Røde Kors. Bli venn med Vest-Agder Røde Kors på Facebook! Etablerer vann- og elveredningsgruppe i Mandal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Røde Kors. www.rodekors.no Bli venn med Vest-Agder Røde Kors på Facebook! Etablerer vann- og elveredningsgruppe i Mandal"

Transkript

1 avisa Røde Kors VEST AGDER Nr Juni Etablerer vann- og elveredningsgruppe i Mandal Les mer side 5 Fattigdom og elendighet, men også mye glede Les mer side 6 Marianne Hammer, Lyngdal Røde Kors i hyggelig prat med Birgitte Salamonsen til høyre. Birgitte ønsker å engasjere seg for lokalsamfunnet, og vil melde seg som Beredskapsvakt så snart hun fyller 18 år. 70 beredskapsvakter i Lyngdal Lyngdal Røde Kors øker beredskapen, og er først ute i Vest-Agder med å etablere Beredskapsvakt. Rosfjord Strandhotell har meldt inn alle sine medarbeidere som beredskapsvakter, og blir kommunenes beredskapshotell, det andre i Norge! Håp gjennom mørke tider Les mer side 11 Les mer på side 2 Bli venn med Vest-Agder Røde Kors på Facebook!

2 2 RØDE KORS avisa VEST AGDER info leder Tanker fra en nyvalgt leder i «Verdens største humanitære nettverk» Som nyvalgt distriktsleder i Vest-Agder Røde Kors ble jeg «kalt» til hovedstaden ikke til Kongens bord men til Presidentens. Hans budskap var at Røde Kors handler egentlig bare om to forhold: 1. Røde Kors er Genève-konvensjonens vokter 2. Røde Kors er «Verdens største humanitære nettverk» Noen timer etter får jeg e-post fra avisredaktøren om å skrive en leder det haster vedlagt er en lang liste over artiklene. Hjelp tenker jeg! Røde Kors i Vest-Agder handler om: Besøkstjenesten i lokalforeningene Ungdomsgruppa på Lista Guttegruppa i Søgne Hjelpekorps i påskefjellet Førstehjelpsopplæring i Russland Oppstart av Beredskapsvakt i Lyngdal 70 beredskapsvakter i Lyngdal! Lyngdal Røde Kors øker beredskapen, og er først ute i Vest-Agder med å etablere Beredskapsvakt. Rosfjord Strandhotell har meldt inn alle sine medarbeidere som beredskapsvakter, og blir kommunenes beredskapshotell, det andre i Norge! Av: Jane Sofie Svendsbø - Vi ønsker å motivere så mange som mulig i Lyngdal kommune til å melde seg til tjeneste om større ulykker eller naturkatastrofer skulle inntreffe. - Vi trenger lokale folk til enkle, men viktige oppgaver som for eksempel vakthold, varsling, organisere mat og drikke, utstyr, omsorg, drive samleplasser, evakueringsplasser, tolkvirksomhet osv, fortsetter Skeibrok. Beredskapsvakt illustreres gjennom spørsmålet; Hvis det skjer noe virkeiig alvorlig i området der du bor, kan Røde Kors kontakte deg da, og høre om du kan hjelpe? - Mange nordmenn vil ønske å svare ja på et slikt spørsmål. Vi gjør det samtidig enkelt også å svare ja på våre krav, nemlig at vedkommende da Utgiver: Vest-Agder Røde Kors Vesterveien 4, 4613 Kristiansand Tlf Ansvarlig redaktør: Jane Sofie Svendsbø E-post: Mangfoldet er stort. I tillegg jobber vi for økt samarbeid med Aust-Agder Røde Kors og tettere bånd til Norges Røde Kors. Vest-Agder Røde Kors er en liten, men en aktiv, del av «Verdens største humanitære nettverk». «Distriktet skal tilrettelegge for at lokalforeningene kan mobilisere frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid, omsorgsaktivitet og Røde Kors Ungdom.» Dette er styrets oppdrag og utfordring. Sammen med alle frivillige og ansatte ønsker og vil vi løse oppdraget. Å si ja til å være leder handler for meg ikke om å være flink og kunnskapsrik nok. Det handler om at Røde Kors gir oss muligheten til i felleskap å skape de gode gjerninger som forandrer verden. Mitt spørsmål til deg. Er du en del av «Verdens største humanitære nettverk»? Hvis ikke inviterer jeg deg til å bli «en Røde Korser»! Mangfoldet i Røde Kors gjør at det alltid finnes en oppgave som passer for deg. Trykk: Nr 1 Trykk AS Opplag: Distribueres av Norpost AS Et av våre mål er å starte BEREDSKAPSVAKT i alle kommuner i Vest-Agder. Her er plass og her trengs mange. Jeg vil avslutte med setningen som innleder vårt handlingsprogram for : I Vest-Agder Røde Kors skal vi alle være med å lage en kultur der vi evner å få frem ressursene hos hverandre. F.v. Kjetil Ytterdahl, Bente Skeibrok og Odd Suvatne, Lyngdal Røde Kors må være villig til å stille opp minimum EN kveld i året for faglig oppdatering innen relevante tema. Førstehjelpskurs til alle Beredskapsvakter Første kvelden får alle et 5 timers førstehjelpskurs. I tillegg vil de få et enkelt introduksjonskurs til Røde Kors, forteller Skeibrok. Lyngdal Røde Kors har inngått et samarbeid med Rosfjord Strandhotell, som blir kommunens beredskapshotell. Dette betyr i praksis at alle ansatte ved hotellet blir beredskapsvakter, og hotellet stiller seg til disposisjon som et samlingssted ved en eventuell krise. -Vi ønsker å bidra i lokalsamfunnet og regionen dersom en krisesituasjon skulle oppstå, sier Gaute Ubostad, ved Rosfjord Strandhotell. At Rosfjord STRANDHOTELL ønsker å være med Walborg Njerve Lohne Distriktsleder Vest-Agder Røde Kors på dette, synes jeg er utrolig flott, sier Bente Skeibrok. - Det gir en ekstra trygghet i lokalsamfunnet når vi har en lokal bedrift som stiller sine lokaler til disposisjon og med ansatte skolert som beredskapsvakter med blant annet førstehjelpskurs, fortsetter hun. Ordfører Ingunn Foss stiller seg også positiv til denne aktiviteten: Arbeidet Røde Kors gjør i samfunnet, er av uvurderlig nytte. En ulykke kan også ramme i Lyngdal kommune, og ved å melde seg som beredskapsvakt, kan man være med å gi hjelp hvis det trengs. Jeg oppfordrer alle som har anledning, til å la seg registrere, og være en mulig ressurs for lokalsamfunnet. Også lensmann Anne Margrethe Ruud og brannsjef Jon Inge Aasen støtter aktiviteten. Annonser og layout: Media Direct Norge AS Gråterudveien 1, 3036 Drammen Postboks 2385, 3003 Drammen Tel.: Alle henvendelser om annonser rettes til Media Direct Norge

3 RØDE KORS avisa VEST AGDER 3 Bare sammen kan vi Berit Forsgren, ny leder for Omsorgsrådet i Vest Agder Røde Kors. gjøre en god jobb for mennesker som trenger oss! Godt samarbeid preget av motivasjon og engasjement er nøkkelen til suksess. Dette er noen av ingrediensene som trengs for å gjøre en innsats for våre medmennesker som trenger oss i sårbare livssituasjoner, situasjoner som gjør at det offentlige eller familie ikke strekker til. Av: Jane Sofie Svendsbø Det er den nye lederen for Omsorgsrådet i Vest-Agder Røde Kors, Berit Forsgren, som engasjert forteller om sitt nye verv. Omsorgsrådets oppgaver er å være rådgiver, pådriver og motivator for frivillige som driver aktiviteter innen omsorg, forteller Berit Forsgren. - For eksempel innen besøkstjeneste, migrasjon og flerkultur, barn og oppvekst, visitorer, osv. - I tillegg skal vi også tilrettelegge for erfaringsutveksling og kompetansebygging for de frivillige. Vi ønsker å bidra til at frivillige får den oppfølging de har behov for, og at de skal få muligheten til å utvikle seg. Frivillige skal vite hva de kan gjøre, men også vite hva de ikke Distriktsråd omsorg: Lilly Eriksen, Mona Benestad, Jawida Salih, Berit Forsgren og Aslaug Røineland. kan gjøre. Det er viktig å ha riktige mennesker på riktig sted, og følge opp med kurs, kompetanseheving, veiledning og støtte. Motiverte og trygge frivillige gjør en bedre innsats. Med seg i omsorgsrådet har lederen fire flotte kvinner som på ulikt vis bidrar med sin kompetanse: Lilly Eriksen, Mona Benestad, Aslaug Røineland og Jawida Salih. Berit Forsgren har tatt på seg oppdraget som frivillig leder av distriktsråd omsorg, Vest-Agder. Hun har fem års fartstid som ansatt i Røde Kors med lederutvikling som ansvarsområde. -Jeg liker godt å jobbe med motivasjon, både hos meg selv og andre, forteller hun. Å finne drivkraften og ressursene som bor i oss, skaper bevissthet om hva vi kan utrette, som igjen gir uante resultater, og som igjen skaper mye glede for de som trenger oss og for oss selv. Har du lyst til å vise frem bygda? Da kan du bli med i Internasjonal guttegruppe! Å flytte til en ny plass kan være spennende, men også utfordrende. Kommer man i tillegg til Norge som flyktning og/eller innvandrer møter man også en fremmed kultur, et nytt språk, nye mennesker og et samfunn som på mange måter skiller seg fra samfunn man tidligere har bodd i. Samtidig vet vi at sosial kontakt og utfoldelse er svært viktig for trivsel, god livskvalitet og ikke minst en vellykket integrering. Språket læres best ved praksis! På landsbasis er det er stadig fokus på norskopplæringsaktiviteter. Det er helt klart at for å klare seg bra i Norge er språkkunnskapene sentrale. Det er vanskelig å få seg en jobb, gå på skole eller å bli en del av lokalsamfunnet uten å mestre språket. En ting er å gå på skole og lære et språk, men for at språket skal kunne utvikle seg og bli en integrert del av et menneske må det praktiseres med noen som allerede mestrer språket godt. Søgne Røde Kors og Søgne Frivilligsentral er opptatt av å ha nær kontakt og dialog med flyktningene som bor i bygda, og vi hører på ønsker og behov de har. På denne måten kan vi utvikle aktiviteter som er spennende og interessante for flest mulig. Det er på bakgrunn av dette at vi nå starter opp en egen gruppe for gutter og menn år. Initiativet kom fra flyktningene selv, og et slik positivt engasjement vil vi selvfølgelig følge opp. Startet i vår Torsdag 29.mars hadde ledergruppa sitt første møte og det ble lagd semester plan med møter 2 ganger i måneden. Ledergruppa består av 3 norske frivillige og 4 flyktninger. I tillegg til dette har flyktningene selv vært i kontakt med ca 20 gutter/menn som lærer norsk på Birkelid og som ønsker å være med som deltakere i gruppa. Det har ikke manglet på gode ideer til aktiviteter, og det er allerede planlagt tur rundt Kvernhusvannet, Skalldyrbord og omvisning på Christiansands Bryggeri. De har også veldig lyst til å bli bedre kjent med naturen og rekreasjonsmuligheter i nærområdet. Fv. Prsemek Winiarczyk, Einar Søberg, Muradil Dilmurat, Okbit Meleake, Ivar Severinsen, Odd Arne Roll og Ermias Berhane håper du har lyst til å bli bedre kjent med dem! Guttene vil gjerne bli kjent med andre i Søgne og Songdalen som har lyst til å være med å gjøre hyggelige ting i sammen med dem. De er opptatte av at dette skal være et positivt tiltak. I tillegg ønsker de å bidra i debatten rundt integrering og flerkultur, og ser for seg at gruppa blir en ressurs inn i bygda. Både som frivillige plenklippere, men også som f.eks frivillige vakter ved ungdomsarrangement. På denne måten håper de at integreringsprosessen kan gå litt raskere og mer smidig. -Fordelen med å være frivillig for min del, er at jeg kjenner organisasjonen godt. Det gjør det enklere for meg å gå inn og bruke kompetansen min i samspill med administrasjonen og andre frivillige. Jeg synes det er morsomt å være leder, og har lyst til å gjøre en forskjell. - Jeg liker å få folk til å samarbeide og håper å inspirere og motivere både frivillige og ansatte til å ta tak for de som trenger oss, sier Berit Forsgren. Ledelse er lagspill! Røde Kors Omsorg etterlyser spesielt menn og mennesker med flerkulturell bakgrunn til sitt frivillige arbeid. Vi trenger også mangfold blant frivillige. Så meld din interesse, oppfordrer den nye lederen av Omsorgsrådet i Vest-Agder Røde Kors. Det handler om å få flere til å gjøre mer mulig! Internasjonal Guttegruppe Ønsker du å vite mer om guttegruppa, har ideer og tanker om hva de kan finne på, eller kanskje du har lyst til å være med? Ta kontakt med Rachel Caroline Papa i Søgne Frivilligsentral Mob: mail: Denne aktiviteten er en del av det mangfoldige tilbudet som finnes i Søgne Røde Kors

4 4 RØDE KORS avisa VEST AGDER Planter flagg: Mannskaper fra Kristiansand RKH planter Røde Korsflagget i påskefjellet på Hovden i Setesdal. Foto: Sven Bruun Historien om Vennesla Røde Kors hytte på Brokke For 11 år siden solgte vi i Vennesla Røde Kors den gamle hytta vi hadde på Myklevann. Pengene fra salget ble brukt til å finansiere kjøpet av en ny tomt sentralt på Brokke, nemlig Furestøyl. Av: Tor Arne Finnestad, Vennesla Røde Kors I 2011 ble det på et ekstraordinært årsmøte besluttet at det var spart nok penger i foreningen til å starte bygginga av den nye hytta på Furestøyl. Som ved de fleste byggeprosjekt ble det tatt høyde for at det kunne påbeløpe uforutsette utgifter, men disse viste seg tidlig å bli høyere enn først antatt. Vi besluttet å bruke de siste midlene til å kjøpe inn det mest nødvendige av innredning for å gjøre hytta beboelig. Det ble også klart at vi ikke hadde nok midler til å finansiere bygging av dobbel garasje i denne omgang. Garasjen er svært viktig for oss for å kunne ivareta utstyret vårt på best mulig måte. Den skal brukes til å oppbevare hjelpekorpsets to snøscootere med slede, mannskapsbil, samt ellers alt av nødvendig utstyr for å kunne være i beredskap i fjellet. Også behandlingsrommet som vi planlegger vil være dyrt å innrede. Vi håper at vi i nærmeste fremtid kan motta støtte til å ferdigstille behandlingsrommet og garasjen, da dette er to veldig viktige elementer i arbeidet vårt. Den nye hytta er 175 kvadratmeter og ligger rett ovenfor alpinbakken. Her er det 16 sengeplasser som gir god plass til hjelpekorpset sitt mannskap. Ett rom er klargjort til behandlingsrom, og vi håper vi snarlig kan få på plass en behandlingsbenk, samt alt nødvendig førstehjelpsutstyr. Vi vil kunne ta imot personer med lettere skader og behandle disse. Hytta ble dessverre klargjort sent for denne vintersesongen, men den var bemannet i vinterferien og var også bemannet hele påsken. Fra neste vintersesong blir vi mer til stede med blant annet skipatrulje. Når Vennesla Røde Kors er på hytta vil flagget være heist, og vi vil i tillegg forsøke å få opp et skilt ved veien som viser at hytta er bemannet. Vi ønsker også å få til et samarbeid med Brokke Aktivitet der vi vil være synlige ute på patrulje. Vi vil oppfordre alle som har hytter eller som bare er på tur i området, til å benytte dere av oss. Enten dere trenger forpleining eller om dere bare ønsker å hilse på, se hytta og få en kopp kaffe. Alle er hjertelig velkommen! Stille påske tross høye skadetall Påsken 2012 var en ganske stille påske for mannskapene i Vest-Agder Røde Kors Hjelpekorps. Til tross for høyere skadetall enn de tre siste årene, var det nok av muligheter for vaktmannskapene til å nyte det gode påskeværet. Av: Alfred Georg Klausen, Kristiansand Røde Kors Hvert år trekker hjelpekorpsene til fjells i påsken for å være klare dersom noen skulle skade seg eller gå seg bort i påskefjellet. I Vest-Agder var det i år fire vaktstasjoner som var bemannet fra palmehelgen til 2.påskedag. I Åseralsheiene har Søgne RKH vaktsted på Bortelid, og Mandal RKH har sin faste vaktstasjon på Ljosland. Vennesla RKH har tilholdssted på Brokke i Valle, og helt øverst i Setesdalen har Kristiansand RKH sitt tradisjonelle tilholdssted. Påska 2012 bar i stor grad preg av mildværet som herjet landsdelen i ukene før påske, og flere steder var de ellers så snørike skiløypene heller glisne og tidvis bedre tilrettelagt for fotturer enn skiturer. Bortelid og Ljosland regnes som noen av de mest snøsikre områdene på Agder, men også her bar skiføret preg av stor snøsmelting. Kun enkelte langrennsløyper var tråkket, og det måtte tys til snøkanoner og kunstsnø for at alpinanleggene skulle kunne tilby påsketuristene noe å kjøre på. Hovden var den store vinneren på snøfronten denne påsken, og her var det over 10 mil med oppkjørte langrennsløyper og de fleste bakkene i alpinanlegget viste seg fra sin beste side gjennom påsken. Mye takket være det kalde været som la en beskyttende hånd over de gjenværende snømassene gjennom påsken. Det kalde været var nok også det som gjorde mest utslag på skadestatistikken i år. Totalt ble om lag 100 personer behandlet av mannskapene i Vest-Agder Røde Kors Hjelpekorps denne påsken, mot knappe 60 i fjor. Forskjellen i år var at kulda gjorde snøforholdene både i terrenget og alpinanleggene stein hard, noe som gjorde at selv små fall fort førte til både skrubbsår og mer alvorlige skader. I hovedsak var det småskader som gnagsår og skrubbskader som ble behandlet i løpet av påsken, men det var også noen tilfeller av mer alvorlige skader som brudd og forstuvninger. Normal påskesnø er mykere og mer sukker-aktig enn den som preget påskefjellet i år. Noe som nok også gjorde at en del påsketurister tok det litt mer med ro enn de kanskje pleier å gjøre i påsken. Den eneste leteaksjonen i Agderfjellet var langfredag, hvor to skigåere hadde gått seg bort i fjellet øst for Hovden. Mannskaper og snøscootere fra Kristiansand RKH og Hovden og Bykle Fjellredningsgruppe fikk hentet de Lunsj: Alexander Øen og Nina Neleta Hopen, begge fra Kristiansand RKH, nyter lunsjen ved skiløypene på Hovden i Setesdal. Foto: Mats Flaten Hyttekos: Mannskapene fra Søgne RKH koser seg i solveggen. Foto: Espen Aksnes to kalde turgåerne etter en vellykket redningsaksjon. Kort oppsummert har påsken 2012 skrevet seg inn i historiebøkene som en kald, men likevel flott påske for mannskapene i Vest-Agder Røde Kors Hjelpekorps. kulda gjorde snøforholdene stein hard, noe som gjorde at selv små fall fort førte til både skrubbsår og mer alvorlige skader

5 RØDE KORS avisa VEST AGDER 5 Etablerer vann- og elveredningsgruppe i Mandal På tur : Arvid Abrahamsen, beboer på Mandal sykehjem og Gerd Støle, Mandal Røde Kors. Turvenn i Mandal Besøkstjenesten ved Mandal Røde Kors har fra nyttår utvidet sitt tilbud, og tilbyr nå rusleturer på formiddagene sammen med de som ønsker det på Mandal sykehjem. På kurs i vannredning: Vegard Nordstrøm Tisland, Daniel Veisdal og Lars Helge Tveiten, Mandal Røde Kors. Foto: Rune Braathen, Skedsmo Røde Kors. Mandal Røde Kors ønsker å utvikle spisskompetanse innen vannredning, og satser på kompetanseheving og riktig redningsutstyr. Målet er å bli en ressurs for hele regionen. Av: Jane Sofie Svendsbø Av: Jane Sofie Svendsbø - Dette har blitt et populært tilbud blant beboerne på sykehjemmet, forteller leder av besøkstjenesten, Gerd Støle. Vi har også tilbud på sykehjemmet ettermiddagstid, men mange er mer opplagte på formiddagene, forklarer hun. Torsdag 3. mai er Gerd på vei til sykehjemmet for å ta en rusletur med Arvid Abrahamsen. Arvid var allerede klar til tur da vi kom, og vi fikk være med på en spasertur i det nydelige vårværet. Vi spør om det er fint å komme ut på tur, og får et kontant svar fra Arvid: Det kan du lide på! - Vi pleier å ta en halvtimes tur, men i dag ble det nesten en time, sier Gerd. De var begge enige om at de kunne ha gått enda lengre i det fine været. Mange på sykehjem ønsker mer aktivitet i hverdagen i tillegg til bidrag både fra sykehjem og fra pårørende. Dagene kan være lange. Det er her Mandal Røde Kors ønsker å bidra. - Det er de små tingene i hverdagen som gir livsglede, sier Gerd. - En venn å gå tur med, kunne slå av en prat med folk i nærmiljøet, klappe katten som møter oss i sola eller hilse på ungdommene som haster forbi på sykkel. -Vi trenger også flere frivillige menn til besøkstjenesten, forteller Gerd. Vi har kun en mann med på laget av i alt 22 besøksvenner. - Mange ønsker gjerne menn som besøksvenn, gjerne noen som har felles interesser. Som frivillig får man relevant opplæring, og et hyggelig fellesskap i Mandal Røde Kors. -Å bli engasjert som besøksvenn er en fin måte å drive med frivillig arbeid, sier Gerd som har 20 års erfaring fra Røde Kors tidligere år. Ikke bare kan man gi, men man får også utrolig mye igjen i kontakt med andre mennesker. Jeg må fortelle en liten solskinnshistorie, sier Gerd engasjert. Det var en dag jeg var nødt til å ta med barnebarnet mitt i oppdrag for besøkstjenesten. Jeg trillet barnebarnet i vogn, og spurte etter en stund om min turvenninne ønsket å trille vognen. Det ville hun veldig gjerne. Etter en stund stoppet hun opp, og utbrøt: Det er min dag i dag! - Det var rørende å se hvordan tilsynelatende små ting kan glede andre mennesker. Den beste medisin Røde Kors etablerte tilbudet Besøkstjeneste allerede i Dette ble opprettet av tidligere generalsekretær Jens Meinich som sa følgende: Den beste medisin for et menneske er et annet menneske. Som besøksvenn avsetter man for eksempel en time per uke til frivillig arbeid, men dette kan tilpasses individuelt. Hvem kan bli besøksvenn: Du må være fylt 18 år. Ha lyst til å være til hjelp og støtte for ensomme, syke, eldre, unge, enslige forsørgere, innvandrere. I tillegg må du avlegge taushetsløfte Vi er i gang med å starte en vann- og elveredningsgruppe i Mandal Røde Kors Hjelpekorps, forteller hjelpekorpsleder Per Hageland. - Vi har kjøpt inn spesialutstyr, og jobber med kompetanseutvikling. Hjelpekorpset har kjøpt inn tre gummibåter med motor sammen med annet relevant utstyr. I fjor sendte vi 12 av våre frivillige på kurs i vannredning til Nasjonalt vannredningssenter på Tjøme. Dette var et såkalt vannredning C-kurs. I september planlegger vi et elveredningskurs C. Da kommer Najonalt elveredningssenter, Sjoa til Mandal og holder kurs for oss. -Vårt fokus innen vannredning vil primært være søk på holmer og skjær, og vi vil samarbeide med Redningsselskapet og Sjøredningskorpset. Vi ønsker også på sikt å bli en ressurs for hele regionen. En viktig del av kurset har blant annet vært å lære måter å sikre eget mannskap på i søk på holmer og skjær. Etter flere ulykker i skjærgården, har vi sett behovet for å øke nettopp denne kunnskapen, forteller Hageland videre. -I tillegg til en stor skjærgård har distriktet vann og flere store elver; blant andre Lygna, Otra, Mandalselva og Kvina. Ved redningsaksjoner vil våre utdannede folk med tilpasset utstyr kunne forflyttes og benyttes på en effektiv måte. Båtene er små og lette, og dermed enkle å frakte over land, der det ikke er vei, også til innlandsvann. Vi ser at det er et behov for denne type redningsutstyr. Den ene -Vårt fokus innen vannredning vil primært være søk på holmer og skjær, og vi vil samarbeide med Redningsselskapet og Sjøredningskorpset. båten skal være en såkalt sikringsbåt, forklarer Per Hageland. Den skal ligge innunder områder der det foregår leting. Disse båtene er godt stabile på sjø. - Vi vil på sikt også utdanne folk innen søk og redning i bratt lende. Vi håper også at flere ønsker å engasjere seg i dette viktige arbeidet, og interesserte kan kontakte Mandal Røde Kors Hjelpekorps. Frivillig i Hjelpekorpset Som frivillig i Røde Kors Hjelpekorps blir du med i en åpen og inkluderende organisasjon. Du vil få opplæring og veiledning, bevis for dine opparbeidede kompetanser, samt muligheter for å drive med aktiviteter tilpasset din tid, ditt nivå og dine interesser. Det forventes at du er villig til å forplikte deg til det frivillige arbeide du ønsker å utføre. Du må kunne møte medmennesker med respekt, og være beredt til å yte hjelp og støtte med utgangspunkt i egne forutsetninger i en krisesituasjon.

6 6 RØDE KORS avisa VEST AGDER Fattigdom og elendighet, men også mye glede! Renate Helland Stensland, Songdalen Røde Kors, Espen Aksnes, Søgne Røde Kors og Veslemøy Skaara, Lista Røde Kors på besøk hos en familie utenfor Novgorod. Novgorod Fattigdom og elendighet. Skitne og falleferdige hus. Men ikke minst ungdom, glede og førstehjelpskurs. Og bøttevis av erfaringer rikere. Av: Renate Helland Stensland, Songdalen Røde Kors Foto: Terje Henriksen, Songdalen Røde Kors Litt blekere enn resten av kursdeltakerne. Umoderne tøy og hakket mer tilbaketrukne, men atskillig rettere i ryggen når HUN satte blikket i dem. Ett blikk som plutselig rommet alle mine fordommer om landet, innbyggerne og kulturen. Morskt, bleikt ansikt, null mimikk og tre gutter som adlyder sporenstreks!! Øyne så intense. Veldig forventet egentlig, men også med en farge av noe fremmed og fryktet. En distanse vi ikke vil ta innover oss. Men som ligger der, i en skygge langs neserota. Dere ser dama for dere. I know. Uansett hvor breibeint jeg står i heimen, med korslagte armer og sier strengt «vetduhvaungepige!?!» til mine håpefulle arvinger, når jeg aldri autoriteten HENNES lenger enn til lilletåa.. Fordommene mine blomstret, sinnet mot HUN kom smygende og sympatien til disse unge guttene vokste til uante høyder. Og det før kurset var kommet i gang.. På en gåtur til sentrum gikk jeg side om side med disse tre guttene. Vi smilte, men det var vanskelig å finne ord som passet. Slik gikk vi, med noen få centimeter mellom oss gjennom byen. Få centimeter skilte oss på gata i Novgorod, men lysår skilte oss i levekår og sosiale goder i hverdagen. Plutselig skjer det. HUN, som jeg til nå bare har skult morskt tilbake på, legger armene sine rundt dem og forteller ting de ler av, skikkelig ekte rungende guttelatter, før hun holder dem enda litt tettere inntil seg. Dønn ærlig lykke gjennom gatene i Novgorod! Der og da opplever jeg at små øyeblikk av lykke overhode ikke er avhengig av levekår og sosiale goder. Samtidig som mine fordommer oppløses i biter. Mange biter.. Jeg tenkte på guttene i dag mens jeg kjempet mot ugresset i hagen, og egentlig skulle tenkt på helt andre ting som glemt selvangivelse, betalingspåminnelser og husmalingen jeg burde gjort i fjor. Og det slår meg hvem som innerst inne lærte mest i løpet av disse to kursdagene på Skole nr. 12. Og det er absolutt ingen tvil om at disse guttene lærte førstehjelp! De lærte mye førstehjelp, og livreddende førstehjelp. Og jeg kjente at av og til bør vi ta en pause. Trykke på pauseknappen. Puste. Tenke. Føle og kanskje ta oss i og ikke klage over våre trivielle utfordringer i hverdagen. Nyt hverdagene. Nyt hverandre, treårstrassen og tenåringsopprøret. Nyt mannen, i gode og onde dager, selv når det frister med et småbruk langt på landet helt mutters aleine. Nyt livet! Vi bor i Norge, langs en fantastisk kyst og har innerst inne ikke så mye å syte over.. Mitt Sørlandske lunefulle smil fyller ansiktet mitt der jeg står i ugressåkeren. Jeg har bestemt meg. Livet på denne kyststripa kan faktisk bli en dans på ros Og jeg kjente at av og til bør vi ta en pause. Trykke på pauseknappen. Puste. Tenke. Føle og kanskje ta oss i og ikke klage over våre trivielle utfordringer i hverdagen. Renate Helland Stensland lærer de tre guttene i førstehjelp. er i forhold til livet mange andre plasser. Om bare mine innstillinger og forventninger om hva som er viktig i livet er riktig justert. Innse det! Nyt det! og ikke klag..! Banna bein!! Og når den dagen kommer, der jeg har lyst til å hyle ut min frustrasjon over mann eller to fjortis-jenter i hus, skal jeg lukke øynene og høre etter det fineste jeg vet.. Lyden av tre gutter som ler høyt og herlig i kor..

7 RØDE KORS avisa VEST AGDER 7 Førstehjelp i Russland For ca to år siden kom det et spørsmål om noen kunne tenke seg å reise til Russland å holde førstehjelpskurs. Jeg ble spurt om dette kunne ha vært noe for meg, men jeg takket pent nei. Av: Espen Aksnes, Søgne Røde Kors Foto: Terje Henriksen, Songdalen Røde Kors Jeg følte at dette var utenfor min komfortsone av flere årsaker. Jeg har aldri vært en som skal redde verden og jeg følte at det var mye ugjort på denne "sida av byen". Jøss som jeg tok feil. Høstturist Ifjor kom det en ny forespørsel om noen kunne tenke seg å besøke våre venner i øst. Nok en gang ble jeg spurt om jeg hadde lyst, men jeg takke nei med bakgrunn i at jeg følte at jeg ikke hadde noe å bidra med annet enn å være turist i et land med mye elendighet. Snakker om å bomme på mål. 3 nei og 1 ja Planlegging av ny tur til Novgorod var i full gang og Johnny Masdalen i Vest- Agder Røde Kors ville ha folk som kunne instruere i førstehjelp til Russland. Tanken om at foreningene som hadde vært i Novgorod høsten 2011 skulle få representere Røde Kors fra Vest Agder igjen var en god tanke. Hvis flere tenker samme tanke fra samme sted kan det være at det blir en større tanke etterhvert... Søgne fikk på ny en forespørsel og alle instruktørene ble forspurt. Espen Aksnes underviser i førstehjelp i Russland med tolk. Jeg takket nei men holdt døren litt på gløtt og sa jeg kunne være reserve i tilfelle noen ikke kunne dra. Det lot seg ikke gjennomføre grunnet billetter og visum, så jeg takket nei. Tom Erik derimot, han hadde lyst til å reise. Igjen slapp jeg unna, tenkte jeg, han får det sikkert til. Men den gang ei. Vel har han en tålmodig familie og arbeidsgiver men det gikk ikke. Ballen ble spilt over til han som sa han kunne være "reserve i tilfelle Tom Erik ikke kan reise". Uups, bordet fanger. Jeg gikk i tenkeboksen, jeg hadde sett bildene fra sist tur, å tenket at dette vil jeg ikke oppleve så nært innpå kroppen. All den elendigheten... Så jeg sa nei enda engang. Tiden gikk og jeg var opptatt med mitt og mine, så ringte Johnny. Nå var det siste sjanse og han trengte virkelig hjelp om jeg kunne ta en tur innom på kontoret for en liten prat. Sterkt i tvil, under press og med bruk av midler som kun er lov brukt av barn som er forkjølet sa jeg nølende ja til å reise til Russland som instruktør i førstehjelp. Espen Aksnes på besøk og oppdrag for Røde Kors i Russland. Kontrastene Første dagen ble en dag med mye kontraster, det var slik jeg hadde sett det for meg, bare mye verre. Du får flere dimensjoner ved å besøke disse familiene som ikke har noen annen vei å gå enn oppover. Alle luktene, lydene og ikke minst stemningen. Jeg hadde bare lyst til å grine å angret som en hund på at jeg hadde reist. Her kommer vi fra det rike landet i vest og hjelper med noen skarve slanter, så reiser vi hjem igjen å har nok med vårt eget. Det ble en sterk dag med mye inntrykk som ennå sitter langt fremme på netthinna. Men det var ikke bare derfor vi var kommet, vi skulle undervise. Slagplanen ble lagt for første dag med undervisning. Sveinung, som forøvrig viste seg å være meget språksterk på russisk, fikk æren av å åpne ballet. Det må vel nevnes at eneste setningen Sveinung kan er "STANS, du er i Norge" dette kan skylles at han tidligere har ligget på hærens regning på vakt å kikket på russerne i nord en vinter noe tid tilbake. Forann oss satt 30 håpefulle, spente og ikke minst lydige elever fra Novgorod og omegn. Vi var nok like spente som dem på hvordan dette skulle gå. Fordelen var vel at de kunne like mye norsk som vi kan russisk. Men for en gjeng, de lært jo så fort og de spurt de rette spørsmålene. Vi hadde nok med å holde tritt med våre nye venner. Dag to ble jeg valgt på demokratisk vis til å står fremst å undervise. Vi var kommet til punktet med bruk av "trekanttørkle". Tolken sleit med oversettelsen, men der hvor vi ikke har engelske ord bruker vi det som er nærmest, norsk. Stor jubel og mye morro når det neste ordet var smultring. Ny utfordring for tolken men ikke større enn at vi kom oss gjennom den også på norsk. Snakk om kontraster, her sitter det en gjeng med russiske barn å lærer førstehjelp av en instruktør fra Søgne, han som trodde at man må redde verden. Vi deler jo bare samme ideen om humanitet og medmennesklighet. Besøk fra Russland Nå var det vår tur til å vise de et lite stykke Norge. Jeg fikk æren av å gi de en liten del av våres natur, som vi så ofte er helt blidet av å se, da vi ser på den så ofte eller og ikke tenker over den. Jeg måtte bare vise dem Langenesveien til byen, de måtte føle på kroppen hvordan en vei med svinger føltes. For svinger har de ikke lært seg å lage ennå i Russland. De har opplevd masse på denne turen. Teltovernatting, distriktsmesterskap i førstehjelp, spise ræg, Dyreparken, Sørlandsenteret og kanopadling. Alt dette var nye erfaringer for de fleste. De var takknemlige for besøket. Det ble ingen tårevåt avskjed men ønsket om gjensyn var gjensidig. Veien videre Vi kan ikke redde verden alene, men vi kan alle bidra med å gjøre en forskjell for noen. Vi har gitt litt penger til mat til noen. Vi har sett og opplevd og kan fortelle om dette til andre. Vi har vært med på gi noen en ny kunnskap som kan redde andre. Og ikke minst vi har gitt noen et håp om at det finnes noe bedre et annet sted, bare man strekker seg litt ekstra. Kontakt Røde Kors der du bor: Kristiansand Røde Kors Svein Kåre Snekkestad Kvinesdal Røde Kors Andreas E. Moi Lygna Røde Kors Bente Bråthen Lyngdal Røde Kors Bente Skeibrok Songdalen Røde Kors Hege Skomedal Søgne Røde Kors Tonje H. Stea Lista Røde Kors Tone Brekken Mandal Røde Kors Joacim Damkås Vennesla Røde Kors Tor Arne Finnestad

8 8 RØDE KORS avisa VEST AGDER FARSUND KOMMUNE ENHET KULTUR OG IDRETT Brogaten 7, 4550 Farsund Tlf Henrik Wergelandsgt. 27, 4612 Kristiansand Tlf Tlf LYNGDAL FARSUND tlf: Mur-Kompaniet Kartheia 5, 4626 Kristiansand Tlf Barstølv. 36, 4636 Kristiansand Tlf: Fax: Vi takker alle våre annonsører for den flotte støtten! Styles Elektro Automasjon AS Sollivn. 26, 4621 Kristiansand Mob KRISTIANSAND Rør i Sør AS Sørlandsparken Bademiljø Skibåsen 45, 4636 Kristiansand Tlf Fax Hægebostad Kommune 4595 Tingvatn Tlf HÆGEBOSTAD KRISTIANSAND Ek Regnskap AS Vestre Strandg. 49, 4612 Kristiansand S Tlf Fax Markensgt. 8, 4611 Kristiansand Tlf KRISTIANSAND Farsund/Lyngdal Rengjøringsservice AS Stadionv. 15, 4632 Kristiansand Tlf: Fax: LYNGDAL avd. Kristiansand støtter Røde Kors Henrik Wergelandsgt. 27 SØRLANDET Indre Svennevik, 4580 Lyngdal 4612 Kristiansand Markensgt. 25, Tlf Kristiansand Tlf Mob Fax Tlf Fax MANDAL SONGDALEN SØGNE LYNGDAL Kirkev. 3, 4580 Lyngdal Tlf Fax LYNGDAL Tlf Leif Hübert Stål AS Birkedalsveien 65, Postboks 1083, 4640 Søgne Tlf: Faks: SØGNE LYNGDAL KOMMUNE VI VIL - VI VÅGER Sentralbord: Søgne Bilservice AS Lundev. 116B, 4640 Søgne Tlf: Fax: Mandal kommune støtter Røde Kors Tlf Drivenesvn. 24, 4700 Vennesla Tlf Mob Vi takker alle våre annonsører for den flotte støtten! umbro.no ALT I TAKSTOLER Songdalsv. 111, 4645 Nodeland Tlf VENNESLA Øvrebø Kassefabrikk AS Horrisland, 4715 Øvrebø Tlf Vi takker alle våre annonsører for den flotte støtten! Centrum Bil DA Nesv. 2, 4700 Vennesla Tlf Fax Linneflaten 6, 4640 Søgne Tlf Fax Mob E-post: Kjerreheia 47. Postboks 8108 Vågsbygd,4675 Kristiansand Tlf Fax Skal du selge bolig? Kristiansand - tlf: Mandal - tlf: Lyngdal - tlf: MASKIN & TRANSPORTTEKNIKK AS Mek.verksted, produksjon, salg og service av bl.a. maskiner, transportører og utstyr for intern-transport. Linnegrøvan 22, 4640 Søgne Tlf Alfa lagerhotell AS Vi kan tilby trygg og god vinterlagring for din MC. Noen plasser ledig. Kontakt oss på tlf Topsdalsv. 406/ Tveit Tlf Tlf: Fax: Alt innen land- og skipsinstallasjoner Norges eldste og største forsikringsrådgiver Vestre Strandgt. 26, 4611 Kristiansand Tlf , Fax Vest-Agder Fylkeskommune UTDANNINGSAVD. Støtter Leksehjelpen til Vest Agder Røde Kors Tlf Mail: Adresse Birkedalsveien Søgne FARSUND Farsund Voksenopplæring Lista Fly og Næringspark Bygn 39, 4560 Vanse, Tlf Br. Thorkildsen AS Røssevika, 4560 Vanse Tlf FLEKKEFJORD Agder-Flekkefjord Tidende Strandg. 34, 4400 Flekkefjord Tlf KRISTIANSAND Elektroverkstedet AS Kirkeveien 4, 4631 Kristiansand Tlf Fax Tannleger Kirsten og Tor Odd Haaversen-Westhassel Festningsgt. 39, 1611 Kristiansand Kvadraturen Skolesenter Tollbodgt. 75, 4614 Kristiansand Tlf Stimulans Ingridsv. 4A, 4633 Kristiansand Tlf

9 RØDE KORS avisa VEST AGDER 9 ANS Gl. Kirkevei 25A, 4645 Nodeland Stemhei 9A, 4700 Vennesla Tlf Døgnvakt / Mob Mob SKJER DET NOE? 'PSEJ EV USFOHFS HPE QMBTT PH GSFNLPNNFMJHIFU FSDFEFT #FO[ FS FU NFSLF GSB %BJNMFS$ISZTMFS Tips oss på telefon eller send en SMS/MMS E-post: 'PSEJ EV USFOHFS HPE QMBTT PH GSFNLPNNFMJHIFU.FSDFEFT #FO[ FS FU NFSLF GSB %BJNMFS$ISZTMFS Spjotnesv. 32, 4645 Nodeland Tlf 'PSEJ EV USFOHFS HPE QMBTT PH GSFNLPNNFMJHIFU 'PSEJ EV USFOHFS HPE QMBTT PH GSFNLPNNFMJHIFU.FSDFEFT #FO[ FS FU NFSLF GSB %BJNMFS$ISZTMFS Få det bedre med firehjulstrekk..fsdfeft #FO[ FS FU NFSLF GSB %BJNMFS$ISZTMFS O Ü ÜC Ü:F Ü> BD ~ <T= ÜJK<<EÜ8J ܱÜ<JGÛÜ Ü89JÜ Ü8JIÜ Ü 98JÜ O Ü ÜC Ü:F Ü> BD ~ <T= ÜJK<<EÜ8J ܱÜ<JGÛÜ Ü89JÜ Ü8JIÜ Ü 98JÜ Mercedes-Benz Vito har 'l EFU CFESF NFE GJSFIKVMTUSFLL detaljene du ønsker deg. 'l EFU CFESF NFE GJSFIKVMTUSFLL Nye Teglverksv. 7, 4632 Kristiansand.FSDFEFT #FO[ 7JUP IBS EFUBMKFOF EV OTLFS EFH.FSDFEFT #FO[ 7JUP IBS EFUBMKFOF EV OTLFS EFH DRIVSTOFFORBRUK FOR VITO 4X4 VED BLANDET KJØRING; 0,84-0,96 L/MIL. CO2-UTSLIPP G/KM. VERDIER IHT. DIREKTIV 80/1268/EØF. IMPORTØR BERTEL O. STEEN AS. ESP (ELELTRONISK STABILITETSPROGRAM), ABS (BLOKKERINGSFRIE BREMSER), ASR (ANTISPINNREGULERING), BAS (BREMSEASSISTENT) OG EBV (ELEKTRONISK BREMSEKRAFTFORDELING)..FSDFEFT #FO[ GPSIBOEMFS Tlf Fax TUPS UBLI ZEF PH FOPSN GMFLTJCJMJUFU TUPS BVUPSJTFSUF UBLI ZEF PH FOPSN GMFLTJCJMJUFU BVUPSJTFSUF.FSDFEFT #FO[ GPSIBOEMFS.FE ³ Y ³ GJSFIKVMTUSFLL GlS EV TVWF.FE GPS NFS GJSFIKVMTUSFLL JOGPSNBTKPO PN WJLUJHF ³ Y ³ GlS EV EF TVWF GPS NFS JOGPSNBTKPO PN EF WJLUJHF stor takhøyde og enorm fleksibilitet. situasjoner. Kontakt din nærmeste autoriserte SFO GSFNLPNNFMJHIFU TFMW Ql JTFUF SFO EFUBMKFOF TPN HK S IWFSEBHFO EJO GSFNLPNNFMJHIFU TFMW Ql JTFUF forhandler EFUBMKFOF TPN IWFSEBHFO EJO med 4x4 firehjulstrekk får du suveren fremmercedes-benz for merhk S informasjon WFJFS #JMFO FS PHTl BMFOF PN l LVOOF WFJFS FOLMFSF )KFSUFMJH WFMLPNNFO #JMFO FS PHTl BMFOF PN l LVOOF FOLMFSF )KFSUFMJH WFMLPNNFO O Ü ÜC Ü:F Ü> BD ~ <T= ÜJK<<EÜ8J ܱÜ<JGÛÜ Ü89JÜ Ü8JIÜ Ü 98JÜ kommelighet selv på isete veier. Bilen er også om de viktige detaljene som gjør hverdagen din UJMCZ LPNCJOBTKPOFO GJSFIKVMTUSFLL UJMCZ LPNCJOBTKPOFO GJSFIKVMTUSFLL alene om å kunne tilby kombienklere. BVUPNBUHJS PH EJFTFMNPUPS #MBOU TUBO BVUPNBUHJS PH EJFTFMNPUPS #MBOU TUBO 'l EFU CFESF NFE GJSFIKVMTUSFLL nasjonen; firehjulstrekk, automatgir og Hjertelig velkommen! EBSEVUTUZSFU GJOOFS EV &41 NFE JOUF EBSEVUTUZSFU GJOOFS EV &41 NFE JOUF Valg av riktig bil er svært viktig for å få hverdadieselmotor. Blant standardutstyret finner 7BMH BW SJLUJH CJM FS TW SU WJLUJH GPS l HSFSU "#4 du "43 #"4 PH &#7 TPN 7BMH BW SJLUJH CJM FS TW SU WJLUJH GPS l HSFSU "#4 "43 #"4 PH &#7 TPN Gl IWFSEBHFO UJM l GVOHFSF /ZF 7JUP IBS IKFMQFS EFH l IPMEF LPOUSPMMFO J LSJUJTLF gen til å.fsdfeft #FO[ 7JUP IBS EFUBMKFOF EV OTLFS EFH fungere. Nye Vito har ESP med integrert ABS, ASR, BAS og EBV* Gl IWFSEBHFO UJM l GVOHFSF /ZF 7JUP IBS IKFMQFS EFH l IPMEF LPOUSPMMFO J LSJUJTLF TUPS QMBTT NBOHF QSBLUJTLF M TOJOHFS TJUVBTKPOFS,POUBLU EJO O SNFTUF stor plass, mange praktiske løsninger, TUPS QMBTT NBOHF QSBLUJTLF M TOJOHFS TJUVBTKPOFS som hjelper deg å holde kontrollen i kritiske,poublu EJO O SNFTUF Bjørn Osmundsen AS Bertel O. Steen Kristiansand AS TUPS 5UBLI ZEF PH FOPSN GMFLTJCJMJUFU BVUPSJTFSUF.FSDFEFT #FO[ GPSIBOEMFS Bryggerivn. Stoa, 4848 Arendal Svanedansv. 6-8, 4661 Kristiansand S 8mlgjak]jlÜD]j[]\]k 9]frÜ^gj`Yf\d]j.FE ³ Y ³ GJSFIKVMTUSFLL GlS EV TVWF GPS NFS JOGPSNBTKPO Tlf , Fax Tlf.PN 38EF 00WJLUJHF 35 00, Fax mlgjak]jlÜD]j[]\]k 9]frÜ^gj`Yf\d]j SFO GSFNLPNNFMJHIFU TFMW Ql JTFUF EFUBMKFOF TPN HK S IWFSEBHFO EJO WFJFS #JMFO FS PHTl BMFOF PN l LVOOF FOLMFSF )KFSUFMJH WFMLPNNFO O Ü ÜC Ü:F Ü> BD ~ <T= Ü UJMCZ LPNCJOBTKPOFO ÜJK<<EÜ8J ܱÜ<JGÛÜ Ü89JÜ Ü8JIÜ Ü BVUPNBUHJS PH EJFTFMNPUPS #MBOU TUBO 98JÜ EBSEVUTUZSFU GJOOFS EV &41 NFE JOUF 7BMH BW SJLUJH CJM FS TW SU WJLUJH GPS l HSFSU "#4 "43 #"4 PH &#7 TPN Gl IWFSEBHFO UJM l GVOHFSF /ZF 7JUP IBS IKFMQFS EFH l IPMEF LPOUSPMMFO J LSJUJTLF Fagkunnskap gir trygghet! 'l EFU CFESF NFE GJSFIKVMTUSFLL TUPS QMBTT NBOHF QSBLUJTLF M TOJOHFS TJUVBTKPOFS,POUBLU EJO O SNFTUF 8mlgjak]jlÜD]j[]\]k 9]frÜ^gj`Yf\d]j.FSDFEFT #FO[ 7JUP IBS EFUBMKFOF EV OTLFS EFH Kriminalomsorgen BVUPSJTFSUF region.fsdfeft #FO[ sørvest: GPSIBOEMFS TUPS UBLI ZEF PH FOPSN GMFLTJCJMJUFU Krisitiansand fengsel.fe ³ Y ³ GJSFIKVMTUSFLL GlS EV TVWF GPS NFS JOGPSNBTKPO PN EF WJLUJHF SFO GSFNLPNNFMJHIFU TFMW Ql JTFUF EFUBMKFOF TPN HK S IWFSEBHFO EJO WFJFS #JMFO FS PHTl BMFOF PN l LVOOF FOLMFSF )KFSUFMJH WFMLPNNFO Rådhusgt. 24, Kristiansand UJMCZ LPNCJOBTKPOFO GJSFIKVMTUSFLL BVUPNBUHJS PH EJFTFMNPUPS #MBOU TUBO Telefon: EBSEVUTUZSFU GJOOFS EV &41 NFE JOUF 7BMH BW SJLUJH CJM FS TW SU WJLUJH GPS l HSFSU "#4 "43 #"4 PH &#7 TPN Gl IWFSEBHFO UJM l GVOHFSF /ZF 7JUP IBS IKFMQFS EFH l IPMEF LPOUSPMMFO J LSJUJTLF TUPS QMBTT NBOHF QSBLUJTLF M TOJOHFS TJUVBTKPOFS,POUBLU EJO O SNFTUF 4632 Kristiansand S. Kontor Nye Teglverksvei Mandal Tlf Sommerkrov. 6B Telefax: E-post: 8mlgjak]jlÜD]j[]\]k 9]frÜ^gj`Yf\d]j Alt til et vakkert hjem! Annonseinfo:WEb Annonsenr: Kunde:Fargerike Teppekroa A/S Kjøper:Grace Første_innrykk: Siste_innrykk: Antall_innrykk:1 INTERIØR GAVER & KLÆR Rådhusgata 8 - Tlf LYTT TIL ERFARNE FAGFOLK! SKOLESTART AUGUST Gardiner, tepper, maling, tapet, baderomsutstyr - ALLMENNFAGLIG PÅBYGG - FORBEDRING AV VITNEMÅL - STUDIEKOMPETANSE For mer info ring eller send SMS med kodeord sonans kristiansand til 1980 Fargerike Teppekroa A/S Teppekroa A/S Alleen, 4580 Lyngdal tlf Alleen, 4580 Lyngdal Tlf når du virkelig vil videre Byggmester NYBYGG TILBYGG RESTAURERING er p B yg g å t i lli t! FRODE KLUNGLAND Lundev Søgne Tlf: Gravane 26 Pb. 447, 4664 Kristiansand Tlf Fax

10 10 RØDE KORS avisa VEST AGDER Nærhet til begivenhetene - RIMELIG, SENTRALT OG ENKELT! GYLDENGÅRDEN PARKERINGSHUS PLASSER Kr. 80,- for dagsparkering P-HUS SLOTTET PLASSER Kr. 80,- for dagsparkering TREKK BILLETT VED INNKJØRING, BETAL VED PARKERINGSUTOMAT SOM ER PLASSERT VED INNGANG FOR GÅENDE. KUN KORT VED UTKJØRING. SKAPER TILGJENGELIGHET - se eller ring oss på tlf Festningsgata P Kirkegata Skippergata Henrik Wergelands gate Kristian IVs gate Tordenskjolds gate FJELLGATA P E18-E39 VI KAN TILBY: Etterskuddsbetaling Moderne løsninger P-plasser med videoovervåkning Kort gangavstand til alle byens fasiliteter. Månedsleie i P-hus Slottet HC plasser og MC plasser i P-hus Gyldengården Markens gate Trygghetsalarmer Betjente og ubetjente vaktsentraler Sykesignalanlegg Utstyr for remote styring Vi leverer alt innen radiokommunikasjon for land, sjø og luft EL-COM SØR A/S Tlf Kongsgaard Allè 61 P.B Lundsiden 4688 Kristiansand TRENGER DU EN SOLID ENTREPRENØR INNEN OLJESERVICE? VI ER DIN FREMTIDIGE SAMARBEIDSPARTNER On & Offshore Services AS utfører entrepriseoppdrag innen alle mekaniske disipliner, inkludert hydraulikk. Våre leveranser spenner fra tegning og design til ferdigstilling av installasjoner. Vi har eget mekanisk verksted. Våre øvrige forretningsområder: - utleie av ingeniører og operatører innen mekaniske fag - utleie av driftspersonell til faste og flytende installasjoner - kursvirksomhet (fagutdanning innen hydraulikk) On & Offshore Services AS Sømsveien Kristiansand Norge Telefon: Fax: LYNGDAL Tannlege Arild Tobiassen Agnefestveien 11, 4580 Lyngdal Tlf MANDAL Nor Element AS Gismarøyv. 225, 4515 Mandal Tlf Blørstad Maskin Holtev. 47, 4517 Mandal Tlf Mandal Bilteknikk AS Sommerkrov. 2, 4515 Mandal Tlf Konsmo Fabrikker AS Torjusheig 9, 4514 Mandal Tlf Bedriftshelsetjenesten for Mandal Mikkelsmyrv. 4, 4515 Mandal Tlf Tønnesen Sko AS Store Elvegt. 18, 4514 Mandal Tlf Tor Fasseland AS Gismerøya Ind.omr., 4515 Mandal Tlf Interoptik Mandal AS Marnaveien 22, 4517 Mandal Tlf SIRDAL G. P. Tjørholm & Co Svartevatn, 4443 Tjørholm Tlf VENNESLA Spar Hægeland 4720 Hægeland Tlf Papir - Emballasje - Kontorrekvisita - Renhold - Tørkepapir - Bordmiljø - Catering - Medisinsk materiell Vi har butikker i Mandal, Kristiansand, Sørlandsparken, Grimstad og Arendal MULTICONSULT kompetent kreativ komplett design walmann NorEngros Gustav Pedersen AS Tlf Fax totalleverandør av rådgivertjenester HelLens Klippotek Stasjonsgt. 11, 4580 Lyngdal Tlf Agder Folkehøgskole Høgskolev. 49, 4640 Søgne Tlf Farsund Omsorgssenter takker besøkstjenesten for fint samarbeid Tlf Kvavik Camping AS Stamøyv. 1, 4580 Lyngdal Tlf AUTORISERT REGNSKAPSKONTOR Dronningensgt. 3, 4610 Kristiansand Tlf: Buvegen Bruvegen 7, 4700 Vennesla Tlf Fax Lyngdal Tlf: Brandeheiv. 1, 4703 Vennesla Tlf Lumbervn. 49, 4621 Kristiansand Tlf Setesdalsveien Kristiansand S Tlf: Faks: E-post: Søgne og Songdalen Budstikke AS Lokalavisa i Søgne og Songdalen Tlf Fax Snadderkiosken AS Østre Strandgt. 78A, 4610 Kristiansand Tlf Fax Skjernøyv. 21, 4516 Mandal Tlf: Randesund Sykehjem takker Besøkstjenesten for fint samarbeid Kongsgård allè Kristiansand Tlf Odds Båtservice Kystvn. 508, 4639 Kristiansand TREBÅTER BÅTINNREDNING MOTORER Tlf FARSUND KOMMUNE 4550 Farsund Tlf Lyngdal Bo- og Omsorgssenter takker for kjempegodt samarbeide gjennom 40 år JA Rør AS Venneslavegen Vennesla Tlf Mob Vi takker alle våre annonsører for den flotte støtten!

11 RØDE KORS avisa VEST AGDER 11 Håp gjennom mørke tider - Jeg har lært at selv når ting er på det mørkeste er det håp og mulighet til å få det bra, sier deltaker på Kick Off og medlem av K-gjengen, Martine på 15 år. Av: Thomas Andrè Syvertsen, Røde Kors I 2009 gikk Røde Kors, BarnsBeste, Sørlandets Sykehus og Kristiansand kommune sammen for å arrangere sommerleir for ungdom som strever i livet eller har pårørende som strever psykisk eller er rusavhengige. Ungdom med erfaringer det er tungt å bære alene, spesielt når man er ung og opplever at man skiller seg ut fra sine venner. - Det er ikke det samme å snakke med venner som det å snakke med noen som har opplevd noe lignende selv, sier Sindre (18). Han har deltatt på alle Kick Off leirene siden Du holder det inne og blir ensom. Jeg snakket aldri om det. Det å vite at du ikke er alene, og at det ikke bare er deg og din familie gjør det lettere for meg å snakke om følelsene mine, fortsetter han. I år er han juniorleder for andre gang under sommerleiren, dermed får han brukt sine erfaringer til å hjelpe andre unge som strever i livet med å åpne seg. Han tar også del i det viktige arbeidet som gjøres resten av året mellom sommerleirene. - Jeg bruker det jeg manglet når jeg vokste opp til noe som er positivt for andre som er i samme situasjon, smiler han stolt. Kreativ kommunikasjon Martine (15) var med på KickOff! for første gang i fjor. Etter dette ble hun med i den kreative aktivitetsgruppen K- gjengen. Sammen med denne gjengen lærer hun seg å bruke egen bakgrunn til noe positivt og hun øyner håp. Mens vi snakker sammen ser hun bort på Sindre og smiler. - Han har hjulpet meg ved å vise hvor langt han er kommet. Jeg ser at det er mulig og at det er håp, sier Martine. 22. mai stod hun og resten av K-gjengen på scenen i Kilden teater- og konserthus i Kristiansand. Med egne dikt, kunstverk, sang og dans formidlet de det engasjementet og håpet som har hjulpet dem gjennom tunge tider. - Noen følelser kan være vanskelige å kommunisere med ord. Derfor stenger man de inne. Kreativiteten er en fin måte å få det ut på, sier Martine. Frivillig ildsjel - De er så utrolig flinke til å ta vare på hverandre. De har et samhold jeg ikke har sett noe annet sted, sier Tonje (29) som er frivillig i K-gjengen for Røde Kors. Hun gleder seg til sommeren hvor hun skal bruke en uke av ferien sin på sommerleiren KickOff! Kick Off! Kick Off! er en sommerleir for ungdom som strever i livet sitt eller har pårørende som strever psykisk eller er rusavhengige. Den ble arrangert for første gang i 2009 og er et samarbeid mellom samarbeid mellom Vest-Agder Røde Kors, Sørlandets Sykehus HF avdeling for barn og unges psykiske helse, BarnsBeste Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende, Kristiansand kommune og ungdommen selv. - Du holder det inne og blir ensom. Jeg snakket aldri om det. Det å vite at du ikke er alene, og at det ikke bare er deg og din familie gjør det lettere for meg å snakke om følelsene mine Jeg tror jeg lærer like mye som ungdommen og gleder meg like mye til hvert møte, sier Tonje. I tillegg til K-gjengen er hun også frivillig i Ungdomsgruppa. Det at ungdommen kan møte andre i samme situasjon også resten av året er en viktig del av arbeidet. Etter en fantastisk sommeruke med mange inntrykk, sterkt samhold og masse moro aktivitet opplever mange at det er vanskelig å vende hjemme alene. Ungdomsgruppen Som et ledd i oppfølgingen av ungdommen gjennom året har erfaringskonsulent Karianne Zachariassen etablert en ungdomsgruppe hvor Tonje Øverland er med som frivillig fra Røde Kors. Ungdomsgruppen er et samarbeid mellom Vest-Agder Røde Kors, Sørlandets Sykehus HF avdeling for barn og unges psykiske helse, BarnsBeste Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende. - En fornøyd gjeng etter premieren på forestillingen La meg få leve i Kilden teaterog konserthus 22. mai. Fra venstre: Espen, Tonje, Kyrre, Vilde, Sindre, Karianne, Emiel og Martine. - Når de er ferdig med leiruken får mange en nedtur, derfor var det viktig for oss å ha et tilbud til ungdommen resten av året, sier hun. K-gjengen K-gjengen er en kreativ aktivitetsgruppe i forlengelse av ungdomsgruppen som jobber med film, dans, drama og musikk. De har et samarbeid med Kilden teater- og kulturhus i Kristiansand. Sammen har de laget en forestilling som består av film, sang, tegninger, dans og dikt som skal vises tre ganger vår og høst NCC Roads støtter Røde Kors Manpower Kristiansand Telefon Mjåsvannsv. 7, 4628 Kristiansand. Tlf: Søgne Videregående 4640 Søgne - Tlf Naturbruk - TIP (Teknikk og Industrielproduksjon) Design og Håndverk - Blomsterdekoratør og Anleggsgartner Vår hagebruksavdeling åpen for lokalbefolkningen som ønsker inne eller ute planter. Man. - Fre.: Lør.: Tlf Fax HÅRFJERNING Vorter. Føflekker Trykkbølgebehandling Tennisalbue nakkeplager mm. RØYKESLUTT M/HYPNOSE TATTOO-FJERNING Skleroterapi Sprengte blodkar RYNKEBEHANDLING med Fractionell-laser Sculptra Restylane Botox ACNE behandling Skippergata 3, 4. etg Kristiansand Tlf Rosseland Servicesenter AS Shell 7-Eleven Rosselandsveien Brennåsen Tlf Døgnåpent

12 B BLAD RETURADRESSE: Postboks Drammen Lista Røde Kors Ungdom en aktiv gjeng! En vårdag i april tok vi turen til Vanse, og Lista Rød Kors Ungdom. Vi fikk være med på det faste onsdagsmøtet. Lista Røde Kors Ungdom er en av de mest aktive ungdomsgruppene i Vest-Agder Røde Kors. Av: Jane Sofie Svendsbø - Vi trives kjempegodt, forteller Alex, og de andre samtykker. - Vi er alt fra et par tre til 15 deltakere, alt ettersom vi har mulighet, forklarer Veslemøy Skaara, leder, Lista Røde Kors Ungdom. - Flere leser til eksamen i disse dager, og har derfor lite tid til sosiale aktiviteter, derfor er vi ikke flere i dag. Fire av oss er engasjert i distriktsrådet i Vest-Agder Røde Kors. To er vara og to er medlemmer. Fargerikt, rotete, alvor og moro! Denne kvelden var seks ungdommer var samlet i et hyggelig, men litt rotete lokale. Leder, Veslemøy Skaara unnskylder rotet, og forklarer at de nylig hadde hatt rollespill, og da brukes hele lokalet. En stor tomeske i gangen ble blant annet brukt til å skjule en av ungdommene i en på flukt lek. - På flukt er et rollespill som varer i 24 timer, som Røde Kors Ungdom holder. Det handler om å være på flukt. På flukt gir en forenklet, men likevel realistisk opplevelse av det å være flyktning, forteller Veslemøy. Rollespillet foregår hovedsakelig utendørs. Over ungdommer i Norge mellom år har vært med på dette gjennom de siste 10 årene. Noen av medlemmene har lang fartstid i Røde Kors, mens andre har blitt med i senere tid. Flere startet i Barnas Røde Kors, deriblant Veslemøy Skaara og Håkon Egeli Pedersen, nestleder. -Av faste aktiviteter har vi våre ukentlige møter hver onsdag kl. 18 forteller Håkon. - Og vi har to årlige turer til Knaben. Der har vi en stor hytte med plass for opp til 50 personer. Derfra arrangerer vi turer og andre sosiale aktiviteter. Vi har som regel med oss en egen kokk (han selv), og vi lager mye god mat smiler Håkon. Vi har også friluftsaktiviteter sammen med Barnas Røde Kors, BARK, og en gang i året tar vi oppdraget med Susanne Sælør, Ine Rosåsen, Jarl Håkon Pedersen (bak Ine) Dani Litland, Veslemøy Skaara, Alex Webley på onsdagsmøtet i Lista Røde Kors Ungdom. å plukke søppel langs strendene. Videre får vi mulig heten til både å ta og holde mange kurs. Blant annet innen seksuell helse, På flukt og Regler i krig. Veslemøy står på reisefot til Russland, til Røde Kors i Novgorod. Hun skal være med i et reisefølge av andre frivillige i Vest-Agder. Vi har samlet inn penger til Røde Kors gensere til Røde Kors barn, og har med oss 14 nye, flotte gensere. Vi skal holde førstehjelpskurs for våre kolleger der, og jeg ønsker å være med å ta førstehjelpskurs forteller Veslemøy. Om Røde Kors Ungdom: Røde Kors Ungdom er ungdomsorganisasjonen til Røde Kors. Vi bekjemper urettferdighet og fremmer forståelse og toleranse. Vi sier tydelig ifra når respekten for menneskeverd blir krenket. Sjekk ut nettsidene: I Lista Røde Kors Ungdom kan du hjelpe de som trenger det mest. Bli med og gjør en viktig jobb gjennom våre aktiviteter. Vikeland, 4700 Vennesla tort utvalg innen vegglater godkjent av Norges Stort utvalg innen veggplater godkjent og Allergi av Norges forbund stma- Astma- og Allergi forbund Venneslaveien 233, 4700 Vennesla lefon: Venneslaveien , Faks: Vennesla Telefon: Faks: Besøk Besøk oss oss på på Bygging av brygger i tre, betong og naturstein Restaurering av brygger, terrasser og hytter m.m. Lektertransport og leveranse av skjellsand og jord m.m. Graving og sprengning Vaktmestertjenester på hytter og landsted Vi utfører de fleste typer oppdrag i skjærgården Vi er spesialister på brygger Ring Roar på tlf. oppdater ditt busskort i vår nye nettbutikk! NETTB Aust-Agde NETTB Vest-Agde

Beredskapsfokuset økes. Røde Kors. Syriske barn trenger

Beredskapsfokuset økes. Røde Kors. Syriske barn trenger avisa Røde Kors VEST AGDER Nr. 2-2014 desember Ebola-epidemien Smittevernlege Siri Johanne Boye, Røde Kors, forteller fra sine erfaringer. Side 6 Omsorg med pels En logrende hale får frem smilet hos de

Detaljer

150 år og like aktuell. Røde Kors. Tusen takk! Kristiansand Røde Kors med stand og innsamling 9. mai. Side 3. I Røde Kors grunnleggerens fotspor.

150 år og like aktuell. Røde Kors. Tusen takk! Kristiansand Røde Kors med stand og innsamling 9. mai. Side 3. I Røde Kors grunnleggerens fotspor. avisa Røde Kors VEST AGDER Nr. 1-2015 juni Kristiansand Røde Kors med stand og innsamling 9. mai. Side 3 I Røde Kors grunnleggerens fotspor. Side 8 Henry i stoffutgave slår seg veldig mye. Han har brannsår,

Detaljer

BARK sier ifra. avisa. AktivFritid: En helt annen måte å uttrykke seg på. Drømmereisen for alle. Dårlig vær vår vei

BARK sier ifra. avisa. AktivFritid: En helt annen måte å uttrykke seg på. Drømmereisen for alle. Dårlig vær vår vei avisa AUST-AGDER, INFORMASJONSAVIS NR. 2-2012 BARK sier ifra AktivFritid: En helt annen måte å uttrykke seg på I Lillesand lærer Røde Kors folk å uttrykke seg gjennom et malekurs. Dette betyr svært mye

Detaljer

Heller venner enn guider

Heller venner enn guider Røde Kors Rogaland INFORMASJON FRA ROGALAND RØDE KORS M/FLEKKEFJORD BY NR. 1 - mai 2013 Røde Kors Heller venner enn guider Tema i denne utgave: Ungdom i Røde Kors Vil få med flere Anja Selmer (17) er nyvalgt

Detaljer

avisa BRUNOST, MUNCH OG «JAKTEN PÅ KJÆRLIGHETEN» Buskerud Drømmedager for Knut Ole s. 5 -Jeg kaller meg apekatt s. 8 Krigens regler inn i skolen s.

avisa BRUNOST, MUNCH OG «JAKTEN PÅ KJÆRLIGHETEN» Buskerud Drømmedager for Knut Ole s. 5 -Jeg kaller meg apekatt s. 8 Krigens regler inn i skolen s. 2. utgave 2014 Desember Foto: Jorunn Høgeli BRUNOST, MUNCH OG «JAKTEN PÅ KJÆRLIGHETEN» Drømmedager for Knut Ole s. 5 -Jeg kaller meg apekatt s. 8 Krigens regler inn i skolen s. 12 leder Svein Jacobsen

Detaljer

Røde Kors. Bli frivillig i Røde Kors. Har du lyst å bli med på Røde Kors laget? Røde Kors Omsorg. Røde Kors Ungdom. Røde Kors Hjelpekorps

Røde Kors. Bli frivillig i Røde Kors. Har du lyst å bli med på Røde Kors laget? Røde Kors Omsorg. Røde Kors Ungdom. Røde Kors Hjelpekorps Røde Kors Rogaland INFORMASJON FRA ROGALAND RØDE KORS M/FLEKKEFJORD BY NR. 1 - JUNI 2011 23. ÅRGANG Røde Kors Foto: Haugesund Røde Kors \\ Mats Flo Bli frivillig i Røde Kors I denne utgave: Røde Kors Omsorg

Detaljer

En møteplass for alle

En møteplass for alle avisa AUST-AGDER, INFORMASJONSAVIS NR. 2-2012 En møteplass for alle BARK: På tur til Bjørnebo BARK Arendal dro på overnattingstur til Bjørnebo. Les mer side 4 Artistgalla Røde Kors i Aust-Agder har som

Detaljer

Røde Kors. Beredskap som en del av hverdagen. Bli kjent med lokalforeningene i Troms. Åsne Havnelid har ordet. Ferie for alle

Røde Kors. Beredskap som en del av hverdagen. Bli kjent med lokalforeningene i Troms. Åsne Havnelid har ordet. Ferie for alle avisa Røde Kors TROMS Nr. 1-2013 Mai Beredskap som en del av hverdagen Åsne Havnelid har ordet Les mer side 2 Ferie for alle Les mer side 5 Bevisst eller ubevisst har vi alle beredskap som en del av hverdagen

Detaljer

frisk(us)vind i seilene

frisk(us)vind i seilene avisa Røde Kors BUSKERUD Nr. 1-2011 Sigdal Røde Kors med Gi blod i sommer! - les mer side 3 frisk(us)vind i seilene Ikke bare eldre som kan være ensomme - les mer side 5 18 frivillige i gang som vitnestøtter

Detaljer

Våre humanitære møteplasser i Vestfold

Våre humanitære møteplasser i Vestfold Røde Kors Røde Kors fra Vestfold 27. årg. Nr. - 1-2013 Røde Kors husene Våre humanitære møteplasser i Vestfold Røde Kors i Re Les mer på side 2. Røde Kors i Svelvik Les mer på side 3. Røde Kors i Tønsberg

Detaljer

magasinet å bli sett møter med medmennesker øyeblikk som har endret livet hennes

magasinet å bli sett møter med medmennesker øyeblikk som har endret livet hennes Aktuelt: Verving og grasrot magasinet Urban fattigdom: Storbyene sliter Haiti: kolera rammer jordskjelvofrene opplæring: bamselegen med syskrinet 42010 Kronprinsesse Mette-Marit om: å bli sett møter med

Detaljer

Samarbeid er den rette vei

Samarbeid er den rette vei avisa AUST-AGDER, INFORMASJONSAVIS NR. 1-2012 Samarbeid er den rette vei Moteoppvisning mot ensomhet Første helg i mai var det moteoppvisning på Henris Kafé. Det var tredje gang at Henris kafé ble brukt

Detaljer

Utgitt 28.juni 2013, nr.9

Utgitt 28.juni 2013, nr.9 Utgitt 28.juni 2013, nr.9 GOD SOMMER! Darya Kudari og Sindre Myhr besøkte kronprinsparet på Skaugum Røde Kors fanger menn i sommer! Tromsø Røde Kors arrangerte svømmekurs i samarbeid med Gjensidigestiftelsen.

Detaljer

De frivillige hjelpere

De frivillige hjelpere avisa AUST-AGDER, INFORMASJONSAVIS NR. 1-2014 De frivillige hjelpere Tillitsvalgtsamling på Lyngør På Lyngør fikk våre frivillige diskutere visjoner og fremtid. Else Hartvigsen har vært frivillig i mange

Detaljer

AUST-AGDER, INFORMASJONSAVIS NR. 1-2015. avisa

AUST-AGDER, INFORMASJONSAVIS NR. 1-2015. avisa AUST-AGDER, INFORMASJONSAVIS NR. 1-2015 2 Leder Benedikte Nilsen Distriktsleder Aust-Agder Røde Kors Nå har jeg vært distriktsleder i Aust-Agder Røde Kors i 15 måneder. Røde Kors har vært til stede i Norge

Detaljer

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling NERVEN - Angstringen Norges deltakeravis - Forum

Detaljer

mylder Hellig rom på Hånes ORDFØRER UNDERVEIS NORGESMESTER I FARTA side 25 Eidsvåg og Nupen skaper side 4 Nr 1/2010 ÅRGANG 1 side 7

mylder Hellig rom på Hånes ORDFØRER UNDERVEIS NORGESMESTER I FARTA side 25 Eidsvåg og Nupen skaper side 4 Nr 1/2010 ÅRGANG 1 side 7 mylder Magasin for misjonskirkene i Kristiansandsregionen Nr 1/2010 ÅRGANG 1 Eidsvåg og Nupen skaper Hellig rom på Hånes side 4 NORGESMESTER I FARTA side 25 ORDFØRER UNDERVEIS side 7 MISJONSKIRKENE I KRISTIANSANDSREGIONEN:

Detaljer

Rogaland Røde Kors i Romania

Rogaland Røde Kors i Romania INFORMASJON FRA ROALAND RØDE KORS M/FLEKKEFJORD BY NR. 1 - MAI 2010 23. ÅRAN Røde Kors Rogaland Røde Kors Foto: Øyvind Märkel I denne utgave: Hele familien med bøsser Under innsamlingsaksjonen til Haiti

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Utgitt 31.mars, nr.17

Utgitt 31.mars, nr.17 Utgitt 31.mars, nr.17 Nasjonalt forum for gatemegling ble arrangert i Tromsø med over 50 deltakere. Ny aktivitet i Tromsø Røde Kors: norsktrening! Vinterleir og ungdomskonferanse på Haraldvollen Feiring

Detaljer

28.februar 2013, nr.5

28.februar 2013, nr.5 28.februar 2013, nr.5 Mot ny samarbeidsavtale med Murmansk Røde Kors Les mer side 3-4 Røde Kors Ungdom lanserer ny kampanje mot ensomhet Les mer side 4-6 Fullt hus og god stemning på internasjonal kafé

Detaljer

Nummer 1-2007. Lever mest på onsdager. Intervju med Jan Egeland Hjelpekorpset 75 år Oppsporing. Snøkaos på Sørlandet

Nummer 1-2007. Lever mest på onsdager. Intervju med Jan Egeland Hjelpekorpset 75 år Oppsporing. Snøkaos på Sørlandet Nummer 1-2007 Lever mest på onsdager Intervju med Jan Egeland Hjelpekorpset 75 år Oppsporing Snøkaos på Sørlandet LITT AV HVERT Røde Kors i Norge TIPS OSS Røde Kors-magasinet Norges Røde Kors PB 1, Grønland,

Detaljer

Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 1 HJELPEKORPS. Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps. 10. årgang. Nr. 1-2005

Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 1 HJELPEKORPS. Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps. 10. årgang. Nr. 1-2005 Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 1 HJELPEKORPS Nr. 1-2005 Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps 10. årgang Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 2 2 Innhold: Side Leder................................2

Detaljer

brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 2. årgang november 2008

brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 2. årgang november 2008 brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 2. årgang november 2008 En god start! For en tid tilbake fikk jeg høre om en som skulle kjøre opp til førerprøven på bil. Han var godt forberedt og hadde

Detaljer

avisa RØFFE UNGDOMMER for Rogaland og Flekkefjord utgave november 2014 Trener språket Sykkelterapi Sokker for ferie

avisa RØFFE UNGDOMMER for Rogaland og Flekkefjord utgave november 2014 Trener språket Sykkelterapi Sokker for ferie avisa 2. for Rogaland og Flekkefjord utgave november 2014 RØFFE UNGDOMMER Trener språket Sykkelterapi Sokker for ferie leder Turid Mong Distriktsleder Rogaland Røde Kors m/ Flekkefjord by Norges Røde Kors

Detaljer

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud TS-nytt 93 Internproduksjon Nov 2009 Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud - intervju med Tommy Stangeland TS-nytt 93 Nov 2009 3 minutt med sjefen

Detaljer

Sørlandets souldronning på hjemmebane. Rebekka B. Mæland: ikke alltid tidlig - men ofte først. En kreativ eventyrer s 24-26. Leif Kristian Pedersen:

Sørlandets souldronning på hjemmebane. Rebekka B. Mæland: ikke alltid tidlig - men ofte først. En kreativ eventyrer s 24-26. Leif Kristian Pedersen: mylder Magasin fra misjonskirkene i Aust-Agder Nr 1/2013 Årgang 6 Opplag 34 000 alle husstander! Gratis til Rebekka B. Mæland: Sørlandets souldronning på hjemmebane ikke alltid tidlig - men ofte først

Detaljer

Visste ikke at Jesus var selve livet!

Visste ikke at Jesus var selve livet! mylder Magasin fra misjonskirkene i Aust-Agder Nr 1/2015 ÅRGANG 8 OPPLAG 34 000 FRA RUSMISBRUK TIL LIVSGLEDE: Visste ikke at Jesus var selve livet! ARNE THOMASSEN Om frivillighet og menighet STARTER MISJONSKIRKE

Detaljer

Røde Kors. Trår til for vitnene. Rullende kontor. Ferie for alle. Henry til alle barnehager. Stillheten etter 22. juli.

Røde Kors. Trår til for vitnene. Rullende kontor. Ferie for alle. Henry til alle barnehager. Stillheten etter 22. juli. Røde Kors Rogaland INFORMASJON FRA RØD KORS M/FLKKFJORD BY NR. 2 - NOVMBR 2011 23. ÅRGANG Røde Kors Trår til for vitnene I denne utgave: Ferie for alle Hvert år får hundrevis av barn og foreldre et ferietilbud,

Detaljer

for små for store for deg mellom 13-18 og vennene dine

for små for store for deg mellom 13-18 og vennene dine for små for store for deg mellom 13-18 og vennene dine Utgiver: Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP), Sørlandet sykehus HF Ansvarlig redaktør: Karl Erik Karlsen Idé: Odd Volden Prosjektleder:

Detaljer