Adventstid i Stange og Tangen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Adventstid i Stange og Tangen"

Transkript

1 Stange kulturskole Tirsdag 3. desember kl arrangerer Stange kulturskole konsert i Stange kirke. Lysmessene 8. desember 2. søndag i advent, 8. desember, kl er det lysmesse i Stange kirke med konfirmantene som hovedaktører. Konfirmantene tenner lys og leser bibeltekster om Messias som skulle komme til verden. Sanginnslag ved Hamar damekor som ledes av Ellen Dorthea Slåtten. Nr årgang Adventstid i Stange og Tangen Samme søndag kl er det lysmesse i Tangen kirke sammen med skoleelever fra 7. klasse. Vi synger og spiller jula inn 3. søndag i advent 15. desember kl i Tangen kirke synger og spiller vi jula inn. Her deltar Tangen damekor, dirigent Torill Nybrott, Tangen mannskor, dirigent Marianne Haugsrud, Avåtel, dirigent Rolf Thon, Tangen skolekorps, dirigent Tor André Vestli og det blir menighetssang! Samme kveld i Stange kirke kl blir en tilsvarende sang- og musikkveld arrangert. Menigheten selv skal få synge flere av de kjente julesangene vår. I tillegg blir følgende kor med: Vallset Sanglag med Ellen Dorthea Slåtten som dirigent, Stange kantori, organist Lars Gunnar Velle, Stange skoles musikkorps, dirigent Tor André Vestli, Stange/Vallset Musikkforening, dirigent Knut Harald Jensen. Julaften med gudstjenester i alle kirker I år oppfordrer vi barnefamiliene til å ta med seg barna til kirke julaften. La julaften bli en familieopplevelse sammen med mange andre i kirken! Det er familiegudstjenester i Strandlykkja kapell og i Stange kirke kl , i Tangen kirke kl I Stange kirke er den andre julaftensgudstjenesten kl Den eldste julegudstjenestetradisjonen er knyttet til julenatt og juledag. I Stange kirke og Tangen kirke er denne gamle tradisjonen ført videre i høytidsgudstjenesten 1. juledag kl Da løftes blikket om enda mer fra stallen til himmelens mysterium i vår verden. Vi ønsker oss mange til kirke også juledag. Vel møtt til blant annet vakker sang og musikk!

2 2 Stange kirkes kantori Øver hver onsdag kl i Stange kirk.åpent for alle som ønsker å synge i kor. Ta kontakt med organist Lars Gunnar Velle eller Elisabeth Kommisrud. Misjonsforeningene Såstad misjonsforening møte 2.mandag i måneden kl Leder: Kari Bjørgen. Stange misjonsforening 2. tirsdag i måneden kl Leder. Oddbjørg Torp Stange Normisjonsforening møte 3.tirsdag i måneden kl Leder: Kirsti Enger. Menighetspleieforeningene Stange sentrum menighets pleie møte i Stange menighetssenter 1.tirsdag i måneden. Leder: Dagny Akselsen. Nordre sving menighetspleie møte 1.torsdag i måneden. Leder: Kirsten Baardseth. Sørholte menighetspleie møte 1.tirsdag i måneden. Leder: Ester Godsveen. Tangen menighetspleie møte siste torsdag i måneden. Kontaktperson: Solvor Johansen, Tlf.: Ullsaker menighetspleie møte siste torsdag i måneden. Kontaktperson: Ester Haug, Tlf.: Vardeberg menighetspleie møte siste onsdag i måneden. Kontaktperson: Bitte Dons Haug. Tlf.: Skogen menighetspleie møte siste uka i måneden. Kontaktperson: Anne Lise Myhre, Tlf.: Nordre Tangen menighetspleie møte siste tirsdag i måneden. Kontaktperson: Bodil Granli, Tlf Espa Sjukepleierforening møte andre onsdag i måneden. Kontaktperson: Else Karin Nordnes, Tlf.: Barn og ungdom Tangen menighets minikor Alder: 3 7 år, øver i Tangen menighetshus tirsdager kl Ledere: Gunvor Nordbakken og Lene Haug. Tangen menighets barnehage Åpningstid: 10 14, Styrer: Inger Renolen. Åpen barnehage Stange menighet I Stange Menighetssenter tirsdag og torsdag kl Styrer: Elise Jevanor Assistent: Anne Kathrine Vasaasen Stange menighets barneklubb Klubb I møtes annenhver mandag kl Ledere: Aslaug Bjørnstad og Kari Bjørgen. KLUBB II på Vollbo (5. 7. klasse) Klubbkveler i menighetskjelleren kl Klubbstyret: Anette Sveen, leder, Åse Dorthe Bye Gjerlaug, nestleder, Lise Sletten, Marion Langsethagen, Henrik Grønvold, Tom Roger Hjermstad. Stange og Tangen menighetsblad Utgiver: Menighetsrådene i Stange og Tangen Adresse: Stange kirkekontor, 2335 Stange. Tel.: Redaksjonen: Sigmund Rye Berg og Morten Stensberg. Grafisk formgiving: Rune Aasen Trykk: Nardus Trykkeri, Møllervegen 1, 2336 Øyer Kasserer: Stein Rusdal, Enerhaugen 5, 2335 Stange Frivillig abonnement kr. 100,. Postgiro: Frist for innlevering av stoff til neste nummer: Leie av Stange menighetssenter, Vollbo til møter kurs, arrangementer m.m. Henvendelse Stange kirkekontor tlf Tilsyn og praktiske spørsmål: Dag A. Andersen: tlf.: (dagtid) Menighetssenterets bankkonto:

3 Adventstid er spenningstid Når dette menighetsbladet kommer inn på ditt bord, står vi foran 1. søndag i advent. Dermed beveger vi oss fra noen mørke høstuker og inn i et landskap fylt av håp og forventning, ja endog drømmer. Barna målbærer dette sterkest. De er umiddelbare og kan kunsten å glede seg hemningsløst gjennom alle adventkalenderens luker, lys og adventprogrammene på TV. Mens vi voksne strever og kaver for å få gjennomført alle prosjekter og avslutninger, oppgaver og ferdigstillinger før julehelga kommer, blir lett voksenverdenenes adventspenning fylt av krav og tømt for god forventning. Gud kommer til oss. Dette er adventstidens påminnelse til alle travle mennesker så vel som de avslappede med god tid. Det er tid for å møtes med både Gud og Jesus. Gjennom Jesu komme til oss møter vi Gud selv. Han inviterer til å se og ta imot himmelens nåde og bli tatt imot av Han som er alle menneskers utgangspunkt og livskilde. Fiolett i advent Fiolett har både svart og rødt i seg. Gud steg inn i en verden merket av mørke, konflikt og hat, brudd med Gud/synd, nød og smerte. Nettopp derfor lot Gud seg føde. Rødt er blodets og kjærlighetens farge. 3 Kan vi gjøre noe med adventstida? Er det mulig at vi kan bruke noen av våre adventsdager til å skape trygghet for et medmenneske, minske ensomheten og la fellesskap og tilhørighet bli noe for også de som kjenner seg alene. For adventstid er spenningstid på flere vis. Når mange bygger opp gode forventninger om lys og varme i adventstid, blir noen gående for seg selv. Og den indre ensomhet er aller tyngst. Noen eldre kjenner seg glemt, noen barn og unge er usikker på hva advent og juletid skal bringe med seg av uro eller konflikt. Så er det kanskje ikke nok at jeg ordner meg selv. Det kan være at et menneske, stort eller lite, behøver en invitasjon til samtale, til en kopp kaffe, til et fellesskap i et hjem eller i kirken og menigheten. Over til neste side... Adventstid er mulighetenes tid Det enkleste er at vi møter hverandre med vennlighet og inkluderende holdning. Adventstid er i den kristne tradisjon også selvransakelsens tid, forberedelsens tid. Bildefeltet fra Stange kirkes prekestol viser Jesusbarnet i stallen omgitt av Maria, Josef, esler og tiljublende gjetere. Legg merke til Josef som løfter hånden med tre fingre i trinitarisk hilsen.

4 4 Spenningen mellom svart død og rød kjærlighet samles i adventstid. Og så vokser lyset, håpet og gleden fram. Mysterium er navnet vi bruker på det ufattbare, på underet, Guds væren i sin egen verden i et lite barn. Midt i adventtiden midtvinters lyder englenes sang og varsler Guds egen aksjon i kjøtt og blod, i menneskers skikkelse, i Jesus Kristus. Ikonet på prekestolen Det andre feltet på prekestolen i Stange kirke framstiller Jesusbarnet i stallen. I sentrum er Jesusbarnet som et lite ikon med Maria som ser på. Rundt barnet i krybben er det en aktiv scene av mennesker, gjeterne, en kvinne, Josef, eselet og oksen som tiljubler Guds Sønn. Det beste ville være om adventtidens spenning, slik vi kan kjenne det i våre egne flyktige liv, kunne forløses og slippes fri i menighetens fellesskap rundt han «som ble menneske og tok bolig iblant oss.» Advent er ettertankens og erkjennelsens tid, en tid for omsorg og varme, tiden for å bygge fellesskap og nærhet til Gud og til hverandre. Velsignet adventstid! Glassmaleriet i Stange kirkes østvegg viser nedenfra englenes lovsang for gjeterne utenfor Betlehem, de hellige tre konger/vismenn som følger stjernen, og øverst tilber de Jesusbarnet i stallen.

5 5 Millenniumskirken i Ngaundere, hvorfor bygge ny kirke? Kamerun og misjon har jeg hørt om siden jeg var barn. Vi hadde et misjonsspill med brett og kort, og hvis vi kunne svaret fikk vi kortet. Vi lærte mye, både om land, folk og navn på misjonærer. NMS startet arbeidet i Kamerun i 1925, og har i dag 23 misjonærer der. Det er ikke misjonærene som styrer kirken, men de samarbeider med den kamerunesiske kirken. I 1934 ble den første kristne kirken bygd i Ngaundere, og det var plass til mennesker. Muslimene syntes de kristne hadde stor tro, for det var jo bare en håndfull kristne! I dag er det mange kirker i Kamerun, og mennesker finner veien til kirken på en vanlig søndag. Noen kirker har flere gudstjenester hver søndag. Behovet for en stor kirke har blitt klarere og klarere. En arkitekt fra Stavanger, som er født i Kamerun, har tegnet den nye kirken. Symbolbruk, former og linjer drar han paraleller til i tradisjoner og dagligliv i Kamerun. Folk samles i skyggen under trærne både for sol og regn, om kvelden sitter de i en sirkel rundt bålet. Den tradisjonelle byggeformen er sirkelformet, derfor er kirken slik formet også, og alteret er i midten fordi Kristus skal være i sentrum. Den nye kirken skal ha plass til 1500 mennesker, og den vil nok fylles hver søndag. Etter sju års planlegging, ble det første spadetaket tatt i november 2001, og håpet er at bygget skal stå ferdig til 80-års jubileet i Lokale håndverkere har i flere år skåret til stein som skal brukes til muren. Det er et stort løft å bygge denne kirken, ikke minst økonomisk, og det er innsamling i gang, både i Norge, USA og i Kamerun. I Såstad misjonsforening prøver vi å gi vårt lille bidrag til denne kirken, er det noen andre som vil være med? Menigheten i Ngaundere ber for den nye kirken hver søndag, de ser fram til å fylle den, og da tror jeg lovsangen vil lyde! Jeg håper og tror at menigheten i Ngaundere skal lykkes med sitt kirkebygg! (3 400 plasser i kirken er ikke nok i Kamerun, og da må jeg undres litt over at det er så mange ledige plasser i våre kirker når vi feirer gudstjeneste.) Kari Bjørgen

6 6 Telefon: Faks: Postboks 147, 2335 Stange E-post: Bjørn Frenning 2335 Stange Vi utfører alt i: Graving, sprenging og transport. Vi leverer også pukk, singel og veigrus fra eget pukkverk. Telefon: Mobil: Pukkverk:

7 Gudstjeneste og ofring Av og til er det noen som spør om hvorfor vi har ofring i gudstjenesten og hva dette skal tjene til. Det er gjerne en viss skepsis som kommer til uttrykk når dette er tema. Derfor kan det være hensiktsmessig å informere generelt om hensikten med å ta opp offergave i gudstjenestene våre. kollekt i gudstjenestene. Men med den nye gudstjenesteordningen fra 1977 ble dette normalisert som en fast ordning i menighetene våre. Menigheten selv, og det vil si alle kirkemedlemmer, driver et mangfoldig arbeid basert på frivillige gaver fra menighetens medlemmer gjennom ofring. Det aller meste av menighetsrådets virksomhet med sine utvalg forutsetter at vi har midler å sette inn. Det koster å kjøpe dåpsopplæringsmateriell, drive barnearbeid, klubbarbeid, musikkarbeid, besøkstjeneste. Offergaven som gis er ingen inngangsbillett til gudstjenesten. Menigheten inviteres derfor til frivillig å gi sitt bidrag. Men det er helt greitt å sende offerposen forbi når det måtte passe best slik. Bibelens forvaltertanke Den grunnleggende motivasjon er gitt allerede i Nytestamentet. Før vi fikk samfunnets helhetlige helse- og sosialomsorg utviklet på og 1960-tallet, var mye av dette drevet av kirkelige organer. Men selv nå ser vi at det fortsatt er bruk for kirkelige og humanitære organisasjoner som utfyller det offentlige. Kirken både sentralt og lokalt har derfor et fortsatt ansvar. I gudstjenesten er vi ikke bare å forstå som en selvopptatt forsamling som kan få hjelp til åndelig utvikling og kristne tro. Dette er viktig, men en tro uten gjerning og handling er en død tro, sier den bibelske spissformulering. Har du gamle bilder fra «Børsen»? Menighetshuset på Tangen var som gammelt gjestgiveri og «Børs» et sted som mange har hatt et forhold til. I den forbindelse ønsker menighetsråd og husstyre seg bilder fra gamle dager og vil gjerne få låne bilder til kopiering slik at de kan komme opp på veggene i menighetshuset. Dersom noen har bilder til låns kan de leveres ved prestekontoret eller til Mari Sletli. Eller ta kontakt. 7 Et frivillig ansvar Det har alltid blitt tatt opp offer eller Positivt uttrykt Kan du gi en liten skjerv til menighetens virksomhet, enten det gjelder engasjementet i vår egen menighet eller innsats andre steder i verden, så er du med og hjelper til. Vil du være med og hjelpe til på mer praktisk vis, er det kanskje enda bedre. Rett forvaltning av ressurser gjelder både våre midler, vår tid og evner. Tilpass ditt engasjement til det du synes er en god utfordring for deg. Dine kvaliteter kan være både gode og nyttige. Dessuten går det an å være med i en gudstjeneste helt passivt og uten tanke på ytelse. Av og til er det også godt! Vennlig hilsen Sigmund RB Leie av Tangen menighetshus i forbindelse med møter, kurs, arrangementer, minne samvær, bryllup, selskap etc. Kontakt Anne Mari Sletli: Tlf (privat), mobil eller på e-post:

8 8 Fire-felts E6 men hvor blir det av evnen til å tenke langsiktig? Nå er det altså vedtatt, det skal bygges fire-felts motorvei der den nåværende E6 går. Det er så jeg er fristet til å si: til helvete med Vegvesenet. For som det sies, vegen til helvete er brolagt med forsetter. Forsettet om at vegen skal bli bedre er sikkert riktig, men at konsekvensene skal bli til å leve med for dem som fortsatt bor der tror jeg vil vise seg å ikke holde stikk. Både utbygger og et flertall av lokale politikere mener at veien er et gode som det er vanskelig å si nei til. Men hvor blir det av evnen til å tenke langsiktig? Vegvesenet er ikke alltid de beste på det. Tenk for eksempel på broa over Minnesund som stod ferdig til de Olympiske Leker på Lillehammer 1994, hadde man da hatt evnen til å «se» framover ville den med stor sannsynlighet ikke vært lagt der med tanke på byggingen av ny trassé. Når det gjelder hva lokale politikere har gjort og tenkt i denne saken så kan det kanskje være en idé at de som mener vedtaket om bygging av E6 langs gjeldende trasse er galt stemmer på de lokalpolitikerne som har gått inn for det østlige alternativet. Jeg undres på hva lokale politikere med postadresse Tangen egentlig mente/mener om denne saken, kan hende var jeg sløv og ikke fikk det med meg. Men dersom det jeg har hørt stemmer så kan jo lokale politikere nærmest ha blitt «presset» til å gå inn for den billigste løsningen. For ellers så ville en ikke få noen ting til vegbygging i det hele tatt! Visst kan dette kalles for mye, men politikk er det i alle fall ikke! Kommunens unnfallenhet i denne saken føyer seg inn i et mønster; «det er ikke så farlig med dem i sør - skit i sørenden - sats på Ottestad!» At Stange kommune, uten kamp, lar ei grend som kunne ha blitt lokomotivet i en fornyelse av sørenden av kommunen gå til ulvene kan ikke skyldes annet enn en total mangel på visjoner og framtidsrettet tenkning. Kanskje det viktigste er at politikken har retning, om det går til helvete spiller kanskje en mindre rolle! Morten Erik Stensberg Prest på Tangen

9 50-års konfirmantene i Stange 29. september Første rekke fra venstre: Margrethe (Westjordet) Hauge, Stange, Aase Gunvor (Baardseth) Haugli, Stange, Grethe (Wallebak) Stensberg, Halden, Birgit (Ruud Olsen) Pedersen, Vang H., kapellan Morten Stensberg, Else (Emilsen) Nylende, Furnes og Karin (Martinsen) Søbakken, Stange. Andre rekke: Willy Brovold, Stange, Gunnar Enger Ottestad, Sonja (Kristiansen) Jensen, Ottestad, Sonja (Simensen) Mostue, Bruvoll, Einar Mork, Ottestad, Bjørn Arne Fenning, Stange, Dagny (Westad) Foss, Sørumsand og Solveig (Pinnerud) Skotheim, Stange. Tredje rekke: Ole Martin Kind Berntsen, Ingeberg, Vidar Sveum, Stange, Aage Hauge, Stange, Ant Lindstad, Stange, Hans Nyland, Lillehammer, Knut Antonsen, Sølen, Jan Bye, Stange, Jan Erik Kaspersen, Ottestad, Trygve Nyhus, Geithus og Johan Wilson, Råholt. Etter gudstjenesten i Stange kirke var jubilantene med ektefeller invitert til hyggelig samvær og servering i Stange Menighetssenter. Noen av de modne konfirmantene hadde ikke sett hverandre på mange år, så her ble både gamle og nyere minner oppfrisket. Stange menighetspleie besørget en praktfull servering for årets 50-årsjubilanter. Fra venstre: Bjørg Nybakk, Ingrid Bryn Hansen, Karen Westad, Dagny Akselsen, Jorunn Hoberg, Kjellrun Opøien og Gunvor Hoberg.

10 10 Advent, jul og nyttår en spennende kirkeårstid! Kirken vårt felles møtested! 1. desember - 1. søndag i advent Matteus 21,1 9. STANGE KIRKE kl Felles familiegudstjeneste med Ottestad menighet. Dåp. Barneklubben deltar. Utdeling av kirkebok til 4-års dåpsbarna. Kirkekaffe/brus i nordskipet. Offer til menighetens dåpsopplæringsarbeid. TANGEN KIRKE kl Høymesse. Stensberg. Offer til NKSS. 8. desember - 2. søndag i advent Lukas 21, STRANDLYKKJA KAPELL kl Høymesse. Stensberg. Offer til NMS TANGEN KIRKE kl Lysmesse. Stensberg. Offer: Barnehagen i Soweto. STANGE KIRKE kl Lysmesse. Konfirmantene deltar med lystenning og bibeltekster. Hamar Damekor synger. Offer til konfirmantarbeidet. 15. desember - 3. søndag i advent Matteus 11,2 10. TANGEN KIRKE kl «Vi synger og spiller jula inn.» Tangen Mandskor, Tangen damekor, Tangen skolekorps, Tangen Musikkforening. STANGE KIRKE kl «Sang og musikk i førjulstid.» Hele menigheten synger. S tange skoles musikkorps, Vallset Sanglag, Stange kantori, Stange/Vallset Musikkforening. Kollekt til sang- og musikkarbeidet. 22. desember - 4. søndag i advent Romerne 16, STANGE SYKEHJEMS VESTIBYLE kl Adventgudstjeneste. Rye Berg. 24. desember - Julaften - Kristusfest Lukas 2,1 14. STANGE KIRKE kl Familiegudstjeneste. Rye Berg. Offer til Kirkens Nødhjelp. STANGE KIRKE kl Julaftengudstjeneste. Rye Berg. Offer til Kirkens Nødhjelp. STRANDLYKKJA KAPELL kl Gudstjeneste for små & store. Stensberg. Offer til KN. TANGEN KIRKE kl Gudstjeneste for små & store. Stensberg. Offer til KN.

11 desember - Juledag Johannes 1,1 14. STANGE KIRKE kl Høytidsgudstjeneste. Rye Berg, Stange kantori. Offer til inventar og tekstiler i Stange kirke. TANGEN KIRKE kl Høytidsgudstjeneste. Stensberg. Tangen Mandskor. Offer til Ungdomsklubben. 29. desember - Søndag etter jul Jesaja 63,7 9. TANGEN KIRKE kl Høymesse. Dåp. Stensberg. Offer til diakoniarbeidet. STANGE MENIGHETSSENTER VOLLBO kl Juletrefest for små & store. Julens sanger og gang rundt juletreet. Barneklubben og Åpen barnehage deltar. Servering. 31. desember - Nyttårsaften Lukas 13,6 9. STANGE KIRKE kl Kveldsgudstjeneste ved årets slutt. Rye Berg. 5. januar - Kristi åpenbaringssøndag Matteus 2,1 12. STANGE MENIGHETSSENTER kl Menighetens misjonssøndag. Bjørgen og Rye Berg. Offer til misjonsarbeidet. Kirkekaffe og samtale. TANGEN KIRKE kl.11. Høymesse. Stensberg. 26. januar - 3.s.e. Kristi åpenbaring STANGE KIRKE kl Høymesse. Rye Berg. Offer til Kirkens SOS. 2. februar - 4.s.e. Kristi åpenbaring Matteus 8, TANGEN KIRKE kl Høymesse. Rye Berg. STANGE MENIGHETSSENTER, VOLLBO kl Høymesse. Stensberg. Offer til menighetens barnearbeid. Kirkekaffe. 9. februar - Vingårdssøndagen Matteus 20,1 16. STANGE SYKEHJEMS VESTIBYLE kl Gudstjeneste for pasienter, familie og interesserte. Rye Berg. STANGE KIRKE kl Felles Tomasmesse for Stange og Tangen. Kantoriet, lekfolk, konfirmanter og begge prestene. Offer til ungdomsarbeidet. 16. februar - Såmannssøndagen Lukas 8,4 15. TANGEN KIRKE kl Høymesse. Stensberg. 23. februar - Kristi forklarelsesdag Matteus 17,1 9 STANGE KIRKE kl Høymesse. Rye Berg. Offer til Bibelselskapet. 12. januar - 1.s.e. Kristi åpenbaring Matteus 3, STANGE KIRKE kl Høymesse. Rye Berg. Offer til Israelsmisjonen. TANGEN KIRKE kl.11. Høymesse. Stensberg. 19. januar - 2.s.e. Kristi åpenbaring Johs. 2,1 11. TANGEN KIRKE kl Høymesse. Stensberg.

12 12 Trosuttrykk i hjemmet Åndelig trening for mennesker i det tjueførste århundre I Stange kommune finnes Stange hallen riksanlegg og mange av innbyggerne benytter seg av det. Det er et sted for å trene kroppen. Psyken likeså er det mange som trener og prøver å styrke. Men hva med sjelen hvor kan den trenes og hente styrke og ny kraft? Husker dere bildet av engelen som hang over sengen vår da vi var små? Eller Jesus med «de små barn» i glass og ramme? Slike bilder er bare ett eksempel på de mange trosuttrykk som finnes rundt om i hjemmene. Dette kan også være et innrammet broderi, et heklet kors, et knyttet veggteppe, osv. Ikke alltid de helt store kunstverk, men likevel viktige uttrykk for tro og håp, og derfor verdifulle i sitt slag. I forbindelse med neste års markering av Hamar bispedømmes 850 årsjubileum, planlegger vi en utstilling av slike trosuttrykk fra hjemmene. Men vi trenger hjelp!! Alle som er i besittelse av trosuttrykk, eldre eller av nyere dato, inviteres herved til å låne de ut til denne utstillingen. Selve utstillingen blir i Hamar bispegård et par uker rundt pinsehelgen, men vi vil gjeme ha melding om hva som kan stilles ut innen 1. februar Send en kort beskrivelse av type, motiv, ca. størrelse, samt navn og adresse/telefonnummer til Hamar bispedømmekontor v/ida Kristin Lie, P.b.172, 2317 Hamar (e-post: Vi håper på stor oppslutning om utstillingen, og takker på forhånd for hjelpen Med hilsen fra biskopen Den svenske biskopen Martin Lønnebo ønsket å hjelpe dagens mennesker til også å prioritere sjelen og har gjennom noen år nå utviklet serien «Åndelig trening». Det kan best beskrives som er et slags åndelig «treningsopplegg» «Friskis och Svettis» som består av perlebåndet Kristuskransen og en liten bok med samme navn. I Tangen vil vi til våren prøve å dra i gang et slikt treningsopplegg, ambisjonene er ikke så veldig store, en gang i måneden vil det bli avholdt trening. Det kreves ingen spesielle kunnskaper eller ferdigheter, men det gjør ingen ting om du er nysgjerrig på livet og ofte undres over det. Den svenske biskopen Martin Lønnebo ønsket å hjelpe dagens mennesker til også å prioritere sjelen og har gjennom noen år nå utviklet serien «Åndelig trening». Gjennom de 18 perlene som kransen består av får vi muligheten til å ane at det finnes en virkelighet, en verden som rommer mangt som gir grunn til ettertanke og glede, men også sorg og fortvilelse. Lønnebo ønsker å gi mennesker livsmot, livslyst og som han sier: «Kristuskransen kan ligge på nattbordet ditt, eller i lommen din, som en påminnelse om skatten du eier. Den sier til deg hver dag: Du er rik! Kristuskransen finnes for å minne deg om at Gud finnes. Ingenting er fullstendig håpløst. Du har en Frelser. Du er velsignet for å være til velsignelse.» Opplegget er ganske enkelt det du trenger å ha med deg er deg selv og livet ditt. Vi samles først i Tangen kirke, en halvtimes tid etter det går vi på menighetshuset for å spise kveldsmat sammen og ha en samtale om det som er dagens perle/tema. Samlingene begynner i Tangen kirke kl og vi er ferdige til kl. 21. Datoene er: Tirsdag 7.januar Tirsdag 4. februar Tirsdag 4. mars Tirsdag 1. april Tirsdag 6 mai Tirsdag 3. juni Lurer du på noe eller har spørsmål om opplegg kontakt presten i Tangen!

13 Fra «Nådeskin» til «Nådesol» Ord til ettertanke ved utgangen av jubileumsåret for MB Landstad 13 Det sies at MB Landstad elsket julen. I hans mest kjente julesang er julens budskap felt inn i et gjenkjennelig norsk vinterlandskap. Men hvorfor er salmens sentrale strofe tatt ut i vår nyeste salmebok? Det er grunn til å spørre: Har det grepet inn i og forvansket salmens kunstneriske plan? Magnus Brostrup Landstad, skaperen av vårt første nasjonale salmeverk, var som kjent selv salmedikter. Rundt regnet 50 salmer i Landstads Kirkesalmebog var hans egne, og av dem er 25 er gått inn i Norsk salmebok av Selvsagt lever to av hans aller best kjente salmer, julesalmen «Fra Fjord og Fjære» og gravferdssalmen «Jeg veed mig en Søvn», videre i vårt nyeste salmeverk. Men i den første er strofe 4 utelatt, i den siste sluttstrofen. I den viktige boka «M B Landstad på nært hold belyst med familiebrev (1989) av Hans Th. Landstad, uttrykker forfatteren på vegne av Landstadfamilien et ønske om at strofe 7 må tas inn igjen i gravferdssalmen. Jeg er ikke uenig. Emnet for det følgende er imidlertid julesalmen. Jeg har med tilfredshet merket meg at vår nåværende salmebok har rettet opp en uheldig omskriving i Landstads reviderte salmebok fra 1920-årene. Det vitner om skjønnsomhet. (Jfr. avslutningen av første strofe.) Men denne skjønnsomhet har ikke holdt så langt som til strofe 4. «Fra Fjord og Fjære» har med rette vært karakterisert som en enhet av julesalme og fedrelandssang. Liksom i våre fedrelandssanger innfanges natur og mennesker i store altfavnende uttrykk: fra fjord og fjære, fra fjell og dyben dal, fra hver gård og grend skal unge, gamle, kvinner og menn feire jul. Fest og høytid klinger med en gang ut av den monumentale førstestrofen, der det uten reservasjoner blir fastslått at landet og folket skal være ekkorum for «et Ære være». Fra kirketårnene skal «Fryds Basuner» lyde, og dermed er det lagt opp til triumfen i strofeavslutningen: «Vi var forlorne, / nu er vi frelst af Nød.» Det er altså all grunn til å blåse i basuner. Men det skjer mer i strofe 1. Her introduseres også den bibelske klangbunn som bærer teksten, selve englesangen på betlehemsmarken: «Ære være Gud i det høyeste og fred på jorden». Det er denne sangen og dette budskapet som nå skal gjenlyde, dvs. klinge på nytt som et ekko av den første julekveld. Dermed aktiviseres i vår bevissthet den gamle fortellingen om hyrdene på marken og vandringen til barnet i krybben. Slik som hyrdene den gang, skal også vi, åndelig talt, vandre til Betlehem og oppleve Guds-barnets Naadeskin i barnets smil. Ordet nåde opptrer første gang i teksten i strofe 4. Først oppfordres alle til kirkegang, uavhengig av alder og kjønn. Men en spesiell omtanke vies «Hver, som græder», at disse især må få «Vår Herre selv» som gjest. Formuleringen forbereder et møte med barnet i krybben.(strofe 2) I strofe 3 er det flere henspillinger på englesangen: «Vi have Engle hyst», «Gud Fred paa Jord er lyst». Via kirkerommet går ferden videre, og uttrykkene «Myrrha og gull» (stofe 4) viser at fortellingen om de vise menn også hører til salmens bibelske referanser. Når kirkefolket vandrer sammen med hyrdene, gjentar de vandringen fra den første julekveld. Men denne vandring må nødvendigvis finne sted gjennom fordypelse i juleevangeliget. Det er i sinnet, så å si i «Hjertets Dybe Grund» at møtet med barnet kan finne sted. Det er ikketilfeldig at jeg her siterer fra Brorsonsalmen. «Mit Hjerte altid vanker I Jesu Føderum». Den var vel kjent for Landstad, og er Over til neste side...

14 14 i sin helhet en parallelltekst til strofe 4 i Landstadsalmen. Særlig er sluttstrofen interessant i vår sammenheng, for det er nok Landstad som er mester for avslutningen på denne salmen slik den er gjengitt i Landstads Kirkesalmebog. (Man har i hovedsak valgt å beholde Landstads ordleggingsmåte også i Norsk Salmebok.) I Landstads redaksjon lyder sluttstrofen slik: Jeg vil med Palmegrene Dit Hvilested bestrø, Min Jesu! dig alene Jeg leve vil og dø. Kom lad min Sjæl dog finde Sin rette Kvægestund, At du er fød herinde I Hjertets Dybe Grund! Landstad knytter her an til en gammel tanke, som også var kjent for Brorson, tanken om sjelegnisten i hjertegrunnen. Den innebærer at Jesus på underbar vis kan fødes i det enkelte menneskets sjel. Slik sett faller krybberummet og menneskehjertet sammen, og julemysteriet kan gjenta seg på ny og på ny. Landstad har kanskje opplevd Brorsons brudemystikk som vanskelig tilgjengelig for sin samtid, og har av den grunn skrevet noe om på Brorsonsalmen. Vi skal ikke her diskutere hva som er best, Brorsons opprinnelige uttrykksmåte eller Landstads omdiktning. Landstads formulering er i alle fall i Brorsons ånd, og den rummer en nøkkel til dypere innsikt i hva møtet med barnet i krybben innebærer i hans egen julesalme. Møtet skjer gjennom fordypelse og inderliggjøring, og er forutsetning for oplevelsen av nåden, slik det er uttrykt i strofe 4. Da kan kirkefolket gå ut igjen av Krybberummet med takk ut av krybberummet og ut av kirken til det norske vinterlandskap og en gnistrende stjernehimmel(strofe 5 og 6.) Og når det heter: «tenn lys i hver manns gaard» og «Lad Isen briste», handler det vel så mye om å tenne lys og smelte is i menneskesinnene som i naturen. I avslutningssekvensen retter salmen blikket oppover mot himlens stjerner og ut over dette liv «når allting endes» (strofe 6). Her vender ordet nåde tilbake i uttrykket «Naadesol» og fastholder og fullfører dermed tankegangen fra strofe 4. («nådens sol» i NoS bør føres tilbake til «nådesol» som er det opprinnelige, og dessuten god norsk.) Konklusjon Det holder ikke, som det har vært gjort, å hevde at salmen er for lang og at strofe 4 av den grunn måtte fjernes. Hvis man av ulike grunner ikke vil ha med alle strofer hver gang en salme synges, kan man velge ut strofer etter som det passer. Men strofer som er utelatt i salmebo-

15 15 ka, kan aldri velges. Og dersom man har tatt ut strofer, og dermed skiplet den kunstneriske sammenheng, har man berøvet den en vesentlig verdi. Det har skjedd her. «Fra Fjord og Fjære» er bygd opp som et sammenhengende kunstverk der vi beveger oss fra det ytre landskap med herlig og friskt norsk julevær og inn i kirkerummet. Men bevegelsen stanser ikke der. Den går videre inn i krybberummet (og inn i hjertegrunnen) og formidler et møte med «Guds-barnet». Dette representerer et vendepunkt, både på det indre og på det ytre plan, slik at man kan føres ut igjen av kryberummet og av kirken med fornyet kraft; ut igjen til et snelandskap og en vinterhimmel oversådd med stjerner som bringer løfter om en enda større julefeiring «naar alting endes». Strofe 4 er altså både brennpunkt og omdreinigspunkt i salmen. Teksten opererer med flere nivå. Det dypeste og avgjørende er representert i strofe 4. Landstad visste nok hva han gjorde. I en Wergeland-tekst antydes det at litteraturkritikken har en intuitiv evne til ramme der hvor en «Stanzes Hjerte slaaer». Det har også skjedd med vår julesalme. Man har ment at strofe 4 er uklar. Men fastholder man sammenhengen i salmen, bør det ikke være vanskelig å se at strofe 4 ikke bare er klar, men også uunnværlig. Den er salmens hjerte. Derfor må den inn igjen i salmeboka. Hvis det skjer, vil det være et oppløftende resultat av at landet vårt, så å si fra fjord og fjære, fra fjeld og dyben dal, i året 2002 har feiret 200-års-jubileet for dikterprestens fødsel. Dagne Groven Myhren Fra Fjord og Fjære 1. Fra Fjord og Fjære, 4. I Krybben smiler Fra Fjell og dyben Dal Guds-barnets Naadeskin Et: Ære være! Ad hver, som iler Idag gjenlyde skal. Med Hyrder til ham ind; Fra Kirketaarne De ham oplede, I Fryds Basuner stød Og have Sjælen fuld For Guds Enbaarne, Af Bøn som bede, Som er idag os fød: Af Myrrha og af Guld, Vi var forlorne, De gaa med Glæde, Nu er vi frelst af Nød! Gud er dem hjertens huld. 2. Til Kirken samle 5. Hav Tak, som træder Sig fra hver Gaard og Grend Til Armods Hytter ned! De unge, Gamle Hav Tak, som glæder Af Kvinder og af Mænd. Os med din søde Fred! Vi ønsker eder Kom ind, o Kriste, Saa glad en Julefest, tend Lys i hver Mands Gaard, Guds Riges Glæder, Lad Isen briste, Guds Fred i Jesu bedst, Giv Varme snart og Vaar, Hos hver, som græder, Lad ingen miste, Vor Herre selv vær' Gjest! Hvad Godt din Fødsel spaar! 3. Guds store Under! 6. Herude Kulde Vi have Engle hyst, Er nu og Dyben Sne, Krist hos os blunder, Guds Himle fulde Guds Fred paa Jord er lyst! Af Stjerner dog at se; Ja, lad kun høres For os optendes Guds Børns Halleluja, En deilig Naadesol, Lad Strengen røres Guds Aasyn vendes For Krist i Davids Stad! Til os fra Himlens Stol, Nu skal vi føres Naar alting endes, Med ham til Himlen Glad. Vi der skal holde jul. Magnus Brostrup Landstad

16 16 DU NÅR OSS HELE DØGNET Vi leverer blomster til alle anledninger Storhamargt Hamar Hjemmekonferanse uten ekstra kostnad Tingvold Cafe og Catering AS 2335 Stange Konfirmasjon - Bryllup Minnesamvær Alle anledninger Be om tilbud Tlf

17 17 Stange Døpte: Anne Katrine Nyberget Solvår Alm Eirill Finnanger Westby Morten Haaland Elton Sarah Kampenhøi (døpt i Tverrlandet kirke) Erik Mickelson Standerholen Andrea Mickelson Stenhaug Ronja Murud Johansen Thea Lind Rønning Lars-Martin Amundsen Sander Johansen Skogly Ive Marie Bergestad Sara Stensby Johansen Olaus Hoel f Oddveig Berli f Frank Bjørn Formo f Johan Elisenberg f (begr. i Ålesund) Lilli Gunvor Lunde f Tangen Døpte: Hanne Marthe Alnæs Marius Østli Jonas Notkevich Sindre Simensen Lundby Marcus Lund Martin Otter Ruud Paula Pettersen Døde: Magnus Kjelsberg Refsahl f Else Marie Risbakken f Døde: Paula Pettersen f Trivelige Heidtun på Espa Minnesamvær, jubileer, møter, bryllup m.m. Ta kontakt for et uforpliktende tilbud! Tlf / Vi leverer også mat og bakevarer hjem til Deg. Ring og få tilsendt vår rikholdige cateringmeny. Tlf Tlf

18 18 Lysmannen Lystrup Hamar Bispedømme har 850-årsjubileum i Biskop Rosemarie Köhn har dermed åpnet kirkedørene i Hedmark og Oppland for den særegne forestillingen Lysmannen. Tekst og musikk er skrevet av den kjente musikeren og forfatteren Geirr Lystrup og forestillingen er et samarbeid med Hedmark Teater. Premieren er i Furnes kirke 12. februar Deretter legger aktorene ut på turne til 30 kirker i østlandsfylkene der de skal samarbeide med lokale kor. Musikeren Geirr Lystrup har mimret fra barndommen sin som prestesønn i Vinje og skrevet en fortelling om elektrikeren som skal redde Lyset i en kirke etter at strømmen har gått. Gjennom sin leting etter årsaken til strømbruddet, blir elektrikeren minnet om sine egne opplevelser i motet med kirkerommet gjennom Livets rituelle handlinger. Undringen er en grunndrift i meg sjøl. Kanskje denne elektrikeren trenger å berge lyset i sitt indre. Vi er jo alle mennesker i noe stort, har Lystrup uttalt. Og Lysmannen er selveste John Nyutstumo, velkjent som skuespiller i TV og på turne med Hedmark Teater. John har sitt daglige arbeid som skuespiller og instruktør ved Hedmark Teater på Hamar, men har vokst opp på andre sida av Mjøsa. Og jeg som trodde at jeg ikke kunne slippe inn i kirkerommet, spøker John. Han gleder seg til å Legge ut på turne til nærmere 30 unike kirkebygg i Hedmark og Oppland. Med seg skal han ha to musikere og en solist. Sammen med de lokale korene skal forestillingen Lysmannen bli et særegent og vakkert musikkteater med rom for undring. Nærmere 800 ivrige korsangere vil være aktorer i forestillingene, og de har allerede startet forberedelsene. I september med første korsamling holdt i Elverum og på Lillehammer. Avtroppende teatersjef Brit Lossius ved Hedmark Teater har påtatt seg oppgaven å være instruktør. Sammen med scenograf og kostymedesigner Kristin Bengtson og Lysdesigner Olav Nordhagen skal de forvandle kirkerommet til en utfordrende og spennende vandring for elektrikeren som Leter etter Lyspunktene etter at strømmen har gått... Oversikt over spillesteder og tidspunkt vil bli presentert i neste nummer av menighetsbladet og gjennom annonser i lokalpressen. Det er også mulig å kontakte Hedmark Teater for spørsmål: tlf eller e-post:

19 19 Stange kirkekontor Vollasvingen 1, Postboks 163, 2335 Stange Telefon: Faks: Kontortid: mandag fredag kl Felles sekretær for prestene i Stange ved Stange kirkekontor: Gunnhild Slåtten Sokneprest Sigmund Rye Berg Telefon: Telefon privat: Organist Lars Gunnar Velle Kontortid tirsdag kl Telefon privat: Menighetsråsleder Marit A.M. Cress Telefon privat: Bidrag til menighetsarbeidet: Bankkonto: Tangen presteog menighetskontor Tangen menighetshus, 2337 Tangen Telefon: Faks: Kontortid: tirsd.,torsd., fred., kl Kapellan Morten Erik Stensberg Telefon privat: Fridag: Mandag Organist Kari Bjørgen Telefon privat: Menighetsrådsleder Liv Berit Westby Telefon privat: Bidrag til menighetsarbeidet: Bankkonto: Stange kirkelige fellesråd Vollasvingen 1, 2335 Stange Kirkeverge Alf Bruun Edvardsen Telefon: Faks: Konsulent: Randi Lier Hov Telefon: Kontortid: mandag fredag kl Stange menighetssenter, Vollbo Vollasvingen 1, 2335 Stange Telefon: Stange kirke Telefon Kirketjener Olav Gjerstad Mobiltelefon: Tangen kirke Telefon: Kirketjener Oddvar Støen Telefon privat: Mobiltelefon: STANGE KIRKES BLOMSTERFOND Blomsterfondkortene er laget som kondolansehilsen til pårørende ved gravferd og bisettelse. Blomsterkortene kan brukes alene eller sammen med blomster. Minnekortene for menighetens blomsterfond kan kjøpes disse stedene: Kvisgaard, Fotosenteret Stange, Gullsmed Bruun, Sparebanken Hedmark og på Kirkekontoret. Minnekortene koster nå kr. 20, pr. stk, og overskuddet av salget går til menighetens blomsterfond. Ønsker du kirkeskyss til gudstjeneste? Ring Stange kirkekontor torsdag eller fredag før søn - dagen du ønsker skyss. Telefon Vi hjelper deg.

20 20 Barnet Jesus er ikke bare hennes... Maria og Josef er kommet fram til Betlehem, vandringen som skyldes keiserens ordre har ført dem langt av sted. 130 km til fots (innimellom på esel for Marias vedkommende). Det har vær en lang reise for det unge paret. I seg selv ville reisen vært mer enn lang nok, men en forestående fødsel har ikke gjort ting enklere. Over flere dager og netter har de vært på vandring, de har krysset over provinsgrenser, beveget seg gjennom landskap herjet av ville dyr. Kjent solen steke om dagen og kulda gripe fatt i dem om natten. Josef har undret seg over Marias utholdenhet. Hva skyldes den? Maria hadde flere ganger snakket om at en engel hadde fortalt henne at hun skulle føde en gutt som skulle få navnet Jesus. Selvsagt hadde Josef bare avfeid det hele som ei ung jentes fantasier. «Du må ikke drømme så mye, Maria», hadde han svart. Men reisen mot Betlehem hadde forandret på mye av hans skråsikkerhet, det virket virkelig som Marias styrke skyldtes en indre overbevisning om hva som var hennes kall. En ro som bare kan gis et ungt menneske av Gud selv. Josef hadde snakket med rabbien hjemme i Nasaret flere ganger. Han hadde lyttet, ikke sagt mye. Men det var som om rabbien hadde fått nytt mot. «Ja, hadde han sagt, kanskje Guds time nå er inne». Josef hadde i sitt stille sinn husket på hva folk mente og snakket om denne Messias skulle fødes, være en mektig konge skulle han. Denne etterlengtede kongen skulle kaste romerne ut av landet, gjøre Israel mektigere enn det var på Salomos tid. Egentlig har ikke Josef krefter til å bekymre seg for slikt som dreier seg om kongelige spekulasjoner. Han er mer bekymret over at så mange mennesker har søkt seg til Betlehem i forbindelse med folketellingen. Derfor er det ikke en gang sikkert de får plass hos slektningene hans. Siden Betlehem er en så liten og ubetydelig by vet Josef at det ikke finnes noe særlig med overnattingsmuligheter. Maria kjenner at barnet i magen blir tyngre. Det blir vanskeligere å puste. Barnets hode støter mot livmoren hennes. Smertene jager gjennom henne. I glimt ser Maria lys, akkurat som den dagen hjemme i Nasaret da engelen hadde fortalt henne at hun skulle bli med barn og føde en sønn. «Å, hun både gleder og gruer seg på samme tid». Maria og Josef er langt hjemmefra. De er borgere i et okkupert land. Et land som styres av lokale konger som regjerer på okkupantenes nåde. Vel framme i Betlehem, viser det seg at det ikke var plass hos slektningene til Josef, rommene var fulle, men det unge paret kunne gjerne dele rom med familiens dyr. Maria har sin første fødsel, langt unna sin familie, sin mor og bestemor. Vel vet hun noe om fødsler, men ikke all verden. Dessuten er det annerledes å se på enn å delta. Marias kropp sprenges. Et lite menneske vil ut. Maria engstes, hun svetter, hyler, gråter, ber og ler. Fødselen tar tid. Maria ligger i halmen. Kjenner lukten av svette og varme dyrekropper. Plutselig er det som om alt bare revner. Barnet hennes er ute, han skriker. Full av blod og fosterveske, tar Maria barnet opp. Hun legger det varsom inntil seg. Holder rundt det, og tenker. Så vet hun med ett, dette barnet. Dette barnet er fra Gud. Også er det kjøtt av hennes kjøtt. Maria biter av navlestrengen. Josef ser på henne og smiler forsiktig. Så tar han til og gjøre klar et av trauene som dyrene eter av. Maria finner fram et av linkledene hun har tatt med seg fra Nasaret i tilfelle fødselen skulle inntreffe. Hun legger den vesle kroppen opp på linkledet, ser på barnet. Det er som om evigheten senker seg om henne, Maria glemmer dyrene, smertene og angsten. Foran seg har hun et lite under, et menneske. En skatt. En perle. Men hun vet noe mer, dette barnet som hun fødte i smerte, skal hun miste i smerte. Barnet, Jesus, er ikke bare hennes det er også Guds...

Sett fra sakristiet. Årsmelding for jubileumsåret 2000. Årsmelding for Stange Menighetssenter Vollbo 2000. Årsregnskaper

Sett fra sakristiet. Årsmelding for jubileumsåret 2000. Årsmelding for Stange Menighetssenter Vollbo 2000. Årsregnskaper 141 000 til Aksjon Håp i Stange Søndag 10. desember gikk en stor flokk bøssebærere ut til Stanges befolkning for å samle inn en 2000 års takkegave til Norsk Misjonsråd. Pengene skulle benyttes til en rekke

Detaljer

menighetsblad To kammerkonserter Strandlykkja kapell Siste side Fasteaksjonen Side 6 og 7 Ildsjelen fra Strandlykkja GOD PÅSKE!

menighetsblad To kammerkonserter Strandlykkja kapell Siste side Fasteaksjonen Side 6 og 7 Ildsjelen fra Strandlykkja GOD PÅSKE! STANGE Nr. 1 2008 61. årgang OG menighetsblad TANGEN To kammerkonserter i Strandlykkja kapell Siste side Fasteaksjonen Side 6 og 7 GOD PÅSKE! Ildsjelen fra Strandlykkja Side 4 og 5 Sokler leder Året som

Detaljer

menighetsblad Nr. 6 2006 59. årgang

menighetsblad Nr. 6 2006 59. årgang STANGE OG menighetsblad Nr. 6 2006 59. årgang TANGEN En ny kake til jul? 60 g gjær 60 g sukker 1,5 dl lunken melk 250 g smør (usaltet) 1 klype kanel, kardemomme og malt muskatt 2 ss rom 200 g rosiner 5

Detaljer

Karneval i Tangen menighets barnehage

Karneval i Tangen menighets barnehage STANGE OG menighetsblad Nr. 1 2005 58. årgang TANGEN Karneval i Tangen menighets barnehage Karneval er den store, morsomme festen før fastetida begynner. Karneval betyr egentlig «farvel til kjøttet», men

Detaljer

www.stangemenighet.no Nr. 4 2013 66. årgang Bispevisitas fra 26. november til 1 desember God jul!

www.stangemenighet.no Nr. 4 2013 66. årgang Bispevisitas fra 26. november til 1 desember God jul! www.stangemenighet.no Nr. 4 2013 66. årgang Bispevisitas fra 26. november til 1 desember God jul! Snart er julen her og «skuldrene senkes» i de tusen hjem. Endelig fri fra stress og mas Det skal støvsuges

Detaljer

Mona Vestli: «Korps er fantastisk» Side 4 og 5

Mona Vestli: «Korps er fantastisk» Side 4 og 5 Nr. 3 2011 64. årgang Mona Vestli: «Korps er fantastisk» Side 4 og 5 www.stangemenighet.no Kulturkirke eller kulturuke Side 3 Kulturen endres Side 6 Menighetsrådsvalg Side 7 og 11 Stange kirke som kulturelt

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

menighetsblad NR. ADVENTURA Klubb for alle i 4.-7. klasse 115 ÅR Søndagsskolen på Nøtterøy DEN FLOTTESTE HAGEN Tett på Henrik Skjerve Det er jul!

menighetsblad NR. ADVENTURA Klubb for alle i 4.-7. klasse 115 ÅR Søndagsskolen på Nøtterøy DEN FLOTTESTE HAGEN Tett på Henrik Skjerve Det er jul! menighetsblad NR. 5 2009 63. ÅRGANG www.kirken.notteroy.no ADVENTURA Klubb for alle i 4.-7. klasse 115 ÅR Søndagsskolen på Nøtterøy DEN FLOTTESTE HAGEN Tett på Henrik Skjerve Det er jul! 5 2009 63. ÅRGANG

Detaljer

En velsignet jul! - Jul i Pattaya. Kultur I. - Juleevangeliet. Kultur II. Kultur III. - Pålsetunet. - Førjulsstemning i kirkene

En velsignet jul! - Jul i Pattaya. Kultur I. - Juleevangeliet. Kultur II. Kultur III. - Pålsetunet. - Førjulsstemning i kirkene I DETTE N U M M E R ET R E DAKTØREN H AR O R DET FRA P R E K E S T O L E N - Jul i Pattaya En velsignet jul! - Førjulsstemning i kirkene - Juleevangeliet - Pålsetunet I dette bladet er det lagt inn en

Detaljer

Menighetsbladet. Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen menighet

Menighetsbladet. Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen menighet Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen Nr. 4 23. årgang desember 2009 K jærlighet fra Gud for glede, håp og fred Helga Haugland Byfuglien, biskop, borg bispedømme Hva er det mennesker

Detaljer

Velkommen til kirken!

Velkommen til kirken! Min barndoms jul på 50-tallet Bibeldagen 2015 Kontrollert galskap se side 4-5 se side 5 se side 8 Kirkekontakten FOR MYSEN, HÆRLAND, TRØMBORG OG EIDSBERG NR. 5 2014 60. ÅRGANG Velkommen til kirken! Jul

Detaljer

Menighetsblad for Lista, Herad, Farsund og Spind. Nr 1-2009 MENIGHETSBLAD. Nr. 1 2009 årgang 68

Menighetsblad for Lista, Herad, Farsund og Spind. Nr 1-2009 MENIGHETSBLAD. Nr. 1 2009 årgang 68 MENIGHETSBLAD FOR LISTA, HERAD, FARSUND OG SPIND Nr. 1 2009 årgang 68 2. plass 2008 Julefestene disse flotte jentene var på kan det leses om på sidene 27, 28 og 30. Om deres synder er som purpur, skal

Detaljer

MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND. Nr. 6 2010 årgang 69. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. Frelserens kirke.

MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND. Nr. 6 2010 årgang 69. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. Frelserens kirke. Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund. Nr 6-2010 MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND Nr. 6 2010 årgang 69 Vanse kirke Vestbygda kapell Herad kirke Frelserens kirke Spind kirke Til kirken

Detaljer

Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. 45. årgang. Nr. 4. Desember 2011. Foto: Helge R.

Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. 45. årgang. Nr. 4. Desember 2011. Foto: Helge R. Foto: Helge R. Johnsen 45. årgang. Nr. 4. Desember 2011 Andaktstelefonen 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag Hammerfest kirkekontor Kirkegata 21, P.boks 70 9615 Hammerfest Tlf.: 78

Detaljer

God jul! Alpha kurs side 3 Rød jul side 5 Juleandakt side 10. Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet INFORMASJON. Nr.

God jul! Alpha kurs side 3 Rød jul side 5 Juleandakt side 10. Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet INFORMASJON. Nr. INFORMASJON Nr. 4 2010 Årgang 42 Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet Foto: Toril Karin Solheim. Alpha kurs side 3 Rød jul side 5 Juleandakt side 10 God jul! BRUA Menighetsblad for Saltstraumen

Detaljer

LES OM: ...og mye, mye mer! 64. ÅRGANG NR. 3 JULENUMMER 2011 TRO OG LIV. På sykkeltur til Kirkenes. Julemusikal. Den nye bibeloversettelsen

LES OM: ...og mye, mye mer! 64. ÅRGANG NR. 3 JULENUMMER 2011 TRO OG LIV. På sykkeltur til Kirkenes. Julemusikal. Den nye bibeloversettelsen NR. 3 JULENUMMER 2011 64. ÅRGANG LES OM: Den nye bibeloversettelsen Ny Trosopplærer På sykkeltur til Kirkenes Julemusikal TRO OG LIV...og mye, mye mer! 2 NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD NR. 3 2011 ANDAKTEN Han

Detaljer

Elin Wikstøl Andersen tildelt Frivillighetspris for 2012 s. 9

Elin Wikstøl Andersen tildelt Frivillighetspris for 2012 s. 9 Elin Wikstøl Andersen tildelt Frivillighetspris for 2012 s. 9 Verdens vakreste fortelling S elvsagt handler det om juleevangeliet, slik vi møter den i Lukasevangeliets andre kapittel. En fortelling som

Detaljer

Nils-Kristian Møller fra leder til tekstleser side 4 5. Konfirmasjonstanker side 6 7. Kirkejubileet i Strandlykkja side 10 11

Nils-Kristian Møller fra leder til tekstleser side 4 5. Konfirmasjonstanker side 6 7. Kirkejubileet i Strandlykkja side 10 11 www.stangemenighet.no Nr. 2 2015 68. årgang Nils-Kristian Møller fra leder til tekstleser side 4 5 Konfirmasjonstanker side 6 7 Kirkejubileet i Strandlykkja side 10 11 Fellesrådets økonomiplan og kirkevalg

Detaljer

Fredelig Nyttår! Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. Vi ønsker alle. våre lesere. en Gledelig Jul.

Fredelig Nyttår! Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. Vi ønsker alle. våre lesere. en Gledelig Jul. 43 årgang. Nr. 4. desember 2009 Andaktstelefonen 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag Vi ønsker alle våre lesere en Gledelig Jul og et Fredelig Nyttår! Foto: Goggen. Hammerfest kirkekontor

Detaljer

Dagfinns penn s.5. Donatas hjemmejul s.11. Biskopens juleandakt s.12. Julehilsen fra Lidvor og Steinar s.15. Nr. 4-2006 4. årgang

Dagfinns penn s.5. Donatas hjemmejul s.11. Biskopens juleandakt s.12. Julehilsen fra Lidvor og Steinar s.15. Nr. 4-2006 4. årgang Nr. 4-2006 4. årgang Menighetsblad for Foldereid, Gravvik, Kolvereid og Leka Dagfinns penn s.5 Donatas hjemmejul s.11 Biskopens juleandakt s.12 Julehilsen fra Lidvor og Steinar s.15 Kirkens ansatte Kontortider

Detaljer

Randesund.no - i ny drakt

Randesund.no - i ny drakt 10 år 150 år Randesund.no - i ny drakt Trenøkkelen Jul er den kristne høytiden som uten tvil blir mest feiret i vårt samfunn. Kredittkortene går varme. Familier samles, og det er den perioden i året hvor

Detaljer

Menighetsblad. odum. Men jeg vet at min gjenløser lever; og som den siste skal han stå fram på jorden. Job 19, 25:

Menighetsblad. odum. Men jeg vet at min gjenløser lever; og som den siste skal han stå fram på jorden. Job 19, 25: Nr. 4 Desember 2010 e. Kr. Årgang 79 odum Menighetsblad Jørgen Korsvik Job 19, 25: Men jeg vet at min gjenløser lever; og som den siste skal han stå fram på jorden. Vikersund menighetssenter 30 år Eldres

Detaljer

MENIGHETSBLAD. En spurv har dog sitt rede og sikre hvilebo. en svale må ei bede om nattely og ro, en løve vet sin hule hvor den kan hvile få -

MENIGHETSBLAD. En spurv har dog sitt rede og sikre hvilebo. en svale må ei bede om nattely og ro, en løve vet sin hule hvor den kan hvile få - SANNIDAL MENIGHETSBLAD MENIGHETSBLAD SANNIDAL OG H DESEMBER 2014 NR. 4 74. ÅRGANG JUNI 2010 NR. 2 En spurv har dog sitt rede og sikre hvilebo en svale må ei bede om nattely og ro, en løve vet sin hule

Detaljer

Utstråling Knut Erling Johansen, fungerende biskop i Borg

Utstråling Knut Erling Johansen, fungerende biskop i Borg MENIGHETSBLADET Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen menighet Nr. 4 25. årgang november/desember 2011 Utstråling Knut Erling Johansen, fungerende biskop i Borg I en av julehøytidens

Detaljer

Menighetsbladet Juni 03/2015

Menighetsbladet Juni 03/2015 Menighetsbladet Juni 03/2015 Side 11-14 Nytt alphakurs side 4 festen i kirka SIDE 6 Musikerparet Krisztina og Sigmund Eikeset side 18-19 kunstner Åse Sandvikmoen side 20-21 leder Menighetsbladet Redaksjon:

Detaljer

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 6 julen 2013-54. årgang

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 6 julen 2013-54. årgang Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 6 julen 2013-54. årgang VI ER FORSKJELLIGE Reidulf K. Ljøkjell F R A P R E S T E N S P E N N 2 Når jeg skriver dette er det midt i julestria og midt

Detaljer

FOR RØA OG SØRKEDALEN

FOR RØA OG SØRKEDALEN www.oslo.kirken.no/sorkedalen www.oslo.kirken.no/roa Kirkebladet NR 6 2013 FOR RØA OG SØRKEDALEN La jula få bety noe viktig for deg i år Julekonsertene, juleevangeliet og julefesten blir trolig det du

Detaljer

MENIGHETSBLADET FOR DEN NORSKE KIRKE I EIDSVOLL OG HURDAL

MENIGHETSBLADET FOR DEN NORSKE KIRKE I EIDSVOLL OG HURDAL God Jul! KIRKEN VÅR MENIGHETSBLADET FOR DEN NORSKE KIRKE I EIDSVOLL OG HURDAL DESEMBER 2014 - NR. 4 Biskopens hilsen Side 2 OFFENTLIG INFORMASJON Så tenner vi alle lys igjen Advent og jul er her: Det er

Detaljer

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg.

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg. Kirkebladet Vang og Hamar menigheter Nr 1/2015. 2. årg. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon 2 Å BLI KJENT MED GUD Å bli kjent med Gud Noen ganger i

Detaljer

LES OM: 63. ÅRGANG NR. 2 SOMMERNUMMER 2010. Gudrun er vigslet. Jubileum på rekke og rad...og mye, mye mer! Pål Rullestad kommer!

LES OM: 63. ÅRGANG NR. 2 SOMMERNUMMER 2010. Gudrun er vigslet. Jubileum på rekke og rad...og mye, mye mer! Pål Rullestad kommer! NR. 2 SOMMERNUMMER 2010 63. ÅRGANG LES OM: Forsidefoto: Bjørn Sannerhaugen Avskjed med Anne-Kjersti Pål Rullestad kommer! Gudrun er vigslet Nye brude- og prestestoler Jubileum på rekke og rad...og mye,

Detaljer