Røde Kors. Bli venn med Vest-Agder Røde Kors på Facebook! Etablerer vann- og elveredningsgruppe i Mandal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Røde Kors. www.rodekors.no Bli venn med Vest-Agder Røde Kors på Facebook! Etablerer vann- og elveredningsgruppe i Mandal"

Transkript

1 avisa Røde Kors VEST AGDER Nr Juni Etablerer vann- og elveredningsgruppe i Mandal Les mer side 5 Fattigdom og elendighet, men også mye glede Les mer side 6 Marianne Hammer, Lyngdal Røde Kors i hyggelig prat med Birgitte Salamonsen til høyre. Birgitte ønsker å engasjere seg for lokalsamfunnet, og vil melde seg som Beredskapsvakt så snart hun fyller 18 år. 70 beredskapsvakter i Lyngdal Lyngdal Røde Kors øker beredskapen, og er først ute i Vest-Agder med å etablere Beredskapsvakt. Rosfjord Strandhotell har meldt inn alle sine medarbeidere som beredskapsvakter, og blir kommunenes beredskapshotell, det andre i Norge! Håp gjennom mørke tider Les mer side 11 Les mer på side 2 Bli venn med Vest-Agder Røde Kors på Facebook!

2 2 RØDE KORS avisa VEST AGDER info leder Tanker fra en nyvalgt leder i «Verdens største humanitære nettverk» Som nyvalgt distriktsleder i Vest-Agder Røde Kors ble jeg «kalt» til hovedstaden ikke til Kongens bord men til Presidentens. Hans budskap var at Røde Kors handler egentlig bare om to forhold: 1. Røde Kors er Genève-konvensjonens vokter 2. Røde Kors er «Verdens største humanitære nettverk» Noen timer etter får jeg e-post fra avisredaktøren om å skrive en leder det haster vedlagt er en lang liste over artiklene. Hjelp tenker jeg! Røde Kors i Vest-Agder handler om: Besøkstjenesten i lokalforeningene Ungdomsgruppa på Lista Guttegruppa i Søgne Hjelpekorps i påskefjellet Førstehjelpsopplæring i Russland Oppstart av Beredskapsvakt i Lyngdal 70 beredskapsvakter i Lyngdal! Lyngdal Røde Kors øker beredskapen, og er først ute i Vest-Agder med å etablere Beredskapsvakt. Rosfjord Strandhotell har meldt inn alle sine medarbeidere som beredskapsvakter, og blir kommunenes beredskapshotell, det andre i Norge! Av: Jane Sofie Svendsbø - Vi ønsker å motivere så mange som mulig i Lyngdal kommune til å melde seg til tjeneste om større ulykker eller naturkatastrofer skulle inntreffe. - Vi trenger lokale folk til enkle, men viktige oppgaver som for eksempel vakthold, varsling, organisere mat og drikke, utstyr, omsorg, drive samleplasser, evakueringsplasser, tolkvirksomhet osv, fortsetter Skeibrok. Beredskapsvakt illustreres gjennom spørsmålet; Hvis det skjer noe virkeiig alvorlig i området der du bor, kan Røde Kors kontakte deg da, og høre om du kan hjelpe? - Mange nordmenn vil ønske å svare ja på et slikt spørsmål. Vi gjør det samtidig enkelt også å svare ja på våre krav, nemlig at vedkommende da Utgiver: Vest-Agder Røde Kors Vesterveien 4, 4613 Kristiansand Tlf Ansvarlig redaktør: Jane Sofie Svendsbø E-post: Mangfoldet er stort. I tillegg jobber vi for økt samarbeid med Aust-Agder Røde Kors og tettere bånd til Norges Røde Kors. Vest-Agder Røde Kors er en liten, men en aktiv, del av «Verdens største humanitære nettverk». «Distriktet skal tilrettelegge for at lokalforeningene kan mobilisere frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid, omsorgsaktivitet og Røde Kors Ungdom.» Dette er styrets oppdrag og utfordring. Sammen med alle frivillige og ansatte ønsker og vil vi løse oppdraget. Å si ja til å være leder handler for meg ikke om å være flink og kunnskapsrik nok. Det handler om at Røde Kors gir oss muligheten til i felleskap å skape de gode gjerninger som forandrer verden. Mitt spørsmål til deg. Er du en del av «Verdens største humanitære nettverk»? Hvis ikke inviterer jeg deg til å bli «en Røde Korser»! Mangfoldet i Røde Kors gjør at det alltid finnes en oppgave som passer for deg. Trykk: Nr 1 Trykk AS Opplag: Distribueres av Norpost AS Et av våre mål er å starte BEREDSKAPSVAKT i alle kommuner i Vest-Agder. Her er plass og her trengs mange. Jeg vil avslutte med setningen som innleder vårt handlingsprogram for : I Vest-Agder Røde Kors skal vi alle være med å lage en kultur der vi evner å få frem ressursene hos hverandre. F.v. Kjetil Ytterdahl, Bente Skeibrok og Odd Suvatne, Lyngdal Røde Kors må være villig til å stille opp minimum EN kveld i året for faglig oppdatering innen relevante tema. Førstehjelpskurs til alle Beredskapsvakter Første kvelden får alle et 5 timers førstehjelpskurs. I tillegg vil de få et enkelt introduksjonskurs til Røde Kors, forteller Skeibrok. Lyngdal Røde Kors har inngått et samarbeid med Rosfjord Strandhotell, som blir kommunens beredskapshotell. Dette betyr i praksis at alle ansatte ved hotellet blir beredskapsvakter, og hotellet stiller seg til disposisjon som et samlingssted ved en eventuell krise. -Vi ønsker å bidra i lokalsamfunnet og regionen dersom en krisesituasjon skulle oppstå, sier Gaute Ubostad, ved Rosfjord Strandhotell. At Rosfjord STRANDHOTELL ønsker å være med Walborg Njerve Lohne Distriktsleder Vest-Agder Røde Kors på dette, synes jeg er utrolig flott, sier Bente Skeibrok. - Det gir en ekstra trygghet i lokalsamfunnet når vi har en lokal bedrift som stiller sine lokaler til disposisjon og med ansatte skolert som beredskapsvakter med blant annet førstehjelpskurs, fortsetter hun. Ordfører Ingunn Foss stiller seg også positiv til denne aktiviteten: Arbeidet Røde Kors gjør i samfunnet, er av uvurderlig nytte. En ulykke kan også ramme i Lyngdal kommune, og ved å melde seg som beredskapsvakt, kan man være med å gi hjelp hvis det trengs. Jeg oppfordrer alle som har anledning, til å la seg registrere, og være en mulig ressurs for lokalsamfunnet. Også lensmann Anne Margrethe Ruud og brannsjef Jon Inge Aasen støtter aktiviteten. Annonser og layout: Media Direct Norge AS Gråterudveien 1, 3036 Drammen Postboks 2385, 3003 Drammen Tel.: Alle henvendelser om annonser rettes til Media Direct Norge

3 RØDE KORS avisa VEST AGDER 3 Bare sammen kan vi Berit Forsgren, ny leder for Omsorgsrådet i Vest Agder Røde Kors. gjøre en god jobb for mennesker som trenger oss! Godt samarbeid preget av motivasjon og engasjement er nøkkelen til suksess. Dette er noen av ingrediensene som trengs for å gjøre en innsats for våre medmennesker som trenger oss i sårbare livssituasjoner, situasjoner som gjør at det offentlige eller familie ikke strekker til. Av: Jane Sofie Svendsbø Det er den nye lederen for Omsorgsrådet i Vest-Agder Røde Kors, Berit Forsgren, som engasjert forteller om sitt nye verv. Omsorgsrådets oppgaver er å være rådgiver, pådriver og motivator for frivillige som driver aktiviteter innen omsorg, forteller Berit Forsgren. - For eksempel innen besøkstjeneste, migrasjon og flerkultur, barn og oppvekst, visitorer, osv. - I tillegg skal vi også tilrettelegge for erfaringsutveksling og kompetansebygging for de frivillige. Vi ønsker å bidra til at frivillige får den oppfølging de har behov for, og at de skal få muligheten til å utvikle seg. Frivillige skal vite hva de kan gjøre, men også vite hva de ikke Distriktsråd omsorg: Lilly Eriksen, Mona Benestad, Jawida Salih, Berit Forsgren og Aslaug Røineland. kan gjøre. Det er viktig å ha riktige mennesker på riktig sted, og følge opp med kurs, kompetanseheving, veiledning og støtte. Motiverte og trygge frivillige gjør en bedre innsats. Med seg i omsorgsrådet har lederen fire flotte kvinner som på ulikt vis bidrar med sin kompetanse: Lilly Eriksen, Mona Benestad, Aslaug Røineland og Jawida Salih. Berit Forsgren har tatt på seg oppdraget som frivillig leder av distriktsråd omsorg, Vest-Agder. Hun har fem års fartstid som ansatt i Røde Kors med lederutvikling som ansvarsområde. -Jeg liker godt å jobbe med motivasjon, både hos meg selv og andre, forteller hun. Å finne drivkraften og ressursene som bor i oss, skaper bevissthet om hva vi kan utrette, som igjen gir uante resultater, og som igjen skaper mye glede for de som trenger oss og for oss selv. Har du lyst til å vise frem bygda? Da kan du bli med i Internasjonal guttegruppe! Å flytte til en ny plass kan være spennende, men også utfordrende. Kommer man i tillegg til Norge som flyktning og/eller innvandrer møter man også en fremmed kultur, et nytt språk, nye mennesker og et samfunn som på mange måter skiller seg fra samfunn man tidligere har bodd i. Samtidig vet vi at sosial kontakt og utfoldelse er svært viktig for trivsel, god livskvalitet og ikke minst en vellykket integrering. Språket læres best ved praksis! På landsbasis er det er stadig fokus på norskopplæringsaktiviteter. Det er helt klart at for å klare seg bra i Norge er språkkunnskapene sentrale. Det er vanskelig å få seg en jobb, gå på skole eller å bli en del av lokalsamfunnet uten å mestre språket. En ting er å gå på skole og lære et språk, men for at språket skal kunne utvikle seg og bli en integrert del av et menneske må det praktiseres med noen som allerede mestrer språket godt. Søgne Røde Kors og Søgne Frivilligsentral er opptatt av å ha nær kontakt og dialog med flyktningene som bor i bygda, og vi hører på ønsker og behov de har. På denne måten kan vi utvikle aktiviteter som er spennende og interessante for flest mulig. Det er på bakgrunn av dette at vi nå starter opp en egen gruppe for gutter og menn år. Initiativet kom fra flyktningene selv, og et slik positivt engasjement vil vi selvfølgelig følge opp. Startet i vår Torsdag 29.mars hadde ledergruppa sitt første møte og det ble lagd semester plan med møter 2 ganger i måneden. Ledergruppa består av 3 norske frivillige og 4 flyktninger. I tillegg til dette har flyktningene selv vært i kontakt med ca 20 gutter/menn som lærer norsk på Birkelid og som ønsker å være med som deltakere i gruppa. Det har ikke manglet på gode ideer til aktiviteter, og det er allerede planlagt tur rundt Kvernhusvannet, Skalldyrbord og omvisning på Christiansands Bryggeri. De har også veldig lyst til å bli bedre kjent med naturen og rekreasjonsmuligheter i nærområdet. Fv. Prsemek Winiarczyk, Einar Søberg, Muradil Dilmurat, Okbit Meleake, Ivar Severinsen, Odd Arne Roll og Ermias Berhane håper du har lyst til å bli bedre kjent med dem! Guttene vil gjerne bli kjent med andre i Søgne og Songdalen som har lyst til å være med å gjøre hyggelige ting i sammen med dem. De er opptatte av at dette skal være et positivt tiltak. I tillegg ønsker de å bidra i debatten rundt integrering og flerkultur, og ser for seg at gruppa blir en ressurs inn i bygda. Både som frivillige plenklippere, men også som f.eks frivillige vakter ved ungdomsarrangement. På denne måten håper de at integreringsprosessen kan gå litt raskere og mer smidig. -Fordelen med å være frivillig for min del, er at jeg kjenner organisasjonen godt. Det gjør det enklere for meg å gå inn og bruke kompetansen min i samspill med administrasjonen og andre frivillige. Jeg synes det er morsomt å være leder, og har lyst til å gjøre en forskjell. - Jeg liker å få folk til å samarbeide og håper å inspirere og motivere både frivillige og ansatte til å ta tak for de som trenger oss, sier Berit Forsgren. Ledelse er lagspill! Røde Kors Omsorg etterlyser spesielt menn og mennesker med flerkulturell bakgrunn til sitt frivillige arbeid. Vi trenger også mangfold blant frivillige. Så meld din interesse, oppfordrer den nye lederen av Omsorgsrådet i Vest-Agder Røde Kors. Det handler om å få flere til å gjøre mer mulig! Internasjonal Guttegruppe Ønsker du å vite mer om guttegruppa, har ideer og tanker om hva de kan finne på, eller kanskje du har lyst til å være med? Ta kontakt med Rachel Caroline Papa i Søgne Frivilligsentral Mob: mail: Denne aktiviteten er en del av det mangfoldige tilbudet som finnes i Søgne Røde Kors

4 4 RØDE KORS avisa VEST AGDER Planter flagg: Mannskaper fra Kristiansand RKH planter Røde Korsflagget i påskefjellet på Hovden i Setesdal. Foto: Sven Bruun Historien om Vennesla Røde Kors hytte på Brokke For 11 år siden solgte vi i Vennesla Røde Kors den gamle hytta vi hadde på Myklevann. Pengene fra salget ble brukt til å finansiere kjøpet av en ny tomt sentralt på Brokke, nemlig Furestøyl. Av: Tor Arne Finnestad, Vennesla Røde Kors I 2011 ble det på et ekstraordinært årsmøte besluttet at det var spart nok penger i foreningen til å starte bygginga av den nye hytta på Furestøyl. Som ved de fleste byggeprosjekt ble det tatt høyde for at det kunne påbeløpe uforutsette utgifter, men disse viste seg tidlig å bli høyere enn først antatt. Vi besluttet å bruke de siste midlene til å kjøpe inn det mest nødvendige av innredning for å gjøre hytta beboelig. Det ble også klart at vi ikke hadde nok midler til å finansiere bygging av dobbel garasje i denne omgang. Garasjen er svært viktig for oss for å kunne ivareta utstyret vårt på best mulig måte. Den skal brukes til å oppbevare hjelpekorpsets to snøscootere med slede, mannskapsbil, samt ellers alt av nødvendig utstyr for å kunne være i beredskap i fjellet. Også behandlingsrommet som vi planlegger vil være dyrt å innrede. Vi håper at vi i nærmeste fremtid kan motta støtte til å ferdigstille behandlingsrommet og garasjen, da dette er to veldig viktige elementer i arbeidet vårt. Den nye hytta er 175 kvadratmeter og ligger rett ovenfor alpinbakken. Her er det 16 sengeplasser som gir god plass til hjelpekorpset sitt mannskap. Ett rom er klargjort til behandlingsrom, og vi håper vi snarlig kan få på plass en behandlingsbenk, samt alt nødvendig førstehjelpsutstyr. Vi vil kunne ta imot personer med lettere skader og behandle disse. Hytta ble dessverre klargjort sent for denne vintersesongen, men den var bemannet i vinterferien og var også bemannet hele påsken. Fra neste vintersesong blir vi mer til stede med blant annet skipatrulje. Når Vennesla Røde Kors er på hytta vil flagget være heist, og vi vil i tillegg forsøke å få opp et skilt ved veien som viser at hytta er bemannet. Vi ønsker også å få til et samarbeid med Brokke Aktivitet der vi vil være synlige ute på patrulje. Vi vil oppfordre alle som har hytter eller som bare er på tur i området, til å benytte dere av oss. Enten dere trenger forpleining eller om dere bare ønsker å hilse på, se hytta og få en kopp kaffe. Alle er hjertelig velkommen! Stille påske tross høye skadetall Påsken 2012 var en ganske stille påske for mannskapene i Vest-Agder Røde Kors Hjelpekorps. Til tross for høyere skadetall enn de tre siste årene, var det nok av muligheter for vaktmannskapene til å nyte det gode påskeværet. Av: Alfred Georg Klausen, Kristiansand Røde Kors Hvert år trekker hjelpekorpsene til fjells i påsken for å være klare dersom noen skulle skade seg eller gå seg bort i påskefjellet. I Vest-Agder var det i år fire vaktstasjoner som var bemannet fra palmehelgen til 2.påskedag. I Åseralsheiene har Søgne RKH vaktsted på Bortelid, og Mandal RKH har sin faste vaktstasjon på Ljosland. Vennesla RKH har tilholdssted på Brokke i Valle, og helt øverst i Setesdalen har Kristiansand RKH sitt tradisjonelle tilholdssted. Påska 2012 bar i stor grad preg av mildværet som herjet landsdelen i ukene før påske, og flere steder var de ellers så snørike skiløypene heller glisne og tidvis bedre tilrettelagt for fotturer enn skiturer. Bortelid og Ljosland regnes som noen av de mest snøsikre områdene på Agder, men også her bar skiføret preg av stor snøsmelting. Kun enkelte langrennsløyper var tråkket, og det måtte tys til snøkanoner og kunstsnø for at alpinanleggene skulle kunne tilby påsketuristene noe å kjøre på. Hovden var den store vinneren på snøfronten denne påsken, og her var det over 10 mil med oppkjørte langrennsløyper og de fleste bakkene i alpinanlegget viste seg fra sin beste side gjennom påsken. Mye takket være det kalde været som la en beskyttende hånd over de gjenværende snømassene gjennom påsken. Det kalde været var nok også det som gjorde mest utslag på skadestatistikken i år. Totalt ble om lag 100 personer behandlet av mannskapene i Vest-Agder Røde Kors Hjelpekorps denne påsken, mot knappe 60 i fjor. Forskjellen i år var at kulda gjorde snøforholdene både i terrenget og alpinanleggene stein hard, noe som gjorde at selv små fall fort førte til både skrubbsår og mer alvorlige skader. I hovedsak var det småskader som gnagsår og skrubbskader som ble behandlet i løpet av påsken, men det var også noen tilfeller av mer alvorlige skader som brudd og forstuvninger. Normal påskesnø er mykere og mer sukker-aktig enn den som preget påskefjellet i år. Noe som nok også gjorde at en del påsketurister tok det litt mer med ro enn de kanskje pleier å gjøre i påsken. Den eneste leteaksjonen i Agderfjellet var langfredag, hvor to skigåere hadde gått seg bort i fjellet øst for Hovden. Mannskaper og snøscootere fra Kristiansand RKH og Hovden og Bykle Fjellredningsgruppe fikk hentet de Lunsj: Alexander Øen og Nina Neleta Hopen, begge fra Kristiansand RKH, nyter lunsjen ved skiløypene på Hovden i Setesdal. Foto: Mats Flaten Hyttekos: Mannskapene fra Søgne RKH koser seg i solveggen. Foto: Espen Aksnes to kalde turgåerne etter en vellykket redningsaksjon. Kort oppsummert har påsken 2012 skrevet seg inn i historiebøkene som en kald, men likevel flott påske for mannskapene i Vest-Agder Røde Kors Hjelpekorps. kulda gjorde snøforholdene stein hard, noe som gjorde at selv små fall fort førte til både skrubbsår og mer alvorlige skader

5 RØDE KORS avisa VEST AGDER 5 Etablerer vann- og elveredningsgruppe i Mandal På tur : Arvid Abrahamsen, beboer på Mandal sykehjem og Gerd Støle, Mandal Røde Kors. Turvenn i Mandal Besøkstjenesten ved Mandal Røde Kors har fra nyttår utvidet sitt tilbud, og tilbyr nå rusleturer på formiddagene sammen med de som ønsker det på Mandal sykehjem. På kurs i vannredning: Vegard Nordstrøm Tisland, Daniel Veisdal og Lars Helge Tveiten, Mandal Røde Kors. Foto: Rune Braathen, Skedsmo Røde Kors. Mandal Røde Kors ønsker å utvikle spisskompetanse innen vannredning, og satser på kompetanseheving og riktig redningsutstyr. Målet er å bli en ressurs for hele regionen. Av: Jane Sofie Svendsbø Av: Jane Sofie Svendsbø - Dette har blitt et populært tilbud blant beboerne på sykehjemmet, forteller leder av besøkstjenesten, Gerd Støle. Vi har også tilbud på sykehjemmet ettermiddagstid, men mange er mer opplagte på formiddagene, forklarer hun. Torsdag 3. mai er Gerd på vei til sykehjemmet for å ta en rusletur med Arvid Abrahamsen. Arvid var allerede klar til tur da vi kom, og vi fikk være med på en spasertur i det nydelige vårværet. Vi spør om det er fint å komme ut på tur, og får et kontant svar fra Arvid: Det kan du lide på! - Vi pleier å ta en halvtimes tur, men i dag ble det nesten en time, sier Gerd. De var begge enige om at de kunne ha gått enda lengre i det fine været. Mange på sykehjem ønsker mer aktivitet i hverdagen i tillegg til bidrag både fra sykehjem og fra pårørende. Dagene kan være lange. Det er her Mandal Røde Kors ønsker å bidra. - Det er de små tingene i hverdagen som gir livsglede, sier Gerd. - En venn å gå tur med, kunne slå av en prat med folk i nærmiljøet, klappe katten som møter oss i sola eller hilse på ungdommene som haster forbi på sykkel. -Vi trenger også flere frivillige menn til besøkstjenesten, forteller Gerd. Vi har kun en mann med på laget av i alt 22 besøksvenner. - Mange ønsker gjerne menn som besøksvenn, gjerne noen som har felles interesser. Som frivillig får man relevant opplæring, og et hyggelig fellesskap i Mandal Røde Kors. -Å bli engasjert som besøksvenn er en fin måte å drive med frivillig arbeid, sier Gerd som har 20 års erfaring fra Røde Kors tidligere år. Ikke bare kan man gi, men man får også utrolig mye igjen i kontakt med andre mennesker. Jeg må fortelle en liten solskinnshistorie, sier Gerd engasjert. Det var en dag jeg var nødt til å ta med barnebarnet mitt i oppdrag for besøkstjenesten. Jeg trillet barnebarnet i vogn, og spurte etter en stund om min turvenninne ønsket å trille vognen. Det ville hun veldig gjerne. Etter en stund stoppet hun opp, og utbrøt: Det er min dag i dag! - Det var rørende å se hvordan tilsynelatende små ting kan glede andre mennesker. Den beste medisin Røde Kors etablerte tilbudet Besøkstjeneste allerede i Dette ble opprettet av tidligere generalsekretær Jens Meinich som sa følgende: Den beste medisin for et menneske er et annet menneske. Som besøksvenn avsetter man for eksempel en time per uke til frivillig arbeid, men dette kan tilpasses individuelt. Hvem kan bli besøksvenn: Du må være fylt 18 år. Ha lyst til å være til hjelp og støtte for ensomme, syke, eldre, unge, enslige forsørgere, innvandrere. I tillegg må du avlegge taushetsløfte Vi er i gang med å starte en vann- og elveredningsgruppe i Mandal Røde Kors Hjelpekorps, forteller hjelpekorpsleder Per Hageland. - Vi har kjøpt inn spesialutstyr, og jobber med kompetanseutvikling. Hjelpekorpset har kjøpt inn tre gummibåter med motor sammen med annet relevant utstyr. I fjor sendte vi 12 av våre frivillige på kurs i vannredning til Nasjonalt vannredningssenter på Tjøme. Dette var et såkalt vannredning C-kurs. I september planlegger vi et elveredningskurs C. Da kommer Najonalt elveredningssenter, Sjoa til Mandal og holder kurs for oss. -Vårt fokus innen vannredning vil primært være søk på holmer og skjær, og vi vil samarbeide med Redningsselskapet og Sjøredningskorpset. Vi ønsker også på sikt å bli en ressurs for hele regionen. En viktig del av kurset har blant annet vært å lære måter å sikre eget mannskap på i søk på holmer og skjær. Etter flere ulykker i skjærgården, har vi sett behovet for å øke nettopp denne kunnskapen, forteller Hageland videre. -I tillegg til en stor skjærgård har distriktet vann og flere store elver; blant andre Lygna, Otra, Mandalselva og Kvina. Ved redningsaksjoner vil våre utdannede folk med tilpasset utstyr kunne forflyttes og benyttes på en effektiv måte. Båtene er små og lette, og dermed enkle å frakte over land, der det ikke er vei, også til innlandsvann. Vi ser at det er et behov for denne type redningsutstyr. Den ene -Vårt fokus innen vannredning vil primært være søk på holmer og skjær, og vi vil samarbeide med Redningsselskapet og Sjøredningskorpset. båten skal være en såkalt sikringsbåt, forklarer Per Hageland. Den skal ligge innunder områder der det foregår leting. Disse båtene er godt stabile på sjø. - Vi vil på sikt også utdanne folk innen søk og redning i bratt lende. Vi håper også at flere ønsker å engasjere seg i dette viktige arbeidet, og interesserte kan kontakte Mandal Røde Kors Hjelpekorps. Frivillig i Hjelpekorpset Som frivillig i Røde Kors Hjelpekorps blir du med i en åpen og inkluderende organisasjon. Du vil få opplæring og veiledning, bevis for dine opparbeidede kompetanser, samt muligheter for å drive med aktiviteter tilpasset din tid, ditt nivå og dine interesser. Det forventes at du er villig til å forplikte deg til det frivillige arbeide du ønsker å utføre. Du må kunne møte medmennesker med respekt, og være beredt til å yte hjelp og støtte med utgangspunkt i egne forutsetninger i en krisesituasjon.

6 6 RØDE KORS avisa VEST AGDER Fattigdom og elendighet, men også mye glede! Renate Helland Stensland, Songdalen Røde Kors, Espen Aksnes, Søgne Røde Kors og Veslemøy Skaara, Lista Røde Kors på besøk hos en familie utenfor Novgorod. Novgorod Fattigdom og elendighet. Skitne og falleferdige hus. Men ikke minst ungdom, glede og førstehjelpskurs. Og bøttevis av erfaringer rikere. Av: Renate Helland Stensland, Songdalen Røde Kors Foto: Terje Henriksen, Songdalen Røde Kors Litt blekere enn resten av kursdeltakerne. Umoderne tøy og hakket mer tilbaketrukne, men atskillig rettere i ryggen når HUN satte blikket i dem. Ett blikk som plutselig rommet alle mine fordommer om landet, innbyggerne og kulturen. Morskt, bleikt ansikt, null mimikk og tre gutter som adlyder sporenstreks!! Øyne så intense. Veldig forventet egentlig, men også med en farge av noe fremmed og fryktet. En distanse vi ikke vil ta innover oss. Men som ligger der, i en skygge langs neserota. Dere ser dama for dere. I know. Uansett hvor breibeint jeg står i heimen, med korslagte armer og sier strengt «vetduhvaungepige!?!» til mine håpefulle arvinger, når jeg aldri autoriteten HENNES lenger enn til lilletåa.. Fordommene mine blomstret, sinnet mot HUN kom smygende og sympatien til disse unge guttene vokste til uante høyder. Og det før kurset var kommet i gang.. På en gåtur til sentrum gikk jeg side om side med disse tre guttene. Vi smilte, men det var vanskelig å finne ord som passet. Slik gikk vi, med noen få centimeter mellom oss gjennom byen. Få centimeter skilte oss på gata i Novgorod, men lysår skilte oss i levekår og sosiale goder i hverdagen. Plutselig skjer det. HUN, som jeg til nå bare har skult morskt tilbake på, legger armene sine rundt dem og forteller ting de ler av, skikkelig ekte rungende guttelatter, før hun holder dem enda litt tettere inntil seg. Dønn ærlig lykke gjennom gatene i Novgorod! Der og da opplever jeg at små øyeblikk av lykke overhode ikke er avhengig av levekår og sosiale goder. Samtidig som mine fordommer oppløses i biter. Mange biter.. Jeg tenkte på guttene i dag mens jeg kjempet mot ugresset i hagen, og egentlig skulle tenkt på helt andre ting som glemt selvangivelse, betalingspåminnelser og husmalingen jeg burde gjort i fjor. Og det slår meg hvem som innerst inne lærte mest i løpet av disse to kursdagene på Skole nr. 12. Og det er absolutt ingen tvil om at disse guttene lærte førstehjelp! De lærte mye førstehjelp, og livreddende førstehjelp. Og jeg kjente at av og til bør vi ta en pause. Trykke på pauseknappen. Puste. Tenke. Føle og kanskje ta oss i og ikke klage over våre trivielle utfordringer i hverdagen. Nyt hverdagene. Nyt hverandre, treårstrassen og tenåringsopprøret. Nyt mannen, i gode og onde dager, selv når det frister med et småbruk langt på landet helt mutters aleine. Nyt livet! Vi bor i Norge, langs en fantastisk kyst og har innerst inne ikke så mye å syte over.. Mitt Sørlandske lunefulle smil fyller ansiktet mitt der jeg står i ugressåkeren. Jeg har bestemt meg. Livet på denne kyststripa kan faktisk bli en dans på ros Og jeg kjente at av og til bør vi ta en pause. Trykke på pauseknappen. Puste. Tenke. Føle og kanskje ta oss i og ikke klage over våre trivielle utfordringer i hverdagen. Renate Helland Stensland lærer de tre guttene i førstehjelp. er i forhold til livet mange andre plasser. Om bare mine innstillinger og forventninger om hva som er viktig i livet er riktig justert. Innse det! Nyt det! og ikke klag..! Banna bein!! Og når den dagen kommer, der jeg har lyst til å hyle ut min frustrasjon over mann eller to fjortis-jenter i hus, skal jeg lukke øynene og høre etter det fineste jeg vet.. Lyden av tre gutter som ler høyt og herlig i kor..

7 RØDE KORS avisa VEST AGDER 7 Førstehjelp i Russland For ca to år siden kom det et spørsmål om noen kunne tenke seg å reise til Russland å holde førstehjelpskurs. Jeg ble spurt om dette kunne ha vært noe for meg, men jeg takket pent nei. Av: Espen Aksnes, Søgne Røde Kors Foto: Terje Henriksen, Songdalen Røde Kors Jeg følte at dette var utenfor min komfortsone av flere årsaker. Jeg har aldri vært en som skal redde verden og jeg følte at det var mye ugjort på denne "sida av byen". Jøss som jeg tok feil. Høstturist Ifjor kom det en ny forespørsel om noen kunne tenke seg å besøke våre venner i øst. Nok en gang ble jeg spurt om jeg hadde lyst, men jeg takke nei med bakgrunn i at jeg følte at jeg ikke hadde noe å bidra med annet enn å være turist i et land med mye elendighet. Snakker om å bomme på mål. 3 nei og 1 ja Planlegging av ny tur til Novgorod var i full gang og Johnny Masdalen i Vest- Agder Røde Kors ville ha folk som kunne instruere i førstehjelp til Russland. Tanken om at foreningene som hadde vært i Novgorod høsten 2011 skulle få representere Røde Kors fra Vest Agder igjen var en god tanke. Hvis flere tenker samme tanke fra samme sted kan det være at det blir en større tanke etterhvert... Søgne fikk på ny en forespørsel og alle instruktørene ble forspurt. Espen Aksnes underviser i førstehjelp i Russland med tolk. Jeg takket nei men holdt døren litt på gløtt og sa jeg kunne være reserve i tilfelle noen ikke kunne dra. Det lot seg ikke gjennomføre grunnet billetter og visum, så jeg takket nei. Tom Erik derimot, han hadde lyst til å reise. Igjen slapp jeg unna, tenkte jeg, han får det sikkert til. Men den gang ei. Vel har han en tålmodig familie og arbeidsgiver men det gikk ikke. Ballen ble spilt over til han som sa han kunne være "reserve i tilfelle Tom Erik ikke kan reise". Uups, bordet fanger. Jeg gikk i tenkeboksen, jeg hadde sett bildene fra sist tur, å tenket at dette vil jeg ikke oppleve så nært innpå kroppen. All den elendigheten... Så jeg sa nei enda engang. Tiden gikk og jeg var opptatt med mitt og mine, så ringte Johnny. Nå var det siste sjanse og han trengte virkelig hjelp om jeg kunne ta en tur innom på kontoret for en liten prat. Sterkt i tvil, under press og med bruk av midler som kun er lov brukt av barn som er forkjølet sa jeg nølende ja til å reise til Russland som instruktør i førstehjelp. Espen Aksnes på besøk og oppdrag for Røde Kors i Russland. Kontrastene Første dagen ble en dag med mye kontraster, det var slik jeg hadde sett det for meg, bare mye verre. Du får flere dimensjoner ved å besøke disse familiene som ikke har noen annen vei å gå enn oppover. Alle luktene, lydene og ikke minst stemningen. Jeg hadde bare lyst til å grine å angret som en hund på at jeg hadde reist. Her kommer vi fra det rike landet i vest og hjelper med noen skarve slanter, så reiser vi hjem igjen å har nok med vårt eget. Det ble en sterk dag med mye inntrykk som ennå sitter langt fremme på netthinna. Men det var ikke bare derfor vi var kommet, vi skulle undervise. Slagplanen ble lagt for første dag med undervisning. Sveinung, som forøvrig viste seg å være meget språksterk på russisk, fikk æren av å åpne ballet. Det må vel nevnes at eneste setningen Sveinung kan er "STANS, du er i Norge" dette kan skylles at han tidligere har ligget på hærens regning på vakt å kikket på russerne i nord en vinter noe tid tilbake. Forann oss satt 30 håpefulle, spente og ikke minst lydige elever fra Novgorod og omegn. Vi var nok like spente som dem på hvordan dette skulle gå. Fordelen var vel at de kunne like mye norsk som vi kan russisk. Men for en gjeng, de lært jo så fort og de spurt de rette spørsmålene. Vi hadde nok med å holde tritt med våre nye venner. Dag to ble jeg valgt på demokratisk vis til å står fremst å undervise. Vi var kommet til punktet med bruk av "trekanttørkle". Tolken sleit med oversettelsen, men der hvor vi ikke har engelske ord bruker vi det som er nærmest, norsk. Stor jubel og mye morro når det neste ordet var smultring. Ny utfordring for tolken men ikke større enn at vi kom oss gjennom den også på norsk. Snakk om kontraster, her sitter det en gjeng med russiske barn å lærer førstehjelp av en instruktør fra Søgne, han som trodde at man må redde verden. Vi deler jo bare samme ideen om humanitet og medmennesklighet. Besøk fra Russland Nå var det vår tur til å vise de et lite stykke Norge. Jeg fikk æren av å gi de en liten del av våres natur, som vi så ofte er helt blidet av å se, da vi ser på den så ofte eller og ikke tenker over den. Jeg måtte bare vise dem Langenesveien til byen, de måtte føle på kroppen hvordan en vei med svinger føltes. For svinger har de ikke lært seg å lage ennå i Russland. De har opplevd masse på denne turen. Teltovernatting, distriktsmesterskap i førstehjelp, spise ræg, Dyreparken, Sørlandsenteret og kanopadling. Alt dette var nye erfaringer for de fleste. De var takknemlige for besøket. Det ble ingen tårevåt avskjed men ønsket om gjensyn var gjensidig. Veien videre Vi kan ikke redde verden alene, men vi kan alle bidra med å gjøre en forskjell for noen. Vi har gitt litt penger til mat til noen. Vi har sett og opplevd og kan fortelle om dette til andre. Vi har vært med på gi noen en ny kunnskap som kan redde andre. Og ikke minst vi har gitt noen et håp om at det finnes noe bedre et annet sted, bare man strekker seg litt ekstra. Kontakt Røde Kors der du bor: Kristiansand Røde Kors Svein Kåre Snekkestad Kvinesdal Røde Kors Andreas E. Moi Lygna Røde Kors Bente Bråthen Lyngdal Røde Kors Bente Skeibrok Songdalen Røde Kors Hege Skomedal Søgne Røde Kors Tonje H. Stea Lista Røde Kors Tone Brekken Mandal Røde Kors Joacim Damkås Vennesla Røde Kors Tor Arne Finnestad

8 8 RØDE KORS avisa VEST AGDER FARSUND KOMMUNE ENHET KULTUR OG IDRETT Brogaten 7, 4550 Farsund Tlf Henrik Wergelandsgt. 27, 4612 Kristiansand Tlf Tlf LYNGDAL FARSUND tlf: Mur-Kompaniet Kartheia 5, 4626 Kristiansand Tlf Barstølv. 36, 4636 Kristiansand Tlf: Fax: Vi takker alle våre annonsører for den flotte støtten! Styles Elektro Automasjon AS Sollivn. 26, 4621 Kristiansand Mob KRISTIANSAND Rør i Sør AS Sørlandsparken Bademiljø Skibåsen 45, 4636 Kristiansand Tlf Fax Hægebostad Kommune 4595 Tingvatn Tlf HÆGEBOSTAD KRISTIANSAND Ek Regnskap AS Vestre Strandg. 49, 4612 Kristiansand S Tlf Fax Markensgt. 8, 4611 Kristiansand Tlf KRISTIANSAND Farsund/Lyngdal Rengjøringsservice AS Stadionv. 15, 4632 Kristiansand Tlf: Fax: LYNGDAL avd. Kristiansand støtter Røde Kors Henrik Wergelandsgt. 27 SØRLANDET Indre Svennevik, 4580 Lyngdal 4612 Kristiansand Markensgt. 25, Tlf Kristiansand Tlf Mob Fax Tlf Fax MANDAL SONGDALEN SØGNE LYNGDAL Kirkev. 3, 4580 Lyngdal Tlf Fax LYNGDAL Tlf Leif Hübert Stål AS Birkedalsveien 65, Postboks 1083, 4640 Søgne Tlf: Faks: SØGNE LYNGDAL KOMMUNE VI VIL - VI VÅGER Sentralbord: Søgne Bilservice AS Lundev. 116B, 4640 Søgne Tlf: Fax: Mandal kommune støtter Røde Kors Tlf Drivenesvn. 24, 4700 Vennesla Tlf Mob Vi takker alle våre annonsører for den flotte støtten! umbro.no ALT I TAKSTOLER Songdalsv. 111, 4645 Nodeland Tlf VENNESLA Øvrebø Kassefabrikk AS Horrisland, 4715 Øvrebø Tlf Vi takker alle våre annonsører for den flotte støtten! Centrum Bil DA Nesv. 2, 4700 Vennesla Tlf Fax Linneflaten 6, 4640 Søgne Tlf Fax Mob E-post: Kjerreheia 47. Postboks 8108 Vågsbygd,4675 Kristiansand Tlf Fax Skal du selge bolig? Kristiansand - tlf: Mandal - tlf: Lyngdal - tlf: MASKIN & TRANSPORTTEKNIKK AS Mek.verksted, produksjon, salg og service av bl.a. maskiner, transportører og utstyr for intern-transport. Linnegrøvan 22, 4640 Søgne Tlf Alfa lagerhotell AS Vi kan tilby trygg og god vinterlagring for din MC. Noen plasser ledig. Kontakt oss på tlf Topsdalsv. 406/ Tveit Tlf Tlf: Fax: Alt innen land- og skipsinstallasjoner Norges eldste og største forsikringsrådgiver Vestre Strandgt. 26, 4611 Kristiansand Tlf , Fax Vest-Agder Fylkeskommune UTDANNINGSAVD. Støtter Leksehjelpen til Vest Agder Røde Kors Tlf Mail: Adresse Birkedalsveien Søgne FARSUND Farsund Voksenopplæring Lista Fly og Næringspark Bygn 39, 4560 Vanse, Tlf Br. Thorkildsen AS Røssevika, 4560 Vanse Tlf FLEKKEFJORD Agder-Flekkefjord Tidende Strandg. 34, 4400 Flekkefjord Tlf KRISTIANSAND Elektroverkstedet AS Kirkeveien 4, 4631 Kristiansand Tlf Fax Tannleger Kirsten og Tor Odd Haaversen-Westhassel Festningsgt. 39, 1611 Kristiansand Kvadraturen Skolesenter Tollbodgt. 75, 4614 Kristiansand Tlf Stimulans Ingridsv. 4A, 4633 Kristiansand Tlf

9 RØDE KORS avisa VEST AGDER 9 ANS Gl. Kirkevei 25A, 4645 Nodeland Stemhei 9A, 4700 Vennesla Tlf Døgnvakt / Mob Mob SKJER DET NOE? 'PSEJ EV USFOHFS HPE QMBTT PH GSFNLPNNFMJHIFU FSDFEFT #FO[ FS FU NFSLF GSB %BJNMFS$ISZTMFS Tips oss på telefon eller send en SMS/MMS E-post: 'PSEJ EV USFOHFS HPE QMBTT PH GSFNLPNNFMJHIFU.FSDFEFT #FO[ FS FU NFSLF GSB %BJNMFS$ISZTMFS Spjotnesv. 32, 4645 Nodeland Tlf 'PSEJ EV USFOHFS HPE QMBTT PH GSFNLPNNFMJHIFU 'PSEJ EV USFOHFS HPE QMBTT PH GSFNLPNNFMJHIFU.FSDFEFT #FO[ FS FU NFSLF GSB %BJNMFS$ISZTMFS Få det bedre med firehjulstrekk..fsdfeft #FO[ FS FU NFSLF GSB %BJNMFS$ISZTMFS O Ü ÜC Ü:F Ü> BD ~ <T= ÜJK<<EÜ8J ܱÜ<JGÛÜ Ü89JÜ Ü8JIÜ Ü 98JÜ O Ü ÜC Ü:F Ü> BD ~ <T= ÜJK<<EÜ8J ܱÜ<JGÛÜ Ü89JÜ Ü8JIÜ Ü 98JÜ Mercedes-Benz Vito har 'l EFU CFESF NFE GJSFIKVMTUSFLL detaljene du ønsker deg. 'l EFU CFESF NFE GJSFIKVMTUSFLL Nye Teglverksv. 7, 4632 Kristiansand.FSDFEFT #FO[ 7JUP IBS EFUBMKFOF EV OTLFS EFH.FSDFEFT #FO[ 7JUP IBS EFUBMKFOF EV OTLFS EFH DRIVSTOFFORBRUK FOR VITO 4X4 VED BLANDET KJØRING; 0,84-0,96 L/MIL. CO2-UTSLIPP G/KM. VERDIER IHT. DIREKTIV 80/1268/EØF. IMPORTØR BERTEL O. STEEN AS. ESP (ELELTRONISK STABILITETSPROGRAM), ABS (BLOKKERINGSFRIE BREMSER), ASR (ANTISPINNREGULERING), BAS (BREMSEASSISTENT) OG EBV (ELEKTRONISK BREMSEKRAFTFORDELING)..FSDFEFT #FO[ GPSIBOEMFS Tlf Fax TUPS UBLI ZEF PH FOPSN GMFLTJCJMJUFU TUPS BVUPSJTFSUF UBLI ZEF PH FOPSN GMFLTJCJMJUFU BVUPSJTFSUF.FSDFEFT #FO[ GPSIBOEMFS.FE ³ Y ³ GJSFIKVMTUSFLL GlS EV TVWF.FE GPS NFS GJSFIKVMTUSFLL JOGPSNBTKPO PN WJLUJHF ³ Y ³ GlS EV EF TVWF GPS NFS JOGPSNBTKPO PN EF WJLUJHF stor takhøyde og enorm fleksibilitet. situasjoner. Kontakt din nærmeste autoriserte SFO GSFNLPNNFMJHIFU TFMW Ql JTFUF SFO EFUBMKFOF TPN HK S IWFSEBHFO EJO GSFNLPNNFMJHIFU TFMW Ql JTFUF forhandler EFUBMKFOF TPN IWFSEBHFO EJO med 4x4 firehjulstrekk får du suveren fremmercedes-benz for merhk S informasjon WFJFS #JMFO FS PHTl BMFOF PN l LVOOF WFJFS FOLMFSF )KFSUFMJH WFMLPNNFO #JMFO FS PHTl BMFOF PN l LVOOF FOLMFSF )KFSUFMJH WFMLPNNFO O Ü ÜC Ü:F Ü> BD ~ <T= ÜJK<<EÜ8J ܱÜ<JGÛÜ Ü89JÜ Ü8JIÜ Ü 98JÜ kommelighet selv på isete veier. Bilen er også om de viktige detaljene som gjør hverdagen din UJMCZ LPNCJOBTKPOFO GJSFIKVMTUSFLL UJMCZ LPNCJOBTKPOFO GJSFIKVMTUSFLL alene om å kunne tilby kombienklere. BVUPNBUHJS PH EJFTFMNPUPS #MBOU TUBO BVUPNBUHJS PH EJFTFMNPUPS #MBOU TUBO 'l EFU CFESF NFE GJSFIKVMTUSFLL nasjonen; firehjulstrekk, automatgir og Hjertelig velkommen! EBSEVUTUZSFU GJOOFS EV &41 NFE JOUF EBSEVUTUZSFU GJOOFS EV &41 NFE JOUF Valg av riktig bil er svært viktig for å få hverdadieselmotor. Blant standardutstyret finner 7BMH BW SJLUJH CJM FS TW SU WJLUJH GPS l HSFSU "#4 du "43 #"4 PH &#7 TPN 7BMH BW SJLUJH CJM FS TW SU WJLUJH GPS l HSFSU "#4 "43 #"4 PH &#7 TPN Gl IWFSEBHFO UJM l GVOHFSF /ZF 7JUP IBS IKFMQFS EFH l IPMEF LPOUSPMMFO J LSJUJTLF gen til å.fsdfeft #FO[ 7JUP IBS EFUBMKFOF EV OTLFS EFH fungere. Nye Vito har ESP med integrert ABS, ASR, BAS og EBV* Gl IWFSEBHFO UJM l GVOHFSF /ZF 7JUP IBS IKFMQFS EFH l IPMEF LPOUSPMMFO J LSJUJTLF TUPS QMBTT NBOHF QSBLUJTLF M TOJOHFS TJUVBTKPOFS,POUBLU EJO O SNFTUF stor plass, mange praktiske løsninger, TUPS QMBTT NBOHF QSBLUJTLF M TOJOHFS TJUVBTKPOFS som hjelper deg å holde kontrollen i kritiske,poublu EJO O SNFTUF Bjørn Osmundsen AS Bertel O. Steen Kristiansand AS TUPS 5UBLI ZEF PH FOPSN GMFLTJCJMJUFU BVUPSJTFSUF.FSDFEFT #FO[ GPSIBOEMFS Bryggerivn. Stoa, 4848 Arendal Svanedansv. 6-8, 4661 Kristiansand S 8mlgjak]jlÜD]j[]\]k 9]frÜ^gj`Yf\d]j.FE ³ Y ³ GJSFIKVMTUSFLL GlS EV TVWF GPS NFS JOGPSNBTKPO Tlf , Fax Tlf.PN 38EF 00WJLUJHF 35 00, Fax mlgjak]jlÜD]j[]\]k 9]frÜ^gj`Yf\d]j SFO GSFNLPNNFMJHIFU TFMW Ql JTFUF EFUBMKFOF TPN HK S IWFSEBHFO EJO WFJFS #JMFO FS PHTl BMFOF PN l LVOOF FOLMFSF )KFSUFMJH WFMLPNNFO O Ü ÜC Ü:F Ü> BD ~ <T= Ü UJMCZ LPNCJOBTKPOFO ÜJK<<EÜ8J ܱÜ<JGÛÜ Ü89JÜ Ü8JIÜ Ü BVUPNBUHJS PH EJFTFMNPUPS #MBOU TUBO 98JÜ EBSEVUTUZSFU GJOOFS EV &41 NFE JOUF 7BMH BW SJLUJH CJM FS TW SU WJLUJH GPS l HSFSU "#4 "43 #"4 PH &#7 TPN Gl IWFSEBHFO UJM l GVOHFSF /ZF 7JUP IBS IKFMQFS EFH l IPMEF LPOUSPMMFO J LSJUJTLF Fagkunnskap gir trygghet! 'l EFU CFESF NFE GJSFIKVMTUSFLL TUPS QMBTT NBOHF QSBLUJTLF M TOJOHFS TJUVBTKPOFS,POUBLU EJO O SNFTUF 8mlgjak]jlÜD]j[]\]k 9]frÜ^gj`Yf\d]j.FSDFEFT #FO[ 7JUP IBS EFUBMKFOF EV OTLFS EFH Kriminalomsorgen BVUPSJTFSUF region.fsdfeft #FO[ sørvest: GPSIBOEMFS TUPS UBLI ZEF PH FOPSN GMFLTJCJMJUFU Krisitiansand fengsel.fe ³ Y ³ GJSFIKVMTUSFLL GlS EV TVWF GPS NFS JOGPSNBTKPO PN EF WJLUJHF SFO GSFNLPNNFMJHIFU TFMW Ql JTFUF EFUBMKFOF TPN HK S IWFSEBHFO EJO WFJFS #JMFO FS PHTl BMFOF PN l LVOOF FOLMFSF )KFSUFMJH WFMLPNNFO Rådhusgt. 24, Kristiansand UJMCZ LPNCJOBTKPOFO GJSFIKVMTUSFLL BVUPNBUHJS PH EJFTFMNPUPS #MBOU TUBO Telefon: EBSEVUTUZSFU GJOOFS EV &41 NFE JOUF 7BMH BW SJLUJH CJM FS TW SU WJLUJH GPS l HSFSU "#4 "43 #"4 PH &#7 TPN Gl IWFSEBHFO UJM l GVOHFSF /ZF 7JUP IBS IKFMQFS EFH l IPMEF LPOUSPMMFO J LSJUJTLF TUPS QMBTT NBOHF QSBLUJTLF M TOJOHFS TJUVBTKPOFS,POUBLU EJO O SNFTUF 4632 Kristiansand S. Kontor Nye Teglverksvei Mandal Tlf Sommerkrov. 6B Telefax: E-post: 8mlgjak]jlÜD]j[]\]k 9]frÜ^gj`Yf\d]j Alt til et vakkert hjem! Annonseinfo:WEb Annonsenr: Kunde:Fargerike Teppekroa A/S Kjøper:Grace Første_innrykk: Siste_innrykk: Antall_innrykk:1 INTERIØR GAVER & KLÆR Rådhusgata 8 - Tlf LYTT TIL ERFARNE FAGFOLK! SKOLESTART AUGUST Gardiner, tepper, maling, tapet, baderomsutstyr - ALLMENNFAGLIG PÅBYGG - FORBEDRING AV VITNEMÅL - STUDIEKOMPETANSE For mer info ring eller send SMS med kodeord sonans kristiansand til 1980 Fargerike Teppekroa A/S Teppekroa A/S Alleen, 4580 Lyngdal tlf Alleen, 4580 Lyngdal Tlf når du virkelig vil videre Byggmester NYBYGG TILBYGG RESTAURERING er p B yg g å t i lli t! FRODE KLUNGLAND Lundev Søgne Tlf: Gravane 26 Pb. 447, 4664 Kristiansand Tlf Fax

10 10 RØDE KORS avisa VEST AGDER Nærhet til begivenhetene - RIMELIG, SENTRALT OG ENKELT! GYLDENGÅRDEN PARKERINGSHUS PLASSER Kr. 80,- for dagsparkering P-HUS SLOTTET PLASSER Kr. 80,- for dagsparkering TREKK BILLETT VED INNKJØRING, BETAL VED PARKERINGSUTOMAT SOM ER PLASSERT VED INNGANG FOR GÅENDE. KUN KORT VED UTKJØRING. SKAPER TILGJENGELIGHET - se eller ring oss på tlf Festningsgata P Kirkegata Skippergata Henrik Wergelands gate Kristian IVs gate Tordenskjolds gate FJELLGATA P E18-E39 VI KAN TILBY: Etterskuddsbetaling Moderne løsninger P-plasser med videoovervåkning Kort gangavstand til alle byens fasiliteter. Månedsleie i P-hus Slottet HC plasser og MC plasser i P-hus Gyldengården Markens gate Trygghetsalarmer Betjente og ubetjente vaktsentraler Sykesignalanlegg Utstyr for remote styring Vi leverer alt innen radiokommunikasjon for land, sjø og luft EL-COM SØR A/S Tlf Kongsgaard Allè 61 P.B Lundsiden 4688 Kristiansand TRENGER DU EN SOLID ENTREPRENØR INNEN OLJESERVICE? VI ER DIN FREMTIDIGE SAMARBEIDSPARTNER On & Offshore Services AS utfører entrepriseoppdrag innen alle mekaniske disipliner, inkludert hydraulikk. Våre leveranser spenner fra tegning og design til ferdigstilling av installasjoner. Vi har eget mekanisk verksted. Våre øvrige forretningsområder: - utleie av ingeniører og operatører innen mekaniske fag - utleie av driftspersonell til faste og flytende installasjoner - kursvirksomhet (fagutdanning innen hydraulikk) On & Offshore Services AS Sømsveien Kristiansand Norge Telefon: Fax: LYNGDAL Tannlege Arild Tobiassen Agnefestveien 11, 4580 Lyngdal Tlf MANDAL Nor Element AS Gismarøyv. 225, 4515 Mandal Tlf Blørstad Maskin Holtev. 47, 4517 Mandal Tlf Mandal Bilteknikk AS Sommerkrov. 2, 4515 Mandal Tlf Konsmo Fabrikker AS Torjusheig 9, 4514 Mandal Tlf Bedriftshelsetjenesten for Mandal Mikkelsmyrv. 4, 4515 Mandal Tlf Tønnesen Sko AS Store Elvegt. 18, 4514 Mandal Tlf Tor Fasseland AS Gismerøya Ind.omr., 4515 Mandal Tlf Interoptik Mandal AS Marnaveien 22, 4517 Mandal Tlf SIRDAL G. P. Tjørholm & Co Svartevatn, 4443 Tjørholm Tlf VENNESLA Spar Hægeland 4720 Hægeland Tlf Papir - Emballasje - Kontorrekvisita - Renhold - Tørkepapir - Bordmiljø - Catering - Medisinsk materiell Vi har butikker i Mandal, Kristiansand, Sørlandsparken, Grimstad og Arendal MULTICONSULT kompetent kreativ komplett design walmann NorEngros Gustav Pedersen AS Tlf Fax totalleverandør av rådgivertjenester HelLens Klippotek Stasjonsgt. 11, 4580 Lyngdal Tlf Agder Folkehøgskole Høgskolev. 49, 4640 Søgne Tlf Farsund Omsorgssenter takker besøkstjenesten for fint samarbeid Tlf Kvavik Camping AS Stamøyv. 1, 4580 Lyngdal Tlf AUTORISERT REGNSKAPSKONTOR Dronningensgt. 3, 4610 Kristiansand Tlf: Buvegen Bruvegen 7, 4700 Vennesla Tlf Fax Lyngdal Tlf: Brandeheiv. 1, 4703 Vennesla Tlf Lumbervn. 49, 4621 Kristiansand Tlf Setesdalsveien Kristiansand S Tlf: Faks: E-post: Søgne og Songdalen Budstikke AS Lokalavisa i Søgne og Songdalen Tlf Fax Snadderkiosken AS Østre Strandgt. 78A, 4610 Kristiansand Tlf Fax Skjernøyv. 21, 4516 Mandal Tlf: Randesund Sykehjem takker Besøkstjenesten for fint samarbeid Kongsgård allè Kristiansand Tlf Odds Båtservice Kystvn. 508, 4639 Kristiansand TREBÅTER BÅTINNREDNING MOTORER Tlf FARSUND KOMMUNE 4550 Farsund Tlf Lyngdal Bo- og Omsorgssenter takker for kjempegodt samarbeide gjennom 40 år JA Rør AS Venneslavegen Vennesla Tlf Mob Vi takker alle våre annonsører for den flotte støtten!

11 RØDE KORS avisa VEST AGDER 11 Håp gjennom mørke tider - Jeg har lært at selv når ting er på det mørkeste er det håp og mulighet til å få det bra, sier deltaker på Kick Off og medlem av K-gjengen, Martine på 15 år. Av: Thomas Andrè Syvertsen, Røde Kors I 2009 gikk Røde Kors, BarnsBeste, Sørlandets Sykehus og Kristiansand kommune sammen for å arrangere sommerleir for ungdom som strever i livet eller har pårørende som strever psykisk eller er rusavhengige. Ungdom med erfaringer det er tungt å bære alene, spesielt når man er ung og opplever at man skiller seg ut fra sine venner. - Det er ikke det samme å snakke med venner som det å snakke med noen som har opplevd noe lignende selv, sier Sindre (18). Han har deltatt på alle Kick Off leirene siden Du holder det inne og blir ensom. Jeg snakket aldri om det. Det å vite at du ikke er alene, og at det ikke bare er deg og din familie gjør det lettere for meg å snakke om følelsene mine, fortsetter han. I år er han juniorleder for andre gang under sommerleiren, dermed får han brukt sine erfaringer til å hjelpe andre unge som strever i livet med å åpne seg. Han tar også del i det viktige arbeidet som gjøres resten av året mellom sommerleirene. - Jeg bruker det jeg manglet når jeg vokste opp til noe som er positivt for andre som er i samme situasjon, smiler han stolt. Kreativ kommunikasjon Martine (15) var med på KickOff! for første gang i fjor. Etter dette ble hun med i den kreative aktivitetsgruppen K- gjengen. Sammen med denne gjengen lærer hun seg å bruke egen bakgrunn til noe positivt og hun øyner håp. Mens vi snakker sammen ser hun bort på Sindre og smiler. - Han har hjulpet meg ved å vise hvor langt han er kommet. Jeg ser at det er mulig og at det er håp, sier Martine. 22. mai stod hun og resten av K-gjengen på scenen i Kilden teater- og konserthus i Kristiansand. Med egne dikt, kunstverk, sang og dans formidlet de det engasjementet og håpet som har hjulpet dem gjennom tunge tider. - Noen følelser kan være vanskelige å kommunisere med ord. Derfor stenger man de inne. Kreativiteten er en fin måte å få det ut på, sier Martine. Frivillig ildsjel - De er så utrolig flinke til å ta vare på hverandre. De har et samhold jeg ikke har sett noe annet sted, sier Tonje (29) som er frivillig i K-gjengen for Røde Kors. Hun gleder seg til sommeren hvor hun skal bruke en uke av ferien sin på sommerleiren KickOff! Kick Off! Kick Off! er en sommerleir for ungdom som strever i livet sitt eller har pårørende som strever psykisk eller er rusavhengige. Den ble arrangert for første gang i 2009 og er et samarbeid mellom samarbeid mellom Vest-Agder Røde Kors, Sørlandets Sykehus HF avdeling for barn og unges psykiske helse, BarnsBeste Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende, Kristiansand kommune og ungdommen selv. - Du holder det inne og blir ensom. Jeg snakket aldri om det. Det å vite at du ikke er alene, og at det ikke bare er deg og din familie gjør det lettere for meg å snakke om følelsene mine Jeg tror jeg lærer like mye som ungdommen og gleder meg like mye til hvert møte, sier Tonje. I tillegg til K-gjengen er hun også frivillig i Ungdomsgruppa. Det at ungdommen kan møte andre i samme situasjon også resten av året er en viktig del av arbeidet. Etter en fantastisk sommeruke med mange inntrykk, sterkt samhold og masse moro aktivitet opplever mange at det er vanskelig å vende hjemme alene. Ungdomsgruppen Som et ledd i oppfølgingen av ungdommen gjennom året har erfaringskonsulent Karianne Zachariassen etablert en ungdomsgruppe hvor Tonje Øverland er med som frivillig fra Røde Kors. Ungdomsgruppen er et samarbeid mellom Vest-Agder Røde Kors, Sørlandets Sykehus HF avdeling for barn og unges psykiske helse, BarnsBeste Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende. - En fornøyd gjeng etter premieren på forestillingen La meg få leve i Kilden teaterog konserthus 22. mai. Fra venstre: Espen, Tonje, Kyrre, Vilde, Sindre, Karianne, Emiel og Martine. - Når de er ferdig med leiruken får mange en nedtur, derfor var det viktig for oss å ha et tilbud til ungdommen resten av året, sier hun. K-gjengen K-gjengen er en kreativ aktivitetsgruppe i forlengelse av ungdomsgruppen som jobber med film, dans, drama og musikk. De har et samarbeid med Kilden teater- og kulturhus i Kristiansand. Sammen har de laget en forestilling som består av film, sang, tegninger, dans og dikt som skal vises tre ganger vår og høst NCC Roads støtter Røde Kors Manpower Kristiansand Telefon Mjåsvannsv. 7, 4628 Kristiansand. Tlf: Søgne Videregående 4640 Søgne - Tlf Naturbruk - TIP (Teknikk og Industrielproduksjon) Design og Håndverk - Blomsterdekoratør og Anleggsgartner Vår hagebruksavdeling åpen for lokalbefolkningen som ønsker inne eller ute planter. Man. - Fre.: Lør.: Tlf Fax HÅRFJERNING Vorter. Føflekker Trykkbølgebehandling Tennisalbue nakkeplager mm. RØYKESLUTT M/HYPNOSE TATTOO-FJERNING Skleroterapi Sprengte blodkar RYNKEBEHANDLING med Fractionell-laser Sculptra Restylane Botox ACNE behandling Skippergata 3, 4. etg Kristiansand Tlf Rosseland Servicesenter AS Shell 7-Eleven Rosselandsveien Brennåsen Tlf Døgnåpent

12 B BLAD RETURADRESSE: Postboks Drammen Lista Røde Kors Ungdom en aktiv gjeng! En vårdag i april tok vi turen til Vanse, og Lista Rød Kors Ungdom. Vi fikk være med på det faste onsdagsmøtet. Lista Røde Kors Ungdom er en av de mest aktive ungdomsgruppene i Vest-Agder Røde Kors. Av: Jane Sofie Svendsbø - Vi trives kjempegodt, forteller Alex, og de andre samtykker. - Vi er alt fra et par tre til 15 deltakere, alt ettersom vi har mulighet, forklarer Veslemøy Skaara, leder, Lista Røde Kors Ungdom. - Flere leser til eksamen i disse dager, og har derfor lite tid til sosiale aktiviteter, derfor er vi ikke flere i dag. Fire av oss er engasjert i distriktsrådet i Vest-Agder Røde Kors. To er vara og to er medlemmer. Fargerikt, rotete, alvor og moro! Denne kvelden var seks ungdommer var samlet i et hyggelig, men litt rotete lokale. Leder, Veslemøy Skaara unnskylder rotet, og forklarer at de nylig hadde hatt rollespill, og da brukes hele lokalet. En stor tomeske i gangen ble blant annet brukt til å skjule en av ungdommene i en på flukt lek. - På flukt er et rollespill som varer i 24 timer, som Røde Kors Ungdom holder. Det handler om å være på flukt. På flukt gir en forenklet, men likevel realistisk opplevelse av det å være flyktning, forteller Veslemøy. Rollespillet foregår hovedsakelig utendørs. Over ungdommer i Norge mellom år har vært med på dette gjennom de siste 10 årene. Noen av medlemmene har lang fartstid i Røde Kors, mens andre har blitt med i senere tid. Flere startet i Barnas Røde Kors, deriblant Veslemøy Skaara og Håkon Egeli Pedersen, nestleder. -Av faste aktiviteter har vi våre ukentlige møter hver onsdag kl. 18 forteller Håkon. - Og vi har to årlige turer til Knaben. Der har vi en stor hytte med plass for opp til 50 personer. Derfra arrangerer vi turer og andre sosiale aktiviteter. Vi har som regel med oss en egen kokk (han selv), og vi lager mye god mat smiler Håkon. Vi har også friluftsaktiviteter sammen med Barnas Røde Kors, BARK, og en gang i året tar vi oppdraget med Susanne Sælør, Ine Rosåsen, Jarl Håkon Pedersen (bak Ine) Dani Litland, Veslemøy Skaara, Alex Webley på onsdagsmøtet i Lista Røde Kors Ungdom. å plukke søppel langs strendene. Videre får vi mulig heten til både å ta og holde mange kurs. Blant annet innen seksuell helse, På flukt og Regler i krig. Veslemøy står på reisefot til Russland, til Røde Kors i Novgorod. Hun skal være med i et reisefølge av andre frivillige i Vest-Agder. Vi har samlet inn penger til Røde Kors gensere til Røde Kors barn, og har med oss 14 nye, flotte gensere. Vi skal holde førstehjelpskurs for våre kolleger der, og jeg ønsker å være med å ta førstehjelpskurs forteller Veslemøy. Om Røde Kors Ungdom: Røde Kors Ungdom er ungdomsorganisasjonen til Røde Kors. Vi bekjemper urettferdighet og fremmer forståelse og toleranse. Vi sier tydelig ifra når respekten for menneskeverd blir krenket. Sjekk ut nettsidene: I Lista Røde Kors Ungdom kan du hjelpe de som trenger det mest. Bli med og gjør en viktig jobb gjennom våre aktiviteter. Vikeland, 4700 Vennesla tort utvalg innen vegglater godkjent av Norges Stort utvalg innen veggplater godkjent og Allergi av Norges forbund stma- Astma- og Allergi forbund Venneslaveien 233, 4700 Vennesla lefon: Venneslaveien , Faks: Vennesla Telefon: Faks: Besøk Besøk oss oss på på Bygging av brygger i tre, betong og naturstein Restaurering av brygger, terrasser og hytter m.m. Lektertransport og leveranse av skjellsand og jord m.m. Graving og sprengning Vaktmestertjenester på hytter og landsted Vi utfører de fleste typer oppdrag i skjærgården Vi er spesialister på brygger Ring Roar på tlf. oppdater ditt busskort i vår nye nettbutikk! NETTB Aust-Agde NETTB Vest-Agde

RØFF, tøff, omsorgsfull eller engasjert? I Telemark Røde Kors har vi spennende og givende aktiviteter for alle.

RØFF, tøff, omsorgsfull eller engasjert? I Telemark Røde Kors har vi spennende og givende aktiviteter for alle. Bli frivillig BLI FRIVILLIG RØFF, tøff, omsorgsfull eller engasjert? I Telemark Røde Kors har vi spennende og givende aktiviteter for alle. Bli med i hjelpekorset og bidra til å redde liv. Sjekk ut RØFF

Detaljer

Kunsten å tenke stort En gjeng lærerstudenter engasjerte seg og skaffet mat på bordet til 6 420 syriske familier. Les mer på side 3.

Kunsten å tenke stort En gjeng lærerstudenter engasjerte seg og skaffet mat på bordet til 6 420 syriske familier. Les mer på side 3. avisa Røde Kors VEST AGDER Nr. 1-2014 juni Æresmedlem Svanhild Sundby Side 2 Norsktreningskafé i Søgne Side 4 Foto: Tonje Levernes Solberg Sans for frivillighet Side 6 Kunsten å tenke stort En gjeng lærerstudenter

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Beredskapsfokuset økes. Røde Kors. Syriske barn trenger

Beredskapsfokuset økes. Røde Kors. Syriske barn trenger avisa Røde Kors VEST AGDER Nr. 2-2014 desember Ebola-epidemien Smittevernlege Siri Johanne Boye, Røde Kors, forteller fra sine erfaringer. Side 6 Omsorg med pels En logrende hale får frem smilet hos de

Detaljer

Handlingsplan 2010 Skedsmo Røde Kors

Handlingsplan 2010 Skedsmo Røde Kors Handlingsplan 2010 Skedsmo Røde Kors 1 Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram vedtatt på landsmøte 5.oktober 2008. Røde Kors i Norge skal jobbe innenfor disse kjerneområdene i landsmøteperioden

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Friluftsliv og førstehjelp for ungdom

Friluftsliv og førstehjelp for ungdom avisa Røde Kors Treningshelg VEST AGDER Nr. 2-2013 november Friluftsliv og førstehjelp for ungdom Side 3 Gi barn sansen for en aktiv fritid Side 5 Flyktningguide barn og unge Side 11 Ole Tobias Tveit,

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

«Stiftelsen Nytt Liv».

«Stiftelsen Nytt Liv». «Stiftelsen Nytt Liv». Kjære «Nytt Liv» faddere og støttespillere! Nyhetsbrevet for September 2014 kom litt sent. Mye som skjer om dagen. Men her er altså en liten oppsummering av det som har skjedd i

Detaljer

Handlingsplan. Skedsmo Røde Kors. Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram 2011 2014 vedtatt på landsmøte 9.oktober 2011.

Handlingsplan. Skedsmo Røde Kors. Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram 2011 2014 vedtatt på landsmøte 9.oktober 2011. Handlingsplan Skedsmo Røde Kors 2013 Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram 2011 2014 vedtatt på landsmøte 9.oktober 2011. 1 Utdrag fra Røde Kors Hovedprogram 2.1 Røde Kors forebygger

Detaljer

Kvinner møter kvinner

Kvinner møter kvinner 1 Kvinner møter kvinner I noen land er det vanlig at kvinner "skravler" i bussen med andre, helt ukjente kvinner, på veien hjem. I noen land er det vanlig å prate med en hjemløs kvinne på gata, en som

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, MARS, 2015. Hei alle sammen! Dagene og ukene går fort og vi har i løpet av denne måneden merket at våren kommer snikende. Vi har hatt en tilvenning med Oliver som vi ønsker

Detaljer

Hva gjorde du i hjemlandet ditt? Gikk du på skole? Jeg var liten da jeg måtte forlate Bhutan. Jeg var ikke gammel nok til å begynne på skole.

Hva gjorde du i hjemlandet ditt? Gikk du på skole? Jeg var liten da jeg måtte forlate Bhutan. Jeg var ikke gammel nok til å begynne på skole. Intervju med Devi Charan Chamlagai Presentasjon Hvordan introduserer du deg? Navnet mitt er Devi Charan Chamlagai, og jeg er 24 år. Dette er mitt fullstendige navn. Jeg bruker dette navnet overalt. Jeg

Detaljer

Logg fra uke 2 i Cordoba

Logg fra uke 2 i Cordoba Logg fra uke 2 i Cordoba Uken har flydd av sted med mye aktiviteter og dårlig vær, men humøret har vært bra. Vi har begynt å få kontakt med de polske guttene og jentene her. Begge parter prøver å kommunisere

Detaljer

IAESTE jobb i Oman 2006

IAESTE jobb i Oman 2006 IAESTE jobb i Oman 2006 Som mange har innledet rapportene sine med før. Hvis du er i tvil om du skal reise til Oman, så er det ingenting å tenke på. Får du sjansen så reis! Oman er et utrolig vakkert land

Detaljer

Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar

Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar Kan ikke kopieres Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar VÆR GODT FORBEREDT, ha en lek eller to i bakhånd Lær manus Tenk ut egne eksempler Sjekk at utstyr er på plass Ta dere en tur

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

MÅNEDSBREV OKTOBER Grana

MÅNEDSBREV OKTOBER Grana MÅNEDSBREV OKTOBER Grana Så står oktober for døren. Tiden flyr og vi er godt i gang med prosjekt og mye annet på Grana. Vi har delt barna i grupper på 5 når vi jobberi prosjekt, og vi ser at det fungerer

Detaljer

Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med?

Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med? Helse sjekk SINN Bli god Å SNAKKE Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med? med TEKST OG FOTO: TORGEIR W. SKANCKE På bordet er

Detaljer

Årvoll. Kurser og tilbud for tredje trinn høsten 2015!

Årvoll. Kurser og tilbud for tredje trinn høsten 2015! Kurser og tilbud for tredje trinn høsten 2015! Velkommen til tredje trinn på Årvoll Aktivitetsskole! Ett stort Hei til både barn og foresatte! Sammen med de andre voksne på AKS har vi laget, et hva vi

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Invitasjon til OMSORGSSAMLING. 6-8. november 2015 Bryggen, Bergen. Påmeldingsfrist: 28 september 2015

Invitasjon til OMSORGSSAMLING. 6-8. november 2015 Bryggen, Bergen. Påmeldingsfrist: 28 september 2015 Invitasjon til OMSORGSSAMLING 2015 6-8. november 2015 Bryggen, Bergen Påmeldingsfrist: 28 september 2015 Velkommen til Omsorgssamling 2015 6. - 8. november Radisson Royal Hotel, Bryggen Hver tredje deltaker

Detaljer

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du?

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du? BLUE ROOM SCENE 3 STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. Hva gjør du? Skriver brev. Ok. Til hvem? Til en mann jeg møtte på dansen/

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

AKTIVITETSPLAN VINTER 2016:

AKTIVITETSPLAN VINTER 2016: AKTIVITETSPLAN VINTER 2016: Mandag: Kl.10.00 11.00 - Avspenning og lett styrketrening (annen hver uke 3) Kl.13.30 15.00 - Datahjelp og hjelp til overføring av bilder fra kamera til PC, tilbys enkelte mandager

Detaljer

Informasjonsblad om KPK-Ukrainas virksomhet blant de fattige.

Informasjonsblad om KPK-Ukrainas virksomhet blant de fattige. HOUSE OF MERCY Informasjonsblad om KPK-Ukrainas virksomhet blant de fattige. Bilder og rapport fra juleaksjonen som var i desember 2013. Fra aksjon barnevotter Takk til Gosh Respons. Flere barn har fått

Detaljer

Kapittel 12 Sammenheng i tekst

Kapittel 12 Sammenheng i tekst Kapittel 12 Sammenheng i tekst 12.1 vi har har vi har vi har vi 12.2 Anna har både god utdannelse og arbeidserfaring. Anna har verken hus eller bil. Både Jim og Anna har god utdannelse. Verken Jim eller

Detaljer

Hjelpekorpset RYKKER UT

Hjelpekorpset RYKKER UT Hjelpekorpset RYKKER UT Alltid beredt Mennesker skader seg. Mennesker forsvinner. Livet er sårbart. Derfor er Oslo Røde Kors Hjelpekorps på vakt ved større kultur- og sportsarrangementer. Hjelpekorpset

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

YS idehefte for en god og meningsfull

YS idehefte for en god og meningsfull YS idehefte for en god og meningsfull pensjonisttilværelse Mars 2010 Design: Signus Foto: Istockphoto YS gir deg råd og inspirasjon Foto: Erik Norrud Om få år når de store barnekullene født etter krigen

Detaljer

Våre søsken i Øst trenger også hjelp og trøst.

Våre søsken i Øst trenger også hjelp og trøst. Våre søsken i Øst trenger også hjelp og trøst. Jeg har vært så heldig å få være med på hjelpesendingsturen med Hjelp til Russland nå i mai/juni. Dette var min første tur, så inntrykkene var mange og sterke.

Detaljer

Vår-nytt fra Stjerna SPRÅK:

Vår-nytt fra Stjerna SPRÅK: Vår-nytt fra Stjerna Endelig er våren her! Mai står foran oss og nå er det bare å se etter de første vårtegnene. Snøen smelter bort og fram kommer deilig sand og jord. Små fingre uten store votter som

Detaljer

Daniel, Gunn, Silje N, Evangelina, Lene, Mona, Ida, Kristine, Linda, Christine, Tine, Silje B og Jannike

Daniel, Gunn, Silje N, Evangelina, Lene, Mona, Ida, Kristine, Linda, Christine, Tine, Silje B og Jannike I august har vi Velkommen til et nytt barnehageår alle nye og gamle barn og foreldre! August er forbi, og med den også en tid der vi har fått blitt kjent med mange nye barn og foreldre. Det har begynt

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR GRØNNFINKENE

MÅNEDSPLAN FOR GRØNNFINKENE MÅNEDSPLAN FOR GRØNNFINKENE Takk for godt oppmøte på " suppen" vår og en trivelig ettermiddag. Vi vil fortsatt jobbe for å bli kjent med hverandre og ha fokus på vennskap i alt vi gjør, i lek, aktiviteter

Detaljer

Kurs med Tara Orlin, Bolvik går i Skien. 12 og 13 desember.

Kurs med Tara Orlin, Bolvik går i Skien. 12 og 13 desember. Hengertrening: Kurs med Tara Orlin, Bolvik går i Skien. 12 og 13 desember. Endelig skal vi på kurs. Beste av alt med egne hester! Ukene går sakte, spent som et lite barn, og føles som tiden går for sakte

Detaljer

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to.

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. PÅ DIN SIDE AV TIDEN v5.0 SC1 INT KINO (29) og (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. hvisker i øret til Pål Vil du gifte deg med meg? Hva? trekker

Detaljer

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2 Brukerundersøkelsen 2014 Tusen takk for god oppslutning på årets brukerundersøkelse. Bare to besvarelser som uteble, og det er vi fornøyde med Vi tenkte å ta for oss alle spørsmålene i brukerundersøkelsen

Detaljer

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør «Det var en gang en som bygde en campingbil» Slik startet dette eventyret som i dag heter Norsk Bobilforening. Det er i år 30 år siden foreningen ble stiftet.

Detaljer

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp GIVERGLEDENR. 2 2004 Informasjon for Norges Blindeforbunds givere Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp Jeg har selv opplevd at synet har sviktet meg. Og vet hvor vanskelig

Detaljer

MAKS 2.trinn. Tilbudskatalog. Høst 2015. Marienlyst Aktivitetsskole

MAKS 2.trinn. Tilbudskatalog. Høst 2015. Marienlyst Aktivitetsskole MAKS 2.trinn Tilbudskatalog katalog! Gledelig høst! Høst 2015 Marienlyst Aktivitetsskole Nå er sommeren over og høst og vinter nærmer seg. Men vi lar ikke dette stoppe oss på MAKS, vi fortsetter med et

Detaljer

Deres ref: Vår ref: 23.juni 2015

Deres ref: Vår ref: 23.juni 2015 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets Kompetansesenteret for idrett i Agder Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 3

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 3 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 3 Kapittel 3, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Leyla har lyst på en jobb. Hun har god tid, og hun kjeder seg litt hjemme. Barna hennes går på skole, og mannen

Detaljer

Rogaland Røde kors. Presentasjoner av Røde kors http://www.youtube.com/watch? v=_a0w57pnwso. http://www.youtube.com/watch?

Rogaland Røde kors. Presentasjoner av Røde kors http://www.youtube.com/watch? v=_a0w57pnwso. http://www.youtube.com/watch? Rogaland Røde kors Presentasjoner av Røde kors http://www.youtube.com/watch? v=_a0w57pnwso http://www.youtube.com/watch? v=rxx4e1ooa3c 26.09.13 Frivilligsentralene 1 Erfaringer frå Røde kors Presentasjon

Detaljer

Heisann alle sammen! Nå har det gått noen mnd siden sist nyhetsbrev, så nå er det på tide med noen oppdateringer fra oss her i Nytt Liv. Her i Bolivia startet nytt skoleår i februar, og vi fikk også i

Detaljer

Årvoll. Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015!

Årvoll. Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015! Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015! Velkommen til fjerde trinn på Aktivitetsskolen Årvoll! Hei til både barn og foresatte! Sammen med de andre voksne på AKS har vi laget, noe som vi tror blir

Detaljer

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal David Levithan En annen dag Oversatt av Tonje Røed Gyldendal Til nevøen min, Matthew. Måtte du finne lykke hver dag. Kapittel én Jeg ser bilen hans kjøre inn på parkeringsplassen. Jeg ser ham komme ut.

Detaljer

SKOLENYTT. Kantinegruppa. Mary`s venner. Sunndal voksenopplæring. Fire på skolen. Kulturelt samspill

SKOLENYTT. Kantinegruppa. Mary`s venner. Sunndal voksenopplæring. Fire på skolen. Kulturelt samspill Sunndal voksenopplæring Fire på skolen Mary`s venner Vi spør fire stykker på skolen hva de skal gjøre i vinterferien.? Side 5 INTERVJU MED EN ELEV PÅ VIDEREGÅEND E Saba Abay/Maryam Nessabeh Foto: Maryam

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, JANUAR 2013. Hei alle sammen! Da ønsker vi alle barn og foreldre velkommen til et nytt år på avdeling Sølje. Det er rart med det, men alltid etter en ferie ser vi forandringer

Detaljer

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Norge Navn: Christina Bruseland Evt. rejsekammerat: Hjem-institution: VIA UC, Campus Viborg Holdnummer: FV09 Rapport fra udvekslingsophold Værts-institution/Universitet: UIA, Universitet

Detaljer

«Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen» Barnehageloven 1

«Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen» Barnehageloven 1 Månedsbrev fra Elgtråkket NOVEMBER 2013 VIPS, så var vi i november! Elgtråkket kan se tilbake på oktober med dager i full aktivitet ute i skogen, på tross av ELGJAKTA! Vi pustet lettet ut da vi ikke hørte

Detaljer

Falt for Azimut 50. De siste ti årene har den båtglade innlandsfamilien. BÅTEN MIN: Azimut 50

Falt for Azimut 50. De siste ti årene har den båtglade innlandsfamilien. BÅTEN MIN: Azimut 50 BÅTEN MIN: Azimut 50 HØYT HEVET: Fra flybr igden har Borger, Anita og Maren Ulven kongeutsikt i alle retninger. Familien Ulven fra Moelv reiser hver helg til Vollen, hvor deres Azimut 50 har fast hjemmehavn.

Detaljer

Klevan Hyttefelt SAVALEN. www.nordbohus.no/klevan

Klevan Hyttefelt SAVALEN. www.nordbohus.no/klevan Klevan Hyttefelt SAVALEN www.nordbohus.no/klevan Eksklusivt og flott på Savalen 47 46 64 48 1 45 49 65 63 FA 6 1100 66 300 62 FL 1 67 61 1000 FA 1 TUN 1 68 50 Klevan hyttefelt er et nytt hyttefelt på Savalen

Detaljer

Kristina Ohlsson mennesker. Det var så typisk mormor å si slike ting. En gruppe mennesker. Ja, det kunne Simona også se. Men hvilke mennesker? Det vis

Kristina Ohlsson mennesker. Det var så typisk mormor å si slike ting. En gruppe mennesker. Ja, det kunne Simona også se. Men hvilke mennesker? Det vis Steinengler 1. Det begynte med statuene i hagen til mormor. De var fire stykker og så ut som en familie. To barn og to voksne. Laget av hard, grå stein. De sto i en liten ring med ryggen mot hverandre.

Detaljer

Vi vil få ønske store og små velkommen til avdelingen Bjørka i Frydenhaug barnehage. På Bjørka er vi fire ansatte i 100 % stillinger.

Vi vil få ønske store og små velkommen til avdelingen Bjørka i Frydenhaug barnehage. På Bjørka er vi fire ansatte i 100 % stillinger. ÅS KOMMUNE INNLEDNING Vi vil få ønske store og små velkommen til avdelingen Bjørka i Frydenhaug barnehage. Bjørka er vi fire ansatte i 100 % stillinger. Personalgruppen består av: 1. Hilde J. Khayre (teamleder

Detaljer

Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015

Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015 Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015 Februar startet med et smell det også, da vi nå måtte fyre av hele fire raketter for Sigurd som fylte år. Første 4-åring er på plass på Rådyrstien, og det er selvfølgelig

Detaljer

Smølåsen er for dem som elsker å være ute i naturen. 11 hytter i Smølåsen på Fidjeland i Sirdal

Smølåsen er for dem som elsker å være ute i naturen. 11 hytter i Smølåsen på Fidjeland i Sirdal Smølåsen er for dem som elsker å være ute i naturen. Uansett årstid 11 hytter i Smølåsen på Fidjeland i Sirdal Grubbå Smølåsen Finnstølløypa Fidjelandvatnet Sirdal Høyfjellshotell Parkering Fidjeland skitrekk

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

Fortellingen om Super i farta. Skrevet av 1. klasse Steinerskolen 2012-13

Fortellingen om Super i farta. Skrevet av 1. klasse Steinerskolen 2012-13 Fortellingen om Super i farta Skrevet av 1. klasse Steinerskolen 2012-13 Fortellingen om Super i farta FORORD Da jeg møtte Cecilie for over et år siden på ROM-Agder forstod jeg at hun hadde en viktig

Detaljer

2015 Kagge Forlag AS. Omslagsdesign: Terese Moe Leiner Omslagsillustrasjon: Sondre Steen Holvik Sats: akzidenz as, Dag Brekke ISBN: 978-82-489-1751-9

2015 Kagge Forlag AS. Omslagsdesign: Terese Moe Leiner Omslagsillustrasjon: Sondre Steen Holvik Sats: akzidenz as, Dag Brekke ISBN: 978-82-489-1751-9 2015 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Terese Moe Leiner Omslagsillustrasjon: Sondre Steen Holvik Sats: akzidenz as, Dag Brekke ISBN: 978-82-489-1751-9 Kagge Forlag AS Stortingsg. 12 0161 Oslo www.kagge.no

Detaljer

Årbok i planteklubben for georginer 2015

Årbok i planteklubben for georginer 2015 Årbok i planteklubben for georginer 2015 Foto: Anita Røilid Velkommen til den andre årboka for planteklubben for georginer Vi forsøker samme opplegg som i fjor med bestilling av knoller. De som ønsker

Detaljer

Jakten på det perfekte

Jakten på det perfekte Jakten på det perfekte Livet lærer oss at ting sjelden går helt som planlagt. Ikke minst gjelder det for byggeprosjekter med detaljer som endres, tekniske løsninger som må tilpasses og alternative materialer

Detaljer

MITT BLIKK - FOTOWORKSHOP MED FLYKTNINGER OG LOKAL UNGDOM

MITT BLIKK - FOTOWORKSHOP MED FLYKTNINGER OG LOKAL UNGDOM MITT BLIKK - FOTOWORKSHOP MED FLYKTNINGER OG LOKAL UNGDOM Bodø Røde Kors og Kunst og kultursenteret gjennomførte i forbindelse med tv-aksjonen et fotoprosjekt rettet mot enslige mindreårige flyktninger

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE AUGUST 2011 Hei til alle sammen Så er sommeren forbi og et nytt barnehage år har begynt. Vi vil både få ønske alle de gamle barna og foreldrene velkommen tilbake og også en

Detaljer

Kan Du Hundespråk? En Quiz

Kan Du Hundespråk? En Quiz Kan Du Hundespråk? En Quiz Hunder kommuniserer primært gjennom kroppsspråk, lukter og lyder. Det er en god idé å lære seg det grunnleggende innen dette området for å kunne forstå hunden bedre. Prøv å svare

Detaljer

Norsktrening BEDRE I NORSK

Norsktrening BEDRE I NORSK Norsktrening BEDRE I NORSK Vil du bidra? Å kunne norsk er en viktig nøkkel til deltakelse i det norske samfunnet. Derfor tilbyr Oslo Røde Kors praktisk norsktrening til flyktninger og andre innvandrere.

Detaljer

VETERANEN. Alexander J. L. Olafsen. Kjellbergveien 16 3213 Sandefjord alexander_olafsen@live.no 406 01 138

VETERANEN. Alexander J. L. Olafsen. Kjellbergveien 16 3213 Sandefjord alexander_olafsen@live.no 406 01 138 VETERANEN By Alexander J. L. Olafsen Copyright (C) 2014 Alexander J. L. Olafsen Kjellbergveien 16 3213 Sandefjord alexander_olafsen@live.no 406 01 138 1 INT. I STUA - DAG (SKUDD AVFYRES) I en stor hvit

Detaljer

Her er første bilde som ble tatt av oss Fra venstre: Renate, Sylvia, Amalie, Meg, Marie, Sivert, Ingri, Astrid og Ine. Vi var veldig trøtte.

Her er første bilde som ble tatt av oss Fra venstre: Renate, Sylvia, Amalie, Meg, Marie, Sivert, Ingri, Astrid og Ine. Vi var veldig trøtte. Rapport fra Sofie Earl Færøvig: Først vil jeg bare si at jeg føler meg veldig privilegert og ikke minst heldig som har fått muligheten til å reise to uker til USA helt gratis denne sommeren (sommeren 2014).

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Kapittel 12, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Jan og Åse har giftet seg. Jans mor og søster har kommet helt fra Polen, og nå er det fest i Furulia. Det

Detaljer

Innledning. Venner dagtavle er en stor, fargerik magnettavle. Venner dagtavle inneholder følgende:

Innledning. Venner dagtavle er en stor, fargerik magnettavle. Venner dagtavle inneholder følgende: GAN Aschehoug Innledning Venner dagtavle er en stor, fargerik magnettavle med illustrasjoner fra venneserien. Tavlen er ment som et samtaleverktøy, der samtaler og aktiviteter tilpasses den konkrete barnehage

Detaljer

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Da var det klart for nyhetsbrevet for Juni. Også denne måneden er det mange ting som har skjedd. Her blir det aldri kjedelig «A» og «R». Jeg fikk telefon fra ex

Detaljer

HJELP til Russland. www.helprussia.no. innstikk. September 2013, årgang 14

HJELP til Russland. www.helprussia.no. innstikk. September 2013, årgang 14 innstikk HJELP til Russland September 2013, årgang 14 Glem ikke å gjøre godt og dele med andre. For slike offer er til behag for Gud. Hebr. 13.16 www.helprussia.no Hilsen ved lederen for stiftelsen HJELP

Detaljer

OKTOBER PÅ SIRKELEN TILBAKEBLIKK. Samling:

OKTOBER PÅ SIRKELEN TILBAKEBLIKK. Samling: OKTOBER PÅ SIRKELEN Da er høsten her for fullt. Vi snakker om hva som skjer på høsten, hva slags vær og hva slag klær trenger vi da. Hva skjer med trærne og hva finner vi skogen. Mye spennende og undres

Detaljer

VELKOMMEN TIL ANTIBAC HYGIENEKONSEPT

VELKOMMEN TIL ANTIBAC HYGIENEKONSEPT VELKOMMEN TIL ANTIBAC HYGIENEKONSEPT God håndhygiene er det viktigste tiltaket ved bekjempelse av smitte i hverdagen. Barnehagebarn leker tett og er utsatt for mer infeksjoner enn barn som ikke går i barnehage.

Detaljer

Månedsbrev fra Revehiet Mars 2013

Månedsbrev fra Revehiet Mars 2013 Månedsbrev fra Revehiet Mars 2013 Viktige datoer i mars: 6. mars: Akedag på Ringkollen 10. mars: Petter fyller 4 år! 12. mars: Barnehagedagen! Vi får også besøk av Hole Ungdomsskole som skal ha teater

Detaljer

Benedicte Meyer Kroneberg. Hvis noen ser meg nå

Benedicte Meyer Kroneberg. Hvis noen ser meg nå Benedicte Meyer Kroneberg Hvis noen ser meg nå I Etter treningen står de og grer håret og speiler seg i hvert sitt speil, grer med høyre hånd begge to, i takt som de pleier. Det er en lek. Hvis noen kommer

Detaljer

Personportrett. Rapport. Håvard Risebrobakken

Personportrett. Rapport. Håvard Risebrobakken Personportrett Rapport Håvard Risebrobakken Hva vil vi med filmen? Filmen Hverdag er et ti minutters personportrett om Roar Torgersen, og hans hobbyer. Roar er pensjonist, og har derfor mye tid han må

Detaljer

Guatemala 2009. A trip to remember

Guatemala 2009. A trip to remember Guatemala 2009 A trip to remember Andreas Viggen Denne boken har jeg laget for at jeg skal kunne se tilbake på denne fantastiske reisen som virkelig gjorde inntrykk på meg. Håper du som leser av denne

Detaljer

Reisebrev fra turen til St. Petersburg

Reisebrev fra turen til St. Petersburg Reisebrev fra turen til St. Petersburg 1.- 9.september 2011 Avreise torsdag 1. september kl 17 30 fra Trondheim S med 22 opplagte og spente deltagere. Har første overnatting i Østersund. Drar tidlig fredag

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Far din

Bjørn Ingvaldsen. Far din Bjørn Ingvaldsen Far din Far din, sa han. Det sto en svart bil i veien. En helt vanlig bil. Stasjonsvogn. Men den sto midt i veien og sperret all trafikk. Jeg var på vei hjem fra skolen, var sein, hadde

Detaljer

November brev fra sommerfuglen

November brev fra sommerfuglen November brev fra sommerfuglen Hei. Oktober måned er nå nesten over. Vi har i denne måned hatt fokus på FN-dagen og FORUT sitt opplegg. Barna har blitt kjent med Puspa, Nischal og Biswas som bor i Nepal.

Detaljer

Livsgledeuka. i Kristiansand 26. - 30. august 2013

Livsgledeuka. i Kristiansand 26. - 30. august 2013 Livsgledeuka i Kristiansand 26. - 30. august 2013 Velkommen til Livsgledeuka For 9. året på rad arrangerer lokalforeningen i Kristiansand Livsgledeuka. Fra 26-30 august gir vi deg muligheten til å delta

Detaljer

Deres ref: Vår ref:731123-v1 20.februar 2015

Deres ref: Vår ref:731123-v1 20.februar 2015 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets Kompetansesenteret for idrett i Agder Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION

Detaljer

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! November var en hektisk, men veldig fin, spennende og opplevelsesrik måned. Personlig var nok November den beste måned i dette året for meg - takket være

Detaljer

ÅRSBERETNING FFHB VEST-AGDER 2013

ÅRSBERETNING FFHB VEST-AGDER 2013 ÅRSBERETNING FFHB VEST-AGDER 2013 FFHB VEST- AGDER holdt sitt årsmøte torsdag 14. februar 2013, på Peppes Pizza i Kristiansand Følgende saker var på dagsorden: Godkjenning av innkalling Valg av ordstyrer

Detaljer

Når en du er glad i får brystkreft

Når en du er glad i får brystkreft Når en du er glad i får brystkreft Du kan ikke hindre sorgens fugler i å fly over ditt hode, men du kan hindre dem i å bygge rede i ditt hår. våg å snakke om det Når en du er glad i berøres av brystkreft

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Lørdag den 21. februar reiste vi sammen med fire andre fra helsefagarbeider klassen til Malta. Der skulle vi være i tre uker gjennom utvekslingsprogrammet Erasmus+.

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

Utgitt av MUIL: Myra ungdoms-og idrettslag. Sykkel- og snowboardløype på Myra

Utgitt av MUIL: Myra ungdoms-og idrettslag. Sykkel- og snowboardløype på Myra Nr. 1-2011. Opplag: 750. Årgang 33 Ansvarlig redaktør.vanja Grut Utgitt av MUIL: Myra ungdoms-og idrettslag vanja.grut@gmail.com www.muil.no Sykkel- og snowboardløype på Myra Myra UIL har fått bevilget

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail.

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail. Siste nytt fra Frivilligsentralen Fordi Helen Mollatt søker permisjon fra Home-start, skal Ingvild Vatne vikariere for henne. Først i 60%, så i hel stilling, slik at vi må få inn en vikar for Ingvild fra

Detaljer

Sol, sommer og seiling!

Sol, sommer og seiling! Sol, sommer og seiling! Velkommen til sommerkurs i seiling! I løpet av noen fine sommerdager ved sjøen skal du få prøve å seile sammen med andre og helt alene. Det blir tid til å leke og bade også, men

Detaljer