50-års-konfirmanter. Nr årg.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "50-års-konfirmanter. Nr. 4. 58. årg."

Transkript

1 Nr årg. I krubba låg ein liten gutt så fresk og rein og go, og mor hans dreiv og stelte n og far hass sto og lo, og gjetergutta deromkring dom kute tel og frå og bar med seg små lam-onger som gutten skulle få MENIGHETSBLAD FOR BRØTTUM På besøk hos eldretreffen Hamar bispedømme 150 år Rundt 40 pensjonister hadde funnet veien til Brøtheim på første eldretreffet etter ferien. Her er det Solveig Amb t.v.), Ingeborg Dalsveen og Kari Øverbø som koser seg med kaffe og kake. Side 9 I 1864 ble Hamar skilt ut fra Christiania. En begivenhet det har vært grunn til å markere, også med en bokutgivelse. 24. september var det jubileumsmarkering i Hamar domkirke hvor det ble en inspirerende og verdig markering av 150-årsjubileet. Side 4 og 5 50-års-konfirmanter 20 spørsmål som vi lanserte i forrige nummer har falt godt i smak. Derfor forsøker vi oss igjen med 20 nye spørsmål Side 10 1 rekke fra venstre: Eli Børresen, Inger Lise Storbråten (Hellerud), Grete Myhrer (Nordeng), Kari Edvardsen (Berntsen), Anne Marie Viken (Haakenaasen). 2. rekke fra venstre:arne Edgard Klausen, Tor Even Halvorsen, Thore Magnar Sletvold, Leif Ivar Fløtlien, Torbjørn Lund, Helga Strandbakke (Skar) 3.rekke fra venstre: Kjell Syljuåsen, Jon Gudbrand Fliflet Refseth, Odd Halsten, Even Bergsengstuen Foto: Lene Sæther Mer side 8

2 2 Viktige telefonnummer: Brøttum kirkekontor Postboks Moelv E-post: Sokneprest: Siri Sunde e-post: Boligtelefon Mobil Sekretær: Daglig leder Moelv kirkekontor Ann Kristin Blakstad Organist: Kari Borud Kirketjener Brøttum: Rune Glemmestad Brøttum kirke Kirketjener Mesnali: Rune Glemmestad Mesnali kirke Menighetsrådets leder: Gurid Torill Solberg Holtev Brøttum Menighetsrådets kasserer: Rønnaug Lagmandsveen Holtevegen Brøttum Redaksjonskomité: Jarle Rømo Astrid S. Thorstad Åse Marie Hamnes Sletvold Olav Magne Heldal Torbjørn Hovde Kirkevergekontoret: Telefon Har du bruk for litt støtte av og til? Det som vart til i han var liv Nå vandrer fra hver en verdenskrok i ånden frem, i ånden frem et uoverskuelig pilegrimstog til Betlehem, til Betlehem I haust var eg så heldig å få gå ein bit av pilegrimsvegen til Santiago de Campostela. Den første morgonen vi tutla oss ut på pilegrimsvegen var det så vidt blitt dag. Vegen var godt merka. Det var lett å finne fram. Snart var det fleire som dukka opp langs vegen. Gamle og unge, i alle slags fasongar, i flokk og åleine, med og utan pilegrimsutsjånad. Det som slo meg var nettopp dette at vi var så ulike, men like fullt var vi på same veg. Vi var framande for kvarandre, men hadde likevel så mykje felles. Alle var vi på kvart vårt vis fortsettinga av pilegrimstoget til Betlehem. Julebodskapen har dette ved seg at den dreg menneske inntil seg. Eg ser det same pilegrimstoget når eg besøker kyrkjene rundt i bispedømmet. Menneske av alle slags lag og overtydingar kjem til Guds hus. Eg trur vi alle søkjer det gode der i det heilage romet. Eg trur det er ein lengsel etter liv og lys som dreg oss. Evangelisten Johannes malar sitt juleevangelium ut med ein brei og oppsummerande pensel. Han kallar Jesus Ordet som tok bustad mellom oss, og skriv om han at Det som vart til i han, var liv, og livet var lyset for menneska. Dei som høyrde Johannes tale om Ordet(på gresk Logos) då desse linjene vart skrivne ned, levde i ei tid der «ordet» hadde eit mykje vidare meiningsinnhald enn det vi forstår i dag. Dei knytte det til heile måten verda hang saman på. Til mykje meir enn ord i smal forstand, ja, til det som har vore før alle tider og som aldri forgår. Dette Ordet vart menneske og til liv og lys for verda. Livet og lyset kom som eit menneskebarn, og vart ein av oss. Dette som var før alle ting, og som held alt i himmel og på jord saman, tok bustad mellom oss og løfta våre mangfaldige liv fram for Gud. Den godheita som føddest til verda med Kristus lyser framleis i alle våre dagar. Frå denne kjelda strøymer det liv og lys like inn i vår siste natt. Det gir mot til livsvegen i alle slags dagar og eit håp å vandre mot. Og finner du Ham i krybbens hø som hyrder så, som hyrder så, da eier du nok til freidig å dø og leve på, og leve på. Gledeleg jul! Ring Gurid Torill Solberg / eller Randi Sætherstuen / Diakongruppa for Brøttum sogn kan yte hjelp. Solveig Fiske Hamar biskop Menighetsbladet trenger flere annonsører Vi oppfordrer næringsdrivende i distriktet til å benytte muligheten til å annonsere i Menigheten vår. Bladet kommer ut med 4 nummer pr. år og når ut til alle husstander i sognet. Annonsesida er oversiktelig og telefonnummeret er lett å finne. Minstepris : 500kr pr. år Interesserte kan ta kontakt med menighetsrådets kasserer Rønnaug Lagmandsveen tlf eller

3 3 Slekters gang Døpte: Syver Silihagen Farberg Mesnali kirke Leon Løvli Pettersen Brøttum kirke Ellinor Haukåssveen Sjusjøen fjellkirke Lars Momrak Mæhlum Brøttum kirke Hedda Teigen-Ødegård Brøttum kirke Jenny Risheim Kvam Brøttum kirke Kian Zettergren Lillehammer kirke Eilif Finsrud Mesnali kirke Even Elvekrok Stensrud Mesnali kirke Døde: Eline Larsen Mesnali kirke Arne Lien Brøttum kirke Odd Nereng Brøttum kirke Camilla Husom Thorstad Brøttum kirke Asbjørn Syljuberget Mesnali kirke Olaug Stenberg Brøttum kirke Svein Peder Rindal Brøttum kirke Fredag kl 19 er det duket for høytidelig CD-slipp-konsert i Brøttum Kirke med brøtningen Karl Ivar Refseth og hans europeiske trio. I motsetning til tidligere utgivelser, hvor uttrykket har vært mer eksperimentelt og lydbildet mer krevende, har fokuset på det nye albumet vært harmonier, vakre klanger og et melodisk hele. Selv om jazzbakgrunnen fortsatt skinner tydelig gjennom, har denne musikken noe eterisk og skjørt ved seg som utfordrer lytteren til å omfavne stillheten og de små nyansene i uttrykket. Karl Ivar Refseth Brøtningen Karl Ivar Refseth har de siste årene hatt base i Berlin og blant annet vært fast medlem av The Notwist, ett av Tysklands mest anerkjente og internasjonalt kjente indierock-band. Sammen med dem har han turnert over hele Europa og opptrådt på en rekke festivaler. Refseth har også spilt inn plate og turnert med Tied&Tickled Trio og den legendariske, amerikanske jazzmusikeren Billy Hart, som forøvrig har spilt med både Miles Davies, Herbie Hancock, Larry Young og en rekke andre fremstående musikere. Trioen Hans nye solo-prosjekt har han drevet siden 2012/2013, en jazztrio hvor han er den som står for komposisjonene, selv om konsertene også rommer improvisasjon fra alle de tre erfarne musikerne. Deres første CD, som får navnet Praying, ble spilt inn i Brøttum kirke, et bygg som har betydd mye for musikeren, som selv har et nært forhold til religion. Refseth syntes det var veldig fint å spille inn musikk i kirka han nærmest vokste opp i, og kanskje som et resultat av dette er plata blitt rolig og fredfull i uttrykket. Musikken oppfordrer til ettertanke, om det er av religiøs eller annen karakter, og Refseth håper publikum kan oppleve en følelse av å være jordet når de hører den. Mer info Se og hør trioen på YouTube: Hør musikken på Soundcloud: https://soundcloud.com/karlivar-refseth-1 Karl Ivars hjemmeside finner du her: Karl Ivar Refseth Trio består av foruten av Brøtningen Karl Ivar Refseth (vibrafon) av tyske Christian Weidner (alt sax) og østerikeren Matthias Pinchler (kontrabass). Inne i bladet er det vedlagt en giroblankett denne gangen. Vi i redaksjonen håper at leserne er fornøyde med Menigheten vår og oppfordrer alle til å gi en frivillig kontingent til menighetsbladet på 200 kroner (eller mer). Foruten informasjon om kirkene og menighetsarbeidet forsøker vi også å krydre bladet med intervjuer og lokale saker ellers. Trykking og utsendelse representerer en stor utgift, og Menigheten vår er helt avhengige av frivillige gaver for å kunne utgi 4 nummer i farger hvert år. Så sier vi på forhånd hjertelig takk for støtte!

4 4 150-årsjubileet til Hamar bispedømme. Det ble en inspirerende og verdig markering av 150- årsjubileet til Hamar bispedømme. Jubileumsdagen var 24.september Klokka 10 startet det hele med gudstjeneste i Hamar Domkirke. Etter inngangsprosesjon og et mektig preludium var det en noe forenklet liturgi. Biskop Solveig Fiske holdt preken som bar preg av Hamar bispesete som jubilant og pådriver. Ved slutten av gudstjenesten sang forsamlingen «Guds kirkes grunnvoll ene er Herren Jesu Krist». Kirken var fullsatt. De fleste var representanter fra de ulike prestegjeldene i bispedømmet. Klokka fortsatte jubileet på Hotell Scandic. Her var det hilsningstaler med gratulasjoner fra ekspedisjonssjef Ingrid Vad Nielsen, som hilste fra regjeringen, fra fylkesmennene Sigbjørn Johnsen og Kristin Hille Valla. I et historisk tilbakeblikk kom Sigbjørn Johnsen inn på helvetes- striden mellom biskop Kristian Schjelderup og professor Ole Hallesby. Den gikk hardt for seg, og Hedmark fylkesting som var samlet akkurat da, ville gi en støtteerklæring til hamarbispen. I referatet til Hamar Arbeiderblad dagen etter sto det følgende, noe spøkefullt, at «fylkestinget i Hedmark ved voteringen vedtok mot 4 stemmer å avskaffet helvetet» Hamar bispedømme gikk foran da kirken åpnet for den nyere tid for en inkluderende folkekirke. Biskop Kristian Schjelderup ville åpne dørene for alle, mens den første kvinnelige biskopen, Rosemarie Køhn, vill flytte kirkens vegger og gjøre rommet større. Mye bråk var det da Schjelderup ordinerte den første kvinnelige presten, Ingrid Bjerkaas, i 1961, og da departementet innsatte Rosemarie Køhn som den første kvinnelige biskop. Enda mer støy ble det da Siri Sunde av Køhn ble ordinert til prest og senere gjeninnsatt av henne etter inngått partnerskap. Det er en glede for de fleste at nåværende biskop, Solveig Fiske, følger sporene videre. Etter åpningen ble jubileumsboka «Hamar bispedømme i 150 år» presentert av en av redaktørene, Arne Bakken. Den andre redaktøren er Knut Andresen. Boka omtales særskilt et annet sted i bladet. Den anbefales å lese. Så fulgte to foredrag som alle hadde store forventninger til. Første taler var tidligere domprost i Nidaros, Knut Andresen. Tittelen på foredraget var «Hamar bispedømme i 150 år». Som den inspirerende foredragsholder han er, ga han forsamlingen et levende innblikk i biskopenes rolle i de 150 årene. Han vektla sterkt hvordan biskopenes rolle har endret seg fra å være kontrollører til å bli en inspirator for kirkelivet, for folkekirken. Vår sokneprest, Siri Sunde, talte om «Kallet og kjærligheten Siri Sunde-saken sett innenfra». I et velformulert og gripende foredrag trollbandt hun forsamlingen om de problemene hun som lesbisk har møtt valget måtte etter inngått partnerskap med Eleanor Brenna stå mellom kjærligheten til sin partner eller prestegjerningen. Hun var ikke i tvil. Hun ville ha valgt kjærligheten! Men biskop Rosemarie Køhn reddet henne fra å velge med disse ordene som grunnvoll: «Tro mot sannheten i kjærlighet», og hun gjeninnsatte dermed Siri som prest. Siri Sunde kunne da fortsatt samtidig leve både privat og yrkesmessig. Det ble et rørende foredrag, der ordene Siri målbar, gikk inn i våre hjerter. Det var koselig å se at to tidligere biskoper også var til stede: Rosemarie Køhn - 74 år, og Georg Hille - 90 år. En meget innholdsrik dag nærmet seg slutten. Igjen sto jubileumskonserten i Vang kirke. Den omtales et annet sted i bladet. Tekst og foto: Jarle Rømo Vår sokneprest, Siri Sunde, talte om «Kallet og kjærligheten Siri Sunde-saken sett innenfra».

5 5 Hamar bispedømme i 150 år Redaktører: Arne Bakken og Knut Andresen Nye Hamar bispedømme fylte i år 150 år. I 1864 ble Hamar skilt ut fra Christiania. En begivenhet det har vært grunn til å markere, også med en bokutgivelse. I høst kom boken «Hamar bispedømme i 150 år » ut, med Arne Bakken og Knut Andresen som redaktører. Boken er en etatshistorie, forteller om bispeembetet og bispedømmerådet, om biskopenes virksomhet og bispedømmerådets oppgaver og betydning. De som er interessert i kirkehistorie fra denne perioden, kan lese om den første biskopen, Halvor Olsen Folkestad, og hans historie fra omgangsskolelærer til biskop, fram til han tok avskjed i Et kapittel i boka er viet de tre familiebiskopene, Arnoldus Hille/ ), Henrik Hille ( ) og Georg Hille ( ), far, sønn og sønnesønn. Alle tre var med på å prege krikens utvikling i løpet av en hundreårsperiode. Tre biskoper som forfatteren Per-Øivind Sandberg omtaler som «forvaltere av en posisjon. Denne holdningen faller godt sammen med en meget utbredt holdning som man finner blant landbrukerne i Hamar bispedømme, nemlig at man skal levere fra seg en eiendom i noe bedre stand enn eiendommen var i da man overtok den». Knut Andresen forteller i et eget kapittel om bispedømmerådets historie fra 1934 fram til i dag. Bispedømmerådene ble opprettet ved lov i 1933 og startet arbeidet året etter. Kapittelet forteller historien fra den prøvende begynnelsen i 1934, om gjenreisningen etter krigen og utviklingen fram til i dag. Nils Kristian Lie og Marit Johnsen har et kapittel om «Menighet og Misjon Misjon og Menighet». De forteller om misjonsforeningene, opprettelsen av Det Norske Misjonsselskap, de vanskelige krigsårene , om Lars Skrefsrud, kinamisjonen, santalmisjonen, mm. Interessant lesning for den som er ivrig på kirke- og misjonshistorie. Biskop i Hamar bispedømme, Solveig Fiske, har etter min mening skrevet ett av de to mest interessante kapitler i boka, nemlig «Hamar bispedømmes betydning for kvinners prestetjeneste i Den Norske Kirke». Her trekker hun opp linjer fra 1850 fram til 1930, om samfunnsutviklingen i siste halvdel av tallet med nye trekk i tanke- og samfunnsliv, kristendommens plass i samfunnet, spørsmål om kvinnefrigjøring og gjennombruddet for lekmannsforkynnelse. For eksempel ble i 1888, ved kgl.res., kirkene åpnet for forkynnelse ved lekmenn. Ikke for kvinner. I 1911 ble det, ved kgl.res., åpnet for at kvinner kunne holde «foredrag i kirken, som hviler paa Guds grund og sigter til menighedens kristelige opplysning»»for saa vidt kirketilsynet samtykker deri». Så i 1925 fikk kvinner rett til å forkynne i kirkene, utenom de vanlige gudstjenestene! Først i 1956 fikk kvinnene formell tillatelse til å forkynne ved ordinære gudstjenester på linje med menn. Solveig Fiske forteller også historien om Ingrid Bjerkås, fra hun søkte på en stilling som kallskapellan i Tolga prestegjeld til hun ble ordinert av Biskop Schelderup i Da det ble kjent at Ingrid Bjerkås skulle ordineres, utløste det en heftig debatt. Et flertall av biskopene, Menighetsfakultetet og aviser som Vårt Land og Dagen gikk sterkt imot. Teologisk fakultet var mer positivt. Biskop Schelderup hadde et ønske om å ordinere to andre kvinnelige prester sammen med Ingrid Bjerkås, men ingen var klar for det da. Ingrid Bjerkås forteller selv hvordan hun opplevde dagen i Vang kirke,(fordi domprosten i Hamar ikke ønsket at domkirken skulle brukes), med full kirke, alle som ikke fikk plass, alle som møtte henne med smil og vennlighet. Så i 1975 ble tre kvinner ordinert samtidig av biskop Georg Hille, Kirsti Aasen, Sissel E. Hasleholen og Astrid B. Bayegan. 5. februar 1993 ble Rosmarie Køhn utnevnt til biskop i Hamar Bispedømme. Tiden var nå blitt moden for en kvinnelig biskop. Å få kvinner inn i Den Norske Kirke sprengte den ikke, slik enkelte kritikere hevdet, tvert imot har det virket som lim ved at flere identifiserer seg med kirken, kjenner en tilhørighet til den. Siri Sundes bidrag til jubileumsboken, «Kallet og kjærligheten. Siri Sunde-saken sett innenfra» er etter min mening det mest spennende og interessante bidraget i boka, uten forkleinelse for de øvrige bidragene. Det er en sterk, personlig beretning om veien hun har gått fram mot prestetjenesten, alle årene som prest og, som hun selv sier, «noen av de dilemmaene jeg har møtt og de valgene jeg har gjort». Hun forteller levende om sin første heltidsjobb som kateket i Berg og Torsken på Senja, Så i 1990 tok hun fatt på det teologiske studium i Oslo, ble cand.theol i desember 1994 og tok praktikum våren Hun ble kjent med Eleanor Brenna, og, som Siri selv sier. «Vi ble kjærester høsten 1994 og har siden vært hverandres livsledsagere». Hennes historie fortsetter med vikariatet i Ringsaker og Åsmarka, i Nordre Land og om da hun fikk stillingen i Nordre Land som kapellan i I 1997 inngikk Siri og Eleanor partnerskap. Det utløste ganske snart en skarp debatt. Det endte med permisjon mens bølgen gikk høyt. I februar 1999 tok biskop Køhn beslutningen om å gjeninnsette Siri i hennes stilling i Nordre Land. En stor lettelse, selvsagt, etter å ha vært utsatt for så stor påkjenning. Etter 13 år på Dokka kom så Siri til Brøttum. Hun sier:»det er godt å vit at jeg fortsatt har røtter både i Berg og Torsken og i Nordre Land og godt at stormen rundt med er stilnet». For den som vil lese hennes egne ord, er det bare å få tak i boka. De 20 sidene er til å få forstand av. Siste del av boka handler om de forskjellige biskopene i Hamar bispedømme i løpet av 150 år og alle deres visitaser 1300 i alt! Denne delen synes jeg egner seg best for de aller mest interesserte leserne. Alt i alt er dette en interessant samling bidrag til jubileet, spesielt for de som er kirkehistorisk interessert. Bidragene fra biskop Solveig Fiske og Siri Sunde ble for meg de to mest spennende og interessante bidragene. Bidrag om en kamp for å holde kirkedøren åpen for alle. Tekst: Olav Magne Heldal

6 6 Et barn er født på kirkebakken Awe Andrea er født på flukt, lykkelig uvitende om konfliktene i Sør-Sudan og om faren som utkjemper noens krig et eller annet sted. Mamma Cecilies fang er hennes egen trygge, lille verden. Da borgerkrigen i Sør-Sudan blusset opp, lot soknepresten i Don Bosco flyktningene slå seg ned utenfor kirken. I dag er de ni hundre mennesker som bor på kirkebakken, de aller fleste kvinner og barn. Kirkens Nødhjelp sikrer dem rent vann, hygieniske sanitærforhold og annen nødhjelp. Men stadig kommer flere til, nye flyktninger og barn født på flukt. Lille Awe Andrea er ett av dem. Hun ble født i det samme teltet der ett av søsknene hennes døde for bare noen måneder siden. Moren Cecilie løfter henne varsomt opp, ammer og vugger babyen med bevegelsene til en sjubarnsmor. Hun forteller med den samme, rolige stemmen om krigens redsler, om den dramatiske flukten, tapet av to barn, om bekymringene og håpet for de fem barna som fortsatt lever. Det er ikke mye mat, og teltet er ikke tett. Men vi er vi er glade for å være i trygghet, og vi har rent vann. Når krigen er over, kan vi starte på nytt. Rent vann til Siden jul i fjor har borgerkrigen i Sør-Sudan fordrevet 1,7 millioner mennesker. De fleste flyktningene bor ved FN-baser, i kirker eller under trær. Kirkens Nødhjelp har det siste året drevet en omfattende nødhjelpsinnsats i tillegg til det langsiktige arbeidet i Sør-Sudan. Hittil er 80 vannpunkter rehabilitert, og 20 nye brønner er boret, hovedsakelig i tilknytning til leire og tilliggende lokalsamfunn. Det gir tilgang til rent vann for personer. Kirkens Nødhjelp når ut til flyktningene med helsetjenester, telt, tepper, kokekar og hygieneartikler. Men fortsatt er de humanitære behovene enorme. Gi trygghet til jul! To år gamle Peter er ikke så glad for å bli vasket, men mamma Madelena vet at rent vann og god hygiene beskytter mot diarésykdommer som kolera. Kirkens Nødhjelp har boret én brønn innenfor leiren og én brønn til vertssamfunnet utenfor. I tillegg er det satt opp 12 toaletter og 12 bad, samt en et anlegg for klesvask. (Foto: Erik Thallaug/Kirkens Nødhjelp) Kirkens Nødhjelp er Brøttum menighets forlengede arm ut i verden. Gjennom dem kan vi gi husrom, rent vann og nødhjelp til barn som fødes inn i krig og kaos, enten det er i Sør-Sudan, Syria, Gaza eller Nord-Irak. Dersom du tenker deg på julegudstjeneste denne julen, håper vi du vil støtte arbeidet vi gjør sammen med Kirkens Nødhjelp. Husk å ta med kontanter til kollekten og vær med å gi trygghet i julegave til barna som trenger det aller mest! En oppvekst varer livet ut 1.Ta magefølelsen din på Ett av ti barn lider under at foreldrene drikker, ruser seg eller har psykiske problemer. For disse barna er det avgjørende å bli sett av trygge alvor Hvis du er bekymret for voksne. Dette er et aktuelt tema, ikke bare nå rundt juletider, men året et barn, er det viktig at du rundt. Blå Kors har utviklet en enkel veileder som forteller deg hva du gjør noe med det. Det er kan gjøre ved bekymring for et barn. lett å tenke at barnet ville Tallet kommer frem i en rapport fra Folkehelseinstituttet fra vært fanget opp av andre Sannsynligheten for at du kjenner til ett eller flere av disse barna er stor. dersom det var grunn til Mange tror det er lett synlig om et barn har det vanskelig, men det kan bekymring. Det er ofte ikke være vanskelig å vite hvordan et barn har det hjemme basert på adferd tilfelle. La ikke frykten for å eller utseende. Sårbare barn vokser opp i alle samfunnslag og typer familier. Derfor bør man ikke la symptomene alene styre om man gjør noe for ta feil stoppe deg. et barn. Er du bekymret for et barn, bør du gjøre noe uansett! Vi har lett for å dele vår bekymring for et barn med naboen, ektefellen eller en venn. Det vi må huske er å vise omsorg direkte til barnet, i barnehøyde. Det er da vi gjør en forskjell for barnet selv. Fra forskning vet vi at det er av stor betydning for et barns framtid å bli sett av en voksen. Å bli sett er menneskets mest grunnleggende følelsesmessige behov. Å bli sett er en viktig beskyttelsesfaktor i et sårbart barns liv. «Kan du snakke med meg, ikke bare om meg.» - Gjennom en enkel femtrinns veileder vil vi gi voksne mulighet til å være den som bryr seg, når magefølelsen sier at man bør, sier Jan Elverum, generalsekretær i Blå Kors. Det er lett å anta at et barn ville blitt fanget opp av andre dersom det var grunn til bekymring. Det viser seg ofte ikke å være tilfelle. Barn som lever i sårbare hjem er ofte flinke til å gå inn i roller, tilpasse seg omgivelsene og å skjule hvordan det står til hjemme. «Sårbare barn er som andre barn forskjellige» Barn trenger at man våger og handler. Det er vi voksne som må øve oss på å bære ubehaget ved å være den som stiller spørsmål, blander oss, bryr oss. Barna bør ikke bære smerten og ubehaget alene. Du ser det ikke før du tror det! Se veilederen i sin helhet på jegser.no eller bestill en brosjyre på e-post / tlf Hva kan du gjøre? - Fem gode råd: - (dette er kortversjon av veilederen. Fullversjonen finnes på jegser.no men konkrete tips til hva du kan si og gjøre). 2. Vis at du ser barnet gjennom ord og nærvær Å bli sett og anerkjent av en voksen betyr mye for alle barn og spesielt for et barn som får lite oppmerksomhet hjemme. Det skal ikke mye til for å føle seg sett og positivt lagt merke til: et smil, at du lærer navnet på barnet og bruker det. Still åpne og interesserte spørsmål om hverdagslige ting når du møter barnet. 3. Vis at du ser barnet gjennom handling Tilby barnet å sitte på hjem fra skolen, til treningen e.l. Spør banret om det skal på arrangementer i nærmiljøet, inviter barnet med hvis det nøler. Tilby leksehjelp, middag eller boller etter skolen. Inviter han eller henne med på aktiviteter som kino, teater eller søndagstur. 4. Hvis magefølelsen din forsterkes søk hjelp Hvis magefølelsen din forsterkes, bør du formidle til barnet at det er trygt å snakke med deg. Vær en god lytter og vis at du tåler å høre det barnet forteller. Vis respekt., lytt med medfølelse. Hvis du er usikker på hva som er tikig å gjøre og trenger hjelp til å vurdere situasjonen, kan det være lurt å rådføre deg med en lærer, helsesøster og/eller barnevernet. 5. Vit at du gjør en forskjell Det aller beste du kan oppleve er at barnet du var bekymret for viser seg å ha det bra. Eller kanskje du aldri får bekreftet eller avkreftet hvordan det står til med barnet. Det kan bety at barnet har det «godt nok». Kanskje måtte du gripe inn å gå videre med din bekymring. Uansett er det viktig at barnet selv opplever bekymringen din som en omsorgshandling ved at du forholder deg direkte til barnet. Sannsynligvis betyr du mer enn du forstår. «Selv om jeg skjuler det som er vanskelig, ønsker jeg å bli sett.»

7 7 På Krølletreff i Brøttum kirke. Krølletreff er for barn som fyller to og tre år i 2014, men søsken er også velkomne. Vi møter sauen Krølle som tar oss med inn i fortellingen om Jesus og fiskerne. Kari Borud, Elisabeth K Kongelstad og Lisabeth Kvalevaag Holm står for opplegget. Tekst og foto: Astrid S. Thorstad Julie vugger på det store havet i en liten båt, der vi synger: Her sitter vi og ror, i en liten båt, sjøen er stor veldig stor, og det kommer bølger... Ro, ro til fiskeskjær, mange fiske fikk vi der Peder fikk boka om Jesus og fiskerne. Der får en høre om vennene til Jesus som ble redde fordi det var så høye bølger. Mon tro hva Jesus gjorde? Krølletreffet ble avsluttet med den irske velsignelsen: Må din vei komme deg i møte..., Ungene tar imot såpebobler! Dette var populært! Barna frydet og gledet seg! Tilslutt ble det servert saft og boller. Irsk velsignelse Må din vei komme deg i møte, vinden alltid være bak din rygg, solens lys leke på ditt kinn, regnet falle vennlig mot din jord. Og må Guds gode hånd verne om deg til vi møtes igjen. Sauen Krølle og alle ungene er med og roper på Jesus, at han må våkne...

8 8 50-årskonfirmantgudstjeneste i Brøttum kirke Neste års konfirmanter. Foto: Lene Sæther Søndag 19. oktober 2014, den 22. søndag i treenighetstiden, ble gudstjenesten en opplevelse for de frammøtte. 50års-konfirmantene ble presentert for menigheten. Brøttum Korforening stod for vakker sang. Sogneprest i Åsmarka, Roger Brevik, vikar for anledningen, talte over et skriftsted fra Paulus brev til galaterne. Her taler Paulus strengt til menigheten i Galatia, som gjør alt de kan for å overholde lover og regler. Dette ville ikke bringe dem nærmere Gud. Han ber dem ved troen rette fokuset mot deres medmennesker i stedet. Dette er til ettertanke også for dagens mennesker. Etter prekenen henvendte presten seg til konfirmantene. Ikke alle hadde anledning til å møte opp. Alle ble stilt pent opp i en halvsirkel foran alterringen og presenterte seg for menigheten. Presten lovet dem at han ikke skulle foreta noen overhøring! Siden dagen falt sammen med den store TV-aksjonen for rent vann, gikk ofringen til dette formålet, noe som passet godt til den nevnte bibelteksten. Gudstjenesten ble avsluttet med Nattverd og en nydelig sang - «Venskap» - framført av Brøttum Korforening, ledet av Arild Haug. Lene Sæther var fotograf og foreviget konfirmantene i kirka. Etter gudstjenesten var det samling på Brøtheim for 50-årskonfirmantene med ektefeller. Tekst: Olav Magne Heldal Etter gudstjeneste og fotografering, ventet et festdekket langbord og et rikholdig koldtbord på Brøtheim. Det var både varm og kald mat, og etter en stund kom kaffe og bløtkake på bordet. 50-årskonfirmantene satte stor pris på å treffes, og praten gikk lett ved bordet. Det var en del som knapt hadde sett hverandre etter konfirmasjonen, derfor var det mange samtaletemaer å rekke over. Latteren som bølget, vitnet både om mimring over felles opplevelser, og deling av hva livet har bydd den enkelte fram til nå. Det ble en lang og verdifull ettermiddag. Foto: Randi Sætherstuen.

9 9 Eldretreffen på Brøttum Jeg synes det er så fint at Eldretreffen har startet opp igjen», sa ei dame, «det er so trivelig å komme hit for å møte andre, det er så sosialt, skjønner du. Du vet - jeg bor jo alene, og da kan det enkelte ganger bli litt ensomt». Jeg tror det samme var den vanlige oppfatningen hos de ca. 40 pensjonistene som hadde funnet veien til Brøtheim på første «treffet» etter ferien, onsdag den 17. september Etter velkomstord av Ingeborg Mæhlum sang forsamlingen «Sønnavindsvalsen» av Prøysen. Så fikk dagens underholder, Kari Skanche, ordet. Som vanlig var det festlig å høre på henne der hun foredro med sang av viser, diktlesing og korte stubber alt av Alf Prøysen. Noen vitser krydret også forestillingen hennes. Etter ei pause der deltakerne fikk prate sammen, var det bevertning, der forsamlingen fikk forsyne seg med deilige smørbrød og eplekake med krem. Alle har med gevinster som ble loddet ut ved salg av årer, og det gikk som det alltid går noen er heldige, mens andre er uheldige med tallene. Tida gikk fort, og da klokka nærmet seg ett, takket forsamlingen hverandre for ei trivelig stund og bega seg på veg hjemover. Tiltaket Eldretreffen startet i Det var Røde Kors med initiativtakerne Nora Sletmoen og Marit Lagmandsveen som fanget ideen. Seinere kom Blindeforeningen og Brøttum Bygdekvinnelag med. Ildsjel for tiltaket ved siden av de først nevnte, har Ingeborg Mæhlum vært. Blindeforeningen er nå nedlagt, så det er de to andre foreningene som nå står for tiltaket. Andre medhjelpere eller veteraner er bl. a. Marit Brukstuen, Kirsten Brukstuen, Kari Hemma, Bjørg Skar og Bjørg Lier. Alle i sving på kjøkkenet. Det har Disse er med å arrangere: Marit Lagmandssveen, Bjørg Skar, Marit Brukstuen, Kirsten Brukstuen, Kari Hemma, Bjørg Margrethe Lier, Ingeborg Mæhlum. møtt fram ca. 60 pensjonister enkelte ganger både folk fra Moelv og Lillehammer, kan Ingeborg fortelle oss. Eldretreffen arrangeres hver tredje onsdag i måneden med ett kort opphold om sommeren. I desember er det hvert år et rikholdig julebord, og i juni blir det arrangert en dagstur med buss. Jo, pensjonistene koser seg og er takknemlige for tiltaket. Som en mann sa ved utgangen: «Jeg synes dette er så bra for oss, og jeg gleder meg til neste gang». Vi gir en honnør til Røde Kors og Bygdekvinnelaget på Brøttum for tiltaket og ønsker dem lykke til videre med sitt sosiale engasjement. Tekst Jarle Rømo. Foto: Arvid Rognhaugen. Basar gav overskudd 2. november var det tradisjonen tro basar på Nordvang. I år var det AL Nordvang som stod som arrangør, og som vanlig var det i tillegg til basarbord og åresalg også mulighet for å prøve seg på skytebane, med pilkast eller i fiskedam. Det var god oppslutning om basaren som gav et netto overskudd på ca kroner. Pengene kommer godt med når lokalet får nye vinduer til våren. Inneværende har er hele huset blitt beiset, og innvendig er det i løpet av de siste åra utført betydelig oppussings- og restaureringsarbeid. Nordvang framstår i dag som et moderne forsamlingslokale med ny garderobe og kjølerom og godt utstyrt kjøkken. Lokalet benyttes til eldretreff, barnedåp og konfirmasjon og til jubileer og andre festlige sammenkomster. Til daglig holder Nordheim friluftsbarnehage hus på Nordvang. Tekst: Torbjørn Hovde Foto: Steinar Brænden Basarkomitéen puster lettet ut etter vellykket arrangement på Nordvang. Fra venstre: Leif Ivar Fløtlien, Heiko Scholze, Eva Solbakken (fra Ring Bælj og Streng som underholdt på basaren), Torbjørn Hovde og Ola Skaugen.

10 10 Julehilsen fra Siri ENGLENES SALME-MARATON På pianoet i Mesnali kirke står et englekor. Hovedengelen er i tovet ull, vakker og hvit (og kjøpt på julemesse på Brøtheim). Sammen med seg har hun en «himmelsk hærskare» av engler i alle fasonger og størrelser, produsert av barnehagebarn i Lismarka og Mesnali. De har stått der fra starten av årets «vandring mot Betlehem» første søndag i advent. Jeg liker å se for meg englekoret på pianoet som en del av adventstidens juleforberedelser: en kjempestor englekorøvelse mot den store «konserten» julenatt. Eller kanskje bedre enn «konsert»: salme-maraton. Dette slo meg da jeg holdt på å dandere englekoret på pianoet før gudstjenesten den første adventssøndagen. Da hadde det vært salmesang på tv i nesten to døgn allerede. Norsk salmebok fra nummer 1 til 899! Satte meg foran tven, og de sang salmer. La meg, sto opp igjen, og de sang salmer. Var i butikken, kom hjem, og de sang salmer. Nye og gamle, kjente og ukjente salmer. Barnekor og voksenkor. Gode kor og ikke fullt så gode. Og kirken i Trondheim fyltes av mennesker i alle aldere som lyttet, sang med, tente lys, kom og gikk. Jeg skulle ønske det ikke tok slutt, men startet på nytt igjen fra nummer 1. At det alltid var mulig å skru på salmesangen. At jeg kunne vite at det alltid er noen som synger salmer. Dette måtte jeg «fortelle» englene mens jeg stilte dem opp der på pianoet. «Det viktigste er ikke at koret blir perfekt, bare dere ikke slutter å synge», sa jeg til dem. Og den store engelen hvisket til meg med ord fra den fineste julesangen jeg vet: «aldri forstummer tonen fra himlen». Så fyltes kirken av store og små, og vi fikk synge med: «Tenn lys! Et lys skal brenne for denne lille jord, den blanke himmelstjerne hvor vi og alle bor. Må alle dele håpet så gode ting kan skje. Må jord og himmel møtes, et lys er tent for det.» På nytt skal vi leve oss inn i fortellingen om den første julenatten: mørket skal igjen fylles av et stort lys, og englesangen skal lyde: en glede for hele folket! Frykt ikke! En Frelser er født. Ære være Gud i det høyeste og fred på jorden, blant mennesker som Gud har glede i! Det finnes et tegn: et barn som er svøpt og ligger i en krybbe. Håpet er at englesangen skal lyde også julen 2014 og hver eneste dag og natt. For hele folket. For dem som skal feire jul i glede og trygghet, og for dem som skal feire i ensomhet og savn. Sangen om Barnet. «Vi ser deg, barn, og hører Guds hjerteslag på jord.» (Svein Ellingsen) Velsignet jul! Siri Sunde 20 spørsmål De spørsmålene vi presenterte I forrige nummer av Menigheten Vår, ble godt mottatt. En god avveksling, sier mange. Spennende også fortsett med dette! Derfor prøver vi en gang til. Denne gangen har vi gått utenom prestegjeldet. Som sist: Greier du mer enn 15 riktige svar, er resultatet meget godt. Mellom 10 og 15 også bra. Lykke til! Svar på side Hvem var romersk keiser da Jesus ble født? 2. Hva heter veien Jesus fulgte da han bar korset sitt? 3. I hvilket land var Clement Attllee statsminister fra ? 4. Hvilke tre ørneslag hekker fast i Norge? 5. Mellom hvilke to byer går den transsibiriske jernbanen? 6. Hva heter hovedstaden i Østerrike? 7. Hva heter Norges østligste by? 8. Hvor mange byer er det i Hedmark fylke? 9. Når ble jernbanestrekningen Hamar Øyer åpnet? 10. I hvilket fylke ligger Eidsvoll? 11. Hva forbinder du med navnet Jørn Strand? 12. Hva heter direktøren for Ungdomsolympiaden i Lilleham mer 2016? 13. Hvor lang er ei engelsk mil? 14. Hvilken av innsjøene Røssvatn og Femunden er størst? 15. I hvilken by ligger institusjonen NTNU? 16. Hvor ligger Limfjorden? 17. Hva kalles de landområdene i Sverige som tilsvarer fylker i Norge? 18. Hva heter oljebyen i Norge, og i hvilket fylke ligger den? 19. Hvem ble valgt til norsk konge på Eidsvoll den 17. mai 1814? 20. Hvor mange hg (hektogram) er det i ett tonn? Konsert i Sjusjøen fjellkirke tirsdag 30.des 2014 kl Konserten settes opp med Ringsaker Dobbeltkvartett og Brøttum Korforening som aktører. Det vil også bli musikkinnslag på fiolin av en av våre kormedlemmer sammen med en kollega. Et variert program med et preg av jul. Som vanlig kan publikum gå vegen opp til kirken med fakkel i hånd. Fakler deles ut på parkeringsplassen til kirken. Vel framme i kirka byr vi på gløgg og pepperkaker.

11 11 Våre annonsører: Brøttum: Kiwi Brøttum Brøttum Fysioterapi Brøttum Taxi A/L Brøtheim, begravelser, selskaper Aamot, Lars, gartneri Samuelstuen Camping Brøttum Camping Nedre Berg Gård, selskaper/jubilèer Barlis John Alex Hulleberg, maskinentreprenør Moelven Treinteriør AS Helge Sletmoen, snekker Monssveen Gaard Rud Gard Hallan Bygg AS Mesnali: MMS Mesnali leirsted Messenlien, Bård, snekkerverksted PIHL AS (Pihlske Sameie) Rosendahl frisør Joker Mesnali, post - tipping Håkon Rogstad, maskinentreprenør Mesnali Fotklinikk Mesnali Bygg & Blikkeslager AS Byggefirma Jan Erik Engen AS VollGården KLASSISK MASSASJE v/anne Mykland Moelv: DNB Bank Sparebanken Hedmark Willy Berg Trykkeri A/S O. Johansen Trevarefabrikk A/S Elektro Øst A/S Mjøsfrukt Elektriker n Ringsaker Mjøs-Produkter AS Dufseth begravelsesbyrå avd. Moelv Moelv Rørservice AS Sjusjøen Kiwi Sjusjøen Lucky mat, Sjusjøen Skisenter Café Sjusjøen Fritid Sjusjøen maskin AS Lillehammer Ringsaker Turbiler Sjusjøen Byggservice AS Hyttefixer n AS Lillehammer: Nordea Bank DNB Bank Lillehammer Bil A/S Interoptik Andresen, Strandtorget Interoptik Andresen, Storgata Andreassen byggtjenester AS Hellvik hus Lillehammer AS Svar på 20 spørsmål 1 Keiser Augustus 2 Via Dolorosa smertens vei 3 Storbritannia 4 Havørn, kongeørn, fiskeørn 5 Moskva Vladivostok 6 Wien 7 Vardø 8 5 byer Akershus 11 Rådmann i Ringsaker 12 Tomas Holmestad meter 14 Røssvatnet 15 Trondheim 16 Nordenden av Jylland 17 Len 18 Stavanger. Rogaland fylke 19 Christian Fredrik hg (hektogram) Redaksjonen ønsker alle leserne av Menigheten vår en riktig god jul!

12 12 VI MØTES I KIRKEN DESEMBER s. i adventstiden Brøttum kirke kl. 18:00 Vi synger julen inn Konfirmanter, speidere, Brøttum Brass, Brøttum skolekor Tir e. 4. s. i adventstiden Brøttum Bo kl. 11:00 Julegudstjeneste Julaften Mesnali kirke kl. 14:00 Julaftensgudstjeneste Brøttum kirke kl. 16:00 Julaftensgudstjeneste Juledag Brøttum kirke kl. 11:00 Høytidsgudstjeneste Stefanusdagen, 2. dag jul Mesnali kirke kl. 11:00 Gudstjeneste Nyttårsaften Brøttum kirke kl. 16:00 Gudstjeneste JANUAR Kristi Åpenbaringsdag Mesnali kirke kl. 17:00 Juletrefest s. i åpenb.tiden Mesnali kirke kl. 11:00 Høymesse s. i åpenb.tiden Brøttum kirke kl. 11:00 Høymesse s. i åpenb.tiden Mesnali kirke kl. 17:00 Gudstjeneste/Filmkveld FEBRUAR Såmannssøndag Brøttum kirke kl. 11:00 Høymesse Kristi Forklarelsesdag Sjusjøen fjellkirke kl. 11:00 Gudstjeneste Fastelavenssøndag Sjusjøen fjellkirke kl. 11:00 Gudstjeneste s. i fastetiden Mesnali kirke kl.11:00 Gudstjeneste MARS s. i fastetiden Brøttum kirke kl. 11:00 Høymesse s. i fastetiden Sjusjøen fjellkirke kl. 11:00 Gudstjeneste s. i fastetiden Mesnali kirke kl. 11:00 Høymesse Gudstjenester i Sjusjøen Fjellkirke i jula: Julaften 24. desember kl og Gudstjeneste v/ Torstein Holten 4. juledag 28. desember kl Konsert 6.juledag 30.desember kl Konsert v/ Brøttum korforening og Ringsaker dobbeltkvartett Nyttårsaften 31. desember kl Lekmannsgudstjeneste v/ Gunnar Breivik Vanlige gudstjenester i Fjellkirken starter opp første søndag i februar (uke 5)med gudstjenester kl hver søndag t.o.m. 1. påskedag, unntatt1.påskedag (kl.05.40) Gudstjenester i Sjusjøen Fjellkirke fram til påske. Uke 6-8 februar kl. 11 Gudstjeneste v/leif Bak (prest i Danmark) Uke februar kl. 11 Gudstjeneste v/ Ingrid Strand Tandberg Uke februar kl. 11 Gudstjeneste v/ Ragnhild Hansen Uke mars kl. 11 Gudstjeneste v/jostein Ørum Uke mars kl. 11 Gudstjeneste v/siri Sunde Uke mars kl. 11 Gudstjeneste v/grethe Hummel Uke mars kl. 11 Gudstjeneste v/ Odd Gulbrandsen Min Kirkebok 4 og Min Kirkebok 6 Barn som fyller fire og seks år i 2014 ble invitert til å få Min Kirkebok i Brøttum kirke 14. september. Det var 10 fireåringer som fikk Min kirkebok 4 og 11 seksåringer som fikk Min Kirkebok 6. Før de fikk boka sang de Du er du, og du duger sammen med menigheten. Søndag 12. oktober var det en tilsvarende utdeling i Mesnali kirke. Spente og forventningsfulle barn Brøttum skolekors aspiranter venter på å få Min Kirkebok. Det deltok med sterk og fin sang under var Kirsten Bjerkestrand Tschudi gudstjenesten under ledelse av Tekst og foto: Astrid S. Thorstad som delte ut bøkene. organist og dirigent Kari Borud.

Alf Prøysen 100 år. Strikkedamene på Hagatun. Ny skole. Nr. 1. 58. årg. MENIGHETSBLAD FOR BRØTTUM

Alf Prøysen 100 år. Strikkedamene på Hagatun. Ny skole. Nr. 1. 58. årg. MENIGHETSBLAD FOR BRØTTUM Nr. 1 2014 58. årg. Menigheten vår har besøkt Arnlaug Lien. Side 12 MENIGHETSBLAD FOR BRØTTUM _ Alf Prøysen 100 år Det gikk en kjæmpe igjennom læinnet, og hæin var ydmjuk om hæin var stor. Hæin trådte

Detaljer

kjerkebla kjerkebla Julemarked på Ungdomshuset Pepperkakebygda er åpnet. Takk til Korus og alle som bidro! Les mer på side 8.

kjerkebla kjerkebla Julemarked på Ungdomshuset Pepperkakebygda er åpnet. Takk til Korus og alle som bidro! Les mer på side 8. kjerkebla Julemarked på Ungdomshuset Pepperkakebygda er åpnet. Takk til Korus og alle som bidro! Les mer på side 8. kjerkebla Foto: Nina Bentsen For Torvastad menighet Nr 5-2014 - Årgang 58 Montasje: ba1969

Detaljer

NR. 4 JULEN 2014 65. ÅRGANG

NR. 4 JULEN 2014 65. ÅRGANG NR. 4 JULEN 2014 65. ÅRGANG Nå er den hellige time vi står i stjerneskinn, og hører klokkene kime nå ringes julen inn. Kanskje er det skyggen av Han som sitter og venter bortenfor alle blåner av dét du

Detaljer

Menighetsblad for Lista, Herad, Farsund og Spind. Nr 1-2009 MENIGHETSBLAD. Nr. 1 2009 årgang 68

Menighetsblad for Lista, Herad, Farsund og Spind. Nr 1-2009 MENIGHETSBLAD. Nr. 1 2009 årgang 68 MENIGHETSBLAD FOR LISTA, HERAD, FARSUND OG SPIND Nr. 1 2009 årgang 68 2. plass 2008 Julefestene disse flotte jentene var på kan det leses om på sidene 27, 28 og 30. Om deres synder er som purpur, skal

Detaljer

www.stangemenighet.no Nr. 4 2013 66. årgang Bispevisitas fra 26. november til 1 desember God jul!

www.stangemenighet.no Nr. 4 2013 66. årgang Bispevisitas fra 26. november til 1 desember God jul! www.stangemenighet.no Nr. 4 2013 66. årgang Bispevisitas fra 26. november til 1 desember God jul! Snart er julen her og «skuldrene senkes» i de tusen hjem. Endelig fri fra stress og mas Det skal støvsuges

Detaljer

Kirkeblad for Øyer og Tretten. Desember 2009. 62. årgang

Kirkeblad for Øyer og Tretten. Desember 2009. 62. årgang Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 8 Desember 2009 62. årgang Redaktørens hjørne Kirkeblad for Øyer og Tretten Utgiver: Øyer og Tretten kirkelige råd Redaksjon: Ole Johs. Gillebo Tlf. 976 62 560, Knut Mellemberg

Detaljer

MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND. Nr. 6 2010 årgang 69. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. Frelserens kirke.

MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND. Nr. 6 2010 årgang 69. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. Frelserens kirke. Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund. Nr 6-2010 MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND Nr. 6 2010 årgang 69 Vanse kirke Vestbygda kapell Herad kirke Frelserens kirke Spind kirke Til kirken

Detaljer

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg.

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg. Kirkebladet Vang og Hamar menigheter Nr 1/2015. 2. årg. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon 2 Å BLI KJENT MED GUD Å bli kjent med Gud Noen ganger i

Detaljer

Mer himmel på jord Barn og unge Et engasjert menneske Et barn er født

Mer himmel på jord Barn og unge Et engasjert menneske Et barn er født IRKENYTT MENIGHETSBLAD FOR DRØBAK OG FROGN ÅRGANG 85 NR. 3 2014 Mer himmel på jord Barn og unge Et engasjert menneske Et barn er født Med ønske om en riktig god jul! Lyskonsert 1. november 2014 i Drøbak

Detaljer

MENIGHETSBLAD. En spurv har dog sitt rede og sikre hvilebo. en svale må ei bede om nattely og ro, en løve vet sin hule hvor den kan hvile få -

MENIGHETSBLAD. En spurv har dog sitt rede og sikre hvilebo. en svale må ei bede om nattely og ro, en løve vet sin hule hvor den kan hvile få - SANNIDAL MENIGHETSBLAD MENIGHETSBLAD SANNIDAL OG H DESEMBER 2014 NR. 4 74. ÅRGANG JUNI 2010 NR. 2 En spurv har dog sitt rede og sikre hvilebo en svale må ei bede om nattely og ro, en løve vet sin hule

Detaljer

Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. 45. årgang. Nr. 4. Desember 2011. Foto: Helge R.

Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. 45. årgang. Nr. 4. Desember 2011. Foto: Helge R. Foto: Helge R. Johnsen 45. årgang. Nr. 4. Desember 2011 Andaktstelefonen 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag Hammerfest kirkekontor Kirkegata 21, P.boks 70 9615 Hammerfest Tlf.: 78

Detaljer

menighetsblad NR. ADVENTURA Klubb for alle i 4.-7. klasse 115 ÅR Søndagsskolen på Nøtterøy DEN FLOTTESTE HAGEN Tett på Henrik Skjerve Det er jul!

menighetsblad NR. ADVENTURA Klubb for alle i 4.-7. klasse 115 ÅR Søndagsskolen på Nøtterøy DEN FLOTTESTE HAGEN Tett på Henrik Skjerve Det er jul! menighetsblad NR. 5 2009 63. ÅRGANG www.kirken.notteroy.no ADVENTURA Klubb for alle i 4.-7. klasse 115 ÅR Søndagsskolen på Nøtterøy DEN FLOTTESTE HAGEN Tett på Henrik Skjerve Det er jul! 5 2009 63. ÅRGANG

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

Dagfinns penn s.5. Donatas hjemmejul s.11. Biskopens juleandakt s.12. Julehilsen fra Lidvor og Steinar s.15. Nr. 4-2006 4. årgang

Dagfinns penn s.5. Donatas hjemmejul s.11. Biskopens juleandakt s.12. Julehilsen fra Lidvor og Steinar s.15. Nr. 4-2006 4. årgang Nr. 4-2006 4. årgang Menighetsblad for Foldereid, Gravvik, Kolvereid og Leka Dagfinns penn s.5 Donatas hjemmejul s.11 Biskopens juleandakt s.12 Julehilsen fra Lidvor og Steinar s.15 Kirkens ansatte Kontortider

Detaljer

Menighetsbladet September 04/2014

Menighetsbladet September 04/2014 Menighetsbladet September 04/2014 Fest for livet side 4 stille kirke SIDE 13 SKULPTØR ELISABETH KRISTENSEN side 16 lumber side 19 Menighetsbladet Redaksjon: Hans Petter Mjølund (ansv.) Nils Terje Andersen

Detaljer

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg BLADET vårt Menighetsblad for Tveit og Hånes, Den norske kirke Nr 2-2015 - ÅRGANG 11 Tror du på mor? Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi Barnehagegudstjenester Vi bryr oss - og trenger deg

Detaljer

Utstråling Knut Erling Johansen, fungerende biskop i Borg

Utstråling Knut Erling Johansen, fungerende biskop i Borg MENIGHETSBLADET Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen menighet Nr. 4 25. årgang november/desember 2011 Utstråling Knut Erling Johansen, fungerende biskop i Borg I en av julehøytidens

Detaljer

kjerkebla Julelysene de tennes Mørkets makter skjuler seg. Ikke mer må jeg lenges Tidens fylde er hos meg.

kjerkebla Julelysene de tennes Mørkets makter skjuler seg. Ikke mer må jeg lenges Tidens fylde er hos meg. kjerkebla kjerkebla Foto: Torvastad barnehage For Torvastad menighet Nr 6-2008 - Årgang 52 Julelysene de tennes Mørkets makter skjuler seg. Ikke mer må jeg lenges Tidens fylde er hos meg. Julestjerne deg

Detaljer

Randesund.no - i ny drakt

Randesund.no - i ny drakt 10 år 150 år Randesund.no - i ny drakt Trenøkkelen Jul er den kristne høytiden som uten tvil blir mest feiret i vårt samfunn. Kredittkortene går varme. Familier samles, og det er den perioden i året hvor

Detaljer

MENIGHETSBLAD. God påske! For søndre land PÅSKE 2011 NR.1, ÅRG. 71

MENIGHETSBLAD. God påske! For søndre land PÅSKE 2011 NR.1, ÅRG. 71 MENIGHETSBLAD For søndre land NR.1, ÅRG. 71 PÅSKE 2011 God påske! Med beven og jublende glede Biskopens Påskehilsen 2011 28 Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria

Detaljer

Menighetsbladet. Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen menighet

Menighetsbladet. Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen menighet Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen Nr. 4 23. årgang desember 2009 K jærlighet fra Gud for glede, håp og fred Helga Haugland Byfuglien, biskop, borg bispedømme Hva er det mennesker

Detaljer

NR. 2 - SOMMER 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Beboerne på. Intervju med avtroppende rektorpar, s. 6-7. Fra kirkebygg til fysikalsk, s.

NR. 2 - SOMMER 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Beboerne på. Intervju med avtroppende rektorpar, s. 6-7. Fra kirkebygg til fysikalsk, s. NR. 2 - SOMMER 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Beboerne på Smertu Dagsenter, s. 4-5 Intervju med avtroppende rektorpar, s. 6-7 Fra kirkebygg til fysikalsk, s.14-15 Jorden, vårt hjem i kosmos Herre, du har gitt

Detaljer

Elin Wikstøl Andersen tildelt Frivillighetspris for 2012 s. 9

Elin Wikstøl Andersen tildelt Frivillighetspris for 2012 s. 9 Elin Wikstøl Andersen tildelt Frivillighetspris for 2012 s. 9 Verdens vakreste fortelling S elvsagt handler det om juleevangeliet, slik vi møter den i Lukasevangeliets andre kapittel. En fortelling som

Detaljer

NANNESTAD MENIGHETSBLAD

NANNESTAD MENIGHETSBLAD NANNESTAD MENIGHETSBLAD NR. 5 - DESEMBER 2013-40. ÅRGANG Søskenkjærlighet på julaften Foto: Anne Trydal Hansen Frykt ikke! JULEBETRAKTNING JULEN 2013 Tekst: Biskop Atle Sommerfeldt Helsetilsynet hevder

Detaljer

Julegaver sikret INNHOLD. Desember 2008 Nr. 4 - årg. 5

Julegaver sikret INNHOLD. Desember 2008 Nr. 4 - årg. 5 Desember 2008 Nr. 4 - årg. 5 Julegaver sikret INNHOLD Konfirmantleir på Sømliøya...... side 2 Dun kirke rockes... side 3 Namdalen tar kaka - sier biskop Tor Singsaas................ side 4 Ka sa vi før.....

Detaljer

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus.

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2010 Årgang 106 Tor André Bergmann er ny ungdomspastor på Saron Åkrehamn. SE MER SIDE 12-13 Reidar Gamst setter i lederskolen fokus på lederskap og

Detaljer

MENIGHETSBLADET. Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen menighet

MENIGHETSBLADET. Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen menighet MENIGHETSBLADET Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen menighet Nr. 4 24. årgang november/desember 2010 Da de så stjernen... AV BISKOP HELGA HAUGLAND BYFUGLIEN KORET I SØNDRE ENNINGDAL

Detaljer

God Jul og Godt Nytt År. Ellingsrud og Furuset. Noe nytt kommer Juleønsker Juletrefester. Basar og julemesse Alle helgens messe. side 2 side 3 side 4

God Jul og Godt Nytt År. Ellingsrud og Furuset. Noe nytt kommer Juleønsker Juletrefester. Basar og julemesse Alle helgens messe. side 2 side 3 side 4 Ellingsrud og Furuset Kirkeblad Nr. 3-2013 årgang 1 God Jul og Godt Nytt År side 2 side 3 side 4 Noe nytt kommer Juleønsker Juletrefester Basar og julemesse Alle helgens messe side 12 Lys Våken side 5

Detaljer

senjabladet Informasjonsblad i Senja prosti for menighetene Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy Vi ønsker deg og dine en trivelig førjulstid

senjabladet Informasjonsblad i Senja prosti for menighetene Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy Vi ønsker deg og dine en trivelig førjulstid nr. 2-2009 senjabladet Informasjonsblad i Senja prosti for menighetene Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy Berg menighet side 6-9 Sørreisa menighet side 10-13 Gudstjenester side 14-15 Torsken menighet side

Detaljer

Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 2 Mars 2015 68. årgang

Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 2 Mars 2015 68. årgang Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 2 Mars 2015 68. årgang Foto: Sverre Sparby Løken MARS 2015 KLOKKEKLANG LEDEREN HAR ORDET Kirkeblad for Øyer og Tretten Utgiver: Øyer og Tretten kirkelige råd Redaksjon:

Detaljer