TØNSBERG DYKKEKLUBB POSTBOKS 56, 3101 TØNSBERG Medlem av Vestfold Dykkekrets, Norges Dykkeforbund/C.M.A.S og Norges Idrettsforbund.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TØNSBERG DYKKEKLUBB POSTBOKS 56, 3101 TØNSBERG Medlem av Vestfold Dykkekrets, Norges Dykkeforbund/C.M.A.S og Norges Idrettsforbund."

Transkript

1 Referat styremøte torsdag 22 mai kl Sted : Kilengata 24, Tønsberg kommunes bydriftsavd Til stede: Jon, Jens, Eivind, Agnete, Aarstein, Mikkel, Heidi, Kim. Saksliste Sak Sak Sak Sak Godkjenning av innkallingen. Godkjent Gjennomgang av forrige møtes referat. Korrigeringer forslag til konkrete rettningslinjer skulle legges frem på neste møte, disse ble IKKE banket på siste styremøte. Det ble presisert at det er Styret som skal godkjenne klubbturer (reisebort-klubbtur) Innkommet post (papir og E-post) Mail fra NRK Vestfold vdr. Film om nasjonalparken. Delegeres til Aarstein som tar videre kontakt. Mail: Årlig faktura fra Securemark Årlig årsavgift for radiolisens JW sin mail. Svar: Ansvar Jon Spørsmål om moringer Aarstein tar dette videre. Faktura fra NDF på kontigenten Fridykkerinstruktørkurs i Kongsberg. Svar fra IF Trygghetsfond avslag på søknad om redningsvester Skriv fra Ann-Mari 2 utmeldelser 2 nye medlemmer Post: Kontoutskrifter Faktura fra Scansecure Dispensasjon fra arbeidstilsynemnda vedrørende kurs Roy Dahl vidresendes til Roy, Anvar Jon Politiattester Utlegg til Sjarken Status medlemsregister Hvor mange har betalt ca 40 betalende medlemmer iflg. Jon og Jens. Sende ut purring 1. gangs purringer har gått ut, 2. gangs purring og deretter slettes personen fra registeret enighet i styret om denne fremgangsmåten. Korrigering av medlemmer på Gmail-konto, Jon ajourfører dette, basert på 2013 og som fysisk ikke har meldt seg ut, Jon fjerner dem fortløpende fra klubbmailen. Er noen familiemedlemskap hvor personen ikke har egen adresse. 1

2 Sak Status økonomi og nettbankløsning Jens har ikke hatt tid til å ajourføre fra sist møte. Ikke noe spesiellt nytt, regninger er betalt. Nettbankløsningen fungere meget bra Sak Sak Status betalingsløsning for klubbturer izettle er bestilt og kommer i løpet av en ukes tid. Hovedmedlemsskap som Jens har passord på, og distribuerer passordet til de som trenger appen. Da har Jens kontroll på hvilken bankkonto pengene går inn på, ingen andre. Status for Sjarken Lensepumpe høres ut som den er tett iflg. Jon. Ble byttet i fjor iflg. Aarstein. Utbedres i nær fremtid ( fremre pumpe fungerer) Badeplattform sveis som har gått iflg Jon repareres når vi tar båten opp til høsten babord side ved døra. Kjøpt vinterledning som er isolert. Kjøpt flere bolter, knagger Startern Når motor er fullt oppvarmet fungerer ikke starteren, det må gå 20 min. med avkjøling før man får liv i den igjen. Den skal taes ut og leveres inn. Eivind og Kim tar denne ut og tar lensepumpa samtidig hvis de får tid. Båtførere er informert om at Sjarken ikke bør stoppes på varm motor om en raskt skal starte igjen. Rødnebb står hos Jon. Klar til uttrykkning Da starteren demonteres på Sjarken, vedtar styret at Rødnebb skal tre inn som erstatning for sjarken allerede på klubbtur til helgen og frem til starteren er tilbake på plass. Den vil altså ikke følge med på Langesundturen. Kompressor Ser ikke bra ut med at det lekker olje, men det er lite. Luftprøver ikke fått svar enda. Prosjekt Nitrox Agnete har sendt fylleinnstruks, lagt på logo, kontaktperson og opprettet eget kontonr. ingen innvendinger. Er det greit at en annen fyller hvis man ikke har blenderkurs? Ingen innvendinger, men alle må betale 500 i årsavgift pluss 8 øre per liter. Ser hvor mange som er interresert og så justeres det etterhvert. Årsavgiften skal dekke leie og ev. innkjøp av digitalt manometer. Agnete har opprettet eget kontonr. kun for nitrox slik at regnskapet skal bli enklere på slutten av året. Skilt på døra varselskilt må opp, Agnete fikser dette. Har ikke kommet så langt som til å sjekke ut pris for lenger slange for 300 bar, finner ikke noen lekkasje. Turgruppa Pinsen- Vallø eller Hvasser? Satt opp søndag ikke lørdag. Lage noe Hvasser event. ut av dette ikke noe jubel for det. Noen må stille som båtfører, kan også bruke Rødnebb ut fra Hvasser. Foreløpig blir det ikke Hvasser i Pinsen på Sjarken, problemet er båtplass der. Mangler båtfører 2 pinsedag. 2

3 31. mai dykkingens dag hva gjør vi er planlagt tur søndagen, Agnete foreslo å ta rekebord etter dykking på lørdagen? Hvem ønsker å ta ansvaret for dette ingen i styret! Sende mail om dette til medlemmene og høre om noen ønsker å ta på seg dette oppdraget. Tidsramme for terminliste høst: Aarstein har tatt ansvar for dette tidligere og tar ansvar for dette videre, skal være klart innen 1. juli. Kjøreregler for hva vi skal kalle for klubbtur: Se vedlegg og event innspill fra Agnete/Turgruppa. Ingen innspill fra Agnete/Turgruppa. Styret ønsker en konkretisering av regler, Jon hadde lagt ved innkalling noen tanker rundt dette, ingen kommentarer. Punkt 1, NDF sitt overordnede mål om at man ønsker å få mindre venners venner tur og tryggere forhold for hobbydykkere. Andre punktet hvordan inspirere til å genrere mer aktivitet innenfor klubben dette må inn i en struktur. Hvis man har en organisert tur har klubben ansvarsforsikring, kompressorer, o2 utstyr, båter. Noen steder krever at det kun er klubb som kan booke, bidrar til større organisert dykking, inntektsøyemed i tillegg får vi regnskapsført inntekter og utgifter på regnskapet så får vi momsrefusjon. Kravet er at man følger klubbregler og NDF sine regler, overflateberedskap, føre dykkelogg osv. Påmeldinger to alternativer Alternativ 1: ikke noen frist for påmelding eller depositum: når prisen faktureres i etterkant etter hvor mange som er med og hvor mye luft man bruker. Alternativ nr. 2 som feks. Tjømetreffen: da må det kreves ett depositum og du ansees som påmeldt når du har betalt depositum inn på konto og dette kan betales tilbake hvis man trekker seg før påmeldingsfristen har løpt ut. Innbetaling av faste kostnader er depositumet og er ikke refunderbart etter påmeldingsfristen, hvis turen har bare variable kostnader så er det ikke behov for depositum. Reduserer klubbens økonomisk risiko. Styret skal godkjenne turer hvordan skal man praktisk løse dette. Er vi enig i hva Jon har skissert ingen innvendinger. Klubbens offisielle kontakt med medlemmene er gjennom klubbmailen, alle klubbturer skal kunngjøres her hvis de ikke er fastsatt i klubbens terminliste på hjemmesiden, FB er ment som et supplement til dette for å nå mulige gjestedykkere enighet om dette. Hvem som helst skal kunne arrangere turer, sende til styret og har man ikke fått noen tilbakemeldinger innen 3 dager så er det i orden. Invitasjonen SKAL gå over klubbmail til medlemmer først. Vi har ikke fattet kjøreregler for arrangering av klubbturer. Vi er alle enige om at turer ikke skal ut på FB før klubbmedlemmene har fått mulighet til å melde seg på fortrinnsrett. 3

4 Eivind foreslår at det sendes mail fra klubbmailen men at det skrives at det ikke er Klubbtur dette er ikke i henhold til NDF sine regler og de fleste i styre (Kim, Mikkel, Jon, Jens og Heidi) var enige om at skal vi bruke klubbmail må vi forholde oss til reglene til NDF, det er derfor ikke ønskelig at venners venners turer sendes over klubbmail. Reisebort turer bør ha en frist for kort påmeldingstid på Langøytangen Fyr turen var flere som reagerte på. Ovenfor nevnte betraktninger er diskutert i styret og ment som retningsgivende for neste avsnitt Jon lager et utkast for kjøreregler for reisebort-klubbturer og vil i dialog med resten av styret ha utformet det endelige utkast som skal vedtas senest på neste styremøte. Sak Sak Sak Sak Status for nytt klubbhus/båt/kompressor Møte i går (21/05/14), sett på litt forskjellige båter, spurt NDF og det er mulighet for tilskudd på brukt båt, hvis prisen er over 150 og varig. Konklusjonen er at vi ikke får ny båt, med den spekken vi har satt opp på forhånd. Sett på rib fra Sandefjord til 299. Skal vi ta ett ekstraordinært årsmøte for å få godkjenning til å kjøpe båt?! - Lite interesse for det. Kan ikke få svar vedr. ett beløp fra NDF, fordelingsnøkkel. Sandefjored fikk støtte til tre ting ifjor, juniordykker, kompressor og en ting til. Maks 33% du får refundert. Hva er realistisk øknonomisk? Gruppen jobber videre. Søknad om MVA refusjon. Har frist til august, Jens og Jon tar seg av det. Søknad om Lokal Aktivitets midler (LAM) Er det noen som har kommet på om vi kan dra igang noe som vi kan søke slike midler av ingen forslag. Mikkel lurte på om instruktørkurs men er ikke i denne kategorien. Eventuelt JW sitt skriv orientering Gammel presse bensinpresse 90 m/l. påhengsmotor og defekt gammel presse. Tidligere referater sier at klubbmedlemmene skal ha mail om dette først og styret skal godkjenne prisen før salg. Hvis ikke noen medlemmer ønsker disse så legges de ut på finn.no eller lignende. Jon ønsker at det tas luftprøve før ev. salg da prisen kan bli noe høyere. Styret enes om at vi prøver ut salg først. Hettegensere legges ut sprml. på FB om interessen er der. Mikkel sjekker sportex hettegensere. Styremøte 19. juni passer dårlig for Jon og Heidi hvilke dager passer? Flyttes til 26. juni. 4

5 Turgruppe planlegger ny tur første helgen i oktober, blir 4 alternativer. Medlemmene bes holde av første helgen i oktober. Tønsberg 23. mai 2014 Heidi J. Sjølshagen sekretær 5

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom SAKSPAPIRER Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom Innholdsfortegnelse Sak 96-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU Innhold Hva er Frifond for nybegynnere? 3 Hvorfor har vi laget dette heftet? 3 Litt om retningslinjene for Frifond organisasjon 3 Hva

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 18.11.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, ØA, NU, NLD, KA, SA, HRx1, SPA, ØAA, UA Sak 152-14: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE THK PÅ E-POST des.2011

REFERAT FRA STYREMØTE THK PÅ E-POST des.2011 REFERAT FRA STYREMØTE THK PÅ E-POST des.2011 Tilstede: Aase Jakobsen, Knut Heimen, Steinar Lagesen, Hanne Foshaug, Pål Anders Wang, Lona Keskitalo, Heidi Krokmyrdal Sak 34/11: Oppussing For 2011 var det

Detaljer

Økonomiblekke for lokallag i PRESS

Økonomiblekke for lokallag i PRESS Økonomiblekke for lokallag i PRESS Formålet med denne blekka er å gi leseren litt informasjon om hvordan lokallag i PRESS kan styre sin økonomi på en god måte. Her kan du blant annet lære deg hva alle

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 24.02.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, HR, UA, SPA, ØA, KA, AK, FA, SA, MA, NU, NLD Sak 22 15: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag

Detaljer

Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014

Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014 Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014 Hei, alle sammen Vi har valgt å sende dere en nyhetsoppdatering for å informere om det som rører seg i foreninga akkurat nå. Medlemsbladet vårt kommer

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Anne Sofie Skaufel Styremedlem Dag Henning Johannesen 1. varamedlem. MELDT FRAVÆR: Geir Gilje

Anne Sofie Skaufel Styremedlem Dag Henning Johannesen 1. varamedlem. MELDT FRAVÆR: Geir Gilje Protokoll STYREMØTE I JJ-SEKSJONEN NR. 07 2004/2006 STED: Rica Hotell Gardermoen, Oslo DATO: 27. august 2005, kl. 13-17 TIL STEDE: Solveig Engbakk Leder Lasse Hammersland Nestleder Terje Rød Styremedlem

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen Referat Styremøte 23.01.2015 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 53-15- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 54-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 55-15 - Behandlingssak:

Detaljer

Referat for regions møte den 14 juni 2014

Referat for regions møte den 14 juni 2014 Referat for regions møte den 14 juni 2014 Presentasjonsrunde: Tilstede stykker: Nestleder, Varakasserer, Sekretær, Vara sekretær, RKM Vest, Vara RKM Vest, RKM Midt, RKM Nord, RKM Øst, RKM Øst2, Vara RKM

Detaljer

TSI 01/11/14 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN

TSI 01/11/14 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN Saksliste Saksliste: HOVEDSTYREMØTE 12. NOVEMBERKL. 16.30, ROM 2.128 (MØTEROM VED SIDEN AV TSI- KONTOR) INFORMASJONSSAKER 1 TSI 01/11/14 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN 1 TSI 02/11/14 GODKJENNING

Detaljer

REFERAT OØ2SK 05.07.14

REFERAT OØ2SK 05.07.14 REFERAT OØ2SK 05.07.14 TILSTEDE: Leder, nest leder, Vara Sekretær, Kasserer, 10 stk. GSR, 3 stk. Vara GSR, 2 stk. observatør (11 stk. med stemmerett), totalt 18 stk. INNLEDENDE PUNKTER: Leder ønsket velkommen,

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

REFERAT OØ2SK 05.04.14

REFERAT OØ2SK 05.04.14 REFERAT OØ2SK 05.04.14 TILSTEDE: Leder, Vara Sekretær, H&I -leder, O&I leder, 6x stk. GSR, 1 stk. observatør (6 stk. med stemmerett), totalt 11 stk. INNLEDENDE PUNKTER: Leder ønsket velkommen, vi tok en

Detaljer

HAKAVIK VEL DOKUMENTER

HAKAVIK VEL DOKUMENTER HAKAVIK VEL DOKUMENTER ÅRSBERETNING 2005, Havik hygga vel Styret har bestått av: Formann: Hanne Løken Nestformann: Erik Løken Kasserer: Arne Grimnes Sekretær: Tove Holmbekk Styremedlem: Gro Agerup Festkomite:

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

Tilstede. Line Orlund, Aud Perly Undheim, Tone Granli, Ørjan Moss, Ingunn Terjesen.

Tilstede. Line Orlund, Aud Perly Undheim, Tone Granli, Ørjan Moss, Ingunn Terjesen. Styremøte 09.05.2012 Tilstede. Line Orlund, Aud Perly Undheim, Tone Granli, Ørjan Moss, Ingunn Terjesen. Faste poster: A) Godkjenning av saksliste Følgende saker tilføyes den fremlagte sakslisten: Endring

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 10.03.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, HR1, HR2, HR3, KA, SPA, NU, MA, UA, ØA, SA, FA, AK Påtroppende: HR1, HR2, MA, KA, SA, Leder, ØA Sak 35 15:

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 10-11

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 10-11 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 10-11 Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion Tid: Tirsdag 14. september 2010 Til stede: Forfall: Gunnar Solberg (GS), president Venke de Lange (VL), 2. visepresident Ingar Spigseth

Detaljer

REFERAT OØ2SK 11.04.14

REFERAT OØ2SK 11.04.14 REFERAT OØ2SK 11.04.14 TILSTEDE: Leder, Kasserer, Vara RKM, O&I leder, HI leder, AK leder, 4 stk. observatører (11 stk. med stemmerett), totalt 21 stk. INNLEDENDE PUNKTER: Leder ønsket velkommen, vi tok

Detaljer

Referat fra styremøte i Dio 10

Referat fra styremøte i Dio 10 Referat fra styremøte i Dio 10 10.04.2012 kl 18.00 i Norsk Luftambulanses lokaler, Trondheim Til stede: Christoffer Strøm, Julie Renberg, Hilde Amundø, Anneli Lauknes, Espen Nøstmo (vara), Anne Kathrine

Detaljer

Da ønskes alle velkommen til et nytt områdemøte på Evenskjer, Rødbygget, den 26.04.14

Da ønskes alle velkommen til et nytt områdemøte på Evenskjer, Rødbygget, den 26.04.14 Narcotics Anonymous Anonyme Narkomane Area North Område Nord Da ønskes alle velkommen til et nytt områdemøte på Evenskjer, Rødbygget, den 26.04.14 Saker som skal tas opp er: 1. Referat fra GSR 2. Referat

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 20.09.11 Tid: 15:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 20.09.11 Tid: 15:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 20.09.11 Tid: 15:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, ØA, SA, MA, IA, VK (Lars), Revy, GA, NU, FA Kom kl. 15:10: KVK, VK2 (Silje), IT Kom kl. 15:45: NLD SAK x194-11

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 03.10.2011 Dag: Mandag Tid: 17:30 (begynner 14:09 istedenfor) Sted: BIS møterom BI Stavanger SAK 102 11 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

Protokoll sameiermøte 2012 Nasle Bryggesameie

Protokoll sameiermøte 2012 Nasle Bryggesameie Protokoll sameiermøte 2012 Nasle Bryggesameie Styret innkalte til sameiermøte søndag 19.8.2012 kl 16.00. Sameiermøtet ble avholdt på Emmaus. Vedlegg til innkallingen var: Regnskap og revisjon 2011 2012

Detaljer

OMRÅDEMØTE 30.08.14. Rapport

OMRÅDEMØTE 30.08.14. Rapport OMRÅDEMØTE 30.08.14 Tilstede: GSR karmøy Vara GSR ølen Vara GSR NA 66 GSR sandnes Leder OIHI Vest Møteleder vest Vara GSR Back to basic Sekretær NA bergen Observatører 2! Opplesing av tradisjoner! Opplesing

Detaljer