VERDISKAPING I HELSENÆRINGEN. NHO 13. mai 2016 Erik W. Jakobsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VERDISKAPING I HELSENÆRINGEN. NHO 13. mai 2016 Erik W. Jakobsen"

Transkript

1 VERDISKAPING I HELSENÆRINGEN NHO 13. mai 2016 Erik W. Jakobsen

2 Hovedbudskap 1. Helseindustrien nøkkel til redusert sysselsettingsvekst i behandlingsleddet prosent omsetningsvekst i Mot et taktskifte i helseindustrien? 3. Helsenæringens FoU-innsats er på over 2,5 milliarder kroner 4. Helsenæringen eksporterte for 20 milliarder kroner i Sterk økning i nyskapingsaktivitet men liten tilgang på risikokapital gjør det vanskelig å realisere potensialet 6. Store samfunnsgevinster av innovasjon i helsenæringen V E R D I S K A P I N G I H E L S E N Æ R I N G E N 2

3 HELSESEKTOREN = HELE VERDIKJEDEN OFFENTLIG PRIVAT FORSKNING Universiteter Sykehus Forskningsinstitutter og bedrifters FoU-enheter UTVIKLING PRODUKSJON DISTRIBUSJON BEHANDLING Legemidler, diagnostikk, medtech, helse-ikt og spesialiserte underlev. Legemidler, diagnostikk, medtech, helse-ikt og spesialiserte underlev. Sykehusapotek Apoteker Grossister Offentlige sykehus Annet offentlig helse- og omsorgstilbud Private sykehus Annet privat helse- og omsorgstilbud Tilretteleggere, rådgivere og investorer Offentlige virkemidler (Forskningsrådet, Innovasjon Norge og SIVA) Infrastruktur for FoU, produksjon og behandling (biobanker, registrere og testfasiliteter) Bransje- og klyngeorganisasjoner, samt TTO er og inkubatorer STØTTEFUNKSJONER

4 HELSENÆRINGEN = DEN PRIVATE DELEN AV VERDIKJEDEN OFFENTLIG PRIVAT FORSKNING Universiteter Sykehus Forskningsinstitutter og bedrifters FoU-enheter UTVIKLING PRODUKSJON DISTRIBUSJON BEHANDLING Legemidler, diagnostikk, medtech, helse-ikt og spesialiserte underlev. Legemidler, diagnostikk, medtech, helse-ikt og spesialiserte underlev. Sykehusapotek Apoteker Grossister Offentlige sykehus Annet offentlig helse- og omsorgstilbud Private sykehus Annet privat helse- og omsorgstilbud Tilretteleggere, rådgivere og investorer Offentlige virkemidler (Forskningsrådet, Innovasjon Norge og SIVA) Infrastruktur for FoU, produksjon og behandling (biobanker, registrere og testfasiliteter) Bransje- og klyngeorganisasjoner, samt TTO er og inkubatorer STØTTEFUNKSJONER

5 HELSEINDUSTRIEN = DE SOM UTVIKLER OG PRODUSERER HELSEPRODUKTER OFFENTLIG PRIVAT FORSKNING Universiteter Sykehus Forskningsinstitutter og bedrifters FoU-enheter UTVIKLING PRODUKSJON DISTRIBUSJON BEHANDLING Legemidler, diagnostikk, medtech, helse-ikt og spesialiserte underlev. Legemidler, diagnostikk, medtech, helse-ikt og spesialiserte underlev. Apoteker Grossister Offentlige sykehus Annet offentlig helse- og omsorgstilbud Private sykehus Annet privat helse- og omsorgstilbud

6 Mill. NOK HELSESEKTOREN Verdiskapingen i helsektoren har økt med 65 % siden % 8% Helsesektorens verdiskaping og sektorens andel av norsk økonomi (uten olje og gass) 2004 til 2014 (mill. NOK). Kilde: Menon % % % Helsesektoren Helsesektorens andel av norsk økonomi (uten olje og gass) V E R D I S K A P I N G I H E L S E N Æ R I N G E N S I D E 7

7 HELSESEKTOREN 96% av sysselsettingsveksten har kommet i behandlingsleddet Antall ansatte i helsesektoren i 2004 og 2014 fordelt på leddene i verdikjeden. Kilde: Menon Vekst i antall sysselsatte i ulike deler av helsesektorens verdikjede Utvikling Produksjon Distribusjon Behandling Støttefunksjoner Støttefunksjoner 1 % Produksjon 2 % Distribusjon 1 % Behandling 96 % V E R D I S K A P I N G I H E L S E N Æ R I N G E N 9

8 HELSESEKTOREN 96% av sysselsettingsveksten har kommet i behandlingsleddet Veksten er ikke bærekraftig, det er nødvendig å - redusere behovet for helsetjenester gjennom forebygging og gjennom velferdstjenester som overfører behandlingen fra sykehus og omsorgsinstitusjoner til pasientene selv - øke produktiviteten i behandlingsleddet, gjennom nye legemidler, diagnostiske verktøy og medisinsk teknologi. Helseindustrien spiller en nøkkelrolle for å realisere dette V E R D I S K A P I N G I H E L S E N Æ R I N G E N S I D E 10

9 Mill. NOK Gjennomsnittlig årlig vekst (%) HELSENÆRINGEN Helsenæringen: Behandling er størst og vokser raskest Verdiskaping i helsenæringen i 2014 fordelt på hovedgrupper Utvikling 9 % Verdiskapingsutvikling i helsenæringen fra 2004 til 2014 og gjennomsnittlig årlig vekst (til høyre) etter hovedgruppe (mill. NOK). Kilde: Menon Produksjon 23 % % Behandling 58 % % 6 % Distribusjon 10 % Utvikling Produksjon Distribusjon Behandling 3 % V E R D I S K A P I N G I H E L S E N Æ R I N G E N S I D E 11

10 Mill. NOK Gjennomsnittlig årlig vekst (%) HELSENÆRINGEN Helsenæringen: Behandling er størst og vokser raskest Verdiskaping i helsenæringen i 2014 fordelt på hovedgrupper Utvikling 9 % Verdiskapingsutvikling i helsenæringen fra 2004 til 2014 og gjennomsnittlig årlig vekst (til høyre) etter hovedgruppe (mill. NOK). Kilde: Menon Produksjon 23 % % Behandling 58 % % 6 % Distribusjon 10 % Utvikling Produksjon Distribusjon Behandling 3 % V E R D I S K A P I N G I H E L S E N Æ R I N G E N S I D E 12

11 Mill. NOK Gjennomsnittlig årlig vekst (%) HELSEINDUSTRIEN Legemidler største bransje i helseindustrien Verdiskaping innen helseindustrien i 2014 fordelt på undergrupper Verdiskaping innen helseindustrien fra 2004 til 2014 fordelt på undergrupper, samt gjennomsnittlig årlig vekst i undergruppene Helse IKT 16 % Spesialiserte underleverand ører 12 % Legemidler 36 % % 9 % 5 % 2 % % Medtech 12 % Legemidler Diagnostikk Diagnostikk 24 % Medtech Spesialiserte underleverandører Helse IKT V E R D I S K A P I N G I H E L S E N Æ R I N G E N S I D E 16

12 NØKKELTALLANALYSE - HELSEINDUSTRIEN Sterkest vekst i Helse-IKT 200% 180% Indeksert vekst i verdiskaping for fem bransjer i helseindustrien. Basisår=2004. Kilde: Menon 160% 140% 120% 100% 80% Legemidler Diagnostikk Medtech Helse IKT Spesialiserte underleverandører V E R D I S K A P I N G I H E L S E N Æ R I N G E N S I D E 17

13 NØKKELTALLANALYSE - HELSEINDUSTRIEN Sterkest vekst i Helse-IKT 200% 180% Indeksert vekst i verdiskaping for fem bransjer i helseindustrien. Basisår=2004. Kilde: Menon 160% 140% 120% 100% 80% Legemidler Diagnostikk Medtech Helse IKT Spesialiserte underleverandører V E R D I S K A P I N G I H E L S E N Æ R I N G E N S I D E 18

14 NØKKELTALLANALYSE - HELSEINDUSTRIEN Sterkest vekst i Helse-IKT 200% 180% Indeksert vekst i verdiskaping for fem bransjer i helseindustrien. Basisår=2004. Kilde: Menon 160% 140% 120% 100% 80% Legemidler Diagnostikk Medtech Helse IKT Spesialiserte underleverandører V E R D I S K A P I N G I H E L S E N Æ R I N G E N S I D E 19

15 NØKKELTALLANALYSE - HELSEINDUSTRIEN Sterkest vekst i Helse-IKT 200% 180% Indeksert vekst i verdiskaping for fem bransjer i helseindustrien. Basisår=2004. Kilde: Menon 160% 140% 120% 100% 80% Legemidler Diagnostikk Medtech Helse IKT Spesialiserte underleverandører V E R D I S K A P I N G I H E L S E N Æ R I N G E N S I D E 20

16 NØKKELTALLANALYSE - HELSEINDUSTRIEN Sterkest vekst i Helse-IKT 200% 180% Indeksert vekst i verdiskaping for fem bransjer i helseindustrien. Basisår=2004. Kilde: Menon 160% 140% 120% 100% 80% Legemidler Diagnostikk Medtech Helse IKT Spesialiserte underleverandører V E R D I S K A P I N G I H E L S E N Æ R I N G E N S I D E 21

17 Mill. NOK NØKKELTALLANALYSE - HELSEINDUSTRIEN Mot et taktskifte i helseindustrien? Samlet omsetning for helseindustrien fra 2004 til 2014, samt omsetningsestimat for 2015 og prognose for V E R D I S K A P I N G I H E L S E N Æ R I N G E N S I D E 22

18 Mill. NOK Mill. NOK NØKKELTALLANALYSE - HELSEINDUSTRIEN Mot et taktskifte i helseindustrien? Samlet omsetning i helseindustrien fra 2004 til 2014, samt omsetningsestimat for 2015 og prognose for 2016 Endring i omsetning fra året før for helseindustrien fra 2004 til 2014, samt vekstestimat for 2015 og prognose for % % Snittvekst E 2016 P V E R D I S K A P I N G I H E L S E N Æ R I N G E N S I D E 23

19 Mill. NOK NØKKELTALLANALYSE - HELSEINDUSTRIEN Vekst i alle helseindustri-bransjene i både 2015 og Omsetning for helseindustrien fordelt etter undergruppe for 2014, samt estimat for 2015 og prognose for Legemidler Diagnostikk Medtech Helse IKT Spesialiserte underleverandører E 2016 P V E R D I S K A P I N G I H E L S E N Æ R I N G E N S I D E 24

20 NØKKELTALLANALYSE - HELSEINDUSTRIEN Nesten halvparten forventer styrket lønnsomhet i 2016 Helseindustriens forventninger til driftsresultat i 2016: Hvordan forventer du at utviklingen i driftsresultat i 2016 blir i forhold til 2015? Andel av bedrifter innen helseindustrien som forventer at driftsresultatet blir bedre eller vesentlig bedre i 2016 enn i % 35% 30% 25% 20% 15% 10% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 5% 0% Vesentlig svakere Svakere Uendret Bedret Vesentlig bedret Bedret Vesentlig bedret V E R D I S K A P I N G I H E L S E N Æ R I N G E N S I D E 25

21 FUI FORSKNING, UTVIKLING OG INNOVASJON Helse dominerer FoU aktiviteten i Norge CO2-håndtering Annen klimforskning og -teknologi Annen miljøforskning Annen energi Annen miljørelatert energi Fornybar energi Petroleumsvirksomhet Reiseliv Utviklingsforskning Utdanning Velferd Maritim Mat Marin Helse Universitets- og høyskolesektoren Helseforetak Instituttsektoren Næringslivet Driftsutgifter til FoU etter område i 2015 (mill. NOK). Kilde: Forskningsbarometeret 2015, Kunnskapsdepartementet og Menon V E R D I S K A P I N G I H E L S E N Æ R I N G E N 31

22 Forskning Utvikling Produksjon Distribusjon Behandling Støttefunksjoner Legemidler Diagnostikk Medtech Helse IKT Spesialiserte underleverandører Mill. NOK Mill. NOK FUI FORSKNING, UTVIKLING OG INNOVASJON Helsenæringen investerte 2,5 milliarder kroner i forskning i 2015 Skattefunn og Forskningsråds-prosjekter for helsenæringen 2015 Skattefunn og Forskningsråds-prosjekter for helseindustrien Annen FoU støtte fra Forskningsrådet Skattefunn Annen FoU støtte fra Forskningsrådet Skattefunn V E R D I S K A P I N G I H E L S E N Æ R I N G E N S I D E 32

23 Promille FUI FORSKNING, UTVIKLING OG INNOVASJON Andelen godkjente norske patenter i USA er doblet de siste 20 årene Antall og andel godkjente norske patenter (helse) i USA fra 1980 til Kilde: World Intellectual Property Organization og Menon Antall godkjente norske patenter (helse) globalt fra 1980 til Kilde: World Intellectual Property Organization og Menon ,5 2 1,5 1 0, Antall Andel (høyre akse) V E R D I S K A P I N G I H E L S E N Æ R I N G E N S I D E 33

24 FUI FORSKNING, UTVIKLING OG INNOVASJON 1 av 3 bedrifter søkte om patent i 2015 Andel av bedriftene som har søkt om patent i 2015 Andel av bedriftene som har søkt om annen beskyttelse av immaterielle rettigheter i % 45% 39% 33% 24% 25% 19% 16% 14% 5% Legemidler Diagnostikk Medtech Helse-IKT Spes. underleverandør V E R D I S K A P I N G I H E L S E N Æ R I N G E N S I D E 34

25 FUI FORSKNING, UTVIKLING OG INNOVASJON 7 av 10 bedrifter har introdusert nye produkter de siste tre årene. 30% av inntektene kommer fra disse produktene Har din bedrift introdusert nye eller vesentlig forbedrede produkter/tjenester på markedet de seneste 3 år som har virket forbedrende for konkurranseevnen i egen bedrift? Hvor stor andel av virksomhetens inntekter vil du anslå at stammer fra de nye/forbedrede produkter/tjenestene i 2015? 100% 86% 55% 65% 70% 25% 28% 36% 37% 14% Legemidler Diagnostikk Medtech Helse-IKT Spes. underleverandør V E R D I S K A P I N G I H E L S E N Æ R I N G E N S I D E 35

26 INTERNASJONALISERING 8 av 10 bedrifter har internasjonale ambisjoner 40% 35% Hva er virksomhetens ambisjon for de neste 2-3 årene? 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Ha en jobb å gå til der jeg bor Vekst og lønnsomhet i det lokale markedet Vokse og bli en betydelig aktør i det norske markedet Vokse og bli en betydelig aktør i det nordiske markedet Å lykkes på internasjonale markeder Bli blant de ledende i verden innenfor vårt marked V E R D I S K A P I N G I H E L S E N Æ R I N G E N S I D E 37

27 Mrd NOK Mrd NOK INTERNASJONALISERING Helsenæringens samlede utenlandsomsetning større enn 20 milliarder: 97% innen utvikling og produksjon Helsenæringens utenlandsomsetning 2015 Helseindustriens inntekter fordelt på hjemme- og utenlandsmarkeder Utenlands-omsetning i 2015 Norsk marked Produksjon Utvikling Distribusjon Behandling 0 Legemidler Diagnostikk Medtech Helse-IKT Spesialiserte underlever. V E R D I S K A P I N G I H E L S E N Æ R I N G E N S I D E 38

28 INTERNASJONALISERING De fleste bedrifter i helseindustrien har eksportinntekter Andel av bedrifter med eksport-inntekter Utenlandsomsetning i % av totalomsetning 92% 75% 59% 63% 63% 58% 66% 64% 52% 10% Legemidler Diagnostikk Medtech Helse-IKT Spesialiserte underlever. V E R D I S K A P I N G I H E L S E N Æ R I N G E N S I D E 39

29 INTERNASJONALISERING De fleste bedrifter i helseindustrien har eksportinntekter Andel av bedrifter med eksport-inntekter Utenlandsomsetning i % av totalomsetning 92% 75% 59% 63% 63% 58% 66% 64% 52% 10% Legemidler Diagnostikk Medtech Helse-IKT Spesialiserte underlever. V E R D I S K A P I N G I H E L S E N Æ R I N G E N S I D E 40

30 INTERNASJONALISERING BORN GLOBALS De fleste bedrifter i helseindustrien er «born globals» Andel av bedriftene som har eksportinntekter Andel av bedriftenes omsetning fra kunder utenfor Norge 82% 68% 43% 42% 45% 22% 26% 21% Oppstart Kommsersialisering Ekspansjon Moden V E R D I S K A P I N G I H E L S E N Æ R I N G E N 41

31 INTERNASJONALISERING BORN GLOBALS De fleste bedrifter i helseindustrien er «born globals» Andel av bedriftene som har eksportinntekter Andel av bedriftenes omsetning fra kunder utenfor Norge 82% 68% 43% 42% 45% 22% 26% 21% Oppstart Kommsersialisering Ekspansjon Moden V E R D I S K A P I N G I H E L S E N Æ R I N G E N 42

32 Legemidler Diagnostikk Medtech Helse-IKT Spesialiserte underleverandører Norsk næringsliv FUI FORSKNING, UTVIKLING OG INNOVASJON Legemidler har en dominerende andel bedrifter i gründerfasen 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Andel gründerbedrifter (ingen omsetning eller minst dobbelt så høye kostnader som inntekter) av alle aktive bedrifter (med lønnskostnader over ) Ingen omsetning Driftsmargin < -100% V E R D I S K A P I N G I H E L S E N Æ R I N G E N S I D E 43

33 FUI FORSKNING, UTVIKLING OG INNOVASJON 13% flere gründerbedrifter hvert år Antall aktive (med lønnskostnader over ) J-kurvebedrifter for helseindustrien etter undergruppe fra 2004 til Gjennomsnittlig årlig vekst Legemidler % Diagnostikk % Medtech % Helse IKT % Spesialiserte underleverandører % Totalt helseindustrien % V E R D I S K A P I N G I H E L S E N Æ R I N G E N S I D E 44

34 INTERNASJONALISERING - FLASKEHALSER Tilgang på kapital er den største flaskehalsen mot utvikling Tilgang på offentlig kapital til prototype og klinisk dokumentasjon Tilgang på egenkapital Tilgang på offentlig kapital i tidligfase frem til prototyp Salgs- og distribusjonkanaler i Øvrige Europa Salgs- og distribusjonskanaler i andre land Tilgang på fremmedkapital (lån, obligasjoner) Salgs- og distribusjonskanaler i Nord-Amerika Salgs- og distribusjonskanaler i Norden Tilgang på helse-spesifikk kompetanse (medisinsk, teknologisk etc.) Godkjenning fra helsemyndigheter i Norge Godkjenning fra helsemyndigheter i EU Tilgang på regulatorisk kompetanse (regulatorisk, kvalitetssystem etc.) Godkjenning fra helsemyndigheter i USA Tilgang på testfasiliteter Godkjenning fra helsemyndigheter i andre land Tilgang på produksjonsfasiliteter Tilgang på strategi, ledelse og styrekompetanse (forretningsutvikling, Tilgang på laboratorium Tilgang på generisk kompetanse (økonomi, IT, HR etc.) Bedrifters opplevde flaskehalser mot sin virksomhets utvikling. Skala fra 1 til 5, hvor 1=ingen flaskehals; 5=vesentlig hindring 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 V E R D I S K A P I N G I H E L S E N Æ R I N G E N 45

35 INTERNASJONALISERING Flaskehalsene størst innen helse-ikt og medtech særlig tilgang på kapital og internasjonale salgs- og distribusjonskanaler 3,50 3,00 2,50 Bedrifters opplevde flaskehalser mot sin virksomhets utvikling. Skala fra 1 til 5, hvor 1=ingen flaskehals; 5=vesentlig hindring 2,00 1,50 1,00 Diagnostikk Helse-IKT Legemidler Medtech Spes. underleverand. Tilgang på kapital Tilgang på kompetanse Tilgang på infrastruktur godkjenning av helsemyndigheter salgs- og distribusjonskanaler M E N O N E C O N O M I C S S I D E 46

36 INTERNASJONALISERING - FLASKEHALSER Mangel på offentlig kapital til prototyp og klinisk dokumentasjon 55% 52% 52% Andel av bedriftene i helseindustrien som opplever at tilgang på offentlig kapital til prototype og klinisk dokumentasjon er et vesentlig hinder mot sin virksomhets utvikling 29% 25% Legemidler Diagnostikk Medtech Helse-IKT Spesialiserte underleverandører V E R D I S K A P I N G I H E L S E N Æ R I N G E N S I D E 47

37 SAMFUNNSGEVINSTER Hva er samfunnsverdien av å frambringe nye produkter/tjenester? Primært tre kilder til verdier for samfunnet Helsenæringen Pasient Helsevesen V E R D I S K A P I N G I H E L S E N Æ R I N G E N P A G E 48

38 6. SAMFUNNSØKONOMISKE GEVINSTER Potensielle gevinstene knyttet til pasienten av nye produkter Direkte verdi for pasient Økt forventet levetid Økt livskvalitet Økt jobbdeltakelse Verdi for pårørende Ressursmessig besparende Mindre tid brukt på omsorg og tilrettelegging Økt jobbdeltakelse Emosjonell trygghet/forsikring Verdi for Arbeidsgiver Færre sykedager Besparelser tilknyttet anskaffelse av vikariat etc. Verdi for Samfunn Økt verdiskaping som følge av økt yrkesdeltakelse Større arbeidsstyrke Høyere skatteinntekter Lavere sosialutgifter Økt konsum Forsikring for friske av å vite at det finnes en «kur» V E R D I S K A P I N G I H E L S E N Æ R I N G E N P A G E 49

VERDISKAPING I HELSENÆRINGEN. NHO 13. mai 2016 Erik W. Jakobsen

VERDISKAPING I HELSENÆRINGEN. NHO 13. mai 2016 Erik W. Jakobsen VERDISKAPING I HELSENÆRINGEN NHO 13. mai 2016 Erik W. Jakobsen Hovedbudskap 1. Helseindustrien nøkkel til redusert sysselsettingsvekst i behandlingsleddet 2. 11 prosent omsetningsvekst i 2015 - Mot et

Detaljer

HELSENÆRINGENS VERDI. HelseOmsorg mai 2017 Erik W. Jakobsen

HELSENÆRINGENS VERDI. HelseOmsorg mai 2017 Erik W. Jakobsen HELSENÆRINGENS VERDI HelseOmsorg21 31. mai 2017 Erik W. Jakobsen HELSENÆRINGENS VERDI Hovedbudskap 1. Høy vekst i hele helsenæringen 2. Næringens FoU-innsats opp 25 prosent til over 2,25 milliarder kroner

Detaljer

VERDISKAPING I HELSENÆRINGEN

VERDISKAPING I HELSENÆRINGEN VERDISKAPING I HELSENÆRINGEN Bergen Næringsråd 25. oktober 2016 Erland Skogli Landets mest ambisiøse næring: 8 av 10 bedrifter i helsenæringen har internasjonale ambisjoner 40% 35% Hva er virksomhetens

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER I MEDTEK-BRANSJEN. Medtek Norge 8. juni 2017 Erland Skogli

ØKONOMISKE ANALYSER I MEDTEK-BRANSJEN. Medtek Norge 8. juni 2017 Erland Skogli ØKONOMISKE ANALYSER I MEDTEK-BRANSJEN Medtek Norge 8. juni 2017 Erland Skogli Menon og helse Innovative offentlige anskaffelser Klinisk utprøving, forskning og innovasjon Helseindustri som verdiskaper

Detaljer

VERDISKAPING I HELSENÆRINGEN

VERDISKAPING I HELSENÆRINGEN RAPPORT VERDISKAPING I HELSENÆRINGEN MENON PUBLIKASJON NR. 27/2016 Av Erik W. Jakobsen, Rune G. Nellemann, Erland Skogli og Marcus G. Theie Forord Formålet med denne rapporten er å beskrive helsenæringens

Detaljer

HELSENÆRINGENS VERDI RAPPORT MENON PUBLIKASJON NR. 29/2017

HELSENÆRINGENS VERDI RAPPORT MENON PUBLIKASJON NR. 29/2017 RAPPORT HELSENÆRINGENS VERDI MENON PUBLIKASJON NR. 29/2017 Av Elin Bergman, Lisbeth I. Flateland, Erik W. Jakobsen, Rune G. Nellemann, Erland Skogli og Marcus G. Theie Innhold FORORD 2 SAMMENDRAG 3 1.

Detaljer

HelseOmsorg21. Hva nå? Kan vi skape industri i kjølvannet av Nobel-prisen i medisin? Helseindustrikonferansen 2015 28. mai 2015

HelseOmsorg21. Hva nå? Kan vi skape industri i kjølvannet av Nobel-prisen i medisin? Helseindustrikonferansen 2015 28. mai 2015 HelseOmsorg21 Hva nå? Kan vi skape industri i kjølvannet av Nobel-prisen i medisin? Helseindustrikonferansen 2015 28. mai 2015 John-Arne Røttingen Leder for HO21-rådet Et kunnskapssystem for bedre folkehelse

Detaljer

HELSENÆRINGENS INNSPILL TIL REGJERINGENS ARBEID MED INDUSTRIMELDINGEN

HELSENÆRINGENS INNSPILL TIL REGJERINGENS ARBEID MED INDUSTRIMELDINGEN Lansert på frokostseminar 4. november 2016 FRA ORD TIL HANDLING - HELSENÆRINGENS INNSPILL TIL REGJERINGENS ARBEID MED INDUSTRIMELDINGEN NHO organiserer hele verdikjeden av bedrifter innen helse- og velferdsmarkedet;

Detaljer

DAGENS MEDISIN HELSE SEMINAR

DAGENS MEDISIN HELSE SEMINAR DAGENS MEDISIN HELSE SEMINAR Arbeidgruppe Næringsutvalget Head of Innovation Management, Hilde H. Steineger 1 AGENDA INNLEDING NÅSITUASJONEN VURDERINGER MÅLSETINGER OG ANBEFALINGER 01 02 03 04 2 01 INNLEDNING

Detaljer

HVORDAN KAN KLYNGEN JOBBE FOR Å STYRKE KOBLINGENE MELLOM KAPITALEIERE OG BEDRIFTENE I KLYNGEN?

HVORDAN KAN KLYNGEN JOBBE FOR Å STYRKE KOBLINGENE MELLOM KAPITALEIERE OG BEDRIFTENE I KLYNGEN? HVORDAN KAN KLYNGEN JOBBE FOR Å STYRKE KOBLINGENE MELLOM KAPITALEIERE OG BEDRIFTENE I KLYNGEN? Erik W. Jakobsen Norwegian Innovation Cluster forum 2017 INNHOLD Hva skal jeg prate om? 1. Fra triple helix

Detaljer

VERDISKAPING I HELSENÆRINGEN

VERDISKAPING I HELSENÆRINGEN SAMMENDRAG AV RAPPORT VERDISKAPING I HELSENÆRINGEN MENON-PUBLIKASJON NR. 27/2016 Av Erik W. Jakobsen, Rune G. Nellemann, Erland Skogli og Marcus G. Theie Forord Formålet med denne rapporten er å beskrive

Detaljer

En analyse av den norske skogklyngen

En analyse av den norske skogklyngen En analyse av den norske skogklyngen Erik W. Jakobsen, Dr oecon/professor Managing Partner i Menon Næringsøkonomisk analyse- og rådgivningsforetak Kjerneområder Maritim og offshore Reiseliv og opplevelser

Detaljer

Forskningsrådet og helse biomedisin biotek Hvor gjør offentlige kroner best nytte? Anne Kjersti Fahlvik, dr. philos Divisjonsdirektør

Forskningsrådet og helse biomedisin biotek Hvor gjør offentlige kroner best nytte? Anne Kjersti Fahlvik, dr. philos Divisjonsdirektør Forskningsrådet og helse biomedisin biotek Hvor gjør offentlige kroner best nytte? Anne Kjersti Fahlvik, dr. philos Divisjonsdirektør Forskningen skjer i bedrifter, universiteter og høgskoler og institutter

Detaljer

Industrielle muligheter i Norge

Industrielle muligheter i Norge Industrielle muligheter i Norge Erik W. Jakobsen, Dr oecon/professor Managing Partner i Menon Næringsøkonomisk analyse- og rådgivningsforetak Kjerneområder Maritim og offshore Eierskap og kapitalmarkeder

Detaljer

Finanskrise og tilgang på kapital: Strupes vekstmotorene i norsk økonomi?

Finanskrise og tilgang på kapital: Strupes vekstmotorene i norsk økonomi? Finanskrise og tilgang på kapital: Strupes vekstmotorene i norsk økonomi? De aktive eierfondenes rolle Kapitaltilgang på og utenfor børs: 50 mrd i obligasjonslån hos de børsnoterte selskapene forfaller

Detaljer

[ Fornybar energi i Norge en

[ Fornybar energi i Norge en [ Fornybar energi i Norge en kartlegging av aktivitet og omfang ] MENON-publikasjon nr. 4/2008 Mars 2008 Av Erik W. Jakobsen Gjermund Grimsby Rapport skrevet på oppdrag for KlimaGevinst MENON Business

Detaljer

Kommersialisering av forskning er det samsvar mellom forskningssatsingen og tilrettelegging for kommersialisering?

Kommersialisering av forskning er det samsvar mellom forskningssatsingen og tilrettelegging for kommersialisering? Kommersialisering av forskning er det samsvar mellom forskningssatsingen og tilrettelegging for kommersialisering? Knut Allum Vice President Business Development 26. februar 2015 Om Inven2 Vi bygger bro

Detaljer

Om Nordområdene, kompetanse og rekruttering

Om Nordområdene, kompetanse og rekruttering Om Nordområdene, kompetanse og rekruttering Januarmøtet 2014, 15/1-14 Jan-Frode Janson Konsernsjef En landsdelsbank basert på tilstedeværelse Hovedkontor i Tromsø Organisert i 5 regioner Del av SpareBank

Detaljer

Fra god idé til god butikk

Fra god idé til god butikk Fra god idé til god butikk Statssekretær Oluf Ulseth (H) Nærings- og handelsdepartementet Perspektivkonferansen 2003 Hamar, 31. oktober 2003 Regjeringens visjon Norge skal være et av verdens mest nyskapende

Detaljer

Maritime utstyrsprodusenter i Norge

Maritime utstyrsprodusenter i Norge Maritime utstyrsprodusenter i Norge Erik W. Jakobsen Managing Partner i Menon Økonomisk analyse- og rådgivningsforetak Kjerneområder Maritim og offshore Eierskap og kapitalmarkeder Næringsklynger og regional

Detaljer

Fornybar energi og miljøteknologi. Status og utvikling 2004-2013. Creating Green Business together. www.oreec.no

Fornybar energi og miljøteknologi. Status og utvikling 2004-2013. Creating Green Business together. www.oreec.no Fornybar energi og miljøteknologi Status og utvikling 2004-2013 Litt om rapporten I Norge er det 1.777 selskaper med en omsetning på 171 mrd kroner og verdiskaping på 69 mrd kroner innen fornybar energi

Detaljer

Jon Øyvind Eriksen jon.eriksen@investinor.no. www.investinor.no

Jon Øyvind Eriksen jon.eriksen@investinor.no. www.investinor.no Jon Øyvind Eriksen jon.eriksen@investinor.no www.investinor.no Dette er Investinor AS Statlig, landsdekkende investeringsselskap 3,7 mrd kroner under forvaltning Er aktiv eier i 29 norske vekstbedrifter

Detaljer

Der forskning og innovasjon gjør stor forskjell

Der forskning og innovasjon gjør stor forskjell Der forskning og innovasjon gjør stor forskjell Anne Kjersti Fahlvik, dr. philos Divisjonsdirektør innovasjon Konteksten: kunnskap, omstilling, sysselsetting, digitalisering, lavutslipp, internasjonalisering

Detaljer

Kommersialisering fra marin bioprospektering

Kommersialisering fra marin bioprospektering Kommersialisering fra marin bioprospektering Oppstartmøte 5. februar 2010 Odd M Reitevold Norges forskningsråd Regjeringen vil legge til rette for ny og bærekraftig verdiskaping Ambisjonen er å utløse

Detaljer

Virkemidler for bærekraftig prosessindustri. PROSIN konferansen Fevik 16-17. august 2012 Spesialrådgiver Tor Mühlbradt

Virkemidler for bærekraftig prosessindustri. PROSIN konferansen Fevik 16-17. august 2012 Spesialrådgiver Tor Mühlbradt Virkemidler for bærekraftig prosessindustri PROSIN konferansen Fevik 16-17. august 2012 Spesialrådgiver Tor Mühlbradt Norge har et attraktivt og komplett virkemiddelapparat for en miljøbevisst og fremtidsrettet

Detaljer

Joachim Høegh-Krohn, Trondheim 17. september 2014. Kapitalforvaltning er den nye oljen: Om kompetent kapital, aktivt eierskap og verdiskaping

Joachim Høegh-Krohn, Trondheim 17. september 2014. Kapitalforvaltning er den nye oljen: Om kompetent kapital, aktivt eierskap og verdiskaping Joachim Høegh-Krohn, Trondheim 17. september 2014 Kapitalforvaltning er den nye oljen: Om kompetent kapital, aktivt eierskap og verdiskaping 1 2 Kapital er den nye oljen Norge bør ha ambisjon om å bli

Detaljer

Innovasjon og entreprenørskap i privat næringsliv og offentlig sektor

Innovasjon og entreprenørskap i privat næringsliv og offentlig sektor Innovasjon og entreprenørskap i privat næringsliv og offentlig sektor Ola Mørkved Rinnan Konsernsjef 12. mars 2012 Studiekvalitetsdagene 2012 Høgskolen i Lillehammer Eidsiva Energi AS: Drivkraft for oss

Detaljer

Grønn konkurransekraft muligheter, ambisjoner og utfordringer.

Grønn konkurransekraft muligheter, ambisjoner og utfordringer. Statssekretær Lars Andreas Lunde Partnerskapskonferanse om Grønn verdiskaping i Tønsberg 15. januar 2015 Stor temperaturforskjell mellom dagens utvikling og «2-gradersverdenen» Kilde: IPCC 2 16. januar

Detaljer

Vi har virkemidlene - Innovasjon Norge følger opp regjeringens satsing. Innovasjonskonferansen 2010 Hans Martin Vikdal, divisjonsdirektør

Vi har virkemidlene - Innovasjon Norge følger opp regjeringens satsing. Innovasjonskonferansen 2010 Hans Martin Vikdal, divisjonsdirektør Vi har virkemidlene - Innovasjon Norge følger opp regjeringens satsing Innovasjonskonferansen 2010 Hans Martin Vikdal, divisjonsdirektør Store utfordringer.. - 2020 perspektivet Sterk vekst i behovet for

Detaljer

VERDISKAPINGSANALYSE FOR DE AKTIVE EIERSKAPSFONDENE I NORGE 2016 Såkorn, Venture og Buyout

VERDISKAPINGSANALYSE FOR DE AKTIVE EIERSKAPSFONDENE I NORGE 2016 Såkorn, Venture og Buyout VERDISKAPINGSANALYSE FOR DE AKTIVE EIERSKAPSFONDENE I NORGE 2016 Såkorn, Venture og Buyout MENON-PUBLIKASJON NR. 62/2016 Av Gjermund Grimsby og Ragnhild Sjoner Syrstad Innledning I denne analysen studerer

Detaljer

Hvordan få fart på det regionale innovasjonssystemet?

Hvordan få fart på det regionale innovasjonssystemet? Hvordan få fart på det regionale innovasjonssystemet? Nordområdekonferansen 13. november 2006 Erik W Jakobsen Menon (Norges Handelshøyskole og Høgskolen i Buskerud) Indikatorer på en vekstkraftig region

Detaljer

FoU-strategi for Rogaland. Ny kunnskap for økt verdiskapning

FoU-strategi for Rogaland. Ny kunnskap for økt verdiskapning FoU-strategi for Rogaland Ny kunnskap for økt verdiskapning 1 Innhold FoU-strategi for Rogaland... 1 Kapittel 1: Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Organisering og oppfølging... 3 Kapittel 2: Visjon

Detaljer

Kommersialisering og eksport av norske klimaløsninger. Ivar Slengesol, utlånsdirektør Eksportkredi< Norge AS ZERO-konferansen, 24.

Kommersialisering og eksport av norske klimaløsninger. Ivar Slengesol, utlånsdirektør Eksportkredi< Norge AS ZERO-konferansen, 24. Kommersialisering og eksport av norske klimaløsninger Ivar Slengesol, utlånsdirektør Eksportkredi< Norge AS ZERO-konferansen, 24. november 2016 Sol- og vindenergi har dominert nyinvesteringer i kraftsektoren

Detaljer

9. Forskning og utvikling (FoU)

9. Forskning og utvikling (FoU) Nøkkeltall om informasjonssamfunnet 2005 Forskning og utvikling (FoU) Annette Kalvøy 9. Forskning og utvikling (FoU) Rundt 27,8 milliarder kroner ble brukt til forskning og utvikling i Norge i 2004 og

Detaljer

NOTAT BAKGRUNN/STATUS NÆRINGS- OG HANDELSDEPARTEMENTET STATUS - NASJONAL STRATEGI FOR BIOTEKNOLOGI LEGEMIDDELINDUSTRIEN (LMI) DATO: 31.07.

NOTAT BAKGRUNN/STATUS NÆRINGS- OG HANDELSDEPARTEMENTET STATUS - NASJONAL STRATEGI FOR BIOTEKNOLOGI LEGEMIDDELINDUSTRIEN (LMI) DATO: 31.07. NOTAT TIL: EMNE: FRA: NÆRINGS- OG HANDELSDEPARTEMENTET STATUS - NASJONAL STRATEGI FOR BIOTEKNOLOGI LEGEMIDDELINDUSTRIEN (LMI) DATO: 31.07.2013 Legemiddelindustrien takker for muligheten til å kommentere

Detaljer

Forskning og innovasjon i høgskolene - hvor er vi og hvor vil vi? Arvid Hallén Hotel Bristol, Oslo, 11. februar 2013

Forskning og innovasjon i høgskolene - hvor er vi og hvor vil vi? Arvid Hallén Hotel Bristol, Oslo, 11. februar 2013 Forskning og innovasjon i høgskolene - hvor er vi og hvor vil vi? Arvid Hallén Hotel Bristol, Oslo, 11. februar 2013 Kunnskapstriangelet Utdanning - kompetanse Forskning Innovasjon praksis Mål for FoU

Detaljer

Innspill til stortingsmeldingen om helsenæringen

Innspill til stortingsmeldingen om helsenæringen Nærings- og fiskeridepartementet postmottak@nfd.dep.no 16. oktober 2017 Helse- og omsorgsdepartementet postmottak@hod.dep.no Innspill til stortingsmeldingen om helsenæringen NHO Helse er svært glad for

Detaljer

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1)

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1) Et kunnskapsbasert Nord Norge(). Vennligst velg riktig organisasjonsform for din bedrift Bedrifter som er datterselskap i et konsern skal besvare spørsmålene på vegne av sin egen bedrift og dens eventuelle

Detaljer

Slik får du tilgang til friske forskningsmillioner Østfoldkonferansen 2010 Tom Skyrud Forskningsrådet og Håkon Johnsen Østfold fylkeskommune 28.01.

Slik får du tilgang til friske forskningsmillioner Østfoldkonferansen 2010 Tom Skyrud Forskningsrådet og Håkon Johnsen Østfold fylkeskommune 28.01. Slik får du tilgang til friske forskningsmillioner Østfoldkonferansen 2010 Tom Skyrud Forskningsrådet og Håkon Johnsen Østfold fylkeskommune 28.01.10 Forskningsrådets hovedroller Rådgiver om strategi Hvor,

Detaljer

Innspill HelseOmsorg21 Næringsutvikling

Innspill HelseOmsorg21 Næringsutvikling Innspill HelseOmsorg21 Næringsutvikling Sammendrag Oslo Cancer Cluster takker for muligheten til å gi innspill til Forskningsrådets satsing: HelseOmsorg21. Oslo Cancer Cluster ønsker å fremme behovet for

Detaljer

HelseOmsorg21. Et kunnskapssystem for bedre folkehelse Hva er ambisjonene? INNOVASJONSKONFERANSEN 2014 Rica Hell Hotel, Stjørdal 20.

HelseOmsorg21. Et kunnskapssystem for bedre folkehelse Hva er ambisjonene? INNOVASJONSKONFERANSEN 2014 Rica Hell Hotel, Stjørdal 20. HelseOmsorg21 Et kunnskapssystem for bedre folkehelse Hva er ambisjonene? INNOVASJONSKONFERANSEN 2014 Rica Hell Hotel, Stjørdal 20. november 2014 John-Arne Røttingen Leder for Strategigruppen for HO21

Detaljer

Næringspolitikk for vekst og nyskaping

Næringspolitikk for vekst og nyskaping Næringspolitikk for vekst og nyskaping Statssekretær Oluf Ulseth NITOs konsernkonferanse, 30. januar 2004 Regjeringens visjon Norge skal være et av verdens mest nyskapende land der bedrifter og mennesker

Detaljer

Presentasjon av oppdraget; virkemidler vi har sett på, hva vi har gjort og funnet og kan gjøre. Christina Abildgaard Dr. scient, avdelingsdirektør

Presentasjon av oppdraget; virkemidler vi har sett på, hva vi har gjort og funnet og kan gjøre. Christina Abildgaard Dr. scient, avdelingsdirektør Blå leverandørindustri framtidens virkemidler for koordinert FoU innen marin-, maritim- og offshore næringene - oppdrag fra NHD, FKD, OED akvarena årsmøte, Hell, 14. mars 2014 Christina Abildgaard Dr.

Detaljer

Forskning og innovasjon for grønn omstilling: Hva sier tallene?

Forskning og innovasjon for grønn omstilling: Hva sier tallene? Espen Solberg Forskningsleder/NIFU Forskning og innovasjon for grønn omstilling: Hva sier tallene? Lanseringsseminar, Norges forskningsråd, 24. september 2015 Hovedpunkter FoU- og innovasjonsstatistikk

Detaljer

Velferdssamfunnets utfordringer høgskolenes rolle. Høgskolen i Telemark, 22. mars 2012 Mari K. Nes

Velferdssamfunnets utfordringer høgskolenes rolle. Høgskolen i Telemark, 22. mars 2012 Mari K. Nes Velferdssamfunnets utfordringer høgskolenes rolle Høgskolen i Telemark, 22. mars 2012 Mari K. Nes Forskningsrådets omorganisering 1.1.2011 Gammel organisering Vitenskap Ansvar for fag og forskningssystem,

Detaljer

Et kunnskapsbasert reiseliv. Utfordringer og strategier for næringen Erik W. Jakobsen, partner Menon

Et kunnskapsbasert reiseliv. Utfordringer og strategier for næringen Erik W. Jakobsen, partner Menon Et kunnskapsbasert reiseliv Utfordringer og strategier for næringen Erik W. Jakobsen, partner Menon Hva skal jeg snakke om? 1. Reiselivsnæringen i Møre og Romsdal utvikling siste 10 år 2. Hvordan har norsk

Detaljer

Institusjonene i en ny konkurransesituasjon Horisont 2020 som verktøy. Gardermoen Yngve Foss

Institusjonene i en ny konkurransesituasjon Horisont 2020 som verktøy. Gardermoen Yngve Foss Institusjonene i en ny konkurransesituasjon Horisont 2020 som verktøy Gardermoen 29.04.14 Yngve Foss Europa i global konkurranse Krisen: Europa og dens regioner møter nye utfordringer for å komme ut av

Detaljer

Maritim verdiskaping Utvikling fra 1996 til 2008. Menon Business Economics Erik W. Jakobsen 15. mars 2010

Maritim verdiskaping Utvikling fra 1996 til 2008. Menon Business Economics Erik W. Jakobsen 15. mars 2010 Maritim verdiskaping Utvikling fra 1996 til 2008 Menon Business Economics Erik W. Jakobsen 15. mars 2010 Viktigste nøkkeltall 2008 Ca 400 milliarder kroner i omsetning fra norske bedrifter - (Inntekter

Detaljer

Joachim Høegh-Krohn. Forutsetninger for tilgang på kompetent kapital

Joachim Høegh-Krohn. Forutsetninger for tilgang på kompetent kapital Joachim Høegh-Krohn Forutsetninger for tilgang på kompetent kapital Nøkkelfakta om Argentum Statens kapitalforvalter av aktive eierfond (private equity) Etablert i 2001, og eid av Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer

Innoventus Sør Sørlandets innovasjonsselskap.

Innoventus Sør Sørlandets innovasjonsselskap. Innoventus Sør Sørlandets innovasjonsselskap 13 Patenter søkt i 2016 Over 1500 Ideer behandlet siden 2001 3,5 Milliarder kroner Akkumulert i omsetning fra inkubatorstartups (2001-2014) 25 Nye produkter

Detaljer

Handlingsplan innovasjon 2013 2014

Handlingsplan innovasjon 2013 2014 Handlingsplan innovasjon 2013 2014 Innovasjonsutvalget Innovasjon i sykehuset For å kunne tilrettelegge for og gjennomføre innovasjoner, har sykehuset flere aktører med ulike ansvarsområder. Tett samarbeid

Detaljer

Hvordan forbli en konkurransedyktig region?

Hvordan forbli en konkurransedyktig region? Hvordan forbli en konkurransedyktig region? Ragnar Tveterås Norrøna konferansen, Vitenfabrikken, 20.05.2014 Sentrale spørsmål Hva er konkurranseevne? Hvilke faktorer påvirker konkurranseevnen? Hvem påvirker

Detaljer

Biomedisinske sensorer; Norsk kunnskaps- og næringsklynge?

Biomedisinske sensorer; Norsk kunnskaps- og næringsklynge? Biomedisinske sensorer; Norsk kunnskaps- og næringsklynge? Div.dir. Anne Kjersti Fahlvik store satsinger Biomedisinske sensorer; Biomedisinsk diagnostikk Norsk kunnskaps- og næringsklynge? Strategisk relevant

Detaljer

«Fra forskning til innovasjon og kommersialisering»

«Fra forskning til innovasjon og kommersialisering» «Fra forskning til innovasjon og kommersialisering» FME - kontaktmøte 28. oktober 2014 Odd M Reitevold, spesialrådgiver Odd M Reitevold Odd M Reitevold 5 FME er en konsentrert og langsiktig satsing

Detaljer

VERDIEN AV GODE RÅD RÅDGIVERNÆRINGEN 2017

VERDIEN AV GODE RÅD RÅDGIVERNÆRINGEN 2017 VERDIEN AV GODE RÅD RÅDGIVERNÆRINGEN 2017 RAPPORTENS HOVEDFUNN En stor næring i seg selv men enda «større» som kunnskapsinfrastruktur for resten av næringslivet og offentlig sektor 200 mrd. kroner i omsetning

Detaljer

Hvordan kan norske bedrifter bli verdensledende innen miljøteknologi

Hvordan kan norske bedrifter bli verdensledende innen miljøteknologi Hvordan kan norske bedrifter bli verdensledende innen miljøteknologi Næringskonferansen 2016 Kongsberg 13. april 2016 Per Morten Vigtel Miljøteknologi som norsk satsingsområde Kongsberg er et av Norges

Detaljer

INTPOW your networking arena

INTPOW your networking arena Statistikk, energinæringen i Norge Baselineundersøkelsen 2010, Menon Business Economics Norwegian Renewable Energy Partners INTPOW your networking arena 28. september 2010 Energirådet www.intpow.com VISJON

Detaljer

R I N G V I R K N I N G E R A V K S B E D R I F T E N E R G I O G F I R E T R E N D E R S O M K A N P Å V I R K E U T V I K L I N G E N P Å M E L L O

R I N G V I R K N I N G E R A V K S B E D R I F T E N E R G I O G F I R E T R E N D E R S O M K A N P Å V I R K E U T V I K L I N G E N P Å M E L L O R I N G V I R K N I N G E R A V K S B E D R I F T E N E R G I O G F I R E T R E N D E R S O M K A N P Å V I R K E U T V I K L I N G E N P Å M E L L O M L A N G S I K T I 2015 bidro medlemsbedriftene til

Detaljer

Norge mot 2064 - drivkrefter i endring Fra industripolitikk til kunnskapspolitikk

Norge mot 2064 - drivkrefter i endring Fra industripolitikk til kunnskapspolitikk Norge mot 2064 - drivkrefter i endring Fra industripolitikk til kunnskapspolitikk På vei mot kunnskapsnasjon Hvordan kan Norge bli en ledende kunnskapsnasjon? Slik ingen for 50 år siden spådde fiskeoppdrett

Detaljer

Norske selskapers etableringer i Afrika

Norske selskapers etableringer i Afrika Norske selskapers etableringer i Afrika Tekna Forum for Teknologi og Utviklingssamarbeid Oslo, 25. februar 2014 Marius Nordkvelde, Prosjektleder: Norske selskapers etableringer i Afrika Institutt for strategi

Detaljer

Næringspotensialet i klimavennlige bygg og -byggeri

Næringspotensialet i klimavennlige bygg og -byggeri Næringspotensialet i klimavennlige bygg og -byggeri Trondheim, 2. Oktober, 0900-1200 Tid Innhold Hvem DEL 0: Velkommen 09:00 Velkommen, hvorfor er vi samlet, introduksjon av SIGLA Utvalget + ZEB 09:10

Detaljer

Fagråd Kommersialisering av Teknologi. Strategiplan. September 2015

Fagråd Kommersialisering av Teknologi. Strategiplan. September 2015 Fagråd Kommersialisering av Teknologi Strategiplan September 2015 1 Teknologihovedstaden «Genibyen» «Nordens Silicon Valley» «Nordens beste studentby» «Norges vennligste by» «Landets største universitet»

Detaljer

ARGENTUM. kraftfullt eierskap

ARGENTUM. kraftfullt eierskap ARGENTUM kraftfullt eierskap Side 3 Bedre vekstvilkår for kapital og ideer For oss handler private equity om å omsette kapital, kompetanse og ideer til sterke selskaper, nye produkter og nye arbeidsplasser.

Detaljer

NHD/HODS ARBEIDSGRUPPE MED INNOVASJON I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER INTELLIGENT OFFENTLIG ANSKAFFELSE PÅ LEGEMIDDELOMRÅDET

NHD/HODS ARBEIDSGRUPPE MED INNOVASJON I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER INTELLIGENT OFFENTLIG ANSKAFFELSE PÅ LEGEMIDDELOMRÅDET NOTAT TIL: EMNE: FRA: NHD/HODS ARBEIDSGRUPPE MED INNOVASJON I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER INTELLIGENT OFFENTLIG ANSKAFFELSE PÅ LEGEMIDDELOMRÅDET LEGEMIDDELINDUSTRIFORENINGEN (LMI) DATO: 21.11.2012 Legemiddelindustrien

Detaljer

Verdiskaping i maritim næring. ENON AS MENON Business Economics

Verdiskaping i maritim næring. ENON AS MENON Business Economics Verdiskaping i maritim næring ENON AS Verdiskaping i maritim næring Er de siste års vekst kun et resultat av historisk sterke markeder, eller er den norske næringen internasjonalt konkurransedyktig? Dr.

Detaljer

FORSKNING, INNOVASJON OG VERDISKAPING HVILKE AMBISJONER?

FORSKNING, INNOVASJON OG VERDISKAPING HVILKE AMBISJONER? FORSKNING, INNOVASJON OG VERDISKAPING HVILKE AMBISJONER? KARL-CHRISTIAN AGERUP PRESENTASJON TIL PRODUKTIVITETSKOMMISJONEN MARS 2015 MITT UTGANGSPUNKT Offentlig finansiert forskning og utvikling (F&U) skal

Detaljer

Norsk BiotekIndeks 2011. Monica Bergem, Forskningsrådet

Norsk BiotekIndeks 2011. Monica Bergem, Forskningsrådet Norsk BiotekIndeks 2011 Monica Bergem, Forskningsrådet Bakgrunn Initiert 2009 Felles undersøkelse fra IN og FR Gjennomført 2011 18. mai til 15. juli 42 spm - webbasert 200 bedrifter 101 gjennomførte intervjuer

Detaljer

Finnmarkskonferansen 2012 «Industriens betydning» Harald Kjelstad

Finnmarkskonferansen 2012 «Industriens betydning» Harald Kjelstad Finnmarkskonferansen 2012 «Industriens betydning» Harald Kjelstad Bakgrunn Tilbakevendende debatt om industriens død Det postindustrielle samfunn trenger vi ikke lenger industri? Utsalg av viktige industribedrifter

Detaljer

Fra idé til verdi. Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk

Fra idé til verdi. Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk Fra idé til verdi Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk Regjeringens visjon Norge skal være et av verdens mest nyskapende land der bedrifter og mennesker med pågangsmot og skaperevne har

Detaljer

OFU- kontrakter: Forskning- og utviklingskontrakter 5. februar 2013. Stein Ivar Strøm VEKST I BEDRIFTER. Foto: CC by DVIDSHUB

OFU- kontrakter: Forskning- og utviklingskontrakter 5. februar 2013. Stein Ivar Strøm VEKST I BEDRIFTER. Foto: CC by DVIDSHUB OFU- kontrakter: Forskning- og utviklingskontrakter 5. februar 2013 VEKST I BEDRIFTER Stein Ivar Strøm Foto: CC by DVIDSHUB Innovasjon står høyt på dagsorden Myndigheter, kommuner (KS) og næringsliv (NHO)

Detaljer

Økonomisk overblikk 1/2010

Økonomisk overblikk 1/2010 Foto: Jo Michael I redaksjonen: Tor Steig Dag Aarnes Einar Jakobsen Aslak Larsen Molvær Alf Åge Lønne Kristoffer Eide Hoen Økonomisk overblikk 1/2010 NHOs økonomibarometer 1. kvartal 2010 NHO-bedriftenes

Detaljer

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI)

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) Et nytt kompetansesenter-program i Norge Motiv og ambisjoner Stockholm, 2. november 2005 Norge må bli mer konkurransedyktig, innovasjon liggere lavere enn inntektsnivå

Detaljer

Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå?

Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå? Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå? Statssekretær Jens Revold Kunnskapsdepartementet UHRs seminar om internasjonalisering av forskning 9. juni 2008 Forskningsinvesteringer globalt 2 Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Næringskonsulentsamling. Brekstad 17. og 18. mars 2010 Vigdis Harsvik

Næringskonsulentsamling. Brekstad 17. og 18. mars 2010 Vigdis Harsvik Næringskonsulentsamling Brekstad 17. og 18. mars 2010 Vigdis Harsvik Innovasjon Norge - ett fokus Utløse bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser Foto: Siv Nærø

Detaljer

Norske leverandører til fornybar energi 2015 Eksportkreditt Norge og Teknisk Ukeblads kåring av ledende eksportbedrifter

Norske leverandører til fornybar energi 2015 Eksportkreditt Norge og Teknisk Ukeblads kåring av ledende eksportbedrifter Norske leverandører til fornybar energi 2015 Eksportkreditt Norge og Teknisk Ukeblads kåring av ledende eksportbedrifter 11. oktober 2016 Ivar Slengesol, utlånsdirektør industri og miljøteknologi Sol-

Detaljer

NTVAs Industrielle Råd 1. mars 2012 «Fem myter om industriens død» Harald Kjelstad

NTVAs Industrielle Råd 1. mars 2012 «Fem myter om industriens død» Harald Kjelstad NTVAs Industrielle Råd 1. mars 2012 «Fem myter om industriens død» Harald Kjelstad Myter 1. Det moderne Norge trenger ikke industri 2. Vi mangler kapital 3. Vi mangler forskning og utvikling 4. Vi skal

Detaljer

Oppstartskapitalordning for vekstbedrifter

Oppstartskapitalordning for vekstbedrifter Oppstartskapitalordning for vekstbedrifter Egenkapital i etableringsfasen Medlemsmøte i FIN 24.9.2009 Bjørn Løvlie Ny oppstartskapitalordning - bakgrunn Nyetablerte vekstbedrifter opplever normalt en stor

Detaljer

Maritim Verdiskapingsrapport 2015 Tord Dale, Maritimt Forum

Maritim Verdiskapingsrapport 2015 Tord Dale, Maritimt Forum Utvikling i verdiskaping Maritim Verdiskapingsrapport 2015 Tord Dale, Maritimt Forum Milliarder Utvikling i verdiskaping: Fra 2012 til 2013 økte omsetningen med 48 milliarder - 11 prosent 80 60 40 Endring

Detaljer

Hvordan komme videre i utviklingen av reguleringen? Einar Westre, Direktør Nett og Marked

Hvordan komme videre i utviklingen av reguleringen? Einar Westre, Direktør Nett og Marked Hvordan komme videre i utviklingen av reguleringen? Einar Westre, Direktør Nett og Marked Driver NVE soft-boksing med bransjen hvor aktørene spilles ut mot hverandre? Nettpolitikk Vi skal frakte mer fornybar

Detaljer

Kunnskaps-Norges langsiktige muligheter - Forskningsrådets innspill til Langtidsplanen. John-Arne Røttingen

Kunnskaps-Norges langsiktige muligheter - Forskningsrådets innspill til Langtidsplanen. John-Arne Røttingen Kunnskaps-Norges langsiktige muligheter - Forskningsrådets innspill til Langtidsplanen John-Arne Røttingen FNs 17 bærekraftmål Hvordan henger målene sammen? «Missions» Nåsituasjon Sosial endring FoU FoU

Detaljer

Innledning. Søkeseminar 14. februar 2017, Trondheim

Innledning. Søkeseminar 14. februar 2017, Trondheim Innledning Søkeseminar 14. februar 2017, Trondheim 1970 1972 1974 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 Driftsutgifter til FoU i UoH- og instituttsektor

Detaljer

Utfordringer og muligheter ved globalisering av kunnskapstjenester. Paul Chaffey, Abelia

Utfordringer og muligheter ved globalisering av kunnskapstjenester. Paul Chaffey, Abelia Utfordringer og muligheter ved globalisering av kunnskapstjenester Paul Chaffey, Abelia Tema for dagen: Norges utgangspunkt: Vi er et høykostland Hva er drivkreftene som gjør at forandringene kommer raskere

Detaljer

VERDISKAPNINGSANALYSE

VERDISKAPNINGSANALYSE VERDISKAPNINGSANALYSE DE AKTIVE EIERFONDENE I NORGE (PRIVATE EQUITY) SÅKORN, VENTURE OG BUY-OUT MENON BUSINESS ECONOMICS på oppdrag fra NORSK VENTUREKAPITALFORENING (NVCA) 2 OM ANALYSEN: Verdiskapningsanalysen

Detaljer

Maritime muligheter Anne-Kristine Øen

Maritime muligheter Anne-Kristine Øen Foto: Solstad - Haakon Nordvik Maritimt Forum Bergensregionen Maritime muligheter Anne-Kristine Øen Agenda: Maritimt Forum Konjunkturrapport 2014 Norges Rederiforbund Maritim verdiskapingsbok Maritimt

Detaljer

Innovasjonsseminar Hvordan innoverer bedrifter? Eksempler fra subsea og biotech bedrifter

Innovasjonsseminar Hvordan innoverer bedrifter? Eksempler fra subsea og biotech bedrifter Innovasjonsseminar Hvordan innoverer bedrifter? Eksempler fra subsea og biotech bedrifter Åpningsuken ved HIB, 26.09.2014 Førsteamanuensis Inger Beate Pettersen, Senter for nyskaping Avdeling for ingeniør-

Detaljer

Medical products-næringen i Norge status- og konjunkturrapport

Medical products-næringen i Norge status- og konjunkturrapport Medical products-næringen i Norge status- og konjunkturrapport MENON-PUBLIKASJON 18/2014 - MARS 2014 Av Erik W. Jakobsen // Kaja Høiseth-Gilje FORORD 2 1. INTRODUKSJON 3 2. NØKKELTALL FOR MEDICAL PRODUCTS-NÆRINGEN

Detaljer

Samfunnsregnskap for TINE. Juli 2017

Samfunnsregnskap for TINE. Juli 2017 Samfunnsregnskap for TINE Juli 2017 Kort om oppdraget Samfunnsøkonomisk analyse har på oppdrag fra TINE SA laget et samfunnsregnskap av selskapets virksomhet i 2016. I samfunnsregnskapet beregnes TINEs

Detaljer

Forskning, utvikling og innovasjon. Elementer og samspill

Forskning, utvikling og innovasjon. Elementer og samspill Forskning, utvikling og innovasjon Elementer og samspill Regional mobilisering for forskningsbasert innovasjon Utvikling av idé / produkt Bedrift Idé Utviklingsprosjekt Evt Forskningsprosjekt Kommersialisering/

Detaljer

Programstyret for FUGE

Programstyret for FUGE Programstyret for FUGE Dato: 28. oktober 2010, kl. 10-16. Sted: Radisson Blue Airport hotel, Oslo lufthavn, Gardermoen Til stede: Ole-Jan Iversen, Vincent Eijsink, Øystein Lie, Klara Stensvåg (på telefon)

Detaljer

HelseOmsorg21 Et kunnskapssystem for bedre folkehelse Iverksetting av strategien

HelseOmsorg21 Et kunnskapssystem for bedre folkehelse Iverksetting av strategien HelseOmsorg21 Et kunnskapssystem for bedre folkehelse Iverksetting av strategien Forskningskonferansen, Helse Vest 30. oktober 2014 John-Arne Røttingen Leder for Strategigruppen for HO21 Et kunnskapssystem

Detaljer

Møte med statssekretær Eli Blakstad

Møte med statssekretær Eli Blakstad Møte med statssekretær Eli Blakstad Besøk hos Energi Norge 23.juni 2011 Energi Norges medlemmer Energi Norge Samler energiselskap i Norge Vi har medlemmer i alle landets fylker Deltar i Nordisk samarbeid

Detaljer

Framtidstro og utfordringer i Ytre Namdal. Rørvik 1.10.2013

Framtidstro og utfordringer i Ytre Namdal. Rørvik 1.10.2013 Framtidstro og utfordringer i Ytre Namdal Rørvik 1.10.2013 Gratulerer med opprykk for en inspirasjon! De fleste respondentene er eiere og ansatte/ledere i privat sektor 10 9 8 7 1 0,525 0,4 0,05 0,025

Detaljer

Stø kurs 2020 och effekterna på norsk sjöfart och näring. Hege Solbakken, Managing Director, Maritimt Forum, Norge

Stø kurs 2020 och effekterna på norsk sjöfart och näring. Hege Solbakken, Managing Director, Maritimt Forum, Norge Stø kurs 2020 och effekterna på norsk sjöfart och näring Hege Solbakken, Managing Director, Maritimt Forum, Norge Maritimt Forum Stø kurs for norsk maritim næring? Hege Solbakken Foto: Solstad - Haakon

Detaljer

Behov, utfordringer og forutsetninger for kunnskapsbasert innovasjon i Norge. Paul Chaffey, Abelia

Behov, utfordringer og forutsetninger for kunnskapsbasert innovasjon i Norge. Paul Chaffey, Abelia Behov, utfordringer og forutsetninger for kunnskapsbasert innovasjon i Norge Paul Chaffey, Abelia Antall bedrifter i Abelia 2001-05: 420 370 Nå: 448 medlemsbedrifter 320 270 220 170 Start: 187 medlemsbedrifter

Detaljer

Scana Industrier ASA

Scana Industrier ASA Scana Industrier ASA Ambisjoner om å vokse lønnsomt! Rolf Roverud, konsernsjef Scana Industrier ASA Rogaland på Børs 1. september 2008 Scana Industrier ASA Scana har tre forretningsområder; Stål, Marin

Detaljer

Flere aktive og sunne år - forskning for sunn aldring. Samarbeidsorganet Helse Sør-Øst og Universitetet i Oslo, Avdelingsdirektør Mari Nes

Flere aktive og sunne år - forskning for sunn aldring. Samarbeidsorganet Helse Sør-Øst og Universitetet i Oslo, Avdelingsdirektør Mari Nes Flere aktive og sunne år - forskning for sunn aldring Samarbeidsorganet Helse Sør-Øst og Universitetet i Oslo, 14.11.2013 Avdelingsdirektør Mari Nes Forskningsrådets hovedroller Rådgiver om strategi Hvor,

Detaljer

Hva trenger Norge? Abelias 10 forslag for kunnskapsvekst

Hva trenger Norge? Abelias 10 forslag for kunnskapsvekst Hva trenger Norge? Abelias 10 forslag for kunnskapsvekst Utfordringene Det er en sammenheng mellom forskning og utvikling (FoU) og økonomisk vekst. Land som fornyer næringslivet gjennom FoU og moderniserer

Detaljer

Nær 30 milliarder kr til FoU i 2005

Nær 30 milliarder kr til FoU i 2005 15.desember 2006 (korrigert 30.april.2007) (Reviderte fastprisberegninger 24.juli, 12.oktober og 20.november 2007) (Revidert BNP 12.desember 2007) Informasjon fra FoU-statistikken HOVEDTALL Nær 30 milliarder

Detaljer

HelseOmsorg21 Et kunnskapssystem for bedre folkehelse. Førde, 2. mai 2016

HelseOmsorg21 Et kunnskapssystem for bedre folkehelse. Førde, 2. mai 2016 HelseOmsorg21 Et kunnskapssystem for bedre folkehelse Førde, 2. mai 2016 Bedre folkehelse God folkehelse Innovasjon Utdanning Grensesprengende Gode forskning brukererfaringer God og nyttig kunnskap FoU

Detaljer

Norske life science bedrifter en ung næring med få lokomotiver

Norske life science bedrifter en ung næring med få lokomotiver Forskningsrådet om life sciense hvilke muligheter finnes? Anne Kjersti Fahlvik, dr. philos Divisjonsdirektør Norske life science bedrifter en ung næring med få lokomotiver Kapitalintensiv og følsom for

Detaljer