tilhold her i mange år. 9107

10 august andag irsdag nsdag orsdag redag ørdag øndag Kronprinsesse ette-arit Hva heter den gamle oldtidsveien som går tvers over Hurum? rist: 1. september. Premien er teleskopgrillspyd. Ugstad ølle Bildet er tatt omkring århundreskiftet og viser bygdemøllen på Ugstad, like syd for andungen. Den ble drevet med vannkraft. Da den ble nedlagt i 1906, måtte bøndene kjøre til Grodalen i Røyken for å få malt sitt korn. Dette var en svært tungvint ordning, og det var et sterkt ønske blant bøndene om å få en ny og tidsmessig mølle i bygda. ørst i 1919 ble det oppført ny mølle ved undby i Kirkebygden. På bildet kan vi ellers se den gamle hovedveien som vestover gikk til kirken og videre til Verket ved Drammensfjorden. Kilde. Hurum Historielag

11 september andag irsdag nsdag orsdag redag ørdag øndag I 1782 ble det bygget et glassverk på Verket. Hva het det? rist: 1. oktober. Premien er en Pack-up-cup Husk måleravlesning 1. sept.: til lf Høstjevndøgn estningsverk på Verket velvik befestning. Bygget Kanonstilling på Ryggen, for bestyrkning av Drammensfjorden og velviksundet. Befestningen omfattet også en mineavd. ra Hurum Historie Bind II: scarsborg med velvik befestninger var det offisielle navnet på forsvarsanleggene som sperret innløpene til henholdsvis Christiania og Drammen. velvik befestninger fikk plass på den svære morenen på Verket, nær velvikstrømmen og velvik. Anleggsarbeidet tok til i ommeren 1900 kunne kaptein Holter ta anlegget på Ryggen i bruk. annskapsstyrkene til velvik befestninger ble skrevet ut fra Hurum, velvik, trømmen, Røyken, Drammen, Nedre Eiker, ier og Christiania. Den eneste gangen den hadde full styrke var i Da var det ca. 300 mann der. velvik befestninger hadde ingen fast besetning uten under nøytralitetsvakten er om festningen også i Hudrimar, Hurum historielags årskrift for

12 oktober andag irsdag nsdag orsdag redag ørdag øndag ørste vinterdag N-dagen Bots- og bededag ommertid slutt - 1 t tilbake Hva heter kunstneren som har laget døpefonten i Holmsbu Kirke? rist: 1. november. Premien er et turhåndkle sett i microfiber. Holmsbo Hotel Holmsbu havn med Holmsbo Hotel i bakgrunnen. pprinnelig var Holmsbo Hotel det gamle handels- og gjestgiverstedet i Holmsbu. I 1899 ble eiendommen solgt til hotellvert Einar Petterson som drev hotell i mange år. I oktober 1922 brant det gamle tradisjonsrike Holmsbo Hotel ned, men ble raskt bygget opp igjen. Huset til venstre ble i 1926 etablert som pensjonat Holmsbo Privathotell. Hotellet var i adskillige år også stasjon for rutebilene, med ventested for reisende, mottagelse og utlevering av pakker

13 november 2014 andag irsdag nsdag orsdag redag ørdag øndag Allehelgensdag I hvilken stil er ofte amfunnshus bygget? rist: 1. desember. Premien er et brannslukningsapparat. Husk måleravlesning 1. nov.: til lf søndag i advent Anleggsarbeide ved ofte Cellulosefabrikk Bildet er fra 1898 og viser fundamentarbeidet for hollenderblekeriet. il venstre i bakgrunnen ses ofte Gård og til høyre boligrekka med 10 boliger. enere ble det bygd to boliger til. idt på bildet oreningsgården hvor det var butikk med bakeri. Handelsbestyrer ved århundreskiftet var lai aanum. Bygdeveien gikk over fabrikktomten, og grøft for turbinledningen ses i bakgrunnen. ørst i 1913 besluttet kommunen å legge om veien til nåværende trasé. I mars 1899 startet produksjonen av bleket sulfittcellulose på ofte Cellulose. Antall arbeidere og funksjonærer var ca. 150 ved oppstarten. Den første fabrikkbestyrer agnus Hanson - likesom de to etterfølgende - var svensk. kiftende konjunkturer og vekslende markedsforhold preget driften opp gjennom årene. pritfabrikken var ferdigbygd i En epoke karakterisert av omfattende utvidelser og modernisering tok til i

14 desember 2014 andag irsdag nsdag orsdag redag ørdag øndag 2. søndag i advent søndag i advent søndag i advent Vintersolverv 52 Julaften Juledag 2. Juledag Nyttårsaften Hva het gutten som overlevde Hurum-ulykken i 1949? rist: 17. desember. Premien er et lysnett til innendørs bruk. Julehilsen fra Hurum Energiverk Det nærmer seg nå slutten på året, og vi håper at du har hatt glede og nytte av kalenderen. Vi takker for det året vi nå legger bak oss, og ønsker alle våre kunder en riktig god jul og et godt nytt år! ed vennlig hilsen oss i Hurum Energiverk Nyhusgården il høyre ser vi Nyhus-gården (osen) med kolonialhandel i et tilbygg til venstre på hovedbygningen. I det laftede huset til venstre i bildet var det i gamle dager et bakeriutsalg. Bakeren ble av ætre-folk kalt for Bållå. enere ble det manufakturforretning i 1. etg. Eieren, jøden ollet, omkom i tyskernes konsentrasjonsleire. iden var det også postkontor i bygningen. Postmannen het Alf Nærsnes. I 2. etg. var det i en periode frisørsalong. Begge bygningene er nå revet

15 januar 2015 andag irsdag nsdag orsdag redag ørdag øndag Nyttårsdag Husk måleravlesning 1. januar: til lf Prinsesse Ingrid Alexandra iltvedt Hotel iltvedt Hotel - senere iltvet Bad, Hurum strandhotell og fra 2007 Villa alla. Det har vært servering og bevertning på dette stedet i over 100 år. lere kjente kunstnere som Christian Krogh og Edvard unch har tilbrakt somre her. Den opprinnelige sveitservillaen ble bygget omkring 1900, men har vært igjennom utallige ombygginger opp gjennom årene. Bygningen hadde ligget brakk i 13 år da nåværende eier, onja ee, kjøpte stedet i aug Det ble gjennomført en totalrenovering av bygningen før den igjen ble åpnet for publikum

16 Utbyggingen av elektrisitet i Hurum Historien om elektrisiteten i Norge er et eventyr. Eventyret begynte omkring år 1900 og forteller om en helt avgjørende fase i Norges forvandling fra å være et forholdsvis tilbakeliggende land økonomisk sett, til en moderne velholden industristat. Utbyggingen av vannenergien i Norge er grunnlaget for industrialiseringen og vår velstand. En forståelse av elektrisitetens betydning er en nøkkel til forståelse av Norges økonomiske historie, og en forståelse av bygdesamfunnets. Historien om elektrisiteten på Hurum er en liten del av dette eventyret. Den viser hvordan utbyggingen artet seg i ei grisgrendt og avsidesliggende bygd. ra å være ei perifer bygd med tradisjonell gardsdrift og en del fiske, ble den på få år også en industrikommune og fikk sin moderne økonomi konsentrert om tre store industribedrifter; dynamittproduksjonen på Engene og tremasseindustrien på ofte og agene. Elektrisiteten kom relativt sent til Hurum. Drammen fikk sitt første e-verk alt i oktober 1903, men i bygdene utenfor blafret fortsatt parafinlampene. Problemet med kraftoverføring var ikke løst, og man måtte legge fabrikkene ved vannfallene. Alle som tenkte elektrisitet den gangen så for seg kraftverk langs småelvene ned fra Hurum-platået. en var det vann nok, og fall nok? allhøyden var om lag 100 meter, vanntilførselen ujamn. Da Anthon B. Nilsen, det moderne Hurums far, skulle overbevise ingeniør Cathinco Bang om nødvendigheten av å bygge en fabrikk ved kaien på ofte, stengte han av en dam i angvann slik at den ble full. På dagen før befaringen åpnet han damlne, og da de høye herrer kom på stedet, gikk det en stor elv forbi gården på ofte. Her måtte man ha industri! Bang ble senere den drivende kraft ved oppstartingen av ofte i ofte Cellulose bygget i 1905 en liten kraftstasjon som forsynte fabrikken med vannkraft fra Røskestadvannet og angvann. ørst i 1923/24 fikk bedriften en avtale med e-verket og fylket om billig kraft. enere bygget Nilsen Hurum abrikker. Han hadde sikret seg vannrettighetene til Dustadelvene. Den er tilknyttet andungenvassdraget, og har sikrere og større vannføring en ofte-elva. På Engene drev man med damp og elektrisk kraftoverføring. Dermed var det ikke noe umiddelbart press fra industrien på kraftutbyggingen i kommunen. Det skulle derfor gå enda noen år før strømmen kom til Hurum, i ykkelgjengen fra Hurum Energiverk 1921 Arbeidsgjeng fra Hurum Elektrisitetsverk som satte opp strømlinjen mellom torsand (ætre) og iltvet. De brukte alle sykler for å komme seg fra sted til sted. ra venstre ser vi: Johan Rønningen, Einar Evensen, Adolf Brattli, Julius Åsli, Kristian jell, Hjalmar Evensen, Hjallis vendsen. Alle unntatt Brattli var fra torsand. ontørene i Hurum Energiverk 2013 Navn fra venstre: agne orgersen, Kenneth jellstad, Anders Berget, Rune Johansen, Jardar Kveta, Dag olbrekke og ddbjørn otland

17 olketellingen i 1900 olketellingen ble avholdt i begynnelsen av desember På landsbygda ble lærere og andre betrodde menn sendt rundt fra gård til gård for å fylle ut skjemaene, i byer og ladesteder ble skjemaene delt ut til huseierne og utfylt av disse. Det var ikke lite informasjon som skulle registreres. Boforholdene med antall værelser i boligen og om det var kjøkken var èn sak, kreaturhold og utsæd en annen. or hver enkelt person skulle navn, kjønn, alder, sivilstand, yrke og fødested noteres. I tillegg skulle også trossamfunn, språk, etnisitet og sykdom også føres inn i skjemaene. Nær 40 ulike felt skulle registreres. Hva forteller så folketellingen 1900 om de 3474 personene som oppholdt seg i Hurum i desember 1900? Holder vi oss til heftene fra tatistisk entralbyrå, finner vi en kommune der industriarbeid var den viktigste lønnede sysselsettingen for folk over 15 år med 462 ansatte, jordbruksnæringen sysselsatte 348, mens 65 folk levde av fiske. Utenom fiskerne hadde nær 150 et yrke som knyttet dem til sjøen, mens om lag 100 personer drev med annen form for transport og handel. I alle disse kategoriene var menn i solid flertall. en blant de 100 som holdt på med en form for lønnet husarbeid, var det nesten bare kvinner. På en stue under en av Jahren-gårdene i nærheten av Holmsbu er det fattigdommen som trer frem. Her bodde det tre eldre kvinner som alle var fattigunderstøttet, samt sønnen til en av dem som var en dagarbeider i 40-årene. Dagarbeidere ar betegnelsen på folk som ikke hadde fast jobb, men som arbeidet her og der etter som det bød seg en mulighet. På plassen de bodde var det, i motsetning til de fleste andre stedene, verken husdyr eller noen form for dyrket mark eller hagebruk som kunne gi et bidrag til husholdningen. Det var mange fattige i Hurum, kanskje ikke flere enn andre steder i landet, men med et svært dårlig utbygd sosialt hjelpeapparat var det uten tvil en hard livsskjebne. Et lite glimt av hvordan et var får vi av skjemaene for plassen Røttervolden ved iltvet. Her bodde det flere som var oppført som fattiglemmer, men den opprinnelige påtegnelsen, senere overstrøket, var «Indkjøpt af fattigvæsenet». attige som kommunen måtte ta seg av, ble regelrett auksjonert bort til gårdbrre som mente de kunne ha nytte av dem. Den gårdbrren som krevde minst av kommunen for å ta seg av de fattige, fikk tilslaget. Andre fattige ble plassert på kommunens fattiggård på Verket der det i 1900 var 13 beboere, blant dem 5 barn. Kilde: Hurums Historie jenester vi tilbyr Påminnelse om måleravlesning Du kan få påminnelse om måleravlesning på eller e-post. Gå inn på og logg deg inn med ditt kundenr og pinkode (står bakerst i kalenderen). Velg Kundeprofil. Under Avtaler om varsling kan du velge om du vil ha varsel på eller e-post. egg inn mobilnr eller e-postadresse, og du vil få en påminnelse ved neste avlesning. Varsel på ved planlagte strømutkoblinger Du kan få et varsel på når vi må koble ut strømmen grunnet vedlikehold i nettet. jenesten kan du bestille på vår KundeWeb under Kundeprofil og Avtaler om varsling. Du kan også ta kontakt med vår kundeservice på telefon , eller e-post - så ordner vi det for deg. akturavarsling på e-post eller Vi kan tilby varsling på e-post eller når vi har laget en ny faktura til deg. Da vil du få en e-post eller med beskjed om at det ligger en ny faktura klar på KundeWeb. Du får varsel samme dag som fakturaen er produsert, og du slipper å få den i postkassa. Har du samtidig opprettet AvtaleGiro, så kan det nesten ikke bli enklere. end din målerstand på til 26166! ordel Du kan stå ved måleren og sende den nye standen Du får en bekreftelse på avlesningen og forbrt siden sist Du får varsel i forkant av neste avlesning Du sparer porto (differanse mellom -kostnad og portosats) Du gjør følgende: Registrer deg for tjenesten. end hurm start kundenummer målernummer Eks.: hurm start (du får nå en bekreftelse fra oss) KundeWeb Vi minner om KundeWeb på Her vil du finne all relevant informasjon om ditt abonnement, samt tjenester som; åleravlesning akturaoversikt Betalingsutsettelse Prøveavregning lyttemelding Produktbestilling ed eaktura får du regningen ferdig utfylt rett i nettbanken. Du kan selv endre beløp og forfallsdato før du godkjenner med et klikk. I nettbanken har du full kontroll over betalte og ubetalte regninger uansett hvor i verden du befinner deg. eakturaavtale inngår du i nettbanken enten ved å gå inn på eakturas tilbyderliste, eller ved å si ja takk neste gang du har betalt en regning. Automatisk trekk av regningene? lik registrerer du en AvtaleGiro-avtale 1. Du kan takke ja i nettbanken neste gang du betaler en regning, eller 2. ogg deg inn i nettbanken nå, eller på bedriftens nettside og inngå AvtaleGiro-avtale fra menyen. Di beløpsgrense pr. trekkmåned og kontonummer må oppgis. ed AvtaleGiro betales de faste regningene dine automatisk - uansett hvor i verden du befinner deg! or avlesning: end hurm målernummer målerstand Eks.: hurm (du får nå en kvittering + forbruk siste periode) utmelding: end hurm stopp kundenummer målernummer 17107

18 nyttige telefonnumre: Røyken og Hurum legevakt elefon egevakt benyttes ved behov for akutt legehjelp. Egen fastlege benyttes ved andre behov for lege og for akutt legehjelp på dagtid. egevaktens åpningstider: Hverdager kl Helgedager ra fredag kl til mandag kl Høytidsdager Hele døgnet NAV Hurum elefon Besøksadresse Nordre ætrevei 1 Åpningstider mandag torsdag kl redag kl E-post Internett Hurum Kommune elefon Åpningstider mandag fredag kl E-post Internett Renovasjonsselskapet for Drammensregionen elefon Åpningstider mandag fredag kl E-post Internett Røyken og Hurum ensmannskontor elefon / Besøksadresse Katrineåsveien 20, Røyken Åpningstider mandag fredag kl E-post Nettsted katt ør elefon Besøksadresse Gamle Kirkeplass 7, Drammen Åpningstider mandag fredag kl Internett eilmelding ør du ringer feilmelding må du sjekke følgende: hovedsikringene jordfeilbryteren inntakssikringene Det er en fordel om du har sjekket med naboen om også han har mistet strømmen Gatebelysning Hurum kommune ved Hurum Drift står for vedlikeholdet av gatelys i Hurum. eilmelding på gatelys kan meldes på tlf Byggestrøm renger du strømuttak til maskiner, lys og varme i byggeperioden, kan du bestille byggestrøm ved å ta kontakt med vår driftsavdeling tlf Det lokale eltilsyn (DE) E-verk/nettselskaper er med hjemmel i tilsynslover pålagt å føre tilsyn innen sitt forsyningsområde. Det lokale eltilsyn ved e-verket/nettselskapet er derfor en del av det offentlige tilsynsapparatet for elsikkerhet og utøver tilsyn under Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DB). DE fører tilsyn med: Alle elektriske lavspenningsinstallasjoner som er tilknyttet e-verkets/nettselskapets forsyningsanlegg og omsetningen av elektrisk utstyr. DE utfører sitt tilsyn etter rammer fra DB og er pålagt å rapportere til regionen om planlagte tilsynsaktiviteter og resultater. Ønsker du å komme i kontakt med DE; ring tlf Nyttige tips ved bygging av ny bolig: ør du starter gravearbeidet: Kabelpåvisning av våre kabler utføres gratis av oss. renger du strøm i byggeperioden? e informasjon under byggestrøm. Jording av det elektriske anlegget i huset: Jordledningen/jordelektroden legges som oftest under/rundt sålen. a legging av jordelektroden opp i god tid med din elektroinstallatør eller oss i Hurum Energiverk. tikkledning (kabel eller luftledning): Vår standard stikkledning er kabel. Kabelen vi leverer er normalt aluminiumskabel, 4x25mm 2 eller 4x50mm 2. elding/tilkobling av nytt anlegg Når du bestiller elektriker, skal elektroinstallatøren din sende en elding om Installasjonsarbeid til oss (forhåndsmelding). Når vi mottar ferdigmelding fra elektroinstallatøren, vil anlegget være klart for tilkobling av spenning og måler. Elektroinstallatøren kan bestille tilknytning til nettet på vegne av kunden. Han skriver da på meldingen at han bestiller på vegne av kunden og fører på alle nødvendige data. Husk å angi riktig navn, adresse, fødselsdato samt adkomst for målermontasje. På ferdigmeldingen, eller ved bestilling av netttilknytning, må det avklares om våre montører skal demontere byggestrømskassen samtidig med at den permanente strømmen tilkobles. RegistReRingstabell for energiforbruk (kwh i bolig) es av måleren på avmerkede datoer og før stand inn i tabellen Dato 1. jan des nov okt sept aug juli juni mai april mars febr jan / Illustrasjonsfoto: AE Grøneng tand / kwh ånedsforbruk 2014 ånedsforbruk 2013 Differanse 00107

MIN SIDE. informasjon

MIN SIDE. informasjon MIN SIDE informasjon Velkommen til Min Side Svorka jobber kontinuerlig for å gjøre hverdagen så enkel som mulig for våre kunder, og vi lanserer nå nye «Min Side» som et ledd i dette arbeidet. Logg deg

Detaljer

med viktig nettinformasjon «Vi sikrer deg en stabil og trygg energiforsyning» april M T O To F L S mars mai M T O To F L S juni august M T O To F L S

med viktig nettinformasjon «Vi sikrer deg en stabil og trygg energiforsyning» april M T O To F L S mars mai M T O To F L S juni august M T O To F L S o v e r s i k t s k a l e n d e r 0 Januar februar mars april M T M T M T M T 0 0 0 0 0 0 0 0 mai M T juni M T juli M T august M T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 september M T oktober M T november M T desember M T

Detaljer

med viktig nettinformasjon mars april M T O To F L S august M T O To F L S 1 2 juni juli mai M T O To F L S november

med viktig nettinformasjon mars april M T O To F L S august M T O To F L S 1 2 juni juli mai M T O To F L S november o v e r s i k t s k a l e n d e r 0 Januar februar mars april M T M T M T M T 0 0 0 0 0 mai M T juni M T juli M T august M T 0 0 0 0 september M T 0 oktober M T november M T desember M T 0 0 0 0 0 0 noen

Detaljer

Hentekalender 2015 INFORMASJON

Hentekalender 2015 INFORMASJON Hentekalender 2015 INFORMASJON - Ikke mer futt i denne, nei. Da leverer jeg den inn der jeg kjøpte den, til innsamlingsbilen for farlig avfall eller til miljøstasjonen. 1 2 JANUAR 2015 UKE MANDAG TIRSDAG

Detaljer

NR 01 NYHETSBREV Februar 2012

NR 01 NYHETSBREV Februar 2012 HEI ALLE MEDLEMMER i DIS-BUSKERUD! Det nye året er allerede godt i gang, og vinteren har kommet for fullt med snø og kulde. Det er nydelig ute, men også en fin tid å sitte inne med kirkebøker og folketellinger.

Detaljer

Slik tar du i bruk nettbanken

Slik tar du i bruk nettbanken NETTBANK Slik tar du i bruk nettbanken Trenger du hjelp? Se sb1telemark.no eller ring 02610 1 Med nettbank får du banken inn i din egen stue Nettbanken gir deg tilgang til de fleste tjenestene vi kan tilby.

Detaljer

med viktig nettinformasjon www.ymber.no www.3net.no

med viktig nettinformasjon www.ymber.no www.3net.no o v e r s i k t s k a l e n d e r 0 Januar februar mars april M T M T M T M T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 mai M T juni M T juli M T august M T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 september M T oktober M T november M T desember M

Detaljer

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk Brukermanual for nettbutikk Innhold 1. Innledning 2. Hvordan handler du som ekstern kunde? 3. Hvordan går du frem for å komme i gang med din nettbutikk? 4. Hva skjer når tilfeldige kunder handler tilknyttet

Detaljer

med viktig nettinformasjon

med viktig nettinformasjon 52 1 2 3 4 5 o v e r s i k t s k a l e n d e r 2 0 1 7 Januar februar mars april 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Detaljer

Kundekalender 2012. april. mars. juli. mai. august. juni. november. Foto: Bjørn Nysveen. Returadresse: Øvre Skoledalen 12, 3482 Tofte

Kundekalender 2012. april. mars. juli. mai. august. juni. november. Foto: Bjørn Nysveen. Returadresse: Øvre Skoledalen 12, 3482 Tofte 2 3 4 5 o v e r s i k t s k a l e n d e r 2 0 3 Januar 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 7 8 9 20 2 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3 5 6 7 8 9 februar 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 7 8 9 20 2 22 23 24 25 26 27 28

Detaljer

Skolemelkordningen på Internett!

Skolemelkordningen på Internett! Skolemelkordningen på Internett! En guide for skolemelkansvarlige TINE tar ansvar for bestilling og betaling fra foresatte. Det eneste du trenger å gjøre er å dele ut melk. Sist oppdatert 01.02.2011 Velkommen

Detaljer

Din sikkerhet, ditt ansvar

Din sikkerhet, ditt ansvar Juni 2010 Din sikkerhet, ditt ansvar Bruk strøm riktig! Det lokale elektrisitetstilsyn arbeider for å redusere ulykker forårsaket av elektrisk strøm Norges vanligste brannårsak Hvert år brenner mellom

Detaljer

1 Hvorfor får jeg ny måler? En ny digital strømmåler gjør registrering av forbruket

1 Hvorfor får jeg ny måler? En ny digital strømmåler gjør registrering av forbruket 1 Hvorfor får jeg ny måler? En ny digital strømmåler gjør registrering av forbruket Smart strøm Teknologien i den nye måleren gir automatisk avlesning til nettselskapet, og du betaler det strømmen kostet

Detaljer

et veldrevet, lønnsomt og lokalt forankret energiverk som tilbyr riktige tjenester, god service og informasjon.

et veldrevet, lønnsomt og lokalt forankret energiverk som tilbyr riktige tjenester, god service og informasjon. Med en historie som går tilbake til stiftelsen av aksjeselskapet Ofoten Jernmalmgruber i 1935, kan Evenes Kraftforsyning AS i 2010 feire 75 år som lokal kraftleverandør. Vi har i dag nettkunder innen offentlig

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

ELSIKKERHETS- SJEKKEN

ELSIKKERHETS- SJEKKEN - DEN STORE - ELSIKKERHETS- SJEKKEN - Hvor trygt er det hjemme hos deg? - Elsikkerhetsbrosjyre for barne- og ungdomsskolen fra EB EB.NO - TLF. 03101 side 2 ELSIKKERHET Har du tenkt over hva som i verste

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 UNGDOMSSKOLEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer

Enklere bank. snn.no/bruk

Enklere bank. snn.no/bruk Enklere bank Internett, telefon eller mobil er i praksis din nærmeste bank. Her finner du en oversikt over hvordan du enkelt kan logge inn i nettbank og mobilbank, sjekke saldo, betale regninger og avtale

Detaljer

Bredbånd fra Telenor

Bredbånd fra Telenor Bredbånd fra Telenor Velkommen som bredbåndskunde hos Telenor Denne lille guiden skal hjelpe deg med å få mest mulig glede og nytte av ditt nye bredbåndsabonnement. Her finner du verdifulle tips om det

Detaljer

med viktig nettinformasjon www.ymber.no www.3net.no

med viktig nettinformasjon www.ymber.no www.3net.no o v e r s i k t s k a l e n d e r 0 Januar februar mars april M T M T M T M T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 mai M T juni M T juli M T august M T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 september M T oktober M T november

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Nå kommer vi og bytter din el-måler!

Nå kommer vi og bytter din el-måler! Nå kommer vi og bytter din el-måler! 1 Hvorfor byttes el-måleren? 2 Hvordan skal det skje? 3 Hvem gjør det? 4 Vil 5 Hva du vite mer? vil skje videre? 1 Hvorfor byttes el-måleren? Vi bytter el-måleren for

Detaljer

12-2009. ei riktig god jul og et godt nyttår. Premieutdeling. i fra Storfjord kommune

12-2009. ei riktig god jul og et godt nyttår. Premieutdeling. i fra Storfjord kommune FULLDISTRIBUSJON 12-2009 i fra Storfjord kommune Premieutdeling Storfjord kommune benytter anledningen til å ønske alle innbyggere for de som har levert inn deltakerskjema for ei riktig god jul og et godt

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår desember - 14

Arbeidsplan for Gullhår desember - 14 Arbeidsplan for Gullhår desember - 14 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 3 åringene har kulturskole. Felles samling i Agoraen kl 11. Juleverksted kl 10. Pepperkakedag. Foreldrekaffe

Detaljer

Slik tar du i bruk nettbanken

Slik tar du i bruk nettbanken NETTBANK Slik tar du i bruk nettbanken For nybegynnere 1 Enklere hverdag med nettbank I nettbanken kan du selv utføre en rekke banktjenester når som helst i døgnet. Fordeler med nettbank Full oversikt

Detaljer

Så hva er affiliate markedsføring?

Så hva er affiliate markedsføring? Så hva er affiliate markedsføring? Affiliate markedsføring er en internettbasert markedsføring hvor Altshop belønner deg for hver kunde som du rekrutterer til Altshop. Vi vil ta godt hånd om dem for deg

Detaljer

Slik tar du i bruk nettbanken

Slik tar du i bruk nettbanken NETTBANK Slik tar du i bruk nettbanken For nybegynnere 1 Enklere hverdag med nettbank Innledning I nettbanken kan du selv utføre en rekke banktjenester når som helst i døgnet. Fordeler med nettbank Full

Detaljer

FUJITSU medlemssider. http://www.fjklima.no/teknisk/ Innlogging til våre internettsider skjer på følgende måte: Glemt passord?

FUJITSU medlemssider. http://www.fjklima.no/teknisk/ Innlogging til våre internettsider skjer på følgende måte: Glemt passord? Innlogging til våre internettsider skjer på følgende måte: Legg inn kundenr: Passord: deres kundenummer tilsendt passord Glemt passord? Fyll inn deres kundenr. og klikk her for glemt passord. Deres passord

Detaljer

MinStrøm brukerveiledning

MinStrøm brukerveiledning MinStrøm brukerveiledning Introduksjon MinStrøm tilbys av strømleverandøren Kraftinor. Gjennom denne tjenesten får du tilgang til: Dagsferske og historiske spotpriser for alle prisområder i Norge. Komplett

Detaljer

SANGSKATTEKISTA 2013 Valgfri aktivitet KJÆRE 1. KLASSELÆRERE OG EVENTUELLE ANDRE

SANGSKATTEKISTA 2013 Valgfri aktivitet KJÆRE 1. KLASSELÆRERE OG EVENTUELLE ANDRE SANGSKATTEKISTA 2013 Valgfri aktivitet KJÆRE 1. KLASSELÆRERE OG EVENTUELLE ANDRE 3 grunnskoler og Kulturskolen var for noen år tilbake med i KOM-prosjektet (Kreativt Oppvekst Miljø). En av suksessfaktorene

Detaljer

Beboere i Korsvika etter krigen og frem til ca. 1950.

Beboere i Korsvika etter krigen og frem til ca. 1950. Beboere i Korsvika etter krigen og frem til ca. 1950. Vi som var barn og ungdommer like etter krigen, og frem mot 1950 vokste opp i ganske gode og trygge omgivelser. Alle kjente alle, og ingen var bedre

Detaljer

april M T O To F L S M T O To F L S 1 2 3 4

april M T O To F L S M T O To F L S 1 2 3 4 53 1 2 3 4 o v e r s i k t s k a l e n d e r 2 0 1 6 Januar februar mars april 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

Hvor får brukerne den beste hjelpen?

Hvor får brukerne den beste hjelpen? Hvor får brukerne den beste hjelpen? Presentasjon for kommunestyret 3. april 2017 // Navn Navnesen Fra «en dør» til «riktig kanal» «NAV-kontoret har til nå vært en dør inn for alle brukere i NAV. Vi har

Detaljer

I MØTE MED NAV. Recoveryverksteder Asker Kommune 2014 0

I MØTE MED NAV. Recoveryverksteder Asker Kommune 2014 0 I MØTE MED NAV Recoveryverksteder Asker Kommune 2014 0 Innholdsfortegnelse Forord s. 2 Hva er Nav? S. 3 Når kan Nav være til hjelp? S. 3 Før, i og etter møte s. 5 Klage s. 8 Generelle tips s. 9 Kilder

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2016/2017 UNGDOMSSKOLEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2016/2017 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer

Fremtidens strømmåler blir smart side 4. Nytt fra Skagerak. - vinn en. Små endringer av nettleien i 2013 side 2. Kompensasjon ved strømbrudd side 6

Fremtidens strømmåler blir smart side 4. Nytt fra Skagerak. - vinn en. Små endringer av nettleien i 2013 side 2. Kompensasjon ved strømbrudd side 6 Januar 2013 Nytt fra Skagerak Fremtidens strømmåler blir smart side 4 Små endringer av nettleien i 2013 side 2 Kompensasjon ved strømbrudd side 6 Opprett efaktura - vinn en ipad Små endringer i nettleien

Detaljer

Velkommen til Lier Bygdetun - et møtested i grønne Lier

Velkommen til Lier Bygdetun - et møtested i grønne Lier Besøksadresse: Paradisbakkene 29, Lier Postadresse: Stiftelsen Lier Bygdetun, Paradisbakkene 29, 3400 Lier. Telefon: 32 84 69 25. Faks. 32 84 69 26 E-postadresse: lierbygdetun@hotmail.com www.lier-bygdetun.no

Detaljer

MedAxess WinMed Brukermanual

MedAxess WinMed Brukermanual MedAxess WinMed Brukermanual Side 1 av 14 1 Innhold 1 INNHOLD... 2 2 VELKOMMEN... 3 2.1 KRAV... 3 2.1.1 Programvare... 3 2.1.2 Helsenett... 3 3 KOMME I GANG MED MEDAXESS... 3 3.1 HVA BESTÅR MEDAXESS AV?...

Detaljer

KOMMENDE INNSTILLINGER...10

KOMMENDE INNSTILLINGER...10 Bruksanvisning Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...1 2 INNLOGGING...2 3 MENYEN...3 4 STYRING AV VARME...4 4.1 VALG AV KIRKE...4 4.2 SETTE PÅ VARMEN...5 4.3 SETTE PÅ VARMEN NÅ...7 5 VARSLINGSLISTE...8 6

Detaljer

Januar 2009 AMBULANSE 113. tlf.nr: 957 08 767 1986-2006 20 ÅR I BRANSJEN. uke 1. uke 2. Tlf. 77 66 10 30. Graving LEVERING AV: Navn: Tor 1

Januar 2009 AMBULANSE 113. tlf.nr: 957 08 767 1986-2006 20 ÅR I BRANSJEN. uke 1. uke 2. Tlf. 77 66 10 30. Graving LEVERING AV: Navn: Tor 1 Januar 0. Nyttårsdag uke Juleferie t.o.m. 0.0.0 tlf.nr: 0 Planleggingsdag skolene Første skoledag etter juleferien Hellige-tre-kongers-dag uke pent: - -.0 (-) 0- Tlf 0 0 uke -0 R I BRANSJEN Arktisk kultursenter

Detaljer

Lavere nettleie neste år. Nytt fra Skagerak. Slik får du elektronisk faktura side 6 Få penger tilbake ved strømbrudd side 5. Januar 2014.

Lavere nettleie neste år. Nytt fra Skagerak. Slik får du elektronisk faktura side 6 Få penger tilbake ved strømbrudd side 5. Januar 2014. Januar 2014 Nytt fra Skagerak Lavere nettleie neste år side 2 Slik får du elektronisk faktura side 6 Få penger tilbake ved strømbrudd side 5 Måleravlesning fra 25. til 1. hver måned Nedgang i nettleien

Detaljer

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Avantas. Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske opplysninger

Detaljer

Kom i gang med Visma AutoInvoice

Kom i gang med Visma AutoInvoice Kom i gang med Visma AutoInvoice Denne beskrivelsen er for de som har Visma DI (VDI) og som ønsker å komme i gang med Visma AutoInvoice (AI). Versjonskrav: Visma DI versjon 8.0.4 eller nyere. Visma DI

Detaljer

Vanlige spørsmål og svar ved bruk av GSM AlarmController II og hyttami.no til strømstyring

Vanlige spørsmål og svar ved bruk av GSM AlarmController II og hyttami.no til strømstyring Vanlige spørsmål og svar ved bruk av GSM AlarmController II og hyttami.no til strømstyring 1.Komme i gang på 1-2-3...2 2.Klargjøring...2 3.Vanligste styringskommandoer for SMS...4 4.Vanligste styringskommandoer

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Brukerveiledning. Cyber-Key Nytt navn: Cyber-Key Pulslengde: 3 Tid for innmelding: 9 Tid for utmelding: 17 Mail Passord: 123456789123456

Brukerveiledning. Cyber-Key Nytt navn: Cyber-Key Pulslengde: 3 Tid for innmelding: 9 Tid for utmelding: 17 Mail Passord: 123456789123456 Brukerveiledning Cyber-Key er siste generasjon av utstyr for å åpne dører og porter ved hjelp av mobiltelefonen. I full versjon har Cyber-Key fire utgangsrele og tre alarminnganger. Standardmodellen er

Detaljer

Bruk handlenett. Send e-post. Skru tv-en helt av

Bruk handlenett. Send e-post. Skru tv-en helt av Bruk handlenett Det er greit å ha noe å bære i når man har vært på butikken. Handlenett er det mest miljøvennlige alternativet. Papirposer er laget av trær, plastposer av olje. Dessuten går posene fort

Detaljer

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Ukens tema: Norge Norges nasjonaldag Norsk: Vi arbeider med nivå 1 og 2 i «Norsk start 8-10». Vi øver på å skrive fritekster i Word (Kristiansand). Vi øver på 17. mai sanger.

Detaljer

Veileder for boligeier: Hvordan søke om støtte til energirådgiving og oppgradering av bolig

Veileder for boligeier: Hvordan søke om støtte til energirådgiving og oppgradering av bolig Veileder for boligeier: Hvordan søke om støtte til energirådgiving og oppgradering av bolig Velkommen som søker på Enovas tilbud til boligeiere! Denne veilederen beskriver framgangsmåten for å søke om

Detaljer

V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1

V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1 V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1 Sammendrag: Telenor Mobil pålegges å informere Konkurransetilsynet

Detaljer

Brukerveiledning. Madison Møbler Nettbutikk

Brukerveiledning. Madison Møbler Nettbutikk Brukerveiledning Madison Møbler Nettbutikk 1 1. Forord 1.1 Produktet Produktet er i denne manualen nettbutikken www.madison-mobler.no. Dette er en nettbutikk som skal gi brukerne mulighet til å handle

Detaljer

RECOVERYVERKSTEDER I MØTE MED NAV. Ett samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Asker kommune

RECOVERYVERKSTEDER I MØTE MED NAV. Ett samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Asker kommune RECOVERYVERKSTEDER I MØTE MED NAV Ett samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Asker kommune Innholdsfortegnelse Forord s. 03 Hva er Nav? s. 04 Når kan Nav være til hjelp? s. 04 Før,

Detaljer

Brukermanual For app.minmemoria.no

Brukermanual For app.minmemoria.no Brukermanual For app.minmemoria.no For videomanual: søk etter MinMemoria App på www.youtube.com Velkommen! Memoria er en digital minnebok og en plattform for sosial kommunikasjon mellom familier, helsepersonell

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 VIDEREGÅENDE HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer

Med nye TINE Handel får du som kunde nytte og glede av følgende funksjoner:

Med nye TINE Handel får du som kunde nytte og glede av følgende funksjoner: Velkommen til nye TINE Handel! Vi har oppgradert TINE Handel med ny og bedre handelsfunksjonalitet, et bedre handelsløp og mange nye funksjoner og forbedringer. I tillegg har nettsiden tinepartner.no blitt

Detaljer

Virus på Mac? JA! Det finnes. Denne guiden forteller deg hva som er problemet med virus på Mac hva du kan gjøre for å unngå å bli infisert selv

Virus på Mac? JA! Det finnes. Denne guiden forteller deg hva som er problemet med virus på Mac hva du kan gjøre for å unngå å bli infisert selv Virus på Mac? JA! Det finnes. Denne guiden forteller deg hva som er problemet med virus på Mac hva du kan gjøre for å unngå å bli infisert selv «Å tro at det ikke finnes virus på Mac er dessverre litt

Detaljer

BRANNSIKKER BOLIG. Gode råd om hvordan du sikrer deg selv og familien din mot brann. Norsk

BRANNSIKKER BOLIG. Gode råd om hvordan du sikrer deg selv og familien din mot brann. Norsk BRANNSIKKER BOLIG Gode råd om hvordan du sikrer deg selv og familien din mot brann Norsk Boligbranner i Norge Hvert år omkommer rundt 60 mennesker i branner i Norge de fleste i sine egne hjem. Brannvesenet

Detaljer

Til slutt må du skaffe deg personnumrene på alle som er valgt inn i styret (alle 11 sifre), for dette må oppgis.

Til slutt må du skaffe deg personnumrene på alle som er valgt inn i styret (alle 11 sifre), for dette må oppgis. Utfylling av registreringsskjema for Bridgeklubber Registrering i Brønnøysund gjennom Altinn. v/ Tommy Sandsmark Det kan være til dels meget komplisert å registrere bridgeklubben i Brønnøysund (få et organisasjonsnummer).

Detaljer

Brukerveiledning MinSkyss VGS

Brukerveiledning MinSkyss VGS Brukerveiledning MinSkyss VGS Nytt fra skoleåret 2015/16 er at alle elever i videregående skole med behov for skoleskyss må søke om dette via nettsiden minskyss.hedmark.org Du vil ikke få svar på søknaden

Detaljer

Veiledning for innlevering av masteroppgaver til biblioteket

Veiledning for innlevering av masteroppgaver til biblioteket Veiledning for innlevering av masteroppgaver til biblioteket Selvregistrering i Brage for studenter ved det Samfunnsvitenskapelige fakultet Alle masteroppgaver - også de som ikke skal gjøres offentlig

Detaljer

Focusportal brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE

Focusportal brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE Focusportal brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE # 1 Innlogging # 2 Introduksjon # 3 Registrere nye barn/ledere # 4 Hvordan finne barn/ledere som tidligere har vært medlemmer # 5 Dubletter #

Detaljer

Gespage Utskrift fra nettsiden

Gespage Utskrift fra nettsiden Gespage Utskrift fra nettsiden Gespage har en web løsning for utskrift av dokumenter. Denne web løsningen kan brukes av de fleste enheter nå i dag. For å bruke web løsningen så skriver du http://152.93.122.7:7180

Detaljer

Kundekalender 2014. med viktig nettinformasjon. april M T O To F L S. mars. juni. mai M T O To F L S. juli. august M T O To F L S 1 2.

Kundekalender 2014. med viktig nettinformasjon. april M T O To F L S. mars. juni. mai M T O To F L S. juli. august M T O To F L S 1 2. 1 2 3 4 5 o v e r s i k t s k a l e n d e r 2 0 1 5 Januar februar mars april 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Detaljer

Informasjon om varme til bolig & næring

Informasjon om varme til bolig & næring Informasjon om varme til bolig & næring Generelt om varme fra Lyse Boligen din er tilknyttet Lyses fjernvarmenett. Varmen fra Lyse vil sørge for at du i mange år fremover nyter godt av en miljøvennlig

Detaljer

Betal med faktura. For bedrifter, organisasjoner og offentlig forvaltning. www.jula.no

Betal med faktura. For bedrifter, organisasjoner og offentlig forvaltning. www.jula.no Betal med faktura For bedrifter, organisasjoner og offentlig forvaltning www.jula.no Enklere og raskere å handle på faktura Derfor blir det lettere med faktura fra Jula Hos Jula kan du handle mye av det

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

TEGNEAKTIVITETEN ETTER BESØKET DATO SKOLE TID GRUPPE Torsdag 13. oktober Slemmestad Kunstneren Tirill Benedicte Sæverud

TEGNEAKTIVITETEN ETTER BESØKET DATO SKOLE TID GRUPPE Torsdag 13. oktober Slemmestad Kunstneren Tirill Benedicte Sæverud OBLIGATORISK AKTIVITET 1 BOKGLEDE/TEGN EN BOK TIL ALLE KONTAKTLÆRERE PÅ 3. TRINN I RØYKEN KOMMUNE Som dere vet skal elevene på 3. trinn ha DKS aktiviteten Bokglede/Tegn en bok, høsten 2011. Her kommer

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger

Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av Elektronisk behandling av rettemeldinger Versjon 1.10 04.09.13 Side 1 av 18 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 BRUKERDOKUMENTASJON FOR ELEKTRONISK

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2017/2018 UNGDOMSSKOLEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2017/2018 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer

Interessert i din historie?

Interessert i din historie? Interessert i din historie? Velkommen til Arkivsenteret på Dora i Trondheim Arrangementskalender høsten 2013 DIS Sør-Trøndelag Slekt og Data og Arkivsenteret på Dora arrangerer foredrag, omvisninger og

Detaljer

Smart strømmåler innen 2019

Smart strømmåler innen 2019 Januar 2015 Nytt fra Skagerak Smart strømmåler innen 2019 Bruk «Min side»! Endring i forbruksavgift og nettleie Endring i forbruksavgift og nettleie Med virkning fra 1.1.2015 endres nettleien for privatkunder.

Detaljer

Linn T. Sunne. Elizabeth 1. ILLUSTRERT AV JENNY JORDAHL

Linn T. Sunne. Elizabeth 1. ILLUSTRERT AV JENNY JORDAHL Linn T. Sunne Elizabeth 1. ILLUSTRERT AV JENNY JORDAHL Hei, leser Dette er historien om en helt spesiell jente. Elizabeth ble født i England i 1533, og hun skulle bli en av verdens mest berømte dronninger.

Detaljer

Brukerveiledning for DNA-merking

Brukerveiledning for DNA-merking Brukerveiledning for DNA-merking 1. Merk dine eiendeler 2. Montèr sikringsoblatene ellers kan ikke tyvene se at du har sikret din bolig og dine verdier. 3. Registrer flaskens Kit- og Pinkode på www.selectadna.no

Detaljer

Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty?

Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty? Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty? TIPS! Lever ut kataloger med din kontaktinformasjon. Gi alltid minst to alternativer på dager og klokkeslett. Husk at det er viktig å fastsette dato og klokkeslett

Detaljer

August 2015 3 4 5 6 7 8 9

August 2015 3 4 5 6 7 8 9 August 2015 MAND AG TIRSD AG ONSD AG TORSD A G FREDAG LØRDAG SØ ND A G 3 4 5 6 7 8 9 August er preget av oppstart, tilvenning og sosial kompetanse. 10 11 Planleggingsdag barnehagen er stengt. (1/5) 12

Detaljer

hjemme Brann- og redningsetaten

hjemme Brann- og redningsetaten trygg hjemme Brann- og redningsetaten Nødnumre 110 112 113 1412 Nødnummer for hørselshemmede sjekkliste Jeg sjekker hvem jeg åpner for Jeg har røykvarslere som fungerer Jeg har slokkeutstyr som fungerer

Detaljer

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows Side 1 av 9 Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra ProMed for Windows Kundeoppfølging og Administrasjon Versjon 1.7 23.10.2009 Litt om sending

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Uke: 5 Navn: Gruppe: G

Uke: 5 Navn: Gruppe: G Uke: 5 Navn: Gruppe: G Ukens tema: Astrid Lindgren Aktiviteter og interesser Lærebok: «Norsk start 8-10» Grammatikk: Substantiver, verb Fagmål: Jeg kan skrive en presentasjon av ei bok jeg har lest. Jeg

Detaljer

Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Bemanningshuset. Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske

Detaljer

Fungerer kraftmarkedet godt, selv om det ikke oppleves slik?

Fungerer kraftmarkedet godt, selv om det ikke oppleves slik? Nr. 2 2012 Nytt og nyttig fra Askøy Kraft Fungerer kraftmarkedet godt, selv om det ikke oppleves slik? Våren titter frem Fungerer kraftmarkedet godt, selv om det ikke oppleves slik? Måleravlesning er viktig

Detaljer

Prosjektets målsetting Å etablere et "kulturhistorisk film-arkiv" for bevaring av viktig kulturhistorisk materiale slik at de kan sikres og bevares.

Prosjektets målsetting Å etablere et kulturhistorisk film-arkiv for bevaring av viktig kulturhistorisk materiale slik at de kan sikres og bevares. Kulturhistorisk filmprosjekt Det kulturhistoriske filmprosjektet ble startet i 1985. Hvorfor et kulturhistorisk filmprosjekt? Professor i psykiatri Dr. Arne Sund var initiativtaker til prosjektet. Arne

Detaljer

Årbok i planteklubben for georginer 2015

Årbok i planteklubben for georginer 2015 Årbok i planteklubben for georginer 2015 Foto: Anita Røilid Velkommen til den andre årboka for planteklubben for georginer Vi forsøker samme opplegg som i fjor med bestilling av knoller. De som ønsker

Detaljer

Prosedyrer og krav for tilknytning til VOKKS Nett sitt nett. (Reglene kan endres, versjon framgår av topptekst.)

Prosedyrer og krav for tilknytning til VOKKS Nett sitt nett. (Reglene kan endres, versjon framgår av topptekst.) Prosedyrer og krav for tilknytning til VOKKS Nett sitt nett. (Reglene kan endres, versjon framgår av topptekst.) Ansvarsforhold VOKKS Nett har ansvar for drift og vedlikehold av fordelingsanlegget fram

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Hei, alle sammen. November var en veldig produktiv og fin måned. Vi fikk ommøblert på avdelingen på planleggingsdag, kjøpt inn nye leker og utstyr, og gjort

Detaljer

JERRY Hva vil du gjøre da? EMMA Jeg vet faktisk ikke hva vi gjør lenger, det er bare det. EMMA Jeg mener, denne leiligheten her...

JERRY Hva vil du gjøre da? EMMA Jeg vet faktisk ikke hva vi gjør lenger, det er bare det. EMMA Jeg mener, denne leiligheten her... BEDRAG Av Harold Pinter Jerry og Emma er gift, men ikke med hverandre. De har i flere år hatt et forhold med hverandre, og møtes i leiligheten de har leid. Robert er Emmas mann og Jerrys beste venn. Jerry

Detaljer

MANN Jeg snakker om den gangen ved elva. MANN Den første gangen. På brua. Det begynte på brua.

MANN Jeg snakker om den gangen ved elva. MANN Den første gangen. På brua. Det begynte på brua. NATT En enakter av Harold Pinter INT. KJØKKEN. NATT Jeg snakker om den gangen ved elva. Hva for en gang? Den første gangen. På brua. Det begynte på brua. Jeg husker ikke. På brua. Vi stansa og så på vannet.

Detaljer

Årsplan for Ringblomsten familiebarnehage 2017/2018

Årsplan for Ringblomsten familiebarnehage 2017/2018 Årsplan for Ringblomsten familiebarnehage 2017/2018 Ringblomsten Ringgata 82, 2318 Hamar Tlf. 93 45 1576. E-post: ringblomsten@gmail.com Facebook: Ringblomsten familiebarnehage Vi blir kjent Den første

Detaljer

Kom i gang med Visma AutoInvoice

Kom i gang med Visma AutoInvoice Kom i gang med Visma AutoInvoice Denne beskrivelsen er for de som har Visma Global (VG) og Visma Document Center (VDC) og ønsker å komme i gang med Visma AutoInvoice (AI) Versjonskrav: Visma Global minst

Detaljer

I denne veiledningen skal vi gå igjennom de forskjellige funksjonene som. For å gå til abonnementet ditt klikker du på den blå fanen "Abonnement":

I denne veiledningen skal vi gå igjennom de forskjellige funksjonene som. For å gå til abonnementet ditt klikker du på den blå fanen Abonnement: Administrere abonnementet I denne veiledningen skal vi gå igjennom de forskjellige funksjonene som er tilgjengelige for administrator av et abonnement på web. 1 Gå til abonnementet ditt For å gå til abonnementet

Detaljer

LASIKTUR TIL VILNIUS

LASIKTUR TIL VILNIUS LASIKTUR TIL VILNIUS Individuell tur Lasiktur til Vilnius Standardpakken Pakkepris: Kr. 8.990,- p.p. Pris per voksen når to deler rom. KONTAKT OSS: Telefonnummer: 41395057 E-postadresse: info@spaoghelse.no

Detaljer

Brukerhåndbok TNS Gallup TV-panel

Brukerhåndbok TNS Gallup TV-panel Brukerhåndbok TNS Gallup TV-panel Velkommen til TNS Gallup TV-panel Takk for at du vil delta i den offisielle TV-undersøkelsen i Norge. TVpanelet består av 1000 husstander rundt om i hele landet, og din

Detaljer

Byåsen Historielag 1 MARKEN GÅRD. Diverse informasjon om gården, mølledriften mm. FOTO Byåsen Historielag kia 2012

Byåsen Historielag 1 MARKEN GÅRD. Diverse informasjon om gården, mølledriften mm. FOTO Byåsen Historielag kia 2012 Byåsen Historielag 1 MARKEN GÅRD Diverse informasjon om gården, mølledriften mm. FOTO 1963 Byåsen Historielag kia 2012 Byåsen Historielag 2 MARKEN GÅRD Mennesker har ferdes i området i flere tusen år på

Detaljer

FriBUs medlemsregister

FriBUs medlemsregister FriBUs medlemsregister Registrering og innrapportering av medlemmer 1. Pålogging Datamaskinen din må ha siste versjon av Microsoft Silverlight installert for at programmet skal fungere. Programmet kan

Detaljer

Brukerveiledning for registrering av lokallag i Enhetsregisteret.

Brukerveiledning for registrering av lokallag i Enhetsregisteret. Brukerveiledning for registrering av lokallag i Enhetsregisteret. Før du går inn på www.altinn.no bør du finne frem følgende: - Skannet signert utdrag av referat fra siste avholdte årsmøte om valg av styre

Detaljer

Hva er demens? I denne brosjyren kan du lese mer om:

Hva er demens? I denne brosjyren kan du lese mer om: Hva er demens? Glemmer du så mye at hverdagen din er vanskelig? Har du problemer med å huske vanlige ord eller veien til butikken? Dette kan være tegn på demens. I denne brosjyren kan du lese mer om: Hva

Detaljer

Næringslivsregister - registrere din bedrift på Eidsvoll kommunes Innbyggerportål?

Næringslivsregister - registrere din bedrift på Eidsvoll kommunes Innbyggerportål? Næringslivsregister - registrere din bedrift på Eidsvoll kommunes Innbyggerportål? Gå inn på: https://www.eidsvoll.kommune.no Her har vi laget en mulighet til å finne et så fullstendig som mulig, næringslivsregister

Detaljer