Grupper og informasjonsflyt i Feide

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Grupper og informasjonsflyt i Feide"

Transkript

1 Grupper og informasjonsflyt i Feide Skrevet av Snorre Løvås, Med jevne mellomrom får vi i Feide spørsmål om hvorfor Feide- tjenester ikke kan få utlevert informasjon om elever og læreres et_eller_annet idet personen logger inn. Eller i en del tilfeller i forkant av at brukeren logger inn. I det siste har dette et_eller_annet gjerne vært gruppeinformasjon, typisk elever og læreres basisgrupper/klasser og undervisningsgrupper/faggrupper. Det virker som mange ikke har oversikt over hvordan person- og gruppeinformasjon flyter lokalt hos skoleeierne og i Feide- systemet. Og ikke minst hvilken informasjon som er tilgjengelig hvor. I dette innlegget prøver jeg å forklare litt hvordan flyten av person- og gruppeinformasjon foregår hos en typisk skoleeier, hvilken informasjon som er tilgjengelig hvor, hvorfor Feide ennå ikke kan løse alle gruppebehov og hvordan dette kan løses fremover. Innhold Informasjonskilder og - typer... 2 Informasjonsflyt lokalt hos skoleeieren... 3 Informasjonsflyt gjennom Feide... 6 Informasjonsflyt for tjenester som trenger mer informasjon... 8 Gruppeinformasjon i Feide Tilhørighet til skoleeier og skoler Trinn og andre Grep- koder Basisgrupper og undervisningsgrupper Fremtidig alternativ 0: Vi fortsetter som nå uten endringer i Feide Fremtidig alternativ 1: Flere grupper sendes gjennom Feide Fremtidig alternativ 2: Grupper hentes på siden av Feide Veien videre Side 1

2 Informasjonskilder og - typer All informasjon som flyter hos en skoleeier, og gjennom Feide, kommer fra en eller flere informasjonskilder hos hver enkelt skoleeier. Finnes ikke informasjonen i et av disse kildesystemene vil vi ikke kunne benytte den automatisk i andre systemer, naturlig nok. Ofte er det tre kildesystemer som brukes til elektronisk identitetsforvaltning i grunnopplæringa: Skoleeiers personalsystem (HR) Skoleeiers skoleadministrative system (SAS) Skoleeiers identitetsforvaltningssystem (IdM) Dette er som regel de tre store, men i tillegg til disse kan noen informasjonselementer komme fra fagsystemer som telefonsentralen, fysisk adgangskontrollsystem og lignende. Kvaliteten på informasjonen om elever og lærere avhenger av de ansatte hos skoleeieren som arbeider med disse kildesystemene. De må holdes oppdaterte og korrekte. Dette gjelder for eksempel å flytte elever opp et trinn når nytt skoleår begynner, flytte elever til ny skole om de bytter underveis, oppdatere hvilke fag eleven tar og så videre. Disse endringene må ikke bare gjøres ved starten av året eller før vitnemålsutskrift, men kontinuerlig gjennom hele året. Alle tjenestene eleven benytter i hverdagen er avhengig av oppdatert og korrekt informasjon. Dårlig kvalitet i kildene fører til dårlig kvalitet i hele informasjonskjeden. Helt fra kilden, gjennom de lokale systemene, til Feide og til Feide- tjenestene. Den eneste som kan rette på feil eller mangelfull informasjon om elever og lærere er skoleeieren selv. Informasjonen som kommer fra disse kildesystemene kan vi grovt dele inn i forskjellige typer: Grunnleggende personinformasjon som navn, fødselsnummer, telefon, e- post og lignende Brukerinformasjon som brukernavn, autentiseringsdata og forskjellige identifikatorer Administrative grupper som skoler, avdelinger, seksjoner og informasjon om disse som organisasjonsnummer, sentralbordnummer, e- post og lignende Pedagogiske grupperinger som basisgrupper, undervisningsgrupper, trinn og lignende De forskjellige kildesystemene er alle autorative for deler av denne informasjonen, men ingen av dem for alt: Personalsystemet (HR) står gjerne for informasjon om personinformasjon om lærere og andre ansatte, og administrative grupperinger Det skoleadministrative systemet (SAS) har personinformasjon om elever og lærere, og de pedagogiske grupperingene Identitetsforvaltningssystemet (IdM) genererer brukerinformasjonen Side 2

3 I mange tilfeller er det overlapp mellom informasjonen i kildesystemene, spesielt for lærere, og da må skoleeier velge hvor de henter informasjonen fra. Informasjonsflyt lokalt hos skoleeieren For at tjenester skal kunne bruke den samlede informasjonsmengden må person- og gruppeinformasjonen samles ett sted lokalt hos skoleeieren, i alle fall logisk, slik at den kan brukes som et helhetlig sett av informasjon om skolens elever og lærere. Den vanligste måten å gjøre dette på er å hente informasjonen fra kildesystemene og samle den til et konsistent informasjonssett i IdM- systemet. Dette kan gjøres fortløpende gjennom hele døgnet idet endringer skjer eller samle opp endringer og overføre dem av og til. Mange skoleeiere i grunnopplæringa henter oppdatert informasjon fra kildesystemene en til to ganger i døgnet. Figur 1: Informasjon om personer og grupper hentes fra SASet og HR- systemet og samles i IdM- systemet. IdM- systemet legger til brukerinformasjon. Med et komplett informasjonssett i IdM- systemet kan forskjellige pedagogiske og administrative tjenester hente ut den informasjonen de trenger om elever, lærere og grupper. Dette gjøres også gjerne en til to ganger i døgnet hos skoleeierne, men varierer mye. Forskjellige tjenester har forskjellige informasjonsbehov så IdM- systemet gjør et utvalg idet informasjonen sendes til tjenestene. En del tjenester skal bare ha informasjon om lærere, noen tjenester skal ha elever, lærere og noen utvalgte pedagogiske grupperinger, andre tjenester igjen trenger så å si all informasjon som finnes. Side 3

4 Figur 2: Tjenester mottar forskjellige utvalg av informasjonen i IdM- systemet. De færreste får alt. De fleste tjenestene IdM- systemet sender informasjon til er interne tjenester hos skoleeieren, men skoleeiere sender også informasjon til eksterne tjenester. Den mest vanlige eksterne tjenesten i grunnopplæringa i dag er en eller annen læringsplattform. Side 4

5 Figur 3: Informasjon sendes også til eksterne tjenester utenfor skoleeierens organisasjonsgrenser En typisk feil vi ofte støter på er tjenester som får informasjonen direkte fra et av kildesystemene. Ofte får de da ikke all den informasjonen de har behov for. Det mest vanlige er at tjenesten ender opp med å mangle elever og læreres brukerinformasjon som brukernavn, Feide- navn og andre identifikatorer. Dette er spesielt problematisk når elever og lærere så logger seg på tjenesten gjennom Feide. Tjenesten får problemer med å koble personen som kommer inn gjennom Feide med informasjonen tjenesten har fått fra kildesystemet. Noen tjenester benytter da fødselsnummer for å koble informasjonen sammen. Dette er problematisk både på grunn av bruken av fødselsnummer generelt, men også fordi en god del personer i grunnopplæringa ikke har fødselsnummer eller d- nummer. Feide kan også benytte DUF- nummer om dette er registrert, men denne identifiaktortypen er ofte ukjent for tjenestene. Side 5

6 Figur 4: Hentes informasjonen direkte fra kildesystemene kan tjenestene ende opp med mindre informasjon enn de trenger, spesielt brukerinformasjon Så fremt det er mulig bør tjenester som henter informasjon om personer og grupper fra skoleeier hente denne fra IdM- systemet og ikke direkte fra HR- systemet eller SASet. Informasjonsflyt gjennom Feide For å gjøre det lettere å ta i bruk eksterne tjenester ble Feides innloggingstjeneste opprettet for over ti år siden. Det var mange flere grunner til opprettelsen, men jeg går ikke nærmere inn på det her. Med Feide- innlogging vil eksterne tjenester enkelt kunne autentisere brukere i grunnopplæringa og få et sett med informasjon om elever, lærere og deres brukeridentifikatorer. I nyeste versjon av informasjonssettet i Feide, det såkalte Feide- skjemaet, er også noen få pedagogiske grupperinger tatt med. Forenklet består informasjonsflyten gjennom Feide av fire deler: Skoleeiers IdM- system legger informasjonen definert i Feide- skjemaet for grunnopplæringen i en LDAP- katalog Feides innloggingstjeneste kan kommunisere med. Side 6

7 Når en elev eller lærer logger inn på en Feide- tilpasset tjeneste henter innloggingstjenesten denne personens informasjon fra Feide- katalogen hos personens skoleeier. Innloggingstjenesten sjekker hvilken informasjon tjenesten har avtale om å få utlevert og fjerner resten. Innloggingstjenesten sender den avtalte informasjonen over til tjenesten sammen med en ferdig autentisert elev eller lærer. Figur 5: Skoleeier legger informasjon i sin Feide- katalog som innloggingstjenesten kan formidle videre til tjenestene Feide kan bare videresende den informasjonen skoleeieren har lagt inn i sin egen Feide- katalog. Feide har heller ikke mulighet til å endre denne informasjonen på noe som helst vis. I enkelte tilfeller utleder vi informasjon basert på det vi får fra skoleeier, som for eksempel fødselsår, men vi endrer ikke på av det vi får oversendt. Dette innebærer at om en person mangler informasjon, informasjonen er feil eller han har glemt passordet sitt kan ikke Feide gjøre noe med dette. Skoleeier må gjøre endringene i sine kildesystemer. Den nye informasjonen vil så flyte til Feide- katalogen som Feides innloggingstjeneste igjen leser informasjonen fra. Side 7

8 Innloggingstjenesten henter også bare ut informasjon om en person i det øyeblikket denne personen logger inn. I praksis kan vi si at det er personen selv som henter sin informasjon fra skoleeier og leverer denne videre til tjenesten når han logger inn. Innloggingstjenesten har ikke mulighet til å hente ut informasjon om flere personer samtidig eller hente informasjon på andre tidspunkter enn akkurat idet personen logger inn. På lengre sikt vil vi kanskje se på noe av dette. For eksempel kan det være nyttig å ha mulighet til å sjekke om en person fremdeles eksisterer hos skoleeieren. Om han har sluttet kan tjenestene få beskjed om dette og de kan rydde vekk personer som ikke er tilknyttet skoleeierne lenger. Men inntil videre er dette begrensningene som er lagt på hva innloggingstjenesten får til å gjøre. Mye av det er av personvern- og sikkerhetshensyn slik at innloggingstjenesten ikke blir et punkt der man kan hente ut veldig mye informasjon om utdanningssektorens over 1 million personer. Informasjonsflyt for tjenester som trenger mer informasjon For tjenester som trenger mer informasjon enn det som ligger i Feide- skjemaet må de i dag hente informasjonen direkte fra hver enkelt skoleeier. Det samme gjelder for tjenester som trenger informasjon om elever, lærere og deres grupper før personene logger inn første gang. Side 8

9 Figur 6: Tjenester som trenger informasjon som ikke er tilgjengelig i Feide må hente denne direkte fra hver enkelt skoleeier Dette er mer krevende enn informasjonshenting gjennom Feide da tjenesten må få informasjon fra alle sine kunders IdM- systemer. For mange tjenester blir det snakk om å hente informasjon fra ti- og hundretalls skoleeiere. Side 9

10 Figur 7: En tjeneste som trenger mer informasjon må hente den fra hver enkelt skoleeier. For mange tjenester blir dette gjerne ti- til hundretalls skoleeiere de må hente informasjon fra Det enkleste for tjenesteleverandøren, og skoleeierne, er om tjenesten kan holde seg til informasjonen den får gjennom Feide, men i de tilfeller der dette ikke er tilstrekkelig vil vi anbefale at informasjonen overføres på et av to formater: PIFU- IMS - IMS Enterprise tilpasset norsk utdanning ABC Enterprise Norsk format som er implementert mange steder, men som ikke vedlikeholdes lenger og bør erstattes av PIFU- IMS Ta kontakt med IKT- senterets standardiseringsprosjekt om du har spørsmål rundt disse formatene. Gruppeinformasjon i Feide Informasjonen tilgjengelig gjennom Feide kan sies å være personsentrert. Eleven eller læreren logger inn og henter ut informasjon om seg selv. Dette gjør at informasjonen som blir sendt over til tjenester har personen som grunnelement. Elevens navn, elevens identifikatorer, elevens tilhørighet til en skoleeier, elevens tilhørighet til skoler og så videre. Dette i motsetning til å se det fra en skoleeiers synsvinkel med et sett av skoler som har en mengde elever og lærere som medlemmer, basisgrupper som inneholder et utvalg av elever og så videre. Gruppeinformasjon i Feide vil derfor være på formen denne eleven tilhører gruppe x, y og z ofte uten mye informasjon om selve gruppen. Side 10

11 Tilhørighet til skoleeier og skoler Frem til og med versjon av Feide- skjemaet inneholdt Feide i grunnopplæringa bare to grupperinger, begge administrative: Skoleeieren personen tilhører, typisk en kommune, fylkeskommune eller privat skoleeier. En person tilhører én skoleeier. Skoler personen tilhører. En person kan tilhøre ingen, en eller flere skoler samtidig. Det at en person tilhører én skoleeier er en sannhet med modifikasjoner. I og med at Feide har distribuert informasjonen ut til alle skoleeierne vil en person som har tilknytning til flere skoleeiere ha en Feide- bruker hos hver av skoleeierne. For eksempel vil en person som er student på videreutdanninga på NTNU og lærer i Trondheim kommune ha en Feide- bruker i NTNUs Feide- katalog og en annen i Trondheim kommunes Feide- katalog. Så personen er tilknyttet to skoleeiere, men hver av hans to Feide- brukere er bare tilknyttet én skoleeier hver. Ikke alle personer i Feide tilhører en skole. Disse vil typisk arbeide med utdanning sentralt i kommunen, gjerne i utdanningsavdelingen eller IT- avdelingen. Trinn og andre Grep- koder I arbeidet med oppdatering av Feide- skjemaet til versjon 1.5, som er gjeldende versjon, spurte vi tjenester hvilke grupper de ønsket seg gjennom Feide. Stort sett ønsket de seg informasjonen som lå i det den gang relativt nye Grep- kodeverket fra Utdanningsdirektoratet. De pedagogiske grupperingene som ble tatt inn i versjon 1.5 av Feide- skjemaet ble derfor: Grep- kodene for trinn for grunnskolen og videregående opplæring. Grep- kodene for utdanningsprogram i videregående opplæring Grep- kodene for programområde i videregående opplæring Grep- kodene for fag i grunnskolen og videregående opplæring Trinn er obligatorisk for elever i både grunnskolen og videregående. Utdanningsprogram og programområde er obligatorisk for elever i videregående. Fag er valgfritt for elever på begge nivåene. De fleste elever vil bare ha ett trinn, utdanningsprogram og programområde. Det er likevel en liten mulighet for at en elev kan være registrert på flere av disse samtidig. Tjenester bør derfor ta høyde for dette. Om fag er registrert vil en elev naturlig nok ha mange fagtilknytninger samtidig. For rollen lærer er Grep- kodene valgfritt å fylle ut og de fleste har det ikke. Noen kan ha det fylt ut og sannsynligheten for at en lærer har flere tilknytninger til forskjellige trinn, utdanningsprogram og programområder samtidig er naturlig nok mye høyere enn for en elev. For mer informasjon om Grep- kodene og deres verdier se: Side 11

12 Feides informasjonsmodell for grunnopplæringa, appendiks 2 Utdanningsdirektoratets GrepWiki Ikke alle har oppdatert til nyeste versjon Versjon 1.5 av Feide- skjemaet ble satt i 2010, men fremdeles er det en del skoleeiere som ikke har fått inn de nye informasjonselementene i sine lokale Feide- kataloger. Mange kommuner har fått inn trinn på sine elever, men noen mangler dette fremdeles. For videregående opplæring er det foreløpig bare en privatskole som har fått på plass trinn, utdanningsprogram og programområde for sine elever. Jeg har et håp om at fylkeskommunene skal begynne å komme etter til skolestart 2013/2014. I dag viser rapportene våre at 80% av skoleeierne i grunnopplæringa sier de er på versjon 1.5. I prinsippet skal de da ha Grep- kodene inne. Årsakene til at det tar såpass lang tid er mange, men for Grep- kodene har vi en situasjon der informasjonen ikke har vært lett tilgjengelig. Kodene ligger ofte SASet, men har ikke blitt overført til IdM- systemet. Og da har det heller ikke vært mulig for IdM- systemet å legge denne informasjonen ut i Feide- katalogen. Se figur 1 og 2. For trinn, som er rimelig statisk og et veldig lite sett med mulige verdier, har noen utledet informasjonen fra annen informasjon i IdM- systemet. For utdanningsprogram, programområder og fag er mengden verdier mye større. En del av den endrer seg over tid. Å utlede korrekt informasjon for store mengder elever blir da mer utfordrende. SASene og IdM- systemet som de fleste fylkeskommunene og mange kommuner bruker driver nå og implementerer PIFU- IMS, som har støtte for Grep- koder og andre typer grupper. Forhåpentligvis blir implementasjonen ferdig i løpet av våren og Grep- kodene kan flyte fra SASet, gjennom IdM- systemet og til Feide- katalogen. Men det vil fremdeles ta tid fra implementeringen er ferdig til de forskjellige skoleeierne har oppdatert sine systemer lokalt. Basisgrupper og undervisningsgrupper I det siste året eller to har vi begynt å få spørsmål om Feide ikke også kan overføre informasjon om basisgrupper/klasser og undervisningsgrupper/faggrupper. Typisk at en elev eller lærer tilhører klasse 10A og undervisningsgruppe 2AIS Valgfag Elevavis. Dette er ikke informasjon Feide har mulighet til å overføre til tjenester i dag. Disse gruppene ikke er med i Feide- skjemaet og informasjonen er heller ikke er tilgjengelig i Feide- katalogen ute hos skoleeierne. Dessverre er det derfor ingen magisk bryter vi bare kan skru på. Spørsmål om disse gruppene ser ut til å komme oftere og oftere fra tjenesteleverandører så det virker som om det er et behov for denne informasjonen og et ønske om at de skal bli tilgjengelige gjennom Feide. Side 12

13 Det vi i Feide har gjort for å imøtekomme dette er i første omgang å åpne for at sektoren kan prøve ut forskjellige måter å utveksle disse gruppene, og eventuelt andre gruppetyper, i tilknytning til Feides innloggingsløsning. Når vi har fått litt erfaringer kan Feide få dette inn i en ny versjon av Feide- skjemaet eller anbefale en annen måte å gjøre dette på. Foreløpig er det foreslått tre alternativer. Fremtidig alternativ 0: Vi fortsetter som nå uten endringer i Feide Feide styres i stor grad av de samlede behovene hos skoleeierne. Det er skoleeierne som sitter på informasjonen som brukes i Feide og det er de som må endre sine systemer for å gjøre ny informasjon tilgjengelig for Feide og tjenester. Det er de ca. 500 skoleeierne som må bruke en god del ressurser for å få ny informasjon til å flyte i sine interne systemene og det er erfaringsmessig også der den største tregheten ligger. Noen skoleeiere er veldig raske, mens hos andre havner denne typen endringer lenger ned på prioriteringslista i konkurranse med andre oppgaver. Feide sentralt, og ikke minst tjenesteleverandørene, bruker også mye ressurser her, men stort sett kan vi si at den største utfordringen er å få med alle skoleeierne. Så nullalternativet er å ikke innføre noe nytt for å få overført andre typer gruppeinformasjon enn dagens skoleeier, skoler og Grep- koder. Tjenester som trenger mer informasjon må få denne utlevert fra hver enkelt skoleeier som i dag. Læringsplattformene er et eksempel på tjenester som gjør dette. Dette kan gjøres på forskjellige formater, men som beskrevet over anbefaler vi PIFU- IMS eller ABC Enterprise. Se figur 6. Fordelen er at disse uttrekkene er tilgjengelige fra de fleste skoleeierne i dag slik at de ikke trenger å gjøre noen større endringer. Ulempen er selvsagt at tjenestene må hente denne informasjonen fra hver enkelt av de opp til 500 skoleeierne de har som kunder i grunnopplæringa. Og skoleeiere må sende informasjon til alle tjenestene som har behov for denne informasjonen hver for seg. Se figur 7. Fremtidig alternativ 1: Flere grupper sendes gjennom Feide Det første alternativet vi i Feide har åpnet for utprøving er å sende informasjonen om basisgrupper og undervisningsgrupper gjennom Feide på samme måte som Grep- kodene sendes i dag. Side 13

14 Figur 8: Mer gruppeinformasjon sendes gjennom Feide Tjenestene vil da kunne bruke disse gruppene på samme måte som de i dag kan bruke Grep- kodene som sendes over. I og med at det ikke er noen nasjonal samordning på navngivningen av basisgrupper og undervisningsgrupper vil det være variasjoner i hva disse gruppene kalles fra skoleeier til skoleeier. Så vidt vi har oppfattet er dette som regel ikke noe problem for tjenestene. Navnene gir mening for elevene og lærerne som bruker tjenestene og det er sine egne grupper de ser. For å få prøvd ut dette alternativet er vi avhengige av at noen skoleeiere og tjenester tilpasser sine løsninger. Skoleeierne må legge informasjonen ut i Feide- katalogen og tjenestene må kunne motta den. Innloggingstjenesten i Feide trenger ikke å gjøre noen store endringer med dette alternativet, men vi må forsikre oss om at den økte informasjonsmengden flyter godt gjennom innloggingssystemet. For en typisk elev kan det se ut som om informasjonsmengden omtrent dobles i størrelse. Sannsynligvis må vi dimensjonere opp maskinparken om dette blir en løsning som skal tas i bruk for hele sektoren. Side 14

15 Fordelen med dette alternativet er at tjenestene kan hente gruppeinformasjonen gjennom Feide i stedet for å måtte hente den fra hver enkelt skoleeier. På samme måte legger skoleeiere informasjonen bare i sin egen Feide- katalog i stedet for å sende den direkte til alle tjenestene. Ulempen ligger i at alle skoleeiere og tjenester må gjøre endringer i sine lokale systemer for å tilby og bruke seg denne informasjonen. Som vi har sett med innføring av Grep- kodene tar dette lang tid så fremt vi ikke får satt det høyt nok på prioriteringslisten til alle parter. En annen ulempe er at dette ikke er en løsning for tjenester som trenger informasjon før eleven eller læreren kommer til tjenesten. Som annen informasjonen i Feide vil denne gruppeinformasjonen bare være tilgjengelig idet elever og lærere logger inn. Fremtidig alternativ 2: Grupper hentes på siden av Feide Det andre alternativet vi har åpnet for er å sette opp et lager for gruppeinformasjon på siden av selve innloggingstjenesten. Dette attributtlageret kan være felles for hele sektoren, bare for grunnopplæringen eller for mindre grupperinger helt ned til hver enkelt skoleeier. I utgangspunktet virker det mest hensiktsmessig å ha færrest mulig attributtlager for samme type informasjon, helst for ett for hele sektoren eller ett for grunnopplæringa. Med et attributtlager for grupper kan tjenester slå opp informasjon om basisgrupper og undervisningsgrupper der. Avhengig av modell som velges kan vi begrense det til oppslag idet en person logger inn på samme måte som alternativ 1 oppslag uavhengig av om personen er innlogget eller ikke, men etter at personen har gitt samtykke til utvekslingen en gang oppslag uavhengig av personen har logget inn, men basert på en avtale mellom skoleeieren og tjenesten en kombinasjon av disse Side 15

16 Figur 9: Attributtlager for grupper på siden av innloggingstjenesten Fordelen med et attributtlager på siden av Feide, men som fungerer i samspill med innloggingstjenesten, er at vi kan være mer fleksibel med hvordan informasjonen utveksles. Vi kan også enklere utvide attributtlageret med annen type informasjon etterhvert som behovene endrer seg i sektoren. Både skoleeiere og tjenester får én løsning å forholde seg til for utvidet informasjon. Feides innloggingstjeneste blir i stor grad uforandret og blir ikke tynget ned med ny informasjon etterhvert som nye behov dukker opp. Side 16

17 Figur 10: Både skoleeiere og tjenester forholder seg bare til innloggingstjenesten og ett attributtlager Ulempen er at dette er det mest uklare av alternativene og som trenger mest arbeid for å få på plass i første runde. Det er uklart hvordan en slik løsning kan realiseres og hvem skal ha ansvaret for den. Og ikke minst er det usikkert om aktørene i sektoren er villige til å ta utviklings- og driftskostnaden både lokalt og for det sentrale attributtlageret. Personlig tror jeg dette alternativet er det beste på lang sikt og kan gi oss en større fleksibilitet og mindre ressursbruk i fremtiden. Veien videre Foreløpig er veien videre uavklart. Som sagt har vi i Feide åpnet for utprøving av disse alternativene for å finne en god måte å utveksle mer informasjon mellom skoleeiere og tjenester. Vi er avhengige av at skoleeiere og tjenesteleverandører er villige til å bli med på utprøving. Etter en pilotperiode ganske sikkert den løsningen justeres, kanskje endres radikalt. I verste fall kan resultatet av utprøvingen bli at den ikke videreføres i det hele tatt. IKT- senteret ønsker ganske sikkert å bidra aktivt i forskjellige piloter, men da må vi også få/sette av større ressurser til dette arbeidet fremover enn det vi har hatt mulighet til og prioritert hittil. Vi tar gjerne imot kontakt fra skoleeiere og tjenester som ønsker å være med på dette arbeidet. Etter utprøving, og etter en beslutningsprosess som vil involvere mange parter i sektoren, vil Feide kunne komme med en endring eller en anbefaling som så kan innføres i hele grunnopplæringa. Tiden det vil ta avhenger veldig av hvor store endringene blir og ikke minst hvor høyt skoleeierne prioriterer disse endringene. Side 17

Generell Feide-arkitektur

Generell Feide-arkitektur Generell Feide-arkitektur Introduksjon Feide er i stor grad innført i universitets- og høgskolesektoren, og blir nå innført i grunnopplæringen. Samtlige fylkeskommuner er enten ferdige eller godt i gang

Detaljer

Feide Nøkkel til den digitale skolen

Feide Nøkkel til den digitale skolen Feide Nøkkel til den digitale skolen Narvik, 2008-04-24 Snorre Løvås www.uninettabc.no Digitale tjenester. 2 Digitale tjenester krever pålogging 3 Hva vi ser Større tilfang av tjenester Tjenester til ansatte,

Detaljer

Kunnskapsdepartementet ønsker en sikker identifisering av elever og lærere. Løsningen er Feide (Felles Elektronisk IDEntitet)

Kunnskapsdepartementet ønsker en sikker identifisering av elever og lærere. Løsningen er Feide (Felles Elektronisk IDEntitet) Kunnskapsdepartementet ønsker en sikker identifisering av elever og lærere Løsningen er Feide (Felles Elektronisk IDEntitet) Senter for IKT i utdanningen har et ansvar for innføring av Feide i grunnopplæringa

Detaljer

Kunnskapsdepartementet ønsker en sikker identifisering i utdanningssektoren. De har valgt Feide (Felles elektronisk identitet)

Kunnskapsdepartementet ønsker en sikker identifisering i utdanningssektoren. De har valgt Feide (Felles elektronisk identitet) Kunnskapsdepartementet ønsker en sikker identifisering i utdanningssektoren De har valgt Feide (Felles elektronisk identitet) UNINETT ABC har et ansvar for innføring av Feide i grunnopplæringa Hva er Feide?

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.60 INNHOLD Innledning... 3 Forberedelse til nytt skoleår... 3 Første møte med e-portalen... 4 Administrere

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.5 INNHOLD Innledning... 2 Forberedelse til nytt skoleår... 2 Første møte med e-portalen... 3 Administrere

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.0 INNHOLD Innledning... 2 Forberedelse til nytt skoleår... 2 Første møte med e-portalen... 3 Administrere

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: 064 &40 Arkivsaksnr.: 11/72

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: 064 &40 Arkivsaksnr.: 11/72 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: 064 &40 Arkivsaksnr.: 11/72 DELTAGELSE I HALD-PROSJEKT EKOMMUNE/FEIDE Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar at Dønna kommune skal delta i HALD-prosjektet

Detaljer

transen snasenrot trenissen trondegutten127 hansetrondsen nesnah dnort trendnissen Trond Hansen kosebamsen84 trasen batman trikaahansen02 trusehasen

transen snasenrot trenissen trondegutten127 hansetrondsen nesnah dnort trendnissen Trond Hansen kosebamsen84 trasen batman trikaahansen02 trusehasen transen snasenrot trenissen trondegutten127 hansetrondsen nesnah dnort trendnissen Trond Hansen kosebamsen84 trasen batman trikaahansen02 trusehasen troeffelheisan 2romshansen Trond Hansen Nå er det mulig

Detaljer

Krav om relevant kompetanse for å undervise i fag mv.

Krav om relevant kompetanse for å undervise i fag mv. Krav om relevant kompetanse for å undervise i fag mv. Endring i opplæringsloven - 10-2 Bestemmelsen ble vedtatt av Stortinget i 2012, og trådte i kraft 1. januar 2014. Endringer i forskrift til opplæringsloven

Detaljer

*Sikkerhetsbehov: K: Konfidensialitet, T: Tilgjengelighet, I: Integritet **Tiltak kan være både organisatoriske og tekniske.

*Sikkerhetsbehov: K: Konfidensialitet, T: Tilgjengelighet, I: Integritet **Tiltak kan være både organisatoriske og tekniske. Risikovurdering Læringsplattform (skole) Eksempler på hendelser er basert på Senter for IKT i utdanningens veiledere for Sikker håndtering av personopplysninger. Dette er kun eksempler og den enkelte skoleeier

Detaljer

KOMMUNIKASJONSPROSJEKT HJEM SKOLE FAU-KORSVOLL SKOLE, OSLO. Korsvoll, April 11, 2014

KOMMUNIKASJONSPROSJEKT HJEM SKOLE FAU-KORSVOLL SKOLE, OSLO. Korsvoll, April 11, 2014 KOMMUNIKASJONSPROSJEKT HJEM SKOLE FAU-KORSVOLL SKOLE, OSLO Korsvoll, April 11, 2014 Spørsmål om rapporten kan rettes til FAU Leder ved Korsvoll Skole Per-Otto Wold per.otto.wold@gmail.com Sammendrag FAU

Detaljer

Utviklingsorientert forvaltningsorgan under KD. Etablert 1.jan. Tromsø VIRKEOMRÅDE. Oslo. Sammenslåing av kompetansemiljø. Barnehagelærerutdanning

Utviklingsorientert forvaltningsorgan under KD. Etablert 1.jan. Tromsø VIRKEOMRÅDE. Oslo. Sammenslåing av kompetansemiljø. Barnehagelærerutdanning Etablert 1.jan 2010 Utviklingsorientert forvaltningsorgan under KD Sammenslåing av kompetansemiljø Tromsø VIRKEOMRÅDE Barnehage Grunnskole VGS Lærerutdanning Barnehagelærerutdanning Oslo Etablert 1.jan

Detaljer

Elverumskolen samler inn personopplysninger:

Elverumskolen samler inn personopplysninger: Innhold Elverumskolen samler inn personopplysninger:... 1 1.1 Registrering av personopplysninger... 1 1.2 Endring av personopplysninger... 4 1.3 Sletting av personopplysninger... 5 Elverumskolen samler

Detaljer

Datavask og rutiner beste praksis

Datavask og rutiner beste praksis Datavask og rutiner beste praksis Veiledning Om Senter for IKT i utdanningen Senter for IKT i utdanningen ble opprettet 1. januar 2010 og er underlagt Kunnskapsdepartementet. Senteret skal bidra til å

Detaljer

Feides informasjonsmodell for grunnopplæringa Juni 2015 Bruk av noredu* Object Class Specification v.1.6 for grunnopplæringa Attributtdokumentet

Feides informasjonsmodell for grunnopplæringa Juni 2015 Bruk av noredu* Object Class Specification v.1.6 for grunnopplæringa Attributtdokumentet Feides informasjonsmodell for grunnopplæringa Juni 2015 Bruk av noredu* Object Class Specification v.1.6 for grunnopplæringa Attributtdokumentet Dokumenthistorikk Versjon Dato Initialer Kommentar 2013-10

Detaljer

Feides informasjonsmodell for grunnopplæringa Oktober 2013 Bruk av noredu* Object Class Specification v.1.5.1 for grunnopplæringa Attributtdokumentet

Feides informasjonsmodell for grunnopplæringa Oktober 2013 Bruk av noredu* Object Class Specification v.1.5.1 for grunnopplæringa Attributtdokumentet Feides informasjonsmodell for grunnopplæringa Oktober 2013 Bruk av noredu* Object Class Specification v.1.5.1 for grunnopplæringa Attributtdokumentet Dokumenthistorikk Versjon Dato Initialer Kommentar

Detaljer

IKT-standard for skolene i Telemark fylkeskommune Addendum 2014-06-20 til styringsdokument 01/2013

IKT-standard for skolene i Telemark fylkeskommune Addendum 2014-06-20 til styringsdokument 01/2013 IKT-standard for skolene i Telemark fylkeskommune Addendum 2014-06-20 til styringsdokument 01/2013 Innhold Innledning..... 3 IKT-standard for skolene i Telemark fylkeskommune. 4 Kommentarer til endringer

Detaljer

Skolelederkonferansen: Skolen i digital utvikling 13.11.2015

Skolelederkonferansen: Skolen i digital utvikling 13.11.2015 Skolelederkonferansen: Skolen i digital utvikling 13.11.2015 Tjenester og ressurser til støtte for skoleledelse i et digitalt perspektiv Elin J. Reite Avdelingsleder Avdeling for analyse og teknologi Senter

Detaljer

Politisk måldokument

Politisk måldokument Politisk måldokument Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag 2010/2011 Elevorganisasjonen er en partipolitisk uavhengig organisasjon for elever og lærlinger i videregående opplæring og ungdomsskolen. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Feide i Akershus fylkeskommune

Feide i Akershus fylkeskommune Feide i Akershus fylkeskommune Akershus fylkeskommune (AFK) benytter Feide (Felles Elektronisk IDEntitet) for pålogging til mange nettbaserte tjenester, for eksempel It s Learning og Kikora. Når du begynner

Detaljer

Status og nyheter. Av cand.scient Knut Yrvin KOMIT 27. okt 2004. Lysark kun til fri kopiering

Status og nyheter. Av cand.scient Knut Yrvin KOMIT 27. okt 2004. Lysark kun til fri kopiering Status og nyheter Av cand.scient Knut Yrvin KOMIT 27. okt 2004 Lysark kun til fri kopiering Hva forvernter brukerne? Sentralisert drift Ressurssparing for skolene med åpen kildekodeløsninger Driftskonsepter

Detaljer

Høring - endringer i faget utdanningsvalg

Høring - endringer i faget utdanningsvalg Side 1 av 7 VÅR SAKSBEHANDLER Avdeling for læreplanutvikling/frode Midtgård FRIST FOR UTTALELSE 23.01.2015 PUBLISERT DATO 27.10.201 VÅR REFERANSE 201/5831 Høring - endringer i faget utdanningsvalg INGEN

Detaljer

Regelverk og føringer

Regelverk og føringer Regelverk og føringer Opplæringsloven Forskrift til opplæringsloven Forskrift om inntak og formidling til videregående opplæring, Hedmark fylkeskommune (lokal forskrift) Rundskriv Veiledere Overordnede

Detaljer

Datavask og rutiner beste praksis

Datavask og rutiner beste praksis temahefte Datavask og rutiner beste praksis Innhold Om UNINETT ABC...4 Om dette heftet...4 INNLEDNING...5 1 Om identitetsforvaltning...5 2 Krav til skoleeiere...5 2.1 Norsk lovgivning...5 2.2 Generelle

Detaljer

Identitetsforvaltning i Møre og Romsdal fylkeskommune. Identity Management

Identitetsforvaltning i Møre og Romsdal fylkeskommune. Identity Management Identitetsforvaltning i Møre og Romsdal fylkeskommune Identity Management Hva er identitetsforvaltning? Administrasjon av livsløpet til elektroniske brukere Kontrollert oppretting, vedlikehold og fjerning/arkivering

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2011/3904-0 Einar Hernborg, B63 15.11.2011

Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2011/3904-0 Einar Hernborg, B63 15.11.2011 MOLDE KOMMUNE Fagseksjon skole Notat Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2011/3904-0 Einar Hernborg, B63 15.11.2011 Til: Rådmannen Resultat av nasjonale prøver i engelsk 2011 Dette notatet baserer

Detaljer

Overføring av elevinformasjon med VOKAL

Overføring av elevinformasjon med VOKAL Ingrid Evju, 5. september 2013 Overføring av elevinformasjon med VOKAL Et tiltak i Overgangsprosjektet i Ny GIV IKO-modellen IKO = Identifisering, kartlegging og oppfølging Utviklet av Akershus fylkeskommune

Detaljer

Utkast Kravspesifikasjon sensurregistrering

Utkast Kravspesifikasjon sensurregistrering Utkast Kravspesifikasjon sensurregistrering versjon 2.9.15 Richard Edvin Borge, Adelheid Mortensen Huuse 1 1 Introduksjon Som et ledd i digitaliseringen av eksamensprosessen er det ønskelig å få en løsning

Detaljer

Nettbasert skoleadministrasjon. 1 Visma FLYT Skole

Nettbasert skoleadministrasjon. 1 Visma FLYT Skole Visma FLYT Skole Nettbasert skoleadministrasjon 1 Visma FLYT Skole Visma FLYT Skole De gode grunnene: Effektiviserer administrasjonen av norske skoler Lar lærerne bruke mer tid på undervisning Sørger for

Detaljer

Installere programvare gjennom Datapennalet - Tilbud

Installere programvare gjennom Datapennalet - Tilbud NTNU Trondheim Norges Teknisk- Naturvitenskapelige Universitet Datapennalet Installere programvare gjennom Datapennalet - Tilbud Påmeldingsinfo Hvordan tjenesten fungerer Krav til utstyr Uttesting av programvareformidling

Detaljer

IST Skole - Foresattepålogging Oktober 2010 versjon 1.0

IST Skole - Foresattepålogging Oktober 2010 versjon 1.0 IST Skole - Foresattepålogging Oktober 2010 versjon 1.0 Side 1 av 12 Velkommen til en ny skole! IST er den markedsledende leverandøren av IT-løsninger for utdanningssektoren. Vi tilbyr våre kunder en unik

Detaljer

Feide systemarkitektur Januar 2011 Versjon 2.0

Feide systemarkitektur Januar 2011 Versjon 2.0 Feide systemarkitektur Januar 2011 Versjon 2.0 Document History Version Date Initials Comments 2.0 Januar 2011 HV Dokumentet er oppdatert ihht gjeldende arkitektur. UNINETT Abels gate 5 Teknobyen NO-7465

Detaljer

En enkel lærerveiledning

En enkel lærerveiledning En enkel lærerveiledning ~ 1 ~ Innhold INNLEDNING... 3 Hva?... 3 Hvorfor?... 3 INN- og UTLOGGING... 4 Innlogging... 4 Utlogging... 5 Lærerinnlogging/-utlogging... 5 OUTLOOK / EPOST... 6 Skrive epost...

Detaljer

Høringsuttalelse til forslag til forskriftsendringer krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m.

Høringsuttalelse til forslag til forskriftsendringer krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m. Byrådssak 1407 /13 Høringsuttalelse til forslag til forskriftsendringer krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m. LIGA ESARK-03-201300286-56 Hva saken gjelder: Det foreligger brev datert 14.6.2013

Detaljer

Utdanningssektoren. Virksomhetsplan 2014 17.01.2014

Utdanningssektoren. Virksomhetsplan 2014 17.01.2014 Utdanningssektoren Virksomhetsplan 2014 17.01.2014 G. Musikk- og kulturskolen Programområd e F. Skolefritidsordningen E. Barnehage H. Voksenopplæring Utdanningssektoren D. Spesial- og sosialpedagogisk

Detaljer

Brukerdokumentasjon. Adresseregisteret Om Adresseregisteret

Brukerdokumentasjon. Adresseregisteret Om Adresseregisteret Brukerdokumentasjon Adresseregisteret Om Adresseregisteret FORORD FORORD Adresseregisteret er et felles nasjonalt register for presis adressering ved utveksling av helseopplysninger som sendes elektronisk

Detaljer

Utvikle og gjennomføre en opplæringsplan i forbindelse med innføring av læringsplattformen Fronter ved Fillan sentralskole/hitra ungdomsskole

Utvikle og gjennomføre en opplæringsplan i forbindelse med innføring av læringsplattformen Fronter ved Fillan sentralskole/hitra ungdomsskole Presentasjon av bachelorprosjekt Utvikle og gjennomføre en opplæringsplan i forbindelse med innføring av læringsplattformen Fronter ved Fillan sentralskole/hitra ungdomsskole Utført av: Eva Kristin Lindseth

Detaljer

Hvordan er tilretteleggingen og oppfølgingen av opplæringstilbudet i grunnskolen?

Hvordan er tilretteleggingen og oppfølgingen av opplæringstilbudet i grunnskolen? Hvordan er tilretteleggingen og oppfølgingen av opplæringstilbudet i grunnskolen? Presentasjon av Riksrevisjonens undersøkelse av opplæringen i grunnskolen v/ekspedisjonssjef Therese Johnsen Kristiansand

Detaljer

Fronterplan for grunnskolen

Fronterplan for grunnskolen Fronterplan for grunnskolen Forord Fronter er en del av IKT-opplæringa i skolene i Skaun kommune. Denne planen må derfor sees på som en del av en total plan for IKT-opplæring. En fullstendig IKT-plan må

Detaljer

Designguide for ID-porten. Versjon 2.0

Designguide for ID-porten. Versjon 2.0 Designguide for ID-porten Versjon 2.0 Innhold Introduksjon 03 Symbol 03 Navn 03 Brukerstatuser 03 Symbol 04 Hovedversjon 05 Alternativ versjon 05 Størrelse og plassering 05 Navn og bildetekst 05 Farger

Detaljer

SKOLERUTE 2011-2012 - KORRIGERT RAMME FOR SKOLEEIERS UTARBEIDELSE AV SKOLERUTE FOR EGNE SKOLER

SKOLERUTE 2011-2012 - KORRIGERT RAMME FOR SKOLEEIERS UTARBEIDELSE AV SKOLERUTE FOR EGNE SKOLER Sør Trøndelag fylkeskommune www.stfk.no Regionkoordinatorene i Sør-Trøndelag Kommunene i Sør-Trøndelag v/skolefaglig ansvarlig Vår saksbehandler: Gunnar Solberg Tlf. 73 86 62 14 E-post: gunnar.solberg@stfk.no

Detaljer

Tilskuddsportalen Veiledning for rapportering av elevtall og prognoser - våren 2012

Tilskuddsportalen Veiledning for rapportering av elevtall og prognoser - våren 2012 Saksbehandler: Kari Anne Sørvik E-post: tilskuddsportalen@udir.no Vår dato: 23.03.2012 Vår referanse: 2012/976 Tilskuddsportalen Veiledning for rapportering av elevtall og prognoser - våren 2012 Vi viser

Detaljer

PRESENTASJON NAFO- FAGDAG UTFORDRINGER OG SUKSESSKRITERIER FOR INNFØRINGSTILBUD

PRESENTASJON NAFO- FAGDAG UTFORDRINGER OG SUKSESSKRITERIER FOR INNFØRINGSTILBUD PRESENTASJON NAFO- FAGDAG UTFORDRINGER OG SUKSESSKRITERIER FOR INNFØRINGSTILBUD 13. NOVEMBER 2015 MARIANNE HOLMESLAND, SENIORKONSULENT RAMBØLL MANAGEMENT CONSULTING FORMÅLET MED EVALUERINGEN Evalueringen

Detaljer

Egeninitiert forslag fra Ungdommens bystyre om overgangen fra ungdomsskole til videregående

Egeninitiert forslag fra Ungdommens bystyre om overgangen fra ungdomsskole til videregående BEBY /15 Bergen bystyre Egeninitiert forslag fra Ungdommens bystyre om overgangen fra ungdomsskole til videregående LLEN ESARK-022-201432944-12 Hva saken gjelder: Ungdommens bystyre (UB) sendte 261114

Detaljer

Gruppearbeid. Digitalt verktøy på utdanning.no samarbeidsavtaler

Gruppearbeid. Digitalt verktøy på utdanning.no samarbeidsavtaler Gruppearbeid Digitalt verktøy på utdanning.no samarbeidsavtaler I dette gruppearbeidet skal vi jobbe med den lukkede delen av det digitale verktøyet: registrering av samarbeidsavtaler innen prosjekt til

Detaljer

IKT. for helsetjenesten. 5 løsningsprinsipper for bedre samhandling

IKT. for helsetjenesten. 5 løsningsprinsipper for bedre samhandling IKT for helsetjenesten 5 løsningsprinsipper for bedre samhandling 1 Dette er en oppsummering av tiltak 12 i handlingsplan for Nasjonal IKT, «Tjenesteorientert arkitektur for spesialisthelsetjenesten».

Detaljer

Brukerdokumentasjon. Adresseregisteret Om Adresseregisteret

Brukerdokumentasjon. Adresseregisteret Om Adresseregisteret Brukerdokumentasjon Adresseregisteret Om Adresseregisteret FORORD FORORD Adresseregisteret er et felles nasjonalt register for presis adressering ved utveksling av helseopplysninger som sendes elektronisk

Detaljer

Kvalitetssikring av feideforvaltningen. Senter for IKT i Utdanningen 24.April 2013 Harald Torbjørnsen

Kvalitetssikring av feideforvaltningen. Senter for IKT i Utdanningen 24.April 2013 Harald Torbjørnsen Kvalitetssikring av feideforvaltningen Senter for IKT i Utdanningen 24.April 2013 Harald Torbjørnsen 3 Hva er målet? Hva må ligge til grunn? Stabil drift Kompetanse til å bruke Kompetanse på pedagogisk

Detaljer

Vår dato: Vårreferanse : 2011/118

Vår dato: Vårreferanse : 2011/118 Vår saksbehandler: Frode Nyhamn Direkte tlf: 23 30 13 07 E-post: fny@udir.no Vår dato: Vårreferanse : 2011/118 SRY-møte8-2011 Dato: 29.11.2011 Sted: Utdanningsdirektoratet, konferanseavdelingen, møterom

Detaljer

Entreprenørskap i norsk skole. Utvikling av en digital ressursbank med gode eksempler på undervisningsopplegg for entreprenørskap

Entreprenørskap i norsk skole. Utvikling av en digital ressursbank med gode eksempler på undervisningsopplegg for entreprenørskap Entreprenørskap i norsk skole Utvikling av en digital ressursbank med gode eksempler på undervisningsopplegg for entreprenørskap Trond Storaker 24. mai 2013 03.06.2013 1 Hva er entreprenørskap Entreprenørskap

Detaljer

IKT-informasjon elever

IKT-informasjon elever Velkommen til Re videregående! IKT-informasjon elever Denne er primært rettet mot nye elever ved Re vgs, men den kan være et fint oppslagsverk for alle Innhold Velkommen til Re videregående!... 1 Brukerident...

Detaljer

BRUKERMANUAL. Deviations and Reporting

BRUKERMANUAL. Deviations and Reporting BRUKERMANUAL Deviations and Reporting Forord Dette er brukermanual for CEMAsys Immediate Reporting applikasjon som er laget for iphone og Android telefoner. CEMAsys Immediate Reporting er en applikasjon

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2015 2016 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Utdanningsvalg i Troms: Mellom logistikk og forskning

Utdanningsvalg i Troms: Mellom logistikk og forskning Utdanningsvalg i Troms: Mellom logistikk og forskning Trond Svendsen, rådgiver Hansnes skole, Karlsøy kommune Torill Sommerlund, skolefaglig rådgiver Tromsø kommune Hindre frafall i videregående opplæring

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for kultur og næring har møte den 08.02.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tillegg - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for kultur og næring har møte den 08.02.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tillegg - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for kultur og næring har møte den 08.02.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. 7845 5223 Epost: POSTPS@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM

PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 31.01.2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

Unge Funksjonshemmedes merknader til St.meld. nr. 31 (2007-2008) Kvalitet i skolen

Unge Funksjonshemmedes merknader til St.meld. nr. 31 (2007-2008) Kvalitet i skolen Unge Funksjonshemmedes merknader til St.meld. nr. 31 (2007-2008) Kvalitet i skolen Unge Funksjonshemmedes merknader til: St.meld. nr. 31 (2007-2008) Kvalitet i skolen Generelle merknader Stortingsmelding

Detaljer

Integrering av VITEN i lærerutdanningen

Integrering av VITEN i lærerutdanningen Vedlegg til statusrapport til prosjektet: Integrering av VITEN i lærerutdanningen Veiledning av FPPU-studenter ved NTNU FPPU - Fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning er NTNUs fjernundervisningstilbud

Detaljer

IST Skole Vurdering - Foresatt

IST Skole Vurdering - Foresatt IST Skole Vurdering - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2013/2969-0 Einar Hernborg, B60/&83 12.11.2013

Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2013/2969-0 Einar Hernborg, B60/&83 12.11.2013 MOLDE KOMMUNE Fagseksjon skole Notat Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2013/2969-0 Einar Hernborg, B60/&83 12.11.2013 Til: Rådmannen Resultat på nasjonale prøver i engelsk 2013 Dette notatet

Detaljer

Det innkalles til møte i Forum for fagskolestatistikk tirsdag 11. november 2014 kl. 10.00-14.00 i Lånekassens lokaler i Søndre gate 14, Trondheim.

Det innkalles til møte i Forum for fagskolestatistikk tirsdag 11. november 2014 kl. 10.00-14.00 i Lånekassens lokaler i Søndre gate 14, Trondheim. Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS NORWEGIAN SOCIAL SCIENCE DATA SERVICES Harald Hårfagres gate 29 N-5007 Bergen Norway Tel: +47-55 58 21 17 Fax: +47-55 58 96 50 nsd@nsd.uib.no www.nsd.uib.no

Detaljer

1. Generelt. GSI, import av datafil (spec 1.0) 1.1. Ingen individbasert innsamling. 1.2. Historikk. 1.3. Import 2010-11. 1.4. Importmulighet i GSI

1. Generelt. GSI, import av datafil (spec 1.0) 1.1. Ingen individbasert innsamling. 1.2. Historikk. 1.3. Import 2010-11. 1.4. Importmulighet i GSI 1. Generelt 1.1. Ingen individbasert innsamling Det har noen år vært gjennomført testing av en individbasert innsamling til GSI (Grunnskolens Informasjonssystem). Det foreligger ikke nødvendige godkjenninger

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Engerdal kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Engerdal kommune Tilstandsrapport for grunnskolen i Engerdal kommune Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling som

Detaljer

Høringsnotat - endringer i reglene om føring av fravær

Høringsnotat - endringer i reglene om føring av fravær Høringsnotat - endringer i reglene om føring av fravær 1. Bakgrunn Utdanningsdirektoratet er i oppdrag 18-14 fra Kunnskapsdepartementet bedt om å vurdere Barneombudets innspill om reglene for føring av

Detaljer

OBS! Pass på at De har den siste versjonen av det skoleadministrative systemet.

OBS! Pass på at De har den siste versjonen av det skoleadministrative systemet. rundskriv nr. 07/12 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Ungdomsskolane i Møre og Romsdal Dato: Ref: 13.06.2012 36396/2012/062 - Innhenting av standpunkt og eksamenskarakterar for skoleåret 2011/2012 Inntak til

Detaljer

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere. Til skoleeiere

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere. Til skoleeiere Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere Til skoleeiere Kompetanse for kvalitet Strategi for videreutdanning av lærere Statlige utdanningsmyndigheter, arbeidstakerorganisasjonene, KS og universiteter

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 2-4 Utvalg: Hovedutvalg skole, barnehage og kultur Møtested: Møterom 2, Rødberg Dato: 17.03.2011 Tidspunkt: 14:00 Orienteringssaker: Årsregnskap Tilsettinger

Detaljer

Digital og/eller analog skoledag?

Digital og/eller analog skoledag? Digital og/eller analog skoledag? Mitt navn er (som sagt) Odin Hetland Nøsen. Jeg er for tiden rådgiver hos skolesjefen i Randaberg, og har tidligere vært ITkonsulent på den gang Høgskolen i Stavanger,

Detaljer

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering...

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering... INNHOLD Mamut for Altinn INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 1.1 Om Altinn... 2 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Registrering... 5 2.3 Opprett en bruker... 7

Detaljer

Regler og informasjon til foresatte om bruk av datautstyr for 1.-3. trinn

Regler og informasjon til foresatte om bruk av datautstyr for 1.-3. trinn Regler og informasjon til foresatte om bruk av datautstyr for 1.-3. trinn Med hjemmel i IKT-reglement for grunnskolene i Notodden kommune. I følge Kunnskapsløftet er det et mål at elevene etter 2. trinn

Detaljer

KONTROLL INSIDE MSOLUTION

KONTROLL INSIDE MSOLUTION KONTROLL INSIDE MSOLUTION Forandre renholdsteam eller renholdsdager på oppdrag I denne brukerveiledningen skal vi bruke bytte renholdsdager. Det skjer jo at vi bytter renholdsdager eller team på kunder.

Detaljer

Oppvekstmanifest. Trondheim SV

Oppvekstmanifest. Trondheim SV Oppvekstmanifest Trondheim SV Læring for livet Trondheim kommune ble i 2010 kåra til årets barne- og ungdomskommune. For å leve opp til denne tittelen mener sv at det må satses videre på gode tiltak for

Detaljer

KOMMUNE24:7. Gi innbyggerne digitalt førstevalg med e-skjema

KOMMUNE24:7. Gi innbyggerne digitalt førstevalg med e-skjema KOMMUNE24:7 Gi innbyggerne digitalt førstevalg med e-skjema Kommune24:7 Kommune24:7 er løsningen som gjør det enkelt for innbygger å søke tjenester på nett. Med brukervennlige skjermdialoger blir søkeprosessen

Detaljer

Rapport fra felles nasjonalt tilsyn og tilsyn med årstimetall

Rapport fra felles nasjonalt tilsyn og tilsyn med årstimetall Vår saksbehandler: Direkte tlf: Vår dato: 26.08.2008 Deres dato: Vår referanse: 2007/2971 Deres referanse: Kunnskapsdepartementet v/opplæringsavdelingen Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Rapport fra felles nasjonalt

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT 1 ENDELIG TILSYNSRAPPORT Elevenes rett til gratis videregående opplæring Meråker videregående skole Nord-Trøndelag fylkeskommune 2 Innhold 1 Innledning... 3 2 Om tilsynet med Nord-Trøndelag fylkeskommune...

Detaljer

Educatia AS. Programmeringsgrensesnitt (API) for brukersynkronisering. Versjon: 1.1 (19.10.2015) Educatia AS firmapost@educatia.

Educatia AS. Programmeringsgrensesnitt (API) for brukersynkronisering. Versjon: 1.1 (19.10.2015) Educatia AS firmapost@educatia. Educatia AS Programmeringsgrensesnitt (API) for brukersynkronisering Versjon: 1.1 (19.10.2015) Educatia AS firmapost@educatia.no Side 1 av 9 Introduksjon Dette dokumentet beskriver hvordan Educatias programmeringsgrensesnitt

Detaljer

Pilotprosjektet skal anskaffe, utvikle og sette sammen følgende deler til et helhetlig EVU-tilbud:

Pilotprosjektet skal anskaffe, utvikle og sette sammen følgende deler til et helhetlig EVU-tilbud: Introduksjon til MatteMOOC-prosjektet Den overordnete målsettingen for prosjektet er utvikling og utprøving av et system og modell for storskala etter- og videreutdanning av lærere i grunnopplæringen.

Detaljer

1. Bruk av kvalitetsvurdering

1. Bruk av kvalitetsvurdering Områder og spørsmål i Organisasjonsanalysen - Grunnskoler 1. Bruk av kvalitetsvurdering DRØFTING AV KVALITET LÆRER LEDELSE ANDRE 1.1 Medarbeidere og ledelsen drøfter resultatet fra elevundersøkelsen. 1.2

Detaljer

Foredragsholder: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen Samling for fylkeskommunalt nettverk for Program for bedre gjennomføring

Foredragsholder: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen Samling for fylkeskommunalt nettverk for Program for bedre gjennomføring 1 Foredragsholder: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen Arrangement: Samling for fylkeskommunalt nettverk for Program for bedre gjennomføring Dato: 6. oktober Sted: Grand Hotell, konferanseavdelingen

Detaljer

Hvordan organiseres rådgivningen i grunnskolen?

Hvordan organiseres rådgivningen i grunnskolen? Hvordan organiseres rådgivningen i grunnskolen? Hurtigruta 9. november 2010 Guri Adelsten Iversen utdanningsdirektør I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

Detaljer

Teknisk veiledning for internettløsningen av «Tempolex bedre læring».

Teknisk veiledning for internettløsningen av «Tempolex bedre læring». Teknisk veiledning for internettløsningen av «Tempolex bedre læring». Nettløsningen består nå av: «Tempolex bedre lesing», «Tempolex betre lesing», «Tempolex better reading», «Tempolex matematikk, bokmål»,

Detaljer

KUNNSKAP.NO (versjon 7)

KUNNSKAP.NO (versjon 7) KUNNSKAP.NO (versjon 7) 1. Innlogging 1 2. Endre passord 1 3. Mine mapper 2 4. Hvordan jobbe med læremidlene? 2 5. Hvordan jobbe med oppgaver fra lærer? 4 6. Kalender 8 7. Internpost 8 8. Maskinkrav 10

Detaljer

Hvordan få tilgang til journalopplysning fra andre virksomheter

Hvordan få tilgang til journalopplysning fra andre virksomheter Hvordan få tilgang til journalopplysning fra andre virksomheter Avdelingssjef, KITH Tema Løsninger for utlevering og tilgang til helseopplysninger Utlevering ved hjelp av web-publisering Samhandlingsarkitektur

Detaljer

Informasjon til nye brukere (for lærere) Mars 2014, 3. utgave

Informasjon til nye brukere (for lærere) Mars 2014, 3. utgave Informasjon til nye brukere (for lærere) Mars 2014, 3. utgave INNHOLD Viktig før oppstart 1. Innlogging Med FEIDE Uten FEIDE 2. Registrering av skole 3. Ferdig registrert 4. Hvordan få elever i gang med

Detaljer

Oppstartsamling Pilotering av funksjon som lærerspesialist Ingunn Bremnes Stubdal, Utdanningsdirektoratet

Oppstartsamling Pilotering av funksjon som lærerspesialist Ingunn Bremnes Stubdal, Utdanningsdirektoratet Oppstartsamling Pilotering av funksjon som lærerspesialist Ingunn Bremnes Stubdal, Utdanningsdirektoratet Piloteringen 208 lærerspesialister fordelt på 38 skoleeiere 31 kommuner, 6 fylkeskommuner og en

Detaljer

Fra 0 til 800 elever på 7 a r

Fra 0 til 800 elever på 7 a r Fra 0 til 800 elever på 7 a r Hva lurer dere på? Hvorfor drive en vanlig videregående skole som er privat - i konkurranse med en gratis offentlig skole? Hva er en privat videregående skole? Hva er det

Detaljer

Vår referanse Deres referanse Dato 200821814-15 07.05.2012

Vår referanse Deres referanse Dato 200821814-15 07.05.2012 Regionkoordinatorene i Sør-Trøndelag Kommunene i Sør-Trøndelag v/skolefaglig ansvarlig De videregående skolene i Sør-Trøndelag Vår referanse Deres referanse Dato 200821814-15 07.05.2012 Revidert skolerute

Detaljer

Tema: Nytt skoleår Fronter 92

Tema: Nytt skoleår Fronter 92 Tema: Nytt skoleår Fronter 92 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Tema: Nytt skoleår... 1 Innledning...

Detaljer

NOx-fondets portal for. rapportering og tilslutning. Brukermanual. Versjon 2.0

NOx-fondets portal for. rapportering og tilslutning. Brukermanual. Versjon 2.0 NOx-fondets portal for rapportering og tilslutning Brukermanual Versjon 2.0 27. april 2015 1 Innhold 1. Pålogging... 3 2. Hovedsiden... 4 3. Din virksomhet... 5 3.1. Informasjon om din virksomhet... 5

Detaljer

Krav til en vertsorganisasjon i Feide

Krav til en vertsorganisasjon i Feide Krav til en vertsorganisasjon i Feide veiledning Om Senter for IKT i utdanningen Senter for IKT i utdanningen er et forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet. Senterets oppgave er å bidra til at bruken

Detaljer

Søknadsfrist 20. mars 2015

Søknadsfrist 20. mars 2015 Utlysning av midler: Utprøving av modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Søknadsfrist 20. mars 2015 Utdanningsdirektoratet inviterer

Detaljer

1. Bruk av kvalitetsvurdering nr DRØFTING AV KVALITET

1. Bruk av kvalitetsvurdering nr DRØFTING AV KVALITET OMRÅDER OG SPØRSMÅL I ORGANISASJONSANALYSEN GRUNNSKOLER MASTER med alle spørsmål til alle grupper Kolonner til høyre angir hvilke spørsmål som det er aktuelt for de tre gruppene medarbeidere. Til bruk

Detaljer

WinMed 2 NHN Adresseregister

WinMed 2 NHN Adresseregister 1 WinMed 2 NHN Adresseregister Introduksjon og brukerveiledning 2 Innholdsfortegnelse Introduksjon... 3 Kort om NHN Adresseregister fra NHN sine sider... 3 Funksjonalitet... 3 Brukerveiledning... 4 Adresseregister-bildet...

Detaljer

Hjelp / Brukerveiledning for MinSkyss (klikk på emne)

Hjelp / Brukerveiledning for MinSkyss (klikk på emne) OBS! Veiledningen er litt eldre enn siste versjon av selve systemet. Derfor stemmer ikke alle bilder i MinSkyss med det som står her. Til gjengjeld har vi fått inn infoknapper i bilden når du fylle utsøknaden.

Detaljer

Hjelp til MV-Login Administrasjon MikroVerkstedet A/S

Hjelp til MV-Login Administrasjon MikroVerkstedet A/S Hjelp til MV-Login Administrasjon MikroVerkstedet A/S Dokumentversion: 20130920A 1 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Kapittel 1. Aktiver MV-Login administratorkonto... 5 Kapittel 2. Bruk MV-Login Administrasjon...

Detaljer

Informasjonsportalen

Informasjonsportalen Brukermanual Informasjonsportalen Aksjeservice versjon 2.0 Aksjeservice AS Kolbergveien 20 3121 Tønsberg / Munkedamsveien 68 0270 Oslo Forord Aksjeservice er en løsningsleverandør for ikke-børsnoterte

Detaljer

Nærmere informasjon om endringer i forvaltningsloven og eforvaltningsforskriften

Nærmere informasjon om endringer i forvaltningsloven og eforvaltningsforskriften Nærmere informasjon om endringer i forvaltningsloven og eforvaltningsforskriften Vedlegg til brev fra KMD til forvaltningen Digital kommunikasjon som hovedregel Digital kommunikasjon er nå hovedregelen

Detaljer

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk STUDIEPLAN FOR IKT i læring, Modul 4: Lese- og skriverollen med web 2.0 15stp Behandlet i instituttrådet:

Detaljer