Hjelpeaksjon 2015: Utdanning for fred på Afrikas horn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hjelpeaksjon 2015: Utdanning for fred på Afrikas horn"

Transkript

1 Adventnytt Hjelpeaksjon 2015: Utdanning for fred på Afrikas horn

2 Stolt over hva hun har fått til 8 ADVENT NYTT

3 Av Gry A. Haugen/ADRA Norge Dhagan er flyktning i eget land. Da hun var tenåring, hadde hun valget mellom å flykte nordover til det uvisse eller forbli i krigsområdet i sør uten en fremtid. «Jeg kom til dette stedet i Puntland med en plastpose som inneholdt alt jeg eide. ADRA ga meg tilbud om praktisk utdanning på det nyetablerte kvinnesenteret. Jeg lærte å sy. Jeg var visst ganske flink og lærte fort, og etter hvert ble jeg læreren for sygruppa!» smiler hun hjertelig. ADRA lærte også Dhagan hvordan man driver en egen liten forretningsdrift. I dag har hun en sybutikk i byens travleste strøk og to personer ansatt for å sy! ADRA fikk lov til å støtte Dhagan da hun var på sitt mest sårbare. Det var vårt privilegium. I dag står hun på egne ben. Hun har syv barn, og de fem som er i skolealder, går alle på skolen. Det er mange utgifter som må dekkes for at familien skal lykkes med sine drømmer. Hun og mannen, som transporterer og selger vann, må hele tiden jobbe svært hardt. Vi er glade for å fortelle at ADRAs arbeid for utdanning på Afrikas horn når fram til mennesker som trenger det aller mest, de fattigste, de enslige og de mest utsatte. Mennesker vil aller helst være i stand til å hjelpe seg selv. Ofte er alt de trenger, støtte i en periode for å komme på fote, slik som med Dhagan. Din prioritering gjør det mulig. I Dhagans butikk selges stoffer med alle slags farger og mønster. Her jobber hun lange dager for å få inntektene til å strekke til for barnas skolegang. Foto: Frank Spangler ADVENT NYTT

4 Utdanning for fred Hjelp barna på Afrikas horn! Hva? ADRA jobber med utdanning i noen av de fattigste landene på Afrikas horn og Øst-Afrika for at flere barn og ungdommer skal få gå på skole. Landene der ADRA Norge har utdanningsprogram er Sør-Sudan, Sudan, Etiopia og Somalia. «Foreldrene mine motiverer meg. Jeg har gode venner på skolen. Andre barn har ikke denne muligheten. De trenger også motivasjon!» Foto: Frank Spangler. Av Gry A. Haugen/ADRA Norge Hvorfor? Utdanning er et «våpen» som kan bidra til fred, forståelse og forsoning mellom mennesker. Mange av landene på Afrikas horn har vært preget av kriger og uro i flere tiår. Utdanning gir utallige ringvirkninger og forebygger blant annet at barn og ungdommer blir tiltrukket av miljøer med vold og terror. Tørke og hungersnød er et gjentagende problem. Utdanning gir økt kunnskap til å klare seg selv og tro på at det finnes en meningsfull fremtid. Uten utdanning stopper mulighetene. Hvordan? Utdanning er sentralt for utviklingen av et samfunn! ADRA samarbeider tett med lokalsamfunn, andre organisasjoner og skoleledere litt forskjellig fra land til land. Dette gjør ADRA, kort fortalt: utdanner lærere (nye lærere og lærere som er i arbeid) bygger skoler, toaletter, håndvaskstasjoner. Det er viktig at toalettene er separat for gutter og jenter og at jentene spesielt føler seg trygg når de går til toalettet. Gir yrkesutdanning til ungdommer. Yrkesutdanning inkluderer kunnskap om egen forretningsdrift og vil si økte inntekter og evne til å klare seg selv. Folketall: 10, 5 millioner Forventet levealder: 55 år Medianalder: 17, 7 år Skole: 42 % av barna går på skolen. Av disse er 36 % jenter. Barnas rettigheter: FN`s barnekonvensjon ble skrevet under i Somalia i januar ADRA Norges arbeid i Somalia er delvis støttet av Norad. 10% av Norad-prosjektene må finansieres av egne midler som for eksempel fra fastgiverordningen Venn for livet eller Hjelpeaksjonen. ADRA Norge har også prosjekter i andre land som ikke får noen offentlig støtte. 10 ADVENT NYTT

5 Jobber for å inkludere alle elever i skolen, inkludert barn med særskilte behov. ADRA arbeider også for at kvaliteten i undervisningen skal styrkes. Påvirker myndigheter til å prioritere og godkjenne utdanning. Landeksempel: Ett av landene på Afrikas horn er Somalia. Etter krigen som varte i 21 år, er det nå etablert en regjering. Det er mange som håper og er optimister på landets vegne, selv om det er stadige tilbakeslag og angrep. Vi våger å si at nå er tiden inne for å bistå i Somalia på vegne av barna og ungdommene og deres fremtid! I Somalia arbeider vi for øyeblikket med å bygge og rehabilitere 20 barneskoler og 3 yrkesopplæringsinstitusjoner. Yrkesutdanning tilbys kvinner, ungdom og jenter som har sluttet på skolen før de var ferdige. Vi gir 322 lærere utdanning. Dette gjelder nye lærere og lærere som arbeider i skolen, men som ikke har utdannelse. ADRA samarbeider med lokale utdanningsmyndigheter og er med og styrker deres kapasitet ved blant annet å lage planer for forbedring og utvikling av skolesystemet. 10 voksenopplæringssentre skal også etableres i perioden frem til Det pågående arbeidet er i Lower Juba, Gedo, Midd Shabelle, Hiran, Bay, Galmudug, Benabir og ADRA Aksjonskonto Mogadishu. ADRAs utdanningsprogram heter SEAQE: Strenghtening Equality and Access in Education. Mahat senit! (Tusen takk på Somalispråk). Om Hjelpeaksjonen: Av Gry Haugen/ADRA Norge Hjelpeaksjonens kjerneperiode denne høsten er fra 22. august og ut september. Innsamlingskontrollen kjenner også godt til ADRAs årlige innsamlingsaksjon. Alle som vil, kan sjekke ADRAs regnskap og formålsprosent ved å gå inn på nettsiden til Innsamlingskontrollen i Norge: ADRA har en femårig programavtale og et godt samarbeid med Norad, som er direktoratet for utviklingssamarbeid i Norge. Bøssebærer Det er hjelpeaksjonskontakten i den enkelte menigheten som er ansvarlig for å dele opp distriktet som sokner til den enkelte menighet og menighetsskole. Det er litt forskjellig hvordan menighetene gjør dette rent praktisk, men søk gjerne råd hos hverandre eller nabomenigheten. Ofte er det nyttig å arrangere fellesaksjon. Det er lettere å gå fra hus til hus når man kan støtte hverandre. Det er lurt å bestemme en eller to kvelder (minimum) til fellesaksjonen, for mange vil oppleve at det er godt å få gjort denne innsatsen! Hjelpeaksjonen er også en strålende anledning til å møte naboer og nærmiljø med et ærend. Du vil møte mange positive mennesker med respekt for det du gjør. Har ikke cash Mange har ikke mynter eller sedler hjemme. Avhengig av situasjonen kan du gjøre følgende: Anbefale SMS: Send kodeordet ADRA til telefonnummer Dette gir 200 kroner til Hjelpeaksjonen*. Kanskje dette er nytt for noen ved døren, og da kan du vise til forklaringen i Hjelpeaksjonsfolderen eller demonstrere på din egen telefon. Man vil få en kvitteringsmelding. De menighetene som har investert i bankterminal, kan benytte denne til Hjelpeaksjonen fra dør til dør. Husk bare å øve på forhånd så du kjenner maskinen. Invester i en izettle. Izettle blir etter hvert mer kjent, og er en type «bankterminal» som kan koples til android og iphone (ikke windows-telefon) med en egen kortleser. Izettle er rimelig i drift, og kan i tillegg brukes til andre innbetalinger i menigheten! Benytt giro. Det er ikke sikkert selve giroen blir brukt, men den representerer en vennlig påminner. Vi er alltid hyggelige, vi takker alltid og vi er aldri påtrengende eller legger fra oss ting på dørmatter! Takk! ADVENT NYTT

6 Nepal: Skoler må bygges og barna må få gå på skole! En av mange hundre skoler som er jevnet med jorden. Lærerne og elevene står tilbake uten et sted der undervisningen kan foregå. Snart er det regntid. Foto: Britt Celine Oldebråten i Nepal. Av Gry A. Haugen/ADRA Norge Da det ble mulig å kjøre til Dhadhing-distriktet etter jordskjelvkatastrofen i Nepal den 25. april, fant ADRA at om lag 80% av husene er jevnet med jorden. De fleste husene som stod tilbake, om ikke alle, hadde så store skader at de måtte rives. Dette var også situasjonen med skolene. Minst skoler i 26 distrikter ble ødelagt, ifølge tall fra OCHA (FNs kontor for koordinering av humanitær innsats) i begynnelsen av mai. Men skoler og utdanning representerer håp og fremtid. For barna er skole som terapi å regne. Den «vanlige hverdagen» må få lov til å komme tilbake! Unicef hevder at utdanning i krise er sidestilt med behovene for mat, vann, sanitær og helse. Derfor vil ADRA raskt prioritere utdanning etter den Britt Celine Oldebråten i Nepal for ADRA Norge og det internasjonale ADRA-nettverket. Foto. ADRA første livreddende fasen - når nødhjelpen etter en tid vil gå inn i rehabiliteringsfasen. Britt Celine Oldebråten som er i Nepal for ADRA, opplevde behovet for nye skoler svært direkte. I et distrikt hun besøkte, var alle de seks skolene ødelagt. ADRAs arbeid i Nepal kommer til å fortsette i lang tid fremover. Det kan støttes slik: SMS: ADRA til 2468 (200 kr) (SMS er øremerket Nepal til 1. juli) Direkte til ADRAs gavekonto, merk «Nepal»: På nett: (velg prosjekt Nepal) Takk til alle som har gjort dette hjelpearbeidet mulig! ADRAs katastrofeberedskap Visste du at ADRA har et sterkt og profesjonelt nødhjelpssystem som gjør at vi oftest kan sette i gang med akutt nødhjelp allerede det første døgnet etter at katastrofen rammer? Vår tilstedeværelse i 130 land gir oss solid lokal kunnskap om situasjonen og en beredskap av lokale medarbeidere som raskt kan rykke ut med hjelp til katastrofeofrene. ADRA-nettverket har en internasjonal beredskapsliste med fagspesialister i bl.a. ledelse, planlegging, logistikk, økonomi og kommunikasjon. Personene i dette beredskapet blir regelmessig kurset, og i store katastrofer går det straks ut en appell til gruppen om å delta i den første akutte innsatsen. Det blir satt sammen en responsgruppe som drar ut for å støtte det lokale ADRA-kontoret i responsen. Britt Celine Oldebråten og Margit Wærn fra ADRA Norge er på den internasjonale beredskapslisten. Britt Celine reiste til Nepal med telt og sovepose i bagasjen bare to dager etter jordskjelvet, for å koordinere kommunikasjonsarbeidet. Dette er en svært viktig oppgave for å kunne gi informasjon om behovene til omverdenen og skaffe den tiltrengte hjelpen til de rammede. Britt Celine har vært engasjert i å dele ut akutt nødhjelp og dokumentert behovene i noen av de områdene som har vært hardest rammet av jordskjelvet. Hennes innsats har vært viktig for at ADRA Norge har kunnet skaffe penger til å yte nødhjelp til ofrene for katastrofen i form av bl.a. husly og har satt i gang arbeidet med å få barn tilbake på skolen slik at de kan oppleve en tryggere hverdag. ADRA Norge samarbeider med ADRA Nepal om å etablere midlertidige skoler og skaffe bøker og undervisningsmateriell og vil så raskt som mulig sette i gang med gjenoppbyggingsarbeidet. Birgit Philpsen, generalsekretær ADRA Norge 12 ADVENT NYTT

7 Et nådens år Av Birgit Philipsen, ADRA Det gamle testamentes profeter gir sterke budskaper om hvordan Gud hater undertrykkelse, utnyttelse av de svake i samfunnet og likegyldighet overfor medmenneskers nød. «Se dette er synden som din søster Sodoma gjorde seg skyldig i: hovmod. Hun og døtrene hennes hadde nok mat, ro og trygghet. Men hun ga ikke de hjelpeløse og fattige en håndsrekning» (Jes 16,49). «Døm sant og rett, vis kjærlighet og barmhjertighet mot hverandre! Dere skal ikke undertrykke enker og farløse, innflyttere og fattige» (Sak 7,9.10). Jesus definerer sin oppgave på jorden med dette sterke sitatet fra Jesaja: «Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne et godt budskap for fattige. Han har sendt meg for å rope ut at fanger skal få frihet og blinde få synet igjen, for å sette undertrykte fri og rope ut et nådens år fra Herren» (Lukas 4,18.19). Jesu virke uttrykker hvor mye han brydde seg om mennesker som var fanget i fattigdom, sykdom og nød. Jesus klarte ikke å se passivt på lidelse uten å lindre den. Sporene han etterlot overalt var helbredete mennesker med nytt selvverd, håp og tro. I likhet med Jesu oppgave på jorden er ADRAs misjon å «arbeide med mennesker i fattigdom og nød for å skape rettferdig og positiv utvikling gjennom styrkende og myndiggjørende partnerskap og ansvarlig handling.» Fattigdom er en mangelsykdom som hindrer mennesker i å utvikle seg. Det er ikke bare en tom pengepung eller for lite mat, men mangel på muligheter til å ta egne valg og delta aktivt i samfunnslivet. Fattigdom holder mennesker fast i urettferdige systemer som de vanskelig kan endre. Nød kan være forårsaket av naturkatastrofer og ulykker, men sult, lidelse og død er ofte forårsaket av menneskelig grådighet og maktbegjær. Uansett årsaken til fattigdom eller nød, har vi et gudgitt ansvar for å løse lenker og skape rettferdighet og frihet. Jesus er avhengig av våre hender og føtter for å skape spor av godhet og gjenopprette håp og selvverd blant mennesker som lever i fattigdom og nød. «For jeg er Herren, som elsker rett og hater ran og urett» (Jes. 61,8). ADRA har stor tro på utdanning som et av de sterkeste virkemidlene for å skape bærekraftig utvikling i verden. Din gave gjør at lærere kan få utdanning og barn får gå på skole i ADRA Norges samarbeidsland Somalia, Etiopia, Sudan og Sør-Sudan, samt i Peru, Nord-Thailand, Kambodsja og Myanmar. Penger fra årets aksjon vil sikre at familier kan få trygge liv med tilgang til utdanning og mulighet for å bidra aktivt til utvikling av sine lokalsamfunn. Om lag 10% av Hjelpeaksjonsmidlene settes hvert år til side for nødhjelp i katastrofeområder. Pengene gjør at vi kan forskuttere og være operative i ADRAs nettverksinnsatser fra dag 1 når katastrofen rammer! Hva er ADRA? ADRA Norge er Adventistsamfunnets utviklings- og nødhjelpsorganisasjon, medlem av det globale ADRA-nettverket som er etablert i ca. 130 land. ADRA gir hjelp til mennesker uavhengig av alder, kjønn, etnisk bakgrunn eller politisk eller religiøs tilhørighet. ADRA Norge arbeider for fred, forsoning og likeverd gjennom bærekraftige utviklingsprosjekter innen utdanning, helse og matsikkerhet. ADRA Norges programmer fokuserer på hjelp til selvhjelp i aktive partnerskap som bygger lokal kapasitet. Programmene legger særlig vekt på å bedre kvinners og barns arbeids- og livssituasjon med fokus på menneskerettigheter, demokratisk deltagelse og miljø. ADRA Norge (Adventist Development and Relief Agency) arbeider for en effektiv utnyttelse av midler og ressurser. Takket være frivillig innsats, blant annet i Hjelpeaksjonen, brukes maksimalt 10 % av Hjelpeaksjonsgavene til å dekke kostnadene til innsamlingen. I tillegg til menigheter, skoler, faste givere (Venn for livet) og bidragsytere i Hjelpeaksjonen, er våre viktigste støttespillere Utenriksdepartementet og Norad (direktoratet for utviklingssamarbeid i Norge). ADRA Norge er medlem av Innsamlingskontrollen i Norge og er registrert i Innsamlingsregisteret. ADVENT NYTT

Hvordan arrangeres Hjelpeaksjon og hvorfor er det så viktig at noen gjør det? www.hjelpeaksjon.no. www.adranorge.no

Hvordan arrangeres Hjelpeaksjon og hvorfor er det så viktig at noen gjør det? www.hjelpeaksjon.no. www.adranorge.no 1 Hvordan arrangeres Hjelpeaksjon og hvorfor er det så viktig at noen gjør det? www.hjelpeaksjon.no www.adranorge.no 2 Utdanning for fred Hjelp barna på Afrikas horn! Hvorfor? Mange av landene på Afrikas

Detaljer

Undervisningstime for konfirmanter og ungdom. Manual med veiledning og forslag til aktiviteter.

Undervisningstime for konfirmanter og ungdom. Manual med veiledning og forslag til aktiviteter. Undervisningstime for konfirmanter og ungdom. Manual med veiledning og forslag til aktiviteter. Støtt Kirkens Nødhjelp og skap forandring. Sammen med andre. For andre. For hverandre. Dette heftet skal

Detaljer

Tema TV-aksjonen 2014. I fokus Gaza. Haddy N'jie

Tema TV-aksjonen 2014. I fokus Gaza. Haddy N'jie Tema TV-aksjonen 2014 I fokus Gaza Portrett Haddy N'jie Nr 04 2014 Kirkens Nødhjelp kjemper sammen med mennesker og organisasjoner over hele verden for å avskaffe fattigdom og urettferdighet. Vi gir nødhjelp

Detaljer

Adventsaksjonen 2008: Utdanning for fred. Frivillige i fokus En flyktnings fortelling Caritas i Kongo

Adventsaksjonen 2008: Utdanning for fred. Frivillige i fokus En flyktnings fortelling Caritas i Kongo Caritasinfo 6/desember 2008 Adventsaksjonen 2008: Utdanning for fred Frivillige i fokus En flyktnings fortelling Caritas i Kongo leder Kjære leser, Vi lever i en tid med ufred og uro. Vi lever i en tid

Detaljer

Røde Kors-prinsippene

Røde Kors-prinsippene Dette er Røde Kors Røde Kors-prinsippene Humanitet Røde Kors er grunnlagt ut fra ønsket om upartisk å bringe hjelp til de sårede på slagmarken. Både i sitt internasjonale og nasjonale arbeid streber Røde

Detaljer

Innhold. Om Misjonsalliansen

Innhold. Om Misjonsalliansen håndbok Om Misjonsalliansen Misjonsalliansen er en frittstående, diakonal utviklings- og misjonsorganisasjon. Vi driver et omfattende arbeid blant fattige og marginaliserte mennesker i Asia (Filippinene,

Detaljer

Hun kan skape fred. De som rammes hardest av krig, er også håpet for fremtiden. Kara Bara: Kornlager ble redningen da avlingen sviktet

Hun kan skape fred. De som rammes hardest av krig, er også håpet for fremtiden. Kara Bara: Kornlager ble redningen da avlingen sviktet Afghanistan: Den fattige enken som vant over krigsherren Kara Bara: Kornlager ble redningen da avlingen sviktet Kongo: Overgrepsofre får hjelp av CARE Vitner til krig: Journalisters erfaringer fra konfliktområder

Detaljer

Sterkere sammen. Kvinnegrupper hjelper landsbyer å takle tørke. s. 4 5: Næringslivet med i kampen mot fattigdom. s. 2 3: CAREs generalsekretær

Sterkere sammen. Kvinnegrupper hjelper landsbyer å takle tørke. s. 4 5: Næringslivet med i kampen mot fattigdom. s. 2 3: CAREs generalsekretær s. 2 3: CAREs generalsekretær møtte flyktninger på Afrikas Horn s. 4 5: Næringslivet med i kampen mot fattigdom s. 6 11: Spare- og lånegrupper bidrar til å forhindre matmangel nr. 3 2011 tema: forebygging

Detaljer

Slik vil de støtte kampen for kvinners rettigheter

Slik vil de støtte kampen for kvinners rettigheter Side 7: Aicha (53) lærte å lese, ble politisk leder i Niger Side 8: Sima Samar: Utdanning vil sikre afghanske kvinners frihet Side 11: Fikk ny mening i livet med lese- og skriveopplæring i Rwanda nr. 3

Detaljer

Hva blir framtida for Afrikas barn?

Hva blir framtida for Afrikas barn? Nr. 2-2004 9. årgang for barn i nød Hva blir framtida for Afrikas barn? Millioner av foreldre dør av aids Barna blir alene tilbake www.nytthaap.com Foto: Svein Robert Solberg 1 Arve Gunnestad Deltakerne

Detaljer

WWW.MISJONSALLIANSEN.NO STRATEGIDOKUMENTET 2010 2015

WWW.MISJONSALLIANSEN.NO STRATEGIDOKUMENTET 2010 2015 WWW.MISJONSALLIANSEN.NO STRATEGIDOKUMENTET 2010 2015 WWW.MISJONSALLIANSEN.NO 3 INNHOLD 1. INNLEDNING.... 5 2. VERDIPLATTFORM... 5 2.1 Visjon:.... 5 2.2 Misjon:... 5 2.3 Verdier:.... 5 2.4 Vår holdning:...

Detaljer

FAQs 1.Hva er TV-aksjonen 2013?

FAQs 1.Hva er TV-aksjonen 2013? FAQs 1.Hva er TV-aksjonen 2013? TV-aksjonen 2013 går til Nasjonalforeningen for folkehelsens arbeid med demens. TV-aksjonen skal gi mennesker med demens og deres pårørende en lettere hverdag og et bedre

Detaljer

Tema Sør-Sudan. I fokus Tv-aksjonen. Klimaendringer. Paride Taban

Tema Sør-Sudan. I fokus Tv-aksjonen. Klimaendringer. Paride Taban Tema Sør-Sudan I fokus Tv-aksjonen Aktuelt Klimaendringer Portrett Paride Taban Nr 03 2014 N o r w egian C h urc h Aid, Ethio pia Kirkens Nødhjelp kjemper sammen med mennesker og organisasjoner over hele

Detaljer

Hun satte hele landsbyen i arbeid

Hun satte hele landsbyen i arbeid Side 4 5: Gjemte seg under et tre da tyfonen herjet Filippinene Side 7 9: Slik støtter CARE flyktninger fra borgerkrigen i Syria Side 10 11: Beatrice startet produksjon av takstein i Burundi nr. 1 2014

Detaljer

Redd Barna. Slåss mot handel med barn. magasinet 02/08

Redd Barna. Slåss mot handel med barn. magasinet 02/08 Redd Barna magasinet 02/08 MIDTØSTEN 4. generasjon flyktningbarn i leire i Libanon AFGHANISTAN Redd Barnas landsbyskoler en suksess TEMA menneskehandel Slåss mot handel med barn Vår tids slavehandel øker

Detaljer

Nøkler til suksess. Side 8 9: Kvinner skaffet bedre helsetjenester i Niger. Side 6 7: Fellesskap mot fattigdom i Burundi

Nøkler til suksess. Side 8 9: Kvinner skaffet bedre helsetjenester i Niger. Side 6 7: Fellesskap mot fattigdom i Burundi Side 6 7: Fellesskap mot fattigdom i Burundi Side 8 9: Kvinner skaffet bedre helsetjenester i Niger Side 10 11: Safa (20) forteller om dramatisk flukt fra Syria nr. 2 2014 tema: sparing hjelp til kvinner

Detaljer

Skaperverket tilhører alle

Skaperverket tilhører alle Skaperverket tilhører alle Den katolske kirkes sosiallære om Nord-sør-forholdene Utarbeidet av Caritas Norge i samarbeid med de katolske skolene Mars 2012 Caritas Norge Innholdsfortegnelse Introduksjon

Detaljer

Horten videregåendes NN-dag åpner dører for mange barn gjennom mikrofinans. www.nn.no

Horten videregåendes NN-dag åpner dører for mange barn gjennom mikrofinans. www.nn.no Nr.2-2014 Horten videregåendes NN-dag åpner dører for mange barn gjennom mikrofinans www.nn.no NN-magasinet nr. 3-2014. Årgang 23 I STA N D T I L B I STA N D MIKROFINANS: MØT EN LÅNTAKER Peter (t.v) låner

Detaljer

Haiti starter på nytt. Hvordan unngå at det skjer igjen? Offer og hjelpearbeider: En jordmor i Haitis sammenraste hovedstad

Haiti starter på nytt. Hvordan unngå at det skjer igjen? Offer og hjelpearbeider: En jordmor i Haitis sammenraste hovedstad Offer og hjelpearbeider: En jordmor i Haitis sammenraste hovedstad «Cité de Care»: Håp og verdighet blant mennesker som mistet alt Sparegruppen ara Bara: En malisk forretningskvinnes hverdag UDs nye utviklingsdirektør:

Detaljer

Filifing fikk Kjemper for Artistgalla drømmejobb friheten ble suksess

Filifing fikk Kjemper for Artistgalla drømmejobb friheten ble suksess PLAN PLANPOSTEN 2/12 magasin for faddere Utdanning mot fattigdom Filifing fikk drømmejobb Side 18 Kjemper for friheten Side 20 Artistgalla ble suksess Side 24 Et øyeblikk I Nepals høyland, noen timer

Detaljer

8TIPS EN HJELPENDE HÅND

8TIPS EN HJELPENDE HÅND Mikrokreditt Små lån utgjør store forskjeller for fattige ANNONSEINNSTIKK UTGITT AV MEDIAPLANET Grenseløse leger På medisinsk oppdrag for en bedre verden EN HJELPENDE HÅND Nr. 2 / April 09 8TIPS SLIK KAN

Detaljer

DITT PROSJEKT. din hjertesak

DITT PROSJEKT. din hjertesak DITT PROSJEKT din hjertesak Hva er din hjertesak? Vi mennesker er forskjellige, og det er ulike ting som opptar og engasjerer oss. Ved å støtte et prosjekt i Misjonsalliansen kan du bidra til den saken

Detaljer

Vi kan ikke. stoppe. tørke. Vi kan. stoppe. katastrofer. 6 7: Ny utviklingsminister fikk huskelapp av CARE

Vi kan ikke. stoppe. tørke. Vi kan. stoppe. katastrofer. 6 7: Ny utviklingsminister fikk huskelapp av CARE 3 5: Grønnsakshage hjelper landsby i Niger gjennom tørke 6 7: Ny utviklingsminister fikk huskelapp av CARE 10 12: Mor i Mali fikk hjelp av spare- og lånegruppen da barnet ble sykt n r. 2 2 0 1 2 t e m

Detaljer

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid)

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Vi får lære om hva frivillighet er, om frivillig arbeid,

Detaljer

Innholdsfortegnelse: En fremmed skal du ikke plage og ikke undertrykke; for dere har selv vært fremmede i Egypt (2. Mosebok 22:21)

Innholdsfortegnelse: En fremmed skal du ikke plage og ikke undertrykke; for dere har selv vært fremmede i Egypt (2. Mosebok 22:21) 1 Legenden forteller at Abraham en dag gjennom døråpningen fikk se en gammel mann som kom gående langs veien. Mannen virket sliten og så ut til å ha reist langt klærne var støvete og føttene fulle av sår.

Detaljer

Når livet må starte på nytt Josephine vil at verden skal vite hva som skjer i Kongo. Side 4: Angelina Jolie besøkte CARE i Kongo

Når livet må starte på nytt Josephine vil at verden skal vite hva som skjer i Kongo. Side 4: Angelina Jolie besøkte CARE i Kongo Side 3: Kolleger konkurrerte i CAREs gå-kampanje Side 4: Angelina Jolie besøkte CARE i Kongo Side 10: Flyktet fra vold i Syria, kjemper for å overleve nr. 2 2013 tema: vold mot kvinner hjelp til kvinner

Detaljer

du og jeg og icy introduksjonshefte

du og jeg og icy introduksjonshefte du og jeg og icy introduksjonshefte Du er ikke alene. Du som synes verden i blant kan være blodig urettferdig. Du som vil lære mer om hvorfor det er sånn. Du som vil gjøre noe med det. Du som vil se steder

Detaljer

DUAKWA. La det spire frem

DUAKWA. La det spire frem DUAKWA La det spire frem FRELSESARMEENS SEKSJON FOR INFORMASJON OG INNSAMLING 2012 GRAFISK FORM: MARI SANDBAKK FORSIDE + FOTO SIDE 8, 11, 22: KJELL-RICHARD LANDAASEN INNHOLD Introduksjon av Henrik Bååth

Detaljer

Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære

Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære Oslo, August 1998 Caritas Norge 1998. Innholdsfortegnelse: Innledning Bruksanvisning Del I Guds rike, verden og Kirken Del II Å reflektere over troen Del

Detaljer

Innhold Forsidefoto: Foto: laurie MacGregor/Kirkens nødhjelp

Innhold Forsidefoto: Foto: laurie MacGregor/Kirkens nødhjelp ÅRSMELDING 2012 Innhold Styreleders forord 3 Styrets oppsummerende vurderinger I Fem strategiske prioriteringer 4 II Forhold til oppdragsgivere og politiske myndigheter 10 III Interne forhold i Kirkens

Detaljer