Adventstid i Stange og Tangen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Adventstid i Stange og Tangen"

Transkript

1 Stange kulturskole Tirsdag 3. desember kl arrangerer Stange kulturskole konsert i Stange kirke. Lysmessene 8. desember 2. søndag i advent, 8. desember, kl er det lysmesse i Stange kirke med konfirmantene som hovedaktører. Konfirmantene tenner lys og leser bibeltekster om Messias som skulle komme til verden. Sanginnslag ved Hamar damekor som ledes av Ellen Dorthea Slåtten. Nr årgang Adventstid i Stange og Tangen Samme søndag kl er det lysmesse i Tangen kirke sammen med skoleelever fra 7. klasse. Vi synger og spiller jula inn 3. søndag i advent 15. desember kl i Tangen kirke synger og spiller vi jula inn. Her deltar Tangen damekor, dirigent Torill Nybrott, Tangen mannskor, dirigent Marianne Haugsrud, Avåtel, dirigent Rolf Thon, Tangen skolekorps, dirigent Tor André Vestli og det blir menighetssang! Samme kveld i Stange kirke kl blir en tilsvarende sang- og musikkveld arrangert. Menigheten selv skal få synge flere av de kjente julesangene vår. I tillegg blir følgende kor med: Vallset Sanglag med Ellen Dorthea Slåtten som dirigent, Stange kantori, organist Lars Gunnar Velle, Stange skoles musikkorps, dirigent Tor André Vestli, Stange/Vallset Musikkforening, dirigent Knut Harald Jensen. Julaften med gudstjenester i alle kirker I år oppfordrer vi barnefamiliene til å ta med seg barna til kirke julaften. La julaften bli en familieopplevelse sammen med mange andre i kirken! Det er familiegudstjenester i Strandlykkja kapell og i Stange kirke kl , i Tangen kirke kl I Stange kirke er den andre julaftensgudstjenesten kl Den eldste julegudstjenestetradisjonen er knyttet til julenatt og juledag. I Stange kirke og Tangen kirke er denne gamle tradisjonen ført videre i høytidsgudstjenesten 1. juledag kl Da løftes blikket om enda mer fra stallen til himmelens mysterium i vår verden. Vi ønsker oss mange til kirke også juledag. Vel møtt til blant annet vakker sang og musikk!

2 2 Stange kirkes kantori Øver hver onsdag kl i Stange kirk.åpent for alle som ønsker å synge i kor. Ta kontakt med organist Lars Gunnar Velle eller Elisabeth Kommisrud. Misjonsforeningene Såstad misjonsforening møte 2.mandag i måneden kl Leder: Kari Bjørgen. Stange misjonsforening 2. tirsdag i måneden kl Leder. Oddbjørg Torp Stange Normisjonsforening møte 3.tirsdag i måneden kl Leder: Kirsti Enger. Menighetspleieforeningene Stange sentrum menighets pleie møte i Stange menighetssenter 1.tirsdag i måneden. Leder: Dagny Akselsen. Nordre sving menighetspleie møte 1.torsdag i måneden. Leder: Kirsten Baardseth. Sørholte menighetspleie møte 1.tirsdag i måneden. Leder: Ester Godsveen. Tangen menighetspleie møte siste torsdag i måneden. Kontaktperson: Solvor Johansen, Tlf.: Ullsaker menighetspleie møte siste torsdag i måneden. Kontaktperson: Ester Haug, Tlf.: Vardeberg menighetspleie møte siste onsdag i måneden. Kontaktperson: Bitte Dons Haug. Tlf.: Skogen menighetspleie møte siste uka i måneden. Kontaktperson: Anne Lise Myhre, Tlf.: Nordre Tangen menighetspleie møte siste tirsdag i måneden. Kontaktperson: Bodil Granli, Tlf Espa Sjukepleierforening møte andre onsdag i måneden. Kontaktperson: Else Karin Nordnes, Tlf.: Barn og ungdom Tangen menighets minikor Alder: 3 7 år, øver i Tangen menighetshus tirsdager kl Ledere: Gunvor Nordbakken og Lene Haug. Tangen menighets barnehage Åpningstid: 10 14, Styrer: Inger Renolen. Åpen barnehage Stange menighet I Stange Menighetssenter tirsdag og torsdag kl Styrer: Elise Jevanor Assistent: Anne Kathrine Vasaasen Stange menighets barneklubb Klubb I møtes annenhver mandag kl Ledere: Aslaug Bjørnstad og Kari Bjørgen. KLUBB II på Vollbo (5. 7. klasse) Klubbkveler i menighetskjelleren kl Klubbstyret: Anette Sveen, leder, Åse Dorthe Bye Gjerlaug, nestleder, Lise Sletten, Marion Langsethagen, Henrik Grønvold, Tom Roger Hjermstad. Stange og Tangen menighetsblad Utgiver: Menighetsrådene i Stange og Tangen Adresse: Stange kirkekontor, 2335 Stange. Tel.: Redaksjonen: Sigmund Rye Berg og Morten Stensberg. Grafisk formgiving: Rune Aasen Trykk: Nardus Trykkeri, Møllervegen 1, 2336 Øyer Kasserer: Stein Rusdal, Enerhaugen 5, 2335 Stange Frivillig abonnement kr. 100,. Postgiro: Frist for innlevering av stoff til neste nummer: Leie av Stange menighetssenter, Vollbo til møter kurs, arrangementer m.m. Henvendelse Stange kirkekontor tlf Tilsyn og praktiske spørsmål: Dag A. Andersen: tlf.: (dagtid) Menighetssenterets bankkonto:

3 Adventstid er spenningstid Når dette menighetsbladet kommer inn på ditt bord, står vi foran 1. søndag i advent. Dermed beveger vi oss fra noen mørke høstuker og inn i et landskap fylt av håp og forventning, ja endog drømmer. Barna målbærer dette sterkest. De er umiddelbare og kan kunsten å glede seg hemningsløst gjennom alle adventkalenderens luker, lys og adventprogrammene på TV. Mens vi voksne strever og kaver for å få gjennomført alle prosjekter og avslutninger, oppgaver og ferdigstillinger før julehelga kommer, blir lett voksenverdenenes adventspenning fylt av krav og tømt for god forventning. Gud kommer til oss. Dette er adventstidens påminnelse til alle travle mennesker så vel som de avslappede med god tid. Det er tid for å møtes med både Gud og Jesus. Gjennom Jesu komme til oss møter vi Gud selv. Han inviterer til å se og ta imot himmelens nåde og bli tatt imot av Han som er alle menneskers utgangspunkt og livskilde. Fiolett i advent Fiolett har både svart og rødt i seg. Gud steg inn i en verden merket av mørke, konflikt og hat, brudd med Gud/synd, nød og smerte. Nettopp derfor lot Gud seg føde. Rødt er blodets og kjærlighetens farge. 3 Kan vi gjøre noe med adventstida? Er det mulig at vi kan bruke noen av våre adventsdager til å skape trygghet for et medmenneske, minske ensomheten og la fellesskap og tilhørighet bli noe for også de som kjenner seg alene. For adventstid er spenningstid på flere vis. Når mange bygger opp gode forventninger om lys og varme i adventstid, blir noen gående for seg selv. Og den indre ensomhet er aller tyngst. Noen eldre kjenner seg glemt, noen barn og unge er usikker på hva advent og juletid skal bringe med seg av uro eller konflikt. Så er det kanskje ikke nok at jeg ordner meg selv. Det kan være at et menneske, stort eller lite, behøver en invitasjon til samtale, til en kopp kaffe, til et fellesskap i et hjem eller i kirken og menigheten. Over til neste side... Adventstid er mulighetenes tid Det enkleste er at vi møter hverandre med vennlighet og inkluderende holdning. Adventstid er i den kristne tradisjon også selvransakelsens tid, forberedelsens tid. Bildefeltet fra Stange kirkes prekestol viser Jesusbarnet i stallen omgitt av Maria, Josef, esler og tiljublende gjetere. Legg merke til Josef som løfter hånden med tre fingre i trinitarisk hilsen.

4 4 Spenningen mellom svart død og rød kjærlighet samles i adventstid. Og så vokser lyset, håpet og gleden fram. Mysterium er navnet vi bruker på det ufattbare, på underet, Guds væren i sin egen verden i et lite barn. Midt i adventtiden midtvinters lyder englenes sang og varsler Guds egen aksjon i kjøtt og blod, i menneskers skikkelse, i Jesus Kristus. Ikonet på prekestolen Det andre feltet på prekestolen i Stange kirke framstiller Jesusbarnet i stallen. I sentrum er Jesusbarnet som et lite ikon med Maria som ser på. Rundt barnet i krybben er det en aktiv scene av mennesker, gjeterne, en kvinne, Josef, eselet og oksen som tiljubler Guds Sønn. Det beste ville være om adventtidens spenning, slik vi kan kjenne det i våre egne flyktige liv, kunne forløses og slippes fri i menighetens fellesskap rundt han «som ble menneske og tok bolig iblant oss.» Advent er ettertankens og erkjennelsens tid, en tid for omsorg og varme, tiden for å bygge fellesskap og nærhet til Gud og til hverandre. Velsignet adventstid! Glassmaleriet i Stange kirkes østvegg viser nedenfra englenes lovsang for gjeterne utenfor Betlehem, de hellige tre konger/vismenn som følger stjernen, og øverst tilber de Jesusbarnet i stallen.

5 5 Millenniumskirken i Ngaundere, hvorfor bygge ny kirke? Kamerun og misjon har jeg hørt om siden jeg var barn. Vi hadde et misjonsspill med brett og kort, og hvis vi kunne svaret fikk vi kortet. Vi lærte mye, både om land, folk og navn på misjonærer. NMS startet arbeidet i Kamerun i 1925, og har i dag 23 misjonærer der. Det er ikke misjonærene som styrer kirken, men de samarbeider med den kamerunesiske kirken. I 1934 ble den første kristne kirken bygd i Ngaundere, og det var plass til mennesker. Muslimene syntes de kristne hadde stor tro, for det var jo bare en håndfull kristne! I dag er det mange kirker i Kamerun, og mennesker finner veien til kirken på en vanlig søndag. Noen kirker har flere gudstjenester hver søndag. Behovet for en stor kirke har blitt klarere og klarere. En arkitekt fra Stavanger, som er født i Kamerun, har tegnet den nye kirken. Symbolbruk, former og linjer drar han paraleller til i tradisjoner og dagligliv i Kamerun. Folk samles i skyggen under trærne både for sol og regn, om kvelden sitter de i en sirkel rundt bålet. Den tradisjonelle byggeformen er sirkelformet, derfor er kirken slik formet også, og alteret er i midten fordi Kristus skal være i sentrum. Den nye kirken skal ha plass til 1500 mennesker, og den vil nok fylles hver søndag. Etter sju års planlegging, ble det første spadetaket tatt i november 2001, og håpet er at bygget skal stå ferdig til 80-års jubileet i Lokale håndverkere har i flere år skåret til stein som skal brukes til muren. Det er et stort løft å bygge denne kirken, ikke minst økonomisk, og det er innsamling i gang, både i Norge, USA og i Kamerun. I Såstad misjonsforening prøver vi å gi vårt lille bidrag til denne kirken, er det noen andre som vil være med? Menigheten i Ngaundere ber for den nye kirken hver søndag, de ser fram til å fylle den, og da tror jeg lovsangen vil lyde! Jeg håper og tror at menigheten i Ngaundere skal lykkes med sitt kirkebygg! (3 400 plasser i kirken er ikke nok i Kamerun, og da må jeg undres litt over at det er så mange ledige plasser i våre kirker når vi feirer gudstjeneste.) Kari Bjørgen

6 6 Telefon: Faks: Postboks 147, 2335 Stange E-post: Bjørn Frenning 2335 Stange Vi utfører alt i: Graving, sprenging og transport. Vi leverer også pukk, singel og veigrus fra eget pukkverk. Telefon: Mobil: Pukkverk:

7 Gudstjeneste og ofring Av og til er det noen som spør om hvorfor vi har ofring i gudstjenesten og hva dette skal tjene til. Det er gjerne en viss skepsis som kommer til uttrykk når dette er tema. Derfor kan det være hensiktsmessig å informere generelt om hensikten med å ta opp offergave i gudstjenestene våre. kollekt i gudstjenestene. Men med den nye gudstjenesteordningen fra 1977 ble dette normalisert som en fast ordning i menighetene våre. Menigheten selv, og det vil si alle kirkemedlemmer, driver et mangfoldig arbeid basert på frivillige gaver fra menighetens medlemmer gjennom ofring. Det aller meste av menighetsrådets virksomhet med sine utvalg forutsetter at vi har midler å sette inn. Det koster å kjøpe dåpsopplæringsmateriell, drive barnearbeid, klubbarbeid, musikkarbeid, besøkstjeneste. Offergaven som gis er ingen inngangsbillett til gudstjenesten. Menigheten inviteres derfor til frivillig å gi sitt bidrag. Men det er helt greitt å sende offerposen forbi når det måtte passe best slik. Bibelens forvaltertanke Den grunnleggende motivasjon er gitt allerede i Nytestamentet. Før vi fikk samfunnets helhetlige helse- og sosialomsorg utviklet på og 1960-tallet, var mye av dette drevet av kirkelige organer. Men selv nå ser vi at det fortsatt er bruk for kirkelige og humanitære organisasjoner som utfyller det offentlige. Kirken både sentralt og lokalt har derfor et fortsatt ansvar. I gudstjenesten er vi ikke bare å forstå som en selvopptatt forsamling som kan få hjelp til åndelig utvikling og kristne tro. Dette er viktig, men en tro uten gjerning og handling er en død tro, sier den bibelske spissformulering. Har du gamle bilder fra «Børsen»? Menighetshuset på Tangen var som gammelt gjestgiveri og «Børs» et sted som mange har hatt et forhold til. I den forbindelse ønsker menighetsråd og husstyre seg bilder fra gamle dager og vil gjerne få låne bilder til kopiering slik at de kan komme opp på veggene i menighetshuset. Dersom noen har bilder til låns kan de leveres ved prestekontoret eller til Mari Sletli. Eller ta kontakt. 7 Et frivillig ansvar Det har alltid blitt tatt opp offer eller Positivt uttrykt Kan du gi en liten skjerv til menighetens virksomhet, enten det gjelder engasjementet i vår egen menighet eller innsats andre steder i verden, så er du med og hjelper til. Vil du være med og hjelpe til på mer praktisk vis, er det kanskje enda bedre. Rett forvaltning av ressurser gjelder både våre midler, vår tid og evner. Tilpass ditt engasjement til det du synes er en god utfordring for deg. Dine kvaliteter kan være både gode og nyttige. Dessuten går det an å være med i en gudstjeneste helt passivt og uten tanke på ytelse. Av og til er det også godt! Vennlig hilsen Sigmund RB Leie av Tangen menighetshus i forbindelse med møter, kurs, arrangementer, minne samvær, bryllup, selskap etc. Kontakt Anne Mari Sletli: Tlf (privat), mobil eller på e-post:

8 8 Fire-felts E6 men hvor blir det av evnen til å tenke langsiktig? Nå er det altså vedtatt, det skal bygges fire-felts motorvei der den nåværende E6 går. Det er så jeg er fristet til å si: til helvete med Vegvesenet. For som det sies, vegen til helvete er brolagt med forsetter. Forsettet om at vegen skal bli bedre er sikkert riktig, men at konsekvensene skal bli til å leve med for dem som fortsatt bor der tror jeg vil vise seg å ikke holde stikk. Både utbygger og et flertall av lokale politikere mener at veien er et gode som det er vanskelig å si nei til. Men hvor blir det av evnen til å tenke langsiktig? Vegvesenet er ikke alltid de beste på det. Tenk for eksempel på broa over Minnesund som stod ferdig til de Olympiske Leker på Lillehammer 1994, hadde man da hatt evnen til å «se» framover ville den med stor sannsynlighet ikke vært lagt der med tanke på byggingen av ny trassé. Når det gjelder hva lokale politikere har gjort og tenkt i denne saken så kan det kanskje være en idé at de som mener vedtaket om bygging av E6 langs gjeldende trasse er galt stemmer på de lokalpolitikerne som har gått inn for det østlige alternativet. Jeg undres på hva lokale politikere med postadresse Tangen egentlig mente/mener om denne saken, kan hende var jeg sløv og ikke fikk det med meg. Men dersom det jeg har hørt stemmer så kan jo lokale politikere nærmest ha blitt «presset» til å gå inn for den billigste løsningen. For ellers så ville en ikke få noen ting til vegbygging i det hele tatt! Visst kan dette kalles for mye, men politikk er det i alle fall ikke! Kommunens unnfallenhet i denne saken føyer seg inn i et mønster; «det er ikke så farlig med dem i sør - skit i sørenden - sats på Ottestad!» At Stange kommune, uten kamp, lar ei grend som kunne ha blitt lokomotivet i en fornyelse av sørenden av kommunen gå til ulvene kan ikke skyldes annet enn en total mangel på visjoner og framtidsrettet tenkning. Kanskje det viktigste er at politikken har retning, om det går til helvete spiller kanskje en mindre rolle! Morten Erik Stensberg Prest på Tangen

9 50-års konfirmantene i Stange 29. september Første rekke fra venstre: Margrethe (Westjordet) Hauge, Stange, Aase Gunvor (Baardseth) Haugli, Stange, Grethe (Wallebak) Stensberg, Halden, Birgit (Ruud Olsen) Pedersen, Vang H., kapellan Morten Stensberg, Else (Emilsen) Nylende, Furnes og Karin (Martinsen) Søbakken, Stange. Andre rekke: Willy Brovold, Stange, Gunnar Enger Ottestad, Sonja (Kristiansen) Jensen, Ottestad, Sonja (Simensen) Mostue, Bruvoll, Einar Mork, Ottestad, Bjørn Arne Fenning, Stange, Dagny (Westad) Foss, Sørumsand og Solveig (Pinnerud) Skotheim, Stange. Tredje rekke: Ole Martin Kind Berntsen, Ingeberg, Vidar Sveum, Stange, Aage Hauge, Stange, Ant Lindstad, Stange, Hans Nyland, Lillehammer, Knut Antonsen, Sølen, Jan Bye, Stange, Jan Erik Kaspersen, Ottestad, Trygve Nyhus, Geithus og Johan Wilson, Råholt. Etter gudstjenesten i Stange kirke var jubilantene med ektefeller invitert til hyggelig samvær og servering i Stange Menighetssenter. Noen av de modne konfirmantene hadde ikke sett hverandre på mange år, så her ble både gamle og nyere minner oppfrisket. Stange menighetspleie besørget en praktfull servering for årets 50-årsjubilanter. Fra venstre: Bjørg Nybakk, Ingrid Bryn Hansen, Karen Westad, Dagny Akselsen, Jorunn Hoberg, Kjellrun Opøien og Gunvor Hoberg.

10 10 Advent, jul og nyttår en spennende kirkeårstid! Kirken vårt felles møtested! 1. desember - 1. søndag i advent Matteus 21,1 9. STANGE KIRKE kl Felles familiegudstjeneste med Ottestad menighet. Dåp. Barneklubben deltar. Utdeling av kirkebok til 4-års dåpsbarna. Kirkekaffe/brus i nordskipet. Offer til menighetens dåpsopplæringsarbeid. TANGEN KIRKE kl Høymesse. Stensberg. Offer til NKSS. 8. desember - 2. søndag i advent Lukas 21, STRANDLYKKJA KAPELL kl Høymesse. Stensberg. Offer til NMS TANGEN KIRKE kl Lysmesse. Stensberg. Offer: Barnehagen i Soweto. STANGE KIRKE kl Lysmesse. Konfirmantene deltar med lystenning og bibeltekster. Hamar Damekor synger. Offer til konfirmantarbeidet. 15. desember - 3. søndag i advent Matteus 11,2 10. TANGEN KIRKE kl «Vi synger og spiller jula inn.» Tangen Mandskor, Tangen damekor, Tangen skolekorps, Tangen Musikkforening. STANGE KIRKE kl «Sang og musikk i førjulstid.» Hele menigheten synger. S tange skoles musikkorps, Vallset Sanglag, Stange kantori, Stange/Vallset Musikkforening. Kollekt til sang- og musikkarbeidet. 22. desember - 4. søndag i advent Romerne 16, STANGE SYKEHJEMS VESTIBYLE kl Adventgudstjeneste. Rye Berg. 24. desember - Julaften - Kristusfest Lukas 2,1 14. STANGE KIRKE kl Familiegudstjeneste. Rye Berg. Offer til Kirkens Nødhjelp. STANGE KIRKE kl Julaftengudstjeneste. Rye Berg. Offer til Kirkens Nødhjelp. STRANDLYKKJA KAPELL kl Gudstjeneste for små & store. Stensberg. Offer til KN. TANGEN KIRKE kl Gudstjeneste for små & store. Stensberg. Offer til KN.

11 desember - Juledag Johannes 1,1 14. STANGE KIRKE kl Høytidsgudstjeneste. Rye Berg, Stange kantori. Offer til inventar og tekstiler i Stange kirke. TANGEN KIRKE kl Høytidsgudstjeneste. Stensberg. Tangen Mandskor. Offer til Ungdomsklubben. 29. desember - Søndag etter jul Jesaja 63,7 9. TANGEN KIRKE kl Høymesse. Dåp. Stensberg. Offer til diakoniarbeidet. STANGE MENIGHETSSENTER VOLLBO kl Juletrefest for små & store. Julens sanger og gang rundt juletreet. Barneklubben og Åpen barnehage deltar. Servering. 31. desember - Nyttårsaften Lukas 13,6 9. STANGE KIRKE kl Kveldsgudstjeneste ved årets slutt. Rye Berg. 5. januar - Kristi åpenbaringssøndag Matteus 2,1 12. STANGE MENIGHETSSENTER kl Menighetens misjonssøndag. Bjørgen og Rye Berg. Offer til misjonsarbeidet. Kirkekaffe og samtale. TANGEN KIRKE kl.11. Høymesse. Stensberg. 26. januar - 3.s.e. Kristi åpenbaring STANGE KIRKE kl Høymesse. Rye Berg. Offer til Kirkens SOS. 2. februar - 4.s.e. Kristi åpenbaring Matteus 8, TANGEN KIRKE kl Høymesse. Rye Berg. STANGE MENIGHETSSENTER, VOLLBO kl Høymesse. Stensberg. Offer til menighetens barnearbeid. Kirkekaffe. 9. februar - Vingårdssøndagen Matteus 20,1 16. STANGE SYKEHJEMS VESTIBYLE kl Gudstjeneste for pasienter, familie og interesserte. Rye Berg. STANGE KIRKE kl Felles Tomasmesse for Stange og Tangen. Kantoriet, lekfolk, konfirmanter og begge prestene. Offer til ungdomsarbeidet. 16. februar - Såmannssøndagen Lukas 8,4 15. TANGEN KIRKE kl Høymesse. Stensberg. 23. februar - Kristi forklarelsesdag Matteus 17,1 9 STANGE KIRKE kl Høymesse. Rye Berg. Offer til Bibelselskapet. 12. januar - 1.s.e. Kristi åpenbaring Matteus 3, STANGE KIRKE kl Høymesse. Rye Berg. Offer til Israelsmisjonen. TANGEN KIRKE kl.11. Høymesse. Stensberg. 19. januar - 2.s.e. Kristi åpenbaring Johs. 2,1 11. TANGEN KIRKE kl Høymesse. Stensberg.

12 12 Trosuttrykk i hjemmet Åndelig trening for mennesker i det tjueførste århundre I Stange kommune finnes Stange hallen riksanlegg og mange av innbyggerne benytter seg av det. Det er et sted for å trene kroppen. Psyken likeså er det mange som trener og prøver å styrke. Men hva med sjelen hvor kan den trenes og hente styrke og ny kraft? Husker dere bildet av engelen som hang over sengen vår da vi var små? Eller Jesus med «de små barn» i glass og ramme? Slike bilder er bare ett eksempel på de mange trosuttrykk som finnes rundt om i hjemmene. Dette kan også være et innrammet broderi, et heklet kors, et knyttet veggteppe, osv. Ikke alltid de helt store kunstverk, men likevel viktige uttrykk for tro og håp, og derfor verdifulle i sitt slag. I forbindelse med neste års markering av Hamar bispedømmes 850 årsjubileum, planlegger vi en utstilling av slike trosuttrykk fra hjemmene. Men vi trenger hjelp!! Alle som er i besittelse av trosuttrykk, eldre eller av nyere dato, inviteres herved til å låne de ut til denne utstillingen. Selve utstillingen blir i Hamar bispegård et par uker rundt pinsehelgen, men vi vil gjeme ha melding om hva som kan stilles ut innen 1. februar Send en kort beskrivelse av type, motiv, ca. størrelse, samt navn og adresse/telefonnummer til Hamar bispedømmekontor v/ida Kristin Lie, P.b.172, 2317 Hamar (e-post: Vi håper på stor oppslutning om utstillingen, og takker på forhånd for hjelpen Med hilsen fra biskopen Den svenske biskopen Martin Lønnebo ønsket å hjelpe dagens mennesker til også å prioritere sjelen og har gjennom noen år nå utviklet serien «Åndelig trening». Det kan best beskrives som er et slags åndelig «treningsopplegg» «Friskis och Svettis» som består av perlebåndet Kristuskransen og en liten bok med samme navn. I Tangen vil vi til våren prøve å dra i gang et slikt treningsopplegg, ambisjonene er ikke så veldig store, en gang i måneden vil det bli avholdt trening. Det kreves ingen spesielle kunnskaper eller ferdigheter, men det gjør ingen ting om du er nysgjerrig på livet og ofte undres over det. Den svenske biskopen Martin Lønnebo ønsket å hjelpe dagens mennesker til også å prioritere sjelen og har gjennom noen år nå utviklet serien «Åndelig trening». Gjennom de 18 perlene som kransen består av får vi muligheten til å ane at det finnes en virkelighet, en verden som rommer mangt som gir grunn til ettertanke og glede, men også sorg og fortvilelse. Lønnebo ønsker å gi mennesker livsmot, livslyst og som han sier: «Kristuskransen kan ligge på nattbordet ditt, eller i lommen din, som en påminnelse om skatten du eier. Den sier til deg hver dag: Du er rik! Kristuskransen finnes for å minne deg om at Gud finnes. Ingenting er fullstendig håpløst. Du har en Frelser. Du er velsignet for å være til velsignelse.» Opplegget er ganske enkelt det du trenger å ha med deg er deg selv og livet ditt. Vi samles først i Tangen kirke, en halvtimes tid etter det går vi på menighetshuset for å spise kveldsmat sammen og ha en samtale om det som er dagens perle/tema. Samlingene begynner i Tangen kirke kl og vi er ferdige til kl. 21. Datoene er: Tirsdag 7.januar Tirsdag 4. februar Tirsdag 4. mars Tirsdag 1. april Tirsdag 6 mai Tirsdag 3. juni Lurer du på noe eller har spørsmål om opplegg kontakt presten i Tangen!

13 Fra «Nådeskin» til «Nådesol» Ord til ettertanke ved utgangen av jubileumsåret for MB Landstad 13 Det sies at MB Landstad elsket julen. I hans mest kjente julesang er julens budskap felt inn i et gjenkjennelig norsk vinterlandskap. Men hvorfor er salmens sentrale strofe tatt ut i vår nyeste salmebok? Det er grunn til å spørre: Har det grepet inn i og forvansket salmens kunstneriske plan? Magnus Brostrup Landstad, skaperen av vårt første nasjonale salmeverk, var som kjent selv salmedikter. Rundt regnet 50 salmer i Landstads Kirkesalmebog var hans egne, og av dem er 25 er gått inn i Norsk salmebok av Selvsagt lever to av hans aller best kjente salmer, julesalmen «Fra Fjord og Fjære» og gravferdssalmen «Jeg veed mig en Søvn», videre i vårt nyeste salmeverk. Men i den første er strofe 4 utelatt, i den siste sluttstrofen. I den viktige boka «M B Landstad på nært hold belyst med familiebrev (1989) av Hans Th. Landstad, uttrykker forfatteren på vegne av Landstadfamilien et ønske om at strofe 7 må tas inn igjen i gravferdssalmen. Jeg er ikke uenig. Emnet for det følgende er imidlertid julesalmen. Jeg har med tilfredshet merket meg at vår nåværende salmebok har rettet opp en uheldig omskriving i Landstads reviderte salmebok fra 1920-årene. Det vitner om skjønnsomhet. (Jfr. avslutningen av første strofe.) Men denne skjønnsomhet har ikke holdt så langt som til strofe 4. «Fra Fjord og Fjære» har med rette vært karakterisert som en enhet av julesalme og fedrelandssang. Liksom i våre fedrelandssanger innfanges natur og mennesker i store altfavnende uttrykk: fra fjord og fjære, fra fjell og dyben dal, fra hver gård og grend skal unge, gamle, kvinner og menn feire jul. Fest og høytid klinger med en gang ut av den monumentale førstestrofen, der det uten reservasjoner blir fastslått at landet og folket skal være ekkorum for «et Ære være». Fra kirketårnene skal «Fryds Basuner» lyde, og dermed er det lagt opp til triumfen i strofeavslutningen: «Vi var forlorne, / nu er vi frelst af Nød.» Det er altså all grunn til å blåse i basuner. Men det skjer mer i strofe 1. Her introduseres også den bibelske klangbunn som bærer teksten, selve englesangen på betlehemsmarken: «Ære være Gud i det høyeste og fred på jorden». Det er denne sangen og dette budskapet som nå skal gjenlyde, dvs. klinge på nytt som et ekko av den første julekveld. Dermed aktiviseres i vår bevissthet den gamle fortellingen om hyrdene på marken og vandringen til barnet i krybben. Slik som hyrdene den gang, skal også vi, åndelig talt, vandre til Betlehem og oppleve Guds-barnets Naadeskin i barnets smil. Ordet nåde opptrer første gang i teksten i strofe 4. Først oppfordres alle til kirkegang, uavhengig av alder og kjønn. Men en spesiell omtanke vies «Hver, som græder», at disse især må få «Vår Herre selv» som gjest. Formuleringen forbereder et møte med barnet i krybben.(strofe 2) I strofe 3 er det flere henspillinger på englesangen: «Vi have Engle hyst», «Gud Fred paa Jord er lyst». Via kirkerommet går ferden videre, og uttrykkene «Myrrha og gull» (stofe 4) viser at fortellingen om de vise menn også hører til salmens bibelske referanser. Når kirkefolket vandrer sammen med hyrdene, gjentar de vandringen fra den første julekveld. Men denne vandring må nødvendigvis finne sted gjennom fordypelse i juleevangeliget. Det er i sinnet, så å si i «Hjertets Dybe Grund» at møtet med barnet kan finne sted. Det er ikketilfeldig at jeg her siterer fra Brorsonsalmen. «Mit Hjerte altid vanker I Jesu Føderum». Den var vel kjent for Landstad, og er Over til neste side...

14 14 i sin helhet en parallelltekst til strofe 4 i Landstadsalmen. Særlig er sluttstrofen interessant i vår sammenheng, for det er nok Landstad som er mester for avslutningen på denne salmen slik den er gjengitt i Landstads Kirkesalmebog. (Man har i hovedsak valgt å beholde Landstads ordleggingsmåte også i Norsk Salmebok.) I Landstads redaksjon lyder sluttstrofen slik: Jeg vil med Palmegrene Dit Hvilested bestrø, Min Jesu! dig alene Jeg leve vil og dø. Kom lad min Sjæl dog finde Sin rette Kvægestund, At du er fød herinde I Hjertets Dybe Grund! Landstad knytter her an til en gammel tanke, som også var kjent for Brorson, tanken om sjelegnisten i hjertegrunnen. Den innebærer at Jesus på underbar vis kan fødes i det enkelte menneskets sjel. Slik sett faller krybberummet og menneskehjertet sammen, og julemysteriet kan gjenta seg på ny og på ny. Landstad har kanskje opplevd Brorsons brudemystikk som vanskelig tilgjengelig for sin samtid, og har av den grunn skrevet noe om på Brorsonsalmen. Vi skal ikke her diskutere hva som er best, Brorsons opprinnelige uttrykksmåte eller Landstads omdiktning. Landstads formulering er i alle fall i Brorsons ånd, og den rummer en nøkkel til dypere innsikt i hva møtet med barnet i krybben innebærer i hans egen julesalme. Møtet skjer gjennom fordypelse og inderliggjøring, og er forutsetning for oplevelsen av nåden, slik det er uttrykt i strofe 4. Da kan kirkefolket gå ut igjen av Krybberummet med takk ut av krybberummet og ut av kirken til det norske vinterlandskap og en gnistrende stjernehimmel(strofe 5 og 6.) Og når det heter: «tenn lys i hver manns gaard» og «Lad Isen briste», handler det vel så mye om å tenne lys og smelte is i menneskesinnene som i naturen. I avslutningssekvensen retter salmen blikket oppover mot himlens stjerner og ut over dette liv «når allting endes» (strofe 6). Her vender ordet nåde tilbake i uttrykket «Naadesol» og fastholder og fullfører dermed tankegangen fra strofe 4. («nådens sol» i NoS bør føres tilbake til «nådesol» som er det opprinnelige, og dessuten god norsk.) Konklusjon Det holder ikke, som det har vært gjort, å hevde at salmen er for lang og at strofe 4 av den grunn måtte fjernes. Hvis man av ulike grunner ikke vil ha med alle strofer hver gang en salme synges, kan man velge ut strofer etter som det passer. Men strofer som er utelatt i salmebo-

15 15 ka, kan aldri velges. Og dersom man har tatt ut strofer, og dermed skiplet den kunstneriske sammenheng, har man berøvet den en vesentlig verdi. Det har skjedd her. «Fra Fjord og Fjære» er bygd opp som et sammenhengende kunstverk der vi beveger oss fra det ytre landskap med herlig og friskt norsk julevær og inn i kirkerummet. Men bevegelsen stanser ikke der. Den går videre inn i krybberummet (og inn i hjertegrunnen) og formidler et møte med «Guds-barnet». Dette representerer et vendepunkt, både på det indre og på det ytre plan, slik at man kan føres ut igjen av kryberummet og av kirken med fornyet kraft; ut igjen til et snelandskap og en vinterhimmel oversådd med stjerner som bringer løfter om en enda større julefeiring «naar alting endes». Strofe 4 er altså både brennpunkt og omdreinigspunkt i salmen. Teksten opererer med flere nivå. Det dypeste og avgjørende er representert i strofe 4. Landstad visste nok hva han gjorde. I en Wergeland-tekst antydes det at litteraturkritikken har en intuitiv evne til ramme der hvor en «Stanzes Hjerte slaaer». Det har også skjedd med vår julesalme. Man har ment at strofe 4 er uklar. Men fastholder man sammenhengen i salmen, bør det ikke være vanskelig å se at strofe 4 ikke bare er klar, men også uunnværlig. Den er salmens hjerte. Derfor må den inn igjen i salmeboka. Hvis det skjer, vil det være et oppløftende resultat av at landet vårt, så å si fra fjord og fjære, fra fjeld og dyben dal, i året 2002 har feiret 200-års-jubileet for dikterprestens fødsel. Dagne Groven Myhren Fra Fjord og Fjære 1. Fra Fjord og Fjære, 4. I Krybben smiler Fra Fjell og dyben Dal Guds-barnets Naadeskin Et: Ære være! Ad hver, som iler Idag gjenlyde skal. Med Hyrder til ham ind; Fra Kirketaarne De ham oplede, I Fryds Basuner stød Og have Sjælen fuld For Guds Enbaarne, Af Bøn som bede, Som er idag os fød: Af Myrrha og af Guld, Vi var forlorne, De gaa med Glæde, Nu er vi frelst af Nød! Gud er dem hjertens huld. 2. Til Kirken samle 5. Hav Tak, som træder Sig fra hver Gaard og Grend Til Armods Hytter ned! De unge, Gamle Hav Tak, som glæder Af Kvinder og af Mænd. Os med din søde Fred! Vi ønsker eder Kom ind, o Kriste, Saa glad en Julefest, tend Lys i hver Mands Gaard, Guds Riges Glæder, Lad Isen briste, Guds Fred i Jesu bedst, Giv Varme snart og Vaar, Hos hver, som græder, Lad ingen miste, Vor Herre selv vær' Gjest! Hvad Godt din Fødsel spaar! 3. Guds store Under! 6. Herude Kulde Vi have Engle hyst, Er nu og Dyben Sne, Krist hos os blunder, Guds Himle fulde Guds Fred paa Jord er lyst! Af Stjerner dog at se; Ja, lad kun høres For os optendes Guds Børns Halleluja, En deilig Naadesol, Lad Strengen røres Guds Aasyn vendes For Krist i Davids Stad! Til os fra Himlens Stol, Nu skal vi føres Naar alting endes, Med ham til Himlen Glad. Vi der skal holde jul. Magnus Brostrup Landstad

16 16 DU NÅR OSS HELE DØGNET Vi leverer blomster til alle anledninger Storhamargt Hamar Hjemmekonferanse uten ekstra kostnad Tingvold Cafe og Catering AS 2335 Stange Konfirmasjon - Bryllup Minnesamvær Alle anledninger Be om tilbud Tlf

17 17 Stange Døpte: Anne Katrine Nyberget Solvår Alm Eirill Finnanger Westby Morten Haaland Elton Sarah Kampenhøi (døpt i Tverrlandet kirke) Erik Mickelson Standerholen Andrea Mickelson Stenhaug Ronja Murud Johansen Thea Lind Rønning Lars-Martin Amundsen Sander Johansen Skogly Ive Marie Bergestad Sara Stensby Johansen Olaus Hoel f Oddveig Berli f Frank Bjørn Formo f Johan Elisenberg f (begr. i Ålesund) Lilli Gunvor Lunde f Tangen Døpte: Hanne Marthe Alnæs Marius Østli Jonas Notkevich Sindre Simensen Lundby Marcus Lund Martin Otter Ruud Paula Pettersen Døde: Magnus Kjelsberg Refsahl f Else Marie Risbakken f Døde: Paula Pettersen f Trivelige Heidtun på Espa Minnesamvær, jubileer, møter, bryllup m.m. Ta kontakt for et uforpliktende tilbud! Tlf / Vi leverer også mat og bakevarer hjem til Deg. Ring og få tilsendt vår rikholdige cateringmeny. Tlf Tlf

18 18 Lysmannen Lystrup Hamar Bispedømme har 850-årsjubileum i Biskop Rosemarie Köhn har dermed åpnet kirkedørene i Hedmark og Oppland for den særegne forestillingen Lysmannen. Tekst og musikk er skrevet av den kjente musikeren og forfatteren Geirr Lystrup og forestillingen er et samarbeid med Hedmark Teater. Premieren er i Furnes kirke 12. februar Deretter legger aktorene ut på turne til 30 kirker i østlandsfylkene der de skal samarbeide med lokale kor. Musikeren Geirr Lystrup har mimret fra barndommen sin som prestesønn i Vinje og skrevet en fortelling om elektrikeren som skal redde Lyset i en kirke etter at strømmen har gått. Gjennom sin leting etter årsaken til strømbruddet, blir elektrikeren minnet om sine egne opplevelser i motet med kirkerommet gjennom Livets rituelle handlinger. Undringen er en grunndrift i meg sjøl. Kanskje denne elektrikeren trenger å berge lyset i sitt indre. Vi er jo alle mennesker i noe stort, har Lystrup uttalt. Og Lysmannen er selveste John Nyutstumo, velkjent som skuespiller i TV og på turne med Hedmark Teater. John har sitt daglige arbeid som skuespiller og instruktør ved Hedmark Teater på Hamar, men har vokst opp på andre sida av Mjøsa. Og jeg som trodde at jeg ikke kunne slippe inn i kirkerommet, spøker John. Han gleder seg til å Legge ut på turne til nærmere 30 unike kirkebygg i Hedmark og Oppland. Med seg skal han ha to musikere og en solist. Sammen med de lokale korene skal forestillingen Lysmannen bli et særegent og vakkert musikkteater med rom for undring. Nærmere 800 ivrige korsangere vil være aktorer i forestillingene, og de har allerede startet forberedelsene. I september med første korsamling holdt i Elverum og på Lillehammer. Avtroppende teatersjef Brit Lossius ved Hedmark Teater har påtatt seg oppgaven å være instruktør. Sammen med scenograf og kostymedesigner Kristin Bengtson og Lysdesigner Olav Nordhagen skal de forvandle kirkerommet til en utfordrende og spennende vandring for elektrikeren som Leter etter Lyspunktene etter at strømmen har gått... Oversikt over spillesteder og tidspunkt vil bli presentert i neste nummer av menighetsbladet og gjennom annonser i lokalpressen. Det er også mulig å kontakte Hedmark Teater for spørsmål: tlf eller e-post:

19 19 Stange kirkekontor Vollasvingen 1, Postboks 163, 2335 Stange Telefon: Faks: Kontortid: mandag fredag kl Felles sekretær for prestene i Stange ved Stange kirkekontor: Gunnhild Slåtten Sokneprest Sigmund Rye Berg Telefon: Telefon privat: Organist Lars Gunnar Velle Kontortid tirsdag kl Telefon privat: Menighetsråsleder Marit A.M. Cress Telefon privat: Bidrag til menighetsarbeidet: Bankkonto: Tangen presteog menighetskontor Tangen menighetshus, 2337 Tangen Telefon: Faks: Kontortid: tirsd.,torsd., fred., kl Kapellan Morten Erik Stensberg Telefon privat: Fridag: Mandag Organist Kari Bjørgen Telefon privat: Menighetsrådsleder Liv Berit Westby Telefon privat: Bidrag til menighetsarbeidet: Bankkonto: Stange kirkelige fellesråd Vollasvingen 1, 2335 Stange Kirkeverge Alf Bruun Edvardsen Telefon: Faks: Konsulent: Randi Lier Hov Telefon: Kontortid: mandag fredag kl Stange menighetssenter, Vollbo Vollasvingen 1, 2335 Stange Telefon: Stange kirke Telefon Kirketjener Olav Gjerstad Mobiltelefon: Tangen kirke Telefon: Kirketjener Oddvar Støen Telefon privat: Mobiltelefon: STANGE KIRKES BLOMSTERFOND Blomsterfondkortene er laget som kondolansehilsen til pårørende ved gravferd og bisettelse. Blomsterkortene kan brukes alene eller sammen med blomster. Minnekortene for menighetens blomsterfond kan kjøpes disse stedene: Kvisgaard, Fotosenteret Stange, Gullsmed Bruun, Sparebanken Hedmark og på Kirkekontoret. Minnekortene koster nå kr. 20, pr. stk, og overskuddet av salget går til menighetens blomsterfond. Ønsker du kirkeskyss til gudstjeneste? Ring Stange kirkekontor torsdag eller fredag før søn - dagen du ønsker skyss. Telefon Vi hjelper deg.

20 20 Barnet Jesus er ikke bare hennes... Maria og Josef er kommet fram til Betlehem, vandringen som skyldes keiserens ordre har ført dem langt av sted. 130 km til fots (innimellom på esel for Marias vedkommende). Det har vær en lang reise for det unge paret. I seg selv ville reisen vært mer enn lang nok, men en forestående fødsel har ikke gjort ting enklere. Over flere dager og netter har de vært på vandring, de har krysset over provinsgrenser, beveget seg gjennom landskap herjet av ville dyr. Kjent solen steke om dagen og kulda gripe fatt i dem om natten. Josef har undret seg over Marias utholdenhet. Hva skyldes den? Maria hadde flere ganger snakket om at en engel hadde fortalt henne at hun skulle føde en gutt som skulle få navnet Jesus. Selvsagt hadde Josef bare avfeid det hele som ei ung jentes fantasier. «Du må ikke drømme så mye, Maria», hadde han svart. Men reisen mot Betlehem hadde forandret på mye av hans skråsikkerhet, det virket virkelig som Marias styrke skyldtes en indre overbevisning om hva som var hennes kall. En ro som bare kan gis et ungt menneske av Gud selv. Josef hadde snakket med rabbien hjemme i Nasaret flere ganger. Han hadde lyttet, ikke sagt mye. Men det var som om rabbien hadde fått nytt mot. «Ja, hadde han sagt, kanskje Guds time nå er inne». Josef hadde i sitt stille sinn husket på hva folk mente og snakket om denne Messias skulle fødes, være en mektig konge skulle han. Denne etterlengtede kongen skulle kaste romerne ut av landet, gjøre Israel mektigere enn det var på Salomos tid. Egentlig har ikke Josef krefter til å bekymre seg for slikt som dreier seg om kongelige spekulasjoner. Han er mer bekymret over at så mange mennesker har søkt seg til Betlehem i forbindelse med folketellingen. Derfor er det ikke en gang sikkert de får plass hos slektningene hans. Siden Betlehem er en så liten og ubetydelig by vet Josef at det ikke finnes noe særlig med overnattingsmuligheter. Maria kjenner at barnet i magen blir tyngre. Det blir vanskeligere å puste. Barnets hode støter mot livmoren hennes. Smertene jager gjennom henne. I glimt ser Maria lys, akkurat som den dagen hjemme i Nasaret da engelen hadde fortalt henne at hun skulle bli med barn og føde en sønn. «Å, hun både gleder og gruer seg på samme tid». Maria og Josef er langt hjemmefra. De er borgere i et okkupert land. Et land som styres av lokale konger som regjerer på okkupantenes nåde. Vel framme i Betlehem, viser det seg at det ikke var plass hos slektningene til Josef, rommene var fulle, men det unge paret kunne gjerne dele rom med familiens dyr. Maria har sin første fødsel, langt unna sin familie, sin mor og bestemor. Vel vet hun noe om fødsler, men ikke all verden. Dessuten er det annerledes å se på enn å delta. Marias kropp sprenges. Et lite menneske vil ut. Maria engstes, hun svetter, hyler, gråter, ber og ler. Fødselen tar tid. Maria ligger i halmen. Kjenner lukten av svette og varme dyrekropper. Plutselig er det som om alt bare revner. Barnet hennes er ute, han skriker. Full av blod og fosterveske, tar Maria barnet opp. Hun legger det varsom inntil seg. Holder rundt det, og tenker. Så vet hun med ett, dette barnet. Dette barnet er fra Gud. Også er det kjøtt av hennes kjøtt. Maria biter av navlestrengen. Josef ser på henne og smiler forsiktig. Så tar han til og gjøre klar et av trauene som dyrene eter av. Maria finner fram et av linkledene hun har tatt med seg fra Nasaret i tilfelle fødselen skulle inntreffe. Hun legger den vesle kroppen opp på linkledet, ser på barnet. Det er som om evigheten senker seg om henne, Maria glemmer dyrene, smertene og angsten. Foran seg har hun et lite under, et menneske. En skatt. En perle. Men hun vet noe mer, dette barnet som hun fødte i smerte, skal hun miste i smerte. Barnet, Jesus, er ikke bare hennes det er også Guds...

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Fortell denne historien hver gang du vil forandre kledet under Den hellige familie. Hele året igjennom er dette det sentrale punktet i rommet.

Fortell denne historien hver gang du vil forandre kledet under Den hellige familie. Hele året igjennom er dette det sentrale punktet i rommet. DEN HELLIGE FAMILIE TIL DENNE LEKSJONEN: Tema for denne samlingen: Hovedlinjen i det kristne språksystemet: Jesu Kristi fødsel, liv, død og oppstandelse. Liturgisk handling Fordypningspresentasjon Om materiellet

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel: Elisabeth Lund Preken julaften i Lørenskog kirke 2008 Et barn er født i Betlehem. Har det noe å si for livet vårt? Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel: Det skjedde

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Temagudstjeneste for Haukeland skole

Temagudstjeneste for Haukeland skole Temagudstjeneste for Haukeland skole Tirsdag 20. desember 2010 kl. 1130 Ansvar: 3. klasse og 7. klasse Inngang / Prosesjon ( 3. klasse m/ lys - mørk kirke) Inngangsord ( presten ) / (lys legges fremme

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys!

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL 1. Velkomst 2. Sang ved elever 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! Et lys skal brenne for denne lille jord. Den blanke himmelstjerne,

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund I dag er det pinsedag, men prekenteksten er hentet fra noe som skjedde på påskedag. Disiplene var redde og hadde låst seg inne, fordi han som de hadde

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 2. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 2. kapittel: Preken julaften i Lørenskog kirke 24. desember 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 2. kapittel: Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

som ikke har det så godt med livet akkurat nå. Noen og enhver av oss kan oppleve å komme litt på kant med livet iblant.

som ikke har det så godt med livet akkurat nå. Noen og enhver av oss kan oppleve å komme litt på kant med livet iblant. Julepreken 2017 For noen få dager siden fortalte, Jarle, diakonen vår, at det nettopp var født to barn på flyktningmottaket på Dikemark. Barn fødes jo hele tiden, på sykehus, i en stall, og på flyktningmottak,

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Preken 5. april 2015 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena

Detaljer

Songar til julefesten 2014

Songar til julefesten 2014 Songar til julefesten 2014 Tenn lys! Det lyser i stille grender Nå tennes tusen julelys Deilig er jorden Glade jul Et barn er født i Betlehem O Jul med din glede Jeg gikk meg over sjø og land Så går vi

Detaljer

Maria budskapsdag 2016

Maria budskapsdag 2016 Maria budskapsdag 2016 Noen dager senere dro Maria av sted og skyndte seg opp i fjellbygdene, til den byen i Juda40 hvor Sakarja bodde. Der gikk hun inn til Elisabet og hilste på henne. 41 Da Elisabet

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Askeladden. Nr. 4 2009. Les om: Juleverksted Kirkebesøk Grøtservering Julesanger. Lucia Månedsplan Adventstiden

Askeladden. Nr. 4 2009. Les om: Juleverksted Kirkebesøk Grøtservering Julesanger. Lucia Månedsplan Adventstiden Askeladden Nr. 4 2009 Les om: Juleverksted Kirkebesøk Grøtservering Julesanger Lucia Månedsplan Adventstiden Juleforberedelsene i barnehagen begynner like før 1. søndag i advent. Feiring av julehøytiden

Detaljer

Vi ønsker våre lesere en velsignet julehøytid! Julekveld på Tangen menighetshus

Vi ønsker våre lesere en velsignet julehøytid! Julekveld på Tangen menighetshus Nr. 6 2001 54. årgang Julekveld på Tangen menighetshus I år feires det julekveld på Tangen menighetshus. Arrangementet er åpent for alle som vil være med, enslige så vel som familier. Vi ønsker å innby

Detaljer

Konfirmantsamling 6 JESUS

Konfirmantsamling 6 JESUS Konfirmantsamling 6 JESUS Til deg som konfirmantleder Samling 6: JESUS FØR SAMLINGEN o Be for samlingen. o Be for hver enkelt med navn. o Be om Den hellige ånds ledelse i deres hjerter og om at du som

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

I. MOTTAKELSE TIL DÅP

I. MOTTAKELSE TIL DÅP Forslag til dåpsliturgi i hovedgudstjenesten til KR sept 2010 etter BM-vedtak I. MOTTAKELSE TIL DÅP Dåpssalmen kan synges her, før skriftlesningen, før forsakelsen og troen som avslutning på dåpshandlingen.

Detaljer

MEH2011booklet.indd 1 23.09.11 11.58

MEH2011booklet.indd 1 23.09.11 11.58 Martin Enger Holm 3:36 Vokal: Martin og Henrik Enger Holm Trompet: Tine Thing Helseth Høyr kor englar syng frå sky Krist er fødd i Davids by kjem med frelse til oss ned gir oss med Gud Fader fred Glade

Detaljer

Prekenteksten i dag er en del av en bønn Jesus ba på slutten av skjærtorsdagskvelden. Han ber til sin Far i himmelen.

Prekenteksten i dag er en del av en bønn Jesus ba på slutten av skjærtorsdagskvelden. Han ber til sin Far i himmelen. Preken 24. april 2016 5. S i påsketiden Kapellan Elisabeth Lund Prekenteksten i dag er en del av en bønn Jesus ba på slutten av skjærtorsdagskvelden. Han ber til sin Far i himmelen. Det står skrevet i

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

2. søndag i adventstiden 2017, Heggedal. Tekst: Joh 14,1-4. La ikke hjertet bli grepet av angst!

2. søndag i adventstiden 2017, Heggedal. Tekst: Joh 14,1-4. La ikke hjertet bli grepet av angst! 2. søndag i adventstiden 2017, Heggedal Tekst: Joh 14,1-4 La ikke hjertet bli grepet av angst! Det er som man ser den iskalde hånden som klemmer til rundt hjertet. Har du kjent den? Det er tider i livet

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

GUDS JOMFRUFØDTE SØNN.

GUDS JOMFRUFØDTE SØNN. JESU LIV OG VANDRING. OG SE DU SKAL BLI FRUKTSOMMELIG OG FØDE EN SØNN OG DU SKAL KALLE HAM JESUS. Luk.1/31 FOR HAN SKAL FRELSE SITT FOLK FRA DERES SYNDER. Matt.1/21. Denne beskjeden fikk Maria fra engelen

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING BOKMÅL INNHOLD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLES... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEDNING VED LEDER... 2 4. BØNN:... 2 5. MINNEORD....

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund

Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var

Detaljer

Vi ønsker Guds velsignelse i arbeidet med å gi neste generasjon Bibelens ord og velsignelser.

Vi ønsker Guds velsignelse i arbeidet med å gi neste generasjon Bibelens ord og velsignelser. Takk! Her sitter du med en gave i hendene. Ja, du har sikkert betalt noe for denne fargeleggingstegningsboken, men ikke så mye som det har kostet å lage den. Takk til Oddfrid Eriksrud som har laget alle

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Preken 3 s i treenighet 14. juni 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Da Jesus

Detaljer

ADVENTS- og JULESANGER i EPLEKARTEN

ADVENTS- og JULESANGER i EPLEKARTEN ADVENTS- og JULESANGER i EPLEKARTEN Innhold I TÅRNET... 2 O HØYE BARN... 2 ADVENTSKRANSEN GRØNN OG RUND... 3 ADVENTSVERS... 3 OVER SOL OG OVER STJERNE... 4 DEILIG ER DEN HIMMEL BLÅ... 5 MARIA VAR EN MØY

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Preken Kristi forklarelsesdag. Fjellhamar kirke 8. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og

Detaljer

Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017

Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017 Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017 1. lesning 5 Mos 8,2 3.14b 16a Han gav deg en mat som hverken du eller dine fedre kjente til Moses talte til folket og sa: Kom ihu

Detaljer

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi Forslag til ny dåpsliturgi MOTTAKELSE L Vi skal feire dåp i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Med takk og glede kommer vi med NN/disse barna til Gud, som har skapt oss i sitt bilde. Ved vann

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn?

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn? Opplegg til samling Tema: Er jeg en god venn? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer)

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Fastsatt av Kirkemøtet 1991 som Tillegg til Gudstjenestebok for Den norske kirke I/II 1 Ordningen skal primært være til bruk ved katastrofer

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer

Opplegg for en samling i kirkerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang

Opplegg for en samling i kirkerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang Skattejakt for 8-åringer Opplegg for en samling i kirkerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang Kort sagt Dette opplegget bygger på boka Skatten i Liljedal hvor de tre hovedpersonene

Detaljer

Juleplaner 2014 for Sandbakken barnehage

Juleplaner 2014 for Sandbakken barnehage Juleplaner 2014 for Sandbakken barnehage Mål: (generelle) Fylle førjulstiden med forventning, glede og undring Gjøre barna kjent med julens tradisjoner og skikker Ta vare på tradisjoner som er en viktig

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

Oversikt over vers. Dine kjære feller tårer, ved ditt savn, i Jesu navn.

Oversikt over vers. Dine kjære feller tårer, ved ditt savn, i Jesu navn. Oversikt over vers Akk en plass er tom! Hvor vi ser oss om, luften synes enn å gjemme klangen av den kjære stemme; Gjenlyd av små trinn går til sjelen inn. Alltid andres ve og vel aldri sparte du deg selv.

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 14. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 14. kapittel: Preken 18. nov 2012 25. s i treenighet i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Mange av oss kjenner historien om da Jesus var ute i ødemarken med godt over fem tusen mennesker, og klarte å mette alle

Detaljer

Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund Vi har alle bilder i hodet, og smaker i ganen og følelser i kroppen fra måltider vi har vært med på. Opplevelsen av å sitte

Detaljer

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste.

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste. Bønner til konfirmasjonstidens gudstjenester Kirkerådet har i februar 2002 i samsvar med reglene for liturgisaker vedtatt nye bønner for gudstjenestene i konfirmasjonstiden som liturgisk forsøkssak. 1.

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Inngang Preludium (alle står) Inngangssalme: salme 268 - melodi fra Rana Herre Gud, ditt dyre navn og ære over verden høyt i akt skal være, og alle sjele, de trette træle,

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

La Kristi ord få rikelig rom hos dere!

La Kristi ord få rikelig rom hos dere! La Kristi ord få rikelig rom hos dere! Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti. Salme 119,105 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på

Detaljer

FG/Hj 22.s.e.pinse/II Matt.11,25-30. I teksten vår i dag står et ord som mange av oss kan utenat.

FG/Hj 22.s.e.pinse/II Matt.11,25-30. I teksten vår i dag står et ord som mange av oss kan utenat. FG/Hj 22.s.e.pinse/II Matt.11,25-30 I teksten vår i dag står et ord som mange av oss kan utenat. Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, så vil jeg gi dere hvile. (Matt.11,28) I Det er

Detaljer

Vi en menighet. En vakker kropp. Se på illustrasjonen av sirkler ut fra korset. Hvor opplever du at du er for øyeblikket? Hvor vil du gjerne være?

Vi en menighet. En vakker kropp. Se på illustrasjonen av sirkler ut fra korset. Hvor opplever du at du er for øyeblikket? Hvor vil du gjerne være? Vi en menighet Ord-assosiasjon > Hvilke ord, ideer og tanker assosierer du med ordet menighet? > Hva assosierer du med familie? > For noen er det positivt ladet å tenke på kirken som familie, for andre

Detaljer

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet I. Samling 1 Forberedelse Der det er praktisk mulig ønsker vi at: Kirkerommet kan være åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte

Detaljer

Julepreken 2016 på gudstjeneste for barn og litt større folk

Julepreken 2016 på gudstjeneste for barn og litt større folk Julepreken 2016 på gudstjeneste for barn og litt større folk Tenk om alt bare hadde gått som planlagt! Josef grudde seg til jul selv om han ikke visste at det var jul han visste bare at han var på vei

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Januar 1. januar For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Hvordan kommer dette året til å bli? Gud alene vet det, har vi lett for å svare, Og i én forstand er det rett. Allikevel vet vi mer om hva det nye

Detaljer

Da dukket Sokrates ham under igjen. Denne gangen i 30 sekunder. Og spurte: Hva var det du ba om? Den unge mannen svarte anpustent: Visdom.

Da dukket Sokrates ham under igjen. Denne gangen i 30 sekunder. Og spurte: Hva var det du ba om? Den unge mannen svarte anpustent: Visdom. Preken i Fjellhamar kirke 2. jan 2011 Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund 4-500 år før Kristus levde filosofen Sokrates i Athen. Det fortelles at det en gang kom en ung mann til ham og ba om

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Preken 6. s i treenighetstiden 5. juli 2015 i Skårer kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Da Jesus kom til distriktet rundt Cæsarea Filippi, spurte

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

1. januar Anne Franks visdom

1. januar Anne Franks visdom 1. januar Anne Franks visdom Den jødiske jenta Anne Frank bodde i Holland under siste verdenskrig. Vennlige mennesker gjemte henne unna så hun ikke skulle bli tatt. Hun havnet likevel i en av Hitlers dødsleirer

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet.

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. En disippel's bønn. Praksis. Roald Kvam 2008 I. Når kan vi be? A. Be til bestemte tider oppdag bønnens virkninger. Apg 13:22 (David), Dan 10:11 (Daniel).

Detaljer

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundet - et sted hvor hverdager deles Hjemforbundet er Frelsesarmeens verdensomspennende kvinneorganisasjon. Program og aktiviteter har utgangspunkt

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 SEPTEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg september 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI Kirken. Vi tror Gud

Detaljer

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker Januar 1. JANUAR Da han hadde åpnet boken, fant han stedet der det står skrevet: Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Johannes i kapittel 1:

Det står skrevet hos evangelisten Johannes i kapittel 1: Preken juledag i Fjellhamar kirke 25. desember 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Johannes i kapittel 1: I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var

Detaljer

Menighetens oppdrag. John. 20, Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder.

Menighetens oppdrag. John. 20, Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder. Menighetens oppdrag John. 20, 19-22 Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder. Skien, 28. august 2016 Matt. 28, 18 20: Og Jesus trådte frem, talte

Detaljer

Juleplaner 2013 for Sandbakken barnehage

Juleplaner 2013 for Sandbakken barnehage Juleplaner 2013 for Sandbakken barnehage Mål: (generelle) Fylle førjulstiden med forventning, glede og undring Gjøre barna kjent med julens tradisjoner og skikker Ta vare på tradisjoner som er en viktig

Detaljer

Jesus Kristus er løsningen!

Jesus Kristus er løsningen! Jesus Kristus er løsningen! 4 Herre, husk meg med den nåde Du har for Ditt folk. Se til meg med Din frelse, 5 så jeg kan se godene for Dine utvalgte, så jeg kan glede meg i Ditt folks glede, så jeg kan

Detaljer

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1.

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. Den Nytestamentlige Menighets Offertjeneste 1. Pet. 2:4 5 Når dere kommer til Ham som er Den Levende Stein, som

Detaljer

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål!

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål! Jesus som tolvåring i tempelet Lukas 2, 41-52 Alternativ 1: Rollespill/ dramatisering Sted: Nasaret (plakat) og Jerusalem (plakat) Roller: Forteller/ leder Jesus Josef Maria Familie Venner Lærer FORTELLER:

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Noah og Guds løfte 1. Mosebok 8 Det var vann overalt! Noah sendte en ravn for å lete etter tørt

Detaljer

Følge Jesus. i lydighet

Følge Jesus. i lydighet Følge Jesus i lydighet følge Jesus i lydighet Loven, budene Salig er den som ikke følger lovløses råd, ikke går på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete 2 men har sin glede i Herrens lov og grunner

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Vi ber for Forbønnsopplegg

Vi ber for Forbønnsopplegg Vi ber for Forbønnsopplegg 1 Forord Det er ingen selvfølge at barn og unge som vokser opp i dag får høre om Jesus. Og det er heller ingen selvfølge at noen ber for dem. Derfor er forbønnsopplegget Jeg

Detaljer

30. oktober - 6. november. Bøn og fasteveke 2016

30. oktober - 6. november. Bøn og fasteveke 2016 30. oktober - 6. november Bøn og fasteveke 2016 I bønne og fasteuka setter vi oss som menigheten og som enkeltindivider til side for å søke Gud og Hans hensikt, vilje og plan med menigheten - og våre liv.

Detaljer

Håp gjennom en god frokost

Håp gjennom en god frokost 2. søndag i påsketiden (27 april) Hovedtekst: Joh 21,1-14 GT tekst: Jes 43,10-13 Epistel tekst: 1 Kor 15,12-21 Barnas tekst: Joh 21,1-14 Håp gjennom en god frokost 60 S ø n d a g e n s t e k s t T E K

Detaljer