Årsrapport Würth NOrge AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2007. Würth NOrge AS"

Transkript

1 Årsrapport 2007 Würth NOrge AS

2

3 For deg som kunde skal Würth Norge være "den lille organisasjonen" hvor fleksibilitet og beslutningsevne står sentralt være en kompetent og delaktig samarbeidspartner som styrker motivasjonen i ditt arbeid være en leverandør av kvalitet skape merverdi og arbeidsglede være en langsiktig og toneangivende partner

4 Lederen REKORDÅR. IGJEN! Fjoråret ble et nytt rekordår for Würth Norge. Omsetningen ble på 912 mill. kroner, og det er en vekst på 14,3 prosent fra Det betyr at Würth Norge har enda en gang satt omsetningsrekord. Resultatet ble på 134,7 mill. kroner før beregning av skatter, og det tilsvarer en resultatgrad på 14,7 prosent. Alt taler for at vi passerer en milliard i omsetning i Det blir på alle måter en stor begivenhet for oss som arbeider i selskapet. Würth nr 7 i verden Norge er et av de minste landene der Würth-konsernet har aktivitet. I alt finnes det Würthselskaper i 86 land, og målt etter omsetning er Würth Norge nummer sju på listen. Veksten, omsetningsrekorden og plasseringen på listen over Würth-selskaper har en rekke årsaker. Men den viktigste er uten tvil våre 460 svært kompetente medarbeidere. Stor takk til alle sammen! Würth ordner opp Würth selger varer med høy kvalitet og til en fornuftig pris. Det er det også andre som gjør. Da må vi tilby markedet en merverdi. Her spiller medarbeiderne en avgjørende rolle. I stigende grad blir Würth kundens problemløser og totalleverandør. Vi tar ansvar for at alt kunden trenger av festemidler, kjemiske produkter og verktøy er der når kunden trenger det. Da må vi ha dyktige medarbeidere som kjenner markedet og produktene, og som forstår kundens utfordringer. De medarbeiderne har vi, og de bidrar til at vi hele tiden når nye mål. Mye vil ha mer Dyktige medarbeidere alene er ikke nok. Vi lever av markedet, og det markedet består av over lojale kunder. I året som gikk fikk vi enda flere og enda større kunder. I 2008 skal vi vise oss tilliten verdig, samtidig som målet er å gjøre avtaler med enda flere store aktører. 2 Nye markeder Både Divisjon håndverk og industri og Divisjon Auto har vært en vekstsektor for oss. I 2007 hadde divisjon håndverk og industri en omsetningsvekst på 14,3 prosent. Divisjon auto vokste med 14,2 prosent. Her har satsingen mot verksteder for tyngre kjøretøyer vært en viktig faktor. Høsten 2007 ble det kjent at Würth satser på hydraulikk. Målet er å bli en betydelig aktør i et stort og viktig marked. Vi er pionerer Hydraulikk satsningen blir et pilotprosjekt i det verdensomspennende Würth-konsernet. Würth Norge blir sammen med søsterselskapet i Østerrike en pioner, slik selskapet også var da det gjaldt å ta inn tyngre verkstedmateriell i sortimentet. Etableringen av et hydraulikktilbud i Norge skal skje i nært samarbeid med Würthselskapene i Tyskland og Østerrike. Würth satser også på utvikling av butikker. Det skjer både i Norge og i mange andre Würth-land. Hos Würth Norge skjer fortsatt 60 prosent av salget gjennom 254 salgskonsulenter over hele landet. Butikkene er et supplement, som er der for å møte

5 Vi er ikke redd for konkurranse og tar gjerne en utfordring besøkende Det sier noe at Galleri Würth i Nittedal i 2007 såvidt rundet besøkende og satte ny rekord sammenlignet med besøkende i Det er tall som tåler sammenligning med større gallerier. Galleriet er en viktig del av Würths samfunnsansvar. Gjennom årene har vi forsøkt å ta ansvar på en rekke områder. I 2008 blir mye av innsatsen konsentrert om Special Olympics Norge. Special Olympics Norge er del av den internasjonale Special Olympics-bevegelsen og arbeider med idrett som virkemiddel for å gi livsinnhold for personer med psykisk utviklingshemning. Det er et arbeid vi støtter med stor glede! Svein Oftedal, adm. direktør straksbehov, og svært mange finner det de er på jakt etter i Würthbutikken. Vi setter oss ambisiøse mål. På landsbasis skal Würth etablere mange nye butikker de kommende år. Overskuddet blir i Norge Würth får fortsatt beholde en betydelig del av overskuddet i Norge. Det gjør blant annet at vi i 2008 får anledning til videre utbygging av hovedkvarteret på Holum skog. Den utbyggingen er en forutsetning for videre vekst og gir oss mulighet til blant annet å styrke våre kunderelasjoner gjennom et helt nytt kompetansesenter. Galleri Würth blir samtidig dobbelt så stort. Mange ristet på hodet da vi åpnet galleri på Holum skog høsten De lurte på fornuften ved å etablere et kunstgalleri ved en blindvei i Nittedal. Den etableringen har vist seg å være en god investering. Galleriet har gitt oss et annerledes ansikt mot verden og gjort oss kjent hos grupper som ikke er så opptatt av verktøy og festemidler. Galleriet har gitt oss noe å være stolt av, og det har gitt oss en møteplass. I galleriet møter vi egne medarbeidere, kunder, lokalbefolkningen i Nittedal og representanter for presse, politikk og byråkrati. 3

6 AUTO Styrets årsberetning Virksomhetens art Selskapets hovedvirksomhet er engroshandel innenfor festemateriell, verktøy og annet forbruksmateriell. De største kundegruppene finnes innenfor bransjene bil, håndverk og bygg & anlegg. Hoved kontoret ligger på Gjelleråsen, nord for Oslo. Selskapets salgsfilosofi er basert på regionale selgere over hele landet samt butikker i tettsteder. Over 250 selgere og 26 butikker har gjort at selskapet har en sterk posisjon i markedet. Fortsatt drift I samsvar med regnskapslovens 3-3 bekrefter styret at forutsetningen for fortsatt drift er lagt til grunn ved avleggelsen av årsregnskapet. Bekreftelsen er basert på resultatprognoser og selskapets sunne økonomiske og finansielle stilling. Arbeidsmiljø og personale Ved utgangen av 2007 beskjeftiget selskapet 460 personer Det er en økning på 42 personer i forhold til året før. 90 årsverk av de 460 medarbeiderne er kvinner. Würth Norge AS har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn. Selskapet praktiserer lik lønn for likt arbeid og tar sikte på at det ikke skal forekomme forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved avansement og rekruttering. Det er foretatt en intern spørreundersøkelse blant selskapets medarbeidere. Undersøkelsen viser at arbeidsmiljøet er å anse som meget godt. Det er valgt egne verneombud for lageret og for administrasjonen. Bedriften har dessuten et aktivt AMU-utvalg som har fire årlige møter. Sykefraværet for 2007 var på 4,04 prosent. Det ligger under gjennomsnittet for bransjen og tilsvarer 19 årsverk. Det inntraff ingen skader eller ulykker i bedriften i løpet av året. Miljørapportering Würth-konsernet har som et av sine overordnede mål å fremstå som et selskap med miljøvennlig profil. Det blir derfor blant annet lagt vekt på at kjemiprodukter, som er en av konsernets store produktgrupper, i størst mulig grad ikke skal innholder giftige tilsetningsstoffer. 4

7 Würth Norge AS sorterer eget avfall. Sorteringsgraden er på 85 prosent. Kjemiske produkter som blir vraket, blir sortert og levert som spesialavfall. Selskapet er ikke regulert av konsesjoner eller pålegg når det gjelder miljømessige forhold. Fremtidsutsikter Den økonomiske situasjonen i Norge i 2007 var preget av en sterk oppgangskonjunktur med lav inflasjon. Spesielt innenfor bygg- og anleggsbransjen har det vært stor aktivitet. Her har vi mange store kunder. Selskapet er seg bevisst den risikoen som ligger i den sterke veksten i denne bransjen. For å redusere risikoen i størst mulig grad, legger selskapet vekt på at man ikke bygger opp faste kostnader som ikke kan reverseres i en eventuell nedgangsperiode. Bilbransjen hadde et godt år, med økning i antall solgte nye biler i forhold til året før. Her hadde selskapet en vekst på nesten 15 prosent. Den gode utviklingen fortsetter i det nye året. Januar/februar viste en omsetningsvekst på ca. 20 prosent i forhold til samme periode i fjor. Styret ser derfor fortsatt positivt på fremtiden, til tross for usikkerheter rundt fremtidige konjunkturer, spesielt innenfor byggog anleggsbransjen. Selskapet åpnet høsten 2003 et kunstgalleri i tilknytning til administrasjons bygget. Galleri Würth fortsatte sin suksess med tre godt besøkte utstillinger i Galleriet viser hvert år utstillinger med verk som i første rekke kommer fra konsernets rikholdige kunstsamling. I tillegg er galleriet ramme for lokale kulturarrangementer, og galleriets konferansedel er hyppig brukt til møter, konferanser, kundetreff og andre arrangementer. Resultat, investeringer, finansiering og likviditet 2007 ble både omsetningsmessig og resultatmessig det beste året i selskapets historie. Omsetningen var på knappe 911 mill. kroner, og det tilsvarer en vekst på 14,3 prosent i forhold til Driftsresultatet ble på 124 mill. kroner, som ligger 20 prosent over tilsvarende resultat i Etter finanspostene, som ga et positivt resultat på 10,6 mill. kroner, har selskapet et resultat på 134,7 mill. kroner før beregning av skatter. Det er å anse som et meget godt resultat. 5

8 Styrets årsberetning Finansiell risiko De samlede investeringene i selskapet i 2007 var på 12,4 mill. kroner. 1,4 mill. kroner er gått med til å øke lagerverdien, mens resten er anskaffelse av anleggsmidler. Totalkapitalen var ved utgangen av året på 668,5 mill. kroner sammenlignet med 564 mill. kroner året før. Per 31. desember 2007 var egenkapitalandelen 64 prosent, sammenlignet med 63,3 prosent året før. Selskapet har hatt god likviditet i hele Som en følge av konsernets pengepolitikk, blir selskapets overskuddslikviditet overført til konsernets finansieringsselskap i Sveits. Denne overskuddslikviditeten blir forrentet ut fra rentenivået på norske kroner. Selskapet kan pr. 31. desember 2007 nedbetale all kortsiktig gjeld ved hjelp av sine mest likvide midler. Det er inngått leasingkontrakter på en del biler og noe inventar og løsøre. Det fremlagte regnskap med tilhørende noter gir etter styrets mening korrekt informasjon og et riktig bilde av driften og den økonomiske stillingen ved årsskiftet. Etter regnskapsårets utgang er det heller ikke inntrådt forhold som er av betydning ved bedømmelse av selskapet. Konsernet har tre andre selskaper i Norge. Würth Inox AS, opprettet i 2002 og 100 prosent eid av Würth International AG i Sveits, selger rustfrie produkter. Würth Modyf AS, også opprettet i 2002 og 100 prosent eid av Würth Norge AS, selger vernesko og arbeidsklær. Tunap Norge AS, opprettet i 2004 og 66,7 prosent eid av Würth Norge AS, selger kjemiske tilsetningsstoffer til bilbransjen. Modyf hadde et brukbart år og økte sin omsetning med 6,7 prosent til 10,4 mill. kroner og et overskudd på kroner. Styret er imidlertid ikke fornøyd med utviklingen hos de to andre selskapene. For Würth Inox gikk omsetning ned fra 6,5 mill. kroner til 3,1 mill. kroner og et årsresultat på minus kroner, mens Tunap Norge gikk ned fra en omsetning på 5,7 mill. kroner i 2006 til 5,6 mill. kroner, men reduserte underskuddet på ca. 1,3 mill. kroner i 2006 til kroner i Markedsrisiko Ca. 80 prosent av selskapets vareinnkjøp gjøres i fremmed valuta. Av dette gjøres ca. 70 prosent i euro. Selskapet styrer deler av valutarisikoen ved å gjøre bruk av terminkontrakter. Selskapet har verken vesentlig gjeld eller fordringer i fremmed valuta. De rentebærende fordringene overfor konsernets finansieringsselskap i Sveits påvirkes av det generelle rentenivået. Kredittrisiko Historisk sett har det vært lite tap på fordringer, og selskapet anser at det er liten risiko for at motparter ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser. Det skyldes blant annet at selskapet har meget gode kredittvurderingsrutiner. Brutto kredittrisiko utgjorde totalt 81,7 mill. kroner pr. 31. desember Det totale tap i 2007 utgjorde kroner som var 0,09 prosent av den totale omsetning i året. Likviditetsrisiko Selskapet vurderer likviditeten i selskapet som god, og det er ikke besluttet å innføre tiltak som endrer likviditetsrisikoen. Årsresultat og disponering av overskudd Regnskapet for 2007 ble avsluttet med et overskudd på kroner etter skatter som av styret er forslått disponert slik: Utbytte: kroner Annen egenkapital: kroner Selskapets frie egenkapital utgjør etter dette kroner. Gjelleråsen, 14. april

9 Ledergruppen Svein Oftedal Adm.dir Thor Erik Gundersen Salg H/I Terje Kristoffersen Salg Auto Stein Inge Viset Logistikk Håvard Hoel Økonomi Kari Helene Hagen Marketing/Produkt Thor W. Melcher HR/Personal Mellomledere Anita Aarhaug Ordrekontor Helge Høgsveen Salg Verkstedutstyr Per Rudi Hovland Service Rune Embre Kvalitetssikring Rune Clasen Butikk Lise Krogseth Innkjøp Tor-Egil Martinsen Lager Svein Erik Moen IT 7

10 Økonomi Økonomistyring i Würth Norge AS Vi er litt som en fotballdommer. Jo mindre man merker at han er der, jo bedre gjør han jobben sin. Vår økonomiavdeling er en typisk avdeling hvor det jobbes i bakgrunnen. Den er på en måte en servicefunksjon hvor rutinene ganske enkelt må fungere. Og det må vi vel kunne si at de stort sett har gjort de senere årene. Det er svært lite klager å høre og det tar vi som et tegn på at avdelingen fungerer. Vi har mange ytterst dyktige medarbeidere som gjør jobben sin på en meget profesjonell måte: Hvem tenker vel over at lønna hver måned kommer inn på kontoen til rett tid? Vi tar det vel bare som en selvfølge og tenker ikke over hvor mye arbeid det ligger bak at 460 ansatte også skal ha riktig lønn? Store tall I løpet av 2007 passerte ca. 1,2 milliarder ut og inn bare på vår hoved-bankkonto. Det begynner altså å bli et stort ansvar å forvalte en slik kapital på en skikkelig måte. Ikke bare skal de ansatte ha lønn, men våre leverandører skal ha oppgjør for de varer og tjenester de har levert oss. Og sist (men kanskje ikke minst) skal også det offentlige ha sin del. Bare i moms utbetalte vi ca. 110 millioner kroner mens vi betalte til sammen ca. 60 millioner i skattetrekk for de ansatte. I tillegg kom 27 millioner i arbeidsgiveravgift. Bare igjennom disse 3 postene har vi altså bidratt med nærmere 200 millioner til det offentlige! Best i klassen Uansett størrelse så er en av våre målsettinger at vi på samme måte som vi skal levere varer til våre kunder til rett tid, så skal vi også betale til rett tid. At vi gjør det viser vår rating hos Duun & Bradstreet hvor vi de senere årene har hatt AAA-rating som er den høyst mulige det går an å få. Men vi har ikke bare dyktige medarbeidere på utbetalingssiden. En ikke mindre viktig del er selvfølgelig de som sørger for at vi har nok penger til å foreta utbetalinger med, nemlig de som jobber mot kundene, vår kreditt-avdeling. De skal ikke bare sørge for at pengene kommer inn, men de skal også til enhver tid vurdere hvor vidt en innkommet ordre som blir stoppet av vårt interne kontrollsystemet allikevel kan frigis p.g.a vår erfaring med kunden. Det er bestandig viktig å huske på at dersom vi holder igjen/stopper en ordre så taper vi omsetning. Men denne risikoen kan senere slå ut som tap på fordringer. Med et gjennomsnittlig tap på 0,1 % av omsetningen pr. år de siste 5 årene, samtidig med at antall dager utestående har hatt en jevn nedoverkurve, så viser dette at også her er 8

11 det gjort en veldig bra jobb! At våre kunder ved utgangen av 2007 i gjennomsnitt betalte oss etter 30 dager er noe vi har arbeidet hardt for å få til og som vi har all grunn til å være stolte av! Vi er opptatt av de små tingene - det gir store resultater. Må tenke smart For å få pengeflyten i en stor bedrift til å fungere så er det mange rutiner som skal fungere. Samtidig må vi hele tiden være åpen for nye ideer som kan rasjonalisere våre rutiner. Sammenligner vi utviklingen av antall ansatte i økonomiavdelingen med omsetningsutviklingen så omsetter hver ansatt omtrent dobbelt så mye som for 8 år siden. Denne utviklingen har dels kun vært mulig gjennom stadige systemforbedringer. Vi skal altså ikke bare jobbe raskere, men vi må også jobbe smartere. Tenk om vi i dag skulle registrert alle innbetalinger fra våre kunder manuelt! Eller for ikke å si skrevet alle fakturaer på skrivemaskin? Full kontroll En annen viktig oppgave i økonomiavdelingen er å overvåke eller kontrollere (derfor ofte betegnelsen som blir gjort; controller) at det fins rutiner i alle avdelinger og at disse blir fulgt. Bl.a. innføringen av vårt kvalitetssystem har bidratt til å gjøre dette arbeidet enklere. Og for å dra dette med kontroll-funksjonen ut i sin ytterste konsekvens så heter det seg at vi som controllere ikke er ansatt av W-Norge, men som konsernledelsens forlengede arm i Norge. Dette er selvfølgelig en spissformulering, men som vi må forholde oss til. I tillegg til den vanlige lovpålagte revisjonen vi har i Norge får vi også regelmessig besøk fra den interne revisjonen ( Controlling ) i konsernet. Da får vi regelmessig (hvert 2. til 3. år) testet lever, nyre, galle etc. og gjennom de påfølgende rapporter som blir skrevet får vi virkelig testet helsetilstanden. Så langt får vi si at vi holder oss i god form! Håvard Hoel, økonomisjef 9

12 Resultat og balanse RESULTATREGNSKAP DRIFTSINNTEKTER Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter DRIFTSKOSTNADER Varekostnad Personalkostnader Andre driftskostnader Ordinære avskrivninger Sum driftskostnader Driftsresultat FINANSINNTEKTER OG -UTGIFTER: Inntekter fra investering i konsern Finansinntekter konsern Andre finansinntekter Agio Rentekostnader konsern Andre rente- og bankomkostninger Resultat finansposter Resultat før skattekostnad Skattekostnad Årets resultat DISPONERING AV ÅRETS RESULTAT Utbytte Tilføring annen egenkapital

13 Det dreier seg om å stå på - helttil siste finish. Balanse pr EIENDELER Anleggsmidler Imaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Sum imaterielle eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Aksjekapital Annen egenkapital Sum egenkapital VARIGE DRIFTSMIDLER Tomter og bygg Maskiner Inventar og biler Akt.pl. leasingkontrakter Sum varige driftsmidler FINANSMIDLER Investering i konsern Aksjer i datterselskaper Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Lagerbeholdning FORDRINGER Kundefordringer Fordringer konsern Andre fordringer Sum fordringer GJELD AVSETNINGER Pensjonsforpliktelser Andre avsetninger Sum avsetninger ANNEN LANGSIKTIG GJELD Gjeld leasingkontrakter KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Gjeld konsern Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Utbytte Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Kasse, bank, Postgiro Sum omløpsmidler Sum aktiva Sum egenkapital og gjeld

14 AUTO FRA GENERALIST TIL SPESIALIST For Divisjon Auto ble 2007, i likhet med 2006, et år preget av spesialisering. Karosseriverkstedene var allerede et satsningsområde. I 2006 fikk karosseriavdelingen egen produktsjef, en egen kundetrener og selgere med utdanning fra karosserifaget. Kundetreneren er sentral i opplæringen av både kunder og selgere. Resultatene har ikke latt vente på seg: Vi går dypere inn i karosseriverkstedene. Vi får større omsetning hos eksisterende kunder. Og sist, men ikke minst; vi blir værende som følge av kompetansen vår. Cargo er et annet område der divisjonen har styrket spesialiseringen, for å møte det tydelige skillet mellom markedene for personbiler eller lastebiler. Vi kan ikke lenger kun fremstå som generalister. For å understreke dette er det ansatt egen ledelse av Divisjon Cargo. Teknikere på skolebenken Det er lenge siden Divisjon Auto bare solgte forbruksmateriell. Med salg av tungt verkstedutstyr for nesten 70 mill. kroner i 2007, er det behov for service og vedlikehold. I 2007 har Würth sine teknikere fått mye opplæring, og serviceapparatet er styrket. Totalt har vi i slutten av året hele 14 teknikere og servicebiler, som besøker kundene våre. Det er krav fra myndighetene om årlig kalibrering av verkstedutstyr. Vi har kompetansen og folkene som kan foreta kalibreringen. Kundene må også spesialisere seg og går på kurs hos Würth. FAKTA Divisjon Auto henvender seg til et marked som består av: Bilverksteder Mekaniske verksteder Bilopprettere og lakkeringsverksteder Lastebilverksteder Bussverksteder Landbruks- og truckverksteder Maskinentreprenører Båtverksteder og marinaer Internverksteder Offentlige verksteder for forsvar, politi og ambulanse Tog og bane Hver dag møter 108 salgsmedarbeidere for autodivisjonen de ca aktive kundene der de er og gjennomfører mer enn 650 salgsbesøk daglig. 26 butikker med 65 medarbeidere løser kundenes straksbehov produkter lagerføres i Norge, mens produkter kan skaffes fra hovedlageret i Tyskland. Utlån av ORSY reoler til lagring av Würths produkter gir mange takknemlige kunder. Teknisk personell ved hovedkontoret i Norge bistår med problemløsning og service. Würth Norge tilbyr en rekke kurs som f.eks. kurs i sikker og riktig bruk av elektroverktøy og fallsikrings utstyr, førstehjelpskurs, HMS-kurs og kurs i bildata. PÅ kurs hos Würth Kursvirksomheten drives pr i dag av tre medarbeidere som har sin bakgrunn fra blant annet Teknologisk Institutt. I Divisjon Auto dreier det seg blant annet om kurs i feilsøking og diagnose med diagnoseverktøyet WoW fra Würth. I 2007 betalte 350 kunder for å gå på kompetansegivende kurs hos Divisjon Auto. Det blir enda flere i spesialisering Divisjon Auto har bak seg et år med mye spesialisering. Det blir mer i I 2006 introduserte vi en trafikksikker og praktisk ORSY Mobil innredningsløsning for varebiler.1. mars i 2007 fikk vi den første demonstrasjonsbilen, og markedet har vist stor interesse. Her styrker vi salgsapparatet ytterligere og nye selgere og demonstrasjonsbiler vil komme. Terje Kristoffersen divisjonssjef 12

15 Vi digger den siste skiva til Zebra Flap - og vi er ikke flaue over å innrømme det. 13

16 håndverk OG INDUSTRI Würth er håndverkerens partner 2007 ble enda et godt år for oss. Vi hadde en meget bra økning i omsetningen og enda flere kunder er blitt våre samarbeidspartnere. Veksten i antall kunder tar vi som en bekreftelse på at vi er på rett vei. I dag handler det ikke først og fremst om å selge mest mulig. Det handler om at kunden får det han trenger og er fornøyd. Og så handler det om lidenskap til faget. Er du hekta, så er du hekta! Würth ordner opp! Historisk sett har vi vært en leverandør av C parts, artikler som ikke koster noe før kunden mangler dem. I dag har vi ca kunder som har vårt logistikksystem, ORSY. Dette er reoler som våre kunder ikke kan kjøpe, kun låne til å lagre artikler de kjøper av oss. Vi har mer enn 120 containere stående ute på byggeplasser med de samme reolene i. Samtidig er vi 146 selgere som hele tiden passer på at kunden har de artikler vi har avtalt skal være i kundens lager. Vi har spesialister som kan gi råd om valg av verktøy eller festemateriell. Vi stiller med verktøy for testing av uttrekksverdier. Og vi har et eget beregningsprogram for valg av riktig type innfestingssystem. FAKTA Divisjon håndverk og industri henvender seg til et marked som består av Internverksteder Mekanisk industri Produksjonsbedrifter Byggebransjen Rørleggere Elektrikere Dør- og vindusfabrikker Trappefabrikker Næringsmiddelindustrien Hoteller 14

17 Folk hos oss jobber best under press. FAKTA 146 medarbeidere fra håndverk og industri møter de ca aktive kundene der de er og gjennomfører mer enn salgsbesøk hver dag. I tillegg har vi i dag 26 butikker spredd over hele landet. Vi har i lager artikler, med ytterligere tilgang på artikler fra hovedlageret i Tyskland. Byggebransjen setter pris på vårt utlån av reoler og containere. Teknisk personell ved hovedkontoret bistår med problemløsing og service. Würth Norge holder kurs i bl.a. sikker og riktig bruk av elektroverktøy og fallsikringsutstyr, branntettekurs og førstehjelpkurs, kurs i innfesting i tre og betong, kurs i riktig bruk av festemateriell. Vi er i stand til å være din samarbeidspartner også i fremtiden. Vårt motto er, Kunden er konge vi bryr oss om deg og ønsker også i fremtiden et sterkt og godt samarbeid. Samarbeid med Würth Norge AS gir tilleggsverdi Mye mer enn en leverandør Vår spesialist Åge Johansen stiller gjerne hos kunden og viser hvordan vårt beregnings-program fungerer. Målet er hele tiden å vise kunden at samarbeid med Würth innebærer mer enn å kjøpe varer. Det gir tilleggsverdi i form av teknisk støtte, kurs av kundens medarbeidere i sikker og riktig bruk av elektro- og luftverktøy, fallsikring, brannfuging og førstehjelp. Würth Norge AS gjennomfører årlig kurs over hele landet. Mer enn 5000 deltagere lærte om sikkerhet, materialer og verktøy i Vi regner med at tallet blir betydelig høyere i Thor Erik Gundersen, divisjonssjef. 15

18 LOGISTIKK Et spennende og utfordrende år for logistikk Logistikkfunksjonen omfatter avdelingene innkjøp og lager, med ansvar for inngående og utgående transport. Disse to avdelingene utfører de aktiviteter som skal sikre at våre kunder mottar sine varer som lovet av Würth Norge. Både innkjøp og lager jobbet på høygir for å holde tritt med den sterke omsetningsveksten i For innkjøpsavdelingen var balansen mellom servicegrad og omløpshastighet til tider utfordrende i første halvdel. Men i siste halvdel utviklet begge disse to nøkkeltallene seg i riktig retning. Langsiktighet og tålmodighet innen leverandørutvikling, systemoptimalisering og kompetanseheving har vært viktig. Det har vært stor fokus på leverandørforhandlinger med det formål å redusere totalkostnader, men også for å gi oss økt konkurransefortrinn gjennom en raskere og mer fleksibel verdikjede. Kontinuerlig fokus på å videreutvikle samhandlingen mellom avdelingene innkjøp, produkt og marketing på våre kjerneprosesser ble også viet mye oppmerksomhet i Nye rekorder Den høye omsetningen gav nye produksjonsrekorder i lagerdriften i året som gikk. Det ble produsert 6 % flere sendinger og 10 % flere kolli sammenlignet mot året Stor innsats og høy grad av fleksibilitet fra våre ansatte gjorde at dette ble gjennomført på en god måte. Men en økt årlig omsetning på 14,3 %, samt et stadig bredere sortiment, krever sitt mht. tilgjengelig lagerplass. Det økte volumet som passerte gjennom vårt lager synliggjorde flaskehalser som krevde justeringer og mindre tiltak. Flere større og mindre prosjekter ble planlagt og påbegynt i slutten av året for å frigjøre mer lagerplass, øke kapasiteten på vårt båndsystem, samt å sikre høyere innlagrings -og plukkeffektivitet i årene som kommer. Miljø og trivsel er noe vi hele tiden tilstreber å bli bedre på. Derfor ble også året 2007 et fokus på bedre ergonomiske løsninger, kontinuerlig arbeid for å minimalisere gangavstander, samt at de ansatte ble gitt muligheter for varierende arbeidsoppgaver. For logistikkfunksjonen ble 2007 et begivenhetsrikt og utfordrende år med flere spennende prosjekter som vi tar med oss inn i Stein Inge Viset, logistikksjef 16

19 Riktig verktøy er halve jobben, sier mange. Litt mer, spør du oss. 17

20 Kvalitetssikring Vi henger gjerne i stroppen for å sikre at alt går på skinner. 18

21 ALT SKAL GÅ PÅ SKINNER Würth er storleverandør av produkter og løsninger til blant annet bil-, bygg- og anleggsbransjen. Vi snakker om bransjer der kravene til kvalitet, presisjon og orden er skyhøye. Det passer oss helt utmerket. Vi er nemlig lidenskapelig opptatt av det samme. Ikke minst vi som jobber med kvalitetssikring. Vi ønsker at markedet skal oppleve Würth som den desidert beste og sikreste leverandøren. Derfor arbeider vi kontinuerlig med forbedring av systemer og rutiner. Slik at ting fungerer som de skal. At alt går på skinner. Nulltoleranse Forebyggende tiltak har høy prioritet, og målet er null feil! Arbeidet griper inn i alle avdelinger og prosesser, og vi er helt avhengig av at alle ledd fungerer for at vi skal lykkes. Det er en kontinuerlig prosess. En gang pr. år foretar vi en internrevisjon av hele bedriften. Medarbeidere fra alle avdelinger deltar, og systemer og rutiner blir nøye vurdert og sett på med nye øyne. I den prosessen lærer alle litt mer om bedriften. FAKTA Würth Norge AS er kvalitetssertifisert etter NS-EN ISO 9001:2000 og miljøsertifisert etter NS-EN 14001:2004. Teknologisk institutt Sertifisering AS står for sertifiseringen og foretar revisjoner av bedriftens systemer. Kvalitetsarbeidet hos Würth dreier seg først og fremst om at kundene får riktig vare til rett tid rett kvalitet god service ved kjøp oppfølging og service etter kjøp Würth er medlem av elektrobransjens eget returselskap for næringselektro, RENAS AS, og av Materialretur AS som arbeider med innsamling og gjenvinning av emballasje. Bedriften er godkjent som leverandør til oljeindustrien gjennom kvalifiseringsordningen Achilles, til energi forsyningen gjennom Sellicha, til skandinaviske transportselskaper gjennom Trans Q og til bygg- og anleggsnæringen gjennom Start BANK. Kvalitet er et omfattende begrep som også dreier seg om HMS, internkontroll og miljø. Det er sentrale områder for Würth, som ønsker å være en sikker og trygg arbeidsplass som tar godt vare på det indre og ytre miljø. Rune Embre, Kvalitetsleder NS-EN ISO 9001:2000 NS-EN ISO

For deg som kunde skal Würth Norge. være "den lille organisasjonen" hvor fleksibilitet og. beslutningsevne står sentralt

For deg som kunde skal Würth Norge. være den lille organisasjonen hvor fleksibilitet og. beslutningsevne står sentralt For deg som kunde skal Würth Norge være "den lille organisasjonen" hvor fleksibilitet og beslutningsevne står sentralt være en kompetent og delaktig samarbeidspartner som styrker motivasjonen i ditt arbeid

Detaljer

Enkelt å handle hos Würth! 7 Sjekk status på din bestilling 7

Enkelt å handle hos Würth! 7 Sjekk status på din bestilling 7 LOGISTIKK LØSNINGER Vår filosofi er å gjøre det enklere for deg å gjøre en god jobb for dine kunder. Vi tar hånd om leveransene, slik at du som kunde skal føle trygghet og gi deg konkurransefortrinn i

Detaljer

ÅRSRAPPORT WURTH NORGE AS 2005

ÅRSRAPPORT WURTH NORGE AS 2005 ÅRSRAPPORT WURTH NORGE AS 2005 Nok en gang har vi nådd alle målene våre med god margin. Etter et svært godt 2004 spurte mange seg om 2005 kunne bli enda bedre. En omsetningsvekst på 14,4 prosent forteller

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for første halvår utgjorde 348 millioner kroner mot 405 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013. Lavere

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER Pr. 3 kvartal 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for årets 3 første kvartaler utgjorde 509 millioner kroner mot 574 millioner kroner i tilsvarende periode

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport

Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1 Årsrapport 2006 Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 2 STYRETS ÅRSBERETNING INNLEDNING Skagerak Elektro AS er et heleid datterselskap av Skagerak Energi AS

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

Sterkt første halvår for TINE Gruppa

Sterkt første halvår for TINE Gruppa Sterkt første halvår for har i andre kvartal et resultat før skatt på 253 mill kr. Dette er en resultatframgang på 50 mill kr i forhold til andre kvartal. I andre kvartal øker omsetningen med 182 mill

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002 Delårsrapport pr. 4. kvartal Innholdet i delårsrapporten er i overensstemmelse med foreløpig standard om delårsrapportering. Regnskapsprinsippene som anvendes i årsoppgjør og delårsrapportene er de samme.

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

Årsrapport 2011. Styrets beretning. Regnskap med noter. EnterCard Norge AS

Årsrapport 2011. Styrets beretning. Regnskap med noter. EnterCard Norge AS Årsrapport 2011 * Styrets beretning Regnskap med noter EnterCard Norge AS Virksomhetens art og lokalisering EnterCard Norge AS utsteder kreditt- og betalingskort gjennom banker og andre samarbeidspartnere,

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 3. KVARTAL 2010 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 3. KVARTAL 2010 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 4. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 4. KVARTAL 2011 / FORELØPIG ÅRSRESULTAT Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Målrettet utvikling Et godt ordtak sier at veien blir til mens du går. I mange sammenhenger kan dette være rett. Men, ofte er det vel slik at

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Velkommen til KSI! Daglig leder har ordet

Velkommen til KSI! Daglig leder har ordet KSI årsmelding 2016 Velkommen til KSI! KSI er en moderne arbeidsmarkedsbedrift som har som hovedoppgave å få mennesker ut i arbeid. Vår visjon er: Kompetanse - Service - Inspirasjon. Vi er heleid av Kristiansand

Detaljer

Årsmøtet!avholdes!torsdag!16.!juli!2015!kl!16.00!på!butikken.!Etter!møtet!blir!det!en!grillfest!for!alle!på! Myken!!(Væravhengig)!

Årsmøtet!avholdes!torsdag!16.!juli!2015!kl!16.00!på!butikken.!Etter!møtet!blir!det!en!grillfest!for!alle!på! Myken!!(Væravhengig)! Innkalling(til(årsmøte(i(Myken(Handel(SA( Årsmøtetavholdestorsdag16.juli2015kl16.00påbutikken.Ettermøtetblirdetengrillfestforallepå Myken(Væravhengig) Sakslistenformøteter: 1.Godkjenningavinnkallingogdagsorden

Detaljer

Forbundet for Ledelse og Teknikk. Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern

Forbundet for Ledelse og Teknikk. Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern Forbundet for Ledelse og Teknikk Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern Historiske nøkkeltall, FLT RESULTAT (tall i 1000) Kontingentinntekter 78 841 79 299 84 211 88 443 Driftsresultat -5

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 2. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 2. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. KVARTAL 2014 RESULTATET Konsernets driftsinntekter for første kvartal utgjorde 186 millioner kroner mot 218 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013.

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 56,3 mill. mot NOK 64,5 mill. i samme kvartal i fjor. Nedskrivninger og avsetninger på NOK 73,4 mill. i kvartalet. Driftsresultat EBIT på NOK 94,2

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 1. TINE økte i 1. sin omsetning med 12 % til 4.071 MNOK i forhold til første (3.635 MNOK). Pressede marginer og kostnadsøkning gjorde likvel at resultatet ble 10 MNOK, mot 53 MNOK

Detaljer

Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport

Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 1 Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 2 STYRETS ÅRSBERETNING INNLEDNING Skagerak Elektro AS er et heleid datterselskap av Skagerak Energi AS.

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 4. TINE hadde i en omsetning på 15, 9 mrd kroner, en økning på 3,9 prosent fra. Utviklingen karrakteriseres som tilfredsstillende, men heving av resultatmarginene er nødvendig for

Detaljer

Kvartalsrapport. April - Juni Loomis Foreign Exchange AS

Kvartalsrapport. April - Juni Loomis Foreign Exchange AS Kvartalsrapport April - Juni 2016 Loomis Foreign Exchange AS Kvartalsrapport, andre kvartal 2016 Loomis Foreign Exchange AS er et finansieringsforetak med konsesjon fra det norske Finanstilsynet til å

Detaljer

TV 2 KONSERN Årsregnskap 2002

TV 2 KONSERN Årsregnskap 2002 NOTAT Til : Pressemelding/ Aksjonærene i TV 2 Gruppen as Kopi til : Fra : Adm. Direktør/Sjefredaktør Kåre Valebrokk Dato : Sperrefrist torsdag 13. februar, 2003 (kl 16.00) Emne : Årsregnskap 2002 for TV

Detaljer

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner.

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner. Halvårsrapport 2010 Skagerak Energi er et av landets ledende energiselskaper med en årlig middel kraftproduksjon på 5400 GWh og drift av regional- og fordelingsnettet i Vestfold og Grenland. Selskapet

Detaljer

2011 Q2. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

2011 Q2. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no 2011 Q2 Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm t t og EK-oppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning EBITDA-underskuddet

Detaljer

Velkommen til KSI! av attføringsarbeidet i 2013: Daglig leder har ordet

Velkommen til KSI! av attføringsarbeidet i 2013: Daglig leder har ordet KSI årsmelding 2013 Velkommen til KSI! Økonomisk hadde bedriften en omsetning for 2013 på ca. 18 mill. og overskuddet for året ble ca. 1,1 mill. noe vi er svært fornøyd med. Flere detaljer omkring avdelinger,

Detaljer

Handelshøyskolen BI. Rapport 1. halvår 2012

Handelshøyskolen BI. Rapport 1. halvår 2012 Handelshøyskolen BI Rapport 1. halvår 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 2. Rapportering for første halvår 2012... 4 2.1. Finansiell status... 4 2.2. Måloppnåelse... 4 3. Vedlegg... 6 3.1. Halvårsregnskap

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Årsmøtet avholdes onsdag 27. juli 2016 kl 16.00 på butikken. Sakslisten for møtet er: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS, Mesta Entreprenør AS, Mesta Elektro AS,

Detaljer

Stjernen Hockey Fredrikstad (Elite) Økonomisk beretning sesongen 2012-2013 og året 2012

Stjernen Hockey Fredrikstad (Elite) Økonomisk beretning sesongen 2012-2013 og året 2012 Stjernen Hockey Fredrikstad (Elite) Økonomisk beretning sesongen 2012-2013 og året 2012 Årsmøte mandag 27.mai 2013 ØKONOMISK BERETNING SESONGEN 2012-13 Sesongregnskapet er avlagt separat for hver av de

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 3. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 3. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. HREV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 2014. Særtrykk av lover (Regnskapsloven og Bokføringsloven) og forskrifter

Høgskolen i Hedmark. HREV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 2014. Særtrykk av lover (Regnskapsloven og Bokføringsloven) og forskrifter Høgskolen i Hedmark HREV1 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Campus Hamar Eksamensdato: 11. desember 214 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrist: 5. januar 215 Tillatte hjelpemidler: Særtrykk

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 1. halvår var på 405 millioner kroner mot 545 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 981 958 373 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MEDIEHUSET NETTAVISEN AS Forretningsadresse: Grensen 17

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 2. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 2. KVARTAL 2009 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap og alminnelig investeringsvirksomhet.

Detaljer

ÅRSRAPPORT WÜRTH NORGE AS

ÅRSRAPPORT WÜRTH NORGE AS ÅRSRAPPORT WÜRTH NORGE AS S2 LEDER 2004 ble det beste året i selskapets historie. Vi fikk en omsetningsvekst på 16,7 prosent og opprettholdt resultatmarginene. Det viser stabilitet og en ekspansjonsvilje

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Konsolidert resultat 4. Kommentarer til resultatet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Markedet 8. Strategi 9. Fremtidsutsikter Innledning Repant ASA har fortsatt

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

Rogaland Rideklubb. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rogaland Rideklubb. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2015 Rogaland Rideklubb Adresse: Madlaveien 500, 4020 STAVANGER Org.nr: 974236400 MVA Virksomhetens

Detaljer

Expert Eilag ASA. Presentasjon av foreløpig resultat for 2000

Expert Eilag ASA. Presentasjon av foreløpig resultat for 2000 Expert Eilag ASA Presentasjon av foreløpig resultat for 2000 Expert Eilag ASA Presentasjon av foreløpig resultat for 2000 Konsernsjef ARILD KRISTIANSEN Expert Eilag ASA Expert Eilag ASA Et år preget av

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 BB Finans AS Delårsrapport for 2. kvartal 2016 BB Finans AS er inne i sitt 32. driftsår. Selskapet er et finansieringsforetak og har som formål å yte forbrukerfinansiering,

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2010 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2010 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

HUNDVÅG FOTBALLKLUBB STØTTEFORENING 4085 HUNDVÅG

HUNDVÅG FOTBALLKLUBB STØTTEFORENING 4085 HUNDVÅG Årsregnskap for 2015 4085 HUNDVÅG Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap etter funksjon for 2015 Note 2015 2014 Salgsinntekt Kostnad solgte varer Brutto resultat Administrative kostnader

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 978 655 521 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI AS Forretningsadresse: Ensjøveien 20 0661 OSLO

Detaljer

Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi

Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet ble per første halvår 740 mill.

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. 3REV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Qrdinær eksamen høsten 2014. Særtrykk av lover (Regnskapsloven og Bokføringsloven) og forskrifter

Høgskolen i Hedmark. 3REV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Qrdinær eksamen høsten 2014. Særtrykk av lover (Regnskapsloven og Bokføringsloven) og forskrifter í) Høgskolen i Hedmark 3REV1 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Qrdinær eksamen høsten 214 Eksamenssted: Rena Eksamensdato: 11.desember 214 Eksamenstid: 9. 13. Sensurfrist: 5. januar 215 Tillatte hjelpemidler: Særtrykk

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. NREV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. NREV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 2014 Høgskolen i Hedmark NREV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 2014 Eksamenssted: Campus Rena Eksamensdato: 11. desember 2014 Eksamenstid: 09.00-13.00 Sensurfrist: 5. januar 2015 Tillatte hjelpemidler:

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006

FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 Oppsummering Utviklingsprosjekt for levering til 5 kunder i 2006 i rute. Pilot idriftsatt i Hedmark, Oppland og Umeå. Selskapets tekniske plattform høster interesse

Detaljer

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for de tre første kvartalene var på 574 millioner kroner mot 826 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012.

Detaljer

LOOMIS FOREIGN EXCHANGE AS

LOOMIS FOREIGN EXCHANGE AS Q2/2017 LOOMIS FOREIGN EXCHANGE AS KVARTALSRAPPORT, ANDRE KVARTAL 2017 Loomis Foreign Exchange AS Oslo, 15. August 2017 Loomis Foreign Exchange AS Etterspørselen etter reisevaluta øker i løpet av andre

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb

Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb Organisasjonsnr. 976131002 Utarbeidet av: Sparebank 1 Regnskapshuset Østlandet AS Autorisert regnskapsførerselskap Fredvang alle 10 2321 HAMAR Organisasjonsnummer:

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

«LEDER» Vår eier, Reinhold Würth, har i løpet av de siste 30 år tilegnet seg

«LEDER» Vår eier, Reinhold Würth, har i løpet av de siste 30 år tilegnet seg WÜRTH NORGE AS ÅRSRAPPORT 2003 «LEDER» En sterk kroneverdi, så vel for våre kunder som for oss, forårsaket problemer med negativ konjunkturutvikling. Takket være en god innsats fra våre medarbeidere i

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Periodisk regnskapsrapport

Periodisk regnskapsrapport Periodisk regnskapsrapport Feiermesternes Landsforening v/jan Espeseth Regnskapsår: 216 Regnskapsperiode : Januar t.o.m Desember Innhold: Resultatrapport Balanserapport Nøkkeltall Grafiske fremstillinger

Detaljer

Kvartalsrapport - Q1/2005

Kvartalsrapport - Q1/2005 Guard Systems ASA Kvartalsrapport - Q1/2005 Guard System ASA Kvartalsrapport Q1 05 Innledning: Guard Systems har hatt en fin utvikling og fremlegger tall som viser fremgang i alle geografier. Sammenliknbare

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Konsernets driftsinntekter i kvartalet var 250 millioner kroner mot 290 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Omsetningsvekst, men lavere enn forventet

Omsetningsvekst, men lavere enn forventet Resultatrapport Q1 2006: Omsetningsvekst, men lavere enn forventet God omsetningsutvikling i alle segmenter med unntak av det norske detaljmarkedet Driftsinntekter MNOK 144,9 (MNOK 137,7) Driftsresultat

Detaljer

Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen. Regnskapslovens oppstillingsplan. Spesifikasjon og opplysningsplikt.

Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen. Regnskapslovens oppstillingsplan. Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen Årsregnskap Presentasjon av resultatregnskap og balanse Spesifikasjon og opplysningsplikt Generelt Lovgiver har pålagt de regnskapspliktige Plikt til å bokføre og dokumentere regnskapsopplysninger

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 998 415 780 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FILAGO AS Forretningsadresse: Kjelsåsveien 160 0491 OSLO

Detaljer

E-CO Energi: Tilfredsstillende årsresultat for 2015 til tross for lave kraftpriser

E-CO Energi: Tilfredsstillende årsresultat for 2015 til tross for lave kraftpriser Pressemelding E-CO Energi Holding AS Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Per.Storm-Mathisen@e-co.no Telefon: 241 16591 Mobil: 98255406 Telefaks: 24 11 65 01 Org. nr.: NO 976 894 871 MVA Dato: 18. mars 2016

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING Organisasjonsnr. 984574568 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 268 204 1 367 329 Annen driftsinntekt

Detaljer

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA Norsk versjon

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA Norsk versjon 2011 Rapport 2. kvartal Etman International ASA 16.09.2011 Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 2. kvartal 2011 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 73,5 akkumulert for 2. kvartal 2011,

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 Hovedpunkter i kvartalet: Rekordhøy omsetning MNOK 685,0 (+19%) Dekningsgrad på 14,2% Rekordhøyt driftsresultat - MNOK 30,4 (+32%) 68% vekst i direktesalg

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 974 526 441 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORDIC HALIBUT AS Forretningsadresse: Strandgaten 223

Detaljer