Høstgaven til Japan. Region Midt-Norge. Nytt fra Region Midt-Norge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høstgaven til Japan. Region Midt-Norge. Nytt fra Region Midt-Norge"

Transkript

1 Region Midt-Norge 13. september 123. Årgang Elsk hverandre inderlig som søsken, sett de andre høyere enn dere selv. Rom 12,10 Høstgaven til Japan Foto: Torgeir Hauge Nytt fra Region Midt-Norge Fullt hus på skolene Totalt 715 elever startet på regionens skoler denne høsten. regionside 1, 4 og 6 Ny ungdomsleder Tarjei Løvik overtar som leder for NLM Ung i regionen regionside 1 Friskussuksess 25 deltakere storkoste seg på den første Friskus-leiren i Åfjord. regionside 7

2 1 Region Midt-Norge Innspill Skulane våre Denne hausten startar 715 ungdommar opp som elevar ved ein av skulane våre i Midt-Norge. KVT i Trondheim er størst med 490 elevar, men både Val Vidaregående Skole i ytre Namdal og Rødde Folkehøgskole i Melhus har også fulle hus! Svært få av ungdommane som kjem til skulane våre veit noko særleg om kva Misjonssambandet er. Mange er også ganske perifere til det som har med kristendom å gjera. Då er det fantastisk at dei vel å gå eitt eller fleire år på ein av skulane våre! På skulane får elevane daglige drypp som gir kunnskap om kven Jesus er og kva han har gjort for oss. Kvart einaste år er det elevar som blir styrka i trua si og nokre som tar sine fyrste trussteg. Skulane våre har dedikerte Kvart einaste år vert elevar styrka i trua si eller vert kristne tilsette som brenn for elevane. Mitt inntrykk er at dei fleste av desse ser på det å vera tilsett på ein kristen skule som meir enn ein jobb. Kanskje er det fort gjort å tenka som så at det er personalet på skulane sin jobb å formidla både evangeliet og misjonsinformasjonen. Det er sant nok. Samstundes så kan slik tenking føra til at skulane lever sitt eige liv skilt frå resten av misjonsarbeidet. Strategidokumentet som vart drøfta på regionårsmøtet i juni, har eit avsnitt om visjonær samhandling. I ett av underpunkta står det at me ynskjer å ha god kontakt mellom institusjonane, det lokale arbeidet og dei tilsette i regionen. Dette gjeld og skulane våre. Korleis kan denne kontakten styrkast? PERSONLEG KONTAKT. Kontakt kan knyttast ved at skulane er synlege på arrangement rundt i regionen, og at misjonsfolket støttar opp om arrangement på skulen. BØN. 715 elevar er 715 bønneemne. Nokre av elevane har sikkert forbedarar allereie, men mange har nok ikkje det. I tillegg til elevane er det også viktig å hugsa på personalet i bøn. REKRUTTERING. Misjonssambandet har mange institusjonar, og poenget med institusjonen er at den skal vera med og fremma NLM sitt mål, «Verda for Kristus». For å lukkast må personalet støtta opp om dette. Skulane er store bedrifter med mange tilsette. Kvart einaste år er det stillingar som skal fyllast. Det er difor viktig at det blir rekruttert nytt personale som identifiserer seg med formålet for skulen. GÅVER. Heldigvis har alle skulane i regionen ein sunn økonomi. Gjennom statsstøtte og skulepengar går hjula rundt, men gåver og basarinntekter er óg viktig. Dei aller fleste elevane har OLAV VESTBØSTAD regionleiar i Midt-Norge eit flott skuleår som gir venner og minne for livet. Mange har også ei god tid åndeleg med regelmessig forkynning og eit åndeleg fellesskap der dei kjenner seg heime. Tida etter eit skuleår på ein kristen skule kan bli krevjande, anten ein går inn i studiar eller ein flyttar heim til eit lokalmiljø utan kristne venner. Det er ei kjempeutfordring som visar tydeleg at skulearbeidet i Misjonssambandet ikkje kan stå for seg sjølv, skild frå resten av arbeidet. Region MIDT-NORGE Adresse: Ole L. Kolstads v. 2, 7088 Heimdal Telefon: Faks: Skulearbeidet i NLM kan ikkje stå for seg sjølv E-post: Regionleder og ansvarlig redaktør: Olav Vestbøstad Gaver til oppmuntring Årets gaver i Midt-Norge har fram til juni ligget over fjoråret. Gavene i sommer ble derimot lavere enn foregående år, slik at vi pr 30. juli ligger kr under fjoråret. Irene Sandberg Det er flere misjonsfellesskap som ennå ikke har betalt inn kollektene fra i år. Vi oppfordrer sterkt til at gavene betales inn fortløpende i løpet av året. Gavemålet i år er 9,5 mill, hvilket er nesten høyere enn de totale gavene i fjor. Vi er avhengige av ekstra gode gaveinntekter i høst for å nå målet. Sammen kan vi klare det! Din gave gjør leirer mulige I sommer har 162 barn og ungdommer vært på leir i Midt-Norge, og trivselen har vært stor! Høstens kvinnehelger og mannshelg kan bli en liten oase både i Helgeland, Namdal og Søvassli. Vi over 60-helgene på Laberget og Søvassli er et av årets høydepunkt for mange, og deltakerne på høsttreff på Jakobsbakken reiser hjem med takknemlighet og glede. Tarjei Løvik ny leder for NLM Ung Tarjei Løvik (bildet) startet som leder for NLM Ung i Region Midt-Norge 26. august. Han overtar etter Knut Ole Østertun. Tarjei Løvik er 43 år gammel og bosatt på Ler i Melhus sammen med kona Hanna og tre barn. Han er fra Enebakk i Akershus og har tidligere vært prest i forsvaret og i Den norske kirke. Han har arbeidet i Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag samt at han har vært bussjåfør. Siden 2008 har han arbeidet i NLM som barne- og ungdomsarbeider i Betania i Trondheim og forkynner i regionen. Det siste året har Tarjei Løvik vært sentral i oppstarten av Flå Misjonsforsamling. Disse arrangementene og mange andre er en viktig del av arbeidet i NLM Midt-Norge. Det er en flott mulighet til å formidle kristen tro til både barn og voksen, i gode og trygge rammer. For mange er det et verdifullt møtepunkt for å få ny glede og motivasjon til å leve som kristen i hverdagen. Det koster å planlegge og gjennomføre slike helger. Din gave gjør disse oppmuntrings-stasjonene mulig! «Enda lenger ut» Sommeraksjonen «Enda lenger ut» i NLM ga 76 nye giveravtaler og 150 som økte sine avtaler, hvorav 15 tilhører Midt-Norge. Sommeraksjonen muliggjør at NLM kan starte opp arbeid i Nord-Afrika, der de ennå ikke har hørt om Jesus. Da kan din gave faktisk være til oppmuntring i Nord-Afrika! Guds velsignelse gjør rik Din gave kan også berike deg selv! Den kloke kong Salomo sier i Ordspråkene 11,25: «Den gavmilde får gode dager, den som øser ut til andre, får rikelig tilbake.» Lykke til med å være en oppmuntring i høst, både gjennom ord, forbønn og gaver!

3 Veivisere i starten av livet 2 Vi er i gang med nytt barnehageår i Heggli med spenning og forventning. Vi undres hva dette året vil innebære både for små og store. 26 barn i alderen 1 5 år har plass i barnehagen, og vi skulle gjerne hatt noen flere søkere denne høsten fordi vi har noen ledige plasser. Samtidig ser vi det som et stort privilegium å få starte på nok et år sammen med de yngste. Vi kjenner på stor takknemlighet til foreldrene som betror oss å være med i daglig omsorg for barna deres, - som er det mest dyrebare de har. Leik og læring Leik alene og i små og store grupper, aktiviteter både inne og ute, samlinger, turer og mye mer. Vi vil skape gode arenaer for både leik og læring i fellesskap med både barn og voksne. Vi vil at hvert enkelt barn skal skjønne at de er unike og verdifulle slik de er, og at hverdagen i Heggli oppleves trygg og god ei barnehagetid som gir dem en god start og ballast for livet videre. Det aller viktigste for oss er å formidle hvem Jesus er, og gjøre de små kjent med bibelfortellingene og bli kjent med Jesus som både Frelser og venn. Barna lærer nye sanger veldig kjapt, og de synger gjerne denne sangen: «Gud, han skapte alle stjernene, han skapte alle vann, han skapte berg og dal, og han skapte meg Men det er noe som er enda større, Det er at han gav sitt liv, for meg og hele verden, på Golgata!» Langsiktig betydning Det hender at hverdagen kan preges av travelhet og kav, og da er det ikke så lett å tenke at dagene og øyeblikkene sammen med de minste er av mer langsiktig betydning. Salomos ordspråk i Bibelen avslører en hemmelighet, og setter det hele i et større perspektiv som gjør oppgaven som medvandrer og veiviser for barna kjempeviktig: TUR. Turer og leik ute i det fri hører med i Heggli barnehage. «Lær den unge den vei han skal gå, så viker han ikke fra den når han blir gammel...» Ordspråkene 22,6 Vil du være med i bønn i dagene som ligger foran, både for oss som arbeider i barnehagen og for alle foreldre, om at vi kan være trygge og Foto: SILJE RØDSJØ troverdige veivisere for de små, og først og fremst vise dem veien til Jesus? Lise Taraldsen daglig leder «Unge-voksne»-helg på Laberget november Behovet for å samles om å høre Guds ord og sosialt fellesskap er stort blant unge. Fjorårets helg på Laberget, med fulle hus, viste oss det. Når en er ferdig med barne- og ungdomsleirene, er det få leirtilbud før familieleirene, men vi tror at det er viktig å satse på denne gruppa. Altfor mange forsvinner bort fra det kristne arbeidet når en kommer i tjueåra, og vi spør om hvorfor de velger bort kristen forsamling, fellesskap og tjeneste. Aldersgruppa år blir det bare færre og færre av, og dette er noe vi i region Midt-Norge ønsker å ta på alvor, blant annet med denne leiren. Teamet i år blir fra Ruts bok (å være kristen kvinne og mann i vår tid). Ingvald André Kårbø (bibelskolelærer på Fjellheim) og Øyvind Rott (tidligere forkynner i regionen), underviser denne helgen. Det vil også bli lagt til rette for samtale og forbønn i løpet av helgen. Leiren er åpen for 19 pluss, og du er hjertelig velkommen til et flott fellesskap her på Laberget. Sissel-Marie Bjerga

4 3 Region Midt-Norge område i fokus: gauldal JUBILEUM. Thyve bedehus i Oppdal er 90 år. alle foto: Johan R. Thyve BARN. Neste generasjon inntar Thyve bedehus. Fra venstre: Samuel Meisingset og Ester Adele Thyve. Thyve bedehus 90 år 10. juni i år var det 90 år siden Thyve bedehus i Oppdal ble innviet. Jubileet ble markert 5. mai. Over 100 mennesker var da samlet til storfest. Regionformann Johan Jensen ledet festen og regionleder Olav Vestbøstad hadde festtalen. Koret Te Deum fylte bedehuset med nydelig sang og musikk. Jubileumsfesten ble, som seg hør og bør på fest, avsluttet med et flott kakebord, og stor marsipankake med bilde av bedehuset på! Glimt fra bedehusets bygging og historie ble selvsagt også trukket frem. Bedehuset ble bygd etter at Ingvald Lykke i Kinamisjonen hadde stått i vekkelse i området. Det er et hus hvor det har vært bedt mye, og mange har opplevd at det er godt å være tilstede i bedehuset. Opp gjennom historien har en sett «bevis» på at Gud ønsker et bedehus i bygda. Særlig ble dette synlig gjennom 1990-tallet, da bedehuset ble påbygd. Flere ganger fikk vi pengegaver på tidspunkt da det trengtes som mest, og da påbyggingen var over, sto det like mye på konto som da den startet. Thyve bedehus eies av Norsk Luthersk Misjonssamband Region Midt- Norge, og drives av lokale misjonsforeninger. Det er faste foreningsmøter hver 14. dag og ellers ulike møter og møteuker i løpet av året. Nytt av året er Guttelag ble yngreslag I 5 Mos. 6,6 7 står det slik: «Disse ord som jeg byder deg i dag, skal du gjemme i ditt hjerte. Og du skal innprente dem i dine barn. Du skal tale om dem når du sitter i ditt hus, når du går på veien, når du legger deg og når du står opp.» Vårt ønske for ungene i «Gnisten» yngreslag er at de skal få lære Jesus å kjenne, og at de en dag kan innta «det lovede landet» og få sitte til bords med Jesus og spise av «landets grøde». Som kristne har vi et stort ansvar for å formidle evangeliet til alle, til alle tider. En «gnist» må bli tent i barnehjerter! I et par generasjoner har «Gnisten» tilbudt barn og unge et møte med Jesus. Det startet som guttelag, men etter hvert ble også jentene innlemmet i «Gnisten». I dag drives «Gnisten» i et privat hjem med 4 5 ledere. Vi forsøker å inkludere alle, uansett «bagasje» og bakgrunn, og vi ønsker å gi dem mange gode og positive opplevelser. Som ledere har vi et sterkt ønske om at den enkelte skal kjenne på mestring og føle seg trygg via forkynnelse, fellesskap og aktiviteter. Av aktiviteter har vi blant annet hyttebygging, natursti, slakting av sau og TUR. «Gnisten» på piknik. rype, klatring, isfiske og curling, aking med kano, sofa med ski og ski-boks. «Blåkveld», filmkveld, 75 nord, formingsaktiviteter, matlaging og kveldsmat hos bestemor og bestefar har vært populært. Mat er fast post på programmet, og den tilberedes ofte på bålet ved Begge foto: Håkon Hugdal gapahuken. Hver vår avslutter vi med å lage en tradisjonell mongolsk rett, og vi benker oss på reinskinn rundt bål og bord og inntar den herligste rett! Vi har også besøk av forkynnere og misjonærer, og vi setter stor pris på det de formidler fra Bibelen og misjonsfeltene våre. Da får vi også et tettere forhold til de misjonsprosjektene som vi er med på å støtte. Alle barn er elsket av Jesus; han som gav sitt liv for at alle skal få komme inn til hans herlighet. Vi er arvinger til himmellandet, og vårt ønske for «våre

5 Region Midt-Norge Gauldal område område i fokus: gauldal Omfatter kommunene Melhus, Midtre Gauldal, Meldal, Rennebu, Oppdal, Holtålen og Røros. Befolkningsgrunnlag: innbyggere Areal: kvadratkilometer NLM Fakta: Antall misjonsforsamlinger: 1 Antall voksenforeninger: 15 Antall BU lag: 8 Antall NLM kontakter: 2 Inntekter: 2012 kr I dette området ligger Rødde Folkehøgskole og flere bedehus som NLM eier alene eller sammen med andre organisasjoner. FEST. Koret Te Deum sang under jubileumsfesten. I neste nummer er det Helgeland som er i fokus. Der blir det intervju med tidligere Val-elev Marte Charlotte Lian fra Dønna og tre venninner av henne som i sommer flyttet til Dønna og starter på høyskolen i Sandnessjøen. To av dem er tidligere Val-elever, og den siste ei som har gått på Fjellheim sammen med dem. De ønsker å komme i gang med kristent ungdomsarbeid på Dønna. Husk på disse fire jentene i bønn! formiddagstreff. De siste årene har det også vært bønnemøter hver uke gjennom hele sommeren. Barneforeningen «Fredagsklubben» har samlinger hver 14. dag, og har et godt oppmøte av barn i bygda. Barneforeningen har forøvrig eksistert siden 1917, og mange, mange barn har gjennom den fått vært innom bedehuset. I tillit til Gud skal vi få tro at det ordet som blir sådd i hjertene ikke skal vende tomt tilbake: «Slik er mitt ord som går ut av min munn: Det vender ikke tomt tilbake til meg, men gjør det jeg vil og fullfører det jeg sender det til.» Jesaja 55,11 Mona Kristin Meisingset RØDDE. Skolekoret sang under åpningsfesten. Fullt hus på Rødde Over 100 elever startet opp skoleåret på Rødde i august. Det er svært gledelig at skolen igjen har fullt hus! Olav Vestbøstad Kåre Rein er ny rektor. Han har vært ansatt som lærer og inspektør ved skolen i tilsammen 16 år, og har det siste året vært inspektør ved Sørborgen skole i Klæbu. Han overtar etter Foto: Synnøve Sandnes Tjora Jan Arne Bremnes som har vært rektor siden Robin Johansen Aasbjørg begynner som lærer på Multimedia Design, 3D-animasjon. Han har en bachelor i digital medieproduksjon. Marianne Berg Slettahjell er ansatt som sosiallærer etter Sigrun Langtind Vestbøstad. Janne Hesseberg Græsli er tilbake som internatleder etter ett års permisjon. PIZZA. Matlaging er en av aktivitetene i «Gnisten». barn» er at de skal ta imot denne gratis gaven. Det rørte farshjerte når «Arne» kom heim fra «Gnisten» og sa han var blitt en kristen. Tilbakemeldingen fra far var: «Dette må være noe for meg også!» Vi takker for forbønn for barnearbeidet og må Gud velsigne dere rikt tilbake! Håkon Hugdal Bønneemner Takk for Rødde folkehøgskole Takk for en fullsatt skole Takk for alle elevene Takk for alle ansatte Be for nytilsatt rektor Kåre Rein Be for nye ansatte Be for lederteamet Be for det kristne arbeidet på skolen Be om at Rødde må være et sted hvor mennesker utdannes, utfordres og utvikles til levende liv Be om Guds beskyttelse og velsignelse for skolen

6 Region Midt-Norge Populært å gå på KVT Vi opplever en markert vekst i elevtallet på KVT nå fra høsten. Det forteller rektor Jostein Brønstad. Han har nå tatt inn 490 elever for kommende skoleår på Kristen Videregående skole Trøndelag. Han mener det er grunnlag for å si at skolen har en x-faktor som blir lagt merke til. Odd Anders With Skolens tydelige verdigrunnlag og den idealisme som dermed ligger hos de ansatte, det gjør skolen til mer enn en skole, ja, det blir en x-faktor, en ekstra dimensjon i arbeidet. Studiespesialisering Blant de 490 elevene er det noen få deltidselever. Det er veldig bra søkning på studiespesialisering. Det kunne vært litt bedre på Helse og oppvekst (HO) på andreåret, men vi gleder oss over en kraftig økning på HO-elevene på årets første kull. TRO. Vi stimulerer gjerne til refleksjon rundt trosspørsmål, menneskesyn og verdier, sier rektor Jostein Brønstad. Brønstad forteller at tre profilområder på HO kan ha medvirket til økt søkning; «Internasjonalt arbeid», «Friskt liv» og «Livsglede for eldre». I de to siste får elevene med seg bl.a. etiske dimensjoner og refleksjoner fra hverdagens virkelighet i helse- og omsorgsarbeidet i Trondheim. I det internasjonale arbeidet ser vi frukter av samarbeidet med eierorganisasjonen, Norsk Luthersk Misjonssamband, hvor elever får være med på vårt verdifulle engasjement i Afrika (Addis Abeba) og Kina. Slikt skaper verdibevissthet, refleksjon rundt forholdet mellom tro, menneskeverd og likeverd, og får elevene til å forstå vårt engasjement for å drive en kristen skole, forteller Brønstad. Et stort mangfold Vi har jo en debatt om privatskoler, og noen betegner dem generelt for «eliteskoler». Er det dekning for det? Nei, slike unyanserte merkelapper blir feil. Det er et stort mangfold av private skoler, og vi som kristen skole ivaretar også et stort mangfold av elever. Vi har et inntaksnivå på linje med andre større byskoler. Men det er klart at det legges merke til at vi er opptatt av kvaliteten i tilbudet, og vi gleder oss over et godt nivå på lærerne og deres undervisning. Er KVT bare for kristne? Nei, for all del. Det er viktig at vi er en åpen skole med rom for forskjellighet, og ikke noen krav til en bestemt tro. Men når vi er tydelig på hvor vi selv står, vil elevene naturlig reflektere rundt tros-spørsmål, menneskesyn og verdier. Og det stimulerer vi gjerne til, sier Brønstad. Hilsen fra val videregående skole Godt å være i gang igjen STAB. De ansatte på Val videregående skole. Da er vi i full gang med et nytt skoleår. Andre skoledag talte vi 122 elever, og 105 av disse bor i internatet. Det var fire elever som ikke dukket opp ved skolestart, så det ble noen flere ledige plasser enn vi hadde regnet med. Det er godt å være i gang, både for elevene og for oss ansatte vi ansatte etter travle forberedelsesdager, og for elevene som har ventet spent på hvor de skal bo og hvem de skal gå sammen med. Det er god stemning på tunet, selv om været ikke har vært av det beste. Første kveldens grilling ble til kokte pølser i matsalen, og klimaet har vært heller fuktig de første dagene. Den første uka er det mye på programmet, slik at vi blir godt kjent fra første stund. Etter et års pause, var det i år duket for «Opptur» igjen. Vi var spente på om året med pause hadde gjort at deltagerne hadde glemt bibelcampingen, men alle bekymringer ble gjort til skamme med fulle hus under hele oppturen. Flotte dager med bibel i sentrum, og mye flott sosialt og på aktivitetsfronten. En fin gjeng ledere var med og gjorde uka til en god opplevelse for store og små. En stor takk rettes dem! På tunet nærmer det seg byggestart på en ny tomannsbolig. Boligen er allerede solgt til ansatte, som håper på å flytte inn til jul. På fjøstomta starter sprengingen i starten av september, og vi kommer til å ha fullt press på å få fjøset klart i løpet av neste høst. Det gleder vi oss til! Be for elevene! At vi klarer å se den enkelte, at de vil trives sammen, at de får gjøre sitt beste etter de evner de er utrustet med, at det blir stille i hjerte og sinn for Bibelens budskap hos den enkelte. Be for oss ansatte, at vi må trives sammen, og at hver enkelt kan få kjenne at oppgavene vi har her sammen er meningsfylte. Be spesielt for Josef Birgersson som er i gang med sitt første år som kristendomslærer. Han var miljøarbeider i fjor, samtidig som han tok et årsstudium kristendom på Fjellhaug. Han er takknemlig for forbønn for tjenesten han går inn i. Han skal også bruke en del av tiden sin til å følge opp de kristne elevene på skolen, samle dem til bibelstudier og fellesskap. Be for skoleåret, at det blir en åpenhet for kristen tro og formidlingen av Bibelens budskap inn i livet. Det kan få store konsekvenser, både her i livet og ikke minst i lys av evigheten. Sissel-Marie Bjerga

7 Region Midt-Norge Neste utsyn SPILL. Volleyball på stranda under Friskus-leir i Sørdalen i Åfjord. Friskusleiren i Sørdalen traff blink august arrangerte Fosen område av NLM Friskus-leir i Sørdalen i Åfjord. Målgruppa for leiren var barn og ungdom fra 6. til 9. klasse. Vi hadde i utgangspunktet satt et tak på 20 deltakere, men responsen var så stor at vi måtte utvide deltakerantallet slik at 25 spente friskuser møtte opp da leiren startet. Basen for leiren var Sørdalshuset (tidligere Sørdalen skole), men i og med at dette var Friskus-leir måtte selvsagt det meste av leiren foregå utendørs. Hilsen fra laberget leirsted: Av aktivitetene som deltakerne kunne være med på, var kano- og kajakkpadling, fisking både med garn og stang, leirdueskyting, rappellering, bading, fotball, slåball, volleyball. Einar Strøm klarte som vanlig å engasjere både deltakere og ledere under bibeltimene. Temaet under bibeltimene var «den røde tråden» gjennom Bibelen. Under misjonstimen som ble holdt rundt bålet i ei gamme, klarte Einar nesten å få oss til å føle at vi var innfødte i Etiopia som satt rundt bålet og hørte på misjonæren. Ei Barneleirene et høydepunkt Foto: Dridrik Frengen flott ramme og en flott stemning som gjør at det som ble sagt blir husket. Vi som var med og arrangerte leiren, sitter igjen med et inntrykk av at dette ble en leir som traff målgruppa midt i blinken både når det gjelder aktiviteter og opplegget rundt bibel- og misjonstimene. Håpet er at deltakerne skal sitte igjen med gode minner, gode venner og ikke minst åndelig påfyll av varig verdi. Arne Hugdal Barneleirer er alltid blant høydepunktene gjennom et år med leirsteddrift. Og denne sommeren var ikke noe unntak! NLMs sommerleirer for barn, som gikk av stabelen i midten av august, ga mange gode opplevelser for både ledere og deltakere! Splash! for klassinger og Plask! for klassinger samlet til sammen 57 deltakere til både fisking, vannlek og annen moro, og ikke minst samlinger med fokus på det gode budskapet om Jesus! Takk for innsatsen til alle som bidro! I juni var leirstedet med på å arrangere Intro ferieklubb for fjerde gang. Dette er en dagleir for klassinger i leirstedets nærområde og er et samarbeid med Den norske kirke og Søndagsskolen Trøndelag. I år deltok 65 barn på disse trosopplæringsdagene, og de fikk på ulike måter møte viktige historier og tema fra Bibelen. Gode opplevelser og omsorg for den enkelte er sentralt i opplegget. De siste årene har daglig leder på Laberget leirsted, Jon Øyvind Vik-Haugen, sammen med sin familie leid styrerboligen på leirstedet. I sommer flyttet de imidlertid til egen bolig i nærheten av Levanger. Styret har derfor arbeidet med å finne nye leietakere, og i august flyttet det inn ei trivelig dame i styrerboligen. Dette tror vi er en god ordning for leirstedet, men siden leietakeren ikke er direkte involvert i driften, ber vi alle som ønsker å besøke leirstedet på kveldstid utenom oppsatte arrangement om å ta kontakt på forhånd. Nylig ble leirstedets nye hjemmeside publisert på laberget.no. Her finner man nyttig informasjon om leirstedet, om foreningen og ikke minst om kommende arrangement. Vi tror siden vil bli til stor nytte for leirstedet og håper mange vil benytte anledningen til å legge turen innom laberget.no. Torsdag 17. oktober kl inviterer vi til høstbasar på Laberget leirsted. Her vil det bli fokus på leirstedet, trivelig fellesskap og selvfølgelig åresalg, barnelotteri og trekning av hovedlotteriet. Vi har fortsatt loddbøker igjen, så ta kontakt hvis du ikke har fått mulighet til å støtte leirstedet på denne måten. Jon Øyvind Vik-Haugen LEIR. Det er gøy å være på leir på Laberget. Foto: Ingar Gjøra Utgivelsesdag: 27. september Utsyn har besøkt en klinikk i Mongolia. Dette er en modellklinikk for Khovd fylke, sier direktør Gerelsuren (t.v.). Organ for Norsk Luthersk Misjonssamband Adresse: Sinsenveien 25, 0572 Oslo Telefon: (redaksjon og annonser), (abonnement) Telefaks: Internett: E-post: (redaksjon) (abonnement) Ansvarlig redaktør: Espen Ottosen - Redaksjonsleder: Arne Sæteren - Redaksjonssekretær: Kari Kottum (50 prosent) Journalister: Frida Blaker - Per Ove Aarseth (50 prosent) Silje Måseide (80 prosent) Grafisk formgiver: Simon Berg - Trykk: Schibsted Trykk Flesland Utsyn kommer ut hver 14. dag. Pris: kr 500. Ungdomspris (ungdom under 26 år): kr 350. Til utlandet, portotillegg på kr 324. Bladet bestilles i Utsyns abonnementsavdeling, Sinsenveien 25, 0572 Oslo. Abonnementet går til det blir oppsagt. Utsyn kan også bestilles på cd. ISSN: Kassett: S Online: Annonsepriser: kr 9,00 (kr 13,50 i Utsyn med regionsider) per spaltemillimeter på annonseside. NLMs gavekonto: Abonnementskonto: Adresse: Sinsenveien 25, 0572 Oslo Telefon: Telefaks: Internett: E-post: Generalsekretær: Øyvind Åsland

8 Returadresse: Utsyn, Sinsenveien 25, 0572 Oslo Oppslagstavle for Region Midt-Norge Høstmøtet Misjonssenteret i Namsos september Talere: Johannes Kleppa og Finn- Widar Knutzen Ulike sangkrefter. LØRDAG Kl : Bibeltime Kl : Kveldsmøte Kl : Ungdomssamling SØNDAG Kl : Formiddagsmøte Kl : Avslutningsfest. Åshild og Bjørn Olav Sørhus deltar. Johannes Kleppa blir en av talerne under høstmøtet. Inspirasjon for kvinner Er hverdagen travel? Eller ensom? Trenger du litt avkobling og ekstra inspirasjon foran høsten? Da kan ei kvinnehelg være midt i blinken for deg! Vi gleder oss over å invitere til tre ulike kvinnehelger i høst i region Midt- Norge. Dette er helger som er et av årets høydepunkt for mange. Her kan du treffe kvinner i samme situasjon som deg, og noen som er i andre faser i livet. Uansett alder og livssituasjon har kvinner mye felles å prate om og lære av hverandre. Bibelsamlinger og bønnefellesskap, sang og misjonsinfo gir også verdifullt påfyll på livsveien. Og selvfølgelig blir det god tid til hygge over kaffekoppen. årsplan for nlm midt-norge 2013 September Kvinnehelg Søvassli Bo heimeleir Arnøy, Nærøy klasse ReGaze høst Søvassli vgs Høstmøte Namsos Oktober Vi over 60 Laberget Kvinnehelg Leland Kvinnehelg Hallarheim Mannshelg Leland November UngeVoksne helg Laberget Unge Voksne Juleverkstedleir Namsos klasse Aktivitetsleir Tunnsjøen, Lierne klasse Juleverksted Laberget klasse JIF helg 8. kl. 3. vgs Juleverksted Søvassli 5. 7.klasse des. Juleverksted Laberget klasse des. Juleverksted Søvassli klasse Desember jan. ReGaze nyttår Laberget 8. kl. 3. vgs. Du kan velge mellom: september: Søvassli ungdomssenter, Hemne. Talere: Marit Thingbø og Liv Olsen oktober: Hallarheim leirsted, Nærøy. Talere: Hanna Nilsen og Marianne Heggdal oktober: Hjemme hos Hilde Øystese, Leland. Talere: Annbjørg Boge og Mette Goa Hugdal. Mannskoret i aksjon på fjorårets FiH-turné. Fjellhaug-turné i til Trøndelag Cirka 50 studenter og lærere fra Fjellhaug Internasjonale Høgskole (FiH) besøker Trøndelag, og det blir møter følgende steder: Du finner mer informasjon og påmeldingsskjema på Prøv gjerne å få med deg flere også, og meld dere på så fort som mulig. Hjertelig velkommen til kvinnehelger til inspirasjon og påfyll! Torsdag 26.09: Fredag 27.09: Lørdag 28.09: Søndag 29.09: Stjørdal Bedehus Utøy Bedehus Betania Trondheim Betania Trondheim Vinnere i regionstyre-lotteriet 2013 På regionårsmøtet var det et eget regionstyrelotteri, der regionstyret hadde gitt ulike morsomme/utfordrende/gode/opplevelsesrike gevinster. Lotteriet ga kr til misjonen, og her er de heldige vinnerne: GEVINST: Indonesisk helaften hos fam. Vestbøstad Kurs i afrikansk kaffebrenning på Varmbo m/knut Ole Østertun Tur i Klatrestien opp Munken m/oddmund Sørli Tur med gondolbanen til Hovden i Oppdal + middag i Mogopsvingen 19 m/johan Jensen Oppkalling av ei ku etter seg på Val vgs. av Svein Åge Opdahl Weekend i «Fuglekassen Risan», inkl. guidet tur langs Den Gyldne Omvei m/berit Aune Utebadstu og hårhog (mongolsk måltid) med Åshild Hugdal Guidet tur for to på Hegra Festning med kaffe i festningskafeen m/ Øystein Bliksås Hjortesafari i Likroken og middag (Min beste hjortegryte) hos Målfrid Lidal Padlertur ned Verdalselva m/rolf Lavik VINNER: Solvor og Erling Hugdal, Melhus Anne Grete Bakeng, Hitra Jorunn Hjørdis Bakeng, Trondheim Bertil Halsen, Trondheim Britt Larsen, Trondheim Svein Olav Dyrhol, Trondheim Per Olav Mork, Namsos Kjell Ivar Ødegård, Klæbu Bertil Halsen, Trondheim Sigmund Rodal, Trondheim

Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen en gang for alle vi kan gå fri. Gjelden er betalt.

Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen en gang for alle vi kan gå fri. Gjelden er betalt. Region Midt-Norge 11. april 124. Årgang 07 2014 Men nå, i Kristus Jesus, er dere som var langt borte, kommet nær på grunn av Kristi blod. Ef 2,13 Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen en gang

Detaljer

72 døpt. Region Midt-Norge. NYtt FrA region Midt-Norge

72 døpt. Region Midt-Norge. NYtt FrA region Midt-Norge Region Midt-Norge 6. DeseMBeR 123. ÅRgaNg 22 2013 Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. ingen kommer til far uten ved meg. joh 14,6 72 døpt 72 Woitu nye kristne ble døpt under en og samme gudstjeneste

Detaljer

Region Midt-Norge. Nytt fra Region Midt-Norge. Regionårsmøte Generalsekretær Øyvind Åsland er taler på regionårsmøtet 9. og 10. juni.

Region Midt-Norge. Nytt fra Region Midt-Norge. Regionårsmøte Generalsekretær Øyvind Åsland er taler på regionårsmøtet 9. og 10. juni. Region Midt-Norge 27. APRIL 122. Årgang 07 2012 Den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene! Den som seirer, vil jeg la spise av livets tre, som er i Guds paradis. Åp 2,1-7 Vil tilbake til Mali

Detaljer

Flytter vestover REGION NORD NYTT FRA REGION NORD

Flytter vestover REGION NORD NYTT FRA REGION NORD REGION NORD 11. SEPTEMBER 125. ÅRGANG 16 2015 Salige er dere når dere blir spottet for Kristi navns skyld, for Guds Ånd, herlighetens Ånd, hviler over dere. 1 Pet 4,14 Flytter vestover Denne høsten utvider

Detaljer

Program årsmøte NLM Region Midt-Norge 2014, s. 3. Sak 4: Årsmelding 2013 NLM Region Midt-Norge, s. 6

Program årsmøte NLM Region Midt-Norge 2014, s. 3. Sak 4: Årsmelding 2013 NLM Region Midt-Norge, s. 6 1 Innholdsfortegnelse: Program årsmøte NLM Region Midt-Norge 2014, s. 3 Sakliste Regionårsmøte 2014, s. 5 Sak 4: Årsmelding 2013 NLM Region Midt-Norge, s. 6 Sak 5: Årsmelding 2013 Barne- og ungdomsrådet

Detaljer

Flere misjonærer REGION SØRVEST 19. JUNI 125. ÅRGANG 11 2015 NYTT FRA REGION SØRVEST

Flere misjonærer REGION SØRVEST 19. JUNI 125. ÅRGANG 11 2015 NYTT FRA REGION SØRVEST REGION SØRVEST 19. JUNI 125. ÅRGANG 11 2015 En gang var dere selv mørke, men nå i Herren er dere lys. Lev da som lysets barn! Ef 5,8 Flere misjonærer Vi er glade for at misjonærantallet øker med omkring

Detaljer

LES MER OM HØSTGAVEN, SIDE 6 9 NYTT FRA REGION VEST

LES MER OM HØSTGAVEN, SIDE 6 9 NYTT FRA REGION VEST REGION VEST 11. SEPTEMBER 125. ÅRGANG 16 2015 Salige er dere når dere blir spottet for Kristi navns skyld, for Guds Ånd, herlighetens Ånd, hviler over dere. 1 Pet 4,14 Flytter vestover Denne høsten utvider

Detaljer

Flytter vestover REGION SØRVEST 11. SEPTEMBER 125. ÅRGANG 16 2015 NYTT FRA REGION SØRVEST

Flytter vestover REGION SØRVEST 11. SEPTEMBER 125. ÅRGANG 16 2015 NYTT FRA REGION SØRVEST REGION SØRVEST 11. SEPTEMBER 125. ÅRGANG 16 2015 Salige er dere når dere blir spottet for Kristi navns skyld, for Guds Ånd, herlighetens Ånd, hviler over dere. 1 Pet 4,14 Flytter vestover Denne høsten

Detaljer

Region Sør. Nytt fra Region Sør. Jarle Waldemar Regionmøte med inspirasjon fra dag 1. Regionlederen slutter Ser takknemlig tilbake.

Region Sør. Nytt fra Region Sør. Jarle Waldemar Regionmøte med inspirasjon fra dag 1. Regionlederen slutter Ser takknemlig tilbake. Region Sør 10. februar 122. Årgang 03 2012 Salig er den som har Jakobs Gud til hjelper og setter sitt håp til Herren sin Gud. Salme 146,5 25 mill på tre uker Bare de tre siste ukene i desember kom det

Detaljer

Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen en gang for alle vi kan gå fri. Gjelden er betalt.

Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen en gang for alle vi kan gå fri. Gjelden er betalt. Region Nord 11. april 124. Årgang 07 2014 Men nå, i Kristus Jesus, er dere som var langt borte, kommet nær på grunn av Kristi blod. Ef 2,13 Nytt fra Region Nord Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen

Detaljer

satser på 10 12-åringer NLM Ung styrker arbeidet for aldersgruppen «tweens». Til høsten lanserer de et helt nytt opplegg, kalt «Spot on».

satser på 10 12-åringer NLM Ung styrker arbeidet for aldersgruppen «tweens». Til høsten lanserer de et helt nytt opplegg, kalt «Spot on». Region Nord 19. APRil 123. ÅRgAng 07 2013 Men de som venter på Herren, får ny kraft, de løfter vingene som ørnen, de løper og blir ikke slitne, de går og blir ikke trette. jes 40,31 satser på 10 12-åringer

Detaljer

To nye NLM-skoler? I Groruddalen i Oslo og på Tau i Ryfylke, er det sterke ønsker om å starte kristne grunnskoler.

To nye NLM-skoler? I Groruddalen i Oslo og på Tau i Ryfylke, er det sterke ønsker om å starte kristne grunnskoler. Region Nord 07. desember 122. Årgang 22 2012 For ennå er det bare en kort stund, så kommer han som skal komme, og han skal ikke drøye. Heb 10,37 To nye NLM-skoler? I Groruddalen i Oslo og på Tau i Ryfylke,

Detaljer

Vil tilbake til Mali. Region Nordvest. Nytt fra Region Nordvest. Påhengsmotoren Eit møte med Vestborg-russ Sondre Lidal frå Kyrksæterøra.

Vil tilbake til Mali. Region Nordvest. Nytt fra Region Nordvest. Påhengsmotoren Eit møte med Vestborg-russ Sondre Lidal frå Kyrksæterøra. Region Nordvest 27. APRIL 122. Årgang 07 2012 Den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene! Den som seirer, vil jeg la spise av livets tre, som er i Guds paradis. Åp 2,1-7 Vil tilbake til Mali

Detaljer

Flytter vestover REGION ØST NYTT FRA REGION ØST. Konfirmasjon For andre år på rad har det vært konfirmasjon i Misjonssenteret i Drammen.

Flytter vestover REGION ØST NYTT FRA REGION ØST. Konfirmasjon For andre år på rad har det vært konfirmasjon i Misjonssenteret i Drammen. REGION ØST 11. SEPTEMBER 125. ÅRGANG 16 2015 Salige er dere når dere blir spottet for Kristi navns skyld, for Guds Ånd, herlighetens Ånd, hviler over dere. 1 Pet 4,14 Flytter vestover Denne høsten utvider

Detaljer

«Bedre enn julegavene»

«Bedre enn julegavene» Region Sørvest 08. Desember 123. Årgang 03 2013 Jeg formaner dere framfor alt til å bære fram bønn og påkallelse, forbønn og takk for alle mennesker. 1 Tim 2,1 «Bedre enn julegavene» Gleden var stor blant

Detaljer

To nye NLM-skoler? I Groruddalen i Oslo og på Tau i Ryfylke, er det sterke ønsker om å starte kristne grunnskoler.

To nye NLM-skoler? I Groruddalen i Oslo og på Tau i Ryfylke, er det sterke ønsker om å starte kristne grunnskoler. Region vest 07. desember 122. Årgang 22 2012 For ennå er det bare en kort stund, så kommer han som skal komme, og han skal ikke drøye. Heb 10,37 To nye NLM-skoler? I Groruddalen i Oslo og på Tau i Ryfylke,

Detaljer

Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen en gang for alle vi kan gå fri. Gjelden er betalt.

Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen en gang for alle vi kan gå fri. Gjelden er betalt. Region NORDvest 11. April 124. Årgang 07 2014 Men nå, i Kristus Jesus, er dere som var langt borte, kommet nær på grunn av Kristi blod. Ef 2,13 Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen en gang for

Detaljer

«Bedre enn julegavene»

«Bedre enn julegavene» 08. februar 123. Årgang 03 2013 Jeg formaner dere framfor alt til å bære fram bønn og påkallelse, forbønn og takk for alle mennesker. 1 Tim 2,1 «Bedre enn julegavene» Gleden var stor blant barn og ansatte

Detaljer

Region vest. Nytt fra Region vest. Regionårsmøte Programmet er klart for storsamling på Frekhaug i pinsen.

Region vest. Nytt fra Region vest. Regionårsmøte Programmet er klart for storsamling på Frekhaug i pinsen. Region vest 10. februar 122. Årgang 03 2012 Salig er den som har Jakobs Gud til hjelper og setter sitt håp til Herren sin Gud. Salme 146,5 25 mill på tre uker Bare de tre siste ukene i desember kom det

Detaljer

REgIon Vest. NYtt FRA ReGION Vest. klar for leirsesong Mange spennende leirtilbud i sommer.

REgIon Vest. NYtt FRA ReGION Vest. klar for leirsesong Mange spennende leirtilbud i sommer. REgIon Vest 22. juni 122. Årgang 11 2012 I Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden sammen med ham og satt oss i himmelen med ham. ef 2,6 støtter barn i Bolivia nesten 1000 elever går på skolen «Jesus

Detaljer

Kvitsund + Tabor = sant

Kvitsund + Tabor = sant 21. Oktober 121. Årgang 19 2011 Om enn mitt kjød og mitt hjerte svikter, så er Gud mitt hjertes klippe og min del for evig. Sal 73,26 Kvitsund + Tabor = sant Kvitsund Gymnas i Telemark skal nå utveksle

Detaljer

REGION NORD NYTT FRA REGION NORD. Andreas i Bolivia. Mange frivillige

REGION NORD NYTT FRA REGION NORD. Andreas i Bolivia. Mange frivillige 03. DESEMBER 121. ÅRGANG 22 2011 La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg! Joh 14,1 Menighetsvekst i Peru Åtte nye medlemmer ble nylig tatt opp i en menighet i Peru. Fire barn ble

Detaljer

Nye kristne etter møteserier

Nye kristne etter møteserier Region Øst 7. februar 124. Årgang 03 2014 Og jeg er trygg på at han som begynte sin gode gjerning i dere, skal fullføre den helt til Jesu Kristi dag. Fil 1,6 Nye kristne etter møteserier Foto: Georg Kolnes

Detaljer

Misjonshuset. NLMs Byforsamling, Kristiansand Årsmelding 2014

Misjonshuset. NLMs Byforsamling, Kristiansand Årsmelding 2014 Misjonshuset NLMs Byforsamling, Kristiansand Årsmelding 2014 Årsmøte i Misjonshuset 22. mars 2015 Årsmøtet vil som vanlig finne sted rett etter et noe kortere formiddagsmøte. I år vil misjonshusets prosjektkor

Detaljer

Vil tilbake til Mali. Region vest. Nytt fra Region vest. Utbygging på Askøy Askøy NLM sitt årsmøte gikk inn for utbygging av Kleppe bedehus.

Vil tilbake til Mali. Region vest. Nytt fra Region vest. Utbygging på Askøy Askøy NLM sitt årsmøte gikk inn for utbygging av Kleppe bedehus. Region vest 27. APRIL 122. Årgang 07 2012 Den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene! Den som seirer, vil jeg la spise av livets tre, som er i Guds paradis. Åp 2,1-7 Vil tilbake til Mali «Det

Detaljer

Indremisjonsnytt. Fullt hus på Visthus. Biskopen, bedehusdåp og mediaoppslag. Et fritt og selvstendig lekmannsarbeid. Aktivitetsleir på Frænabu

Indremisjonsnytt. Fullt hus på Visthus. Biskopen, bedehusdåp og mediaoppslag. Et fritt og selvstendig lekmannsarbeid. Aktivitetsleir på Frænabu Indremisjonsnytt nr. 7-2009 - 1. årgang Organ for Nordmøre og Romsdal Indremisjon Biskopen, bedehusdåp og mediaoppslag side 2 Et fritt og selvstendig lekmannsarbeid side 4-5 Aktivitetsleir på Frænabu side

Detaljer

NorKontakt FRA INNHOLDET: Leder, s. 3. Intervju med Gunnar Navestad, s. 4-7. Arrangementer, s. 8. Acta, s. 9-12. Haugetun, s. 13

NorKontakt FRA INNHOLDET: Leder, s. 3. Intervju med Gunnar Navestad, s. 4-7. Arrangementer, s. 8. Acta, s. 9-12. Haugetun, s. 13 NorKontakt FRA INNHOLDET: Leder, s. 3 Intervju med Gunnar Navestad, s. 4-7 Arrangementer, s. 8 Acta, s. 9-12 Haugetun, s. 13 Takk og bønn, s. 16 Organ for region Østfold og Haugetun Folkehøyskole Nr. 4-2010

Detaljer

Region SøRVeST. NYTT FRA ReGION SøRVeST. Regionårsmøte Referat fra regionårsmøtet 9. og 10. juni. REgIOnSIDE 3 Og 4

Region SøRVeST. NYTT FRA ReGION SøRVeST. Regionårsmøte Referat fra regionårsmøtet 9. og 10. juni. REgIOnSIDE 3 Og 4 Region SøRVeST 22. JUNI 122. ÅRGANG 11 2012 I Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden sammen med ham og satt oss i himmelen med ham. Ef 2,6 Støtter barn i bolivia nesten 1000 elever går på skolen

Detaljer

Gå av stad så svak som du er, så Guds kraft kan fullendast i verda. møre 2 Rikt tilbud til seniorer. Gjør høsten kortere: Bli med på tur!

Gå av stad så svak som du er, så Guds kraft kan fullendast i verda. møre 2 Rikt tilbud til seniorer. Gjør høsten kortere: Bli med på tur! Nytt fra Møre August/ september 2013 Nr. 4 13. årgang www.normisjon.no Gå av stad så svak som du er, så Guds kraft kan fullendast i verda. Elisabeth Østergaard 11 møre 2 8 Rikt tilbud til seniorer Det

Detaljer

møre 2 Med Jesus i familien

møre 2 Med Jesus i familien Nytt fra Møre Oktober/ november 2012 Nr. 5 12 årgang www.normisjon.no Gud har gitt oss et ufattelig kall: Han vil gjøre oss slik som han er for å vise verden hvem han er Eivind Kaare Osnes 11 møre 2 8

Detaljer