MENIGHETSBLAD FOR BRØTTUM. Nytt gjerde rundt Brøttum kirke etter helhjertet dugnadsinnsats

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MENIGHETSBLAD FOR BRØTTUM. Nytt gjerde rundt Brøttum kirke etter helhjertet dugnadsinnsats"

Transkript

1 Nr årg. Til ungdommen Side 3 MENIGHETSBLAD FOR BRØTTUM Nytt gjerde rundt Brøttum kirke etter helhjertet dugnadsinnsats Stort frammøte alle dugnadsdagene for å sette opp nytt gjerde rundt Brøttum kirke. Dermed gikk arbeidet raskere enn forventet. Lag og foreninger i bygda disket opp med kaffe, saft, fine snitter og kaker. Side 10 (Foto: Astrid Thorstad) Kirkevalg James fyller 70 En av de eldste Svein Erik Sigurdsen er en av kandidatene ved årets kirkevalg i Brøttum James Dickenson fylte 70 år 20. oktober i fjor. ME- NIGHETEN VÅR takker En av de siste dagene i mai 2011 ringte vi på dørklokka til en av de eldste i menigheten vår, menighet. James for Margit Edvardsen, Mer om kirkevalget side 4 musikken, eller for å bruke hans eget originalspråk: som bor i en av trygdeboligene på Brøttum. Thank you for the music. Side 5 Side 7 Konfirmantjubileum i Brøttum kirke Skole til 180 millioner Endelig er prosjekteringen og tegningene til ny skole på Brøttum ferdig, men prislappen blir betydelig høyere enn bevilgningen som først ble foretatt av kommunestyret hele 41 millioner kroner mer. Side 9 I 1961 ble 67 ungdommer fra Brøttum sokn konfirmert 46 ungdommer i Brøttum kirke og 21 i Mesnali kirke. Menighetsrådet inviterer til jubileumsgudstjeneste i Brøttum kirke søndag den 23. oktober.

2 2 SPURVEN Da jeg var konfirmant (for snart 40 år siden!), kom min far til meg en dag med menighetsbladet. Der hadde han merket av en side med overskriften: En hilsen til deg som er konfirmant. Under sto denne salmeteksten: Ikke en spurv til jorden uten at Gud er med. Ikke en sjel mot døden uten hans kjærlighet. Ikke en blomst er visnet, ikke en tåre falt uten at Gud vet om det, Han som er over alt. Tro det når stormen herjer bladløse vintertrær. Tro det når brenning bryter over de nakne skjær. Tro det når ubeskyttet midt i en kamp du står. Tro det når helt alene du med en smerte går. Tro det når noe brister uten å vokse frem. Tro det når noen mister det som var alt for dem. Tro det når håp går under uten å reise seg: Ikke en spurv til jorden! Det er et ord til deg. (Norsk Salmebok nr Tekst Ingeborg Prytz Fougner 1948, melodi Sigurd Lunde 1973) Det var litt flaut, men også veldig fint, og salmen har fulgt meg siden. Teksten er inspirert av ordet fra Matteus 10, 38: Selges ikke to spurver for en skilling? Men uten ham som er Far for dere, faller ikke en av dem til jorden. Ja, hvert hår dere har på hodet, er talt. Frykt derfor ikke! Dere er mer verd enn mange spurver. (Bibelen, 1978) I bibeloversettelsen av 1930 sto det..ikke en av dem faller til jorden uten at Eders Far vil. Mange har derfor strevd med sitt gudsbilde i møte med tragiske hendelser. Denne enkle salmen representerte et oppgjør med forestillingen om at Gud sender oss det onde. Og i den nyeste oversettelsen (2005) står det: ikke en av dem faller til jorden uten at deres Far er der. I Palestina i nytestamentlig tid ble spurver solgt på markedet som mat. Billig kost. Jesus bruker dette bildet for å vise Guds omsorg for hvert enkelt menneske og hvert eneste menneskes verdi i Guds øyne. Og salmen er en oppfordring til å våge å tro på Guds kjærlighet midt i motgang, nød og ensomhet. Stadig minnes vi om ondskapens realitet. 22.juli-tragedien utfordrer vår tro og våre gudsbilder. Et nytt konfirmantår starter i disse dager. Det kjennes stort å kunne sende salmen videre gjennom menighetsbladet til dere nye konfirmanter og foresatte og alle som leser bladet, slik som jeg selv fikk den en gang. (Det går forresten an å gjøre en liten vri på det siste ordet: Ikke en spurv til jorden det er et ord til meg ) Siri Sunde SLEKTERS GANG DØPTE Mie Holmestad Brøttum kirke Milena Dalsveen Steff-Pedersen Brøttum kirke Silje Grønvold-Røysing Brøttum kirke Silje Haug Gard Brøttum kirke Snorre Castelein Bergersen Mesnali kirke Marie Tomter Fåberg kirke Arthur Cornelius Nieland Brøttum kirke Isak Haakenaasen Nesbakk Brøttum kirke Håkon Øverengen Skjervold Rømåsen Jørgen Mæhlum Berger Sjusjøen fjellkirke Celine Jeistad Brøttum kirke JORDFESTEDE Kristian Libæk Brøttum kirke Johannes Sveen Brøttum kirke Helga Nereng Brøttum kirke Hans Martin Magnussen Brøttum bo og aktivitetssenter

3 3 VIGDE Kathrin Therese Freiberger og Tom Slåen Brøttum kirke Karin Elisabeth Ringen og Reidar Slåen Brøttum kirke Grace Torgeirson og Geir Ståle Kristiansen Brøttum kirke Camilla Brannan og Kjetil Halden Brøttum kirke Anne Kristine Jensen og Roy Erland Pedersen Sjusjøen fjellkirke Bente Mellem og Nils Morten Jensen Sjusjøen fjellkirke Kristina Kvarberg og Arne Torger Kulperud Mesnali kirke Linda Hagen og Stig Werner Johnsen Brøttum kirke Inger Halla Haugstulen og Geir Haaland Sjusjøen fjellkirke Anne-Lene Gustafson og Inge Morten Holm Mesnali kirke Trude Haukan Jevnesveen og Stein Tore Sørsveen Brøttum kirke Til ungdommen Dette diktet ble skrevet av Nordahl Grieg i 1936 etter oppfordring av Det norske Studentersamfund i anledning et stort møte. Tunge og mørke skyer truet over Europa den gangen. Hatefulle og maktsjuke diktatorer ville skape en annen verden. Det gode i oss mennesker og demokratiet seiret til slutt. Nå 75 år etter ble landet vårt rammet av en grusom katastrofe en nasjonal katastrofe. Ei mørk sky med et avskyelig hat rammet vårt flerkulturelle samfunn, vårt demokrati og ikke minst mange enkeltmennesker. 77 mennesker 8 i regjerningskvartalet og 69 ungdommer på Utøya mistet livet en tragedie som først og fremst rammet deres pårørende, men også oss alle. Sørgende mennesker samlet seg i hopetall rundt om i landet vårt på torg, i gater og andre steder og la ned blomster, sørget og mintes tragedien de døde og alle som ligger hardt skadet på sykehus samt alle pårørende. Mange gråter og hjertene blør. Det fødtes likevel en styrke i oss i heile vår nasjon: Hat og død skal overvinnes av skjønnhet, varme og kjærlighet vi skal samles om våre grunnleggende verdier. En ungdom blant dem som overlevde, har sagt: Hvis en mann kan vise så mye hat tenk hvor mye kjærlighet vi kan vise sammen! Vår menighet deltar sammen med de andre i sorgen og kampen for det vakre og gode, for menneskeverdet, for et inkluderende samfunn, og vi tar her i Menigheten Vår med det vakre og manende diktet av Nordahl Grieg som er blitt sitert og sunget utallige ganger etter katastrofen: Til ungdommen. Kringsatt av fiender, gå inn i din tid! Under den blodige storm vi deg til strid! Kanskje du spør i angst, udekket åpen: Hva skal jeg kjempe med, hva er mitt våpen? Stilt går granatenes glidende bånd. Stans deres drift mot død, stans dem med ånd! Krig er forakt for liv. Fred er å skape. Kast dine krefter inn: Døden skal tape! Elsk og berik med drøm alt stort som var! Gå mot det ukjente, fravrist det svar. Ubygde kraftverker, ukjente stjerner skap dem med skånet livs dristige hjerner! Edelt er mennesket, jorden er rik! Finnes her nød og sult, skyldes det svik. Knus det! I livets navn skal urett falle. Solskinn av brød og muld eies av alle. Da synker våpnene maktesløs ned! Skaper vi menneskeverd, skaper vi fred. Den som med høyre arm bærer en byrde, dyr og umistelig, kan ikke myrde. Dette er løftet vårt fra bror til bror: Vi vil bli gode mot men skenes jord. Vi vil ta vare på skjønnheten, varmen som om vi bar et barn varsomt på armen! Her er ditt vern mot vold, her er ditt sverd: Troen på livet vårt, menneskets verd. For all vår fremtids skyld, søk det og dyrk det, dø om du må men: Øk det og styrk det!

4 4 Presentasjon av lek kandidat til Bispedømmerådet. Ved årets kirkevalg kan vi glede oss over et kjent navn fra egen menighet på lista over leke kandidater til Bispedømmerådet. På valgdagen skal vi velge fem kandidater på denne lista. Du må selv aktivt merke av med nummerering fra 1 til 5 foran de kandidatene du ønsker å ha med i Bispedømmerådet. Eleanor Brenna, 52 år, MÆLUM- SLYKKJA 13, 2372 BRØTTUM, står på lista over leke kandidater til Bispedømmerådet. Eleanor har særlig arbeidet med flyktninger og menneskerettigheter gjennom Flyktningerådet, ulike oppdrag i FN og med bosetting av flyktninger i Norge. Etter at hun flyttet til Brøttum har hun blant annet arbeidet med rusavhengige ved Kirkens Bymisjons behandlingsinstitusjon Veslelien. Eleanor tar for tiden en mastergrad i diakoni ved Diakonhjemmets høgskole i Oslo og ønsker å arbeide som diakon i kirken. Hun har mye erfaring som er nyttig å ta med seg til Bispedømmerådet: Kommunstyre- og formannskapsmedlem i Nordre Land kommune i perioden , styremedlem og nestleder i Åpen Kirkegruppe for lesbiske og homofile fra 1994 til 1997, styre/nestleder/landsleder Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet , redaksjonsmedlem i Brøttum menighetsblad fra 2009, styremedlem i Norske Kirkeakademier - Ringsaker fra 2011 telefonvakt Kirkens SOS Hedmark/Oppland fra Ja. I tillegg gir hun dette svaret på hvorfor hun er en viktig person å ha som medlem i Bispedømmerådet: -Jeg har menighetserfaring fra Oslo, Oppland og Hedmark. Dessuten har jeg diakonal kompetanse. Jeg har også både nasjonal og internasjonal erfaring fra arbeidet med flyktninger, dialog- og fredsarbeid og offentlig forvaltning. For mange er Bispedømmerådet fjernt fra eget menighetsliv, og det er vanskelig å velge kandidater. Faktum er at dette rådet har ganske stor betydning for hvordan menighetslivet i Brøttum sogn skal arte seg. Det er her penger til ulike stillinger innen kirken lokalt fordeles, og rådet tilsetter prester og andre i menighetene. Dessuten er det Bispedømmerådene som utgjør Kirkemøtet, den norske kirkes øverste organ. Bispedømmerådet består av biskopen, en prest, en lek kirkelig tilsatt og sju leke kandidater. Det er disse sju som skal velges ved kirkevalget. Det er også to andre kandidater fra Ringsaker prosti på samme lista: John Jacque Washington Deloure fra Ringsaker menighet og Solveig Brekke Skard fra Brumunddal/Veldre menighet. Du kan bli bedre kjent med disse på der du klikker deg inn på Hamar bispedømme. I presentasjonen på svarer Eleanor slik på tre kirkeaktuelle spørsmål: Hva er kirkens tre viktigste utfordringer i vår samtid? - En viktig oppgave i kirken er å skape fellesskap hvor alle med tro og tvil kan kjenne seg hjemme, og inkludere mennesker som er i vanskelige livssituasjoner. Kirken skal dessuten tale klart og sant om rettferdighet og fred. Trosopplæring og diakoni er av kirkens viktigste oppdrag. Nevn to utfordringer knyttet til endrede relasjoner mellom kirke og stat som du er opptatt av. -En utfordring er å inspirere til bredt folkelig engasjement i folkekirken. En annen er å sikre statlig/kommunal finansiering når det gjelder kirkens sentrale aktiviteter og satsningsområder. Bør kirken utarbeide en liturgi for velsignelse av parforhold mellom mennesker av samme kjønn? Kirkevalget 2011 i Brøttum sogn Messenlia skole 2610 Mesnali Mandag 12. september 2011 kl. 13:00-21:00 Messenlia skole 2610 Mesnali Det er mulig å avgi forhåndstemme på Brøttum kirkekontor i kontortiden. Her ligger også manntallslistene for kirkevalget til gjennomsyn. Mitt ønske er at alle skal føle seg velkomne og hjemme i kirken. Jeg ønsker å være med og legge til rette for et godt trosopplæringstilbud for barn og unge i vår menighet. Jeg er også opptatt av at vårt diakonale arbeid skal fortsette og at det skal styrkes. Ved årets valg skal det velges inn 6 faste medlemmer og 5 varamedlemmer til menighetsrådet. Alle velges for 4 år. Når du stemmer, kan du gi ekstrastemme til kandidater ved å sette kryss Valg av leke kandidater til bispedømmerådet foregår samtidig. (Se artik- 46 år, Lismarka Dag Bjørnar Mork, foran dem. Du kan også stryke kandidaterkelen over) Jeg er opptatt av en Valget foregår i samme tidsrom som (Stoffet om kirkevalget er tilrettelagt kirke uten dørstokk og kommune- og fylkestingsvalget: av Randi Karin Sætherstuen) med stor takhøyde. En Søndag 11. september 2011 kl. 13:00- Kandidater til kirkevalget: kirke som inkluderer 19:00 oss alle i all vår ufullkommenhet. En kirke Brøttum kirkekontor Brøttumsvegen Gurid Torill Solberg, 66 år, Brøt- som ser framover, 3, 2372 Brøttum Mandag 12. september 2011 kl. 13:00- tum men med forankring i vår 2000-årige 21:00 Jeg ser på kirke og historie. Brøttum kirkekontor Brøttumsvegen m e n i g h e t s a r b e i d 3, 2372 Brøttum som svært viktig for Randi Karin Sætherstuen, 60 år, Søndag 11. september 2011 kl. 13:00- oss alle. Brøttum 19:00

5 5 Gjennom å delta i menighetsrådet for min tredje perio- Det må være viktig ønsker de. å jobbe for at de som jeg å bidra til en inkluderende Det sier vel egentlig sogner til kirka vår kirke for alle i sitt. føler tilhørighet der. sognet. Jeg vil opprettholde Er ett veldig spen- Kirka må være inkluvikle og videreutnende og lærerikt derende. Kirka er et det diakonale arbeidet, verv å ha. viktig samlingspunkt og ser arbeidet Jeg er spesielt inter- med trosopplæring som viktig for å gi essert i trosopplæring, et tilbud til barn og unge. Det er viktig diakonalt arbeid og å bevare kir- å arbeide for en god økonomi for kirka ken åpen og raus. vår. Svein Erik Sigurdsen, 48 år, Ring Hva jeg tenker er viktig at menighetsrådet/kirken arbeider med: Har ikke vært med i noe lignende, men kan gjøre min dugnad for menighetsrådet. Marit Stave, 24 år, Mesnali Presentert i MENIG- HETEN VÅR nr. 2, Liv Løvholm, 54 år, Brøttum Jeg synes at det er viktig at vi prøver å få barn og unge tilbake til kirka, for kirka er et sted vi oppsøker både i gledelige anledninger og i sorg. Alle skal føle seg velkomne. Bjørn Erik Øverbø, 49 år, Lismarka Gjennom Brøttum menighetsråd ønsker jeg å gjøre min dugnad for Mesnali og Brøttum kirker og menigheten. Jeg ønsker å bidra slik at de unge føler tilhørighet til kirken vår. i mange anledninger. Desto mer vi kan møte behovene bygdefolket har, desto mer vil kirka bli brukt. Kirka må følge med i tiden og utvikle seg med den. Vedlikehold er også viktig. Kirka er et flott blikkfang av en gammel dame, og må håndteres der etter. Åse Marie Hamnes Sletvold, 65 år, Lismarka 65 år og bor i Lismarka.Jeg ønsker å gjøre en innsats for Brøttum menighet.arbeid i diakonigruppa er både lærerikt og givende. Jan-Erik Aasland, 67 år, Brøttum Mitt forslag er at man satser mer på ungdomsarbeid, f.eks. opprettelse av ungdomsklubb. Dette bl.annet for å rektruttere flere ungdommer til gudstjenester etc. Britt Laila Kvaalhagen Fauskrud, 44 år, Lismarka Rønnaug Lagmandsveen, 41 år, Står på valg til Brøttum menighetsråd Brøttum Takk for musikken! - Thank you for the music James Dickenson 70 år! 5.klasse til organist James etter skolegudstjenesten seg rive med, og det blir konfirmant- i Brøttum kirke før jul. kor! James har i tillegg arrangert flere Takk i like måte, svarer han, Jeg av salmene og noen solostykker for håper vi kan spille sammen en annen ungdommenes ulike instrumenter og gang. Det håper jeg også, svarer laget et konfirmantorkester for anledningen. hun, før hun tripper ned fra galleriet med kornetten sin. Hun har fått være Hvor er fuglene? Barnehagene er med i en blåsergruppe bestående av i Mesnali kirke til pinse. Når vi kommer elever fra klasse, under ledelse til Alle fugler, har James flyttet av James. Han har kalt dem sammen seg fra orgelet ned til pianoet. Barna til øving og oppvarming, og musikken synger og ser seg forundret omkring, har han arrangert på sitt eget dataprogram. for han spiller så vi hører, nesten ser, småfuglene. Konfirmanter er samlet til seminar På Brøttum Bo er det gudstjeneste og skal lære seg et par sanger til i kantina. James spiller Grieg og Mo- søndagens gudstjeneste. James har zart, akkompagnerer Gunnar Fjeldheim foreslått den ikke helt enkle israelske på bratsj og oss alle til allsang. folkemelodien Jeg løfter mine øyne Ved kaffen tilbyr James en ønskekonsert : opp mot fjellene. Han bretter bokstavelig kanskje beboerne kunne talt opp ermene og tar fatt. foreslå musikk de er glade i, så kan Dirigerer, inspirerer, springer mellom han spille. piano og kor konfirmantene er først På Brøttum er han godt kjent. Da målløse over denne eldre (han er tross kirken fylte 200 år i 1990, var han alt 69) mannen, som snakker som en musikklærer på skolen her og gikk rett foss, med tydelig engelsk aksent, og inn i det fra før gode musikkmiljøet i som vil ha dem til å synge så lar de bygda. Både skolekorpset og Brøttum Takk for musikken, sier en elev i

6 6 Brass har nytt godt av hans kompetanse tatt og betatt av vinterlandskapet: 20. oktober 2010 fylte han 70. Vi i og musikkglede, og det gikk ikke hvite jorder og en bred elv og ikke en Brøttum menighet fikk ha ham som lang tid før han hadde startet Brøttum fabrikkpipe å se! Så ble han ansatt vikar i noen måneder og vet at vi er Dixieland-band. Ved kirkejubileet bidro som organist i Stor-Elvdal, overtok priviligerte. James står for kvalitetsprogrammet. han stort i det omfattende fest- både barnekor og kirkekor, giftet seg musikk, uansett sjanger og instru- med norsklæreren sin, Gjertrud Furuseth ment. James ble født i Manchester i fra Brumunddal og siden har Med sitt behagelige vesen, lune hument. Utdannet seg først som jurist. Ved han bodd i Norge. mor, brede kunnskap og lange erfaring siden av jobben drev han som amatørmusiker En stund så det ut til at tiden i Nor- er han en drøm av en medarbei- inntil han sa opp jussen ge kom til å bli kort. James oppdaget der, både for prest og andre, ansatte og begynte som musikkstudent ved at han var en blant flere som ikke fikk og frivillige, store og små. universitetet i Manchester og Den lønn etter sine kvalifikasjoner fordi I prinsippet er han pensjonist, men kongelige musikkhøgskole i Manchester. han ikke var norsk! Dette var han med er stadig å finne på orgelkrakken eller 34 år gammel hadde han nådd et på å få ryddet opp i. ved pianoet i mange sammenhenger. foreløpig mål: å starte som profesjonell Mange år som organist og jazzmu- Han byr på seg selv og er med på å musiker. Etter hvert gjorde transiker i Sør-Fron, lærer ved musikklin- skape glede og dybde for mange men- ge budsjetter det vanskeligere å være jen ved Vinstra videregående skole, nesker med musikkens eget språk. frilansmusiker, og James begynte å organist i Moelv, komponist, arrangør, Litt forsinket gratulerer vi med orientere seg mot Norge der han visste konserter i kirker og katedraler, 70-årsdagen og ser fram til flere mu- at det var behov for organister ved jazzklubber, ute og inne, på et cruiseskip sikkopplevelser. flere kirker. I desember 1987 var han bare for å nevne noe av hans Thank you for the Music, James! på befaring i Rendalen. Han kunne over 40årige karriere som musiker på Takk for musikken! knapt et ord norsk, men ble godt mot- heltid. Siri Sunde Konfirmanter Brøttum kirke 29. mai 2011 Konfirmanter Mesnali kirke 5. juni 2011 Foran fra venstre: Dorthe Hemma, Anna Killi, Siri Sunde, Monica Rud Berget, Eline Halla 2.rekke fra venstre: Line Bekkelund, Tonje Bekkemellem, Yngvild Skjeldnes, Lisbeth Aamot Brodalen, Katrine Kvikstadhagen, Ingeborg Aasen Tråseth, Henriette Skauen Skarstein 3.rekke fra venstre: Silje Slåen Bruket, Vetle Bankerød Nilsen, Vegard Lein Berge, Emil Huso Opsahl, Viljar Bankerød Nilsen, Halgeir Brukstuen, Gry- Elin Bruket Andreassen Bakerste rekke fra venstre: Per Ola Flaten Bredvold, Jan-Eivind Lohnsveen, Simen Aamot Caspersen, Vebjørn Bleka Sønsteby, Henrik Kjøle Granseth, Oskar Hermann (Foto: Kirsti Hovde) Foran fra venstre: Maren Gunn Roang, Guro Fauskrud Vike, Siri Sunde, Maria Prestetun Midtby, Andrine Kvaalshagen Fauskrud Bak fra venstre: Henrik Skaug, Ole Magnus Syljuberget, Leif Egil Norrøne, Øystein Gullhav, Simen Moseng Håkenstad, Helge Tanapon Svendsen (Foto: Kirsti Hovde) KIRKEROTTENE FILMKVELD FOR HELE FAMILIEN Brøttum kirke onsdag 16. november kl Vi viser filmen Kirkerottene som passer for de fleste fra fire år. Brøttum skolekors aspiranter synger, det blir litt allsang, lystenning og enkel bevertning. VELKOMMEN!

7 7 Koselig samtale med en av de eldste i menigheten vår. 5-6 sauer. Hest hadde de ikke, så det var for det meste å bruke hendene når noe skulle gjøres på bruket. Bare en sjelden gang lånte de hest særlig i våronna. Ellers ble onnene unnagjort uten hestekrefter. Det var for det meste arbeidsomt og meget slitsomt for både unge og eldre, forteller Margit. Arbeidsdagene ble som oftest lange. De hadde ikke innlagt vatn, så de måtte hver dag bære vatn i bøtter inn til krøttera og til husholdningsbruk. Klesvasken var slitsom. Mor hennes måtte ta med klærne opp i en bekk et stykke unna huset, og det var isende kaldt å stå der og skylle klærne hun hadde vasket inne på skurebrettet. Margit måtte verre med i arbeidet på bruket fra 13-årsalderen. Hun husker særlig hvor tungt og slitsomt det var å bære høyet inn på låven. Margit hadde 4 søsken. De leikte godt sammen. Ingen leiker var å få kjøpt, så de måtte bruke fantasien til hjelp når de skulle leike, og det var utrolig mye rart de fant på. Sju år gammel begynte Margit på Elverhøy skole, og hun fikk etter hvert Gunhild Fluksrud, Einar Fluksrud og Ole Storås som lærere. De hadde stor respekt for lærerne. De var strenge, men det var heller ikke så langt etter det milde blikket. Salmevers og stykker fra bibelhistorien måtte pugges, og de måtte stå ved pulten sin og ramse opp leksene sine. Historie og geografi måtte de ikke pugge, og hun syntes det var morsomt å høre lærerne fortelle. Skjønnskrift var viktig, og de måtte skrive over bokstaver og ord som på forhånd var skrevet i skjønnskriftbøkene. Hun minnes hun fikk ros for skrifta si. Leiken i friminuttene var varierende og morsom. Da Margit var 14 år, ble hun konfirmert av sokneprest Hauge. Det var om høsten i Igjen var det å pugge salmevers, katekismetekstene med forklaringer og stykker fra bibelhistorien. Det var bare slik, og det måtte de godta, sier Margit. Hun gikk for det meste fra Lismarka og ned til kirka på Brøttum til konfirmasjonsforberedelsen, men da de bodde på hytta si på Sjusjøen i moltetida, syklet hun ned til Brøttum. De ble overhørt på kirkegolvet på konfirmasjonsdagen mens menigheten hørte på. Det var bare slik, sier hun en gang til. Hun fikk noen gaver, og om ettermiddagen hadde de et lite selskap. Noen år etter konfirmasjonen gikk på Lismarken bedehus. I ungdomstida si arbeidde hun hjemme på småbruket. Brødrene hennes var med faren sin på skogsarbeid om vinteren, og om sommeren drev de med grøftegraving i allmenningen. Litt ekstra fortjeneste kom godt med. Margit hjalp til hjemme. Hun kan huske at hun enkelte ganger fikk med seg ti kroner og en ryggsekk for å dra på butikken og handle. For denne pengelappen fikk hun så mye varer at hun fylte hele ryggsekken. Ti kroner var mye penger den gangen. Ellers greide de seg med den maten de produserte på småbruket, og de led aldri noen nød. De fikk sjelden nye klær, som oftest oppattsydde, men hun husker godt at det var stas hver 17. mai, for da fikk hun ny kjole. Hun minnes julestria med slakting og baking. De foredlet griseslaktet hjemme, og det ble lange dager og mye slit. Noe oppskjært kjøtt sendte de med mjølkebilen til Lillehammer til hakking. Margit arbeidde hjemme til hun giftet seg med Ivar Edvardsen i Ivar var røkter i Nordlien, og de flyttet da dit. I 1958 stod nytt hus ferdig Bjørkhaugen, og de flyttet da inn der. Ivar fortsatte som røkter i Nordlien, og Margit hjalp til på garden i de fleste onnene. De fikk en sønn sammen, Svein Erik Edvardsen, født i Ivar døde i 1976, så Margit har vært enke i 35 år. 91 år gammel flyttet hun inn i en av de gamle trygdeboligene ved Aldershjemmet på Brøttum, og da nytt aldershjem ble bygd, flyttet hun inn i ny og fin trygdebolig. Hun forteller at hun trives godt der. Alt er så lettvint og greit. Hun forteller også at hun har levd et stille og rolig liv. Som pensjonist har hun fått se seg litt om i verden, har vært med på pensjonistturer og har reist både til Sverige, på Sørlandet og Vestlandet. Hun har Marit Sveum som kontaktperson, et bekjentskap til stor glede og nytte. Hun kommer en gang hver 14. dag og gir seg god tid sammen med Margit. Det er greit å bli eldre når en har så god helse som Margit, og det var ei meget takknemlig og koselig dame vi kunne takke for samtalen og ønske mange gode dager framover. En av de siste dagene i mai 2011 ringte vi på dørklokka til Margit Edvardsen, som bor i en av trygdeboligene på Brøttum. Hun visste at vi skulle komme den dagen, og ei kortvokst og slank dame på 99 år møtte oss i døra og ønsket oss velkommen til en uformell prat. Det er da ingen ting å skrive om meg, sa hun beskjedent, men likevel var hun villig til å fortelle litt fra et langt liv. Margit er ei oppegående dame som kunne fortelle oss at hun aldri har vært alvorlig sjuk, og således ikke noen gang vært innlagt på sjukehus. Hun hadde bare en sjelden gang hatt slike fillesjukdommer som forkjølelse og magesjuke. Tross alderen følger hun godt med i dagsavisa, som hun hver dag får i postkassa på veggen. Hun ser på dagsrevyen og andre interessante programmer på TV. Briller bruker hun bare når hun leser. Hun er rett i ryggen og beveger seg lett på stuegolvet bruker bare stav når hun går på Eldretreffen på Brøtheim. Hun har et usedvanlig godt minne og forteller elegant om ting hun har opplevd på livsvegen. Kort sagt ei meget oppegående dame. Margit, født Enger, kom til verden den 16. april Foreldrene var Julie og Syver Enger. Hun vokste opp Tekst: Jarle Rømo. Foto: Arvid Rognhaugen. på et lite småbruk, Enger i Lismarka, som var fradelt Sørlien. Syver hadde ordnet med det før Margit ble født. De hadde 2-3 kyr, et par ungnaut og Margit på kokkeskole, som ble holdt

8 8 Siris hjørne HVOR MYE KJÆRLIGHET Ungdommene fra Utøya som overlevde massakren, Men fremfor alt at de motsies, både i ord og i har delt sine historier fra den forferdelige dagen med handlng! oss. Ærlig har de innrømmet både hatfølelser og hevntanker. Hjerteskjærende har det vært å høre flere av ikke bare om det gode, men også om det onde. Å Mer enn noen gang er det viktig at vi snakker sant dem fortelle om skyldfølelse fordi de overlevde. Men ta avstand fra ugjerningsmannens fryktelige handlinger, er opplagt for de fleste. Nå handler det også fra første stund spredte de budskapet: ingen skal få skyte oss til taushet. Vi skal ta Utøya tilbake. om å kjenne igjen og avsløre rasisme og fascisme i Det er sikkert de derre muslimene, de skulle ha tilsynelatende uskyldige hverdagslige utsagn i våre vært skutt alle sammen! Utsagnet falt i en butikk på nærmiljø. Sunnmøre tidlig om ettermiddagen 22.juli, like etter Ord fra dåpsliturgien har blitt viktige og sterke for terrorangrepet mot Regjeringskvartalet. Fire dager meg disse ukene etter 22.juli: senere, da Utøya-tragedien også var et faktum, deltok personen som sa dette i rose-/fakkeltoget i sin by. hans vesen! Jeg tror på Gud.. Jeg forsaker djevelen og alle hans gjerninger og alt Gjerningsmannen viste seg å være like norsk, hvit og Kirkens felles nei til det onde som sies høyt i fellesskap. tilhørende den kristne kulturen som henne. Innimellom de flotte ordene og idealene høres også Og så har vi ungdommene fra Utøya som våre forbilder i å nekte å gjengjelde ondt med ondt. utsagn som røper skremmende holdninger til annerledes troende, innvandrere, feminisme, homofile og De ber oss stå sammen med dem i å gjøre dette utsagnet til virkelighet: dødsstraff. Kanskje er det viktig at de høres heller enn forties. Når en mann kan spre så mye hat, hvor mye kjærlighet kan da ikke vi skape sammen! Konfirmantjubileum i Brøttum kirke søndag 23. oktober 2011 kl I 1961 ble 67 ungdommer fra Brøttum sokn konfirmert 46 ungdommer i Brøttum kirke og 21 i Mesnali kirke. 3 fra Brøttum og 2 fra Mesnali er gått bort. Menighetsrådet inviterer de gjenlevende til jubileumsgudstjeneste i Brøttum kirke søndag den 23. oktober 2011 kl Etter gudstjenesten og fotografering inviteres alle til en festlig sammenkomst på Brøtheim, Det vil være hyggelig om alle har anledning til å delta på 50-årsjubileet denne dagen. Samme dagen er det også innskriving av nye konfirmanter. 27. august 1961 i Brøttum kirke: Astrid Børresen Solveig Johanne Granseth Karin Helene Hansen Elise Marit Hammerseng Kari Haakenaasen Inger Margrethe Kampesveen Reidun Helene Kleiven Esther Kløvstad Ragnhild Larsen Svanhild Oline Lohnbakken Ellen Mæhlum Karin Nereng Elin Margaret Nersveen Berit Inger Ophus Ingund Puttenberg Gerd Inger Røsok Karin Anita Skar Oddbjørg Solbergsengen Karin Margrethe Stenberg Astri Marie Hørløck Teien Turid Thorsteinsen Randi Østli Grethe Berg Rolf Einar Borgedal Steinar Finstad Hans Halsten Arild Haug Erik Haugen Rolf Lyder Haugen Jørgen Hauger Ståle Haugerstuen Øystein Hesjasveen Finn Olav Holten Jørgen Haakenaasen Andreas Lier Reidar Andreas Løvstuen Oddvar Myhren Egil Nerhagen Hans Nordhagen Owe Gunnar Olsen Trygve Olsen Knut Melvin Sogstad Asbjørn Solli Terje Vidar Sveadalen Jorulf Ødegård 3. september 1961 i Mesnali kirke: Kari Engen Else Helene Markerud Inger Olaug Ruud Aslaug Eva Solbakken Karin Eline Sortåsstuen Elna Torgersen Svein Erik Edvardsen Ola Harby Bjørn Håkenstad Ørjan Karlsen Kjell Leine Hans Martin Mesna Odd Petter Midtby Gunnar Magne Jevanord Torbjørn Olasveen Jon Rustad Jan Sortåsløkken Magnar Sortåsløkken Halvard Magne Storlien Hans Asskildt (Vold) Jon Inge Brunborg SALMEKAMERATENE holder konsert i Brøttum kirke søndag 16. oktober kl Inngang kr Følg med i dagspressen for mer informasjon. Terje Syljuåsen

9 9 Skole på Brøttum til 180 millioner kroner Endelig er prosjekteringen og tegningene til ny skole på Brøttum ferdig, men prislappen blir betydelig høyere enn bevilgningen som først ble foretatt av kommunestyret hele 41 millioner kroner mer. Den nye skolen vil koste 180 millioner kroner. Ny behandling av kostnadene og prosjektet ble foretatt av kommunestyret den 15. juni 2011, og fikk uten debatt enstemmig tilslutning. Andre løsninger for innsparing i budsjettet, var ikke aktuelt. Noe annet var jo også utenkelig men det viser seg at det ofte koster å vente. Arkitektfirmaet Sjåtil & Fornæss på Hamar har etter det en kan se, fått til en planløsning som er meget tilfredsstillende. Ja, en kan snakke om en tilnærmet superløsning som vil komme til å tilfredsstille behovet både for elevene og de tilsatte. Innbyggerne i ungdomsskolekretsen kan være glade og stolte over storsatsingen til kommunen vår. Romløsningene og miljøet for undervisningen er lagt til rette for trivsel og gode arbeidsforhold. Et nytt bygg på to etasjer fra der barneskolen ligger nå og fram til like nedafor tannklinikken, skal gi plass for undervisningslokaler, slik at barnetrinnet skal undervises i andre etasjen med 4 innganger fra sitt leikeområde ovafor skolebygget og ungdomstrinnet i første etasjen med 3 innganger fra plassen sør for bygget. En god løsning finner vi i at aulaen med ny kantine blir knyttet mot et garderobeanlegg og en ny flerbrukshall. Nåværende gymnastikksal ombygges blant annet til dette og knyttes sammen med nytt bygg, nemlig den nye flerbrukshallen. Nåværende undervisningslokaler i ungdomsskolebygget ombygges til spesialrom. På tvers over nåværende skoleplass, fra det nye klasseromsbygget mot svømmehallen, får vi et nytt bygg som skal huse administrasjonen, lærernes kontorer/arbeidsplasser, konferanserom, lærerværelse og bibliotek. Dette bygget knytter altså den nye undervisningsfløya sammen med nåværende ungdomsskolebygg. Det blir lett atkomst til alle delene av skolen ser det ut til kjempefint. Det ser ut til at trafikkforholda får en god løsning. Plassen ved legesenteret utvides ved at det tas grunn fra fotballbana. Der blir det plass for rundkjøring for skolebussene og gode parkeringsmuligheter for personalet, besøkende på skolen og legesenteret. Dette i korte trekk. Framdriftsplanen som vi håper blir fulgt, ser slik ut: * Anbudsrunde fra august til oktober * Oppsetting av midlertidig brakkerigg i to etasjer på fotballbana for barnetrinnet i november/desember (Her skal barnetrinnetselever undervises under første delen av byggeperioden) * Start prosjektering desember * Riving av eksisterende barneskolebygg, fra januar/ februar * Byggestart, april (Undervisningsfløy, kontorfløy og flerbrukshall). * Overtaking av byggetrinn I, november * Start byggetrinn II, august (Ombygging av ungdomsskolebygget til spesialrom, aula og kantine). * Riving av det eldste bygget og planering av uteanlegg sommeren * Prosjektet er planlagt ferdig høsthalvåret Vi ønsker skolens elever, lærere og alle foreldrene, ja, hele ungdomsskolekretsen lykke til med byggingen av et tidsmessig og flott skoleanlegg. Det nye skoleanlegget som ble reist fra 1969 til 1971, samt renoveringen av eksisterende bygg pluss ny tannklinikk hadde da en prislapp på 5,7 millioner kanskje et tankekors over krav og prisutvikling i løpet av en 40-årsperiode. Jarle Rømo Knut Are Hole ny kirkeverge i Ringsaker Lars Viggo Berntsen har sagt opp stillingen som kirkeverge i Ringsaker, men holder på til 12. september Berntsen fikk i slutten av april tilbud om en toppstilling ved Høgskolen i Hedmark. Han takket ja til denne som består av en åremålsstilling som dekan for avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap i perioden august 2011 til 31. juli Knut Are Hole selvstendig sektor, og utviklingen av folkekirken som gjør at jobben som kirkeverge oppfattes som en viktig og sentral rolle. Han starter ikke opp på Hamar før 15. september. Han ønsker først å fullføre kirkevalget samt å lage budsjettforslag for Som ny kirkeverge er Knut Are Hole tilsatt. Han er fra Hamar og tiltrer i stillingen 1. oktober Han har vært tilsatt som administrerende sjef for landskontoret i Kristelig Folkeparti og har utdanning i bedriftsøkonomi, administrasjon og ledelse samt mediekunnskap. Ved kirkevergens kontor er det nå opprettet konsulentstilling som skal ha kirkegårds- og gravferdsforvaltning som arbeidsområde. Marie Elise Bergli er blitt tilsatt i stillingen. Hun kommer fra Vågå og tiltrer som konsulent 1. september Etter en betenkningstid på 2 uker valgte han å takke ja. Det var ingen lett avgjørelse å ta for ham etter bare 8 måneder i kirkevergestillingen i Ringsaker, Det er ikke misnøye som ligger bak avgjørelsen, heller ikke at bevilgningen til vedlikehold av kirkene er dårlig, men han kunne ikke la dette tilbudet fra Høgskolen gå fra seg. Berntsen mener det er attraktiv å være kirkeverge i Jarle Rømo Ringsaker. Det er økende fokus på det å være en

10 10 Kirkegårdsgjerde på Brøttum ferdig En enorm dugnadsvilje har vist seg frem i forbindelse med oppsetting av nytt gjerde rundt Brøttum kirke. Lag, foreninger og næringsliv har stått sammen for å få til dette. Ca. 450 dugnadstimer er blitt brukt. Medlemmer fra Røde Kors, Brøttum Korforening, Arbeiderlaget, Pensjonistforeningen, Historielaget, Menighetsrådet, TeatrisVulgaris, Brøttum Idrettslag, Lions, og andre frivillige har bidratt. Menighetsrådet, Brøttum Korforening og Brøttum Røde kors har stått for god servering. Et enkelt regnestykke viser at dugnadsinnsatsen dreier seg om ei arbeidslønn på hele kroner ekskl. moms. Brødrene Bjugstad stilte med gratis containere og borttransport av gammelt gjerde, Morten & Espen Halsten kappet ca 1500 stakitter, Mesnali Bygg & Blikk hadde kappedugnad med sine ansatte og kappet ca 1600 stakitter, Roar Lien stilte med maskiner for å fjerne masse med kappet hekk, Gausdal Landhandleri har gitt svært fordelaktige priser på materialer, og Byggmakker Skattum har gitt gratis skruer (ca stk). Følgende foreninger har bidratt med penger: Brøttum Menighetsråd kr , Kirkelig fellesråd kr , Brøttum Bygdekvinnelag kr , FAU ved Brøttum skole kr Restebeløpet, ca kroner, har Lions stått for. Som kjent var det Lions Club Ringsaker Nord som tok initiativet til dette prosjektet. Svein Slåen har vært leder for gjennomføringen av arbeidet, og han har lagt ned en imponerende innsats i gjennomføringsfasen. Han sier bl.a. følgende: Det er utrolig moro å se at så mange har hjulpet oss med å få gjennomført dette. Brøttum er ei fantastisk bygd. Bare positive tilbakemeldinger til hver eneste dugnad. Ingen sure miner. Det at lag, foreninger, næringslivet og andre kan stå sammen om et slikt prosjekt er bare fantastisk. Det var en stor glede for ham å overlevere det ferdige arbeidet til Ringsaker Kirkelige fellesråd ved Lars Wiggo Berntsen og takke ham for et meget godt samarbeid. Kirkevergen har gitt følgende tilbakemelding: Etter imponerende dugnadsinnsats står nå kirkegårdsgjerdet ferdig. Det var en lykkelig dag i vinter da kirkevergen fikk nyss om at Lions Club Ringsaker Nord ville bidra finansielt til realisere et nytt gjerde. Det ble invitert til et møte der prosjektet ble presentert, og det var ikke bare snakk om økonomisk støtte. Initiativtakerne tok også på seg prosjektering, organisering og gjennomføring av dugnader. Et betydelig antall arbeidstimer har gått med til å kontakte bidragsytere fra næringslivet, lokale lag og foreninger. Å lykkes med å få så mange til å stille opp, tyder ikke bare på en fantastisk dugnadsånd og kultur i bygda, men også på et svært velorganisert prosjekt. Dette er inspirerende for alle i Kirkelig fellesråd som er involvert i arbeidet med å ta være kirkene og kirkegårdene i Ringsaker. Brøttum kirke er en vernet kirke, og vi måtte få godkjenning fra Biskopen før prosjektet ble satt i gang. Nå er gjerdet på plass, og kirkevergen vil rette en stor takk til Lions Club Ringsaker Nord med Svein Slåen i spissen og alle bidragsytere fra menighetsrådet, næringslivet og lokale lag og foreninger. Brøttum Menighetsråd føyer til dette: Primus motor - Svein Slåen STOR TAKK TIL DUG- NADSGJENGEN Brøttum menighetsråd ønsker å rette en hjertelig takk til alle som på forskjellig vis har bidratt til at vi nå har et vakkert gjerde rundt kirkegården på Brøttum. Lions Club Ringsaker Nord tok initiativet og har stått i spissen for arbeidet som er nedlagt. Men det er flere lag, foreninger og enkeltpersoner som har bidratt med penger, praktisk arbeid og matservering. Da det er vanskelig for oss å nå alle med en personlig takk, gjør vi det på denne måten. Ingen nevnt, ingen glemt! Foran: Torbjørn Bruget, bak: Arve Sønsteby, Ola Brukstuen Vi er imponert og utrolig takknemlige! Foto: Astrid S. Thorstad

11 11 Våre annonsører: Brøttum: Kiwi Brøttum Brøttum Fysioterapi Aamot, Lars, gartneri Brøttum Taxi A/L Brøtheim, begravelser, selskaper Samuelstuen Camping Brøttum Camping Nedre Berg Gård, selskaper/jubilèer Brøttum Byggservice A/S Barlis John Alex Hulleberg, maskinentreprenør Moelven Treinteriør AS Helge Sletmoen, snekker Mesnali: Mesnali Ungdomssenter og leirsted Messenlien, Bård, snekkerverksted PIHL AS (Pihlske Sameie) Rosendahl frisør Joker Mesnali, post - tipping Håkon Rogstad, maskinentreprenør Mesnali Fotklinikk Rudshøgda: Vekstra Ringsaker BA Regnskap, budsjettering, driftsplanlegging, eierskifte Moelv: NOTABENE Moelv DnB NOR Bank Willy Berg Trykkeri A/S O. Johansen Trevarefabrikk A/S Elektro Øst A/S Mjøsfrukt Hagia Maskinsenter Elektriker n Ringsaker Moelv Rørservice AS Sjusjøen Kiwi Sjusjøen Lillehammer: Nordea Bank DnB NOR Bank Lillehammer Bil A/S Arkitektkontoret Atelier 4, A/S Interoptik Andresen, Strandtorget Interoptik Andresen, Storgata Viktige telefonnummer: Brøttum kirkekontor Brøttumsvegen Brøttum Telefon Telefax E-post: Kontortid: Tirsdag kl Wenche treffes i Moelv onsdag og fredag kl tlf: Sokneprest: Siri Sunde Boligtelefon Mobil Sekretær: Wenche Aasen Organist: Kari Borud Kirketjener Brøttum: Steinar Afseth Brøttum kirke Boligtelefon Kirketjener Mesnali: Ivar Klundby Mesnali kirke Kirketjener Sjusjøen fjellkirke: Kent Are Holm Boligtelefon Menighetsrådets leder: Gurid Torill Solberg Holtev Brøttum Menighetsrådets kasserer: Olav Thorstad Holtevegen Brøttum Redaksjonskomite: Jarle Rømo Eleanor Brenna Astrid S. Thorstad Guri Lagmandsveen Torbjørn Hovde Kirkevergekontoret: Telefon KIRKESKYSS Lions Club Ringsaker Nord ordner med kirkekjøring Per Rogne tlf (Brøttum og omegn) Trenger du skyss, så ring, helst noen dager i forvegen Brøttum menighetsråd takker for gaven på kr 5480,- som Rolf Messenlien ble gitt til Brøttum kirke i forbindelse med Helga Nerengs tlf (Mesnali og omegn) begravelse.

12 12 VI MØTES I KIRKEN SEPTEMBER 11.september - 13.søndag e.pinse Brøttum kirke kl Gudstjeneste. Nattverd 18.september - 14.søndag e.pinse Mesnali kirke kl Gudstjeneste. Nattverd 25.september - 15.søndag e.pinse Sjusjøen fjellkirke kl Gudstjeneste. Nattverd OKTOBER 2.oktober - 16.søndag e.pinse Brumunddal kirke kl Prostigudstjeneste 4.oktober tirsdag Sjusjøen fjellkirke kl Konsert v/brøttum korforening 9.oktober - 17.søndag e.pinse Brøttum kirke kl Høsttakkegudstjeneste, nattverd Brøttum korforening deltar Takk til Eldetreffen 16.oktober - 18.søndag e.pinse Brøttum kirke kl. 19:00 Konsert v/salmekameratene Inngang kr oktober - 19.søndag e.pinse Brøttum kirke kl Gudstjeneste, nattverd Konfirmantpresentasjon, 50års konfirmanter Brøttum korforening deltar Tusen takk til damene i eldretreffen på Brøttum for alt dere gjør. Siste møte før ferien 18.mai 2011, ble vi 30.oktober Bots- og bededag Brøttum bo og akt.senter kl Gudstjeneste, Kirkekaffe v/røde Kors Besøkstjenesten NOVEMBER 6.november - Allehelgensdag Brøttum kirke kl Gudstjeneste, nattverd Musikk v/barn og unge 6.november - Allehelgensdag Mesnali kirke kl Gudstjeneste, nattverd 13.november - 22.søndag e.pinse Brøttum kirke kl Familiemesse, nattverd Bok til 4-og 6-åringer 20.november Siste søndag i kirkeåret Mesnali kl Gudstjeneste, nattverd 27.november 1. søndag i advent Mesnali kl Familiemesse, nattverd Bok til 4-og 6-åringer Mesnali barnekor deltar DESEMBER 4.desember 2. søndag i advent Brøttum kl Gudstjeneste, nattverd 11.desember 3. søndag i advent Mesnali kl Lysmesse Lismarka/Mesnali Brass, Brøttum korforening og konfirmantene deltar GUDSTJENESTER I SJUSJØ- EN FJELLKIRKE Det er gudstjeneste i Sjusjøen fjellkirke hver søndag kl fram til 9.oktober 16.oktober - 18.søndag e.pinse Brøttum Korforening ønsker Mesnali kirke kl alle velkomne til god korsang og allsang i Sjusjøen Fjellkirke tirsdag 4. oktober 2011 kl. Høsttakkegudstjeneste, nattverd Mesnali barnekor deltar 19. Inngang kr 100. møtt med flagg og sang. Som vanlig var bordene pyntet til fest, med mye god mat og deilige kaker. Tusen takk til alle som står på for disse treffene. Tekst og bilder: Gunvor Haug. Bilder til venstre: Ingeborg Mæhlum, Bjørg Skar, Bjørg Ruud, Marit Lagmandsveen, Marit Brukstuen, Bjørg Lier og Kari Hemma. Bildet til høyre: Solveig Amb, Jenny Rognhaugen; Marie Stensli, Astrid Halla, og Arnlaug Lien. Servitør Bjørg Skar.

Alf Prøysen 100 år. Strikkedamene på Hagatun. Ny skole. Nr. 1. 58. årg. MENIGHETSBLAD FOR BRØTTUM

Alf Prøysen 100 år. Strikkedamene på Hagatun. Ny skole. Nr. 1. 58. årg. MENIGHETSBLAD FOR BRØTTUM Nr. 1 2014 58. årg. Menigheten vår har besøkt Arnlaug Lien. Side 12 MENIGHETSBLAD FOR BRØTTUM _ Alf Prøysen 100 år Det gikk en kjæmpe igjennom læinnet, og hæin var ydmjuk om hæin var stor. Hæin trådte

Detaljer

mghblad:nlmgh-blad 25.06.2009 09:24 Side 1 Nr. 3 Juni 2009 74. årgang God Sommer!

mghblad:nlmgh-blad 25.06.2009 09:24 Side 1 Nr. 3 Juni 2009 74. årgang God Sommer! mghblad:nlmgh-blad 25.06.2009 09:24 Side 1 Nr. 3 Juni 2009 74. årgang God Sommer! mghblad:nlmgh-blad 25.06.2009 09:24 Side 2 NORDRE LAND PRESTEGJELD Sokneprest: Knut Ellefsrud Sokneprestkontoret, tlf.

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg.

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg. Kirkebladet Vang og Hamar menigheter Nr 1/2015. 2. årg. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon 2 Å BLI KJENT MED GUD Å bli kjent med Gud Noen ganger i

Detaljer

Menighetsbladet September 04/2014

Menighetsbladet September 04/2014 Menighetsbladet September 04/2014 Fest for livet side 4 stille kirke SIDE 13 SKULPTØR ELISABETH KRISTENSEN side 16 lumber side 19 Menighetsbladet Redaksjon: Hans Petter Mjølund (ansv.) Nils Terje Andersen

Detaljer

Menighetsbladet Juni 03/2015

Menighetsbladet Juni 03/2015 Menighetsbladet Juni 03/2015 Side 11-14 Nytt alphakurs side 4 festen i kirka SIDE 6 Musikerparet Krisztina og Sigmund Eikeset side 18-19 kunstner Åse Sandvikmoen side 20-21 leder Menighetsbladet Redaksjon:

Detaljer

Fra høsttakkemesse i Øyer kirke

Fra høsttakkemesse i Øyer kirke Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 7 November 2009 62. årgang Fra høsttakkemesse i Øyer kirke Foto: Ole J. Gillebo Redaktørens hjørne Kirkeblad for Øyer og Tretten Utgiver: Øyer og Tretten kirkelige råd

Detaljer

MENIGHETSBLAD. God påske! For søndre land PÅSKE 2011 NR.1, ÅRG. 71

MENIGHETSBLAD. God påske! For søndre land PÅSKE 2011 NR.1, ÅRG. 71 MENIGHETSBLAD For søndre land NR.1, ÅRG. 71 PÅSKE 2011 God påske! Med beven og jublende glede Biskopens Påskehilsen 2011 28 Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria

Detaljer

Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 2 2011 17. Årgang. Fra venstre: Janne Knutsen, Malin Pedersen, Kathrine Lillebakken.

Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 2 2011 17. Årgang. Fra venstre: Janne Knutsen, Malin Pedersen, Kathrine Lillebakken. Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 2 2011 17. Årgang God pinse og God sommer! Eldretreffet: Stor oppslutning om Eldretreffet. les mer s. 8+9 Potetkakebaking: Koperviks hemmelighet avslørt på Aldershjemmet!

Detaljer

God påske ønskes alle våre lesere

God påske ønskes alle våre lesere Nr. 1 Vinteren 2006 18. årgang God påske ønskes alle våre lesere Påskesalme av Johan Halmrast 1890 1. Å salige stund uten like, 2. Han lever, og jeg skal få bringe 3. Å salige stund uten like, han lever

Detaljer

Januar 2012 65. årgang

Januar 2012 65. årgang Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 1 Januar 2012 65. årgang Redaktørens hjørne Kirkeblad for Øyer og Tretten Utgiver: Øyer og Tretten kirkelige råd Redaksjon: Ole Johs. Gillebo. Tlf. 976 62 560 Kasserer:

Detaljer

Østsinni kirke. Menighetsbladet for nordre land nr. 1 2014. Foto: Kai Slettum

Østsinni kirke. Menighetsbladet for nordre land nr. 1 2014. Foto: Kai Slettum Nr. 1 Mars 2014 79. årgang Østsinni kirke Menighetsbladet for nordre land nr. 1 2014 Foto: Kai Slettum KIRKEN I NORDRE LAND Kirkekontoret, Storgt. 30, 2870 Dokka (2. etg. Etnedal Sparebank) Sokneprest

Detaljer

odum Menighetsblad Nr. 1 Mars 2011 e. Kr. Årgang 80 Modum menighetsblad

odum Menighetsblad Nr. 1 Mars 2011 e. Kr. Årgang 80 Modum menighetsblad Nr. 1 Mars 2011 e. Kr. Årgang 80 odum Menighetsblad Modum menighetsblad 1931 2011 Den norske kirke Modum sokn Modum kirkekontor Kapellvn. 1, 3340 Åmot. Kontortid 09.00-14.00 Tlf. 32 78 32 30 - Fax 32 78

Detaljer

Kirkebladet TYRISTRAND LUNDER NORDERHOV ASK VEME STRØMSODDBYGDA ULLERÅL. Nr. 2 Sommer 2012 42. årgang. Slik du husker det side 8

Kirkebladet TYRISTRAND LUNDER NORDERHOV ASK VEME STRØMSODDBYGDA ULLERÅL. Nr. 2 Sommer 2012 42. årgang. Slik du husker det side 8 TYRISTRAND LUNDER NORDERHOV ASK VEME STRØMSODDBYGDA ULLERÅL Nr. 2 Sommer 2012 42. årgang Slik du husker det side 8 Kirkebladet Avskjed med Håvar side 11 Tusen takk, Terje side 19 Strømsoddbygda kvinneforening

Detaljer

NR. 2 - SOMMER 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Beboerne på. Intervju med avtroppende rektorpar, s. 6-7. Fra kirkebygg til fysikalsk, s.

NR. 2 - SOMMER 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Beboerne på. Intervju med avtroppende rektorpar, s. 6-7. Fra kirkebygg til fysikalsk, s. NR. 2 - SOMMER 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Beboerne på Smertu Dagsenter, s. 4-5 Intervju med avtroppende rektorpar, s. 6-7 Fra kirkebygg til fysikalsk, s.14-15 Jorden, vårt hjem i kosmos Herre, du har gitt

Detaljer

Nils-Kristian Møller fra leder til tekstleser side 4 5. Konfirmasjonstanker side 6 7. Kirkejubileet i Strandlykkja side 10 11

Nils-Kristian Møller fra leder til tekstleser side 4 5. Konfirmasjonstanker side 6 7. Kirkejubileet i Strandlykkja side 10 11 www.stangemenighet.no Nr. 2 2015 68. årgang Nils-Kristian Møller fra leder til tekstleser side 4 5 Konfirmasjonstanker side 6 7 Kirkejubileet i Strandlykkja side 10 11 Fellesrådets økonomiplan og kirkevalg

Detaljer

GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2015 22. ÅRGANG. God påske! Det svinger av Lys-våken-koret, Korforeningen og Barnegospelkoret!

GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2015 22. ÅRGANG. God påske! Det svinger av Lys-våken-koret, Korforeningen og Barnegospelkoret! GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2015 22. ÅRGANG God påske! Det svinger av Lys-våken-koret, Korforeningen og Barnegospelkoret! KOPERVIK MENIGHET menighetskontor Servicekontoret: 81 00 01 Sveinsvolljordet

Detaljer

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg BLADET vårt Menighetsblad for Tveit og Hånes, Den norske kirke Nr 2-2015 - ÅRGANG 11 Tror du på mor? Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi Barnehagegudstjenester Vi bryr oss - og trenger deg

Detaljer

FOR VINGER OG AUSTMARKA - NR 1-2015 - 62. ÅRGANG

FOR VINGER OG AUSTMARKA - NR 1-2015 - 62. ÅRGANG FOR VINGER OG AUSTMARKA - NR 1-2015 -. ÅRGANG LEDER TA VARE PÅ ARVEN En viktig begrunnelse for at NRK gjennomførte Salmeboka minutt for minutt var å ta vare på kulturarven. Og svært mange, både de som

Detaljer

LES OM: 63. ÅRGANG NR. 2 SOMMERNUMMER 2010. Gudrun er vigslet. Jubileum på rekke og rad...og mye, mye mer! Pål Rullestad kommer!

LES OM: 63. ÅRGANG NR. 2 SOMMERNUMMER 2010. Gudrun er vigslet. Jubileum på rekke og rad...og mye, mye mer! Pål Rullestad kommer! NR. 2 SOMMERNUMMER 2010 63. ÅRGANG LES OM: Forsidefoto: Bjørn Sannerhaugen Avskjed med Anne-Kjersti Pål Rullestad kommer! Gudrun er vigslet Nye brude- og prestestoler Jubileum på rekke og rad...og mye,

Detaljer

Utstråling Knut Erling Johansen, fungerende biskop i Borg

Utstråling Knut Erling Johansen, fungerende biskop i Borg MENIGHETSBLADET Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen menighet Nr. 4 25. årgang november/desember 2011 Utstråling Knut Erling Johansen, fungerende biskop i Borg I en av julehøytidens

Detaljer

Mona Vestli: «Korps er fantastisk» Side 4 og 5

Mona Vestli: «Korps er fantastisk» Side 4 og 5 Nr. 3 2011 64. årgang Mona Vestli: «Korps er fantastisk» Side 4 og 5 www.stangemenighet.no Kulturkirke eller kulturuke Side 3 Kulturen endres Side 6 Menighetsrådsvalg Side 7 og 11 Stange kirke som kulturelt

Detaljer

Menighetsblad Høsten 2014 Årgang 62

Menighetsblad Høsten 2014 Årgang 62 INFORMASJON Menighetsblad Høsten 2014 Årgang 62 Høsten ligger foran oss med mange nye muligheter og aktiviteter. Inne i bladet står det mye om det som skal skje. Velkommen! Leie av Kirkestua på Stavsjø

Detaljer

NR. 3 September 2010 54.ÅRg.

NR. 3 September 2010 54.ÅRg. NR. 3 September 2010 54.ÅRg. 2 Kirkebladet for Værøy og Røst nr. 3 2010 Hvorfor er det viktig med kirke? Folk flest sier på forskjellige måter at det er viktig med kirke i samfunnet, den er viktig i vårt

Detaljer

Nr 4-2011 - 61. årgang

Nr 4-2011 - 61. årgang Nr 4-2011 - 61. årgang Jeg løfter mine øyne opp mot fjellene: Hvor skal min hjelp komme fra? Min hjelp kommer fra Herren, han som skapte himmel og jord. Engelsk sangerstevne i Orkdal kirke I løpet av helgen

Detaljer

Leder. Prestens hjørne. Det store gjestebudet

Leder. Prestens hjørne. Det store gjestebudet Leder Hvor mye er presten verdt? Eller rettere sagt, hvor mye vil vi betale for å ha en prest tilgjengelig? Siden presten er en av våre forbindelser til Gud, så er behovet vi har for han/ henne det samme

Detaljer

Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 2 Mars 2015 68. årgang

Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 2 Mars 2015 68. årgang Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 2 Mars 2015 68. årgang Foto: Sverre Sparby Løken MARS 2015 KLOKKEKLANG LEDEREN HAR ORDET Kirkeblad for Øyer og Tretten Utgiver: Øyer og Tretten kirkelige råd Redaksjon:

Detaljer

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti. (Salme 119, 105)

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti. (Salme 119, 105) Kirkebladet Vang og Hamar menigheter Nr 2/2015. 2. årg. Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti. (Salme 119, 105) Vi ønsker alle våre lesere en god og velsignet påske. Foto: Terje Gloppen

Detaljer

NANNESTAD MENIGHETSBLAD

NANNESTAD MENIGHETSBLAD NANNESTAD MENIGHETSBLAD NR. 5 - DESEMBER 2013-40. ÅRGANG Søskenkjærlighet på julaften Foto: Anne Trydal Hansen Frykt ikke! JULEBETRAKTNING JULEN 2013 Tekst: Biskop Atle Sommerfeldt Helsetilsynet hevder

Detaljer

Menighetsbladet. 70 år. Nr 4 / 2014 Ringebu prestegjeld 70. årgang. Ringebu Fåvang Venabygd. Foto: Anne Jordbruen

Menighetsbladet. 70 år. Nr 4 / 2014 Ringebu prestegjeld 70. årgang. Ringebu Fåvang Venabygd. Foto: Anne Jordbruen Menighetsbladet 70 år Menighetsbladet Nr 4 / 2014 Ringebu prestegjeld 70. årgang Ringebu Fåvang Venabygd Foto: Anne Jordbruen 2 R I N G E B U M E N I G H E T S B L A D Andakt «Kan mennesket leve uten Gud?»

Detaljer