Høstgaven til Japan. Region Midt-Norge. Nytt fra Region Midt-Norge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høstgaven til Japan. Region Midt-Norge. Nytt fra Region Midt-Norge"

Transkript

1 Region Midt-Norge 13. september 123. Årgang Elsk hverandre inderlig som søsken, sett de andre høyere enn dere selv. Rom 12,10 Høstgaven til Japan Foto: Torgeir Hauge Nytt fra Region Midt-Norge Fullt hus på skolene Totalt 715 elever startet på regionens skoler denne høsten. regionside 1, 4 og 6 Ny ungdomsleder Tarjei Løvik overtar som leder for NLM Ung i regionen regionside 1 Friskussuksess 25 deltakere storkoste seg på den første Friskus-leiren i Åfjord. regionside 7

2 1 Region Midt-Norge Innspill Skulane våre Denne hausten startar 715 ungdommar opp som elevar ved ein av skulane våre i Midt-Norge. KVT i Trondheim er størst med 490 elevar, men både Val Vidaregående Skole i ytre Namdal og Rødde Folkehøgskole i Melhus har også fulle hus! Svært få av ungdommane som kjem til skulane våre veit noko særleg om kva Misjonssambandet er. Mange er også ganske perifere til det som har med kristendom å gjera. Då er det fantastisk at dei vel å gå eitt eller fleire år på ein av skulane våre! På skulane får elevane daglige drypp som gir kunnskap om kven Jesus er og kva han har gjort for oss. Kvart einaste år er det elevar som blir styrka i trua si og nokre som tar sine fyrste trussteg. Skulane våre har dedikerte Kvart einaste år vert elevar styrka i trua si eller vert kristne tilsette som brenn for elevane. Mitt inntrykk er at dei fleste av desse ser på det å vera tilsett på ein kristen skule som meir enn ein jobb. Kanskje er det fort gjort å tenka som så at det er personalet på skulane sin jobb å formidla både evangeliet og misjonsinformasjonen. Det er sant nok. Samstundes så kan slik tenking føra til at skulane lever sitt eige liv skilt frå resten av misjonsarbeidet. Strategidokumentet som vart drøfta på regionårsmøtet i juni, har eit avsnitt om visjonær samhandling. I ett av underpunkta står det at me ynskjer å ha god kontakt mellom institusjonane, det lokale arbeidet og dei tilsette i regionen. Dette gjeld og skulane våre. Korleis kan denne kontakten styrkast? PERSONLEG KONTAKT. Kontakt kan knyttast ved at skulane er synlege på arrangement rundt i regionen, og at misjonsfolket støttar opp om arrangement på skulen. BØN. 715 elevar er 715 bønneemne. Nokre av elevane har sikkert forbedarar allereie, men mange har nok ikkje det. I tillegg til elevane er det også viktig å hugsa på personalet i bøn. REKRUTTERING. Misjonssambandet har mange institusjonar, og poenget med institusjonen er at den skal vera med og fremma NLM sitt mål, «Verda for Kristus». For å lukkast må personalet støtta opp om dette. Skulane er store bedrifter med mange tilsette. Kvart einaste år er det stillingar som skal fyllast. Det er difor viktig at det blir rekruttert nytt personale som identifiserer seg med formålet for skulen. GÅVER. Heldigvis har alle skulane i regionen ein sunn økonomi. Gjennom statsstøtte og skulepengar går hjula rundt, men gåver og basarinntekter er óg viktig. Dei aller fleste elevane har OLAV VESTBØSTAD regionleiar i Midt-Norge eit flott skuleår som gir venner og minne for livet. Mange har også ei god tid åndeleg med regelmessig forkynning og eit åndeleg fellesskap der dei kjenner seg heime. Tida etter eit skuleår på ein kristen skule kan bli krevjande, anten ein går inn i studiar eller ein flyttar heim til eit lokalmiljø utan kristne venner. Det er ei kjempeutfordring som visar tydeleg at skulearbeidet i Misjonssambandet ikkje kan stå for seg sjølv, skild frå resten av arbeidet. Region MIDT-NORGE Adresse: Ole L. Kolstads v. 2, 7088 Heimdal Telefon: Faks: Skulearbeidet i NLM kan ikkje stå for seg sjølv E-post: Regionleder og ansvarlig redaktør: Olav Vestbøstad Gaver til oppmuntring Årets gaver i Midt-Norge har fram til juni ligget over fjoråret. Gavene i sommer ble derimot lavere enn foregående år, slik at vi pr 30. juli ligger kr under fjoråret. Irene Sandberg Det er flere misjonsfellesskap som ennå ikke har betalt inn kollektene fra i år. Vi oppfordrer sterkt til at gavene betales inn fortløpende i løpet av året. Gavemålet i år er 9,5 mill, hvilket er nesten høyere enn de totale gavene i fjor. Vi er avhengige av ekstra gode gaveinntekter i høst for å nå målet. Sammen kan vi klare det! Din gave gjør leirer mulige I sommer har 162 barn og ungdommer vært på leir i Midt-Norge, og trivselen har vært stor! Høstens kvinnehelger og mannshelg kan bli en liten oase både i Helgeland, Namdal og Søvassli. Vi over 60-helgene på Laberget og Søvassli er et av årets høydepunkt for mange, og deltakerne på høsttreff på Jakobsbakken reiser hjem med takknemlighet og glede. Tarjei Løvik ny leder for NLM Ung Tarjei Løvik (bildet) startet som leder for NLM Ung i Region Midt-Norge 26. august. Han overtar etter Knut Ole Østertun. Tarjei Løvik er 43 år gammel og bosatt på Ler i Melhus sammen med kona Hanna og tre barn. Han er fra Enebakk i Akershus og har tidligere vært prest i forsvaret og i Den norske kirke. Han har arbeidet i Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag samt at han har vært bussjåfør. Siden 2008 har han arbeidet i NLM som barne- og ungdomsarbeider i Betania i Trondheim og forkynner i regionen. Det siste året har Tarjei Løvik vært sentral i oppstarten av Flå Misjonsforsamling. Disse arrangementene og mange andre er en viktig del av arbeidet i NLM Midt-Norge. Det er en flott mulighet til å formidle kristen tro til både barn og voksen, i gode og trygge rammer. For mange er det et verdifullt møtepunkt for å få ny glede og motivasjon til å leve som kristen i hverdagen. Det koster å planlegge og gjennomføre slike helger. Din gave gjør disse oppmuntrings-stasjonene mulig! «Enda lenger ut» Sommeraksjonen «Enda lenger ut» i NLM ga 76 nye giveravtaler og 150 som økte sine avtaler, hvorav 15 tilhører Midt-Norge. Sommeraksjonen muliggjør at NLM kan starte opp arbeid i Nord-Afrika, der de ennå ikke har hørt om Jesus. Da kan din gave faktisk være til oppmuntring i Nord-Afrika! Guds velsignelse gjør rik Din gave kan også berike deg selv! Den kloke kong Salomo sier i Ordspråkene 11,25: «Den gavmilde får gode dager, den som øser ut til andre, får rikelig tilbake.» Lykke til med å være en oppmuntring i høst, både gjennom ord, forbønn og gaver!

3 Veivisere i starten av livet 2 Vi er i gang med nytt barnehageår i Heggli med spenning og forventning. Vi undres hva dette året vil innebære både for små og store. 26 barn i alderen 1 5 år har plass i barnehagen, og vi skulle gjerne hatt noen flere søkere denne høsten fordi vi har noen ledige plasser. Samtidig ser vi det som et stort privilegium å få starte på nok et år sammen med de yngste. Vi kjenner på stor takknemlighet til foreldrene som betror oss å være med i daglig omsorg for barna deres, - som er det mest dyrebare de har. Leik og læring Leik alene og i små og store grupper, aktiviteter både inne og ute, samlinger, turer og mye mer. Vi vil skape gode arenaer for både leik og læring i fellesskap med både barn og voksne. Vi vil at hvert enkelt barn skal skjønne at de er unike og verdifulle slik de er, og at hverdagen i Heggli oppleves trygg og god ei barnehagetid som gir dem en god start og ballast for livet videre. Det aller viktigste for oss er å formidle hvem Jesus er, og gjøre de små kjent med bibelfortellingene og bli kjent med Jesus som både Frelser og venn. Barna lærer nye sanger veldig kjapt, og de synger gjerne denne sangen: «Gud, han skapte alle stjernene, han skapte alle vann, han skapte berg og dal, og han skapte meg Men det er noe som er enda større, Det er at han gav sitt liv, for meg og hele verden, på Golgata!» Langsiktig betydning Det hender at hverdagen kan preges av travelhet og kav, og da er det ikke så lett å tenke at dagene og øyeblikkene sammen med de minste er av mer langsiktig betydning. Salomos ordspråk i Bibelen avslører en hemmelighet, og setter det hele i et større perspektiv som gjør oppgaven som medvandrer og veiviser for barna kjempeviktig: TUR. Turer og leik ute i det fri hører med i Heggli barnehage. «Lær den unge den vei han skal gå, så viker han ikke fra den når han blir gammel...» Ordspråkene 22,6 Vil du være med i bønn i dagene som ligger foran, både for oss som arbeider i barnehagen og for alle foreldre, om at vi kan være trygge og Foto: SILJE RØDSJØ troverdige veivisere for de små, og først og fremst vise dem veien til Jesus? Lise Taraldsen daglig leder «Unge-voksne»-helg på Laberget november Behovet for å samles om å høre Guds ord og sosialt fellesskap er stort blant unge. Fjorårets helg på Laberget, med fulle hus, viste oss det. Når en er ferdig med barne- og ungdomsleirene, er det få leirtilbud før familieleirene, men vi tror at det er viktig å satse på denne gruppa. Altfor mange forsvinner bort fra det kristne arbeidet når en kommer i tjueåra, og vi spør om hvorfor de velger bort kristen forsamling, fellesskap og tjeneste. Aldersgruppa år blir det bare færre og færre av, og dette er noe vi i region Midt-Norge ønsker å ta på alvor, blant annet med denne leiren. Teamet i år blir fra Ruts bok (å være kristen kvinne og mann i vår tid). Ingvald André Kårbø (bibelskolelærer på Fjellheim) og Øyvind Rott (tidligere forkynner i regionen), underviser denne helgen. Det vil også bli lagt til rette for samtale og forbønn i løpet av helgen. Leiren er åpen for 19 pluss, og du er hjertelig velkommen til et flott fellesskap her på Laberget. Sissel-Marie Bjerga

4 3 Region Midt-Norge område i fokus: gauldal JUBILEUM. Thyve bedehus i Oppdal er 90 år. alle foto: Johan R. Thyve BARN. Neste generasjon inntar Thyve bedehus. Fra venstre: Samuel Meisingset og Ester Adele Thyve. Thyve bedehus 90 år 10. juni i år var det 90 år siden Thyve bedehus i Oppdal ble innviet. Jubileet ble markert 5. mai. Over 100 mennesker var da samlet til storfest. Regionformann Johan Jensen ledet festen og regionleder Olav Vestbøstad hadde festtalen. Koret Te Deum fylte bedehuset med nydelig sang og musikk. Jubileumsfesten ble, som seg hør og bør på fest, avsluttet med et flott kakebord, og stor marsipankake med bilde av bedehuset på! Glimt fra bedehusets bygging og historie ble selvsagt også trukket frem. Bedehuset ble bygd etter at Ingvald Lykke i Kinamisjonen hadde stått i vekkelse i området. Det er et hus hvor det har vært bedt mye, og mange har opplevd at det er godt å være tilstede i bedehuset. Opp gjennom historien har en sett «bevis» på at Gud ønsker et bedehus i bygda. Særlig ble dette synlig gjennom 1990-tallet, da bedehuset ble påbygd. Flere ganger fikk vi pengegaver på tidspunkt da det trengtes som mest, og da påbyggingen var over, sto det like mye på konto som da den startet. Thyve bedehus eies av Norsk Luthersk Misjonssamband Region Midt- Norge, og drives av lokale misjonsforeninger. Det er faste foreningsmøter hver 14. dag og ellers ulike møter og møteuker i løpet av året. Nytt av året er Guttelag ble yngreslag I 5 Mos. 6,6 7 står det slik: «Disse ord som jeg byder deg i dag, skal du gjemme i ditt hjerte. Og du skal innprente dem i dine barn. Du skal tale om dem når du sitter i ditt hus, når du går på veien, når du legger deg og når du står opp.» Vårt ønske for ungene i «Gnisten» yngreslag er at de skal få lære Jesus å kjenne, og at de en dag kan innta «det lovede landet» og få sitte til bords med Jesus og spise av «landets grøde». Som kristne har vi et stort ansvar for å formidle evangeliet til alle, til alle tider. En «gnist» må bli tent i barnehjerter! I et par generasjoner har «Gnisten» tilbudt barn og unge et møte med Jesus. Det startet som guttelag, men etter hvert ble også jentene innlemmet i «Gnisten». I dag drives «Gnisten» i et privat hjem med 4 5 ledere. Vi forsøker å inkludere alle, uansett «bagasje» og bakgrunn, og vi ønsker å gi dem mange gode og positive opplevelser. Som ledere har vi et sterkt ønske om at den enkelte skal kjenne på mestring og føle seg trygg via forkynnelse, fellesskap og aktiviteter. Av aktiviteter har vi blant annet hyttebygging, natursti, slakting av sau og TUR. «Gnisten» på piknik. rype, klatring, isfiske og curling, aking med kano, sofa med ski og ski-boks. «Blåkveld», filmkveld, 75 nord, formingsaktiviteter, matlaging og kveldsmat hos bestemor og bestefar har vært populært. Mat er fast post på programmet, og den tilberedes ofte på bålet ved Begge foto: Håkon Hugdal gapahuken. Hver vår avslutter vi med å lage en tradisjonell mongolsk rett, og vi benker oss på reinskinn rundt bål og bord og inntar den herligste rett! Vi har også besøk av forkynnere og misjonærer, og vi setter stor pris på det de formidler fra Bibelen og misjonsfeltene våre. Da får vi også et tettere forhold til de misjonsprosjektene som vi er med på å støtte. Alle barn er elsket av Jesus; han som gav sitt liv for at alle skal få komme inn til hans herlighet. Vi er arvinger til himmellandet, og vårt ønske for «våre

5 Region Midt-Norge Gauldal område område i fokus: gauldal Omfatter kommunene Melhus, Midtre Gauldal, Meldal, Rennebu, Oppdal, Holtålen og Røros. Befolkningsgrunnlag: innbyggere Areal: kvadratkilometer NLM Fakta: Antall misjonsforsamlinger: 1 Antall voksenforeninger: 15 Antall BU lag: 8 Antall NLM kontakter: 2 Inntekter: 2012 kr I dette området ligger Rødde Folkehøgskole og flere bedehus som NLM eier alene eller sammen med andre organisasjoner. FEST. Koret Te Deum sang under jubileumsfesten. I neste nummer er det Helgeland som er i fokus. Der blir det intervju med tidligere Val-elev Marte Charlotte Lian fra Dønna og tre venninner av henne som i sommer flyttet til Dønna og starter på høyskolen i Sandnessjøen. To av dem er tidligere Val-elever, og den siste ei som har gått på Fjellheim sammen med dem. De ønsker å komme i gang med kristent ungdomsarbeid på Dønna. Husk på disse fire jentene i bønn! formiddagstreff. De siste årene har det også vært bønnemøter hver uke gjennom hele sommeren. Barneforeningen «Fredagsklubben» har samlinger hver 14. dag, og har et godt oppmøte av barn i bygda. Barneforeningen har forøvrig eksistert siden 1917, og mange, mange barn har gjennom den fått vært innom bedehuset. I tillit til Gud skal vi få tro at det ordet som blir sådd i hjertene ikke skal vende tomt tilbake: «Slik er mitt ord som går ut av min munn: Det vender ikke tomt tilbake til meg, men gjør det jeg vil og fullfører det jeg sender det til.» Jesaja 55,11 Mona Kristin Meisingset RØDDE. Skolekoret sang under åpningsfesten. Fullt hus på Rødde Over 100 elever startet opp skoleåret på Rødde i august. Det er svært gledelig at skolen igjen har fullt hus! Olav Vestbøstad Kåre Rein er ny rektor. Han har vært ansatt som lærer og inspektør ved skolen i tilsammen 16 år, og har det siste året vært inspektør ved Sørborgen skole i Klæbu. Han overtar etter Foto: Synnøve Sandnes Tjora Jan Arne Bremnes som har vært rektor siden Robin Johansen Aasbjørg begynner som lærer på Multimedia Design, 3D-animasjon. Han har en bachelor i digital medieproduksjon. Marianne Berg Slettahjell er ansatt som sosiallærer etter Sigrun Langtind Vestbøstad. Janne Hesseberg Græsli er tilbake som internatleder etter ett års permisjon. PIZZA. Matlaging er en av aktivitetene i «Gnisten». barn» er at de skal ta imot denne gratis gaven. Det rørte farshjerte når «Arne» kom heim fra «Gnisten» og sa han var blitt en kristen. Tilbakemeldingen fra far var: «Dette må være noe for meg også!» Vi takker for forbønn for barnearbeidet og må Gud velsigne dere rikt tilbake! Håkon Hugdal Bønneemner Takk for Rødde folkehøgskole Takk for en fullsatt skole Takk for alle elevene Takk for alle ansatte Be for nytilsatt rektor Kåre Rein Be for nye ansatte Be for lederteamet Be for det kristne arbeidet på skolen Be om at Rødde må være et sted hvor mennesker utdannes, utfordres og utvikles til levende liv Be om Guds beskyttelse og velsignelse for skolen

6 Region Midt-Norge Populært å gå på KVT Vi opplever en markert vekst i elevtallet på KVT nå fra høsten. Det forteller rektor Jostein Brønstad. Han har nå tatt inn 490 elever for kommende skoleår på Kristen Videregående skole Trøndelag. Han mener det er grunnlag for å si at skolen har en x-faktor som blir lagt merke til. Odd Anders With Skolens tydelige verdigrunnlag og den idealisme som dermed ligger hos de ansatte, det gjør skolen til mer enn en skole, ja, det blir en x-faktor, en ekstra dimensjon i arbeidet. Studiespesialisering Blant de 490 elevene er det noen få deltidselever. Det er veldig bra søkning på studiespesialisering. Det kunne vært litt bedre på Helse og oppvekst (HO) på andreåret, men vi gleder oss over en kraftig økning på HO-elevene på årets første kull. TRO. Vi stimulerer gjerne til refleksjon rundt trosspørsmål, menneskesyn og verdier, sier rektor Jostein Brønstad. Brønstad forteller at tre profilområder på HO kan ha medvirket til økt søkning; «Internasjonalt arbeid», «Friskt liv» og «Livsglede for eldre». I de to siste får elevene med seg bl.a. etiske dimensjoner og refleksjoner fra hverdagens virkelighet i helse- og omsorgsarbeidet i Trondheim. I det internasjonale arbeidet ser vi frukter av samarbeidet med eierorganisasjonen, Norsk Luthersk Misjonssamband, hvor elever får være med på vårt verdifulle engasjement i Afrika (Addis Abeba) og Kina. Slikt skaper verdibevissthet, refleksjon rundt forholdet mellom tro, menneskeverd og likeverd, og får elevene til å forstå vårt engasjement for å drive en kristen skole, forteller Brønstad. Et stort mangfold Vi har jo en debatt om privatskoler, og noen betegner dem generelt for «eliteskoler». Er det dekning for det? Nei, slike unyanserte merkelapper blir feil. Det er et stort mangfold av private skoler, og vi som kristen skole ivaretar også et stort mangfold av elever. Vi har et inntaksnivå på linje med andre større byskoler. Men det er klart at det legges merke til at vi er opptatt av kvaliteten i tilbudet, og vi gleder oss over et godt nivå på lærerne og deres undervisning. Er KVT bare for kristne? Nei, for all del. Det er viktig at vi er en åpen skole med rom for forskjellighet, og ikke noen krav til en bestemt tro. Men når vi er tydelig på hvor vi selv står, vil elevene naturlig reflektere rundt tros-spørsmål, menneskesyn og verdier. Og det stimulerer vi gjerne til, sier Brønstad. Hilsen fra val videregående skole Godt å være i gang igjen STAB. De ansatte på Val videregående skole. Da er vi i full gang med et nytt skoleår. Andre skoledag talte vi 122 elever, og 105 av disse bor i internatet. Det var fire elever som ikke dukket opp ved skolestart, så det ble noen flere ledige plasser enn vi hadde regnet med. Det er godt å være i gang, både for elevene og for oss ansatte vi ansatte etter travle forberedelsesdager, og for elevene som har ventet spent på hvor de skal bo og hvem de skal gå sammen med. Det er god stemning på tunet, selv om været ikke har vært av det beste. Første kveldens grilling ble til kokte pølser i matsalen, og klimaet har vært heller fuktig de første dagene. Den første uka er det mye på programmet, slik at vi blir godt kjent fra første stund. Etter et års pause, var det i år duket for «Opptur» igjen. Vi var spente på om året med pause hadde gjort at deltagerne hadde glemt bibelcampingen, men alle bekymringer ble gjort til skamme med fulle hus under hele oppturen. Flotte dager med bibel i sentrum, og mye flott sosialt og på aktivitetsfronten. En fin gjeng ledere var med og gjorde uka til en god opplevelse for store og små. En stor takk rettes dem! På tunet nærmer det seg byggestart på en ny tomannsbolig. Boligen er allerede solgt til ansatte, som håper på å flytte inn til jul. På fjøstomta starter sprengingen i starten av september, og vi kommer til å ha fullt press på å få fjøset klart i løpet av neste høst. Det gleder vi oss til! Be for elevene! At vi klarer å se den enkelte, at de vil trives sammen, at de får gjøre sitt beste etter de evner de er utrustet med, at det blir stille i hjerte og sinn for Bibelens budskap hos den enkelte. Be for oss ansatte, at vi må trives sammen, og at hver enkelt kan få kjenne at oppgavene vi har her sammen er meningsfylte. Be spesielt for Josef Birgersson som er i gang med sitt første år som kristendomslærer. Han var miljøarbeider i fjor, samtidig som han tok et årsstudium kristendom på Fjellhaug. Han er takknemlig for forbønn for tjenesten han går inn i. Han skal også bruke en del av tiden sin til å følge opp de kristne elevene på skolen, samle dem til bibelstudier og fellesskap. Be for skoleåret, at det blir en åpenhet for kristen tro og formidlingen av Bibelens budskap inn i livet. Det kan få store konsekvenser, både her i livet og ikke minst i lys av evigheten. Sissel-Marie Bjerga

7 Region Midt-Norge Neste utsyn SPILL. Volleyball på stranda under Friskus-leir i Sørdalen i Åfjord. Friskusleiren i Sørdalen traff blink august arrangerte Fosen område av NLM Friskus-leir i Sørdalen i Åfjord. Målgruppa for leiren var barn og ungdom fra 6. til 9. klasse. Vi hadde i utgangspunktet satt et tak på 20 deltakere, men responsen var så stor at vi måtte utvide deltakerantallet slik at 25 spente friskuser møtte opp da leiren startet. Basen for leiren var Sørdalshuset (tidligere Sørdalen skole), men i og med at dette var Friskus-leir måtte selvsagt det meste av leiren foregå utendørs. Hilsen fra laberget leirsted: Av aktivitetene som deltakerne kunne være med på, var kano- og kajakkpadling, fisking både med garn og stang, leirdueskyting, rappellering, bading, fotball, slåball, volleyball. Einar Strøm klarte som vanlig å engasjere både deltakere og ledere under bibeltimene. Temaet under bibeltimene var «den røde tråden» gjennom Bibelen. Under misjonstimen som ble holdt rundt bålet i ei gamme, klarte Einar nesten å få oss til å føle at vi var innfødte i Etiopia som satt rundt bålet og hørte på misjonæren. Ei Barneleirene et høydepunkt Foto: Dridrik Frengen flott ramme og en flott stemning som gjør at det som ble sagt blir husket. Vi som var med og arrangerte leiren, sitter igjen med et inntrykk av at dette ble en leir som traff målgruppa midt i blinken både når det gjelder aktiviteter og opplegget rundt bibel- og misjonstimene. Håpet er at deltakerne skal sitte igjen med gode minner, gode venner og ikke minst åndelig påfyll av varig verdi. Arne Hugdal Barneleirer er alltid blant høydepunktene gjennom et år med leirsteddrift. Og denne sommeren var ikke noe unntak! NLMs sommerleirer for barn, som gikk av stabelen i midten av august, ga mange gode opplevelser for både ledere og deltakere! Splash! for klassinger og Plask! for klassinger samlet til sammen 57 deltakere til både fisking, vannlek og annen moro, og ikke minst samlinger med fokus på det gode budskapet om Jesus! Takk for innsatsen til alle som bidro! I juni var leirstedet med på å arrangere Intro ferieklubb for fjerde gang. Dette er en dagleir for klassinger i leirstedets nærområde og er et samarbeid med Den norske kirke og Søndagsskolen Trøndelag. I år deltok 65 barn på disse trosopplæringsdagene, og de fikk på ulike måter møte viktige historier og tema fra Bibelen. Gode opplevelser og omsorg for den enkelte er sentralt i opplegget. De siste årene har daglig leder på Laberget leirsted, Jon Øyvind Vik-Haugen, sammen med sin familie leid styrerboligen på leirstedet. I sommer flyttet de imidlertid til egen bolig i nærheten av Levanger. Styret har derfor arbeidet med å finne nye leietakere, og i august flyttet det inn ei trivelig dame i styrerboligen. Dette tror vi er en god ordning for leirstedet, men siden leietakeren ikke er direkte involvert i driften, ber vi alle som ønsker å besøke leirstedet på kveldstid utenom oppsatte arrangement om å ta kontakt på forhånd. Nylig ble leirstedets nye hjemmeside publisert på laberget.no. Her finner man nyttig informasjon om leirstedet, om foreningen og ikke minst om kommende arrangement. Vi tror siden vil bli til stor nytte for leirstedet og håper mange vil benytte anledningen til å legge turen innom laberget.no. Torsdag 17. oktober kl inviterer vi til høstbasar på Laberget leirsted. Her vil det bli fokus på leirstedet, trivelig fellesskap og selvfølgelig åresalg, barnelotteri og trekning av hovedlotteriet. Vi har fortsatt loddbøker igjen, så ta kontakt hvis du ikke har fått mulighet til å støtte leirstedet på denne måten. Jon Øyvind Vik-Haugen LEIR. Det er gøy å være på leir på Laberget. Foto: Ingar Gjøra Utgivelsesdag: 27. september Utsyn har besøkt en klinikk i Mongolia. Dette er en modellklinikk for Khovd fylke, sier direktør Gerelsuren (t.v.). Organ for Norsk Luthersk Misjonssamband Adresse: Sinsenveien 25, 0572 Oslo Telefon: (redaksjon og annonser), (abonnement) Telefaks: Internett: E-post: (redaksjon) (abonnement) Ansvarlig redaktør: Espen Ottosen - Redaksjonsleder: Arne Sæteren - Redaksjonssekretær: Kari Kottum (50 prosent) Journalister: Frida Blaker - Per Ove Aarseth (50 prosent) Silje Måseide (80 prosent) Grafisk formgiver: Simon Berg - Trykk: Schibsted Trykk Flesland Utsyn kommer ut hver 14. dag. Pris: kr 500. Ungdomspris (ungdom under 26 år): kr 350. Til utlandet, portotillegg på kr 324. Bladet bestilles i Utsyns abonnementsavdeling, Sinsenveien 25, 0572 Oslo. Abonnementet går til det blir oppsagt. Utsyn kan også bestilles på cd. ISSN: Kassett: S Online: Annonsepriser: kr 9,00 (kr 13,50 i Utsyn med regionsider) per spaltemillimeter på annonseside. NLMs gavekonto: Abonnementskonto: Adresse: Sinsenveien 25, 0572 Oslo Telefon: Telefaks: Internett: E-post: Generalsekretær: Øyvind Åsland

8 Returadresse: Utsyn, Sinsenveien 25, 0572 Oslo Oppslagstavle for Region Midt-Norge Høstmøtet Misjonssenteret i Namsos september Talere: Johannes Kleppa og Finn- Widar Knutzen Ulike sangkrefter. LØRDAG Kl : Bibeltime Kl : Kveldsmøte Kl : Ungdomssamling SØNDAG Kl : Formiddagsmøte Kl : Avslutningsfest. Åshild og Bjørn Olav Sørhus deltar. Johannes Kleppa blir en av talerne under høstmøtet. Inspirasjon for kvinner Er hverdagen travel? Eller ensom? Trenger du litt avkobling og ekstra inspirasjon foran høsten? Da kan ei kvinnehelg være midt i blinken for deg! Vi gleder oss over å invitere til tre ulike kvinnehelger i høst i region Midt- Norge. Dette er helger som er et av årets høydepunkt for mange. Her kan du treffe kvinner i samme situasjon som deg, og noen som er i andre faser i livet. Uansett alder og livssituasjon har kvinner mye felles å prate om og lære av hverandre. Bibelsamlinger og bønnefellesskap, sang og misjonsinfo gir også verdifullt påfyll på livsveien. Og selvfølgelig blir det god tid til hygge over kaffekoppen. årsplan for nlm midt-norge 2013 September Kvinnehelg Søvassli Bo heimeleir Arnøy, Nærøy klasse ReGaze høst Søvassli vgs Høstmøte Namsos Oktober Vi over 60 Laberget Kvinnehelg Leland Kvinnehelg Hallarheim Mannshelg Leland November UngeVoksne helg Laberget Unge Voksne Juleverkstedleir Namsos klasse Aktivitetsleir Tunnsjøen, Lierne klasse Juleverksted Laberget klasse JIF helg 8. kl. 3. vgs Juleverksted Søvassli 5. 7.klasse des. Juleverksted Laberget klasse des. Juleverksted Søvassli klasse Desember jan. ReGaze nyttår Laberget 8. kl. 3. vgs. Du kan velge mellom: september: Søvassli ungdomssenter, Hemne. Talere: Marit Thingbø og Liv Olsen oktober: Hallarheim leirsted, Nærøy. Talere: Hanna Nilsen og Marianne Heggdal oktober: Hjemme hos Hilde Øystese, Leland. Talere: Annbjørg Boge og Mette Goa Hugdal. Mannskoret i aksjon på fjorårets FiH-turné. Fjellhaug-turné i til Trøndelag Cirka 50 studenter og lærere fra Fjellhaug Internasjonale Høgskole (FiH) besøker Trøndelag, og det blir møter følgende steder: Du finner mer informasjon og påmeldingsskjema på Prøv gjerne å få med deg flere også, og meld dere på så fort som mulig. Hjertelig velkommen til kvinnehelger til inspirasjon og påfyll! Torsdag 26.09: Fredag 27.09: Lørdag 28.09: Søndag 29.09: Stjørdal Bedehus Utøy Bedehus Betania Trondheim Betania Trondheim Vinnere i regionstyre-lotteriet 2013 På regionårsmøtet var det et eget regionstyrelotteri, der regionstyret hadde gitt ulike morsomme/utfordrende/gode/opplevelsesrike gevinster. Lotteriet ga kr til misjonen, og her er de heldige vinnerne: GEVINST: Indonesisk helaften hos fam. Vestbøstad Kurs i afrikansk kaffebrenning på Varmbo m/knut Ole Østertun Tur i Klatrestien opp Munken m/oddmund Sørli Tur med gondolbanen til Hovden i Oppdal + middag i Mogopsvingen 19 m/johan Jensen Oppkalling av ei ku etter seg på Val vgs. av Svein Åge Opdahl Weekend i «Fuglekassen Risan», inkl. guidet tur langs Den Gyldne Omvei m/berit Aune Utebadstu og hårhog (mongolsk måltid) med Åshild Hugdal Guidet tur for to på Hegra Festning med kaffe i festningskafeen m/ Øystein Bliksås Hjortesafari i Likroken og middag (Min beste hjortegryte) hos Målfrid Lidal Padlertur ned Verdalselva m/rolf Lavik VINNER: Solvor og Erling Hugdal, Melhus Anne Grete Bakeng, Hitra Jorunn Hjørdis Bakeng, Trondheim Bertil Halsen, Trondheim Britt Larsen, Trondheim Svein Olav Dyrhol, Trondheim Per Olav Mork, Namsos Kjell Ivar Ødegård, Klæbu Bertil Halsen, Trondheim Sigmund Rodal, Trondheim

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Strategidokument for barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sørvest for perioden 2011-2015

Strategidokument for barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sørvest for perioden 2011-2015 Strategidokument for barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sørvest for perioden 2011-2015 Region Sørvest 1. Innledende kommentarer Dette strategidokumentet bygger på NLMs grunnregler

Detaljer

NLM REGION MIDT-NORGE - REISERUTE JANUAR-JULI 2014 (Sortert på Område - Dato) Fra dato Til dato Sted Taler Område Merknader

NLM REGION MIDT-NORGE - REISERUTE JANUAR-JULI 2014 (Sortert på Område - Dato) Fra dato Til dato Sted Taler Område Merknader Fra dato Til dato Sted Taler Område Merknader 10 03.mar 07.mar Fjellheim, Tromsø Fagerli, Kristian Fjellheim Bsk Kortkurs 9 28.feb 02.mar Sørdalen Lavik, Rolf Fosen Bibelhelg 11 11.mar 16.mar Åfjord Fagerli,

Detaljer

Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad

Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad 2 Kor 9,6-8 Men det seier eg: Den som sparsamt sår, skal òg hausta sparsamt, og den som sår med velsigning, skal òg hausta med velsigning. 7 Kvar må gje

Detaljer

Synger om håp REGION MIDT-NORGE NYTT FRA REGION MIDT-NORGE

Synger om håp REGION MIDT-NORGE NYTT FRA REGION MIDT-NORGE REGION MIDT-NORGE 17. APRIL 125. ÅRGANG 07 2015 Kjenn at Herren er Gud! Han har skapt oss, vi er hans, vi er hans folk og den flokken han gjeter. Salme 100,3 Kongshaug Musikkgymnas fremfører en innholdsrik

Detaljer

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent NLM Ung 20132018 Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent Jesus trådte fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer

Andakten ved Brit Jorun Hovin Sandvand

Andakten ved Brit Jorun Hovin Sandvand Livstegn fra Nr 2 2014 Kontaktorgan Årgang 20 Åpne arrangement: her finnes noe for alle! 16. 18. jan 2015 Kvinnehelg 1/2, taler Marit Landrø 3. 5. februar Bibelkurs, taler Anfin Skaaheim 13. 15. februar

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Kandidater til MUF-styret. Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp

Kandidater til MUF-styret. Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp Kandidater til MUF-styret Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp 1.Mars 2010 Astrid Rydland Bjørke Navn: Astrid Rydland Bjørke Alder:

Detaljer

Satser på 10 12-åringer NLM Ung styrker arbeidet for aldersgruppen «tweens». Til høsten lanserer de et helt nytt opplegg, kalt «Spot on».

Satser på 10 12-åringer NLM Ung styrker arbeidet for aldersgruppen «tweens». Til høsten lanserer de et helt nytt opplegg, kalt «Spot on». Region Midt-Norge 19. april 123. Årgang 07 2013 Men de som venter på Herren, får ny kraft, de løfter vingene som ørnen, de løper og blir ikke slitne, de går og blir ikke trette. Jes 40,31 Satser på 10

Detaljer

REGION MIDT-NORGE NYTT FRA REGION MIDT-NORGE. Konfirmant-rekord hele ti konfirmanter følger undervisningen i namdal dette året.

REGION MIDT-NORGE NYTT FRA REGION MIDT-NORGE. Konfirmant-rekord hele ti konfirmanter følger undervisningen i namdal dette året. REGION MIDT-NORGE 5. desember 124. årgang 22 2014 Se, jeg skaper en ny himmel og en ny jord. ingen skal minnes de første ting, ingen skal tenke på dem. Jes 65,17 Send flere misjonærer Kirken i Mara i Tanzania

Detaljer

SATT FRI TIL Å TJENE

SATT FRI TIL Å TJENE Molde Indremisjon Strategiplan frem mot 2020 Vår visjon: SATT FRI TIL Å TJENE Våre verdier: Inkluderende, troverdig, oppsøkende og omsorgsfull Generasjonsforsamling: MÅL: Vi vil være en generasjonsforsamling

Detaljer

Januar: Søn 1. Knut Kvalvik Søn 6. Paul Andre Bergene Holm Søn 13. Søn 20. Turid Rørmark Søn 27. Endre Stene Februar: Søn 3.

Januar: Søn 1. Knut Kvalvik Søn 6. Paul Andre Bergene Holm Søn 13. Søn 20. Turid Rørmark Søn 27. Endre Stene Februar: Søn 3. Januar: Søn 1. kl 12.00 Møte v Knut Kvalvik Søn 6. kl 11.00 Møte v Paul Andre Bergene Holm Søn 13. kl 19.00 Bønnemøte Søn 20. kl 17.00 Familiemøte v Turid Rørmark Søn 27. kl 11.00 Møte v Endre Stene Februar:

Detaljer

Årsmelding for Betania Ungdomsforening

Årsmelding for Betania Ungdomsforening Årsmelding for Betania Ungdomsforening 2010 For Betania Ungdomsforening har 2010 vært et godt og innholdsrikt år med mye aktivitet. Vi i styret vil takke alle dere som har vært med å bidratt, både med

Detaljer

Julemessene i gang. Region Midt-Norge. Nytt fra Region Midt-Norge. Julemesser I år arrangeres elleve julemesser forskjellige steder i Midt-Norge.

Julemessene i gang. Region Midt-Norge. Nytt fra Region Midt-Norge. Julemesser I år arrangeres elleve julemesser forskjellige steder i Midt-Norge. Region Midt-Norge 26. oktober 122. Årgang 19 2012 Se, Herrens hånd er ikke for kort til å frelse, og hans øre er ikke for tungt til å høre. Jes 59,1 Julemessene i gang I disse dager går startsskuddet for

Detaljer

Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen en gang for alle vi kan gå fri. Gjelden er betalt.

Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen en gang for alle vi kan gå fri. Gjelden er betalt. Region Midt-Norge 11. april 124. Årgang 07 2014 Men nå, i Kristus Jesus, er dere som var langt borte, kommet nær på grunn av Kristi blod. Ef 2,13 Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen en gang

Detaljer

Arrangement for voksne april-oktober 2015

Arrangement for voksne april-oktober 2015 Arrangement for voksne april-oktober 2015 Det er godt å være stille og vente på hjelp fra Herren. Klag 3.26 1.mai-møte Tryggheim Vi over 60 Holmavatn tirs 19. - fre 22. mai Regionårsmøtet Frakkagjerd lør

Detaljer

RegIon MidT-NoRgE. NYTT FRA REgioN MidT-NoRgE. sommermøter det holdes møter og stevner mange steder i regionen i sommer.

RegIon MidT-NoRgE. NYTT FRA REgioN MidT-NoRgE. sommermøter det holdes møter og stevner mange steder i regionen i sommer. RegIon MidT-NoRgE 28. JUni 123. ÅRgAng 12 2013 Gjeldsbrevet mot oss slettet han, det som var skrevet med lovbud; han tok det bort fra oss da han naglet det til korset. Kol 2,14 for å nå nye folkegrupper,

Detaljer

LEIRHØSTEN 2011 Acta Trøndelag

LEIRHØSTEN 2011 Acta Trøndelag LEIRHØSTEN 2011 Acta Trøndelag Barn barn BARN KRISTINE HJELLEN (barnekonsulent 75 %) kristne@actatrondelag.no mobil: 99 53 49 67 Hei alle leirvenner! RUNE HAUGEN (tenåringskonsulent 75 %) rune@actatrondelag.no

Detaljer

Nytt prosjekt i Tana-området i kenya vil gi vann til mellom 150 og 200 familier. se side 8 og 9

Nytt prosjekt i Tana-området i kenya vil gi vann til mellom 150 og 200 familier. se side 8 og 9 ReGiOn ØST 25. oktober 123. ÅrgAng 19 2013 Herren skal igjen vise barmhjertighet mot oss og trå vår skyld under fot. Du skal kaste alle våre synder ned i havets dyp. Mi 7, 19 Nytt prosjekt i Tana-området

Detaljer

«Bedre enn julegavene»

«Bedre enn julegavene» Region Midt-Norge 08. februar 123. Årgang 03 2013 Jeg formaner dere framfor alt til å bære fram bønn og påkallelse, forbønn og takk for alle mennesker. 1 Tim 2,1 «Bedre enn julegavene» Gleden var stor

Detaljer

To nye NLM-skoler? I Groruddalen i Oslo og på Tau i Ryfylke, er det sterke ønsker om å starte kristne grunnskoler.

To nye NLM-skoler? I Groruddalen i Oslo og på Tau i Ryfylke, er det sterke ønsker om å starte kristne grunnskoler. Region Midt-Norge 07. desember 122. Årgang 22 2012 For ennå er det bare en kort stund, så kommer han som skal komme, og han skal ikke drøye. Heb 10,37 To nye NLM-skoler? I Groruddalen i Oslo og på Tau

Detaljer

Kandidater til Fana sokneråd 2015

Kandidater til Fana sokneråd 2015 Kandidater til Fana sokneråd 2015 Fire spørsmål til kandidatene: 1. Hvorfor vil du bli medlem av Fana sokneråd? 2. Hva mener du er det viktigste for soknerådet i de neste fire årene? 3. Hvilke områder

Detaljer

Strategidokument 2016-2018

Strategidokument 2016-2018 Strategidokument 2016-2018 Årsmøtet Varhaug Misjonshus 2015 12. Mars 2015 www.varhaug-misjonshus.no 1. Om Varhaug Misjonshus Varhaug Misjonshus er eit flott anlegg midt i Varhaug sentrum. Misjonshuset

Detaljer

Familiekirken. Et sted for hele familien, alle generasjoner. nær Gud - nær mennesker - nær Åkra. Saron Åkrehamn

Familiekirken. Et sted for hele familien, alle generasjoner. nær Gud - nær mennesker - nær Åkra. Saron Åkrehamn Familiekirken Saron Åkrehamn Et sted for hele familien, alle generasjoner nær Gud - nær mennesker - nær Åkra Denne folderen er ment som en kort presentasjon av oss i Familiekirken Saron Åkrehamn, som er

Detaljer

Sommerleirene. Region Øst

Sommerleirene. Region Øst Sommerleirene 2012 Region Øst SOMMERLEIRENE i Region Øst Gleder du deg til sol, sommer og leir? Det gjør vi også! Sommerleirene står på rad og rekke hvilken kan du tenke deg å være med på? Fangekasa 1.

Detaljer

s lid gaverekord REGION MIDT-NORGE NYTT FRA REGION MIDT-NORGE Fordyper seg i guds ord Vi ønsker de nygifte, Målfrid Kolbrek gratulerer Barnas beste

s lid gaverekord REGION MIDT-NORGE NYTT FRA REGION MIDT-NORGE Fordyper seg i guds ord Vi ønsker de nygifte, Målfrid Kolbrek gratulerer Barnas beste REGION MIDT-NORGE 6. februar 125. årgang 03 2015 ta imot frelsens hjelm og åndens sverd, som er guds ord. ef 6,17 s lid gaverekord For første gang har NLM mottatt mer enn 125 millioner kroner i gaver i

Detaljer

Strategidokument Varhaug Misjonshus

Strategidokument Varhaug Misjonshus Strategidokument Varhaug Misjonshus 2011-2013 Strategidokument_Varhaug_Misjonshus_2011-2013_v1-0.doc Side 1 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2010-2015 Innhold 1.Om Varhaug Misjonshus...3 1.1.Visjon...3

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

REGION MIDT-NORGE NYTT FRA REGION MIDT-NORGE. Ger på Ler En ekte mongolsk ger er bygd i hagen til Åshild og Håkon Hugdal.

REGION MIDT-NORGE NYTT FRA REGION MIDT-NORGE. Ger på Ler En ekte mongolsk ger er bygd i hagen til Åshild og Håkon Hugdal. REGION MIDT-NORGE 12. SePTeMBeR 124. ÅRgAng 16 2014 Alt arbeid skal dere gjøre helhjertet, for det er Herren og ikke mennesker dere tjener. Kol 3,23 HØSTGAVEN 2014: SØR-AMERIKA Jesus til landsbygda I Peru

Detaljer

For han ventet på byen med de faste grunnvollene, den som har Gud til byggmester og skaper. Heb. 11,10

For han ventet på byen med de faste grunnvollene, den som har Gud til byggmester og skaper. Heb. 11,10 Velsignet sommer! For han ventet på byen med de faste grunnvollene, den som har Gud til byggmester og skaper. Heb. 11,10 I hebreerbrevets ellevte kapittel leser vi om tro. I løpet av 40 vers løftes troen

Detaljer

Nye kristne etter møteserier

Nye kristne etter møteserier Region Midt-Norge 7. februar 124. Årgang 03 2014 Og jeg er trygg på at han som begynte sin gode gjerning i dere, skal fullføre den helt til Jesu Kristi dag. Fil 1,6 Nye kristne etter møteserier Foto: Georg

Detaljer

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo - Glytten 23. årgang Januar 2014 Helsing frå Lyngmo Når du mottek Lyngmoglytten denne gangen er det travelt arbeid i gang på kjøkkenet

Detaljer

NLM REGION MIDT-NORGE - REISERUTE JANUAR-JULI 2013 (Sortert på Område - Sted - Dato) Fra dato Til dato Sted Taler Område Merknader

NLM REGION MIDT-NORGE - REISERUTE JANUAR-JULI 2013 (Sortert på Område - Sted - Dato) Fra dato Til dato Sted Taler Område Merknader Fra dato Til dato Sted Taler Område Merknader 5 01.feb By i Åfjord Moen, Ivar Fosen Møte 21 20.mai By i Åfjord Fosen Pinsestevne kl 14 14 05.apr 07.apr Leksvik Lavik, Rolf Fosen Bibelhelg 5 02.feb 03.feb

Detaljer

Hovedstyret samlet til møte i Oslo. 8.-9. februar 2013

Hovedstyret samlet til møte i Oslo. 8.-9. februar 2013 Hovedstyret samlet til møte i Oslo 8.-9. februar Til stede: Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Roald Gulbrandsen Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Gunnar Indrebø Varamedlem: Svenning Bjørke Fra administrasjonen

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Hvem vil jeg være?

Opplegg til samling. Tema: Hvem vil jeg være? Opplegg til samling Tema: Hvem vil jeg være? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

Strategidokument Varhaug Misjonshus

Strategidokument Varhaug Misjonshus Strategidokument Varhaug Misjonshus 2016-2018 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2016-2018 v0.2.docx2 under arbeid Side 1 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2015-2018 Innhald 1. Om Varhaug Misjonshus...

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 4 2014 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 4 2014 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 4 2014 ÅRGANG 45 17. mai fest kl. 1800 Huskonsert 25. mai Nyheter om høsten 2014 Hva har skjedd siden forrige utgivelse av MI-nytt? www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 740 670 630 480 GUDSTJENESTEDELTAGELSE - 2014 990 915 817 710 655 615 610 390 950 900 870 890 770 800 710 616 610 413 280 140 JAN FEBR MARS APRIL MAI JUN JUL

Detaljer

Dato: 21.-22.06.2013 Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Roald Gulbrandsen Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Gunnar Indrebø

Dato: 21.-22.06.2013 Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Roald Gulbrandsen Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Gunnar Indrebø REFERAT FRA MØTE I NLMs HOVEDSTYRE Dato: 21.-22.06. Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Roald Gulbrandsen Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Gunnar Indrebø Varamedlem: Svenning

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

UTSTRAKTE HENDER REGIONMØTE 2015 EVJETUN 5.-7.JUNI

UTSTRAKTE HENDER REGIONMØTE 2015 EVJETUN 5.-7.JUNI UTSTRAKTE HENDER REGIONMØTE 2015 EVJETUN 5.-7.JUNI Velkommen til Regionmøte! Det er med takk og forventning jeg ønsker deg hjertelig velkommen til årets storsamling i NLM Region Sør. 5.-7.juni arrangeres

Detaljer

sommergaven side 6 9 godt regionårsmøte Helgen 9. og 10. juni gikk regionårsmøtet av stabelen i Stjørdal. RegIonsIDe 4

sommergaven side 6 9 godt regionårsmøte Helgen 9. og 10. juni gikk regionårsmøtet av stabelen i Stjørdal. RegIonsIDe 4 Region MidT-NoRgE 22. JUNi 122. ÅRgaNg 11 2012 I Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden sammen med ham og satt oss i himmelen med ham. ef 2,6 støtter barn i bolivia nesten 1000 elever går på skolen

Detaljer

GUDS RIKE ER NÆR Program for 1. halvår 2015

GUDS RIKE ER NÆR Program for 1. halvår 2015 GUDS RIKE ER NÆR Program for 1. halvår 2015 Hei! Dette er Hamar normisjons program for første halvår 2015. Enten du er kjent med denne type program fra før, eller det er nytt for deg, så oppfordrer vi

Detaljer

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 "Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler" "For så høyt har Gud elsket verden" 1 2 3 Ut på fredagskvelder - Tilby kaffe/te/vaffel i gågata. Spesielt rettet mot

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.1, 4.januar 2015 Hei alle venner av Narvik Misjonskirke! Godt nyttår til deg og dine! Vi lever i en tid der teknologien utfordrer oss på den måten at arbeid og hvile flyter

Detaljer

6.- 8. februar MENIGHETEN. i vår tid

6.- 8. februar MENIGHETEN. i vår tid FLK 2014 6.- 8. februar MENIGHETEN i vår tid VELKOMMEN Det er med stor glede vi ønsker velkommen til Forkynner- og lederkonferanse (FLK) på Klippen Veavågen. Menigheten har rike tradisjoner som arrangør

Detaljer

Kjære støttespillere i Norge!

Kjære støttespillere i Norge! Kjære støttespillere i Norge! Plutselig er det jul igjen, og advents- og julearrangementene har stått (og står) på rekke og rad. Det er nok å gjøre! Advent er ei tid da særlig prester blir invitert inn

Detaljer

Endelig er det DIN tur til å være konfirmant!

Endelig er det DIN tur til å være konfirmant! Endelig er det DIN tur til å være konfirmant! Vi er glade for å tilby deg et helt totalrenovert konfirmantopplegg! Ny tur, nye type samlinger, flere ledere, ny kateket og vi gleder oss til å ta i mot deg

Detaljer

Konfirmantåret 2015/2016

Konfirmantåret 2015/2016 Konfirmantåret 2015/2016 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

Flytter vestover REGION MIDT-NORGE NYTT FRA REGION MIDT-NORGE

Flytter vestover REGION MIDT-NORGE NYTT FRA REGION MIDT-NORGE REGION MIDT-NORGE 11. SEPTEMBER 125. ÅRGANG 16 2015 Salige er dere når dere blir spottet for Kristi navns skyld, for Guds Ånd, herlighetens Ånd, hviler over dere. 1 Pet 4,14 Flytter vestover Denne høsten

Detaljer

Ny nettside: www.moldebedehus.no

Ny nettside: www.moldebedehus.no Informasjonsblad for Molde Indremisjon April 2013 Andakt og bønneemner Forsamlingslederen har ordet Nytt Styre og hyrderåd Ny nettside: www.moldebedehus.no Forsamlingslederen har ordet Vinne, utruste og

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

#Utvalgt #fest #Nyttårsfestival SIDE 30 Bønn for dummies SIDE 50

#Utvalgt #fest #Nyttårsfestival SIDE 30 Bønn for dummies SIDE 50 FOLK / 1 / 2015 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI FOKUS: Ordet om korset SIDE 58 #Utvalgt #fest #Nyttårsfestival SIDE 30 Bønn for dummies SIDE 50 1 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi NR. 1, 2015. 30.

Detaljer

MEDLEM I HAMAR NORMISJON?

MEDLEM I HAMAR NORMISJON? Kjære leser! Enten du er kjent eller ukjent med Hamar Normisjon, ønskes du velkommen til å være med og bygge fellesskap som betyr noe for deg. Vi tror at gode fellesskap gir noe tilbake til den enkelte,-

Detaljer

Innhold. Tore Johannessen www.bibelundervisning.com www.nettbibelskolen.com Starte en bibelstudie i en liten gruppe

Innhold. Tore Johannessen www.bibelundervisning.com www.nettbibelskolen.com Starte en bibelstudie i en liten gruppe Hvordan holde Bibelstudie, tale og undervisning Innhold Starte en bibelstudie i en liten gruppe... 1 Hvordan holde en tale eller undervisning... 3 Forskjellen på undervisning og tale... 3 Hva er tale...

Detaljer

Landssommerstevnet. Vestre Jakobselv 26.-29. juni 2014. Focus Quartet. Inger og Bjørg «Strand» Anne-Marthe og Cecilie Lillebø

Landssommerstevnet. Vestre Jakobselv 26.-29. juni 2014. Focus Quartet. Inger og Bjørg «Strand» Anne-Marthe og Cecilie Lillebø Landssommerstevnet Vestre Jakobselv 26.-29. juni 2014 Kjell Furnes Leif Nummela Anne-Marthe og Cecilie Lillebø Inger og Bjørg «Strand» Focus Quartet Program Torsdag 26. juni Fra kl.16.00 Innkvartering

Detaljer

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!!

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Side 1 Helsing frå Lyngmo Det er siste tysdag i august og strålande sol ute. Hafslovatnet

Detaljer

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat 5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat Mat: Ingunn AU Arbeidsutvalet for soknerådet. Møter kvar månad ca 1 veke før soknerådsmøtet. Tar unna saker av meir forretningsmessig karakter. SR Soknerådet FR Klepp

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

PRISER & PÅMELDING. Privat overnatting: dette kan vi ordne hvis det er ønskelig. Ta kontakt med ImF-UNG hvis du ønsker dette.

PRISER & PÅMELDING. Privat overnatting: dette kan vi ordne hvis det er ønskelig. Ta kontakt med ImF-UNG hvis du ønsker dette. PRISER & PÅMELDING Konferanseavgift: kr. 650,- pr. pers ved påmelding før 3. mars kr. 800,- pr. pers ved påmelding etter 3. mars (500,- av konferanseavgiften blir tilbakebetalt via prosjektstøtte for de

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette er ment som et relativt

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 6 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 6 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 6 2013 ÅRGANG 44 Bibelhelg 1-3 november med Johnn Hardang Vellykket høstmøte på Molde bedehus Finn frem Bibelen! Førjulsmesse 16. november fra kl. 10.00 www.moldebedehus.no

Detaljer

Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015

Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015 Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015 Alle ungdommer i Foreningen for hjertesyke barn, har nå mulighet til å delta på leir som er arrangert av andre regioner

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2011. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2011. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2011 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Babysang Barnesanger, rim, regler, sangleker og små danser. Etter sangstunden er det tid for stell, mat og prat. Fredager

Detaljer

Nær gud - nær mennesker

Nær gud - nær mennesker Fastelavnssøndag (2..mars) Hovedtekst: Joh 17,20-26 GT tekst: Høys 8,6-7 Epistel tekst: 1 Kor 13,1-7 Barnas tekst: Joh 12,1-8 Nær gud - nær mennesker 32 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: J

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Julebrev 2015 fra familien Jansen

Julebrev 2015 fra familien Jansen Julebrev 2015 fra familien Jansen Nok et år, ja to år faktisk, er gått unna. Hei venner og familie :) Hos oss har de siste 2 årene vært så stadig i endring og travel at vi ikke rakk å skrive noe julebrev

Detaljer

Med spent forventning... Sjekkliste for ein god barnehageslutt og ein god skulestart

Med spent forventning... Sjekkliste for ein god barnehageslutt og ein god skulestart Med spent forventning... Sjekkliste for ein god barnehageslutt og ein god skulestart Med spent forventning... Skulestart er ei stor hending for alle barn. Dei aller fleste barn og foreldre ser fram til

Detaljer

PIONÉRMAIL. juli :: 2014

PIONÉRMAIL. juli :: 2014 PIONÉRMAIL juli :: 2014 Inkludere, utruste og utsende JEFF FOUNTAIN-HELG OG FORLØSNING AV PK STAVANGER 6.-8. juni fikk vi i PK Stavanger storfint besøk av Jeff Fountain og konen Romkje og andre gode venner

Detaljer

Kjære venner i Norge! Estland, 18. november 2015

Kjære venner i Norge! Estland, 18. november 2015 Kjære venner i Norge! Estland, 18. november 2015 Guds fred! Det står riktignok i Ordspråkene 17,27 at «Klok er den som sparer på ord», men kanskje bør vi like fullt beklage at det er altfor lenge siden

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 3 2016 ÅRGANG 46 Diverse arrangement på bedehuset i desember Rapport fra Plan og økonomi komiteen Vil du gi en julegave til Molde Indremisjon? Glimt fra julemessen

Detaljer

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer:

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer: Velkomen til Dette heftet tilhøyrer: 1. samling: Kva er Bibelen? Skapinga. Babels tårn Forskaroppgåve 1 På denne samlinga har vi snakka om Bibelen. Det er ei gammal bok som har betydd mykje for mange.

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

KANDIDATER TIL VALG AV STYRELEDER I NLM UNG

KANDIDATER TIL VALG AV STYRELEDER I NLM UNG KANDIDATER TIL VALG AV STYRELEDER I NLM UNG Navn: Morten Sirevåg Alder: 30 år Region: Sørvest Yrke: Avdelingsleder i Aker Solutions Hvorfor: Jeg ønsker å være med å jobbe for at enda flere skal bli bevart

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I NLMs HOVEDSTYRE

REFERAT FRA MØTE I NLMs HOVEDSTYRE REFERAT FRA MØTE I NLMs HOVEDSTYRE Dato: 2.-3.12. Sted: Sinsenveien 25, Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Gunnar Indrebø Thor Fremmegård Reidar Bøe Kjartan Urangsæter Åsebø Knut Espeland Håvard Måseide

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

7 måter å være sammen med Gud på.

7 måter å være sammen med Gud på. 1 7 måter å være sammen med Gud på. Tale av Erna Søgaard Ultvedt på Gjerpen Misjonskirke søndag 10. nov 2013 Intro: Anne Kristin Fjellvang står bak i kirkesalen og synger vers 1 og 2 så kommer hun syngene

Detaljer

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2012 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

For Gud er god, uansett hva!

For Gud er god, uansett hva! For Gud er god, uansett hva! Jeg tenker tilbake på når jeg først møtte Jesus. Jeg var 15 år og visste ikke så veldig mye om han. Gud visste jeg om. Det var som jeg alltid visste at han fantes; jeg ba når

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

BIBELHELG MOLDE BEDEHUS 2.-4. november Egil Sjåstad taler (lærer på Fjellhaug Misjonshøgskole NLM)

BIBELHELG MOLDE BEDEHUS 2.-4. november Egil Sjåstad taler (lærer på Fjellhaug Misjonshøgskole NLM) BIBELHELG MOLDE BEDEHUS 2.-4. november Egil Sjåstad taler (lærer på Fjellhaug Misjonshøgskole NLM) Arr: Molde Indremisjon og Misjonssambandet Tilsluttet Indremisjonsforbundet Velkommen ti l oss og det

Detaljer

Flere misjonærer REGION MIDT-NORGE NYTT FRA REGION MIDT-NORGE

Flere misjonærer REGION MIDT-NORGE NYTT FRA REGION MIDT-NORGE REGION MIDT-NORGE 19. JUNI 125. ÅRGANG 11 2015 En gang var dere selv mørke, men nå i Herren er dere lys. Lev da som lysets barn! Ef 5,8 Flere misjonærer Vi er glade for at misjonærantallet øker med omkring

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

09 2.-4. OKTOBER bildøy bibelskole

09 2.-4. OKTOBER bildøy bibelskole 09 barnelederkonferanse 2.-4. OKTOBER bildøy bibelskole En hammer i Guds hånd PROGRAM Fredag: 18-19 Innkvartering 19.00 Kvelds 20.00 Klar, ferdig - BYGG Jarle Waldemar: Kreativ formidling Bli kjent Gruppearbeid/-samtale

Detaljer

Region Midt-Norge. Nytt fra Region Midt-Norge. Regionårsmøte Generalsekretær Øyvind Åsland er taler på regionårsmøtet 9. og 10. juni.

Region Midt-Norge. Nytt fra Region Midt-Norge. Regionårsmøte Generalsekretær Øyvind Åsland er taler på regionårsmøtet 9. og 10. juni. Region Midt-Norge 27. APRIL 122. Årgang 07 2012 Den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene! Den som seirer, vil jeg la spise av livets tre, som er i Guds paradis. Åp 2,1-7 Vil tilbake til Mali

Detaljer

Region Midt-Norge. Nytt fra Region Midt-Norge. Ny styrer Hilde Ølstørn er ny styrer på Søvassli Ungdomssenter.

Region Midt-Norge. Nytt fra Region Midt-Norge. Ny styrer Hilde Ølstørn er ny styrer på Søvassli Ungdomssenter. Region Midt-Norge 10. februar 122. Årgang 03 2012 Salig er den som har Jakobs Gud til hjelper og setter sitt håp til Herren sin Gud. Salme 146,5 25 mill på tre uker Bare de tre siste ukene i desember kom

Detaljer

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør «Det var en gang en som bygde en campingbil» Slik startet dette eventyret som i dag heter Norsk Bobilforening. Det er i år 30 år siden foreningen ble stiftet.

Detaljer

Forlatte barn får hjelp REGION MIDT-NORGE NYTT FRA REGION MIDT-NORGE

Forlatte barn får hjelp REGION MIDT-NORGE NYTT FRA REGION MIDT-NORGE REGION MIDT-NORGE 04. DESEMBER 125. ÅRGANG 22 2015 Herren er konge! Jorden skal juble, fjerne kyster skal glede seg! Salme 97,1 JULEGAVEN 2015: GI BARN TRYGGHET Forlatte barn får hjelp I mange land driver

Detaljer

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte.

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. KONFIRMANT 2015-16 Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. Dere skal ha mottatt informasjon om konfirmasjon fra Den norske kirke sentralt i posten. Her kommer litt mer informasjon

Detaljer

ÅRSPLAN SKAUEN KRISTELIGE SKOLE FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN 2015-2016 SFO MOBIL: 990 70 084

ÅRSPLAN SKAUEN KRISTELIGE SKOLE FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN 2015-2016 SFO MOBIL: 990 70 084 ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN 2015-2016 SKAUEN KRISTELIGE SKOLE SFO MOBIL: 990 70 084 1 Velkommen til et nytt skoleår ved Skauen kristelige skole SFO! Vi gleder oss til et nytt SFO - år i Jon Alvssonsgate18.

Detaljer

Vi ber for Forbønnsopplegg

Vi ber for Forbønnsopplegg Vi ber for Forbønnsopplegg 1 Forord Det er ingen selvfølge at barn og unge som vokser opp i dag får høre om Jesus. Og det er heller ingen selvfølge at noen ber for dem. Derfor er forbønnsopplegget Jeg

Detaljer

PIONÉRMAIL. mai :: 2014

PIONÉRMAIL. mai :: 2014 PIONÉRMAIL mai :: 2014 Inkludere, utruste og utsende JAN TORLAND I HAUGESUND: - TYGG PÅ ORDENE Hvordan studere Guds ord og hvordan fungere i det profetiske? Dette var temaet første helgen i april da Jan

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Dato: 5.-6.9.2014 Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Gunnar Indrebø Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Svenning Bjørke

Dato: 5.-6.9.2014 Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Gunnar Indrebø Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Svenning Bjørke REFERAT FRA MØTE I NLMs HOVEDSTYRE Dato: 5.-6.9. Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Gunnar Indrebø Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Svenning Bjørke Fravær: Roald Gulbrandsen

Detaljer