Årsrapport Würth NOrge AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2007. Würth NOrge AS"

Transkript

1 Årsrapport 2007 Würth NOrge AS

2

3 For deg som kunde skal Würth Norge være "den lille organisasjonen" hvor fleksibilitet og beslutningsevne står sentralt være en kompetent og delaktig samarbeidspartner som styrker motivasjonen i ditt arbeid være en leverandør av kvalitet skape merverdi og arbeidsglede være en langsiktig og toneangivende partner

4 Lederen REKORDÅR. IGJEN! Fjoråret ble et nytt rekordår for Würth Norge. Omsetningen ble på 912 mill. kroner, og det er en vekst på 14,3 prosent fra Det betyr at Würth Norge har enda en gang satt omsetningsrekord. Resultatet ble på 134,7 mill. kroner før beregning av skatter, og det tilsvarer en resultatgrad på 14,7 prosent. Alt taler for at vi passerer en milliard i omsetning i Det blir på alle måter en stor begivenhet for oss som arbeider i selskapet. Würth nr 7 i verden Norge er et av de minste landene der Würth-konsernet har aktivitet. I alt finnes det Würthselskaper i 86 land, og målt etter omsetning er Würth Norge nummer sju på listen. Veksten, omsetningsrekorden og plasseringen på listen over Würth-selskaper har en rekke årsaker. Men den viktigste er uten tvil våre 460 svært kompetente medarbeidere. Stor takk til alle sammen! Würth ordner opp Würth selger varer med høy kvalitet og til en fornuftig pris. Det er det også andre som gjør. Da må vi tilby markedet en merverdi. Her spiller medarbeiderne en avgjørende rolle. I stigende grad blir Würth kundens problemløser og totalleverandør. Vi tar ansvar for at alt kunden trenger av festemidler, kjemiske produkter og verktøy er der når kunden trenger det. Da må vi ha dyktige medarbeidere som kjenner markedet og produktene, og som forstår kundens utfordringer. De medarbeiderne har vi, og de bidrar til at vi hele tiden når nye mål. Mye vil ha mer Dyktige medarbeidere alene er ikke nok. Vi lever av markedet, og det markedet består av over lojale kunder. I året som gikk fikk vi enda flere og enda større kunder. I 2008 skal vi vise oss tilliten verdig, samtidig som målet er å gjøre avtaler med enda flere store aktører. 2 Nye markeder Både Divisjon håndverk og industri og Divisjon Auto har vært en vekstsektor for oss. I 2007 hadde divisjon håndverk og industri en omsetningsvekst på 14,3 prosent. Divisjon auto vokste med 14,2 prosent. Her har satsingen mot verksteder for tyngre kjøretøyer vært en viktig faktor. Høsten 2007 ble det kjent at Würth satser på hydraulikk. Målet er å bli en betydelig aktør i et stort og viktig marked. Vi er pionerer Hydraulikk satsningen blir et pilotprosjekt i det verdensomspennende Würth-konsernet. Würth Norge blir sammen med søsterselskapet i Østerrike en pioner, slik selskapet også var da det gjaldt å ta inn tyngre verkstedmateriell i sortimentet. Etableringen av et hydraulikktilbud i Norge skal skje i nært samarbeid med Würthselskapene i Tyskland og Østerrike. Würth satser også på utvikling av butikker. Det skjer både i Norge og i mange andre Würth-land. Hos Würth Norge skjer fortsatt 60 prosent av salget gjennom 254 salgskonsulenter over hele landet. Butikkene er et supplement, som er der for å møte

5 Vi er ikke redd for konkurranse og tar gjerne en utfordring besøkende Det sier noe at Galleri Würth i Nittedal i 2007 såvidt rundet besøkende og satte ny rekord sammenlignet med besøkende i Det er tall som tåler sammenligning med større gallerier. Galleriet er en viktig del av Würths samfunnsansvar. Gjennom årene har vi forsøkt å ta ansvar på en rekke områder. I 2008 blir mye av innsatsen konsentrert om Special Olympics Norge. Special Olympics Norge er del av den internasjonale Special Olympics-bevegelsen og arbeider med idrett som virkemiddel for å gi livsinnhold for personer med psykisk utviklingshemning. Det er et arbeid vi støtter med stor glede! Svein Oftedal, adm. direktør straksbehov, og svært mange finner det de er på jakt etter i Würthbutikken. Vi setter oss ambisiøse mål. På landsbasis skal Würth etablere mange nye butikker de kommende år. Overskuddet blir i Norge Würth får fortsatt beholde en betydelig del av overskuddet i Norge. Det gjør blant annet at vi i 2008 får anledning til videre utbygging av hovedkvarteret på Holum skog. Den utbyggingen er en forutsetning for videre vekst og gir oss mulighet til blant annet å styrke våre kunderelasjoner gjennom et helt nytt kompetansesenter. Galleri Würth blir samtidig dobbelt så stort. Mange ristet på hodet da vi åpnet galleri på Holum skog høsten De lurte på fornuften ved å etablere et kunstgalleri ved en blindvei i Nittedal. Den etableringen har vist seg å være en god investering. Galleriet har gitt oss et annerledes ansikt mot verden og gjort oss kjent hos grupper som ikke er så opptatt av verktøy og festemidler. Galleriet har gitt oss noe å være stolt av, og det har gitt oss en møteplass. I galleriet møter vi egne medarbeidere, kunder, lokalbefolkningen i Nittedal og representanter for presse, politikk og byråkrati. 3

6 AUTO Styrets årsberetning Virksomhetens art Selskapets hovedvirksomhet er engroshandel innenfor festemateriell, verktøy og annet forbruksmateriell. De største kundegruppene finnes innenfor bransjene bil, håndverk og bygg & anlegg. Hoved kontoret ligger på Gjelleråsen, nord for Oslo. Selskapets salgsfilosofi er basert på regionale selgere over hele landet samt butikker i tettsteder. Over 250 selgere og 26 butikker har gjort at selskapet har en sterk posisjon i markedet. Fortsatt drift I samsvar med regnskapslovens 3-3 bekrefter styret at forutsetningen for fortsatt drift er lagt til grunn ved avleggelsen av årsregnskapet. Bekreftelsen er basert på resultatprognoser og selskapets sunne økonomiske og finansielle stilling. Arbeidsmiljø og personale Ved utgangen av 2007 beskjeftiget selskapet 460 personer Det er en økning på 42 personer i forhold til året før. 90 årsverk av de 460 medarbeiderne er kvinner. Würth Norge AS har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn. Selskapet praktiserer lik lønn for likt arbeid og tar sikte på at det ikke skal forekomme forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved avansement og rekruttering. Det er foretatt en intern spørreundersøkelse blant selskapets medarbeidere. Undersøkelsen viser at arbeidsmiljøet er å anse som meget godt. Det er valgt egne verneombud for lageret og for administrasjonen. Bedriften har dessuten et aktivt AMU-utvalg som har fire årlige møter. Sykefraværet for 2007 var på 4,04 prosent. Det ligger under gjennomsnittet for bransjen og tilsvarer 19 årsverk. Det inntraff ingen skader eller ulykker i bedriften i løpet av året. Miljørapportering Würth-konsernet har som et av sine overordnede mål å fremstå som et selskap med miljøvennlig profil. Det blir derfor blant annet lagt vekt på at kjemiprodukter, som er en av konsernets store produktgrupper, i størst mulig grad ikke skal innholder giftige tilsetningsstoffer. 4

7 Würth Norge AS sorterer eget avfall. Sorteringsgraden er på 85 prosent. Kjemiske produkter som blir vraket, blir sortert og levert som spesialavfall. Selskapet er ikke regulert av konsesjoner eller pålegg når det gjelder miljømessige forhold. Fremtidsutsikter Den økonomiske situasjonen i Norge i 2007 var preget av en sterk oppgangskonjunktur med lav inflasjon. Spesielt innenfor bygg- og anleggsbransjen har det vært stor aktivitet. Her har vi mange store kunder. Selskapet er seg bevisst den risikoen som ligger i den sterke veksten i denne bransjen. For å redusere risikoen i størst mulig grad, legger selskapet vekt på at man ikke bygger opp faste kostnader som ikke kan reverseres i en eventuell nedgangsperiode. Bilbransjen hadde et godt år, med økning i antall solgte nye biler i forhold til året før. Her hadde selskapet en vekst på nesten 15 prosent. Den gode utviklingen fortsetter i det nye året. Januar/februar viste en omsetningsvekst på ca. 20 prosent i forhold til samme periode i fjor. Styret ser derfor fortsatt positivt på fremtiden, til tross for usikkerheter rundt fremtidige konjunkturer, spesielt innenfor byggog anleggsbransjen. Selskapet åpnet høsten 2003 et kunstgalleri i tilknytning til administrasjons bygget. Galleri Würth fortsatte sin suksess med tre godt besøkte utstillinger i Galleriet viser hvert år utstillinger med verk som i første rekke kommer fra konsernets rikholdige kunstsamling. I tillegg er galleriet ramme for lokale kulturarrangementer, og galleriets konferansedel er hyppig brukt til møter, konferanser, kundetreff og andre arrangementer. Resultat, investeringer, finansiering og likviditet 2007 ble både omsetningsmessig og resultatmessig det beste året i selskapets historie. Omsetningen var på knappe 911 mill. kroner, og det tilsvarer en vekst på 14,3 prosent i forhold til Driftsresultatet ble på 124 mill. kroner, som ligger 20 prosent over tilsvarende resultat i Etter finanspostene, som ga et positivt resultat på 10,6 mill. kroner, har selskapet et resultat på 134,7 mill. kroner før beregning av skatter. Det er å anse som et meget godt resultat. 5

8 Styrets årsberetning Finansiell risiko De samlede investeringene i selskapet i 2007 var på 12,4 mill. kroner. 1,4 mill. kroner er gått med til å øke lagerverdien, mens resten er anskaffelse av anleggsmidler. Totalkapitalen var ved utgangen av året på 668,5 mill. kroner sammenlignet med 564 mill. kroner året før. Per 31. desember 2007 var egenkapitalandelen 64 prosent, sammenlignet med 63,3 prosent året før. Selskapet har hatt god likviditet i hele Som en følge av konsernets pengepolitikk, blir selskapets overskuddslikviditet overført til konsernets finansieringsselskap i Sveits. Denne overskuddslikviditeten blir forrentet ut fra rentenivået på norske kroner. Selskapet kan pr. 31. desember 2007 nedbetale all kortsiktig gjeld ved hjelp av sine mest likvide midler. Det er inngått leasingkontrakter på en del biler og noe inventar og løsøre. Det fremlagte regnskap med tilhørende noter gir etter styrets mening korrekt informasjon og et riktig bilde av driften og den økonomiske stillingen ved årsskiftet. Etter regnskapsårets utgang er det heller ikke inntrådt forhold som er av betydning ved bedømmelse av selskapet. Konsernet har tre andre selskaper i Norge. Würth Inox AS, opprettet i 2002 og 100 prosent eid av Würth International AG i Sveits, selger rustfrie produkter. Würth Modyf AS, også opprettet i 2002 og 100 prosent eid av Würth Norge AS, selger vernesko og arbeidsklær. Tunap Norge AS, opprettet i 2004 og 66,7 prosent eid av Würth Norge AS, selger kjemiske tilsetningsstoffer til bilbransjen. Modyf hadde et brukbart år og økte sin omsetning med 6,7 prosent til 10,4 mill. kroner og et overskudd på kroner. Styret er imidlertid ikke fornøyd med utviklingen hos de to andre selskapene. For Würth Inox gikk omsetning ned fra 6,5 mill. kroner til 3,1 mill. kroner og et årsresultat på minus kroner, mens Tunap Norge gikk ned fra en omsetning på 5,7 mill. kroner i 2006 til 5,6 mill. kroner, men reduserte underskuddet på ca. 1,3 mill. kroner i 2006 til kroner i Markedsrisiko Ca. 80 prosent av selskapets vareinnkjøp gjøres i fremmed valuta. Av dette gjøres ca. 70 prosent i euro. Selskapet styrer deler av valutarisikoen ved å gjøre bruk av terminkontrakter. Selskapet har verken vesentlig gjeld eller fordringer i fremmed valuta. De rentebærende fordringene overfor konsernets finansieringsselskap i Sveits påvirkes av det generelle rentenivået. Kredittrisiko Historisk sett har det vært lite tap på fordringer, og selskapet anser at det er liten risiko for at motparter ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser. Det skyldes blant annet at selskapet har meget gode kredittvurderingsrutiner. Brutto kredittrisiko utgjorde totalt 81,7 mill. kroner pr. 31. desember Det totale tap i 2007 utgjorde kroner som var 0,09 prosent av den totale omsetning i året. Likviditetsrisiko Selskapet vurderer likviditeten i selskapet som god, og det er ikke besluttet å innføre tiltak som endrer likviditetsrisikoen. Årsresultat og disponering av overskudd Regnskapet for 2007 ble avsluttet med et overskudd på kroner etter skatter som av styret er forslått disponert slik: Utbytte: kroner Annen egenkapital: kroner Selskapets frie egenkapital utgjør etter dette kroner. Gjelleråsen, 14. april

9 Ledergruppen Svein Oftedal Adm.dir Thor Erik Gundersen Salg H/I Terje Kristoffersen Salg Auto Stein Inge Viset Logistikk Håvard Hoel Økonomi Kari Helene Hagen Marketing/Produkt Thor W. Melcher HR/Personal Mellomledere Anita Aarhaug Ordrekontor Helge Høgsveen Salg Verkstedutstyr Per Rudi Hovland Service Rune Embre Kvalitetssikring Rune Clasen Butikk Lise Krogseth Innkjøp Tor-Egil Martinsen Lager Svein Erik Moen IT 7

10 Økonomi Økonomistyring i Würth Norge AS Vi er litt som en fotballdommer. Jo mindre man merker at han er der, jo bedre gjør han jobben sin. Vår økonomiavdeling er en typisk avdeling hvor det jobbes i bakgrunnen. Den er på en måte en servicefunksjon hvor rutinene ganske enkelt må fungere. Og det må vi vel kunne si at de stort sett har gjort de senere årene. Det er svært lite klager å høre og det tar vi som et tegn på at avdelingen fungerer. Vi har mange ytterst dyktige medarbeidere som gjør jobben sin på en meget profesjonell måte: Hvem tenker vel over at lønna hver måned kommer inn på kontoen til rett tid? Vi tar det vel bare som en selvfølge og tenker ikke over hvor mye arbeid det ligger bak at 460 ansatte også skal ha riktig lønn? Store tall I løpet av 2007 passerte ca. 1,2 milliarder ut og inn bare på vår hoved-bankkonto. Det begynner altså å bli et stort ansvar å forvalte en slik kapital på en skikkelig måte. Ikke bare skal de ansatte ha lønn, men våre leverandører skal ha oppgjør for de varer og tjenester de har levert oss. Og sist (men kanskje ikke minst) skal også det offentlige ha sin del. Bare i moms utbetalte vi ca. 110 millioner kroner mens vi betalte til sammen ca. 60 millioner i skattetrekk for de ansatte. I tillegg kom 27 millioner i arbeidsgiveravgift. Bare igjennom disse 3 postene har vi altså bidratt med nærmere 200 millioner til det offentlige! Best i klassen Uansett størrelse så er en av våre målsettinger at vi på samme måte som vi skal levere varer til våre kunder til rett tid, så skal vi også betale til rett tid. At vi gjør det viser vår rating hos Duun & Bradstreet hvor vi de senere årene har hatt AAA-rating som er den høyst mulige det går an å få. Men vi har ikke bare dyktige medarbeidere på utbetalingssiden. En ikke mindre viktig del er selvfølgelig de som sørger for at vi har nok penger til å foreta utbetalinger med, nemlig de som jobber mot kundene, vår kreditt-avdeling. De skal ikke bare sørge for at pengene kommer inn, men de skal også til enhver tid vurdere hvor vidt en innkommet ordre som blir stoppet av vårt interne kontrollsystemet allikevel kan frigis p.g.a vår erfaring med kunden. Det er bestandig viktig å huske på at dersom vi holder igjen/stopper en ordre så taper vi omsetning. Men denne risikoen kan senere slå ut som tap på fordringer. Med et gjennomsnittlig tap på 0,1 % av omsetningen pr. år de siste 5 årene, samtidig med at antall dager utestående har hatt en jevn nedoverkurve, så viser dette at også her er 8

11 det gjort en veldig bra jobb! At våre kunder ved utgangen av 2007 i gjennomsnitt betalte oss etter 30 dager er noe vi har arbeidet hardt for å få til og som vi har all grunn til å være stolte av! Vi er opptatt av de små tingene - det gir store resultater. Må tenke smart For å få pengeflyten i en stor bedrift til å fungere så er det mange rutiner som skal fungere. Samtidig må vi hele tiden være åpen for nye ideer som kan rasjonalisere våre rutiner. Sammenligner vi utviklingen av antall ansatte i økonomiavdelingen med omsetningsutviklingen så omsetter hver ansatt omtrent dobbelt så mye som for 8 år siden. Denne utviklingen har dels kun vært mulig gjennom stadige systemforbedringer. Vi skal altså ikke bare jobbe raskere, men vi må også jobbe smartere. Tenk om vi i dag skulle registrert alle innbetalinger fra våre kunder manuelt! Eller for ikke å si skrevet alle fakturaer på skrivemaskin? Full kontroll En annen viktig oppgave i økonomiavdelingen er å overvåke eller kontrollere (derfor ofte betegnelsen som blir gjort; controller) at det fins rutiner i alle avdelinger og at disse blir fulgt. Bl.a. innføringen av vårt kvalitetssystem har bidratt til å gjøre dette arbeidet enklere. Og for å dra dette med kontroll-funksjonen ut i sin ytterste konsekvens så heter det seg at vi som controllere ikke er ansatt av W-Norge, men som konsernledelsens forlengede arm i Norge. Dette er selvfølgelig en spissformulering, men som vi må forholde oss til. I tillegg til den vanlige lovpålagte revisjonen vi har i Norge får vi også regelmessig besøk fra den interne revisjonen ( Controlling ) i konsernet. Da får vi regelmessig (hvert 2. til 3. år) testet lever, nyre, galle etc. og gjennom de påfølgende rapporter som blir skrevet får vi virkelig testet helsetilstanden. Så langt får vi si at vi holder oss i god form! Håvard Hoel, økonomisjef 9

12 Resultat og balanse RESULTATREGNSKAP DRIFTSINNTEKTER Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter DRIFTSKOSTNADER Varekostnad Personalkostnader Andre driftskostnader Ordinære avskrivninger Sum driftskostnader Driftsresultat FINANSINNTEKTER OG -UTGIFTER: Inntekter fra investering i konsern Finansinntekter konsern Andre finansinntekter Agio Rentekostnader konsern Andre rente- og bankomkostninger Resultat finansposter Resultat før skattekostnad Skattekostnad Årets resultat DISPONERING AV ÅRETS RESULTAT Utbytte Tilføring annen egenkapital

13 Det dreier seg om å stå på - helttil siste finish. Balanse pr EIENDELER Anleggsmidler Imaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Sum imaterielle eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Aksjekapital Annen egenkapital Sum egenkapital VARIGE DRIFTSMIDLER Tomter og bygg Maskiner Inventar og biler Akt.pl. leasingkontrakter Sum varige driftsmidler FINANSMIDLER Investering i konsern Aksjer i datterselskaper Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Lagerbeholdning FORDRINGER Kundefordringer Fordringer konsern Andre fordringer Sum fordringer GJELD AVSETNINGER Pensjonsforpliktelser Andre avsetninger Sum avsetninger ANNEN LANGSIKTIG GJELD Gjeld leasingkontrakter KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Gjeld konsern Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Utbytte Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Kasse, bank, Postgiro Sum omløpsmidler Sum aktiva Sum egenkapital og gjeld

14 AUTO FRA GENERALIST TIL SPESIALIST For Divisjon Auto ble 2007, i likhet med 2006, et år preget av spesialisering. Karosseriverkstedene var allerede et satsningsområde. I 2006 fikk karosseriavdelingen egen produktsjef, en egen kundetrener og selgere med utdanning fra karosserifaget. Kundetreneren er sentral i opplæringen av både kunder og selgere. Resultatene har ikke latt vente på seg: Vi går dypere inn i karosseriverkstedene. Vi får større omsetning hos eksisterende kunder. Og sist, men ikke minst; vi blir værende som følge av kompetansen vår. Cargo er et annet område der divisjonen har styrket spesialiseringen, for å møte det tydelige skillet mellom markedene for personbiler eller lastebiler. Vi kan ikke lenger kun fremstå som generalister. For å understreke dette er det ansatt egen ledelse av Divisjon Cargo. Teknikere på skolebenken Det er lenge siden Divisjon Auto bare solgte forbruksmateriell. Med salg av tungt verkstedutstyr for nesten 70 mill. kroner i 2007, er det behov for service og vedlikehold. I 2007 har Würth sine teknikere fått mye opplæring, og serviceapparatet er styrket. Totalt har vi i slutten av året hele 14 teknikere og servicebiler, som besøker kundene våre. Det er krav fra myndighetene om årlig kalibrering av verkstedutstyr. Vi har kompetansen og folkene som kan foreta kalibreringen. Kundene må også spesialisere seg og går på kurs hos Würth. FAKTA Divisjon Auto henvender seg til et marked som består av: Bilverksteder Mekaniske verksteder Bilopprettere og lakkeringsverksteder Lastebilverksteder Bussverksteder Landbruks- og truckverksteder Maskinentreprenører Båtverksteder og marinaer Internverksteder Offentlige verksteder for forsvar, politi og ambulanse Tog og bane Hver dag møter 108 salgsmedarbeidere for autodivisjonen de ca aktive kundene der de er og gjennomfører mer enn 650 salgsbesøk daglig. 26 butikker med 65 medarbeidere løser kundenes straksbehov produkter lagerføres i Norge, mens produkter kan skaffes fra hovedlageret i Tyskland. Utlån av ORSY reoler til lagring av Würths produkter gir mange takknemlige kunder. Teknisk personell ved hovedkontoret i Norge bistår med problemløsning og service. Würth Norge tilbyr en rekke kurs som f.eks. kurs i sikker og riktig bruk av elektroverktøy og fallsikrings utstyr, førstehjelpskurs, HMS-kurs og kurs i bildata. PÅ kurs hos Würth Kursvirksomheten drives pr i dag av tre medarbeidere som har sin bakgrunn fra blant annet Teknologisk Institutt. I Divisjon Auto dreier det seg blant annet om kurs i feilsøking og diagnose med diagnoseverktøyet WoW fra Würth. I 2007 betalte 350 kunder for å gå på kompetansegivende kurs hos Divisjon Auto. Det blir enda flere i spesialisering Divisjon Auto har bak seg et år med mye spesialisering. Det blir mer i I 2006 introduserte vi en trafikksikker og praktisk ORSY Mobil innredningsløsning for varebiler.1. mars i 2007 fikk vi den første demonstrasjonsbilen, og markedet har vist stor interesse. Her styrker vi salgsapparatet ytterligere og nye selgere og demonstrasjonsbiler vil komme. Terje Kristoffersen divisjonssjef 12

15 Vi digger den siste skiva til Zebra Flap - og vi er ikke flaue over å innrømme det. 13

16 håndverk OG INDUSTRI Würth er håndverkerens partner 2007 ble enda et godt år for oss. Vi hadde en meget bra økning i omsetningen og enda flere kunder er blitt våre samarbeidspartnere. Veksten i antall kunder tar vi som en bekreftelse på at vi er på rett vei. I dag handler det ikke først og fremst om å selge mest mulig. Det handler om at kunden får det han trenger og er fornøyd. Og så handler det om lidenskap til faget. Er du hekta, så er du hekta! Würth ordner opp! Historisk sett har vi vært en leverandør av C parts, artikler som ikke koster noe før kunden mangler dem. I dag har vi ca kunder som har vårt logistikksystem, ORSY. Dette er reoler som våre kunder ikke kan kjøpe, kun låne til å lagre artikler de kjøper av oss. Vi har mer enn 120 containere stående ute på byggeplasser med de samme reolene i. Samtidig er vi 146 selgere som hele tiden passer på at kunden har de artikler vi har avtalt skal være i kundens lager. Vi har spesialister som kan gi råd om valg av verktøy eller festemateriell. Vi stiller med verktøy for testing av uttrekksverdier. Og vi har et eget beregningsprogram for valg av riktig type innfestingssystem. FAKTA Divisjon håndverk og industri henvender seg til et marked som består av Internverksteder Mekanisk industri Produksjonsbedrifter Byggebransjen Rørleggere Elektrikere Dør- og vindusfabrikker Trappefabrikker Næringsmiddelindustrien Hoteller 14

17 Folk hos oss jobber best under press. FAKTA 146 medarbeidere fra håndverk og industri møter de ca aktive kundene der de er og gjennomfører mer enn salgsbesøk hver dag. I tillegg har vi i dag 26 butikker spredd over hele landet. Vi har i lager artikler, med ytterligere tilgang på artikler fra hovedlageret i Tyskland. Byggebransjen setter pris på vårt utlån av reoler og containere. Teknisk personell ved hovedkontoret bistår med problemløsing og service. Würth Norge holder kurs i bl.a. sikker og riktig bruk av elektroverktøy og fallsikringsutstyr, branntettekurs og førstehjelpkurs, kurs i innfesting i tre og betong, kurs i riktig bruk av festemateriell. Vi er i stand til å være din samarbeidspartner også i fremtiden. Vårt motto er, Kunden er konge vi bryr oss om deg og ønsker også i fremtiden et sterkt og godt samarbeid. Samarbeid med Würth Norge AS gir tilleggsverdi Mye mer enn en leverandør Vår spesialist Åge Johansen stiller gjerne hos kunden og viser hvordan vårt beregnings-program fungerer. Målet er hele tiden å vise kunden at samarbeid med Würth innebærer mer enn å kjøpe varer. Det gir tilleggsverdi i form av teknisk støtte, kurs av kundens medarbeidere i sikker og riktig bruk av elektro- og luftverktøy, fallsikring, brannfuging og førstehjelp. Würth Norge AS gjennomfører årlig kurs over hele landet. Mer enn 5000 deltagere lærte om sikkerhet, materialer og verktøy i Vi regner med at tallet blir betydelig høyere i Thor Erik Gundersen, divisjonssjef. 15

18 LOGISTIKK Et spennende og utfordrende år for logistikk Logistikkfunksjonen omfatter avdelingene innkjøp og lager, med ansvar for inngående og utgående transport. Disse to avdelingene utfører de aktiviteter som skal sikre at våre kunder mottar sine varer som lovet av Würth Norge. Både innkjøp og lager jobbet på høygir for å holde tritt med den sterke omsetningsveksten i For innkjøpsavdelingen var balansen mellom servicegrad og omløpshastighet til tider utfordrende i første halvdel. Men i siste halvdel utviklet begge disse to nøkkeltallene seg i riktig retning. Langsiktighet og tålmodighet innen leverandørutvikling, systemoptimalisering og kompetanseheving har vært viktig. Det har vært stor fokus på leverandørforhandlinger med det formål å redusere totalkostnader, men også for å gi oss økt konkurransefortrinn gjennom en raskere og mer fleksibel verdikjede. Kontinuerlig fokus på å videreutvikle samhandlingen mellom avdelingene innkjøp, produkt og marketing på våre kjerneprosesser ble også viet mye oppmerksomhet i Nye rekorder Den høye omsetningen gav nye produksjonsrekorder i lagerdriften i året som gikk. Det ble produsert 6 % flere sendinger og 10 % flere kolli sammenlignet mot året Stor innsats og høy grad av fleksibilitet fra våre ansatte gjorde at dette ble gjennomført på en god måte. Men en økt årlig omsetning på 14,3 %, samt et stadig bredere sortiment, krever sitt mht. tilgjengelig lagerplass. Det økte volumet som passerte gjennom vårt lager synliggjorde flaskehalser som krevde justeringer og mindre tiltak. Flere større og mindre prosjekter ble planlagt og påbegynt i slutten av året for å frigjøre mer lagerplass, øke kapasiteten på vårt båndsystem, samt å sikre høyere innlagrings -og plukkeffektivitet i årene som kommer. Miljø og trivsel er noe vi hele tiden tilstreber å bli bedre på. Derfor ble også året 2007 et fokus på bedre ergonomiske løsninger, kontinuerlig arbeid for å minimalisere gangavstander, samt at de ansatte ble gitt muligheter for varierende arbeidsoppgaver. For logistikkfunksjonen ble 2007 et begivenhetsrikt og utfordrende år med flere spennende prosjekter som vi tar med oss inn i Stein Inge Viset, logistikksjef 16

19 Riktig verktøy er halve jobben, sier mange. Litt mer, spør du oss. 17

20 Kvalitetssikring Vi henger gjerne i stroppen for å sikre at alt går på skinner. 18

21 ALT SKAL GÅ PÅ SKINNER Würth er storleverandør av produkter og løsninger til blant annet bil-, bygg- og anleggsbransjen. Vi snakker om bransjer der kravene til kvalitet, presisjon og orden er skyhøye. Det passer oss helt utmerket. Vi er nemlig lidenskapelig opptatt av det samme. Ikke minst vi som jobber med kvalitetssikring. Vi ønsker at markedet skal oppleve Würth som den desidert beste og sikreste leverandøren. Derfor arbeider vi kontinuerlig med forbedring av systemer og rutiner. Slik at ting fungerer som de skal. At alt går på skinner. Nulltoleranse Forebyggende tiltak har høy prioritet, og målet er null feil! Arbeidet griper inn i alle avdelinger og prosesser, og vi er helt avhengig av at alle ledd fungerer for at vi skal lykkes. Det er en kontinuerlig prosess. En gang pr. år foretar vi en internrevisjon av hele bedriften. Medarbeidere fra alle avdelinger deltar, og systemer og rutiner blir nøye vurdert og sett på med nye øyne. I den prosessen lærer alle litt mer om bedriften. FAKTA Würth Norge AS er kvalitetssertifisert etter NS-EN ISO 9001:2000 og miljøsertifisert etter NS-EN 14001:2004. Teknologisk institutt Sertifisering AS står for sertifiseringen og foretar revisjoner av bedriftens systemer. Kvalitetsarbeidet hos Würth dreier seg først og fremst om at kundene får riktig vare til rett tid rett kvalitet god service ved kjøp oppfølging og service etter kjøp Würth er medlem av elektrobransjens eget returselskap for næringselektro, RENAS AS, og av Materialretur AS som arbeider med innsamling og gjenvinning av emballasje. Bedriften er godkjent som leverandør til oljeindustrien gjennom kvalifiseringsordningen Achilles, til energi forsyningen gjennom Sellicha, til skandinaviske transportselskaper gjennom Trans Q og til bygg- og anleggsnæringen gjennom Start BANK. Kvalitet er et omfattende begrep som også dreier seg om HMS, internkontroll og miljø. Det er sentrale områder for Würth, som ønsker å være en sikker og trygg arbeidsplass som tar godt vare på det indre og ytre miljø. Rune Embre, Kvalitetsleder NS-EN ISO 9001:2000 NS-EN ISO

For deg som kunde skal Würth Norge. være "den lille organisasjonen" hvor fleksibilitet og. beslutningsevne står sentralt

For deg som kunde skal Würth Norge. være den lille organisasjonen hvor fleksibilitet og. beslutningsevne står sentralt For deg som kunde skal Würth Norge være "den lille organisasjonen" hvor fleksibilitet og beslutningsevne står sentralt være en kompetent og delaktig samarbeidspartner som styrker motivasjonen i ditt arbeid

Detaljer

ÅRSRAPPORT WURTH NORGE AS 2005

ÅRSRAPPORT WURTH NORGE AS 2005 ÅRSRAPPORT WURTH NORGE AS 2005 Nok en gang har vi nådd alle målene våre med god margin. Etter et svært godt 2004 spurte mange seg om 2005 kunne bli enda bedre. En omsetningsvekst på 14,4 prosent forteller

Detaljer

ÅRSRAPPORT WÜRTH NORGE AS

ÅRSRAPPORT WÜRTH NORGE AS ÅRSRAPPORT WÜRTH NORGE AS S2 LEDER 2004 ble det beste året i selskapets historie. Vi fikk en omsetningsvekst på 16,7 prosent og opprettholdt resultatmarginene. Det viser stabilitet og en ekspansjonsvilje

Detaljer

Med tradisjon for å tenke nytt

Med tradisjon for å tenke nytt Med tradisjon for å tenke nytt ÅRSRAPPORT LØVENSKIOLD-VÆKERØ AS 2010 I Løvenskiold-Vækerøs forretningsområder handel, eiendom, skog og landbruk ser vi sjelden de radikale endringene våre bransjer utvikler

Detaljer

Innhold. 26 Noter 40 Revisjonsberetning 41 Styret 42 Adresser. Stock holm. I Sverige har vi virksomhet innenfor verdihåndtering.

Innhold. 26 Noter 40 Revisjonsberetning 41 Styret 42 Adresser. Stock holm. I Sverige har vi virksomhet innenfor verdihåndtering. Vakt Service er Nordens tredje største sikkerhetskonsern. Selskapet driver virksomhet i Norge og Sverige. Gjennom vårt heleide datterselskap Nokas er vi markedsleder på verdihåndtering i Norge. Nokas ble

Detaljer

NOKAS ÅRSRAPPORT 2013

NOKAS ÅRSRAPPORT 2013 NOKAS ÅRSRAPPORT 2013 NØKKELTALL DRIFTSINNTEKTER EBITDA RESULTAT FØR SKATT 102 M 137 M 2177 M 2029 M 1474 M 68 M 106 M 1251 M 1166 M 90 M 41 M 76 M 69 M -27 M -14 M 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011

Detaljer

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2014

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 20 14 ÅRSRAPPORT 2014 1 2014 ble nok et begivenhetsrikt år for BoligPartner og alle selskapets medarbeidere. Gjennom målrettet arbeid i tråd med vår strategi, oppnådde vi en solid volumvekst

Detaljer

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com årsrapport 2013 American Bistro Scandinavia AS Org.nr: 884 388 562 www.fridays.no King Food AS Org.nr: 984 388 608 www.burgerking.no Peppes Pizza AS Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no Umoe Restaurant Group

Detaljer

Årsrapport 2012. MøllerGruppen

Årsrapport 2012. MøllerGruppen Årsrapport 2012 MøllerGruppen OM MØLLERGRUPPEN MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift

Detaljer

Nøkkeltall Om Bouvet Finansiell rapport SVERRE HURUMS KOMMENTAR»

Nøkkeltall Om Bouvet Finansiell rapport SVERRE HURUMS KOMMENTAR» ÅRSRAPPORT KONSULENTER PÅ LAG MED KUNDEN» SVERRE HURUMS KOMMENTAR» STYRETS BERETNING» Den viktigste årsaken til Bouvets framgang er kunnskapen og entusiasmen blant de ansatte. - Det er fantastisk å jobbe

Detaljer

Innhold: Dette er NetCom 2. Milepæler i 2003 5. Med kunden som sjef 8-10. Skaper konkurranse 11. Trådløst - selvfølgelig 12-13

Innhold: Dette er NetCom 2. Milepæler i 2003 5. Med kunden som sjef 8-10. Skaper konkurranse 11. Trådløst - selvfølgelig 12-13 NetCom 2003 Innhold: Historikk 2 Dette er NetCom 2 Milepæler i 2003 5 Nøkkeltall 6 Med kunden som sjef 8-10 Skaper konkurranse 11 Trådløst - selvfølgelig 12-13 Har ikke savnet fasttelefon én dag 14-15

Detaljer

Sammen lykkes vi! Årsrapport 2014

Sammen lykkes vi! Årsrapport 2014 Sammen lykkes vi! Årsrapport 2014 En alliansebank i Innhold Nøkkeltall 3 Banksjefen har ordet 4 Styrets beretning 2014 6 Styret i Odal Sparebank 17 Regnskap 2014 18 Noter 2014 23 Revisjonsberetningen og

Detaljer

Om MøllerGruppen side 1 Nøkkeltall side 2 Året 2011 side 3 Konsernsjefen har ordet side 5 Styrets beretning side 7 Årsregnskap og noter side 15

Om MøllerGruppen side 1 Nøkkeltall side 2 Året 2011 side 3 Konsernsjefen har ordet side 5 Styrets beretning side 7 Årsregnskap og noter side 15 Årsrapport MøllerGruppen 2011 Om MøllerGruppen side 1 Nøkkeltall side 2 Året 2011 side 3 Konsernsjefen har ordet side 5 Styrets beretning side 7 Årsregnskap og noter side 15 Revisors beretning side 30

Detaljer

ÅRSRAPPORT DINE DRØMMER - VÅR UTFORDRING

ÅRSRAPPORT DINE DRØMMER - VÅR UTFORDRING ÅRSRAPPORT 2013 DINE DRØMMER - VÅR UTFORDRING Foto: Jan Kåre Rafoss Nøkkeltall 2 Foto: Jan Kåre Rafoss styrets ÅRSBERETNING 2013 Norsk økonomi i konsolidering Norsk økonomi var i 2013 preget av moderat

Detaljer

Innhold årsberetning 2012

Innhold årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 Forsidebilde: Devlelunden borettslag, Lade. 16 leiligheter. Byggestart våren 2013. NØKKELTALL - 51 338 medlemmer pr 31.12.2012-43 % av de som meldte seg inn i 2012 var mellom 20 40 år

Detaljer

AS Backe Årsrapport 2012

AS Backe Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 AS backe og backegruppen En høy pris Store og komplekse prosjekter kontrahert i et svakt marked har kostet oss dyrt. Men en sterk posisjon i et voksende marked skal bringe oss tilbake.

Detaljer

1. STYRETS ÅRSBERETNING 2012

1. STYRETS ÅRSBERETNING 2012 Årsrapport 2012 1 Innholdsfortegnelse 1. STYRETS ÅRSBERETNING 2012... 3 1.1 HALTDALEN SPAREBANK... 3 1.1.1 RAMMEBETINGELSER... 3 1.2 BANKENS DRIFT I 2012... 6 1.3 VIRKSOMHETSSTYRING, INTERN KONTROLL OG

Detaljer

BAMA - årsrapport 2002 03.11.03 17:12 Side 1

BAMA - årsrapport 2002 03.11.03 17:12 Side 1 BAMA - årsrapport 22 3.11.3 17:12 Side 1 Årsrapport 22 BAMA - årsrapport 22 3.11.3 17:12 Side 2 Innhold Forskning og miljø Året i 22 Preget av innovasjon Nøkkeltall Styrets beretning Resultatregnskap Balanse

Detaljer

Consilio Kommunnikasjon Foto: Bård Gudim, stockphoto. Årsrapport 2011. www.nokas.no TLF 02580

Consilio Kommunnikasjon Foto: Bård Gudim, stockphoto. Årsrapport 2011. www.nokas.no TLF 02580 Consilio Kommunnikasjon Foto: Bård Gudim, stockphoto Årsrapport 2011 www.nokas.no TLF 02580 44 1 Nokas ble etablert i 1987 med tre ansatte. Siden etableringen har selskapet hatt en sterk vekst og er i

Detaljer

Gartnerhallen 6-7. Årsrapport 2011. QR-koder gir merverdi. Kvalitet helt frem til forbruker. Kvalitetssamarbeidet Gartnerhallen/Bama

Gartnerhallen 6-7. Årsrapport 2011. QR-koder gir merverdi. Kvalitet helt frem til forbruker. Kvalitetssamarbeidet Gartnerhallen/Bama Gartnerhallen Årsrapport 2011 QR-koder gir merverdi 6-7 8 Kvalitet helt 12 frem til forbruker Kvalitetssamarbeidet Gartnerhallen/Bama InnHold 3: Å være den beste leverandør 5: Dette er Gartnerhallen 6:

Detaljer

Nummer 1 2013. Fra YIT til. Caverion

Nummer 1 2013. Fra YIT til. Caverion Nummer 1 2013 Fra YIT til Caverion 1 Leder Nytt navn, nye muligheter YIT har fra 1. juli splittet konsernet i to separate selskap. Entreprenørvirksomheten og boligsatsningen i Finland, Baltikum og Russland

Detaljer

OM HÅG. Børsnotert Våren 1992 ble HÅG notert på Oslo Børs SMB-liste. Etter en periode med lav omsetningsaktivitet i 1992

OM HÅG. Børsnotert Våren 1992 ble HÅG notert på Oslo Børs SMB-liste. Etter en periode med lav omsetningsaktivitet i 1992 OM HÅG HÅGs filosofi «Annerledes og bedre» HÅG skal oppnå økt lønnsomhet og vekst ved å løse det aktivt arbeidende menneskets behov for sitteløsninger på en annerledes og bedre måte. HÅG skal være en internasjonal,

Detaljer

rådgivning KOMPETANSE samfunnsansvar Årsrapport 2013 BEDRIFTSBANK App for mobil lokalbanken ENGASJEMENT SOLID støttespiller NÆRHET MOBILBANK

rådgivning KOMPETANSE samfunnsansvar Årsrapport 2013 BEDRIFTSBANK App for mobil lokalbanken ENGASJEMENT SOLID støttespiller NÆRHET MOBILBANK moderne Gir merverdi NÆRHET lokalbanken ENGASJEMENT støttespiller KOMPETANSE Årsrapport 2013 Eika-bank trygghet rådgivning Autorisert Finansiell Rådgiver BEDRIFTSBANK App for mobil SOLID samfunnsansvar

Detaljer

Det er jeg som bestemmer i NetCom.

Det er jeg som bestemmer i NetCom. 2006 Det er jeg som bestemmer i NetCom. Pia Meling, kunde () Mobiloperatøren, kunden og alle de fine tallene. I et marked hvor produkter og tjenester er så like, er det viktig å være annerledes. I mobilmarkedet

Detaljer

Norconsult din lokale rådgiver med hele organisasjonens kompetanse og erfaring i ryggen

Norconsult din lokale rådgiver med hele organisasjonens kompetanse og erfaring i ryggen ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 innhold OM NORCONSULT er Norges største og en av Nordens ledende tverrfaglige rådgiverbedrifter rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering, og har gjennom lang erfaring

Detaljer

Hjertet i den grønne region ÅRSRAPPORT

Hjertet i den grønne region ÅRSRAPPORT Hjertet i den grønne region ÅRSRAPPORT Selv om du aldri har sett en grønn marihøne behøver det å bety at den ikke finnes? Slik ser vi på framtidens klimaløsninger. Vi kan ikke spå framtiden, men når vi

Detaljer

Årsberetning 2014 STYRETS BERETNING 2014

Årsberetning 2014 STYRETS BERETNING 2014 Styrets årsberetning for 2014 Årsberetning 2014 Vedtatt 05.02.15 STYRETS BERETNING 2014 1. INNLEDNING Odal Sparebank oppnådde et resultat på 38 millioner kroner etter tap og skatt i 2014, 0,87 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Nøkkeltall. Marked nøkkeltall

Nøkkeltall. Marked nøkkeltall Årsrapport 2014 Nøkkeltall Omsetning (mill kr) 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 Driftsinntekter 1 248 1 168 1 109 1 062 1 167 1 322 1 247 1 087 1 024 941 966 Særavgifter til staten

Detaljer

Våre forretningsområder

Våre forretningsområder ÅRSRAPPORT2013 Bekkelaget Ilseng Romedal Stange Gata Tangen Espa Stange Energi AS ble etablert i 1916 og er i 2016 en stolt 100 åring. Stange Energi er en viktig aktør og betyr mye for mange. Bedriften

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap Nytenkende Innflytelse 2012 I KORTFORM INNHOLD Ærlighet COOP Verdikompass Tiltro til egenart Omtanke Januar FNs internasjonale samvirkeår 2012 ble markert med et arrangement med

Detaljer