Bruksanvisning for rulletestanlegg for bremser BPS-kompakt- 3.0 til 6.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruksanvisning for rulletestanlegg for bremser BPS-kompakt- 3.0 til 6.0"

Transkript

1 Viktig grunnleggende informasjon Bruksanvisning for rulletestanlegg for bremser BPS-kompakt- 3.0 til 6.0 Sherpa Autodiagnostik Am Industriepark 11 D Mühldorf am Inn Utgivelsesdato: Rulletestanlegg for bremser 1 av 37

2 Viktig grunnleggende informasjon Til tross for omhyggelig testing kan man ikke helt utelukke feil i denne utgaven. Denne veiledningen ble laget for brukere med teknisk kunnskap innen kjøretøytestteknikk. Versjonsnummer Språk: BA-BPS-K D Tysk Dato: Sherpa Autodiagnostik GmbH Am Industriepark 11 D Mühldorf Telefon: +49 (0) Telefaks : +49 (0) Internett: E-post: Med enerett. Vi tar forbehold om endringer av teknisk og innholdsmessig art Rulletestanlegg for bremser 2 av 37

3 Viktig grunnleggende informasjon Innhold 1. Viktig grunnleggende informasjon Leveransens omfang Eksterne grensesnitt Rettslige henvisninger Dokumentasjon Konvensjoner Serviceadresse Sikkerhet Konvensjon for sikkerhetsregler Oppførsel i en nødsituasjon Formål og bruk Krav til personalet Arbeidsvern / arbeidssikkerhet Krav til omgivelsene som er relevante for sikkerheten Montering, demontering Deponering Følge bruksanvisningen Sikkerhetsmerking på maskinen Resterende farer og beskyttelsestiltak Tekniske spesifikasjoner Identifikasjon: Tekniske spesifikasjoner Anleggsbeskrivelse Bruksområde Hovedkomponenter Driftsmåter Rulletestanlegg for bremser 3 av 37

4 Viktig grunnleggende informasjon 5. Oppstillingsbetingelser Oppbygging Funksjonsbeskrivelse Prosessteknisk beskrivelse Visninger Oppstillingssted Lokale krav for levering og montering Oppstillingsplan Samlet plassbehov Mål og vekt Montering og installasjon, første igangkjøring Krav til montering Sikkerhet Montering og installasjon Alternativ Senke-/heveterskel Alternativ Fjernkontroll Første igangkjøring Funksjoner Kalibreringsinnretning: Første igangkjøring Betjening Sikkerhet Betjeningselementer Visninger Alternativ Statusindikering Betjening av testanlegg Driftsmåter Fjernkontroll Test av motorsykkel (ekstra) "Automatisk firehjulsregistrering" (ekstra) Rulletestanlegg for bremser 4 av 37

5 Viktig grunnleggende informasjon 7.10 Testforløp firehjulstest Kort bruksanvisning Ta ut av drift Feilsøking Sikkerhet Serviceadresse Plassering og merking av sikringer Registrering av feiltilstand Feilsjekkliste Vedlikehold Sikkerhet Serviceadresse Vedlikeholdsdokumentasjon Kontroll og testinnretninger Inspeksjons- og vedlikeholdsplan Beskrivelse av inspeksjons- og vedlikeholdsarbeid Beskrivelse av vedlikeholdsarbeid Demontering og deponering Sikkerhet Demontering Beskrivelse av deponeringsarbeidet Supplerende underlag Tegninger og layout Fundament- / innbyggingsplaner Reservedeler og forbruksmateriell Elektrodokumentasjon Bruksanvisninger for opsjoner Testrapporter Rulletestanlegg for bremser 5 av 37

6 Viktig grunnleggende informasjon 1. Viktig grunnleggende informasjon 1.1 Leveransens omfang Grunnutstyr: - Rullesett - Koblingsboks - Visning - Bruksanvisning Tilleggsutstyr: - Fjernkontroll (infrarød) - Pedalkraftmåler - Simultanvisning (analog), flere simultanvisninger er mulig via bussystem - Digital visning "Sherlane" - Skriver - Veieinnretning med fire kraftmålegivere per rullesett - Oppvarming koblingsskap - Oppvarming rullesett - PC-konverterboks med "SharlanePC" program - Trådløs trykkomformer - Automatisk firehjulsregistrering Produsentens ansvar iht.: - Maskindirektiv 2006/42/EF av 17. mai EMC-direktiv 2004/108/EF av 15. desember Lavspenningsdirektiv 2006/95/EF av 12. desember Direktiv for bruk, beskaffenhet og kontroll av testanlegg for bremser VkbI.2003 / s EU-direktiv CE-merking - DIN EN Elektrisk utrustning av maskiner - GS-EM I og BGR 157 testprinsipper for kjøretøyvedlikeholds- og kjøretøytestmaskiner og -apparater - EU-samsvarserklæring Eierens ansvar - Apparatet må installeres av sakkyndig fagpersonell - Apparatet må kun brukes til det det er beregnet for - Les denne bruksanvisningen nøye før apparatet settes i gang. Bruksanvisningen skal alltid oppbevares lett tilgjengelig - Personskader som oppstår fordi denne bruksanvisningen ikke er fulgt, dekkes ikke av produktansvarsloven - Firma Sherpa påtar seg intet ansvar for skader som oppstår på testanlegget eller kjøretøyet som følge av at denne bruksanvisningen ikke er fulgt - Sikkerhetshenvisninger advarer mot farer, og bidrar til at man unngår personskader og materielle skader. For din egen sikkerhets skyld må sikkerhetshenvisningene i denne bruksanvisningen overholdes - Gjeldende nasjonale og internasjonale sikkerhetsforskrifter for arbeidsvern må overholdes. Hver operatør er selv ansvarlig for å overholde forskriftene som gjelder for vedkommende, og må selv anstrenge seg for å følge de aktuelle forskriftene - Bruksanvisningen er en del av maskinen - Bruksanvisningen må oppbevares og tas vare på så lenge maskinen varer (dvs. oppdateres) - Bruksanvisningen skal leveres videre til eventuelle nye eiere av maskinen 1.2 Eksterne grensesnitt - Grensesnitt for PC-tilkobling 1.3 Rettslige henvisninger Rulletestanlegg for bremser 6 av 37

7 Viktig grunnleggende informasjon Ansvarsbegrensning - I prinsippet er vårt ansvar begrenset til de avtaletypiske, forusigbare skadene. Vi er kun ansvarlig for overlagt eller grovt uaktsom skadeforvoldelse fra vår side - Denne begrensningen gjelder ikke i alle tilfeller hvor personer kommer til skade - Krav om skadeserstatning foreldes regelmessig etter to år fra det tidspunkt innehaveren har fått kjennskap til skaden, hhv. senest årevis etter at skaden oppstod Garanti - Vi gir 12 måneders garanti for at våre leveranser skal være uten feil - Garantien begynner å løpe fra tidspunktet når varen leveres hos den som bestilte den. Dette gjelder ikke for levering av brukte produkter. Her er enhver garanti utelukket - Innenfor garantien begrenser vi våre plikter, etter vårt valg, til å utbedre og/eller levere reservedeler - Vi fraskriver oss alt ansvar for følgeskader, samt tap av fortjeneste - Det tas forbehold om retten avtalepartene har til å fratre avtalen etter at det uten hell er gjort forsøk på utbedring og/eller hvis det ikke har vært mulig å levere reservedeler 1.4 Dokumentasjon Bruksanvisninger: iht. DIN EN Hvis de ikke er en del av bruksanvisningen, er bl.a. følgende dokumenter tilgjengelige: - Bruksanvisning: Alternativ "automatisk firehjulsregistrering" - Fjernkontroll Mechoscreen Kort bruksanvisning for operatør - SherlanePC bruksanvisning - Monteringsplan / Installasjonsveiledning - Koblingsskjema - Vedlikeholds- og serviceveiledninger (bl.a. kalibreringsveiledning og testrapport for kontroll av enheter) - Reservedelsliste 1.5 Konvensjoner Framstilling Framaksel Parkeringsbrems Bakaksel Totalvekt Utskrift Venstre Høyre Bekreftelse Apparatvalg OK # Skifte dreie- og måleretning på løperullene Automatisk tast Vekselfunksjon "Automatisk PÅ eller AV" og STOP Forkortelser Rulletestanlegg for bremser 7 av 37

8 Viktig grunnleggende informasjon BPS Testanlegg for bremser E-motor Elektromotor V / H venstre / høyre kw Kilowatt kn Kilo Newtom kg Kilogram km/t Kilometer / time LED Digital lysindikering Tekniske faguttrykk BB Driftsbrems FSB Parkeringsbrems PM Pneumatisk styretrykk PX Pneumatisk bremsesyl. trykk DMS Elastiske strekklapper 1.6 Serviceadresse Sherpa GmbH D Mühldorf Tlf.:+49 (0) Faks: +49 (0) E-post: WWW: Rulletestanlegg for bremser 8 av 37

9 Sikkerhet 2. Sikkerhet 2.1 Konvensjon for sikkerhetsregler - Ifølge produsenterklæringen ble ved konstruksjon av testanlegget for bremser "PRINSIPPENE for kontroll av arbeidssikkerheten til rulletestanlegg for bremser og ytelsestestanlegg for ruller" (GS-EM I 04-01), samt testprinsippene til kjøretøyreparasjons- og kjøretøytestmaskiner og - apparater (BGR 157) lagt til grunn - Les denne bruksanvisningen nøye før apparatet settes i gang. Bruksanvisningen skal alltid oppbevares lett tilgjengelig - Personskader som oppstår fordi denne bruksanvisningen ikke er fulgt, dekkes ikke av produktansvarsloven - Firma Sherpa påtar seg intet ansvar for skader som oppstår på testanlegget eller kjøretøyet som følge av at denne bruksanvisningen ikke er fulgt - Sikkerhetshenvisninger advarer mot farer, og bidrar til at man unngår personskader og materielle skader. For din egen sikkerhets skyld må sikkerhetshenvisningene i denne bruksanvisningen overholdes - Gjeldende nasjonale og internasjonale sikkerhetsforskrifter for arbeidsvern må overholdes. Hver operatør er selv ansvarlig for å overholde forskriftene som gjelder for vedkommende, og må selv anstrenge seg for å følge de aktuelle forskriftene Gefahr Fare: Unøyaktig overholdelse eller ikke overholdelse av anvisninger kan føre til fare for mennesker Advarsel: Unøyaktig overholdelse eller ikke overholdelse av anvisninger kan føre til skade på apparatet Achtung Obs: Du får tilleggsinformasjon Hinweis 2.2 Oppførsel i en nødsituasjon - Hvis det oppstår en farlig situasjon, skal testanlegget slås av med hovedbryteren (nødstoppfunksjon) på koblingsboksen. 2.3 Formål og bruk - Rulletestanlegget for bremser kan brukes til å kontrollere bremsesystemene på tobaners kjøretøy. - Testanlegget må kun brukes i overensstemmelse med bestemmelsene og innenfor ytelsesgrensene - Den målte bremsekraften vises individuelt for hvert hjul. - Testanlegget for bremser er ikke konstruert spesielt for kontroll av firehjuls kjøretøy eller kjøretøy med flere akslinger. Kjøretøy med firehjulsdrift kan likevel testes 2.4 Krav til personalet - Testanlegget må kun settes i drift av autorisert fagpersonell - Testanlegget må kun drives av opplært fagpersonell 2.5 Arbeidsvern / arbeidssikkerhet - Hovedbryter: En hovedbryter som kan sperres (nødstoppbryter) er tilgjengelig - Avfølingsruller: Testanlegget starter kun når begge avfølingsrullene trykkes i løpet av et tidsrom på 2 s - Trinnbeskyttelse: Trinnbeskyttelsesplate er montert under avfølingsrullene Rulletestanlegg for bremser 9 av 37

10 Sikkerhet 2.6 Krav til omgivelsene som er relevante for sikkerheten - Rulleprismen skal sikres med rulledeksler eller hevet trinngrense - Ved oppbygging på arbeidsgrav må det ikke befinne seg noen under kraftkjøretøyet mens testanlegget er i drift. - Arbeidsgraven må dekkes til og sikres for tilgang iht. landets forskrifter 2.7 Montering, demontering - Se "Montering, installasjon, første igangkjøring" 2.8 Deponering - Girene i drivmotorene er fylt med olje, som må deponeres separat - Elektronikkortene må deponeres separat - Det samme gjelder fjernkontroller og skrivere - Blikk og jerndeler er metallskrot 2.9 Følge bruksanvisningen - Bruksanvisningen må alltid følges helt og fullt - Bruksanvisningen skal alltid oppbevares like i nærheten av maskinen, og den skal alltid være tilgjengelig for alle som er i befatning med maskinen - Bruksanvisningen skal evt. leveres videre til nye eiere av maskinen 2.10 Sikkerhetsmerking på maskinen - Rullesettene til testinnretningen må være sikret med varselmerker hele veien rundt eller sikres med en sperring - Henvisning for alternativet "automatisk firehjulsregistrering" er plassert på elektro- /koblingsboksen 2.11 Resterende farer og beskyttelsestiltak - Mellom drivrullene er det en prisme hvor tastrullene beveger seg. Testanlegget må dekkes til eller sperres av for tilgang, dette avhenger av hvor anlegget er satt opp - Når drivrullene er hevet er det snublefare - Testanlegget er utstyrt med egne drevne ruller. Ingen må oppholde seg like ved de dreiende rullene mens de går rundt - Etter innkjøringen med den drevne kjøretøyaksen må giret på kjøretøyet stilles umiddelbart i fri. - Man må ikke parkere deler og kjøretøyhjul på eller i løperullene Rulletestanlegg for bremser 10 av 37

11 Tekniske spesifikasjoner 3. Tekniske spesifikasjoner 3.1 Identifikasjon: - Utrustningen av bremsetestanlegget er oppgitt på et merkeskilt på koblingsboksen og på rullesettet: - Produsent -type og utførelse -serienummer -produksjonsår - Effekt i kw -spenningsforsyning i V og ACNPE -strømforbruk i A - I tillegg blir hver komponent (rullesett, visning, utskriftsboks, osv.) utstyrt med eget serienummer 3.2 Tekniske spesifikasjoner Hele anlegget tillatt luftfuktighet inntil 85 % Driftstemperatur -10 til +60 Nullpunktkompensasjon ved driftsberedskap hvert 2. minutt Visningsskap Kapslingsmål B x D x H (mm) 810 x 670 x 70 Vekt 10 kg Bremsekraftvisning 0-6 kn (0 12) Diameter til analog viserindikering 400 mm Inndeling på 180 Minste inndeling 100N Skrifthøyde 25 mm Styreskap Spenningsforsyning 3 x 400 V (AC) Tillatte merkespenningssvingninger ± 10 % Sikring 3 x 20 ampere trege Tilførselsledning 5 x 2,5 mm² Rullesett Kompakt (6.0) Ramme i én del B x L x D (mm) 2260 x 580 x x 680 x x 680 x 240 Vekt ca. kg Rullelengde mm Rullediameter mm Sporvidde min. / maks. mm 820 x x x 2800 Rulleakseavstand mm 400 Overkjøringslast midtdeksel, hjullast kg maks Testhastighet km/t 2,7 4,8 4,8 (2,6) Friksjonskoeffisient tørr / våt 0,9 / 0,7 Målesystem, skjærkraftmåler DMS med integrert måleforsterker Støyutslipp LWA <70 db (A) påsveiset rulleoverflate Sveisetråd Kontrollerbar akselast (ved 50 % / (4800) nedbremsing) kg Kontrollerbar akselast (alternativ 2x4 kw 2450 motorer) kg overkjørbar akselast til testrullene, maks. kg / (6000) Drivmotorenes merkeeffekt kw 2 x 2,4 2 x 3 kw 2 x 4 Forsyningsspenning mm² / A 5 x 2,5 / 16 5 x 2,5 / 20 5 x 2,5 / 20 Rulletestanlegg for bremser 11 av 37

12 Anleggsbeskrivelse 4. Anleggsbeskrivelse 4.1 Bruksområde - Rulletestanlegget for bremser kan brukes til å kontrollere bremseanleggene på én- og tobaners kjøretøy, og har tillattelse for å undersøke kjøretøy iht. 29 StVZO i forbindelse med vedlegg VIII hovedoverhalinger - Høyre og venstre bremser testes uavhengig av hverandre Kjøretøy uten eller med firehjulsdrift som kan kobles ut - Kan testes Kjøretøy med permanent firehjulsdrift - Alle kjøretøy med firehjulsdrift som tillater dreieretningsmotløp av hjulene på en aksel, kan t e s t e s h h v. i k k e t e s t e s under følgende forutsetninger - Kjøretøy med firehjulsdrift kan a b s o l u t t testes - Kjøretøy med firehjulstrekk med liten kraftoverføring eller utkoblet firehjulsdrift under testen k a n t e s t e s (se også merknaden til produsenten i bruksanvisningen til testforløpet når det gjelder den integrerte automatiske startovervåkingen) - Kjøretøy med firehjulstrekk med høy kraftoverføring (fast eller "kvasifast" firehjulsforbindelse) under bremsetesten k a n i k k e t e s t e s Automatisk firehjulsregistrering (ekstra) - Ved en bremsetest med flerakslede kjøretøy på rulletestanlegget for bremser er det vanlig å kjøre hjulene en aksel inn i testrullene og registrere bremseverdiene til begge hjulene som går framover. - På kjøretøy med firehjulstrekk med fast eller kvasifast drivsystem kan det oppstå store problemer. - Avhengig av styrken på firehjulsoverføringen, blir kjøretøyet skjøvet ut av testrullene gjennom de andre drivakslene, eller det er økt rullemotstand på aksen som skal testes på grunn av påvirkningen fra firehjulssystemet. Denne økte rullemotstanden kan forfalske måleverdiene til bremsetesten enormt. - På kjøretøy med flerakseldrift kan, avhengig av drivsystem, bremsekraften til de enkelte hjulbremsene overføres til de andre hjulbremsene via drivsystemet. Ved bremsetest av hjulbremsene til personbiler og lastebiler skal bremsevirkningen til de enkelte hjulbremsene og ikke bremsekraftoverføringen registreres via drivsystemet. - For at disse kreftene reduseres, har det lenge vært vanlig å dreie hjulene på aksen som skal testes mot hverandre (en side framover og en side bakover). - På grunn av de mange forskjellige firehjulssystemene er det blitt svært vanskelig for fagfolk å finne ved første forsøk den nødvendige testmåten til den tosidige framoverbevegelsen eller et gjensidig skifte av dreieretning for det aktuelle drivsystemet. - Med det nye systemet vårt blir avgjørelsen tatt automatisk for brukeren. Dette systemet registrerer automatisk ved start av testanlegget om drivakslene til kjøretøyene kan bevege seg fritt eller om de er koblet til et firehjulsdriftssystem. - Ved drift med en aksel starter begge hjulene på rulletestanlegget for bremser i en retning, og kardangakselen går fritt rundt når giret står i fri. Når akslingene i en drivaksel er bremset av kardangakselene, som er tilfelle ved firehjulsforbindelse eller når det er lagt inn gir, fører differensialen til akselen til en motbevegelse ved det motliggende hjulet. - Våre testanlegg starter generelt med en lett sideforsinket start, hvor det venstre hjulet starter i en fremoverbevegelse. Når kardangakselen er bremset, gjør høyre hjul en bakoverbevegelse, som registreres av bremsekraftmålesystemet. Deretter starter høyre hjul automatisk i motløp til det andre hjulet og skifter også måleverdivisningen. - Etter at de fleste "kjøretøy med firehjulstrekk" er blitt utstyrt med skivebremser, er skifte av dreiretningen til pedalkraftmåleren for differenasemålingen ikke nødvendig. Bremseforskjellen er svært liten ved skivebremser som dreier framover og bakover - Testtiden er den samme som på kjøretøy med én aksel, det tar litt lenger tid når testanlegget automatisk gjør en motkontroll. Rulletestanlegg for bremser 12 av 37

13 Anleggsbeskrivelse - Hvis bremsekraftdifferansen er for høy, skjer det automatisk et testtrinn til i motsatt, motsidig dreieretning. I dette tilfellet blir bremsekraftdifferansen til begge testtrinnene utlignet mot hverandre. Grenseverdien for motkontrollen kan legges bak i programmet. 4.2 Hovedkomponenter - Testanlegget består i grunnutførelsen av en lukket eller to delte rullesett, en koblingsboks og en analog viserindikering eller en PC-konverterboks Rullesett - Rullesettene er som standard varmgalvanisert - Rullesettene finnes i lukket eller delt utførelse. Den delte utførelsen blir overveiende brukt ved oppbygging på en arbeidsgrav - Den lukkede utførelsen er en kompakt enhet med fire løperuller og en drifts- og måleinnretning med girmotorer, kjedehjul, kjede og DMS-måler som er plassert i midtområdet - Den delte utførelsen består av to rullesett hver med to løperuller og sideveis påbygd drifts- og måleinnretning - Rulleparene drives av en elektromotor, som pendlende lagret leder videre dreiekreftene som oppstår til en bøyebjelke - +Bøyebjelken er utstyrt me en DMS-måltaker, som gir måleverdien videre til kretskortet i koblingsboksen for elektronisk bearbeiding av måleverdien - Løperullene er av stålrør, og har en påsveiset rulleprofil - Mellom løperullene er det montert tastruller. Tastrullene er lagret pendlende, og trykkes nedover med hjulet, og når de forlater testanlegget blir de igjen trukket oppover med en fjær. Med nærhetsbrytere blir tilstanden for "trafikkert" eller "ikke trafikkert" registrert, og testanlegget startes og stoppes i automatisk modus. - Hjulets turtall måles med de dreiende avfølingsrullene. Hvis turtallet til hjulet avviker fra driftsturtallet med ca. 25 % (sluring), slås testanlegget av av sikkerhetsmessige grunner - Rullesettene står kun på stillskruene som er plassert under på de fire hjørnene. Dermed kan rullesettet justeres inntil 10 cm pluss/minus i høyden. For at stillskruene ikke skal stå direkte på betongene, leveres det ståmellomlegg sammen med rullesettet. Disse mellomleggene må boltes på siden av fundamentet - Alternativet veieinnretning inneholder målere som er montert på skruehullene som står på siden. Stillskruene blir skrudd inn i målerne - For at rullesettene ikke skal skli er det justeringsskruer på siden. Med disse blir rullesettene kilet fast i fundamentet. Når man bruker veieinnretning, kan ikke rullesettet kiles fast, men det må monteres svømmende med mindre luft mellom stillskruer og fundamentveggen Koblingsboks - Koblingsboksen er hjernen i testanlegget. I koblingsboksen finner du kretskortene, vernene, hovedbryteren (nødstoppbryter) og andre betjeningsbrytere, se bruksanvisningen - Koblingsboksen skal derfor også være montert like i nærheten av rullesettet - De analoge indikeringene, PC-boksen og utskriftsboksen skal plugges på koblingsboksen - All dataoverføringen skjer i bussystemet - Selvtest / nullutligning: Det foregår en permanent selvtest av alle sikkerhetsrelevante komponenter (sensorik og elektronikk) i driftsklar tilstand. På kraftmålerne kompenseres Rulletestanlegg for bremser 13 av 37

14 Anleggsbeskrivelse temperaturdriften av en dynamisk tilpasning av nullpunktet. I driftsklar hviletilstand skjer denne kompensasjonen regelmessig hvert 2. min - Egenfrekvens /demping: Måletrinnene er mindre enn 1 % av måleområdeverdienreichsendwerts - Funksjonsfeil: Funksjonsfeil blir registrert og indikert via elektronikken. Disse kan identifiseres ved hjelp av feilsjekklisten (se bruksanvisningen) Visning / utmating av måleresultatene - Den analoge viserindikeringen har to bremsekraftvisninger ved siden av hverandre for venstre og høyre, og kan brukes både som hoved og simultanvisning - For PC-konverterboksen med PC-programmet "SherlanePC" er en ekstern PC-anordning med skjermvisning nødvendig - Utskriften kan skje via PC-anordningen eller med alternativet "Printbox" via en separat, standard skriver. Utskriften tas etter at testen er ferdig i enhver driftsmåte (se avsnitt 3.12) ved hjelp av PC-tastatur eller fjernkontroll 4.3 Driftsmåter Manuell drift - Manuell styring av testanlegget via fjernkontroll (infrarød) eller med taster på koblingsskapet Automatisk drift - automatisk start av testkjøring Alternativ Skifte dreie- og måleretning - Med dette alternativet velger man på koblingsboksen om hjulene skal dreie ensartet framover, ensartet bakover, mot hverandre eller i énhjulsmodus Automatisk firehjulsregistrering: - I denne driftsmåten (høyre og venstre bryter i stilling "0") registrerer testanlegget om det foregår en kraftoverføring mellom venstre og høyre hjul. Hvis hjulene på aksen ikke kan bevege seg uavhengig av hverandre, går testanlegget automatisk over til modus for skifte av dreieretning (venstre framover / høyre bakover). I løpet av denne testkjøringen blinker den grønne driftsindikeringen. - Etter målingen fortsetter den grønne driftsindikeringen å blinke når bremsekraftdifferansen* er større enn differansen som er forhåndsvalgt i programmet. Den følgende målingen (aktivert manuelt eller automatisk) blir så gjennomført i motløpsmodus. - *Merknad: Størrelsen på bremsekraftdifferansen kan stilles inn fritt. Standardverdien er 15 %. For målinger ved den tekniske overvåkingen må ikke denne verdien overskride maksimumsverdien (25 % hhv. 30 %) Rulletestanlegg for bremser 14 av 37

15 Oppstillingsbetingelser 5. Oppstillingsbetingelser 5.1 Oppbygging Hovedkomponenter - Rullesett - Koblingsboks - Visning Operatørarbeidsplasser - Testanlegg - Kontor 5.2 Funksjonsbeskrivelse - Rulletestanlegget for bremser kan brukes til å kontrollere bremseanleggene på énbanede kjøretøy, og har tillattelse for å undersøke kjøretøy iht. 29 StVZO i forbindelse med vedlegg VIII hovedoverhalinger - Høyre og venstre bremser testes uavhengig av hverandre - Rulleparene drives av en elektromotor, som pendlende lagret leder videre dreiekreftene som oppstår til en bøyebjelke - Den integrerte mikroprosessorstyringen analyserer måleresultatene - Hjulets turtall måles med de begge avfølingsrullene. Hvis turtallet til hjulet skiller seg fra driftsturtallet med ca. 25 % (sluring), slås testanlegget av av sikkerhetsmessige grunner 5.3 Prosessteknisk beskrivelse Rullesett - Rullesettet kan være lukket eller delt, avhengig av utførelse. Delte rullesett brukes hovedsakelig for oppbygging på arbeidsgraver. Ved oppbygging på arabeidsgrav kan det være påkrevd med sikring av graven, dette avhenger av forskriftene i det aktuelle landet - Lukkede rullesett kan, avhengig av utførelse, monteres i et fundament eller i overgulvområdet med ramper. Ved bruk over gulv er på- og avkjøringsramer nødvendig - Rullesettet er kablet på forhånd, og må kobles til koblingsboksen - De aktuelle indikeringene kobles til koblingsboksen Koblingsboks - Hovedstrømforsyningen må finnes på anleggssiden der koblingsboksen er montert 5.4 Visninger - Indikeringene kobles til koblingsboksen Analog viserindikering - Den analoge viserindikeringen er utstyrt med en holdebøyle. For å feste har man en fot og en veggholder - Den analoge viserindikeringen må monteres slik at man kan se inn i denne fra kjøretøyet PC-visninger - Ved PC-indikeringer må generelt angivelsene fra den aktuelle produsenten følges - I forbindelse med analoge viserindikeringer kan PC-indikeringen utenfor synsområdet til kjøretøytesten plasseres inntil en avstand til de standard forbindelsesinnretningene - Uten analog viserindikering skal PC-indikeringen plasseres slik at den er synlig i testområdet Rulletestanlegg for bremser 15 av 37

16 Oppstillingsbetingelser 5.5 Oppstillingssted 5.6 Lokale krav for levering og montering - Innkjørselen til montasjestedet må være godt kjørbar for transportkjøretøy eller -apparater - For lossing, flytting og innplassering på montasjestedet må kunden sørge for et kjørbart løfteverktøy som tåler vekten av testanlegget. - Kunden har ansvaret for at montasjestedet er sikkert Fundament og gulv - Kravene til fundament og gulv er angitt i gjeldende fundament-/innbyggingsplaner Krav til omgivelsene - Testanlegget kan også brukes utendørs og tilfredsstiller kravene til - beskyttelsesklasse IP 54 (beskyttet mot støv og vannsprut). Det er konstruert for driftstemperaturer på - 10 C til +60 C - Rullesettet må ikke stå under vann - For kraftmåleren angir komponentprodusenten en temperaturfølsomhet på 0,04 % / K (ved en temperatur på > 22 C) fra kalibreringssluttverdien hhv. ønsket måleverdi. - For utendørs drift foreskriver produsenten at indikeringsenheten må stå under tak Tilkobling av tilførsler - Strømnettilkoblingen må finnes på anleggssiden der koblingsboksen er montert - Ved ulike alternativer er også en lufttilkobling nødvendig - Tilkoblingseffektene er angitt i gjeldende fundament-/innbyggingsplaner 5.7 Oppstillingsplan Rullesett - Rullesettet må plasseres slik at kjøretøyene som skal testes kan kjøres direkte på rullesettet - For overhengende rigger finnes alternativet "Skifte dreie- og måleretning". Dermed kan testanlegget kjøres i begge kjøreretninger Koblingsboks - Koblingsboksen skal være montert like i nærheten av rullesettet Analog viserindikering - Indikeringen skal være synlig fra kjøretøyet over hele teststrekningen - Den analoge viserindikeringen kan monteres utendørs, men den må beskyttes mot vind, vann og skadelige påvirkninger fra omgivelsene rundt 5.8 Samlet plassbehov - Det totale plassbehovet er avhengig av kjøretøyene som skal testes 5.9 Mål og vekt - Mål og vekt er angitt i salgsdokumentasjonen Rulletestanlegg for bremser 16 av 37

17 Montering og installasjon, første igangkjøring 6. Montering og installasjon, første igangkjøring 6.1 Krav til montering - Montering kan kun skje når temperatur og omgivelsestemperatur er passe og under skikkelige arbeidsforhold - Monteringsstedet må muliggjøre sikkert arbeid 6.2 Sikkerhet - Monteringen må kun utføres av opplært fagpersonell - Rullesettet er utstyrt med en trinnbeskyttelsesinnretning under avfølingsrullene - På kompakte testanlegg kan det midterste dekslet belastes med maks. 500 kg 6.3 Montering og installasjon Visningsskap - Monter den analoge viserindikeringen på stedet som er beregnet til dette - Utendørs må man sørge for et takoverbygg - Klem nettkabelen fast på den 3-polede knivklemmen og før den inn i styreboksen - Klem buskabelen fast på visningsdatamaskinen og før den til styreboksen Skjerm - Testanlegget kan drives både med en analog viserindikering og med en PC med skjerm eller med begge deler - Ved bruk av PC og skjerm må informasjonen fra PC-produsenten og vår brukerhåndbok "SherlanePC" følges - For dataoverføring fra testanleggene til PC-en er som alternativ "PC-konverterboks med Testbaneprogramvaren Sherlane" nødvendig - PC-konverterboksen kobles til på en side på koblingsboksen og på den andre siden på seriegrensesnittet på PC-en Styreboks - Monter styreboksen i nærheten av rullesettet - Klem tilførselsledningen på hovedbryteren i styreboksen - Klem fast buskabelen fra visningen på styredatamaskinen - Klem fast nettkabelen fra visningen på klemmelisten Rullesett - Demonter det midterste dekslet på rullesettet og løft det til side - På den øvre siden har rullesettet gjenger hvor man kan skru inn ringjern. Rullesettet henges på disse ringjernene, og settes inn i fundamentet med et heveverktøy - På rullesettene er det store piler som angir hovedkjøreretningen. Rullesettene må monteres inn i hovedkjøreretningen, også når skifte av dreie- og måleretning er tilgjengelig som alternativ - Løft rullesettet inn i graven og innrett og kil fast med skruene for høyde- og sidefeste - Heveverktøyet skal ha en løftekapasitet på min. 500 kg. Maks. helningsvinkel på 60 må overholdes - Sikkerhetsbestemmelsene for heveverktøy må følges! - Før begge motorkablene til styreboksen og koble dem til effektvernene - Legg begge sensorkablene til styreboksen og klem dem fast på styredatamaskinen - Monter på plass det midterste dekslet til rullesettet igjen 6.4 Alternativ Senke-/heveterskel Rulletestanlegg for bremser 17 av 37

18 Montering og installasjon, første igangkjøring SVZ Senke-/heveterskel pneumatisk, som sikkerhetstrinngrense kan den overkjøres med 4 t aksellast - automatisk senking og heving av senke-/heveterskelen ved hjelp av vektregistrering SVZ Senke-/heveterskel pneumatisk, som utløftingsinnretning med 2,2 t løftekraft, - overkjøringslast 4 t, manuell senking og heving ved hjelp av tastbryter på - koblingsboksen (eller med alternativet "Fjernkontroll radio") Beskrivelse/installasjon: - Senke-/heveterskelen er en innretning som monteres som en fullstendig separat del på rullesettet. Ved etterutrustning på eldre testanlegg må det bores 4 hull under rullesettet per side, hvor senke-/heveterskelen skrues på ved hjelp av skruer - Senke-/heveterskelen er utstyrt med en luftbelg som utfører senke- og hevebevegelsen. Midt på rullesettet er det en pneumatikkventil for styring av luftbelgen. Pneumatikkventilen styres fra kretskortet til koblingsboksen - Lufttilførselsledningen kobles til pneumatikkventilen, og bevege seg i området mellom 6 og 9 bar, ved høyere forsyningstrykk må det installeres en trykkbegrensning Bruk: - Prismet mellom testrullene i hviletilstand dekkes med "senke-/heveterskelen". På denne måten får vi en sikkerhetsinnretning som hindrer at personer som går rundt kan snuble mellom løperullene - Når man kjører over standard-testanleggene faller kjøretøyet med hjulene inn i rulleprismet og forårsaker dermed støy, noe enkelte brukere kan føle ubehagelig. Når senke-/heveterskelen er hevet, kan prismetildekkingen kjøres over med ca. 4 t uten at kjøretøyet synker helt ned i rullesettet med hjulene. På denne måten kan testanlegget overkjøres uten støy - Kjøretøy med lav bakkeklaring og spoilere settes ned for bremsetest med senke-/heveterskelen mykt inn i rulleprismen. Dermed unngår man å skade spoilere og lave komponenter på kjøretøyet Beskrivelse - Senke-/heveterskelen som sikkerhets-trinnterskel har ikke som oppgave å løfte kjøretøyhjulene ut av rullene. Dette ville ha økt testtiden, og krever manuell betjening via en aktiveringsbryter eller fjernkontroll. - Man kan uten problemer kjøre ut av rullesettet vårt, da vi som standard har installert en utkjøringshjelp som i enhver situasjon hindrer at testanleggrullene dreies for langt og dermed blir det enklere å kjøre ut. Rullesettet er utstyrt med en vektsensor, og registrerer etter en innstillbar vektlast og en innstillbar tidsforsinkelse, kjøretøyets akselvekt og aktiverer automatisk senking og heving av "Senke-heveterskelen". Dermed bortfaller enhver manuell betjening - Senke-/heveterskel som utgravingsretning hever kjøretøyhjulene fra rulleprismen, og har en aksel-hevekraft på 2,2 t. Betjeningen er manuell med trådløs fjernkontroll "Radio" - Senke-/hevetersklene drives pneumatisk med maks. 6 9 bar trykk, og styres elektronisk. Nedsenkingshastigheten ligger som standard på ca. 3 sekunder, og kan tilpasses individuelt med en strupeventil (ekstra) - Merk: - Når testanlegget og trykkluften i systemet er slått av, blir heveterskelen værende oppe - Ved mindre enn 2 bar trykkluft åpnes ikke tappeventilen mer. I en nødsituasjon må ledningen løsnes fra trykkbryteren 6.5 Alternativ Fjernkontroll Utseende Rulletestanlegg for bremser 18 av 37

19 Montering og installasjon, første igangkjøring - Venstre - Høyre - Bekreftelse - Apparatvalg - OK # Symbolenes betydning - Venstre - Høyre - Bekreftelse Apparatvalg OK # 6.6 Første igangkjøring - Fjernkontrollen er utstyrt med et oppladbart batteri. Det oppladbare batteriet har en beskyttelsesfolie mellom kontaktene, denne må fjernes før igangkjøring 6.7 Funksjoner - Endre statusindikeringen og dermed korrigeringen av det automatiske testforløpet - Styring av det manuelle testforløpet - Valg av apparat ved tilkobling av flere apparater på samme visning - Ny visning av måleverdiene - Gjentakelse av enkelte målinger 6.8 Kalibreringsinnretning: - For kalibrering er følgende underlag og innretninger tilgjengelig: - Kalibreringsveiledning - mekanisk kalibreringsinnretning (støttebøyle med måleur) - elektronisk kalibrerings-håndterminale (betjeningsdel) 6.9 Første igangkjøring - Følg bruksanvisningen Rulletestanlegg for bremser 19 av 37

20 Betjening 7. Betjening 7.1 Sikkerhet Sikkerhetsanordninger - Hovedbryteren kan sperres, kan også brukes som nødstoppbryter - Tastbryter med driftsvalg for manuell eller automatisk start av testanlegget - Automatisk start av testanlegget: I automatisk driftsmodus må begge tastrullene trykkes samtidig i løpet av maks. 3 sekunder. Deretter starter testanlegget med en tidsforsinkelse på ca. 5 sekunder. Testanlegget kan stilles inn slik at begge rullene starter sammen eller med en tidsforsinkelse sideveis - Automatisk startovervåking: Testanlegget registrerer hjul som går tungt rundt eller som er blokkert, og slår seg av igjen automatisk etter at testanlegget er startet. Etter ca. 5 sek. forsøker testanlegget å starte på nytt igjen. Årsaken til at hjul går tungt rundt eller er blokkert kan være innlagt gir, nedtråkket bremsepedal, at parkeringsbremsen er på, firehjulsforbindelse eller en defekt på bremsen, lageret og annet. Ved gjentatt utkobling må kjøretøyet kjøres ut av rullesettet, og man må få undersøkt hvorfor hjulene går tregt - Automatisk hvilestatusutkobling: Når testanlegget er startet, og det ikke er blitt foretatt noen bremsing på lang tid, går testanlegget automatisk over i manuell modus - Automatisk utkobling av sluring: Turtallsdifferansen til drivrullene blir overvåket med avfølingsrullene. Når en bestemt slureverdi overskrides, slår testanlegget seg av automatisk. sluregrensen kan stilles inn. Parametreringen av denne verdien blir kun gjort av autorisert servicepersonell. - Testanlegget slår seg av automatisk også når drivmotorene blir overbelastet og drivturtallet faller under den innstilte slureverdien - Automatisk restart: I automatisk drift slår testanlegget seg alltid på igjen etter ca. 5 sek. når avfølingsrullene er trykket ned. - Automatisk utkobling etter utkjøringen: Når man kjører ut av testanlegget, og avfølingsrullene går oppover, slår testanlegget seg av automatisk - Automatisk utkjøringshjelp: Når testanlegget drives med drivhjulene til kjøretøyet, og testhastigheten til testanlegget overskrides, kobler elektromotorene til testanlegget seg inn automatisk. Dermed forhindrer man at testanlegget dreies for mye, noe som letter utkjøringen. Motorene kobler inn i alle driftsmåter så lenge testanlegget er innkoblet og har strømtilførsel 7.2 Betjeningselementer Koblingsboks Hovedbryter Automatisk tast Alternativ: Skifte dreie- og måleretning, ruller venstre Framover / ut / bakover Alternativ: Skifte dreie- og måleretning, Skifte, ruller høyre Framover / ut / bakover Rulletestanlegg for bremser 20 av 37

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE NO BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT 2 VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER TEKNISK

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

Ettermonteringssett belysning

Ettermonteringssett belysning Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side Side Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide. Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no Micro Matic Norge AS tlf.:66775750 (www.micromatic.no)

Detaljer

DL 26 NDT. Manual 9000-608-32/31

DL 26 NDT. Manual 9000-608-32/31 DL 26 NDT Manual NO 9000-608-32/31 NO 2 9000-608-32/31 2008/12/10 Innhold Viktig informasjon 1. Generelt...4 1.1 Retningslinjer...4 1.2 Generelle merknader...4 1.3 Deponering av apparatet...4 1.5 Forskriftsmessig

Detaljer

remko elt 2-1 elektriske varmevifter

remko elt 2-1 elektriske varmevifter www.holteindustri.no remko elt 2-1 elektriske varmevifter Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering, bruk eller vedlikehold,

Detaljer

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Rev 3, 221008 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: UTPAKKING OG MONTERING 3 ELEKTRISK TILKOBLING 3 OPPSTART 4 JUSTERING AV SLAGLENGDE (OPSJON) 5 DAGLIG DRIFT 6 START OG BRUK

Detaljer

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 70 NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Bruksanvisning GEMINI R

Bruksanvisning GEMINI R Bruksanvisning GEMINI R 060999-10 02.09.2011 Generell informasjon Om sikkerhet Dokumentasjon Gjør deg kjent med denne bruksanvisningen og alle sikkerhetshenvisninger og informasjoner før du begynner å

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persienne styring KonverterVindsensor. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persienne styring KonverterVindsensor. Bruksanvisning Konverter Art.nr. 32 U Vindsensor Art.nr. VT 04 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen

Detaljer

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING Vennligst sørg for å lese denne bruksanvisningen grundig før bruk, og ta godt vare på bruksanvisningen. 8 Kontrollpanel Skann Hastighet Tid Distanse Kalorier På/Av

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VWZ EH NO Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Merknader til dokumentasjonen...3. Oppbevaring av dokumentasjon...3.2 Benyttede symboler...3.3

Detaljer

BS06 BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO

BS06 BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO BS06 NO BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhet... 2 Transport

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

BC06 BRUKSANVISNING LUFTFUKTIGHETS- / TEMPERATUR- MÅLEINSTRUMENT TRT-BA-BC06-TC-001-NO

BC06 BRUKSANVISNING LUFTFUKTIGHETS- / TEMPERATUR- MÅLEINSTRUMENT TRT-BA-BC06-TC-001-NO BC06 NO BRUKSANVISNING LUFTFUKTIGHETS- / TEMPERATUR- MÅLEINSTRUMENT TRT-BA-BC06-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 1 Tekniske data...

Detaljer

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning_vannbad_174.doc Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning Nicro Vannbad type:1740 Innholdsfortegnelse: 1. Utpakking, kontroll og tilkobling side 2 2. Transport og flytting side 2 3.

Detaljer

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Picomatic DA300 døråpner

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Picomatic DA300 døråpner Omgivelseskontroll Dokumentasjon for Picomatic DA300 døråpner Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf +47 3711 9950 Fax +47 3711 9951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnr 962 211 631 MVA Revisjonsoversikt

Detaljer

3-VEIS-VEKSELVENTIL. Bruksanvisning NO. for varmtvannsinntak. USV 1" utvendige gjenger USV 5/4" utvendige gjenger USV 6/4" innvendige gjenger

3-VEIS-VEKSELVENTIL. Bruksanvisning NO. for varmtvannsinntak. USV 1 utvendige gjenger USV 5/4 utvendige gjenger USV 6/4 innvendige gjenger Bruksanvisning NO 3-VEIS-VEKSELVENTIL for varmtvannsinntak USV 1" utvendige gjenger USV 5/4" utvendige gjenger USV 6/4" innvendige gjenger Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir deg viktig

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ

MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ Tekniske informasjoner N Blandemaskin MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ Opptatt effekt 1500 W 1500 W 1200 W 1200 W Tomgangsturtall: 1. trinn

Detaljer

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1 Best.nr. : 0843 02 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for elektrisk støt. Frikobles før gjennomføring

Detaljer

BRUKERMANUAL. Ettermontasje av trådløs fjernstyring

BRUKERMANUAL. Ettermontasje av trådløs fjernstyring BRUKERMANUAL Ettermontasje av trådløs fjernstyring Rev: 3 01.10.07 T ELEKTRISK KABLING Klistremerket på lokket av elektronikk modulen viser også tilkoblingen. All kabling og tilkoblinger skal gjøres med

Detaljer

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW med vedlikeholdsinformasjon Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW Fjerde utgave Andre opplag Viktig Les, forstå og overhold sikkerhetsreglene og betjeningsinstruksjonene før maskinen tas i bruk.

Detaljer

GYPROC LIFTOVER 1250 TM

GYPROC LIFTOVER 1250 TM BRUKSANVISNING FOR PLATELØFTER TYPE GYPROC LIFTOVER 1250 TM Gyproc AS BRUKSANVISNING FOR PLATELØFTER Side 2 av 9 INNHOLD 1 Generell informasjon 2 Teknisk informasjon 2.1 Tekniske data 2.2 Begrensninger

Detaljer

BRUKERMANUAL. Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN

BRUKERMANUAL. Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN BRUKERMANUAL Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN Art. nr. 17-00040 Fra serienummer 500 - Rev.3-21.08.08 INNHOLDSFORTEGNELSE TRÅDLØS FJERNKONTROLL 3 Etter montasje 3 Koding av

Detaljer

Bruks- og installasjonsanvisning. For brukeren/for installatøren. Bruks- og installasjonsanvisning VR 81/2. Fjernstyring for VRC 470

Bruks- og installasjonsanvisning. For brukeren/for installatøren. Bruks- og installasjonsanvisning VR 81/2. Fjernstyring for VRC 470 Bruks- og installasjonsanvisning For brukeren/for installatøren Bruks- og installasjonsanvisning VR 81/2 Fjernstyring for VRC 470 NO Bruksanvisning For brukeren Bruksanvisning VR 81/2 Fjernstyring for

Detaljer

Automatikkskap type ABS CP 151-254

Automatikkskap type ABS CP 151-254 15975197NO (12/2014) Installasjons- og bruksanvisning www.sulzer.com 2 Installasjons- og bruksanvisning Automatikkskap type ABS CP 151 153 253 254 Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 1.1 Kontrollenhet...

Detaljer

KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual

KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual Innholdsfortegnelse 1. INSTALLASJONSMANUAL...4 1.1. Tilkobling av strømtilførsel...4 1.2. Montering av kontrollpanel...4

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus persienneaktor, DIN skinne. Art.nr. FAJ 6 REG. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus persienneaktor, DIN skinne. Art.nr. FAJ 6 REG. Bruksanvisning Art.nr. FAJ 6 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

Trådløs forseringsbryter - Spirit

Trådløs forseringsbryter - Spirit 110984N-05 2016-02 Trådløs forseringsbryter - Spirit Monteringsveiledning ART.NR.: 113243 Trådløs forseringsbryter Innhold 1 Funksjon 2 2 Installasjon 3 2.1 Valg av installasjonssted 3 2.2 Installasjon

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

BE14 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO

BE14 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO BE14 NO BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Sikkerhet... 2 Informasjon angående apparatet... 3 Tekniske spesifikasjoner...

Detaljer

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet Installasjon- og Brukerveiledning VERN Komfyrvakt Sensor El.nr.: 625630 Enkel trygghet BRUKERINFORMASJON MONTERINGSINSTRUKS VERN komfyrvakt sensor er et sikkerhetsprodukt som overvåker platetoppen på komfyren.

Detaljer

BE17 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-NO

BE17 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-NO BE17 NO BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Sikkerhet... 2 Informasjon angående apparatet... 3 Tekniske data... 3 Transport

Detaljer

Ikke forkort, forleng eller avisoler antennen. Dette kan skade apparatet. Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden.

Ikke forkort, forleng eller avisoler antennen. Dette kan skade apparatet. Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Art.nr. 100 FR Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til skader

Detaljer

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 75 NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Detaljer

Trådløs termostat SI-2 Monterings og bruksanvisning

Trådløs termostat SI-2 Monterings og bruksanvisning Trådløs termostat SI-2 Monterings og bruksanvisning Teknisk data Type/Modell: SI-2 / 300-8061V12 Nettspenning: 230VAC Maks Last: 16A Resistiv. Topolt bryter brudd. Ved belastning over 10A anbefales å bruke

Detaljer

tekniske hjelpemidler brukerveiledning Movita pleieseng

tekniske hjelpemidler brukerveiledning Movita pleieseng tekniske hjelpemidler brukerveiledning Movita pleieseng BESKRIVELSE ELEKTRISKE FUNKSJONER Oversikt og håndkontrollens symboler Funksjon valg: Ryggstøtte /Hjertebrett Aktiveringsknapper opp/ned Funksjon

Detaljer

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3.

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3. ASU-4 Kode Beskrivelse Fabrikk Bruker innst. innstillinger ASU-4 1.00 Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) 21 21 1.01 Software versjon nummer 2.08 2.08 1.13 Tidsforsinkelse på sirene ved alarm kontakt 10 sekund...

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning. Utenpåliggende ringeklokke 1200..

Monterings- og bruksanvisning. Utenpåliggende ringeklokke 1200.. Monterings- og bruksanvisning Utenpåliggende ringeklokke 1200.. Apparatbeskrivelse Utenpåliggende klokke er en ferdiglaget enhet og tilhører Gira porttelefonssystem. Den brukes for ekstra signalisering

Detaljer

BRUKSANVISNING ANEMOMETER TRT-BA-BA16-TC-001-NO

BRUKSANVISNING ANEMOMETER TRT-BA-BA16-TC-001-NO BA16 NO BRUKSANVISNING ANEMOMETER TRT-BA-BA16-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhet... 3 Transport og

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Bruksanvisning Styring WX-15S

Bruksanvisning Styring WX-15S Bruksanvisning Styring WX-15S Indeks 000 10987082 no /15.04.08 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare Original TYROLIT

Detaljer

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5. Installasjonsveiledning Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P Se installasjonsvideo: v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.1-P RØROS HETTA Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025 BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL TR PRO 91025 Sikkerhetsregler * Rådfør deg med lege før du begynner med et treningsprogram for å få råd om optimal trening. * Advarsel: Feil / for mye trening kan forårsake helseskader.

Detaljer

DOMEKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual

DOMEKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual DOMEKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual Innholdsfortegnelse 1. INSTALLASJONSMANUAL...4 1.1. Tilkobling av strømtilførsel...4 1.2. Montering av kontrollpanel...4

Detaljer

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre).

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre). Revidert 22.09.2009 av Merethe Haugland Gassalarm Amos - NG 1. Innledning Amos Modell 550 naturgassalarm med en ekstern sensor, type 9712/NG, varsler gasslekkasje med lys- og lydsignal. Alarm utløses når

Detaljer

Ledsagerstyring Co-pilot. Bruksanvisning

Ledsagerstyring Co-pilot. Bruksanvisning Ledsagerstyring Co-pilot Bruksanvisning NO Her finner du Permobil Avdeling for salg og service i Norge Permobil AS Solheimveien 4 Postboks 23 14 76 Rasta, Norge Tlf. 815 33655 Fax. 815 33244 E-post: firmapost@permobil.no

Detaljer

NORSK Bruksanvisning SCHRÖDER POS400T

NORSK Bruksanvisning SCHRÖDER POS400T NORSK Bruksanvisning SCHRÖDER POS400T Oversikt av styringspanel og programmering. Display visning: ❶ P = stk teller, E = Slutt, F = error nummer, Parameter (a, b, c, o, 1, 2, E, u) ❷ Lengde anslag ❸ Vinkel

Detaljer

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 AKSEPTANSERKLÆRING FOR MOTTAK AV MASKINEN 1. Vi bekrefter at maskinen er levert i god stand, og hvis montert, med flyttbar beskyttelse montert. 2. Vi bekrefter at maskinen

Detaljer

Bruksanvisning FUTURA PÅ DAGE

Bruksanvisning FUTURA PÅ DAGE Bruksanvisning FUTURA PÅ DAGE FUTURA # 440010 FUTURA # 440011 + # 418071 N Montering av styringsenheten. Ledningen til styringsenheten tilkobles kontakten under det lille lokket. Den tykke delen av ledningen

Detaljer

VR 71. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 71. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 71 O Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Detaljer

BA06 BRUKSANVISNING ANEMOMETER TRT-BA-BA06-TC-001-NO

BA06 BRUKSANVISNING ANEMOMETER TRT-BA-BA06-TC-001-NO BA06 NO BRUKSANVISNING ANEMOMETER TRT-BA-BA06-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhet... 2 Transport og

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase

Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase www.stigesenteret.no Adr: Tomteveien 53 1618 Fredrikstad Tlf : 69339500 Faks: 69339509 post@stigesenteret.no Generelt Stillasebyggeren er forpliktet

Detaljer

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 RF Fjernkontroll 1 Innhold Display og knapper 3-4 Innstillinger 5 Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6 Funksjoner 7-10 Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 Brukermeny 13 Manuell eller

Detaljer

Lumination LED-lamper

Lumination LED-lamper GE Lighting Solutions Monteringsanvisning Lumination LED-lamper LED nedhengslampe (EP14-serien) Egenskaper Lang levetid (ca. 50 000 timer) 5 års garanti IP30 For bruk i tørre rom FØR DU BEGYNNER Les disse

Detaljer

Elektriske rullestoler fra VELA

Elektriske rullestoler fra VELA Elektriske rullestoler fra VELA www.vermundlarsen.no Feilsøking for VELA Blues 210 Konfigurasjon SCY/SC/SCJ Vermund Larsen Norge AS :: Solgaard Skog 4 :: 1599 Moss :: Tlf: 97 46 55 22 :: mail@vermundlarsen.no

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Del 1/2 GARO SR2 komfyrvakt v4.1.1 NOR SR2 Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Oppsett 4. Still inn alarmgrensen 5. Installering av vannlekkasjedetektoren (tilbehør) 6.

Detaljer

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 NO NORSK 1 GENERELT Dette symbolet betyr ADVARSEL. Hvis du ikke

Detaljer

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER ENC - 100 ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER 1. GENERELLE SPESIFIKASJONER Membran tastatur med lang levetid. Klart og lett lesbart display. Viser hver av de 6 sifrene for aktuell og

Detaljer

BRUKSANVISNING R-FORCE G2

BRUKSANVISNING R-FORCE G2 R-FORCE G2 INNHOLD INNHOLD INNHOLD... 2 SPESIFIKASJON... 3 MULIGHETER R-FORCE G2... 3 FUNKSJON FRONT... 3 Å TENKE PÅ VED INSTALLASJON... 4 FEILSØKNING... 4 PROGRAMMERING... 5 GJØR SLIK VED PROGRAMMERING!...

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

Manual Summer 18/GE20 byggtørker

Manual Summer 18/GE20 byggtørker Summer 18/GE20 byggtørker Leverandør: Tlf. 72 88 45 00 faks 72 88 45 45 info@krigsvoll.no FUNKSJONSDIAGRAM 1. FORBRENNINGSKAMMER 2. BRENNER 3. MUNNSTYKKE 4. HÅNDTAK (Summer 18) 5. MAGNETVENTIL 6. DRIVSTOFFPUMPE

Detaljer

SiLOStYr enklere FÓrhÅnDtering

SiLOStYr enklere FÓrhÅnDtering SiLOStYr enklere FÓrhÅnDtering BRUKERVEILEDNING ! Sikkerhetsanvisninger Tilførselsstrøm skal ALLTID være avslått ved montering eller demontering av SILOSTYR og ved bytte av batterier. Utstyret skal KUN

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL Denne aircond. bruker det miljøvennelige kuldemedie R0A SAMMENDRAG - Installasjonssted........................................................ - Elektriske

Detaljer

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1521 400001. Mkomfy25R 1.6G. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1521 400001. Mkomfy25R 1.6G. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor Monteringsveiledning / Brukerveiledning Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1521 400001 Mkomfy25R 1.6G Komfyrvakt 25A med trådløs sensor Oppfyller kravene i NEK 400:2014 Mkomfy sett med Sensor og

Detaljer

TEB-3 / TN-3. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Side 2

TEB-3 / TN-3. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 TEB-3 / TN-3 Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Vifte TEB-3 / TN-3 Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Sikkerhetsmerknader... 2 Bruksformål... 2 Bruksanvisning Igangkjøring... 3 Sikringsbytte

Detaljer

Utvidelsesmodul EM 110

Utvidelsesmodul EM 110 Utvidelsesmodul EM 110 N Håndbok for montering og betjening 1. Forklaring av symbolene 2. Innholdsfortegnelse Merknader 1. Forklaring av symbolene......2 2. Innholdsfortegnelse..........2 3. Allmenne sikkerhetsinstrukser.3

Detaljer

Betjeningsanvisning Busch-Wächter. 6841-101-500 IR-håndsender. 2373-1-8140 Rev. 01 11.09.2012

Betjeningsanvisning Busch-Wächter. 6841-101-500 IR-håndsender. 2373-1-8140 Rev. 01 11.09.2012 Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Titelblätter/Waechter/Titelblatt - 6841 - IR-Handsender @ 28\mod_1347354023887_150251.docx @ 232631 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 2373-1-8140

Detaljer

System 2000. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. LED-dimmerinnsats. LED-dimmerinnsats. Best.-nr. : 2390 00.

System 2000. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. LED-dimmerinnsats. LED-dimmerinnsats. Best.-nr. : 2390 00. Best.-nr. : 2390 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

BRUKSANVISNING OG MONTERING

BRUKSANVISNING OG MONTERING GARASJEPORTÅPNER 6710310200 BRUKSANVISNING OG MONTERING BRUKSANVISNING I: Forberedelse Pakk ut åpneren. Kontroller at alle delene er på plass. II: Verktøy du trenger. Se på bilde 1 Skiftenøkkel/fastnøkler

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 900 Kommunikasjonsenhet NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91

Detaljer

Funk bussystem. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Funk Tronic-dimmer. Funk Tronic-dimmer. Best.nr.

Funk bussystem. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Funk Tronic-dimmer. Funk Tronic-dimmer. Best.nr. Best.nr. : 1180 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder Bruksanv. 4561Dansk-orsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17 Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision COLOR. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisning og oppbevar

Detaljer

Apparat for pumping av dekk, med beskyttelsesbur i tilfelle dekkeksplosjon S700. Montering, bruk og vedlikehold

Apparat for pumping av dekk, med beskyttelsesbur i tilfelle dekkeksplosjon S700. Montering, bruk og vedlikehold Apparat for pumping av dekk, med beskyttelsesbur i tilfelle dekkeksplosjon S700 Montering, bruk og vedlikehold CE-SAMSVARSERKLÆRING GIULIANO S.r.l. - Via Guerrieri, 6-42015 Correggio (RE) ITALIA erklærer

Detaljer

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring. Versjon 1.3

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring. Versjon 1.3 Installasjonsveiledning Datek Lysstyring Versjon 1.3 1 Systembeskrivelse...3 2 Installasjonsmiljø...3 3 Installasjon av Simkort...4 4 Montering av enheten....4 5 Tilkoblinger...5 5.1 220V og kontaktorer

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLASJONSVEILEDNING INSTAASJONSVEIEDNING GARO SR3 komfyrvakt Hurtigveiledning Sett i batteriene og monter sensoren på vegg (A) eller opp under ventilatoren (B, ): Mot komfyren. Alternativ A: veggen Alternativ B og : avtrekksviften

Detaljer

ELEKTRONISK TERMOSTAT

ELEKTRONISK TERMOSTAT ELEKTRONISK TERMOSTAT BRUKSANVISNING OND-900 GENERELT OND-900 er en intelligent termostat fremst beregnet for elektriske ovner, og til erstatning av bimetalltermostat. OND-900 gir en jevn og behagelig

Detaljer

Grunnleggende bruk. Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten.

Grunnleggende bruk. Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten. BRUKSANVISNING Grunnleggende bruk Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten. Alternativt kan du vri tenningsnøkkelen på/av for å aktivere enheten. OBS Tenningsnøkkelen skal

Detaljer

tekniske hjelpemidler brukerveiledning Sentida pleieseng

tekniske hjelpemidler brukerveiledning Sentida pleieseng tekniske hjelpemidler brukerveiledning Sentida pleieseng Bruksanvisning Pleieseng Sentia BESKRIVELSE ELEKTRISKE FUNKSJONER Oversikt og håndkontrollens symboler Funksjon valg: Ryggstøtte /Hjertebrett Funsjon

Detaljer

DEFA BILALARM sikrer dører, panser og bagasjelokk. Alarmen blir utløst dersom en av disse åpnes.

DEFA BILALARM sikrer dører, panser og bagasjelokk. Alarmen blir utløst dersom en av disse åpnes. Gratulerer med ny DEFA ILALARM! DEFA har over 40 års erfaring med utvikling av bilelektriske produkter, og satser sterkt på kvalitetskontroll av produktene. Dette for at din nye bilalarm skal være av best

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

Bruksanvisning. Romtemperaturregulator 24/ 5(2) A~ med omkobler 0397..

Bruksanvisning. Romtemperaturregulator 24/ 5(2) A~ med omkobler 0397.. Bruksanvisning Romtemperaturregulator 24/ 5(2) A~ med omkobler 0397.. Innhold Bruksanvisning Romtemperaturregulator 24/5 (2) A~ med omkobler 2 Installasjon av romtemperaturregulator Bruksområde Romtemperaturregulatoren

Detaljer

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC Flatgrilltopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 10 1. Tekniske data. 11

Detaljer

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom!

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom! BLÅ EGM-100A SERVOMOTOR Vær oppmerksom! Spjeldmotoren EGM-100A MÅ ALDRI ÅPNES OPP. Skjønt at det er mulig å justere grensebryterne til EGM-100A på fremsiden, er det ikke tillatt å prøve å reparere justeringsknappen

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

EasyStart R Bruksanvisning. Fjernkontroll for kupévarmere med tilbakemelding om varmefunksjonen.

EasyStart R Bruksanvisning. Fjernkontroll for kupévarmere med tilbakemelding om varmefunksjonen. EasyStart R Bruksanvisning. Fjernkontroll for kupévarmere med tilbakemelding om varmefunksjonen. Innhold Innledning Vennligst les først... 3 Sikkerhet... 3 Lovbestemte forskrifter... 3 Påregnet bruk...

Detaljer

Funk bussystem Funk persienneaktuator Mini. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.-nr. : 0425 00. Bruksanvisning

Funk bussystem Funk persienneaktuator Mini. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.-nr. : 0425 00. Bruksanvisning Best.-nr. : 0425 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

Ikke forkort, forleng eller avisoler antennen. Dette kan skade apparatet. Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden.

Ikke forkort, forleng eller avisoler antennen. Dette kan skade apparatet. Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Art.nr. FST 1240 EB Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

99 9216 018-06/99. Fra produksjonsår 1995

99 9216 018-06/99. Fra produksjonsår 1995 Bruksanvisning Tas vare på for fremtidige behov Dekkebordsvogn DF og Stableramme DF Fra produksjonsår 1995 Stapleramme DF Art.nr. 586079 Typeskilt DOKA INDUSTRIE, A-3300 AMSTETTEN Benevnelse: Dekkebordsvogn

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus stikkontaktadapter dimmer universal. Art.-nr. : FZD 1254 WW.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus stikkontaktadapter dimmer universal. Art.-nr. : FZD 1254 WW. Art.-nr. : FZD 1254 WW Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

Slagdøråpnere. FDV dokumentasjon

Slagdøråpnere. FDV dokumentasjon Slagdøråpnere FDV dokumentasjon Inneholdfortegnelse INNEHOLDFORTEGNELSE...1 1. INNLEDNING... 2 1.1 ADRESSER...2 2. HOVEDDATA... 3 2.1 DRIFT OG VIRKEMÅTE... 3 2.2 HMS... 3 2.3 GARANTIBEGRENSNINGER... 3

Detaljer

Användaranvisning Fjärrkontroll HS 1 BiSecur / HS 4 BiSecur

Användaranvisning Fjärrkontroll HS 1 BiSecur / HS 4 BiSecur SV NO DA FI Användaranvisning Fjärrkontroll HS 1 BiSecur / HS 4 BiSecur Bruksanvisning Håndsender HS 1 BiSecur / HS 4 BiSecur Betjeningsvejledning Håndsender HS 1 BiSecur / HS 4 BiSecur Käyttöohje Käsilähetin

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Bevegelsesdetektor tak. Art.nr. DAW 360 WW Art.nr. DAW 360 AL.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Bevegelsesdetektor tak. Art.nr. DAW 360 WW Art.nr. DAW 360 AL. Art.nr. DAW 360 WW Art.nr. DAW 360 AL Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges,

Detaljer

Brukerveiledning. Siro komfyrvakt RØROS HETTA

Brukerveiledning. Siro komfyrvakt RØROS HETTA Brukerveiledning Siro komfyrvakt v4.2.2 NOR RM Siro 1 RØROS HETTA Siro komfyrvakt Brukerveiledning Vi gratulerer deg med kjøpet av Siro komfyrvakt. Denne veiledningen beskriver bruk og vedlikehold av produktet.

Detaljer