Skyteskole. Skyteskole. Temadager. Tips. Skyteskole

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skyteskole. Skyteskole. Temadager. Tips. Skyteskole"

Transkript

1 Skyteskole Skyteskole Ibh essis etum ercil ut deliquis ad mod eugiamcommy nibh eratie do odiamet, se magnim aliquam consecte eros ad magna ad esto dolore ercil ut duisis niam alit lummy nit nulla consecte dolorem nulputat. Em dolent auguer inim eum del ipsumsan ex elit at. Sim nullaor perilis atumsan digniatummod dolore tis numsan hendipit il utem nos nulla feum vent adiamco mmodoloreet alit, sustrud exer si tatue velenit at. Duis dolessed dolorem alisi blaorer irilisi. Tat lam vendre c Skyteskole Temadager Tips

2 2 Velkommen til Skyteskole for nybegynnere Dette er en revidert utgave av skyteskoleheftet, som sammen med Ungdomslederen er hefter til hjelp for skytterlagene til å skape et rekrutterings- og aktivitetstilbud. I dette heftet er det også lagt vekt på videre oppfølging av skyteskoledeltakerne igjennom temadager. Skyteskolen øker tilstrømningen av nye skyttere til skytterlaget. Det gjelder ikke bare barn og ungdom, men også voksne nybegynnere. Skytterlaget skal drive en målrettet opplæring av deltakerne på skyteskolen, og følge de opp slik at de blir aktive skyttere i eget lag. innhold Velkommen til Skyteskole for nybegynnere 2 Hvorfor arrangere en skyteskole? 3 Hva er Skyteskole for nybegynnere. 3 Forslag til program for skyteskole 5 1. kveld Oppstart 6 2. kveld Sikting 7 3. kveld Liggende skytestilling 8 4. kveld Avtrekk og pusting 9 5. kveld Oppsummering og avslutning 10 Gjennomført skyteskole hva nå? 11 Forslag til program for temakvelder 13 A: Feltskyting 14 B: Baneskyting 15 C: Innendørsskyting 16 D: Foresatte (uten rekrutteringsskytterne) 17 E: Skogsløp med skyting 18 F: Skifelt 19 G: Knestående 20 H: Stående 21 I: Puss og stell av våpen 22 Planlegging, organisering og arbeidsfordeling 23 Markedsføring av skyteskolen 26

3 3 Skyteskole Hvorfor arrangere skyteskole? En trygg start i skytterlaget som ny skytter. Sikre jevnt tilsig av nye skyttere. Enklere å drive målrettet og systematisk rekrutteringsarbeid. Lettere å være instruktør med et fastsatt opplegg. Et utstillingsvindu for skytterlaget. Oppfyller formålsparagrafen ved å bidra til rekruttering og opplæring. Hva er Skyteskole for nybegynnere Skyteskole Skyteskole er et rekrutteringstiltak i Det frivillige Skyttervesen, hvor man har lagt til rette for at skytterlagene kan gjennomføre et program for skyteopplæring som er tilpasset en bestemt målgruppe. DFS tildeler de skytterlag som innrapporterer sin Skyteskole et fastsatt bidrag. I tillegg gis det bidrag for oppfølging av skyteskolene igjennom temadager. For mer informasjon se: Med skyteskole menes at skytterlaget lager et program for skyteopplæring, som er tilpasset en spesiell målgruppe. Skolen strekker seg over et bestemt antall kvelder, som inneholder teoretisk og praktisk opplæring i skyting, samt sikkerhetsregler i forbindelse med behandling av våpen og ammunisjon. Skytterlaget kan ha fastsatte avgifter for å delta på skyteskolen. Denne skal dekke alle utgifter i forbindelse med skyteskolen som f. eks. medlemskap, ammunisjon, skiver, servering, lokaler osv. I dette veiledningsheftet vil vi presentere Skyteskole for nybegynnere, som et nybegynnerkurs som strekker seg over 5 kvelder. Skyteskole for nybegynnere kan arrangeres innendørs og/ eller utendørs, og elevene vil få med seg en grundig opplæring i sikkerhet og håndtering av skytevåpen. Samtidig er det viktig å tenke på samhold og det gode skyttermiljøet. Opplegget kan skytterlaget selvsagt bygge videre på og eventuelt utvide etter eget ønske. Skyteskolen kan med dette tilpasses de lokale forhold.

4 4 Tips til gjennomføring Instruktøren må ut fra elevenes ferdighetsnivå og lokale forhold sette opp en gjennomføringsplan for gruppen. For praktisk støtte til gjennomføring av leksjoner kan dere ta kontakt med samlagsinstruktøren. Materiell bestilles på Tillittsnett eller i nettbutikken på God markedsføring av skyteskolen er veldig viktig. Du kan lese mer om dette på side 27. Velg dere ut en bestemt målgruppe for skyteskolen. Det er enklere med forholdsvis jevngamle elever. Planlegg gjerne med en temadag for foresatte. En slik temadag kan kjøres parallelt med for eksempel skyteskolens andre kurskveld. Det er en stor fordel at foreldre eller foresatt deltar på hele skyteskolen. Under orienteringsmøtet, i programmet og under gjennomføringen må det legges spesielt vekt på sikkerheten. Det er viktig at man legger opp et program der det er plass til sosial virksomhet i tillegg til skytingen. For at skyteskolen skal bli vellykket må man legge vekt på å skape trivsel. Første kurskveld betaler deltakerne en kursavgift som skal dekke alle utgifter med skyteskolen. Denne har gjerne variert fra kroner pr. deltaker. Noe som gjerne også dekker et års medlemskap i skytterlaget. Etter at selve skyteskolen er avsluttet bør det holdes en sammenkomst, der deltakerne inviteres sammen med foreldrene. Her kan det legges opp litt høytidelig med eventuell premieutdeling og utdeling av bevis for gjennomført skyteskole. Man bør også legge opp til servering av mat (pølser, pizza eller lignende). Husk at de som deltar på en skyteskole er mest interessert i å få skyte, så ikke legg opp til alt for lange teoriøkter. Bruk gjerne powerpointpresentasjonene som du finner på

5 Forslag til program for skyteskole 5 Skyteskole

6 6 1. kveld Oppstart Registrering, utdeling av kursmateriell, betaling av kursavgift og evt. inndeling i grupper. En kort presentasjon av instruktørene, skyting som aktivitet, skytterlaget og DFS. Sikkerhetsregler, opptreden med våpen. Kommando og rutiner på standplass. Presentasjon av våpen. Kort instruksjon i bruk av våpenet (ladning sikring tømming). Kort instruksjon i sikting, avtrekk og liggende skytestilling med støtte. Viktig at deltakerne får håndtere våpenet og skyte noen skudd Teori ved at instruktør veileder og viser liggende stilling grove trekk, og forklarer litt om siktemidlene og siktebilde. Praktisk instruksjon av skytterne ved at instruktøren driver personlig rettledning av liggende skytestilling. Repeterer ladning sikring tømming mellom og i forkant av serier. Visitasjonsregler Praktisk skyting - liggende med støtte. Oppsummering av første dagen (skryt/ros). Sosialt samvær med enkel bevertning. Lagsmedlemmer sirkulerer og prater med deltakerne.

7 7 Skyteskole 2. kveld Sikting Registrering Repetisjon fra første kveld Hovedregler for sikting/sikteteknikk Skytestilling liggende m/støtte, sikting Pause med enkel bevertning Liggende skyting med støtte - Instruktørene går rundt og rettleder Oppsummering av kvelden (skryt/ros) Viktig at deltakerne får håndtere våpenet og skyte noen skudd Teori ved at instruktør veileder og viser liggende stilling grove trekk, og forklarer litt om siktemidlene og siktebilde. Praktisk instruksjon av skytterne ved at instruktøren driver personlig rettledning av liggende skytestilling. Repeterer ladning sikring tømming mellom og i forkant av serier. Visitasjonsregler

8 8 3. kveld Liggende skytestilling Registrering Repetisjon fra forrige kveld Skytestilling liggende med støtte og eventuelt bruk av reim Teori ved at instruktør veileder og viser liggende stilling med reim, og illustrerer/forklarer bruk av reim. Demonstrer bruk av reim om elevene ansees å være store nok. Fokuser på gode samlinger. Forklar årsaker til skudd som ikke sitter i samlingen. Praktisk instruksjon av skytterne ved at instruktøren driver personlig rettledning. Repeterer ladning sikring tømming mellom og i forkant av serier. Pause med enkel bevertning Liggende skyting med støtte eller bruk av rem - instruktørene går rundt og rettleder Oppsummering av kvelden (skryt/ros)

9 9 Skyteskole 4. kveld Avtrekk og pusting Registrering Repetisjon fra foregående kvelder Avtrekk og pusting Teori ved at instruktør forklarer/illustrerer prinsipper og metoder i sikting, avtrekk og pusting. Praktisk instruksjon av skytterne ved at instruktøren driver personlig rettledning Tørrtren avtrekk. Tørrtren pusting. Sett sammen skuddrytmen Puste 2-3 ganger Ta trykkpunkt på siste utpust Holde våpenet i ro Presse av skuddet Pause med enkel bevertning Liggende skyting med støtte eller bruk av reim - Siktejustering - Instruktørene går rundt og rettleder Oppsummering av kvelden (skryt/ros)

10 10 5. kveld Oppsummering og avslutning Registrering Oppsummering av alt dere har lært. Sett sammen alle elementene, og prøv å se helheten: Liggende skytestilling, sikting, pust og avtrekk. Prøv gjerne et helt program med skytetider osv. Demonstrasjon og praktisk øvelse Pause med enkel bevertning Oppsummering og avslutning av skyteskolen. Lag en fin ramme rundt avslutningen av skyteskolen, gjerne med en egen sosial kveld for deltakerne. Det er mer stas å få diplomet og medaljen for gjennomført skyteskole på et høytidlig og sosialt arrangement, enn å få dette stukket i hånden på vei ut av skytehallen siste kvelden på skyteskolen. Det vil være en flott anledning for skyttelaget til å kunne presentere seg selv litt mer inngående. Bl.a. vil det være fint å kunne få ei terminliste over treninger fremover, litt informasjon om hva de kan være med på ellers i skytterlagsregi, og eventuelt planlagte temadager.

11 11 Skyteskole Gjennomført skyteskole hva nå? Oppfølging av deltakerne i etterkant av skyteskolen er særdeles viktig. Mange lag har erfart at deltakere strømmer til lagets lokaler på miniatyrskytingen, mens frafallet øker frem i mot vår og sommer. Her er temadager med nye tema nyttige virkemidler for å fortsatt holde kontakten med deltakerne. Oppfølging gjennom temadager Som en del av oppfølgingsarbeidet til skyteskole er det satt av bidrag til avholdte temadager. Dette er et tilbud til lagene som ønsker å drive et aktivt oppfølgingsarbeid av sine skyteskoleelever. De skal få økonomisk støtte, samtidig som de har muligheten til å sitte igjen med flere aktive medlemmer i sitt lag. Det er satt av bidrag for avholdt temadag; - innendørs - baneskyting - feltskyting - for foresatte - skogsløp med skyting - skifelt - knestående - stående - puss og stell av våpen Temadagene Ungdomsutvalget innbyr deltakerne fra skyteskolen, foreldre, ungdommer til temadag, på f. eks. skytterhuset i etterkant av en skytekole, og/eller i forkant av en ny sesong. Det ligger en utfordring i det å beholde skytterne fra skyteskolen som aktive skyttere i laget. Det er mange måter lagene kan følge opp sine skyttere, men noe av grunntanken bak temadagene er å gi et aktivitetstilbud til nye skyttere gjennom et helt år. Om man driver felt-, bane- eller innendørsskyting, så har hver disiplin sine særegenheter, og det er viktig å forberede nye skyttere til en ny sesong. Det er viktig at deltakerne under skyteskolen får vite at laget skal arrangere temadager i løpet av året. Det er ingen begrensing i hvem skytterlaget tar med på en slik temadag, men det utbetales ikke bidrag for deltakelse på temadag mer enn en gang pr. skytter. Det vil si at temadagene er ment som en direkte oppfølging av skyteskolen. Se mer om bidrag på Tillitsnett.

12 12 Viktige momenter i forbindelse med temadagene: Oppfølging - det er viktig at deltakerne føler seg ivaretatt og at det foreligger faste holdepunkter, en plan og mening for dem å være i laget. Tilhørighet - det er meget viktig å gi deltakerne en følelse av tilhørighet til laget, at de er en del av helheten og at dette er et trygt sted å være. Samhold - med tilhørighet kommer samhold. Man er del av et lag og en gruppe som man fungerer i og har sin rolle. Miljø - disse faktorer er viktige elementer i det unike miljøet skyttersporten tilbyr. Der gamle som unge, jenter og gutter ligger side om side og skyter. Alle er samlet om en felles interesse og snakker det samme språket, og dette gjelder uansett hvor i landet man havner. Dette er selvsagt også en fin markedsføring av laget, da foreldre og foresatte føler at barna blir ivaretatt. Det er da lettere å få dem til å støtte opp ved diverse anledninger. Foreldrene til ungdommene som har gått på skyteskolen vil få et positivt inntrykk av laget og organisasjonen.

13 13 Skyteskole Forslag til program for temakvelder Feltskyting Baneskyting Innendørsskyting Interesserte foresatte Skogsløp med skyting Skifelt Skytestilling knestående Skytestilling stående Puss og stell

14 14 A: Feltskyting Varighet 4 timer Undervisningsmål: 1. Sikkerhetsrutiner på standplass og ved forflytning av våpen. 2. Forberede deltakerne til feltsesongen og gi en innføring i særegenheter for feltskyting. 3. Praktisk skyting i kombinasjon med undervisning på feltarenaen. 4. Gi deltakerne en positiv opplevelse med feltskyting. Instruktør : Se instruktørtips / ungdomslederen Se Håndbok for instruktøren Fordel arbeidsoppgavene Sørge for at deltakerne i forkant har fått informasjon om bekledning Klargjør undervisningsstedet Husk å aktivisere deltakerne Integrer praktisk skyting og teori Aktuelle tema/emner: Sikkerhet ved forflytning av gevær Aktuell bekledning Anvisning treff/innertreff Figurer Hullkorn Vindavdrift 6.5mm kal..22 Innskyting Nullstilling Ferdigstilling Program, skytetid og kommandoer Finaleomgang Gjennomføringen: Registrering og program for temadagen Forberedelse til feltskyting Sikkerhet Praktisk skyting Miljø/bevertning

15 15 Skyteskole B: Baneskyting Varighet 4 timer Undervisningsmål: 1. Sikkerhetsrutiner på banen. 2. Forberede deltakerne til banesesongen og gi en innføring i særegenheter for baneskyting. 3. Praktisk skyting i kombinasjon med undervisning på banen. 4. Gi deltakerne en positiv opplevelse med baneskyting. Instruktør : Se instruktørtips (s. 23, 24 og 25) Se Håndbok for instruktøren Fordel arbeidsoppgavene Sørge for at deltakerne i forkant har fått informasjon om bekledning Klargjør undervisningsstedet Husk å aktivisere deltakerne Integrer praktisk skyting og teori Aktuelle tema/emner: Sikkerhetsrutiner Sikkerhetsmerket Aktuell bekledning Skiven Anvisning manuell og elektronisk Tolking Knepp Hullkorn Ammunisjon Vindavdrift 6.5mm kal..22 Innskyting Program, skytetid og kommandoer Finaleomgang ferdigstilling Gjennomføringen: Registrering og program for temadagen Forberedelse til banesesongen Sikkerhet Praktisk skyting Miljø/bevertning Man kan arrangere en 25 skuddsserie med finaleomgang på slutten av dagen etter en god matpause.

16 16 C: Innendørsskyting Varighet 4 timer Undervisningsmål: 1. Repetere sikkerhetsregler 2. Forberede deltakerne til innendørssesongen og gi en innføring i særegenheter for innendørsskyting. 3. Praktisk skyting i kombinasjon med undervisning på banen 4. Gi deltakerne en positiv opplevelse med innendørsskyting. Instruktør : Se instruktørtips Se Håndbok for instruktøren Fordel arbeidsoppgavene Sørge for at deltakerne i forkant har fått nødvendig informasjon Klargjør undervisningsstedet Husk å aktivisere deltakerne Integrer praktisk skyting og teori Aktuelle tema/emner: Sikkerhetsrutiner Aktuell bekledning Skiven Anvisning manuell og elektronisk Tolking Knepp Hullkorn Kal..22 Program, skytetid og kommandoer Gjennomføringen: Registrering og program for temadagen Forberedelse til innendørssesongen Sikkerhet Praktisk skyting Miljø/bevertning Man kan arrangere en 25 skuddsserie på slutten av dagen etter en god matpause.

17 17 Skyteskole D: Foresatte Varighet 4 timer Undervisningsmål: 1. La foresatte få en innføring DFS organisasjon, lagets organisering og de foresattes rolle i laget for eksempel få med foresatte som hjelpeinstruktører. 2. Bevisstgjøring av de foresatte om hva skyttersporten representerer av utfordringer, miljø, sikkerhet, kostnader m. m. 3. Praktisk skyting i kombinasjon med sikkerhetsrutiner. 4. Gi deltakerne en positiv opplevelse av laget og skyttersporten. Instruktør : Se instruktørtips Fordel arbeidsoppgavene Klargjør undervisningsstedet Husk å aktivisere deltakerne Integrer praktisk skyting og teori Aktuelle tema/emner: Skytterlagets historie og DFS Foreldrevettregler Hvordan drives skytterlaget Sikkerhetsrutiner Skytedisipliner program og kommandoer Kjøp og oppbevaring av våpen Bekledning Stillinger Skiver og figurer Anvisning Tolking Pust sikting - avtrekk Gjennomføringen: Registrering og program for temadagen Laget og DFS Skyttersporten Sikkerhet Praktisk skyting? Miljø/bevertning Man kan arrangere en 15-skuddsserie på slutten av dagen etter en god matpause

18 18 E: Skogsløp med skyting Varighet 4 timer Undervisningsmål: Sikkerhetsrutiner på standplass og ved forflytning av våpen. Forberede deltakerne til skogsløp med skyting og gi en innføring i særegenheter for øvelsen. Praktisk skyting og løping i kombinasjon med undervisning på arenaen. Gi deltakerne en positiv opplevelse med skogsløp med skyting. Instruktør : Se instruktørtips / ungdomslederen Se Skytterboka kap. V1 + brosjyre Skogsløp med skyting i DFS Fordel arbeidsoppgavene Sørge for at deltakerne i forkant har fått informasjon om bekledning og utstyr Klargjør undervisningsstedet og arena Husk å aktivisere deltakerne Integrer praktisk utførelse og teori Aktuelle tema/emner: Sikkerhet ved forflytning av gevær Sikkerhet på standplass Skyting med puls Aktuell bekledning Figurer Hullkorn Vindavdrift 6.5mm kal..22 Innskyting (med riktig bekledning) Nullstilling av siktet Program Gjennomføringen: Registrering og program for temadagen Forberedelse til skogsløp med skyting Sikkerhet Praktisk utførelse av øvelsen Miljø/bevertning

19 19 Skyteskole F: Skifelt Varighet 4 timer Undervisningsmål: Sikkerhetsrutiner på standplass og ved forflytning av våpen. Forberede deltakerne til skifeltkonkurranse og gi en innføring i særegenheter for øvelsen. Praktisk skyting og skigåing i kombinasjon med undervisning på arenaen. Gi deltakerne en positiv opplevelse med skifelt. Instruktør : Se instruktørtips / ungdomslederen Se Skytterboka kap. V1 + brosjyre Skogsløp med skyting i DFS Fordel arbeidsoppgavene Sørge for at deltakerne i forkant har fått informasjon om bekledning og utstyr Klargjør undervisningsstedet og arena Husk å aktivisere deltakerne Integrer praktisk utførelse og teori Aktuelle tema/emner: Sikkerhet ved forflytning av gevær Sikkerhet på standplass Skyting med puls Aktuell bekledning Figurer Hullkorn Vindavdrift 6.5mm kal..22 Innskyting (med riktig bekledning) Nullstilling av siktet Program Gjennomføringen: Registrering og program for temadagen Forberedelse til skifelt Sikkerhet Praktisk utførelse av øvelsen Miljø/bevertning

20 20 G: Knestående Varighet 4 timer Undervisningsmål: 1. Kjenne til hovedprisippene for knestående skytestilling, og kunne innta en god stilling selv 2. Få innsikt i de 6 stødige grepsfaktorer for knestående 3. Kjenne til bruken av reim og pølle i knestående Instruktør : Se instruktørtips Se Håndbok for instruktøren Fordel arbeidsoppgavene Klargjør undervisningsstedet Husk å aktivisere deltakerne Integrer praktisk skyting og teori Øktarkivet på Aktuelle tema/emner: De 6 stødige grepsfaktorer Grunnprinsippene i ei god knestilling Hanske, reim, skytesko, klær og pølle Nullpunkt/avspenning Skyteprogram for respektive klasser og kommandoer Gjennomføringen: Registrering og program for temadagen Forberedelse til ny skytestilling Teori og demonstrasjon Praktisk skyting Miljø/bevertning Man kan arrangere en konkurranse med finaleomgang på slutten av dagen etter en god matpause.

21 21 Skyteskole H: Stående Varighet 4 timer Undervisningsmål: 1. Kjenne til hovedprisippene for stående skytestilling, og kunne innta en god stilling selv 2. Få innsikt i de 6 stødige grepsfaktorer for stående skytestilling 3. Kjenne til bruken av reim i stående skytestilling Instruktør : Se instruktørtips Se Håndbok for instruktøren Fordel arbeidsoppgavene Klargjør undervisningsstedet Husk å aktivisere deltakerne Integrer praktisk skyting og teori Øktarkivet på Aktuelle tema/emner: De 6 stødige grepsfaktorer Grunnprinsippene i ei god stående skytestilling Hanske, reim, skytesko, skytejakke og bukse Nullpunkt/avspenning Skyteprogram for respektive klasser og kommandoer Gjennomføringen: Registrering og program for temadagen Forberedelse til ny skytestilling Teori og demonstrasjon Praktisk skyting Miljø/bevertning Man kan arrangere en konkurranse med finaleomgang på slutten av dagen etter en god matpause.

22 22 I: Puss og stell av våpen Varighet 4 timer Undervisningsmål: Kunne adskille og sette sammen Sauer 200STR ved puss/løpsbytte Kjenne vanlige regler for puss etter skyting Kjenne vanlige regler for periodisk puss/grundig løpspuss Årlig vedlikehold Instruktør : Se instruktørtips i hefte Ungdomslederen Se Håndbok for instruktøren Fordel arbeidsoppgaver til instruktør/hjelpeinstruktør Sørg for at elevene medbringer eget våpen og pusseutstyr Instruktøren må medbringe det utstyr som skal benyttes til demonstrasjon og gjennomføring, herunder renseoljer, smøremidler, verktøy, pusselapper/filler, pussestokk, børster etc for utlån osv. Klargjør undervisningsstedet må tåle våpenhåndtering og litt oljesøl Vis én og én ting av gangen la elevene gjøre det samme. Skyte et program i etterkant som trening Gjennomføring: Det er viktig at deltakerne selv gjør alle håndgrep ved adskillelse og sammensetting av våpenet, samt gjennomfører puss av sitt våpen under veiledning av instruktør Sørge for å medbringe ekstra utstyr som kan lånes ut i timen Vær nøktern mht hva den enkelte strengt tatt trenger av utstyr Motiver med at presisjon, levetid og funksjonalitet øker med et våpen som er godt vedlikeholdt Hold igjen elever som går fortere fram enn det instruktøren gjør Ha med håndrens, eller del ut engangshansker Avslutt med litt om hvor nøye mange av de beste skytterne er mht puss Bevertning og oppsummering Vær forberedt på å gi like gode tips om vedlikehold til elever som ikke stiller med Sauer 200 STR Elevene må være så voksne at de klarer å gjennomføre innholdet i denne temadagen på egenhånd Aktuelle tema/emner: Hva trenger den enkelte minimum av pusseutstyr/ midler. Hva og hvordan brukes dette. Adskillelse av Sauer 200 STR for rengjøring av løpsinnfesting/bytte av løp Daglig puss av våpen etter skyting hvorfor og hvordan Grundig puss av løp for å fjerne mantel og kobber hvorfor og metoder Smøring av glidedeler i låskasse/sluttstykke Kort om sprednings- og presisjonsfaktorer i våpenet, herunder olje i løpsinnfestingen på Sauer Årlig vedlikehold /kontroll av avtrekk, diopter, bedding, skjeftet Sammensetting av Sauer 200 STR, herunder moment på løpsinnfesting og skjefteskruer

23 23 Skyteskole Planlegging, organisering og arbeidsfordeling For at skyteskolen skal bli vellykket, er det meget viktig at det gjøres et grundig forarbeid med hensyn til planlegging, organisering og arbeidsfordeling. Det er viktig at laget ikke tar inn flere skyttere enn det har kapasitet til å følge opp! For nærmere informasjon, se heftet Ungdomslederen som fås fra Skytterkontoret. Kartlegging av rekrutteringsarbeidet i skytterlaget Det første man må vurdere er hvordan rekrutteringsarbeidet i skytterlaget fungerer i dag. Ønsker laget økt rekruttering? Tar vi oss godt nok av de ungdommene vi har, slik at de fortsetter i skytterlaget? Er det grupper i eget skytterlag som trenger skyteskoleopplæring? Er organiseringen av rekrutteringsarbeidet optimal? Arbeidsfordelingen: Hvem har ansvaret for: innbydelser oppsett av program påmelding og beregning av kursavgift instruksjon oppfølging av skytterne og foresatte søknad om bidrag Materiellanskaffelse: Materiell til skyteskole gjennom Tillitsnett eller nettbutikken på og lagets eget materiell. Skiver, ammunisjon, gevær og annet materiell nødvendig for praktisk skyting. Skrivesaker, overhead/projektor og andre hjelpemidler til undervisningen. Støttepersonell til miljøtiltak (hjelpeinstruktører, vaffelstekere ol.) En god plan sikrer et godt resultat. Involver hele ungdomsutvalget og alle lagsinstruktørene i planleggingen. Ta vare på erfaringer slik at laget kan bygge videre på dette neste gang.

24 24 Forarbeidet Førsteinntrykket deltakerne på skyteskolen er viktig. Ha derfor alt av materiell og personell på plass når deltakerne ankommer skytterlaget. Overhead, projektor, skrivesaker, gevær. Medhjelpere - rette personer på rett plass Generelle instruktørtips: Aktivisering Det er viktig at elevene får benyttet så mange sanser som mulig når det undervises. Å motta informasjon kun gjennom hørsel har liten varig nytte. Gjennom formidling, sammen med visuelle virkemidler som overhead, flippover, projektor og lignende, forbedres læringsutbyttet betraktelig. Men det er gjennom elevens egen aktivitet vi får det beste læringsutbyttet learning by doing. Motivasjon Det er elevenes egen interesse som er den beste drivkraften. Instruktør må fastsette klare mål og begrunne dem. Aktiviser elevene så mye som mulig. La elevene få arbeide med oppgaver som de mestrer. Ros er et meget viktig virkemiddel. Variasjon En må ta hensyn til konsentrasjonen til elevene, tenk på at det er skyting de har møtt opp for å prøve. Langtekkelige monotone opplegg gir sjelden noe bra læringsutbytte. Ta hyppige pauser og varier opplegget. En mulighet er å la undervisningen integreres i den praktiske skytingen, slik at det blir korte intervaller og større variasjon i opplegget. Er man flere instruktører, bli enige på forhånd om hva som skal vektlegges, slik at instruktørene opptrer konsekvente i sin undervisning og instruksjon. Unngå at deltakerne får motstridende informasjon og instruksjon.

25 25 Skyteskole Utdanningsmål for skyteskolen Ved endt skyteskole skal elevene ha nådd følgende mål: Kjenne sikkerhetsbestemmelsene for behandling av våpen og ammunisjon. I grove trekk kjenne DFS organisasjon. Kjenne til DFS konkurransevåpen. Under veiledning eller på egen hånd kunne gjennomføre praktisk skyting med fin- eller grovkaliber, herunder: - tilfredstillende liggende skytestilling, med eller uten støtte. - kunne betjene våpenet, herunder lading, tømming, sikring og visitering. - kunne og beherske korrekt puste- og avtrekksteknikk. - bruk av siktemidlene, herunder justering. Ha kjennskap til aktuell bekledning.

26 har mer informasjon om sko 26 Markedsføring av skyteskolen God markedsføring av skyteskolen kan være avgjørende for at dere skal få elever. Dette kan blant annet gjøres på følgende måter: - hjemmesiden til skytterlaget - epost til medlemmer og bekjente - invitasjoner levert i postkasser, skoler, ungdomsklubber eller lignende - oppslagstavler i kommunen - lokalavisen eller nærradio - benytt gjerne andre arrangement i skytterlaget til å promotere en skyteskole, f. eks. Skytingens Dag. Avgjørende for atmarkedsføringen blir god er at det legges litt arbeid i for eksempel innbydelser som sendes ut. På den måten vil skytterlaget fremstå som seriøse og skille seg positivt ut i forhold til andre fritidstilbud i nærmiljøet. Under ser dere et eksempel på hvordan en innbydelse kan se ut. I dette tilfellet består innbydelsen av en forog en bakside i A4 format. Når dere skal lage innbydelser er det viktig å få med all relevant informasjon. Se forslag på neste side. Skyteskole 2012 Vi inviterer til Skyteskole 2012 Ge om Skyte oktob Dette 12. okt 19. okto 26. okto 2. novem 9. novem Xxx skytterlag har gleden av å invitere til skyteskole. Skyteskolen er beregnet på nybegynnere eller ferske skyttere, og vil gå over 5 kvelder. Hver kveld vil det være en blanding av teori og praktisk skyting. På skyteskolen vil du lære mye grunnleggende skyteteknikk. Skytesko og vil no Skyteskole lagets loka Det koster Dette inklu skytterlaget og materiell enkel bevert Skytterlaget h til utlån. Hver kveld vil i teoretisk del, fø har lært på skyt Skyteskolen er b nybegynnere og Nedre aldersgren Det settes krav om deltar på første ku Alt fra skytestillinger, pusting, avtrekk og sikkerhetsregler er temaer vi skal gå igjennom. Påmelding til skytesk Xxxx Xxxxxxx, xxx xx xxx (snarest). Vi kun kapasitet til å ha X her er det førstemann t gjelder... Påmelding

27 27 Skyteskole Forslag til tekst på innbydelse: nerell informasjon skyteskolen skolen vil gå over 5 kvelder i er og november. er følgende datoer: ober, ber, ber, ber og ber. len starter klokka 18.00, rmalt være ferdig klokka n arrangeres i skytterler på xxxxxxx. kr. 150 pr. deltaker. derer medlemskap i for 2012, ammunisjon til skyteskolen, samt ning. ar våpen og utstyr nneholde en kort r vi tester ut det vi ebanen. eregnet på ferske skyttere. se er 10 år. at foresatte rskveld. olen skjer til tterlag.no eller har dessverre elever, så il mølla som len Knallerten skytterlag har gleden av å invitere til skyteskole. Skyteskolen er beregnet på nybegynnere eller ferske skyttere, og vil gå over 5 kvelder. Hver kveld vil det være en blanding av teori og praktisk skyting. På skyteskolen vil du lære mye grunnleggende skyteteknikk. Alt fra skytestillinger, pusting, avtrekk og sikkerhetsregler er temaer vi skal gå igjennom. Generell informasjon om skyteskolen Skyteskolen vil gå over 5 kvelder i oktober og november. Dette er følgende datoer: 12. oktober, 19. oktober, 26. oktober, 2. november og 9. november. Skyteskolen starter klokka 18.00, og vil normalt være ferdig klokka Skyteskolen arrangeres i skytterlagets lokaler på xxxxxxx. Det koster kr. 150 pr. deltaker. Dette inkluderer medlemskap i skytterlaget for 2012, ammunisjon og materiell til skyteskolen, samt enkel bevertning. Skytterlaget har våpen og utstyr til utlån. Hver kveld vil inneholde en kort teoretisk del, før vi tester ut det vi har lært på skytebanen. Skyteskolen er beregnet på nybegynnere og ferske skyttere. Nedre aldersgrense er 10 år. Det settes krav om at foresatte deltar på første kurskveld. Påmelding Påmelding til skyteskolen skjer til Xxxx Xxxxxxx, eller xxx xx xxx (snarest). Vi har dessverre kun kapasitet til å ha X elever, så her er det førstemann til mølla som gjelder...

28 Det frivillige Skyttervesen E-post: Telefon: Tekst og foto: Skytterkontorets utdanningsavd. Layout: DMT Kommunikasjon AS. Trykk:

Velkommen til Vital s skiskytterskole

Velkommen til Vital s skiskytterskole SKISKYTTERSKOLE 1 Velkommen til Vital s skiskytterskole Dette heftet er laget for deg som har lyst til å prøve den spennende og populære skiskytteridretten. Når du er blitt 10 år kan du begynne med skiskyting,

Detaljer

FOR Vestfold Skyttersamlag

FOR Vestfold Skyttersamlag FOR Vestfold Skyttersamlag 2014 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: Pkt Emne Side 1 Generelt 3 2 Vintersamling 3 3 Feltsamling ungdom 4 4 Feltsamling voksne * 5 5 Pinseleir 5-6 6 Instruktør hjelp / trening 6 7 Infokveld

Detaljer

: : : DFS informerer : : :

: : : DFS informerer : : : : : : DFS informerer : : : Frifond 2013, med søknadsfrist 1. juni HVEM kan søke? Laget må i 2011 hatt minst 5 medlemmer under 26 år, minimum kr. 50 i medlemskontingent, samt levert årsrapport med godkjent

Detaljer

Skyting en sport for alle!

Skyting en sport for alle! Skyting en sport for alle! SKYTING EN SPORT FOR ALLE Innhold Hva gjør skytterlagene?.............. 4 Hvilke aktiviteter finnes?.............. 7 Hvorfor bli skytter?................... 10 Konkurranse og

Detaljer

Veien til golf Veiledning for klubbene

Veien til golf Veiledning for klubbene Veien til golf Veiledning for klubbene Veien til Golf Bestemmelser, retningslinjer og veiledning for nybegynneropplæring i Norge fra 2012 1. Innledning side 2 2. Visjon, verdigrunnlag, mål og virkemidler

Detaljer

Visjonen for Soul Children er å vinne og bevare unge for Jesus Kristus gjennom sang og musikk de kjenner seg igjen i! Soul Children Konseptet

Visjonen for Soul Children er å vinne og bevare unge for Jesus Kristus gjennom sang og musikk de kjenner seg igjen i! Soul Children Konseptet HISTORIE/BAKGRUNN I mars 2001 startet Ragnhild Hiis Ånestad et barne - og tenåringskor som heter Oslo Soul Children (OSC). Dette er et kor for sangere i alderen 10-16 år som synger musikk i stilartene

Detaljer

God jul og Godt nytt år!

God jul og Godt nytt år! DFS informerer Jula 2013 God jul og Godt nytt år! Hovedbegivenheter 2014 Tidspunkt Arrangement 1. - 2. mars NM i skifeltskyting, Øvrebø skytterlag 18. mai Skytingens Dag 29 mai. - 1. juni Norgescup (NC)

Detaljer

: : DFS informerer : :

: : DFS informerer : : : : DFS informerer : : Takk for at du tar verv! DFS er fundamentert på frivillighet. Organisasjonen kan derfor kun fungere om verv blir bekledd og oppgaver løst av motiverte tillitsvalgte. DFS er avhengig

Detaljer

SKYTEKURS NIVÅ 2 NROF S UTDANNING FOR AKTIVE SKYTTERE NIVÅ 2

SKYTEKURS NIVÅ 2 NROF S UTDANNING FOR AKTIVE SKYTTERE NIVÅ 2 SKYTEKURS NIVÅ 2 NROF S UTDANNING FOR AKTIVE SKYTTERE NIVÅ 2 À jour 15.3.2011 Innholdsfortegnelse DEL 1 -GENEREL 4 INNLEDNING 4 MÅLGRUPPE OG LÆREFORUTSETNING 4 KURSET GJENNOMFØRES SLIK: 4 INNLÆRING TRENINGSMETODIKK

Detaljer

: : DFS informerer : :

: : DFS informerer : : : : DFS informerer : : Skytterkontoret vil med dette heftet informere skytter-norge om aktuelle ting i tiden i vår organisasjon. På de kommende sidene vil du blant annet finne informasjon om kursvirksomheten

Detaljer

Årsmøte 21.nov.2014 Skytterhuset Kl. 18.00

Årsmøte 21.nov.2014 Skytterhuset Kl. 18.00 Årsmøte 21.nov.2014 Skytterhuset Kl. 18.00 Dagsorden: 1. Åpning. 2. Styrets beretning. 3. Regnskap 2014. 4. Budsjett for kommende driftsår 5. Lån, SpareBank 1 Telemark 6. Fastsettelse av medlemskontingent

Detaljer

DEL 1: Velkommen som leder for en løpe:gruppe... 3 DEL 2: Planlegging, gjennomføring og evaluering av løpegruppen... 13

DEL 1: Velkommen som leder for en løpe:gruppe... 3 DEL 2: Planlegging, gjennomføring og evaluering av løpegruppen... 13 1 2 INNHOLD DEL 1: Velkommen som leder for en løpe:gruppe... 3 Hvorfor er løpegrupper en kjempemulighet for klubbene?... 4 Hva trengs for å starte en løpegruppe?... 7 Hvem er løperne?... 9 Det enorme potensialet

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

SKYTEKURS NIVÅ 3 NROF S UTDANNING FOR AKTIVE SKYTTERE NIVÅ 3

SKYTEKURS NIVÅ 3 NROF S UTDANNING FOR AKTIVE SKYTTERE NIVÅ 3 SKYTEKURS NIVÅ 3 NROF S UTDANNING FOR AKTIVE SKYTTERE NIVÅ 3 À jour 15.3.2011 2 Innholdsfortegnelse DEL 1 - GENERELT 4 INNLEDNING 4 MÅLGRUPPE OG LÆREFORUTSETNING 4 KURSET GJENNOMFØRES SLIK: 4 INNLÆRING

Detaljer

RAPPORT fra utvalget for utredning av en eventuell sammenslåing av Kråkstad skytterlag og Ski skytterlag

RAPPORT fra utvalget for utredning av en eventuell sammenslåing av Kråkstad skytterlag og Ski skytterlag 4. UTKAST RAPPORT fra utvalget for utredning av en eventuell sammenslåing av Kråkstad skytterlag og Ski skytterlag Bakgrunn Etter forslag fra Ski skytterlag vedtok begge lags årsmøter i oktober/november

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

Trivsel. Miljøtiltak i skytterlaget

Trivsel. Miljøtiltak i skytterlaget Trivsel Miljøtiltak i skytterlaget Miljø Sliter ditt lag med å rekruttere nye skyttere? Sliter dere med å få skyttere, foreldre og andre til å bli værende i skytterlaget over tid? Da er dere ikke alene!

Detaljer

UD 5-21-2 Retningslinjer for våpentjeneste automatgevær 5,56 mm x 45 HK 416 N og HK 416 K. Hefte 2, skyteutdannelse

UD 5-21-2 Retningslinjer for våpentjeneste automatgevær 5,56 mm x 45 HK 416 N og HK 416 K. Hefte 2, skyteutdannelse UD 5-21-2 Retningslinjer for våpentjeneste automatgevær 5,56 mm x 45 HK 416 N og HK 416 K. Hefte 2, skyteutdannelse Sjef TRADOK fastsetter UD 5-21-2 Retningslinjer for våpentjeneste automatgevær 5,56 mm

Detaljer

AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer

AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer Studieheftet er basert på boka «MEDLEMSMODELLEN» Utgitt av LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Trykkeri: Gamlebyen Grafiske AS Utgitt:

Detaljer

JUNIORLEDEREN ABC. for lokalt juniorarbeid. IOGTs Juniorforbund

JUNIORLEDEREN ABC. for lokalt juniorarbeid. IOGTs Juniorforbund LEDEREN ABC for lokalt juniorarbeid IOGTs Juniorforbund 2 LEDEREN IOGTs Juniorforbund er en organisasjon for barn og ungdom mellom 6 og 14 år Vi tilbyr trygge miljøer der barn kan utvikle seg, møte utfordringer,

Detaljer

JUNIORLEDEREN ABC. for lokalt juniorarbeid. IOGTs Juniorforbund

JUNIORLEDEREN ABC. for lokalt juniorarbeid. IOGTs Juniorforbund LEDEREN ABC for lokalt juniorarbeid IOGTs Juniorforbund 2 LEDEREN IOGTs Juniorforbund er en organisasjon for barn og ungdom mellom 6 og 14 år Vi tilbyr trygge miljøer der barn kan utvikle seg, møte utfordringer,

Detaljer

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Fleksibel og målrettet bruk av etterutdanningsmateriellet for fag- og yrkesopplæringen Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre MØTEREFERAT 11.-12. DESEMBER HOLMENKOLLEN PARK HOTELL MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Kurt Arne Berglund,

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Kurslederhefte Tema 5

Kurslederhefte Tema 5 Kurslederhefte Tema 5 Instruksjon og veiledning Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program for lærerutdanning,

Detaljer

KURS VANNREDNING C-KURS ELV KURSPLAN GJELDENE FRA MAI - 2013

KURS VANNREDNING C-KURS ELV KURSPLAN GJELDENE FRA MAI - 2013 KURS VANNREDNING C-KURS ELV KURSPLAN GJELDENE FRA MAI - 2013 Revidert/laget av: ressursgruppe vannredning vann 2010/2011 Godkjent: Ressursgruppe Vann 10/07-2011 Revidert av ressursgruppe vann 20/03-2012

Detaljer

Trykk Interface Media AS

Trykk Interface Media AS Veiviseren Serviceboks 1 Ullevaal Stadion, 0840 OSLO Besøksadresse: Sognsveien 75 A Telefon: 21 02 90 00 (mandag fredag 12.00 16.00) E-post: bridge@bridge.no Internett: www.bridge.no Trykk Interface Media

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer