Flytende kraftverk med CO 2 -fangst

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Flytende kraftverk med CO 2 -fangst"

Transkript

1 Mai 2012 nr. 2/3 9 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Flytende kraftverk med CO 2 -fangst Les også: Fornybarvisjoner fra nye ministre Kortreiste liner fra Sverige Kraft fra bølger Tilbyr maskinleveranser fra Kina Vintervoll er klar for Eliaden Skal utvikle programvare for miljøvernanalyser Nøkkelen til solkraftsuksess

2 En drøm for montøren og netteieren NTP presenterer en ny unik trinseklemme. Rask-enkel og kostnadsbesparende En nyutviklet trinseklemme blir i disse dager introdusert i det norske marked. Denne unike linjeklemme er tilpasset NTP`s 24 kv kompositt linjestøtteisolatorer. - Klemmen passer de fleste steder, belagte og blanke liner. - Integrert trinse som gir betydelige tidsbesparelser i linjebyggingen. - AUS vennlig, tilpasset eksisterende verktøy for hurtig og sikker montering / demontering. - Armaturer tilpasset vinkel/oppstrekk/ hengslet og fast opplagring. - Ingen løse deler. For nærmere informasjon, ta kontakt med vår forhandler: Norsk teknisk Porselen as tel: Trosvikstranda fax: P.o boks 188 E mail: N-1601 Fredrikstad

3 Gas to wire Vi har tatt turen til Sevan Marine i Arendal og sett på en løsning som bør komme høyt opp på prioriteringslisten for myndighetene. s.4 Elektrisk landtilkobling for skip Den flytende produksjonsenhet er en norskutviklet oppfinnelse, patentert i Arendal. Sevan Marine ble etablert i 2001, med ideen fra tre gründere Arne Smedal, Kåre Syvertsen og Jan Erik Tveteraas. Gründerne etablerte Sevan Marine med den ide at man skulle bygge den ideelle flytende produksjonsenheten. Alle tidligere enheter med flytende produksjon var basert på tankskip, som var avhengig av kostbare og avanserte tørrhetssystemer for å rullere seg opp mot været. Gründerne hadde den ideen at en rigg med sirkulær skrogform ville være den mest ideelle. s Fornybarvisjoner fra nye ministre Konseptet innebærer overskuddskapasiteten av gass på et felt og gjør den om til elektrisk ute på havet. Det neste steget er å transportere elektrisiteten til andre offshore installasjoner. På den måten kan slike installasjoner elektrifiseres uten egne dyre kabelløsninger fra land og reduserer den utfordringen man har med å transportere kraften til felt som er langt unna land. Tidligere studier og operativ virksomhet andre steder har vist at flytere kan operere under tøffe værforhold. Det er også slik at det å hente kraft fra land, tar av kapasiteten på land. For Midt- Norge sin del vil det for eksempel være en klar fordel at man slipper å levere kraft til oljeinstallasjoner, og heller bruke den til industri og husholdninger på land. Det vil også være mulig å la et flytende kraftverk levere overskuddskraft til samkjøringsnettet på land. Det meste av CO 2 en kan føres tilbake i underjordiske reservoar pakke det ned slik at det i utslippssammenheng også er en miljømessig gunstig løsning. Selskapets løsning er også kostnadsmessig mer effektiv enn andre løsninger med en anslått investeringskost for CO 2 -fangst anslagsvis cirka 400 millioner dollar på en 600 MW enhet. Med flytende produksjonsenheter kan man lokalisere seg optimalt ute på et felt i forhold til å nå flest mulig brukere der ute. Det er gjort en studie sammen med Siemens om å kunne bygge en 600 MW enhet, studien er presentert for aktuelle politiske instanser. Så er det igjen tid for Eliaden og vi venter å se mange besøkende til årets store happening når det gjelder nyheter innenfor det elektrotekniske fagfelt. Vi har satt av fire hele dager på Norges Varemesse. Vi sees på Eliaden! Tor Bergersen s Gass til kraft fra flytende enheter Bygger elektrisk infrastruktur s.6 Enkel fordeling av serviceoppdrag s.6 Klar for Eliaden s.8 Vintervoll er klar for Eliaden s.8 Obligatorisk Eliade-besøk s.9 NM skaper interesse s.10 Det skal investeres for 183 milliarder kroner s.10 Nøkkelen til solkraftsuksess s.16 Skal utvikle program vare for miljøvernanalyser s.18 Tilbyr maskinleveranser fra Kina s Kortreiste liner fra Sverige s Kraft fra bølger s Log:nett rasjonaliserer driften s Tar Ørje med lys s Frittstående kapslingssystem s.48 Nytt fra bransjen s.50 Trefase effektanalysatorer s.53 Nye produkter s Messeoversikt s.70 Nr 2/ årgang ISSN Ansvarlig redaktør Tor Bergersen Epost: Telefon: Redaktør Terje Høiland Epost: Mobiltelefon: Fagredaktør Thor Ole Gundersen Epost: Mobiltelefon: Salgsansvarlig Charlotte Foss Epost: Mobiltelefon: Spesialmedarbeidere Magne Skåltveit Rolf Solheim Utgiver Publitech AS Postboks A - Bygdøy N-0211 Oslo Telefon: Telefaks: Epost: Forside Sevan Voyageur, Nassau, foto: Sevan Marine Neste utgave Uke 35 Annonsemateriell til V Materiellfrist 10. august 2012 Annonsematriell Epost: Grafisk formgiving Zmedia AS Copyright Volt Forbud mot ettertrykk. Samarbeidende foreninger NORWEA - interesseorganisasjon for norsk vind-, bølge- og tidevannskraft. Norsk Solenergiforening Abonnement Årsabonnement kr 489,- Norden kr 589,-. Europa 665,-. Andre verdensdeler 685,- Bestilt og betalt abonnement refunderes ikke. Redaksjonsråd Pål Heine Torp, Voith Hydro Sarpsborg Yngve Aabø, Goodtech Power Terje Thomassen, Norsk Teknisk Porselensfabrikk (NTP) Hallvard Slettevoll, Stadt AS 3

4 Elektrisk landtilkobling for skip Ny internasjonal standard for elektrisk landtilkobling for skip har vært til avstemming med positivt resultat. Det er ventet at standarden vil bli utgitt i løpet av juni. I Norge er det i dag strømforsyning fra land til Kielfergen i Oslo. Det utredes nå anlegg for strømforsyning i flere havner i Norge, foto: Color Line. Effektforbruket for større skip som ligger ved kai kan være i størrelsesorden flere tusen kilowatt. Dette gjelder spesielt for cruiseskip som ligger til havn når gjestene er i land, samt større ferger og andre større skip, med faste ruter. Kraften brukes til bl.a. varme og air-condition, belysning og bysse. Denne kraften har tradisjonelt vært levert fra skipets egne generatorer, som normalt drives av dieselmotorer. Dette medfører akustisk støy, samt uønsket utslipp av CO2 og NOx. Skipene har vanligvis høyspenningsanlegg med spenning opp til V. Skipene kan ha anlegg med frekvens 50 Hz eller 60 Hz, tilsvarende gjelder for landanleggene, det er i bruk både 50 og 60 Hz anlegg. I USA benyttes 60 Hz mens det i Europa benyttes 50 Hz. Det er følgelig en del tekniske utfordringer ved slik tilførsel fra land. Allerede i 2006 ble det tatt et initiativ fra International Association of Ports and Harbours for å få en standard for strømtilførsel fra land, og et arbeide ble startet i regi av ISO (International Organization for Standardization). Et arbeide var også igangsatt av IEC (International Electrotechnical Commission), TC 18, Electrical installations of ships and of mobile and fixed offshore units. IMO (International Maritime Organization) var orientert om arbeidet. For å unngå dobbeltarbeide ble det opprettet en felles IEC/ ISO arbeidsgruppe med IEC som administrativt ansvarlig. Fra juni 2008 deltok også IEEE PCIC (Petroleum and Chemical Industry Committee) i arbeidet. IEC komité 23H: Industrial plugs and socket-outlets har også deltatt i arbeidet ved at de har utgitt standarder for plugger for bruk ved høyspennings landtilkobling. Det endelige forslaget fra arbeidsgruppen har vært på avstemming i de tre organisasjonene med positivt resultat. Kun formelle godkjenninger gjenstår før standarden kan utgis. Standarden får tittelen: IEC/ISO/IEEE Utility connections in port Part 1: High Voltage Shore Connection (HVSC) Systems General requirements. Standarden er beregnet for skip med høyspenningsanlegg og effektbehov på 1000 kw eller mer. Arbeidet med del 2 av standarden som gjelder kommunikasjon mellom skip og land i forbindelse med sikkerhetssystem for strømtilførselen er startet. I Norge er det i dag strømforsyning fra land til Kielfergen i Oslo. Det utredes nå anlegg for strømforsyning i flere havner i Norge. Det er også anlegg i Gøteborg, samt i flere havner i USA. Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) har ansvaret for å organisere og koordinere nasjonalt og internasjonalt elektroteknisk standardiseringsarbeid på Norges vegne. NEK er det norske medlemmet i IEC samt CENELEC og har det internasjonale sekretariatet i IEC TC18. NEK har deltatt i, og finansiert deler av arbeide, skriver NEK i en pressemelding. 4 Volt 2/3-2012

5

6 Bygger elektrisk infrastruktur Selskapet Infratek har fått oppdraget med å bygge elektrisk infrastruktur ved det nye sykehusbygget på Kalnes ved Sarpsborg. Infratek er tildelt kontrakten med Fortum Distribution AS. Arbeidet omfatter blant annet kabelføring utvendig og innvendig i bygget, høyspent kabelanlegg, bryteranlegg, transformator, grensesnitt mot lavspenningsanlegg og nødstrømsanlegg, samt grensesnitt mot fjernstyring og overvåkning av høyspentanlegg fra Fortums driftssentral. Vi er veldig glade for å få dette oppdraget. Vi er stolte over å få være en del av utbyggingen av nytt østfoldsykehus. Dette er absolutt et prestisjeprosjekt for oss, sier senior prosjektleder Geir Trobe i Infratek. Store dimensjoner Det nye sykehusbygget på Kalnes skal bli hele m2, noe som vil gjøre det til det største bygget i Østfold. I nybygget vil det kun være ensengsrom, og all øyeblikkelig hjelp for Østfolds befolkning vil være samlet her. Vi skal bidra til å sikre strømforsyningen inn i det nye bygget, og det er et omfattende prosjekt i et såpass stort bygg som dette, sier Trobe. Kontrakten som er tildelt Infratek, har en samlet verdi på 20 millioner. Prosjekte er forventet overlevert i Geir Trobe, Mette Dalsegg og Tor Magne Pettersen i Infratek Enkel fordeling av serviceoppdrag Den norske programvarebedriften Evatic har nylig relansert sin visuelle kartløsning, Evatic Map. Evatic Map er et kraftig verktøy for bedrifter som har serviceteknikere/montører ute i felten, uavhengig av hvilken bransje de opererer i. Løsningen gir i sann-tid en grafisk fremstilling av koordinatene til de innrapporterte serviceoppdragene og serviceteknikernes lokasjon. Dette gjør jobben med å planlegge kjøreruter og rekkefølgen på serviceoppdrag mye enklere, og ikke minst mer tidsbesparende enn tidligere. Evatic Map planlegger den mest fornuftige kjøreruten til et serviceoppdrag. Reisetid og antall kilometer regnes ut automatisk, og bedrifter som benytter Evatic Map har mye å spare på mer effektiv kjøring - både når det gjelder bensinkostnader og miljø, sier Arild Andersen, Adm. Dir. i Evatic. Google Maps Evatic Map er integrert med Google Maps, og de skalerbare kartene viser egne symboler og varebil-ikoner for alle serviceoppdrag og serviceteknikere. Serviceoppdragene fordeles enkelt til nærmeste tekniker/montør med dra- og slipp- funksjonalitet. Fargekoder understøtter den visuelle fremstillingen, og viser effektivt hvilke oppdrag som haster mest og hvilken ressurs som er nærmest oppdraget. Selve arbeidsordren kan sendes direkte til serviceteknikerens Smarttelefon eller nettbrett. Med Evatic Map rekker serviceteknikerne over flere oppdrag hver dag fordi kontorpersonalet alltid sitter med oppdatert informasjon om oppdragene og teknikernes lokasjon. Vårt mål er å levere innholdsrike produkter som effektiviserer arbeidshverdagen til alle våre kunder, og her er Evatic Map kun én av mange nyskapende løsninger som sparer tid og penger for bedrifter som driver med service og vedlikehold, avslutter Andersen. Komplett system Evatic AS utvikler og selger Evatic Service et komplett system for bedrifter som driver med service og vedlikehold. Evatic Service har funksjonalitet innenfor områdene salgsstøtte, ressursplanlegging, mobil arbeidsflyt og alle former for rapportering og lønnsomhetsanalyser. 6 Volt 2/3-2012

7 Møt oss på Cenika er et helnorsk firma med base i Lier. I løpet av de 7 årene Cenika har eksistert, har vi utviklet oss til å bli en av de største leverandørene av lavspent materiell i Norge med en markedsandel på ca 12%. Vi har blant annet levert Helsfyr Artrium, Basefarm og Rygge flyplass. Cenika leverer materiell av topp kvalitet, med full dokumentasjon, til markedets desidert laveste priser. Vi stiller med 150kvm stand under Eliaden og dere finner oss i D-hallen på stand nr D03-07, samt hos Trafo Elettro på stand nr E03-12 Cenika AS lanserer under Eliaden trafoer fra 6 kva til 60 MVA i spenningsintervallet 230V til 145 kv. Vi vil også vise frem mellomspenningsfordelinger CENIKA AS, Vebjørnsvei 5, 3400 Lier

8 Klar for Eliaden Vi er veldig klare til Eliaden 2012 og fire morsomme, hektiske og nyttige dager på Lillestrøm, sier marketingsjef Kjell Øino i Elteco. Blant annet med produkter fra Bender, som er verdensledende på utstyr for jordfeilvarsling og isolasjonsovervåking. Elteco har utvidet sitt produktområde med overvåking av nettkvaliteten. Den nye nettanalysatorserien omfatter alt fra enkle til svært avanserte modeller, med blant annet muligheter til å fange opp transienter i µs-området og avlesing av enkeltharmoniske inntil 63. I vinter lanserte vi Atics som er Bender sin nye overvåkingsmodul for medisinske rom på det norske markedet. Dette har vært en salgssuksess. Vi har reist over hele landet og fortalt om den kompakte modulen som også har spenningsomkobling, med integrert enhet for automatisk lokalisering av jordfeil. Atics er allerede levert og idriftsatt på flere norske sykehus. Som den eneste overvåkingsmodulen med SIL2-sertifisering, viser Bender at de tar sikkerhet på alvor. SIL2 stiller store krav til både funksjonellog elektrisk sikkerhet. MID-godkjente målere Vår leverandør IME viser blant annet kwh-målere, under Eliaden lanseres en ny serie med MID-godkjente målere. Serien omfatter både 1-fase og 3-fase direktemålende inntil 63 A og for måling via strømtrafoer. Vi har også fått en ny italiensk leverandør av signalbehandling. I tillegg til signalomformere i standard utførelse Klare til Eliaden 2012 og fire morsomme, hektiske og nyttige dager på Lillestrøm, sier marketingsjef Kjell Øino i Elteco i en pressemelding. (bredde på 6,2 mm) leverer Seneca også kommunikasjonsinterface (også fiber og trådløst), I/O ModBus, Can Open-systemer, kontrollmoduler/cpu-er, GPRS-moduler, dig.instrument og ModBus-indikatorer. Vintervoll er klar for Eliaden I år tar vi med oss 70 montører, kalkulatører, prosjektledere og andre med relevante jobber for å besøke Eliaden. Den andre halvparten av de ansatte besøker Eliaden om to år, forteller adm. direktør Otto Østerlie. Det er ikke første gang Vintervoll lar de ansatte besøke Eliaden. I år er det mer organisert, og et ledd i et større opplegg som strekker seg til I løpet av denne perioden skal vi gjennomføre et kompetansehevingsprogram. Det består av rene faglige elementer, sosiale arrangementer og kombinasjoner av faglig og sosialt i ulike varianter. Vi har gjort avtaler med åtte leverandører som har stand på Eliaden. De skal gjennomføre forberedte presentasjoner på minutter. Resten av tiden kan de ansatte bruke på det de selv er interessert i. Organisert messebesøk Besøket blir organisert slik at 35 medarbeidere reiser inn til åpningsdagen og 35 reiser inn på onsdag. Datterselskapet på Oppdal kommer til Oslo med nattoget. De som kommer fra litt lenger nord, kommer med et morgenfly. Begge gruppene blir til den påfølgende dagen, slik at de får to dager på Eliaden før kursen settes nordover igjen. Østerlie forteller at på kvelden er det lagt opp til et Kristine og Anders fra Vintervoll i arbeid på det nye Clarion Hotel og Congress i Trondheim. sosialt opplegg med middag sammen med to av grossistene. Tar også med kunder De to siste utstillingsdagene har Østerlie med seg 20 kunder til Eliaden. Dette er i hovedsak driftspersonell i eiendomsselskaper. Dette er personer som ikke har elektro- eller telekomutdanning, men som arbeider opp mot disse fagområdene. Også denne gruppen får en runde hos de samme åtte leverandørene. For både kunder og ansatte er energieffektivisering et viktig tema. Vintervoll-gjengen tar også sikkert en tur innom NM i elektriker- og telekommunikasjonsfagene. Det er nemlig tredje gang på rad selskapet har med deltakere i konkurransene. For fire år siden ga det seier i elektrikerfaget. 8 Volt 2/3-2012

9 Obligatorisk Eliade-besøk Installasjonssjef Glenn Joar Øvregard i Holen Installasjon i Sogndal nøler ikke et øyeblikk. Vi kommer til Eliaden med hele selskapet. Alle ansatte er invitert på Eliadetur med en innlagt båttur tur/ retur Kiel helgen før Eliaden åpner. El-line Strakofa Workwear fra Aalesund Oljeklede AS Alle som har tid, blir med. I år er vi 24 personer. Vi reiser fra Sogndal lørdag morgen og kommer hjem sent mandag kveld etter en dags besøk på Eliaden. Vi kombinerer altså det sosiale og faglige utbyttet. Holen Installasjon har hovedkontor i Sogndal, med avdelinger i Gaupne, Vik og Leikanger. Her utfører bedriften alle typer elektrooppdrag fra store anbud til de minste installasjoner. Derfor er det mye å sjekke ut på Eliaden. Oppdatert Øvregard forteller at det sist ble mye oppmerksomhet på instrumenter og verktøy. Vi besøker Eliaden for å se nyheter på alle områder, snakke med leverandører og møte andre bransjefolk. Det er alltid mye spennende å se på. Selv er jeg opptatt av digitaliseringen av dokumentasjonsområdet som blant annet Febdok, Digitalpenn og Sikringen Integrator. Vi prøver å ligge i forkant og være oppdatert på nye produkter og teknologi, slik at hverdagen kan effektiviseres. Dette arbeider vi videre med når vi kommer hjem, og vurderer nærmere på hva de enkelte har sett på. Eliaden skal også være kjekt og hyggelig. Vi legger like mye vekt på det sosiale, slik at vi kan kombinere å ha det hyggelig med å diskutere fag i lag, sier installasjonssjef Glenn Joar Øvregard i en pressemelding. 3-fase Lavtapstransformatorer Møt oss på stand E02-06 Stand D05-19 Nyhet! Opp til 80% mindre tap! Miljøvennlig - Reduserer energiforbruket Kostnadseffektiv - Reduserer driftsutgifter Plassbesparende - Kompakte konstruksjoner Optimal utnyttelse av elinstallasjonen IP00 - Åpne, IP20 - Kapslet, IP66 - Sprutsikker tlf Tel II

10 NM skaper interesse Elektrofagene trenger god tilgang på rekruttering. NM for elektrikere og telekommunikasjonsmontører på Eliaden er viktig for å gjøre fagene attraktive og spennende, sier fagsjef Svein Harald Larsen i Nelfo. For to år siden gikk YIT til topps i begge fagene. Vinnerne har senere deltatt i VM. Dette har vi fått mye igjen for, sier prosjektleder telefoni i YIT, avdeling Service Bryn i Oslo, Jarle Simensen. Vi bruker NM-deltakelsen bevisst i det interne motivasjonsarbeidet. Derfor er det er veldig bra at montørene prøver å kvalifisere seg. Å ha to norgesmestere er også god markedsføring av YIT. Du skjerper deg, blir flinkere og får mer selvtillit i forhold til jobben, sier regjerende norgesmester i telekommunikasjonsmontørfaget Fredrik Gundersen, foto: Knut Randem Det skal investeres for 183 milliarder kroner Det er gode tider for olje- og gassindustrien. I år er det varslet investeringer på norsk sokkel på 183 milliarder kroner. I tillegg til store investeringer i feltutbygging og oppgradering av eksisterende installasjoner, er det et stort marked innen drift og vedlikehold, sier Runar Rugtvedt, bransjesjef for Norsk Industri Olje & Gass. Eldre installasjoner, som det er mange av, er et spesielt godt marked for norske leverandører innen automatisering og elektro. Her er det behov for å ta i bruk ny teknologi, integrerte operasjoner og mer avansert prosesstyring. Rugtvedt mener Eliaden er en veldig viktig arena, der olje- og gassindustrien kan møte andre deler av leverandørbransjen enn sine tradisjonelle leverandørkjeder. Betydelige funn i Barentshavet, drift av Snøhvit og utbygging av Goliat og Skarv, gjør at også leverandørindustrien i nord er i fin utvikling. tradisjonell mekaniske miljøene i klynger kan gi mange nye muligheter. På Eliaden kan olje- og gassindustrien møte andre deler av leverandørbransjen enn sine tradisjonelle leverandørkjeder, sier Runar Rugtvedt, bransjesjef for Norsk Industri Olje & Gass. Troll B plattform, foto: Øyvind Hagen, Statoil. Nye muligheter I flere norske klynger har det vært kompetanseutvikling mellom viktige norske aktører, som har utviklet disse bedriftene til å bli store internasjonalt. Jeg håper også en del av leverandørene som normalt er på Eliaden åpner øynene enda mer mot olje- og gassmarkedet. Økt automatisering og prosesskontroll i kombinasjon med de 10 Volt 2/3-2012

11 Kraft i en enkelt dråpe Gnister av naturen Rehabilitering og levering av turn key kraftverk Goodtech er et Norsk børsnotert teknologiselskap med over 1400 ansatte i Norge og Sverige med en årlig omsetning på NOK 1,8 milliarder. Goodtech leverer totale elektriske løsninger for store og små transformatorstasjoner fra 20 til 420 kv med basis i gode teoretiske kunnskaper og gjennomarbeidede praktiske løsninger. Goodtech har store ingeniør og montørressurser som setter oss istand til å gjennomføre store og små prosjekter. Selskapet er en uavhengig systemintegrator som har avtaler med ulike leverandører. Ingeniørtjenester kraftsystem Engineering og analyser Rehabilitering og levering av turn key transformatorstasjoner fra kv Risikovurdering av kraftsystem Elektriske systemer for onshore og offshore vind Elektriske systemer for olje og gass Reservekraftverk opp til 10 MVA Levering av elektriske systemer til industrianlegg Markedsdirektør Kraft Norge Yngve Aabø, m Prosjektingeniør Kristjan Freyr Johansson, k m

12 ATS-C Automatisk nett generator Eatons elektriske sektor lanserer ATS-C, et automatisk omkoblersystem for kraftdistribusjon. Feil ved strømforsyningen kan føre til kritiske situasjoner, spesielt i sensitive miljøer slik som på sykehus, IT-sentre, kommersielle- eller infrastrukturbygninger, så vel som i industrielle produksjonsprosesser. Eaton tilbyr to versjoner av sitt nye ATS-C system: ATS-C 96 og ATS-C 144. Den kompakte ATS-C 96 har mange bruksområder for merkespenning opp til 400 VAC. Med ytre mål på 96 mm x 96 mm, krever ATS-C 96 kun en liten plass på paneldøren. Den kommer også med et imponerende utvalg av praktiske funksjoner slik som forskjellige alarmer, lett programmerbare innganger og utganger, i tillegg til en automatisk testfunksjon med eller uten systemoverføring. ATS-C 144-systemet tilbyr tilleggsfunksjoner og passer for bruksområder med spenning opp til 690 VAC. Denne versjonen tilbyr også en sanntidsklokke med hendelse-/statistikkdata, i tillegg til Modbus-tilkobling via et RS485-grensesnitt. Begge ATS-C systemene overvåker spenningen, frekvenser, fasesekvenser, batterispenning og flere andre parametre. De relevante grenseverdiene, inkludert tidsinnstillinger kan parametriseres og analyseres med ATS-CSOFT-programvaren. Denne programvaren kan kjøres på alle Windows PCer og brukes også for igangkjøring og fjernkontroll. Brukere kan imidlertid også innstille og operere begge ATS-C-versjoner direkte via displayet og frontoperatørpanelet. Kan også styres via SMS sendinger. Alle operasjonstilstander, alarmer og parametre visualiseres via (flerspråklige) LCD-displayer og LED-er. En hendelselogg viser de 100 siste hendelsene med dato og klokkeslett. ATS-C produktutvalget er derfor en logisk utvidelse av tilbehørsutvalget til NZM og IZM bryterseriene for å øke sikkerheten i strømforsyningen av installasjonen. Norges Varemesse, Lillestrøm Velkommen til Eliaden 2012 Energi er et av ni fagområder og er en viktig del av årets utstilling. Kom og se spennende nyheter og løsninger. Treff kolleger og knytt verdifulle kontakter. Interessante seminarer og fokus på faglig innhold. Vel møtt på Eliaden 2012 Norges største og viktigste møteplass for elektro-, energi- og automatiseringsbransjen. 4. juni 7. juni 2012, Lillestrøm Åpningstider: Mandag 4. juni kl Tirsdag 5. juni til torsdag 7. juni kl Volt 2/3-2012

13 PREFABRIKERTE BRYTERFLEKSIBLER Flexibar krever mindre volum enn kabel og kortere lengder enn s kinner. Det er ingen behov for kabelsko, og er meget tidsbesparende ved kosntruksjon og montering. Stor fleksibilitet og enkel montering. FLEXIBAR Nominell spenning 1000 V AC/1500 V DC Uttenning 370 % Maks. arbeidstemperatur 105 ºC Min. arbeidstemperatur -25 ºC Tykkelse 2 mm ± 0.2 Selvslukkende UL 94 VO Dielektrisk kapasitet 20 kv7 mm PRESSTENGER OVERSPENNINGSVERN IsoPro overspenningsvern kombinerer grov og mellomvern i ett og samme vern. Vernet benytter gassfylte hermetiske lukkede gnistgap. Dette forhindrer utblåsninger som kan skade øvrig installasjonsmateriell. CADWELD SVEIS JORDSYSTEMTANG ELIT 5612II Jordsystemtang for måling av overgansmotstand på jordingssystem i parallellkoblede jordingsnett. Tangen kan også måle l ekkasjestrømmer (jordfeilstrømmer) på jordleder. JORDFEILSØKER ELIT 250E3 Jordfeilsøker for sikker jordfeilpåvisning i IT nett, batteri anlegg og hvis ønskelig TT/TN nett. MULTIFUNKSJON STANGFESTE ELIT SF250E Stangfeste som gjør det enkelt å foreta jordfeilsøking ut på EX linjer opp til ca. syv meter over bakken. FLEKSIBLE SKINNER ELIT ISOFLEX Fleksible forbindelser er den optimale l øsningen for k obling mellom strøm skinner og transformatorer, t avler, etc. Fleksibler b egrenser overføringe r av vibrasjoner. Fleksiblene blir produsert etter mål og a mperestørrelse. Nominell strøm A Nominell spenning 1000 V Isolasjonsspenning 1000 V Ledermateriale AL/CU Antall ledere 4 5 Tverrsnitt N-leder 50 %, 100 %, 200 % Tverrsnitt PE-leder Opp til 100 % Pluggbare uttak Nei Maks Icw for 1s 240 ka Maks peak lcw 500 ka når fagkunnskap og kompetanse teller ELIT AS Hellenvegen Gjerdrum Tlf.: Fax:

14 Rekordhøg krafteksport I første kvartal 2012 eksporterte Noreg 4,8 TWh straum. Det er den høgaste nettoeksporten registrert i første kvartal nokon gong. I tilsvarande kvartal i 2011 hadde vi 6,4 TWh nettoimport. Ressurssituasjonen har det siste året bevega seg frå eit ekstremt underskot til ein overskotssituasjon. Moglegheiten for eksport til utlandet gjer at Noreg kan få avsetning for vatn som elles ville gått til spille, seier avdelingsdirektør Marit L. Fossdal i NVE. Den høge nettoeksporten har samanheng med at magasinfyllinga ved inngangen til kvartalet var den høgaste på fleire tiår. I tillegg har tilsiget vore høgt og vêret vore mildare enn normalt, noko som har gjeve eit lågt kraftforbruk. Sjølv om kraftprisen auka noko frå førre kvartal, var den samstundes på eit lågt nivå for årstida. Når det er mykje vatn i magasina, må vasskraftprodusentane produsere mykje for å ha plass til vatnet som kjem når snøen smeltar om våren. Dette gjev lågare prisar for forbrukarane. Mot slutten av kvartalet gav dessutan mildt vêr og høge tilsig mykje uregulerbar vasskraftproduksjon, noko som pressa prisane ytterlegare nedover, påpeiker Fossdal. Dei gjennomsnittlege kraftprisane i Noreg var omlag øre/kwh i fjerde kvartal Det er nær halvparten av prisnivået på same tid i fjor. Moglegheiten for eksport til utlandet gjer at Noreg kan få avsetning for vatn som elles ville gått til spille, seier avdelingsdirektør Marit L. Fossdal i NVE _185x127mm_SE:Layout :52 Seite 1 Temperatur Vannanalyse Trykk Nivåmålere Mengdemåling Fukt Regulere Registrere Automasjon Overvåking 14 Volt 2/3-2012

15 KONFERANSE FAGMESSE UTSTILLING PRODUKTLANSERING MOTESHOW KUNDEARRANGEMENT Color Line Cruises bred erfaring på konferanse og event Messedekk på 1400 m2 Møtekapasitet opp til 500 personer Møterom med havutsikt Skreddersydde program Fantastiske matopplevelser og gratis internasjonale show Planlegger du en konferanse, messe eller event? Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende omvisning med lunsj. Våre skip ligger til kai i Oslo hver dag mellom kl 1000 og Mitt ansvar er å sørge for at du som kunde får et vellykket arrangement hos oss. Ser frem til å høre fra deg S ES TEST! I BEST «Komplett, rett og slett» VG, 11. juni 2011 OSL-OHN12-39 Kjellaug Brenden Hegbom Salgsansvarlig Event Color Line Cruises AS Dir. tlf: Mobil:

16 Korrekturen anses som trykningsklar om Nøkkelen til solkraftsuksess Det britiske firmaet Crystalox er en ledende produsent av en nøkkelkomponent som brukes i solkraftanlegg. Firmaet har over 25 år med erfaring innen utvikling av solkraftteknologi. Kundene til Crystalox er verdensledende solcelleprodusenter som bruker firmaets multikrystallinske silisiumblokker og skiver i solmoduler for å utnytte solens kraft som er ren, stille og fornybar. Vi er meget stolte og føler oss beæret over at vi har vunnet denne prisen for den fjerde gangen, 21 år etter den første gangen tilbake i 1990, sier administrerende direktør på Crystalox og konsernsjefen på PV Crystalox Solar plc. Ian Dorrity. Konsernet produserer silisiumblokker på Crystalox i Storbritannia mens produksjonen av silisiumskiver for europeiske kunder foregår hovedsakelig på anlegget i Erfurt i Tyskland. Skiver for kunder i Asia produseres i Japan. Produksjonen på konsernets eget polysilisiumanlegg begynte i Bitterfeld, Tyskland i juli Firmaet ligger nordvest for London i det engelske fylket Oxfordshire. Det er en høyspesialisert leverandør til verdens fremste solcelleprodusenter og var den første til å utvikle teknologien til industriskala. Selskapet spiller en hovedrolle i å sørge for at solkraftkostnadene blir konkurransedyktige i forhold til konvensjonelle kraftkilder og man satser på å drive ned produksjonskostnadene samtidig som effektiviteten av solcellene økes. Dette er kun et eksempel på Storbritannias satsing på en lavkarbonøkonomi og de globale endringene som skjer i denne forbindelse. Dette skaper store muligheter for britiske virksomheter ettersom landet seiler opp som et internasjonalt senter for kompetanse og innovasjon innen lavkarbon- og fornybarenergi. Dronningens innsatspris Det britiske markedet for lavkarbon- og miljøvennlige produkter har en årlig verdi på ca. 112 milliarder britiske pund og dette betyr at landet er allerede en nettoeksportør av slike varer. Dessuten finnes det store muligheter innenfor områder som for tiden gjennomgår hurtig vekst, bl.a. karbonfinans, samt vindog solkraft. Crystalox Limited, det britiske driftselskapet som er et datterselskap i det internasjonale konsernet PV Crystalox Solar plc, har vunnet den britiske dronningens innsatspris 2011 for sin betydelig vekst i utlandske inntekter og kommersiell suksess. Dette er den fjerde gangen firmaet har mottatt innsatsprisen, som er Storbritannias viktigste pris for å erkjenne og feire forretningssuksess. Firmaet har tidligere vunnet prisen i 1990, 1999 og Administrerende direktør på Crystalox og konsernsjefen på PV Crystalox Solar plc. Ian Dorrity, sier: Vi er meget stolte og føler oss beæret over at vi har vunnet denne prisen for fjerde gang. Nye markeder Crystalox Limited ble etablert i 1982 og var banebrytende for utviklingen av teknologien for produksjon av multikrystallinske silisiumblokker. I dag produsere firmaet multikrystallinske silisium på sitt anlegg i Oxfordshire. Blokkene eksporteres direkte for fremstilling av silisiumskiver som brukes av mange av verdens ledende solcellevirksomheter. Den siste innsatsprisen ble vurdert på bakgrunn av firmaets fremragende prestasjon innen internasjonal handel over en period på tre år ( ) da eksportinntektene økte med 74 prosent, fra 90 til 157 millioner pund. I løpet av denne perioden har firmaet utviklet sitt geografiske leveranseområde fra Japan og Europe til nye markeder i Kina, Taiwan og USA. Siden 2009 har firmaet opplevd en stadig økende vekst som har resultert i en årlig eksportinntekt på 237 millioner pund. PC SCHEMATIC Automation, CAD-program med full dokumentasjon av prosjekter innen elektro/automasjon. Danmarks mest solgte EL-dokumentasjons program! Konsentrer deg om det faglige og la programmet utføre alle rutinepregede oppgaver! PC SCHEMATIC har også programmer også for Kraftdistribusjon, Tele/Data og Loop Diagram 16 Volt 2/3-2012

Norskutviklet sensorsuksess

Norskutviklet sensorsuksess www.voltmag.no juni 2011 nr. 3 8 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Norskutviklet sensorsuksess Les også: Satser innovativt på automasjon, Effektbryter montert i

Detaljer

Tysk-norsk kraftinitiativ. Les også:

Tysk-norsk kraftinitiativ. Les også: www.voltmag.no desember 2011 nr. 6 8 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Tysk-norsk kraftinitiativ Les også: Renere energi med miljøteknoligi, Leverer likestrøms

Detaljer

Tyskland vil lagre sol og vind

Tyskland vil lagre sol og vind www.voltmag.no September 2012 nr. 4 9 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Tyskland vil lagre sol og vind Les også: HVDC Light til Troll Forbereder seg til Euroskills

Detaljer

Kortslutter hindrer livsfarlige situasjoner

Kortslutter hindrer livsfarlige situasjoner www.voltmag.no Juli nr. 4 11 årgang kraftproduksjon transmisjon og distribusjon elektro elektroteknikk automatisering Kortslutter hindrer livsfarlige situasjoner Les også: Flommen fører til utfordringer

Detaljer

Føyer seg inn i rekken av ingeniørkunst

Føyer seg inn i rekken av ingeniørkunst www.voltmag.no November 2013 nr. 5 10 årgang kraftproduksjon transmisjon og distribusjon elektro elektroteknikk automatisering Sima-Samnanger Føyer seg inn i rekken av ingeniørkunst Les også: Tre ganger

Detaljer

Må ha en nasjonal handlingsplan

Må ha en nasjonal handlingsplan www.voltmag.no mai 2010 nr. 3 7 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Må ha en nasjonal handlingsplan Les også: Troll Power satser ambisiøst, Og neste år kommer ELFACK,

Detaljer

Elsertifikater kan gi nytt Klondyke

Elsertifikater kan gi nytt Klondyke www.voltmag.no mars 2012 nr. 1 9 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Elsertifikater kan gi nytt Klondyke Les også: Gatelysbil for førerkort klasse B, Ett skritt videre,

Detaljer

På vei mot et historisk kraftløft

På vei mot et historisk kraftløft www.voltmag.no Mai 2013 nr. 2 10 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering På vei mot et historisk kraftløft Les også: Norske hjem er fulle av kasserte elektriske produkter

Detaljer

Lotteripreget råtekontroll

Lotteripreget råtekontroll www.voltmag.no oktober 2011 nr. 4/5 8 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Lotteripreget råtekontroll Les også: worldskills Norway: Beste resultat noen gang, NEFI

Detaljer

Simulerer Dagmar før Dagmar kommer

Simulerer Dagmar før Dagmar kommer www.voltmag.no Juni 2013 nr. 3 10 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Simulerer Dagmar før Dagmar kommer Les også: Nytt stort vannkraftverk settes i drift Effektiviserer

Detaljer

Grindrensker og full produksjon

Grindrensker og full produksjon www.voltmag.no Februar 2013 nr. 1 10 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Grindrensker og full produksjon Ny usikkerhet rundt AMS-utrullingen Les også: Rekordinnsamling

Detaljer

Statlig eierskap forplikter

Statlig eierskap forplikter www.voltmag.no desember 2010 nr. 5/6 7 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Statlig eierskap forplikter Les også: Jernbane et nytt vekstområde, Goodtech satser på

Detaljer

Norge bør satse på thoriumkraftverk

Norge bør satse på thoriumkraftverk www.voltmag.no mars 2008 nr.1 5 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Norge bør satse på thoriumkraftverk Les også: Svar til Volt fra olje- og energiminister Åslaug

Detaljer

www.voltmag.no mars 2011 nr. 2 8 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Kvinne for sin kraft

www.voltmag.no mars 2011 nr. 2 8 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Kvinne for sin kraft www.voltmag.no mars 2011 nr. 2 8 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Kvinne for sin kraft Les også: Milliardkontrakt til ABB på ny kraftlink, Faglig arrangement for

Detaljer

www.voltmag.no februar 2010 nr. 1 7 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Medvind for norsk vindkraftindustri

www.voltmag.no februar 2010 nr. 1 7 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Medvind for norsk vindkraftindustri www.voltmag.no februar 2010 nr. 1 7 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Medvind for norsk vindkraftindustri Les også: Miljøvennlig satsning på SF6-frie brytere, Mer

Detaljer

Fjordspenn en norsk spesialitet

Fjordspenn en norsk spesialitet www.voltmag.no Februar 2014 nr. 1 11 årgang kraftproduksjon transmisjon og distribusjon elektro elektroteknikk automatisering Fjordspenn en norsk spesialitet Les også: Fleksibel og rask installasjon på

Detaljer

325 utstillere er klare til å ta imot tusenvis av elektrofagfolk på Eliaden 2012 FOTOGRAF JOHN PETTER REINERTSEN. - Dette blir bra!

325 utstillere er klare til å ta imot tusenvis av elektrofagfolk på Eliaden 2012 FOTOGRAF JOHN PETTER REINERTSEN. - Dette blir bra! NYTT OM ELIAEN MAI 2012 ENERGI ELEKTROINSTALLASJON BELYSNING AUTOMATISERING OG INSTRUMENTERING ELEKTRONIKK SIKKERHET TELE- OG ATAKOMMUNIKASJON ELEKTROVARME BYGNINGSAUTOMATISERING Obligatorisk Eliade-besøk

Detaljer

Mangler designstrategi for mastevalg

Mangler designstrategi for mastevalg www.voltmag.no februar 2011 nr. 1 8 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Mangler designstrategi for mastevalg Les også: Start på Vasstøl kraftverk, Etablerer nordisk

Detaljer

urban design! Møre Trafo satser på Eva Widenoja designer nye nettstasjoner for by og land

urban design! Møre Trafo satser på Eva Widenoja designer nye nettstasjoner for by og land www.voltmag.no Juni 2004 nr.2/3 1 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Møre Trafo satser på urban design! Eva Widenoja designer nye nettstasjoner for by og land Les

Detaljer

Avskaff krafthandlerne

Avskaff krafthandlerne www.voltmag.no August 2005 nr.2/3 2 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Miljøpartiet i Sverige: Avskaff krafthandlerne Les også: Verdens første kommersielle bølgepark,

Detaljer

Selektivitet og samfunnssikkerhet

Selektivitet og samfunnssikkerhet www.voltmag.no Mars 2005 nr.1 2 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Rolf Erik Solheim: Selektivitet og samfunnssikkerhet Les også: Kontroll system for kraftverk brukt

Detaljer

Nye Statoil - et kraftsentrum for ny energi og ny teknologi

Nye Statoil - et kraftsentrum for ny energi og ny teknologi www.voltmag.no September 2007 nr.2/3 4 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Nye Statoil - et kraftsentrum for ny energi og ny teknologi Les også: Kraftkrisen i Midt-Norge,

Detaljer

Olje- og energiministeren: Europa trenger Vestlandet Side 6 Verdensmester i vannkraft Side 8 Norges fremste energigründer Side 19 Vær klar for

Olje- og energiministeren: Europa trenger Vestlandet Side 6 Verdensmester i vannkraft Side 8 Norges fremste energigründer Side 19 Vær klar for Olje- og energiministeren: Europa trenger Vestlandet Side 6 Verdensmester i vannkraft Side 8 Norges fremste energigründer Side 19 Vær klar for endring! Side 26 1 Klode på 04 tynn is Europa trenger 06 Vestlandet

Detaljer

Haldenprosjektet 50 år Forskning til nytte for flere bransjer

Haldenprosjektet 50 år Forskning til nytte for flere bransjer www.voltmag.no mai 2008 nr.2/3 5 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Haldenprosjektet 50 år Forskning til nytte for flere bransjer Les også: Eliaden 2008, Ny vår

Detaljer

Satser på fornybar energi

Satser på fornybar energi www.voltmag.no Oktober 2006 nr.3/4 3 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Satser på fornybar energi Les også: Sjøkabel prosjekt til Prysmian Cables & Systems, Oppgradering

Detaljer

REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver

REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver INNHOLD Leder.......3 1. VERDISKAPING I KRAFTBRANSJEN Fornybar energi skaper store verdier...4 - Felles interesser i kraft-norge...6 2. STOR

Detaljer

Oppgradering av eldre Francis-aggregater

Oppgradering av eldre Francis-aggregater www.voltmag.no Mars 2006 nr.1 3 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Oppgradering av eldre Francis-aggregater Les også: Lillehammer kan bli kraftsentrum, Grønne sertifikater

Detaljer

Totalleverandør med egne krefter

Totalleverandør med egne krefter TEMA: Teknologi Nr 5-2006 Ingeniør- og serviceselskapet Mollier AS: Totalleverandør med egne krefter Mens mange involverer eksterne leverandører når store prosjekter skal gjennomføres, velger Mollier å

Detaljer

Milliardsatsing på fjernvarme og miljø i Oslo

Milliardsatsing på fjernvarme og miljø i Oslo www.voltmag.no Mars 2007 nr.1 4 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Milliardsatsing på fjernvarme og miljø i Oslo Les også: Kjører to el-biler på solvarme fra hustaket,

Detaljer