XXXXXXXXX XXXXX. En oppblåst rekord. Søkere til lærerutdanning: Hovedsaken Xxxx xx

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "XXXXXXXXX XXXXX. En oppblåst rekord. Søkere til lærerutdanning: Hovedsaken Xxxx xx"

Transkript

1 Reportasje 20 Fikk oppfylt sin indianerdrøm Min favorittlærer 24 Du gjorde meg trygg Fotoreportasje 30 Ut mot havet Frisonen 41 Kikkeren i skogen AUGUST Søkere til lærerutdanning: En oppblåst rekord Hovedsaken Xxxx xx XXXXXXXXX XXXXX 1 UTDANNING nr. x/x. xxx 2011 Ut_01.indd

2 Redaksjonen AUGUST 2013 utdanningsnytt.no Innhold Knut Hovland Ansvarlig redaktør Harald F. Wollebæk Sjef for nett, desk og layout Paal M. Svendsen Nettredaktør Ylva Törngren Deskjournalist Sonja Holterman Journalist Jørgen Jelstad Journalist Lena Opseth Journalist Kirsten Ropeid Journalist Marianne Ruud Journalist Inger Stenvoll Grafisk formgiver 12 Hovedsaken: DET GNISTRENDE OVERSALGET Søkertallene til lærerutdanningen er ikke rekordstor, slik regjeringen gjerne hevder. I august møter rundt 2700 studenter opp på landets studiesteder for å bli grunnskolelærere. Det er nøyaktig likt gjennomsnittsopptaket de siste 18 årene. Tore Magne Gundersen Grafisk formgiver Ståle Johnsen Bokansvarlig/korrekturleser Synnøve Maaø Markedssjef Frisonen Som åtteåring fikk Tormod Seljegard være med den eldre broren og kameratene ut i skogen tidlig om morgenen for å se på dyr. Slik begynte hobbyen hans. Helga Kristin Johnsen Markedskonsulent Randi Skaugrud Markedskonsulent Berit Kristiansen Markedskonsulent Hilde Aalborg Markedskonsulent Carina Dyreng Markedskonsulent Innhold Aktuelt 4 Aktuelt navn 10 Hovedsaken 12 Kort og godt 18 Ut i verden 19 Reportasje 20 Min favorittlærer 24 Reportasje 26 Fotoreportasje 30 Reportasje 34 Aktuelt 41 Friminutt 42 Frisonen 43 På tavla 44 Innspill 46 Pedagogikk 51 Debatt 52 Kronikk 58 Stilling ledig/ kunngjøringer 62 Lov og rett 71 Fra forbundet Min favorittlærer Første skoledag gjemte Julie Margrethe Brodtkorb seg bak mor og far, slik grudde hun seg. Heldigvis hadde lærer Torill Carson Røsok øye for hver elev, også for Julie. 2 UTDANNING nr. 13/23. august 2013 Ut_02.indd

3 Utdanning på nettet På Utdannings nettutgave finner du blant annet løpende nyhetsdekning og debatt, utgaver av bladet i pdf-format og informasjon om utgivelser: Leder Knut Hovland Ansvarlig redaktør 30 xx Fotoreportasje De rundt 500 innfødte legger seg i selen for å gi de tilreisende det lille ekstra under Trænafestivalen. Her frakter Samba bagasje for festivaldeltakere. 20 Indianer i skolegården Misvær skole i Nordland fikk besøk av en ekte amerikansk indianer. Joseph Reuben Silverbird (83) reiser verden rundt med et budskap om kjærlighet og fred. UTDANNING Utgitt av Utdanningsforbundet Oahppolihttu Besøksadresse Utdanningsforbundet, Hausmanns gate 17, Oslo Telefon: Postadresse Postboks 9191 Grønland, 0134 Oslo e-postadresse Godkjent opplagstall Per 1. halvår 2012: issn: Design Itera Gazette Dette produktet er trykket etter svært strenge miljøkrav og er svanemerket, CO 2 -nøytralt og 100 % resirkulerbart. Trykk: Aktietrykkeriet AS Abonnementsservice Medlemmer av Utdanningsforbundet melder adresseforandringer til medlemsregisteret. E-postadresse: Medlem av Den Norske Fagpresses Forening Utdanning redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som likevel føler seg urettmessig rammet, oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Pressens Faglige Utvalg, PFU, behandler klager mot pressen. PFUs adresse er Rådhusgt. 17, Pb 46 Sentrum, 0101 Oslo Telefon Forsidebildet I forhold til popularitetsveksten til lærerutdanningen på 1990-tallet fremstår regjeringens skrytetall de siste fem årene som en liten tue i terrenget. Illustrasjon: Egil Nyhus Leder Ragnhild Lied 1. nestleder Terje Skyvulstad 2. nestleder Steffen Handal Sekretariatssjef Lars Erik Wærstad Høyres haltende lærersatsing Høyre seiler i medvind på meningsmålingene, og det kan gå mot et regjeringsskifte etter valget i september. Det partileder Erna Solberg snakker aller mest om, er å satse på lærerne og skolen. I forrige uke var det matematikklærerne hun fridde spesielt til, men det skal komme i tillegg til alt det andre som skal skje i skolen, bare de borgerlige partiene får flertall ved valget. Vi synes det er bra at Høyre signaliserer en så sterk satsing på skolen og lærerne, men det hadde vært mer troverdig hvis de også hadde begynt å høre på det lærerne selv sier. Om behovet for økt lærertetthet, for eksempel. Mange av oss husker fortsatt godt det som skjedde da Høyre sist satt i regjering og med statsråden i Kunnskapsdepartementet: Blant annet ble klassedelingstallet fjernet, slik at det ikke lenger skulle være noe øvre tak på hvor mange elever det kunne være i en klasse eller i en gruppe som det ble omdøpt til. Det skjedde samtidig med at regjeringen med Erna Solberg som kommunalminister sultefôret kommunene i den grad at de ikke hadde noe annet valg enn å stramme inn der de kunne. Dette rammet også skolen. Vi fikk eksempler på gruppestørrelser på over 50 elever enkelte steder i landet. De fleste skjønte at det måtte få konsekvenser for kvaliteten på tilbudet. Selv om Høyre nok en gang sier at de vil satse på lærerne, er partiet heller ikke denne gangen opptatt av hvor mange lærere det er i skolen. Lærertetthet er et tema de helst ikke snakker om. De bare kverner om og om igjen om etter- og videreutdanning. Men hvordan skal kommunene få penger til all etter- og videreutdanningen det blir snakket om, når det samtidig skal gis skattelette for minst 25 milliarder kroner? Lederne for de to største borgerlige partiene bare fnyser av dette spørsmålet og viser til at statsbudsjettet øker med et enda større beløp årlig. Likevel er det ingen tvil om at så store skattekutt vil få negative konsekvenser, både for skoler, barnehager, sykehus, sykehjem, samferdsel og andre deler av offentlig sektor. Det går mot noen spennende uker i perioden fram til valget. Mange lærere og barnehagelærere er skuffet over de rødgrønne partiene fordi de ikke har gjennomført det de sa foran valgene i 2005 og For fire år siden høstet kunnskapsminister Kristin Halvorsen stor applaus på landsmøtet i Utdanningsforbundet da hun lovte økt lærertetthet. Først kommende skoleår blir det en økning på noen hundre lærere. Blir det et regjeringsskifte i høst, kan de rødgrønne først og fremst takke seg selv. De har i for stor grad misbrukt mulighetene de har hatt i et land med et helt unikt økonomisk og politisk handlingsrom. 3 UTDANNING nr. 13/23. august 2013 Ut_03.indd

4 Aktuelt Norske symjehallar har eit sparepotensial på 28 prosent årleg 246,5, GWh, eller 250 millionar kroner, kan sparast årleg i Noregs 850 symjehallar, visar ny forsking ifølgje Gemini.no. I studia frå Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet har ein samanlikna norske med danske tal. Språkkartlegging i barnehage Tenk før du testar Å nytte det same kartleggingsverktøyet på alle barna er dårleg bruk av språkkartlegging, ifølgje Utdanningsdirektoratet. Å språkkartleggje alle ungar med eitt og same kartleggingsverktøy har lita verdi, meiner Utdanningsdirektoratet. ILL.FOTO: ALLAN KLO TEKST Kirsten Ropeid Foreldra må gi informert samtykke. Det vil seie at dei skal ha informasjon om kvifor språket til barnet blir kartlagt, og kva som er føremålet. Ein bør ikkje nytte kartleggingsverktøy berre for å kartlegge, seier Pia Elisabeth Paulsrud i stab for barnehage. Om pedagogen vel å bruke kartleggingsverktøy, bør det vurderast kva for verktøy som er best eigna i kvart einskilt tilfelle. Liten verdi Mange barnehagar har testa alle ungane med eit kartleggingsverktøy, til dømes det som blir kalla Tras. Tyder denne rettleiinga at dette nå blir forbode? Vår rettleiing skal vere støttande og rettleiande. Eit ekspertutval vurderte i 2011 fleire av dei mest brukte kartleggingsverktøya, og kom til at ingen av dei kunne brukast på alle barn i alle situasjonar. Da seier det seg sjølv at å kartlegge alle ungar med eitt og same verktøy og utan at ein på førehand har peikt seg ut individuelle tilhøve som ein vil sjekke ut, det har liten verdi, seier Paulsrud, og held fram: Reglane for personvernet set strenge krav til handteringa av kartleggingsresultata. Barnehagane må lagre dei på forsvarleg vis så ikkje uvedkommande ser dei. Skuffen der kartlegginga ligg, må ha lås, eller datamaskina ha passord. Å la resultata følgje med ungane over i skolen utan at foreldra har gitt løyve, slik vi veit har skjedd, er ikkje lov, seier ho. Vanlege aktivitetar viktigast Rettleiinga bygger blant anna på Stortingsmelding 24, «Framtidens barnehage» som kom i vår. Det gjeld ikkje minst punktet om ikkje å språkkartlegge alle ungane med kartleggingsverktøy. Det blir mellom Bakgrunn I rettleiaren om språkstimulering i barnehagen, som Utdanningsdirektoratet nå gir ut, er god bruk av språkkartleggingsverktøy skildra. Berre når pedagogen etter ein heilskapleg observasjon av språket til barnet finn det naudsynt å undersøkje meir, bør kartleggingsverktøy nyttast. Da skal foreldra informerast. anna vist til at ingen kartleggingsvertkøy egner seg til å undersøke alt. Dei vanlege aktivitetane i barnehagen er den viktigaste ramma rundt arbeidet med språk, slår rettleiinga fast. Å ha barn i mindre språkgrupper kan vere eit supplement, men kan ikkje erstatte systematisk språkstimulering som ein del av kvardagsaktiviteten, står det i rettleiinga. Meiningsfulle samanhengar Vi byggjer på nyare forsking, som slår fast at barn lærer språk best når dei får oppleve språk i naturlege, meiningsfulle samanhengar. Det kan dei naturlegvis få i ei språkgruppe. Likevel vil det viktigaste for språkstimuleringa alltid vere at heile barnehagedagen byr på slike meiningsfulle samanhengar, utdjupar Paulsrud. Den observasjonen av språket som barnehagelærarar gjer utan kartleggingsverktøy, er ofte kalla usystematisk og tilfeldig. I rettleiaren heiter det heilskapleg observasjon. Kvifor? Fordi dette er den viktigaste og svært ofte gode observasjonen barnehagelærarane gjer, og som er heilt sentral for alt arbeidet med språk. Vi ville gi det eit namn med god klang, seier Paulsrud. 4 UTDANNING nr. 13/23. august 2013 Ut_04.indd

5 De reviderte læreplanene er vedtatt - og våre nye, reviderte læreverk er klare! TETT PÅ Vg1 / Vg2 Norsk for YF SKILLS Vg1 / Vg2 Engelsk for YF PANORAMA Vg1 Norsk for SF SIGMA Vg1 / Vg2 Matematikk for SF DIALOG Vg1 Norsk for YF SENIT Vg1 Naturfag for SF & YF Alle læreverkene kommer som Smartbok Ønsker du en gratis prøvelisens? Ta kontakt med oss på / Les mer på Ut_05.indd

6 Aktuelt Vil fange tidstyvene i skolen Statsråd Kristin Halvorsen starter et nytt samarbeidsprosjekt mellom utvalgte kommuner og Kunnskapsdepartementet for å kartlegge skolenes rapportering til lokale, regionale og nasjonale myndigheter. Målet er å vurdere om dagens rapporteringssystem er hensiktsmessig. Politikk Kristin Halvorsen (SV) i samtale med leder i Utdanningsforbundet, Ragnhild Lied, i forbindelse med skoledebatten under Arendalsuka. FOTO: KARI OLIV VEDVIK Vurderer bøtelegging Under skoledebatten i Arendalsuka varslet kunnskapsminister Kristin Halvorsen mulig bøtelegging av kommuner som ikke gir lærerne sine etter- og videreutdanning. TEKST Jørgen Jelstad Kristin Halvorsen (SV), Trine Skei Grande (V), Elisabeth Aspaker (H) og Stine Renate Håheim (Ap) stilte til debatt på Arendal videregående skole, og temperaturen var til tider høy. Da debattleder Aslak Bonde presset politikerne på om de ville lovfeste elevenes rett til å ha en faglært og kvalifisert lærer, varslet Halvorsen at de var klare til å bruke sterkere lut overfor kommunene. Hun viste til at kommunene nå kun behøver å ta en liten del av regningen for etter- og videreutdanning til sine lærere. Staten dekker resten. Likevel gir kommunene altfor få lærere slike tilbud. Kanskje må vi bøtelegge kommuner som ikke sender lærere på kurs, eller pålegge dem å gjøre det, sa Halvorsen, til lett hoderysting fra Høyres Aspaker. Bøter er et tåpelig virkemiddel, sa Aspaker, som viste til at Høyre ønsker å bruke dobbelt så mye penger på etter- og videreutdanning som det regjeringen gjør i dag. Ikke pisk og bøter Venstres Trine Skei Grande var heller ikke særlig tilhenger av bøtelegging. Vi må finne ut hva problemet er, og det er blant annet at skolene mangler kvalifiserte vikarer for lærere på etter- og videreutdanning. Det må vi gjøre noe med. Jeg tror ikke på pisk og bøter, sa Skei Grande. Skei Grande var villig til å diskutere en mulig lovfesting av at alle elever skal ha en kvalifisert lærer, men understreket at det ikke er noe poeng å diskutere det før man klarer å få uteksaminert tilstrekkelig mengde lærere til å dekke behovet fremover. Lovfester feil ting Elisabeth Aspaker (H) mente regjeringen hadde skrumpet inn kommunenes handlingsrom gjennom å lovfeste «mindre viktige ting». Regjeringen har snakket om å satse på læreren og etter- og videreutdanning, men i sine åtte år har de lovfestet alt mulig annet. Kommunene får ikke mulighet til å bruke disse pengene til å prioritere andre ting, sa Aspaker. Halvorsen pekte på at SV går til valg på flere lærere i skolen, og at de vil øke lærertettheten. Noe det ble påpekt at SV har lovet før, uten å ha fått på plass noen lovfestet lærertetthet etter åtte år i maktposisjon. Halvorsen kontret med at de nå skaffer 600 nye lærere til utvalgte ungdomsskoler som sliter. Venstreleder Skei Grande var ikke imponert over regjeringens tiltak. Å gi 600 lærere til de kommunene som har prioritert lærerne minst, er en urettferdig belønning, sa Skei Grande. Må løfte estetiske fag Høyres Aspaker avsluttet med at hun var lei av regjeringens svartmaling av Oslo-skolen, som ofte kalles et utstillingsvindu for Høyres skolepolitikk. Det blir ikke masse mer testing og prøver i norsk skole med en Høyre-regjering. Dagens tester er det stort sett tverrpolitisk enighet om, sa Aspaker. Halvorsen avsluttet med å trekke fram en liten kursendring fra deres side. Nå har vi i flere år styrket matematikk, norsk og engelsk. Nå trenger de estetiske fagene et løft, sa Halvorsen. 6 UTDANNING nr. 13/23. august 2013 Ut_06-07.indd

7 Lærarstudentar får ikkje praksisplass Den svenske lærarutdanninga klarer ikkje å skaffe nok praksisplassar for dei som utdannar seg til faglærarar i vidaregåande skole. Hovudårsakene er tøffare arbeidstilhøve og at færre vil vere studentrettleiarar, ifølgje avisa Dagens Nyheter. Ingen endringer i stipend for borteboere Det er ikke aktuelt å gjøre endringer i dagens støtte til studenter som ikke bor sammen med foreldrene sine. Noen studenters misbruk skal ikke gå ut over det store flertallet av studenter som er ærlige, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen i en pressemelding. Stortingsvalget 2013 Erna vil ha massiv lærerkartlegging Steffen Handal. FOTO: TOM-EGIL JENSEN Må sikre retten først Høyre-leder Erna Solberg bebuder en storstilt satsing på videreutdanning i matematikk. Høyre lover at lærere skal få etterutdanning i matematikk i løpet av de kommende fem år, i tillegg til dem som i dag får etter- og videreutdanning. TEKST OG FOTO Kari Oliv Vedvik Høyre vil i forbindelse med satsingen på matematikk kartlegge kompetansen hos lærerne i alle kommunene i Norge. Den gode læreren er det viktigste for å oppnå kunnskap i skolen. Vi i Høyre ønsker å gjøre læreryrket til et attraktivt yrke. I Norge kommer vi til å trenge mange flere med realkompetanse, og for å få det må vi ha gode matematikklærere. Da må matematikkferdighetene hos flere lærere opp, sa Erna Solberg under en pressekonferanse på Nydalen videregående skole i Oslo 8. august. Uklar strategi Ifølge Høyre vil en slik satsing koste 2 milliarder kroner. Staten skal finansiere 60 prosent, kommunene 20 prosent og lærerne 20 prosent. Det skal bli en rett og en plikt til å få oppgradert sin kompetanse for alle landets lærere som trenger det, sa Solberg. Hvordan kommunene skal få til en slik satsing, ble ikke belyst av Høyre, bare at det skal bli et krav. Allerede i dag er det mange kommuner som ikke sender lærere som ønsker det, på kurs. Utdanning skrev tidligere i år om at seks av ti lærere ikke fikk ønsket kompetanseheving for å undervise i de nye valgfagene på ungdomstrinnet. Lønn Kommer lærere som tar videreutdanning til å få ekstra lønn? Solberg hadde ikke anledning til å svare på alle spørsmålene pressen hadde, men kommunikasjonssjef Sigbjørn Aanes trådte til: Vi i Høyre har utarbeidet en ny karrierevei innen læreryrket, slik at det skal bli mulig å gjøre karrière som lærer i klasserommet. I dag havner lærere i administrative stillinger hvis de ønsker å gjøre karrière, sa Aanes. Får de som videreutdanner seg økt lønn? Det kommer an på hvilken stilling de har og om de etter gjennomførte studier får en ny stillingsbenevnelse, sa Aanes. En rett til etter- og videreutdanning må på plass før en kan begynne å snakke om en plikt, sier Steffen Handal, nestleder i Utdanningsforbundet. Han er glad for at lærerne skal få videreutdanning. Mitt spørsmål til Høyre er om de vil øremerke pengene eller gi lovpålegg, sier Handal. Om lag hver tredje kommune (148 av 428) sender ikke lærere på videreutdanning. 42 av 124 Høyre-ordførere er blant dem som ikke sender folk på videreutdanning i regi av videreutdanningsstrategien Kompetanse for kvalitet. Totalt har bare halvparten av de som har søkt videreutdanning de siste årene, fått sitt ønske innfridd, ifølge Utdanningsforbundet. Handal synes forslaget er interessant. Jeg er spent på hvordan de skal få kommunene til å etterutdanne så mange. Hvert år får bare halvparten av de lærerne som søker om faglig påfyll, videreutdanne seg. 7 UTDANNING nr. 13/23. august 2013 Ut_06-07.indd

8 Skolekonkurs til over 1,15 milliarder kroner Vil stille strengere krav til friskoleeiere 11 ulike skoleselskaper med over 30 skoler var med i John Bauer-konsernet da det gikk konkurs før sommerferien. Lønnsgarantigjelden er på nesten 140 millioner kroner. Totalt er gjelden på 1150 millioner kroner, mens verdien i boet bare er på 120 millioner kroner. Konkursen i John Bauer-gymnasene har utløst en het skoledebatt i Sverige. Jabar Amin, utdanningspolitisk talsperson i Miljöpartiet, sier til Lärarnas tidning at elevene må få en garanti for at de kan fullføre skolegangen, også etter en konkurs. Private skoler Advarer mot svenske tilstander Svenske private skoler sliter med å få tak i elever foran skolestarten i august. I Malmö står nesten halvparten av friskoleplassene tomme. Unio advarer mot en tilsvarende utvikling her i landet. TEKST Knut Hovland Den svenske morgenavisen Dagens Nyheter har gått gjennom situasjonen foran kommende skoleår, spesielt for de videregående skolene. På grunn av synkende elevtall merker både offentlige skoler og friskoler en nedgang i søkertallene, men friskolene er verst stilt. I Stockholm står nesten 30 prosent av skoleplassene tomme, og i Göteborg er situasjonen også vanskelig for friskolene. Til sammenligning står bare noe over 12 prosent av skoleplassene i offentlige videregående skoler i Stockholm tomme. Det er kommet fram mye kritikk av friskolene i svenske medier det siste året, og lærerorganisasjonene ser også med stor bekymring på situasjonen. Tidligere i år gikk et av de største friskoleselskapene i Sverige, JB Education, konkurs. Dette rammet rundt elever og nærmere 1000 lærere. Et annen friskoleselskap, Praktiska Sverige, planlegger å legge ned 8 av sine 44 videregående skoler. Friskoleselskapene vil imidlertid ikke selv innrømme at de sliter med å få tak i elever, skriver Dagens Nyheter. På grunn av synkende elevtall og færre søkere i Sverige merker både offentlige skoler og friskoler en nedgang. Bildet er fra JB Education, tidligere John Bauer Gymnasiet, i Stockholm. FOTO: JONAS EKSTRÖMER, AFP / SCANPIX SWEDEN Unio sier nei til privatisering Både Aftenposten og NRK har hatt større oppslag om utviklingen i Sverige i sommer og viser til at det kan bli flere friskoler også i Norge dersom det blir borgerlig valgseier til høsten. Unio-leder Anders Folkestad sier i en kommentar at de borgerlige partiene bør se på erfaringene i Sverige, og han advarer mot en tilsvarende utvikling her i landet. Vi trenger ikke mer privatisering av offentlige tjenester i Norge, heller mindre, sier Folkestad. Under den forrige borgerlige regjeringen økte antall friskoler sterkt, men Høyres Bent Høie sier at det ikke er noen fare for svenske tilstander i norsk skole. Høyre vil ikke tillate at det tas ut overskudd av skoledrift, men partiet er delt i synet på dette. Kristelig Folkeparti har tidligere signalisert tydelig at det ikke vil tillate en åpning for kommersielle friskoler. Konkursen i JB Education viste at selskapet hadde en gjeld på over 1 milliard kroner. Flere nyheter: utdanningsnytt.no Planlegger dere en gruppetur? Gruppetur.no tilbyr gode priser og vi skreddersyr reisen etter deres behov. Vi lager alt fra konferansereiser for store og små firma, studieturer for lærergrupper/barnehager, spa-reiser eller storby-ferier for vennegjengen, idrettslaget, kor, korps eller forening. Her er et priseksempel til Riga: Prisen er basert på 20 personer og inkluderer: Direktefly Oslo-Riga tur/retur med Air Baltic (f.eks lørdag-mandag) inkl. skatter & avgifter 2 netter i dobbeltrom på 4* hotell (f.eks Hotel Avalon) inkl. frokost Transport mellom flyplass og hotell t/r Fra kr dager/2 netter Vi tilrettelegger gjerne faglig/kulturelt program, måltider, transport, billetter til show/teater det er opp til dere hvor mye dere ønsker å ha klart før avreise. Ta kontakt i dag for et uforpliktende tilbud! Telefon: / Kirkegata 32, 0153 Oslo / Gruppetur.no Et selskap i KILROY konsernet 9 UTDANNING nr. 13/23. august 2013 Ut_08-09.indd

9 Aktuelt Brudd i arbeidstidsforhandlingene Forhandlingene mellom Utdanningsforbundet og KS om arbeidstid i barnehagene brøt sammen 14. august. Nå skal ei nemnd med nøytral leder ta over prosessen. Inntil videre gjelder den eksisterende avtalen om arbeidstid. Utdanningsforbundet har lagt vekt på å sikre førskolelærerne tid til faglig planlegging og oppfølging, mens KS har understreka behovet for lokale tilpasninger. Unicef-undersøkelse: Én av tre mener lærere mangler kompetanse Med bakgrunn i en spørreundersøkelse setter Unicef søkelys på at respondentene mener lærerne mangler kompetanse. Samtidig lanserer organisasjonen en kampanje for å hylle læreren. Oppfatning av lærernes kompetanse Byrået Norstat har gjennomført undersøkelsen på oppdrag fra Unicef. TEKST Marianne Ruud I en pressemelding skriver Unicef: «En av tre lærere har ikke den viktigste kompetansen». - Det er ikke Unicef som mener at «lærere ikke har den viktigste kompetansen», men én av tre som har svart i spørreundersøkelsen, understreker Merete Agerbak-Jensen, kommunikasjonssjef i Unicef. Men til NRK uttaler Ivar Stokkereit i Unicef Norge: «Det er alvorlig når så mange mener lærerne mangler de viktigste egenskapene. Vi håper Kunnskapsdepartementet vil møte oss for å diskutere disse utfordringene». Det må jo bety at Unicef tar resultatene av spørreundersøkelsen på alvor? «Vi synes det er interessant at respondentene mener at én av tre lærere ikke innehar den viktigste kompetansen lærere burde ha», skriver Helene Sandbu Ryeng i Unicef til Utdanning. To adskilte ting Kampanjen «Lærer n vår» består av en plakat og en brosjyre som skal sendes til alle skoler. I samme pressemelding som dere omtaler spørreundersøkelsen, lanseres kampanjen som skal hylle læreren. Men dere ender jo med å gjøre det stikk motsatte, når tittelen på pressemeldingen er at «lærere ikke har den viktigste kompetansen»? FNs barnefond Unicef ønsker å gi lærerne en «klapp på skuldra» med sin nye skolekampanje, som blant annet omfatter denne plakaten. - Spørreundersøkelsen og kampanjen er to helt adskilte ting, sier Agerbak- Jensen. Men dere velger jo selv å presentere kampanjen i samme pressemelding som spørreundersøkelsen? Det er riktig. Men de egenskapene vi framhever på plakatene, er noen helt andre enn de respondentene er bedt om å rangere i spørreundersøkelsen. Det er egenskapene på plakatene Unicef mener er viktige. Vi ønsker å gi lærerne et klapp på skulderen, sier hun. På plakaten nevnes egenskaper som sterke armer, god hørsel og et smil. Et imageproblem Spørreundersøkelsen har gått ut til 7000 personer fordelt på alle fylker. Rundt 700 av de 1000 som har svart, har ikke barn i skolen. Unicef har ikke undersøkt om lærerne virkelig mangler kompetanse. Men når én av tre respondenter mener det, har lærerne kanskje et imageproblem, mener Agerbak-Jensen. «Vi hadde håpet undersøkelsen kunne få i gang en diskusjon om læreryrket», skriver Ryeng. Det var under Arendalsuka, møtestedet for politikere fra alle partier foran valget, at Unicef fikk kunnskapsminister Kristin Halvorsen til å lansere en kampanje som skal «hylle læreren». Respondentene fikk to spørsmål. Første spørsmål: Hvilke egenskaper synes du er viktigst for en lærer? Plassér følgende egenskaper fra en til ti der én er viktigst: Faglig dyktig, fleksibel, gode lederegenskaper, god formidlingsevne, konfliktløser, kreativ, motiverende, omsorgsfull, rettferdig, og tålmodig. Faglig dyktighet, god formidlingsevne og motiverende havnet på topp. Andre spørsmål: I hvilken grad synes du lærerne innehar de tre egenskapene du selv setter høyest? 40 prosent svarer at lærerne i stor grad eller svært stor grad har disse egenskapene. 30 prosent svarer «vet ikke». 30 prosent svarer at lærerne i liten eller svært liten grad har disse egenskapene. 8 UTDANNING nr. 13/23. august 2013 Ut_08-09.indd

10 Aktuelt navn 40-årskrisa er undervurdert Lars Haltbrekken mener 40-årskrisa er sunn. Den fikk ham til å begynne med sykling og jogging. TEKST OG FOTO Marianne Ruud Lars Haltbrekken (42) Hvem Leder i Naturvernforbundet Aktuell Naturvernforbundet har landsmøte i Trondheim 30. august til 1. september. Norges eldste natur- og miljøvernorganisasjon fyller 100 år i «Naturen er selve livsgrunnlaget vårt.» Hva blir de viktigste sakene på landsmøtet? Å inspirere forbundets tillitsvalgte og våre medlemmer til å engasjere seg. Vi arbeider for at partiene som prioriterer natur- og miljøvern skal bli størst mulig. Kamp mot klimaendringene og varig vern av områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja er kampsakene nå. I Trondheim blir det politisk debattmøte på torget. Forsvarer du ulovlige aksjoner? Jeg er for sivil ulydighet hvis det skjer i full åpenhet og uten bruk av vold. Jeg satt selv i fengsel i 1998 etter å ha deltatt i ulovlige aksjoner. Allmenn stemmerett ble kjempet fram ved bruk av sivil ulydighet. Naturvernforbundet fyller 100 år neste år. Hvordan skal det feires? Med en stor miljøfestival og lokale arrangementer. Hvilken kjent person ville du hatt som lærer? Nelson Mandela. Jeg har besøkt både Soweto og fengselscella hans på Robben Island. Da han ble satt fri 11. februar 1990, hørte jeg det over direktesendt radio. Hvem ville du gitt straffelekse? Det må bli Jens, Erna og Siv, som nekter å snakke om klimaendringene. Du får holde en undervisningstime for den norske befolkning. Hva handler timen om? Betydningen av å ta vare på naturen fordi den er selve livsgrunnlaget vårt. Naturen gir oss ren luft, vann, jord og materialer til klær og bygging av hus. Helt gratis. Nå trues den av inngrep, klimaendringer og miljøgifter. Hva liker du best med deg selv? At jeg er utålmodig og samtidig har evnen til å tenke meg om to ganger før jeg uttaler meg. Hvilke lag og foreninger er du medlem av? Naturvernforbundet. Støttemedlem i Natur og ungdom. Fast giver til Utviklingsfondet og Regnskogfondet. Er også medlem i historielaget i Hole, der vi har hytte. Er tidvis medlem av Den norske turistforening, når jeg har bruk for å overnatte på hyttene deres. Hva er din favorittbok? «Beatles» av Lars Saabye Christensen. Jeg leste den første gang i Nå leser sønnen min den. Hvilken bok har du ikke fått tid til å lese? «Juvikfolket» av Olav Duun. Hva gjør du for å få utløp for frustrasjon? Jeg sykler eller løper. Det var noe jeg begynte med etter fylte 40 år. 40-årskrisa er undervurdert. Den er faktisk sunn. Hvem er din favorittpolitiker? Gunn Karin Gjul som har sittet på Stortinget for Arbeiderpartiet siden 1993 og som nå trekker seg. Hun er en rakrygget politiker med et brennende miljøengasjement. Hun har aldri fraveket sine synspunkter selv om hun har møtt motstand i sitt eget parti. Hva er ditt bidrag i kampen for å redde verden? Mitt lederverv i Naturvernforbundet. Privat er det å sykle og kildesortere søppel. Hva har du lagt ut på Facebook denne uka? Som leder av Naturvernforbundet deltok jeg på feiringen av 50-årsjubileet for vern av Børgefjell nasjonalpark. Opprettelsen var en viktig seier for forbundet. Dette er fjellrevens rike. Jeg la ut et bilde av at vi fikk servert bjørnekjøtt der. Da fikk jeg kritikk fordi bjørnen er en truet dyreart i Norge. Men denne bjørnen var svensk. I Sverige er stammen stor nok til at det kan jaktes. 10 UTDANNING nr. 13/23. august 2013 Ut_10.indd

11 Foto: Morten Berre Vet du nok om energi- og klimaspørsmålene? Enova tilbyr Regnmakerskolen, en gratis undervisningspakke om energi og klima for deg som er lærer på mellomtrinnet. Bruk en halv dag sammen med oss og lær mer om: Energikilder Energibruk og konsekvenser av energibruk Klimautfordringene Læringsverktøyet Regnmakerskolen Regnmakerskolen er utviklet gjennom 10 år av Enova og Naturfagsenteret. Undervisningspakken er rettet mot mellomtrinnet og er forankret i kompetansemål i lærerplanene, spesielt innenfor naturfag. Meld deg på kurs! Kursene går over hele landet og er gratis. Les mer på Ut_11.indd

Dovre har falt XXXXXXXXX XXXXX

Dovre har falt XXXXXXXXX XXXXX Min favorittlærer 20 Gjensidig beundring og glede Reportasje 28 Irsk interesse for friluft Fotoreportasje 34 Revy! Frisonen 39 Tvunget til å sette den første stein 2 24. JANUAR 2014 www.utdanningsnytt.no

Detaljer

Studentene velger bort barnetrinnet

Studentene velger bort barnetrinnet Mitt tips 20 Lykken er en hverdag Reportasje 31 Lever livet med nye organer Fotoreportasje 24 Skolelivet verden rundt Gylne øyeblikk 37 Pedagogen som skjønte et pip 17 17. OKTOBER 2014 utdanningsnytt.no

Detaljer

Når det verste skjer

Når det verste skjer Min favorittlærer 20 Fikk lov å kverulere Fotoreportasje 28 Annerledestenkerne Intervju 26 Når kroppen sier stopp Reportasje 32 Skotsk skole inspirerer 15 20. SEPTEMBER 2013 www.utdanningsnytt.no Hovedsaken

Detaljer

Hjelp, vi har tilsyn!

Hjelp, vi har tilsyn! Min favorittlærer 22 Læreren som var der da det buttet imot Reportasje 24 Leksehjelperne Portrettet 28 Ola By Rise Gylne øyeblikk 33 En morgen med forviklinger 19 14. NOVEMBER 2014 utdanningsnytt.no Hjelp,

Detaljer

Hvem skal inn? XXXXXXXXX XXXXX. Hovedsaken Xxxx xx

Hvem skal inn? XXXXXXXXX XXXXX. Hovedsaken Xxxx xx Portrettet 22 Formidler og forteller, men aldri fornøyd Mitt tips 26 Får tid til alt Fotoreportasje 28 Få se leketøyet ditt! Gylne øyeblikk 33 Fekk «high five» fra provokatøren 14 6. SEPTEMBER 2013 www.utdanningsnytt.no

Detaljer

Lærerutdanning for skoleflinke

Lærerutdanning for skoleflinke Mitt tips 20 Vurdering i system Reportasje 22 Med døden på timeplanen Reportasje 26 Realfagsløft med Teach First Portrettet 28 Førsteklasses 20 2. DESEMBER 2011 utdanningsnytt.no Hovedsaken Fire som minstekrav

Detaljer

Min favorittlærer 20 Han lærte meg å reflektere Reportasje 22 Håp for Sør-Sudan Fotoreportasje 28 Storbyens grøde Frisonen 33 Sjakken kom først

Min favorittlærer 20 Han lærte meg å reflektere Reportasje 22 Håp for Sør-Sudan Fotoreportasje 28 Storbyens grøde Frisonen 33 Sjakken kom først Min favorittlærer 20 Han lærte meg å reflektere Reportasje 22 Håp for Sør-Sudan Fotoreportasje 28 Storbyens grøde Frisonen 33 Sjakken kom først 18 31. OKTOBER 2014 utdanningsnytt.no Håndverkere: Ønsket

Detaljer

Tilbudet alle vil ha: Skyhøyt stryk. Aktuelt 24 Tilsyn skjerper oss Frisonen 31 Kvitter i fritiden

Tilbudet alle vil ha: Skyhøyt stryk. Aktuelt 24 Tilsyn skjerper oss Frisonen 31 Kvitter i fritiden Mitt tips 20 Stygt og fint i Bodø Fotoreportasje 26 Livet i leiren Aktuelt 24 Tilsyn skjerper oss Frisonen 31 Kvitter i fritiden 16 5. OKTOBER 2012 utdanningsnytt.no Hovedsaken Tilbudet alle vil ha: Skyhøyt

Detaljer

Min favorittlærer 20 Fotoreportasjen 28 Frisonen 35 Aktuelt 26 23. SEPTEMBER 2011 Hovedsaken FÅR IKKE UTDANNING

Min favorittlærer 20 Fotoreportasjen 28 Frisonen 35 Aktuelt 26 23. SEPTEMBER 2011 Hovedsaken FÅR IKKE UTDANNING Min favorittlærer 20 Hun var magisk Fotoreportasjen 28 Barnehagebarn på kokkekurs Frisonen 35 Fascinert av fugler Aktuelt 26 Flere søker norske skoler i Spania 15 23. SEPTEMBER 2011 www.utdanningsnytt.no

Detaljer

Bortvist uten lov XXXXXXXXX XXXXX

Bortvist uten lov XXXXXXXXX XXXXX Min favorittlærar 20 Ein streng lærar Reportasje 22 Politikarar blir administratorar Portrett 24 Hvorfor, Jon? Aktuelt 28 Mediefaget er i fare 17 18. OKTOBER 2013 www.utdanningsnytt.no Hovedsaken Xxxx

Detaljer

Min favorittlærer 20 Intervju 22 Portrett 26 Frisonen 33 3. OKTOBER 2014 Lærerne som forsvant UTDANNING

Min favorittlærer 20 Intervju 22 Portrett 26 Frisonen 33 3. OKTOBER 2014 Lærerne som forsvant UTDANNING Min favorittlærer 20 Det er bedre med ja enn nei Intervju 22 Lektorens oppgjør Portrett 26 Eivor blogger for bedre barnehager Frisonen 33 Med fantasien som hobby 16 3. OKTOBER 2014 utdanningsnytt.no Lærerne

Detaljer

Kvalitet i barnehagen Lovløst område

Kvalitet i barnehagen Lovløst område Min favorittlærer 22 Inspirerte til fysikkforskning Reportasje 26 Ikkje bare, berre berre Portrettet 28 Bondefanga Frisonen 33 En ekstrem halvtime 14 7. SEPTEMBER 2012 utdanningsnytt.no Hovedsaken Kvalitet

Detaljer

Presset KS til retrett

Presset KS til retrett Hovedsaken 12 Lærerne ønsker langsiktighet Min favorittlærer 24 Inn i faget med hud og hår Portrett 28 Rabulisten Reportasje 34 Vil ha svømmeopplæring fra skolestart 14 5. SEPTEMBER 2014 utdanningsnytt.no

Detaljer

Hovedsaken Det renner over i barnehagen

Hovedsaken Det renner over i barnehagen Min favorittlærer 20 Ung, usikker og favoritt Reportasje 28 Rollespill om klimaspørsmål Fotoreportasje 30 Det hendte i 1963 Frisonen 35 Med sol i magen 1 11. JANUAR 2013 utdanningsnytt.no Hovedsaken Det

Detaljer

yrkesfagene Leter etter nøkkelen til

yrkesfagene Leter etter nøkkelen til Min favorittlærer 20 En god menneskekjenner Fotoreportasje 24 Birkebeinere Frisonen 29 Ultraløperen Kronikk 44 Den skjulte mobbinga 4 24. FEBRUAR 2012 utdanningsnytt.no Hovedsaken Yrkesfagene sliter Leter

Detaljer

Skolen er inngangsporten XXXXXXXXX XXXXX

Skolen er inngangsporten XXXXXXXXX XXXXX Min favorittlærer 20 Tar favorittlæreren til filmen Reportasje 22 Dans i fritt fall Intervju 28 Lærerløfteren Fotoreportasje 32 Flytende skole gir håp 19 15. NOVEMBER 2013 www.utdanningsnytt.no Nyankomne

Detaljer

«Jeg er klar til å lede»

«Jeg er klar til å lede» Mitt tips 20 Kvittet seg med verstingstempel Portrettet 30 En brobrenners bekjennelser Reportasje 26 Viser filmen «Til ungdommen» Gylne øyeblikk 35 «Ikke forstyrr, jeg jobber» 19 16. NOVEMBER 2012 utdanningsnytt.no

Detaljer

Båtsfjord: 28. NOVEMBER 2014. utdanningsnytt.no. 1 UTDANNING nr. x/x. xxx 2011

Båtsfjord: 28. NOVEMBER 2014. utdanningsnytt.no. 1 UTDANNING nr. x/x. xxx 2011 Mitt tips 20 Viser vei til arbeidet Reportasje 26 Sjakkbølge i norske skoler Fotoreportasje 30 Juleverksted i barnehagen Frisonen 35 I bjellelammets fotspor 20 28. NOVEMBER 2014 utdanningsnytt.no Båtsfjord:

Detaljer

«Lærernes arbeidstid har alltid vært unormal.»

«Lærernes arbeidstid har alltid vært unormal.» Min favorittlærer 24 Fant tonen i opposisjonen Reportasje 28 Ivrer for matematikken Fotoreportasje 32 Maktdemonstrasjon mot arbeidsgiver Frisonen 39 Forførende trinn 8 25. APRIL 2014 www.utdanningsnytt.no

Detaljer

Mitt tips 20 Intervju 22 Reportasje 26 Portrettet 28 13. JANUAR 2012 Hovedsaken glemselen

Mitt tips 20 Intervju 22 Reportasje 26 Portrettet 28 13. JANUAR 2012 Hovedsaken glemselen Mitt tips 20 Fortellinger får følger Intervju 22 Lærer opp digitale aktivister Reportasje 26 Mobiliserer mot nye nedleggingstrusler Portrettet 28 Overført til staten 1 13. JANUAR 2012 utdanningsnytt.no

Detaljer

Lærerens omsorg reddet meg

Lærerens omsorg reddet meg Min favorittlærer 20 Idealistens idol Reportasje 22 Frileik inn, skjemaveldet ut! Fotoreportasje 26 Sirkus Meråker Frisonen 31 Brygger sitt eget øl 7 12. APRIL 2013 utdanningsnytt.no Lærerens omsorg reddet

Detaljer

for mange oppgaver Rektorene: side 12 17 > synger høyere enn fabrikktuten > i løvefjellenes land > sangen for livet >

for mange oppgaver Rektorene: side 12 17 > synger høyere enn fabrikktuten > i løvefjellenes land > sangen for livet > 9 6. mai 2011 www.utdanningsnytt.no Rektorene: for mange oppgaver side 12 17 > synger høyere enn fabrikktuten > i løvefjellenes land > sangen for livet > leder. Økning som ikke holder > Årets tall fra

Detaljer

Tester ny vei til fagbrev

Tester ny vei til fagbrev Min favorittlærer 20 Med naturlig disiplin Reportasje 24 Tjuvstarter i videregående Fotoreportasje 30 Tett på ville dyr Frisonen 35 Klikker i fritida 3 8. FEBRUAR 2013 utdanningsnytt.no Tester ny vei til

Detaljer

Elevene ingen snakker om

Elevene ingen snakker om Mitt tips 22 Ontario viser vei for skoleeierne Aktuelt 26 Usynlege førskulelærarar Portrettet 28 Balansekunst Gylne øyeblikk 33 Da minstebukken fikk vokse 15 21. september 2012 utdanningsnytt.no Hovedsaken

Detaljer

1913: Kvinnene til valgurnene 2013: 16-åringer vil stemme. Stemmerettsjubileet:

1913: Kvinnene til valgurnene 2013: 16-åringer vil stemme. Stemmerettsjubileet: Mitt tips 20 Sagn fra Nordkapp på tre språk Fotoreportasje 28 Kvinners stemme Reportasje 22 Ubegripelig at det fortsatt segregeres Frisonen 35 Knytt knatt knute 11 7. JUNI 2013 utdanningsnytt.no Stemmerettsjubileet:

Detaljer

Segregering i Finland I en klasse for seg

Segregering i Finland I en klasse for seg Min favorittlærer 20 Bedrev kadaverdisplin Portrettet 22 Til topps med høgdeskrekk Intervju 28 Eg ve te Bergen Gylne øyeblikk 33 Ti små dovregubber 21 14. DESEMBER 2012 utdanningsnytt.no Hovedsaken Segregering

Detaljer

Skolen frister ikke. Nye realister: Realfag. Reportasje 32 Tidlig skolestart gir ikke bedre resultater Frisona 41 Byggjer bokby

Skolen frister ikke. Nye realister: Realfag. Reportasje 32 Tidlig skolestart gir ikke bedre resultater Frisona 41 Byggjer bokby Fylkesårsmøte 24 Bli mer ulydige Fotoreportasje 36 Tanker til framtida Reportasje 32 Tidlig skolestart gir ikke bedre resultater Frisona 41 Byggjer bokby 12 22. JUNI 2012 utdanningsnytt.no Hovedsaken Realfag

Detaljer

Med fagbrev til høyskole. Yrkesfag og studiekompetanse

Med fagbrev til høyskole. Yrkesfag og studiekompetanse Reportasje 24 70 år siden arrestasjonen av lærerne Min favorittlærer 28 En god hippie Fotoreportasje 30 Gøyere gym Frisonen 37 Rocka lærer 10 25. MAI 2012 utdanningsnytt.no Hovedsaken Yrkesfag og studiekompetanse

Detaljer

Sommerskole Opptur etter stryk

Sommerskole Opptur etter stryk Mitt tips 20 Inspiria for forskerspirer Fotoreportasje 22 Førsteklasses! Reportasje 28 Skolebygg som læringsarena Gylne øyeblikk 31 Harehopp for hardhauser 13 24. AUGUST 2012 utdanningsnytt.no Hovedsaken

Detaljer

Min favorittlærer 20 Fra skoletaper til lesehest Reportasje 22 Velkommen inn i varmen Fotoreportasje 28 Hjertevenner Frisonen 35 Folkrock i fjæra

Min favorittlærer 20 Fra skoletaper til lesehest Reportasje 22 Velkommen inn i varmen Fotoreportasje 28 Hjertevenner Frisonen 35 Folkrock i fjæra Min favorittlærer 20 Fra skoletaper til lesehest Reportasje 22 Velkommen inn i varmen Fotoreportasje 28 Hjertevenner Frisonen 35 Folkrock i fjæra 10 23. MAI 2014 www.utdanningsnytt.no Privatisering av

Detaljer