Skyteskole. Skyteskole. Temadager. Tips. Skyteskole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skyteskole. Skyteskole. Temadager. Tips. Skyteskole"

Transkript

1 Skyteskole Skyteskole Ibh essis etum ercil ut deliquis ad mod eugiamcommy nibh eratie do odiamet, se magnim aliquam consecte eros ad magna ad esto dolore ercil ut duisis niam alit lummy nit nulla consecte dolorem nulputat. Em dolent auguer inim eum del ipsumsan ex elit at. Sim nullaor perilis atumsan digniatummod dolore tis numsan hendipit il utem nos nulla feum vent adiamco mmodoloreet alit, sustrud exer si tatue velenit at. Duis dolessed dolorem alisi blaorer irilisi. Tat lam vendre c Skyteskole Temadager Tips

2 2 Velkommen til Skyteskole for nybegynnere Dette er en revidert utgave av skyteskoleheftet, som sammen med Ungdomslederen er hefter til hjelp for skytterlagene til å skape et rekrutterings- og aktivitetstilbud. I dette heftet er det også lagt vekt på videre oppfølging av skyteskoledeltakerne igjennom temadager. Skyteskolen øker tilstrømningen av nye skyttere til skytterlaget. Det gjelder ikke bare barn og ungdom, men også voksne nybegynnere. Skytterlaget skal drive en målrettet opplæring av deltakerne på skyteskolen, og følge de opp slik at de blir aktive skyttere i eget lag. innhold Velkommen til Skyteskole for nybegynnere 2 Hvorfor arrangere en skyteskole? 3 Hva er Skyteskole for nybegynnere. 3 Forslag til program for skyteskole 5 1. kveld Oppstart 6 2. kveld Sikting 7 3. kveld Liggende skytestilling 8 4. kveld Avtrekk og pusting 9 5. kveld Oppsummering og avslutning 10 Gjennomført skyteskole hva nå? 11 Forslag til program for temakvelder 13 A: Feltskyting 14 B: Baneskyting 15 C: Innendørsskyting 16 D: Foresatte (uten rekrutteringsskytterne) 17 E: Skogsløp med skyting 18 F: Skifelt 19 G: Knestående 20 H: Stående 21 I: Puss og stell av våpen 22 Planlegging, organisering og arbeidsfordeling 23 Markedsføring av skyteskolen 26

3 3 Skyteskole Hvorfor arrangere skyteskole? En trygg start i skytterlaget som ny skytter. Sikre jevnt tilsig av nye skyttere. Enklere å drive målrettet og systematisk rekrutteringsarbeid. Lettere å være instruktør med et fastsatt opplegg. Et utstillingsvindu for skytterlaget. Oppfyller formålsparagrafen ved å bidra til rekruttering og opplæring. Hva er Skyteskole for nybegynnere Skyteskole Skyteskole er et rekrutteringstiltak i Det frivillige Skyttervesen, hvor man har lagt til rette for at skytterlagene kan gjennomføre et program for skyteopplæring som er tilpasset en bestemt målgruppe. DFS tildeler de skytterlag som innrapporterer sin Skyteskole et fastsatt bidrag. I tillegg gis det bidrag for oppfølging av skyteskolene igjennom temadager. For mer informasjon se: Med skyteskole menes at skytterlaget lager et program for skyteopplæring, som er tilpasset en spesiell målgruppe. Skolen strekker seg over et bestemt antall kvelder, som inneholder teoretisk og praktisk opplæring i skyting, samt sikkerhetsregler i forbindelse med behandling av våpen og ammunisjon. Skytterlaget kan ha fastsatte avgifter for å delta på skyteskolen. Denne skal dekke alle utgifter i forbindelse med skyteskolen som f. eks. medlemskap, ammunisjon, skiver, servering, lokaler osv. I dette veiledningsheftet vil vi presentere Skyteskole for nybegynnere, som et nybegynnerkurs som strekker seg over 5 kvelder. Skyteskole for nybegynnere kan arrangeres innendørs og/ eller utendørs, og elevene vil få med seg en grundig opplæring i sikkerhet og håndtering av skytevåpen. Samtidig er det viktig å tenke på samhold og det gode skyttermiljøet. Opplegget kan skytterlaget selvsagt bygge videre på og eventuelt utvide etter eget ønske. Skyteskolen kan med dette tilpasses de lokale forhold.

4 4 Tips til gjennomføring Instruktøren må ut fra elevenes ferdighetsnivå og lokale forhold sette opp en gjennomføringsplan for gruppen. For praktisk støtte til gjennomføring av leksjoner kan dere ta kontakt med samlagsinstruktøren. Materiell bestilles på Tillittsnett eller i nettbutikken på God markedsføring av skyteskolen er veldig viktig. Du kan lese mer om dette på side 27. Velg dere ut en bestemt målgruppe for skyteskolen. Det er enklere med forholdsvis jevngamle elever. Planlegg gjerne med en temadag for foresatte. En slik temadag kan kjøres parallelt med for eksempel skyteskolens andre kurskveld. Det er en stor fordel at foreldre eller foresatt deltar på hele skyteskolen. Under orienteringsmøtet, i programmet og under gjennomføringen må det legges spesielt vekt på sikkerheten. Det er viktig at man legger opp et program der det er plass til sosial virksomhet i tillegg til skytingen. For at skyteskolen skal bli vellykket må man legge vekt på å skape trivsel. Første kurskveld betaler deltakerne en kursavgift som skal dekke alle utgifter med skyteskolen. Denne har gjerne variert fra kroner pr. deltaker. Noe som gjerne også dekker et års medlemskap i skytterlaget. Etter at selve skyteskolen er avsluttet bør det holdes en sammenkomst, der deltakerne inviteres sammen med foreldrene. Her kan det legges opp litt høytidelig med eventuell premieutdeling og utdeling av bevis for gjennomført skyteskole. Man bør også legge opp til servering av mat (pølser, pizza eller lignende). Husk at de som deltar på en skyteskole er mest interessert i å få skyte, så ikke legg opp til alt for lange teoriøkter. Bruk gjerne powerpointpresentasjonene som du finner på

5 Forslag til program for skyteskole 5 Skyteskole

6 6 1. kveld Oppstart Registrering, utdeling av kursmateriell, betaling av kursavgift og evt. inndeling i grupper. En kort presentasjon av instruktørene, skyting som aktivitet, skytterlaget og DFS. Sikkerhetsregler, opptreden med våpen. Kommando og rutiner på standplass. Presentasjon av våpen. Kort instruksjon i bruk av våpenet (ladning sikring tømming). Kort instruksjon i sikting, avtrekk og liggende skytestilling med støtte. Viktig at deltakerne får håndtere våpenet og skyte noen skudd Teori ved at instruktør veileder og viser liggende stilling grove trekk, og forklarer litt om siktemidlene og siktebilde. Praktisk instruksjon av skytterne ved at instruktøren driver personlig rettledning av liggende skytestilling. Repeterer ladning sikring tømming mellom og i forkant av serier. Visitasjonsregler Praktisk skyting - liggende med støtte. Oppsummering av første dagen (skryt/ros). Sosialt samvær med enkel bevertning. Lagsmedlemmer sirkulerer og prater med deltakerne.

7 7 Skyteskole 2. kveld Sikting Registrering Repetisjon fra første kveld Hovedregler for sikting/sikteteknikk Skytestilling liggende m/støtte, sikting Pause med enkel bevertning Liggende skyting med støtte - Instruktørene går rundt og rettleder Oppsummering av kvelden (skryt/ros) Viktig at deltakerne får håndtere våpenet og skyte noen skudd Teori ved at instruktør veileder og viser liggende stilling grove trekk, og forklarer litt om siktemidlene og siktebilde. Praktisk instruksjon av skytterne ved at instruktøren driver personlig rettledning av liggende skytestilling. Repeterer ladning sikring tømming mellom og i forkant av serier. Visitasjonsregler

8 8 3. kveld Liggende skytestilling Registrering Repetisjon fra forrige kveld Skytestilling liggende med støtte og eventuelt bruk av reim Teori ved at instruktør veileder og viser liggende stilling med reim, og illustrerer/forklarer bruk av reim. Demonstrer bruk av reim om elevene ansees å være store nok. Fokuser på gode samlinger. Forklar årsaker til skudd som ikke sitter i samlingen. Praktisk instruksjon av skytterne ved at instruktøren driver personlig rettledning. Repeterer ladning sikring tømming mellom og i forkant av serier. Pause med enkel bevertning Liggende skyting med støtte eller bruk av rem - instruktørene går rundt og rettleder Oppsummering av kvelden (skryt/ros)

9 9 Skyteskole 4. kveld Avtrekk og pusting Registrering Repetisjon fra foregående kvelder Avtrekk og pusting Teori ved at instruktør forklarer/illustrerer prinsipper og metoder i sikting, avtrekk og pusting. Praktisk instruksjon av skytterne ved at instruktøren driver personlig rettledning Tørrtren avtrekk. Tørrtren pusting. Sett sammen skuddrytmen Puste 2-3 ganger Ta trykkpunkt på siste utpust Holde våpenet i ro Presse av skuddet Pause med enkel bevertning Liggende skyting med støtte eller bruk av reim - Siktejustering - Instruktørene går rundt og rettleder Oppsummering av kvelden (skryt/ros)

10 10 5. kveld Oppsummering og avslutning Registrering Oppsummering av alt dere har lært. Sett sammen alle elementene, og prøv å se helheten: Liggende skytestilling, sikting, pust og avtrekk. Prøv gjerne et helt program med skytetider osv. Demonstrasjon og praktisk øvelse Pause med enkel bevertning Oppsummering og avslutning av skyteskolen. Lag en fin ramme rundt avslutningen av skyteskolen, gjerne med en egen sosial kveld for deltakerne. Det er mer stas å få diplomet og medaljen for gjennomført skyteskole på et høytidlig og sosialt arrangement, enn å få dette stukket i hånden på vei ut av skytehallen siste kvelden på skyteskolen. Det vil være en flott anledning for skyttelaget til å kunne presentere seg selv litt mer inngående. Bl.a. vil det være fint å kunne få ei terminliste over treninger fremover, litt informasjon om hva de kan være med på ellers i skytterlagsregi, og eventuelt planlagte temadager.

11 11 Skyteskole Gjennomført skyteskole hva nå? Oppfølging av deltakerne i etterkant av skyteskolen er særdeles viktig. Mange lag har erfart at deltakere strømmer til lagets lokaler på miniatyrskytingen, mens frafallet øker frem i mot vår og sommer. Her er temadager med nye tema nyttige virkemidler for å fortsatt holde kontakten med deltakerne. Oppfølging gjennom temadager Som en del av oppfølgingsarbeidet til skyteskole er det satt av bidrag til avholdte temadager. Dette er et tilbud til lagene som ønsker å drive et aktivt oppfølgingsarbeid av sine skyteskoleelever. De skal få økonomisk støtte, samtidig som de har muligheten til å sitte igjen med flere aktive medlemmer i sitt lag. Det er satt av bidrag for avholdt temadag; - innendørs - baneskyting - feltskyting - for foresatte - skogsløp med skyting - skifelt - knestående - stående - puss og stell av våpen Temadagene Ungdomsutvalget innbyr deltakerne fra skyteskolen, foreldre, ungdommer til temadag, på f. eks. skytterhuset i etterkant av en skytekole, og/eller i forkant av en ny sesong. Det ligger en utfordring i det å beholde skytterne fra skyteskolen som aktive skyttere i laget. Det er mange måter lagene kan følge opp sine skyttere, men noe av grunntanken bak temadagene er å gi et aktivitetstilbud til nye skyttere gjennom et helt år. Om man driver felt-, bane- eller innendørsskyting, så har hver disiplin sine særegenheter, og det er viktig å forberede nye skyttere til en ny sesong. Det er viktig at deltakerne under skyteskolen får vite at laget skal arrangere temadager i løpet av året. Det er ingen begrensing i hvem skytterlaget tar med på en slik temadag, men det utbetales ikke bidrag for deltakelse på temadag mer enn en gang pr. skytter. Det vil si at temadagene er ment som en direkte oppfølging av skyteskolen. Se mer om bidrag på Tillitsnett.

12 12 Viktige momenter i forbindelse med temadagene: Oppfølging - det er viktig at deltakerne føler seg ivaretatt og at det foreligger faste holdepunkter, en plan og mening for dem å være i laget. Tilhørighet - det er meget viktig å gi deltakerne en følelse av tilhørighet til laget, at de er en del av helheten og at dette er et trygt sted å være. Samhold - med tilhørighet kommer samhold. Man er del av et lag og en gruppe som man fungerer i og har sin rolle. Miljø - disse faktorer er viktige elementer i det unike miljøet skyttersporten tilbyr. Der gamle som unge, jenter og gutter ligger side om side og skyter. Alle er samlet om en felles interesse og snakker det samme språket, og dette gjelder uansett hvor i landet man havner. Dette er selvsagt også en fin markedsføring av laget, da foreldre og foresatte føler at barna blir ivaretatt. Det er da lettere å få dem til å støtte opp ved diverse anledninger. Foreldrene til ungdommene som har gått på skyteskolen vil få et positivt inntrykk av laget og organisasjonen.

13 13 Skyteskole Forslag til program for temakvelder Feltskyting Baneskyting Innendørsskyting Interesserte foresatte Skogsløp med skyting Skifelt Skytestilling knestående Skytestilling stående Puss og stell

14 14 A: Feltskyting Varighet 4 timer Undervisningsmål: 1. Sikkerhetsrutiner på standplass og ved forflytning av våpen. 2. Forberede deltakerne til feltsesongen og gi en innføring i særegenheter for feltskyting. 3. Praktisk skyting i kombinasjon med undervisning på feltarenaen. 4. Gi deltakerne en positiv opplevelse med feltskyting. Instruktør : Se instruktørtips / ungdomslederen Se Håndbok for instruktøren Fordel arbeidsoppgavene Sørge for at deltakerne i forkant har fått informasjon om bekledning Klargjør undervisningsstedet Husk å aktivisere deltakerne Integrer praktisk skyting og teori Aktuelle tema/emner: Sikkerhet ved forflytning av gevær Aktuell bekledning Anvisning treff/innertreff Figurer Hullkorn Vindavdrift 6.5mm kal..22 Innskyting Nullstilling Ferdigstilling Program, skytetid og kommandoer Finaleomgang Gjennomføringen: Registrering og program for temadagen Forberedelse til feltskyting Sikkerhet Praktisk skyting Miljø/bevertning

15 15 Skyteskole B: Baneskyting Varighet 4 timer Undervisningsmål: 1. Sikkerhetsrutiner på banen. 2. Forberede deltakerne til banesesongen og gi en innføring i særegenheter for baneskyting. 3. Praktisk skyting i kombinasjon med undervisning på banen. 4. Gi deltakerne en positiv opplevelse med baneskyting. Instruktør : Se instruktørtips (s. 23, 24 og 25) Se Håndbok for instruktøren Fordel arbeidsoppgavene Sørge for at deltakerne i forkant har fått informasjon om bekledning Klargjør undervisningsstedet Husk å aktivisere deltakerne Integrer praktisk skyting og teori Aktuelle tema/emner: Sikkerhetsrutiner Sikkerhetsmerket Aktuell bekledning Skiven Anvisning manuell og elektronisk Tolking Knepp Hullkorn Ammunisjon Vindavdrift 6.5mm kal..22 Innskyting Program, skytetid og kommandoer Finaleomgang ferdigstilling Gjennomføringen: Registrering og program for temadagen Forberedelse til banesesongen Sikkerhet Praktisk skyting Miljø/bevertning Man kan arrangere en 25 skuddsserie med finaleomgang på slutten av dagen etter en god matpause.

16 16 C: Innendørsskyting Varighet 4 timer Undervisningsmål: 1. Repetere sikkerhetsregler 2. Forberede deltakerne til innendørssesongen og gi en innføring i særegenheter for innendørsskyting. 3. Praktisk skyting i kombinasjon med undervisning på banen 4. Gi deltakerne en positiv opplevelse med innendørsskyting. Instruktør : Se instruktørtips Se Håndbok for instruktøren Fordel arbeidsoppgavene Sørge for at deltakerne i forkant har fått nødvendig informasjon Klargjør undervisningsstedet Husk å aktivisere deltakerne Integrer praktisk skyting og teori Aktuelle tema/emner: Sikkerhetsrutiner Aktuell bekledning Skiven Anvisning manuell og elektronisk Tolking Knepp Hullkorn Kal..22 Program, skytetid og kommandoer Gjennomføringen: Registrering og program for temadagen Forberedelse til innendørssesongen Sikkerhet Praktisk skyting Miljø/bevertning Man kan arrangere en 25 skuddsserie på slutten av dagen etter en god matpause.

17 17 Skyteskole D: Foresatte Varighet 4 timer Undervisningsmål: 1. La foresatte få en innføring DFS organisasjon, lagets organisering og de foresattes rolle i laget for eksempel få med foresatte som hjelpeinstruktører. 2. Bevisstgjøring av de foresatte om hva skyttersporten representerer av utfordringer, miljø, sikkerhet, kostnader m. m. 3. Praktisk skyting i kombinasjon med sikkerhetsrutiner. 4. Gi deltakerne en positiv opplevelse av laget og skyttersporten. Instruktør : Se instruktørtips Fordel arbeidsoppgavene Klargjør undervisningsstedet Husk å aktivisere deltakerne Integrer praktisk skyting og teori Aktuelle tema/emner: Skytterlagets historie og DFS Foreldrevettregler Hvordan drives skytterlaget Sikkerhetsrutiner Skytedisipliner program og kommandoer Kjøp og oppbevaring av våpen Bekledning Stillinger Skiver og figurer Anvisning Tolking Pust sikting - avtrekk Gjennomføringen: Registrering og program for temadagen Laget og DFS Skyttersporten Sikkerhet Praktisk skyting? Miljø/bevertning Man kan arrangere en 15-skuddsserie på slutten av dagen etter en god matpause

18 18 E: Skogsløp med skyting Varighet 4 timer Undervisningsmål: Sikkerhetsrutiner på standplass og ved forflytning av våpen. Forberede deltakerne til skogsløp med skyting og gi en innføring i særegenheter for øvelsen. Praktisk skyting og løping i kombinasjon med undervisning på arenaen. Gi deltakerne en positiv opplevelse med skogsløp med skyting. Instruktør : Se instruktørtips / ungdomslederen Se Skytterboka kap. V1 + brosjyre Skogsløp med skyting i DFS Fordel arbeidsoppgavene Sørge for at deltakerne i forkant har fått informasjon om bekledning og utstyr Klargjør undervisningsstedet og arena Husk å aktivisere deltakerne Integrer praktisk utførelse og teori Aktuelle tema/emner: Sikkerhet ved forflytning av gevær Sikkerhet på standplass Skyting med puls Aktuell bekledning Figurer Hullkorn Vindavdrift 6.5mm kal..22 Innskyting (med riktig bekledning) Nullstilling av siktet Program Gjennomføringen: Registrering og program for temadagen Forberedelse til skogsløp med skyting Sikkerhet Praktisk utførelse av øvelsen Miljø/bevertning

19 19 Skyteskole F: Skifelt Varighet 4 timer Undervisningsmål: Sikkerhetsrutiner på standplass og ved forflytning av våpen. Forberede deltakerne til skifeltkonkurranse og gi en innføring i særegenheter for øvelsen. Praktisk skyting og skigåing i kombinasjon med undervisning på arenaen. Gi deltakerne en positiv opplevelse med skifelt. Instruktør : Se instruktørtips / ungdomslederen Se Skytterboka kap. V1 + brosjyre Skogsløp med skyting i DFS Fordel arbeidsoppgavene Sørge for at deltakerne i forkant har fått informasjon om bekledning og utstyr Klargjør undervisningsstedet og arena Husk å aktivisere deltakerne Integrer praktisk utførelse og teori Aktuelle tema/emner: Sikkerhet ved forflytning av gevær Sikkerhet på standplass Skyting med puls Aktuell bekledning Figurer Hullkorn Vindavdrift 6.5mm kal..22 Innskyting (med riktig bekledning) Nullstilling av siktet Program Gjennomføringen: Registrering og program for temadagen Forberedelse til skifelt Sikkerhet Praktisk utførelse av øvelsen Miljø/bevertning

20 20 G: Knestående Varighet 4 timer Undervisningsmål: 1. Kjenne til hovedprisippene for knestående skytestilling, og kunne innta en god stilling selv 2. Få innsikt i de 6 stødige grepsfaktorer for knestående 3. Kjenne til bruken av reim og pølle i knestående Instruktør : Se instruktørtips Se Håndbok for instruktøren Fordel arbeidsoppgavene Klargjør undervisningsstedet Husk å aktivisere deltakerne Integrer praktisk skyting og teori Øktarkivet på Aktuelle tema/emner: De 6 stødige grepsfaktorer Grunnprinsippene i ei god knestilling Hanske, reim, skytesko, klær og pølle Nullpunkt/avspenning Skyteprogram for respektive klasser og kommandoer Gjennomføringen: Registrering og program for temadagen Forberedelse til ny skytestilling Teori og demonstrasjon Praktisk skyting Miljø/bevertning Man kan arrangere en konkurranse med finaleomgang på slutten av dagen etter en god matpause.

21 21 Skyteskole H: Stående Varighet 4 timer Undervisningsmål: 1. Kjenne til hovedprisippene for stående skytestilling, og kunne innta en god stilling selv 2. Få innsikt i de 6 stødige grepsfaktorer for stående skytestilling 3. Kjenne til bruken av reim i stående skytestilling Instruktør : Se instruktørtips Se Håndbok for instruktøren Fordel arbeidsoppgavene Klargjør undervisningsstedet Husk å aktivisere deltakerne Integrer praktisk skyting og teori Øktarkivet på Aktuelle tema/emner: De 6 stødige grepsfaktorer Grunnprinsippene i ei god stående skytestilling Hanske, reim, skytesko, skytejakke og bukse Nullpunkt/avspenning Skyteprogram for respektive klasser og kommandoer Gjennomføringen: Registrering og program for temadagen Forberedelse til ny skytestilling Teori og demonstrasjon Praktisk skyting Miljø/bevertning Man kan arrangere en konkurranse med finaleomgang på slutten av dagen etter en god matpause.

22 22 I: Puss og stell av våpen Varighet 4 timer Undervisningsmål: Kunne adskille og sette sammen Sauer 200STR ved puss/løpsbytte Kjenne vanlige regler for puss etter skyting Kjenne vanlige regler for periodisk puss/grundig løpspuss Årlig vedlikehold Instruktør : Se instruktørtips i hefte Ungdomslederen Se Håndbok for instruktøren Fordel arbeidsoppgaver til instruktør/hjelpeinstruktør Sørg for at elevene medbringer eget våpen og pusseutstyr Instruktøren må medbringe det utstyr som skal benyttes til demonstrasjon og gjennomføring, herunder renseoljer, smøremidler, verktøy, pusselapper/filler, pussestokk, børster etc for utlån osv. Klargjør undervisningsstedet må tåle våpenhåndtering og litt oljesøl Vis én og én ting av gangen la elevene gjøre det samme. Skyte et program i etterkant som trening Gjennomføring: Det er viktig at deltakerne selv gjør alle håndgrep ved adskillelse og sammensetting av våpenet, samt gjennomfører puss av sitt våpen under veiledning av instruktør Sørge for å medbringe ekstra utstyr som kan lånes ut i timen Vær nøktern mht hva den enkelte strengt tatt trenger av utstyr Motiver med at presisjon, levetid og funksjonalitet øker med et våpen som er godt vedlikeholdt Hold igjen elever som går fortere fram enn det instruktøren gjør Ha med håndrens, eller del ut engangshansker Avslutt med litt om hvor nøye mange av de beste skytterne er mht puss Bevertning og oppsummering Vær forberedt på å gi like gode tips om vedlikehold til elever som ikke stiller med Sauer 200 STR Elevene må være så voksne at de klarer å gjennomføre innholdet i denne temadagen på egenhånd Aktuelle tema/emner: Hva trenger den enkelte minimum av pusseutstyr/ midler. Hva og hvordan brukes dette. Adskillelse av Sauer 200 STR for rengjøring av løpsinnfesting/bytte av løp Daglig puss av våpen etter skyting hvorfor og hvordan Grundig puss av løp for å fjerne mantel og kobber hvorfor og metoder Smøring av glidedeler i låskasse/sluttstykke Kort om sprednings- og presisjonsfaktorer i våpenet, herunder olje i løpsinnfestingen på Sauer Årlig vedlikehold /kontroll av avtrekk, diopter, bedding, skjeftet Sammensetting av Sauer 200 STR, herunder moment på løpsinnfesting og skjefteskruer

23 23 Skyteskole Planlegging, organisering og arbeidsfordeling For at skyteskolen skal bli vellykket, er det meget viktig at det gjøres et grundig forarbeid med hensyn til planlegging, organisering og arbeidsfordeling. Det er viktig at laget ikke tar inn flere skyttere enn det har kapasitet til å følge opp! For nærmere informasjon, se heftet Ungdomslederen som fås fra Skytterkontoret. Kartlegging av rekrutteringsarbeidet i skytterlaget Det første man må vurdere er hvordan rekrutteringsarbeidet i skytterlaget fungerer i dag. Ønsker laget økt rekruttering? Tar vi oss godt nok av de ungdommene vi har, slik at de fortsetter i skytterlaget? Er det grupper i eget skytterlag som trenger skyteskoleopplæring? Er organiseringen av rekrutteringsarbeidet optimal? Arbeidsfordelingen: Hvem har ansvaret for: innbydelser oppsett av program påmelding og beregning av kursavgift instruksjon oppfølging av skytterne og foresatte søknad om bidrag Materiellanskaffelse: Materiell til skyteskole gjennom Tillitsnett eller nettbutikken på og lagets eget materiell. Skiver, ammunisjon, gevær og annet materiell nødvendig for praktisk skyting. Skrivesaker, overhead/projektor og andre hjelpemidler til undervisningen. Støttepersonell til miljøtiltak (hjelpeinstruktører, vaffelstekere ol.) En god plan sikrer et godt resultat. Involver hele ungdomsutvalget og alle lagsinstruktørene i planleggingen. Ta vare på erfaringer slik at laget kan bygge videre på dette neste gang.

24 24 Forarbeidet Førsteinntrykket deltakerne på skyteskolen er viktig. Ha derfor alt av materiell og personell på plass når deltakerne ankommer skytterlaget. Overhead, projektor, skrivesaker, gevær. Medhjelpere - rette personer på rett plass Generelle instruktørtips: Aktivisering Det er viktig at elevene får benyttet så mange sanser som mulig når det undervises. Å motta informasjon kun gjennom hørsel har liten varig nytte. Gjennom formidling, sammen med visuelle virkemidler som overhead, flippover, projektor og lignende, forbedres læringsutbyttet betraktelig. Men det er gjennom elevens egen aktivitet vi får det beste læringsutbyttet learning by doing. Motivasjon Det er elevenes egen interesse som er den beste drivkraften. Instruktør må fastsette klare mål og begrunne dem. Aktiviser elevene så mye som mulig. La elevene få arbeide med oppgaver som de mestrer. Ros er et meget viktig virkemiddel. Variasjon En må ta hensyn til konsentrasjonen til elevene, tenk på at det er skyting de har møtt opp for å prøve. Langtekkelige monotone opplegg gir sjelden noe bra læringsutbytte. Ta hyppige pauser og varier opplegget. En mulighet er å la undervisningen integreres i den praktiske skytingen, slik at det blir korte intervaller og større variasjon i opplegget. Er man flere instruktører, bli enige på forhånd om hva som skal vektlegges, slik at instruktørene opptrer konsekvente i sin undervisning og instruksjon. Unngå at deltakerne får motstridende informasjon og instruksjon.

25 25 Skyteskole Utdanningsmål for skyteskolen Ved endt skyteskole skal elevene ha nådd følgende mål: Kjenne sikkerhetsbestemmelsene for behandling av våpen og ammunisjon. I grove trekk kjenne DFS organisasjon. Kjenne til DFS konkurransevåpen. Under veiledning eller på egen hånd kunne gjennomføre praktisk skyting med fin- eller grovkaliber, herunder: - tilfredstillende liggende skytestilling, med eller uten støtte. - kunne betjene våpenet, herunder lading, tømming, sikring og visitering. - kunne og beherske korrekt puste- og avtrekksteknikk. - bruk av siktemidlene, herunder justering. Ha kjennskap til aktuell bekledning.

26 har mer informasjon om sko 26 Markedsføring av skyteskolen God markedsføring av skyteskolen kan være avgjørende for at dere skal få elever. Dette kan blant annet gjøres på følgende måter: - hjemmesiden til skytterlaget - epost til medlemmer og bekjente - invitasjoner levert i postkasser, skoler, ungdomsklubber eller lignende - oppslagstavler i kommunen - lokalavisen eller nærradio - benytt gjerne andre arrangement i skytterlaget til å promotere en skyteskole, f. eks. Skytingens Dag. Avgjørende for atmarkedsføringen blir god er at det legges litt arbeid i for eksempel innbydelser som sendes ut. På den måten vil skytterlaget fremstå som seriøse og skille seg positivt ut i forhold til andre fritidstilbud i nærmiljøet. Under ser dere et eksempel på hvordan en innbydelse kan se ut. I dette tilfellet består innbydelsen av en forog en bakside i A4 format. Når dere skal lage innbydelser er det viktig å få med all relevant informasjon. Se forslag på neste side. Skyteskole 2012 Vi inviterer til Skyteskole 2012 Ge om Skyte oktob Dette 12. okt 19. okto 26. okto 2. novem 9. novem Xxx skytterlag har gleden av å invitere til skyteskole. Skyteskolen er beregnet på nybegynnere eller ferske skyttere, og vil gå over 5 kvelder. Hver kveld vil det være en blanding av teori og praktisk skyting. På skyteskolen vil du lære mye grunnleggende skyteteknikk. Skytesko og vil no Skyteskole lagets loka Det koster Dette inklu skytterlaget og materiell enkel bevert Skytterlaget h til utlån. Hver kveld vil i teoretisk del, fø har lært på skyt Skyteskolen er b nybegynnere og Nedre aldersgren Det settes krav om deltar på første ku Alt fra skytestillinger, pusting, avtrekk og sikkerhetsregler er temaer vi skal gå igjennom. Påmelding til skytesk Xxxx Xxxxxxx, xxx xx xxx (snarest). Vi kun kapasitet til å ha X her er det førstemann t gjelder... Påmelding

27 27 Skyteskole Forslag til tekst på innbydelse: nerell informasjon skyteskolen skolen vil gå over 5 kvelder i er og november. er følgende datoer: ober, ber, ber, ber og ber. len starter klokka 18.00, rmalt være ferdig klokka n arrangeres i skytterler på xxxxxxx. kr. 150 pr. deltaker. derer medlemskap i for 2012, ammunisjon til skyteskolen, samt ning. ar våpen og utstyr nneholde en kort r vi tester ut det vi ebanen. eregnet på ferske skyttere. se er 10 år. at foresatte rskveld. olen skjer til tterlag.no eller har dessverre elever, så il mølla som len Knallerten skytterlag har gleden av å invitere til skyteskole. Skyteskolen er beregnet på nybegynnere eller ferske skyttere, og vil gå over 5 kvelder. Hver kveld vil det være en blanding av teori og praktisk skyting. På skyteskolen vil du lære mye grunnleggende skyteteknikk. Alt fra skytestillinger, pusting, avtrekk og sikkerhetsregler er temaer vi skal gå igjennom. Generell informasjon om skyteskolen Skyteskolen vil gå over 5 kvelder i oktober og november. Dette er følgende datoer: 12. oktober, 19. oktober, 26. oktober, 2. november og 9. november. Skyteskolen starter klokka 18.00, og vil normalt være ferdig klokka Skyteskolen arrangeres i skytterlagets lokaler på xxxxxxx. Det koster kr. 150 pr. deltaker. Dette inkluderer medlemskap i skytterlaget for 2012, ammunisjon og materiell til skyteskolen, samt enkel bevertning. Skytterlaget har våpen og utstyr til utlån. Hver kveld vil inneholde en kort teoretisk del, før vi tester ut det vi har lært på skytebanen. Skyteskolen er beregnet på nybegynnere og ferske skyttere. Nedre aldersgrense er 10 år. Det settes krav om at foresatte deltar på første kurskveld. Påmelding Påmelding til skyteskolen skjer til Xxxx Xxxxxxx, eller xxx xx xxx (snarest). Vi har dessverre kun kapasitet til å ha X elever, så her er det førstemann til mølla som gjelder...

28 Det frivillige Skyttervesen E-post: Telefon: Tekst og foto: Skytterkontorets utdanningsavd. Layout: DMT Kommunikasjon AS. Trykk:

Aktivitet forutsetter utdanning

Aktivitet forutsetter utdanning kurs Aktivitet forutsetter utdanning DFS sin utdanningsmodell er bygget opp slik at DFS sentralt skal utdanne de tillitsvalgte i samlagene, og at samlaget i neste omgang skal drive opplæring av de tillitsvalgte

Detaljer

SKYTEINSTRUKTØRKURS I

SKYTEINSTRUKTØRKURS I SKYTEINSTRUKTØRKURS I STUDIEPLAN FOR GJENNOMFØRING I SAMLAG UNDERDISIPLIN LEKSJ. NR ANT. TIMER A. INSTRUKSJONSLÆRE HANNE Instruksjonsprinsipper A 1 2 Tildeling av elevoppgaver A 2 1 Forberedelse til elevinstruksjon

Detaljer

OVERSIKTSPROGRAM ( alternativ gjennomføring)

OVERSIKTSPROGRAM ( alternativ gjennomføring) OVERSIKTSPROGRAM ( alternativ gjennomføring) UNDERDISIPLIN LEKSJ NR ANT TIM A. INSTRUKSJON Instruksjonsprinsipper A 1 2 Tildeling av elevoppgaver A 2 1 Forberedelse til elevinstruksjon A 3 2 Elevinstruksjon

Detaljer

UNGDOMSUTVALGET I SKYTTERLAGET

UNGDOMSUTVALGET I SKYTTERLAGET UNGDOMSUTVALGET I SKYTTERLAGET www.dfs.no ÅRSHJUL: Informasjon om de ulike fristene finner du på dfs.no/frister. Når Hva 15. mars Rapport skolenes landskonkurranse i geværskyting Vinter Vår/sommer/høst

Detaljer

FOR Vestfold Skyttersamlag

FOR Vestfold Skyttersamlag FOR Vestfold Skyttersamlag 2014 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: Pkt Emne Side 1 Generelt 3 2 Vintersamling 3 3 Feltsamling ungdom 4 4 Feltsamling voksne * 5 5 Pinseleir 5-6 6 Instruktør hjelp / trening 6 7 Infokveld

Detaljer

Skyteskole. Kveld 1. Denne siden står fremme når deltakerne ankommer. Ønsk de velkommen med denne siden fremme.

Skyteskole. Kveld 1. Denne siden står fremme når deltakerne ankommer. Ønsk de velkommen med denne siden fremme. Denne siden står fremme når deltakerne ankommer. - - Ønsk de velkommen med denne siden fremme. Denne PowerPointen er ment brukt til. Om PowerPointen: PowerPointen er lagt opp slik at det er kommentarer

Detaljer

Skyteskole. Elevhefte

Skyteskole. Elevhefte Skyteskole Elevhefte Velkommen Har du hørt om gutten som begynte på skyting for å treffe nye venner? Skyteskolen består av fem kvelder med følgende temaer: Kveld 1: Kveld 2: Kveld 3: Kveld : Kveld : Sikkerhet

Detaljer

STUDIEPLAN FOR SKYTEINSTRUKTØRKURS I Forsvarets personell, befal og befalsskoleelever

STUDIEPLAN FOR SKYTEINSTRUKTØRKURS I Forsvarets personell, befal og befalsskoleelever STUDIEPLAN FOR SKYTEINSTRUKTØRKURS I Forsvarets personell, befal og befalsskoleelever Målsetning DFS sin målsetning med kurset er å støtte Forsvarets avdelinger med grunnleggende skyteinstruktøropplæring

Detaljer

Skogsløp med skyting en aktivitet for skytterlaget

Skogsløp med skyting en aktivitet for skytterlaget Skogsløp med skyting en aktivitet for skytterlaget SKOGSLØP MED SKYTING ER MORO! Sjelden er det så mye latter og glede på skytebanen som når det arrangeres skogsløp med skyting. Skogsløp med skyting er

Detaljer

Ungdomsledertreffet er åpent for alle som er interessert i rekruttering til DFS

Ungdomsledertreffet er åpent for alle som er interessert i rekruttering til DFS Ungdomsledertreff på LS Tidspunkt: Søndag 12/8 kl. 20.00 Sted: Matteltet på LS-arena Varighet: Ca 2 timer Tangmoen idrettslag LS-speaker Tor Idar Aune forteller om hvilken filosofi som ligger bak, og hvordan

Detaljer

Trivsel. Miljøtiltak i skytterlaget

Trivsel. Miljøtiltak i skytterlaget Trivsel Miljøtiltak i skytterlaget Miljø Sliter ditt lag med å rekruttere nye skyttere? Sliter dere med å få skyttere, foreldre og andre til å bli værende i skytterlaget over tid? Da er dere ikke alene!

Detaljer

Skyting og sikkerhet En trygg sport et felles ansvar

Skyting og sikkerhet En trygg sport et felles ansvar Skyting og sikkerhet En trygg sport et felles ansvar Vår sikkerhet ditt ansvar 1 Gå ut fra at ethvert våpen kan være ladd. Behandle det derfor alltid som om det er ladd. 2 Ta eller overta aldri et våpen,

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Rundskriv til Skyttersamlagene Vår ref: Rs 05/2010 Tidl ref: Dato: 16.06.2010 Kopi til landsdelskretsene NORGESCUPEN 2011 Norgescupen i baneskyting skal være et PR- og propagandaarrangement

Detaljer

Strandvik Skyttarlag. Skytebanesikkerhet

Strandvik Skyttarlag. Skytebanesikkerhet Strandvik Skyttarlag Innhald Om DFS og skytesporten Om Strandvik Skyttarlag Treningstilbod Konkurransetilbod Miljøtiltak & treningssamlinger Landsskytterstevne Lån/kjøp av utstyr og kostnader Krav til

Detaljer

Strandvik Skyttarlag. Agenda. Skytebanesikkerhet

Strandvik Skyttarlag. Agenda. Skytebanesikkerhet Strandvik Skyttarlag Agenda 1. Om DFS og skytesporten 2. Om Strandvik Skyttarlag Treningstilbod Konkurransetilbud Miljøtiltak & treningssamlinger Landsskytterstevne Lån/kjøp av utstyr og kostnader Krav

Detaljer

Samling for ungdomsledere,

Samling for ungdomsledere, Samling for ungdomsledere, Mælum, 7. november 2015 Program: 1. Innledende presentasjon Sentrale tema i Ungdomsutvalgets ansvar og arbeidsoppgaver Pause 15 min. 2. Gruppe eller plenumsoppgaver til diskusjon

Detaljer

Finfeltskyting Innhold i timen

Finfeltskyting Innhold i timen Finfelt Innhold i timen Hva er finfelt De viktigste regler Figurene De viktigste ferdigheter Klargjøring av våpen Ammunisjonskunnskap Innskyting Bekledning Leksjonsmål Kjenne de viktigste regler for finfeltskyting

Detaljer

RØVASSDALEN SKYTTERLAG HANDLINGSPLAN

RØVASSDALEN SKYTTERLAG HANDLINGSPLAN RØVASSDALEN SKYTTERLAG HANDLINGSPLAN 2015-2018 Vår visjon Vi skal være skyttersportens sentrum i Rana Derfor skal vi være skyttersportens sentrum i Rana: Vi er et lag med mange medlemmer. Vi betyr mye

Detaljer

Handlingsplan feltskyting 2013 2016 Innstilling fra Norges Skytterstyre

Handlingsplan feltskyting 2013 2016 Innstilling fra Norges Skytterstyre Handlingsplan feltskyting 2013 2016 Innstilling fra Norges Skytterstyre Mål: Styrke oppslutningen om feltskyting i DFS Holdninger Tiltak Gjennomføring av tiltak Ansvarlig Frist Status Mål: Skape mer positive

Detaljer

Skyteskole. Kveld 3. Denne siden står fremme når deltakerne ankommer. Ønsk de velkommen med denne siden fremme.

Skyteskole. Kveld 3. Denne siden står fremme når deltakerne ankommer. Ønsk de velkommen med denne siden fremme. Denne siden står fremme når deltakerne ankommer. - - Ønsk de velkommen med denne siden fremme. Denne PowerPointen er ment brukt til. Om PowerPointen: PowerPointen er lagt opp slik at det er kommentarer

Detaljer

Det frivillige Skyttervesen

Det frivillige Skyttervesen Det frivillige Skyttervesen Til samlagene Vår ref: 312 / 2016 Dato: 16. juni 2016 Kopi: Skytterlagene Invitasjon til feltinstruktørkurs DFS inviterer med dette til feltinstruktørkurs 16. 18. september.

Detaljer

Planlegging og gjennomføring av en treningsøkt

Planlegging og gjennomføring av en treningsøkt 57 Modul 5.0 Planlegging og gjennomføring av en treningsøkt Læringsmål // Deltakerne skal få en kort innføring i mental trening og mentale teknikker. Deltakerne skal etter gjennomført modul ha kompetanse

Detaljer

Feltåret 2017 Hva er det?

Feltåret 2017 Hva er det? Feltåret 2017 FELTÅRET 2017 Feltåret 2017 Hva er det? I 2017 skal vi sette økt fokus på våre feltmessige øvelser. Dette gjelder alle ledd i organisasjonen, og vi håper derfor dere i skytterlagene vil bli

Detaljer

Regelverk Landsdelskretsstevner - Mørekretsen

Regelverk Landsdelskretsstevner - Mørekretsen Regelverk Landsdelskretsstevner - Mørekretsen Baneskyting: Vedtatt av Mørekretsen 01.11.2014 Skyttertinget 1986 vedtok at de skal arrangeres Landsdelskretsmesterskap i baneskyting hvert år. I Mørekretsen

Detaljer

Målsettinger for Elverum skytterlag 2014 2018

Målsettinger for Elverum skytterlag 2014 2018 Målsettinger for Elverum skytterlag 2014 2018 1. Overordnet mål Elverum skytterlag skal fremstå som et administrativt veldrevet skytterlag hvor både bredd og toppresultater vektlegges. 1.1 Administrasjon

Detaljer

: : : DFS informerer : : :

: : : DFS informerer : : : : : : DFS informerer : : : Frifond 2013, med søknadsfrist 1. juni HVEM kan søke? Laget må i 2011 hatt minst 5 medlemmer under 26 år, minimum kr. 50 i medlemskontingent, samt levert årsrapport med godkjent

Detaljer

Vedlegg til Skytterboka 2015

Vedlegg til Skytterboka 2015 Vedlegg til Skytterboka 2015 Utgitt av Det frivillige Skyttervesen www.dfs.no Vedtak på Skyttertinget 2014 Endringer i Skytterbokas kap. 1: 1.200 Skyttertinget 2-1, siste ledd: Generalsekretæren har plikt

Detaljer

Vedlegg til Skytterboka 2013

Vedlegg til Skytterboka 2013 Vedlegg til Skytterboka 2013 Utgitt av Det frivillige Skyttervesen www.dfs.no Vedtak i Norges Skytterstyre / Skyttertinget 2012 Godkjenning av Sauer 200 STR Rekruttmodell i kaliber.22: 6.144 Løp For Sauer

Detaljer

Romsdal skyttersamlag. Strategi

Romsdal skyttersamlag. Strategi Romsdal skyttersamlag Strategi 2004-2007 Hvorfor strategi - arbeid? Jo, fordi: skyttersporten og DFS går ikke på skinner vi sliter med rekruttering vi sliter med å fylle tillitsverv vi må øke trivselen

Detaljer

Norges Skytterforbund inviterer til

Norges Skytterforbund inviterer til Norges Skytterforbund inviterer til LANDSSTEVNET FOR REKRUTTER 2017 lørdag 22. april i Lillehammer Olympiapark Klasser Individuelt, luftpistol og luftrifle*: Åpen rekrutt Skyttere t.o.m det året de fyller

Detaljer

Grunnleggende skyteteknikk

Grunnleggende skyteteknikk Grunnleggende skyteteknikk Liggende skytestilling Et hovedprinsipp er at stillingen skal være uanstrengt og behagelig. For liggende skytestilling er følgende hovedpunkter viktig for å oppnå dette. 2 Kroppen

Detaljer

NROF-MESTERSKAPET I SKYTING

NROF-MESTERSKAPET I SKYTING NROF-MESTERSKAPET I SKYTING REGLEMENT FOR NROF-MESTERSKAPET I SKYTING 1. VÅPEN Dersom ikke annet er bestemt i innbydelsen til arrangementet, skal egne våpen benyttes. Alternativt kan arrangøren stille

Detaljer

Innbydelse til Norgesmesterskap i skifelt 14. og 15. mars 2015

Innbydelse til Norgesmesterskap i skifelt 14. og 15. mars 2015 Innbydelse til Norgesmesterskap i skifelt 14. og 15. mars 2015 Arrangører: OPDAL OG MIDTBYGDEN SKYTTERLAG LØNSET SKYTTERLAG I samarbeid med: OPPDAL IL SKISKYTING Velkommen til Oppdal Opdal Skytterlag (eller

Detaljer

: : DFS informerer : :

: : DFS informerer : : : : DFS informerer : : Takk for at du tar verv! DFS er fundamentert på frivillighet. Organisasjonen kan derfor kun fungere om verv blir bekledd og oppgaver løst av motiverte tillitsvalgte. DFS er avhengig

Detaljer

ÅRSMELDING FOR GAULDAL SKYTTERSAMLAG UNGDOMSUTVALGET 2015

ÅRSMELDING FOR GAULDAL SKYTTERSAMLAG UNGDOMSUTVALGET 2015 ÅRSMELDING FOR GAULDAL SKYTTERSAMLAG UNGDOMSUTVALGET 2015 Samlagets ungdomslag LS2015; Henrik, Lars, Martin og Ingrid. Samlagets ungdomslag LDKS Lars, Randi, Ingrid og Iver Samlagets ungdomslag Midt-Norsk

Detaljer

VELKOMMEN TIL STAVANGER PISTOLKLUBB.

VELKOMMEN TIL STAVANGER PISTOLKLUBB. VELKOMMEN TIL STAVANGER PISTOLKLUBB. INTRODUKSJONSKURS I SIKKERHETSREGLER OG OPPFØRSEL PÅ BANEN. 1 Først av alt: Glem hva du har lært gjennom å se film og TV!! FORORD: Bakgrunnen for utarbeidelse av dette

Detaljer

INSTRUKS FOR AVVIKLING AV SAMLAGSMESTERSKAP I TROMS SKYTTERSAMLAG

INSTRUKS FOR AVVIKLING AV SAMLAGSMESTERSKAP I TROMS SKYTTERSAMLAG INSTRUKS FOR AVVIKLING AV SAMLAGSMESTERSKAP I TROMS SKYTTERSAMLAG Vinterfelt, bane (inkl. stang og felthurtig) og miniatyr Hensikten med denne instruks er å kvalitetssikre samlagsstevnene i vinterfelt,

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUND. Reglement for NAIS 300 M RIFLE 10 M OG 15 M RIFLE 25 M PISTOL OG LUFTPISTOL LERDUE (NORDISK TRAP) 10 M VILTMÅL KVARTMATCH

NORGES SKYTTERFORBUND. Reglement for NAIS 300 M RIFLE 10 M OG 15 M RIFLE 25 M PISTOL OG LUFTPISTOL LERDUE (NORDISK TRAP) 10 M VILTMÅL KVARTMATCH NORGES SKYTTERFORBUND Reglement for NAIS 300 M RIFLE 10 M OG 15 M RIFLE 25 M PISTOL OG LUFTPISTOL LERDUE (NORDISK TRAP) 10 M VILTMÅL og KVARTMATCH Oslo, 29. november 2011 2 NAIS Historikk NAIS står for

Detaljer

Reglement for arrangører av samlagsmesterskap i Hedmark skyttersamlag

Reglement for arrangører av samlagsmesterskap i Hedmark skyttersamlag Reglement for arrangører av samlagsmesterskap i Hedmark skyttersamlag 19.02.2013 1 Innhold 1 Generelt... 3 1.1 DELTAGERE I SAMLAGSMESTERSKAP.... 3 1.2 TURNUS FOR OMBUDSMØTE... 3 1.3 TURNUS FOR ARRANGØRER,

Detaljer

Salten skyttersamlag Ungdomsutvalg. Rekrutteringssamling Baneskyting April 2005. Bodø Østre Skytterlag Bestemorenga

Salten skyttersamlag Ungdomsutvalg. Rekrutteringssamling Baneskyting April 2005. Bodø Østre Skytterlag Bestemorenga Salten skyttersamlag Ungdomsutvalg Rekrutteringssamling Baneskyting April 2005 Sted: Bodø Østre Skytterlag Bestemorenga Dato: 23.april 2005 Ansvarlig: Instruktør: Roald Parelius Lars-Andreas Nystad Bård

Detaljer

Administrasjonen drøfting:

Administrasjonen drøfting: Elverum skytterlag søker om midler til å gjennomføre skyting som valgfag på to ungdomsskoler i Elverum, henholdsvis Elverum ungdomsskole og Hanstad skole. Elverum ungdomsskole er blant Norges største ungdomsskoler

Detaljer

John Olav Ågotnes Feltskyting

John Olav Ågotnes Feltskyting Feltskyting Trene felt for å bli en god feltskytter Lettere å trene seg til topplasseringer i felt enn i baneskyting Mattematikk og logikk Mer variert og spennende enn baneskyting Må kjenne til kulebane

Detaljer

NM-REGLEMENT FOR SKYTING MED LUFTVÅPEN OG MINIATYRRIFLE

NM-REGLEMENT FOR SKYTING MED LUFTVÅPEN OG MINIATYRRIFLE NM-REGLEMENT FOR SKYTING MED LUFTVÅPEN OG MINIATYRRIFLE Innhold 1 Generelt... 2 2 Klasse- og lag-inndeling... 2 3 Lagskyting... 2 4 Reglement og skyteprogram... 2 4.1 Skyteprogram... 3 4.2 Finaleskyting...

Detaljer

Skyttertilbudet. Meråker Videregående Skole

Skyttertilbudet. Meråker Videregående Skole Skyttertilbudet Meråker Videregående Skole 15 m skyting i Meråker Skytehall. 1 Om utdanningstilbudet Rifleskyttertilbudet ved Meråker videregående skole har eksistert siden høsten 2000, og teller nå 24

Detaljer

Terminliste Sportskyttergruppen Vinter 2017

Terminliste Sportskyttergruppen Vinter 2017 Terminliste Sportskyttergruppen Vinter 2017 Velkommen til et nytt skyteår. Som et ledd i satsinga mot Landskytterstevnet i Førde 2017 er det vedtatt å setta i gang ei sportsskyttergruppe for skyttarane

Detaljer

INVITASJON TIL NASJONALT LANDSSTEVNE BEDRIFT SKYTING 2016. 3. - 5. mars 2016. Alfhallen, på Borgen, ved Kløfta

INVITASJON TIL NASJONALT LANDSSTEVNE BEDRIFT SKYTING 2016. 3. - 5. mars 2016. Alfhallen, på Borgen, ved Kløfta INVITASJON TIL NASJONALT LANDSSTEVNE BEDRIFT SKYTING 2016 3. - 5. mars 2016 Alfhallen, på Borgen, ved Kløfta INVITASJON Nasjonalt Landsstevne Bedrift Skyting Luftrifle - Luftpistol Miniatyrrifle - Luftsprint

Detaljer

ARRANGØR AV. Skyteskole. Tips til forberedelser. Tips til instruktøren. Tips til gjennomføring

ARRANGØR AV. Skyteskole. Tips til forberedelser. Tips til instruktøren. Tips til gjennomføring ARRANGØR AV 7 Skyteskole 8 9 7 8 9 9 8 7 9 8 7 Tips til forberedelser Tips til instruktøren Tips til gjennomføring SKYTESKOLE KORT OM SKYTESKOLE HVA ER SKYTESKOLE? Skyteskole er et konsept utviklet av

Detaljer

Høringssak til samlagenes ombudsmøte 2010.

Høringssak til samlagenes ombudsmøte 2010. Høringssak til samlagenes ombudsmøte 2010. Viser til notat fra Norges Skytterstyre vedrørende godkjenning av 5,56 i DFS. Saken ble behandlet på Skyttertinget 2009 hvor det ble fremmet utsettelsesforslag

Detaljer

ÅRSMELDING FOR GAULDAL SKYTTERSAMLAG UNGDOMSUTVALGET 2016

ÅRSMELDING FOR GAULDAL SKYTTERSAMLAG UNGDOMSUTVALGET 2016 ÅRSMELDING FOR GAULDAL SKYTTERSAMLAG UNGDOMSUTVALGET 2016 Samlagets ungdomslag LS2016 395p. og 15. plass Anders Hjerkinn Helgetun (res. J), Henrik Volden (J), Siri Anshushaug Bouma (ER), Lars Halland jr

Detaljer

Vanlig skytebane med 200 m eller 300 m standplass. På 200 m nyttes 1 m internasjonal skive, og på 300 m 1 1/2 m skive.

Vanlig skytebane med 200 m eller 300 m standplass. På 200 m nyttes 1 m internasjonal skive, og på 300 m 1 1/2 m skive. 1 Det militære skarpskyttermerket Historikk/Hensikt Skyttermerket ble i 1861 innstiftet som en "Skydepremie" og erstattet med det Militære skarpskyttermerket i 1886. Utførelsen av merket er som det tidligere

Detaljer

NIDAROS SKYTTERLAG STATUTTER

NIDAROS SKYTTERLAG STATUTTER NIDAROS SKYTTERLAG STATUTTER FOR INTERNE SKYTINGER Godkjent på årsmøte 06.11.02 Samt program for Ragnhilds premie godkjent av styret 25.05.03 Revidert på styremøte 28.01.04 Revidert på styremøte 27.04.11

Detaljer

MØTE INNKALT AV 2BNils Erik Lundon, Ungdomskonsulent DFS MØTETYPE MØTELEDER DELTAKERE

MØTE INNKALT AV 2BNils Erik Lundon, Ungdomskonsulent DFS MØTETYPE MØTELEDER DELTAKERE 0BDET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN 1BMøte i DFS Ungdomsutvalget 6BMØTEREFERAT 7BMANDAG 28. FEBRUAR 8BSKYTTERKONTORET MØTE INNKALT AV 2BNils Erik Lundon, Ungdomskonsulent DFS MØTETYPE MØTELEDER DELTAKERE Utvalgsmøte

Detaljer

SLIK SKYTER DU FISKUMFELT:

SLIK SKYTER DU FISKUMFELT: SLIK SKYTER DU FISKUMFELT: Alle hold skytes fra samme standplass. Du skyter 6 skudd i hver serie. I dobbeltserier skytes 6 skudd i hver skive, til sammen 12 skudd. Det gis til sammen 6 ildkommandoer. Skytetid

Detaljer

INSTRUKS FOR AVVIKLING AV ÅPENT HÅLOGLANDSMESTERSKAP I TROMS OG OFOTEN SKYTTERSAMLAG

INSTRUKS FOR AVVIKLING AV ÅPENT HÅLOGLANDSMESTERSKAP I TROMS OG OFOTEN SKYTTERSAMLAG 1 INSTRUKS FOR AVVIKLING AV ÅPENT HÅLOGLANDSMESTERSKAP I TROMS OG OFOTEN SKYTTERSAMLAG Hensikten med denne instruks er å kvalitetssikre Hålogalandsmesterskap (HM) i vinterfelt og baneskyting for Troms

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i DFS Ungdomsutvalget

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i DFS Ungdomsutvalget DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i DFS Ungdomsutvalget MØTEREFERAT SØNDAG 19. NOVEMBER OSLO MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER DELTAKERE Nils Erik Lundon, Ungdomskonsulent DFS Utvalgsmøte Olav Johan Lystad

Detaljer

TRENGER DU FORTSATT MER INFORMASJON?

TRENGER DU FORTSATT MER INFORMASJON? SKYTING for funksjonshemmede Informasjon til klubber, utøvere, foreldre og helsepersonell TRENGER DU FORTSATT MER INFORMASJON? Norges Skytterforbund Tlf: 21 02 98 50 E-post: nsf@skyting.no www.skyting.no

Detaljer

Målsettinger for Elverum skytterlag

Målsettinger for Elverum skytterlag Målsettinger for Elverum skytterlag 2013 2017 1. Overordnet mål Elverum skytterlag skal fremstå som et administrativt veldrevet skytterlag hvor både bredd og toppresultater vektlegges. 1.1 Administrasjon

Detaljer

Statutter for trofeer

Statutter for trofeer Statutter for trofeer Lagskytinger ALLE KLASSER SKYTER SINE RESPEKTIVE PROGRAM OG GIS RESPITT ETTER FØLGENDE TABELL (FÅR SÅ MANGE PROSENT AV TAPTE POENG PÅPLUSSET SUMMEN) Kl J gis anledning til å delta

Detaljer

Skyting en sport for alle!

Skyting en sport for alle! Skyting en sport for alle! SKYTING EN SPORT FOR ALLE Innhold Hva gjør skytterlagene?.............. 4 Hvilke aktiviteter finnes?.............. 7 Hvorfor bli skytter?................... 10 Konkurranse og

Detaljer

INVITASJON TIL ØSTLANDSMESTERSKAP FINFELT. Lørdag 17. mars 2012

INVITASJON TIL ØSTLANDSMESTERSKAP FINFELT. Lørdag 17. mars 2012 INVITASJON TIL ØSTLANDSMESTERSKAP FINFELT Lørdag 17. mars 2012 Vestre Trysil skytterlag har som teknisk arrangør gleden av å invitere Deres samlag til det andre Østlandsmesterskapet i finfeltskyting. På

Detaljer

Forslag til statutter

Forslag til statutter Forslag til statutter 18.10.2015 En del trofé som krever tre napp går ut med jevne mellomrom: Begge kvartmatch trofeene, Elgtrofeet, Grunnlagspokalen, Vårmønstringen. Forslag: Fortsetter med tre napp på

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i DFS Ungdomsutvalget

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i DFS Ungdomsutvalget DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i DFS Ungdomsutvalget MØTEREFERAT LØRDAG 30. NOVEMBER OSLO MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER DELTAKERE Nils Erik Lundon, Ungdomskonsulent DFS Utvalgsmøte Olav Johan Lystad

Detaljer

Innbydelse Militært NM i Skyting 2009 - Evje

Innbydelse Militært NM i Skyting 2009 - Evje DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Innbydelse Militært NM i Skyting 2009 - Evje For sambandets bruk Prioritet-Hovedadr Prioritet-Gjenpadr Datotidsgruppe mnd/år Meldingsmerknad Rutine R 251200 02/2008 FRA FSS/NIH/F

Detaljer

Velkommen til Ledersamling. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november

Velkommen til Ledersamling. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november Velkommen til Ledersamling Kjære Røde Korser. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november Radisson Royal Hotel, Bryggen Hver 3 deltaker er gratis! Det er en stor glede for Distriktsråd Hjelpekorps å kunne ønske

Detaljer

Instruks om skyteprøve for storviltjegere

Instruks om skyteprøve for storviltjegere Instruks om skyteprøve for storviltjegere Fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning (DN) 1. februar 2013. Generelt Denne instruks gjelder lokale lag og foreninger tilsluttet Det frivillige Skyttervesen

Detaljer

Samling med Trond Kjøll 17 og 18.juni 2016

Samling med Trond Kjøll 17 og 18.juni 2016 Samling med Trond Kjøll 17 og 18.juni 2016 Trond ønsket å høre 2 pkt fra hver deltaker som de har benyttet siden sist samling, brukt aktivt Britt: Kontrollpkt.liste og treningsdagbok Gunhild: Veldig bevist

Detaljer

Ski skytterlag. Statutter for interne mesterskap og lagpremier

Ski skytterlag. Statutter for interne mesterskap og lagpremier Ski skytterlag Statutter for interne mesterskap og lagpremier Sist revidert i styremøte 2. oktober 2013 UTENDØRS FELTSKYTING Lagmesterskap i feltskyting Det skal arrangeres et eget lagmesterskap i feltskyting

Detaljer

intro Trenerkurs Trener 1 (T1) Pistol

intro Trenerkurs Trener 1 (T1) Pistol 4 intro Trenerkurs Trener 1 (T1) Pistol 5 Praktisk informasjon Mål for kurset Lære bort grunnleggende tekniske ferdigheter. Utvikle fysiske, psykiske og sosiale egenskaper for utøvere på begynnernivå,

Detaljer

Hva er feltskyting? Skyting på forskjellige figurer istedenfor en rund blink.

Hva er feltskyting? Skyting på forskjellige figurer istedenfor en rund blink. FELTSKYTING Hva er feltskyting? Skyting på forskjellige figurer istedenfor en rund blink. Finfelt For klassene: ASP, R, ER, J, V65, V73 5 hold 6 skudd pr figur, totalt 30 skudd Ikke alltid innskyting (prøveskudd)

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I DFS UNGDOMSUTVALGET

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I DFS UNGDOMSUTVALGET DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I DFS UNGDOMSUTVALGET MØTEREFERAT 3. MARS OSLO MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER Nils Erik Lundon, Ungdomskonsulent DFS Utvalgsmøte Olav Johan Lystad, Leder i DFSU FRA

Detaljer

Statutter samlagsmesterskap

Statutter samlagsmesterskap 15M BANE FELT Arrangeres av Narvik Skytterlag. Andre lag som ønsker å arrangere stevnet må søke samlaget innen tidsfristen for terminliste arbeide året før kunngjøres senest 1 mnd. før Tildeles etter turnus,

Detaljer

Prioritet-Hovedadr Prioritet-Gjenpadr Datotidsgruppe mnd/år Meldingsmerknad. Beskyttelsesgrad. Ugradert Spesiell behandlingsangivelse

Prioritet-Hovedadr Prioritet-Gjenpadr Datotidsgruppe mnd/år Meldingsmerknad. Beskyttelsesgrad. Ugradert Spesiell behandlingsangivelse DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Innbydelse Militært NM i skyting 2011 Bodø Bestemorenga For sambandets bruk Prioritet-Hovedadr Prioritet-Gjenpadr Datotidsgruppe mnd/år Meldingsmerknad Rutine R 251200 02/2008

Detaljer

Invitasjon. Politihøgskolens idrettslag inviterer til norsk politimesterskap i skyting Stavern

Invitasjon. Politihøgskolens idrettslag inviterer til norsk politimesterskap i skyting Stavern Invitasjon Politihøgskolens idrettslag inviterer til norsk politimesterskap i skyting 2015 - Stavern Fredriksvern verft ligger til i idylliske omgivelser ved sjøen i Stavern i Vestfold. Her har Justissektorens

Detaljer

STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2014 INNHOLD

STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2014 INNHOLD STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2014 INNHOLD 1 HV-CUPEN (TIDLIGERE TV-CUPEN ETABLERT 1999... 3 2 HV-CUPENS STYRE... 3 3 KVALIFISERING TIL FINALEN... 3 4 ANTALL FINALISTER... 4 5 FINALEPROGRAM... 4

Detaljer

NOEN VIKTIGE TING Å TENKE PÅ NÅR DU DRIVER MED SKISKYTING!

NOEN VIKTIGE TING Å TENKE PÅ NÅR DU DRIVER MED SKISKYTING! NOEN VIKTIGE TING Å TENKE PÅ NÅR DU DRIVER MED SKISKYTING! Lars Håkonsen, Bø Skiskyttarlag 2006/2008 Klikk deg gjennom presentasjonen.. [Trykk F5 hvis du ikke er i lysbilde-modus.] Formål med presentasjonen

Detaljer

Skyteledelse. Velkommen. www.kongsberg-ts.no

Skyteledelse. Velkommen. www.kongsberg-ts.no Skyteledelse Velkommen www.kongsberg-ts.no Tidsplan 18.00 Velkommen 18.10 Alminnelige sikkerhetsregler 18.50 Skyteledelse 19.50 Pause og oppgavegjøring 20.40 Elektronikk 21.10 Våpenreglement 21.30 Standplassleders

Detaljer

HÅNDBOK FOR ÅDAL SKYTTERLAG

HÅNDBOK FOR ÅDAL SKYTTERLAG DEL 2 HÅNDBOK FOR ÅDAL SKYTTERLAG Sist revidert 26.03.15 VEDLEGG til DEL 1 Rutiner for Leder i Ådal skytterlag 1. Leder velges av årsmøtet og velges for ett år. 2. Leder har det overordnede lederansvaret

Detaljer

Inkludering av barn og unge med innvandrerbakgrunn i håndballklubbene

Inkludering av barn og unge med innvandrerbakgrunn i håndballklubbene Inkludering av barn og unge med innvandrerbakgrunn i klubbene fargerik Håndball for alle! Inkludering av barn og unge med innvandrerbakgrunn, i klubbene 2 3 fargerik Eksempel 1 Håndballskole for barn Samarbeid

Detaljer

Konkurranseskyting med AG3 i DFS

Konkurranseskyting med AG3 i DFS Konkurranseskyting med AG3 i DFS Kjære skytterkolleger! Heimevernet har lang tradisjon for et tett og godt samarbeid med Det Frivillige Skyttervesen som går langt tilbake i tid. Det er nok å bare minne

Detaljer

STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2013 INNHOLD

STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2013 INNHOLD STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2013 INNHOLD 1 HV-CUPEN (TIDLIGERE TV-CUPEN ETABLERT 1999... 3 2 HV-CUPENS STYRE... 3 3 KVALIFISERING TIL FINALEN... 3 4 ANTALL FINALISTER... 4 5 FINALEPROGRAM... 4

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANDSDELSKRETSSTEVNER FOR OPPLANDSKRETSEN

VEDTEKTER FOR LANDSDELSKRETSSTEVNER FOR OPPLANDSKRETSEN VEDTEKTER FOR LANDSDELSKRETSSTEVNER FOR OPPLANDSKRETSEN KAP. 0 KAP. l KAP. 2 KAP. 3 KAP. 4 KAP. 5 KAP. 6 KAP. 7 KAP. 8 KAP. 9 KAP. 10 OVERSIKT INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER 2.0.

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUND. Reglement for NAIS. 300 m RIFLE 10M og 15 M RIFLE 25 M PISTOL OG LUFTPISTOL LERDUE VILTMÅL og KVARTMATCH

NORGES SKYTTERFORBUND. Reglement for NAIS. 300 m RIFLE 10M og 15 M RIFLE 25 M PISTOL OG LUFTPISTOL LERDUE VILTMÅL og KVARTMATCH NORGES SKYTTERFORBUND Reglement for NAIS 300 m RIFLE 10M og 15 M RIFLE 25 M PISTOL OG LUFTPISTOL LERDUE VILTMÅL og KVARTMATCH 2 NAIS Historikk NAIS. står for Norsk Avdeling av Den Internasjonale Skytterunion.

Detaljer

SKISKYTTERSKOLEN UTØVER

SKISKYTTERSKOLEN UTØVER SKISKYTTERSKOLEN UTØVER NAVN: Sjekk ut instruksjonsvideoer på Youtube: NORGESSKISKYTTERFORBUND Følg landslaget i skiskyting på Instagram: @SKISKYTTERLANDSLAGET VELKOMMEN TIL SKISKYTTERSKOLEN Dette heftet

Detaljer

SIKKERHETS-REGLEMENT FOR BEHANDLING AV LUFTVÅPEN OG MINIATYRRIFLE

SIKKERHETS-REGLEMENT FOR BEHANDLING AV LUFTVÅPEN OG MINIATYRRIFLE SIKKERHETS-REGLEMENT FOR BEHANDLING AV LUFTVÅPEN OG MINIATYRRIFLE Innhold 1 Generelt... 2 2 Plikter... 2 3 Skytterens ansvar... 2 4 Behandling av våpen utenfor og til/fra standplass... 2 4-1 Generelt...

Detaljer

Knestående. Grunnleggende. Pølle. Høyre fot og høyre bein.

Knestående. Grunnleggende. Pølle. Høyre fot og høyre bein. Knestående. Grunnleggende. Knestående kan være teknisk vanskelig, dette fordi kroppsbygningen på den enkelte skytter har større påvirkning en på liggende og stående. Etter som det er så store forskjeller

Detaljer

Skyting en sport for alle!

Skyting en sport for alle! Skyting en sport for alle! Skyting_en sport for alle_2017.indd 1 24.04.2017 12.05 SKYTING EN SPORT FOR ALLE Innhold Hva gjør skytterlagene?.............. 4 Hvilke aktiviteter finnes?.............. 7 Hvorfor

Detaljer

Møteprotokoll for Sunndal Skytterlag. Referat fra styremøte i Sunndal skytterlag

Møteprotokoll for Sunndal Skytterlag. Referat fra styremøte i Sunndal skytterlag Referat fra styremøte i Sunndal skytterlag Dato: 25.11.2010 Sted: Skytterhuset på Gravem Til stede: Leder: Nestleder: Sekretær: Styremedlem: Leder i ungdomsutvalget: Olav Aasen Håkon T. Gravem Arve Holmeide

Detaljer

REGISTER FOR ØKTVALG AV BASIS TØRRTRENING/ SKYTETRENING OG KOMBINASJONSTRENING 2009-2010

REGISTER FOR ØKTVALG AV BASIS TØRRTRENING/ SKYTETRENING OG KOMBINASJONSTRENING 2009-2010 REGISTER FOR ØKTVALG AV BASIS TØRRTRENING/ SKYTETRENING OG KOMBINASJONSTRENING 2009-2010 Tørrtrening Kjør overdreven pusteteknikk, slik at du får tilnærmet de samme bevegelsene i børsa som du har i konkurranse.

Detaljer

Godkjenning referat ombudsmøte 2014 oppfølging vedtak. Vedtak: Referat ombudsmøte enstemmig godkjenning.

Godkjenning referat ombudsmøte 2014 oppfølging vedtak. Vedtak: Referat ombudsmøte enstemmig godkjenning. NORDMØR SKYTTERSAMLAG REFERAT STYREMØTE nr.1/15 Tid: 12.01.15 Sted: Idretts- og skytterhuset i kjelleretasjen, Leite, Straumsnes. Tilstede: Ola Krogstad, Aud Gravem, Kirsti Rakstang, Kurt Otnes, Kåre Grønning,

Detaljer

Konkurranseskyting med HK 416 i DFS

Konkurranseskyting med HK 416 i DFS Konkurranseskyting med HK i DFS Kjære skyttere! Heimevernet har en lang tradisjon for et tett og godt samarbeid med Det frivillige Skyttervesen. Det er bare å minne om DFS sin formålsparagraf for å understreke

Detaljer

V55 R ER J V65 V73

V55 R ER J V65 V73 200 og 300 meter: 5 4 3 2 1 V55 AG3 100 meter: ASP R ER J V65 V73 Skyteprogram på 200 og 300 meter: 5 4 3 2 1 V55 AG3 3-5 skyter vanlig DFS mesterskapsprogram 5 skudd liggende 5 skudd stående 5 skudd knestående

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre MØTEREFERAT 28. JULI 2011 LANDSSKYTTERSTEVNET i BODØ, 30. JULI 6. AUGUST - RADISSON BLU OG BESTEMORENGA MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES

Detaljer

Regelverk for Landsdelskretsstemne. i baneskyting.

Regelverk for Landsdelskretsstemne. i baneskyting. Regelverk for Landsdelskretsstemne i baneskyting. Vedtatt av Mørekretsen 06.10.07. Skyttertinget 1986 vedtok at de skal arrangeres Landsdelskretsmesterskap i baneskyting hvert år. I Mørekretsen går Landsdelskretsmesterskapene

Detaljer

Skyttertilbudet. 15 m skyting i Meråker Skytehall.

Skyttertilbudet. 15 m skyting i Meråker Skytehall. Skyttertilbudet 15 m skyting i Meråker Skytehall. 1 Om utdanningstilbudet Rifleskyttertilbudet ved Meråker videregående skole har eksistert siden høsten 2000, og teller nå 27 elever og studenter. Skyttertilbudet

Detaljer

U D 3-3 RAD OG VIN K FOR INSTRUKTØREN

U D 3-3 RAD OG VIN K FOR INSTRUKTØREN U D 3-3 RAD OG VIN K FOR INSTRUKTØREN FORSVARETS OVERKOMMANDO/HÆRSTABEN 1986 RÅD OG VINK FOR INSTRUKTØREN. Denne folderen er å betrakte som reglementariske bestemmelser og fastsettes til bruk i Hæren.

Detaljer

: : DFS informerer : :

: : DFS informerer : : : : DFS informerer : : Skytterkontoret vil med dette heftet informere skytter-norge om aktuelle ting i tiden i vår organisasjon. På de kommende sidene vil du blant annet finne informasjon om kursvirksomheten

Detaljer

Rifleskyting for storviltjegere

Rifleskyting for storviltjegere Rifleskyting for storviltjegere Heftet er utarbeidet i samarbeid mellom Norges Jeger- og Fiskerforbund og Det frivillige Skyttervesen Skyteprøve for storviltjegere Jegere som jakter storvilt med rifle

Detaljer

Sluttrapport fra prosjektet

Sluttrapport fra prosjektet Sluttrapport fra prosjektet Midt i Blinken Prosjektleder: Jon Kroken Dette prosjektet er finansiert med Extra-midler fra Helse og Rehabilitering 1 FORORD Denne sluttrapporten skal beskrive arbeidet med

Detaljer

Veien til Golf 2011. Sammendrag av undersøkelse september 2011

Veien til Golf 2011. Sammendrag av undersøkelse september 2011 Veien til Golf 2011 Sammendrag av undersøkelse september 2011 Generelt om undersøkelsen Spørreundersøkelsen om Veien til Golf 2011 er avsluttet, og 60 % av klubbene (vel 100 st) har svart. Enkelte svar

Detaljer

Møtereferat. Det frivillige Skyttervesen Utvalget for skifelt

Møtereferat. Det frivillige Skyttervesen Utvalget for skifelt Det frivillige Skyttervesen Utvalget for skifelt Møtereferat Møtedag: Fredag 6. februar Tidspunkt: Fra kl. 10.30 Sted: Skytterkontoret, Oslo Deltakere: Reidar Helland, utvalgsleder Ole Per Strædet, utvalgsmedlem

Detaljer