Flytende kraftverk med CO 2 -fangst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Flytende kraftverk med CO 2 -fangst"

Transkript

1 Mai 2012 nr. 2/3 9 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Flytende kraftverk med CO 2 -fangst Les også: Fornybarvisjoner fra nye ministre Kortreiste liner fra Sverige Kraft fra bølger Tilbyr maskinleveranser fra Kina Vintervoll er klar for Eliaden Skal utvikle programvare for miljøvernanalyser Nøkkelen til solkraftsuksess

2 En drøm for montøren og netteieren NTP presenterer en ny unik trinseklemme. Rask-enkel og kostnadsbesparende En nyutviklet trinseklemme blir i disse dager introdusert i det norske marked. Denne unike linjeklemme er tilpasset NTP`s 24 kv kompositt linjestøtteisolatorer. - Klemmen passer de fleste steder, belagte og blanke liner. - Integrert trinse som gir betydelige tidsbesparelser i linjebyggingen. - AUS vennlig, tilpasset eksisterende verktøy for hurtig og sikker montering / demontering. - Armaturer tilpasset vinkel/oppstrekk/ hengslet og fast opplagring. - Ingen løse deler. For nærmere informasjon, ta kontakt med vår forhandler: Norsk teknisk Porselen as tel: Trosvikstranda fax: P.o boks 188 E mail: N-1601 Fredrikstad

3 Gas to wire Vi har tatt turen til Sevan Marine i Arendal og sett på en løsning som bør komme høyt opp på prioriteringslisten for myndighetene. s.4 Elektrisk landtilkobling for skip Den flytende produksjonsenhet er en norskutviklet oppfinnelse, patentert i Arendal. Sevan Marine ble etablert i 2001, med ideen fra tre gründere Arne Smedal, Kåre Syvertsen og Jan Erik Tveteraas. Gründerne etablerte Sevan Marine med den ide at man skulle bygge den ideelle flytende produksjonsenheten. Alle tidligere enheter med flytende produksjon var basert på tankskip, som var avhengig av kostbare og avanserte tørrhetssystemer for å rullere seg opp mot været. Gründerne hadde den ideen at en rigg med sirkulær skrogform ville være den mest ideelle. s Fornybarvisjoner fra nye ministre Konseptet innebærer overskuddskapasiteten av gass på et felt og gjør den om til elektrisk ute på havet. Det neste steget er å transportere elektrisiteten til andre offshore installasjoner. På den måten kan slike installasjoner elektrifiseres uten egne dyre kabelløsninger fra land og reduserer den utfordringen man har med å transportere kraften til felt som er langt unna land. Tidligere studier og operativ virksomhet andre steder har vist at flytere kan operere under tøffe værforhold. Det er også slik at det å hente kraft fra land, tar av kapasiteten på land. For Midt- Norge sin del vil det for eksempel være en klar fordel at man slipper å levere kraft til oljeinstallasjoner, og heller bruke den til industri og husholdninger på land. Det vil også være mulig å la et flytende kraftverk levere overskuddskraft til samkjøringsnettet på land. Det meste av CO 2 en kan føres tilbake i underjordiske reservoar pakke det ned slik at det i utslippssammenheng også er en miljømessig gunstig løsning. Selskapets løsning er også kostnadsmessig mer effektiv enn andre løsninger med en anslått investeringskost for CO 2 -fangst anslagsvis cirka 400 millioner dollar på en 600 MW enhet. Med flytende produksjonsenheter kan man lokalisere seg optimalt ute på et felt i forhold til å nå flest mulig brukere der ute. Det er gjort en studie sammen med Siemens om å kunne bygge en 600 MW enhet, studien er presentert for aktuelle politiske instanser. Så er det igjen tid for Eliaden og vi venter å se mange besøkende til årets store happening når det gjelder nyheter innenfor det elektrotekniske fagfelt. Vi har satt av fire hele dager på Norges Varemesse. Vi sees på Eliaden! Tor Bergersen s Gass til kraft fra flytende enheter Bygger elektrisk infrastruktur s.6 Enkel fordeling av serviceoppdrag s.6 Klar for Eliaden s.8 Vintervoll er klar for Eliaden s.8 Obligatorisk Eliade-besøk s.9 NM skaper interesse s.10 Det skal investeres for 183 milliarder kroner s.10 Nøkkelen til solkraftsuksess s.16 Skal utvikle program vare for miljøvernanalyser s.18 Tilbyr maskinleveranser fra Kina s Kortreiste liner fra Sverige s Kraft fra bølger s Log:nett rasjonaliserer driften s Tar Ørje med lys s Frittstående kapslingssystem s.48 Nytt fra bransjen s.50 Trefase effektanalysatorer s.53 Nye produkter s Messeoversikt s.70 Nr 2/ årgang ISSN Ansvarlig redaktør Tor Bergersen Epost: Telefon: Redaktør Terje Høiland Epost: Mobiltelefon: Fagredaktør Thor Ole Gundersen Epost: Mobiltelefon: Salgsansvarlig Charlotte Foss Epost: Mobiltelefon: Spesialmedarbeidere Magne Skåltveit Rolf Solheim Utgiver Publitech AS Postboks A - Bygdøy N-0211 Oslo Telefon: Telefaks: Epost: Forside Sevan Voyageur, Nassau, foto: Sevan Marine Neste utgave Uke 35 Annonsemateriell til V Materiellfrist 10. august 2012 Annonsematriell Epost: Grafisk formgiving Zmedia AS Copyright Volt Forbud mot ettertrykk. Samarbeidende foreninger NORWEA - interesseorganisasjon for norsk vind-, bølge- og tidevannskraft. Norsk Solenergiforening Abonnement Årsabonnement kr 489,- Norden kr 589,-. Europa 665,-. Andre verdensdeler 685,- Bestilt og betalt abonnement refunderes ikke. Redaksjonsråd Pål Heine Torp, Voith Hydro Sarpsborg Yngve Aabø, Goodtech Power Terje Thomassen, Norsk Teknisk Porselensfabrikk (NTP) Hallvard Slettevoll, Stadt AS 3

4 Elektrisk landtilkobling for skip Ny internasjonal standard for elektrisk landtilkobling for skip har vært til avstemming med positivt resultat. Det er ventet at standarden vil bli utgitt i løpet av juni. I Norge er det i dag strømforsyning fra land til Kielfergen i Oslo. Det utredes nå anlegg for strømforsyning i flere havner i Norge, foto: Color Line. Effektforbruket for større skip som ligger ved kai kan være i størrelsesorden flere tusen kilowatt. Dette gjelder spesielt for cruiseskip som ligger til havn når gjestene er i land, samt større ferger og andre større skip, med faste ruter. Kraften brukes til bl.a. varme og air-condition, belysning og bysse. Denne kraften har tradisjonelt vært levert fra skipets egne generatorer, som normalt drives av dieselmotorer. Dette medfører akustisk støy, samt uønsket utslipp av CO2 og NOx. Skipene har vanligvis høyspenningsanlegg med spenning opp til V. Skipene kan ha anlegg med frekvens 50 Hz eller 60 Hz, tilsvarende gjelder for landanleggene, det er i bruk både 50 og 60 Hz anlegg. I USA benyttes 60 Hz mens det i Europa benyttes 50 Hz. Det er følgelig en del tekniske utfordringer ved slik tilførsel fra land. Allerede i 2006 ble det tatt et initiativ fra International Association of Ports and Harbours for å få en standard for strømtilførsel fra land, og et arbeide ble startet i regi av ISO (International Organization for Standardization). Et arbeide var også igangsatt av IEC (International Electrotechnical Commission), TC 18, Electrical installations of ships and of mobile and fixed offshore units. IMO (International Maritime Organization) var orientert om arbeidet. For å unngå dobbeltarbeide ble det opprettet en felles IEC/ ISO arbeidsgruppe med IEC som administrativt ansvarlig. Fra juni 2008 deltok også IEEE PCIC (Petroleum and Chemical Industry Committee) i arbeidet. IEC komité 23H: Industrial plugs and socket-outlets har også deltatt i arbeidet ved at de har utgitt standarder for plugger for bruk ved høyspennings landtilkobling. Det endelige forslaget fra arbeidsgruppen har vært på avstemming i de tre organisasjonene med positivt resultat. Kun formelle godkjenninger gjenstår før standarden kan utgis. Standarden får tittelen: IEC/ISO/IEEE Utility connections in port Part 1: High Voltage Shore Connection (HVSC) Systems General requirements. Standarden er beregnet for skip med høyspenningsanlegg og effektbehov på 1000 kw eller mer. Arbeidet med del 2 av standarden som gjelder kommunikasjon mellom skip og land i forbindelse med sikkerhetssystem for strømtilførselen er startet. I Norge er det i dag strømforsyning fra land til Kielfergen i Oslo. Det utredes nå anlegg for strømforsyning i flere havner i Norge. Det er også anlegg i Gøteborg, samt i flere havner i USA. Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) har ansvaret for å organisere og koordinere nasjonalt og internasjonalt elektroteknisk standardiseringsarbeid på Norges vegne. NEK er det norske medlemmet i IEC samt CENELEC og har det internasjonale sekretariatet i IEC TC18. NEK har deltatt i, og finansiert deler av arbeide, skriver NEK i en pressemelding. 4 Volt 2/3-2012

5

6 Bygger elektrisk infrastruktur Selskapet Infratek har fått oppdraget med å bygge elektrisk infrastruktur ved det nye sykehusbygget på Kalnes ved Sarpsborg. Infratek er tildelt kontrakten med Fortum Distribution AS. Arbeidet omfatter blant annet kabelføring utvendig og innvendig i bygget, høyspent kabelanlegg, bryteranlegg, transformator, grensesnitt mot lavspenningsanlegg og nødstrømsanlegg, samt grensesnitt mot fjernstyring og overvåkning av høyspentanlegg fra Fortums driftssentral. Vi er veldig glade for å få dette oppdraget. Vi er stolte over å få være en del av utbyggingen av nytt østfoldsykehus. Dette er absolutt et prestisjeprosjekt for oss, sier senior prosjektleder Geir Trobe i Infratek. Store dimensjoner Det nye sykehusbygget på Kalnes skal bli hele m2, noe som vil gjøre det til det største bygget i Østfold. I nybygget vil det kun være ensengsrom, og all øyeblikkelig hjelp for Østfolds befolkning vil være samlet her. Vi skal bidra til å sikre strømforsyningen inn i det nye bygget, og det er et omfattende prosjekt i et såpass stort bygg som dette, sier Trobe. Kontrakten som er tildelt Infratek, har en samlet verdi på 20 millioner. Prosjekte er forventet overlevert i Geir Trobe, Mette Dalsegg og Tor Magne Pettersen i Infratek Enkel fordeling av serviceoppdrag Den norske programvarebedriften Evatic har nylig relansert sin visuelle kartløsning, Evatic Map. Evatic Map er et kraftig verktøy for bedrifter som har serviceteknikere/montører ute i felten, uavhengig av hvilken bransje de opererer i. Løsningen gir i sann-tid en grafisk fremstilling av koordinatene til de innrapporterte serviceoppdragene og serviceteknikernes lokasjon. Dette gjør jobben med å planlegge kjøreruter og rekkefølgen på serviceoppdrag mye enklere, og ikke minst mer tidsbesparende enn tidligere. Evatic Map planlegger den mest fornuftige kjøreruten til et serviceoppdrag. Reisetid og antall kilometer regnes ut automatisk, og bedrifter som benytter Evatic Map har mye å spare på mer effektiv kjøring - både når det gjelder bensinkostnader og miljø, sier Arild Andersen, Adm. Dir. i Evatic. Google Maps Evatic Map er integrert med Google Maps, og de skalerbare kartene viser egne symboler og varebil-ikoner for alle serviceoppdrag og serviceteknikere. Serviceoppdragene fordeles enkelt til nærmeste tekniker/montør med dra- og slipp- funksjonalitet. Fargekoder understøtter den visuelle fremstillingen, og viser effektivt hvilke oppdrag som haster mest og hvilken ressurs som er nærmest oppdraget. Selve arbeidsordren kan sendes direkte til serviceteknikerens Smarttelefon eller nettbrett. Med Evatic Map rekker serviceteknikerne over flere oppdrag hver dag fordi kontorpersonalet alltid sitter med oppdatert informasjon om oppdragene og teknikernes lokasjon. Vårt mål er å levere innholdsrike produkter som effektiviserer arbeidshverdagen til alle våre kunder, og her er Evatic Map kun én av mange nyskapende løsninger som sparer tid og penger for bedrifter som driver med service og vedlikehold, avslutter Andersen. Komplett system Evatic AS utvikler og selger Evatic Service et komplett system for bedrifter som driver med service og vedlikehold. Evatic Service har funksjonalitet innenfor områdene salgsstøtte, ressursplanlegging, mobil arbeidsflyt og alle former for rapportering og lønnsomhetsanalyser. 6 Volt 2/3-2012

7 Møt oss på Cenika er et helnorsk firma med base i Lier. I løpet av de 7 årene Cenika har eksistert, har vi utviklet oss til å bli en av de største leverandørene av lavspent materiell i Norge med en markedsandel på ca 12%. Vi har blant annet levert Helsfyr Artrium, Basefarm og Rygge flyplass. Cenika leverer materiell av topp kvalitet, med full dokumentasjon, til markedets desidert laveste priser. Vi stiller med 150kvm stand under Eliaden og dere finner oss i D-hallen på stand nr D03-07, samt hos Trafo Elettro på stand nr E03-12 Cenika AS lanserer under Eliaden trafoer fra 6 kva til 60 MVA i spenningsintervallet 230V til 145 kv. Vi vil også vise frem mellomspenningsfordelinger CENIKA AS, Vebjørnsvei 5, 3400 Lier

8 Klar for Eliaden Vi er veldig klare til Eliaden 2012 og fire morsomme, hektiske og nyttige dager på Lillestrøm, sier marketingsjef Kjell Øino i Elteco. Blant annet med produkter fra Bender, som er verdensledende på utstyr for jordfeilvarsling og isolasjonsovervåking. Elteco har utvidet sitt produktområde med overvåking av nettkvaliteten. Den nye nettanalysatorserien omfatter alt fra enkle til svært avanserte modeller, med blant annet muligheter til å fange opp transienter i µs-området og avlesing av enkeltharmoniske inntil 63. I vinter lanserte vi Atics som er Bender sin nye overvåkingsmodul for medisinske rom på det norske markedet. Dette har vært en salgssuksess. Vi har reist over hele landet og fortalt om den kompakte modulen som også har spenningsomkobling, med integrert enhet for automatisk lokalisering av jordfeil. Atics er allerede levert og idriftsatt på flere norske sykehus. Som den eneste overvåkingsmodulen med SIL2-sertifisering, viser Bender at de tar sikkerhet på alvor. SIL2 stiller store krav til både funksjonellog elektrisk sikkerhet. MID-godkjente målere Vår leverandør IME viser blant annet kwh-målere, under Eliaden lanseres en ny serie med MID-godkjente målere. Serien omfatter både 1-fase og 3-fase direktemålende inntil 63 A og for måling via strømtrafoer. Vi har også fått en ny italiensk leverandør av signalbehandling. I tillegg til signalomformere i standard utførelse Klare til Eliaden 2012 og fire morsomme, hektiske og nyttige dager på Lillestrøm, sier marketingsjef Kjell Øino i Elteco i en pressemelding. (bredde på 6,2 mm) leverer Seneca også kommunikasjonsinterface (også fiber og trådløst), I/O ModBus, Can Open-systemer, kontrollmoduler/cpu-er, GPRS-moduler, dig.instrument og ModBus-indikatorer. Vintervoll er klar for Eliaden I år tar vi med oss 70 montører, kalkulatører, prosjektledere og andre med relevante jobber for å besøke Eliaden. Den andre halvparten av de ansatte besøker Eliaden om to år, forteller adm. direktør Otto Østerlie. Det er ikke første gang Vintervoll lar de ansatte besøke Eliaden. I år er det mer organisert, og et ledd i et større opplegg som strekker seg til I løpet av denne perioden skal vi gjennomføre et kompetansehevingsprogram. Det består av rene faglige elementer, sosiale arrangementer og kombinasjoner av faglig og sosialt i ulike varianter. Vi har gjort avtaler med åtte leverandører som har stand på Eliaden. De skal gjennomføre forberedte presentasjoner på minutter. Resten av tiden kan de ansatte bruke på det de selv er interessert i. Organisert messebesøk Besøket blir organisert slik at 35 medarbeidere reiser inn til åpningsdagen og 35 reiser inn på onsdag. Datterselskapet på Oppdal kommer til Oslo med nattoget. De som kommer fra litt lenger nord, kommer med et morgenfly. Begge gruppene blir til den påfølgende dagen, slik at de får to dager på Eliaden før kursen settes nordover igjen. Østerlie forteller at på kvelden er det lagt opp til et Kristine og Anders fra Vintervoll i arbeid på det nye Clarion Hotel og Congress i Trondheim. sosialt opplegg med middag sammen med to av grossistene. Tar også med kunder De to siste utstillingsdagene har Østerlie med seg 20 kunder til Eliaden. Dette er i hovedsak driftspersonell i eiendomsselskaper. Dette er personer som ikke har elektro- eller telekomutdanning, men som arbeider opp mot disse fagområdene. Også denne gruppen får en runde hos de samme åtte leverandørene. For både kunder og ansatte er energieffektivisering et viktig tema. Vintervoll-gjengen tar også sikkert en tur innom NM i elektriker- og telekommunikasjonsfagene. Det er nemlig tredje gang på rad selskapet har med deltakere i konkurransene. For fire år siden ga det seier i elektrikerfaget. 8 Volt 2/3-2012

9 Obligatorisk Eliade-besøk Installasjonssjef Glenn Joar Øvregard i Holen Installasjon i Sogndal nøler ikke et øyeblikk. Vi kommer til Eliaden med hele selskapet. Alle ansatte er invitert på Eliadetur med en innlagt båttur tur/ retur Kiel helgen før Eliaden åpner. El-line Strakofa Workwear fra Aalesund Oljeklede AS Alle som har tid, blir med. I år er vi 24 personer. Vi reiser fra Sogndal lørdag morgen og kommer hjem sent mandag kveld etter en dags besøk på Eliaden. Vi kombinerer altså det sosiale og faglige utbyttet. Holen Installasjon har hovedkontor i Sogndal, med avdelinger i Gaupne, Vik og Leikanger. Her utfører bedriften alle typer elektrooppdrag fra store anbud til de minste installasjoner. Derfor er det mye å sjekke ut på Eliaden. Oppdatert Øvregard forteller at det sist ble mye oppmerksomhet på instrumenter og verktøy. Vi besøker Eliaden for å se nyheter på alle områder, snakke med leverandører og møte andre bransjefolk. Det er alltid mye spennende å se på. Selv er jeg opptatt av digitaliseringen av dokumentasjonsområdet som blant annet Febdok, Digitalpenn og Sikringen Integrator. Vi prøver å ligge i forkant og være oppdatert på nye produkter og teknologi, slik at hverdagen kan effektiviseres. Dette arbeider vi videre med når vi kommer hjem, og vurderer nærmere på hva de enkelte har sett på. Eliaden skal også være kjekt og hyggelig. Vi legger like mye vekt på det sosiale, slik at vi kan kombinere å ha det hyggelig med å diskutere fag i lag, sier installasjonssjef Glenn Joar Øvregard i en pressemelding. 3-fase Lavtapstransformatorer Møt oss på stand E02-06 Stand D05-19 Nyhet! Opp til 80% mindre tap! Miljøvennlig - Reduserer energiforbruket Kostnadseffektiv - Reduserer driftsutgifter Plassbesparende - Kompakte konstruksjoner Optimal utnyttelse av elinstallasjonen IP00 - Åpne, IP20 - Kapslet, IP66 - Sprutsikker tlf Tel II

10 NM skaper interesse Elektrofagene trenger god tilgang på rekruttering. NM for elektrikere og telekommunikasjonsmontører på Eliaden er viktig for å gjøre fagene attraktive og spennende, sier fagsjef Svein Harald Larsen i Nelfo. For to år siden gikk YIT til topps i begge fagene. Vinnerne har senere deltatt i VM. Dette har vi fått mye igjen for, sier prosjektleder telefoni i YIT, avdeling Service Bryn i Oslo, Jarle Simensen. Vi bruker NM-deltakelsen bevisst i det interne motivasjonsarbeidet. Derfor er det er veldig bra at montørene prøver å kvalifisere seg. Å ha to norgesmestere er også god markedsføring av YIT. Du skjerper deg, blir flinkere og får mer selvtillit i forhold til jobben, sier regjerende norgesmester i telekommunikasjonsmontørfaget Fredrik Gundersen, foto: Knut Randem Det skal investeres for 183 milliarder kroner Det er gode tider for olje- og gassindustrien. I år er det varslet investeringer på norsk sokkel på 183 milliarder kroner. I tillegg til store investeringer i feltutbygging og oppgradering av eksisterende installasjoner, er det et stort marked innen drift og vedlikehold, sier Runar Rugtvedt, bransjesjef for Norsk Industri Olje & Gass. Eldre installasjoner, som det er mange av, er et spesielt godt marked for norske leverandører innen automatisering og elektro. Her er det behov for å ta i bruk ny teknologi, integrerte operasjoner og mer avansert prosesstyring. Rugtvedt mener Eliaden er en veldig viktig arena, der olje- og gassindustrien kan møte andre deler av leverandørbransjen enn sine tradisjonelle leverandørkjeder. Betydelige funn i Barentshavet, drift av Snøhvit og utbygging av Goliat og Skarv, gjør at også leverandørindustrien i nord er i fin utvikling. tradisjonell mekaniske miljøene i klynger kan gi mange nye muligheter. På Eliaden kan olje- og gassindustrien møte andre deler av leverandørbransjen enn sine tradisjonelle leverandørkjeder, sier Runar Rugtvedt, bransjesjef for Norsk Industri Olje & Gass. Troll B plattform, foto: Øyvind Hagen, Statoil. Nye muligheter I flere norske klynger har det vært kompetanseutvikling mellom viktige norske aktører, som har utviklet disse bedriftene til å bli store internasjonalt. Jeg håper også en del av leverandørene som normalt er på Eliaden åpner øynene enda mer mot olje- og gassmarkedet. Økt automatisering og prosesskontroll i kombinasjon med de 10 Volt 2/3-2012

11 Kraft i en enkelt dråpe Gnister av naturen Rehabilitering og levering av turn key kraftverk Goodtech er et Norsk børsnotert teknologiselskap med over 1400 ansatte i Norge og Sverige med en årlig omsetning på NOK 1,8 milliarder. Goodtech leverer totale elektriske løsninger for store og små transformatorstasjoner fra 20 til 420 kv med basis i gode teoretiske kunnskaper og gjennomarbeidede praktiske løsninger. Goodtech har store ingeniør og montørressurser som setter oss istand til å gjennomføre store og små prosjekter. Selskapet er en uavhengig systemintegrator som har avtaler med ulike leverandører. Ingeniørtjenester kraftsystem Engineering og analyser Rehabilitering og levering av turn key transformatorstasjoner fra kv Risikovurdering av kraftsystem Elektriske systemer for onshore og offshore vind Elektriske systemer for olje og gass Reservekraftverk opp til 10 MVA Levering av elektriske systemer til industrianlegg Markedsdirektør Kraft Norge Yngve Aabø, m Prosjektingeniør Kristjan Freyr Johansson, k m

12 ATS-C Automatisk nett generator Eatons elektriske sektor lanserer ATS-C, et automatisk omkoblersystem for kraftdistribusjon. Feil ved strømforsyningen kan føre til kritiske situasjoner, spesielt i sensitive miljøer slik som på sykehus, IT-sentre, kommersielle- eller infrastrukturbygninger, så vel som i industrielle produksjonsprosesser. Eaton tilbyr to versjoner av sitt nye ATS-C system: ATS-C 96 og ATS-C 144. Den kompakte ATS-C 96 har mange bruksområder for merkespenning opp til 400 VAC. Med ytre mål på 96 mm x 96 mm, krever ATS-C 96 kun en liten plass på paneldøren. Den kommer også med et imponerende utvalg av praktiske funksjoner slik som forskjellige alarmer, lett programmerbare innganger og utganger, i tillegg til en automatisk testfunksjon med eller uten systemoverføring. ATS-C 144-systemet tilbyr tilleggsfunksjoner og passer for bruksområder med spenning opp til 690 VAC. Denne versjonen tilbyr også en sanntidsklokke med hendelse-/statistikkdata, i tillegg til Modbus-tilkobling via et RS485-grensesnitt. Begge ATS-C systemene overvåker spenningen, frekvenser, fasesekvenser, batterispenning og flere andre parametre. De relevante grenseverdiene, inkludert tidsinnstillinger kan parametriseres og analyseres med ATS-CSOFT-programvaren. Denne programvaren kan kjøres på alle Windows PCer og brukes også for igangkjøring og fjernkontroll. Brukere kan imidlertid også innstille og operere begge ATS-C-versjoner direkte via displayet og frontoperatørpanelet. Kan også styres via SMS sendinger. Alle operasjonstilstander, alarmer og parametre visualiseres via (flerspråklige) LCD-displayer og LED-er. En hendelselogg viser de 100 siste hendelsene med dato og klokkeslett. ATS-C produktutvalget er derfor en logisk utvidelse av tilbehørsutvalget til NZM og IZM bryterseriene for å øke sikkerheten i strømforsyningen av installasjonen. Norges Varemesse, Lillestrøm Velkommen til Eliaden 2012 Energi er et av ni fagområder og er en viktig del av årets utstilling. Kom og se spennende nyheter og løsninger. Treff kolleger og knytt verdifulle kontakter. Interessante seminarer og fokus på faglig innhold. Vel møtt på Eliaden 2012 Norges største og viktigste møteplass for elektro-, energi- og automatiseringsbransjen. 4. juni 7. juni 2012, Lillestrøm Åpningstider: Mandag 4. juni kl Tirsdag 5. juni til torsdag 7. juni kl Volt 2/3-2012

13 PREFABRIKERTE BRYTERFLEKSIBLER Flexibar krever mindre volum enn kabel og kortere lengder enn s kinner. Det er ingen behov for kabelsko, og er meget tidsbesparende ved kosntruksjon og montering. Stor fleksibilitet og enkel montering. FLEXIBAR Nominell spenning 1000 V AC/1500 V DC Uttenning 370 % Maks. arbeidstemperatur 105 ºC Min. arbeidstemperatur -25 ºC Tykkelse 2 mm ± 0.2 Selvslukkende UL 94 VO Dielektrisk kapasitet 20 kv7 mm PRESSTENGER OVERSPENNINGSVERN IsoPro overspenningsvern kombinerer grov og mellomvern i ett og samme vern. Vernet benytter gassfylte hermetiske lukkede gnistgap. Dette forhindrer utblåsninger som kan skade øvrig installasjonsmateriell. CADWELD SVEIS JORDSYSTEMTANG ELIT 5612II Jordsystemtang for måling av overgansmotstand på jordingssystem i parallellkoblede jordingsnett. Tangen kan også måle l ekkasjestrømmer (jordfeilstrømmer) på jordleder. JORDFEILSØKER ELIT 250E3 Jordfeilsøker for sikker jordfeilpåvisning i IT nett, batteri anlegg og hvis ønskelig TT/TN nett. MULTIFUNKSJON STANGFESTE ELIT SF250E Stangfeste som gjør det enkelt å foreta jordfeilsøking ut på EX linjer opp til ca. syv meter over bakken. FLEKSIBLE SKINNER ELIT ISOFLEX Fleksible forbindelser er den optimale l øsningen for k obling mellom strøm skinner og transformatorer, t avler, etc. Fleksibler b egrenser overføringe r av vibrasjoner. Fleksiblene blir produsert etter mål og a mperestørrelse. Nominell strøm A Nominell spenning 1000 V Isolasjonsspenning 1000 V Ledermateriale AL/CU Antall ledere 4 5 Tverrsnitt N-leder 50 %, 100 %, 200 % Tverrsnitt PE-leder Opp til 100 % Pluggbare uttak Nei Maks Icw for 1s 240 ka Maks peak lcw 500 ka når fagkunnskap og kompetanse teller ELIT AS Hellenvegen Gjerdrum Tlf.: Fax:

14 Rekordhøg krafteksport I første kvartal 2012 eksporterte Noreg 4,8 TWh straum. Det er den høgaste nettoeksporten registrert i første kvartal nokon gong. I tilsvarande kvartal i 2011 hadde vi 6,4 TWh nettoimport. Ressurssituasjonen har det siste året bevega seg frå eit ekstremt underskot til ein overskotssituasjon. Moglegheiten for eksport til utlandet gjer at Noreg kan få avsetning for vatn som elles ville gått til spille, seier avdelingsdirektør Marit L. Fossdal i NVE. Den høge nettoeksporten har samanheng med at magasinfyllinga ved inngangen til kvartalet var den høgaste på fleire tiår. I tillegg har tilsiget vore høgt og vêret vore mildare enn normalt, noko som har gjeve eit lågt kraftforbruk. Sjølv om kraftprisen auka noko frå førre kvartal, var den samstundes på eit lågt nivå for årstida. Når det er mykje vatn i magasina, må vasskraftprodusentane produsere mykje for å ha plass til vatnet som kjem når snøen smeltar om våren. Dette gjev lågare prisar for forbrukarane. Mot slutten av kvartalet gav dessutan mildt vêr og høge tilsig mykje uregulerbar vasskraftproduksjon, noko som pressa prisane ytterlegare nedover, påpeiker Fossdal. Dei gjennomsnittlege kraftprisane i Noreg var omlag øre/kwh i fjerde kvartal Det er nær halvparten av prisnivået på same tid i fjor. Moglegheiten for eksport til utlandet gjer at Noreg kan få avsetning for vatn som elles ville gått til spille, seier avdelingsdirektør Marit L. Fossdal i NVE _185x127mm_SE:Layout :52 Seite 1 Temperatur Vannanalyse Trykk Nivåmålere Mengdemåling Fukt Regulere Registrere Automasjon Overvåking 14 Volt 2/3-2012

15 KONFERANSE FAGMESSE UTSTILLING PRODUKTLANSERING MOTESHOW KUNDEARRANGEMENT Color Line Cruises bred erfaring på konferanse og event Messedekk på 1400 m2 Møtekapasitet opp til 500 personer Møterom med havutsikt Skreddersydde program Fantastiske matopplevelser og gratis internasjonale show Planlegger du en konferanse, messe eller event? Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende omvisning med lunsj. Våre skip ligger til kai i Oslo hver dag mellom kl 1000 og Mitt ansvar er å sørge for at du som kunde får et vellykket arrangement hos oss. Ser frem til å høre fra deg S ES TEST! I BEST «Komplett, rett og slett» VG, 11. juni 2011 OSL-OHN12-39 Kjellaug Brenden Hegbom Salgsansvarlig Event Color Line Cruises AS Dir. tlf: Mobil:

16 Korrekturen anses som trykningsklar om Nøkkelen til solkraftsuksess Det britiske firmaet Crystalox er en ledende produsent av en nøkkelkomponent som brukes i solkraftanlegg. Firmaet har over 25 år med erfaring innen utvikling av solkraftteknologi. Kundene til Crystalox er verdensledende solcelleprodusenter som bruker firmaets multikrystallinske silisiumblokker og skiver i solmoduler for å utnytte solens kraft som er ren, stille og fornybar. Vi er meget stolte og føler oss beæret over at vi har vunnet denne prisen for den fjerde gangen, 21 år etter den første gangen tilbake i 1990, sier administrerende direktør på Crystalox og konsernsjefen på PV Crystalox Solar plc. Ian Dorrity. Konsernet produserer silisiumblokker på Crystalox i Storbritannia mens produksjonen av silisiumskiver for europeiske kunder foregår hovedsakelig på anlegget i Erfurt i Tyskland. Skiver for kunder i Asia produseres i Japan. Produksjonen på konsernets eget polysilisiumanlegg begynte i Bitterfeld, Tyskland i juli Firmaet ligger nordvest for London i det engelske fylket Oxfordshire. Det er en høyspesialisert leverandør til verdens fremste solcelleprodusenter og var den første til å utvikle teknologien til industriskala. Selskapet spiller en hovedrolle i å sørge for at solkraftkostnadene blir konkurransedyktige i forhold til konvensjonelle kraftkilder og man satser på å drive ned produksjonskostnadene samtidig som effektiviteten av solcellene økes. Dette er kun et eksempel på Storbritannias satsing på en lavkarbonøkonomi og de globale endringene som skjer i denne forbindelse. Dette skaper store muligheter for britiske virksomheter ettersom landet seiler opp som et internasjonalt senter for kompetanse og innovasjon innen lavkarbon- og fornybarenergi. Dronningens innsatspris Det britiske markedet for lavkarbon- og miljøvennlige produkter har en årlig verdi på ca. 112 milliarder britiske pund og dette betyr at landet er allerede en nettoeksportør av slike varer. Dessuten finnes det store muligheter innenfor områder som for tiden gjennomgår hurtig vekst, bl.a. karbonfinans, samt vindog solkraft. Crystalox Limited, det britiske driftselskapet som er et datterselskap i det internasjonale konsernet PV Crystalox Solar plc, har vunnet den britiske dronningens innsatspris 2011 for sin betydelig vekst i utlandske inntekter og kommersiell suksess. Dette er den fjerde gangen firmaet har mottatt innsatsprisen, som er Storbritannias viktigste pris for å erkjenne og feire forretningssuksess. Firmaet har tidligere vunnet prisen i 1990, 1999 og Administrerende direktør på Crystalox og konsernsjefen på PV Crystalox Solar plc. Ian Dorrity, sier: Vi er meget stolte og føler oss beæret over at vi har vunnet denne prisen for fjerde gang. Nye markeder Crystalox Limited ble etablert i 1982 og var banebrytende for utviklingen av teknologien for produksjon av multikrystallinske silisiumblokker. I dag produsere firmaet multikrystallinske silisium på sitt anlegg i Oxfordshire. Blokkene eksporteres direkte for fremstilling av silisiumskiver som brukes av mange av verdens ledende solcellevirksomheter. Den siste innsatsprisen ble vurdert på bakgrunn av firmaets fremragende prestasjon innen internasjonal handel over en period på tre år ( ) da eksportinntektene økte med 74 prosent, fra 90 til 157 millioner pund. I løpet av denne perioden har firmaet utviklet sitt geografiske leveranseområde fra Japan og Europe til nye markeder i Kina, Taiwan og USA. Siden 2009 har firmaet opplevd en stadig økende vekst som har resultert i en årlig eksportinntekt på 237 millioner pund. PC SCHEMATIC Automation, CAD-program med full dokumentasjon av prosjekter innen elektro/automasjon. Danmarks mest solgte EL-dokumentasjons program! Konsentrer deg om det faglige og la programmet utføre alle rutinepregede oppgaver! PC SCHEMATIC har også programmer også for Kraftdistribusjon, Tele/Data og Loop Diagram 16 Volt 2/3-2012

Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge

Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge Stortingsrepresentant Peter S. Gitmark Høyres miljøtalsmann Medlem av energi- og miljøkomiteen Forskningsdagene 2008 Det 21. århundrets

Detaljer

Tid for miljøteknologisatsing Trondheim 16. januar. Anita Utseth - Statssekretær Olje- og Olje- og energidepartementet

Tid for miljøteknologisatsing Trondheim 16. januar. Anita Utseth - Statssekretær Olje- og Olje- og energidepartementet Tid for miljøteknologisatsing Trondheim 16. januar Anita Utseth - Statssekretær Olje- og energidepartementet Globale CO2-utslipp fra fossile brensler IEAs referansescenario Kilde: IEA 350 Samlet petroleumsproduksjon

Detaljer

Kjell Bendiksen. Det norske energisystemet mot 2030

Kjell Bendiksen. Det norske energisystemet mot 2030 Kjell Bendiksen Det norske energisystemet mot 2030 Brutto energiforbruk utvalgte land (SSB 2009) Totalt Per person Verden er fossil (80+ %) - Norge er et unntak! Fornybarandel av forbruk - EU 2010 (%)

Detaljer

Kjell Bendiksen Det norske energisystemet mot 2030

Kjell Bendiksen Det norske energisystemet mot 2030 Kjell Bendiksen Det norske energisystemet mot 2030 OREEC 25. mars 2014 Det norske energisystemet mot 2030 Bakgrunn En analyse av det norske energisystemet Scenarier for et mer bærekraftig energi-norge

Detaljer

Energi, klima og miljø

Energi, klima og miljø Energi, klima og miljø Konsernsjef Tom Nysted, Agder Energi Agder Energi ledende i Norge innen miljøvennlige energiløsninger 2 Vannkraft 31 heleide og 16 deleide kraftstasjoner i Agder og Telemark 7 800

Detaljer

LOs prioriteringer på energi og klima

LOs prioriteringer på energi og klima Dag Odnes Klimastrategisk plan Fagbevegelsen er en av de få organisasjoner i det sivile samfunn som jobber aktivt inn mot alle de tre viktige områdene som påvirker og blir påvirket av klimaendring; det

Detaljer

Grønne forretningsmuligheter. Steinar Bysveen, adm. direktør Energi Norge

Grønne forretningsmuligheter. Steinar Bysveen, adm. direktør Energi Norge Grønne forretningsmuligheter Steinar Bysveen, adm. direktør Energi Norge Vi har en ressursutfordring og en klimautfordring Ressurs- og klimakrisen er en mulighet for grønne næringer 700 600 500 400 300

Detaljer

Industrielle muligheter innen offshore vind. Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik

Industrielle muligheter innen offshore vind. Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik Industrielle muligheter innen offshore vind Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik Vestavind Offshore Etablert august 2009 15 % Kjernevirksomhet innen marin fornybar energiproduksjon

Detaljer

Elektrifisering av petroleumsinstallasjoner Bedriftsøkonomisk forsvarlig og nødvendig for klimaet

Elektrifisering av petroleumsinstallasjoner Bedriftsøkonomisk forsvarlig og nødvendig for klimaet Elektrifisering av petroleumsinstallasjoner Bedriftsøkonomisk forsvarlig og nødvendig for klimaet Prosjekter ABB er en pionér i overførings- og styringssystemer for kraft. Selskapet er involvert i alle

Detaljer

MELLOMLANDSFORBINDELSER OG NETTFORSTERKNINGER- BEHOV OG LØSNINGER

MELLOMLANDSFORBINDELSER OG NETTFORSTERKNINGER- BEHOV OG LØSNINGER MELLOMLANDSFORBINDELSER OG NETTFORSTERKNINGER- BEHOV OG LØSNINGER Håkon Egeland 28. Oktober 2011 NORDISK VANNKRAFT TWh/uke 6 5 4 3 2 1 0 Årlig nyttbar energitilgang 206 TWh, +/-52 TWh Årlig kraftproduksjon

Detaljer

En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi

En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi Lene Mostue, direktør Energi21 Energi Norge, FoU Årsforum Thon Hotell Ullevål Tirsdag 20. september

Detaljer

Fornybar energi: Et spørsmål om gode rammebetingelser eller tilgang til kloke hoder og ledige hender?

Fornybar energi: Et spørsmål om gode rammebetingelser eller tilgang til kloke hoder og ledige hender? Fornybar energi: Et spørsmål om gode rammebetingelser eller tilgang til kloke hoder og ledige hender? Norges rolle i en klimavennlig energiframtid 22. september 2009 Adm. direktør Stein Lier-Hansen, Norsk

Detaljer

Vannkraft gårsdagens, dagens og morgendagens viktigste energikilde

Vannkraft gårsdagens, dagens og morgendagens viktigste energikilde Vannkraft gårsdagens, dagens og morgendagens viktigste energikilde Presentasjon for Rådet for miljøteknologi 28. august 2013 Nils Morten Huseby Konsernsjef Rainpower ASA MW Europeisk vannkraftutbygging

Detaljer

ofre mer enn absolutt nødvendig

ofre mer enn absolutt nødvendig I den nye boken «Energi, teknologi og klima» gjør 14 av landets fremste eksperter på energi og klima et forsøk på å få debatten inn i et faktabasert spor. - Hvis man ønsker å få på plass en bedre energipolitikk

Detaljer

Produksjon av mer elektrisk energi i lys av et norsk-svensk sertifikatmarked. Sverre Devold, styreleder

Produksjon av mer elektrisk energi i lys av et norsk-svensk sertifikatmarked. Sverre Devold, styreleder Produksjon av mer elektrisk energi i lys av et norsk-svensk sertifikatmarked Sverre Devold, styreleder Energi Norge Medlemsbedriftene i Energi Norge -representerer 99% av den totale kraftproduksjonen i

Detaljer

CO2-reduksjoner og virkemidler på norsk

CO2-reduksjoner og virkemidler på norsk CO2-reduksjoner og virkemidler på norsk kontinental t sokkel Oljedirektoratet, seminar Klimakur 20.8.2009 Lars Arne Ryssdal, dir næring og miljø Oljeindustriens Landsforening 2 Mandatet vårt - klimaforlikets

Detaljer

Petroleumsindustrien og klimaspørsmål

Petroleumsindustrien og klimaspørsmål Petroleumsindustrien og klimaspørsmål EnergiRike 26. januar 2010 Gro Brækken, administrerende direktør OLF Oljeindustriens Landsforening Klimamøtet i København: Opplest og vedtatt? 2 1 Klimautfordring

Detaljer

HAVENERGI ET BUSINESS CASE FOR NORGE?

HAVENERGI ET BUSINESS CASE FOR NORGE? Havenergi hva nå? Arntzen de Besche og Norwea 16. september 2011 Ved Åsmund Jenssen, partner, THEMA Consulting Group HAVENERGI ET BUSINESS CASE FOR NORGE? Business case: På sikt må havenergi være lønnsomt

Detaljer

Verdiskaping, energi og klima

Verdiskaping, energi og klima Verdiskaping, energi og klima Adm. direktør Oluf Ulseth, 26. januar 2011 Vi trenger en helhetlig energi-, klima- og verdiskapingspolitikk En balansert utvikling av nett og produksjon gir fleksibilitet

Detaljer

NORGE FREMTIDENS TEKNOLOGILOKOMOTIV FOR FORNYBAR ENERGI?

NORGE FREMTIDENS TEKNOLOGILOKOMOTIV FOR FORNYBAR ENERGI? NORGE FREMTIDENS TEKNOLOGILOKOMOTIV FOR FORNYBAR ENERGI? KONSERNSJEF BÅRD MIKKELSEN OSLO, 22. SEPTEMBER 2009 KLIMAUTFORDRINGENE DRIVER TEKNOLOGIUTVIKLINGEN NORGES FORTRINN HVILKEN ROLLE KAN STATKRAFT SPILLE?

Detaljer

Framtidens byer - Energiperspektiver. Jan Pedersen, Agder Energi AS

Framtidens byer - Energiperspektiver. Jan Pedersen, Agder Energi AS Framtidens byer - Energiperspektiver Jan Pedersen, Agder Energi AS Agenda Drivere for fremtidens byer Krav til fremtidens byer Fra sentralisert til distribuert produksjon Lokale kraftkilder Smarte nett

Detaljer

Energiplan for Norge. Energisystemet i lys av klimautfordringene muligheter, myndighetenes rolle og nødvendig styringsverktøy.

Energiplan for Norge. Energisystemet i lys av klimautfordringene muligheter, myndighetenes rolle og nødvendig styringsverktøy. Energiplan for Norge. Energisystemet i lys av klimautfordringene muligheter, myndighetenes rolle og nødvendig styringsverktøy. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Steinar Bysveen Adm.

Detaljer

Fornybar energi - vårt neste industrieventyr. Åslaug Haga

Fornybar energi - vårt neste industrieventyr. Åslaug Haga Fornybar energi - vårt neste industrieventyr Åslaug Haga Norsk velferd er bygd på våre energiressurser Vannkraft Olje og gass Norge har formidable fornybarressurser som vind, bio, småkraft, bølge og tidevann

Detaljer

Manglende retning - er en nasjonal smartgridstrategi veien å gå? Presentasjon Smartgrid-konferansen 2015-09-15

Manglende retning - er en nasjonal smartgridstrategi veien å gå? Presentasjon Smartgrid-konferansen 2015-09-15 Manglende retning - er en nasjonal smartgridstrategi veien å gå? Kjell Sand Grete Coldevin Presentasjon Smartgrid-konferansen 2015-09-15 1 Strategi - framgangsmåte for å nå et mål [ Kilde:Bokmålsordboka]

Detaljer

Fornybar energi et valg for fremtiden. Hanne Karde Kristiansen Konserndirektør Troms Kraft AS

Fornybar energi et valg for fremtiden. Hanne Karde Kristiansen Konserndirektør Troms Kraft AS Fornybar energi et valg for fremtiden Hanne Karde Kristiansen Konserndirektør Troms Kraft AS Agenda Energikonsernet Troms Kraft Vår forretningsmodell og våre veivalg Naturgitte ressurser i Nord-Norge En

Detaljer

Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013

Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013 Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013 OPPDRAG ENERGI NHOs ÅRSKONFERANSE 2013 For hundre år siden la vannkraften grunnlag for industrialiseringen av Norge. Fremsynte industriledere grunnla fabrikker, og

Detaljer

Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013

Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013 Oppdrag Energi NHOs Årskonferanse 2013 For hundre år siden la vannkraften grunnlag for industrialiseringen av Norge. Fremsynte industriledere grunnla fabrikker, og det ble skapt produkter for verdensmarkedet,

Detaljer

Norge som batteri i et klimaperspektiv

Norge som batteri i et klimaperspektiv Norge som batteri i et klimaperspektiv Hans Erik Horn, Energi Norge Hovedpunkter Et sentralt spørsmål Det viktige klimamålet Situasjonen fremover Forutsetninger Alternative løsninger Et eksempel Konklusjon?

Detaljer

Fremtidige energibehov, energiformer og tiltak Raffineridirektør Tore Revå, Essoraffineriet på Slagentangen. Februar 2007

Fremtidige energibehov, energiformer og tiltak Raffineridirektør Tore Revå, Essoraffineriet på Slagentangen. Februar 2007 Fremtidige energibehov, energiformer og tiltak Raffineridirektør Tore Revå, Essoraffineriet på Slagentangen. Februar 2007 Eksterne kilder: International Energy Agency (IEA) Energy Outlook Endring i globalt

Detaljer

Energi og vassdrag i et klimaperspektiv

Energi og vassdrag i et klimaperspektiv Energi og vassdrag i et klimaperspektiv Geir Taugbøl, EBL Vassdragsdrift og miljøforhold 25. - 26. oktober 2007 Radisson SAS Hotels & Resorts, Stavanger EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

Detaljer

Grønn konkurransekraft muligheter, ambisjoner og utfordringer.

Grønn konkurransekraft muligheter, ambisjoner og utfordringer. Statssekretær Lars Andreas Lunde Partnerskapskonferanse om Grønn verdiskaping i Tønsberg 15. januar 2015 Stor temperaturforskjell mellom dagens utvikling og «2-gradersverdenen» Kilde: IPCC 2 16. januar

Detaljer

VERDIFULLE DRÅPER. Ren kraft. Ren verdiskaping. e-co_brosjyre_ferdig.indd 1 31.01.13 13.19

VERDIFULLE DRÅPER. Ren kraft. Ren verdiskaping. e-co_brosjyre_ferdig.indd 1 31.01.13 13.19 VERDIFULLE DRÅPER e-co_brosjyre_ferdig.indd 1 EN LEDENDE VANNKRAFTPRODUSENT E-COs anlegg i Norge (hel- og deleide). VI STÅR FOR EN BETYDELIG DEL AV NORGES KRAFTPRODUKSJON E-CO Energi er Norges nest største

Detaljer

KS Bedrifts innspill til energimeldingen 9. desember 2015

KS Bedrifts innspill til energimeldingen 9. desember 2015 KS Bedrifts innspill til energimeldingen 9. desember 2015 Kristin H. Lind, mobil 91603694 www.ks-bedrift.no Energi avfall, transport og klimapolitikk KS Bedrifts medlemmer vil ta del i verdiskapning og

Detaljer

Internasjonalt normarbeid

Internasjonalt normarbeid Internasjonalt normarbeid Tore Trondvold Adm. direktør Norsk Elektroteknisk Komite DLE-konferansen 2010-09-14 Norsk Elektroteknisk Komite 1 Verdens standardiseringslandskap World Standardization Cooperation

Detaljer

Energi og innovasjon - nye arbeidsplasser og verdiskapning. Erik Skjelbred

Energi og innovasjon - nye arbeidsplasser og verdiskapning. Erik Skjelbred Energi og innovasjon - nye arbeidsplasser og verdiskapning Erik Skjelbred NORGES UTGANGSPUNKT Naturgitte fortrinn i form av store vann, vind, og havenergiressurser Industrielle og kunnskapsmessige fortrinn

Detaljer

Er norske rammevilkår effektive? Hans Erik Horn, konst. adm. direktør Energi Norge

Er norske rammevilkår effektive? Hans Erik Horn, konst. adm. direktør Energi Norge Er norske rammevilkår effektive? Hans Erik Horn, konst. adm. direktør Energi Norge 1 Hva vil Energi Norge? Rammevilkårene må bidra til at klimavisjonen og klimamålene nås At vi forløser verdiskapningspotensialet

Detaljer

GU_brosjyre_2015.indd 1 06.07.15 20:57

GU_brosjyre_2015.indd 1 06.07.15 20:57 GU_brosjyre_2015.indd 1 06.07.15 20:57 GU_brosjyre_2015.indd 2 06.07.15 20:57 NÅR ER «ETTER OLJA»? Før 2050. Oljealderen er snart slutt. Ikke fordi olje- og gassressursene tar slutt, men fordi vi må la

Detaljer

Oversikt over energibransjen

Oversikt over energibransjen Oversikt over energibransjen Hovedverdikjeden i energiforsyningen Kraftproduksjon Kraftnett Kraftmarked Middelårsproduksjon: 123 TWh Sentralnett: 132 420 kv Regionalnett: 50 132 kv Distribusjonsnett: 11

Detaljer

The new electricity age

The new electricity age The new electricity age Teknologifestivalen i Nord-Norge 2010 Olav Rygvold 21.10.2010 Siemens 2009 Hva gjør vi i Siemens? Side 2 21.10.2010 The new electricity age Olav Rygvold Energiforsyning i fremtiden,

Detaljer

Mulig strategi for ny teknologi offshore vindkraft, et case. Øyvind Leistad Oslo 16.09.2011

Mulig strategi for ny teknologi offshore vindkraft, et case. Øyvind Leistad Oslo 16.09.2011 Mulig strategi for ny teknologi offshore vindkraft, et case Øyvind Leistad Oslo 16.09.2011 Enova og ny teknologi Energiomleggingen er rettet mot kjente energiløsninger som ennå ikke er konkurransedyktige

Detaljer

EUs fornybarmål muligheter og utfordringer for norsk og nordisk energibransje

EUs fornybarmål muligheter og utfordringer for norsk og nordisk energibransje EUs fornybarmål muligheter og utfordringer for norsk og nordisk energibransje EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Steinar Bysveen Adm. direktør, EBL FNI, 17. juni 2009 Innhold Energisystemet

Detaljer

Konsernsjefen har ordet

Konsernsjefen har ordet Hafslund årsrapport 2012 Konsernsjefen har ordet 10.04.13 09.26 Konsernsjefen har ordet 2012 har vært et år med god underliggende drift, men lave kraftpriser og ekstraordinære nedskrivninger og avsetninger

Detaljer

Enova hva skal vi bidra med mot 2010 og hvordan? Administrerende direktør Eli Arnstad Enova SF

Enova hva skal vi bidra med mot 2010 og hvordan? Administrerende direktør Eli Arnstad Enova SF EnergiRike Temakonferansen 2004 Energi og verdiskaping Enova hva skal vi bidra med mot 2010 og hvordan? Administrerende direktør Eli Arnstad Enova SF Enova SF Enova SF er et statsforetak som eies av Olje-

Detaljer

Grønn strøm. Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder

Grønn strøm. Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder Grønn strøm Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder Hensikten Redusere utslipp av klimagasser med fornybar energi Fornybar energi regnes som mer bærekraftig enn fossile enn ikke-fornybare

Detaljer

Fornybarpotensialet på Vestlandet

Fornybarpotensialet på Vestlandet Fornybarpotensialet på Vestlandet Bergen, 26. januar 2011 Wenche Teigland Konserndirektør Energi, BKK Agenda: Ny fornybar energi som en del av klimaløsningen Nasjonale og internasjonale forpliktelser Mulighetene

Detaljer

Olav Akselsen. Leiar av utvalet

Olav Akselsen. Leiar av utvalet Olav Akselsen Leiar av utvalet Men først litt om Mandat Energi- og kraftbalansen Ytre forhold 2030 2050 klimaendringar internasjonal utvikling Verdiskaping sysselsetting kompetanse/teknologiutvikling Mandat

Detaljer

Vilkår for forsyning til industri i ulike regimer og land

Vilkår for forsyning til industri i ulike regimer og land Vilkår for forsyning til industri i ulike regimer og land Teknas SET-konferanse, 3. november 2011 Adm. dir. Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Norsk Industri - Tall og fakta 2010 2 200 medlemsbedrifter

Detaljer

Petroleumsaktiviteten på norsk sokkel Hvor står vi i dag hvor kan vi være i morgen Veien videre slik KonKraft ser det. Ann Kristin Sjøtveit

Petroleumsaktiviteten på norsk sokkel Hvor står vi i dag hvor kan vi være i morgen Veien videre slik KonKraft ser det. Ann Kristin Sjøtveit Petroleumsaktiviteten på norsk sokkel Hvor står vi i dag hvor kan vi være i morgen Veien videre slik KonKraft ser det Ann Kristin Sjøtveit Nasjonal Strategi for petroleumsvirksomheten Arbeid initiert høsten

Detaljer

Totalleverandør innen utvikling, drifting og sikring av kritisk infrastruktur

Totalleverandør innen utvikling, drifting og sikring av kritisk infrastruktur Totalleverandør innen utvikling, drifting og sikring av kritisk infrastruktur Organisering Hafslund Infratek ASA Bjørn Frogner (CEO) Økonomi og finans Heidi Ulmo (CFO) Infrastruktur - Lars Bangen Elmontasje

Detaljer

Agdenda. Kort om Norwea. Vindkraft. Fornybarhetdirektivet, hva er det? Elsertifikater. Norge og vindkraft

Agdenda. Kort om Norwea. Vindkraft. Fornybarhetdirektivet, hva er det? Elsertifikater. Norge og vindkraft Agdenda Kort om Norwea Vindkraft Fornybarhetdirektivet, hva er det? Elsertifikater Norge og vindkraft Hva er Norwea? En kombinert interesse-, bransje og lobbyorganisasjon Finansiert av medlemsbedrifter

Detaljer

Vindkraft offshore industrielle muligheter for Norge

Vindkraft offshore industrielle muligheter for Norge Vindkraft offshore industrielle muligheter for Norge Energirådets arbeidsgruppe Classification: Internal 1 Arbeidsgruppen Steinar Bysveen, EBL, leder Odd Håkon Hoelsæter, Statnett Stein Lier-Hansen, Norsk

Detaljer

Målsetninger, virkemidler og kostnader for å nå vårt miljømål. Hvem får regningen?

Målsetninger, virkemidler og kostnader for å nå vårt miljømål. Hvem får regningen? Målsetninger, virkemidler og kostnader for å nå vårt miljømål. Hvem får regningen? Statssekretær Geir Pollestad Sparebanken Hedmarks Lederseminar Miljø, klima og foretningsvirksomhet -fra politisk fokus

Detaljer

Diskusjonsnotat - Når kommer solcellerevolusjonen til Norge?

Diskusjonsnotat - Når kommer solcellerevolusjonen til Norge? Diskusjonsnotat - Når kommer solcellerevolusjonen til Norge? 08.02.2013 - Zero Emission Resource Organisation (ZERO) Premiss: vi må etablere et marked for bygningsmonterte solceller i Norge. I våre naboland

Detaljer

Fornybar Energi i en oljesmurt økonomi. 7-fjellskonferansen Bergen, 31.mars 2011 Inge K. Hansen

Fornybar Energi i en oljesmurt økonomi. 7-fjellskonferansen Bergen, 31.mars 2011 Inge K. Hansen Fornybar Energi i en oljesmurt økonomi 7-fjellskonferansen Bergen, 31.mars 2011 Inge K. Hansen Agenda Om Scatec Scatecs utvilklingsmodell Eksempler fra Scatecs satsinger NorWind NorSun Scatec Solar Energinasjonen

Detaljer

Hovedkontor lokalisert i Trondheim med 20 ansatte Over 1200 anlegg tilknyttet driftssenteret OEM løsning for partnere

Hovedkontor lokalisert i Trondheim med 20 ansatte Over 1200 anlegg tilknyttet driftssenteret OEM løsning for partnere IWMAC WEB Løsninger for å forbedre energi- og miljøyteevnen på ådine tekniske k installasjoner PRESENTE AV Klaus Ditlefsen IWM AC AS IWMAC Internet & Wap for Monitoring And Control IWMAC AS. Etabl. 2001

Detaljer

Bygger bro fra idé til marked

Bygger bro fra idé til marked Miljøteknologiordningen fra Innovasjon Norge Bygger bro fra idé til marked Verden står overfor store miljøutfordringer. For å løse dem må vi ivareta og utnytte ressursene på en bedre måte. Til det trenger

Detaljer

Sammen om jobben: Næringslivets rolle i norsk utviklingspolitikk

Sammen om jobben: Næringslivets rolle i norsk utviklingspolitikk 1 av 7 Sammen om jobben: Næringslivets rolle i norsk utviklingspolitikk Basert på Utenriksminister Børge Brendes tale ved Næringslivets konferanse for internasjonalisering og utvikling 16 februar 2016

Detaljer

Bølge-energi i Norge - ren kraft og nye næringsmuligheter

Bølge-energi i Norge - ren kraft og nye næringsmuligheter Bølge-energi i Norge - ren kraft og nye næringsmuligheter EnergiRike Haugesund, 10. August 2005 Fred. Olsen Tore Gulli En mulighet for Norge til å bli en global drivkraft innen bølgeenergi Nye løsninger

Detaljer

Innspill til Energiutvalget. Norsk solenergiforening ved Åse Lekang Sørensen, Generalsekretær Høringsmøte, 22.09.11

Innspill til Energiutvalget. Norsk solenergiforening ved Åse Lekang Sørensen, Generalsekretær Høringsmøte, 22.09.11 Innspill til Energiutvalget Norsk solenergiforening ved Åse Lekang Sørensen, Generalsekretær Høringsmøte, 22.09.11 Om Norsk solenergiforening - En ikke-kommersiell organisasjon som på frivillig basis arbeider

Detaljer

Energy Roadmap 2050. Hva er Norges handlingsrom og konsekvensene for industri og kraftforsyning? Energirikekonferansen 7. 8.

Energy Roadmap 2050. Hva er Norges handlingsrom og konsekvensene for industri og kraftforsyning? Energirikekonferansen 7. 8. Energy Roadmap 2050 Hva er Norges handlingsrom og konsekvensene for industri og kraftforsyning? Energirikekonferansen 7. 8. august 2012 Arne Festervoll Slide 2 Energy Roadmap 2050 Det overordnede målet

Detaljer

Fornybar energi: hvorfor, hvordan og hvem? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

Fornybar energi: hvorfor, hvordan og hvem? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Fornybar energi: hvorfor, hvordan og hvem? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Steinar Bysveen Adm. direktør, EBL Campusseminar Sogndal, 06. oktober 2009 Innhold Energisystemet i 2050-

Detaljer

Rammevilkår for en ny næring

Rammevilkår for en ny næring Rammevilkår for en ny næring Mette Kristine Kanestrøm Avdelingsleder Offshore Vind Lyse Produksjon AS Styremedlem ARENA NOW Vindseminar Bergen 8.mars 2010 Innhold Lyse Produksjons satsning på offshore

Detaljer

Muligheter og utfordringer med norsk krafteksport

Muligheter og utfordringer med norsk krafteksport Muligheter og utfordringer med norsk krafteksport Konserndirektør Bente Hagem ZERO-konferansen Oslo, 6. november 2013 Statnett har et klart samfunnsoppdrag Formelle rammer Systemansvarlig Samfunnsoppdraget

Detaljer

Norge på veien mot lavutslippsamfunnet. Siri Sorteberg, Samling for kommuner i Buskerud, 16. april 2015

Norge på veien mot lavutslippsamfunnet. Siri Sorteberg, Samling for kommuner i Buskerud, 16. april 2015 Norge på veien mot lavutslippsamfunnet Siri Sorteberg, Samling for kommuner i Buskerud, 16. april 2015 FNs klimapanels femte hovedrapport Menneskers påvirkning er hovedårsaken Klimaendringene har allerede

Detaljer

Investering i fornybar energi. Vinn-vinn for utviklingslandenes fremtidsutsikter og norsk vannkraftkompetanse?

Investering i fornybar energi. Vinn-vinn for utviklingslandenes fremtidsutsikter og norsk vannkraftkompetanse? Investering i fornybar energi. Vinn-vinn for utviklingslandenes fremtidsutsikter og norsk vannkraftkompetanse? Av Kristin Aase, prosjektleder Energi og utvikling Store forskjeller på afrikanske land Kilde:

Detaljer

Endring av ny energimelding

Endring av ny energimelding Olje og Energi Departementet Endring av ny energimelding 15.12.2015 Marine Wind Tech AS Jan Skoland Teknisk idè utvikler Starte Norsk produsert marine vindturbiner Nå har politikerne muligheten til å få

Detaljer

Hvordan sikre grønnere vekst i Afrika sør for Sahara? av Sveinung Fjose og Ryan Anderson

Hvordan sikre grønnere vekst i Afrika sør for Sahara? av Sveinung Fjose og Ryan Anderson Hvordan sikre grønnere vekst i Afrika sør for Sahara? av Sveinung Fjose og Ryan Anderson Innhold Dagens energisituasjon i Afrika Hvorfor nås ikke målene? Er sol fremtidens løsning? Hva som situasjonen

Detaljer

work.11 6 VEIER TIL EN ENKLERE HVERDAg PÅ JOBB ATLANTERHAVSPARKEN I ÅLESuND 4.-5. MAI

work.11 6 VEIER TIL EN ENKLERE HVERDAg PÅ JOBB ATLANTERHAVSPARKEN I ÅLESuND 4.-5. MAI work.11 6 VEIER TIL EN ENKLERE HVERDAg PÅ JOBB ATLANTERHAVSPARKEN I ÅLESuND 4.-5. MAI ELLE melle Foto: Den Norske Matfestivalen/Marius Rua VelkoMMeN Til work.11 Vi inviterer deg til seminar og messe på

Detaljer

Eltako Wireless Opplev en helt ny livskvalitet 24 / 7. Mer fleksibilitet, mer sikkerhet og mer tid for deg selv!

Eltako Wireless Opplev en helt ny livskvalitet 24 / 7. Mer fleksibilitet, mer sikkerhet og mer tid for deg selv! Eltako Wireless Opplev en helt ny livskvalitet 24 / 7. Mer fleksibilitet, mer sikkerhet og mer tid for deg selv! Brytere kan enkelt festes til vegger, glass eller møbler takket være trådløs teknologi.

Detaljer

Teknas politikkdokument om Energi og klima UTKAST UTKAST UTKAST

Teknas politikkdokument om Energi og klima UTKAST UTKAST UTKAST Teknas politikkdokument om Energi og klima UTKAST UTKAST UTKAST Vedtatt av Teknas hovedstyre xx.xx 2014 Teknas politikkdokument om energi og klima Tekna mener: Tekna støtter FNs klimapanels konklusjoner

Detaljer

Fremtiden er usikker, men elektrisk

Fremtiden er usikker, men elektrisk / MWh Fremtiden er usikker, men elektrisk 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Solar Wind Oil US Shale Gas 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 150 $/bbl Kilde: EPIA (2011): "Solar Photovoltaic

Detaljer

Lave strømpriser nå! GARANTIKRAFT avtalen som gir god sikkerhet ved store svingninger i kraftprisen

Lave strømpriser nå! GARANTIKRAFT avtalen som gir god sikkerhet ved store svingninger i kraftprisen Nr. 3-2009 Nytt og nyttig fra Askøy Kraft Økt transport gir økt nettleie Gavedryss til lokalt barn- og ungdomsarbeid Energieffektivisering og sparing viktig for bedre klima Lave strømpriser nå! Hva kan

Detaljer

Britisk klimapolitikk. Siri Eritsland, Energy and Climate Change advisor, British Embassy Oslo

Britisk klimapolitikk. Siri Eritsland, Energy and Climate Change advisor, British Embassy Oslo Britisk klimapolitikk Siri Eritsland, Energy and Climate Change advisor, British Embassy Oslo Hvilke utfordringer står Storbritannia ovenfor? Energisikkerhet Utslippsreduksjon Holde prisene lave Massive

Detaljer

Fornybar energi. - eksport til Europa eller mer kraftkrevende industri i Norge. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

Fornybar energi. - eksport til Europa eller mer kraftkrevende industri i Norge. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Fornybar energi - eksport til Europa eller mer kraftkrevende industri i Norge EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Erik Skjelbred direktør, EBL NI WWF 23. september 2009 Den politiske

Detaljer

Offshore vindkraft. Peter M. Haugan Norwegian Centre for Offshore Wind Energy (NORCOWE) og Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen

Offshore vindkraft. Peter M. Haugan Norwegian Centre for Offshore Wind Energy (NORCOWE) og Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen Offshore vindkraft Peter M. Haugan Norwegian Centre for Offshore Wind Energy (NORCOWE) og Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen Forskningsdagene 2009, Bergen Slide 1 / 28-Sep-09 Fossile brensler

Detaljer

Kraftforsyningen og utbyggingsplaner. Rune Flatby Direktør konsesjonsavdelingen

Kraftforsyningen og utbyggingsplaner. Rune Flatby Direktør konsesjonsavdelingen Kraftforsyningen og utbyggingsplaner Rune Flatby Direktør konsesjonsavdelingen Ny utbygging viktige drivere Lite nettinvesteringer siden 1990 Flere regioner med svak kraftbalanse Forventet økt uttak i

Detaljer

Kraftsituasjonen pr. 24. mai:

Kraftsituasjonen pr. 24. mai: : Økt forbruk og produksjon Kaldere vær bidro til at forbruket av elektrisk kraft i Norden gikk opp med fire prosent fra uke 19 til 2. Samtidig er flere kraftverk stoppet for årlig vedlikehold. Dette bidro

Detaljer

LM-10. Endringsforslag, politiske uttalelser parallellsesjon 3: Uttalelse 20: Norge som Europas grønne batteri

LM-10. Endringsforslag, politiske uttalelser parallellsesjon 3: Uttalelse 20: Norge som Europas grønne batteri LM-10, politiske uttalelser parallellsesjon 3: Uttalelse 20: Norge som Europas grønne batteri 1 Side 104, linje 3 Forslag: Foregangsland for fornybar energi 2 Side 104, linje 3 Forslag: "Plusshus og grønne

Detaljer

Miljøteknologisatsingen ved et veikryss Innlegg for Programrådet for miljøteknologi, NHD, Oslo

Miljøteknologisatsingen ved et veikryss Innlegg for Programrådet for miljøteknologi, NHD, Oslo Side 1 av 9 Nærings- og handelsdepartementet Innlegg 28. august 2013, kl. 09:20 Statssekretær Jeanette Iren Moen Tildelt tid: 14 min. Lengde: 1400 ord Miljøteknologisatsingen ved et veikryss Innlegg for

Detaljer

Nordlands rolle i en fremtidig olje og gass-satsing

Nordlands rolle i en fremtidig olje og gass-satsing 1 Fylkesrådsleder Odd Eriksen Innlegg ved Norsk olje og gass dialogmøte Bodø, 04.april 2013 Nordlands rolle i en fremtidig olje og gass-satsing Bilde 1 Først vil jeg takke for invitasjonen til dette møtet

Detaljer

Innovasjon er nøkkelen til klimasuksess

Innovasjon er nøkkelen til klimasuksess Innovasjon er nøkkelen til klimasuksess Jan Bråten 1 Denne artikkelen har fire hovedbudskap for klimapolitikken: (1) Vi har et enormt behov for innovasjon hvis vi skal klare å begrense global oppvarming

Detaljer

En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi

En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi Lene Mostue, direktør Energi21 KSU Seminaret 2014 NVE 5. November 2014 Rica Dyreparken Hotel - Kristiansand

Detaljer

Fra fossilt til fornybart. BKKs konferanse 26. januar 2011 Anders Bjartnes

Fra fossilt til fornybart. BKKs konferanse 26. januar 2011 Anders Bjartnes Fra fossilt til fornybart BKKs konferanse 26. januar 2011 Anders Bjartnes Norsk Klimastiftelse Ny aktør i klima- og energifeltet Basert i Bergen Stiftelsen skal bidra til tiltak offentlige som private

Detaljer

Næringspotensialet i klimavennlige bygg og -byggeri

Næringspotensialet i klimavennlige bygg og -byggeri Næringspotensialet i klimavennlige bygg og -byggeri Trondheim, 2. Oktober, 0900-1200 Tid Innhold Hvem DEL 0: Velkommen 09:00 Velkommen, hvorfor er vi samlet, introduksjon av SIGLA Utvalget + ZEB 09:10

Detaljer

Offshore vind. Konserndirektør Energi Wenche Teigland BKK AS. Energirikekonferansen Tirsdag 11. august 2009

Offshore vind. Konserndirektør Energi Wenche Teigland BKK AS. Energirikekonferansen Tirsdag 11. august 2009 Offshore vind Konserndirektør Energi Wenche Teigland BKK AS Energirikekonferansen Tirsdag 11. august 2009 Klimaforpliktelsene en sterk pådriver i Europa og i Norge EUs fornybardirektiv og Klimaforlik i

Detaljer

Vibrasjonsvern. Proaktivt tilstandsbasert vedlikehold for vannkraftverk

Vibrasjonsvern. Proaktivt tilstandsbasert vedlikehold for vannkraftverk Vibrasjonsvern Proaktivt tilstandsbasert vedlikehold for vannkraftverk IKM Instrutek AS IKM Instrutek er en samarbeidspartner med fokus på kvalitet, bredde og kompetanse som leverer produkter og tjenester

Detaljer

Plusshus og fjernvarme

Plusshus og fjernvarme Plusshus og fjernvarme Einar Wilhelmsen Zero Emission Resource Organisation Vår visjon En moderne verden uten utslipp som skader natur og miljø ZEROs misjon ZERO skal bidra til å begrense klimaendringene

Detaljer

El infrastruktur som basis for næringsutvikling i Finnmark

El infrastruktur som basis for næringsutvikling i Finnmark El infrastruktur som basis for næringsutvikling i Finnmark Næringsutvikling og infrastruktur el i Nordområdene Kirkenes 29. september 2008 Marit Helene Pedersen Regiondirektør NHO Finnmark NHOs grunnleggende

Detaljer

Utvikling av priser og teknologi

Utvikling av priser og teknologi Utvikling av priser og teknologi innen fornybar energi Click to edit Master subtitle style Norges energidager 2009 KanEnergi AS Peter Bernhard www.kanenergi.no 15.10.2009 Status fornybar energi 2008 2

Detaljer

Ved er en av de eldste formene for bioenergi. Ved hogges fortsatt i skogen og blir brent for å gi varme rundt om i verden.

Ved er en av de eldste formene for bioenergi. Ved hogges fortsatt i skogen og blir brent for å gi varme rundt om i verden. Fordeler med solenergi Solenergien i seg selv er gratis. Sola skinner alltid, så tilførselen av solenergi vil alltid være til stede og fornybar. Å bruke solenergi medfører ingen forurensning. Solenergi

Detaljer

Hva bestemmer nettutviklingen i Nord-Norge?

Hva bestemmer nettutviklingen i Nord-Norge? Hva bestemmer nettutviklingen i Nord-Norge? Nettkonferansen 2010 Arvid Åsmo Administrerende direktør Troms Kraft Nett AS Agenda Om Troms Kraft Nett og bransjestrukturen Vekst og utvikling i Nord-Norge

Detaljer

Vurdering av vindkraft offshore til reduksjon av klimagassutslipp

Vurdering av vindkraft offshore til reduksjon av klimagassutslipp Vurdering av vindkraft offshore til reduksjon av klimagassutslipp en mulighetsstudie v/mette Kristine Kanestrøm, Lyse Produksjon Klimakur 2020 Seminar OD 20/8-2009 Beskrivelse av oppdraget for OD Produktet

Detaljer

Norsk Elektroteknisk Komite

Norsk Elektroteknisk Komite Norsk Elektroteknisk Komite NEK i korte trekk NEK, Norsk Elektroteknisk Komite, ble opprettet i 1912 og er det eldste standardiseringsorganet i Norge. NEK er en selvstendig og nøytral organisasjon med

Detaljer

Vannkraft i lavutslippssamfunnet. Audun Rosland, Energidagene, 17. oktober 2014

Vannkraft i lavutslippssamfunnet. Audun Rosland, Energidagene, 17. oktober 2014 Vannkraft i lavutslippssamfunnet Audun Rosland, Energidagene, 17. oktober 2014 Kunnskapsgrunnlag for lavutslippsutvikling Ny internasjonal klimaavtale i Paris i 2015 Kunnskapsgrunnlag Norge som lavutslippssamfunn

Detaljer

Fra energisluk til nullenergihus Hvor god tid har vi? -

Fra energisluk til nullenergihus Hvor god tid har vi? - Fra energisluk til nullenergihus Hvor god tid har vi? - Tor Helge Dokka SINTEF Byggforsk The Research Centre of Zero Emission Buildings Byggforsk Disposisjon Hvorfor må vi ha endring i byggebransjen Potensiale

Detaljer

SET konferansen 2011

SET konferansen 2011 SET konferansen 2011 Hva er produksjonskostnadene og hva betaler en vanlig forbruker i skatter og avgifter Sivilingeniør Erik Fleischer 3. november 2011 04.11.2011 1 Strømprisen En faktura fra strømleverandøren:

Detaljer

Energi- og prosessindustriens betydning for veien videre

Energi- og prosessindustriens betydning for veien videre Energi- og prosessindustriens betydning for veien videre EnergiRikekonferansen 2007-7. august, Haugesund En viktig gruppe for LO Foto: BASF IT De rike lands ansvar I 2004 stod i-landene, med 20 prosent

Detaljer

Framtiden er elektrisk

Framtiden er elektrisk Framtiden er elektrisk Alt kan drives av elektrisitet. Når en bil, et tog, en vaskemaskin eller en industriprosess drives av elektrisk kraft blir det ingen utslipp av klimagasser forutsatt at strømmen

Detaljer

Konsernsjef Torbjørn R. Skjerve 17.07.2008

Konsernsjef Torbjørn R. Skjerve 17.07.2008 LØSNINGER FOR FREMTIDEN Konsernsjef Torbjørn R. Skjerve 17.07.2008 NØKKELTALL NTE 2007 (2006) MILL KR. OMSETNING: 2209(1870) DRIFTSESULTAT: 465(465) TOTALKAPITAL. 8074 (7165) EGENKAPITAL: 4274(3791) NTE

Detaljer

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SAKSPROTOKOLL

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SAKSPROTOKOLL SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SAKSPROTOKOLL Offentlig høring av NOU 2006:18 "Et klimavennlig Norge" Behandlet av Møtedato Saksnr Samferdsel- areal- og miljøkomitéen 21.02.2007 3/2007 Fylkestinget 07.03.2007

Detaljer