Utdanning. Utdanning har lenge vært en viktig del av menneskeheten. Det var først da bøker kunne trykkes at utdanningen eksploderte rundt om i verden.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utdanning. Utdanning har lenge vært en viktig del av menneskeheten. Det var først da bøker kunne trykkes at utdanningen eksploderte rundt om i verden."

Transkript

1 Utdanning Utdanning har lenge vært en viktig del av menneskeheten. Det var først da bøker kunne trykkes at utdanningen eksploderte rundt om i verden. Lærdom starter med en gang man er født. Lærdommen "sniker" seg inn i hodene våre, enten vi går på skole, eller om vi bor i «bushen» i en stamme med innfødte. Den første utdannings-historien i Norge går helt tilbake til middelalderen i slutten av 1100-tallet, like etter at Norge ble et eget erkebispedømme. Det begynte med en "katedralskole" som skulle utdanne prester. Skolene fantes i Trondheim, Oslo, Bergen og Hamar, men etter en kirkedominans i 1539 ble katedralskolene omgjort ti latinskoler. Først i det 18. århundre ble utdanning mer normalt blant folk i Norge. Da var det skolemestere som gikk fra gård til gård i omgangsskoler. Presten kunne også fungere som lærer. I 1739 ble Norges første skolelov presentert der det stod at elevene skulle ha fagene: kristendom, lesing, skrivning og regning. 18 år senere ble «Bergseminaret» åpnet på Kongsberg som på den tiden ble et av de første høyere tekniske skoler i Europa. I gjennom hele 1700 til 1800 tallet var tallene på folk som verken kunne lese eller skrive veldig høyt. Det var et fåtall som søkte på Latinskolene, derfor var det nesten ingen som lærte seg klassiske språk, litteratur og historie som hovedfag ved siden av kristendommen. Norges første universitet kom først i 1811, men ble ikke aktivt brukt før 2 år senere. Året etter vokste det en etterspørsel om at grunnskolene måtte forbedres og det førte til at en ny lov som påbød at det skulle være fast skole ved alle hovedkirker og ved verk eller bruk, og hver av dem måtte minst ha 30 arbeidere. Om ikke det, så skulle det være omgangsskoler i prestegjeldene. Skoleplikten skulle vare fra barnet var 7-8 år gammel og helt til man ble konfirmert. I tillegg til dette måtte det minst være 2 måneders skolegang per år. I tillegg til mye fokus på grunnskolen måtte selvfølgelig lærerutdanningen styrkes ettersom skolegangen vokste mer og mer i Norge ble det større behov for lærere nå enn før. Etter den andre verdenskrig ble det en stor utbygging av yrkes og fagskoler. Offentlige verkstedskoler og handelsskoler ble til, i tillegg til husstellskoler, husflidskoler og andre fagskoler. Etter 1960 ble det er stor økning på søkning til videregående og høyere utdanning, og det særlig blant kvinner enn for menn. Undersøkelser viser at ca 60% av kvinner i Norge har en høyere utdanning enn menn. Generelt har utdanningsnivået av befolkningen i Norge økt sterkt fra slutten av 1900-tallet. Hele 83% av befolkningen har utdanning utover grunnskolen, 56% over 16 år hadde videregående utdannelse og 22% hadde universitets og

2 høyskoleutdannelse. Tilsammen har det blitt en økning på ca 70% mer studenter siden 1990-årene. Nå er lærdom/kunnskap en betingelse for å få en jobb. Enten man har gått på skole eller ikke. Det er ikke mange år siden, så viste store bedrifter sosialt ansvar. De kunne også sette "tilbakestående" personer i arbeid. I dag er det kun interesse for økonomi. Er du ikke økonomisk, er du heller ikke interessant. Du risikerer å få sparken, eller bli sagt opp på den ene eller den andre måten. Det sitter folk i ledende stillinger og bedømmer/dømmer deg, om du skal få lov å fortsette i jobb eller ikke. Dette er folk som selv ofte ikke har noen praktisk erfaring selv. Dette er ofte folk som kommer rett fra skolebenken, og er opplært av folk som selv kommer rett fra skolebenken. En ond sirkel som ofte blir veldig urettferdig. I tillegg har vi også de som har "albuet" seg fram ved hjelp av "trynefaktoren". Har du et pent ansikt, så kan du oppnå mye. Det er ikke alltid en god utdannelse hjelper. Ofte, når man søker på en jobb, får man beskjed om at "du er overkvalifisert" til denne jobben. Har du en god utdannelse, kan det også føles som en trusel mot den som skal ansette deg. Kanskje du er ute etter dennes jobb/stilling. Det er ikke alle som får den utdannelsen de ønsker på grunn av dårlig økonomi. Skole skal være gratis, men det er den ikke. Det er ofte fordi læreren ikke kjenner lover og regler som gjelder både høyskoler og grunnskoler. Det er ofte man ser at arrangementer koster penger. På høyskolene sier lærer at det er obligatorisk å reise til f.eks Danmark. Slike kostbare arrangementer utenfor skolen er ofte ikke dekket av lovverket. Skolen kan ikke si at slike arrangementer er obligatorisk. Hva om en deltager er "fattig" - i den forstand at deltageren ikke har råd til å bli med? Vedkommende vil ikke oppnå god nok karakter, slik at vedkommende kan fortsette sine studier. De som ansetter burde i det minste sjekke at de som ansettes har kunnskaper rundt akkurat dette. Beklageligvis er det slik at den som ansetter heller ikke har slike kunnskaper, nettopp fordi den som ansetter er ansatt av nettopp en slik som ikke har slike kunnskaper.. osv. Akkurat som et pyramidespill,og som ofte får katastrofale følger for den det går utover. Den det går utover, studenten får ikke den eksamen han ønsket, fordi læreren rett og slett har for dårlige kunnskaper. Dette går direkte - eller indirekte ut over studenten. Studenten kan få eksamen, men får så dårlige karakterer at han ikke får studert videre. Skal du for eksempel studere til lege, er det så få studieplasser at poengsummen bør være høy for å komme inn på studiet. Er den ikke høy nok kan du glemme å komme inn på slik studieplass. Studieplassene er for få. Det er for dårlig at ikke et rikt land kan ha nok studieplasser slik at den som ønsker å bli lege,

3 kan bli det. Om du brenner for å bli lege, og du ikke har nok poeng, så vil en annen få studieplassen din, selv om vedkommende ikke akkurat brenner for å få denne legeeksamenen. Gro Harlem Brundtland er et typisk eksempel - Trond Viggo Torgersen er et annet - De kunne latt noen annen får deres studieplass - Noen som virkelig ønsket å praktisere som lege. Istedet brukte de sin statssubsidierte utdannelse til å praktisere som politiker og komiker. Så lenge det ikke er nok studieplasser til de forskjellige studiene, kommer det til å fortsette slik. For å studere i Norge må man ha studiekompetanse som et minimum. Dette må man ha for å klare å forstå å studere. Bøker må man kjøpe selv. De kan fåes brukte eller nye. Alt etter vedkommendes økonomi. Kjøper man brukte, er risikoen der at boka ikke er oppdatert og at man går glipp av denne oppdateringen. Her gjelder det å være våken ved kjøp av brukte bøker. Det er ofte det ser ut som om de som lager eksamensoppgaver og de som lager pensum i fagene ikke samarbeider i det hele tatt. Spørsmålene ved eksamen er ikke i samsvar med studien som er gjennomgått. Dette fører ofte til stryk, og studiet må taes opp på nytt, for å kunne gå videre i sine studier. En sensor som skal sitte å vurdere svarene, finner ikke de svarene han ser etter, og gir studenten en dårlig karakter. Sensor kan ikke gjøre noe ved det. Studentene som klager kan risikere å få enda dårligere karakter og vil kanskje stryke, til tross for at studenten bestod tidligere med en dårligere karakter. Det er klart studenten vegrer seg for å klage, når systemet er slik. Det hjelper lite å klage, for det blir enda mindre gjort for å rette opp i det som er galt, og som er klaget på. Når man er kommet et stykke inn i studiene, og får akutt problem med helsa, så har man Damokles sverd hengene over seg, fordi fraværsdagene har blitt for mange. Hva kan studenten gjøre da? Ingenting - gidder han å studere videre når han innerst inne vet at fraværsdagene er for mange? Selv om han vet at han klarer eksamen vil han ikke få den godkjent. Hvis du vil bli student, så sørg for at du er frisk og rask i minst de årene du har tenkt å studere. Dette føles urettferdig for de som omfattes av dette. Hva med de som studerer hjemme? Som studerer over nettet? Der gjelder ingen grenser for frammøte. Tiden du bruker velger du selv. Ofte er eksamen over flere dager for hvert fag, og det er ofte hjemmeeksamener hvor alle hjelpemidler er lovlig å bruke. Dette er etter min mening helt klart riktig måte å gjennomføre eksamen på. Det er vel ingen som sitter på et kontor, og som får et spørsmål å besvare, og som sitter med all kunnskapen i hodet? En kontorist har masse hjelpemidler rundt seg slik at han kan svare tilfredsstillende på de fleste spørsmål.

4 Med en strukturert hverdag kan denne studiemåtene være et meget godt alternativ for mange. Men her er ulempen den, at disse studiene må betales av studenten selv. Prisene på slike studier varierer, og man må ha minimum studiekompetanse for å starte med slike studier. Studiekompetanse kan man få ved å gå videregående skole, og ta eksamen fra skolen. (russ). Man kan også gå som privatist og ta eksamen i alle fag. Betingelsen er minimum bestått som karakter. Noen tar slikt studie på et år. Andre bruker lengre tid. Norge er ikke et av de landene som virkelig bevilger penger til skolene eller til lærerne. Mer penger til skolen og til lærerne ville øke interessen for å utdanne seg til lærer. Utdannelsen ville bli betraktelig bedre, hvis man attpåtil lot læreren få et "praksisår" i en jobb som ikke har med læring å gjøre. Alle trenger masse erfaring for å bli en god lærer. I 1950-årene. var det flere skoler som hadde ei "frøken" (kvinne) fra 1. til 3. klasse. I 4. klasse fikk vi lærer (mann) i resten av fagene. Jeg tror ikke elevene var så mye dummere den gangen, enn de som går ut av grunnskolen i dag. Det er vanskelig å forstå hvorfor ikke en lærer kan legge opp sin arbeidsdag slik at han kan starte undervisningen ved 8 9 tiden, og slutte ved 3 - halv 4 tiden. Generelt klager de over at det er så stressende å være lærer, og jeg spør meg selv hvorfor de da er lærere? Da er vi tilbake til start. Læreren må sannsynligvis etterutdanne seg, eller ta et nytt studie, og som da kan bli vanskelig fordi læreren allerede er i full jobb. Ved å spørre lærer som klaget på jobben sin - om hvorfor han ikke sluttet og begynte med noe annet, fikk jeg til svar at han likte at han hadde så mye fri! Det var fri jul påske osv osv. Det er ikke alle lærere som syntes de har dårlig betalt, eller lite med fritid. Hvilken jobb er det hvor man kan ha fri hvert 45. minutt? Flere skoler starter ved 9-tiden, og "stenger" ved 3-tiden. Det er 6 timers arbeidsdag minus alle friminutter, i overkant av en time tilsammen. Det er trist å se at en lærerutdannelse i dag gir så lite respekt. Det er vanskelig å si om det er studenten selv, eller om det er skolen - eller læreren. Hvis jeg hadde vært lærer og hadde hatt problemer med matematikken, så ville jeg tatt et kurs i matematikk. Det er slik livet er. Det er slik i alle yrker. Det er vanskelig å forstå at en lærerstudent kommer inn på et lærerstudie med dårlige karakterer i matematikk. Jeg har selv sett hvor dårlig en lærer kan være i den grunnskolen jeg gikk. Vedkommende lærer kunne knapt norsk rettskriving. Det er vanskelig å forstå at vedkommende ble godkjent som lærer. "Før i tiden" brukte man ofte aviser som eksempel på god norsk rettskriving. I dag er dette helt håpløst, da det er svært mange skrivefeil, og grammatiske feil i det som blir skrevet i dag. Jeg tror dette har noe med holdninger og gjøre også. Dårlige holdninger til rettskriving gir ikke akkurat gode resultater. Den som godkjenner, redaktøren, kan kanskje ikke selv norsk rettskriving særlig godt. Dette behøver ikke nødvendigvis være en innvandrer. Dette kan godt være en vanlig nordmann. I læringsprosessen for en innvandrer, kan det hende at at vedkommende har fått litt frie tøyler når det gjelder det norske språket. Dette vil gjenspeile seg hos innvandreren når vedkommende skal skrive norsk. Skal en innvandrer ta studiekompetanse, så slipper ofte vedkommende i stor grad norsk. Dette må jo bli feil. Vedkommende burde, etter min mening få ekstraundervisning i norsk, slik at vedkommende ble flink i norsk - både skriftlig og muntlig. Rasistiske holdninger kommer ofte av at det blir en del misforståelser under veis. I dag finnes skoler for innvandrere, hvor de kan lære seg norsk. Aldri har det vært så mange hjelpemidler får å kunne skrive riktig og feilfritt, aldri er det blitt skrevet så mange feil.

5 Javel, så får vi gå til lånekassa, som selvfølgelig har sine regler for å få lån til å dekke studiene. Selv om du får beskjed om at du kan bruke lang tid på studiene - er det neimen ikke sikkert lånekassa går med på akkurat den ordningen. Har du noen kroner i banken, som du hadde tenkt å leve av, er det ikke sikkert du får lån fra lånekassa. Dette er det viktig å vite før man velger å ta opp lån til å studere. En annen ting er at et så rikt land som Norge ikke burde hatt studenter eller praktikanter som er avhengig av å låne penger for å kunne få en ordentlig utdanning. Vi burde heller satt opp en regel eller gjort litt om på reglen vi allerede har og sagt: Javel, du kan få den utdanningen du ønsker helt gratis på en betingelse, og det er at du fullfører den. Det er samme hvilke karakter eleven/studenten får, men om du ikke fullfører må du betale tilbake den kostnaden staten/skolen har brukt på at du skulle få den utdanningen du ville ha, men som du ikke fullførte. - På denne måten blir det mindre press økonomisk, de som ikke har penger får likevel sjansen til å få den utdanningen han eller hun ønsker, men det blir større press for vedkommende å fullføre utdanningen sin. På denne måten ville man få flere elever eller studenter inn på skolen, flere av befolkningen får en utdanning og færre ville droppet ut av skolen. Karakterene burde ikke hatt så stor betydning som den har nå for å komme inn på de enkelte skolene. Karakterene skulle heller hatt en større betydning på hvilken jobber man kan få etter utdanningen. For å ta et eksempel så skulle legene med dårlig karakter fått en dårligere legejobb med mindre ansvar og deretter mindre lønn, og de studentene med gode karakterer fra legestudiet skulle fått kommet inn på de bedre sykehusene eller annen legejobb med stort ansvar. På denne måten blir det også lettere for arbeidsgiveren å ansette folk, da de vet mer nøyaktig hva de kan se etter, når studentene blir arbeidsledige og ferdig med utdanningen. Arbeidsledighet er også et problem i forhold til utdanning. Hvorfor skal man orke å ta en fin utdanning når man ikke er sikker på å få fast jobb etter endt utdanning? Mange sitter med stor kompetanse, men likevel er de arbeidsledig fordi det ikke finnes nok arbeidsplasser og derfor må de ta seg dårligere jobb med langt mye dårligere lønn for å få nok inntekt til hus og føde. Sammen med arbeidsledigheten øker også befolkningen raskt og derfor må vi gjøre noe med utdanningsordningen slik at flere får den utdanningen man ønsker uansett hvordan økonomien er, i tillegg til dette må vi bygge nok arbeidsplasser for alle, slik at alle garantert får den jobben man har gått på skole for å få. I de forskjellige skolene i forsvaret er det ofte krav om at studenten må «verve» seg i så så mange år etter endt utdanning. Dette er jo en fungerende idè som også kan brukes i den sivile utdanningen også. En ordning som garanterer fast jobb etter endt utdanning og som vil gjøre at arbeidsledigheten kommer til å synke betydlig. For at utdanningen skal være bra har det mye å si om læreren er god nok til å formidle sine kunnskaper videre. Om det skulle være en utdannelse som skulle vært «vanskelig» å komme inn på, så skulle det vært lærerutdannelsen. For det er læreren eller lærerinnen som i prinsippet har hovedansvaret for at han eller hun skal lære det faget den læreren eller lærerinnen underviser i. Man har selvfølgelig ansvaret for å gjøre hjemmeoppgaver og slikt selv. Men om eleven eller studenten har fått en oppgavetekst av læreren hvor eleven ikke skjønner eller har noe anelse på hvordan han eller hun skal løse oppgaven, så er det jo selvfølgelig ikke elevens feil, og læreren må følge opp eleven. Det er her det er mange lærere som tar feil. Mange sier og gjør det de skal i timene, men som ikke følger opp videre eller gir dypere forklaring til de som trenger. De glemmer å ha fokus på hvert enkelt person og i stedet har de fokus på klassen i helhet. Men hvert menneske er forskjellig og ikke alle klarer å ta opp informasjon like bra.

6 På høyskolen hører vi ofte at «vi som studenter har ansvar for egen læring». Når man går på høyskole er man såpass voksen og oppegående at det ansvaret klarer de fleste av oss helt fint. Mange tar til og med hjemmestudier og leser seg igjennom hele utdanningen sin hjemme. For å klare det krever det en del selvrespekt og punktlighet. På universiteter og høyskoler er det ofte «forskere» med «master», «doktor» eller helst «professor» -grad som holder forelesningene for studentene. Studentene, som jeg tidligere nevnte har «ansvar for egen læring» og møter opp på forelesningen om de selv synes det er nødvendig. Men om foreleseren plutselig sier at man minimum må ha 80% oppmøte i disse forelesningene, er det da riktig å si at «studenten har ansvar for egen læring»? Foreleseren har jo tatt del av studentens læringsprosess og læringstid? Og om de skulle hatt ansvaret for egen læring, hva er det forskere eller forelesere gjør der for oss da? Mange av dem gjør en god jobb og hjelper oss på vei, men jeg som selv er student synes det er feil at enkelte forelesere skal ha en innstilling som mener at studenten selv må stå for egen læring når han/hun som står der som foreleser skal fortelle og formidle noe videre om hans fagfelt. I utgangspunktet da, så kan foreleseren holde en forelesning som ikke har noe med faget å gjøre i det hele tatt, men det bryr jo ikke foreleseren seg noe om, for det er jo ikke foreleseren som står for studentens læring, men likevel skal studenten møte opp i 80% av forelesningene. En lærerinne jeg hadde, sa en gang «om man stiller dumme spørsmål, får man dumme svar» og det er noe de som generelt jobber med utdanning kanskje kan tenke litt på noen ganger, at man skal ikke være så sikker på alt man sier og gjør, samme hvilken grad man har innenfor en viss fagfelt, for man lærer så lenge man lever. Kilder: Bilder tatt av Philip Linder

Dybdeintervjuer med seks avgangselever våren 2007.

Dybdeintervjuer med seks avgangselever våren 2007. Dybdeintervjuer med seks avgangselever våren 2007. Jeg har plukket ut seks elever fra Færder videregående skole. De seks er: Magne Magne er 25 år, og med det den eldste i gruppa. Han har vurdert folkehøyskole,

Detaljer

ER UNGINFO PRESENTER

ER UNGINFO PRESENTER UNGINFO PRESENTERER Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: 24 14 98 20 Man-Fre 11-17 Lør 12-17 Spør oss om alt! www.ung.info www.facebook.com/unginfo mail@ung.info UngInfo drives av UngOrg Barne og Ungdomsrådet

Detaljer

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet 1 Gratulerer med valget om å kjøpe denne boka. Mitt mål er at du skal få en klarhet i hvordan du setter opp din coachingpraksis etter best mulig måte, slik at du når ut til potensielle kunder, øker antallet

Detaljer

Når det blir vanskelig

Når det blir vanskelig Når det blir vanskelig Olav Nygaard og Siv Anne Tollevik, Høgskolen i Agder Så er undervisningskabalen lagt. Marit skal ha en niende- og en tiende klasse i matematikk. Hun er godt fornøyd matematikk er

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

UNGE VOKSNE OG PERSONLIG ØKONOMI. RAGNHILD BRUSDAL SIFO (Statens institutt for forbruksforskning)

UNGE VOKSNE OG PERSONLIG ØKONOMI. RAGNHILD BRUSDAL SIFO (Statens institutt for forbruksforskning) UNGE VOKSNE OG PERSONLIG ØKONOMI RAGNHILD BRUSDAL SIFO (Statens institutt for forbruksforskning) Bakgrunn Tall fra inkassobransjen og kredittopplysningsbyråene viser at betalingsmisligholdet hos unge voksne

Detaljer

Bacheloroppgaven Tilpasset opplæring i fådelte skoler

Bacheloroppgaven Tilpasset opplæring i fådelte skoler Bacheloroppgaven Tilpasset opplæring i fådelte skoler Grunnskolelærerutdanningen for 1.-7. trinn, Np Emnekode: PED123L Kandidatnr: 10 Vår 2013 Profesjonshøgskolen, Universitetet i Nordland Forfatter: Ann-Helen

Detaljer

Hva er en fagskole? Hva er en fagskole? En fagskoleutdanning bygger på videregående skole, og er et alternativ til høyskole- og universitetsutdanning.

Hva er en fagskole? Hva er en fagskole? En fagskoleutdanning bygger på videregående skole, og er et alternativ til høyskole- og universitetsutdanning. Hva er en fagskole? Hva er en fagskole? En fagskoleutdanning bygger på videregående skole, og er et alternativ til høyskole- og universitetsutdanning. Et bredt spekter av fagskoleutdanninger bygger på

Detaljer

Idéhefte om læringsstrategier i realfag

Idéhefte om læringsstrategier i realfag Idéhefte om læringsstrategier i realfag... til begynnerstudenter i matematikktunge realfag ved Universitetet i Oslo Dette er en web-utgave av et hefte som deles ut gratis til begynnerstudenter i matematikktunge

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

DEN PROFESJONELLE ARBEIDSTAKER

DEN PROFESJONELLE ARBEIDSTAKER DEN PROFESJONELLE ARBEIDSTAKER http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner personer som blir godt likt av sine overordnede, blir oftere forfremmet enn sine kollegaer og får større lønnsøkninger

Detaljer

Coachingskolen - fordi tiden i livet får du aldri igjen, så bli din egen beste coach, og det raskt Bent introduserer Reisen til hjertet

Coachingskolen - fordi tiden i livet får du aldri igjen, så bli din egen beste coach, og det raskt Bent introduserer Reisen til hjertet Coachingskolen - fordi tiden i livet får du aldri igjen, så bli din egen beste coach, og det raskt Bent introduserer Reisen til hjertet Copyright 2009 Coach Bent Skaalerud Bruksanvisning for dette coachingheftet:

Detaljer

Ung og ufør. Levekår for unge uføre.

Ung og ufør. Levekår for unge uføre. Ung og ufør Levekår for unge uføre. Innhold Innledning Innledning...3 De viktigste funnene er:...3 Unge funksjonshemmedes forslag...4 Om undersøkelsen...5 Begreper...7 Inntekt som ung og ufør...8 Arbeidsavklaringspenger...8

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: o o o Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn

Detaljer

Hvordan har forelesningene fungert? Hva kunne ha vært annerledes for å stimulere arbeidet med pensum og emneoppgaver? *

Hvordan har forelesningene fungert? Hva kunne ha vært annerledes for å stimulere arbeidet med pensum og emneoppgaver? * Hvordan har forelesningene fungert? Hva kunne ha vært annerledes for å stimulere arbeidet med pensum og emneoppgaver? * Flere forelesninger med Kalleberg. Forelesningene var svært hjelpsomme mht skriving

Detaljer

SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap

SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

Detaljer

Høgskolen i Sør- Trøndelag 7004 Trondheim Tlf. 73 55 97 40 RAPPORT ETTER UTENLANDSOPPHOLD. Silje M Johansen. Adresse: Oscar Wistingsvei 18

Høgskolen i Sør- Trøndelag 7004 Trondheim Tlf. 73 55 97 40 RAPPORT ETTER UTENLANDSOPPHOLD. Silje M Johansen. Adresse: Oscar Wistingsvei 18 Høgskolen i Sør- Trøndelag 7004 Trondheim Tlf. 73 55 97 40 RAPPORT ETTER UTENLANDSOPPHOLD Navn: Silje M Johansen Adresse: Oscar Wistingsvei 18 Postnr: 7020 E-post: silmaj@online.no Utdanning (sett kryss):

Detaljer

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Monika S. Luktvasslimo NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2003 Tittel Forfatter NTF-notat : 2003:1 Prosjektnummer : 1533 : HVA HENDTE SIDEN?

Detaljer

HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID?

HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID? HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID? Nysgjerrigperkonkurransen 2011 FORORD 3C kan igjen være stolte over jobben de har gjort. Finaleplassen i fjor ga mersmak, og klassen har vært

Detaljer

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert 1 Velkommen Hei, og velkommen til orienteringsmøte! (Innlederne presenterer seg kort) (Tips:Hvor mange

Detaljer

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert 1 Velkommen Hei, og velkommen til orienteringsmøte! (Innlederne presenterer seg kort) Dere har nå bare

Detaljer

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling NERVEN - Angstringen Norges deltakeravis - Forum

Detaljer

Læretid i utlandet: Manual for lærlinger

Læretid i utlandet: Manual for lærlinger Læretid i utlandet: Manual for lærlinger av Gard Tekrø Internasjonalt Servicekontor, Oppland Innhold Innledning Grunner til å reise utenlands Fordeler Fordeler for deg som lærling Kommentarer Fordeler

Detaljer

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE En veiledning* fra * basert på revidert utgave: Veiledning fra Angstringen Oslo dat. juni 1993 Dette er en veiledning til

Detaljer

Utdanningsvalg. - om valg, planer, utdanning og yrker

Utdanningsvalg. - om valg, planer, utdanning og yrker Utdanningsvalg - om valg, planer, utdanning og yrker Læremiddelforlaget AS, Sandefjord 2009 Det må ikke kopieres fra denne boka i strid med åndsverkloven eller avtaler om kopiering inngått med Kopinor.

Detaljer

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ HVORDAN NÅ DINE MÅL http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Dersom du har et ønske om å oppnå mye i livet, er du nødt til å sette deg ambisiøse mål. Du vil ikke komme særlig langt dersom du ikke aner

Detaljer

Hva sier Bibelen om penger og tienden?

Hva sier Bibelen om penger og tienden? Hva sier Bibelen om penger og tienden? Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.com Jeg vet ikke om du er klar

Detaljer

"Brukervurdering av et fremtidig elektronisk helsekort for gravide" Ulf Kristian Rønneberg Anne Sjuls Fjeld

Brukervurdering av et fremtidig elektronisk helsekort for gravide Ulf Kristian Rønneberg Anne Sjuls Fjeld "Brukervurdering av et fremtidig elektronisk helsekort for gravide" Ulf Kristian Rønneberg Anne Sjuls Fjeld Master of Information Technology med spesialisering i Sundhedsinformatikk, åben utdannelse, Aalborg

Detaljer