Søknad om bedriftsstipendiat reiseliv Smakfulle opplevelser

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søknad om bedriftsstipendiat reiseliv 2012 2013 Smakfulle opplevelser"

Transkript

1 Søknad om bedriftsstipendiat reiseliv Smakfulle opplevelser LINDESNES FYR Norges Sydspiss Stiftelsen Lindesnes Fyrmuseum (SLF) er en stiftelse med følgende formål: -Bevare naturområdet, bygning og kulturminnet på Lindesnes Fyr -Utvikle området på en slik måte at områdets egenart blir ivaretatt og gir grunnlag for opplevelser på Norges sydligste fastlandspunkt -Gi besøkende mulighet til å orientere seg i den historiske sammenheng -Drive museumsvirksomhet og kulturformidling på fyrområdet i tråd med målsettingene for Lindesnes som Vest-Agders tusenårssted og som museum knyttet til Kystverkets virkeområder SLF ble opprettet i 1992 som en følge av behovet for å håndtere den store publikumstilstrømningen til fyrområdet og behovet for å ivareta Lindesnes Fyrstasjon som kulturminne. Hele fyrstasjonen ble fredet etter Kulturminneloven i For å sikre stiftelsen et inntektsgrunnlag ble det søkt og gitt tillatelse til at stiftelsen kunne ta inngangspenger til fyrområdet. Stiftelsen forvalter utearealet og bygninger på fyrområdet i henhold til avtale inngått med Kystverket som eier og innenfor rammen av fredningsvedtektene. I 2000 ble det fremmet en innstilling overfor Fiskeridepartementet om opprettelse av et etatsmuseum for Kystverket, organisert som et nasjonalt nettverk med hovedsete på Lindesnes. Innstillingen har vært retningsgivende for stiftelsens aktivitet og utviklingsstrategier. Fyrstasjonen ble formelt avbemannet , men på bakgrunn av planene om etablering av etatsmuseum og det nære samarbeidet som er etablert mellom stiftelsen og Kystverket, har de to fyrbetjentene fortsatt sin arbeidsplass på fyret, som en del av etatens bidrag til utviklingen av museumsvirksomheten. Etter initiativ fra Lindesnes kommune, ble Lindesnes Fyr i 2000 valgt av fylkestinget til Vest-Agders tusenårssted. Forslaget til tusenårsprosjekt besto i utbygging av et nytt formidlingsanlegg inne i fjellet under fyret. Fra andre halvår 2008 fikk Lindesnes Fyrmuseum formell status som hovedsete for Kystverkets etatsmuseum, med faste, årlige bevilgninger fra Staten over Fiskeri- og Kystdepartementets budsjett. Etatsmuseumsfunksjonen er organisert som et nettverkssamarbeid mellom Lindesnes som sentralledd og de tre regionmuseene: Jærmuseet, Sunnmøre Museum og Museum Nord formelt kalt Kystverksmusea. Som sentralledd vil Lindesnes ha hovedansvaret for den faglige utviklingen og for samarbeidet med Kystverkets hovedkontor. Lindesnes Fyr har følgelig førersetet i mange spennende prosjekter. I 2011 overtok også Lindesnes fyr ansvaret for bevertningstedet Fyrgryta. Fra 2008 har SLF startet et systematisk arbeid med å integrerer også matopplevelsen som en del av museumsformidlingen. Bak arbeidet lå et utviklingssamarbeid mellom museet, Båly fisk, Lindesnes Catering. Denne moderne museumstanken med å også underbygge opplevelsen med de smakfull produkter og formidle rundt historien er noe Lindesnes Fyr ønsker å satse på. Lindesnes Fyr meldte seg følgelig inn i Agder Matforum i 2011 og er med i prosjektet som har søkt om VRI midler: Ville vekster og urter på Agder Siri Mathisen er i dag prosjektleder for matsatsningen på Lindesnes Fyr og vil være en viktig mentor for stipendiaten. Stiftelsen Lindesnes Fyrmuseum Org nr: Lindesnes TLF Kontakt person : Daglig leder Anne Solvang Salvesen

2 1. SMAKFULLE OPPLEVELSER PÅ SYDSPISSEN MODERNE MUSEUMSUTVIKLING, MARKEDSUNDERSØKELSER & PRODUKT INNOVASJON Lindesnes er i dag arbeidsplassen til over 30 mennesker i alderen år. Vi har 8 fastansatte og en lærling i reiseliv. Lindesnes Fyr er et sted hvor museumsdrift og destinasjonsutvikling går hånd i hånd. Vi er en spennende opplevelses bedrift som stadig utforsker nye medier, verktøy, prosjekter og muligheter. En av strategiene som startet i 2008 var et mer systematisk arbeid mot oppholdsforlengelse av våre besøkende, større gjenkjøpsprosent og høyere omsetning pr besøkende gjennom økt fokus på produktene våre. Etter at blant annet at vi hadde fått feedback fra våre besøkende og blitt påminnet vårt utviklingspotensial, bestemte vi oss for å starte et systematisk arbeid mot mer smakfulle opplevelser. Målet ble at: Kystrelaterte, ekte produkter skulle ikke bare fylle museumsbutikken men også meny og ferskvaredisken vår. Vi har i dette samarbeidet hatt med oss alt fra Gastronomiske Institutt, lokale næringsaktører innen mat og havbruk. Lokale hotell og attraksjoner, konsulenter innen mat og vekster. Vi har siden 2008 utviklet noen produkter vi er stolt av. Kanskje mest kjent så langt er Fyrbrødet, og Brotsjø-snapsen. Vi henter inspirasjon i samarbeid og historie i denne produktutviklingen. Primus motor i dette arbeidet er og har vært kollega Siri Mathisen. Små grep er også gjort på en ferskere og mer kvalitetsfull opplevelse. For våre besøkende er nok også sitronpaien med sitron fra eget tre, rabarbramuffins fra Fyrvokterens egen hage eller Terje Vigen suppa og bacalaoen som ble presentert på Fyrgryta i sommer, smakfulle opplevelser som er med å gjøre opplevelsen større og merkevaren vår sterkere. Terje Vigen er en digital formidlingssatsning vi har gjort i sammen med Arts Allaiance. Spennende formidling og gruppervertskap blir det av at det til kinoforestillingen Identity of the soul også vil kunne bli tilbudt byggrynsuppe i god Terje Vigen ånd. Et typisk eksempel på at museumsopplevelsen kan underbygges med smakfulle opplevelser for flere sanser, slik at produktet blir enda bedre og mer satt pris på. I museumsverdenen er dette produkt innovasjon og flere slike vil vi gjerne stå for. Det er viktig for oss å vite hvordan slike steg oppleves av de besøkende. Er det et steg i riktig retning? Er det dette gjesten er fornøyd med, etterspør? Skjønner gjesten hva han får? Greier vi å formidle vår tanke bak produktet. I dette arbeidet trenger vi følgelig en systematisk, men kreativ prosjekt medarbeider som kan samle inne data. Vi har målsetning om et tettere samarbeid både mot de andre museer i nettverket, Dyreparken i Kristiansand og ikke minst Color Line og andre store aktører. Vi er blitt tatt med i USUS klyngen og ser frem til de muligheter som også presenteres der. Her vil stipendiaten tas med. Vi jobber også for en større utvikling av matminner sammen med andre aktører i Agder Matforum. Smakfulle opplevelser på sydspissen bedriftsstipendiat reiseliv Side 1

3 I 2011 bestemte SLF seg for å overta restaurant driften ved Lindesnes Fyr selv. Markedsføringen av vår stadig utbedrede produkter, mersalget til våre besøkende eller potensielle gjester er noe vi trenger ytterligere systematisk jobbing med. Vi trenger en som kan lede markedsføringen av produktene våre, både ovenfor den enkelte besøkende så vel som ovenfor reiseagentene. Vi trenger oppfølgingsarbeid mot nettverkene, fonds muligheter og annet administrativt arbeid. Samt utvikling og intervjuer for å innhente god empiri for kontinuerlig utvikling og evaluering. Lindesnes Fyr er blitt et sterkt merkenavn i både ut og innland. Den moderne turist navigerer seg ofte innom et besøk til sydspissen. Vi ønsker at Stipendiaten skal finne mer ut om: Hvem er våre besøkende? Hva etterspør de? Hva synes de om stedet, produktene, maten vår? Hva kan vi forbedre for å nå deres forventninger bedre? Gjennom bedre utviklede produkter i både museumsbutikken og i kafe/bevertning har tallenes tale vært at vi har hatt en positiv utvikling. Vi har økt snitt omsetningen pr hode av de besøkende fra 7-8 kr pr hode i 2009 til opp mot 10 kr foregående år. Besøkstallet ligger stabilt, og vi når vår målsetning om oppholdsforlengelse, gjenkjøp og mer kvalitet på opplevelsene våre, men potensialet er ennå større vet vi. Dette arbeidet trenger vi å overvåke samt se på nye løsninger med hensyn til god revenue management. En av administrasjonens medarbeidere følger USUSs kurs i revenue management og studenten vil kunne være en viktig medspiller i god empiri og systemutvikling for å ta større nytte av dette. Lindesnes har en visjon om å være en levende fyrstasjon en møteplass for nåtid og fortid. Levende i forståelse av at vi bygger våre opplevelser på varme smakfulle menneske møter, levende i overført betydning av at opplevelsene og museums formidlingen skal spille på ekte naturlige opplevelse. Virksomhetens mål er å være: Et moderne museum, Et attraktivt reisemål, Et aktivt tusenårssted, Et miljøfyrtårn og En attraktiv arbeidsplass. 2. Målsetting med prosjektet, eventuelt også delmål Innovativ produkt utvikling av Lindesnes Fyr Undersøkelser og studier rundt utvikling av Smakfulle opplevelser Undersøkelser av om dette gir mersalg God markedsføring av produktene våre, både i tradisjonelle kanaler så vel som nye gratiskanaler Strategisk bruk av sosiale medier for markedsføring av satsningene Utvikling og implementering, administrasjon av museums nettbutikk Smakfulle opplevelser på sydspissen bedriftsstipendiat reiseliv Side 2

4 Økt samarbeid med aktører/leverandører slik at sydspissens reiselivsprodukter kan bli stødigere og -bærekraftige. Fokus på kvalitet, utarbeidelse av rutiner, rapporter og evalueringer. Fokus på å få frem lokalproduserte produkter, jobbe for nettverkssynergier Sørge for god opplæring av produkt kunnskap hos våre VERTER slik at produktene blir anbefalt. Systematisk evaluering og videre utvikling av mat og formidlingsarbeidet ved Lindesnes Fyr. Målet er at minnet besøkende sitter igjen med skal være en smakfull opplevelse og et ønske om å komme tilbake. Slik vil vi gjøre stedet og reiselivet på Sørlandet bærekraftig. Vi tror at styrking av laget med en stipendiat som har fokus som prosjektleder på dette området kunne være spennende, både for virksomheten og stipendiaten. 3. Organisering av prosjektet (inkludert forankring i organisasjonen) Stipendiaten vil bli en del av prosjekt organisasjonen i Stiftelsen og ha tilhold sted på Lindesnes Fyr. Stipendiaten vil være del av administrasjonen og vil få ansvar for flere av de skisserte prosjekter og fagfelt. Et fast ukentlig statusmøte vil gjennomføres, og her vil mål og erfaringer deles. Stiftelsen har egne rapporteringsmøter i hvert enkelt prosjekt. Stiftelsen har et strategiutvalg som har månedlige møter om utvikling og status i prosjekter, her vil det være innleide konsulenter i tillegg til den faste administrasjon. I dette utviklingsarbeidet vil det bli naturlig å integrere stipendiaten til tider. I deler av arbeidet vil rapporter av arbeidet til stipendiaten presenteres for styret til stiftelsen. Rapporteringen vil gå til daglig leder. Mentor for i Prosjektet vil være daglig leder samt vårt kreative ordensmenneske (butikksjef og smaksutvikler) Siri Mathisen. Stipendiaten vil være en viktig brikke inn mot opplæring av våre sesongansatte. Stipendiaten vil kunne jobbe med konsulenter og samarbeidspartnere vi samarbeider med i markedsundersøkelser og markedsføring. 4. Økonomi Stipendiaten er tenkt som en forsterkning av stab. Prosjektansettelsen vil følgelig ligge under totalbudsjettet til Lindesnes Fyr. Egenandelen til lønn vil bli mellom kr. Vi håper at økt omsetning som en del av prosjektsatsningen vil gi grunnlag for inndekking av egenandel for stipendiaten. I tillegg håper vi å kunne få tilslag på søknader til prosjektet fra andre eksterne fond og tilskudds partnere. Smakfulle opplevelser på sydspissen bedriftsstipendiat reiseliv Side 3

5 Inntekter: Egenfinansiering Stipendiat tilskudd Søknad Lindesnes rådet & Andre tilskuddsparter SUM Kostnader Stipendiat inkl. sosiale kostnader Reisekostnader Prosjektlederkontor PC, etc Mentor og oppfølging av SLF SUM Finansieringen i prosjektet er ikke avhengig av tilsagn fra de andre tilskuddsparter. Finansiering av stipendiaten garanteres av stiftelsen. 5. Rapportering Rapporteringen i prosjektet vil gå til daglig leder. Daglig leder sammen med prosjekt leder vil videre se til at de involvert tilskuddsparter blir rapportert etter behov. Erfaringer fra nåværende lærling situasjon tilsier at vi har et ønske om en tett oppfølging, samt god dialog med våre tilskudds og kompetanseparter i prosjektet. Dette gir best resultat for alle medvirkende og gir muligheter for korrekser underveis. Vi vil føre et eget prosjektregnskap om ønskelig. Vi er videre med i inntekstledelses kurset under USUS, og omsetningsøkningen som prosjektet medfører vil følgelig kunne måle og hente ut rapporteringer på salgstiltak. Prosjektet vil følgelig synliggjøres merkantilt og gjennom rapporter, årsberetning, markedsføring så vel som i forhåpentlig vis utvikling av gode synlige produkter og tilbud solgt på Sørlandets tredje største attraksjon Lindesnes Fyr, ergo være med å merkevarebygge Sørlandet. Kombinasjon av historikk med spennende moderne utvikling gir oss stadig medvind i seila. Vi ønsker derfor svært gjerne å kombinere eksisterende organisasjon og påstartede prosjekt med ferskvare av en nyutdannet stipendiat. Vi satser på en god kandidat. Smakfulle opplevelser på sydspissen bedriftsstipendiat reiseliv Side 4

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? VI ER BEARINGPOINT BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

Rapport for Inger L. Hutchinson Bedriftsstipendiat i Arena Usus/Visit Sørlandet AS

Rapport for Inger L. Hutchinson Bedriftsstipendiat i Arena Usus/Visit Sørlandet AS Rapport for Inger L. Hutchinson Bedriftsstipendiat i Arena Usus/Visit Sørlandet AS Innhold: Sammendrag.....3 Bedriftene som inngår i prosjektet....4 Relevant tilleggsinformasjon i forhold til prosjektene....5

Detaljer

Aktivitet 1 2. Aktivitet 2 a.2. Aktivitet 2 b...3. Aktivitet 3 a.3. Aktivitet 3 b.4. Aktivitet 4...4. Aktivitet 5...5. Aktivitet 6...

Aktivitet 1 2. Aktivitet 2 a.2. Aktivitet 2 b...3. Aktivitet 3 a.3. Aktivitet 3 b.4. Aktivitet 4...4. Aktivitet 5...5. Aktivitet 6... Vedlegg 1 Bakgrunnsinformasjon aktiviteter og budsjett Innhold: 1. Vedlegg til søknad om midler til prosjektet Aktivitet 1 2 Aktivitet 2 a.2 Aktivitet 2 b...3 Aktivitet 3 a.3 Aktivitet 3 b.4 Aktivitet

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? 1 Vi er BearingPoint BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

Hvitebok for bedre reisemålsutvikling. Hvis man ikke vet hvor man skal, betyr det ikke så mye hvor man går.

Hvitebok for bedre reisemålsutvikling. Hvis man ikke vet hvor man skal, betyr det ikke så mye hvor man går. Hvitebok for bedre reisemålsutvikling Hvis man ikke vet hvor man skal, betyr det ikke så mye hvor man går. Statens nærings- og distriktsutviklingefond 2003 Tittel: Hvitebok for bedre reisemålsutvikling

Detaljer

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Rapport fra KS nettverksprosjekt Innovative frivillighetskommuner i 2013 Kommentarutgave Drammen 07.02.2014 Forord En viktig oppgave for kommunene

Detaljer

Oversiktseminar. Prosjektplanlegging

Oversiktseminar. Prosjektplanlegging Oversiktseminar Prosjektplanlegging INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKSJON 4 2. PROSPEKTET OG PROSJEKTPLANEN 6 2.1 HVORFOR LAGE PROSPEKTER OG PLANER? 6 2.2 HVA KAN DU BRUKE PROSPEKTET TIL? 6 2.3 HVA KAN DU

Detaljer

Sluttrapport for VER-DI delprosjekt «Nye overnattingsmuligheter» og «Trillemarka Rundt»

Sluttrapport for VER-DI delprosjekt «Nye overnattingsmuligheter» og «Trillemarka Rundt» Sluttrapport for VER-DI delprosjekt «Nye overnattingsmuligheter» og «Trillemarka Rundt» Juli 2012 Vern og verdiskaping - naturskyddsområder som ressurs i hållbar økonomisk utvikling Det Kongelige Selskap

Detaljer

Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen

Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen Mulighetsstudie Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen Stavanger, 20.12.2011, side 1 av 41 Mulighetsstudie: Investeringsfond for kulturnæringer i Stavanger regionen Sammendrag Denne mulighetsstudien

Detaljer

PROSJEKT NÆRINGSVENNLIG KOMMUNE. Som en del av omstillingsarbeidet i Nordkapp Kommune

PROSJEKT NÆRINGSVENNLIG KOMMUNE. Som en del av omstillingsarbeidet i Nordkapp Kommune PROSJEKT NÆRINGSVENNLIG KOMMUNE Som en del av omstillingsarbeidet i Nordkapp Kommune INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Målsetninger for forstudien... 4 1.3 Metode... 4 2. Resultater

Detaljer

Prosjekt Lærlingbedrift

Prosjekt Lærlingbedrift N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. 1004/06 ISSN-nr.:0804-1873 Antall sider: 24 Prosjekt nr: 1025 Prosjekt tittel:

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3 Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 SATSINGSOMRÅDER OG PROSJEKTER 5 Sammendrag 5 Etablere Ung

Detaljer

samarbeid på tvers Muliggjøring av muligheter gjennom Sosialt entreprenørskap som virkemiddel RAPPORT

samarbeid på tvers Muliggjøring av muligheter gjennom Sosialt entreprenørskap som virkemiddel RAPPORT RAPPORT Muliggjøring av muligheter gjennom samarbeid på tvers Sosialt entreprenørskap som virkemiddel NAV SOSIAL GRÜNERLØKKA SOSIALENTREPRENØR KREM NÆRINGSLIV Denne læringsrapporten er utarbeidet av KREM,

Detaljer

Verdifulle opplevelser

Verdifulle opplevelser Regjeringens reiselivsstrategi Verdifulle opplevelser Nasjonal strategi for reiselivsnæringen 6 Foto: Anders Gjengedal/Nordic Life/Innovation Norway Forord Ved inngangen til 1900-tallet fikk Norge besøk

Detaljer

KonseptDesign Bergen 2008 PROSJEKTBESKRIVELSE

KonseptDesign Bergen 2008 PROSJEKTBESKRIVELSE KonseptDesign Bergen 2008 PROSJEKTBESKRIVELSE 2 Kunde: SOM Visualisering: MIR Visuals Bergen 3 DRØMMEN KonseptDesign Bergen skal gi nye løsninger på våre store, felles utfordringer. Når du om 10 år besøker

Detaljer

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Helsedirektoratet Rapport Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Rambøll Besøksadr.:

Detaljer

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12 Destinasjon Norge - sett fra fjellbygda Rauland Stein Birger Johnsen Rauland 04.12.12 1. Oppsummering Regjeringen la frem sin reiselivsstrategi "Destinasjon Norge" 10. april 2012. Strategien legger i kapittel

Detaljer

1. Bakgrunn.3. 2. Kompetanse... 5 2.1 Kompetanse i næringen... 5 2.2 Kunnskap og informasjon om grønt reiseliv som næringsvei... 6 2.3 Tiltak...

1. Bakgrunn.3. 2. Kompetanse... 5 2.1 Kompetanse i næringen... 5 2.2 Kunnskap og informasjon om grønt reiseliv som næringsvei... 6 2.3 Tiltak... 1 Innhold 1. Bakgrunn.3 2. Kompetanse... 5 2.1 Kompetanse i næringen... 5 2.2 Kunnskap og informasjon om grønt reiseliv som næringsvei... 6 2.3 Tiltak... 6 3. Innovasjon... 7 3.1 Økt krav til helhetlig

Detaljer

Strategi 1.1.08-31.12.12

Strategi 1.1.08-31.12.12 Reiselivspolitikk i Oppland fylkeskommune Strategi 1.1.08-31.12.12 FORORD Fylkesutvalget vedtok 29.08.06 å igangsette et politisk komitearbeid for å utarbeide en ny reiselivsstrategi for fylkeskommunen.

Detaljer

OPPLAND FYLKESKOMMUNE REISELIVSPOLITIKK

OPPLAND FYLKESKOMMUNE REISELIVSPOLITIKK OPPLAND FYLKESKOMMUNE REISELIVSPOLITIKK Strategi 1.januar 2008-31. desember 2012 FORORD Fylkesutvalget vedtok 29.08.06 å igangsette et politisk komitearbeid for å utarbeide en ny reiselivsstrategi for

Detaljer

Att. Kjerstin Spjøtvoll Lysaker, 24.august 2012. Innspill til høring om utredning om sosialt entreprenørskap og videre arbeid

Att. Kjerstin Spjøtvoll Lysaker, 24.august 2012. Innspill til høring om utredning om sosialt entreprenørskap og videre arbeid Nærings- og handelsdepartementetnærings- og Handelsdepratementet Postboks 8014 Dep 0030 Oslo Att. Kjerstin Spjøtvoll Lysaker, 24.august 2012 Innspill til høring om utredning om sosialt entreprenørskap

Detaljer

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT RAPPORT Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker Hva skal til for å bygge opp og synliggjøre uføretrygdede og personer med nedsatt funksjonsevne sin kompetanse og arbeidskraft på en måte

Detaljer

HER ER KARRIEREDØRA TIL SØRLANDET!

HER ER KARRIEREDØRA TIL SØRLANDET! Anna Gunningberg er leder for Trainee Sør. NORGES SØRLIGSTE TRAINEEPROGRAM FyLLER 10 ÅR: HER ER KARRIEREDØRA TIL SØRLANDET! i AgdeRFyLkene samarbeider 32 virksomheter om et FeLLes TRAineepRogRAm. den oransje

Detaljer

Sak 10: Økonomi. Sak 10.1. Økonomiske prioriteringer for perioden

Sak 10: Økonomi. Sak 10.1. Økonomiske prioriteringer for perioden Sak 10: Økonomi Sak 10.1. Økonomiske prioriteringer for perioden 1 10.1 Økonomiske prioriteringer for perioden Forslag 10.101 Forslagstiller: landsstyret Kongressen tar de prognoser og forutsetninger som

Detaljer

Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015.

Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015. Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015. 2015001214

Detaljer

Prosjektbeskrivelse juni 2013. Web TV for og med utviklingshemmede

Prosjektbeskrivelse juni 2013. Web TV for og med utviklingshemmede Prosjektbeskrivelse juni 2013 Web TV for og med utviklingshemmede Glede, inspirasjon og utvikling SOR 1 Sammendrag LUPE søker i samarbeid med Bergen kommune, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester

Detaljer

2015-2020. Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram. Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram

2015-2020. Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram. Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram 2015-2020 Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram 1 Innledning... 3 Formålet med «Næringsplan for Larvik

Detaljer

Oppstart av Bondens marked i Drammen

Oppstart av Bondens marked i Drammen Oppstart av Bondens marked i Drammen Drammen, 13.10.2006 Bente Aksnes Kort om Bondens marked Bak Bondens marked i Norge står Norsk Bygdeturisme og Gardsmat, OIKOS, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Detaljer

Saksframlegg. Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune

Saksframlegg. Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 430 Saksmappe: 2014/3132-203/2015 Saksbehandler: Jan Erik Gabrielsen Dato: 02.02.2015 Saksframlegg Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS SÁPMI NÆRINGSHAGE AS Forprosjekt «Nye IFU 2015» Sápmi Næringshage Innhold 1. Innledning... 2 2. Hva er en næringshage?... 2 3. Næringshager i Finnmark... 3 4. Hvorfor Sápmi Næringshage?... 4 5. Visjon

Detaljer